4/2007 OBSAH CONTENTS CZECH ARMED FORCES TODAY ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY DNES. Quarterly / Čtvrtletník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4/2007 OBSAH CONTENTS CZECH ARMED FORCES TODAY ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY DNES. Quarterly / Čtvrtletník"

Transkript

1 CZECH ARMED FORCES TODAY ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY DNES Quarterly / Čtvrtletník Published by CR MoD Military Information and Service Agency Vydává Ministerstvo obrany ČR Agentura vojenských informací a služeb Address / Adresa: Rooseveltova Praha 6 Czech Republic Tel.: Tel./fax: Identification number / IČO: Number / Číslo: 4/2007 Date of publication: 27 December 2007 Den vydání Editor-in-chief / Šéfredaktor: Jan Procházka Editor: Jarmila Xaverová Layout / Grafická úprava: Jarmila Jarešová Translation / Překlad: Maj Petr Červený The Education and Training Center Ministry of Defense, Komorní Hrádek Printed by / Tisk: ČTK Repro Distributed to units of the armed forces by AVIS. V jednotkách ozbrojených sil rozšiřuje AVIS, Rooseveltova Praha 6 Czech Republic tel Registration number Evidenční číslo: MK ČR E 7141 ISSN CR MoD Military Information and Service Agency MO ČR AVIS Title page photo: Radko Janata OBSAH Náš host: Národní vojenský představitel ČR na velitelství SHAPE generálmajor Josef Sedlák... 2 Pozornost směřuje do Afghánistánu... 5 Kde jsme v protiraketové obraně... 6 Strong Campaigner Stonožka míří do Lógaru Tygři společně Skok o třicet let kupředu Voják i fotograf Zvítězí rozum nad emocemi? Svět poledníků a souřadnic UNMIL Splněný sen Pathfinder výročí vzniku stíhacího letectva v Čáslavi Buď zdráva, Indie Namaste India /2007 CONTENTS Our Guest: National Military Representative of the Czech Republic to SHAPE Major General Josef Sedlák... 2 Eyes on Afghanistan... 5 Our Position on the Antiballistic Defense... 6 Strong Campaigner The Centipede on the Way to Logar The Tigers All Together A Leap 30 Years Forvard Soldier and photographer Sanity Prevailing over Emotions The World of Coordinates and Meridians UNMIL A Dream Fulfilled Pathfinder Čáslav Air Force Base Celebrates its 50th Anniversary Good Day India Namaste, India... 40

2 Náš host / Our Guest 2 Generálmajor Major General Josef Sedlák Národní vojenský představitel ČR na velitelství SHAPE National Military Representative of the Czech Republic to SHAPE Prestiž České republiky stoupá V současnosti na Vrchním velitelství spojeneckých sil NATO v Evropě (SHAPE) v belgickém Monsu pracuje čtyřiatřicet příslušníkůarmády České republiky, včetně příslušníků AČR zařazených v zastoupení ACT v Evropě. Ve funkci národního vojenského představitele zde od letošního srpna působí generálmajor Josef Sedlák. Svou roli charakterizuje velice stručně: Mojí úlohou je zastupovat národní zájmy a koordinovat součinnost mezi tímto velitelstvím a Českou republikou. Generálu Sedlákovi kromě českých vojáků zařazených v různých funkcích na velitelství v Monsu podléhají také příslušníci AČR působící na dalších aliančních velitelstvích v Evropě dislokovaných od italské Neapole přes portugalské Monsanto až po norský Stavanger a samozřejmě v Německu a Anglii. Jeho úřad úzce spolupracuje s Vojenskou sekcí Stálé delegace ČR při NATO v Bruselu a se zastoupením AČR na Velitelství pro transformaci (ACT Allied Command Transformation) v Norfolku v americkém státě Virginia. Pane generále, současnou prioritou v činnosti aliančních sil je působení v rámci operace ISAF na území Afghánistánu. Projevil se tento jasně orientovaný akcent ve vaší práci? V souladu s mandátem vlády a obou komor parlamentu nás hlavní úloha v oblasti koordinace nasazení sil v následujícím roce teprve čeká. Postupně vstupujeme do jednání a dokončujeme potřebné materiály související s rozšířením našeho působení v Afghánistánu, zvláště v souvislosti s budováním vlastního provinčního rekonstrukčního týmu. Jednáme také s dalšími národními vojenskými představiteli především těch států, se kterými se podílíme nebo budeme podílet na plnění úkolů. Zvláště intenzivně jednáme se zástupci Nizozemska o pomoci v jejich sektoru a také s Brity, v jejichž prospěch by měl být nasazen dělostřelecký radiolokátor ARTHUR s českou obsluhou. Samozřejmě jsme stále v kontaktu s německými kolegy, kde nás doposud spojuje společná činnost v rámci PRT ve Fajzabádu, a zcela pochopitelně komunikujeme s představiteli a zástupci USA. Česká republika před nedávnem oznámila početní navýšení českého Zmínil jste český dar afghánské straně. Přicházejí podobné nabídky na darování vojenského materiálu i od dalších aliančních partnerů? Slovenská republika například nabídla pozemní techniku, konkrétně tanky T-72 v počtu sto jedenácti kusů. Ve výčtu dárců figurují i další země z bývalého východního bloku, ale nejenom z něj, které nabízejí dělostřeleckou techniku a další komodity. Musíme si ovšem uvědomit, že ne každý dar je akceptovatelný. Afghánská strana má zájem na vytváření bezpečnostních sil, jejichž výstroj a výzbroj budou standardizovány s jednotkami NATO jinak řečeno, jednotkontingentu v operaci ISAF. Jak je tento krok vnímán na velitelství v Monsu? Vzhledem k tomu, že operace ISAF je v současné době klíčovou aktivitou Aliance, je tento krok České republiky vnímán velice pozitivně. Všichni si uvědomují, že případné navyšování vojenské přítomnosti v jakékoli operaci ovlivňuje řada faktorů, především politické klima a také ekonomické možnosti každé země. Náš přístup a zvláště rozhodnutí o vytvoření vlastního provinčního rekonstrukčního týmu výrazně posunuly prestiž České republiky a její armády. Představitelé USA na řadě jednání opakovaně vyzývají k většímu zastoupení aliančních partnerů v operaci ISAF a nabízejí také výraznou materiální pomoc. Zaznívá tento návrh častěji i zde v Monsu? Každý týden máme společná jednání národních vojenských představitelů, pravidelně se setkáváme s velitelem zdejšího velitelství (SACEUR), s náčelníkem štábu, jsou zde organizovány briefingy s náčelníky jednotlivých sekcí, s veliteli jednotlivých operací, jednáme s veliteli dalších velitelství rozmístěných v Evropě, kteří se přímo podílejí na řízení operací, a vždy zde požadavek na navýšení sil zaznívá. Zvláště je akcentováno zapojení do budování provinčních rekonstrukčních týmů a do výcvikových týmů, takzvaných OMLT (Operational Mentoring and Liaison Team) pro výcvik pozemních sil Afghánské národní armády (ANA). V dlouhodobém horizontu zamýšlí česká strana vytvoření i takovéhoto prvku a jeho nasazení ve prospěch operace ISAF. O tomto prvku, OMLT, se zatím mnoho nehovořilo. Můžete být konkrétnější? V současné době ČR deklaruje a současně i připravuje vytvoření OMLT v oblasti výcviku vzdušných sil ANA. Vytvoření tohoto českého výcvikového týmu v počtu přibližně deseti odborníků úzce souvisí s darováním dvanácti vrtulníků ANA. V této souvislosti je Česká republika aliančními spojenci vnímána jako země podílející se na výstavbě vzdušných sil ANA. V týmu by měli být zastoupeni instruktoři létání a také odborníci na vyškolení palubních techniků a pozemního personálu potřebného k obsluze vrtulníků. Tým by pravděpodobně působil na kábulském letišti KAIA. Vytváření dalších OMLT je jednou z hlavních priorit SACEUR. Jejich úlohou je především vycvičit příslušníky ANA na různých velitelských stupních tak, aby byli schopni přebírat velení nad jednotkami ANA a zajišťovat postupně bezpečnost na afghánském území vlastními silami. Vznikají již na stupni prapor a dále se budují na úrovni brigád a sborů. V současnosti již působí přes sedmdesát těchto týmů a cílovým stavem je dosažení celkového počtu sto tří OMLT.

