Březen Vážení čtenáři,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Březen 2013. Vážení čtenáři,"

Transkript

1 Březen 2013 Interní zprávy pro hasičské sbory a funkcionáře pracující na úseku požární ochrany. HASIČSKÝ ZPRAVODAJ Vydává okresní sdružení hasičů ČMS ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, územním odborem Znojmo. Vážení čtenáři, přichází k Vám další vydání hasičského zpravodaje, kde Vás budeme informovat o práci odborných rad a činnosti výkonného výboru OSH a jednání výkonného výboru sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Přibyslavi. Starosta SH ČMS informoval o využití hasičského tisku, kde uvedl, že tento je málo využíván funkcionáři i samotnými členy sdružení. Konstatoval, že pouze 3 KSH a 32 okresních sdružení odebírají ALAM REVUE. U hasičských novin je větší odběr. Hasičský tisk by měl být více využíván jak členy SDH, tak funkcionáři při své práci. Dále při jednání vznikla rozsáhlá diskuze, kdy byl přizván generální ředitel HVP, a.s. Ing. Kubeš, který přítomným členům VV SH ČMS stručně objasnil nabídky HVP, a.s. u povinného ručení a plány pojišťovny na rok Dalším bodem jednání bylo projednání některých návrhů na vyznamenání s ohledem na Statut vyznamenání, kde bylo konstatováno, že některé návrhy jsou neadekvátní a je mnoho výjimek, které nejsou opodstatněné. Členové VV SH ČMS upozorňují jak SDH tak i jednotlivá OSH a KSH na dodržování Statutu vyznamenání. Starosta KSH JMK p. Gargula informoval, že KSH JMK bude v roce 2014 pořadatelem MČR PLAMEN, které se bude konat v Brně. Začínají probíhat jednání jak na KÚ JMK tak o místě kde se MČR uskuteční. Na jednání VV bylo schváleno nové pojištění pro naše členy, které platí od a s tímto pojištěním by měli být seznámeni všichni členové sdružení. Z každého jednání výkonného výboru okresního sdružení hasičů ve Znojmě jsou prováděny zápisy a uloženy na stránky OSH. Vyhodnocení VVH SDH a OHS okrsků: Okres Znojmo má celkem evidováno 142 SDH. VVH se uskutečnily dle zaslaných hlášení od 125 SDH. I když některé hlášení přišlo později, velká většina byla vrácena. Jednání VVH se účastnilo celkem 2760 řádných členů, 189 hostů, 121 zástupců obcí, 72 zástupců OSH, SH ČMS, 395 omluveno řádných členů. V současné době se zpracovává stav členské základny jednotlivých okrsků, abychom měli přehled, jaký je úbytek členů. Na jednání VV bylo navrženo aby SDH, která nepracují, byla po projednání na Shromáždění představitelů SDH zrušena po projednání s obcemi. Jedná se o tyto SDH,které již několik roků nevyvíjí žádnou činnost: Žerůtky, Prosiměřice, Kadov, Damnice, Podhradí n/dyjí, Stálky. V současné době dochází k obnovení činnosti SDH Načeratice, která má nyní 9 členů. Dovolte, poděkoval touto cestou všem starostům sborů, funkcionářům i členům ve SDH za jejich odpovědný přístup, který věnovali při přípravě a průběhu VVH. Děkuji našim členkám i mladým hasičům, kteří se účastnili výroční schůze. Připomínky z jednání VVH : SDH Lančov Špatné vyplňování kolonek při psaní aktivity SDH. Určitě to odradí členy alespoň dle připomínek. Toto mohou dělat v Praze. Ti tam členství nedělají asi vůbec nic. SDH Blížkovice příliš drahé vyznamenání pro členy Sdružení. SDH Vevčice nezvyšovat příspěvky od členů Sdružení SDH Výrovice vzhledem k tomu, že se jedná o dobrovolnou činnost, proč jsou účtovány takové peníze za vyznamenání. Popřípadě snížit ceny na režijní nebo alespoň distribuční náklady. SDH Mikulovice Proč je účtována poměrně vysoká částka za vyznamenání, když hasiči dělají svoji činnost zdarma. SDH Morašice připomínka k dotacím a rozdělování. Dotace jsou určeny na něco co už SDH mají a nemohou si pořídit, co samy potřebují. SDH Rokytná sjednotit písemnou formu ukončení členství dle čl. 23 odst.1a Stanov.

2 VV OSH projednal na svém jednání dne připomínky z jednání VVH ve SDH a bylo rozhodnuto, že není nutné odpovědět písemnou formou, ale bude odpovězeno na jednání Shromáždění představitelů SDH po obvodech. OKRSKOVÉ HODNOTÍCÍ SCHŮZE: Po ukončení výročních valných hromadách následovali okrskové hodnotící schůze, které zhodnotily činnost jednotlivých okrsků za uplynulý rok 2012, a stanovili úkoly na rok Jednání se účastnili za výkonný výbor OSH delegovaní členové VV OSH a další pozvaní hosté. Okres Znojmo má celkem 20 okrsků a lze konstatovat, že OHS se uskutečnily ve všech okrscích. Na jednání OHS se účastnili členové ze 112 sborů. Přítomno 335 členů, 30 hostů, 28 zástupců obcí, 17 zástupců OSH.V diskuzi vystoupilo 72 delegátů SDH, 26 zástupců obcí a 18 zástupců OSH. Dovolte, abych jménem výkonného výboru okresního sdružení hasičů poděkoval všem starostům, velitelům a funkcionářům okrsků za přípravu a zabezpečení okrskových hodnotících schůzí ve stanoveném termínu. Dle členů VV OSH, kteří byli delegováni a účastnili se jednání okrskových schůzí, měli tyto velmi dobrou úroveň. Organizační zabezpečení 1. kola soutěže v požárním sportu v roce 2013 PROVEDENÍ SOUTĚŽÍ: 1. kola soutěže v požárním sportu proběhnou dle platných Směrnic hasičských soutěží (SHS) schválených VV SH ČMS dne s účinností od termín ukončení do za provedení 1. kola zodpovídá velitel okrsku a velitel pořádajícího SDH upozorňujeme velitele okrsků na nové přihlášky do soutěží v požárním sportu ÚČAST: soutěže se zúčastní družstva dorostu, dorostenek, mužů a žen žádný soutěžící na jedné soutěži nesmí startovat více jak v jednom družstvu na nástup a vyhodnocení soutěže nastoupí všechny zúčastněná družstva v minimálním počtu 5 členů. V případě, že družstvo nenastoupí na vyhodnocení, bude jeho výsledek anulován. ORGANIZACE: každý člen soutěžního družstva musí mít platný členský průkaz člena SDH s vyznačením zaplacení členského příspěvku na rok 2013 vítězné družstvo postoupí do obvodového kola rozdělení okrskových družstev do obvodů a termíny obvodových kol jsou uvedeny v kalendáři soutěží, který je součástí tohoto zpravodaje DOPORUČENÉ DISCIPLÍNY PRO I. KOLO SOUTĚŽE požární útok dle platných směrnic a nových doplňků požárního sportu štafeta 4x100 m dle platných směrnic a nových doplňků

