23. Ústí nad Orlicí. Koncertní sál Základní umělecké školy Jaroslava Kociana. Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "23. Ústí nad Orlicí. Koncertní sál Základní umělecké školy Jaroslava Kociana. Česká republika"

Transkript

1 23. Koncertní sál Základní umělecké školy Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí Česká republika dubna 2015

2 MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ vítá účastníky 23. ročníku Heranovy violoncellové soutěže Nadační fond mistra Jaroslava Kociana klubcentrum Ústí nad Orlicí Základní umělecká škola Jaroslava Kociana 2

3

4 Vyhlašovatel a titulární sponzor soutěže Advertiser and titular sponsor of the Competition MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ Pořadatel Organiser Klubcentrum v Ústí nad Orlicí Základní umělecká škola Jaroslava Kociana s podporou Nadačního fondu Mistra Jaroslava Kociana pod záštitou starosty města Ústí nad Orlicí Petra Hájka Ing. Jany Pernicové, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje 4

5 Vážení soutěžící, pedagogové, vážení hosté, dámy a pánové, srdečně Vás vítám na 23. ročníku Heranovy violoncellové soutěže. Stejně jako v letech minulých otevírá soutěž mladých violoncellistů pomyslné dveře hudebnímu jaru v Ústí nad Orlicí. Koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kociana bude tři dny hostit téměř padesát mladých umělců doslova ze všech koutů světa. Tato skutečnost jednoznačně naplňuje smysl soutěže a prokazuje její význam. Pro město Ústí nad Orlicí je ctí soutěž organizačně a finančně zajistit. Rád bych touto cestou poděkoval všem organizátorům, sponzorům a dárcům. Osobně si vážím každé obětavé činnosti a vstřícnosti, uvědomuji si jejich důležitost a přesah. Díky této dlouholeté spolupráci patří Heranova violoncellová soutěž neodmyslitelně do kulturního kalendáře našeho města. A díky této spolupráci mají soutěžící vytvořeny vhodné podmínky pro podání svého nejlepšího výkonu. Dovolte mi tedy popřát všem soutěžícím úspěch a potěšení ze hry, porotě radost z předvedených výkonů, organizátorům bezproblémový průběh a všem divákům a hostům hudební zážitky a příjemný pocit z jarního Ústí nad Orlicí. Petr Hájek starosta Ústí nad Orlicí Vážení hudební přátelé, účastníci 23. ročníku mezinárodní Heranovy violoncellové soutěže, je mi ctí i potěšením přivítat vás jménem představitelů krajské samosprávy v Pardubickém kraji. Ústí nad Orlicí, rodiště violoncellisty a hudebního pedagoga Bohuše Herana, se i díky této kulturní události znovu po dvou letech stává místem setkání hudební mládeže z různých koutů naší planety. Také zdejší rodák Bohuš Heran se během svých studií setkával s hudebníky z různých zemí, což jej zajisté obohacovalo a zároveň inspirovalo. Studoval ve Francii i Švýcarsku pod vedením špičkových pedagogů, aby nakonec dobré jméno, které již tradičně české interprety provází, šířil jako koncertní mistr a sólista Symfonického orchestru Československého rozhlasu a posléze také jako hudební pedagog. Hudbě zasvětil celý svůj život a zajisté věřil v její doslova zázračnou moc a sílu. Ona totiž skutečně kultivuje osobnost člověka, má dokonce ozdravné účinky a především dar spojovat národy. V dnešní, tolik rozjitřené době, kdy je svět ohrožován vzájemnou nenávistí představitelů odlišných kultur a nesmyslnými válečnými konflikty, považuji spojování lidí hudbou za více než potřebné a cenné. Heranova violoncellová soutěž je důležitým vkladem na cestě k tomuto cíli. Dejme dětem a mládeži do rukou hudební nástroje, aby šířili tóny, jež představují všem pochopitelné poselství míru a přátelství. Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči 5

6 Členové poroty společně s organizátory uctili památku Bohuše Herana u jeho pomníku, který je umístěn na ulici, nesoucí jeho jméno. 6

7 Porota Jury 23. ročníku Heranovy violoncellové soutěže předseda poroty chairman Profesor Miroslav Petráš AMU Praha členové poroty jurors Profesor Jozef Podhoranský Profesor Jan Hališka Mgr. Tadeusz Melka Profesor Marek Jerie VŠMU Bratislava, Slovensko Ostravská univerzita Ostrava HŠ Karola Szymanowského Wroclaw, Polsko vysoká hudební škola Luzern, Švýcarsko 7

8 Představujeme porotu Prof. Miroslav Petráš Je absolventem ostravské konzervatoře a pražské AMU. Jako student získal několik vítězných ocenění v našich i mezinárodních soutěžích, je laureátem Pražského jara Za pětatřicet let své koncertní praxe uskutečnil jako sólista stovky koncertů tleskali mu posluchači ve většině států Evropy, Severní i Jižní Americe a v Japonsku. Mnoho cenných zkušeností se zvukem violoncella nabyl též jako koncertní mistr Pražských symfoniků FOK, kde působil čtrnáct sezón. Tón jeho sólového violoncella můžeme slyšet na CD v koncertech A. Dvořáka, C. Saint-Saënse nebo v sonátách Z. Kodálye, R. Strausse a C. Debussyho. Hru na violoncello vyučuje už pětadvacet let, je profesorem na AMU v Praze a na Pražské konzervatoři. Je členem Českého tria a Klavírního kvarteta B. Martinů. Miroslav Petráš studied at the Conservatoire in Brno, then at the Academy of Performing Arts in Prague. As a student he won many awards at national and international competitions and became a Laureate of the international competition Prague Spring in During 35 years of his concert engagements he performed as a soloist at hundreds of concerts and was given ovations in most countries in Europe, North and South America and Japan. For fourteen seasons he played as a concert master with the Prague Symphony Orchestra - FOK. He has recorded many CDs including concerts by A. Dvořák and C. Saint-Saënse and sonates by Z. Kodály, R. Strauss and C. Debussy. For twenty- -five years he has been teaching violoncello at the Conservatoire and at the Academy of Performing Arts in Prague. He is a member of the Czech Trio and Martinů Piano Quartet. 8

