O SLATINĚ. č. 9 září 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O SLATINĚ. č. 9 září 2014"

Transkript

1 Stejně jako každý rok jsme směřovali nejvýznamnější opravy a investice do letních měsíců. Patří mezi ně opravy chodníků na ulicích Tilhonova, Mikulčická, Strážnická, Černozemní, Slavkovská, Vlnitá a Křehlíkova. Dále se podařilo zahájit pokračování budování parkovacích stání na sídlišti, a to v ulicích Dědická a Prostějovská. Již před prázdninami byl zprovozněn nový kruhový objezd u vozovny trolejbusů, který významně urychlil provoz v tomto dopravním uzlu. Je třeba připomenout, že tato stavba byla vyvolána potřebou zkapacitnit průjezdnost křižovatky, a tedy i obslužnost nově budovaného areálu Slatina- Zelené město, kde právě vyrůstají byty, obchodně-administrativní centrum a další. Kruhový objezd je novinkou, a tak jako na všech jiných nových dopravních stavbách ve světě, je jen otázkou kratičkého času, než si všichni zvykneme do kterého pruhu se zařadit, ale zkušební provoz o prázdninách už ukázal, že slatiňáci jsou dobří řidiči. Během prázdnin také probíhá mnoho let očekáváná rekonstrukce naší ZŠ Přemyslovo náměstí a i když oprava mírně přesáhne prázdninový čas, tak děti si nový školní rok užijí v důstojném a pěkném prostředí. Podařilo se také opravit zcela zvlněný kruhový objezd u ulice Bedřichovické. Mnoho z nás si jistě položí otázku, proč se A K T U A L I T Y O SLATINĚ Pamětní č. 9 září 2014 SLATINA O PRÁZDNINÁCH O prázdninách se v každém městě život zklidní, děti jsou na táborech, s rodiči na chalupách nebo u moře, i dospělí si užívají dovolenou. Ale je to jen zdání i v těchto dvou letních měsících se na mnoha místech nepřestává pracovat. Na to, co se dělo o letošních prázdninách ve Slatině, jsme se zeptali pana starosty Jiřího Idese. rovnou nerozšířil. Odpověď je jednoduchá - zkapacitnění kruhového objezdu je součástí stavby budování obchvatu Slatiny a dokud vlastníci pozemků budou tuto stavbu blokovat, není možné kruhový objezd rozšířit. Já osobně jsem rád za získání jednoho milionu korun na srovnání komunikace v kruhovém objezdu. Na ulici Černozemní se začal budovat nový vodovodní řad pro napojení nejen nového sběrného dvora, který brzy vyroste, ale i pro rodinné domy. Podařilo se také zajistit finance na velmi potřebné opravy střech v ZŠ Jihomoravské náměstí i v mateřských školkách. Dále se zahájila výstavba hřiště v Černovičkách, na které jsme získali dotaci z města Brna. Dobře vím, že stavební práce jsou pro nás všechny někdy rušícím elementem. Ale vždy, když mi někdo pokládá otázku, proč to nejde rychleji, bez prachu a hluku a proč se stále někde něco kope a jsou objížďky, tak mám částečné pochopení, ale vždy odpovídám buďme rádi, že se kope a jsou objížďky, protože až tomu tak nebude, tak to bude znamenat, že Slatina není v dobré kondici. Závěrem bych ještě rád využil této příležitosti a popřál všem slatiňákům úspěšný návrat do poprázdninové reality a dětem příjemný vstup do nového školního roku. Jiří Ides, starosta PŘEČTĚTE SI: deska J. Matlacha str. 2 Kaufland přichází! str. 3 Z historie slatinského divadla str. 8 Pozvánka na Stránskou skálu str. 9 Nová klubovna na hřišti str. 10 Nový kruhový objezd u vozovny trolejbusů je už od začátku prázdnin v provozu. Stavba nových parkovacích míst na Dědické je teprve v počátcích. Na opravách chodníků ve Slatině se o prázdninách pracovalo na mnoha místech. Obrázky jsou z již téměř dokončené Tilhonovy a ze Slavkovské.

2 ZPRÁVY Z RADNICE Rada městské části Brno - Slatina na svých jednáních ve dnech a schválila: výsledky hospodaření VHČ za období I. V s náklady ve výši Kč ,28 a s výnosy ve výši Kč ,88 vyhlášení dotačního programu Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol financovaného kombinací prostředků státního rozpočtu, dotací z územních rozpočtů a vlastních zdrojů účastníka programu (investičního fondu) rozhodla: o přijetí věcného daru pro zřízenou příspěvkovou organizaci Základní škola Brno, Přemyslovo nám. 1, od firmy Terra PC s.r.o., Dukelská třída 51, Brno, IČ Jedná se o 10 ks nefunkčních notebooků v celkové hodnotě Kč 3.000, které budou využity pro seznámení s HW v kroužku informatiky o provedení opravy stávajících herních prvků a údržbu zahrady po dobu prázdnin firmou 8D o.s. Rybkova 23, Brno ve výši Kč včetně DPH o prodeji vozidla AVIA 31 K, rok výroby 1981 za nabídkovou cenu Kč souhlasila: s provedením opravy zděného oplocení dvora ZŠ Přemyslovo nám. 1 ve výši Kč firmou WEBEL s.r.o., nám. Svobody 93/22, Brno se zapojením Základní školy a mateřské školy Brno, Jihomoravské nám. 2, p.o. do projektu ICT Kouč. schválila: rozpočtové opatření č. 12/2014, kterým MČ čerpá rozpočtovou rezervu a upravuje výdajovou část rozpočtu dle očekávané skutečnosti. Rozpočtové opatření nemění celkovou výši rozpočtu. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení vybrala: pro veřejnou zakázku malého rozsahu Oprava chodníků jako nejvýhodnější nabídku firmy UniCab, s.r.o., Merhautova 173, Brno, IČ: pro veřejnou zakázku malého rozsahu Výměna střešního pláště MŠ Jihomoravské nám. 3 a části budovy ZŠ Jihomoravské nám. 2 jako nejvýhodnější nabídku firmy DOGA IZOL s.r.o., Dobrovského 409/1, Vyškov, IČ: pro veřejnou zakázku malého rozsahu Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ Jihomoravské nám. 4 nabídku firmy JIHSTAV s.r.o., Pompova 4, Brno, IČ: Jiří Ides, starosta PAMĚTNÍ DESKA JANA MATLACHA Během letošního léta probíhalo zateplování fasády Základní školy na Přemyslově náměstí. Na financování se podílela i dotace z Evropské unie s přesnými pravidly postupu. Nebylo tedy možné nechat obě pamětní desky na svém místě, ale zateplení bylo nutno provést i pod nimi. Žulová pamětní deska na Antonína Tillhona i bronzová pamětní deska na Jana Matlacha byly z fasády sejmuty, uloženy a po dokončení nové fasády opět umístěny na své původní místo. Původně byla deska Jana Matlacha na škole umístěna již v roce 1933, ale za Protektorátu bylo nařízeno její sundání a zničení. Zničení se díky občanu panu Novákovi ze Židenic nestalo, pan Novák se nebál a desku schoval. Po válce desku přinesla jeho žena na Místní národní výbor a v roce 1946 byla deska znovu umístěna na své původní místo. Historii desky podrobně popisuje Ing. Bohumil Reichstädter, CSc. v Knížce o Slatině. Díky jemu víme, že pod deskou J. Matlacha byla zazděna malá schránka s písemnými informacemi z té doby. Pracovníci firmy, která prováděla zateplení, byli velmi vstřícní a pozvali nás k účasti při snímání pamětní desky a umožnili fotografickou dokumentaci postupu. A opravdu za deskou byla ve zdi zazděna malá sklenka, zabalená v již zteřelém papíru včetně zteřelého víčka. Otevření sklenky a vyndání složeného listu, notně již zahnědlého, provedl za účasti členů Slatinského historického klubu pan starosta Jiří Ides. Ve vyjmutém dokumentu je mimo jiné uveden seznam legionářů i obětí II. světové války a přání úspěšného rozvoje života v osvobozené zemi. Bylo rozhodnuto, že za desku Jana Matlacha umístíme do zdi opět malou schránku, do které vložíme kopii původního dokumentu a přiložíme stručnou situační zprávu o tom, jaká je Slatina dnes, jak se zde žije. Deska byla v minulém roce vyčištěna Lubomírem Krejčím st., takže je nyní i po mnoha letech krásně čitelná. Za Slatinský historický klub M. Buršíková Pamětní deska Jana Matlacha na budově ZŠ Přemyslovo náměstí. Starosta Jiří Ides za přítomnosti členů historického klubu otevírá schránku. Pamětní list uschovaný ve schránce. 2 AKTUALITY O SLATINĚ

