Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica"

Transkript

1 Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Rod podstatných jmen / len pídavného jména / Pádové vztahy / Zájmena / Slovesa být, mít, jít / Otázka a zápor / Tykání a vykání. Dnes veer jedou do Itálie. Ne, nemám hlad. Odkud jste? (vykání 1. osob) Ne, my nejedeme do Itálie. Kdo je to? Kdo jste? (pi vykání 1 osob) Je to italský student. Je student. To je paní Rossi. Jdu do školy. Jsem student. Lucie nejede do Itálie. Je dobrý, hodný. Máš žíze? Paní Rossi nemá hlad. Lucie je Italka? Kde jsme? Mariina teta je zlá. Máte dnes as? Ten pes je zlý. Je ti teplo? Kde jste? Nejedu na hory. Nemám žíze. Kde je tatínek? Je to hodný lovk. Ano, jsem eška. Kde je Paola? Kde jsou? Kde jsi? Kdy pojedou do Itálie? Jsem doma. Je to njaká kniha. To je italské auto. Jsem ech. Kdy pojedete do Itálie? Co je s tebou? Kam jdeme? Stránka 1 z 74

2 Je nám teplo. Lukášv strýc je zlý. Máš dm na horách? Jedeme do Benátek. Luigiho teta je Italka. Máte psa? Máš as dnes veer? Jsem Markova teta. Je z íma. Ráno jdou do školy. Máte auto? Pan Fini je Ital. Jsi elegantní. Jsou dnes veer doma? Kde je maminka? Kdy pjdeš dom? Je to zlý pes. Ne, není zlá. Jsem ve škole. To auto je zelené. Je mi zima. Kam jde maminka? Je vám zima? Je mu zima. Jsi Ital? Dnes nemáme as. Mají zlého psa. Odkud jsou Paolo a Luca? Jsi student? Máte hlad? Jedete autem? Nejsem zlý. Dnes nemáme hlad. Jsem Pavlv strýc. Jedou autem. Ne, ty nejsi Ital. Mají dm v ím? Odkud jsi? Dnes nejsem ve škole. Co to je? Ano, je to zelené. Dnes nemám as. Mám žíze. Nemá as. Jste ve škole? Pan Biagi je elegantní. Kam jdou? Není to dobrý lovk. Jste Anglian? Stránka 2 z 74

3 Jedou na hory. Pavlv tatínek je Ital. Jsem Anglian. Kam jedeš? Množné íslo / Pídavná jména buono, bello / Zájméno quello / Píslovce místa / Vazba c'è a ci sono / Slovesa I. tídy / Tázací zájmena / Zvolací vty Je to pkný chlapec. Ten chlapec je pkný. Kam jdou ti chlapci? Zaneme ihned. Kolik je tu byt? Kdo zaplatí úet? Kde bydlíš? Je to dobrý nápad. Není tu nic zajímavého. Zaínám mluvit italsky. Kdy se zaínáte uit esky? Kolik mají fotek? O kom mluvíte? Kde pracujete? V Itálii jsou pkná msta. Italské dívky jsou pkné. Kolik je tu lidí? Pracuji v jednom horském hotelu. Je to pkná fotka. Giovanna pracuje dobe. Kolika cizími jazyky mluví? To je ale dobré! Jsou tu dobré hotely. Neplatíme nic. Co hledáme? Je to chytrá dívka. Jak je to krásné! Ty stromy jsou vysoké. Máte pkný byt. Mám italské kamarády. Je to pkný byt. Jsou tady dobré knihy. Je to pkná dívka. Ten nápad není dobrý. Kdy jedou do Itálie? Koho hledáš? Co jíš? Kde pracují? Co hledáš? Ta dívka je Italka. Pane, kde pracujete? Kolik platíme? Stránka 3 z 74

4 Kolik to stojí? Jsou to pkná msta. Nejsou to dobré série. Jsou to pkné byty. Veer nic nejím. Jsou chytí. Nenacházím (nemžu) najít klí. Oni te bydlí na ulici Garibaldi. Pracujeme v jedné italské firm. Jsou to Italové. Kdo zaíná pracovat v Itálii? Nezaplatím úet. Tatínek pracuje doma. Je to zahraniní firma. Jsou to hodní lidé. O kom mluví? Je tady nový dm. Hledají ty pány. Ty fotky nejsou pkné. Ten byt je pkný. Nejsou to pkné byty. Nic nehledáme. Jsme kamarádky. Jsou studenti. Kolik mají aut? Vrátím se hned. Jdu tam. Která fotka je Markova? Je tady nco k jídlu? Ten strom je velký (vysoký). Ti psi jsou pkní. Bydlíme v ím. Kdo studuje v Itálii? Mám jednoho italského kamaráda. Italky jsou elegantní. To je ale dobrý nápad! Není to dobrá série. Stromy jsou zelené. Kdy se vrací maminka z Prahy? Kdo mluví? Co je? Koho hledají? Ty kanceláe jsou nové. Kdy se vrátíš dom? Kdy zaíná kurs italštiny? Ti pánové jsou Italové. Kdo hledá najde. Je to dobrá série. Kdy pjdou dom? Stránka 4 z 74

5 Není nic nového. Ty jsi ale šikovný! Jsou to pkné kanceláe. To auto je zelené. Tady nic není. Ty jsi ale chytrý, chytrá! Kolika jazyky mluvíš? Kdy zaíná škola? Kolik byt je v tch domech? Kam jdou ty dívky? Ten nápad je zajímavý. Jsme pátelé. Z kterého jsi msta? Mluvíme dobe italsky. Co je nového? Je to pkná kniha. Které auto je Paolovo? íslovky 1843 dvanáct miliard korun první vlak dvanáct vlak pt milión eur šedesátá osmá strana Pijíždíme pozd. šestnáct talí Oni pijíždí do íma. jedno pivo Kdy pomohou Mariovi? rok šestnástistý tyicátý devátý Jakou hudbu poslouchají? pt moí 5743 patnáctý íšník Poslouchám rádio. devatenáct talí Zítra zstaneme doma. tyicet sedm francouzských kuchyní Pro neposloucháme francouzskou hudbu? sedmá servírka Kdy picházíš dom? dvacátýpátý den Dívají se na moe. devt korun dvacet piv Milujeme eské pivo. osmdesát ech Stránka 5 z 74

