ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR HUSOVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR HUSOVA"

Transkript

1 ZPRAVODAJ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR HUSOVA 1570

2 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 / 2015: Prázdniny začátek školního roku pondělí podzimní prázdniny pondělí a středa vánoční prázdniny pondělí pátek vyučování začne v pondělí pololetní prázdniny pátek jarní prázdniny pondělí 9.2. neděle velikonoční prázdniny čtvrtek 2.4. a pátek konec výuky úterý hlavní prázdniny středa 1.7. pondělí zahájení dalšího školního roku úterý Pedagogické rady 1. pedagogická rada pedagogická rada pedagogická rada pedagogická rada pedagogická rada Další pedagogické rady může vedení školy svolat dle potřeby. Schůzky rodičů Schůzka výboru Sdružení rodičů čtvrtek :30 hod. 1. třídní schůzka čtvrtek :30 hod. Klasická třídní schůzka s třídním učitelem, základní informace ke školnímu roku. Další třídní schůzky jsou formou individuálních konzultací s vyučujícími ročník má konzultace vždy po oba dva dny (středa, čtvrtek), ročník pouze druhý ze dvou dnů (čtvrtek). Třídní učitel ročníku může dle potřeby v den konzultací svolat klasickou třídní schůzku. 2. třídní schůzka a :30-18:00 hod. 3. třídní schůzka a :30-18:00 hod. Třídní učitel může v případě potřeby svolat mimořádnou třídní schůzku. Zákonní zástupci si mohou kdykoliv telefonicky domluvit individuální konzultaci. V případě vážných problémů se žákem může vyučující pozvat zákonné zástupce do školy mimo termín schůzek. Vedení školy si vyhrazuje z organizačních důvodů právo na případnou změnu termínů. Tato změna bude včas oznámena. Reprezentační ples školy sobota informace viz dále

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Adresa: Základní škola a Mateřská škola Tábor Husova Tábor IČO: e- mail: Internetová stránka Ředitel školy: Zástupce ředitele školy pro ročník: Zástupce ředitele školy pro ročník, ŠD a MŠ: Sekretářka školy: Ekonom školy: Mgr. Petr Zamrzla Mgr. Jaroslav Novák Mgr. Jana Vašíčková Jana Kopřivová Bc. Alice Stibalová Zřizovatel: Město Tábor Žižkovo náměstí Tábor místostarosta: Mgr. Emil Nývlt tel.: Nadřízený orgán: Město Tábor Odbor školství, mládeže a tělovýchovy vedoucí odboru Ing. Radomír Kouba tel.: Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice, Pracoviště Tábor Martina Koláře 2118 (budova SPŠS) Tábor sekretariát, tel.: www:

4 Kontaktní telefonní čísla: Sekretariát ústředna: tel. + fax Ředitel školy ZŘŠ - zástupce pro ročník ZŘŠ zástupce pro ročník, ŠD, MŠ Ekonom školy Školní jídelna , Odloučené pracoviště: Mateřská škola, Komenského , Budovy školy: 1. budova ročník 2. budova ročník, ŠD přístavba tělocvična, ŠD, odborné učebny domeček byt školníka, sklady mateřská škola odloučené pracoviště MŠ Organizace výuky - zvonění pondělí úterý středa čtvrtek pátek budova 2. budova 1. budova 2. budova 1. budova 2. budova 1. budova 2. budova 1. budova 2. budova 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,45 10,45 10,45 10,45 10,45 10,45 10,45 10,45 10,45 10,45 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 12,35 12,35 12,35 12,35 12,35 12,35 12,35 12,35 12,35 12,35 12,45 12,45 12,35 12,45 12,45 12,45 12,35 12,45 12,45 12,45 13,30 13,30 13,05 13,30 13,30 13,30 13,05 13,30 13,30 13,30 13,40 13,40 13,15 13,40 13,40 13,40 13,15 13,40 13,40 13,40 14,25 14,25 14,00 14,25 14,25 14,25 14,00 14,25 14,25 14,25 14,10 14,10 14,55 14,55 Případná změna začátku hodin, např. při odpoledním vyučování, bude oznámena zápisem do žákovské knížky.

