23. Ústí nad Orlicí. Koncertní sál Základní umělecké školy Jaroslava Kociana. Česká republika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "23. Ústí nad Orlicí. Koncertní sál Základní umělecké školy Jaroslava Kociana. Česká republika"

Transkript

1 23. Koncertní sál Základní umělecké školy Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí Česká republika dubna 2015

2 MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ vítá účastníky 23. ročníku Heranovy violoncellové soutěže Nadační fond mistra Jaroslava Kociana klubcentrum Ústí nad Orlicí Základní umělecká škola Jaroslava Kociana 2

3

4 Vyhlašovatel a titulární sponzor soutěže Advertiser and titular sponsor of the Competition MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ Pořadatel Organiser Klubcentrum v Ústí nad Orlicí Základní umělecká škola Jaroslava Kociana s podporou Nadačního fondu Mistra Jaroslava Kociana pod záštitou starosty města Ústí nad Orlicí Petra Hájka Ing. Jany Pernicové, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje 4

5 Vážení soutěžící, pedagogové, vážení hosté, dámy a pánové, srdečně Vás vítám na 23. ročníku Heranovy violoncellové soutěže. Stejně jako v letech minulých otevírá soutěž mladých violoncellistů pomyslné dveře hudebnímu jaru v Ústí nad Orlicí. Koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kociana bude tři dny hostit téměř padesát mladých umělců doslova ze všech koutů světa. Tato skutečnost jednoznačně naplňuje smysl soutěže a prokazuje její význam. Pro město Ústí nad Orlicí je ctí soutěž organizačně a finančně zajistit. Rád bych touto cestou poděkoval všem organizátorům, sponzorům a dárcům. Osobně si vážím každé obětavé činnosti a vstřícnosti, uvědomuji si jejich důležitost a přesah. Díky této dlouholeté spolupráci patří Heranova violoncellová soutěž neodmyslitelně do kulturního kalendáře našeho města. A díky této spolupráci mají soutěžící vytvořeny vhodné podmínky pro podání svého nejlepšího výkonu. Dovolte mi tedy popřát všem soutěžícím úspěch a potěšení ze hry, porotě radost z předvedených výkonů, organizátorům bezproblémový průběh a všem divákům a hostům hudební zážitky a příjemný pocit z jarního Ústí nad Orlicí. Petr Hájek starosta Ústí nad Orlicí Vážení hudební přátelé, účastníci 23. ročníku mezinárodní Heranovy violoncellové soutěže, je mi ctí i potěšením přivítat vás jménem představitelů krajské samosprávy v Pardubickém kraji. Ústí nad Orlicí, rodiště violoncellisty a hudebního pedagoga Bohuše Herana, se i díky této kulturní události znovu po dvou letech stává místem setkání hudební mládeže z různých koutů naší planety. Také zdejší rodák Bohuš Heran se během svých studií setkával s hudebníky z různých zemí, což jej zajisté obohacovalo a zároveň inspirovalo. Studoval ve Francii i Švýcarsku pod vedením špičkových pedagogů, aby nakonec dobré jméno, které již tradičně české interprety provází, šířil jako koncertní mistr a sólista Symfonického orchestru Československého rozhlasu a posléze také jako hudební pedagog. Hudbě zasvětil celý svůj život a zajisté věřil v její doslova zázračnou moc a sílu. Ona totiž skutečně kultivuje osobnost člověka, má dokonce ozdravné účinky a především dar spojovat národy. V dnešní, tolik rozjitřené době, kdy je svět ohrožován vzájemnou nenávistí představitelů odlišných kultur a nesmyslnými válečnými konflikty, považuji spojování lidí hudbou za více než potřebné a cenné. Heranova violoncellová soutěž je důležitým vkladem na cestě k tomuto cíli. Dejme dětem a mládeži do rukou hudební nástroje, aby šířili tóny, jež představují všem pochopitelné poselství míru a přátelství. Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči 5

6 Členové poroty společně s organizátory uctili památku Bohuše Herana u jeho pomníku, který je umístěn na ulici, nesoucí jeho jméno. 6

7 Porota Jury 23. ročníku Heranovy violoncellové soutěže předseda poroty chairman Profesor Miroslav Petráš AMU Praha členové poroty jurors Profesor Jozef Podhoranský Profesor Jan Hališka Mgr. Tadeusz Melka Profesor Marek Jerie VŠMU Bratislava, Slovensko Ostravská univerzita Ostrava HŠ Karola Szymanowského Wroclaw, Polsko vysoká hudební škola Luzern, Švýcarsko 7

8 Představujeme porotu Prof. Miroslav Petráš Je absolventem ostravské konzervatoře a pražské AMU. Jako student získal několik vítězných ocenění v našich i mezinárodních soutěžích, je laureátem Pražského jara Za pětatřicet let své koncertní praxe uskutečnil jako sólista stovky koncertů tleskali mu posluchači ve většině států Evropy, Severní i Jižní Americe a v Japonsku. Mnoho cenných zkušeností se zvukem violoncella nabyl též jako koncertní mistr Pražských symfoniků FOK, kde působil čtrnáct sezón. Tón jeho sólového violoncella můžeme slyšet na CD v koncertech A. Dvořáka, C. Saint-Saënse nebo v sonátách Z. Kodálye, R. Strausse a C. Debussyho. Hru na violoncello vyučuje už pětadvacet let, je profesorem na AMU v Praze a na Pražské konzervatoři. Je členem Českého tria a Klavírního kvarteta B. Martinů. Miroslav Petráš studied at the Conservatoire in Brno, then at the Academy of Performing Arts in Prague. As a student he won many awards at national and international competitions and became a Laureate of the international competition Prague Spring in During 35 years of his concert engagements he performed as a soloist at hundreds of concerts and was given ovations in most countries in Europe, North and South America and Japan. For fourteen seasons he played as a concert master with the Prague Symphony Orchestra - FOK. He has recorded many CDs including concerts by A. Dvořák and C. Saint-Saënse and sonates by Z. Kodály, R. Strauss and C. Debussy. For twenty- -five years he has been teaching violoncello at the Conservatoire and at the Academy of Performing Arts in Prague. He is a member of the Czech Trio and Martinů Piano Quartet. 8

