Úvodní slovo OBSAH: Červen 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo OBSAH: Červen 2014"

Transkript

1 OBSAH: 2 S Neposedou v létě; Mezin. Den rodiny 3 Zpráva z akce nízkoprahy na rampách 4 Syndrom vyhoření 5 Petánque: hra středomoří 6 Rozhovor s vedoucí letního dětského tábora 7 Poslední volná místa na příměstském táboře 7 Aktivita: Had z chlupatého drátku 8 Jeden den návštěvníka NZDM HoPo 8 Přespávání s NZDM HoPo 9 Program NZDM HoPo a Autobus na červen 10 Program KC Nová beseda 11 Zapojte se! 12 Programy o. s. Neposeda Úvodní slovo Červen 2014 Milí čtenáři, letní prázdniny jsou téměř za dveřmi a v naší organizaci probíhají pečlivé přípravy na příměstské tábory. Velmi nás potěšil nebývalý zájem a pozitivní reference z loňského roku. Již teď se na všechny děti moc těšíme, prázdniny si užijeme :o) Neposeda pracuje i v létě, dočtete se o tom v následujícím článku, proto se nebojte, že by byla služba nedostupná. Užijte krásně léto, dopřejte si zasloužený odpočinek a sbírejte sluneční energii plnými doušky. Přeji Vám příjemné čtení. Markéta Feniková, zástupce ředitelky o. s. Neposeda

2 Jedno z poslání organizace Neposeda je podporovat lidi v aktivním využívání volného času. V letních měsících se proto provoz Nízkoprahových klubů HoPo a Autobus omezují, čerpají se dovolené a pracovníci vyrážejí více do terénu po Horních a Dolních Počernicích, Běchovicích, Újezdě nad Lesy, Kyjích a Hostavicích. S Neposedou v létě Autorka: Markéta a vedoucí programů První týden prázdnin odjíždí pracovníci NZDM HoPo, spolu s vybranými návštěvníky ve věku let, se kterými dlouhodobě spolupracují na plnění cílů týkajících se vztahů, školy a chování, na čtyřdenní výjezd do přírody. Možnost individuálních konzultací po předchozí domluvě je v prostorách NZDM HoPo a Autobus neustále v provozu. Centrum pro rodinu v Újezdě nad Lesy i v Běchovicích, provoz herny, kroužků a vzdělávacích programů se od přerušuje a opět nabídne svůj bohatý program pro děti a rodiče. O prázdninách startují čtyři letní příměstské tábory, na které se každým rokem těší celý Neposedný tým pracovníků. Pracovníky z Komunitního terénu budete v létě potkávat tak, jak jste zvyklí, tedy od pondělí do pátku. Protože i pracovníci ale čerpají dovolené, dojde v této souvislosti ke změně otevíracích hodin. Aktuální informace najdete na našich webových stránkách Budeme se těšit na společná setkání během letních prosluněných dní. Přejeme Vám za celý tým organizace Neposeda krásné a slunečné léto plné pozitivních zkušeností a zážitků. OSLAVILI JSME MEZINÁRODNÍ DEN RODINY Autor: Markéta Centrum pro rodinu v Újezdě nad Lesy Vítáme každý zajímavý nápad na rodinnou či komunitní akci. Říká podporuje celé rodiny. Poskytuje Markéta Feniková, zástupce ředitelky. Z toho také vznikla myšlenka příjemný prostor k navázání nových oslavit Mezinárodní den rodiny, který se slaví 15. května, zážitkovou kontaktů a přátelství. Umožňuje akcí pro maminky a babičky s dětmi. Jelikož spolupracujeme, rodičům sdílet své zkušenosti a aktivně trávit volný čas spolu s dětmi. na dobrovolnické bázi, s řadou skvělých lidí, podařilo se nám pro ženy a děti připravit velmi příjemný program. Dámy krásně nalíčila vizážistka Kateřina Janováčová, děti si namalovaly veselá trička s naší Nikolou a milou vzpomínku na tento den, v podobě profi fotografie, zajistila Klára Šenkýřová (Facebook-Foto o Vás). Moc jim za jejich práci a podporu děkuji. Posláním Centra pro rodinu je prohlubování rodičovských dovedností a upevňování jistoty v komunikaci s dětmi. Je možné navštívit zajímavé kurzy a semináře. Vyhledat nás v případě těžké životní události či jen ve chvíli, kdy potřebujete sdílet svou situaci s nezávislým člověkem. Pomůžeme se v situaci zorientovat, problém pojmenovat a nalézt zdroje a kroky v jeho řešení. Sledujte naše internetové stránky pište na přidejte si nás do přátel facebook.com/neposeda Neposedné noviny, č. 18, 2014 Strana 2

