Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 8. Zpráva představenstva o činnosti ebanky v roce Zpráva dozorčí rady 20

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 8. Zpráva představenstva o činnosti ebanky v roce 2004 14. Zpráva dozorčí rady 20"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004

2

3 Obsah Profil ebanky 4 ebanka v číslech 6 Statutární orgány 8 Zpráva představenstva o činnosti ebanky v roce Zpráva dozorčí rady 20 Výrok auditora 22 Finanční část 23 Rozvaha k 31. prosinci Výkaz zisku a ztráty za rok Přehled o změnách ve vlastním kapitálu za rok Příloha účetní závěrky 28 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 73

4 Profil ebanky ebanka je univerzální banka pro movité fyzické osoby a malé a střední firmy. Svým klientům nabízí ucelené portfolio finančních produktů a služeb s důrazem na využívání přímého bankovnictví. ebanka je součástí finanční skupiny České pojišťovny, nejsilnější české finanční skupiny. Česká pojišťovna drží 99,9 % akcií ebanky. Celkový počet klientů ebanky již přesáhl 430 tisíc. Více než 106 tisíc klientů využívá Firemní a Osobní účty ebanky; na 160 tisíc klientů je majiteli produktů v rámci programu ČP Finance a přes 150 tisíc klientů aktivně využívá stříbrnou úvěrovou kartu HomeCredit. ebanka je držitelkou ocenění Nejdynamičtější banka roku 2004 a Přímé bankovnictví roku 2004.

5 Profil ebanky <4/5>

6 ebanka v číslech Finanční údaje Vklady klientů (tis. Kč) Úvěry klientům (tis. Kč) Základní kapitál (tis. Kč) Bilanční suma (tis. Kč) Zisk z bankovní činnosti (tis. Kč) Čistý zisk/ztráta (tis. Kč) Čistý zisk na 1 zaměstnance (tis. Kč) Průměrný počet zaměstnanců Poměrové ukazatele Rentabilita průměrného kapitálu ROAE* (%) 33,77 0,84 18,70 19,49 47,17 Rentabilita průměrných aktiv ROAA* (%) 5,68 0,06 1,30 1,13 2,11 Kapitálová přiměřenost (%) 18,52 36,22 36,54 15,29 13,20 * Vypočteno dle opatření ČNB č. 1 ze dne 30. prosince 2003, kterým se stanoví minimální požadavky na uveřejňování informací bankami.

7 ebanka v číslech <6/7> Obchodní údaje Celkový počet klientů Počet majitelů účtů Počet obchodních míst Počet bankomatů Počet vydaných karet

8 Statutární orgány Top management (představenstvo) Ing. Luboš Černý (*1970) předseda představenstva a generální ředitel (od ) od 2002 ebanka ČSOB ČKA restrukturalizace nebonitních aktiv Komerční banka ředitel odboru Trading ředitel odboru Rizika banky ředitel týmu zodpovědného za řízení operací s deriváty ČNB 1993 ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, obor Matematické inženýrství

9 Ing. Petr Pištělák (*1970) místopředseda představenstva (od ) a výkonný ředitel oblasti Marketing a produkty od 2003 ebanka Procter and Gamble Business Unit Leader vedoucí oddělení Corporate Marketing Group Brand Manager 1994 VUT v Brně, Fakulta strojní, obor Ekonomika a řízení strojírenské výroby 1993 Sendwell College of Birmingham, UK Statutární orgány <8/9> Mgr. Alexandr Borecký (*1967) člen představenstva a výkonný ředitel oblasti Riziko od 2002 ebanka Komerční banka ředitel odboru Speciálních aktivit náměstek ředitele divize Schvalování korporátních obchodů ředitel projektu Redesign úvěrových procesů vedoucí oddělení Scoringu úvěrový pracovník 1991 Masarykova univerzita v Brně Ing. Igor Helekal, MBA (*1962) člen představenstva (od ) a výkonný ředitel oblasti Provoz (od ) od 2004 ebanka Unibanka náměstek generálního ředitele a člen představenstva McKinsey & Company 1994 Yale School of Management 1986 ČVUT Praha

