CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ SPÁRKATÉ ZVĚŘE za myslivecký rok 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ SPÁRKATÉ ZVĚŘE za myslivecký rok 2016"

Transkript

1 Českomoravská myslivecká jednota, z. s., Okresní myslivecký spolek v Třebíči CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ SPÁRKATÉ ZVĚŘE za myslivecký rok 2016 Územní obvod Moravské Budějovice Územní obvod Náměšť nad Oslavou Územní obvod Třebíč květen 2017

2 Českomoravská myslivecká jednota, z. s., Okresní myslivecký spolek v Třebíči PODĚKOVÁNÍ Tímto děkujeme všem členům jednotlivých hodnotitelských komisí a zaměstnancům Městských úřadů Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou a Třebíč a zaměstnancům Lesů České republiky, s.p. kteří se podíleli na hodnocení trofejí ulovené spárkaté zvěře v mysliveckémhospodářském roce 2016 a na přípravách chovatelských přehlídek konaných v dubnu a květnu roku Nakonec děkujeme všem uživatelům honiteb, ale především jednotlivým mysliveckým hospodářům, kteří ve většině případů předložili kvalitní podklady, které byly použity a následně hromadně zpracovány za jednotlivé oblasti. Chovatelská přehlídka trofejí za myslivecký rok 2016

3 ÚVOD Českomoravská myslivecká jednota, z. s., Okresní myslivecký spolek v Třebíči Chovatelská přehlídka trofejí ulovené spárkaté zvěře za roční období je veřejnou kontrolou dodržování kmenových stavů jednotlivých druhů zvěře a z nich vycházejících průběrných odstřelů. Současně je to jeden z účinných způsobů kontroly stavu chovaných populací a odráží v sobě účinnost opatření přijatých k jejímu zkvalitnění v předchozích obdobích. Z dlouhodobého sběru dat o početních stavech a množství ulovených kusů jednotlivých druhů zvěře, lze navrhovat a provádět opatření ke snížení početních stavů, ale na druhé straně i regulaci odlovu jednotlivých druhů zvěře. Na okrese Třebíč 1 mají chovatelské přehlídky dobrou a nezastupitelnou tradici. Při organizaci té letošní se opět scházejí, jako v minulosti, ke vzájemné spolupráci spolu s Okresním mysliveckým spolkem ČMMJ Třebíč také Městské úřady Třebíč, Moravské Budějovice a Náměšť nad Oslavou. Opětovně také dochází ke shromáždění trofejí získaných mysliveckým hospodařením samostatně v rámci jednotlivých výše uvedených územních obvodů 2. Chovatelská přehlídka okresního rozsahu letos opět navazuje na dílčí přehlídky uskutečněné v regionech Moravské Budějovice a Náměště nad Oslavou v předchozích týdnech. Podobně jako v minulých letech se organizátoři okresní přehlídky opětovně vrací k dílčímu vyhodnocení zpracovávaných údajů za jednotlivé územní obvody a k následné souhrnné informaci za celé území. Tento způsob má za úkol především porovnávat výsledky hospodaření v rámci uplynulého mysliveckého roku s roky předcházejícími v rámci celého území bývalého okresu Třebíč. 1 I přes zrušení Okresního úřadu v Třebíči si dovolujeme v tomto materiálu používat i nadále pro větší přehlednost na některých místech pojem okres Třebíč a bývalý okres Třebíč, kterýžto je jako systém územního členění státu dostatečně vžitý a srozumitelný. V tomto případě rozumíme tímto pojmem pochopitelně všechny tři zájmové územní obvody obvody pověřených úřadů Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou a Třebíč. 2 Pod pojmem zájmové územní obvody popř. oblasti rozumíme územní obvody pověřených Městských úřadů Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou a Třebíč. Chovatelská přehlídka trofejí za myslivecký rok 2016

4 Českomoravská myslivecká jednota, z. s., Okresní myslivecký spolek v Třebíči VYHODNOCENÍ MYSLIVECKÉHO ROKU 2016 Organizací chovatelské přehlídky trofejové zvěře za myslivecký rok 2016 a vlastním ohodnocením předložených trofejí byl pověřen, jako v minulých létech, Okresní myslivecký spolek v Třebíči. Jednotlivé odborné komise pracovaly ve složení: 1. územní obvod Moravské Budějovice: - František DUBSKÝ - Alois FUKAL - Ing. Milan KOTAČKA - Luděk KOVÁŘ, DiS - Ing. František VALA - Emil ŠPAČEK - Ing. Antonín MĚRKA - Jiří JURKA 2. územní obvod Náměšť nad Oslavou: - Miloš ŠIROKÝ - Karel PIVOŇKA - Josef HOLAS - Ing. Antonín MĚRKA - Jiří JURKA 3. územní obvod Třebíč: - Jiří JURKA - Ing. Petr CEJPEK - Ing. Antonín MĚRKA - Vlastimil OUBRYCHTA - Emil ŠPAČEK a provedly zhodnocení předložených trofejí spárkaté zvěře z hlediska chovné hodnoty, kompletnosti, včetně čelistí a z hlediska kvality preparace. Celkové výsledky byly pro chovatelské přehlídky konané v dubnu a květnu roku 2017 zpracovány do přehledných tabulek za jednotlivé oblasti a honitby. Při sběru a hodnocení trofejí byli fyzicky přítomni rovněž odpovědní pracovníci jednotlivých pověřených úřadů Ing. Jaroslav Kotrba, Ing. Tomáš Sedláček a Ing. Karel Orth. Vzhledem k organizaci sběru a hodnocení trofejí v rámci jednotlivých pověřených úřadů byly ustanoveny tři samostatně pracující komise, jejichž Chovatelská přehlídka trofejí za myslivecký rok 2016

5 Českomoravská myslivecká jednota, z. s., Okresní myslivecký spolek v Třebíči složení bylo uvedeno výše, hodnotící následující počet honiteb: 1. územní obvod Moravských Budějovic 26 honiteb 2. územní obvod Náměště nad Oslavou 21 honiteb 3. územní obvod Třebíče 64 honiteb Obdobně jako v předchozích letech byla zpracována struktura publikovaných údajů v dělení na fyzicky předložené (a tedy hodnocené) trofeje a na skupinu vybraných statistických údajů o plánech a skutečném lovu jednotlivých druhů zvěře, včetně poznámek o nesprávném chovatelském zásahu eventuálně nesprávně provedené preparaci. Katalog chovatelské přehlídky byl jako obvykle doplněn také o vybrané údaje a vyhodnocení týkající se některých druhů drobné zvěře obhospodařované v rámci území všech tří zájmových oblastí. Zpracováním tohoto katalogu chovatelské přehlídky a výsledků odlovu za rok 2016 byl na základě údajů předložených jednotlivými komisemi pověřen Ing. Antonín Měrka. Chovatelská přehlídka trofejí za myslivecký rok 2016

6 Českomoravská myslivecká jednota, z. s., Okresní myslivecký spolek v Třebíči SRNEC OBECNÝ Lov srnčí zvěře je na celém území tří zájmových územních obvodů nejdůležitější chovatelsko-mysliveckou aktivitou. Srnčí zvěř představuje dlouhodobě nejvýznamnější druh myslivecky obhospodařované zvěře a tvoří rovněž ekonomický základ fungování většiny honiteb. Z výše uvedených důvodů mnozí uživatelé honiteb provádějí opatření vedoucích ke snížení škod na zvěři motorovými vozidly zapachování okrajů vozovek a zvyšování chovné hodnoty srnčí zvěře přikrmování zvěře podle nových poznatků, předkládání minerálních směsí apod. Plán lovu i skutečný lov srnčí zvěře se od roku 2005 drží na poměrně vysoké úrovni. V roce 2016 bylo uloveno celkově kusů srnčí zvěře včetně úhynu v době lovu. Rok 2016 potvrdil tendenci posledních tří let (2014 až 2016), kdy lov srnčí zvěře velmi pozvolna klesá. Úhyn činil v době lovu 542 kusů. Celkový úhyn činil 897 kusů. Odstřelem rozložením: bylo tedy uloveno kusů srnčí zvěře s následujícím srnců (44,52 %), 736 srn (31,29 %) a 569 srnčat (24,19 %). Bohužel komise musely i letos v některých případech konstatovat velmi špatnou preparaci předložených trofejí. Nekvalitně preparovaná trofej zřejmě vypovídá o vztahu lovce k myslivosti, ale určitě o úctě, v případě špatné preparace spíše neústě, lovce k ulovené zvěři. V současné době je zbytečné, aby na této půdě bylo apelováno na jednotlivé uživatele honiteb, aby jako součást povinností lovce vyplývající z držení povolenky k lovu srnčí zvěře vyžadovali rovněž kvalitní preparaci trofejí! To se zde dělo za uplynulých mnoho let nesčetněkrát. Dnes by se snad jen slušelo položit otázku. A co na to myslivecký hospodář a zbytek členské základny? Jakým právem jako myslivci očekáváme, od nemyslivecké veřejnosti zlepšení pohledu na nás myslivce, když sami ve svých řadách trpíme tyto nešvary? Chovatelská přehlídka trofejí za myslivecký rok 2016

