Sunny Canadian International NEWSLETTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sunny Canadian International NEWSLETTER"

Transkript

1 Sunny Canadian International NEWSLETTER Ročník/Volume 2 vydání Z OBSAHU / ABSTRACT: ALICE ŠTUNDA JE PODNIKATELKOU ROKU 2013 / ALICE ŠTUNDA IS THE BUSINESS WOMAN OF THE YEAR 2013 GYMNÁZIUM SCIS / HIGH SCHOOL SCIS CHARITA A ZAJÍMAVÉ AKCE V SCIS / CHARITY AND INTERESTING SCIS EVENTS NAŠE ÚSPĚCHY / OUR ACHIEVEMENTS KALENDÁŘ AKCÍ LEDEN/ÚNOR 2014 / CALENDAR OF EVENTS JANUARY/FEBRUARY 2014 ÚVODNÍK / EDITORIAL Vážení rodiče a přátelé Sunny Canadian International School, jen několik dní nás dělí od prosincových svátků, které děti nejvíce milují. Prosinec je dobou, kdy se lidé scházejí a myslí na své blízké. Je dobou, kdy jsme si blíž a pomáháme těm, kteří v životě neměli takové štěstí. Je dobou, kdy rekapitulujeme uplynulý rok a přemýšlíme o tom, co nás čeká. Podobně jsme prožívali konec roku i na Sunny Canadian International School. Rádi bychom se o své zážitky podělili s Vámi. Článek generálního ředitele Mgr. Rona Stilese se vrací ke zvolení paní Ing. Alice Štundy podnikatelkou roku Naleznete příklady, jak SCIS spolupracuje s odborníky a jinými školami. Dočtete se o charitativních akcích, které na SCIS proběhly, a nechybí ani zážitky žáků, kteří mohli získaný výtěžek z charitativních akcí předat osobně těm, jimž byl určen. Můžeme se také s hrdostí pochlubit nejnovějšími úspěchy našich dětí. Jako tradičně je Newsletter i kaleidoskopem zajímavých akcí a projektů mateřské i základní školy a sekce Activities. Za celý tým SCIS Vám přeji krásně předvánoční počtení. Dear Sunny Canadian International School parents and friends, there are only a handful of days before the most beloved holidays start. December is the month of meeting and gathering with our loved ones. It is the time when we help each other and support the those in need. It is also the time to look back on our year and draw expectations and wishes for the upcoming year. Sunny Canadian International School had a great last month of the year and we would like to share our experiences with you. You can find an article written by Ron Stiles about our founder and owner Alice Stunda winning a Business Woman of the Year award. You can read how SCIS cooperates with other schools and experts. You can read about our charity events and learn how your donations were distributed in an authentic article written by our students who are sharing about their emotional visit to the Burn Centre. We have great results in English we would like to feature them in this article. As always, the SCIS newsletter is a great read to be up-to-date with all events and projects in kindergarten, elementary school and Activities. The whole SCIS team wishes you a wonderful pre-christmas read. PaedDr. Jana Zbirovská, Šéfredaktorka SC NL / Editor in Chief of the SC Newsletter SC NL Leden Únor 2014 / January February

2 Canadian Inspiration Leads to Czech Businesswoman of the Year Award for SCIS Owner / Kanada ji inspirovala, založila školu a stala se nejúspěšnější podnikatelkou roku After studying and working in Edmonton, Alberta, Canada for ten years, Alice Štunda the SCIS owner and founder, returned to the Czech Republic to establish a unique, bilingual school and now, eleven years on, has received the prestigious Businesswoman of the Year Award for mid-sized companies this November, Alice wanted her daughter, Christina, to have access to the skills she found offered by the Alberta Educational system, but found the international schools available in the early 2000s were primarily offering English-based lessons, with very little Czech. Not wanting to give up her mother tongue and the deep knowledge base offered in the Czech system, she had to consider new options. "For me, having a fully bilingual child is the ideal situation. My vision was to have a unique and truly bilingual school, not just for kindergarten," she said. "I wanted my daughter to continue her education past kindergarten with a real bilingual curriculum that was also fun, so we added a primary school and a great variety of extra courses. Alice is on the threshold of realizing her dream to have everything from preschool to high school all under one roof, as we are eagerly anticipating the construction of a state of the art High School. is eyeing the possibility of having some of his students study in Edmonton for a semester of their High School perhaps even an exchange between Edmonton and Prague. "This was a big risk, but my daughter deserved more than what I had," Alice said. "I feel she is happy now. She and other children are getting an education that is not offered anywhere else." The risk has definitely paid off, for while focussing on education and her daughter, Alice has managed to create a successful entrepreneurship worthy of a national award, but secondary overall. výukové metody drilu a memorování. Přála si, aby výuka byla pro její dceru i ostatní žáky zábavná, aby se učili se zájmem a touhou objevovat nové. Děti absorbují znalosti, pokud je to baví. V naší škole je přidáno mnoho zajímavých prvků, které vytvářejí podnětné prostředí pro celkový rozvoj osobnosti dítěte, dodala paní Štunda. V současné době navštěvuje školu přes 330 dětí od předškoláků po žáky osmého ročníku a Sunny Canadian International School se v nedávné době podařilo také navázat spolupráci s Creswood School in Edmontonu. Vedení školy pracuje na koncepci výměnných pobytů žáků budoucího devátého ročníku, kteří by navštívili Kanadu, a rýsuje se i možná spolupráce pro výměny studentů mezi Edmontonem a Prahou v rámci plánovaného gymnázia. A bilingual education was not the only aspect of her education that Alice felt was stifled growing up in the Czech Republic. Too often, she said, her education felt cold and formal. For her daughter, she wanted learning to be fun. "I think children should be well-educated. Not through memorization and drills like the Czech system traditionally teaches, but through curiosity," she said. "Children absorb knowledge if it's fun. So we added a lot of interesting and fun elements to the school and made nature and the environment a big part of learning." Currently, the school has well over 330 children from Kindergarten to 8th grade, and Sunny Canadian International School has recently been awarded an international partnership by Alberta Education with Crestwood School in Edmonton. The Director hopes to take his grade nine class to Canada next year, and Paní Alice Štunda studovala a pracovala deset let v Edmontonu v kanadské provincii Alberta. Je zakladatelkou a majitelkou SCIS. V České republice založila před jedenácti lety unikátní bilingvní česko-kanadskou školu. V roce 2013 získala díky svému úsilí cenu podnikatelka roku pro střední firmy. Na sklonku 21. století Alice Štunda otevřela školu, která byla inspirována kvalitou školství v Albertě, aby její dcera Christina měla možnost stejného vzdělání. Počátky byly zaměřeny spíše rozvoj na angličtiny, ale české prostředí a možnost dát své dceři dva jazyky změnily koncept na bilingvní školu. Poskytnou své dceři opravdové bilingvní vzdělání je ideální situace. Mé vize o bilingvní škole se rozšířily ze školky na školu a přidalo se mnoho odpoledních aktivit a kroužků, řekla nám majitelka Alice Štunda. V budování rozvoje vzdělávání zakladatelka nepřestala. Jejím snem je zajistit vzdělání od mateřské školy po gymnázium pod jednou střechou. Paní Štunda při tvorbě koncepce vzdělávání nemyslela jen na dvojjazyčnost, ale i vzpomínala na svá školní léta a tradiční Celý projekt postavit školu pro svou dceru byl jeden velký risk, přiznává paní Alice. Jsem šťastná, že má dcera a její spolužáci mají takové výjimečné možnosti, které se jinde nenabízejí. Risk se vyplatil a záměr paní Štunda byl naplněn. Podařilo se jí dosáhnout svých vysokých cílů a byla odměněna cenou Podnikatelka roku. Mgr. Ron Stiles, Generální ředitel SCIS / Director SCIS SC NL Leden Únor 2014 / January February

