Březen Vážení čtenáři,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Březen 2013. Vážení čtenáři,"

Transkript

1 Březen 2013 Interní zprávy pro hasičské sbory a funkcionáře pracující na úseku požární ochrany. HASIČSKÝ ZPRAVODAJ Vydává okresní sdružení hasičů ČMS ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, územním odborem Znojmo. Vážení čtenáři, přichází k Vám další vydání hasičského zpravodaje, kde Vás budeme informovat o práci odborných rad a činnosti výkonného výboru OSH a jednání výkonného výboru sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Přibyslavi. Starosta SH ČMS informoval o využití hasičského tisku, kde uvedl, že tento je málo využíván funkcionáři i samotnými členy sdružení. Konstatoval, že pouze 3 KSH a 32 okresních sdružení odebírají ALAM REVUE. U hasičských novin je větší odběr. Hasičský tisk by měl být více využíván jak členy SDH, tak funkcionáři při své práci. Dále při jednání vznikla rozsáhlá diskuze, kdy byl přizván generální ředitel HVP, a.s. Ing. Kubeš, který přítomným členům VV SH ČMS stručně objasnil nabídky HVP, a.s. u povinného ručení a plány pojišťovny na rok Dalším bodem jednání bylo projednání některých návrhů na vyznamenání s ohledem na Statut vyznamenání, kde bylo konstatováno, že některé návrhy jsou neadekvátní a je mnoho výjimek, které nejsou opodstatněné. Členové VV SH ČMS upozorňují jak SDH tak i jednotlivá OSH a KSH na dodržování Statutu vyznamenání. Starosta KSH JMK p. Gargula informoval, že KSH JMK bude v roce 2014 pořadatelem MČR PLAMEN, které se bude konat v Brně. Začínají probíhat jednání jak na KÚ JMK tak o místě kde se MČR uskuteční. Na jednání VV bylo schváleno nové pojištění pro naše členy, které platí od a s tímto pojištěním by měli být seznámeni všichni členové sdružení. Z každého jednání výkonného výboru okresního sdružení hasičů ve Znojmě jsou prováděny zápisy a uloženy na stránky OSH. Vyhodnocení VVH SDH a OHS okrsků: Okres Znojmo má celkem evidováno 142 SDH. VVH se uskutečnily dle zaslaných hlášení od 125 SDH. I když některé hlášení přišlo později, velká většina byla vrácena. Jednání VVH se účastnilo celkem 2760 řádných členů, 189 hostů, 121 zástupců obcí, 72 zástupců OSH, SH ČMS, 395 omluveno řádných členů. V současné době se zpracovává stav členské základny jednotlivých okrsků, abychom měli přehled, jaký je úbytek členů. Na jednání VV bylo navrženo aby SDH, která nepracují, byla po projednání na Shromáždění představitelů SDH zrušena po projednání s obcemi. Jedná se o tyto SDH,které již několik roků nevyvíjí žádnou činnost: Žerůtky, Prosiměřice, Kadov, Damnice, Podhradí n/dyjí, Stálky. V současné době dochází k obnovení činnosti SDH Načeratice, která má nyní 9 členů. Dovolte, poděkoval touto cestou všem starostům sborů, funkcionářům i členům ve SDH za jejich odpovědný přístup, který věnovali při přípravě a průběhu VVH. Děkuji našim členkám i mladým hasičům, kteří se účastnili výroční schůze. Připomínky z jednání VVH : SDH Lančov Špatné vyplňování kolonek při psaní aktivity SDH. Určitě to odradí členy alespoň dle připomínek. Toto mohou dělat v Praze. Ti tam členství nedělají asi vůbec nic. SDH Blížkovice příliš drahé vyznamenání pro členy Sdružení. SDH Vevčice nezvyšovat příspěvky od členů Sdružení SDH Výrovice vzhledem k tomu, že se jedná o dobrovolnou činnost, proč jsou účtovány takové peníze za vyznamenání. Popřípadě snížit ceny na režijní nebo alespoň distribuční náklady. SDH Mikulovice Proč je účtována poměrně vysoká částka za vyznamenání, když hasiči dělají svoji činnost zdarma. SDH Morašice připomínka k dotacím a rozdělování. Dotace jsou určeny na něco co už SDH mají a nemohou si pořídit, co samy potřebují. SDH Rokytná sjednotit písemnou formu ukončení členství dle čl. 23 odst.1a Stanov.

2 VV OSH projednal na svém jednání dne připomínky z jednání VVH ve SDH a bylo rozhodnuto, že není nutné odpovědět písemnou formou, ale bude odpovězeno na jednání Shromáždění představitelů SDH po obvodech. OKRSKOVÉ HODNOTÍCÍ SCHŮZE: Po ukončení výročních valných hromadách následovali okrskové hodnotící schůze, které zhodnotily činnost jednotlivých okrsků za uplynulý rok 2012, a stanovili úkoly na rok Jednání se účastnili za výkonný výbor OSH delegovaní členové VV OSH a další pozvaní hosté. Okres Znojmo má celkem 20 okrsků a lze konstatovat, že OHS se uskutečnily ve všech okrscích. Na jednání OHS se účastnili členové ze 112 sborů. Přítomno 335 členů, 30 hostů, 28 zástupců obcí, 17 zástupců OSH.V diskuzi vystoupilo 72 delegátů SDH, 26 zástupců obcí a 18 zástupců OSH. Dovolte, abych jménem výkonného výboru okresního sdružení hasičů poděkoval všem starostům, velitelům a funkcionářům okrsků za přípravu a zabezpečení okrskových hodnotících schůzí ve stanoveném termínu. Dle členů VV OSH, kteří byli delegováni a účastnili se jednání okrskových schůzí, měli tyto velmi dobrou úroveň. Organizační zabezpečení 1. kola soutěže v požárním sportu v roce 2013 PROVEDENÍ SOUTĚŽÍ: 1. kola soutěže v požárním sportu proběhnou dle platných Směrnic hasičských soutěží (SHS) schválených VV SH ČMS dne s účinností od termín ukončení do za provedení 1. kola zodpovídá velitel okrsku a velitel pořádajícího SDH upozorňujeme velitele okrsků na nové přihlášky do soutěží v požárním sportu ÚČAST: soutěže se zúčastní družstva dorostu, dorostenek, mužů a žen žádný soutěžící na jedné soutěži nesmí startovat více jak v jednom družstvu na nástup a vyhodnocení soutěže nastoupí všechny zúčastněná družstva v minimálním počtu 5 členů. V případě, že družstvo nenastoupí na vyhodnocení, bude jeho výsledek anulován. ORGANIZACE: každý člen soutěžního družstva musí mít platný členský průkaz člena SDH s vyznačením zaplacení členského příspěvku na rok 2013 vítězné družstvo postoupí do obvodového kola rozdělení okrskových družstev do obvodů a termíny obvodových kol jsou uvedeny v kalendáři soutěží, který je součástí tohoto zpravodaje DOPORUČENÉ DISCIPLÍNY PRO I. KOLO SOUTĚŽE požární útok dle platných směrnic a nových doplňků požárního sportu štafeta 4x100 m dle platných směrnic a nových doplňků