6 Jdete pozd. Miluji italskou hudbu. Lucie miluje Karla páté poschodí 3601 osm vlak Ne, nezstane tady. Zstaneš tady? Pro nepomžeš strýcovi? Díváme se na televizi. Pro tet nepomžete? padesátá druhá strana ticet kuchyní rok dvanáctistý ticátý první Pro neokoupete psa? tináct dn Pomáháme mamince umýt nádobí. rok osmnáctistý dvacátý pátý sto kuchyní deset let V kolik hodin pijede vlak? jeden Francouz padesát zahrad devadesát ešek Kdy pijíždí vlak z Benátek? Pro neumyješ nádobí? 1998 Nemyje nádobí. Pro neposloucháš italskou hudbu? šestnácté poschodí devátý vlak Umývám nádobí sedmdesát dn dvacetti zahrad dvacettyi poschodí patnáct let Pijedu zítra. ti Francouzi, Francouzsky osmé pivo druhé poschodí sedmnáct íšník Na co se díváte? Dívá se na moe. dvanácté pivo tyi Francouzsky, Francouzi Stránka 6 z 74

7 devadesátpt servírek Ano, zstanu tu. Kdo pomže Giannimu? aut osmnáctá zahrada Pomáhám Pavlovi. sedm miliard korun 2005 dvacetjedna íšník dvacetšest italských zahrad Jakou hudbu posloucháte? Milují Francii korun tyicet servírek šest dn šedesát poschodí Na co se díváš? milion euro Dívám se na televizi. osmnáct zahrad jedenáct stran sedm eur trnáct ešek Umýváme nádobí. dva dny tvrtý den jeden rok Luca neposlouchá francouzské rádio. ticetdva íšník asování sloves II. slovesné tídy / Pehled pedložek / Pedložky se lenem / Výrazy alcuni - qualche, già - non più Vracíme se ze Španlska. Vracím se k tob. Zítra jde do divadla. Nevidím dobe. Prodávám noviny. Kde si dáme kapuíno? Smjí se vám. Te se smješ. Poletí letadlem. Co si dáš k jídlu? Už s ním nežije. Zaveme okno, je mi zima. Píšu dopis babice. Pro koho te pracujete? Nic pro tebe nemáme. Komu píšete? Stránka 7 z 74

8 Odpovídám na Mariv dopis. Je tady njaký pohled pro tebe. Jak dlouho žiješ v Itálii? Nikdy nelétají letadlem. Odpovídají anglicky (v anglitin). Odpovídají ve španlštin. Už píšou španlsky. Pro se nikdy nesmje? Kde te žiješ? Odpovídáš španlsky? Jdeme do divadla. Nikdy nezave okno. Zavírám dvee. Nic neprodává. Pro se nezeptáš Marie? Te žije v Palermu. Pro se smje? Dáte si nco k jídlu? S kým mluvíš? Jsme u pátel u moe. Nemám pro tebe nic. Nikdy nechodí do divadla? Smjete se nám? Pro nenapíšeš babice dopis? Pro zavíráte okna? Žije v Palermu 5 msíc. Kdy zavírá restaurace? Píšu dopis pro tebe. Jdu do restaurace. Mezi tebou a jí. Nikdy nic nežádají. Nkteré restaurace zavírají pozd. Oni žijí v jednom eském mst. Vidíme njaké asopisy. Mezi námi a vámi. tou njaké noviny. Jak dlouho žiješ ve Španlsku? S kým te žiješ? Pro nepožádáme jeho? Vidíš dobe? Píšete jemu? Oni vidí njaké Španly. Oni už neodpovídají. Neodpovídáme francouzsky. Nic si nedají. Mezi mnou a jím. tu jeden španlský román. Jdou do restaurace. Neodpovídá. Stránka 8 z 74

9 Nete nic. Jsme v Paolov novém dom. tou si v práci. V televizi dnes nic není. Odkdy tu žiješ? Jsou tady pro nj njaké asopisy. Pro nic netou? Uvidíte dnes veer. Co prodáváš? Jak dlouho žijete v Palermu? teš nco? Pro zavíráš dvee? O nic nežádá. Co píšou v dnešních novinách? Komu píšeš? Dám si kávu. Už nejsme v práci. Žijeme tu dva msíce. Žije te u babiky. Nikdy nepíšeme dopisy. Mezi námi páteli. Zítra jdeme k Andreovi. Je v Mariin novém dom. Kde te žijete? Ke komu jdete? Nepíšou nic zajímavého. Na stole jsou ti asopisy. tete italské asopisy? Zavírají pozd. Pro už neodpovídáte? Už píšeme anglicky. teme njaké asopisy pro ženy. Žiju v Itálii. Babika už nevidí. Slovesa III. slovesné tídy / Výrazy množství / Slovesa íct, dlat / Dlat + infinitiv Luigi hodn sportuje. Pro odjíždíte? Kolik je tady lahví vína? Je pkné poasí. Nerozumí, když mluvím esky. Radji zstaneme doma. Nikdo nenakupuje. íká, že jde spát. Spíš dobe? Mario navštvuje kurz anglitiny. Slyšíš nco? Nikoho neslyšíme. Stránka 9 z 74