3 Dny otevřených dveří na SCIS během školního roku 2013/2014 / Days of Open House at SCIS during School Year 2013/2014 Na školní rok 2013/2014 připravila Sunny Canadian International School celou sérii dnů, kdy rádi v našich hodinách a i dalších částech školy přivítáme nejenom Vás rodiče, ale i příbuzné Vašich dětí a potencionální budoucí studenty. První dva úspěšné Dny otevřených dveří jsme uspořádali (odpoledne bylo doplněno o přednášku Dr. Pikorové z Pedagogicko-psychologické poradny v Benešově o zdravém vývoji dítěte) a Další nás čekají ještě v lednu, únoru, březnu a v květnu 2014: , , a Budeme se těšit na viděnou s Vámi. Every year Sunny Canadian International School opens the doors to our school and classrooms to parents, families, and other friends. This year is no exception, and so far we have enjoyed two successful days on November 13th (extended by a lecture of Dr. Pikorova from Pedagogical- Psychological Council of Benesov) and December 12th. Please, feel free to choose one of the following remaining days to come and see how we teach: , , and We look forward to seeing you at our school. Ing. Jitka Stiles, Ph.D., Ředitelka pro ZŠ a MŠ / School Principal Otevíráme Gymnázium Sunny Canadian International School 2014/2015 / We are going to open Sunny Canadian International School High School 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 se rozšíří vzdělávací soustava Sunny Canadian International School o další vyšší stupeň čtyřleté všeobecné gymnázium s výukou vybraných předmětů v anglickém jazyce. V tomto roce bude v souvislosti s plánovanou výstavbou nového komplexu SCIS otevřeno čtyřleté všeobecné gymnázium SCIS, kde výuka bude probíhat stejně jako na základní škole v českém a anglickém jazyce, kdy anglický jazyk budou vyučovat rodilí mluvčí s pedagogickým vzděláním. Čeští i angličtí učitelé jsou zkušení středoškolští pedagogové. Gymnázium je zapsáno v rejstříku škol MŠMT, proto se řídí zákony a vzdělávacím programem českého školství. Výuka je koncipována tak, aby maturanti byli schopni pokračovat ve studiu na českých a zahraničních univerzitách. Kromě české státní maturity budou moci studenti složit i mezinárodní maturitu, aby jim bylo ulehčeno přijmutí na některou ze zahraničních univerzit. V současné době prochází škola systémem akreditace mezinárodní maturity. Pro studenty, jejichž úroveň anglického jazyka nebude zcela dostačující, je připraven podpůrný program ELL (English Language Learners), v němž má škola dlouhodobě dobrou praxi. Ve třetím a čtvrtém ročníku je možnost jazykové a oborové specializace, díky nabídce 16 hodin volitelných seminářů v angličtině a češtině. SC NL Leden Únor 2014 / January February

4 Kromě anglického jazyka mohou studenti volit mezi francouzštinou a němčinou, v rámci volitelných seminářů bude možnost studia dalšího jazyka dle zájmu studentů. Maximální počet studentů ve třídě je 25. Školné činí Kč měsíčně. Nadaní studenti mají možnost získat na celé čtyři roky studia stipendium (snížené školné na Kč měsíčně) za podmínek, že úspěšně projdou přijímacím řízením, jejich vstupní prospěch je 1,00 1,5 a jejich prospěch neklesne po dobu studia na gymnáziu pod 2,00. Příjem přihlášek na gymnázium SCIS bude uzavřen k 15. březnu Přijímací zkoušky v řádném termínu budou probíhat v době od 22. dubna do 30. dubna Podmínky a přesný termín řádných přijímacích zkoušek budou zveřejněny na webových stránkách školy v průběhu ledna School year 2014/2015 is an important start for Sunny Canadian project of 4-year programme of bilingual High School where the educational is provided as well as at primary school, partly in Czech and also in English, all taught by professional and experienced teachers. High School is accredited by Ministry of Education, Sports and Youth and the educational programme is based on Czech Framework and Czech Educational Act. The study is organised to enable students continue at Czech or international universities. Students will finish their studies by Czech final examination, but they can also undertake International equivalent. The school is in the process of receiving the International final examination. Students whose English might not be as proficient as needed will be offered ELL programme (English Language Learners) that has been a great support for our students. Third and fourth year of studies offers language or professional choices during 16 optional seminars and workshops in English or Czech. English will be complimented by French or German as another foreign language, but another options may be opened according to interest of students. The highest possible number of students in one class is 25. The tuition is CZK per month. Talented students can receive financial support for all four years of studies (they pay only 3500CZK per month) if they fulfill all requirements such as be accepted by entrance exams, have average of final 9th grades between 1,00-1,50 and their classification does not go below 2,00 for the whole studies. The applications deadline is 15th of March Entrance exams dates are between 22nd April to 30th of April Entry requirements and exact dates will be available during January PaedDr. Jana Zbirovská, Zástupkyně ředitele pro 2. stupeň ZŠ / Vice Principal for 2 nd Stage AKTUÁLNĚ ZE ŽIVOTA NA SUNNY CANADIAN INTERNATIONAL SCHOOL Kanadské dny v SCIS a návštěvníci v SCIS / Canada Days in SCIS and other important visitors V rámci propagace nově vznikajícího gymnázia SCIS a navázání bližší spolupráce se základními školami, které se intenzivněji věnují výuce cizích jazyků, vznikla myšlenka Kanadského projektového dne. Žáci pátých až devátých ročníků, kteří navštíví SCIS, si v praxi vyzkouší například výuku, chemie, přírodopisu nebo výchovy k občanství s rodilým mluvčím. V rámci dne se také díky zajímavé prezentaci pana generálního ředitele Rona Stilese dozvědí více o Kanadě, o jejím státním uspořádání, o historických a přírodních zajímavostech. Své nově nabyté vědomosti si žáci mohou vzápětí vyzkoušet ve vědomostním testu. Součástí programu je i prohlídka školy, diskuse s managementem a občerstvení spojené s ochutnávkou palačinek s tradičním kanadským javorovým sirupem. Velmi nás těší, že hodnocení žáků i pedagogů, kteří navštívili naši školu, jsou stoprocentně kladná. Mimo jiné se jim výuka zdá zajímavá, oceňují pozitivní přístup pedagogů k žákům a příjemně působící interiér školy. V tomto pololetí proběhlo na SCIS také několik událostí, během nichž školu navštívily větší skupiny hostů, ať to byli učitelé ze Středočeského kraje v rámci přednášky o matematice profesora Hejného, žáci a pedagogové jiných základních škol v rámci projektového dne o Kanadě, studenti učitelství 1. stupně Pedagogické fakulty UK nebo účastníci kurzu Mentoringem ke kvalitě, kterého se účastní i členové pedagogického sboru SCIS. Jsme hrdí na to, že můžeme stávajícím (i budoucím) kolegům pedagogům i dětem ukázat kvalitní moderní a dynamicky se rozvíjející školu, a velmi nás těší to, že jsme si v pedagogickém světě vybudovali dobré jméno a zájem o naši školu stále roste. The Canada Day is a project day for students of 5th 9th grades (and possibly others) in other bilingual schools or schools with intensive English learning who came to visit and experience a day in Canadian School, the future High School students could see the day at Sunny. 9th graders try out learning chemistry, biology or social science taught by a native English teacher. The principal Ron Stiles had a presentation about Canada with a quiz, fun facts, history and interesting natural and economical information. Students new knowledge was challenged by staff and management who took them on a tour that had a sweet end, the SC NL Leden Únor 2014 / January February

