Vážení čtenáři naší klíčenky, právě se Vám dostává do rukou, ů či tabletů poslední číslo letošního kalendářního roku a tím se také uzavírá

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení čtenáři naší klíčenky, právě se Vám dostává do rukou, e-mailů či tabletů poslední číslo letošního kalendářního roku a tím se také uzavírá"

Transkript

1 Vážení čtenáři naší klíčenky, právě se Vám dostává do rukou, ů či tabletů poslední číslo letošního kalendářního roku a tím se také uzavírá druhý ročník existence našeho zpravodaje. Věříme, že Vám je a nadále bude průvodcem po životě naší základní školy a že si s chutí čtete články našich žáků. Toto číslo je aktuálně zaměřené samozřejmě na Vánoce. Dočtete se tu ale také o aktivitách, které se odehrály v minulém měsíci. Doporučuji Vaší pozornosti reportáž našich mladých redaktorek Lety a Lucky, které se vypravily do Míčovny na Pražský hrad, kde se konalo finále Logické olympiády. Jistě Vás také potěší následný logický test, který si můžete vyzkoušet. Další reportáže a články našich žáků jsou také neméně zajímavé. Dost mých dalších slov, pusťte se do jejich čtení a pěkně si je vychutnejte. Milí čtenáři, děkuji Vám za přízeň našemu zpravodaji a přeji Vám klidný, klidnější a nejklidnější advent. (jl)

2 Christmas comes with traditions like Christmas biscuits. Filip K. Christmas comes with people throwing snowballs and building snowmen. Míša H. Christmas comes with skis. Honza H. Christmas comes with Mary s baby. Adam Ch. Christmas comes with gold flakes. Kačka Š. Christmas comes with the Three Kings and they are happy. Filip G. Christmas comes with a Christmas tree and a star on top and lights. Ríša Š. Vánoční ochutnávka... Na vánoční svátky nás pomalu připravují adventní zvyky, vánoční trhy, melancholické počasí, další atributy a na stránkách klíčenky také dopisy našich prvňáků s jejich vánočními přáními a na této dvojstraně vánoční asociace psané ţáky druhých ročníků při anglickém jazyce s paní učitelkou Věrou. Nechte se unést dětským pohledem na Vánoce.

3 Christmas comes with happy faces. Christmas comes with shining stars and baby Jesus. Christmas comes with nice presents and long presents and fat presents and small presents. Filip H. Christmas comes with Harry Potter Lego. Pepino A. Christmas comes with magic things. Christmas comes with rainbow colours on the tree Pepi E. Christmas comes for all children. Terka I. Christmas comes with a great mum and dad. Petr P. Christmas comes with happy faces. Christmas comes with cold that makes me sleep. Honza K. (2.B) Christmas comes with love. Tomáš Ch.

4 Svatý Mikuláš Svatý Mikuláš byl biskup. Jak se stal biskupem? Dobrá otázka, ani já jsem nemohl dost dlouho na tuto otázku odpovědět. Nakonec jsem ale odpověď našel. Mikuláš se narodil kolem roku 280 v Patrasu v rodině zboţných a bohatých křesťanů. Po smrti svých rodičů rozdal velikou část majetku chudým a nemocným lidem. Aby utekl projevům vděčnosti, vydal se na pouť. V té době v městě Myra (dnes Demre) zemřel místní biskup. Následujícím biskupem se měl stát ten, kdo v příštím ránu první vkročí do chrámu. A tím byl putující Mikuláš. Zpočátku nechtěl, ale pak biskupský řád přijal. Brzy potom tam začalo pronásledování křesťanů. I Mikuláš byl uvězněn. Poznamenán utrpěným mučením vystoupil roku 325 na slavném koncilu Nicejském. Více se uţ o jeho ţivotě neví, pouze to, ţe zemřel 6. prosince kolem roku 345. Mikuláš vlastně nikdy nebyl oficiálně prohlášen svatým, ale jeho uctívání se prostě stalo součástí víry. Dnes se slaví Mikuláš tak, ţe chodí muţ s bílým vousem a za doprovodu čerta a anděla obdarovává děti sladkostmi, a nebo je kárá za jejich neposlušnost. Antonín F. (5. třída) Jak a proč se slaví Vánoce? Vánoce (z něm. Weihnachten - svaté noci) jsou v křesťanské tradici oslavou narození Jeţíše Krista. Spolu s Velikonocemi patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům. Slaví se od 25. prosince do první neděle po 6. lednu. Jiţ ve 3. století některé křesťanské prameny uvádějí 25. prosinec jako datum Kristova narození, oslava tohoto narození je dosvědčena poprvé v Římě kolem roku 336. Všeobecně se Vánoce v církvi slaví od 7. století. Křesťané slaví Vánoce v různých termínech: 1) od 25. prosince - do svátku Křtu Páně - západní církve 2) 7. ledna - většina východních církví včetně pravoslavných 3) 6. ledna - v arménské apoštolské církvi

5 Lidové slavení: 24. prosince - v některých zemích včetně ČR 25. prosince - ve většině západních zemí (v USA je náš Jeţíšek pojmenován Santa Claus) Církev oslavuje Vánoce především bohosluţbami. Nevěřící lidé oslavují Vánoce rodinnými setkáváními, dáváním dárků a zdobením stromků. V Česku je za vrchol Vánoc povaţován Štědrý den, 24. prosinec, coby předvečer samotné slavnosti. K Vánocům patří i doba adventní, která samotným Vánocům předchází. Čtyři neděle před Štědrým dnem se zapalují svíčky na adventním věnci. K Vánocům se pojí nejrůznější tradice, k nimţ se řadí vánoční stromek, jesličky (betlém), význam Vánoc vytrácí a Vánoce se povaţují i za jeden z nejvýznamnějších občanských svátků. Většina českých rodin si na Vánoce pořídí vánoční stromeček, který ozdobí skleněnými koulemi, třpytivými řetězy, světýlky, nebo slaměnými a jinými ozdobami. Na Štědrý den lidé podle tradice nesmí celý den nic jíst, aby viděli zlaté prasátko. Ke štědrovečerní večeři se většinou podává smaţený kapr nebo řízek s bramborovým salátem. Po večeři zazvoní zvoneček, a pokud jsme byli celí rok hodní, pod stromečkem najdeme dárky od Jeţíška. Počátek oslav narození Krista začíná půlnoční mší ve všech významných kostelích. Nejznámějším hudebním ztvárněním vánoční mše je Vánoce jsou ale také časem pro zastavení se... vánoční dárky, které nosí Jeţíšek, či vánoční cukroví; některé z těchto tradic pocházejí jiţ z předkřesťanských dob a souvisí s oslavou slunovratu, který na tyto dny také připadá. V současné době se však původní, náboţenský Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Zpívají se koledy, např.: Tichá noc, Narodil se Kristus Pán, Nesem vám noviny, Veselé vánoční hody, Půjdem spolu do Betléma, Pásli ovce Valaši, Štědrý večer nastal, Dej Bůh štěstí, atd. Vánoce se slaví na mnoha místech po celém světě, a to i tam, kde křesťanství nemá silnou tradici či stoupence; slaví se zvláště v Evropě, Americe, Austrálii, Africe a částečně i Asii. Samotná oslava Vánoc se však značně liší s ohledem na historické tradice či víru obyvatel. Křesťanské svátky oslavuje především církev, pro-

