HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2005/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2005/2006"

Transkript

1 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2005/2006 Vypracovala Mgr. Nicole Horová Praha, červen 2006

2 I. Úvod Identifikační údaje školského zařízení (příspěvkové organizace): Zřizovatel: Ředitel a statutární zástupce ředitele Stručná charakteristika školského zařízení... 4 II. Hodnocení školního roku Plnění hlavních úkolů ve školním roce A. Hlavní činnost... 7 Celkový přehled... 7 A1. Pravidelná činnost... 7 A.2. Příležitostná činnost... 8 Účast na celopražských projektech DDM... 9 A.3 Spontánní aktivity A.4. Tábory (pobytové akce 5 a více dnů od d ) A.5 Pobytové akce (do 4 dnů) A.6 Další aktivity B. Personální zabezpečení C. Závěr shrnutí hodnotící zprávy

3 I. Úvod 1. Identifikační údaje školského zařízení (příspěvkové organizace): Název: Dům dětí a mládeže Praha 4 Hobby centrum, Bartákova 37 Sídlo: Bartákova 1200/37, Praha 4 IČO: IZO: fax: telefon: Zřizovatel: Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské nám Ředitel a statutární zástupce ředitele: Ředitelka: Mgr. Nicole Horová, tel Statutární zástupkyně: Jana Hejná, tel Stručná charakteristika školského zařízení Zařízení má čtyři střediska: Hobby Centrum 4, se sídlem v Praze 4, Bartákova 37 tři pavilony a víceúčelové hřiště s umělým povrchem. - pavilon A digitální nahrávací studio se zázemím pro hudební skupiny, výpočetní technika s kabinetem, středisko informačních služeb pro školy a školská zařízení, kabinet sportovních soutěží a turistiky, učebna pro modelářství s kabinetem, učebna pro elektrotechniku ZMĚNY: Původní učebnu pro výuku jazyků jsme využili k výstavbě velkoplošného modelu železnice a rozšířili tak nabídku v oblasti modelářství. Pro výuku jazyků využíváme dosud volné učebny v pavilonu B. Do nahrávacího studia se nám podařilo zajistit koncem školního roku klavír, očekáváme tedy rozšíření spolupráce v oblasti hudby s některými uměleckými školami. - pavilon B výtvarné studio s galerií a s kabinetem, relaxační místnost, administrativní úsek (ředitelství, sekretariát a ekonomický úsek zařízení), keramická dílna s kabinetem, dílna s keramickou pecí a dílna údržbáře a správce objektu ZMĚNY: Nevyužité učebny tohoto pavilonu jsme obsadili pravidelnou činností v oblasti výuky jazyků a hry na klavír. 4

