23. Ústí nad Orlicí. Koncertní sál Základní umělecké školy Jaroslava Kociana. Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "23. Ústí nad Orlicí. Koncertní sál Základní umělecké školy Jaroslava Kociana. Česká republika"

Transkript

1 23. Koncertní sál Základní umělecké školy Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí Česká republika dubna 2015

2 MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ vítá účastníky 23. ročníku Heranovy violoncellové soutěže Nadační fond mistra Jaroslava Kociana klubcentrum Ústí nad Orlicí Základní umělecká škola Jaroslava Kociana 2

3

4 Vyhlašovatel a titulární sponzor soutěže Advertiser and titular sponsor of the Competition MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ Pořadatel Organiser Klubcentrum v Ústí nad Orlicí Základní umělecká škola Jaroslava Kociana s podporou Nadačního fondu Mistra Jaroslava Kociana pod záštitou starosty města Ústí nad Orlicí Petra Hájka Ing. Jany Pernicové, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje 4

5 Vážení soutěžící, pedagogové, vážení hosté, dámy a pánové, srdečně Vás vítám na 23. ročníku Heranovy violoncellové soutěže. Stejně jako v letech minulých otevírá soutěž mladých violoncellistů pomyslné dveře hudebnímu jaru v Ústí nad Orlicí. Koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kociana bude tři dny hostit téměř padesát mladých umělců doslova ze všech koutů světa. Tato skutečnost jednoznačně naplňuje smysl soutěže a prokazuje její význam. Pro město Ústí nad Orlicí je ctí soutěž organizačně a finančně zajistit. Rád bych touto cestou poděkoval všem organizátorům, sponzorům a dárcům. Osobně si vážím každé obětavé činnosti a vstřícnosti, uvědomuji si jejich důležitost a přesah. Díky této dlouholeté spolupráci patří Heranova violoncellová soutěž neodmyslitelně do kulturního kalendáře našeho města. A díky této spolupráci mají soutěžící vytvořeny vhodné podmínky pro podání svého nejlepšího výkonu. Dovolte mi tedy popřát všem soutěžícím úspěch a potěšení ze hry, porotě radost z předvedených výkonů, organizátorům bezproblémový průběh a všem divákům a hostům hudební zážitky a příjemný pocit z jarního Ústí nad Orlicí. Petr Hájek starosta Ústí nad Orlicí Vážení hudební přátelé, účastníci 23. ročníku mezinárodní Heranovy violoncellové soutěže, je mi ctí i potěšením přivítat vás jménem představitelů krajské samosprávy v Pardubickém kraji. Ústí nad Orlicí, rodiště violoncellisty a hudebního pedagoga Bohuše Herana, se i díky této kulturní události znovu po dvou letech stává místem setkání hudební mládeže z různých koutů naší planety. Také zdejší rodák Bohuš Heran se během svých studií setkával s hudebníky z různých zemí, což jej zajisté obohacovalo a zároveň inspirovalo. Studoval ve Francii i Švýcarsku pod vedením špičkových pedagogů, aby nakonec dobré jméno, které již tradičně české interprety provází, šířil jako koncertní mistr a sólista Symfonického orchestru Československého rozhlasu a posléze také jako hudební pedagog. Hudbě zasvětil celý svůj život a zajisté věřil v její doslova zázračnou moc a sílu. Ona totiž skutečně kultivuje osobnost člověka, má dokonce ozdravné účinky a především dar spojovat národy. V dnešní, tolik rozjitřené době, kdy je svět ohrožován vzájemnou nenávistí představitelů odlišných kultur a nesmyslnými válečnými konflikty, považuji spojování lidí hudbou za více než potřebné a cenné. Heranova violoncellová soutěž je důležitým vkladem na cestě k tomuto cíli. Dejme dětem a mládeži do rukou hudební nástroje, aby šířili tóny, jež představují všem pochopitelné poselství míru a přátelství. Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči 5

6 Členové poroty společně s organizátory uctili památku Bohuše Herana u jeho pomníku, který je umístěn na ulici, nesoucí jeho jméno. 6

7 Porota Jury 23. ročníku Heranovy violoncellové soutěže předseda poroty chairman Profesor Miroslav Petráš AMU Praha členové poroty jurors Profesor Jozef Podhoranský Profesor Jan Hališka Mgr. Tadeusz Melka Profesor Marek Jerie VŠMU Bratislava, Slovensko Ostravská univerzita Ostrava HŠ Karola Szymanowského Wroclaw, Polsko vysoká hudební škola Luzern, Švýcarsko 7

8 Představujeme porotu Prof. Miroslav Petráš Je absolventem ostravské konzervatoře a pražské AMU. Jako student získal několik vítězných ocenění v našich i mezinárodních soutěžích, je laureátem Pražského jara Za pětatřicet let své koncertní praxe uskutečnil jako sólista stovky koncertů tleskali mu posluchači ve většině států Evropy, Severní i Jižní Americe a v Japonsku. Mnoho cenných zkušeností se zvukem violoncella nabyl též jako koncertní mistr Pražských symfoniků FOK, kde působil čtrnáct sezón. Tón jeho sólového violoncella můžeme slyšet na CD v koncertech A. Dvořáka, C. Saint-Saënse nebo v sonátách Z. Kodálye, R. Strausse a C. Debussyho. Hru na violoncello vyučuje už pětadvacet let, je profesorem na AMU v Praze a na Pražské konzervatoři. Je členem Českého tria a Klavírního kvarteta B. Martinů. Miroslav Petráš studied at the Conservatoire in Brno, then at the Academy of Performing Arts in Prague. As a student he won many awards at national and international competitions and became a Laureate of the international competition Prague Spring in During 35 years of his concert engagements he performed as a soloist at hundreds of concerts and was given ovations in most countries in Europe, North and South America and Japan. For fourteen seasons he played as a concert master with the Prague Symphony Orchestra - FOK. He has recorded many CDs including concerts by A. Dvořák and C. Saint-Saënse and sonates by Z. Kodály, R. Strauss and C. Debussy. For twenty- -five years he has been teaching violoncello at the Conservatoire and at the Academy of Performing Arts in Prague. He is a member of the Czech Trio and Martinů Piano Quartet. 8