3 soutěž jednotlivců 100 m s překážkami dle platných směrnic a nových doplňků MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ I. KOL SOUTĚŽE každé družstvo soutěží s vlastním nářadím, které odpovídá předpisům ČSN a směrnicím diplomy a ceny zabezpečuje organizátor z vlastních prostředků po ukončení soutěže musí okrskový velitel zabezpečit doručení výsledkové listiny na OSH Znojmo do 5 dnů! Pokud se tak nestane, budou z nesplnění povinnosti vyvozeny důsledky! Postupové soutěže jsou pojištěny u HVP a.s. Kalendář soutěží muži ženy MH kola v požárním sportu do postup : - z každého okrsku vítězné družstvo mužů - z každého okrsku družstvo žen zúčastněné v 1. kole soutěže v PS - obvodová kola do Obvodová kola: OBVOD OKRSEK TERMÍN SDH HOD. ODPOVÍDÁ ZA ORV 1. 1, 3, 9, 10, 11, Výrovice 13:00 Klouda, Vaněk, Perlička 2. 12, 14, 15, Trstěnice 10:00 Březina, Přibyl 3. 17, 18, 19, Trstěnice 10:00 Kondler, Hrbáček 4. 2, 4, 5, 6, 7, Vratěnín 10:00 Bloudíček, Málek postup do okresního kola v požárním sportu: - z každého obvodu 3 vítězná družstva žen + vítěz OK roku 2012, pokud se zúčastnil postupových kol pro příslušný ročník - z každého obvodu 3 vítězná družstva mužů + vítěz OK roku 2012, pokud se zúčastnil postupových kol pro příslušný ročník Okresní kolo v požárním sportu pro rok 2013 se uskuteční dne 29. června 2013 ve Znojmě Husových sadech se zahájením v 08,00 hodin. Otevřené soutěže v požárním sportu v roce 2013 SDH DATUM MÍSTO HODINA ODPOVÍDÁ KONTAKT KVĚTEN 1. Šatov PS SDH U bunkru 9:30 Ženčuch Skalice PÚ U rybníka 13:00 Macků Lesonice PSO Hřiště 11:00 Vávra

4 4. Jezeřany-Maršovice PSO Hřiště+Liga 10:00 Špaček ČERVEN 5. Rozkoš PSO Louka 13:00 Plíšek Trstěnice Liga + PSO Hřiště 10:00 Březina Vémyslice Liga + PSO U koupaliště 10:00 8. Dobřínsko Liga + PSO Hřiště 10:00 Novák Horní Kounice PSO Hřiště 10:00 Lefler Monašice PS SDH Hřiště 13:00 Herman Slatina PSO Hřiště 13:00 Vystrčil Hnanice PSO Hřiště 10:00 Pavelka Výrovice - Pohár Perspekty Hasičské hřiště 10:00 Vlček LIGA Černín PSO Hasičské hřiště 13:00 Ing. Biegler Hostěradice - Putovní pohár Hřiště M+Ž 19:00 Procházka ČERVENEC 16. Jevišovice Liga + PS SDH Hřiště 10:00 Klouda Pavlice noční PSO Hřiště 19:00 Jelínek Božice Liga + PS SDH Závodní dráha 10:00 Szabo Rakšice PSM Hřiště 13:00 Veselý Výrovice PSO Hasičské hřiště 13:00 Vlček Vedrovice Liga + PSO Hřiště 10:00 Šedrla SRPEN 22. Jamolice noční PSO Hřiště 20:00 Matějka Loděnice Liga + PSO Hřiště 10:00 Přibyl Blížkovice PSO Žleby 10:00 Bloudíček Horní Kounice PS SDH Hřiště - noční 20:00 Lefler Hnanice Noční pohár Hřiště 20:00 Pavelka Černín Noční pohár Hasičské hřiště 21:00 Ing. Biegler Pravice Liga + PSO Závodní dráha 10:00 Bitouch Havraníky PSO Hřiště 9:30 Křivánek Výrovice Noční pohár Hasičské hřiště 20:00 Vlček Horní Dubňany - memoriál Hřiště 10:00 Jelínek Jana Maštalíře 32. Chvalovice Liga + PSO Hřiště 10:00 Vaněk Pohár ORV 33. Slup Noční Pohár Mlýn Slup 19:00 Hrbáček Slupského mlynáře 34. Dolní Dubňany - Noční PSO Hřiště 20:00 Votava ZÁŘÍ 35. Šanov - memoriál Hřiště 9:30 Ing. Zifčák Josefa Borovičky 36. Olbramovice - Noční Pohár Hřiště 20:00 Holas Okrskové soutěže 1. Kuchařovice Hřiště 09:30 Illek Vlad Lukov Areál OÚ 09:00 Žák Rost Krhovice Hřiště 10:00 Mikulík Mir

5 4. Lesná Hřiště 10:00 Tobolka Jan Starý Petřín Hřiště 10:00 Mauer Jan Korolupy U Hřiště 13:00 Málek Mich Zblovice Hřiště 10:00 Kopr Pavel Blížkovice Žleby 10:00 Souček Rud Bojanovice Louka 13:00 Klouda Jos Plenkovice Hřiště 10:00 Řeřucha Jiří Výrovice Hasičské hřiště 13:00 Balík Frant Džbánice Hřiště u OÚ 14:00 Březina Jan Újezd Hřiště 15:00 Hrůza Boh. 14. Rybníky Hřiště 10:00 Nečas Jan Horní Dubňany Hřiště 10:00 Coufal Zd Loděnice Hřiště 16:00 Přibyl Vlast Suchohrdly u Mir Hřiště 10:00 Kondler V Práče Hřiště 13:00 Šandor Mar Pravice Závodní dráha 14:00 Kressan M Hevlín Hřiště 09:00 Šandor M Liga OSH Znojmo 2013 DATUM ČAS MÍSTO SOUTĚŽ ODPOVÍDÁ KONTAKT :00 Jezeřany-Maršovice Špaček :00 Trstěnice Březina :00 Vémyslice Nečas :00 Dobřínsko Novák :00 Výrovice Vlček :00 Znojmo Husovy sady Okresní kolo v PS Kondler :00 Jevišovice Klouda :00 Božice Szabó :00 Hodonice Matoušek :00 Vedrovice Blansko Krajské kolo v PS :00 Loděnice Přibyl :00 Pravice Vitouch :00 Mladá Boleslav - republika MR v PS SH-ČMS :00 Chvalovice - ORV PORV Vaněk

