HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2005/2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2005/2006"

Transkript

1 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2005/2006 Vypracovala Mgr. Nicole Horová Praha, červen 2006

2 I. Úvod Identifikační údaje školského zařízení (příspěvkové organizace): Zřizovatel: Ředitel a statutární zástupce ředitele Stručná charakteristika školského zařízení... 4 II. Hodnocení školního roku Plnění hlavních úkolů ve školním roce A. Hlavní činnost... 7 Celkový přehled... 7 A1. Pravidelná činnost... 7 A.2. Příležitostná činnost... 8 Účast na celopražských projektech DDM... 9 A.3 Spontánní aktivity A.4. Tábory (pobytové akce 5 a více dnů od d ) A.5 Pobytové akce (do 4 dnů) A.6 Další aktivity B. Personální zabezpečení C. Závěr shrnutí hodnotící zprávy

3 I. Úvod 1. Identifikační údaje školského zařízení (příspěvkové organizace): Název: Dům dětí a mládeže Praha 4 Hobby centrum, Bartákova 37 Sídlo: Bartákova 1200/37, Praha 4 IČO: IZO: fax: telefon: Zřizovatel: Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské nám Ředitel a statutární zástupce ředitele: Ředitelka: Mgr. Nicole Horová, tel Statutární zástupkyně: Jana Hejná, tel Stručná charakteristika školského zařízení Zařízení má čtyři střediska: Hobby Centrum 4, se sídlem v Praze 4, Bartákova 37 tři pavilony a víceúčelové hřiště s umělým povrchem. - pavilon A digitální nahrávací studio se zázemím pro hudební skupiny, výpočetní technika s kabinetem, středisko informačních služeb pro školy a školská zařízení, kabinet sportovních soutěží a turistiky, učebna pro modelářství s kabinetem, učebna pro elektrotechniku ZMĚNY: Původní učebnu pro výuku jazyků jsme využili k výstavbě velkoplošného modelu železnice a rozšířili tak nabídku v oblasti modelářství. Pro výuku jazyků využíváme dosud volné učebny v pavilonu B. Do nahrávacího studia se nám podařilo zajistit koncem školního roku klavír, očekáváme tedy rozšíření spolupráce v oblasti hudby s některými uměleckými školami. - pavilon B výtvarné studio s galerií a s kabinetem, relaxační místnost, administrativní úsek (ředitelství, sekretariát a ekonomický úsek zařízení), keramická dílna s kabinetem, dílna s keramickou pecí a dílna údržbáře a správce objektu ZMĚNY: Nevyužité učebny tohoto pavilonu jsme obsadili pravidelnou činností v oblasti výuky jazyků a hry na klavír. 4

4 - pavilon C služební byt, fotografický ateliér (využívaný též jako galerie) s kabinetem, fotokomora, fitness s recepcí (možnost zakoupení balených nápojů), sál pro sportovní a tělovýchovné aktivity ZMĚNY: Hygienické zázemí tohoto pavilonu využívají nejen návštěvníci posilovny, ale také účastníci venkovních aktivit na víceúčelovém hřišti. Pro zajištění bezpečného odkládání soukromých věcí jsme dívčí i chlapecké šatny vybavili osobními skříňkami. Klub Amfora, detašované pracoviště v Praze 4, Pujmanové 874 jednopatrová budova s nově zrekonstruovaným víceúčelovým sálem s příslušným zázemím a otevřeným klubem pro volně příchozí děti a mládež v přízemí, s ubytovnou, tanečním sálem, učebnami pro výuku hry na kytaru a kanceláří v 1. patře. ZMĚNY: Dne byly osloveny tři stavební firmy výzvou k podání nabídky zájemce k účasti na výběrovém řízení na zakázku pro stavební práce na realizaci rekonstrukce a stavebních úprav sociálních zařízení, ÚT, elektro a výměny oken v Klubu Amfora. Tato rekonstrukce zvýší standard služeb ubytovny. Pedagogická knihovna HC4, detašované pracoviště v Praze 4, Sevřená dlouhodobý pronájem od speciální MŠ. Knihovna s čítárnou půjčuje odbornou literaturu především z oblasti pedagogiky, psychologie, sociologie a organizace volného času. V prostorách knihovny se konají také rozmanité příležitostné akce a výstavy, věnujeme se zde i pravidelné činnosti. ZMĚNY: Do prostor knihovny jsme umístili zkušebnu pro kroužek hry na bicí nástroje. Stálá škola v přírodě a učební středisko, detašované pracoviště ve Skryjích u Rakovníka V průběhu školního roku využívají naše zařízení mateřské, základní i střední školy k ozdravným pobytům, v době letních prázdnin se zde konají letní tábory Hobby Centra 4 se všeobecným i speciálním zaměřením (k dispozici je učebna klubovna, tělocvična, keramická pec, venkovní bazén, tenisové kurty a fotbalové hřiště), tábory a soustředění jiných středisek volného času či občanských sdružení zabývajících se volnočasovými aktivitami. ZMĚNY: Vzhledem k tomu, že se nepodařilo uzavřít s obcí Skryje žádnou dohodu o dalším užívání obecní budovy, kterou HOBBY CENTRUM 4 k výše uvedeným činnostem využívalo, jsme nuceni k tuto budovu vyklidit. Ve spolupráci s MHMP odborem uměleckých škol, mládeže a tělovýchovy a odborem správy majetku jednáme o případném prodeji obecních pozemků a řešení celé situace. 5

