ČTVRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.7 DUBEN - ČERVEN 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČTVRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.7 DUBEN - ČERVEN 2014"

Transkript

1 ČTVRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.7 DUBEN - ČERVEN

2 OBSAH strana PRVŇÁČCI KRESLÍ POHÁDKU V ČEM BY MOHL DRUHÁČKŮM POMOCI FERDA MRAVENECI 4-7 ČARODĚJNICE VE DRUHÍ TŘÍDĚI TŘEŤÁČCI A PRÁZDNINY BÁSNIČKY ZE TŘETÍ TŘÍDY CO BY SE ČTVRŤÁCI VE ŠKOLE OPRAVDU UČIT NECHTĚLI PERLIČKY. 22 AKCE DRUHÉHO STUPNĚ Z TVORBY ŽÁKŮ 8. TŘÍDY 30 ANKETA.. 31 PERLIČKY 2. ST Redakční rada: Mgr. Š. Nováčková, Mgr. J. Trčálková, žáci 9.třídy 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 se dívky z moderních tanců zúčastnily regionálního kola školní taneční soutěže ČESKO SE HÝBE na ZŠ Broumovská. Tanečnice se předvedly ve dvou nacvičených formacích Lahodná sousta.. a Zvonííí!! Tréma se dívkám vyhnula, tančily s radostí a úsměvem na tváři. Za své výkony si vysloužily hned dvě medailová umístění 2. místo Lahodná sousta.., 3. místo Zvonííí!! V polovině dubna proběhly již tradiční VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY. V dubnu proběhl na naší škole KURZ PRVNÍ POMOCI ORGANIZOVANÝ ČERVENÝM KŘÍŽEM, při kterém se žáci seznámili se zásadami poskytování první pomoci a vyzkoušeli si na figuríně masáž srdce a umělé dýchání. 24

25 26.4. se konala soutěžní přehlídka dětských tanečních skupin "LOMNICKÉ JARO" v Lomnici nad Popelkou. Soutěže se zúčastnily dívky z kroužku Moderní tance pod vedením slečny vychovatelky Lenky Michálkové. Na soustředění (týden před soutěží) se dívky ze Stráže n/nis poprvé seznámily s dětmi z jiných škol a dohromady secvičily taneční postavení obou choreografií. Na soutěži dívky zatančily dvě choreografie Lahodná sousta.., Zvoníííí!! Lahodná sousta našich kuchařů získala Lomnickou notičku (zvláštní ocenění) za nejroztomilejší choreografii. Tanečnice obstály v konkurenci 12 formací a choreografie Zvonííí!! se stala celkovým vítězem festivalu. Kačka Miškovská byla porotou vybrána jako talent festivalu v dětské věkové kategorii. Tanečnice - Deniska Knapová, Lucka Knapová, Natálie Pechalová, Barbora Šrámková, Stázka Zemanová, Kačka Miškovská, Kristýna Miškovská, Nela Hlubučková, Lucie Křížová, Kačka Tichá Žáci 2. a 3.třídy se zúčastnili základního kola FOTBALOVÉHO TURNAJE MC DONALDS CUP. Po bojovném výkonu,(jedné prohře a jedné výhře), obsadili krásné, leč nepostupové 2. místo. 25

26 Žáci 4. a 5. třídy se rovněž zúčastnili základního kola ve FOTBALE MCDONALD S CUP. Utkali se s žáky ZŠ Česká, ZŠ Dobiášová a ZŠ Aloisina výšina. Po bojovném výkonu jsme obsadili 3. místo. Sestava: Janus, Nagy, Šnýdl, Hloušek, Laner, Kavan, Adamec, Bartoš, Klimeš, Skalický se žáci 7. třídy zúčastnili EXKURZE DO LIBERECKÉHO PODZEMÍ s následnou procházkou po pamětihodnostech Liberce. Seznámili se s historií i s ideologickými okolnostmi budování krytu, viděli prostředky individuální protichemické obrany, vyzkoušeli si vyrobit proud ručním pohonem generátoru aj. Z navštívených pamětihodností můžeme jmenovat rodný dům skladatele Karla Vacka, Valdštejnské domky, barokní kostel Nalezení svatého kříže, novorománský kostel svatého Vincence z Pauly, Liebiegovo městečko, Bergerův dům aj. Součástí exkurze byl i pohled z věže liberecké radnice. V dubnu se konal REJ ČARODĚJNIC. Čarodějnice a čarodějové se přišli ukázat žákům i pedagogům druhého stupně a poté odletěli údajně na Petrovy kameny. 26

