ebanka obsluhuje více než klientů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ebanka obsluhuje více než 400 000 klientů"

Transkript

1

2

3 Obsah I. Profil banky 3 II. Rozhovor s předsedou představenstva 4 III. Vybrané finanční ukazatele 6 IV. Vývoj makroekonomického prostředí 8 V. Hlavní události roku 10 VI. Zpráva představenstva 11 VII. Zpráva dozorčí rady 15 VIII. Strategické záměry pro rok IX. Statutární orgány 17 a. Představenstvo 17 b. Dozorčí rada 20 c. Akcionáři 22 X. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 23 XI. Výrok auditora 28 XII. Finanční část 29 a. Rozvaha k 31. prosinci 29 b. Výkaz zisku a ztráty za rok 32 c. Přehled o změnách ve vlastním kapitálu za rok 33 XIII. Příloha účetní závěrky 35 [1]

4 ebanka obsluhuje více než klientů [2]

5 I. Profil banky ebanka poskytuje klientům komplexní služby v oblasti retailového i podnikového bankovnictví s důrazem na využití služeb přímého bankovnictví. Od roku 1997, kdy vstoupila na trh jako internetová banka, si udržuje vedoucí postavení ve využívání moderních technologií v bankovnictví v České republice. V roce 2001 změnila tehdejší Expandia Banka jméno na ebanka, čímž také vyjádřila dokončení procesu prodeje 99,7 % akcií a příslušnost k jiné finanční skupině ke skupině České pojišťovny. Od svého založení banka prošla bouřlivým vývojem a z původních pěti Klientských center vybudovala síť, která pokrývá celou republiku a čítá 145 obchodních míst: 26 Klientských center, 9 Obchodních center a 110 ebanka Pokladen v obchodních místech České pojišťovny. ebanka obsluhuje více než 400 tisíc klientů, z nichž přes 92 tisíc využívá Firemní a Osobní účty, 139 tisíc klientů je majiteli produktů v rámci programu ČP Finance a přes 169 tisíc klientů aktivně využívá úvěrovou YES kartu. ebanka je součástí nejsilnější finanční skupiny v České republice, skupiny České pojišťovny. Česká pojišťovna si i v roce udržela dominantní pozici na trhu, má mezinárodní rating agentury Standard & Poor s označovaný jako BBB minus (BBB-), což znamená, že je v tzv. investičním stupni. [3]

6 II. Rozhovor s předsedou představenstva a generálním ředitelem ebanky Radomírem Lašákem Jak hodnotíte uplynulé období a jaké výsledky roku považujete za nejdůležitější? Celý rok proběhl ve znamení plánovaných změn nezbytných pro další rozvoj a růst ebanky. Změnili jsme obchodní model a dokončili přechod na důsledný relationship management v obsluze klientů. Za zásadní považuji zlepšení všech klíčových ekonomických a obchodních ukazatelů výrazně jsme zvýšili zisk z bankovní činnosti, masivně navýšili objem poskytovaných úvěrů a získali téměř o třetinu více nových klientů. Výraznými investicemi do rozšíření obchodní sítě, vývoje nových produktů a posílení informačních technologií jsme vytvořili předpoklad pro další růst ebanky v následujících obdobích. Po svém nástupu do funkce ve druhé polovině roku 2002 jste ohlásil přechod ebanky z internetové banky na banku univerzální. Daří se tento cíl naplňovat? Daří. V závěru roku 2002 a celý rok jsme intenzivně pracovali na změně obchodního modelu a na doplňování produktového portfolia banky. Začátkem loňského roku jsme se zaměřili na vývoj produktů pro retailové klienty a v květnu jsme zahájili masivní marketingovou kampaň zaměřenou na fyzické osoby. [4] V průběhu roku přišlo do banky více než 30 tisíc nových klientů především z řad fyzických osob a ebanka se zařadila svojí znalostí a preferencí klientů mezi prvních šest hráčů na bankovním trhu v České republice. V souladu s naší strategií jsme již v loňském roce připravili a veřejnosti představili nové a inovované produkty pro malé a střední podniky. Kromě jiných se jedná především o úvěrové produkty a zahraniční platební styk, který v současné době nabízí ebanka v nejkratších lhůtách, což je naší významnou konkurenční výhodou. Co čeká ebanku a její klienty v letošním roce? V letošním roce opět aktivně oslovíme klienty z řad malých a středních podniků. Nabídneme úvěrové produkty, kterými pokryjeme jejich poptávku po zdrojích financování. Úvěry budou poskytovány ve velmi krátkém

