Základní škola a mateřská škola Prosinec Čemínská 296. Ilustrace: Veronika HÁJKOVÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Prosinec 2011. Čemínská 296. Ilustrace: Veronika HÁJKOVÁ"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Prosinec 2011 Město Touškov 2.stupeň Čemínská 296 Ilustrace: Veronika HÁJKOVÁ

2 Obsah Trocha matematiky...2 Jak slaví svátky ti druzí...3 Hádanky 6.B...5 O duchách...7 Trocha matematiky...9 Krteček Fatima Pravá láska Trocha matematiky Podzim Vánoce Oblíbenost křestních jmen na naší škole Hrášek v Hollywoodu Monstra na výletě Listy podzimu Podzim Učíme se anglicky Učíme se německy ročník Škola B Škola Čas strávený denně u počítače - žáci 2. stupně Vzdálenost několika měst od našeho města_města Touškova Chudé království Foto soutěž

3 Trocha matematiky 1. Jednotka délky 2. Stěna kvádru 3. Stěna krychle 4. Číslo 9 je druhá. čísla 3 5. Výsledek násobení 6. Geometrický útvar Číslo pod zlomkovou čarou 9. 3*a je. rovnostranného trojúhelníku cm je 3, Číslo, které není ani kladné ani záporné 12. Číslo nad zlomkovou čarou 13. 7:7 je příklad na Kníţka, ve které najdeme druhou a třetí mocninu A 2

4 Jak slaví svátky ti druzí Začátek školního roku je dávno za námi a všichni se jistě připravují na Vánoce. Někteří píší Jeţíškovi, jiní nakupují dárky, nebo se snaţí vymyslet, co svému blízkému dát. V některých rodinách se peče cukroví a vůně sladkého se line celým bytem. Jinde naopak uţ teď voní les z vánočního stromku. A někdo tohle všechno nechává aţ na 23. prosince. Děti chodí sáňkovat, lyţovat a všelijak jinak sjíţdět kopce. Jiní sedí doma s šálkem horkého kakaa či čaje a dívají se na pohádky. Někdo je moţná zalezlý pod peřinou nad svou oblíbenou kníţkou. Kaţdý zkrátka tráví svátky po svém a já se rozhodla vám přiblíţit, jak se Vánoce slaví v jiných koutech Evropy. Začneme jídlem Ve Francii nenechávají děti za oknem dopis jako my, ale dají za dveře mrkev pro soby, kteří vozí Jeţíška. Druhý den ráno za to dostanou dárek. Nosiči dárků se však ve Francii neříká Jeţíšek. Je to buďto Petit Jesus, nebo Pére Noel, který je Petitovou konkurencí. Pozor! Tady nejsou o Vánocích hlavní dárky, ale jídlo! Sněhurka a Děda Mráz V Rusku se Vánoce slaví dvakrát. Buďto starým způsobem na Nový rok, nebo ledna. Dárky nosí dětem v obrovském pytli Děda Mráz. Pouţívá saně a doprovází ho jeho krásná vnučka Sněhurka v bílém koţíšku. Dříve chodili po domech jako u nás Mikuláš s Čertem, ale dnes nadělují dárky pod nazdobenou jolku. Kdo najde minci? Řecké Vánoce trvají od půlnoci 24. prosince, kdy se rodina zúčastňuje mše, aţ do 5. ledna, kdy jsou svátky zakončeny svátkem světel. Kdo najde během těchto dní v pité (řecký světlý chléb) minci, bude mít celý rok štěstí. Dárky tu rozdává Agilos Nikolaos (Svatý Mikuláš) a nechává je zásadně v dětské postýlce. 3

5 Šeredná Befana V Itálii nosí dárky Befana. Je to stará čarodějnice se zacuchanými šedými vlasy a létá na koštěti. Prý to byla velice ošklivá, ale zato dobrá a vlídná ţena, která se náhodou dozvěděla o narození Jeţíška a vyrazila se ho hledat. Ale jelikoţ se jí to nepodařila, hledá Jeţíše Krista dodnes. Vánoce se slaví podle katolického kalendáře a oficiálně bývají zahájeny slavným papeţovým poţehnáním Urbi et Orbi. A vše zakončíme doživotním trestem! V Norských ulicích často uslyšíte: "God Jul!" Pokud nevíte, co to znamená, poradím vám. Místní vám přejí veselé Vánoce! Ty se zde slaví stejně jako u nás, 24. prosince. Ale dárky tu nenosí ani Jeţíšek, ani Santa Clause, ale ani Mikuláš. Za trest je tu rozdává skřítek Julenissen-Nisse, který se provinil tím, ţe nechtěl Jeţíškovi přispět na peřinku ani jediným chloupkem. Na Štědrý den se Nissemu nosí do stodoly rýţová kaše. Pokud si vás Julenissen oblíbí, budete spokojení po celý ţivot. Děti z celého Norska mu posílají svá přání. Tady jsou některé další země a postavy, které tam rozdávají dárky: Island - Tady naděluje 13 zločinců pojmenovaných podle zločinů, které spáchali. Finsko - Joulu Pukki - naděluje dárky do punčošek Rakousko - Tak tady jako u nás naděluje dárky Jeţíšek, ale uţ před večeří. K tomu v rádiu v pravidelných intervalech pouštějí Tichou noc. Pozor! Víte, v jakém evropském státě se Vánoce neslaví? Je jím Mongolsko! Štěpánka HAVLÍKOVÁ 4

6 Hádanky 6.B Víte z čeho se skládá písek? No přece z náklaďáku! Jan HOMOLKA Má to klobouček, jednu nožičku, pěkně si sedí v mechu v lesíčku. Co je to? Hříbek Karolína HAVLÍČKOVÁ Víte, kdo má největší problém, když ho bolí v krku??? No přece ţirafa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Simona MIKEŠOVÁ 5

7 Slyšel jsi mě před chvílí, teď mě slyšíš zase. Za chvíli zemřu, ale jen do doby, než mě znovu zavoláš. Kdo jsem? Ozvěna Aneta ŠILHAVÁ Co bylo první...vejce - nebo slepice? A proč? Vejce. Dinosauři jiţ kladli vejce, ale slepice v té době nebyly. Radek TRYKAR Je to těžké, ale nic to neváží. Co je to?..... je to hádanka!!!!! Tereza PÁVOVÁ 6

8 O duchách 7

9 Veronika MIKOLÁŠKOVÁ Simona CHLÁPKOVÁ Michaela HAUSEROVÁ 8

10 Trocha matematiky 1. a+b+c+d je vzorec pro obvod Všechny 4 strany stejně dlouhé má K narýsování kruţnice potřebujeme Pythagorova věta platí pouze pro pravoúhlý Druhá mocnina libovolného čísla je a x a y = a x+y je výpočet pro... se stejným základem 7. vzorcem c 2 = a 2 + b 2 vypočítáme a x : a y = a x-y je výpočet pro... se stejným základem 9. Číslo pod zlomkovou čarou se nazývá Menšenec -... = rozdíl 11. Trojúhelník má 1 přeponu a Číslo nad zlomkovou čarou se nazývá A 9

