Březen Vážení čtenáři,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Březen 2013. Vážení čtenáři,"

Transkript

1 Březen 2013 Interní zprávy pro hasičské sbory a funkcionáře pracující na úseku požární ochrany. HASIČSKÝ ZPRAVODAJ Vydává okresní sdružení hasičů ČMS ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, územním odborem Znojmo. Vážení čtenáři, přichází k Vám další vydání hasičského zpravodaje, kde Vás budeme informovat o práci odborných rad a činnosti výkonného výboru OSH a jednání výkonného výboru sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Přibyslavi. Starosta SH ČMS informoval o využití hasičského tisku, kde uvedl, že tento je málo využíván funkcionáři i samotnými členy sdružení. Konstatoval, že pouze 3 KSH a 32 okresních sdružení odebírají ALAM REVUE. U hasičských novin je větší odběr. Hasičský tisk by měl být více využíván jak členy SDH, tak funkcionáři při své práci. Dále při jednání vznikla rozsáhlá diskuze, kdy byl přizván generální ředitel HVP, a.s. Ing. Kubeš, který přítomným členům VV SH ČMS stručně objasnil nabídky HVP, a.s. u povinného ručení a plány pojišťovny na rok Dalším bodem jednání bylo projednání některých návrhů na vyznamenání s ohledem na Statut vyznamenání, kde bylo konstatováno, že některé návrhy jsou neadekvátní a je mnoho výjimek, které nejsou opodstatněné. Členové VV SH ČMS upozorňují jak SDH tak i jednotlivá OSH a KSH na dodržování Statutu vyznamenání. Starosta KSH JMK p. Gargula informoval, že KSH JMK bude v roce 2014 pořadatelem MČR PLAMEN, které se bude konat v Brně. Začínají probíhat jednání jak na KÚ JMK tak o místě kde se MČR uskuteční. Na jednání VV bylo schváleno nové pojištění pro naše členy, které platí od a s tímto pojištěním by měli být seznámeni všichni členové sdružení. Z každého jednání výkonného výboru okresního sdružení hasičů ve Znojmě jsou prováděny zápisy a uloženy na stránky OSH. Vyhodnocení VVH SDH a OHS okrsků: Okres Znojmo má celkem evidováno 142 SDH. VVH se uskutečnily dle zaslaných hlášení od 125 SDH. I když některé hlášení přišlo později, velká většina byla vrácena. Jednání VVH se účastnilo celkem 2760 řádných členů, 189 hostů, 121 zástupců obcí, 72 zástupců OSH, SH ČMS, 395 omluveno řádných členů. V současné době se zpracovává stav členské základny jednotlivých okrsků, abychom měli přehled, jaký je úbytek členů. Na jednání VV bylo navrženo aby SDH, která nepracují, byla po projednání na Shromáždění představitelů SDH zrušena po projednání s obcemi. Jedná se o tyto SDH,které již několik roků nevyvíjí žádnou činnost: Žerůtky, Prosiměřice, Kadov, Damnice, Podhradí n/dyjí, Stálky. V současné době dochází k obnovení činnosti SDH Načeratice, která má nyní 9 členů. Dovolte, poděkoval touto cestou všem starostům sborů, funkcionářům i členům ve SDH za jejich odpovědný přístup, který věnovali při přípravě a průběhu VVH. Děkuji našim členkám i mladým hasičům, kteří se účastnili výroční schůze. Připomínky z jednání VVH : SDH Lančov Špatné vyplňování kolonek při psaní aktivity SDH. Určitě to odradí členy alespoň dle připomínek. Toto mohou dělat v Praze. Ti tam členství nedělají asi vůbec nic. SDH Blížkovice příliš drahé vyznamenání pro členy Sdružení. SDH Vevčice nezvyšovat příspěvky od členů Sdružení SDH Výrovice vzhledem k tomu, že se jedná o dobrovolnou činnost, proč jsou účtovány takové peníze za vyznamenání. Popřípadě snížit ceny na režijní nebo alespoň distribuční náklady. SDH Mikulovice Proč je účtována poměrně vysoká částka za vyznamenání, když hasiči dělají svoji činnost zdarma. SDH Morašice připomínka k dotacím a rozdělování. Dotace jsou určeny na něco co už SDH mají a nemohou si pořídit, co samy potřebují. SDH Rokytná sjednotit písemnou formu ukončení členství dle čl. 23 odst.1a Stanov.

