Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica"

Transkript

1 Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Rod podstatných jmen / len pídavného jména / Pádové vztahy / Zájmena / Slovesa být, mít, jít / Otázka a zápor / Tykání a vykání. Dnes veer jedou do Itálie. Ne, nemám hlad. Odkud jste? (vykání 1. osob) Ne, my nejedeme do Itálie. Kdo je to? Kdo jste? (pi vykání 1 osob) Je to italský student. Je student. To je paní Rossi. Jdu do školy. Jsem student. Lucie nejede do Itálie. Je dobrý, hodný. Máš žíze? Paní Rossi nemá hlad. Lucie je Italka? Kde jsme? Mariina teta je zlá. Máte dnes as? Ten pes je zlý. Je ti teplo? Kde jste? Nejedu na hory. Nemám žíze. Kde je tatínek? Je to hodný lovk. Ano, jsem eška. Kde je Paola? Kde jsou? Kde jsi? Kdy pojedou do Itálie? Jsem doma. Je to njaká kniha. To je italské auto. Jsem ech. Kdy pojedete do Itálie? Co je s tebou? Kam jdeme? Stránka 1 z 74

2 Je nám teplo. Lukášv strýc je zlý. Máš dm na horách? Jedeme do Benátek. Luigiho teta je Italka. Máte psa? Máš as dnes veer? Jsem Markova teta. Je z íma. Ráno jdou do školy. Máte auto? Pan Fini je Ital. Jsi elegantní. Jsou dnes veer doma? Kde je maminka? Kdy pjdeš dom? Je to zlý pes. Ne, není zlá. Jsem ve škole. To auto je zelené. Je mi zima. Kam jde maminka? Je vám zima? Je mu zima. Jsi Ital? Dnes nemáme as. Mají zlého psa. Odkud jsou Paolo a Luca? Jsi student? Máte hlad? Jedete autem? Nejsem zlý. Dnes nemáme hlad. Jsem Pavlv strýc. Jedou autem. Ne, ty nejsi Ital. Mají dm v ím? Odkud jsi? Dnes nejsem ve škole. Co to je? Ano, je to zelené. Dnes nemám as. Mám žíze. Nemá as. Jste ve škole? Pan Biagi je elegantní. Kam jdou? Není to dobrý lovk. Jste Anglian? Stránka 2 z 74

3 Jedou na hory. Pavlv tatínek je Ital. Jsem Anglian. Kam jedeš? Množné íslo / Pídavná jména buono, bello / Zájméno quello / Píslovce místa / Vazba c'è a ci sono / Slovesa I. tídy / Tázací zájmena / Zvolací vty Je to pkný chlapec. Ten chlapec je pkný. Kam jdou ti chlapci? Zaneme ihned. Kolik je tu byt? Kdo zaplatí úet? Kde bydlíš? Je to dobrý nápad. Není tu nic zajímavého. Zaínám mluvit italsky. Kdy se zaínáte uit esky? Kolik mají fotek? O kom mluvíte? Kde pracujete? V Itálii jsou pkná msta. Italské dívky jsou pkné. Kolik je tu lidí? Pracuji v jednom horském hotelu. Je to pkná fotka. Giovanna pracuje dobe. Kolika cizími jazyky mluví? To je ale dobré! Jsou tu dobré hotely. Neplatíme nic. Co hledáme? Je to chytrá dívka. Jak je to krásné! Ty stromy jsou vysoké. Máte pkný byt. Mám italské kamarády. Je to pkný byt. Jsou tady dobré knihy. Je to pkná dívka. Ten nápad není dobrý. Kdy jedou do Itálie? Koho hledáš? Co jíš? Kde pracují? Co hledáš? Ta dívka je Italka. Pane, kde pracujete? Kolik platíme? Stránka 3 z 74

4 Kolik to stojí? Jsou to pkná msta. Nejsou to dobré série. Jsou to pkné byty. Veer nic nejím. Jsou chytí. Nenacházím (nemžu) najít klí. Oni te bydlí na ulici Garibaldi. Pracujeme v jedné italské firm. Jsou to Italové. Kdo zaíná pracovat v Itálii? Nezaplatím úet. Tatínek pracuje doma. Je to zahraniní firma. Jsou to hodní lidé. O kom mluví? Je tady nový dm. Hledají ty pány. Ty fotky nejsou pkné. Ten byt je pkný. Nejsou to pkné byty. Nic nehledáme. Jsme kamarádky. Jsou studenti. Kolik mají aut? Vrátím se hned. Jdu tam. Která fotka je Markova? Je tady nco k jídlu? Ten strom je velký (vysoký). Ti psi jsou pkní. Bydlíme v ím. Kdo studuje v Itálii? Mám jednoho italského kamaráda. Italky jsou elegantní. To je ale dobrý nápad! Není to dobrá série. Stromy jsou zelené. Kdy se vrací maminka z Prahy? Kdo mluví? Co je? Koho hledají? Ty kanceláe jsou nové. Kdy se vrátíš dom? Kdy zaíná kurs italštiny? Ti pánové jsou Italové. Kdo hledá najde. Je to dobrá série. Kdy pjdou dom? Stránka 4 z 74

5 Není nic nového. Ty jsi ale šikovný! Jsou to pkné kanceláe. To auto je zelené. Tady nic není. Ty jsi ale chytrý, chytrá! Kolika jazyky mluvíš? Kdy zaíná škola? Kolik byt je v tch domech? Kam jdou ty dívky? Ten nápad je zajímavý. Jsme pátelé. Z kterého jsi msta? Mluvíme dobe italsky. Co je nového? Je to pkná kniha. Které auto je Paolovo? íslovky 1843 dvanáct miliard korun první vlak dvanáct vlak pt milión eur šedesátá osmá strana Pijíždíme pozd. šestnáct talí Oni pijíždí do íma. jedno pivo Kdy pomohou Mariovi? rok šestnástistý tyicátý devátý Jakou hudbu poslouchají? pt moí 5743 patnáctý íšník Poslouchám rádio. devatenáct talí Zítra zstaneme doma. tyicet sedm francouzských kuchyní Pro neposloucháme francouzskou hudbu? sedmá servírka Kdy picházíš dom? dvacátýpátý den Dívají se na moe. devt korun dvacet piv Milujeme eské pivo. osmdesát ech Stránka 5 z 74

6 Jdete pozd. Miluji italskou hudbu. Lucie miluje Karla páté poschodí 3601 osm vlak Ne, nezstane tady. Zstaneš tady? Pro nepomžeš strýcovi? Díváme se na televizi. Pro tet nepomžete? padesátá druhá strana ticet kuchyní rok dvanáctistý ticátý první Pro neokoupete psa? tináct dn Pomáháme mamince umýt nádobí. rok osmnáctistý dvacátý pátý sto kuchyní deset let V kolik hodin pijede vlak? jeden Francouz padesát zahrad devadesát ešek Kdy pijíždí vlak z Benátek? Pro neumyješ nádobí? 1998 Nemyje nádobí. Pro neposloucháš italskou hudbu? šestnácté poschodí devátý vlak Umývám nádobí sedmdesát dn dvacetti zahrad dvacettyi poschodí patnáct let Pijedu zítra. ti Francouzi, Francouzsky osmé pivo druhé poschodí sedmnáct íšník Na co se díváte? Dívá se na moe. dvanácté pivo tyi Francouzsky, Francouzi Stránka 6 z 74

7 devadesátpt servírek Ano, zstanu tu. Kdo pomže Giannimu? aut osmnáctá zahrada Pomáhám Pavlovi. sedm miliard korun 2005 dvacetjedna íšník dvacetšest italských zahrad Jakou hudbu posloucháte? Milují Francii korun tyicet servírek šest dn šedesát poschodí Na co se díváš? milion euro Dívám se na televizi. osmnáct zahrad jedenáct stran sedm eur trnáct ešek Umýváme nádobí. dva dny tvrtý den jeden rok Luca neposlouchá francouzské rádio. ticetdva íšník asování sloves II. slovesné tídy / Pehled pedložek / Pedložky se lenem / Výrazy alcuni - qualche, già - non più Vracíme se ze Španlska. Vracím se k tob. Zítra jde do divadla. Nevidím dobe. Prodávám noviny. Kde si dáme kapuíno? Smjí se vám. Te se smješ. Poletí letadlem. Co si dáš k jídlu? Už s ním nežije. Zaveme okno, je mi zima. Píšu dopis babice. Pro koho te pracujete? Nic pro tebe nemáme. Komu píšete? Stránka 7 z 74

