Základní škola a mateřská škola Prosinec Čemínská 296. Ilustrace: Veronika HÁJKOVÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Prosinec 2011. Čemínská 296. Ilustrace: Veronika HÁJKOVÁ"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Prosinec 2011 Město Touškov 2.stupeň Čemínská 296 Ilustrace: Veronika HÁJKOVÁ

2 Obsah Trocha matematiky...2 Jak slaví svátky ti druzí...3 Hádanky 6.B...5 O duchách...7 Trocha matematiky...9 Krteček Fatima Pravá láska Trocha matematiky Podzim Vánoce Oblíbenost křestních jmen na naší škole Hrášek v Hollywoodu Monstra na výletě Listy podzimu Podzim Učíme se anglicky Učíme se německy ročník Škola B Škola Čas strávený denně u počítače - žáci 2. stupně Vzdálenost několika měst od našeho města_města Touškova Chudé království Foto soutěž

3 Trocha matematiky 1. Jednotka délky 2. Stěna kvádru 3. Stěna krychle 4. Číslo 9 je druhá. čísla 3 5. Výsledek násobení 6. Geometrický útvar Číslo pod zlomkovou čarou 9. 3*a je. rovnostranného trojúhelníku cm je 3, Číslo, které není ani kladné ani záporné 12. Číslo nad zlomkovou čarou 13. 7:7 je příklad na Kníţka, ve které najdeme druhou a třetí mocninu A 2

4 Jak slaví svátky ti druzí Začátek školního roku je dávno za námi a všichni se jistě připravují na Vánoce. Někteří píší Jeţíškovi, jiní nakupují dárky, nebo se snaţí vymyslet, co svému blízkému dát. V některých rodinách se peče cukroví a vůně sladkého se line celým bytem. Jinde naopak uţ teď voní les z vánočního stromku. A někdo tohle všechno nechává aţ na 23. prosince. Děti chodí sáňkovat, lyţovat a všelijak jinak sjíţdět kopce. Jiní sedí doma s šálkem horkého kakaa či čaje a dívají se na pohádky. Někdo je moţná zalezlý pod peřinou nad svou oblíbenou kníţkou. Kaţdý zkrátka tráví svátky po svém a já se rozhodla vám přiblíţit, jak se Vánoce slaví v jiných koutech Evropy. Začneme jídlem Ve Francii nenechávají děti za oknem dopis jako my, ale dají za dveře mrkev pro soby, kteří vozí Jeţíška. Druhý den ráno za to dostanou dárek. Nosiči dárků se však ve Francii neříká Jeţíšek. Je to buďto Petit Jesus, nebo Pére Noel, který je Petitovou konkurencí. Pozor! Tady nejsou o Vánocích hlavní dárky, ale jídlo! Sněhurka a Děda Mráz V Rusku se Vánoce slaví dvakrát. Buďto starým způsobem na Nový rok, nebo ledna. Dárky nosí dětem v obrovském pytli Děda Mráz. Pouţívá saně a doprovází ho jeho krásná vnučka Sněhurka v bílém koţíšku. Dříve chodili po domech jako u nás Mikuláš s Čertem, ale dnes nadělují dárky pod nazdobenou jolku. Kdo najde minci? Řecké Vánoce trvají od půlnoci 24. prosince, kdy se rodina zúčastňuje mše, aţ do 5. ledna, kdy jsou svátky zakončeny svátkem světel. Kdo najde během těchto dní v pité (řecký světlý chléb) minci, bude mít celý rok štěstí. Dárky tu rozdává Agilos Nikolaos (Svatý Mikuláš) a nechává je zásadně v dětské postýlce. 3

5 Šeredná Befana V Itálii nosí dárky Befana. Je to stará čarodějnice se zacuchanými šedými vlasy a létá na koštěti. Prý to byla velice ošklivá, ale zato dobrá a vlídná ţena, která se náhodou dozvěděla o narození Jeţíška a vyrazila se ho hledat. Ale jelikoţ se jí to nepodařila, hledá Jeţíše Krista dodnes. Vánoce se slaví podle katolického kalendáře a oficiálně bývají zahájeny slavným papeţovým poţehnáním Urbi et Orbi. A vše zakončíme doživotním trestem! V Norských ulicích často uslyšíte: "God Jul!" Pokud nevíte, co to znamená, poradím vám. Místní vám přejí veselé Vánoce! Ty se zde slaví stejně jako u nás, 24. prosince. Ale dárky tu nenosí ani Jeţíšek, ani Santa Clause, ale ani Mikuláš. Za trest je tu rozdává skřítek Julenissen-Nisse, který se provinil tím, ţe nechtěl Jeţíškovi přispět na peřinku ani jediným chloupkem. Na Štědrý den se Nissemu nosí do stodoly rýţová kaše. Pokud si vás Julenissen oblíbí, budete spokojení po celý ţivot. Děti z celého Norska mu posílají svá přání. Tady jsou některé další země a postavy, které tam rozdávají dárky: Island - Tady naděluje 13 zločinců pojmenovaných podle zločinů, které spáchali. Finsko - Joulu Pukki - naděluje dárky do punčošek Rakousko - Tak tady jako u nás naděluje dárky Jeţíšek, ale uţ před večeří. K tomu v rádiu v pravidelných intervalech pouštějí Tichou noc. Pozor! Víte, v jakém evropském státě se Vánoce neslaví? Je jím Mongolsko! Štěpánka HAVLÍKOVÁ 4