4 - pavilon C služební byt, fotografický ateliér (využívaný též jako galerie) s kabinetem, fotokomora, fitness s recepcí (možnost zakoupení balených nápojů), sál pro sportovní a tělovýchovné aktivity ZMĚNY: Hygienické zázemí tohoto pavilonu využívají nejen návštěvníci posilovny, ale také účastníci venkovních aktivit na víceúčelovém hřišti. Pro zajištění bezpečného odkládání soukromých věcí jsme dívčí i chlapecké šatny vybavili osobními skříňkami. Klub Amfora, detašované pracoviště v Praze 4, Pujmanové 874 jednopatrová budova s nově zrekonstruovaným víceúčelovým sálem s příslušným zázemím a otevřeným klubem pro volně příchozí děti a mládež v přízemí, s ubytovnou, tanečním sálem, učebnami pro výuku hry na kytaru a kanceláří v 1. patře. ZMĚNY: Dne byly osloveny tři stavební firmy výzvou k podání nabídky zájemce k účasti na výběrovém řízení na zakázku pro stavební práce na realizaci rekonstrukce a stavebních úprav sociálních zařízení, ÚT, elektro a výměny oken v Klubu Amfora. Tato rekonstrukce zvýší standard služeb ubytovny. Pedagogická knihovna HC4, detašované pracoviště v Praze 4, Sevřená dlouhodobý pronájem od speciální MŠ. Knihovna s čítárnou půjčuje odbornou literaturu především z oblasti pedagogiky, psychologie, sociologie a organizace volného času. V prostorách knihovny se konají také rozmanité příležitostné akce a výstavy, věnujeme se zde i pravidelné činnosti. ZMĚNY: Do prostor knihovny jsme umístili zkušebnu pro kroužek hry na bicí nástroje. Stálá škola v přírodě a učební středisko, detašované pracoviště ve Skryjích u Rakovníka V průběhu školního roku využívají naše zařízení mateřské, základní i střední školy k ozdravným pobytům, v době letních prázdnin se zde konají letní tábory Hobby Centra 4 se všeobecným i speciálním zaměřením (k dispozici je učebna klubovna, tělocvična, keramická pec, venkovní bazén, tenisové kurty a fotbalové hřiště), tábory a soustředění jiných středisek volného času či občanských sdružení zabývajících se volnočasovými aktivitami. ZMĚNY: Vzhledem k tomu, že se nepodařilo uzavřít s obcí Skryje žádnou dohodu o dalším užívání obecní budovy, kterou HOBBY CENTRUM 4 k výše uvedeným činnostem využívalo, jsme nuceni k tuto budovu vyklidit. Ve spolupráci s MHMP odborem uměleckých škol, mládeže a tělovýchovy a odborem správy majetku jednáme o případném prodeji obecních pozemků a řešení celé situace. 5

5 II. Hodnocení školního roku Plnění hlavních úkolů ve školním roce Plán činnosti Hobby Centra 4 na školní rok 2005/2006 byl pro potřeby rodičovské a jiné veřejnosti, pro potřeby škol, školských zařízení, občanských sdružení a dalších veřejných institucí hl. m. Prahy zpracován do jednoduché brožury. Plán činnosti a jeho zpracování bylo potvrzeno odborem základních uměleckých škol, mládeže a tělovýchovy MHMP. Ve všech formách volnočasových aktivit byl plán splněn, v mnoha případech byla činnost Hobby Centra ještě nad rámec plánu rozšířena podle zájmu veřejnosti a možností Hobby Centra 4. V oblasti pravidelné činnosti vycházíme maximálně vstříc požadavkům veřejnosti. Pro členy ZÚ organizujeme další tématické příležitostné akce či odborná soustředění, účastníme se s nimi dalších veřejných soutěží. V oblasti informovanosti klientů jsme dosáhli dalších dílčích úspěchů v oblasti propagace, vytvořili jsme barevné rozlišení pavilonů v DDM Praha 4 Hobby centrum se směrovými ukazateli pro lepší orientaci v našem areálu, na internetových stránkách jsou k dispozici stále podrobnější informace o naší činnosti. Každý pedagog má na svém pracovišti přístup k internetu a má zavedenou internetovou adresu. Z těchto důvodů jsme nově zavedli telefonní stanici i do Pedagogické knihovny v Sevřené ulici. Soustavně pracujeme na posilování spolupráce mezi pedagogy, organizujeme větší počet velkých akcí pro veřejnost, uskutečnili jsme jedno přátelské setkání všech zaměstnanců DDM Praha 4 Hobby centra a účastnili jsem se kurzu budování týmu. O naší činnosti a nejenom o ní informujeme v novém čtvrtletníku Solnička. Při organizaci příležitostných akcí se nám velice osvědčila spolupráce s DDM Praha 8. Nadále spolupracujeme s partnery, kteří se osvědčili v předcházejících letech. Nově nás v naší práci podpořil plavecký bazén Podolí v Praze 4. Kromě spolupráce s redakcí lokálního tisku Tučňák se nám podařilo publikovat v časopise ABC mladých techniků, televize Prima zařadila reportáž z činnosti DDM Praha 4 Hobby centrum do pořadu Minuty regionu a Český rozhlas odvysílal přímý vstup z Olešnického sympozia, na kterém DDM Praha 4 Hobby centrum spolupracuje. 6

