Anglicko-český slovník přírodovědných pojmů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anglicko-český slovník přírodovědných pojmů"

Transkript

1 Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Anglicko-český slovník přírodovědných pojmů Slavičín, 2015 Autorský kolektiv GJP a SOŠ Slavičín: Ing. Lia Zvoníčková, Mgr. Ivo Rohlena, Mgr. Pavel Šuráň, RNDr. Jan Hrdý, PhD.

2 Základní slovník chemických pojmů acceptor acid acidity aerosol air alcohol enzyme aldehyde analysis anomer apoenzyme artificial fiber asphalt atmosphere atomic nucleus atomic packing autotrophy base battery battery beaker blast furnace boiling flask burner butane c-acid carbon dioxide carbon monoxide carbonate carbonic acid catalyst akceptor kyselina acidita aerosol vzduch alkohol enzym aldehyd analýza anomer apoenzym umělé vlákno asfalt atmosféra atomové jádro atomový obal autotrofie zásada akumulátor baterie kádinka vysoká pec varná baňka kahan butan c-kyselina oxid uhličitý oxid uhelnatý uhličitan kyselina uhličitá katalyzátor

3 colloid combustion complex compound controlled fission reaction coordination compound cotton crystallization cytoplasmic membrane decomposition distillation distillation flask donor dye electron electrophoresis emulsifier emulsion enantiomer enzyme ethane extraction filtration fluoride foam fog fractional flask freon galvanic cell hard-coal heterotrophy hydroelectric power station hydrofluoric acid koloid hoření komplexní sloučenina řízená štěpná reakce koordinační sloučenina bavlna krystalizace cytoplazmatická membrána rozklad destilace destilační baňka donor barvivo elektron elektroforéza emulgátor emulze enantiomer enzym ethan extrakce filtrace fluorid pěna mlha frakční baňka freon galvanický článek černé uhlí heterotrofie vodní elektrárna kyselina fluorovodíková

4 hydrogen bomb hydrochloric acid hydrosphere hydroxide charge chemical bond chemical pliers chemically pure bond chloride chromatography indicator iodide isoelectric point ligand lignite liposome magnetic quantum number manilla mazut membrane methane mitochondria mixture natural gas nerve gas neutralization neutron nitrate nitration nuclear fuel nuclear power plant nuclear weapon vodíková bomba kyselina chlorovodíková hydrosféra hydroxid náboj chemická vazba chemické kleště chemicky čistá látka chlorid chromatografie indikátor jodid isoelektrický bod ligand hnědé uhlí lipozóm Magnetické kvantové číslo konopné vlákno mazut membrána methan mitochondrie směs zemní plyn bojový plyn neutralizace neutron dusičnan nitrace jaderné palivo jaderná elektrárna jaderná bomba

5 nucleic number nucleons nylon optical activity oxidation oxidation number oxide oxidiser ozonosphere periodic table of elements peroxide petroleum ph phosphate photosynthesis plastic poison positron precipitate principal quantum number propane proton proton number provitamin pumped storage power station radioactive waste reductant reduction secondary quantum number spin quantum number stand sulfuric acid nukleové číslo nukleony silon optická aktivita oxidace oxidační číslo oxid oxidační činidlo ozonosféra periodická tabulka prvku peroxid ropa ph fosforečnan fotosyntéza plast jed pozitron sraženina Hlavní kvantové číslo propan proton protonové číslo provitamín přečerpávací elektrárna jaderný odpad redukční činidlo redukce vedlejší kvantové číslo spinové kvantové číslo stojan kyselina sírová

6 sulfurous acid sulphate sulphide sulphite superoxide suspension synthesis test-tube the central atom thermal power station thermonuclear fusion tidal power station titration flask triple point uncontrolled fission reaction vitamin water wave function wind power station kyselina siřičitá síran sulfid siřičitan hyperoxid suspenze syntéza zkumavka centrální atom tepelná elektrárna termonukleární fúze přílivová elektrárna titrační baňka trojný bod neřízená štěpná reakce vitamín voda vlnová funkce větrná elektrárna

7 Základní slovník biologických pojmů alga(e) allele amino acid amphibian amphibians anabaena anabolism anaerobiosis angiosperms animal animalia ankle annelid anther antibiotics antigen arachnid artery arthropod ascus asexual asexual autotrophic bacillus carrier backbone bacteria bacteria řasa(y) alela aminokyselina obojživelníci obojživelníci sinice anabolismus anaerobióza krytosemenné rostliny živočich živočichové kotník kroužkovci prašník antibiotika antigen pavoukovci tepna členovci vřecko nepohlavní nepohlavní autotrofní bacilonosič páteř bakterie bakterie

8 bacteriophage bell birds birds bivalve bloom blue-green algae body bone brain breathing capillarity capsid carotenoids cartilage catabolism cell cell cell cell cell cell wall cephalopod ciliate clam clubmoss cnidaria cobweb coccidia combjelly conidium conifer bakteriofág zvon ptáci ptáci mlži květ sinice tělo kost mozek dýchání kapilarita kapsida karotenoidy chrupavka katabolismus buňka buňka buňka buňka buňka buněčná stěna hlavonožci nálevníci škeble plavuně žahavci pavučina kokcidie žabernatky konidie jehličnan

9 conjugation corals crop crop crop crustacean cyst cytoplasm cytoplasm cytoskeleton decomposer development dicotyledon plants diffusion diffusion diploid DNA DNA dysentery endocytosis endoparasite Entamoeba histolytica enzyme epidemic eukaryote eukaryote eye fern fiber flagellum flagellum flatworm konjugace korály bičík bičík bičík korýši cysta cytoplazma cytoplazma cytoskelet rozkladač vývoj dvouděložné rostliny difuze difuze diploidní DNA DNA úplavice endocytóza endoparazit měňavka úplavičná enzym epidemie eukaryota eukaryota oko kapradina žahavé vlákno bičík bičík ploštěnci

10 fossil fotosyntéza fruiting body fungus gamete gamete gametophyte gastropoda gene genetic code genetics genome genotype germ layer gill slits gnathostomata gullet guttation hair haploid heart heart heredity heterotrophy heterozygote homozygote horsetails host human hypha chlorophyll chlorophyll fosilie fotosyntéza plodnice houba gameta gameta gametofyt plži gen genetický kód genetika genom genotyp zárodečné listy žaberní štěrbiny čelistnatci jícen gutace vlasy haploidní srdce srdce dědičnost heterotrofie heterozygota homozygota přesličky hostitel člověk hyfa chlorofyl chlorofyl

11 chloroplast chondrichthyes chordates chromatin chromosome inclusion insect intracellular jellyfish krill large intestine larynx latency leaf lichen(s) liver lung lung bags lungfish lysosome mammals mammals membrane membrane metabolism microbiology mitochondrion mollusca moss moss(es) mould muscle chloroplast paryby strunatci chromatin chromozom inkluze hmyz nitrobuněční medúzy plankton tlusté střevo hrtan inkubační doba list lišejník(y) játra plíce (jedna) plicní vaky dvojdyšní lysozóm savci savci membrána blanka metabolismus mikrobiologie mitochondrie měkkýši mech mech(y) plíseň sval