10 Slyším njaký hluk. emu dáváš pednost? Neotevíráme nikdy nikomu. Nakupujeme. Otevírám obchod. Navštvuji kurz španlštiny. Jdu spát. Odjíždjí z Florencie. Pro neíkáte pravdu? Skoním brzy. Nikdo neotevírá. Co íkáš? Máte radji kávu než kapuíno? Ani oni neíkají pravdu. Radji pošleme ten balík dnes. Navštvuješ njaké jazykové kurzy? Kolik je tady obchod? Kdy odjíždíš? Letadlo odlétá z íma. Pro už nespíte? Nikdo nerozumí. Radji dokoní tu práci. Co sledujete? Nakupuji. Je tu píliš mnoho program. Sportujeme. Dneska nakupují. íkáme všechno. Nesledují žádný program. Není tady ani jeden pkný obchod. Pro neoteveš okno? Vracíme všechno. Oni koní pozd. Spím málo. Jaké je poasí? Nikomu nerozumím. Je teplo. Nikdo nic neíká. Cítíte, slyšíte nco? Co dláš pkného? Kdy koníš v práci? íkám pravdu. Nikdy neskoní. Jaké je te poasí v Itálii? Odjíždím do eské Republiky. Ani já neodjíždím. Posílají balík do Itálie. Nikomu nic nevrací. Není tady ani jedna láhev. Stránka 10 z 74

11 Ddeek slyší velmi špatn. Je to píliš pkné. Rozumíte Ann? Kdy otevírají obchody v Milán? Radji mluvím esky. Co dláš veer? Dávají pednost anglitin. Dává pednost vínu ped pivem. Snídají v hotelu. Posílám dopis Laue. Dnes veer je teplo. Ani oni nespí. Dopijete (dokoníte) tu láhev? Kde se nasnídáme? Spíme špatn. Není tu žádný zajímavý program. Na horách je zima. Rozumíš, když mluvím? íkají, že nemluví italsky. Kdy pošle ddekovi pohled? Nikdo nespí. U nás je škaredé poasí. Nic nechápu. Ani on neodjíždí. Oteveme láhev vína? Sledujeme jeden program v televizi. Ani my nekoníme. Je zima. Rozumíme moc špatn. Radji odjedeme hned. Rozumí Mario njakému cizímu jazyku? Co dláte v ím? Je škaredé poasí. Není tu ani jeden zajímavý program. Dláš dobe. Nikdo neodjíždí. Posíláš ten balík dnes? Oni slyší velmi špatn. Zájmena pivlastovací, ukazovací a vztažná / Slovesa vdt, pijít Nejsou to naše mobily. Pozítí jím u své sestry. íká to, co ví. Nevím, kdy pijedu. Vím, že ti chlapci jsou v Itálii. Toto jsou naše pokoje. Toto moe není pkné. Jste mj poklad. Stránka 11 z 74

12 Ano, je to mj mobil. Umíme hrát na kytaru. Tito pánové pracují s námi. Víme, že pijedou píští týden. Jejich rodie nežijí v eské Republice. Tato dívka není moje sestra. Toto je mj pokoj. Kdo pjde s námi? Nemyslíme na to, co pijde. Jejich bratr je u moe. Moji vinou nepijde nikdo na veei. Co dlá tvj bratr? Podle mého názoru toto kino není pkné. Pijíždím z Milána. To co íká je pravda. Giovanni a Luca umí hrát na kytaru. Dnes veer jíme u našich italských pátel. Oni už nebydlí se svými rodii. Je pravda, že íká tyto vci? Jejich jídlo je bez chuti. Odkud pijíždíš, pocházíš? Moje maminka se vrací pozítí. Moje matka pijede píští týden. Jeho / její otec je starý. Píše to, co si myslí. Toto je jeho / její nový pokoj. Jejich sestra pochází z Prahy. Kdy k nám pijdete? tyi jejich kamarádi pracují v eské republice. Pijedeme píští týden. Dovídáme se mnoho vcí. Nemohu si vzpomenout. Ten chlapec, o kterém mluvíš, je mj bratr. Víte kdo to je? Nemá to žádnou chu. Vaše kytary jsou staré. Víme hodn vcí. Jeho / její otec nežije v eské Republice Jsi náš poklad. Moji pátelé pochází z Bari. Nevím co dlat. Jeho / její drahá matka. Toto je mj otec. Nevíme kdo to je. Moji vinou nepijdou tví pátelé k nám dom. Tvá matka pijde brzy. Náš otec pijede pozítí veerním vlakem. Je pravda, že prodávají mobily. Tyto mobily jsou vaše? Stránka 12 z 74

13 Tyto restaurace jsou moc drahé. Naše kino je staré. Nevíme, že Paolo umí hrát na klavír. íkám jen to, co je pravda. Víte co jíte? Pjde s námi. Jejich drahý otec. Píšeme našim rodim. lovk nikdy neví. Pane, to je váš mobil? Pichází asto. Víš, kdo pijde na veei? Kolik stojí týden u moe? Moji brati pijíždí píští týden z Benátek. Pjdeš s námi do kina? Tyto mobily jsou píliš drahé. Víte co íká? Naše kino je staré. Jeden jeho / její kamarád pochází z Neapole. Kdo pijde na veei? Toto jídlo je bez chuti. Dlám to, co umím. Hodn vašich pokoj je starých. Podle mého názoru je už pozd. Píše o vlastních problémech. Jeden jejich pokoj je pkný. Naše restaurace není stará. Tito pánové neumí hrát na klavír. Podle mého názoru je to drahé. Co dlají tvé sestry? Píše svým bratrm. Nic nevím. Zdá se mi, že je ješt brzy. Pt našich kamarád. Nemluví s vlastním otcem. Není to jeho mobil. Podle mého názoru to není pravda. Kolik to stojí? Toto jídlo není dobré. Píšeme naší seste. Umíš hrát na klavír? Píslovce a pídavná jména / Superlativ absolutní / Slovesa chtít, moct, muset Jejich starší sestra je hodn vysoká. Kdy chcete jet na prázdniny? Musíte íct kam chcete jít. Je snadnjší mluvit než psát italsky. Máš rád Mária? Stránka 13 z 74