3 Syndrom vyhoření Autorka: Jana Burnout (vyhoření) je odborným termínem, který byl poprvé použit v sedmdesátých letech minulého století Hendrichem Freudenbergerem. Původně se jím označoval stav u alkoholiků, kteří neměli zájem o nic jiného než o alkohol, pak následovalo jeho užívání i pro toxikomany a workoholiky. S objevením termínu burnout se zjistilo, že se s ním v životě setkává daleko větší množství lidí. Začaly se proto objevovat různé studie, které se jím zabývaly. V jedné z mnoha definic je syndrom vyhoření popisován jako subjektivně prožívaný stav tělesného, citového a duševního vyčerpání, které je způsobeno dlouhodobým pobýváním v situacích, které jsou emocionálně mimořádně náročné. Hlavní příznaky burnout jsou souborem jevů, mezi které patří například fyzická únava, emocionální vyčerpanost, podrážděnost, pocity bezmoci a beznaděje, negativní postoj k práci, k lidem v zaměstnání, ale i mimo něj. S objevením příznaků dochází u postižených lidí k pocitu, že veškeré jejich snažení je marné a že jím chybí energie, potřebná pro jejich práci. Burnout lze sice označit jako následek dlouhodobého stresu, ale jedná se hlavně o následek selhání schopnosti vyrovnat se s náročnou situací. Vede k němu zejména dlouhodobý bezprostřední styk s lidmi, neúspěšné jednání s nimi, dlouhodobé pracovní přetížení, strohý či příliš přísný pracovní režim. Přispívá k němu i přítomnost neustálého soupeření v pracovním kolektivu, nedostatek prostředků či vedení necitlivé k potřebám podřízených. Člověk se odcizuje své práci, druhým lidem i sám sobě. Má stále méně energie a životní síly, ztrácí pocit, že to, co dělá, má nějakou hodnotu. Na počátku byla často velká očekávání a zapálení pro danou práci. Příznaky burnout můžeme rozdělit na subjektivní (únava, snížené sebehodnocení pocit snížené pracovní kompetence, snadné podráždění, negativismus) a objektivní (dlouhodobá snížená výkonnost). Člověk blížící se psychickému vyhoření se chová k druhým lidem emocionálně chladně, jejich problémy ho nezajímají. Vytrácí se empatie, klienti ho obtěžují. Příliš ho nezajímá hodnocení druhých lidí, jak se na něj dívají, co si myslí. Prevence syndromu burnout se zaměřuje na oblast individuální, týkající se lidí, a na oblast životního a pracovního prostředí. Jedním z nejvýznamnějších faktorů při zvládání syndromu burnout v individuální oblasti je, jak je u člověka saturována potřeba smysluplnosti - smysluplnosti práce i celého života. Pocit smysluplnosti také výrazně ovlivňuje coping, tzn. jak zvládáme těžkosti. Ačkoli byly prokázány rozdíly ve zvládání různé míry stresu u lidí s odlišnými osobnostními charakteristikami, je důležité brát v úvahu i životní a pracovní podmínky. Některé situace totiž mohou být natolik náročné, že se do syndromu vyhoření dostane i člověk jinak velmi odolný. Burnout je v úzkém vztahu s nespokojeností a pracovní nespokojeností, dle výzkumů, pramení často ze špatných vztahů mezi lidmi na pracovišti. Člověk je součástí různých sociálních skupin, které společně vytvářejí sociální síť. Ta by měla být oporou v případě potřeby a nouze. Právě ona může být pomocí ve chvíli, kdy se člověk potýká se stresem a je ohrožen syndromem vyhoření. Stejně významná je v pracovním prostředí pravidelná supervize. Burnout úzce souvisí s přirozenou lidskou potřebou věřit ve smysluplnost života, tedy i ve smysluplnost práce, kterou děláme. Proto lze burnout označit také jako důsledek selhání při hledání smyslu života. I když pro člověka je vyhoření značně bolestivou záležitostí, jedná se o situaci, kterou lze překonat a která může být v konečné fázi také obohacující. Může navodit důležité životní změny a osobní růst. Lidé, kteří burnout zažili a zvládli, hovoří dnes o svém životě jako o plnohodnotnějším a bohatším. Neposedné noviny, č. 18, 2014 Strana 3