6 Výročí a oslavy SDH OSH ZNOJMO DATUM SDH ČAS AKCE ZODPOVÍDÁ KONTAKT Pravice 13: výročí SDH Vitouch Plenkovice 14: výročí SDH Vocilka Řeřucha Vémyslice 13: výročí SDH Nečas Mikulovice 13:00 10: výročí SDH Stanislav Balík Blížkovice 11:00 13: výročí SDH Bloudíček Volf Slup 9: výročí SDH Hrbáček Feranec Rakšice 13: výročí SDH Kleibl Coufal Hluboké Mašůvky 10: výročí SDH Rozporka Odborná rada velitelů Odborná rada velitelů připravila začátkem roku 2013 v měsíci únoru školení a přezkoušení Vzorného Hasiče II. a III. stupně. Přezkoušení se uskutečnilo na PZ v Blížkovicích dne Účastnili se členové SDH: Miroslav, Blížkovice, Hostim a Chvalovice. V celkovém počtu 24 členů. Přezkoušení provedli vedoucí ORV pan Kondler, Bloudíček, Souček, Březina a Přibyl. Zájemci o získání odznaku odbornosti hasiče III. stupně žádáme, aby se písemně přihlásili na OSH ve Znojmě, kde obdrží potřebné informace. Příprava pro získání tohoto odznaku se provádí samostudiem příslušných směrnic, které je možno zakoupit na OSH ve Znojmě za 18,- Kč. Odborná rada velitelů dne provedla školení a přezkoušení nových rozhodčích PS v Křepicích. Průkaz rozhodčího získalo celkem 10 členů. Odborná rada mládeže V prosinci 2012 proběhla poslední akce kalendářního roku mladých hasičů. Jednalo se o 5. ročník v malé kopané Vánoční turnaj o pohár MUDr. Milana Špačka, ve sportovní hale v Hostimi. Finanční prostředky na pokrytí nákladů turnaje zajistil br. Milan Špaček a chybějící hotovost uhradil z vlastní kapsy. Patří mu velké poděkování za práci pro hasičskou mládež našeho okresu. ORM také intenzivně pracuje na získání finančních prostředků pro zakoupení jednotné motorové stříkačky. Chceme tuto stříkačku sehnat již od jarního kola. Uložena bude ve Výrovicích. Školení vedoucích mládeže a další akce mladých hasičů a jejich vedoucích proběhnou dle plánu práce, který je součástí tohoto zpravodaje. Chci popřát vedoucím mládeže hodně elánu a síly

7 v novém roce pro práci s kolektivy mladých hasičů. Je to práce náročná, často na úkor vlastní rodiny, ale věřím, že se nám vynaložené úsilí vrátí. Zasloužilí hasiči a funkcionáři okresu Znojmo Vedoucí ORM OSH Znojmo Rudolf Souček Okresní aktiv ZH a ZF, který je ustanoven na okrese Znojmo se schází pravidelně dle plánu práce, který je schválen na celý rok. Na svých jednáních projednávají návrhy ze SDH na jedno z nejvyšších svazových vyznamenání titul Zasloužilý hasič, které je udělováno za celoživotní práci v dobrovolné požární ochraně. Žádáme všechny sbory, které budou návrhy zasílat, aby dodržovaly Statut vyznamenání. Titul Zasloužilý hasič se uděluje zpravidla po 5 letech po udělení medaile ZMZ při dodržení délky členství 35 roků a dovršení 60 let věku. Návrh může dát SDH (okrsek, OSH, KSH) po vyjádření OSH uděluje titul výkonný výbor SH ČMS. Při předání titulu je člen zapsán do Pamětní knihy ZH. Výrazem titulu je medaile, diplom a klopový odznak. Titul se neuděluje opětovně. Lze jej udělit in memoriam. Titul Zasloužilý hasič je slavnostně předán v HC Přibyslav. Každoročně se uskuteční setkání ZH a ZF, které je poděkování za práci, kterou ještě konají anebo již vykonali pro naše Sdružení v okrese Znojmo. V roce 2012 se toto setkání konalo dne v městysu Blížkovice. Naše poděkování patří městysu Blížkovice a místním hasičům, kteří připravili toto setkání. V letošním roce bude setkání ZH a ZF uskutečněno dne v 9:00 hodin v restauraci p. Baráka Dobšicích. OZDRAVNÝ POBYT PRO ZH ZF V ROCE Rada ZH Jihomoravského kraje umožňuje nositelům titulu ZH a jejich rodinným příslušníkům ozdravný pobyt (rekreaci). V letošním roce se uskuteční ozdravný pobyt v jednom turnusu a to ve středisku, Ústřední hasičské školy v Jánských Koupelích v termínu od do (srpen). Náklady na pobyt činí 1.800,- Kč. V ceně je započítána doprava autobusem z Olomouce do Jánských Koupelí a zpět, pobyt a jednodenní zájezd. Dopravu do Olomouce si hradí každý sám. Termín podání závazných přihlášek je stanoven do 15. července V letošním roce se naší rekreace nezúčastní ZH okresu Žďár nad Sázavou a je nutné zajistit plný počet tj. 45 osob, na tomto je postavena ekonomika pobytu, v případě menšího počtu by ozdravný pobyt byl dražší. Je možné na ozdravný pobyt v případě neobsazení nabídnout i zasloužilým funkcionářům. Nezaplacené členské příspěvky mají SDH: Načeratice, Mašovice, Podmolí, Bezkov, Havraníky, Štítary, Uherčice, Korolupy, Lubnice, Oslnovice, Bítov, Vysočany, Hostim, Grešlové Mýto, Tvořihráz, Žerotice, Rokotná, Dobřínsko, Rešice, Miroslavské Knínice, Valtrovice, Křidlůvky a Strachotice. Informace HZS Jm. kraje ÚO Znojmo: VYPALOVÁNÍ POROSTŮ, PÁLENÍ KLESTÍ - hlášení o pálení Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Toto ukládá zákon o požární ochraně. Pokud jsou ale stanovena opatření proti vzniku a šíření požáru a po oznámení