7 čase, což je pro malé a střední podniky klíčové. Kromě úvěrových produktů disponuje ebanka celou řadou dalších konkurenceschopných produktů a služeb, což potvrzují i první výsledky nedávno zahájené marketingové kampaně. V oblasti fyzických osob chceme pokračovat v dalším rozvoji produktů, zejména těch úvěrových. Budeme intenzivně prodávat povolené debety, spotřebitelské a hypoteční úvěry. Další výraznou prioritou ebanky je rozšiřování obchodních míst po celé České republice. V roce 2004 připravujeme otevření asi patnácti nových Klientských center. Stejně tak budou nově otevírána i Obchodní centra pro obsluhu malých a středních firem. Od plánovaného vyššího pokrytí obchodními místy si slibujeme další zvýšení tržních podílů v klíčových klientských segmentech, tzn. retailových klientů a malých a středních firem. [5]

8 III. Vybrané finanční ukazatele Rozvaha v tis. Kč Bilanční suma Vklady klientů Úvěry klientům (netto) Základní kapitál Vývoj bilanční sumy r : mil. Kč r : mil. Kč r. : mil. Kč Finanční výsledky v tis. Kč Zisk z bankovní činnosti Správní náklady [6] Náklady na zaměstnance Ostatní provozní výnosy Čistý zisk/ztráta Aktiva na 1 zaměstnance Správní náklady na 1 zaměstnance Čistý zisk na 1 zaměstnance

9 Kapitálová přiměřenost r : 36,22 % r : 36,54 % r. : 15,29 % Poměrové ukazatele Rentabilita průměrného kapitálu ROAE Rentabilita průměrných aktiv ROAA - 33,77 % 0,84 % - 18,70 % - 19,49 % - 5,68 % 0,06 % - 1,30 % - 1,13 % Kapitálová přiměřenost 18,52 % 36,22 % 36,54 % 15,29 % Ostatní údaje Průměrný počet zaměstnanců Počet obchodních míst Počet bankomatů Počet vydaných karet Celkový počet klientů včetně držitelů YES karet a programu ČP Finance Počet majitelů Osobních nebo Firemních účtů [7]

10 IV. Vývoj makroekonomického prostředí Nejvýznamnější ekonomickou událostí se pro Českou republiku stalo podepsání dohody o rozšíření Evropské unie v dubnu v Aténách. V červnu byl vstup České republiky do unie potvrzen v referendu výraznou většinou občanů (77,3 % voličů hlasovalo pro vstup). Dalšími velmi diskutovanými tématy roku byly vývoj veřejných rozpočtů, dynamika růstu veřejného dluhu a podoba reformy veřejných financí. Rok byl již třetím rokem útlumu globální ekonomické aktivity, poklesu úrokových sazeb, deflačních tendencí a zhoršování podmínek na trhu práce. Po stagnaci tempa růstu české ekonomiky v první polovině roku došlo v jeho druhé polovině k obratu. Hrubý domácí produkt vzrostl meziročně o 2,9 %. Hlavním tahounem růstu se stala spotřebitelská poptávka se svými 5,5 % růstu. V roce došlo k meziročnímu růstu hrubé tvorby fixního kapitálu o 3,7 %, zejména pak investic do staveb. Hlavním růstovým faktorem roku však zůstává spotřeba domácností. Ochota a možnost lidí utrácet byly dány vysokým růstem reálných mezd, poklesem úrokových sazeb na historická minima a bouřlivým rozvojem poskytování spotřebitelských i hypotečních úvěrů. [8] Poprvé v historii České republiky se v roce meziroční růst spotřebitelských cen dostal do záporných hodnot, tedy do deflace. Průměrná míra inflace poklesla na 0,1 %. Meziroční inflace ke konci roku dosáhla 1 %, tedy o 1,7 procentního bodu pod spodní hranicí inflačního cíle České národní banky. Tento vývoj byl ovlivněn několika faktory. Předně se jednalo o pokles ekonomické aktivity jak v globální, tak i v české ekonomice, při němž mají podniky omezenou možnost zvyšovat ceny a naopak musí snižovat náklady. Dalším faktorem bylo výrazné posílení kurzu koruny vůči euru (v letech 2001 a 2002) a také vůči americkému dolaru. Tento vývoj vedl k poklesu cen dováženého zboží a služeb, a tedy i k poklesu celkové inflace spotřebitelských cen. Třetím deflačním činitelem byl propad cen potravin daný dobrou úrodou a rovněž vysokým dovozem zemědělských komodit. Poslední faktor představovala absence pravidelných deregulací cen nájemného. V roce pokračovalo prohlubování deficitu běžného účtu platební bilance až na 6,5 % HDP. Za prohloubením schodku stálo zejména snížení přebytku v bilanci služeb. K poklesu došlo zvláště v důsledku snížených příjmů z turistiky a z právních, konzultačních a telekomunikačních služeb. V průběhu roku pokračoval pokles vnějšího zadlužení až na úroveň 21 % HDP, který započal v polovině roku Příznivý vývoj zahraničního dluhu ovlivnil jednak pokles půjček od zahraničních bank, jednak posílení nominálního kurzu koruny.