12 mushroom mutualism mycelium mycorrhiza mykorrhiza necrosis non-cellular notochord nuclear DNA nucleic acid nucleic acid nucleotide nucleus oyster oyster mushroom pandemic parasite parasite pathogen pellicle phagocytosis phenotype photosynthesis photosynthesis photosynthesis phycology physiology pileus pisces plant plasmolysis plastid houba mutualismus podhoubí mykorhíza mykorhiza odumření nebuněčné struna hřbetní nukleární DNA nukleová kyselina nukleová kyselina nukleotid jádro ústřice hlíva ústřičná pandemie parazit parazit patogen pelikula fagocytóza fenotyp fotosyntéza fotosyntéza fotosyntéza algologie fyziologie klobouk ryby rostlina plazmolýza plastid

13 plumage pollen grain primates primitive prion probiotics prokaryote prokaryote protein coat protonema protoplasm pseudopodium regeneration reproduction reptile respiratory chain rhizome rib ribosome ring RNA RNA root root pressure scale sexual sexual sheath shell skeleton skull skull peří pylové zrno primáti primitivní prion probiotika prokaryota prokaryota bílkovinný obal (kapsid) prvoklíček protoplazma panožka regenerace rozmnožování plazi dýchací řetězec oddenek žebro ribozom prsten RNA RNA kořen kořenový tlak šupina pohlavní pohlavní pouzdro bičíku ulita kostra lebka lebka

14 sleeping sickness small intestine sponges sporangium spore spore sporophyte sporophyte sprouting stalk starch stigma stigma stigma stipe stomach streptococcus symbiosis symbiosis teeth tentacles tetanus thallus tongue transpiration tuberculosis turgor vacuole vacuole vascular bundle vascular bundle veil spavá nemoc tenké střevo houbovci výtrusnice spora výtrus sporofyt sporofyt pučení stonek škrob stigma blizna stigma třeň žaludek streptokok symbióza symbióza zuby chapadla tetanus stélka jazyk transpirace tuberkulóza turgor vakuola vakuola cévní svazek cévní svazek závoj

15 vein vertebrate viroid virology virus viruses virusoid volva water balance water deficit wing yeast zygote žíla obratlovci viroid virologie virus viry virusoid pochva vodní bilance vodní deficit křídlo kvasinka zygota

16 Základní slovník fyzikálních pojmů absolute zero absolutní nula AC generátor generátor střídavého proudu acceleration zrychlení acceleration okamžitá zrychlení acceleration of positive and negative charges zrychlení kladných a záporných nábojů ACOUSTIC AKUSTIKA addition of colinear vectors skládání vektorů stejného směru addition of perpendicular vectors skládání kolmých vektorů addition of vectors by means of components addition of vectors that are neither colinear nor perpendicular adiabatic expansion or compression achromatic objective airship ammeter must be inserted into a circuit amplitude analyzer and inversely proportional to the square of the distance angular acceleration angular displacement angular magnification angular velocity angular velocity vector animal fur antireflection coating apex angle applications of Bernoulli's equation applications of elecromagnetic induction skládání vektorů pomocí složek skládání vektorů obecně různého směru adiabatická expanze nebo komprese achromatický objektiv vzducholoď ampérmetr musí být vložen přímo do obvodu amplituda analyzátor a nepřímo úměrná vzdálenosti úhlové zrychlení úhlová dráha úhlové zvětšení úhlová rychlost vektor úhlové rychlosti zvířecí srst protiodrazná (antireflexní) vrstva lámavý úhel hranolu aplikace Bernoulliovy rovnice aplikace využívající elektromagnetické indukce

17 Archimedes' principle astronomical telescope atomic mass average speed average speed being the distance travelled by the time required to cover the distance average velocity back (image) focus ballistic pendulum Bernoulli's equation biconcave lens biconvex lens bike generator bimetallic strip capacitor discharging capacitor charging Capacitors and dielectrics Capacitors in series and parallel Carnot motor Carnot's principle cathode-ray tube Celsius temperature scale center of mass centripetal acceleration centripetal acceleration centripetal force cesium atomic clock circuits wired partially in series and partially in parallel circular loop of wire circular trajectory of a charged particle coefficient of thermal expansion for liquids coefficient of thermal expansion for solids collision in one dimension collision in two dimension Archimedův zákon astronomický dalekohled atomová hmotnost průměrná rychlost (skalárně) průměrná rychlost je rovna podílu dráhy a času průměrná rychlost (vektorově) zadní (obrazové) ohnisko balistické kyvadlo Bernoulliova rovnice dvojvydutá čočka (nevhodně dvojdutá) dvojvypuklá čočka generátorek na kolo bimetalový pásek vybíjení kondenzátoru nabíjení kondenzátoru Kondenzátory a dielektrikum Kondenzátory sériově a paralelně Carnotův motor Carnotův princip katodová trubice Celsiova teplotní stupnice těžiště dostředivé zrychlení dostředivé zrychlení dostředivá síla césiové atomové hodiny sérioparalelní zapojení odporů kruhový závit kruhová dráha nabité částice koeficient teplotní roztažnosti pro kapaliny koeficient teplotní roztažnosti pro pevné látky ráz těles na přímce ráz těles v rovině

18 colour (color - USA) component colour (color - USA) temperature comparing of sound intensities compass compression concave mirror conduction conductors Conductors and insulators cones connection to the ground conservation of mechanical energy conservative forces constant magnetic field constant-volume gas thermometer convection converging lens converting from a Fahrenheit to a Celsius temperature convex mirror convexo-concave lens Coulomb's law curent in the wire cyan light day light definition of kinetic energy definition of mass density definition of presure definition of standard units demagnified image dielectric constant diffracion grating diffraction maximum diffraction minimum Diffraction of light diffraction pattern diffusion barevná složka barevná teplota (teplota barvy) porovnávání intenzity zvuku kompas (magnetický) stlačení vyduté zrcadlo (nevhodně duté) vedení vodiče vodiče a izolanty čípky kontakt se zemí konzervace mechanické energie konzervativní síly konstantní magnetické pole plynový teploměr s konstantním objemem proudění spojná čočka, spojka převod z Fahrenheitovy na Celsiovu teplotu vypuklé zrcadlo vypuklovydutá čočka (nevhodně vypuklodutá) Coulombův zákon proud protékající vodičem modrozelené světlo denní světlo definice kinetické energie definice hustoty definice tlaku definice standardních jednotek zmenšený obraz relativní permitivita difrakční mřížka difrakční maximum difrakční minimum Difrakce (ohyb) světla difrakční obrazec difuse

