Beneš Knüpfer ( )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Beneš Knüpfer (1844 1910)"

Transkript

1 Beneš Knüpfer ( ) 1 2 Vlastní podobizna, (70. léta 19. století) byl jeden z posledních představitelů a sensualismu v českém umění přelomu 19. a 20. století. Byl znám nejširší veřejnosti jako malíř moře a bájných bytostí. Jeho složité životní osudy byly poznamenány řadou zvratů, náhod a osudových setkání. Více než třicet let prožil v Itálii. Přímořské krajiny u Anzia na břehu Tyrhénského moře a Ancony na březích Jadranu se staly dějištěm jeho mořských scén, Řím s bohatou historií a uměleckými památkami zase místem jeho častých pobytů i malířské inspirace. Pro výstavu jsme rozdělili Knüpferovo dílo do několika celků podle témat, z nichž některá se objevila jen v určitém období, jiná procházela téměř celým jeho malířským životem. Šárka Leubnerová 12. dubna 1844 / se narodil ve Frýdštejně v rodině polesného knížete Kamila Rohana na sychrovském panství. Roku 1849 se otec stal správcem paláce Rohanů na Malé Straně v Praze. Knüpfer již záhy projevil malířské nadání. Po otcově smrti si přivydělával malbou vývěsních štítů pro obchodníky, jako retušér fotografické dílny a přispíval ilustracemi do časopisů / vlna revolucí v Evropě / Světová výstava v Paříži s pavilonem Realismus s obrazy G. Courbeta / rakousko-uherské vyrovnání / jako mimořádný žák navštěvoval ateliér Antonína Lhoty na pražské Akademii / zapsán do řádného studia na Akademii jako žák Josefa M. Trenkwalda / studoval na Akademii v Mnichově, mimo jiné malbu u Karla Theodora von Piloty, pod jehož vedením pracoval na monumentální výzdobě sálů mnichovské radnice / první výstava impresionistů v Paříži.

2 / cestoval po západní Evropě, navštívil Paříž a Londýn / získal dvouleté římské stipendium vídeňského ministerstva kultu a vyučování / stipendium mu bylo prodlouženo, po jeho vypršení zůstal v Itálii natrvalo / Jean Moréas uveřejnil Manifest symbolismu / Světová výstava v Paříži s Eiffelovou věží / umírá V. van Gogh / získal zlatou medaili arcivévody Karla Ludvíka za obraz Souboj tritonů. Tento obraz ocenila porota na Světové výstavě v Chicagu a dílo zakoupil císař František Josef I. za zlatých pro Obrazárnu vídeňských dvorských muzeí / E. Munch maluje obraz Výkřik / Manifest České moderny v časopisu Rozhledy / v Aténách probíhají první novodobé olympijské hry / členem vídeňské Secese a 1903 / navštívil Krym / vychází Freudův spis Výklad snů, M. Planck dokončuje kvantovou teorii / Král. akademie věd ve Stockholmu uděluje první Nobelovu cenu / výstava A. Rodina v Praze / A. Einstein zveřejňuje 1. verzi teorie relativity, vznik expresionistické skupiny Die Brücke, výstava E. Muncha v Praze / P. Picasso dokončuje obraz Avignonské slečny / E. T. Marinetti uveřejňuje Futuristický manifest / na podzim podnikl cestu na jih, přes Sicílii do severní Afriky (Tunis) / v lednu se vrátil do Prahy (do Prahy se vracel průběžně po celý svůj život), na podzim v Topičově salonu na Národní třídě připravil svou druhou samostatnou výstavu. Její neúspěch u kritiky i odmítnutí jeho obrazů pro výstavu v Rudolfinu zapříčinily hlubokou duševní krizi. Malíř prodal pod cenou všechna svá díla, 11. září sepsal závěť a přes Vídeň odjel na jih. Cestou z Rijeky do Ancony 18. listopadu 1910 spáchal sebevraždu skokem do moře. 3 Co se vám vybaví, když se řekne Itálie, moře nebo bájné bytosti? Zapište si první nápady do řádků níže, pak si projděte výstavou a zapište, jak to vidí náš malíř. Když se řekne Itálie, tak se mi vybaví:... Když se řekne moře, tak cítím:... Když se řeknou bájné bytosti, tak vidím:... Jeho Itálie je... Jeho moře vypadá... Jeho bájné bytosti dělají... Nakonec si můžete říci, jak moc se splnila Vaše očekávání o Itálii v obrazech Beneše Knüpfera.