2 VV OSH projednal na svém jednání dne připomínky z jednání VVH ve SDH a bylo rozhodnuto, že není nutné odpovědět písemnou formou, ale bude odpovězeno na jednání Shromáždění představitelů SDH po obvodech. OKRSKOVÉ HODNOTÍCÍ SCHŮZE: Po ukončení výročních valných hromadách následovali okrskové hodnotící schůze, které zhodnotily činnost jednotlivých okrsků za uplynulý rok 2012, a stanovili úkoly na rok Jednání se účastnili za výkonný výbor OSH delegovaní členové VV OSH a další pozvaní hosté. Okres Znojmo má celkem 20 okrsků a lze konstatovat, že OHS se uskutečnily ve všech okrscích. Na jednání OHS se účastnili členové ze 112 sborů. Přítomno 335 členů, 30 hostů, 28 zástupců obcí, 17 zástupců OSH.V diskuzi vystoupilo 72 delegátů SDH, 26 zástupců obcí a 18 zástupců OSH. Dovolte, abych jménem výkonného výboru okresního sdružení hasičů poděkoval všem starostům, velitelům a funkcionářům okrsků za přípravu a zabezpečení okrskových hodnotících schůzí ve stanoveném termínu. Dle členů VV OSH, kteří byli delegováni a účastnili se jednání okrskových schůzí, měli tyto velmi dobrou úroveň. Organizační zabezpečení 1. kola soutěže v požárním sportu v roce 2013 PROVEDENÍ SOUTĚŽÍ: 1. kola soutěže v požárním sportu proběhnou dle platných Směrnic hasičských soutěží (SHS) schválených VV SH ČMS dne s účinností od termín ukončení do za provedení 1. kola zodpovídá velitel okrsku a velitel pořádajícího SDH upozorňujeme velitele okrsků na nové přihlášky do soutěží v požárním sportu ÚČAST: soutěže se zúčastní družstva dorostu, dorostenek, mužů a žen žádný soutěžící na jedné soutěži nesmí startovat více jak v jednom družstvu na nástup a vyhodnocení soutěže nastoupí všechny zúčastněná družstva v minimálním počtu 5 členů. V případě, že družstvo nenastoupí na vyhodnocení, bude jeho výsledek anulován. ORGANIZACE: každý člen soutěžního družstva musí mít platný členský průkaz člena SDH s vyznačením zaplacení členského příspěvku na rok 2013 vítězné družstvo postoupí do obvodového kola rozdělení okrskových družstev do obvodů a termíny obvodových kol jsou uvedeny v kalendáři soutěží, který je součástí tohoto zpravodaje DOPORUČENÉ DISCIPLÍNY PRO I. KOLO SOUTĚŽE požární útok dle platných směrnic a nových doplňků požárního sportu štafeta 4x100 m dle platných směrnic a nových doplňků

