Úvodní slovo OBSAH: Červen 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo OBSAH: Červen 2014"

Transkript

1 OBSAH: 2 S Neposedou v létě; Mezin. Den rodiny 3 Zpráva z akce nízkoprahy na rampách 4 Syndrom vyhoření 5 Petánque: hra středomoří 6 Rozhovor s vedoucí letního dětského tábora 7 Poslední volná místa na příměstském táboře 7 Aktivita: Had z chlupatého drátku 8 Jeden den návštěvníka NZDM HoPo 8 Přespávání s NZDM HoPo 9 Program NZDM HoPo a Autobus na červen 10 Program KC Nová beseda 11 Zapojte se! 12 Programy o. s. Neposeda Úvodní slovo Červen 2014 Milí čtenáři, letní prázdniny jsou téměř za dveřmi a v naší organizaci probíhají pečlivé přípravy na příměstské tábory. Velmi nás potěšil nebývalý zájem a pozitivní reference z loňského roku. Již teď se na všechny děti moc těšíme, prázdniny si užijeme :o) Neposeda pracuje i v létě, dočtete se o tom v následujícím článku, proto se nebojte, že by byla služba nedostupná. Užijte krásně léto, dopřejte si zasloužený odpočinek a sbírejte sluneční energii plnými doušky. Přeji Vám příjemné čtení. Markéta Feniková, zástupce ředitelky o. s. Neposeda

2 Jedno z poslání organizace Neposeda je podporovat lidi v aktivním využívání volného času. V letních měsících se proto provoz Nízkoprahových klubů HoPo a Autobus omezují, čerpají se dovolené a pracovníci vyrážejí více do terénu po Horních a Dolních Počernicích, Běchovicích, Újezdě nad Lesy, Kyjích a Hostavicích. S Neposedou v létě Autorka: Markéta a vedoucí programů První týden prázdnin odjíždí pracovníci NZDM HoPo, spolu s vybranými návštěvníky ve věku let, se kterými dlouhodobě spolupracují na plnění cílů týkajících se vztahů, školy a chování, na čtyřdenní výjezd do přírody. Možnost individuálních konzultací po předchozí domluvě je v prostorách NZDM HoPo a Autobus neustále v provozu. Centrum pro rodinu v Újezdě nad Lesy i v Běchovicích, provoz herny, kroužků a vzdělávacích programů se od přerušuje a opět nabídne svůj bohatý program pro děti a rodiče. O prázdninách startují čtyři letní příměstské tábory, na které se každým rokem těší celý Neposedný tým pracovníků. Pracovníky z Komunitního terénu budete v létě potkávat tak, jak jste zvyklí, tedy od pondělí do pátku. Protože i pracovníci ale čerpají dovolené, dojde v této souvislosti ke změně otevíracích hodin. Aktuální informace najdete na našich webových stránkách Budeme se těšit na společná setkání během letních prosluněných dní. Přejeme Vám za celý tým organizace Neposeda krásné a slunečné léto plné pozitivních zkušeností a zážitků. OSLAVILI JSME MEZINÁRODNÍ DEN RODINY Autor: Markéta Centrum pro rodinu v Újezdě nad Lesy Vítáme každý zajímavý nápad na rodinnou či komunitní akci. Říká podporuje celé rodiny. Poskytuje Markéta Feniková, zástupce ředitelky. Z toho také vznikla myšlenka příjemný prostor k navázání nových oslavit Mezinárodní den rodiny, který se slaví 15. května, zážitkovou kontaktů a přátelství. Umožňuje akcí pro maminky a babičky s dětmi. Jelikož spolupracujeme, rodičům sdílet své zkušenosti a aktivně trávit volný čas spolu s dětmi. na dobrovolnické bázi, s řadou skvělých lidí, podařilo se nám pro ženy a děti připravit velmi příjemný program. Dámy krásně nalíčila vizážistka Kateřina Janováčová, děti si namalovaly veselá trička s naší Nikolou a milou vzpomínku na tento den, v podobě profi fotografie, zajistila Klára Šenkýřová (Facebook-Foto o Vás). Moc jim za jejich práci a podporu děkuji. Posláním Centra pro rodinu je prohlubování rodičovských dovedností a upevňování jistoty v komunikaci s dětmi. Je možné navštívit zajímavé kurzy a semináře. Vyhledat nás v případě těžké životní události či jen ve chvíli, kdy potřebujete sdílet svou situaci s nezávislým člověkem. Pomůžeme se v situaci zorientovat, problém pojmenovat a nalézt zdroje a kroky v jeho řešení. Sledujte naše internetové stránky pište na přidejte si nás do přátel facebook.com/neposeda Neposedné noviny, č. 18, 2014 Strana 2

