cena 5 Kč 9/2010 OTEVŘENÍ PRAŽSKÉHO OKRUHU Baletky ZUŠ v Itálii Rozhovor: Oldřich Vlček

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "cena 5 Kč 9/2010 OTEVŘENÍ PRAŽSKÉHO OKRUHU Baletky ZUŠ v Itálii Rozhovor: Oldřich Vlček"

Transkript

1 cena 5 Kč 9/2010 OTEVŘENÍ PRAŽSKÉHO OKRUHU Baletky ZUŠ v Itálii Rozhovor: Oldřich Vlček

2 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 9/2010 Editorial Milé čtenářky, milí čtenáři! Po mnoha měsících stavebního ruchu, objížděk a provizorií by měl být tento měsíc konečně otevřen Pražský okruh, jehož část vede v bezprostřední blízkosti Zbraslavi. Včetně největší mimoúrovňové křižovatky a nejdelšího mostu v naší republice. Jaká další nej... Zbraslavi, Lahovicím a Lahovičkám přinese? Nejklidnější provoz sotva. Nejspíš ani nerychlejší průjezd to nebude. A na nejupravenější okolí si taky budeme muset ještě nějakou dobu počkat, stavební úpravy pod mostem nejsou zdaleka u konce. Odhady expertů hovoří o počtech projíždějících aut a zklidnění dopravy, skutečný stav ale ukáže jen praxe. Své o tom vědí obyvatelé Lahovic, kterých se stavba dotkla a provoz dotkne asi nejvíc ze všech v naší městské části. Ani Zbraslav nezůstane ušetřena kvůli chybějícím nebo uzavřeným sjezdům a nájezdům bude megakřižovatku u Zbraslavi zatím využívat mnohem víc řidičů okolních obcí a městských částí, než bylo původně v plánu. Více v článcích na toto téma na stranách 4 a 5. Se začátkem nového školního roku se v zářijovém čísle Zbraslavských novin opět věnujeme i problematice předškolních (a školních) zařízení, praskajících ve švech a snažících se uspokojit trvale vzrůstající poptávku v podobě přílivu babyboomových dětí. Přinášíme i rozhovor s hercem Oldřichem Vlčkem, který se před několika lety přistěhoval na Zbraslav, pozvánku na novou divadelní sezónu, koncert vážné hudby nebo farmářské trhy, a v neposlední řadě i článek o tom, jak žačky tanečního oddělení zdejší ZUŠ úspěšně reprezentovaly Zbraslav na Světovém tanečním šampionátu v Itálii. Na závěr jedna kuriozita : v minulém čísle jsme v článku Prasata ve městě psali mj. o inspirativním řešení z Ústí nad Labem, kde se rozhodli pokusit se divočáky udržet za hranicí města pomocí tzv. pachových plotů. Na první pohled levný, elegantní a snadno proveditelný způsob, který by neměl mít chybu. Kdyby... kdyby ovšem někteří nenechavci nerozkradli speciální pěnu, do níž se měla po několika týdnech zasychání napustit účinná, prasata odpuzující látka, dřív, než k napuštění stačilo dojít. Důvod? V domnění, že pachové ploty už fungují, si ukradené zábrany nastražili na plaňky kolem svých zahrad a zahrádek. Snaha uchránit si vlastní dvorek zjevně převážila nad kolektivním zájmem. Ještěže na Zbraslavi nic podobného řešit nemusíme. Prasata si tu vesele ryjí bez rozdílu všude, na soukromém i na obecním. Přeju vám příjemné čtení. Tereza Kůstková, šéfredaktorka Přehled zásahů městské policie na Zbraslavi Tabulku připravuje ve spolupráci s Městskou policií pro Prahu 16 v Radotíně Dobrovolnická skupina pro čistotu a pořádek. únor-červen červenec Přestupek Postih Počet zásahů/pokuta Kč Počet zásahů/pokuta Kč Kouření v zastávkách MHD domluva 45 5 pokuta 100,- Kč 3/300 pokuta 200,-Kč 2/400 pokuta 300,- Kč 1/300 Odhození nedopalku domluva 44 5 pokuta 500,- Kč 2/1000 pokuta 300,- Kč 2/600 pokuta 200,- Kč 4/800 2/400 pokuta 100,- Kč 1/100 Rozhazování odpadků domluva 1 pokuta 1 000,- Kč 3/3000 pokuta 500,- Kč 3/1500 pokuta 200,- Kč 2/400 Psí výkaly domluva 17 4 pokuta 1.000,- Kč 1/1000 pokuta 500,- Kč 1/500 pokuta 200,- Kč 5/1000 pokuta 100,- Kč 1/100 1/100 Volné pobíhání psů domluva 12 4 Močení na veřejnosti domluva 1 pokuta 1000,- Kč 1/1000 pokuta 200,- Kč 1/200 pokuta 100,- Kč 1/100 1/100 Nepovolená skládka oznámení ÚMČ 33 domluva 2 Vraky vozidel oznámení Správě služeb HMP 16 2 Zastávka MHD rozbité výplně-oznámení ÚMČ 1 Celkem 204/ /1 100 Obsah Pražský okruh otevřen: co přinese Zbraslavi? Pomáhat a chránit: pokračování kauzy černé skládky...6 Nafukovací školky (a škola)...7 Rozhovor s hercem Oldřichem Vlčkem Pozvánka do divadla...9 Baletky ZUŠ na mistrovství v Itálii...10 Program jubilejní Vejvodovy Zbraslavi...12 Jaký byl letošní skautský tábor...16 Zbraslavské noviny Informační zpravodaj Městské části Praha Zbraslav. Vycházejí 12x ročně, první pátek v měsíci. Vydavatel: Úřad městské části Praha Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, Praha 5 Redakční rada: Tereza Kůstková šéfredaktorka, Blanka Velemínská tajemnice redakce, Pavel Gasnárek,Dagmar Meisnerová, František Pondělíček, Filip Stránský Adresa redakce: Městský dům, U Malé řeky 3, Praha Zbraslav, , tel.: , IČO: Plošná inzerce: Přijímá se na adrese redakce, paní Blanka Velemínská, Řádková inzerce: přijímá se na adrese redakce, 1 Kč/slovo, od 30 slov 5 Kč/slovo, minimální cena inzerátu je 20 Kč Sazba: Filip Stránský, Tisk: Artep-tisk, Pražská 24, Mníšek pod Brdy. Další publikování jakékoli části Zbraslavských novin je povoleno pouze na základě písemného souhlasu vydavatele. Autory nepodepsaných článků a fotografií jsou členové redakční rady Zbraslavských novin. Nevyžádané rukopisy se nevracejí a redakce se k nim nevyjadřuje. Mohou být redakčně kráceny a redigovány a jejich publikování ve Zbraslavských novinách podléhá schválení redakční radou. Uzávěrka nevyžádaných příspěvků je vždy 15. den v měsíci. Reg. číslo: MK ČR E Městská část Praha Zbraslav. Příští číslo vyjde v pátek 1. října

3 9/2010 ZBRASLAVSKÉ NOVINY Z jednání rady MČ a ÚMČ od do Zvýšení ceny obědů pro cizí strávníky (Dagmar Kobylková) Rada projednala žádost R. Sellákové, ředitelky Školní kuchyně a jídelny Zbraslav, a souhlasila se zvýšením provozních nákladů na jeden oběd z 21 Kč na 24 Kč a se zvýšením ceny stravného pro cizí strávníky, kterých je asi 20, o 5 Kč, tj. z 55 Kč na 60 Kč. 2. Pronájem pozemků pro ČZS Zbraslav Kamínka (Dagmar Kobylková) Rada projednala a schválila pronájem pozemků parc.č. 2868/2, 2873/1, 2874/1 a 3274 (zahrádkářská kolonie Kamínka) Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Zbraslav Kamínka, a to od na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 24 měsíců, za nájemné ve výši 7 Kč/m 2 /rok. 3. Veřejná zakázka malého rozsahu (Dagmar Kobylková) Rada projednala a schválila text výzvy a seznam firem k vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce kanalizačních a vodovodních stoupaček a koupelen v bytovém domě Nad Parkem Hostování Cirkusu Berousek (Dagmar Kobylková) Rada souhlasila s umístěním Cirkusu Berousek ve dnech na pozemku par.č. 2909/1 (na Slunečním městě) a stanovila vratnou kauci na případný úklid pozemku ve výši Kč. Cenu za pronájem místa stanovila ve výši 0 Kč/m 2 /den s tím, že dětem z dětského domova bude umožněn vstup zdarma. 5. Bezúplatný převod pozemků (Dagmar Kobylková) Rada souhlasila s bezúplatným převodem pozemků parc.č. 1314/96, 1314/98, 1314/105, 1314/115, 1314/151, 1314/180, 1314/183, 1314/206, 1314/214, 1373/24, 1373/37 (v lokalitě Nad Parkem), z vlastnictví České republiky, právo hospodaření Diamo s.p., do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřená správa Městská část Praha Zbraslav, a doporučila zastupitelstvu s tímto převodem souhlasit. 6. Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ, MŠ Nad Parkem, ZUŠ (Dagmar Kobylková) Rada schválila rozdělení hospodářského výsledku za rok 2009 pro ZŠ V. Vančury, ZUŠ a MŠ Nad Parkem v poměru 80 % do rezervního fondu a 20 % do fondu odměn. 7. Pronájem pozemku (Dagmar Kobylková) Rada souhlasila s pronájmem pozemku parc.č. 2256/1, o výměře 552 m 2 v k. ú. Zbraslav předem určeným zájemcům manželům Pletánkovým za cenu 7 Kč/m 2 /rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců. 8. Rámcová smlouva na poskytování právních služeb (Dagmar Kobylková) Rada projednala a schválila uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních služeb AK Bursík na zastupování MČ ve věci ukončení nájemních vztahů k pozemkům v areálu Relax Sport Centra Zbraslav. 9. Stanovisko k prodeji domů v ulici K Radotínu (Dagmar Kobylková) Magistrát hl. m. Prahy požádal radu o vydání kladného stanoviska k prodeji domů včetně zastavěných pozemků v ulici K Radotínu, které jsou v majetku HMP. Rada s tímto prodejem souhlasila. 10. Živé kino v Městské zahradě (Dagmar Kobylková) Rada projednala žádost JSAF organizátora Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů a souhlasila s uskutečněním akce Živé kino dne v Městské zahradě za předpokladu souhlasného stanoviska sousedů. Komunální volby 2010: přehled kandidujících subjektů Do říjnových komunálních voleb kandidují na Zbraslavi následující strany a uskupení (řazeno abecedně): ČSSD, KSČM, Nezávislí, Nová Zbraslav Věc veřejná (koalice Volba pro město a Věci veřejné), ODS, Strana zelených a TOP 09. Podrobné kandidátky mohou kandidující subjekty zveřejnit v případě zájmu v rámci své prezentace v předvolební příloze Zbraslavských novin (vyjde 1. října). (red) Komunální volby ve Zbraslavských novinách V říjnovém čísle ZN bude každému kandidujícímu subjektu v komunálních volbách na Zbraslavi zdarma poskytnuta jedna černobílá tisková strana (tj. A4) pro prezentaci volebního programu. Poplatek za barevnou stranu (v případě zájmu) činí kroun. Podklady přijímáme do 15. září nejlépe ve formátu pdf na redakce ev. přes podatelnu úřadu MČ (podklady zaslané poštou budou naskenovány). Redakce nebude do textů nijak zasahovat a nebude ani provádět jazykové korektury. Volební číslo Zbraslavských novin vyjde v pátek 1. října. Redakce ZN 26. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Městské části Praha Zbraslav se uskuteční ve středu 15. září od 17 hodin v Městském domě, U Malé řeky 3. Velkoobjemové kontejnery Předpokládaný čas přistavování kontejnerů na určená stanoviště je nejpozději v 16 hodin. Odvoz v sobotu ráno po 6. hodině Na Vrškách K Peluňku plácek na Mlíčníku Romana Blahníka Další termíny přistavování kontejnerů zatím stanoveny nejsou, oproti loňsku se snížil jejich počet. PODĚKOVÁNÍ Dětský domov Charlotty Masarykové mnohokrát děkuje Městské části Praha - Zbraslav, která již po několikáté v tomto roce umožnila umístění lunaparku na pozemku před Dětským domovem za bezplatný pronájem s podmínkou umožnění vstupu dětem z našeho domova zdarma. Naše děti atrakce samozřejmě rády využívají, je to pro ně v rámci volnočasových aktivit, které pro ně zajišťujeme, zase něco nového a zábavného. MUDr. Petra Vorlíčková, ředitelka DDChM 3