3 soutěž jednotlivců 100 m s překážkami dle platných směrnic a nových doplňků MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ I. KOL SOUTĚŽE každé družstvo soutěží s vlastním nářadím, které odpovídá předpisům ČSN a směrnicím diplomy a ceny zabezpečuje organizátor z vlastních prostředků po ukončení soutěže musí okrskový velitel zabezpečit doručení výsledkové listiny na OSH Znojmo do 5 dnů! Pokud se tak nestane, budou z nesplnění povinnosti vyvozeny důsledky! Postupové soutěže jsou pojištěny u HVP a.s. Kalendář soutěží muži ženy MH kola v požárním sportu do postup : - z každého okrsku vítězné družstvo mužů - z každého okrsku družstvo žen zúčastněné v 1. kole soutěže v PS - obvodová kola do Obvodová kola: OBVOD OKRSEK TERMÍN SDH HOD. ODPOVÍDÁ ZA ORV 1. 1, 3, 9, 10, 11, Výrovice 13:00 Klouda, Vaněk, Perlička 2. 12, 14, 15, Trstěnice 10:00 Březina, Přibyl 3. 17, 18, 19, Trstěnice 10:00 Kondler, Hrbáček 4. 2, 4, 5, 6, 7, Vratěnín 10:00 Bloudíček, Málek postup do okresního kola v požárním sportu: - z každého obvodu 3 vítězná družstva žen + vítěz OK roku 2012, pokud se zúčastnil postupových kol pro příslušný ročník - z každého obvodu 3 vítězná družstva mužů + vítěz OK roku 2012, pokud se zúčastnil postupových kol pro příslušný ročník Okresní kolo v požárním sportu pro rok 2013 se uskuteční dne 29. června 2013 ve Znojmě Husových sadech se zahájením v 08,00 hodin. Otevřené soutěže v požárním sportu v roce 2013 SDH DATUM MÍSTO HODINA ODPOVÍDÁ KONTAKT KVĚTEN 1. Šatov PS SDH U bunkru 9:30 Ženčuch Skalice PÚ U rybníka 13:00 Macků Lesonice PSO Hřiště 11:00 Vávra

4 4. Jezeřany-Maršovice PSO Hřiště+Liga 10:00 Špaček ČERVEN 5. Rozkoš PSO Louka 13:00 Plíšek Trstěnice Liga + PSO Hřiště 10:00 Březina Vémyslice Liga + PSO U koupaliště 10:00 8. Dobřínsko Liga + PSO Hřiště 10:00 Novák Horní Kounice PSO Hřiště 10:00 Lefler Monašice PS SDH Hřiště 13:00 Herman Slatina PSO Hřiště 13:00 Vystrčil Hnanice PSO Hřiště 10:00 Pavelka Výrovice - Pohár Perspekty Hasičské hřiště 10:00 Vlček LIGA Černín PSO Hasičské hřiště 13:00 Ing. Biegler Hostěradice - Putovní pohár Hřiště M+Ž 19:00 Procházka ČERVENEC 16. Jevišovice Liga + PS SDH Hřiště 10:00 Klouda Pavlice noční PSO Hřiště 19:00 Jelínek Božice Liga + PS SDH Závodní dráha 10:00 Szabo Rakšice PSM Hřiště 13:00 Veselý Výrovice PSO Hasičské hřiště 13:00 Vlček Vedrovice Liga + PSO Hřiště 10:00 Šedrla SRPEN 22. Jamolice noční PSO Hřiště 20:00 Matějka Loděnice Liga + PSO Hřiště 10:00 Přibyl Blížkovice PSO Žleby 10:00 Bloudíček Horní Kounice PS SDH Hřiště - noční 20:00 Lefler Hnanice Noční pohár Hřiště 20:00 Pavelka Černín Noční pohár Hasičské hřiště 21:00 Ing. Biegler Pravice Liga + PSO Závodní dráha 10:00 Bitouch Havraníky PSO Hřiště 9:30 Křivánek Výrovice Noční pohár Hasičské hřiště 20:00 Vlček Horní Dubňany - memoriál Hřiště 10:00 Jelínek Jana Maštalíře 32. Chvalovice Liga + PSO Hřiště 10:00 Vaněk Pohár ORV 33. Slup Noční Pohár Mlýn Slup 19:00 Hrbáček Slupského mlynáře 34. Dolní Dubňany - Noční PSO Hřiště 20:00 Votava ZÁŘÍ 35. Šanov - memoriál Hřiště 9:30 Ing. Zifčák Josefa Borovičky 36. Olbramovice - Noční Pohár Hřiště 20:00 Holas Okrskové soutěže 1. Kuchařovice Hřiště 09:30 Illek Vlad Lukov Areál OÚ 09:00 Žák Rost Krhovice Hřiště 10:00 Mikulík Mir

