Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica"

Transkript

1 Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Rod podstatných jmen / len pídavného jména / Pádové vztahy / Zájmena / Slovesa být, mít, jít / Otázka a zápor / Tykání a vykání. Dnes veer jedou do Itálie. Ne, nemám hlad. Odkud jste? (vykání 1. osob) Ne, my nejedeme do Itálie. Kdo je to? Kdo jste? (pi vykání 1 osob) Je to italský student. Je student. To je paní Rossi. Jdu do školy. Jsem student. Lucie nejede do Itálie. Je dobrý, hodný. Máš žíze? Paní Rossi nemá hlad. Lucie je Italka? Kde jsme? Mariina teta je zlá. Máte dnes as? Ten pes je zlý. Je ti teplo? Kde jste? Nejedu na hory. Nemám žíze. Kde je tatínek? Je to hodný lovk. Ano, jsem eška. Kde je Paola? Kde jsou? Kde jsi? Kdy pojedou do Itálie? Jsem doma. Je to njaká kniha. To je italské auto. Jsem ech. Kdy pojedete do Itálie? Co je s tebou? Kam jdeme? Stránka 1 z 74

2 Je nám teplo. Lukášv strýc je zlý. Máš dm na horách? Jedeme do Benátek. Luigiho teta je Italka. Máte psa? Máš as dnes veer? Jsem Markova teta. Je z íma. Ráno jdou do školy. Máte auto? Pan Fini je Ital. Jsi elegantní. Jsou dnes veer doma? Kde je maminka? Kdy pjdeš dom? Je to zlý pes. Ne, není zlá. Jsem ve škole. To auto je zelené. Je mi zima. Kam jde maminka? Je vám zima? Je mu zima. Jsi Ital? Dnes nemáme as. Mají zlého psa. Odkud jsou Paolo a Luca? Jsi student? Máte hlad? Jedete autem? Nejsem zlý. Dnes nemáme hlad. Jsem Pavlv strýc. Jedou autem. Ne, ty nejsi Ital. Mají dm v ím? Odkud jsi? Dnes nejsem ve škole. Co to je? Ano, je to zelené. Dnes nemám as. Mám žíze. Nemá as. Jste ve škole? Pan Biagi je elegantní. Kam jdou? Není to dobrý lovk. Jste Anglian? Stránka 2 z 74

3 Jedou na hory. Pavlv tatínek je Ital. Jsem Anglian. Kam jedeš? Množné íslo / Pídavná jména buono, bello / Zájméno quello / Píslovce místa / Vazba c'è a ci sono / Slovesa I. tídy / Tázací zájmena / Zvolací vty Je to pkný chlapec. Ten chlapec je pkný. Kam jdou ti chlapci? Zaneme ihned. Kolik je tu byt? Kdo zaplatí úet? Kde bydlíš? Je to dobrý nápad. Není tu nic zajímavého. Zaínám mluvit italsky. Kdy se zaínáte uit esky? Kolik mají fotek? O kom mluvíte? Kde pracujete? V Itálii jsou pkná msta. Italské dívky jsou pkné. Kolik je tu lidí? Pracuji v jednom horském hotelu. Je to pkná fotka. Giovanna pracuje dobe. Kolika cizími jazyky mluví? To je ale dobré! Jsou tu dobré hotely. Neplatíme nic. Co hledáme? Je to chytrá dívka. Jak je to krásné! Ty stromy jsou vysoké. Máte pkný byt. Mám italské kamarády. Je to pkný byt. Jsou tady dobré knihy. Je to pkná dívka. Ten nápad není dobrý. Kdy jedou do Itálie? Koho hledáš? Co jíš? Kde pracují? Co hledáš? Ta dívka je Italka. Pane, kde pracujete? Kolik platíme? Stránka 3 z 74

4 Kolik to stojí? Jsou to pkná msta. Nejsou to dobré série. Jsou to pkné byty. Veer nic nejím. Jsou chytí. Nenacházím (nemžu) najít klí. Oni te bydlí na ulici Garibaldi. Pracujeme v jedné italské firm. Jsou to Italové. Kdo zaíná pracovat v Itálii? Nezaplatím úet. Tatínek pracuje doma. Je to zahraniní firma. Jsou to hodní lidé. O kom mluví? Je tady nový dm. Hledají ty pány. Ty fotky nejsou pkné. Ten byt je pkný. Nejsou to pkné byty. Nic nehledáme. Jsme kamarádky. Jsou studenti. Kolik mají aut? Vrátím se hned. Jdu tam. Která fotka je Markova? Je tady nco k jídlu? Ten strom je velký (vysoký). Ti psi jsou pkní. Bydlíme v ím. Kdo studuje v Itálii? Mám jednoho italského kamaráda. Italky jsou elegantní. To je ale dobrý nápad! Není to dobrá série. Stromy jsou zelené. Kdy se vrací maminka z Prahy? Kdo mluví? Co je? Koho hledají? Ty kanceláe jsou nové. Kdy se vrátíš dom? Kdy zaíná kurs italštiny? Ti pánové jsou Italové. Kdo hledá najde. Je to dobrá série. Kdy pjdou dom? Stránka 4 z 74

5 Není nic nového. Ty jsi ale šikovný! Jsou to pkné kanceláe. To auto je zelené. Tady nic není. Ty jsi ale chytrý, chytrá! Kolika jazyky mluvíš? Kdy zaíná škola? Kolik byt je v tch domech? Kam jdou ty dívky? Ten nápad je zajímavý. Jsme pátelé. Z kterého jsi msta? Mluvíme dobe italsky. Co je nového? Je to pkná kniha. Které auto je Paolovo? íslovky 1843 dvanáct miliard korun první vlak dvanáct vlak pt milión eur šedesátá osmá strana Pijíždíme pozd. šestnáct talí Oni pijíždí do íma. jedno pivo Kdy pomohou Mariovi? rok šestnástistý tyicátý devátý Jakou hudbu poslouchají? pt moí 5743 patnáctý íšník Poslouchám rádio. devatenáct talí Zítra zstaneme doma. tyicet sedm francouzských kuchyní Pro neposloucháme francouzskou hudbu? sedmá servírka Kdy picházíš dom? dvacátýpátý den Dívají se na moe. devt korun dvacet piv Milujeme eské pivo. osmdesát ech Stránka 5 z 74

6 Jdete pozd. Miluji italskou hudbu. Lucie miluje Karla páté poschodí 3601 osm vlak Ne, nezstane tady. Zstaneš tady? Pro nepomžeš strýcovi? Díváme se na televizi. Pro tet nepomžete? padesátá druhá strana ticet kuchyní rok dvanáctistý ticátý první Pro neokoupete psa? tináct dn Pomáháme mamince umýt nádobí. rok osmnáctistý dvacátý pátý sto kuchyní deset let V kolik hodin pijede vlak? jeden Francouz padesát zahrad devadesát ešek Kdy pijíždí vlak z Benátek? Pro neumyješ nádobí? 1998 Nemyje nádobí. Pro neposloucháš italskou hudbu? šestnácté poschodí devátý vlak Umývám nádobí sedmdesát dn dvacetti zahrad dvacettyi poschodí patnáct let Pijedu zítra. ti Francouzi, Francouzsky osmé pivo druhé poschodí sedmnáct íšník Na co se díváte? Dívá se na moe. dvanácté pivo tyi Francouzsky, Francouzi Stránka 6 z 74