3 ky budou vyzbrojeny a vystrojeny materiálem odpovídajícím aliančním standardům. Tento trend byl také důvodem nedávného odmítnutí námi nabízených samopalů a kulometů. Ze strany SHAPE je v současnosti velmi zdůrazňována potřeba tzv. komplexnosti případných darů. To znamená, že státy jsou žádány o zabezpečení i přepravy darované komodity nebo alespoň o financování této přepravy. V poslední době se proto řada aliančních zemí orientuje spíše na finanční dary do společného fondu, ze kterého se nakupuje kompatibilní materiál. Vraťme se ještě k systému ARTHUR. Jeho vyslání je realitou či se pohybujeme spíše v rovině úvah? Tato varianta, tedy nasazení v rámci britského kontingentu, se zvažuje. Podle dosavadních jednání lze předpokládat, že by se operace v Afghánistánu měl zúčastnit. Určité kroky již byly realizovány a v současnosti intenzivně jednáme s Brity a Dány. V rámci přípravy se již uskutečnily stáže, které potvrdily, že jsme schopni úkoly společně plnit. Zbývá ještě dojednat oblast logistického zabezpečení. Připravený záměr předpokládá nasazení jednoho kusu dělostřeleckého radiolokátoru ARTHUR, což je limitováno i počtem nasaditelných osádek. V jednání je také možnost vyváření smíšených česko-britských nebo česko-dánských osádek. Reputation of the Czech Republic on the Rise Presently 34 Czech officers are stationed at the NATO SHAPE in Mons, Belgium including those serving within ACT Europe. Maj Gen Josef Sedlák has served in the position of the National Military Representative of the Czech Republic to SHAPE since August of this year. He gives a brief description of his duties: My main task is to represent our national interests and ensure appropriate coordination between SHAPE and the Czech Republic. Maj Gen Sedlák is responsible not only for his staff in Mons but also for the Czech military personnel stationed at other NATO European headquarters such as Naples Italy, Monsanto Portugal, Stavanger Norway with the inclusion of officers in Germany and England. His office works in close cooperation with the Military Section of the Permanent Delegation of the Czech Republic to NATO in Brussels, as well as with the Czech office of the Allied Command Transformation in Norfolk, Virginia. Pane generále, dovolte ještě polední otázku. Představitelé Aliance zdůrazňují takzvaný komplexní přístup (Comprehensive Approach) při spolupráci s mezinárodními organizacemi a při realizaci civilně rekonstrukčních aktivit. S budovaným týmem pro Lógar vyjedou i civilní experti. Jaké jsou zatím zkušenosti s vysíláním těchto civilních odborníků? Posláním rekonstrukčních týmů je pomoc afghánskému lidu. Armáda samozřejmě tyto možnosti nemá, to je úlohou různých nevládních a dalších organizací, jejichž činnost vojáci pomáhají zajišťovat. Naší rolí je civilním expertům zajistit bezpečnost a vytvářet podmínky pro realizaci různých projektů. Věřím, že i my budeme úspěšní při uplatňování principu komplexního přístupu, tedy že nebudeme pouze přítomni, ale že naše přítomnost vyústí v konkrétní pomoc. Ano, bude to finančně náročné, ale pokud chceme uspět, musíme k rekonstrukci Afghánistánu přispět. Při této činnosti, a to je zde často diskutováno při analýze práce jednotlivých rekonstrukčních týmů, je nezbytné naučit se naslouchat místnímu obyvatelstvu, naslouchat jejich potřebám. Musíme také respektovat náboženské, národní a místní zvyklosti. Musíme si uvědomit, že existují rozdíly v chápání pomoci i mezi jednotlivými kmeny a že respektování kmenových požadavků může být rozhodující při realizaci projektu v dané oblasti. Zkušenosti Francouzů, Němců a dalších jednoznačně zdůrazňují nutnost posílit práci skupin CIMIC, tedy prvků, které bezprostředně komunikují s veřejností. Právě oním nasloucháním a skloubením možností, které máme, s požadavky druhé strany je možné v Afghánistánu uspět. Sir, the current priority for the Alliance forces is the ISAF operation in Afghanistan. How does this translate into your work? In accordance with the mandate approved by our government and both chambers of parliament the main assignment regarding the coordination of forces deployment is yet to arrive. Step by step, we have been initiating talks and finalizing documents that will outline the expansion of our mission in Afghanistan, especially in regard to the establishment of the Czech provincial reconstruction team. We have been holding discussions with national military representatives of other countries that have participated or will participate in efforts to accomplish the mission. Intensive consultations have been ongoing with our Dutch counterparts regarding provision of our support in their sector and with the English military over possible deployment of the artillery radar ARTHUR operated by a Czech crew in support of the British Army. Needless to say, we have been communicating with our German colleagues given our continuing cooperation in Fayzabad within the local PRT and, last but not least, we have been in contact with the US military officials. Recently, the Czech Republic announced increase in the number of personnel serving with the Czech contingent in ISAF. How is this decision perceived at SHAPE? Due to the fact that ISAF is seen as the key NATO operation, our decision was greatly appreciated. It is universally understood that a possible increase in the number of military personnel serving in any operation is influenced by different factors, especially the political or economic situation in the country. Our attitude endorsed by the decision to establish our own provincial reconstruction team has significantly augmented the reputation of the Czech Republic and its armed forces. US officials have repeatedly encouraged their Alliance partners to increase their involvement in ISAF. They have also offered to provide considerable material assistance. Has this appeal been heard more often in Mons as well? The national military representatives meet on a weekly basis, regular meetings with the SACEUR and the chief of staff are organized, briefings with the chiefs of individual departments and the operations commander take place, we lead discussions with heads of different commands in Europe that are involved in operations and our request for increasing our involvement has been voiced at all these forums. Significant emphasis has been laid on provincial 3

4 Náš host / Our Guest reconstruction teams and Operational Mentoring and Liaison Team (OMLT) development, which instrumental in training of the Afghan National Army (ANA) ground forces. We have been considering establishing a similar element for ISAF in the long run. The OMLT is not well known. Could you specify its mission? The Czech Republic has announced and is already in process of establishing OMLT to support the Afghan Air Force training. Implementing OMLT composed roughly of ten experts goes hand in hand with our recent donation of 12 helicopters to the ANA. In this context the Czech Republic is perceived by the Alliance as a country contributing to the ANA Air Force development. The team should be comprised of flight instructors and experts with the task to train the air and ground personnel that is necessary for maintenance of helicopters. Most likely the team will be deployed at the Kabul KAIA airport. Establishment and development of OMLT is one of the SACEUR s top priorities. The main objective is to provide training to the ANA personnel on various levels of command who could eventually take over the ANA units and gradually become capable of safeguarding security on their own. OMLTs are attached to battalions, brigades and corps. The current number of OMLTs stands at 70, the target number is 103. You have mentioned our donation in form of military helicopters. Have our Alliance partners made similar donations? For example, the Slovak Republic has offered equipment for ground forces, 111 T-72 tanks, to be specific. Different countries of the former Eastern bloc and others have offered artillery weapons and other material. Nevertheless, we have to take into consideration whether the material support offered is always appropriate. Reputation of the Czech Republic on the Rise Our Afghan counterparts would like to develop their armed forces in accordance with NATO standards, in other words, their military should be armed and equipped with material and gear that conform to NATO standards. Therefore, our recent offer to donate submachine and machine guns was rejected. Currently, SHAPE puts significant emphasis on the so called comprehensiveness of donated material. It means that the donating nations must secure transportation of the donated material themselves or, at least, to cover expenses for the transportation. Let me return to the issue of the system ARTHUR. What are the chances for its deployment to ISAF? The issue has been scrutinized for some time now. It is expected that it would be deployed within the British Army contingent. Based on previous talks it is likely to be deployed. Some corresponding steps have been taken, currently we are in a process of intensive negotiating with our British and Danish counterparts. Several traineeships have attested to the fact that we are capable of fulfilling the joint assignment, however, a few logistic support issues are yet to be resolved. The operational objective contains deployment of one unit of ARTHUR artillery radar system while the number of deployable crews must be taken into account. We have also discussed the possibility of establishing a combined Czech-British or Czech Danish crew. The Alliance officials have endorsed the so called Comprehensive Approach for cooperation with international civilian organizations in their reconstruction efforts. Our PRT in Logar will include a few civilian experts. How have they fitted in and how would you assess their contribution? The main objective of a reconstruction team is to provide help to the Afghan people. The military is limited in their assistance efforts, the main brunt is born by international governmental or non-governmental organizations, the military staff provides support to their activities. Our main task is to safeguard their security and create favorable conditions for project implementation. I trust that our soldiers will also succeed in exercising the comprehensive approach and that our presence will result in our ability to offer our practical skills. It will be costly, indeed, but if we want to succeed we also have to make our contribution to the reconstruction of Afghanistan. In doing so, it is necessary to learn to listen to the local population when articulating their needs. This issue has been highlighted repeatedly during debriefings discussing work of individual reconstruction teams. We also have to show respect for the local religious and national habits and traditions. We have to realize that different Afghan tribes may perceive our assistance differently and that respect for their (regional) specifics may play an instrumental role in project implementing. Experience gained by the French, Germans and many others highlight the importance of supporting the CIMIC organizations as elements who are in direct contact with the local population. Ultimately, it is our ability to listen and combine our resources that lead us to conviction that our mission in Afghanistan will be accomplished. Prepared by Jan Procházka Photos: PIO SHAPE 4

5 Eyes on Afghanistan Pozornost směřuje do Afghánistánu Koncem října se v nizozemském přímořském letovisku Noordwijk uskutečnilo neformální zasedání ministrů obrany států NATO. Českou republiku zde zastupovala ministryně obrany Vlasta Parkanová. Společné zasedání zahájil generální tajemník NATO Jaap de Hoop Scheffer, který hned v úvodním vystoupení zcela jasně nastínil hlavní téma dvoudenního setkání: Hlavní prioritou dneška je Afghánistán, kde v rámci mandátu Organizace spojených národů podporujeme úsilí této organizace. Nejdůležitější věc, kterou může mezinárodní společenství učinit, spočívá v posílení Afghánistánu aby tato země mohla stát na vlastních nohou. Severoatlantická aliance se snaží přiblížit den, kdy se tak stane. Kromě mise ISAF v Afghánistánu se ministři obrany zabývali také situací v Kosovu. Tato srbská provincie se podle vyjádření mnoha zúčastněných stran nachází v obtížné situaci, protože dosud nebylo nalezeno řešení jejího mezinárodního statusu. Alianční ministři obrany se shodli, že odpověď na otázku konečného statusu není v rukou NATO. Ať již se však situace vyvine jakkoli, mise KFOR bude zajišťovat bezpečnost a stabilitu Kosova jako doposud. Intenzivní pozornost byla věnována misi sil ISAF v Afghánistánu. Ministři se shodli, že NATO v Afghánistánu vede úspěšnou operaci, avšak nesmí se polevit ve vynakládaném úsilí. Pro další období lze za jednu z klíčových oblastí považovat spolupráci mezinárodních organizací a také úspěšně zvládnutou komunikaci směrem k veřejnosti jak v Afghánistánu, tak také v aliančních zemích. Ministři se dále shodli, že je třeba podpořit výstavbu Afghánské národní armády a Afghánské národní policie. K tomuto účelu přispěje i provinční rekonstrukční tým, který Česká republika v příštím roce vybuduje v provincii Lógar. Na neformálním zasedání v Noordwijku se také za přítomnosti ministra obrany Afghánistánu Wardaka hovořilo o mezinárodní podpoře, kterou této zemi poskytují další partnerské země, vysílající do Afghánistánu své vojáky. Jednalo se zde také s představiteli Organizace spojených národů, Evropské unie a Světové banky. Druhý den zasedání ministrů proběhlo společné zasedání Rady NATO-Rusko, které bylo především ve znamení souhrnného hodnocení současných vztahů mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem. Jedním z témat byla i otázka protiraketové obrany. Ruská strana, na rozdíl od jiných jednání, se nevyjádřila k této otázce negativně. V Noordwijku se také intenzivně hovořilo o silách rychlé reakce NATO (NRF) a bylo konstatováno, že koncepce NRF v současném rozsahu a ambicích je nadále platná a je třeba ji zachovat. At the end of October, in the Dutch seaside resort of Noordwijk an informal meeting of NATO defense ministers was convened. The Czech Republic was represented by the Czech Minister of Defense Vlasta Parkanová. The NATO Secretary General Jaap de Hoop Scheffer in his opening address clearly outlined the main agenda for the two day gathering. Our top priority remains Afghanistan where within our mandate we provide support to United Nations in their efforts to reconstruct the country. Most importantly, United Nations is striving to strengthen the country, so it could eventually stand on its own feet and NATO troops have been doing all they can to bring this day forward as soon as possible. Besides the operation in Afghanistan the defense ministers also discussed the situation in Kosovo. According to many this Serbian province remains in a state of deadlock given the fact that so far no solution to its international status has been found. The participating ministers concluded that NATO is not the decision maker in identifying the appropriate political status for Kosovo. Regardless of future developments in this province, KFOR will remain steadfast in efforts to ensure security and stability. The issue of paramount importance is the operation ISAF in Afghanistan. The ministers agreed that the operation has been successful, nevertheless, NATO forces must not falter in their efforts to accomplish the mission. One of the key areas for the following period is both cooperation of international organizations and proper communication towards the general public not only in Afghanistan but also in Alliance countries. The ministers were also unanimous over the support for building up the Afghan National Armed Forces and the Afghan National Police. One of contributors to these endeavors is the Provincial Reconstruction Team (PRT) that will be established next year by the Czech military personnel in the province of Logar. The meeting in Noordwijk was also attended by the Minister of Defense of Afghanistan Mr. Wardak and the issue of international support from non Alliance countries that have deployed their troops in Afghanistan was addressed. UN officials as well as the European Union (EU) and the World Bank representatives also attended the Noordwijk meeting. The second day witnessed a joint conference of the NATO Council and the representatives of Russia. The main agenda entailed evaluation of the current relationship between NATO and Russia. One of the topics discussed was the system of anti-ballistic defense. This time this sensitive issue was not completely dismissed by the participating Russian officials as opposed to their previous position. Last but not least, the ministers talked about the NATO rapid reaction forces (NRF). It was concluded that the current concept of NRF will remain unchanged in terms of their ambitions and extent. Jan Procházka Jan Procházka 5