3 Samoobslužné pracovní listy pro širokou veřejnost 4 Jak rozpoznat charakteristické znaky a hodnoty? Podívejte se na originál obrazu Zamilovaný polyp, ( ) na výstavě, pak na jeho reprodukci s našimi nápovědami. A bude vám vše jasné. výběr krajiny odkazující na Arkádii (pozemský ráj) erotický podtext vln ženský bílý akt se zrzavými vlasy (fatální žena konce 19. století) nejasnost ženské bytosti je to žena, bájná bytost nebo ještě něco jiného? milostný vztah mezi ženou a zvířetem s jasnou převahou ženy (mesaliance) vtip laškovná komunikace mezi ženou a polypem (zvednutý prst ženy) modré ladění obrazu oválný formát obrazu odkazující na staré mistry je nová vlna romantismu od 60. let 19. století ve výtvarném umění spojující realistickou techniku a romantický obsah. Zamilovaný polyp, ( ) POLYP je jedním ze dvou životních stadií některých žahavců, druhým je medúza. A kam zařadit tento obraz? Je to jako fotografie, ale není. O co tedy umělci šlo? Napodobit velmi přesně a věrně přírodu (naturu). Že by? studená barevnost hodně lesků a světelných efektů krátká, pomíjivá, rychle se měnící akce jako téma (vlna a vítr) reportážní rychlá momentka bez hledání kompozice přeřezávání výjevu rámem divák stojí na stejné úrovni jako pobřeží, může do obrazu vstoupit Vzedmuté moře při silném sciroccu, (před 1898) dokonalá malířská technika vyvolávající v oku diváka dokonalou iluzi, že krajina fyzicky existuje na výstavě je umělecký směr 2. poloviny 19. století vzniklý ve Francii s důrazem na fotografické představení reality. je silný jižní až jihovýchodní vítr vanoucí ve Středomoří a severní Africe. Vzniká nad Saharou. Tento vítr je nejčastější během jara a podzimu. Nad Středozemní moře přináší bouřky a do Evropy studené a vlhké počasí.

4 A co oblíbený velmi jednoduché.? Hledat symboly a tajemství v obraze Žena a havran, (po 1900) bude už pro vás západ slunce ruiny antického chrámu výhled na horizont moře obětiště havran zvláštní žena nejasné vztahy a příběh Žena a havran, (po 1900) prázdný prostor pro naše dohady a sny je hnutí konce a přelomu 19. a 20. století, které je proti zobrazování vnější reality v umění a naproti tomu představuje svět umělcových představ, snů a vizí, které jsou inspirovány mýty, krásnou literaturou a poezií. A nakonec líbivé cíle! Salonní malba je dnes problematické zboží. Vzniklo za účelem líbit se a mělo slavit úspěch na výstavách (salonech). Najděte originál U moře, ( ), porovnejte s naším výkladem a možná budete mít ještě lepší návrhy. téma obrazu, které pochopí každý bez velkého vzdělání a zkušenosti nahá, osamělá žena poutavý kontrast mezi cudností pohledu dívky a její nahotou hladký dokonalý rukopis dobře sladěné barvy erotická hra vln intimní zákoutí moře je pejorativní význam v 19. století pro střední proud v umění pohybující se mezi oficiálním a moderním umění. Jeho snahou je přizpůsobit se co nejvíce vkusu tehdejšího nakupujícího publika, které tehdy chodilo na výstavy (salony). U moře, ( )

