Základní škola a mateřská škola Prosinec Čemínská 296. Ilustrace: Veronika HÁJKOVÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Prosinec 2011. Čemínská 296. Ilustrace: Veronika HÁJKOVÁ"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Prosinec 2011 Město Touškov 2.stupeň Čemínská 296 Ilustrace: Veronika HÁJKOVÁ

2 Obsah Trocha matematiky...2 Jak slaví svátky ti druzí...3 Hádanky 6.B...5 O duchách...7 Trocha matematiky...9 Krteček Fatima Pravá láska Trocha matematiky Podzim Vánoce Oblíbenost křestních jmen na naší škole Hrášek v Hollywoodu Monstra na výletě Listy podzimu Podzim Učíme se anglicky Učíme se německy ročník Škola B Škola Čas strávený denně u počítače - žáci 2. stupně Vzdálenost několika měst od našeho města_města Touškova Chudé království Foto soutěž

3 Trocha matematiky 1. Jednotka délky 2. Stěna kvádru 3. Stěna krychle 4. Číslo 9 je druhá. čísla 3 5. Výsledek násobení 6. Geometrický útvar Číslo pod zlomkovou čarou 9. 3*a je. rovnostranného trojúhelníku cm je 3, Číslo, které není ani kladné ani záporné 12. Číslo nad zlomkovou čarou 13. 7:7 je příklad na Kníţka, ve které najdeme druhou a třetí mocninu A 2

4 Jak slaví svátky ti druzí Začátek školního roku je dávno za námi a všichni se jistě připravují na Vánoce. Někteří píší Jeţíškovi, jiní nakupují dárky, nebo se snaţí vymyslet, co svému blízkému dát. V některých rodinách se peče cukroví a vůně sladkého se line celým bytem. Jinde naopak uţ teď voní les z vánočního stromku. A někdo tohle všechno nechává aţ na 23. prosince. Děti chodí sáňkovat, lyţovat a všelijak jinak sjíţdět kopce. Jiní sedí doma s šálkem horkého kakaa či čaje a dívají se na pohádky. Někdo je moţná zalezlý pod peřinou nad svou oblíbenou kníţkou. Kaţdý zkrátka tráví svátky po svém a já se rozhodla vám přiblíţit, jak se Vánoce slaví v jiných koutech Evropy. Začneme jídlem Ve Francii nenechávají děti za oknem dopis jako my, ale dají za dveře mrkev pro soby, kteří vozí Jeţíška. Druhý den ráno za to dostanou dárek. Nosiči dárků se však ve Francii neříká Jeţíšek. Je to buďto Petit Jesus, nebo Pére Noel, který je Petitovou konkurencí. Pozor! Tady nejsou o Vánocích hlavní dárky, ale jídlo! Sněhurka a Děda Mráz V Rusku se Vánoce slaví dvakrát. Buďto starým způsobem na Nový rok, nebo ledna. Dárky nosí dětem v obrovském pytli Děda Mráz. Pouţívá saně a doprovází ho jeho krásná vnučka Sněhurka v bílém koţíšku. Dříve chodili po domech jako u nás Mikuláš s Čertem, ale dnes nadělují dárky pod nazdobenou jolku. Kdo najde minci? Řecké Vánoce trvají od půlnoci 24. prosince, kdy se rodina zúčastňuje mše, aţ do 5. ledna, kdy jsou svátky zakončeny svátkem světel. Kdo najde během těchto dní v pité (řecký světlý chléb) minci, bude mít celý rok štěstí. Dárky tu rozdává Agilos Nikolaos (Svatý Mikuláš) a nechává je zásadně v dětské postýlce. 3

5 Šeredná Befana V Itálii nosí dárky Befana. Je to stará čarodějnice se zacuchanými šedými vlasy a létá na koštěti. Prý to byla velice ošklivá, ale zato dobrá a vlídná ţena, která se náhodou dozvěděla o narození Jeţíška a vyrazila se ho hledat. Ale jelikoţ se jí to nepodařila, hledá Jeţíše Krista dodnes. Vánoce se slaví podle katolického kalendáře a oficiálně bývají zahájeny slavným papeţovým poţehnáním Urbi et Orbi. A vše zakončíme doživotním trestem! V Norských ulicích často uslyšíte: "God Jul!" Pokud nevíte, co to znamená, poradím vám. Místní vám přejí veselé Vánoce! Ty se zde slaví stejně jako u nás, 24. prosince. Ale dárky tu nenosí ani Jeţíšek, ani Santa Clause, ale ani Mikuláš. Za trest je tu rozdává skřítek Julenissen-Nisse, který se provinil tím, ţe nechtěl Jeţíškovi přispět na peřinku ani jediným chloupkem. Na Štědrý den se Nissemu nosí do stodoly rýţová kaše. Pokud si vás Julenissen oblíbí, budete spokojení po celý ţivot. Děti z celého Norska mu posílají svá přání. Tady jsou některé další země a postavy, které tam rozdávají dárky: Island - Tady naděluje 13 zločinců pojmenovaných podle zločinů, které spáchali. Finsko - Joulu Pukki - naděluje dárky do punčošek Rakousko - Tak tady jako u nás naděluje dárky Jeţíšek, ale uţ před večeří. K tomu v rádiu v pravidelných intervalech pouštějí Tichou noc. Pozor! Víte, v jakém evropském státě se Vánoce neslaví? Je jím Mongolsko! Štěpánka HAVLÍKOVÁ 4

6 Hádanky 6.B Víte z čeho se skládá písek? No přece z náklaďáku! Jan HOMOLKA Má to klobouček, jednu nožičku, pěkně si sedí v mechu v lesíčku. Co je to? Hříbek Karolína HAVLÍČKOVÁ Víte, kdo má největší problém, když ho bolí v krku??? No přece ţirafa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Simona MIKEŠOVÁ 5

7 Slyšel jsi mě před chvílí, teď mě slyšíš zase. Za chvíli zemřu, ale jen do doby, než mě znovu zavoláš. Kdo jsem? Ozvěna Aneta ŠILHAVÁ Co bylo první...vejce - nebo slepice? A proč? Vejce. Dinosauři jiţ kladli vejce, ale slepice v té době nebyly. Radek TRYKAR Je to těžké, ale nic to neváží. Co je to?..... je to hádanka!!!!! Tereza PÁVOVÁ 6

