Pro odborníky z rozváděčové techniky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro odborníky z rozváděčové techniky"

Transkript

1 R Pro odborníky z rozváděčové techniky Data, fakta a informace

2 Je vše jasné?! Při skutečné práci vám pomůže náš osvědčený souhrn údajů a faktů týkajících se problematiky rozváděčových skříní. Zde naleznete základní technické informace a v aktuálním katalogu Rittal vhodné výrobky pro svou aplikaci. A budete-li si přát budete je mít obratem ruky také k dispozici, protože některé z našich nesčetných dodavatelských středisek sídlí zaručeně ve vašem okolí! Veličiny a jednotky Všeobecné technické veličiny Malá elektrotechnická sbírka vzorců Důležité předpisy a normy pro rozváděčové skříně Důležité předpisy a normy pro elektronické skříňky a elektronické skříně Základní rozměry 19 montážního systému (van) Výtah z normy VDE /DIN EN Barevné označení pro tlačítkové ovládací prvky a jeho význam Elektrické propojení v kabelových kanálech Stupeň krytí dle normy DIN EN Stupně krytí dle normy DIN EN Základy a fakta o ochraně proti výbuchu Izolovaná silnoproudá vedení dle norem VDE 0281 a Vnější průměry vodičů a kabelů Zařízení na ochranu proti nadproudu Třídy u nízkonapět ových pojistek Vysvětlení k tavným pojistkám Kombinace s typovou zkouškou a s dílčí typovou zkouškou Pojmy pro zkratové proudy v třífázových sítích Ztrátový výkon (systém NH a D) Trvalé proudy pro přípojnice Výpočet ztrátového výkonu přípojnic Základní informace UL 508, resp. UL 508A

3 Odpor měděných přípojnic Korekce proudového zatížení pro Cu systémy přípojnic Dimenzované proudy motorů trojfázových elektromotorů Kabelové průchodky dle normy: DIN EN Vnitřní a vnější průměr instalačních trubek Barevné kódování odporů Označování svorek a sít ových vedení Grafické značky elektroniky dle normy DIN Grafické symboly stupňů krytí dle normy DIN EN Značení ve schématech zapojení dle normy DIN EN /IEC Písmena pro označování provozních prostředků dle normy DIN EN /IEC Značení ve schématech zapojení pro elektroinstalaci dle normy DIN EN /IEC Desetinné části a násobky jednotek Normy pro oblast datové komunikace a telekomunikací Instalace sítí Pojmy v technice přenosu dat Stručné informace o EMC na téma EMC/VF stíněné skříně a značka CE Klimatizace rozváděčových skříní Základy pro výpočty klimatizace rozváděčových skříní Příklady realizace přepravy rozváděčových skříní Rittal jeřábem Certifikační značky a symboly Certifikáty a atesty

4 R Rittal CM kompaktní systémové skříně s rozmanitým vybavením systému rozváděčové skříně TS 8. Konečně nekonečné možnosti.

5 Veličiny a jednotky Délka Plocha Objem Hmotnost, váha Síla, tíhová síla Tlak Čas Kmitočet Rychlost Zrychlení Práce, energie Teplo Výkon Teplota Teplotní rozdíl Svítivost Jas Světelný tok Intenzita osvětlení Proud Napětí Odpor Vodivost Elektrický náboj Kapacita Intenzita elektrického pole Elektrická indukce Hustota proudu Intenzita magnetického pole Magnetický tok Magnetická indukce Indukce, indukčnost Metr m Čtverečný metr m 2, 1 a = 100 m 2, 1 ha = 100 a, 1 km 2 = 100 ha Krychlový metr m 3, litr l Kilogram kg; gram g; tuna t Newton N; 1 N = 1 kgm/s 2 Bar bar, pascal Pa, 1 bar = 10 5 Pa, 1 Pa = 1 N/m 2 Sekunda s, minuta min, hodina h, den d, rok a Hertz Hz, 1 Hz = 1/s Metr za sekundu m/s Metr za sekundu na druhou m/s 2 Joule J, wattsekunda Ws, kilowatthodina kwh 1 J = 1 Ws = 1 Nm Watt W (činný výkon), 1 W = 1 Nm/s = 1 J/s Voltampér VA (zdánlivý výkon) Var var (jalový výkon) Kelvin K, stupeň Celsia C, 0 C = 273,15 K 1 K = 1 C Kandela Kandela na čtverečný metr cd/m 2 Lumen lm Lux lx Ampér A Volt V Ohm Ω, 1 Ω = 1 V/A 1 Siemens S, 1 S = Ω Coulomb C, ampérsekundy As, Ampérhodiny Ah, 1 C = 1 As Farad F, 1 F = 1 As/V Volt na metr V/m Coulomb na čtverečný metr C/m 2 Ampér na mm 2, A/mm 2 Ampér na metr A/m Weber Wb, voltsekunda Vs, 1 Wb = 1 Vs Tesla T, 1 T = 1 Vs/m 2 Henry H, 1 H = 1 Vs/A 3

6 Základními jednotkami podle mezinárodní soustavy měrných jednotek jsou metr m, kilogram kg, sekunda s, ampér A, kelvin K, kandela cd a mol mol. Z těchto jednotek jsou všechny ostatní jednotky odvozené. Základní jednotky 1 kilogram (1 kg) je hmotnost mezinárodního etalonu kilogramu, který je uložený v Bureau International des Poids et Mesures ve městě S èvres u Paříže. 1 metr (1 m) je délka dráhy, kterou urazí světlo ve vakuu za dobu 1/ sekundy. 1 sekunda (1 s) je násobek periody záření odpovídajícího přechodu mezi dvěma úrovněmi hyperjemné struktury základního stavu atomů nuklidu 133 Cs. 1 kelvin (1 K) je 273,15-tá část termodynamické teploty trojného bodu vody. 1 kandela (1 cd) je svítivost světelného zdroje, který v daném směru emituje monochromatické záření o frekvenci 540 x hertzů a jehož zářivost v tomto směru činí 1/683 wattů na jeden streradián. 1 ampér (1 A) je intenzita časově neměnného proudu, který při průchodu dvěma vodiči zanedbatelně malého kruhového průřezu, umístěnými rovnoběžně ve vakuu ve vzdálenosti 1 m, mezi nimi vyvolává elektrodynamickou sílu 2 x 10 7 N na metr délky vodičů. 1 mol (1 mol) je látkové množství systému, který se skládá z přesně stejného množství nezávislých částic, jako je obsaženo atomů ve 12/1000 kilogramu nuklidu uhlíku 12 C. Odvozené jednotky 1 volt (1 V) je elektrické napětí mezi dvěma body vláknovitého, homogenního, rovnoměrně temperovaného vodiče, ve kterém při proudu 1 A realizuje mezi těmito body výkon 1 W. Odpor tohoto vodiče je 1 Ω. 1 joule (1 J) je roven práci, která je vykonána, když se působiště síly 1 N posune ve směru síly o 1 m. 1 watt (1 W) je roven výkonu, při kterém se za dobu 1 s přemění energie 1 J. 4

7 Všeobecné technické veličiny Mezinárodní soustava jednotek (SI) Základní veličiny Fyzikální veličina Symbol Základní jednotka SI Další jednotky SI Délka l m (metr) km, dm, cm, mm, µm, nm, pm Hmotnost m kg (kilogram) Mg, g, mg, µg Čas t s (sekunda) ks, ms, µs, ns Elektrický proud I A (ampér) ka, ma, µa, na, pa Termodynamická teplota T K (kelvin) Látkové množství n mol (mol) Gmol, Mmol, Kmol, mmol, µmol Svítivost I v cd (kandela) Mcd, kcd, mcd Přepočítací koeficienty pro staré jednotky na jednotky SI Velikost Stará jednotka Jednotka SI přesná ~ Síla 1 kp 9,80665 N 10 N 1 dyn N N Moment síly 1 mkp 9,80665 Nm 10 Nm Tlak Pevnost, napětí Energie Výkon 1 at 1 atm = 760 torr 1 torr 1 mws 1 mmws 1 mmws kp mm 2 1 mkp 1 kcal 1 erg 0, bar 1,01325 bar 1,3332 mbar 0, bar 0, mbar 9,80665 Pa 1 bar 1,01 bar 1,33 mbar 0,1 bar 0,1 mbar 10 Pa 1 9, N mm mm N kcal h 1 kcal h 1 PS 9,80665 J 4,1868 kj J 4,1868 1,163 W kj h 0, kw 10 J 4,2 kj J 4,2 kj h ,16 W 0,74 kw 5