7 Českomoravská myslivecká jednota, z. s., Okresní myslivecký spolek v Třebíči Údaje o lovu srnčí zvěře za jednotlivé územní obvody v roce 2016 OBLAST SRNEC SRNA SRNČE CELKEM Moravské Budějovice Náměšť nad Oslavou Třebíč CELKEM Vývoj lovu srnčí zvěře na území tří územních obvodů Chovatelská přehlídka trofejí za myslivecký rok 2016

8 ÚZEMNÍ OBVOD Moravské Budějovice Náměšť nad Oslavou Třebíč CELKEM: SRNEC OBECNÝ PLÁN LOVU LOV TROFEJE PŘEDLOŽENÉ NA PŘEHLÍDKU ÚHYN úhyn zap. Σ na přehlídku Σ CELKEM!! * I II lll Σ I II lll Σ do lovu lov+úhyn l ll lll Σ bodů CIC Poznámka: Chybný odlov!! Špatná preparace *

9 Mor. Budějovice SRNEC OBECNÝ Poznámka: Chybný odlov!! Špatná preparace * PLÁN LOVU LOV TROFEJE PŘEDLOŽENÉ NA PŘEHLÍDKU ÚHYN úhyn zap. Σ na přehlídku Σ CELKEM!! * I II lll Σ I II lll Σ do lovu lov+úhyn l ll lll Σ bodů CIC 1 Bačkovice Blatnice Budkov Dešov Domamil ,87 zlatá 6 Chotěbudice ,87 bronzová 7 Jakubov ,87 stříbrná 8 Jemnice Jemnice-LD Javoří Lesonice Litohoř Lukov Menhartice Mladoňovice Nové Syrovice Kostníky Radkovice Třebelovice Želetava Bukový žleb Dešov - Nové Syrovice Horky Kosová Mařenka Šašovice Ostrůvek CELKEM:

10 Náměšť nad Oslavou SRNEC OBECNÝ Poznámka: Chybný odlov!! Špatná preparace * PLÁN LOVU LOV TROFEJE PŘEDLOŽENÉ NA PŘEHLÍDKU ÚHYN úhyn zap. Σ na přehlídku Σ CELKEM!! * I II lll Σ I II lll Σ do lovu lov+úhyn l ll lll Σ bodů CIC 1 Březník Čikov Hartvíkovice Jasenice Kladeruby nad Oslavou Oslava Lhánice Mohelno Naloučany Ocmanice Okarec ,10 stříbrná 12 Rapotice Vícenice Zahrádka Mohelno Kralice Oslava Jinošov 20 Březník Chvojnice CELKEM:

11 Třebíč SRNEC OBECNÝ Poznámka: Chybný odlov!! Špatná preparace * PLÁN LOVU LOV TROFEJE PŘEDLOŽENÉ NA PŘEHLÍDKU ÚHYN úhyn zap. Σ na přehlídku Σ CELKEM!! * I II lll Σ I II lll Σ do lovu lov+úhyn l ll lll Σ bodů CIC 1 Benetice Biskupice Bransouze Budišov Čáslavice Červená Lhota Číhalín Dalešice ,93 bronzová 9 Dolní Vilémovice Dukovany Hodov Horní Heřmanice Horní Újezd Hostákov Hrotovice Chlístov Chlum Jaroměřice nad Rokytnou Kamenná Klučov ,75; 124,12; 115,12; 106,5 21 Kouty Kožichovice ,65 bronzová 23 Litovany Myslibořice Nárameč Ohrazenice Okřešice Okříšky Opatov Petrovice Pocoucov Pozďatín Předín

12 Třebíč SRNEC OBECNÝ (pokračování) Poznámka: Chybný odlov!! Špatná preparace * PLÁN LOVU LOV TROFEJE PŘEDLOŽENÉ NA PŘEHLÍDKU ÚHYN úhyn zap. Σ na přehlídku Σ CELKEM!! * I II lll Σ I II lll Σ do lovu lov+úhyn l ll lll Σ bodů CIC 34 Přešovice Příštpo ,45; 109,88 bronzové 36 Ptáčov poplatkový 141,91 zlatá 37 Pyšel Račerovice Radonín Radošov Ratibořice Rokytnice nad Rokytnou Rouchovany Rudíkov ,95 bronzová 45 Slavice Smrk Stařeč Střítež Studenec Svatoslav-Zámeček Svatoslav-Zátiší Šebkovice Štěměchy Trnava Valeč ,88 bronzová 56 Výčapy Aleje Mstěnice Klapov Kobylí hlava Oslavička Přehrada Rokytná Stříbrná CELKEM:

13 Českomoravská myslivecká jednota, z. s., Okresní myslivecký spolek v Třebíči MUFLON V roce 2016 byla mufloní zvěř lovena celkem v 19 honitbách situovaných do územního obvodu Třebíč 18 honiteb Náměšť nad Oslavou 1 honitba. Celkový počet vykázaných ulovených muflonů odstřelem byl 66 kusů, což znamená velmi malý myslivecký význam tohoto druhu zvěře. V roce 2016 byl odlov odstřelem proveden následovně: - muflon 11 kusů (16,67 %), - muflonka 30 kusů (45,45 %) a - muflonče 25 kusů (37,88 %). Tento rok na rozdíl od minulých let (rok 2011 až 2015), kdy lov mufloní zvěře početně stoupal, došlo k poklesu lovu viz graf. Vývoj lovu mufloní zvěře na území tří zájmových oblastí Chovatelská přehlídka trofejí za myslivecký rok 2016

14 ÚZEMNÍ OBVOD Moravské Budějovice Náměšť nad Oslavou Třebíč CELKEM: MUFLON PLÁN LOVU LOV TROFEJE PŘEDLOŽENÉ NA PŘEHLÍDKU ÚHYN úhyn zap. Σ na přehlídku Σ CELKEM!! * I II lll Σ I II lll Σ do lovu lov+úhyn l ll lll Σ bodů CIC

15 Náměšť nad Oslavou MUFLON Poznámka: Chybný odlov!! Špatná preparace * PLÁN LOVU LOV TROFEJE PŘEDLOŽENÉ NA PŘEHLÍDKU ÚHYN úhyn zap. Σ na přehlídku Σ CELKEM!! * I II lll Σ I II lll Σ do lovu lov+úhyn l ll lll Σ bodů CIC 17 Kralice CELKEM:

16 Třebíč MUFLON Poznámka: Chybný odlov!! Špatná preparace * PLÁN LOVU LOV TROFEJE PŘEDLOŽENÉ NA PŘEHLÍDKU ÚHYN úhyn zap. Σ na přehlídku Σ CELKEM!! * I II lll Σ I II lll Σ do lovu lov+úhyn l ll lll Σ bodů CIC 2 Biskupice Bransouze Červená Lhota Hrotovice Kouty Litovany Okřešice Okříšky Opatov ,95 bronzová 34 Přešovice Příštpo Radonín Svatoslav-Zámeček ,90 zl.; 187,60 bronz. 51 Svatoslav-Zátiší Aleje Mstěnice Kobylí hlava Rokytná 1 1 CELKEM:

17 Českomoravská myslivecká jednota, z. s., Okresní myslivecký spolek v Třebíči JELEN EVROPSKÝ A JELEN SIKA Jak je z grafu patrné, lov jelena siky a jelena evropského na území zájmových obvodů se od roku 2014 pohybuje od 90 do 103 ulovených kusů. V průběhu mysliveckého roku 2016 bylo na území okresu Třebíč uloveno celkem 11 ks jelenů sika (v regionu Třebíč a Náměšť nad Oslavou) a 79 ks jelenů evropských (22 ks na Třebíčsku, 47 ks na Moravskobudějovicku a 10 ks na Náměšťsku). Vývoj lovu jelena lesního a jelena siky na území tří zájmových územních obvodů Chovatelská přehlídka trofejí za myslivecký rok 2016