8 O duchách 7

9 Veronika MIKOLÁŠKOVÁ Simona CHLÁPKOVÁ Michaela HAUSEROVÁ 8

10 Trocha matematiky 1. a+b+c+d je vzorec pro obvod Všechny 4 strany stejně dlouhé má K narýsování kruţnice potřebujeme Pythagorova věta platí pouze pro pravoúhlý Druhá mocnina libovolného čísla je a x a y = a x+y je výpočet pro... se stejným základem 7. vzorcem c 2 = a 2 + b 2 vypočítáme a x : a y = a x-y je výpočet pro... se stejným základem 9. Číslo pod zlomkovou čarou se nazývá Menšenec -... = rozdíl 11. Trojúhelník má 1 přeponu a Číslo nad zlomkovou čarou se nazývá A 9

11 Krteček Lucie KABELOVÁ 10

12 Fatima Jednoho dne o prázdninách, kdyţ šla babička Horáková zpět domů z nedalekého obchodu, procházela kolem popelnice jako vţdy. Tentokrát se jí ale zdálo něco neobvyklého. Z popelnice koukal černý ocásek, který se vesele vrtěl. Babička popelnici otevřela, nahlédla a spatřila černou chlupatou kouličku, ouška měla kaţdé jiným směrem a očka jako perličky, které upřímně a láskyplně hleděly na babičku. Pejsek nebyl ani velký, ani malý. A protoţe má babička tři vnoučata a před rokem jí zemřel její jediný čtyřnohý přítel Alík, který babičku vyprovázel všude, kam se hla, neodolala, sáhla po štěněti, dala ho do tašky a uháněla domů. Na zahradě jí přivítala vnučka Ilonka. Kdyţ babička otevřela vrátka, která jako vţdy nepříjemně zaskřípala, lenivě se zvedl kocour Ţolík a šel babičku přivítat. Ve skleníku babička zahlédla starší vnučku Marušku, která se jako obvykle starala o rostlinky. Babička se vydala sklidit nákup a pak měla v plánu oznámit vnoučatům velkou novinu. Ale plány jí překazil nejmladší vnouček Max. Seděl na pohovce a prohlíţel si časopisy s auty. Kdyţ štěňátko v nákupní tašce zakňučelo, Max zpozorněl, zvedl se, nahlédl do tašky a uţ utíkal za děvčaty. Ze štěňátka byli všichni nadšeni. Paní Horáková zavolala syna Jirku, který je veterinář, aby se u ní zastavil a štěně prohlédl. Jirka tak učinil. Oznámil babičce, ţe štěně je zdravé, chybí mu uţ jen jedno očkování. Je to prý fenka, a tak se rozpoutala mezi dětmi váţná debata o jméně. Nakonec se děti dohodly, fenka se bude jmenovat Fatima. Kdyţ večer děti ulehly do postele, kaţdý přemýšlel o tom, jak se asi Fatima do popelnice dostala. Proč jí tam někdo odloţil? Po chvíli však děti na fenčinu minulost zapomněly. Byly rády, ţe se pro ni našel milující domov a Fatimka uţ bude jen šťastná. Petra BARTŮŇKOVÁ 11

13 Pravá láska Petra BARTŮŇKOVÁ Lucie CHVOJKOVÁ Dominika MUNDUCHOVÁ 12

14 Trocha matematiky 1. Jak se nazývá výsledek dělení? 2. S=6.a 2 je vzorec pro povrch Jak se nazývá geometrický útvar se třemi stranami? 4. Část roviny určená dvěma polopřímkami se společným počátkem je Pomůcka pro rýsování je Matematická disciplína je U geometrických útvarů počítáme obvod a Co rýsujeme kruţítkem? 9. S=(a+c).v/2 je vzorec pro povrch Co vyjde na konci, kdyţ počítáme nějaký příklad? 11. Druhá a třetí... se vyučuje na začátku 8. ročníku. 12. Těleso sloţené ze šesti obdélníků se nazývá Matematická znaménka jsou plus, minus, krát a Číslo nad zlomkovou čarou je je A 13

15 Podzim Na podzim padá listí, kaţdý člověk to zjistí. Ţe kdyţ vítr fouká, drak v oblacích kouká. Kaštany ty padají a děti je zvedají. Ve školním roce nikdo se nefláká, ţáci musí vyrobit školního draka. Podzimní dny nejsou dlouhé, naopak jsou kratší. Mně se zdá, Ţe pouze podzim dělá lidi mladší. Denisa PINČÁKOVÁ, Barbora HOLZKNECHTOVÁ Vánoce Na vánoce kaţdý rád píše, co si bude přát. Dárky, štěstí, lásku, na obličeji ţádnou vrásku. U stolu se večeří, málokdo tomu věří, ţe kdyţ vstane od stolu, nebude rodina pospolu. Kdyţ jeţíšek zacinká, zavolá na nás maminka. Ke stromečku běţíme, na dárky se těšíme. Venku padla černá noc, to jsou dary vánoc. Vločky padají na zem, my máme vánoční sen. Denisa PINČÁKOVÁ, Barbora HOLZKNECHTOVÁ 14

16 Oblíbenost křestních jmen na naší škole Do této statistiky byli zahrnuti žáci a učitelé budovy školy v Čemínské ulici. Adam // Adéla / Alena / André / Aneta //// Anna /// Barbora /// Beata / Daniel ////// Darja // David ///////// Denis // Denisa //// Dominik /// Dominika / Eliška / Erik / Erika / Eva ///// Filip / František / Gabriela / Hana //// Helena / Christian / Iva // Ivana // Jáchym / Jakub ///////// Jan /////////// Jana /// Jaroslav //// Jiří /// Josef / Julie // Karel / Karolína // Kateřina /////// Klára ///// Kristýna ////// Květa / Ladislav / Lenka // Luboš // Lucie ///// Ludvík // Lukáš /////// Magdaléna / Marek //// Marie / Marjana / Martin ///// Martina // Matěj ////// Michaela /////// Michal ///// Milan /// Miriam / Miroslava / Monika / Natálie //// Nicholas / Nikola ////// Patrik // Pavel ///////// Petr ////// Petra // Radek // Roman // Sára / Sarah / Simona // Štěpka / Tereza /////// Tomáš ////// Václav ///// Vanesa Diana / Verinika //// Viktorie / Vítek / Vojtěch / Zuzana // Nejčastější muţské jméno: Jan (11), Jakub, David, Pavel (9), Lukáš (7) Nejčastější ţenské jméno: Tereza, Michaela (7), Nikola, Kristýna (6), Lucie, Eva, Klára (5) Nejčastější jméno na škole: Jan (11), Jakub, David, Pavel (9), Lukáš, Tereza, Michaela (7) Jakub KRÁL, Kateřina NOVÁKOVÁ 15