6 A. Hlavní činnost Celkový přehled A.1. pravidelná činnosti Počet ZÚ 145 Počet zapsaných členů 1716 Z toho do 18 let 1395 z toho cizinců 25 A.2. příležitostná činnost * Počet akcí 221 Počet účastníků A.3. spontánní aktivity Počet akcí 1234 Počet účastníků 9725 A.4. tábory** (5 a více dnů) A.5. pobytové akce do 4dnů(včetně)během škol.roku Počet akcí 5 Počet účastníků 111 počet osobodní 858 Počet akcí 10 Počet účastníků 134 počet osobodní 358 A.6. další aktivity Počet akcí 9 Počet účastníků 259 A1. Pravidelná činnost zaměření počet členů sportovní 705 turistika 27 hudební 99 tanec 251 dramatická výchova 60 keramika 105 výtvarné 82 technické obory 177 PC 41 přírodověda 7 vzdělávací a společenskovědné 115 ostatní* 47 V pravidelné činnosti se věnujeme stále tradiční nabídce podle zájmu veřejnosti. Rozšířili jsme činnost a nově jsme otevřeli zájmový útvar Filmaři, účastníci tohoto kroužku vytvořili 6 krátkých filmových útvarů, 2 z nich prezentovali na závěrečných 7

7 Akademiích I a II. Dalším novým útvarem je kroužek Poznáváme ČR. Účastníci tohoto kroužku se schází 1x měsíčně ke společnému sobotnímu nebo víkendovému programu mimo Prahu. Do pedagogické knihovny v Sevřené ul. jsme umístili kroužek hry na bicí nástroje a kroužek kapely. Účastníci našich pravidelných činností nás reprezentovali v různých soutěžích a získali mnoho ocenění. Uvádím přehled pouze nejvýznamnějších výsledků: KARATE Mistrovství České republiky Ústí nad Labem Lukáš Broda 4. místo TANEC Mistrovství České republiky (street dance) Brno T.S.A. děti místo Mistrovství České republiky (street dance) Brno T.S.A. junior 11. místo FOTOGRAFIE Pohledy do přírody B soutěž vyhlašovaná ČSOP a LČR za podpory MŠMT Iveta Moravcová 2 čestná uznání PLASTIKOVÍ MODELÁŘI Český pohár Panenský Týnec F1A Krucký Ondřej 1. místo Chudoba Michal - 9. místo Matura Petr 13. místo F1B Pavel Dvořák 3. místo Zdeněk Rychnovský 5. místo F1C Čeněk Pátek 1. místo A.2. Příležitostná činnost typy činnosti počet z z toho z toho počet z toho z toho akcí toho volné akce účastníků SO-NE volné SO- dny s jinými dny NE subjekty** příležitostné akce soutěže MŠMT soutěže ostatní výukové programy vzdělávání dospělýchodb.kurzy jiné ostatní Naši nabídku v oblasti příležitostných aktivit stále rozšiřujeme. Úspěšné tradiční akce opakujeme častěji a samozřejmě stále nabízíme aktivity nové. K těm patří 8

8 v letošním roce 5 akcí Fotoklubu mladých cestovatelů pro 112 účastníků. Jedná se o tématicky zaměřené přednášky, projekce, besedy, autorské výstavy apod. Rozšiřujeme nabídku činností v pedagogické knihovně v Sevřené ul., protože chceme naučit veřejnost navštěvovat i toto naše odloučené pracoviště. Úspěšná byla květnová akce u příležitosti svátku matek Kytička pro maminku pro cca 60 účastníků, kdy jsme ve spolupráci se ZŠ Sdružení připravili kulturní program pro maminky a dílničky k výrobě dárků maminkám pro jejich děti. Častěji realizujeme příležitostné akce v zahradě našeho zařízení v Bartákově ul. dopoledne pro ZŠ a MŠ z našeho obvodu a odpoledne pro volně příchozí. ZŠ Sázavská navštívila naše zařízení v rámci svého programu projektový týden, kdy skupina žáků sledovala možnosti dětí sportovat ve volném čase. Výsledky jejich práce byly zveřejněny na internetových stránkách ZŠ Sázavská. Výukové programy V letošním roce byla NOVINKOU nabídka výukových programů pro doplnění výuky MŠ, ZŠ i SŠ. Velmi úspěšný byl program Tajemství světlokresby (260 účastníků) a Orientační běh (25 účastníků). Ostatní nabídka byla na konci šk. roku prezentována na poradě ředitelů MŠ a ZŠ Prahy 4 a jsou již přijaty další objednávky na šk. rok 2006/07. Účast na celopražských projektech DDM datum název počet účastníků počet pracovníků Tramvaj propagační akce Vlak - Kutná Hora Akademie Vlak Lhotka u Mělníka Bambiriáda říjen 05 květen 06 Poznejte pražské domy dětí a mládeže x jsem se podíleli na realizaci programu Dne dětí hl. m. Prahy pro cca účastníků. Zajištění aktivit ze strany DDM Praha 4 Hobby centrum bylo na velice dobré úrovni. Akce se účastnilo11 interních a 10 externích zaměstnanců. 9