9 Prof. JOZEF PODHORANSKÝ Absolvoval konzervatoř v Bratislavě a poté v letech pokračoval ve studiu na konzervatoři P. I. Čajkovského v Moskvě. Od r působí nepřetržitě na VŠMU v Bratislavě nejprve jako docent a od r jako profesor violoncellové hry. Je uznávaným pedagogem a do současné doby připravil na uměleckou či pedagogickou dráhu na 30 absolventů, kteří se s úspěchem uplatňují na koncertních pódiích doma i v zahraničí. V současnosti je hostujícím profesorem na JAMU v Brně, vede mezinárodní interpretační kurzy na Slovensku, v Rakousku, Maďarsku a Itálii, je členem porot v mezinárodních soutěžích, koncertuje na Slovensku i v zahraničí. Za svoje interpretace Brahmsových sonát byl oceněn Zlatým erbem OPUSu a za nahrávky současné slovenské tvorby získal cenu Frica Kafendu. Jozef Podhoranský graduated at the Conservatoire at Bratislava, then in he continued his study at the Conservatoire in Moscow. Since 1978 he has been working at VŠMU in Bratislava, firstly as an associate professor, since 1994 as a professor. He is a highly recognized teacher and he has prepared for performing or teaching about 30 students, who now reach great success at concert stages both at home and abroad. Now he works as a visiting professor at the Janaček Academy of Performing Arts in Brno and heads international performance classes in Slovakia, Austria, Hungary and Italy. He is a jury member at international competitions, gives concerts in Slovakia and abroad. For his performance of Brahms sonatas he was awarded Zlatý erb OPUSu (Golden Crest of Opus). For records of contemporary Slovak music he won Frico Kafenda prize. 9

10 Mgr. TADEUSZ MELKA Vystupuje jako sólista i člen orchestru v Polsku i v zahraničí, účastní se mnoha tuzemských i mezinárodních festivalů, nahrává pro polskou televizi a rozhlas. Od r se věnuje pedagogické činnosti, vychoval vynikající absolventy, pozdější laureáty mnoha soutěží. Do r působil jako sólista ve Státní filharmonii ve Wroclawi. Je zván jako člen poroty do mnoha soutěží v Polsku i v zahraničí. V r založil Wroclawské trio, se kterým dodnes koncertuje a nahrává CD. Je iniciátorem pravidelných setkání nejmladších violoncellistů, které se konají v hudební škola F. Chopina v Olešnici. V letech byl členem stipendijní komise při Ministerstvu kultury. Jako pedagog se zúčastňuje mistrovských kurzů mladých violoncellistů v Rakousku. V letech stál v čele Hudební školy Karola Szymanowskeho ve Wroclawi. Jako poradce pracuje s mládežnickými orchestry a připravuje mladé hráče na práci ve velkých orchestrech. Tadeusz Melka performs as a soloist and as a member of orchestras in Poland and abroad, takes part in many national and international festivals, records music for Polish television and broadcasts. Since 1976 he has devoted himself to teaching. He educated outstanding musicians who later became laureates of many competitions. Till 1987 he performed with the National Philharmonic Orchestra in Wroclaw. He is often named a jury member in many competitions in Poland and abroad. In 1992 he set up the Wroclaw Trio and since that time, as its member, has been performing at concerts and recorded many CDs. He regularly instigates meetings for the youngest violoncellists which take place in Frederic Chopin Music School in Olešnice. From 1998 to 2005 he was a member of a committee at Ministry of Culture for granting scholarships. As a teacher he takes part at master classes for young violoncellists in Austria. In he headed the Music School of Karol Szymanowski in Wroclaw. As a consultant he works with orchestras of youth and prepares young players for playing in big orchestras. 10

11 Prof. JAN HALIŠKA Pochází z Ostravy, studoval na konzervatoři u doc. Dr. Ivana Měrky a na brněnské JAMU ve třídě Prof. Bohuše Herana, kde absolvoval v roce Od r byl koncertním mistrem Janáčkovy filharmonie Ostrava. Zároveň vyučoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. V letech vyučoval na JAMU v Brně, od r. 1991jako docent. V letech byl ředitelem Janáčkovy filharmonie Ostrava. V r byl jmenován profesorem hry na violoncello. V současné době působí jako profesor hry na violoncello na Fakultě umění Ostravské univerzity. Jako sólový violoncellista vystupoval ve většině evropských zemí, USA, Kanadě, Mexiku, Argentině, Japonsku a Koreji. V českém rozhlase nahrál velkou část violoncellového repertoáru. Jako violoncellový pedagog vyučoval na zahraničních stážích ve Španělsku, Argentině, Kanadě, Německu, Rakousku a Koreji. Jan Hališka comes from Ostrava. He studied at the Conservatoire under Ivan Měrka and at the Janaček Academy of Performing Arts in Brno under professor Bohuš Heran where he graduated in In 1968 he started playing as a concert master with the Janaček Philharmonic Orchestra in Ostrava. At the same time he gave lessons of violoncello at Janaček Conservatoire in Ostrava. From 1984 to 1994 he was a teacher of violoncello at Janacek Academy of Performing Arts in Brno. From 1995 to 2004 he was a director of the Janaček Philharmonic Orchestra in Ostrava. In 2007 he was named a university professor of violoncello. Currently he teaches violoncello at the Faculty of Arts at University in Ostrava. As a soloist he performed in many countries in Europe, the USA, Canada, Mexico, Argentina, Japan and Korea. He recorded a great part of violoncello repertoire. As a teacher of violoncello he worked at many master classes in Spain, Argentina, Canada, Germany, Austria and Korea. 11

12 Prof. MAREK JERIE Patří k předním cellistům své generace. Působí jako profesor na Vysoké hudební škole v Lucernu, kde vyučuje obor violoncello a komorní hudbu. Svým studentům se věnuje s mimořádným nasazením. Setkání s lidmi a objevování nových míst jsou pro uměnímilovného otce rodiny nepostradatelná a inspirativní. Marek Jerie spolu s Čeňkem Pavlíkem a Ivanem Klánským tvoří soubor Guarneri trio Praha, které pravidelně vystupuje na mnohých mezinárodních hudebních festivalech a v důležitých hudebních centrech; je zváno na rozsáhlá koncertní turné po Evropě, Kanadě, Austrálii, Severní a Jižní Americe a Japonsku. Hraje na violoncello z dílny Andrea Guarneriho z roku Marek Jerie is an outstanding cellist and chamber musician. He has a professorship at the Lucerne Academy of Music, and is a teacher of great dedication; his students include chamber musicians and soloists at both undergraduate and postgraduate level. Devoted to his family, he also derives much pleasure from exploring new places and meeting a wide variety of people on his travels. The Guarneri Trio Prague (Marek Jerie, Čeněk Pavlík, Ivan Klánský) performs regularly at numerous international music festivals and in major concert venues. Extensive concert tours take the Trio through Europe, Canada, Australia, to the USA and South America as well as Japan. Marek Jerie plays a cello made by Andrea Guarneri in