9 Prof. JOZEF PODHORANSKÝ Absolvoval konzervatoř v Bratislavě a poté v letech pokračoval ve studiu na konzervatoři P. I. Čajkovského v Moskvě. Od r působí nepřetržitě na VŠMU v Bratislavě nejprve jako docent a od r jako profesor violoncellové hry. Je uznávaným pedagogem a do současné doby připravil na uměleckou či pedagogickou dráhu na 30 absolventů, kteří se s úspěchem uplatňují na koncertních pódiích doma i v zahraničí. V současnosti je hostujícím profesorem na JAMU v Brně, vede mezinárodní interpretační kurzy na Slovensku, v Rakousku, Maďarsku a Itálii, je členem porot v mezinárodních soutěžích, koncertuje na Slovensku i v zahraničí. Za svoje interpretace Brahmsových sonát byl oceněn Zlatým erbem OPUSu a za nahrávky současné slovenské tvorby získal cenu Frica Kafendu. Jozef Podhoranský graduated at the Conservatoire at Bratislava, then in he continued his study at the Conservatoire in Moscow. Since 1978 he has been working at VŠMU in Bratislava, firstly as an associate professor, since 1994 as a professor. He is a highly recognized teacher and he has prepared for performing or teaching about 30 students, who now reach great success at concert stages both at home and abroad. Now he works as a visiting professor at the Janaček Academy of Performing Arts in Brno and heads international performance classes in Slovakia, Austria, Hungary and Italy. He is a jury member at international competitions, gives concerts in Slovakia and abroad. For his performance of Brahms sonatas he was awarded Zlatý erb OPUSu (Golden Crest of Opus). For records of contemporary Slovak music he won Frico Kafenda prize. 9

10 Mgr. TADEUSZ MELKA Vystupuje jako sólista i člen orchestru v Polsku i v zahraničí, účastní se mnoha tuzemských i mezinárodních festivalů, nahrává pro polskou televizi a rozhlas. Od r se věnuje pedagogické činnosti, vychoval vynikající absolventy, pozdější laureáty mnoha soutěží. Do r působil jako sólista ve Státní filharmonii ve Wroclawi. Je zván jako člen poroty do mnoha soutěží v Polsku i v zahraničí. V r založil Wroclawské trio, se kterým dodnes koncertuje a nahrává CD. Je iniciátorem pravidelných setkání nejmladších violoncellistů, které se konají v hudební škola F. Chopina v Olešnici. V letech byl členem stipendijní komise při Ministerstvu kultury. Jako pedagog se zúčastňuje mistrovských kurzů mladých violoncellistů v Rakousku. V letech stál v čele Hudební školy Karola Szymanowskeho ve Wroclawi. Jako poradce pracuje s mládežnickými orchestry a připravuje mladé hráče na práci ve velkých orchestrech. Tadeusz Melka performs as a soloist and as a member of orchestras in Poland and abroad, takes part in many national and international festivals, records music for Polish television and broadcasts. Since 1976 he has devoted himself to teaching. He educated outstanding musicians who later became laureates of many competitions. Till 1987 he performed with the National Philharmonic Orchestra in Wroclaw. He is often named a jury member in many competitions in Poland and abroad. In 1992 he set up the Wroclaw Trio and since that time, as its member, has been performing at concerts and recorded many CDs. He regularly instigates meetings for the youngest violoncellists which take place in Frederic Chopin Music School in Olešnice. From 1998 to 2005 he was a member of a committee at Ministry of Culture for granting scholarships. As a teacher he takes part at master classes for young violoncellists in Austria. In he headed the Music School of Karol Szymanowski in Wroclaw. As a consultant he works with orchestras of youth and prepares young players for playing in big orchestras. 10

11 Prof. JAN HALIŠKA Pochází z Ostravy, studoval na konzervatoři u doc. Dr. Ivana Měrky a na brněnské JAMU ve třídě Prof. Bohuše Herana, kde absolvoval v roce Od r byl koncertním mistrem Janáčkovy filharmonie Ostrava. Zároveň vyučoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. V letech vyučoval na JAMU v Brně, od r. 1991jako docent. V letech byl ředitelem Janáčkovy filharmonie Ostrava. V r byl jmenován profesorem hry na violoncello. V současné době působí jako profesor hry na violoncello na Fakultě umění Ostravské univerzity. Jako sólový violoncellista vystupoval ve většině evropských zemí, USA, Kanadě, Mexiku, Argentině, Japonsku a Koreji. V českém rozhlase nahrál velkou část violoncellového repertoáru. Jako violoncellový pedagog vyučoval na zahraničních stážích ve Španělsku, Argentině, Kanadě, Německu, Rakousku a Koreji. Jan Hališka comes from Ostrava. He studied at the Conservatoire under Ivan Měrka and at the Janaček Academy of Performing Arts in Brno under professor Bohuš Heran where he graduated in In 1968 he started playing as a concert master with the Janaček Philharmonic Orchestra in Ostrava. At the same time he gave lessons of violoncello at Janaček Conservatoire in Ostrava. From 1984 to 1994 he was a teacher of violoncello at Janacek Academy of Performing Arts in Brno. From 1995 to 2004 he was a director of the Janaček Philharmonic Orchestra in Ostrava. In 2007 he was named a university professor of violoncello. Currently he teaches violoncello at the Faculty of Arts at University in Ostrava. As a soloist he performed in many countries in Europe, the USA, Canada, Mexico, Argentina, Japan and Korea. He recorded a great part of violoncello repertoire. As a teacher of violoncello he worked at many master classes in Spain, Argentina, Canada, Germany, Austria and Korea. 11