17 Hrášek v Hollywoodu Uţ kdyţ byl Bonduelle úplně malé obyčejné semínko, touţil po tom být slavný! Uţ tehdy, kdyţ ho na jaře farmář vysazoval s jeho kamarády všichni se těšili na svůj ţivot, pro Bonduella tak obyčejný. Jak si hezky vyrostou uprostřed zahrady, zezelenají, někdo si je utrhne a přidá do salátu. Avšak on měl úplně jiný ţivotní sen a úpřímně ho děsilo, ţe by ho někdo snědl k večeři. On touţil být slavný, uznávaný a prostě úplně jiný neţ ostatní jeho hráškoví kamarádi. Jenomţe nevěděl, jak to má udělat. A tak přemýšlel den za dnem, ale pořád ho nic nenapadalo. A tak po pár dnech začal ztrácet naději, ţe se mu jeho sen splní. Avšak jednoho krásného hřejivého dne, kdyţ Bonduelle hleděl smutně do země, letěl okolo motýl. Motýl viděl ţe Bonduelle je smutný, a proto se ho zeptal, co ho trápí. Malý hrášek mu všechno pověděl a opět se zadíval zpět do země. A v tu chvíli motýla napadl skvělý nápad: Co kdyţ tě vezmu do Hollywoodu? řekl Bonduellovi. Je to místo neskutečných moţností. Jakmile to hrášek uslyšel, přestal být smutný a hned souhlasil. A tak kdyţ se nikdo nedíval, utekl s motýlem. Kdyţ přilétli do toho slibného Hollywoodu a Bonduelle se rozhlédl, uviděl soustu lidí v kloboucích a limuzínách, kteří byli obklopeni velkými chlapy, kteří se podobali gorilám. Hned si řekl, ţe takový ţivot musí mít. A tak si sloţil píseň, nacvičil si taneční kroky a měl v plánu toto číslo předvést před Sochou Svobody a tajně doufal, ţe si ho všimne nějaký hudební producent a stane se slavným! A tak na zítřejší den přesně ve 12:00 předvedl své číslo před Sochou Svobody. Byl moc šťastný, protoţe všichni se dívali jen na něj, smáli se a tleskali. A Bonduelle měl takové štěstí, ţe si ho opravdu všimnul jeden hodně významný producent a později ho udělal hvězdou. A od té doby tančí a zpívá na Broadway, jezdí se na něj lidé dívat z celé Evropy a firma se zeleninou po něm pojmenovala své výrobky. A tímto končí můj příběh o nejslavnějším hrášku všech dob! Julie WOČADLOVÁ 16

18 Monstra na výletě 17

19 18

20 19 Vítězslav ŠMÍDL, Tomáš PANÝREK

21 Listy podzimu Mnoho lidí nemá podzim rádo. Prý je samé bláto a zamračené počasí. Málokdo však vidí, ţe je plný barev a radostí Stromy pomalu usínají, ale ještě nás stihnou rozveselit svými malými lístky, které se prohánějí ve větru, zamotávají se do vlasů, vystýlají zvířátkům nory, a kdyţ malé děti pouštějí draky, předhánějí je a závodí s nimi. Kdo asi vyletí výš? Některé lístky jsou však strašnými lenochy! Spadnou ze stromu, a ţe nikam neletí! Prý to fouká! Jakmile přijdu uraţená ze školy, podívám se z okna a vidím rozzářenou krásu kolem, obleču se a vyrazím si za nezbedným podzimem. A to je teprve ta prává nádhera! Sára LEPŠÍ Podzim Barevné listí uţ padá, rána začínají být chladná, dny jsou kratší a kratší, mikiny uţ nám nestačí. Musíme se oblékati, bundy ztěţka navlékati. V lese září stromy barvami, kdyţ jdu kolem osvítí mě slunce nálady. Za kopcem děti draky pouští, pytlák číhá v houští, klade pasti na zajíce, nepomýšlí na myslivce, myslivec uţ kuje plány, jak pytláka dostat do rány, čeká ho krutý trest, uţ nenalíčí ţádnou lest. Podzim uţ je klidný, myslivci jsou k zvěři vlídní, připravují krmelce pro srny a srnce. Kristýna HOLZKNECHTOVÁ, Lucie NOVÁKOVÁ 20

22 Učíme se anglicky 1. Hroch 2. Aligátor 3. Opice 4. Had 5. Ţelva 6. Slon 7. Králík Hanka DOBIÁŠOVÁ Učíme se německy 1. Bílá 2. Šaty 3. Dţíny 4. Pestrý 5. Čepice 6. Růţová Kateřina NOVÁKOVÁ 21

23 6.ročník Základní škola v Městě Touškově je plná ţáků, ale ne všichni jsou z města, ve kterém je škola postavena. Dojíţdějí sem děti z různých obcí jako například Bdeněves, Myslinka, Kozolupy, Plešnice, Úlice nebo Pňovany. A proto do naší školy přichází rok co rok noví ţáci do různých tříd - nejčastěji do šestého ročníku. I já tu před rokem byla nováčkem a vím, ţe po několika měsících strávených v Touškovské škole jsem se uţ nechtěla vrátit zpět na předchozí ZŠ jako první dva týdny. A protoţe mám mezi letošními šesťáčky pár známých, rozhodla jsem se s nimi udělat rozhovory a zjistit, na jakou školu chodili předtím, jak se jim líbilo tam a jak se jim líbí u nás. Doufám, ţe vás otázky potěší a dozvíte se z nich vše, co jste chtěli vědět. Z kaţdé třídy (6.A a 6.B) jsem vybrala nejlepší odpovědi na dané otázky. Tady je krátký seznam "nováčků ze šestek": 6.A 6.B Matěj Bezděch Vanessa-Diana Ebermanová Jakub Košťál J. Schubertová Zuzana Hulešová Pavel Reitmaier Michaela Harantová Veronika Hájková Lukáš Jouja Jana Tenglerová Michaela Bošková Michal Souček Natálie Černá Simona Mikešová A teď rovnou ke slíbeným otázkám 1) Těšil/a ses do ZŠ Města Touškova? No, řeknu vám to takhle: Z "áčka" se těšili všichni, ale z 6.B se našlo pár lidí, kteří by raději zůstali, tam kde byli: Simča M., Verča H. a Michal S. do Touškova přestoupit nechtěli a Kuba Košťál nevěděl, kde se mu líbilo víc. 2) Proč jsi se (ne)těšil/a? (NE) Simča M.: No přeci proto, ţe skončily prázdniny! (Verča H. kupodivu napsala stejnou odpověď) Michal S.: Měl jsem rád starou školu. *** (NEVÍ) Kuba K.: Já nevím proč, prostě jsem šel do Touškova jako do další školy.. *** (ANO) J. Shubertová: Je to jiná škola, větší, jsou tu jiní učitelé... Natálie Č.: Těšila jsem se hlavně na nové lidi. Zuzka H.: Nejvíc jsem se těšila na nové kamarády a hlavně na nové paní učitelky. 22