13 BOHUŠ HERAN Narodil se v Ústí nad Orlicí v Lázeňské ulici 7. února 1907 do prostředí malého textiláckého města s velkými hudebními tradicemi. V té době již mladý Jaroslav Kocian sklízel ovace po celém světě. Jeho hudební talent se mohl projevit již záhy. První učitelkou byla jeho maminka, velmi dobrá pianistka. Pak následovalo pět let výuky na housle u výborného houslisty Aloise Sychry. V devíti letech se ale začíná učit hře na violoncello, jejíž základy ho naučil ústecký učitel a vynikající muzikant Jan Mazánek. V roce1919 zajíždí otec s Bohušem do nedalekého Brandýsa nad Orlicí, kam jezdil na letní pobyt známý a tehdy již proslavený český violoncellista Hanuš Wihan. Heran se stává krátce jeho žákem. Hanuš Wihan však v roce 1920 umírá. Přes poměrně krátký čas, který se mohl Wihan mladému začínajícímu umělci věnovat, cenil si Bohuš Heran dlouho toho, co mu Wihanova škola dal pro jeho budoucí uměleckou dráhu. Umožnilo mu to dokonce přeskočit dva ročníky konzervatoře v Praze, kde studoval ve třídě prof. Jana Buriana. Po absolutoriu v roce 1925 pokračoval na mistrovské škole pražské konzervatoře, rovněž u prof. Buriana. Po absolvování obdržel stipendium ke studiu ve Francii u známého, světově proslulého virtuosa a pedagoga Gérarda Hekkinga. Ten po Wihanovi a Burianovi nejvíce zasáhl do stylu a techniky hry Bohuše Herana. První angažmá získává ve švýcarském Winterthuru. V roce 1930 je však povolán do Prahy, kde zaujímá místo koncertního mistra a sólisty Symfonického orchestru Československého rozhlasu. Tomuto tělesu zůstal věrný 23 let a za tu dobu nahrál desítky koncertů. Pak přichází další etapa života Heran pedagog. Nejprve na pražské konzervatoři, ale v roce 1962 přechází do Brna na Janáčkovu akademii múzických umění, kde od počátku působil ve funkci prorektora. V roce 1965 byl jmenován zasloužilým umělcem a v roce 1967 u příležitosti jeho šedesátin jej rodné Ústí jmenovalo čestným občanem. V roce 1959 stál pochopitelně u zrodu myšlenky uspořádat pro mladé nadějné houslisty soutěž, nesoucí Kocianovo jméno. Stal se také předsedou první poroty. Tato soutěž jej nadchla natolik, že celých deset let usiloval o to, uskutečnit obdobnou soutěž pro mladé cellisty. Soutěž byla vyhlášena v rámci desátého ročníku, tehdy již mezinárodní Kocianovy houslové soutěže. Osud však nedopřál Bohuši Heranovi, aby se uskutečnění svého snu dožil. Již v průběhu závěrečných příprav se jeho vážná choroba zhoršila natolik, že přípravy mohl řídit pouze na dálku z lůžka. Čtyři dny před zahájením soutěže 4. května 1968 umírá. Z poroty soutěže vzešel spontánní návrh, aby první ročník proběhl již jako Heranova violoncellová soutěž. Druhý ročník v roce 1971 se konal již samostatně, byť souběžně s KHS. V posledních letech se HVS koná každý druhý rok s vynikající mezinárodní účastí soutěžích, kteří soutěží ve čtyřech věkových kategoriích, stejně jako KHS. Bohuš Heran se stal vedle Jaroslava Kociana nejslavnějším ústeckoorlickým rodákem a jeho rodné město je na něho právem hrdé. Soutěží pro mladé violoncellisty si zde Heran vybudoval ten nejkrásnější pomník. Tak jsme ho znali Jako prorektor JAMU Brno 13

14 Organizační pokyny Kancelář sekretariátu soutěže a registrace soutěžících je zřízena v přízemí budovy Základní umělecké školy J. Kociana v Ústí nad Orlicí a je otevřena od 9.00 do hodin. Zkušební místnosti jsou účastníkům k dispozici v budově ZUŠ J. Kociana a dle pokynů přítomných učitelů budou otevřeny takto: úterý 14. středa 15. dubna od 8.00 do hodin čtvrtek 16. pátek 17. dubna od 8.00 do hodin sobota 18. dubna od 9.00 do hodin Akustické zkoušky pro účastníky soutěže budou probíhat v ZUŠ ve středu 15. dubna od do hodin dle pokynů přítomných učitelů. Losování se provádí v šatně za jevištěm. V určenou dobu se k němu dostaví pouze soutěžící a klavírní doprovod. K vyhlášení výsledků se dostaví všichni účinkující za jeviště, a to půl hodiny po ukončení soutěže své kategorie. Prosíme, aby soutěžící a jejich doprovod dodržovali stanovený časový plán a přispěli tak ke zdárnému průběhu soutěže. Případné změny a odchylky v časovém programu budou včas oznámeny. Každý soutěžící obdrží volnou vstupenku pro dvě osoby platnou po celou dobu soutěže na koncerty konané v ZUŠ. 14

15 Instructions The secretariat of the competition and the registration of the participants are on the ground floor of the music school and are open from 9.a.m.untill 7 p.m. All enquiries should be made here. Rehearsals are possible in the classrooms of the music school at the following times: Tuesday 14 th Wednesday 15 th April 8 a.m. 12 a.m. Thursday 16 th Friday 17 th Apríl 8. a.m. 7 p.m. Saturday 18 th April 9 a.m. 2 p.m. Please organize your rehearsals with teachers on duty. Acoustic audition for the participants is possible in the hall of music school on Wednesday the 15 th April from 12 a.m. till 7 p.m. It is necessary to address teachers on duty. The drawing of lots takes place in the cloakroom at the back of the stage. Please, note, only competitors and their accompanists will be allowed backstage. The results will be announced half an hour after the end of each category. All participants are asked to come at the fixed time and not to delay the course of the competition. All changes in the schedule will be announced in time. Each competitor will receive two free tickets for all concerts performed in Music school. 15

16 PROGRAM SOUTĚŽE Čtvrtek 16. dubna losování 1. kola I. kategorie kolo I. kategorie vyhlášení postupujících I. kategorie do 2. kola a losování 2. kola I. kategorie 30 minut po ukončení 1. kola losování 1. kola II. kategorie kolo II. kategorie vyhlášení postupujících II. kategorie do 2. kola a losování 2. kola II. kategorie 30 minut po ukončení 1. kola losování 1. kola III. kategorie kolo III. kategorie vyhlášení postupujících III. kategorie do 2. kola a losování 2. kola III. kategorie 30 minut po ukončení 1. kola losování 1. kola IV. kategorie kolo IV. kategorie vyhlášení postupujících IV. kategorie do 2. kola a losování 2. kola IV. kategorie 30 minut po ukončení 1. kola Zahajovací koncert: Dominika Weiss Hošková - violoncello Jiří Hošek - violoncello, klavír Pátek 17. dubna kolo I. kategorie vyhlášení výsledků I. kategorie 30 minut po ukončení 2. kola kolo II. kategorie vyhlášení výsledků II. kategorie 30 minut po ukončení 2. kola kolo III. kategorie vyhlášení výsledků III. kategorie 30 minut po ukončení 2. kola kolo IV. kategorie vyhlášení výsledků IV. kategorie 30 minut po ukončení 2. kola Sobota 18. dubna Přijetí vítězů a zahraničních účastníků starostou města (Hernychova vila) Vyhlášení vítězů a předání cen Závěrečný koncert vítězů HVS 2015 (ZUŠ J.Kociana) 16