3 ŽIJÍ A PRACUJÍ MEZI NÁMI V dnešním pravidelném rozhovoru jsme položili několik otázek panu Jiřímu Čížkovi, nově zvolenému předsedovi Klubu seniorů ve Slatině. První otázka je ve vašem případě asi zbytečná, přesto žijete a pracujete ve Slatině? Ano, žiji ve Slatině již skoro 50 let. V produktivním věku jsem pracoval na tehdejší VAAZ a později na Univerzitě Obrany jako instruktor odborného výcviku, nyní se již 10 let věnuji činnosti ve zdejším Klubu seniorů. besedy co nejkvalitnější hosty se zajímavými tématy. A co tradiční zájezdy a dovolené? Samozřejmě i zájezdy a společné dovolené jsou v plánu. Letošní společná dovolená na Třech Studních se vydařila a již je zamluvena i na příští rok. Také budeme uskutečňovat zájezdy do termálních lázní Mošoň a na různá zajímavá místa. Jen bych si přál, aby se těchto akcí účastnilo více lidí - nemusí to být jen členové klubu, ale i ostatní senioři a lidé ze Slatiny. V příštím roce bychom chtěli ještě rozšířit naší činnost. OHLÉDNUTÍ ZA SKL Z vystoupení skupiny The Sparrows Došlo ve vedení klubu ke změnám? Ve vedení klubu k nějakým radikálním změnám nedošlo. Pouze jsem vystřídal funkci místopředsedy za předsedu Klubu seniorů. Z výboru také odešla pokladní a posílili jsme výbor o dva nové členy. Zde chci podotknout, že není vůbec jednoduché přesvědčit někoho, aby pracoval ve výboru. Proto velmi oceňuji práci těch členek, které vytrvaly a zůstaly. O činnosti Klubu seniorů informují slatinské Aktuality své čtenáře téměř v každém čísle. Psalo se o vašich pravidelných schůzích, o besedách s pozvanými hosty, o setkáních s jinými kluby seniorů, i se slatinskými dětmi, atd. Plánujete v tomto směru nějaké změny? V tomto ohledu bych chtěl pokračovat v daném trendu a snažit se získat pro naše Jaké je vaše přání v nové funkci předsedy klubu? Přál bych si, aby se klub udržel a hlavně aby se k nám hlásili noví mladší členové, i muži. Členská základna totiž stárne, a i když je nás 100 členů, na některé akce se nám hlásí (z jakýchkoliv důvodů) málo lidí. Závěrem tohoto přání bych chtěl poděkovat všem zastupitelům a zvláště panu starostovi, že je k nám starším velice vstřícný. A na závěr jak se vám ve Slatině žije? Jak jsem uvedl již na začátku našeho rozhovoru, žiji ve Slatině celý svůj dospělý život. Moje žena je rodilá Slatiňačka, vychovali jsme zde svoje děti - cítím se i já být Slatiňákem a jsem zde spokojený. Děk uj i za ro z h ov or Jiří Toman Oblíbená ABBA revival VÍTÁNÍ DĚTÍ Odbor sociální péče Úřadu městské části Brno-Slatina a sociální komise RMČ oznamují, že se dne 20. září 2014 v sále Radnice Brno-Slatina, Přemyslovo nám. 18, uskuteční slavnostní Vítání dětí. Obřad se týká dětí narozených v období od do s trvalým pobytem v městské části Brno-Slatina (rozhodné je trvalé bydliště matky). Rodiče, kteří mají zájem se obřadu zúčastnit, se mohou osobně přihlásit na odboru sociální péče ÚMČ Brno-Slatina, Budínská 2, (tel.: , nebo ). Rodičům, kteří své děti na obřad přihlásí, budou zaslány pozvánky. Při vystoupení skupiny ABBA se na náměstí i tančilo Kaufland přichází! V blízkosti nové okružní křižovatky v prostoru bývalých kasáren vyrůstá již čtvrtý slatinský supermarket. Skupina CECH Skupina Led Zeppelin Revival Foto: Štěpán Cenek 3