14 Nerozumím, mluvíte moc rychle. Mžeme jít kam chceme. Pro se musíš poád dívat na televizi? Je mladší než my. Mže jít pry, kdy chce. Nemusíme poslouchat, to co íká. Daniele je vyšší než Michele. Nechceme nikoho vidt. Chci už jít konen dom. Paola je starší než já. Chci se brzy vrátit. Nemžu vždy udlat to co chceš. Dkuji. Je to tžké. Dláš vždy to co chceš? Musíme rychle odjet. Máš dnes veer as? Musí to být chytrý lovk. Nemžou jet na prázdniny. Paola nechce pracovat. Tento spisovatel je mimoádn dobrý. Nechci s vámi pracovat. Tvá slova jsou pekrásná. Kdo chce být slavný? Musím hodn spát. Dnes je menší zima než vera. Nemluvím rychle. Nemžeme jet na prázdniny. Které italské víno je nejlepší? Je lepší jet na prázdniny než pracovat. Musí to být pekrásné. Její / jeho mladší bratr studuje stední školu. Jsi nejlepší ze školy. Je lepší jít do kina než do školy. Mžeme jít s vámi? Daniele je nejvyšší ze všech. Kdy k nám chcete pijít? Chceme vtší pokoj. Mžete, prosím vás, mluvit pomaleji? Mžete jít pry? Moje práce je zajímavjší než ta tvoje. Je to ješt horší. Praha je vtší než Brno. Mj bratr je malý. Jsi moc sympatický. Chce zstat sám. Carlo je mí sympatický než ty. Je to jednoduché. Je moc pomalý. Stránka 14 z 74

15 Je to to nejlepší rozhodnutí. Je to mj nejlepší pítel. Chtjí rychlejší auto. Naše asopisy jsou zajímavjší. Dnes se vrátím pozdji. Dnes nemám as. Je to píliš tžké. Giovanna je víc sympatická než pkná. Je to to nejhorší rozhodnutí. Nikdy nic nechtjí. Oni jsou starší než my. Už nic nechci. Chceme odjet do Itálie. Máš nco pknjšího? Benátky jsou pekrásné. Není snadné studovat jazyky. Toto rozhodnutí je moc dobré. Jsou to mí pedrazí pátelé. Musíme nco udlat. Nemžu jíst. Mj pokoj je menší než tvj. Není to pro nj snadné. Mám starší sestru a mladšího bratra. Co znamená toto slovo? Nemžeme nic íct. Je tepleji než vera. Které víno je lepší? Dnes nemžou pijít do práce. Mario je nejlepší ze všech student. Jsem mladší než ty. Je to moje nejlepší kamarádka. Musím se uit. Náš dm je vtší než ten váš. Mžu si dlat co chci. Není to pro n snadné. Luka je mén sympatický než Daniel. Florencie je menší msto než ím. Co chtjí dlat? te pomalu. Co chceš? Ten spisovatel musí být velice slavný. Nechtjí žít v Praze. Nemohou pijít do restaurace. Chce menšího psa. Pro musíte poád mluvit? Mžete se vrátit tento týden. Jsou moc sympatití. Platí víc než padesát eur. Stránka 15 z 74

16 Osobní zájmena / Zájmenná ástice ne / Sloveso odcházet / Postavení dvou zájmen ped slovesem / Slovesa dát, zdát se Vy si vykáte? Mžeš mi pomoct? Nechtjí mi dát povolení. Musíme se zeptat na jejich názor. Vezmeme si kilo jablek. Vezmeme si jich kilo. Pro odcházíte, je ješt brzy. Platí housku. Platí ji. Prodáváme jí motorky. Prodáváme jí je. Vidíš ji? Prodávají jablka. Prodávají je. Rajata jsou dnes pekrásná, vezmu si jich kilo a pl. Podle mého názoru to není správné. Terasa vede na námstí. Dáš mi píklad? Musíme odejít. Bude vám vadit, když otevu okna? Dáte mi dv housky? Dáte mi je? Tykají si. Italská hudba je velmi pkná, poslouchám ji poád. Vidíš ho? / Vidíš to? Jak jsou krásné tyto jahody, vezmu si jich 3 kila. Prodáváme jí motorku. Prodáváme jí ji. Dám ti píklad. Dám ti ho. Okna vedou na ulici. Zdá se mi to jako dobrý píklad. íkám to poád. Dáme vám informace. Dáme vám je. Zdá se mi to tak správné. Platíme mu / jim tyi housky. Mluvíme o tom. Odcházím. Zdá se to vera. Už odcházíš? Musí ihned odejít. Nikdy nám nedají ty informace. Pomžete nám? Zdá se vám to správné? Kolik let bys jí dal? Otevírají nám dvee. Otevírají nám je. Odcházejí brzy. íkají vám to pozd. Kolik let byste mi dali? Nemyslíš? Prodávají motorku. Prodávají ji. Tykáme si. Vždy mi dá dobrou radu. Stránka 16 z 74

