Anglicko-český slovník přírodovědných pojmů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anglicko-český slovník přírodovědných pojmů"

Transkript

1 Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Anglicko-český slovník přírodovědných pojmů Slavičín, 2015 Autorský kolektiv GJP a SOŠ Slavičín: Ing. Lia Zvoníčková, Mgr. Ivo Rohlena, Mgr. Pavel Šuráň, RNDr. Jan Hrdý, PhD.

2 Základní slovník chemických pojmů acceptor acid acidity aerosol air alcohol enzyme aldehyde analysis anomer apoenzyme artificial fiber asphalt atmosphere atomic nucleus atomic packing autotrophy base battery battery beaker blast furnace boiling flask burner butane c-acid carbon dioxide carbon monoxide carbonate carbonic acid catalyst akceptor kyselina acidita aerosol vzduch alkohol enzym aldehyd analýza anomer apoenzym umělé vlákno asfalt atmosféra atomové jádro atomový obal autotrofie zásada akumulátor baterie kádinka vysoká pec varná baňka kahan butan c-kyselina oxid uhličitý oxid uhelnatý uhličitan kyselina uhličitá katalyzátor

3 colloid combustion complex compound controlled fission reaction coordination compound cotton crystallization cytoplasmic membrane decomposition distillation distillation flask donor dye electron electrophoresis emulsifier emulsion enantiomer enzyme ethane extraction filtration fluoride foam fog fractional flask freon galvanic cell hard-coal heterotrophy hydroelectric power station hydrofluoric acid koloid hoření komplexní sloučenina řízená štěpná reakce koordinační sloučenina bavlna krystalizace cytoplazmatická membrána rozklad destilace destilační baňka donor barvivo elektron elektroforéza emulgátor emulze enantiomer enzym ethan extrakce filtrace fluorid pěna mlha frakční baňka freon galvanický článek černé uhlí heterotrofie vodní elektrárna kyselina fluorovodíková

4 hydrogen bomb hydrochloric acid hydrosphere hydroxide charge chemical bond chemical pliers chemically pure bond chloride chromatography indicator iodide isoelectric point ligand lignite liposome magnetic quantum number manilla mazut membrane methane mitochondria mixture natural gas nerve gas neutralization neutron nitrate nitration nuclear fuel nuclear power plant nuclear weapon vodíková bomba kyselina chlorovodíková hydrosféra hydroxid náboj chemická vazba chemické kleště chemicky čistá látka chlorid chromatografie indikátor jodid isoelektrický bod ligand hnědé uhlí lipozóm Magnetické kvantové číslo konopné vlákno mazut membrána methan mitochondrie směs zemní plyn bojový plyn neutralizace neutron dusičnan nitrace jaderné palivo jaderná elektrárna jaderná bomba

5 nucleic number nucleons nylon optical activity oxidation oxidation number oxide oxidiser ozonosphere periodic table of elements peroxide petroleum ph phosphate photosynthesis plastic poison positron precipitate principal quantum number propane proton proton number provitamin pumped storage power station radioactive waste reductant reduction secondary quantum number spin quantum number stand sulfuric acid nukleové číslo nukleony silon optická aktivita oxidace oxidační číslo oxid oxidační činidlo ozonosféra periodická tabulka prvku peroxid ropa ph fosforečnan fotosyntéza plast jed pozitron sraženina Hlavní kvantové číslo propan proton protonové číslo provitamín přečerpávací elektrárna jaderný odpad redukční činidlo redukce vedlejší kvantové číslo spinové kvantové číslo stojan kyselina sírová

6 sulfurous acid sulphate sulphide sulphite superoxide suspension synthesis test-tube the central atom thermal power station thermonuclear fusion tidal power station titration flask triple point uncontrolled fission reaction vitamin water wave function wind power station kyselina siřičitá síran sulfid siřičitan hyperoxid suspenze syntéza zkumavka centrální atom tepelná elektrárna termonukleární fúze přílivová elektrárna titrační baňka trojný bod neřízená štěpná reakce vitamín voda vlnová funkce větrná elektrárna

7 Základní slovník biologických pojmů alga(e) allele amino acid amphibian amphibians anabaena anabolism anaerobiosis angiosperms animal animalia ankle annelid anther antibiotics antigen arachnid artery arthropod ascus asexual asexual autotrophic bacillus carrier backbone bacteria bacteria řasa(y) alela aminokyselina obojživelníci obojživelníci sinice anabolismus anaerobióza krytosemenné rostliny živočich živočichové kotník kroužkovci prašník antibiotika antigen pavoukovci tepna členovci vřecko nepohlavní nepohlavní autotrofní bacilonosič páteř bakterie bakterie

8 bacteriophage bell birds birds bivalve bloom blue-green algae body bone brain breathing capillarity capsid carotenoids cartilage catabolism cell cell cell cell cell cell wall cephalopod ciliate clam clubmoss cnidaria cobweb coccidia combjelly conidium conifer bakteriofág zvon ptáci ptáci mlži květ sinice tělo kost mozek dýchání kapilarita kapsida karotenoidy chrupavka katabolismus buňka buňka buňka buňka buňka buněčná stěna hlavonožci nálevníci škeble plavuně žahavci pavučina kokcidie žabernatky konidie jehličnan

9 conjugation corals crop crop crop crustacean cyst cytoplasm cytoplasm cytoskeleton decomposer development dicotyledon plants diffusion diffusion diploid DNA DNA dysentery endocytosis endoparasite Entamoeba histolytica enzyme epidemic eukaryote eukaryote eye fern fiber flagellum flagellum flatworm konjugace korály bičík bičík bičík korýši cysta cytoplazma cytoplazma cytoskelet rozkladač vývoj dvouděložné rostliny difuze difuze diploidní DNA DNA úplavice endocytóza endoparazit měňavka úplavičná enzym epidemie eukaryota eukaryota oko kapradina žahavé vlákno bičík bičík ploštěnci

