ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR HUSOVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR HUSOVA"

Transkript

1 ZPRAVODAJ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR HUSOVA 1570

2 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 / 2015: Prázdniny začátek školního roku pondělí podzimní prázdniny pondělí a středa vánoční prázdniny pondělí pátek vyučování začne v pondělí pololetní prázdniny pátek jarní prázdniny pondělí 9.2. neděle velikonoční prázdniny čtvrtek 2.4. a pátek konec výuky úterý hlavní prázdniny středa 1.7. pondělí zahájení dalšího školního roku úterý Pedagogické rady 1. pedagogická rada pedagogická rada pedagogická rada pedagogická rada pedagogická rada Další pedagogické rady může vedení školy svolat dle potřeby. Schůzky rodičů Schůzka výboru Sdružení rodičů čtvrtek :30 hod. 1. třídní schůzka čtvrtek :30 hod. Klasická třídní schůzka s třídním učitelem, základní informace ke školnímu roku. Další třídní schůzky jsou formou individuálních konzultací s vyučujícími ročník má konzultace vždy po oba dva dny (středa, čtvrtek), ročník pouze druhý ze dvou dnů (čtvrtek). Třídní učitel ročníku může dle potřeby v den konzultací svolat klasickou třídní schůzku. 2. třídní schůzka a :30-18:00 hod. 3. třídní schůzka a :30-18:00 hod. Třídní učitel může v případě potřeby svolat mimořádnou třídní schůzku. Zákonní zástupci si mohou kdykoliv telefonicky domluvit individuální konzultaci. V případě vážných problémů se žákem může vyučující pozvat zákonné zástupce do školy mimo termín schůzek. Vedení školy si vyhrazuje z organizačních důvodů právo na případnou změnu termínů. Tato změna bude včas oznámena. Reprezentační ples školy sobota informace viz dále

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Adresa: Základní škola a Mateřská škola Tábor Husova Tábor IČO: e- mail: Internetová stránka Ředitel školy: Zástupce ředitele školy pro ročník: Zástupce ředitele školy pro ročník, ŠD a MŠ: Sekretářka školy: Ekonom školy: Mgr. Petr Zamrzla Mgr. Jaroslav Novák Mgr. Jana Vašíčková Jana Kopřivová Bc. Alice Stibalová Zřizovatel: Město Tábor Žižkovo náměstí Tábor místostarosta: Mgr. Emil Nývlt tel.: Nadřízený orgán: Město Tábor Odbor školství, mládeže a tělovýchovy vedoucí odboru Ing. Radomír Kouba tel.: Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice, Pracoviště Tábor Martina Koláře 2118 (budova SPŠS) Tábor sekretariát, tel.: www:

4 Kontaktní telefonní čísla: Sekretariát ústředna: tel. + fax Ředitel školy ZŘŠ - zástupce pro ročník ZŘŠ zástupce pro ročník, ŠD, MŠ Ekonom školy Školní jídelna , Odloučené pracoviště: Mateřská škola, Komenského , Budovy školy: 1. budova ročník 2. budova ročník, ŠD přístavba tělocvična, ŠD, odborné učebny domeček byt školníka, sklady mateřská škola odloučené pracoviště MŠ Organizace výuky - zvonění pondělí úterý středa čtvrtek pátek budova 2. budova 1. budova 2. budova 1. budova 2. budova 1. budova 2. budova 1. budova 2. budova 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,45 10,45 10,45 10,45 10,45 10,45 10,45 10,45 10,45 10,45 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 12,35 12,35 12,35 12,35 12,35 12,35 12,35 12,35 12,35 12,35 12,45 12,45 12,35 12,45 12,45 12,45 12,35 12,45 12,45 12,45 13,30 13,30 13,05 13,30 13,30 13,30 13,05 13,30 13,30 13,30 13,40 13,40 13,15 13,40 13,40 13,40 13,15 13,40 13,40 13,40 14,25 14,25 14,00 14,25 14,25 14,25 14,00 14,25 14,25 14,25 14,10 14,10 14,55 14,55 Případná změna začátku hodin, např. při odpoledním vyučování, bude oznámena zápisem do žákovské knížky.