4 ZŠ JIHOMORAVSKÉ NÁMĚSTÍ BILANCUJEME Řídit školu nebo obec je jako řídit loď na neklidném moři. Úspěch plavby závisí na kapitánovi, posádce, ale také na spoustě dalších věcí, které kapitán ovlivnit nemůže. Můžeme si přát, aby počasí bylo příznivé, moře klidné a přepravované zboží jsme dovezli v pořádku, ale ač se snažíme sebevíc, zůstává nám jen doufat. Stačí pak jeden člen posádky, který se cítí v nepohodě nebo jeden cestující s mořskou nemocí a úspěch plavby může být ohrožen, ačkoli jinak probíhá výborně. 4 Škola je velké společenství lidí pedagogičtí a nepedagogičtí zaměstnanci, žáci, jejich rodiny a široká veřejnost, zřizovatel, MŠMT se všemi mezistupni řízení, které se do života školy promítají. Všechny tyto skupiny doufají, že škola bude dobrá, ačkoli přesný obraz toho, co to je dobrá škola, nikdo nemá a pro každého to znamená něco trochu jiného. Přesto se škola snaží naplňovat tyto široké představy všech, a to nejlépe jak dovede. První dojem škola udělá na pohled. Naše škola prošla v posledních šesti letech zásadními především zásluhou zřizovatele (ÚMČ Slatina) změnami, kterých si jistě všichni všimli. Kromě nového pláště a nových oken se nám podařilo výrazně změnit prostory šaten a z neútulných klecí vytvořit otevřený a barevný prostor, který přispívá k dobré atmosféře už od samého vstupu do budovy školy. Barevnost prostor, která přispívá k pozitivní náladě všech, kteří vstoupí, pokračuje i v dalších prostorách, včetně WC a ohlasy návštěvníků nám potvrzují, že jsme se tady vydali správnou cestou. Žáci mají ve třídách nový nábytek, který odpovídá požadavkům na ergonomii školního prostředí a také umožňuje variabilitu prostor, která je důležitá během vyučovacího procesu. Už dávno neplatí, že učitel stojí 45 minut u tabule a přednáší, žáci sedí v lavicích a celou dobu píší. Současná škola je plná pohybu a pracovního ruchu, a proto i vybavení učeben musí odpovídat požadavkům na variabilitu a využitelnost při nových metodách a způsobech práce. V každé učebně, ať už odborné nebo kmenové, je interaktivní tabule s příslušenstvím. A teď se dostáváme k posádce. Pedagogický sbor naší školy je poskládaný rovnoměrně jak do věku a zkušeností pedagogů, tak i po stránce stylů učení a poměru žen a mužů. Práce na Jihomoravském náměstí je náročná. Učitelé nemohou odejít z práce po posledním zazvonění, ale scházejí se, aby pracovali v projektech, které mají propojit jednotlivé předměty a ročníky a aby doplnili běžnou výuku. Společně s rodinami vedeme žáky k odpovědnosti a dodržování zásad slušného chování a daných norem a pravidel. Samozřejmě se objeví i případy, kdy zásady školy a představy rodiny nejsou zcela v souladu a zde dochází k třecím plochám. Bohužel stačí jeden nespokojený člověk, aby poškodil dobrou práci mnoha, ale protože pochval a uznání stále přibývá, nedáme se jedním odradit a dál pokračujeme v práci, kterou děláme rádi a dobře. Výsledky našich žáků ve srovnávacích testech a soutěžích ukazují, že máme být na co pyšní. Ohlasy žáků, rodičů i veřejnosti na akce, které pořádáme, jsou pozitivní a nadšené a dobré jméno školy se šíří mimo hranice Slatiny i Brna. Naše škola slouží jako vzor a příklad dobré praxe na mnoha konferencích a zájem o kurzy DVPP, které pořádáme, také ukazuje, že máme co nabídnout. Zvu vás nahlédnout do otevřené školy, ve které vám rádi postupně představíme některé z nejzajímavějších koutků naší komunity. S komunitní činností jsme ve spolupráci se zřizovatelem začínali po malých krocích zhruba před pěti lety. Začali jsme každodenním ranním hlášením, ve kterém se vzájemně pozdravíme a zahájíme školní den. Popřejeme těm, kteří mají narozeniny a svátek, řekneme si, co nás dneska čeká, zveřejníme dosažené úspěchy žáků, poděkujeme za reprezentaci školy. Oslavenci jsou zváni do ředitelny na malou besedu s paní ředitelkou, která jim osobně předá přáníčko a malý dárek, který symbolizuje příslušnost ke školní komunitě. Tak se ředitelna dostává do povědomí žáků jako příjemné místo, a ne jen to, kde se řeší problémy a kárá. Dalším malým velkým krokem bylo nastavení efektivního komunikačního kanálu mezi školou a rodičovskou veřejností. Pravidelně dvakrát ročně se konají konzultační týdny. Po individuální domluvě probíhá hodnocení prospěchu a chování v tzv. trojlístku (učitel, rodič, žák). A co žáci? Posílili jsme pozici dobře fungujícího Školního parlamentu, děti vedeme k samostatnému rozhodování a rozvíjíme jejich organizační schopnosti, vedeme je k vzájemné spolupráci. Žáci si ve školních volbách (po volební kampani) na jeden rok zvolili Chlapce školy a Dívku školy. Ti školu reprezentují na významných školních, ale i mimoškolních akcích. S dobrovolníky z řad rodičů společně plánujeme a organizujeme akce pro děti, ale i pro dospělé. Společné malování Studie budoucí přírodní zahrady v MŠ na chodník i obličej, grilování a pasování prvňáků, školní ples, Oldies party, brigády na úpravách školního prostředí, natírání plotu ve školce a mnoho dalších. Společně děti vedeme k etickému chování a charitativnímu cítění. Adopce na dálku to je důvod, proč děti sbírají starý papír, elektroodpad, baterie, a hlavně organizují Palačinkový týden. Deváťáci smaží palačinky a všichni mají možnost zakoupit si sladkou svačinu. Proč? Motivací jsou indická dívka a indický chlapec. Tady se nám snoubí etika, empatie, dobročinnost, dobrovolnictví, finanční gramotnost, spolupráce dvou generací, pomoc slabšímu a znevýhodněnému to není málo! Za takový počin jsme obdrželi v roce 2010 ve Stavovském divadle v Praze Cenu Ď Hrdý český mecenáš. Paní ředitelka je od roku 2011 členkou kolegia pro udělování cen. Od roku 2009 je žákům udělována Cena ředitelky, na kterou může nominovat kdokoli kohokoli za jakýkoli významný záslužný počin v jakékoli oblasti. Pořádáme nepravidelné Kulturní větračky. Co to je? Nic velkého, jen společná návštěva rodičů, učitelů a žáků v divadle nebo koncertě. Společně se bavíme, ale i vzděláváme dospělou veřejnost a začali jsme první pomocí. Pro rodiče je tady také Nevšední akademie pro rodiče. Spojení s dětmi z jiných koutů světa realizujeme projektem Post croising. Ví se o nás na Thai wanu, v Číně, Korei, USA, Anglii, Rusku až na Sibiři, Polsku, ale i v Japonsku. Abychom věděli, jak se pracuje s komunitou i jinde ve světě, několikrát jsme navštívili Anglii. Pedagogové školy, někdy i žáci, měli možnost nahlédnout do školních systémů ve Francii, Švýcarsku, Itálii, Polsku, Německu, Rakousku, v Belgii, na Slovensku, v Portugalsku, Španělsku, Turecku, Maďarsku a Holandsku. Co chystáme? Ve spolupráci se slatinskou radnicí chystáme realizaci přírodní zahrady mateřské školy v hodnotě 4,5 milionu korun. Bude na volné travnaté ploše mezi budovou základní školy a tělocvičnou. A to není všechno! Žijeme s komunitou a ona s námi, což dokazuje veliké množství uskutečněných i plánovaných projektů a událostí. Mgr. Olga Bauerová, ředitelka školy AKTUALITY O SLATINĚ

5 ZŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ NAMALUJ SLUNEČŇÁK I takto bychom mohli nazvat výtvarnou soutěž, které se během května a června zúčastnili žáci 8. a 9. ročníků ze ZŠ Přemyslovo nám. 1. Jejich úkolem bylo libovolnou výtvarnou technikou znázornit hotel Sluneční dvůr a jeho okolí. Žáci se tohoto zadání zhostili na výbornou a vzniklo tak mnoho krásných prací, které byly veřejně vystaveny, a hlasovat tak mohla široká veřejnost. Výsledky hlasování byly velmi těsné, ale nakonec 1. místo získala Jana Kalusová, 2. místo Filip Bednář a 3. místo obsadila Lucie Pölzerová. Výhercům NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉ ŠKOLE Září je nejen první podzimní měsíc, ale znamená především začátek nového školního roku. Většina dětí určitě odpovídala na tradiční otázku, jak se těší po prázdninách do školy. Odpovědi jsou různé. Některé děti, hlavně prvňáčci, se do školy těší. Některým žákům se moc do školy nechce. Zároveň školákům začíná i brzké ranní vstávání. Ale, netýká se to jen dětí, i dospělým se často vstávat nechce. omítky. Brzy jistě zmizí lešení kolem školy a škola se zaskví v nové kráse. PŘEJEME VŠEM ŽÁKŮM, UČITELŮM, SPRÁVNÍM ZAMĚSTNANCŮM, ALE TAKÉ RODIČŮM, AŤ JE TENTO ŠKOLNÍ ROK PRO VÁS ROKEM POHODOVÝM. A KDYŽ SE NĚCO NEPOVEDE, TAK NEZTRAŤE ODVAHU, VŠE SPOLEČNÝMI SILAMI ZVLÁDNEME. PaedDr. Jarmila Balejová Vítězové výtvarné soutěže (zleva) Lucie Pölzerová, Jana Kalusová, Filip Bednář Vítězná kresba Jany Kalusové ještě jednou srdečně gratulujeme a také děkujeme vedení Slunečního dvora, které celou akci zorganizovalo a zajistilo i ceny v podobě krásných dortů, kterými byli žáci odměněni. Mgr. Lenka Mrázová Podívejme se na stávající školní rok trochu z jiné stránky Od září do června jsou to celkem 303 dny, ale do školy půjdou žáci jen 192 krát, takže na ně čeká 111 dnů volna včetně sobot a nedělí. Pak samozřejmě jsou ještě dva měsíce prázdnin. Děti se navíc nemusí obávat, že budou jen sedět v lavicích a učit se. Během školního roku se zúčastní nejrůznějších akcí, jako například návštěvy divadla, kina, knihovny, výukových programů, připraveny jsou pro ně i sportovní dny, výlety a další zajímavé akce. Představte si školní docházku třeba jako poznávání tajemného zámku s devíti komnatami, přičemž do první komnaty vstupují prvňáci plni očekávání, obav a těšení se na něco nového. Každá další komnata ukrývá mnoho nepoznaných a nových informací, znalostí, dovedností. Je jen na žácích, jak vše dokážou objevit, prozkoumat a zvládnout. Průvodci komnatami jsou jejich učitelé, kteří jim pomáhají a ukazují způsoby, jak se dostat dále. Obávanou komnatou je šestá, kam vystupují žáci do druhého poschodí zámku. V poslední komnatě se žáci musí rozhodnout, kam půjdou dále, jestli se budou věnovat dalšímu studiu, nebo se budou připravovat na řemeslo. Na naše žáky čekají tyto komnaty v nově opraveném zámku. Celé prázdniny pokračovala rekonstrukce budovy školy a do dokončení chybí už jen jeden měsíc. Už teď do dálky svítí jasně žlutá a oranžová barva Pozvánka na zahradní slavnost Zveme rodiče našich žáků na zahradní slavnost, která se bude konat ve čtvrtek 4. září 2014 od hod. na školní zahradě. Tradičně tak společně zahájíme další školní rok. Pro vaše děti budou opět připraveny soutěže a odměny. Zatímco uprostřed srpna byla ještě škola na Přemyslově náměstí částečně obestavěna lešením a kolem byl stavební nepořádek, během prvního měsíce nového školního roku se představila žákům, pedagogům i slatinské veřejnosti v novém, žlutooranžovém kabátě. 5