11 [9]

12 V. Hlavní události roku PDA Banking V únoru představila ebanka jako první banka na trhu novou službu, pomocí které lze ovládat finance prostřednictvím kapesního počítače. Velkou předností této služby je uživatelská jednoduchost, rychlost a přehlednost. ČP Invest Klienti ebanky mohou od 24. března obchodovat s Podílovými listy ČP Investu prostřednictvím svého účtu, a to v pohodlí přes internet. Vklad uzavřeným obalem V souladu se strategií ebanky nabízet klientům univerzální bankovní služby mohou klienti od 27. července vkládat větší sumy hotovosti na všech retailových Klientských centrech také pomocí uzavřeného obalu. Hypoteční úvěr Začátkem září ebanka obdržela od ČNB licenci pro vydávání Hypotečních zástavních listů a uvedla na trh hypotéku. Hlavní výhodou Hypotečního úvěru od ebanky je flexibilita a rychlost. Osobní účet zdarma Od 2. října nabídla ebanka svým klientům, kteří zasílají na svůj Osobní účet výplatu, možnost vedení účtu zdarma. Jedná se o bezplatné vedení Osobního účtu a také o bezplatné poskytování přímého bankovnictví. Klienti tak mohou ročně uspořit Kč. Pojištění platebních karet Od začátku listopadu mají klienti ebanky možnost pojistit svou platební kartu proti zneužití v případě ztráty/krádeže. Pojištění pokrývá riziko možného odčerpání peněz z účtu v případě zneužití ztracené či odcizené karty neoprávněnou osobou. [10] Zahraniční platební styk ebanka v rámci zahraničního platebního styku plošně zavedla ke konci listopadu tzv. urgent platby, které garantují připsání prostředků na účet banky příjemce, či zprostředkující banky ještě v den zadání platby, pokud je platba zadána do 11 hodin. V hodinovém porovnání jde o nejrychlejší realizaci zahraničních plateb mezi bankami v ČR. Schvalování do 10 minut ebanka zavedla nový systém schvalování spotřebitelských úvěrů a povolených debetů. Klienti ebanky se tak do 10 minut dozví, zda obdrží Spotřebitelský úvěr či Povolený debet v požadované výši.

13 VI. Zpráva představenstva Klíčovým záměrem ebanky v roce bylo připravit podmínky pro další expanzi. K dosažení tohoto cíle směřovaly tři hlavní kroky: výrazné investice do obchodní sítě a informačních technologií, rozšíření nabídky produktů a zahájení intenzivní marketingové komunikace. Obchodní síť ebanky se rozrostla o 119 nových míst včetně ebanka Pokladen ve vybraných obchodních místech České pojišťovny. Současný rozsah obchodní sítě pokrývá potřeby klientů ebanky po celé České republice. V následujících letech budou pokračovat drobné úpravy a doplnění sítě podle potřeb jednotlivých regionů. Vývoj počtu obchodních míst r : 23 r : 25 r. : 145 Vývoj objemů depozit r : mil. Kč r : mil. Kč r. : mil. Kč V oblasti informačních technologií si je ebanka vědoma nutnosti neustále držet krok s inovacemi a posilovat bezpečnost systému. V průběhu roku proběhl upgrade operačního systému a další investice směřovaly do vývoje bankovních aplikací. Technické zázemí umožňuje ebance, aby si i nadále držela vedoucí pozici na českém bankovním trhu v rozsahu a uživatelské přívětivosti přímého bankovnictví. [11] Cílem rozšíření produktové nabídky je poskytovat klientům služby v rozsahu univerzální banky. Zájemcům o úvěry vyšla ebanka vstříc zavedením automatického scoringu u žádostí o Spotřebitelský úvěr, který umožňuje schválit úvěr do 10 minut. Možnosti investování rozšířila ebanka propojením Osobního účtu s fondem

14 peněžního trhu ČP Invest, a usnadnila tak přímé investování do podílových listů. ebanka dále získala licenci pro vydávání hypotečních zástavních listů a uvedla na trh nový Hypoteční úvěr. Mezi další novinky roku patří Pojištění platebních karet nebo podpora Transparentních účtů, které za zvýhodněných podmínek slouží neziskovým organizacím (zejména nadacím). Příkladná je v této oblasti spolupráce s Kontem BARIÉRY Nadace Charty 77, která zřídila bankovní účet Konta Bariéry v ebance. Nově pak ebanka zavedla možnost ovládat účet přes kapesní počítač (PDA) či výhradně přes telefon (elinka). Klienty, kteří často obchodují se zahraničím, ebanka potěšila zavedením nejrychlejšího zahraničního platebního styku na trhu. Kromě nových produktů přišla ebanka i s novátorskými přístupy v oblasti marketingové komunikace. Na základě podrobných výzkumů trhu neváhala realizovat odvážný koncept podpory akvizice nových klientů, jehož cílem byla nejen samotná akvizice, ale také upevnění pozice ebanky jako hlavní banky pro správu osobních i firemních financí. V poplatkové oblasti tak ebanka nabídla jako první banka na trhu vedení účtu zdarma těm klientům, jejichž příchozí platby na účet přesahují Kč měsíčně. Jedním z důkazů efektivity marketingové komunikace je získání prvenství v prestižní soutěži Effie za reklamní kampaň ebanky na Osobní účet. [12] Výše uvedené kroky a systematická práce obchodní sítě banky se zúročily v podobě téměř třetinového nárůstu počtu klientů. Celkově ebanka v roce obsluhovala více než 92 tisíc klientů s Osobními nebo Firemními účty. Celkový počet klientů ebanky (včetně majitelů YES karet a programu ČP Finance) r : r : r. :