7 devadesátpt servírek Ano, zstanu tu. Kdo pomže Giannimu? aut osmnáctá zahrada Pomáhám Pavlovi. sedm miliard korun 2005 dvacetjedna íšník dvacetšest italských zahrad Jakou hudbu posloucháte? Milují Francii korun tyicet servírek šest dn šedesát poschodí Na co se díváš? milion euro Dívám se na televizi. osmnáct zahrad jedenáct stran sedm eur trnáct ešek Umýváme nádobí. dva dny tvrtý den jeden rok Luca neposlouchá francouzské rádio. ticetdva íšník asování sloves II. slovesné tídy / Pehled pedložek / Pedložky se lenem / Výrazy alcuni - qualche, già - non più Vracíme se ze Španlska. Vracím se k tob. Zítra jde do divadla. Nevidím dobe. Prodávám noviny. Kde si dáme kapuíno? Smjí se vám. Te se smješ. Poletí letadlem. Co si dáš k jídlu? Už s ním nežije. Zaveme okno, je mi zima. Píšu dopis babice. Pro koho te pracujete? Nic pro tebe nemáme. Komu píšete? Stránka 7 z 74

8 Odpovídám na Mariv dopis. Je tady njaký pohled pro tebe. Jak dlouho žiješ v Itálii? Nikdy nelétají letadlem. Odpovídají anglicky (v anglitin). Odpovídají ve španlštin. Už píšou španlsky. Pro se nikdy nesmje? Kde te žiješ? Odpovídáš španlsky? Jdeme do divadla. Nikdy nezave okno. Zavírám dvee. Nic neprodává. Pro se nezeptáš Marie? Te žije v Palermu. Pro se smje? Dáte si nco k jídlu? S kým mluvíš? Jsme u pátel u moe. Nemám pro tebe nic. Nikdy nechodí do divadla? Smjete se nám? Pro nenapíšeš babice dopis? Pro zavíráte okna? Žije v Palermu 5 msíc. Kdy zavírá restaurace? Píšu dopis pro tebe. Jdu do restaurace. Mezi tebou a jí. Nikdy nic nežádají. Nkteré restaurace zavírají pozd. Oni žijí v jednom eském mst. Vidíme njaké asopisy. Mezi námi a vámi. tou njaké noviny. Jak dlouho žiješ ve Španlsku? S kým te žiješ? Pro nepožádáme jeho? Vidíš dobe? Píšete jemu? Oni vidí njaké Španly. Oni už neodpovídají. Neodpovídáme francouzsky. Nic si nedají. Mezi mnou a jím. tu jeden španlský román. Jdou do restaurace. Neodpovídá. Stránka 8 z 74

9 Nete nic. Jsme v Paolov novém dom. tou si v práci. V televizi dnes nic není. Odkdy tu žiješ? Jsou tady pro nj njaké asopisy. Pro nic netou? Uvidíte dnes veer. Co prodáváš? Jak dlouho žijete v Palermu? teš nco? Pro zavíráš dvee? O nic nežádá. Co píšou v dnešních novinách? Komu píšeš? Dám si kávu. Už nejsme v práci. Žijeme tu dva msíce. Žije te u babiky. Nikdy nepíšeme dopisy. Mezi námi páteli. Zítra jdeme k Andreovi. Je v Mariin novém dom. Kde te žijete? Ke komu jdete? Nepíšou nic zajímavého. Na stole jsou ti asopisy. tete italské asopisy? Zavírají pozd. Pro už neodpovídáte? Už píšeme anglicky. teme njaké asopisy pro ženy. Žiju v Itálii. Babika už nevidí. Slovesa III. slovesné tídy / Výrazy množství / Slovesa íct, dlat / Dlat + infinitiv Luigi hodn sportuje. Pro odjíždíte? Kolik je tady lahví vína? Je pkné poasí. Nerozumí, když mluvím esky. Radji zstaneme doma. Nikdo nenakupuje. íká, že jde spát. Spíš dobe? Mario navštvuje kurz anglitiny. Slyšíš nco? Nikoho neslyšíme. Stránka 9 z 74

10 Slyším njaký hluk. emu dáváš pednost? Neotevíráme nikdy nikomu. Nakupujeme. Otevírám obchod. Navštvuji kurz španlštiny. Jdu spát. Odjíždjí z Florencie. Pro neíkáte pravdu? Skoním brzy. Nikdo neotevírá. Co íkáš? Máte radji kávu než kapuíno? Ani oni neíkají pravdu. Radji pošleme ten balík dnes. Navštvuješ njaké jazykové kurzy? Kolik je tady obchod? Kdy odjíždíš? Letadlo odlétá z íma. Pro už nespíte? Nikdo nerozumí. Radji dokoní tu práci. Co sledujete? Nakupuji. Je tu píliš mnoho program. Sportujeme. Dneska nakupují. íkáme všechno. Nesledují žádný program. Není tady ani jeden pkný obchod. Pro neoteveš okno? Vracíme všechno. Oni koní pozd. Spím málo. Jaké je poasí? Nikomu nerozumím. Je teplo. Nikdo nic neíká. Cítíte, slyšíte nco? Co dláš pkného? Kdy koníš v práci? íkám pravdu. Nikdy neskoní. Jaké je te poasí v Itálii? Odjíždím do eské Republiky. Ani já neodjíždím. Posílají balík do Itálie. Nikomu nic nevrací. Není tady ani jedna láhev. Stránka 10 z 74

11 Ddeek slyší velmi špatn. Je to píliš pkné. Rozumíte Ann? Kdy otevírají obchody v Milán? Radji mluvím esky. Co dláš veer? Dávají pednost anglitin. Dává pednost vínu ped pivem. Snídají v hotelu. Posílám dopis Laue. Dnes veer je teplo. Ani oni nespí. Dopijete (dokoníte) tu láhev? Kde se nasnídáme? Spíme špatn. Není tu žádný zajímavý program. Na horách je zima. Rozumíš, když mluvím? íkají, že nemluví italsky. Kdy pošle ddekovi pohled? Nikdo nespí. U nás je škaredé poasí. Nic nechápu. Ani on neodjíždí. Oteveme láhev vína? Sledujeme jeden program v televizi. Ani my nekoníme. Je zima. Rozumíme moc špatn. Radji odjedeme hned. Rozumí Mario njakému cizímu jazyku? Co dláte v ím? Je škaredé poasí. Není tu ani jeden zajímavý program. Dláš dobe. Nikdo neodjíždí. Posíláš ten balík dnes? Oni slyší velmi špatn. Zájmena pivlastovací, ukazovací a vztažná / Slovesa vdt, pijít Nejsou to naše mobily. Pozítí jím u své sestry. íká to, co ví. Nevím, kdy pijedu. Vím, že ti chlapci jsou v Itálii. Toto jsou naše pokoje. Toto moe není pkné. Jste mj poklad. Stránka 11 z 74