4 Zpráva z akce Nízkoprahy na rampách 2014 Autorka: Martina V sobotu proběhl v Plechárně na Černém Mostě za spolupráce tří spřátelených neziskových organizací (Jahoda, Sdružení na pomoc dětem s handicapy, Neposeda) třetí ročník Nízkoprahů na rampách. Do scooteringových závodů se přihlásilo devět jezdců; pět z nich závodilo v kategorii do 14 let (včetně), zbývající čtyři v kategorii nad 14 let. Vítězové, z nichž někteří znají služby naší organizace, si odnesli hodnotné ceny značky Comascooter. Celkem se akce z řad veřejnosti zúčastnilo na 80 dětí a mladých lidí a zhruba 20 dospělých, ať už jako přímých účastníků či jako diváků. Návštěvníci si kromě závodů mohli užít hudební doprovod v podání soundsystému R2D2 a Cincinaty, vyrobit si placky s obrázkem dle vlastního výběru, nechat si pomalovat obličej či ruce zvolenými motivy, naučit se chodit po laně (slackline), podívat se na vystoupení zumba tanečnic a zúčastnit se turnaje ve stolním fotbálku. Akce byla podpořena Úřadem MČ Praha 14. Neposedné noviny, č. 18, 2014 Strana 4

5 PÉTANQUE: HRA STŘEDOMOŘÍ Autor: Bára Z. Začíná být krásné, letní počasí a tak jsem se rozhodla Vám napsat něco o hře Pétanque. Tu hru mám velmi ráda, ale zdaleka o ní nevím tolik, jako můj otec Ivan Mezera. A tak jsem ho požádala, jestli by mohl o ní něco napsat pro čtenáře Neposedných novin. Táta nás v tomto článku seznámí s historií a pravidly této zábavné a rodinné hry. Hra francouzských dědečků je vidět všude kolem Středozemního moře, ve velkých městech i docela malých vesničkách. Staří pánové u ní vydrží celé odpoledne. Někteří z nás jí mohli zhlédnout v četníkovském filmu, kde L. Funés statečně podváděl. Obyčejně se hraje ve dvou nebo čtyřech hráčích na písčitém rovném povrchu. Každý má tři kovové koule (boules). K soupravě patří dřevěná kulička o průměru dva a půl až tři centimetry, francouzi jí říkají cochonet - prasátko. Jeden z hráčů hodí prasátko do vzdálenosti 6-10 m. K němu hráči přihazují své koule, kdo bude mít nejblíž své koule u prasátka než první ze soupeřů, tolik bodů získá a hru vyhrává. Začíná další hru. Kdo první získá třináct bodů, vyhrál celou hru. Vypadá to jednoduše, ale hra je napínavá a vyžaduje zručnost v pokládání koulí k prasátku i značnou dávku taktického přemýšlení. Ve hře je dovoleno vyrážení soupeřových koulí i prasátka a často tato hra připravuje nenadálé zvraty. V Itálii a Španělsku má svoji obdobu v bocce, kde jsou kovové koule nahrazeny dřevěnými. Překvapivě se o ní zmiňuje i J. Hus ve svých statích: Když hrají v kúle, tehdy zmietku mecí napřed a potom kúlemi kotí a kdož blíže přikotí, ten jest získal, a když se přihodie, že nemohú rozeznati, čí kúle jest blíže k zmietce, tehdy vezmú míru a měří od zmietky k kúlem a miera ukáže, která jest blíže kúle. Před šesti stoletími tedy byla známa a rozšířena i v českých zemích. Poprvé jsem ji viděl před 22 lety hrát v Praze na Střeleckém ostrově u svých známých, kteří jí přivezli z německého Mnichova. Po chvilce nedůvěry jsem si zkusil jednu partičku. Od té doby jsem bral dcery víkend co víkend na procházku na Střelecký ostrov. Praktikovaly to tak i rodiny známých. Zahráli si všichni. Turnaje dospělých, rodina proti rodině, dětské turnaje. Nebyl čas se nudit. I přes drahý vstup ( cena 1 sady - 3 koule je od Kč ) si bezesporu tato hra získává stále větší oblibu pro svůj rekreačně rodinný charakter. V Čechách byla založena asociace pétanqueových klubů ( ČAPEK ), která vydává časopisecký občasník PRASÁTKO. Mekkou petanqueu ve východních Čechách je obec Stolín, která se může chlubit širokou základnou a mnoha úspěchy ( mj. ve dvojicích 3. místo, v jednotlivcích 3. a 4. místo, v družstvech 6. místo v republice ). V družstvech, jak mi sdělil p. Ježek, si stolínští dali za cíl v příští sezóně první nejhůře druhé místo. Stolínští mají sedmnáct petanqueových hřišť, což splňuje kritérium pro konání turnajů. V zimě trénují v požární zbrojnici. Neposedné noviny, č. 18, 2014 Strana 5