3 soutěž jednotlivců 100 m s překážkami dle platných směrnic a nových doplňků MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ I. KOL SOUTĚŽE každé družstvo soutěží s vlastním nářadím, které odpovídá předpisům ČSN a směrnicím diplomy a ceny zabezpečuje organizátor z vlastních prostředků po ukončení soutěže musí okrskový velitel zabezpečit doručení výsledkové listiny na OSH Znojmo do 5 dnů! Pokud se tak nestane, budou z nesplnění povinnosti vyvozeny důsledky! Postupové soutěže jsou pojištěny u HVP a.s. Kalendář soutěží muži ženy MH kola v požárním sportu do postup : - z každého okrsku vítězné družstvo mužů - z každého okrsku družstvo žen zúčastněné v 1. kole soutěže v PS - obvodová kola do Obvodová kola: OBVOD OKRSEK TERMÍN SDH HOD. ODPOVÍDÁ ZA ORV 1. 1, 3, 9, 10, 11, Výrovice 13:00 Klouda, Vaněk, Perlička 2. 12, 14, 15, Trstěnice 10:00 Březina, Přibyl 3. 17, 18, 19, Trstěnice 10:00 Kondler, Hrbáček 4. 2, 4, 5, 6, 7, Vratěnín 10:00 Bloudíček, Málek postup do okresního kola v požárním sportu: - z každého obvodu 3 vítězná družstva žen + vítěz OK roku 2012, pokud se zúčastnil postupových kol pro příslušný ročník - z každého obvodu 3 vítězná družstva mužů + vítěz OK roku 2012, pokud se zúčastnil postupových kol pro příslušný ročník Okresní kolo v požárním sportu pro rok 2013 se uskuteční dne 29. června 2013 ve Znojmě Husových sadech se zahájením v 08,00 hodin. Otevřené soutěže v požárním sportu v roce 2013 SDH DATUM MÍSTO HODINA ODPOVÍDÁ KONTAKT KVĚTEN 1. Šatov PS SDH U bunkru 9:30 Ženčuch Skalice PÚ U rybníka 13:00 Macků Lesonice PSO Hřiště 11:00 Vávra

4 4. Jezeřany-Maršovice PSO Hřiště+Liga 10:00 Špaček ČERVEN 5. Rozkoš PSO Louka 13:00 Plíšek Trstěnice Liga + PSO Hřiště 10:00 Březina Vémyslice Liga + PSO U koupaliště 10:00 8. Dobřínsko Liga + PSO Hřiště 10:00 Novák Horní Kounice PSO Hřiště 10:00 Lefler Monašice PS SDH Hřiště 13:00 Herman Slatina PSO Hřiště 13:00 Vystrčil Hnanice PSO Hřiště 10:00 Pavelka Výrovice - Pohár Perspekty Hasičské hřiště 10:00 Vlček LIGA Černín PSO Hasičské hřiště 13:00 Ing. Biegler Hostěradice - Putovní pohár Hřiště M+Ž 19:00 Procházka ČERVENEC 16. Jevišovice Liga + PS SDH Hřiště 10:00 Klouda Pavlice noční PSO Hřiště 19:00 Jelínek Božice Liga + PS SDH Závodní dráha 10:00 Szabo Rakšice PSM Hřiště 13:00 Veselý Výrovice PSO Hasičské hřiště 13:00 Vlček Vedrovice Liga + PSO Hřiště 10:00 Šedrla SRPEN 22. Jamolice noční PSO Hřiště 20:00 Matějka Loděnice Liga + PSO Hřiště 10:00 Přibyl Blížkovice PSO Žleby 10:00 Bloudíček Horní Kounice PS SDH Hřiště - noční 20:00 Lefler Hnanice Noční pohár Hřiště 20:00 Pavelka Černín Noční pohár Hasičské hřiště 21:00 Ing. Biegler Pravice Liga + PSO Závodní dráha 10:00 Bitouch Havraníky PSO Hřiště 9:30 Křivánek Výrovice Noční pohár Hasičské hřiště 20:00 Vlček Horní Dubňany - memoriál Hřiště 10:00 Jelínek Jana Maštalíře 32. Chvalovice Liga + PSO Hřiště 10:00 Vaněk Pohár ORV 33. Slup Noční Pohár Mlýn Slup 19:00 Hrbáček Slupského mlynáře 34. Dolní Dubňany - Noční PSO Hřiště 20:00 Votava ZÁŘÍ 35. Šanov - memoriál Hřiště 9:30 Ing. Zifčák Josefa Borovičky 36. Olbramovice - Noční Pohár Hřiště 20:00 Holas Okrskové soutěže 1. Kuchařovice Hřiště 09:30 Illek Vlad Lukov Areál OÚ 09:00 Žák Rost Krhovice Hřiště 10:00 Mikulík Mir

5 4. Lesná Hřiště 10:00 Tobolka Jan Starý Petřín Hřiště 10:00 Mauer Jan Korolupy U Hřiště 13:00 Málek Mich Zblovice Hřiště 10:00 Kopr Pavel Blížkovice Žleby 10:00 Souček Rud Bojanovice Louka 13:00 Klouda Jos Plenkovice Hřiště 10:00 Řeřucha Jiří Výrovice Hasičské hřiště 13:00 Balík Frant Džbánice Hřiště u OÚ 14:00 Březina Jan Újezd Hřiště 15:00 Hrůza Boh. 14. Rybníky Hřiště 10:00 Nečas Jan Horní Dubňany Hřiště 10:00 Coufal Zd Loděnice Hřiště 16:00 Přibyl Vlast Suchohrdly u Mir Hřiště 10:00 Kondler V Práče Hřiště 13:00 Šandor Mar Pravice Závodní dráha 14:00 Kressan M Hevlín Hřiště 09:00 Šandor M Liga OSH Znojmo 2013 DATUM ČAS MÍSTO SOUTĚŽ ODPOVÍDÁ KONTAKT :00 Jezeřany-Maršovice Špaček :00 Trstěnice Březina :00 Vémyslice Nečas :00 Dobřínsko Novák :00 Výrovice Vlček :00 Znojmo Husovy sady Okresní kolo v PS Kondler :00 Jevišovice Klouda :00 Božice Szabó :00 Hodonice Matoušek :00 Vedrovice Blansko Krajské kolo v PS :00 Loděnice Přibyl :00 Pravice Vitouch :00 Mladá Boleslav - republika MR v PS SH-ČMS :00 Chvalovice - ORV PORV Vaněk