8 Přepočítací koeficienty (pokračování) Velikost Stará jednotka Jednotka SI přesná ~ Součinitel prostupu tepla 1 kcal 4,1868 kj 4,2 kj m 2 h C m hk m 2 hk 1 kcal ,163 W 1,16 W m 2 h C m K m 2 K Malá elektrotechnická sbírka vzorců Ohmův zákon U = R I I = U R = U R I Odpor vedení R = L R = ρ L χ A A Měď: χ = 56 m/ω mm 2 1 ; -- = ρ = 0,0178 Ω mm 2 /m x Hliník: χ = 36 m/ω mm 2 1 ; -- = ρ = 0,0278 Ω mm 2 /m x L = délka vodiče (m) ρ = měrný odpor (Ω mm 2 /m) χ = vodivost (m/ω mm 2 ) A = průřez vodiče (mm 2 ) Sériové zapojení R1 R2 R3 I U R g = R 1 + R R n Paralelní zapojení Pro dva odpory platí R R = 1 R I1 R 1 + R 2 I g I2 R1 R2 U I I 2 = R R 1 Pro tři a více odporů platí = I R1 R R 1 R 2 R 3 R n I g I2 I3 R2 R3 U G = G 1 + G 2 + G 3 + I g = ΣI G = R Ig = U G 6

9 R Kompaktní rozváděčové skříně Rittal AE Originál milionkrát osvědčený. Špičková kvalita a atraktivní poměr ceny a užitné hodnoty u více než 60 rozměrových variant a nepřekonatelném příslušenství.

10 R Rozmanitost bez hranic... To jsou hlavní rysy nabídky Rittal pro individuální systémová řešení na rozhraní člověk/stroj, jako je např. Comfort-Panel.

11 Úbytek napětí Stejnosměrný proud Střídavý proud Trojfázový proud U v U v 2 L P = U 2 L P v = U L P v = χ A U χ A U χ A U 2 L I = U 2 L I cosϕ v = χ A χ A U v = úbytek napětí Příklad: U = sít ové napětí A = průřez I = celkový proud L = 100 m P = celkový výkon A = 2,5 mm 2 L = délka vodiče χ = 56 m/ω mm 2 χ = vodivost I = 10 A U v U v U v 2 L I = χ A = , 5 = 14, 3 V Odpory v obvodu střídavého proudu Indukční odpor X L = ω L ω = 2 π f X L = indukční odpor (Ω) L = indukčnost (H) I U = I = U I = proud (A) X L ω L ω, f = úhlový kmitočet, kmitočet (1/s) Kapacitní odpor X 1 C = ω C I U = X C ω = 2 π f X C = kapacitní odpor (Ω) C = kapacita (F) I = proud (A) ω, f = úhlový kmitočet, kmitočet (1/s) 9

12 Různé hodnoty proměnných veličin sinusového tvaru U, I U s, I s π T Průběh napětí π U s i = I s sin ω t U eff = u = U s sin ω t I ω = 2 π f I eff = s 2 f = 1 T U ar = 0,637 U s T= I ar = 0,637 I s f U U s U U s Jednocestné usměrnění U ar = 0,318 U s U eff = 0,5 U s t Dvoucestné usměrnění U ar = 0,637 U s U eff = 0,707 U s t U U s U U s + t 2 t t 1 U s 3-fázové usměrnění Obdélníkový průběh napětí U U ar = 0,827 U s U ar = s+ t 1 + U s t U ar = 0,841 U s t 1 + t 2 U 2 s+ t U ar = 1 + U 2 s t t 1 + t 2 i, u = okamžité hodnoty (A, V) f = kmitočet (1/s) I s, U s = maximální hodnoty (A, V) ω = úhlový kmitočet (1/s) I eff, U eff = efektivní hodnoty (A, V) T = trvání periody (s) I ar, U ar = aritmetické průměrné hodnoty (A, V) 10

13 Zapínací a vypínací procedury s indukčnostmi L τ = --- R R i = I 1 e t L τ i = I e t τ Proud po zapnutí Proud po vypnutí s kapacitami R C τ = R C i = I e t τ u = U 1 e τ t u = U e τ t Nabíjecí proud Nabíjecí napětí Vybíjecí napětí τ = časová konstanta (s) u, i = okamžité hodnoty t = čas (s) proudu a napětí (V, A) e = základ přirozeného U, I = počáteční, resp. koncové hodnoty logaritmu proudu a napětí (V, A) Elektrický výkon motorů Stejnosměrný proud Střídavý proud Odevzdávaný výkon P 1 = U I η P 1 = U I η cos ϕ Odběr proudu P 1 I = U η P 1 I = U η cosϕ P 1 = mechanický výkon odevzdávaný na hřídeli motoru podle výkonového štítku P 2 =přijímaný elektrický výkon P 1 P 2 P Účinnost η = (100 %) P 1 2 = η 11

14 Rezonance v obvodu střídavého proudu Sériový oscilační obvod Paralelní oscilační obvod L R C L R C f res = f res = 2 π L C π L C Q = 1 L Q = R C R C L f res b = b R ; = f b = Q res X res Z = R 2 + ωl 1 Z = ωc f res Q ; b = G f B res res 1 G ωc ωl U U res I I res f res f f res f f f f b b f res = rezonanční kmitočet (1/s) b = šířka pásma f Q = jakost obvodu Z = zdánlivý odpor (Ω) G = = činná vodivost R B = jalová vodivost Elektrický výkon Stejnosměrný proud Střídavý proud P = U I P = U I cos ϕ 12

15 Výpočet výkonu v obvodu střídavého proudu Q c Q l kapacitní indukèní U U C U L U b I C I L, I B S ϕ P P ϕ S U R U ϕ U R, U W I I R I R,I W ϕ I I I P = S cos ϕ U w = U cos ϕ I w = I cos ϕ Q = S sin ϕ U b = U sin ϕ I b = I sin ϕ S = P 2 + Q 2 U = U 2 w + U 2 b I = I 2 w I b S = U I R cos ϕ = --- Z X sin ϕ = --- Z Z = R 2 + X 2 S = zdánlivý výkon (VA) X = jalový odpor P = činný výkon (W) U w, U b = činný, jalové napětí (V) Q = jalový výkon (VA) I w, I b = činný, jalový proud (A) Z = zdánlivý odpor (Ω) sin ϕ, cos ϕ =účiníky + 2 R = činný odpor (Ω) 13

16 Důležité předpisy a normy pro rozváděčové skříně Rittal dosáhl s myšlenkou standardizace rozváděčových skříní průlomu na trhu. S rozměrově danými modely, které se vyrábějí ve velkých sériích, nabízí Rittal úžasné cenové výhody a bezpříkladnou schopnost dodávek (přes 100 dobře zásobených expedičních skladů po celém světě). Systémy rozváděčových skříní Rittal konstruované s ohledem na uživatele, moderní v designu se dnes označují za průkopníky v odvětví. Spolehlivost, kvalita a technická bezpečnost zaujímají ve spektru služeb Rittalu vždy 1. místo. Rozváděčové skříně Rittal splňují všechny platné normy, předpisy a směrnice, např. DIN EN Prázdné skříně pro kombinace nízkonapět ových spínacích přístrojů IEC Rozměry pro rozváděčové skříně List 1 3 DIN Nízkonapět ová spínací zařízení Část 2 DIN Vysokonapět ová spínací zařízení Část 3 DIN Technologie pro elektronická zařízení, čelní panely a Část 1 Rámy (rozměry pro 19 systém) DIN Klíče pro skříně nebo dveře skříní elektrických spínacích zařízení (Doppelbart) Velikost 3: Nízkonapět ová zařízení Velikost 5: Vysokonapět ová a nízkonapět ová zařízení DIN 7417 Trnový klíč s vnitřním čtyřhranem, velikost 7 pro stavbu lodí DIN Barvy pro elektrická spínací zařízení do vnitřních prostorů Zákon o energetickém hospodářství stanovuje: Elektrická energetická zařízení a energetické spotřebiče musí být řádně, tzn. podle uznávaných technických pravidel, zřizovány a udržovány. Jako taková pravidla platí ustanovení Svazu německých elektrotechniků (VDE). Rozšíření a mnohotvárnost zařízení do 1000 V odpovídá zvláštnímu významu normy VDE 0100 Ustanovení pro zřizování silnoproudých zařízení se jmenovitými napětími do 1000 V. Kromě toho je nutné dodržovat u silnoproudých zařízení technické podmínky připojení (TAB) energetických závodů (EZ), u telekomunikačních a anténních zařízení pak předpisy VDE 0800 pro telekomunikační zařízení a ustanovení VDE 0855 pro anténní zařízení. Nová zařízení musí být zajištěná do budoucnosti a úsporná. Důležité pokyny k tomu naleznete kromě podmínek připojení také v normách (DIN) vydaných Německým normalizačním výborem (DNA). 14

17 R Rittal elektronické systémy nabízí kompletní know-how v oblasti Electronic-Packaging. Na vysoké úrovni až do stupně 4. Kompletní řešení pro CPCI, VME, ATCA a MTCA.