24 3) Přestoupili na naši školu všichni tví spoluţáci, nebo ne? Jana T.: Někteří přestoupili na jinou školu. Míša B.: Dvě holky od nás ze třídy šly na plzeňskou školu. Matěj B.: Skoro všichni šli do Touškova, ale někteří přestoupili do Plzně. 4) Na jakou školu jsi chodil/a předtím? Lukáš J.: Do ZŠ a MŠ Pňovany. Pavel R.: Chodil jsem do Kozolup. 5) A jak si zvykáš u nás, v Touškově? Jsi se vším spokojen/a, nebo bys chtěl/a něco změnit? Všichni na tuhle otázku odpověděli téměř stejně: Zvykám si dobře, nic bych neměnil/a (popřípadě doplnili smajlíkem). Ale mě se líbila odpověď: Vanessy E., která napsala: Jsem se vším spokojená, nic bych tu asi neměnila. Moc se mi tu líbí, ve třídě jsme parta. Míša H. napsala: Je to tu opravdu báječné! Není, co bych změnila. No, moţná časem... a nejkratší odpověď, kterou jsem dostala od Zuzky H.: Dobře. 6) Který předmět se stal tvým oblíbeným a proč? (tady byly moc zajímavé odpovědi, takţe píšu všechny) Matěj B.: Matematika, prostě mě baví. J. Schubertová: VKO, protoţe si povídáme o rodině. Míša H.: Informatika, odpočinu si tam od těţšího učení. Jana T.: Matematika, protoţe té nejvíc rozumím. Kuba K.: Dějepis, prostě mě baví, já nevím proč. Pavel R: Tělocvik, nemusíme se učit. Lukáš J.: Matematika a fyzika, ale vlastně ani nevím proč... Michal S.: Matematika, máme výborného učitele. Simča M.: Výtvarná výchova, ráda kreslím. Vanessa E.: Fyzika,. Učíme se tam všechno, co mě zajímá a občas zkusíme i nějaký ten pokus. Zuzka H.: Fyzika, je tam sranda! Verča H.: Tělocvik, vţdycky je tam šílená sranda! Míša B.: Tělocvik, je tam spousta legrace. Naty Č.: HV, ráda se učím nové písničky. 7) A jaký předmět rád/a nemáš? Proč? (opět píšu všechny odpovědi) Matěj B.: Nejde mi český jazyk, protoţe jsem přes prázdniny všechno zapomněl. J. Schubertová: Fyzika, je moc těţká! Míša H.: Tělocvik. Nerada cvičím... Baví mě jen přehazovaná, fotbal a tanec. Jana T.: Nemám ráda pracovky, protoţe jim vůbec nerozumím. Jakub K.: Český jazyk, protoţe je strašně zdlouhavý. Pavel R: Asi ČJ, musím se tam hodně učit... Lukáš J.: Mám rád všechny. 23

25 Michal S.: Přírodopis, vůbec tomu nerozumím! Simča M.: Angličtina, protoţe mi moc nejde. Vanessa E.: Matematika - nikdy jsem jí neměla ráda, je tam moc práce! Zuzka H.: Pracovní činnosti, moc mě nebaví. Verča H.: Angličtina, nejde mi. Míša B.: Nemám ráda zeměpis, protoţe mi nejde. Natálie Č.: Nevím, mám ráda všechny. Tak to by bylo všechno. Snad jste se právě teď dozvěděli něco, co jste předtím nevěděli. Něco, co jste chtěli vědět. Nebo něco, co jste sice vědět nechtěli, ale i tak jste rádi, ţe to teď víte. Z odpovědí jsme se dozvěděli, ţe ne všichni ţáci chtěli přestoupit na naši školu. A ţe ne všichni sem přestoupili. Ţe většina dětí předtím chodila do ZŠ Kozolupy a ZŠ a MŠ Pňovany. Ţe o tělesné výchově bylo častokráte řečeno jako o nejlepším předmětu a ţe naopak těch nejměně oblíbených předmětů je více neţ předmětů oblíbených. Ale hlavně to, ţe se u nás šesťákům líbí a nic by u nás neměnili. Štěpánka HAVLÍKOVÁ Škola Škola si nás zavolá, je to pořád dokola. Kaţdý učí se, co se co učit má, i kdyţ se to pamatovat nedá. Kdo si myslí, ţe odejde domů bez vysvědčení, se mýlí, dostane ho takhle to totiţ není. Denisa PINČÁKOVÁ, Barbora HOLZKNECHTOVÁ 24

26 7.B Sedmáci, sedmáci nemají nic na práci. V lavicích jsou jiné děti a ten školní rok, ten letí. V první lavici sedí Petr, ukradl Flessigovi svetr. Vedle sedí Dan byl na výtvarce namalován. Pak dále Pavel Pancurák, papoušků má plný barák. Flessig nemá svetr, čornul mu ho Petr. Vašek nesedí sám, je s ním Pavel Král. Pak Lucka s Kristýnou, záchvaty smíchu je neminou. Ale pak je tu Myška František, nechce nosit koţíšek. A pak je tu Baruška, s Lukášem si furt šušká. A pak Lukáš Honzíček, prý má doma kyblíček. Denisa nesedí sama,vedle ní sedí Hana. Ţdimera se otáčí a pak na to doplácí. Zdeněk a Denis velice mají rádi první lavice. Za nimi nesedí ţádný ţák, smůla prostě je to tak. Ani Denisa není sama, je s ní Dolejšová Anna. Kořínková Kristýna a vedle ní Kikina. Konec téhle básníčky, loučí se ţáci ze sedmičky. Denisa PINČÁKOVÁ Škola Školu máme ţlutavou - kluci,holky tady jsou. Školu máme rádi, jsou tu fajn kamarádi. Hudebka nám prospívá, krásně se tam zazpívá. Angličtina to je nuda,,,dont KNOW tu pořád lítá. Čeština je taky pruda,tělocvik nás však rozbíhá. Kristýna KOŘÍNKOVÁ, Anna DOLEJŠOVÁ, Hana JEŢKOVÁ, Kristýna SEKÁČOVÁ 25

