ebanka obsluhuje více než klientů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ebanka obsluhuje více než 400 000 klientů"

Transkript

1

2

3 Obsah I. Profil banky 3 II. Rozhovor s předsedou představenstva 4 III. Vybrané finanční ukazatele 6 IV. Vývoj makroekonomického prostředí 8 V. Hlavní události roku 10 VI. Zpráva představenstva 11 VII. Zpráva dozorčí rady 15 VIII. Strategické záměry pro rok IX. Statutární orgány 17 a. Představenstvo 17 b. Dozorčí rada 20 c. Akcionáři 22 X. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 23 XI. Výrok auditora 28 XII. Finanční část 29 a. Rozvaha k 31. prosinci 29 b. Výkaz zisku a ztráty za rok 32 c. Přehled o změnách ve vlastním kapitálu za rok 33 XIII. Příloha účetní závěrky 35 [1]

4 ebanka obsluhuje více než klientů [2]

5 I. Profil banky ebanka poskytuje klientům komplexní služby v oblasti retailového i podnikového bankovnictví s důrazem na využití služeb přímého bankovnictví. Od roku 1997, kdy vstoupila na trh jako internetová banka, si udržuje vedoucí postavení ve využívání moderních technologií v bankovnictví v České republice. V roce 2001 změnila tehdejší Expandia Banka jméno na ebanka, čímž také vyjádřila dokončení procesu prodeje 99,7 % akcií a příslušnost k jiné finanční skupině ke skupině České pojišťovny. Od svého založení banka prošla bouřlivým vývojem a z původních pěti Klientských center vybudovala síť, která pokrývá celou republiku a čítá 145 obchodních míst: 26 Klientských center, 9 Obchodních center a 110 ebanka Pokladen v obchodních místech České pojišťovny. ebanka obsluhuje více než 400 tisíc klientů, z nichž přes 92 tisíc využívá Firemní a Osobní účty, 139 tisíc klientů je majiteli produktů v rámci programu ČP Finance a přes 169 tisíc klientů aktivně využívá úvěrovou YES kartu. ebanka je součástí nejsilnější finanční skupiny v České republice, skupiny České pojišťovny. Česká pojišťovna si i v roce udržela dominantní pozici na trhu, má mezinárodní rating agentury Standard & Poor s označovaný jako BBB minus (BBB-), což znamená, že je v tzv. investičním stupni. [3]

6 II. Rozhovor s předsedou představenstva a generálním ředitelem ebanky Radomírem Lašákem Jak hodnotíte uplynulé období a jaké výsledky roku považujete za nejdůležitější? Celý rok proběhl ve znamení plánovaných změn nezbytných pro další rozvoj a růst ebanky. Změnili jsme obchodní model a dokončili přechod na důsledný relationship management v obsluze klientů. Za zásadní považuji zlepšení všech klíčových ekonomických a obchodních ukazatelů výrazně jsme zvýšili zisk z bankovní činnosti, masivně navýšili objem poskytovaných úvěrů a získali téměř o třetinu více nových klientů. Výraznými investicemi do rozšíření obchodní sítě, vývoje nových produktů a posílení informačních technologií jsme vytvořili předpoklad pro další růst ebanky v následujících obdobích. Po svém nástupu do funkce ve druhé polovině roku 2002 jste ohlásil přechod ebanky z internetové banky na banku univerzální. Daří se tento cíl naplňovat? Daří. V závěru roku 2002 a celý rok jsme intenzivně pracovali na změně obchodního modelu a na doplňování produktového portfolia banky. Začátkem loňského roku jsme se zaměřili na vývoj produktů pro retailové klienty a v květnu jsme zahájili masivní marketingovou kampaň zaměřenou na fyzické osoby. [4] V průběhu roku přišlo do banky více než 30 tisíc nových klientů především z řad fyzických osob a ebanka se zařadila svojí znalostí a preferencí klientů mezi prvních šest hráčů na bankovním trhu v České republice. V souladu s naší strategií jsme již v loňském roce připravili a veřejnosti představili nové a inovované produkty pro malé a střední podniky. Kromě jiných se jedná především o úvěrové produkty a zahraniční platební styk, který v současné době nabízí ebanka v nejkratších lhůtách, což je naší významnou konkurenční výhodou. Co čeká ebanku a její klienty v letošním roce? V letošním roce opět aktivně oslovíme klienty z řad malých a středních podniků. Nabídneme úvěrové produkty, kterými pokryjeme jejich poptávku po zdrojích financování. Úvěry budou poskytovány ve velmi krátkém