3 Syndrom vyhoření Autorka: Jana Burnout (vyhoření) je odborným termínem, který byl poprvé použit v sedmdesátých letech minulého století Hendrichem Freudenbergerem. Původně se jím označoval stav u alkoholiků, kteří neměli zájem o nic jiného než o alkohol, pak následovalo jeho užívání i pro toxikomany a workoholiky. S objevením termínu burnout se zjistilo, že se s ním v životě setkává daleko větší množství lidí. Začaly se proto objevovat různé studie, které se jím zabývaly. V jedné z mnoha definic je syndrom vyhoření popisován jako subjektivně prožívaný stav tělesného, citového a duševního vyčerpání, které je způsobeno dlouhodobým pobýváním v situacích, které jsou emocionálně mimořádně náročné. Hlavní příznaky burnout jsou souborem jevů, mezi které patří například fyzická únava, emocionální vyčerpanost, podrážděnost, pocity bezmoci a beznaděje, negativní postoj k práci, k lidem v zaměstnání, ale i mimo něj. S objevením příznaků dochází u postižených lidí k pocitu, že veškeré jejich snažení je marné a že jím chybí energie, potřebná pro jejich práci. Burnout lze sice označit jako následek dlouhodobého stresu, ale jedná se hlavně o následek selhání schopnosti vyrovnat se s náročnou situací. Vede k němu zejména dlouhodobý bezprostřední styk s lidmi, neúspěšné jednání s nimi, dlouhodobé pracovní přetížení, strohý či příliš přísný pracovní režim. Přispívá k němu i přítomnost neustálého soupeření v pracovním kolektivu, nedostatek prostředků či vedení necitlivé k potřebám podřízených. Člověk se odcizuje své práci, druhým lidem i sám sobě. Má stále méně energie a životní síly, ztrácí pocit, že to, co dělá, má nějakou hodnotu. Na počátku byla často velká očekávání a zapálení pro danou práci. Příznaky burnout můžeme rozdělit na subjektivní (únava, snížené sebehodnocení pocit snížené pracovní kompetence, snadné podráždění, negativismus) a objektivní (dlouhodobá snížená výkonnost). Člověk blížící se psychickému vyhoření se chová k druhým lidem emocionálně chladně, jejich problémy ho nezajímají. Vytrácí se empatie, klienti ho obtěžují. Příliš ho nezajímá hodnocení druhých lidí, jak se na něj dívají, co si myslí. Prevence syndromu burnout se zaměřuje na oblast individuální, týkající se lidí, a na oblast životního a pracovního prostředí. Jedním z nejvýznamnějších faktorů při zvládání syndromu burnout v individuální oblasti je, jak je u člověka saturována potřeba smysluplnosti - smysluplnosti práce i celého života. Pocit smysluplnosti také výrazně ovlivňuje coping, tzn. jak zvládáme těžkosti. Ačkoli byly prokázány rozdíly ve zvládání různé míry stresu u lidí s odlišnými osobnostními charakteristikami, je důležité brát v úvahu i životní a pracovní podmínky. Některé situace totiž mohou být natolik náročné, že se do syndromu vyhoření dostane i člověk jinak velmi odolný. Burnout je v úzkém vztahu s nespokojeností a pracovní nespokojeností, dle výzkumů, pramení často ze špatných vztahů mezi lidmi na pracovišti. Člověk je součástí různých sociálních skupin, které společně vytvářejí sociální síť. Ta by měla být oporou v případě potřeby a nouze. Právě ona může být pomocí ve chvíli, kdy se člověk potýká se stresem a je ohrožen syndromem vyhoření. Stejně významná je v pracovním prostředí pravidelná supervize. Burnout úzce souvisí s přirozenou lidskou potřebou věřit ve smysluplnost života, tedy i ve smysluplnost práce, kterou děláme. Proto lze burnout označit také jako důsledek selhání při hledání smyslu života. I když pro člověka je vyhoření značně bolestivou záležitostí, jedná se o situaci, kterou lze překonat a která může být v konečné fázi také obohacující. Může navodit důležité životní změny a osobní růst. Lidé, kteří burnout zažili a zvládli, hovoří dnes o svém životě jako o plnohodnotnějším a bohatším. Neposedné noviny, č. 18, 2014 Strana 3

4 Zpráva z akce Nízkoprahy na rampách 2014 Autorka: Martina V sobotu proběhl v Plechárně na Černém Mostě za spolupráce tří spřátelených neziskových organizací (Jahoda, Sdružení na pomoc dětem s handicapy, Neposeda) třetí ročník Nízkoprahů na rampách. Do scooteringových závodů se přihlásilo devět jezdců; pět z nich závodilo v kategorii do 14 let (včetně), zbývající čtyři v kategorii nad 14 let. Vítězové, z nichž někteří znají služby naší organizace, si odnesli hodnotné ceny značky Comascooter. Celkem se akce z řad veřejnosti zúčastnilo na 80 dětí a mladých lidí a zhruba 20 dospělých, ať už jako přímých účastníků či jako diváků. Návštěvníci si kromě závodů mohli užít hudební doprovod v podání soundsystému R2D2 a Cincinaty, vyrobit si placky s obrázkem dle vlastního výběru, nechat si pomalovat obličej či ruce zvolenými motivy, naučit se chodit po laně (slackline), podívat se na vystoupení zumba tanečnic a zúčastnit se turnaje ve stolním fotbálku. Akce byla podpořena Úřadem MČ Praha 14. Neposedné noviny, č. 18, 2014 Strana 4