10 fossil fotosyntéza fruiting body fungus gamete gamete gametophyte gastropoda gene genetic code genetics genome genotype germ layer gill slits gnathostomata gullet guttation hair haploid heart heart heredity heterotrophy heterozygote homozygote horsetails host human hypha chlorophyll chlorophyll fosilie fotosyntéza plodnice houba gameta gameta gametofyt plži gen genetický kód genetika genom genotyp zárodečné listy žaberní štěrbiny čelistnatci jícen gutace vlasy haploidní srdce srdce dědičnost heterotrofie heterozygota homozygota přesličky hostitel člověk hyfa chlorofyl chlorofyl

11 chloroplast chondrichthyes chordates chromatin chromosome inclusion insect intracellular jellyfish krill large intestine larynx latency leaf lichen(s) liver lung lung bags lungfish lysosome mammals mammals membrane membrane metabolism microbiology mitochondrion mollusca moss moss(es) mould muscle chloroplast paryby strunatci chromatin chromozom inkluze hmyz nitrobuněční medúzy plankton tlusté střevo hrtan inkubační doba list lišejník(y) játra plíce (jedna) plicní vaky dvojdyšní lysozóm savci savci membrána blanka metabolismus mikrobiologie mitochondrie měkkýši mech mech(y) plíseň sval

12 mushroom mutualism mycelium mycorrhiza mykorrhiza necrosis non-cellular notochord nuclear DNA nucleic acid nucleic acid nucleotide nucleus oyster oyster mushroom pandemic parasite parasite pathogen pellicle phagocytosis phenotype photosynthesis photosynthesis photosynthesis phycology physiology pileus pisces plant plasmolysis plastid houba mutualismus podhoubí mykorhíza mykorhiza odumření nebuněčné struna hřbetní nukleární DNA nukleová kyselina nukleová kyselina nukleotid jádro ústřice hlíva ústřičná pandemie parazit parazit patogen pelikula fagocytóza fenotyp fotosyntéza fotosyntéza fotosyntéza algologie fyziologie klobouk ryby rostlina plazmolýza plastid

13 plumage pollen grain primates primitive prion probiotics prokaryote prokaryote protein coat protonema protoplasm pseudopodium regeneration reproduction reptile respiratory chain rhizome rib ribosome ring RNA RNA root root pressure scale sexual sexual sheath shell skeleton skull skull peří pylové zrno primáti primitivní prion probiotika prokaryota prokaryota bílkovinný obal (kapsid) prvoklíček protoplazma panožka regenerace rozmnožování plazi dýchací řetězec oddenek žebro ribozom prsten RNA RNA kořen kořenový tlak šupina pohlavní pohlavní pouzdro bičíku ulita kostra lebka lebka

14 sleeping sickness small intestine sponges sporangium spore spore sporophyte sporophyte sprouting stalk starch stigma stigma stigma stipe stomach streptococcus symbiosis symbiosis teeth tentacles tetanus thallus tongue transpiration tuberculosis turgor vacuole vacuole vascular bundle vascular bundle veil spavá nemoc tenké střevo houbovci výtrusnice spora výtrus sporofyt sporofyt pučení stonek škrob stigma blizna stigma třeň žaludek streptokok symbióza symbióza zuby chapadla tetanus stélka jazyk transpirace tuberkulóza turgor vakuola vakuola cévní svazek cévní svazek závoj

15 vein vertebrate viroid virology virus viruses virusoid volva water balance water deficit wing yeast zygote žíla obratlovci viroid virologie virus viry virusoid pochva vodní bilance vodní deficit křídlo kvasinka zygota

16 Základní slovník fyzikálních pojmů absolute zero absolutní nula AC generátor generátor střídavého proudu acceleration zrychlení acceleration okamžitá zrychlení acceleration of positive and negative charges zrychlení kladných a záporných nábojů ACOUSTIC AKUSTIKA addition of colinear vectors skládání vektorů stejného směru addition of perpendicular vectors skládání kolmých vektorů addition of vectors by means of components addition of vectors that are neither colinear nor perpendicular adiabatic expansion or compression achromatic objective airship ammeter must be inserted into a circuit amplitude analyzer and inversely proportional to the square of the distance angular acceleration angular displacement angular magnification angular velocity angular velocity vector animal fur antireflection coating apex angle applications of Bernoulli's equation applications of elecromagnetic induction skládání vektorů pomocí složek skládání vektorů obecně různého směru adiabatická expanze nebo komprese achromatický objektiv vzducholoď ampérmetr musí být vložen přímo do obvodu amplituda analyzátor a nepřímo úměrná vzdálenosti úhlové zrychlení úhlová dráha úhlové zvětšení úhlová rychlost vektor úhlové rychlosti zvířecí srst protiodrazná (antireflexní) vrstva lámavý úhel hranolu aplikace Bernoulliovy rovnice aplikace využívající elektromagnetické indukce

17 Archimedes' principle astronomical telescope atomic mass average speed average speed being the distance travelled by the time required to cover the distance average velocity back (image) focus ballistic pendulum Bernoulli's equation biconcave lens biconvex lens bike generator bimetallic strip capacitor discharging capacitor charging Capacitors and dielectrics Capacitors in series and parallel Carnot motor Carnot's principle cathode-ray tube Celsius temperature scale center of mass centripetal acceleration centripetal acceleration centripetal force cesium atomic clock circuits wired partially in series and partially in parallel circular loop of wire circular trajectory of a charged particle coefficient of thermal expansion for liquids coefficient of thermal expansion for solids collision in one dimension collision in two dimension Archimedův zákon astronomický dalekohled atomová hmotnost průměrná rychlost (skalárně) průměrná rychlost je rovna podílu dráhy a času průměrná rychlost (vektorově) zadní (obrazové) ohnisko balistické kyvadlo Bernoulliova rovnice dvojvydutá čočka (nevhodně dvojdutá) dvojvypuklá čočka generátorek na kolo bimetalový pásek vybíjení kondenzátoru nabíjení kondenzátoru Kondenzátory a dielektrikum Kondenzátory sériově a paralelně Carnotův motor Carnotův princip katodová trubice Celsiova teplotní stupnice těžiště dostředivé zrychlení dostředivé zrychlení dostředivá síla césiové atomové hodiny sérioparalelní zapojení odporů kruhový závit kruhová dráha nabité částice koeficient teplotní roztažnosti pro kapaliny koeficient teplotní roztažnosti pro pevné látky ráz těles na přímce ráz těles v rovině