12 Ano, je to mj mobil. Umíme hrát na kytaru. Tito pánové pracují s námi. Víme, že pijedou píští týden. Jejich rodie nežijí v eské Republice. Tato dívka není moje sestra. Toto je mj pokoj. Kdo pjde s námi? Nemyslíme na to, co pijde. Jejich bratr je u moe. Moji vinou nepijde nikdo na veei. Co dlá tvj bratr? Podle mého názoru toto kino není pkné. Pijíždím z Milána. To co íká je pravda. Giovanni a Luca umí hrát na kytaru. Dnes veer jíme u našich italských pátel. Oni už nebydlí se svými rodii. Je pravda, že íká tyto vci? Jejich jídlo je bez chuti. Odkud pijíždíš, pocházíš? Moje maminka se vrací pozítí. Moje matka pijede píští týden. Jeho / její otec je starý. Píše to, co si myslí. Toto je jeho / její nový pokoj. Jejich sestra pochází z Prahy. Kdy k nám pijdete? tyi jejich kamarádi pracují v eské republice. Pijedeme píští týden. Dovídáme se mnoho vcí. Nemohu si vzpomenout. Ten chlapec, o kterém mluvíš, je mj bratr. Víte kdo to je? Nemá to žádnou chu. Vaše kytary jsou staré. Víme hodn vcí. Jeho / její otec nežije v eské Republice Jsi náš poklad. Moji pátelé pochází z Bari. Nevím co dlat. Jeho / její drahá matka. Toto je mj otec. Nevíme kdo to je. Moji vinou nepijdou tví pátelé k nám dom. Tvá matka pijde brzy. Náš otec pijede pozítí veerním vlakem. Je pravda, že prodávají mobily. Tyto mobily jsou vaše? Stránka 12 z 74

13 Tyto restaurace jsou moc drahé. Naše kino je staré. Nevíme, že Paolo umí hrát na klavír. íkám jen to, co je pravda. Víte co jíte? Pjde s námi. Jejich drahý otec. Píšeme našim rodim. lovk nikdy neví. Pane, to je váš mobil? Pichází asto. Víš, kdo pijde na veei? Kolik stojí týden u moe? Moji brati pijíždí píští týden z Benátek. Pjdeš s námi do kina? Tyto mobily jsou píliš drahé. Víte co íká? Naše kino je staré. Jeden jeho / její kamarád pochází z Neapole. Kdo pijde na veei? Toto jídlo je bez chuti. Dlám to, co umím. Hodn vašich pokoj je starých. Podle mého názoru je už pozd. Píše o vlastních problémech. Jeden jejich pokoj je pkný. Naše restaurace není stará. Tito pánové neumí hrát na klavír. Podle mého názoru je to drahé. Co dlají tvé sestry? Píše svým bratrm. Nic nevím. Zdá se mi, že je ješt brzy. Pt našich kamarád. Nemluví s vlastním otcem. Není to jeho mobil. Podle mého názoru to není pravda. Kolik to stojí? Toto jídlo není dobré. Píšeme naší seste. Umíš hrát na klavír? Píslovce a pídavná jména / Superlativ absolutní / Slovesa chtít, moct, muset Jejich starší sestra je hodn vysoká. Kdy chcete jet na prázdniny? Musíte íct kam chcete jít. Je snadnjší mluvit než psát italsky. Máš rád Mária? Stránka 13 z 74

14 Nerozumím, mluvíte moc rychle. Mžeme jít kam chceme. Pro se musíš poád dívat na televizi? Je mladší než my. Mže jít pry, kdy chce. Nemusíme poslouchat, to co íká. Daniele je vyšší než Michele. Nechceme nikoho vidt. Chci už jít konen dom. Paola je starší než já. Chci se brzy vrátit. Nemžu vždy udlat to co chceš. Dkuji. Je to tžké. Dláš vždy to co chceš? Musíme rychle odjet. Máš dnes veer as? Musí to být chytrý lovk. Nemžou jet na prázdniny. Paola nechce pracovat. Tento spisovatel je mimoádn dobrý. Nechci s vámi pracovat. Tvá slova jsou pekrásná. Kdo chce být slavný? Musím hodn spát. Dnes je menší zima než vera. Nemluvím rychle. Nemžeme jet na prázdniny. Které italské víno je nejlepší? Je lepší jet na prázdniny než pracovat. Musí to být pekrásné. Její / jeho mladší bratr studuje stední školu. Jsi nejlepší ze školy. Je lepší jít do kina než do školy. Mžeme jít s vámi? Daniele je nejvyšší ze všech. Kdy k nám chcete pijít? Chceme vtší pokoj. Mžete, prosím vás, mluvit pomaleji? Mžete jít pry? Moje práce je zajímavjší než ta tvoje. Je to ješt horší. Praha je vtší než Brno. Mj bratr je malý. Jsi moc sympatický. Chce zstat sám. Carlo je mí sympatický než ty. Je to jednoduché. Je moc pomalý. Stránka 14 z 74

15 Je to to nejlepší rozhodnutí. Je to mj nejlepší pítel. Chtjí rychlejší auto. Naše asopisy jsou zajímavjší. Dnes se vrátím pozdji. Dnes nemám as. Je to píliš tžké. Giovanna je víc sympatická než pkná. Je to to nejhorší rozhodnutí. Nikdy nic nechtjí. Oni jsou starší než my. Už nic nechci. Chceme odjet do Itálie. Máš nco pknjšího? Benátky jsou pekrásné. Není snadné studovat jazyky. Toto rozhodnutí je moc dobré. Jsou to mí pedrazí pátelé. Musíme nco udlat. Nemžu jíst. Mj pokoj je menší než tvj. Není to pro nj snadné. Mám starší sestru a mladšího bratra. Co znamená toto slovo? Nemžeme nic íct. Je tepleji než vera. Které víno je lepší? Dnes nemžou pijít do práce. Mario je nejlepší ze všech student. Jsem mladší než ty. Je to moje nejlepší kamarádka. Musím se uit. Náš dm je vtší než ten váš. Mžu si dlat co chci. Není to pro n snadné. Luka je mén sympatický než Daniel. Florencie je menší msto než ím. Co chtjí dlat? te pomalu. Co chceš? Ten spisovatel musí být velice slavný. Nechtjí žít v Praze. Nemohou pijít do restaurace. Chce menšího psa. Pro musíte poád mluvit? Mžete se vrátit tento týden. Jsou moc sympatití. Platí víc než padesát eur. Stránka 15 z 74

16 Osobní zájmena / Zájmenná ástice ne / Sloveso odcházet / Postavení dvou zájmen ped slovesem / Slovesa dát, zdát se Vy si vykáte? Mžeš mi pomoct? Nechtjí mi dát povolení. Musíme se zeptat na jejich názor. Vezmeme si kilo jablek. Vezmeme si jich kilo. Pro odcházíte, je ješt brzy. Platí housku. Platí ji. Prodáváme jí motorky. Prodáváme jí je. Vidíš ji? Prodávají jablka. Prodávají je. Rajata jsou dnes pekrásná, vezmu si jich kilo a pl. Podle mého názoru to není správné. Terasa vede na námstí. Dáš mi píklad? Musíme odejít. Bude vám vadit, když otevu okna? Dáte mi dv housky? Dáte mi je? Tykají si. Italská hudba je velmi pkná, poslouchám ji poád. Vidíš ho? / Vidíš to? Jak jsou krásné tyto jahody, vezmu si jich 3 kila. Prodáváme jí motorku. Prodáváme jí ji. Dám ti píklad. Dám ti ho. Okna vedou na ulici. Zdá se mi to jako dobrý píklad. íkám to poád. Dáme vám informace. Dáme vám je. Zdá se mi to tak správné. Platíme mu / jim tyi housky. Mluvíme o tom. Odcházím. Zdá se to vera. Už odcházíš? Musí ihned odejít. Nikdy nám nedají ty informace. Pomžete nám? Zdá se vám to správné? Kolik let bys jí dal? Otevírají nám dvee. Otevírají nám je. Odcházejí brzy. íkají vám to pozd. Kolik let byste mi dali? Nemyslíš? Prodávají motorku. Prodávají ji. Tykáme si. Vždy mi dá dobrou radu. Stránka 16 z 74