6 Šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů, mezinárodní terorismus a zejména riziko propojení těchto hrozeb jsou v základních bezpečnostních dokumentech České republiky, jejích spojenců a řady mezinárodních organizací uváděny jako nejzávažnější hrozby současnosti. Toto sdílené vyhodnocení existující hrozby i náš veřejně deklarovaný zájem o zapojení se do mezinárodních projektů obrany proti této hrozbě vytvořily prostor pro to, aby se v lednu 2007 Spojené státy obrátily na Českou republiku se žádostí o zahájení jednání o možném umístění radaru protiraketové obrany USA v ČR. Za necelý rok, který od té doby uplynul, dosavadní česko-americká jednání učinila nemalý posun vpřed a podmínky případného umístění radaru protiraketové obrany USA v naší zemi začínají nabývat jasnějších obrysů. Tomáš Pojar, u Statusové dohody ředitel sekce obranné politiky a strategie MO Ing. Ivan Dvořák. Jednání je pochopitelně ovlivněno odlišnostmi právních řádů a zvyklostí obou stran i rozdílným rozdělením jejich národních kompetencí. Ačkoliv v určitých principech smluvní úpravy nejsou česká a americká strana v úplné shodě, byl učiněn pokrok v mnoha ustanoveních a dospělo se k jejich hlubšímu objasnění a specifikaci. Celkově lze dosavadní jednání označit jako poměrně tvrdá, ale současně úspěšná a konstruktivní. Další kolo jednání o obou návrzích smluv se uskuteční opět v Praze před Vánocemi. VÝBĚR LOKALITY Paralelně s přípravou smluvních textů pokračoval proces výběru a posuzování vlastní lokality nabízené Českou republikou pro případnou výstavbu radarové stanice. Z bezpečnostního i právního hlediska vláda České republiky již na samém počátku výměny technických informací s americkou stranou rozhodla, že pokud by měl radar protiraketové obrany být umístěn v naší zemi, pak by to mělo být v některém z našich vojenských újezdů. Dalším zkoumaným hlediskem byly hydrologické a geologické podmínky. Ty byly zjišťovány americkým expertním týmem v červenci loňského roku a na základě tohoto průzkumu byla vybrána jihozápadní část vojenského újezdu Brdy. Další průzkumy pak proběhly až poté, co Kde jsme v protiraketové obraně Jednání za českou stranu koordinuje expertní tým Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva obrany pro otázky možného umístění uvedené radarové stanice na území ČR pod vedením prvního náměstka ministra zahraničních věcí. V první fázi se expertní tým soustředil na koncipování odpovědní nóty vlády České republiky, která byla Spojeným státům oficiálně předána 28. března 2007 a vymezila základní rámec i přístup české strany pro následná jednání. JEDNÁNÍ O SMLOUVÁCH Hlavním obsahem těchto jednání je příprava návrhů dvou mezistátních smluv, upravujících postavení případné radarové stanice v ČR a jejího personálu, které budou po svém dokončení předloženy ke schválení oběma komorám Parlamentu České republiky a k prezidentské ratifikaci. Americké návrhy obou smluv tzv. Hlavní dohody, jejímž gestorem je Ministerstvo zahraničních věcí a která upravuje obecné podmínky umístění radarové stanice na našem území, a tzv. Statusové dohody v gesci Ministerstva obrany, jejímž účelem je úprava právního postavení amerického personálu v souvislosti s potenciálním umístěním radarové základny Česká republika obdržela v dubnu 2007 a v květnu nad nimi proběhla v Praze sondážní jednání. Na základě výsledků této sondáže připravili právníci obou pověřených ministerstev ve spolupráci s dalšími resorty směrnice pro jednání, které mají za účel stanovit mandát a vyjednávací pozice pro jednání s americkou stranou. Obě směrnice pro jednání byly projednány v Bezpečnostní radě státu dne 3. července Na základě těchto směrnic byly následně zpracovány české protinávrhy obou smluv, jež byly americké straně předány počátkem srpna. První kolo jednání o nich proběhlo v prvních dvou týdnech měsíce září 2007 a druhé kolo se uskutečnilo na přelomu října a listopadu. Jednání za českou stranu vedl u tzv. Hlavní dohody 1. náměstek ministra zahraničních věcí 6

7 Our Position on the Antiballistic Defense byl výměnou diplomatických nót mezi vládami ČR a USA vytvořen politický rámec pro další jednání. V dubnu tohoto roku provedl americký expertní tým ve vybrané části Vojenského újezdu Brdy měření elektromagnetického pole a v květnu pak byla provedena rekognoskace vytypovaných konkrétních prostor ve vybrané oblasti z hlediska geografického, logistického, environmentálního, stavebního a radiolokačního. Výsledky těchto průzkumů vedly k definování několika lokalit, které by byly z amerického úhlu pohledu pro případné umístění radaru vhodné. Konečný výběr pak provedlo Ministerstvo obrany, které na základě posouzení sedmi kritérií, včetně analýzy vlivu případné výstavby radarové stanice na životní prostředí, výcvik vojsk ve vojenském újezdu či rozsah nezbytné pyrotechnické očisty, doporučilo kótu 718,8 u Míšova. Toto doporučení bylo následně předloženo Bezpečnostní radě státu, která jej projednala na svém zasedání dne 3. července 2007 a pověřila ministryni obrany k dalším jednáním s americkou stranou. Návštěvy amerických expertních týmů i českých odborníků v Brdech tím však zdaleka neskončily. Vybraná lokalita byla a ještě bude dále posuzována z celé řady hledisek, aby mohla být rozpracována možná řešení praktických otázek souvisejících s případnou výstavbou radarové stanice, jako například napojení na rozvodné sítě či pozemní komunikace. VLIV RADARU NA LIDSKÉ ZDRAVÍ Možný vliv elektromagnetického záření vysílaného výkonným radarem protiraketové obrany na lidské zdraví je zcela přirozeně jednou z nejčastěji kladených otázek nejen obyvatel okolních obcí, ale všech odpovědných činitelů, kteří se na jednání o možné výstavbě radarové stanice podílejí. Proto bylo pod vedením hlavního hygienika Armády České republiky a ve spolupráci se Státním zdravotním úřadem zpracováno předběžné posouzení souladu parametrů radaru s platnými českými a evropskými normami o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Materiál je založen na matematickém výpočtu podle platné metodiky hlavního hygienika ČR z technických dat poskytnutých americkou stranou. Součástí studie jsou také profily terénu a radiolokační skryty předpokládaného paprsku radaru zpracované na všechna města a vesnice v okolí kóty 718,8. Studie byla dokončena dne 14. srpna 2007 a vzápětí byla publikována. Z posouzení vyplývá, že obyvatelstvo okolních obcí nemůže být vystaveno záření hlavního paprsku radaru a tudíž ohroženo na zdraví. Ani záření tzv. bočních laloků, které je však o mnoho řádů slabší než záření hlavního paprsku, nemůže zdraví obyvatel ohrozit, neboť z hlediska předepsaných vzdáleností splňuje platnou normou dané hygienické limity. K ověření závěrů získaných teoretickým výpočtem provedla, v návaznosti na vypracování předběžného posudku souladu parametrů zvažovaného radaru s platnými normami o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, skupina českých expertů ve dnech 29. září až 7. října 2007 na atolu Kwajalein praktická měření samotného radaru. Skupinu pod vedením náměstka ministra zdravotnictví a hlavního hygienika ČR MUDr. Michaela Víta tvořili odborníci ministerstev obrany a zdravotnictví a na průběh měření dohlíželi nezávislí experti. Měření se uskutečnilo podle norem a metodiky ČR a provádělo se jak za běžného režimu, tak za režimu kalibračního/testovacího. Při všech měřeních byli čeští zástupci přítomni také přímo v řídicí místnosti radarové stanice a byla jim umožněna prohlídka celého objektu radarové stanice. Tým zjistil, že ve všech případech, které mohou při provozu zařízení nastat, odpovídají naměřené hodnoty českým hygienickým normám a jsou nižší než původně očekávané hodnoty stanovené na základě teoretických výpočtů. Ačkoliv radar bude před svým případným 7