5 pancakes with maple sirup. We are glad that students and their teachers enjoyed the Canada Day, we have wonderful feedback from them. They appreciated the decorations, boards and welcoming interior. Another visit was math-orientated when first stage teachers from Stredocesky region observed a math lesson that was followed up by a long-life learning seminar Math of Prof. Hejny. We had students from Faculty of Education to observe our lessons and more visitors for a seminar Mentoring towards quality. We are glad to be an inspirational school for our region, because we can show modern and dynamic school that has been developing and building a good professional name among others. Návštěva v Sunny Canadian School Dne 11. listopadu 2013 naše třída 9. B navštívila Sunny Canadian School v Jesenici-Osnici, což je česko-kanadská škola, nyní nově i s navazujícím gymnáziem. Učí se zde v českém a anglickém jazyce v poměru 50 % na 50 %. Byli jsme pozváni na základě Kanadského projektového dne, který škola pořádá pro žáky devátých ročníků z jiných škol. Když jsme přijeli, paní zástupkyně nás vřele přivítala a provedla po škole, která je příjemně a moderně zařízená. Pak jsme se přesunuli do jídelny, kde nás čekalo občerstvení a kde jsme byli seznámeni s programem. Následně jsme se přesunuli do učebny 6. třídy, kde jsme pozorovali výuku matematiky v angličtině, kde právě vyučoval rodilý mluvčí z Texasu, Mr. Larry Leifeste. Poté jsme dostali oběd v podobě těstovinového salátu a jako dezert nám přichystali palačinky polité javorovým sirupem. MŇAM! Dále pro nás byla připravena interaktivní přednáška v podání Mr. Rona Stilese, rodilého mluvčího z Kanady, po které jsme měli vyplnit kvíz o tom, co jsme se dozvěděli. Pak jsme opět pozorovali výuku Mr. Larryho Leifeste, tentokrát výchovu k občanství. Posledním bodem programu byla výuka přírodopisu Mr. Cliva Allena z Irska. Přednáška i hodiny výuky byly pouze v angličtině, poněvadž rodilí mluvčí, kteří zde učí, mluví česky minimálně, nebo česky neumí vůbec. Proto jsme měli možnost si vyzkoušet, jak na tom jsme s angličtinou, a jestli by nám takováto forma výuky vyhovovala v případném nástupu na zdejší gymnázium. Musím říct, že všechny děti, přestože byly v průměru o tři roky mladší než my, angličtinu výborně ovládaly a hovořily zcela plynule. Z toho důvodu si myslím, že tato škola je ideální pro ty, které angličtina baví a chtěli by se jí do budoucna věnovat, protože zde se ji určitě naučí. Návštěva se nám moc líbila. Za fakultní jesenickou školu žákyně 9. B, Adéla Samková Visit in SCIS November 11, 2013 was a special day for Jesenice visitors. Our class 9.B visited Sunny Canadian International School in Jesenice-Osnice. This is a Czech- Canadian school with a new bilingual High School. They learn 50% in Czech and 50% in English. We were invited to come to Sunny Canadian as a part of our project day about Canada. The vice-principal showed us around the modern and welcoming school. We watched an English Math lesson in Grade 6, led by Mr. Larry Leifeste from Texas. We enjoyed our lunch, pasta salad, and pancakes with maple syrup. Yum! We had an interactive lecture by Mr. Ron Stiles from Canada, and we were also tested on our new knowledge about Canada. The last lesson was taught by Mr. Clive Allen from Ireland. All lectures and lessons were in English only. English native speaking teachers know very little Czech or none at all. We had a chance to practice our English and see how we would adjust to this style of teaching. We have to admit that SCIS students even three years younger than us have brilliant English. We agreed that this school would be perfect for those who enjoy learning English and would like to study it in the future. We enjoyed the visit very much. Adela Samkova, Elementary School student, Jesenice PaedDr. Jana Zbirovská, Zástupkyně ředitele pro 2. stupeň ZŠ / Vice Principal for 2 nd Stage Seminář na podporu výuky matematiky profesora Hejného / Seminar to support Prof. Hejny s Math method O inovativní metodu výuky matematiky profesora Hejného projevuje zájem stále více škol. Mezi ně patří i naše spřátelené školy z regionu, se kterými nás pojí dlouholetá spolupráce. Z jejich iniciativy vzešla myšlenka, abychom semináře o matematice profesora Hejného, které pořádáme pro naše pedagogy, otevřeli i jiným školám. Ve středu se proto v prostorách školy SCIS konal seminář, který nesl název Pojetí výuky matematiky na 1. stupni ZŠ podle M. Hejného. Jednalo se již o druhé setkání, které mělo za úkol opět více přiblížit Hejného matematiku nejen učitelům SCIS, ale všem zájemcům z řad učitelů Středočeského kraje, kteří v současné době podle této metody již vyučují, či ty, kteří by rádi začali. Návštěvou nás poctila jedna z autorek učebnic matematiky pro 1. stupeň a blízká spolupracovnice profesora Hejného, paní PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. Před začátkem semináře mohli kolegové učitelé nahlédnout do samotné výuky matematiky do tříd 1. stupně naší školy. Poté již následoval seminář. V jeho úvodu byly účastníkům představeny hlavní myšlenky této výukové metody. V další části semináře byli posluchači aktivně seznámeni nejdříve s jedním z mnoha sémantických aritmetických prostředí, poté nahlédli do prostředí geometrického. Následná diskuze byla velmi inspirativní a motivující do další práce. Jsem přesvědčena, že učitelé získali nové podněty pro matematické vzdělávání na 1. stupni ZŠ a seznámili se s postupy, které vedou k rozvoji rozumových i osobnostních schopností žáků Velmi nás potěšil kladný ohlas a živý zájem našich kolegů z jiných škol. Celkem se setkání zúčastnilo šedesát pedagogů z Jesenice, Davle, Mníšku pod Brdy, Zlatníků, Kostelce u Křížku, Kamenice, Dolních Břežan a dalších míst. Rádi bychom v tradici těchto setkání pokračovali. Chceme tak nejen využívat výhod vzájemné pedagogické spolupráce a sdílení, ale i posilovat prestiž a dobré jméno naší školy. V této souvislosti jsme také hrdí na to, že paní doktorka SC NL Leden Únor 2014 / January February

6 Slezáková, která se osobně zúčastnila výuky prezentované našimi pedagogy, se pochvalně se vyjádřila o její úrovni a dala nám tím pozitivní zpětnou vazbu a motivaci k další práci. Z těsné spolupráce s týmem profesora Hejného vyvstala další zajímavá možnost budeme jednou z prvních škol v České republice, která bude učit podle této metody i na druhém stupni v šesté třídě, díky učebnici, kterou profesor Hejný se svými spolupracovníky připravuje na příští školní rok. There are more and more schools interested in innovative approach to teaching mathematics by methods of Prof. Hejny. There are schools in Stredocesky region we have been cooperating with and the initiative arisen to start exchanging experience and let their teachers join SCIS ones to seminars organised by Faculty of Education. On Wednesday a math seminar Mathematics according to methodology of Prof. Hejny in the first stage of elementary schools that took place in classrooms of SCIS. The seminar aimed to teach about the math by Hejny not only our teachers, but also all others who joined the seminar from Stredocesky region and they already teach or would like to start with this unique methodology. The seminar was led by and co-author of math books PhDr. Jana Slezakova, Ph.D., the colleague of Prof. Hejny. Before the seminar started all seminar participants had a chance to observe a math lesson in classes of the first stage. The seminar followed where participants were introduced to the principles of Hejny s math. After a break we looked at semantic arithmetic environments and geometry tasks and how to introduce them to our students, how to make them easier or more difficult. The discussion after the seminar was very inspirational and motivated us to try out new knowledge or tips given by others. I believe that all teachers leant not only mathematical skills, but also strategies and procedures how to support logical and mathematical thinking of our students. We were pleased with the reactions of the teachers from regional school. There were 60 teachers all together from Jesenice, Davle, Mnisek pod Brdy, Zlatniky, Kostelec u Krizku Kamenice, Dolní Břežany and others. We would like to continue with organising these seminars, educate and inspire each other, but also show the quality of and a good name of our school. We are proud that Dr. Slezakova who observed lessons taught by our teacher talked about professionals and was pleased with math quality that gave us great motivation and helpful feedback to work hard. We are glad to be one of the first schools where Dr. Hejny s method will be applied in the second stage in our sixth grade, our close cooperation opens very exciting projects and improvements in math field. Mgr. Michaela Husáková, Koordinátorka výuky matematiky v SCIS / Coordinator of Teaching Mathematics in SCIS Zápis do první třídy a školní zralost / Registration for First Grade and School Readiness Testing Opět je tu období zápisu do prvních tříd, kterému předcházelo předvánoční zjišťování školní zralosti u předškolních dětí. Celkem se screeninku školní zralosti účastnilo asi 50 dětí a přibližně stejně tolik pak proběhlo konzultací se zákonnými zástupci, tj. v průměru 45 minut strávených s dítětem a 15 až 30 minut konzultace s rodiči. Přestože se jedná o období, který je velmi nabyté, je to velmi příjemně strávený čas, plný smysluplné spolupráce jak s dětmi, tak s rodiči. Je důležité si uvědomit, že hlavním cílem celé akce je odhalit nezralé funkce dětí, které s rodiči můžeme společně podpořit a zaměřit se na to, aby nástup dítěte do školy byl co nejpřirozenější. Zároveň se v průběhu dalšího pololetí můžeme těšit na veliké změny, kterými každé dítě stále prochází a že ty změny jsou obrovské! Oblasti, na které se tedy zaměřujeme jak při zápisu do první třídy, tak v předškolní přípravě, jsou především následující: podpora správného úchopu psacího náčiní (grafomotorika), aby se dítě mohlo v první třídě soustředit na to, co píše, či kreslí, a neztrácelo tak svou energii z důvodu špatně utvořeného úchopu a předčasně se neunavovalo. Správný úchop a s ním i správné sezení u stolu napomáhá školákům v delší a efektivnější koncentraci pozornosti. K odstranění křečovitého držení tužky napomáhají uvolňovací cviky (napětí často vychází ze svalů pletence ramenního, či z nesprávného držení těla), nebo masáže. Tomu všemu předchází podpora hrubé motoriky dostatečným pohybem (běhání, lezení, překážkové dráhy, skákání na jedné noze a balanční cviky atd.): dítě se učí koordinovat a vnímat vlastní tělo, což může napomáhat snadnějším zvládání zátěžových situací díky hlubšímu vnímání sebe sama. Jemnou motoriku rozvíjíme činnostmi, u kterých dítě musí uplatňovat přesnou koordinaci prstů ruky jako například skládání z kostek, navlékání korálků. Vizuomotorika je odrazem toho, jak je dítě schopné zkoordinovat oko s rukou, tedy jaké má předpoklady psát. Nedaří-li se dítěti např. kreslit dle předlohy, je dobré se opět zaměřit na správný úchop, zda není ruka příliš ztuhlá. Úkoly, které se na vizuomotoriku zaměřují, jsou např. kreslení dle předlohy, dokreslování obrázků. Zrakové rozlišování například rozvíjí úkoly, které se zaměřují na hledání rozdílů v obrázcích, porovnávání různých detailů na obrázku, rozlišování podobných tvarů. Sluchové rozlišování se zjišťuje tím, jak je dítě schopné rozpoznat první a poslední hlásku ve slově, proto oblíbenou hrou pro děti bývá např. slovní fotbal, nebo vymýšlení slov na předem zadanou hlásku. Další podporovaná schopnost dětí je orientace v prostoru a s tím i spojená pravo-levá orientace. U dítěte můžeme hravě rozvíjet i paměť sluchovou, například tím, že si vyrobíme sluchové pexeso (můžete si vytvořit z krabiček, do kterých párově vložíte různá semínka, mouku, takže při zachrastění krabičky se ozve u různého materiálu různý zvuk), verbální paměť procvičíte na nákupu (nechte dítě, ať si zapamatuje některé položky z nákupního seznamu) a pro rozvoj zrakové paměti je možné využít hru jako je pexeso různé náročnosti (u předškolních dětí můžete vyzkoušet i těžší na detaily zaměřené obrázky). Řeč a vyjadřovací schopnosti a s tím spojený rozvoj slovní zásoby je vhodné stimulovat předčítáním dětem nebo společným vyprávěním si. Věnujeme pozornost správné výslovnosti a v případě, že dítě má problém při vyvozování některých hlásek, je vhodné se obrátit na logopeda, aby péče o řeč SC NL Leden Únor 2014 / January February