6 Hádanky 6.B Víte z čeho se skládá písek? No přece z náklaďáku! Jan HOMOLKA Má to klobouček, jednu nožičku, pěkně si sedí v mechu v lesíčku. Co je to? Hříbek Karolína HAVLÍČKOVÁ Víte, kdo má největší problém, když ho bolí v krku??? No přece ţirafa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Simona MIKEŠOVÁ 5

7 Slyšel jsi mě před chvílí, teď mě slyšíš zase. Za chvíli zemřu, ale jen do doby, než mě znovu zavoláš. Kdo jsem? Ozvěna Aneta ŠILHAVÁ Co bylo první...vejce - nebo slepice? A proč? Vejce. Dinosauři jiţ kladli vejce, ale slepice v té době nebyly. Radek TRYKAR Je to těžké, ale nic to neváží. Co je to?..... je to hádanka!!!!! Tereza PÁVOVÁ 6

8 O duchách 7

9 Veronika MIKOLÁŠKOVÁ Simona CHLÁPKOVÁ Michaela HAUSEROVÁ 8

10 Trocha matematiky 1. a+b+c+d je vzorec pro obvod Všechny 4 strany stejně dlouhé má K narýsování kruţnice potřebujeme Pythagorova věta platí pouze pro pravoúhlý Druhá mocnina libovolného čísla je a x a y = a x+y je výpočet pro... se stejným základem 7. vzorcem c 2 = a 2 + b 2 vypočítáme a x : a y = a x-y je výpočet pro... se stejným základem 9. Číslo pod zlomkovou čarou se nazývá Menšenec -... = rozdíl 11. Trojúhelník má 1 přeponu a Číslo nad zlomkovou čarou se nazývá A 9

11 Krteček Lucie KABELOVÁ 10

12 Fatima Jednoho dne o prázdninách, kdyţ šla babička Horáková zpět domů z nedalekého obchodu, procházela kolem popelnice jako vţdy. Tentokrát se jí ale zdálo něco neobvyklého. Z popelnice koukal černý ocásek, který se vesele vrtěl. Babička popelnici otevřela, nahlédla a spatřila černou chlupatou kouličku, ouška měla kaţdé jiným směrem a očka jako perličky, které upřímně a láskyplně hleděly na babičku. Pejsek nebyl ani velký, ani malý. A protoţe má babička tři vnoučata a před rokem jí zemřel její jediný čtyřnohý přítel Alík, který babičku vyprovázel všude, kam se hla, neodolala, sáhla po štěněti, dala ho do tašky a uháněla domů. Na zahradě jí přivítala vnučka Ilonka. Kdyţ babička otevřela vrátka, která jako vţdy nepříjemně zaskřípala, lenivě se zvedl kocour Ţolík a šel babičku přivítat. Ve skleníku babička zahlédla starší vnučku Marušku, která se jako obvykle starala o rostlinky. Babička se vydala sklidit nákup a pak měla v plánu oznámit vnoučatům velkou novinu. Ale plány jí překazil nejmladší vnouček Max. Seděl na pohovce a prohlíţel si časopisy s auty. Kdyţ štěňátko v nákupní tašce zakňučelo, Max zpozorněl, zvedl se, nahlédl do tašky a uţ utíkal za děvčaty. Ze štěňátka byli všichni nadšeni. Paní Horáková zavolala syna Jirku, který je veterinář, aby se u ní zastavil a štěně prohlédl. Jirka tak učinil. Oznámil babičce, ţe štěně je zdravé, chybí mu uţ jen jedno očkování. Je to prý fenka, a tak se rozpoutala mezi dětmi váţná debata o jméně. Nakonec se děti dohodly, fenka se bude jmenovat Fatima. Kdyţ večer děti ulehly do postele, kaţdý přemýšlel o tom, jak se asi Fatima do popelnice dostala. Proč jí tam někdo odloţil? Po chvíli však děti na fenčinu minulost zapomněly. Byly rády, ţe se pro ni našel milující domov a Fatimka uţ bude jen šťastná. Petra BARTŮŇKOVÁ 11

13 Pravá láska Petra BARTŮŇKOVÁ Lucie CHVOJKOVÁ Dominika MUNDUCHOVÁ 12

14 Trocha matematiky 1. Jak se nazývá výsledek dělení? 2. S=6.a 2 je vzorec pro povrch Jak se nazývá geometrický útvar se třemi stranami? 4. Část roviny určená dvěma polopřímkami se společným počátkem je Pomůcka pro rýsování je Matematická disciplína je U geometrických útvarů počítáme obvod a Co rýsujeme kruţítkem? 9. S=(a+c).v/2 je vzorec pro povrch Co vyjde na konci, kdyţ počítáme nějaký příklad? 11. Druhá a třetí... se vyučuje na začátku 8. ročníku. 12. Těleso sloţené ze šesti obdélníků se nazývá Matematická znaménka jsou plus, minus, krát a Číslo nad zlomkovou čarou je je A 13

15 Podzim Na podzim padá listí, kaţdý člověk to zjistí. Ţe kdyţ vítr fouká, drak v oblacích kouká. Kaštany ty padají a děti je zvedají. Ve školním roce nikdo se nefláká, ţáci musí vyrobit školního draka. Podzimní dny nejsou dlouhé, naopak jsou kratší. Mně se zdá, Ţe pouze podzim dělá lidi mladší. Denisa PINČÁKOVÁ, Barbora HOLZKNECHTOVÁ Vánoce Na vánoce kaţdý rád píše, co si bude přát. Dárky, štěstí, lásku, na obličeji ţádnou vrásku. U stolu se večeří, málokdo tomu věří, ţe kdyţ vstane od stolu, nebude rodina pospolu. Kdyţ jeţíšek zacinká, zavolá na nás maminka. Ke stromečku běţíme, na dárky se těšíme. Venku padla černá noc, to jsou dary vánoc. Vločky padají na zem, my máme vánoční sen. Denisa PINČÁKOVÁ, Barbora HOLZKNECHTOVÁ 14