8 8 přesunem do ČR vylepšen, podle sdělení americké strany se modernizace bude týkat pouze ovládací jednotky a softwarového vybavení, takže charakteristiky vyzařování se nezmění. RADAR A VEŘEJNOST ČR Otázka možného umístění radaru protiraketové obrany USA v ČR je velmi pozorně sledována a diskutována širokou veřejností. Vláda České republiky se snaží postupovat nanejvýš otevřeně a poskytovat veřejnosti maximální množství informací. Úřad vlády, ministerstva obrany a zahraničních věcí neprodleně vydávají tiskové zprávy o jednotlivých krocích v jednáních, publikují informační materiály a vysílají experty na debaty s veřejností. Veškeré aktivity směrem k veřejnosti jsou zastřešovány speciálně pro tuto oblast jmenovaným vládním koordinátorem pro komunikaci programu protiraketové obrany panem Tomášem Klvaňou. Dne 5. září během výjezdního zasedání vlády ve Spáleném Poříčí přislíbila vláda starostům obcí, kterých se má dotknout případná výstavba radaru, podporu pro rozvoj oblasti brdského regionu, a to bez ohledu na to, jak dopadnou jednání se Spojenými státy. Následně byla usnesením vlády zřízena komise pro rozvoj Brdska, jejímž úkolem je posoudit projekty, studie a záměry předkládané obcemi k rozvoji regionu a doporučit vybrané projekty vládě k realizaci. Komise řízená náměstkem ministra financí se skládá z náměstků ministerstev dopravy, obrany, práce a sociálních věcí, pro místní rozvoj, zemědělství a životní prostředí; dále pak z náměstků hejtmanů Plzeňského a Středočeského kraje, dvou zástupců Úřadu vlády a starostů Spáleného Poříčí a Rožmitálu pod Třemšínem. MEZINÁRODNÍ JEDNÁNÍ Vzhledem ke strategickému významu probíhajících jednání o možném umístění radaru protiraketové obrany USA v České republice došlo ke zintenzivnění kontaktů mezi oběma státy. V průběhu roku 2007 navštívili Prahu americký prezident George Bush, ministr obrany Robert Gates, ředitel Agentury pro protiraketovou obranu generál Obering, delegace Kongresu USA pod vedením předsedkyně podvýboru pro strategické síly sněmovního výboru pro obranu Ellen Tauscherové a řada dalších vysokých představitelů. Nicméně význam případné výstavby evropského pilíře protiraketové obrany USA dalece přesahuje bilaterální, americko-český či americko-polský rozměr. Česká republika podporuje projekty protiraketové obrany v rámci NATO a mimořádnou váhu přikládá jednáním s Ruskou federací. Nejdůležitějším mezinárodním fórem pro diskusi o protiraketové obraně je NATO, které od pražského summitu v roce 2002 zvažuje možnost vybudování vlastního komplexního systému obrany celé Aliance před všemi druhy raketových hrozeb, zároveň již vyvíjí systém vrstvené protiraketové obrany bojiště a v rámci Rady NATO-Rusko pracuje na projektu interoperability aliančních a ruských systémů obrany před raketami kratšího doletu. Od červnového zasedání ministrů obrany NATO v Bruselu, kde bylo rozhodnuto zahrnout implikace plánovaného evropského pilíře amerického protiraketového systému na NATO do studií, které Aliance v oblasti protiraketové obrany provádí, se americký projekt třetího pilíře stal nedílnou součástí aliančních úvah nad protiraketovým systémem, který by bránil všechny členské státy NATO. Předpokládá se, že výsledky tohoto zhodnocení budou k dispozici pro bukurešťský summit NATO na jaře 2008, čímž budou vytvořeny předpoklady pro rozhodnutí o tom, zda se Aliance do budování vlastní protiraketové obrany, jejímž základem by byla právě evropská část amerického systému, skutečně pustí. Je rovněž otázkou, jakou podobu by mohl v budoucnosti protiraketové obrany Evropy mít příspěvek Ruska, které disponuje nezanedbatelným potenciálem vyspělých protiraketových systémů. Probíhající intenzivní jednání v Radě NATO-Rusko i bilaterální americko-ruské rozhovory naznačují oboustranný zájem v této oblasti spolupracovat, byť se názory na konkrétní podobu této spolupráce a výslednou architekturu společného systému prozatím liší. ZÁVĚREM Uplynulý rok byl v dějinách protiraketové obrany velkým krokem vpřed. Bilaterální jednání Spojených států s Českou republikou a Polskem o možném umístění prvků protiraketové obrany USA v těchto zemích se z výměny technických informací proměnila ve vyjednávání návrhů konkrétních smluvních textů. Perspektiva výstavby evropského pilíře protiraketové obrany USA zároveň akcelerovala a postavila na reálný základ diskuse v NATO o možném vybudování komplexní protiraketové obrany Aliance. Zcela seriózní diskuse s Ruskem o možném vytvoření propojeného americko-rusko-aliančního systému protiraketové obrany Evropy před hrozbami z oblasti Blízkého a Středního východu ukazuje, jak to, co se ještě před rokem zdálo téměř nemyslitelné, pomalu získává jasnější kontury.

9 Our Position on the Antiballistic Defense Proliferation of weapons of mass destruction (WMD) including their carriers, international terrorism and namely the possibility of interconnection of these two hazards are described in the security related documents of the Czech Republic and their allies as the most impending current threat. The unanimous evaluation of this existing threat together with our openly declared commitment to participate in the international defense projects to thwart the threat, compelled the United States officials in January 2007 to request the Czech Republic to initiate negotiations over possible construction of a US antiballistic radar facility on the Czech territory. Within the period of nearly one year the Czech-US negotiations have advanced considerably and terms for possible construction of the radar have begun to take shape. The negotiations on part of the Czech Republic are coordinated by an expert team delegated by the Ministry of Foreign Affairs and a team of the Ministry of Defense designated to resolve issues related to the possible radar construction. The joint team is headed by the first deputy of the Minister of Foreign Affairs. In the first stage the expert team concentrated on the issue of composing an official reply note from the government of the Czech Republic outlining the basic framework and the Czech viewpoints for the ensuing talks. It was officially delivered to their US counterparts on 28th March NEGOTIATIONS FOR AGREEMENTS The main agenda of the negotiations is to prepare drafts of two bilateral agreements that would specify conditions and rules that would govern the status of the radar station as well as its personnel. Once these drafts are finalized they will be submitted to both Czech parliament chambers for approval and subsequently to the President of the country for ratification. The US presented their draft to their Czech counterparts in April 2007 and preliminary discussions followed in May of the same year. The drafts contained the so called Main Agreement that outlines general conditions for placement of the radar facility in the Czech Republic and is in jurisdiction of the Ministry of Foreign Affairs, while the so called Status Agreement, in jurisdiction of the Ministry of Defense, deals with legal aspects of the US personnel working within the radar installation. Based on the preliminary talks, lawyers of both ministries drafted a set of regulations in order to establish a mandate and positions for the following negotiations with the US. The set of regulations was discussed during a session of the Security Council of the Czech Republic on 3rd July Based on the content of these regulations a draft of counterproposals to the above mentioned agreements was submitted to the US side. The first round of talks took place in the first two weeks of September 2007 while the second round was organized at the turn of October and November. The Czech team responsible for the Main Agreement representing the Ministry of Foreign Affairs was headed by its first deputy Tomáš Pojar, the team responsible for the Status Agreement was headed by Ivan Dvořák, Director of the Defense Policy and Strategy Division, Ministry of Defense. The bilateral talks are influenced by various aspects of both legal systems, as well as different practices and divergent national jurisdictions. Despite the fact that in some principles of the agreement the negotiating parties have not reached a complete accord, progress has been made regarding a number of regulations, as they have been clarified and specified in a greater detail. It is fair to say that the ongoing negotiations have been no bed of roses for either party concerned, nevertheless, they can be branded as constructive and successful. Another round of the agreement talks will be held in Prague shortly before Christmas. IDENTIFYING THE SUITABLE LOCATION While corresponding documents are drafted and possible solutions are discussed, the process of identifying a suitable location for the radar facility has been in progress. Due to safety and legal reasons the government of the Czech Republic, after exchanging and assessing the technological data, decided that the antiballistic radar system should be located in one of the local military areas. Among other discussed aspects were the geological and hydrological surroundings. These were assessed by a team of US specialists in July of the previous year. Based on their findings, the southeastern part of the Brdy military area was identified as the most suitable location. More field researches ensued only after diplomatic notes between both governments, that outlined the political framework for the 9

10 next negotiations, had been exchanged. In April of this year a US expert team took measurements of the electromagnetic field in the selected location of the Brdy Military Area. In May a reconnaissance mission to evaluate the geographical, logistic, environmental, constructional and radar aspects was conducted. The results of these research activities enabled the US experts to specify the most suitable location for the radar facility. The final selection of the best location based on assessing seven different criteria was made by the Ministry of Defense of the Czech Republic. The submitted expert report included possible impact of the radar facility on the surrounding environment, military training activities in the area or the extent of necessary pyrotechnic decontamination; consequently, a recommendation was made to utilize the spot height in the vicinity of Míšov. The recommendations were submitted to the Security Council of the Czech Republic and the Minister of Defense was tasked to continue in negotiations with the US side. The activities of the US expert teams and their Czech counterparts in Brdy are far from over. The selected locality will be assessed from many further viewpoints in order to enable the experts to address practical issues arising from possible radar facility construction, such as its connection to local water or road network. RADAR RELATED HEALTH HAZARDS One of the most frequently asked questions from the inhabitants and officials involved in the antiballistic issue are the possible health hazards connected with the electromagnetic field emissions. Consequently, an initial report dealing with radar specifications and their conformity to the Czech and European standards of health protection against non-ionizing radiation was drafted by a team of the Supreme Health Officer of the Czech Armed Forces in cooperation with the National Health Institute. The data, as provided by the US experts, was based on mathematical calculations conforming to the methodology of the Chief Health Officer of the Czech Republic. The report also contained information of the terrain profile and radar beam shadows applicable for all towns and villages in the vicinity of spot height The report was completed on 14th August 2007 and published shortly afterwards. It concludes that there is no danger that the health of local population might be in jeopardy due to exposure to the main radar beam. The emission of the so called side lobes also conforms to corresponding regulations and it is so insignificant that it does not pose any health hazards. In conformation to preliminary data with the existing regulations of non-ionized emission protection, a group of Czech experts inspected in the period of 29th September to 7th October 2007 a radar facility located on Kwajalein Atoll to verify the theoretical results. The group headed by a deputy of Minister of Health and the Chief Health Officer of the Czech Republic was comprised of experts delegated by the ministries of health and defense including an attachment of independent experts. All measurements were taken in conformation with the existing Czech standards and regulations both in the routine mode as well as the testing-calibrating mode. The Czech team had full access not only to the control room of the facility but also to all other premises. The findings of the team proved the fact that regardless of contingencies that may arise at the station, all figures of measurements were lower than those that had been previously calculated. In spite of the fact that the radar installation planned to be deployed in the Czech Republic will be upgraded, the Americans assured their Czech colleagues that it applies only to the software and control units, while the amount of emissions remains the same. 10