7 byla systematická, neboť řeč má zásadní význam i na rozvoj kognitivních oblastí. It is time for registration in the first grade again, and it was preceded by an examination of school readiness in the kindergarten. Approximately 50 children participated and we had almost that many consultations with parents, so it is an average of 45 minutes spent with a child and 15 to 30 minutes of consultation with parents. Although those were very busy days, it was a very pleasant time full of meaningful cooperation with children and their parents. It is important to mention that the main aim of this is to reveal the immature functions of children so that together with parents we can help the child develop in order to make the start of first grade as natural as possible for the child. During the next six months we can look forward to changes which each child is still undergoing - and that these changes will be very significant! Areas that we examine at the registration and in the pre-school preparation are as follows. Proper grip of a pen (graphomotorics) allows a child in first grade to concentrate on what he writes or draws without wasting his energy due to a cramp in his hand. Proper grip and correct sitting posture help schoolchildren have more efficient concentration of attention. To remove firm and stationary grip of a pencil we use exercises that help release the hand (stress often comes from muscles of the shoulder girdle or from improper posture) or a massage. All of these prevent the development of gross motor movement (running, climbing, jumping on one leg, balancing exercises, etc.), and the child learns to coordinate and perceive his own body. To develop fine motor skills the child exercises the coordination of fingers with skills such as the composition of cubes, etc. Visualmotoric skill (hand-eye coordination) is necessary for writing. If a child struggles with, for example, drawing according to a pattern, it is good to focus again on the correct grip. The tasks that this function can improve are completing a drawing or geometric shapes. Visual differentiation is developed with tasks such as finding differences in pictures, comparing various details in a picture, or distinguishing shapes. Auditory differentiation is determined by how the child is able to recognize the first and last sound in the word. Children like the popular game word soccer, or you can ask the child to invent words that start with a predetermined sound. We also practice the ability of space orientation as well as the right-left orientation. The child can easily develop auditory memory, for example, with a game in which different seeds, flour, etc., are inserted into pairs of boxes, and when shaken the pairs of boxes should be matched by the child. Verbal memory can be practiced during shopping by letting the child remember some of the items from your shopping list. Additionally, for the development of visual memory a memory pair game pexeso (for pre-school children you can try the pictures with more details) can be used. Speech, communication skills, and vocabulary development can be improved by reading aloud to children, spending time together, and discussing fairy tales, stories, or children s experiences. We pay attention to correct pronunciation and if the child struggles to produce some sounds, it is advisable to go to a speech therapist so the care of the speech is systematic. Mgr. Tereza Slunečková, Školní psycholožka / School Psychologist Vánoční trhy na Sunny Canadian / Christmas Market in SCIS 3. a 4. prosince 2013 se Sunny Canadian oblékla do vánočního a nabídla svým dětem a jejich rodičům již tradiční vánoční trhy. Oba dva dny zahájila vánoční vystoupení některých žáků. V úterý se nám předvedla zumba, flétny, tanečky s paní Lynch a kytary. Druhý den pak výrazový tanec, zpěv a vánoční scénka. Velký úspěch měly kanadské lapače snů, skoro každé dítě si chtělo pojistit, aby se jeho vánoční přání určitě splnila. Děti i rodiče se protáhli v tělocvičně školy, když se učili zkoordinovat svůj pohyb a roztočit pod vedením Katky Majerové vánoční komety. Za příjemné atmosféry jednotlivých vystoupení ochutnávali děti i rodiče kanadský horký čokoládový nápoj se šlehačkou od firmy J-Plus a cukroví napečené týmem Miloše Branýše. Po vystoupeních se řada dětí zúčastnila vánočních dílen, kde se vyráběla řada vánočních dekorací, jako třeba vánoční svíčky, postavičky ze šišek, vánoční přáníčka, zvonečky, ozdobné kolíčky, ovečky z popcornu a mnoho dalšího. Z místnosti věnované tradičnímu lití olova a následnému věštění ze vzniklého tvaru se pak ozývala spousta smíchu a radosti. Celá škola byla slavnostně vánočně vyzdobena a nabídla rovněž možnost zakoupení krásných vánočních dárků či vánočních dekorací, které vytvářely naše děti. Každá třída připravila a nabídla skutečně krásné výrobky. Nezapomnělo se ani na charitu. Před jídelnou stála zástupkyně neziskové organizace Dejme dětem šanci, která všechny příchozí seznamovala s projekty a posláním této organizace, která poskytuje komplexní pomoc dětem a mladým lidem vyrůstajícím v dětských SC NL Leden Únor 2014 / January February

8 domovech na jejich cestě k samostatnému životu. Na trzích se rovněž prodávalo zboží z Namibie, které nabízela organizace Člověk v tísni. Kompletní výtěžek z prodeje jde zpět do Namibie na podporu chudých rodin bez práce. Chráněné dílny Svatý Prokop U Červeného javoru nabízely desítky různých výrobků, které se návštěvníkům velmi líbily. Řada rodičů se rovněž se zájmem zastavila u stánku anglického vydavatelství Usborne, které nabízí skutečně krásné knížky jak pro naše školkové děti, tak i pro školáky, kteří již čtou naprosto plynně. Jistě se knížky tohoto vydavatelství objeví pod mnoha vánočními stromečky našich dětí. I my jsme dovybavili školní knihovnu mnoha novými, krásnými knížkami. Tyto vánoční trhy otevřely adventní období na naší škole. Dýchla na nás příjemná vánoční atmosféra a naladila všechny na blížící se svátky. December is traditionally the month of looking forward to Christmas, to create the special mood, SCIS organised Christmas Market on 3rd and 4th of December. Both days offered performances of our students. The Tuesday we had a chance to wiggle with zumba dancing, we listened to Christmas carols played by flute extra course, we enjoyed the Dance with Mrs. Lynch and sang along with the guitarists. All performances in our dinning hall were accompanied by Christmas cookies made by Milos Branys and Canadian hot chocolate drink from J-Plus company. Many children watched their classmates and then went together to try out workshops in almost every class. They could try to make candles, little cone figures, Christmas cards, bright and shiny bells, decorate clothes pegs, dress up a sheep with popcorn and much more. Most children visited Dream catcher workshop, because they wished it catches their dreams and wishes for Christmas. Children and many parents tried to create flying comets and coordinate their moves of flying balls led by Katka Majerova. We could hear only laughter from Moulding lead station where our teachers predicted student s future from the pieces of lead, some have a very fun and bright future ahead of them. All school was beautifully decorated and offered also the possibility to buy Christmas presents, decorations made by our children. Every class created beautiful products that made their parents proud. We did not forget charity this year. This year we supported a non-profit organisation Give Children a Chance, their delegate introduced the aims and projects that the organisation has been helping to. Mainly they take care of complex support of children without homes and their easy start in life. We had an opportunity to shop for jewelry and other wonderful items from Namibia supporting People in Need, the finance went to poor with no work possibilities. We had also a manufactured gifts from Svaty Prokop u cerveneho javoru made by handicapped people. Parents and their children were choosing English book from Usborne Publishing House offering wonderful presents to Kindergarten as well as to our teenagers. We are glad many students will receive books as Christmas presents, so is our school library with new titles for all ages on the way. The Christmas Markets opened advent time in our school, the welcoming Christmas mood came along and we are finely tuned for Christmas. Mgr. Jitka Hošková, Manažerka marketingu a Activities / Marketing and Activities Manager Sunny Canadian Donates to the Children s Centre in Strančice / Sunny Canadian přispěla na Dětský domov ve Strančicích On November 15 th, 2013 I arrived to school in my usual cheerful mood despite the otherwise cold and grey morning, for this day I knew I would be given the opportunity to represent the families, staff and students of our fine school at the local Children s Centre in Strančice. We gained the contact to this important facility through a Red Eagle / Blue Bunny parent, Ms. Jana Pastorková, to whom I would like to thank for arranging our visit, and set off with the Red Eagles teachers and students to the Children s Home. According to their website, This children s home is a health care facility which specialises in providing first class preventative, psychological, educational, and rehabilitative-based care for mentally and physically handicapped children, or (for) those who have been abused, abandoned or neglected by family. The facility also offers vital care and counselling for families with disabled or handicapped children. I feel it is without question that the work that is being done at Dětské centrum Strančice is of immense social importance and fills the collective soul of humanity, so what better choice as a location to donate a portion of our sales and merchandise from our Bazarek? Let us be realistic, though - the amount of effort from our staff and generous support of our families will not greatly change the challenge presented in the day to day lives of these needy and affected children. However, if we broke a little Sunny Canadian through the clouds of an otherwise cold and grey morning, warming the hearts of those who dwell there even a little by letting them know we are near and we care, then I can honestly declare our efforts at philanthropy a success. Thank-you for supporting our Bazarek! 15. listopadu jsem dorazil do školy ve své obvyklé dobré ranní náladě, přestože by ani psa nevyhnal, jaký byl nečas, a těšil jsem se na možnost reprezentovat školu v Dětském domově ve Strančicích spolu s dalšími kolegy. Kontakt na tento dětský domov jsme získali díky mamince Janě Pastorkové, jejíž děti navštěvují třídu Blue Bunnies a Red Eagles, a tímto jí děkujeme za zprostředkování spolupráce. SC NL Leden Únor 2014 / January February