9 Prof. JOZEF PODHORANSKÝ Absolvoval konzervatoř v Bratislavě a poté v letech pokračoval ve studiu na konzervatoři P. I. Čajkovského v Moskvě. Od r působí nepřetržitě na VŠMU v Bratislavě nejprve jako docent a od r jako profesor violoncellové hry. Je uznávaným pedagogem a do současné doby připravil na uměleckou či pedagogickou dráhu na 30 absolventů, kteří se s úspěchem uplatňují na koncertních pódiích doma i v zahraničí. V současnosti je hostujícím profesorem na JAMU v Brně, vede mezinárodní interpretační kurzy na Slovensku, v Rakousku, Maďarsku a Itálii, je členem porot v mezinárodních soutěžích, koncertuje na Slovensku i v zahraničí. Za svoje interpretace Brahmsových sonát byl oceněn Zlatým erbem OPUSu a za nahrávky současné slovenské tvorby získal cenu Frica Kafendu. Jozef Podhoranský graduated at the Conservatoire at Bratislava, then in he continued his study at the Conservatoire in Moscow. Since 1978 he has been working at VŠMU in Bratislava, firstly as an associate professor, since 1994 as a professor. He is a highly recognized teacher and he has prepared for performing or teaching about 30 students, who now reach great success at concert stages both at home and abroad. Now he works as a visiting professor at the Janaček Academy of Performing Arts in Brno and heads international performance classes in Slovakia, Austria, Hungary and Italy. He is a jury member at international competitions, gives concerts in Slovakia and abroad. For his performance of Brahms sonatas he was awarded Zlatý erb OPUSu (Golden Crest of Opus). For records of contemporary Slovak music he won Frico Kafenda prize. 9

10 Mgr. TADEUSZ MELKA Vystupuje jako sólista i člen orchestru v Polsku i v zahraničí, účastní se mnoha tuzemských i mezinárodních festivalů, nahrává pro polskou televizi a rozhlas. Od r se věnuje pedagogické činnosti, vychoval vynikající absolventy, pozdější laureáty mnoha soutěží. Do r působil jako sólista ve Státní filharmonii ve Wroclawi. Je zván jako člen poroty do mnoha soutěží v Polsku i v zahraničí. V r založil Wroclawské trio, se kterým dodnes koncertuje a nahrává CD. Je iniciátorem pravidelných setkání nejmladších violoncellistů, které se konají v hudební škola F. Chopina v Olešnici. V letech byl členem stipendijní komise při Ministerstvu kultury. Jako pedagog se zúčastňuje mistrovských kurzů mladých violoncellistů v Rakousku. V letech stál v čele Hudební školy Karola Szymanowskeho ve Wroclawi. Jako poradce pracuje s mládežnickými orchestry a připravuje mladé hráče na práci ve velkých orchestrech. Tadeusz Melka performs as a soloist and as a member of orchestras in Poland and abroad, takes part in many national and international festivals, records music for Polish television and broadcasts. Since 1976 he has devoted himself to teaching. He educated outstanding musicians who later became laureates of many competitions. Till 1987 he performed with the National Philharmonic Orchestra in Wroclaw. He is often named a jury member in many competitions in Poland and abroad. In 1992 he set up the Wroclaw Trio and since that time, as its member, has been performing at concerts and recorded many CDs. He regularly instigates meetings for the youngest violoncellists which take place in Frederic Chopin Music School in Olešnice. From 1998 to 2005 he was a member of a committee at Ministry of Culture for granting scholarships. As a teacher he takes part at master classes for young violoncellists in Austria. In he headed the Music School of Karol Szymanowski in Wroclaw. As a consultant he works with orchestras of youth and prepares young players for playing in big orchestras. 10

11 Prof. JAN HALIŠKA Pochází z Ostravy, studoval na konzervatoři u doc. Dr. Ivana Měrky a na brněnské JAMU ve třídě Prof. Bohuše Herana, kde absolvoval v roce Od r byl koncertním mistrem Janáčkovy filharmonie Ostrava. Zároveň vyučoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. V letech vyučoval na JAMU v Brně, od r. 1991jako docent. V letech byl ředitelem Janáčkovy filharmonie Ostrava. V r byl jmenován profesorem hry na violoncello. V současné době působí jako profesor hry na violoncello na Fakultě umění Ostravské univerzity. Jako sólový violoncellista vystupoval ve většině evropských zemí, USA, Kanadě, Mexiku, Argentině, Japonsku a Koreji. V českém rozhlase nahrál velkou část violoncellového repertoáru. Jako violoncellový pedagog vyučoval na zahraničních stážích ve Španělsku, Argentině, Kanadě, Německu, Rakousku a Koreji. Jan Hališka comes from Ostrava. He studied at the Conservatoire under Ivan Měrka and at the Janaček Academy of Performing Arts in Brno under professor Bohuš Heran where he graduated in In 1968 he started playing as a concert master with the Janaček Philharmonic Orchestra in Ostrava. At the same time he gave lessons of violoncello at Janaček Conservatoire in Ostrava. From 1984 to 1994 he was a teacher of violoncello at Janacek Academy of Performing Arts in Brno. From 1995 to 2004 he was a director of the Janaček Philharmonic Orchestra in Ostrava. In 2007 he was named a university professor of violoncello. Currently he teaches violoncello at the Faculty of Arts at University in Ostrava. As a soloist he performed in many countries in Europe, the USA, Canada, Mexico, Argentina, Japan and Korea. He recorded a great part of violoncello repertoire. As a teacher of violoncello he worked at many master classes in Spain, Argentina, Canada, Germany, Austria and Korea. 11