6 Rozhovor s vedoucí letního dětského tábora Autor: Jana Protože se rychle blíží léto a s ním letní dětské tábory, rozhodla jsem se udělat rozhovor s oddílovou vedoucí na letním dětském táboře a přiblížit tak jeho náplň našim čtenářům. Jak dlouho už na letní tábory jezdíš a v kolika letech jsi jela poprvé? Jezdím od svých 18 let, čili 10 let. Začínala jsem jako praktikantka, což znamená, že jsem pomáhala oddílovému vedoucímu. Protože jsem se osvědčila, o rok později jsem už jela jako vedoucí. Deset let je dlouhá doba, chtěla jsi někdy skončit? Uvažovala jsem o tom, když jsem nastoupila do zaměstnání. Musela jsem si vzít 14 dní dovolené a to je značná část volna. Ale jezdím ráda a vlastně to pro mě dovolená je. Jen se na ni míň vyspím. S jak starými dětmi na táboře pracuješ? Tábor je určen dětem ve věku 6 17 let, já jsem oddílovou vedoucí u nejstarších dětí, s nimi mě to baví nejvíc. Hodně si povídáme, takže často řeším i jejich trápení a průšvihy. Obecně už hrajeme složitější hry, v tomhle věku tam je pro ně prostor. Často jsou hodně kreativní, zapálení, sami dokážou vymyslet skvělé činnosti, do kterých se ráda zapojím. Co láká takhle staré děti na tábor? Hlavně to, že většina z nich s námi jezdí už dlouho, navzájem se znají a domlouvají se, že zase další rok pojedou. Taky vědí, co od nás můžou čekat a to je, že se na táboře nenudí. Mluvila jsi o průšvizích, v tomhle věku na táboře, s čím se setkáváš? Tak určitě s alkoholem, tomu nejde vždycky úplně zabránit. A taky s prvními láskami, objevováním, což je sice naprosto normální věc, ale na táboře to musí mít určitě své meze, i když těm lidem už 15 let bylo. Opil se ti někdy na táboře nějaký tvůj svěřenec? Jestli ano, co jsi dělala? Opil, ale naštěstí nikdy ne moc. Nastoupila jsem na něj, dělala jsem naštvanou a poslala ho spát. Určitě je dobré, chodit ho pak kontrolovat, jestli je v pořádku. Další den jsme si o tom pak v klidu promluvili. Myslím si, že v tomhle věku je dobré být kamarád, ale s autoritou. A držet slovo za každých okolností. Je to podle mě taková zkouška, jestli za tu důvěru stojíte, a když to dokážete, pak nemusíte nic řešit přehnaným křikem a tresty. Taková skupina se pak vlastně řídí docela sama. Jak vypadá takový běžný táborový den u vás? Ráno snídaně, dopolední program, který je většinou v oddílech rozdělených podle věku. Po obědě polední klid, po něm svačina a odpolední program. To je většinou etapa celotáborové hry. Vždycky máme nějaké téma příběh, který se prolíná vším, co se na táboře děje. Hrajeme pro děti divadla, aby se do příběhu lépe ponořily. V celotáborové hře jsou děti rozdělené do soutěžních skupin napříč věkem, aby si mohli pomáhat. Na konci tábora je vyhlášen vítěz podle toho, jak se mu dařilo v jednotlivých etapách. Po večeři bývá celotáborový program, například diskotéky, soutěže, karneval, táborák nebo jsou děti v oddílech se svými vedoucími. Za tábor mají děti i jednu noční bojovku. Co bys doporučila rodičům, kteří vybírají letní tábor, na co se mají zaměřit? Určitě aby si prošli internetové stránky organizace, která tábor pořádá. Mohou se na nich dozvědět víc o programu tábora, o jednotlivých vedoucích nebo o reakcích rodičů a dětí, které na táboře byli. Pročetla bych si i recenze, pokud jsou dostupné. Moc děkuji za rozhovor, je vidět, že tě to s dětmi opravdu baví a že nad prací s nimi také přemýšlíš. Přeji příjemný letní tábor a všem organizacím právě takové oddílové vedoucí. Neposedné noviny, č. 18, 2014 Strana 6