10 Petr Řehák (*1974) člen představenstva a výkonný ředitel oblasti Obchod (od ) od 2002 ebanka Komerční banka ředitel pobočky v Teplicích ČSOB zástupce ředitele pobočky vedoucí oddělení Podnikové klientely Top management (výkonní ředitelé) Ing. Milan Drbohlav, PhD. (*1970) výkonný ředitel oblasti IS/IT Vývoj od 2003 ebanka 2003 Eurotel Logica program manager ředitel provozu Finančních služeb Senior Project Manager divize Finance a Telekomunikace 2001 VŠE v Praze Jaroslav Kafka (*1969) výkonný ředitel oblasti IT Správa a provoz od 1997 ebanka Deloitte & Touche tým technických konzultantů Občanský deník, Telegraf, Prostor redaktor od 1988 INORGA (Ústav pro automatizaci řízení v průmyslu) systémový technik a operátor

11 Mgr. Martin Kolouch (*1972) výkonný ředitel oblasti Finance (od ) od 2002 ebanka Komerční banka ředitel odboru Rozpočet a plán Deloitte & Touche senior konzultant Komerční banka vedoucí oddělení strategie ČTA ekonomický redaktor Statutární orgány <10/11> 1995 Přírodovědecká a filosofická fakulta UK v Praze Ing. Radomír Lašák, MBA (*1965) předseda představenstva a generální ředitel (do ) od 2002 ebanka Komerční banka náměstek generálního ředitele člen představenstva zodpovědný za Obchod ředitel divize Investičního bankovnictví 1996 MBA 1989 VŠE v Praze Ing. Vlastimil Nigrin (*1964) člen představenstva (do ) a výkonný ředitel oblasti Provoz (do ) od 2002 ebanka Komerční banka náměstek generálního ředitele zodpovědný za Provoz ředitel divize Bankovních služeb vedoucí odboru Bankovních služeb analytik souhrnného odboru pobočky SBČS 1988 VŠE v Praze

12 Dozorčí rada Ing. Ladislav Chvátal (*1963) předseda dozorčí rady Absolvoval VŠE v Praze. Po studiu působil jako člen představenstva a ředitel pro personalistiku a správu v podniku AVIA Praha Letňany. Od roku 1994 vykonával funkci ředitele pro Marketing v PPF investiční společnosti. Od roku 1995 byl ředitelem společnosti PPF Capital Management. V prosinci 1999 byl jmenován výkonným ředitelem PPF. Od července 2001 je ředitelem pro řízení strategických projektů skupiny PPF. Od června 2002 je členem představenstva společnosti Česká pojišťovna. Ing. Ladislav Bartoníček, MBA (*1964) člen dozorčí rady Vystudoval ČVUT v Praze, Fakultu elektrotechnickou. V roce 1991 nastoupil do PPF investiční společnosti jako výkonný ředitel. V roce 1993 absolvoval The Rochester Institute of Technology, New York. Od roku 1996 je generálním ředitelem České pojišťovny, od června 2000 je předsedou představenstva České pojišťovny. Ing. Petr Dvořák, MBA (*1964) člen dozorčí rady Absolvoval ČVUT v Praze, Fakultu elektrotechnickou. V roce 1999 získal titul MBA na University of Chicago. V roce 1999 nastoupil do skupiny PPF, kde řídil projekt Povinného ručení 2000 České pojišťovny. V letech 2000 až 2001 zodpovídal za projekt nové strategie bývalé Expandia banky (dnes ebanky). Od roku 2002 je odpovědný za mediální investice skupiny. Ing. Kamil Ziegler (*1962) člen dozorčí rady (od ) Vystudoval VŠE v Praze, Fakultu obchodní. V letech 1994 až 1996 studoval na Southern Methodist University, Dallas. V roce 1984 nastoupil do Státní banky československé, kde působil až do roku Poté pracoval v různých pozicích v Komerční bance, naposledy jako finanční ředitel. Později působil ve vrcholovém managementu České spořitelny, Konsolidační banky a Raiffeisenbank. V dubnu 2004 nastoupil do vedení společnosti PPF, kde působí jako finanční ředitel skupiny PPF. Ivana Finková (*1964) člen dozorčí rady (od ) Vystudovala Střední ekonomickou školu v Praze. Od roku 1992 pracovala v Balírnách Douwe Egberts. V letech 1999 až 2003 pracovala v Citibank, od června 2003 pracuje v ebance v pozici ředitelky Klientského centra Anděl.