18 Důležité předpisy a normy pro elektronické skříňky a elektronické skříně Základ pro 19 techniku poskytuje americká standardní norma ASAC Jí odpovídají DIN část 1 a publikace IEC Z této základní normy vycházejí jednotlivé listové normy, které sestavené ve správném pořadí tvoří vzájemně sladěný stavebnicový systém s navazující standardizací. Z nejmenší jednotky desky tištěných spojů karta Europa s příslušným konektorem se vytváří zásuvný modul. Tento zásuvný modul se zasunuje do vany s příslušným čelním panelem. Vana je nakonec upevněna v elektronické skříňce a elektronické skříni. Vany a moduly DIN část 2 IEC Rozměry zásuvných modulů, rozčlenění instalace a lišty s pružinami Čelní panely DIN část 2 IEC Rozměry čelních panelů a jejich upevňovací otvory, rozměry rámů a upevňovacích otvorů pro čelní panely Desky DIN část 2 Rozměry desky tištěných spojů tištěných spojů IEC Konektory DIN část 4 IEC DIN Deska tištěných spojů s konektorem, montážní rozměry pro přímé a nepřímé zasunutí Nepájené spoje, navíjecí, obrubované, svorkové a závitové svorkové spoje Závazná jsou vždy aktuálně platná vydání ustanovení VDE a listů DIN. K obstarání: Předpisy VDE: VDE-Verlag GmbH, Berlin, Bismarckstrasse 33 Listy DIN: Beuth-Verlag GmbH, Berlin 16

19 90 95 h Základní rozměry 19 montážního systému Vany IEC c b a a) Vnější rozměr = 482,6 mm (19 ) c) Montážní prostor: Dílčí jednotky: 84 TE = 84 x 5,08 mm (využitelná montážní šířka ve vaně) b) Rozteč upevňovacích otvorů h) Výšková jednotka: 3 U = = 465 mm 3 x 44,45 mm (nejmenší výškový rozměr vany pro desky tištěných spojů/karty Europa) Zásuvné moduly Konektory dle normy DIN Konektory dle normy DIN Upevňovací rovina lišt s kontaktními pružinami Popis Výška Hloubka Euro karta 100 mm 160 mm Dvojitá eurokarta 233,4 mm 160 mm Upevňovací rovina kolíkové lišty 17

20 R Rittal TopTherm-Plus ztělesňuje energetickou efektivitu a nejpokrokovější nanotechnologii v kombinaci s funkčností. Chladicí výkon efektivně generovaný a cíleně rozváděný.

21 Výtah z normy VDE /DIN EN Bezpečnost strojů; elektrické vybavení strojů, všeobecné požadavky 5.2 Připojení vnějšího ochranného vodiče Svorka pro připojení vnějšího ochranného vodiče musí být umístěná v blízkosti příslušných svorek vnějších vodičů. Svorka musí být dimenzovaná tak, aby umožňovala připojení vnějšího měděného vodiče s průřezem podle následující tabulky. Při použití ochranného vodiče z jiného materiálu než mědi je nutné vhodně zvolit velikost svorky. Minimální průřez vnějšího ochranného vodiče z mědi Průřez S vnějších vodičů pro připojení k síti (mm 2 ) S 16 Minimální průřez vnějšího ochranného vodiče (mm 2 ) S 16 < S S > 35 S/2 Svorka pro vnější ochranný vodič musí být označena písmeny PE. Používání označení PE musí být omezeno na svorku pro připojení systému ochranných vodičů stroje k vnějšímu ochrannému vodiči sít ové přípojky. Aby nedocházelo k nedorozuměním, nesmí být písmeny PE označeny žádné jiné svorky, které jsou použity pro připojení součástí stroje k systému ochranných vodičů. Místo toho musí být označeny symbolem 417-IEC-5019 nebo použitím kombinace dvou barev, ZELENÉ a ŽLUTÉ. 19

22 6. Ochrana proti zasažení elektrickým proudem 6.1 Všeobecné pokyny Elektrické vybavení musí zajišt ovat ochranu osob proti zasažení elektrickým proudem, a sice: proti přímému dotyku a při nepřímém dotyku. Toho musí být dosaženo s použitím ochranných opatření podle odstavců 6.2 a 6.3. Při použití ochranného nízkého napětí (PELV) podle odstavce 6.4 je zaručena ochrana jak proti přímému dotyku, tak i při nepřímém dotyku. 6.2 Ochrana proti přímému dotyku Pro každý elektrický obvod nebo každou součást elektrického vybavení musí být využita opatření podle odstavce nebo a podle odstavce 6.2.3, je-li to vhodné Ochrana skříní (pláštěm) Aktivní součásti musí být uložené uvnitř skříní, vyhovujících odpovídajícím požadavkům z odstavců 4, 13 a 16. Pro lehce přístupné horní kryty skříní musí být splněn přinejmenším stupeň krytí proti přímému dotyku IP 4X nebo IP XXD (viz norma EN ). Otevření skříně (tzn. otevření dveří, odstranění víka, krytů apod.) smí být možné pouze tehdy, když je splněna některá z následujících podmínek: a) Použití klíče nebo nástroje pro přístup kvalifikovaných elektrikářů nebo elektrotechniků, pokud nepřipadá v úvahu odpojení vybavení. Hlavní vypínač se v případě potřeby smí spínat při otevřených dveřích. b) Oddělení aktivních součástí uvnitř skříně předtím, než je možné skříň otevřít. Toho lze dosáhnout blokováním dveří odpojovačem (např. hlavním vypínačem), takže se dveře mohou otevřít pouze tehdy, když je odpojovač rozpojený, a odpojovač se dá zapnout jedině tehdy, když jsou dveře zavřené. Je však přípustné, aby kvalifikovaní elektrikáři mohli pomocí speciálního vybavení nebo nářadí zrušit blokování podle pokynů dodavatele za předpokladu, že: je kdykoli během zrušení blokování možné rozpojit odpojovač a při zavření dveří se blokování automaticky znovu aktivuje. 20

23 Pokud přístup k aktivním součástem umožňují více než jedny dveře, je nutné aplikovat tento požadavek v uvedeném smyslu. Všechny součásti, které pod odpojení zůstávají pod napětím, musí s ohledem na ochranu proti přímému dotyku odpovídat stupni krytí nejméně IP 2X nebo IP XXB (viz EN ). Takové součásti musí být podle odstavce 18.2 označeny výstražným štítkem. Výjimkou z tohoto pravidla jsou sít ové připojovací svorky hlavního vypínače, pokud je namontován samostatně v oddělené skříni. c) Otevření bez použití klíče nebo nástroje a bez vypnutí aktivních součástí smí být možné pouze tehdy, když jsou všechny aktivní součásti chráněny proti přímému dotyku nejméně podle stupně krytí IP 2X nebo IP XXB (viz EN ). Jestliže kryty takovou ochranu poskytují, smí být buď odstraněny pouze pomocí nářadí, nebo se při odstranění krytu musí automaticky odpojit všechny chráněné aktivní součásti. 8.2 Systém ochranných vodičů Všeobecné pokyny Systém ochranných vodičů se skládá z následujících součástí: svorka PE (viz 5.2); vodivé konstrukční díly elektrického vybavení a stroje a ochranné vodiče ve vybavení stroje. Všechny součásti systému ochranných vodičů musí být dimenzovány tak, aby byly schopné odolat maximálnímu tepelnému a mechanickému namáhání zemními proudy, které mohou příslušnou součástí systému ochranných vodičů procházet. Konstrukční díl elektrického vybavení nebo stroje se může používat jako součást systému ochranných vodičů, pokud je průřez tohoto dílu elektricky přinejmenším stejný jako průřez požadovaného měděného vodiče. 21

