Beneš Knüpfer ( )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Beneš Knüpfer (1844 1910)"

Transkript

1 Beneš Knüpfer ( ) 1 2 Vlastní podobizna, (70. léta 19. století) byl jeden z posledních představitelů a sensualismu v českém umění přelomu 19. a 20. století. Byl znám nejširší veřejnosti jako malíř moře a bájných bytostí. Jeho složité životní osudy byly poznamenány řadou zvratů, náhod a osudových setkání. Více než třicet let prožil v Itálii. Přímořské krajiny u Anzia na břehu Tyrhénského moře a Ancony na březích Jadranu se staly dějištěm jeho mořských scén, Řím s bohatou historií a uměleckými památkami zase místem jeho častých pobytů i malířské inspirace. Pro výstavu jsme rozdělili Knüpferovo dílo do několika celků podle témat, z nichž některá se objevila jen v určitém období, jiná procházela téměř celým jeho malířským životem. Šárka Leubnerová 12. dubna 1844 / se narodil ve Frýdštejně v rodině polesného knížete Kamila Rohana na sychrovském panství. Roku 1849 se otec stal správcem paláce Rohanů na Malé Straně v Praze. Knüpfer již záhy projevil malířské nadání. Po otcově smrti si přivydělával malbou vývěsních štítů pro obchodníky, jako retušér fotografické dílny a přispíval ilustracemi do časopisů / vlna revolucí v Evropě / Světová výstava v Paříži s pavilonem Realismus s obrazy G. Courbeta / rakousko-uherské vyrovnání / jako mimořádný žák navštěvoval ateliér Antonína Lhoty na pražské Akademii / zapsán do řádného studia na Akademii jako žák Josefa M. Trenkwalda / studoval na Akademii v Mnichově, mimo jiné malbu u Karla Theodora von Piloty, pod jehož vedením pracoval na monumentální výzdobě sálů mnichovské radnice / první výstava impresionistů v Paříži.

2 / cestoval po západní Evropě, navštívil Paříž a Londýn / získal dvouleté římské stipendium vídeňského ministerstva kultu a vyučování / stipendium mu bylo prodlouženo, po jeho vypršení zůstal v Itálii natrvalo / Jean Moréas uveřejnil Manifest symbolismu / Světová výstava v Paříži s Eiffelovou věží / umírá V. van Gogh / získal zlatou medaili arcivévody Karla Ludvíka za obraz Souboj tritonů. Tento obraz ocenila porota na Světové výstavě v Chicagu a dílo zakoupil císař František Josef I. za zlatých pro Obrazárnu vídeňských dvorských muzeí / E. Munch maluje obraz Výkřik / Manifest České moderny v časopisu Rozhledy / v Aténách probíhají první novodobé olympijské hry / členem vídeňské Secese a 1903 / navštívil Krym / vychází Freudův spis Výklad snů, M. Planck dokončuje kvantovou teorii / Král. akademie věd ve Stockholmu uděluje první Nobelovu cenu / výstava A. Rodina v Praze / A. Einstein zveřejňuje 1. verzi teorie relativity, vznik expresionistické skupiny Die Brücke, výstava E. Muncha v Praze / P. Picasso dokončuje obraz Avignonské slečny / E. T. Marinetti uveřejňuje Futuristický manifest / na podzim podnikl cestu na jih, přes Sicílii do severní Afriky (Tunis) / v lednu se vrátil do Prahy (do Prahy se vracel průběžně po celý svůj život), na podzim v Topičově salonu na Národní třídě připravil svou druhou samostatnou výstavu. Její neúspěch u kritiky i odmítnutí jeho obrazů pro výstavu v Rudolfinu zapříčinily hlubokou duševní krizi. Malíř prodal pod cenou všechna svá díla, 11. září sepsal závěť a přes Vídeň odjel na jih. Cestou z Rijeky do Ancony 18. listopadu 1910 spáchal sebevraždu skokem do moře. 3 Co se vám vybaví, když se řekne Itálie, moře nebo bájné bytosti? Zapište si první nápady do řádků níže, pak si projděte výstavou a zapište, jak to vidí náš malíř. Když se řekne Itálie, tak se mi vybaví:... Když se řekne moře, tak cítím:... Když se řeknou bájné bytosti, tak vidím:... Jeho Itálie je... Jeho moře vypadá... Jeho bájné bytosti dělají... Nakonec si můžete říci, jak moc se splnila Vaše očekávání o Itálii v obrazech Beneše Knüpfera.