5 PÉTANQUE: HRA STŘEDOMOŘÍ Autor: Bára Z. Začíná být krásné, letní počasí a tak jsem se rozhodla Vám napsat něco o hře Pétanque. Tu hru mám velmi ráda, ale zdaleka o ní nevím tolik, jako můj otec Ivan Mezera. A tak jsem ho požádala, jestli by mohl o ní něco napsat pro čtenáře Neposedných novin. Táta nás v tomto článku seznámí s historií a pravidly této zábavné a rodinné hry. Hra francouzských dědečků je vidět všude kolem Středozemního moře, ve velkých městech i docela malých vesničkách. Staří pánové u ní vydrží celé odpoledne. Někteří z nás jí mohli zhlédnout v četníkovském filmu, kde L. Funés statečně podváděl. Obyčejně se hraje ve dvou nebo čtyřech hráčích na písčitém rovném povrchu. Každý má tři kovové koule (boules). K soupravě patří dřevěná kulička o průměru dva a půl až tři centimetry, francouzi jí říkají cochonet - prasátko. Jeden z hráčů hodí prasátko do vzdálenosti 6-10 m. K němu hráči přihazují své koule, kdo bude mít nejblíž své koule u prasátka než první ze soupeřů, tolik bodů získá a hru vyhrává. Začíná další hru. Kdo první získá třináct bodů, vyhrál celou hru. Vypadá to jednoduše, ale hra je napínavá a vyžaduje zručnost v pokládání koulí k prasátku i značnou dávku taktického přemýšlení. Ve hře je dovoleno vyrážení soupeřových koulí i prasátka a často tato hra připravuje nenadálé zvraty. V Itálii a Španělsku má svoji obdobu v bocce, kde jsou kovové koule nahrazeny dřevěnými. Překvapivě se o ní zmiňuje i J. Hus ve svých statích: Když hrají v kúle, tehdy zmietku mecí napřed a potom kúlemi kotí a kdož blíže přikotí, ten jest získal, a když se přihodie, že nemohú rozeznati, čí kúle jest blíže k zmietce, tehdy vezmú míru a měří od zmietky k kúlem a miera ukáže, která jest blíže kúle. Před šesti stoletími tedy byla známa a rozšířena i v českých zemích. Poprvé jsem ji viděl před 22 lety hrát v Praze na Střeleckém ostrově u svých známých, kteří jí přivezli z německého Mnichova. Po chvilce nedůvěry jsem si zkusil jednu partičku. Od té doby jsem bral dcery víkend co víkend na procházku na Střelecký ostrov. Praktikovaly to tak i rodiny známých. Zahráli si všichni. Turnaje dospělých, rodina proti rodině, dětské turnaje. Nebyl čas se nudit. I přes drahý vstup ( cena 1 sady - 3 koule je od Kč ) si bezesporu tato hra získává stále větší oblibu pro svůj rekreačně rodinný charakter. V Čechách byla založena asociace pétanqueových klubů ( ČAPEK ), která vydává časopisecký občasník PRASÁTKO. Mekkou petanqueu ve východních Čechách je obec Stolín, která se může chlubit širokou základnou a mnoha úspěchy ( mj. ve dvojicích 3. místo, v jednotlivcích 3. a 4. místo, v družstvech 6. místo v republice ). V družstvech, jak mi sdělil p. Ježek, si stolínští dali za cíl v příští sezóně první nejhůře druhé místo. Stolínští mají sedmnáct petanqueových hřišť, což splňuje kritérium pro konání turnajů. V zimě trénují v požární zbrojnici. Neposedné noviny, č. 18, 2014 Strana 5