5 4. Lesná Hřiště 10:00 Tobolka Jan Starý Petřín Hřiště 10:00 Mauer Jan Korolupy U Hřiště 13:00 Málek Mich Zblovice Hřiště 10:00 Kopr Pavel Blížkovice Žleby 10:00 Souček Rud Bojanovice Louka 13:00 Klouda Jos Plenkovice Hřiště 10:00 Řeřucha Jiří Výrovice Hasičské hřiště 13:00 Balík Frant Džbánice Hřiště u OÚ 14:00 Březina Jan Újezd Hřiště 15:00 Hrůza Boh. 14. Rybníky Hřiště 10:00 Nečas Jan Horní Dubňany Hřiště 10:00 Coufal Zd Loděnice Hřiště 16:00 Přibyl Vlast Suchohrdly u Mir Hřiště 10:00 Kondler V Práče Hřiště 13:00 Šandor Mar Pravice Závodní dráha 14:00 Kressan M Hevlín Hřiště 09:00 Šandor M Liga OSH Znojmo 2013 DATUM ČAS MÍSTO SOUTĚŽ ODPOVÍDÁ KONTAKT :00 Jezeřany-Maršovice Špaček :00 Trstěnice Březina :00 Vémyslice Nečas :00 Dobřínsko Novák :00 Výrovice Vlček :00 Znojmo Husovy sady Okresní kolo v PS Kondler :00 Jevišovice Klouda :00 Božice Szabó :00 Hodonice Matoušek :00 Vedrovice Blansko Krajské kolo v PS :00 Loděnice Přibyl :00 Pravice Vitouch :00 Mladá Boleslav - republika MR v PS SH-ČMS :00 Chvalovice - ORV PORV Vaněk

6 Výročí a oslavy SDH OSH ZNOJMO DATUM SDH ČAS AKCE ZODPOVÍDÁ KONTAKT Pravice 13: výročí SDH Vitouch Plenkovice 14: výročí SDH Vocilka Řeřucha Vémyslice 13: výročí SDH Nečas Mikulovice 13:00 10: výročí SDH Stanislav Balík Blížkovice 11:00 13: výročí SDH Bloudíček Volf Slup 9: výročí SDH Hrbáček Feranec Rakšice 13: výročí SDH Kleibl Coufal Hluboké Mašůvky 10: výročí SDH Rozporka Odborná rada velitelů Odborná rada velitelů připravila začátkem roku 2013 v měsíci únoru školení a přezkoušení Vzorného Hasiče II. a III. stupně. Přezkoušení se uskutečnilo na PZ v Blížkovicích dne Účastnili se členové SDH: Miroslav, Blížkovice, Hostim a Chvalovice. V celkovém počtu 24 členů. Přezkoušení provedli vedoucí ORV pan Kondler, Bloudíček, Souček, Březina a Přibyl. Zájemci o získání odznaku odbornosti hasiče III. stupně žádáme, aby se písemně přihlásili na OSH ve Znojmě, kde obdrží potřebné informace. Příprava pro získání tohoto odznaku se provádí samostudiem příslušných směrnic, které je možno zakoupit na OSH ve Znojmě za 18,- Kč. Odborná rada velitelů dne provedla školení a přezkoušení nových rozhodčích PS v Křepicích. Průkaz rozhodčího získalo celkem 10 členů. Odborná rada mládeže V prosinci 2012 proběhla poslední akce kalendářního roku mladých hasičů. Jednalo se o 5. ročník v malé kopané Vánoční turnaj o pohár MUDr. Milana Špačka, ve sportovní hale v Hostimi. Finanční prostředky na pokrytí nákladů turnaje zajistil br. Milan Špaček a chybějící hotovost uhradil z vlastní kapsy. Patří mu velké poděkování za práci pro hasičskou mládež našeho okresu. ORM také intenzivně pracuje na získání finančních prostředků pro zakoupení jednotné motorové stříkačky. Chceme tuto stříkačku sehnat již od jarního kola. Uložena bude ve Výrovicích. Školení vedoucích mládeže a další akce mladých hasičů a jejich vedoucích proběhnou dle plánu práce, který je součástí tohoto zpravodaje. Chci popřát vedoucím mládeže hodně elánu a síly

