ročník 1 číslo 5 květen-červen' 10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ročník 1 číslo 5 květen-červen' 10"

Transkript

1 ročník 1 číslo 5 květen-červen' 10 HURÁ PRÁZDNINY vdává: Základní škola a Mateřská škola Kladno Vodárenská 2115

2 J Květnu se opravdu někd říká máj. Ale není to jenom měsíc "Máj" je také název Irickoepické skladb básníka Karla Hnka Mách. Proč se o tom zmiňujeme? Stačí se podívat na datum jeho narození! V listopadu uplne 200 let ode dne kd se Karel Hnek narodil. Patří mezi nejvýznamnější a nejdůleži+ějš! básník romantismu i kdž původně vstudoval práva. Jeho velkou zálibou blo cestování a ochotnické divadlo. Zemřel v den své svatb na následk nemoci a včerpání kdž pomáhal hasit velký požár Litoměřic. Bl zde pohřben ale v r.1939 bl jeho ostatk převezen na všehradský Slavín. Jeho II. pohřeb se stal velkou manifestací Čechu proti nastupujícímu fašismu. Dobový obrázek je jednou z možných podob básníka neboť jeho skuteč ná podoba není doložena... další básníkovo tajemno... Ukázka z Máje: Bl pozdní večer - první máj - večerní máj - bl lásk čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech kvetoucí strom lhal lásk žel svou lásku slavík ruži pěl ružinu jevil vonný vzdech. Jezero hladké v křovích stinných zvučelo temně tajný bol břeh je objímal kol a kol a slunce jasná světu jiných bloudila blanktnými pásk I planoucí tam co slz lásk. Fotografie je z filmu "Máj" Stránku připravil: Magdaléna Černá a Eliška Zelenková VIII.B

3 I Světová válka proběhla v letech Zapojil se do ní téměř celý svět. Válku zorganizoval fašistické země v čele s hitlerovským Německern. V září 1939 kd nacisté rozpoutali druhou světovou válku rostl hospodářský potenciál ěmecka především obsazováním a vkořisťováním dalších území vražděním týráním a znevažováním lidí jiných než "čisté ras" a nebo lidí nesouhlasících s nacistickými a fašistickými ideologiemi. Válka skončila poražením fašistických velmocí 8. května 1945 kd Něrnecko kapitulovalo ale také obrovskými materiálovými škodami ale především ztracenými lidskými život. Protifašističtí autoři ve svých dílech líčili strach z válk rozebírali pschiku jedince. Na válku se dívali i pod jiným úhlem a tak vznikal satirické a humoristické román z válk kde autoři zesměšňovali nejen nepřítele ale i vlastní řad. Počátkem roku 1945 německé válečné hospodářství kolabovalo. Strategické nálet anglo-amerických leteckých sil sice měl výrazně omezenější dopad na samotné výrobní kapacit než se očekávalo (mj. dík masovému zavádění podzemních továren) jeho účinek na dopravní infrastrukturu však bl zdrcuj ící a ještě významnější bl postup spojeneckých armád který ěrnecko postupně připravovalo zdroje surovin nepostradatelných ve výrobě. To se projevovalo jednak klesaj ícím obsahem výrob. jednak kvalitou výrobků. Něrnecká armáda již bla zřetelně oslabena a naprosto nebla schopna zvládat všechn přidělované úkol. které jí Hitler přiděloval naprosto bez ohledu na realitu. Ve zbrani sice blo na 7.5 mil. mužů alejejich výzbroj a zásobování bl naprosto neadekvátní. V noci z 12. na 13. ledna 1945 zaháj ila sovětská vojska ofenzívu při níž prolomila německé pozice v Poznaňsku a postupovala denně o 60 km. 31. ledna 1945 stála Rudá armáda na Odře což blo zhruba 70 km od Berlína. Přes naléhání Stalina který si přál okamžitý útok na Berlín se sovětské na Berlín. 30. dubna 1945 spáchal Adolf H itler sebevraždu a 2. května 1945 se berlínská posádka vzdala. Dne 6. května 1945 zahájila sovětská vojska pražskou ofenzívu proti německým vojskům na území Čech. Kapitulační akt Něrnecka bl podepsán 7. května 1945 v Rerneši a 8. května 1945 v Berlíně. Poslední boje v Evropě se odehrál na území Čech a Morav kde blo soustředěno silné uskupení německých vojsk a kde došlo k vrchní velení soustředilo na zabezpečení křídel a zahájilo útok proti silnému německému povstání přičemž poslední boje se seskupení v Pomořansku. uskutečnil ještě II. května Pokračoval boje ve východním Na tichomořském válčišti Prusku a v Maďarsku. Ve dnech 4. až probíhal v lednu 1945 další boje o I I. února 1945 se v Jaltě konala Fi Iipín - 9. ledna 1945 se konference zástupců S SR SA a Američané vlodili na Luzonu. I. Velké Británie. Německé jednotk února 1945 spojenci osvobodili zaháj il svoj i poslední významnější severní Borneo. Dne 19. února 1945 útočnou operaci druhé světové válk se Američané vlodili na Iwodžirně a 6. března 1945 ale ta brz uvízla na I. dubna 1945 na Okinawě čímž tvrdém odporu početně i materiálně začal útok na japonské ostrov. Dne mnohem lépe situované Rudé armád 6. srpna 1945 došlo ke svržení a včerpala poslední německé atomové bomb na japonské město rezerv. Na západní frontě překročila Hirošimu 9. srpna 1945 bla svržena americká vojska 7. března 1945 most atomová bomba na Nagasaki. Dne 8. přes Rýn u Remagenu a zahájila srpna 1945 vhlásil Sovětský svaz postup do nitra Něrnecka. II. dubna Japonsku válku následujícího dne 1945 dorazila 9. americká armáda k zahájil útok proti japonské armádě v Labi a vbudovala předmostí Mandžusku. 15. srpna 1945 blo necelých 80 km od Berlína. Dne 14. uzavřeno příměří a bl ukončen dubna 1945 se úplně rozpadla boje samotný kapitulační akt se německá fronta v Itálii. 16. dubna odehrál 2. září zaháj ila Rudá armáda útok Tímto souhrnem válečných jehož cílem měl být obchvat a úplné událostí roku 1945 jsme chtěli obkl íčen í Berl ína. Prvn í sovětské připomenout dosud nejstrašnější jednotk dorazil do předměstí válku v dějinách lidstva. Věříme že německého hlavního města 24. dubna bla na dlouhou dobu poslední o den pozděj i začal přím)' útok /.til. ~ ~ ~~I ejrl?j..ip.r~""0.' pnnq / - '7!o k / / v:r ;éqh.t:~ ~olu h- /Y."f-r ~