27 Čas strávený denně u počítače - žáci 2. stupně Třída Čas (h) 6.A 2,7 6.B 3,4 7.A 3,4 7.B 4,5 8.A 2,8 8.B 7,8 9.A 2,2 9.B 2,71 9.B 9% 6.A 9% 9.A 7% 6.B 12% 8.B 26% 7.A 12% 8.A 10% 7.B 15% Petra BARTŮŇKOVÁ Lucie CHVOJKOVÁ 26

28 Vzdálenost několika měst od našeho města_města Touškova Dominika MUNDUCHOVÁ, Lucie CHVOJKOVÁ, Vítězslav ŠMÍDL 27

29 Chudé království Bylo nebylo zakleté království, ve kterém ţil král Petr se zakletou princeznou Jůlií a mluvícím kocourem Chloupkem. Toto království bylo dříve bohaté, ale pro pýchu jeho obyvatel je čaroděj Hugo zaklel do věčné chudoby a princeznu Jůlinku zaklel v bílou myš, které široko daleko nedokázal nikdo pomoci. Jednoho dne přijíţděl do království princ Tomáš, který si chtěl vzít princeznu za ţenu, protoţe zaslechl, ţe je převelice krásná a bohatá. Hned jak kocour uslyšel, ţe do království přijíţdí princ, běţel ho přivítat. Jak ho uviděl, zavolal: "Ahóóój!" Princ se tak lekl, ţe spadl z koně. Naštěstí ten pád uviděly stráţe, které ho odnesly na ošetřovnu, protoţe se uhodil do hlavy. Zanedlouho se princ zotavil a skamarádil s kocourem Chloupkem, který mu pověděl, kdo princeznu zaklel. Hned, jak kocour dořekl poslední slovo, vydali se hledat čaroděje Huga, aby vysvobodili princeznu ze zakletí. Čaroděj bydlel na vysoké skále v malé chajdě, daleko od království. Cesta trvala 5 měsíců a 4 dny, ale nakonec přece dorazili k cíli. Kdyţ zaklepali na dveře chajdy, zjistili, ţe je opuštěná, protoţe čaroděj Hugo zemřel a zapomněl odčarovat prokletí. Ale naši hrdinové neztráceli naději. Na večer se utábořili nedaleko chajdy pod starým dubem a přemýšleli, jak princeznu vysvobodit. Najednou kocoura napadlo, ţe Hugo měl syna, který uţ musí být dospělý. Ráno se tedy vypravili na cestu za Hugovým synem Ríšou, který bydlel nedaleko chajdy svého otce. Ríša věděl, jak odvolat kouzlo, ale potřeboval zlatý hrnek, ze kterého upíjí obr Hromotluk, který bydlí na nejvyšší hoře na zemi, ze které pozoruje svět. Druhý den ráno se vydali na cestu hledat nejvyšší horu světa. Po několika dnech na cestách vyprahlou pustinou konečně zahlédli vrcholek hory Čarodějnický dráp. Měli neskutečnou radost, ale ještě před sebou měli dlouhou cestu. Najednou se před nimi objevil muţ v dlouhém kabátě. "Buďte zdrávi!"řekl muţ. "Co chceš?!"otázal se princ Tomáš." Dát vám drobné na cestu a poţádat vás o pomoc, potřebuji vysvobodit od věčného prokletí, které mě pronásleduje celý ţivot," odpověděl muţ. "Zaklel mě čaroděj Hugo, protoţe jsem od lidí vybíral vysoké daně. Takţe mi udělil trest: musím tu navěky stát a rozdávat kolemjdoucím lidem to, co jsem od nich vybral." Princ řekl: "Pomoz mi získat zlatý hrneček a já tě zbavím prokletí." "Ujednáno," souhlasil muţ, a tak se všichni tři vydali na cestu. Šli dlouho a bez přestávek, aţ narazili na malého trpaslíka se zelenou čepičkou, který jim zkříţil cestu. "Dobrý den, pidimuţíku," pozdravil kocour, protoţe byl slušně vychovaný. "Pro tvou informaci, můj vzrůst je stejný jako u všech ostatních trpaslíků, a navíc jsem nejvyšší z celé mé rodiny!" řekl skřítek. Při ranním úsvitu vyšplhali na horu Čarodějnický Dráp a vloudili se do obrova domku. Obr právě seděl za stolem při své ranní kávě. Kocour začal hlasitě mňoukat za dveřmi, aby upoutal pozornost. Kdyţ se obr šel podívat, co to venku mňouká, mezitím se do domu vplíţil trpaslík, vylil kávu, sebral hrneček a utíkal s ním k princi, který přivedl koně a společně se vrátili k Ríšovi. Do zlatého hrnku uvařili čaj a kaţdý, kdo ho vypije se zbaví prokletí. Král, princezna i všichni poddaní se napili čaje z kouzelného hrnku, království se zbavilo prokletí, princ si vzal princeznu za ţenu a ţili šťastně aţ do smrti. Lukáš JOUJA 28

30 Foto soutěž Na naší škole byla vyhlášena soutěţ o nejhezčí fotografii současného Města Touškova a tady je vítěz Autor: Michaela Hauserová 29

31 30 9.A

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 19. Rozvoj

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA (Vánoce) Zjisti jak a kdy se slaví Vánoce nebo konec roku u vás, v Brazílii. Vyrob pozvánku k vám pro děti z Česka. Napiš na ni, co je pro vaši zemi zajímavé a typické. Vánoce ve Francii Vánoce v Austrálii

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

ať nebojí ježek ani hada

ať nebojí ježek ani hada Soutěž: ze slov utvořte větu oznamovací, rozkazovací, přací a tázací se ať nebojí ježek ani hada Kontrola: Ať se ježek nebojí hada. věta přací Ježku, neboj se hada. věta rozkazovací Ježek se nebojí hada.