4 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 9/2010 Otevření okruhu: co přinese Zbraslavi? 20. září bude pro řidiče oficiálně otevřena další část Pražského okruhu. Nový úsek, vystavěný mezi Slivencem, Lahovicemi, Vestcem a Jesenicí a dlouhý necelých 23 kilometrů, propojí spolu s již delší dobu provozovaným úsekem Slivenec Třebonice dálnice D1 a D5. Celá stavba stála přes dvacet miliard korun. V bezprostřední blízkosti Zbraslavi se nachází nejen jeho část včetně nejdelšího mostu v republice, ale i největší mimoúrovňová křižovatka u nás. Co to pro Zbraslav, Lahovice a Lahovičky znamená? Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají, píše se na webových stránkách jimž poskytuje oficiální informace i Ředitelství silnic a dálnic ČR. Mimopražským řidičům, kteří se chtějí vyhnout centru metropole a Prahou jen projíždějí, nově otevřená část okruhu jistě usnadní cestu. Čas mezi přejezdem z plzeňské na brněnskou dálnici (a naopak) se oproti stávajícímu stavu výrazně zkrátí. Řidiči z obcí a městských částí ležících v bezprostřední blízkosti okruhu však budou muset v mnoha případech paradoxně dál využívat přetížený most Závodu míru, Jižní spojku nebo Barrandovský most. Mnohde totiž oproti původním plánům nebudou mít (zatím?) možnost na okruh najet nebo z něj sjet. Kvůli protestům dotčených městských částí zůstanou některé sjezdy uzavřené, jiné se nevybudovaly vůbec. Sjezd nebude v Komořanech, v Cholupicích... Obyvatelé Zbraslavi pocítí nejpalčivěji chybějící nájezd v Komořanech. Ten byl původně v plánu, proti se však postavila část místních občanů i reprezentantů městské části, kteří se báli, že neúnosně vzroste provoz na Komořanské ulici. Proti plánovanému nájezdu se postavila část opozice a občanské sdružení, které chtěly nájezd řešit jinak. To nás zdrželo a myslím, že dříve než za tři roky tady nájezd zpřístupněn nebude, uvedl starosta Prahy 12 Petr Hána letos v červenci pro zpravodajský server idnes.cz. I když v Komořanech křižovatku nakonec nepovolili, magistrát na poslední chvíli prosadil, aby se tu postavil přes novou dálnici alespoň most. Město si tak udělalo rezervu pro případ, že by v budoucnu křižovatka přece jen vznikla. Nestane se tak patrně dřív, než bude zrealizována stavba nové komunikace, která vyřeší napojení Modřan a Komořan na Pražský okruh. Do té doby budou obyvatelé těchto městských částí využívat křižovatku v Lahovicích, a tedy projíždět přes už dnes často přetížený most Závodu míru a Zbraslav. Situaci neusnadní ani již vybudovaný sjezd na Cholupice a Točnou. Nebude totiž sloužit běžným řidičům, využívat ho budou smět pouze vozy údržby. Přitom právě křižovatka u Cholupic byla ještě donedávna považována za jednu z možností, kudy by na okruh mohli najíždět obyvatelé Prahy ani v Písnici Nepovede se jim to ani na sjezdu mezi Dolními Břežany a Písnicí. Ten zablokovala pro změnu Písnice. Libušská ulice není na veliký nápor aut stavěná. Nájezd bychom byli ochotni zpřístupnit po zprovoznění nájezdu v Komořanech, tvrdí tajemník úřadu Praha Libuš Tomáš Hejzlar. Písnici se podařilo prosadit podmínku, že exit nebude zprovozněn dříve než zatím neexistující obchvat Písnice. Máme zájem na tom, aby byl sjezd otevřený. S Písnicí budeme jed- INZERCE 4

5 9/2010 ZBRASLAVSKÉ NOVINY nat, ale až po volbách, říká starosta Dolních Břežan Věslav Michalik. Oba to uvedli v již citovaném článku serveru idnes.cz. Na diskusním fóru serveru dolnibrezany.cz se na to téma rovněž poměrně žhavě debatuje. Co odpověděl starosta Michalik na dotaz, zda by sjezd, který je v tomto případě už zcela hotový (blokovat ho budou betonové zátarasy), a tudíž potenciálně funkční, nemohl být zprovozněn dřív? Podmínka pro kolaudaci platí. Je to podmínka Písnice, zda na ní bude trvat i politická reprezentace po podzimních komunálních volbách, to se uvidí. Drobná změna je v tom, že oproti původnímu projektu bude exit Písnice Břežany označen zákazem sjezdu pro nákladní auta (což zajišťuje pokračování zákazu v Břežanském údolí). Tento fakt by mohl postoj Písnice zmírnit. Obchvat Písnice je investiční akcí magistrátu a bude záležet pouze na vedení hlavního města, jakou mu dá prioritu. Zatím moc velkou nemá, odpověděl na fóru starosta nedávno. Zároveň upozornil na další skutečnost: po otevření Pražského okruhu dojde k zákazu vjezdu kamionů na Jižní spojku v úseku od sjezdu na Chodov po Slivenec. Všechny kamiony budou sjíždět na Chodov, pojedou směrem na Brno, pak na R1 a dále na D5, R6 atd. Obráceně, vozidla nad 12t nebudou moci z R1 odbočit na Barrandovský most, pojedou až na D1, po D1 na Jižní spojku a poté dále na Hradec a Boleslav. To způsobí značné odlehčení Jižní spojky v této části. Pojede-li tedy někdo z Modřan, Krče apod. na Plzeň či na Brno, bude pro něj mnohem jednodušší využít Jižní spojku k napojení na dálnici, než cestovat přes Libuš a Písnici na sjezd u Dolních Břežan. Obdobně to bude při cestě z Brna či Plzně na Prahu 4. Prozatím však platí, že Pražané budou moci v této části na okruh najet nebo z něj sjet pouze u Jesenice (tj. dálnice D1) a pak až v Lahovicích. Část řidičů z Komořan, Modřan, Dolních Břežan a okolí tedy bude velmi pravděpodobně nadále využívat k průjezdu především most Závodu míru a Zbraslav. A co cyklisté? Cyklisté na tom snad budou o něco lépe než obyvatelé Prahy 12, Dolních Břežan nebo dolní Zbraslavi, i když také ne hned. Lávka přes Berounku už je hotová včetně nájezdů a bude dokončená dřív než lávka u Lahovic, spojující oba břehy Vltavy. Zde sice lávka už také visí, končí však zatím nad vodou. Je třeba vybudovat obě nájezdové rampy, z nichž jedna bude mít 250 a druhá 170 metrů. Technicky jde o mnohem náročnější stavby, než bylo samotné zavěšení středové části lávky. Pro Zbraslavské noviny to uvedl předseda Komise RHMP pro cyklistickou dopravu Pavel Polák z pražského magistrátu. Na rampu na lahovické straně už je vydáno stavební povolení, na komořanské straně, kde proces zbrzdilo jednání s majiteli pozemků, přes něž rampa povede, je proces ve fázi vydaného územního rozhodnutí, na stavební povolení se čeká (mělo by být vydáno nejpozději v říjnu tohoto roku). Poté se může začít stavět. Pavel Polák odhaduje, že lávky by měly kompletně sloužit cyklistům (a pěším) nejpozději od začátku následující hlavní sezóny, tedy od června roku Náklady na stavbu, přesahující 120 milionů, jsou z velké části hrazeny z fondů Evropské unie, Magistrát hl. města Prahy přijde investice na zhruba 7 milionů (investorem je Technická správa komunikací). A jak je to s propojením cyklostezek mezi Vltavou a Berounkou, resp. pravým a levým břehem Vltavy? Než bude definitivně dokončena stavba Pražského okruhu včetně všech terénních úprav okolí a úklidu staveniště, bude průjezd umožněn po provizorních komunikacích. Nejpozději do konce příštího roku by pak páteřní cyklostezky A1 a A2 měla propojit provozní cesta, umožňující komfortní spojení mezi oběma břehy Vltavy a Berounky a na nich vedenými cyklostezkami. Tereza Kůstková Za poskytnuté fotografie včetně snímku na titulní straně děkujeme Ředitelství silnic a dálnic ČR. Den otevřených dveří se uskuteční na úsecích Pražského okruhu mezi Slivencem, Lahovicemi a Vestcem V SOBOTU 18. ZÁŘÍ. Vstup na akci bude z křižovatky u Zbraslavi se Strakonickou ulicí. Návštěvníkům bude k dispozici autobusová doprava ze stanice metra Smíchovské nádraží. Vlastní doprava osobním vozem nebude z technických důvodů možná. Po celé délce akce bude pro návštěvníky připraveno občerstvení, mobilní toalety a další organizační zajištění. Více na ww.okruhprahy.cz Na křižovatce Lahovice (často zaměňované za Lahovičky, které jsou ale před mostem přes Berounku ve směru od Prahy) zažily za posledních deset let dva zásadní zásahy do života zdejších občanů. Nejdříve to byla povodeň v roce 2002, jejíž následky nejsou dosud zcela odstraněny, některá místa zůstala dokonce v původním stavu, bohužel se jedná i o obecní majetky. Jistou kompenzací za povodňové útrapy byla tehdy alespoň obnova komunikací. Pak přišla druhá pohroma, tentokrát v podobě výstavby jedné z největších dálničních křižovatek v Evropě, a to v těsném sousedství Lahovic. Tuto stavbu lahovičtí občané přijali jako nutné zlo, které je ale obecně prospěšné a nezbytné. Po předchozích zkušenostech, kdy byly Lahovice často opomíjeny ze strany obce (dosud zde není kanalizace, plyn, nefunguje údržba chodníků a veřejné zeleně, ochrana proti povodni není a nebude apod.), jsme tentokrát očekávali alespoň nějakou kompenzaci za útrapy, které nám výstavba a provoz této megakřižovatky přinese. Stavba dosud není dokončena, takže je předčasné bilancovat, ale příliš nadějně to v tomto směru nevypadá. V souvislosti s našimi obavami při zahájení stavby, které se později potvrdily, jsme založili Občanské sdružení Lahovice za mostem, jehož cílem bylo ve spolupráci s radnicí a vedením stavby snížit co nejvíce negativní dopady výstavby a provozu křižovatky na život občanů. Je třeba říci, že na rozdíl od komplikovaných a opakovaně neúspěšných jednání s obcí, byla veškerá jednání s ředitelem stavby panem Ing. Paclíkem velmi vstřícná, byli jsme v častém kontaktu, informoval nás o průběhu výstavby a snažil se uplatňovat naše požadavky. Např. prvotní problém s klesajícím tlakem vody, který způsobila nově vzniklá betonárka za Lahovicemi, byl s jeho přičiněním operativně vyřešen. Rovněž tak zbudování provizorního chodníku na původní zastávku MHD anebo poměrně pohotové mytí ulic znečištěných stavební technikou se dařilo vcelku uspokojivě. Za největší pozitivum lze však považovat prosazení částečného prosklení protihlukové stěny namísto původně plánované celobetonové, kdy bylo k jednání právě díky Ing. Paclíkovi přizváno i naše občanské sdružení. Za rovněž velmi pozitivní lze považovat prosazení zbudování chodníku při nově stavěné komunikaci mezi Lahovicemi a Zbraslaví. Pěší cesta na Zbraslav tak bude sice asi dvakrát delší než byla původní, ale i tak jsme rádi, že vůbec bude. Jen se obáváme, že bez chodníku a dokonce i bez krajnice zůstane úsek mezi kruhovým objezdem a zbraslavským mostem, což zmíněné pozitivum značně devalvuje. Jistou naději v této souvislosti vkládáme do předpokládané cyklostezky vedené pod novým mostem přes Vltavu, kde je zcela logická její návaznost na Zbraslav. Čtyři roky stavby křižovatky velmi ztížily běžný život lahovických občanů. V okolí stavby je zdevastována příroda, byly vykáceny stromy a zmizela zeleň. Na mnoha místech se povalují plastové láhve, plechovky, igelitky, kelímky, a je zcela zřejmé, že docházelo k užívání přírody jako WC. Komunikace na levém břehu Vltavy je zatím nepoužitelná a celé území mezi Strakonickou ulicí a Vltavou je jen velmi nahrubo zplanýrované, příchod k řece je značně obtížný, po větších deštích nemožný. V současné době stále chodíme k zastávce autobusu ve směru na Prahu přes stavbu, mnohdy se brodíme bahnem. Trávníky na obecních pozemcích v Lahovicích nikdo neseká a neuklízí, nejsou zde (kromě zastávky) odpadkové koše, chodníky nejsou udržovány a částečně i chybí. Stále věříme a očekáváme, že tato negativa, alespoň pokud se vlastní stavby týče, budou před dokončením odstraněna, a že nejen vedení stavby, ale především kompetentní představitelé obce se zasadí o uvedení krajiny a obce do pořádku, zajistí nové ozelenění Lahovic a dokončení slibovaných úprav v obci tak, aby úroveň občanské vybavenosti a péče byla srovnatelná s ostatními částmi města. Občanské sdružení Lahvice za mostem Tereza Juřinová a Julius Schimmer 5