6 toţe ta musí oslavovat všechny křesťanské tradice. Ale podle mě jsou vůbec nejkrásnější a nejveselejší vánoční svátky právě pro obyčejné lidi a hlavně děti. Ty se celý rok těší na dárky, které dostanou od Jeţíška, protoţe malé děti na Jeţíška věří. Pro všechny rodiče je hezké vidět, jak jsou jejich děti šťastné při rozbalování dárků. Vánoce jsou taky symbolem setkávání všech členů rodiny, ale jsou také časem pro zastavení se a pro vzpomenutí na ty, kteří jiţ nejsou mezi námi. Proto lidé během vánočních svátků chodí často zapalovat svíčky a poloţit věnec na hřbitov Já se nejvíce těším na pečení cukroví a na sníh, který třeba letos napadne. Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce, a proto je musíme všichni pořádně oslavit. Lucie Daniela H. (5. třída) Já se nejvíce těším na pečení cukroví a na sníh, který třeba letos napadne. What, and when, is Christ - Mass? Just two of the Gospels tell us of Jesus birth - Matthew and Luke. One tells us that he was the son of a poor carpenter, the other tells us that he was a true bom prince of Israel, a direct descendant of David. Matthew tells us that Herod Antipas was on the throne of Israel - the non-jewish puppet king installed by the Romans after the attempted extinction of the Jewish Maccabee royal family. Herod Antipas died in B.C. 6. Matthew tells us that Joseph and Mary were required by a Roman edict to register at the town of Joseph s birth, Bethlehem, at the time of the Passover, the Jewish festival recalling their release from slavery in Egypt. Jesus, were spread all around the Mediterranean. Messiah means, literally, the anointed one, and every Jewish king since David had been anointed Their baby was therefore bom on or around the day of the Passover. The Passover is held on the Friday following the first full moon after the vernal equinox, on what is now Good Friday, just before Easter in the Christian calendar. After the first diaspora - the expulsion of the Jews from Israel after an uprising and the fall of the fortress of Massada in Ad 66, groups of the followers of the teachings of Jeshua bar Joseph, the rabbi we call by his Greek name, with spikenard, the precious holy oil, and was therefore a Messiah - hence the significance of the Magdalene anointing Jeshua. Messiah in Greek translates as Christos. In Antioch, in what is now

7 southern Turkey, a charismatic speaker, who went by the name of Paul, having fallen out with Jeshua s immediate family, (and James, the next eldest brother, in particular,) began to preach to non- Jewish, gentile audiences, portraying Jeshua as being of virgin birth, and having died and come back to life as in the tradition of many other Gods such as Osiris and Astarte. Paul s story of the God who died and was bom again began to attract many followers in Greece. He then went on to Rome to preach his Gospel -Good News - there. Back in Israel the surviving members of Jeshua s family were trying to preserve his essentially Jewish message in the face of further Roman repression, culminating in the second and final diaspora in 132 AD. In Rome, the Gospel taught by Paul found fertile ground amongst the poor and dispossessed and the cult/ religion grew rapidly. There were numerous purges, particularly under Nero, but Constantine, a wise and perceptive ruler, saw that to allow the people to worship their own Gods, so long as they acknowledged Sol Invictus overtly, was politically advantageous. Betlém z výstavy v Betlémské kapli And so the new religion, of the reborn Greek style God, Jesus, (as distinct from the charismatic Jewish rabbi/ teacher, Jeshua,) grew in popularity, until the ever politically opportunist Constantine allowed the Christians to celebrate the birth day of their God, conveniently, on the same day as that of the official state religion, the winter solstice, which, in the old, Julian calendar, was 25 th December. (rse) Tradiční vánoční píseň - vlastní rukopis Richarda S.

8 Vystoupení v Charitním ošetřovatelském domově V pondělí 12. listopadu se prvňáčci vypravili do Mukařova. Jiţ několik dní společně nacvičovali hudebně-recitační pásmo, které pak předvedli obyvatelům Charitního ošetřovatelského domova v Mukařově. Děti se na návštěvu domova důchodců velmi těšily. A bylo to vidět nejen na přípravě, ale i na samotném vystoupení. Děti zpívaly a recitovaly s radostí a nadšením. Díky tomu se jim podařilo rozzářit oči starých lidí i zaměstnanců domova. Kdyţ jsme pak odcházeli, některé babičky nás vyprovodily aţ ven a ještě nám zamávaly. (hv) Uţ od prvních tříd vyvíjíme komunitní činnost. Návštěva předškoláčků V měsíci listopadu navštívili první třídu ZŠ Open Gate předškoláci. A to hned dvakrát. První návštěvu jsme domluvili, kdyţ jsme se účastnili Bio Jarmarku v MŠ Landie v Říčanech. Děti z Landie jsme pozvali, aby se přijely do Open Gate podívat. Předškoláci přišli do 1. třídy, kde jim ţáci přečetli pohádku a zazpívali anglickou písničku a zatancovali. Potom si děti zazpívaly několik písniček společně. Pak uţ předškoláčci odešli do volné třídy, kde plnili úkoly související s jazykovou výchovou a grafomotorickou průpravou. Na oběd se pak vrátili zpět do školky. O několik dní později se do první třídy podívali i předškoláci z Babického draka. Děti se zúčastnily ranní oázy, poslechly si bajku O hroznech, které rostly příliš vysoko a podívaly se na kousek hodiny českého jazyka. Zjistily, jak to ve škole chodí, a snad se nebudou bát, aţ samy půjdou do školy. (hv) Návštěva ze školky z Nedvězí Také naši druháci měli na návštěvě děti ze školky. Připravili pro ně zajímavý program. Není to tak dávno, co tito druháci sami nastoupili do školy a začali se učit první písmenka. Od té doby se naučili číst a psát a dnes jsou jiţ zkušenými školáky. Uţ dříve jsme v klíčence otiskli některé jejich práce. Ale nyní Vám přinášíme jejich první opravdovou reportáţ. Dočtete se v ní právě o návštěvě dětí z MŠ Nedvězí. Přišly děti ze školky navštívit naší 2.A. Dětem jsme ukázali hry, které máme ve třídě a hráli jsme si s nimi. Byla tam i můj bráška Vašík. Co se Vašíko-

