Přijímací zkouška z českého jazyka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přijímací zkouška z českého jazyka"

Transkript

1 Přijímací zkouška z českého jazyka I. Diktát Cesty za odpočinkem i poznáním Mnozí lidé z celého světa rádi poznávají krásy svých i cizích zemí. I u nás je turistika oblíbenou činností chlapců a děvčat, zejména v prázdninových dnech. Mnozí sbalí batoh a stan a vydají se do hor, aby vyzkoušeli svou tělesnou zdatnost. Při výstupu do strmých výšek zažijí mnohdy neobvyklá dobrodružství a zkusí, jakou mají výdrž. Při těchto výletech poznávají to, co je pro nás nejbližší příroda. Někteří však jedou za vzdálenějšími cíli. Chtějí se seznámit s krajem, lidmi i zvyky v zahraničí, aby mohli srovnat život u nás s životem v cizině. Mnozí studenti se rozjeli v uplynulých letech do Německa, Francie či Itálie nejen za poznáním přírody a památek, ale i za prací, která je pro ně výbornou zkušeností pro další život. Mohli tak lépe porozumět obyčejům země, sžít se s lidmi i navázat cenná přátelství. Neodmyslitelné byly i poznatky jazykové. Pokud nezapomněli na pečlivou přípravu, dorozuměli se německy, anglicky či francouzsky a zpřístupnili si tak mnohé informace. Nabyté zkušenosti jim úsilí mnohokrát vynahradily. II. Mluvnický, pravopisný, literární a stylistický test 1. Celou noc hustě sněžilo, a tak se děti mezi sebou rychle domluvily, že literární exkurze, která se měla uskutečnit v pátek odpoledne, bude odložena do té doby, než se zlepší počasí. Z daného souvětí urči: a) druh souvětí b) počet vět c) druh vedlejších vět podle pořadí v souvětí d) poměry mezi větami 2. Přepiš bez pravopisných chyb: a) povinná prakse b) kůň s dvěmi dřevěnými madly c) neztravitelné jídlo d) kde ztrávit prázdniny e) rozářená světla 3. Urči slovní druh u slov vysázených tučně: a) A, toho si nevšímej! b) Za splnění úkolů zodpovídá vedoucí pracovník. c) Vzala šátek a mávala jím na rozloučenou. čtyřleté studium strana 1

2 4. Projel mezi dvěma skupinami bříz do údolí. Ve větě urči větné členy: a) projel b) mezi skupinami c) dvěma d) bříz e) do údolí 5. Viděl jsem dva muže, jak vcházejí do domu. a) Urči druh vedlejší věty. b) Přestylizuj souvětí tak, aby vedlejší věta byla větou předmětovou. 6. U slova vzrostlý urči: a) kořen b) předponu c) koncovku 7. Zvýrazněné slovo nahraď slovem se stejným (podobným) významem: Soustředěně poslouchal pohádku. 8. Doplňte koncovky sloves: a) některé děti hodně zlob b) děti si na písku pěkně hrál c) moje oči to dobře viděl d) papíroví draci létal vysoko 9. Rozhodni, zda podstatné jméno tramvaj je: a) konkrétní b) abstraktní c) vytvoř ke slovu tramvaj slovo nadřazené 10. Doplň tvary osobního zájmena já: a) Beze neodjížděj. b) už nic neříkej. c) Zklamala jsi d) O nerozhoduj. 11. Vysvětli rčení zlomit hůl. 12. Uveď, co rozumíš pod těmito cizími slovy: a) dialog b) konkurz c) privatizace čtyřleté studium strana 2