12 Prof. MAREK JERIE Patří k předním cellistům své generace. Působí jako profesor na Vysoké hudební škole v Lucernu, kde vyučuje obor violoncello a komorní hudbu. Svým studentům se věnuje s mimořádným nasazením. Setkání s lidmi a objevování nových míst jsou pro uměnímilovného otce rodiny nepostradatelná a inspirativní. Marek Jerie spolu s Čeňkem Pavlíkem a Ivanem Klánským tvoří soubor Guarneri trio Praha, které pravidelně vystupuje na mnohých mezinárodních hudebních festivalech a v důležitých hudebních centrech; je zváno na rozsáhlá koncertní turné po Evropě, Kanadě, Austrálii, Severní a Jižní Americe a Japonsku. Hraje na violoncello z dílny Andrea Guarneriho z roku Marek Jerie is an outstanding cellist and chamber musician. He has a professorship at the Lucerne Academy of Music, and is a teacher of great dedication; his students include chamber musicians and soloists at both undergraduate and postgraduate level. Devoted to his family, he also derives much pleasure from exploring new places and meeting a wide variety of people on his travels. The Guarneri Trio Prague (Marek Jerie, Čeněk Pavlík, Ivan Klánský) performs regularly at numerous international music festivals and in major concert venues. Extensive concert tours take the Trio through Europe, Canada, Australia, to the USA and South America as well as Japan. Marek Jerie plays a cello made by Andrea Guarneri in

13 BOHUŠ HERAN Narodil se v Ústí nad Orlicí v Lázeňské ulici 7. února 1907 do prostředí malého textiláckého města s velkými hudebními tradicemi. V té době již mladý Jaroslav Kocian sklízel ovace po celém světě. Jeho hudební talent se mohl projevit již záhy. První učitelkou byla jeho maminka, velmi dobrá pianistka. Pak následovalo pět let výuky na housle u výborného houslisty Aloise Sychry. V devíti letech se ale začíná učit hře na violoncello, jejíž základy ho naučil ústecký učitel a vynikající muzikant Jan Mazánek. V roce1919 zajíždí otec s Bohušem do nedalekého Brandýsa nad Orlicí, kam jezdil na letní pobyt známý a tehdy již proslavený český violoncellista Hanuš Wihan. Heran se stává krátce jeho žákem. Hanuš Wihan však v roce 1920 umírá. Přes poměrně krátký čas, který se mohl Wihan mladému začínajícímu umělci věnovat, cenil si Bohuš Heran dlouho toho, co mu Wihanova škola dal pro jeho budoucí uměleckou dráhu. Umožnilo mu to dokonce přeskočit dva ročníky konzervatoře v Praze, kde studoval ve třídě prof. Jana Buriana. Po absolutoriu v roce 1925 pokračoval na mistrovské škole pražské konzervatoře, rovněž u prof. Buriana. Po absolvování obdržel stipendium ke studiu ve Francii u známého, světově proslulého virtuosa a pedagoga Gérarda Hekkinga. Ten po Wihanovi a Burianovi nejvíce zasáhl do stylu a techniky hry Bohuše Herana. První angažmá získává ve švýcarském Winterthuru. V roce 1930 je však povolán do Prahy, kde zaujímá místo koncertního mistra a sólisty Symfonického orchestru Československého rozhlasu. Tomuto tělesu zůstal věrný 23 let a za tu dobu nahrál desítky koncertů. Pak přichází další etapa života Heran pedagog. Nejprve na pražské konzervatoři, ale v roce 1962 přechází do Brna na Janáčkovu akademii múzických umění, kde od počátku působil ve funkci prorektora. V roce 1965 byl jmenován zasloužilým umělcem a v roce 1967 u příležitosti jeho šedesátin jej rodné Ústí jmenovalo čestným občanem. V roce 1959 stál pochopitelně u zrodu myšlenky uspořádat pro mladé nadějné houslisty soutěž, nesoucí Kocianovo jméno. Stal se také předsedou první poroty. Tato soutěž jej nadchla natolik, že celých deset let usiloval o to, uskutečnit obdobnou soutěž pro mladé cellisty. Soutěž byla vyhlášena v rámci desátého ročníku, tehdy již mezinárodní Kocianovy houslové soutěže. Osud však nedopřál Bohuši Heranovi, aby se uskutečnění svého snu dožil. Již v průběhu závěrečných příprav se jeho vážná choroba zhoršila natolik, že přípravy mohl řídit pouze na dálku z lůžka. Čtyři dny před zahájením soutěže 4. května 1968 umírá. Z poroty soutěže vzešel spontánní návrh, aby první ročník proběhl již jako Heranova violoncellová soutěž. Druhý ročník v roce 1971 se konal již samostatně, byť souběžně s KHS. V posledních letech se HVS koná každý druhý rok s vynikající mezinárodní účastí soutěžích, kteří soutěží ve čtyřech věkových kategoriích, stejně jako KHS. Bohuš Heran se stal vedle Jaroslava Kociana nejslavnějším ústeckoorlickým rodákem a jeho rodné město je na něho právem hrdé. Soutěží pro mladé violoncellisty si zde Heran vybudoval ten nejkrásnější pomník. Tak jsme ho znali Jako prorektor JAMU Brno 13