9 vi líbí v Open Gate? Rugby! Byl to pěkný den. Pepinka E., 2.A Minulý měsíc u nás byly děti ze školky Nedvězí. Vyplňovaly kníţečky, které dostaly. Byly v nich příklady z první třídy. Kdyţ jsme je dokončili, dostali jsme všichni za dobrou práci bonbóny. Pak děti šly děti zpátky do školky. Milan Z., 2.A Do naší třídy přišla školka z Nedvězí. Přišla, aby poznala děti z naší třídy a na zábavu. Kaţdý z nás měl na starost jedno dítě, se kterým chvíli pracoval. Honza H., 2.A Minulý týden jsme měli u nás ve třídě návštěvu ze školky z Nedvězí. Kaţdý z nás dostal jednoho školkaře. Učili jsme se společně matematiku. Byla při tom zábava. Já jsem měl dva kluky. Byla to fuška. Jeden z nich byl Pepinky bráška Vašek. Líbilo se mi to. Tomáš Ch., 2.A Minulý týden u nás byly děti z MŠ Nedvězí. Já jsem se starala o Verču a Káju. Byly moc šikovné. Já jsem si poprvé mohla zahrát na paní učitelku. Třeba také jednou budou ţákyně Open Gate. To by bylo fajn. Kačka Š., 2.A Děti z Mateřské školky Kinder Garden v Nedvězí navštívily Open Gate. My druháci jsme si děti rozdělili. Děti byly šikovné a uměly počítat do desítky. Já se staral o Kristýnu, která uměla trochu psát a kopeček si spletla s dírou. Dělali jsme různé úkoly. Návštěva dětí byla velmi příjemná. Honzík P., 2.A Minulý měsíc naši 2.A navštívily děti z Mateřské školky z Nedvězí. Kaţdý ţák měl na starost jedno dítě. S dětmi jsme plnili spoustu úkolů. Byl jsem moc rád, ţe s dětmi přijela i Saša, která byla i mou učitelkou v mateřské školce. S dětmi jsme si uţili pěkné dopoledne. Péťa P., 2.A Jak u nás byly děti z Nedvězí. Rozdělili jsme se do dvojic, kaţdá dvojice měla na starost dvě děti. A kaţdé dítě mělo jeden sešit a my jsme jim je měli pomoci vyplnit. A moc jim to šlo. A taky jsme si hráli s kostkama. A potom jsme zpívali Open Gate hymnu. A těším se, aţ přijedou příště. Ella M., 2.A Jak to vidí děti A těším se, aţ přijedou příště. Já jsem si poprvé mohla zahrát na paní učitelku. Byla při tom zábava. Byla to fuška.

10 Společná oáza v naší reţii V listopadu proběhlo další setkání Morning Oasis Assembly v divadle školy. Tentokrát jej měli na starosti ţáci čtvrté třídy. Při svém programu připomněli pomoc potřebným - vyhlásili sbírku oblečení pro děti uprchlíků a připomněli iniciativu paní učitelky Terezy ve sbírce víček. Obě sbírky stále pokračují Naše oáza měla téma Pomoc uprchlíkům. Začali jsme hymnou Open Gate. Po hymně Saša přečetla příběh. Ten se mi moc líbil. To, co jsem si nejvíc uţil, byl brake dance. Ten jsem tancoval já, Kiki a Patrik. Kdyţ jsme dotancovali, všichni nám tleskali. V tu chvíli jsme poznali, jak se cítí hvězdy jako např. Vojta Dyk nebo Justin Bieber. Nakonec jsme představili země, odkud k nám utíkají uprchlíci Čínu, Kongo a Bělorusko. Byla to legrace a myslím, ţe všichni pochopili, co jsme chtěli svým vystoupení říct. Byl to krásný den. Václav R. (4. tř.) Až do konce prosince můžete do haly školy přinášet oblečení pro děti uprchlíků. Pokračuje také sbírka plastových víček, které se shromažďují v krabicích ve třídách. PODPOŘTE NÁS I VY!

11 Zdravá svačina Celá naše třída se uţ moc těšila na pátek, aţ budeme dělat pomazánky. V pátek hned po oáze jsme si všichni vyndali na lavice to, co jsme si přinesli a hned jsme se do toho pustili. Všichni donesli hodně věcí, hlavně kluci a obzvlášť Vašek, takţe skoro čtyři lavice byly přeplněné. Já jsem byla ve skupině s Emou a Markétkou a připravovaly jsme paprikovou a tuňákovou pomazánku a Jola s Kačkou udělaly rybičkovou. Pomazánky jsme namazaly na kousky baget, rohlíků a housek. Následně jsme je naaranţovaly na tácech. O velké přestávce jsme šli nabízet do tříd a nahoru do sborovny. Měli jsme velkou radost, ţe všem naše poma- Zdravá svačina (nejen) pro čtvrťáky Dělali jsme ve skupinkách zdravé svačinky. Já jsem pracovala s Jolou. Mohli jsme být nejméně po dvou. Dělaly jsme rybičkovou pomazánku. Moc se nám zánky moc chutnaly. Uţ se těším na příští svačinku, jak vymyslíme něco dalšího a moţná i lepšího. Melánie U. (4. třída) kolečka rohlík. Moc jí to nešlo, ale rozhodně mi to šlo líp, neţ Jole. Dohodly jsme se, ţe ona bude servírovat na tácek a na talíře a já budu krájet rohlík a mazat. Kdyţ jsme to měly hotové, utíkaly jsme poklusem do sborovny. Myslely jsme s Jolou, ţe jsme první, ale bohuţel před námi byla uţ jedna skupina. Nabídly jsme panu řediteli a Marcele a šly jsme do povedla. Bylo to takhle. Dohodly jsme se, ţe Jola přinese suroviny na pomazánku a já přinesu zeleninu na ozdobu a suroviny na chlebíčky. Ve škole Saša řekla: Jdeme dělat pomazánky. Mohli jsme začít hned o přestávce. Tak jsme začali. Začala jsem krájet cibuli. A potom jsme s Jolou vykosťovaly ryby. Dohromady jsme to zamíchaly a přidaly půlku másla. Znova jsme to zamíchaly a ochutnaly. Bylo to výtečné. Zatímco jsem já míchala, Jola krájela na sborovny. Daly jsme učitelům a učitelkám a šly do dvou druhých tříd, do první třídy, třetí a páté třídy. Všechny chlebíčky s rybičkovou pomazánkou byly pryč a jenom pár paprik, okurek a rajčat zbylo. Moc jsem si to uţila! Katka R. (4. třída)