5 Složení školské rady: Zástupci zřizovatele: Zástupci rodičů: Zástupci ped. pracovníků: Andrea Koblasová Ing. Jiří Horecký MUDr. Kristina Berková Mgr. Jana Provazníková Mgr. Jaroslav Novák Mgr. Daniela Kubínová V září 2014 proběhnou volby do školské rady na další volební období. Volby zástupců rodičů proběhnou při schůzkách rodičů. PŘEHLED TŘÍD A PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ pedagogičtí pracovníci třídnictví výuka předmětů Vedení školy Petr Zamrzla ředitel Tv Jana Vašíčková ZŘŠ 1. stupeň 1. st Jaroslav Novák ZŘŠ 2. stupeň Př, Nj 1. stupeň Jitka Kuchařová I.A 1. st Pavlína Strnadová I.B 1. st Romana Šperlová I.C 1. st Gabriela Váchová I.D 1. st Markéta Pražáková II.A 1. st Hana Morkusová II.B 1. st Zdeňka Heřmánková II.C 1. st Jana Bičišťová III.A 1. st Slavomila Vinařová III.B 1. st Daniela Voštová III.C 1. st Iva Stradová IV.A 1. st Soňa Hermová IV.B 1. st Martina Fraitová IV.C 1. st Miluše Zítková V.A 1. st Jitka Chromuláková V.B 1. st Naděžda Hanušová V.C 1. st Jaroslava Včeláková V.D 1. st Alena Hrdinová 1.st

6 2. stupeň Marie Poživilová VI.A Čj, Hv Jaroslava Veselá VI.B M, F Marcela Vostřáková VI.C Aj Gabriela Fürbachová VI.D CH, Př, Z Libuše Homolková VII.A Aj, Tv, Vz Eva Marková VII.B Tv, Ov,Vz, Pč Kateřina Fialová VII.C Př, Vz,Gv Radka Mihalíková VIII.A M, F, Pč Šárka Davidová VIII.B Aj Věra Navrátilová VIII.C Čj, Ov, Fg, Vv Jan Knotek IX.A Fj, D, Vv Eva Štefanová IX.B Čj, Hv, Vv Irena Drtinová IX.C Čj, D, Pč Marie Nechvátalová M, Př, Gv,Vv,Vz Roman Peška Z, D, Pč, Vv Matěj Pěknice Tv Milada Prouzová Z Marta Arnold Sýkorová Aj, Nj Jana Urbanová Nj, Fj,Vv, Hv Jiří Vála M, F Adéla Veselá vých. poradce Čj, Hv, Vv, Vp Jaroslav Včelák ICT Inf Školní družina Marcela Babínková Milada Korfová Olga Kosová Renata Lopotová Jana Nekolová Stanislava Rybníčková Hana Vovsová Mateřská škola Magdalena Růžková Dana Berová Zdenka Bielawská Ivana Dvořáková Kateřina Glotzová Milena Loudínová Alena Němcová vedoucí učitelka učitelka MŠ učitelka MŠ učitelka MŠ učitelka MŠ učitelka MŠ učitelka MŠ

7 STRUČNÝ PROFIL ŠKOLY Škola se profiluje jako škola s rozšířenou výukou jazyků. V souladu se školským zákonem vyučuje ve všech ročnících podle vlastního školního vzdělávacího programu, který má dvě varianty pro běžné třídy a třídy s rozšířenou výukou jazyků. První cizí jazyk (Aj) je formou zájmového útvaru vyučován již od 1. ročníku a jako povinný předmět ve všech třídách od 3. ročníku. Jako druhý cizí jazyk si žáci s rozšířenou výukou jazyků volí od 6. ročníku německý nebo francouzský jazyk, žáci běžných tříd se od 7. ročníku učí německý jazyk. Týdenní hodinová dotace výuky cizího jazyka závisí na variantě vzdělávacím programu. V rámci výuky cizích jazyků pořádá škola řadu zahraničních zájezdů. Pravidelně jsou žákům ročníku nabízeny vícedenní výukové a sportovně poznávací zájezdy žáků (Anglie, Francie, Itálie). Žáci se mohou zúčastnit i několika jednodenních zájezdů a exkurzí (Vídeň, Linec, Bavorský les, ). Škola se zapojuje do řady projektů, které vhodným způsobem doplňují výuku. Žáci se pravidelně zúčastňují většiny soutěží a olympiád vyhlášených pro žáky základních škol. V budově je odborná učebna výpočetní techniky, fyziky, chemie, multimediální učebna a další odborné učebny. Ve 20 učebnách je k dispozici interaktivní tabule s příslušným vybavením, ve 3 jazykových učebnách je navíc datový projektor s PC. Každoročně ve škole pracuje řada volitelných a nepovinných předmětů a zájmových kroužků se zaměřením na sport, cizí jazyky, výpočetní techniku, keramiku, technické práce, šití a vaření, ruční práce, hry na zobcové flétny, sborový zpěv a další. Škola má vlastní keramickou dílnu s keramickou pecí. SDRUŽENÍ RODIČŮ Cílem sdružení rodičů je vytvoření účelového finančního fondu. Tento fond je využíván na zlepšení finančního zabezpečení rozvoje školy, nákup nestandardních učebních pomůcek, věcných odměn žákům, úhradu některých divadelních a filmových představení a finanční zajištění mimořádných akcí školy. Sdružení rodičů je právnickou osobou registrovanou u MV ČR. Výbor sdružení je tvořen volenými zástupci jednotlivých tříd, kteří zabezpečují předání informací ostatním zákonným zástupcům ve třídě. Výbor se schází minimálně 1x ročně vždy na začátku školního roku, v případě potřeby častěji. Letošní schůzka výboru bude v 16:30 hodin. I v letošním roce uspořádá Sdružení rodičů školní Reprezentační ples. Ples se uskuteční v sobotu v kulturním zařízení Milenium na Pražském sídlišti. Všichni jsou srdečně zváni. Vstupenky budou k dispozici v listopadu 2014.

