ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR HUSOVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR HUSOVA"

Transkript

1 ZPRAVODAJ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR HUSOVA 1570

2 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 / 2015: Prázdniny začátek školního roku pondělí podzimní prázdniny pondělí a středa vánoční prázdniny pondělí pátek vyučování začne v pondělí pololetní prázdniny pátek jarní prázdniny pondělí 9.2. neděle velikonoční prázdniny čtvrtek 2.4. a pátek konec výuky úterý hlavní prázdniny středa 1.7. pondělí zahájení dalšího školního roku úterý Pedagogické rady 1. pedagogická rada pedagogická rada pedagogická rada pedagogická rada pedagogická rada Další pedagogické rady může vedení školy svolat dle potřeby. Schůzky rodičů Schůzka výboru Sdružení rodičů čtvrtek :30 hod. 1. třídní schůzka čtvrtek :30 hod. Klasická třídní schůzka s třídním učitelem, základní informace ke školnímu roku. Další třídní schůzky jsou formou individuálních konzultací s vyučujícími ročník má konzultace vždy po oba dva dny (středa, čtvrtek), ročník pouze druhý ze dvou dnů (čtvrtek). Třídní učitel ročníku může dle potřeby v den konzultací svolat klasickou třídní schůzku. 2. třídní schůzka a :30-18:00 hod. 3. třídní schůzka a :30-18:00 hod. Třídní učitel může v případě potřeby svolat mimořádnou třídní schůzku. Zákonní zástupci si mohou kdykoliv telefonicky domluvit individuální konzultaci. V případě vážných problémů se žákem může vyučující pozvat zákonné zástupce do školy mimo termín schůzek. Vedení školy si vyhrazuje z organizačních důvodů právo na případnou změnu termínů. Tato změna bude včas oznámena. Reprezentační ples školy sobota informace viz dále

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Adresa: Základní škola a Mateřská škola Tábor Husova Tábor IČO: e- mail: Internetová stránka Ředitel školy: Zástupce ředitele školy pro ročník: Zástupce ředitele školy pro ročník, ŠD a MŠ: Sekretářka školy: Ekonom školy: Mgr. Petr Zamrzla Mgr. Jaroslav Novák Mgr. Jana Vašíčková Jana Kopřivová Bc. Alice Stibalová Zřizovatel: Město Tábor Žižkovo náměstí Tábor místostarosta: Mgr. Emil Nývlt tel.: Nadřízený orgán: Město Tábor Odbor školství, mládeže a tělovýchovy vedoucí odboru Ing. Radomír Kouba tel.: Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice, Pracoviště Tábor Martina Koláře 2118 (budova SPŠS) Tábor sekretariát, tel.: www:

4 Kontaktní telefonní čísla: Sekretariát ústředna: tel. + fax Ředitel školy ZŘŠ - zástupce pro ročník ZŘŠ zástupce pro ročník, ŠD, MŠ Ekonom školy Školní jídelna , Odloučené pracoviště: Mateřská škola, Komenského , Budovy školy: 1. budova ročník 2. budova ročník, ŠD přístavba tělocvična, ŠD, odborné učebny domeček byt školníka, sklady mateřská škola odloučené pracoviště MŠ Organizace výuky - zvonění pondělí úterý středa čtvrtek pátek budova 2. budova 1. budova 2. budova 1. budova 2. budova 1. budova 2. budova 1. budova 2. budova 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,45 10,45 10,45 10,45 10,45 10,45 10,45 10,45 10,45 10,45 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 12,35 12,35 12,35 12,35 12,35 12,35 12,35 12,35 12,35 12,35 12,45 12,45 12,35 12,45 12,45 12,45 12,35 12,45 12,45 12,45 13,30 13,30 13,05 13,30 13,30 13,30 13,05 13,30 13,30 13,30 13,40 13,40 13,15 13,40 13,40 13,40 13,15 13,40 13,40 13,40 14,25 14,25 14,00 14,25 14,25 14,25 14,00 14,25 14,25 14,25 14,10 14,10 14,55 14,55 Případná změna začátku hodin, např. při odpoledním vyučování, bude oznámena zápisem do žákovské knížky.