19 difraction fringes difraction rings dioptric (lens) optical system direct-current electric motor direction of the magnetic field at any point direction of the vector directly proportional to the magnitudes of the charges dispersion of light distribution of molecular speeds diverging lens Doppler effect double beam interference double refraction double slit diffraction Dynamics of uniform circular motion each point charge exerts a force on the other ebonite rod elastic potential energy Electric circuits Electric field electric field is a vector electric field leads to a force Electric field lines electric field lines always begin on a positive charge electric field lines always end on a negative charge Electric generators electric generators supply electrical power to homes and industries Electric potential electric potential difference electric power ELECTRICITY Electromagnetic induction electromagnetic radiation electrostatic force is difrakční proužky difrakční kroužky dioptrická (čočková) optická soustava stejnosměrný elektrický motor směr magnetického pole v daném bodě směr vektoru přímo úměrná velikosti nábojů disperze světla rozdělení rychlostí molekul rozptylná čočka, rozptylka Doplerův jev dvousvazková interference dvojlom dvojštěrbinová difrakce Dynamika rovnoměrného pohybu po kružnici každý bodový náboj působí silou na ostatní (náboje) ebonitová tyč potenciální energie pružnosti Elektrické obvody Intenzita elektrického pole intenzita elektrického pole je vektor intenzita elektric. pole je určena elektrickou silou Elektrické siločáry elektrické siločáry vždy začínají na kladném náboji elektrické siločáry vždy končí na záporném náboji Elektrické generátory elektrické generátory dodávají elektrický výkon do domácností a továren Elektrický potenciál rozdíl elektrických potenciálů elektrický výkon ELEKTŘINA Elektromagnetická indukce elektromagnetické záření elektrostatická síla je

20 electrostatic force is directed along the line joining the charges elektromotive force and electric current emf induced by a changing magnetic field Energy and simple harmonic motion energy storage in a capacitor energy stored in an inductor engineering imaging optics entropy equation of continuity equipotential surfaces erected image extraordinary ray eye cornea eye iris eye lens eye retina eyepiece eyes structure Fahrenheit temperature scale Faraday's law of elektromagnetic induction ferromagnetism field telescope firts law of thermodynamics flat mirror fluid flow can be compressible or incompressible fluid flow can be rotational or irrotational fluid flow can be steady or unsteady fluid flow can be viscous or nonviscous FLUIDS Fluids in motion focal distance focal plane focus Forces and Newton's laws of motion elektrostatická síla má směr spojnice nábojů elektromotorická síla a elektrický proud em-napětí indukované změnou magnetického pole Energie a jednoduchý harmonický pohyb energie nabitého kondenzátoru energie magnetického pole cívky technická zobrazovací optika entropie rovnice kontinuity ekvipotenciální hladiny vzpřímený obraz mimořádný paprsek oční rohovka zornice oční čočka oční sítnice okulár stavba oka Fahrenheitova teplotní stupnice Faradayův zákon o elektromagnetické indukci feromagnetismus triedr, polní kukátko první věta termodynymiky ploché zrcadlo proud tekutiny může být stlačený nebo neztlačený proud tekutiny může být vírový nebo nevírový proud tekutiny může být ustálený nebo neustálený proud tekutiny může být viskózní nebo neviskózní TEKUTINY Tekutiny v pohybu ohnisková vzdálenost ohnisková rovina ohnisko Síly a Newtonovy pohybové zákony

21 frequency frequency of sound waves frequency of vibration front (object) focus Galileo telescope Gaussian eyepiece geomagnetism geometric optics gravitational force gravitational potential energy green light grounding wire heat and internal energy heat and phase change heat and temperature change heat engine heat pump heat suplied or removed in changing of the temperature of a subst. heat unit high-voltage transmission line Hooke's law for stress and strain humidity hydraulic car lift Charged objects and the electric force Ideal gas ideal gas law ideal spring image imaging element Impulse Impulse and momentum induced current induced electromotive force (emf) Inductance inductor infrared region infrasonic frequency frekvence frekvence zvukových vln frekvence kmitů přední (předmětové) ohnisko Galileův dalekohled Gaussův okulár magnetické pole Země, geomagnetismus geometrická optika gravitační síla gravitační potenciální energie zelené světlo uzemňovací vodič teplo a vnitřní energie teplo a a fázové přeměny teplo a změna teploty tepelné motory tepelné čerpadlo při změně teploty látky se teplo dodává nebo odebírá jednotka tepla vysokonapěťové přenosové vedení Hookův zákon pro napětí a relativní prodloužení vlhkost hydraulický zvedák na auta Nabité objekty a elektrické síly Ideální plyn zákony pro ideální plyn ideální pružina obraz zobrazovací prvek impuls síly Impuls a hybnost indukovaný elektrický proud indukované elektromotorické napětí Indukčnost cívka infračervená oblast infrazvuková frekvence

22 instantaneous velocity insulated pedestal insulators interference filtre (filtr - USA) interference fringes interference maximum interference minimum Interference of light interference pattern internal energy of a monatomic ideal gas internal resistance inverted image isobaric process isochoric process isothermal expansion or compression isotropic medium katoptric (mirror) optical system Kelvin temperature scale Kepler telescope Kinematics in two dimension Kinetic theory of gases Kirchhoff's rules law of conservation of electric charge lens Lenz's law lever arm light polarization light ray light speed light wave like poles repel okamžitá rychlost (vektorově) izolační podstavec izolanty interferenční filtr interferenční proužky interferenční maximum interferenční minimum Interference světla interferenční obrazec vnitřní energie jednoatomového ideálního plynu vnitřní odpor obraz převrácený izobarický děj izochorický děj izotermická expanze nebo komprese izotropní prostředí katoptrická (zrcadlová) optická soustava Kelvinova teplotní stupnice Keplerův dalekohled Kinematika v dvourozměrném prostoru Kinetická teorie plynů Kirchhoffova pravidla (věty) zákon o konstantnosti náboje (v izolovaném systému) čočka Lenzův zákon rameno síly polarizace světla světelný paprsek rychlost světla světelná vlna souhlasné póly se odpuzují

23 line of action line spectrum linear momentum linear thermal expansion long solenoid longitudinal sound waves longitudinal wave magnetic domains Magnetic field Magnetic field magnetic field lines Magnetic field produced by current magnetic flux Magnetic force magnetic forces in a loudspeaker Magnetic materials magnetic resonance magnetic tape recording magnetically levitated train (maglev) MAGNETISM magnified image magnifier, loupe, eyepiece lens magnitude B of the magnetic field magnitude of the force mass density mass spectrograph mathematical description of a wave maximum acceleration of a loudspeaker diaphragm Measurement of current and voltage measurement of the temperature measurement of the voltage between two points measuring of the specific heat capacity medical diagnostic techniques mercury barometer metal sphere nositelka síly čárové spektrum hybnost tělesa lineární teplotní roztažnost dlouhá válcová cívka podélné zvukové vlny podélné vlnění magnetické domény Magnetické pole Magnetické pole magnetické siločáry Magnetické pole elektrického proudu magnetický indukční tok Magnetická síla magnetické síly v reproduktoru Magnetické materiály magnetická rezonance záznam na magnetickou pásku vlak vznášející se na magnetickém polštáři MAGNETISMUS zvětšený obraz lupa magnetická indukce velikosrt síly hustota hmotnostní spektrograf matematický popis vlny maximální zrychlení membrány reproduktoru Měření proudu a napětí měření teploty měření napětí mezi dvěma body měření měrné tepelné kapacity medicínská diagnostická technika rtuťový barometr kovová koule