8 ŠKOLNÍ JÍDELNA Vedoucí školní jídelny: Milena Hirková, tel.: , Výdej stravy je na kreditní karty, kterou si strávník zakoupí v kanceláři školní jídelny. Žáci mají povinnost nosit kartu a při odběru jídla se jí u výdejního okénka prokázat. Zapomínání karty prodlužuje výdej stravy a náhradní stravenka bude vydána pouze v odůvodněných případech. Svačinky zajišťujeme pro ročník od 8:45 do 9:00, pro ročník od 9:45 do 10:00. Jednotná cena je 7,- Kč. Odhlášky a přihlášky svačin na následující den jsou možné přímo ve výdejně ve snímacím zařízení v době celého výdeje svačin, to je od 8:45 do 10:00. Obědy zajišťujeme pro vlastní žáky ZŠ, MŠ, žáky ZŠ Orbis Pictus Tábor, zaměstnance školy a cizí strávníky. Výdej obědů probíhá od 11:15 do 13:45. Výdej do jídlonosičů pouze od 11:15 do 11:30, jídlo je určené k přímé spotřebě, nikoli ke skladování. Při výdeji mimo tuto dobu nedostává rodič jídlo do jídlonosiče, ale na talíř. Odhlášky a přihlášky stravy jsou možné telefonicky od 7,00 do 14,00 hodin v kanceláři ŠJ. Odhlášení je možné provést i přímo v jídelně ve snímacím zařízení. V tomto snímacím zařízení lze odhlásit stravu pouze na následující den a to v době oběda od 11,15 do 13,45 může proběhnout odhlášení oběda, v době svačin od 8,45 do 10,00 odhlášení svačiny. Na školní akce žáků (výlety, exkurze ) odhlašuje stravu vedoucí akce s týdenním předstihem. Není možné přihlašovat či odhlašovat stravu v ranních hodinách příslušného dne. Při nemoci dítěte je možné vyzvednout státem dotovaný oběd za dotovanou cenu pouze první den, další dny nemoci musí být odhlášeny. Při neoprávněném vyzvednutí dotovaného oběda budou doúčtovány provozní i mzdové režie v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., a Školským zákonem č. 561/2004 Sb., Stravné se vybírá bezhotovostně a zálohově do 17. dne v předcházejícím měsíci. Pokud není uhrazeno do posledního dne předcházejícího měsíce, nemůže být strava dítěti vydávána do doby, než bude stravné uhrazeno v hotovosti v kanceláři ŠJ. Cena oběda se řídí věkovou kategorií žáka, která se stanoví dosažením věku dítěte ve školním roce (od 1.9. do příslušného roku). Cena stravy - do 10 let 18,- Kč, let 21,- Kč, 15 a více let 26,- Kč. S ohledem na celkový vývoj cen potravin a energií může být v průběhu školního roku cena stravy upravena. Veškeré informace obdržíte v kanceláři školní jídelny nebo na informačním letáku, který dostává každý při přihlášení ke stravování.

