O SLATINĚ. č. 9 září 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O SLATINĚ. č. 9 září 2014"

Transkript

1 Stejně jako každý rok jsme směřovali nejvýznamnější opravy a investice do letních měsíců. Patří mezi ně opravy chodníků na ulicích Tilhonova, Mikulčická, Strážnická, Černozemní, Slavkovská, Vlnitá a Křehlíkova. Dále se podařilo zahájit pokračování budování parkovacích stání na sídlišti, a to v ulicích Dědická a Prostějovská. Již před prázdninami byl zprovozněn nový kruhový objezd u vozovny trolejbusů, který významně urychlil provoz v tomto dopravním uzlu. Je třeba připomenout, že tato stavba byla vyvolána potřebou zkapacitnit průjezdnost křižovatky, a tedy i obslužnost nově budovaného areálu Slatina- Zelené město, kde právě vyrůstají byty, obchodně-administrativní centrum a další. Kruhový objezd je novinkou, a tak jako na všech jiných nových dopravních stavbách ve světě, je jen otázkou kratičkého času, než si všichni zvykneme do kterého pruhu se zařadit, ale zkušební provoz o prázdninách už ukázal, že slatiňáci jsou dobří řidiči. Během prázdnin také probíhá mnoho let očekáváná rekonstrukce naší ZŠ Přemyslovo náměstí a i když oprava mírně přesáhne prázdninový čas, tak děti si nový školní rok užijí v důstojném a pěkném prostředí. Podařilo se také opravit zcela zvlněný kruhový objezd u ulice Bedřichovické. Mnoho z nás si jistě položí otázku, proč se A K T U A L I T Y O SLATINĚ Pamětní č. 9 září 2014 SLATINA O PRÁZDNINÁCH O prázdninách se v každém městě život zklidní, děti jsou na táborech, s rodiči na chalupách nebo u moře, i dospělí si užívají dovolenou. Ale je to jen zdání i v těchto dvou letních měsících se na mnoha místech nepřestává pracovat. Na to, co se dělo o letošních prázdninách ve Slatině, jsme se zeptali pana starosty Jiřího Idese. rovnou nerozšířil. Odpověď je jednoduchá - zkapacitnění kruhového objezdu je součástí stavby budování obchvatu Slatiny a dokud vlastníci pozemků budou tuto stavbu blokovat, není možné kruhový objezd rozšířit. Já osobně jsem rád za získání jednoho milionu korun na srovnání komunikace v kruhovém objezdu. Na ulici Černozemní se začal budovat nový vodovodní řad pro napojení nejen nového sběrného dvora, který brzy vyroste, ale i pro rodinné domy. Podařilo se také zajistit finance na velmi potřebné opravy střech v ZŠ Jihomoravské náměstí i v mateřských školkách. Dále se zahájila výstavba hřiště v Černovičkách, na které jsme získali dotaci z města Brna. Dobře vím, že stavební práce jsou pro nás všechny někdy rušícím elementem. Ale vždy, když mi někdo pokládá otázku, proč to nejde rychleji, bez prachu a hluku a proč se stále někde něco kope a jsou objížďky, tak mám částečné pochopení, ale vždy odpovídám buďme rádi, že se kope a jsou objížďky, protože až tomu tak nebude, tak to bude znamenat, že Slatina není v dobré kondici. Závěrem bych ještě rád využil této příležitosti a popřál všem slatiňákům úspěšný návrat do poprázdninové reality a dětem příjemný vstup do nového školního roku. Jiří Ides, starosta PŘEČTĚTE SI: deska J. Matlacha str. 2 Kaufland přichází! str. 3 Z historie slatinského divadla str. 8 Pozvánka na Stránskou skálu str. 9 Nová klubovna na hřišti str. 10 Nový kruhový objezd u vozovny trolejbusů je už od začátku prázdnin v provozu. Stavba nových parkovacích míst na Dědické je teprve v počátcích. Na opravách chodníků ve Slatině se o prázdninách pracovalo na mnoha místech. Obrázky jsou z již téměř dokončené Tilhonovy a ze Slavkovské.

2 ZPRÁVY Z RADNICE Rada městské části Brno - Slatina na svých jednáních ve dnech a schválila: výsledky hospodaření VHČ za období I. V s náklady ve výši Kč ,28 a s výnosy ve výši Kč ,88 vyhlášení dotačního programu Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol financovaného kombinací prostředků státního rozpočtu, dotací z územních rozpočtů a vlastních zdrojů účastníka programu (investičního fondu) rozhodla: o přijetí věcného daru pro zřízenou příspěvkovou organizaci Základní škola Brno, Přemyslovo nám. 1, od firmy Terra PC s.r.o., Dukelská třída 51, Brno, IČ Jedná se o 10 ks nefunkčních notebooků v celkové hodnotě Kč 3.000, které budou využity pro seznámení s HW v kroužku informatiky o provedení opravy stávajících herních prvků a údržbu zahrady po dobu prázdnin firmou 8D o.s. Rybkova 23, Brno ve výši Kč včetně DPH o prodeji vozidla AVIA 31 K, rok výroby 1981 za nabídkovou cenu Kč souhlasila: s provedením opravy zděného oplocení dvora ZŠ Přemyslovo nám. 1 ve výši Kč firmou WEBEL s.r.o., nám. Svobody 93/22, Brno se zapojením Základní školy a mateřské školy Brno, Jihomoravské nám. 2, p.o. do projektu ICT Kouč. schválila: rozpočtové opatření č. 12/2014, kterým MČ čerpá rozpočtovou rezervu a upravuje výdajovou část rozpočtu dle očekávané skutečnosti. Rozpočtové opatření nemění celkovou výši rozpočtu. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení vybrala: pro veřejnou zakázku malého rozsahu Oprava chodníků jako nejvýhodnější nabídku firmy UniCab, s.r.o., Merhautova 173, Brno, IČ: pro veřejnou zakázku malého rozsahu Výměna střešního pláště MŠ Jihomoravské nám. 3 a části budovy ZŠ Jihomoravské nám. 2 jako nejvýhodnější nabídku firmy DOGA IZOL s.r.o., Dobrovského 409/1, Vyškov, IČ: pro veřejnou zakázku malého rozsahu Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ Jihomoravské nám. 4 nabídku firmy JIHSTAV s.r.o., Pompova 4, Brno, IČ: Jiří Ides, starosta PAMĚTNÍ DESKA JANA MATLACHA Během letošního léta probíhalo zateplování fasády Základní školy na Přemyslově náměstí. Na financování se podílela i dotace z Evropské unie s přesnými pravidly postupu. Nebylo tedy možné nechat obě pamětní desky na svém místě, ale zateplení bylo nutno provést i pod nimi. Žulová pamětní deska na Antonína Tillhona i bronzová pamětní deska na Jana Matlacha byly z fasády sejmuty, uloženy a po dokončení nové fasády opět umístěny na své původní místo. Původně byla deska Jana Matlacha na škole umístěna již v roce 1933, ale za Protektorátu bylo nařízeno její sundání a zničení. Zničení se díky občanu panu Novákovi ze Židenic nestalo, pan Novák se nebál a desku schoval. Po válce desku přinesla jeho žena na Místní národní výbor a v roce 1946 byla deska znovu umístěna na své původní místo. Historii desky podrobně popisuje Ing. Bohumil Reichstädter, CSc. v Knížce o Slatině. Díky jemu víme, že pod deskou J. Matlacha byla zazděna malá schránka s písemnými informacemi z té doby. Pracovníci firmy, která prováděla zateplení, byli velmi vstřícní a pozvali nás k účasti při snímání pamětní desky a umožnili fotografickou dokumentaci postupu. A opravdu za deskou byla ve zdi zazděna malá sklenka, zabalená v již zteřelém papíru včetně zteřelého víčka. Otevření sklenky a vyndání složeného listu, notně již zahnědlého, provedl za účasti členů Slatinského historického klubu pan starosta Jiří Ides. Ve vyjmutém dokumentu je mimo jiné uveden seznam legionářů i obětí II. světové války a přání úspěšného rozvoje života v osvobozené zemi. Bylo rozhodnuto, že za desku Jana Matlacha umístíme do zdi opět malou schránku, do které vložíme kopii původního dokumentu a přiložíme stručnou situační zprávu o tom, jaká je Slatina dnes, jak se zde žije. Deska byla v minulém roce vyčištěna Lubomírem Krejčím st., takže je nyní i po mnoha letech krásně čitelná. Za Slatinský historický klub M. Buršíková Pamětní deska Jana Matlacha na budově ZŠ Přemyslovo náměstí. Starosta Jiří Ides za přítomnosti členů historického klubu otevírá schránku. Pamětní list uschovaný ve schránce. 2 AKTUALITY O SLATINĚ