16 Oblíbenost křestních jmen na naší škole Do této statistiky byli zahrnuti žáci a učitelé budovy školy v Čemínské ulici. Adam // Adéla / Alena / André / Aneta //// Anna /// Barbora /// Beata / Daniel ////// Darja // David ///////// Denis // Denisa //// Dominik /// Dominika / Eliška / Erik / Erika / Eva ///// Filip / František / Gabriela / Hana //// Helena / Christian / Iva // Ivana // Jáchym / Jakub ///////// Jan /////////// Jana /// Jaroslav //// Jiří /// Josef / Julie // Karel / Karolína // Kateřina /////// Klára ///// Kristýna ////// Květa / Ladislav / Lenka // Luboš // Lucie ///// Ludvík // Lukáš /////// Magdaléna / Marek //// Marie / Marjana / Martin ///// Martina // Matěj ////// Michaela /////// Michal ///// Milan /// Miriam / Miroslava / Monika / Natálie //// Nicholas / Nikola ////// Patrik // Pavel ///////// Petr ////// Petra // Radek // Roman // Sára / Sarah / Simona // Štěpka / Tereza /////// Tomáš ////// Václav ///// Vanesa Diana / Verinika //// Viktorie / Vítek / Vojtěch / Zuzana // Nejčastější muţské jméno: Jan (11), Jakub, David, Pavel (9), Lukáš (7) Nejčastější ţenské jméno: Tereza, Michaela (7), Nikola, Kristýna (6), Lucie, Eva, Klára (5) Nejčastější jméno na škole: Jan (11), Jakub, David, Pavel (9), Lukáš, Tereza, Michaela (7) Jakub KRÁL, Kateřina NOVÁKOVÁ 15

17 Hrášek v Hollywoodu Uţ kdyţ byl Bonduelle úplně malé obyčejné semínko, touţil po tom být slavný! Uţ tehdy, kdyţ ho na jaře farmář vysazoval s jeho kamarády všichni se těšili na svůj ţivot, pro Bonduella tak obyčejný. Jak si hezky vyrostou uprostřed zahrady, zezelenají, někdo si je utrhne a přidá do salátu. Avšak on měl úplně jiný ţivotní sen a úpřímně ho děsilo, ţe by ho někdo snědl k večeři. On touţil být slavný, uznávaný a prostě úplně jiný neţ ostatní jeho hráškoví kamarádi. Jenomţe nevěděl, jak to má udělat. A tak přemýšlel den za dnem, ale pořád ho nic nenapadalo. A tak po pár dnech začal ztrácet naději, ţe se mu jeho sen splní. Avšak jednoho krásného hřejivého dne, kdyţ Bonduelle hleděl smutně do země, letěl okolo motýl. Motýl viděl ţe Bonduelle je smutný, a proto se ho zeptal, co ho trápí. Malý hrášek mu všechno pověděl a opět se zadíval zpět do země. A v tu chvíli motýla napadl skvělý nápad: Co kdyţ tě vezmu do Hollywoodu? řekl Bonduellovi. Je to místo neskutečných moţností. Jakmile to hrášek uslyšel, přestal být smutný a hned souhlasil. A tak kdyţ se nikdo nedíval, utekl s motýlem. Kdyţ přilétli do toho slibného Hollywoodu a Bonduelle se rozhlédl, uviděl soustu lidí v kloboucích a limuzínách, kteří byli obklopeni velkými chlapy, kteří se podobali gorilám. Hned si řekl, ţe takový ţivot musí mít. A tak si sloţil píseň, nacvičil si taneční kroky a měl v plánu toto číslo předvést před Sochou Svobody a tajně doufal, ţe si ho všimne nějaký hudební producent a stane se slavným! A tak na zítřejší den přesně ve 12:00 předvedl své číslo před Sochou Svobody. Byl moc šťastný, protoţe všichni se dívali jen na něj, smáli se a tleskali. A Bonduelle měl takové štěstí, ţe si ho opravdu všimnul jeden hodně významný producent a později ho udělal hvězdou. A od té doby tančí a zpívá na Broadway, jezdí se na něj lidé dívat z celé Evropy a firma se zeleninou po něm pojmenovala své výrobky. A tímto končí můj příběh o nejslavnějším hrášku všech dob! Julie WOČADLOVÁ 16

18 Monstra na výletě 17

19 18

20 19 Vítězslav ŠMÍDL, Tomáš PANÝREK

21 Listy podzimu Mnoho lidí nemá podzim rádo. Prý je samé bláto a zamračené počasí. Málokdo však vidí, ţe je plný barev a radostí Stromy pomalu usínají, ale ještě nás stihnou rozveselit svými malými lístky, které se prohánějí ve větru, zamotávají se do vlasů, vystýlají zvířátkům nory, a kdyţ malé děti pouštějí draky, předhánějí je a závodí s nimi. Kdo asi vyletí výš? Některé lístky jsou však strašnými lenochy! Spadnou ze stromu, a ţe nikam neletí! Prý to fouká! Jakmile přijdu uraţená ze školy, podívám se z okna a vidím rozzářenou krásu kolem, obleču se a vyrazím si za nezbedným podzimem. A to je teprve ta prává nádhera! Sára LEPŠÍ Podzim Barevné listí uţ padá, rána začínají být chladná, dny jsou kratší a kratší, mikiny uţ nám nestačí. Musíme se oblékati, bundy ztěţka navlékati. V lese září stromy barvami, kdyţ jdu kolem osvítí mě slunce nálady. Za kopcem děti draky pouští, pytlák číhá v houští, klade pasti na zajíce, nepomýšlí na myslivce, myslivec uţ kuje plány, jak pytláka dostat do rány, čeká ho krutý trest, uţ nenalíčí ţádnou lest. Podzim uţ je klidný, myslivci jsou k zvěři vlídní, připravují krmelce pro srny a srnce. Kristýna HOLZKNECHTOVÁ, Lucie NOVÁKOVÁ 20