7 čase, což je pro malé a střední podniky klíčové. Kromě úvěrových produktů disponuje ebanka celou řadou dalších konkurenceschopných produktů a služeb, což potvrzují i první výsledky nedávno zahájené marketingové kampaně. V oblasti fyzických osob chceme pokračovat v dalším rozvoji produktů, zejména těch úvěrových. Budeme intenzivně prodávat povolené debety, spotřebitelské a hypoteční úvěry. Další výraznou prioritou ebanky je rozšiřování obchodních míst po celé České republice. V roce 2004 připravujeme otevření asi patnácti nových Klientských center. Stejně tak budou nově otevírána i Obchodní centra pro obsluhu malých a středních firem. Od plánovaného vyššího pokrytí obchodními místy si slibujeme další zvýšení tržních podílů v klíčových klientských segmentech, tzn. retailových klientů a malých a středních firem. [5]

8 III. Vybrané finanční ukazatele Rozvaha v tis. Kč Bilanční suma Vklady klientů Úvěry klientům (netto) Základní kapitál Vývoj bilanční sumy r : mil. Kč r : mil. Kč r. : mil. Kč Finanční výsledky v tis. Kč Zisk z bankovní činnosti Správní náklady [6] Náklady na zaměstnance Ostatní provozní výnosy Čistý zisk/ztráta Aktiva na 1 zaměstnance Správní náklady na 1 zaměstnance Čistý zisk na 1 zaměstnance

9 Kapitálová přiměřenost r : 36,22 % r : 36,54 % r. : 15,29 % Poměrové ukazatele Rentabilita průměrného kapitálu ROAE Rentabilita průměrných aktiv ROAA - 33,77 % 0,84 % - 18,70 % - 19,49 % - 5,68 % 0,06 % - 1,30 % - 1,13 % Kapitálová přiměřenost 18,52 % 36,22 % 36,54 % 15,29 % Ostatní údaje Průměrný počet zaměstnanců Počet obchodních míst Počet bankomatů Počet vydaných karet Celkový počet klientů včetně držitelů YES karet a programu ČP Finance Počet majitelů Osobních nebo Firemních účtů [7]

10 IV. Vývoj makroekonomického prostředí Nejvýznamnější ekonomickou událostí se pro Českou republiku stalo podepsání dohody o rozšíření Evropské unie v dubnu v Aténách. V červnu byl vstup České republiky do unie potvrzen v referendu výraznou většinou občanů (77,3 % voličů hlasovalo pro vstup). Dalšími velmi diskutovanými tématy roku byly vývoj veřejných rozpočtů, dynamika růstu veřejného dluhu a podoba reformy veřejných financí. Rok byl již třetím rokem útlumu globální ekonomické aktivity, poklesu úrokových sazeb, deflačních tendencí a zhoršování podmínek na trhu práce. Po stagnaci tempa růstu české ekonomiky v první polovině roku došlo v jeho druhé polovině k obratu. Hrubý domácí produkt vzrostl meziročně o 2,9 %. Hlavním tahounem růstu se stala spotřebitelská poptávka se svými 5,5 % růstu. V roce došlo k meziročnímu růstu hrubé tvorby fixního kapitálu o 3,7 %, zejména pak investic do staveb. Hlavním růstovým faktorem roku však zůstává spotřeba domácností. Ochota a možnost lidí utrácet byly dány vysokým růstem reálných mezd, poklesem úrokových sazeb na historická minima a bouřlivým rozvojem poskytování spotřebitelských i hypotečních úvěrů. [8] Poprvé v historii České republiky se v roce meziroční růst spotřebitelských cen dostal do záporných hodnot, tedy do deflace. Průměrná míra inflace poklesla na 0,1 %. Meziroční inflace ke konci roku dosáhla 1 %, tedy o 1,7 procentního bodu pod spodní hranicí inflačního cíle České národní banky. Tento vývoj byl ovlivněn několika faktory. Předně se jednalo o pokles ekonomické aktivity jak v globální, tak i v české ekonomice, při němž mají podniky omezenou možnost zvyšovat ceny a naopak musí snižovat náklady. Dalším faktorem bylo výrazné posílení kurzu koruny vůči euru (v letech 2001 a 2002) a také vůči americkému dolaru. Tento vývoj vedl k poklesu cen dováženého zboží a služeb, a tedy i k poklesu celkové inflace spotřebitelských cen. Třetím deflačním činitelem byl propad cen potravin daný dobrou úrodou a rovněž vysokým dovozem zemědělských komodit. Poslední faktor představovala absence pravidelných deregulací cen nájemného. V roce pokračovalo prohlubování deficitu běžného účtu platební bilance až na 6,5 % HDP. Za prohloubením schodku stálo zejména snížení přebytku v bilanci služeb. K poklesu došlo zvláště v důsledku snížených příjmů z turistiky a z právních, konzultačních a telekomunikačních služeb. V průběhu roku pokračoval pokles vnějšího zadlužení až na úroveň 21 % HDP, který započal v polovině roku Příznivý vývoj zahraničního dluhu ovlivnil jednak pokles půjček od zahraničních bank, jednak posílení nominálního kurzu koruny.