6 Rozhovor s vedoucí letního dětského tábora Autor: Jana Protože se rychle blíží léto a s ním letní dětské tábory, rozhodla jsem se udělat rozhovor s oddílovou vedoucí na letním dětském táboře a přiblížit tak jeho náplň našim čtenářům. Jak dlouho už na letní tábory jezdíš a v kolika letech jsi jela poprvé? Jezdím od svých 18 let, čili 10 let. Začínala jsem jako praktikantka, což znamená, že jsem pomáhala oddílovému vedoucímu. Protože jsem se osvědčila, o rok později jsem už jela jako vedoucí. Deset let je dlouhá doba, chtěla jsi někdy skončit? Uvažovala jsem o tom, když jsem nastoupila do zaměstnání. Musela jsem si vzít 14 dní dovolené a to je značná část volna. Ale jezdím ráda a vlastně to pro mě dovolená je. Jen se na ni míň vyspím. S jak starými dětmi na táboře pracuješ? Tábor je určen dětem ve věku 6 17 let, já jsem oddílovou vedoucí u nejstarších dětí, s nimi mě to baví nejvíc. Hodně si povídáme, takže často řeším i jejich trápení a průšvihy. Obecně už hrajeme složitější hry, v tomhle věku tam je pro ně prostor. Často jsou hodně kreativní, zapálení, sami dokážou vymyslet skvělé činnosti, do kterých se ráda zapojím. Co láká takhle staré děti na tábor? Hlavně to, že většina z nich s námi jezdí už dlouho, navzájem se znají a domlouvají se, že zase další rok pojedou. Taky vědí, co od nás můžou čekat a to je, že se na táboře nenudí. Mluvila jsi o průšvizích, v tomhle věku na táboře, s čím se setkáváš? Tak určitě s alkoholem, tomu nejde vždycky úplně zabránit. A taky s prvními láskami, objevováním, což je sice naprosto normální věc, ale na táboře to musí mít určitě své meze, i když těm lidem už 15 let bylo. Opil se ti někdy na táboře nějaký tvůj svěřenec? Jestli ano, co jsi dělala? Opil, ale naštěstí nikdy ne moc. Nastoupila jsem na něj, dělala jsem naštvanou a poslala ho spát. Určitě je dobré, chodit ho pak kontrolovat, jestli je v pořádku. Další den jsme si o tom pak v klidu promluvili. Myslím si, že v tomhle věku je dobré být kamarád, ale s autoritou. A držet slovo za každých okolností. Je to podle mě taková zkouška, jestli za tu důvěru stojíte, a když to dokážete, pak nemusíte nic řešit přehnaným křikem a tresty. Taková skupina se pak vlastně řídí docela sama. Jak vypadá takový běžný táborový den u vás? Ráno snídaně, dopolední program, který je většinou v oddílech rozdělených podle věku. Po obědě polední klid, po něm svačina a odpolední program. To je většinou etapa celotáborové hry. Vždycky máme nějaké téma příběh, který se prolíná vším, co se na táboře děje. Hrajeme pro děti divadla, aby se do příběhu lépe ponořily. V celotáborové hře jsou děti rozdělené do soutěžních skupin napříč věkem, aby si mohli pomáhat. Na konci tábora je vyhlášen vítěz podle toho, jak se mu dařilo v jednotlivých etapách. Po večeři bývá celotáborový program, například diskotéky, soutěže, karneval, táborák nebo jsou děti v oddílech se svými vedoucími. Za tábor mají děti i jednu noční bojovku. Co bys doporučila rodičům, kteří vybírají letní tábor, na co se mají zaměřit? Určitě aby si prošli internetové stránky organizace, která tábor pořádá. Mohou se na nich dozvědět víc o programu tábora, o jednotlivých vedoucích nebo o reakcích rodičů a dětí, které na táboře byli. Pročetla bych si i recenze, pokud jsou dostupné. Moc děkuji za rozhovor, je vidět, že tě to s dětmi opravdu baví a že nad prací s nimi také přemýšlíš. Přeji příjemný letní tábor a všem organizacím právě takové oddílové vedoucí. Neposedné noviny, č. 18, 2014 Strana 6

7 Poslední volná místa na příměstském táboře! Autor: Markéta ŽIVOT JE HRA plně obsazen o , děti ve věku 5-10 let SPORTOVNÍ TÁBOR plně obsazen o , děti ve věku 6-11 let OSTROV PIRÁTŮ plně obsazen o , děti ve věku 7-12 let ŠKOLA ČAR A KOUZEL poslední volná místa o , děti ve věku 7-12 let Letní příměstské tábory pořádané naší organizací, bývají rok co rok oblíbenější. Abychom letos dětem nabídli ještě příjemnější zázemí, budou všechny turnusy probíhat v našem Centru pro rodinu v Újezdě nad Lesy. Centrum nabízí prostornou hernu, hračky a hry, výtvarné potřeby i sportovní náčiní. Každý turnus má své specifické zaměření a je odlišen také věkovým rozmezím. Všichni se na týden promění ve studenty Školy čar a kouzel v Bradavicích. Budou následovat nejslavnějšího mladého kouzelníka Harryho Pottera a pomohou mu porazit zlého černokněžníka Lorda Voldemorta. Na to se ale budou muset seznámit se základními magickými kousky, poznat bájná zvířata nebo potrénovat létání na koštěti! Že to není možné? Uvidíte sami, že do Školy čar a kouzel se vyplatí zavítat i o prázdninách. Program: Úvod a seznámení, první čarodějnické úkoly, Průzkum Bradavické školy,stopování Lorda Voldemorta, Shánění pomoci u mytických bytostí, Závěrečná bitva a oslav. PŘIHLÁŠKY NALEZNETE NA Had z chlupatého drátku Co potřebujeme: Autorka: Nikola chlupatý drátek pohyblivé oči nebo si vyrobíme oči z papíru kousek barevného papíru na jazyk tavnou pistoli nebo jiné lepidlo Postup: Na konci chlupatého drátku uděláme smyčku jako hlavu, na hlavu nalepíme oči. Z barevného papíru si vystřihneme dlouhý hadí jazyk a nalepíme zespodu na hlavu. Na závěr zakroutíme zbytek drátku, můžeme ho obtočit např. na tužku. Těším se na Vás a Vaše děti každý čtvrtek od 9 do 12 hodin v Centru pro rodinu v Újezdě nad Lesy na tvořivých dílničkách. Neposedné noviny, č. 18, 2014 Strana 7