9 A.3 Spontánní aktivity Typy aktivit počet dnů = akcí z toho SO-NE z toho volné dny počet účastníků z toho SO-NE z toho volné dny otevřený klub výstavy Zájem o otevřený klub Sklad roste. Naučily se ho navštěvovat děti a mládež nejen z okolí, ale zaznamenali jsme i dojíždějící. Činnost klubu velmi podpořilo zavedení Internetu. Rozšířili jsme nabídku deskových her, o které je také velký zájem. V určené dny (úterý a pátek) měly děti možnost doučování češtiny, matematiky a fyziky, kterou využívaly. O ICM jsme zaznamenali zájem poměrně malý, pouze v období únor/březen využívali rodiče i žáci ICM pro získání informací a podkladů pro výběr střední školy. A.4. Tábory (pobytové akce 5 a více dnů od d ) termín zaměření, typ tábora místo počet účastníků Lyžařský výcvik Černý Důl Lyžařský výcvik Černý Důl Výtvarný plenér Olešnice 15 Soustředění úspěšných řešitelů soutěží MŠMT Horolezecký výcvik 35 Skryje 30 Vrát u Malé Skály 20 Tábory v době jarních prázdnin spojené s lyžařským výcvikem jsou v DDM Praha 4 Hobby centrum tradiční velmi oblíbenou akcí. Stejně tak i výtvarný plenér, který je již po třetí rok zakončen výstavou Olešnické sympozium spojenou s vystoupením hudebních skupin a improvizačního divadla. Akci navštívilo více než 500 mladých lidí. Tábor s horolezeckým výcvikem byl v letošním roce NOVINKOU, byl velmi úspěšný, máme pozitivní ohlasy a v příštím roce plánujeme jeho opakování. A.5 Pobytové akce (do 4 dnů) Pobytové akce organizované DDM Praha 4 Hobby centrum jsou zaměřené na turistiku, vodní turistiku, cykloturistiku a současně na poznávání zajímavých míst České republiky. Jsou nabízeny především účastníkům naší pravidelné činnosti jako doplnění a rozšíření aktivit našich ZÚ. Přesto tuto nabídku často využijí i zájemci z řady veřejnosti, která naši 10