4 Ahoj školáci Právě držíte ve svých rukou poslední číslo našeho školního časopisu pro tento školní rok. Jako vžd je zde pro vás i v tomto čísle pár vtípků pro pobavení ale také nějaký ten úkol na procvičení vašich jistě chtrých hlaviček!!! Tak ted s chutí do toho hezké prázdnin a v září zase AHOOOOJ!!! Sudoku: Výherci z minulého čísla: Radka Červinková z 2.A Aneta Sobotková z I.A Karolína Pěšalová z l.a Jakub Valím z 2.B a Vojtěch Sbol z 2.C Blahopřejeme! Vtip na závěr: Maminka jde s Pepíčkem poprvé do ZOO. Od první chvíle co tam vejdou Pepíček nadšeně výská: "Jéé opička! Mamí koukej opička!!" "Ticho Pepíč ku to je teprve paní pokladní!" Jede policajt autobusem a vedle něho sedí nádherná ženská. Policajt chce nějak navázat rozhovor tak se osmělí a ptá se: "Slečno také jedete tímhle autobusem?" Stránku připravi/:kristýna Pospíši/ová a Soška Janjičová VIII B

5 Milí páťáci urč itě si užíváte poslední rok na prvním stupni. Za několik měsíců z vás budou šesťáci zač nete se stěhovat do ruzných uč eben a na každý předmět vás bude vučovat jiný učitel. Možná to pro vás bude velká změna ale časem si všichni urč itě zvknete a bude se vám na druhém stupni líbit. A tak vám přejeme abste si co nejlépe užili zbtek školního roku a co nejlepší začátek dalšího roku.