5 Složení školské rady: Zástupci zřizovatele: Zástupci rodičů: Zástupci ped. pracovníků: Andrea Koblasová Ing. Jiří Horecký MUDr. Kristina Berková Mgr. Jana Provazníková Mgr. Jaroslav Novák Mgr. Daniela Kubínová V září 2014 proběhnou volby do školské rady na další volební období. Volby zástupců rodičů proběhnou při schůzkách rodičů. PŘEHLED TŘÍD A PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ pedagogičtí pracovníci třídnictví výuka předmětů Vedení školy Petr Zamrzla ředitel Tv Jana Vašíčková ZŘŠ 1. stupeň 1. st Jaroslav Novák ZŘŠ 2. stupeň Př, Nj 1. stupeň Jitka Kuchařová I.A 1. st Pavlína Strnadová I.B 1. st Romana Šperlová I.C 1. st Gabriela Váchová I.D 1. st Markéta Pražáková II.A 1. st Hana Morkusová II.B 1. st Zdeňka Heřmánková II.C 1. st Jana Bičišťová III.A 1. st Slavomila Vinařová III.B 1. st Daniela Voštová III.C 1. st Iva Stradová IV.A 1. st Soňa Hermová IV.B 1. st Martina Fraitová IV.C 1. st Miluše Zítková V.A 1. st Jitka Chromuláková V.B 1. st Naděžda Hanušová V.C 1. st Jaroslava Včeláková V.D 1. st Alena Hrdinová 1.st

6 2. stupeň Marie Poživilová VI.A Čj, Hv Jaroslava Veselá VI.B M, F Marcela Vostřáková VI.C Aj Gabriela Fürbachová VI.D CH, Př, Z Libuše Homolková VII.A Aj, Tv, Vz Eva Marková VII.B Tv, Ov,Vz, Pč Kateřina Fialová VII.C Př, Vz,Gv Radka Mihalíková VIII.A M, F, Pč Šárka Davidová VIII.B Aj Věra Navrátilová VIII.C Čj, Ov, Fg, Vv Jan Knotek IX.A Fj, D, Vv Eva Štefanová IX.B Čj, Hv, Vv Irena Drtinová IX.C Čj, D, Pč Marie Nechvátalová M, Př, Gv,Vv,Vz Roman Peška Z, D, Pč, Vv Matěj Pěknice Tv Milada Prouzová Z Marta Arnold Sýkorová Aj, Nj Jana Urbanová Nj, Fj,Vv, Hv Jiří Vála M, F Adéla Veselá vých. poradce Čj, Hv, Vv, Vp Jaroslav Včelák ICT Inf Školní družina Marcela Babínková Milada Korfová Olga Kosová Renata Lopotová Jana Nekolová Stanislava Rybníčková Hana Vovsová Mateřská škola Magdalena Růžková Dana Berová Zdenka Bielawská Ivana Dvořáková Kateřina Glotzová Milena Loudínová Alena Němcová vedoucí učitelka učitelka MŠ učitelka MŠ učitelka MŠ učitelka MŠ učitelka MŠ učitelka MŠ

7 STRUČNÝ PROFIL ŠKOLY Škola se profiluje jako škola s rozšířenou výukou jazyků. V souladu se školským zákonem vyučuje ve všech ročnících podle vlastního školního vzdělávacího programu, který má dvě varianty pro běžné třídy a třídy s rozšířenou výukou jazyků. První cizí jazyk (Aj) je formou zájmového útvaru vyučován již od 1. ročníku a jako povinný předmět ve všech třídách od 3. ročníku. Jako druhý cizí jazyk si žáci s rozšířenou výukou jazyků volí od 6. ročníku německý nebo francouzský jazyk, žáci běžných tříd se od 7. ročníku učí německý jazyk. Týdenní hodinová dotace výuky cizího jazyka závisí na variantě vzdělávacím programu. V rámci výuky cizích jazyků pořádá škola řadu zahraničních zájezdů. Pravidelně jsou žákům ročníku nabízeny vícedenní výukové a sportovně poznávací zájezdy žáků (Anglie, Francie, Itálie). Žáci se mohou zúčastnit i několika jednodenních zájezdů a exkurzí (Vídeň, Linec, Bavorský les, ). Škola se zapojuje do řady projektů, které vhodným způsobem doplňují výuku. Žáci se pravidelně zúčastňují většiny soutěží a olympiád vyhlášených pro žáky základních škol. V budově je odborná učebna výpočetní techniky, fyziky, chemie, multimediální učebna a další odborné učebny. Ve 20 učebnách je k dispozici interaktivní tabule s příslušným vybavením, ve 3 jazykových učebnách je navíc datový projektor s PC. Každoročně ve škole pracuje řada volitelných a nepovinných předmětů a zájmových kroužků se zaměřením na sport, cizí jazyky, výpočetní techniku, keramiku, technické práce, šití a vaření, ruční práce, hry na zobcové flétny, sborový zpěv a další. Škola má vlastní keramickou dílnu s keramickou pecí. SDRUŽENÍ RODIČŮ Cílem sdružení rodičů je vytvoření účelového finančního fondu. Tento fond je využíván na zlepšení finančního zabezpečení rozvoje školy, nákup nestandardních učebních pomůcek, věcných odměn žákům, úhradu některých divadelních a filmových představení a finanční zajištění mimořádných akcí školy. Sdružení rodičů je právnickou osobou registrovanou u MV ČR. Výbor sdružení je tvořen volenými zástupci jednotlivých tříd, kteří zabezpečují předání informací ostatním zákonným zástupcům ve třídě. Výbor se schází minimálně 1x ročně vždy na začátku školního roku, v případě potřeby častěji. Letošní schůzka výboru bude v 16:30 hodin. I v letošním roce uspořádá Sdružení rodičů školní Reprezentační ples. Ples se uskuteční v sobotu v kulturním zařízení Milenium na Pražském sídlišti. Všichni jsou srdečně zváni. Vstupenky budou k dispozici v listopadu 2014.