11 Krteček Lucie KABELOVÁ 10

12 Fatima Jednoho dne o prázdninách, kdyţ šla babička Horáková zpět domů z nedalekého obchodu, procházela kolem popelnice jako vţdy. Tentokrát se jí ale zdálo něco neobvyklého. Z popelnice koukal černý ocásek, který se vesele vrtěl. Babička popelnici otevřela, nahlédla a spatřila černou chlupatou kouličku, ouška měla kaţdé jiným směrem a očka jako perličky, které upřímně a láskyplně hleděly na babičku. Pejsek nebyl ani velký, ani malý. A protoţe má babička tři vnoučata a před rokem jí zemřel její jediný čtyřnohý přítel Alík, který babičku vyprovázel všude, kam se hla, neodolala, sáhla po štěněti, dala ho do tašky a uháněla domů. Na zahradě jí přivítala vnučka Ilonka. Kdyţ babička otevřela vrátka, která jako vţdy nepříjemně zaskřípala, lenivě se zvedl kocour Ţolík a šel babičku přivítat. Ve skleníku babička zahlédla starší vnučku Marušku, která se jako obvykle starala o rostlinky. Babička se vydala sklidit nákup a pak měla v plánu oznámit vnoučatům velkou novinu. Ale plány jí překazil nejmladší vnouček Max. Seděl na pohovce a prohlíţel si časopisy s auty. Kdyţ štěňátko v nákupní tašce zakňučelo, Max zpozorněl, zvedl se, nahlédl do tašky a uţ utíkal za děvčaty. Ze štěňátka byli všichni nadšeni. Paní Horáková zavolala syna Jirku, který je veterinář, aby se u ní zastavil a štěně prohlédl. Jirka tak učinil. Oznámil babičce, ţe štěně je zdravé, chybí mu uţ jen jedno očkování. Je to prý fenka, a tak se rozpoutala mezi dětmi váţná debata o jméně. Nakonec se děti dohodly, fenka se bude jmenovat Fatima. Kdyţ večer děti ulehly do postele, kaţdý přemýšlel o tom, jak se asi Fatima do popelnice dostala. Proč jí tam někdo odloţil? Po chvíli však děti na fenčinu minulost zapomněly. Byly rády, ţe se pro ni našel milující domov a Fatimka uţ bude jen šťastná. Petra BARTŮŇKOVÁ 11

13 Pravá láska Petra BARTŮŇKOVÁ Lucie CHVOJKOVÁ Dominika MUNDUCHOVÁ 12

14 Trocha matematiky 1. Jak se nazývá výsledek dělení? 2. S=6.a 2 je vzorec pro povrch Jak se nazývá geometrický útvar se třemi stranami? 4. Část roviny určená dvěma polopřímkami se společným počátkem je Pomůcka pro rýsování je Matematická disciplína je U geometrických útvarů počítáme obvod a Co rýsujeme kruţítkem? 9. S=(a+c).v/2 je vzorec pro povrch Co vyjde na konci, kdyţ počítáme nějaký příklad? 11. Druhá a třetí... se vyučuje na začátku 8. ročníku. 12. Těleso sloţené ze šesti obdélníků se nazývá Matematická znaménka jsou plus, minus, krát a Číslo nad zlomkovou čarou je je A 13

15 Podzim Na podzim padá listí, kaţdý člověk to zjistí. Ţe kdyţ vítr fouká, drak v oblacích kouká. Kaštany ty padají a děti je zvedají. Ve školním roce nikdo se nefláká, ţáci musí vyrobit školního draka. Podzimní dny nejsou dlouhé, naopak jsou kratší. Mně se zdá, Ţe pouze podzim dělá lidi mladší. Denisa PINČÁKOVÁ, Barbora HOLZKNECHTOVÁ Vánoce Na vánoce kaţdý rád píše, co si bude přát. Dárky, štěstí, lásku, na obličeji ţádnou vrásku. U stolu se večeří, málokdo tomu věří, ţe kdyţ vstane od stolu, nebude rodina pospolu. Kdyţ jeţíšek zacinká, zavolá na nás maminka. Ke stromečku běţíme, na dárky se těšíme. Venku padla černá noc, to jsou dary vánoc. Vločky padají na zem, my máme vánoční sen. Denisa PINČÁKOVÁ, Barbora HOLZKNECHTOVÁ 14

16 Oblíbenost křestních jmen na naší škole Do této statistiky byli zahrnuti žáci a učitelé budovy školy v Čemínské ulici. Adam // Adéla / Alena / André / Aneta //// Anna /// Barbora /// Beata / Daniel ////// Darja // David ///////// Denis // Denisa //// Dominik /// Dominika / Eliška / Erik / Erika / Eva ///// Filip / František / Gabriela / Hana //// Helena / Christian / Iva // Ivana // Jáchym / Jakub ///////// Jan /////////// Jana /// Jaroslav //// Jiří /// Josef / Julie // Karel / Karolína // Kateřina /////// Klára ///// Kristýna ////// Květa / Ladislav / Lenka // Luboš // Lucie ///// Ludvík // Lukáš /////// Magdaléna / Marek //// Marie / Marjana / Martin ///// Martina // Matěj ////// Michaela /////// Michal ///// Milan /// Miriam / Miroslava / Monika / Natálie //// Nicholas / Nikola ////// Patrik // Pavel ///////// Petr ////// Petra // Radek // Roman // Sára / Sarah / Simona // Štěpka / Tereza /////// Tomáš ////// Václav ///// Vanesa Diana / Verinika //// Viktorie / Vítek / Vojtěch / Zuzana // Nejčastější muţské jméno: Jan (11), Jakub, David, Pavel (9), Lukáš (7) Nejčastější ţenské jméno: Tereza, Michaela (7), Nikola, Kristýna (6), Lucie, Eva, Klára (5) Nejčastější jméno na škole: Jan (11), Jakub, David, Pavel (9), Lukáš, Tereza, Michaela (7) Jakub KRÁL, Kateřina NOVÁKOVÁ 15