8 Jeden den návštěvníka NZDM HoPo Autorka: Marie Zeptali jsme se, jak vypadá jeden den našeho z mladších návštěvníků Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež HoPo v Horních Počernicích. Ráno se vzbudím kolem 7. hodiny. Obléknu se a chvíli se dívám na televizi. Pak vyrazím do školy. V pondělí máme nejkratší den, jen 4 vyučovací hodiny. Z předmětů ve škole mě nejvíc baví matematika a tělocvik. Nemám moc rád angličtinu a češtinu. Po vyučování jdu na oběd a poté se sejdeme s kamarády a jdeme někdy do našeho tajného bunkru. Tam hledáme klacky a zažíváme různá dobrodružství. Jednou jsme tam našli i bažanta, který nás poškrábal, jak vylétl ze křoví, a taky mrtvou kočku. Když se rozejdeme, přijdu domů a začnu si dělat úkoly do školy a učit se. Když mám vše hotovo, tak se chystám do nejlepšího nízkoprahového klubu HoPo. Tam hraju rád hry na počítači nebo na x-boxu a také si povídám s pracovníky nebo kamarády a hrajeme společně různé hry. Po 18. hodině jdu domů, kde koukám na telku asi do 21 hod. A potom už jdu spát. Nejraději ze všech dní mám sobotu. Vstávám kolem 9. nebo 10. hodiny a koukám se na televizi, hraji na PC nebo si hraju se psem, morčetem nebo myšmi. Pak jdu ven s kamarády a na hřišti společně sportujeme na kolech nebo na bruslích, hrajeme vybíjenou nebo házíme míčem na koš. Vrátím se domů na večeři a zase se koukám na různé filmy asi do 22 hod. Pak jdu spát. Až budu velký, chtěl bych být řidičem nebo návrhářem lega. Těším se na léto budu jezdit do bazénu v Klánovicích a taky na tábory. Chystám se na výjezd s klubem HoPo a taky na hudební a indiánský tábor. Do klubu chodím, protože se nudím nebo nechci být pořád zavřený doma. Také je dobré, že je kam se schovat, když je venku škaredě. Z pátku 9. května na sobotu 10. května jsme se rozhodli spolu s návštěvníky našeho nízkoprahového zařízení pro děti a mládež HoPo v Horních Počernicích přespat ve větších prostorách našich kolegů NZDM Autobus v nedalekých Běchovicích. Přespávání s NZDM HoPo Autor: Jirka Uskutečnili jsme malý výlet do okolí klubu Autobus, hráli vybíjenou, povídali si o tom, jaké výlety se dají podnikat a zda děti chodí na výlety s rodiči. Promysleli jsme a uskutečnili nákup jídla, na které si s sebou děti vzaly peníze místo tolik požadovaných sladkostí jsme se s dětmi rozumně domluvili na koupi skutečného a zdravého jídla. Kromě nás samých jsme krmili rovněž morče, které v klubu kolegové s dětmi chovají, hráli jsme ping-pong a deskové hry. Velkou oblibu si vysloužil boxovací pytel a molitanové tyče na mlácení. Děti se vydatně vyřádily. Večer jsme besedovali o trávení volného času výhradně u počítače a mobilu, o výhodách a nevýhodách. Shodli jsme se na tom, že přátelství je důležité a počítačem ani mobilem se moc udržovat nedá je třeba s kamarády společně něco podnikat. Také jsme si pustili film na dobrou noc a snažili se rozlišit motivy jednotlivých postav kde je zlo a kde dobro, a že to s tím je někdy velmi složité. Neposedné noviny, č. 18, 2014 Strana 8

9 Program NZDM HoPo v červnu: Pondělí 13:30-18: klub klub klub klub příprava na výjezd Úterý 13:30-18: klub a konzultace klub a konzultace klub a konzultace klub a konzultace VÝJEZD KLUB JE ZAVŘENÝ Středa 13:00-17:00 venku v terénu venku v terénu venku v terénu venku v terénu VÝJEZD KLUB JE ZAVŘENÝ Čtvrtek 13:30-18: klub a program klub a program klub a program klub a program VÝJEZD KLUB JE ZAVŘENÝ Pátek 12:00-17:00 ZAVŘENO ZAVŘENO klub + Xbox klub + Playstation VÝJEZD KLUB JE ZAVŘENÝ Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež HoPo, Božanovská 2098, Praha Horní Počernice, Veškeré aktivity NZDM HoPo jsou finančně podporovány Magistrátem HMP, MPSV, MČ Praha 20. Program NZDM Autobus v červnu: Neposedné noviny, č. 18, 2014 Strana 9