3 Samoobslužné pracovní listy pro širokou veřejnost 4 Jak rozpoznat charakteristické znaky a hodnoty? Podívejte se na originál obrazu Zamilovaný polyp, ( ) na výstavě, pak na jeho reprodukci s našimi nápovědami. A bude vám vše jasné. výběr krajiny odkazující na Arkádii (pozemský ráj) erotický podtext vln ženský bílý akt se zrzavými vlasy (fatální žena konce 19. století) nejasnost ženské bytosti je to žena, bájná bytost nebo ještě něco jiného? milostný vztah mezi ženou a zvířetem s jasnou převahou ženy (mesaliance) vtip laškovná komunikace mezi ženou a polypem (zvednutý prst ženy) modré ladění obrazu oválný formát obrazu odkazující na staré mistry je nová vlna romantismu od 60. let 19. století ve výtvarném umění spojující realistickou techniku a romantický obsah. Zamilovaný polyp, ( ) POLYP je jedním ze dvou životních stadií některých žahavců, druhým je medúza. A kam zařadit tento obraz? Je to jako fotografie, ale není. O co tedy umělci šlo? Napodobit velmi přesně a věrně přírodu (naturu). Že by? studená barevnost hodně lesků a světelných efektů krátká, pomíjivá, rychle se měnící akce jako téma (vlna a vítr) reportážní rychlá momentka bez hledání kompozice přeřezávání výjevu rámem divák stojí na stejné úrovni jako pobřeží, může do obrazu vstoupit Vzedmuté moře při silném sciroccu, (před 1898) dokonalá malířská technika vyvolávající v oku diváka dokonalou iluzi, že krajina fyzicky existuje na výstavě je umělecký směr 2. poloviny 19. století vzniklý ve Francii s důrazem na fotografické představení reality. je silný jižní až jihovýchodní vítr vanoucí ve Středomoří a severní Africe. Vzniká nad Saharou. Tento vítr je nejčastější během jara a podzimu. Nad Středozemní moře přináší bouřky a do Evropy studené a vlhké počasí.

4 A co oblíbený velmi jednoduché.? Hledat symboly a tajemství v obraze Žena a havran, (po 1900) bude už pro vás západ slunce ruiny antického chrámu výhled na horizont moře obětiště havran zvláštní žena nejasné vztahy a příběh Žena a havran, (po 1900) prázdný prostor pro naše dohady a sny je hnutí konce a přelomu 19. a 20. století, které je proti zobrazování vnější reality v umění a naproti tomu představuje svět umělcových představ, snů a vizí, které jsou inspirovány mýty, krásnou literaturou a poezií. A nakonec líbivé cíle! Salonní malba je dnes problematické zboží. Vzniklo za účelem líbit se a mělo slavit úspěch na výstavách (salonech). Najděte originál U moře, ( ), porovnejte s naším výkladem a možná budete mít ještě lepší návrhy. téma obrazu, které pochopí každý bez velkého vzdělání a zkušenosti nahá, osamělá žena poutavý kontrast mezi cudností pohledu dívky a její nahotou hladký dokonalý rukopis dobře sladěné barvy erotická hra vln intimní zákoutí moře je pejorativní význam v 19. století pro střední proud v umění pohybující se mezi oficiálním a moderním umění. Jeho snahou je přizpůsobit se co nejvíce vkusu tehdejšího nakupujícího publika, které tehdy chodilo na výstavy (salony). U moře, ( )

5 Samoobslužné pracovní listy pro širokou veřejnost Znáte dobře bohyně a bájné bytosti z antických mýtů? Ano či ne, zkuste si malý test. Propojte obrazy s jejich názvy a krátkými popisy jejich hlavních postav. V kůži jaké bytosti byste chtěli prožít jeden den a proč? Která ze situací na obrazech vám nejvíce sedí a kterou byste chtěli zažít? Jaký příběh byste chtěli v létě prožít? / přírodní démoni, žijící v lesích a na horách, prostopášní a nezbední průvodci boha vína. Měli lidskou postavu, ale koňské uši, ohon a kopyta. Označení Satyrů pro bytosti podoby kozlí je doloženo až doby antického Říma. Nereovny ANDROMEDA / princezna vydaná díky kletbě na pospas mořské obludě. Zachránil ji Perseus (syn Dia a Danay), který si ji pak vzal za ženu. Oba byli po své smrti proměněni ve hvězdy. Leda / mytické bytosti, půl dívky, půl ptáci, jejichž sídlo se kladlo buď do nebeských končin nebo do podsvětí. U Homéra sídlí Sirény na ostrově kdesi daleko na západě, lákají k sobě kouzelným zpěvem plavce a usmrcují je. / dcery Diovy, bohyně zosobňující přírodní síly ve stromech (Dryády). pramenech (Najády), horách (Oreády) a v moři (Nereovny). Nymfy dovádějí často v průvodu boha vína Dionýsa se svými mužskými protějšky Satyry nebo v průvodu bohyně lovu Diany. Byly ctěny u pramenů a v jeskyních. / manželka spartského krále. Zeus se s ní spojil v podobě labutě a Léda pak porodila dvě vejce, z nichž se narodili Helena a Klztaimnéstra a Dioskúrové Kastor a Polydeukés. NYMFA SALMAKIS / žila v prameni a vášnivě se zamilovala do krásného mladíka Hermafrodíta, syna boha Herma a bohyně Afrodíty. Na její prosbu bohové, když se Hermafrodítos koupal v jejím prameni, spojili jejich těla v jediné. Odtud Hermafrodítos jako oboupohlavní božská bytost. DIANA / staroitalská bohyně měsíce a ochránkyně žen. Ztotožňována s řeckou Artemidou. Diana je také lovkyní a ochránkyní zvěře. Jejím bratrem byl Apollón. Nymfy, studie Že by něco zbylo? Co zbývá, velmi rychle najdete na výstavě a nebo se na malířových obrazech opakuje.