3 ŽIJÍ A PRACUJÍ MEZI NÁMI V dnešním pravidelném rozhovoru jsme položili několik otázek panu Jiřímu Čížkovi, nově zvolenému předsedovi Klubu seniorů ve Slatině. První otázka je ve vašem případě asi zbytečná, přesto žijete a pracujete ve Slatině? Ano, žiji ve Slatině již skoro 50 let. V produktivním věku jsem pracoval na tehdejší VAAZ a později na Univerzitě Obrany jako instruktor odborného výcviku, nyní se již 10 let věnuji činnosti ve zdejším Klubu seniorů. besedy co nejkvalitnější hosty se zajímavými tématy. A co tradiční zájezdy a dovolené? Samozřejmě i zájezdy a společné dovolené jsou v plánu. Letošní společná dovolená na Třech Studních se vydařila a již je zamluvena i na příští rok. Také budeme uskutečňovat zájezdy do termálních lázní Mošoň a na různá zajímavá místa. Jen bych si přál, aby se těchto akcí účastnilo více lidí - nemusí to být jen členové klubu, ale i ostatní senioři a lidé ze Slatiny. V příštím roce bychom chtěli ještě rozšířit naší činnost. OHLÉDNUTÍ ZA SKL Z vystoupení skupiny The Sparrows Došlo ve vedení klubu ke změnám? Ve vedení klubu k nějakým radikálním změnám nedošlo. Pouze jsem vystřídal funkci místopředsedy za předsedu Klubu seniorů. Z výboru také odešla pokladní a posílili jsme výbor o dva nové členy. Zde chci podotknout, že není vůbec jednoduché přesvědčit někoho, aby pracoval ve výboru. Proto velmi oceňuji práci těch členek, které vytrvaly a zůstaly. O činnosti Klubu seniorů informují slatinské Aktuality své čtenáře téměř v každém čísle. Psalo se o vašich pravidelných schůzích, o besedách s pozvanými hosty, o setkáních s jinými kluby seniorů, i se slatinskými dětmi, atd. Plánujete v tomto směru nějaké změny? V tomto ohledu bych chtěl pokračovat v daném trendu a snažit se získat pro naše Jaké je vaše přání v nové funkci předsedy klubu? Přál bych si, aby se klub udržel a hlavně aby se k nám hlásili noví mladší členové, i muži. Členská základna totiž stárne, a i když je nás 100 členů, na některé akce se nám hlásí (z jakýchkoliv důvodů) málo lidí. Závěrem tohoto přání bych chtěl poděkovat všem zastupitelům a zvláště panu starostovi, že je k nám starším velice vstřícný. A na závěr jak se vám ve Slatině žije? Jak jsem uvedl již na začátku našeho rozhovoru, žiji ve Slatině celý svůj dospělý život. Moje žena je rodilá Slatiňačka, vychovali jsme zde svoje děti - cítím se i já být Slatiňákem a jsem zde spokojený. Děk uj i za ro z h ov or Jiří Toman Oblíbená ABBA revival VÍTÁNÍ DĚTÍ Odbor sociální péče Úřadu městské části Brno-Slatina a sociální komise RMČ oznamují, že se dne 20. září 2014 v sále Radnice Brno-Slatina, Přemyslovo nám. 18, uskuteční slavnostní Vítání dětí. Obřad se týká dětí narozených v období od do s trvalým pobytem v městské části Brno-Slatina (rozhodné je trvalé bydliště matky). Rodiče, kteří mají zájem se obřadu zúčastnit, se mohou osobně přihlásit na odboru sociální péče ÚMČ Brno-Slatina, Budínská 2, (tel.: , nebo ). Rodičům, kteří své děti na obřad přihlásí, budou zaslány pozvánky. Při vystoupení skupiny ABBA se na náměstí i tančilo Kaufland přichází! V blízkosti nové okružní křižovatky v prostoru bývalých kasáren vyrůstá již čtvrtý slatinský supermarket. Skupina CECH Skupina Led Zeppelin Revival Foto: Štěpán Cenek 3