12 Learning about in 1 st class To all you kids! Breakfast: Always start your day with a healthy breakfast. It will give you energy to pay attention in class. Nutrition rich cereals and smoothies are great breakfast tips. Smoothies are very simple to make. Mix some fruits, yogurt and milk into a blender and enjoy your delicious tasting smoothie! Calcium: Since your body is growing, you need calcium for healthy bones. Choose low-fat milk, instead of soda or juice at meals. Make it yummy and grab a low-fat chocolate drink or a smoothie. Vegetables and Fruits: Fill half your plate with vegetables and fruits at each meal. Vegetables and fruits are packed with vitamins and minerals! Snack: You need energy throughout the whole day, so pack some healthy snacks in your backpack for school or after school activities. Bring fruits, vegetables, string cheese, some almond granola bars, or a pudding cup. Exercise: Move your body for 60 minutes everyday. Make it fun and enjoy different physical activities such as basketball, football, rollerblading, hula-hoop, jumping rope, dancing, aerobics, jogging, and walking! To all you Parents! Fresh produce is a vital component of a plant -based food pyramid. Apples, peaches, and cherries can be eaten generously along with squashes, cauliflower, and root vegetables. When kids fill up their bodies on abundant supplies fresh fruits, vegetables, and whole grains, they have limited room in their tummies for fatty foods and sweets. And that s how it should be. A perfect food pyramid for kids encourages parents to feed the most servings of fruits, vegetables, and energy-rich whole grains, followed by moderate amounts of dairy substitutes like fortified soy and almond milks and cheeses. There is much debate to be had on the appropriateness of dairy milks in a child s diet Children who are fed according the guidelines shown on a plant-based food pyramid while growing up, in

13 many cases are, healthier, stronger, and more at peace with their food choices than many of their peers. Try making up a food pyramid game with your kids, and see how many servings of fruits, vegetables, and whole grains they can eat in their day! (rs) Vzpomínka na výlet Ještě na konci října jsme jeli do IQ parku v Liberci. Jely tam dvě třídy 4. a 5. třída. Cesta trvala asi hodinu a půl. Kdyţ jsme tam dojeli, měli jsme chvíli rozchod a mohli jsme si něco koupit v různých obchodech. Potom naše paní učitelka řekla, ţe uţ jdeme. Všichni jsme se seřadili a vyrazili jsme. IQ park měl pět pater. Daly se tam provádět různé aktivity. Např. Eliška si stoupla do kruhu, ve kterém byl jar a obruč. Já jsem tu obruč zvedla a Eliška byla v bublině. Taky jsem šla do zrcadlového bludiště, ve kterém byla sranda, protoţe jsme dlouho nevěděli, kde je východ. Potom jsme se šli podívat do Titaniku, který tam nově postavili. Mohli jsme si vyzkoušet, jak to ti lidé v Titaniku proţívali. Taky jsme si vyzkoušela udělat tornádo pomocí kliky. S Eliškou a Patrikem jsme šli do místnosti, ve které jsme se mohli naučit něco o lidských orgánech. Před odjezdem jsme se ještě trošku občerstvili. Já jsem si koupila párek v rohlíku. Byl to prima den! Julie S. (4. třída) Co dnešní děti nejvíce potřebují (ptali jsme se několika studentů gymnázia): Láskyplné prostředí Kvalitní vzdělání Podporu Zdraví Mají všeho dost

14 Oázy ve druhých třídách v listopadu Zdraví Vás opět druháci. Jiţ jsme Vám psali o oázách v měsíci září a říjnu. Nyní bychom se Vám rádi pochlubili s knihami, které jsme četli v listopadu. Celý měsíc nás provázela spisovatelka dětských knih Ivona Březinová. My jsme se během ranních oáz začetli do knih Začarovaná třída o třech romských dětech, které přišly do nové třídy, dále jsme četli příběhy z knihy Kluk a pes coţ bylo velmi zajímavé čtení o chlapci na vozíku, pak jsme se začetli do příběhu o dědečkovi, který měl sklerózu v knize Lentilka pro dědu Edu, no a nakonec čtení o slušném chování které nikomu neuškodí v knize Neotesánek! Bylo to nádherné počteníčko škoda, ţe jiţ měsíc listopad končí, ale i prosinec přinese hodně zajímavého, o tom Vám určitě zase napíšeme. Na co však nemůţeme zapomenout je napsat Vám, ţe jsme měli to štěstí a s paní Březinovou jsme se setkali osobně na společné besedě v naší knihovně OG. Bylo to velmi milé povídání a opravdu kaţdý si odnesl alespoň jednu knihu s věnováním od Ivony Březinové. Někteří ji dokonce za jeden jediný týden doma i celou přečetli! Tak uţ se těšíme na další příběhy našich ranních oáz!!! (jv)

15 LOGICKÁ OLYMPIÁDA 2012 ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým způsobem unikátní soutěží, protože se nejedná se o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. Na finále dne 26.listopadu 2012 se v Míčovně Praţského hradu uskutečnilo finále Logické olympiády. Pořádala jí organizace MENSA, která byla zaloţena roku 1946 v Oxfordu. Hlavní funkcí Mensy je podpora vysoce inteligentních lidí. Stimuluje intelektuální a společenské prostředí pro své členy a podporuje kontakty mezi nimi. Logická olympiáda je soutěž založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, Generálními partnery Logické olympiády 2012 jsou Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION a OPEN GATE - gymnázium a základní škola. Soutěţilo se ve třech kategoriích. V kategorii A žáci prvního stupně základních škol, v kategorii B žáci druhého stupně základních škol a v kategorii C studenti všech druhů středních škol. Soutěž má tři kola: nominační, krajské a finále. Soutěže se v roce 2012 zúčastnilo žáků a studentů z škol z celé České republiky a i z několika zahraničních škol v USA, Austrálii, Německu nebo Belgii. Z gymnázia Open Gate se do finále probojovali dva

16 studenti: Jan Kačenka z primy obsadil 53. místo v kategorii B a Zdeněk Kutil obsadil úţasné 8. místo v kategorii C. Finalistů bylo 200. Jak řekla Dorota Večerková z Mohelnice: "Bojím se tu akorát toho, že tu nikoho neznám. Lidí je tu opravdu hodně". Naše investigativní novinářky Lety a Lucka. Výherci finále roku 2012: kategorie A : Jan Brada,14. ZŠ Zábělská 25, Plzeň kategorie B : Ondřej Motlíček, Gymnázium Šumperk kategorie C : Jiří Guth z Gymnáziim České Budějovice POSTŘEHY N áš spoluţák z gymnázia Honza Kačenka se také zúčastnil finále Logické olympiády. Zde jsou jeho postřehy: Na celostátním kole Logické olympiády se mi velmi líbilo. Úlohy byly zajímavé, ale často velmi těţké. Ale procvičil jsem si logické úlohy, které mě baví. Navíc na LO poznám mnoho stejně starých studentů, se kterými se pobavím a seznámím. Logickou olympiádu jsem neřešil poprvé. Jiţ ve 3. třídě jsem řešil nominační kolo, ale dál jsem se nedostal. Ve 4. třídě taktéţ. V 5. třídě jsem se probojoval do krajského a skončil na 3. místě. V republikovém kole jsem obsadil 2. místo v primě jsem byl 5. v kraji a 53. v republice. A budu se jí účastnit i v dalších letech. Podařilo se nám udělat pár rozhovorů se soutěţícími. Také s uţ zmíněným Janem Kačenkou z našeho gymnázia Open Gate. Zeptaly jsme se ho na pár otázek: Klíčenka: Jsi členem MENSY? Jan: Ne, nejsem, ale až budu starší, asi se přihlásím. Klíčenka: Jaký z toho máš pocit? Jan: Dobrý, doufám že skončím v první půlce. Klíčenka: Jsi tu poprvé? Jan: Ne, nejsem. Byl jsem tu i minulý rok. Pořád mám trému z psaných úloh. Klíčenka: Kdo tě připravoval? Připravoval jsem se sám, ale trochu i s mámou. Klíčenka: Jak ti jde matematika? Jan: Jde mi dost dobře. Je to můj druhý nejoblíbenější předmět. Děkujeme za rozhovor.