22 Učíme se anglicky 1. Hroch 2. Aligátor 3. Opice 4. Had 5. Ţelva 6. Slon 7. Králík Hanka DOBIÁŠOVÁ Učíme se německy 1. Bílá 2. Šaty 3. Dţíny 4. Pestrý 5. Čepice 6. Růţová Kateřina NOVÁKOVÁ 21

23 6.ročník Základní škola v Městě Touškově je plná ţáků, ale ne všichni jsou z města, ve kterém je škola postavena. Dojíţdějí sem děti z různých obcí jako například Bdeněves, Myslinka, Kozolupy, Plešnice, Úlice nebo Pňovany. A proto do naší školy přichází rok co rok noví ţáci do různých tříd - nejčastěji do šestého ročníku. I já tu před rokem byla nováčkem a vím, ţe po několika měsících strávených v Touškovské škole jsem se uţ nechtěla vrátit zpět na předchozí ZŠ jako první dva týdny. A protoţe mám mezi letošními šesťáčky pár známých, rozhodla jsem se s nimi udělat rozhovory a zjistit, na jakou školu chodili předtím, jak se jim líbilo tam a jak se jim líbí u nás. Doufám, ţe vás otázky potěší a dozvíte se z nich vše, co jste chtěli vědět. Z kaţdé třídy (6.A a 6.B) jsem vybrala nejlepší odpovědi na dané otázky. Tady je krátký seznam "nováčků ze šestek": 6.A 6.B Matěj Bezděch Vanessa-Diana Ebermanová Jakub Košťál J. Schubertová Zuzana Hulešová Pavel Reitmaier Michaela Harantová Veronika Hájková Lukáš Jouja Jana Tenglerová Michaela Bošková Michal Souček Natálie Černá Simona Mikešová A teď rovnou ke slíbeným otázkám 1) Těšil/a ses do ZŠ Města Touškova? No, řeknu vám to takhle: Z "áčka" se těšili všichni, ale z 6.B se našlo pár lidí, kteří by raději zůstali, tam kde byli: Simča M., Verča H. a Michal S. do Touškova přestoupit nechtěli a Kuba Košťál nevěděl, kde se mu líbilo víc. 2) Proč jsi se (ne)těšil/a? (NE) Simča M.: No přeci proto, ţe skončily prázdniny! (Verča H. kupodivu napsala stejnou odpověď) Michal S.: Měl jsem rád starou školu. *** (NEVÍ) Kuba K.: Já nevím proč, prostě jsem šel do Touškova jako do další školy.. *** (ANO) J. Shubertová: Je to jiná škola, větší, jsou tu jiní učitelé... Natálie Č.: Těšila jsem se hlavně na nové lidi. Zuzka H.: Nejvíc jsem se těšila na nové kamarády a hlavně na nové paní učitelky. 22

24 3) Přestoupili na naši školu všichni tví spoluţáci, nebo ne? Jana T.: Někteří přestoupili na jinou školu. Míša B.: Dvě holky od nás ze třídy šly na plzeňskou školu. Matěj B.: Skoro všichni šli do Touškova, ale někteří přestoupili do Plzně. 4) Na jakou školu jsi chodil/a předtím? Lukáš J.: Do ZŠ a MŠ Pňovany. Pavel R.: Chodil jsem do Kozolup. 5) A jak si zvykáš u nás, v Touškově? Jsi se vším spokojen/a, nebo bys chtěl/a něco změnit? Všichni na tuhle otázku odpověděli téměř stejně: Zvykám si dobře, nic bych neměnil/a (popřípadě doplnili smajlíkem). Ale mě se líbila odpověď: Vanessy E., která napsala: Jsem se vším spokojená, nic bych tu asi neměnila. Moc se mi tu líbí, ve třídě jsme parta. Míša H. napsala: Je to tu opravdu báječné! Není, co bych změnila. No, moţná časem... a nejkratší odpověď, kterou jsem dostala od Zuzky H.: Dobře. 6) Který předmět se stal tvým oblíbeným a proč? (tady byly moc zajímavé odpovědi, takţe píšu všechny) Matěj B.: Matematika, prostě mě baví. J. Schubertová: VKO, protoţe si povídáme o rodině. Míša H.: Informatika, odpočinu si tam od těţšího učení. Jana T.: Matematika, protoţe té nejvíc rozumím. Kuba K.: Dějepis, prostě mě baví, já nevím proč. Pavel R: Tělocvik, nemusíme se učit. Lukáš J.: Matematika a fyzika, ale vlastně ani nevím proč... Michal S.: Matematika, máme výborného učitele. Simča M.: Výtvarná výchova, ráda kreslím. Vanessa E.: Fyzika,. Učíme se tam všechno, co mě zajímá a občas zkusíme i nějaký ten pokus. Zuzka H.: Fyzika, je tam sranda! Verča H.: Tělocvik, vţdycky je tam šílená sranda! Míša B.: Tělocvik, je tam spousta legrace. Naty Č.: HV, ráda se učím nové písničky. 7) A jaký předmět rád/a nemáš? Proč? (opět píšu všechny odpovědi) Matěj B.: Nejde mi český jazyk, protoţe jsem přes prázdniny všechno zapomněl. J. Schubertová: Fyzika, je moc těţká! Míša H.: Tělocvik. Nerada cvičím... Baví mě jen přehazovaná, fotbal a tanec. Jana T.: Nemám ráda pracovky, protoţe jim vůbec nerozumím. Jakub K.: Český jazyk, protoţe je strašně zdlouhavý. Pavel R: Asi ČJ, musím se tam hodně učit... Lukáš J.: Mám rád všechny. 23