7 Poslední volná místa na příměstském táboře! Autor: Markéta ŽIVOT JE HRA plně obsazen o , děti ve věku 5-10 let SPORTOVNÍ TÁBOR plně obsazen o , děti ve věku 6-11 let OSTROV PIRÁTŮ plně obsazen o , děti ve věku 7-12 let ŠKOLA ČAR A KOUZEL poslední volná místa o , děti ve věku 7-12 let Letní příměstské tábory pořádané naší organizací, bývají rok co rok oblíbenější. Abychom letos dětem nabídli ještě příjemnější zázemí, budou všechny turnusy probíhat v našem Centru pro rodinu v Újezdě nad Lesy. Centrum nabízí prostornou hernu, hračky a hry, výtvarné potřeby i sportovní náčiní. Každý turnus má své specifické zaměření a je odlišen také věkovým rozmezím. Všichni se na týden promění ve studenty Školy čar a kouzel v Bradavicích. Budou následovat nejslavnějšího mladého kouzelníka Harryho Pottera a pomohou mu porazit zlého černokněžníka Lorda Voldemorta. Na to se ale budou muset seznámit se základními magickými kousky, poznat bájná zvířata nebo potrénovat létání na koštěti! Že to není možné? Uvidíte sami, že do Školy čar a kouzel se vyplatí zavítat i o prázdninách. Program: Úvod a seznámení, první čarodějnické úkoly, Průzkum Bradavické školy,stopování Lorda Voldemorta, Shánění pomoci u mytických bytostí, Závěrečná bitva a oslav. PŘIHLÁŠKY NALEZNETE NA Had z chlupatého drátku Co potřebujeme: Autorka: Nikola chlupatý drátek pohyblivé oči nebo si vyrobíme oči z papíru kousek barevného papíru na jazyk tavnou pistoli nebo jiné lepidlo Postup: Na konci chlupatého drátku uděláme smyčku jako hlavu, na hlavu nalepíme oči. Z barevného papíru si vystřihneme dlouhý hadí jazyk a nalepíme zespodu na hlavu. Na závěr zakroutíme zbytek drátku, můžeme ho obtočit např. na tužku. Těším se na Vás a Vaše děti každý čtvrtek od 9 do 12 hodin v Centru pro rodinu v Újezdě nad Lesy na tvořivých dílničkách. Neposedné noviny, č. 18, 2014 Strana 7

8 Jeden den návštěvníka NZDM HoPo Autorka: Marie Zeptali jsme se, jak vypadá jeden den našeho z mladších návštěvníků Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež HoPo v Horních Počernicích. Ráno se vzbudím kolem 7. hodiny. Obléknu se a chvíli se dívám na televizi. Pak vyrazím do školy. V pondělí máme nejkratší den, jen 4 vyučovací hodiny. Z předmětů ve škole mě nejvíc baví matematika a tělocvik. Nemám moc rád angličtinu a češtinu. Po vyučování jdu na oběd a poté se sejdeme s kamarády a jdeme někdy do našeho tajného bunkru. Tam hledáme klacky a zažíváme různá dobrodružství. Jednou jsme tam našli i bažanta, který nás poškrábal, jak vylétl ze křoví, a taky mrtvou kočku. Když se rozejdeme, přijdu domů a začnu si dělat úkoly do školy a učit se. Když mám vše hotovo, tak se chystám do nejlepšího nízkoprahového klubu HoPo. Tam hraju rád hry na počítači nebo na x-boxu a také si povídám s pracovníky nebo kamarády a hrajeme společně různé hry. Po 18. hodině jdu domů, kde koukám na telku asi do 21 hod. A potom už jdu spát. Nejraději ze všech dní mám sobotu. Vstávám kolem 9. nebo 10. hodiny a koukám se na televizi, hraji na PC nebo si hraju se psem, morčetem nebo myšmi. Pak jdu ven s kamarády a na hřišti společně sportujeme na kolech nebo na bruslích, hrajeme vybíjenou nebo házíme míčem na koš. Vrátím se domů na večeři a zase se koukám na různé filmy asi do 22 hod. Pak jdu spát. Až budu velký, chtěl bych být řidičem nebo návrhářem lega. Těším se na léto budu jezdit do bazénu v Klánovicích a taky na tábory. Chystám se na výjezd s klubem HoPo a taky na hudební a indiánský tábor. Do klubu chodím, protože se nudím nebo nechci být pořád zavřený doma. Také je dobré, že je kam se schovat, když je venku škaredě. Z pátku 9. května na sobotu 10. května jsme se rozhodli spolu s návštěvníky našeho nízkoprahového zařízení pro děti a mládež HoPo v Horních Počernicích přespat ve větších prostorách našich kolegů NZDM Autobus v nedalekých Běchovicích. Přespávání s NZDM HoPo Autor: Jirka Uskutečnili jsme malý výlet do okolí klubu Autobus, hráli vybíjenou, povídali si o tom, jaké výlety se dají podnikat a zda děti chodí na výlety s rodiči. Promysleli jsme a uskutečnili nákup jídla, na které si s sebou děti vzaly peníze místo tolik požadovaných sladkostí jsme se s dětmi rozumně domluvili na koupi skutečného a zdravého jídla. Kromě nás samých jsme krmili rovněž morče, které v klubu kolegové s dětmi chovají, hráli jsme ping-pong a deskové hry. Velkou oblibu si vysloužil boxovací pytel a molitanové tyče na mlácení. Děti se vydatně vyřádily. Večer jsme besedovali o trávení volného času výhradně u počítače a mobilu, o výhodách a nevýhodách. Shodli jsme se na tom, že přátelství je důležité a počítačem ani mobilem se moc udržovat nedá je třeba s kamarády společně něco podnikat. Také jsme si pustili film na dobrou noc a snažili se rozlišit motivy jednotlivých postav kde je zlo a kde dobro, a že to s tím je někdy velmi složité. Neposedné noviny, č. 18, 2014 Strana 8