10 Program KC Nová Beseda červen Neposedné noviny, č. 18, 2014 Strana 10

11 ZAPOJTE SE! Občanské sdružení Neposeda usiluje od roku 1999 o zvyšování kvality života dětí, dospívajících a rodin. Jsme nezisková organizace, naše programy nemají komerční charakter. Naše činnost je v z velké části financována dotacemi z MPSV, MHMP a městských částí. Významnou část našich příjmů tvoří i dary od firem a jednotlivců. Vaše podpora je pro nás důležitá! Jak se můžete zapojit? Staňte se naším příznivcem! Chcete být s námi v kontaktu a dostávat aktuality o tom, co se u nás děje, co se povedlo a jaké akce chystáme? Napište nám na nebo se staňte fanouškem naší organizace na facebooku Přispějte nám zakoupením konkrétního vybavení či zaplacením konkrétní služby! Umožníte nám tak vykonávat naši práci ještě lépe! Aktuálně potřebujeme: - molitanová stavebnice (7 000 Kč) - předplatné časopisů pro dospívající (2 000 Kč/ předplatné jednoho časopisu) - vzdělávání pro naše pracovníky (7 000 Kč/1 pracovník/1 rok) - 500x samolepka s logem organizace (3 000 Kč/zakázka) - stroj na výrobu odznaků typu placka ( Kč) - stolní fotbálek ( Kč) Podpořte konkrétní program, který se Vám nejvíce líbí! Fandíte Centru pro rodinu, Komunitnímu terénnímu programu, NZDM Autobus nebo NZDM HoPo? Podpořte ho! Finanční příspěvek využijeme - na nákup vybavení pro klienty, - na nákup materiálu (kancelářské potřeby, úklidové prostředky, literatura, nábytek aj.), - na úhradu provozních nákladů (nájemné, energie), - na uhrazení mzdových nákladů pro naše klienty je nejdůležitější pracovník někdo s kým mohou mluvit, kdo s nimi tráví čas a kdo jim poradí Přispějte nám finančním darem na činnost! Hradíme z něj náklady na pořízení vybavení, na úhradu energií a údržbu prostor a na realizaci nových nápadů. Nejdůležitější jsou pro nás finanční prostředky na mzdové náklady. Naše organizace stojí na činnosti profesionálů, kteří dennodenně provázejí naše klienty a pomáhají jim. Pomozte nám vytvořit pro ně a jejich práci kvalitní zázemí, které se přímo projeví ve zvýšení kvality služeb pro klienty. Bankovní spojení: /0300 ČSOB a. s., Poštovní spořitelna. Zapojte se jako dobrovolník! Pomozte nám s přípravou našich programů, s realizací našich akcí nebo přispějte Vašimi vlastními nápady. Potřebujeme Vás! Neváhejte a pište na Přijďte k nám s Vašimi kolegy a věnujte nám jeden pracovní den v rámci firemního dobrovolnictví. Můžete nám pomoci při úklidu a opravách, při organizování veřejných akcí nebo nám můžete předat své zkušenosti a dovednosti. Budeme velmi vděční! Neposedné noviny, č. 18, 2014 Strana 11

12 Děkujeme za dlouhodobou podporu naší činnosti: Neposedné noviny, č. 18, 2014 Strana 12

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

VÝSTUPY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (ČERVEN-ZÁŘÍ 2010) Dotazníky pro děti Dotazníky pro 15+ Dotazníky pro učitele Dotazníky pro vedoucí

VÝSTUPY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (ČERVEN-ZÁŘÍ 2010) Dotazníky pro děti Dotazníky pro 15+ Dotazníky pro učitele Dotazníky pro vedoucí VÝSTUPY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (ČERVEN-ZÁŘÍ 2010) Dotazníky pro děti Dotazníky pro 15+ Dotazníky pro učitele Dotazníky pro vedoucí Dotazníky pro děti celkem 3 625 dotazníků různé věkové skupiny (od 5 do

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Kde všude najdeš hodiny?

Kde všude najdeš hodiny? Dagmar Košková malá ručička ukazuje hodinu Jak je dlouhý den? Den má 24 hodin. Jak se dělí čas? 1 hodina má 60 minut. 1 minuta má 60 vteřin. velká ručička ukazuje minuty a část hodiny Den se dělí na: ráno

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Vážený čtenáři, dostává se Vám do rukou historicky první výroční zpráva občanského sdružení For-Teenager Apel, které v Jičíně poskytuje sociální

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA Místo konání: Splzov u Železného Brodu Termín: 26.7.-10.8.2013 Typ tábora: stálý,ubytování ve stanech s podsadou

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

Příměstský tábor je určen pro všechny děti ve věku 5-11 let, které se rády zapojují do různých ať už známých či méně známých aktivit.

Příměstský tábor je určen pro všechny děti ve věku 5-11 let, které se rády zapojují do různých ať už známých či méně známých aktivit. Proč příměstský tábor? Je to výborná varianta pro děti, které nejsou ještě příliš zvyklé na odloučení od rodičů. Zajistíme Vám hlídání po dobu vaši pracovní doby a nejen zabavíme vaše děti, ale naučíme

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Název tábora:.. Termín:. Jméno a příjmení.... Škola. třída. narozen zdravotní pojišťovna. Adresa bydliště.. Telefon..e-mail. Otec dítěte jméno a příjmení, zaměstnání.

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

NSDM v Proxima Sociale o.p.s. Programy pro děti a mládeţι Jarka Janíčková, Radek Skřivan

NSDM v Proxima Sociale o.p.s. Programy pro děti a mládeţι Jarka Janíčková, Radek Skřivan NSDM v Proxima Sociale o.p.s. Programy pro děti a mládeţι Jarka Janíčková, Radek Skřivan O NÁS Nízkoprahové kluby pro děti a mládež znamená - podpora při vykročení z dětství do dospělosti, nikoliv bezbariérový

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Příměstské tábory KC KAMPA 2013

Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Turnusy a program 1. turnus 8. 12. července 2013 2. turnus 15. 19. července 2013 3. turnus 19. 23. srpna 2013 4. turnus 26. 30. srpna 2013 Harmonogram dne Obecné informace

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Lekce 1: Co je to tým?