6 pobočka FANTÁZIE Tilhonova 49, Brno - Slatina, tel.: PRÁZDNINY VE FANTÁZII Prázdniny ve Fantázii začaly díky opravě šlapanické základní školy již v červnu. Šlapanické děti poslední školní týden už měly volno a 19 školáků se zúčastnilo našeho příměstského tábora. Pak následovaly tábory na kolech ve Štířím dole, nejprve pro rodiče s dětmi, týden nato celý areál rekreačního střediska patřil táborům na kolech pro děti od 7 do 11 let pod vedením Jirky Bohuše Sochy a pro starší od 12 do 17 let pod vedením Jirky Baleje. Starší již tradičně opouští pohodlí Štířího dolu o den dříve, tedy v pátek, aby po přespání na ZŠ v Dolní Rožínce dojeli v sobotu na kolech až do Brna. Od třetího prázdninového týdne Fantázie až do konce prázdnin patřila příměstským táborům, kromě těch se sportovně turistickým zaměřením se uskutečnil i keramický a letos poprvé i příměstský tábor Vařečka, na kterém, jak sám název napovídá, děti pronikly do základů vaření, od pomazánek a buchet zvládaly i hlavní chody. Ve čtvrtek přišli nahlédnout i ochutnat rodiče. Tábor bavil děti i vedoucí, tak další bude určitě následovat. Od 10. srpna se uskutečnilo týdenní společné sportovní soustředění florbalistů Fantázie a Sluníčka z Komárova v Ivančicích. Od soboty 16.srpna si týden v hájence Černé lesy u Brtnice užilo 48 táborníků. Poslední týden patřil poslednímu příměstskému táboru na Fantázii a potom už byl konec zvonec letošním prázdninám Děkujeme všem kamarádům vedoucím z Fantázie, kteří část svých prázdnin či dovolené věnovali slatinským dětem, které se letní činnosti Fantázie zúčastnily. Se začátkem školního roku se otevře nabídka pravidelných zájmových kroužků Fantázie, které začínají od října 2014 a trvají do května Základní informace jsou tady: ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ FANTÁZIE ve školním roce 2014/15 Od 1. září můžete na a na najít rámcovou nabídku zájmových aktivit Fantázie. Nabídka bude pravidelně aktualizována, budou přidávány nové zájmové kroužky a kurzy. ZÁPIS ZAČÍNÁ od 15. září 2014 od 9 hodin. I v letošním roce můžete využít možnost přihlášení on-line. Pokud nemáte možnost přístupu k internetu, od do od 9 do 18 hodin máte možnost realizovat přihlášení do ZK a K na Fantázii, Tilhonova 49. Pravidelná činnost ZK bude zahájena od října Z příměstského tábora lamy na Hádech a výlet do Rudky u Kunštátu. Na kolech ve Štířím dole zkouška zručnosti, výlet na Pilskou nádrž a táborová pohoda. Snímky z lezeckého tábora v Kopřivnici. AKTUALITY O SLATINĚ