27 V květnu navštívila naši školu KRONIKÁŘKA NAŠÍ OBCE, PANÍ L. KUBÍKOVÁ. Seznámila žáky s historií obce a obecní kroniky, žáci měli možnost nahlédnout do ručně psané kroniky, kterou paní Kubíková vede od roku 1990, prohlédli si překlad kroniky z doby, kdy v naší obci žilo převážně německé obyvatelstvo, pamětní knihu zaznamenávající významné návštěvy v naší obci atd. Besedu s paní Kubíkovou využili žáci navíc jako příležitost vyzkoušet si interview a položilipaní Kubíkové několik otázek Jak dlouho zde žijete? Od roku Do té doby jsem bydlela v Praze. Hned jak skončila válka, vdala jsem se, a protože byla nouze o byty a v pohraničí bylo příležitostí k bydlení víc, odstěhovali jsme se do Stráže nad Nisou. Mám tuhle obec a tenhle kraj moc ráda, ale na Prahu nezapomínám. Co jste ve Stráži nad Nisou učila? Učila jsem 1. a 2. třídu elementárku, dále němčinu a volitelné předměty. Také jsem vedla logopedický kurz. Je nějaký rozdíl mezi tehdejšími a současnými dětmi? Děti jsou vždycky krásné, jsou naše naděje. Vždycky ráda vidím ty, které mají o něco zájem, které se projevují k radosti nás dospělých a které je radost přijímat. Jak získáváte informace do kroniky? Informace ze světa a z naší země čerpám z tisku, televize nebo rozhlasu, informace týkající se naší obce sbírám sama. Musím mít oči a uši otevřené, 27

28 17.5. se konala na dopravním hřišti SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ. Soutěž se dětem moc líbila, přestože jim počasí nepřálo a neumístily se vpředu, družstvo mladších žáků se umístilo na 4. místě z pěti, starší družstva se umístila na 10. a 8. místě z deseti. Vzhledem k tomu, že na nácvik měly děti měsíc, zvládly svůj úkol báječně a hlavně neztratily chuť a už se těší na příští rok. Byli jsme hodně nervózní a to se taky projevilo v počtu bodů. Často mi z hlavy vypadlo hodně důležitých věcí. Figuranti byli moc dobře maskovaní, že to vypadalo jako opravdové, měla jsem pak ruce celé červené od krve. Konce května se žáci zúčastnili již podruhé PREVENTIVNÍHO PROGRAMU CESTA PROTI NÁSILÍ. I tentokrát se nejen velmi bavili, ale vyzkoušeli si hry, při nichž museli spolupracovat, brát na sebe ohled, vymýšlet společné postupy při řešení problémů apod. DĚTSKÝ DEN, organizovaný již tradičně žáky deváté třídy, se vydařil, počasí nám tentokrát přálo a disciplíny byly originální a zábavné. Ale hlavně se opět ukázalo, jak se k sobě dokáží velice pěkně a ohleduplně chovat žáci napříč všemi třídami, bez ohledu na věk, pohlaví, schopnosti apod. 28

29 Začátkem června se vybraní žáci 1. stupně zúčastnili OLYMPIJSKÉHO TROJBOJE VŠESTRANNOSTI. Žáci soutěžili ve třech disciplínách - běh na 50 m, skok daleký, hod daleký. Žáci výborně reprezentovali naši školu. Zatím máme k dispozici výsledky pouze 1. kategorie (1. třída), kde získal Filip Hloušek zlatou medaili a Vojta Koutník medaili stříbrnou. Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy se žáci 7. a 8. třídy zúčastnili LITERÁRNÍCH TOULEK PO LIBERCI, při kterých se seznámili s místy, kde se narodily nebo kde pobývaly osobnosti české kultury: F.X. Šalda, V. Burian, K. Vacek, J. Neruda, B. Němcová aj. Bylo to velmi zajímavé a poučné. Bylo hezké dozvědět se něco víc o Liberci. Líbily se mi památky a povídání o nich. Bylo to zajímavé. 29