9 Program NZDM HoPo v červnu: Pondělí 13:30-18: klub klub klub klub příprava na výjezd Úterý 13:30-18: klub a konzultace klub a konzultace klub a konzultace klub a konzultace VÝJEZD KLUB JE ZAVŘENÝ Středa 13:00-17:00 venku v terénu venku v terénu venku v terénu venku v terénu VÝJEZD KLUB JE ZAVŘENÝ Čtvrtek 13:30-18: klub a program klub a program klub a program klub a program VÝJEZD KLUB JE ZAVŘENÝ Pátek 12:00-17:00 ZAVŘENO ZAVŘENO klub + Xbox klub + Playstation VÝJEZD KLUB JE ZAVŘENÝ Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež HoPo, Božanovská 2098, Praha Horní Počernice, Veškeré aktivity NZDM HoPo jsou finančně podporovány Magistrátem HMP, MPSV, MČ Praha 20. Program NZDM Autobus v červnu: Neposedné noviny, č. 18, 2014 Strana 9

10 Program KC Nová Beseda červen Neposedné noviny, č. 18, 2014 Strana 10

11 ZAPOJTE SE! Občanské sdružení Neposeda usiluje od roku 1999 o zvyšování kvality života dětí, dospívajících a rodin. Jsme nezisková organizace, naše programy nemají komerční charakter. Naše činnost je v z velké části financována dotacemi z MPSV, MHMP a městských částí. Významnou část našich příjmů tvoří i dary od firem a jednotlivců. Vaše podpora je pro nás důležitá! Jak se můžete zapojit? Staňte se naším příznivcem! Chcete být s námi v kontaktu a dostávat aktuality o tom, co se u nás děje, co se povedlo a jaké akce chystáme? Napište nám na nebo se staňte fanouškem naší organizace na facebooku Přispějte nám zakoupením konkrétního vybavení či zaplacením konkrétní služby! Umožníte nám tak vykonávat naši práci ještě lépe! Aktuálně potřebujeme: - molitanová stavebnice (7 000 Kč) - předplatné časopisů pro dospívající (2 000 Kč/ předplatné jednoho časopisu) - vzdělávání pro naše pracovníky (7 000 Kč/1 pracovník/1 rok) - 500x samolepka s logem organizace (3 000 Kč/zakázka) - stroj na výrobu odznaků typu placka ( Kč) - stolní fotbálek ( Kč) Podpořte konkrétní program, který se Vám nejvíce líbí! Fandíte Centru pro rodinu, Komunitnímu terénnímu programu, NZDM Autobus nebo NZDM HoPo? Podpořte ho! Finanční příspěvek využijeme - na nákup vybavení pro klienty, - na nákup materiálu (kancelářské potřeby, úklidové prostředky, literatura, nábytek aj.), - na úhradu provozních nákladů (nájemné, energie), - na uhrazení mzdových nákladů pro naše klienty je nejdůležitější pracovník někdo s kým mohou mluvit, kdo s nimi tráví čas a kdo jim poradí Přispějte nám finančním darem na činnost! Hradíme z něj náklady na pořízení vybavení, na úhradu energií a údržbu prostor a na realizaci nových nápadů. Nejdůležitější jsou pro nás finanční prostředky na mzdové náklady. Naše organizace stojí na činnosti profesionálů, kteří dennodenně provázejí naše klienty a pomáhají jim. Pomozte nám vytvořit pro ně a jejich práci kvalitní zázemí, které se přímo projeví ve zvýšení kvality služeb pro klienty. Bankovní spojení: /0300 ČSOB a. s., Poštovní spořitelna. Zapojte se jako dobrovolník! Pomozte nám s přípravou našich programů, s realizací našich akcí nebo přispějte Vašimi vlastními nápady. Potřebujeme Vás! Neváhejte a pište na Přijďte k nám s Vašimi kolegy a věnujte nám jeden pracovní den v rámci firemního dobrovolnictví. Můžete nám pomoci při úklidu a opravách, při organizování veřejných akcí nebo nám můžete předat své zkušenosti a dovednosti. Budeme velmi vděční! Neposedné noviny, č. 18, 2014 Strana 11