18 colour (color - USA) component colour (color - USA) temperature comparing of sound intensities compass compression concave mirror conduction conductors Conductors and insulators cones connection to the ground conservation of mechanical energy conservative forces constant magnetic field constant-volume gas thermometer convection converging lens converting from a Fahrenheit to a Celsius temperature convex mirror convexo-concave lens Coulomb's law curent in the wire cyan light day light definition of kinetic energy definition of mass density definition of presure definition of standard units demagnified image dielectric constant diffracion grating diffraction maximum diffraction minimum Diffraction of light diffraction pattern diffusion barevná složka barevná teplota (teplota barvy) porovnávání intenzity zvuku kompas (magnetický) stlačení vyduté zrcadlo (nevhodně duté) vedení vodiče vodiče a izolanty čípky kontakt se zemí konzervace mechanické energie konzervativní síly konstantní magnetické pole plynový teploměr s konstantním objemem proudění spojná čočka, spojka převod z Fahrenheitovy na Celsiovu teplotu vypuklé zrcadlo vypuklovydutá čočka (nevhodně vypuklodutá) Coulombův zákon proud protékající vodičem modrozelené světlo denní světlo definice kinetické energie definice hustoty definice tlaku definice standardních jednotek zmenšený obraz relativní permitivita difrakční mřížka difrakční maximum difrakční minimum Difrakce (ohyb) světla difrakční obrazec difuse

19 difraction fringes difraction rings dioptric (lens) optical system direct-current electric motor direction of the magnetic field at any point direction of the vector directly proportional to the magnitudes of the charges dispersion of light distribution of molecular speeds diverging lens Doppler effect double beam interference double refraction double slit diffraction Dynamics of uniform circular motion each point charge exerts a force on the other ebonite rod elastic potential energy Electric circuits Electric field electric field is a vector electric field leads to a force Electric field lines electric field lines always begin on a positive charge electric field lines always end on a negative charge Electric generators electric generators supply electrical power to homes and industries Electric potential electric potential difference electric power ELECTRICITY Electromagnetic induction electromagnetic radiation electrostatic force is difrakční proužky difrakční kroužky dioptrická (čočková) optická soustava stejnosměrný elektrický motor směr magnetického pole v daném bodě směr vektoru přímo úměrná velikosti nábojů disperze světla rozdělení rychlostí molekul rozptylná čočka, rozptylka Doplerův jev dvousvazková interference dvojlom dvojštěrbinová difrakce Dynamika rovnoměrného pohybu po kružnici každý bodový náboj působí silou na ostatní (náboje) ebonitová tyč potenciální energie pružnosti Elektrické obvody Intenzita elektrického pole intenzita elektrického pole je vektor intenzita elektric. pole je určena elektrickou silou Elektrické siločáry elektrické siločáry vždy začínají na kladném náboji elektrické siločáry vždy končí na záporném náboji Elektrické generátory elektrické generátory dodávají elektrický výkon do domácností a továren Elektrický potenciál rozdíl elektrických potenciálů elektrický výkon ELEKTŘINA Elektromagnetická indukce elektromagnetické záření elektrostatická síla je

20 electrostatic force is directed along the line joining the charges elektromotive force and electric current emf induced by a changing magnetic field Energy and simple harmonic motion energy storage in a capacitor energy stored in an inductor engineering imaging optics entropy equation of continuity equipotential surfaces erected image extraordinary ray eye cornea eye iris eye lens eye retina eyepiece eyes structure Fahrenheit temperature scale Faraday's law of elektromagnetic induction ferromagnetism field telescope firts law of thermodynamics flat mirror fluid flow can be compressible or incompressible fluid flow can be rotational or irrotational fluid flow can be steady or unsteady fluid flow can be viscous or nonviscous FLUIDS Fluids in motion focal distance focal plane focus Forces and Newton's laws of motion elektrostatická síla má směr spojnice nábojů elektromotorická síla a elektrický proud em-napětí indukované změnou magnetického pole Energie a jednoduchý harmonický pohyb energie nabitého kondenzátoru energie magnetického pole cívky technická zobrazovací optika entropie rovnice kontinuity ekvipotenciální hladiny vzpřímený obraz mimořádný paprsek oční rohovka zornice oční čočka oční sítnice okulár stavba oka Fahrenheitova teplotní stupnice Faradayův zákon o elektromagnetické indukci feromagnetismus triedr, polní kukátko první věta termodynymiky ploché zrcadlo proud tekutiny může být stlačený nebo neztlačený proud tekutiny může být vírový nebo nevírový proud tekutiny může být ustálený nebo neustálený proud tekutiny může být viskózní nebo neviskózní TEKUTINY Tekutiny v pohybu ohnisková vzdálenost ohnisková rovina ohnisko Síly a Newtonovy pohybové zákony

21 frequency frequency of sound waves frequency of vibration front (object) focus Galileo telescope Gaussian eyepiece geomagnetism geometric optics gravitational force gravitational potential energy green light grounding wire heat and internal energy heat and phase change heat and temperature change heat engine heat pump heat suplied or removed in changing of the temperature of a subst. heat unit high-voltage transmission line Hooke's law for stress and strain humidity hydraulic car lift Charged objects and the electric force Ideal gas ideal gas law ideal spring image imaging element Impulse Impulse and momentum induced current induced electromotive force (emf) Inductance inductor infrared region infrasonic frequency frekvence frekvence zvukových vln frekvence kmitů přední (předmětové) ohnisko Galileův dalekohled Gaussův okulár magnetické pole Země, geomagnetismus geometrická optika gravitační síla gravitační potenciální energie zelené světlo uzemňovací vodič teplo a vnitřní energie teplo a a fázové přeměny teplo a změna teploty tepelné motory tepelné čerpadlo při změně teploty látky se teplo dodává nebo odebírá jednotka tepla vysokonapěťové přenosové vedení Hookův zákon pro napětí a relativní prodloužení vlhkost hydraulický zvedák na auta Nabité objekty a elektrické síly Ideální plyn zákony pro ideální plyn ideální pružina obraz zobrazovací prvek impuls síly Impuls a hybnost indukovaný elektrický proud indukované elektromotorické napětí Indukčnost cívka infračervená oblast infrazvuková frekvence