4 ZŠ JIHOMORAVSKÉ NÁMĚSTÍ BILANCUJEME Řídit školu nebo obec je jako řídit loď na neklidném moři. Úspěch plavby závisí na kapitánovi, posádce, ale také na spoustě dalších věcí, které kapitán ovlivnit nemůže. Můžeme si přát, aby počasí bylo příznivé, moře klidné a přepravované zboží jsme dovezli v pořádku, ale ač se snažíme sebevíc, zůstává nám jen doufat. Stačí pak jeden člen posádky, který se cítí v nepohodě nebo jeden cestující s mořskou nemocí a úspěch plavby může být ohrožen, ačkoli jinak probíhá výborně. 4 Škola je velké společenství lidí pedagogičtí a nepedagogičtí zaměstnanci, žáci, jejich rodiny a široká veřejnost, zřizovatel, MŠMT se všemi mezistupni řízení, které se do života školy promítají. Všechny tyto skupiny doufají, že škola bude dobrá, ačkoli přesný obraz toho, co to je dobrá škola, nikdo nemá a pro každého to znamená něco trochu jiného. Přesto se škola snaží naplňovat tyto široké představy všech, a to nejlépe jak dovede. První dojem škola udělá na pohled. Naše škola prošla v posledních šesti letech zásadními především zásluhou zřizovatele (ÚMČ Slatina) změnami, kterých si jistě všichni všimli. Kromě nového pláště a nových oken se nám podařilo výrazně změnit prostory šaten a z neútulných klecí vytvořit otevřený a barevný prostor, který přispívá k dobré atmosféře už od samého vstupu do budovy školy. Barevnost prostor, která přispívá k pozitivní náladě všech, kteří vstoupí, pokračuje i v dalších prostorách, včetně WC a ohlasy návštěvníků nám potvrzují, že jsme se tady vydali správnou cestou. Žáci mají ve třídách nový nábytek, který odpovídá požadavkům na ergonomii školního prostředí a také umožňuje variabilitu prostor, která je důležitá během vyučovacího procesu. Už dávno neplatí, že učitel stojí 45 minut u tabule a přednáší, žáci sedí v lavicích a celou dobu píší. Současná škola je plná pohybu a pracovního ruchu, a proto i vybavení učeben musí odpovídat požadavkům na variabilitu a využitelnost při nových metodách a způsobech práce. V každé učebně, ať už odborné nebo kmenové, je interaktivní tabule s příslušenstvím. A teď se dostáváme k posádce. Pedagogický sbor naší školy je poskládaný rovnoměrně jak do věku a zkušeností pedagogů, tak i po stránce stylů učení a poměru žen a mužů. Práce na Jihomoravském náměstí je náročná. Učitelé nemohou odejít z práce po posledním zazvonění, ale scházejí se, aby pracovali v projektech, které mají propojit jednotlivé předměty a ročníky a aby doplnili běžnou výuku. Společně s rodinami vedeme žáky k odpovědnosti a dodržování zásad slušného chování a daných norem a pravidel. Samozřejmě se objeví i případy, kdy zásady školy a představy rodiny nejsou zcela v souladu a zde dochází k třecím plochám. Bohužel stačí jeden nespokojený člověk, aby poškodil dobrou práci mnoha, ale protože pochval a uznání stále přibývá, nedáme se jedním odradit a dál pokračujeme v práci, kterou děláme rádi a dobře. Výsledky našich žáků ve srovnávacích testech a soutěžích ukazují, že máme být na co pyšní. Ohlasy žáků, rodičů i veřejnosti na akce, které pořádáme, jsou pozitivní a nadšené a dobré jméno školy se šíří mimo hranice Slatiny i Brna. Naše škola slouží jako vzor a příklad dobré praxe na mnoha konferencích a zájem o kurzy DVPP, které pořádáme, také ukazuje, že máme co nabídnout. Zvu vás nahlédnout do otevřené školy, ve které vám rádi postupně představíme některé z nejzajímavějších koutků naší komunity. S komunitní činností jsme ve spolupráci se zřizovatelem začínali po malých krocích zhruba před pěti lety. Začali jsme každodenním ranním hlášením, ve kterém se vzájemně pozdravíme a zahájíme školní den. Popřejeme těm, kteří mají narozeniny a svátek, řekneme si, co nás dneska čeká, zveřejníme dosažené úspěchy žáků, poděkujeme za reprezentaci školy. Oslavenci jsou zváni do ředitelny na malou besedu s paní ředitelkou, která jim osobně předá přáníčko a malý dárek, který symbolizuje příslušnost ke školní komunitě. Tak se ředitelna dostává do povědomí žáků jako příjemné místo, a ne jen to, kde se řeší problémy a kárá. Dalším malým velkým krokem bylo nastavení efektivního komunikačního kanálu mezi školou a rodičovskou veřejností. Pravidelně dvakrát ročně se konají konzultační týdny. Po individuální domluvě probíhá hodnocení prospěchu a chování v tzv. trojlístku (učitel, rodič, žák). A co žáci? Posílili jsme pozici dobře fungujícího Školního parlamentu, děti vedeme k samostatnému rozhodování a rozvíjíme jejich organizační schopnosti, vedeme je k vzájemné spolupráci. Žáci si ve školních volbách (po volební kampani) na jeden rok zvolili Chlapce školy a Dívku školy. Ti školu reprezentují na významných školních, ale i mimoškolních akcích. S dobrovolníky z řad rodičů společně plánujeme a organizujeme akce pro děti, ale i pro dospělé. Společné malování Studie budoucí přírodní zahrady v MŠ na chodník i obličej, grilování a pasování prvňáků, školní ples, Oldies party, brigády na úpravách školního prostředí, natírání plotu ve školce a mnoho dalších. Společně děti vedeme k etickému chování a charitativnímu cítění. Adopce na dálku to je důvod, proč děti sbírají starý papír, elektroodpad, baterie, a hlavně organizují Palačinkový týden. Deváťáci smaží palačinky a všichni mají možnost zakoupit si sladkou svačinu. Proč? Motivací jsou indická dívka a indický chlapec. Tady se nám snoubí etika, empatie, dobročinnost, dobrovolnictví, finanční gramotnost, spolupráce dvou generací, pomoc slabšímu a znevýhodněnému to není málo! Za takový počin jsme obdrželi v roce 2010 ve Stavovském divadle v Praze Cenu Ď Hrdý český mecenáš. Paní ředitelka je od roku 2011 členkou kolegia pro udělování cen. Od roku 2009 je žákům udělována Cena ředitelky, na kterou může nominovat kdokoli kohokoli za jakýkoli významný záslužný počin v jakékoli oblasti. Pořádáme nepravidelné Kulturní větračky. Co to je? Nic velkého, jen společná návštěva rodičů, učitelů a žáků v divadle nebo koncertě. Společně se bavíme, ale i vzděláváme dospělou veřejnost a začali jsme první pomocí. Pro rodiče je tady také Nevšední akademie pro rodiče. Spojení s dětmi z jiných koutů světa realizujeme projektem Post croising. Ví se o nás na Thai wanu, v Číně, Korei, USA, Anglii, Rusku až na Sibiři, Polsku, ale i v Japonsku. Abychom věděli, jak se pracuje s komunitou i jinde ve světě, několikrát jsme navštívili Anglii. Pedagogové školy, někdy i žáci, měli možnost nahlédnout do školních systémů ve Francii, Švýcarsku, Itálii, Polsku, Německu, Rakousku, v Belgii, na Slovensku, v Portugalsku, Španělsku, Turecku, Maďarsku a Holandsku. Co chystáme? Ve spolupráci se slatinskou radnicí chystáme realizaci přírodní zahrady mateřské školy v hodnotě 4,5 milionu korun. Bude na volné travnaté ploše mezi budovou základní školy a tělocvičnou. A to není všechno! Žijeme s komunitou a ona s námi, což dokazuje veliké množství uskutečněných i plánovaných projektů a událostí. Mgr. Olga Bauerová, ředitelka školy AKTUALITY O SLATINĚ

5 ZŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ NAMALUJ SLUNEČŇÁK I takto bychom mohli nazvat výtvarnou soutěž, které se během května a června zúčastnili žáci 8. a 9. ročníků ze ZŠ Přemyslovo nám. 1. Jejich úkolem bylo libovolnou výtvarnou technikou znázornit hotel Sluneční dvůr a jeho okolí. Žáci se tohoto zadání zhostili na výbornou a vzniklo tak mnoho krásných prací, které byly veřejně vystaveny, a hlasovat tak mohla široká veřejnost. Výsledky hlasování byly velmi těsné, ale nakonec 1. místo získala Jana Kalusová, 2. místo Filip Bednář a 3. místo obsadila Lucie Pölzerová. Výhercům NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉ ŠKOLE Září je nejen první podzimní měsíc, ale znamená především začátek nového školního roku. Většina dětí určitě odpovídala na tradiční otázku, jak se těší po prázdninách do školy. Odpovědi jsou různé. Některé děti, hlavně prvňáčci, se do školy těší. Některým žákům se moc do školy nechce. Zároveň školákům začíná i brzké ranní vstávání. Ale, netýká se to jen dětí, i dospělým se často vstávat nechce. omítky. Brzy jistě zmizí lešení kolem školy a škola se zaskví v nové kráse. PŘEJEME VŠEM ŽÁKŮM, UČITELŮM, SPRÁVNÍM ZAMĚSTNANCŮM, ALE TAKÉ RODIČŮM, AŤ JE TENTO ŠKOLNÍ ROK PRO VÁS ROKEM POHODOVÝM. A KDYŽ SE NĚCO NEPOVEDE, TAK NEZTRAŤE ODVAHU, VŠE SPOLEČNÝMI SILAMI ZVLÁDNEME. PaedDr. Jarmila Balejová Vítězové výtvarné soutěže (zleva) Lucie Pölzerová, Jana Kalusová, Filip Bednář Vítězná kresba Jany Kalusové ještě jednou srdečně gratulujeme a také děkujeme vedení Slunečního dvora, které celou akci zorganizovalo a zajistilo i ceny v podobě krásných dortů, kterými byli žáci odměněni. Mgr. Lenka Mrázová Podívejme se na stávající školní rok trochu z jiné stránky Od září do června jsou to celkem 303 dny, ale do školy půjdou žáci jen 192 krát, takže na ně čeká 111 dnů volna včetně sobot a nedělí. Pak samozřejmě jsou ještě dva měsíce prázdnin. Děti se navíc nemusí obávat, že budou jen sedět v lavicích a učit se. Během školního roku se zúčastní nejrůznějších akcí, jako například návštěvy divadla, kina, knihovny, výukových programů, připraveny jsou pro ně i sportovní dny, výlety a další zajímavé akce. Představte si školní docházku třeba jako poznávání tajemného zámku s devíti komnatami, přičemž do první komnaty vstupují prvňáci plni očekávání, obav a těšení se na něco nového. Každá další komnata ukrývá mnoho nepoznaných a nových informací, znalostí, dovedností. Je jen na žácích, jak vše dokážou objevit, prozkoumat a zvládnout. Průvodci komnatami jsou jejich učitelé, kteří jim pomáhají a ukazují způsoby, jak se dostat dále. Obávanou komnatou je šestá, kam vystupují žáci do druhého poschodí zámku. V poslední komnatě se žáci musí rozhodnout, kam půjdou dále, jestli se budou věnovat dalšímu studiu, nebo se budou připravovat na řemeslo. Na naše žáky čekají tyto komnaty v nově opraveném zámku. Celé prázdniny pokračovala rekonstrukce budovy školy a do dokončení chybí už jen jeden měsíc. Už teď do dálky svítí jasně žlutá a oranžová barva Pozvánka na zahradní slavnost Zveme rodiče našich žáků na zahradní slavnost, která se bude konat ve čtvrtek 4. září 2014 od hod. na školní zahradě. Tradičně tak společně zahájíme další školní rok. Pro vaše děti budou opět připraveny soutěže a odměny. Zatímco uprostřed srpna byla ještě škola na Přemyslově náměstí částečně obestavěna lešením a kolem byl stavební nepořádek, během prvního měsíce nového školního roku se představila žákům, pedagogům i slatinské veřejnosti v novém, žlutooranžovém kabátě. 5