24 microscope mikroskop microscope objective mikroskopový objektiv Michelson interferometer Michelsonův interferometr mirror zrcadlo model of the hydrogen atom model atomu vodíku molecular mass molekulová hmotnost moment of inertia moment setrvačnosti monochromatic light jednobarevné světlo motion of a charged particle in a magnetic field pohyb nabité částice v magnetickém poli motion of a proton in a magnetic field pohyb protonu v magnetickém poli moving observer pohybující se pozorovatel moving source pohybující se zdroj multiple beam interference vícesvazková interference multiplying a vector by -1 násobení vektoru číslem -1 mutual inductance vzájemná indukčnost Nature of sound Podstata zvuku Nature of waves Podstata vln negative terminal of battery záporný pól baterie Newton telescope Newtonův dalekohled Newton's first law of motion Newtonův první pohybový zákon Newton's law of universal gravitation Newtonův všeobecný gravitační zákon Newton's second law of motion Newtonův druhý pohybový zákon Newton's third law of motion Newtonův třetí pohybový zákon nonconservative forces nekonzervativní síly north magnetic pole severní magnetický pól object, subject předmět objective objektiv Ohm's law Ohmův zákon Ophthalmic optics Oční optika optical axis of centered system boundaries optická osa centrované soustavy rozhraní Optical imaging Optické zobrazení Optical instruments Optické přístroje optical path diference optický dráhový rozdíl optical path length optická dráha optical radiation optické záření optical surface optická plocha optical system optická soustava

25 Optical systems optical wave optical wedge optically homogeneous medium optické zobrazení OPTICS orange light orbital speed of the Hubble telescope order of diffraction minimum order of difraction maximum order of interference maximum ordinary ray parallel plate capacitor Pascal's principle pentagonal prism perfect imaging period perioda of the satellite periodic wave periscope permanent magnets photographic objective plane boundary plane mirror planoconcave lens planoconvex lens plano-parallel plate polarimetry polarization by double refraction polarization by refraction polarization filtre (filter - USA) polarization plane polarizer polychromatic light positive and negative work positive surface charge positive terminal of battery Optické soustavy optická vlna optický klín opticky stejnorodé prostředí optical imaging OPTIKA oranžové světlo orbitální rychlost Hubblova dalekohledu řád difrakčního minima řád difrakčního maxima řád interferenčního maxima řádný paprsek kondezátor s rovnoběžnými deskami Pascalův zákon pentagonální hranol dokonalé zobrazení perioda perioda satelitu periodické vlnění periskop permanentní magnety fotografický objektiv rovinné rozhraní rovinné zrcadlo ploskovydutá čočka (nevhodně ploskodutá) ploskovypuklá čočka planparalelní deska polarimetrie polarizace dvojlomem polarizace lomem polarizační filtr polarizační rovina polarizátor mnohobarevné světlo kladná a záporná práce kladný povrchový náboj kladný pól baterie

26 potential energy potential energy of a group of charges potential of a point charge pressure pressure amplitude of a sound wave pressure amplitude of a sound wave principle of conservation of linear momentum Prism componentes prism refraction edge projectile motion projection eyepiece projection objective radiation RC circuits real image red light reflection law reflector refractive index refractor regions of optical radiation relation between mass and weight relative humidity relative velocity resistance and resistivity resistors in a parallel circuit resistors in a series circuit resonance reversion prism system right-angle prism right-hand rule right-hand rule rods rolling motion Rotational dynamics Rotational kinematics rotational kinetic energy potenciální energie potenciální energie skupiny nábojů potenciál bodového náboje tlak amplituda tlaku zvukové vlny amplituda tlaku zvukové vlny zákon zachování hybnosti Hranolové komponenty lámavá hrana hranolu pohyb projektilu projekční okulár projekční objektiv záření RC obvody skutečný (reálný) obraz červené světlo zákon odrazu zrcadlový dalekohled index lomu čočkový dalekohled oblast optického záření vztah mezi hmotností a tíhou relativní vlhkost relativní rychlost (vektorově) odpor a měrný odpor paralelně zapojené rezistory sériově zapojené rezistory rezonance převracecí hranolová soustava pravoúhlý hranol pravidlo pravé ruky pravidlo pravé ruky tyčinky valivý pohyb Dynamika rotačního pohybu Kinematika rotačního pohybu kinetická energie rotačního pohybu

27 rotational motion safety and the physiological effects of current scalar quantity second law of thermodynamics second law of thermodynamics self-inductance semiconductors separation of charges SI Unit of magnetic field: 1 tesla (T) sign convention Simple harmonic motion simple harmonic motion simple harmonic motion and the reference circle Snell's refraction law sonar Sound intensity south magnetic pole specific heat capacity spectral line spectral properties spectrum of optical radiation Speed of sound speed of sound in gases speed of sound in liquids speed of sound in solids spherical boundary standard platinium-iridium kilogram standard platinium-iridium meter bar standard prefixes used to denote multiples of ten stationary observer stationary source stretching subtraction of vectors sunlight tangential acceleration rotační pohyb bezpečnost a fyziologické účinky elektrického proudu velikost skaláru druhá věta termodynymiky druhá věta termodynamiky vlastní indukčnost polovodiče oddělení nábojů jednotka SI magnetické indukce: 1 tesla (T) znaménková úmluva Jednoduchý harmonický pohyb jednoduchý harmonický pohyb jednoduchý harmonický pohyb a referenční kružnice Snelův zákon lomu sonar Intenzita zvuku jižní magnetický pól měrná tepelná kapacita spektrální čára spektrální vlastnosti spektrum optického záření Rychlost zvuku rychlost zvuku v plynech rychlost zvuku v kapalinách rychlost zvuku v pevných látkách kulové rozhraní standardní prototyp jednoho kilogramu platino-iridiová tyč standardu metru standardní předpony používající násobků čísla deset nepohybující se pozorovatel nepohybující se zdroj napínání odčítání vektorů sluneční světlo tečné zrychlení