17 Další zajímavý rozhovor jsme udělaly s Lucií Další rozhovor jsme udělaly s Nelou Uhlířovou z Duškovou, Gymnázium a OA Chodov: Jesenice, ze školy Sunny Canadian: Co tě ve škole nejvíc baví? Hudebka, ne matika. Máš trému? Jen trochu. Jakého myslíš, ţe jsi dosáhla výsledku? Myslím, že Plánuješ jít na nějaké gymnázium? Ano.Chtěla bych jít na špatného. Byla jsem tu minulý rok a taky to dopadlo špatně. Nový PORG, nebo Open Gate. Z čeho jsi měla největší obavy? Z toho, že nebudu stíhat. Ale zatím mi to problém neudělalo. Jak jsi se připravovala? Nijak. Myslím si, že na tuto Co bys v budoucnu chtěla dělat? Chtěla bych jít na soutěž se ani nijak připravit nedá. práva. Díky za rozhovor. Lucie Dušková se umístila Díky za rozhovor. Není zač. na 61.místě. Celou reportáž i rozhovory připravily: Leticie A. a Lucie H. z páté třídy. SOUTĚŢ: Zkuste si některé úkoly aneb Obstáli byste? 5 1 Určete, která ze sítí můţe vzniknout z narýsované krychle. 2 Který z obrázků se vzhledem ke vzoru vlevo nehodí? A B C D 6 Přečti hodiny v zrcadle. Určete chybějící část čtverce. 3 A B C D Který ze čtyř obrázků nemohl vzniknout otočením obrázku v řadě vlevo? 4 A B C D

18 Na plánu jsou znázorněny cesty k nákupním střediskům a k bance. Nakupující vyjde z místa START, má projít všechny cesty, ale kaţdou jen jednou, křiţovatky můţe procházet vícekrát. 7 Můţe tímto způsobem skončit v lahůdkách? 8 Můţe tímto způsobem skončit v obuvi? 9 Můţe tímto způsobem skončit v lékárně? Který tvar je rozdílný? Které dva jsou stejné? A C B A D E F Dárky také po Vánocích Není nic snazšího, neţ získat dárek také po Vánocích. Stačí správně zodpovědět na všechny předchozí úlohy a správné odpovědi zaslat na adresu Všechny správné luštitele z řad ţáků ZŠ Open Gate odměníme v lednu kníţkou. Tak neváhejte a pusťte se do řešení Hodně štěstí!!! redakce klíčenky

19 Ceramic course in English Since Ceramic course in English was started in September 2012, children on the course have made ceramics using various hand making techniques which include pinching, coiling, slab rolling and for the more experienced children, throwing on the pottery wheel. Throwing on the pottery wheel, has proven to be very popular with the children, leaving open the possibility that it could be run as a separate course at a future date, giving more time to practice this fun skill. Ceramic course in English also teaches a variety of decorating techniques, such as paper resist, sgraffito and glazing. Whilst learning new creative skills on the course, the children have an opportunity to use their English language knowledge practically and with a real purpose, helping them to build their confidence in speaking in a foreign language and improving their fluency. Moje oblíbené krouţky Chodím na krouţek Rukodělná dílna. Na rukodělné dílně vyrábíme různé věci, třeba náhrdelníky nebo náramky. Zdobíme tašky a víčka na krémy. Přihlásila jsem se, protoţe je to zábava vyrábět věci. Já chodím na keramiku. Chodím tam, protoţe ráda vyrábím. Moje máma také ráda vyrábí a uţ vyrobila hodně krásných věcí. Nejvíce se mi líbí, kdyţ vyrábíme postavičky. Jde mi to docela dobře, ale v něčem udělám chybu. Aţ budu velká, tak bych chtěla krásně vyrábět. Moje máma vyrobila krásného krokodýla. Sára (3. třída) Chodím na krouţek gymnastiky. Moc se mi líbí. Přihlásila jsem se na něj, protoţe se chci naučit provazy, rozštěpy a salta. Krouţek probíhá tak, ţe se rozcvičíme a pak Jirka vybere, co budeme dělat. Chtěla bych dosáhnout toho, ţe budu umět provaz, rozštěp a salto. Ema B. (3. třída) Na gymnastiku chodím prvním rokem a moc mě to baví. Mám štěstí, ţe gymnastiku učí můj třídní učitel Jirka Hladík. Začali jsme se učit salta vpřed. Uţ jsme se učili kotoul vpřed i kotoul vzad. Učili jsme se na hrazdě, lézt po laně a po tyči. Také jsme hráli závody v týmech a dvojicích a dělali jsme opičí dráhu. Markéta Ř. (3. třída)

20 Chodím na super krouţek kytary. Chodím tam, protoţe chci zaloţit svou kapelu a chci se naučit akordy. Nejraději se tam učím písničky, které budu hrát u táboráku. Jde mi to dobře, ale pravá ruka mi někdy neladí. Michal M. (3. třída) Já chodím v Open Gate na krouţek míčových her. Chodím na něj, protoţe mám ráda všechny sporty. Baví mě na něm hlavně házená a basketbal. Mimo Open Gate chodím na tenis. Aţ budu velká, tak se chci stát mistryní světa v tenise. Baví mě to strašně moc. Vţdy poslední týden o prázdninách jdu na tenisový tábor. V pátek jsou zápasy o poháry. Byla jsem tam třikrát a mám tři poháry. Kdyţ mi bylo šest, vyhrála jsem mezi sedmiletými dětmi druhé místo. Kdyţ mi bylo sedm, vyhrála jsem první místo. Tenhle rok je mi osm a mám další první místo. Michaela R. (3. třída) Smějeme se s dětmi... PRASINEC Všichni DRUHÁCI se měli zamyslet nad otázkou: Proč se původně měsíci prosinec říkalo prasinec? Odpovědi byly opravdu zajímavé a mnohdy i legrační. Pravdivé odpovědi byly: protoţe se jedla prasata, protoţe se chytala prasata (ano, souviselo to s obdobím zabíjaček). Dále protoţe se čekalo na zlaté prasátko, protoţe se prosí o dárky (coţ zřejmě souvisí s nynějším názvem prosinec ) a nejlegračnější jednoznačně byla odpověď: protoţe v pravěku šišlali :-) (jv)