6 Turistika na Kladensku Blíží se prázdnin tak vám přinášíme několik zajímavých tipu na výlet po našem nejbližším okolí. Zřícenina hradu Okoř Zřícenina hradu Okoř se nalézá ve stejnojmenné obci v okrese Praha-západ na skalce obtékané Zákolanským potokem asi 4 km severně od městeč ka Buštěhrad. Podle archeologických nálezu spadají počátk hradu Okoř již do 13. století kd zde stával hradní objekt s výstavnou kaplí. Dnešní podoba hradu pochází. z přestavb kterou provedl kolem roku 1359 jeho tehdejší majitel bohatý pražský měšt'an František Rokcanský. Další přestavb hradu spoč ívající ve zvýšení jeho obranschopnosti a jako reakce na rozvoj dělostřelectva (výstavba vnějšího opevnění spolu s okrouhlými dělostřeleckými baštami v předhradí) prováděli koncem 15. století pánové z Donína a později Bořitové z Martlnic. V té době bl souč ástí obranného sstému hradu I rbník který jej obklopoval ze tří stran. Nebezpečná výšina na východní straně hradu bla opatřena předsunutou baštou. V této podobě bla eliminována nevýhodnost poloh vzniklá při jeho založení a odpovídající klidným podmínkám 14. století. Během třicetileté válk bl hrad poškozen a dostal nové majitele - J ezurtskou kolej u Sv. Klimenta na Starém Městě. J ezuité provedli barokní úpravu hradu a po zrušení řádu v roce 1773 bl hrad opuštěn a rchle se proměnil ve zříceninu. Od roku 1920 patří Klubu českých turistu. V současnosti je zřícenino hradu rekonstruována a je přístupná veřejnosti. Zajímavou cklostezkou se dostaneme na slovanské hradiště Budeč. Hradiště Budeč Někd v 5. a 6. století se Slované začali usazovat v České kotlině. No přelomu 7. a 8. století zač ínají na vhodných návrších budovat opevněná sídla - hradiště. Sloužila hlavně jako útoč iště v případě váleč ného ohrožení ale změnil se tím i život našich předku. Nejen že se na delší dobu trvale usídlují ale začínají se různě sjednocovcr a tvořit jakési kmenové správ. Nejznámější z té dob je Velkomoravská říše. V době největšího rozmachu. za knížete Svatopluka se do jejího područí dostalo I území středních Čech. V té době jej spravoval první historick do ložený kníže z rodu Přemslovcu - Bořivoj. Na Velké Moravě přijal křest z rukou Metoděje a po svém návratu do Čech nechal vbudovat na hradišti v Levém Hrcdc: (Roztok u Prah) první kostel rotundu sv. Klimenta. Po něm vládl jeho sn Sptihněv v roce a I on nechal postavit dva nové kostel. Jedním z nich bla právě rotunda sv. Petra na hradišti Budeč. Podle archeologických nálezu se také na Budč I udržoval stk s Velkomoravskou říší. Vinařická hora Před 20 milion let se Impozantně "narodila'. severně od dnešního Kladna nová sopka. Vmcřrckd horo ovšem není naše jediná sopka. Není ani nejstarší ani nejmladší ani největší - prostě takový slabší průměr. Patří však k nejlépe prozkoumaným sopkám vůbec V okolí Kladna se těžilo černé uhlí. Sloje bl I pod Vlnařlckou horou a horníci se za uhlím prokopali až pod samotnou sopku. Vstupující láva zde proměni la uhlí v přírodní koks. A s nimi i kamen které jako b sem vubec nepatřil - nikde v okolí je již nenojdeme. Sopka některé hornin pohltila naopak vstupující láva zase v hloubce kus hornin urvala a vnesla na povrch. V dnešním čedič i ale i v tufu (někdejší sopečný popel) jsou kus a blok starších hornin často vpálených stkem s lávou. Vinařická hora je stejně jako dnešní Vesuv nebo Etna složena z vrstev láv a sopeč ného popela. Zaspaná lidská sídla zde však hledat nebudeme. Přesto však neušla pozornosti našich předku jak dokládá řada zajímavých archeologických nálezu. Většinou jde nález z popelrucového pohřebiště. Dnes je část Vinařické hor chráněna. Naučná stezka vede nejzojímcvějširm míst duležité je i to že se vhýbá mistům. která JSou nebezpečná. Nesmíme zapomínat že staré lom mají nezabezpečené stěn ze kterých hlavně na jaře padají kamen. K jihu skloněné stráně JSou porostlé vápnomilnou květenou. Z hlavního vrcholu od malého trlanglu Je nádherný rozhled. Ta '- / /));"p;-q~4.' (Z:~~LJ_~'~;'~~ ř'" / /q /