18 ÚZEMNÍ OBVOD Moravské Budějovice Náměšť nad Oslavou Třebíč CELKEM: JELEN EVROPSKÝ PLÁN LOVU LOV TROFEJE PŘEDLOŽENÉ NA PŘEHLÍDKU ÚHYN úhyn zap. Σ na přehlídku Σ CELKEM!! * I II lll Σ I II lll Σ do lovu lov+úhyn l ll lll Σ bodů CIC ÚZEMNÍ OBVOD Moravské Budějovice Náměšť nad Oslavou Třebíč CELKEM: JELEN SIKA PLÁN LOVU LOV TROFEJE PŘEDLOŽENÉ NA PŘEHLÍDKU ÚHYN úhyn zap. Σ na přehlídku Σ CELKEM!! * I II lll Σ I II lll Σ do lovu lov+úhyn l ll lll Σ bodů CIC

19 Mor. Budějovice JELEN EVROPSKÝ Poznámka: Chybný odlov!! Špatná preparace * PLÁN LOVU LOV TROFEJE PŘEDLOŽENÉ NA PŘEHLÍDKU ÚHYN úhyn zap. Σ na přehlídku Σ CELKEM!! * I II lll Σ I II lll Σ do lovu lov+úhyn l ll lll Σ bodů CIC 1 Bačkovice Dešov Nové Syrovice Kostníky Dešov - Nové Syrovice CELKEM:

20 Náměšť nad Oslavou JELEN EVROPSKÝ Poznámka: Chybný odlov!! Špatná preparace * PLÁN LOVU LOV TROFEJE PŘEDLOŽENÉ NA PŘEHLÍDKU ÚHYN úhyn zap. Σ na přehlídku Σ CELKEM!! * I II lll Σ I II lll Σ do lovu lov+úhyn l ll lll Σ bodů CIC 6 Oslava Kralice CELKEM:

21 Náměšť nad Oslavou JELEN SIKA Poznámka: Chybný odlov!! Špatná preparace * PLÁN LOVU LOV TROFEJE PŘEDLOŽENÉ NA PŘEHLÍDKU ÚHYN úhyn zap. Σ na přehlídku Σ CELKEM!! * I II lll Σ I II lll Σ do lovu lov+úhyn l ll lll Σ bodů CIC 17 Kralice CELKEM: 5 5 5

22 Třebíč JELEN EVROPSKÝ Poznámka: Chybný odlov!! Špatná preparace * PLÁN LOVU LOV TROFEJE PŘEDLOŽENÉ NA PŘEHLÍDKU ÚHYN úhyn zap. Σ na přehlídku Σ CELKEM!! * I II lll Σ I II lll Σ do lovu lov+úhyn l ll lll Σ bodů CIC 21 Kouty Okřešice Rokytnice nad Rokytnou Svatoslav-Zámeček Svatoslav-Zátiší Aleje CELKEM:

23 Třebíč JELEN SIKA Poznámka: Chybný odlov!! Špatná preparace * PLÁN LOVU LOV TROFEJE PŘEDLOŽENÉ NA PŘEHLÍDKU ÚHYN úhyn zap. Σ na přehlídku Σ CELKEM!! * I II lll Σ I II lll Σ do lovu lov+úhyn l ll lll Σ bodů CIC 15 Hrotovice Kouty Myslibořice Aleje CELKEM:

24 Českomoravská myslivecká jednota, z. s., Okresní myslivecký spolek v Třebíči DANĚK SKVRNITÝ Populace daňků na území okresu Třebíč zůstává vázána, tak jako v minulosti, na územní obvod Náměšť nad Oslavou a zde především na oboru Kralice. V roce 2016 bylo uloveno odstřelem 94 kusů dančí zvěře, což je oproti roku 2015 o 21 kusů více. Význam této zvěře je tak pro volné honitby všech tří územních obvodů úplně nevýznamný tak jak tomu je u zvěře mufloví a u obou druhů jelenů. Posuďte sami. V územním obvodu Moravské Budějovice a Třebíč nebyl uloven ani jeden kus dančí zvěře. Vývoj lovu daňka skvrnitého na území tří zájmových územních obvodů Chovatelská přehlídka trofejí za myslivecký rok 2016

25 ÚZEMNÍ OBVOD Moravské Budějovice Náměšť nad Oslavou Třebíč CELKEM: DANĚK SKVRNITÝ PLÁN LOVU LOV TROFEJE PŘEDLOŽENÉ NA PŘEHLÍDKU ÚHYN úhyn zap. Σ na přehlídku Σ CELKEM!! * I II lll Σ I II lll Σ do lovu lov+úhyn l ll lll Σ bodů CIC

26 Náměšť nad Oslavou DANĚK SKVRNITÝ Poznámka: Chybný odlov!! Špatná preparace * PLÁN LOVU LOV TROFEJE PŘEDLOŽENÉ NA PŘEHLÍDKU ÚHYN úhyn zap. Σ na přehlídku Σ CELKEM!! * I II lll Σ I II lll Σ do lovu lov+úhyn l ll lll Σ bodů CIC 1 Březník Kladeruby nad Oslavou Oslava Lhánice 8 Mohelno Vícenice Mohelno Kralice Oslava Jinošov Březník CELKEM:

27 Českomoravská myslivecká jednota, z. s., Okresní myslivecký spolek v Třebíči PRASE DIVOKÉ V mysliveckém roce 2016 bylo uloveno kusů černé zvěře. Dle jednotlivých územních obvodů byla černá zvěř lovena následovně: Třebíč kusů; Mor. Budějovice 661 kusů; Náměšť nad Oslavou 670. Z lovu kusů činil úhyn v době lovu 27 kusů. Odstřelem bylo tedy uloveno kusů černé zvěře. Vývoj lovu černé zvěře na území tří zájmových územních obvodů Chovatelská přehlídka trofejí za myslivecký rok 2016

28 ÚZEMNÍ OBVOD Moravské Budějovice Náměšť nad Oslavou Třebíč CELKEM: PRASE DIVOKÉ PLÁN LOVU LOV ÚHYN úhyn zap. Σ kňour bachyně lončák sele Σ kňour bachyně lončák sele CELKEM do lovu lov+úhyn TROFEJE NA PŘEHLÍDKU / CIC

29 Mor. Budějovice PRASE DIVOKÉ PLÁN LOVU LOV ÚHYN úhyn zap. Σ kňour bachyně lončák sele Σ kňour bachyně lončák sele CELKEM do lovu lov+úhyn TROFEJE NA PŘEHLÍDKU / CIC 1 Bačkovice Blatnice Budkov Dešov Domamil Chotěbudice Jakubov Jemnice Jemnice-LD Javoří Lesonice Litohoř Lukov Menhartice Mladoňovice Nové Syrovice Kostníky Radkovice Třebelovice Želetava Bukový žleb Dešov - Nové Syrovice Horky včetně 9 odchycených selat 23 Kosová ,26 bronzová 24 Mařenka Šašovice Ostrůvek CELKEM:

30 Náměšť nad Oslavou PRASE DIVOKÉ PLÁN LOVU LOV ÚHYN úhyn zap. Σ kňour bachyně lončák sele Σ kňour bachyně lončák sele CELKEM do lovu lov+úhyn 1 Březník Čikov Hartvíkovice Jasenice Kladeruby nad Oslavou Oslava Lhánice Mohelno Naloučany Ocmanice Okarec Rapotice Vícenice Zahrádka Mohelno Kralice 18 Oslava Jinošov 20 Březník Chvojnice CELKEM: TROFEJE NA PŘEHLÍDKU / CIC

31 Třebíč PRASE DIVOKÉ PLÁN LOVU LOV ÚHYN úhyn zap. Σ kňour bachyně lončák sele Σ kňour bachyně lončák sele CELKEM do lovu lov+úhyn 1 Benetice Biskupice Bransouze Budišov Čáslavice Červená Lhota Číhalín Dalešice Dolní Vilémovice Dukovany 11 Hodov Horní Heřmanice Horní Újezd Hostákov Hrotovice Chlístov Chlum 18 Jaroměřice nad Rokytnou Kamenná Klučov Kouty Kožichovice Litovany Myslibořice Nárameč Ohrazenice Okřešice Okříšky Opatov Petrovice Pocoucov Pozďatín Předín TROFEJE NA PŘEHLÍDKU / CIC

32 Třebíč PRASE DIVOKÉ (pokračování) PLÁN LOVU LOV ÚHYN úhyn zap. Σ kňour bachyně lončák sele Σ kňour bachyně lončák sele CELKEM do lovu lov+úhyn 34 Přešovice Příštpo Ptáčov Pyšel Račerovice 39 Radonín Radošov Ratibořice Rokytnice nad Rokytnou Rouchovany Rudíkov 45 Slavice Smrk Stařeč Střítež Studenec Svatoslav-Zámeček Svatoslav-Zátiší Šebkovice Štěměchy Trnava Valeč Výčapy Aleje Mstěnice 59 Klapov Kobylí hlava Oslavička 62 Přehrada Rokytná Stříbrná CELKEM: TROFEJE NA PŘEHLÍDKU / CIC

