Důvodová zpráva A. 1. nesouhlas s výkupem p.p.č. 528 o výměře 701 m2 v k.ú. Kokonín Kolečka: Kancelář primátora

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Důvodová zpráva A. 1. nesouhlas s výkupem p.p.č. 528 o výměře 701 m2 v k.ú. Kokonín Kolečka: Kancelář primátora"

Transkript

1

2 Důvodová zpráva A. 1. nesouhlas s výkupem p.p.č. 528 o výměře 701 m 2 v k.ú. Kokonín REA REALITNÍ AGENTURA, IČ , Gočárova 1082/14c, Ústní nad Labem nabídla městu p.p.č. 528 o výměře 701 m 2 v k.ú Kokonín. Vlastníkem pozemku je společnost Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ se sídlem Přítkovská 1689/14, Teplice. Pozemek je bez přístupu z pozemků ve vlastnictví města a v jeho středu je umístěna stavba bez čp/če, která je ve vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti a.s., Není na něm žádné omezení vlastnického práva. Kolečka: Kancelář primátora Oddělení krizového řízení - nemá žádné logické námitky, ale postrádá smysl, proč uvedený pozemek vykupovat. Vykoupením město získá nepřístupný pozemek bez rozumného využití s cizím pozemkem uprostřed. Pak by se v případě jakékoli mimořádné události (lesní požár, mimořádná událost na majetku SVS, vichřice apod.) dostalo do problému, jak jednak pečovat o svůj majetek, jednak zabránit škodám, způsobeným mimořádnou událostí na vlastním majetku také majetkům sousedním. Zásadně nedoporučujeme výkup. Kancelář tajemníka nemám námitek Odbor sociálních věcí a zdravotnictví bez připomínek Humanitní odbor nemá námitek Odbor stavební a životního prostředí bez připomínek Odbor územního a hospodářského rozvoje NESOUHLASÍME S VÝKUPEM nevidíme důvod (neexistuje ani návaznost na pozemky města) Odbor správy majetku nesouhlasíme, nenavazuje na žádné jiné pozemky ve vlastnictví města, tzn. že v případě výkupu se na pozemek vůbec nedostaneme. Užívání je navíc omezeno nadzemním vedením ČEZ. Výbor pro hospodaření s majetkem města dne nedoporučil zastupitelstvu města výkup p.p.č. 528 v k.ú. Kokonín o výměře 701 m 2. Důvodem nesouhlasu je skutečnost, že pozemek nenavazuje na žádné jiné pozemky ve vlastnictví města.

3

4 A. 2. nesouhlas s výkupem p.p.č. 414/7 o výměře 2188 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou Společnost KOGU studio s.r.o., Čelakovského 1074/18, Chomutov, IČ jako vlastník výše uvedeného pozemku, nabídl městu možnost jeho odkoupení. Pozemek je zatížen věcným břemenem na uložení a užívání přípojky kanalizace, dešťové zdrže, odlučovače ropných látek a odlučovače tuků, pro provádění údržby, oprav, přeložení nebo jiných stavebních úprav včetně případného odstranění kanalizace, dešťové zdrže, odlučovače ropných látek a odlučovače tuků, jakož i pro přístup a příjezd k přípojce kanalizace, dešťové zdrže, odlučovače ropných látek a odlučovače tuků, za účelem její údržby, oprav, přeložení nebo jiných stavebních úprav včetně jejího případného odstranění. Kolečka: Kancelář primátora bez připomínek Kancelář tajemníka nemám námitek Odbor sociálních věcí a zdravotnictví bez připomínek Humanitní odbor bez připomínek Odbor stavební a životního prostředí bez připomínek Odbor správy majetku nesouhlas, město pozemek nepotřebuje, pouze nutné náklady na jeho údržbu Odbor územního a hospodářského rozvoje Oddělení územního plánování - jedná se o plochy zastavěného území kategorie OV2 plochy občanské vybavenosti Výbor pro hospodaření s majetkem města dne doporučil zastupitelstvu města neschválit výkup p.p.č. 414/7 o výměře 2188 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Statutární město Jablonec nad Nisou tento pozemek nepotřebuje.

5

6 B. převod budovy čp. 729, včetně st.p.č. 630 o výměře 240 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou Vlastníkem nemovitostí je ČR - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, Praha, IČ Sdružení pro obnovení elektrických kolejových drah v Jablonci nad Nisou, z.s. požádalo zastupitelstva města, aby požádalo vlastníka nemovitých věcí o převod na město viz níže uvedená žádost. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne zastupitelstvu města schválit záměr převodu a podání žádosti o převod st.p.č. 630, jejíž součástí je stavba čp. 729 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou z vlastnictví ČR - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, Praha, IČ do vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou.

7

8