Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc konaného dne 10. července 2012 v Olomouci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc konaného dne 10. července 2012 v Olomouci"

Transkript

1 Přítomni: s. Vlastimila Švubová, s. Lenka Trnková, br. Ing. Jiří Kropáč, br. Petr Spáčil br. Roman Mácha, br. Ing. Martin Žouželka, br. Jaroslav Rozsíval, br. Karel Šmoldas, br. David Číhal, br. Květoslav Smrček, Omluven: br. Mojmír Dostál, br. Jiří Čepelák, br. Ing. Lukáš Pluháček, s.dáša Bártková Hosté: br. Jan Konar - předseda OKRR Program: 1. Zahájení, schválení programu jednání, volba zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů zápisu 2. Kontrola plnění všech přijatých usnesení; předložení dokladů z minulého usnesení 3. Konečný rozpočet OSH 2012, plán čerpání, příjmy, výdaje, zůstatek k Projednání činnosti odborných rad, soutěže OSH 07-08/2012, Ol. drak 5. Informace členů VV o činnosti a průběhu akcí v příslušných okrscích, významná výročí 6. Projednání návrhů na vyznamenání 7. Organizační a různé 8. Aktiv ZH, příprava celodenního výletu ZH okresu Olomouc, zhodnocení dovolené ZH 9. Diskuse 10. Usnesení, závěr ad 1.) - zahájení provedeno starostkou OSH s. Vlastimilou Švubovou, přivítání hostů a členů VV - návrh programu, viz výše - hlasování o přijetí programu: - návrh na doplnění stávající návrhové komise pro dnešní jednání VV za omluvené členy VV a to o br. D. Číhala; složení NK - br. D. Číhal, br. Květoslav Smrček - hlasování o složení NK: - návrh na doplnění stávajících ověřovatelů zápisu pro dnešní jednání VV za omluvené členy VV a to o br. K. Šmoldase; OZ - br. K. Šmoldas, br. P. Spáčil - hlasování o OZ: ad 2.) - bod usnesení 15/12 splněn viz dnešní bod jednání ad 3. - bod usnesení 16/12 splněn majetek OSH Ol. předán, majetek KSH bude předán v 09/2012 (předání si bude již řešit KSH OLK) - bod usnesení 17/12 splněn - splněn ad 3.) - podány informace k čerpání rozpočtu OSH Ol. k představen nově upravený rozpoložkovaný rozpočet OSH Ol. dle pololetního čerpání; nadhodnocené položky byly poníženy, podhodnocené navýšeny; rozpočet upraven a předložen VV jako vyrovnaný 1

2 - hlasování o čerpání rozpočtu k a nově upraveného rozpočtu na rok 2012: Pro: 10 Proti: 0 Zdrželi: 1 - návrh na zřízení termínovaného účtu s vyšší úrokovou sazbou než má běžný účet - hlasování o zřízení termínovaného účtu: ad 4.) Informace k činnosti rad podali jejich vedoucí. OORV v současnosti příprava soutěže TFC v Troubelicích; proběhlo krajské kolo v PS (sám jsem přítomen nebyl); rada musí vytvořit návrh na rozdělení cen pro 2-5. místo seriálu soutěží TFC OORM proběhly další soutěže okresní ligy MH v PÚ; dolaďují se detaily hasičského tábora; proběhlo republikové kolo hry Plamen a dorostu (jednotlivci dorost P. Skoupil 19.místo) - představeno OZ Olomouckého draka - hlasování o předloženém OZ pro soutěž Olomoucký drak: ad 5.) - účast zástupců OSH na oslavách ve SDH Přáslavice a SDH Slatinice - starostka informovala o své účasti na proběhlých soutěžích oslavy založení SDH Náměšť na Hané ad 6.) - komisí předloženy návrhy na udělení vyznamenání: - hlasování o udělení vyznamenání: SDH Náměšť na Hané Martin Tichý, Markéta Kosinová, Michal Vyroubal, Václav Úchvat ZPP; Čestmíra Spurná, Josef Štafa, Jiří Mach, Václav Navrátil, Antonín Brzobohatý, Václav Kosina, Jiřina Línková, Eva Trnková, Marek Stratil ZZ; R. Stratil, L. Vyroubal, H. Zacpálková, J. Stratil, O. Rozsíval, P. Navrátil, J. Navrátil, J. Muzikant, R. Malý, M. Bátěk ČU OSH; L. Trnková, T. Otruba, S. Stratil ČU KSH; L. Vaněk, B. Vaňková MsF; J. Rozsíval Za zásluhy o výchovu SDH Senice Na Hané J. Vrtek, V. Vrtek, M. Vláčil, M. Továrek, L. Šullová, L. Šlichtová, O. Šulla, Z. Šlichta, L. Solovská, P. Halíř, P. Gbelcová, L. Hanák, H. Hlavinková, R. Hubáčková, J. Hubáčková, T. Konečný, Č. Maksant, P. Nakládal, J. Osyková, J. Pazderová, V. Sachová ČU OSH; K. Novotný, J. Hlavinka, J. Dolák, F. Dostál, J. Vaňák, R. Šulla, J. Nepustil, J. Ošťádal, J. Vilímec, V. Sach, V. Říkal, L. Přidal ZPP; M. Švestka, M. Hynek, F. Němec, J. Osyka, R. Hlavinka ZZ SDH Čertoryje Z. Thomas, P. Kučera, K. Opluštil, J. Sedláček ml. ČU OSH; J. Sedláček st., M. Sedláčková ZPP; M. Hymrová- ZZ 2