11 [9]

12 V. Hlavní události roku PDA Banking V únoru představila ebanka jako první banka na trhu novou službu, pomocí které lze ovládat finance prostřednictvím kapesního počítače. Velkou předností této služby je uživatelská jednoduchost, rychlost a přehlednost. ČP Invest Klienti ebanky mohou od 24. března obchodovat s Podílovými listy ČP Investu prostřednictvím svého účtu, a to v pohodlí přes internet. Vklad uzavřeným obalem V souladu se strategií ebanky nabízet klientům univerzální bankovní služby mohou klienti od 27. července vkládat větší sumy hotovosti na všech retailových Klientských centrech také pomocí uzavřeného obalu. Hypoteční úvěr Začátkem září ebanka obdržela od ČNB licenci pro vydávání Hypotečních zástavních listů a uvedla na trh hypotéku. Hlavní výhodou Hypotečního úvěru od ebanky je flexibilita a rychlost. Osobní účet zdarma Od 2. října nabídla ebanka svým klientům, kteří zasílají na svůj Osobní účet výplatu, možnost vedení účtu zdarma. Jedná se o bezplatné vedení Osobního účtu a také o bezplatné poskytování přímého bankovnictví. Klienti tak mohou ročně uspořit Kč. Pojištění platebních karet Od začátku listopadu mají klienti ebanky možnost pojistit svou platební kartu proti zneužití v případě ztráty/krádeže. Pojištění pokrývá riziko možného odčerpání peněz z účtu v případě zneužití ztracené či odcizené karty neoprávněnou osobou. [10] Zahraniční platební styk ebanka v rámci zahraničního platebního styku plošně zavedla ke konci listopadu tzv. urgent platby, které garantují připsání prostředků na účet banky příjemce, či zprostředkující banky ještě v den zadání platby, pokud je platba zadána do 11 hodin. V hodinovém porovnání jde o nejrychlejší realizaci zahraničních plateb mezi bankami v ČR. Schvalování do 10 minut ebanka zavedla nový systém schvalování spotřebitelských úvěrů a povolených debetů. Klienti ebanky se tak do 10 minut dozví, zda obdrží Spotřebitelský úvěr či Povolený debet v požadované výši.

13 VI. Zpráva představenstva Klíčovým záměrem ebanky v roce bylo připravit podmínky pro další expanzi. K dosažení tohoto cíle směřovaly tři hlavní kroky: výrazné investice do obchodní sítě a informačních technologií, rozšíření nabídky produktů a zahájení intenzivní marketingové komunikace. Obchodní síť ebanky se rozrostla o 119 nových míst včetně ebanka Pokladen ve vybraných obchodních místech České pojišťovny. Současný rozsah obchodní sítě pokrývá potřeby klientů ebanky po celé České republice. V následujících letech budou pokračovat drobné úpravy a doplnění sítě podle potřeb jednotlivých regionů. Vývoj počtu obchodních míst r : 23 r : 25 r. : 145 Vývoj objemů depozit r : mil. Kč r : mil. Kč r. : mil. Kč V oblasti informačních technologií si je ebanka vědoma nutnosti neustále držet krok s inovacemi a posilovat bezpečnost systému. V průběhu roku proběhl upgrade operačního systému a další investice směřovaly do vývoje bankovních aplikací. Technické zázemí umožňuje ebance, aby si i nadále držela vedoucí pozici na českém bankovním trhu v rozsahu a uživatelské přívětivosti přímého bankovnictví. [11] Cílem rozšíření produktové nabídky je poskytovat klientům služby v rozsahu univerzální banky. Zájemcům o úvěry vyšla ebanka vstříc zavedením automatického scoringu u žádostí o Spotřebitelský úvěr, který umožňuje schválit úvěr do 10 minut. Možnosti investování rozšířila ebanka propojením Osobního účtu s fondem