5 Samoobslužné pracovní listy pro širokou veřejnost Znáte dobře bohyně a bájné bytosti z antických mýtů? Ano či ne, zkuste si malý test. Propojte obrazy s jejich názvy a krátkými popisy jejich hlavních postav. V kůži jaké bytosti byste chtěli prožít jeden den a proč? Která ze situací na obrazech vám nejvíce sedí a kterou byste chtěli zažít? Jaký příběh byste chtěli v létě prožít? / přírodní démoni, žijící v lesích a na horách, prostopášní a nezbední průvodci boha vína. Měli lidskou postavu, ale koňské uši, ohon a kopyta. Označení Satyrů pro bytosti podoby kozlí je doloženo až doby antického Říma. Nereovny ANDROMEDA / princezna vydaná díky kletbě na pospas mořské obludě. Zachránil ji Perseus (syn Dia a Danay), který si ji pak vzal za ženu. Oba byli po své smrti proměněni ve hvězdy. Leda / mytické bytosti, půl dívky, půl ptáci, jejichž sídlo se kladlo buď do nebeských končin nebo do podsvětí. U Homéra sídlí Sirény na ostrově kdesi daleko na západě, lákají k sobě kouzelným zpěvem plavce a usmrcují je. / dcery Diovy, bohyně zosobňující přírodní síly ve stromech (Dryády). pramenech (Najády), horách (Oreády) a v moři (Nereovny). Nymfy dovádějí často v průvodu boha vína Dionýsa se svými mužskými protějšky Satyry nebo v průvodu bohyně lovu Diany. Byly ctěny u pramenů a v jeskyních. / manželka spartského krále. Zeus se s ní spojil v podobě labutě a Léda pak porodila dvě vejce, z nichž se narodili Helena a Klztaimnéstra a Dioskúrové Kastor a Polydeukés. NYMFA SALMAKIS / žila v prameni a vášnivě se zamilovala do krásného mladíka Hermafrodíta, syna boha Herma a bohyně Afrodíty. Na její prosbu bohové, když se Hermafrodítos koupal v jejím prameni, spojili jejich těla v jediné. Odtud Hermafrodítos jako oboupohlavní božská bytost. DIANA / staroitalská bohyně měsíce a ochránkyně žen. Ztotožňována s řeckou Artemidou. Diana je také lovkyní a ochránkyní zvěře. Jejím bratrem byl Apollón. Nymfy, studie Že by něco zbylo? Co zbývá, velmi rychle najdete na výstavě a nebo se na malířových obrazech opakuje.

6 Samoobslužné pracovní listy pro širokou veřejnost Někdy se stává, že je básník natolik okouzlen obrazem, že napíše báseň. Rainer Maria Rilke, německy píšící básník narozený v Praze, složil báseň Západ slunce po shlédnutí obrazu Na sklonku dne (Poslední pozdrav), (1894) Beneše Knüpfera. Porovnejte obraz a báseň a spojte čarami to, co je v obraze a v básni stejné. K obrazu Beneše Knüpfera Slunce již hasne v tichu, jde v bílé vlny spát. U moře dvé sedí mnichů, ten stařec, onen mlád. Snil prvý: Až mě znaví ten svět, chci v klidu mřít, a druhý: Zářnost slávy chci v umírání zřít. (v překladu Miloše Kareše) Na sklonku dne (Poslední pozdrav), (1894) 5 Z obrazu Rybářští chlapci na břehu moře, (1884) zbyly jen obrysy, ale zároveň je to teď místo pro tužku a fantazii. Dokreslete vše, co potřebujete pro dokonalé italské prázdniny. Rybářští chlapci na břehu moře, (1884)