9 ŠKOLNÍ DRUŽINA Telefon: p. Babínková, p. Rybníčková p. Lopotová, p. Nekolová, p. Korfová p. Kosová, p. Vovsová Provoz školní družiny je od 6:00 do 17:00 hodin. ŠD má 7 oddělení, provoz probíhá v pěti místnostech 2. budovy a dvou místnostech na přístavbě. Družina má k dispozici i hernu (malou tělocvičnu) na 2. budově, školní zahradu a podle rozvrhu hodin i školní sportovní areál a tělocvičny školy, popř. odborné učebny. Oddělení ŠD mohou být dle aktuálního počtu přítomných žáků a rozvrhu hodin spojována. Přihlašování a odhlašování žáků je prováděno na základě písemné žádosti zákonného zástupce. Tiskopisy jsou k dispozici a v kanceláři školy. Úplata za ŠD se platí v měsíčních splátkách vždy nejpozději do 15. dne v měsíci. Výše úplaty je stanovena na 150,- Kč za měsíc. Opakované problémy s úhradou poplatku mohou být důvodem k vyloučení dítěte ze ŠD. Kapacita ŠD je omezena, kritéria pro zařazení dítěte do ŠD stanovuje vedení školy. ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ Výchovný poradce: Mgr. Adéla Veselá Školní metodik prevence: Mgr. Eva Marková Hlavním cílem ŠPP je pomáhat našim žákům, vašim dětem, v jejich nejen školních obtížích a problémech. Mezi nejčastěji řešené záležitosti patří volba SŠ, výchovné a vzdělávací problémy žáků, sociálně patologické jevy, mimořádné situace v třídním kolektivu, citové a osobní problémy dětí apod. Pracovní náplň školního poradenského pracoviště vychází ze zákonů, vyhlášek a metodických pokynů vydaných Ministerstvem školství ČR a jeho členové jako profesionálové dodržují pravidla důvěrnosti a anonymity. Po telefonickém kontaktu (dohodnutí termínu konzultace) či při osobní návštěvě se vám pracovníci ŠPP budou maximálně věnovat Pracoviště úzce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou České Budějovice, pracoviště Tábor (viz kontakty) a s dalšími poradenskými odborníky, jejichž volba je pro rodiče (zákonné zástupce žáka) zcela svobodná. V případě doporučení naší školy o vyšetření žáka v PPP je nutný písemný souhlas rodičů

10 (zákonných zástupců), o který vás vždy pracovník ŠPP požádá a jenž vychází ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁJMOVÉ ÚTVARY A KROUŽKY Škola nabízí žákům každoročně řadu zájmových útvarů a kroužků se sportovním, jazykovým, hudebním, pracovním i jiným zaměřením. Podrobné informace o kroužcích otevřených v tomto školním roce budou zveřejněny první školní den, to je Kroužky jsou zpoplatněny, většinou však pouze symbolickou částkou. ŠKOLNÍ ÚRAZY Školním úrazem je úraz, který se stal ve škole (třídy, chodby, odborné učebny, tělocvičny, školní hřiště, pozemek školy, školní jídelna) v době organizované výuky a o přestávkách mezi vyučovacími hodinami nebo na školou pořádaných akcích (sportovní a jiné soutěže, výlety, exkurze divadelní a filmová představení, lyžařské kurzy atd.). Školním úrazem není úraz, který se stal cestou do školy a ze školy a v době polední přestávky, kdy je žák mimo budovu školy. Postup při úrazu postižený okamžitě hlásí úraz příslušnému učiteli, který zajistí následný postup. Podle závažnosti zranění jsou informováni zákonní zástupci žáka, popř. dle potřeby přivolána lékařská pomoc. Případná doprava na ošetření k lékaři je konzultována se zákonnými zástupci. Všechny úrazy jsou zapsány v knize úrazů. Jestliže došlo v souvislosti s úrazem alespoň k jednodenní nepřítomnosti ve škole (následující den po úrazu), je nutné vyplnit Záznam o úrazu. Při nároku na bolestné předá zákonný zástupce škole kopii lékařské zprávy. Škola nahlásí událost smluvní pojišťovně školy (UNIQA), která následně kontaktuje přímo zákonného zástupce. Část dokumentace pro pojišťovnu vyplňuje škola, část zákonný zástupce a ošetřující lékař. Úraz, který žák nahlásí dodatečně (v následujících dnech školní docházky), není možné řešit jako školní úraz. Jako školní úraz nebude odškodněn úraz, který si žák způsobil činností, při které porušoval školní řád. Podrobnější informace o postupu při školním úraze podají příslušní zástupci ředitele školy. UVOLNĚNÍ V DOBĚ VYUČOVÁNÍ V době vyučování musí žák 2. stupně požádat o uvolnění třídního učitele předložením písemné žádosti zákonných zástupců a oznámit povolenou nepřítomnost vyučujícímu