8 územně příslušnému HZS kraje (pro naše okolí to znamená HZS Jihomoravského kraje) lze provést spalování hořlavých látek (klestí, dřevěných zbytků, stařiny, slámy na poli, plevel, suchý rákos ) na volném prostranství. Hlášení o pálení mohou právnické osoby a podnikající fyzické osoby provést vyplněním jednoduchého formuláře, který je zveřejněn na internetových stránkách nebo nahlásit telefonicky na linku Obdoba platí i pro fyzické osoby, nesmí také provádět vypalování porostů. Fyzické osoby povinnost oznamovat HZS sice nemají, ale pokud se rozhodnou pálit větší množství klestí a dřevěných zbytků doporučujeme, obdobně jako právnické osoby, oznámit pálení na výše uvedené internetové adrese nebo telefonní lince. Při pálení je nezbytné dodržovat určité zásady požární bezpečnosti. Je zakázáno rozdělávat oheň při silném větru, v období sucha, v blízkosti hořlavých předmětů, obytných budov nebo v blízkosti lesa (minimální vzdálenost ohniště od lesa je padesát metrů). Je lépe pálit po částech pod dozorem osoby starší 18 let, na místě pálení musí být k dispozici hasební prostředky v množství přiměřeném rozsahu pálení (voda, písek, lopaty, ), izolovat určené místo k pálení odstraněním veškerého hořlavého materiálu v šířce pruhu nejméně 1 m až na minerální půdu, nepřetržitě střežit oheň osobou starší 18 let, opustit ohniště až po úplném vychladnutí ohně, jeho zalití vodou nebo zasypání zeminou. Košt sv. Floriána Hasičský záchranný sbor Jm. kraje se obrací na všechny členy sdružení dobrovolných hasičů a přátel hasičů znojemského regionu o pomoc při zajišťování vzorků vín na celostátní akci Košt sv. Floriána 2013, který se uskuteční v Brně dne 15. května 2013 v 14:00 hod v hotelu Continental. Podmínky pro vystavovatele: Vína mohou na Koštu vystavovat příslušníci HZS, členové SDH, složek IZS, občanských sdružení působících na úseku požární ochrany a jejich přátelé. Jako jeden vzorek jsou stanoveny tři plné láhve o obsahu 0,75 l. Každý vystavovatel, jehož vzorky budou oceněny zlatou medailí, obdrží diplom. Nejlépe hodnocené vzorky vín budou odměněny věcnou cenou. Za každé dva vystavené vzorky vystavovatel obdrží pamětní skleničku. Svoz vzorků vín proběhne do 30. dubna 2013 v budově HZS Jm. kraje ÚO Znojmo, Pražská 83. (kontakt mob Radek Chromý). Degustace bude dne 7. května 2013 v 16,00 hodin v hotelu CONTINENTAL.

9 Plánované akce leden únor březen duben květen červen červec Srpen září říjen listopad prosinec Shromáždění představitelů sborů 10,17, Výkonný výbor Porada starostů okrsků Kontrolní a revizní rada Rada velitelů výjezdní Rada mládeže 13 výjezdní Rada prevence Štáb soutěže 14 Soutěže/okrskové do 26 /obvodové do 3 /okresní /pohár ORV Vyhodnocení hry plamen ZHV mládeže 18 Výrovice 29 Znojmo 31 Chvalovice Vratěnín Velitelé okrsků Školení roz. mládeže Školení roz. dospělých Krajské kolo M+Ž v PS Krajské kolo D v PS MR v PS SH ČMS Krajské kolo MH - Plamen Školení ved. mládeže Okresní kolo dorostu 9,10 Hostim 26 Výrovice 16 Přísnotice 8 Slavkov 3 Blansko Ml. Boleslav

HASIČSKÝ ZPRAVODAJ. Duben 2015. Vážení čtenáři, Ludvík Procházka Starosta OSH Znojmo

HASIČSKÝ ZPRAVODAJ. Duben 2015. Vážení čtenáři, Ludvík Procházka Starosta OSH Znojmo Dube 2015 Iterí zprávy pro hasičské sbory a fukcioáře pracující a úseku požárí ochray. HASIČSKÝ ZPRAVODAJ Vydává okresí sdružeí hasičů ČMS ve spolupráci s Hasičským záchraým sborem Jihomoravského kraje,

Více

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů zpracoval Michal Bílek Jak můžete ocenit své členy - Řídíme se Statutem čestných vyznamenání a titulů SH ČMS, který byl schválen shromážděním starostů

Více

V Ý S L E D K Y Č I N N O S T I

V Ý S L E D K Y Č I N N O S T I * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** V Ý S L E D K Y Č I N N O S T I v e ř e j n ý c h k n i h o v e n o k r e s u Z n o j m o z a r o k 2013 Městská knihovna Znojmo regionální

Více

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS Soubor předpisů SH ČMS I/3-2006 STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS I. Řádní členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v souladu se Stanovami sdružení, zákonnými předpisy a potřebami občanů,

Více

Jednání starostů SDH po obvodech 4. 11. 2013

Jednání starostů SDH po obvodech 4. 11. 2013 Jednání starostů SDH po obvodech 4. 11. 2013 Program jednání 1) Zpráva o činnosti OSH Ústí nad Orlicí, 2) Výsledky soutěží v roce 2013, 3) Zajištění výročních valných hromad, 5) Hlášení o činnosti sboru

Více

Organizační zajištění. I. kola postupové soutěže v požárním sportu v roce 2015. dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav

Organizační zajištění. I. kola postupové soutěže v požárním sportu v roce 2015. dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav Organizační zajištění I. kola postupové soutěže v požárním sportu v roce 2015 dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav Pořadatelem I. kola postupové soutěže je Okresní sdružení hasičů Mladá Boleslav. Soutěž

Více

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno Číslo jednací: 9/09-KCODBo-Oš Datum: 2009-01-27 Odpověď na č. j.: Ze dne: viz. rozdělovník (rozesláno elektronickou cestou)

Více

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno Číslo jednací: 72/08-KCODBo-Oš Datum: 2008-06-04 Odpověď na č.j.: Ze dne: Vyřizuje: Bc. Lubomír Oškrdal Telefon: (+420)

Více

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS Soubor předpisů SH ČMS I/3 2013 STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS I. Řádní členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v souladu se Stanovami sdružení, zákonnými předpisy a potřebami občanů,

Více

Informace k organizačnímu zajištění soutěží mladých hasičů OSH Šumperk jsou k dispozici také na

Informace k organizačnímu zajištění soutěží mladých hasičů OSH Šumperk jsou k dispozici také na Věc: Organizační zajištění okresního kola Celostátní hry PLAMEN 2015/2016 Odborná rada mládeže OSH Šumperk vyhlašuje 43. ročník Celostátní hry PLAMEN pro mladé hasiče na okrese Šumperk. Soutěž bude probíhat

Více

pod záštitou poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Marie Benešové

pod záštitou poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Marie Benešové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Ústecký kraj a Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Louny Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen a celoroční činnosti

Více

Zpravodaj ORM č. 1/ 2013

Zpravodaj ORM č. 1/ 2013 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Tel. 724 874 049, e-mail: osh.novyjicin@c-mail.cz Nový Jičín dne 20.února 2013 Zpravodaj ORM č. 1/ 2013 Všem: vedoucím kolektivů MH, vedoucím

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje Zubatého 1, 614 00 Brno. ZÁPIS z VV KSH JMK 17. 9.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje Zubatého 1, 614 00 Brno. ZÁPIS z VV KSH JMK 17. 9. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje Zubatého 1, 614 00 Brno ZÁPIS z VV KSH JMK 17. 9. 2015 Přítomni: Bc. Z. Jandova, I. Musil, J. Gargula, Ing. T. Letocha,

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Kraj Pardubický Pořadatel: ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ Krajského kola soutěže mladých hasičů ve hře PLAMEN 2016 - Skuteč SHČMS - KSH Pardubice, OSH Chrudim, odborná

Více

STATUT VYZNAMENÁNÍ SH ČMS II.