7 Obraz Východ měsíce (Samota), (1900) vypadá trochu jako ticho před bouří. Zkuste do rámečku vedle nakreslit jeho pravý opak. Jako akční, dobrodružnou letní scénu. Třeba překvapení na konci pikniku nebo zahradní narozeninová party či noční bojovka,... Fantazii se meze nekladou. Otázky pro kamarády: K čemu je samota dobrá? Jaký je rozdíl mezi samotou a osaměním? Co je opak samoty? Východ měsíce (Samota), (1900) Napište do prázdných bublin, co si myslí a co řidiči. A jaký zvuk má auto a jaké zvuky vychází z lesa. Najděte další obrazy na výstavě, které by mohly být také o dalších podivných a tajemných setkání. Jak asi příběh může stát o letní noci? a řidičů dopadl? Stal se vám někdy podobný příběh? Co všechno se PUF Fauni prchající před automobilem, (1905) Další díla Beneše Knüpfera si můžete prohlédnout v Národní galerii v Praze, buď v klášteře sv. Jiří, kde je stálá expozice Umění 19. století v Čechách, nebo ve Veletržním paláci, kde je expozice českého umění přelomu 19. a 20. století.

8 6 Kdybyste se chtěli dále procházet Itálii nebo spřádat fantastické příběhy, pak vám doporučujeme tyto autory a jejich díla anebo reálná místa v České republice pro dlouhé letní noci. Roberto Rossellini: Řím, otevřené město; William Wyler: Prázdniny v Římě; Pier Paolo Pasolini: Mamma Roma; Federico Fellini: Sladký život; Bernardo Bertolucci: Svůdná krása 7 Zdeňka Braunerová: Cestovní deník 1883 Jaroslav Vrchlický: Eklogy a písně Julius Zeyer: Jan Maria Plojhar Henry James: Portrét dámy (také výborný film) Edward Morgan Forster: Kam se bojí vkročit andělé Henryk Sienkiewicz: Quo vadis Thomas Mann: Smrt v Benátkách (také výborný film) Josef Váchal: Malíř na frontě Soča a Itálie Josef Hora: Itálie Giuseppe Tomasi di Lampedusa: Gepard (také výborný film) Alberto Moravia: Římanka Ezra Pound: Cantos Tennessee Williams: Římské jaro paní Stoneové Christian Norberg-Schulz: Genius loci, k fenomenologii architektury (kapitola o Římu) Vladimír Holan: Toskána Josif Brodskij: Vodoznaky Eduard Petiška: Staré řecké báje a pověsti František Skála: Praha Venezia 1993 cestovní deníky Václav Fiala: Benátky Literární toulky městem umělců, hudby a karnevalu Jana Máchalová: Příběhy slavných italských vil Felix Mendelssohn-Bartholdy: Italská symfonie Hector Berlioz: Římský karneval, Harold v Itálii Ferenc Liszt: Années de Pèlerinage, Dantovská symfonie, Tři sonety Petrarky Petr Iljič Čajkovskij: Italské capriccio Georges Bizet: Římská symfonie Ottorino Respighi: Římské pinie, Římské fontány, Římské slavnosti Igor Stravinskij: Pulcinella František Tkadlík, Josef Führich, Václav Levý, Josef Mánes, Bohuslav Schnirch, Wilhelm Riedel, Josef Tulka, Emanuel Krescenc Liška, Vojtěch Hynais, Antonín Hudeček, Jan Preisler, Bohumil Kubišta, Jan Zrzavý, Rudolf Kremlička, Zdeněk Rykr, František Janoušek, Josef Jíra, Michal Ranný, František Skála, Jan Jedlička Galerie antického umění v Hostinném; Stálá expozice umění Asie a starověkého Středomoří, NG a NM, palác Kinských v Praze; úpravy Pražského hradu Josipem Plečnikem; Vrbovská a Ledeburská zahrada pod Pražským hradem; Toskánský, Thun-Hohenštejnský a Clam-Gallasův palác v Praze; Gröbeho a Lannova vila v Praze; zámek a zahrada v pražské Tróji; zámecký park ve Veltrusích; knihovna na zámku Kačina; zámecká zahrada v Dobříši; Květná zahrada v Kroměříži kolektiv autorů, Encyklopedie antiky, Praha 1973 Jana Fialová, Beneš Knüpfer , katalog výstavy Národní galerie v Praze, Praha 1984 Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění, díl I, Praha 1995 Naděžda Blažíčková-Horová (ed.), České malířství 19. století, katalog stálé expozice Sbírky umění 19. století, Klášter sv. Anežky České, Národní galerie v Praze, Praha 1998 Jiří Kroutvor (ed.), Cesta na jih. Inspirace českého umění 19. a 20. století, katalog výstavy v Obecním domě, Praha 1999 kolektiv autorů: Láska-touha-vášeň, Milostné náměty v umění století, katalog výstavy, Scriptorium Praha 2008 Naděžda Blažíčková-Horová (ed.), Umění 19. století v Čechách ( ) malířství, sochařství a užité umění. Průvodce expozicí Klášter sv. Jiří na Pražském hradě, Národní galerie v Praze, Praha 2009 kolektiv autorů, Double Fantasy, katalog výstavy Rudolfina, Praha 2010 Roman Prahl, Ach! Italia, cara mia! Umělci z Čech XIX. století a Itálie, katalog výstavy Západočeské galerie v Plzni, Plzeň 2011