28 tangential acceleration tangential speed tangential velocity telescope telescope objective TEMPERATURE AND HEAT terminal voltage of a battery terrestrial telescope the length of a vector arrow is proportional to the magnitude of the vector theodolit Thermodynamics thermometer thick lens thin lens third law of thermodynamics three charges on a line three charges on a plane time constant torque Transfer of heat transfere imaging scale transformer equation transformer steps down the current transformer steps down the voltage tečné zrychlení obvodová rychlost (skalár) obvodová rychlost (vektor) dalekohled dalekohledový objektiv TEPLOTA A TEPLO svorkové napětí baterie pozemský dalekohled délka vektorové šipky je úměrná velikosti vektoru teodolit Thermodynamika teploměr tlustá čočka tenká čočka třetí věta termodynamiky tři náboje na přímce tři náboje v rovině časová konstanta moment síly Tepelný pohyb příčné měřítko zobrazení (nevhodně příčné zvětšení) transformátorový vztah (rovnice) transformátor snižuje proud transformátor snižuje napětí transformer steps up the current transformer steps up the voltage Transformers transformers play a key role... Transition through a medium of light transformátor zvyšuje proud transformátor zvyšuje napětí Transformátory transformátory hrají klíčovou roli Průchod světla prostředím

29 translational kinetic energy transverse wave turbulent flow two electrically charged objects... two long, parallel wires ultrasonic frequency ultrasonic ruler ultrasound in medicine ultraviolet region unlike poles attract unmagnetized iron unpolarized light vector components vector quantity vector quantity has a magnitude and a direction vector to by zero, all vector componets must individually be zero velocity vertical circular motion VIBRATION viewfinder violet light virtual image viscous flow visible light visible region vision volume and time are examples of scalare quantities volume thermal expansion wave carries energy from place to place wave is a traveling disturbance Wave optics wavelength wavelength wavelengths of radio waves pohybová kinetická energie příčné vlnění turbulentní proudění dva elektricky nabité objekty dva dlouhé paralelní vodiče ultrazvuková frekvence ultrazvukový metr ultrazvuk v medicíně ultrafialová oblast nesouhlasné póly se přitahují nezmagnetované železo nepolarizované světlo souřadnice vektoru velikost vektoru vektorová veličina má velikost a směr nulový vektor má všechny složky rovny nule okamžitá rychlost vertikální kruhový pohyb KMITY hledáček fialové světlo zdánlivý (virtuální) obraz viskózní proudění viditelné světlo viditelná oblast vidění objem a čas jsou příklady skalární veličiny objemová teplotní roztažnost vlna přenáší energii z místa na místo vlna je pohybující se narušení rovnovážného stavu Vlnová optika vlnová délka vlnová délka vlnové délky radiových vln

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: FYZIKA

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO 1. Jednotky a veličiny soustava SI odvozené jednotky násobky a díly jednotek skalární a vektorové fyzikální veličiny rozměrová analýza 2. Kinematika hmotného bodu základní pojmy kinematiky hmotného bodu

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky 1. Fyzikální obraz světa - metody zkoumaní fyzikální reality, pojem vztažné soustavy ve fyzice, soustava jednotek SI, skalární a vektorové fyzikální veličiny, fyzikální

Více

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013 1. a) Kinematika hmotného bodu klasifikace pohybů poloha, okamžitá a průměrná rychlost, zrychlení hmotného bodu grafické znázornění dráhy, rychlosti a zrychlení na čase kinematika volného pádu a rovnoměrného

Více

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu FYZIKA 1. Pohyby z hlediska kinematiky a jejich zákon Relativnost klidu a pohybu, klasifikace pohybů z hlediska

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část SEZNAM TÉMAT: Kinematika hmotného bodu mechanický pohyb, relativnost pohybu a klidu, vztažná soustava hmotný bod, trajektorie, dráha klasifikace pohybů průměrná a okamžitá rychlost rovnoměrný a rovnoměrně

Více

laboratorní řád, bezpečnost práce metody fyzikálního měření, chyby měření hustota tělesa

laboratorní řád, bezpečnost práce metody fyzikálního měření, chyby měření hustota tělesa Vyučovací předmět Fyzika Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy používá s porozuměním učivem zavedené fyzikální

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY Školní rok 2016 / 2017 Struktura zkoušky: příprava ke zkoušce trvá 15 minut; ústní zkouška trvá 15 minut - její součástí je i řešení fyzikálních úloh Pomůcky: Matematické, fyzikální

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 15. července 2003, čj. 22 733/02-23 s platností od 1. září 2002 počínaje prvním ročníkem Učební osnova

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016

Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016 Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016 Mgr. Ladislav Zemánek 1. Fyzikální veličiny a jejich jednotky. Měření fyzikálních veličin. Zpracování výsledků měření. - fyzikální veličiny a jejich jednotky - mezinárodní

Více

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 1. Kinematika pohybu hmotného bodu pojem hmotný bod, vztažná soustava, určení polohy, polohový vektor trajektorie, dráha, rychlost (okamžitá,

Více

Fyzika II mechanika zkouška 2014

Fyzika II mechanika zkouška 2014 Fyzika II mechanika zkouška 2014 Přirozené složky zrychlení Vztahy pro tečné, normálové a celkové zrychlení křivočarého pohybu, jejich odvození, aplikace (nakloněná rovina, bruslař, kruhový závěs apod.)

Více

FYZIKA II Otázky ke zkoušce

FYZIKA II Otázky ke zkoušce FYZIKA II Otázky ke zkoušce 1. Formy fyzikálního pohybu. Hmotný bod, trajektorie, dráha, zákon pohybu, vztažná soustava. Pohyb hmotného bodu podél přímky: vektor posunutí, rychlost posunutí, okamžitá rychlost,

Více

Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti Střední škola umělecká a řemeslná Projekt Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Fyzika Obory nástavbového studia

Více

Maturitní otázky z fyziky Vyučující: Třída: Školní rok:

Maturitní otázky z fyziky Vyučující: Třída: Školní rok: Maturitní otázky z fyziky Vyučující: Třída: Školní rok: 1) Trajektorie, dráha, dráha 2) Rychlost 3) Zrychlení 4) Intenzita 5) Práce, výkon 6) Energie 7) Částice a vlny; dualita 8) Síla 9) Náboj 10) Proudění,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

NaLékařskou.cz Přijímačky nanečisto

NaLékařskou.cz Přijímačky nanečisto FYZIKA 1. Které z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI? A. joule, kandela, sekunda, henry B. tesla, mol, ampér, volt C. kelvin, gram, newton, coulomb

Více

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky:

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: 1. Kinematika 2. Dynamika 3. Práce, výkon, energie 4. Gravitační pole 5. Mechanika tuhého tělesa 6. Mechanika kapalin a plynů 7. Vnitřní energie, práce,

Více

Látka a těleso skupenství látek atomy, molekuly a jejich vlastnosti. Fyzikální veličiny a jejich měření fyzikální veličiny a jejich jednotky

Látka a těleso skupenství látek atomy, molekuly a jejich vlastnosti. Fyzikální veličiny a jejich měření fyzikální veličiny a jejich jednotky Vyučovací předmět Fyzika Týdenní hodinová dotace 1 hodina Ročník Prima Roční hodinová dotace 36 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy prakticky rozeznává vlastnosti látek a těles