10 pravidelnou činnost nenavštěvuje. Tradičně jsme zorganizovali 3 víkendy zaměřené na cyklistiku, 2 víkendy zaměřené na vodní turistiku, tradiční podzimní prázdniny zaměřené na horskou turistiku a hry ve volné přírodě a 4 víkendy zaměřené také na turistiku jako nabídku kroužku Poznáváme ČR. Tyto 4 víkendy byly v letošním roce NOVINKOU a nabídka se setkala s velkou odezvou. Pro příští rok chystáme další podobné akce ve spolupráci s DDM Praha 8. A.6 Další aktivity Mezinárodní spolupráce návštěva skupiny švédských studentů speciální pedagogiky a jejich pedagogů seznámení s činností našeho zařízení, návštěva Dne dětí na Letné, diskuse o volnémčase a jeho institucionálním zabezpečení v ČR. Podzimní prázdniny v Itálii za památkami a uměním Říma a Florencie Měsíc fotografie v Bratislavě tématická akce určena mládeži se zájmem o fotografii Vídeň předvánoční návštěva galerie Albertina a prohlídka centra města Jak se dělá porcelán návštěva míšeňské porcelánky a muzea porcelánu, prohlídka galerie Zwinger. Výtvarný happening s pařížskými výtvarníky z Centra d animation les Amandier ve Francii Paříži (společně s DDM Praha 8) EUFORCOM Project de _Socrates, Paris 2006, Multimedia Účastnili jsme se mezinárodního meetingu pro pedagogy volného času zemí EU na téma využití médií v různých oblastech vzdělávání pro děti, mládež a dospělé. Vedoucí ZÚ Filmaři prezentovala tvorbu účastníků tohoto kroužku (děti 8 10 let). Občasník HC4 Jako další NOVINKU nabízíme veřejnosti Solničku občasník HC4. V průběhu šk. roku jsem vydali 2 čísla na září chystáme další vydání s kompletní nabídkou své činnosti. Práce s talenty Účastnili jsme se fotosemináře ČSMOP (za podpory MŠT), nabízíme přípravu k talentovým zkouškám na střední i vysoké školy. Úspěšní řešitelé soutěží MŠMT se v našem DDM Praha 4 Hobby centrum v průběhu roku setkávali a v květnu jejich činnost vyvrcholila soustředění v našem učebním středisku škole v přírodě ve Skryjích u Rakovníka. 11

11 Prezentace DDM Praha 4 Hobby centrum v médiích V letošním šk. roce jsme prezentovali činnost svého zařízení v Radiožurnálu HK, v Radiu Regina, v Novinách Tučňák, v časopise ABC mladých techniků, televize Prima odvysílala reportáž ze soutěže Paragraf 11/55 v Minutách regionu a v průběhu měsíce července poběží na UPC reportáž o naší letní činnosti vytvořená společností Genius Media. Učební středisko škola v přírodě V období od do se v tomto objektu realizovalo 28 pobytů škol v přírodě. Vedoucí každého turnusu vypracoval hodnocení pobytu. V žádném se neobjevují negativní připomínky, velice pozitivně jsou hodnoceny především přístup zaměstnanců k účastníkům turnusů a kvalita stravy. Kladné ohlasy jsme zaznamenali i na nově zrekonstruované sociální zařízení (listopad prosinec 2006). Akreditované kurzy Základní a doškolovací kurz pro instruktory školního snowboardingu Pec pod Sněžkou v termínu frekventantů Základní kurz pro instruktory školního lyžování Pec pod Sněžkou v termínu frekventantů. INFOCENTRUM V doplňkové činnosti poskytujeme komplexní služby 56 školským zařízením z oblasti mezd a personalistiky, účetnictví a veškerých statistických výkazů v souladu se zřizovací listinou a požadavky MHMP B. Personální zabezpečení. : Struktura pracovníků pedagog, TH, dělník k pracovní celkem z přepočtení z toho zařazení fyz.os. toho prac. muži ženy do 30 let do 40 do 50 starší pedagog , THP , dělník ,

12 Pedagogická způsobilost z.563/04 Sb. k dokončené vzdělání počet ped.prac. VŠ ped.směru 9 VŠ neped + DPS 0 SŠ, VOŠ ped. 5 SŠ,VOŠ neped + DPS 0 ostatní 1 Přehled vzdělávání pracovníků kurzy, semináře, typ název akce forma počet účastníků pedagogové/thp Zdravotník zotavovacích kurz 5 5/0 akcí Hlavní vedoucí tábora školení 3 3/0 VŠJAK kombin ované studiu m 3 3/0 NIDV Word pro pokročilé kurz 1 1/0 BOZP a PO školení 17 12/5 Řízení služebního vozidla školení 10 9/1 Streetworker školení 1 1/0 Snowboarding meziná 1 1/0 rodní seminář Teambuilding kurz 12 9/3 Multimedia, Paříž 2006 meziná 1 1/0 rodní seminář Fotosympozium seminář 1 1/0 Tvorba ŠVP seminář 1 1/0 Ped. f. Univerzity HK Kombi nované studiu m 1 1/0 Trvalý rozvoj střediska - DOTO funkční studiu m 4 4/0 13