6 Samoobslužné pracovní listy pro širokou veřejnost Někdy se stává, že je básník natolik okouzlen obrazem, že napíše báseň. Rainer Maria Rilke, německy píšící básník narozený v Praze, složil báseň Západ slunce po shlédnutí obrazu Na sklonku dne (Poslední pozdrav), (1894) Beneše Knüpfera. Porovnejte obraz a báseň a spojte čarami to, co je v obraze a v básni stejné. K obrazu Beneše Knüpfera Slunce již hasne v tichu, jde v bílé vlny spát. U moře dvé sedí mnichů, ten stařec, onen mlád. Snil prvý: Až mě znaví ten svět, chci v klidu mřít, a druhý: Zářnost slávy chci v umírání zřít. (v překladu Miloše Kareše) Na sklonku dne (Poslední pozdrav), (1894) 5 Z obrazu Rybářští chlapci na břehu moře, (1884) zbyly jen obrysy, ale zároveň je to teď místo pro tužku a fantazii. Dokreslete vše, co potřebujete pro dokonalé italské prázdniny. Rybářští chlapci na břehu moře, (1884)

7 Obraz Východ měsíce (Samota), (1900) vypadá trochu jako ticho před bouří. Zkuste do rámečku vedle nakreslit jeho pravý opak. Jako akční, dobrodružnou letní scénu. Třeba překvapení na konci pikniku nebo zahradní narozeninová party či noční bojovka,... Fantazii se meze nekladou. Otázky pro kamarády: K čemu je samota dobrá? Jaký je rozdíl mezi samotou a osaměním? Co je opak samoty? Východ měsíce (Samota), (1900) Napište do prázdných bublin, co si myslí a co řidiči. A jaký zvuk má auto a jaké zvuky vychází z lesa. Najděte další obrazy na výstavě, které by mohly být také o dalších podivných a tajemných setkání. Jak asi příběh může stát o letní noci? a řidičů dopadl? Stal se vám někdy podobný příběh? Co všechno se PUF Fauni prchající před automobilem, (1905) Další díla Beneše Knüpfera si můžete prohlédnout v Národní galerii v Praze, buď v klášteře sv. Jiří, kde je stálá expozice Umění 19. století v Čechách, nebo ve Veletržním paláci, kde je expozice českého umění přelomu 19. a 20. století.

8 6 Kdybyste se chtěli dále procházet Itálii nebo spřádat fantastické příběhy, pak vám doporučujeme tyto autory a jejich díla anebo reálná místa v České republice pro dlouhé letní noci. Roberto Rossellini: Řím, otevřené město; William Wyler: Prázdniny v Římě; Pier Paolo Pasolini: Mamma Roma; Federico Fellini: Sladký život; Bernardo Bertolucci: Svůdná krása 7 Zdeňka Braunerová: Cestovní deník 1883 Jaroslav Vrchlický: Eklogy a písně Julius Zeyer: Jan Maria Plojhar Henry James: Portrét dámy (také výborný film) Edward Morgan Forster: Kam se bojí vkročit andělé Henryk Sienkiewicz: Quo vadis Thomas Mann: Smrt v Benátkách (také výborný film) Josef Váchal: Malíř na frontě Soča a Itálie Josef Hora: Itálie Giuseppe Tomasi di Lampedusa: Gepard (také výborný film) Alberto Moravia: Římanka Ezra Pound: Cantos Tennessee Williams: Římské jaro paní Stoneové Christian Norberg-Schulz: Genius loci, k fenomenologii architektury (kapitola o Římu) Vladimír Holan: Toskána Josif Brodskij: Vodoznaky Eduard Petiška: Staré řecké báje a pověsti František Skála: Praha Venezia 1993 cestovní deníky Václav Fiala: Benátky Literární toulky městem umělců, hudby a karnevalu Jana Máchalová: Příběhy slavných italských vil Felix Mendelssohn-Bartholdy: Italská symfonie Hector Berlioz: Římský karneval, Harold v Itálii Ferenc Liszt: Années de Pèlerinage, Dantovská symfonie, Tři sonety Petrarky Petr Iljič Čajkovskij: Italské capriccio Georges Bizet: Římská symfonie Ottorino Respighi: Římské pinie, Římské fontány, Římské slavnosti Igor Stravinskij: Pulcinella František Tkadlík, Josef Führich, Václav Levý, Josef Mánes, Bohuslav Schnirch, Wilhelm Riedel, Josef Tulka, Emanuel Krescenc Liška, Vojtěch Hynais, Antonín Hudeček, Jan Preisler, Bohumil Kubišta, Jan Zrzavý, Rudolf Kremlička, Zdeněk Rykr, František Janoušek, Josef Jíra, Michal Ranný, František Skála, Jan Jedlička Galerie antického umění v Hostinném; Stálá expozice umění Asie a starověkého Středomoří, NG a NM, palác Kinských v Praze; úpravy Pražského hradu Josipem Plečnikem; Vrbovská a Ledeburská zahrada pod Pražským hradem; Toskánský, Thun-Hohenštejnský a Clam-Gallasův palác v Praze; Gröbeho a Lannova vila v Praze; zámek a zahrada v pražské Tróji; zámecký park ve Veltrusích; knihovna na zámku Kačina; zámecká zahrada v Dobříši; Květná zahrada v Kroměříži kolektiv autorů, Encyklopedie antiky, Praha 1973 Jana Fialová, Beneš Knüpfer , katalog výstavy Národní galerie v Praze, Praha 1984 Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění, díl I, Praha 1995 Naděžda Blažíčková-Horová (ed.), České malířství 19. století, katalog stálé expozice Sbírky umění 19. století, Klášter sv. Anežky České, Národní galerie v Praze, Praha 1998 Jiří Kroutvor (ed.), Cesta na jih. Inspirace českého umění 19. a 20. století, katalog výstavy v Obecním domě, Praha 1999 kolektiv autorů: Láska-touha-vášeň, Milostné náměty v umění století, katalog výstavy, Scriptorium Praha 2008 Naděžda Blažíčková-Horová (ed.), Umění 19. století v Čechách ( ) malířství, sochařství a užité umění. Průvodce expozicí Klášter sv. Jiří na Pražském hradě, Národní galerie v Praze, Praha 2009 kolektiv autorů, Double Fantasy, katalog výstavy Rudolfina, Praha 2010 Roman Prahl, Ach! Italia, cara mia! Umělci z Čech XIX. století a Itálie, katalog výstavy Západočeské galerie v Plzni, Plzeň 2011