7 v novém roce pro práci s kolektivy mladých hasičů. Je to práce náročná, často na úkor vlastní rodiny, ale věřím, že se nám vynaložené úsilí vrátí. Zasloužilí hasiči a funkcionáři okresu Znojmo Vedoucí ORM OSH Znojmo Rudolf Souček Okresní aktiv ZH a ZF, který je ustanoven na okrese Znojmo se schází pravidelně dle plánu práce, který je schválen na celý rok. Na svých jednáních projednávají návrhy ze SDH na jedno z nejvyšších svazových vyznamenání titul Zasloužilý hasič, které je udělováno za celoživotní práci v dobrovolné požární ochraně. Žádáme všechny sbory, které budou návrhy zasílat, aby dodržovaly Statut vyznamenání. Titul Zasloužilý hasič se uděluje zpravidla po 5 letech po udělení medaile ZMZ při dodržení délky členství 35 roků a dovršení 60 let věku. Návrh může dát SDH (okrsek, OSH, KSH) po vyjádření OSH uděluje titul výkonný výbor SH ČMS. Při předání titulu je člen zapsán do Pamětní knihy ZH. Výrazem titulu je medaile, diplom a klopový odznak. Titul se neuděluje opětovně. Lze jej udělit in memoriam. Titul Zasloužilý hasič je slavnostně předán v HC Přibyslav. Každoročně se uskuteční setkání ZH a ZF, které je poděkování za práci, kterou ještě konají anebo již vykonali pro naše Sdružení v okrese Znojmo. V roce 2012 se toto setkání konalo dne v městysu Blížkovice. Naše poděkování patří městysu Blížkovice a místním hasičům, kteří připravili toto setkání. V letošním roce bude setkání ZH a ZF uskutečněno dne v 9:00 hodin v restauraci p. Baráka Dobšicích. OZDRAVNÝ POBYT PRO ZH ZF V ROCE Rada ZH Jihomoravského kraje umožňuje nositelům titulu ZH a jejich rodinným příslušníkům ozdravný pobyt (rekreaci). V letošním roce se uskuteční ozdravný pobyt v jednom turnusu a to ve středisku, Ústřední hasičské školy v Jánských Koupelích v termínu od do (srpen). Náklady na pobyt činí 1.800,- Kč. V ceně je započítána doprava autobusem z Olomouce do Jánských Koupelí a zpět, pobyt a jednodenní zájezd. Dopravu do Olomouce si hradí každý sám. Termín podání závazných přihlášek je stanoven do 15. července V letošním roce se naší rekreace nezúčastní ZH okresu Žďár nad Sázavou a je nutné zajistit plný počet tj. 45 osob, na tomto je postavena ekonomika pobytu, v případě menšího počtu by ozdravný pobyt byl dražší. Je možné na ozdravný pobyt v případě neobsazení nabídnout i zasloužilým funkcionářům. Nezaplacené členské příspěvky mají SDH: Načeratice, Mašovice, Podmolí, Bezkov, Havraníky, Štítary, Uherčice, Korolupy, Lubnice, Oslnovice, Bítov, Vysočany, Hostim, Grešlové Mýto, Tvořihráz, Žerotice, Rokotná, Dobřínsko, Rešice, Miroslavské Knínice, Valtrovice, Křidlůvky a Strachotice. Informace HZS Jm. kraje ÚO Znojmo: VYPALOVÁNÍ POROSTŮ, PÁLENÍ KLESTÍ - hlášení o pálení Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Toto ukládá zákon o požární ochraně. Pokud jsou ale stanovena opatření proti vzniku a šíření požáru a po oznámení