25 Michal S.: Přírodopis, vůbec tomu nerozumím! Simča M.: Angličtina, protoţe mi moc nejde. Vanessa E.: Matematika - nikdy jsem jí neměla ráda, je tam moc práce! Zuzka H.: Pracovní činnosti, moc mě nebaví. Verča H.: Angličtina, nejde mi. Míša B.: Nemám ráda zeměpis, protoţe mi nejde. Natálie Č.: Nevím, mám ráda všechny. Tak to by bylo všechno. Snad jste se právě teď dozvěděli něco, co jste předtím nevěděli. Něco, co jste chtěli vědět. Nebo něco, co jste sice vědět nechtěli, ale i tak jste rádi, ţe to teď víte. Z odpovědí jsme se dozvěděli, ţe ne všichni ţáci chtěli přestoupit na naši školu. A ţe ne všichni sem přestoupili. Ţe většina dětí předtím chodila do ZŠ Kozolupy a ZŠ a MŠ Pňovany. Ţe o tělesné výchově bylo častokráte řečeno jako o nejlepším předmětu a ţe naopak těch nejměně oblíbených předmětů je více neţ předmětů oblíbených. Ale hlavně to, ţe se u nás šesťákům líbí a nic by u nás neměnili. Štěpánka HAVLÍKOVÁ Škola Škola si nás zavolá, je to pořád dokola. Kaţdý učí se, co se co učit má, i kdyţ se to pamatovat nedá. Kdo si myslí, ţe odejde domů bez vysvědčení, se mýlí, dostane ho takhle to totiţ není. Denisa PINČÁKOVÁ, Barbora HOLZKNECHTOVÁ 24

26 7.B Sedmáci, sedmáci nemají nic na práci. V lavicích jsou jiné děti a ten školní rok, ten letí. V první lavici sedí Petr, ukradl Flessigovi svetr. Vedle sedí Dan byl na výtvarce namalován. Pak dále Pavel Pancurák, papoušků má plný barák. Flessig nemá svetr, čornul mu ho Petr. Vašek nesedí sám, je s ním Pavel Král. Pak Lucka s Kristýnou, záchvaty smíchu je neminou. Ale pak je tu Myška František, nechce nosit koţíšek. A pak je tu Baruška, s Lukášem si furt šušká. A pak Lukáš Honzíček, prý má doma kyblíček. Denisa nesedí sama,vedle ní sedí Hana. Ţdimera se otáčí a pak na to doplácí. Zdeněk a Denis velice mají rádi první lavice. Za nimi nesedí ţádný ţák, smůla prostě je to tak. Ani Denisa není sama, je s ní Dolejšová Anna. Kořínková Kristýna a vedle ní Kikina. Konec téhle básníčky, loučí se ţáci ze sedmičky. Denisa PINČÁKOVÁ Škola Školu máme ţlutavou - kluci,holky tady jsou. Školu máme rádi, jsou tu fajn kamarádi. Hudebka nám prospívá, krásně se tam zazpívá. Angličtina to je nuda,,,dont KNOW tu pořád lítá. Čeština je taky pruda,tělocvik nás však rozbíhá. Kristýna KOŘÍNKOVÁ, Anna DOLEJŠOVÁ, Hana JEŢKOVÁ, Kristýna SEKÁČOVÁ 25

27 Čas strávený denně u počítače - žáci 2. stupně Třída Čas (h) 6.A 2,7 6.B 3,4 7.A 3,4 7.B 4,5 8.A 2,8 8.B 7,8 9.A 2,2 9.B 2,71 9.B 9% 6.A 9% 9.A 7% 6.B 12% 8.B 26% 7.A 12% 8.A 10% 7.B 15% Petra BARTŮŇKOVÁ Lucie CHVOJKOVÁ 26