24 8.2.2 Ochranné vodiče Ochranné vodiče musí být označené v souladu s odstavcem Je nutné používat měděné vodiče. Je-li místo mědi použit jiný materiál vodiče, nesmí elektrický odpor na jednotku délky překročit přípustný elektrický odpor měděného vodiče. Takové vodiče nesmí mít průřez menší než 16 mm 2. Průřez ochranných vodičů se určuje v souladu s požadavky normy IEC , nebo EN , podle toho, která připadá v úvahu. Tento požadavek je ve většině případů splněný, pokud poměr mezi průřezem vnějších vodičů a průřezem příslušných ochranných vodičů, které jsou spojené se součástí vybavení, odpovídá tabulce Průběžné spojení systému ochranných vodičů Všechny součásti elektrického vybavení a stroje musí být spojené se systémem ochranných vodičů. Jsou-li elektrické provozní prostředky namontované na víkách, dveřích nebo krycích panelech, musí být zajištěna průběžnost systému ochranných vodičů. Nesmí záviset na upevňovacích prvcích, závěsech nebo nosných lištách. Ochranné vodiče musí patřit k vodičům, které napájejí vybavení. Pokud na víkách, dveřích nebo krycích panelech nejsou upevněny žádné elektrické provozní prostředky nebo jsou nainstalovány pouze obvody ochranného nízkého napětí (PELV), jsou kovové závěsy nebo podobné prvky považovány za dostačující pro zajištění průběžného spojení. Je-li některá součást z nějakého důvodu odstraněna (např. při normální údržbě), nesmí být systém ochranných vodičů pro zbývající součásti přerušen Součásti, které k systému ochranných vodičů připojené být nemusí K systému ochranných vodičů není nutné připojovat součásti, které jsou namontovány tak, že nepředstavují žádné nebezpečí, protože: neumožňují velkoplošný dotyk nebo uchopení rukou a protože mají malé rozměry (menší než cca 50 mm x 50 mm) nebo jsou uspořádány tak, že je dotyk s aktivními součástmi nebo chyba v izolaci nepravděpodobná. To připadá v úvahu pro malé součásti, jako jsou šrouby, nýty a označovací štítky, a pro součásti uvnitř skříní, bez ohledu na jejich velikost (např. elektromagnety stykačů nebo relé, mechanické díly přístrojů). 22

25 8.2.7 Body připojení ochranných vodičů Všechny ochranné vodiče musí být připojené v souladu s odstavcem Není přípustné připojovat ochranné vodiče k součástem, které se používají pro upevnění nebo propojení přístrojů nebo jejich součástí. Každý bod připojení ochranného vodiče musí být označen jako takový s použitím symbolu 417-IEC Na přání mohou být svorky pro připojení ochranných vodičů označeny kombinací dvou barev, ZELENÉ a ŽLUTÉ. Písmena PE jsou vyhrazena pro svorku k připojení vnějšího ochranného vodiče (viz 5.2) Stupně krytí Ochrana spínacích přístrojů proti vniknutí pevných cizích látek a kapalin musí být přiměřená s ohledem na vnější vlivy, za kterých bude stroj pravděpodobně v provozu (tzn. místo instalace a fyzikální okolní podmínky), a musí být dostačující proti prachu, chladicím prostředkům, kovovým třískám a mechanickému poškození. Skříně spínacích přístrojů musí mít stupeň krytí nejméně IP 54 (viz EN ). Výjimkou z tohoto požadavku na minimální stupeň krytí jsou: větrané skříně, které jsou osazené pouze rozběhovými odpory motorů, dynamickými brzdovými odpory nebo podobným vybavením: IP 22; motory: IP 23; větrané skříně, které jsou osazené jiným vybavením: IP 33. Výše uvedené parametry jsou minimální stupně krytí. V závislosti na podmínkách instalace může být zapotřebí vyšší stupeň krytí, např. spínací přístroje na místě instalace, které je čištěno proudem vody (postřikováním), musí být chráněny se stupněm krytí nejméně IP 66. Spínací přístroje v prostředí s jemným prachem musí být chráněny se stupněm krytí nejméně IP Skříně, dveře a otvory Uzávěry, které se používají pro zajištění dveří a krytů, musí být v provedení vylučující jejich ztrátu. Okénka, která jsou určena k monitorování uvnitř namontovaných zobrazovačů musí být z takového materiálu, který dokáže odolat mechanickému namáhání a chemickým vlivům, např. z tvrzeného skla nebo polykarbonátových desek (tloušt ka 3 mm). Doporučuje se, aby dveře skříní měly svislé závěsy, pokud možno takové, ze kterých se dají vysadit. Úhel otevření musí být nejméně 95. Dveře nesmí být širší než 0,9 m. 23

26 Skříně, do kterých mohou snadno vstupovat osoby, musí být vybavené prostředky umožňujícími jejich únik, např. bezpečnostní pojistky na vnitřní straně dveří. Skříně, které jsou pro takový přístup zkonstruované, např. kvůli údržbě, musí mít volnou šířku nejméně 0,7 m a volnou výšku nejméně 2,0 m. V případech, kdy: vybavení je během přístupu s nejvyšší pravděpodobností pod proudem a vodivé součásti jsou volně přístupné, musí být volná šířka nejméně 1,0 m. V případech, kdy jsou takové součásti rozmístěné po obou stranách přístupové cesty, musí být volná šířka nejméně 1,5 m Tlačítka Barvy Ovládací prvky s tlačítky musí být barevně označené podle následující tabulky. Preferovanými barvami pro SPOUŠTĚCÍ, resp. ZAPÍNACÍ ovládací prvky jsou BÍLÁ, ŠEDÁ nebo ČERNÁ, z nich pak především BÍLÁ. ZELENÁ se smí používat, ČERVENÁ nesmí. ČERVENÁ barva se musí používat pro nouzové vypínací ovládací prvky. Barvy pro ZASTAVOVACÍ, resp. VYPÍNACÍ ovládací prvky jsou ČERNÁ, ŠEDÁ nebo BÍLÁ, z nich pak především ČERNÁ. Rovněž je dovolena ČERVENÁ. ZELENÁ se nesmí používat. BÍLÁ, ŠEDÁ a ČERNÁ jsou preferované barvy pro tlačítkové ovládací prvky, které fungují střídavě jako SPOUŠTĚCÍ, resp. ZAPÍNACÍ a ZASTAVOVACÍ, resp. VYPÍNACÍ. Barvy ČERVENÁ, ŽLUTÁ nebo ZELENÁ se nesmí používat. BÍLÁ, ŠEDÁ a ČERNÁ jsou preferované barvy pro tlačítkové ovládací prvky, které při stisknutí spouštějí pracovní operaci, a při uvolnění zastavují provoz (např. krokování). Barvy ČERVENÁ, ŽLUTÁ a ZELENÁ se nesmí používat. ZELENÁ barva je vyhrazena pro funkce, které indikují bezpečný nebo normální stav. ŽLUTÁ barva je vyhrazena pro funkce, které indikují varování nebo anomální stav. MODRÁ barva je určena pro funkce naléhavého významu. Tlačítka pro vrácení do původního stavu (reset) musí být MODRÁ, BÍLÁ, ŠEDÁ nebo ČERNÁ. Pokud fungují také jako ZASTAVOVACÍ, resp. VYPÍNACÍ tlačítka, jsou preferovány barvy BÍLÁ, ŠEDÁ nebo ČERNÁ, z nich pak především ČERNÁ. ZELENÁ se nesmí používat. 24

27 Barevné označení pro tlačítkové ovládací prvky a jeho význam Barva Význam Vysvětlení Příklady použití Stiskněte v nebezpečné situaci spuštění nouzových Nouzové vypnutí, ČERVENÁ Nouzová situace nebo v nouzovém vypínacích funkcí případě viz též ŽLUTÁ ZELENÁ MODRÁ BÍLÁ ŠEDÁ ČERNÁ Nenormální stav Bezpečný Naléhavý Žádný speciální význam není přiřazen Stiskněte při nenormálním stavu Stiskněte v bezpečné situaci nebo pro přípravu normálního stavu Stiskněte v situaci, která naléhavě vyžaduje řešení Pro všeobecné spouštění funkcí kromě nouzového vypnutí (viz též poznámka) Zásah pro potlačení anomálního stavu. Zásah pro opětovné spuštění přerušeného průběhu. Viz Funkce vrácení do původního stavu (reset) SPUŠTĚNÍ/ ZAPNUTÍ (preferováno) ZASTAVENÍ/ VYPNUTÍ SPUŠTĚNÍ/ ZAPNUTÍ ZASTAVENÍ/ VYPNUTÍ SPUŠTĚNÍ/ ZAPNUTÍ ZASTAVENÍ/ VYPNUTÍ (preferováno) Poznámka: Je-li použito doplňkové opatření (např. struktura, tvar, poloha) pro označení tlačítkových ovládacích prvků, smí se stejné barvy, BÍLÁ, ŠEDÁ nebo ČERNÁ, používat pro různé funkce, např. BÍLÁ pro SPOUŠTĚCÍ, resp. ZAPÍNACÍ a ZASTAVOVACÍ, resp. VYPÍNACÍ ovládací prvky. 25

Tabulka 1. SI - základní jednotky

Tabulka 1. SI - základní jednotky 1 Veličina Jednotka Značka Rozměr délka metr m L hmotnost kilogram kg M čas sekunda s T elektrický proud ampér A I termodynamická teplota kelvin K Θ látkové množství mol mol N svítivost kandela cd J Tabulka

Více

13. Značka na elektrickém zařízení označuje a/ zařízení třídy ochrany I b/ zařízení třídy ochrany II c/ zařízení třídy ochrany III

13. Značka na elektrickém zařízení označuje a/ zařízení třídy ochrany I b/ zařízení třídy ochrany II c/ zařízení třídy ochrany III 9. Vzájemné spojení ochranného vodiče, uzemňovacího přívodu, kovového potrubí, kovových konstrukčních částí a kovových konstrukčních výztuží, se nazývá a/ ochrana nevodivým okolím b/ pracovní uzemnění

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.8 Rozvaděče Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1. Rozvaděč...