17 SCHEDULE FOR THE HERAN VIOLONCELLO COMPETITION 2015 Thursday Drawing lots for the 1 st round (1stcategory) st round - 1 st category Announcement of the results for the 1 st round (1 st category) and drawing lots for the 2 nd round (1 st category) 30 minutes after finishing the 1 st round Drawing lots for the 1 st round (2 nd category) st round - 2 nd category Announcement of the results for the 1 st round (2 nd category) and drawing lots for the 2 nd round (2 nd category) 30 minutes after finishing the 1 st round Drawing lots for the 1 st round (3 rd category) st round - 3 rd category Announcement of the results for the 1 st round (3 rd category) and drawing lots for the 2 nd round (3 rd category) 30 minutes after finishing the 1 st round Drawing lots for the 1 st round (4 th category) st round - 4 th category Announcement of the results for the 1 st round (4 th category) and drawing lots for the 2 nd round (4 th category) 30 minutes after finishing the 1 st round Concert: Dominika Weiss Hošková violoncello, Jiří Hošek violoncello and piano Friday nd round - 1 st category Announcement of winners (1 st category) 30 minutes after finishing the 2 nd round nd round - 2 nd category Announcement of winners (2 nd category) 30 minutes after finishing the 2 nd round nd round - 3 rd category Announcement of winners(3 rd category)30 minutes after finishing the 2 nd round nd round - 4 th category Announcement of winners (4 th category) and the next prizes 30 minutes after finishing the 2 nd round Saturday Mayor receives contestants from abroad and winners at the Hernych Villa Concert of the Winners (Music school) In the introductory part of the concert the winners of all categories will be announced and awarded. 17

18 Ceny 23. ročníku Heranovy violoncellové soutěže Absolutní vítěz získává titul Laureát Heranovy violoncellové soutěže 2015 a cenu Nadačního fondu paličkovanou krajku autorky Dany Benešové a cenu hudebního nakladatelství Bärenreiter Praha. Soutěžící, kteří se umístí na prvním místě, obdrží ve všech kategoriích pohár a diplom za umístění. Soutěžící na 2. a 3. místě obdrží diplom a pohár. Vítězové jednotlivých kategorií a laureát obdrží finanční cenu od Nadačního fondu Mistra Jaroslava Kociana Soutěžící na dalších místech ve všech kategoriích obdrží Čestná uznání I., II. nebo III. stupně. Účastníci soutěže, kteří nepostoupí do 2. kola, obdrží při vyhlášení výsledků prvního kola soutěže v každé kategorii upomínkový list za účast ve 23. ročníku HVS. Všichni účastníci obdrží upomínkové předměty věnované Nadačním fondem MJK. 18

19 The following prizes will be awarded: The overall winner will be awarded the title the Laureat of the Heran Violoncello Competition 2015 and will receive the Jaroslav Kocian Fund Prize, which is an original bobbin-lace made by the Czech artist Dana Benešová and the Bärenreiter Prize. First, second and third prizes : cut glass objects and diplomas. First prize winners in each category and the laureate will receive monetary rewards. The other candidates will be awarded Honorable Mentions of the 1 st, 2 nd, 3 rd grade. Participants who finish in the first round will receive a certificate commemorating their performance. All contestants will receive souvenirs from the Jaroslav Kocian Fund. 19

20 Druhé místo v I.kategorii obsadil Piotr Ochotnikov z Ruska Nejlepší účastníci nejmladší věkové kategorie. Uprostřed první cena Gantulga Tserenghimeg, vpravo druhá cena Piotr Ochotnikov, vlevo třetí cena Petr Hamerský. Gangulga Tserenchimeg z Mongolska, vítězka I. kategorie 20

21 I. kategorie Povinná skladba Set piece Jean Baptiste Bréval: Sonáta C dur, 1. věta (Schröder) Čtvrtek 16. dubna kolo - začátek v 9.00 hodin (losování 30 minut před zahájením soutěžního kola) Pátek 17. dubna kolo začátek v 9.00 hodin (losování 30 minut po ukončení 1. kola dne 16. dubna) 21

22 I. kategorie GIZYCKI LISA (2005) Saint-Saëns: Allegro Appassionato op. 43 Čína - Šanghaj Hudební škola Šanghaj HEROLD FRIEDERIKE (2005) Německo Pirna Hudební škola Drážďany Suk: Balada Rimski-Korsakov: Let čmeláka HOSTIČKA KAJETÁN (2005) Martinů: Miniatura č. 4 ČR Praha Nölck: Cikánka op. 120 ZUŠ J. Hanuše Praha 6 KORBELOVÁ KATEŘINA (2005) Marie: La Cinquataine ČR Velešín Martinů: Miniaturní suita č. 3 ZUŠ Velešín KOUDELKA PETR (2005) Martinů: Arabeska č. 2 ČR Žatčany vivaldi: Koncert a moll RV 422, 1. věta ZUŠ Brno KOVÁČ JOSHUA (2007) Klengel: Concertino C dur op. 7 ČR Rýžoviště Kansas City, USA soukromý žák KOŽENÝ JAN (2005) Popper: Gavotta op. 67 č. 2 ČR Praha ZUŠ Praha 8 LIM SEO YEON (2007) ČR Praha Gymnázium a HŠ hl. města Prahy vivaldi: Sonáta e moll: Largo, Allegro 22

23 LKHAASUREN ENEREL (2006) Mongolsko Ulánbátar Hudební škola Ulánbátar LUKAČINOVÁ PAVLÍNA (2007) ČR Česká Lípa Gymnázium a HŠ hl. města Prahy Čajkovskij: Lullaby Weber: Scherzo Beethoven: Sonatina d moll vivaldi: Sonáta e moll: Allegro MAREČEK LUKÁŠ (2005) Martinů: Miniaturní suita č. 3 ČR Brno Seitz: Koncert G dur op. 22, 1. věta ZUŠ Brno MEISL PETRA (2006) Martinů: Arabeska č. 5 ČR České Budějovice Squire: Bourré op. 24 ZUŠ B. Jeremiáše České Budějovice NEKVASILOVÁ ÁŇA (2006) ČR Praha Gymnázium a HŠ hl. města Prahy VARKOČKOVÁ BARBORA (2005) ČR Praha Gymnázium a HŠ hl. města Prahy Squire: Tarantella Vivaldi: Sonáta e moll, 2. věta Allegro beethoven: Sonatina TIMMER ANNA - TESSA (2007) Popper: Gnomentanz op. 50 č. 2 Německo Berlín Hudební škola Berlín 23