22 instantaneous velocity insulated pedestal insulators interference filtre (filtr - USA) interference fringes interference maximum interference minimum Interference of light interference pattern internal energy of a monatomic ideal gas internal resistance inverted image isobaric process isochoric process isothermal expansion or compression isotropic medium katoptric (mirror) optical system Kelvin temperature scale Kepler telescope Kinematics in two dimension Kinetic theory of gases Kirchhoff's rules law of conservation of electric charge lens Lenz's law lever arm light polarization light ray light speed light wave like poles repel okamžitá rychlost (vektorově) izolační podstavec izolanty interferenční filtr interferenční proužky interferenční maximum interferenční minimum Interference světla interferenční obrazec vnitřní energie jednoatomového ideálního plynu vnitřní odpor obraz převrácený izobarický děj izochorický děj izotermická expanze nebo komprese izotropní prostředí katoptrická (zrcadlová) optická soustava Kelvinova teplotní stupnice Keplerův dalekohled Kinematika v dvourozměrném prostoru Kinetická teorie plynů Kirchhoffova pravidla (věty) zákon o konstantnosti náboje (v izolovaném systému) čočka Lenzův zákon rameno síly polarizace světla světelný paprsek rychlost světla světelná vlna souhlasné póly se odpuzují

23 line of action line spectrum linear momentum linear thermal expansion long solenoid longitudinal sound waves longitudinal wave magnetic domains Magnetic field Magnetic field magnetic field lines Magnetic field produced by current magnetic flux Magnetic force magnetic forces in a loudspeaker Magnetic materials magnetic resonance magnetic tape recording magnetically levitated train (maglev) MAGNETISM magnified image magnifier, loupe, eyepiece lens magnitude B of the magnetic field magnitude of the force mass density mass spectrograph mathematical description of a wave maximum acceleration of a loudspeaker diaphragm Measurement of current and voltage measurement of the temperature measurement of the voltage between two points measuring of the specific heat capacity medical diagnostic techniques mercury barometer metal sphere nositelka síly čárové spektrum hybnost tělesa lineární teplotní roztažnost dlouhá válcová cívka podélné zvukové vlny podélné vlnění magnetické domény Magnetické pole Magnetické pole magnetické siločáry Magnetické pole elektrického proudu magnetický indukční tok Magnetická síla magnetické síly v reproduktoru Magnetické materiály magnetická rezonance záznam na magnetickou pásku vlak vznášející se na magnetickém polštáři MAGNETISMUS zvětšený obraz lupa magnetická indukce velikosrt síly hustota hmotnostní spektrograf matematický popis vlny maximální zrychlení membrány reproduktoru Měření proudu a napětí měření teploty měření napětí mezi dvěma body měření měrné tepelné kapacity medicínská diagnostická technika rtuťový barometr kovová koule

24 microscope mikroskop microscope objective mikroskopový objektiv Michelson interferometer Michelsonův interferometr mirror zrcadlo model of the hydrogen atom model atomu vodíku molecular mass molekulová hmotnost moment of inertia moment setrvačnosti monochromatic light jednobarevné světlo motion of a charged particle in a magnetic field pohyb nabité částice v magnetickém poli motion of a proton in a magnetic field pohyb protonu v magnetickém poli moving observer pohybující se pozorovatel moving source pohybující se zdroj multiple beam interference vícesvazková interference multiplying a vector by -1 násobení vektoru číslem -1 mutual inductance vzájemná indukčnost Nature of sound Podstata zvuku Nature of waves Podstata vln negative terminal of battery záporný pól baterie Newton telescope Newtonův dalekohled Newton's first law of motion Newtonův první pohybový zákon Newton's law of universal gravitation Newtonův všeobecný gravitační zákon Newton's second law of motion Newtonův druhý pohybový zákon Newton's third law of motion Newtonův třetí pohybový zákon nonconservative forces nekonzervativní síly north magnetic pole severní magnetický pól object, subject předmět objective objektiv Ohm's law Ohmův zákon Ophthalmic optics Oční optika optical axis of centered system boundaries optická osa centrované soustavy rozhraní Optical imaging Optické zobrazení Optical instruments Optické přístroje optical path diference optický dráhový rozdíl optical path length optická dráha optical radiation optické záření optical surface optická plocha optical system optická soustava

25 Optical systems optical wave optical wedge optically homogeneous medium optické zobrazení OPTICS orange light orbital speed of the Hubble telescope order of diffraction minimum order of difraction maximum order of interference maximum ordinary ray parallel plate capacitor Pascal's principle pentagonal prism perfect imaging period perioda of the satellite periodic wave periscope permanent magnets photographic objective plane boundary plane mirror planoconcave lens planoconvex lens plano-parallel plate polarimetry polarization by double refraction polarization by refraction polarization filtre (filter - USA) polarization plane polarizer polychromatic light positive and negative work positive surface charge positive terminal of battery Optické soustavy optická vlna optický klín opticky stejnorodé prostředí optical imaging OPTIKA oranžové světlo orbitální rychlost Hubblova dalekohledu řád difrakčního minima řád difrakčního maxima řád interferenčního maxima řádný paprsek kondezátor s rovnoběžnými deskami Pascalův zákon pentagonální hranol dokonalé zobrazení perioda perioda satelitu periodické vlnění periskop permanentní magnety fotografický objektiv rovinné rozhraní rovinné zrcadlo ploskovydutá čočka (nevhodně ploskodutá) ploskovypuklá čočka planparalelní deska polarimetrie polarizace dvojlomem polarizace lomem polarizační filtr polarizační rovina polarizátor mnohobarevné světlo kladná a záporná práce kladný povrchový náboj kladný pól baterie