Více

CENÍK 2011/12 Pablo e pico _02_FINAL.indd 1 9/16/2011 1:15:07 PM

CENÍK 2011/12 Pablo e pico _02_FINAL.indd 1 9/16/2011 1:15:07 PM CENÍK 2011/12 str. 2 str. 3 str. 8 str. 12 str. 15 str. 20 str. 28 str. 30 1 ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ IP65 IP40 DESIGN IP40 STANDARD IP40 INCASSO PŘÍSLUŠENSTVÍ Kryt kanálu Propojovací průchodka Krabice IP56

Více

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot.

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot. Provozní návod Ochrana před výbuchem Ochrana před výbuchem je zde na výběr a je označena na magnetickém pohonu pomocí typového štítku Ex. Pohony a příslušná ovládání magnetických ventilů odpovídají kategorii

Více

Základy elektrotechniky - úvod

Základy elektrotechniky - úvod Elektrotechnika se zabývá výrobou, rozvodem a spotřebou elektrické energie včetně zařízení k těmto účelům používaným, dále sdělovacími a informačními technologiemi. Elektrotechnika je úzce spjata s matematikou

Více

Kompaktní kontrola FV generátoru

Kompaktní kontrola FV generátoru Údaje o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro SUNNY STRING MONITOR SSM Kompaktní kontrola FV generátoru Sunny String-Monitor SSM je koncipován speciálně pro kontrolu velkých FV generátorů.

Více

INFORMACE O VÝOBKU. Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100. Obj. č.:

INFORMACE O VÝOBKU. Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100. Obj. č.: INFORMACE O VÝOBKU 7 Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100 Obj. č.: 12 05 33 Přehled nejdůležitějších funkcí přístroje Kontrola ochranných (jistících) zapojení FI

Více

PEPPERL+FUCHS GmbH

PEPPERL+FUCHS GmbH Komfortní řada 2 8 15 4,2 1 12 6 ø1,5 LED Všeobecné údaje Funkce spínacího prvku NAMUR rozpínací kontakt Světlá šířka drážky/výřezu 2 mm Hloubka ponoření (na boční straně) 5... 7 typicky 6 mm Montáž Polarita

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti Precont MT Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu Technický návod 05.13 Hlavní vlastnosti Jemně odstupňované měření tlaku Měřicí rozsahy od -1 do

Více

EZRTB3 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení

EZRTB3 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení EZRTB3 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení 1) Jaké hodnoty jmenovitých napětí veřejných distribučních sítí nn 400V/230V AC jsou určeny pro ČR s přechodným obdobím

Více

Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 10 mm

Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 10 mm 0102 Objednací název Komfortní řada 10 mm v jedné rovině Příslušenství BF 30 Montážní příruba, 30 mm Technická data Všeobecné specifikace Funkce spínacího prvku NAMUR rozpínací kontakt Spínací vzdálenost

Více

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 1

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 1 SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost Základní funkce Spínání a jištění motorů do A. Přístroj reaguje na výpadek fáze. Přístroj je vybaven kompenzací vlivu okolní teploty. Ovládání přístroje Spouštěče motoru jsou

Více

264/2000 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. července 2000,

264/2000 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. července 2000, Vyhl. č. 264/2000 Sb., stránka 1 z 7 264/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 14. července 2000, o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování Ministerstvo

Více

Varius PŘEHLED PROVEDENÍ

Varius PŘEHLED PROVEDENÍ PŘEHLED PROVEDENÍ Typ FH000 FH00 FH1 FH2 FH3 LTL4a Jmenovitý pracovní proud I e 160 A 160 A 0 A 400 A 630 A 1 600 A Jmenovité pracovní napětí AC/DC U e 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V Velikost 000

Více

Normální Živých Normální Neživých Nebezpečné Živých 25 60

Normální Živých Normální Neživých Nebezpečné Živých 25 60 Základní pravidlo: nebezpečné živé části nesmějí být za normálních podmínek přístupné, a přístupné vodivé části nesmějí být nebezpečné za normálních podmínek, ani za podmínek jedné poruchy. Důležité pojmy:

Více

J7KNA. Schválení podle norem. Informace pro objednání. Ministykač. Kódování čísel modelů. Hlavní stykač. Příslušenství. Ministykač J7KNA 1

J7KNA. Schválení podle norem. Informace pro objednání. Ministykač. Kódování čísel modelů. Hlavní stykač. Příslušenství. Ministykač J7KNA 1 Ministykač J7KNA ) Hlavní stykač Stejnosměrné a střídavé ovládání Integrované pomocné kontakty Upevnění šrouby nebo na DIN lištu (35 mm) Rozsah od 4 do 5,5 kw (AC 3, 380/415V) Verze se 4 hlavními póly

Více

Nízkonapěťové pojistky

Nízkonapěťové pojistky Pojistkové vložky Pojistkové spodky Příslušenství pro pojistky Pojistkové odpojovače Technické údaje 126 127 129 130 325 Nízkonapěťové pojistky Energie pod kontrolou 125 Pojistkové vložky Pojistkové vložky

Více

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole)

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole) ODPÍNAČE VÁLCOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK VELIKOSTI 10x38 Pojistkové odpínače OPV10 jsou určeny pro válcové pojistkové vložky PV10 velikosti 10x38. Lze s nimi bezpečně vypínat jmenovité proudy a nadproudy

Více

Proudové chrániče. Reagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC). Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých částí (I Δn

Proudové chrániče. Reagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC). Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých částí (I Δn OFE PROUDOVÉ CHRÁNIČE OFE (6 ka) Reagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC). Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých částí ( 30 ma) před nebezpečným dotykem neživých částí před vznikem

Více

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží: 4 937 DESIO Proudový ventil Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw SEA45.1 Použití Proudový ventil se používá pro regulaci topných elementů v zařízeních vytápění, větrání a klimatizace,

Více

STYKAČE. Obr. 3.4.1. Schématická značka elektromagnetického stykače

STYKAČE. Obr. 3.4.1. Schématická značka elektromagnetického stykače STYKAČE Obr. 3.4.1. Schématická značka elektromagnetického stykače Stykače jsou takové spínače, které mají aretovanou jen jednu polohu (obvykle vypnutou) a ve druhé poloze je musí držet cizí síla. Používají

Více

Mi-rozváděče & Služby. Mi-rozváděče. do 630 A, IP 54-65

Mi-rozváděče & Služby. Mi-rozváděče. do 630 A, IP 54-65 & do 630 A, IP 54-65 115 & Obsah Stavba systému strany 118-119 Přehled programu strany 120-125 Mi-prázdné rozvodnice s průhledným víkem strany 126-127 s neprůhledným víkem strany 128-129 Mi-rozvodnice

Více

SPOUŠTĚČE MOTORŮ SM1. Spouštěče motorů. Parametry. Tepelná spoušť: nastavení I e

SPOUŠTĚČE MOTORŮ SM1. Spouštěče motorů. Parametry. Tepelná spoušť: nastavení I e SPOUŠTĚČE MOTORŮ Především k jištění proti přetížení a zkratu 1 až 3 fázových elektromotorů do 25 A, 690 V a.c. K ručnímu spínání (zapínání / vypínání) elektromotorů zeleným a červeným tlačítkem z čela

Více

Kontaktní spínací přístroje pro malé a nízké napětí

Kontaktní spínací přístroje pro malé a nízké napětí Kontaktní spínací přístroje pro malé a nízké napětí Základní rozdělení: Dle spínaného napětí a proudu střídavé stejnosměrné Dle spínaného výkonu signální pomocné ovládací výkonové Dle způsobu ovládání

Více

PŘEHLED PROVEDENÍ VÝKONOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK

PŘEHLED PROVEDENÍ VÝKONOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK PŘEHLED PROVEDENÍ VÝKONOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK Typ PNA000 PHNA000 PNA00 PHNA00 Jmenovitý proud I n do A do 80 A do A do 0 A Jmenovité napětí U n AC 00 V, 00 V 90 V 00 V 90 V DC 0 V 0 V 0 V 0 V Velikost

Více

Technická data. Ochrana proti zkratu

Technická data. Ochrana proti zkratu I Snímač, induktivní 0102 Objednací název Přímá nástavbová montáž na normované pohony Kompaktní a stabilní skříň Fixní seřízení EU osvědčení o typové zkoušce konstrukčního vzoru TÜV99 ATEX 1479X Poużitelné

Více

B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem

B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem (označené otázky nejsou uplatňovány v testech pro rozsah E4 na nářadí a spotřebiče) 1) Z čeho musí sestávat ochranné opatření?