9 Krajinářská dílna bude zaměřena na malbu krajiny v plenéru. Od základů bude představena jak technologie malby, tak i pracovní postup od napínání plátna až po samotný výtvarný výstup (kresba, tuš, akvarel, olejomalba a akrylová malba na plátno). Účastníci budou mít možnost si vyzkoušet výstavbu obrazu s podmalbou i a la prima. Dílna se bude věnovat úhlům pozorování přírody, zjednodušování detailů i celků, plánům krajinomalby a výběrem motivu. Dílnu povedou MgA. Anna Plešmídová a MgA. Adéla Karger. Max. počet 10 osob. Dílna bude inspirována místní krajinou (fenomén lesa a vody) a postupy současné malby. Účastníci si vyzkouší techniky jako je akryl, akvarel, fixa či vosková akvarelová tužka. Budou se zabývat tématy jako je např. plynutí vody, lesní skrýš, skryté změny v krajině, svítání / stmívání a figura v krajině. Dílnu povedou MgA. Ondřej Maleček a Monika Sybolová. Max. počet 10 osob. Účastníci workshopu se zaměří s lektory na živly a příběhy v krajině a prozkoumají hranice prostoru, světla a času. Vyzkouší si pastel, olej, podmalby temperou a vytvoří díla, která budou na pomezí fotografie a obrazu, zátiší a krajinomalby, koláže a kresby. Dílnu povedou doc. ak. mal. Zdenek Hůla a MgA. Oldřich Bystřický. Max. počet 20 osob. Změnila se krajina a lidé Slovácka od dob Joži Uprky? Můžeme ještě dnes zažít některé pohanské rituály, venkovské slavnosti a křesťanské svátky? Ponořme se do času a prostoru a nechme se inspirovat tímto krajem a jeho obyvateli k vlastní umělecké tvorbě zaznamenávající prchavý čas, plynutí zvuků, barev a chutí. Lektoři: současný slovenský umělec Tomáš Džadoň a Monika Sybolová. Max. počet 15 osob. Hlavní partner NG v Praze

MUO dětem, žákům a studentům

MUO dětem, žákům a studentům MUO dětem, žákům a studentům nabídka vzdělávacích programů Muzea umění Olomouc http://www.olmuart.cz/vzdelavani facebook: MUO dětem září říjen 2015 Arcidiecézní muzeum Kroměříž Tel: 778 714 935 / email:

Více

Jakub Schikaneder. Samoobslužné pracovní listy pro širokou veřejnost. narozen v Praze v rodině celního. úředníka.

Jakub Schikaneder. Samoobslužné pracovní listy pro širokou veřejnost. narozen v Praze v rodině celního. úředníka. 2 úředníka. narozen v Praze v rodině celního studoval na pražské Akademii u Antonína Lhoty a dalších. 1878 / přes Paříž přijel do Mnichova, kde pokračoval ve studiu u Gabriela Maxe na zdejší Akademii.