26 potential energy potential energy of a group of charges potential of a point charge pressure pressure amplitude of a sound wave pressure amplitude of a sound wave principle of conservation of linear momentum Prism componentes prism refraction edge projectile motion projection eyepiece projection objective radiation RC circuits real image red light reflection law reflector refractive index refractor regions of optical radiation relation between mass and weight relative humidity relative velocity resistance and resistivity resistors in a parallel circuit resistors in a series circuit resonance reversion prism system right-angle prism right-hand rule right-hand rule rods rolling motion Rotational dynamics Rotational kinematics rotational kinetic energy potenciální energie potenciální energie skupiny nábojů potenciál bodového náboje tlak amplituda tlaku zvukové vlny amplituda tlaku zvukové vlny zákon zachování hybnosti Hranolové komponenty lámavá hrana hranolu pohyb projektilu projekční okulár projekční objektiv záření RC obvody skutečný (reálný) obraz červené světlo zákon odrazu zrcadlový dalekohled index lomu čočkový dalekohled oblast optického záření vztah mezi hmotností a tíhou relativní vlhkost relativní rychlost (vektorově) odpor a měrný odpor paralelně zapojené rezistory sériově zapojené rezistory rezonance převracecí hranolová soustava pravoúhlý hranol pravidlo pravé ruky pravidlo pravé ruky tyčinky valivý pohyb Dynamika rotačního pohybu Kinematika rotačního pohybu kinetická energie rotačního pohybu

27 rotational motion safety and the physiological effects of current scalar quantity second law of thermodynamics second law of thermodynamics self-inductance semiconductors separation of charges SI Unit of magnetic field: 1 tesla (T) sign convention Simple harmonic motion simple harmonic motion simple harmonic motion and the reference circle Snell's refraction law sonar Sound intensity south magnetic pole specific heat capacity spectral line spectral properties spectrum of optical radiation Speed of sound speed of sound in gases speed of sound in liquids speed of sound in solids spherical boundary standard platinium-iridium kilogram standard platinium-iridium meter bar standard prefixes used to denote multiples of ten stationary observer stationary source stretching subtraction of vectors sunlight tangential acceleration rotační pohyb bezpečnost a fyziologické účinky elektrického proudu velikost skaláru druhá věta termodynymiky druhá věta termodynamiky vlastní indukčnost polovodiče oddělení nábojů jednotka SI magnetické indukce: 1 tesla (T) znaménková úmluva Jednoduchý harmonický pohyb jednoduchý harmonický pohyb jednoduchý harmonický pohyb a referenční kružnice Snelův zákon lomu sonar Intenzita zvuku jižní magnetický pól měrná tepelná kapacita spektrální čára spektrální vlastnosti spektrum optického záření Rychlost zvuku rychlost zvuku v plynech rychlost zvuku v kapalinách rychlost zvuku v pevných látkách kulové rozhraní standardní prototyp jednoho kilogramu platino-iridiová tyč standardu metru standardní předpony používající násobků čísla deset nepohybující se pozorovatel nepohybující se zdroj napínání odčítání vektorů sluneční světlo tečné zrychlení

28 tangential acceleration tangential speed tangential velocity telescope telescope objective TEMPERATURE AND HEAT terminal voltage of a battery terrestrial telescope the length of a vector arrow is proportional to the magnitude of the vector theodolit Thermodynamics thermometer thick lens thin lens third law of thermodynamics three charges on a line three charges on a plane time constant torque Transfer of heat transfere imaging scale transformer equation transformer steps down the current transformer steps down the voltage tečné zrychlení obvodová rychlost (skalár) obvodová rychlost (vektor) dalekohled dalekohledový objektiv TEPLOTA A TEPLO svorkové napětí baterie pozemský dalekohled délka vektorové šipky je úměrná velikosti vektoru teodolit Thermodynamika teploměr tlustá čočka tenká čočka třetí věta termodynamiky tři náboje na přímce tři náboje v rovině časová konstanta moment síly Tepelný pohyb příčné měřítko zobrazení (nevhodně příčné zvětšení) transformátorový vztah (rovnice) transformátor snižuje proud transformátor snižuje napětí transformer steps up the current transformer steps up the voltage Transformers transformers play a key role... Transition through a medium of light transformátor zvyšuje proud transformátor zvyšuje napětí Transformátory transformátory hrají klíčovou roli Průchod světla prostředím

29 translational kinetic energy transverse wave turbulent flow two electrically charged objects... two long, parallel wires ultrasonic frequency ultrasonic ruler ultrasound in medicine ultraviolet region unlike poles attract unmagnetized iron unpolarized light vector components vector quantity vector quantity has a magnitude and a direction vector to by zero, all vector componets must individually be zero velocity vertical circular motion VIBRATION viewfinder violet light virtual image viscous flow visible light visible region vision volume and time are examples of scalare quantities volume thermal expansion wave carries energy from place to place wave is a traveling disturbance Wave optics wavelength wavelength wavelengths of radio waves pohybová kinetická energie příčné vlnění turbulentní proudění dva elektricky nabité objekty dva dlouhé paralelní vodiče ultrazvuková frekvence ultrazvukový metr ultrazvuk v medicíně ultrafialová oblast nesouhlasné póly se přitahují nezmagnetované železo nepolarizované světlo souřadnice vektoru velikost vektoru vektorová veličina má velikost a směr nulový vektor má všechny složky rovny nule okamžitá rychlost vertikální kruhový pohyb KMITY hledáček fialové světlo zdánlivý (virtuální) obraz viskózní proudění viditelné světlo viditelná oblast vidění objem a čas jsou příklady skalární veličiny objemová teplotní roztažnost vlna přenáší energii z místa na místo vlna je pohybující se narušení rovnovážného stavu Vlnová optika vlnová délka vlnová délka vlnové délky radiových vln