8 Odpovídám na Mariv dopis. Je tady njaký pohled pro tebe. Jak dlouho žiješ v Itálii? Nikdy nelétají letadlem. Odpovídají anglicky (v anglitin). Odpovídají ve španlštin. Už píšou španlsky. Pro se nikdy nesmje? Kde te žiješ? Odpovídáš španlsky? Jdeme do divadla. Nikdy nezave okno. Zavírám dvee. Nic neprodává. Pro se nezeptáš Marie? Te žije v Palermu. Pro se smje? Dáte si nco k jídlu? S kým mluvíš? Jsme u pátel u moe. Nemám pro tebe nic. Nikdy nechodí do divadla? Smjete se nám? Pro nenapíšeš babice dopis? Pro zavíráte okna? Žije v Palermu 5 msíc. Kdy zavírá restaurace? Píšu dopis pro tebe. Jdu do restaurace. Mezi tebou a jí. Nikdy nic nežádají. Nkteré restaurace zavírají pozd. Oni žijí v jednom eském mst. Vidíme njaké asopisy. Mezi námi a vámi. tou njaké noviny. Jak dlouho žiješ ve Španlsku? S kým te žiješ? Pro nepožádáme jeho? Vidíš dobe? Píšete jemu? Oni vidí njaké Španly. Oni už neodpovídají. Neodpovídáme francouzsky. Nic si nedají. Mezi mnou a jím. tu jeden španlský román. Jdou do restaurace. Neodpovídá. Stránka 8 z 74

9 Nete nic. Jsme v Paolov novém dom. tou si v práci. V televizi dnes nic není. Odkdy tu žiješ? Jsou tady pro nj njaké asopisy. Pro nic netou? Uvidíte dnes veer. Co prodáváš? Jak dlouho žijete v Palermu? teš nco? Pro zavíráš dvee? O nic nežádá. Co píšou v dnešních novinách? Komu píšeš? Dám si kávu. Už nejsme v práci. Žijeme tu dva msíce. Žije te u babiky. Nikdy nepíšeme dopisy. Mezi námi páteli. Zítra jdeme k Andreovi. Je v Mariin novém dom. Kde te žijete? Ke komu jdete? Nepíšou nic zajímavého. Na stole jsou ti asopisy. tete italské asopisy? Zavírají pozd. Pro už neodpovídáte? Už píšeme anglicky. teme njaké asopisy pro ženy. Žiju v Itálii. Babika už nevidí. Slovesa III. slovesné tídy / Výrazy množství / Slovesa íct, dlat / Dlat + infinitiv Luigi hodn sportuje. Pro odjíždíte? Kolik je tady lahví vína? Je pkné poasí. Nerozumí, když mluvím esky. Radji zstaneme doma. Nikdo nenakupuje. íká, že jde spát. Spíš dobe? Mario navštvuje kurz anglitiny. Slyšíš nco? Nikoho neslyšíme. Stránka 9 z 74

10 Slyším njaký hluk. emu dáváš pednost? Neotevíráme nikdy nikomu. Nakupujeme. Otevírám obchod. Navštvuji kurz španlštiny. Jdu spát. Odjíždjí z Florencie. Pro neíkáte pravdu? Skoním brzy. Nikdo neotevírá. Co íkáš? Máte radji kávu než kapuíno? Ani oni neíkají pravdu. Radji pošleme ten balík dnes. Navštvuješ njaké jazykové kurzy? Kolik je tady obchod? Kdy odjíždíš? Letadlo odlétá z íma. Pro už nespíte? Nikdo nerozumí. Radji dokoní tu práci. Co sledujete? Nakupuji. Je tu píliš mnoho program. Sportujeme. Dneska nakupují. íkáme všechno. Nesledují žádný program. Není tady ani jeden pkný obchod. Pro neoteveš okno? Vracíme všechno. Oni koní pozd. Spím málo. Jaké je poasí? Nikomu nerozumím. Je teplo. Nikdo nic neíká. Cítíte, slyšíte nco? Co dláš pkného? Kdy koníš v práci? íkám pravdu. Nikdy neskoní. Jaké je te poasí v Itálii? Odjíždím do eské Republiky. Ani já neodjíždím. Posílají balík do Itálie. Nikomu nic nevrací. Není tady ani jedna láhev. Stránka 10 z 74

11 Ddeek slyší velmi špatn. Je to píliš pkné. Rozumíte Ann? Kdy otevírají obchody v Milán? Radji mluvím esky. Co dláš veer? Dávají pednost anglitin. Dává pednost vínu ped pivem. Snídají v hotelu. Posílám dopis Laue. Dnes veer je teplo. Ani oni nespí. Dopijete (dokoníte) tu láhev? Kde se nasnídáme? Spíme špatn. Není tu žádný zajímavý program. Na horách je zima. Rozumíš, když mluvím? íkají, že nemluví italsky. Kdy pošle ddekovi pohled? Nikdo nespí. U nás je škaredé poasí. Nic nechápu. Ani on neodjíždí. Oteveme láhev vína? Sledujeme jeden program v televizi. Ani my nekoníme. Je zima. Rozumíme moc špatn. Radji odjedeme hned. Rozumí Mario njakému cizímu jazyku? Co dláte v ím? Je škaredé poasí. Není tu ani jeden zajímavý program. Dláš dobe. Nikdo neodjíždí. Posíláš ten balík dnes? Oni slyší velmi špatn. Zájmena pivlastovací, ukazovací a vztažná / Slovesa vdt, pijít Nejsou to naše mobily. Pozítí jím u své sestry. íká to, co ví. Nevím, kdy pijedu. Vím, že ti chlapci jsou v Itálii. Toto jsou naše pokoje. Toto moe není pkné. Jste mj poklad. Stránka 11 z 74

12 Ano, je to mj mobil. Umíme hrát na kytaru. Tito pánové pracují s námi. Víme, že pijedou píští týden. Jejich rodie nežijí v eské Republice. Tato dívka není moje sestra. Toto je mj pokoj. Kdo pjde s námi? Nemyslíme na to, co pijde. Jejich bratr je u moe. Moji vinou nepijde nikdo na veei. Co dlá tvj bratr? Podle mého názoru toto kino není pkné. Pijíždím z Milána. To co íká je pravda. Giovanni a Luca umí hrát na kytaru. Dnes veer jíme u našich italských pátel. Oni už nebydlí se svými rodii. Je pravda, že íká tyto vci? Jejich jídlo je bez chuti. Odkud pijíždíš, pocházíš? Moje maminka se vrací pozítí. Moje matka pijede píští týden. Jeho / její otec je starý. Píše to, co si myslí. Toto je jeho / její nový pokoj. Jejich sestra pochází z Prahy. Kdy k nám pijdete? tyi jejich kamarádi pracují v eské republice. Pijedeme píští týden. Dovídáme se mnoho vcí. Nemohu si vzpomenout. Ten chlapec, o kterém mluvíš, je mj bratr. Víte kdo to je? Nemá to žádnou chu. Vaše kytary jsou staré. Víme hodn vcí. Jeho / její otec nežije v eské Republice Jsi náš poklad. Moji pátelé pochází z Bari. Nevím co dlat. Jeho / její drahá matka. Toto je mj otec. Nevíme kdo to je. Moji vinou nepijdou tví pátelé k nám dom. Tvá matka pijde brzy. Náš otec pijede pozítí veerním vlakem. Je pravda, že prodávají mobily. Tyto mobily jsou vaše? Stránka 12 z 74