24 Adam Klánský z Prahy uhájil české barvy ve II. kategorii Účastníci II. kategorie při vyhlášení výsledků 24

25 II. kategorie Povinná skladba Set piece Antonín Kraft: Divertimento in A (Sborník Bohuše Herana Variační skladby starých českých mistrů) Čtvrtek 16. dubna kolo - začátek v hodin (losování 30 minut před zahájením soutěžního kola) Pátek 17. dubna kolo začátek v hodin (losování 30 minut po ukončení 1. kola dne 16. dubna) 25

26 Ceny ve II. kategorii předával zástupce ředitele ZUŠ J.Kociana Petr Poslušný. Johana Vocetková přes tablet Johana Vocetková z Prahy držitelka 3. ceny ve II. kategorii 26

27 DENG YIRAN (2004) faure: Elegie op. 24 Čína Šen-čen Saint- Saëns: Allegro Appassionato Hudební škola Šen-čen GATULGA TSERENCHIMEG (2003) Rubinstein: Melody op. 3, č. 1 Mongolsko Ulánbátar Popper: Gavotta op. 23 č. 2 Hudební škola Ulánbátar GONDA HELENA (2004) Německo Drážďany Hudební škola Drážďany HUTAŘOVÁ VANDA (2004) ČR - Praha ZUŠ Praha 8 Duport: Sonáta č. 2, 1. věta Allegro Martinů: Arieta Sammartini: Sonáta G dur, 1. věta MAŠEK PAVEL (2004) Rubinstein (Popper): Melodie op. 3 č. 1 ČR Sokolov Goens: Scherzo op. 12 č. 2 ZUŠ Sokolov VELEK VOJTĚCH (2003) ČR - Praha Gymnázium a HŠ hl. města Prahy Romberg: Sonáta e moll: Allegro moderato 27

28 Také ve třetí kategorii putovalo prvenství do Mongolska. Zasloužil se o to Chinguun Ganbat. Držitelky třetích cen III. kategorie Lucie Žurmanová z Prahy a Emilija Mladenovič ze Srbska. 28

29 III. kategorie Povinná skladba Set piece Josef Mysliveček: Sonáta G dur (Státní hudební vydavatelství Moskva 1960) Čtvrtek 16. dubna kolo začátek ve hodin (losování 45 minut před zahájením soutěžního kola) Pátek 17. dubna kolo začátek ve hodin (losování 30 minut po ukončení 1. kola dne 16. dubna) 29

30 BAUMERT HANS (2002) Německo Drážďany Hudební škola Drážďany Martinů: Sonáta č. 3, 1. věta Cui: Deux Morceaux op. 36: Cantabilé COSNEFROY THAIS (2001) Dvarionas: Téma a Variace ČR Praha Popper: Tarantella op. 33 Gymnázium a HŠ hl. města Prahy GRÁF JAKUB (2001) ČR Praha Gymnázium a HŠ hl. města Prahy IZUMI HAGIWARA (2002) Maďarsko Budapešť Hudební škola Budapešť elgar: Koncert e moll op. 85: Adagio, Moderato šostakovič: Koncert č. 1 Es dur: Allegretto Hervelois: Suita č. 2 d moll Goltermann: Capriccio KLÁNSKÝ ADAM (2001) Martinů: Pastorela č. 2 ČR Praha boccherini: Sonáta A dur: Andante cantabile ZUŠ J. Hanuše Praha 6 Popper: Koncertní polonéza LAU KWAN-CHAK (2002) Hong Kong Hudební škola Hong Kong PACAN BARTOLOMIEJ ADAM (2001) Polsko Klodzko Hudební škola Nysa Lalo: Koncert, 1. věta Tessarini: Sonáta F dur Goltermann: Capriccio PEJCHIC PETAR (2002) Popper: Maďarská rapsodie op. 68 Srbsko Beograd Saint-Saëns: Koncert a moll op. 33, 3. věta Hudební škola Beograd 30

31 PERKOVIC ZVONIMIR (2001) Chorvatsko Šibenik Hudební škola Šibenik Saint-Saëns: Koncert č. 1 a moll, 2. a 3. věta PĚRUŠKA DAVID (2002) Popper: Mazurka op. 11 č. 3 ČR Praha eccles: Sonáta g moll: Largo assai Gymnázium a HŠ hl. města Prahy Goltermann: Capriccio op. 24 PLOCKOVÁ ŠTÉPÁNKA (2001) ČR Brno ZUŠ Brno STARCZEWSKA JULIA AGATA (2001) ČR Praha Gymnázium a HŠ hl. města Prahy Eccles: Sonáta g moll: Largo assai, Allegro Suk: Balada Cassádo: Sonáta fauré: Elegie TRÁVNÍČKOVÁ NATÁLIE (2002) Fauré: Elegie op. 24 ČR Praha Caporale: Sonáta d moll: Largo amoroso ZUŠ J. Hanuše Praha 6 Weber: Adagio a Rondo VELEK DOMINIK (2001) ČR Praha Gymnázium a HŠ hl. města Prahy VOCETKOVÁ JOHANNA (2002) ČR Velké Přílepy ZUŠ J. Hanuše Praha 6 Haydn: Koncert C dur č. 1, 1. věta elgar: Koncert e moll op. 85, 1. věta Dvořák: Klid Popper: Tarantella Rachmaninov: Vokalíza YOU JEE IN (2002) elgar: Koncert e moll, 4. věta Korea Gangwon-do Rostropovič: Humoreska op. 5 Hudební škola Soul 31

32 32 Rentgen s.r.o. Ústí nad Orlicí MUDr. Zdeňka Svobodová Jan Navrátil DiS.