6 pobočka FANTÁZIE Tilhonova 49, Brno - Slatina, tel.: PRÁZDNINY VE FANTÁZII Prázdniny ve Fantázii začaly díky opravě šlapanické základní školy již v červnu. Šlapanické děti poslední školní týden už měly volno a 19 školáků se zúčastnilo našeho příměstského tábora. Pak následovaly tábory na kolech ve Štířím dole, nejprve pro rodiče s dětmi, týden nato celý areál rekreačního střediska patřil táborům na kolech pro děti od 7 do 11 let pod vedením Jirky Bohuše Sochy a pro starší od 12 do 17 let pod vedením Jirky Baleje. Starší již tradičně opouští pohodlí Štířího dolu o den dříve, tedy v pátek, aby po přespání na ZŠ v Dolní Rožínce dojeli v sobotu na kolech až do Brna. Od třetího prázdninového týdne Fantázie až do konce prázdnin patřila příměstským táborům, kromě těch se sportovně turistickým zaměřením se uskutečnil i keramický a letos poprvé i příměstský tábor Vařečka, na kterém, jak sám název napovídá, děti pronikly do základů vaření, od pomazánek a buchet zvládaly i hlavní chody. Ve čtvrtek přišli nahlédnout i ochutnat rodiče. Tábor bavil děti i vedoucí, tak další bude určitě následovat. Od 10. srpna se uskutečnilo týdenní společné sportovní soustředění florbalistů Fantázie a Sluníčka z Komárova v Ivančicích. Od soboty 16.srpna si týden v hájence Černé lesy u Brtnice užilo 48 táborníků. Poslední týden patřil poslednímu příměstskému táboru na Fantázii a potom už byl konec zvonec letošním prázdninám Děkujeme všem kamarádům vedoucím z Fantázie, kteří část svých prázdnin či dovolené věnovali slatinským dětem, které se letní činnosti Fantázie zúčastnily. Se začátkem školního roku se otevře nabídka pravidelných zájmových kroužků Fantázie, které začínají od října 2014 a trvají do května Základní informace jsou tady: ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ FANTÁZIE ve školním roce 2014/15 Od 1. září můžete na a na najít rámcovou nabídku zájmových aktivit Fantázie. Nabídka bude pravidelně aktualizována, budou přidávány nové zájmové kroužky a kurzy. ZÁPIS ZAČÍNÁ od 15. září 2014 od 9 hodin. I v letošním roce můžete využít možnost přihlášení on-line. Pokud nemáte možnost přístupu k internetu, od do od 9 do 18 hodin máte možnost realizovat přihlášení do ZK a K na Fantázii, Tilhonova 49. Pravidelná činnost ZK bude zahájena od října Z příměstského tábora lamy na Hádech a výlet do Rudky u Kunštátu. Na kolech ve Štířím dole zkouška zručnosti, výlet na Pilskou nádrž a táborová pohoda. Snímky z lezeckého tábora v Kopřivnici. AKTUALITY O SLATINĚ