5 II. Hodnocení školního roku Plnění hlavních úkolů ve školním roce Plán činnosti Hobby Centra 4 na školní rok 2005/2006 byl pro potřeby rodičovské a jiné veřejnosti, pro potřeby škol, školských zařízení, občanských sdružení a dalších veřejných institucí hl. m. Prahy zpracován do jednoduché brožury. Plán činnosti a jeho zpracování bylo potvrzeno odborem základních uměleckých škol, mládeže a tělovýchovy MHMP. Ve všech formách volnočasových aktivit byl plán splněn, v mnoha případech byla činnost Hobby Centra ještě nad rámec plánu rozšířena podle zájmu veřejnosti a možností Hobby Centra 4. V oblasti pravidelné činnosti vycházíme maximálně vstříc požadavkům veřejnosti. Pro členy ZÚ organizujeme další tématické příležitostné akce či odborná soustředění, účastníme se s nimi dalších veřejných soutěží. V oblasti informovanosti klientů jsme dosáhli dalších dílčích úspěchů v oblasti propagace, vytvořili jsme barevné rozlišení pavilonů v DDM Praha 4 Hobby centrum se směrovými ukazateli pro lepší orientaci v našem areálu, na internetových stránkách jsou k dispozici stále podrobnější informace o naší činnosti. Každý pedagog má na svém pracovišti přístup k internetu a má zavedenou internetovou adresu. Z těchto důvodů jsme nově zavedli telefonní stanici i do Pedagogické knihovny v Sevřené ulici. Soustavně pracujeme na posilování spolupráce mezi pedagogy, organizujeme větší počet velkých akcí pro veřejnost, uskutečnili jsme jedno přátelské setkání všech zaměstnanců DDM Praha 4 Hobby centra a účastnili jsem se kurzu budování týmu. O naší činnosti a nejenom o ní informujeme v novém čtvrtletníku Solnička. Při organizaci příležitostných akcí se nám velice osvědčila spolupráce s DDM Praha 8. Nadále spolupracujeme s partnery, kteří se osvědčili v předcházejících letech. Nově nás v naší práci podpořil plavecký bazén Podolí v Praze 4. Kromě spolupráce s redakcí lokálního tisku Tučňák se nám podařilo publikovat v časopise ABC mladých techniků, televize Prima zařadila reportáž z činnosti DDM Praha 4 Hobby centrum do pořadu Minuty regionu a Český rozhlas odvysílal přímý vstup z Olešnického sympozia, na kterém DDM Praha 4 Hobby centrum spolupracuje. 6