21 My friend Jack and I are elves that live in the refrigerator in the shoemaker s house. When the shoemaker gave us clothes we had to go to Mars. On Mars was a spaceship that was flying to Earth. On Earth there was a bad wizard that again put a spell on us that we must help people. So again we went to the shoemaker s refrigerator. Miki Š. English Reading with 3rd graders The Third-Graders recently read the classic folk-tale of the Elves and the Shoemaker. In this ancient tale, a witch curses two elves who must live and work naked until someone gives them clothes. The Third-Graders were then tasked with writing a narrative from the point of view of the elves themselves. Here is a sample of the results you can see their creativity. (Classroom anthropologists will notice the mysterious introduction of Garfield and refrigerator themes.) and his wife. Many years ago, a witch cast a spell on us, and we must stay naked and work. If we don t work the witch will put us in the refrigerator we will be changed into frogs. We work making shoes to help the shoemaker. And one day the shoemaker gave us clothes and then we went to fantasyland. The End. Emička B. My friend Marek DWK and I are elves. We live at the shoemaker s. We made shoes and the shoemaker had money. We went away to Garfield s house. Every night we went to the fridge. We ate C pizza, chicken, and lasagne. When Odie came Odie tries to eat Marek, but Marek breaks Odie s teeth. Then Jon comes and Marek took a spoon and did karate on him and then the spell was broken. Lukas P. My friend Odie and I are elves. We live with the shoemaker and his wife. Many years ago a witch cast a spell on us, and we must stay naked and work until the spell is broken. We are helping everybody till they give us some clothes. One time we flew to the Moon, and we found Garfields there. They wanted to flashdown. Odie threw a pipe and I ran to catch it. Then we found a fly in the pipe, and the fly gave us clothes and we lived ever after in a good world. Míša R. It started one ugly day when Yoda, Garfield and I were driving to the store (in our Enzo Ferrari) to buy some food, but somebody secretly went to our car and cast a spell on us. We would all have to help a shoemaker. The shoemaker was poor and could not help himself. So one night we made one pair of shoes and drove home. (Oh! By the way: we are Elves!) One night we saw a paper that said to go to the shop with all the cars in the world and CHOOSE ONE! My friends and I were so happy that we rushed to the shop and each bought his own car. I got a Lamborghini, Yoda got a Bentley, and Garfield bought a Ferrari. Tedy D. My friend Roxy and I are elves. We live in a drawer and the drawer is in the house of the shoemaker

22 The Rich Shoemaker My friend Hat and I are elves. We took off our clothes and went naked until they gave us new clothes. Once a very rich shoemaker went into the forest and he heard tiny voices in a tree. See that shoemaker? He will give us some clothes. But the shoemaker knew that they meant him. So he thought when they came he would just let them help, but never give them clothes. This week the shoemaker had a vacation. Everyone said he worked too much and he should have a good sleep, and the shoemaker agreed. The elves came at midnight. They brought their bags and put a sleeping bag on the floor. Then they went to the sink and brushed their teeth and went to work. After a week the elves had made a thousand pairs of shoes. The shoemaker knew that they already had clothes so he sent an to every shoemaker on earth. The said, Never give elves that help you clothes; it s a trick. The shoemaker went to work and sold all the shoes and became even richer. The elves ran away because the shoemaker didn t give them clothes, and the elves never helped shoemakers again. THE END. Eli H. English Reading with 4th graders The Fourth-Graders recently read the Chinese folk-tale translated as The Thief of Cathay. In this tale, a lowly thief is transformed into a man of good character, thanks to the kindness and acceptance of his intended victim. The Fourth-Graders were tasked with writing a narrative from the point of view of the thief himself. Here is a sample of the results. One day I went for a walk and I saw a big house. There were a lot of guests. I planned to rob the house. Then I climbed on the roof. When the guests went home, I was ready to do the robbery. Someone came to the room where I lay. The man told the servant to prepare food. Then the man said, Will the gentleman on the beam (I was lying on a roof-beam) please come to the refreshments. I was confused. Then I went down from the beam. I ate all the fruit. And then the man gave me some money. So I went away. The next day I went to find a good job. I found work as a businessman. I worked as a businessman for a long time and I was very rich. Once, I was walking through a town and I saw the house where ten years earlier I got the money. I bought a present and I went to the house. I gave the man a present, but he didn t recognize me. The End. Co-written by Erik V. and Vojta J. I Am the Thief of Cathay One evening, I planned to steal the birthday presents of Sensei Wu. I knew that the gifts would be valuable and I could sell them at the market and I would be the richest man in the world. Ha ha ha! All day the guests were arriving at Sensei Wu s with valuable presents. It was now night, and everybody was sleeping except Sensei Wu. He was still awake. The moonlight was shining through the window. The

23 moonlight was so very bright that every shadow could be seen. And as I was on a roof-beam, the shadow of my head was seen on the floor. Sensei Wu saw it and didn t look at me, but asked me to come down and eat. After I ate, he wished me good luck and gave me some money. I left his house. Many years later, I came back to thank him. Cowritten by Julča S. and Anna Š. I Am the Thief of Cathay One evening, I planned to steal the birthday presents of Sensei Wu. I went there and I hid on the roof beam. But I cast a shadow on the floor. Sensei Wu told the servant to bring the best they had. Then he asked me, Will the gentleman on the roof-beam come down and have some refreshement? When I finished the dinner, he gave me some money and said, Use this money for a good thing. When I returned after ten years, I was the President of China. The End Bára F. Nálada Je podzim a nebo zima? Je zajímavé, jak se tvoří malé oasy listí pod stromy uprostřed bílého nic. Na povrchu naší matičky země při chůzi střídavě šustí listí nebo křupe sníh. Vzduch je tu tak aţ neobvykle čistý. Přijde mi moc krásné, kdyţ vidím ty poloopadané stromy se sněhem dohromady. Někomu, kdo nevnímá okolní přírodu, by se mohlo zdát, ţe venku je ošklivo, ale ten kdo přemýšlí, přijde na to, ţe je to jen jinak krásné neţ bylo. Všechno má v sobě nějakou krásu, někdy jasně patrnou a někdy skrytou. Všechno má v sobě nějakou krásu, někdy jasně patrnou a někdy skrytou. Johana V. 5. třída

24 Rozhovor s prarodiči Ţáci třídy 2. B měli dlouhodobý domácí úkol z oblasti Člověk a jeho svět. Na základě připraveného zápisového listu měli alespoň s jedním z prarodičů udělat rozhovor. Úkolem bylo zjistit, jak a s čím si hráli, kde bydleli, jak se dostávali do školy a jak doma pomáhali - kdyţ byli stejně staří jako jsou teď právě naši druháci. Zajímavé bylo i zda chodili do kina, zda měli doma televizi a jaká měli nejtajnější přání,.atd. Některé ţáky dané rozhovory opravdu zaujaly, a tak nelenili a udělali je dokonce se všemi dědečky i babičkami. Pochopitelně vše doprovázely mnohé fotografie. Bylo to zajímavé povídání, však sami nahlédněte!!! (jv)