Více

Důležitý prvek v mozaice přístrojů pro průmysl

Důležitý prvek v mozaice přístrojů pro průmysl NOVÉ STYKAČE CTX Důležitý prvek v mozaice přístrojů pro průmysl 3-PÓLOVÉ STYKAČE OD 9 DO 310 A CTX: 3-pólové průmyslové stykače Nová řada průmyslových stykačů CTX s příslušenstvím je ideální pro efektivní

Více

Technická data. Všeobecné specifikace. Hloubka ponoření (na boční straně) typ. 6 mm

Technická data. Všeobecné specifikace. Hloubka ponoření (na boční straně) typ. 6 mm 0102 Objednací název Komfortní řada 2 mm Světlá šířka drážky Poużitelné do SIL 2 dle IEC 61508 Technická data Všeobecné specifikace Funkce spínacího prvku NAMUR rozpínací kontakt Světlá šířka drážky/výřezu

Více

Podrobnosti o produktu

Podrobnosti o produktu Podrobnosti o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro přístroj SUNNY STRING-MONITOR SSM24-11 Obsah Přístroj Sunny String-Monitor SSM24-11 je koncipován speciálně pro sledování činnosti

Více

Technická data. Všeobecné specifikace

Technická data. Všeobecné specifikace 0102 Objednací název 3,5 mm Světlá šířka drážky Poużitelné do SIL 2 dle IEC 61508 Technická data Všeobecné specifikace Spínací funkce Normálně zavřený (NC) Typ výstupu NAMUR Světlá šířka drážky/výřezu

Více

EURO- Sluneční kolektory typ C20/C22

EURO- Sluneční kolektory typ C20/C22 TECHNICKÁ INFORMACE EURO- Sluneční kolektory typ C/C22 Wagner & Co Vysoce průhledné bezpečnostní sklo nebo antireflexní bezp. sklo Pryžové těsnění EPDM s vulkanizačním spojením rohů Eloxovaný hliníkový

Více

Kompaktní rozváděče VN. s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A

Kompaktní rozváděče VN. s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A Kompaktní rozváděče VN s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A 1 Všeobecně Vzduchem izolované kompaktní rozváděče vn firmy Driescher jsou vhodné pro použití v kompaktních trafostanicích

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

Stykače Ex9C. Stykače dle IEC / ČSN EN Čtyři typové velikosti se jmenovitými proudy až do 100 A při 400 V AC-3.

Stykače Ex9C. Stykače dle IEC / ČSN EN Čtyři typové velikosti se jmenovitými proudy až do 100 A při 400 V AC-3. Stykače Ex9C Stykače dle IEC / ČSN EN 60947-4-1 Čtyři typové velikosti se jmenovitými proudy až do 100 A při 400 V AC-3 3pólové provedení Ovládací napětí 24 415 V AC Jmenovitý podmíněný zkratový proud

Více

Mi-typové výrobky do 400 A, IP 44-65

Mi-typové výrobky do 400 A, IP 44-65 PASSION FOR POWER. Informace o produktu 03/2013 Mi-typové výrobky do 400 A, IP 44-65 SK-přenosná zásuvková rozbočnice IP 44 Typová řada přenosných zásuvkových kombinací v IP 44 s odklápěcím okénkem pro

Více

Jednou z nejdůležitějších součástí elektrických zařízení tvoří rozvodná zařízení. Provádí se zde: Jištění Ovládání

Jednou z nejdůležitějších součástí elektrických zařízení tvoří rozvodná zařízení. Provádí se zde: Jištění Ovládání Rozváděče Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Rozváděče Jednou z nejdůležitějších

Více

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace Výkonový polovodičový měnič. Přehled norem pro rozvaděče a polovodičové měniče.. Výběr z výkonových

Více

Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c. Jmenovitý pracovní proud 1) Maximální spínaný výkon. 3-fázového motoru 1) proud 1)

Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c. Jmenovitý pracovní proud 1) Maximální spínaný výkon. 3-fázového motoru 1) proud 1) STYKAČE ST a 3RT, velikost 1 Stykače ST a 3RT jsou vhodné pro spínání motorů Spínání jiné zátěže je možné. (kategorie užití AC-3, AC-). Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c = 30 V a.c. Maximální spínaný

Více

Příručka zapojení Moeller 02/05. Vačkové spínače

Příručka zapojení Moeller 02/05. Vačkové spínače Příručka zapojení Moeller / Strana Přehled - Vypínače zapnuto-vypnuto, hlavní vypínače, vypínače pro opravy a údržbu - Přepínače, reverzační přepínače - (Reverzační) přepínače hvězda-trojúhelník - Vícerychlostní

Více

Varius PŘEHLED PROVEDENÍ. Typ OPVP10 OPVP14 OPVP22 OPT22/OPT20 OPVF10 Jmenovitý pracovní proud I e

Varius PŘEHLED PROVEDENÍ. Typ OPVP10 OPVP14 OPVP22 OPT22/OPT20 OPVF10 Jmenovitý pracovní proud I e PŘEHLED PROVEDENÍ Typ 10 14 22 OPT22/OPT20 OPVF10 Jmenovitý pracovní proud I e / Jmenovitý proud I n 32 A / - 63 A / - 125 A / - 63 A / - - / 30 A Jmenovité pracovní napětí U e / Jmenovité napětí U n AC

Více

Rozvaděče vn D D s odpínači H27 a vypínači ISM/TEL jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A

Rozvaděče vn D D s odpínači H27 a vypínači ISM/TEL jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A Rozvaděče vn D - 0 D - 0 s odpínači H a vypínači ISM/TEL jmenovité napětí a kv jmenovitý proud 0 A Všeobecně Kovově zapouzdřené, vzduchem izolované rozvaděče vn typu D a D jsou určeny pro univerzální použití,

Více

MDT 625.25.621.314.2 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 21.09.1989 TRANSFORMÁTORY PRO ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

MDT 625.25.621.314.2 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 21.09.1989 TRANSFORMÁTORY PRO ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ MDT 625.25.621.314.2 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 21.09.1989 TNŽ 36 5570 Generální Ředitelství Českých drah TRANSFORMÁTORY PRO ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ TNŽ 36 5570 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tato

Více

Podrobnosti o produktu

Podrobnosti o produktu Podrobnosti o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro přístroj SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Obsah Přístroj Sunny String-Monitor SSM16-11 je koncipován speciálně pro sledování činnosti

Více

Modulární instalační přístroje

Modulární instalační přístroje Modulární instalační přístroje Obsah strana System pro M Modulární instalační přístroje e 16, 25 a 32A řady E 220............................ 5/20 e 63 a 80A řady E 463, E 480.........................