11 příslušné hodiny. Žáci 1. stupně opouští školu v době vyučování pouze v doprovodu rodičů. ZTRÁTY A POŠKOZENÍ VĚCÍ V souladu se školním řádem nosí žáci do školy věci pouze potřebné k výuce. Všichni žáci ročníku mají vlastní uzamykatelné skříňky, díky kterým ke ztrátám nemusí vůbec dojít. Vyšší částky peněz nebo cenné věci si mohou v případě potřeby výjimečně uschovat v kanceláři školy, při výuce odborných předmětů (tělesná výchova, atd.) v kabinetě vyučujícího. Škola neřeší ztráty či poškození věcí ponechaných volně bez dozoru nebo ztráty z neuzamčených šaten, zvláště pak ztráty mobilních telefonů a drobné elektroniky. Ztráta věcí o hodnotě vyšší než 1000,- Kč se hlásí Policii ČR, následně pojišťovně. VÝTAH ZE ŠKOLNÍHO ŘÁDU Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců jsou od dány Školským zákonem č. 561/2004 Sb., 21, 22 Základní práva zákonných zástupců - informovat se o průběhu vzdělávání - volit a být volen do školské rady - využívat poradenskou a informační pomoc školy Základní povinnosti zákonných zástupců - zajistit řádnou docházku žáka do školy - nepřítomnost žáka ve škole omluvit do 3 pracovních dnů - informovat školu o podstatných změnách v osobních údajích Základní práva žáků - právo na vzdělání a účast na výuce podle rozvrhu - vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti. Jeho názorům musí být dána náležitá váha. - pomoc v případech, když se ocitne v nesnázích nebo má problémy Základní povinnosti žáků - účastnit se výuky podle rozvrhu hodin - chovat se tak, aby neohrozili zdraví své a svých spolužáků - s vybavením odborných učeben mohou žáci manipulovat pouze za přítomnosti učitele. Na sportovním hřišti je z bezpečnostních důvodů výslovně zakázáno lézt na konstrukce na košíkovou, fotbalové branky a ploty.

12 - být na vyučování ve třídě včas, 5 minut před první vyučovací hodinou nebo před zvoněním na příslušnou hodinu - přezouvat se do domácí obuvi v šatnách - nosit do školy jen věci potřebné k výuce, za všechny ostatní věci a peníze si zodpovídají sami. Žáci nenosí věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu žáků. Škola nenese žádnou zodpovědnost za ztrátu nebo poškození cenných věcí, obzvláště mobilních telefonů, žáci je mohou mít ve škole pouze na vlastní nebezpečí. Mobilní telefony mohou žáci používat pouze o přestávkách, při vyučování je musí mít vypnuty. Každá třída ročníku odpovídá za uzamykání své šatny. Žáci ročníku mají přidělenu šatní skříňku, za její uzamčení si plně zodpovídají sami. Za případné ztráty z neuzamčených šaten nebo skříněk nenese škola odpovědnost. Žáci přebírají šatní skříňky proti podpisu rodičů, všechna poškození skříněk způsobená žáky hradí jejich rodiče. Žák je povinen hlásit ihned jakýkoliv úraz nebo ztrátu věcí vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo vedení školy. Ohlášení po opuštění školy nebo až v následujících dnech bude řešeno pouze zcela mimořádně. Kouření, pití alkoholu, užívání nebo přechovávání drog a požívání energetických a kofeinových nápojů je zakázáno v celém areálu školy během vyučování, před vyučováním i po jeho ukončení. Zákaz platí také během všech školních kulturních i sportovních akcí, školních výletů, kurzech a exkurzích. Všichni žáci se k sobě chovají slušně a ohleduplně. Jakýkoli náznak šikanování, vykořisťování nebo ubližování jsou žáci povinni ihned hlásit třídnímu učiteli, kterémukoli jinému vyučujícímu nebo vedení školy. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení školy a třídy, a dále ty, které mu byly svěřeny do užívání. Škody způsobené úmyslně hradí viník. Celý školní řád je k dispozici na internetových stránkách školy nebo v ředitelně školy. Vedení školy i celý pedagogický sbor přeje všem žákům, rodičům i sobě úspěšný školní rok