13 Tyto restaurace jsou moc drahé. Naše kino je staré. Nevíme, že Paolo umí hrát na klavír. íkám jen to, co je pravda. Víte co jíte? Pjde s námi. Jejich drahý otec. Píšeme našim rodim. lovk nikdy neví. Pane, to je váš mobil? Pichází asto. Víš, kdo pijde na veei? Kolik stojí týden u moe? Moji brati pijíždí píští týden z Benátek. Pjdeš s námi do kina? Tyto mobily jsou píliš drahé. Víte co íká? Naše kino je staré. Jeden jeho / její kamarád pochází z Neapole. Kdo pijde na veei? Toto jídlo je bez chuti. Dlám to, co umím. Hodn vašich pokoj je starých. Podle mého názoru je už pozd. Píše o vlastních problémech. Jeden jejich pokoj je pkný. Naše restaurace není stará. Tito pánové neumí hrát na klavír. Podle mého názoru je to drahé. Co dlají tvé sestry? Píše svým bratrm. Nic nevím. Zdá se mi, že je ješt brzy. Pt našich kamarád. Nemluví s vlastním otcem. Není to jeho mobil. Podle mého názoru to není pravda. Kolik to stojí? Toto jídlo není dobré. Píšeme naší seste. Umíš hrát na klavír? Píslovce a pídavná jména / Superlativ absolutní / Slovesa chtít, moct, muset Jejich starší sestra je hodn vysoká. Kdy chcete jet na prázdniny? Musíte íct kam chcete jít. Je snadnjší mluvit než psát italsky. Máš rád Mária? Stránka 13 z 74

14 Nerozumím, mluvíte moc rychle. Mžeme jít kam chceme. Pro se musíš poád dívat na televizi? Je mladší než my. Mže jít pry, kdy chce. Nemusíme poslouchat, to co íká. Daniele je vyšší než Michele. Nechceme nikoho vidt. Chci už jít konen dom. Paola je starší než já. Chci se brzy vrátit. Nemžu vždy udlat to co chceš. Dkuji. Je to tžké. Dláš vždy to co chceš? Musíme rychle odjet. Máš dnes veer as? Musí to být chytrý lovk. Nemžou jet na prázdniny. Paola nechce pracovat. Tento spisovatel je mimoádn dobrý. Nechci s vámi pracovat. Tvá slova jsou pekrásná. Kdo chce být slavný? Musím hodn spát. Dnes je menší zima než vera. Nemluvím rychle. Nemžeme jet na prázdniny. Které italské víno je nejlepší? Je lepší jet na prázdniny než pracovat. Musí to být pekrásné. Její / jeho mladší bratr studuje stední školu. Jsi nejlepší ze školy. Je lepší jít do kina než do školy. Mžeme jít s vámi? Daniele je nejvyšší ze všech. Kdy k nám chcete pijít? Chceme vtší pokoj. Mžete, prosím vás, mluvit pomaleji? Mžete jít pry? Moje práce je zajímavjší než ta tvoje. Je to ješt horší. Praha je vtší než Brno. Mj bratr je malý. Jsi moc sympatický. Chce zstat sám. Carlo je mí sympatický než ty. Je to jednoduché. Je moc pomalý. Stránka 14 z 74

15 Je to to nejlepší rozhodnutí. Je to mj nejlepší pítel. Chtjí rychlejší auto. Naše asopisy jsou zajímavjší. Dnes se vrátím pozdji. Dnes nemám as. Je to píliš tžké. Giovanna je víc sympatická než pkná. Je to to nejhorší rozhodnutí. Nikdy nic nechtjí. Oni jsou starší než my. Už nic nechci. Chceme odjet do Itálie. Máš nco pknjšího? Benátky jsou pekrásné. Není snadné studovat jazyky. Toto rozhodnutí je moc dobré. Jsou to mí pedrazí pátelé. Musíme nco udlat. Nemžu jíst. Mj pokoj je menší než tvj. Není to pro nj snadné. Mám starší sestru a mladšího bratra. Co znamená toto slovo? Nemžeme nic íct. Je tepleji než vera. Které víno je lepší? Dnes nemžou pijít do práce. Mario je nejlepší ze všech student. Jsem mladší než ty. Je to moje nejlepší kamarádka. Musím se uit. Náš dm je vtší než ten váš. Mžu si dlat co chci. Není to pro n snadné. Luka je mén sympatický než Daniel. Florencie je menší msto než ím. Co chtjí dlat? te pomalu. Co chceš? Ten spisovatel musí být velice slavný. Nechtjí žít v Praze. Nemohou pijít do restaurace. Chce menšího psa. Pro musíte poád mluvit? Mžete se vrátit tento týden. Jsou moc sympatití. Platí víc než padesát eur. Stránka 15 z 74

16 Osobní zájmena / Zájmenná ástice ne / Sloveso odcházet / Postavení dvou zájmen ped slovesem / Slovesa dát, zdát se Vy si vykáte? Mžeš mi pomoct? Nechtjí mi dát povolení. Musíme se zeptat na jejich názor. Vezmeme si kilo jablek. Vezmeme si jich kilo. Pro odcházíte, je ješt brzy. Platí housku. Platí ji. Prodáváme jí motorky. Prodáváme jí je. Vidíš ji? Prodávají jablka. Prodávají je. Rajata jsou dnes pekrásná, vezmu si jich kilo a pl. Podle mého názoru to není správné. Terasa vede na námstí. Dáš mi píklad? Musíme odejít. Bude vám vadit, když otevu okna? Dáte mi dv housky? Dáte mi je? Tykají si. Italská hudba je velmi pkná, poslouchám ji poád. Vidíš ho? / Vidíš to? Jak jsou krásné tyto jahody, vezmu si jich 3 kila. Prodáváme jí motorku. Prodáváme jí ji. Dám ti píklad. Dám ti ho. Okna vedou na ulici. Zdá se mi to jako dobrý píklad. íkám to poád. Dáme vám informace. Dáme vám je. Zdá se mi to tak správné. Platíme mu / jim tyi housky. Mluvíme o tom. Odcházím. Zdá se to vera. Už odcházíš? Musí ihned odejít. Nikdy nám nedají ty informace. Pomžete nám? Zdá se vám to správné? Kolik let bys jí dal? Otevírají nám dvee. Otevírají nám je. Odcházejí brzy. íkají vám to pozd. Kolik let byste mi dali? Nemyslíš? Prodávají motorku. Prodávají ji. Tykáme si. Vždy mi dá dobrou radu. Stránka 16 z 74

17 Co tomu íkáš? Musíte mi dát njaké informace. Dáme jim / mu nco k pití. Mžeš mi dát jednu informaci? Italské filmy jsou pekrásné, poád se na n dívám. Dáme vám lék. Dáme vám ho. Platíme mu / jim to. Musíš mi to íct brzy. Máme šest motorek. Kolik jich máte? Vykáme si. Musíte odejít. Pro odchází? Co tomu íkáte? V novinách je mnoho informací, tu je asto. Pomžu vám. Dáme jim lék. Dáme jim ho. Musíš mi dát njakou radu. Máme ti housky. Máme jich ti. Hledáme njaké informace. Hledáme je. Zdá se ti to tak správné? Terasa vede na dvr. Stále mluví o té vci. Stále o ní mluví. Prodám ti svou motorku. Prodám ti ji. Odcházíme, je nám zima. Hledám jednu informaci. Hledám ji. Kolik kilo jablek chcete? Chceme jich dv kila. Nemžu to udlat, nezdá se mi to správné. Zvratná slovesa / Slovesa chodit, mít se / Vazba chystat se nco udlat Jak se jmenují ty asopisy? Jmenujeme se Michela a Maria. On vždy vstává díve než já / pede mnou. Musí se cítit špatn. V Itálii se jí pozd. Daí se vám v Milán dobe? Pro si nevyjdete astji? Nechce se omluvit. Bavíš se dobe? Giulia už není s Paolem, te chodí s Markem. Necítí se dobe. Je unavená. Pipravujeme se na prázdniny. Cítíme se ješt h než vera. Zastavíme se v pizzerii. Kdy vyjdeš z nemocnice? Zajímáte se o módu? Vycházím z domu velmi brzo. Zítra se nechci probudit pozd. S kým te chodíš? Stránka 17 z 74