17 Co tomu íkáš? Musíte mi dát njaké informace. Dáme jim / mu nco k pití. Mžeš mi dát jednu informaci? Italské filmy jsou pekrásné, poád se na n dívám. Dáme vám lék. Dáme vám ho. Platíme mu / jim to. Musíš mi to íct brzy. Máme šest motorek. Kolik jich máte? Vykáme si. Musíte odejít. Pro odchází? Co tomu íkáte? V novinách je mnoho informací, tu je asto. Pomžu vám. Dáme jim lék. Dáme jim ho. Musíš mi dát njakou radu. Máme ti housky. Máme jich ti. Hledáme njaké informace. Hledáme je. Zdá se ti to tak správné? Terasa vede na dvr. Stále mluví o té vci. Stále o ní mluví. Prodám ti svou motorku. Prodám ti ji. Odcházíme, je nám zima. Hledám jednu informaci. Hledám ji. Kolik kilo jablek chcete? Chceme jich dv kila. Nemžu to udlat, nezdá se mi to správné. Zvratná slovesa / Slovesa chodit, mít se / Vazba chystat se nco udlat Jak se jmenují ty asopisy? Jmenujeme se Michela a Maria. On vždy vstává díve než já / pede mnou. Musí se cítit špatn. V Itálii se jí pozd. Daí se vám v Milán dobe? Pro si nevyjdete astji? Nechce se omluvit. Bavíš se dobe? Giulia už není s Paolem, te chodí s Markem. Necítí se dobe. Je unavená. Pipravujeme se na prázdniny. Cítíme se ješt h než vera. Zastavíme se v pizzerii. Kdy vyjdeš z nemocnice? Zajímáte se o módu? Vycházím z domu velmi brzo. Zítra se nechci probudit pozd. S kým te chodíš? Stránka 17 z 74

18 Kdy vychází ta nová kniha od Ammanitiho? Musíte se pipravit. Pro vstáváte od stolu? Jak se jmenuješ? Jsi schopen rozumt všemu? O nic se nezajímá. Nikdy se neomlouvá. Chcete se umýt? Mluví se o nm. Myje se jen teplou vodou. Vstávám brzy. Zajímají se, jestli jsem unavený. Jak se to píše? Te se nemáme moc dobe. O co se zajímáš? Rychle se pevleeme. Nacházíme se na námstí Vittorio Emanuele. Zítra musím díve vstát. Mžeš mi íct jak se jmenuješ? Jak se dnes cítíš? Cítíte se už lépe? Necítím se dobe. Ty noviny vychází každý den. Jdu se pevléct. Jsme na odjezdu. Pro se probouzejí tak pozd? Umýváme se asto. Nechtjí se mýt studenou vodou. Marco se vbec nebaví. Ty se nepevleeš? Musíme se omluvit. Kdy vstáváš? Marco se u nás zdrží týden. Tyto šaty ti sluší. Pipravuji si kávu. Tady vzí problémy. Jak mi sluší tyto šaty? Mám se dobe, dkuji. A ty jak se máš? Obleeme se ped veeí. Hned se obleu. íká se hodn vcí. To dít se nechce pevléct. Omlouvám se. Tady je / vzí problém. Zdržíš se ješt v Milán? Nedaí se mi / necítím se s nimi dobe. Cítí se špatn, jsou píliš unavení. Neumí se oblékat. Dnes se jde spát pozd. Stránka 18 z 74

19 Jak se jmenujete? Když vycházíme z pizzerie už je pozd. Vstáváme díve než vy. Myji se studenou vodou. Zajímám se o mnoho vcí. Myješ se každý den? Jejich dti si nemyjí ruce. Pro se neomluvíš? Jmenuji se Andrea. Pro vstávají tak brzy? Nechce se zdržet. Nedaí se jim oblékat podle módy. Jak se bavíte? Práce se mu daí dobe. Jak se ti daí v Itálii? Dneska se prodává vše. Nemusím se omlouvat nic špatného nedlám. Umýváte si ruce? Dnes se nebavím. Ahoj, jak se máš? Pipravuje si šaty pro dnešní veer. Málo chodí ven. Jak se jmenuje ta nemocnice? Pevleu se. Omluvíte se díve než my? Pipravíš mi nco k jídlu? Nedaí se nám udlat zkoušky. Jak se to íká v italštin? Nemusíte se cítit špatn. Pipravuješ se na zkoušku? Nikomu se neomlouvají. Daí se vám vrátit se dom brzy? Pro se neobléknete lépe? Pro se neprobouzíš díve? Nedaí se mi to udlat. Jak se te toto slovo? Jste ješt na prázdninách? Zajímáme se o módu. Pipravují se na zkoušku. Kdy se probouzíte? Zdržím se jen nkolik dní. Nezdrží se déle než ti dny. Neomluvíme se. Kde se te nachází? Zastavíte se u ddeka v nemocnici? Když si vyjdeme s páteli, vždy zajdeme do pizzerie. Ani my se nebavíme. Obléká se podle módy. Oblékají se moc špatn. Stránka 19 z 74

20 Zájmenná ástice ci / Rozkazovací zpsob / Slovesa vybrat si, držet Udlejme to te. Nemluví se svou matkou. Nemluví s ní. Stefano, pošlete mi, prosím, ihned fax! Zapnme televizi! Zm práci. Pamatuj si, že Gaetano nejí maso. Umyjte nádobí! Odje brzy! Zastav se! Omluvme se! Pošli ten fax dnes. Vyber si nco bez masa. Jez maso! Necho ven v té zim! Zdržme se ješt jeden den. Nepevlékej se! Dobe se bav. Velmi mi na tom záleží. Nechte si hned zaplatit. (vyk.) Bu milý, laskavý. Nebute tak žárlivá. Nepiš nám! Jdi k lékai. Vem si léky. Vem si je. Podívej se na tento program. Bavte se dnes veer dobe. ekni to hned. Karlo, udlejte to pro m. Jdi tam. Odejdi / vyjdi odsud! Vyberte si konen! Držte se vpravo. Poj s námi. Je autem, je to lepší. Udlej to zítra. Vsta brzy. Zavi obchod díve a pojme do kina. Studuj jazyky. Vypadni / odejdi! Pojme! Drž se vlevo. Nebu tak žárlivý. Stefano, zstate klidný. Pane, mjte trplivost! Udlejte nám laskavost a odejdte. Poj sem! Stránka 20 z 74

21 Zsta klidný! Zapla úet. Obléknte se lépe! Nepomáhej mu / jim. Mluv pomalu. Dopij tu kávu! Pevle se. Poslouchej m, když mluvím! Udlej to pozdji. Dejte mi kilo rajat.dejte mi jich kilo. (vyk.) Carlo, zastavte se v ím. Zapla mi. Nejez maso. Zsta ješt s námi! Nezavírej dvee, zavi okno. Pojme tam! Pomoz mi! Poslouchej. Dej jim / mu to. Mj trplivost! Umyj auto! Nedívej se poád na televizi. Karlovi záleží na tom co íká Giovanna. Pane, vyberte si to, co chcete. Nepomáhá jí. Neposílej dnes ten fax. Peti si noviny. Zsta klidná. Rozsvi svtlo. Necho tam. Mjte na mysli, že se musíme brzy vrátit. Rozsvi te svtla. Napiš jim / mu to. Dej mi ten fax. Vyberu si nco k jídlu. Probu se. Pane, dlejte si co chcete. Napiš mi z Itálie. ekni jim pravdu. ekni jim ji. Omluv se. Nic se neu. Oblékej se podle módy. Nežádej m o to. Odpovz jí. Moc nám na tom nezáleží. Umyj si ruce. Umyj si je. ekni mi. Nemluv rychle. Dojez. Stránka 21 z 74