15 V obchodní politice klade ebanka důraz na posílení důvěry a udržení loajality a spokojenosti zákazníků. Jedním z konkrétních kroků pro naplnění těchto cílů bylo dokončení změny obchodního modelu fungování ebanky na tzv. relationship management. Každý klient tak v ebance jedná o veškerých záležitostech správy svých financí s jedním konkrétním bankéřem. Užitečnost i vysokou kvalitu produktů a služeb ebanky dokládá řada ocenění, která banka v roce získala. Jde například o první místo v kategorii Účet roku a o místo druhé v kategorii Přímé bankovnictví soutěže Banka roku či o hlavní cenu v kategorii Univerzální bankovní produkt a o cenu stříbrnou za zamykání platební karty a nákup podílových listů po internetu v soutěži Zlatá koruna. Kromě ocenění konkrétních produktů byly webové stránky ebanky hodnoceny nejlépe mezi bankovními domy v ČR v komplexním hodnocení společnosti United Interactive; v rychlosti odpovědí byla pak banka druhá v mezinárodním hodnocení společnosti Global Future Forum a první v hodnocení domácího finančního serveru Fincentrum. Rok byl bohatý na události. Podařilo se uskutečnit většinu z kroků, které jsou nezbytným základem pro expanzi banky. V roce 2004 bude ebanka pokračovat v intenzivních marketingových a obchodních aktivitách. Prioritou jsou i nadále akvizice v oblasti retailu a především systematická práce s malými a středními firmami, jejímž cílem je přesněji poznat potřeby těchto firem a poté přizpůsobit obchodní politiku a maximálně využít jejich potenciál. Dlouhodobý vývoj klíčových obchodních parametrů je patrný z následujících meziročních srovnání: Objem poskytnutých úvěrů meziročně vzrostl cca o 230 % na celkových 3,2 mld. Kč. Na celkový růst mělo největší vliv zvýšení objemu čerpání úvěrů ze strany firem (cca 1,5 mld. Kč). Spotřebitelské a hypoteční úvěry vzrostly o více než 500 mil. Kč. Vývoj objemu úvěrů brutto r : 794 mil. Kč r : 993 mil. Kč r. : mil. Kč [13]

16 ebanka zvýšila zisk z bankovní činnosti meziročně o 55 %, celkově dosáhl 782 mil. Kč. Vývoj zisku z bankovní činnosti 2001 r : tis. Kč r : tis. Kč r. : tis. Kč Vývoj bilanční sumy r : mil. Kč r : mil. Kč r. : mil. Kč Vývoj kapitálové přiměřenosti r : 36,22 % r : 36,54 % r. : 15,29 % [14] Vzhledem k dosaženému nárůstu poskytnutých úvěrů plánovaně klesla kapitálová přiměřenost na 15,29 %. Minimální limit přitom ČNB stanovuje ve výši 8 %.

17 VII. Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada vykonávala své úkoly v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, se stanovami banky a svým jednacím řádem. Scházela se na pravidelných schůzích, na kterých se její členové kromě standardních záležitostí týkajících se zejména obchodní činnosti banky, výsledků jejího hospodaření a hodnocení stavu rizik zabývali podrobně i projednáváním významných investic, směřujících zvláště k rozšíření distribuční sítě banky. Klíčovou úlohou pak zůstává kontrolní činnost dozorčí rady. V průběhu roku výbor pro audit, jako poradní orgán dozorčí rady, detailně přezkoumával záležitosti týkající se zejména kontrolní činnosti, a to v rozsahu, který přesahoval časové dispozice jednotlivých zasedání dozorčí rady. Členové výboru jednali rovněž se zástupci externího auditora, a získávali tak pro dozorčí radu cenné podrobné informace potřebné pro její činnost. Kromě toho výbor projednával pravidelné zprávy divize Audit, obsahující výsledky podrobných šetření z jednotlivých oblastí banky. Spolupráce dozorčí rady s představenstvem byla v roce velmi dobrá, dozorčí rada měla v průběhu celého roku aktuální informace o činnosti banky a výsledcích jejího hospodaření. V průběhu své kontrolní činnosti nenašla žádné podstatné závady a prověřila, že byla naplněna všechna rozhodnutí řádné valné hromady včetně realizace zvýšení základního kapitálu, schváleného mimořádnou valnou hromadou banky v prosinci. Dozorčí rada v rámci své činnosti rovněž ve smyslu příslušných ustanovení Obchodního zákoníku přezkoumala Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Na základě tohoto přezkoumání je dozorčí rada toho názoru, že společnosti nevznikla na základě smluv a opatření uvedených ve zprávě žádná újma. Správnost údajů uvedených ve zprávě byla taktéž ověřena auditorem - společností KPMG Česká republika Audit (dále jen auditor). Dozorčí rada dále přezkoumala účetní závěrku ebanky k a seznámila se s výrokem auditora. Na základě předložených skutečností doporučuje valné hromadě schválit roční účetní závěrku k a návrh na úhradu ztráty tak, jak je předkládán představenstvem společnosti. [15] V Praze, dne 3. května 2004