6 Výročí a oslavy SDH OSH ZNOJMO DATUM SDH ČAS AKCE ZODPOVÍDÁ KONTAKT Pravice 13: výročí SDH Vitouch Plenkovice 14: výročí SDH Vocilka Řeřucha Vémyslice 13: výročí SDH Nečas Mikulovice 13:00 10: výročí SDH Stanislav Balík Blížkovice 11:00 13: výročí SDH Bloudíček Volf Slup 9: výročí SDH Hrbáček Feranec Rakšice 13: výročí SDH Kleibl Coufal Hluboké Mašůvky 10: výročí SDH Rozporka Odborná rada velitelů Odborná rada velitelů připravila začátkem roku 2013 v měsíci únoru školení a přezkoušení Vzorného Hasiče II. a III. stupně. Přezkoušení se uskutečnilo na PZ v Blížkovicích dne Účastnili se členové SDH: Miroslav, Blížkovice, Hostim a Chvalovice. V celkovém počtu 24 členů. Přezkoušení provedli vedoucí ORV pan Kondler, Bloudíček, Souček, Březina a Přibyl. Zájemci o získání odznaku odbornosti hasiče III. stupně žádáme, aby se písemně přihlásili na OSH ve Znojmě, kde obdrží potřebné informace. Příprava pro získání tohoto odznaku se provádí samostudiem příslušných směrnic, které je možno zakoupit na OSH ve Znojmě za 18,- Kč. Odborná rada velitelů dne provedla školení a přezkoušení nových rozhodčích PS v Křepicích. Průkaz rozhodčího získalo celkem 10 členů. Odborná rada mládeže V prosinci 2012 proběhla poslední akce kalendářního roku mladých hasičů. Jednalo se o 5. ročník v malé kopané Vánoční turnaj o pohár MUDr. Milana Špačka, ve sportovní hale v Hostimi. Finanční prostředky na pokrytí nákladů turnaje zajistil br. Milan Špaček a chybějící hotovost uhradil z vlastní kapsy. Patří mu velké poděkování za práci pro hasičskou mládež našeho okresu. ORM také intenzivně pracuje na získání finančních prostředků pro zakoupení jednotné motorové stříkačky. Chceme tuto stříkačku sehnat již od jarního kola. Uložena bude ve Výrovicích. Školení vedoucích mládeže a další akce mladých hasičů a jejich vedoucích proběhnou dle plánu práce, který je součástí tohoto zpravodaje. Chci popřát vedoucím mládeže hodně elánu a síly

7 v novém roce pro práci s kolektivy mladých hasičů. Je to práce náročná, často na úkor vlastní rodiny, ale věřím, že se nám vynaložené úsilí vrátí. Zasloužilí hasiči a funkcionáři okresu Znojmo Vedoucí ORM OSH Znojmo Rudolf Souček Okresní aktiv ZH a ZF, který je ustanoven na okrese Znojmo se schází pravidelně dle plánu práce, který je schválen na celý rok. Na svých jednáních projednávají návrhy ze SDH na jedno z nejvyšších svazových vyznamenání titul Zasloužilý hasič, které je udělováno za celoživotní práci v dobrovolné požární ochraně. Žádáme všechny sbory, které budou návrhy zasílat, aby dodržovaly Statut vyznamenání. Titul Zasloužilý hasič se uděluje zpravidla po 5 letech po udělení medaile ZMZ při dodržení délky členství 35 roků a dovršení 60 let věku. Návrh může dát SDH (okrsek, OSH, KSH) po vyjádření OSH uděluje titul výkonný výbor SH ČMS. Při předání titulu je člen zapsán do Pamětní knihy ZH. Výrazem titulu je medaile, diplom a klopový odznak. Titul se neuděluje opětovně. Lze jej udělit in memoriam. Titul Zasloužilý hasič je slavnostně předán v HC Přibyslav. Každoročně se uskuteční setkání ZH a ZF, které je poděkování za práci, kterou ještě konají anebo již vykonali pro naše Sdružení v okrese Znojmo. V roce 2012 se toto setkání konalo dne v městysu Blížkovice. Naše poděkování patří městysu Blížkovice a místním hasičům, kteří připravili toto setkání. V letošním roce bude setkání ZH a ZF uskutečněno dne v 9:00 hodin v restauraci p. Baráka Dobšicích. OZDRAVNÝ POBYT PRO ZH ZF V ROCE Rada ZH Jihomoravského kraje umožňuje nositelům titulu ZH a jejich rodinným příslušníkům ozdravný pobyt (rekreaci). V letošním roce se uskuteční ozdravný pobyt v jednom turnusu a to ve středisku, Ústřední hasičské školy v Jánských Koupelích v termínu od do (srpen). Náklady na pobyt činí 1.800,- Kč. V ceně je započítána doprava autobusem z Olomouce do Jánských Koupelí a zpět, pobyt a jednodenní zájezd. Dopravu do Olomouce si hradí každý sám. Termín podání závazných přihlášek je stanoven do 15. července V letošním roce se naší rekreace nezúčastní ZH okresu Žďár nad Sázavou a je nutné zajistit plný počet tj. 45 osob, na tomto je postavena ekonomika pobytu, v případě menšího počtu by ozdravný pobyt byl dražší. Je možné na ozdravný pobyt v případě neobsazení nabídnout i zasloužilým funkcionářům. Nezaplacené členské příspěvky mají SDH: Načeratice, Mašovice, Podmolí, Bezkov, Havraníky, Štítary, Uherčice, Korolupy, Lubnice, Oslnovice, Bítov, Vysočany, Hostim, Grešlové Mýto, Tvořihráz, Žerotice, Rokotná, Dobřínsko, Rešice, Miroslavské Knínice, Valtrovice, Křidlůvky a Strachotice. Informace HZS Jm. kraje ÚO Znojmo: VYPALOVÁNÍ POROSTŮ, PÁLENÍ KLESTÍ - hlášení o pálení Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Toto ukládá zákon o požární ochraně. Pokud jsou ale stanovena opatření proti vzniku a šíření požáru a po oznámení