7 HISTORIE VÝZNAMNÁ ZÁŘIJOVÁ VÝROČÍ 1. září 1939 přepadení Polska hitlerovci znamenalo zahájení druhé světové války. Dr. Edvard Beneš poslal do vlasti obsáhlou zprávu s instrukcemi: Náš nepřítel je Německo, nás cíl je svoboda vybudovat armádu ve Francii a Polsku, vytvořit prozatímní vládu, jejíž pravomoci končí na hranici osvobozené vlasti. 3. září 1939 Velká Británie, Francie, Austrálie, Nový Zéland a Indie vyhlásily válku Německu. Byl jmenován britský válečný kabinet a Winston Churchill se stal prvním lordem admirality. V projevu v Dolní sněmovně toho dne řekl, že mírové pokusy byly čestně a upřímně míněny, což má velký význam v dané chvíli zkoušky a útrapy moderní války lze vydržet a překonat jen oddanou shodou milionů mužů a žen bojujeme za záchranu celého světa od moru nacistické říše a na obranu všeho, co je člověku nejsvětější. 5. září 1939 vyhlásily USA svou neutralitu ve válce. Tisova vláda poslala slovenské vojáky do války proti Polsku. 8. září 1944 byla zahájena karpatsko-dukelská operace sovětských a našich vojsk na pomoc Slovenskému národnímu povstání. 9. září 1944 propuklo v Bulharsku ozbrojené celonárodní povstání, nová vláda vyhlásila válku Německu a mobilizovala proti němu ozbrojené síly. 10. září 1919 byla podepsána mírová smlouva s Rakouskem. K jižní Moravě bylo připojeno 5 obcí z Dolního Rakouska s tehdejším okresním městem Valticemi. Používání pojmu německé Rakousko, obnovení panství Habsburků a účast našich poslanců na vídeňském parlamentu byly zakázány. 17. září 1939 zahájila sovětská vojska obsazování východního Polska. Winston Churchill uznal oprávněnost tohoto opatření v zájmu zabezpečení Moskvy před dobytím a obsazením nacistickými vojsky. 18. září 1939 odpor Polska proti Německu skončil, polská vláda uprchla do Rumunska. Skupina našich vojáků pod velením pplk. Ludvíka Svobody se přesunula do SSSR. 28. září 1939 podepsaly Německo a SSSR smlouvu o hranicích, která potvrdila rozdělení Polska i začlenění Pobaltí a Finska do sféry vlivu SSSR. SLATINSKÉ PAMÁTKY Před přístavbou kostela Povýšení sv. kříže je na pískovcovém podstavci 160 cm vysokém stejně vysoký železný kříž s ukřižovaným Ježíšem Kristem, dole ozdobený andílkem. Je na něm nápis: Kristus trpěl za nás vám zůstaviv příklad, abyste následovali šlépěje jeho Petr II 21. Věnovala vdova Františka Krejčová v Slatině čís Obnoven Tento kříž byl několikrát na dnešní umístění překládán. Původně byl před druhou jednotřídní školou před starou Radnicí na Přemyslově náměstí. Od roku 1884 byl před budovou nové dvoutřídní školy na Budíně (později zde byly Spolek a samoobsluha). Po postavení nové budovy trojtřídní školy v roce 1903 dnešní ZŠ Přemyslovo náměstí stál před ní. V 50. letech minulého století byl umístěn před hřbitov a na dnešní místo přišel v 90. letech. Na Šlapanické ulici poblíž křižovatky této ulice s ulicí Krejčího stojí kamenný kříž s kovovým Ukřižovaným vysoký 150 cm na 2 metry vysokém podstavci s nápisem: Klaníme se Tobě, Pane Ježíši Kriste a dobrořečíme Tobě Neboť skrze svatý kříž celý svět jsi vykoupil PŘIPOMÍNÁME SI 1. září 1929 se narodila herečka Květa Fialová 3. září zemřeli 1969 vedoucí vietnamský představitel Ho Či Min, 1984 spisovatel Jan Zábrana 4. září 1934 se narodil slovenský filmový režisér Juraj Herz, zemřeli 1914 spisovatel Josef Šlejhar, 1984 belgický autor detektivek Georges Simenon 5. září se narodili 1829 spisovatel, novinář a politik J.V. Frič, 1909 operní pěvkyně Marie Podvalová 7. září 1899 zemřela spisovatelka Karolina Světlá, 1914 se narodila herečka Lída Baarová, 1949 rozhodl Spolkový sněm o ustavení Spolkové republiky Německo 8. září je Mezinárodní den gramotnosti, zemřeli 1929 sochař František Prucha, 1949 německý skladatel Richard Strauss 9. září 1924 se narodil estetik a literární vědec Oleg Sus, 1984 zemřel herec a režisér Jiří Dohnal 11. září 1894 se narodil ukrajinský filmový režisér Alexandr Dovženko 12. září je Světový den první pomoci září jsou Dny evropského dědictví dny otevřených dveří památek 13. září 1874 zemřel rakouský skladatel Arnold Schönberg, narodili se 1894 polský básník Julian Tuwim a 1929 slovenský literární vědec Ján Števček 15. září je Mezinárodní den míru, 1564 se narodil Karel starší ze Žerotína, vedoucí představitel moravských nekatolických stavů, 1859 zemřel spisovatel a dramatik Václav Kliment Klicpera 16. září je Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy, 1904 se narodil spisovatel a dramatik František Rachlík 17. září 1994 zemřel anglický filozof rakouského původu Karl Raimund Popper 18. září 1904 bylo otevřeno Muzeum města Brna, 1924 se narodil básník Ivan Diviš 19. září 1924 se narodili slovenský spisovatel Ladislav Těžký a hudební pedagog-flétnista Václav Žilka 20. září 1979 zemřel arm. gen. Ludvík Svoboda, v letech prezident republiky, zemřeli 1994 herec Petr Čepek, 1999 Raisa Gorbačovová, manželka vedoucího představitele SSSR M.S. Gorbačova 22. září je Světový den bez aut 23. září 1939 zemřel rakouský lékař Sigmund Freud, zakladatel psychoanalýzy, 1944 se narodil básník a výtvarný kritik Ivan Martin Jirous, zvaný Magor 24. září 1914 se narodil básník a výtvarník Jiří Kolář 25. září je Mezinárodní den neslyšících, 1899 se narodil autor knih pro děti Ondřej Sekora, tvůrce postavy Ferdy Mravence, 1924 zemřel operní zpěvák Karel Burian 26. září je Evropský den jazyků, 1899 se narodil německý filozof Martin Heidegger 27. září je Světový den cestovního ruchu, narodili se 1924 spisovatel Josef Škvorecký a 1934 etnograf Václav Frolec 28. září je Den české státnosti výročí zavraždění sv. Václava 929, v roce 1919 velení našich legií v Rusku rozhodlo o postupné evakuaci z Ruska (ukončena 30. listopadu 1920) 29. září 2004 zemřel dramatik a scenárista František Pavlíček 30. září je Světový den srdce, Mezinárodní den překladatelů, narodili se 1924 americký spisovatel a dramatik Truman Capote, 1934 spisovatel Karel Misař Stranu připravil Karel Janiš 7

8 DVACET PĚT LET NOVODOBÉ HISTORIE SLATINSKÉHO DIVADLA ( ) Ochotnické divadlo má v Čechách a na Moravě velmi silnou tradici a už od 19. století je důležitou součástí městské i vesnické kultury a společenského života. Ve Slatině vznikl samostatný divadelní soubor v roce V době, kdy bylo české divadelnictví výrazně ovlivňováno klasickou českou národní dramatickou tvorbou. Nejinak tomu bylo i ve Slatině. Historicky první uvedenou hrou zde byla fraška od Fořta a Pinskera Baj-kaj-laj aneb Pan Kopeček na výstavě. Zaplněný sál O tehdejším významu místního divadla svědčí i fakt, že krátce po založení měl soubor 75 členů. Činnost divadla ovlivňovalo v průběhu existence mnoho okolností, zejména politické poměry. Avšak místní soubor fungoval při všech změnách komunální správy a i přes krátkodobá pozastavení činnosti v různých letech (zejména v období druhé světové války) se jeho činnost podařilo vždy obnovit. A díky nadšení i obětavosti herců ochotníků přežil soubor i porevoluční období a funguje dodnes, a to i přes všeobecný pokles zájmu o divadlo (a kulturu vůbec), který souvisí s dnešním životním stylem. V současné době máme okolo třiceti členů a pravidelně uvádíme nové hry a pořádáme různé společenské akce. Za posledních 25 let slatinské divadlo uvedlo desítky pohádek pro děti, mnoho divadelních her pro dospělé a každoročně bylo zorganizováno několik kulturně-společenských akcí. Z pohádek vzpomeňme například Sůl nad zlato (premiéra 1990), Poněkud ztracená princezna (1990), Čertovy zlaté vlasy (1990), Sněhurka a sedm trpaslíků (1995), Ženich pro čertici (1997), Perníková chaloupka (2000), Dvě Maričky (2000), Mrazík (2002), O hloupé ženě (2004), Popelka (2010), Utopený hastrman (2013). Z her pro dospělé diváky připomeňme Ať žije život (premiéra 1989), Blázinec v prvním poschodí (obn. prem. 2000), Naše bábi šílí (2004), Denis (2011) a Past (2012). Většina z uvedených her byla několikrát reprizována a některé hry jsou na repertoáru divadla dodnes. Mimoto jsme zorganizovali velké množství společenských akcí, jako např. tradiční mikulášské nadílky pro děti a maškarní plesy, ale i jednorázové akce jako Pochování basy (obnovení tradice v roce 1996), Josefská zábava (1996), Pomlázková zábava (1996, 1999), MISS Junior Slatina (2000), Kabaret U dobré nálady (2001) a podobně. Za připomenutí stojí také Pálení čarodějnic, které Divadelní soubor J. K. Tyla několik let organizoval. Kompletní přehled všech akcí je k dispozici na webových stránkách souboru, Scénář první hry kde je dokumentována činnost divadla od roku 1925 do současnosti. Informace jsou průběžně doplňovány a aktualizovány. Na tomto místě chci poděkovat všem našim členům, ať už bývalým či současným, bez nichž by činnost souboru nebyla ani zdaleka tak bohatá. Poděkování patří také divákům a návštěvníkům, bez kterých by činnost divadla ztrácela smysl. PhDr. Martin Krytinář předseda divadla Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatině Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatině, o.s. Přemyslovo náměstí 18, BRNO 27 - Slatina Přemyslovo náměstí Brno Slatina PRO OBDOBÍ ZÁŘÍ-PROSINEC 2014 PŘIPRAVUJEME: premiéru pohádky O líných strašidlech Mikulášskou nadílku pro děti s pohádkou obnovenou premiéru pohádky Mrazík Ach ti muži 2009 Čertova pohádka Divotvorný klobouk 1960 Zkoušky čerta Belínka 1960 MIKULÁŠSKÁ REZERVACE VSTUPENEK: NADÍLKA 20 se koná v neděli od 16:00 hodin v sále staré slatinské radnice na Přemyslově náměst Rezervace vstupenek: INFORMACE O DIVADLE NALEZNETE: Facebook Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatině vývěska u supermarketu Albert vývěska u SK Slatina Aktuality o Slatině prostřednictvím webových stránek přes tel. na čísle (p. Kroutilová) přímý prodej vstupenek Program: na místě POHÁDKA, konání vždy NADÍLKA 15 minut DĚTEM, před zahájením DISKOTÉKA představení (platbu předem nepřijímáme) Příjem balíčků od 15:00 hodin u pokladny divadla Vstupné: děti 10 Kč, dospělí 20 Kč AKTUALITY O SLATINĚ přes formulář na sekce Rezervace vstupenek přes