Lekce 1: Co je to tým? Lekce 1: Co je to tým? Teoretický úvod: Ať už chceme nebo ne, často se stáváme členem týmu. Schopnost týmové spolupráce je žádanou dovedností, kterou vyhledávají personalisté a na níž stojí úspěch a konkurenceschopnost

Více

Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům.

Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům. Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům. Čím více informací má poradenský pracovník předem k dispozici, tím větším přínosem může návštěva poradny pro dítě

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (paní učitelky Lucie Špačková a Magdaléna Pecháčková) a 2. stupně (paní učitelky

Více

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby Údaje o poskytované sociální službě I. Poskytovatel sociální služby Název poskytovatele Městská charita České Budějovice Sídlo Žižkova 12/309, České Budějovice Telefon 387 718 208, 387 718 349 E-mail info@mchcb.cz

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010

INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010 INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010 Přátelé a kamarádi! Druhé číslo hudebně-mládežních novin je tu! Dočtete se, jak proběhl náš hlavní festival Mladá Smetanova Litomyšl a co vás čeká na podzimním

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE S ISK VYSOČINA

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE S ISK VYSOČINA SPORTOVNÍ DOPOLEDNE S ISK VYSOČINA Byla sobota 23. května 2015 ráno a den se pomalu probouzel. Sluníčko se nám schovávalo za mraky, z kterých naštěstí nespadla ani kapka. Vypadalo to, že bude den jako

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže, Emy Destinové 1, 370 05 (Středisko) Název pracoviště: NZDM Oráč Místo poskytování služeb: Komunitní centrum na sídlišti Máj, A.

Více

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT.

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. Srdečně Vás zveme na vánoční setkání do školy. Kdy? 21. 12. 2015 Kde? v ZŠ Lochovice V kolik? 15.00-17.30 hod. Program: 15.00 - slavnostní zahájení výstavy u starého

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava 1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava Sleva 10% pro držitele VSTUPENKY v prodeji na webu www.vanocedetem.cz Dovolte nám, abychom se Vám představili. Jsme průvodci 1. veletrhu

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Autorky : Luss Merhautová & Baruš Vosk

Autorky : Luss Merhautová & Baruš Vosk červen 2012 Závěrem školního roku probírali žáci devátých ročníků v hodinách slohu publicistické útvary a dostali za úkol napsat konkrétní typ článku a ze všech pak sestavit jedno mimořádné číslo školního

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

P R A C O V N Í L I S T Domácí mazlíčci. Domácí mazlíčci stupeň ZŠ

P R A C O V N Í L I S T Domácí mazlíčci. Domácí mazlíčci stupeň ZŠ 10 1. stupeň ZŠ PL-1 1. stupeň ZŠ 11 PL-2 Pes Kočka Morče Křeček Rybičky Želva Chameleon Králík Papoušek 12 1. stupeň ZŠ PL-3a Druh zvířete: Popis (věk, velikost, barva, tvar těla, dovednosti ) Potrava:

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 371 Jméno autora Mgr. Michaela Vejšická Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 2.3.2012 Ročník, pro který je DUM určen 2. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Člověk

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN 2016 Dobrovolnický program ve VFN Kdo je to dobrovolník? Dobrovolníkem je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a

Více

Výroční zpráva Občanské sdružení KLUB LESNÍ ŠKOLKY MOKROVRATY 2013

Výroční zpráva Občanské sdružení KLUB LESNÍ ŠKOLKY MOKROVRATY 2013 Výroční zpráva Občanské sdružení KLUB LESNÍ ŠKOLKY MOKROVRATY 2013 Pohled do historie Klub lesní školky Mokrovraty vznikl jako jedna z prvních lesních školek v České republice v roce 2010. Její zakladatelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016

Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016 Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016 Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Vyhodnocení dotazníku pro studenty za rok 2011

Vyhodnocení dotazníku pro studenty za rok 2011 Vyhodnocení dotazníku pro studenty za rok 2011 V průběhu roku 2011 mělo v týmu Hnízdo souvislou nebo průběžnou praxi 13 studentů. Během měsíce ledna se zúčastnili studenti FSS OSU jednodenní praxe v týmu

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

2. ČÁST CELOTÁBOROVÉ HRY: BODOVÉ HODNOCENÍ V PRVNÍ ČÁSTI CELOTÁBOROVÉ HRY ZASEDÁNÍ FÉNIXOVA ŘÁDU

2. ČÁST CELOTÁBOROVÉ HRY: BODOVÉ HODNOCENÍ V PRVNÍ ČÁSTI CELOTÁBOROVÉ HRY ZASEDÁNÍ FÉNIXOVA ŘÁDU CELOTÁBOROVÁ Pro letošní 1. ročník našeho tábora Parťáci jsme zvolili celotáborovou hru na motiv knihy J. K. Rowlingové Harry Potter. Děti budou rozděleny do oddílů a následně budou rozřazeny do čtyř kolejí

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let NÁVOD SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let Dílky s obrázky a anglickými slovíčky, které popisující obsah těchto obrázků jsou jednoduchou a atraktivní formou výuky pro nejmladší.