8 ŠKOLNÍ JÍDELNA Vedoucí školní jídelny: Milena Hirková, tel.: , Výdej stravy je na kreditní karty, kterou si strávník zakoupí v kanceláři školní jídelny. Žáci mají povinnost nosit kartu a při odběru jídla se jí u výdejního okénka prokázat. Zapomínání karty prodlužuje výdej stravy a náhradní stravenka bude vydána pouze v odůvodněných případech. Svačinky zajišťujeme pro ročník od 8:45 do 9:00, pro ročník od 9:45 do 10:00. Jednotná cena je 7,- Kč. Odhlášky a přihlášky svačin na následující den jsou možné přímo ve výdejně ve snímacím zařízení v době celého výdeje svačin, to je od 8:45 do 10:00. Obědy zajišťujeme pro vlastní žáky ZŠ, MŠ, žáky ZŠ Orbis Pictus Tábor, zaměstnance školy a cizí strávníky. Výdej obědů probíhá od 11:15 do 13:45. Výdej do jídlonosičů pouze od 11:15 do 11:30, jídlo je určené k přímé spotřebě, nikoli ke skladování. Při výdeji mimo tuto dobu nedostává rodič jídlo do jídlonosiče, ale na talíř. Odhlášky a přihlášky stravy jsou možné telefonicky od 7,00 do 14,00 hodin v kanceláři ŠJ. Odhlášení je možné provést i přímo v jídelně ve snímacím zařízení. V tomto snímacím zařízení lze odhlásit stravu pouze na následující den a to v době oběda od 11,15 do 13,45 může proběhnout odhlášení oběda, v době svačin od 8,45 do 10,00 odhlášení svačiny. Na školní akce žáků (výlety, exkurze ) odhlašuje stravu vedoucí akce s týdenním předstihem. Není možné přihlašovat či odhlašovat stravu v ranních hodinách příslušného dne. Při nemoci dítěte je možné vyzvednout státem dotovaný oběd za dotovanou cenu pouze první den, další dny nemoci musí být odhlášeny. Při neoprávněném vyzvednutí dotovaného oběda budou doúčtovány provozní i mzdové režie v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., a Školským zákonem č. 561/2004 Sb., Stravné se vybírá bezhotovostně a zálohově do 17. dne v předcházejícím měsíci. Pokud není uhrazeno do posledního dne předcházejícího měsíce, nemůže být strava dítěti vydávána do doby, než bude stravné uhrazeno v hotovosti v kanceláři ŠJ. Cena oběda se řídí věkovou kategorií žáka, která se stanoví dosažením věku dítěte ve školním roce (od 1.9. do příslušného roku). Cena stravy - do 10 let 18,- Kč, let 21,- Kč, 15 a více let 26,- Kč. S ohledem na celkový vývoj cen potravin a energií může být v průběhu školního roku cena stravy upravena. Veškeré informace obdržíte v kanceláři školní jídelny nebo na informačním letáku, který dostává každý při přihlášení ke stravování.