12 Prof. MAREK JERIE Patří k předním cellistům své generace. Působí jako profesor na Vysoké hudební škole v Lucernu, kde vyučuje obor violoncello a komorní hudbu. Svým studentům se věnuje s mimořádným nasazením. Setkání s lidmi a objevování nových míst jsou pro uměnímilovného otce rodiny nepostradatelná a inspirativní. Marek Jerie spolu s Čeňkem Pavlíkem a Ivanem Klánským tvoří soubor Guarneri trio Praha, které pravidelně vystupuje na mnohých mezinárodních hudebních festivalech a v důležitých hudebních centrech; je zváno na rozsáhlá koncertní turné po Evropě, Kanadě, Austrálii, Severní a Jižní Americe a Japonsku. Hraje na violoncello z dílny Andrea Guarneriho z roku Marek Jerie is an outstanding cellist and chamber musician. He has a professorship at the Lucerne Academy of Music, and is a teacher of great dedication; his students include chamber musicians and soloists at both undergraduate and postgraduate level. Devoted to his family, he also derives much pleasure from exploring new places and meeting a wide variety of people on his travels. The Guarneri Trio Prague (Marek Jerie, Čeněk Pavlík, Ivan Klánský) performs regularly at numerous international music festivals and in major concert venues. Extensive concert tours take the Trio through Europe, Canada, Australia, to the USA and South America as well as Japan. Marek Jerie plays a cello made by Andrea Guarneri in

13 BOHUŠ HERAN Narodil se v Ústí nad Orlicí v Lázeňské ulici 7. února 1907 do prostředí malého textiláckého města s velkými hudebními tradicemi. V té době již mladý Jaroslav Kocian sklízel ovace po celém světě. Jeho hudební talent se mohl projevit již záhy. První učitelkou byla jeho maminka, velmi dobrá pianistka. Pak následovalo pět let výuky na housle u výborného houslisty Aloise Sychry. V devíti letech se ale začíná učit hře na violoncello, jejíž základy ho naučil ústecký učitel a vynikající muzikant Jan Mazánek. V roce1919 zajíždí otec s Bohušem do nedalekého Brandýsa nad Orlicí, kam jezdil na letní pobyt známý a tehdy již proslavený český violoncellista Hanuš Wihan. Heran se stává krátce jeho žákem. Hanuš Wihan však v roce 1920 umírá. Přes poměrně krátký čas, který se mohl Wihan mladému začínajícímu umělci věnovat, cenil si Bohuš Heran dlouho toho, co mu Wihanova škola dal pro jeho budoucí uměleckou dráhu. Umožnilo mu to dokonce přeskočit dva ročníky konzervatoře v Praze, kde studoval ve třídě prof. Jana Buriana. Po absolutoriu v roce 1925 pokračoval na mistrovské škole pražské konzervatoře, rovněž u prof. Buriana. Po absolvování obdržel stipendium ke studiu ve Francii u známého, světově proslulého virtuosa a pedagoga Gérarda Hekkinga. Ten po Wihanovi a Burianovi nejvíce zasáhl do stylu a techniky hry Bohuše Herana. První angažmá získává ve švýcarském Winterthuru. V roce 1930 je však povolán do Prahy, kde zaujímá místo koncertního mistra a sólisty Symfonického orchestru Československého rozhlasu. Tomuto tělesu zůstal věrný 23 let a za tu dobu nahrál desítky koncertů. Pak přichází další etapa života Heran pedagog. Nejprve na pražské konzervatoři, ale v roce 1962 přechází do Brna na Janáčkovu akademii múzických umění, kde od počátku působil ve funkci prorektora. V roce 1965 byl jmenován zasloužilým umělcem a v roce 1967 u příležitosti jeho šedesátin jej rodné Ústí jmenovalo čestným občanem. V roce 1959 stál pochopitelně u zrodu myšlenky uspořádat pro mladé nadějné houslisty soutěž, nesoucí Kocianovo jméno. Stal se také předsedou první poroty. Tato soutěž jej nadchla natolik, že celých deset let usiloval o to, uskutečnit obdobnou soutěž pro mladé cellisty. Soutěž byla vyhlášena v rámci desátého ročníku, tehdy již mezinárodní Kocianovy houslové soutěže. Osud však nedopřál Bohuši Heranovi, aby se uskutečnění svého snu dožil. Již v průběhu závěrečných příprav se jeho vážná choroba zhoršila natolik, že přípravy mohl řídit pouze na dálku z lůžka. Čtyři dny před zahájením soutěže 4. května 1968 umírá. Z poroty soutěže vzešel spontánní návrh, aby první ročník proběhl již jako Heranova violoncellová soutěž. Druhý ročník v roce 1971 se konal již samostatně, byť souběžně s KHS. V posledních letech se HVS koná každý druhý rok s vynikající mezinárodní účastí soutěžích, kteří soutěží ve čtyřech věkových kategoriích, stejně jako KHS. Bohuš Heran se stal vedle Jaroslava Kociana nejslavnějším ústeckoorlickým rodákem a jeho rodné město je na něho právem hrdé. Soutěží pro mladé violoncellisty si zde Heran vybudoval ten nejkrásnější pomník. Tak jsme ho znali Jako prorektor JAMU Brno 13