14 peněžního trhu ČP Invest, a usnadnila tak přímé investování do podílových listů. ebanka dále získala licenci pro vydávání hypotečních zástavních listů a uvedla na trh nový Hypoteční úvěr. Mezi další novinky roku patří Pojištění platebních karet nebo podpora Transparentních účtů, které za zvýhodněných podmínek slouží neziskovým organizacím (zejména nadacím). Příkladná je v této oblasti spolupráce s Kontem BARIÉRY Nadace Charty 77, která zřídila bankovní účet Konta Bariéry v ebance. Nově pak ebanka zavedla možnost ovládat účet přes kapesní počítač (PDA) či výhradně přes telefon (elinka). Klienty, kteří často obchodují se zahraničím, ebanka potěšila zavedením nejrychlejšího zahraničního platebního styku na trhu. Kromě nových produktů přišla ebanka i s novátorskými přístupy v oblasti marketingové komunikace. Na základě podrobných výzkumů trhu neváhala realizovat odvážný koncept podpory akvizice nových klientů, jehož cílem byla nejen samotná akvizice, ale také upevnění pozice ebanky jako hlavní banky pro správu osobních i firemních financí. V poplatkové oblasti tak ebanka nabídla jako první banka na trhu vedení účtu zdarma těm klientům, jejichž příchozí platby na účet přesahují Kč měsíčně. Jedním z důkazů efektivity marketingové komunikace je získání prvenství v prestižní soutěži Effie za reklamní kampaň ebanky na Osobní účet. [12] Výše uvedené kroky a systematická práce obchodní sítě banky se zúročily v podobě téměř třetinového nárůstu počtu klientů. Celkově ebanka v roce obsluhovala více než 92 tisíc klientů s Osobními nebo Firemními účty. Celkový počet klientů ebanky (včetně majitelů YES karet a programu ČP Finance) r : r : r. :

15 V obchodní politice klade ebanka důraz na posílení důvěry a udržení loajality a spokojenosti zákazníků. Jedním z konkrétních kroků pro naplnění těchto cílů bylo dokončení změny obchodního modelu fungování ebanky na tzv. relationship management. Každý klient tak v ebance jedná o veškerých záležitostech správy svých financí s jedním konkrétním bankéřem. Užitečnost i vysokou kvalitu produktů a služeb ebanky dokládá řada ocenění, která banka v roce získala. Jde například o první místo v kategorii Účet roku a o místo druhé v kategorii Přímé bankovnictví soutěže Banka roku či o hlavní cenu v kategorii Univerzální bankovní produkt a o cenu stříbrnou za zamykání platební karty a nákup podílových listů po internetu v soutěži Zlatá koruna. Kromě ocenění konkrétních produktů byly webové stránky ebanky hodnoceny nejlépe mezi bankovními domy v ČR v komplexním hodnocení společnosti United Interactive; v rychlosti odpovědí byla pak banka druhá v mezinárodním hodnocení společnosti Global Future Forum a první v hodnocení domácího finančního serveru Fincentrum. Rok byl bohatý na události. Podařilo se uskutečnit většinu z kroků, které jsou nezbytným základem pro expanzi banky. V roce 2004 bude ebanka pokračovat v intenzivních marketingových a obchodních aktivitách. Prioritou jsou i nadále akvizice v oblasti retailu a především systematická práce s malými a středními firmami, jejímž cílem je přesněji poznat potřeby těchto firem a poté přizpůsobit obchodní politiku a maximálně využít jejich potenciál. Dlouhodobý vývoj klíčových obchodních parametrů je patrný z následujících meziročních srovnání: Objem poskytnutých úvěrů meziročně vzrostl cca o 230 % na celkových 3,2 mld. Kč. Na celkový růst mělo největší vliv zvýšení objemu čerpání úvěrů ze strany firem (cca 1,5 mld. Kč). Spotřebitelské a hypoteční úvěry vzrostly o více než 500 mil. Kč. Vývoj objemu úvěrů brutto r : 794 mil. Kč r : 993 mil. Kč r. : mil. Kč [13]