7 HISTORIE VÝZNAMNÁ ZÁŘIJOVÁ VÝROČÍ 1. září 1939 přepadení Polska hitlerovci znamenalo zahájení druhé světové války. Dr. Edvard Beneš poslal do vlasti obsáhlou zprávu s instrukcemi: Náš nepřítel je Německo, nás cíl je svoboda vybudovat armádu ve Francii a Polsku, vytvořit prozatímní vládu, jejíž pravomoci končí na hranici osvobozené vlasti. 3. září 1939 Velká Británie, Francie, Austrálie, Nový Zéland a Indie vyhlásily válku Německu. Byl jmenován britský válečný kabinet a Winston Churchill se stal prvním lordem admirality. V projevu v Dolní sněmovně toho dne řekl, že mírové pokusy byly čestně a upřímně míněny, což má velký význam v dané chvíli zkoušky a útrapy moderní války lze vydržet a překonat jen oddanou shodou milionů mužů a žen bojujeme za záchranu celého světa od moru nacistické říše a na obranu všeho, co je člověku nejsvětější. 5. září 1939 vyhlásily USA svou neutralitu ve válce. Tisova vláda poslala slovenské vojáky do války proti Polsku. 8. září 1944 byla zahájena karpatsko-dukelská operace sovětských a našich vojsk na pomoc Slovenskému národnímu povstání. 9. září 1944 propuklo v Bulharsku ozbrojené celonárodní povstání, nová vláda vyhlásila válku Německu a mobilizovala proti němu ozbrojené síly. 10. září 1919 byla podepsána mírová smlouva s Rakouskem. K jižní Moravě bylo připojeno 5 obcí z Dolního Rakouska s tehdejším okresním městem Valticemi. Používání pojmu německé Rakousko, obnovení panství Habsburků a účast našich poslanců na vídeňském parlamentu byly zakázány. 17. září 1939 zahájila sovětská vojska obsazování východního Polska. Winston Churchill uznal oprávněnost tohoto opatření v zájmu zabezpečení Moskvy před dobytím a obsazením nacistickými vojsky. 18. září 1939 odpor Polska proti Německu skončil, polská vláda uprchla do Rumunska. Skupina našich vojáků pod velením pplk. Ludvíka Svobody se přesunula do SSSR. 28. září 1939 podepsaly Německo a SSSR smlouvu o hranicích, která potvrdila rozdělení Polska i začlenění Pobaltí a Finska do sféry vlivu SSSR. SLATINSKÉ PAMÁTKY Před přístavbou kostela Povýšení sv. kříže je na pískovcovém podstavci 160 cm vysokém stejně vysoký železný kříž s ukřižovaným Ježíšem Kristem, dole ozdobený andílkem. Je na něm nápis: Kristus trpěl za nás vám zůstaviv příklad, abyste následovali šlépěje jeho Petr II 21. Věnovala vdova Františka Krejčová v Slatině čís Obnoven Tento kříž byl několikrát na dnešní umístění překládán. Původně byl před druhou jednotřídní školou před starou Radnicí na Přemyslově náměstí. Od roku 1884 byl před budovou nové dvoutřídní školy na Budíně (později zde byly Spolek a samoobsluha). Po postavení nové budovy trojtřídní školy v roce 1903 dnešní ZŠ Přemyslovo náměstí stál před ní. V 50. letech minulého století byl umístěn před hřbitov a na dnešní místo přišel v 90. letech. Na Šlapanické ulici poblíž křižovatky této ulice s ulicí Krejčího stojí kamenný kříž s kovovým Ukřižovaným vysoký 150 cm na 2 metry vysokém podstavci s nápisem: Klaníme se Tobě, Pane Ježíši Kriste a dobrořečíme Tobě Neboť skrze svatý kříž celý svět jsi vykoupil PŘIPOMÍNÁME SI 1. září 1929 se narodila herečka Květa Fialová 3. září zemřeli 1969 vedoucí vietnamský představitel Ho Či Min, 1984 spisovatel Jan Zábrana 4. září 1934 se narodil slovenský filmový režisér Juraj Herz, zemřeli 1914 spisovatel Josef Šlejhar, 1984 belgický autor detektivek Georges Simenon 5. září se narodili 1829 spisovatel, novinář a politik J.V. Frič, 1909 operní pěvkyně Marie Podvalová 7. září 1899 zemřela spisovatelka Karolina Světlá, 1914 se narodila herečka Lída Baarová, 1949 rozhodl Spolkový sněm o ustavení Spolkové republiky Německo 8. září je Mezinárodní den gramotnosti, zemřeli 1929 sochař František Prucha, 1949 německý skladatel Richard Strauss 9. září 1924 se narodil estetik a literární vědec Oleg Sus, 1984 zemřel herec a režisér Jiří Dohnal 11. září 1894 se narodil ukrajinský filmový režisér Alexandr Dovženko 12. září je Světový den první pomoci září jsou Dny evropského dědictví dny otevřených dveří památek 13. září 1874 zemřel rakouský skladatel Arnold Schönberg, narodili se 1894 polský básník Julian Tuwim a 1929 slovenský literární vědec Ján Števček 15. září je Mezinárodní den míru, 1564 se narodil Karel starší ze Žerotína, vedoucí představitel moravských nekatolických stavů, 1859 zemřel spisovatel a dramatik Václav Kliment Klicpera 16. září je Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy, 1904 se narodil spisovatel a dramatik František Rachlík 17. září 1994 zemřel anglický filozof rakouského původu Karl Raimund Popper 18. září 1904 bylo otevřeno Muzeum města Brna, 1924 se narodil básník Ivan Diviš 19. září 1924 se narodili slovenský spisovatel Ladislav Těžký a hudební pedagog-flétnista Václav Žilka 20. září 1979 zemřel arm. gen. Ludvík Svoboda, v letech prezident republiky, zemřeli 1994 herec Petr Čepek, 1999 Raisa Gorbačovová, manželka vedoucího představitele SSSR M.S. Gorbačova 22. září je Světový den bez aut 23. září 1939 zemřel rakouský lékař Sigmund Freud, zakladatel psychoanalýzy, 1944 se narodil básník a výtvarný kritik Ivan Martin Jirous, zvaný Magor 24. září 1914 se narodil básník a výtvarník Jiří Kolář 25. září je Mezinárodní den neslyšících, 1899 se narodil autor knih pro děti Ondřej Sekora, tvůrce postavy Ferdy Mravence, 1924 zemřel operní zpěvák Karel Burian 26. září je Evropský den jazyků, 1899 se narodil německý filozof Martin Heidegger 27. září je Světový den cestovního ruchu, narodili se 1924 spisovatel Josef Škvorecký a 1934 etnograf Václav Frolec 28. září je Den české státnosti výročí zavraždění sv. Václava 929, v roce 1919 velení našich legií v Rusku rozhodlo o postupné evakuaci z Ruska (ukončena 30. listopadu 1920) 29. září 2004 zemřel dramatik a scenárista František Pavlíček 30. září je Světový den srdce, Mezinárodní den překladatelů, narodili se 1924 americký spisovatel a dramatik Truman Capote, 1934 spisovatel Karel Misař Stranu připravil Karel Janiš 7

8 DVACET PĚT LET NOVODOBÉ HISTORIE SLATINSKÉHO DIVADLA ( ) Ochotnické divadlo má v Čechách a na Moravě velmi silnou tradici a už od 19. století je důležitou součástí městské i vesnické kultury a společenského života. Ve Slatině vznikl samostatný divadelní soubor v roce V době, kdy bylo české divadelnictví výrazně ovlivňováno klasickou českou národní dramatickou tvorbou. Nejinak tomu bylo i ve Slatině. Historicky první uvedenou hrou zde byla fraška od Fořta a Pinskera Baj-kaj-laj aneb Pan Kopeček na výstavě. Zaplněný sál O tehdejším významu místního divadla svědčí i fakt, že krátce po založení měl soubor 75 členů. Činnost divadla ovlivňovalo v průběhu existence mnoho okolností, zejména politické poměry. Avšak místní soubor fungoval při všech změnách komunální správy a i přes krátkodobá pozastavení činnosti v různých letech (zejména v období druhé světové války) se jeho činnost podařilo vždy obnovit. A díky nadšení i obětavosti herců ochotníků přežil soubor i porevoluční období a funguje dodnes, a to i přes všeobecný pokles zájmu o divadlo (a kulturu vůbec), který souvisí s dnešním životním stylem. V současné době máme okolo třiceti členů a pravidelně uvádíme nové hry a pořádáme různé společenské akce. Za posledních 25 let slatinské divadlo uvedlo desítky pohádek pro děti, mnoho divadelních her pro dospělé a každoročně bylo zorganizováno několik kulturně-společenských akcí. Z pohádek vzpomeňme například Sůl nad zlato (premiéra 1990), Poněkud ztracená princezna (1990), Čertovy zlaté vlasy (1990), Sněhurka a sedm trpaslíků (1995), Ženich pro čertici (1997), Perníková chaloupka (2000), Dvě Maričky (2000), Mrazík (2002), O hloupé ženě (2004), Popelka (2010), Utopený hastrman (2013). Z her pro dospělé diváky připomeňme Ať žije život (premiéra 1989), Blázinec v prvním poschodí (obn. prem. 2000), Naše bábi šílí (2004), Denis (2011) a Past (2012). Většina z uvedených her byla několikrát reprizována a některé hry jsou na repertoáru divadla dodnes. Mimoto jsme zorganizovali velké množství společenských akcí, jako např. tradiční mikulášské nadílky pro děti a maškarní plesy, ale i jednorázové akce jako Pochování basy (obnovení tradice v roce 1996), Josefská zábava (1996), Pomlázková zábava (1996, 1999), MISS Junior Slatina (2000), Kabaret U dobré nálady (2001) a podobně. Za připomenutí stojí také Pálení čarodějnic, které Divadelní soubor J. K. Tyla několik let organizoval. Kompletní přehled všech akcí je k dispozici na webových stránkách souboru, Scénář první hry kde je dokumentována činnost divadla od roku 1925 do současnosti. Informace jsou průběžně doplňovány a aktualizovány. Na tomto místě chci poděkovat všem našim členům, ať už bývalým či současným, bez nichž by činnost souboru nebyla ani zdaleka tak bohatá. Poděkování patří také divákům a návštěvníkům, bez kterých by činnost divadla ztrácela smysl. PhDr. Martin Krytinář předseda divadla Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatině Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatině, o.s. Přemyslovo náměstí 18, BRNO 27 - Slatina Přemyslovo náměstí Brno Slatina PRO OBDOBÍ ZÁŘÍ-PROSINEC 2014 PŘIPRAVUJEME: premiéru pohádky O líných strašidlech Mikulášskou nadílku pro děti s pohádkou obnovenou premiéru pohádky Mrazík Ach ti muži 2009 Čertova pohádka Divotvorný klobouk 1960 Zkoušky čerta Belínka 1960 MIKULÁŠSKÁ REZERVACE VSTUPENEK: NADÍLKA 20 se koná v neděli od 16:00 hodin v sále staré slatinské radnice na Přemyslově náměst Rezervace vstupenek: INFORMACE O DIVADLE NALEZNETE: Facebook Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatině vývěska u supermarketu Albert vývěska u SK Slatina Aktuality o Slatině prostřednictvím webových stránek přes tel. na čísle (p. Kroutilová) přímý prodej vstupenek Program: na místě POHÁDKA, konání vždy NADÍLKA 15 minut DĚTEM, před zahájením DISKOTÉKA představení (platbu předem nepřijímáme) Příjem balíčků od 15:00 hodin u pokladny divadla Vstupné: děti 10 Kč, dospělí 20 Kč AKTUALITY O SLATINĚ přes formulář na sekce Rezervace vstupenek přes