8 územně příslušnému HZS kraje (pro naše okolí to znamená HZS Jihomoravského kraje) lze provést spalování hořlavých látek (klestí, dřevěných zbytků, stařiny, slámy na poli, plevel, suchý rákos ) na volném prostranství. Hlášení o pálení mohou právnické osoby a podnikající fyzické osoby provést vyplněním jednoduchého formuláře, který je zveřejněn na internetových stránkách nebo nahlásit telefonicky na linku Obdoba platí i pro fyzické osoby, nesmí také provádět vypalování porostů. Fyzické osoby povinnost oznamovat HZS sice nemají, ale pokud se rozhodnou pálit větší množství klestí a dřevěných zbytků doporučujeme, obdobně jako právnické osoby, oznámit pálení na výše uvedené internetové adrese nebo telefonní lince. Při pálení je nezbytné dodržovat určité zásady požární bezpečnosti. Je zakázáno rozdělávat oheň při silném větru, v období sucha, v blízkosti hořlavých předmětů, obytných budov nebo v blízkosti lesa (minimální vzdálenost ohniště od lesa je padesát metrů). Je lépe pálit po částech pod dozorem osoby starší 18 let, na místě pálení musí být k dispozici hasební prostředky v množství přiměřeném rozsahu pálení (voda, písek, lopaty, ), izolovat určené místo k pálení odstraněním veškerého hořlavého materiálu v šířce pruhu nejméně 1 m až na minerální půdu, nepřetržitě střežit oheň osobou starší 18 let, opustit ohniště až po úplném vychladnutí ohně, jeho zalití vodou nebo zasypání zeminou. Košt sv. Floriána Hasičský záchranný sbor Jm. kraje se obrací na všechny členy sdružení dobrovolných hasičů a přátel hasičů znojemského regionu o pomoc při zajišťování vzorků vín na celostátní akci Košt sv. Floriána 2013, který se uskuteční v Brně dne 15. května 2013 v 14:00 hod v hotelu Continental. Podmínky pro vystavovatele: Vína mohou na Koštu vystavovat příslušníci HZS, členové SDH, složek IZS, občanských sdružení působících na úseku požární ochrany a jejich přátelé. Jako jeden vzorek jsou stanoveny tři plné láhve o obsahu 0,75 l. Každý vystavovatel, jehož vzorky budou oceněny zlatou medailí, obdrží diplom. Nejlépe hodnocené vzorky vín budou odměněny věcnou cenou. Za každé dva vystavené vzorky vystavovatel obdrží pamětní skleničku. Svoz vzorků vín proběhne do 30. dubna 2013 v budově HZS Jm. kraje ÚO Znojmo, Pražská 83. (kontakt mob Radek Chromý). Degustace bude dne 7. května 2013 v 16,00 hodin v hotelu CONTINENTAL.

9 Plánované akce leden únor březen duben květen červen červec Srpen září říjen listopad prosinec Shromáždění představitelů sborů 10,17, Výkonný výbor Porada starostů okrsků Kontrolní a revizní rada Rada velitelů výjezdní Rada mládeže 13 výjezdní Rada prevence Štáb soutěže 14 Soutěže/okrskové do 26 /obvodové do 3 /okresní /pohár ORV Vyhodnocení hry plamen ZHV mládeže 18 Výrovice 29 Znojmo 31 Chvalovice Vratěnín Velitelé okrsků Školení roz. mládeže Školení roz. dospělých Krajské kolo M+Ž v PS Krajské kolo D v PS MR v PS SH ČMS Krajské kolo MH - Plamen Školení ved. mládeže Okresní kolo dorostu 9,10 Hostim 26 Výrovice 16 Přísnotice 8 Slavkov 3 Blansko Ml. Boleslav

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů zpracoval Michal Bílek Jak můžete ocenit své členy - Řídíme se Statutem čestných vyznamenání a titulů SH ČMS, který byl schválen shromážděním starostů

Více

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS Soubor předpisů SH ČMS I/3-2006 STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS I. Řádní členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v souladu se Stanovami sdružení, zákonnými předpisy a potřebami občanů,

Více

Zpravodaj ORM č. 1/ 2013

Zpravodaj ORM č. 1/ 2013 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Tel. 724 874 049, e-mail: osh.novyjicin@c-mail.cz Nový Jičín dne 20.února 2013 Zpravodaj ORM č. 1/ 2013 Všem: vedoucím kolektivů MH, vedoucím

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Právní předpisy a předpisy SH ČMS

Právní předpisy a předpisy SH ČMS Právní předpisy a předpisy SH ČMS -zákon o PO a související předpisy -stanovy SH ČMS, statut vyznamenání, stejnokrojový předpis 1. Fyzická osoba je mimo jiné povinna ze zákona o PO č.133/1985 Sb.ve znění

Více

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2008 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008 KONANÁ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE RNDr. Jana Zahradníka Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska KSH Jihočeského

Více

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2013

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2013 spolu s Okresním sdružením hasičů Zlín pod záštitou hejtmana Zlínského kraje a města Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 0 Organizátor soutěže : Termín konání soutěže : Místo konání : OSH

Více

Zpráva o činnosti okresního sdružení hasičů Vyškov za uplynulé období

Zpráva o činnosti okresního sdružení hasičů Vyškov za uplynulé období Zpráva o činnosti okresního sdružení hasičů Vyškov za uplynulé období Dovolte mi seznámit vás s činnosti okresního sdružení hasičů za uplynulé období od okresního shromáždění delegátů Sborů dobrovolných

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy

Více

Organizační zabezpečení

Organizační zabezpečení Č.j. OSH 18/2014 Organizační zabezpečení OKRESNÍHO VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍ HRY MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2 0 1 4 konaná pod záštitou senátora senátu ČR pana ing. Miroslava Krejči a starostky obce Varvažov paní

Více

ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ pro správní obvod ORP Znojmo 3. úplná aktualizace - 2014

ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ pro správní obvod ORP Znojmo 3. úplná aktualizace - 2014 CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ pro správní obvod ORP Znojmo 3. úplná aktualizace - 014 ZADAVATEL: ZPRACOVAL: MĚSTO ZNOJMO EKOTOXA s.r.o. VE SPOLUPRÁCI

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE 2011 Pořadatel Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického kraje ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů ČMS

Více

SH ČMS OSH Pardubice, Teplého 1526, 530 02 Pardubice ORGANIZAČNÍ POKYNY. k provedení I. kola v požárním sportu v okrese Pardubice pro rok 2015