6 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 9/2010 Pomáhat a chránit: pokračování kauzy černé skládky v Lahovičkách Slogan, který provází naši policii, zní sympaticky. Také mně se líbil, ale jen do doby, než mě okolnosti přinutily pochopit, že jsem mu špatně porozuměla. Myslela jsem si, že se samozřejmě vztahuje na občany. Asi to tak samozřejmé není, a tak mě napadlo, že v něm chybí to podstatné, a sice, komu se pomáhá a kdo se chrání. Po úředních jednáních, která vedla k zastavení řízení o vydání územního rozhodnutí o změně využití území pro záměr Agentury City Logistika pro účel Manipulační plocha pro krátkodobé nakládání s kamenivem a zeminou, se skládka nijak neomezila, a proto jsem podala trestní oznámení a současně požádala městskou i státní policii o pomoc. Důvodem byla situace, že zatímco skládka denně narůstá hrozivým způsobem, trestní oznámení se projednává obvyklou cestou a jeho výsledek nedostaneme v řádu dnů, ale týdnů. Předpokládala jsem, že nelegální činnost prokazatelně porušující české zákony, a navíc tím, že se provozuje v zátopové oblasti a ohrožuje bezpečnost a zdraví obyvatel hlavního města, je dostatečným důvodem pro její přerušení nebo pozastavení do doby soudního rozhodnutí. Opět z mé strany špatné porozumění. Z odpovědí, které jsou v plném znění uveřejněné na budu citovat:...policie České republiky nemá podle zákona takové oprávnění, které by jí umožňovalo zabránit vjezdu nákladních vozidel na pozemky v Lahovičkách, které jsou ve vlastnictví obchodní společnosti Rekreační zóna Radotín... Podepsána plk. JUDr. Zdeňka Brotánková, v.r....městská policie nemá oprávnění zasahovat do soukromoprávních vlastnických vztahů a bránit vjezdu vozidel na soukromé pozemky. Vozidla může zastavovat jen v zákoně stanovaných případech, což není tento případ. Podepsán Mgr. Zdeněk Hejna. Vzkaz od policie je jasný a důvod je vysvětlen. Když jsme neuspěli v dolním patře rezortu, obrátila jsem se na ministra vnitra Mgr. R. Johna a na primátora MUDr. P. Béma. V době uzávěrky Zbraslavských novin bylo na odpověď ještě příliš brzo, ale v době do příštího vydání můžete sledovat pokračování na webových stránkách městské části. Pokud se nedočkáme podpory ani zde, nezbude než začít s občanskými protesty. Dá se předpokládat, že se dozvíme, že bránit vjezdu na soukromý pozemek je protizákonné a policie bude moci zasahovat. Zatím jsem uváděla pouze fakta, a tak mi dovolte, abych závěrem uvedla malou úvahu na téma Co kdyby. Letošní léto nás poučilo, že bleskové povodně mohou zasáhnout kdykoliv a kdekoliv. Co kdyby jedna taková přestěhovala tu horu zeminy do domků v Lahvičkách, na Chuchelské závodiště a do obou Chuchlí? Jistě by byla namístě otázka: šlo tomu zabránit? Dagmar Kobylková, starostka Knihovna v novém Po téměř dvouměsíční rekonstrukci přivítala knihovna v pondělí 30. srpna opět své čtenáře. I když na první pohled se může zdát, že se vlastně nic nezměnilo, opak je pravdou. Hlavním důvodem rekonstrukce byla nutnost odvlhčení prostor knihovny. Jako většina starších budov, i knihovna musí bojovat s problémem vlhkosti a plísní ve zdech. Přestože po povodních v roce 2002 prošly prostory knihovny kompletní rekonstrukcí, ukázalo se, že v té době zvolená technologie neodpovídala potřebám budovy, a bylo nutné zvolit jiný, finančně náročnější postup. Po jednání s odbornými firmami se městská část rozhodla investovat nemalou částku do rekonstrukce, v rámci které bylo nutno v prostorách půjčoven odstranit 1,2 m stávající omítky a nahradit ji novou předstěnou. S tím souvisely i další návazné práce, jako například nové elektrorozvody pro počítačovou síť, do obou půjčoven byly nainstalovány větráky s hygrostatem pro kontrolu a regulaci vlhkosti a nové přídavné osvětlení, které výrazně zlepší světelné podmínky a uživatelský komfort při výběru knih. Součástí rekonstrukce bylo i vybudování nových skladových prostor, kam byly převezeny knihy ze skladu původně umístěného v horní části Zbraslavi. Díky tomu budou moci být požadavky čtenářů vyřízeny bez zbytečných čekacích lhůt. Nedílnou součástí života knihovny jsou i nejrůznější akce pro dětské i dospělé čtenáře. V rámci říjnového Týdne knihoven budou pro děti vyhlášeny čtenářské vědomostní soutěže, proběhne Velké říjnové společné čtení a řada dalších akcí. Na říjen je také připraveno další čtení ze zbraslavských kronik a starých zápisků. I tentokrát se na své posluchače bude těšit pan František Kadleček. Bližší informace o všech plánovaných a probíhajících akcích se dočtete na nebo přímo v knihovně. Kolektiv knihovny PŘEDVOLEBNÍ JARMARK Nebojme se investovat do budoucnosti Chce-li člověk něco uskutečnit, musí mít vizi. Chce-li něco vybudovat, musí mít projekt. Chceli získat dotaci, musí mít nejlepší projekt. V poslední době je zpochybňován rozsah a zaměření investic schválených pro rok 2010, kdy například na úkor nedostatečné kapacity školní jídelny mají být prosazovány projektové dokumentace a další pochybné investice. Pojďme se tedy podívat, jak to ve skutečnosti je. Autorem návrhu na rozšíření kapacity školní jídelny je sama její vedoucí, která doporučila situaci řešit navýšením maximálních počtů obědů v dolní školní jídelně a v tomto směru měla a má naši plnou důvěru. Problém, který vznikl na jednání zastupitelstva, nebyl diskusí o potřebnosti tohoto navýšení, ale o zdrojích pro jeho financování. Vedoucí finančního odboru ÚMČ navrhla použít vrácenou daň z příjmu od MHMP. To však neakceptovali někteří zastupitelé, kteří naopak požadovali převedení prostředků z jiné probíhající investiční akce, což nepovažujeme za dobré řešení. Jednotlivé probíhající investiční akce jsou v různé fázi rozpracovanosti a jejich okamžité zastavení by vedlo pouze k tomu, že na připravovaný projekt by nemohlo být v příštím roce žádáno o dotaci. S pečlivě připraveným projektem je šance na získání dotace samozřejmě výrazně vyšší. Chceme, aby Zbraslav měla připraveno určité portfolio projektů a byla tak připravena konkurovat v boji o prostředky z jiných veřejných rozpočtů. Říká se, že kdo šetří, má za tři, ale kdo rozumně investuje, může mít brzy třeba i za deset. Zuzana Vejvodová, Ondřej Hofmeister a Tomáš Růžička zvoleni na kandidátce Strany zelených 6