STATUT VYZNAMENÁNÍ SH ČMS II. Soubor předpisů I/3-2002 STATUT VYZNAMENÁNÍ I. Členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v souladu se Stanovami sdružení, zákonnými předpisy a potřebami občanů, obcí i celé společnosti vyvíjejí aktivní

Více

ZÁPIS z VV KSH JMK 29. 10. 2015

ZÁPIS z VV KSH JMK 29. 10. 2015 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje Zubatého 1, 614 00 Brno ZÁPIS z VV KSH JMK 29. 10. 2015 Přítomni: Prezenční listina Omluveni: JUDr. Michal Hašek, P.

Více

Havlíčkobrodské stovkování

Havlíčkobrodské stovkování Havlíčkobrodské stovkování SOUTĚŽ V BĚHU NA 100 M PŘEKÁŽEK JEDNOTLIVCŮ V KATEGORIÍCH DOROSTENCŮ, DOSPĚLÝCH A VETERÁNŮ Pořadatel : Okresní sdružení hasičů Havlíčkův Brod Okresní odborná rada velitelů Okresní

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů OSTRAVA - město

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů OSTRAVA - město Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů OSTRAVA - město ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ OKRESNÍHO KOLA družstev sborů dobrovolných hasičů SH ČMS v požárním sportu 2012 1. Pořadatelem Okresního

Více

Právní předpisy a předpisy SH ČMS

Právní předpisy a předpisy SH ČMS Právní předpisy a předpisy SH ČMS -zákon o PO a související předpisy -stanovy SH ČMS, statut vyznamenání, stejnokrojový předpis 1. Fyzická osoba je mimo jiné povinna ze zákona o PO č.133/1985 Sb.ve znění

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

OKRESNÍ KOLO V HASIČSKÉM SPORTU TELCE 23. KVĚTNA 2015 OSH ČMS LOUNY

OKRESNÍ KOLO V HASIČSKÉM SPORTU TELCE 23. KVĚTNA 2015 OSH ČMS LOUNY OKRESNÍ KOLO V HASIČSKÉM SPORTU TELCE 23. KVĚTNA 2015 OSH ČMS LOUNY Pořadatelem postupové soutěže II. kola je OSH LOUNY Soutěž se uskuteční dne 23.5.2015 na hřišti v TELCÍCH Vedení soutěže Velitel soutěže:

Více

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2008 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008 KONANÁ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE RNDr. Jana Zahradníka Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska KSH Jihočeského

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Ústecký kraj a Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Teplice

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Ústecký kraj a Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Teplice Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Ústecký kraj a Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Teplice Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen a celoroční činnosti

Více

Organizační zajištění I. kola postupové soutěže v požárním sportu dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav

Organizační zajištění I. kola postupové soutěže v požárním sportu dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav V neděli 2. 6. 2013 proběhne na hřišti v Chotětově I. kolo postupové soutěže v požárním sportu dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav jinak též okresní soutěž v požárním sportu. Soutěžit se bude v kategoriích

Více

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2013

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2013 spolu s Okresním sdružením hasičů Zlín pod záštitou hejtmana Zlínského kraje a města Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 0 Organizátor soutěže : Termín konání soutěže : Místo konání : OSH

Více

Organizační zabezpečení

Organizační zabezpečení Č.j. OSH 18/2014 Organizační zabezpečení OKRESNÍHO VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍ HRY MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2 0 1 4 konaná pod záštitou senátora senátu ČR pana ing. Miroslava Krejči a starostky obce Varvažov paní

Více

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2014

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2014 SH ČMS Krajské sdružení hasičů Zlínského kraje spolu s Okresním sdružením hasičů Kroměříž pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 0 Organizátor soutěže :

Více

OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ OLOMOUC. doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D.

OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ OLOMOUC. doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ OLOMOUC Vás zve na 2. závod seriálu ČESKÉHO POHÁRU REBEL 2015 OLOMOUCKÝ DVOJBOJ a 100m překážek Pod záštitou Primátora statutárního města Olomouc doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D.

Více

Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014

Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014 Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014 Vážená paní starostko Okresního sdružení, vážení hosté. Vážení zástupci jednotlivých sborů našeho okresu. Dovolte mi, abych Vás ve stručnosti seznámil s

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy

Více

Plán akcí 2012 Místo konání akce Název akce Kontakt

Plán akcí 2012 Místo konání akce Název akce Kontakt 18.1. 18.1. 19.1. 24.1. 31.1. 21.2. 28.2. 13.3. 13.3. 21.3. 22.3. 27.3. 3.4. 13.4. 14.4. 17.4. 3.5. 3.5. 4.5. 5.5. 9.5. 22.5. 22.5. 23.5. 24.5. 25.5. 26.5. 5.6. 9.6. Výkonný výbor SH ČMS Odborná rada historie

Více

Zápis z jednání Výkonného výboru Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje, konaného 5. 3. 2015 od 16.00 hod v Bílých Poličanech

Zápis z jednání Výkonného výboru Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje, konaného 5. 3. 2015 od 16.00 hod v Bílých Poličanech Zápis z jednání Výkonného výboru Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje, konaného 5. 3. 2015 od 16.00 hod v Bílých Poličanech Přítomní členové VV: J. Orsák, I. Kraus, K. Salava, A. Ulrych, E.

Více

ZPRAVODAJ OSH. 1/2016 únor. Úvodem. Z obsahu. Nový vzhled webových stránek OSH. Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Orlicí

ZPRAVODAJ OSH. 1/2016 únor. Úvodem. Z obsahu. Nový vzhled webových stránek OSH. Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Orlicí Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Orlicí ZPRAVODAJ OSH 1/2016 únor Úvodem Vážené hasičky a hasiči, dostává se Vám do rukou, resp. do monitorů, první vydání elektronického čtvrtletníku

Více

Pod záštitou senátora a starosty města Vlašimi Mgr. Luďka Jeniště H R Y P L A M E N A C E L O R O Č N Í Č I N N O S T I D O R O S T U

Pod záštitou senátora a starosty města Vlašimi Mgr. Luďka Jeniště H R Y P L A M E N A C E L O R O Č N Í Č I N N O S T I D O R O S T U Krajské sdružení hasičů Středočeského kraje, ve spolupráci s Pod záštitou senátora a starosty města Vlašimi Mgr. Luďka Jeniště p o ř á d á K R A J S K É K O L O H R Y P L A M E N A C E L O R O Č N Í Č

Více

Organizační zabezpečení krajského kola hry PLAMEN. Organizační zabezpečení krajského kola Pardubického kraje HRY PLAMEN 2015

Organizační zabezpečení krajského kola hry PLAMEN. Organizační zabezpečení krajského kola Pardubického kraje HRY PLAMEN 2015 Organizační zabezpečení krajského kola Pardubického kraje HRY PLAMEN 2015 Pořadatel: Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Svitavy ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje,

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

Zápis ze Shromáždění představitelů Sborů dobrovolných hasičů okresu Trutnov, konaného dne 24.4.2009 ve velkém sále MěÚ v Trutnově