17 Hrášek v Hollywoodu Uţ kdyţ byl Bonduelle úplně malé obyčejné semínko, touţil po tom být slavný! Uţ tehdy, kdyţ ho na jaře farmář vysazoval s jeho kamarády všichni se těšili na svůj ţivot, pro Bonduella tak obyčejný. Jak si hezky vyrostou uprostřed zahrady, zezelenají, někdo si je utrhne a přidá do salátu. Avšak on měl úplně jiný ţivotní sen a úpřímně ho děsilo, ţe by ho někdo snědl k večeři. On touţil být slavný, uznávaný a prostě úplně jiný neţ ostatní jeho hráškoví kamarádi. Jenomţe nevěděl, jak to má udělat. A tak přemýšlel den za dnem, ale pořád ho nic nenapadalo. A tak po pár dnech začal ztrácet naději, ţe se mu jeho sen splní. Avšak jednoho krásného hřejivého dne, kdyţ Bonduelle hleděl smutně do země, letěl okolo motýl. Motýl viděl ţe Bonduelle je smutný, a proto se ho zeptal, co ho trápí. Malý hrášek mu všechno pověděl a opět se zadíval zpět do země. A v tu chvíli motýla napadl skvělý nápad: Co kdyţ tě vezmu do Hollywoodu? řekl Bonduellovi. Je to místo neskutečných moţností. Jakmile to hrášek uslyšel, přestal být smutný a hned souhlasil. A tak kdyţ se nikdo nedíval, utekl s motýlem. Kdyţ přilétli do toho slibného Hollywoodu a Bonduelle se rozhlédl, uviděl soustu lidí v kloboucích a limuzínách, kteří byli obklopeni velkými chlapy, kteří se podobali gorilám. Hned si řekl, ţe takový ţivot musí mít. A tak si sloţil píseň, nacvičil si taneční kroky a měl v plánu toto číslo předvést před Sochou Svobody a tajně doufal, ţe si ho všimne nějaký hudební producent a stane se slavným! A tak na zítřejší den přesně ve 12:00 předvedl své číslo před Sochou Svobody. Byl moc šťastný, protoţe všichni se dívali jen na něj, smáli se a tleskali. A Bonduelle měl takové štěstí, ţe si ho opravdu všimnul jeden hodně významný producent a později ho udělal hvězdou. A od té doby tančí a zpívá na Broadway, jezdí se na něj lidé dívat z celé Evropy a firma se zeleninou po něm pojmenovala své výrobky. A tímto končí můj příběh o nejslavnějším hrášku všech dob! Julie WOČADLOVÁ 16

18 Monstra na výletě 17

19 18

20 19 Vítězslav ŠMÍDL, Tomáš PANÝREK

21 Listy podzimu Mnoho lidí nemá podzim rádo. Prý je samé bláto a zamračené počasí. Málokdo však vidí, ţe je plný barev a radostí Stromy pomalu usínají, ale ještě nás stihnou rozveselit svými malými lístky, které se prohánějí ve větru, zamotávají se do vlasů, vystýlají zvířátkům nory, a kdyţ malé děti pouštějí draky, předhánějí je a závodí s nimi. Kdo asi vyletí výš? Některé lístky jsou však strašnými lenochy! Spadnou ze stromu, a ţe nikam neletí! Prý to fouká! Jakmile přijdu uraţená ze školy, podívám se z okna a vidím rozzářenou krásu kolem, obleču se a vyrazím si za nezbedným podzimem. A to je teprve ta prává nádhera! Sára LEPŠÍ Podzim Barevné listí uţ padá, rána začínají být chladná, dny jsou kratší a kratší, mikiny uţ nám nestačí. Musíme se oblékati, bundy ztěţka navlékati. V lese září stromy barvami, kdyţ jdu kolem osvítí mě slunce nálady. Za kopcem děti draky pouští, pytlák číhá v houští, klade pasti na zajíce, nepomýšlí na myslivce, myslivec uţ kuje plány, jak pytláka dostat do rány, čeká ho krutý trest, uţ nenalíčí ţádnou lest. Podzim uţ je klidný, myslivci jsou k zvěři vlídní, připravují krmelce pro srny a srnce. Kristýna HOLZKNECHTOVÁ, Lucie NOVÁKOVÁ 20

22 Učíme se anglicky 1. Hroch 2. Aligátor 3. Opice 4. Had 5. Ţelva 6. Slon 7. Králík Hanka DOBIÁŠOVÁ Učíme se německy 1. Bílá 2. Šaty 3. Dţíny 4. Pestrý 5. Čepice 6. Růţová Kateřina NOVÁKOVÁ 21

23 6.ročník Základní škola v Městě Touškově je plná ţáků, ale ne všichni jsou z města, ve kterém je škola postavena. Dojíţdějí sem děti z různých obcí jako například Bdeněves, Myslinka, Kozolupy, Plešnice, Úlice nebo Pňovany. A proto do naší školy přichází rok co rok noví ţáci do různých tříd - nejčastěji do šestého ročníku. I já tu před rokem byla nováčkem a vím, ţe po několika měsících strávených v Touškovské škole jsem se uţ nechtěla vrátit zpět na předchozí ZŠ jako první dva týdny. A protoţe mám mezi letošními šesťáčky pár známých, rozhodla jsem se s nimi udělat rozhovory a zjistit, na jakou školu chodili předtím, jak se jim líbilo tam a jak se jim líbí u nás. Doufám, ţe vás otázky potěší a dozvíte se z nich vše, co jste chtěli vědět. Z kaţdé třídy (6.A a 6.B) jsem vybrala nejlepší odpovědi na dané otázky. Tady je krátký seznam "nováčků ze šestek": 6.A 6.B Matěj Bezděch Vanessa-Diana Ebermanová Jakub Košťál J. Schubertová Zuzana Hulešová Pavel Reitmaier Michaela Harantová Veronika Hájková Lukáš Jouja Jana Tenglerová Michaela Bošková Michal Souček Natálie Černá Simona Mikešová A teď rovnou ke slíbeným otázkám 1) Těšil/a ses do ZŠ Města Touškova? No, řeknu vám to takhle: Z "áčka" se těšili všichni, ale z 6.B se našlo pár lidí, kteří by raději zůstali, tam kde byli: Simča M., Verča H. a Michal S. do Touškova přestoupit nechtěli a Kuba Košťál nevěděl, kde se mu líbilo víc. 2) Proč jsi se (ne)těšil/a? (NE) Simča M.: No přeci proto, ţe skončily prázdniny! (Verča H. kupodivu napsala stejnou odpověď) Michal S.: Měl jsem rád starou školu. *** (NEVÍ) Kuba K.: Já nevím proč, prostě jsem šel do Touškova jako do další školy.. *** (ANO) J. Shubertová: Je to jiná škola, větší, jsou tu jiní učitelé... Natálie Č.: Těšila jsem se hlavně na nové lidi. Zuzka H.: Nejvíc jsem se těšila na nové kamarády a hlavně na nové paní učitelky. 22