22 Neodjíždj dnes, odje zítra. Co si vybereme? eknte to lékai. Pane, pijte k nám. Oni si nikdy neumí vybrat. Budoucí as / Zájmeno tutto / Sloveso líbit se Udlám pro tebe všechno. Vyberte, které místo se vám líbí. Budeme navštvovat kurz francouzštiny. Te je vše jasné. Zavu okna. Potebuji 40 eur. Vyberete si lepší školu. Pevleu se a mžeme jít do kina. Nebude to triko píliš tmavé? Všechno v poádku. Nevím, jestli se líbíme jeho rodim. Dnes nic nekoupím. Pomžeme vám. Nikdy nic neztrácím. Celý den budu poslouchat rádio. Nepijdeme všichni. Kdy zanete? Nebude to jasné. Líbíš se mi stále víc. Není to k niemu. Bude ješt brzy. Zeptám se profesora. Takto prohrají zápas. Dáme vám dobrou okoládu. Mám rád okoládu. Všichni se mi líbíte. Oble / vem si to ervené triko. Kde budeš bydlet? Kupme to! Nebudou chtít zmeškat vlak. Zmeškáme vlak. Budou mít píliš práce. Tyto poítae budou drahé. Neumyjí se studenou vodou. Víme, že pijdou zítra. Nelíbí se nám tato místa. Celý týden budu pracovat. Na horách se budeš cítit lépe. Vyberu si okoládu. Nebude umt odpovdt. On vybere kam bude chtít jít na obd. Stránka 22 z 74

23 Stefano stále prohrává. Nebudou tomu moci vit. K emu to slouží? Dnes skoní brzy. Dáme / Dejme vše do poádku. Víte v Boha? Luca kupuje nový poíta. Mami, koupíš mi nový poíta? Vyber si to co chceš. Pipravím se lépe. Nepijdou všechny. Nebudeme mít as. Tém všichni Italové ví v Boha. Neuvidíme celý zápas. Obleu si bundu a odcházím. Ne, nevím tomu. Zstanou celý msíc u moe. Budu se chtít vrátit brzy dom. Dejte vše do poádku. Pošleme ten fax potom. Kdo prohraje zápas? Co tomu eknou tví rodie? Za 10 minut podáváme obd. Budeš mi chtít pomoct? Budou zlí. Co jí koupíte? Budu muset všechno prodat. Bude mluvit se všemi kamarády. Nemám rád tmavé barvy. Nikdy si nic nevybere. Zastavíte se v Palermu? Otevou všechny dvee. Vždy upednostním svtlé barvy. Bude mít celý den volný. Za dva dny odjedeme do Bari. Budu k vám chodit každý den. Víš tomu? Už nic neeknu. My vybereme místo, kam se jde / pjde. Celý den se nevrátím. Kdo nám oteve? Budeme žít v Itálii. Nebude to pravda. Bude zima. Líbím se ti ješt? Nekoupí nám žádnou okoládu. Budou vdt skoro všechno. Budou spát celou noc. Zítra o tom budeme všichni vdt. Stránka 23 z 74

24 Budu to vdt píští týden. Dnes veer se nebude bavit. Petou všechny Moraviovy knihy. Ješt o tom nebudu nic vdt. Ješt to nebudou vdt. Budeme žárlit. Nemžeme ztrácet as. Nevstanu díve. Kdy se podává obd? Podmiovací zpsob jednoduchý / Výrazy blízko - daleko, ten stejný / Slovesa sedt, nastoupit Stavím se k tob pozdji. Vrátili by se do hotelu. Chtl bys to udlat? I když nechceš, já tam stejn pjdu. Mohla bys mi poslat fax? Jdou do tvrtého patra. Rád bych nco sndl. Sedí na zemi. Pro se neposadíš? Projíždíme ím. ekáte dlouho? Co by tomu ekla tvoje matka? Šli by s námi do baru, ale musí pracovat. Hraje si s dtmi. I když mi íkáte, abych to nedlal, stejn to udlám. Podej mi zapalova. Všechny bary jsou blízko centra. Zavel bych okna, ale je mi ješt horko. Napsal bych mu / jim, ale nemám as. Cesta ješt stoupá. Bylo by to ješt horší. Nikdy by to neudlali. Jezdí poád na stejné místo. eká na kamaráda. Rozhodni ty, kdo by to ml udlat. Sedím na zemi. Trávím celý víkend u televize. Tady nikdy nikdo neprojde. Tráví léto u moe. Hrál by s vámi karty, ale neumí hrát karty. Chtli bychom zaplatit úet. Podáš mi zapalova? Neumím se rozhodnout. Omluvili bychom se hned. Prý má hodn práce. Musel bych vstát díve. Koupil bych láhev vína na dnešní veer. Stránka 24 z 74

25 Vyšli bychom si, ale nemáme peníze. Podej mi fax. Jsou stejn staí. Co bys ekl tomu, strávit msíc na Sicílii? as rychle utíká. Nastupujeme / Nastupme do auta. Je to daleko odsud? Hrajete si s dtmi? Pišel bych ihned. To by ješt mohlo projít. Nevím (nevdl bych). Podávala bych obd. Tady je židle, sedneš si? Je to jedno. Hraji tenis. Mohla bys mi íct, pro jsi tak nervózní? Nevil bych tomu. Toto by nám nevyhovovalo. Pokáme vás ped barem. Pešla by nás chu. Stavíme se u vás pozdji. Je to píliš daleko. Prý je vážn nemocný. Sedí celý den ped televizí. Už bych vás neekala. Pane, posate se. Tady je židle, posa se. Už na tebe neekám. Dal bych si (jedl bych) pizzu. Jeho škola je blízko našeho domu. Udlal bych to, ale nemám as. Neumli by ti odpovdt. Neekají na nás. Kam se posadíme, není tady žádné místo. Nastup. Pechází m chu. Je to ješt daleko? Chtl by jít nahoru. etli by italské knihy, ale nerozumí italsky. Jsme stejn staré. Pokej m ped kinem. Vycházím do tetího patra. Jel by do Francie, ale nemá peníze. Máme stejné problémy. ekla bych ti to, ale nemžu. Nastupte do auta. Trávíte píliš asu v baru. Bylo by lepší zstat doma. Už by mli být doma. Stránka 25 z 74

26 Hrajeme karty s páteli. Pane, chcete jít nahoru? Rozhodnme se konen. Pokal bych ješt 10 minut. Vyjdi do druhého patra. Rozhodnu zítra. Mohli by nám pomoct. Ztratili bychom píliš. Mohl bys mi íct, co ti je? Pro s námi nehraješ na schovávanou? Pokejte ješt! Je poád s tou stejnou dívkou? Dejte nám vdt, až rozhodnete. Kde m ekáš? Mohl bys tam žít celý život? Chtl bych být jako ty. Je to stále stejná vc. Co bych ml / co mám íct. Udlala bych to samé. Hrají si na schovávanou. Mlo by to být blízko. Radji bychom zstali na horách. Ml bych co íct. Líbilo by se ti studovat v zahranií? Krácení vedlejších vt / Gerundium jednoduché / Sloveso stare + gerundium / Slovesa pít, vypnout Tento džus není dobrý, nepij ho. Protože je nepoádný, nenachází slovník. Když poslouchám ten vtip chce se mi smát. Zítra opouštím Sardinii. Jelikož je pozd, bude lepší jít dom. Protože je unavený, nevyrazí s námi ven. ekneme jim, aby neodjíždli. Piju jen minerální vodu. Volám ti, abych ti to ekl. Nemohu jim odpovdt, aby nejezdili. Nic nám neslibuje. Kdyby chtli, mohli by nám pomoct. Protože je pozd, nemžeme už ekat. Když se na ni dívám, vidím, že je nemocná. Nechte m být. Zrovna tu jeden text. Budou hodn pracovat, aby mli více penz. Práv uklízíme. Vstaneme díve, abychom nepišli pozd do kostela. Nejdu tam, abych mu nedlal problémy. Cestou z práce nakoupím. Napíšeme vám, abychom vám udlali radost. Stránka 26 z 74