SH ČMS OSH Pardubice, Teplého 1526, 530 02 Pardubice ORGANIZAČNÍ POKYNY. k provedení I. kola v požárním sportu v okrese Pardubice pro rok 2015 SH ČMS OSH Pardubice, Teplého 1526, 530 02 Pardubice ORGANIZAČNÍ POKYNY k provedení I. kola v požárním sportu v okrese Pardubice pro rok 2015 Dle rozhodnutí ÚOR velitelů proběhnou v roce 2015 I. kola soutěží

Více

Zápis ze schůze KORM č. 2/2015

Zápis ze schůze KORM č. 2/2015 Zápis ze schůze KORM č. 2/2015 Místo, datum: Pardubice, 20.7.2015 Přítomni za OORM: CR: J. Čechlovský, R. Pecková, B. Vašková PA: M. Nováková, H. Košťálová UO: R. Rajnet SY: nikdo se nedostavil nikdo se

Více

O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í

O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í Sdružení hasičů ČMS, okres Plzeň sever, odborná rada mládeže vydává O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í 42. ročníku hry "PLAMEN" pro rok 2013-2014 Vážení přátelé, Se zahájením nového školního roku

Více

SDH Oucmanice Oucmanice 16 562 01 Ústí nad Orlicí +420 606 241 289 sdh.oucmanice@tiscali.cz. Výborová schůze SDH Oucmanice 10/2014

SDH Oucmanice Oucmanice 16 562 01 Ústí nad Orlicí +420 606 241 289 sdh.oucmanice@tiscali.cz. Výborová schůze SDH Oucmanice 10/2014 SDH Oucmanice Oucmanice 16 562 01 Ústí nad Orlicí +420 606 241 289 sdh.oucmanice@tiscali.cz IČO: 0061238139 DIČ: 274-61238139 Výborová schůze SDH Oucmanice 10/2014 konaná dne 31. října 2014 od 18:30 hodin

Více

Zápis z jednání VV KSH Pardubického kraje ze dne 29.3.2011 ve Svojanově

Zápis z jednání VV KSH Pardubického kraje ze dne 29.3.2011 ve Svojanově Zápis z jednání VV KSH Pardubického kraje ze dne 29.3.2011 ve Svojanově Přítomni : - dle prezenční listiny ( příloha zápisu) Program jednání : 1) Zahájení, 2) Zpráva starosty KSH 3) Informace z ústředních

Více

Stravování: bude zajištěno pouze rozhodčím, technické četě a štábu, pro soutěžící v místě soutěže na vlastní náklady KSH poskytne fin.

Stravování: bude zajištěno pouze rozhodčím, technické četě a štábu, pro soutěžící v místě soutěže na vlastní náklady KSH poskytne fin. Propozice II. kola soutěže v požárním sportu družstev SH ČMS Pardubického a Královéhradeckého kraje 2015 pořadatel Krajská sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického a Královéhradeckého kraje

Více

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc konaného dne 12. června 2012 v Olomouci

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc konaného dne 12. června 2012 v Olomouci Přítomni: s. Vlastimila Švubová, s. Lenka Trnková, br. Ing. Jiří Kropáč, br. Mojmír Dostál, br. Roman Mácha, br. Jaroslav Rozsíval, br. Karel Šmoldas, br. Ing. Lukáš Pluháček,, br. Jiří Čepelák, br. Květoslav

Více

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE OFS ZNOJMO. Ze schůze disciplinární komise konané dne: 25.04.2013

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE OFS ZNOJMO. Ze schůze disciplinární komise konané dne: 25.04.2013 DISCIPLINÁRNÍ KOMISE OFS ZNOJMO Z Á P I S č. 19 Ze schůze disciplinární komise konané dne: 25.04.2013 Přítomni: Omluveni: Kvapil Milan,Bence Ondřej,Novák Jan,Polderl Jaroslav,Nevrkla Pavel Slabý Ivan P-129/12

Více

HASIČSKÝ ZPRAVODAJ OKRESNÍHO SDRUŽENÍ HASIČŮ ČESKÝ KRUMLOV PRO SBORY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ. Ročník: 2011 Vydáno dne: 24.03.

HASIČSKÝ ZPRAVODAJ OKRESNÍHO SDRUŽENÍ HASIČŮ ČESKÝ KRUMLOV PRO SBORY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ. Ročník: 2011 Vydáno dne: 24.03. HASIČSKÝ ZPRAVODAJ OKRESNÍHO SDRUŽENÍ HASIČŮ ČESKÝ KRUMLOV PRO SBORY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Ročník: 2011 Vydáno dne: 24.03.2011 Číslo: 1/2011 Obsah: 1.) Nástin úkolů na rok 2011 2.) Informace o jednání výkonného

Více

Plán akcí 2012 Místo konání akce Název akce Kontakt

Plán akcí 2012 Místo konání akce Název akce Kontakt 18.1. 18.1. 19.1. 24.1. 31.1. 21.2. 28.2. 13.3. 13.3. 21.3. 22.3. 27.3. 3.4. 13.4. 14.4. 17.4. 3.5. 3.5. 4.5. 5.5. 9.5. 22.5. 22.5. 23.5. 24.5. 25.5. 26.5. 5.6. 9.6. Výkonný výbor SH ČMS Odborná rada historie

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN PARDUBICKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN PARDUBICKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN PARDUBICKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického kraje pod záštitou Rady Pardubického kraje pořádají krajskou soutěž v celostátní

Více

Statut odborných rad

Statut odborných rad Soubor předpisů SH ČMS I / 7 2010 Statut odborných rad Statut odborných rad Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) vychází ze Stanov přijatých III. řádným sjezdem SH ČMS v Klatovech konaným

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ------------------------------------------------------------------------------------------------- H L A V A I Článek

Více

Metodický pokyn starosty SH ČMS

Metodický pokyn starosty SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS Ročník : 2010 V Praze dne: 26. 11. 2010 Číslo: 3 Metodický pokyn SH ČMS k získání odznaků odbornosti

Více

Požární ochrana očima dětí pro rok 2016

Požární ochrana očima dětí pro rok 2016 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář Sdružení, Římská 45, Praha 2 Vydává metodický pokyn starosty SH ČMS pro 42. ročník soutěže Požární ochrana očima dětí pro rok 2016 a) vyhlašovatelem soutěže

Více

Metodický pokyn starosty SH ČMS

Metodický pokyn starosty SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS Ročník : 2008 V Praze dne: 27. listopadu 2008 Číslo: 2 Metodický pokyn Sdružení hasičů Čech,

Více

Požární ochrana očima dětí pro rok 2013

Požární ochrana očima dětí pro rok 2013 Kancelář Sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS pro soutěž Požární ochrana očima dětí pro rok 2013 a) vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Soutěže se