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013 1. a) Kinematika hmotného bodu klasifikace pohybů poloha, okamžitá a průměrná rychlost, zrychlení hmotného bodu grafické znázornění dráhy, rychlosti a zrychlení na čase kinematika volného pádu a rovnoměrného

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 15. července 2003, čj. 22 733/02-23 s platností od 1. září 2002 počínaje prvním ročníkem Učební osnova

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 1. Kinematika pohybu hmotného bodu pojem hmotný bod, vztažná soustava, určení polohy, polohový vektor trajektorie, dráha, rychlost (okamžitá,

Více

Fyzika II mechanika zkouška 2014

Fyzika II mechanika zkouška 2014 Fyzika II mechanika zkouška 2014 Přirozené složky zrychlení Vztahy pro tečné, normálové a celkové zrychlení křivočarého pohybu, jejich odvození, aplikace (nakloněná rovina, bruslař, kruhový závěs apod.)

Více

6.07. Fyzika - FYZ. Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 Platnost učební osnovy: od 1.9.

6.07. Fyzika - FYZ. Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 Platnost učební osnovy: od 1.9. 6.07. Fyzika - FYZ Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 Platnost učební osnovy: od 1.9.2008 1) Pojetí vyučovacího předmětu Vyučovací předmět fyzika

Více

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky:

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: 1. Kinematika 2. Dynamika 3. Práce, výkon, energie 4. Gravitační pole 5. Mechanika tuhého tělesa 6. Mechanika kapalin a plynů 7. Vnitřní energie, práce,

Více

FYZIKA II Otázky ke zkoušce

FYZIKA II Otázky ke zkoušce FYZIKA II Otázky ke zkoušce 1. Formy fyzikálního pohybu. Hmotný bod, trajektorie, dráha, zákon pohybu, vztažná soustava. Pohyb hmotného bodu podél přímky: vektor posunutí, rychlost posunutí, okamžitá rychlost,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

Testové otázky za 2 body

Testové otázky za 2 body Přijímací zkoušky z fyziky pro obor PTA K vypracování písemné zkoušky máte k dispozici 90 minut. Kromě psacích potřeb je povoleno používání kalkulaček. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba získat nejméně

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Platí shodně pro prezenční i kombinovanou formu studia. 1. Síla současně působící na elektrický náboj v elektrickém a magnetickém poli (Lorentzova síla) 2.

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY 1.a) Kinematika hmotného bodu Hmotný bod, poloha hmotného bodu, vztažná soustava. Trajektorie a dráha, hm. bodu, průměrná a okamžitá rychlost, okamžité zrychlení. Klasifikace

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5 žák řeší úlohy na vztah pro okamžitou výchylku kmitavého pohybu, určí z rovnice periodu frekvenci, počáteční fázi kmitání vypočítá periodu a

Více

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles 6.ročník Výstupy Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles určí, zda je daná látka plynná, kapalná či pevná, a popíše rozdíl ve vlastnostech správně používá pojem

Více

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

7.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP EL

7.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP EL 7.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP EL Obecné cíle výuky Fyziky Cílem výuky vyučovacího předmětu Fyzika je osvojení základních fyzikálních pojmů a zákonitostí, rozvíjení přirozené touhy po poznání

Více

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek Fyzika 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí.

Více

ročník 1. 2. 3. 4. ročník 4. hodinová dotace 2 2 3 2 hodinová dotace 2

ročník 1. 2. 3. 4. ročník 4. hodinová dotace 2 2 3 2 hodinová dotace 2 FYZIKA Časové, obsahové a organizační vymezení Povinné Volitelné ročník 1. 2. 3. 4. ročník 4. hodinová dotace 2 2 3 2 hodinová dotace 2 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Fyzika RVP GV. Realizují se

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů FYZIKA Gymnázium Nový PORG Fyziku vyučujeme na gymnáziu Nový PORG jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Fyziku vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná v rámci předmětu

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více

VÝUKA FYZIKY NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ. Pavel Koktavý

VÝUKA FYZIKY NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ. Pavel Koktavý VÝUKA FYZIKY NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ Pavel Koktavý Ústav fyziky Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně Představení FEKT

Více

DYNAMIKA - Dobový a dráhový účinek

DYNAMIKA - Dobový a dráhový účinek Název projektu: Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Příjemce: SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara Plzeň, Klatovská 109 Tento projekt

Více

Fyzika vyšší gymnázium

Fyzika vyšší gymnázium Fyzika vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Fyzika je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda v. Vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Fyzika. Do vyučovacího předmětu Fyzika

Více

FYZIKA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků

FYZIKA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků FYZIKA 6. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Fyzika je samostatně vyučována v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Časová dotace byla posílena v 6. a 8.

Více

FYZIKA PORG Ostrava. I. Cíle výuky. II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů. III. Hodinová dotace. IV. Osnovy

FYZIKA PORG Ostrava. I. Cíle výuky. II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů. III. Hodinová dotace. IV. Osnovy FYZIKA PORG Ostrava Fyziku vyučujeme na gymnáziu PORG Ostrava jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Fyziku vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná v rámci předmětu Integrated

Více

Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie

Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika patří mezi přírodní vědy. Žáky vede k pochopení, že fyzika je součástí každodenního života a je nezbytná pro rozvoj moderních technologií,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová

Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová Optická čočka je optická soustava dvou centrovaných ploch, nejčastěji kulových, popř. jedné kulové a jedné rovinné plochy. Čočka je tvořena z průhledného

Více

Optické zobrazení - postup, kterým získáváme optické obrazy bodů a předmětů

Optické zobrazení - postup, kterým získáváme optické obrazy bodů a předmětů Optické soustav a optická zobrazení Přímé vidění - paprsek od zobrazovaného předmětu dopadne přímo do oka Optická soustava - soustava optických prostředí a jejich rozhraní, která mění chod paprsků Optické

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Optická čočka je optická soustava dvou centrovaných

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.6 Učební osnovy: Fyzika

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.6 Učební osnovy: Fyzika Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve všech třídách šestiletého i čtyřletého gymnázia od školního roku 2012/2013. Zpracování osnovy předmětu Fyzika koordinoval Mgr. Jaroslav Bureš. Časová dotace Nižší

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

6.8 Fyzika. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.8 Fyzika. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.8 Fyzika 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Fyzika je zařazen jako povinný předmět v 5. 8. ročníku osmiletého studia a 1. 4. ročníku studia čtyřletého.