33 IV. kategorie Povinná skladba Set piece Bohuslav Martinů: Variace na slovenskou lidovou píseň Čtvrtek 16. dubna kolo začátek v hodin (losování 60 minut před zahájením soutěžního kola) Pátek 17. dubna kolo začátek v hodin (losování 30 minut po ukončení 1. kola dne 16. dubna) 33

34 Vítězem věkově nejstarší IV. kategorie se stal zaslouženě Vilém Vlček z Prahy Předseda poroty Prof. Miroslav Petráš s nejlepšími účastníky IV. kategorie. Účastníci 2. kola IV. kategorie. První zleva vítěz Vilém Vlček. 34

35 ČANO SARA (2000) boccherini: Koncert B dur: Allegro moderato Slovinsko Ljubljana Offenbach: Les larmes de Jaqueline op. 76/2 Konzervatoř Ljubljana Popper: Polonéza op. 14 GRASSAU HENRIKA (2000) Schumann: Adagio a Allegro As dur op. 70 Německo Radebeul Hudební škola Drážďany KELTOVÁ JOHANA (1999) Popper: Tarantella ČR Praha bach: Suita I. soukromý žák Popper: Wie einst in schöner n Tagen op. 64 č. 1 KUBÁLKOVÁ VIKTORIE (2000) čajkovskij: Pezzo capriccioso op. 62 ČR - Sokolov ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary LERCHE MARIÁN (2000) Saint-Saëns: Koncert a moll ČR Brno Martinů: Nokturno č. 1 ZUŠ Brno MLADENOVIC EMILIJA (1999) Schubert: Sonáta Arpeggione, 1. věta Srbsko Beograd Popper: Maďarská rapsodie op. 68 Hudební škola Beograd POPOVAC JOVANA (2000) Srbsko - Beograd Hudební škola Zemun SŮVA MAREK (2000) ČR Praha ZUŠ J. Hanuše Praha 6 WASIK ANNA (1999) Polsko Wroclaw Hudební škola Wroclaw ŽÁKOVÁ KAROLÍNA (1999) ČR Kamenný Přívoz ZUŠ Praha 4 Saint-Saëns: Koncert č. 1 po. 33, 2. a 3. věta frescobaldi: Toccata Davidov: Balada Wilkomirski: Vokalíza Stamitz: Koncert č. 3 C dur, 1. věta Szeligowski: Orientale Goltermann: Koncert č. 3 h moll, 1. věta eccles: Sonáta g moll, 1. a 2. věta šostakovič: Sonáta d moll op. 40, 2. věta 35

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012 Pražská konzervatoř pořádá KONCERT LAUREÁTŮ mezinárodní soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012 sobota 20. dubna 2013 v 18:30 hod. Koncertní sál Pražské konzervatoře Dvořákovo nábřeží

Více

Lim Seo Yeon 1. cena 1. cena. Lukačinová Pavlína 1. cena. Ježdíková Klára 2. cena 2. cena. Shin Sára 2. cena 2. cena. Dunková Marie 2. cena 3.

Lim Seo Yeon 1. cena 1. cena. Lukačinová Pavlína 1. cena. Ježdíková Klára 2. cena 2. cena. Shin Sára 2. cena 2. cena. Dunková Marie 2. cena 3. VIII. ročník Violoncellová soutěž Jana Vychytila 30.11. - 1. 12. 2013 hlavní porota studentská porota Soutěžící I.A kategorie mladší 1.1. 2006 Lim Seo Yeon 1. cena 1. cena Lukačinová Pavlína 1. cena Ježdíková

Více

Informace pro účastníky

Informace pro účastníky Informace pro účastníky Pěvecké soutěže Olomouc 2015 Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6, Rodičovské sdružení ZUŠ Žerotín Olomouc, Spolek pro komorní hudbu ve spolupráci s Moravským

Více

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz Jana Ludvíčková je absolventkou Pražské konzervatoře ( prof. F. Pospíšil) a Guildhall School of Music and Drama v Londýně ( prof. D. Takeno), kde získala mnohá ocenění v rámci studií, jako např: Pyramid

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 4. ročník Anglický jazyk

Více

Koncert laureátů Concertino Praga 2016

Koncert laureátů Concertino Praga 2016 Koncert laureátů Concertino Praga 2016 Praha Rudolfinum, Dvořákova síň / Pátek 10. 6. 2016 / 19.00 Program: Sergej Rachmaninov: Koncert pro klavír a orchestr č. 2 c moll op. 18 Petr Iljič Čajkovskij: Koncert

Více

Základní umělecká škola Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí Česká republika Ve dnech 16. 18. dubna 2009

Základní umělecká škola Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí Česká republika Ve dnech 16. 18. dubna 2009 20. Základní umělecká škola Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí Česká republika Ve dnech 16. 18. dubna 2009 1 3 20. Vyhlašovatel a titulární sponzor soutěže Promoter and main sponsor of the Competition Město

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Leoše Janáčka. 21. ročník. housle smyčcové kvarteto. v oborech. vypisuje. Mezinárodní soutěže. v Brně

Leoše Janáčka. 21. ročník. housle smyčcové kvarteto. v oborech. vypisuje. Mezinárodní soutěže. v Brně Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Daniela Hermana, hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

IX května 2014

IX května 2014 IX. 5. 10. května 2014 PROGRAM 56. ROČNÍKU KHS STŘEDA 7.5. 1. kolo II.kategorie 1. kolo III. kategorie Festivalový koncert ČTVRTEK 8.5. I. kategorie (jednokolová) 2. kolo II.kategorie 1. kolo IV. kategorie

Více

Harmonogram / Schedule 22. 5. 2015. Registrace / Registrierung / Registration Kavárna Filharmonia, České Budějovice, Kněžská 411/6 9:00 12:00

Harmonogram / Schedule 22. 5. 2015. Registrace / Registrierung / Registration Kavárna Filharmonia, České Budějovice, Kněžská 411/6 9:00 12:00 Harmonogram / Schedule 22. 5. 2015 Registrace / Registrierung / Registration Kavárna Filharmonia, České Budějovice, Kněžská 411/6 9:00 12:00 9:00 10:00 Cvejic Maria, Mattern Simon, Riedl Magdalena Charvátová

Více

Leoše Janáčka. 23. ročník. klavír varhany. v oborech. vypisuje. Mezinárodní soutěže. v Brně

Leoše Janáčka. 23. ročník. klavír varhany. v oborech. vypisuje. Mezinárodní soutěže. v Brně Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Daniela Hermana, hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila

Více

54. Beethovenův Hradec. 54 th Beethoven s Hradec

54. Beethovenův Hradec. 54 th Beethoven s Hradec 16. 19. června 2016 54. Beethovenův Hradec Mezinárodní interpretační soutěž a hudební festival klavír June 16 19, 2016 54 th Beethoven s Hradec International Music Competition and Music Festival piano

Více

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské *1993 Vyučování na naší škole trvá od 8:05 do 15:50. Lessons at our school last from 8:05 a.m. to 3:50 p.m. Vyučovací hodina trvá 45 minut. One lesson lasts 45 minutes. Přestávky trvají od 5-20 minut.