8 územně příslušnému HZS kraje (pro naše okolí to znamená HZS Jihomoravského kraje) lze provést spalování hořlavých látek (klestí, dřevěných zbytků, stařiny, slámy na poli, plevel, suchý rákos ) na volném prostranství. Hlášení o pálení mohou právnické osoby a podnikající fyzické osoby provést vyplněním jednoduchého formuláře, který je zveřejněn na internetových stránkách nebo nahlásit telefonicky na linku Obdoba platí i pro fyzické osoby, nesmí také provádět vypalování porostů. Fyzické osoby povinnost oznamovat HZS sice nemají, ale pokud se rozhodnou pálit větší množství klestí a dřevěných zbytků doporučujeme, obdobně jako právnické osoby, oznámit pálení na výše uvedené internetové adrese nebo telefonní lince. Při pálení je nezbytné dodržovat určité zásady požární bezpečnosti. Je zakázáno rozdělávat oheň při silném větru, v období sucha, v blízkosti hořlavých předmětů, obytných budov nebo v blízkosti lesa (minimální vzdálenost ohniště od lesa je padesát metrů). Je lépe pálit po částech pod dozorem osoby starší 18 let, na místě pálení musí být k dispozici hasební prostředky v množství přiměřeném rozsahu pálení (voda, písek, lopaty, ), izolovat určené místo k pálení odstraněním veškerého hořlavého materiálu v šířce pruhu nejméně 1 m až na minerální půdu, nepřetržitě střežit oheň osobou starší 18 let, opustit ohniště až po úplném vychladnutí ohně, jeho zalití vodou nebo zasypání zeminou. Košt sv. Floriána Hasičský záchranný sbor Jm. kraje se obrací na všechny členy sdružení dobrovolných hasičů a přátel hasičů znojemského regionu o pomoc při zajišťování vzorků vín na celostátní akci Košt sv. Floriána 2013, který se uskuteční v Brně dne 15. května 2013 v 14:00 hod v hotelu Continental. Podmínky pro vystavovatele: Vína mohou na Koštu vystavovat příslušníci HZS, členové SDH, složek IZS, občanských sdružení působících na úseku požární ochrany a jejich přátelé. Jako jeden vzorek jsou stanoveny tři plné láhve o obsahu 0,75 l. Každý vystavovatel, jehož vzorky budou oceněny zlatou medailí, obdrží diplom. Nejlépe hodnocené vzorky vín budou odměněny věcnou cenou. Za každé dva vystavené vzorky vystavovatel obdrží pamětní skleničku. Svoz vzorků vín proběhne do 30. dubna 2013 v budově HZS Jm. kraje ÚO Znojmo, Pražská 83. (kontakt mob Radek Chromý). Degustace bude dne 7. května 2013 v 16,00 hodin v hotelu CONTINENTAL.

9 Plánované akce leden únor březen duben květen červen červec Srpen září říjen listopad prosinec Shromáždění představitelů sborů 10,17, Výkonný výbor Porada starostů okrsků Kontrolní a revizní rada Rada velitelů výjezdní Rada mládeže 13 výjezdní Rada prevence Štáb soutěže 14 Soutěže/okrskové do 26 /obvodové do 3 /okresní /pohár ORV Vyhodnocení hry plamen ZHV mládeže 18 Výrovice 29 Znojmo 31 Chvalovice Vratěnín Velitelé okrsků Školení roz. mládeže Školení roz. dospělých Krajské kolo M+Ž v PS Krajské kolo D v PS MR v PS SH ČMS Krajské kolo MH - Plamen Školení ved. mládeže Okresní kolo dorostu 9,10 Hostim 26 Výrovice 16 Přísnotice 8 Slavkov 3 Blansko Ml. Boleslav