28 Vzdálenost několika měst od našeho města_města Touškova Dominika MUNDUCHOVÁ, Lucie CHVOJKOVÁ, Vítězslav ŠMÍDL 27

29 Chudé království Bylo nebylo zakleté království, ve kterém ţil král Petr se zakletou princeznou Jůlií a mluvícím kocourem Chloupkem. Toto království bylo dříve bohaté, ale pro pýchu jeho obyvatel je čaroděj Hugo zaklel do věčné chudoby a princeznu Jůlinku zaklel v bílou myš, které široko daleko nedokázal nikdo pomoci. Jednoho dne přijíţděl do království princ Tomáš, který si chtěl vzít princeznu za ţenu, protoţe zaslechl, ţe je převelice krásná a bohatá. Hned jak kocour uslyšel, ţe do království přijíţdí princ, běţel ho přivítat. Jak ho uviděl, zavolal: "Ahóóój!" Princ se tak lekl, ţe spadl z koně. Naštěstí ten pád uviděly stráţe, které ho odnesly na ošetřovnu, protoţe se uhodil do hlavy. Zanedlouho se princ zotavil a skamarádil s kocourem Chloupkem, který mu pověděl, kdo princeznu zaklel. Hned, jak kocour dořekl poslední slovo, vydali se hledat čaroděje Huga, aby vysvobodili princeznu ze zakletí. Čaroděj bydlel na vysoké skále v malé chajdě, daleko od království. Cesta trvala 5 měsíců a 4 dny, ale nakonec přece dorazili k cíli. Kdyţ zaklepali na dveře chajdy, zjistili, ţe je opuštěná, protoţe čaroděj Hugo zemřel a zapomněl odčarovat prokletí. Ale naši hrdinové neztráceli naději. Na večer se utábořili nedaleko chajdy pod starým dubem a přemýšleli, jak princeznu vysvobodit. Najednou kocoura napadlo, ţe Hugo měl syna, který uţ musí být dospělý. Ráno se tedy vypravili na cestu za Hugovým synem Ríšou, který bydlel nedaleko chajdy svého otce. Ríša věděl, jak odvolat kouzlo, ale potřeboval zlatý hrnek, ze kterého upíjí obr Hromotluk, který bydlí na nejvyšší hoře na zemi, ze které pozoruje svět. Druhý den ráno se vydali na cestu hledat nejvyšší horu světa. Po několika dnech na cestách vyprahlou pustinou konečně zahlédli vrcholek hory Čarodějnický dráp. Měli neskutečnou radost, ale ještě před sebou měli dlouhou cestu. Najednou se před nimi objevil muţ v dlouhém kabátě. "Buďte zdrávi!"řekl muţ. "Co chceš?!"otázal se princ Tomáš." Dát vám drobné na cestu a poţádat vás o pomoc, potřebuji vysvobodit od věčného prokletí, které mě pronásleduje celý ţivot," odpověděl muţ. "Zaklel mě čaroděj Hugo, protoţe jsem od lidí vybíral vysoké daně. Takţe mi udělil trest: musím tu navěky stát a rozdávat kolemjdoucím lidem to, co jsem od nich vybral." Princ řekl: "Pomoz mi získat zlatý hrneček a já tě zbavím prokletí." "Ujednáno," souhlasil muţ, a tak se všichni tři vydali na cestu. Šli dlouho a bez přestávek, aţ narazili na malého trpaslíka se zelenou čepičkou, který jim zkříţil cestu. "Dobrý den, pidimuţíku," pozdravil kocour, protoţe byl slušně vychovaný. "Pro tvou informaci, můj vzrůst je stejný jako u všech ostatních trpaslíků, a navíc jsem nejvyšší z celé mé rodiny!" řekl skřítek. Při ranním úsvitu vyšplhali na horu Čarodějnický Dráp a vloudili se do obrova domku. Obr právě seděl za stolem při své ranní kávě. Kocour začal hlasitě mňoukat za dveřmi, aby upoutal pozornost. Kdyţ se obr šel podívat, co to venku mňouká, mezitím se do domu vplíţil trpaslík, vylil kávu, sebral hrneček a utíkal s ním k princi, který přivedl koně a společně se vrátili k Ríšovi. Do zlatého hrnku uvařili čaj a kaţdý, kdo ho vypije se zbaví prokletí. Král, princezna i všichni poddaní se napili čaje z kouzelného hrnku, království se zbavilo prokletí, princ si vzal princeznu za ţenu a ţili šťastně aţ do smrti. Lukáš JOUJA 28

30 Foto soutěž Na naší škole byla vyhlášena soutěţ o nejhezčí fotografii současného Města Touškova a tady je vítěz Autor: Michaela Hauserová 29

31 30 9.A

ŠKOLÁK. Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová. Vánoce jsou tady Katka Adamová. Číslo 2 Ročník pátý 2011

ŠKOLÁK. Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová. Vánoce jsou tady Katka Adamová. Číslo 2 Ročník pátý 2011 ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník pátý 2011 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová Co? To uţ jsou Vánoce? Zase na nás po roce přijdou kladné emoce? Leze na mě vánoční nálada

Více

Sborníček z posledních literárních a slohových prací žáků ZŠ J. Š Baara sestavila Mgr. Z. Ditrichová

Sborníček z posledních literárních a slohových prací žáků ZŠ J. Š Baara sestavila Mgr. Z. Ditrichová Sborníček z posledních literárních a slohových prací žáků ZŠ J. Š Baara sestavila Mgr. Z. Ditrichová Co s tím úkolem...? Ţe jsem báseň napsat měla, docela jsem zapomněla. Teď tu čumím na papír. Co mám

Více

2013/2014 ALMANACH ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ (6. A, 6. B, 7. B, 8. A, 8. B) Zpracovala Mgr. Jana Táborková ZŠ jazyků Karlovy Vary

2013/2014 ALMANACH ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ (6. A, 6. B, 7. B, 8. A, 8. B) Zpracovala Mgr. Jana Táborková ZŠ jazyků Karlovy Vary 2013/2014 ALMANACH ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ (6. A, 6. B, 7. B, 8. A, 8. B) Zpracovala Mgr. Jana Táborková ZŠ jazyků Karlovy Vary MINIPROJEKT 6. TŘÍD BÁSEŇ (6.A, 6.B) 2 MINIPROJEKT NA ZÁŘÍ/ŘÍJEN BÁSEŇ (6.A, 6.B)

Více

Šimonovy pracovní listy 16

Šimonovy pracovní listy 16 www.predskolaci.cz Předškoláci.cz 2 / 60 www.predskolaci.cz Slovo úvodem Proč vznikla e-kniha Pohádky? Aby byla volně a zdarma šířena pro nekomerční účely. Komu je e- kniha určena? Všem, kteří věnují čas

Více

2. číslo prosinec 2011

2. číslo prosinec 2011 2. číslo prosinec 2011 ZŠ Pulická DOBRUŠKA Milí čtenáři! ÚVOD Zdravíčko přátelé! Určitě jste si všimli, že v 1. čísle našeho časopisu byl jiný nadpis, než je teď. A proč? Protože tento nadpis je víc IN!