14 Organizační pokyny Kancelář sekretariátu soutěže a registrace soutěžících je zřízena v přízemí budovy Základní umělecké školy J. Kociana v Ústí nad Orlicí a je otevřena od 9.00 do hodin. Zkušební místnosti jsou účastníkům k dispozici v budově ZUŠ J. Kociana a dle pokynů přítomných učitelů budou otevřeny takto: úterý 14. středa 15. dubna od 8.00 do hodin čtvrtek 16. pátek 17. dubna od 8.00 do hodin sobota 18. dubna od 9.00 do hodin Akustické zkoušky pro účastníky soutěže budou probíhat v ZUŠ ve středu 15. dubna od do hodin dle pokynů přítomných učitelů. Losování se provádí v šatně za jevištěm. V určenou dobu se k němu dostaví pouze soutěžící a klavírní doprovod. K vyhlášení výsledků se dostaví všichni účinkující za jeviště, a to půl hodiny po ukončení soutěže své kategorie. Prosíme, aby soutěžící a jejich doprovod dodržovali stanovený časový plán a přispěli tak ke zdárnému průběhu soutěže. Případné změny a odchylky v časovém programu budou včas oznámeny. Každý soutěžící obdrží volnou vstupenku pro dvě osoby platnou po celou dobu soutěže na koncerty konané v ZUŠ. 14

15 Instructions The secretariat of the competition and the registration of the participants are on the ground floor of the music school and are open from 9.a.m.untill 7 p.m. All enquiries should be made here. Rehearsals are possible in the classrooms of the music school at the following times: Tuesday 14 th Wednesday 15 th April 8 a.m. 12 a.m. Thursday 16 th Friday 17 th Apríl 8. a.m. 7 p.m. Saturday 18 th April 9 a.m. 2 p.m. Please organize your rehearsals with teachers on duty. Acoustic audition for the participants is possible in the hall of music school on Wednesday the 15 th April from 12 a.m. till 7 p.m. It is necessary to address teachers on duty. The drawing of lots takes place in the cloakroom at the back of the stage. Please, note, only competitors and their accompanists will be allowed backstage. The results will be announced half an hour after the end of each category. All participants are asked to come at the fixed time and not to delay the course of the competition. All changes in the schedule will be announced in time. Each competitor will receive two free tickets for all concerts performed in Music school. 15

16 PROGRAM SOUTĚŽE Čtvrtek 16. dubna losování 1. kola I. kategorie kolo I. kategorie vyhlášení postupujících I. kategorie do 2. kola a losování 2. kola I. kategorie 30 minut po ukončení 1. kola losování 1. kola II. kategorie kolo II. kategorie vyhlášení postupujících II. kategorie do 2. kola a losování 2. kola II. kategorie 30 minut po ukončení 1. kola losování 1. kola III. kategorie kolo III. kategorie vyhlášení postupujících III. kategorie do 2. kola a losování 2. kola III. kategorie 30 minut po ukončení 1. kola losování 1. kola IV. kategorie kolo IV. kategorie vyhlášení postupujících IV. kategorie do 2. kola a losování 2. kola IV. kategorie 30 minut po ukončení 1. kola Zahajovací koncert: Dominika Weiss Hošková - violoncello Jiří Hošek - violoncello, klavír Pátek 17. dubna kolo I. kategorie vyhlášení výsledků I. kategorie 30 minut po ukončení 2. kola kolo II. kategorie vyhlášení výsledků II. kategorie 30 minut po ukončení 2. kola kolo III. kategorie vyhlášení výsledků III. kategorie 30 minut po ukončení 2. kola kolo IV. kategorie vyhlášení výsledků IV. kategorie 30 minut po ukončení 2. kola Sobota 18. dubna Přijetí vítězů a zahraničních účastníků starostou města (Hernychova vila) Vyhlášení vítězů a předání cen Závěrečný koncert vítězů HVS 2015 (ZUŠ J.Kociana) 16

17 SCHEDULE FOR THE HERAN VIOLONCELLO COMPETITION 2015 Thursday Drawing lots for the 1 st round (1stcategory) st round - 1 st category Announcement of the results for the 1 st round (1 st category) and drawing lots for the 2 nd round (1 st category) 30 minutes after finishing the 1 st round Drawing lots for the 1 st round (2 nd category) st round - 2 nd category Announcement of the results for the 1 st round (2 nd category) and drawing lots for the 2 nd round (2 nd category) 30 minutes after finishing the 1 st round Drawing lots for the 1 st round (3 rd category) st round - 3 rd category Announcement of the results for the 1 st round (3 rd category) and drawing lots for the 2 nd round (3 rd category) 30 minutes after finishing the 1 st round Drawing lots for the 1 st round (4 th category) st round - 4 th category Announcement of the results for the 1 st round (4 th category) and drawing lots for the 2 nd round (4 th category) 30 minutes after finishing the 1 st round Concert: Dominika Weiss Hošková violoncello, Jiří Hošek violoncello and piano Friday nd round - 1 st category Announcement of winners (1 st category) 30 minutes after finishing the 2 nd round nd round - 2 nd category Announcement of winners (2 nd category) 30 minutes after finishing the 2 nd round nd round - 3 rd category Announcement of winners(3 rd category)30 minutes after finishing the 2 nd round nd round - 4 th category Announcement of winners (4 th category) and the next prizes 30 minutes after finishing the 2 nd round Saturday Mayor receives contestants from abroad and winners at the Hernych Villa Concert of the Winners (Music school) In the introductory part of the concert the winners of all categories will be announced and awarded. 17