30 Začátek června strávili žáci deváté třídy ve slunné Itálii, kde se koupali v moři, podnikali různé výlety, navštívili Benátky atd. Líbilo se mi ranní sbírání mušlí, každodenní vycházky nebo výlety.byla sranda a měli jsme pěkné sousedy. Hned bych se tam vrátila. Šli jsme po pláži k majáku, asi 8 km tam a 8 km zpátky. Všichni jsme měli spálené nárty. Mně se líbil výlet do Benátek. Hlavně že tam nesmí jezdit auta, místo nich mají lodě, např. policejní loď, popelářská loď nebo loď jako hromadná doprava. Všechny budovy a kostely byly moc pěkné. Nejvíce se mi líbil Dóžecí palác. Naučyl sem se psát pravopyzně zprávně. Naučil sem se: číst, psát a počítat ani ne, možná být trošku slušný. Co mi dala škola? Zkušenosti, nějaké ty vědomosti. Možnost rozpoznat, jací mohou být kamarádi falešní, ale i ti praví. Budu vzpomínat na výlety, na kraviny o hodině, na integenci některých spolužáků Co mi dala škola? Výlety, zábavu, poznatky, kamarády, přátele a vysvědčení. Budu vzpomínat na fotbálek, na to, jak se střídali učitelé. Naučil jsem se orientovat v životě. Co mi dala škola a na co budu vzpomínat? Nějaké ty vědomosti to určitě budou. Budu ráda vzpomínat na kamarádky a samozřejmě na učitele, kteří jsou skvělí a mají chuť nás něco naučit a radost z toho, když nás něco naučí. 30

31 Tma je ve dne veliká V noci slunce svítí Slunce hvězdy polyká Při měsíci vzkvétá kvítí Želva rychle utíká Žížala šneka kouše Berušce sundá puntíka Brouček mává mouše. Rybka kráčí po souši Motýla souží láska Po nebi létají myši Lemura trápí vráska. 31

32 I tentokrát žáci deváté třídy uspořádali anketu, tentokrát na téma: KDE, JAK NEBO S KÝM BYS CHTĚL(A) STRÁVIT PRÁZDNINY? V 1. třídě si většina dětí přála jet k moři moři (Chorvatsko/Řecko 16x ) koupat se, dívat se na krápníky, hrát volejbal, skákat šipku do moře, na loď. Dále by chtěly jet do Anglie nebo do pralesa, na chatu krmit ovce švestkami, na Moravu jezdit na koloběžce nebo k babičce stříkat se vodou. Nejčastěji(25x) by chtěly jet s rodinou. Ve 2. třídě si žáci přáli strávit prázdniny u moře, u rybníka, na Havaji, na pustém ostrově, v New Yorku s Valdemarem a Indianem Jonesem, přáli si cestovat např. s Adamem raketou do jiné galaxie, s kamarádkami letadlem do Paříže, do Ameriky s kamarádem Lukášem a Radkem. Dva žáčci by rádi strávili prázdniny s paní učitelkou. Ve 3. třídě si nejčastěji přáli strávit prázdniny u moře s rodinou (12), na táboře s kamarády (5) nebo s rodinou a kamarády (7). Jeden žák by chtěl bydlet o prázdninách v Rusku s rodinou v luxusním baráčku s bazénkem, jiný by chtěl strávit hezké prázdniny s babičkou a dědou na statku. Ve 4. třídě by nejraději strávili prázdniny s kamarády u moře nebo s kamarády kdekoli a dělat blbosti, jeden žák by si chtěl užívat volné chvíle, kdy ho neotravuje brácha, jiný by chtěl jít na výlet s Filipem, další by chtěl strávit prázdniny hlavně dobrodružně. V 6. třídě by chtěli trávit prázdniny v Chorvatsku 2x, v Pacifiku 1x, na Havaji 1x, na Madagaskaru 1x, na Měsíci 1x, doma 2x nebo v Olomouci. Pokud by si mohli vybrat, s kým by je trávili, nejčastěji by to bylo s kamarády 5x. s rodinou 2x, sám 2x nebo s koněm 1x. V 7. třídě by chtělo s kamarády strávit prázdniny 11 žáků, jeden s rodinou na Ukrajině a jeden by chtěl strávit prázdniny s paní učitelkou Bestovou. V 8. Třídě by chtělo s kamarády strávit prázdniny 13 žáků, jeden by se rád podíval do Istambulu, jeden se těší na Hip-Hop camp s Tafrobem a jeden by chtěl jet se žralokem do Tater. 32

33 Fuj, toj sem se lekla! napsala přeplašená žákyně a asi se opravdu lekla, když to napsala takhle. Při rozboru tvořené slov přišel Jirka s originálním původem slova rozum. Mohlo by to být slovo složené ze slov rozený um. Kdo mj. patří k buržoazii? Průmyslivníci, napsala do odpovědi Veronika. Asi něco mezi myslivcem a plivníkem. V hodině matematiky měli žáci napsat, zda tvrzení, že číslo 1 je prvočíslo, je pravdivé, a své rozhodnutí měli zdůvodnit. Odpověď jednoho filuty zněla: Ne. A zdůvodnění znělo: Říkali jsme si to. Pamatuji si to. V hodině biologie: Jaké máme v lidském těle svalstvo? Hladké, příčně pruhované a svisle pruhované. Jaké jsou funkce vylučovací soustavy? Stolice, řitní otvor Jakou funkci má kůže? Rostou z ní chlupy, vlasy Typy svalů: vypracované, biceps V hodině českého jazyka: Co znamená zkratka OSN? Organizace sociálních námluv. Převeď větu Nemocného odvezli k lékaři.do trpného rodu. Správné znění je Nemocný byl odvezen k lékaři. Vynalézavý žák vymyslel variantu Lékaře odvezli k nemocnému. Čímž splnil podmínku, že nemocný byl při akci pasivní. 33