14 Organizační pokyny Kancelář sekretariátu soutěže a registrace soutěžících je zřízena v přízemí budovy Základní umělecké školy J. Kociana v Ústí nad Orlicí a je otevřena od 9.00 do hodin. Zkušební místnosti jsou účastníkům k dispozici v budově ZUŠ J. Kociana a dle pokynů přítomných učitelů budou otevřeny takto: úterý 14. středa 15. dubna od 8.00 do hodin čtvrtek 16. pátek 17. dubna od 8.00 do hodin sobota 18. dubna od 9.00 do hodin Akustické zkoušky pro účastníky soutěže budou probíhat v ZUŠ ve středu 15. dubna od do hodin dle pokynů přítomných učitelů. Losování se provádí v šatně za jevištěm. V určenou dobu se k němu dostaví pouze soutěžící a klavírní doprovod. K vyhlášení výsledků se dostaví všichni účinkující za jeviště, a to půl hodiny po ukončení soutěže své kategorie. Prosíme, aby soutěžící a jejich doprovod dodržovali stanovený časový plán a přispěli tak ke zdárnému průběhu soutěže. Případné změny a odchylky v časovém programu budou včas oznámeny. Každý soutěžící obdrží volnou vstupenku pro dvě osoby platnou po celou dobu soutěže na koncerty konané v ZUŠ. 14

15 Instructions The secretariat of the competition and the registration of the participants are on the ground floor of the music school and are open from 9.a.m.untill 7 p.m. All enquiries should be made here. Rehearsals are possible in the classrooms of the music school at the following times: Tuesday 14 th Wednesday 15 th April 8 a.m. 12 a.m. Thursday 16 th Friday 17 th Apríl 8. a.m. 7 p.m. Saturday 18 th April 9 a.m. 2 p.m. Please organize your rehearsals with teachers on duty. Acoustic audition for the participants is possible in the hall of music school on Wednesday the 15 th April from 12 a.m. till 7 p.m. It is necessary to address teachers on duty. The drawing of lots takes place in the cloakroom at the back of the stage. Please, note, only competitors and their accompanists will be allowed backstage. The results will be announced half an hour after the end of each category. All participants are asked to come at the fixed time and not to delay the course of the competition. All changes in the schedule will be announced in time. Each competitor will receive two free tickets for all concerts performed in Music school. 15

16 PROGRAM SOUTĚŽE Čtvrtek 16. dubna losování 1. kola I. kategorie kolo I. kategorie vyhlášení postupujících I. kategorie do 2. kola a losování 2. kola I. kategorie 30 minut po ukončení 1. kola losování 1. kola II. kategorie kolo II. kategorie vyhlášení postupujících II. kategorie do 2. kola a losování 2. kola II. kategorie 30 minut po ukončení 1. kola losování 1. kola III. kategorie kolo III. kategorie vyhlášení postupujících III. kategorie do 2. kola a losování 2. kola III. kategorie 30 minut po ukončení 1. kola losování 1. kola IV. kategorie kolo IV. kategorie vyhlášení postupujících IV. kategorie do 2. kola a losování 2. kola IV. kategorie 30 minut po ukončení 1. kola Zahajovací koncert: Dominika Weiss Hošková - violoncello Jiří Hošek - violoncello, klavír Pátek 17. dubna kolo I. kategorie vyhlášení výsledků I. kategorie 30 minut po ukončení 2. kola kolo II. kategorie vyhlášení výsledků II. kategorie 30 minut po ukončení 2. kola kolo III. kategorie vyhlášení výsledků III. kategorie 30 minut po ukončení 2. kola kolo IV. kategorie vyhlášení výsledků IV. kategorie 30 minut po ukončení 2. kola Sobota 18. dubna Přijetí vítězů a zahraničních účastníků starostou města (Hernychova vila) Vyhlášení vítězů a předání cen Závěrečný koncert vítězů HVS 2015 (ZUŠ J.Kociana) 16

17 SCHEDULE FOR THE HERAN VIOLONCELLO COMPETITION 2015 Thursday Drawing lots for the 1 st round (1stcategory) st round - 1 st category Announcement of the results for the 1 st round (1 st category) and drawing lots for the 2 nd round (1 st category) 30 minutes after finishing the 1 st round Drawing lots for the 1 st round (2 nd category) st round - 2 nd category Announcement of the results for the 1 st round (2 nd category) and drawing lots for the 2 nd round (2 nd category) 30 minutes after finishing the 1 st round Drawing lots for the 1 st round (3 rd category) st round - 3 rd category Announcement of the results for the 1 st round (3 rd category) and drawing lots for the 2 nd round (3 rd category) 30 minutes after finishing the 1 st round Drawing lots for the 1 st round (4 th category) st round - 4 th category Announcement of the results for the 1 st round (4 th category) and drawing lots for the 2 nd round (4 th category) 30 minutes after finishing the 1 st round Concert: Dominika Weiss Hošková violoncello, Jiří Hošek violoncello and piano Friday nd round - 1 st category Announcement of winners (1 st category) 30 minutes after finishing the 2 nd round nd round - 2 nd category Announcement of winners (2 nd category) 30 minutes after finishing the 2 nd round nd round - 3 rd category Announcement of winners(3 rd category)30 minutes after finishing the 2 nd round nd round - 4 th category Announcement of winners (4 th category) and the next prizes 30 minutes after finishing the 2 nd round Saturday Mayor receives contestants from abroad and winners at the Hernych Villa Concert of the Winners (Music school) In the introductory part of the concert the winners of all categories will be announced and awarded. 17