13 Roman Knaus (*1976) člen dozorčí rady (od ) Vystudoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou ve Frenštátě pod Radhoštěm. V ebance pracuje od roku 1998, nejprve jako Osobní bankéř a ředitel Klientského centra v Olomouci. V roce 2001 přešel do centrály do oblasti Marketing a produkty, kde působil jako manažer pro rozvoj a manažer oddělení Firemní finance. V současné době vede divizi Technická správa produktů. Ing. Jan Přibyl (*1948) místopředseda dozorčí rady (do ) V roce 1973 absolvoval ČVUT v Praze, Fakultu strojní. V letech 1973 až 1991 se věnoval své specializaci v konstrukčních a vývojových pracovištích. V 80. letech 20. století působil ve vedoucích funkcích vývoje a prototypové výroby. V roce 1992 byl v rámci rozdělování podniku Spoje na jednotlivé profesní podniky jmenován do funkce generálního ředitele nově vytvořeného podniku Česká pošta. Statutární orgány <12/13> Mgr. Pavel Makovský (*1974) člen dozorčí rady (do ) V letech 1996 až 2002 vystudoval Filozofickou fakultu UK. V letech 1997 až 2000 pracoval v IPB, nejprve na pobočce v Praze, později jako produktový manažer a od roku 1999 jako vedoucí oddělení Řízení segmentů privátních klientů. Do dubna roku 2004 působil v ebance, naposledy jako ředitel Divize interní a externí komunikace a tiskový mluvčí. Akcionáři ebanka je členem nejsilnější české finanční skupiny, skupiny České pojišťovny. Česká pojišťovna v ebance vlastní 99,9 % akcií, zbylých 0,1 % vlastní drobní akcionáři.

14 Zpráva představenstva o činnosti ebanky v roce 2004 V roce 2004 ebanka intenzivně pokračovala ve svých marketingových a obchodních aktivitách zaměřených na akvizici klientů z řad movitých občanů a malých a středních firem. Cílem bylo zvýšení tržního podílu v obou zmíněných klíčových segmentech. Dobudování obchodní sítě V průběhu roku ebanka pokračovala v budování své obchodní sítě. Bylo otevřeno 9 nových Klientských center pro obsluhu retailových klientů a dobudována síť Obchodních center pro obsluhu firemních klientů. ebanka tak v současnosti disponuje sítí 168 obchodních míst, včetně ebanka pokladen na pobočkách České pojišťovny. Rozsah sítě tak pokrývá potřeby klientů ebanky po celé České republice. V současné době ebanka nemá obchodní místa v zahraničí. Obchodní politika Prioritou při obsluze klientů byla v roce 2004 nejen akvizice nových klientů, ale i kvalita obsluhy stávající klientely a důsledný cross-selling produktového portfolia ebanky. ebanka klade velký důraz na posílení důvěry a spokojenosti svých klientů. Při jejich obsluze uplatňuje důsledný relationship management; každý klient tak jedná o veškerých záležitostech správy svých financí s konkrétním bankéřem, který zná jeho možnosti a potřeby. Klienti ebanky patří, dle průzkumu, k nejspokojenějším klientům bank v České republice.

15 Zpráva představenstva <14/15> Produktová nabídka Portfolio produktů ebanky odráží její orientaci na klíčové segmenty movitých fyzických osob a malých a středních firem. Cílem ebanky je poskytovat komplexní služby v rozsahu univerzální banky s důrazem na využívání nástrojů přímého bankovnictví. Průběžným rozšiřováním nabídky a vylepšováním parametrů svých produktů ebanka reaguje na vyvíjející se potřeby svých klientů. Novinkami uvedenými v průběhu roku 2004 byly například rozšíření možnosti vedení Osobního nebo Firemního účtu až v deseti různých měnových složkách. ebanka také zavedla další způsob přihlašování a ovládání účtu; nyní může klient svůj účet používat s mobilním telefonem i prostřednictvím běžných SMS zpráv. U hypoték byly rozšířeny možnosti volby periody fixace úrokové sazby, kterou nyní ebanka nabízí v rozmezí 1 až 7 let. Koncem roku zrušila ebanka u hypoték poplatek za administrativní zpracování mimořádné splátky hypotéky. Nabídku platebních karet zatraktivnilo v průběhu roku 2004 významné snížení poplatku za stoplistaci platební karty. Kombinace služby Informuj mě!, zamykání platební karty, pojištění karty proti zneužití a nabídka internetové platební karty představuje maximální zabezpečení při používání platebních karet, které svým klientům nabízí právě ebanka. Marketingová komunikace V roce 2004 ebanka dále rozvíjela svůj úspěšný koncept podpory akvizice klientů založený na prosazování ebanky jako hlavní banky, kterou klient využívá pro komplexní správu svých rodinných nebo firemních financí, ať už z hlediska prováděných transakcí nebo zhodnocování volných finančních prostředků. Na podporu tohoto konceptu nabídla ebanka již v minulých letech vedení účtu zdarma těm retailovým klientům, kterým na jejich účet přichází měsíčně alespoň 15 tisíc korun. V roce