18 Ceny 23. ročníku Heranovy violoncellové soutěže Absolutní vítěz získává titul Laureát Heranovy violoncellové soutěže 2015 a cenu Nadačního fondu paličkovanou krajku autorky Dany Benešové a cenu hudebního nakladatelství Bärenreiter Praha. Soutěžící, kteří se umístí na prvním místě, obdrží ve všech kategoriích pohár a diplom za umístění. Soutěžící na 2. a 3. místě obdrží diplom a pohár. Vítězové jednotlivých kategorií a laureát obdrží finanční cenu od Nadačního fondu Mistra Jaroslava Kociana Soutěžící na dalších místech ve všech kategoriích obdrží Čestná uznání I., II. nebo III. stupně. Účastníci soutěže, kteří nepostoupí do 2. kola, obdrží při vyhlášení výsledků prvního kola soutěže v každé kategorii upomínkový list za účast ve 23. ročníku HVS. Všichni účastníci obdrží upomínkové předměty věnované Nadačním fondem MJK. 18

19 The following prizes will be awarded: The overall winner will be awarded the title the Laureat of the Heran Violoncello Competition 2015 and will receive the Jaroslav Kocian Fund Prize, which is an original bobbin-lace made by the Czech artist Dana Benešová and the Bärenreiter Prize. First, second and third prizes : cut glass objects and diplomas. First prize winners in each category and the laureate will receive monetary rewards. The other candidates will be awarded Honorable Mentions of the 1 st, 2 nd, 3 rd grade. Participants who finish in the first round will receive a certificate commemorating their performance. All contestants will receive souvenirs from the Jaroslav Kocian Fund. 19

20 Druhé místo v I.kategorii obsadil Piotr Ochotnikov z Ruska Nejlepší účastníci nejmladší věkové kategorie. Uprostřed první cena Gantulga Tserenghimeg, vpravo druhá cena Piotr Ochotnikov, vlevo třetí cena Petr Hamerský. Gangulga Tserenchimeg z Mongolska, vítězka I. kategorie 20

21 I. kategorie Povinná skladba Set piece Jean Baptiste Bréval: Sonáta C dur, 1. věta (Schröder) Čtvrtek 16. dubna kolo - začátek v 9.00 hodin (losování 30 minut před zahájením soutěžního kola) Pátek 17. dubna kolo začátek v 9.00 hodin (losování 30 minut po ukončení 1. kola dne 16. dubna) 21

22 I. kategorie GIZYCKI LISA (2005) Saint-Saëns: Allegro Appassionato op. 43 Čína - Šanghaj Hudební škola Šanghaj HEROLD FRIEDERIKE (2005) Německo Pirna Hudební škola Drážďany Suk: Balada Rimski-Korsakov: Let čmeláka HOSTIČKA KAJETÁN (2005) Martinů: Miniatura č. 4 ČR Praha Nölck: Cikánka op. 120 ZUŠ J. Hanuše Praha 6 KORBELOVÁ KATEŘINA (2005) Marie: La Cinquataine ČR Velešín Martinů: Miniaturní suita č. 3 ZUŠ Velešín KOUDELKA PETR (2005) Martinů: Arabeska č. 2 ČR Žatčany vivaldi: Koncert a moll RV 422, 1. věta ZUŠ Brno KOVÁČ JOSHUA (2007) Klengel: Concertino C dur op. 7 ČR Rýžoviště Kansas City, USA soukromý žák KOŽENÝ JAN (2005) Popper: Gavotta op. 67 č. 2 ČR Praha ZUŠ Praha 8 LIM SEO YEON (2007) ČR Praha Gymnázium a HŠ hl. města Prahy vivaldi: Sonáta e moll: Largo, Allegro 22

23 LKHAASUREN ENEREL (2006) Mongolsko Ulánbátar Hudební škola Ulánbátar LUKAČINOVÁ PAVLÍNA (2007) ČR Česká Lípa Gymnázium a HŠ hl. města Prahy Čajkovskij: Lullaby Weber: Scherzo Beethoven: Sonatina d moll vivaldi: Sonáta e moll: Allegro MAREČEK LUKÁŠ (2005) Martinů: Miniaturní suita č. 3 ČR Brno Seitz: Koncert G dur op. 22, 1. věta ZUŠ Brno MEISL PETRA (2006) Martinů: Arabeska č. 5 ČR České Budějovice Squire: Bourré op. 24 ZUŠ B. Jeremiáše České Budějovice NEKVASILOVÁ ÁŇA (2006) ČR Praha Gymnázium a HŠ hl. města Prahy VARKOČKOVÁ BARBORA (2005) ČR Praha Gymnázium a HŠ hl. města Prahy Squire: Tarantella Vivaldi: Sonáta e moll, 2. věta Allegro beethoven: Sonatina TIMMER ANNA - TESSA (2007) Popper: Gnomentanz op. 50 č. 2 Německo Berlín Hudební škola Berlín 23

24 Adam Klánský z Prahy uhájil české barvy ve II. kategorii Účastníci II. kategorie při vyhlášení výsledků 24

25 II. kategorie Povinná skladba Set piece Antonín Kraft: Divertimento in A (Sborník Bohuše Herana Variační skladby starých českých mistrů) Čtvrtek 16. dubna kolo - začátek v hodin (losování 30 minut před zahájením soutěžního kola) Pátek 17. dubna kolo začátek v hodin (losování 30 minut po ukončení 1. kola dne 16. dubna) 25

26 Ceny ve II. kategorii předával zástupce ředitele ZUŠ J.Kociana Petr Poslušný. Johana Vocetková přes tablet Johana Vocetková z Prahy držitelka 3. ceny ve II. kategorii 26