18 Ceny 23. ročníku Heranovy violoncellové soutěže Absolutní vítěz získává titul Laureát Heranovy violoncellové soutěže 2015 a cenu Nadačního fondu paličkovanou krajku autorky Dany Benešové a cenu hudebního nakladatelství Bärenreiter Praha. Soutěžící, kteří se umístí na prvním místě, obdrží ve všech kategoriích pohár a diplom za umístění. Soutěžící na 2. a 3. místě obdrží diplom a pohár. Vítězové jednotlivých kategorií a laureát obdrží finanční cenu od Nadačního fondu Mistra Jaroslava Kociana Soutěžící na dalších místech ve všech kategoriích obdrží Čestná uznání I., II. nebo III. stupně. Účastníci soutěže, kteří nepostoupí do 2. kola, obdrží při vyhlášení výsledků prvního kola soutěže v každé kategorii upomínkový list za účast ve 23. ročníku HVS. Všichni účastníci obdrží upomínkové předměty věnované Nadačním fondem MJK. 18

19 The following prizes will be awarded: The overall winner will be awarded the title the Laureat of the Heran Violoncello Competition 2015 and will receive the Jaroslav Kocian Fund Prize, which is an original bobbin-lace made by the Czech artist Dana Benešová and the Bärenreiter Prize. First, second and third prizes : cut glass objects and diplomas. First prize winners in each category and the laureate will receive monetary rewards. The other candidates will be awarded Honorable Mentions of the 1 st, 2 nd, 3 rd grade. Participants who finish in the first round will receive a certificate commemorating their performance. All contestants will receive souvenirs from the Jaroslav Kocian Fund. 19

20 Druhé místo v I.kategorii obsadil Piotr Ochotnikov z Ruska Nejlepší účastníci nejmladší věkové kategorie. Uprostřed první cena Gantulga Tserenghimeg, vpravo druhá cena Piotr Ochotnikov, vlevo třetí cena Petr Hamerský. Gangulga Tserenchimeg z Mongolska, vítězka I. kategorie 20

21 I. kategorie Povinná skladba Set piece Jean Baptiste Bréval: Sonáta C dur, 1. věta (Schröder) Čtvrtek 16. dubna kolo - začátek v 9.00 hodin (losování 30 minut před zahájením soutěžního kola) Pátek 17. dubna kolo začátek v 9.00 hodin (losování 30 minut po ukončení 1. kola dne 16. dubna) 21

22 I. kategorie GIZYCKI LISA (2005) Saint-Saëns: Allegro Appassionato op. 43 Čína - Šanghaj Hudební škola Šanghaj HEROLD FRIEDERIKE (2005) Německo Pirna Hudební škola Drážďany Suk: Balada Rimski-Korsakov: Let čmeláka HOSTIČKA KAJETÁN (2005) Martinů: Miniatura č. 4 ČR Praha Nölck: Cikánka op. 120 ZUŠ J. Hanuše Praha 6 KORBELOVÁ KATEŘINA (2005) Marie: La Cinquataine ČR Velešín Martinů: Miniaturní suita č. 3 ZUŠ Velešín KOUDELKA PETR (2005) Martinů: Arabeska č. 2 ČR Žatčany vivaldi: Koncert a moll RV 422, 1. věta ZUŠ Brno KOVÁČ JOSHUA (2007) Klengel: Concertino C dur op. 7 ČR Rýžoviště Kansas City, USA soukromý žák KOŽENÝ JAN (2005) Popper: Gavotta op. 67 č. 2 ČR Praha ZUŠ Praha 8 LIM SEO YEON (2007) ČR Praha Gymnázium a HŠ hl. města Prahy vivaldi: Sonáta e moll: Largo, Allegro 22

23 LKHAASUREN ENEREL (2006) Mongolsko Ulánbátar Hudební škola Ulánbátar LUKAČINOVÁ PAVLÍNA (2007) ČR Česká Lípa Gymnázium a HŠ hl. města Prahy Čajkovskij: Lullaby Weber: Scherzo Beethoven: Sonatina d moll vivaldi: Sonáta e moll: Allegro MAREČEK LUKÁŠ (2005) Martinů: Miniaturní suita č. 3 ČR Brno Seitz: Koncert G dur op. 22, 1. věta ZUŠ Brno MEISL PETRA (2006) Martinů: Arabeska č. 5 ČR České Budějovice Squire: Bourré op. 24 ZUŠ B. Jeremiáše České Budějovice NEKVASILOVÁ ÁŇA (2006) ČR Praha Gymnázium a HŠ hl. města Prahy VARKOČKOVÁ BARBORA (2005) ČR Praha Gymnázium a HŠ hl. města Prahy Squire: Tarantella Vivaldi: Sonáta e moll, 2. věta Allegro beethoven: Sonatina TIMMER ANNA - TESSA (2007) Popper: Gnomentanz op. 50 č. 2 Německo Berlín Hudební škola Berlín 23