6 A. Hlavní činnost Celkový přehled A.1. pravidelná činnosti Počet ZÚ 145 Počet zapsaných členů 1716 Z toho do 18 let 1395 z toho cizinců 25 A.2. příležitostná činnost * Počet akcí 221 Počet účastníků A.3. spontánní aktivity Počet akcí 1234 Počet účastníků 9725 A.4. tábory** (5 a více dnů) A.5. pobytové akce do 4dnů(včetně)během škol.roku Počet akcí 5 Počet účastníků 111 počet osobodní 858 Počet akcí 10 Počet účastníků 134 počet osobodní 358 A.6. další aktivity Počet akcí 9 Počet účastníků 259 A1. Pravidelná činnost zaměření počet členů sportovní 705 turistika 27 hudební 99 tanec 251 dramatická výchova 60 keramika 105 výtvarné 82 technické obory 177 PC 41 přírodověda 7 vzdělávací a společenskovědné 115 ostatní* 47 V pravidelné činnosti se věnujeme stále tradiční nabídce podle zájmu veřejnosti. Rozšířili jsme činnost a nově jsme otevřeli zájmový útvar Filmaři, účastníci tohoto kroužku vytvořili 6 krátkých filmových útvarů, 2 z nich prezentovali na závěrečných 7

7 Akademiích I a II. Dalším novým útvarem je kroužek Poznáváme ČR. Účastníci tohoto kroužku se schází 1x měsíčně ke společnému sobotnímu nebo víkendovému programu mimo Prahu. Do pedagogické knihovny v Sevřené ul. jsme umístili kroužek hry na bicí nástroje a kroužek kapely. Účastníci našich pravidelných činností nás reprezentovali v různých soutěžích a získali mnoho ocenění. Uvádím přehled pouze nejvýznamnějších výsledků: KARATE Mistrovství České republiky Ústí nad Labem Lukáš Broda 4. místo TANEC Mistrovství České republiky (street dance) Brno T.S.A. děti místo Mistrovství České republiky (street dance) Brno T.S.A. junior 11. místo FOTOGRAFIE Pohledy do přírody B soutěž vyhlašovaná ČSOP a LČR za podpory MŠMT Iveta Moravcová 2 čestná uznání PLASTIKOVÍ MODELÁŘI Český pohár Panenský Týnec F1A Krucký Ondřej 1. místo Chudoba Michal - 9. místo Matura Petr 13. místo F1B Pavel Dvořák 3. místo Zdeněk Rychnovský 5. místo F1C Čeněk Pátek 1. místo A.2. Příležitostná činnost typy činnosti počet z z toho z toho počet z toho z toho akcí toho volné akce účastníků SO-NE volné SO- dny s jinými dny NE subjekty** příležitostné akce soutěže MŠMT soutěže ostatní výukové programy vzdělávání dospělýchodb.kurzy jiné ostatní Naši nabídku v oblasti příležitostných aktivit stále rozšiřujeme. Úspěšné tradiční akce opakujeme častěji a samozřejmě stále nabízíme aktivity nové. K těm patří 8

8 v letošním roce 5 akcí Fotoklubu mladých cestovatelů pro 112 účastníků. Jedná se o tématicky zaměřené přednášky, projekce, besedy, autorské výstavy apod. Rozšiřujeme nabídku činností v pedagogické knihovně v Sevřené ul., protože chceme naučit veřejnost navštěvovat i toto naše odloučené pracoviště. Úspěšná byla květnová akce u příležitosti svátku matek Kytička pro maminku pro cca 60 účastníků, kdy jsme ve spolupráci se ZŠ Sdružení připravili kulturní program pro maminky a dílničky k výrobě dárků maminkám pro jejich děti. Častěji realizujeme příležitostné akce v zahradě našeho zařízení v Bartákově ul. dopoledne pro ZŠ a MŠ z našeho obvodu a odpoledne pro volně příchozí. ZŠ Sázavská navštívila naše zařízení v rámci svého programu projektový týden, kdy skupina žáků sledovala možnosti dětí sportovat ve volném čase. Výsledky jejich práce byly zveřejněny na internetových stránkách ZŠ Sázavská. Výukové programy V letošním roce byla NOVINKOU nabídka výukových programů pro doplnění výuky MŠ, ZŠ i SŠ. Velmi úspěšný byl program Tajemství světlokresby (260 účastníků) a Orientační běh (25 účastníků). Ostatní nabídka byla na konci šk. roku prezentována na poradě ředitelů MŠ a ZŠ Prahy 4 a jsou již přijaty další objednávky na šk. rok 2006/07. Účast na celopražských projektech DDM datum název počet účastníků počet pracovníků Tramvaj propagační akce Vlak - Kutná Hora Akademie Vlak Lhotka u Mělníka Bambiriáda říjen 05 květen 06 Poznejte pražské domy dětí a mládeže x jsem se podíleli na realizaci programu Dne dětí hl. m. Prahy pro cca účastníků. Zajištění aktivit ze strany DDM Praha 4 Hobby centrum bylo na velice dobré úrovni. Akce se účastnilo11 interních a 10 externích zaměstnanců. 9