9 Dle webových stránek dětského domova ve Strančicích se jedná o zařízení, které poskytuje prvotřídní preventivní, psychologickou, vzdělávací a rehabilitační péči pro mentálně nebo tělesně postižené děti, které byly zneužívány, opuštěny nebo odloženy. Dětský domov také nabízí poradenskou péči pro rodiny s postiženými dětmi. Bezpochyby jde o zařízení, které se stará o velice zranitelné spoluobčany a je nezbytné v sociální sféře, aby o tyto bezbranné děti bylo postaráno. Není proto třeba dalších vysvětlení, proč jsme se rozhodli věnovat některé darované předměty a část výtěžku z našeho charitativního Bazárku právě této organizaci. Pojďme se na věc podívat realisticky podpora zaměstnanců školy i všech dárců do Bazárku nezmění mnohé na situaci, ve které se děti v dětském domově nacházejí, ale je třeba si uvědomit, že nedaleko od veselého a šťastného místa setkávání v Sunny Canadian se nacházejí i děti méně chtěné a opečovávané. Už i vzpomínka a pomyšlení na děti v dětských domovech je dobrým skutkem a posiluje vědomí, že jsme nablízku a snažíme se jim pomoci. Děkuji všem za snahu a podporu našeho Bazárku, díky Vám jde o smysluplnou charitu. Mgr. Ron Stiles, Generální ředitel SCIS / Director SCIS Mikuláš na SCIS/ St. Nicolas in SCIS 5. prosince zavítali do mateřské a základní školy SCIS Mikulášové se svým doprovodem. Proč Mikulášové? Škola se stále rozrůstá, a když Mikuláš musí pečlivě vypočítat všechny dobré i špatné skutky, mikulášská nadílka by trvala možná až do příštího dne. Naštěstí nám vyrostlo ve škole hodně ochotných a šikovných pomocníků. Děkujeme žákům osmé a sedmé třídy za to, jak dobře se zhostili náročného úkolu. company. Why so many St. Nicholases together? The school is getting bigger and St. Nicholas has to keep in mind the wellbehaved children, but also the ones being a bit naughty. It would take ages to serve all the children of our school, but luckily we had many great volunteers who saved the day. Thank you 7th and 8th graders for accomplishing your St. Nicholas mission successfully. PaedDr. Jana Zbirovská, Zástupkyně ředitele pro 2. stupeň ZŠ / Vice Principal for 2 nd Stage On the 5th of December the whole school celebrated the tradition of St. Nicholas and Mikuláš v popáleninovém centru / St. Nicolas in Burn Centre Dne jela sedmá třída do popáleninového centra Nemocnice Kárlovské Vinohrady, kde jsme s dětmi s popáleninami chtěli oslavit Mikuláše tím, že jsme jim předali dárky, které jsme jako škola získali z charitativního Bazárku. Byl to srdcervoucí pohled vidět děti v nemocnici s popáleninami. Když jsme předali dárky a viděli jsme jejich šťastný pohled v očích (i jejich maminek, které tam tráví čas s nimi), hned se nám udělalo lépe a měli jsme větší radost z našeho dobrého skutku. Děti vynaložily mnoho energie otevíráním dárků, které jsme jim dali. Dárky jsme předali např. Jakubovi (8 měsíců), Honzíkovi (2 roky), Danielovi (15 let), půlročnímu miminku na jednotce intenzivní peče a mnoha dalším. Mysleli jsme i na ty, kteří se stanou dalšími nešťastnými v popáleninovém centru a předali jsme pro toto oddělení knížky, puzzle, dřevěné hračky a další. Uvědomili jsme si, jak velmi náročnou práci v nemocnici sestřičky i doktoři odvádějí. Doufáme, že jsme všem dětem udělali radost z dárků. Poté jsme si povídali s lékaři o nějčastějích důvodech, proč a jak popáleniny vznikají. Dostali jsme informační brožury a letáky o prevenci popálenin, které předáme dál našim spolužákům a učitelům. Jsme rádi, že vedení kliniky se někdy příští rok zastaví u nás ve škole a promluví k dětem z naší školy o tom, jak popáleninám předcházet. Dozvěděli jsme se mimo jiné, že nejčastěji dochází k popáleninám díky neopatrnosti rodičů, kteří nechávají děti bez dozoru (např. při vaření vroucí vody, převrácení polévky, kávy, čaje apod.), a všetečnost SC NL Leden Únor 2014 / January February

10 malých dětí, kteří mají potřebu vše prozkoumat. Větší děti se také např. koupou s elektronikou ve vodě. Také si často asi neuvědomují, že když jim např. fén spadne do vody, mohou se nebezpečně popálit. Hořlaviny a benzín nepatří dětem vůbec do ruky. Děti nesmějí lézt na stožáry vysokého napětí. Ale jsou i takové děti, které se spálí nešťastnou náhodou, jako byl 15letý Daniel, kterému vybuchl kotel pod nohama. Myslíme si, že děti v těchto nemocnicích mají smůlu, ale zároveň i trochu štěstí, že jejich tragická nehoda nedopadla ještě hůř. December 5th is traditionally celebrated as St. Nicolas Day, and 7th graders decided to celebrate the day with children in Kralovske Vinohrady Hospital. They took presents from November s SCIS Charity Bazar. We visited the children in the Burn Centre. It was heart-breaking to see them at first, but when we gave them presents and saw their happy eyes (and their mums who stay with them) we instantly felt a little better. The children energetically opened their presents. We gave gifts to Jakub (8 months), Honza (2 years), Daniel (15 years), a 6-month-old baby in intensive care, and many others. We thought of future kids in the Burn Centre and left some presents such as wooden toys, books, puzzles and more. We realised the difficult job nurses and doctors have. We were happy to make people smile and brighten their day. We had a discussion with doctors, who told us about the most common reasons children burn themselves. We received informational brochures and prevention leaflets, which we will use to inform our schoolmates about the danger of burns. The doctors promised to visit our school next year to help us with prevention programme. We learnt that parents often cause burn accidents by not being attentive and leaving children alone (boiling water, spilling hot soup or coffee, etc.) and if they do not anticipate that curious children want to explore. Češi mohou do Kanady bez víz / Canada lifted visas for Czechs Older children sometimes take baths near electronic devices, or they do not realise that a hairdryer in a bathtub can cause serious burns. Flammable substances and gas cannot be handled by children. Children cannot climb electricity poles. Burn accidents are not always caused by lack of attention: 15-year old Dan got burnt by a boiler exploding under his feet. We often think of children in hospitals as unlucky, but at the same time, we are glad we can still visit them. Jakub Fialka, Šimon Kofránek, Karolína Lynch, My Pham Linh Žáci 7. třídy / Students of Grade listopad je významým dnem pro Čechy, především pro ty, kteří by rádi navštívili Kanadu, protože již není třeba vyřizovat cestovní víza. Občané ČR mohou v zemi legálně pobýt po dobu šesti měsíců. Nedávné zrušení vízové povinnosti je udělováno po splnění několika kritérií, od nichž jsou víza odstupňována. Kanada určuje podmínky jednotlivým zemím, hledí na míru imigrace do země, počet žádostí o azyl, bezpečnostní podmínky, celní zákony, lidská práva a bilaterální smlouvy. Tato zpráva je vynikající pro Čechy, ale i Kanaďany, konstatuje kanadský velvyslanec Otto Jelinek. Toto vízové uvolnění pomáhá silným poutům, která jsou mezi oběma zeměmi vytvořena a společný kulturní a ekonomický potenciál nabírá na síle. Canada announced that as of November 14th, 2013 Czech nationals no longer require a temporary resident visa to visit Canada. Czech nationals can now stay in Canada for up to six months visa-free. A recent visa policy review of the Czech Republic has revealed that it now meets the criteria for a visa exemption. Canada s visa policy is based on a country-bycountry assessment, which looks at several criteria. These include a country s immigration issues, such as violation rates and asylum claims, the integrity of a country s travel documents, safety and security issues, border management, human rights, and bilateral relations. This is great news for both the Czech Republic and Canada, said Canadian Ambassador Otto Jelinek. By making it easier for Czechs to visit Canada, we are strengthening the already close cultural and economic ties that exist between our two countries. Ing. Jitka Stiles, Ph.D., Ředitelka pro ZŠ a MŠ / School Principal SC NL Leden Únor 2014 / January February