9 SLATINSKÝ KROS LÁKÁ BĚŽCE Září + běžecký závod? Ano. Výsledkem je Slatinský kros. Uplynul další rok, a tak zvu všechny sportovní nadšence, začátečníky či nadějné sportovce. Již 8. Ročník tohoto běžeckého závodu se koná v sobotu 13. září na Terénkách. Kromě individuálních běhů všech věkových kategorií se uskuteční i závod tříčlenných štafet. Běžet tak můžete sami, nebo společně v týmu s kamarády. Připraven bude také bohatý doprovodný program. Cílem této akce je, abyste si zaběhali přímo v centru Slatiny, dobře se pobavili a strávili příjemné sportovní nedělní dopoledne. Více informací na Mgr. Lukáš Plachý DĚTSKÝ DEN Poslední červnový víkend se pod hlavičkou občanů a rady pod Stránskou skálou konalo rozloučení se školním rokem a přivítání prázdnin. Akce byla určena především dětem, ale i rodiče si přišli na své. Pro děti byly připraveny soutěže, opékání, tvořivé dílničky a jiná ÚSPĚŠNÝ KULEČNÍK V uplynulém ročníku obsadili slatinští kulečníkáři soutěže družstev třemi týmy. Ve 4. třídě jsme s přehledem zvítězili a postupujeme, ve 2. třídě, do které jsme postoupili loni, jsme měli za úkol nesestoupit, a to se také podařilo. Naše A družstvo vyhrálo stejně jako v loňském roce 1. třídu, ale postup do 1. ligy jsme opět odmítli z důvodu nedostatku finančních prostředků, které chybí k pokrytí zvýšených cestovních výloh i k eventuálnímu posílení družstva. Kromě soutěží družstev jsme se zúčastnili také přeboru jednotlivců. V kádrové hře se stal mladý Miroslav Močička přeborníkem kraje a v nejtěžší disciplíně, v kvartách (trojbend), skončil Ivan Hammer na třetím místě. Celkově lze považovat uplynulou sezonu za velmi úspěšnou. K úplné spokojenosti nám snad chybí jen získání nových sponzorů. Ivan Hammer MO BRNO - SLATINA Můžete je donést do oratoře kostela ve Slatině v pátek od 15:00 do 19:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00 zábava. Všechny děti nadšeně plnily připravené úkoly spojené s putováním za pokladem. O to sladší byl jeho nález. Poklad střežil trpaslík a kde jinde, než na Stránské skále. Setkání opět proběhlo v dobré náladě a příjemné letní atmosféře. Těšíme se na další akci, která by se měla uskutečnit na podzim. Všichni jste opět vítáni! POZVÁNKA NA STRÁNSKOU SKÁLU Během letošního léta Agentura ochrany přírody krajiny ČR Správa CHKO Moravský kras ve spolupráci s Rezekvítkem a MČ Slatina, ve snaze více zviditelnit a zpřístupnit Stránskou skálu veřejnosti, vybudovala kryté odpočivadlo na konci ulice Stránské a stejné odpočivadlo s infopanelem u vodárny. Na nejvyšším místě u trianglu instalovala rozhlednový kámen, na kterém jsou vyznačena odtud viditelná významná místa v Brně a okolí. Stránská skála, která se rozprostírá na území 15,5 ha a byla nově vyhlášena Národní kulturní památkou, je známá dávnou i nedávnou historií i místem příjemných vycházek a krásných rozhledů. Většina občanů Slatiny Stránskou skálu důvěrně zná, přesto přijměte naše pozvání k procházce v nastávajícím podzimu, který je zde stejně krásný jako na jaře, kdy jsou louky zbarvené rozkvetlými ocúny. A navíc nyní můžete posedět pod stříškou nových odpočivadel a na vrcholku se zorientovat po okolí. 9