Zápis ze Shromáždění představitelů Sborů dobrovolných hasičů okresu Trutnov, konaného dne 24.4.2009 ve velkém sále MěÚ v Trutnově Zápis ze Shromáždění představitelů Sborů dobrovolných hasičů okresu Trutnov, konaného dne 24.4.2009 ve velkém sále MěÚ v Trutnově zahájení: 16 30 hod. přítomni: Výkonný výbor OSH Trutnov zástupci SDH okresu

Více

SH ČMS OSH Pardubice, Teplého 1526, 530 02 Pardubice ORGANIZAČNÍ POKYNY. k provedení I. kola v požárním sportu v okrese Pardubice pro rok 2015

SH ČMS OSH Pardubice, Teplého 1526, 530 02 Pardubice ORGANIZAČNÍ POKYNY. k provedení I. kola v požárním sportu v okrese Pardubice pro rok 2015 SH ČMS OSH Pardubice, Teplého 1526, 530 02 Pardubice ORGANIZAČNÍ POKYNY k provedení I. kola v požárním sportu v okrese Pardubice pro rok 2015 Dle rozhodnutí ÚOR velitelů proběhnou v roce 2015 I. kola soutěží

Více

Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Úvod ÚOROO po svém jednání dne 23. února 2011, po projednání prvotní informace ve Vedení SHČMS konaného dne 8. března 2011

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE 2011 Pořadatel Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického kraje ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů ČMS

Více

O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í

O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í Sdružení hasičů ČMS, okres Plzeň sever, odborná rada mládeže vydává O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í 44. ročníku hry "PLAMEN" pro rok 2015-2016 Vážení přátelé, Se zahájením nového školního roku

Více

Z á p i s č. 6/2012. z jednání výkonného výboru OSH Rokycany ze dne 31. října 2012

Z á p i s č. 6/2012. z jednání výkonného výboru OSH Rokycany ze dne 31. října 2012 Z á p i s č. 6/2012 z jednání výkonného výboru OSH Rokycany ze dne 31. října 2012 l) Zahájení starosta Frost uvítal přítomné, zejména hosta bývalého člena výkonného výboru p. Bohumila Prokopce, kterému

Více

Metodický pokyn starosty SH ČMS

Metodický pokyn starosty SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS Ročník : 2008 V Praze dne: 27. listopadu 2008 Číslo: 2 Metodický pokyn Sdružení hasičů Čech,

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN PARDUBICKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN PARDUBICKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN PARDUBICKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického kraje pod záštitou Rady Pardubického kraje pořádají krajskou soutěž v celostátní

Více

Organizační zabezpečení Okresního kola hry Plamen 2014/2015

Organizační zabezpečení Okresního kola hry Plamen 2014/2015 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Zlín Organizační zabezpečení Okresního kola hry Plamen 2014/2015 Místo konání: stadion Jiskra Otrokovice Datum konání: 15. 16. května 2015

Více

Kalendář turistických akcí pro rok 2016

Kalendář turistických akcí pro rok 2016 Kalendář turistických akcí pro rok 2016 1. 2. 1. - Nový Šaldorf Konice - Sedlešovice - 6 Km Zn ČD 0855 hod. - Nový Šaldorf ZTZ Konice Sedlešovice - Louka - 2. 9. 1. Šatov Popice 7 Km Zn ČD 0855 hod. -

Více

PROPOZICE SOUTĚŽE NOČNÍ HLÍDKA 2014

PROPOZICE SOUTĚŽE NOČNÍ HLÍDKA 2014 PROPOZICE SOUTĚŽE NOČNÍ HLÍDKA 2014 SDH Březiny ve spolupráci s SDH Krásné, Daňkovice, Spělkov, Sněžné, Milovy a Křižánky, pořádají 1. ročník brutální noční soutěže hasičských družstev 1+5 Noční Hlídka.

Více

Organizační zabezpečení krajského kola

Organizační zabezpečení krajského kola Organizační zabezpečení krajského kola hry PLAMEN a celoroční činnosti DOROSTU SH ČMS 2014 Pořadatel: SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje ve spolupráci s SH ČMS - Okresním sdružením

Více

Požární ochrana očima dětí pro rok 2013

Požární ochrana očima dětí pro rok 2013 Kancelář Sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS pro soutěž Požární ochrana očima dětí pro rok 2013 a) vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Soutěže se

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Zpráva o činnosti okresního sdružení hasičů Vyškov za uplynulé období

Zpráva o činnosti okresního sdružení hasičů Vyškov za uplynulé období Zpráva o činnosti okresního sdružení hasičů Vyškov za uplynulé období Dovolte mi seznámit vás s činnosti okresního sdružení hasičů za uplynulé období od okresního shromáždění delegátů Sborů dobrovolných

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Svitavy

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Svitavy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Svitavy Organizační zabezpečení okresního kola hry PLAMEN v požárních disciplínách, které se koná v Jaroměřicích a je zabezpečováno ORM při OSH Svitavy ve spolupráci

Více

k zajištění výročních valných hromad u SDH pro rok 2005-2010

k zajištění výročních valných hromad u SDH pro rok 2005-2010 Vzor dokumentů (tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH) k zajištění výročních valných hromad u SDH

Více

Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Trutnov konaného dne 13.3.2014 v kanceláři OSH Trutnov

Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Trutnov konaného dne 13.3.2014 v kanceláři OSH Trutnov Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Trutnov konaného dne 13.3.2014 v kanceláři OSH Trutnov Začátek: 15 00 hod Přítomní: členové VV: Jiří Orsák, Ing. Jiří Šeps, Miloslav Bárta, Zdeněk Pelc, Jaroslav Jansa,

Více

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Schváleno VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 2012 s Dodatkem č. 1 schváleným VV SH ČMS dne 13. 6. 2013 Směrnice hasičských sportovních

Více

Z á p i s č. 5/2013. z jednání výkonného výboru OSH Rokycany dne 26. června 2013 Přítomni : dle prezenční listiny 10 členů

Z á p i s č. 5/2013. z jednání výkonného výboru OSH Rokycany dne 26. června 2013 Přítomni : dle prezenční listiny 10 členů Z á p i s č. 5/2013 z jednání výkonného výboru OSH Rokycany dne 26. června 2013 Přítomni : dle prezenční listiny 10 členů 1) Jednání zahájil starosta Miroslav Frost, který uvítal přítomné a seznámil s

Více

Zápis ze schůze KORM č. 2/2015

Zápis ze schůze KORM č. 2/2015 Zápis ze schůze KORM č. 2/2015 Místo, datum: Pardubice, 20.7.2015 Přítomni za OORM: CR: J. Čechlovský, R. Pecková, B. Vašková PA: M. Nováková, H. Košťálová UO: R. Rajnet SY: nikdo se nedostavil nikdo se

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ KONANÉHO DNE 15.3.2008 V PŘEDÍNĚ