7 Už nám zbývá jen pár společných týdnu a pak půjdeme každý vlastní cestou. Někdo se raduje někdo smutní. Ale určitě si každý těch posledních pár chvil chce užít!!! Například nacvičováním na vřazování nebo společnými výlet. Ale jak se říká něco končí ab něco jiného mohlo začít a nám 1. září začne nová éra seznamování se s novými spolužák novými uč iteli a novým prostředím. A proto všem do té nové ér přejeme hodně štěstí a mnoho úspěchůl!l

8 ~IIDDmm(šm(5wW ~~ venkovní areál budov škol (připravena i "mokrá" varianta) ukázk lidových řemesel a tradičních jarmarečních jídel ale hlavně jarmareční vstoupení - to všechno v provedení žáků 7. ZŠ nebudou chbět ani pouťové atrakce které si můžete sami se svými dětmi vzkoušet První kejklíři vběhnou na pódium ve podruhé pak své umění předvedou v Areál bude otevřen od hodin Přijďte a podpořte dobrou věc - výtěžek akce bude věnován na charitativni účel Akce je dotována z fondu primátora města Kladna Ing. Dana Jiránka Fotografická soutěž na téma ZELEŇ VE ESTE Říká se: "Komu se nelení tomu se zelení!" Nní máte možnost nelenit a fotit zeleň na území města Kladna. Mnoho z vás má jistě digitální fotoaparát se kterým pořizujete nejeden krásný snímek. Tentokrát můžete za takovou hezkou nebo třeba i zcela netradiční fotografii na téma "Zeleň ve městě" získat také hezkou cenu. Naše škola se pšní titulem "ekoškola". Proč toho nevužít a nevfotit něco přímo v naší škole - zeleně tu máme dost - zahradu u škol hřiště nedaleko spoustu květin nebo třeba i zelenou tabuli ve třídě. Stačí se pozorně dívat a hlavně fotit. Své fotografie (v digitální podobě) posílejte na adresu: uzávěrka je až 15. října Nezapomeňte napsat co je na snímku vaše jméno a třídu. Nejhezčí fotografie budeme zveřejňovat na webových stránkách škol a také je (po dohodě s autorem) zašleme do soutěže kterou vhlásilo město Kladno. připravil: p. učitel Marek Veselý

9 'f 1 1 Y 1 l Pan učitel vsvětluje žákům co je čas minulý přítomný a budoucí. Pak dává příklad: "V červenci jsou prázdnin a hodně pálí sluníčko. Jaký je to čas Pepíčku?" "To je krásný čas " odpoví Pepíček. "Neměl jsi se svou španělštinou T' I SV VI' " 0/ a ne ale panele. Do horského hotelu přijede pán s mladou ženou. Poslíček je uvede do pokoje a ptá se: "Mohu pro vás ještě něco udělat?" " To je všechno " odpoví muž. "A pro vaši ženu?".jo málem bch zapomněl přineste mi pohlednici a známku. " v Madr/du potíže?" Správce rekreační chat vítá pana Novdka: "Uděláme všechno abste se zde citi] jako doma!" "Proboha já msle~ že si sem jedu odpočinoutl" "f " l 1 Výprodej oblečení < 21 km ojejí dovolené na riviéře psali v novinách: "Čekala že ji někdo poctivě požádá o ruku a zatím ji žralok ndsilně připravilo nohu. " Stránku připravila Nikola Rácová IXA. Celá redakce školní časopisu "Kladenská sedma u se loučí s letošním školním rokem. Všem našim čtenářům přejeme bááááječné prázdnin!

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIV ŘÍJEN 2014 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj V ŽELEZNÉ RUDĚ ZAČALO FUNGOVAT NOVÉ VÝJEZDOVÉ STANOVIŠTĚ ZÁCHRANKY

MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIV ŘÍJEN 2014 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj V ŽELEZNÉ RUDĚ ZAČALO FUNGOVAT NOVÉ VÝJEZDOVÉ STANOVIŠTĚ ZÁCHRANKY Uvnitř si přečtete: V Železné Rudě začalo fungovat nové výjezdové stanoviště záchranky Zasedání zastupitelstva Začátek školního roku Vzpomínka na A. Juránka Provoz horských chat MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIV

Více

Slánská radnice. Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného

Slánská radnice. Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Slánská radnice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Červenec 2004 Číslo 7 / Ročník VII. ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, měsíc červen byl v našem městě přebohatý