18 Kdy vychází ta nová kniha od Ammanitiho? Musíte se pipravit. Pro vstáváte od stolu? Jak se jmenuješ? Jsi schopen rozumt všemu? O nic se nezajímá. Nikdy se neomlouvá. Chcete se umýt? Mluví se o nm. Myje se jen teplou vodou. Vstávám brzy. Zajímají se, jestli jsem unavený. Jak se to píše? Te se nemáme moc dobe. O co se zajímáš? Rychle se pevleeme. Nacházíme se na námstí Vittorio Emanuele. Zítra musím díve vstát. Mžeš mi íct jak se jmenuješ? Jak se dnes cítíš? Cítíte se už lépe? Necítím se dobe. Ty noviny vychází každý den. Jdu se pevléct. Jsme na odjezdu. Pro se probouzejí tak pozd? Umýváme se asto. Nechtjí se mýt studenou vodou. Marco se vbec nebaví. Ty se nepevleeš? Musíme se omluvit. Kdy vstáváš? Marco se u nás zdrží týden. Tyto šaty ti sluší. Pipravuji si kávu. Tady vzí problémy. Jak mi sluší tyto šaty? Mám se dobe, dkuji. A ty jak se máš? Obleeme se ped veeí. Hned se obleu. íká se hodn vcí. To dít se nechce pevléct. Omlouvám se. Tady je / vzí problém. Zdržíš se ješt v Milán? Nedaí se mi / necítím se s nimi dobe. Cítí se špatn, jsou píliš unavení. Neumí se oblékat. Dnes se jde spát pozd. Stránka 18 z 74

19 Jak se jmenujete? Když vycházíme z pizzerie už je pozd. Vstáváme díve než vy. Myji se studenou vodou. Zajímám se o mnoho vcí. Myješ se každý den? Jejich dti si nemyjí ruce. Pro se neomluvíš? Jmenuji se Andrea. Pro vstávají tak brzy? Nechce se zdržet. Nedaí se jim oblékat podle módy. Jak se bavíte? Práce se mu daí dobe. Jak se ti daí v Itálii? Dneska se prodává vše. Nemusím se omlouvat nic špatného nedlám. Umýváte si ruce? Dnes se nebavím. Ahoj, jak se máš? Pipravuje si šaty pro dnešní veer. Málo chodí ven. Jak se jmenuje ta nemocnice? Pevleu se. Omluvíte se díve než my? Pipravíš mi nco k jídlu? Nedaí se nám udlat zkoušky. Jak se to íká v italštin? Nemusíte se cítit špatn. Pipravuješ se na zkoušku? Nikomu se neomlouvají. Daí se vám vrátit se dom brzy? Pro se neobléknete lépe? Pro se neprobouzíš díve? Nedaí se mi to udlat. Jak se te toto slovo? Jste ješt na prázdninách? Zajímáme se o módu. Pipravují se na zkoušku. Kdy se probouzíte? Zdržím se jen nkolik dní. Nezdrží se déle než ti dny. Neomluvíme se. Kde se te nachází? Zastavíte se u ddeka v nemocnici? Když si vyjdeme s páteli, vždy zajdeme do pizzerie. Ani my se nebavíme. Obléká se podle módy. Oblékají se moc špatn. Stránka 19 z 74

20 Zájmenná ástice ci / Rozkazovací zpsob / Slovesa vybrat si, držet Udlejme to te. Nemluví se svou matkou. Nemluví s ní. Stefano, pošlete mi, prosím, ihned fax! Zapnme televizi! Zm práci. Pamatuj si, že Gaetano nejí maso. Umyjte nádobí! Odje brzy! Zastav se! Omluvme se! Pošli ten fax dnes. Vyber si nco bez masa. Jez maso! Necho ven v té zim! Zdržme se ješt jeden den. Nepevlékej se! Dobe se bav. Velmi mi na tom záleží. Nechte si hned zaplatit. (vyk.) Bu milý, laskavý. Nebute tak žárlivá. Nepiš nám! Jdi k lékai. Vem si léky. Vem si je. Podívej se na tento program. Bavte se dnes veer dobe. ekni to hned. Karlo, udlejte to pro m. Jdi tam. Odejdi / vyjdi odsud! Vyberte si konen! Držte se vpravo. Poj s námi. Je autem, je to lepší. Udlej to zítra. Vsta brzy. Zavi obchod díve a pojme do kina. Studuj jazyky. Vypadni / odejdi! Pojme! Drž se vlevo. Nebu tak žárlivý. Stefano, zstate klidný. Pane, mjte trplivost! Udlejte nám laskavost a odejdte. Poj sem! Stránka 20 z 74

21 Zsta klidný! Zapla úet. Obléknte se lépe! Nepomáhej mu / jim. Mluv pomalu. Dopij tu kávu! Pevle se. Poslouchej m, když mluvím! Udlej to pozdji. Dejte mi kilo rajat.dejte mi jich kilo. (vyk.) Carlo, zastavte se v ím. Zapla mi. Nejez maso. Zsta ješt s námi! Nezavírej dvee, zavi okno. Pojme tam! Pomoz mi! Poslouchej. Dej jim / mu to. Mj trplivost! Umyj auto! Nedívej se poád na televizi. Karlovi záleží na tom co íká Giovanna. Pane, vyberte si to, co chcete. Nepomáhá jí. Neposílej dnes ten fax. Peti si noviny. Zsta klidná. Rozsvi svtlo. Necho tam. Mjte na mysli, že se musíme brzy vrátit. Rozsvi te svtla. Napiš jim / mu to. Dej mi ten fax. Vyberu si nco k jídlu. Probu se. Pane, dlejte si co chcete. Napiš mi z Itálie. ekni jim pravdu. ekni jim ji. Omluv se. Nic se neu. Oblékej se podle módy. Nežádej m o to. Odpovz jí. Moc nám na tom nezáleží. Umyj si ruce. Umyj si je. ekni mi. Nemluv rychle. Dojez. Stránka 21 z 74

22 Neodjíždj dnes, odje zítra. Co si vybereme? eknte to lékai. Pane, pijte k nám. Oni si nikdy neumí vybrat. Budoucí as / Zájmeno tutto / Sloveso líbit se Udlám pro tebe všechno. Vyberte, které místo se vám líbí. Budeme navštvovat kurz francouzštiny. Te je vše jasné. Zavu okna. Potebuji 40 eur. Vyberete si lepší školu. Pevleu se a mžeme jít do kina. Nebude to triko píliš tmavé? Všechno v poádku. Nevím, jestli se líbíme jeho rodim. Dnes nic nekoupím. Pomžeme vám. Nikdy nic neztrácím. Celý den budu poslouchat rádio. Nepijdeme všichni. Kdy zanete? Nebude to jasné. Líbíš se mi stále víc. Není to k niemu. Bude ješt brzy. Zeptám se profesora. Takto prohrají zápas. Dáme vám dobrou okoládu. Mám rád okoládu. Všichni se mi líbíte. Oble / vem si to ervené triko. Kde budeš bydlet? Kupme to! Nebudou chtít zmeškat vlak. Zmeškáme vlak. Budou mít píliš práce. Tyto poítae budou drahé. Neumyjí se studenou vodou. Víme, že pijdou zítra. Nelíbí se nám tato místa. Celý týden budu pracovat. Na horách se budeš cítit lépe. Vyberu si okoládu. Nebude umt odpovdt. On vybere kam bude chtít jít na obd. Stránka 22 z 74