17 Co tomu íkáš? Musíte mi dát njaké informace. Dáme jim / mu nco k pití. Mžeš mi dát jednu informaci? Italské filmy jsou pekrásné, poád se na n dívám. Dáme vám lék. Dáme vám ho. Platíme mu / jim to. Musíš mi to íct brzy. Máme šest motorek. Kolik jich máte? Vykáme si. Musíte odejít. Pro odchází? Co tomu íkáte? V novinách je mnoho informací, tu je asto. Pomžu vám. Dáme jim lék. Dáme jim ho. Musíš mi dát njakou radu. Máme ti housky. Máme jich ti. Hledáme njaké informace. Hledáme je. Zdá se ti to tak správné? Terasa vede na dvr. Stále mluví o té vci. Stále o ní mluví. Prodám ti svou motorku. Prodám ti ji. Odcházíme, je nám zima. Hledám jednu informaci. Hledám ji. Kolik kilo jablek chcete? Chceme jich dv kila. Nemžu to udlat, nezdá se mi to správné. Zvratná slovesa / Slovesa chodit, mít se / Vazba chystat se nco udlat Jak se jmenují ty asopisy? Jmenujeme se Michela a Maria. On vždy vstává díve než já / pede mnou. Musí se cítit špatn. V Itálii se jí pozd. Daí se vám v Milán dobe? Pro si nevyjdete astji? Nechce se omluvit. Bavíš se dobe? Giulia už není s Paolem, te chodí s Markem. Necítí se dobe. Je unavená. Pipravujeme se na prázdniny. Cítíme se ješt h než vera. Zastavíme se v pizzerii. Kdy vyjdeš z nemocnice? Zajímáte se o módu? Vycházím z domu velmi brzo. Zítra se nechci probudit pozd. S kým te chodíš? Stránka 17 z 74

18 Kdy vychází ta nová kniha od Ammanitiho? Musíte se pipravit. Pro vstáváte od stolu? Jak se jmenuješ? Jsi schopen rozumt všemu? O nic se nezajímá. Nikdy se neomlouvá. Chcete se umýt? Mluví se o nm. Myje se jen teplou vodou. Vstávám brzy. Zajímají se, jestli jsem unavený. Jak se to píše? Te se nemáme moc dobe. O co se zajímáš? Rychle se pevleeme. Nacházíme se na námstí Vittorio Emanuele. Zítra musím díve vstát. Mžeš mi íct jak se jmenuješ? Jak se dnes cítíš? Cítíte se už lépe? Necítím se dobe. Ty noviny vychází každý den. Jdu se pevléct. Jsme na odjezdu. Pro se probouzejí tak pozd? Umýváme se asto. Nechtjí se mýt studenou vodou. Marco se vbec nebaví. Ty se nepevleeš? Musíme se omluvit. Kdy vstáváš? Marco se u nás zdrží týden. Tyto šaty ti sluší. Pipravuji si kávu. Tady vzí problémy. Jak mi sluší tyto šaty? Mám se dobe, dkuji. A ty jak se máš? Obleeme se ped veeí. Hned se obleu. íká se hodn vcí. To dít se nechce pevléct. Omlouvám se. Tady je / vzí problém. Zdržíš se ješt v Milán? Nedaí se mi / necítím se s nimi dobe. Cítí se špatn, jsou píliš unavení. Neumí se oblékat. Dnes se jde spát pozd. Stránka 18 z 74

19 Jak se jmenujete? Když vycházíme z pizzerie už je pozd. Vstáváme díve než vy. Myji se studenou vodou. Zajímám se o mnoho vcí. Myješ se každý den? Jejich dti si nemyjí ruce. Pro se neomluvíš? Jmenuji se Andrea. Pro vstávají tak brzy? Nechce se zdržet. Nedaí se jim oblékat podle módy. Jak se bavíte? Práce se mu daí dobe. Jak se ti daí v Itálii? Dneska se prodává vše. Nemusím se omlouvat nic špatného nedlám. Umýváte si ruce? Dnes se nebavím. Ahoj, jak se máš? Pipravuje si šaty pro dnešní veer. Málo chodí ven. Jak se jmenuje ta nemocnice? Pevleu se. Omluvíte se díve než my? Pipravíš mi nco k jídlu? Nedaí se nám udlat zkoušky. Jak se to íká v italštin? Nemusíte se cítit špatn. Pipravuješ se na zkoušku? Nikomu se neomlouvají. Daí se vám vrátit se dom brzy? Pro se neobléknete lépe? Pro se neprobouzíš díve? Nedaí se mi to udlat. Jak se te toto slovo? Jste ješt na prázdninách? Zajímáme se o módu. Pipravují se na zkoušku. Kdy se probouzíte? Zdržím se jen nkolik dní. Nezdrží se déle než ti dny. Neomluvíme se. Kde se te nachází? Zastavíte se u ddeka v nemocnici? Když si vyjdeme s páteli, vždy zajdeme do pizzerie. Ani my se nebavíme. Obléká se podle módy. Oblékají se moc špatn. Stránka 19 z 74

20 Zájmenná ástice ci / Rozkazovací zpsob / Slovesa vybrat si, držet Udlejme to te. Nemluví se svou matkou. Nemluví s ní. Stefano, pošlete mi, prosím, ihned fax! Zapnme televizi! Zm práci. Pamatuj si, že Gaetano nejí maso. Umyjte nádobí! Odje brzy! Zastav se! Omluvme se! Pošli ten fax dnes. Vyber si nco bez masa. Jez maso! Necho ven v té zim! Zdržme se ješt jeden den. Nepevlékej se! Dobe se bav. Velmi mi na tom záleží. Nechte si hned zaplatit. (vyk.) Bu milý, laskavý. Nebute tak žárlivá. Nepiš nám! Jdi k lékai. Vem si léky. Vem si je. Podívej se na tento program. Bavte se dnes veer dobe. ekni to hned. Karlo, udlejte to pro m. Jdi tam. Odejdi / vyjdi odsud! Vyberte si konen! Držte se vpravo. Poj s námi. Je autem, je to lepší. Udlej to zítra. Vsta brzy. Zavi obchod díve a pojme do kina. Studuj jazyky. Vypadni / odejdi! Pojme! Drž se vlevo. Nebu tak žárlivý. Stefano, zstate klidný. Pane, mjte trplivost! Udlejte nám laskavost a odejdte. Poj sem! Stránka 20 z 74