9 SLATINSKÝ KROS LÁKÁ BĚŽCE Září + běžecký závod? Ano. Výsledkem je Slatinský kros. Uplynul další rok, a tak zvu všechny sportovní nadšence, začátečníky či nadějné sportovce. Již 8. Ročník tohoto běžeckého závodu se koná v sobotu 13. září na Terénkách. Kromě individuálních běhů všech věkových kategorií se uskuteční i závod tříčlenných štafet. Běžet tak můžete sami, nebo společně v týmu s kamarády. Připraven bude také bohatý doprovodný program. Cílem této akce je, abyste si zaběhali přímo v centru Slatiny, dobře se pobavili a strávili příjemné sportovní nedělní dopoledne. Více informací na Mgr. Lukáš Plachý DĚTSKÝ DEN Poslední červnový víkend se pod hlavičkou občanů a rady pod Stránskou skálou konalo rozloučení se školním rokem a přivítání prázdnin. Akce byla určena především dětem, ale i rodiče si přišli na své. Pro děti byly připraveny soutěže, opékání, tvořivé dílničky a jiná ÚSPĚŠNÝ KULEČNÍK V uplynulém ročníku obsadili slatinští kulečníkáři soutěže družstev třemi týmy. Ve 4. třídě jsme s přehledem zvítězili a postupujeme, ve 2. třídě, do které jsme postoupili loni, jsme měli za úkol nesestoupit, a to se také podařilo. Naše A družstvo vyhrálo stejně jako v loňském roce 1. třídu, ale postup do 1. ligy jsme opět odmítli z důvodu nedostatku finančních prostředků, které chybí k pokrytí zvýšených cestovních výloh i k eventuálnímu posílení družstva. Kromě soutěží družstev jsme se zúčastnili také přeboru jednotlivců. V kádrové hře se stal mladý Miroslav Močička přeborníkem kraje a v nejtěžší disciplíně, v kvartách (trojbend), skončil Ivan Hammer na třetím místě. Celkově lze považovat uplynulou sezonu za velmi úspěšnou. K úplné spokojenosti nám snad chybí jen získání nových sponzorů. Ivan Hammer MO BRNO - SLATINA Můžete je donést do oratoře kostela ve Slatině v pátek od 15:00 do 19:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00 zábava. Všechny děti nadšeně plnily připravené úkoly spojené s putováním za pokladem. O to sladší byl jeho nález. Poklad střežil trpaslík a kde jinde, než na Stránské skále. Setkání opět proběhlo v dobré náladě a příjemné letní atmosféře. Těšíme se na další akci, která by se měla uskutečnit na podzim. Všichni jste opět vítáni! POZVÁNKA NA STRÁNSKOU SKÁLU Během letošního léta Agentura ochrany přírody krajiny ČR Správa CHKO Moravský kras ve spolupráci s Rezekvítkem a MČ Slatina, ve snaze více zviditelnit a zpřístupnit Stránskou skálu veřejnosti, vybudovala kryté odpočivadlo na konci ulice Stránské a stejné odpočivadlo s infopanelem u vodárny. Na nejvyšším místě u trianglu instalovala rozhlednový kámen, na kterém jsou vyznačena odtud viditelná významná místa v Brně a okolí. Stránská skála, která se rozprostírá na území 15,5 ha a byla nově vyhlášena Národní kulturní památkou, je známá dávnou i nedávnou historií i místem příjemných vycházek a krásných rozhledů. Většina občanů Slatiny Stránskou skálu důvěrně zná, přesto přijměte naše pozvání k procházce v nastávajícím podzimu, který je zde stejně krásný jako na jaře, kdy jsou louky zbarvené rozkvetlými ocúny. A navíc nyní můžete posedět pod stříškou nových odpočivadel a na vrcholku se zorientovat po okolí. 9