18 VIII. Strategické záměry pro rok 2004 Rok se nesl ve znamení restrukturalizace, doplňování produktového portfolia a především ve znamení akvizice retailových klientů, kterých ebanka získala přes 30 tisíc. V roce 2004 se ebanka chce cíleně zaměřit také na získání malých a středních firem při zachování rostoucího podílu na trhu v segmentu retail. Na základě analýz potřeb zákazníků ve zmíněném segmentu pak ebanka připravila produkty a služby upravené přímo pro tento firemní segment. ebanka je připravena vstoupit na tuto část trhu jak po stránce produktové, tak i díky odborně vybavenému a vyškolenému personálu, který kvalifikovaně uspokojí všechny potřeby malých a středních firem. Novými úvěrovými produkty, kterými chce banka pokrýt poptávku malých a středních firem po zdrojích financování, jsou Provozní MiniKredit a Investiční MiniKredit. V obou případech se jedná o úvěry poskytované klientům v rámci administrativně nenáročného procesu. Kromě těchto nově zavedených, disponuje ebanka celou řadou dalších konkurenceschopných produktů a služeb, které malé a střední firmy dokáží oslovit a uspokojit. 6] roční zpráva 03

19 IX. Statutární orgány Představenstvo a TOP management Ing. Radomír Lašák, MBA (*1965) : předseda představenstva a generální ředitel od 2002 ebanka Komerční banka náměstek generálního ředitele člen představenstva Komerční banky zodpovědný za Obchod ředitel divize Investičního bankovnictví 1996 MBA 1989 VŠE v Praze Ing. Luboš Černý (*1970) : místopředseda představenstva (od ) a výkonný ředitel oblasti Finance od 2002 ebanka ČSOB ČKA restrukturalizace nebonitních aktiv Komerční banka ředitel oboru Trading ředitel oboru Rizika banky ředitel týmu zodpovědného za řízení operací s deriváty ČNB [17] 1993 ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, obor Matematické inženýrství

20 Peter Hollovič (*1967) : místopředseda představenstva a výkonný ředitel oblasti IT (do ) od 1997 ebanka Agrobanka divize informačních služeb supervisor, IT specialista Bankovní institut Výzkumný ústav dozimetrie Jaderná elektrárna Jaslovské Bohunice Mgr. Alexandr Borecký (*1967) : člen představenstva (od ) a výkonný ředitel oblasti Riziko od 2002 ebanka Komerční banka ředitel odboru Speciálních aktivit náměstek ředitele divize Schvalování korporátních obchodů ředitel projektu Redesign úvěrových procesů vedoucí oddělení Scoringu úvěrový pracovník 1991 Masarykova univerzita v Brně Ing. Vlastimil Nigrin (*1964) : člen představenstva a výkonný ředitel oblasti Provoz [18] od 2002 ebanka Komerční banka náměstek generálního ředitele zodpovědný za Provoz ředitel divize Bankovních služeb vedoucí odboru Bankovních služeb analytik souhrnného odboru pobočky SBČS 1988 VŠE v Praze

21 Ing. Petr Pištělák (*1970) : člen představenstva (od ) a výkonný ředitel oblasti Marketing a produkty od ebanka 1993 Procter and Gamble Business Unit Leader Vedoucí oddělení Corporate Marketing Group Brand Manager 1994 VUT v Brně, Fakulta strojní, obor Ekonomika a řízení strojírenské výroby 1993 Sendwell College of Birmingham, UK Petr Řehák (*1974) : člen představenstva (od ) a výkonný ředitel oblasti Obchod (od ) od 2002 ebanka Komerční banka ředitel pobočky v Teplicích ČSOB zástupce ředitele pobočky vedoucí oddělení Podnikové klientely Jaroslav Kafka (*1969) : výkonný ředitel oblasti IT Správa a provoz (od ) od 1997 ebanka Deloitte & Touche tým technických konzultantů Občanský deník, Telegraf, Prostor redaktor od 1988 INORGA (Ústav pro automatizaci řízení v průmyslu) systémový technik a operátor [19]