Více

Optika pro mikroskopii materiálů I

Optika pro mikroskopii materiálů I Optika pro mikroskopii materiálů I Jan.Machacek@vscht.cz Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha +42-0- 22044-4151 Osnova přednášky Základní pojmy optiky Odraz a lom světla Interference, ohyb a rozlišení optických

Více

6.23. Matematicko-fyzikální seminář - MAF

6.23. Matematicko-fyzikální seminář - MAF 6.23. Matematicko-fyzikální seminář - MAF Obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 2 Platnost učební osnovy: od 1.9.2016 1) Pojetí vyučovacího

Více

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu FYZIKA 1. Pohyby z hlediska kinematiky a jejich zákony Klasifikace pohybů z hlediska trajektorie a závislosti rychlosti

Více

Testové otázky za 2 body

Testové otázky za 2 body Přijímací zkoušky z fyziky pro obor MŽP K vypracování písemné zkoušky máte k dispozici 90 minut. Kromě psacích potřeb je povoleno používání kalkulaček. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba získat nejméně

Více

6.07. Fyzika - FYZ. Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 Platnost učební osnovy: od 1.9.

6.07. Fyzika - FYZ. Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 Platnost učební osnovy: od 1.9. 6.07. Fyzika - FYZ Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 Platnost učební osnovy: od 1.9.2008 1) Pojetí vyučovacího předmětu Vyučovací předmět fyzika

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie, světelné jevy

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie, světelné jevy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie, světelné jevy Kvarta 2 hodiny týdně

Více

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie PŘEDMĚT: FYZIKA ROČNÍK: SEXTA VÝSTUP UČIVO MEZIPŘEDM. VZTAHY, PRŮŘEZOVÁ TÉMATA, PROJEKTY, KURZY POZNÁMKY Zná 3 základní poznatky kinetické teorie látek a vysvětlí jejich praktický význam Vysvětlí pojmy

Více

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok 2014-15 Stavba hmoty Elementární částice; Kvantové jevy, vlnové vlastnosti částic; Ionizace, excitace; Struktura el. obalu atomu; Spektrum

Více

6.07. Fyzika - FYZ 1) Pojetí vyučovacího předmětu a) Cíle vyučovacího předmětu b) Charakteristika učiva

6.07. Fyzika - FYZ 1) Pojetí vyučovacího předmětu a) Cíle vyučovacího předmětu b) Charakteristika učiva 6.07. Fyzika - FYZ Obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 Platnost učební osnovy: od 1.9.2010 1) Pojetí vyučovacího předmětu Vyučovací

Více

5.5 Vzdělávací oblast - Člověk a příroda 5.5.1.1 Fyzika 5.5.1.2 Blok přírodovědných předmětů - Fyzika

5.5 Vzdělávací oblast - Člověk a příroda 5.5.1.1 Fyzika 5.5.1.2 Blok přírodovědných předmětů - Fyzika 5.5 Vzdělávací oblast - Člověk a příroda 5.5.1 Fyzika 5.5.2 Blok přírodovědných předmětů - Fyzika Ročník 3. 4. Hodinová dotace Fyzika 2 2 0 0 Hodinová dotace Blok přírodovědných předmětů - fyzika 0 0 R

Více

FYZIKA II Otázky ke zkoušce

FYZIKA II Otázky ke zkoušce FYZIKA II Otázky ke zkoušce 1. Formy fyzikálního pohybu. Hmotný bod, trajektorie, dráha, zákon pohybu, vztažná soustava. Pohyb hmotného bodu podél přímky: vektor posunutí, rychlost posunutí, okamžitá rychlost,

Více

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník VLNOVÁ OPTIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník Vlnová optika Světlo lze chápat také jako elektromagnetické vlnění. Průkopníkem této teorie byl Christian Huyghens. Některé jevy se dají

Více

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ z FYZIKY. Témata 7. ročník:

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ z FYZIKY. Témata 7. ročník: Opakování bude obsahovat následující body: ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ z FYZIKY Každý žák si vybere jedno téma (okruh) Vysvětlení daného tématu na každou kapitolu procvičování (v podobě doplňování, výpočtů a otázek

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ODRAZ A LOM SVĚTLA 1) Index lomu vody je 1,33. Jakou rychlost má

Více

Tématický celek - téma. Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah

Tématický celek - téma. Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah 6. ročník květen Stavba látek Stavba látek Elektrické vlastnosti látek Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah Magnetické vlastnosti látek Měření

Více

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Platí shodně pro prezenční i kombinovanou formu studia. 1. Síla současně působící na elektrický náboj v elektrickém a magnetickém poli (Lorentzova síla) 2.

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

Fyzika - Sexta, 2. ročník

Fyzika - Sexta, 2. ročník - Sexta, 2. ročník Fyzika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

akustika zvuk, zdroj zvuku šíření zvuku odraz zvuku tón, výška tónu kmitočet tónu hlasitost zvuku světlo, zdroj světla přímočaré šíření světla

akustika zvuk, zdroj zvuku šíření zvuku odraz zvuku tón, výška tónu kmitočet tónu hlasitost zvuku světlo, zdroj světla přímočaré šíření světla - určí, co je v jeho okolí zdrojem zvuku, pozná, že k šíření zvuku je nezbytnou podmínkou látkové prostředí - chápe odraz zvuku jako odraz zvukového vzruchu od překážky a dovede objasnit vznik ozvěny -

Více

Fyzika pro 6.ročník. mezipředmětové vztahy. výstupy okruh učivo dílčí kompetence. poznámky. Ch8 - atom

Fyzika pro 6.ročník. mezipředmětové vztahy. výstupy okruh učivo dílčí kompetence. poznámky. Ch8 - atom Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

Fyzika pro 6.ročník. výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly

Fyzika pro 6.ročník. výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Látky a tělesa, elektrický obvod Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole,

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

březen 2017: Byly přidány experimenty: Bunsenův fotometr 6.12 Odraz vlnění na pevném a volném konci 6.20 Dopplerův jev Hysterézní smyčka

březen 2017: Byly přidány experimenty: Bunsenův fotometr 6.12 Odraz vlnění na pevném a volném konci 6.20 Dopplerův jev Hysterézní smyčka březen 2017: Byly přidány experimenty: 16.01 Bunsenův fotometr 6.12 Odraz vlnění na pevném a volném konci 6.20 Dopplerův jev 13.13 Hysterézní smyčka 13.14 Levitující magnet 13.10 Weissovy domény 13.07

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: FYZIKA pro 6. ročník ZŠ PROMETHEUS, doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., PaeDr. Jiří Bohuněk,

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: FYZIKA pro 6. ročník ZŠ PROMETHEUS, doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., PaeDr. Jiří Bohuněk, TEMATICKÝ PLÁN Předmět: FYZIKA Týdenní dotace: 2h/týden Vyučující: Mgr. Jan Souček Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Literatura: FYZIKA pro 6. ročník

