Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené."

Transkript

1 Zpráva realizaci prjektu / dílčí části prjektu Pzn.: v číselníku je čast bsažen více mžnstí k výběru, ale pr prgram Interreg V-A ČR-Plsk jsu relevantní puze mžnsti výběru zde uvedené. Úvdní strana dkumentu Datvá plžka Plnění Pznámka Název dkumentu Průběžná zpráva realizaci individuálníh prjektu č. X / Závěrečná zpráva realizaci individuálníh prjektu č. X Autmaticky. X = registrační čísl prjektu Průběžná zpráva realizaci dílčí části individuálníh prjektu č. X / Závěrečná zpráva realizaci dílčí části individuálníh prjektu č. X Prgram / DP Číselník Autmaticky Typ dkumentu Realizační Autmaticky Druh dkumentu Číselník Autmaticky - Zpráva realizaci individuálníh prjektu - Zpráva realizaci dílčí části individuálníh prjektu Lg Autmaticky Obsah dkumentu 1. Základní infrmace prjektu Registrační prjektu Název prjektu čísl Vyplňuje se autmaticky s tím, že se zbrazují puze ty datvé plžky a k nim údaje, které jsu v případě danéh prjektu relevantní.

2 Název příjemce Název partnera Typ perace Číselník - individuální prjekt DP Název partnera se plní puze v případě ZR za dílčí část prjektu. Název příjemce je v tmt případě veducí partner. 2. Infrmace zprávě Atribut prjektu Čísl a název prgramu, ze kteréh je prjekt splufinancván Čísl a název priritní sy / pririty Unie Čísl a název investiční pririty / Čísl a název specifickéh cíle / specifických cílů Fnd Identifikační čísl zprávy Číselník - nerelevantní Autmaticky Typ zprávy Přadvé čísl zprávy Plánvané datum pdání Skutečné datum pdání 1. pdání Číselník - průběžná - závěrečná dd.mm.rrrr Datum, ke kterému měl příjemce dle harmngramu zpráv tut zprávu pdat ŘO / ZS. Vyplňuje se autmaticky. dd.mm.rrrr Datum, kdy příjemce pprvé pdal tut zprávu ŘO / ZS, je-li zapjen d implementace a ze strany ŘO mu je tat činnst svěřena. Vyplňuje se autmaticky. V případě, že djde

3 3. 4. Infrmace prcesu schvalvání prjektu pkrku v realizaci prjektu ve sledvaném bdbí / pkrku Skutečné datum pdání aktuální verze k vracení zprávy k dpracvání, tt datum se nemění. dd.mm.rrrr Datum, kdy příjemce pdal aktuální verzi zprávy ŘO / ZS. Vyplňuje se autmaticky v případě pdání zprávy p vrácení k dpracvání. Při pětvném pdání se datum přepisuje, nicméně v MS2014+ jsu všechna data a verze zprávy zachvány. Sledvané bdbí d dd.mm.rrrr V první zprávě se plní datem následujícím p datu registrace žádsti pdpru (jedná se datum prvníh pdání žádsti pdpru). V navazujících zprávách se plní datum následující p datu uvedeném v plžce Sledvané bdbí d v předchzí zprávě. Vyplňuje se autmaticky. Sledvané bdbí d dd.mm.rrrr Vlí z kalendáře. Příjmení Datum právníh aktu pskytnutí / převdu pdpry Čísl právníh aktu pskytnutí / převdu pdpry Vlitelná dd.mm.rrrr Autmaticky Vlitelná Autmaticky Datum ddatku Vlitelná dd.mm.rrrr Autmaticky Čísl ddatku/ů Vlitelná Autmaticky Předmět ddatku Vlitelná Číselník Autmaticky Ppis pkrku v realizaci prjektu za sledvané bdbí / Ppis pkrku v realizaci dílčí části prjektu za sledvané bdbí (v případě ZR za dílčí část prjektu) Vlitelná pr prjekty, u kterých jsu definvány klíčvé aktivity Ppis dsavadníh pkrku a dsaženéh stavu v realizaci prjektu.