23 Stefano stále prohrává. Nebudou tomu moci vit. K emu to slouží? Dnes skoní brzy. Dáme / Dejme vše do poádku. Víte v Boha? Luca kupuje nový poíta. Mami, koupíš mi nový poíta? Vyber si to co chceš. Pipravím se lépe. Nepijdou všechny. Nebudeme mít as. Tém všichni Italové ví v Boha. Neuvidíme celý zápas. Obleu si bundu a odcházím. Ne, nevím tomu. Zstanou celý msíc u moe. Budu se chtít vrátit brzy dom. Dejte vše do poádku. Pošleme ten fax potom. Kdo prohraje zápas? Co tomu eknou tví rodie? Za 10 minut podáváme obd. Budeš mi chtít pomoct? Budou zlí. Co jí koupíte? Budu muset všechno prodat. Bude mluvit se všemi kamarády. Nemám rád tmavé barvy. Nikdy si nic nevybere. Zastavíte se v Palermu? Otevou všechny dvee. Vždy upednostním svtlé barvy. Bude mít celý den volný. Za dva dny odjedeme do Bari. Budu k vám chodit každý den. Víš tomu? Už nic neeknu. My vybereme místo, kam se jde / pjde. Celý den se nevrátím. Kdo nám oteve? Budeme žít v Itálii. Nebude to pravda. Bude zima. Líbím se ti ješt? Nekoupí nám žádnou okoládu. Budou vdt skoro všechno. Budou spát celou noc. Zítra o tom budeme všichni vdt. Stránka 23 z 74

24 Budu to vdt píští týden. Dnes veer se nebude bavit. Petou všechny Moraviovy knihy. Ješt o tom nebudu nic vdt. Ješt to nebudou vdt. Budeme žárlit. Nemžeme ztrácet as. Nevstanu díve. Kdy se podává obd? Podmiovací zpsob jednoduchý / Výrazy blízko - daleko, ten stejný / Slovesa sedt, nastoupit Stavím se k tob pozdji. Vrátili by se do hotelu. Chtl bys to udlat? I když nechceš, já tam stejn pjdu. Mohla bys mi poslat fax? Jdou do tvrtého patra. Rád bych nco sndl. Sedí na zemi. Pro se neposadíš? Projíždíme ím. ekáte dlouho? Co by tomu ekla tvoje matka? Šli by s námi do baru, ale musí pracovat. Hraje si s dtmi. I když mi íkáte, abych to nedlal, stejn to udlám. Podej mi zapalova. Všechny bary jsou blízko centra. Zavel bych okna, ale je mi ješt horko. Napsal bych mu / jim, ale nemám as. Cesta ješt stoupá. Bylo by to ješt horší. Nikdy by to neudlali. Jezdí poád na stejné místo. eká na kamaráda. Rozhodni ty, kdo by to ml udlat. Sedím na zemi. Trávím celý víkend u televize. Tady nikdy nikdo neprojde. Tráví léto u moe. Hrál by s vámi karty, ale neumí hrát karty. Chtli bychom zaplatit úet. Podáš mi zapalova? Neumím se rozhodnout. Omluvili bychom se hned. Prý má hodn práce. Musel bych vstát díve. Koupil bych láhev vína na dnešní veer. Stránka 24 z 74

25 Vyšli bychom si, ale nemáme peníze. Podej mi fax. Jsou stejn staí. Co bys ekl tomu, strávit msíc na Sicílii? as rychle utíká. Nastupujeme / Nastupme do auta. Je to daleko odsud? Hrajete si s dtmi? Pišel bych ihned. To by ješt mohlo projít. Nevím (nevdl bych). Podávala bych obd. Tady je židle, sedneš si? Je to jedno. Hraji tenis. Mohla bys mi íct, pro jsi tak nervózní? Nevil bych tomu. Toto by nám nevyhovovalo. Pokáme vás ped barem. Pešla by nás chu. Stavíme se u vás pozdji. Je to píliš daleko. Prý je vážn nemocný. Sedí celý den ped televizí. Už bych vás neekala. Pane, posate se. Tady je židle, posa se. Už na tebe neekám. Dal bych si (jedl bych) pizzu. Jeho škola je blízko našeho domu. Udlal bych to, ale nemám as. Neumli by ti odpovdt. Neekají na nás. Kam se posadíme, není tady žádné místo. Nastup. Pechází m chu. Je to ješt daleko? Chtl by jít nahoru. etli by italské knihy, ale nerozumí italsky. Jsme stejn staré. Pokej m ped kinem. Vycházím do tetího patra. Jel by do Francie, ale nemá peníze. Máme stejné problémy. ekla bych ti to, ale nemžu. Nastupte do auta. Trávíte píliš asu v baru. Bylo by lepší zstat doma. Už by mli být doma. Stránka 25 z 74

26 Hrajeme karty s páteli. Pane, chcete jít nahoru? Rozhodnme se konen. Pokal bych ješt 10 minut. Vyjdi do druhého patra. Rozhodnu zítra. Mohli by nám pomoct. Ztratili bychom píliš. Mohl bys mi íct, co ti je? Pro s námi nehraješ na schovávanou? Pokejte ješt! Je poád s tou stejnou dívkou? Dejte nám vdt, až rozhodnete. Kde m ekáš? Mohl bys tam žít celý život? Chtl bych být jako ty. Je to stále stejná vc. Co bych ml / co mám íct. Udlala bych to samé. Hrají si na schovávanou. Mlo by to být blízko. Radji bychom zstali na horách. Ml bych co íct. Líbilo by se ti studovat v zahranií? Krácení vedlejších vt / Gerundium jednoduché / Sloveso stare + gerundium / Slovesa pít, vypnout Tento džus není dobrý, nepij ho. Protože je nepoádný, nenachází slovník. Když poslouchám ten vtip chce se mi smát. Zítra opouštím Sardinii. Jelikož je pozd, bude lepší jít dom. Protože je unavený, nevyrazí s námi ven. ekneme jim, aby neodjíždli. Piju jen minerální vodu. Volám ti, abych ti to ekl. Nemohu jim odpovdt, aby nejezdili. Nic nám neslibuje. Kdyby chtli, mohli by nám pomoct. Protože je pozd, nemžeme už ekat. Když se na ni dívám, vidím, že je nemocná. Nechte m být. Zrovna tu jeden text. Budou hodn pracovat, aby mli více penz. Práv uklízíme. Vstaneme díve, abychom nepišli pozd do kostela. Nejdu tam, abych mu nedlal problémy. Cestou z práce nakoupím. Napíšeme vám, abychom vám udlali radost. Stránka 26 z 74

27 Nepjdou tam, aby neztráceli as. Pije jak houba.(hodn) Stavím se k tob zítra, abych ti ukázal ten text. Te nemohu, zrovna jím. Nemohu vám napsat, abyste pijeli. Nikdy nezhasnou svtlo. Pracuje a poslouchá u toho rádio. Zhasnu lampiku a jdu spát. Napijme se na zdraví. Pijte mén kávy. Jíme a díváme se na televizi. Co (práv) dláš? Slibuješ, že se hned vrátíš? Žádám vás, abyste m pokali ped kostelem. Hledám vás, abych vám ekl jednu dležitou vc. Kdybych ji vidl, vdl bych kdo to je. Když nic neslíbím, nebudu to muset dlat. Práv se uí italskou gramatiku. Pi pohledu z terasy vidíš zahradu. Slibují nám to poád. tením ve slovníku se seznámíš s mnoha novými slovy. tu jeden zajímavý text a poslouchám u toho hudbu. Kolik zastávek mám jet, abych se dostal? Vypneme poítae a jde se dom. Když vstanu pozd, pijdu pozd k lékai. Protože nebydlíš daleko, mžeš nás pijít navštívit. íká ti, abys vypnul ten mobil. Protože s nikým nemluvíte, nic nevíte. Píšu vám, abych vám udlal radost. Protože žije hodn let v zahranií, nemluví už dobe esky. Co mám dlat, abych se cítila lépe? Když budeš studovat jazyky, budeš pipravený na práci v zahranií. Práv umývá auto. Když mu napíšeš, udláš mu radost. Nechám t pracovat. Ale, co to íkáš? Protože nespím, jsem unavená. eknu jí, aby m ráno vzbudila. Nemluv, když jíš. Protože je nemocná, nemže jít s námi. Zhasni lampiku, když pjdeš spát. Když se omluví, nebudou mít problémy. Dej si nco k pití. Když se myje, zpívá si u toho. íkají nám, abychom se neomlouvali. íkám to, abych ti pomohl. Slibuji ti to. Kdyby chtl, mohl by to udlat. Když nebudeš vycházet z domu, s nikým se neseznámíš. Stránka 27 z 74