27 DENG YIRAN (2004) faure: Elegie op. 24 Čína Šen-čen Saint- Saëns: Allegro Appassionato Hudební škola Šen-čen GATULGA TSERENCHIMEG (2003) Rubinstein: Melody op. 3, č. 1 Mongolsko Ulánbátar Popper: Gavotta op. 23 č. 2 Hudební škola Ulánbátar GONDA HELENA (2004) Německo Drážďany Hudební škola Drážďany HUTAŘOVÁ VANDA (2004) ČR - Praha ZUŠ Praha 8 Duport: Sonáta č. 2, 1. věta Allegro Martinů: Arieta Sammartini: Sonáta G dur, 1. věta MAŠEK PAVEL (2004) Rubinstein (Popper): Melodie op. 3 č. 1 ČR Sokolov Goens: Scherzo op. 12 č. 2 ZUŠ Sokolov VELEK VOJTĚCH (2003) ČR - Praha Gymnázium a HŠ hl. města Prahy Romberg: Sonáta e moll: Allegro moderato 27

28 Také ve třetí kategorii putovalo prvenství do Mongolska. Zasloužil se o to Chinguun Ganbat. Držitelky třetích cen III. kategorie Lucie Žurmanová z Prahy a Emilija Mladenovič ze Srbska. 28

29 III. kategorie Povinná skladba Set piece Josef Mysliveček: Sonáta G dur (Státní hudební vydavatelství Moskva 1960) Čtvrtek 16. dubna kolo začátek ve hodin (losování 45 minut před zahájením soutěžního kola) Pátek 17. dubna kolo začátek ve hodin (losování 30 minut po ukončení 1. kola dne 16. dubna) 29

30 BAUMERT HANS (2002) Německo Drážďany Hudební škola Drážďany Martinů: Sonáta č. 3, 1. věta Cui: Deux Morceaux op. 36: Cantabilé COSNEFROY THAIS (2001) Dvarionas: Téma a Variace ČR Praha Popper: Tarantella op. 33 Gymnázium a HŠ hl. města Prahy GRÁF JAKUB (2001) ČR Praha Gymnázium a HŠ hl. města Prahy IZUMI HAGIWARA (2002) Maďarsko Budapešť Hudební škola Budapešť elgar: Koncert e moll op. 85: Adagio, Moderato šostakovič: Koncert č. 1 Es dur: Allegretto Hervelois: Suita č. 2 d moll Goltermann: Capriccio KLÁNSKÝ ADAM (2001) Martinů: Pastorela č. 2 ČR Praha boccherini: Sonáta A dur: Andante cantabile ZUŠ J. Hanuše Praha 6 Popper: Koncertní polonéza LAU KWAN-CHAK (2002) Hong Kong Hudební škola Hong Kong PACAN BARTOLOMIEJ ADAM (2001) Polsko Klodzko Hudební škola Nysa Lalo: Koncert, 1. věta Tessarini: Sonáta F dur Goltermann: Capriccio PEJCHIC PETAR (2002) Popper: Maďarská rapsodie op. 68 Srbsko Beograd Saint-Saëns: Koncert a moll op. 33, 3. věta Hudební škola Beograd 30

31 PERKOVIC ZVONIMIR (2001) Chorvatsko Šibenik Hudební škola Šibenik Saint-Saëns: Koncert č. 1 a moll, 2. a 3. věta PĚRUŠKA DAVID (2002) Popper: Mazurka op. 11 č. 3 ČR Praha eccles: Sonáta g moll: Largo assai Gymnázium a HŠ hl. města Prahy Goltermann: Capriccio op. 24 PLOCKOVÁ ŠTÉPÁNKA (2001) ČR Brno ZUŠ Brno STARCZEWSKA JULIA AGATA (2001) ČR Praha Gymnázium a HŠ hl. města Prahy Eccles: Sonáta g moll: Largo assai, Allegro Suk: Balada Cassádo: Sonáta fauré: Elegie TRÁVNÍČKOVÁ NATÁLIE (2002) Fauré: Elegie op. 24 ČR Praha Caporale: Sonáta d moll: Largo amoroso ZUŠ J. Hanuše Praha 6 Weber: Adagio a Rondo VELEK DOMINIK (2001) ČR Praha Gymnázium a HŠ hl. města Prahy VOCETKOVÁ JOHANNA (2002) ČR Velké Přílepy ZUŠ J. Hanuše Praha 6 Haydn: Koncert C dur č. 1, 1. věta elgar: Koncert e moll op. 85, 1. věta Dvořák: Klid Popper: Tarantella Rachmaninov: Vokalíza YOU JEE IN (2002) elgar: Koncert e moll, 4. věta Korea Gangwon-do Rostropovič: Humoreska op. 5 Hudební škola Soul 31

32 32 Rentgen s.r.o. Ústí nad Orlicí MUDr. Zdeňka Svobodová Jan Navrátil DiS.

33 IV. kategorie Povinná skladba Set piece Bohuslav Martinů: Variace na slovenskou lidovou píseň Čtvrtek 16. dubna kolo začátek v hodin (losování 60 minut před zahájením soutěžního kola) Pátek 17. dubna kolo začátek v hodin (losování 30 minut po ukončení 1. kola dne 16. dubna) 33

34 Vítězem věkově nejstarší IV. kategorie se stal zaslouženě Vilém Vlček z Prahy Předseda poroty Prof. Miroslav Petráš s nejlepšími účastníky IV. kategorie. Účastníci 2. kola IV. kategorie. První zleva vítěz Vilém Vlček. 34