9 ŠKOLNÍ DRUŽINA Telefon: p. Babínková, p. Rybníčková p. Lopotová, p. Nekolová, p. Korfová p. Kosová, p. Vovsová Provoz školní družiny je od 6:00 do 17:00 hodin. ŠD má 7 oddělení, provoz probíhá v pěti místnostech 2. budovy a dvou místnostech na přístavbě. Družina má k dispozici i hernu (malou tělocvičnu) na 2. budově, školní zahradu a podle rozvrhu hodin i školní sportovní areál a tělocvičny školy, popř. odborné učebny. Oddělení ŠD mohou být dle aktuálního počtu přítomných žáků a rozvrhu hodin spojována. Přihlašování a odhlašování žáků je prováděno na základě písemné žádosti zákonného zástupce. Tiskopisy jsou k dispozici a v kanceláři školy. Úplata za ŠD se platí v měsíčních splátkách vždy nejpozději do 15. dne v měsíci. Výše úplaty je stanovena na 150,- Kč za měsíc. Opakované problémy s úhradou poplatku mohou být důvodem k vyloučení dítěte ze ŠD. Kapacita ŠD je omezena, kritéria pro zařazení dítěte do ŠD stanovuje vedení školy. ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ Výchovný poradce: Mgr. Adéla Veselá Školní metodik prevence: Mgr. Eva Marková Hlavním cílem ŠPP je pomáhat našim žákům, vašim dětem, v jejich nejen školních obtížích a problémech. Mezi nejčastěji řešené záležitosti patří volba SŠ, výchovné a vzdělávací problémy žáků, sociálně patologické jevy, mimořádné situace v třídním kolektivu, citové a osobní problémy dětí apod. Pracovní náplň školního poradenského pracoviště vychází ze zákonů, vyhlášek a metodických pokynů vydaných Ministerstvem školství ČR a jeho členové jako profesionálové dodržují pravidla důvěrnosti a anonymity. Po telefonickém kontaktu (dohodnutí termínu konzultace) či při osobní návštěvě se vám pracovníci ŠPP budou maximálně věnovat Pracoviště úzce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou České Budějovice, pracoviště Tábor (viz kontakty) a s dalšími poradenskými odborníky, jejichž volba je pro rodiče (zákonné zástupce žáka) zcela svobodná. V případě doporučení naší školy o vyšetření žáka v PPP je nutný písemný souhlas rodičů

10 (zákonných zástupců), o který vás vždy pracovník ŠPP požádá a jenž vychází ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁJMOVÉ ÚTVARY A KROUŽKY Škola nabízí žákům každoročně řadu zájmových útvarů a kroužků se sportovním, jazykovým, hudebním, pracovním i jiným zaměřením. Podrobné informace o kroužcích otevřených v tomto školním roce budou zveřejněny první školní den, to je Kroužky jsou zpoplatněny, většinou však pouze symbolickou částkou. ŠKOLNÍ ÚRAZY Školním úrazem je úraz, který se stal ve škole (třídy, chodby, odborné učebny, tělocvičny, školní hřiště, pozemek školy, školní jídelna) v době organizované výuky a o přestávkách mezi vyučovacími hodinami nebo na školou pořádaných akcích (sportovní a jiné soutěže, výlety, exkurze divadelní a filmová představení, lyžařské kurzy atd.). Školním úrazem není úraz, který se stal cestou do školy a ze školy a v době polední přestávky, kdy je žák mimo budovu školy. Postup při úrazu postižený okamžitě hlásí úraz příslušnému učiteli, který zajistí následný postup. Podle závažnosti zranění jsou informováni zákonní zástupci žáka, popř. dle potřeby přivolána lékařská pomoc. Případná doprava na ošetření k lékaři je konzultována se zákonnými zástupci. Všechny úrazy jsou zapsány v knize úrazů. Jestliže došlo v souvislosti s úrazem alespoň k jednodenní nepřítomnosti ve škole (následující den po úrazu), je nutné vyplnit Záznam o úrazu. Při nároku na bolestné předá zákonný zástupce škole kopii lékařské zprávy. Škola nahlásí událost smluvní pojišťovně školy (UNIQA), která následně kontaktuje přímo zákonného zástupce. Část dokumentace pro pojišťovnu vyplňuje škola, část zákonný zástupce a ošetřující lékař. Úraz, který žák nahlásí dodatečně (v následujících dnech školní docházky), není možné řešit jako školní úraz. Jako školní úraz nebude odškodněn úraz, který si žák způsobil činností, při které porušoval školní řád. Podrobnější informace o postupu při školním úraze podají příslušní zástupci ředitele školy. UVOLNĚNÍ V DOBĚ VYUČOVÁNÍ V době vyučování musí žák 2. stupně požádat o uvolnění třídního učitele předložením písemné žádosti zákonných zástupců a oznámit povolenou nepřítomnost vyučujícímu