24 3) Přestoupili na naši školu všichni tví spoluţáci, nebo ne? Jana T.: Někteří přestoupili na jinou školu. Míša B.: Dvě holky od nás ze třídy šly na plzeňskou školu. Matěj B.: Skoro všichni šli do Touškova, ale někteří přestoupili do Plzně. 4) Na jakou školu jsi chodil/a předtím? Lukáš J.: Do ZŠ a MŠ Pňovany. Pavel R.: Chodil jsem do Kozolup. 5) A jak si zvykáš u nás, v Touškově? Jsi se vším spokojen/a, nebo bys chtěl/a něco změnit? Všichni na tuhle otázku odpověděli téměř stejně: Zvykám si dobře, nic bych neměnil/a (popřípadě doplnili smajlíkem). Ale mě se líbila odpověď: Vanessy E., která napsala: Jsem se vším spokojená, nic bych tu asi neměnila. Moc se mi tu líbí, ve třídě jsme parta. Míša H. napsala: Je to tu opravdu báječné! Není, co bych změnila. No, moţná časem... a nejkratší odpověď, kterou jsem dostala od Zuzky H.: Dobře. 6) Který předmět se stal tvým oblíbeným a proč? (tady byly moc zajímavé odpovědi, takţe píšu všechny) Matěj B.: Matematika, prostě mě baví. J. Schubertová: VKO, protoţe si povídáme o rodině. Míša H.: Informatika, odpočinu si tam od těţšího učení. Jana T.: Matematika, protoţe té nejvíc rozumím. Kuba K.: Dějepis, prostě mě baví, já nevím proč. Pavel R: Tělocvik, nemusíme se učit. Lukáš J.: Matematika a fyzika, ale vlastně ani nevím proč... Michal S.: Matematika, máme výborného učitele. Simča M.: Výtvarná výchova, ráda kreslím. Vanessa E.: Fyzika,. Učíme se tam všechno, co mě zajímá a občas zkusíme i nějaký ten pokus. Zuzka H.: Fyzika, je tam sranda! Verča H.: Tělocvik, vţdycky je tam šílená sranda! Míša B.: Tělocvik, je tam spousta legrace. Naty Č.: HV, ráda se učím nové písničky. 7) A jaký předmět rád/a nemáš? Proč? (opět píšu všechny odpovědi) Matěj B.: Nejde mi český jazyk, protoţe jsem přes prázdniny všechno zapomněl. J. Schubertová: Fyzika, je moc těţká! Míša H.: Tělocvik. Nerada cvičím... Baví mě jen přehazovaná, fotbal a tanec. Jana T.: Nemám ráda pracovky, protoţe jim vůbec nerozumím. Jakub K.: Český jazyk, protoţe je strašně zdlouhavý. Pavel R: Asi ČJ, musím se tam hodně učit... Lukáš J.: Mám rád všechny. 23

25 Michal S.: Přírodopis, vůbec tomu nerozumím! Simča M.: Angličtina, protoţe mi moc nejde. Vanessa E.: Matematika - nikdy jsem jí neměla ráda, je tam moc práce! Zuzka H.: Pracovní činnosti, moc mě nebaví. Verča H.: Angličtina, nejde mi. Míša B.: Nemám ráda zeměpis, protoţe mi nejde. Natálie Č.: Nevím, mám ráda všechny. Tak to by bylo všechno. Snad jste se právě teď dozvěděli něco, co jste předtím nevěděli. Něco, co jste chtěli vědět. Nebo něco, co jste sice vědět nechtěli, ale i tak jste rádi, ţe to teď víte. Z odpovědí jsme se dozvěděli, ţe ne všichni ţáci chtěli přestoupit na naši školu. A ţe ne všichni sem přestoupili. Ţe většina dětí předtím chodila do ZŠ Kozolupy a ZŠ a MŠ Pňovany. Ţe o tělesné výchově bylo častokráte řečeno jako o nejlepším předmětu a ţe naopak těch nejměně oblíbených předmětů je více neţ předmětů oblíbených. Ale hlavně to, ţe se u nás šesťákům líbí a nic by u nás neměnili. Štěpánka HAVLÍKOVÁ Škola Škola si nás zavolá, je to pořád dokola. Kaţdý učí se, co se co učit má, i kdyţ se to pamatovat nedá. Kdo si myslí, ţe odejde domů bez vysvědčení, se mýlí, dostane ho takhle to totiţ není. Denisa PINČÁKOVÁ, Barbora HOLZKNECHTOVÁ 24

26 7.B Sedmáci, sedmáci nemají nic na práci. V lavicích jsou jiné děti a ten školní rok, ten letí. V první lavici sedí Petr, ukradl Flessigovi svetr. Vedle sedí Dan byl na výtvarce namalován. Pak dále Pavel Pancurák, papoušků má plný barák. Flessig nemá svetr, čornul mu ho Petr. Vašek nesedí sám, je s ním Pavel Král. Pak Lucka s Kristýnou, záchvaty smíchu je neminou. Ale pak je tu Myška František, nechce nosit koţíšek. A pak je tu Baruška, s Lukášem si furt šušká. A pak Lukáš Honzíček, prý má doma kyblíček. Denisa nesedí sama,vedle ní sedí Hana. Ţdimera se otáčí a pak na to doplácí. Zdeněk a Denis velice mají rádi první lavice. Za nimi nesedí ţádný ţák, smůla prostě je to tak. Ani Denisa není sama, je s ní Dolejšová Anna. Kořínková Kristýna a vedle ní Kikina. Konec téhle básníčky, loučí se ţáci ze sedmičky. Denisa PINČÁKOVÁ Škola Školu máme ţlutavou - kluci,holky tady jsou. Školu máme rádi, jsou tu fajn kamarádi. Hudebka nám prospívá, krásně se tam zazpívá. Angličtina to je nuda,,,dont KNOW tu pořád lítá. Čeština je taky pruda,tělocvik nás však rozbíhá. Kristýna KOŘÍNKOVÁ, Anna DOLEJŠOVÁ, Hana JEŢKOVÁ, Kristýna SEKÁČOVÁ 25

27 Čas strávený denně u počítače - žáci 2. stupně Třída Čas (h) 6.A 2,7 6.B 3,4 7.A 3,4 7.B 4,5 8.A 2,8 8.B 7,8 9.A 2,2 9.B 2,71 9.B 9% 6.A 9% 9.A 7% 6.B 12% 8.B 26% 7.A 12% 8.A 10% 7.B 15% Petra BARTŮŇKOVÁ Lucie CHVOJKOVÁ 26