33 Českomoravská myslivecká jednota, z. s., Okresní myslivecký spolek v Třebíči Je nepochybné, že bez intenzivní péče a ne jen o zajíce, ale všeobecně o drobnou zvěř se stavy drobné zvěře nezvednou. V mysliveckém roce 2016 bylo uloveno kusů zajíců což je o 288 kusů více než v předchozím roce. ZAJÍC POLONÍ Vývoj lovu zajíce polního na území tří zájmových územních obvodů Chovatelská přehlídka trofejí za myslivecký rok 2016

34 Českomoravská myslivecká jednota, z. s., Okresní myslivecký spolek v Třebíči Liška je na území lovena především následujícími způsoby lovu: LIŠKA OBECNÁ individuálním způsobem lovu (na čekané); norováním v přírodních, ale i umělých norách především v jarních a letních měsících pomocí lovecky upotřebitelných psů; lapáním v posledních letech v umělých sklapovacích norách, které byly za tímto účelem v jednotlivých honitbách zhotoveny. V tomto mysliveckém roce bylo uloveno lišek. Určitě je zajímavé sledovat poměr ulovených lišek a zajíců v jednotlivých letech viz grafy. Vývoj lovu lišky obecné na území tří územních obvodů Chovatelská přehlídka trofejí za myslivecký rok 2016

35 ÚZEMNÍ OBVOD Moravské Budějovice Náměšť nad Oslavou Třebíč CELKEM: OSTATNÍ LOV V ROCE 2016 ZAJÍC BAŽANT KACHNA HOLUB LIŠKA TOULAVÁ TOULAVÝ KUNA lov POZNÁMKA Σ vypušť. lov vypušť. KOČKA PES LESNÍ a SKALNÍ Σ x Kormorán velký

36 Mor. Budějovice OSTATNÍ LOV V ROCE 2016 ZAJÍC BAŽANT KACHNA TOULAVÁ TOULAVÝ KUNA lov HOLUB LIŠKA Σ vypušť. lov vypušť. KOČKA PES LESNÍ a SKALNÍ Σ POZNÁMKA 1 Bačkovice Blatnice x kormorán velký 3 Budkov Dešov Domamil Chotěbudice Jakubov x kormorán velký 8 Jemnice Jemnice-LD Javoří Lesonice x kormorán velký 11 Litohoř x kormorán velký 12 Lukov Menhartice Mladoňovice liška 24,17 CIC bronzová 15 Nové Syrovice x kormorán velký 16 Kostníky Radkovice Třebelovice Želetava Bukový žleb Dešov - Nové Syrovice 22 Horky Kosová 2 24 Mařenka 1 25 Šašovice Ostrůvek CELKEM:

37 Náměšť nad Oslavou OSTATNÍ LOV V ROCE 2016 ZAJÍC BAŽANT KACHNA TOULAVÁ TOULAVÝ KUNA lov HOLUB LIŠKA Σ vypušť. lov vypušť. KOČKA PES LESNÍ a SKALNÍ Σ POZNÁMKA 1 Březník Čikov Hartvíkovice Jasenice Kladeruby nad Oslavou Oslava Lhánice Mohelno liška 24,70 CIC stříbrná 9 Naloučany Ocmanice Okarec liška 24,70 CIC stříbr.; 24,20 CIC bronz. 12 Rapotice Vícenice Zahrádka Mohelno 17 Kralice Oslava Jinošov 20 Březník 21 Chvojnice CELKEM:

38 Třebíč OSTATNÍ LOV V ROCE 2016 ZAJÍC BAŽANT KACHNA TOULAVÁ TOULAVÝ KUNA lov HOLUB LIŠKA Σ vypušť. lov vypušť. KOČKA PES LESNÍ a SKALNÍ Σ POZNÁMKA 1 Benetice 7 2 Biskupice 27 3 Bransouze Budišov Čáslavice liška 25,1 CIC zlatá 6 Červená Lhota 4 7 Číhalín Dalešice Dolní Vilémovice Dukovany Hodov Horní Heřmanice Horní Újezd Hostákov ks Kormorán velký 15 Hrotovice Chlístov Chlum Jaroměřice nad Rokytnou Kamenná Klučov Kouty Kožichovice Litovany Myslibořice Nárameč Ohrazenice Okřešice liška 24,6 CIC stříbrná 28 Okříšky Opatov Petrovice Pocoucov Pozďatín Předín 5

39 Třebíč OSTATNÍ LOV V ROCE 2016 (pokračování) ZAJÍC BAŽANT KACHNA HOLUB LIŠKA TOULAVÁ TOULAVÝ KUNA lov Σ vypušť. lov vypušť. KOČKA PES LESNÍ a SKALNÍ Σ POZNÁMKA 34 Přešovice Příštpo Ptáčov Pyšel Račerovice Radonín 40 Radošov Ratibořice Rokytnice nad Rokytnou Rouchovany Rudíkov Slavice liška 24,3 CIC bronzová 46 Smrk Stařeč Střítež Studenec Svatoslav-Zámeček 6 51 Svatoslav-Zátiší Šebkovice Štěměchy Trnava Valeč Výčapy Aleje 4 58 Mstěnice Klapov Kobylí hlava Oslavička 62 Přehrada Rokytná 8 64 Stříbrná 12 CELKEM:

40 ÚZEMNÍ OBVOD Moravské Budějovice Náměšť nad Oslavou Třebíč CELKEM: DALŠÍ INFORMAČNÍ ÚDAJE ZA ROK 2016 ZAPLACENO ZA ŠKODY [Kč] ŠKODY NA ZVĚŘI [ks] HONEBNÍ PLOCHA ODPRACOVANÉ BRIG. LES POLE Σ SRNČÍ ZAJÍC BAŽANT [ha] HODINY POZNÁMKA

41 Mor. Budějovice DALŠÍ INFORMAČNÍ ÚDAJE ZA ROK 2016 ZAPLACENO ZA ŠKODY [Kč] ŠKODY NA ZVĚŘI [ks] HONEBNÍ PLOCHA ODPRACOVANÉ BRIG. LES POLE Σ SRNČÍ ZAJÍC BAŽANT [ha] HODINY 1 Bačkovice Blatnice Budkov Dešov Domamil Chotěbudice Jakubov Jemnice Jemnice-LD Javoří 10 Lesonice Litohoř Lukov Menhartice Mladoňovice Nové Syrovice Kostníky Radkovice Třebelovice Želetava Bukový žleb Dešov - Nové Syrovice Horky Kosová Mařenka Šašovice Ostrůvek CELKEM: POZNÁMKA

42 Náměšť nad Oslavou DALŠÍ INFORMAČNÍ ÚDAJE ZA ROK 2016 ZAPLACENO ZA ŠKODY [Kč] ŠKODY NA ZVĚŘI [ks] HONEBNÍ PLOCHA ODPRACOVANÉ BRIG. LES POLE Σ SRNČÍ ZAJÍC BAŽANT [ha] HODINY 1 Březník Čikov Hartvíkovice Jasenice Kladeruby nad Oslavou Oslava Lhánice Mohelno Naloučany Ocmanice Okarec Rapotice Vícenice Zahrádka Mohelno Kralice Oslava Jinošov Březník Chvojnice 627 CELKEM: POZNÁMKA

43 Třebíč DALŠÍ INFORMAČNÍ ÚDAJE ZA ROK 2016 ZAPLACENO ZA ŠKODY [Kč] ŠKODY NA ZVĚŘI [ks] HONEBNÍ PLOCHA ODPRACOVANÉ BRIG. LES POLE Σ SRNČÍ ZAJÍC BAŽANT [ha] HODINY 1 Benetice Biskupice Bransouze Budišov Čáslavice Červená Lhota Číhalín Dalešice Dolní Vilémovice Dukovany Hodov Horní Heřmanice Horní Újezd Hostákov Hrotovice Chlístov Chlum Jaroměřice nad Rokytnou Kamenná Klučov Kouty Kožichovice Litovany Myslibořice Nárameč Ohrazenice Okřešice Okříšky Opatov Petrovice Pocoucov Pozďatín Předín POZNÁMKA

44 Třebíč DALŠÍ INFORMAČNÍ ÚDAJE ZA ROK 2016 (pokračování) ZAPLACENO ZA ŠKODY [Kč] ŠKODY NA ZVĚŘI [ks] HONEBNÍ PLOCHA ODPRACOVANÉ BRIG. LES POLE Σ SRNČÍ ZAJÍC BAŽANT [ha] HODINY 34 Přešovice Příštpo Ptáčov Pyšel Račerovice Radonín Radošov Ratibořice Rokytnice nad Rokytnou Rouchovany Rudíkov Slavice Smrk Stařeč Střítež Studenec Svatoslav-Zámeček Svatoslav-Zátiší Šebkovice Štěměchy Trnava Valeč Výčapy Aleje Mstěnice Klapov Kobylí hlava Oslavička Přehrada Rokytná Stříbrná CELKEM: POZNÁMKA