27 Nepjdou tam, aby neztráceli as. Pije jak houba.(hodn) Stavím se k tob zítra, abych ti ukázal ten text. Te nemohu, zrovna jím. Nemohu vám napsat, abyste pijeli. Nikdy nezhasnou svtlo. Pracuje a poslouchá u toho rádio. Zhasnu lampiku a jdu spát. Napijme se na zdraví. Pijte mén kávy. Jíme a díváme se na televizi. Co (práv) dláš? Slibuješ, že se hned vrátíš? Žádám vás, abyste m pokali ped kostelem. Hledám vás, abych vám ekl jednu dležitou vc. Kdybych ji vidl, vdl bych kdo to je. Když nic neslíbím, nebudu to muset dlat. Práv se uí italskou gramatiku. Pi pohledu z terasy vidíš zahradu. Slibují nám to poád. tením ve slovníku se seznámíš s mnoha novými slovy. tu jeden zajímavý text a poslouchám u toho hudbu. Kolik zastávek mám jet, abych se dostal? Vypneme poítae a jde se dom. Když vstanu pozd, pijdu pozd k lékai. Protože nebydlíš daleko, mžeš nás pijít navštívit. íká ti, abys vypnul ten mobil. Protože s nikým nemluvíte, nic nevíte. Píšu vám, abych vám udlal radost. Protože žije hodn let v zahranií, nemluví už dobe esky. Co mám dlat, abych se cítila lépe? Když budeš studovat jazyky, budeš pipravený na práci v zahranií. Práv umývá auto. Když mu napíšeš, udláš mu radost. Nechám t pracovat. Ale, co to íkáš? Protože nespím, jsem unavená. eknu jí, aby m ráno vzbudila. Nemluv, když jíš. Protože je nemocná, nemže jít s námi. Zhasni lampiku, když pjdeš spát. Když se omluví, nebudou mít problémy. Dej si nco k pití. Když se myje, zpívá si u toho. íkají nám, abychom se neomlouvali. íkám to, abych ti pomohl. Slibuji ti to. Kdyby chtl, mohl by to udlat. Když nebudeš vycházet z domu, s nikým se neseznámíš. Stránka 27 z 74

28 Slibuji vám to, abych vám pomohl. Když skoním v práci díve budeme moci jít na diskotéku. Bavíš se u televize? Nechme to být. Protože mluví asto s Angliany, rozumí dobe anglicky. Zhasíná všechna svtla. Protože jsem nepoádná, nikdy nic nenajdu. íkám ti, abys sndl všechno. Nenechají nás být. Co piješ? Protože to nevím, nemohu vám pomoct. Žádají nás, abychom to nikomu neíkali. Dnes ráno pijí jen džusy. Protože poád tou, všechno ví. Kdyby to ekl, ztratí mnoho pátel. Když odjedeme díve, mžeme se zastavit v Boloni. Vy vypnete televizi? Protože nemá co dlat, nenechá nás na pokoji. Nech to být. Protože nevím v Boha, nechodím do kostela. Víš, že Carlo opouští manželku a dti? ekneme jim, aby nám to dali vdt mailem. Co (te) dláte? Vrátím se dom, abych se pevlékla. Protože ví v Boha chodí každý týden do kostela. íká vtip a smje se u toho. Opouštíš m? íká jí, aby otevela okno. Slibujeme, že vám pomžeme. Minulý as složený u sloves s pomocným avere / Sloveso hýbat Oblékl / Oblékla jsem si bundiku. Celý den jsem nejedl / nejedla. Nezažil / Nezažila nic zajímavého. Zaali jsme pedevírem. Koupili si novou praku. Pracoval / Pracovala 10 let v Itálii. Vera umyl / umyla ledniku. Co sis dal / dala v baru? Slíbili nám, že pijdou. Pomohl / Pomohla mi. Vypnul jsem praku. Hráli fotbal. Ješt jsme si nevybrali. Vzal / Vzala jsem si nco z ledniky. Neposlouchal / Neposlouchala rádio. Dozvdl / Dozvdla jsem se o tom pedevírem. Pomohli svým píbuzným. Stránka 28 z 74

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Shrnutí

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Základní

Více

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE Test 4 (lekce 10, 11, 12).../ze 100 bodů 1. Poslouchejte text. Zatrhněte, co je/není pravda. 8 bodů 1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE 2. Jana měla špatnou dovolenou. ANO NE 3.

Více

Lekce 12 Kupujeme oblečení a boty

Lekce 12 Kupujeme oblečení a boty Lekce 12 Kupujeme oblečení a boty 12.1 Struktury Potřebuju menší džíny. Vedle náměstí je obchod. Myslím, že.. Musím si je zkusit. Kde si je můžu zkusit? Podívejte se. Líbí se mi. Sluší ti/vám. Jakou máte

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Sloveso

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Zápor

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

ať nebojí ježek ani hada

ať nebojí ježek ani hada Soutěž: ze slov utvořte větu oznamovací, rozkazovací, přací a tázací se ať nebojí ježek ani hada Kontrola: Ať se ježek nebojí hada. věta přací Ježku, neboj se hada. věta rozkazovací Ježek se nebojí hada.

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.)

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu anglický jazyk pro 1. stupe: 3. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, rozumí jednoduchým pokynm a vtám, adekvátn na n reaguje pochopí

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

THERE IS/ARE EXERCISES

THERE IS/ARE EXERCISES THERE IS/ARE EXERCISES E1) POPIŠTE NÁSLEDUJÍCÍ OBRÁZEK 15 VĚTAMI S POUŽITÍM VAZBY THERE IS/ARE: E2) DO NÁSLEDUJÍCÍCH VĚT DOPLŇTE VAZBU THERE IS/ARE: 1. fourteen students in our class. 2. a fly in my soup!

Více

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ POSLÁNÍ DOMOVA PRAMEN Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen je dům, ve kterém můžete: bydlet jíst pracovat a dělat další věci, které Vás zajímají.

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Sloveso SEIN / Kladná a záporná oznamovací vta / Tvoení otázky

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Sloveso SEIN / Kladná a záporná oznamovací vta / Tvoení otázky Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Sloveso

Více

Pracovní list 4 Predikce: To je Tomáš Krátký. Kdo je ten (druhý) muž? Jaký problém má Tomáš? Co asi udělal špatně?