28 Vzdálenost několika měst od našeho města_města Touškova Dominika MUNDUCHOVÁ, Lucie CHVOJKOVÁ, Vítězslav ŠMÍDL 27

29 Chudé království Bylo nebylo zakleté království, ve kterém ţil král Petr se zakletou princeznou Jůlií a mluvícím kocourem Chloupkem. Toto království bylo dříve bohaté, ale pro pýchu jeho obyvatel je čaroděj Hugo zaklel do věčné chudoby a princeznu Jůlinku zaklel v bílou myš, které široko daleko nedokázal nikdo pomoci. Jednoho dne přijíţděl do království princ Tomáš, který si chtěl vzít princeznu za ţenu, protoţe zaslechl, ţe je převelice krásná a bohatá. Hned jak kocour uslyšel, ţe do království přijíţdí princ, běţel ho přivítat. Jak ho uviděl, zavolal: "Ahóóój!" Princ se tak lekl, ţe spadl z koně. Naštěstí ten pád uviděly stráţe, které ho odnesly na ošetřovnu, protoţe se uhodil do hlavy. Zanedlouho se princ zotavil a skamarádil s kocourem Chloupkem, který mu pověděl, kdo princeznu zaklel. Hned, jak kocour dořekl poslední slovo, vydali se hledat čaroděje Huga, aby vysvobodili princeznu ze zakletí. Čaroděj bydlel na vysoké skále v malé chajdě, daleko od království. Cesta trvala 5 měsíců a 4 dny, ale nakonec přece dorazili k cíli. Kdyţ zaklepali na dveře chajdy, zjistili, ţe je opuštěná, protoţe čaroděj Hugo zemřel a zapomněl odčarovat prokletí. Ale naši hrdinové neztráceli naději. Na večer se utábořili nedaleko chajdy pod starým dubem a přemýšleli, jak princeznu vysvobodit. Najednou kocoura napadlo, ţe Hugo měl syna, který uţ musí být dospělý. Ráno se tedy vypravili na cestu za Hugovým synem Ríšou, který bydlel nedaleko chajdy svého otce. Ríša věděl, jak odvolat kouzlo, ale potřeboval zlatý hrnek, ze kterého upíjí obr Hromotluk, který bydlí na nejvyšší hoře na zemi, ze které pozoruje svět. Druhý den ráno se vydali na cestu hledat nejvyšší horu světa. Po několika dnech na cestách vyprahlou pustinou konečně zahlédli vrcholek hory Čarodějnický dráp. Měli neskutečnou radost, ale ještě před sebou měli dlouhou cestu. Najednou se před nimi objevil muţ v dlouhém kabátě. "Buďte zdrávi!"řekl muţ. "Co chceš?!"otázal se princ Tomáš." Dát vám drobné na cestu a poţádat vás o pomoc, potřebuji vysvobodit od věčného prokletí, které mě pronásleduje celý ţivot," odpověděl muţ. "Zaklel mě čaroděj Hugo, protoţe jsem od lidí vybíral vysoké daně. Takţe mi udělil trest: musím tu navěky stát a rozdávat kolemjdoucím lidem to, co jsem od nich vybral." Princ řekl: "Pomoz mi získat zlatý hrneček a já tě zbavím prokletí." "Ujednáno," souhlasil muţ, a tak se všichni tři vydali na cestu. Šli dlouho a bez přestávek, aţ narazili na malého trpaslíka se zelenou čepičkou, který jim zkříţil cestu. "Dobrý den, pidimuţíku," pozdravil kocour, protoţe byl slušně vychovaný. "Pro tvou informaci, můj vzrůst je stejný jako u všech ostatních trpaslíků, a navíc jsem nejvyšší z celé mé rodiny!" řekl skřítek. Při ranním úsvitu vyšplhali na horu Čarodějnický Dráp a vloudili se do obrova domku. Obr právě seděl za stolem při své ranní kávě. Kocour začal hlasitě mňoukat za dveřmi, aby upoutal pozornost. Kdyţ se obr šel podívat, co to venku mňouká, mezitím se do domu vplíţil trpaslík, vylil kávu, sebral hrneček a utíkal s ním k princi, který přivedl koně a společně se vrátili k Ríšovi. Do zlatého hrnku uvařili čaj a kaţdý, kdo ho vypije se zbaví prokletí. Král, princezna i všichni poddaní se napili čaje z kouzelného hrnku, království se zbavilo prokletí, princ si vzal princeznu za ţenu a ţili šťastně aţ do smrti. Lukáš JOUJA 28

30 Foto soutěž Na naší škole byla vyhlášena soutěţ o nejhezčí fotografii současného Města Touškova a tady je vítěz Autor: Michaela Hauserová 29

31 30 9.A

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

1. A - KAŠTANY A ŽALUDY B - KAŠTANY A ŽALUDY 2014

1. A - KAŠTANY A ŽALUDY B - KAŠTANY A ŽALUDY 2014 1. A - KAŠTANY A ŽALUDY 2014 Ander Tomáš 10 kg 30,- Kč 3 kg 12,- Kč 42,- Kč Fejksová Nikola 24 kg 72,- Kč,- Kč 72,- Kč Galbavý Michael,- Kč 9 kg 36,- Kč 36,- Kč Gažák Tomáš 11 kg 33,- Kč,- Kč 33,- Kč Herasymjuk

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!!

14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!! SBĚR 2014/15!!! 14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!! Jak to vypadá s výsledky sběru v letošním roce??? Máme 14 dní před ukončením letošních tabulek, tedy ještě 14 dnů můžete přinášet PETKY,

Více

Rozhovor s paní učitelkou Martinou Slámovou

Rozhovor s paní učitelkou Martinou Slámovou Ročník: 2 číslo: 2 podzim 2016 Ahoj, jak jste si všimli, je tu zase úplně nová etapa našeho školního časopisu Lodička. Musím jen říci, že se toho dost změnilo a budete se setkávat s úplně novými redaktory.

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3.

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3. dívky 1-3 4 Kopecká Simona ZŠ Ležáků Hlinsko 34,442 1 20 Kadlecová Markéta ZŠ Resslova Hlinsko 36,5 2 12 Kopecká Lucie MŠ 38,913 3 19 Kružíková Adéla ZŠ Seč 38,96 4 5 Mrázková Adéla ZŠ Seč 41,21 5 13 Solničková

Více

ať nebojí ježek ani hada

ať nebojí ježek ani hada Soutěž: ze slov utvořte větu oznamovací, rozkazovací, přací a tázací se ať nebojí ježek ani hada Kontrola: Ať se ježek nebojí hada. věta přací Ježku, neboj se hada. věta rozkazovací Ježek se nebojí hada.