11 Připadná nebezpečí sociálních sítí / Social Network Danger V souvislosti s narůstajícím zájmem Vašich dětí o přihlašování se do sociálních sítí typu facebook a jiné si Vás dovolujeme upozornit na některé závažné okolnosti. Především se na sociálních sítích nesmí registrovat člověk mladší třinácti let. Dále je třeba mít na zřeteli, že registrací na sociální síti dává člověk k dispozici údaje o své osobě včetně fotografií a je téměř nemožné tyto záznamy vymazat. Na sítích komunikují s dětmi nejen jejich vrstevníci, ale i lidé s nedobrými úmysly, a tak se Vaše dítě může setkat s úkazy spadajícími do kyberšikany, např. grooming, sexting, stalking a jiné. V případě potřeby dalších informací je možno čerpat např. z adresy nebo je možno se obrátit s případným dotazem na Učitelé SCIS jsou důkladně poučeni o rizicích spojených s virtuálním světem a v případě podezření se rychle spouští systém školní prevence. Obracíme se na Vás jako na rodiče, abyste trvale věnovali pozornost facebookovým profilům Vašich dětí a promluvili jste si se svými dětmi o možném nebezpečí. Děkujeme Vám za spolupráci. Because of the increasing interest of your children regarding social networking sites like Facebook and others, we would like to inform you about some serious circumstances. In particular, it is illegal for a child below the age of 13 to register on social networks. It is important to realize that by registering on social networks, one shares a lot of information about him/herself, including photographs and other data, and it is almost impossible to completely delete what has been once uploaded to these websites. There are not only peers amongst whom our children communicate, but also people with possible bad intentions, so your child may come across some types of cyberbullying such as grooming, sexting, stalking and others. If necessary, further information can be drawn from web links such as or you may contact for further questions. SCIS teachers are thoroughly educated about the risks associated with the virtual world, and in case of any suspicion the school preventive counseling program quickly steps in. We kindly ask you, parents, to pay close attention to the Facebook profiles of your children and discuss with them the potential harms these social networks might have. Thank you for your cooperation. PhDr. Magdalena Jiříková, Metodik školní prevence / School Preventist Program Coordinator Vážení rodiče, Dovolte, abych Vám popřála příjemné prožití blížících se svátků vánočních a hodně zdraví a štěstí v roce Současně připomínám, že se blíží splatnost školného (do ) na 2. semestr 2013/2014. Všem, kteří mají již uhrazeno, velice děkuji. S přátelským pozdravem, Dear parents, Let me wish you nice Christmas and all the best in At the same time let me remind you that the tuition for 2nd Semester 2013/2014 is due not later than by January 1st Thanks to all who have already transfered payments. S díky a pozdravem / Best regards, Ing. Eva Kopecká Finanční odd. SCS / Financial department of SCIS Zajištění bezpečnosti vašich aut upozornění Policie České republiky / Safety of the Contens in your Cars Rádi bychom upozornili všechny rodiče, babičky a dědečky, sourozence, chůvy a příbuzné, kteří vyzvedávají či přivážejí děti do školy a školky, aby nenechávali ve svých vozidlech na viditelných místech žádné cennosti. Vloupání do vozidel je jednou ze stále častějších trestních činností, zejména v období, kdy se dříve stmívá. Nezapomínejme na to, že auto není trezor a nejlepší je nenechávat v autě nic. Předejdeme tak mnohým nepříjemnostem. This is an alert to all parents, grandmothers and grandfathers, siblings, nannies and relatives who collect or bring children to the school and kindergarten: Please do not leave any valuables visible in your vehicles. Car theft is an increasingly frequent criminal activity, particularly during seasons when the days are shorter and it becomes dark earlier. Remember that cars are not safe places to leave valuables. Tomáš Hruška, DiS. Provozní manažer / Facilities Manager SC NL Leden Únor 2014 / January February

12 Diagnostický den celodenní akce pod patronací Centra nadání a SCIS ( ) / Diagnostic Day Whole Day Event by Center of Giftedness and SCIS (Feb. 9 th, 2014) Sunny Canadian International School pravidelně spolupracuje s Centrem nadání. Toto centrum vzniklo jako důsledek činnosti skupiny odborníků pedagogů, psychologů a dalších odborných pracovníků, kteří se již delší dobu věnují péči o mimořádně nadané děti v naší republice. Jelikož podpora nadaných dětí a rozvoj logického myšlení je jednou z priorit také Sunny Canadian, rádi bychom vás pozvali na tzv. Diagnostický den. Tento den se uskuteční v prostorách školy SCIS v neděli od 9 do 17 hodin. Nabitý edukativní program nabídne například diagnostiku intelektu a otevřen bude také oblíbený Terminus Club, kde se děti mohou těšit na hádanky, kvízy, hlavolamy a deskové hry. Cena vstupného do Terminus Clubu je 500,- korun. Centrum nadání nabídne pro děti a žáky SCIS vstupenky za zvýhodněnou cenu 300,- korun. Rodiče určitě ocení přednášku o rozvíjení intelektových schopností u dětí, kterou povede předsedkyně Centra nadání PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. Akce je určena nejen dětem a rodičům Sunny Canadian, ale i veřejnosti. Přiveďte své příbuzné, přátelé a známé a užijte si společný den plný hádanek a zábavných her. Více informací o Centru nadání naleznete zde: ka / Invitation This Centre was founded by teachers, psychologists and other experts who have been working with talented and gifted children in the Czech Republic. Support of talented children and development of logical thinking is also one of SCIS priorities, we would like to invite you to Diagnostic Day that takes place in SCIS on Sunday 9th of February 2014 from 9 a.m. to 5 p.m. There will be many educational activities, quizzes, desk and logical games and much more, or children can be intellectually diagnosed. The price to enter Terminus Club is usually 500 CZK, but for SCIS is only 300 CZK, it includes you on the mailing list with interactive, logical and strategic games, quizzes, math problems and other tasks to improve your thinking. Parents will definitely appreciate the lecture How to develop intellectual skills of children by the Director of Centre for Giftedness PdDr. Jitka Fortikova, Ph.D. The event is meant not only for SCIS students and parents, but also for your friends, neighbors and other family members. Ing. Jitka Stiles, Ph.D., Ředitelka pro ZŠ a MŠ / School Principal Thank-you and Christmas & New Year wishes / Poděkování a vánoční a novoroční přání Dear parents, students, teachers and friends of Sunny Canadian, I just wanted to send out a great big thank-you to all of you for your care and attention to making the annual SCIS Christmas Markets and Mikulas again such fun events this year. Special thanks goes to our staff in the Activities, Facilities, Kitchen, and Art departments for detailed planning and organization, as well as our teachers for the smooth running of our successful Christmas markets. Money raised (and left over items from the Charity Bazaar) have been successfully passed along to the Children s Orphanage in Strancice and Kralovske Vinohrady Burn Clinic, helping to spread the spirit of good will to those having less and in genuine need. Vážení rodiče, děti, žáci, učitelé a přátelé Sunny Canadian, rád bych Vám všem moc poděkoval za Vaši námahu a pozornost, kterou jste věnovali Vánočním trhům a dalším charitativním a dobročinným akcím tohoto školního roku. Velký dík patří našim týmům Activities a Facilities, zaměstnancům kuchyně a výtvarnému oddělení za detailní přípravu a organizaci nejen Vánočních trhů a Mikuláše. V neposlední řadě velké díky také patří našim učitelům z mateřské a základní školy za zajištění hladkého průběhu všech těchto akcí, které podporují naši snahu propagovat i neformální vzdělávání našich žáků a společně s Vámi je vedou k filantropii. Získané peníze z Vánočních trhů a také z charitativního Bazárku byly úspěšně odevzdány Dětskému domovu Strančice a Klinice popáleninové medicíny Nemocnice Královské Vinohrady. Jsem velmi rád, že pomáháme těm, kteří to skutečně potřebují. Děkuji Vám všem a přeji Vám krásné Vánoční svátky a vše dobré v roce 2014! Once again, thank-you one and all. Wishing you an enjoyable Christmas season and all the best in 2014! Mgr. Ron Stiles, Generální ředitel SCIS / Director SCIS SC NL Leden Únor 2014 / January February