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Vlnové vlastnosti světla

Vlnové vlastnosti světla Vlnové vlastnosti světla Odraz a lom světla Disperze světla Interference světla Ohyb (difrakce) světla Polarizace světla Infračervené světlo je definováno jako a) podélné elektromagnetické kmity o frekvenci

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

25. Zobrazování optickými soustavami

25. Zobrazování optickými soustavami 25. Zobrazování optickými soustavami Zobrazování zrcadli a čočkami. Lidské oko. Optické přístroje. Při optickém zobrazování nemusíme uvažovat vlnové vlastnosti světla a stačí považovat světlo za svazek

Více

ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM

ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM Pozorně se podívejte na obrázky. Kterou rukou si nevěsta maluje rty? Na které straně cesty je automobil ve zpětném zrcátku? Zrcadla jsou vyleštěné, zpravidla kovové plochy

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 1 Fyzika Časová dotace 6. ročník 1 hodina 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 7 hodin. Charakteristika: Fyzika navazuje

Více

5.10 Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.10 Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10 Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Fyzika vychází ze vzdělávacího oboru Fyzika z RVP ZV vychází ze

Více

Okruhy k opakování z FYZIKY Kinematika přímočarých pohybů Rovnoměrný pohyb hmotného bodu po kružnici Dynamika Mechanická práce a mechanická energie

Okruhy k opakování z FYZIKY Kinematika přímočarých pohybů Rovnoměrný pohyb hmotného bodu po kružnici Dynamika Mechanická práce a mechanická energie Okruhy k opakování z FYZIKY Kinematika přímočarých pohybů mechanický pohyb, hmotný bod, vztažná soustava (inerciální, neinerciální), trajektorie, dráha, pohyb rovnoměrný, nerovnoměrný, přímočarý, křivočarý,

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

Vyučovací předmět: FYZIKA

Vyučovací předmět: FYZIKA Vyučovací předmět: FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět fyzika navazuje na výuku zejména matematiky, a předmětu Svět kolem nás na prvním stupni. Fyzika

Více

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické Termodynamika termodynamická teplota: Stavy hmoty jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické teploty trojného bodu vody (273,16 K = 0,01 o C). 0 o C = 273,15 K T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]=

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Maturitní okruhy z fyziky 2 007 / 2 008

Maturitní okruhy z fyziky 2 007 / 2 008 Maturitní okruhy z fyziky 2 007 / 2 008 Základní okruhy 1. ročník: - obsah a význam fyziky, metody fyzikálního poznávání, vztah fyziky k ostatním vědám (matematice, chemii, biologii,...) - fyzikální veličiny

Více

FYZIKA (7. 9. ročník)

FYZIKA (7. 9. ročník) FYZIKA (7. 9. ročník) Charakteristika předmětu Předmět fyzika je zařazen do výuky na druhém stupni od sedmého do devátého ročníku. Vyučuje se v běžných učebnách s dostupnými pomůckami. Spolu s ostatními

Více

1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT,

1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT, 1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT, JEDNOTEK A JEJICH PŘEVODŮ FYZIKÁLNÍ VELIČINY Fyzikálními veličinami charakterizujeme a popisujeme vlastnosti fyzikálních objektů parametry stavů, ve

Více

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-19 Téma: rozvod elektrické energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus rozvod

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.1 FYZIKA, SVĚT FYZIKY (pro třídy s rozšířenou výukou estetické výchovy) 5.6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika/Svět Fyziky je součástí vzdělávací

Více

4. Nakreslete hysterezní smyčku feromagnetika a popište ji. Uveďte příklady využití jevu hystereze v praxi.

4. Nakreslete hysterezní smyčku feromagnetika a popište ji. Uveďte příklady využití jevu hystereze v praxi. IZSE/ZKT 1 1.Definujte el. potenciál. Skalární fyzikální veličina, která popisuje potenciální energii jednotkového elektrického náboje v neměnném elektrickém poli. Značka: φ[v],kde W je potenciální energie

Více

ČOČKY JAKO ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVY aneb O spojkách a rozptylkách. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk

ČOČKY JAKO ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVY aneb O spojkách a rozptylkách. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk ČOČKY JAKO ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVY aneb O spojkách a rozptlkách PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk Optická soustava - je soustava optických prostředí a jejich rozhraní, která mění směr chodu světelných

Více

ZOBRAZOVÁNÍ ČOČKAMI. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Septima - Optika

ZOBRAZOVÁNÍ ČOČKAMI. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Septima - Optika ZOBRAZOVÁNÍ ČOČKAMI Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Septima - Optika Čočky Zobrazování čočkami je založeno na lomu světla Obvykle budeme předpokládat, že čočka je vyrobena ze skla o indexu lomu n 2

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace Opravné zkoušky za 2.pololetí školního roku 2010/2011 Pondělí 29.8.2011 od 10:00 Přírodopis Kuchař Chemie Antálková, Barcal, Thorand, Závišek, Gunár, Hung, Wagner Úterý 30.8.2011 od 9:00 Fyzika Flammiger

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět fyzika je koncipován na základě OVO Fyzika v RVP ZV v plném rozsahu Vzdělávání

Více

Optické přístroje. Oko

Optické přístroje. Oko Optické přístroje Oko Oko je orgán živočichů reagující na světlo. Obratlovci a hlavonožci mají jednoduché oči, členovci, kteří mají menší rozměry a jednoduché oko by trpělo difrakčními jevy, mají složené

Více

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.6.1 Fyzika (F) 5.6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika vede žáky k hledání a poznávání fyzikálních

Více

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA ELEKTRICKÝ PROD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA 1 ELEKTRICKÝ PROD Jevem Elektrický proud nazveme usměrněný pohyb elektrických nábojů. Např.:- proud vodivostních elektronů v kovech - pohyb nabitých

Více

Fyzika úprava platná od 1. 9. 2009

Fyzika úprava platná od 1. 9. 2009 Fyzika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a příroda je realizována ve vyučovacím předmětu Fyzika. Navazuje na předměty 1. stupně - prvouku a přírodovědu.