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN Žákyně starší 2000-2001 1 5 Košťálová Kristýna 2000 SK Slavia Praha 0:22:03 2 4 Kumstová Jana 2001 TJ Sokol Senohraby 0:24:59 TJ Sokol Senohraby 1/12 www.sose.cz Žáci a žákyně starší 2000-2001 1 3 Švejda

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Pacovské dovádění

Pacovské dovádění Pacovské dovádění 11. 10. 2014 Nejmladší žáci 1 Sviták Martin 2004 Tom Pacov 1 1 24.54 25.54 2 Brabec Tobiáš 2004 Tom Bohumín 2 1 1 4 29.23 7 33.16 3 Blahůšek Jan 2004 Tom KČT Kralupy 2 2 2 6 28.54 34.54

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 19. Rozvoj

Více

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA (Vánoce) Zjisti jak a kdy se slaví Vánoce nebo konec roku u vás, v Brazílii. Vyrob pozvánku k vám pro děti z Česka. Napiš na ni, co je pro vaši zemi zajímavé a typické. Vánoce ve Francii Vánoce v Austrálii

Více

Pořadí St.číslo Příjmení Jméno Ročník Klub VÝSL. ČAS Ztráta 1 81 SLÁDKOVÁ ANETA 2006 ZDAR 0:00:29,3 0:00:00,0

Pořadí St.číslo Příjmení Jméno Ročník Klub VÝSL. ČAS Ztráta 1 81 SLÁDKOVÁ ANETA 2006 ZDAR 0:00:29,3 0:00:00,0 V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A PŘESPOLNÍ BĚH LYŽAŘŮ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - 22. ŘÍJNA 2011 SKIAREÁL MARTINA KOUKALA PŘÍPRAVKA / 2006 A ML. 100M 1 81 SLÁDKOVÁ ANETA 2006 ZDAR 0:00:29,3 0:00:00,0 DÍVKY NEJMLADŠÍ

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Královské pohádky. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na

Královské pohádky. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na Královské pohádky Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.cpress.cz www.albatrosmedia.cz František Zacharník Královské pohádky e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna práva vyhrazena.

Více

Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly.

Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly. Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly. Neměla bys něco k jídlu, holčičko? zeptala se Sněhurky unaveně. Celý

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ

POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ Dlouho se na ten výlet těšily a říkaly si, že i jim se něco pěkného přihodí, jak už to na výletě bývá. A přihodilo se. Bylo velice krásné červnové jitro,

Více

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ IV. ROČNÍK. dívky 1-3. datum

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ IV. ROČNÍK. dívky 1-3. datum PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ IV. ROČNÍK I ředitel závodu Miroslava Pšornová datum 21.2.2012 dívky 1-3 1 Anežka Daňková ZŠ Resslova Hlinsko 31,02 2 Vašková ZŠ Ležáků Hlinsko 34,45

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

23.ročník Chalupa Cup - Jindřichův Hradec

23.ročník Chalupa Cup - Jindřichův Hradec 23.ročník Chalupa Cup - Jindřichův Hradec pořadí 1. disciplína 1x žcim 11 10.00 1 VK VAJGAR J.Hradec NOVÁK Pavel 2 VK VAJGAR J.Hradec NESNÍDAL Otakar 3 VK VAJGAR J.Hradec JIROUŠEK Tomáš 4 VK JISKRA Třeboň

Více

Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium

Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium P. č Příjmení Jméno Typ studia Skupina Učebna Čas zahájení 1 Bednaříková Andrea čtyřleté Čtvrtek A 4117 14:30 2 Bednaříková Nikol čtyřleté Čtvrtek

Více

Věnováno Toto vydání bychom v první řadě rádi

Věnováno Toto vydání bychom v první řadě rádi ČASOPIS Třídy 7.A 2005 2007 ZŠ Lerchova Sušice Věnováno Toto vydání bychom v první řadě rádi věnovali naší třídní paní učitelce Mgr. H. Sloupové žáci 7.A Motto: Musíme být velmi stateční, abychom se odvážili

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího

Více

Kondiční závody. Krušnohorský pohárek 2017/18

Kondiční závody. Krušnohorský pohárek 2017/18 ZÁVOD Kondiční závody KATEGORIE: U8 superpřípravka dívky 1 Veronika Lebedová 2010 TJ Jiskra Nejdek 00:12,42 1 8,37 1 25 4 00:10,28 3 00:20,98 2 2,50 3 03:52,25 1 15 25 50 2 Lucie Jandová 2010 SA Špičák

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 8. A - oktáva (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 16. 5. 2016, dopoledne Předseda: Mgr. Hana Novotná Místopředseda: Mgr. Dušan Drexler Třídní: Mgr. Bohdana Hellmichová Místnost: 305 Slavnostní zahájení:

Více

Josífek byl už opravdový školák,

Josífek byl už opravdový školák, 1 Josífek byl už opravdový školák, prvňáček. Ale hlavně byl zvědavý malý kluk. Stále si něco vymýšlel, občas nerad poslouchal a taky často lhal. Nic nepomohlo, že začal chodit do školy. Nepomohlo, ani

Více

(PO)ŠKOLÁČEK číslo 1 ročník II. prosinec 2015

(PO)ŠKOLÁČEK číslo 1 ročník II. prosinec 2015 (PO)ŠKOLÁČEK číslo 1 ročník II. prosinec 2015 Milí čtenáři, v ruce držíte 2. díl časopisu (Po)Školáček. Předešlý díl vydali naši minulí páťáci. V tomto díle se dozvíte něco o adventu a bude tam i hodně

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Prezenční listina soutěžících

Prezenční listina soutěžících Kategorie: 5. ročník ZŠ Datum konání: 17.5.2017 1 Tomáš Kučera ZŠ Velká Bíteš 15 2 Petr Karásek ZŠ Velká Bíteš 12 3 Vojtěch Fousek ZŠ Velká Bíteš 12 4 Michal Ševců ZŠ Velká Bíteš 11 5 Jiří Ševčík ZŠ Velká

Více

Výsledky družstev po 5 disciplinách

Výsledky družstev po 5 disciplinách Výsledky družstev po 5 disciplinách 1. 3. ZŠ Slaný, Rabasova roč. Trojs b. Medic b. Šviha b. Kliky b. Dribl 1000m Plavá b. BODY 173170 Daniela Kučerová 2003 7,49 823 11,00 543 310 943 46 595 3:49 854 3

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Výsledková listina výtvarná část Evropa ve škole 2010/11

Výsledková listina výtvarná část Evropa ve škole 2010/11 Výsledková listina výtvarná část Evropa ve škole 2010/11 I. kategorie (4-8 let; do 3. třídy) Umístění Jméno Adresa školy Název Jméno Galerie Paletka To jsem já MgA. Darina Hejlová Vojtěch Benhard Štěpánka

Více

AKADE. Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013

AKADE. Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013 AKADE Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013 1 AKADE Šéfredaktor: Lucie Jurečková Obsah Jaro u koní... 3-4 Kutálení sýrů... 5 Zástupce šéfredaktora: Andrea Bartoňová Redakce: Soňa Richterová Kateřina