22 Ing. Milan Drbohlav, PhD. (*1970) : výkonný ředitel oblasti IS/IT Vývoj (od ) od ebanka Eurotel 2001 Logica program manager ředitel provozu Finančních služeb senior project manager divize Financí a Telekomunikací 2001 VŠE v Praze Dozorčí rada Dozorčí rada ebanky doznala v závěru roku změny, když ze svých funkcí odstoupili oba členové zvolení za zaměstnance, Pavla Pešková a Zdeněk Janoško. Volby nových členů dozorčí rady za zaměstnance se uskutečnily v únoru 2004 a do funkcí byli zvoleni Pavel Makovský a Roman Knaus. Ing. Ladislav Chvátal (*1963) : předseda dozorčí rady [20] Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Po studiu působil jako člen představenstva a ředitel pro personalistiku a správu v podniku AVIA Praha Letňany. Od roku 1994 vykonával funkci ředitele pro Marketing v PPF investiční společnosti. Od roku 1995 byl ředitelem společnosti PPF Capital Management. V prosinci 1999 byl jmenován výkonným ředitelem PPF. Od července 2001 zastává post ředitele pro řízení strategických projektů skupiny PPF. Od června 2002 je členem představenstva společnosti Česká pojišťovna. Ing. Jan Přibyl (*1948) : místopředseda dozorčí rady V roce 1973 absolvoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu strojní. V letech 1973 až 1991 se věnoval své specializaci na konstrukčních a vývojových pracovištích. V 80. letech působil ve vedoucích funkcích vývoje a prototypové výroby. V roce 1992 byl v rámci rozdělování podniku Spoje na jednotlivé profesní podniky jmenován do funkce generálního ředitele vytvořeného podniku Česká pošta.

23 Ing. Ladislav Bartoníček, MBA (*1964) : člen dozorčí rady Vystudoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu elektrotechnickou. V roce 1991 nastoupil do PPF investiční společnosti jako výkonný ředitel a v roce 1993 absolvoval The Rochester Institute of Technology, New York. Od roku 1996 působí na pozici generálního ředitele České pojišťovny. Od června 2000 je předsedou představenstva České pojišťovny. Ing. Petr Dvořák, MBA (*1964) : člen dozorčí rady Absolvoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu elektrotechnickou, obor Technická kybernetika. V roce 1999 získal titul MBA na University of Chicago. Do skupiny PPF nastoupil v roce 1999, kde v České pojišťovně řídil projekt Povinného ručení V letech 2000 až 2001 zodpovídal za projekt nové strategie bývalé Expandia banky (dnes ebanky). Od roku 2002 je odpovědný za mediální investice skupiny. Je členem představenstva společnosti NOVA HOLDING, která řídí skupinu TV NOVA. Od května je generálním ředitelem CET 21, která je vlastníkem televizní licence. Pavla Pešková (*1976) : členka dozorčí rady (do ) V letech 1994 až 1998 studovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Při studiu působila jako finanční a daňový konzultant v zahraniční společnosti. Od roku 1998 do roku pracovala v Expandia bance, resp. ebance. Ing. Zdeněk Janoško (*1962) : člen dozorčí rady (do ) V roce 1986 dokončil Vysokou školu báňskou v Ostravě. V letech 1995 až 1998 pokračoval ve studiu na Bankovním institutu v Praze. Od roku 1994 pracoval v COOP Bance jako úvěrový pracovník a dále jako ředitel pobočky. Během nucené správy i po jejím skončení působil jako člen představenstva banky jmenovaný ČNB. V letech 1998 až pracoval v Expandia bance, resp. ebance. Od roku 2000 je členem Státní zkušební komise státních závěrečních zkoušek Katedra finanční Vysoké školy báňské v Ostravě. Mgr. Pavel Makovský (*1974) : člen dozorčí rady (od ) V letech 1996 až 2002 vystudoval Univerzitu Karlovu, Filozofickou fakultu, obor Andragogika a personální řízení. V letech 1997 až 2000 pracoval v IPB, nejprve na pobočce Bělohorská v Praze, později jako produktový manažer a od roku 1999 jako vedoucí oddělení Řízení segmentů privátních klientů. Od roku 2001 působí v ebance jako manažer oddělení Prodeje a od roku 2002 jako ředitel divize interní a externí komunikace a tiskový mluvčí. [21]

24 Roman Knaus (*1976) : člen dozorčí rady (od ) Vystudoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou ve Frenštátě pod Radhoštěm se zaměřením na výpočetní a sdělovací systémy. V současné době studuje Bankovní institut v Praze - obor Komerční bankovnictví. V ebance pracoval od roku 1998 postupně jako Osobní bankéř a ředitel Klientského centra v Olomouci. V roce 2001 přešel do Prahy do oblasti Marketing a produkty, kde působil jako manažer pro rozvoj a manažer oddělení Firemní finance. V současné době vede oddělení Distribuční kanály. Akcionáři ebanka je součástí nejsilnější finanční skupiny v České republice, skupiny České pojišťovny. Skupina České pojišťovny v ebance vlastní 99,9 % akcií, zbytek (0,1 %) vlastní drobní akcionáři. Finanční skupina České pojišťovny navýšila svůj podíl z původních 99,7 % v průběhu roku. [22]