3 13. Čtěte a řiďte se pokyny na nástěnce. Najdi v textu stylistickou chybu, napiš text správně. 14. Výrazy nespisovné nahraď výrazy spisovnými: a) Maminka upekla štrúdl. b) Almara stála v pokoji. c) Polévka mi šmakovala. 15. (Ne)mám čas. (Ne)mohu ti pomoci. Tyto věty spojte v souvětí: a) s vedlejší větou přípustkovou b) s vedlejší větou podmínkovou 16. Vysvětli rčení: a) Čekáme na něho dvě hodiny a kde nic tu nic. b) Stará se a kde nic tu nic. c) Hněvá se pro nic za nic. 17. Utvoř krátké věty, aby v nich podstatné jméno větev bylo holým nebo rozvitým a) podmětem b) předmětem c) příslovečným určením 18. Jak bylo utvořeno slovo samoobsluha? 19. Zatrhni, zda výraz kolo je slovo a) jednoznačné b) mnohoznačné 20. Přídavná jména nahraď přídavným jménem opačného významu: a) Byl velmi obětavý. b) Měl velmi pilného bratra. c) Žáci dnes byli velmi roztržití. 21. Urči věty podle obsahu: a) Tak už dost! b) Chcete ještě přidat? c) Jaká je to ale krása! 22. Jaký umělecký jazykový prostředek je užit v tomto výrazu? Střechy se hrbily v údolí. 23. Seřaď díla podle stáří: a) Hájkova kronika b) Kosmova kronika c) Dalimilova kronika d) Jilemnického kronika čtyřleté studium strana 3

4 24. Vyber charakteristiku balady: a) básnická povídka b) lyrickoepická skladba se zvířecími hrdiny c) lyrickoepická skladba s tragickým dějem 25. Vyznač jméno, které do souboru nepatří: a) A. Jirásek b) K. J. Erben c) A. Mucha d) J. Kainar 26. V následující ukázce urči rým: Na každé struně pěl jsem krásu tvoji, Ve starých zjevech vídal jsem tě v snění, Tvé oko blesk a plamen políbení A vlnitý vlas roven zlata zdroji. Přijímací zkouška z matematiky 1. Vypočtěte: a) : = { } [ ] b) (65 8 8) = c) 0,01 ( 100) 0,001 ( 0,1) ( 1) = ( 2 d) 3 7) 2 = e) 8 50 = f) = g) 11 5 % z Nalezněte všechna čísla, která jsou násobky čísla 12 a děliteli čísla 324. čtyřleté studium strana 4

5 3. Uspořádejte čísla od nejmenšího po největší: 5,26 4. Převeďte na uvedené jednotky: a) ha = m 2 b) 67 hl = m 3 c) 2,4 min = hod d) 0,0069 kg cm 3 = kg m 3 5. Zjednodušte výrazy: a) (3x 2 y) 2 4xy 3 = b) ( 2 3y) 2 = c) 5x + 3x 2 2x 3 ( 3x + 5x 4 x) = d) 4 2a a 1 + 2a = 6. Cyklista urazí 105 kilometrů za 3 hodiny a 45 minut. Turista urazí 38,5 km za 5,5 hodiny. V jakém poměru jsou jejich rychlosti? 7. Rozložte číslo 1650 na tři sčítance tak, aby první byl o 170 větší než třetí a druhý o 56 větší než první. Určete tato čísla. 8. Hmotnost zásilky je 1664 kg, hmotnost obalu 64 kg. Kolik % hmotnosti výrobku (bez obalu) činila hmotnost zásilky? 9. Určete délku kružnice opsané trojúhelníku na obrázku: 12 cm 5 cm 10. Vypočtěte povrch a objem válce, jestliže obvod podstavy je 4π cm a výška 4 cm. Sazba v L A TEX 2ε čtyřleté studium strana 5

PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH

PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH Informace o studiu na Gymnáziu ve Svitavách V roce 1895 vznikla ve Svitavách Státní vyšší reálná škola, v roce 1945 gymnázium. Za dobu

Více

ÚVODEM...5 80 LET IVANČICKÉHO GYMNÁZIA V DATECH...6 VYBRÁNO Z MATURITNÍCH PRACÍ...8

ÚVODEM...5 80 LET IVANČICKÉHO GYMNÁZIA V DATECH...6 VYBRÁNO Z MATURITNÍCH PRACÍ...8 Ivančice OBSAH ÚVODEM...5 80 LET IVANČICKÉHO GYMNÁZIA V DATECH...6 VYBRÁNO Z MATURITNÍCH PRACÍ...8 ZE ŽIVOTA ŠKOLY...10 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŽÁCI GYMNÁZIA...10 PROFESNÍ ORIENTACE STUDENTŮ GJB...12 Výsledky profesní

Více

Ročník Předmět Průřezová témata Výstupy ŠVP "Škola v pohybu" SSZŠ - 2013/2014 Učivo, témata, pojmy

Ročník Předmět Průřezová témata Výstupy ŠVP Škola v pohybu SSZŠ - 2013/2014 Učivo, témata, pojmy Ročník Předmět Průřezová témata Výstupy ŠVP "Škola v pohybu" SSZŠ - 2013/2014 Učivo, témata, pojmy 1. ČJ rozezná písmena (hlásky) a číslice písmo malé, velké, tištěné, psací, číslice 1. ČJ rozliší slova

Více

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu ČESKÝ JAZYK 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 4 hodinách týdně.