16 2004 byla nabídka rozšířena i na podnikatele z řad fyzických osob. Podmínkou pro vedení účtu zdarma u tohoto Počet klientů segmentu je měsíční součet příchozích plateb na účet 45 respektive 150 tisíc Kč (dle cenového programu). Obchodní výsledky Výsledkem úspěšné marketingové a obchodní politiky ebanky je zvýšený zájem klientů o její produkty a služby. V průběhu roku 2004 tak přišlo do ebanky nových klientů. Banka se významně prosadila v segmentu malých a středních firem, kde se stala 5. největší bankou podle počtu klientů, kteří používají ebanku jako svou hlavní banku. Objem klientských depozit meziročně vzrostl o 34,2 %. Objem poskytnutých úvěrů se meziročně více než zdvojnásobil. Získaná ocenění V průběhu roku 2004 ebanka získala řadu ocenění, která potvrzují kvalitu nabízených produktů a služeb. Nabídka Pojištění platební karty proti zneužití byla oceněna jako Finanční produkt roku v soutěži pořádané časopisem Osobní finance. Soutěž Zlatá koruna přinesla ebance hned 3 ocenění: dvě hlavní ceny za produkty Osobní účet a Přímé bankovnictví a bronzovou cenu za produkt PDA Banking. ebanka se stala absolutním vítězem Velkého testu internetbankingu společnosti Fincentrum a prvenství v nabídce internetového bankovnictví potvrdila i vítězstvím v testu specializovaného časopisu e-biz. Podle studie společnosti United Interactive má ebanka nejlepší webové stránky mezi bankami působícími v České republice. Další ocenění odrážejí pozici ebanky na českém bankovním trhu. Jedná se například o druhé místo v kategorii bank v žebříčku nejobdivovanějších firem sestavovaném každoročně sdružením Czech Top 100. Hned dvě prvenství získala ebanka v soutěži MasterCard Banka roku 2004, a to v kategoriích Nejdynamičtější banka roku a Přímé bankovnictví roku. I druhé místo v kategorii bank v soutěži Zlatý Měšec potvrzují, že ebanka se řadí mezi oblíbené a dynamické banky. Oblast informačních technologií Hlavním cílem rozvoje informačního systému banky je umožnit poskytovat úspěšné bankovní produkty a služby. Důraz přitom banka stále klade na bezpečnost a uživatelský komfort. V roce 2004 se rozvoj informačního systému zaměřil zejména na podporu analytického zpracování dat a na aplikační integraci. Aplikační portfolio banky zaznamenalo podstatný rozvoj, kdy se rozrostlo o nové komponenty Informačního systému risku, Obchodního systému, ale i nové funkcionality bankovního systému ebanky Transakčního systému. Ve spolupráci se skupinou České Pojišťovny byl implementován nový systém pro personalistiku ODYSEA a pilotně ebanka realizovala implementaci nákupního systému ARIBA. Banka zahájila v roce 2004 rovněž program budování datového skladu.

17 Objem depozit (mld. Kč) Systém řízení rizik Banka systematicky a komplexně řídí veškerá rizika spojená s poskytovanými produkty, přičemž plně respektuje příslušné zákony České republiky a právní předpisy a doporučení České národní banky. Banka dbá na aktuálnost systémů řízení rizik a zajišťuje jejich další vývoj a zlepšování v návaznosti na rozvoj svých obchodních aktivit, stav právního a ekonomického prostředí a rozvoj informačních technologií a analytických nástrojů. Úvěrová rizika Zpráva představenstva <16/17> , , , , ,02 Řízení úvěrových rizik je odděleno od obchodních složek banky a pracuje nezávisle. Banka prostřednictvím řídící a organizační struktury zajišťuje, aby na žádné úrovni řízení nedocházelo ke konfliktu zájmů vznikajícímu kumu- Objem poskytnutých úvěrů (v mil. Kč) lací odpovědností za obchodní činnost a řízení úvěrových rizik, a aby posuzování úvěrových rizik bylo prováděno nezávisle na obchodních útvarech. Banka dodržuje za všech okolností limity stanovené bankovním dohledem na objem čisté úvěrové angažovanosti vůči jednomu klientovi nebo skupině klientů. Banka poskytuje obchody spojené s úvěrovým rizikem vždy na základě hodnocení rizika protistrany, které probíhá v rámci procesu stanovení interního ratingu protistrany. Banka nenabízí produkty, jejichž riziko není předem popsáno, zhodnoceno a schváleno , , ,27 Posuzování pohledávek a tvorba opravných položek a rezerv se řídí platnými opatřeními ČNB a dalšími příslušnými normami. Tržní rizika Tržní riziko banky je pravidelně monitorováno, analyzováno a reportováno na denní bázi. Banka průběžně porovnává systém řízení tržních rizik s nově přijímanými příslušnými zákony České republiky a s novými právními předpisy a doporučeními České národní banky, dbá na jeho aktuálnost a zajišťuje jeho další vývoj a zlepšování v návaznosti na rozvoj svých obchodních aktivit, stav právního a ekonomického prostředí a rozvoj informačních technologií a analytických nástrojů. Z rozsahu svých aktivit je Banka ovlivněna rizikem měnovým a úrokovým, neobchoduje s instrumenty, které by generovaly akciové nebo komoditní riziko (tj. riziko ztráty ze změn cen nástrojů citlivých na ceny akcií příp. komodit).