3 SDH Přáslavice H. Černochová, M. Preč, V. Gola, P. Rubáček, J. Bureš, D. Špetová ČU OSH; J. Vodička, L. Golová, P. Langer, J. Štěpa st., J. Rubáček ml., P. Černoch ZPP; L. Tomeček, J. Pospíšil ZZ SDH Ludéřov R.Malá, D. Malý, D. Navrátilová, J. Navrátilová ZPP; M. Černý, P. Kaláb, Z. Menšík, Ing. P. Navrátil ZZ; Fr. Navrátil ČU KSH SDH Bělkovice-Lašťany M. Balutová - Za zásluhy o výchovu SDH Ol.- Chválkovice A. Geprt - Za zásluhy o výchovu SDH Šumvald K. Smrček st. - Za zásluhy o výchovu ad 7.) - el.poštou vznesen dotaz ze SDH Hlubočky, proč na krajském kole V PS nepoustoupil jejich kolektiv na MČR, když byl v pořadí jako první s právem postupu OSH Ol. informovalo o způsobu a výsledku jednání o této věci ve VV KSH. Pořadatelem a organizátorem krajského kola bylo KSH OLK, které rozhodlo o tom, že postoupí v rozporu s pravidly SDH Bludov. VV doporučuje SDH Hlubočky obrátit se z dotazem na KSH. - proběhl nákup barevné laserové tiskárny jako náhrada právě pokažené (poškození zobrazovací jednotky) na sekretariátu OSH; cena 5.700,- Kč; nákup pořízen rozhodnutím vedení OSH - z KSH OLK obdrželi všechny okresní sdružení kraje digitální fotoaparát; OSH Ol. dostalo od KSH OLK příslib na 5,0 tis. Kč jako příspěvek na pořízení PC pro sekretariát OSH. - úhrada správního poplatku soudu 1.000,- (placeno kolkem) - návrh na zakoupení zánovního PC pro potřeby sekretariátu OSH; stávající PC již nezvládá novější verze programů - hlasování o zakoupení zaběhlého PC za částku 10,0 tis. Kč: - návrh OORM na rozdělení připsaných dotací z MŠMT (38.850,-) pro kolektivy MH v hodnotě 1.050,- Kč/družstvo MH - hlasování o rozdělení dotací z MŠMT: - OSH Ol. obdrží od krajského úřadu OLK přes KSH OLK částku 70,0 tis. Kč na mzdu pro starostku OSH Ol. (nutností je sepsání pracovní smlouvy na dobu určitou na 7 měsíců v t.r. od ); hrubá mzda bude11.550,- Kč - hlasování o sepsání pracovní smlouvy se starostkou OSH na pozici vedoucí sekretariátu: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi: 1 - návrh na proplacení cestovních náhrad pro zajištění materiálních a organizačních potřeb soutěže Olomoucký drak - hlasování o vyplacení cestovních náhrad k soutěži Olomoucký drak: - návrh na zapůjčení sady překážek pro potřeby SDH Šumvald - hlasování o zapůjčení sady překážek pro SDH Šumvald: 3