Více

Vypravování. Metodický pokyn. Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace

Vypravování. Metodický pokyn. Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Vypravování Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Předmět Tematická oblast Téma Očekávané výstupy Klíčová slova Druh učebního materiálu Ročník Cílová skupina CZ.1.07/1.5.00/34.0950

Více

AŤ SE. 2. číslo 2011

AŤ SE. 2. číslo 2011 AŤ SE 2. číslo 2011 VÍ Úvodník Milí čtenáři a čtenářky časopisu Ať se ví! V tomto čísle na nás čeká spoustu nového. Dočtete se zde o turnaji ve florbale a přehazované. Dozvíte se, jak vypadalo vystoupení

Více

Lipno SkiCamp14 GS Šumavský pohárek č. 1 Lipno - 11.01.2015

Lipno SkiCamp14 GS Šumavský pohárek č. 1 Lipno - 11.01.2015 U7 - ŽENY 1. 34 ČÁSTKOVÁ Agáta 1. 2008 Skiklub Železná Ruda 2 01:12.72 00:36.29 00:36.43 2. 25 MATĚJKOVÁ Emma 2. 2008 Skiklub Železná Ruda 2 01:16.20 00:37.56 00:38.64 00:03.48 3. 27 MUŽÍKOVÁ Eva 3. 2008

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Stafeta. Čas Pořadí (sekundy kluci ) 18.16 36 14.06 5 15.73 22. Pořadí holky 16.06 15 13.78 4 13.22 1 16.17 28 20.16 40 15.95 14 14.26 9 21.

Stafeta. Čas Pořadí (sekundy kluci ) 18.16 36 14.06 5 15.73 22. Pořadí holky 16.06 15 13.78 4 13.22 1 16.17 28 20.16 40 15.95 14 14.26 9 21. Stafeta BĚH MLADŠÍ Jméno dítě Ackermann Lukáš Adamová Alena Adolt David Bareš Štěpán Bendáková Klára Boček Jáchym Čáp Sebastian Čechrák Tomáš Černá Anežka Dvořáková Apolena Elvy David Fiala Jakub Filgasová

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008541 Název školy: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Zkušební místo: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle informačního

Více

Okresní finále PČR Semily II.

Okresní finále PČR Semily II. Výsledky Okresní finále PČR Semily II. Turnov (. -.. ) Skok daleký - Žáci (Finále) Finále (st,..) Umí. Jméno Ročník Poř. Výkon Reg. výk...... 6. Body Václav Korotvička Jaroslav Šmíd Tomáš Čibik Milan Havlík

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VERONSKÉ NÁMĚSTÍ VÝTVARNÁ VÝCHOVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VERONSKÉ NÁMĚSTÍ VÝTVARNÁ VÝCHOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA VERONSKÉ NÁMĚSTÍ VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2010/2011 Každý umělec byl na začátku amatér. Ralph Waldo Emerson Lukáš Rajchl, Kristýna Janků, Monika Roblová, Tereza Žižková, 14 let Studie oka, 15 13

Více

Výsledková listina závodu Pohár rozhlasu Svitavský stadion

Výsledková listina závodu Pohár rozhlasu Svitavský stadion 1./8 Běh 1000m Běh 4x60m Běh 60m kategorie: Mladší žáci 1. Zoicas Daniel Gymnázium Svitavy 3:30,30 sec 398 21 2004 2. Jelínek Jonáš ZŠ Felberova Svitavy 3:32,00 sec 385 4 2002 3. Mauer Šimon Gymnázium

Více

Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH

Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH Full English Breakfast... 1 Korálkování, Postoje a hodnoty žáků naší školy... 2 Pexeso,

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

TRAFO MTB BIATLON 2017

TRAFO MTB BIATLON 2017 TRAFO MTB BIATLON 2017 VÝSLEDKOVÁ LISTINA - mini dívky 1. Berbrová Michaela 2012 0:01:27 15 0:01:42 2. Křížová Elen 2015 0:02:51 0 0:02:51 3. Bechová Emma 2015 0:02:57 0 0:02:57 4. Čejková Kristýna 2013

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny vám připravily: Jak to všechno začalo? str.

Více

Bejbykap 2013 - výsledky

Bejbykap 2013 - výsledky Bejbykap 2013 - výsledky A-kluci 45 Jelínek Jáchym 0:30 1 Aš 1 36 Hackl Adámek 0:33 1 Aš 2 33 Forster Tobias 0:35 1 Libá 3 38 Plemeník Robík 0:36 1 Chodov 4 23 Vajc Vítězslav 0:37 1 CK Sport Blažek 5 42

Více

Jsme v Evropě. U nás doma v České republice. Je sedm hodin ráno. Maminka v kuchyni připravuje snídani a volá: Aničko, vstávat! Volá už potřetí.

Jsme v Evropě. U nás doma v České republice. Je sedm hodin ráno. Maminka v kuchyni připravuje snídani a volá: Aničko, vstávat! Volá už potřetí. Jsme v Evropě. U nás doma v České republice. Je sedm hodin ráno. Maminka v kuchyni připravuje snídani a volá: Aničko, vstávat! Volá už potřetí. Aničce se z jejího pelíšku moc nechce. Jsme v Africe. Je

Více

Župa plk. Švece - Třebíč atletika jednotlivci

Župa plk. Švece - Třebíč atletika jednotlivci Ml. žákyně I Body 50 m Hod Skok 300 m 1. Neprašová Denisa 2005 Bedřichov 671 8,4 315 15,25 69 355 210 01:02,1 77 2. Augustová Alena 2005 Pelhřimov 434 8,8 225 9,50 23 322 146 01:10,2 40 3. Svobodová Šárka

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

Nejvšestrannější byl Kuba a postoupil

Nejvšestrannější byl Kuba a postoupil Nejvšestrannější byl Kuba a postoupil Den před velikonočními prázdninami se, ve středu 16. dubna, z naší školy do Českých Budějovic vypravila skupinka osmi žáků, aby poměřila a prověřila své schopnosti

Více

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest?

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest? Rozhovor s... Zajímá nás i to, co se děje na prvním stupni. Proto jsme vyzpovídali paní učitelku Janásovou a paní učitelku Drštičkovou. Chtěli jsme hlavně vědět, jak se daří jim a jejich prvňáčkům. PANÍ

Více

3.kolo MSLM 2015 Nový Jičín 18. 04. 2015 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

3.kolo MSLM 2015 Nový Jičín 18. 04. 2015 VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1. 25 RP hoši D ~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. Klimpar Jakub 02 N.Jičín 0:09.02 917 50 2. Novák Matěj 02 ČOCH.Žďár 0:10.00 752 46 3. Kremel David 03 N.Jičín 0:10.61 664 42 4. Janásek Jan 03 Zlín 0:10.77 643 39 5.