Více

veškerou lásku, jemnější cit srdce svého věnoval jsem té vší malichernosti a podlosti prosté přírodě

veškerou lásku, jemnější cit srdce svého věnoval jsem té vší malichernosti a podlosti prosté přírodě PRACOVNÍ LISTY PRO DOSPĚLÉ A N T O N Í N C H I T T U S S I veškerou lásku, jemnější cit srdce svého věnoval jsem té vší malichernosti a podlosti prosté přírodě Antonín Chittussi se narodil roku 1847 v

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Lidé a jejich míry Kánon lidské postavy podle Leonarda da V. kresba tužkou Leonardo da V. video (dokument BBC) beseda

Lidé a jejich míry Kánon lidské postavy podle Leonarda da V. kresba tužkou Leonardo da V. video (dokument BBC) beseda smyslové citlivosti IX. Lidé a jejich míry Kánon lidské postavy podle Leonarda da V. kresba tužkou Leonardo da V. video (dokument BBC) beseda Odvodí na živém modelu základní proporce lidské postavy. Zjistí

Více

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché geometrické tvary) Používána byla především krychle (lat.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Olomoucká obrazárna IV

Olomoucká obrazárna IV Olomoucká obrazárna IV Evropské malířství 19. století z olomouckých sbírek 25. 2. 25. 9. 2016 Arcidiecézní muzeum Olomouc Galerie KONCEPCE VÝSTAVY Marie Mžyková, Martina Potůčková KURÁTORKA VÝSTAVY Martina

Více

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe 1 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Učivo Barevný svět kolem nás, barvy které známe Barvy základní (žlutá, modrá, červená), míchání barev podvojných (zelená, fialová, oranžová) Barvy světlé/tmavé; teplé/studené

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Dějiny

Více

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

10.07.2015 (pátek) od 12:30 hod. Malá Strana Přes Valdštejnskou zahradu a palác, okolím Valdštejnského nám. a dalších paláců až po Maltézské nám.

10.07.2015 (pátek) od 12:30 hod. Malá Strana Přes Valdštejnskou zahradu a palác, okolím Valdštejnského nám. a dalších paláců až po Maltézské nám. Letní univerzita pro každého 2015 Již 4. ročník oblíbeného letního vzdělávání přednášek, komentovaných vycházek a prohlídek. Poznáte nová místa, dozvíte se plno zajímavých informací, zažijete pohodový

Více

Příklady autoritních záznamů Příloha k certifikované metodice Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií

Příklady autoritních záznamů Příloha k certifikované metodice Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií Příklady autoritních záznamů Příloha k certifikované metodice Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií Uvedené příklady představují určité typy autoritních záznamů, u nichž chceme upozornit

Více

Adolf Chwala (1836 1900)

Adolf Chwala (1836 1900) Adolf Chwala (1836 1900) 1 Dílo a životní osudy českého krajináře, představitele krajinomalby 2. poloviny 19. století, byly doposud obestřeny řadou nejasností a otázek, na které se naše výstava pokusí

Více

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. Pravěké umění rozdělení na Paleolit, Mezolit a Neolit; malířství, sochařství, keramika, megalitické

Více

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_10 Tématický celek:

Více

Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření Sexta a druhý ročník

Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření Sexta a druhý ročník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova výtvarná (EVV) Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření Sexta a druhý ročník 2 hodiny týdně

Více

Literární moderna - úvod

Literární moderna - úvod Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literární

Více

Ročník VII. Výtvarná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VII. Výtvarná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. IX Barevné cvičení Podzim Kolik barev má podzim Tempera, akvarel Detail obličeje oko, ucho, ústa Hlava z profilu Hlava en face Kresba tužkou Beseda o umění J. Mánes: Josefína Video Mistrovská díla z českých

Více

EXLIBRIS A DROBNÁ GRAFIKA

EXLIBRIS A DROBNÁ GRAFIKA HANA ČÁPOVÁ EXLIBRIS A DROBNÁ GRAFIKA 4 27. července až 5. září 2015 Galerie U Kellerů, Radnice, náměstí Karla Šternberka 68 a plzeňská sekce Spolku sběratelů a přátel exlibris 1 2 34 1. Exl F. MÁSLER.

Více

GUSTAV KLIMT. Personální bibliografie. KROUTVOR, Josef: Pocta Gustavu Klimtovi. P., Galerie Rudolfinum 1996. 74 s. Barev. il., portréty.

GUSTAV KLIMT. Personální bibliografie. KROUTVOR, Josef: Pocta Gustavu Klimtovi. P., Galerie Rudolfinum 1996. 74 s. Barev. il., portréty. GUSTAV KLIMT Personální bibliografie Z DÍLA GUSTAVA KLIMTA Knihy KLIMT, Gustav: Gustav Klimt. [Z anglického orig. přel. Jana Vlčková.] 1. vyd. [Frýdek-Místek], Alpress 2005. 80 s. Il. Z LITERATURY O GUSTAVU

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: 8. ročník, výtvarná výchova Tematický blok: Výtvarné umění autor: Mgr. Alžběta Sousedíková sousedikova.obl@seznam.cz říjen 2011 Název projektu: Inovace a zkvalitnění

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš Vážení hosté benefičního večera, jsem rád, že se po roce potkáváme v čase adventu na XI. ročníku benefiční akce pro SKP-CENTRUM, o.p.s. Dovolte mi, přivítat Vás zde v Rytířském sále pardubického zámku,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Výstava obrazů skupiny BENE