9 A.3 Spontánní aktivity Typy aktivit počet dnů = akcí z toho SO-NE z toho volné dny počet účastníků z toho SO-NE z toho volné dny otevřený klub výstavy Zájem o otevřený klub Sklad roste. Naučily se ho navštěvovat děti a mládež nejen z okolí, ale zaznamenali jsme i dojíždějící. Činnost klubu velmi podpořilo zavedení Internetu. Rozšířili jsme nabídku deskových her, o které je také velký zájem. V určené dny (úterý a pátek) měly děti možnost doučování češtiny, matematiky a fyziky, kterou využívaly. O ICM jsme zaznamenali zájem poměrně malý, pouze v období únor/březen využívali rodiče i žáci ICM pro získání informací a podkladů pro výběr střední školy. A.4. Tábory (pobytové akce 5 a více dnů od d ) termín zaměření, typ tábora místo počet účastníků Lyžařský výcvik Černý Důl Lyžařský výcvik Černý Důl Výtvarný plenér Olešnice 15 Soustředění úspěšných řešitelů soutěží MŠMT Horolezecký výcvik 35 Skryje 30 Vrát u Malé Skály 20 Tábory v době jarních prázdnin spojené s lyžařským výcvikem jsou v DDM Praha 4 Hobby centrum tradiční velmi oblíbenou akcí. Stejně tak i výtvarný plenér, který je již po třetí rok zakončen výstavou Olešnické sympozium spojenou s vystoupením hudebních skupin a improvizačního divadla. Akci navštívilo více než 500 mladých lidí. Tábor s horolezeckým výcvikem byl v letošním roce NOVINKOU, byl velmi úspěšný, máme pozitivní ohlasy a v příštím roce plánujeme jeho opakování. A.5 Pobytové akce (do 4 dnů) Pobytové akce organizované DDM Praha 4 Hobby centrum jsou zaměřené na turistiku, vodní turistiku, cykloturistiku a současně na poznávání zajímavých míst České republiky. Jsou nabízeny především účastníkům naší pravidelné činnosti jako doplnění a rozšíření aktivit našich ZÚ. Přesto tuto nabídku často využijí i zájemci z řady veřejnosti, která naši 10

10 pravidelnou činnost nenavštěvuje. Tradičně jsme zorganizovali 3 víkendy zaměřené na cyklistiku, 2 víkendy zaměřené na vodní turistiku, tradiční podzimní prázdniny zaměřené na horskou turistiku a hry ve volné přírodě a 4 víkendy zaměřené také na turistiku jako nabídku kroužku Poznáváme ČR. Tyto 4 víkendy byly v letošním roce NOVINKOU a nabídka se setkala s velkou odezvou. Pro příští rok chystáme další podobné akce ve spolupráci s DDM Praha 8. A.6 Další aktivity Mezinárodní spolupráce návštěva skupiny švédských studentů speciální pedagogiky a jejich pedagogů seznámení s činností našeho zařízení, návštěva Dne dětí na Letné, diskuse o volnémčase a jeho institucionálním zabezpečení v ČR. Podzimní prázdniny v Itálii za památkami a uměním Říma a Florencie Měsíc fotografie v Bratislavě tématická akce určena mládeži se zájmem o fotografii Vídeň předvánoční návštěva galerie Albertina a prohlídka centra města Jak se dělá porcelán návštěva míšeňské porcelánky a muzea porcelánu, prohlídka galerie Zwinger. Výtvarný happening s pařížskými výtvarníky z Centra d animation les Amandier ve Francii Paříži (společně s DDM Praha 8) EUFORCOM Project de _Socrates, Paris 2006, Multimedia Účastnili jsme se mezinárodního meetingu pro pedagogy volného času zemí EU na téma využití médií v různých oblastech vzdělávání pro děti, mládež a dospělé. Vedoucí ZÚ Filmaři prezentovala tvorbu účastníků tohoto kroužku (děti 8 10 let). Občasník HC4 Jako další NOVINKU nabízíme veřejnosti Solničku občasník HC4. V průběhu šk. roku jsem vydali 2 čísla na září chystáme další vydání s kompletní nabídkou své činnosti. Práce s talenty Účastnili jsme se fotosemináře ČSMOP (za podpory MŠT), nabízíme přípravu k talentovým zkouškám na střední i vysoké školy. Úspěšní řešitelé soutěží MŠMT se v našem DDM Praha 4 Hobby centrum v průběhu roku setkávali a v květnu jejich činnost vyvrcholila soustředění v našem učebním středisku škole v přírodě ve Skryjích u Rakovníka. 11