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ KONANÉHO DNE 15.3.2008 V PŘEDÍNĚ ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ KONANÉHO DNE 15.3.2008 V PŘEDÍNĚ 1. ZAHÁJENÍ p. Arnošt Urbánek (starosta SDH Předín) přivítání p. Robert Válala (ředitel Požární bezpečnosti) anketa PB o spokojenosti s firmou 2. VOLBA

Více

Organizační zabezpečení

Organizační zabezpečení Organizační zabezpečení KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DRUŽSTEV SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V POŽÁRNÍM SPORTU 2014 Pořadatel: Krajské sdružením hasičů Jihomoravského kraje ve spolupráci s OSH Břeclav Termín konání:

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Požární ochrana očima dětí pro rok 2012

Požární ochrana očima dětí pro rok 2012 Metodický pokyn MORP hl.m. Prahy a MSH hl.m. Prahy pro soutěž Požární ochrana očima dětí pro rok 2012 a) vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Soutěže se mohou zúčastnit děti,

Více

HZSJX0036V8C. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov. Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov

HZSJX0036V8C. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov. Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov HZSJX0036V8C HZSJX0036V8C prvotní identifikátor ADRESÁT: Starostové a starostky obcí, měst a městysů VYŘIZUJE:

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300750. Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300750. Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300750 nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: stastnyp@mkrumlov.cz Vyřizuje: Ing. Petr Šťastný V

Více

Zápis č. 4/2010. ze zasedání výkonného výboru OSH Svitavy, které se konalo 27.10.2010 v 15.00 hodin v zasedací místnosti HZS Svitavy

Zápis č. 4/2010. ze zasedání výkonného výboru OSH Svitavy, které se konalo 27.10.2010 v 15.00 hodin v zasedací místnosti HZS Svitavy Zápis č. 4/2010 ze zasedání výkonného výboru OSH Svitavy, které se konalo 27.10.2010 v 15.00 hodin v zasedací místnosti HZS Svitavy Přítomni: Jiruše Josef, Vágner Rudolf, Vymlátil Milan, Besserle Josef,

Více

Metodický pokyn starosty SH ČMS pro soutěž Požární ochrana očima dětí 2014

Metodický pokyn starosty SH ČMS pro soutěž Požární ochrana očima dětí 2014 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář Sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS pro soutěž Požární ochrana očima dětí 2014 a) vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů Čech,

Více

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS JABLONEC NAD NISOU ve spolupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE a GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM HZS ČR POŘÁDAJÍ XXIV. ročník HALOVÉ

Více

Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011. V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj

Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011. V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011 V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj V loňském roce připravila Česká federace požárního sportu pro jednotlivce a kolektivy dorostenců a

Více

Z Á P I S. z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 13. října 2015, v kanceláři OSH, Kollárova 427/32

Z Á P I S. z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 13. října 2015, v kanceláři OSH, Kollárova 427/32 Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 13. října 2015, v kanceláři OSH, Kollárova 427/32 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: p. Hanus Fr., p. Hanus K., sl. Stará, p. Randa

Více

MS VZS ČČK Plzeň-město II. zaslat do 25. května 2015 písemně na adresu: MS VZS ČČK Klatovy

MS VZS ČČK Plzeň-město II. zaslat do 25. května 2015 písemně na adresu: MS VZS ČČK Klatovy - 1 - Všeobecná ustanovení Pořadatel: Uspořádáním pověřen: Místo konání: Přihlášky: Kopii na: Prezidium VZS ČČK MS VZS ČČK Klatovy MS VZS ČČK Plzeň-město II. v.n. Hracholusky - kemp Keramika zaslat do

Více

Zápis z jednání VV KSH Pardubického kraje ze dne 29.3.2011 ve Svojanově

Zápis z jednání VV KSH Pardubického kraje ze dne 29.3.2011 ve Svojanově Zápis z jednání VV KSH Pardubického kraje ze dne 29.3.2011 ve Svojanově Přítomni : - dle prezenční listiny ( příloha zápisu) Program jednání : 1) Zahájení, 2) Zpráva starosty KSH 3) Informace z ústředních

Více

VZOROVÉ PROPOZICE POSTUPOVÝCH SOUTĚŽÍ PRO ROK 2015

VZOROVÉ PROPOZICE POSTUPOVÝCH SOUTĚŽÍ PRO ROK 2015 VZOROVÉ PROPOZICE POSTUPOVÝCH SOUTĚŽÍ PRO ROK 2015 Pořadatelem postupové soutěže ( I., II. kola) je OSH (KSH) Soutěž se uskuteční dne.na stadionu v. Vedení soutěže Velitel soutěže: Hlavní rozčí: Rozčí

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Frýdek Místek

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Frýdek Místek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Frýdek Místek ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ OKRESNÍHO KOLA družstev sborů dobrovolných hasičů SH ČMS v požárním sportu 2015 1. Pořadatelem Okresního

Více

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE OFS ZNOJMO. Ze schůze disciplinární komise konané dne: 25.04.2013

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE OFS ZNOJMO. Ze schůze disciplinární komise konané dne: 25.04.2013 DISCIPLINÁRNÍ KOMISE OFS ZNOJMO Z Á P I S č. 19 Ze schůze disciplinární komise konané dne: 25.04.2013 Přítomni: Omluveni: Kvapil Milan,Bence Ondřej,Novák Jan,Polderl Jaroslav,Nevrkla Pavel Slabý Ivan P-129/12

Více

ZÁPIS z jednání Výkonného výboru Okresního sdružení hasičů Olomouc, konaného dne 31. března 2015 v jednací síni HZS Ol. kraje

ZÁPIS z jednání Výkonného výboru Okresního sdružení hasičů Olomouc, konaného dne 31. března 2015 v jednací síni HZS Ol. kraje ZÁPIS z jednání Výkonného výboru Okresního sdružení hasičů Olomouc, konaného dne 31. března 2015 v jednací síni HZS Ol. kraje Volební období 2015 2020 Přítomni: se. Vlastimila Švubová, se. Lenka Trnková,

Více

Metodický pokyn starosty SH ČMS

Metodický pokyn starosty SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS Ročník : 2010 V Praze dne: 26. 11. 2010 Číslo: 3 Metodický pokyn SH ČMS k získání odznaků odbornosti

Více

Prováděcí směrnice k ustanovení Článku 3, odst. 3) Stanov FAČR. Článek 1 Předmět úpravy

Prováděcí směrnice k ustanovení Článku 3, odst. 3) Stanov FAČR. Článek 1 Předmět úpravy Prováděcí směrnice k ustanovení Článku 3, odst. 3) Stanov FAČR Článek 1 Předmět úpravy Stanovy FAČR ve článku 3, odst. 3 stanovují okruh osob, jejichž působení ve FAČR a v ní organizovaných soutěžích je

Více

SDH Oucmanice Oucmanice 16 562 01 Ústí nad Orlicí +420 606 241 289 sdh.oucmanice@tiscali.cz. Výborová schůze SDH Oucmanice 10/2014