18 Měnové riziko Banka důsledně dbá na dodržování statutárních limitů ČNB. Kromě toho je měnové riziko měřeno pomocí metody Value at Risk a limitů na jeho velikost, čímž je určena bankou akceptovatelná míra měnového rizika. Věrohodnost modelu a vykazované výsledky jsou denně testovány. Úrokové riziko Úrokové riziko je v Bance řízeno prostřednictvím gapové analýzy, metody Basis Point Value (BPV) a Value at Risk. K těmto metodám je stanoven systém limitů, čímž je určena bankou akceptovatelná míra úrokového rizika. Věrohodnost modelu a vykazované výsledky jsou denně testovány (tzv. back-testing). Banka rovněž provádí stresové testování a to na měsíční bázi. Riziko likvidity Banka udržuje trvale svou platební schopnost v české i v cizích měnách. Banka důsledně dbá na to, aby byla schopna v každém okamžiku uspokojit své splatné závazky vůči svým obchodním partnerům, klientům a akcionářům. Likvidita banky je řízena limity na kumulativní likviditní gap a limity na poměrové ukazatele. Kapitálová přiměřenost Kapitálová přiměřenost je v bance sledována v souladu s platnými opatřeními ČNB. Velikost kapitálové přiměřenosti banky je denně monitorována, analyzována a reportována. Banka důsledně dbá na dodržování statutárního limitu ČNB na minimální velikost kapitálové přiměřenosti. Statutární limit je doplněn interními limity na výši a mezidenní změnu kapitálové přiměřenosti. Výše kapitálové přiměřenosti banky ke konci roku 2004 dosáhla 13,2 %. Hospodářské výsledky V roce 2004 ebanka meziročně zvýšila svou obchodní výkonnost, měřeno ziskem z bankovní činnosti, o 50 % a dosáhla objemu čistých výnosů mil. Kč. Zisk z bankovní činnosti (v mil. Kč) Čistý úrokový výnos banky vzrostl oproti roku 2003 o 78 % a dosáhl 367 mil. Kč. V jeho nárůstu se projevil jak růst objemu depozit (o 34,2 % na 12 mld. Kč), tak především zvýšení objemu klientských úvěrů, které v roce 2004 vzrostly o téměř 106 % na 6,4 mld. Kč. Největšího objemového nárůstu dosáhly hypotéční a investiční úvěry. Bilanční suma banky se meziročně zvýšila o 16 % a dosáhla objemu mil. Kč Čisté výnosy z poplatků a provizí dosáhly v roce 2004 objemu 644 mil. Kč. Na meziročním nárůstu o 32 % se , , , , podílely nejvýznamněji transakční poplatky a poplatky za