45 Českomoravská myslivecká jednota, z. s., Okresní myslivecký spolek v Třebíči ZÁVĚR Z grafů je patrné, že v mysliveckém roce 2016, oproti minulému roku, došlo k nárůstu lovu u dančí zvěře a zajíce polního a více méně ke stejnému lovu zvěře černé, lišek a jelenů lesních a sika. V oblasti lovu černé zvěře je i nadále potřeba, aby každý uživatel po dohodě s vlastníky, případně nájemci pozemků předcházel vzniku škod a správným odlovem černé zvěře zlepšil její věkovou strukturu a tím zmírnil dramatický nárůst početních stavů této zvěře. Komise na tomto místě děkuje všem uživatelům honiteb, kteří trofeje a výkazy na chovatelskou přehlídku poskytli kompletně, v pořádku a po kvalitní preparaci. Do dalšího období přejeme všem uživatelům honiteb pevné nervy, přesnou mušku, hodně chovatelských úspěchů. S pozdravem Myslivosti zdar! Myslivecká komise OMS ČMMJ Třebíč. Chovatelská přehlídka trofejí za myslivecký rok 2016

CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ SPÁRKATÉ ZVĚŘE za myslivecký rok 2017

CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ SPÁRKATÉ ZVĚŘE za myslivecký rok 2017 Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Okresní myslivecký spolek v Třebíči CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ SPÁRKATÉ ZVĚŘE za myslivecký rok 2017 Územní obvod Moravské Budějovice Územní obvod Náměšť nad

Více

Číslo Název honitby Uživatel honitby Statutární zástupce honitby Myslivecký hospodář

Číslo Název honitby Uživatel honitby Statutární zástupce honitby Myslivecký hospodář Číslo Název honitby Uživatel honitby Statutární zástupce honitby Myslivecký hospodář 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Benetice Biskupice Bransouze Budišov Čáslavice Červená Lhota Číhalín Dalešice Myslivecký spolek

Více

E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES TŘEBÍČ MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ. Inventář. Číslo evidenčního listu NAD: 253. Evidenční číslo pomůcky: 3376

E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES TŘEBÍČ MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ. Inventář. Číslo evidenčního listu NAD: 253. Evidenční číslo pomůcky: 3376 MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES TŘEBÍČ 1579-1950 Inventář Číslo evidenčního listu NAD: 253 Evidenční číslo pomůcky: 3376 Dr. Mojmír Švábenský Dr. Eva Lupoměchová Dr. Jiřina Kalendovská

Více

Chovatelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře za hospodářský rok 2015

Chovatelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře za hospodářský rok 2015 Městský úřad Náměšť nad Oslavou ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, z.s. Okresní myslivecký spolek Třebíč Chovatelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře za hospodářský rok 2015 23. - 26. dubna 2016 Náměšť

Více

Aktiv mysliveckých hospodářů

Aktiv mysliveckých hospodářů ČMMJ, z.s. - Okresní myslivecký spolek Benešov Aktiv mysliveckých hospodářů Benešov 16. 10. 2018 Program Prezentace od 16.00 do 16.30 hod. Zahájení a přivítání v 16.30 hod. Představení nových produktů

Více

Lesní hospodářská evidence pro potřeby centrální evidence

Lesní hospodářská evidence pro potřeby centrální evidence Lesní hospodářská evidence pro potřeby centrální evidence Rok vykázání LHE: ORP: Identifikační údaje vlastníka/nájemce odevzdávajícího LHE: Jméno vlastníka lesa(jméno, příjmení, titul) nebo (název firmy)

Více

Aktiv mysliveckých hospodářů

Aktiv mysliveckých hospodářů ČMMJ, z.s. Okresní myslivecký spolek Benešov Aktiv mysliveckých hospodářů Benešov 11. 10. 2016 Program Prezentace od 16.00 do 16.30 hod. Zahájení a přivítání v 16.30 hod. Informace od zástupců státní správy

Více

ORP Moravské Budějovice

ORP Moravské Budějovice Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Budějovice 1 1 Obecné

Více

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ OBSAH:

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ OBSAH: PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ OBSAH: 1 Vlastník vodovodu nebo kanalizace... 2 2 Provozovatel - identifikace... 2 3 Míra odpovědnosti za obnovu majetku... 2 4 Tabulka plánu financování obnovy

Více

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Benešov

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Benešov Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Benešov MYSLIVECKÁ KOMISE Lov vybraných druhů zvěře na okrese Benešov od roku do roku v grafech ORP Benešov 62 689 ha ORP Votice 23 93 ha

Více

Okresní myslivecký spolek Benešov z.s. Lov vybraných druhů zvěře na okrese Benešov od roku 1994 do roku 2014 v grafech

Okresní myslivecký spolek Benešov z.s. Lov vybraných druhů zvěře na okrese Benešov od roku 1994 do roku 2014 v grafech Okresní myslivecký spolek Benešov z.s. MYSLIVECKÁ KOMISE Lov vybraných druhů zvěře na okrese Benešov od roku do roku 214 v grafech Zpracoval: Zdeněk Kůta Zdroj dat: ÚHÚL a ORP Benešov, Vlašim a Votice

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře 2015

Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře 2015 Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře 2015 Metodické vysvětlivky I. Základní údaje o honitbách II. Klasifikace honiteb normované a minimální stavy zvěře a výměra honebních ploch podle jakostních

Více

Plán investic na rok 2017 v tis. Kč

Plán investic na rok 2017 v tis. Kč VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči Plán investic na rok 2017 v tis. Kč VH 4.1 č.ř. č.ú. Text 1 173 Lhánice - vodovod, prodloužení řádu Lhánice - vodovod, prodloužení řádu 26 SVAZEK 26

Více

Záznam o poskytnutí informace

Záznam o poskytnutí informace Záznam o poskytnutí informace dle ustanovení 14, odst. 6, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení čl. 15, odst. 2, Pravidel ke stanovení

Více

Vážení přátelé myslivosti, lovu a přírody

Vážení přátelé myslivosti, lovu a přírody Vážení přátelé myslivosti, lovu a přírody Jsme upřímně rádi, že si Okresní myslivecký spolek ČMMJ vybral pro chovatelskou přehlídku trofejí právě naši obec. Drnovice jsou jednou z největších a nejstarších

Více

CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA SPÁRKATÉ ZVĚŘE za myslivecký - hospodářský rok 2015

CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA SPÁRKATÉ ZVĚŘE za myslivecký - hospodářský rok 2015 Českomoravská myslivecká jednota, z. s. - Okresní myslivecký spolek v Třebíči CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA SPÁRKATÉ ZVĚŘE za myslivecký - hospodářský rok 2015 Oblast Moravské Budějovice Oblast Náměšť nad Oslavou

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Ivančice 1 1 Obecné

Více

Porovnání Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Porovnání Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné Porovnání Za kalendářní rok: 2016, DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (IČO 4945584 Dílčí odběratelské porovnání ceny Svazek Třebíč Tabulka č.1 Náklady pro výpočet

Více

LINKA 101 VELKÁ BÍTEŠ - TASOV - BUDIŠOV - TRNAVA - TŘEBÍČ Pracovní dny

LINKA 101 VELKÁ BÍTEŠ - TASOV - BUDIŠOV - TRNAVA - TŘEBÍČ Pracovní dny LINKA 101 VELKÁ BÍTEŠ - TASOV - BUDIŠOV - TRNAVA - TŘEBÍČ číslo spoje 31 33 1 35 3 5 37 7 39 9 51 11 13 101 131 133 103 jede v X X X X X X X X X X X X X 6+ 6+ 6+ 6+ 41 43 Velká Bíteš,,1.BS 6:16 14:16 18:16

Více

Změny v dobách lovu zvěře 2016

Změny v dobách lovu zvěře 2016 Změny v dobách lovu zvěře 2016 RNDr. Jiří ZBOŘIL, člen Myslivecké rady ČMMJ Od 1.1.2016 bude účinná vyhláška o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu č. 343/2015. Původní

Více

Čl. IV Předmět činnosti dobrovolného svazku obcí. Předmětem činnosti svazku v hospodářské činnosti především je:

Čl. IV Předmět činnosti dobrovolného svazku obcí. Předmětem činnosti svazku v hospodářské činnosti především je: Čl. IV Předmět činnosti dobrovolného svazku obcí Činnost svazku se dělí na hlavní činnost a vedlejší (hospodářskou) činnost. Předmětem činnosti svazku v hlavní činnosti především je: 1. Ochrana životního

Více

Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb., (dále jen "zákon"):

Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb., (dále jen zákon): 553/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 26. října 2004 o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě Ministerstvo zemědělství stanoví podle

Více

Strategie spolupráce obcí v MAS Podhorácko

Strategie spolupráce obcí v MAS Podhorácko Strategie spolupráce obcí v MAS Podhorácko Dokument Strategie spolupráce obcí v MAS Podhorácko vznikl v roce 2015 jako jeden z výstupů projektu Sdružení místních samospráv s názvem MAS jako nástroj spolupráce

Více

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p. LZ Kladská K pramenům Lázně Kynžvart IČ:

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p. LZ Kladská K pramenům Lázně Kynžvart IČ: 1. DUBEN 2017-31. BŘEZEN 2018 LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p. LZ Kladská K pramenům 217 354 91 Lázně Kynžvart IČ: 421 96 451 Lovecká kancelář: Jiří Trepka Tel.: +420 956 269 121 Tel., Fax: +420 354 691 339

Více

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004 553/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. října 2004 o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001

Více

Péče o zvěř I. Ing. Zdeněk Vala, Ph.D.