11 příslušné hodiny. Žáci 1. stupně opouští školu v době vyučování pouze v doprovodu rodičů. ZTRÁTY A POŠKOZENÍ VĚCÍ V souladu se školním řádem nosí žáci do školy věci pouze potřebné k výuce. Všichni žáci ročníku mají vlastní uzamykatelné skříňky, díky kterým ke ztrátám nemusí vůbec dojít. Vyšší částky peněz nebo cenné věci si mohou v případě potřeby výjimečně uschovat v kanceláři školy, při výuce odborných předmětů (tělesná výchova, atd.) v kabinetě vyučujícího. Škola neřeší ztráty či poškození věcí ponechaných volně bez dozoru nebo ztráty z neuzamčených šaten, zvláště pak ztráty mobilních telefonů a drobné elektroniky. Ztráta věcí o hodnotě vyšší než 1000,- Kč se hlásí Policii ČR, následně pojišťovně. VÝTAH ZE ŠKOLNÍHO ŘÁDU Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců jsou od dány Školským zákonem č. 561/2004 Sb., 21, 22 Základní práva zákonných zástupců - informovat se o průběhu vzdělávání - volit a být volen do školské rady - využívat poradenskou a informační pomoc školy Základní povinnosti zákonných zástupců - zajistit řádnou docházku žáka do školy - nepřítomnost žáka ve škole omluvit do 3 pracovních dnů - informovat školu o podstatných změnách v osobních údajích Základní práva žáků - právo na vzdělání a účast na výuce podle rozvrhu - vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti. Jeho názorům musí být dána náležitá váha. - pomoc v případech, když se ocitne v nesnázích nebo má problémy Základní povinnosti žáků - účastnit se výuky podle rozvrhu hodin - chovat se tak, aby neohrozili zdraví své a svých spolužáků - s vybavením odborných učeben mohou žáci manipulovat pouze za přítomnosti učitele. Na sportovním hřišti je z bezpečnostních důvodů výslovně zakázáno lézt na konstrukce na košíkovou, fotbalové branky a ploty.

12 - být na vyučování ve třídě včas, 5 minut před první vyučovací hodinou nebo před zvoněním na příslušnou hodinu - přezouvat se do domácí obuvi v šatnách - nosit do školy jen věci potřebné k výuce, za všechny ostatní věci a peníze si zodpovídají sami. Žáci nenosí věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu žáků. Škola nenese žádnou zodpovědnost za ztrátu nebo poškození cenných věcí, obzvláště mobilních telefonů, žáci je mohou mít ve škole pouze na vlastní nebezpečí. Mobilní telefony mohou žáci používat pouze o přestávkách, při vyučování je musí mít vypnuty. Každá třída ročníku odpovídá za uzamykání své šatny. Žáci ročníku mají přidělenu šatní skříňku, za její uzamčení si plně zodpovídají sami. Za případné ztráty z neuzamčených šaten nebo skříněk nenese škola odpovědnost. Žáci přebírají šatní skříňky proti podpisu rodičů, všechna poškození skříněk způsobená žáky hradí jejich rodiče. Žák je povinen hlásit ihned jakýkoliv úraz nebo ztrátu věcí vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo vedení školy. Ohlášení po opuštění školy nebo až v následujících dnech bude řešeno pouze zcela mimořádně. Kouření, pití alkoholu, užívání nebo přechovávání drog a požívání energetických a kofeinových nápojů je zakázáno v celém areálu školy během vyučování, před vyučováním i po jeho ukončení. Zákaz platí také během všech školních kulturních i sportovních akcí, školních výletů, kurzech a exkurzích. Všichni žáci se k sobě chovají slušně a ohleduplně. Jakýkoli náznak šikanování, vykořisťování nebo ubližování jsou žáci povinni ihned hlásit třídnímu učiteli, kterémukoli jinému vyučujícímu nebo vedení školy. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení školy a třídy, a dále ty, které mu byly svěřeny do užívání. Škody způsobené úmyslně hradí viník. Celý školní řád je k dispozici na internetových stránkách školy nebo v ředitelně školy. Vedení školy i celý pedagogický sbor přeje všem žákům, rodičům i sobě úspěšný školní rok