Více

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Zámecké saxofonové kvarteto 3. 7. 2012 / 17.00 kostel sv. Anny (Anenské náměstí) Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho let po známých českých orchestrech.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1. místo/prize Česká republika, Pardubice KOMORNÍ SBOR CZECH SOLOIST CONSORT 26,2 b

1. místo/prize Česká republika, Pardubice KOMORNÍ SBOR CZECH SOLOIST CONSORT 26,2 b MEZINÁRODNÍ FESTIVAL AKADEMICKÝCH SBORŮ " IFAS " INTERNATIONAL FESTIVAL OF ACADEMIC CHOIRS INTERNATIONALES FESTIVAL DER.AKADEMISCHEN. CHÖRE МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ АКАДЕМИЧЕСКИХ ХОРОВ IFAS PARDUBICE Nám.

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 ROBERT FUCHS Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 Cizí jazyk: angličtina E-mail: robertfuchs.composer@gmail.com Web:

Více

Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis

Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis Londýn VY_32_INOVACE_AK_1_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony

Více

Výsledkovou listinu pro I. kategorii Results of 1st category

Výsledkovou listinu pro I. kategorii Results of 1st category Výsledkovou listinu pro I. kategorii Results of 1st category I. Kategorie, 1st Category 7.3.2014 1. Dominik Timár 2. Antonie Vlčková, Johana Kubánková * 3. Amálie Denková, Julie Neuvirtová Čestné uznání

Více

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera 1905, 3. dubna Narozen v Břeclavi. 1908 Jako tříletý se začíná učit hře na housle a klavír u svého otce Františka Schäfera (1875 1952).

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz Janáčkovo trio 2009 Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír www.janacektrio.cz Děkujeme Allianz pojišťovně, a.s., že nás v roce 2009 opět podpořila LEDEN - ÚNOR Na začátku

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Unit 1 part A - translation practice 1. Jmenuji se Jessica Poole. Mám dvanáct let a žiji v Londýně. My name's Jessica Poole. I'm twelve years old and I live

Více

TALIS - zúčastněné země

TALIS - zúčastněné země 2 TALIS - zúčastněné země TALIS 2008: účastnilo se 24 zemí TALIS 2013: účastní se 33 zemí Členské země OECD Rakousko Austrálie Australia Slovensko Belgie Austria Slovinsko Brazílie Belgium (Flanders) Španělsko

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

I. mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska

I. mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska International Competition of Vlastimil Lejsek I. mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska v klavírním duu Brno 13. 14. listopadu 2015 Vždy jsem se snažil psát hudbu pro dobrou pohodu Vlastimil Lejsek Vážení

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

25. února 2014, ZUŠ Velešín. Výsledková listina

25. února 2014, ZUŠ Velešín. Výsledková listina Okresní kolo soutěže ZUŠ vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ve hře na smyčcové nástroje 25. února 2014, ZUŠ Velešín Výsledková listina Housle Kategorie I. Bůžek Stanislav Oskar Rieding

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

MĚSTA (RODNÉ MĚSTO A DALŠÍ DŮLEŽITÁ MĚSTA) MICHAL KADLEC, DIS

MĚSTA (RODNÉ MĚSTO A DALŠÍ DŮLEŽITÁ MĚSTA) MICHAL KADLEC, DIS MĚSTA (RODNÉ MĚSTO A DALŠÍ DŮLEŽITÁ MĚSTA) MICHAL KADLEC, DIS Washington D.C. VY_32_INOVACE_AK_1_20 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Základní umělecká škola Choceň Název projektu: Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Reg. č. CZ.1.07/1.1.28/02.0017 Projekt je spolufinancován z Evropského

Více

57. ROČNÍK KOCIANOVY HOUSLOVÉ SOUTĚŽE

57. ROČNÍK KOCIANOVY HOUSLOVÉ SOUTĚŽE Kocianova houslová soutěž 2015 57. Základní umělecká škola Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí Česká republika 6. 8. května 2015 Kocianova houslová soutěž je zařazena mezi nejvýznamnější události v dokumentu

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY KONCERTNÍ AGENTURA uvádí pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, statutárního města Chomutova, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.

Více

Petra Vlčková je mladá začínající

Petra Vlčková je mladá začínající Dialog s akordeonem Petra Vlčková & Petr Přibyl Petra Vlčková je mladá začínající akordeonistka. Úspěšně absolvovala Západočeskou univerzitu v Plzni, kde vystudovala hru na akordeon společně s učitelstvím

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Hlavní myšlenkou tohoto festivalu bude spoluvytvářet kvalitní prostředí veřejného prostoru pro obyvatele a návštěvníky Jižní Moravy.

Hlavní myšlenkou tohoto festivalu bude spoluvytvářet kvalitní prostředí veřejného prostoru pro obyvatele a návštěvníky Jižní Moravy. LEDNICKO / VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL / (LVHF) Hlavní myšlenkou tohoto festivalu bude spoluvytvářet kvalitní prostředí veřejného prostoru pro obyvatele a návštěvníky Jižní Moravy. Tento zcela nový projekt

Více

55. Beethovenův Hradec 55th Beethoven's Hradec

55. Beethovenův Hradec 55th Beethoven's Hradec 15. 18. června 2017 / June 15 18, 2017 55. Beethovenův Hradec 55th Beethoven's Hradec Mezinárodní interpretační soutěž a hudební festival International Music Competition and Music Festival housle / violin

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

od 20. července do 16. srpna 2009

od 20. července do 16. srpna 2009 Třetí ročník Ballet & Dance Workshop Ostrava PROJEKT SE KONÁ POD ZÁŠTITOU NÁMĚSTKA PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY L U B O M Í R A P O S P Í Š I L A od 20. července do 16. srpna 2009 Class Pointe

Více

Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka vrcholí. Brno, 7.9. 2010

Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka vrcholí. Brno, 7.9. 2010 Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka vrcholí. Brno, 7.9. 2010 Dnes proběhlo v aule HF JAMU druhé kolo 17. ročníku Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka. První cenu získalo Quartetto di Gioia, druhou cenu Doležalovo

Více

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation 1. - 3 čtvrtletí 2010 Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay index počet hostů 1-3 Q 2010/1-3

Více

TESSIN OLZA CUP ČESKÝ TĚŠÍN 2011

TESSIN OLZA CUP ČESKÝ TĚŠÍN 2011 FAI Open International Space Models Competion TESSIN OLZA CUP ČESKÝ TĚŠÍN 2011 Český Těšín, Czech Republic E-mail: petrosz@centrum.cz ORGANIZER: DATE: Information Sheet Rocket Club Silesia Olza Český Těšín,

Více

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 9 (ch_unit9.jbb) Chit Chat - Unit 9 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit free time volný čas (I) watch TV dívám se na televizi

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: XVUFOKXS) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace / / 0/4 0/2 0/8 0/7 0/2 Obecná

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

LEDNICKO/VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL ROČNÍK 30. ZÁŘÍ 14. ŘÍJNA 2017

LEDNICKO/VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL ROČNÍK 30. ZÁŘÍ 14. ŘÍJNA 2017 LEDNICKO/VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL 2017 2. ROČNÍK 30. ZÁŘÍ 14. ŘÍJNA 2017 bude stejně jako předchozí ročník začínat a končit v krásných prostorách zámků Lednice a Valtice. Klasická hudba oživí historické

Více

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago.