Více

Požární ochrana očima dětí pro rok 2015

Požární ochrana očima dětí pro rok 2015 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář Sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS pro soutěž Požární ochrana očima dětí pro rok 2015 a) vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů

Více

Pravidla Ligy okresu Chrudim v požárním útoku pro rok 2015. 20. ročník. I. Liga okresu Chrudim

Pravidla Ligy okresu Chrudim v požárním útoku pro rok 2015. 20. ročník. I. Liga okresu Chrudim Pravidla Ligy okresu Chrudim v požárním útoku pro rok 2015 20. ročník I. Liga okresu Chrudim Liga okresu Chrudim (dále jen Liga ) zahrnuje celkem 11 hasičských soutěží v PÚ pořádaných v rámci okresu Chrudim

Více

Zápis z Výkonného výboru OSH Trutnov konaného dne 9.2.2012 v kanceláři OSH Trutnov

Zápis z Výkonného výboru OSH Trutnov konaného dne 9.2.2012 v kanceláři OSH Trutnov Zápis z Výkonného výboru OSH Trutnov konaného dne 9.2.2012 v kanceláři OSH Trutnov Začátek: 15 00 hod Přítomní: členové VV:, Ing. Jiří Šeps, Miloslav Bárta, Jiří Dufek, Zdeněk Pelc, František Podolník,

Více

Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Mgr.Bohumír MARTÍNEK,Ph.D. Člen VV a vedoucí ÚOROO SHČMS Praha 2013 1 Obsah 1. Povinnosti a oprávnění obce při řešení mimořádných událostí 2. Nabídka

Více

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS JABLONEC NAD NISOU ve spolupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE a GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM HZS ČR POŘÁDAJÍ XXIV. ročník HALOVÉ

Více

Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011. V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj

Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011. V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011 V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj V loňském roce připravila Česká federace požárního sportu pro jednotlivce a kolektivy dorostenců a

Více

Program shromáždění: K jednání shromáždění k jednotlivým bodům programu

Program shromáždění: K jednání shromáždění k jednotlivým bodům programu Program shromáždění: 1. Zahájení shromáždění představitelů SDH 2. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, návrhové a mandátové komise 3. Zpráva o činnosti OSH Sokolov za uplynulé období 4. Zprávy okresních

Více

Váţené hasičky, váţení hasiči!

Váţené hasičky, váţení hasiči! Váţené hasičky, váţení hasiči! Scházíme se na pravidelném Shromáţdění představitelů sborů, tentokrát v obci Dobříč. Máme za sebou nelehké období jak v hasičské práci, tak i v našich osobních a pracovních

Více

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČU. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČU. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČU Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ------------------------------------------------------------------------------------------------- H L A V A I. Článek

Více

Činnost KORM za rok 2014

Činnost KORM za rok 2014 Činnost KORM za rok 2014 Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností KORM PK za rok 2014. Zasedání KORM se doposud uskutečnilo celkem třikrát, čtvrtá rada

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015 2019, byl zpracován v rámci projektu Plánování rozvoje sociálních služeb na

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015 2019, byl zpracován v rámci projektu Plánování rozvoje sociálních služeb na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015 2019, byl zpracován v rámci projektu Plánování rozvoje sociálních služeb na Znojemsku reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.00045, který je financován

Více

Zpráva o činnosti úseku mládeže SH ČMS za rok 2012

Zpráva o činnosti úseku mládeže SH ČMS za rok 2012 Zpráva o činnosti úseku mládeže SH ČMS za rok 2012 V roce 2012, v roce ve kterém jsme oslavili 40. výročí od založení hry Plamen, bylo ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska organizováno 49 254 dětí

Více

z jednání výkonného výboru OSH Rokycany ze dne 8. června 2011

z jednání výkonného výboru OSH Rokycany ze dne 8. června 2011 Z á p i s č. 5/2011 z jednání výkonného výboru OSH Rokycany ze dne 8. června 2011 1) Zahájení Starosta OSH Frost uvítal přítomné, zejména hosta starostu KSH Plzeň p. Černého a seznámil s programem. K programu

Více

Průvodce sociálních služeb

Průvodce sociálních služeb Průvodce sociálních služeb Tento průvodce vznikl v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb Znojemska a projektu,,střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska reg.č. CZ.1.04/3.1.03/45.00142,

Více

POJISTNÁ SMLOUVA Č. 0011-304-083. 1. Pojistná smlouva 2. Postup při pojistné události OBSAH ŠKOLENÍ PS Č. 0011-304-083 POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ÚRAZU

POJISTNÁ SMLOUVA Č. 0011-304-083. 1. Pojistná smlouva 2. Postup při pojistné události OBSAH ŠKOLENÍ PS Č. 0011-304-083 POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ÚRAZU POJISTNÁ SMLOUVA Č. 0011-304-083 POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ÚRAZU 1 OBSAH ŠKOLENÍ 1. Pojistná smlouva 2. Postup při pojistné události 2 POJIŠTĚNÉ OSOBY Smlouvou jsou pojištěny na dále uvedené činnosti tyto osoby:

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Akademické mistrovství v požárním sportu Ostrava 2014

Akademické mistrovství v požárním sportu Ostrava 2014 Akademické mistrovství v požárním sportu Ostrava 2014 Akce se koná pod záštitou náměstka primátora města Ostravy a dotační podporou MŠMT ČR a ČAATS. Všeobecná ustanovení Pořadatel: Studentský klub požárního

Více

Požární ochrana očima dětí pro rok 2015

Požární ochrana očima dětí pro rok 2015 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS a Metodický pokyn Městské odborné rady prence hl. m. Prahy (MORP) a Městského sdružení hasičů

Více

Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH 19. 10. 2013 v Přibyslavi

Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH 19. 10. 2013 v Přibyslavi Přítomni: Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH 19. 10. 2013 v Přibyslavi dle prezenční listiny starostové OSH ze 77 přítomno 71 nepřítomno 6 starosta SH ČMS přítomen 1 VV SH ČMS z 18 přítomno 18 nepřítomno

Více

Zápis z Výkonného výboru OSH Trutnov konaného dne 24.5.2012 v kanceláři OSH Trutnov

Zápis z Výkonného výboru OSH Trutnov konaného dne 24.5.2012 v kanceláři OSH Trutnov Zápis z Výkonného výboru OSH Trutnov konaného dne 24.5.2012 v kanceláři OSH Trutnov Začátek: 15 00 hod Přítomní: členové VV: Jiří Orsák, Ing. Jiří Šeps, Miloslav Bárta, Zdeněk Pelc, Jiří Dufek, František