13 C. Závěr shrnutí hodnotící zprávy Česká školní inspekce V uplynulém školním roce Česká školní inspekce neprováděla v DDM Praha 4 - Hobby Centru žádnou kontrolu. Prevence sociálně patologických jevů V DDM Praha 4 - Hobby Centru se ani v zájmových útvarech ani při ostatní činnosti nevyskytl žádný případ vyžadující určitý stupeň prevence. Ředitelka zařízení je proškolena v této oblasti a tuto problematiku sleduje. Materiální podpora Děkuji MHMP za finanční podporu v rámci celoměstských programů podpory využití volného času na rok 2005 ve výši ,-- Kč a na rok 2006 ve výši ,-- Kč a částkou ve výši ,-- Kč grantem hl.m. Prahy v oblasti sportu a tělovýchovy. DDM Praha 4 - Hobby Centrum se mnohem výrazněji zapsalo do podvědomí veřejnosti. Navázal další zajímavé spolupráce. Je nutné poděkovat všem zaměstnancům za jejich aktivní přístup, za snahu vytvořit co nejširší a nejkvalitnější nabídku činností odpovídající měnící se poptávce, za realizaci velkého množství nových aktivit v nové vzájemné spolupráci. Výsledkem jejich dobře odvedené práce je pak nárůst zájmu veřejnosti o nabídku HC4 a spokojenost účastníků našich činností. 14

DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / V Praze dne Předkládá: Mgr.

DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / V Praze dne Předkládá: Mgr. DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2013 / 2014 V Praze dne 29.8.2014 Předkládá: Mgr. Richard Vaculka DDM hl. m. Prahy - ICM HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013 / 2014 PŘEHLED ZÁJMOVÝCH

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Vypracovala Mgr. Nicole Horová Praha, červen 2009 I. Úvod... 3 1. Identifikační údaje školského zařízení (příspěvkové organizace):... 3 2. Zřizovatel:... 3 3. Ředitel

Více

Informační centrum pro mládež

Informační centrum pro mládež DDM hl. m. Prahy - Informační centrum pro mládež HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2014 / 2015 Informační centrum pro mládež V Praze dne 26.10.2015 Předkládá: Mgr. Richard Vaculka PŘEHLED ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Vypracovala Mgr. Nicole Horová Praha, červen 2008 I. Úvod... 3 1. Identifikační údaje školského zařízení (příspěvkové organizace):... 3 2. Zřizovatel:... 3 3. Ředitel

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Vypracovala Mgr. Nicole Horová Praha, červen 2007 I. Úvod... 4 1. Identifikační údaje školského zařízení (příspěvkové organizace):... 4 2. Zřizovatel:... 4 3. Ředitel

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

DDM hl. m. Prahy - Klub Klamovka název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / V Praze dne Předkládá: Lukáš Šulc

DDM hl. m. Prahy - Klub Klamovka název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / V Praze dne Předkládá: Lukáš Šulc DDM hl. m. Prahy - Klub Klamovka název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2013 / 2014 V Praze dne 29.8.2014 Předkládá: Lukáš Šulc PŘEHLED ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ zaměření ZÚ členů sportovní (florbal, aerobic

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2014-2018 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Český Krumlov Adresa 1): Linecká 67, 381 01 Český Krumlov centrální pracoviště

Více

DDM hl. m. Prahy - Stanice techniků název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / V Praze dne Předkládá: Ing.