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

NOVOMĚSTSKÉ NOVINY. cena 10 Kč www.nmps.cz číslo 3, ročník 16 Městský úřad v Novém Městě pod Smrkem květen červen 2010

NOVOMĚSTSKÉ NOVINY. cena 10 Kč www.nmps.cz číslo 3, ročník 16 Městský úřad v Novém Městě pod Smrkem květen červen 2010 cena 10 Kč www.nmps.cz číslo 3, ročník 16 Městský úřad v Novém Městě pod Smrkem květen červen 2010 NOVOMĚSTSKÉ NOVINY Vážení čtenáři, máte před sebou další vydání Novoměstských novin. Přinášíme mnoho nových

Více

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín ZDARMA Turistický magazín ročník 2, březen 2008 Příští stanice jaro! Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století Ústecký kraj, brána do Čech Uvnitř časopisu

Více

Lovosice letos rozzáří nový vánoční strom

Lovosice letos rozzáří nový vánoční strom Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 12 5. prosince 2013 Aktuality Rozhovor Město Školáci Ve městě nejsou žádné Starostka Lenka Lízlová Jak se osvědčily

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XXI. DUBEN 2015. Foto Bořek Žižlavský

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XXI. DUBEN 2015. Foto Bořek Žižlavský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XXI. DUBEN 2015 Foto Bořek Žižlavský Poněkud nezvyklé fotografické pohledy Buchlovicka pořídil Pavel Ondrůšek. Na prvním snímku vidíte pohled na kostel sv. Martina od

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE. V tomto čísle najdete: číslo 5 ročník: 31 cena: 7 Kč 7. května 2007

ZPRAVODAJ BENÁTECKA ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE. V tomto čísle najdete: číslo 5 ročník: 31 cena: 7 Kč 7. května 2007 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 5 ročník: 31 cena: 7 Kč 7. května 2007 ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE Rekonstrukce budovy staré pošty Dodavatel: GEO-ING, s.r.o., Jihlava V rekonstruované budově staré pošty probíhají

Více

Předsedající Jiří Nenutil: Předseda Senátu Milan Štěch:

Předsedající Jiří Nenutil: Předseda Senátu Milan Štěch: Předsedající Jiří Nenutil: Děkuji vám, že jste dorazili přes nepřízeň počasí v tak hojném počtu. Úvodem si vás dovolím požádat o vypnutí nebo ztišení mobilních telefonů. Dovolte, abych vás přivítal jménem

Více

2 Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

2 Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 2 Prahy Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ÚNOR 2009, ročník 11 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Noviny 2 Praha 2 Čistota městské části Do roku 2009 vstupuje radnice s kampaní ČISTÁ DVOJKA. Pro zlepšení

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

V rámci slavností vystoupí rocková skupina KATAPULT Oldy Říhy

V rámci slavností vystoupí rocková skupina KATAPULT Oldy Říhy Uvnitř si přečtete: Otevření hraničního přechodu Modrý sloup se vzdaluje Tipy na výlety Unikátní výstava Neptun v Muzeu Šumavy Šumavské příběhy Zelené autobusy Jaké byly Rysí slavnosti Příběh mladého sportovce

Více

Pranostiky na září. Obsah

Pranostiky na září. Obsah Obsah q Pranostiky na září Zprávy z radnice q Starostovo okénko q Vážení spoluobčané q Oznámení q Výběrové řízení q Co nového na Vysočině? Co se děje q Víte, že... q Kaplička na Pálovské v novém q Uplynulo

Více

jaro 2012 Foto: Lucie Hašková Téma: Vystěhování Rozhovor s Petrem Kosem Rozpočet obce na rok 2012 Významné změny ve škole a školce

jaro 2012 Foto: Lucie Hašková Téma: Vystěhování Rozhovor s Petrem Kosem Rozpočet obce na rok 2012 Významné změny ve škole a školce ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o jaro 2012 Foto: Lucie Hašková Téma: Vystěhování Rozhovor s Petrem Kosem Rozpočet obce na rok 2012 Významné změny ve škole a školce Druhou lednovou sobotu

Více

23. číslo, vyšlo 13. listopadu 2013 1/19 http://zamoravu.eu

23. číslo, vyšlo 13. listopadu 2013 1/19 http://zamoravu.eu 23. číslo, vyšlo 13. listopadu 2013 1/19 23 Úvodní slovo Vážení čtenáři, dostalo se Vám do rukou poslední letošní číslo Moravské obce. Rád bych upozornil na velmi zajímavý seriál Podnikatelské fenomény

Více

7/2013. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer. Ve Zlíně se sešla špička kolové.