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ANGEL Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 Angelovova 3183, Praha 4 Modřany Ze školy by měl vycházet mladý člověk jako harmonická osobnost,

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 2. Charakteristika školy 2. Úplnost a velikost

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu 1. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a

Více

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová Příběhy z kostek (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová ÚVOD Hra je ostrůvek radosti v moři všedních dnů. neznámý autor Hru Příběhy z kostek jsem koupila asi před půl rokem v obchodě

Více

Na prvním stupni se český jazyk v prvním a druhém ročníku vyučuje 8 hodin týdně, ve třetím ročníku 7 hodin týdně a ve 4. a 5. ročníku 6 hodin týdně.

Na prvním stupni se český jazyk v prvním a druhém ročníku vyučuje 8 hodin týdně, ve třetím ročníku 7 hodin týdně a ve 4. a 5. ročníku 6 hodin týdně. ČESKÝ JAZYK A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Český jazyk na prvním stupni v sobě spojuje složku jazykovou, komunikačně-slohovou a literární (čtení a psaní) a směřuje k ovládnutí základních

Více

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 1. Český jazyk a literatura Časová dotace: 1. ročník 8 hodin 2. ročník 8 hodin 3. ročník 9 hodin 4. ročník 8 hodin 5. ročník 7 hodin Celková dotace na 1.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Období: 3. období Počet hodin ročník: 132 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník Sbírka úloh z matematiky 6. - 9. ročník Pro základní školy srpen 2011 Vypracovali: Mgr. Jaromír Čihák Ing. Jan Čihák Obsah 1 Úvod 2 2 6. ročník 3 2.1 Přirozená čísla.................................. 3

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA NIŽŠÍCH STUPNÍCH VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ Consultum bene iuventae est Mládí v dobrých rukou Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková

Více

Učební plán 2. stupně doplněk pro práci s talentovanými žáky

Učební plán 2. stupně doplněk pro práci s talentovanými žáky Učební plán 2. stupně doplněk pro práci s talentovanými žáky Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Na Hradě 90 Hradec Králové Hodinová dotace daného předmětu v jednotlivých ročnících Vyučovací

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola v Království učíme se, hýbeme se 1 Základní školy Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÝ ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÝ ŽIVOT č.j. 2012/2/int Základní škola Mořina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÝ ŽIVOT VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 Obsah Obsah... 2 Identifikační údaje školy... 3 Charakteristika školy... 4 Charakteristika

Více

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv)

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) získané na 1. stupni rozlišuje základní pojmy - národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština, jazykové prostředky Tvarosloví Jazyk a jeho útvary seznámí

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole okres Žďár nad Sázavou Zvole 84 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů

ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů VY_12_INOVACE_ČJL_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 6. definuje a rozlišuje jednotlivé vrstvy jazyka vysvětlí základní pojmy jazykovědy naučí se pracovat s jazykovými příručkami, dokáže

Více

1. Pojmenování a slovo

1. Pojmenování a slovo 1. Pojmenování a slovo Témata: - opakování z 1. ročníku - vlastní jména v komunikaci osobní jména a jejich užívání v běžné komunikaci, zeměpisná jména (tvary i pravopis), - frazologie a její užití vlastnosti

Více

Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy nižší stupeň gymnázia. Moje škola

Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy nižší stupeň gymnázia. Moje škola Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gasos-ro.cz d_rancova@gasos-ro.cz Učební osnovy nižší stupeň gymnázia Moje škola Motto: Úspěch

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA

9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA 9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA 1 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

Učební osnovy (název, charakter. a vzděl. obsah předmětu) 1. stupeň

Učební osnovy (název, charakter. a vzděl. obsah předmětu) 1. stupeň Příloha 1 Učební osnovy (název, charakter. a vzděl. obsah předmětu) 1. stupeň JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE ČLOVĚK A JEHO SVĚT UMĚNÍ A KULTURA

Více