24 Adam Klánský z Prahy uhájil české barvy ve II. kategorii Účastníci II. kategorie při vyhlášení výsledků 24

25 II. kategorie Povinná skladba Set piece Antonín Kraft: Divertimento in A (Sborník Bohuše Herana Variační skladby starých českých mistrů) Čtvrtek 16. dubna kolo - začátek v hodin (losování 30 minut před zahájením soutěžního kola) Pátek 17. dubna kolo začátek v hodin (losování 30 minut po ukončení 1. kola dne 16. dubna) 25

26 Ceny ve II. kategorii předával zástupce ředitele ZUŠ J.Kociana Petr Poslušný. Johana Vocetková přes tablet Johana Vocetková z Prahy držitelka 3. ceny ve II. kategorii 26

27 DENG YIRAN (2004) faure: Elegie op. 24 Čína Šen-čen Saint- Saëns: Allegro Appassionato Hudební škola Šen-čen GATULGA TSERENCHIMEG (2003) Rubinstein: Melody op. 3, č. 1 Mongolsko Ulánbátar Popper: Gavotta op. 23 č. 2 Hudební škola Ulánbátar GONDA HELENA (2004) Německo Drážďany Hudební škola Drážďany HUTAŘOVÁ VANDA (2004) ČR - Praha ZUŠ Praha 8 Duport: Sonáta č. 2, 1. věta Allegro Martinů: Arieta Sammartini: Sonáta G dur, 1. věta MAŠEK PAVEL (2004) Rubinstein (Popper): Melodie op. 3 č. 1 ČR Sokolov Goens: Scherzo op. 12 č. 2 ZUŠ Sokolov VELEK VOJTĚCH (2003) ČR - Praha Gymnázium a HŠ hl. města Prahy Romberg: Sonáta e moll: Allegro moderato 27

28 Také ve třetí kategorii putovalo prvenství do Mongolska. Zasloužil se o to Chinguun Ganbat. Držitelky třetích cen III. kategorie Lucie Žurmanová z Prahy a Emilija Mladenovič ze Srbska. 28

29 III. kategorie Povinná skladba Set piece Josef Mysliveček: Sonáta G dur (Státní hudební vydavatelství Moskva 1960) Čtvrtek 16. dubna kolo začátek ve hodin (losování 45 minut před zahájením soutěžního kola) Pátek 17. dubna kolo začátek ve hodin (losování 30 minut po ukončení 1. kola dne 16. dubna) 29

30 BAUMERT HANS (2002) Německo Drážďany Hudební škola Drážďany Martinů: Sonáta č. 3, 1. věta Cui: Deux Morceaux op. 36: Cantabilé COSNEFROY THAIS (2001) Dvarionas: Téma a Variace ČR Praha Popper: Tarantella op. 33 Gymnázium a HŠ hl. města Prahy GRÁF JAKUB (2001) ČR Praha Gymnázium a HŠ hl. města Prahy IZUMI HAGIWARA (2002) Maďarsko Budapešť Hudební škola Budapešť elgar: Koncert e moll op. 85: Adagio, Moderato šostakovič: Koncert č. 1 Es dur: Allegretto Hervelois: Suita č. 2 d moll Goltermann: Capriccio KLÁNSKÝ ADAM (2001) Martinů: Pastorela č. 2 ČR Praha boccherini: Sonáta A dur: Andante cantabile ZUŠ J. Hanuše Praha 6 Popper: Koncertní polonéza LAU KWAN-CHAK (2002) Hong Kong Hudební škola Hong Kong PACAN BARTOLOMIEJ ADAM (2001) Polsko Klodzko Hudební škola Nysa Lalo: Koncert, 1. věta Tessarini: Sonáta F dur Goltermann: Capriccio PEJCHIC PETAR (2002) Popper: Maďarská rapsodie op. 68 Srbsko Beograd Saint-Saëns: Koncert a moll op. 33, 3. věta Hudební škola Beograd 30

31 PERKOVIC ZVONIMIR (2001) Chorvatsko Šibenik Hudební škola Šibenik Saint-Saëns: Koncert č. 1 a moll, 2. a 3. věta PĚRUŠKA DAVID (2002) Popper: Mazurka op. 11 č. 3 ČR Praha eccles: Sonáta g moll: Largo assai Gymnázium a HŠ hl. města Prahy Goltermann: Capriccio op. 24 PLOCKOVÁ ŠTÉPÁNKA (2001) ČR Brno ZUŠ Brno STARCZEWSKA JULIA AGATA (2001) ČR Praha Gymnázium a HŠ hl. města Prahy Eccles: Sonáta g moll: Largo assai, Allegro Suk: Balada Cassádo: Sonáta fauré: Elegie TRÁVNÍČKOVÁ NATÁLIE (2002) Fauré: Elegie op. 24 ČR Praha Caporale: Sonáta d moll: Largo amoroso ZUŠ J. Hanuše Praha 6 Weber: Adagio a Rondo VELEK DOMINIK (2001) ČR Praha Gymnázium a HŠ hl. města Prahy VOCETKOVÁ JOHANNA (2002) ČR Velké Přílepy ZUŠ J. Hanuše Praha 6 Haydn: Koncert C dur č. 1, 1. věta elgar: Koncert e moll op. 85, 1. věta Dvořák: Klid Popper: Tarantella Rachmaninov: Vokalíza YOU JEE IN (2002) elgar: Koncert e moll, 4. věta Korea Gangwon-do Rostropovič: Humoreska op. 5 Hudební škola Soul 31

32 32 Rentgen s.r.o. Ústí nad Orlicí MUDr. Zdeňka Svobodová Jan Navrátil DiS.