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ Přivítali jsme opět mezi nás své kamarády z lesa, vody a vůbec z celé přírody. VÁŽENÍ RODIČE, V MĚSÍCI ŘÍJNU JSME VÁS NESVOLALI,

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

Křišťálová brusle 2015

Křišťálová brusle 2015 Přípravka prvky - bez omezení věku 1 Vitmayerová Alexandra HaKC Most,z.s 1,0 2 Mátlová Tereza SK Kraso Česká Lípa 2,0 3 Učňová Mariana UKK Ústí nad Labem 3,0 4 Koukolová Agáta Kraso brusle Černošice 4,0

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

ZŠ Veronské náměstí. Julie Ježková, 15 let Cirkus, 30 30 cm, pastelka

ZŠ Veronské náměstí. Julie Ježková, 15 let Cirkus, 30 30 cm, pastelka Julie Ježková, 15 let Cirkus, 30 30 cm, pastelka Kamila Řezáčová, 13 let Motýl 2, 10 15 cm, voskovka Karolína Černínová, 8 let Když je stromu zima, 21 30 cm, vodovka tuš Karolína Járová, Ondřej Kočí, 13

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2.

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. VÁNOCE Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 18

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 18 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 18 Obsah: Slovo ředitele školy, zahájení školního roku dětská tvorba, vyhodnocení sběru Září 2009 TOCHOVICE 76 262 81

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

Základní škola. Dolní Vilémovice

Základní škola. Dolní Vilémovice Základní škola Dolní Vilémovice Školní rok 2012 2013 SLOVO ÚVODEM Školní rok 2012 2013 pro malou vilémovskou školičku znamenal mnoho nového. Nová paní ředitelka, nová paní učitelka, vychovatelka Jen ty

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

NOVINY 4.B VŠEZNÁLKOVY. č.8. Třídy

NOVINY 4.B VŠEZNÁLKOVY. č.8. Třídy VŠEZNÁLKOVY NOVINY č.8 Třídy 4.B Milí čtenáři, toto číslo Všeználkových novin je speciální. Je nejzvláštnější ze všech čísel tohoto roku. A víte proč? Celé je totiž věnováno naší škole, která má letos

Více

Básnička o mandarince. Mandarinka je opravdu dobrá, barva její je oranžová. Vitamíny má, proto mi tak chutná. Básnička o mrkvi

Básnička o mandarince. Mandarinka je opravdu dobrá, barva její je oranžová. Vitamíny má, proto mi tak chutná. Básnička o mrkvi Básnička o mandarince Básnička o mrkvi U nás doma na zahradě, vedle sebe v jedné řadě, mrkvička si v zemi leží, šťavnatá a krásně svěží. Oranžová se zelenými vlasy, kandidátka na královnu krásy, křupavá

Více

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová)

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová) Kresba pastelkami O námětech obrazů (M.Brožová) http://www.pastelky.cz/obrazy-kreslene-pastelkami Kam chodíte na nápady? Nápad na obraz ke mně přichází jako celek, buď se mi zdá ve snu, nebo mě navštíví,

Více

Přehled přihlášených oddílů

Přehled přihlášených oddílů Přehled přihlášených oddílů Zkratka BEZR GOČÁR HABRM HORÁK JIRÁS NHK SEVER SION SNP SVDVO SVK WRO ŠTEFC ŠTEFÁ Název ZŠ Bezručova ZŠ a MŠ Josefa Gočára ZŠ Habrmanova ZŠ M.Horákové ZŠ a MŠ Jiráskovo náměstí

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

BÁSNIČKY VÁNOCE JSOU TADY...

BÁSNIČKY VÁNOCE JSOU TADY... REDAKČNÍ RADA Hana Fröhlichová (4.A) Jana Hanzlíková (4.A) Matěj Mach (4.A) David Veltruský (5.A) Tereza Poštulková (5.A) Klára Červenková (5.A) Tereza Šobková (5.A) Eliška Suldovská (6.A) Veronika Břendová

Více

Únor 1t - Pohádkové postavy - Čarodějnice Spoj tečky a vytvoř si svůj vlastní obrázek. Poté si obrázek vybarvi Tereza Bartošová

Únor 1t - Pohádkové postavy - Čarodějnice Spoj tečky a vytvoř si svůj vlastní obrázek. Poté si obrázek vybarvi Tereza Bartošová Únor 1t - Pohádkové postavy - Čarodějnice Spoj tečky a vytvoř si svůj vlastní obrázek. Poté si obrázek vybarvi Tereza Bartošová Únor 1t - Pohádkové postavy - Koruna Dokresli druhou polovinu obrázku (korunka

Více

Výsledky zkoušek jazykového citu jednotlivých dětí. Tab. 1 Výsledky prvního vyšetření chlapce T. 1.subtest 2.subtest 3.subtest 4.subtest 5.

Výsledky zkoušek jazykového citu jednotlivých dětí. Tab. 1 Výsledky prvního vyšetření chlapce T. 1.subtest 2.subtest 3.subtest 4.subtest 5. Příloha č. 3 Výsledky zkoušek jazykového citu jednotlivých dětí Chlapec T., 3. třída Tab. 1 Výsledky prvního vyšetření chlapce T. 9 7 5 5 9 35 3 Tab. 2 Výsledky druhého vyšetření chlapce T. 9 8 5 5 9 36

Více

VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32. Účast oddílů : Závodníci Starty Závodníci Starty

VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32. Účast oddílů : Závodníci Starty Závodníci Starty VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32 Účast oddílů : Přihlášení Přijatí Oddíl Závodníci Starty Závodníci Starty Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. JPK 16 14 30 34 30 64 16

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Základní škola a Mateřská škola při Priessnitzových léčebných lázních a.s., Jeseník Kalvodova 360, Jeseník 790 03 www.zspll.cz

Základní škola a Mateřská škola při Priessnitzových léčebných lázních a.s., Jeseník Kalvodova 360, Jeseník 790 03 www.zspll.cz Základní škola a Mateřská škola při Priessnitzových léčebných lázních a.s., Jeseník Kalvodova 360, Jeseník 790 03 www.zspll.cz e-mail: reditel@zspll.cz 584 401 047//584 411 066 Adam Toman, 3.tř. 1. Základní

Více

Náš zpravodaj Květen 2015

Náš zpravodaj Květen 2015 Květen 2015 5. a poslední vydání Poslední úvodní slovo Nastal květen, ten básní proslulý máj a zároveň lásky čas... A my vám s malou lítostí na srdci oznamujeme, že vydání, které si právě pročítáte, je

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE Test 4 (lekce 10, 11, 12).../ze 100 bodů 1. Poslouchejte text. Zatrhněte, co je/není pravda. 8 bodů 1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE 2. Jana měla špatnou dovolenou. ANO NE 3.