13 Účast naší školy na akci Týden vědy v Akademii věd České republiky / SCIS joined Science Week by Czech Science Academy Ve dnech listopadu 2013 proběhla na několika místech naší republiky akce Týden vědy a techniky. V rámci této akce se konaly přednášky, dny otevřených dveří, výstavy, workshopy, promítání filmů a další. Ze široké nabídky jsme vybrali exkurzi v budově Akademie Věd České Republiky na Národní třídě v Praze. Zde se konal den otevřených dveří, výstavy s modely a exponáty současné moderní technologie a výzkumu. Akce se konala a zúčastnil se celý druhý stupeň školy. Mohli jsme vidět nejnovější a nejkvalitnější obrazovky včetně prohnuté nebo 3D tiskárnu v akci. Přírodovědná ukázka byla doplněná o kolekci živých pavouků, které jsme na rozdíl od těch jedovatých mohli pohladit. Vyzkoušeli jsme některé fyzikální experimenty: model chování částice v magnetickém poli pouštěli jsme dřevěnou kuličku po otáčivé nakloněné desce, kulička se potom pohybovala po zajímavých nepředvídatelných křivkách. Zkusili jsme rozsvítit zářivku pomocí plazmové koule a tím jsme zjistili něco o vedení proudu v plynech, viděli jsme model reaktoru na jadernou fúzi a interaktivní model uhelné elektrárny. Někdo si vyzkoušel, jak těžké je vyrobit elektřinu, když šlapáním na kole s dynamem rozsvěcel řadu žárovek. Hlavním bodem programu byla cesta Po stopách zločinu - interaktivní expozice Kriminalistického ústavu Praha a Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v.i. Návštěvníkům byli k dispozici znalci Kriminalistického ústavu Praha z odvětví daktyloskopie a fyzikální chemie. S nimi jsme pátrali po vrahovi trenéra volejbalistů. Tým mladých volejbalistů oslavuje vítězství v turnaji. Bujarý večírek skončí vraždou trenéra. Kdo je vrahem? V pátrání po pachateli vám pomohou výsledky znaleckých zkoumání v interaktivní expozici Kriminalistického ústavu Praha. Připadá vám, že kriminalistické metody z televizních seriálů připomínají kouzla? Expozice Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i., vám ukáže, že se za nimi skrývají docela jednoduché chemické a fyzikální pochody. Všichni žáci 6. až 8. třídy úspěšně určili pachatele z pěti možných podezřelých. Někdo si též vyzkoušel snímání otisků prstů, podíval se na různé tkaniny pod mikroskopem, zjistil, jak se rozeznává lidská krev od zvířecí, mohl si vyzkoušet přiřadit otisk prstu k některému na obrazovce, což vůbec nebylo jednoduché. Také jsme se podívali na metodu odlévání různých stop od obuvi nebo pneumatik. Two weeks of November were dedicated to science around the Czech Republic. During this science week, students can visit open houses, seminars, lectures, exhibitions, workshops, and science films. We chose an excursion to the Czech Science Academy at Narodni trida in Prague. The exhibition showed models and components of modern technology and research. The trip happened on November 5 th, and all second stage classes visited the event. We saw the newest and the highest quality screens with 3D printing. The biology section offered live spiders that we could touch (except for poisonous ones, of course). We tried some physical experiments, such as magnetic field s reaction to a wooden sphere, which traveled in fun and unexpected paths. We tested a fluorescent lamp which taught us about gas directions. We observed a model of a nuclear power station and interactive model of a coal power station. Some students cycled on a special bike to generate electricity where the dynamo lighted a number of bulbs. The highlight of our trip was an interactive exposition of the Criminology Department and Chemical Process, which the Science Academy calls Crime Evidence. Our children had a chance to talk to experts of dactyloscopy and physical chemistry and tried to find out who murdered a volleyball coach. The volleyball team won a tournament, and the party ends with the murder of the coach. Who murdered him? All evidence can be found in expert searches. Some tests may remind you of TV magicians, but the exposition showed that simple chemical and physical tests must be undertaken to find out who murdered the coach. All our students chose the correct person who murdered the coach. Some tried taking finger prints, observed different fabrics and materials under the microscope, and learnt how to distinguish between human and animal blood. Students also tried to match finger prints to offenders, a very difficult task. We grasped how to distinguish how shoes mark the floor, along with other interesting and practical matters. Mgr. Jitka Wachtlová, Učitelka matematiky a fyziky / Teacher of Math and Physics SC NL Leden Únor 2014 / January February

14 Příběhy bezpráví / Stories of Injustice Každým rokem si připomínáme významné datum 17. listopad, díky němuž se nám otevřel svět a my máme možnost žít kvalitní svobodný život. Nesmíme ale zapomínat na nelehkou dobu našich prarodičů, kteří neměli takové štěstí jako my. Mnozí z nich byli v té době svědky zločinů, manipulace a nesvobody kvůli vládě komunistické strany. Mnozí z nich prožili pocit bezpráví a křivdy. Podle mého názoru jsou to oni, kteří mohou předat svoji zkušenost nám, mladší generaci. Proto mě napadla myšlenka připravit projekt na téma Příběhy bezpráví. Žáci třídy 3. A se rozjeli za svými prarodiči, někteří i přes půl republiky, aby mohli sepsat jejich autentický příběh z doby socialismu. Děti vytvořily plakáty, které prezentovaly v hodině prvouky. Z tohoto projektu vzešly opravdu zajímavé práce, ze kterých jsme si všichni spoustu odnesli. Příběhy jsou vystavené v prvním patře základní školy. Jsem hrdá na své žáky i jejich rodiče, kteří vzali projekt opravdu vážně a podpořili tak naši vzájemnou spolupráci. We cannot forget the difficult time of our grandparents, who were not nearly as lucky as us. Many of them witnessed crime, manipulation, injustice and lack of freedom caused by communism. Many experienced harm and violence. They are the reasons we must remember the past. This thought led me to give my 3rd grade students a task called Stories of Injustice. Some students went across the whole country to hear their grandparents stories and write them authentically. Children made posters and presented them during the subject People and the World. We experienced very moving stories, and children acquired a great knowledge from this historic period. All stories can be read in the first floor board. I am very proud of my students, as well as their parents, who worked together to spend quality time to reflect on history. Tereza Bakalárová, Učitelka 3. A třídy/ Teacher Grade 3. A Every year, we celebrate the 17th of November as the day the whole world opened to us, and since then we can live a life of freedom. Czech-us Presents International Study Programs / Společnost Czech-us představila zahraniční studijní programy On November14, second stage students were introduced to Czech-us (www.czechus.cz): a company that organizes study, work, camp, and travel experiences for students to the U.S., Canada, U.K., and other countries. Students saw videos of Czech students studying English in Toronto, doing summer jobs in New York, and working as lifeguards in South Carolina. The company owner explained how traveling, working, and studying internationally can enrich a person s life as well as language ability. Czech-us also arranges group school trips, summer language camps for youth, and semesterand year-long student exchange programs in high schools and universities abroad. We are excited and confident that we are preparing SCIS students to work or study abroad in whatever context and country they choose. 14. listopadu se žáci druhého stupně zúčastnili přednášky od společnosti Czech-us (www.czech-us.cz), která zprostředkovává studium, práci, kempy a cestovatelské zážitky pro studenty do USA, Velké Británie, Kanady a dalších zemí. Naši žáci zhlédli video o českých studentech v Torontu, na letních brigádách v New Yorku nebo plavčíků v Jižní Karolíně. Majitel společnosti vysvětlil, jak cestování, studium a práce v zahraničí obohatí nejen život, ale poskytne i prostor pro zlepšení jazykové úrovně. Czech-us také organizuje zájezdy pro školy, jazykové kempy, zprostředkovává roční výměny studentů na středních školách a zahraničních univerzitách. Jsme přesvědčeni, že naši studenti jsou připraveni na práci a studia v zahraničí, a kdekoli na planetě se jim bude líbit. Mgr. Kate Powers, Vedoucí anglických studií / Head of English Studies SC NL Leden Únor 2014 / January February