10 SPORTOVNÍ KLUB SK SLATINA Zdravím všechny sportovní příznivce a čtenáře slatinských Aktualit. Letní prázdniny utekly jako voda a po měsících odpočinku už opět začaly první mistrovské zápasy v novém ročníku fotbalových soutěží. Naše A mužstvo dospělých už má za sebou první tři mistrovské zápasy. Již 8. srpna jsme slavnostně otevřeli na fotbalovém hřišti novou klubovnu s občerstvením a zázemím pro návštěvníky našeho sportovního areálu a dále budeme pokračovat v postupném dobudování a renovaci celého areálu. Hned v sobotu 6. září od 8 do 12 hod. pokračujeme s Farmářskými trhy v prostoru pivnice Na Spartaku, kam vás všechny srdečně zveme. Všem návštěvníkům našeho sportovního areálu přejeme příjemné sportovní zážitky a dobrý pocit z aktivního odpočinku a nezapomeňte: Ve zdravém těle zdravý duch! Ing. Václav Klajsner, předseda SK Slatina ODDÍL KOPANÉ Muži A vstoupili do nového ročníku porážkou 1:3 se Slovanem Brno pod vedením staro(nového) trenéra pana Ladislava Bedřicha, ale hned v neděli v Bořitově vyhráli 2:1 (branky Mikšíček a Válka). Další zápasy odehrálo A mužstvo v sobotu doma s Dobšicemi, v neděli v Tasovicích (výsledky srpnových zápasů i u ostatních kategorií byly k dispozici až po uzávěrce čísla) a v sobotu 6.9. doma od 16:30 hod. se tým popere s Kunštátem o maximální bodový zisk. Trenérovi, hráčům a celému realizačnímu týmu držíme v novém ročníku palce a zveme všechny fanoušky k nám do sportovního areálu fandit našim fotbalistům. Muži B sehráli před sezonou v silně kombinované sestavě přípravný zápas Dolní Kounice B SK Slatina B 2:1 (1:1). Do nového ročníku mužstvo vstoupilo v neděli kdy přivítalo tým Bosonoh B, v sobotu se tým utkal venku se Starým Lískovcem a ve čtvrtek 4.9. od 17:30 hod. hraje doma s Lokomotivou. Také našemu B týmu přejeme do nového ročníku spokojenost z předvedených výkonů a samé dobré výsledky. Dorost starší zahájil přípravu na nový ročník krajského přeboru již pod vedením trenéra pana Šišky. Kluci mají za sebou již dva mistrovské zápasy, venku ve Starém Lískovci a doma s Veselím n. M., oba shodně prohráli 1:5. Tým čekají další zápasy v sobotu v Chrlicích, v sobotu doma hostí Velké Němčice a v neděli 7.9. hrají v Kohoutovicích. Klukům držíme palce a přejeme lepší výsledky a předvedenou hru. Mladší dorost odehrál také dva mistrovské zápasy, venku ve Starém Lískovci 10 prohrál 0:3 a doma s Veselím n. M. kluci remizovali 3:3. Další zápasy byly v sobotu v Chrlicích, v sobotu doma hostí Velké Němčice a v neděli 7.9. hrají v Kohoutovicích. Klukům do dalších bojů držíme palce. Slavnostního přestřižení pásky při otevření nové klubovny na fotbalovém hřišti se ujali starosta pan Jiří Ides a předseda SK Slatina Ing. Václav Klajsner. Starší žáci měli svůj první zápas nového ročníku I. třídy žáků starších v sobotu doma s Rosicemi, další zápasy jsou v neděli venku v Újezdě a v sobotu 6.9. v 9:30 hod. doma hostí Nordic. Hráčům přejeme jen dobré výkony i výsledky. Mladší žáci měli, stejně jako žáci starší, za soupeře v prvním zápase doma tým Rosic a pokračují zápasy v neděli venku v Újezdě a v sobotu 6.9. v 11:15 hod doma hostí Nordic. Hráčům přejeme radost z předvedené hry a dobré výsledky. Mladší přípravka. Mladší a starší přípravka absolvovala týdenní soustředění ve Sloupu u Macochy. Z mladší přípravky odchází trenér M. Skoták a celkem 18 kluků přechází do starší přípravky. U mladší přípravky pokračuje v práci trenér pan Matoušek. Sezonu obě přípravky zahájily zápasem se Svratkou v pátek a další zápas kluci sehrají v neděli 7.9. venku se Spartou C. Našim nejmenším držíme palce! Starší přípravka zahajovací utkání nového ročníku kluci sehráli v pátek se Svratkou C. Další zápasy sehrají kluci v pátek 5.9. doma od 17:30 hod. s Lokomotivou a v pátek venku v Soběšicích. Starší páni začali svoji soutěž Ligy starších pánů v Brně v pondělí prohrou 3:4 s Moravskou Slavií, v pondělí hrají venku se Slovanem Brno, doma se Spartou Brno a 1.9. jedou hrát ven do Obřan. ODDÍL CVIČENÍ ČASPV Po prázdninové přestávce opět cvičíme! Lady aerobik - cvičení pro ženy. Hodiny probíhají vždy v pondělí hod. Mladší žákyně - cvičení na nářadí, míčové hry, soutěže, základy aerobiku hod. Začínáme v září v tělocvičně ZŠ Jihomoravské náměstí. Kontaktní osoba Majka Konečná tel.: ODDÍL STOLNÍHO TENISU Nezapomínáme také na naše nejmladší adepty této krásné hry a sdělujeme, že začátek tréninků na novou sezonu je od úterý 2.9. v 15:30 hod. s trenérem mládeže. Kontaktní osoba Petr Čampa, tel.: ODDÍL TENISU Na našich čtyřech tenisových antukových kurtech si můžete přijít zahrát kvalitní tenis. Zájemci o pronájem tenisových kurtů se mohou obrátit na správce pana Nešpůrka, tel.: ODDÍL KULTURISTIKY Přijďte se k nám podívat do naší posilovny a udělejte něco pro své zdraví od pondělí do pátku od 17 do 20 hod. a v neděli od 18 do 20 hod. Kontaktní osoba Radim Pernica, tel.: KLUB SLATINSKÝCH LYŽNÍKŮ Po prázdninách nás čekají závody jako např. Běchovice-Praha (28. září v Praze) a také 5. ročník závodu Vokolo Príglu (11. října na Brněnské přehradě). Kdo má zájem nejen o běžecké lyžování, ale také o běhání vůbec, kontaktujte nás. V. Klajsner, tel.: Zveme Vás na ZÁBAVNÉ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE pro děti a rodiče na hřišti ulici Černozemní pátek 19. září od 17:00 hodin Občerstvení zajištěno hudba hry pro děti pétanque skákací hrad pořádá HNVRS Hnutí Nezávislých za Všestranný Rozvoj Slatiny SK SLATINA a pétanque SLOPE Brno AKTUALITY O SLATINĚ

11 POPRVÉ DO ŠKOLY? POPRVÉ DO KNIHOVNY! 12. ročník projektu Knihovny Jiřího Mahena v Brně na podporu čtenářství u dětí prvních tříd Registrace prvňáčků zdarma na všech provozech knihovny Sekorovo mraveniště. Soutěž pro děti od 6 do 10 let u příležitosti 115. výročí narození brněnského spisovatele a ilustrátora Ondřeje Sekory. 8. nebo / hod. Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře knih a čtenáře knihovny. Projekt podpořily Úřady městských částí, kde bude probíhat slavnostní pasování. Podrobnosti naleznete na ANGLICKÁ ŠKOLIČKA V červenci byla ve Slatině na Tuřance v areálu SK Slatina otevřena nová anglická školička HAPPY PRESCHOOL. Angličtina je zde prezentována přirozenou formou, nechybí tenis, jóga pro děti a mnoho dalších aktivit ve skupině do 12 dětí. V Happy Preschool dbáme především na harmonii pohybu, stravy, odpočinku a duševní pohody dětí. Cílem naší péče je přirozenou formou rozvíjet jejich znalosti, vědomosti a kreativitu. Po celý rok přijímáme děti ve věku od 3 do 7 let. Adresa školičky je Tuřanka 1, Brno- Slatina. Více informací a přihlášky najdete na gmail.com, mobil POZVÁNKA NA HÁDY ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády a Lamacentrum Hády Vás srdečně zvou na Den otevřených dveří v přírodní památce Kavky a celodenní akci v Lamacentru Hády. Akce se uskuteční v neděli od 10 do 17 hodin. S průvodci budete mít možnost poznat jedinečné přírodní bohatství Hádů a následně v Lamacentru bude připraven doprovodný program v podobě výtvarných dílniček pro děti, ukázek předení na kolovrátku, nabídky výrobků z lamí vlny a také se můžete těšit na oslavy lamích narozenin. Vstupné do Lamacentra 30,- Kč pro dospělé a děti 20,- Kč je určené na údržbu a ochranu přírody na Hádech. Exkurze v PP Kavky je bezplatná, začátek trasy sraz zájemců v Lamacentru. Další informace tel , Veterinární ordinace MVDr. Robert Just Jihomoravské nám. 1, Brno-Slatina (za Albertem) Tel , Po-Pá: So: Ne: ROZŠÍŘENÍ ŠIROKÉ NABÍD- KY STÁVAJÍCÍCH SLUŽEB A VYBAVENÍ NOVĚ O: hospitalizaci inhalační anestezii RTG nový operační sál ortopedické operace (včetně léčby zlomenin) ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN: hod., hod hod. operace, objednaní pacienti hod hod. Nově je otevřeno každý den bez příplatku. Mimo ordinační dobu držíme pohotovost na tel ZNÁTE SLATINSKÉ ULICE? Dnes se nejedná o ulice, ale o chodník pro pěší domy vlevo mají adresu Moutnická, domy vpravo Blažovická. Obě ulice těchto názvů z venkovní strany domů jsou v podstatě jen místem pro parkování automobilů. 11