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Všestary, příspěvková organizace se sídlem Všestary 57, 503 12 Všestary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 01. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: PaedDr. Petr Fikejz, ředitel školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 Koperníkova 2592, Teplice www.zskopernikova.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 012/2012/SM Vypracovala: Schválila: Spisový

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník Č.j.: 1 /2009 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2009 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 2 školní řád Čj.: Vypracoval:. Mgr.Pavel Škramlík, ředitel školy Schválil: Mgr.Pavel Škramlík,

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

dovolte, abychom Vám poskytli několik užitečných informací při nástupu Vašeho dítěte do 1. třídy ve školním roce 2013-2014.

dovolte, abychom Vám poskytli několik užitečných informací při nástupu Vašeho dítěte do 1. třídy ve školním roce 2013-2014. Vážení rodiče, dovolte, abychom Vám poskytli několik užitečných informací při nástupu Vašeho dítěte do 1. třídy ve školním roce 2013-2014. Důležité termíny ve školním roce 2013-14 Začátek školního vyučování

Více

Dům dětí a mládeže Olomouc VNITŘNÍ ŘÁD

Dům dětí a mládeže Olomouc VNITŘNÍ ŘÁD Strana 1 Dům dětí a mládeže Olomouc Datum platnosti: 24. 9. 2007 Výtisk číslo: 3 Nahrazuje: Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Olomouc ze dne 1. 10. 2003. Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: Ředitel DDM

Více

Školní řád Obchodní akademie

Školní řád Obchodní akademie Obchodní akademie a Jazyková škola S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, Čelakovského 200, 397 01 Písek Školní řád Obchodní akademie Školní řád Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Školní řád stanoví základní pravidla a zásady platné pro všechny žáky bez výjimky.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Školní řád stanoví základní pravidla a zásady platné pro všechny žáky bez výjimky. ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod (dále jen škola) je soukromou školou společnosti ŠKODA

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E P R E A M B U L E GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ ŘÁD PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ČÁST 5-14 - 28 ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO SCHVÁLENÝCH ÚPRAVÁCH K

Více

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. Školní řád GYMNÁZIA JANA PALACHA Úvodní část Školní řád (dále jen ŠŘ), vydaný v souladu s 30 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon), je interním předpisem GJP (dále jen škola), jehož dodržování je závazné

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 P 2.2.3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: 153/2013-mi Pedagogická rada

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY. část: 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a Mateřská škola Tupesy, příspěvková organizace, 68707, Tupesy 112

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY. část: 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a Mateřská škola Tupesy, příspěvková organizace, 68707, Tupesy 112 Základní škola a Mateřská škola Tupesy, příspěvková organizace, 68707, Tupesy 112 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Vypracoval: Mgr.

Více

Výroční zpráva 2013/2014. Výchovný ústav, Střední škola a Školní jídelna. Buškovice 203

Výroční zpráva 2013/2014. Výchovný ústav, Střední škola a Školní jídelna. Buškovice 203 Výroční zpráva 2013/2014 Výchovný ústav, Střední škola a Školní jídelna Buškovice 203 Výroční zpráva školy Výroční zpráva o činnosti Střední školy Buškovice 203 I. Ředitel Střední školy Buškovice 203 (dále

Více

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní řád Gymnázia Petra Bezruče Platnost od 1. září 2014 Školní řád ÚVOD Školní řád je zpracován zejména na základě zákona č. 561/2004 Sb.

Více

Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou

Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY /příloha ke Školnímu řádu ZŠ/ I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Činnost družiny 1.1 Družina poskytuje zájmové vzdělávání žáků. 1.2

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Chrudim vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 30, odst.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Projednáno v pedagogické radě dne: 22. 4. 2015 Schváleno školskou radou dne: 21. 4. 2015 Schválila: Ing.

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek ŠKOLNÍ ŘÁD pro učitele, žáky a ostatní pedagogické zaměstnance Telefon: 558 646 246 E-mail: sekretariat@sumprum.cz

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T.G.Masaryka Třebíč, příspěvková organizace se sídlem Komenského nám. 61/6, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 414 / 2014 Vypracoval: Schválil:

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d Platný od 1. 1. 2014 Mgr. Dušan Šimonka ředitel DDŠ 2 Obsah: 1. Charakteristika a struktura dětského

Více