28 Slibuji vám to, abych vám pomohl. Když skoním v práci díve budeme moci jít na diskotéku. Bavíš se u televize? Nechme to být. Protože mluví asto s Angliany, rozumí dobe anglicky. Zhasíná všechna svtla. Protože jsem nepoádná, nikdy nic nenajdu. íkám ti, abys sndl všechno. Nenechají nás být. Co piješ? Protože to nevím, nemohu vám pomoct. Žádají nás, abychom to nikomu neíkali. Dnes ráno pijí jen džusy. Protože poád tou, všechno ví. Kdyby to ekl, ztratí mnoho pátel. Když odjedeme díve, mžeme se zastavit v Boloni. Vy vypnete televizi? Protože nemá co dlat, nenechá nás na pokoji. Nech to být. Protože nevím v Boha, nechodím do kostela. Víš, že Carlo opouští manželku a dti? ekneme jim, aby nám to dali vdt mailem. Co (te) dláte? Vrátím se dom, abych se pevlékla. Protože ví v Boha chodí každý týden do kostela. íká vtip a smje se u toho. Opouštíš m? íká jí, aby otevela okno. Slibujeme, že vám pomžeme. Minulý as složený u sloves s pomocným avere / Sloveso hýbat Oblékl / Oblékla jsem si bundiku. Celý den jsem nejedl / nejedla. Nezažil / Nezažila nic zajímavého. Zaali jsme pedevírem. Koupili si novou praku. Pracoval / Pracovala 10 let v Itálii. Vera umyl / umyla ledniku. Co sis dal / dala v baru? Slíbili nám, že pijdou. Pomohl / Pomohla mi. Vypnul jsem praku. Hráli fotbal. Ješt jsme si nevybrali. Vzal / Vzala jsem si nco z ledniky. Neposlouchal / Neposlouchala rádio. Dozvdl / Dozvdla jsem se o tom pedevírem. Pomohli svým píbuzným. Stránka 28 z 74

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. íslovky

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Shrnutí

Více

Co je to? Jak se máte? Co děláte o víkendu? Kde bydlíte? Kde je centrum? Kolik je hodin? Jak se jmenujete? Čí je voda? Jaké jablko?

Co je to? Jak se máte? Co děláte o víkendu? Kde bydlíte? Kde je centrum? Kolik je hodin? Jak se jmenujete? Čí je voda? Jaké jablko? 8th week: TEST 3. Communicative Competency: My daily routine. University city Brno. Grammar: Where do you go versus Where are you? Project 3: My life in Brno. Co je to? Jak se máte? Co děláte o víkendu?

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně.

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. 18.1 Struktury Co bude k obědu/k večeři? Dejte mi míň masa. Můžu dostat víc knedlíků? Proč nechceš jíst vepřové? Nesmím jíst vepřové, protože jsem muslim. Olga se seznámila

Více

Modalni slovesa. A. CvicenÎ 1-65. B. Cviceni 66-115. C. Cviceni 116-130 Uziti shall pri vyjadrovâni nabidek a nâvrhù; neurcité may (might).

Modalni slovesa. A. CvicenÎ 1-65. B. Cviceni 66-115. C. Cviceni 116-130 Uziti shall pri vyjadrovâni nabidek a nâvrhù; neurcité may (might). Modàlnf slovesa Modalni slovesa Tato kapitola poskytuje zacâtecnfkùm intenzivni procviceni modâlnich sloves a je také urcena jako opakovaci kapitola pro pokrocilé studenty. Infinitivni tvary (have to,

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Základní

Více

Lekce 12 Kupujeme oblečení a boty

Lekce 12 Kupujeme oblečení a boty Lekce 12 Kupujeme oblečení a boty 12.1 Struktury Potřebuju menší džíny. Vedle náměstí je obchod. Myslím, že.. Musím si je zkusit. Kde si je můžu zkusit? Podívejte se. Líbí se mi. Sluší ti/vám. Jakou máte

Více

ať nebojí ježek ani hada

ať nebojí ježek ani hada Soutěž: ze slov utvořte větu oznamovací, rozkazovací, přací a tázací se ať nebojí ježek ani hada Kontrola: Ať se ježek nebojí hada. věta přací Ježku, neboj se hada. věta rozkazovací Ježek se nebojí hada.

Více

7 Name: Klasse: Datum: Jedna, dvě, tři písnička / Lied Jedna, dvě, tři

7 Name: Klasse: Datum: Jedna, dvě, tři písnička / Lied Jedna, dvě, tři 7 Name: Klasse: Datum: Jedna, dvě, tři písnička / Lied Jedna, dvě, tři Popište obrázek a zazpívejte si písničku. / Beschreibt das Bild und singt das Lied. 12 13 Name: Klasse: Datum: Moje rodina text č.

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

PRACOVNÍ LIST Č. 1. Práce s rytmem, slovy a rýmy ÚKOL 1: 1. MÁMA / / 2. KUPUJE / / 3. VAJÍČKA / - / 4. TÁTA /- / 5. CHCE/ / 6. NOVÉ / - / 7.

PRACOVNÍ LIST Č. 1. Práce s rytmem, slovy a rýmy ÚKOL 1: 1. MÁMA / / 2. KUPUJE / / 3. VAJÍČKA / - / 4. TÁTA /- / 5. CHCE/ / 6. NOVÉ / - / 7. PRACOVNÍ LIST Č. 1 Práce s rytmem, slovy a rýmy 1. MÁMA / / 2. KUPUJE / / 3. VAJÍČKA / / 4. TÁTA /- / 5. CHCE/ / 6. NOVÉ / / 7. BOTY / / 8. BÁRA / - / 9. MALUJE / / 10. SLUNÍČKA / / 11. SÁRA / - / 12.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 63 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 15.12.2011 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE Test 4 (lekce 10, 11, 12).../ze 100 bodů 1. Poslouchejte text. Zatrhněte, co je/není pravda. 8 bodů 1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE 2. Jana měla špatnou dovolenou. ANO NE 3.

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_123 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Zápor

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

Cviení PÍZVUK - VÝSLOVNOST - 1. Oznate pízvuk: - - / - 2. Rozdlte íslovky do skupin podle místa pízvuku: - / / - - / - -

Cviení PÍZVUK - VÝSLOVNOST - 1. Oznate pízvuk: - - / - 2. Rozdlte íslovky do skupin podle místa pízvuku: - / / - - / - - Cviení PÍZVUK - 1 Oznate pízvuk: - - / - 2 Rozdlte íslovky do skupin podle místa pízvuku: - / - - - / - - / - - 3 Rozdlte slova do skupin podle místa pízvuku: - / - / - - VÝSLOVNOST - 4 íkejte rychle:,,,,

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Rod podstatných

Více

Ќ кгapple o гя eькappleт

Ќ кгapple o гя eькappleт 4 Co komu koupit? Kolik co stojэ? Co komu slu э (neslu э)? Co si kdo koupэ (koupil)? Co kdo kupuje? Co kdo vidl v obchod a ve mst? Kdo koho potkal? 68/4 ѓ ѓ ѓ fl дгэa ЬТ СЬa, кг ЭлдiкИ ЪТЬe Эг Ь appleгъ

Více

Lekce 11 Nakupování. 11.1 Struktury. Metodika M1. Prosím. Co si přejete? Chtěl/a bych jeden jogurt. Ještě něco? Ne, to je všechno. Kolik to stojí?

Lekce 11 Nakupování. 11.1 Struktury. Metodika M1. Prosím. Co si přejete? Chtěl/a bych jeden jogurt. Ještě něco? Ne, to je všechno. Kolik to stojí? Lekce 11 Nakupování 11.1 Struktury Prosím. Co si přejete? Chtěl/a bych jeden jogurt. Vezmu si půlku chleba. Potřebuju několik cibulí. Je to všechno? Ještě něco? Ne, to je všechno. Kolik to stojí? PENÍZE

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

1) Choose the best locative prepositions na, o, při, po, v

1) Choose the best locative prepositions na, o, při, po, v 1) Choose the best locative prepositions na, o, při, po, v 1. Mám modré oči po mamince. 2. Je asi ještě ve škole (elementary, at work) na škole (studying). 3. Seznámili se o prázdninách. 4. Rád chodím

Více

Lekce 14 Co budete dělat?