Více

Revizní technik elektrických zařízení

Revizní technik elektrických zařízení Název typové pozice Revizní technik elektrických zařízení Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice: Obor činnosti: Úplné střední odborné vzdělání

Více

Středoškolská technika 2015

Středoškolská technika 2015 Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Bytový rozváděč Král Jaromír, Valenta Jakub Střední průmyslová škola stavební a, příspěvková orgnizace Čelakovského

Více

Zkušebnictví, a.s. KEMA Laboratories Prague Podnikatelská 547, Praha 9 Běchovice

Zkušebnictví, a.s. KEMA Laboratories Prague Podnikatelská 547, Praha 9 Běchovice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Oddělení HPL 2. Oddělení HVL Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků

Více

Technická data. Rozměry

Technická data. Rozměry 0102 Objednací název Komfortní řada 40 mm ne v jedné rovině Spínací rozsah lze potenciometrem nastavit v širokém rozsahu Technická data Všeobecné specifikace Funkce spínacího prvku NAMUR spínací kontakt

Více

MEP POSTØELMOV, a.s. Rychlovypínaèe N - RAPID. www.mep.cz

MEP POSTØELMOV, a.s. Rychlovypínaèe N - RAPID. www.mep.cz MEP POSTØELMOV, a.s. Rychlovypínaèe N - RAPID www.mep.cz Vztah k normám Rychlovypínače DC (dále jen RV) řady N-Rapid jsou konstruovány, zkoušeny, typově schváleny a splňují požadavky norem: ČSN EN 50123-1:1998

Více

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP GAE

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP GAE Strana: 1/8 Charakteristika: Rozváděče typu GAE jsou typově odzkoušené, kovově zapouzdřené, plně plynem SF 6 izolované VN modulární rozváděče. Charakteristické vlastnosti rozváděče: Izolační medium primárních

Více

Nejlepší pružné sběrnice

Nejlepší pružné sběrnice Nejlepší pružné sběrnice ERIFLEX STANDARD a ERIFLEX SUMMUM je tvořen vrstvami tenké pocínované nebo holé elektrolytické mědi Propojení ERIFLEX se provádí přímým děrováním lamel. Odpadá nutnost použití

Více

Ke spínání spotřebičů do 63 A elektrických kotlů, přímotopných konvektorů, bojlerů, akumulačních kamen, osvětlení apod.

Ke spínání spotřebičů do 63 A elektrických kotlů, přímotopných konvektorů, bojlerů, akumulačních kamen, osvětlení apod. INSTALAČNÍ RELÉ Ke spínání spotřebičů do 63 A elektrických kotlů, přímotopných konvektorů, bojlerů, akumulačních kamen, osvětlení apod. Ovládací napětí: 30 V a.c. Vizuální indikace při zapnutí Instalační

Více

Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 40 mm

Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 40 mm Objednací název Hlavice snímače přemístitelná a otočná 40 mm ne v jedné rovině Rychlomontážní uzávěr Poużitelné do SIL 2 dle IEC 61508 Příslušenství V1-G-N-2M-PUR Kabelová zásuvka, M12, 3 vývody, NAMUR,

Více

Jednofázový elektroměr s možností VYNULOVÁNÍ (RESET) Návod k obsluze pro přístroj DDS-1Y (899)

Jednofázový elektroměr s možností VYNULOVÁNÍ (RESET) Návod k obsluze pro přístroj DDS-1Y (899) Jednofázový elektroměr s možností VYNULOVÁNÍ (RESET) Návod k obsluze pro přístroj DDS-1Y (899) 1. Úvod 2. Vlastnosti a technické parametry 3. Popis 4. Displej 5. Schéma zapojení 6. Rozměry elektroměru

Více

Výrobková řada E 210 Vícenásobné signálky E 219 System pro M compact

Výrobková řada E 210 Vícenásobné signálky E 219 System pro M compact Výrobková řada E 210 Vícenásobné signálky E 219 System pro M compact Poloviční velikost silný efekt Nové signálky v šířce 9 mm od společnosti ABB pro montáž na lištu DIN 35 mm, v provedení System pro M

Více

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN EN50205 třídy A VDE certifikace. Ideálně vhodný pro použití v bezpečnostních obvodech výrobních zařízení. K dispozici jsou čtyřpólová a šestipólová

Více

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.796.002.5-83 Září 1992 ČSN 33 2540. Elektrotechnické předpisy. SKLADOVACÍ TECHNIKA Elektrické vybavení

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.796.002.5-83 Září 1992 ČSN 33 2540. Elektrotechnické předpisy. SKLADOVACÍ TECHNIKA Elektrické vybavení ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.796.002.5-83 Září 1992 Elektrotechnické předpisy ČSN 33 2540 SKLADOVACÍ TECHNIKA Elektrické vybavení Storage equipment. Electrical equipment Matériel de stockage. Equipement

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Univerzální stmívač Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010 Projekt je

Více

VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ. Ing. Eva Navrátilová

VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ. Ing. Eva Navrátilová VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ Ing. Eva Navrátilová Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Rozvod proudu. Jisticí prvky RiLine. Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 000. Pro instalaci na montážní desku

Rozvod proudu. Jisticí prvky RiLine. Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 000. Pro instalaci na montážní desku Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 000 Provedení pólové, vývod vodičů shora/zdola Pro použití pojistkových vložek dle ČSN EN 60 - Technické údaje dle IEC/ČSN EN 60 947- viz kapitola -5, strana

Více

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami S připojením napájecího napětí Měření efektivní hodnoty Pouzdro P13/70 pro montáž na lištu Použití Převodník SINEAX U 554 (obr. 1) převádí sinusové nebo zkreslené střídavé napětí na vnucený stejnosměrný

Více

Přístroje pro montáž do rozváděčů na DIN lištu (35mm) dle DIN EN

Přístroje pro montáž do rozváděčů na DIN lištu (35mm) dle DIN EN Vypínače 16, 25 a 32A řady E 220 E 220 DIN VDE 0632, VDE 0660 část 107, DIN EN 60947-3, IEC 947-3 a DIN 43 880 SK 0242 B 91 Přístroje pro montáž do rozváděčů na DIN lištu (35mm) dle DIN EN 50 022 Vestavbová

Více

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

Minia PROUDOVÉ CHRÁNIČE LFE LFE

Minia PROUDOVÉ CHRÁNIČE LFE LFE LFE PROUDOVÉ CHRÁNIČE LFE Proudové chrániče Proudové chrániče s podmíněným zkratovým proudem 6 ka. Reagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC). Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

výkonové jističe IEC GB

výkonové jističe IEC GB IEC 60947-2 GB 14048.2 Použití Výkonový jistič NM1se používá pro rozvodné sítě o frekvenci 50/60Hz, jmenovitém proudu do 630A a jmenovitém napětí do 690V k přenosu elektrické energie, k ochraně zařízení

Více

SMART PTD transformátor proudu s děleným jádrem

SMART PTD transformátor proudu s děleným jádrem SMART PTD transformátor proudu s děleným jádrem MEgA Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Smart PTD transformátor proudu s děleným jádrem Smart PTD transformátor proudu s

Více

Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 3 mm. Ochrana proti zkratu. Spotřeba proudu Nedošlo k detekci měřicí desky

Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 3 mm. Ochrana proti zkratu. Spotřeba proudu Nedošlo k detekci měřicí desky 0102 Objednací název Přímá nástavbová montáž na normované pohony Kompaktní a stabilní skříň Fixní seřízení EU osvědčení o typové zkoušce konstrukčního vzoru TÜV99 ATEX 1479X Poużitelné do SL 2 dle EC 61508

Více

Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 8 mm

Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 8 mm Objednací název Zvýšená spínací vzdálenost 8 mm v jedné rovině Schválení ATEX pro zónu 2 a zónu 22 Příslušenství BF 8 Montážní příruba, 8 mm EXG-8 Držák pro rychlou montáž, s pevným dorazem Technická data

Více

ZÁSUVKOVÉ KOMBINACE - NÁSTĚNNÉ materiál pouzdra: vysoce odolný plast, chráněno proti stříkající vodě IP44, prodrátováno, zásuvky s ochranným kolíkem, každá kombinace vybavena standardně připojovací svorkovnicí

Více

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP SAFERING

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP SAFERING Strana: 1/7 Charakteristika Rozváděče typu SafeRing jsou typově odzkoušené, kovově zapouzdřené, plněné plynem SF 6 izolované VN rozváděče. Charakteristické vlastnosti rozváděče: Rozváděč je odzkoušen na

Více

Jističe. System pro M Jističe S 2. Hlavní jistič S 700. Ostatní jističe S 111. System Connect

Jističe. System pro M Jističe S 2. Hlavní jistič S 700. Ostatní jističe S 111. System Connect Obsah Strana System pro M S 2 konstrukční řady S 240 A - B........................... 1/20 konstrukční řady S 240 A - C........................... 1/0 Příslušenství k jističům S 240 A..............................

Více

Varius PŘEHLED PROVEDENÍ

Varius PŘEHLED PROVEDENÍ Varius PŘEHLED PROVEDENÍ Typ FH00 FH1 FH2 FH3 LTL4a Jmenovitý pracovní proud I e 160 A 160 A 250 A 400 A 630 A 1 600 A Jmenovité pracovní napětí AC/DC U e 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V Velikost 000

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-1 Téma: Veličiny a jednotky Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý VÝKLAD SI soustava Obsah MECHANIKA... Chyba! Záložka není definována.