10 SPORTOVNÍ KLUB SK SLATINA Zdravím všechny sportovní příznivce a čtenáře slatinských Aktualit. Letní prázdniny utekly jako voda a po měsících odpočinku už opět začaly první mistrovské zápasy v novém ročníku fotbalových soutěží. Naše A mužstvo dospělých už má za sebou první tři mistrovské zápasy. Již 8. srpna jsme slavnostně otevřeli na fotbalovém hřišti novou klubovnu s občerstvením a zázemím pro návštěvníky našeho sportovního areálu a dále budeme pokračovat v postupném dobudování a renovaci celého areálu. Hned v sobotu 6. září od 8 do 12 hod. pokračujeme s Farmářskými trhy v prostoru pivnice Na Spartaku, kam vás všechny srdečně zveme. Všem návštěvníkům našeho sportovního areálu přejeme příjemné sportovní zážitky a dobrý pocit z aktivního odpočinku a nezapomeňte: Ve zdravém těle zdravý duch! Ing. Václav Klajsner, předseda SK Slatina ODDÍL KOPANÉ Muži A vstoupili do nového ročníku porážkou 1:3 se Slovanem Brno pod vedením staro(nového) trenéra pana Ladislava Bedřicha, ale hned v neděli v Bořitově vyhráli 2:1 (branky Mikšíček a Válka). Další zápasy odehrálo A mužstvo v sobotu doma s Dobšicemi, v neděli v Tasovicích (výsledky srpnových zápasů i u ostatních kategorií byly k dispozici až po uzávěrce čísla) a v sobotu 6.9. doma od 16:30 hod. se tým popere s Kunštátem o maximální bodový zisk. Trenérovi, hráčům a celému realizačnímu týmu držíme v novém ročníku palce a zveme všechny fanoušky k nám do sportovního areálu fandit našim fotbalistům. Muži B sehráli před sezonou v silně kombinované sestavě přípravný zápas Dolní Kounice B SK Slatina B 2:1 (1:1). Do nového ročníku mužstvo vstoupilo v neděli kdy přivítalo tým Bosonoh B, v sobotu se tým utkal venku se Starým Lískovcem a ve čtvrtek 4.9. od 17:30 hod. hraje doma s Lokomotivou. Také našemu B týmu přejeme do nového ročníku spokojenost z předvedených výkonů a samé dobré výsledky. Dorost starší zahájil přípravu na nový ročník krajského přeboru již pod vedením trenéra pana Šišky. Kluci mají za sebou již dva mistrovské zápasy, venku ve Starém Lískovci a doma s Veselím n. M., oba shodně prohráli 1:5. Tým čekají další zápasy v sobotu v Chrlicích, v sobotu doma hostí Velké Němčice a v neděli 7.9. hrají v Kohoutovicích. Klukům držíme palce a přejeme lepší výsledky a předvedenou hru. Mladší dorost odehrál také dva mistrovské zápasy, venku ve Starém Lískovci 10 prohrál 0:3 a doma s Veselím n. M. kluci remizovali 3:3. Další zápasy byly v sobotu v Chrlicích, v sobotu doma hostí Velké Němčice a v neděli 7.9. hrají v Kohoutovicích. Klukům do dalších bojů držíme palce. Slavnostního přestřižení pásky při otevření nové klubovny na fotbalovém hřišti se ujali starosta pan Jiří Ides a předseda SK Slatina Ing. Václav Klajsner. Starší žáci měli svůj první zápas nového ročníku I. třídy žáků starších v sobotu doma s Rosicemi, další zápasy jsou v neděli venku v Újezdě a v sobotu 6.9. v 9:30 hod. doma hostí Nordic. Hráčům přejeme jen dobré výkony i výsledky. Mladší žáci měli, stejně jako žáci starší, za soupeře v prvním zápase doma tým Rosic a pokračují zápasy v neděli venku v Újezdě a v sobotu 6.9. v 11:15 hod doma hostí Nordic. Hráčům přejeme radost z předvedené hry a dobré výsledky. Mladší přípravka. Mladší a starší přípravka absolvovala týdenní soustředění ve Sloupu u Macochy. Z mladší přípravky odchází trenér M. Skoták a celkem 18 kluků přechází do starší přípravky. U mladší přípravky pokračuje v práci trenér pan Matoušek. Sezonu obě přípravky zahájily zápasem se Svratkou v pátek a další zápas kluci sehrají v neděli 7.9. venku se Spartou C. Našim nejmenším držíme palce! Starší přípravka zahajovací utkání nového ročníku kluci sehráli v pátek se Svratkou C. Další zápasy sehrají kluci v pátek 5.9. doma od 17:30 hod. s Lokomotivou a v pátek venku v Soběšicích. Starší páni začali svoji soutěž Ligy starších pánů v Brně v pondělí prohrou 3:4 s Moravskou Slavií, v pondělí hrají venku se Slovanem Brno, doma se Spartou Brno a 1.9. jedou hrát ven do Obřan. ODDÍL CVIČENÍ ČASPV Po prázdninové přestávce opět cvičíme! Lady aerobik - cvičení pro ženy. Hodiny probíhají vždy v pondělí hod. Mladší žákyně - cvičení na nářadí, míčové hry, soutěže, základy aerobiku hod. Začínáme v září v tělocvičně ZŠ Jihomoravské náměstí. Kontaktní osoba Majka Konečná tel.: ODDÍL STOLNÍHO TENISU Nezapomínáme také na naše nejmladší adepty této krásné hry a sdělujeme, že začátek tréninků na novou sezonu je od úterý 2.9. v 15:30 hod. s trenérem mládeže. Kontaktní osoba Petr Čampa, tel.: ODDÍL TENISU Na našich čtyřech tenisových antukových kurtech si můžete přijít zahrát kvalitní tenis. Zájemci o pronájem tenisových kurtů se mohou obrátit na správce pana Nešpůrka, tel.: ODDÍL KULTURISTIKY Přijďte se k nám podívat do naší posilovny a udělejte něco pro své zdraví od pondělí do pátku od 17 do 20 hod. a v neděli od 18 do 20 hod. Kontaktní osoba Radim Pernica, tel.: KLUB SLATINSKÝCH LYŽNÍKŮ Po prázdninách nás čekají závody jako např. Běchovice-Praha (28. září v Praze) a také 5. ročník závodu Vokolo Príglu (11. října na Brněnské přehradě). Kdo má zájem nejen o běžecké lyžování, ale také o běhání vůbec, kontaktujte nás. V. Klajsner, tel.: Zveme Vás na ZÁBAVNÉ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE pro děti a rodiče na hřišti ulici Černozemní pátek 19. září od 17:00 hodin Občerstvení zajištěno hudba hry pro děti pétanque skákací hrad pořádá HNVRS Hnutí Nezávislých za Všestranný Rozvoj Slatiny SK SLATINA a pétanque SLOPE Brno AKTUALITY O SLATINĚ

11 POPRVÉ DO ŠKOLY? POPRVÉ DO KNIHOVNY! 12. ročník projektu Knihovny Jiřího Mahena v Brně na podporu čtenářství u dětí prvních tříd Registrace prvňáčků zdarma na všech provozech knihovny Sekorovo mraveniště. Soutěž pro děti od 6 do 10 let u příležitosti 115. výročí narození brněnského spisovatele a ilustrátora Ondřeje Sekory. 8. nebo / hod. Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře knih a čtenáře knihovny. Projekt podpořily Úřady městských částí, kde bude probíhat slavnostní pasování. Podrobnosti naleznete na ANGLICKÁ ŠKOLIČKA V červenci byla ve Slatině na Tuřance v areálu SK Slatina otevřena nová anglická školička HAPPY PRESCHOOL. Angličtina je zde prezentována přirozenou formou, nechybí tenis, jóga pro děti a mnoho dalších aktivit ve skupině do 12 dětí. V Happy Preschool dbáme především na harmonii pohybu, stravy, odpočinku a duševní pohody dětí. Cílem naší péče je přirozenou formou rozvíjet jejich znalosti, vědomosti a kreativitu. Po celý rok přijímáme děti ve věku od 3 do 7 let. Adresa školičky je Tuřanka 1, Brno- Slatina. Více informací a přihlášky najdete na gmail.com, mobil POZVÁNKA NA HÁDY ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády a Lamacentrum Hády Vás srdečně zvou na Den otevřených dveří v přírodní památce Kavky a celodenní akci v Lamacentru Hády. Akce se uskuteční v neděli od 10 do 17 hodin. S průvodci budete mít možnost poznat jedinečné přírodní bohatství Hádů a následně v Lamacentru bude připraven doprovodný program v podobě výtvarných dílniček pro děti, ukázek předení na kolovrátku, nabídky výrobků z lamí vlny a také se můžete těšit na oslavy lamích narozenin. Vstupné do Lamacentra 30,- Kč pro dospělé a děti 20,- Kč je určené na údržbu a ochranu přírody na Hádech. Exkurze v PP Kavky je bezplatná, začátek trasy sraz zájemců v Lamacentru. Další informace tel , Veterinární ordinace MVDr. Robert Just Jihomoravské nám. 1, Brno-Slatina (za Albertem) Tel , Po-Pá: So: Ne: ROZŠÍŘENÍ ŠIROKÉ NABÍD- KY STÁVAJÍCÍCH SLUŽEB A VYBAVENÍ NOVĚ O: hospitalizaci inhalační anestezii RTG nový operační sál ortopedické operace (včetně léčby zlomenin) ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN: hod., hod hod. operace, objednaní pacienti hod hod. Nově je otevřeno každý den bez příplatku. Mimo ordinační dobu držíme pohotovost na tel ZNÁTE SLATINSKÉ ULICE? Dnes se nejedná o ulice, ale o chodník pro pěší domy vlevo mají adresu Moutnická, domy vpravo Blažovická. Obě ulice těchto názvů z venkovní strany domů jsou v podstatě jen místem pro parkování automobilů. 11