34 34

35 35

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem ŠKOLÁK ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Číslo 3 Ročník sedmý 2014 Školní rok 2013/14 Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem Lidé spolu komunikují už odpradávna. Jako jediní ze zvířat jsme si ale vytvořili

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Č.5 ( kv ě te n/ č er ve n 2 0 15 )

Č.5 ( kv ě te n/ č er ve n 2 0 15 ) Č.5 ( kv ě te n/ č er ve n 2 0 15 ) Č a s o p i s D E V Í T K A O B S A H : Kam se dostali deváťáci 2 Pohádkový les 3 Zájezd do Polska 4 McDonald Cup 6 Palačinkování 7 Písně jsou jako ptáci 8 Na Úřadu

Více

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament Č. 120-10/2010 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Den D pro prvňáčky. 1. září 2010 bylo prvním dnem ve škole i pro šestnáct prvňáčků na Šumburku. Přejeme jim na jejich cestě za poznáním

Více

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Slovo starosty Z OBSAHU Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Pro seniory... 7 S - centrum Hodonín Osobnost... 9 Marie Suchánková My všichni

Více

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce Anglie na vlastní oči Žáci hráli žákům Exkurze do Osvětimi Holky versus kluci Rozhovor s panem zástupcem Benešem Moji přátelé z pólů www.zsms.streliceubrna.cz

Více

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406 PÁTOVINY Březen, duben Č. 2 /2015 Z OBSAHU ČÍSLA JAK NÁS VIDÍ NA NÁVŠTĚVĚ NAIVNÍHO DIVADLA JIRKA V PAPÍROVÉM SVĚTĚ PERNŠTEJNI NA TRŮNU V DENÍKU ČLENOVÉ REDAKCE PÁTOVIN, KTERÉ VYCHÁZEJÍ V RÁMCI VOLITELNÉHO

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY Vážení čtenáři, již podruhé Vás oslovujeme ročenkou naší školy, abyste s námi mohli sdílet radosti i strasti uplynulého školního roku. Je toho opravdu hodně, co u nás, mimo

Více

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem šk. rok 2012 2013 / č. 41 / vydáno 15. listopadu 2012 Vážení rodiče, přinášíme další číslo Zpravodaje, ve kterém najdete nejdůležitější informace

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu Milí čtenáři, sluníčko už nás všechny láká

Více

Z dopisu Běly Gran Jensen zakladatelky hnutí Na vlastních nohou OBČASNÍK ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V POSTOLOPRTECH ČERVEN 2015

Z dopisu Běly Gran Jensen zakladatelky hnutí Na vlastních nohou OBČASNÍK ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V POSTOLOPRTECH ČERVEN 2015 OBČASNÍK ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V POSTOLOPRTECH ČERVEN 2015 Vážení rodiče, děti, příznivci naší školy, Z dopisu Běly Gran Jensen zakladatelky hnutí Na vlastních nohou Dobrý den, především, prosím, přijměte

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 22. 10. 2007 * ročník V * školní rok 2007/2008 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

POROZUMĚNÍ číslo 43/2012 strana 2

POROZUMĚNÍ číslo 43/2012 strana 2 POROZUMĚNÍ číslo 43/2012 strana 2 číslo 43 červenec - listopad 2012 Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Milí čtenáři, při psaní těchto úvodních řádek jsem si uvědomil, že jsem zapomněl do krmítka nasypat

Více

ČASOPIS. Vážení rodiče! Gabriela Mathiasová. Časopis OSRPŠ při ZŠ T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13, listopad 2008

ČASOPIS. Vážení rodiče! Gabriela Mathiasová. Časopis OSRPŠ při ZŠ T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13, listopad 2008 ČASOPIS Časopis OSRPŠ při ZŠ T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13, listopad 2008 Vážení rodiče! V prvním vydání Časopisu OSRPŠ se Vám ze všeho nejvíce líbila tvorba dětí. Mně také. Často se ve Vaší zpětné