21 Zsta klidný! Zapla úet. Obléknte se lépe! Nepomáhej mu / jim. Mluv pomalu. Dopij tu kávu! Pevle se. Poslouchej m, když mluvím! Udlej to pozdji. Dejte mi kilo rajat.dejte mi jich kilo. (vyk.) Carlo, zastavte se v ím. Zapla mi. Nejez maso. Zsta ješt s námi! Nezavírej dvee, zavi okno. Pojme tam! Pomoz mi! Poslouchej. Dej jim / mu to. Mj trplivost! Umyj auto! Nedívej se poád na televizi. Karlovi záleží na tom co íká Giovanna. Pane, vyberte si to, co chcete. Nepomáhá jí. Neposílej dnes ten fax. Peti si noviny. Zsta klidná. Rozsvi svtlo. Necho tam. Mjte na mysli, že se musíme brzy vrátit. Rozsvi te svtla. Napiš jim / mu to. Dej mi ten fax. Vyberu si nco k jídlu. Probu se. Pane, dlejte si co chcete. Napiš mi z Itálie. ekni jim pravdu. ekni jim ji. Omluv se. Nic se neu. Oblékej se podle módy. Nežádej m o to. Odpovz jí. Moc nám na tom nezáleží. Umyj si ruce. Umyj si je. ekni mi. Nemluv rychle. Dojez. Stránka 21 z 74

22 Neodjíždj dnes, odje zítra. Co si vybereme? eknte to lékai. Pane, pijte k nám. Oni si nikdy neumí vybrat. Budoucí as / Zájmeno tutto / Sloveso líbit se Udlám pro tebe všechno. Vyberte, které místo se vám líbí. Budeme navštvovat kurz francouzštiny. Te je vše jasné. Zavu okna. Potebuji 40 eur. Vyberete si lepší školu. Pevleu se a mžeme jít do kina. Nebude to triko píliš tmavé? Všechno v poádku. Nevím, jestli se líbíme jeho rodim. Dnes nic nekoupím. Pomžeme vám. Nikdy nic neztrácím. Celý den budu poslouchat rádio. Nepijdeme všichni. Kdy zanete? Nebude to jasné. Líbíš se mi stále víc. Není to k niemu. Bude ješt brzy. Zeptám se profesora. Takto prohrají zápas. Dáme vám dobrou okoládu. Mám rád okoládu. Všichni se mi líbíte. Oble / vem si to ervené triko. Kde budeš bydlet? Kupme to! Nebudou chtít zmeškat vlak. Zmeškáme vlak. Budou mít píliš práce. Tyto poítae budou drahé. Neumyjí se studenou vodou. Víme, že pijdou zítra. Nelíbí se nám tato místa. Celý týden budu pracovat. Na horách se budeš cítit lépe. Vyberu si okoládu. Nebude umt odpovdt. On vybere kam bude chtít jít na obd. Stránka 22 z 74

23 Stefano stále prohrává. Nebudou tomu moci vit. K emu to slouží? Dnes skoní brzy. Dáme / Dejme vše do poádku. Víte v Boha? Luca kupuje nový poíta. Mami, koupíš mi nový poíta? Vyber si to co chceš. Pipravím se lépe. Nepijdou všechny. Nebudeme mít as. Tém všichni Italové ví v Boha. Neuvidíme celý zápas. Obleu si bundu a odcházím. Ne, nevím tomu. Zstanou celý msíc u moe. Budu se chtít vrátit brzy dom. Dejte vše do poádku. Pošleme ten fax potom. Kdo prohraje zápas? Co tomu eknou tví rodie? Za 10 minut podáváme obd. Budeš mi chtít pomoct? Budou zlí. Co jí koupíte? Budu muset všechno prodat. Bude mluvit se všemi kamarády. Nemám rád tmavé barvy. Nikdy si nic nevybere. Zastavíte se v Palermu? Otevou všechny dvee. Vždy upednostním svtlé barvy. Bude mít celý den volný. Za dva dny odjedeme do Bari. Budu k vám chodit každý den. Víš tomu? Už nic neeknu. My vybereme místo, kam se jde / pjde. Celý den se nevrátím. Kdo nám oteve? Budeme žít v Itálii. Nebude to pravda. Bude zima. Líbím se ti ješt? Nekoupí nám žádnou okoládu. Budou vdt skoro všechno. Budou spát celou noc. Zítra o tom budeme všichni vdt. Stránka 23 z 74

24 Budu to vdt píští týden. Dnes veer se nebude bavit. Petou všechny Moraviovy knihy. Ješt o tom nebudu nic vdt. Ješt to nebudou vdt. Budeme žárlit. Nemžeme ztrácet as. Nevstanu díve. Kdy se podává obd? Podmiovací zpsob jednoduchý / Výrazy blízko - daleko, ten stejný / Slovesa sedt, nastoupit Stavím se k tob pozdji. Vrátili by se do hotelu. Chtl bys to udlat? I když nechceš, já tam stejn pjdu. Mohla bys mi poslat fax? Jdou do tvrtého patra. Rád bych nco sndl. Sedí na zemi. Pro se neposadíš? Projíždíme ím. ekáte dlouho? Co by tomu ekla tvoje matka? Šli by s námi do baru, ale musí pracovat. Hraje si s dtmi. I když mi íkáte, abych to nedlal, stejn to udlám. Podej mi zapalova. Všechny bary jsou blízko centra. Zavel bych okna, ale je mi ješt horko. Napsal bych mu / jim, ale nemám as. Cesta ješt stoupá. Bylo by to ješt horší. Nikdy by to neudlali. Jezdí poád na stejné místo. eká na kamaráda. Rozhodni ty, kdo by to ml udlat. Sedím na zemi. Trávím celý víkend u televize. Tady nikdy nikdo neprojde. Tráví léto u moe. Hrál by s vámi karty, ale neumí hrát karty. Chtli bychom zaplatit úet. Podáš mi zapalova? Neumím se rozhodnout. Omluvili bychom se hned. Prý má hodn práce. Musel bych vstát díve. Koupil bych láhev vína na dnešní veer. Stránka 24 z 74