12 Pro někoho možná nadstandard, pro nás základ vašeho pohodlí. Nový Golf Sportsvan. Připraven na cokoliv. Výhoda Kč při protiúčtu. Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno Řipská 13a, Brno, tel.: , fax: , ZÁŘÍ V ZOO BRNO 22. září 2014, 9 14 hod. Soutěž pro druhý stupeň ZŠ a víceletá gymnázia, ve spolupráci s SPŠCH Brno. Více informací tel.: Otevírací doba v ZOO v měsíci září denně od 9 do 18 hodin. Pokladny se uzavírají v 17 hodin. Periodický tisk územního samosprávného celku Aktuality o Slatině, zpravodaj MČ Brno-Slatina. Náklad výtisků. Určeno k bezplatné distribuci. Uzávěrka každého čísla je k 15. dni v měsíci. Řídí redakční rada. Reg. číslo: MK ČR E Kontakt redakce: tel , Šéfredaktor: Jiří Toman, Kontakt inzerce: Petra Fojtíková, tel , fax Elektronická verze Aktualit o Slatině je umístěna na webových stránkách Příspěvky občanů nejsou redakčně upravovány. Nepodepsané příspěvky nejsou zveřejňovány. Redakce neodpovídá za obsah inzerce. Grafická příprava a sazba: Grafické studio Ventis Tisk: Střední škola grafická Brno Šmahova 110, Brno - Slatina, tel ŘÁDKOVÁ INZERCE Nově otevřená dětská herna s kavárnou TOPOLINO, zdravé mlsání, herna na 200 m 2, OC Slatinka - v přízemí, otevřeno 9-19h, Prodám invalidní vozík elektrický cena dohodou. Tel.: Prodám brambory, česnek, cibuli. Více na Tel.: Cukrářská výroba - svatby, promoce a oslavy, minizákusky. Kotrlová Jitka, Šmahova 20, Brno. Tel.: Nový AUTO-PNEU servis ve Slatině, Slavkovská 9, garážový dvůr. Zaváděcí ceny. Tel.: PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE, plovoucí podlahy, pvc, linoleum, koberce, pokládka a renovace parket Tel: , Kuchyňské linky a vest. skříně, nová dvířka na Vaši kuchyni, šuplíky pod linku, výměna prac. desky. Vrba MALBY 14 Kč/m 2, dveře 350 Kč/ks, aj., tel.: , , platba hotově = SLEVA 250 Kč! Profesionální a kvalitní masáže v klidném prostředí za příznivé ceny. Krásného 20, Brno. Tel.: Poctivá mokrá pedikúra, Studio Šári, Olomoucká 2, Brno. Káva nebo čaj grátis. Tel.: Balíček kadeřnictví (střih, barva) + pedikúra od 700,- Kč. Služby možné i u Vás doma. Tel.: Vyměním OB 2+1 Bieblova, Černá pole za OB 2+1 ve Slatině. Tel.: Vyměním OB 1+1 ve Slatině, zvýšené přízemí, zasklená lodžie, obložené jádro, udržovaný, nájem 1986,- Kč za OB ve Slatině. Tel.: Vyměním OB 1+1 ve Slatině na ulici Rousínovská (velký balkon) za větší 2+1 nebo 3+1. Tel.: Vyměním OB 2+1 ve Slatině za OB 3+1 ve Slatině. Tel.: Vyměním 2+kk po celkové rekonstrukci Starý Lískovec za 2+1 ve Slatině. Bez doplatku. Tel.: Pronajmu garáž na ul. Černozemní. El. 220/320 W. Cena dohodou. Tel.: Nabízím k pronájmu garáž s elektřinou, u konečné trolejbusu č. 33, v areálu za večerkou Kč za měsíc. Tel.: Pronajmu garáž v objektu na ul. Vlárská, 1100,- Kč/měsíc. Tel.: Koupím garáž ve Slatině nebo okolí. Tel.:

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výroční zpráva

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS. Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky.

NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS. Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky. NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky. MINITENISOVÁ ŠKOLIČKA V našem tenisovém oddíle již šestým rokem funguje

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 Pokud se do kroužku nepřihlásí dostatečný počet žáků, nebude otevřen. Forma úhrady poplatků za kroužky: v hotovosti při 1. hodině kroužku nebo na účet školy:

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 slovo úvodem Vážená paní, vážený pane, přátelé, diváci a členové a členky Tradičního loutkového divadla Zvoneček, přešel rok 2008, v němž občanské sdružení prožilo třetí rok

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ. www.hracky-ostrava.cz. za podpory Moravskoslezského kraje. facebook.com/ostravskyveletrhhracek

Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ. www.hracky-ostrava.cz. za podpory Moravskoslezského kraje. facebook.com/ostravskyveletrhhracek Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ za podpory Moravskoslezského kraje DÁDA PATRASOVÁ HOST VELETRHU 2012 Hlavní partneři veletrhu 2012: Partneři veletrhu 2012: AUTOCENTRÁLA PF Mediální partneři

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Nabídka reklamních služeb

Nabídka reklamních služeb Fotbalový klub FC Písek Nabídka reklamních služeb Nabídka reklamních služeb FC Písek nabízí svým partnerům zajištění propagace, reklamy a prezentace formou umístění reklam log bannerů v areálu fotbalových

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Polední přestávka 11.30 12.30

Polední přestávka 11.30 12.30 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ BŘEZEN - ČERVEN 2014 Veselí nad Moravou, Za Poštou 110 2. patro dveře č. 334 a 360 tel. 518322449, 606663004, 601666689 e-mail: sluzby@cpsphodoninsko.cz www: cpsphodoninsko.cz Sociální

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 HISTORIE 1.ROČNÍK 1. Ročník turnaje, pořádaný pod názvem Před branami Edenu, proběhl 19.října 2008 za účasti 16 týmů. Přivítali jsme malé fotbalisty

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Zápis ze schůze výboru tenisového oddílu

Zápis ze schůze výboru tenisového oddílu Zápis ze schůze výboru tenisového oddílu Přítomni: 1. Miroslav Andrlík 2. Michal Dvořák 3. Václav Dvořák 4. Miroslav Chaloupka 5. Jaroslav Kokeš 6. Martin Kratochvíl 7. Pavel Sobíšek Hosté 1. Pavel Janík

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník turnaje v Březiněvsi.

Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník turnaje v Březiněvsi. TJ Březiněves, oddíl kopané pořádá v neděli 30. srpna 2015 6. ročník Memoriálu Bohumila Hejny v kategorii mladší přípravka r. 2008 a mladší Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz Učit lze

Více

TJ SOKOL STODŮLKY HISTORIE

TJ SOKOL STODŮLKY HISTORIE T J S O K O L S T O D Ů L K Y w w w. s o k o l s t o d u l k y. c z Stojíci: Černý, Vojta, Vydra st., Ferenc Futurista, Burian, Hašler, Vrbský, Dostál, Vydra ml. Sedící: Štěpánek, Veverka, Vošahlík a Kovařík

Více

Kam za zábavou přímo v Hostivaři?

Kam za zábavou přímo v Hostivaři? Kam za zábavou přímo v Hostivaři? http://www.parkhostivar.cz/ Obchodní centrum Park Hostivař nejen centrálním obchodním střediskem v Hostivaři, co se nákupů týče, ale také příjemným místem aktivního odpočinku.

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: 4ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 21.6.2006 Směrnice nabývá

Více

Srovnávací tržní analýza

Srovnávací tržní analýza Srovnávací tržní analýza 1/6 Srovnávací tržní analýza Ladislav Jandáček ladislav.jandacek@re-max.cz +420 727 832 834 Klient : Potanková Jaroslava Nemovitost : Prodej bytové jednotky Adresa : Čimická 2

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

NEWSLETTER DUBEN 2015. Hřiště u Domu dětí a mládeže

NEWSLETTER DUBEN 2015. Hřiště u Domu dětí a mládeže NEWSLETTER DUBEN 2015 Hřiště u Domu dětí a mládeže Hřiště u Domu dětí a mládeže je od března opět v provozu. V letošním roce máme nový provozní řád. Hřiště mohou využívat i dospěláci", tedy občané nad

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

ÚVOD ÚVOD PRONÁJEM PRONÁJEM firemní r o d i n n o u společenskou akci INFORMACE OSTATNÍ Možnost venkovního i vnitřního použití.

ÚVOD ÚVOD PRONÁJEM PRONÁJEM firemní r o d i n n o u společenskou akci INFORMACE OSTATNÍ Možnost venkovního i vnitřního použití. HRY - SLUŽBY ÚVOD Vážení přátelé, dovolte nám představit katalog, který obsahuje služby, které pro Vás v rámci zahradní a venkovní zábavy zajišťuje naše společnost. Všem zájemcům o naše hry a aktivity

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ 23. března 2012, Na Rychtě - Choceň Josef Tomáš PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení valné hromady 2. Zpráva o činnosti za r. 2011 členská základna ekonomika hospodaření brigády

Více