Výstava obrazů skupiny BENE Výstava obrazů skupiny BENE Nosticova galerie na zámku v Trmicích od 1.9.2010 do 31.10.2010 katalog obrazů 1 1 ZIMNÍ LES 2 STARÝ MAJÁK Novozámská Miluše Novozámská Miluše rozměr 30 x 26 rozměr 30 x 50

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla. značeno a

Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla. značeno a Evid enčn í číslo Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla 001 Anderle Jiří Jiřímu Kotalíkovi k 75 lept 20x8,5 cm 002 Benda Jan Zátiší 30. léta skica tužkou 10,2x14,5

Více

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe 1 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Učivo Barevný svět kolem nás, barvy které známe Barvy základní, podvojné a jejich uplatnění při VOV, možnost použití redukované né škály Barvy lazurní/husté; odstíny,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VERONSKÉ NÁMĚSTÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VERONSKÉ NÁMĚSTÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VERONSKÉ NÁMĚSTÍ VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2012/2013 Jsou malíři, kteří dělají ze slunce žlutou skvrnu, ale jsou jiní, kteří díky svému umění a moudrosti dělají ze žluté barvy slunce. Pablo Picasso

Více

POETISMUS, SURREALISMUS

POETISMUS, SURREALISMUS ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE POETISMUS, SURREALISMUS AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 11. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura

Více

Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC2

Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC2 Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 Antika: Řecko Období Hlavní autoři Období 1. Ve kterém období existovalo antické Řecko? 2. Co bylo polis? Uveď dva nejznámější zástupce + jejich charakter. 3.

Více

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš je jednou z nejvýznamnějších osobností generace Národního divadla. Byl předním malířem českých dějin a bezpochyby se podílel na utváření českého umění. Jeho tvorba byla ovlivněna,zvláště

Více

Bc. Šárka Šedivá. Narozena 24. 9. 1989, v Novém Městě na Moravě Trvalé bydliště, Ždírec 27, Polná Rodné jméno: Šárka Lorencová

Bc. Šárka Šedivá. Narozena 24. 9. 1989, v Novém Městě na Moravě Trvalé bydliště, Ždírec 27, Polná Rodné jméno: Šárka Lorencová Bc. Šárka Šedivá Narozena 24. 9. 1989, v Novém Městě na Moravě Trvalé bydliště, Ždírec 27, Polná Rodné jméno: Šárka Lorencová E-mail: sari.sediva@gmail.com Tel.: +420 734 376 316 Zabývá se zprostředkováním

Více

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová ŽIVOTOPIS Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ - Výtvarný obor (VO)

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ - Výtvarný obor (VO) VO 1 Antika - řecká architektura *prezentace + výukový plán VO - Základy dějin umění Mgr. Edita Macků 25.9.2013 FM, YŽ, EM, SH VO 2 Antika - řecká architektura **pracovní list + metodika VO - Základy dějin

Více

šperk 10+ 10- šperk vnitřek pravá Dokresli svůj secesní šperk.

šperk 10+ 10- šperk vnitřek pravá Dokresli svůj secesní šperk. vnitřek levá vnitřek pravá zadní Dokresli svůj secesní. Informace k notýsku Šperk Úvod: Devatenácté století přineslo významné změny ve skladbě obyvatel a ve struktuře majetku. Zatímco v předchozích staletích

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE Doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. (nar. 1929) je uznávaným českým historikem umění. V šedesátých. letech byl vedoucím sbírky moderního umění Národní galerie v Praze a v závěru 60. let

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 42 Anotace Žák se seznámí s pojmem renesance, získá základní informace. Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT =Předmět /téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 291 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1. Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1. Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1 Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno 26. 10. 2011 Slovníček V. DICKINSOVÁ, Rosie GRIFFITHOVÁ, Mari.

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Vyvolávací cena: 500 Kč Minimální výše příhozu: 100 Kč

Vyvolávací cena: 500 Kč Minimální výše příhozu: 100 Kč Aukční položka č. 51 Jana Kremanová: Pantarhei I. Umělec: Jana Kremanová Technika: Serigrafie Žánr: Kompozice Rok vzniku díla: 1992 Rozměry: 500 700 mm Autorský tisk Signatura: Kremanová 92, PD Adjustace:

Více

Prezentace 17-CJL -1-ročník Antické písemnictví (1)

Prezentace 17-CJL -1-ročník Antické písemnictví (1) Prezentace 17-CJL -1-ročník Antické písemnictví (1) Antika = historická epocha, která završuje éru starověku. V rámci starověku zahrnuje dějiny existence starověkého (antického) Řecka a Říma. Starořecká

Více

ANTONÍN CHITTUSSI. Personální bibliografie

ANTONÍN CHITTUSSI. Personální bibliografie ANTONÍN CHITTUSSI Personální bibliografie Z LITERATURY O ANTONÍNU CHITTUSSIM Knihy A. Chittussi. Výbor z obrazů. Úvod napsal K. Novotný. Upravil F. Muzika. P., Melantrich 1939. Prameny, sbírka dobrého

Více

DIVADLO BEZ HRANIC (Křesomyslova 14, Praha 4 Nusle)