Lekce 14 Co budete dělat? Lekce 14 Co budete dělat? 14.1 Struktury Jedu vlakem. Sejdeme se v sobotu. Budeme mluvit česky. Přijdu za chvíli. Dívám se na televizi. Čekám na kamarádku. Čekám na tebe. Jak často máte češtinu? Dvakrát

Více

Lekce 15 Co jsi dělal včera?

Lekce 15 Co jsi dělal včera? Lekce 15 Co jsi dělal včera? 15.1 Struktury Byl/byla jsem ve škole. Dopoledne jsem četl/četla. Šel/šla jsem spát pozdě večer. Tady je patnáctá lekce. Je jaro. Dnes je 21. března. Čtu dopis od maminky.

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA NA ÚROVNI A1 PODLE SERR PRO TRVALÝ POBYT V ČR (MODELOVÁ VERZE) 1 ČÁST I: Čtení s porozuměním Úloha 1: Čtěte a pracujte s texty. Řešte úlohy 1-7. Je to pravda (ano), nebo není to

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Sloveso

Více

Zájmena. 1. pád 2. pád 3. pád 4. pád 6. pád 7. pád

Zájmena. 1. pád 2. pád 3. pád 4. pád 6. pád 7. pád Zájmena 1. V každé větě najdi alespoň jedno skryté zájmeno a vyznač ho. Oto našel v lese plný košík hub. Maminka je hodně ospalá. Kolik domů je ve vaší ulici? 2. Vymysli a napiš věty s osobními zájmeny.

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Zápor

Více

Dotazník pro 5. ročník Základní školy Havlíčkova, Litoměřice. Dotazník k bakalářské práci na téma:

Dotazník pro 5. ročník Základní školy Havlíčkova, Litoměřice. Dotazník k bakalářské práci na téma: PŘÍLOHY Dotazník pro 5. ročník Základní školy Havlíčkova, Litoměřice Dotazník k bakalářské práci na téma: Programy primární prevence a jejich vliv na žáky základních škol. Ve městě Litoměřice Milí žáci,

Více

JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL

JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL M ta ta, mta ta, mta ta hraje hudba u velikého kolotoče. Prásk, prásk střílí puška na střelnici. Tutú, tutú houká holčička na trumpetu s třásněmi. A těch lidí! Martínku, drž se

Více

Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné

Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné Redakce se představuje Krčíňoviny poprvé vyšly v roce 2005. Od té doby se začala pravidelně scházet redakce Krčíňovin a prvním úkolem bylo najít

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Přílohy. Příloha č. 1 dotazník. Dobrý den,

Přílohy. Příloha č. 1 dotazník. Dobrý den, Přílohy Příloha č. 1 dotazník Dobrý den, jmenuji se Radka Mikulová a jsem studentkou posledního ročníku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyk a hudební výchova. Ráda bych vás

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu EUF 2010 20 pod názvem

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu EUF 2010 20 pod názvem Základní škola Gutha Jarkovského Palackého náměstí 45 Kostelec nad Orlicí 517 41 http://www.zskostelec.cz/ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu EUF 2010 20 pod názvem Moderní výuka českého jazyka

Více

FRÝDLANT Penzion PLUMERT tel.: 602 186 163 Motel DANIELA - tel.: 482 312 028 737 195 403, Hotel Bílý K tel.: Hotel GARNI tel.

FRÝDLANT Penzion PLUMERT tel.: 602 186 163 Motel DANIELA - tel.: 482 312 028 737 195 403, Hotel Bílý K tel.: Hotel GARNI tel. FRÝDLANT 464 01 Penzion PLUMERT námstí TGM, Frýdlant v echách - tel.: 602 186 163 - kapacita : 18 osob, dvoulžkové pokoje každý se sociálním zaízením - cena : 650,-K / osoba / noc - stravování : restaurace

Více

2.Jak jsi spokojen s trávením spokojen 103 vlastního volného času? spíše spokojen 31 nespokojen 11. 3. Chodíte do zájmového kroužku?

2.Jak jsi spokojen s trávením spokojen 103 vlastního volného času? spíše spokojen 31 nespokojen 11. 3. Chodíte do zájmového kroužku? 1. Co si představuješ pod pojmem dělám si co můžu, čas pro své koníčky,kamarády 3 VOLNÝ ČAS? alkohol a přátelé 4 čas na to co mě baví, kamarádi, kreslení 1 čas práce a posilovacích cviků a spánek 1 čas

Více

HRAKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

HRAKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Dm chodba Chodba mezi pokoji je obložená ervenými dlaždicemi. Vpravo stojí stolek s telefonem, vlevo pak

Více

P!ílohy. 1. Dotazník CFQ:

P!ílohy. 1. Dotazník CFQ: P!ílohy 1. Dotazník CFQ: 43 2. Dotazník EMQ Instrukce: Dvacet osm tvrzeních uveden+ch ní)e je o zapomínání v'cí, co) se ka)dému v r*zné mí!e stává. Prosím zvolte, jak %asto se Vám uvedené p!íklady staly

Více

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1])

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1]) ÚTĚK NA ZÁPAD Koupit lístek, nastoupit do vlaku, to všechno proběhlo v pořádku. Ale kousek od východního Berlína vlak zastavil a objevila se lidová policie s kalašnikovy. Museli jsme ukázat dokumenty a

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

9. OBRÁZKY. Obrázek č. 1 Potravinová pyramida

9. OBRÁZKY. Obrázek č. 1 Potravinová pyramida 9. OBRÁZKY Obrázek č. 1 Potravinová pyramida zdroj: http://www.fzv.cz/pro-media/publikace/informacni-materialy/pyramidazdrave-vyzivy/115-pyramida-zdrave-vyzivy.aspx Obrázek č. 2 Pohybová pyramida zdroj:

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

Patronus 15/05. Školní hřiště od Veni

Patronus 15/05. Školní hřiště od Veni Patronus 15/05 Školní hřiště od Veni Rozhovor s profesorem Severusem Snapem (Ředitel klubového Zmijozelu) 1) Jak moc jste si podobní s knižním Snapeem? Jaký na něj vůbec máte svůj názor? S knižním Severusem

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1: Seznam respondentů (tabulka) Příloha č. 2: Ukázka rozhovorů a pozorování (přepis)

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1: Seznam respondentů (tabulka) Příloha č. 2: Ukázka rozhovorů a pozorování (přepis) SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1: Seznam respondentů (tabulka) Příloha č. 2: Ukázka rozhovorů a pozorování (přepis) 2 Příloha č. 1: Seznam všech respondentů a jejich základních charakteristik (tabulka) Jméno

Více

VY_32_INOVACE_18_ ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY_20

VY_32_INOVACE_18_ ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY_20 VY_32_INOVACE_18_ ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY_20 Autor: Kateřina Kantová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA.

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA. ONA DÍVKA LOVEC ON (TERAPEUT) OTEC MATKA NENADĚLÁŠ Lenka Dobrovolná Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a Na pískovišti Mami? Tati? Slyšíte? Mami? Tati? Někdo? Kdokoli? Zpívá. Utíkej, utíkej

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve. Jakmile syn pochopil, že je schopen se učit

Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve. Jakmile syn pochopil, že je schopen se učit Pravidla interpunkce 1. Pravidla psaní čárek v souvětí Jednotlivé věty v souvětích oddělujeme čárkami. Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve tvaru určitém. Chirurgové by měli operovat a léčit. Jakmile

Více

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM VENDULKA A SKŘÍTEK LUKÁŠ VAŘÍ VEČEŘI

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM VENDULKA A SKŘÍTEK LUKÁŠ VAŘÍ VEČEŘI ČTENÍ S POROZUMĚNÍM VENDULKA A SKŘÍTEK LUKÁŠ VAŘÍ VEČEŘI Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

Resort a kemp Michael

Resort a kemp Michael Resort a kemp Michael Vytisknout PDF Zaostrog / Makarská Riviéra / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal.