4 - žádost Hasičského sportovního klubu Haná o finanční příspěvek na závěrečné vyhodnocení Hanácké extraligy; návrh na příspěvek 10,0 tis. Kč s podmínkou sepsání smlouvy s uvedením specifického použití finančního příspěvku - hlasování o finančním příspěvku pro HSKH na závěrečné vyhodnocení HE: Pro: 5 Proti: 1 Zdrželi: 4 - návrh dohody o provedení práce s M. Žouželkou - hlasování o znění dohody o provedení práce: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi: 1 - návrh o změně půlročních plateb povinného ručení za provoz služebních aut OSH na roční platbu - hlasování o změně na roční platbu povinného ručení: ad 8.) proběhne jednodenní výlet ZH do regionu Bouzovsko; náklady vyčísleny na 100,-/ZH (účast 37 ZH); předpokládané celkové náklady 3.700,- + náklady na svoz zúčastněných - hlasování o předpokládaných nákladech na jednodenní výlet: ad 9.) - br. J. Rozsíval SDH Náměšť na Hané obsadil na MČR ve vyprošťování 6. místo - br. R. Mácha OORV vypracuje sboru Náměšť na Hané poděkování za reprezentaci při MČR ve vyprošťování ad 10.) - usnesení bude posláno, připomínkováno a všemi odsouhlaseno elektronicky - hlasování o zaslání usnesení elektronickou cestou: Usnesení z jednání VV dne Bere na vědomí - kontrolu usnesení z posledního jednání - informace k čerpání rozpočtu k informace vedoucích odborných rad o průběhu jejich činnosti - informace členů VV o dění v příslušných sborech a okrscích - nákup laserové tiskárny pro potřeby sekretariátu OSH - obdržení digitálního fotoaparátu od KSH OLK pro potřeby OSH - úhradu správního poplatku soudu 1.000,- Kč (placeno kolkem) - přípravu jednodenního výletu ZH 5.září udělení poděkování OORV 2. Schvaluje - program dnešního jednání VV - pracovní komise pro jednání VV - čerpání rozpočtu k a nově upravený rozpočet pro rok

5 - zřízení termínovaného účtu s vyšší úrokovou sazbou - organizační zabezpečení soutěže Olomoucký drak - udělení vyznamenání dle předložených návrhů na vyznamenání - nákup zánovního PC - vyhotovení pracovní smlouvy mezi OSH Ol. a starostkou OSH na pozici vedoucí sekretariátu - proplacení cestovních náhrad pro potřeby soutěže Olomoucký drak - zapůjčení sady překážek SDH Šumvald - finanční příspěvek pro HSKH na závěrečné vyhodnocení HE - dohodu o provedení práce mezi OSH Ol. a M. Žouželkou - změnu placení povinného ručení z půlročních splátek na roční splátku - předpokládané náklady na jednodenní výlet ZH 5.září zaslání a schválení usnesení el. cestou 3. Ukládá 18/12 - br. Ing. J. Kropáčovi vyhotovit a podepsat pracovní smlouvu mezi OSH Ol. a starostkou OSH s. Švubovou na pozici vedoucí sekretariátu od Termín: ihned 19/12 br. K. Smrčkovi zajistit fyzické a úřední předání zapůjčené sady překážek SDH Šumvald Termín: do /12 s. L. Trnkové připravit podklady a zabezpečit předání rozdělených dotací MŠMT sborům s přihlášenými kolektivy MH Termín: do /12 starostce OSH Ol. vypracovat a případně podepsat smlouvu o finančním příspěvku pro HSKH na závěrečné vyhodnocení HE Termín: do V Olomouci, dne 10. července 2012 Zapsal: br. Ing. Martin Žouželka... Zápis ověřil: br. Petr Spáčil... br. Karel Šmoldas... Za návrhovou komisi usnesení ověřil: br. David Číhal... br. Květoslav Smrček... 5

Zápis č. 4/2015. z jednání výkonného výboru OSH Svitavy, konaného dne 15.7.2015 ve Svitavách

Zápis č. 4/2015. z jednání výkonného výboru OSH Svitavy, konaného dne 15.7.2015 ve Svitavách 1 Zápis č. 4/2015 z jednání výkonného výboru OSH Svitavy, konaného dne 15.7.2015 ve Svitavách Přítomni: br. Jan Soural, br. Josef Bidmon, br. Ing. Bc. Miroslav Vacek, br. Tomáš Hořínek s. Hana Flídrová,

Více

Z Á P I S z jednání VV Krajského sdružení hasičů Plzeňského kraje, konaného dne 25. února 2014 v hasičské zbrojnici v Tachově

Z Á P I S z jednání VV Krajského sdružení hasičů Plzeňského kraje, konaného dne 25. února 2014 v hasičské zbrojnici v Tachově Z Á P I S z jednání VV Krajského sdružení hasičů Plzeňského kraje, konaného dne 25. února 2014 v hasičské zbrojnici v Tachově Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: p. Veith, p. Malina, p. Jíra, p.