25

26

27

28 Klíče k branám v listopadu V minulém měsíci se konaly dvoje Klíče. V neděli 25. listopadu jsme společně s dětmi a některými rodiči zhlédli ve Stavovském divadle pohádku Deváté srdce. Její zpracování bylo působivé pro děti i pro dospělé. Ty zaujaly především herecké výkony pana Němce a pana Mrkvičky. O představení si podrobněji přečtěte níţe od naší redaktorky Majdy z páté třídy. Další akce z cyklu Klíče k branám se uskutečnila v Moc hezké bylo sborové cinkání na přinesené zvonečky. Škoda, ţe je neměli všichni balkon byl ve zvonečkovém sboru ochuzen. Po koncertě jsme se vydali procházkou na Staroměstské náměstí. Lidí tam bylo jiţ poměrně dost, večer se tu totiţ slavnostně rozsvěcel vánoční stromeček. Dle zpráv tam údajně bylo přes čtyři tisíce lidí. Naštěstí odpoledne jich bylo méně, postupně sobotu 1. prosince. Sešli jsme se společně před Obecním domem a vydali jsme se na koncert pro děti. Zaujali jsme místa na balkoně, abychom dobře viděli na orchestr i na sboristy. Koncert uváděla tentokrát teta Jana (Jana Synková), která chtěla mít vše pod svou reţijní kontrolou. Její uvádění vyznívalo vtipně a rozhodně nenarušilo slavnostní atmosféru tohoto koncertu. Při koncertech pro děti v Obecním domě je moţné o přestávce jít za hudebníky, pozdravit je, popovídat si s nimi a vyzkoušet si hudební nástroje. Této moţnosti některé naše děti rády vyuţily. V druhé polovině koncertu jsme se atmosférou i skladbami jiţ přenesli do adventního i vánočního období. však přibývali. Vyuţili jsme asi 45 minut k prohlídce trhů, někteří koupili drobné dárečky domů nebo sobě něco na zub Na závěr dnešního programu nás dnes čekala výstava s názvem...a přišel čas Vánoc do Betlémské

29 tak jsme si výstavu uţili a viděli zde krásné výrobky lidské tvořivosti. Zajímavé bylo také sledovat řezbáře při práci. Děti si tu pořídily mnoho drobných dárečků pro své rodiče za velmi rozumné ceny (ve srovnání se Staroměstským náměstím :-)). kaple. V sobotu byla výstava otevřena poprvé a oproti loňskému roku tu bylo mnohem více lidí. I V půl čtvrté jsme se jiţ sešli s rodiči na Karlově náměstí. Byl to krásný adventní slunečný den s našimi dětmi (sluníčky) v Praze. Moc jsme si to uţili. (jl) Deváté srdce V neděli 25. listopadu jsme šli na Klíče k branám do Stavovského divadla na představení Deváté srdce. O Devátém srdci byl také natočen film, reţíroval ho Juraj Herz v roce Ten stejný reţisér teď reţíroval i toto představení. Moc toto představení doporučuji, protoţe si to všichni moc uţili. Je to určitě pohádka pro celou rodinu!!! Má výborné herce, pestré kostýmy a zajímavé kulisy. Děj Představení vypráví o potulném studentovi Martinovi, který se dostane do města a v hospodě se dozví, ţe princezna Adriena stůně neznámou nemocí a nemůţe v klidu spát. Jednou je Martin drzý na gardu samotného krále a ti mu vyhroţují, ţe půjde do vězení, ale on se místo toho nabídne jako devátý dobrovolník stráţit princeznu přes noc u jejího loţe. Martin ale neví, ţe princezna je v moci královského astrologa, který je vlastně králem říše mrtvých. Králův astrolog se drţí při ţivotě jenom kvůli tomu, ţe kaţdých tři sta let vypije elixír mládí, který je vyrobený z devíti lidských srdcí a v téhle době měl opět vypít svůj elixír. Martin se vydá do říše mrtvých, aby zničil elixír mládí. Povede se mu to a zachrání mladou královskou dceru a zlého astrologa uţ nespatří. Magdaléna K. V. 5. třída

30 English Theatre In November we watched an exciting English theatre show called Jackie and the Horrible Family. We got to learn some new English words and also had a chance to participate in helping Jackie defeat Mr. and Mrs.Horrible from trying to eat her. (rs) Krátce se konalo v Open Gate krajské kolo Logické olympiády. Při této příleţitosti si mohli naši ţáci nechat otestovat své IQ. *** proběhl další Filmový klub. Viděli jsme film Casper. *** dělali naši páťáci zkoušky nanečisto na Gymnázium Open Gate. Jejich výsledky byly velmi dobré. *** proběhl v Open Gate další Den otevřených dveří pro zájemce o studium na ZŠ i gymnáziu. Přišlo téměř dvě stě zájemců. *** 22. aţ 24. listopadu proběhlo přijímací řízení do první třídy pro školní rok 2013/2014. Na sto padesát zájemců bude o výsledcích informováno do 14. prosince. *** Na základní škole máme novou paní vychovatelku Marii Zicháčkovou, která zastupuje Veroniku Čechovou. Verunce děkujeme za vše a přejeme jí, aby se jí vše vyplnilo. Marušce přejeme, aby se jí u nás líbilo. *** V pátek 30. listopadu začaly adventní ranní oázy. Vyrobili jsme si adventní věnec, zpíváme adventní písně. *** Na i-klíčence jsme zprovoznili nové kalendárium zpracované v googlu. *** Kvartáni navštěvují naše prvňáky při výuce. Čtou jim kníţky, pomáhají. *** ve 20:12 bude na webu tábora k dispozici přihláška na letní tábor *** Fabián R. z páté třídy se úspěšně zúčastnil šachového turnaje. Získal třetí místo. Gratulujeme. Kalendárium - prosinec prosince Konzultace s učiteli, ţáky a rodiči 4. prosince, 8:30 Morning Oasis Assembly (zodp. 3. třída) 5. prosince Mikulášská návštěva 7. prosince Návštěva studentů z Indie v ZŠ 12. prosince, 14:00 Vánoční vystoupení páté třídy v Domově Pod Kavčí Skálou 12. prosince, 17:00 Vánoční besídka 2.B 14. prosince, 15:00 Filmový klub: Louskáček 15. prosince, 13:30 Klíče k branám pro přihlášené z 5. třídy: A Christmas Carol 16. prosince Vánoční vystoupení 4. třídy pro seniory z Babic (následné přespání ve škole) 17. prosince, 10:00 Besídka 1. třídy pro děti z MŠ 17. prosince, 17:00 Vánoční besídka 1. třídy a 2.A 18. prosince, 17:00 Vánoční besídka 3. a 5. třídy 19. prosince, 16:30 Slavnostní vánoční večeře pro děti a zaměstnance ZŠ 19. prosince, 18:00 Vánoční vystoupení pro rodiče, prarodiče, přátele v nové hale Open Gate 20. prosince, dopol. Vánoční koncert pro ţáky školy (v divadle školy) 20. prosince, po obědě Tradiční putování do mukařovského kostela - Rybovka 21. prosince, 8:30 Poslední adventní oáza a následné Třídní Vánoce 21. prosince, 10:30 A Christmas Carol hrají ţáci páté třídy Vánoční prázdniny ledna Ředitelské volno 7. ledna Nástup do školy po vánoční přestávce

31

32 Po uzávěrce... Po uzávěrce tohoto čísla přišel do školy dopis od našeho adoptivního spoluţáka Gouthama, který nám v dopise přeje hezké Vánoce. Abyste si na něj a jiné děti po celém světě mohli o svátcích vzpomenout, přinášíme aktuálně znění tohoto dopisu...