DDM hl. m. Prahy - Stanice techniků název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / V Praze dne Předkládá: Ing. DDM hl. m. Prahy - Stanice techniků název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2013 / 2014 V Praze dne 29.8.2014 Předkládá: Ing. Pavel Beneš PŘEHLED ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ zaměření ZÚ členů sportovní (florbal,

Více

DDM hl. m. Prahy - Klub Klamovka HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2014 / 2015

DDM hl. m. Prahy - Klub Klamovka HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2014 / 2015 DDM hl. m. Prahy - Klub Klamovka HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2014 / 2015 Klub Klamovka V Praze dne 26.10.2015 Předkládá: Iveta Nová PŘEHLED ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ zaměření ZÚ členů hudební individuálky-flétna,

Více

Středisko: Karlínské Spektrum DDM hl. m. Prahy Příloha č. 1

Středisko: Karlínské Spektrum DDM hl. m. Prahy Příloha č. 1 Středisko: Karlínské Spektrum hl. m. Prahy Příloha č. 1 Pravidelná činnost zaměření plánovaný počet ZÚ Sportovní 34 Hudební 25 Keramické 27 Taneční 35 Předškoláci 9 Výtvarné 18 Dramatické 12 Vodácké, turistické

Více

Středisko: Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy Příloha č. 1. Pravidelná činnost. Výtvarné pro dospělé 5 celkem 93

Středisko: Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy Příloha č. 1. Pravidelná činnost. Výtvarné pro dospělé 5 celkem 93 Středisko: Stanice přírodovědců hl. m. Prahy Příloha č. 1 Pravidelná činnost zaměření plánovaný počet ZÚ Hudební 0 Výtvarné apod. (aranžování, ateliér) 2 Technické obory (Šikula) 1 Přírodověda (chemie,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Středisko: Stadion mládeže DDM hl. m. Prahy Příloha č. 1

Středisko: Stadion mládeže DDM hl. m. Prahy Příloha č. 1 Příloha č. 1 Pravidelná činnost zaměření plánovaný počet zájmových útvarů Sportovní 52 Ostatní 2 Centrum předškolních dětí 1 celkem 55 Příloha č. 2a) Příležitostná činnost bez soutěží měsíc akce spolupořadatelství

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

DDM hl. m. Prahy - Stanice techniků. HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2014 / Stanice techniků

DDM hl. m. Prahy - Stanice techniků. HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2014 / Stanice techniků DDM hl. m. Prahy - Stanice techniků HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2014 / 2015 Stanice techniků V Praze dne 26.10.2015 Předkládá: Bc. Irena Friedrichová PŘEHLED ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ zaměření počet ZÚ počet

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 INSPEKČNÍ ZPRÁVA ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 INSPEKČNÍ ZPRÁVA ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 Signatura: va3ls201 Okresní pracoviště Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Hobby Centrum, Bartákova 1200/37, Praha 4 IZO:

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

DDM Praha 4 Hobby centrum 4 otevřený dům pro všechny

DDM Praha 4 Hobby centrum 4 otevřený dům pro všechny 1 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 4 HOBBY CENTRUM 4 ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013-2017 2 Obsah: kapitola 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 2.1. Velikost a vybavení 2.2. Charakteristika pedagogického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech:

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech: PROJEKT NA ROK 2012 Posláním Lužánek Střediska volného času, je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM PŘEDKLADATEL: NÁZEV ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Dům dětí a mládeže Stříbro ADRESA, KONTAKT ŘEDITEL ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Masarykovo náměstí 17, 349 01 Stříbro tel.: 374 622

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638, 347 01 Tachov Čj. 20/2016 Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638 je vydán na základě zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov, IČO:00665711, tel. 380 716 407 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov a pobočka Kaplice ve školním roce 2013/2014

Více

Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení

Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení Školní rok SPORT A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Zájmová činnost: Vychovatel: Budova:

Více

DDM hl. m. Prahy - Stanice přírodovědců HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2013 / 2014

DDM hl. m. Prahy - Stanice přírodovědců HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2013 / 2014 DDM hl. m. Prahy - Stanice přírodovědců HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2013 / 2014 V Praze dne 29.8.2014 Předkládá: Ing. Jana Bendová PŘEHLED ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ zaměření počet ZÚ počet členů sportovní (florbal,

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec 1,tel/fax: 048/2713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 V Liberci 3.5.2016 Vypracoval: Schválil: Předkládá:

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hobby centrum 4, Praha 4, Bartákova 37. Adresa: Hobby centrum 4, Bartákova 37, 140 00 Praha 4. Identifikátor zařízení: 600 027 473

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hobby centrum 4, Praha 4, Bartákova 37. Adresa: Hobby centrum 4, Bartákova 37, 140 00 Praha 4. Identifikátor zařízení: 600 027 473 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Hobby centrum 4, Praha 4, Bartákova 37 Adresa: Hobby centrum 4, Bartákova 37, 140 00 Praha 4 Identifikátor

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Představení partnera projektu SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Partner projektu: Středisko volného času, Most, Maršála Rybalka 1020, příspěvková

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

Stanice přírodovědců

Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy - Stanice přírodovědců HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2014 / 2015 Stanice přírodovědců V Praze dne 26.10.2015 Předkládá: Ing. Jana Bendová PŘEHLED ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ zaměření počet ZÚ počet

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec 1,tel/fax: 048/2713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 V Liberci 3.5.2013 Vypracoval: Schválil: Předkládá:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 1 Signatura: aa3fs303 Praha 1, Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 1 Signatura: aa3fs303 Praha 1, Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 010 1832/98-4016 Inspektorát č. 1 Signatura: aa3fs303 Praha 1, Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Michael - Soukromá střední škola reklamní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 Základní škola Klobouky u Brna Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 1. Identifikační údaje Základní škola Klobouky u Brna, Vinařská 29 PSČ 691 72 Zařízení školní klub, Zámecká 10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Škola byla postavena v letech 1930 1931 podle projektu ing. arch. Oldřicha Lisky z Hradce Králové. Na základě přípisu tehdejšího pana prezidenta

Více

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Výsledky kvantitativního průzkumu 2009 1 Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Sociodemografické složení vzorku obyvatel přilehlých obcí.... 2 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění PROVOZNÍ ŘÁD Bolevecké základní školy Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvkové organizace dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění Provozní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168 Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence Identifikátor: 600 038 335 Termín konání inspekce: 9. a

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2015/2016

Výroční zpráva DDM školní rok 2015/2016 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

DDM hl. m. Prahy - Stadion mládeže HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2013 / 2014

DDM hl. m. Prahy - Stadion mládeže HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2013 / 2014 DDM hl. m. Prahy - Stadion mládeže HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2013 / 2014 V Praze dne 29.8.2014 Předkládá: Mgr. Žaneta Václavková PŘEHLED ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ zaměření počet ZÚ počet členů sportovní (florbal,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Rokycany

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Rokycany ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Rokycany Dukelská 195, 337 01 Rokycany Identifikátor školy: 600 028 755 Termín konání

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2014/2015

Výroční zpráva DDM školní rok 2014/2015 Výroční zpráva DDM školní rok 2014/2015 1 I. Charakteristika školského zařízení Dům dětí a mládeže, Purkyňova 494, příspěvková organizace 686 06 Uh. Hradiště, odloučené pracoviště Přírodovědné centrum

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Provozní řád DDH. Interní norma: SDV - 1/2016/2017

Provozní řád DDH. Interní norma: SDV - 1/2016/2017 Interní norma: SDV - 1/2016/2017 Provozní řád DDH Zpracovaly: Holečková,Vavrošová Zpracováno: 1. 9. 2014 Vydal: Příspěvková organizace Schválil: Mgr. Rostislav Pytlík Platnost od: 1. 9. 2014 Verze: Platná

Více

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín Školní budova byla postavena pro dívčí vzdělávací institut (1900). Po roce 1945 zde bylo postupně sídlo zdravotnické školy, zvláštní školy a nakonec základní školy (od 1958).

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole Praha 10.10.2011 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2.

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Hodnotící zpráva za školní rok 2014/2015

Hodnotící zpráva za školní rok 2014/2015 Hodnotící zpráva za školní rok 2014/2015 Hodnotící zprávu předkládá DDM Dům dětí a mládeže IČO: 00857751 Školní 95 IZO: 102730105 Jaroměř-Josefov 551 02 Zřizovatel: Ředitel: Město Jaroměř Nám.ČSA 16 Jaroměř

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více