16 ebanka zvýšila zisk z bankovní činnosti meziročně o 55 %, celkově dosáhl 782 mil. Kč. Vývoj zisku z bankovní činnosti 2001 r : tis. Kč r : tis. Kč r. : tis. Kč Vývoj bilanční sumy r : mil. Kč r : mil. Kč r. : mil. Kč Vývoj kapitálové přiměřenosti r : 36,22 % r : 36,54 % r. : 15,29 % [14] Vzhledem k dosaženému nárůstu poskytnutých úvěrů plánovaně klesla kapitálová přiměřenost na 15,29 %. Minimální limit přitom ČNB stanovuje ve výši 8 %.

17 VII. Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada vykonávala své úkoly v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, se stanovami banky a svým jednacím řádem. Scházela se na pravidelných schůzích, na kterých se její členové kromě standardních záležitostí týkajících se zejména obchodní činnosti banky, výsledků jejího hospodaření a hodnocení stavu rizik zabývali podrobně i projednáváním významných investic, směřujících zvláště k rozšíření distribuční sítě banky. Klíčovou úlohou pak zůstává kontrolní činnost dozorčí rady. V průběhu roku výbor pro audit, jako poradní orgán dozorčí rady, detailně přezkoumával záležitosti týkající se zejména kontrolní činnosti, a to v rozsahu, který přesahoval časové dispozice jednotlivých zasedání dozorčí rady. Členové výboru jednali rovněž se zástupci externího auditora, a získávali tak pro dozorčí radu cenné podrobné informace potřebné pro její činnost. Kromě toho výbor projednával pravidelné zprávy divize Audit, obsahující výsledky podrobných šetření z jednotlivých oblastí banky. Spolupráce dozorčí rady s představenstvem byla v roce velmi dobrá, dozorčí rada měla v průběhu celého roku aktuální informace o činnosti banky a výsledcích jejího hospodaření. V průběhu své kontrolní činnosti nenašla žádné podstatné závady a prověřila, že byla naplněna všechna rozhodnutí řádné valné hromady včetně realizace zvýšení základního kapitálu, schváleného mimořádnou valnou hromadou banky v prosinci. Dozorčí rada v rámci své činnosti rovněž ve smyslu příslušných ustanovení Obchodního zákoníku přezkoumala Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Na základě tohoto přezkoumání je dozorčí rada toho názoru, že společnosti nevznikla na základě smluv a opatření uvedených ve zprávě žádná újma. Správnost údajů uvedených ve zprávě byla taktéž ověřena auditorem - společností KPMG Česká republika Audit (dále jen auditor). Dozorčí rada dále přezkoumala účetní závěrku ebanky k a seznámila se s výrokem auditora. Na základě předložených skutečností doporučuje valné hromadě schválit roční účetní závěrku k a návrh na úhradu ztráty tak, jak je předkládán představenstvem společnosti. [15] V Praze, dne 3. května 2004

18 VIII. Strategické záměry pro rok 2004 Rok se nesl ve znamení restrukturalizace, doplňování produktového portfolia a především ve znamení akvizice retailových klientů, kterých ebanka získala přes 30 tisíc. V roce 2004 se ebanka chce cíleně zaměřit také na získání malých a středních firem při zachování rostoucího podílu na trhu v segmentu retail. Na základě analýz potřeb zákazníků ve zmíněném segmentu pak ebanka připravila produkty a služby upravené přímo pro tento firemní segment. ebanka je připravena vstoupit na tuto část trhu jak po stránce produktové, tak i díky odborně vybavenému a vyškolenému personálu, který kvalifikovaně uspokojí všechny potřeby malých a středních firem. Novými úvěrovými produkty, kterými chce banka pokrýt poptávku malých a středních firem po zdrojích financování, jsou Provozní MiniKredit a Investiční MiniKredit. V obou případech se jedná o úvěry poskytované klientům v rámci administrativně nenáročného procesu. Kromě těchto nově zavedených, disponuje ebanka celou řadou dalších konkurenceschopných produktů a služeb, které malé a střední firmy dokáží oslovit a uspokojit. 6] roční zpráva 03