9 Krajinářská dílna bude zaměřena na malbu krajiny v plenéru. Od základů bude představena jak technologie malby, tak i pracovní postup od napínání plátna až po samotný výtvarný výstup (kresba, tuš, akvarel, olejomalba a akrylová malba na plátno). Účastníci budou mít možnost si vyzkoušet výstavbu obrazu s podmalbou i a la prima. Dílna se bude věnovat úhlům pozorování přírody, zjednodušování detailů i celků, plánům krajinomalby a výběrem motivu. Dílnu povedou MgA. Anna Plešmídová a MgA. Adéla Karger. Max. počet 10 osob. Dílna bude inspirována místní krajinou (fenomén lesa a vody) a postupy současné malby. Účastníci si vyzkouší techniky jako je akryl, akvarel, fixa či vosková akvarelová tužka. Budou se zabývat tématy jako je např. plynutí vody, lesní skrýš, skryté změny v krajině, svítání / stmívání a figura v krajině. Dílnu povedou MgA. Ondřej Maleček a Monika Sybolová. Max. počet 10 osob. Účastníci workshopu se zaměří s lektory na živly a příběhy v krajině a prozkoumají hranice prostoru, světla a času. Vyzkouší si pastel, olej, podmalby temperou a vytvoří díla, která budou na pomezí fotografie a obrazu, zátiší a krajinomalby, koláže a kresby. Dílnu povedou doc. ak. mal. Zdenek Hůla a MgA. Oldřich Bystřický. Max. počet 20 osob. Změnila se krajina a lidé Slovácka od dob Joži Uprky? Můžeme ještě dnes zažít některé pohanské rituály, venkovské slavnosti a křesťanské svátky? Ponořme se do času a prostoru a nechme se inspirovat tímto krajem a jeho obyvateli k vlastní umělecké tvorbě zaznamenávající prchavý čas, plynutí zvuků, barev a chutí. Lektoři: současný slovenský umělec Tomáš Džadoň a Monika Sybolová. Max. počet 15 osob. Hlavní partner NG v Praze

Studijní materiály pro učitele a učitelky

Studijní materiály pro učitele a učitelky Studijní materiály pro učitele a učitelky Valdštejnská jízdárna 20. 4 21. 10. 2012 Studijní materiály pro učitele a učitelky 2 Jakub Schikaneder (1855 1924) Milí pedagogové, vítejte na výstavě Jakub Schikaneder

Více

Studijní materiál pro pedagogy. 1) O výstavě. Ludvík Kuba. Poslední impresionista 29. 11. 2013 6. 4. 2014. Vážené pedagožky, vážení pedagogové,