5 Složení školské rady: Zástupci zřizovatele: Zástupci rodičů: Zástupci ped. pracovníků: Andrea Koblasová Ing. Jiří Horecký MUDr. Kristina Berková Mgr. Jana Provazníková Mgr. Jaroslav Novák Mgr. Daniela Kubínová V září 2014 proběhnou volby do školské rady na další volební období. Volby zástupců rodičů proběhnou při schůzkách rodičů. PŘEHLED TŘÍD A PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ pedagogičtí pracovníci třídnictví výuka předmětů Vedení školy Petr Zamrzla ředitel Tv Jana Vašíčková ZŘŠ 1. stupeň 1. st Jaroslav Novák ZŘŠ 2. stupeň Př, Nj 1. stupeň Jitka Kuchařová I.A 1. st Pavlína Strnadová I.B 1. st Romana Šperlová I.C 1. st Gabriela Váchová I.D 1. st Markéta Pražáková II.A 1. st Hana Morkusová II.B 1. st Zdeňka Heřmánková II.C 1. st Jana Bičišťová III.A 1. st Slavomila Vinařová III.B 1. st Daniela Voštová III.C 1. st Iva Stradová IV.A 1. st Soňa Hermová IV.B 1. st Martina Fraitová IV.C 1. st Miluše Zítková V.A 1. st Jitka Chromuláková V.B 1. st Naděžda Hanušová V.C 1. st Jaroslava Včeláková V.D 1. st Alena Hrdinová 1.st

6 2. stupeň Marie Poživilová VI.A Čj, Hv Jaroslava Veselá VI.B M, F Marcela Vostřáková VI.C Aj Gabriela Fürbachová VI.D CH, Př, Z Libuše Homolková VII.A Aj, Tv, Vz Eva Marková VII.B Tv, Ov,Vz, Pč Kateřina Fialová VII.C Př, Vz,Gv Radka Mihalíková VIII.A M, F, Pč Šárka Davidová VIII.B Aj Věra Navrátilová VIII.C Čj, Ov, Fg, Vv Jan Knotek IX.A Fj, D, Vv Eva Štefanová IX.B Čj, Hv, Vv Irena Drtinová IX.C Čj, D, Pč Marie Nechvátalová M, Př, Gv,Vv,Vz Roman Peška Z, D, Pč, Vv Matěj Pěknice Tv Milada Prouzová Z Marta Arnold Sýkorová Aj, Nj Jana Urbanová Nj, Fj,Vv, Hv Jiří Vála M, F Adéla Veselá vých. poradce Čj, Hv, Vv, Vp Jaroslav Včelák ICT Inf Školní družina Marcela Babínková Milada Korfová Olga Kosová Renata Lopotová Jana Nekolová Stanislava Rybníčková Hana Vovsová Mateřská škola Magdalena Růžková Dana Berová Zdenka Bielawská Ivana Dvořáková Kateřina Glotzová Milena Loudínová Alena Němcová vedoucí učitelka učitelka MŠ učitelka MŠ učitelka MŠ učitelka MŠ učitelka MŠ učitelka MŠ

7 STRUČNÝ PROFIL ŠKOLY Škola se profiluje jako škola s rozšířenou výukou jazyků. V souladu se školským zákonem vyučuje ve všech ročnících podle vlastního školního vzdělávacího programu, který má dvě varianty pro běžné třídy a třídy s rozšířenou výukou jazyků. První cizí jazyk (Aj) je formou zájmového útvaru vyučován již od 1. ročníku a jako povinný předmět ve všech třídách od 3. ročníku. Jako druhý cizí jazyk si žáci s rozšířenou výukou jazyků volí od 6. ročníku německý nebo francouzský jazyk, žáci běžných tříd se od 7. ročníku učí německý jazyk. Týdenní hodinová dotace výuky cizího jazyka závisí na variantě vzdělávacím programu. V rámci výuky cizích jazyků pořádá škola řadu zahraničních zájezdů. Pravidelně jsou žákům ročníku nabízeny vícedenní výukové a sportovně poznávací zájezdy žáků (Anglie, Francie, Itálie). Žáci se mohou zúčastnit i několika jednodenních zájezdů a exkurzí (Vídeň, Linec, Bavorský les, ). Škola se zapojuje do řady projektů, které vhodným způsobem doplňují výuku. Žáci se pravidelně zúčastňují většiny soutěží a olympiád vyhlášených pro žáky základních škol. V budově je odborná učebna výpočetní techniky, fyziky, chemie, multimediální učebna a další odborné učebny. Ve 20 učebnách je k dispozici interaktivní tabule s příslušným vybavením, ve 3 jazykových učebnách je navíc datový projektor s PC. Každoročně ve škole pracuje řada volitelných a nepovinných předmětů a zájmových kroužků se zaměřením na sport, cizí jazyky, výpočetní techniku, keramiku, technické práce, šití a vaření, ruční práce, hry na zobcové flétny, sborový zpěv a další. Škola má vlastní keramickou dílnu s keramickou pecí. SDRUŽENÍ RODIČŮ Cílem sdružení rodičů je vytvoření účelového finančního fondu. Tento fond je využíván na zlepšení finančního zabezpečení rozvoje školy, nákup nestandardních učebních pomůcek, věcných odměn žákům, úhradu některých divadelních a filmových představení a finanční zajištění mimořádných akcí školy. Sdružení rodičů je právnickou osobou registrovanou u MV ČR. Výbor sdružení je tvořen volenými zástupci jednotlivých tříd, kteří zabezpečují předání informací ostatním zákonným zástupcům ve třídě. Výbor se schází minimálně 1x ročně vždy na začátku školního roku, v případě potřeby častěji. Letošní schůzka výboru bude v 16:30 hodin. I v letošním roce uspořádá Sdružení rodičů školní Reprezentační ples. Ples se uskuteční v sobotu v kulturním zařízení Milenium na Pražském sídlišti. Všichni jsou srdečně zváni. Vstupenky budou k dispozici v listopadu 2014.