4 5. v realizaci dílčí části prjektu ve sledvaném bdbí (v případě ZR za dílčí část prjektu) pkrku v realizaci klíčvých aktivit ve sledvaném bdbí Čísl a název klíčvé aktivity Vyplňuje se autmaticky na základě právníh aktu pskytnutí / převdu pdpry. Je relevantní puze pr prjekty, u kterých jsu definvány klíčvé aktivity. Milník klíčvé aktivity Autmaticky z dat prjektu. Předpkládané datum zahájení dd.mm.rrrr Autmaticky z dat prjektu. Skutečné datum dd.mm.rrrr Autmaticky z dat prjektu / plní příjemce / partner. zahájení Plánvané datum dd.mm.rrrr Autmaticky z dat prjektu. uknčení Skutečné datum dd.mm.rrrr Autmaticky z dat prjektu / plní příjemce / partner. uknčení Ppis zapjení Ppis dsavadníh zapjení jedntlivých partnerů a jedntlivých subjektů subjektů mim partnery prjektu d realizace dané d realizace klíčvé klíčvé aktivity v bdbí, za které je zpráva aktivity za sledvané bdbí vykazvána. Vyplňuje příjemce / partner. Ppis pkrku v realizaci klíčvé aktivity za sledvané bdbí Plán činnstí na další bdbí vč. zapjení jedntlivých subjektů Ppis pkrku a dsaženéh stavu v realizaci klíčvé aktivity v bdbí, za které je zpráva vykazvána., relevantní puze pr Průběžnu ZR prjektu, resp. za dílčí Ppis plánvanéh pkrku v realizaci klíčvé aktivity pr další bdbí vč. ppisu předpkládanéh zapjení jedntlivých partnerů prjektu a dalších subjektů. Vyplňuje příjemce / partner.

5 část prjektu 6. plnění indikátrů Ppis zajištění prvzu, Ppis, jak bude zajištěn prvz a údržba prjektu p (údržby) výstupů relevantní jeh uknčení. prjektu p jeh puze pr Vyplňuje příjemce / partner. uknčení / Ppis Závěrečnu zajištění prvzu ZR prjektu, (údržby) výstupů dílčí části prjektu p jeh resp. za dílčí část prjektu uknčení (v případě Závěrečné ZR za dílčí části prjektu) plnění /// věcném pkrku prjektu. indikátrů za prjekt Kód a název indikátru Frmát dle NČI Vyplňuje se autmaticky dle NČI Údaje se Měrná jedntka Frmát dle NČI dtahují za každý indikátr, ke kterému se příjemce Envirnmentální Frmát dle NČI zavázal, a dtahují se z právníh aktu pskytnutí / indikátr (ENVI) převdu pdpry. Výchzí hdnta Vlitelná Frmát dle NČI Datum výchzí Vlitelná dd.mm.rrrr hdnty Cílvá hdnta Vlitelná Frmát dle NČI Datum cílvé hdnty Vlitelná dd.mm.rrrr Dsažená hdnta (za Frmát dle NČI Jedná se údaj, který byl dsažen ve sledvaném sledvané bdbí) bdbí, za které je zpráva předkládána. Vyplňuje příjemce pdle skutečnsti. Dsažená (kumulativně) hdnta, nerelevantní pr indikátry bez kumulace Frmát dle NČI Jedná se kumulativní údaj d začátku realizace prjektu d knce sledvanéh bdbí, za které je tat zpráva vykazvána. Vyplňuje systém autmaticky na základě předchzí Dsažené hdnty (kumulativně) a Dsažené 1 NCI nárdní číselník indikátrů v ČR /

6 Datum dsažené hdnty Prcent plnění cílvé hdnty hdnty (za sledvané bdbí) tj. aktuální hdntu zadanu příjemcem. U indikátrů, jejichž hdnty se mezirčně nekumulují, se sleduje puze Dsažená hdnta (za sledvané bdbí). dd.mm.rrrr Vlí příjemce z kalendáře. Autmaticky. Pkud cílvá hdnta indikátru není sučástí právníh aktu pskytnutí / převdu pdpry, vyplňuje se N/A. Kmentář Vlitelná Vysvětlení k dsažené hdntě indikátru. Vyplňuje příjemce, pkud t pvažuje za žáducí. Čísl a název jedntky Vlitelná Frmát dle číselníku jedntkvých nákladů Kód a název indikátru Frmát dle NČI Vyplňuje se autmaticky dle NČI Údaje se Měrná jedntka Frmát dle NČI Envirnmentální Frmát dle NČI indikátr (ENVI) Výchzí hdnta Vlitelná Frmát dle NČI Datum výchzí Vlitelná dd.mm.rrrr hdnty Cílvá hdnta Vlitelná Frmát dle NČI Datum cílvé hdnty Vlitelná dd.mm.rrrr Dsažená hdnta (za sledvané bdbí) Dsažená (kumulativně) hdnta dtahují za každý indikátr, ke kterému se příjemce zavázal, a dtahují se z právníh aktu pskytnutí / převdu pdpry. Frmát dle NČI Jedná se údaj, který byl dsažen ve sledvaném bdbí, za které je zpráva předkládána. Plní se autmaticky dle nastavení hdnty indikátru na jedntku aktivit a dle pčtu vykazvaných jedntek na aktivitě zjedndušenéh prjektu. Frmát dle NČI Jedná se kumulativní údaj d začátku realizace prjektu d knce sledvanéh bdbí, za které je tat zpráva vykazvána. Datum dsažené dd.mm.rrrr Vlí příjemce z kalendáře.