Péče o zvěř I. Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. Péče o zvěř I. Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. Chov a ochrana zvěře zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb. vyhláška 491/2002 Sb. o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo

Více

Výroční jednání Kozojedských myslivců.

Výroční jednání Kozojedských myslivců. Výroční jednání Kozojedských myslivců. V sobotu 14. 2. 2015 proběhla výroční členská schůze kozojedských myslivců. Předseda mysliveckého sdružení Václav Prusík ve svém úvodním vystoupení zhodnotil činnost

Více

Zpravodaj OMS ČMMJ Třebíč

Zpravodaj OMS ČMMJ Třebíč Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Okresní myslivecký spolek Třebíč Zpravodaj OMS ČMMJ Třebíč Duben 2019 Vážení myslivečtí přátelé, kolegové! S měsícem dubnem začal další myslivecký rok. Podobné nastavení

Více

MAS Rokytná, o. p. s. vyhlašuje: 8. výzvu

MAS Rokytná, o. p. s. vyhlašuje: 8. výzvu MAS Rokytná, o. p. s. vyhlašuje: 8. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci Opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, osy 4 LEADER Název

Více

Metodický pokyn orgánům státní správy pro redukci početních stavů spárkaté zvěře na území České republiky

Metodický pokyn orgánům státní správy pro redukci početních stavů spárkaté zvěře na území České republiky V PRAZE DNE 4. ČERVENCE 2008 Č.J.: 23485/2008-16200 Všem krajským úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy Metodický pokyn orgánům státní správy pro redukci početních stavů spárkaté zvěře na území České

Více

Kritéria pro posuzování chovné hodnoty jelenů

Kritéria pro posuzování chovné hodnoty jelenů Kritéria pro posuzování chovné hodnoty jelenů Pomocné znaky chovnosti: Ve vztahu k věku dále posuzovat obvody lodyh, rozlohu paroží a koruny - délky výsad v koruně a celkové vyvinutí. rok živ. paroží Popis

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor dopravy a komunálních služeb

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor dopravy a komunálních služeb MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor dopravy a komunálních služeb Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Č. j.: ODKS 1324/19 - SPIS 477/2019/PJ V

Více

Odbor dopravy a komunálních služeb

Odbor dopravy a komunálních služeb MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor dopravy a komunálních služeb Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Č. j.: ODKS 7657/17 - SPIS 86/2017/PJ/8 V

Více

Administrativní mapa správního obvodu Třebíč (Stav k )

Administrativní mapa správního obvodu Třebíč (Stav k ) Administrativní mapa správního obvodu Třebíč (Stav k 1. 1. 2003) Hranice obvodů pověř. obec. úřadů Hranice obcí Opatov Radoš ov Nový Telečkov Horní Smrčné Svat oslav Horní Heřmanice Bochovice Chlum Kouty

Více

CHOVY ZVĚŘE V OLOMOUCKÉM KRAJI A ČESKÉ REPUBLICE ZPĚTNÝ PROPOČET

CHOVY ZVĚŘE V OLOMOUCKÉM KRAJI A ČESKÉ REPUBLICE ZPĚTNÝ PROPOČET V. ZPĚTNÝ PROPOČET Kapitola obsahuje srovnání trendu odlovu (červená křivka), sčítání (zelená křivka) a zpětného propočtu početních stavů z vykázaného odlovu (modrá křivka při poměru pohlaví 1:1, oranžová

Více

International Education and Consultation Centre, o. p. s. (dále uváděná jako MAS Moravskobudějovicko) vyhlašuje: 6. výzvu

International Education and Consultation Centre, o. p. s. (dále uváděná jako MAS Moravskobudějovicko) vyhlašuje: 6. výzvu International Education and Consultation Centre, o. p. s. (dále uváděná jako MAS Moravskobudějovicko) vyhlašuje: 6. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci Opatření IV.I.2 Realizace

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Jihlava 1 1 Obecné

Více

Ceník poplatkového lovu

Ceník poplatkového lovu Honitba Městské lesy Chrudim Ceník poplatkového lovu platný od 15. 05. 2006 Městské lesy Chrudim, s.r.o. Resselovo náměstí 77 537 01 Chrudim I IČ 274 65 659 DIČ CZ27465659 Vedený u OR KS v Hradci Králové,

Více

2018 www.kinskydalborgo.cz Kinský dal Borgo a.s., je držitelem deseti, převážně lesních honiteb na ploše přesahující 8000 ha. Lesní porosty jsou tvořeny převážně dubem a borovicí. V jednotlivých honitbách

Více

Fotbalový oddíl TJ Sokol Budišov a FC Budišov-Nárameč Roky 1971 2011 ve výsledcích

Fotbalový oddíl TJ Sokol Budišov a FC Budišov-Nárameč Roky 1971 2011 ve výsledcích Fotbalový oddíl TJ Sokol Budišov a FC Budišov-Nárameč Roky 1971 2011 ve výsledcích Bohumil Voneš Příloha Budišovského zpravodaje 3/2012 1. 10. 2012 Úvod Kopaná se v Budišově, stejně jako v okolních obcích,

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O str. 1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O odbor životního prostředí nám. Republiky 1, 678 01 Blansko Mysl / 1 Evid. číslo honitby Počet příloh Honitba (název) PLÁN MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ V HONITBĚ ČÁST

Více

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Třebíč

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Třebíč Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Třebíč Zápis č. 2/2016 ze schůze okresní myslivecké rady OMS Třebíč, která se uskutečnila dne 29.4.2016 na Bažantnici. Zasedání Myslivecké

Více

245/2002 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství

245/2002 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství 245/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 7. června 2002 o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu Změna: 480/2002 Sb. Změna: 245/2002 Sb. (část) Ministerstvo

Více

33. SMĚRNICE PRO VYUŽITÍ VLASTNÍ HONITBY OLOMOUCKÉHO KRAJE VALŠOVICE VE SPRÁVĚ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY HRANICE DODATEK Č.5

33. SMĚRNICE PRO VYUŽITÍ VLASTNÍ HONITBY OLOMOUCKÉHO KRAJE VALŠOVICE VE SPRÁVĚ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY HRANICE DODATEK Č.5 Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 33. SMĚRNICE PRO VYUŽITÍ VLASTNÍ HONITBY OLOMOUCKÉHO KRAJE VALŠOVICE VE SPRÁVĚ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY HRANICE DODATEK Č.5 Vypracovali: Schválil: Jiří Gratcl,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. návrh zastupitelstva Královéhradeckého kraje. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. návrh zastupitelstva Královéhradeckého kraje. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 330 návrh zastupitelstva Královéhradeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona

Více

Vyhodnocení aplikace minerálních krmiv v podmínkách vybraných volných honiteb

Vyhodnocení aplikace minerálních krmiv v podmínkách vybraných volných honiteb Vyhodnocení aplikace minerálních krmiv v podmínkách vybraných volných honiteb Ing. Zdeněk VALA, Ph.D. Ústav ochrany lesů a myslivosti, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně Ing. Ondřej

Více

Myslivecké plánování a statistika. Ing. Zdeněk Vala, Ph.D.