25 X. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami sestavená v souladu s 66a odst. 9 Obchodního zákoníku v platném znění za účetní období roku mezi: ebankou, a. s., se sídlem Na Příkopě 19, Praha 1, IČ: jako ovládanou osobou, Českou pojišťovnou a. s., se sídlem Spálená 75/16, Praha 1, IČ , majoritním akcionářem, jako ovládající osobou. a dalšími osobami: a) společnostmi ovládanými stejnou ovládající osobou (Českou pojišťovnou a. s.), b) společností, která je ovládající osobou vůči České pojišťovně a. s., c) společnostmi ovládanými stejnou ovládající osobou (PPF Group). Standardní smlouvy a jiné právní úkony ve vztahu k propojeným osobám 1) Depozita - ve sledovaném období byly uzavřeny nebo změněny smlouvy s následujícími společnostmi: Board Show, a. s., CET 21, spol. s r. o., Česká nezávislá televizní společnost, spol. s r. o., Česká pojišťovna a. s., Česká pojišťovna ZDRAVÍ, a. s., Česká produkční 2000, a. s., Česká produkční invest, a. s., CM-CREDIT, a. s., ČP DIRECT, a. s., ČP finanční servis, a. s., ČP finanční služby, a. s., ČP INVEST investiční společnost, a. s., ČP Leasing, a. s., ČP PARTNER, a. s., EDIKON, a. s., EURONEWS, a. s., Home Credit Finance, a. s., Home Credit & Finance Bank, Home Credit International, a. s., Open Gate, a. s., OPEN GATE - Boarding school, osmileté gymnázium, s. r. o., OPTIMALIT, spol. s r. o., PPF, a. s., PPF majetková, a. s., PPF burzovní společnost, a. s., PPF Capital Management, a. s., PPF CONSULTING, a. s., Public Picture & Marketing, a. s., RAVIN HOLDING, a. s., SPOLEC, spol. s r. o., Temposervis, a. s., TERMIZO, a. s., Univerzální správa majetku, a. s., VILJA, a. s. [23] - jde o následující typy smluv: Smlouvy o poskytování bankovních a dalších služeb - úroky a poplatky dle platného sazebníku Smlouvy o termínovaných, příp. revolvingových vkladech - úroky dle platného sazebníku nebo na základě dohody s klientským dealingem při uzavření obchodu za podmínek stanovených vnitřními předpisy banky

26 Smlouva o podřízeném vkladovém účtu - uzavřena se společností Česká pojišťovna a. s. - úroky v přiměřené výši 2) Obchody na finančních trzích Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu - ceny stanoveny smluvně ve standardní výši za podmínek stanovených vnitřními předpisy banky - smlouvy byly uzavřeny s následujícími společnostmi: Home Credit Finance, a. s., Home Credit & Finance Bank Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o obchodování na finančním trhu - dodatek byl uzavřen se společností Home Credit Finance, a. s. 3) Smlouvy o poskytnutí úvěru Smlouva o poskytnutí úvěru - úroky a poplatky stanoveny smluvně ve standardní výši za podmínek stanovených vnitřními předpisy banky - smlouvy byly uzavřeny s následujícími společnostmi: Česká produkční 2000, a. s., Home Credit & Finance Bank 4) Pojistné smlouvy - smlouvy uzavřené s Českou pojišťovnou a. s. - pojistná částka a plnění ze smluv stanoveny na základě platného sazebníku České pojišťovny a. s. [24] Pojistná smlouva o pojištění živelním (budova Charles Square Center, Karlovo nám. 10, Praha 2) Pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění (povinné ručení a havarijní pojištění); touto smlouvou byla nahrazena předcházející rámcová pojistná smlouva Dodatek č k pojistné smlouvě na pojištění budov, movitých věcí vyjma motorových vozidel, elektronických zařízení (živelné, krádež, odpovědnosti za škodu, pojištění elektr. zařízení)

Váš finanční život z jednoho místa

Váš finanční život z jednoho místa Váš finanční život z jednoho místa 02 Výroční zpráva Po zhodnocení vývoje hospodaření v první polovině roku 2002 přistoupili akcionáři k posílení manažerského týmu. Tím vytvořili předpoklady pro další

Více

Obsah 2. Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 10. Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16

Obsah 2. Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 10. Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16 Výroční zpráva ebanka 2006 1 Obsah Obsah 2 Profil ebanky 4 ebanka v číslech 6 Statutární orgány 10 Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16 Ostatní informace zveřejňované na základě legislativních

Více

Penzijní společnost České pojišťovny

Penzijní společnost České pojišťovny Výroční zpráva 2013 2 Penzijní společnost České pojišťovny Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

Výroční zpráva 2003 Citibank a.s.