11 Our Position on the Antiballistic Defense THE RADAR VS. THE CZECH PUBLIC OPINION The issue of a possible US anti-ballistic radar installation in the country has received a wide publicity. The Czech government has approached the issue very candidly and has attempted to provide as much information as possible. The Office of Government as well as Ministries of Defense and Foreign Affairs have issued a number of press releases giving details of individual stages in negotiations, information brochures have been published, and experts have participated in discussion panels. All these activities are organized under the umbrella of the special government coordinator for the US anti-ballistic issues related program, Tomáš Klvaňa. During a field government session in Spálené Poříčí the mayors of the villages that are located near the radar installation were promised to receive a financial support from the government regardless of the final outcome of the negotiations with the US. Subsequently, the government agreed to establish a committee for development of the Brdy region with the aim to evaluate development projects and programs and give their recommendations for implementation. The chair of the committee is a deputy of the Ministry of Finance and comprises of deputies of the Ministries of Defense, Transportation, Work and Social Affairs, Local Development and Environment, also deputies of district commissioners of Plzeň and the Central Bohemian regions, two government representatives and mayors of Spálené Poříčí and Rožmitál pod Třemšínem. INTERNATIONAL TALKS Given the strategic significance of the ongoing talks of a possible construction of a US antiballistic defense installation in the Czech Republic, the bilateral relations have intensified. During 2007 the country was visited by the US President George Bush, the US Secretary of Defense Robert Gates, the Director of the Ballistic Defense Agency Gen Obering, the US Congress delegation headed by the chair of subcommittee for strategic forces of congressional defense committee, Ellen Tauscher and many other high ranking officials. The Czech Republic fully supports the antiballistic defense within the NATO framework highlighting the paramount importance of negotiations with representatives of the Russian Federation. N ATO r e m a i n s t h e m o s t i m p o r t a n t forum for international discussions about the antiballistic defense. Its officials have been considering developing the Alliance s comprehensive system of antiballistic defense in Europe since the Prague Summit of 2002 to thwart any possible missile threat. At the same time the Alliance has been in the process of developing a multi-level antimissile defense and has worked on the project of interoperability of the Alliance and Russian defense systems against short range missiles within the framework of the NATO-Russia Council cooperation. Since the June session of the NATO defense ministers in Brussels, which brought about the decision to include the implications of the planned European pillar of the US antiballistic plan in the NATO project of antiballistic defense, the US project consequently has become a part of the Alliance s considerations for implementing a system which would eventually provide protection to all NATO members. It is expected that the final solution to this issue will be made public at the NATO Summit in Bucharest in By virtue of this, conditions for the final decision making of whether the NATO antiballistic defense system based on the European pillar of the American system will be implemented or not will be ripe. The issue of what role Russia will play in the future of the antiballistic defense in Europe with its wide array of sophisticated anti-missile systems, remains unanswered. The ongoing discussions within the NATO- Russia Council as well as numerous bilateral US-Russia talks suggest that both involved parties are interested in mutual cooperation, although opinions of the cooperation specifications as well as the final design of the defense system vary. SUMMARY A significant step forward was made in the antiballistic defense issue during the previous year. Bilateral talks of the USA with the Czech Republic and Poland regarding the radar defense issue transformed from exchanged technological data to negotiations over concrete drafts of the agreement documents. The prospects for developing the European pillar of the US antiballistic defense contributed to acceleration and bringing to reality the discussion of developing a comprehensive NATO antimissile defense. Based on serious discussions with the Russian partners, the idea of developing a US-Russia-NATO defense system to avert possible threats coming from the Near East or the Middle East is beginning to take shape, while only a year ago this would have been utterly unreal. Adapted by Ivan Dvořák, MSc. from article by PhDr. Vladimír Abrhám Photos: Michal Zdobinský 11

12 Přes sedmnáct set vojáků a pět set padesát kusů různé vojenské techniky, především od 7. mechanizované brigády, se v první polovině října zapojilo do plnění úkolů vyplývajících z námětu cvičení Strong Campaigner Podle vyjádření velitele brigády plukovníka Štefana Kalety byl pro přípravu i vlastní cvičení vytvořen jednotný taktický námět. Když jsme plánovali výcvik na letošní rok, přemýšleli jsme o tom, jestli máme pro každé přípravné cvičení zvolit jiný námět a odlišnou situaci. Po zvážení všech okolností jsme naplánovali kompletní mírovou operaci Iron Elefant skládající se z operace na vynucení míru a operace na udržení míru. Vojáci si tak během přípravy procvičili útok, obranu, hlídkování, vynucování míru, rozhánění davu, patrolování, kontrolování vozidel i doprovody konvojů. operacích. Cvičení se nezúčastnily pouze jednotky ze 7. mechanizované brigády, ale také příslušníci dalších jednotek, například z liberecké brigády radiační, chemické a biologické ochrany, vzdušných sil, spojovacího praporu a také od Vojenské policie a dělostřelců z Jinců. Námět cvičení i jeho jednotlivých epizod byl rozehrán do všech možných detailů a situací, které při operacích na udržení míru mohou vzniknout. Vojáci se tak museli vypořádat například s případem, kdy hlavní komunikaci blokovali místní obyvatelé s cílem získat profit z humanitární pomoci transportované konvojem vozidel. V jiný okamžik rozehry se vojáci zúčastnili prohledávací operace, při níž odhalili a zničili výcvikovou základnu na území fiktivního státu Zandra. Sotva však zvládli tento úkol, na další jednotku čekala asi stovka místních obyvatel, kteří protestovali proti přítomnosti vojáků v souvislosti s tragickým úmrtím sedmiletého chlapce. Připravené situace byly simulovány s naprostou přesností a do všech detailů. Při kontrole místních osob nebyla nouze o vyhrocené okamžiky: chyběly jim osobní dokumenty, podařilo se zadržet dlouho hledanou osobu, což vždy vyžaduje ostražitost a chladné nervy. Na jiném místě se podařilo odhalit a zničit sklad chemických substancí, které by se mohly stát vhodným zbožím pro černý trh a pro přípravu trhavin. Strong Campaigner Kdosažení co nejvyšší reálnosti jednotlivých epizod námětu cvičení bylo na reálném geografickém podkladu České republiky vytvořeno fiktivní státoprávní uspořádání krizové oblasti. Vojáci se tak při cvičení pohybovali na teritoriu fiktivních států Lamento, Zandra a Kavala, vzniklých po rozpadu původního Svazu lidových republik Lamento a Kavala. V důsledku rozdělení země došlo k ozbrojeným konfliktům a vojenské síly státu Lamento okupovaly území státu Zandra. Úkolem sil ZANFOR tvořených jednotkami 7. brigádního úkolového uskupení bylo udržet mír v těchto státech. Hlavním cílem cvičení bylo prověřit připravenost 7. brigádního úkolového uskupení pro případné nasazení k plnění úkolů v různých

13 In the first half of October more than 1,700 soldiers and 550 pieces of equipment, most of which was provided by the 7th Mechanized Brigade, fulfilled the scenario of tasks within the exercise Strong Campaigner According to the Brigade Commander Col Štefan Kaleta, a unified tactical scheme had been designed for preparation works as well as for the exercise as such. When we were preparing the schedule of exercises for this year, we considered designing a different scenario and different situation for every exercise. After we carefully analyzed all contingencies we decided to plan a complete peace operation named the Iron Elephant comprising a peace enforcement operation and a peace keeping operation. The training troops were given the opportunity to practice activities related to attack, defense, guard duty, peace enforcing, crowd dispersing, patrolling, vehicle inspecting and convoy escorting. Každý z uvedených incidentů velitelé a pracovníci operačních skupin přesně zaznamenali a okamžitě vyhodnotili tak, aby velitelé jednotlivých stupňů byli schopni se rozhodnout a vydat nařízení svým jednotkám, případně byli schopni vyžádat si podporu od vyšších stupňů. Cílem každé rozehry bylo, podle slov plukovníka Kalety, prověřit odbornou způsobilost příslušníků jednotek, jejich schopnost vyhodnotit situaci a zvolit správný postup při řešení konkrétního úkolu. Přestože se řada vojáků ze 7. mechanizované brigády i dalších jednotek zapojených do cvičení Strong Campaigner 2007 již zúčastnila zahraničních operací, pro mnohé z nich bylo setkání s demonstrujícím davem a také těsná součinnost s jinými druhy vojsk něčím novým. Další premiérou bylo také široké použití simulátorů střeleb MILES, které nekompromisně zaznamenávají účinnost střelby, poranění i ztráty, a tak o efektivnosti zásahu nebylo možné diskutovat. Velitelé rot museli zvládnout také součinnost s leteckými návodčími. V takovém rozsahu jsme spolupracovali poprvé, vyhodnotil tuto část cvičení velitel brigády a dodal: Přineslo nám to řadu problémů, ale také spoustu nových podnětů. Určitým specifikem bylo také nasazení jedné tankové čety. Máme vcelku zvládnutou činnost tanků v bojových operacích, ale nyní jsme hledali pro tanky místo v mírových operacích, vysvětlil nám plukovník Štefan Kaleta. Podle jeho názoru bylo nezbytné pochopit, jak využít přednosti tanků. Bylo to pro nás poučení a dnes víme, že tanky se dají použít i v mírových operacích. Jsou vyzbrojeny moderní technologií, například termovizemi nebo systémem řízení palby, které umožňují sledovat prostor před tankem nejenom ve dne, ale i v noci. Lze tak rozkrývat činnost a pohyb v tomto prostoru, což bojová vozidla pěchoty v takovém rozsahu neumožňují. Cvičení Strong Campaigner 2007 se stalo významnou součástí plnění úkolů souvisejících s postupným dosažením plných operačních schopností. V jeho průběhu se jednotky začleněné do 7. brigádního úkolového uskupení musely vypořádat s řadou situací, jejichž námět vycházel z praktických zkušeností při řešení mezinárodních operací na udržení míru. In order to make the individual parts of the scenario as life like as possible, a real map of the Czech Republic was used and a fictitious administrative division of the territory of conflict was created. Soldiers were consequently deployed on the territory of three states named Lamento, Zandra and Kavala, that were established after the Union of People s Republics of Lamento and Kavala had disintegrated. Due to further developments a military conflict occurred and the armed forces of Lamento invaded the territory of Zandra. The task of ZANFOR consisting of the 7th Brigade Task Force personnel was tasked to keep the peace in these two states. The main objective of the exercise was to bring to trial readiness of the 7th Brigade Task Force staff for possible deployment in various operations. Apart from the 7th Mechanized Brigade, soldiers of other units, such as the Liberec brigade of radiation, chemical and biological protection, Air Force, Signal Corps, as well as the Military Police and artillery personnel of Jince participated in the exercise. The overall 13