Studijní materiál pro pedagogy. 1) O výstavě. Ludvík Kuba. Poslední impresionista 29. 11. 2013 6. 4. 2014. Vážené pedagožky, vážení pedagogové, Studijní materiál pro pedagogy Ludvík Kuba. Poslední impresionista 29. 11. 2013 6. 4. 2014 Vážené pedagožky, vážení pedagogové, v těchto listech najdete krátký text kurátorky o výstavě, životopis malíře

Více

Literatura pro 2. ročník gymnázia. (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války)

Literatura pro 2. ročník gymnázia. (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války) Literatura pro 2. ročník gymnázia (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války) Gymnázium Velké Meziříčí 2015 Doporučená četba: Petr Bezruč: Slezské písně - alespoň

Více

Mamut, camera obscura zrcadlení. Monika Kořínková

Mamut, camera obscura zrcadlení. Monika Kořínková Mamut, camera obscura zrcadlení Monika Kořínková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT V mé bakalářské práci jsem se především zaměřila na mamuta jako na zvíře. Mou inspirací byla charakteristika a symbolika

Více

Koncepce výuky dějin umění pro výtvarný obor ZUŠ

Koncepce výuky dějin umění pro výtvarný obor ZUŠ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Doplňující pedagogické studium 37. běh Závěrečná práce DPS Koncepce výuky dějin umění pro výtvarný obor ZUŠ Vypracovala: BcA. Marie Polášková Vedoucí práce:

Více

AUKČNÍ DEN. neděle 28. listopadu 2010 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha. 66 Jindřich Štyrský, Kompozice 88 Alois Wachsman, Námořník

AUKČNÍ DEN. neděle 28. listopadu 2010 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha. 66 Jindřich Štyrský, Kompozice 88 Alois Wachsman, Námořník AUKČNÍ DEN 66 Jindřich Štyrský, Kompozice 88 Alois Wachsman, Námořník 23 Jakub Schikaneder, Kontemplace neděle 28. listopadu 2010 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha 65. aukce Aukční Galerie Kodl

Více

Kam v říjnu? Do Benátek!

Kam v říjnu? Do Benátek! Kam v říjnu? Do Benátek! číslo 93 / říjen 2011 zdravý život je umění Umění Návraty Jana Vojty Na co věřil Paul Cézanne Petr Sís: Ptačí sněm Zdraví Emoce v medicíně Léčba bolesti Národní galerie v Praze

Více

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d p r o s i n e c 2 0 0 9 č í s l o 1 2 Z D A R M A w w w. u b.

Více

Lidová univerzita Kulturní a vzdělávací centrum

Lidová univerzita Kulturní a vzdělávací centrum Lidová univerzita Kulturní a vzdělávací centrum Mostecká 26, Praha 1 tel.: 257 532 908, 257 532 013 fax: 257 532 908 PŘEDNÁŠKOVÉ CYKLY SEMINÁŘE KLUBY KURZY BESEDY LITERÁRNÍ POŘADY EDIČNÍ ČINNOST VYCHÁZKY

Více

Shakespeare. Letní festivaly. omládne na Špilberku. ve vzduchu i na zemi. země slunce a pohody

Shakespeare. Letní festivaly. omládne na Špilberku. ve vzduchu i na zemi. země slunce a pohody prázdniny 01 rozhovor ročník 3 / léto 2001 / cena 10, Kč 7 8/01 Shakespeare omládne na Špilberku Svěrákova bitva ve vzduchu i na zemi Letní festivaly na Moravě Řecko - země slunce a pohody www.kult.cz

Více

Výroč ní zpráva Č eského muzea výtvarných umě ní v Praze za rok 2007

Výroč ní zpráva Č eského muzea výtvarných umě ní v Praze za rok 2007 1 České muzeum výtvarných umění v Praze, Husova 19-21, 110 00 Praha 1 Staré Město telefon: (420) 222 220 218, fax: (420) 222 221 190, e-mail: muzeum@cmvu.cz, http://www.cmvu.cz Výroční zpráva Českého muzea