Více

BUNĚČ ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA:

BUNĚČ ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA: BUNĚČ ĚČNÁ STAVBA ŽIVÝCH ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA: Prokaryota, eukaryota, viry, bakterie, živočišná buňka, rostlinná buňka, organely buněčné jádro, cytoplazma, plazmatická membrána, buněčná stěna, ribozom,

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.1 FYZIKA Fyzika 6. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo LÁTKY A TĚLESA F9101 F9102 změří vhodně zvolenými měřidly některé

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY 1.a) Kinematika hmotného bodu Hmotný bod, poloha hmotného bodu, vztažná soustava. Trajektorie a dráha, hm. bodu, průměrná a okamžitá rychlost, okamžité zrychlení. Klasifikace

Více

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce

Více

Testové otázky za 2 body

Testové otázky za 2 body Přijímací zkoušky z fyziky pro obor PTA K vypracování písemné zkoušky máte k dispozici 90 minut. Kromě psacích potřeb je povoleno používání kalkulaček. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba získat nejméně

Více

Fyzika. G1-G3 Práce s laboratorní technikou

Fyzika. G1-G3 Práce s laboratorní technikou Fyzika ročník TÉMA G1-G3 Práce s laboratorní technikou G1 1.1Vlastnosti látek 1.2 Magnetismus 1.3 Fyzikální veličiny VÝSTUP žák: žák vybere a prakticky používá vhodné pracovní postupy, přístroje a měřící

Více

4.5 VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA 4.5.1 Fyzika

4.5 VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA 4.5.1 Fyzika 4.5 VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA 4.5.1 Fyzika 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 2 2 2 1 Realizuje obsah vzdělávacích oborů RVP ZV. Při vyučování mají žáci získat základní přehled o zákonitostech fyzikálních

Více

Elektřina a magnetismus UF/01100. Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112

Elektřina a magnetismus UF/01100. Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112 Elektřina a magnetismus UF/01100 Rozsah: 4/2 Forma výuky: přednáška Zakončení: zkouška Kreditů: 9 Dop. ročník: 1 Dop. semestr: letní Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112 Rozsah: 3/2 Forma výuky: přednáška

Více

Předmět: FYZIKA Ročník: 6.

Předmět: FYZIKA Ročník: 6. Ročník: 6. Látky a tělesa - uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí - na konkrétním příkladu rozezná těleso a látku, určí skupenství

Více

ELEKTROSTATIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník

ELEKTROSTATIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník ELEKTROSTATIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník Elektrický náboj Dva druhy: kladný a záporný. Elektricky nabitá tělesa. Elektroskop a elektrometr. Vodiče a nevodiče

Více

Optika. Zápisy do sešitu

Optika. Zápisy do sešitu Optika Zápisy do sešitu Světelné zdroje. Šíření světla. 1/3 Světelné zdroje - bodové - plošné Optická prostředí - průhledné (sklo, vzduch) - průsvitné (matné sklo) - neprůsvitné (nešíří se světlo) - čirá

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 9. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 9. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.1 FYZIKA Fyzika 9. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo F9101 změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální

Více

Fyzika 6. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. témata / učivo. očekávané výstupy RVP. očekávané výstupy ŠVP

Fyzika 6. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. témata / učivo. očekávané výstupy RVP. očekávané výstupy ŠVP očekávané výstupy RVP témata / učivo 1. Časový vývoj mechanických soustav Studium konkrétních příkladů 1.1 Pohyby družic a planet Keplerovy zákony Newtonův gravitační zákon (vektorový zápis) pohyb satelitů

Více

Plán výuky - fyzika tříletá

Plán výuky - fyzika tříletá Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024 Plán výuky - fyzika tříletá Tomáš Nečas Gymnázium, třída Kapitána Jaroše 14, Brno

Více

Fyzika II. Marek Procházka Vlnová optika II

Fyzika II. Marek Procházka Vlnová optika II Fyzika II Marek Procházka Vlnová optika II Základní pojmy Reflexe (odraz) Refrakce (lom) jevy na rozhraní dvou prostředí o různém indexu lomu. Disperze (rozklad) prostorové oddělení složek vlnění s různou

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 8. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 8. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.1 FYZIKA Fyzika 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo F9101 změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální

Více

FYZIKA II. Marek Procházka 1. Přednáška

FYZIKA II. Marek Procházka 1. Přednáška FYZIKA II Marek Procházka 1. Přednáška Historie Dělení optiky Základní pojmy Reflexe (odraz) Refrakce (lom) jevy na rozhraní dvou prostředí o různém indexu lomu. Disperze (rozklad) prostorové oddělení

Více

6.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP GV

6.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP GV 6.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP GV Obecné cíle výuky Fyziky Cílem výuky vyučovacího předmětu Fyzika je osvojení základních fyzikálních pojmů a zákonitostí, rozvíjení přirozené touhy po poznání

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření Teplota a její měření Teplota a její měření Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_07_03_01 Teplota, Celsiova a Kelvinova teplotní stupnice, převodní vztahy, příklady. Tepelná výměna, měrná

Více

Přednáška č.14. Optika

Přednáška č.14. Optika Přednáška č.14 Optika Obsah základní pojmy odraz a lom světla disperze polarizace geometrická optika elektromagnetické záření Světlo = elektromagnetické vlnění o vlnové délce 390nm (fialové) až 790nm (červené)

Více

Transformers. Produkt: Zavádění cizojazyčné terminologie do výuky odborných předmětů a do laboratorních cvičení

Transformers. Produkt: Zavádění cizojazyčné terminologie do výuky odborných předmětů a do laboratorních cvičení Název projektu: Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Registrační číslo: CZ..07/..30/0.0038 Příjemce: SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara Plzeň, Klatovská 09 Tento projekt je

Více

Vzdělávací obor: Fyzika. Předmět: Fyzika. Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu fyzika a ve volitelném předmětu Seminář fyziky.

Vzdělávací obor: Fyzika. Předmět: Fyzika. Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu fyzika a ve volitelném předmětu Seminář fyziky. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Fyzika Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu fyzika a ve volitelném předmětu Seminář fyziky. Předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího

Více

Optika OPTIKA. June 04, 2012. VY_32_INOVACE_113.notebook

Optika OPTIKA. June 04, 2012. VY_32_INOVACE_113.notebook Optika Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

SEMINÁŘ Z FYZIKY 2 22

SEMINÁŘ Z FYZIKY 2 22 SEMINÁŘ Z FYZIKY 2 22-1- 1. ELEKTROSTTIK 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Na skleněné tyči třené kůží vznikl kladný náboj 80 nc. Kolik elektronů přešlo z tyče na kůži? Jak se změní při tomto ději hmotnost skleněné

Více

5.6. Člověk a jeho svět

5.6. Člověk a jeho svět 5.6. Člověk a jeho svět 5.6.1. Fyzika ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 Charakteristika vyučujícího předmětu FYZIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Fyzika vychází z obsahu vzdělávacího