19 Bilanční suma (v mld. Kč) poskytnutí a vedení úvěrů. Růst těchto poplatků odráží nejen nárůst počtu klientů a účtů, ale i zvyšující se podíl klientů, kteří využívají ebanku jako svou hlavní banku. Saldo zisků a ztrát z ostatní finanční činnosti meziročně vzrostlo o 77 % na 159 mil. Kč především z titulu nárůstu kursových výnosů z cizoměnových transakcí klientů a příznivému vývoji ceny portfolia držených cenných papírů. Růst banky ve všech oblastech se projevil meziročním zvýšením všeobecných provozních nákladů (vč. rezerv), a to o 40 %, na mil. Kč. Nárůst průměrného po- Zpráva představenstva <18/19> , , , , ,87 čtu zaměstnanců o 29 % a rozšíření obchodní sítě budováním dalších poboček se projevilo zejména v meziročním nárůstu personálních nákladů vč. rezerv (o 53 %) a nákladů spojených s nájemným a provozem budov (o 32 %). Banka pokračovala v investicích do vývoje interních IT systémů. V nárůstu nákladů na jejich provozování, které vzrostly oproti roku 2003 o 47 %, se však projevil zejména nárůst počtu klientů a jimi provedených transakcí. Meziroční pokles salda ostatních provozních výnosů a nákladů je způsoben nižšími výnosy z jednorázových nefinančních aktivit banky a konečným vypořádáním Stabilizačního programu, ze kterého banka vystoupila v prosinci roku Nárůst salda opravných položek a rezerv odráží expanzi v úvěrové oblasti a jeho celková výše dosáhla v roce mil. Kč. Nízký podíl klasifikovaných úvěrů v čisté výši, který dosáhl ke konci roku 1 %, byl významně ovlivněn prodejem pohledávek po splatnosti a také obezřetným způsobem řízení úvěrového rizika. Za rok 2004 dosáhla banka účetní ztráty ve výši 270,9 mil. Kč. Tento výsledek dodráží intenzivní marketingovou kampaň, budování obchodní sítě a související investice, které banka zhodnotí v následujících letech. V roce 2004 ebanka neprováděla vlastní výzkum ani vývoj. Strategické záměry pro rok 2005 Prioritou ebanky pro rok 2005 zůstává akvizice nových klientů v obou klíčových segmentech, tedy retailových klientů a malých a středních firem. Nedílnou součástí obchodní politiky ebanky bude rovněž soustavná práce se stávající klientelou, pro kterou v průběhu roku 2005 připravuje celou řadu produktových novinek.

20 Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada vykonávala své úkoly v roce 2004 v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, platných stanov banky a svým jednacím řádem. Scházela se na pravidelných schůzích, na kterých se její členové zabývali zejména záležitostmi týkajícími se obchodní činnosti banky, výsledků jejího hospodaření a hodnocení stavu rizik. Klíčovou úlohou zůstala kontrolní činnost dozorčí rady. V průběhu roku 2004 Výbor pro audit, jako poradní orgán dozorčí rady, detailně přezkoumával záležitosti týkající se zejména kontrolní činnosti, a to v rozsahu, který přesahoval časové dispozice jednotlivých zasedání dozorčí rady. Členové výboru jednali rovněž se zástupci externího auditora a získávali tak pro dozorčí radu cenné podrobné informace potřebné pro její činnost. Kromě toho výbor projednával pravidelné zprávy divize Audit, obsahující výsledky podrobných šetření z jednotlivých oblastí banky. Novým předsedou výboru pro audit byl po odstoupení ing. Přibyla z funkce člena dozorčí rady zvolen ing. Kamil Ziegler. Spolupráce dozorčí rady s představenstvem byla v roce 2004 velmi dobrá, dozorčí rada měla v průběhu celého roku aktuální informace o činnosti banky a výsledcích jejího hospodaření. V průběhu své kontrolní činnosti nenašla žádné podstatné závady a prověřila, že byla naplněna všechna rozhodnutí řádné i mimořádné valné hromady, včetně úspěšné realizace zvýšení základního kapitálu, schváleného mimořádnou valnou hromadou banky v říjnu Dozorčí rada v rámci své činnosti rovněž ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku přezkoumala Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Na základě tohoto přezkoumání je dozorčí rada toho názoru, že společnosti nevznikla na

21 základě ve zprávě uvedených smluv a opatření žádná újma. Správnost údajů uvedených ve zprávě byla taktéž ověřena auditorem společností KPMG Česká republika Audit, s. r. o. (dále jen auditor). Dozorčí rada dále přezkoumala řádnou účetní závěrku ebanky, a. s. za účetní období roku 2004 a seznámila se s výrokem auditora. Na základě předložených skutečností doporučuje valné hromadě schválit roční účetní závěrku k a návrh na úhradu ztráty za účetní období roku 2004 tak, jak je předkládán představenstvem společnosti. Stejně tak doporučuje dozorčí rada schválit návrh na úhradu ztráty banky za rok 2003 z vlastních zdrojů banky ve smyslu návrhu představenstva. Předseda dozorčí rady ing. Chvátal v závěru zprávy uvedl, že před konáním této řádné valné hromady obdržel rezignaci na Zpráva představenstva <20/21> funkci člena dozorčí rady ebanky, a. s. pana ing. Petra Dvořáka a konstatoval, že projednáním tohoto odstoupení na valné hromadě končí výkon funkce člena dozorčí rady ing. Dvořáka v souladu s platnými právními předpisy k datu konání této řádné valné hromady. V Praze dne 7. dubna 2005