11 Prezentace DDM Praha 4 Hobby centrum v médiích V letošním šk. roce jsme prezentovali činnost svého zařízení v Radiožurnálu HK, v Radiu Regina, v Novinách Tučňák, v časopise ABC mladých techniků, televize Prima odvysílala reportáž ze soutěže Paragraf 11/55 v Minutách regionu a v průběhu měsíce července poběží na UPC reportáž o naší letní činnosti vytvořená společností Genius Media. Učební středisko škola v přírodě V období od do se v tomto objektu realizovalo 28 pobytů škol v přírodě. Vedoucí každého turnusu vypracoval hodnocení pobytu. V žádném se neobjevují negativní připomínky, velice pozitivně jsou hodnoceny především přístup zaměstnanců k účastníkům turnusů a kvalita stravy. Kladné ohlasy jsme zaznamenali i na nově zrekonstruované sociální zařízení (listopad prosinec 2006). Akreditované kurzy Základní a doškolovací kurz pro instruktory školního snowboardingu Pec pod Sněžkou v termínu frekventantů Základní kurz pro instruktory školního lyžování Pec pod Sněžkou v termínu frekventantů. INFOCENTRUM V doplňkové činnosti poskytujeme komplexní služby 56 školským zařízením z oblasti mezd a personalistiky, účetnictví a veškerých statistických výkazů v souladu se zřizovací listinou a požadavky MHMP B. Personální zabezpečení. : Struktura pracovníků pedagog, TH, dělník k pracovní celkem z přepočtení z toho zařazení fyz.os. toho prac. muži ženy do 30 let do 40 do 50 starší pedagog , THP , dělník ,

12 Pedagogická způsobilost z.563/04 Sb. k dokončené vzdělání počet ped.prac. VŠ ped.směru 9 VŠ neped + DPS 0 SŠ, VOŠ ped. 5 SŠ,VOŠ neped + DPS 0 ostatní 1 Přehled vzdělávání pracovníků kurzy, semináře, typ název akce forma počet účastníků pedagogové/thp Zdravotník zotavovacích kurz 5 5/0 akcí Hlavní vedoucí tábora školení 3 3/0 VŠJAK kombin ované studiu m 3 3/0 NIDV Word pro pokročilé kurz 1 1/0 BOZP a PO školení 17 12/5 Řízení služebního vozidla školení 10 9/1 Streetworker školení 1 1/0 Snowboarding meziná 1 1/0 rodní seminář Teambuilding kurz 12 9/3 Multimedia, Paříž 2006 meziná 1 1/0 rodní seminář Fotosympozium seminář 1 1/0 Tvorba ŠVP seminář 1 1/0 Ped. f. Univerzity HK Kombi nované studiu m 1 1/0 Trvalý rozvoj střediska - DOTO funkční studiu m 4 4/0 13

13 C. Závěr shrnutí hodnotící zprávy Česká školní inspekce V uplynulém školním roce Česká školní inspekce neprováděla v DDM Praha 4 - Hobby Centru žádnou kontrolu. Prevence sociálně patologických jevů V DDM Praha 4 - Hobby Centru se ani v zájmových útvarech ani při ostatní činnosti nevyskytl žádný případ vyžadující určitý stupeň prevence. Ředitelka zařízení je proškolena v této oblasti a tuto problematiku sleduje. Materiální podpora Děkuji MHMP za finanční podporu v rámci celoměstských programů podpory využití volného času na rok 2005 ve výši ,-- Kč a na rok 2006 ve výši ,-- Kč a částkou ve výši ,-- Kč grantem hl.m. Prahy v oblasti sportu a tělovýchovy. DDM Praha 4 - Hobby Centrum se mnohem výrazněji zapsalo do podvědomí veřejnosti. Navázal další zajímavé spolupráce. Je nutné poděkovat všem zaměstnancům za jejich aktivní přístup, za snahu vytvořit co nejširší a nejkvalitnější nabídku činností odpovídající měnící se poptávce, za realizaci velkého množství nových aktivit v nové vzájemné spolupráci. Výsledkem jejich dobře odvedené práce je pak nárůst zájmu veřejnosti o nabídku HC4 a spokojenost účastníků našich činností. 14