Více

Fyzikální veličiny jejich soustavy a jednotky skalární a vektorové veličiny

Fyzikální veličiny jejich soustavy a jednotky skalární a vektorové veličiny měří vybrané fyzikální veličiny vhodnými metodami, zpracuje a vyhodnotí výsledky měření rozliší skalární veličiny od vektorových a využívá je při řešení fyzikálních a úloh zvládá převody jednotek různých

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2010/11)

OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2010/11) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 20/11) (UČEBNÍ MATERIÁLY Prima Macháček M., Rojko M. a kol. kolem nás 1, Scientia Motivace ke studiu fyziky Motivace ke studiu fyziky 4 Vlastnosti látek Rozlišení kapalin a plynů, odlišnosti

Více

2. Smykové tření a valivý odpor

2. Smykové tření a valivý odpor 1. Struktura pevných látek ANOTACE: Prezentace slouží k zopakování struktury a vlastností pevných látek. Materiál popisuje vlastnosti pevných látek, rozebírá strukturu krystalických látek, zabývá se pružnou

Více

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka Mgr. Jan Ptáčník Elektrodynamika Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka Vodič v magnetickém poli Vodič s proudem - M-pole! Vložení vodiče s proudem do vnějšího M-pole = interakce pole vnějšího a pole

Více

Okruhy, pojmy a průvodce přípravou na semestrální zkoušku v otázkách. Mechanika

Okruhy, pojmy a průvodce přípravou na semestrální zkoušku v otázkách. Mechanika 1 Fyzika 1, bakaláři AFY1 BFY1 KFY1 ZS 08/09 Okruhy, pojmy a průvodce přípravou na semestrální zkoušku v otázkách Mechanika Při studiu části mechanika se zaměřte na zvládnutí následujících pojmů: Kartézská

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5 žák řeší úlohy na vztah pro okamžitou výchylku kmitavého pohybu, určí z rovnice periodu frekvenci, počáteční fázi kmitání vypočítá periodu a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 9. ročník M.Macháček : Fyzika 8/1 (Prometheus ), M.Macháček : Fyzika 8/2 (Prometheus ) J.Bohuněk : Pracovní sešit k učebnici fyziky 8

Více

MĚŘENÍ VLNOVÝCH DÉLEK SVĚTLA MŘÍŽKOVÝM SPEKTROMETREM

MĚŘENÍ VLNOVÝCH DÉLEK SVĚTLA MŘÍŽKOVÝM SPEKTROMETREM MĚŘENÍ VLNOVÝCH DÉLEK SVĚTLA MŘÍŽKOVÝM SPEKTROMETREM Difrakce (ohyb) světla je jedním z několika projevů vlnových vlastností světla. Z těchto důvodů světlo při setkání s překážkou nepostupuje dále vždy

Více

Základní otázky ke zkoušce A2B17EPV. České vysoké učení technické v Praze ID Fakulta elektrotechnická

Základní otázky ke zkoušce A2B17EPV. České vysoké učení technické v Praze ID Fakulta elektrotechnická Základní otázky ke zkoušce A2B17EPV Materiál z přednášky dne 10/5/2010 1. Síla současně působící na elektrický náboj v elektrickém a magnetickém poli (Lorentzova síla) 2. Coulombův zákon, orientace vektorů

Více

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole.

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole. Magnetické pole Stacionární magnetické pole Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole. Stacionární magnetické pole Pilinový obrazec magnetického pole tyčového magnetu Stacionární magnetické pole

Více

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření OPTIKA = část fyziky, která se zabývá světlem Studuje zejména: vznik světla vlastnosti světla šíření světla opt. přístroje (opt. soustavami) Otto Wichterle (gelové kontaktní čočky) Světlo 1) Světlo patří

Více

Světlo jako elektromagnetické záření

Světlo jako elektromagnetické záření Světlo jako elektromagnetické záření Základní pojmy: Homogenní prostředí prostředí, jehož dané vlastnosti jsou ve všech místech v prostředí stejné. Izotropní prostředí prostředí, jehož dané vlastnosti

Více

Spektrometr pro měření Ramanovy optické aktivity: proč a jak. Optická sestava a využití motorizovaných jednotek.

Spektrometr pro měření Ramanovy optické aktivity: proč a jak. Optická sestava a využití motorizovaných jednotek. Spektrometr pro měření Ramanovy optické aktivity: proč a jak. Optická sestava a využití motorizovaných jednotek. Josef Kapitán Centrum digitální optiky Digitální Ramanova spektroskopie a Ramanova optická

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z FYZIKY:

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z FYZIKY: TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z FYZIKY: školní rok : 2007 / 2008 třída : 4.A zkoušející : Mgr. Zbyněk Bábíček 1. Kinematika hmotného bodu 2. Dynamika hmotného bodu 3. Mechanická práce a energie 4. Gravitační

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v odborné učebně pro fyziku a chemii, v odborné učebně s interaktivní tabulí či v multimediální učebně.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v odborné učebně pro fyziku a chemii, v odborné učebně s interaktivní tabulí či v multimediální učebně. 7.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 7.6.1 Fyzika (F) Charakteristika předmětu 2. stupně Předmět fyzika je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. a 8. ročníku 1 hodinu

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem je zprostředkovat základní fyzikální poznatky potřebné v odborném i dalším vzdělání a praktickém životě a také naučit žáky

Více

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

Elektřina a magnetizmus závěrečný test DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-20 Téma: závěrečný test Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: TEST - A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník TEST Elektřina a magnetizmus závěrečný

Více

FYZIKA na LF MU cvičná. 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI?

FYZIKA na LF MU cvičná. 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI? FYZIKA na LF MU cvičná 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI? A. kandela, sekunda, kilogram, joule B. metr, joule, kalorie, newton C. sekunda,

Více

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ SPOLEČNÉ ZNAKY ŽIVÉHO - schopnost získávat energii z živin pro své životní potřeby - síla aktivně odpovídat na změny prostředí - možnost růstu, diferenciace a reprodukce

Více

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy FYZIKA II Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy Osnova přednášky Energie magnetického pole v cívce Vzájemná indukčnost Kvazistacionární

Více

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles 6.ročník Výstupy Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles určí, zda je daná látka plynná, kapalná či pevná, a popíše rozdíl ve vlastnostech správně používá pojem

Více

DYNAMIKA - Dobový a dráhový účinek

DYNAMIKA - Dobový a dráhový účinek Název projektu: Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Příjemce: SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara Plzeň, Klatovská 109 Tento projekt

Více

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 -

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 - Geometrická optika Optika je část fyziky, která zkoumá podstatu světla a zákonitosti světelných jevů, které vznikají při šíření světla a při vzájemném působení světla a látky. Světlo je elektromagnetické

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku)

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku) B I O L O G I E 1. Definice a obory biologie. Obecné vlastnosti organismů. Základní klasifikace organismů.

Více

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek Fyzika 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí.

Více