SDH Oucmanice Oucmanice 16 562 01 Ústí nad Orlicí +420 606 241 289 sdh.oucmanice@tiscali.cz. Výborová schůze SDH Oucmanice 10/2014 SDH Oucmanice Oucmanice 16 562 01 Ústí nad Orlicí +420 606 241 289 sdh.oucmanice@tiscali.cz IČO: 0061238139 DIČ: 274-61238139 Výborová schůze SDH Oucmanice 10/2014 konaná dne 31. října 2014 od 18:30 hodin

Více

M E T O D I C K Ý N Á V O D

M E T O D I C K Ý N Á V O D M E T O D I C K Ý N Á V O D k zajištění výročních valných hromad SDH ( dále jen VVH ) VVH proběhnou v období listopad 2013 až leden 2014. VVH okrsků proběhnou do 28. února 2014! K přípravě VVH se uskuteční

Více

MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává požární řád obce

MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává požární řád obce MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává řád obce Zastupitelstvo obce Opatov se na svém zasedání konaném dne 29. 9. 2015 usneslo vydat na základě 29

Více

19. - 21. srpna 2011

19. - 21. srpna 2011 Propozice republikového kola MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY DRUŽSTEV SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SH ČMS V POŽÁRNÍM SPORTU 2011 Pořadatel : Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a Generální ředitelství HZS

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

Propozice krajského kola

Propozice krajského kola Propozice krajského kola DRUŽSTEV SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SH ČMS V POŽÁRNÍM SPORTU 2015 Pořadatel : Krajské sdružení hasičů Plzeňského kraje ve spolupráci s OSH Domažlice Pod záštitou starosty města

Více

Povinnosti funkcionářů SDH

Povinnosti funkcionářů SDH Povinnosti funkcionářů SDH Rozdělení práce ve výboru Sboru dobrovolných hasičů. Na základě zákona č. 83/90 ze dne 27. 3. 1990 o sdružování občanů v návaznosti na Stanovy SH ČMS ve znění přijatém II. řádným

Více

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc konaného dne11.10.2011 v Olomouci strana č. 1

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc konaného dne11.10.2011 v Olomouci strana č. 1 Přítomni: Hosté: Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc strana č. 1 br. Ing. Kropáč Jiří, br. Šmoldas Karel, br. Geprt Antonín, se. Švubová Vlastimila, br. Dostál Mojmír, br. Mácha Roman br. Siegel

Více

MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2009 kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další

Více

Požární ochrana očima dětí pro rok 2015

Požární ochrana očima dětí pro rok 2015 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář Sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS pro soutěž Požární ochrana očima dětí pro rok 2015 a) vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů

Více

Propozice hasičské soutěže II. kola v klasické soutěži

Propozice hasičské soutěže II. kola v klasické soutěži Propozice hasičské soutěže II. kola v klasické soutěži Pořadatelem postupové soutěže II. kola je Okresní sdružení hasičů Plzeň - jih a Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk Soutěž se uskuteční dne 5. září 2015

Více

areál Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Ostravě Porubě, ul. Martinovská 1622/36

areál Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Ostravě Porubě, ul. Martinovská 1622/36 Všeobecná ustanovení Pořadatel: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech Moravy a Slezska Místo konání: areál Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresní sdružení hasičů Plzeň - jih

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresní sdružení hasičů Plzeň - jih Pokyn pro konání I. kol hasičských soutěží v klasické soutěži a požárním sportu SDH Termín soutěží: Soutěže proběhnou do nejpozději do 31. července 2015. I. KLASICKÁ SOUTĚŽ První kola proběhnou podle Pravidel

Více

Shromáždění představitelů SDH okresu Rokycany Sokolovna Kařez 21.11. 2015 Začátek 9.00 hodin

Shromáždění představitelů SDH okresu Rokycany Sokolovna Kařez 21.11. 2015 Začátek 9.00 hodin Shromáždění představitelů SDH okresu Rokycany Sokolovna Kařez 21.11. 2015 Začátek 9.00 hodin Dámy, pánové, vážené předsednictvo, pane náměstku, páni starostové, členové VV, milí hosté, zasloužilí hasiči.

Více

Propozice Okresního kola soutěže v požárním sportu Okres Trutnov

Propozice Okresního kola soutěže v požárním sportu Okres Trutnov Propozice Okresního kola soutěže v požárním sportu Okres Trutnov Okresní sdružení hasičů Trutnov pořádá okresní soutěž v požárním sportu družstev mužů, žen, dorostenců a dorostenek SDH Trutnovského okresu

Více

ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ pro správní obvod ORP Znojmo 3. úplná aktualizace - 2014

ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ pro správní obvod ORP Znojmo 3. úplná aktualizace - 2014 CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ pro správní obvod ORP Znojmo 3. úplná aktualizace - 014 ZADAVATEL: ZPRACOVAL: MĚSTO ZNOJMO EKOTOXA s.r.o. VE SPOLUPRÁCI

Více

HASIČSKÝ ZPRAVODAJ OKRESNÍHO SDRUŽENÍ HASIČŮ ČESKÝ KRUMLOV PRO SBORY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ. Ročník: 2011 Vydáno dne: 24.03.

HASIČSKÝ ZPRAVODAJ OKRESNÍHO SDRUŽENÍ HASIČŮ ČESKÝ KRUMLOV PRO SBORY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ. Ročník: 2011 Vydáno dne: 24.03. HASIČSKÝ ZPRAVODAJ OKRESNÍHO SDRUŽENÍ HASIČŮ ČESKÝ KRUMLOV PRO SBORY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Ročník: 2011 Vydáno dne: 24.03.2011 Číslo: 1/2011 Obsah: 1.) Nástin úkolů na rok 2011 2.) Informace o jednání výkonného

Více

OKRESNÍHO VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍ HRY MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2 0 1 5

OKRESNÍHO VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍ HRY MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2 0 1 5 Č.j. OSH /2015/16 Organizační zabezpečení OKRESNÍHO VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍ HRY MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2 0 1 5 Pořadatel : Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení Písek ve spolupráci s HZS

Více

Zjednodušený návod na vypracování cvičení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů

Zjednodušený návod na vypracování cvičení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů Zjednodušený návod na vypracování cvičení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů Vypracoval mjr. Ing. Martin Řehák I. Druhy cvičení Dle platné legislativy (rok 2010) rozlišujeme tyto druhy cvičení: Prověřovací

Více

Z á p i s č. 6/2010. z jednání výkonného výboru OSH ČMS Rokycany dne 1. září 2010

Z á p i s č. 6/2010. z jednání výkonného výboru OSH ČMS Rokycany dne 1. září 2010 Z á p i s č. 6/2010 z jednání výkonného výboru OSH ČMS Rokycany dne 1. září 2010 1) Zahájení P. starosta Frost uvítal přítomné a seznámil s programem dnešního jednání. Program byl přítomnými schválen 2)

Více