14 exercise scenario as well as its individual episodes had been planned and acted out in a great detail with regard to any possible situation that may emerge during a peacekeeping operation. As an example, the soldiers had to tackle a situation in which one of main roads had been blocked by a crowd of locals demanding a profit from the humanitarian aid carried by a convoy of trucks. Another episode featured a search operation that resulted in locating and destroying an enemy training base on the territory of Zandra. Once this task had been accomplished another challenge emerged. The peacekeepers were confronted approximately by one hundred angry locals who protested Strong Campaigner against their presence after an incident in which a seven year old boy was killed. All episodes were acted out very carefully; great attention was paid to every detail. During an episode in which documents of locals were checked, precarious moments were common: the inspected person did not possess any documents or a wanted individual was apprehended. These situations compelled the soldiers to remain vigilant at all times and keep a cool head. Another part of the scenario entailed locating and dismantling a warehouse storing chemical substances that could be used for manufacturing explosives or sold at the black market. Developments of all episodes were carefully recorded and immediately evaluated by the operation groups personnel, thus giving the commanders working on different levels an opportunity to make decisions on further course of actions. Each episode served, as Col Kaleta puts it: To test the expertise of our units personnel, their ability to evaluate various situations and select the appropriate course of action when tackling each specific assignment. Despite the fact that a considerable number of soldiers participating in the Strong Campaigner 2007 had previously served in foreign operations, facing a demonstrating crowd or very tight cooperation with other branches of arms was a novelty. Also, new shooting simulators MILES were used extensively during the exercise for the very first time. Their advanced technology is uncompromising in recording the shooting accuracy, including casualty figures; therefore, the effectiveness of target destruction is out of question. The company commanders had to manage to interact with the air control team. It was new for them to cooperate in such extent, describes this leg of the exercise the brigade commander. It did cause some problems but at the same time it provided us with the necessary feedback. Deploying a tank platoon was another newly introduced feature. We are familiar with coordination of tanks in combat situation, however, this time we attempted to utilize tanks in a peace operation, explains Col Štefan Kaleta. He continues to say that it became a necessity to realize how to use the advantage of deploying tanks. We have learned our lesson and presently we are aware that tanks can be utilized in peace operations. They are equipped with the latest technology, such as thermal imaging or shooting control system which enable the crews to observe the area in front of the tank not only by day but also at night. Thus, as opposed to the armored personnel carriers, all movement can be detected in the observed perimeter. The exercise Strong Campaigner 2007 proved to be a significant event in fulfilling tasks leading to gradual attaining of full operational capabilities. Participating units of the 7th Brigade Task Force were to tackle a number of staged episodes that were based on experience gained during previous peacekeeping operations. Jan Procházka Photos: Radko Janata 14

15 Stonožka míří do Lógaru Spočítat nožky u stonožky se nedaří ani mnohým entomologům a spočítat, kde všude již dětské stonožkové hnutí Na vlastních nohou pomohlo, je stejně nelehký úkol i pro armádní statistiky. Za sedm let spolupráce Stonožky s příslušníky jednotek Armády České republiky působícími v zahraničí to jsou desítky projektů. Pomáháme tam, kde válka ponížila lidskou důstojnost, kde válka sebrala dětem radost ze života a pocit bezpečí, řekla v zaplněném sále pražské Lucerny, kde se počátkem prosince konal již sedmnáctý vánoční koncert stonožkového hnutí, jeho prezidentka Běla Gran Jensenová. Kromě patnácti set dětí a učitelů byli na koncertě přítomni i významní hosté. Resort obrany zastupovali zástupce náčelníka Generálního štábu AČR ředitel Společného operačního centra generálmajor Josef Prokš a poradce ministryně obrany Viktor Meca. Z lóží Lucerny koncert sledovali také velvyslanec Norského království v České republice Peter Raeder, senátor Richard Sequens a patronka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých paní Mathilda Nostitzová. Spolupráci armády se Stonožkou ocenil generál Prokš, který na vlastní kůži zažil, jak důležité je ukázat lidem ve válečných zónách opravdovou tvář vojáků, kteří přinášejí klid a bezpečí. Mnohdy jsou vojáci bráni jako cizáci a žoldáci, ale díky dárkům od stonožkových dětí mohou ukázat i lidský rozměr své přítomnosti. Ukázat, že přišli pomáhat. A pomáhat chce Stonožka i v Lógaru v Afghánistánu, kam na jaře příštího roku odjede kontingent českých vojáků. Již nyní na mnohých stonožkových školách děti sbírají hračky, sešity a různé školní pomůcky, které chtějí předat příslušníkům českého provinčního rekonstrukčního týmu, prozradila nejbližší plány prezidentka stonožkového hnutí Běla Gran Jensenová a dodala: Věříme, že i díky této pomoci se podaří českým vojákům rychleji navázat kontakt s místními lidmi a přesvědčit je, že jim přinášíme pomoc a naději na klidný a bezpečný život. The Centipede on the Way to Logar Some entomologists might struggle to count all legs on a centipede but to count all places where the children s Centipede movement On Own Feet has helped, would be a tall order even for the military statisticians. During the seven years of cooperation of the Centipede with the Czech Armed Forces personnel serving abroad, tens of different projects have been implemented. We have been helping in places where human dignity has been humiliated where war has taken away from children the joy of life and sense of security, maintained Běla Gran Jensen, the president of the Centipede movement in the full Lucerna auditorium where at the beginning of December, the 17th Christmas concert organized under the auspices of the Centipede movement, took place. Apart from 1,500 children and teachers a number of VIPs were present. The Ministry of Defense was represented by the Deputy Chief of General Staff Director of the Joint Operations Center, Maj Gen Josef Prokš and an advisor to the Minister of Defense, Viktor Meca. The Norwegian Ambassador to the Czech Republic Peter Raeder, Senator Richard Sequens and the benefactor of the Union of the Blind and Visually Handicapped People, Mathilda Nostitz looked on from the theater boxes. The cooperation between the Centipede and the Czech military was appreciated by Maj Gen Prokš. He had witnessed personally the importance of showing the human side of the military personnel bringing peace and security to people who live in conflict zones. In many cases soldiers are seen as a foreign element or mercenaries but presents donated to the children by the Centipede provide the necessary human touch. It shows that they are there to help. The Centipede is preparing to help in Logar, Afghanistan hand in hand with the Czech Armed Forces contingent that will deploy in spring next year. Collected toys, exercise books and other school aids will be handed over to the provincial reconstruction team. The collection process has been underway at schools under the Centipede s patronage, explains about the imminent plans of her movement the president, Běla Jensen. She adds: We trust that these efforts will contribute to establishing good relationship between the Czech soldiers and the local population, thus convincing them that we bring them hope and prospects for a safe and peaceful life. Jan Procházka Photos: Radko Janata 15

16 T h e T i g e r s A l l To g e t h e r Tygři společně Další ročník tradičního leteckého cvičení NATO Tiger Meet, tentokrát označovaný také jako Arctic Tiger 2007, se uskutečnil na přelomu září a října na norské letecké základně Orland. Ani letos zde nechyběli příslušníci 231. letky bitevních vrtulníků z Přerova se dvěma stroji Mi-24V. Původní plány sice počítaly s vysláním čtveřice bitevních vrtulníků, nicméně z důvodu finančních úspor musel být jejich počet snížen na polovinu. I přesto se letci z Přerova na mezinárodním cvičení, jehož se účastnilo třináct jednotek z devíti zemí, neztratili a opět předvedli, jak mistrně své stroje ovládají. Norské prostředí poskytlo českým pilotům jedinečnou příležitost k výcviku. Na rozdíl od České republiky totiž kopce v okolí letecké základny Orland dosahují výšek kolem 2500 metrů, a tak zde mohli mnohem lépe trénovat létání ve vysokohorském terénu. Tento výcvik je navíc velmi důležitý pro případné nasazení našich vrtulníků v zahraniční misi. Létání v Norsku mělo oproti středoevropskému terénu řadu odlišností. Tou první jsou velmi časté změny počasí. Prakticky neustálý silný vítr každou chvíli mění svůj směr, zatímco sluneční paprsky několikrát za den vystřídají prudké lijáky. Pro osádky vrtulníků to znamená zejména pečlivě plánovat spotřebu paliva právě s ohledem na vítr. Normálně počítáte s tím, že jednu část trati poletíte proti větru a druhou naopak s větrem v zádech. Pokud se však jeho směr změní, výrazně vzroste spotřeba paliva, které by pak nemuselo stačit pro bezpečný návrat, vysvětluje kapitán Petr Čepelka, jeden z pilotů Mi-24V. Velkou pozornost bylo nutné věnovat také sledování nejrůznějších překážek v terénu, například elektrických drátů natažených přes norské fjordy. Při samotném cvičení spolupracovali čeští letci zejména s osádkami dalších vrtulníků, konkrétně Super Puma britské RAF, Merlin od britské Royal Navy a domácích Bell-412. Velké vrtulníkové formace nacvičovaly především mise na záchranu pilotů v nouzi Combat SAR a transporty raněných v rámci misí MEDEVAC. O naše čtyřiadvacítky měly zájem také norské speciální jednotky, které si několikrát vyzkoušely výsadky z bitevních vrtulníků. Nasazení našich strojů tak bylo velmi intenzivní a každý nalétal v průměru pět hodin denně. Dopolední společné mise s dalšími jednotkami většinou zahrnovaly doplňování paliva na předsunutém stanovišti (FARP), odpoledne se pak létalo ještě v okolí letecké základny Orland. I přes často nepříznivé počasí byla zrušena jen jediná mise. Čeští piloti si pochvalovali i celkovou organizaci cvičení Arctic Tiger Ocenili jsme zejména způsob, jakým se zde plánují konkrétní bojové mise. Vše se řídí přesně podle standardních aliančních postupů, a tak nám i tato fáze cvičení přinesla mnoho zkušeností, dodává další z přerovských pilotů, kapitán Jiří Chrobák. Součástí Tiger Meetů je každoročně i pevný společenský program, jehož smyslem je zejména prohlubování vztahů a vzájemné spolupráce jednotek sdružených v NATO Tiger Association. Celé cvičení má navíc i podobu určité soutěže, během níž se příslušníci jednotlivých jednotek navzájem hodnotí v několika oblastech. Hlavní cenou je takzvaný Stříbrný tygr, kterého v letošním roce získala belgická 31. letka. Cenné trofeje však získali i příslušníci 231. letky bitevních vrtulníků. Konkrétně šlo o třetí místo v kategorii nejlépe zbarveného letadla a třetí místo v tygřích hrách, které tvoří několik netradičních, avšak náročných sportovních disciplín. Největší poctou však bylo druhé místo v soutěži o nejlepší létání. Příslušníci všech ostatních jednotek tak ocenili profesionalitu českých letců při plnění bojových misí. I to je důkazem, že dnes mají své pevné místo v elitní asociaci tygřích letek. 16