Pracovní list 4 Predikce: To je Tomáš Krátký. Kdo je ten (druhý) muž? Jaký problém má Tomáš? Co asi udělal špatně? Lekce 10 Komunikace: Studenti se naučí základní slovní zásobě a komunikaci při cestování: koupit si lístek na vlak nebo autobus, zorientovat se na nádraží nebo letišti a jednat s policistou při dopravním

Více

Osobním automobilem do zahrani í

Osobním automobilem do zahrani í Osobním automobilem do zahrani í Mgr. Zuzana Ambroová Tisková konference dne 28. ervence 2008 Co je nutné mít s sebou jako idi? Platný idiský prkaz. Potvrzení o povinném ruení (zelená karta). V pípad,

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve. Jakmile syn pochopil, že je schopen se učit

Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve. Jakmile syn pochopil, že je schopen se učit Pravidla interpunkce 1. Pravidla psaní čárek v souvětí Jednotlivé věty v souvětích oddělujeme čárkami. Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve tvaru určitém. Chirurgové by měli operovat a léčit. Jakmile

Více

Cena: 50,- Kč / hodinu Učebnice pro výuku 80,- Kč + cvičebnice gramatiky 15,- Kč Další materiály během kurzu budou žákům poskytovány zdarma.

Cena: 50,- Kč / hodinu Učebnice pro výuku 80,- Kč + cvičebnice gramatiky 15,- Kč Další materiály během kurzu budou žákům poskytovány zdarma. Italština pro začátečníky I. - úplný začátečník Italština pro začátečníky II. - již navštěvovali kurz Cíl kurzu: výuka italského jazyka spojená se skutečným poznáním italské kultury. Cílem je naučit studenty

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

Velice roztomilé! Podívám se

Velice roztomilé! Podívám se Ano, zachraňujeme planetu, takže žádnou klimatizaci. Kdykoli můžete, vypněte ji. V mém domě vypínám všechny zařízení v pohotovostním režimu. Mluvím o klimatizaci kde bydlím, nikdy ji nepoužívám. Nepotřebuji

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Stěhuji se. Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova

Stěhuji se. Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova Stěhuji se Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova Vzkaz dětem Tato knížka je tvoje. Kresli a zapisuj si do ní vše, co tě napadne a na co se chceš zeptat. Vzkaz rodičům a

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu EUF 2010 20 pod názvem

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu EUF 2010 20 pod názvem Základní škola Gutha Jarkovského Palackého náměstí 45 Kostelec nad Orlicí 517 41 http://www.zskostelec.cz/ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu EUF 2010 20 pod názvem Moderní výuka českého jazyka

Více

CHALLENGES 1 Peklad pokyn ke cviením v pracovním sešit

CHALLENGES 1 Peklad pokyn ke cviením v pracovním sešit CHALLENGES 1 Peklad pokyn ke cviením v pracovním sešit GET READY strana 3 Slovní zásoba: zem/národnosti 1)Doplte jména zemí, použijte a, e, i, o nebo u. 2) Doplte tabulku s použitím pídavných jmen vytvoených

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

(školní rok 2009/2010 A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

(školní rok 2009/2010 A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 3. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Milí tenái a tenáky asopisu,,a se ví!. Jaro už pomalu pichází a konec tetího tvrtletí ve škole bohužel s ním. ekají nás zase písemky a zkoušení. Ale

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Uivo: Jazyk a jeho útvary Náeí a nadnáení útvary Spisovný jazyk Jazykové píruky Zvuková stránka jazyka Hláskosloví

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Metodický list. Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základní

Metodický list. Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základní Zařazení materiálu: Metodický list Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základní školy (IV/2) Sada: 2 Číslo DUM: EU-OPVK-MAT-1ST-42 Předmět: Matematika

Více

Studené předkrmy. 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12)

Studené předkrmy. 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12) Studené předkrmy 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12) 50 g Šunkový závitek 45,- se štýrským křenem a šlehačkou 50 g Prosciutto

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Větné členy, Jednoduché souvětí - opakování Druh učebního materiálu: Písemná práce, pracovní list Časová náročnost:

Větné členy, Jednoduché souvětí - opakování Druh učebního materiálu: Písemná práce, pracovní list Časová náročnost: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_12

Více

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,-

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- Předkrmy 100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- 60 g Kuřecí prso pečené v panchettě se salátem tzatziky a česnekovou bagetou 62,- 80 g Tatarský biftek z lososa s kopečkem

Více

Kaplan International Vancouver

Kaplan International Vancouver Kaplan International Vancouver Vítejte v Kaplan International Vancouver! Škola se nachází v centru města, poblíž slavné Robson Street, Stanleyparku a pláží. Protože ze školy do slavných lyžařských areálů

Více

Patronus 15/05. Školní hřiště od Veni

Patronus 15/05. Školní hřiště od Veni Patronus 15/05 Školní hřiště od Veni Rozhovor s profesorem Severusem Snapem (Ředitel klubového Zmijozelu) 1) Jak moc jste si podobní s knižním Snapeem? Jaký na něj vůbec máte svůj názor? S knižním Severusem

Více

2. Ceny zboží - přehled, příjmy a výdaje, skládání částky. 3. Vracení peněz při nákupu, hotovost, peníze na účtu

2. Ceny zboží - přehled, příjmy a výdaje, skládání částky. 3. Vracení peněz při nákupu, hotovost, peníze na účtu Kurz Hospodaření s penězi Lektorka, autorka materiálů: Mgr. Jitka Zimová Obsah kurzu: 1. Poznávání mincí a bankovek, skládání částky 2. Ceny zboží - přehled, příjmy a výdaje, skládání částky 3. Vracení

Více

KNIHA O PĚSTOUNSKÉ PÉČI PRO DĚTI

KNIHA O PĚSTOUNSKÉ PÉČI PRO DĚTI KNIHA O PĚSTOUNSKÉ PÉČI PRO DĚTI Když nemůžeš zůstat doma se svou vlastní rodinou, je stát odpovědný za to, aby o Tebe bylo řádně postaráno a abys měl/a všechny věci, které potřebuješ ke svému životu.

Více

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461

Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461 CK TURISTA Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461 4,5,7 - denní zájezd Děti skipas zdarma Rodinné lyžování v Alpách se službami all inclusive (bez alkoholických

Více

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR (úroveň A1 podle SERR)

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR (úroveň A1 podle SERR) ÚVODEM Máte v ruce brožuru, která Vám pomůže připravit se na zkoušku z češtiny. Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část prověří Vaše dovednosti poslechové 1, psaní a čtení. Po písemné části

Více

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SKLADBA SOUVĚTÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah: vztahy mezi větami

Více

ZKONTROLUJ SVÉ BODY. Jídlo je fajn vychutnej si ho

ZKONTROLUJ SVÉ BODY. Jídlo je fajn vychutnej si ho g olf or w. coo n lf o o d p l a et. g or co w w et. ww w.efa d.o.eufic.org w ww rg Pamatuješ si, jaké to bylo učit se jezdit na kole? Nejdůležitější bylo dosáhnout správné rovnováhy. Jakmile se ti podařilo

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

RADOST. Svatby. Rekreační zařízení. Malá svatba: FORMANKA 22 35 osob. Střední svatba: SALAŠ 35 45 osob

RADOST. Svatby. Rekreační zařízení. Malá svatba: FORMANKA 22 35 osob. Střední svatba: SALAŠ 35 45 osob Rekreační zařízení RADOST Svatby Malá svatba: FORMANKA 22 35 osob Střední svatba: SALAŠ 35 45 osob Velká svatba: STYLOVÁ JÍDELNA 60 80 osob Kontakt www.rz-radost.cz info@rz-radost.cz tel: 608 071 009 RADOST

Více

00 World Selects Invitational Stockholm, Švédsko 1.5.-5.5.2012. Praktické informace

00 World Selects Invitational Stockholm, Švédsko 1.5.-5.5.2012. Praktické informace 00 World Selects Invitational Stockholm, Švédsko 1.5.-5.5.2012 Praktické informace Hotel Hotel Scandic Alvik je moderní 4* hotel poblíž zimního stadionu. Všechna družstva budou ubytovaná ve stejném hotelu.