Více

toto vydání sponzoruje lék wobenzym

toto vydání sponzoruje lék wobenzym toto vydání sponzoruje lék wobenzym Ženská krása podle Edgara Degase Zpověď v obrazech: Jan Merta Min Tanaka zdravý život je umění číslo 100 / květen 2012 UMĚNÍM KE SVOBODĚ výstava Petr Nikl, Jitka Štenclová,

Více

AUKCE. čtvrtek 28. května 2015 Arthouse Hejtmánek, galerie a aukční dům Krupkovo náměstí 3, Praha 6 GALERIE A AUKČNÍ DŮM

AUKCE. čtvrtek 28. května 2015 Arthouse Hejtmánek, galerie a aukční dům Krupkovo náměstí 3, Praha 6 GALERIE A AUKČNÍ DŮM AUKCE čtvrtek 28. května 2015 Arthouse Hejtmánek, galerie a aukční dům Krupkovo náměstí 3, Praha 6 GALERIE A AUKČNÍ DŮM VÝTVARNÉ UMĚNÍ STAROŽITNOSTI DESIGN 15. 21. století Z EVROPSKÝCH SBÍREK AUKCE SALE

Více

OLOMOUC Ostružnická 21 779 00 Olomouc T/F: 585 204 397 E: olomouc@megabooks.cz. PLZEŇ Dřevěná 7 301 12 Plzeň T/F: 377 221 090 E: plzen@megabooks.

OLOMOUC Ostružnická 21 779 00 Olomouc T/F: 585 204 397 E: olomouc@megabooks.cz. PLZEŇ Dřevěná 7 301 12 Plzeň T/F: 377 221 090 E: plzen@megabooks. ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK VIII /2009 9. 2. 2009 22. 2. 2009 3 Vaše knihkupectví Z obsahu: pozvání na výstavu Tance a slavnosti 16. 18. století Největší výběr zahraniční

Více

Aukce. www.artinprague.cz. výtvarného umění a starožitností SOBOTA, 13. listopadu 2010 od 18 hod. Luxusní centrum Blue Orange

Aukce. www.artinprague.cz. výtvarného umění a starožitností SOBOTA, 13. listopadu 2010 od 18 hod. Luxusní centrum Blue Orange Aukce výtvarného umění a starožitností SOBOTA, 13. listopadu 2010 od 18 hod. Místo konání aukce: Luxusní centrum Blue Orange Tupolevova 676 Praha 9 Letňany Více informací najdete na: www.artinprague.cz

Více

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část 2/2007 NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část Než se stal KAREL DEMEL (65) fenomenálním grafikem, urazil tento pražský rodák (28. 2. 1942) od hudebního vzdělání ke grafice dlouhou cestu. Vystudoval konzervatoř

Více

Pavilon Expo dnes a před 50 lety.

Pavilon Expo dnes a před 50 lety. Letošní osmičkový rok přináší nejen výročí historická, ale i kulturní. Takovým by se dalo nazvat připomenutí doby 50 let, která uplynula od světové výstavy v Bruselu. Tehdejší Československá republika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 OBSAH I. ÚVODEM... 3 II. PÉČE O SBÍRKY... 6 SPRÁVA SBÍREK... 6 ARCHIV... 6 DIGITALIZACE... 6 REVIZE / OBRAZY... 7 RESTAUROVÁNÍ

Více

WWW. Umíte číst ROČNÍK VIII /2009 22. 6. 2009 12. 7. 2009. Karmelitánské nakladatelství Každý týden novinky v distribuci

WWW. Umíte číst ROČNÍK VIII /2009 22. 6. 2009 12. 7. 2009. Karmelitánské nakladatelství Každý týden novinky v distribuci ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK VIII /2009 22. 6. 2009 12. 7. 2009 12 Vaše knihkupectví Umíte číst www.dobre-knihy.cz mezi řádky? Knihy přes internet snadno a levně. Přesvědčte