Více

Z Á P I S z jednání výjezdního výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 18. dubna 2014 v Žichlicích

Z Á P I S z jednání výjezdního výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 18. dubna 2014 v Žichlicích Z Á P I S z jednání výjezdního výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 18. dubna 2014 v Žichlicích Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: p. Sak, p. Valenta, Ing. Červenka Hosté: p. Cízl (SDH

Více

Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád

Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3, kterou se

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJEMSKA NA OBDOBÍ 2012-2014

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJEMSKA NA OBDOBÍ 2012-2014 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJEMSKA NA OBDOBÍ 2012-2014 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014, byl zpracován v rámci projektu Střednědobý plán rozvoje

Více

Zpráva Odborné rady velitelů OSH Plzeň - jih za období 2010-2014

Zpráva Odborné rady velitelů OSH Plzeň - jih za období 2010-2014 Zpráva Odborné rady velitelů OSH Plzeň - jih za období 2010-2014 Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych vám předložil hodnotící zprávu Odborné rady velitelů za uplynulé volební období.

Více

2. VÝZVU pro rok 2012

2. VÝZVU pro rok 2012 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Znojemské vinařství, o. s. vyhlašuje dne 2. 8. 2012 2. VÝZVU pro rok 2012 k předkládání žádostí

Více

PRŮBĚH PORADY Uvítání. Ohlédnutí za prázdninami a letnímy tábory

PRŮBĚH PORADY Uvítání. Ohlédnutí za prázdninami a letnímy tábory Aktiv mládeţe Městské sdruţení hasičů hl. m. PRAHA ZÁZNAM DATUM: 5.10.2011 ČAS: 18:00-20:30 MÍSTO: ORGANIZÁTOR: SVOLAVATEL: ÚČASTNÍCI: Ohradní 26, Praha 4 - Michle ORM MSH hl. m. PRAHA Petr Veselý Vedoucí

Více

29. ročník Mistrovství České Republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK. 11. ročník Mistrovství České republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK

29. ročník Mistrovství České Republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK. 11. ročník Mistrovství České republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK 29. ročník Mistrovství České Republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK VOLNÁ VODA 11. ročník Mistrovství České republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK ZÁCHRANNÉ TÝMY IZS Vodní nádrž Olšovec Jedovnice 25.6. - 26.6.2011

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno. Zápis

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno. Zápis Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno Zápis Ze shromáždění představitelů sborů, které se konalo dne 15. 11. 2013 v zasedací místnosti na KŘ

Více

Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek

Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS - OKRESNÍ SDRUŽENÍ PÍSEK ZPRAVODAJ Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek Číslo 2013 ****************************************************************************** Obsah : Pobočka : Lannova

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014 Pro rok 2014 byly stanoveny tyto hlavní úkoly: 1. Zabezpečovat průběžné plnění práce sboru na rok 2014. 2. Podílet se na zabezpečování akceschopnosti

Více

PROGRAM VALNÉ HROMADY:

PROGRAM VALNÉ HROMADY: ZÁPIS z Výroční valné hromady 13.Okrsku - SH ČMS okresu Plzeň-jih konané dne 11.5. 2013 od 20,00 hodin ve Březí Klubovna SDH Termín: Sobota 11.5.2013 od 20,00 hodin Místo : Březí Klubovna SDH Účast : a)

Více

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy Ročník: 2015 V Praze dne 25. května 2015 Částka: 12 O B S A H: Část I. 11. pokyn ředitele Hasičského záchranného

Více

Program činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska do roku 2020

Program činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska do roku 2020 Program činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska do roku 2020 Program činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS nebo Sdružení ) pro období let 2015 2020 schválen V. sjezdem

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

areál Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Ostravě Porubě, ul. Martinovská 1622/36

areál Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Ostravě Porubě, ul. Martinovská 1622/36 Všeobecná ustanovení Pořadatel: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech Moravy a Slezska Místo konání: areál Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

Prováděcí směrnice k ustanovení Článku 3, odst. 3) Stanov FAČR. Článek 1 Předmět úpravy

Prováděcí směrnice k ustanovení Článku 3, odst. 3) Stanov FAČR. Článek 1 Předmět úpravy Prováděcí směrnice k ustanovení Článku 3, odst. 3) Stanov FAČR Článek 1 Předmět úpravy Stanovy FAČR ve článku 3, odst. 3 stanovují okruh osob, jejichž působení ve FAČR a v ní organizovaných soutěžích je

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. občanského sdružení Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko

VÝROČNÍ ZPRÁVA. občanského sdružení Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 Vznik občanského sdružení 2 Poslání občanského sdružení 2 Cíle občanského sdružení 2 Logo sdružení

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Dubno. ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Dubno. ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Dubno ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska Vydávají SMĚRNICE k soutěži TFA mladého hasiče platné pro rok 2012 III. ročník TFA mladého

Více

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 1) zahájení Dana Vilímková 2) zpráva o činnosti úseku mládeže za rok 2013 Josef Bidmon 3) I. informační blok Monika Němečková a) DVD Cesta za zlatem vzpomínka na MS

Více

Zápis č. 4/2015. z jednání výkonného výboru OSH Svitavy, konaného dne 15.7.2015 ve Svitavách

Zápis č. 4/2015. z jednání výkonného výboru OSH Svitavy, konaného dne 15.7.2015 ve Svitavách 1 Zápis č. 4/2015 z jednání výkonného výboru OSH Svitavy, konaného dne 15.7.2015 ve Svitavách Přítomni: br. Jan Soural, br. Josef Bidmon, br. Ing. Bc. Miroslav Vacek, br. Tomáš Hořínek s. Hana Flídrová,

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Obec Hrušky OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Č. 1/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Zastupitelstvo obce Hrušky se na svém zasedání dne 15. 12. 2009 usnesením č.14/29/09 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písmeno

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení REGISTRAČNÍ ŘÁD Článek 401. Základní ustanovení 401.01 Členy ČAST jsou oddíly stolního tenisu, jejichž příslušníci jsou registrováni podle tohoto řádu. Příslušníci se dělí na: a) závodníky a závodnice

Více

ZÁPIS a USNESENÍ č. II./2014 z jednání Výboru T.J. SOKOL TEREZÍN 10. února 2014, 18:45 hod. restaurace Autokemp 322, Terezín