Více

elektrický náboj elektrické pole

elektrický náboj elektrické pole elektrický náboj a elektrické pole Charles-Augustin de Coulomb elektrický náboj a jeho vlastnosti Elektrický náboj je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost schopnosti působit elektrickou silou.

Více

Fyzika F51 volitelný předmět ve 4. ročníku

Fyzika F51 volitelný předmět ve 4. ročníku Fyzika F51 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika patří mezi přírodní vědy. Žáky vede k pochopení, že fyzika je součástí každodenního života a je

Více

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vyučovací předmět Fyzikální praktika Charakteristika předmětu Obor, vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Fyzika, jehož součástí je předmět Fyzikální praktika, svým činnostním

Více

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Molekulová fyzika, termika 2. ročník, sexta 2 hodiny týdně Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: FYZIKA (FYZ) Obor vzdělání: 63-41 -M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 68 (2 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009 počínaje

Více

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE)

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Studijní program Vojenské technologie, 5ti-leté Mgr. studium (voj). Výuka v 1. a 2. semestru, dotace na semestr 24-12-12 (Př-Cv-Lab). Rozpis výuky

Více

Optika pro studijní obory

Optika pro studijní obory Variace 1 Optika pro studijní obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Světlo a jeho šíření Optika

Více

2. Jaké jsou druhy napětí? Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny.

2. Jaké jsou druhy napětí? Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny. Psaní testu Pokyny k vypracování testu: Za nesprávné odpovědi se poměrově odečítají body. Pro splnění testu je možné využít možnosti neodpovědět maximálně u šesti o tázek. Doba trvání je 90 minut. Způsob

Více

jádro a elektronový obal jádro nukleony obal elektrony, pro chemii významné valenční elektrony

jádro a elektronový obal jádro nukleony obal elektrony, pro chemii významné valenční elektrony atom jádro a elektronový obal jádro nukleony obal elektrony, pro chemii významné valenční elektrony molekula Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti seskupení alespoň dvou atomů

Více

F-1 Fyzika hravě. (Anotace k sadě 20 materiálů) ROVNOVÁŽNÁ POLOHA ZAPOJENÍ REZISTORŮ JEDNODUCHÝ ELEKTRICKÝ OBVOD

F-1 Fyzika hravě. (Anotace k sadě 20 materiálů) ROVNOVÁŽNÁ POLOHA ZAPOJENÍ REZISTORŮ JEDNODUCHÝ ELEKTRICKÝ OBVOD F-1 Fyzika hravě ( k sadě 20 materiálů) Poř. 1. F-1_01 KLID a POHYB 2. F-1_02 ROVNOVÁŽNÁ POLOHA Prezentace obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. materiál slouží k opakování látky na téma relativnost klidu

Více

Fyzika Fyzika Cíle vzdělávací oblasti: Formy a metody práce fyzika Člověk a příroda průřezová témata

Fyzika Fyzika Cíle vzdělávací oblasti: Formy a metody práce fyzika Člověk a příroda průřezová témata Fyzika Fyzika se vyučuje jako samostatný předmět od šestého do devátého ročníku druhého stupně. Vyučování probíhá ve třídách, speciální učebně fyziky a chemie a v interaktivní učebně. Fyzika se obsahově

Více

Zdroje optického záření

Zdroje optického záření Metody optické spektroskopie v biofyzice Zdroje optického záření / 1 Zdroje optického záření tepelné výbojky polovodičové lasery synchrotronové záření Obvykle se charakterizují zářivostí (zářivý výkon

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Škola považuje předmět Fyzika za významný

Více

R8.1 Zobrazovací rovnice čočky

R8.1 Zobrazovací rovnice čočky Fyzika pro střední školy II 69 R8 Z O B R A Z E N Í Z R C A D L E M A Č O Č K O U R8.1 Zobrazovací rovnice čočky V kap. 8.2 je ke konstrukci chodu světelných paprsků při zobrazování tenkou čočkou použit

Více

Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592

Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592 Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592 Shrnutí: Náboj a síla = Coulombova síla: - Síla jíž na sebe náboje Q působí je stejná - Pozn.: hledám-li velikost, tak jen dosadím,

Více

UČEBNÍ OSNOVY PRO FYZIKU VARIANTA P (časová dotace 2 + 2 + 2 + 2)

UČEBNÍ OSNOVY PRO FYZIKU VARIANTA P (časová dotace 2 + 2 + 2 + 2) UČEBNÍ OSNOVY PRO FYZIKU VARIANTA P (časová dotace 2 + 2 + 2 + 2) 1. ROČNÍK Očekávané školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, poznámky 1. FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY (4 + 2) používá s porozuměním učivem

Více

Fyzika F3 volitelný předmět ve 4. ročníku

Fyzika F3 volitelný předmět ve 4. ročníku Fyzika F3 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika patří mezi přírodní vědy. Žáky vede k pochopení, že fyzika je součástí každodenního života a je nezbytná

Více

FYZIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

FYZIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7. a 8. ročníku 2 hodiny týdně a v 9.ročníku 1 hodinu

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Truhlář 33-56-H/01 Truhlář 1. ročník = 66

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Výsledky vzdělávání Učivo Ţák Základy biologie charakterizuje názory na vznik a vývoj vznik a vývoj ţivota na Zemi ţivota na Zemi, porovná délku vývoje

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Elektrotechnika - test

Elektrotechnika - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Elektrotechnika

Více