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice vychází ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání,

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny Provozní řád školní jídelny Základní škola Švermova 4, Žďár nad Sázavou 1. Provoz školní jídelny: Pracovní doba zaměstnanců: 6.00 14.30 hodin Výdejní doba pro žáky a zaměstnance: Výdejní doba pro cizí

Více

09 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1

09 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Řád školní družiny (dále také ŠD) je vydán základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny Vypracoval: Schválil: Jitka Andrejsová, vedoucí školní jídelny Mgr. Hana Janischová, ředitelka školy Směrnice nabývá účinnosti dne: 1.12.2014 Pedagogická rada projednala a schválila

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠSnH276/2014/Pru Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2014 Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace http://www.skolajih.cz druzina@skolajih.cz tel.: +420 351 011 001 fax: +420 351 011 000 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚVODNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T.G.Masaryka Třebíč, příspěvková organizace se sídlem Komenského nám. 61/6, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 414 / 2014 Vypracoval: Schválil:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI ZŠ OVČÁRECKÁ 374, KOLÍN V. Základní ustanovení

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI ZŠ OVČÁRECKÁ 374, KOLÍN V. Základní ustanovení PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI ZŠ OVČÁRECKÁ 374, KOLÍN V. Základní ustanovení Školní jídelna se řídí vyhláškou Ministerstva školství o školním stravování č. 463/2011 Sb.,107/2008 Sb. a vyhláškou Ministerstva

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Úvodní ustanovení Ředitel školy vydává podle 30, 21, 22, 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17, 602 00 Brno příspěvková organizace Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní družina je součástí právního subjektu Základní školy a mateřské školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace, IČO 70983011

Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace, IČO 70983011 Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace, IČO 70983011 Řád školní jídelny Č.j. 2007/3 Účinnost od: 1.12.2007 Spisový znak: 2-1 Skartační znak:

Více

Zpravodaj pro rodiče

Zpravodaj pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Zpravodaj pro rodiče školní rok 2012/2013 sídlo ředitelství - ul. SNP 2304/6 odloučené pracoviště ZŠ ve Vaňově - ul. Pražská

Více

Provozní řád školní jídelny základní školy

Provozní řád školní jídelny základní školy Provozní řád školní jídelny základní školy Školní jídelna zabezpečuje školní stravování žáků základní školy a závodní stravování zaměstnanců organizace. Školní stravování se řídí především vyhláškou č.107/2005

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

dovolte, abychom Vám poskytli několik užitečných informací při nástupu Vašeho dítěte do 1. třídy ve školním roce 2013-2014.

dovolte, abychom Vám poskytli několik užitečných informací při nástupu Vašeho dítěte do 1. třídy ve školním roce 2013-2014. Vážení rodiče, dovolte, abychom Vám poskytli několik užitečných informací při nástupu Vašeho dítěte do 1. třídy ve školním roce 2013-2014. Důležité termíny ve školním roce 2013-14 Začátek školního vyučování

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace Fakultní škola Pedagogické fakulty MU v Brně Bosonožská 9 625 00 BRNO Starý Lískovec V Brně dne 9. dubna 2015 Čj. : 669/2015 Vnitřní řád školní

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s. r. o. Holandská 2531, 272 01 Kladno. Řád školní družiny

1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s. r. o. Holandská 2531, 272 01 Kladno. Řád školní družiny 1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s. r. o. Holandská 2531, 272 01 Kladno Řád školní družiny čl. 1 Umístění a provoz školní družiny 1. Školní družina má 1 oddělení pro žáky

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 Č.j.: Po1278/1/08 Vnitřní řád školní družiny 1 V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Školní řád družina Vypracoval: L. Návarová Účinnost od: 1.4.2013 Schváleno Radou školy: 18.3.2013 Schváleno na ped. radě: 27.3.