25 Vyšli bychom si, ale nemáme peníze. Podej mi fax. Jsou stejn staí. Co bys ekl tomu, strávit msíc na Sicílii? as rychle utíká. Nastupujeme / Nastupme do auta. Je to daleko odsud? Hrajete si s dtmi? Pišel bych ihned. To by ješt mohlo projít. Nevím (nevdl bych). Podávala bych obd. Tady je židle, sedneš si? Je to jedno. Hraji tenis. Mohla bys mi íct, pro jsi tak nervózní? Nevil bych tomu. Toto by nám nevyhovovalo. Pokáme vás ped barem. Pešla by nás chu. Stavíme se u vás pozdji. Je to píliš daleko. Prý je vážn nemocný. Sedí celý den ped televizí. Už bych vás neekala. Pane, posate se. Tady je židle, posa se. Už na tebe neekám. Dal bych si (jedl bych) pizzu. Jeho škola je blízko našeho domu. Udlal bych to, ale nemám as. Neumli by ti odpovdt. Neekají na nás. Kam se posadíme, není tady žádné místo. Nastup. Pechází m chu. Je to ješt daleko? Chtl by jít nahoru. etli by italské knihy, ale nerozumí italsky. Jsme stejn staré. Pokej m ped kinem. Vycházím do tetího patra. Jel by do Francie, ale nemá peníze. Máme stejné problémy. ekla bych ti to, ale nemžu. Nastupte do auta. Trávíte píliš asu v baru. Bylo by lepší zstat doma. Už by mli být doma. Stránka 25 z 74

26 Hrajeme karty s páteli. Pane, chcete jít nahoru? Rozhodnme se konen. Pokal bych ješt 10 minut. Vyjdi do druhého patra. Rozhodnu zítra. Mohli by nám pomoct. Ztratili bychom píliš. Mohl bys mi íct, co ti je? Pro s námi nehraješ na schovávanou? Pokejte ješt! Je poád s tou stejnou dívkou? Dejte nám vdt, až rozhodnete. Kde m ekáš? Mohl bys tam žít celý život? Chtl bych být jako ty. Je to stále stejná vc. Co bych ml / co mám íct. Udlala bych to samé. Hrají si na schovávanou. Mlo by to být blízko. Radji bychom zstali na horách. Ml bych co íct. Líbilo by se ti studovat v zahranií? Krácení vedlejších vt / Gerundium jednoduché / Sloveso stare + gerundium / Slovesa pít, vypnout Tento džus není dobrý, nepij ho. Protože je nepoádný, nenachází slovník. Když poslouchám ten vtip chce se mi smát. Zítra opouštím Sardinii. Jelikož je pozd, bude lepší jít dom. Protože je unavený, nevyrazí s námi ven. ekneme jim, aby neodjíždli. Piju jen minerální vodu. Volám ti, abych ti to ekl. Nemohu jim odpovdt, aby nejezdili. Nic nám neslibuje. Kdyby chtli, mohli by nám pomoct. Protože je pozd, nemžeme už ekat. Když se na ni dívám, vidím, že je nemocná. Nechte m být. Zrovna tu jeden text. Budou hodn pracovat, aby mli více penz. Práv uklízíme. Vstaneme díve, abychom nepišli pozd do kostela. Nejdu tam, abych mu nedlal problémy. Cestou z práce nakoupím. Napíšeme vám, abychom vám udlali radost. Stránka 26 z 74

27 Nepjdou tam, aby neztráceli as. Pije jak houba.(hodn) Stavím se k tob zítra, abych ti ukázal ten text. Te nemohu, zrovna jím. Nemohu vám napsat, abyste pijeli. Nikdy nezhasnou svtlo. Pracuje a poslouchá u toho rádio. Zhasnu lampiku a jdu spát. Napijme se na zdraví. Pijte mén kávy. Jíme a díváme se na televizi. Co (práv) dláš? Slibuješ, že se hned vrátíš? Žádám vás, abyste m pokali ped kostelem. Hledám vás, abych vám ekl jednu dležitou vc. Kdybych ji vidl, vdl bych kdo to je. Když nic neslíbím, nebudu to muset dlat. Práv se uí italskou gramatiku. Pi pohledu z terasy vidíš zahradu. Slibují nám to poád. tením ve slovníku se seznámíš s mnoha novými slovy. tu jeden zajímavý text a poslouchám u toho hudbu. Kolik zastávek mám jet, abych se dostal? Vypneme poítae a jde se dom. Když vstanu pozd, pijdu pozd k lékai. Protože nebydlíš daleko, mžeš nás pijít navštívit. íká ti, abys vypnul ten mobil. Protože s nikým nemluvíte, nic nevíte. Píšu vám, abych vám udlal radost. Protože žije hodn let v zahranií, nemluví už dobe esky. Co mám dlat, abych se cítila lépe? Když budeš studovat jazyky, budeš pipravený na práci v zahranií. Práv umývá auto. Když mu napíšeš, udláš mu radost. Nechám t pracovat. Ale, co to íkáš? Protože nespím, jsem unavená. eknu jí, aby m ráno vzbudila. Nemluv, když jíš. Protože je nemocná, nemže jít s námi. Zhasni lampiku, když pjdeš spát. Když se omluví, nebudou mít problémy. Dej si nco k pití. Když se myje, zpívá si u toho. íkají nám, abychom se neomlouvali. íkám to, abych ti pomohl. Slibuji ti to. Kdyby chtl, mohl by to udlat. Když nebudeš vycházet z domu, s nikým se neseznámíš. Stránka 27 z 74