Více

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná Čarovný mlýnek Proč je mořská voda slaná Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., DYS-centrum Praha Čarovný mlýnek

Více

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSE LADA ČESKÁ TELEVIZE blahopřání do obálky pohlednice balicí papíry dárkové tašky dárkové krabičky rozety a stuhy omalovánky pexesa vystřihovánky dopisní papíry diplomy lampiony

Více

77 Jelínek Martin LK Jasan Aš 2008 I 00:01:54 1. 184 Farkaš Filip Aš 2011 I 00:03:20 3. 72 Jelínek Jáchym Aš 2012 I 00:04:27 4.

77 Jelínek Martin LK Jasan Aš 2008 I 00:01:54 1. 184 Farkaš Filip Aš 2011 I 00:03:20 3. 72 Jelínek Jáchym Aš 2012 I 00:04:27 4. Kategorie: I nejmladší kluci ročníky narození: 2008 a mladší Délka trati: 400 m 77 Jelínek Martin LK Jasan Aš 2008 I 00:01:54 1. 82 Klepáček Daneček Aš 2009 I 00:02:22 2. 184 Farkaš Filip Aš 2011 I 00:03:20

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Písemka číslo 2 sobota 9.10 2010

Písemka číslo 2 sobota 9.10 2010 Písemka číslo 2 sobota 9.10 2010 Matematika Čeština 112 žáků průměr: 21,0 111 žáků průměr: 19,9 Pořadí Jméno body Pořadí Jméno body 1.-4. Do Hoang Viet Anh 27 1. Kramná Anežka 27,0 Janota Daniel 27 2.

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN Žákyně starší 1999-2000 1 6 Ondrášková Adriana 2000 18:22 2 3 Placatková Bára 2000 TS Příbram 19:23 3 2 Kotěšovcová Pavla 2000 TRI SKI Horní Počernice 19:36 4 7 Vojtěchová Josefína 2000 SK Slavia Praha

Více

HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ

HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ Před mnoha a mnoha lety zde ţila spousta strašidel, strašidýlek, skřítků a dalších nadpřirozených bytostí. Bylo zde jejich království a všichni zde ţili v klidu a míru. Aţ jednoho

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

Anna Kadlecová (4.B) Šárka Macháčková (4.B) Natalie Křivková (4.B) Nikola Hejlová (4.B) Veronika Kocourová (4.B) Jiří Sazama (4.B)

Anna Kadlecová (4.B) Šárka Macháčková (4.B) Natalie Křivková (4.B) Nikola Hejlová (4.B) Veronika Kocourová (4.B) Jiří Sazama (4.B) SOŠ cestovního ruchu Pardubice, U Josefa 118 Třída: 4.A - cestovní ruchu (rok nástupu 2011) Třída: 4.B - cestovní ruch (rok nástupu 2011) Třída: 5.D - dálkové studium (rok nástupu 2010) Třída: *4.A - cestovní

Více

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA Dětský domováček ÚNOR 2015 Autor : Barbora S. Co je nového? Tak si to představte Ze začátku jsem si myslela, ţe tato rubrika nebude pravidelná, vţdyť, co nového by se pořád mohlo

Více

Říjen 1t - Ovoce a zelenina - Mísa Spojením teček dokresli obrázek. Potom si obrázek vybarvi. Tereza Bartošová

Říjen 1t - Ovoce a zelenina - Mísa Spojením teček dokresli obrázek. Potom si obrázek vybarvi. Tereza Bartošová Říjen 1t - Ovoce a zelenina - Mísa Spojením teček dokresli obrázek. Potom si obrázek vybarvi. Tereza Bartošová Říjen 1t - Ovoce a zelenina - Dokresli co chybí Dokresli obrázky (mrkev, citron a kiwi) podle

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

Obrázkové Bingo. trojúhelník. zebra. králík ovce. boty. motorka. židle Příroda a počasí

Obrázkové Bingo. trojúhelník. zebra. králík ovce. boty. motorka. židle Příroda a počasí Obrázkové Bingo Obsah Toto balení obsahuje 100 obrázkových karet. Karty mají na jedné straně obrázek a na druhé význam obrázku jiné karty. Dále balení obsahuje 36 hracích karet. Na těchto hracích kartách

Více

Když jeden bohatý podnikatel narazil na rybáře, který poklidně seděl opřený o loď a hrál si s dětmi, zděšeně se ho zeptal:

Když jeden bohatý podnikatel narazil na rybáře, který poklidně seděl opřený o loď a hrál si s dětmi, zděšeně se ho zeptal: 1 ZŠ GENERÁLA JANOUŠKA 1006 ŠKOLÁČEK BŘEZEN 2015 4.ČÍSLO Nejdůležitější body: Jaká nebezpečí na vás číhají, když si neumyjete ruce? Předškoláci rádi poslouchají četbu Cesta do pravěku Naše školní knihovna

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

7. vydání - listopad 2007

7. vydání - listopad 2007 7. vydání - listopad 2007. Ve druhém kole soutěžilo 13 žáků. Čekaly na ně příklady z učiva 6. třídy, násobení, sčítání, zaokrouhlování, slovní úloha a jeden úkol z geometrie. Většina z nich prokázala velmi

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Harmonogram absolutoria

Harmonogram absolutoria Vyšší odborná škola ekonomická v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: Finanční řízení Školní rok: 2014/2015 Forma vzdělávání: denní Datum: 1.6.2015 Harmonogram absolutoria Příjmení a jméno Cimbálová Adéla

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při Active SVČ, Dolní 3, Žďár nad Sázavou Termín: 25. října 2011 Místo konání: lyžařský areál Martina Koukala u Pilské nádrže,

Více

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 DI+HI 1 1. ZŠ Svatoplukova, Šternberk 15 2 ZŠ a G mesta Konice 14 3 ZŠ Boženy Nemcové Zábreh 10 4 3. ZŠ Nám. Svobody, Šternberk 8 5 ZŠ Demlova Olomouc 6 DII+HII

Více

Bezpečnostní průprava. dětí předškolního věku

Bezpečnostní průprava. dětí předškolního věku Výstava prací dětí základních a mateřských škol v rámci projektu hlavního města Prahy www.prevencede Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku Výstava prací dětí základních a mateřských škol v rámci

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Výsledky atletických závodů - 4.10. 2014 40 m dívky Kategorie 2009 a mladší 40 m dívky Kategorie 2007-2008 40 m dívky Kategorie 2005-2006

Výsledky atletických závodů - 4.10. 2014 40 m dívky Kategorie 2009 a mladší 40 m dívky Kategorie 2007-2008 40 m dívky Kategorie 2005-2006 Výsledky atletických závodů - 4.10. 2014 40 m dívky 1 Vivien René Knapová 2009 Akademie Praha 6 8,7 2 Barbora Hejnová 2009 ASK Slavia Praha 9,2 3 Isabella Sekyrová 2009 Akademie Praha 6 11,6 40 m dívky