8 ŠKOLNÍ JÍDELNA Vedoucí školní jídelny: Milena Hirková, tel.: , Výdej stravy je na kreditní karty, kterou si strávník zakoupí v kanceláři školní jídelny. Žáci mají povinnost nosit kartu a při odběru jídla se jí u výdejního okénka prokázat. Zapomínání karty prodlužuje výdej stravy a náhradní stravenka bude vydána pouze v odůvodněných případech. Svačinky zajišťujeme pro ročník od 8:45 do 9:00, pro ročník od 9:45 do 10:00. Jednotná cena je 7,- Kč. Odhlášky a přihlášky svačin na následující den jsou možné přímo ve výdejně ve snímacím zařízení v době celého výdeje svačin, to je od 8:45 do 10:00. Obědy zajišťujeme pro vlastní žáky ZŠ, MŠ, žáky ZŠ Orbis Pictus Tábor, zaměstnance školy a cizí strávníky. Výdej obědů probíhá od 11:15 do 13:45. Výdej do jídlonosičů pouze od 11:15 do 11:30, jídlo je určené k přímé spotřebě, nikoli ke skladování. Při výdeji mimo tuto dobu nedostává rodič jídlo do jídlonosiče, ale na talíř. Odhlášky a přihlášky stravy jsou možné telefonicky od 7,00 do 14,00 hodin v kanceláři ŠJ. Odhlášení je možné provést i přímo v jídelně ve snímacím zařízení. V tomto snímacím zařízení lze odhlásit stravu pouze na následující den a to v době oběda od 11,15 do 13,45 může proběhnout odhlášení oběda, v době svačin od 8,45 do 10,00 odhlášení svačiny. Na školní akce žáků (výlety, exkurze ) odhlašuje stravu vedoucí akce s týdenním předstihem. Není možné přihlašovat či odhlašovat stravu v ranních hodinách příslušného dne. Při nemoci dítěte je možné vyzvednout státem dotovaný oběd za dotovanou cenu pouze první den, další dny nemoci musí být odhlášeny. Při neoprávněném vyzvednutí dotovaného oběda budou doúčtovány provozní i mzdové režie v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., a Školským zákonem č. 561/2004 Sb., Stravné se vybírá bezhotovostně a zálohově do 17. dne v předcházejícím měsíci. Pokud není uhrazeno do posledního dne předcházejícího měsíce, nemůže být strava dítěti vydávána do doby, než bude stravné uhrazeno v hotovosti v kanceláři ŠJ. Cena oběda se řídí věkovou kategorií žáka, která se stanoví dosažením věku dítěte ve školním roce (od 1.9. do příslušného roku). Cena stravy - do 10 let 18,- Kč, let 21,- Kč, 15 a více let 26,- Kč. S ohledem na celkový vývoj cen potravin a energií může být v průběhu školního roku cena stravy upravena. Veškeré informace obdržíte v kanceláři školní jídelny nebo na informačním letáku, který dostává každý při přihlášení ke stravování.

9 ŠKOLNÍ DRUŽINA Telefon: p. Babínková, p. Rybníčková p. Lopotová, p. Nekolová, p. Korfová p. Kosová, p. Vovsová Provoz školní družiny je od 6:00 do 17:00 hodin. ŠD má 7 oddělení, provoz probíhá v pěti místnostech 2. budovy a dvou místnostech na přístavbě. Družina má k dispozici i hernu (malou tělocvičnu) na 2. budově, školní zahradu a podle rozvrhu hodin i školní sportovní areál a tělocvičny školy, popř. odborné učebny. Oddělení ŠD mohou být dle aktuálního počtu přítomných žáků a rozvrhu hodin spojována. Přihlašování a odhlašování žáků je prováděno na základě písemné žádosti zákonného zástupce. Tiskopisy jsou k dispozici a v kanceláři školy. Úplata za ŠD se platí v měsíčních splátkách vždy nejpozději do 15. dne v měsíci. Výše úplaty je stanovena na 150,- Kč za měsíc. Opakované problémy s úhradou poplatku mohou být důvodem k vyloučení dítěte ze ŠD. Kapacita ŠD je omezena, kritéria pro zařazení dítěte do ŠD stanovuje vedení školy. ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ Výchovný poradce: Mgr. Adéla Veselá Školní metodik prevence: Mgr. Eva Marková Hlavním cílem ŠPP je pomáhat našim žákům, vašim dětem, v jejich nejen školních obtížích a problémech. Mezi nejčastěji řešené záležitosti patří volba SŠ, výchovné a vzdělávací problémy žáků, sociálně patologické jevy, mimořádné situace v třídním kolektivu, citové a osobní problémy dětí apod. Pracovní náplň školního poradenského pracoviště vychází ze zákonů, vyhlášek a metodických pokynů vydaných Ministerstvem školství ČR a jeho členové jako profesionálové dodržují pravidla důvěrnosti a anonymity. Po telefonickém kontaktu (dohodnutí termínu konzultace) či při osobní návštěvě se vám pracovníci ŠPP budou maximálně věnovat Pracoviště úzce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou České Budějovice, pracoviště Tábor (viz kontakty) a s dalšími poradenskými odborníky, jejichž volba je pro rodiče (zákonné zástupce žáka) zcela svobodná. V případě doporučení naší školy o vyšetření žáka v PPP je nutný písemný souhlas rodičů