19 IX. Statutární orgány Představenstvo a TOP management Ing. Radomír Lašák, MBA (*1965) : předseda představenstva a generální ředitel od 2002 ebanka Komerční banka náměstek generálního ředitele člen představenstva Komerční banky zodpovědný za Obchod ředitel divize Investičního bankovnictví 1996 MBA 1989 VŠE v Praze Ing. Luboš Černý (*1970) : místopředseda představenstva (od ) a výkonný ředitel oblasti Finance od 2002 ebanka ČSOB ČKA restrukturalizace nebonitních aktiv Komerční banka ředitel oboru Trading ředitel oboru Rizika banky ředitel týmu zodpovědného za řízení operací s deriváty ČNB [17] 1993 ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, obor Matematické inženýrství

20 Peter Hollovič (*1967) : místopředseda představenstva a výkonný ředitel oblasti IT (do ) od 1997 ebanka Agrobanka divize informačních služeb supervisor, IT specialista Bankovní institut Výzkumný ústav dozimetrie Jaderná elektrárna Jaslovské Bohunice Mgr. Alexandr Borecký (*1967) : člen představenstva (od ) a výkonný ředitel oblasti Riziko od 2002 ebanka Komerční banka ředitel odboru Speciálních aktivit náměstek ředitele divize Schvalování korporátních obchodů ředitel projektu Redesign úvěrových procesů vedoucí oddělení Scoringu úvěrový pracovník 1991 Masarykova univerzita v Brně Ing. Vlastimil Nigrin (*1964) : člen představenstva a výkonný ředitel oblasti Provoz [18] od 2002 ebanka Komerční banka náměstek generálního ředitele zodpovědný za Provoz ředitel divize Bankovních služeb vedoucí odboru Bankovních služeb analytik souhrnného odboru pobočky SBČS 1988 VŠE v Praze

21 Ing. Petr Pištělák (*1970) : člen představenstva (od ) a výkonný ředitel oblasti Marketing a produkty od ebanka 1993 Procter and Gamble Business Unit Leader Vedoucí oddělení Corporate Marketing Group Brand Manager 1994 VUT v Brně, Fakulta strojní, obor Ekonomika a řízení strojírenské výroby 1993 Sendwell College of Birmingham, UK Petr Řehák (*1974) : člen představenstva (od ) a výkonný ředitel oblasti Obchod (od ) od 2002 ebanka Komerční banka ředitel pobočky v Teplicích ČSOB zástupce ředitele pobočky vedoucí oddělení Podnikové klientely Jaroslav Kafka (*1969) : výkonný ředitel oblasti IT Správa a provoz (od ) od 1997 ebanka Deloitte & Touche tým technických konzultantů Občanský deník, Telegraf, Prostor redaktor od 1988 INORGA (Ústav pro automatizaci řízení v průmyslu) systémový technik a operátor [19]

22 Ing. Milan Drbohlav, PhD. (*1970) : výkonný ředitel oblasti IS/IT Vývoj (od ) od ebanka Eurotel 2001 Logica program manager ředitel provozu Finančních služeb senior project manager divize Financí a Telekomunikací 2001 VŠE v Praze Dozorčí rada Dozorčí rada ebanky doznala v závěru roku změny, když ze svých funkcí odstoupili oba členové zvolení za zaměstnance, Pavla Pešková a Zdeněk Janoško. Volby nových členů dozorčí rady za zaměstnance se uskutečnily v únoru 2004 a do funkcí byli zvoleni Pavel Makovský a Roman Knaus. Ing. Ladislav Chvátal (*1963) : předseda dozorčí rady [20] Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Po studiu působil jako člen představenstva a ředitel pro personalistiku a správu v podniku AVIA Praha Letňany. Od roku 1994 vykonával funkci ředitele pro Marketing v PPF investiční společnosti. Od roku 1995 byl ředitelem společnosti PPF Capital Management. V prosinci 1999 byl jmenován výkonným ředitelem PPF. Od července 2001 zastává post ředitele pro řízení strategických projektů skupiny PPF. Od června 2002 je členem představenstva společnosti Česká pojišťovna. Ing. Jan Přibyl (*1948) : místopředseda dozorčí rady V roce 1973 absolvoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu strojní. V letech 1973 až 1991 se věnoval své specializaci na konstrukčních a vývojových pracovištích. V 80. letech působil ve vedoucích funkcích vývoje a prototypové výroby. V roce 1992 byl v rámci rozdělování podniku Spoje na jednotlivé profesní podniky jmenován do funkce generálního ředitele vytvořeného podniku Česká pošta.