28 Slibuji vám to, abych vám pomohl. Když skoním v práci díve budeme moci jít na diskotéku. Bavíš se u televize? Nechme to být. Protože mluví asto s Angliany, rozumí dobe anglicky. Zhasíná všechna svtla. Protože jsem nepoádná, nikdy nic nenajdu. íkám ti, abys sndl všechno. Nenechají nás být. Co piješ? Protože to nevím, nemohu vám pomoct. Žádají nás, abychom to nikomu neíkali. Dnes ráno pijí jen džusy. Protože poád tou, všechno ví. Kdyby to ekl, ztratí mnoho pátel. Když odjedeme díve, mžeme se zastavit v Boloni. Vy vypnete televizi? Protože nemá co dlat, nenechá nás na pokoji. Nech to být. Protože nevím v Boha, nechodím do kostela. Víš, že Carlo opouští manželku a dti? ekneme jim, aby nám to dali vdt mailem. Co (te) dláte? Vrátím se dom, abych se pevlékla. Protože ví v Boha chodí každý týden do kostela. íká vtip a smje se u toho. Opouštíš m? íká jí, aby otevela okno. Slibujeme, že vám pomžeme. Minulý as složený u sloves s pomocným avere / Sloveso hýbat Oblékl / Oblékla jsem si bundiku. Celý den jsem nejedl / nejedla. Nezažil / Nezažila nic zajímavého. Zaali jsme pedevírem. Koupili si novou praku. Pracoval / Pracovala 10 let v Itálii. Vera umyl / umyla ledniku. Co sis dal / dala v baru? Slíbili nám, že pijdou. Pomohl / Pomohla mi. Vypnul jsem praku. Hráli fotbal. Ješt jsme si nevybrali. Vzal / Vzala jsem si nco z ledniky. Neposlouchal / Neposlouchala rádio. Dozvdl / Dozvdla jsem se o tom pedevírem. Pomohli svým píbuzným. Stránka 28 z 74

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Minulý

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Dm, byt

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Základní

Více

BEZEN 2008 X. roník íslo 5

BEZEN 2008 X. roník íslo 5 BEZEN 2008 X. roník íslo 5 Milí spoluškoláci, jak sami dobe víte, po Vánocích následují Velikonoce a s nimi picházejí zajíci, vajíka, pentliky, a taky holkami neoblíbená pomlázka! Takže bychom vám chtli

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

Čeština pro cizince a azylanty

Čeština pro cizince a azylanty Čeština pro cizince a azylanty OBSAH Seznam vybraných lingvistických termínů 4 Doporučené slovníky a příručky 5 I. Tvarosloví Ohebné slovní druhy 1. Podstatná jména a přídavná jména A) Jednotné číslo

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

^s SPISY VIKTORA DÝKA X. PÍ SEX O VRB (1903-1908) 1 938 FR. BOROVÝ - PRAHA / PISEN O VRB Prosy VIKTOR DYK 1938 FR. BOROVÝ - PRAHA ^Vžl^ J!TV 0^ - V'J

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ FANTOM Print 2010 Copyright 2004 Piper Verlag GmbH, München Translation Zdenk Sladovník Cover Jan Patrik Krásný ISBN 978-80-7398-106-8 3 4 5 Cinkání píbor v jídeln

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

Lyžaský kurz v Orlických horách

Lyžaský kurz v Orlických horách asopis žák ZŠ Demlova Duben 2004 Lyžaský kurz v Orlických horách V sobotu 13. 3. žáci sedmých roník odjeli na týdenní kurz. Po tíhodinové, ale zábavné cest jsme se ubytovali v horské chat Alba, kterou

Více

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili:

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 2 Vyšlo 26.6.2005 MATRI KY VYPRA VUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a vrnosti si vymnili: Z

Více

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte,

Více

SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT

SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT agent John Francis Ková SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Tomáš Bartoš, Karolina Francová, Jan Hlávka, Ondej Neff, Jií W. Procházka, Vlado Ríša, Františka

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 2

Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 2 2 Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 2 Prosíme uitele, aby píruku pro rodie nakopírovali Milí rodie! Všichni jsme si vdomi toho, jak dležitou úlohu hrajeme v život našich dtí otevíráme ped nimi svt a jsme

Více

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1 Mluvnice 1 MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY CENTRUM PRO VIRTUÁLNÍ A MODERNÍ METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ Mluvnice 2 SKLADBA (SYNTAX).... Syntax: klasická

Více

ZPRAVODAJ. Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008. Oficiální softballové sportovišt na OH 2008 1

ZPRAVODAJ. Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008. Oficiální softballové sportovišt na OH 2008 1 ZPRAVODAJ Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008 Oficiální piktogram softballu na OH 2008 Podkladová fotografie pro piktogram softballu Oficiální softballové sportovišt na OH 2008

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH Pízvuk Výslovnost Pehled pravopisných pravidel Samohlásky Souhlásky Podstatná jména Rod podstatných jmen íslo podstatných jmen Životná a neživotná podstatná jména Pády a pádové

Více

LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ

LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 1 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 MINIDIALOGY 1 Minidialog 1 A: Sss. Sss. B: Co je? A: Kde čteme? B: Cože? A: Ztratil jsem se. Ukaž mi, kde čteme. B: Tady a dávej pozor. MINIDIALOGY 2 5 Minidialog 2 A: Mně to

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více