10 (zákonných zástupců), o který vás vždy pracovník ŠPP požádá a jenž vychází ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁJMOVÉ ÚTVARY A KROUŽKY Škola nabízí žákům každoročně řadu zájmových útvarů a kroužků se sportovním, jazykovým, hudebním, pracovním i jiným zaměřením. Podrobné informace o kroužcích otevřených v tomto školním roce budou zveřejněny první školní den, to je Kroužky jsou zpoplatněny, většinou však pouze symbolickou částkou. ŠKOLNÍ ÚRAZY Školním úrazem je úraz, který se stal ve škole (třídy, chodby, odborné učebny, tělocvičny, školní hřiště, pozemek školy, školní jídelna) v době organizované výuky a o přestávkách mezi vyučovacími hodinami nebo na školou pořádaných akcích (sportovní a jiné soutěže, výlety, exkurze divadelní a filmová představení, lyžařské kurzy atd.). Školním úrazem není úraz, který se stal cestou do školy a ze školy a v době polední přestávky, kdy je žák mimo budovu školy. Postup při úrazu postižený okamžitě hlásí úraz příslušnému učiteli, který zajistí následný postup. Podle závažnosti zranění jsou informováni zákonní zástupci žáka, popř. dle potřeby přivolána lékařská pomoc. Případná doprava na ošetření k lékaři je konzultována se zákonnými zástupci. Všechny úrazy jsou zapsány v knize úrazů. Jestliže došlo v souvislosti s úrazem alespoň k jednodenní nepřítomnosti ve škole (následující den po úrazu), je nutné vyplnit Záznam o úrazu. Při nároku na bolestné předá zákonný zástupce škole kopii lékařské zprávy. Škola nahlásí událost smluvní pojišťovně školy (UNIQA), která následně kontaktuje přímo zákonného zástupce. Část dokumentace pro pojišťovnu vyplňuje škola, část zákonný zástupce a ošetřující lékař. Úraz, který žák nahlásí dodatečně (v následujících dnech školní docházky), není možné řešit jako školní úraz. Jako školní úraz nebude odškodněn úraz, který si žák způsobil činností, při které porušoval školní řád. Podrobnější informace o postupu při školním úraze podají příslušní zástupci ředitele školy. UVOLNĚNÍ V DOBĚ VYUČOVÁNÍ V době vyučování musí žák 2. stupně požádat o uvolnění třídního učitele předložením písemné žádosti zákonných zástupců a oznámit povolenou nepřítomnost vyučujícímu

11 příslušné hodiny. Žáci 1. stupně opouští školu v době vyučování pouze v doprovodu rodičů. ZTRÁTY A POŠKOZENÍ VĚCÍ V souladu se školním řádem nosí žáci do školy věci pouze potřebné k výuce. Všichni žáci ročníku mají vlastní uzamykatelné skříňky, díky kterým ke ztrátám nemusí vůbec dojít. Vyšší částky peněz nebo cenné věci si mohou v případě potřeby výjimečně uschovat v kanceláři školy, při výuce odborných předmětů (tělesná výchova, atd.) v kabinetě vyučujícího. Škola neřeší ztráty či poškození věcí ponechaných volně bez dozoru nebo ztráty z neuzamčených šaten, zvláště pak ztráty mobilních telefonů a drobné elektroniky. Ztráta věcí o hodnotě vyšší než 1000,- Kč se hlásí Policii ČR, následně pojišťovně. VÝTAH ZE ŠKOLNÍHO ŘÁDU Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců jsou od dány Školským zákonem č. 561/2004 Sb., 21, 22 Základní práva zákonných zástupců - informovat se o průběhu vzdělávání - volit a být volen do školské rady - využívat poradenskou a informační pomoc školy Základní povinnosti zákonných zástupců - zajistit řádnou docházku žáka do školy - nepřítomnost žáka ve škole omluvit do 3 pracovních dnů - informovat školu o podstatných změnách v osobních údajích Základní práva žáků - právo na vzdělání a účast na výuce podle rozvrhu - vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti. Jeho názorům musí být dána náležitá váha. - pomoc v případech, když se ocitne v nesnázích nebo má problémy Základní povinnosti žáků - účastnit se výuky podle rozvrhu hodin - chovat se tak, aby neohrozili zdraví své a svých spolužáků - s vybavením odborných učeben mohou žáci manipulovat pouze za přítomnosti učitele. Na sportovním hřišti je z bezpečnostních důvodů výslovně zakázáno lézt na konstrukce na košíkovou, fotbalové branky a ploty.