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno. Zápis

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno. Zápis Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno Zápis Ze shromáždění představitelů sborů, které se konalo dne 15. 11. 2013 v zasedací místnosti na KŘ

Více

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014 SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS - OKRESU PÍSEK ZPRAVODAJ Pobočka : Lannova 63, 370 01, České Budějovice Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek ***********************************************************************************

Více

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Soubor předpisů SH ČMS - 1/17-201107 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Schváleno VV SH ČMS dne 162. 610. 2011 07 s okamžitou s účinností od

Více

Váţené hasičky, váţení hasiči!

Váţené hasičky, váţení hasiči! Váţené hasičky, váţení hasiči! Scházíme se na pravidelném Shromáţdění představitelů sborů, tentokrát v obci Dobříč. Máme za sebou nelehké období jak v hasičské práci, tak i v našich osobních a pracovních

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Soubor předpisů SH ČMS I/5 2015

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Soubor předpisů SH ČMS I/5 2015 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Soubor předpisů SH ČMS I/5 2015 V souladu s ustanovením čl. 100 odst. 1 písm. a) a článku 101 stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS ) vydává výkonný výbor SH ČMS

Více

O R G A N I Z A Č N Í

O R G A N I Z A Č N Í Soubor předpisů SH ČMS I / 5-2006 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s ustanovením čl. 97 Stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) vydává výkonný výbor SH ČMS tento Organizační

Více

Právní předpisy a předpisy SH ČMS

Právní předpisy a předpisy SH ČMS Právní předpisy a předpisy SH ČMS -zákon o PO a související předpisy -stanovy SH ČMS, statut vyznamenání, stejnokrojový předpis 1. Fyzická osoba je mimo jiné povinna ze zákona o PO č.133/1985 Sb.ve znění

Více

Zápis č. 4/2015. z jednání výkonného výboru OSH Svitavy, konaného dne 15.7.2015 ve Svitavách

Zápis č. 4/2015. z jednání výkonného výboru OSH Svitavy, konaného dne 15.7.2015 ve Svitavách 1 Zápis č. 4/2015 z jednání výkonného výboru OSH Svitavy, konaného dne 15.7.2015 ve Svitavách Přítomni: br. Jan Soural, br. Josef Bidmon, br. Ing. Bc. Miroslav Vacek, br. Tomáš Hořínek s. Hana Flídrová,

Více

Z Á P I S z jednání VV Krajského sdružení hasičů Plzeňského kraje, konaného dne 25. února 2014 v hasičské zbrojnici v Tachově

Z Á P I S z jednání VV Krajského sdružení hasičů Plzeňského kraje, konaného dne 25. února 2014 v hasičské zbrojnici v Tachově Z Á P I S z jednání VV Krajského sdružení hasičů Plzeňského kraje, konaného dne 25. února 2014 v hasičské zbrojnici v Tachově Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: p. Veith, p. Malina, p. Jíra, p.

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Svaz potápěčů České republiky Vydání 2015/01 Obsah SOUTĚŽNÍ ŘÁD 1. Základní ustanovení... 4 2. Organizace soutěží ve sportovním potápění... 4 3. Plánování soutěží...

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009

Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009 Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009 Prodloužená... Výročí bitvy Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce Informace 4 Další informace 4 203. výročí bitvy u Slavkova 4 Poděkování 5 Kulatá

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA

ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA za rok 2008 Obsah: I. Zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2008... 5 1. Úvod... 7 2. Hlavní údaje o HZS kraje Vysočina... 8 2.1 Hasičský

Více

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008 V y c h á z í č t v r t l e t n ě B ř e z e n 2008 www.hrusovanyubrna.cz zpravodaj.me.cz Obsah Slovo starosty Obecní úřad Obecní úřad 3 Slovo starosty Strategický plán. Bezpečnost v obci. Čistota v obci