Školní řád družina Vypracoval: L. Návarová Účinnost od: 1.4.2013 Schváleno Radou školy: 18.3.2013 Schváleno na ped. radě: 27.3. Škola ZÁKLADNÍ ŠKOLA Nový Kostel, okres Cheb Školní řád družina Vypracoval: L. Návarová Účinnost od: 1.4.2013 Schváleno Radou školy: 18.3.2013 Schváleno na ped. radě: 27.3.2013 Změny: V souladu se zněním

Více

Základní škola Brno, Horácké náměstí 13, 62100 BRNO

Základní škola Brno, Horácké náměstí 13, 62100 BRNO Základní škola Brno, Horácké náměstí 13, 62100 BRNO ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval : Mgr. Ivana Melichárková Schválil Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne : 31.8.2015

Více

I n f o r m a c e. vedoucí učitel 2. stupně, výchovný poradce a škol. metodik prevence

I n f o r m a c e. vedoucí učitel 2. stupně, výchovný poradce a škol. metodik prevence I n f o r m a c e pro rodiče žáků ZŠ Vodičkova 22, Praha 1 školní rok 2012/2013 (přilehlá pracoviště Jindřišská 18, Jindřišská 32, Jeruzalémská 5, Školská 15a) www.zsvodickova.cz ředitelka školy statutární

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracovala: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova se sídlem 798 14 Olšany u Prostějova 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OLS-370/2015 Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Mgr.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Brno, Botanická 70 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 11-1 /2011 Účinnost od: 3. 9. 2012 Skartační znak: A 5 Vypracoval: Schválil: PaedDr. Danuše Pytelová, ředitelka školy PaedDr. Danuše

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola, Chrast, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem U Pošty 5, 538 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZŠ/CH-370/12b) Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace

Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace š Č.j. 8.3/12 Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Schváleno pedagogickou radou dne 27.8.2012 Platnost od 1.9.2012 Mgr. Blanka Ježková Obsah Družina poskytuje

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Hostěradice, okres Znojmo příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZSHost/ 35 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26.8.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012 Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace 744 01 Frenštát p.r.,tyršova 1053 tel. 556 835 737, 731 574 059 e-mail:skola@zsfren.cz www.zsfren.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Dagmar Křivánková vedoucí vychovatelka Schválil: PaedDr. Marcela Vaňková ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL Školní řád Lauderových škol stanoví základní práva a povinnosti žáků základní školy Gur Arje, gymnázia Or Chadaš a některá práva a povinnosti učitelů, ředitele a dalších pracovníků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 160 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.1.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Šakvice, příspěvková organizace se sídlem Hlavní 41. 691 67 Šakvice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 23 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2012 Směrnice nabývá

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLŠTEJN, okres BEROUN VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 51/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne Směrnice nabývá platnosti ode dne: Změny ve směrnici

Více

Provozní řád školní jídelny Gymnázia Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Provozní řád školní jídelny Gymnázia Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Provozní řád školní jídelny Gymnázia Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Článek 1 Základní ustanovení 1. Stravování je poskytováno v souladu se: a) zákonem číslo 561/2004 Sb., školský

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 518/2013 Směrnice č.: 03/2013 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 03/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Žák má právo: 1.Na vzdělávání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na odpočinek a volný čas. 3. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vnitřní předpis č.: 13/05 Č.j.: 18/2010 Spisový znak: A 10 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky

Více

PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny Střední školy technické Žďár nad Sázavou

PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny Střední školy technické Žďár nad Sázavou strana: 1/5 PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny Střední školy technické Žďár nad Sázavou dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Obsah dokumentu: 1. Předmět

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vnitřní předpis č.j.: 320/2012/SŠ Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA

Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA V Oskavě 1. září 2012 ředitel školy: Mgr. Stanislav Lysák Obsah:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Brno, Botanická 70 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 291/2014 Účinnost od: 1. 9. 2014 Skartační znak: A 5 Vypracoval: Schválil: PaedDr. Danuše Pytelová, ředitelka školy PaedDr. Danuše Pytelová,

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Č.j.:ZŠ Mo/403/2014 Ve Zlíně dne 24. 11. 2014 Vypracovala: Mgr. Věra Kundratová, ředitelka školy K 8. 12. 2014 ruším ze dne 1. 1. 2014 a vydávám nový Vnitřní řád školní jídelny platný od 8. 12. 2014. 1.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Č.j.: Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Mgr. Miloš Rousek, ředitel školy Mgr. Miloš Rousek, ředitel školy Směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 7. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 279 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 08. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 08. 2012 Mgr. Ivana Málková,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Č.j.:ZŠ Mo/412/2012 Ve Zlíně dne 5. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Věra Kundratová, ředitelka školy 1. Obecná ustanovení Školní družina, dále jen družina, slouží k výchově vzdělávání, přípravě na školní vyučování,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Sloup 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: Mgr.Pavel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. A10 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 23.1.2014