12 - být na vyučování ve třídě včas, 5 minut před první vyučovací hodinou nebo před zvoněním na příslušnou hodinu - přezouvat se do domácí obuvi v šatnách - nosit do školy jen věci potřebné k výuce, za všechny ostatní věci a peníze si zodpovídají sami. Žáci nenosí věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu žáků. Škola nenese žádnou zodpovědnost za ztrátu nebo poškození cenných věcí, obzvláště mobilních telefonů, žáci je mohou mít ve škole pouze na vlastní nebezpečí. Mobilní telefony mohou žáci používat pouze o přestávkách, při vyučování je musí mít vypnuty. Každá třída ročníku odpovídá za uzamykání své šatny. Žáci ročníku mají přidělenu šatní skříňku, za její uzamčení si plně zodpovídají sami. Za případné ztráty z neuzamčených šaten nebo skříněk nenese škola odpovědnost. Žáci přebírají šatní skříňky proti podpisu rodičů, všechna poškození skříněk způsobená žáky hradí jejich rodiče. Žák je povinen hlásit ihned jakýkoliv úraz nebo ztrátu věcí vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo vedení školy. Ohlášení po opuštění školy nebo až v následujících dnech bude řešeno pouze zcela mimořádně. Kouření, pití alkoholu, užívání nebo přechovávání drog a požívání energetických a kofeinových nápojů je zakázáno v celém areálu školy během vyučování, před vyučováním i po jeho ukončení. Zákaz platí také během všech školních kulturních i sportovních akcí, školních výletů, kurzech a exkurzích. Všichni žáci se k sobě chovají slušně a ohleduplně. Jakýkoli náznak šikanování, vykořisťování nebo ubližování jsou žáci povinni ihned hlásit třídnímu učiteli, kterémukoli jinému vyučujícímu nebo vedení školy. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení školy a třídy, a dále ty, které mu byly svěřeny do užívání. Škody způsobené úmyslně hradí viník. Celý školní řád je k dispozici na internetových stránkách školy nebo v ředitelně školy. Vedení školy i celý pedagogický sbor přeje všem žákům, rodičům i sobě úspěšný školní rok

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR HUSOVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR HUSOVA ZPRAVODAJ 2015 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR HUSOVA 1570 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015 / 2016: Prázdniny začátek školního roku úterý 1. 9. 2015 podzimní prázdniny čtvrtek 29. 10. a pátek 30.

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS-KT-CAP-311/2015

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Základní škola a mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86. Vnitřní (provozní) řád školní jídelny

Základní škola a mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86. Vnitřní (provozní) řád školní jídelny Základní škola a mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86 Vnitřní (provozní) řád školní jídelny Adresa: ZŠ a MŠ Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86, 588 05 Dušejov Telefon: 567

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Řád školní družiny Chvalkovice březen 2010 Všeobecná ustanovení Řád školní družiny V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy V n i t ř n í ř á d Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě Docházka do školy 1. Vyučování probíhá podle rozvrhu, který byl schválen ředitelem školy. 2. Začátek dopoledního vyučování a délku přestávek

Více

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice vychází ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání,

Více

Základní škola a mateřská škola Častolovice

Základní škola a mateřská škola Častolovice Škola:Základní škola a mateřská škola Častolovice Vnitřní řád školní jídelny 262/2015 Účinnost od: 1.9.2015 Spisový znak: V VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Základní škola a mateřská škola Častolovice Vyplývá

Více

Škola: Základní škola Dolní Lhota, okres Zlín, příspěvková organizace. Vnitřní řád ŠJ

Škola: Základní škola Dolní Lhota, okres Zlín, příspěvková organizace. Vnitřní řád ŠJ Škola: Základní škola Dolní Lhota, okres Zlín, příspěvková organizace Vnitřní řád ŠJ Č. j.: 20 / 2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: 2.1.4 Skartační znak: A 5 Změny: OBSAH: 1. Úvodní ustanovení

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

PROVOZNÍ ŘÁD JÍDELNY

PROVOZNÍ ŘÁD JÍDELNY Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Hradec Králové PROVOZNÍ ŘÁD JÍDELNY Školní rok 2013/2014 Provozní řád jídelny Sídlo: Československé armády 274/55, 500 03 Hradec Králové IČO: 25262131 Telefon: 495