22 Výrok auditora Zpráva auditora pro akcionáře ebanky, a. s. Na základě provedeného auditu jsme dne 25. března 2005 vydali o účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění: Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky ebanky, a. s. k 31. prosinci Za účetní závěrku je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, abychom audit naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrové ověření podkladů prokazujících údaje a informace uvedené v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních zásad a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku. Podle našeho názoru, účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace ebanky, a. s. k 31. prosinci 2004 a výsledků hospodaření za rok 2004 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky. Ověřili jsme též soulad ostatních finančních informací uvedených v této výroční zprávě s auditovanou účetní závěrkou. Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s námi ověřenou účetní závěrkou. Za úplnost a správnost zprávy o vztazích mezi propojenými osobami odpovídá statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je ověřit správnost údajů uvedených ve zprávě. Nezjistili jsme žádné skutečnosti, které by nás vedly k názoru, že zpráva obsahuje významné nesprávnosti. V Praze, dne 22. dubna 2005 KPMG Česká republika Audit, s. r. o. Ing. Pavel Závitkovský Osvědčení číslo 71 Osvědčení číslo 69

23 Finanční část Finanční část <22/23>

24 Rozvaha k 31. prosinci tis. Kč Poznámka Hrubá částka Úprava Čistá částka Čistá částka AKTIVA 1 Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování v tom: vydané vládními institucemi Pohledávky za bankami a družstevními záložnami a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Pohledávky za klienty členy družstevních záložen v tom: a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry v tom: vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek z toho: pozemky a budovy pro provozní činnost Ostatní aktiva Náklady a příjmy příštích období Aktiva celkem Příloha uvedená na stranách 28 až 72 tvoří součást této účetní závěrky.

25 tis. Kč Poznámka PASIVA 1 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám v tom: splatné na požádání Závazky vůči klientům členům družstevních záložen v tom: a) splatné na požádání b) ostatní závazky Závazky z dluhových cenných papírů v tom: emitované dluhové cenné papíry Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy v tom: ostatní Podřízené závazky Základní kapitál z toho: splacený základní kapitál Emisní ážio 23, Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 25 ( ) (75 081) 11 Zisk nebo ztráta za účetní období 25 ( ) ( ) Pasiva celkem Finanční část <24/25> tis. Kč Poznámka PODROZVAHOVÉ POLOŽKY Podrozvahová aktiva 1 Poskytnuté přísliby a záruky Pohledávky ze spotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Odepsané pohledávky Podrozvahová pasiva 5 Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení Příloha uvedená na stranách 28 až 72 tvoří součást této účetní závěrky.

26 Výkaz zisku a ztráty za rok 2004 tis. Kč Poznámka Výnosy z úroků a podobné výnosy 3, z toho: úroky z dluhových cenných papírů Náklady na úroky a podobné náklady 3, 8 ( ) ( ) z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů (16 640) (2 004) 3 Výnosy z poplatků a provizí 4, Náklady na poplatky a provize 4, 8 ( ) ( ) 5 Zisk nebo ztráta z finančních operací 5, Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady 6 (55 970) (27 245) 8 Správní náklady 7 ( ) ( ) v tom: a) náklady na zaměstnance ( ) ( ) z toho: aa) mzdy a platy ( ) ( ) ab) sociální a zdravotní pojištění ( ) (90 437) b) ostatní správní náklady ( ) ( ) 9 Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku 10 Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek ( ) ( ) 11, Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám 24 ( ) (78 110) 12 Tvorba a použití ostatních rezerv 24 (22 177) Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním ( ) ( ) 14 Daň z příjmů 26 (19 372) 15 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění ( ) ( ) Příloha uvedená na stranách 28 až 72 tvoří součást této účetní závěrky.

Obsah 2. Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 10. Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16

Obsah 2. Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 10. Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16 Výroční zpráva ebanka 2006 1 Obsah Obsah 2 Profil ebanky 4 ebanka v číslech 6 Statutární orgány 10 Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16 Ostatní informace zveřejňované na základě legislativních

Více

Váš finanční život z jednoho místa

Váš finanční život z jednoho místa Váš finanční život z jednoho místa 02 Výroční zpráva Po zhodnocení vývoje hospodaření v první polovině roku 2002 přistoupili akcionáři k posílení manažerského týmu. Tím vytvořili předpoklady pro další

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 9

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 9 Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo.............................................................................................. 4 Základní ekonomické ukazatele...........................................................................