7 9/2010 ZBRASLAVSKÉ NOVINY Nafukovací školky (a škola) Začátek nového školního roku znamená na Zbraslavi mj. další příliv dětí babyboomu do školního a předškolních zařízení. Základní škola se má stále ještě kam rozšiřovat postupně se plní v minulosti nevyužívané třídy v horní i dolní škole, rezervu tvoří i prostory donedávna využívané z důvodu nadbytečné kapacity jinými subjekty. Se školkami je to složitější. Správná školka Tak se jmenuje nové soukromé předškolní zařízení v dolní části Zbraslavi. Alternativa k obecním školkám, dlouhodobě trpícím převisem poptávky nad nabídkou volných míst, nabízí program pro děti od 3 do 6 let. Školka s kapacitou 10 až 15 dětí by měla začít fungovat od poloviny září. Na základě žádosti MČ Praha Zbraslav Hygienická stanice hl. m. Prahy, odbor hygieny dětí, přezkoumala a souhlasila s návrhem a doporučením MČ, aby byla ve školkám na dobu určitou navýšena kapacita do maximálního povoleného počtu 28 dětí ve třídách, uvedla Dagmar Meisnerová, ředitelka MŠ Matjuchinova, Ottova a Eliška. Tím se podařilo získat dodatečně cca 30 míst navíc a uspokojit některé z odmítnutých zájemců, jde však o provizorní a dočasné řešení. Pochopitelně, že tato změna přinesla jisté obavy jak ze strany školek (nutné provozní úpravy počty míst u stolků a na spaní, v šatnách., atd.), tak u rodičů, především o bezpečnost dětí. Všechny učitelky jsou však kvalifikované, a tak jistě svou odpovědnost na tuto překlenovací dobu zvládnou. Kapacita sice není vždy stoprocentně naplněna, ale při nižším počtu dětí se učitelkám pochopitelně s dětmi lépe pracuje a mohou plně využívat individuální péči. V letošním roce děti, které nebyly přijaty z různých důvodů (nemají trvalé bydliště na Zbraslavi, matky jsou na MD, nedosáhly věku tří let), mají možnost využít několik soukromých školek včetně jedné nově vzniklé (viz samostatný článek) a rozšířeného Opusu. Nejen na Zbraslavi je kapacita školek v těchto letech aktuálním tématem k zamyšlení MČ, doplňuje ředitelka Meisnerová. Starostka MČ Praha Zbraslav Dagmar Kobylková upřesňuje: Myšlenka rozšíření kapacity soukromé mateřské školy Opus již byla odsouhlasena radou MČ dne usnesením č V lednu 2010 byla prodloužena dodatkem stávající nájemní smlouva soukromé MŠ Opus (na stávající prostory MŠ) na 2 roky, a to za cenu celkového ročního nájemného korun, a zároveň byl připraven a veřejně vyhlášen záměr pronájmu nebytového prostoru v budově č.p evidované jako pavilon J3. V březnu rada schválila pronájem pavilonu J3 objektu 1227, ul. Žabovřeská, a to Mateřské škole OPUS o.p.s., na dobu určitou 2 let, za nájemné ve výši korun za předmět pronájmu od do a od do konce účinnosti nájemní smlouvy za nájemné ve výši 245 korun za m 2 a rok. Výše nájemného je stejná jako u stávajících prostor. Navýšení kapacity představuje 40 míst. Po provedení stavebních úprav dojde ke zřízení 3 tříd, samostatné přípravny jídel, sociálního zařízení, šaten a úklidových prostor. Užívání zahrady současného Školka se sportovním zaměřením nabízí v dopoledních hodinách standardní rámcově vzdělávací program včetně přípravy předškoláků, odpoledne pak nejrůznější kroužky (hudební programy, výuku jazyků, tenis včetně minitenisu pro nejmenší ve vlastní tělocvičně a další). Mnohé kurzy budou otevřené i pro zájemce z řad veřejnosti, nejen pro školkové děti. V plánu je i víkendová jazyková školička pro děti i rodiče, která by měla od října probíhat vždy v sobotu dopoledne. Prostředí prostorné, prosvětlené vily nabízí i možnost kojeneckého plavání (pro děti do šesti měsíců), k dispozici je rehabilitační místnost včetně masážního stolu, specializované místnosti na hudební a výtvarné činnosti. Jedna ze zakladatelek školky, lektorka Dana Turečková, disponuje potřebnou kvalifikací pro rehabilitační činnost, a různým formám pohybové práce s dětmi se věnuje dlouhodobě. Do budoucna uvažuje i o možnosti nabízet cvičení Vojtovou metodou, se kterou má zkušenosti ze školy. V případě zájmu jsou ve školce schopni zajistit nezávisle na pravidelném provozu i jednorázové hlídání dětí. Cena za celodenní docházku činí korun měsíčně, školka nabízí i nejrůznější varianty částečné docházky, permanentek na určitý počet návštěv a podobně. Podrobný ceník, stejně jako další informace o nabídce služeb a provozu školky, mohou zájemci najít na webových stránkách Informovat se lze i na pavilonu a nově přilehlé části zahrady podle současných potřeb bude řešeno v září 2010 na základě požadavku ředitelky školy. Odbor majetkoprávní proto bude řešit přilehlé části zahrady jako celek. Dle sdělení ředitelky školy V. Tomáškové je celková kapacita školy 90 dětí, z toho má 57 dětí trvalé bydliště na Zbraslavi, 33 dětí nemá trvalé bydliště na Zbraslavi, 4 maminky jsou však na Zbraslavi zaměstnány. A jak to vypadá s místem a co je nového v ZŠ Vladislava Vančury? Stejně jako v předchozích dvou letech, i letos se otvírají čtyři první třídy. V budově Nad Parkem, kam chodí prvňáci, druháci a třeťáci, bude tedy letos 12 tříd nejmladších žáků. K zápisu přišlo 121 dětí, z toho má 32 odklad. Do čtyř prvních tříd tedy nastoupí 89 dětí. V novém školním roce náš sbor posílí tři nové učitelky, do 1. třídy Mgr. Dita Kuželková a na II. stupeň přijde Mgr. Iveta Teřlová, učitelka tělesné výchovy, a RNDr. Věra Zachariášová, učitelka matematiky a fyziky. Školu opouštějí paní učitelky Mgr. Jitka Nídlová a Mgr. Jiřina Procházková, uvedl pro Zbraslavské noviny ředitel zbraslavské základní školy Jiří Kovařík. Ve škole Nad Parkem ukončila činnost paní Hnilicová se svým Art Relaxem (keramické studio, pozn. red.) a prostory této učebny budou sloužit v odpoledních hodinách potřebám stále se rozšiřující družiny a dopoledne pak výuce cizích jazyků, doplnil. Tereza Kůstková u nebo telefonicky na Dne 9. září proběhne ve školce na adrese Pod Chaloupkami č.p Den otevřených dveří a zápis (první kolo se uskutečnilo 1. září), podívat se však lze po dohodě přijít i mimo tento termín. Tereza Kůstková 7