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

Mariánské Lázně 25. VÝPIS Z VÝSLEDKŮ Závody Zpívající fontány Příjmení, jméno, RN : :

Mariánské Lázně 25. VÝPIS Z VÝSLEDKŮ Závody Zpívající fontány Příjmení, jméno, RN : : ANDĚL Jan 99 23 100 VZ 1:06.42 309 1:01.8 93.04 15 100 Z 1:18.12 245 1:15.8 97.03 22 50 VZ :31.42 269 :28.8 91.66 BARTOŇOVÁ Adéla 05 3 100 VZ 1:31.17 175 1:34.4 103.54 2 50 M :50.22 114 :56.80 113.10 3

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Lyže - Dívky

Lyže - Dívky Lyže - Dívky - 2010-2013 1 MALIMANKOVÁ Zorka 2010 35 30 65 1. 2 HAVLÍČKOVÁ Karolína 2010 30 25 55 2. 3 SOUČKOVÁ Natálie 2010-35 35 3. 4 SPÁČILOVÁ Valentýna 2010 7 20 27 4. 5 RYTÍŘOVÁ Eliška 2010 25-25

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

Mé vysněné závody. Anička Polnická. Judistické závody bývají plné pohody. Když najednou přijde čas k boji, rychle nasadím sevi-nage svoji.

Mé vysněné závody. Anička Polnická. Judistické závody bývají plné pohody. Když najednou přijde čas k boji, rychle nasadím sevi-nage svoji. Mé vysněné závody Anička Polnická Judistické závody bývají plné pohody. Když najednou přijde čas k boji, rychle nasadím sevi-nage svoji. Všechno postupně vyhrávám, poslední zápas před sebou mám. Velmi

Více

100 VZ ženy

100 VZ ženy Hustopečský Džbánek 2015 Strana 1 z 22 100 VZ ženy - 2001-2002 Čas uzavření výsledků 17.1. 2015 10:12 1. Demová Kateřina 2002 ASKBl 01:10.80 7/3 406 2. Březinová Barbora 2002 SpUB 01:11.30 7/2 397 3. Kuklínková

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Milí čtenáři, vítáme vás u 2. vydání školního časopisu Soví rozhledy. Doufáme, že vás zaujme a že společně s námi budete sledovat, co se děje u nás ve škole,

Více

Účast Kategorie Muži Ženy 1. 2.

Účast Kategorie Muži Ženy 1. 2. Celkový počet účastníků: 115 ( 66 z Dýšiny, 42 z Chrástu a 7 přespolní ) Počet soutěžících o putovní pohárek: 30 ( 18 z Dýšiny a 10 z Chrástu a 2 přespolní) Počet soutěžících o putovní pohár: 71 ( 36 z

Více

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná Čarovný mlýnek Proč je mořská voda slaná Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., DYS-centrum Praha Čarovný mlýnek

Více

výsledky 24.ročníku Chalupa Cupu

výsledky 24.ročníku Chalupa Cupu výsledky 24.ročníku Chalupa Cupu Místo Jindřichův Hradec Datum 01.10.2016 1. disciplína 1x žáci mladší - 11 let WINKLER Radek 00:55,7 PÍŠA Matyáš 01:04,3 2. disciplína 1x žáci mladší - 12 let NOVÁK Pavel

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

Turistický závod 1.kolo poháru Moravskoslezského kraje 5.4.2014. TOM Divočáci. Pořadatel: Místo konání: Frýdlant nad Ostravicí

Turistický závod 1.kolo poháru Moravskoslezského kraje 5.4.2014. TOM Divočáci. Pořadatel: Místo konání: Frýdlant nad Ostravicí Turistický závod 1.kolo poháru Moravskoslezského kraje 5.4.2014 Pořadatel: TOM Divočáci Místo konání: Frýdlant nad Ostravicí Ředitel závodu: Drahomíra Žižková Hlavní rozhodčí: Eva Vilhelmová Stavitel tratí:

Více

Literární sešity. ZŠ B. Dvorského. Zdál se mi sen Lucie Zedníková, 8.B. Zdál se mi sen, jehož význam byl skrytý,

Literární sešity. ZŠ B. Dvorského. Zdál se mi sen Lucie Zedníková, 8.B. Zdál se mi sen, jehož význam byl skrytý, Literární sešity 2016-17 7 ZŠ B. Dvorského Zdál se mi sen Lucie Zedníková, 8.B jehož význam byl skrytý, i barva nebes celý svět byl jednolitý, samá šeď, avšak mnoho odstínů, nerozeznám tam světlo od stínů.

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Lučanský pelikán. Oficiální Výsledky

Lučanský pelikán. Oficiální Výsledky Lučanský pelikán 17. února 2017 XI. ročník Lučany Oficiální Výsledky Ředitel závodu: Martin Würz Obří slalom počet branek 20 Dívky a chlapci 0-6 let MŠ Počátek 10:55:08 Konec 11:14:23 čísla: červená 1.

Více

Výsledky Atletický trojboj - kategorie mladší třída - jednotlivci

Výsledky Atletický trojboj - kategorie mladší třída - jednotlivci Výsledky Atletický trojboj - kategorie mladší 1.-3. třída - jednotlivci sprint DÍVKY Číslo Jméno Škola Čas Body Pořadí 7 Jánská Viktorie ZŠ Štěnovice B 7,66 139 1 12 Pflugová Klára ZŠ Stod B 8,43 131 2

Více

Další školní rok 2015/2016 je opět v plném proudu. Kalendářní rok 2015 pomalu končí. Slovanoviny jsou zase tady

Další školní rok 2015/2016 je opět v plném proudu. Kalendářní rok 2015 pomalu končí. Slovanoviny jsou zase tady 2015 / 2016 Další školní rok 2015/2016 je opět v plném proudu. Kalendářní rok 2015 pomalu končí. Slovanoviny jsou zase tady Školní redakce: Mgr. Kateřina Mládková Sára Salvetová, Sabina Lehkoživová, Vendula

Více

Hoši přípravka starší

Hoši přípravka starší Hoši přípravka starší 1 Svoboda Matyáš JIHLA 2004 12,2 1 7,2 4 211 1 34,86 3 9 2 Štancl Daniel JEMNI 2005 12,3 3 7,2 4 205 4 33,03 5 16 3 Sedlák Lukáš JIHLA 2004 12,5 8 7,4 7 207 3 38,12 1 19 3 Trojan

Více

Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016

Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016 Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016 Start.č íslo Příjmení Jméno Třída Škola Čas Umístění 2 Hausslerová Ema 1.H MŠ Trhová Kamenice 29,75 1 1 Kopecká Aneta 1.H ZŠ Krucemburk DSQ

Více