7 7. Infrmace plnění harmngramu hdnty Prcent plnění cílvé hdnty Autmaticky. Pkud cílvá hdnta indikátru není sučástí právníh aktu pskytnutí / převdu pdpry, vyplňuje se N/A. Kmentář Vlitelná Vysvětlení k dsažené hdntě indikátru. Vyplňuje Schválený dsažený Frmát dle číselníku pčet jedntek (za jedntkvých nákladů sledvané bdbí) Schválený dsažený Frmát dle číselníku pčet jedntek jedntkvých nákladů (kumulativně) Zbývá k dsažení Frmát dle číselníku jedntkvých nákladů Schválené způsbilé Finanční prstředky výdaje za dsažené zakruhlené na 2 jedntky (za sledvané bdbí) Schválené způsbilé Finanční prstředky výdaje za dsažené zakruhlené na 2 jedntky (kumulativně) Zbývá k čerpání Finanční prstředky zakruhlené na 2 Předpkládané datum zahájení fyzické realizace prjektu Skutečné datum dd.mm.rrrr zahájení fyzické v první ZR realizace prjektu prjektu Předpkládané datum uknčení fyzické realizace prjektu příjemce, pkud t pvažuje za žáducí. Vyplňuje ŘO / ZS, je-li zapjen d implementace a ze strany ŘO mu je tat činnst svěřena prjektvý manažer Autmaticky. Autmaticky. Autmaticky. Autmaticky. Autmaticky. Vlitelná dd.mm.rrrr Autmaticky z dat prjektu Vyplňuje příjemce neb se plní autmaticky z dat prjektu, pkud je znám před pdáním první ZR prjekt (např. byl vyplněn na žádsti pdpru neb dplněn v rámci schválené žádsti změnu). Vlitelná dd.mm.rrrr Autmaticky z dat prjektu

8 8. Infrmace plnění hrizntálních principů Skutečné datum uknčení fyzické realizace prjektu Ppis plnění cílů prjektu v blasti rvných příležitstí a nediskriminace Ppis plnění cílů prjektu v zajištění rvnsti mužů a žen. Ppis plnění cílů prjektu v blasti vlivu na živtní prstředí v Závěrečné ZR prjektu u prjektů, u kterých žadatel / příjemce v žádsti pdpru uvede pzitivní neb cíleně zaměřený u prjektů, u kterých žadatel / příjemce v žádsti pdpru uvede pzitivní neb cíleně zaměřený u prjektů, u kterých žadatel / příjemce v žádsti pdpru uvede pzitivní neb cíleně dd.mm.rrrr Příjemce v rámci textvéh ple ppíše, jaká byla prvedena patření pr zajištění HP rvnsti mezi muži a ženami. Příjemce v rámci textvéh ple ppíše, jaká byla prvedena patření pr zajištění HP rvnsti mezi muži a ženami. Příjemce v rámci textvéh ple ppíše, jaká byla přijata paření pr zajištění plnění ENVI indikátrů. Plnění ENVI indikátrů je autmaticky prvázán se zálžku Indikátry.

9 9. Infrmace příjmech výše skutečně dsažených příjmů dle čl. 61 za sledvané bdbí výše skutečně dsažených příjmů dle čl. 61 kumulativně výše skutečně dsažených jiných peněžních příjmů za sledvané bdbí výše skutečně dsažených jiných peněžních příjmů kumulativně výše skutečně dsažených prvzních výdajů za sledvané bdbí zaměřený Finanční částka zakruhlená na 2 Finanční částka zakruhlená na 2 Finanční částka zakruhlená na 2 Finanční částka zakruhlená na 2 Finanční částka zakruhlená na 2 Autmaticky na základě předchzíh ple a předchzích zpráv. Autmaticky na základě předchzíh ple a předchzích zpráv. 10. Infrmace pkrku veřejných zakázkách ve výše skutečně dsažených prvzních výdajů kumulativně Přílha Výpčet CBA (zpracvaný mim mdul CBA v MS2014+) Finanční částka zakruhlená na 2 Subr Nahrává příjemce. pr prjekty s veřejnu zakázku / zakázkami Autmaticky na základě předchzíh ple a předchzích zpráv. Relevantní pr prjekty, v rámci kterých jsu plánvány / realizvány veřejné zakázky. Datvé plžky se nabízí v závislsti na stavu přípravy či realizace veřejné zakázky / veřejných zakázek.