8 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 9/2010 Malá exkurze do zákulisí Národního divadla V minulých letech žila na Zbraslavi celá řada umělců nejrůznějších oborů, mimo jiné i několik více či méně slavných herců. Sašu Rašilova (míním mírně tělnatého komika z filmu Přijdu hned a dalších) zná patrně každý. Milovníci divadla určitě vědí, kdo to byl Karel Želenský. A věhlas Jana Kašky jistě podpoří i letošní oslava jeho zaokrouhleného jubilea. V tichosti a skromnosti se před několika lety přistěhoval mezi nás další z vyznavačů hereckého kumštu. Nejspíš nejen proto, aby podpořil sympatickou tradici. Málokdo na Zbraslavi o něm ví něco podstatného, a tak se naše redakce rozhodla napravit chybu, uvést věc na míru správnou a pravou. Navštívil jsem pana Oldřicha Vlčka a položil mu několik otázek. Nic originálního, jak je zřejmé hned z té prvé. Mohu vás poprosit o stručné, leč výstižné curriculum vitae? Narodil jsem se ve Zlíně, takže jsem dlouhých čtyřicet let musel psát do všech dokladů Gottwaldov. Doba to vyžadovala. Ale v podstatě celé své dětství jsem prožil v Kroměříži. Po absolvování herectví na JAMu v Brně (1962) jsem nastoupil do Divadla Oldřicha Stibora v Olomouci. Působil jsem tam jedinou sezónu, ale i tak mě neminuly velké role, třeba v Schillerových Úkladech a lásce nebo v Topolově Konci masopustu. Vojnu jsem odsloužil v AUSu Pokoušení (autor V. Havel) role Dr.Neuwirta ( ) a poté následovalo angažmá ve Státním divadle v Ostravě. Krátce nato, v roce 1967, už přišla na řadu Praha. Vy řeknete Praha, ale ono šlo přímo o naši první scénu! Ano, nastoupil jsem do činoherního souboru Národního divadla. Jeho členem jste už více než čtyřicet let! Je tam vůbec někdo služebně starší než vy? Sedmdesátníků je nás tam několik. Alois Švehlík, Ladislav Mrkvička... Paní Vlastě Chramostové už dokonce minula osmdesátka! Ale služebně? Nikdy jsem o tom nepřemýšlel, ale máte pravdu, po téhle stránce jsem v divadle asi doopravdy nejstarší. Promiňte, nechtěl jsem přerušit vaše vyprávění. Pokračujte, co bylo po vašem příchodu do Prahy? Byl jsem krajánek, neznal jsem vnitřní poměry divadla. Ještě jsem se ani nerozkoukal a přišel rok Odvíjel se tak zvaný obrodný proces, ovšem především uvnitř strany, v KSČ. Já s ní neměl nic společného, byl jsem mimo. A probíhaly bouřlivé schůze, lidé na sebe navzájem házeli spoustu špíny. Někteří se tloukli do prsou a prohlašovali, že o procesech v 50. letech nic nevěděli. A pak se vždycky někdo ozval třeba vzpomínám, jak paní Scheinpflugová oslovila jednoho z kolegů: Právě tys mi tenkrát dával provaz a radil mi, abych se šla oběsit! Tak podobně to probíhalo... Já byl mladý, všude jsem říkal otevřeně, co si myslím. Potom přišli sověti. A místo obrodného procesu prověrky... Dozvěděl jsem se, že se už se mnou nepočítá. Prostě mě chtěli vyhodit! Právě tehdy jsem si na Jiráskově náměstí dostavěl půdní byt a teď jsem zčista jasna řešil základní existenční dilema. Z ostravského divadla přišla nabídka, že se tam mohu vrátit. Ale opustit rodinu? Moje žena se uchytila v televizi (hlasatelka Zdenka Vařechová, později uváděla i známý pořad Křeslo pro hosta ). Čekali jsme dítě. Zkrátka a dobře nelehká situace! Hodně lidí dělalo kompromisy, já také (třeba členstvím v SSM). Ale pochopitelně se za ně platilo. Ve své profesi jsem se tehdy dostal na třetí kolej. Přemáhal jsem pocit vnitřního ponížení, a zároveň brzy zjistil, že byl přestřižen můj herecký vývoj. Žena dělala kariéru v televizi a já se doma staral o děti. Přejděme k něčemu veselejšímu. Povězte třeba, kdy a jak jste se dostal sem na Zbraslav? Na Jiráskově náměstí jsem bydlel třicet let. Když mi zemřela žena, poznal jsem Libušku (Gasparovou) a odstěhoval se za ní na Zbraslav. Jsem tady už deset roků a je to pro mne velice šťastné období. Řekl bych, že Zbraslav se stala čtvrtí mého srdce. Líbí se mi tu, pomalu a postupně tady všechno poznávám. Bohatou historii: Keltové, cisterciáci a jejich obrovský klášter, král Václav II., Eliška Přemyslovna... Chodím do místního kostela jsem věřící křesťan, s tím jsem se nikdy netajil a s ostatními farníky jsme zajedno: tady člověk každodenně žije s pocitem, že má pod sebou pevný fundament, skálu, žádný sypký písek. Váš pohled na Zbraslav je úžasný. Já se tu narodil a byl bych vůči ní určitě kritičtější a skeptičtější. Můžete i vy říci o Zbraslavi něco méně pozitivního? Nedávno jsem se zúčastnil setkání s bývalou starostkou, kvůli zdejší zámecké paní. Nejsem úplně zasvěcený do všelijakých sporů mezi ní a obcí, ale slyšel jsem obě strany a zjistil, že každá čeká ústupky od té druhé. Samozřejmě, šlo především o peníze, o co jiného! Třeba socha sv. Václava mohla zůstat v parku na svém místě, kdyby ji paní majitelka pojistila. (Nešlo o malou částku, 3 miliony, ale i tak...) Myslím si, že kdyby neexistovalo věcné břemeno cesta ke kostelu uzavřela by zámecká paní park úplně! Její počínání nechápu... Šlechta bývala vždycky donátorská, vůči městu se chovala velkoryse. Vraťme se raději ještě na chvíli k divadlu. Napadlo mě, že jste se tam za dlouhou dobu svého působení setkal se spoustou herců, kteří dnes už patří k legendám. Jak se vám s těmi slavnými hrálo? Pokud mě paměť neklame a snad ještě ne vzpomínám, že bylo dost těch, kteří mi dávali ostentativně najevo, že jsem kandrdas. A hlavně že nemám pražskou školu! Ti, kteří učili na pražské DAMU, neměli Brno příliš v lásce. Ale ten přístup byl individuální. Ke mně se třeba výborně choval Karel Höger. Dělal jsem s ním hned jednu z prvních rolí, ve Wilderově hře Jen o chlup. Hodně mi pomohl. Byl báječný, však byl také Brňák jako já, a tak mi fandil. Škoda, že ho zradilo srdce a předčasně zemřel. Byl se dokonce podívat na Jiráskově náměstí, jak stavím byt. Na druhou stranu třeba pan profesor Nedbal, ten se ke mně choval dost přezíravě. Tím svým typickým hlasem, s notnou dávkou ironie, říkával: Nó, tak dobře, tak ukaž, co umíš... Později jsme se spřátelili, ale chvíli to trvalo. Bezvadný byl pan Marvan. Tehdy jsem ještě občas dělal pro ostravskou televizi a on mi říkal: Proč pořád do té Ostravy? Musíš něco dělat tady, v Praze... Ale sám věděl, že herec je otrok, že mu nezbývá než čekat, až ho někde někdo obsadí. Kdo byl z těch velikánů ke mně nejpřátelštější, to se nedá povědět. Třeba pan Pivec, ten býval nevrlý vůči každému, ale když se rozvyprávěl, zůstali jsme s ním až do ranních hodin a ohromně jsme se bavili. A druhý den přišel a byl zase nesnesitelný. Říkal jste, že jste coby herec neměl právě na růžích ustláno. Kolik jste tedy, alespoň přibližně, sehrál rolí? Určitě hodně přes stovku! A něco málo ve filmu, v televizi a v rozhlase. Také tu a tam v dabingu. 8

9 9/2010 ZBRASLAVSKÉ NOVINY V čem vás mohou návštěvníci Národního divadla vidět v současné době? A chystáte něco pro příští sezónu? Na jevišti Národního divadla hraji Doktora Lombardiho v Goldoniho Sluhovi dvou pánů a Bellerosiho v Rostandově Cyranovi z Bergeracu. Na scéně Stavovského divadla hraji v Shakespearových hrách Richard III. a Kupec benátský, ve Stodolově Čaji u pana senátora, a rovněž mám roli v nedávno premiérované hře Larse von Triera Dogville. V září se začíná zkoušet nový titul, Sartrovy Špinavé ruce v režii Ivana Rajmonta, a na Nové scéně, kde jsem už dlouhá léta nepracoval. Mám si tam zahrát a velice se těším. Oproti Národnímu i Stavovskému je Nová scéna o hodně komornější, cca pro 400 diváků. Ale má svoje, řekněme, specifika. Měl to být multifunkční prostor. To se moc nepovedlo. Špatná akustika se prý vylepšila, ale stále je to stejná ponorka bez oken, brzy se to tam vydýchá a tak se stávalo, že tam někdo omdlel. Přivolaný doktor hned poroučel: Otevřít okna! Všichni se chtě-nechtě smáli, nebylo co otvírat! Náš rozhovor se trošku protáhl, budeme muset končit, abychom se do Zbraslavských novin vůbec vešli. Takže poslední otázka. Na vašich webových stránkách (www.oldik.eu) jsem se dočetl, že píšete vlastní texty, divadelní hry, scénáře. Řekněte nám pár vět Staří režiséři (autor J. Vedral) role Čísla 1 o vaší literární tvorbě, případně o dalších mimohereckých zálibách. Už kdysi dávno jsem napsal scénář k filmu, v němž jsem i hrál. Byli to Báječní muži s klikou, režíroval je pan Menzel. Film tu a tam běží v televizi a myslím si, že má svůj půvab, že doposud nezestárnul. Co se týče textů na internetu, vesměs čekají, až se jich někdo ujme. Jejich čas, alespoň některých, snad jednou přijde. Baví mě psát, třeba jen tak do šuplíku. Ovšem skutečným koníčkem je pro mne létání na větroních. Jsem členem Aeroklubu v Kralupech nad Vltavou. Létal jsem rok co rok pravidelně při různých akcích, až letos jsem si musel dát pauzu, zradila mě záda. Ale chirurgický zákrok má v sobě také jisté kvantum adrenalinu... V posledních letech mě začalo bavit točit krátké filmy, dokumenty na velmi různorodé náměty. Snažím se dosáhnout co nejvyšší úroveň zajímavé střihy, zasvěcený komentář... Viděl jsem maličký zlomek z těch filmů a musím konstatovat, že jsou k nerozeznání od profesionální produkce. Bavit se o nich by patrně vystačilo na další obsáhlý rozhovor. Ale čas je neúprosný a uzávěrka našeho časopisu nepočká... Děkuji panu Oldřichu Vlčkovi za zajímavé povídání a jménem svým i jménem Zbraslavských novin mu přeji hodně dalších pěkných rolí na prknech, která pro lidi, jako je on, rozhodně znamenají hodně velkou část světa. František Pondělíček Do divadla už v září! Zbraslavské divadlo zahájí novou sezónu už v září, a to díky jubileu herce Jana Kašky, významné zbraslavské osobnosti. (Přesně 20. srpna uplynulo 200 let od jeho narození.) V minulých Zbraslavských novinách jste si o něm mohli v obsáhlém článku Františka Kadlečka přečíst (a věříme, že skutečně přečetli) spoustu zajímavých informací. Jinou formou, scénickou koláží z vyprávění, scének, deklamací a písniček, vám přiblíží Jana Kašku vzpomínkový večer s názvem Byl jsem komediantem, jehož premiéra se uskuteční ve středu a repríza ve čtvrtek , vždy v hodin. Celá řada představení je připravena jako obvykle na říjen. Pro děti se letos začne hrát už Rusalka Jaroslava Kvapila s hudbou Antonína Dvořáka. Je určena pro větší děti, pohádky pro nejmenší přijdou na řadu v dalších termínech. Aby nebylo ošizeno ani dospělé publikum, sehraje ochotnický soubor Rusalku i ve večerním čase, v úterý Následovat budou reprízy úspěšných inscenací z minulé sezóny Vrchlického Noc na Karlštejně, Adam stvořitel od bratří Čapků i detektivní Trojčlenka od Agáthy Christie. Chystají se rovněž premiéry! Abyste je nepromeškali, sledujte pozorně a pravidelně kulturní kalendář ve Zbraslavských novinách. Nashledanou v Divadle Jana Kašky! František Pondělíček ZÁMEČNICTVÍ KOVÁŘSTVÍ VORLÍČEK INZERCE Vyrábí: ploty natahování plotů sloupky vrata vrátka pojezdové brány bezpečnostní a okrasné mříže. Schodiště rovné a točené. Krbové doplňky rošty a krbové nářadí. Dělení materiálu plechy do 2,5 m tl. 5mm řezání profilů do 220 mm. Obrábění materiálu soustružení a frézování. Speciální výroba: Vinotéky na uložení veškerých lahví, uzamykatelné, sestavovací. Regály na cokoli. Lipence, Spotřebitelská 365, tel./fax: ,