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY IČ:70999384 e-mail: zs.bratcice@skolniweb.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Pavla Fialová Schválil: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2014 Směrnice

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž se sídlem F. Vančury 3695, Kroměříž 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2013 Vypracoval: Schválil: Hana Kolářová, vedoucí vychovatelka Mgr. Miroslava

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

Základní škola Domažlice, Komenského 17 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola Domažlice, Komenského 17 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola Domažlice, Komenského 17 příloha č. 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Řád školní jídelny Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. srpna 2014 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01 Č.j.:190/2012 Vypracoval: Mgr. Zdeněk Špaček, ředitel školy Schválil: Mgr. Zdeněk Špaček, ředitel školy Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice č. Č.j.: 12/12 / Vypracoval: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

Řád školní družiny - SM03

Řád školní družiny - SM03 Řád školní družiny - SM03 Vypracoval: Ing. Richard Váňa, ředitel školy Projednal: Pedagogická rada dne: 28.8.2014 Schválil: Ing. Richard Váňa, ředitel školy Číslo jednací: 42/2014 Ú od: 1. 9. 2014 Obsah:

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor Měšice, Míkova 64. Zpravodaj

Základní škola a Mateřská škola Tábor Měšice, Míkova 64. Zpravodaj Základní škola a Mateřská škola Tábor Měšice, Míkova 64 Zpravodaj 2014 2015 Organizace školního roku 2014/2015 Prázdniny: začátek školního roku 1.9.2014 podzimní prázdniny 27.10. a 29.10. 2014 vánoční

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 3 Vnitřní řád školní družiny 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní

Více

Věc: Informace pro zákonné zástupce dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání

Věc: Informace pro zákonné zástupce dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVÍŘOV-MĚSTO Švabinského 7/993,příspěvková organizace Telefon: 596411049, 731440471, 731440473, E:mail:svabinskeho@volny.cz http.:www.mssvabinskeho.cz Věc: Informace pro zákonné zástupce

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VÝDEJNY

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VÝDEJNY Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 Článek 1. PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VÝDEJNY PLATNOST OD 1. 10. 2014 (RUŠÍ SE PR 106/2005 A PR 231/2011) Základní ustanovení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 Hlavním posláním ŠD je zabezpečení pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, odpočinku

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha západ, příspěvková organizace se sídlem Slapy 50, 252 08 Slapy 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: SM 2 /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada

Více

10. Provozní řád školní jídelny

10. Provozní řád školní jídelny Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2, příspěvková organizace se sídlem 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2 10. Provozní řád školní jídelny Vypracovala: Ing. Ivana Raunerová, ředitelka školy

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vnitřní předpis č.: 07/10 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace Fakultní škola Pedagogické fakulty MU v Brně Bosonožská 9 625 00 BRNO Starý Lískovec Čj.: 1537/2015 I. Úvodní ustanovení Vnitřní řád školní družiny

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Informáček školní rok 2015/2016

Informáček školní rok 2015/2016 ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Informáček školní rok 2015/2016 adresa: ZŠ a MŠ, Jitřní 277, 403 21 Ústí nad Labem odloučené pracoviště adresa: MŠ, Sebuzínská 42, 403 21 Ústí

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov. Školní řád Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov V souladu se zněním ustanovení 30. zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace Školní řád V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. par. 30, o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 9. Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí příspěvková organizace se sídlem v Cotkytli ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 83/2012 Vypracoval: Schválil:

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Poděbradova 842, 537 60 Chrudim, tel.: 469 620 207 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Školní jídelna se řídí právními předpisy:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 Hlavním posláním ŠD je zabezpečení pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, odpočinku

Více

Č.j.: OA 134/2014 Účinnost od 1. 9. 2014 Spisový znak: A.1. Skartační znak-lhůta: A-10 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Změny:

Č.j.: OA 134/2014 Účinnost od 1. 9. 2014 Spisový znak: A.1. Skartační znak-lhůta: A-10 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Změny: Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Vnitřní řád školní jídelny Č.j.: OA 134/2014 Účinnost od 1. 9. 2014 Spisový

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ V ČELÁKOVICÍCH ul. J. A. KOMENSKÉHO

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ V ČELÁKOVICÍCH ul. J. A. KOMENSKÉHO VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ V ČELÁKOVICÍCH ul. J. A. KOMENSKÉHO 1.PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ 1.1. Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje a organizuje

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více