DDM Praha 4 Hobby centrum 4 otevřený dům pro všechny

DDM Praha 4 Hobby centrum 4 otevřený dům pro všechny 1 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 4 HOBBY CENTRUM 4 ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013-2017 2 Obsah: kapitola 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 2.1. Velikost a vybavení 2.2. Charakteristika pedagogického

Více

Dům dětí a mládeže Olomouc. Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2009/2010

Dům dětí a mládeže Olomouc. Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2009/2010 Dům dětí a mládeže Olomouc Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2009/2010 Olomouc, listopad 2010 1 Obsah Obsah...2 A Základní údaje o školském zařízení...4 A. 1 Předkladatel výroční zprávy...4 A.

Více

Dům dětí a mládeže Stříbro, příspěvková organizace Masarykovo náměstí 17, 349 01 Stříbro Výroční zpráva Školní rok 2013/2014

Dům dětí a mládeže Stříbro, příspěvková organizace Masarykovo náměstí 17, 349 01 Stříbro Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 Dům dětí a mládeže Stříbro, příspěvková organizace Masarykovo náměstí 17, 349 01 Stříbro IČO: 48 32 66 40 Tel.: + 420 374 622 277, Fax.: + 420 374 627 263 www.ddm-stribro, e-mail: dumdeti.stribro@seznam.cz

Více

Zahradní slavnost Kociánka 9. 6. 2013

Zahradní slavnost Kociánka 9. 6. 2013 Zahradní slavnost Kociánka 9. 6. 2013 Kroužky Adrenalin a Vodák dovádějí v bazénu - leden 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2012/2013 OBSAH 1. Základní údaje... 3 2. Charakteristika zařízení... 3 3. Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Strana 1 (celkem 21)

Strana 1 (celkem 21) Strana 1 (celkem 21) Obsah: 1. Základní údaje o středisku volného času 3 2. Charakteristika střediska volného času.. 4 3. Činnost střediska volného času....6 4. Informace o žácích a studentech se speciálními

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Střední průmyslová škola sdělovací techniky

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Střední průmyslová škola sdělovací techniky Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Název školy: Střední průmyslová škola sdělovací techniky Praha 1, Panská 3 Poslední rozhodnutí o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-818/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 49939386 Identifikátor 600030512 Právní forma

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

HODNOCENÍ PROJEKTU POBOČKY LOUKA jako součást ŠVP Lužánek SVČ

HODNOCENÍ PROJEKTU POBOČKY LOUKA jako součást ŠVP Lužánek SVČ FUNKČNÍ STUDIUM 3. ROČNÍK, ŘEDITEL MANAŽER ZÁVĚREČNÁ PRÁCE HODNOCENÍ PROJEKTU POBOČKY LOUKA jako součást ŠVP Lužánek SVČ Autorka: Ing. Lucie Hájková Brno, březen 2011 1 OBSAH 0 ÚVOD... 4 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti DDM Neratovice ve školním roce 2011/2012 Základní údaje o středisku volného času Zřizovatel: Město Neratovice, okres Mělník se sídlem Neratovice,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Rok 2007 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Cíle vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava Brněnská 29, Jihlava PRO OBDOBÍ 2011-2012 Obsah I. Charakteristika zařízení:... 3 II. Cíle vzdělávání:... 3 III. Délka vzdělávání:... 4 IV. Formy a obsah vzdělávání:...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o.

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o. DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, CHOMUTOV, ČELAKOVSKÉHO 822, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o. ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ŘÍJEN 2014 1. ÚVOD Dětský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 OBSAH Základní údaje o škole... 3 Charakteristika školy.. 4 Školy a školská zařízení členění.. 7 Obory vzdělání

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více