Více

Zápis z Výkonného výboru OSH Trutnov konaného dne 9.2.2012 v kanceláři OSH Trutnov

Zápis z Výkonného výboru OSH Trutnov konaného dne 9.2.2012 v kanceláři OSH Trutnov Zápis z Výkonného výboru OSH Trutnov konaného dne 9.2.2012 v kanceláři OSH Trutnov Začátek: 15 00 hod Přítomní: členové VV:, Ing. Jiří Šeps, Miloslav Bárta, Jiří Dufek, Zdeněk Pelc, František Podolník,

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno. Zápis

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno. Zápis Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno Zápis Ze shromáždění představitelů sborů, které se konalo dne 15. 11. 2013 v zasedací místnosti na KŘ

Více

ZÁPIS z jednání výkonného výboru OSH Plzeň-sever, konaného dne 12. Prosince 2013 v zasedací místnosti OSH v Plzni

ZÁPIS z jednání výkonného výboru OSH Plzeň-sever, konaného dne 12. Prosince 2013 v zasedací místnosti OSH v Plzni ZÁPIS z jednání výkonného výboru OSH Plzeň-sever, konaného dne 12. Prosince 2013 v zasedací místnosti OSH v Plzni Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Frána J., Hanus F., Hanus K., Ing. Luftner, p.

Více

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Brno, 21. dubna 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba, Jiří Havlíček Hosté: František Štross (generální sekretář

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

Váţené hasičky, váţení hasiči!

Váţené hasičky, váţení hasiči! Váţené hasičky, váţení hasiči! Scházíme se na pravidelném Shromáţdění představitelů sborů, tentokrát v obci Dobříč. Máme za sebou nelehké období jak v hasičské práci, tak i v našich osobních a pracovních

Více

Usnesení Valné hromady MR Hranicko ze dne 12. června 2007

Usnesení Valné hromady MR Hranicko ze dne 12. června 2007 Usnesení Valné hromady MR Hranicko ze dne 12. června 2007 VH 13/2007 Valná hromada MR Hranicko schválila tyto členy komise pro usnesení: Konečný Jiří, Karel Galas, Naděžda Polednová (pro: 16, proti: 0,

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.8.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

SDH Oucmanice Oucmanice 16 562 01 Ústí nad Orlicí +420 606 241 289 sdh.oucmanice@tiscali.cz. Výborová schůze SDH Oucmanice 10/2014

SDH Oucmanice Oucmanice 16 562 01 Ústí nad Orlicí +420 606 241 289 sdh.oucmanice@tiscali.cz. Výborová schůze SDH Oucmanice 10/2014 SDH Oucmanice Oucmanice 16 562 01 Ústí nad Orlicí +420 606 241 289 sdh.oucmanice@tiscali.cz IČO: 0061238139 DIČ: 274-61238139 Výborová schůze SDH Oucmanice 10/2014 konaná dne 31. října 2014 od 18:30 hodin

Více

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014 SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS - OKRESU PÍSEK ZPRAVODAJ Pobočka : Lannova 63, 370 01, České Budějovice Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek ***********************************************************************************

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 61529/2013 OKP Č. j.: JMK 61529/2013 Z P R Á V A o výsledku přezkoumání

Více

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Vnitřní směrnice Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Čl. 1 Obecně Směrnice slouží k vnitřní potřebě činnosti výboru 1 TJ Sokol Palkovice, jeho jednotlivých oddílů a odborů. Jednací

Více

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení)

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení) Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice č. p. 1, Czech Republic Zápis ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Brno, 9. 9. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Pisk, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Hosté: František

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska úsek mládeže Římská 45, Praha 2, 121 07. v y d á v á. pro KSH,OSH respektive SDH

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska úsek mládeže Římská 45, Praha 2, 121 07. v y d á v á. pro KSH,OSH respektive SDH Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska úsek mládeže Římská 45, Praha 2, 121 07 v y d á v á M E T O D I C K Ý P O K Y N pro KSH,OSH respektive SDH k čerpání dotací poskytnutých MŠMT ČR na základě rozhodnutí

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích Termín zodpovídá 22/96 Zastupitelstvo volí a) návrhovou komisi

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zápis z jednání ZO. č. 6/2010. ze dne 7.10.2010 - 1 -

Zápis z jednání ZO. č. 6/2010. ze dne 7.10.2010 - 1 - Zápis z jednání ZO č. 6/2010 ze dne 7.10.2010-1 - P o z v á n k a Na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 7.10.2010, v 19.00 hod. na obecním úřadě. Program: 1. Zahájení (místostarosta)

Více

Zápis číslo 27/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13.11.2013. starosta - Josef Hloužek,

Zápis číslo 27/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13.11.2013. starosta - Josef Hloužek, Zápis číslo 27/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13.11.2013 Přítomni: Nepřítomni: starosta - Josef Hloužek, členové - Pavel Nezhyba, Ing. Eva Dudová, od 18:40 Ing. arch. Zuzana

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více