Výroční zpráva 2003 Citibank a.s. Výroční zpráva 2003 Citibank a.s. s dětmi Obsah C I T I B A N K V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 3 Úvod Zpráva představenstva Statutární orgány Citibank a.s. organizační struktura 2003 Dopis předsedy představenstva

Více

The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Organizační struktura banky 3. Řízení bankovních rizik 4. Ochrana banky před zneužitím při legalizaci výnosů

Více

Úvodní slovo generálního ředitele

Úvodní slovo generálního ředitele Výroční zpráva SAB Finance a.s. za rok 2013 Úvodní slovo generálního ředitele Vážení klienti, vážený akcionáři, vážené kolegyně a kolegové, dostáváte do rukou výroční zprávu společnosti SAB Finance a.s.

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 9

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 9 Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo.............................................................................................. 4 Základní ekonomické ukazatele...........................................................................

Více

Vybrané ekonomické ukazatele

Vybrané ekonomické ukazatele Výroční zpráva 2011 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 5 Úvodní slovo 7 Zpráva představenstva 9 Vedení banky 15 Organizační struktura 18 Zpráva dozorčí rady 20 Korespondenční banky

Více

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 AXA penzijní fond a.s. (do 31. 12. 2012) AXA penzijní společnost a.s. (od 1. 1. 2013) Obsah / Content CZ verze... 3 38 Zpráva managementu... 3 Výhled do roku 2013...

Více

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě - 2 - I. Obecná část - 3 - Úvod Rok 2011

Více

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2014 2 Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

Výroční zpráva 2012. Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz

Výroční zpráva 2012. Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz Výroční zpráva 2012 Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz Obchodní firma: Evropsko-ruská banka, a.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 78/50,

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

A2CE. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. pro. hving for consulnng

A2CE. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. pro. hving for consulnng A2CE hving for consulnng Zpráva nezávislého auditora pro věření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. zprávyk K V patku 2323/14, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ 24826596.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 214 VÝROČNÍ ZPRÁVA 214 2 OBSAH Základní údaje o společnosti 4 Základní kapitál 4 údaje o činnosti 5 Údaje o majetku a finanční situaci 6 Management a organizační struktura 7 Profil společnosti

Více

Obsah. Profil ebanky 3. Základní údaje 3. Přehled činností 3. Statutární orgány 4. ebanka v číslech 7. ebanka v I. pololetí 2006 8

Obsah. Profil ebanky 3. Základní údaje 3. Přehled činností 3. Statutární orgány 4. ebanka v číslech 7. ebanka v I. pololetí 2006 8 06Pololetní zpráva Obsah Profil ebanky 3 Základní údaje 3 Přehled činností 3 Statutární orgány 4 v číslech 7 v I. pololetí 2006 8 Výhled do dalšího období 9 Výkaz zisku a ztráty pro období končící 30.

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií)

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) VOLKSBANK CZ, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) ZA ROK KONČÍCÍ. PROSINCE 6 PricewaterhouseCoopers

Více

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s.

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. member ot Kreston International pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013 Zpráva nezávislého auditora living for consulting A2C V parku 2323/14,

Více

Heršpická 5. 658 26 Brno. Tel.: +420 543 525 111. Fax: +420 543 525 555 VOLKSBANK CZ. mail@volksbank.cz. www.volksbank.cz

Heršpická 5. 658 26 Brno. Tel.: +420 543 525 111. Fax: +420 543 525 555 VOLKSBANK CZ. mail@volksbank.cz. www.volksbank.cz VOLKSBANK CZ Heršpická 5 658 26 Brno Tel.: +420 543 525 111 Fax: +420 543 525 555 mail@volksbank.cz www.volksbank.cz 4 Dan Trantina (1965) Ranní probouzení 30 x 30 cm, olej na plátně, 2002 OBSAH VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva 2009. Make it simple. It s easy with UniCredit.

Výroční zpráva 2009. Make it simple. It s easy with UniCredit. Výroční zpráva 2009 Make it simple. It s easy with UniCredit. My, lidé z UniCredit, se zavazujeme k vytváření udržitelné hodnoty pro naše klienty. Jako přední evropská banka podporujeme rozvoj místních

Více

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky 2006 Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a. s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Poskytujeme konkrétní řešení skutečných potřeb. Výroční zpráva 2011

Poskytujeme konkrétní řešení skutečných potřeb. Výroční zpráva 2011 Poskytujeme konkrétní řešení skutečných potřeb Výroční zpráva 2011 Život nám den co den klade do cesty nové výzvy a nabízí nové příležitosti. Stejně tak denně napadne každého z nás nový příběh, který

Více