DIVADLO BEZ HRANIC (Křesomyslova 14, Praha 4 Nusle) Apokalypsa 2009 (tempera, akryl, 60x42) 4000,- Kč Apokalypsa II. 2009 (tempera, akryl, 42x59) Bubák 2011 (akryl, 48x65) 7000,- Kč 4000,- Kč 5000,- Kč Člověk 2011 (kombinovaná technika, 58x84) Jádro 2009

Více

Samoobslužné pracovní listy pro širokou veřejnost

Samoobslužné pracovní listy pro širokou veřejnost Samoobslužné pracovní listy pro širokou veřejnost Milí návštěvníci, milé návštěvnice, vítejte na výstavě Krajina v českém umění 19. století. Vstupte do krajiny našich českých luhů a hájů! S těmito pracovními

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

30 LET TAKTILNÍHO VYSTAVOVÁNÍ (NEJENOM) PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ NÁVŠTĚVNÍKY MUZEÍ MOŽNOSTI PŘÍSTUPŮ A REALIZACÍ

30 LET TAKTILNÍHO VYSTAVOVÁNÍ (NEJENOM) PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ NÁVŠTĚVNÍKY MUZEÍ MOŽNOSTI PŘÍSTUPŮ A REALIZACÍ 30 LET TAKTILNÍHO VYSTAVOVÁNÍ (NEJENOM) PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ NÁVŠTĚVNÍKY MUZEÍ MOŽNOSTI PŘÍSTUPŮ A REALIZACÍ TAKTILNÍ VYSTAVOVÁNÍ V ČR 1983: FRANCOUZSKÉ UMĚNÍ 19./20. st. Národní galerie v Praze,

Více

Volitelné dějiny umění

Volitelné dějiny umění školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Bohumír Matal Červenec, 1945

Bohumír Matal Červenec, 1945 Bohumír Matal Červenec, 1945 Bohumír Matal (1922-1988) Červenec, 1945 olej, 24 x 41,5 cm sign. PD Matal 45, na rubu BMATAL ČERVENEC S.1945 BÍLOVICE vystaveno Skupina 42, Síň Jaroslava Krále, Dům umění

Více

Tajný život Salvadora Dalího

Tajný život Salvadora Dalího Tajný život Salvadora Dalího Tato kniha je monumentem, který si vystavěl na vlastní počest sám Salvador Dalí. Jakkoli mu chybí falešná skromnost, jeho upřímnost je strhující. Dalí odhaluje svá tajemství

Více

WORKSHOPY A VÝTVARNÉ DÍLNY V MUZEU PAPÍROVÝCH MODELŮ

WORKSHOPY A VÝTVARNÉ DÍLNY V MUZEU PAPÍROVÝCH MODELŮ WORKSHOPY A VÝTVARNÉ DÍLNY V MUZEU PAPÍROVÝCH MODELŮ Program je určen všem věkovým skupinám, pro všechny typy škol. Náročnost techniky a programu bude přizpůsobena věku skupiny. Cena všech programů 30,-

Více

STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ

STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ GALERIE STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ GALERIE Existují různé významy pojmu galerie: 1. Dlouhá chodba na ochoz zevně nebo uvnitř budovy ve výši patra, v renesančních

Více

OTAKAR LEBEDA (1877 1901)

OTAKAR LEBEDA (1877 1901) OTAKAR LEBEDA (1877 1901) 1 Jméno Otakara Lebedy je širší veřejnosti méně známé. Částečně k tomu přispělo i rozptýlení jeho obrazů do soukromých sbírek a dosavadní neúplné zpracování jeho díla. Poslední

Více

...předmět se nepovažuje za předmět o sobě, ale spíš za znak nějaké ideje, jehož prostřednictvím může být vyjádřena.

...předmět se nepovažuje za předmět o sobě, ale spíš za znak nějaké ideje, jehož prostřednictvím může být vyjádřena. SYMBOLISMUS Symbolismus společný názor generace umělců na konci 19. stol. reakce na naturalismus v literatuře a impresionismus v malířství symbolismus X realismus Předstvitelé: Gustav Moreau Odilon Redon

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Práce s barvou Žák: vnímá barvy, vytváří odstíny, kontrasty vytvoří barevnou a tvarovou kompozici s prvky - kontrast, světlostní poměr - barevnost přírodních objektů

Více

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

VY_32_INOVACE_16 Petr Iljič Čajkovskij_39

VY_32_INOVACE_16 Petr Iljič Čajkovskij_39 VY_32_INOVACE_16 Petr Iljič Čajkovskij_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Východočeská galerie v Pardubicích

Východočeská galerie v Pardubicích Východočeská galerie v Pardubicích je specializovaná instituce v Pardubickém kraji, která je svojí činností zaměřena na oblast vizuálního umění pořádápravidelné výstavy výtvarného umění, ale i řadu dalších

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Rudolf II. - mecenáš umění

Rudolf II. - mecenáš umění Rudolf II. - mecenáš umění AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP zhodnotí vládu Rudolfa II. a jeho podíl na politickém, kulturním a vědeckém rozkvětu Prahy hlavním sídlem habsburské říše - porozumění