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever I. OBECNÁ USTANOVENÍ Ředitel školy vydává podle 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Účinnost ode dne: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Účinnost ode dne: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace Řád školní družiny Č. j.: ŘBe -13/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 08. 2016 R.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY. I. Školní stravování. - Nařízení Evropského parlamentu č.582/2004 Sb., ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin ve znění

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY. I. Školní stravování. - Nařízení Evropského parlamentu č.582/2004 Sb., ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin ve znění 1) Předpisy pro školní stravování: PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY I. Školní stravování - Nařízení Evropského parlamentu č.582/2004 Sb., ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin ve znění pozdějších předpisů.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 29. PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: ZŠ 201/2013-1 Vypracoval: Schválil: Základní škola a mateřská škola Žandov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Kostelní 200, Žandov

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny Vypracoval: Schválil: Jitka Andrejsová, vedoucí školní jídelny Mgr. Hana Janischová, ředitelka školy Směrnice nabývá účinnosti dne: 1.12.2014 Pedagogická rada projednala a schválila

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Brno, Hroznová 1 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 180a Spisový znak: 2a Skartační znak: A5 Vypracoval: Bc.Žaneta Muronová, vedoucí vychovatelka Schválil: Mgr.Zbyněk Krejčíř Datum vydání:

Více

Provozní řád školní jídelny základní školy

Provozní řád školní jídelny základní školy Provozní řád školní jídelny základní školy Školní jídelna zabezpečuje školní stravování žáků základní školy a závodní stravování zaměstnanců organizace. Školní stravování se řídí především vyhláškou č.107/2005

Více

Směrnice č. 6 PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Směrnice č. 6 PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č. j. ZSKL 399/2017 Spisový znak 102/A 10 Vypracoval: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace Zeyerova 3354, Kroměříž

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace Zeyerova 3354, Kroměříž Z á k l a d n í š k o l a S l o v a n, K r o m ě ř í ž, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e Zeyerova 3354, 767 01 Kroměříž e-mail: zs@zsslovan.cz tel.: 573 502 244, fax : 573 502 240 ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900

Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 Č.j.: ZŠŠ 354/2015 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 VNITŘNÍ PŘEDPIS, kterým se stanoví výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině a provoz

Více

Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, Klimkovice. Směrnice č. 6 PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, Klimkovice. Směrnice č. 6 PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č. j. ZSKL 515/2016 Spisový znak 102/A 10 Vypracoval: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Školní řád - družina

Školní řád - družina Základní škola a Mateřská škola Veverské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Školní řád - družina Č.j.: 40/2013 Účinnost od: 1. 11. 2013 Projednán pedagogickou radou: 8. 10. 2013 Schválen

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17, 602 00 Brno příspěvková organizace Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní družina je součástí právního subjektu Základní školy a mateřské školy

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. školní jídelny OU a PrŠ, Brno, Lomená 44

VNITŘNÍ ŘÁD. školní jídelny OU a PrŠ, Brno, Lomená 44 VNITŘNÍ ŘÁD školní jídelny OU a PrŠ, Brno, Lomená 44 vydává ředitel OU a PrŠ, Brno, Lomená 44 Datum vydání : 1.9.2016 (na dobu neurčitou) Ing. Ladislav Hochman ředitel OU a PrŠ I. Základní ustanovení 1.

Více

Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace. Vnitřní řád školní družiny

Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace. Vnitřní řád školní družiny Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace Vnitřní řád školní družiny Základními právními předpisy pro školní družinu jsou zákon č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice OBSAH: ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Práva a povinnosti žáka 2. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 3. Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami 4. Vnitřní režim školy 5. Zákonní

Více

Provozní řád školní jídelny Gymnázia Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Provozní řád školní jídelny Gymnázia Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Provozní řád školní jídelny Gymnázia Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Článek 1 Základní ustanovení 1. Stravování je poskytováno v souladu se: a) zákonem číslo 561/2004 Sb., školský

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T.G.Masaryka Třebíč, příspěvková organizace se sídlem Komenského nám. 61/6, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 414 / 2014 Vypracoval: Schválil:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny Střední školy technické Žďár nad Sázavou

PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny Střední školy technické Žďár nad Sázavou strana: 1/5 PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny Střední školy technické Žďár nad Sázavou dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Obsah dokumentu: 1. Předmět

Více

Vnitřní řád školní jídelny Gymnázia Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Vnitřní řád školní jídelny Gymnázia Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vnitřní řád školní jídelny Gymnázia Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Článek 1 Základní ustanovení 1. Stravování je poskytováno v souladu se: a) zákonem číslo 561/2004 Sb., školský zákon,

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

Provozní r á d š kolní jí delny

Provozní r á d š kolní jí delny 19800 Praha 9 Černý Most, IČO70884501, tel/fax 281918535, www.mskoralekpraha.cz Provozní r á d š kolní jí delny Zpracovala: Bc. Olga Štěpánková, ředitelka MŠ Platnost: 16. 4. 2015 1 Ředitelka školy: Bc.