Více

J7TKN. Schválení podle norem. Informace pro objednání. Tepelné relé. Kódování čísel modelů. Tepelné relé. Příslušenství. Tepelné relé J7TKN 1

J7TKN. Schválení podle norem. Informace pro objednání. Tepelné relé. Kódování čísel modelů. Tepelné relé. Příslušenství. Tepelné relé J7TKN 1 Tepelné relé J7TKN ) Tepelné relé Přímá a samostatná montáž Citlivost jednofázového napájení podle normy IEC 947-4-1 Ochrana proti poranění prstů (VBG 4) Příslušenství Sběrnicové sady Sada pro jednu montáž

Více

Převodník tlaku DMU 08

Převodník tlaku DMU 08 Převodník tlaku DMU Sonda pro měření výšky hladiny provedení z nerez oceli DMU Digitální ukazatel (na přání) Sada šroubení Kabelová odbočnice s vyrovnáním tlaků Digitální ukazatel DA Signalizační zařízení

Více

Určeno pro studenty předmětu 420-4004/01 - Elektrická zařízení a rozvody v budovách ( EZRB )

Určeno pro studenty předmětu 420-4004/01 - Elektrická zařízení a rozvody v budovách ( EZRB ) Rozváděčenn Lektor: Ing. Tomáš Mlčák, Ph. D. Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Říjen 2013, Ostrava-Poruba Elektrická zařízení a rozvody v budovách UPOZORNĚNÍ

Více

Projektování automatizovaných systémů

Projektování automatizovaných systémů Projektování automatizovaných systémů Osvald Modrlák, Petr Školník, Jaroslav Semerád, Albín Dobeš, Frank Worlitz TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Více

Spínací, jisticí a ochranné přístroje pro obvody nízkého napětí 1.část. Pojistky a jističe

Spínací, jisticí a ochranné přístroje pro obvody nízkého napětí 1.část. Pojistky a jističe B1B 14 ZSP Elektrické přístroje NN Spínací, jisticí a ochranné přístroje pro obvody nízkého napětí 1.část Pojistky a jističe Doc. Ing. Pavel Mindl, CSc. Tématické zaměření B1B 14 ZSP Elektrické přístroje

Více

Technická data. Rozměry

Technická data. Rozměry Objednací název 10 mm v jedné rovině Schválení ATEX pro zónu 2 a zónu 22 Příslušenství BF 0 Montážní příruba, 0 mm S Technická data Všeobecné specifikace Spínací funkce Normálně otevřený (NO) Typ výstupu

Více

Magnetický ovládací lineární senzor WIM125-Q25L-Li-Exi-H1141

Magnetický ovládací lineární senzor WIM125-Q25L-Li-Exi-H1141 ATEX kategorie II 2 G, Ex zóna 1 ATEX kategorie II (2) D, Ex zóna 21 kvádr, hliník / plast různé způsoby montáže necitlivost vůči cizím magnetickým polím extrémně krátká mrtvá zóna 2drát, 14 30 VDC Analogový

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

PRYŽOVÉ KABELY OBSAH. Orientační srovnání značení kabelů EST a některých dalších výrobců. Typové značení harmonizovaných kabelů

PRYŽOVÉ KABELY OBSAH. Orientační srovnání značení kabelů EST a některých dalších výrobců. Typové značení harmonizovaných kabelů OBSAH H05RR-F... 35 H07RN-F... 36 TITANEX H07RN-F... 39 TITANEX PREMIUM... 41 H01N2-D... 43 NSGAFÖU... 44 H05RNH2-F... 45 Typové značení harmonizovaných kabelů Orientační srovnání značení kabelů EST a

Více

Proudové chrániče. Proudové chrániče s podmíněným zkratovým proudem 10 ka. Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých částí (I Δn

Proudové chrániče. Proudové chrániče s podmíněným zkratovým proudem 10 ka. Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých částí (I Δn Minia LFN Proudové chrániče PROUDOVÉ CHRÁNIČE LFN Proudové chrániče s podmíněným zkratovým proudem 10 ka. Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých částí (I Δn 30 ma) před nebezpečným dotykem neživých

Více

everywhere. Rozváděčová technika - příručka pro odborníky

everywhere. Rozváděčová technika - příručka pro odborníky everywhere. Rozváděčová technika - příručka pro odborníky Dipl.-Ing. (Univ.) Hartmut Lohrey je od roku 1988 zaměstnán u firmy Rittal v Herbornu v oddělení marketingu a zajišťuje produktová školení a technické

Více

Řada 41 - Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 A

Řada 41 - Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 A Řada - Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 Řada nízké relé do plošnyćh spojů nebo do patice, vy ška 15,7 mm.31.52.61 cívky C a DC citlivé, příkon 400 mw nebo relé bistabilní se dvěma cívkami 650 mw,

Více

EPSITRON pokročilý napájecí systém Výkonný a efektivní. Novinky

EPSITRON pokročilý napájecí systém Výkonný a efektivní. Novinky EPSITRON pokročilý napájecí systém Výkonný a efektivní Novinky EPSITRON Pokročilý napájecí systém Obsah EPSITRON CLASSIC Power 3 Síťové zdroje EPSITRON CLASSIC Power 4 5 Přehled: Technické údaje JUMPFLEX

Více

Venkovní odpínače DRIBO Flc GB S. trojpólové provedení dle standardu ČEZ jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 A

Venkovní odpínače DRIBO Flc GB S. trojpólové provedení dle standardu ČEZ jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 A Venkovní odpínače DRIBO Flc GB S trojpólové provedení dle standardu ČEZ jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 A Odpínače DRIBO Flc GB S jsou pro vypínání vybaveny pružinovým zhášecím mechanismem.

Více

Kompenzační transformátory proudu Proudové senzory

Kompenzační transformátory proudu Proudové senzory Kompenzační transformátory proudu Proudové senzory Edisonova 3, Brno 612 00 www.ghvtrading.cz Tel.: +420 541 235 386 Fax: +420 541 235 387 E-Mail: ghv@ghvtrading.cz CCT 31.3 RMS (Kompenzační proudový transformátor,

Více

Propojovací jednožílové vodiče plné (dráty) s PVC izolací, pro vnitřní pevné uložení. Vícežílové ohebné. oválné kabely (šňůry)

Propojovací jednožílové vodiče plné (dráty) s PVC izolací, pro vnitřní pevné uložení. Vícežílové ohebné. oválné kabely (šňůry) Strana Strana Propojovací jednožílové vodiče plné (dráty) s PVC izolací, pro vnitřní pevné uložení 414 Vícežílové ohebné oválné kabely (šňůry) s PVC izolací, pro vnitřní vedení 419 H05V-U, H07V-U (CY)

Více

R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E

R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E 1. DĚLENÍ ROZVÁDĚČŮ 2. KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ 3. STAVEBNÍ ÚPRAVY Ostrava, listopad

Více

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Antonín ŠEVČÍK, Rudolf HUNA Platnost ČSN/STN EN 60974-4 od 01/09/2007 je ve všech

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Podklady a grafická vizualizace k určení souřadnicových systémů výrobních strojů Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

Vodárenská akciová společnost a.s., technická divize, Soběšická 156, Brno, tel SEZNAM ZÁVAZNÝCH NOREM A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Vodárenská akciová společnost a.s., technická divize, Soběšická 156, Brno, tel SEZNAM ZÁVAZNÝCH NOREM A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Splašková kanalizace Pravice 4 SO 04 Přípojka NN 4.1 TEXTOVÁ ČÁST 4.1.2 SEZNAM ZÁVAZNÝCH NOREM A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 4.1.2.1 SEZNAM ZÁVAZNÝCH NOREM Číslo normy ČSN 33 0050-26 50(101) 50(111) 50(131)+A1 50(131A)

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

New Viking TM 3. inovovaná nabídka řadových svorek NOVÁ ŘADA ZROZENÁ Z VÝZKUMU A ZKUŠENOSTÍ

New Viking TM 3. inovovaná nabídka řadových svorek NOVÁ ŘADA ZROZENÁ Z VÝZKUMU A ZKUŠENOSTÍ New Viking TM 3 inovovaná nabídka řadových svorek NOVÁ ŘADA ZROZENÁ Z VÝZKUMU A ZKUŠENOSTÍ Nové řadové svorky NEW VIKING TM 3 Široká nabídka šroubových svorek od 2,5 do 70 mm² Komplexní nabídka pérových

Více