Více

Kongres navrhuje tři pracovní postupy:

Kongres navrhuje tři pracovní postupy: ČÍSLO 3/2005 V Ě S T N Í K ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU 1. Vážení a milí přátelé, ještě neuplynul ani rok od mého zvolení do této funkce a není proto čas na nějaké bilancování. Přesto bych Vás ale rád

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011 HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011 Vážení spoluobčané, sešel se rok s rokem a opět tu máte Vaše noviny. Přinášejí Vám pohled do života naší obce v minulém roce, řadu informací o Vašich právech a povinnostech

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Dobrovolní hasiči

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Dobrovolní hasiči Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Dobrovolní hasiči Jméno a příjmení: Martina Nováková Třída: 9.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Ilona Sedláčková Datum odevzdání: 31.

Více

Únanovské novinky. Slovo starosty. 1/2013 Únanovské novinky

Únanovské novinky. Slovo starosty. 1/2013 Únanovské novinky Únanovské novinky Čtvrtletník obce Únanov 1/2013 Březen Slovo starosty V letošním roce se zaměříme na zpracování rozvojových dokumentů, které naznačí další směr rozvoje naší obce. Nejdůležitější z těchto

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Řády ČBF. platné od 1. května 2004

Řády ČBF. platné od 1. května 2004 Řády ČBF platné od 1. května 2004 Obsah Stanovy České basketbalové federace 5 Soutěžní řád basketbalu 15 Směrnice o startu zahraničních hráčů 43 A. Start zahraničních hráčů v družstvech oddílů a klubů

Více

ZPRAVODAJ. Zpravodaj č. 92 vyšel 21. 2. 2008

ZPRAVODAJ. Zpravodaj č. 92 vyšel 21. 2. 2008 ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 92 vyšel 21. 2. 2008 ZASTUPITELSTVO OBCE 7. zasedání zastupitelstva obce se konalo 12. prosince 2007. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení z 6. zasedání ZO,

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

Práce s mládeţí ve Sboru dobrovolných hasičů

Práce s mládeţí ve Sboru dobrovolných hasičů Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky Diplomová práce Práce s mládeţí ve Sboru dobrovolných hasičů Vedoucí práce: PaedDr. Petr Bauman Autor práce: Petra Tomášková

Více

SDH Oucmanice Oucmanice 16 562 01 Ústí nad Orlicí +420 606 241 289 sdh.oucmanice@tiscali.cz. Výborová schůze SDH Oucmanice 10/2014

SDH Oucmanice Oucmanice 16 562 01 Ústí nad Orlicí +420 606 241 289 sdh.oucmanice@tiscali.cz. Výborová schůze SDH Oucmanice 10/2014 SDH Oucmanice Oucmanice 16 562 01 Ústí nad Orlicí +420 606 241 289 sdh.oucmanice@tiscali.cz IČO: 0061238139 DIČ: 274-61238139 Výborová schůze SDH Oucmanice 10/2014 konaná dne 31. října 2014 od 18:30 hodin

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 2

ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 2 ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 1 ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 2 ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 3 Českomoravský fotbalový svaz o.s. ROZPIS

Více

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015 ČÍSLO 2/201 4 ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU Hotel Černigov Sněm Českého zahrádkářského svazu Ve dnech 28. 29. listopadu se uskuteční první sněm ČZS. Sněm se bude s ohledem na vyšší počet účastníků

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK HASIČSKÝ SILVESTR. Městský zpravodaj. Lužické ozvěny ekofilmu Městské kino Nový Bor str. 14

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK HASIČSKÝ SILVESTR. Městský zpravodaj. Lužické ozvěny ekofilmu Městské kino Nový Bor str. 14 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2008 cena: 9,-- Kč ADVENTNÍ KONCERTY V NOVÉM BORU str. 2, 15 Když přichází Vánoc čas otevřete svá srdce široce ať štestí pozná každý z Vás přeji Vám krásné

Více