10 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 9/2010 Baletky zbraslavské ZUŠ na mistrovství v Itálii Čtyři žačky tanečního oboru zbraslavské Základní umělecké školy se po úspěšné jarní nominaci na mistrovství světa v tanci (Dance World Cup) v německém Welbu zúčastnily na přelomu června a července Světového tanečního šampionátu na ostrově Sardinie v Itálii. Reprezentace v konkurenci soutěžících se zhostily více než se ctí. Účastnilo se celkem 14 zemí z celého světa, např. Japonsko, JAR, USA, Austrálie a samozřejmě i státy Evropy, popisuje soutěž ředitel zbraslavské ZUŠ Karel Nedoma, který tentokrát fungoval i jako řidič, na místo totiž dopravil část výpravy. S některými dětmi jeli na vlastní náklady i další doprovázející osoby. Druhý doprovodný vůz řídil pan Machovec (otec jedné ze soutěžících dívek). Po ubytování ve vesničce Lascia di Vacca, vzdálené 40 km od města Arzachena, kde probíhaly soutěže naší kategorie, jsme se museli zaregistrovat. Při tomto aktu to sice poněkud skřípalo, ale dokázali jsme pochopit, že dvě dámy na registraci soutěžících, vydání průkazů a odevzdání doprovodné hudby soutěžících jsou opravdu málo. Uvítací ceremoniál se uskutečnil v městečku Olbia, na volném prostranství před radnicí. Jednotlivé delegace šly za vlajkami svých států a doprovázely je příslušné hymny, vypráví. Soutěž byla rozdělena na kategorii sólového tance a baletních skupin. Naše zástupkyně byly zařazeny do věkové kategorie let, tedy do té nejnašlapanější. Dlužno podotknout, že v této kategorii byly jedny z nejmladších, pokračuje Karel Nedoma. První den se do soutěže zapojily v kategorii moderní tanec sólo Agáta Drozdová a Eliška Buřilová. Následující den pak vstoupily do soutěže v kategorii klasický tanec sólo Emma Pieperová a Zuzana Machovcová. Ve veliké konkurenci, uvědomíme-li si, že převážná část soutěžících se rekrutovala ze škol zaměřených výhradně na tanec, si vedly velice dobře. V kategorii klasický tanec sólo se umístila Emma Pieperová s choreografií Víla smělosti na hudbu P. I. Čajkovského a Zuzana Machovcová s choreografií Ráno na hudbu E. Griega na desátém místě. V kategorii moderní tanec sólo se s choreografií Jen tak pro radost na hudbu Bran umístila Agáta Drozdová na místě šestnáctém a Eliška Buřilová s choreografií Hallelujah na hudbu T. Chapmena na místě čtrnáctém. Všechna děvčata měla pouze pět minut na seznámení se s jevištěm, které bylo oproti zvyklostem zešikmené směrem k divákům. I přesto se se všemi nástrahami děvčata vyrovnala dobře. Bylo nutné též upravit délku vystoupení, zkrátit ji na dobu do dvou minut. V nabitém programu mezi rozcvičováním, které probíhalo kuriózně na prostranství před bungalovy, a účastí v soutěži, se podařilo vyšetřit čas i na vykoupání v moři. A co říci závěrem? Především bych vyzdvihnul práci našich pedagogů, Mgr. Evy Zápotocké a její dcery Evy Zápotocké, Dis., které sestavily a nacvičily jednotlivé tance. Dále bych chtěl poděkovat MČ Praha Zbraslav za pokrytí 50 procent nákladů, rodičům zúčastněných žákyň, kteří hradili 30 procent nákladů,, a dále pak panu Allanu Jarošovi za finanční dar. 20 procenty přispěla ZUŠ. Ovšem bez podpory rodičů a prarodičů vyslaných dětí by nebylo možné se mistrovství světa zúčastnit, zakončil vyprávění ředitel ZUŠ Karel Nedoma. Redakce Zbraslavských novin blahopřeje účastnicím soutěže a věří, že v příštím roce dobudou stejně dobrých, ne-li lepších výsledků. Svatoslav Mahelka Chcete hrát basketbal? Když se před několika lety stěhovala Basketbalová akademie z pražských Petřin do zrekonstruované haly ve Stodůlkách, začala se psát nová historie úspěšného klubu. Pod názvem BA Sparta Praha se během několika let podařilo nejen zajistit skvělé zázemí, ale také vybudovat stabilní trenérský kádr složený z profesionálních trenérů, kteří svým svěřencům s neutuchající energií předávají nejen lásku k tomuto skvělému kolektivnímu sportu, ale i potřebné znalosti a dovednosti, čerpající z dlouholetých trenérských zkušeností. A i díky tomu se nám podařilo vybudovat klub, jehož nedílnou součástí je vybudování tzv. pyramidy, tedy zastoupení ve všech věkových kategoriích. Jako každým rokem, tak i letos během září a října doplňujeme naše řady o další zájemce, ať už z řad chlapců, či dívek (zejména ročníky 99 04). Nabízíme možnost sportovat v plně fungujícím úspěšném klubu, trénovat, hrát soutěže ČBF, turnaje v Čechách i zahraničí, nabízíme zapojení do naší velké basketbalové rodiny, kde podporujeme jeden druhého, kde prožíváme řadu sportovně-společenských aktivit, kde je podporován růst jedince nejen po stránce sportovní, ale taky lidské. Těšíme se, že tento kolektivní sport opět mezi nás přivede řadu zájemců. Můžete být mezi nimi!!! My se na vás těšíme a věřte, že nebude litovat. Přípravky otevíráme nejen v hale na Stodůlkách, ale i v Radotíně, Dobřichovicích a na ZŠ Barrandov V Remízku. Informujte se na nebo volejte na Stačí přijít zdarma na zkušební měsíc. Za zkoušku to určitě stojí! Hana Brejlová 10

11 9/2010 ZBRASLAVSKÉ NOVINY mají zase krátké rukávy Všimli jste si? Naše děti, děti našich přátel, vaše vnoučata i pravnoučata... Prázdniny jsou jako doping děti jsou po nich o nějaký ten rychlý centimetr zase dospělejší a my dospělí? Moudřejší? Na tuhle otázku nemám snadnou odpověď. Každý se k tomuto procesu postaví po svém koupí nové triko, anebo knihu. A my v Pexesu přizpůsobíme program, ideje a ideály. Program jsme koncipovali tak, aby u nás našli tradičně zázemí nejen novorozenci, batolata a předškoláci, ale také školní děti. Pro ně jsme otevřeli klub fungující s doprovodem z družiny, workshopy, kroužky. Pro moudření dospělých, do kterého jistě patří i najít si čas na sebe sama, jsme otevřeli programy, vyplývající z přání našich sympatizantů, vyjádřených v dotazníkovém šetření. Proto nabízíme aktivity intelektuálně i sportovně zaměřené, a já věřím, že nejen ve snaze o zvýšení hypotetického koeficientu moudření si bude lze vybrat ze spousty projektů. Ideje příjemného života na Zbraslavi ve společnosti podobně smýšlejících lidí se v naší městské části s úspěchem daří realizovat mnoha organizacím. A přesto, že není snadné po totalitní minulosti a individualistické přítomnosti prosazovat komunitní život, je nám společenským tvorům naštěstí blízký. Těšíme se proto na další jeho formu a zveme vás na zahájení Zbraslavských jarmarků, které by jako typická komunitní aktivita měly fungovat každých čtrnáct dní. A proč jako komunitní aktivita? Protože ji spolu s Pexesem podporují různé místní organizace a firmy a jejich přístup ke společné akci je velmi otevřený, protože je zde možné se po vzoru předchozích generací setkat, vědět, kdo a co nabízí a mít možnost nabízet i vlastní výrobky anebo pěstitelské přebytky. Protože je to další platforma, kde lze spolu spolužít. Ideály máme každý. Osobní i obecné. Splnitelné i těžko dosažitelné. K těm, které jsme si stanovili v Pexesu, patří nesmírně důležité, i když znějící jako klišé: udržení kvality našeho programu, prohlubování spolupráce s veřejností a s ostatními aktivními organizacemi, větší profesionalizace našeho sdružení a neustálá podpora dobrovolnické práce. A co dál? Něco konkrétního? Tak například ideálně nějaké trendy zázemí pro školní děti? Z těch, které se nyní nevejdou do školky, bude zanedlouho fronta teenagerů u plácku za elektrorozvodnou se skateboardem v ruce. Takže máte-li chuť zkusit uskutečnit svoje ideály, přijďte mezi nás. V každém druhu našich aktivit je spousta příležitostí pro další spolupráci. A jelikož už léto skončilo, tak vám přeji, abyste vykročili příjemně programově, s hlavou plnou ideálů, ale jasnými ideami. A my vás přitom rádi doprovodíme. Více o našem sdružení na Za Realizační tým Rodinného centra Pexeso Michaela Bernardová 11

12 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 9/2010 VEJVODOVA ZBRASLAV Srdečně Vás zveme na Zbraslav, na jubilejní XV. ročník mezinárodního festivalu malých dechových orchestrů, který se koná na počest významného rodáka pod záštitou hlavního města Prahy a za organizační a finanční podpory Městské části Zbraslav. Pověřeným pořadatelem je or-fea Praha, festivalová a organizační kancelář, ve spolupráci se Zbraslavskou kulturní společností a syny Jaromíra Vejvody. PROGRAM PÁTEK 16:00 Zbraslav Sluneční park ve Slunečním městě Městská hudba a Majoretes Kynšperk n. Ohří Česká republika 17:00 Davle Dechový orchestr Týnečanka Česká republika Jíloviště Blaskapelle Worb Švýcarsko Vrané n. Vlt. Dechový orchestr ZUŠ Přeštice Česká republika 17:30 Klínec Městská hudba a Majoretes Kynšperk n. Ohří Česká republika ZBRASLAVSKÉ NÁMĚSTÍ STAN veřejná vystoupení zúčastněných orchestrů 18:30 Jihočeští rodáci Česká republika 19:00 Blaskapelle Böhmischer Wind Švýcarsko 19:30 Dechový orchestr ZUŠ Přeštice Česká republika 20:00 Blaskapelle Worb Švýcarsko 20:30 Dechový orchestr Týnečanka Česká republika 21:00 Městská hudba a Majoretes Kynšperk n. Ohří Česká republika PROGRAM SOBOTA 12:30 Dechový orchestr ZUŠ Přeštice Česká republika 13:00 Malá dechovka ZUŠ Přelouč Česká republika ZBRASLAVSKÉ NÁMĚSTÍ STAN veřejná vystoupení zúčastněných orchestrů 10:00 Dechový orchestr PRA-LIN-KA Praha Česká republika 10:30 Moravští muzikanti Česká republika 11:00 Blaskapelle Böhmischer Wind Švýcarsko 11:30 Dechový orchestr Týnečanka Česká republika 12:00 Jihočeští rodáci Česká republika 12:30 Blaskapelle Worb Švýcarsko 13:00 Městská hudba a Majoretes Kynšperk n. Ohří Česká republika 13:30 Dechový orchestr ZUŠ Přeštice a mažoretky BOHEMIA III. Česká republika ZBRASLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 14:00 MAŽORETKOVÁ SHOW 15:30 SLAVNOSTNÍ PRŮVOD ORCHESTRŮ S MAŽORETKAMI trasa: ulicí U Národní galerie na Zbraslavské náměstí; po skončení průvodu společný koncert všech zúčastněných orchestrů a mažoretkových skupin na Zbraslavském náměstí ZBRASLAVSKÉ NÁMĚSTÍ STAN 17:00 Koncert VEJVODOVY KAPELY se známými zpěváky a dirigentem Josefem Vejvodou, vyhlášení výsledků soutěže, předávání cen 19:00 FESTIVALOVÁ VESELICE ČERNÉ DIVADLO JIŘÍHO SRNCE soutěž orchestrů 09:00 Blaskapelle Böhmischer Wind Švýcarsko 09:30 Městská hudba Kynšperk nad Ohří Česká republika 10:00 Dechový orchestr Týnečanka Česká republika 10:30 Jihočeští rodáci Česká republika 11:00 Blaskapelle Worb Švýcarsko 11:30 Dechový orchestr PRA-LIN-KA Praha Česká republika 12:00 Moravští muzikanti Česká republika PROGRAM NEDĚLE ZBRASLAVSKÉ NÁMĚSTÍ STAN MATINÉ 10:00 Blaskapelle Böhmischer Wind Švýcarsko 10:30 Moravští muzikanti Česká republika 11:00 Malá dechovka ZUŠ Přelouč Česká republika 11:30 Blaskapelle Worb Švýcarsko INZERCE 12