33 Vydává ZŠ Open Gate: (eb) Eva Branichová, (vč) Veronika Čechová, (ad) Alexandra Děţinská, (td) Tereza Dušková, (mf) Michael Franklin, (jh) Jitka Hildebrandová, (jhl) Jiří Hladík, (pk) Petra Kobrová, (kk) Kristýna Kvídová, (jl) Jiří Luka, (mm) Marcela Marks, (vp) Vera Pockley, (rs) Raquel Sales, (rse) Richard Seccombe, (hv) Hana Vavrečková, (jv) Jitka Vinklerová, (iv) Ilona Vuchtrlová a ţáci Základní školy Open Gate

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Past Perfect opakování předminulý čas

Past Perfect opakování předminulý čas 1. Udělal jsem oběd,než přišla domů. 2. Když jsem přišel na autobusovou zastávku, autobus už odjel. 3. Do pondělí už všichni turisté opustili hotel. 4. Začala zpívat píseň, kterou napsala pro svého kamaráda.

Více

Psaná podoba jazyka, slovní zásoba

Psaná podoba jazyka, slovní zásoba Šablona č. VI, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Psaná podoba jazyka, slovní zásoba Příběh Three little pigs Ročník 5. Anotace Materiál slouží

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

CVIČENÍ NA SLOVESA SE DVĚMA PŘEDMĚTY

CVIČENÍ NA SLOVESA SE DVĚMA PŘEDMĚTY CVIČENÍ NA SLOVESA SE DVĚMA PŘEDMĚTY PRVNÍ TYP: GIVE IT TO ME DRUHÝ TYP: BUY IT FOR ME They gave me the book. Dali mi tu knihu. They bought me the book. Koupili mi tu knihu. They gave the book to me. Dali

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Half term test, 6yr Pořadové číslo: III_2-05_54 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. B Téma hodiny: Pololetní písemná práce Vyučující: Ing. Olga

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9.04 Minulý a předpřítomný čas

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9.04 Minulý a předpřítomný čas Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9.04 Minulý a předpřítomný čas Pracovní list je vytvořen k využití v předmětu Anglický

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Audiopomůcka č. 5 The Princess and The Pea Výukový materiál

Audiopomůcka č. 5 The Princess and The Pea Výukový materiál Audiopomůcka č. 5 The Princess and The Pea Výukový materiál Autor: Kateřina Mařanová Partnerské zařízení: Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov, Přátelství 160, okres Most Poznámka: kopírovat

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci. Richard Ludvík

ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci. Richard Ludvík ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci jedno slovo - pět vět Richard Ludvík Text 2016 Richard Ludvík Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2016 1. vydání Lukáš Vik, 2016 1. díl ISBN epub formátu: ISBN

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Ověření ve výuce: Třída:

Ověření ve výuce: Třída: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_09 Sada: I. Ověření ve výuce: Třída: II.A Datum: 12.12.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Life in the past. Life in the past. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Life in the past. Life in the past. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Life in the past Stručná anotace učební jednotky Žáci používají minulý čas prostý při práci s textem

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list

Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_132 Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Mgr. Lucie Cihlářová Datum vytvoření: Stup. vzdělávání: II. st. 9. třída

Mgr. Lucie Cihlářová Datum vytvoření: Stup. vzdělávání: II. st. 9. třída Téma: Anotace: Minulý čas prostý Prezentace vhodná k přímé výuce. Seznámí žáka s problematikou tvoření minulého času prostého (tvoření kladné věty, záporné věty, otázky a krátkých odpovědí). Příklady k

Více

U DOKTORA. U DOKTORKY

U DOKTORA. U DOKTORKY U DOKTORA. U DOKTORKY Je mi špatně. Jakou máte teplotu? Je mi dobře. Máte pojištění? Co tě bolí? Co vás bolí? Neboj se. Nebojte se. Bolí mě hlava. Otevři ústa. Otevřete ústa. Bolí mě v krku. Svlékni se.

Více

Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-07 Z á k l a d o v ý t e x t : Margaret: Hi Eric. Eric: Oh, hi Margaret. How are you doing? Margaret:

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : začátečník mírně pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje 6 různých cvičení včetně krátkého překladu, pomocí

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Ironic Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová IRONIC 1. Listen to the song Ironic from the singer Alanis Morissette. For the first time

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

Are you a healthy eater?

Are you a healthy eater? Are you a healthy eater? VY_32_INOVACE_97 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. 9.roč. 1. What does a nutrition expert tell four teenagers about their

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Eva Řebíčková aj5-doc-pro-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : M y f a v o u r i t e d a y My name is Peter Johnson and

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: XVUFOKXS) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace / / 0/4 0/2 0/8 0/7 0/2 Obecná

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

Metodický list. Radmila Válková

Metodický list. Radmila Válková Projekt: Zlepšení podmínek pro vzdělávání Příjemce: Základní škola Integra Vsetín Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3764 Název materiálu Autor Klíčová slova Šablona Metodický list Datum vytvoření 9.

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, řešení II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, for students

II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, řešení II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, for students Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Happy New Year, song Pořadové číslo: II_2-01_39 Předmět: Anglický jazyk Třída: 8. A Téma hodiny: Vánoce a Nový rok. Vyučující: Ing. Olga Matoušková

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

Hello, let s play! VY_32_INOVACE_STE_05-14_AJ-4. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Anglický jazyk

Hello, let s play! VY_32_INOVACE_STE_05-14_AJ-4. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Anglický jazyk Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Hello,

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping...

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping... příběhy Stories 1 příběhy Stories 1 Obsah Úvod... strana 3 Gingerbread Boy... strana 4 Sleeping Beauty... strana 11 The Old Grey Cat Is Sleeping... strana 17 Gigantic Turnip... strana 25 Šablony... strana

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS (PRESENT PERFECT simple TENSE)

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS (PRESENT PERFECT simple TENSE) PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS (PRESENT PERFECT simple TENSE) Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01+02+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/02-20

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: WZRHSW) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

Chapter/Kapitola 1 Holey boots/děravé boty

Chapter/Kapitola 1 Holey boots/děravé boty Chapter/Kapitola 1 Holey boots/děravé boty Tramper could feel the stony road through the holes in his boots. A newspaper blew by, Tramper picked it up and sat down to cover the holes in his boots with

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více