Více

ERNST HANS GOMBRICH : PŘÍBĚH UMĚNÍ

ERNST HANS GOMBRICH : PŘÍBĚH UMĚNÍ ERNST HANS GOMBRICH : PŘÍBĚH UMĚNÍ ÚVOD Umění s velkým U neexistuje. Existují nesprávné důvody k tomu, abychom měli nějaké umělecké dílo neradi. Krása obrazu nespočívá v kráse námětu, protože měřítko krásy

Více

ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 16. 2. 1. 3. 2015. zygmunt miłoszewski

ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 16. 2. 1. 3. 2015. zygmunt miłoszewski ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 16. 2. 1. 3. 2015 4 Karmelitánské nakladatelství a distribuce Vaše knihkupectví SEZNAMTE SE S NÁMI www.oftis.cz OFTIS Ústí nad Orlicí

Více

Tipy na vánoční dárek

Tipy na vánoční dárek Tipy na vánoční dárek Arnaldur Indriđason Codex Regius 312 stran, vázáno 319 Kč Mladý Islanďan Valdemar se vydává studovat do Kodaně. Chce se zabývat středověkými rukopisy. Profesor, kterého mu doporučili,

Více

2/2008. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI II. část LADISLAV HODNÝ,

2/2008. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI II. část LADISLAV HODNÝ, 2/2008 NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI II. část LADISLAV HODNÝ, narozený 14. února 1943, patří k onomu velkému překvapení z nepoddajné generace, která v nelehké době po první polovině sedmdesátých let přemohla

Více

obsah > obsah > MUZEA 111 > VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST Vážení a milí čtenáři,

obsah > obsah > MUZEA 111 > VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST Vážení a milí čtenáři, Vážení a milí čtenáři, čas opravdu nezadržitelně utíká, jaro se neodbytně hlásí se svými právy a my jsme pro vás připravili další vydání našeho měsíčníku. Můžete se opět zahloubat do výročí v kalendáriu,

Více

Editorial OBSAH. Vážení čtenáři,

Editorial OBSAH. Vážení čtenáři, revue art 1 Editorial Vážení čtenáři, OBSAH 2 4 6 9 18 20 24 25 26 29 35 41 49 55 62 64 66 72 téma Příběh spiritualismu výlet Josef Mauder archiv Egon Bondy rozhovor Michal Škapa o díle Jan Kotík objev

Více

3 2013 Čtvrtletník posluchačů a příznivců. stanice Český rozhlas Vltava

3 2013 Čtvrtletník posluchačů a příznivců. stanice Český rozhlas Vltava 3 2013 Čtvrtletník posluchačů a příznivců stanice Český rozhlas Vltava Renzo Piano MUSE 1999 Foto: Alessandro Gadotti Archivio TrentoFutura 02 Giuseppe Verdi 05 11. září 06 Víkend z Olomouce 09 Denis Diderot

Více

Přehled dějin českého umění Umění na dvoře Rudolfa II.

Přehled dějin českého umění Umění na dvoře Rudolfa II. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Přehled dějin českého umění Umění na dvoře Rudolfa II. přednášející: doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. Umění na dvoře Rudolfa II. Umění

Více

Autorka v Ceske republice

Autorka v Ceske republice ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 1. 6. 14. 6. 2015 11 Vaše knihkupectví Autorka v Ceske republice Autogramiada 3. cervna 2015 v 17 hodin Palac knih Luxor, Vaclavske

Více

Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře ročník X /2011 24. 10. 6. 11. 2011. p rípady!

Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře ročník X /2011 24. 10. 6. 11. 2011. p rípady! Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře ročník X /2011 24. 10. 6. 11. 2011 21 Vaše knihkupectví limitovaná edice balíčku plyšáka s knihou Platné právní předpisy www.uz.cz Karmelitánské nakladatelství

Více