13 9/2010 ZBRASLAVSKÉ NOVINY QUATTRO CORDE: Pozvánka na koncert Obřadní síň Městského domu Zbraslav 23. září 2010 již v 18 hodin rozezní harmonické tóny smyčcového orchestru QUATTRO CORDE. Toto těleso pravidelně koncertuje v Praze a díky své vysoké umělecké úrovni je nejen účastníkem našich národních festivalů, ale často reprezentuje na podobných akcích v zahraničí. Patří totiž mezi nejlepší amatérské orchestry a špičkovou interpretační výkonnost si dokázal udržel po celou dobu své více než třicetileté existence. Hlásí se ke své domovské hudební škole v Praze l, Voršilská, kde byl jeho zakládajícím dirigentem Zdeněk Tomáš. Orchestr však spolupracoval s řadou dalších dirigentů, z nichž připomeňme Miriam Němcovou, Eduarda Fischera nebo Jana Franka. Jeho dominantní uměleckou osobností je více než 25 let profesionální dirigent Jiří Kubík. Tento muzikant spolupracuje s orchestrem od svých studentských let a duch nezištného, hlubokého přátelství orchestru ho k tělesu připoutal. Proto vedle svého profesionálního působení (např. jako asistent šéfa dirigenta České filharmonie či dirigent Severočeské státní filharmonie Teplice nebo Hudebního divadla v Karlíně a v současnosti jako dirigent Hudby Hradní stráže a Policie České republiky) zůstává nadále vedoucí uměleckou osobností tohoto neprofesionálního orchestru. Ten v jeho péči drží svůj špičkový umělecký standard a je radostí poslechnout si, jak báječně hrají Griega, Tellemana či Stamitze. Samozřejmě, že nezapomínají ani na spolupráci se sólisty. Také ke svému programu pro Zbraslav přizvali mladou hobojistku Markétu Halamovou. V jejím podání a za doprovodu orchestru zazní Koncert a moll od Antonia Vivaldiho. Věříme, že její výkon bude zajímat jak naše mladé studenty zdejší Základní umělecké školy, tak i ty starší a zkušenější. Přijďte jim zatleskat, protože Vaše uznání je těmto muzikantům největší odměnou. Srdečně zveme na koncert, který potěší každého hudbymilovného posluchače! (red) INZERCE 13

14 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 9/2010 Kalendář zbraslavských akcí 30. srpna 30. září VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ výtvarného oddělení ZUŠ. Výstavní síň Městského domu ve výpůjční době knihovny. pátek 3. září Q-RATS Rocková kapela. Bar D.I.Y. Na Hřišti, Pod Havlínem 1302 od 20:00 hodin sobota 4. září ZBRASLAV JÍLOVIŠTĚ Jízda historických vozidel do vrchu. Dopoledne výstava vozidel na Zbraslavském náměstí, ve 13:00 h start jízdy. pátek 10. září JIŘÍ DĚDEČEK `+ ÚTERÝ Bar D.I.Y. Na Hřišti, Pod Havlínem 1302 od 20:00 hodin. sobota 11. září ZBRASLAVSKÉ JARMARKY První farmářský trh na Zbraslavském náměstí od 8:00 do 14:00 hodin. KLAS program na září září Setkání s krajany z ukrajinské Nikolajevky od 15:00 h v klubu KLASu 10. září Společná návštěva folklorního festivalu zahraničních Čechů ve Valdštejnské zahradě 29. září Zájezd Hluboká prodej v klubu Klasu každé úterý od 14 do 16hodin PRAVIDELNÉ AKCE: Úterý 14:00 h Výtvarné odpoledne v klubu KLASu Kondiční cvičení pro seniory v klubu KLASu Čtvrtek 9:00 h Počítačový kurz 2 lekce obsazeno 15:00 hhudební odpoledne (zpívání, hraní) v klubu KLASu Informace o kurzech každé úterý od 14:00 do 16:00 h v klubu KLASu ulice E. Přemyslovny 399 a na telefonním čísle: Podpořeno granty Magistrátu hlavního města Prahy a MČ Praha Zbraslav. středa 22. září BYL JSEM KOMEDIANTEM Vzpomínka na Jana Kašku Zbraslavského k 200. výročí narození. Divadlo J. Kašky od 19:30 hodin. čtvrtek 23. září QUATTRO CORDE Koncert komorního smyčcového orchestru. Program: G. Ph.Telemann, A. Vivaldi, E. Grieg, C. Stamitz. Obřadní síň Městského domu od 18:00 hodin září VEJVODOVA ZBRASLAV Mezinárodní festival malých dechových hudeb. čtvrtek 30. září BYL JSEM KOMEDIANTEM Vzpomínka na Jana Kašku Zbraslavského k 200. výročí narození. Divadlo J. Kašky od 19:30 hodin. sobota 8. října RUSALKA Lyrická loutková pohádka s hudbou A. Dvořáka. Divadlo J. Kašky od 15:00 hodin. úterý 12. října RUSALKA Večerní představení. Divadlo J. Kašky od 19:30 hodin. ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! Informace, rezervace, příp. vstupenky: kulturní odd. ÚMČ Praha-Zbraslav, U Malé řeky 3, tel , 14

15 9/2010 ZBRASLAVSKÉ NOVINY Řádková inzerce INZERCE Cena: 1 slovo = 1,- Kč, od třiceti slov výš 1 slovo = 5,- Kč. Za jedno slovo se považují i obecně známé zkratky, telefonní číslo, linka, vícemístné číslovky, zkrácená slova, nepočítají se předložky. Inzerci přijímá kulturní odd. ÚMČ Zbraslav (U Malé řeky 3, budova knihovny), Platí se v hotovosti, případně fakturou. Při vyúčtování poštou se připočítává 10,- Kč. Nejnižší cena řádkového inzerátu je 20,- Kč. Služby Stříhání a trimování pejsků příznivé ceny a přístup. Více informací na tel HAIR STUDIO, Elišky Přemyslovny 428 Praha 5 - Zbraslav, Turbo solárium 10,- Kč/min. Manikúra, nehtová modeláž. Nové nehty 490,- Kč, doplnění 450,- Kč, pedikúra 160,- Kč a další služby Hanzlíková Lída. Ing.Doležal - SOUDNÍ ZNALEC. Ocenění nemovitostí pro prodej, dědictví, účetní evidenci Volejte denně od 9:00 do 22:00 Tel J. Pleskač - VODA, TOPENÍ. Renovace bytových jader, výměna boilerů, opravy a výměny baterií, čištění kanalizace strojem, výměna vodoměrů. Tel Hana Kušková PSYCHOTERAPIE, KINEZIOLOGIE, REIKI - léčení i zasvěcování, potíže ve vztazích, deprese, fyzická onemocnění, celkové léčení těla i duše. Praha 5, Radlická 99, mob , PLYNSERVIS mp. MONTÁŽE DOMOVNÍCH PLYNOVODŮ a spotřebičů na plynná paliva. Montáže a opravy rozvodů topení a vodovodního potrubí. Zednické a obkladačské práce. Tel , večer p. Studený. PRODEJ ZÁJEZDŮ NA ZBRASLAVI - CESTOVNÍ AGENTURA MIA VIA nabízí pobytové a poznávací zájezdy. Adresa: U Národní galerie 478, Zbraslav. Otevírací doba Po-Čt 10:00-17:00. Tel , KADEŘNICKÝ SALON "M" (dámské, pánské, dětské). Po - So, kontakt: , , 775, Žitavského 527, P5. VÝŠKOVÉ PRÁCE POMOCÍ HOROLEZECKÉ TECH- NIKY. Montáže a demontáže vzduchotechniky a reklam, demolice komínů, opravy, čištění a nátěry fasád budov, střech a světlíků, mytí prosklených ploch, kácení stromů postupným odřezáváním, zábrany proti holubům, spárování panelových objektů, VŠE BEZ POUŽITÍ LEŠENÍ. PETR VLASÁK, tel: , PC-SERVIS-NOVOTNÝ. Vyřeším rychle, levně a kvalitně problémy s vaším počítačem i u vás. Sestavím PC, provedu opravy, instalace, odvirování, připojení na internet. Dlouhodobá praxe. Vše se zárukou a dokladem. Praha - Zbraslav i okolí Kompletní vedení účetnictví, DPH, mzdy a roční uzávěrky. Zastupování na Finančních úřadech, PSSZ a ZP a poradenství při jednání s nimi. Slušnost, serióznost. Ing. Studená, tel Nemovitosti KOUPÍM CHATU na vlastním pozemku. Voda,elektřina, dostupnost do 50km od Prahy-jz. Tel , Prodej rodinné vily se zahradou v ul. Vl. Vančury. Více informací na tel RK-Andělreality poptává pro své klienty byty, RD, pozemky na Zbraslavi, nabídněte! Naší nabídku naleznete na nebo info. tel Dlouhodobě pronajmu byt 3+1 s lodžií na Zbraslavi, v panelovém domě, asi 82 metrů, nezařízený, klidná lokalita, volný ihned. Podrobnosti na tel: Pronajmu GARÁŽ 38m 2 na Baních, vrata 3x2,8m, světlá, I na kočky, i pro dílnu. Tel Pronajmu nebo prodám GARÁŽOVÉ STÁNÍ v suterénu domu na Slunečním městě č Tel Koupím byt na Zbraslavi, dr., os. vlastnictví, 30-40m 2, pův.stav, do 1,4mil. Kč, mob.: Prodáme stavební pozemek 600 m 2 s malým domkem a garáží v Praze-Modřanech, Hubičkova 18. Napojení na všechny sítě. Tel Práce Hledám paní na úklid do Řitky. Spolehlivá, bezúhonná, pečlivá, s referencemi Kč/h Nejlevnější značkové autodíly na evropské a asijské vozy. NOVĚ OTEVŘEN AUTOSERVIS Provozovna Spodní 1, Praha 5 Lahovice Tel.: , SPONZOŘI A PARTNEŘI ZBRASLAVSKÝCH NOVIN KÁMEN Zbraslav, s. r. o. KÁMEN Z B R A S L A V Lom Zbraslav Žitavského 1178, Praha Zbraslav tel.: AUTOŠKOLA Alena Kotrbová Výcvik: sk. B, školení řidičů, kondiční jízdy Úřední hodiny: Po a St. 14:00 16:30 hod. Út 13:00 18:00 hod. Smluvní ceny. Možno i na splátky! Provozovna ZBRASLAV ZŠ Hauptova 591, Praha 5 Tel.: nebo po 20,00 hod