Více

PENÍZE UČEBNICE. (obálka zatím není hotová)

PENÍZE UČEBNICE. (obálka zatím není hotová) PENÍZE UČEBNICE (obálka zatím není hotová) Symboly pro práci: Otázky na závr každé kapitoly Kuba, prvodce a komentátor Úspšné ukonení kapitoly Shrnutí kapitoly, nejdležitjší informace Peníze, uebnice pedmtu

Více

Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda.

Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda. Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda. 157/3 Víte, že... 20 až 50 litrů je minimální množství vody, kterou člověk denně potřebuje pro své základní životní potřeby?... 575

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

CENY UČEBNICE. předmět finanční hospodaření 104,-

CENY UČEBNICE. předmět finanční hospodaření 104,- CENY 104,- UČEBNICE předmět finanční hospodaření Na otázky, úkoly a námty k pemýšlení t v uebnici upozorní následující obrázky: To, co je dobré si zapamatovat, je oznaeno: nebo textem v barevném rámeku:

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

pan Martin panna Nováková: virgin Nováková SINGULÁR Genitiv Dativ Akuzativ

pan Martin panna Nováková: virgin Nováková SINGULÁR Genitiv Dativ Akuzativ pan Martin Mám rád pana Martina Bojím se pana Martina. Jdu k panu Martinovi. Mluvím o panu Martinovi. Jdu tam s panem Martinem. paní Nováková panna Nováková: virgin Nováková SINGULÁR Genitiv 1. Bojím se

Více

ptát, jestli nebyl zpracován

ptát, jestli nebyl zpracován Jako duchovní praktikující ptát, jestli nebyl zpracován Když pak jdou domů, bychom měli mít tento koncept, měli bychom hledat své vlastní Já, Boha uvnitř, přirozenost Buddhy, místo tohoto druhu triviální

Více

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj.

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj. Jak Mojmír ke štěstí přišel Anotace: Divadelní scénář pohádky vhodný k dramatizaci s dětmi. SCÉNA I. ZÁMEK Stařenka 1: Za devatero horami, za devatero řekami bylo nebylo jedno malé královstvíčko. Tomu

Více

Glykorissa Beach*** Novinka! ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel ,

Glykorissa Beach*** Novinka!  ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel , Glykorissa Beach*** ŘECKO Samos / Pythagorion Poloha: oblíbený hotel v klidném prostředí je zasazen do svahu nad mořem asi 2 km od městečka Pythagorionu, ve kterém je krásný přístav, spousta nákupních

Více

OSTROV RADOSTI pro pedagogy

OSTROV RADOSTI pro pedagogy URČENO PRO 3. ROČNÍK CÍL: Žák pozná rozdíly mezi zdravým a nezdravým životním stylem. POMŮCKY (PRO KAŽDOU DVOJICI): 2 sady otázek, hrací plánek a hrací figurka, nůžky, lepidlo, čistý list papíru. MOTIVACE

Více

Èíslo 42 ze dne 25. 4. 2000 OBSAH. Na str. 4 si pøeètìte povídání o letošní kouzelnické galapøehlídce.

Èíslo 42 ze dne 25. 4. 2000 OBSAH. Na str. 4 si pøeètìte povídání o letošní kouzelnické galapøehlídce. Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 42 ze dne 25. 4. 2000 Nikdo neví, kam se jede Cyklistický jídelníèek

Více

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka Dovolte mi, abych vám pedstavil nabídku eského hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevel v roce 1997 se dvma hudebními obory pro 46 student. Od té doby se na našich setkáních vystídalo více než

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

.. strana 2 !"#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! &" 213#(,2$. 2

.. strana 2 !#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! & 213#(,2$. 2 Vážená paní editelko, pane editeli, dovolujeme si Vám pedstavit ucelenou nabídku školních výlet na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Pro dti jsme pipravili nkolik zábavných program:.. strana

Více

To je vážně divný. Ale ty se taky musíš víc snažit, dělat mu pomyšlení, to víš. Hlavně kvůli Janě! Jde mi jen o ni. A zrovna teď, když ji čekají ty zk

To je vážně divný. Ale ty se taky musíš víc snažit, dělat mu pomyšlení, to víš. Hlavně kvůli Janě! Jde mi jen o ni. A zrovna teď, když ji čekají ty zk 1 Tak přece! Tak přece Ale teď! Po čtyřech letech, to je divný Z pokoje se ozval kuňkavý hlas. Jana v předsíni vzdychla a hodila batůžek na zem. Matčinu sestru, zvanou teta Líba, věru nemusí. Teta všechno

Více

Relacje czeskich uczniów z pobytu w Łukowicy 28.10.2011. Zmieniony 14.11.2011.

Relacje czeskich uczniów z pobytu w Łukowicy 28.10.2011. Zmieniony 14.11.2011. Relacje czeskich uczniów z pobytu w Łukowicy 28.10.2011. Zmieniony 14.11.2011. Relacje czeskich uczniów z pobytu w Łukowicy Program Comenius - návštìva v Lukavici Den 1. Cesta ze Dvora Králové n.. L. do

Více

1. Schopna zavolat pomoc, i telefonem

1. Schopna zavolat pomoc, i telefonem 1. Schopna zavolat pomoc, i telefonem 1 1. PROHLÉDNĚTE SI OBRÁZKY A KTERÉ TÍSŇOVÉ LINKY K NIM PATŘÍ. ZAPAMATUJTE SI JE. 155 158 150 1 2. PŘIŘAĎTE TELEFONNÍ ČÍSLO KE SPRÁVNÉMU OBRÁZKU 155 158 150 2 3. VYTOČTE

Více

HOTEL NA ZÁMEČKU. Kompletní nabídka služeb Hotelu Na Zámečku

HOTEL NA ZÁMEČKU. Kompletní nabídka služeb Hotelu Na Zámečku HOTEL NA ZÁMEČKU Nabízíme ubytování a pronájem prostorů pro školení, akce, večírky, hostiny a svatby. Velkou výhodou je u nás vlastní zahrada a parkoviště, které pro hosty samozřejmě nabízíme zdarma. Kompletní

Více

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz. Glikorisa Beach*** Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Samos / Pythagorion www.cdtravel.cz Řecko Samos Poloha:oblíbený hotel ve velice klidném až osamoceném

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Test z českého jazyka pro nové uchazeče o studium ve třídě CIBI Školní rok 2007/2008

Test z českého jazyka pro nové uchazeče o studium ve třídě CIBI Školní rok 2007/2008 Test z českého jazyka pro nové uchazeče o studium ve třídě CIBI Školní rok 2007/2008 Úvodní text Miloš Macourek O holčičce s náhradní hlavou Hlava je taková bedýnka, je v ní plno maličkých šuplíků a přihrádek

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

INTERNETOVÁ NABÍDKA LÉTO U MOŘE 2013

INTERNETOVÁ NABÍDKA LÉTO U MOŘE 2013 BLUE HORIZON NNNN Rhodos letovisko Trianta/Ixia CZE TIP 52519A 4,7/6 Poloha: přímo na oblázkovo písečné pláži. Rhodos město cca 8 km. Autobusová zastávka před hotelem. Možnosti pro nakupování cca 250 m.

Více

Slovesa. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Slovesa. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Slovesa MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_25_01 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Mým nejoblíbenějším fotbalovým týmem je Real Madrid. Mezi oblíbené hráče patří Ronaldo, Őzil, Ramos a Zidan.

Mým nejoblíbenějším fotbalovým týmem je Real Madrid. Mezi oblíbené hráče patří Ronaldo, Őzil, Ramos a Zidan. Kdo jsme? Jmenuji se Jaromír Andrýsek. Mám rád fotbal. Ve škole jsou nejlepší hodiny tělocvik, matematika, anglický a český jazyk. Volný čas využívám tak, že si jdu na hřiště zakopat s kamarády. Jsem hodně

Více