23 Ing. Ladislav Bartoníček, MBA (*1964) : člen dozorčí rady Vystudoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu elektrotechnickou. V roce 1991 nastoupil do PPF investiční společnosti jako výkonný ředitel a v roce 1993 absolvoval The Rochester Institute of Technology, New York. Od roku 1996 působí na pozici generálního ředitele České pojišťovny. Od června 2000 je předsedou představenstva České pojišťovny. Ing. Petr Dvořák, MBA (*1964) : člen dozorčí rady Absolvoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu elektrotechnickou, obor Technická kybernetika. V roce 1999 získal titul MBA na University of Chicago. Do skupiny PPF nastoupil v roce 1999, kde v České pojišťovně řídil projekt Povinného ručení V letech 2000 až 2001 zodpovídal za projekt nové strategie bývalé Expandia banky (dnes ebanky). Od roku 2002 je odpovědný za mediální investice skupiny. Je členem představenstva společnosti NOVA HOLDING, která řídí skupinu TV NOVA. Od května je generálním ředitelem CET 21, která je vlastníkem televizní licence. Pavla Pešková (*1976) : členka dozorčí rady (do ) V letech 1994 až 1998 studovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Při studiu působila jako finanční a daňový konzultant v zahraniční společnosti. Od roku 1998 do roku pracovala v Expandia bance, resp. ebance. Ing. Zdeněk Janoško (*1962) : člen dozorčí rady (do ) V roce 1986 dokončil Vysokou školu báňskou v Ostravě. V letech 1995 až 1998 pokračoval ve studiu na Bankovním institutu v Praze. Od roku 1994 pracoval v COOP Bance jako úvěrový pracovník a dále jako ředitel pobočky. Během nucené správy i po jejím skončení působil jako člen představenstva banky jmenovaný ČNB. V letech 1998 až pracoval v Expandia bance, resp. ebance. Od roku 2000 je členem Státní zkušební komise státních závěrečních zkoušek Katedra finanční Vysoké školy báňské v Ostravě. Mgr. Pavel Makovský (*1974) : člen dozorčí rady (od ) V letech 1996 až 2002 vystudoval Univerzitu Karlovu, Filozofickou fakultu, obor Andragogika a personální řízení. V letech 1997 až 2000 pracoval v IPB, nejprve na pobočce Bělohorská v Praze, později jako produktový manažer a od roku 1999 jako vedoucí oddělení Řízení segmentů privátních klientů. Od roku 2001 působí v ebance jako manažer oddělení Prodeje a od roku 2002 jako ředitel divize interní a externí komunikace a tiskový mluvčí. [21]

24 Roman Knaus (*1976) : člen dozorčí rady (od ) Vystudoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou ve Frenštátě pod Radhoštěm se zaměřením na výpočetní a sdělovací systémy. V současné době studuje Bankovní institut v Praze - obor Komerční bankovnictví. V ebance pracoval od roku 1998 postupně jako Osobní bankéř a ředitel Klientského centra v Olomouci. V roce 2001 přešel do Prahy do oblasti Marketing a produkty, kde působil jako manažer pro rozvoj a manažer oddělení Firemní finance. V současné době vede oddělení Distribuční kanály. Akcionáři ebanka je součástí nejsilnější finanční skupiny v České republice, skupiny České pojišťovny. Skupina České pojišťovny v ebance vlastní 99,9 % akcií, zbytek (0,1 %) vlastní drobní akcionáři. Finanční skupina České pojišťovny navýšila svůj podíl z původních 99,7 % v průběhu roku. [22]