33 IV. kategorie Povinná skladba Set piece Bohuslav Martinů: Variace na slovenskou lidovou píseň Čtvrtek 16. dubna kolo začátek v hodin (losování 60 minut před zahájením soutěžního kola) Pátek 17. dubna kolo začátek v hodin (losování 30 minut po ukončení 1. kola dne 16. dubna) 33

34 Vítězem věkově nejstarší IV. kategorie se stal zaslouženě Vilém Vlček z Prahy Předseda poroty Prof. Miroslav Petráš s nejlepšími účastníky IV. kategorie. Účastníci 2. kola IV. kategorie. První zleva vítěz Vilém Vlček. 34

35 ČANO SARA (2000) boccherini: Koncert B dur: Allegro moderato Slovinsko Ljubljana Offenbach: Les larmes de Jaqueline op. 76/2 Konzervatoř Ljubljana Popper: Polonéza op. 14 GRASSAU HENRIKA (2000) Schumann: Adagio a Allegro As dur op. 70 Německo Radebeul Hudební škola Drážďany KELTOVÁ JOHANA (1999) Popper: Tarantella ČR Praha bach: Suita I. soukromý žák Popper: Wie einst in schöner n Tagen op. 64 č. 1 KUBÁLKOVÁ VIKTORIE (2000) čajkovskij: Pezzo capriccioso op. 62 ČR - Sokolov ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary LERCHE MARIÁN (2000) Saint-Saëns: Koncert a moll ČR Brno Martinů: Nokturno č. 1 ZUŠ Brno MLADENOVIC EMILIJA (1999) Schubert: Sonáta Arpeggione, 1. věta Srbsko Beograd Popper: Maďarská rapsodie op. 68 Hudební škola Beograd POPOVAC JOVANA (2000) Srbsko - Beograd Hudební škola Zemun SŮVA MAREK (2000) ČR Praha ZUŠ J. Hanuše Praha 6 WASIK ANNA (1999) Polsko Wroclaw Hudební škola Wroclaw ŽÁKOVÁ KAROLÍNA (1999) ČR Kamenný Přívoz ZUŠ Praha 4 Saint-Saëns: Koncert č. 1 po. 33, 2. a 3. věta frescobaldi: Toccata Davidov: Balada Wilkomirski: Vokalíza Stamitz: Koncert č. 3 C dur, 1. věta Szeligowski: Orientale Goltermann: Koncert č. 3 h moll, 1. věta eccles: Sonáta g moll, 1. a 2. věta šostakovič: Sonáta d moll op. 40, 2. věta 35

Základní umělecká škola Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí Česká republika Ve dnech 16. 18. dubna 2009

Základní umělecká škola Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí Česká republika Ve dnech 16. 18. dubna 2009 20. Základní umělecká škola Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí Česká republika Ve dnech 16. 18. dubna 2009 1 3 20. Vyhlašovatel a titulární sponzor soutěže Promoter and main sponsor of the Competition Město

Více

54. Beethovenův Hradec. 54 th Beethoven s Hradec

54. Beethovenův Hradec. 54 th Beethoven s Hradec 16. 19. června 2016 54. Beethovenův Hradec Mezinárodní interpretační soutěž a hudební festival klavír June 16 19, 2016 54 th Beethoven s Hradec International Music Competition and Music Festival piano

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 ROBERT FUCHS Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 Cizí jazyk: angličtina E-mail: robertfuchs.composer@gmail.com Web:

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera 1905, 3. dubna Narozen v Břeclavi. 1908 Jako tříletý se začíná učit hře na housle a klavír u svého otce Františka Schäfera (1875 1952).

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Harmonogram / Schedule 22. 5. 2015. Registrace / Registrierung / Registration Kavárna Filharmonia, České Budějovice, Kněžská 411/6 9:00 12:00

Harmonogram / Schedule 22. 5. 2015. Registrace / Registrierung / Registration Kavárna Filharmonia, České Budějovice, Kněžská 411/6 9:00 12:00 Harmonogram / Schedule 22. 5. 2015 Registrace / Registrierung / Registration Kavárna Filharmonia, České Budějovice, Kněžská 411/6 9:00 12:00 9:00 10:00 Cvejic Maria, Mattern Simon, Riedl Magdalena Charvátová

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

1. místo/prize Česká republika, Pardubice KOMORNÍ SBOR CZECH SOLOIST CONSORT 26,2 b

1. místo/prize Česká republika, Pardubice KOMORNÍ SBOR CZECH SOLOIST CONSORT 26,2 b MEZINÁRODNÍ FESTIVAL AKADEMICKÝCH SBORŮ " IFAS " INTERNATIONAL FESTIVAL OF ACADEMIC CHOIRS INTERNATIONALES FESTIVAL DER.AKADEMISCHEN. CHÖRE МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ АКАДЕМИЧЕСКИХ ХОРОВ IFAS PARDUBICE Nám.