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL Školní řád Lauderových škol stanoví základní práva a povinnosti žáků základní školy Gur Arje, gymnázia Or Chadaš a některá práva a povinnosti učitelů, ředitele a dalších pracovníků

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Č. j. DM-020/1702/2014 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Platnost od: Počet příloh: Originál: sekretariát Elektronická verze: 01.09.2014 Účinnost od: 01.09.2014 Platnost

Více

Základní škola speciální, praktická škola a dětský domov Vřesovice, příspěvková organizace Č.j. SŠVŘ- 88/B 2017

Základní škola speciální, praktická škola a dětský domov Vřesovice, příspěvková organizace Č.j. SŠVŘ- 88/B 2017 Základní škola speciální, praktická škola a dětský domov Vřesovice, příspěvková organizace Č.j. SŠVŘ- 88/B 2017 Vnitřní řád školní družiny 2017-2018 Školní družina (ŠD) se ve své činnosti řídí vyhláškou

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

Vnitřní řád školní jídelny při ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Vnitřní řád školní jídelny při ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace Vnitřní řád školní jídelny při ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace Vypracoval: Andrejsová Jitka Schválil: Mgr. Janischová Hana Jitka Andrejsová, vedoucí školní jídelny Mgr. Hana Janischová,

Více

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZŠ a MŠ Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Platný od 1. 9. 2017 Obecná ustanovení Ve smyslu platné legislativy, zejména podle Nařízení Evropského parlamentu

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Votice, okres Benešov

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Votice, okres Benešov ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Votice, okres Benešov IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Základní škola Votice, okres Benešov REDIZO 600042171 IZO 113000235 IČ 70568146 Adresa školy Pražská 235, 259 01

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. ZŠLNM2PO/0049/2014 Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: 5.9. 2014 Pedagogická

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Školní jídelna při ZŠ Hanušovice 788 33 Hanušovice Telefon: 581 030 204, mobil: 739 031 683 E-mail: jidelna.hanusovice@seznam.cz 1. 2. Výdej obědů: pro cizí strávníky od 10:50-11:30 hod pro žáky a zaměstnance

Více

Směrnice o školním stravování Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace

Směrnice o školním stravování Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace Směrnice o školním stravování Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace Č.j.: 01-01-14 Účinnost od data: 1. 1. 2014 Spisový znak: Skartační znak: S 5 Změny: ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY,

Více

Zpravodaj pro školní rok 2014/2015

Zpravodaj pro školní rok 2014/2015 Zpravodaj pro školní rok 2014/2015 Základní škola Přelouč Masarykovo nám. 45 1 Vážení rodiče, v 21. čísle našeho Zpravodaje najdete všechny důležité informace týkající se školního roku 2014/2015. Další

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Základní škola Kolová, příspěvková organizace se sídlem Kolová 97, 362 14 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice nabývá platnosti ode dne: 3. 9. 2012 Mgr. Bc. Petra Hnátková, ředitelka

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS O STRAVOVÁNÍ

VNITŘNÍ PŘEDPIS O STRAVOVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SOKOLNICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VNITŘNÍ PŘEDPIS O STRAVOVÁNÍ Ředitelka MŠ Sokolnice Jarmila Fialová podle 123 zák.č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny Provozní řád školní jídelny Základní škola Švermova 4, Žďár nad Sázavou 1. Provoz školní jídelny: Pracovní doba zaměstnanců: 6.00 14.30 hodin Výdejní doba pro žáky a zaměstnance: Výdejní doba pro cizí

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, OKRES VSETÍN čp. 154, 756 21 KATEŘINICE Vnitřní řád školní družiny č. j. 62/2014 Pedagogická rada projednala: 28. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti od: 1. 9.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č. j. 2/2016 - OŘ Vypracovala: Mgr. Jana Kuchtíková, ředitelka školy Směrnice nabývá platnosti ode dne: 22. 3. 2016 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 4. 2016 Změny ve směrnici

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném vzdělávání /školský zákon/ je vydán pro školní družinu vnitřní řád. Je

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI MŠ

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI MŠ VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI MŠ TENTO PROVOZNÍ ŘÁD JE VYPRACOVÁN V SOULADU S VYHLÁŠKOU MŠMT Č.107/2005 SB. O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ VYHLÁŠKY Č. 17/2015 SB. O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2 /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1.9.2014 A.1. A5 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy, podle 30

Více

Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb.

Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb. Školní jídelna VP 4/2015 Václavkova 1083 č. 2 Mladá Boleslav příspěvková organizace Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb. Vnitřní předpis nabývá platnosti ode dne 1.2.2015

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Němčice nad Hanou, okres Prostějov Tyršova 360, 798 27 Němčice nad Hanou VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 666 / 2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2014 Směrnice

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vedoucí vychovatelka ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka školy

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Baška, p.o. Vnitřní řád školní družina

Základní škola a Mateřská škola, Baška, p.o. Vnitřní řád školní družina Základní škola a Mateřská škola, Baška, p.o. Vnitřní řád školní družina Čj: ZŠB/448/2015 Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9. 2015 Směrnice nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2015 Počet příloh 1 Změny směrnice

Více

09 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1

09 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Řád školní družiny (dále také ŠD) je vydán základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Č.j.:ZŠ Mo/403/2014 Ve Zlíně dne 24. 11. 2014 Vypracovala: Mgr. Věra Kundratová, ředitelka školy K 8. 12. 2014 ruším ze dne 1. 1. 2014 a vydávám nový Vnitřní řád školní jídelny platný od 8. 12. 2014. 1.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠSnH276/2014/Pru Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2014 Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU I. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Provozní doba 1. Ranní provoz je v budově ZŠ na náměstí od 6.30 do 7.30 hodin. Žáci chodí zadním vchodem - poučí TU 1. den školní

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Maleč, příspěvková organizace se sídlem Maleč 77, 582 76 Maleč VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. 259/14 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 27. 8. 2014 Směrnice

Více

2. Do ŠD mohou docházet žáci z tř., kteří jsou zařazeni do oddělení pro 2. stupeň ZŠ.

2. Do ŠD mohou docházet žáci z tř., kteří jsou zařazeni do oddělení pro 2. stupeň ZŠ. ZŠ a MŠ KAMÝK nad VLTAVOU, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY a) Přihlašování a odhlašování účastníka 1. Do ŠD mohou docházet děti z přípravné třídy, žáci z 1. 5. tř., kteří jsou zařazeni

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola Starý Plzenec

PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola Starý Plzenec PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola Starý Plzenec Masarykovo náměstí 54 IČO: 709 245 46 332 02 Starý Plzenec Telefon: 377 966 620 Statutární zástupce: PaedDr. Martin Štekl Období vydání : na školní rok 2015//2016

Více

Základní škola a Mateřská škola, Baška, p.o. Vnitřní řád školní jídelny

Základní škola a Mateřská škola, Baška, p.o. Vnitřní řád školní jídelny Základní škola a Mateřská škola, Baška, p.o. Vnitřní řád školní jídelny Čj: ZŠB/376/2016 Směrnice nabývá platnosti dne: 9. 6. 2016 Směrnice nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2016 Počet příloh 0 Změny směrnice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Vnitřní řád školní jídelny výdejny stravy

Vnitřní řád školní jídelny výdejny stravy Vnitřní řád školní jídelny výdejny stravy Základní škola Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno-venkov, Platný od 1. 9. 2014 Vnitřní řád školní jídelny výdejny stravy 1. Škola poskytuje prostřednictvím

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vnitřní předpis č.: V4/06 Spisový znak: A 10 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky A. Práva

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. směrnice č. 7/2007 Počet listů: 4 ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. směrnice č. 7/2007 Počet listů: 4 ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY směrnice č. 7/2007 Počet listů: 4 ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Dolní Bojanovice únor 2012 1 Řád školní jídelny Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracovala: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova se sídlem 798 14 Olšany u Prostějova 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OLS-370/2015 Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Mgr.

Více

Vnitřní řád školní družiny. SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského10 - ZŠ speciální Tetín 7. I. Poslání školní družiny

Vnitřní řád školní družiny. SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského10 - ZŠ speciální Tetín 7. I. Poslání školní družiny Vnitřní řád školní družiny SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského10 - ZŠ speciální Tetín 7 I. Poslání školní družiny ve dnech školního vyučování tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině není

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI ZŠ OVČÁRECKÁ 374, KOLÍN V. Základní ustanovení

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI ZŠ OVČÁRECKÁ 374, KOLÍN V. Základní ustanovení PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI ZŠ OVČÁRECKÁ 374, KOLÍN V. Základní ustanovení Školní jídelna se řídí vyhláškou Ministerstva školství o školním stravování č. 463/2011 Sb.,107/2008 Sb. a vyhláškou Ministerstva

Více

Třídní schůzky. 23. září 2013 16:30 knihovna

Třídní schůzky. 23. září 2013 16:30 knihovna Třídní schůzky 23. září 2013 16:30 knihovna Návštěvy paní zubařky MUDr. Rychecké škola ruší hromadné návštěvy základní činností školy vzdělávání a výchova řada dětí navštěvuje jiného zubního lékaře středy

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY IČ:70999384 e-mail: zs.bratcice@skolniweb.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Pavla Fialová Schválil: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2014 Směrnice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 160 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.1.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola, Chrast, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem U Pošty 5, 538 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZŠ/CH-370/12b) Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více