35 ČANO SARA (2000) boccherini: Koncert B dur: Allegro moderato Slovinsko Ljubljana Offenbach: Les larmes de Jaqueline op. 76/2 Konzervatoř Ljubljana Popper: Polonéza op. 14 GRASSAU HENRIKA (2000) Schumann: Adagio a Allegro As dur op. 70 Německo Radebeul Hudební škola Drážďany KELTOVÁ JOHANA (1999) Popper: Tarantella ČR Praha bach: Suita I. soukromý žák Popper: Wie einst in schöner n Tagen op. 64 č. 1 KUBÁLKOVÁ VIKTORIE (2000) čajkovskij: Pezzo capriccioso op. 62 ČR - Sokolov ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary LERCHE MARIÁN (2000) Saint-Saëns: Koncert a moll ČR Brno Martinů: Nokturno č. 1 ZUŠ Brno MLADENOVIC EMILIJA (1999) Schubert: Sonáta Arpeggione, 1. věta Srbsko Beograd Popper: Maďarská rapsodie op. 68 Hudební škola Beograd POPOVAC JOVANA (2000) Srbsko - Beograd Hudební škola Zemun SŮVA MAREK (2000) ČR Praha ZUŠ J. Hanuše Praha 6 WASIK ANNA (1999) Polsko Wroclaw Hudební škola Wroclaw ŽÁKOVÁ KAROLÍNA (1999) ČR Kamenný Přívoz ZUŠ Praha 4 Saint-Saëns: Koncert č. 1 po. 33, 2. a 3. věta frescobaldi: Toccata Davidov: Balada Wilkomirski: Vokalíza Stamitz: Koncert č. 3 C dur, 1. věta Szeligowski: Orientale Goltermann: Koncert č. 3 h moll, 1. věta eccles: Sonáta g moll, 1. a 2. věta šostakovič: Sonáta d moll op. 40, 2. věta 35

Leoše Janáčka. Leoš Janáček

Leoše Janáčka. Leoš Janáček Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka Faculty of Music of Janáček Academy of Music and Performing Arts Brno in partnership with Leoš Janáček Foundation

Více

Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky

Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky Pořadatelé pořadatelé Pořadatel: Spolupořadatelé: Podporovatelé: Mediální partner: Občanské sdružení Kunovjan Město Kunovice Město Uherské Hradiště Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České

Více

janáčkova filharmonie ostrava 62. koncertní sezóna 2015-2016

janáčkova filharmonie ostrava 62. koncertní sezóna 2015-2016 janáčkova filharmonie ostrava 62. koncertní sezóna 2015-2016 Reinhold Friedrich trubka 29. 8. 2015 ODNH 11. 2. 2016 C3 15. 2. 2016 K5 hlavní host sezóny Reinhold Friedrich Od roku 1986, kdy získal druhou

Více

L IST OF GRATIAS AGIT A WARD LAUREATES 2009

L IST OF GRATIAS AGIT A WARD LAUREATES 2009 2009 Laureáti Ceny GRATIAS AGIT S EZNAM LAUREÁTŮ CENY GRATIAS AGIT 2009 L IST OF GRATIAS AGIT A WARD LAUREATES 2009 SOŇA ČECHOVÁ (in memoriam) / SLOVENSKO SOŇA ČECHOVÁ (in memoriam) / SLOVAKIA NIKOLAJ

Více

I. bílá a černá [white and black] II. sblížení [rapprochement] III. prokletí [curse] IV. zažehnutí [ignition] V. půlnoc [midnight]

I. bílá a černá [white and black] II. sblížení [rapprochement] III. prokletí [curse] IV. zažehnutí [ignition] V. půlnoc [midnight] I. bílá a černá [white and black] [1 Preletělo ftáča, 2 Lásko, milá lásko, 3 Nasomas me khere, 4 Ara more]. Hudba a text: Zuzana Lapčíková 1, 2, Romská lidová úprava Josef Fečo junior 3, 4 II. sblížení

Více

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010 SETKÁNÍ XX XXI XXII XXIII XXIV 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2014 THE INTERNATIONAL FESTIVAL

Více

VIII. Mezinárodní interpretační soutěž žesťových nástrojů Brno 2011 8 th International Interpretative Brasswind Instruments Competition Brno 2011 Kategorie JUNIOR, 30. 4. 1. 5. 2011 JUNIOR Category, 30

Více

KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING

KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING Krnov a jeho velmi stručné osudy Krnov and its very brief turns of fate Krnov místo pro vzdělávání Krnov a place for education Krnov místo pro podnikání

Více

PRAHA PRAGUE 2007. 50x

PRAHA PRAGUE 2007. 50x PRAHA PRAGUE 2007 kulturní culture 50x událost events Ú V O D 2 Mimo péče o dříve vytvořené kulturní hodnoty hlavní město Praha vynakládá nemalé úsilí pro naši současnost, živou kulturu. Touto publikací

Více

GOTT. Karel ČR ŠVÉDSKO REPREZENTACE PŘIVÍTÁ TRADIČNÍHO SPOUPEŘE. PHARRELL WILLIAMS HAPPY VEČER V O 2 areně. 10 LET O 2 areny

GOTT. Karel ČR ŠVÉDSKO REPREZENTACE PŘIVÍTÁ TRADIČNÍHO SPOUPEŘE. PHARRELL WILLIAMS HAPPY VEČER V O 2 areně. 10 LET O 2 areny ČR ŠVÉDSKO REPREZENTACE PŘIVÍTÁ TRADIČNÍHO SPOUPEŘE PHARRELL WILLIAMS HAPPY VEČER V O 2 areně 10 LET O 2 areny 6 MILIONŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ, BRUSLENÍ, OSLAVA Karel GOTT Magazín O 2 areny Zdarma podzim 2014 koncert

Více

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE FRESH MOSER PODZIM AUTUMN 203 FROM Sabrage 2. století Sabrage 2 st century 00. výročí vzniku kolekce Marie Theresie 00 th anniversary of the founding of the Maria

Více

Jen pár slov... In just a few words... Váš Jan Hasenöhrl. Yours sincerely, Jan Hasenöhrl

Jen pár slov... In just a few words... Váš Jan Hasenöhrl. Yours sincerely, Jan Hasenöhrl Jen pár slov... Naději, uspokojení, a energii do dalších sezon. To cítím, když vidím zaplněnou Smetanovu síň a slyším váš potlesk. Devatenáct let se setkáváme, ať už během roku, či na festivalech Prague