17 This year the traditional NATO air exercise Tiger Meet was called The Arctic Tiger It was held at the turn of September and October 2007 at the Norwegian air base of Orland. The Czech military was represented by two Mi-24V helicopters manned by the 231st Helicopter Squadron personnel of Přerov. The original plan was to deploy four helicopters, however, for funds saving reasons, only two helicopters participated in the exercise. Despite this slight disadvantage, the Přerov personnel proved their excellence in handling their aircraft at this international exercise featuring thirteen flight crews from nine different countries. Flying over the terrain of the Norwegian countryside proved to be a remarkable experience for the Czech pilots. The air base surroundings are spotted with mountain tops reaching as high as 2,500 meters and this sort of profile cannot be found anywhere in the Czech countryside. Furthermore, flying in such altitudes is a unique opportunity to practice for possible deployment in foreign operations. Also, unlike Central European climate conditions, the weather conditions in Norway are very changeable. The wind hardly ever stops blowing and its direction never stops changing, also, the sunshine can be replaced with a heavy downpour at the drop of a hat. Due to the wind the helicopter crews are obliged to make careful planning for the amount of fuel. Usually, you are flying one way with the wind and vice versa, but once the wind direction changes, the consumption increases and your return to base may be in jeopardy, explains Capt Petr Čepelka, one of the Mi-24V s pilots. Great attention must also be paid to various obstacles that can be encountered, mostly power lines stretched across the Norwegian fjords. During the exercise, the Czech crews collaborated mainly with the British Super Puma helicopters of the Royal Air Force, Merlin of the Royal Navy and the Norwegian Bell-412 flight crews. Larger helicopter flight formations practiced Combat SAR, emergency rescue missions for pilots and MEDEVAC casualty transport missions. Our 24 s received a lot of attention from the Norwegian Special Forces who practiced several parachute jumps from aboard our helicopters. Our aircraft were very busy, logging in about 5 flying hours daily. Morning joint missions comprised refueling at the forward positions (FARP), afternoons were devoted to flight missions in the vicinity of the Orland air base. Despite prevailing inclement weather conditions, only one flight mission had to be suspended. Among others, the Czech pilots praised the overall organization of the Norwegian exercise. The procedures for planning flight missions were commendable. They strictly followed standardized NATO rules, consequently, this stage of exercise provided us with invaluable experience, adds another Přerov pilot, Capt Jiří Chrobák. An indispensable part of every year s exercise is activities devoted to socializing. They serve as a tool in getting to know each other and facilitate mutual cooperation of units organized in the NATO Tiger Association. Also, the entire exercise is designed as a sort of a contest with the participating parties evaluating one another in different skills. The Silver Tiger the first prize in the contest was awarded to the 31st Squadron of the Belgium Air Force. The 231st Combatant Helicopter Squadron personnel were also awarded several trophies. They won the third prize in the competition for the best helicopter paint design and the third prize in the so called Tiger Games, which are comprised of a number of unusual, yet very demanding sport disciplines. Nevertheless, the greatest achievement was the second place in the helicopter flying contest. Winning this prize proved that the foreign colleagues recognized the professionalism of the Czech pilots during training combat missions which serves as undeniable evidence that they belong among the elite company of the NATO Tiger Association. Tomáš Soušek 17

18 18 Dnes jste zhruba za hodinu střeleb posunuli dějiny brigády o třicet let dopředu a z analogového věku jste vstoupili do digitálního, prohlásil před příslušníky 25. protiletadlové raketové brigády z jihočeských Strakonic velitel společných sil Armády České republiky generálmajor Jiří Halaška. Stalo se tak počátkem října po úspěšném zakončení zkušebních střeleb z modernizovaného kompletu KUB (SA-6 GAINFUL) na centrálním polygonu polských vzdušných sil Ustka na pobřeží Baltu. Pobyt tří desítek protiletadlovců na mořském pobřeží zahrnoval několik etap, během nichž plnili řadu úkolů. Patřila sem kontrola raket na polské technologické lince, při níž se do jejich šestimetrového těla montuje zařízení pro autodestrukci. Bylo to též školení v bezpečnostních pravidlech při provádění střeleb a rovněž nácvik vedení bojové činnosti v podmínkách pasivního rušení. Letošní střelby byly ve dvou věcech premiérové. Strakoničtí si sem poprvé přivezli rakety typu 3M9M3E, které mají výkonnější motor a citlivější hlavice, takže jejich schopnost zaznamenat terč je vyšší než u starší verze. Bez jakýchkoliv problémů zachytávaly cíl na dálkách, kdy by staré rakety ještě nereagovaly, pochvaloval si velitel 25. protiletadlové raketové brigády plukovník Josef Slavík. Druhou a zásadnější novinku představoval modernizovaný řídicí a naváděcí radiolokátor SURN CZ. Právě proto dostaly střelby označení zkušební. V reálu tu totiž pod dohledem komise probíhaly vojskové zkoušky tohoto digitalizovaného systému, který pro obsluhu lokátoru a tím i efektivnost palby neboť z tohoto vozidla se dálkově startují rakety umístěné na odpalovacích zařízeních přináší mnohá vylepšení. Umožňuje kupříkladu připojení k automatizovanému systému velení a řízení RACCOS a činnost v tzv. tichém režimu využívajícím externí data o vzdušné situaci. Nižší výkon vysílače při zachování původního dálkového dosahu snižuje pravděpodobnost detekce lokátoru protivníkem. O zhruba 60 procent poklesla energetická náročnost zařízení. Výrazně se změnilo vybavení pracoviště operátora a palebného důstojníka, kteří mimo jiné vidí komplexní zobrazení vzdušné situace na barevném displeji. Rozšířily se též možnosti výcviku osádky radiolokátoru na zabudovaném simulátoru. A konečně SURN CZ obsluhují pouze tři osoby, zatímco jeho předchůdce SURN-I zvládala osádka čtyřčlenná. Letošních střeleb se zúčastnily oba systémy. Jeden cíl ničil palebný důstojník praporčík František Hammerbauer z radiolokátoru SURN- I a druhý terč zlikvidoval poručík Ladislav Lukavský ze SURN CZ. To, co se udělalo, jsme nyní ověřili v praxi a jsme maximálně spokojeni. Funguje to, řekl několik okamžiků po akci plukovník Josef Slavík. Je vidět, že obsluhy jsou připraveny a jsou schopny zareagovat. Skok o třicet let kupředu

19 A Leap 30 Years Forward Today, within the period of one hour of shooting practice, the history of our brigade has leapt forward by thirty years. The analogical age has been replaced by the digital age, announced Major General Jiří Halaška, the Joint Forces Commander, ACR. The Commander spoke to the 25th Anti-aircraft Missile Brigade personnel from the southern Bohemian town of Strakonice. This event occurred at the beginning of October following successful results in trial shooting tests of the modernized KUB (SA-6 GAINFUL) unit at Ustka. This is the central training area of the Polish Air Force and is located on the shores of the Baltic Sea. The training of our thirty anti-aircraft defense personnel was divided into several stages, each of them covering various tasks. They included an inspection of rockets on the assembly line, specifically the installation of the selfdestruction device inside their six meters long chassis. The personnel also underwent instructions in safe handling of weapons during the shooting practice as well as practice in combat related activities under conditions of passive interference. This year s exercise witnessed two novelties. For the first time ever, the Brigade personnel used 3M9M3E rockets boasting more powerful propellers and warheads with increased sensitivity. The warheads are capable of locating targets with higher precision as compared to the previous version. The new warheads can easily locate remote targets which before would not even have been detected, praised the new technology the Commander of the 25th Anti-aircraft Missile Brigade, Col Josef Slavík. More importantly, the other technological newcomer is the modernized SURN CZ control and guidance locator. Due to its deployment, the shooting practice was tagged trial. In real life exercise, a panel of judges evaluated performance of this digitalized system in combat conditions. Given the fact that this mobile unit is capable of launching rockets from their pads by a remote switch, the improvement rests in increased firing accuracy and less complicated manipulation for the locator crew. The improved SURN CZ can be interconnected with automated command and control system RACCOS, it is also able to work in the silent mode utilizing the external data of the air situation. The decreased output of the locator covering an unchanged distance range reduces the possibility of its detection by the enemy. The energy consumption is diminished by as much as 60 percent. The operator s and fire officer s station have undergone a significant facelift. Apart form other improvements, the station crew is able to observe the overall air situation on digital color screens. Also, the built-in simulator enhances the opportunity for personnel training. Last but not least, SURN CZ is operated by a crew of three while four men were needed to operate the previous SURN-I. Both systems were deployed during this year s exercise. In their successful missions to destroy the targets the former was operated by Lt Ladislav Lukavský, the latter by WO2 František Hammerbauer. We have been able to test all upgraded components and we are very happy with the outcome. They do work, maintained Col Josef Slavík immediately after the exercise. It is obvious that our crews are well prepared and ready to respond. Jaroslav Pajer Photos: Jan Kouba 19

20 Voják i fotograf Veřejnost od příslušníků armády očekává profesionalitu, sílu i odvahu. To všechno podpraporčík Daniel Hlaváč bezesporu splňuje a každý den to dokazuje jako zástupce velitele čety 43. výsadkového mechanizovaného praporu v Chrudimi. Během své vojenské kariéry se zúčastnil pěti zahraničních misí, řady zahraničních cvičení a úspěšně absolvoval kurz Komando. Mimo to má však ještě jeden dar, a to vidět vojenský život očima umělce, zachytit sílu okamžiku. Na jeho fotografiích tak můžeme vidět drsný vojenský život a současně krásu země, kde vojáci působí, či nuzné podmínky místního obyvatelstva. Nejinak tomu bylo v případě jeho posledního nasazení v misi ISAF. I do této mise si podpraporčík Hlaváč vezl několik fotoaparátů a každou volnou chvíli využil k fotografování. Výsledky jeho práce byly zúročeny hned dvakrát. S fotografií, kterou nazval Tváře afghánských školáků, získal třetí cenu v kategorii Každodenní život na prestižní soutěži profesionálních fotografů Czech Press Photo To nejlepší z jeho fotografií můžete od 10. prosince 2007 do 31. ledna 2008 spatřit na autorské výstavě 122 dní v Afghánistánu, která se uskuteční ve Strahovském klášteře v Praze. Cílem této výstavy je představit tvorbu podpraporčíka Daniela Hlaváče a současně široké veřejnosti přiblížit, co obnáší nasazení našich vojáků v zahraničních operacích. Pro ty, kteří nebudou mít možnost výstavu navštívit, nabízíme několik fotografií, aby si sami mohli udělat představu o výjimečném talentu tohoto vojáka fotografa.