12 Pro někoho možná nadstandard, pro nás základ vašeho pohodlí. Nový Golf Sportsvan. Připraven na cokoliv. Výhoda Kč při protiúčtu. Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno Řipská 13a, Brno, tel.: , fax: , ZÁŘÍ V ZOO BRNO 22. září 2014, 9 14 hod. Soutěž pro druhý stupeň ZŠ a víceletá gymnázia, ve spolupráci s SPŠCH Brno. Více informací tel.: Otevírací doba v ZOO v měsíci září denně od 9 do 18 hodin. Pokladny se uzavírají v 17 hodin. Periodický tisk územního samosprávného celku Aktuality o Slatině, zpravodaj MČ Brno-Slatina. Náklad výtisků. Určeno k bezplatné distribuci. Uzávěrka každého čísla je k 15. dni v měsíci. Řídí redakční rada. Reg. číslo: MK ČR E Kontakt redakce: tel , Šéfredaktor: Jiří Toman, Kontakt inzerce: Petra Fojtíková, tel , fax Elektronická verze Aktualit o Slatině je umístěna na webových stránkách Příspěvky občanů nejsou redakčně upravovány. Nepodepsané příspěvky nejsou zveřejňovány. Redakce neodpovídá za obsah inzerce. Grafická příprava a sazba: Grafické studio Ventis Tisk: Střední škola grafická Brno Šmahova 110, Brno - Slatina, tel ŘÁDKOVÁ INZERCE Nově otevřená dětská herna s kavárnou TOPOLINO, zdravé mlsání, herna na 200 m 2, OC Slatinka - v přízemí, otevřeno 9-19h, Prodám invalidní vozík elektrický cena dohodou. Tel.: Prodám brambory, česnek, cibuli. Více na Tel.: Cukrářská výroba - svatby, promoce a oslavy, minizákusky. Kotrlová Jitka, Šmahova 20, Brno. Tel.: Nový AUTO-PNEU servis ve Slatině, Slavkovská 9, garážový dvůr. Zaváděcí ceny. Tel.: PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE, plovoucí podlahy, pvc, linoleum, koberce, pokládka a renovace parket Tel: , Kuchyňské linky a vest. skříně, nová dvířka na Vaši kuchyni, šuplíky pod linku, výměna prac. desky. Vrba MALBY 14 Kč/m 2, dveře 350 Kč/ks, aj., tel.: , , platba hotově = SLEVA 250 Kč! Profesionální a kvalitní masáže v klidném prostředí za příznivé ceny. Krásného 20, Brno. Tel.: Poctivá mokrá pedikúra, Studio Šári, Olomoucká 2, Brno. Káva nebo čaj grátis. Tel.: Balíček kadeřnictví (střih, barva) + pedikúra od 700,- Kč. Služby možné i u Vás doma. Tel.: Vyměním OB 2+1 Bieblova, Černá pole za OB 2+1 ve Slatině. Tel.: Vyměním OB 1+1 ve Slatině, zvýšené přízemí, zasklená lodžie, obložené jádro, udržovaný, nájem 1986,- Kč za OB ve Slatině. Tel.: Vyměním OB 1+1 ve Slatině na ulici Rousínovská (velký balkon) za větší 2+1 nebo 3+1. Tel.: Vyměním OB 2+1 ve Slatině za OB 3+1 ve Slatině. Tel.: Vyměním 2+kk po celkové rekonstrukci Starý Lískovec za 2+1 ve Slatině. Bez doplatku. Tel.: Pronajmu garáž na ul. Černozemní. El. 220/320 W. Cena dohodou. Tel.: Nabízím k pronájmu garáž s elektřinou, u konečné trolejbusu č. 33, v areálu za večerkou Kč za měsíc. Tel.: Pronajmu garáž v objektu na ul. Vlárská, 1100,- Kč/měsíc. Tel.: Koupím garáž ve Slatině nebo okolí. Tel.:

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SHM Újezd u Brna 2008 V Újezdě u Brna 15. března 2008 členská základna Na konci školního roku 2006/07 měl náš Klub 204 členů. V současné době, tedy v březnu 2008 se pohybujeme na

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin ZVEME VÁS NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin Více informací na www.1zsrako.cz a v brožuře Informace

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu.

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu. T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu www.sokolklasterec.cz Seznam oddílů: lyžování, atletika florbal stolní tenis (žactvo) badminton volejbal aerobik +

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016 XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE TERMÍN 10. 20. července 2016 MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE Blízká lokalita tábora je velkou výhodou snížení nákladů na dopravu dítěte UBYTOVÁNÍ celkem max. 100 dětí ve

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel.

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel. Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně 2 200 obyvatel. Historie obce Šardic a její pamětihodnosti První písemná zmínka o Šardicích pochází

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

Spolek Jenštejn. Výroční zpráva Výroční zpráva Spolek Jenštejn. se sídlem. Hradní 135, , Jenštejn

Spolek Jenštejn. Výroční zpráva Výroční zpráva Spolek Jenštejn. se sídlem. Hradní 135, , Jenštejn Výroční zpráva 2015 Spolek Jenštejn se sídlem Hradní 135, 250 73, Jenštejn 1 Cíle spolku Provozovat rodinné centrum Jenštejnský trpaslík Vytvořit místo pro setkávání rodičů a dětí Umožnit rodičům, dětem

Více

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE

MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE TERMÍN 10. 20. července 2016 MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE Blízká lokalita tábora je velkou výhodou snížení nákladů na dopravu dítěte 1 UBYTOVÁNÍ celkem max. 100 dětí ve

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

BADMINTON Club Kladno

BADMINTON Club Kladno BADMINTON Club Kladno Badminton Club Kladno byl založen v roce 1969. Z jeho řad vyšli hráči a hráčky, kteří v průběhu jeho osmatřicetiletého působení získali řadu domácích i zahraničních mistrovských titulů.

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

okres Plzeň-jih, Nádražní 722, Stod

okres Plzeň-jih, Nádražní 722, Stod okres Plzeňjih, Nádražní 722, 33301 ROZVRH ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ na školní rok 2016/2017 www.ddmstod.cz mddmstod@volny.cz Pondělí 1 Angličtina 2 Bosu pro děti + taneční rytmika Zálesák 3 16.30 4 Angličtina

Více

NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS. Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky.

NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS. Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky. NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky. MINITENISOVÁ ŠKOLIČKA V našem tenisovém oddíle již šestým rokem funguje

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010

Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010 Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010 Obsah: 1. Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017

PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017 PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017 PRAV I D ELNÉ AKCE 1. Setkání v klubovně Pravidelně každou třetí středu v měsíci od 14.00-17.00 hod. BUDOVA Diecézní rady CČSH v Brně, Česká 31, (vedle

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

JAZYKOVÁ ŠKOLA ECO Velké Meziříčí Mlýnská 6, Velké Meziříčí, tel. 602 325 108, www.eco-vyukajazyku.cz

JAZYKOVÁ ŠKOLA ECO Velké Meziříčí Mlýnská 6, Velké Meziříčí, tel. 602 325 108, www.eco-vyukajazyku.cz Vybírat si můžete ze široké nabídky různých typů kurzů: - intenzivní týdenní - víkendové - měsíční - celoprázdninové - individuální - nebo můžete využít některý z vypsaných kurzů viz. níže Proč letní kurzy?

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava 1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava Sleva 10% pro držitele VSTUPENKY v prodeji na webu www.vanocedetem.cz Dovolte nám, abychom se Vám představili. Jsme průvodci 1. veletrhu

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce organizace Dobré místo pro život pořádala již 3. ročník Olomoucké koloběžkiády, která se konala na podporu Oblastní Unie neslyšících v Olomouci.

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

Zápis ze schůze výboru tenisového oddílu

Zápis ze schůze výboru tenisového oddílu Zápis ze schůze výboru tenisového oddílu Přítomni: 1. Miroslav Andrlík 2. Michal Dvořák 3. Václav Dvořák 4. Miroslav Chaloupka 5. Jaroslav Kokeš 6. Martin Kratochvíl 7. Pavel Sobíšek Hosté 1. Pavel Janík

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více