Myslivecké plánování a statistika. Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. Myslivecké plánování a statistika Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. Plán mysliveckého hospodaření, myslivecká evidence a statistika Právní předpisy 36, 37, 38 zákona č. 449/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Více

10. Vymezení území intenzivních socioekonomických vazeb na Jadernou elektrárnu Dukovany

10. Vymezení území intenzivních socioekonomických vazeb na Jadernou elektrárnu Dukovany 10. Vymezení území intenzivních socioekonomických vazeb na Jadernou elektrárnu Dukovany David Hána, Jiří Nemeškal Pro další podrobnější analýzu a vypracování odhadu budoucího vývoje okolí Jaderné elektrárny

Více

Mezinárodní myslivecká výstava Natura Viva 2015 Myslivost - tradice pro budoucnost. Podmínky pro svoz, hodnocení a evidenci trofejí

Mezinárodní myslivecká výstava Natura Viva 2015 Myslivost - tradice pro budoucnost. Podmínky pro svoz, hodnocení a evidenci trofejí Mezinárodní myslivecká výstava Natura Viva 2015 Myslivost - tradice pro budoucnost Podmínky pro svoz, hodnocení a evidenci trofejí Termíny okresní hodnocení do konce března 2015 svoz trofejí 13. 17. 4.

Více

Myslivecká statistika 2015/2016 rekordy bez radosti

Myslivecká statistika 2015/2016 rekordy bez radosti Myslivecká statistika 2015/2016 rekordy bez radosti Zveřejněné statistické údaje objektivně uvádí současnou situaci v oblasti lovné zvěře, která je charakterizovaná stále se zvyšujícími stavy spárkaté

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Příloha č. 1 ZK-03-2018-05, př. 1 počet stran: 6 Výpis žádostí ze systému edotace Název dotačního titulu: Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost

Více

Městský úřad Kroměříž

Městský úřad Kroměříž Městský úřad Kroměříž odbor životního prostředí Spisová značka: MeUKM/49971/2012/01/OZP/Li č.j.: MeUKM/49971/2012 V Kroměříži 2.10.2012 Tel.: 573 321 327 Oprávněná úřední osoba: Ing. Martin Liška Městský

Více

vzorový formulář žádosti najdete na EAGRI.CZ/PRISPEVKY.MYSLIVOST ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ POSKYTOVANÝCH UŽIVATELŮM HONITEB

vzorový formulář žádosti najdete na EAGRI.CZ/PRISPEVKY.MYSLIVOST ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ POSKYTOVANÝCH UŽIVATELŮM HONITEB ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ POSKYTOVANÝCH UŽIVATELŮM HONITEB Žádost vyplňte strojem, čitelným písmem nebo ji nahraďte sestavou stejné struktury. Šedé položky jsou vyhrazeny pro potřeby poskytovatele

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP TŘEBÍČ

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP TŘEBÍČ Čj. ORÚP 2099/17 - SPIS 464/2017/Hr/1 ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP TŘEBÍČ dle 6, 25, 30 odst. 2 a 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a dle

Více

LESNICTVÍ A MYSLIVOST

LESNICTVÍ A MYSLIVOST LESNICTVÍ A MYSLIVOST Jiří Hrbek Josef Kahuda Tisková konference, 24. září 215, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 1 82 Praha 1 www.czso.cz mil. ha Lesní pozemky Lesní pozemky k 31. 12.

Více

ORP Moravský Krumlov

ORP Moravský Krumlov Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Moravský Krumlov

Více

Kraj Vysočina přehled oceněných obcí

Kraj Vysočina přehled oceněných obcí Kraj Vysočina přehled oceněných obcí 2017 (14 soutěžících obcí) Heřmanov - okres Žďár nad Sázavou (zlatá stuha) Dolní Město - okres Havlíčkův Brod (bílá stuha) Třeštice - okres Jihlava (modrá stuha) Sobíňov

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Třebíč číslo 1 ročník 2015

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Třebíč číslo 1 ročník 2015 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Třebíč číslo 1 ročník 2015 Vážené sestry, bratři hasiči, dámy a pánové Je za námi poslední rok volebního období, které jsme zahájili IV. sjezdem Sdružení hasičů

Více

SH ČMS OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ TŘEBÍČ. číslo 1 ročník 2017

SH ČMS OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ TŘEBÍČ. číslo 1 ročník 2017 SH ČMS OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ TŘEBÍČ číslo 1 ročník 2017 Vážené sestry a bratři hasiči, stalo se dobrým zvykem, že na Shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů našeho okresu se Vám každoročně

Více

Katalog. mysliveckých produktů

Katalog. mysliveckých produktů Katalog mysliveckých produktů Seznam produktů Formát Cena Strana ks s 9% DPH PUBLIKACE 98. Pracovní kniha mysliveckých tradic x 45 cm 800,- 4-5 99. Myslivecké tradice v praxi - rozšířené a doplněné 4.

Více

Dřevěná okna (smrk napojovaný, lazura dub světlý) Dřevěné dveře (smrk, lazura dub světlý)

Dřevěná okna (smrk napojovaný, lazura dub světlý) Dřevěné dveře (smrk, lazura dub světlý) Seznam realizací Obec Typ stavby Dodávka Adamov, Neumannova Hliníkové dveře (MB-70) Bačice Baliny Dřevěná okna (meranti, lazura dub) Batelov, Pod Hřbitovem Batelov, Pod Hřbitovem Dřevěná okna Batouchovice

Více

číslo 1 ročník 2018 SH ČMS OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ TŘEBÍČ Vážené sestry a bratři hasiči,

číslo 1 ročník 2018 SH ČMS OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ TŘEBÍČ Vážené sestry a bratři hasiči, SH ČMS OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ TŘEBÍČ číslo 1 ročník 2018 Vážené sestry a bratři hasiči, již tradičně se Vám dostává do rukou zpravodaj v době konání Shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů

Více

Oblasti chovu zvěře. jako. management populací

Oblasti chovu zvěře. jako. management populací Oblasti chovu zvěře jako management populací Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti Ing. František Malý Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Více

ODESÍLATEL: ADRESÁT: Dle rozdělovníku. 28. července /ENV/16 Ing. Maláčová V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.:

ODESÍLATEL: ADRESÁT: Dle rozdělovníku. 28. července /ENV/16 Ing. Maláčová V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz LOV ZVĚŘE V NAŠICH HONITBÁCH JOSEF DRMOTA LOV ZVĚŘE V NAŠICH HONITBÁCH JOSEF DRMOTA Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 jako

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Telč 1 1 Obecné informace

Více

Správci vozovek x vlastníci vozovek

Správci vozovek x vlastníci vozovek Správci vozovek x vlastníci vozovek» Je smysluplný SHV za současných podmínek?» Co by měl SHV obsahovat a jak je podporován vlastníky vozovek? (Stát, samosprávy)» Je SHV chápán stejně ve všech zemích EU?»

Více

Půjčovna elektrokol a elektroskútrů, nabíjecí místo

Půjčovna elektrokol a elektroskútrů, nabíjecí místo Líbila se vám vyjížďka? Vyzkoušejte i další E.ON e-půjčovny v turisticky zajímavých lokalitách: e-šumava Lipno nad Vltavou Žďár nad Sázavou Brno a Moravský kras Kaplice Slavonice Pasohlávky České Budějovice

Více

Management populací zvěře. kvalita populací (plánování II)

Management populací zvěře. kvalita populací (plánování II) Management populací zvěře kvalita populací (plánování II) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Výkon práva myslivosti Součástí

Více

Vyhláška o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd

Vyhláška o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd Vyhláška o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd Citace: 491/2002 Sb. Částka: 171/2002 Sb. Na straně (od-do): 9610-9650 Rozeslána

Více

Půjčovna elektrokol a elektroskútrů, nabíjecí místo

Půjčovna elektrokol a elektroskútrů, nabíjecí místo Líbila se vám vyjížďka? Vyzkoušejte i další E.ON e-půjčovny v turisticky zajímavých lokalitách: e-šumava Lipno nad Vltavou Žďár nad Sázavou Brno a Moravský kras Kaplice Pasohlávky České Budějovice Bystřice

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A CENY POPLATKOVÝCH LOVŮ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A CENY POPLATKOVÝCH LOVŮ LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A CENY POPLATKOVÝCH LOVŮ LESY ČESKÉ REPUBLIKY LESNÍ ZÁVOD KONOPIŠTĚ Změny vyhrazeny. LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. LESNÍ ZÁVOD KONOPIŠTĚ Česká republika je jednou

Více

Myslivecký spolek Horní Lhota Slavětín Načeradec ŘÁD. Mysliveckého spolku. Horní Lhota

Myslivecký spolek Horní Lhota Slavětín Načeradec ŘÁD. Mysliveckého spolku. Horní Lhota Myslivecký spolek Horní Lhota Slavětín 47 25708 Načeradec P R O V O Z N Í ŘÁD Mysliveckého spolku Horní Lhota 2015 Úvod Hlavním posláním Mysliveckého spolku Horní Lhota, dále jen Myslivecký spolek je ochrana

Více

Memorandum o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a využití dopravní infrastruktury po silnici II/360.