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009 Pražská konzervatoř /založena 1811/ pořádá KONCERT LAUREÁTŮ soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009 sobota 10. dubna 2010 v 18:30 hod. Rudolfinum, Sukova síň Účinkují: Stefanie Anastasija

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B F2C INVITE YOU TO 2015 WORLD CUP Open International Contest No 4

Více

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Farnost Sezemice a město Sezemice VARHANNÍ KONCERT První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Sobota 1. listopadu 2014 v 18.00 hodin Program koncertu: Johann

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

PROGRAM SPOLEČNOST FRYDERYKA CHOPINA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ČESKÁ REPUBLIKA

PROGRAM SPOLEČNOST FRYDERYKA CHOPINA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ČESKÁ REPUBLIKA 56. ročník Chopinova festivalu 13. 23. srpna 2015 10. MEZINÁRODNÍ KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ F. CHOPINA 10. 13. srpna 2015 Festival a soutěž se konají za finanční podpory Města Mariánské Lázně, Karlovarského kraje

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove INVITE YOU TO 2014 WORLD CUP Open International Contest No5 C/L Speed Models

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 CZECH REPUBLIC AJ 3 Konverzační témata DUM č. 17 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B INVITE YOU TO 2011 WORLD CUP Open International Contest CL/CF Speed

Více

KPH Kruh přátel hudby 2015-2016

KPH Kruh přátel hudby 2015-2016 KPH Kruh přátel hudby 2015-2016 Základní informace Všechny potřebné informace pro členství v KPH obdržíte v předprodeji vstupenek MěKS v přízemí městského domu kultury. Tel.: 383 311 535, nebo na www.meks-st.cz

Více

Hudebn ateližr. Music Workshop

Hudebn ateližr. Music Workshop VII. ROâNÍK LETNÍCH INTERPRETAâNÍCH KURZÒ 15. 24. SRPNA 2005 ROÎNOV POD RADHO TùM VII. YEAR OF THE SUMMER INTERPRETATION COURSES 15 TH 24 TH AUGUST 2005 ROÎNOV POD RADHO TùM T KLUB KULTURNÍ AGENTURA &

Více

Prague Piano Trio ILIAN GARNETZ - HOUSLE PETR NOUZOVSKÝ - VIOLONCELLO LIBOR NOVÁČEK - KLAVÍR. www.praguepianotrio.com

Prague Piano Trio ILIAN GARNETZ - HOUSLE PETR NOUZOVSKÝ - VIOLONCELLO LIBOR NOVÁČEK - KLAVÍR. www.praguepianotrio.com Prague Piano Trio ILIAN GARNETZ - HOUSLE PETR NOUZOVSKÝ - VIOLONCELLO LIBOR NOVÁČEK - KLAVÍR Prague Piano Trio bylo založeno v roce 2012 vynikajícími a mezinárodně uznávanými sólisty mladé generace. Tito

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA VY_32_INOVACE_AH_3_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

INTERNATIONAL RACE 1:8 BUGGY I.C.

INTERNATIONAL RACE 1:8 BUGGY I.C. MK Veselí nad Lužnicí EFRA & RC Autoklub Czech Republic In conjuction with local club MK Veselí nad Lužnicí Are attending from 8th to 10th August 2008 INTERNATIONAL RACE 1:8 BUGGY I.C. 8th August - Friday

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost.

6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost. 6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost. Mistrovské kurzy začínají 12.7.2015. Festival se koná od 16. července do 25. července 2015 ve městě Mariánské

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

WEST MEETS EAST IN AMEROPA!

WEST MEETS EAST IN AMEROPA! AMEROPA MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL A KURZY KOMORNÍ HRY Ameropa pořádá intenzívní čtrnáctidenní kurzy a festival komorní hudby. Studium se zaměřuje na klasická nástrojová seskupení (smyčcové kvarteto,

Více

CELKOVÉ VÝSLEDKY SOUTĚŢE

CELKOVÉ VÝSLEDKY SOUTĚŢE I. kategorie 1. místo MARKOVÁ Alţběta ZUŠ B. Jeremiáše, České Budějovice 2. místo TOPERCZEROVÁ Natálie ZUŠ Lounských, Praha 4 3. místo ZAYKOVA Klára 3. místo SEVRÁNKOVÁ Barbora SZUŠ A.R.K. MUSIC v.o.s.,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

PLAVECKÝ KLUB Hradec Králové, pořádá

PLAVECKÝ KLUB Hradec Králové, pořádá PLAVECKÝ KLUB Hradec Králové, pořádá Velkou cenu Hradce Králové ve dnech 14. a 15. března 2015 1. kolo Českého poháru v plavání VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ a KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 1.ročník ČESKÝ

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU PROPOZICE SOUTĚŽE / ORGANIZAČNÍ ŘÁD ROK 2014 Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary (dále jen ZŠ a ZUŠ) a Mezinárodní pěvecké centrum Antonína

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove INVITE YOU TO 2009 Contest 3-countries Open International Contest F4B (Control

Více

ŘÍJEN 2009 SEZÓNA KONCERTŮ Z A H A J U J E TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI! Čtvrtek 1.10. 15:30 Refektář TANČÍRNA Oslava Mezinárodního dne seniorů K tanci a poslechu hraje Sparaťanka evergreeny z různých dob

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

RETAIL PARKS. Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek

RETAIL PARKS. Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek RETAIL PARKS Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek HODONÍN City Hodonín is located 61 km south east of Brno and ca. 6 km west of the Slovakian border towns Holíč and Skalica. As the principal town of the

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park.

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Předložky - in, at, for Cvičení: V parku. Tom is in the park. Tom je v parku. 7 8 9 Adam and Pavel

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Pěvecká soutěž Olomouc 2015 v klasickém sólovém zpěvu

Pěvecká soutěž Olomouc 2015 v klasickém sólovém zpěvu Pěvecká soutěž Olomouc 2015 v klasickém sólovém zpěvu Vyhlašovatel soutěže: Sdružení rodičů ZUŠ Žerotín Olomouc a Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6 Podpora a doporučení: Ministerstvo

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více