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago. Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 3. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: London, Tube, Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge. Cíl práce a způsob použití:

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk 1. 1. www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořil: Vytvořila: Jan Pavla Doležal Axmanová DUM číslo: 103 Co je to polygrafie Škola Ročník Název projektu

Více

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana úvodní strana 1 SUŠICE SUŠICE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 15 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Program soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009 sobota 28. listopadu 2009 Sukova síň Rudolfina Alšovo nábřeží 12, Praha 1

Program soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009 sobota 28. listopadu 2009 Sukova síň Rudolfina Alšovo nábřeží 12, Praha 1 Program soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009 sobota 28. listopadu 2009 Sukova síň Rudolfina Alšovo nábřeží 12, Praha 1 7:00 9:30 Akustické zkoušky účinkujících v 1. přehlídkovém bloku,

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

JOSEF SUK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

JOSEF SUK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Unit 3, part A - translation practice 1. Kde jsi byla minulý týden? Byla jsem na svatbě mé sestřenice. Byla to legrace. Where were you last week? I was at

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

SETKÁNÍ/ENCOUNTER HLAVNÍ PROGRAM. 10. 14. 4. 2012 v Brně. Do I have a dream? www.encounter.cz

SETKÁNÍ/ENCOUNTER HLAVNÍ PROGRAM. 10. 14. 4. 2012 v Brně. Do I have a dream? www.encounter.cz SETKÁNÍ/ENCUNTER 22. R NÍK MEZINÁRDNÍH FESTIVALU DIVADELNÍCH ŠKL 22 ND INTERNATINAL FESTIVAL F THEATRE SCHLS 10. 14. 4. 2012 v Brně HLAVNÍ PRGRAM Do I have a dream? SETKÁNÍ/ENCUNTER 22. R NÍK MEZINÁRDNÍH

Více

OPEN CALL FOR PORTFOLIO SUBMISSION - THE NEW BOHEMIA

OPEN CALL FOR PORTFOLIO SUBMISSION - THE NEW BOHEMIA PROGRAMME Window to Europe Sunday, January 1, 2017 - Sunday, December 31, 2017 OPEN CALL FOR PORTFOLIO SUBMISSION - THE NEW BOHEMIA The Czech Center New York is offering an opportunity for visual and performing

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 4. března 2014 od 16.30 hod. v Muzeu Bedřicha Smetany Účinkující: Eliška Gattringerová (1. cena soutěže Opera junior

Více

MODULÁRNÍ FILHARMONIE

MODULÁRNÍ FILHARMONIE STUDENTSKÁ ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ VIII. ročník architektonické soutěže Modularch 2016 BUDOVA JIHOČESKÉ FILHARMONIE ČESKÉ BUDĚJOVICE, Česká republika MODULÁRNÍ FILHARMONIE IDEOVÝ NÁVRH VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009 Pražská konzervatoř /založena 1811/ pořádá KONCERT LAUREÁTŮ soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009 sobota 10. dubna 2010 v 18:30 hod. Rudolfinum, Sukova síň Účinkují: Stefanie Anastasija

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision

VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. THE? Bank of England London Palladium Cambridge Theatre Greenwich Park

Více

A1 - SMÍŠENÉ SBORY / MIXED CHOIRS

A1 - SMÍŠENÉ SBORY / MIXED CHOIRS MEZINÁRODNÍ FESTIVAL AKADEMICKÝCH SBORŮ " IFAS " INTERNATIONAL FESTIVAL OF ACADEMIC CHOIRS INTERNATIONALES FESTIVAL DER.AKADEMISCHEN. CHÖRE МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ АКАДЕМИЧЕСКИХ ХОРОВ IFAS PARDUBICE Nám.

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*)

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*) Pro více informací kontaktujte / For further information please contact: Ing. Hana Fojtáchová, e-mail: fojtachova@czechtourism.cz Ing. Martin Košatka, e- mail: kosatka@czechtourism.cz Zahraniční hosté

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

Ludmila Pavlová (housle)

Ludmila Pavlová (housle) Ludmila Pavlová (housle) Ludmila Pavlová se narodila roku 1994 v Praze a již ve 4 letech začala s hrou na housle. Zpočátku studovala na Gymnáziu a hudební škole hl. města Prahy a pokračovala ve třídě prof.

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2011

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2011 Pražská konzervatoř /založena 1811/ pořádá KONCERT LAUREÁTŮ mezinárodní soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2011 sobota 14. dubna 2012 v 18:30 hod. Koncertní sál Pražské konzervatoře Dvořákovo

Více

3. 4. ČERVENCE 2010 ČESKÁ REPUBLIKA

3. 4. ČERVENCE 2010 ČESKÁ REPUBLIKA 3. 4. ČERVENCE 2010 ČESKÁ REPUBLIKA Z pověření Svazu lyžařů České republiky pořádá TJ Sokol Předklášteří, ve spolupráci s městem Svitavy, pod záštitou hejtmana Pardubického kraje pana Mgr. Radko Martínka

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ Název projektu - Rozvoj ICT ve výuce na střední škole Registrační číslo projektu Č.projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0921 Název školy - Střední

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

PS 2 - LEKCE 1. Lekce: 1.1 Přítomný čas prostý - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já bydlím na farmě.

PS 2 - LEKCE 1. Lekce: 1.1 Přítomný čas prostý - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já bydlím na farmě. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Přítomný čas prostý - oznamovací věty Cvičení: Já bydlím na farmě. I live on a farm. Já bydlím

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

river, valley, floods, mud, agriculture, desert, cattle, corn, god, pyramid, slave, tomb, faraon, farmer, temple, papyrus

river, valley, floods, mud, agriculture, desert, cattle, corn, god, pyramid, slave, tomb, faraon, farmer, temple, papyrus Autor: Hana Schwarzová Škola: ZŠ a MŠ, Znojmo, Pražská 98 ANCIENT EGYPT Mezipředmětové vztahy: Dějepis Časová dotace: 45 min Ročník: 6. Cíle: Dějepis: osvojení si poznatků o starověkém Egyptě orientace

Více

CORPORATE IDENTITY LOGO SHEET

CORPORATE IDENTITY LOGO SHEET Grasski World Cup 7. -8. 7. 2012 TJ SOKOL Predklášterí under authority of the Ski Association of Czech Republic announces Grasski World Cup in. Organization Chairman of org. committee: Pavel Ivánek (CZE)

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více