21 Soldier and Photographer The civilian public expects of their armed forces personnel, strength, courage and professionalism. WO1 Daniel Hlaváč embraces all the above mentioned features and proves his skills on a daily basis in his position of the deputy platoon commander of the 43rd Airborne Mechanized Battalion in Chrudim. During his military career he has served in five foreign operations, participated in a number of international exercises and successfully graduated from the course Komando. Apart from all of this, he is blessed with the ability to see the military life with an eye of an artist and power to capture the fleeting moments to be remembered. His pictures depict the harsh side of military life as well as the beauty of the countryside or the deplorable living conditions of local population. His most recent photos taken during his deployment with ISAF are no exception. As a habit WO1 Hlaváč brought with him a few cameras and spent all his spare time by picture taking. The results of his artistic work received a very positive acclaim. One of his photos, dubbed Faces of the Afghan Schoolchildren, was awarded the third prize in the prestigious professional Czech Press Photo 2007 contest in the category named Everyday Life. The best of his works will be on display at the Prague s Strahovský klášter between 10th December 2007 and 31st January 2008 at the 122 Days in Afghanistan author s exhibition. Its objective is to present the work of Daniel Hlaváč and acquaint the general public with everyday trials and tribulations of troops serving abroad. For those who will not have the opportunity to visit the exhibition, a few examples of an exceptional talent of WO1 Hlaváč are shown on this page. 1st Lt Lada Kovářová Photos: WO1 Daniel Hlaváč

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 17 January 2005 5403/05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COVER NOTE From : Mr. Jan KOHOUT, Permanent Representative of the Czech Republic to the European Union Date of receipt

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 location: Chengdu, Sichuan, China date: 3rd - 6th of November, 2016 focus: glass, crystal, porcelain, design and home-decor www.czechtrade.cz Chengdu, gate way to

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky. s výhledem na rok 2017

Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky. s výhledem na rok 2017 164 10. funkční období 164 Návrh na změnu usnesení Senátu Parlamentu ČR ze dne 23. října 2014 č. 635 k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech

Více

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model Radek Tichanek, David Fremut Robert Cihak Josef Bozek Research Center of Engine and Content Introduction Work Objectives Model Description Cam Design

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Summary. Mr. Andreas Molin

Summary. Mr. Andreas Molin ANNEX 6 Conclusions of the Melk Process and Follow-up (Brussels Agreement) Annex I, Item No. 3, Reactor Pressure Vessel Integrity and Radiation Embrittlement, Workshop, February 26-27, 2008, Řež near Prague

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

ANYPAYER s.r.o. Registration Number: Licensed by, Czech National Bank Web:

ANYPAYER s.r.o. Registration Number: Licensed by, Czech National Bank Web: INDETIFIKAČNÍ FORMULAŘ PRO POLITICKY EXPOVAU OSOBU FORM FOR IDENTIFICATION OF POLITICAL EXPOSED PERSON Formulář: PEO Form: PEP Podle zákona 253/2008 ze zákona o prevenci praní špinavých peněz a financování

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

Water Planning in the Czech Republic

Water Planning in the Czech Republic Plánování v oblasti vod v České republice Water Planning in the Czech Republic RNDr. Petr Kubala, Povodí Vltavy, státní podnik (State Enterprise) e-mail: kubala@pvl.cz Namur, 28 th September 2005 IMPLEMENTAČNÍ

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

nistán n jako výzva pro nostní politiku EU bezpečnostn 8. 12. 2011 Eurocentrum Praha

nistán n jako výzva pro nostní politiku EU bezpečnostn 8. 12. 2011 Eurocentrum Praha Afghánist nistán n jako výzva pro Společnou zahraniční a bezpečnostn nostní politiku EU Eva Svobodová, Ph.D. 8. 12. 2011 Eurocentrum Praha Témata Společná bezpečnostní a obranná politika (Common Security

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kateřina Jurčová Vedoucí

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Historie mírových operací v ČR / ČSSR

Historie mírových operací v ČR / ČSSR Velitelství výcviku Vojenská akademie ve Vyškově Historie mírových operací v ČR / ČSSR kpt. PhDr. Stanislav Balík KOREA Dozorčí komise neutrálních států ( DKNS) na Korejském poloostrově v letech 1953 1993.

Více

Second WHO Global Forum on Medical Devices. Ing. Gleb Donin

Second WHO Global Forum on Medical Devices. Ing. Gleb Donin Second WHO Global Forum on Medical Devices Ing. Gleb Donin Témata Regulace a nomenklatury Systémy sledování nákupů Základní technické specifikace Další aktivity WHO Nomenklatura zdravotnických prostředků

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček. Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu. Z á k l a d o v ý t e x t ( s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček. Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu. Z á k l a d o v ý t e x t ( s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-20 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : History of Czechoslovakia Czechoslovakia became

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Publicita projektů CZ09 Info na webu

Publicita projektů CZ09 Info na webu Publicita projektů CZ09 Info na webu Jan Aschermann, MŠMT 27.8. 2015 Komunikace - co kde najdete na webu Změna struktury Norských fondů na webu MŠMT Změna kontaktních telefonů na MŠMT Základní informace

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz. Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe

Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz. Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe Spolupráce s NP Saské Švýcarsko Chráněná krajinná oblast Labské pískovce Národní Park

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

ehealth a bezpečnost dat

ehealth a bezpečnost dat ehealth Day 2015 22. ŘÍJNA 2015 Brno Aleš Špidla Manažer řízení rizik - PwC Prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti Agenda: Zákon o kybernetické bezpečnosti, ale nejen on Elektronizace

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

211. TAKTICKÁ LETKA BY TÍMTO RÁDA PODĚKOVALA:

211. TAKTICKÁ LETKA BY TÍMTO RÁDA PODĚKOVALA: 2 1 1. t a k t i c k á l e t k a 2009 211. Ta k t i c k á le t k a Předchůdkyně 211. taktické letky, 41. stíhací letka, byla založena 1. ledna 1995 během reorganizace Vzdušných sil Armády České republiky.

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne:

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne: Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner Sledované období: 27. 2. 28. 3. 2013 Zpracováno dne: 29. 3. 2013 Obsah: 1. Investujeme.cz Pomůže Temelín růstu a II. pilíř půstu?...3 2. Měšec.cz

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta. Armáda ČR. Autor : Bc. Jaroslav Matula. Brno, 2006

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta. Armáda ČR. Autor : Bc. Jaroslav Matula. Brno, 2006 Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Armáda ČR Brno, 2006 Autor : Bc. Jaroslav Matula Ministerstvo obrany ČR : Ministerstvo obrany ČR : Ministerstvo obrany je ústředním orgánem státní

Více

Michaela Valentová. Institute for Environmental Policy, p.b.c Praha 2 Kateřinská 26

Michaela Valentová. Institute for Environmental Policy, p.b.c Praha 2 Kateřinská 26 Michaela Valentová Institute for Environmental Policy, p.b.c. 120 00 Praha 2 Kateřinská 26 www.ekopolitika.cz Programmes supporting Pedestrians and Walkability in the Czech Republic Governmental level

Více

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz IPR v H2020 Matěj Myška myska@ctt.muni.cz Zdroje [1] KRATĚNOVÁ, J. a J. Kotouček. Duševní vlastnictví v projektech H2020. Technologické centrum AV ČR, Edice Vademecum H2020, 2015. Dostupné i online: http://www.tc.cz/cs/publikace/publikace/seznampublikaci/dusevni-vlastnictvi-v-projektech-horizontu-2020

Více

10. funkční období. Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice

10. funkční období. Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice 109 10. funkční období 109 Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice 2015 Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/ FIRE INVESTIGATION Střední průmyslová škola Hranice Mgr. Radka Vorlová 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola žáky 8. a 9. ročníků základní Zeměpis

Více

GREAT BRITAIN. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Třída 3.A Téma hodiny Druh materiálu

GREAT BRITAIN. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Třída 3.A Téma hodiny Druh materiálu Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0390 0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_HoP02 Vypracoval(a),

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

Právní aspekty sdílení zdravotnické 550 SC-002. na telemedicínu. JUDr. Radek Policar. 14. března 2016

Právní aspekty sdílení zdravotnické 550 SC-002. na telemedicínu. JUDr. Radek Policar. 14. března 2016 Právní aspekty sdílení zdravotnické dokumentace 550 SC-002 se zaměřením na telemedicínu JUDr. Radek Policar 14. března 2016 Právní předpisy Právní předpisy České republiky Právní předpisy Evropské unie

Více

dat 2017 Dostupný z Licence Creative Commons Uveďte autora-zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní

dat 2017 Dostupný z  Licence Creative Commons Uveďte autora-zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní Interní pravidla pro zacházení s osobními údaji při archivaci a sdílení výzkumných dat Koščík, Michal 2017 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-367303 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

ČSN EN ISO OPRAVA 2

ČSN EN ISO OPRAVA 2 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10; 11.040.01 Květen 2010 Zdravotnické prostředky Systémy managementu jakosti Požadavky pro účely předpisů ČSN EN ISO 13485 OPRAVA 2 85 5001 idt EN ISO 13485:2003/AC:2009-08

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi [ADRESA] V Bruselu dne [DATUM] 2006 Věc: Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi Vážené dámy a pánové, Vaše letecká společnost je významným nízkonákladovým dopravcem. S ohledem

Více

U DOKTORA. U DOKTORKY

U DOKTORA. U DOKTORKY U DOKTORA. U DOKTORKY Je mi špatně. Jakou máte teplotu? Je mi dobře. Máte pojištění? Co tě bolí? Co vás bolí? Neboj se. Nebojte se. Bolí mě hlava. Otevři ústa. Otevřete ústa. Bolí mě v krku. Svlékni se.

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh14 Vypracoval(a),

Více

Leitfaden für das Audit von Qualitätssicherungssystemen - Teil 1: Auditdurchführung

Leitfaden für das Audit von Qualitätssicherungssystemen - Teil 1: Auditdurchführung ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT:658.56 Duben 1992 SMĚRNICE PRO PROVĚŘOVÁNÍ SYSTÉMŮ JAKOSTI Část 1: Prověřování ČSN ISO 10011-1 01 0330 Guidelines for auditing quality systems - Part 1: Auditing Lignes directrices

Více

3/2007 OBSAH CONTENTS CZECH ARMED FORCES TODAY ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY DNES. Quarterly / Čtvrtletník

3/2007 OBSAH CONTENTS CZECH ARMED FORCES TODAY ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY DNES. Quarterly / Čtvrtletník CZECH ARMED FORCES TODAY ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY DNES Quarterly / Čtvrtletník Published by CR MoD Military Information and Service Agency Vydává Ministerstvo obrany ČR Agentura vojenských informací a služeb

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více