Více

The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Organizační struktura banky 3. Řízení bankovních rizik 4. Ochrana banky před zneužitím při legalizaci výnosů

Více

Obsah. Profil ebanky 3. Základní údaje 3. Přehled činností 3. Statutární orgány 4. ebanka v číslech 7. ebanka v I. pololetí 2006 8

Obsah. Profil ebanky 3. Základní údaje 3. Přehled činností 3. Statutární orgány 4. ebanka v číslech 7. ebanka v I. pololetí 2006 8 06Pololetní zpráva Obsah Profil ebanky 3 Základní údaje 3 Přehled činností 3 Statutární orgány 4 v číslech 7 v I. pololetí 2006 8 Výhled do dalšího období 9 Výkaz zisku a ztráty pro období končící 30.

Více

Výroční zpráva 2003 Citibank a.s.

Výroční zpráva 2003 Citibank a.s. Výroční zpráva 2003 Citibank a.s. s dětmi Obsah C I T I B A N K V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 3 Úvod Zpráva představenstva Statutární orgány Citibank a.s. organizační struktura 2003 Dopis předsedy představenstva

Více

Penzijní společnost České pojišťovny

Penzijní společnost České pojišťovny Výroční zpráva 2013 2 Penzijní společnost České pojišťovny Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

Vybrané ekonomické ukazatele

Vybrané ekonomické ukazatele Výroční zpráva 2011 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 5 Úvodní slovo 7 Zpráva představenstva 9 Vedení banky 15 Organizační struktura 18 Zpráva dozorčí rady 20 Korespondenční banky

Více

Úvodní slovo generálního ředitele

Úvodní slovo generálního ředitele Výroční zpráva SAB Finance a.s. za rok 2013 Úvodní slovo generálního ředitele Vážení klienti, vážený akcionáři, vážené kolegyně a kolegové, dostáváte do rukou výroční zprávu společnosti SAB Finance a.s.

Více

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 AXA penzijní fond a.s. (do 31. 12. 2012) AXA penzijní společnost a.s. (od 1. 1. 2013) Obsah / Content CZ verze... 3 38 Zpráva managementu... 3 Výhled do roku 2013...

Více

Výroční zpráva 2012. Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz

Výroční zpráva 2012. Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz Výroční zpráva 2012 Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz Obchodní firma: Evropsko-ruská banka, a.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 78/50,

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií)

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) VOLKSBANK CZ, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) ZA ROK KONČÍCÍ. PROSINCE 6 PricewaterhouseCoopers

Více

A2CE. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. pro. hving for consulnng

A2CE. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. pro. hving for consulnng A2CE hving for consulnng Zpráva nezávislého auditora pro věření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. zprávyk K V patku 2323/14, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ 24826596.

Více

Údaje o ebance k 31. 3. 2007

Údaje o ebance k 31. 3. 2007 Údaje o ebance k 31. 3. 2007 2 Údaje o ebance k 31. 3. 2007 (zveřejněno dne: 10. 4. 2007) Obchodní jméno: ebanka, a. s. Právní forma: akciová společnost Sídlo banky: Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1 Identifikační

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2014 2 Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s.

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. member ot Kreston International pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013 Zpráva nezávislého auditora living for consulting A2C V parku 2323/14,

Více

13 Výroční zpráva 2013

13 Výroční zpráva 2013 13 Výroční zpráva 2013 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 4 Základní údaje 6 Zpráva představenstva 7 Orgány společnosti 9 Zpráva auditora pro akcionáře společnosti Atlantik finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 214 VÝROČNÍ ZPRÁVA 214 2 OBSAH Základní údaje o společnosti 4 Základní kapitál 4 údaje o činnosti 5 Údaje o majetku a finanční situaci 6 Management a organizační struktura 7 Profil společnosti

Více

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s.

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti,

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě - 2 - I. Obecná část - 3 - Úvod Rok 2011

Více

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky Předmluva Tato publikace připravená PricewaterhouseCoopers poskytuje vzorovou přílohu nekonsolidované

Více

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky 2006 Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a. s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2009 2008 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA Hasskova 22, 674 01 Třebíč Výroční zpráva Datum uveřejnění: 30. dubna 2009 Obsah Ú V O D 3 O nás 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Z Á K L A D N Í Ú D A J E 4 Předmět

Více