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2013. Vítězové letošní Kinderiády v Třebíči (více na straně 11) Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2013. Vítězové letošní Kinderiády v Třebíči (více na straně 11) Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2013 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Vítězové letošní Kinderiády v Třebíči (více na straně 11) Milí čtenáři školního časopisu, léto a s ním i

Více

Slovo starosty. Den dětí na venkově v Buchově. Vážení spoluobčané,

Slovo starosty. Den dětí na venkově v Buchově. Vážení spoluobčané, červen 2007 16 Slovo starosty Vážení spoluobčané, v květnu uplynul právě rok, od vydání prvního rozšířeného Postupického zpravodaje, jehož podobu máte i dnes před sebou. Jde o páté vydání v této grafické

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Obsah IX/01. Úvodník 3

Obsah IX/01. Úvodník 3 Obsah Úvodník 3 Ze života školy a parlamentu 4 Exkurze, výlety, školní akce 8 Projekty 17 Soutěže 21 Studenti a věda 22 Sport 24 Filmy, seriály, fandom 27 Příspěvky studentů 29 2 IX/01 Úvodník Abych se

Více

Poškolák PÍŠÍ A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE. Nová učebna fyziky

Poškolák PÍŠÍ A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE. Nová učebna fyziky Poškolák PÍŠÍ A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE Nová učebna fyziky Když jsem nastupoval na post ředitele, vytkl jsem si za cíl zmodernizovat učebnu fyziky tak, aby vyhovovala požadavkům na moderní

Více

1/2007-2008. školní časopis 7. ZŠ Kolín. 6 medailí z Evropských atletických her dě. 5 korun. www.7zskolin.cz

1/2007-2008. školní časopis 7. ZŠ Kolín. 6 medailí z Evropských atletických her dě. 5 korun. www.7zskolin.cz Sporták www.7zskolin.cz školní časopis 7. ZŠ Kolín 1/2007-2008 5 korun 6 medailí z Evropských atletických her dě V úterý 18.září 2007 ve večerních hodinách byly na brněnském stadionu Pod Palackým vrchem

Více

ROČNÍK 2011/12 ČÍSLO 3. ČASOPIS ŽÁKŮ ZŠ A MŠ SEPEKOV

ROČNÍK 2011/12 ČÍSLO 3. ČASOPIS ŽÁKŮ ZŠ A MŠ SEPEKOV ROČNÍK 2011/12 ČÍSLO 3. ČASOPIS ŽÁKŮ ZŠ A MŠ SEPEKOV Anketa Protože se kvapem blíží konec roku a s ním i prázdniny, připravili jsme si pro naše spolužáky aktuální otázku Co plánuješ na letní prázdniny?

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS. Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2015. Aneta Svobodová, 7.A

ŠKOLNÍ ČASOPIS. Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2015. Aneta Svobodová, 7.A ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola červen 2015 Aneta Svobodová, 7.A Z Mateřské PŘEDŠKOLÁCI SE LOUČILI SE ŠKOLKOU NEBO ŠKOLKA S PŘEDŠKOLÁKY? Jak to vlastně je? V každém případě to bylo príma.

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

z v n e k školní rok 2008/2009

z v n e k školní rok 2008/2009 sedmnáctý s v i b i c k ý z v n e k školní rok 2008/2009 Děkujeme sponzorům: TORAS Marketing, s. r. o. Čapkova 13/12 737 01 Český Těšín MONT Karviná, a. s. Areál EDě, č. p. 1260 736 71 Dětmarovice Ing.

Více

Víceúčelové hřiště v lokalitě u Billy bylo otevřeno

Víceúčelové hřiště v lokalitě u Billy bylo otevřeno Číslo: 7 ročník: 38 8. července 2014 cena: 10 Kč Víceúčelové hřiště v lokalitě u Billy bylo otevřeno Přestřižení pásky při slavnostním otevření hřiště provedli starosta města Jaroslav Král, majitelé firmy

Více

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704. Co se děje

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704. Co se děje Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje Z obsahu:: ~ Parllament školly a jeho zástupcii v redakčníí radě ~ rozhovor se starostou našeho města ~ rozhovor s učiitellem Valleriie Lažo a zumba

Více

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2010 Úspěchy časopisu 3x VÍDEŇ Vánoční Vídeň pohledem redaktorek

Více

zs.boskovice.cz/zs3/ červen 2009 ročník: 3 číslo 19 Možná o nich nevíte Za pár dní končí školní rok a naši školu stejně jako před rokem opustí třídy deváťáků. Jací jsou? Nabízí se spousta adjektiv, kterými

Více