10 11. zajištění pvinné publicity Pvinné nástrje: /// Velkplšný u Číselník: panel/billbard u prjektů, které - an prjektů ERDF/FS splňují - przatím ne v hdntě vyšší než pdmínku - nevztahuje se EUR Stálá/pamětní deska u prjektů ERDF/FS v hdntě vyšší než EUR u prjektů, které splňují pdmínku Číselník: - an - przatím ne - nevztahuje se Zbrazuje se u relevantních prjektů dle právníh aktu pskytnutí / převdu pdpry. Alkace za celkvé způsbilé výdaje v CZK je přepčítávána měnvým kurzem platným v dbě uzavření právníh aktu pskytnutí / převdu pdpry. Vlí jednu plžku z číselníku. Zbrazuje se u relevantních prjektů dle právníh aktu pskytnutí / převdu pdpry. Alkace za celkvé způsbilé výdaje v CZK je přepčítávána měnvým kurzem platným v dbě uzavření právníh aktu pskytnutí / převdu pdpry. Vlí jednu plžku z číselníku. Kmentář Vlitelná. Vysvětlení. Vyplňuje příjemce, pkud t pvažuje za žáducí. Plakát u prjektů ESF u Číselník: Zbrazuje se u relevantních prjektů dle právníh a u prjektů ERDF/FS prjektů, které - an aktu pskytnutí / převdu pdpry. Alkace za v hdntě nižší než splňují - przatím ne celkvé způsbilé výdaje v CZK je přepčítávána EUR veliksti min A3 pdmínku - nevztahuje se měnvým kurzem platným v dbě uzavření právníh aktu pskytnutí / převdu pdpry. Vlí jednu plžku z číselníku. Plakát u prjektů u Číselník: Zbrazuje se u relevantních prjektů dle právníh ERDF/FS v hdntě prjektů, které - an aktu pskytnutí / převdu pdpry. Alkace za vyšší než splňují - przatím ne celkvé způsbilé výdaje v CZK je přepčítávána EUR veliksti min A3 pdmínku - nevztahuje se měnvým kurzem platným v dbě uzavření právníh aktu pskytnutí / převdu pdpry. Vlí jednu plžku z číselníku. Kmentář Vlitelná. Vysvětlení. Vyplňuje příjemce, pkud t pvažuje za žáducí. Pvinné prvky (lga, dkaz na fnd, /// slgan a další pvinné náležitsti): Pvinné prvky jsu Číselník: Vlí jednu plžku z číselníku.

11 plnění kritérií přeshraniční splupráce Přeshraniční dpad uvedeny na - an dkumentech, - przatím ne webvých stránkách a - nevztahuje se dalších nsičích financvaných z evrpských fndů v suladu s Pravidly pr žadatele a příjemce a t v suladu s pvinnými technickými parametry. Kmentář Vlitelná. Vysvětlení. Vyplňuje příjemce, pkud t pvažuje za žáducí. Ppis jinéh/nepvinnéh Vlitelná. zajištění prpagace prjektu Splečná příprava Ppis, jak jsu knkrétně naplněna při realizaci Splečná realizace prjektu kritéria splupráce partnerů v jedntlivých Splečný persnál blastech. Splečné financvání Příspěvek prjektu Ppište, jaké pzitivní účinky měla dsavadní k prpjvání českplskéh realizace prjektu pr rzvj příhraničníh území a phraničí dburávání infrastrukturních, sciálních a eknmických bariér a jak se tyt účinky prjeví na každé straně hranice. Dpad prjektu na Jaký je skutečný dpad dpsud realizvaných druhé straně hranice aktivit na druhé straně hranice, zejména ve vztahu k ve vztahu k cílvým cílvým skupinám a jejich ptřebám. (Pkud nebyl skupinám dsud dsažen stav ppsaný v prjektvé žádsti, je třeba ppsat následné krky.) Územní dpad prjektu Jaký je skutečný územní dpad dpsud

12 v příhraniční blasti realizvaných aktivit v pdprvané příhraniční blasti. (Pkud nebyl dsud dsažen stav ppsaný v prjektvé žádsti, je třeba ppsat následné krky.) Identifikace prblému Vlitelná Ppis prblému Vlitelná Řešení ze strany Vlitelná příjemce případných prblémech, které se vyskytly v realizaci prjektu v průběhu bdbí, za které je tat zprávy vykazvána / případných prblémech, které se vyskytly v realizaci dílčí části prjektu v průběhu bdbí, za které je tat zpráva vykazvána (puze v případě ZR za dílčí část prjektu) Čestná prhlášení Seznam čestných prhlášení se zněním čestnéh/ch prhlášení Příjemce vlí z nabízených čestných prhlášení a svým elektrnickým pdpisem připjeným k ZR prjektu stvrzuje suhlas s jejich zněním.