ZÁPIS a USNESENÍ č. II./2014 z jednání Výboru T.J. SOKOL TEREZÍN 10. února 2014, 18:45 hod. restaurace Autokemp 322, Terezín PSČ 411 55 Kréta 322 tel. +420 416 / 577 528 mob. +420 724 / 313 905 IČ 62769995 účet číslo 154 609 492 / 0300 e-mail sokolterezin@seznam.cz web www.tjsokolterezin.banda.cz www.fotbalterezin.banda.cz ZÁPIS

Více

Stanovy občanského sdružení Hasiči Česká republika. Čl. 1. Název a sídlo

Stanovy občanského sdružení Hasiči Česká republika. Čl. 1. Název a sídlo Stanovy občanského sdružení Hasiči Česká republika Čl. 1. Název a sídlo Občanské sdružení HASIČI ČESKÁ REPUBLIKA ve zkratce HČR (dále jen sdružení ) má své sídlo Krásno,Háje 512,PSČ 357 31 Horní Slavkov

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Svaz národní házené. Z Á P I S č. 1/2010. ze zasedání VV SNH, které se konalo 10. února 2010 od 9:30 hod. Praha Strahov

Svaz národní házené. Z Á P I S č. 1/2010. ze zasedání VV SNH, které se konalo 10. února 2010 od 9:30 hod. Praha Strahov Svaz národní házené Zátopkova 100/2, poštovní schránka 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539929 telefon a fax 220513274, telefon (GSM brána) 603646441, mobil 721820755, sekretář: Luboš Dlouhý e-mail: narodnihazena@cstv.cz

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Zápis ze Shromáždění zástupců SDH okresu Olomouc

Zápis ze Shromáždění zástupců SDH okresu Olomouc Zápis ze Shromáždění zástupců SDH okresu Olomouc konaného dne 22. listopadu 2008 ve Skrbeni Přítomni: dle presenční listiny viz příloha č. 1) Hosté: Program: Členové VV OSH Olomouc Členové OKRR 1. Zahájení

Více

Shromáždění představitelů SDH okresu Rokycany Kařez 10.11. 2012. Zpráva o činnosti OSH Rokycany za rok 2012

Shromáždění představitelů SDH okresu Rokycany Kařez 10.11. 2012. Zpráva o činnosti OSH Rokycany za rok 2012 Shromáždění představitelů SDH okresu Rokycany Kařez 10.11. 2012 Zpráva o činnosti OSH Rokycany za rok 2012 Vážené hasičky, hasiči, sestry, bratři, pane náměstku, pání starostové, milí hosté, členové výkonného

Více

Stanovy Fotbalové asociace České republiky

Stanovy Fotbalové asociace České republiky Stanovy Fotbalové asociace České republiky Výňatek článků a ustanovení, které se týkají členství ve Fotbalové asociaci České republiky Článek 3 Vznik členství 1) Členy FA se mohou stát fyzické osoby (jednotlivci)

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

1. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY

1. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY Stanovy 1. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY 1. Česká hasičská jednota je dobrovolným občanským sdružením, působícím na úseku požární ochrany. Má svůj znak, prapor a stejnokroj. Pro

Více

3. 5. června 2013 Kemp PECKA Královéhradecký kraj

3. 5. června 2013 Kemp PECKA Královéhradecký kraj Preventan Cup 2012/2013 PREVENTAN CUP CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ZÁKLADNÍCH ŠKOL VE VYBÍJENÉ Propozice Republikového finále AŠSK ČR Záštitu převzal Ing. Josef Táborský, člen Rady Královéhradeckého kraje 3. 5. června

Více

PROPOZICE. XVII. Mezinárodní setkání hasičské mládeže - Tábor mládeže -Táborová olympiáda - Výstava a představení národů

PROPOZICE. XVII. Mezinárodní setkání hasičské mládeže - Tábor mládeže -Táborová olympiáda - Výstava a představení národů XVII. Mezinárodní setkání hasičské mládeže 19. - 26. července 2009 v Ostravě, České Republice PROPOZICE XVII. Mezinárodní setkání hasičské mládeže - Tábor mládeže -Táborová olympiáda - Výstava a představení

Více

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 7 R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 ve volejbalu Podle přílohy č. 1 bod 6 rozkazu policejního

Více

P R O P O Z I C E. Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek. perkusní brokovnice 25 terčů

P R O P O Z I C E. Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek. perkusní brokovnice 25 terčů ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB 0205 ŠKODA MLADÁ BOLESLAV P R O P O Z I C E Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek perkusní brokovnice 25 terčů Obec Kněžmost Kněžmost

Více

Zpráva o činnosti mládeže v roce 2013

Zpráva o činnosti mládeže v roce 2013 Zpráva o činnosti mládeže v roce 2013 Právě uplynulý rok 2013 byl, co se činnosti hasičské mládeže týká nejbohatším rokem za poslední období. Činnost s mládeží si v tomto roce vyžádala velké množství energie,

Více

Zápis ze 7.jednání Výkonného výboru

Zápis ze 7.jednání Výkonného výboru Účastníci Zápis ze 7.jednání Výkonného výboru konaného dne 19.12.2006 v Praze Výkonný výbor Martin Maršálek, Vlastimil Pabián, Gerhard Knop, Ivan Králík, Martin Frélich, Aleš Opravil Sekretář Dalibor Nováček

Více

Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji

Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji Strana 1 Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji Níže uvedená dokumentace je metodickým návodem pro velitele jednotek požární ochrany,

Více

Stravování : bude zajištěno pouze rozhodčím, technické četě a štábu, pro soutěžící v místě soutěže na vlastní náklady KSH poskytne fin.

Stravování : bude zajištěno pouze rozhodčím, technické četě a štábu, pro soutěžící v místě soutěže na vlastní náklady KSH poskytne fin. Propozice II. kola soutěže v požárním sportu družstev SH ČMS Pardubického kraje a Královéhradeckého kraje 2015 pořadatel Krajská sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického a Královéhradeckého

Více

STANOVY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA ŽIDLOCHOVICE

STANOVY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA ŽIDLOCHOVICE STANOVY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA ŽIDLOCHOVICE čl. 1 NÁZEV, SÍDLO A OBVOD PŮSOBNOSTI Název organizace: Sbor dobrovolných hasičů města Židlochovice Sídlo: Město Židlochovice, nám. Míru 23, PSČ 667

Více

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené leden 2015 1 Článek I Poplatky 1. Český svaz házené (dále jen ČSH) stanovuje ve svých legislativních předpisech možnost svým orgánům stanovovat finanční

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK Bazén Sokolov 23.5. 2015 Pořadatel: Uspořádáním pověřen: Místo konání:

Více