Více

TÝDENNÍ LETNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY PRO DĚTI V NÁRODNÍ GALERII V PRAZE 2016

TÝDENNÍ LETNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY PRO DĚTI V NÁRODNÍ GALERII V PRAZE 2016 TÝDENNÍ LETNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY PRO DĚTI V NÁRODNÍ GALERII V PRAZE 2016 Zveme všechny, kteří mají chuť tvořit, inspirovat se výtvarným uměním a vyzkoušet si různé techniky, jichž používali staří mistři a

Více

Egyptská hrobka hrobka Sennedjema v podzemních chodbách Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě

Egyptská hrobka hrobka Sennedjema v podzemních chodbách Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě Egyptská hrobka hrobka Sennedjema v podzemních chodbách Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě společná práce studentů Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium zve do podzemí města! Návštěvníci Muzea Vysočiny si

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

FRANTIŠEK KUPKA (23. 9. 1871 Opočno 24. 6. 1957 Puteaux, Francie)

FRANTIŠEK KUPKA (23. 9. 1871 Opočno 24. 6. 1957 Puteaux, Francie) FRANTIŠEK KUPKA (23. 9. 1871 Opočno 24. 6. 1957 Puteaux, Francie) František Kupka se narodil 23. září 1871 v Opočně ve východních Čechách, jako nejstarší z pěti dětí notářského úředníka Václava Kupky a

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_119_VV9 KUBISMUS. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_119_VV9 KUBISMUS. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_119_VV9 KUBISMUS Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková Kubismus Kubismus je umělecká směr, která se zrodil v Paříži

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

Opakování: rysy romantismu

Opakování: rysy romantismu Romantismus Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Další znaky romantismu Populární žánry Převažuje spíše poezie, především lyrická poezie Hodně se tvoří lyrickoepické

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory Celé jméno uchazeče: Test kulturně historických znalostí pro učební umělecké obory 1. Do kterého uměleckého oboru patří stavba chrám sv. Barbory v Kutné Hoře? a) užité umění b) architektura c) malířství

Více

Třídní seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Třídní seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Třídní seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Třída: 4K,4El Školní rok: 2011/2012 Světová a česká literatura do konce 19. století 1. Olbracht Ivan: Biblické příběhy 2. Homér:

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem Výuka na gymnáziu

Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem Výuka na gymnáziu Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem Výuka na gymnáziu podporovaná ICT. Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

Ročník IX. Výtvarná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník IX. Výtvarná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. IX. Portrét a jeho proměny Nejslavnější portréty beseda (pracovní sešit, reprodukce obrazů) Hlava spolužáka kresba tužkou, rudkou Seznámí se s podobiznou královny Nofretete, s bystou P. Parléře, připomenou

Více

nábytek 10+ 10- Zelenavé lehátko I nábytek vnitřek pravá 10+ Typická secesní barevnost

nábytek 10+ 10- Zelenavé lehátko I nábytek vnitřek pravá 10+ Typická secesní barevnost vnitřek levá Zelenavé lehátko I Typická secesní barevnost Co kdyby vám patřilo toto elegantní lehátko? Inspirujte se na výstavě a přikreslete k němu sami sebe. najdi ve výstavě vnitřek pravá zadní vnitřek

Více

Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové.

Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové. Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové. Výstava je trojdimenzionálním ztvárněním původní české knihy Historie Evropy obrazové putování od Renáty Fučíkové. Expozice má interaktivní

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých možností: Poznámka

Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých možností: Poznámka 1.- 3. ročník, 1 hodina týdně Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých možností: Poznámka Barvy: vodové, temperové a prstové Techniky: barevné splývání, experimenty s barvami míchání barev, vyjádření

Více

Prezentace slouží pro výkladovou část hodiny. Má také funkci názorně-demonstrační a to díky mnohým obrazovým ukázkám. Součástí je i zápis do sešitu.

Prezentace slouží pro výkladovou část hodiny. Má také funkci názorně-demonstrační a to díky mnohým obrazovým ukázkám. Součástí je i zápis do sešitu. Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Metamorfózy politiky. Pražské pomníky 19. století. Tisková zpráva

Metamorfózy politiky. Pražské pomníky 19. století. Tisková zpráva Metamorfózy politiky. Pražské pomníky 19. století Tisková zpráva V rámci volné řady výstavních projektů v Clam-Gallasově paláci, věnovaných kulturní historii Prahy, se pořadatelé Archiv hl. m. Prahy a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VERONSKÉ NÁMĚSTÍ VÝTVARNÁ VÝCHOVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VERONSKÉ NÁMĚSTÍ VÝTVARNÁ VÝCHOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA VERONSKÉ NÁMĚSTÍ VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2010/2011 Každý umělec byl na začátku amatér. Ralph Waldo Emerson Lukáš Rajchl, Kristýna Janků, Monika Roblová, Tereza Žižková, 14 let Studie oka, 15 13

Více

Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky:

Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky: Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky: Platí pro profilovou část maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období. Termíny konání

Více