16 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 9/2010 Tábor Zmatených vod Dva týdny po návratu z tábora usedám k počítači a tradičně se pouštím do psaní článku o něm. Takže jaké to bylo letos? Skauti a skautky, konkrétně oddíl Tuláků a Dívčí sluneční oddíl, společně v červenci vyrazili na tři týdny do jižních Čech. Tábořiště u Vitějovic v okrese Prachatice jsme vyměnili s Derweny (modřanskými skauty), kteří zas jeli na louku, kam jsme obvykle jezdívali my. Louka Derwenů splňuje všechny atributy ideálního místa pro táboření. Je mimo civilizaci, schovaná v údolí, na břehu potoka, o kterém ještě bude řeč, a samozřejmě uprostřed krásné přírody. Na táboře se sešlo 27 dětí a 11 vedoucích. Letos se tábor změnil ve vědeckou základnu a skupiny účastníků ve vědecké týmy. Ty měly za úkol vyrobit lék, který by zastavil šířící se nákazu zhoubné nemoci, která měnila lidi ve zrůdy a končila smrtí. Ingredience léku představovalo deset různobarevných krystalů, které bylo možno nalézt v deseti časových obdobích od minulosti přes současnost až do budoucnosti. K cestování obdobími sloužil Stroj času. Cestovat se ovšem mohlo jen za získané palivo a s povolením generála F. Pustiny. Týmy si mohly, ať společně či zvlášť, projít například pravěkem, rokem 2100, vrcholným či pozdním středověkem nebo obdobím před dvaceti lety. Nutno říct, že přes veškeré překážky se jednomu týmu naštěstí podařilo lék vyrobit. Kromě celotáborové hry a s ní souvisejících denních i nočních etap a puťáku jsme chodili na výpravy, hráli různé hry, starali se o chod tábora, pracovali, zpívali, vyráběli sošky a náramky, batikovali, učili se vázané stavby atd., atd. Účastníci si neustále plnili tzv. Výzvy, například Noční bdění, Ranní svítání, výsadky a podobně. Asi 1,5 km po proudu potoka tábořili další skauti Jeleni, se kterými jsme se po několik nocí přepadávali a kradli si vlajky. Jedno odpoledne jsme společně uspořádali i turnaj ve fotbale a volejbale. Letos jsme na táboře zažili opravdu extrémní počasí. Nejprve první týden neskutečné pařáky a druhý týden silné přívalové deště a bouřky. Na konci druhého týdne jsme se díky výstraze ČHMÚ, doporučení místních hasičů a ochotného starosty přesunuli na noc do kulturního domu v nedaleké obci Nebahovy. Hrozilo nebezpečí, že by se onen zmíněný Zlatý potok rozvodnil a tak jako loni celou louku zatopil. Protože jsme nechtěli, aby nám hasiči tahali děti ze stanů ve tři ráno a brodili se přitom po kolena ve vodě, zmizeli jsme preventivně předem. Potok se naštěstí nerozvodnil (i když mnoho nechybělo), takže jsme se mohli hned druhý den odpoledne vrátit. Bohužel jsme díky tomu museli zrušit plánované odpoledne a večer s rodiči, kteří měli za námi v ten den přijet. Dle mého mínění se letošní tábor povedl, také vybrané zpětné vazby od účastníků jsou velice pozitivní. Vůbec se nám na táboře letos sešla skvělá parta dětí. Moc bych chtěla poděkovat rodičům, kteří s námi spolupracovali a nabídli pomoc, když byla potřeba. Také bych ještě jednou chtěla poděkovat týmu lidí, kteří se na přípravě a realizaci tábora podíleli. Eva Schiebelová, vůdce tábora INZERCE 16

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 5. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 46. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2014 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 15. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 5. 2010 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 3. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl (příchod v 17.20 h),

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 2. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová,

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA Zpráva o činnosti Rady MČ a ÚMČ Praha Zbraslav od 14. 6. 20. 7. 2011

DŮVODOVÁ ZPRÁVA Zpráva o činnosti Rady MČ a ÚMČ Praha Zbraslav od 14. 6. 20. 7. 2011 Městská část Praha - Zbraslav starosta městské části Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464 tel.: 257 111 888, e-mail: ales.hanel@mc-zbraslav.cz DŮVODOVÁ ZPRÁVA Zpráva o činnosti

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 39. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 11. 2008 v 8:00 hod. Přítomni: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová (přišla v 8:40 h) Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 30. 3. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: M. Douša; Bc. F. Gaspar; Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová; Ing. A. Háněl;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 7. 2014 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 12. 10. 2010 v 10:30 hod. Přítomni: Kobylková, Vejvodová, Nedoma, Jungbauer (odešel v 11:15 h) Dále přítomni: Hosté:

Více

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo ZÁPIS Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 22. června 2006 Účast při zahájení zasedání:8 zastupitelů Omluveni: p. Ptáček ml., p. Ptáček st., Mgr. Matula, Ing. Hořejš, Mgr. Lacinová, pí

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 27. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 8. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis. z 21. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 9. 5.2007

Zápis. z 21. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 9. 5.2007 1 Zápis z 21. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 9. 5.2007 Přítomni: Renata Hůrková, Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Karel Nedoma, Filip Gaspar, Marcela Břeňová 1. Zahájení 2. Kontrola

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 38. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.7.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.7.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.7.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení 68.Rady MČ Praha Zličín Rada MČ Praha Zličín 0.I. projednala aktualizaci návrhu investičních

Více

U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor.

U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor. U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor.svazů 1. Členská schůze bere na vědomí a/ zprávu o činnosti výboru

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 10. 12. 2008 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3 Přítomni: Mgr. R. Hůrková; PaedDr. D. Kobylková, F.Gaspar,

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 19. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 6. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Zápis z 35. zasedání rady MČ Praha Čakovice, konaného dne 21. ledna 2008

Zápis z 35. zasedání rady MČ Praha Čakovice, konaného dne 21. ledna 2008 Zápis z 35. zasedání rady MČ Praha Čakovice, konaného dne 21. ledna 2008 Přítomni: Zápis: starostka Alena Samková zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof, ing. Jiří Vintiška radní Dana Bossanyiová, Jiří

Více

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Jmenování členů redakční rady 1.I. jmenovala

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/002/14 ze dne 25.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/002/14 ze dne 25.11.2014 číslo 1/002/14 k návrhu na schválení programu 2. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 2. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/002/14 k návrhu Rozpočtového

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011 Přehled usnesení 11. RMČ R-133 Žádost o finanční příspěvek Pavel Michalík R-141 Schválení návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství R-142 Dohoda

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Zápis z 73. schůze rady města konané dne 10.7.2013

Zápis z 73. schůze rady města konané dne 10.7.2013 Město Pohořelice Zápis z 73. schůze rady města konané dne 10.7.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Mgr. Polák, Ing. Kudrna, tajemník Mgr. Kejík, Mgr.

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis. z 25. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 5. 6. 2007

Zápis. z 25. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 5. 6. 2007 1 Zápis z 25. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 5. 6. 2007 Přítomni: Renata Hůrková, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar, Dagmar Kobylková, Karel Nedoma 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení z 24.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 4. 2013 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 11. 11. 2010 od 14,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 11. 11. 2010 od 14,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 11. 11. 2010 od 14,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Aleš Rubek Jednání

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S z 11. schůze, konané dne 16. 5. 2012 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015 Začátek : 18,00 hodin Přítomni : R. Dibus, M. Hadinec, L. Hrabě, P. Dibus, K. Dibus, J. Luža, L. Mitáček Omluveni: - Hosté: - Zapisovatel:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 21. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 6. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Město Pohořelice. ad 2) Kontrola úkolů. ad 3) Interpelace členů rady. ad 4) Bytové záležitosti. ad 5) Žádosti

Město Pohořelice. ad 2) Kontrola úkolů. ad 3) Interpelace členů rady. ad 4) Bytové záležitosti. ad 5) Žádosti Město Pohořelice Zápis z 46. schůze rady města konané dne 1. 8. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, tajemník MVDr. Michalica Omluveni: Mgr. Plevzová, Mgr. Janičatová,

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/005/15 ze dne 7.1.2015

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/005/15 ze dne 7.1.2015 číslo 1/005/15 k návrhu na schválení programu 5. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 5. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu 5. jednání RMČ Praha Běchovice číslo 2/005/15

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST Zařízení pro děti a mládež SEZNAM NAVŠTÍVENÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 09. 10. 2012 Jesle Londýnská, Londýnská 16, Praha 2 30. 10. 2012 Mateřské centrum

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Město Dobřichovice Vítova 61

Město Dobřichovice Vítova 61 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení název a adresa předkladatele Město Dobřichovice Vítova 61 PSČ 25229 IČ 241181 Název soutěžního

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

Zápis. z 32. zasedání Rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 31.7.2007. Přítomni: Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar

Zápis. z 32. zasedání Rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 31.7.2007. Přítomni: Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar 1 Zápis z 32. zasedání Rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 31.7.2007 Přítomni: Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar 1. Zahájení 2. Kontrola zápisu z 31. zasedání rady 3. Sluneční město

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Z Á P I S č. 8/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015

Z Á P I S č. 8/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015 Z Á P I S č. 8/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 20. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek.

Více

Koncepce bytové politiky

Koncepce bytové politiky Koncepce bytové politiky Zastupitelstvo městské části schválilo na svém zasedání dne 15.10.2003 usnesením č. 8 105 03 zásady prodeje bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřených MČ Praha-Zbraslav.

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

USNESENÍ RADY ze dne 15. 6. 2015. č. 150/2015. Rada MČ Praha-Libuš

USNESENÍ RADY ze dne 15. 6. 2015. č. 150/2015. Rada MČ Praha-Libuš USNESENÍ RADY ze dne 15. 6. 2015 Rada MČ Praha-Libuš č. 150/2015 1. schvaluje pronájem bytu o velikosti 2+1, o výměře 47,94 m2 v areálu Mateřské školy, se sídlem Lojovická 557/12, 142 00 Praha 4 Libuš

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více