Více

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Obsah Content Poslání Nadace..................................................5 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Dagmar

Více

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION OBSAH CONTENT summit 02 03 04 06 08 10 12 14 15 16 19 21 22 24 26 28 29 34 36 38 40 ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US O PROJEKTU/ABOUT THE PROJECT BÝVALÍ ÚČASTNÍCI/FORMER

Více

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek Rubrika Rubrika PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2013/2014 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petra Lorencová I cesta může být cíl I focus on the journey, not the destination STRANA/PAGE 4 editorial editorial Obsah

Více

LAUREÁTI CENY GRATIAS AGIT GRATIAS AGIT AWARD LAUREATES

LAUREÁTI CENY GRATIAS AGIT GRATIAS AGIT AWARD LAUREATES LAUREÁTI CENY GRATIAS AGIT 2008 GRATIAS AGIT AWARD LAUREATES GRATIAS AGIT Award Laureates V YDALO M INISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SPOLUPRÁCI SE SPOLEČNOSTÍ Laureáti Ceny GRATIAS AGIT

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti,

Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti, Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti, je mi nesmírnou ctí, že Vás mohu přivítat na půdě Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově, která se stala v letošním

Více

Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30

Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30 Číslo 44 / Issue 44 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 12012 Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30 01/2012 HMMC

Více

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups Pro zlato příště s nůší bronz. Vynikajících výsledků jsme dosáhli i v cambridgeských testech. Dosažená jazyková úroveň žáků našich pátých tříd vyjádřená evropským rámcovým měřítkem B2 je totiž srovnatelná

Více

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU 2006 Obsah Content Obsah I. Programme II. Technology III. Non-programmin g Activities IV. Czec h Radio Communication V. Ratings and Audience VI. Economi c and Commercia l Activities

Více

Kéž vám milí posluchači i účast na těchto koncertech dopomůže k hledání tohoto řádu pokoje ve vašem osobním životě.

Kéž vám milí posluchači i účast na těchto koncertech dopomůže k hledání tohoto řádu pokoje ve vašem osobním životě. Vážení posluchači, další ročník Hudebního léta nám dává příležitost k zamyšlení, jaké místo má hudba v našem životě a proč zní zvláště dobře právě v kostele. Ke vzdávání úcty Bohu hudba vždy patřila. Ve

Více

IWRF EUROPEAN CHAMPIONSHIP IN WHEELCHAIR RUGBY. 11 19 April 2015 Prague, Czech Republic Division B

IWRF EUROPEAN CHAMPIONSHIP IN WHEELCHAIR RUGBY. 11 19 April 2015 Prague, Czech Republic Division B IWRF EUROPEAN CHAMPIONSHIP IN WHEELCHAIR RUGBY 11 19 April 2015 Prague, Czech Republic Division B 2015 IWRF European Championship in Wheelchair Rugby 03 Obsah Úvodní slova David Lukeš hlavní organizátor

Více

VIII/2010. Téma měsíce: BYSTŘICKO SE PREZENTOVALO V PRAZE. Rozhovor s Karlem Pačiskou a Josefem Vojtou

VIII/2010. Téma měsíce: BYSTŘICKO SE PREZENTOVALO V PRAZE. Rozhovor s Karlem Pačiskou a Josefem Vojtou ROČNÍK V., SRPEN 2010, 6800 VÝTISKŮ, ZDARMA VIII/2010 Bystřicko se prezentovalo v Praze strana 1-2 Slévárenské sympozium 2010 strana 5 Program kulturního domu strana 8-9 Jak se mění Bystřice n. P. strana

Více

Nekonvenční ŽIŽKOVSKÝ PODZIM 23. 9. 12. 11. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL V MČ PRAHA 3. zakladatel a umělecký garant doc.

Nekonvenční ŽIŽKOVSKÝ PODZIM 23. 9. 12. 11. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL V MČ PRAHA 3. zakladatel a umělecký garant doc. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL V MČ PRAHA 3 Nekonvenční ŽIŽKOVSKÝ PODZIM 2015 23. 9. 12. 11. zakladatel a umělecký garant doc. Jiří Hošek POD ZÁŠTITOU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 ZA LASKAVÉ PODPORY MČ PRAHA 3

Více

24/11. Emanuel Ax (USA) 20.00 / 8 pm Rudolfinum

24/11. Emanuel Ax (USA) 20.00 / 8 pm Rudolfinum www.firkusny.cz Rudolf Firkušný (1912-1994) patří mezi nejvýznamnější světové klavíristy 20. století. Neúnavný, celoživotní propagátor české hudby vystoupil v nejprestižnějších koncertních sálech světa

Více

Profesoři Teachers. Pořadatelé Organisers

Profesoři Teachers. Pořadatelé Organisers Profesoři Teachers Barokní tanec Baroque dance Françoise DENIEAU Zpěv Singing Julie HASSLER Housle Violin Amandine BEYER Viola de gamba Viola da gamba Marianne MULLER Cembalo Harpsichord Françoise LENGELLÉ

Více

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 JUNE 2015 - DECEMBER 2015 ČERVEN 2015 - PROSINEC 2015 MAGAZINE Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 Dear friends,

Více

TOP. Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region

TOP. Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region KALEIDOSCOPE 1 1. 2. TOP 10 Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region 1. Český ráj chráněná krajinná oblast Bohemian Paradise Protected

Více

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější,

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, Novoroční předsevzetí u nás neletí Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, nebo si hned 1. ledna obout kecky a oběhnout dvakrát dům s dobrou vůlí začít konečně zdravě žít. Být však na sebe náročný jednou

Více