12 Děkujeme za dlouhodobou podporu naší činnosti: Neposedné noviny, č. 18, 2014 Strana 12

( Obsah/Úvodník/Tiráž

( Obsah/Úvodník/Tiráž Obsah/Úvodník/Tiráž Úvodník Při naší práci přímo v domácnostech klientských rodin se velmi často setkáváme s maminkami. Tatínci na konzultacích bývají přítomni také, někdy přímo, ale většinou tak, že se

Více

Kalendář akcí v Horních Počernicích v červnu 2014

Kalendář akcí v Horních Počernicích v červnu 2014 06/2014 Ročník 62 S KOLEM BEZPEČNĚ NA PRÁZDNINY 12. 6., ZŠ Stoliňská Kalendář akcí v Horních Počernicích v červnu 2014 DO 1. 6. VÝSTAVA FENOMÉN IGRÁČEK...CHVALSKÝ ZÁMEK DO 1. 6. MILOŠ FIKEJZ: TVÁŘE SVĚTA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvodní slovo 4 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 5 Základní údaje a kontakty 6 Struktura společnosti 7 Poskytované služby 9 Další aktivity SKP-CENTRUM, o.p.s. v roce 2012 35

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo 3 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 4 Základní údaje a kontakty 5 Organizační struktura společnosti 6 Poskytované služby 7 Co se podařilo v roce 2013 30 Finanční

Více

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé,

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé, CHARITNÍ NOVINY Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015 Vážení přátelé, těší mě, že pokračujeme v tradici a vydáváme třetí číslo našich Charitních novin. Na prvním místě chci jménem všech

Více

ARCHA. Česká asociace studentů psychologie Bruselská mise Pavla Trantiny Turistický oddíl jako něco víc

ARCHA. Česká asociace studentů psychologie Bruselská mise Pavla Trantiny Turistický oddíl jako něco víc Naše téma: Dětský spolek = naše hobby číslo 2/2015 ARCHA Zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže foto Jana Nováčková Česká asociace studentů psychologie Bruselská mise Pavla Trantiny

Více

hlučínskénoviny Základní škola Hlučín-Rovniny oslavila 40. výročí

hlučínskénoviny Základní škola Hlučín-Rovniny oslavila 40. výročí hlučínskénoviny Ohlédněme se zpět k počátkům naší školy. Školní rok 1972/1973 byl rokem, kdy žáci poprvé usedli do školních lavic v právě dokončených učebnách. Od té doby se ve vedení školy vystřídalo

Více

Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2008

Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2008 Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2008 Základní data Slovo předseda správní rady Účel a hodnoty nadačního fondu MiNiGRANTY VEOLIA 2008 Další podpořené projekty Poděkování Zpráva Mapa nadačních projektů

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 INSPIRUJ SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

TÉMA: Jak na cestovní ruch? PUNK pro Bakču nebyl póza. Psí domov SÍRIUS PROSINEC 2014

TÉMA: Jak na cestovní ruch? PUNK pro Bakču nebyl póza. Psí domov SÍRIUS PROSINEC 2014 PROSINEC 2014 TÉMA: Jak na cestovní ruch? PUNK pro Bakču nebyl póza Psí domov SÍRIUS Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz www.eeagrants.cz www.piseckysvet.cz

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta.

Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta. Výroční zpráva 2014 Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta. Akce v parku Žižkova. Několik slov o uplynulém roce Hledejte především jeho království a spravedlnost

Více

YMCA v roce 2014 co plánujeme na tento rok... nejen strategicky... Support for Ukraine korespondence YMCA v ČR a YMCA Ukrajina

YMCA v roce 2014 co plánujeme na tento rok... nejen strategicky... Support for Ukraine korespondence YMCA v ČR a YMCA Ukrajina časopis YMCA v ČR, ročník XVI 15 Kč / 0,8 1/2014 Zprávy z akcí co nového v Brně, Orlové, Ústí... Support for Ukraine korespondence YMCA v ČR a YMCA Ukrajina YMCA v roce 2014 co plánujeme na tento rok...

Více

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz patronka Motýlku Ester Janečková Milí přátelé a příznivci, jsme rády, že Vás opět můžeme informovat o tom, co se

Více

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 4/2010 CHARITA

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 4/2010 CHARITA ZPRÁVY CHARITY 4/2010 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE 2 OB S AH Duchovní slovo...3 Informace Diecézní charity...4 Ekonomické informace...5 Co se děje v charitách...6 Diecézní charita Litoměřice...6 Farní charita

Více

Dobrovolnictví v Domovech pro seniory

Dobrovolnictví v Domovech pro seniory Vzdělávání poskytovatelů - pracovníků přímé péče v oblasti standardů kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji OP RLZ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU Zpravodaj 1/2013 Navlečení v modrých pláštěnkách a kšiltovkách jsme putovali s básníkem. Rozdávali jsme sošky ceny APLAUS. Vybírali vaše nejlepší fotografie, kde společným jmenovatelem byla modrá barva.