Více

ZŠ PRAKTICKÁ A ZŠ SPECIÁLNÍ KRÁLÍKY WWW.ZSPKRALIKY.CZ ŠKOLNÍ BRAVÍČKO

ZŠ PRAKTICKÁ A ZŠ SPECIÁLNÍ KRÁLÍKY WWW.ZSPKRALIKY.CZ ŠKOLNÍ BRAVÍČKO ZŠ PRAKTICKÁ A ZŠ SPECIÁLNÍ KRÁLÍKY WWW.ZSPKRALIKY.CZ Prosinec 2013 leden 2014 ŠKOLNÍ BRAVÍČKO Milí čtenáři, kamarádi, přátelé, tak zase po roce máme tu Vánoce. Pokusíme se vás naladit vánočně laděným

Více

Sborník nejlepších literárních prací

Sborník nejlepších literárních prací Tajuplná Litovel Sborník nejlepších literárních prací O CENU JOSEFA JUNGMANNA 1. ročník 2012 Eva Nováková, 9.A Tajuplná Litovel svou minulost skrývá, odvál ji čas, v jejím nitru však stále přebývá.. Ivana

Více

Číslo 1. prosinec 2010 Ročník 2. Časopis žáků ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí

Číslo 1. prosinec 2010 Ročník 2. Časopis žáků ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí Číslo 1. prosinec 2010 Ročník 2. Časopis žáků ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí Ahojda! Tamtam je zpět! Po několika měsících, kdy se vám po nás jistě stýskalo, jsme se vrátili v plné síle, se spoustou

Více

květen 2012 Konečně tu máme nové číslo našeho časopisu, ve kterém Vám přinášíme spoustu zajímavého čtení.

květen 2012 Konečně tu máme nové číslo našeho časopisu, ve kterém Vám přinášíme spoustu zajímavého čtení. květen 2012 Konečně tu máme nové číslo našeho časopisu, ve kterém Vám přinášíme spoustu zajímavého čtení. Mnoho poutavých a napínavých příběhů, bajek i pohádek Křížovky, kvizy a rozhovory Příjemné počtení

Více

Základní škola Čimelice Číslo 31/32 Únor/Březen 2011

Základní škola Čimelice Číslo 31/32 Únor/Březen 2011 Základní škola Čimelice Číslo 31/32 Únor/Březen 2011 1 Úvodem Odpustím si dlouhé úvody a jednoduše vás přivítám v roce 2011, třebaţe trochu se zpoţděním, protoţe do nového roku se nám tak trochu přelilo

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK ZŠ TGM Dolní Bousov Číslo 1 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 obrázek Matěj Říha Blíží se 24. prosince a všichni se začínají těšit na Vánoce. Před pár týdny jsem se koukala na jedno video. Video

Více

VELKÉ A MALÉ V ŽIVOTĚ A VE SVĚTĚ

VELKÉ A MALÉ V ŽIVOTĚ A VE SVĚTĚ VELKÉ A MALÉ V ŽIVOTĚ A VE SVĚTĚ SBORNÍK VÍTĚZNÝCH PRACÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE DĚTSKÝCH AUTORŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE 2005/2006 VELKÉ A MALÉ V ŽIVOTĚ A VE SVĚTĚ SBORNÍK VÍTĚZNÝCH PRACÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE DĚTSKÝCH

Více

Základní škola Březolupy ŠKOLÁK. Školní časopis ZŠ Březolupy 19. prosince 2014. Mikulášská družina

Základní škola Březolupy ŠKOLÁK. Školní časopis ZŠ Březolupy 19. prosince 2014. Mikulášská družina Základní škola Březolupy ŠKOLÁK Školní časopis ZŠ Březolupy 19. prosince 2014 Mikulášská družina Milé čtenářky a milí čtenáři, do rukou se Vám dostává další číslo našeho časopisu a věříme, že Vám přinese

Více

Ahoj holky, kluci a všichni ostatní čtenáři!

Ahoj holky, kluci a všichni ostatní čtenáři! 1 Ahoj holky, kluci a všichni ostatní čtenáři! Rok 2011 nám neúprosně utíká a Vánoce se kvapem blíží. Všichni se těšíme na krásné sváteční chvíle plné vánočních písniček, koled a světel adventních svíček.