7/2013. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer. Ve Zlíně se sešla špička kolové. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer 7/2013 Kam k vodě 4 Ve Zlíně se sešla špička kolové 14 Tip: Masters of Rock 19 staré fotky Vážení čtenáři, tentokrát

Více

Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu

Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu Informace pro obyvatele Kašperských Hor Ročník 8 2/2011 Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu Zástupci šumavských bavorských a hornorakouských spolků požadují zelenou a otevřenou Šumavu Společné

Více

Vážení králičtí přátelé,

Vážení králičtí přátelé, Květen 2010/číslo 5 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč V měsíci květnu oslaví 85 let pan Franz Jentschke, čestný občan města Králíky. U přiležitosti tohoto významnému jubileu děkujeme panu panu Jentschkemu

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

ROČNÍK 18 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2008 CENA 6,- KČ

ROČNÍK 18 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2008 CENA 6,- KČ ROČNÍK 18 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2008 CENA 6,- KČ KINEMATOVLAK DORAZIL I DO ROKYTNICE Pohádkový Kinematovlak vyjel na svou trasu v úterý 1. dubna 2008 v 11.00 hodin z Hradce Králové a ve čtvrtek 10.4.2008 dorazil

Více

I v té dnešní recesi každý ČTENÍ přečte si.

I v té dnešní recesi každý ČTENÍ přečte si. Co je v Čtení, jinde není: Občasníček, Slovo starosty, Čarodějnice, O čestický brambor, Jarní petrklíč, TK SANANIM, Dva vlci, Jihočeský zvonek, MDŽ ve Dřešíně, Den Země, Rozhovor s, Dětský karneval, Jazykový

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2011

ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2011 ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2011 Text: PhDr. Jindřich Hovadík za spolupráce členů olomoucké Komise městské části č. 1 Černovír Klášterní Hradisko, funkcionářů jednotlivých organizací a dalších

Více

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku.

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku. Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska SOBE B l a t e n s k o O Bezdědovicích Informační servis Z obcí regionu Ze školství Sociální okénko ž i v e a n o v e Vychází jako VOLNĚ NEPRODEJNÁ

Více

měsíčník městského úřadu prosinec 2005 cena 10,- Kč

měsíčník městského úřadu prosinec 2005 cena 10,- Kč měsíčník městského úřadu prosinec 2005 cena 10,- Kč Z obsahu Schůze rady.................... 2-3 Zasedání zastupitelstva..................... 3 Kdysi a dnes..................... 8 Školství.....................

Více

OKÉNKO STAROSTY. Zpívání pod vánočním stromem. Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu

OKÉNKO STAROSTY. Zpívání pod vánočním stromem. Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu MIMOŇSK 323 LISTOPAD 2014 I. Hobby vozatajské závody se divákům líbily Foto: Ivan Svatoš Z obsahu Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu OKÉNKO

Více

Takhle vypadá funkční a bezpečnostní přeliv při přívalech v akci (velký ktišský rybník).

Takhle vypadá funkční a bezpečnostní přeliv při přívalech v akci (velký ktišský rybník). 2 v dnešním Zpravodaji se krátce vrátím k událostem, které nás v minulých týdnech poměrně výrazně ovlivnily a to jsou přívalové srážky a s tím spojené povodně. V noci z 1. na 2. června zaznamenalo nejen

Více

Úvodník. Obsah: Ahoj spolužáci

Úvodník. Obsah: Ahoj spolužáci Úvodník Ahoj spolužáci Za tento měsíc se událo hodně věcí a my jsme se snažili vybrat ty nejdůležitější. Znovu jsme vyslali redaktory do terénu,aby zjistili např. jaký byl Týden vědy a techniky,a nebo

Více

ÚNOR 2015. Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MZŠ MŠ KNIHOVNA SLAVOJ OBECNICE

ÚNOR 2015. Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MZŠ MŠ KNIHOVNA SLAVOJ OBECNICE Obecnický ZPRAVODAJ ÚNOR 2015 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MZŠ MŠ KNIHOVNA SLAVOJ OBECNICE Únor bílý,

Více