Memorandum o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a využití dopravní infrastruktury po silnici II/360. Výstup z jednání ke komunikaci II/360 konaného dne 13.01.2016 v Třebíči Zúčastněné osoby jednání ke komunikaci II/360 konaného dne 13.01.2016 v Třebíči podepsaly toto Memorandum o spolupráci Memorandum

Více

Přehled starostů a místostarostů měst a obcí. (III. stupeň 47 obcí)

Přehled starostů a místostarostů měst a obcí. (III. stupeň 47 obcí) Přehled starostů a místostarostů měst a obcí (III. stupeň 47 obcí) 2018 BABICE OÚ: Babice 3, Lesonice, 675 44 IČ: 00375357 email: info@obecbabice.eu Petra Černá, neuvolněná mobil: 725 101 303 Pavel Zikmund,

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: dle rozdělovníku. 16. listopadu 2017 MZP/2017/710/2652 Ing. Maláčová V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.

ADRESÁT: ODESÍLATEL: dle rozdělovníku. 16. listopadu 2017 MZP/2017/710/2652 Ing. Maláčová V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel. ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: dle rozdělovníku V Praze

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Oblasti chovu zvěře v ČR Oblast chovu zvěře je souvislé území tvořené souborem honiteb s

Více

Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany

Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: dle rozdělovníku V Praze

Více

Zpravodaj OMS ČMMJ Třebíč

Zpravodaj OMS ČMMJ Třebíč Českomoravská myslivecká jednota, z. s., Okresní myslivecký spolek Třebíč Zpravodaj OMS ČMMJ Třebíč Duben 2018 Namísto úvodu Vážení kolegové, myslivečtí přátelé. Každá organizace potřebuje ke svojí činnosti

Více

PFO. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ , s výhledem aktualizace 2016 VODOVODY A KANALIZACE

PFO. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ , s výhledem aktualizace 2016 VODOVODY A KANALIZACE VODOVODY A KANALIZACE PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2016 2020, s výhledem 2021-2025 PFO aktualizace 2016 Zpracovatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč Kubišova 1172, 674

Více

Informace o výsledcích vykonaných kontrol Městského úřadu Třebíč za rok 2014

Informace o výsledcích vykonaných kontrol Městského úřadu Třebíč za rok 2014 Informace o výsledcích vykonaných kontrol Městského úřadu Třebíč za rok 2014 Zpráva je vydána v souladu s ustanovením 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), které ukládá povinnost pravidelně,

Více

XXIV. ANALÝZA PODÍLU NENORMOVANÉ ZVĚŘE 2014

XXIV. ANALÝZA PODÍLU NENORMOVANÉ ZVĚŘE 2014 XXIV. ANALÝZA PODÍLU NENORMOVANÉ ZVĚŘE 2014 Obecní úřady obcí s rozšířenou působností (ORP) v Olomouckém kraji obdržely přípisem ze dne 15. 8. 2014 sdělení krajského úřadu: Citace: Problematika nenormované

Více

Ministerstvo životního prostředí. ODESílATEL: ADRESÁT: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence

Ministerstvo životního prostředí. ODESílATEL: ADRESÁT: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence ODESílATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze

Více

Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor dopravy a silničního hospodářství Masarykovo náměstí 104, Náměšť nad Oslavou

Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor dopravy a silničního hospodářství Masarykovo náměstí 104, Náměšť nad Oslavou Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor dopravy a silničního hospodářství Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Číslo jednací: MNnO 944/16/Dop/Kob Spisová značka: MNnO 256/16/Dop/Kob Vyřizuje:

Více

OBĚŽNÍK 2/ Chovatelská přehlídka trofejí

OBĚŽNÍK 2/ Chovatelská přehlídka trofejí ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, p. s., OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK, Schwaigrova 1118/II, 377 11 JINDŘICHŮV HRADEC, tel. 389602120, bankovní spojení 600003379/0800, IČO 67777236, mail: oms@j-hradec.cz V

Více

Novela zákona o myslivosti Ministerstvo zemědělství

Novela zákona o myslivosti Ministerstvo zemědělství Novela zákona o myslivosti Ministerstvo zemědělství 9. 3. 2016 162r 1 Obsah Zadání k novelizaci zákona Plán mysliveckého hospodaření Kontrola plnění plánu lovu Škody způsobované zvěří narovnání Doby lovu,

Více

Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor dopravy a silničního hospodářství Masarykovo náměstí 104, Náměšť nad Oslavou

Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor dopravy a silničního hospodářství Masarykovo náměstí 104, Náměšť nad Oslavou Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor dopravy a silničního hospodářství Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Číslo jednací: MNnO 583/17/Dop/Kob Spisová značka: MNnO 206/17/Dop/Kob Vyřizuje:

Více

ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. správního obvodu obce s rozšířenou působností TŘEBÍČ ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 4.

ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. správního obvodu obce s rozšířenou působností TŘEBÍČ ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 4. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ správního obvodu obce s rozšířenou působností TŘEBÍČ ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 4. úplná aktualizace Zpracovatel: Ing. Michal Měšťan Obsah 1. Horninové prostředí a geologie...

Více

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2013/2014 a kalendářní rok 2014

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2013/2014 a kalendářní rok 2014 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2013/2014 a kalendářní rok 2014 Obsah Úvod 2 Seznam zkratek 3 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 4 1. Popis

Více

Zpráva z chovatelské přehlídky trofejí zvěře ulovené v honitbách ORP Benešov, Vlašim a Votice mysliveckém roce 2016

Zpráva z chovatelské přehlídky trofejí zvěře ulovené v honitbách ORP Benešov, Vlašim a Votice mysliveckém roce 2016 Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Benešov Myslivecká komise Zpráva z chovatelské přehlídky trofejí zvěře ulovené v honitbách ORP Benešov, Vlašim a Votice mysliveckém roce

Více

Novela zákona o myslivosti a související předpisy

Novela zákona o myslivosti a související předpisy Novela zákona o myslivosti a související předpisy Ing. Jiří Pondělíček, Ph.D pondelicek@akcr.cz 15. září 2016 Zákon o myslivosti a jeho prováděcí předpisy zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti 13x novelizován

Více

Výroční zpráva MS Zdětín Benátky nad Jizerou

Výroční zpráva MS Zdětín Benátky nad Jizerou Výroční zpráva 2014 MS Zdětín Benátky nad Jizerou Myslivost je činnost, jejíž pravidla se utváří s vývojem společnosti více jak tisíc let. Znalosti a dovednosti mysliveckého řemesla, vztah k přírodě a

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 K 12 13 13 Obsah Úvod 4 Seznam zkratek 5 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 1.2 Řízení a správa v oblasti

Více

Klubová výstava MSKCHJGT

Klubová výstava MSKCHJGT Klubová výstava MSKCHJGT Rok utekl jako voda a v sobotu 13. 6. 2015 proběhla již 21. klubová výstava MSKCHJGT, která byla součástí akce nazvané Les, myslivost a kůň na Libavé na území Vojenského újezdu

Více

LESNICKÉ A MYSLIVECKÉ HOSPODAŘENÍ LESY ČESKÉ REPUBLIKY S.P., LZ KLADSKÁ. Ing. Jan Němický

LESNICKÉ A MYSLIVECKÉ HOSPODAŘENÍ LESY ČESKÉ REPUBLIKY S.P., LZ KLADSKÁ. Ing. Jan Němický LESNICKÉ A MYSLIVECKÉ HOSPODAŘENÍ LESY ČESKÉ REPUBLIKY S.P., LZ KLADSKÁ Ing. Jan Němický 25.1.2018 Historie 1946 1958 Vojenské lesy a statky n.p. 1959 1965 Sdružené zemědělské a lesní závody Lázně Kynžvart

Více

S R P E N 2007. Počasí. Přehled o úlovcích za měsíc srpen 2007

S R P E N 2007. Počasí. Přehled o úlovcích za měsíc srpen 2007 Daněk Daněla,danče Srnec Srna,srnče Prase divoké Hrdlička Holub hřivnáč Kachna divoká Liška Jezevec Kuna Straka Vrána Zajíc Bažant kohout Bažantí slepice mm C Počasí datum déšť sníh Teplota mm cm C 1 16,7

Více

KATALOG LOVECKÝCH TROFEJÍ

KATALOG LOVECKÝCH TROFEJÍ Městský úřad Šlapanice KATALOG LOVECKÝCH TROFEJÍ Chovatelská přehlídka trofejí ulovené v honitbách v působnosti ORP Šlapanice v mysliveckém roce 2014 2015 Šlapanice - Orlovna 29. - 30. května 2015 Vážení

Více

Základní informace o projektu

Základní informace o projektu Základní informace o projektu Operační program Prioritní osa Oblast podpory OPVK Počáteční vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Číslo výzvy 46 Doba realizace 1. 6. 2014 30. 6. 2015 Způsobilé náklady

Více