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Hokejová přípravka Mami, tati, já chci hrát hokej

Hokejová přípravka Mami, tati, já chci hrát hokej Hokejová přípravka Mami, tati, já chci hrát hokej Hledáme recept na radostné bruslení Mgr.Blanka Jiskrová Organizace v přípravce Zimní období: 2(+1)x 60min./týden led 1 x 60min./ týden tělocvična (bazén)

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

Informace o MŠ. Název: MŠ Bordovice Adresa: Bordovice 83, 744 01 Telefon: 556 855539 Email: ms@bordovice.cz. Počet tříd: 1

Informace o MŠ. Název: MŠ Bordovice Adresa: Bordovice 83, 744 01 Telefon: 556 855539 Email: ms@bordovice.cz. Počet tříd: 1 Informace o MŠ Název: MŠ Bordovice Adresa: Bordovice 83, 744 01 Telefon: 556 855539 Email: ms@bordovice.cz Počet tříd: 1 Věkové složení: zpravidla 2,5-6 let Ředitelka školy: Mgr. Kateřina Slabá Učitelka:

Více

Program na březen 2014

Program na březen 2014 Číslo stránky 1 Program na březen 2014 ZÁJMOVÉ AKTIVITY Název aktivity Termíny aktivity Doba konání Lektor (asistent) Cena aktivity Poznámky / Přihlášky Aspergea: setkání sebeobhájců 6. 3. 2014 čtvrtek

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA Na začátku prosince proběhlo dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit názor na fungování školní družiny. Papírové dotazníky byly distribuovány mezi žáky

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Děti a mládež

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Děti a mládež Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Děti a mládež Dobrý den, ahoj, obracíme se na Tebe s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jsi spokojen se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

Vzdělávání pěstounů jaro 2016

Vzdělávání pěstounů jaro 2016 Vzdělávání pěstounů jaro 2016 4hodinové dopolední v pracovní dny Místo konání: Školení se budou konat v prostorách Charitního sdružení Děčín, Zbrojnická 7, Děčín IV, budova bývalé Komerční banky, výtahem

Více

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov internet: www.fotbal.cz - sekce Grassroots e-mail: mestek@fotbal.cz, blazej@fotbal.cz tel: 233 029 111 fax: 233 353 107 3.

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Listy a lístky ze Šafránu

Listy a lístky ze Šafránu Listy a lístky ze Šafránu Jaro 2013 Milí přátelé a příznivci ŠAFRÁNU dětem, konec zimy se blíží. Neklamným důkazem tohoto tvrzení jsou tzv. poslové jara. Právě jejich hnízdění nám připomíná naši lidskou

Více

Příměstské tábory 2012

Příměstské tábory 2012 Příměstské tábory 2012 V srpnu 2012 se uskutečnil již druhý ročník příměstských táborů. Stejně jako loni proběhly dva pětidenní turnusy jeden na Praze 12 se základnou v nízkoprahovém klubu Krok a druhý

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

Co obnáší práce píáristy. Vladimír Komjati Alžběta Pavlínová PR Klub

Co obnáší práce píáristy. Vladimír Komjati Alžběta Pavlínová PR Klub Co obnáší práce píáristy Vladimír Komjati Alžběta Pavlínová PR Klub PR klub Profesní sdružení profesionálů z oboru Public Relations PR manažeři in-house Agenturní pracovníci Freelanceři Konzultanti Další

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

2. prosince Celkové výsledky Minisčítání 2015 za Českou republiku. Vážený pane/vážená paní,

2. prosince Celkové výsledky Minisčítání 2015 za Českou republiku. Vážený pane/vážená paní, 2. prosince 2015 Celkové výsledky Minisčítání 2015 za Českou republiku Vážený pane/vážená paní, dovolte, abychom Vám poděkovali za účast Vašich pedagogů, žáků a studentů v projektu Minisčítání 2015. Od

Více

Plán práce školního klubu Školní rok 2016/2017

Plán práce školního klubu Školní rok 2016/2017 Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Plán práce školního klubu Školní rok 2016/2017 Září Zahájení činnosti školního klubu (23. 9. 2013), seznámení s režimem

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách. Ing. Bc. Milan Svojanovský

Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách. Ing. Bc. Milan Svojanovský Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách Ing. Bc. Milan Svojanovský Centrum pro rodinu a sociální péči o. s. občanské sdružení vzniklo v Ostravě v roce 1993, sociální služby

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností 20. dubna 2012 Břevnov, 18. března 2012 1 Třídění důležitého z pohledu člověka Co mědrží nad vodou, co mězajímá, posiluje, co bych chtěl/a Po ránu hrnek kávy

Více

Časopis Fokusu Vysočina. Bludišťák

Časopis Fokusu Vysočina. Bludišťák Číslo 3/2015 Časopis Fokusu Vysočina Bludišťák Úvodník Podzimní období bylo ve znamení Týdnů pro duševní zdraví. Týdny pro duševní zdraví byly zakončeny taneční soutěží StarDance trochu jinak III, ve které

Více

PROLOMIT VLNY projekt č. 0070 a 0071

PROLOMIT VLNY projekt č. 0070 a 0071 PROLOMIT VLNY projekt č. 0070 a 0071 Volba povolání bez genderových stereotypů Závěrečná konference EQUAL Praha, 22. 4. 2008 Mgr. Irena Smetáčková, PhD. AKTIVITA 1 Jaký bude tvůj běžný den, až ti bude

Více