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem ŠKOLÁK ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Číslo 3 Ročník sedmý 2014 Školní rok 2013/14 Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem Lidé spolu komunikují už odpradávna. Jako jediní ze zvířat jsme si ale vytvořili

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 22. 10. 2007 * ročník V * školní rok 2007/2008 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

PROJEKT MALÝ PRINC 7. A

PROJEKT MALÝ PRINC 7. A PROJEKT MALÝ PRINC 7. A 2009/2010 Zdroj obrázku: http://2.bp.blogspot.com/_pjqdevlpajq/ryoldl2t8zi/aaaaaaaaaho/8xmyn B9MsxM/S226/Mal%C3%BD%2Bprinc.jpg 2 Tuto knihu tvoří výběr textů, které napsali žáci

Více

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce Anglie na vlastní oči Žáci hráli žákům Exkurze do Osvětimi Holky versus kluci Rozhovor s panem zástupcem Benešem Moji přátelé z pólů www.zsms.streliceubrna.cz

Více

Kvasnice číslo 12, ročník 2007

Kvasnice číslo 12, ročník 2007 12 2007 Ze školních lavic Na začátku září se konečně dočkali všichni, kteří se nemohli dočkat, až se otevřou dveře naší školy. Zvláště někteří prvňáčci chodili na konci prázdnin okukovat, jestli je naše

Více

NÁRODNÍ SOUTĚŽ DĚTSKÉHO LITERÁRNÍHO PROJEVU - NÁŠ SVĚT

NÁRODNÍ SOUTĚŽ DĚTSKÉHO LITERÁRNÍHO PROJEVU - NÁŠ SVĚT NÁRODNÍ SOUTĚŽ DĚTSKÉHO LITERÁRNÍHO PROJEVU - NÁŠ SVĚT 36. ROČNÍK 2008/2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo ve školním roce 2008/09 v pořadí již 36. ročník Národní soutěže dětského

Více

Sborník oceněných literárních a výtvarných prací žáků ZŠ a MŠ Bohumín na tř. Dr. E. Beneše 456 Hledání Stromové Dévy

Sborník oceněných literárních a výtvarných prací žáků ZŠ a MŠ Bohumín na tř. Dr. E. Beneše 456 Hledání Stromové Dévy Sborník oceněných literárních a výtvarných prací žáků ZŠ a MŠ Bohumín na tř. Dr. E. Beneše 456 Hledání Stromové Dévy Projekt byl podpořen dotačním programem Moravskoslezského kraje Podpora environmentálního

Více

MIKULÁŠ OČIMA PEKELNÉ 8.A

MIKULÁŠ OČIMA PEKELNÉ 8.A ročník 1/číslo 1 V předvánočním čase jsme se nemohli dočkat Štědrého dne. Ve škole byl vánoční jarmark, prodávalo se a vyrábělo. S paní družinářkou Drahotskou jsme vyráběli vánoční výrobky. za 3.A Áda

Více

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2010 Úspěchy časopisu 3x VÍDEŇ Vánoční Vídeň pohledem redaktorek

Více

ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015

ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 Současná redakce Školáka Náš časopis Školák získal druhé místo! V letošním roce jsme se s naším školním časopisem Školák zúčastnili soutěže Školní časopis

Více

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406 PÁTOVINY Březen, duben Č. 2 /2015 Z OBSAHU ČÍSLA JAK NÁS VIDÍ NA NÁVŠTĚVĚ NAIVNÍHO DIVADLA JIRKA V PAPÍROVÉM SVĚTĚ PERNŠTEJNI NA TRŮNU V DENÍKU ČLENOVÉ REDAKCE PÁTOVIN, KTERÉ VYCHÁZEJÍ V RÁMCI VOLITELNÉHO

Více

Blahopřejeme Nikole ke skvělému úspěchu v této mimořádně prestižní soutěži.

Blahopřejeme Nikole ke skvělému úspěchu v této mimořádně prestižní soutěži. Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pořádal letos již 35. ročník národní soutěže dětského literárního projevu Náš svět. K naší velké radosti jsme se dozvěděli, že ve třetí

Více

Cesta k hezké škole pokračuje

Cesta k hezké škole pokračuje Velikonoce 174 Den Země 177 O cestování 181 V tomto čísle nepřehlédněte: Rozhovor s Klárou 185 Praotec Čech 190 Víčka pomáhají 191 Cesta k hezké škole pokračuje Proč byla v některých třídách zalepená okna?

Více

POROZUMĚNÍ číslo 43/2012 strana 2

POROZUMĚNÍ číslo 43/2012 strana 2 POROZUMĚNÍ číslo 43/2012 strana 2 číslo 43 červenec - listopad 2012 Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Milí čtenáři, při psaní těchto úvodních řádek jsem si uvědomil, že jsem zapomněl do krmítka nasypat

Více

Kdyţ vykoukne slunce ze studených mraků, máme všichni radost, ţe uţ jaro je tu...,

Kdyţ vykoukne slunce ze studených mraků, máme všichni radost, ţe uţ jaro je tu..., Kdyţ vykoukne slunce ze studených mraků, máme všichni radost, ţe uţ jaro je tu..., (Barbora Kubíková, 6. A) Malý jarní literární sborníček ZŠ J. Š. Baara Ze slohových a literárních prací ţáků sestavila

Více

PLÁTEK. Uvnitř čísla: Hlásíme se vám, milí čtenáři, v novém složení a přejeme vám hodně zábavy při čtení Plátku. Úvodník 2. Ze života školy 3-4

PLÁTEK. Uvnitř čísla: Hlásíme se vám, milí čtenáři, v novém složení a přejeme vám hodně zábavy při čtení Plátku. Úvodník 2. Ze života školy 3-4 Uvnitř čísla: Úvodník 2 Ze života školy 3-4 PLÁTEK Rozhovory 5 Turistický kroužek 6 Rok 2011 Číslo 1 Adapťáky 7-12 Sport 13 Příběh 14 Křížovka 15 Zookoutek 16 Slunce svítí na noviny. Co to asi znamená?

Více