Více

občanské sdružení rozum a cit zpravodaj zima2012 www.rozumacit.cz

občanské sdružení rozum a cit zpravodaj zima2012 www.rozumacit.cz občanské sdružení rozum a cit zpravodaj zima2012 www.rozumacit.cz V současné době nabízíme naše služby v těchto projektech: Poradenské centrum Poskytujeme: informace o náhradní rodinné péči sociálně-právní

Více

ARCHA. Tábory, tábory, tábory... Představujeme: Slezská diakonie. S Markétou Votavovou o Tamjdemu. číslo 4/2011. Naše téma: Prázdniny, jak mají být

ARCHA. Tábory, tábory, tábory... Představujeme: Slezská diakonie. S Markétou Votavovou o Tamjdemu. číslo 4/2011. Naše téma: Prázdniny, jak mají být Naše téma: Prázdniny, jak mají být číslo 4/2011 ARCHA Tábory, tábory, tábory... foto Michal Fanta Misha Představujeme: Slezská diakonie S Markétou Votavovou o Tamjdemu Úvodník Prázdniny, jak mají být Zpravodaj

Více

dvouměsíčník YMCA v ČR, červenec - září 2007, ročník IX 15 Kč / 0,5 FOTO: J. V. HYNEK

dvouměsíčník YMCA v ČR, červenec - září 2007, ročník IX 15 Kč / 0,5 FOTO: J. V. HYNEK dvouměsíčník YMCA v ČR, červenec - září 2007, ročník IX 15 Kč / 0,5 YMCA & TS Festival aneb něco pro všechny Setkání seniorů YMCA na tábor spolu i po 70 letech YMCA o prázdninách zážitky, přátelství, poznávání...

Více

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. Katedra pedagogiky a psychologie. Volný čas dětí. Bakalářská práce

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. Katedra pedagogiky a psychologie. Volný čas dětí. Bakalářská práce Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra pedagogiky a psychologie Volný čas dětí Bakalářská práce České Budějovice 2011 Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Lukáš Dastlík Autor práce: Monika Jelečková Anotace

Více

leden 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 V roce 2012 vykročte správným směrem

leden 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 V roce 2012 vykročte správným směrem leden 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 V roce 2012 vykročte správným směrem FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění

Více

Průvodce. Rodina a škola, volný čas a integrace mladých lidí s tělesným postižením. Informace, inspirace a zkušenosti z práce občanského sdružení

Průvodce. Rodina a škola, volný čas a integrace mladých lidí s tělesným postižením. Informace, inspirace a zkušenosti z práce občanského sdružení Průvodce Rodina a škola, volný čas a integrace mladých lidí s tělesným postižením Informace, inspirace a zkušenosti z práce občanského sdružení Občanské sdružení Užitečný život Praha 2000 Průvodce Rodina,

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Martina Hölblingová Olomouc 2015 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Činnost dobrovolníků Dobrovolnického centra

Více

Měsíčník MČ Praha 7 zdarma, červen 2015. Plánuj Prahu 7

Měsíčník MČ Praha 7 zdarma, červen 2015. Plánuj Prahu 7 Měsíčník MČ Praha 7 zdarma, červen 2015 Plánuj Prahu 7 2 www.hobulet.cz Hobulet červen 2015 Potkáváme je 3 Hobulet 6/2015 Měsíčník MČ Praha 7 3 Potkáváme je 4 Aktivní 7 8 Téma 12 Rozhovor 15 Inspirace

Více

KTERÉ VZALY OSUD DO SVÝCH RUKOU

KTERÉ VZALY OSUD DO SVÝCH RUKOU www.rhkbrno.cz 12 DVANÁCT PŘÍBĚHŮ ŽEN, KTERÉ VZALY OSUD DO SVÝCH RUKOU Asistenční centrum Brno pro podporu podnikání žen Regionální hospodářská komora Brno Moravská asociace podnikatelek a manažerek 2011

Více

S MICHALEM DAVIDEM VYRÁŽÍME NA TURNÉ. busline dětem Přivezeme dětem divadlo!

S MICHALEM DAVIDEM VYRÁŽÍME NA TURNÉ. busline dětem Přivezeme dětem divadlo! Číslo 4 květen 2013 ročník 3 interní noviny firmy busline Str. 5 busline dětem Přivezeme dětem divadlo! Rozhovor s Ivanem Vyskočilem VYRÁŽÍME NA TURNÉ S MICHALEM DAVIDEM Michal David si vybral BusLine

Více