25 X. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami sestavená v souladu s 66a odst. 9 Obchodního zákoníku v platném znění za účetní období roku mezi: ebankou, a. s., se sídlem Na Příkopě 19, Praha 1, IČ: jako ovládanou osobou, Českou pojišťovnou a. s., se sídlem Spálená 75/16, Praha 1, IČ , majoritním akcionářem, jako ovládající osobou. a dalšími osobami: a) společnostmi ovládanými stejnou ovládající osobou (Českou pojišťovnou a. s.), b) společností, která je ovládající osobou vůči České pojišťovně a. s., c) společnostmi ovládanými stejnou ovládající osobou (PPF Group). Standardní smlouvy a jiné právní úkony ve vztahu k propojeným osobám 1) Depozita - ve sledovaném období byly uzavřeny nebo změněny smlouvy s následujícími společnostmi: Board Show, a. s., CET 21, spol. s r. o., Česká nezávislá televizní společnost, spol. s r. o., Česká pojišťovna a. s., Česká pojišťovna ZDRAVÍ, a. s., Česká produkční 2000, a. s., Česká produkční invest, a. s., CM-CREDIT, a. s., ČP DIRECT, a. s., ČP finanční servis, a. s., ČP finanční služby, a. s., ČP INVEST investiční společnost, a. s., ČP Leasing, a. s., ČP PARTNER, a. s., EDIKON, a. s., EURONEWS, a. s., Home Credit Finance, a. s., Home Credit & Finance Bank, Home Credit International, a. s., Open Gate, a. s., OPEN GATE - Boarding school, osmileté gymnázium, s. r. o., OPTIMALIT, spol. s r. o., PPF, a. s., PPF majetková, a. s., PPF burzovní společnost, a. s., PPF Capital Management, a. s., PPF CONSULTING, a. s., Public Picture & Marketing, a. s., RAVIN HOLDING, a. s., SPOLEC, spol. s r. o., Temposervis, a. s., TERMIZO, a. s., Univerzální správa majetku, a. s., VILJA, a. s. [23] - jde o následující typy smluv: Smlouvy o poskytování bankovních a dalších služeb - úroky a poplatky dle platného sazebníku Smlouvy o termínovaných, příp. revolvingových vkladech - úroky dle platného sazebníku nebo na základě dohody s klientským dealingem při uzavření obchodu za podmínek stanovených vnitřními předpisy banky

26 Smlouva o podřízeném vkladovém účtu - uzavřena se společností Česká pojišťovna a. s. - úroky v přiměřené výši 2) Obchody na finančních trzích Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu - ceny stanoveny smluvně ve standardní výši za podmínek stanovených vnitřními předpisy banky - smlouvy byly uzavřeny s následujícími společnostmi: Home Credit Finance, a. s., Home Credit & Finance Bank Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o obchodování na finančním trhu - dodatek byl uzavřen se společností Home Credit Finance, a. s. 3) Smlouvy o poskytnutí úvěru Smlouva o poskytnutí úvěru - úroky a poplatky stanoveny smluvně ve standardní výši za podmínek stanovených vnitřními předpisy banky - smlouvy byly uzavřeny s následujícími společnostmi: Česká produkční 2000, a. s., Home Credit & Finance Bank 4) Pojistné smlouvy - smlouvy uzavřené s Českou pojišťovnou a. s. - pojistná částka a plnění ze smluv stanoveny na základě platného sazebníku České pojišťovny a. s. [24] Pojistná smlouva o pojištění živelním (budova Charles Square Center, Karlovo nám. 10, Praha 2) Pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění (povinné ručení a havarijní pojištění); touto smlouvou byla nahrazena předcházející rámcová pojistná smlouva Dodatek č k pojistné smlouvě na pojištění budov, movitých věcí vyjma motorových vozidel, elektronických zařízení (živelné, krádež, odpovědnosti za škodu, pojištění elektr. zařízení)

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

ING Bank N.V., organizační složka

ING Bank N.V., organizační složka Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky:

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 17 758,40 180 167,54 636 503,39 535 527,46

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 11 886,60 117 180,01 410 416,55 338 114,68

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.9.2009

Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.9.2009 Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.9.2009 tis.kč Označení Text 1 období 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 635 1.a Úroky z dluhových cenných papírů 0 1.b Ostatní výnosy z úroků a podobné výnosy 1 635

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb. Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Opravné kompenzovaný o opravné Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti Všechny měny A B 1 2 3 4 5 10 Aktiva 1 3478 3478 Pokladní

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 19.2.2014 16:03:33 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více