Více

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 PYTHAGORIÁDA okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 5. ročník 1 Cihlář Jakub ZŠ Beroun Wagnerovo nám. 15 bodů 2Červená Julie ZŠ Loděnice 14 bodů 2 Kohout Roman ZŠ Hýskov 14 bodů 2 Komancová Eliška ZŠ Liteň 14

Více

Plavecké závody O pohár CMG

Plavecké závody O pohár CMG Plavecké závody O pohár CMG 9. dubna 2014 Plavecký pohár byl realizován s finanční podporou statutárního města Prostějov Rozhodčí: Vrchní rozhodčí: Ing. Markéta Novotná III.tř. Vrchní časoměřič: Mgr. Ivana

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ze Slovanu 2013/2014 VÁNOCE OČIMA ŽÁKŮ Matyáš Třasoň, IX. B ŠTĚDRÝ VEČER U NÁS DOMA Letos stejně jako loni začínáme na hřbitově. Dáme věnce, svíčky na hrob, modlíme se jenom

Více

POHÁR ROZHLASU okresní kolo 13.5.2015

POHÁR ROZHLASU okresní kolo 13.5.2015 Běh - 60m Děvčata starší 1. Vohánková Kateřina ZŠ P.Holého Louny 8,5 635 2. Kovářová Eliška ZŠ Kom. alej Žatec 8,6 608 3. Taušková Karolína ZŠ Přemyslovců Louny 8,9 531 4. Hubená Jiřina ZŠ Žatec Jižní

Více

VŠÍMÁLEK. 6.A 1. číslo září - říjen. Zdroj: https://www.google.cz/search?q=podzim

VŠÍMÁLEK. 6.A 1. číslo září - říjen. Zdroj: https://www.google.cz/search?q=podzim VŠÍMÁLEK 6.A 1. číslo září - říjen Zdroj: https://www.google.cz/search?q=podzim VŠÍMÁLEK Obsah: První školní den Naše anketa Exkurze 6.A 6.B Svatý Václav Dětský čin roku Omalovánky Časopis vydává ZŠ Žatec,

Více

čas plavání ztráta čas plavání ztráta čas

čas plavání ztráta čas plavání ztráta čas Kategorie: M_6-7 čistý 7 Filip Kareš M6-7 Pk Příbram 00:40,4 00:00,0 1 01:32,2 01:32,2 1 02:12,6 1 Kategorie: Ž_6-7 čistý 2 Barbora Šindelářová Ž6-7 00:31,3 00:00,0 1 01:24,4 01:24,4 1 01:55,7 1 24 Karolína

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m

Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m 1 Nováková Lucie 15 Čelákovice 20,0 2 Štefíková Silvie 7 Milovice 23,4 3 Kalinová Ella 23 Čelákovice 24,7 4 Uhrová Nela 12 Čelákovice - 5 Bohuslavová Aneta 14 Čelákovice

Více

Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013. Výsledková listina

Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013. Výsledková listina Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013 Praha, Výstaviště Holešovice Výsledková listina 20. 4. 2013 Aliance dětského plavání Ročník 2008: Kraulové nohy s deskou 25 m Pořadí: Jméno: Klub: čas 1 Emma

Více

V pohádkách se objevují kouzelné předměty Dobro vítězí nad zlem

V pohádkách se objevují kouzelné předměty Dobro vítězí nad zlem POHÁDKA Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_L.3.713 Anotace: Pohádka Autor: Mgr. Soňa Pavlíková Předmět: Český jazyk literatura Očekávané výstupy:

Více

Skupina dospělých. Slavia Hradec Králové 2012

Skupina dospělých. Slavia Hradec Králové 2012 Skupina dospělých Slavia Hradec Králové 2012 MČR DRUŽSTVA 2012 7. místo 28. místo Disk Ligy Česká liga klubů: 5. místo Česká liga štafet: D21: 5. místo H21: 20. místo Licence pro rok 2013 E: Jedličková

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov Eskymo verze: 1.5.1 Název závodu: Místo závodu: Pořadatel: SK vltava Český Krumlov Ředitel závodu: Lenka Lagnerová Vrchní rozhodčí: Luděk Roleček Datum závodu: 08.06.14 Číslo závodu: 62 BHZ: 4 Disciplína:

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

TJ Sokol Díly 8.5.2013 Běh osvobození - Výsledkové listiny

TJ Sokol Díly 8.5.2013 Běh osvobození - Výsledkové listiny TJ Sokol Díly 8.5.2013 Běh osvobození - Výsledkové listiny ID: M 2008-2013 Kategorie: Předškolní děti 2008 a ml. Hoši 100m 1 46 Cihlář David 2009 Horšovský Týn 00:00:25,00 2 3 Reiniger Ondřej 2008 TJ Sokol

Více

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Čas Příjmení a jméno Škola Handicap Čas 1 Noll David ZŠ a MŠ Nymburk 00:30,7 1 00:30,7 00:00,0 01:41,2 01:41,2 4 02:11,9 2 Zikmund Tomáš ZŠ Pod sv. horou Příbram 00:33,4

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 4.S - 4. S (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: PhDr. Jana Müllerová Místopředseda: Mgr. Zuzana Kočová Třídní: Mgr. Marian Páchnik Místnost: 9 - Anglický jazyk Slavnostní

Více

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2 Cvičení z matematiky Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina Počet žáků: 29 Třída(y): 3.A(17hv),3.B(17hv),7.0(17hv) 1. Balogová Adéla 3.A 2. Benešová Kristýna 3.A 3. Bokrová Andrea 3.B 4. Bubelová Kateřina 7.0 5. Budáková

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009

Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009 Tělovýchovná jednota Sokol Mochtín uspořádala ve spolupráci s Pošumavským sportovním centrem Sport pro všechny v Klatovech Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Žactvo předškolní

Více

Povrchy, objemy. Krychle = = = + =2 = 2 = 2 = 2 = 2 =( 2) + = ( 2) + = 2+ =3 = 3 = 3 = 3 = 3

Povrchy, objemy. Krychle = = = + =2 = 2 = 2 = 2 = 2 =( 2) + = ( 2) + = 2+ =3 = 3 = 3 = 3 = 3 y, objemy nám vlastně říká, kolik tapety potřebujeme k polepení daného tělesa. Základní jednotkou jsou metry čtverečné (m 2 ). nám pak říká, kolik vody se do daného tělesa vejde. Základní jednotkou jsou

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více