Více

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org 1 - SEZNÁMENÍ, PŘEDSTAVOVÁNÍ - rodič se umí představit - rodič umí představit své dítě - rodič umí hláskovat své jméno

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti

Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Název: Žijeme zdravě Pracovní list číslo: 23 Vypracovala: Mgr. Andrea Havlová Datum vytvoření : 2.6.2012 Určeno pro: 2. ročník Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

STÁLÉ MENU. 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 25,00 Kč 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč

STÁLÉ MENU. 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 25,00 Kč 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč STÁLÉ MENU Polévky: 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč Dle denní nabídky Hotová jídla: 150g Moravský vrabec, bramborový špalíček, zelí 88,00 Kč 100g Ďábelská

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk Nmecký jazyk 130 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

Studené předkrmy. 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,-

Studené předkrmy. 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,- Studené předkrmy 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,- 100 g Mozarella s rajčaty a bazalkou, toast 75,- 50 g Carpaccio s hoblinkami parmazánu

Více

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " "

!  #!  $ % &    ' () *+ %+,  -. / , 0  ! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " " PL ROKU ZA NÁMI Výsledky za pl roku práce a snahy už všichni známe a te nastává to období, které má pro každého jiný význam. Pro devááky je toto období

Více

Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy

Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy 1. Urči, které potraviny jsou rostlinného a které živočišného původu. Potraviny vybarvi, vystřihni a nalep. Potraviny rostlinného původu dej do koše, živočišného původu

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Stravování

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

!  # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ +  % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí

Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky a logopedie Vývoj jazykových schopností u dětí předškolního věku Diplomová

Více

Studené p edkrmy. Polévky

Studené p edkrmy. Polévky Studené p edkrmy 50g Šunková rolka 49,00 K 75g Sýrový talí ek 49,00 K 1 ks Pln né raj e 49,00 K Polévky 0,33l Zel ka s kope kem smetany 39,00 K 0,23l Slezská esneka ka se sýrem 29,00 K 0,23l Svatební s

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_25_04 Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh Autor: Mrg. Libuše

Více

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina 1 hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina Umístění hotelu 2 Českomoravská vrchovina Vysočina podhůří Železných hor na okraji chráněného krajinného území údolí řeky Doubravy okraj města Chotěboře

Více

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?...

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?... Pondlí 29. záí 2014 dnes pes den: 19 až 23 C AKTUÁLN KOMENTÁE DATA TIŠTNÉ VYDÁNÍ ARCHIV PEDPLATNÉ INZERCE TIRÁŽ 23. 9. 2014 poslední aktualizace: 24. 9. 2014 09:24 S S S S S M velikost písm Chytlo se nám

Více

E: Studenti z 6.G mě učí češtinu každou chvilku. Co byste chtěli slyšet?

E: Studenti z 6.G mě učí češtinu každou chvilku. Co byste chtěli slyšet? ROZHOVOR S ERICOU SHERMAN S: Tak nejdříve nám Eriko o sobě něco řekni. Jak se jmenuješ, kde žiješ a podobně. E: Jmenuji se Erika a jsem z Chicaga, kde jsem vyrůstala na předměstí. Studovala jsem vysokou

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

ZŠ a MŠ Panenské Břežany

ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany www.zsmsbrezany.cz, zsbrezany@seznam.cz Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Číslo projektu: Šablona: Cz.1.07/1.4.00/21.1997 VY_32_INOVACE_41-60

Více

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH Pízvuk Výslovnost Pehled pravopisných pravidel Samohlásky Souhlásky Podstatná jména Rod podstatných jmen íslo podstatných jmen Životná a neživotná podstatná jména Pády a pádové

Více

Test z českého jazyka pro nové uchazeče o studium ve třídě CIBI Školní rok 2007/2008

Test z českého jazyka pro nové uchazeče o studium ve třídě CIBI Školní rok 2007/2008 Test z českého jazyka pro nové uchazeče o studium ve třídě CIBI Školní rok 2007/2008 Úvodní text Miloš Macourek O holčičce s náhradní hlavou Hlava je taková bedýnka, je v ní plno maličkých šuplíků a přihrádek

Více

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá Obsah: Úvodník Hostivaská pehrada Poad o ekologii Návštva Strašnického divadla Školní sportovní liga Jaké bylo Vánoní tšení Nco pro zasmání Návrhy na novou úvodní stránku asopisu asopis, který vydává Základní

Více

VÁŽENÍ HOSTÉ VÍTEJTE V RESTAURACI MONTANIE 777

VÁŽENÍ HOSTÉ VÍTEJTE V RESTAURACI MONTANIE 777 VÁŽENÍ HOSTÉ VÍTEJTE V RESTAURACI MONTANIE 777 Restaurace je souástí komplexu Montanie eko/sport hotel a nachází se pesn ve výšce 777 m.n.m., pár metr nad hladinou vodní nádrže Souš, na kterou je výhled

Více

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Přídavná jména Český jazyk třída pro jazykovou přípravu Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Slovům, která nám říkají, jak se věci, lidé nebo zvířata jmenují,

Více

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pracovní listy upravil a navrhl Jindřich Racek a kol. Obrázky

Více

Модуль 5. Veřejná doprava

Модуль 5. Veřejná doprava Модуль 5. Veřejná doprava Veřejná doprava v Evropě je jednoduchá na pochopení. Měli byste se jen naučit jak ji využívat. Zabere to trochu času, ale nebudete pak mít problém ji použít. Městská hromadná

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název aktivity. Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název aktivity. Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace. Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526 III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele:.. 1) Vzhledem ke svému dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nezvládám nebo zvládám jen s pomocí nebo dohledem jiné osoby tyto

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Hodnocení jídelního lístku

Hodnocení jídelního lístku Hodnocení jídelního lístku Dodavatel jídelního lístku: Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Štefánikova 2514, 761 15 Zlín Školní jídelna, Hradská 5189, 76001 Zlín 1 Jídelní lístek

Více

b) zákonitosti c) vlastnosti d) komplikace e) povolení

b) zákonitosti c) vlastnosti d) komplikace e) povolení Přijímací test 8LETÉ GYMNÁZIUM PRIGO OSP VERZE CVIČNÁ 1. Z nabízených možností vyberte slovo, které slova úspěch. a) výhra b) prospěch c) nezdar d) chudoba e) prohra 2. Z nabízených možností vyberte slovo,

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

1. místo v krajském kole. Poezie k tématům: Hudba, Věda. Andrea Wagnerová

1. místo v krajském kole. Poezie k tématům: Hudba, Věda. Andrea Wagnerová Poezie k tématům: Hudba, Věda 1. místo v krajském kole Andrea Wagnerová Hudba dřina Hudba bývá také dřina, není lehká jak peřina. Písničky jsou noty pouhé? Někdy ale pěkně dlouhé. Láska, talent k hudbě

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

Určování slovních druhů, podstatná jména mluvnické kategorie, přídavná

Určování slovních druhů, podstatná jména mluvnické kategorie, přídavná Anotace Tematický celek zaměřený na tvaroslovné jevy je zpracován do textového souboru, který lze použít pro více vyučovacích hodin k procvičení dané problematiky. Cvičení mají za úkol upevnit znalosti

Více