15 Filmová noc s kanadskými filmy / Canadian Movie Night Dne se v Sunny Canadian International School konal první ročník filmové noci s kanadskými filmy. Tato akce byla určena pro naše žáky z pátého až osmého ročníku. Celkem bylo promítáno šest kanadských filmů, za kterými následovaly kratší besedy. Tři filmy byly kratší, převážně dokumentárního charakteru, tři filmy pak byly celovečerní. Každý žák si sám vybral jeden dokumentární a jeden celovečerní film podle svých zájmů. Žáci obdrželi popisy filmů a pečlivě vybírali. Dva dokumenty zachycovaly inuitskou (eskymáckou) tematiku, třetí dokument byl o provozování útulku pro divoká zvířata na severu Kanady. Všechny dokumenty byly promítány v angličtině. Mezi celovečerními filmy jsme pak nabízeli: Hanin kufřík film o tematice holocaustu, Oskary ověnčený Pí a jeho život film natočený podle námětu kanadského spisovatele Yanna Martela a nakonec dobrodružný film Hledání pokladu Aztéků. Jednoznačným vítězem filmové noci se v očích našich dětí stal Pí a jeho život, který si jako celovečerní film vybrala většina žáků. A jak už k filmové noci patří, servíroval se popcorn a pizza a nakonec všichni účastníci přespali ve škole. Rádi bychom tímto poděkovali Velvyslanectví Kanady za vyřízení oficiálního povolení k promítání filmů v naší škole. Tato akce stane určitě jednou z tradičních akcí pro žáky druhého stupně. Kanadská kinematografie má rozhodně co nabídnout. V příštím roce chceme žáky pozvat nejen na filmy v angličtině, ale i ve francouzštině, kterou se řada z nich na naší škole učí. I jejich mladší spolužáci se již teď mohou těšit na přespávací noc ve škole, která proběhne v magický den, a to Čeká na ně Noc s Andersenem, která bude patřit komisaři Vrťapkovi a dětským detektivním příběhům. Budeme se na děti zase moc těšit. The 14th of November was a Movie Night in Sunny Canadian International School. It was the first experience for our second stage students to spend a night at school and watch movies. There were six Canadian movies shown followed by a short discussion. Three movies were shorter, mostly documentaries, and another three were full movies. Every student chose two movies, one shorter and another longer, after they read reviews about them. Two documentaries were focused on an Inuit theme, the third documentary was about running a home for lost animals in northern Canada. All documentaries were in English. The other movies offered included a holocaust-themed movie entitled Hana s suitcase, Life of Pi which is based on the story of a Canadian author Yeann Martel and also won Oscar, and the adventure film Searching for Aztek s treasure. For our students Life of Pi was a hit and most of them watched it. The movies would not have been perfect without the popcorn and pizza that was served. All participants also enjoyed the school sleepover. We would like to say thank you the Canadian Embassy for the official confirmation to show movies at Sunny Canadian International School. I believe that this event will be repeated annually for our second stage students. Canadian cinematography is very rich and we are planning to watch other great English movies as well as French movie as many students study the French language. Sleepovers are not only for the second stage students. Our younger schoolmates cannot wait for , the magical day of fours. It is going to be a Night with Andersen that opens the door to the world of detectives and mystery. We can t give more details, as it is a secret! Mgr. Jitka Hošková, Manažerka marketingu a Activities / Marketing and Activities Manager Ilustrace a ilustrátoři v žákovské knihovně / Illustrations and illustrators in our library Během podzimu žáci prvního stupně naší školy postupně absolvovali workshop na téma Ilustrace a ilustrátoři. Seznámili se s pěti známými českými malíři, jejichž ilustrace zdobí dětské knihy již několik generací. Naučili se je rozeznávat podle malířského stylu, skládali puzzle s jejich obrázky, třídili jejich knihy a vyhledávali v tiráži knih jména dalších ilustrátorů. Prvňáci ještě bojují s písmenky, proto je čekalo pohádkové povídání o H. Ch. Andersenovi. Malí žáčci se pokusili i o vystřihovánky v Andersenově duchu. Pěkné výsledky můžete shlédnout na nástěnce v přízemí. Dílny jistě probudily v dětech větší zájem o knihy a čtení. All first stage students took part in a workshop about illustrators and illustrations. They became familiar with five famous Czech illustrators that have been wellknown for generations. They learnt how to distinguish between painting styles, played with painting puzzles, and searched in their books for information and details. Because first graders are not great readers yet, they learnt about H. C. Andersen and tried cutting in his signature style. You can see their results on the boards outside the first grade classrooms. The workshop succeeded in its goal to increase interest in reading and love of books. Mgr. Milena Urbanová, Knihovnice SCIS / Librarian SCIS SC NL Leden Únor 2014 / January February

16 Vícejazyčnost je bohatství / Multilingualism is heritage V říjnu se někteří žáci naší školy zapojili do celostátní soutěže Vícejazyčnost je bohatství, kterou organizovalo občanské sdružení Zaedno. Celá akce proběhla pod záštitou Ministerstva školství a tělovýchovy ČR a Kamarádi, časopisu pro vícejazyčné děti a multikulturní výchovu. Úkolem bylo nakreslit ilustraci k přečtené cizojazyčné knize a doprovodit ji komentářem nebo vytvořit komiks inspirovaný takovouto četbou v cizím jazyce. Po necelém měsíci se nám sešlo na třicet komiksů, z nichž dvanáct nejzdařilejších jsme odeslali organizátorům. Kupodivu francouzština a němčina převažovaly nad angličtinou. Je vidět, že naši studenti se nebojí žádné výzvy. Na vyhodnocení soutěže a vernisáži v Domě národnostních menšin v Praze 2 dne 9. prosince děti kromě drobných dárků obdržely i diplom za kolekci prací. Největší odměnou však bylo zvláštní vydání časopisu Kamarádi, kde naší škole byla věnována téměř celá dvojstránka, a skutečnost, že díky putovní výstavě uvidí naše práce děti i dospělí po celé republice. SCIS students had a chance to join the national competition Multilingualism is Heritage organised by the Zaedno organisation. The competition was organised by the Ministry of Education, Sports and Youth and the magazine Friends a magazine for multilingual children and multicultural education. The task was simple: to draw a comic book or comment on a book read in a foreign language. In less than a month, we produced 30 comics and sent 12 to the competition. Surprisingly, French and German were used more often than English. Our students were happy to face the challenge. A special evening awards ceremony took place on December 9 in the government building in Prague 2. Our children received gifts, along with a certificate for their fantastic work. Most impressively, all of our comics will be published in a special feature in Friends, and a touring exhibition will display them throughout the Czech Republic. Mgr. Milena Urbanová, Učitelka 5.A / Teacher Grade 5.A Návštěva žáků ze ZŠ Magic Hill / Magic Hill students visit Také v letošním roce navštívili naši základní školu žáci pátého ročníku ZŠ Magic Hill z Říčan. Škola Magic Hill zajišťuje pro své žáky základní povinnou školní docházku pouze do páté třídy. Poté se musí tito žáci rozhodnout, kam na školu dál. U nás ve škole Sunny Canadian International School prožili žáci se svou paní učitelkou Mgr. Malou opravdu pestré dopoledne a část odpoledne. Měli možnost být přítomní ve výuce angličtiny na prvním stupni v páté třídě s paní učitelkou Megan Fraley, dále pak ve výuce českého jazyka s paní učitelkou Urbanovou a angličtiny ještě i na druhém stupni v šesté třídě s paní učitelkou Kate Powers, vedoucí anglických studií v ŽS, a která se rovněž pyšní nedávno získaným oceněním a získaným titulem nejlepší učitel angličtiny v ČR (Prague Post Awards). Po obědě se žáci z Magic Hilu zúčastnili besedy o studijních předpokladech a možnostech studia na naší škole s paní ředitelkou Dr. Jitkou Stiles a s paní učitelkou Dr. Janou Zbirovskou, zástupkyní ředitele pro 2. stupeň a metodikem vzdělávání. Žáci projevovali o naši školu zájem, který dokládaly jejich zvídavé dotazy a aktivita na společných hodinách. Naše milé setkání a pobyt žáků z Magic Hillu ozvláštnila poutavě prezentovaná přednáška v angličtině generálním ředitelem Mgr. Ronem Stilesem o Kanadě a o jejích zvláštnostech a zajímavostech. Přednáška je prezentována v rámci právě probíhajících projektových dní o Kanadě na naší škole, o které je ze strany jiných základních škol, které k nám v tomto školním roce přijíždějí na domluvené studijní návštěvy, velký zájem. Děti z Magic Hillu si od nás odnesly nejen důležité informace a informační materiály pro snazší rozhodování o své budoucí škole pro své rodiče, ale především pak spoustu milých setkání, zážitků a praktických zkušeností. Těšíme se na další zajímavé společné školní projekty s touto dynamickou bilingvní školou v Říčanech, a to v oblasti vzdělávací i sportovní. It has become an annual tradition for us to host visiting Grade 5 students from Magic Hill Elementary School in Ricany. Magic Hill finishes in Grade 5, after which their students must decide where to continue their studies. Fifth graders, along with their teacher Mgr. Mala, enjoyed our school day. They had an English lesson with Megan Fraley, a Czech lesson with Milena Urbanova, and they experienced the second stage with Kate Powers, the Head of English Studies, who was recently awarded as the Best English teacher in the Czech Republic (Prague Post Endowment Fund). After a busy morning, students had a break for lunch with principal Dr. Jitka Stiles and vice-principal Dr. Jana Zbirovska. Students asked many questions about our school. The Magic Hill visit concluded with a lecture led by director Ron Stiles about Canada and its interesting facts. The fun quiz that followed was a great opportunity for students to test their listening and speaking. This lecture is also a part of our project Canada Day, giving many schools an opportunity to learn more about this country. Magic Hill students gathered leaflets and brochures to share with their parents, but mostly we were happy to see another great class that could experience a Sunny day. We look forward to future visits and sporting competitions with the very dynamic elementary school Magic Hill. Ing. Bc. Marcela Pejcharová, Zástupce ředitele pro 1. stupeň / Vice Principal for 1st Stage SC NL Leden Únor 2014 / January February

17 SCIS Students Demonstrate TOEFL Junior Success in Czech Republic Speaks English / SCIS žáci zabodovali v testování TOEFL Junior v rámci projektu Česko mluví anglicky During the week of November 25 29, SCIS joined thousands of people around the country who took Educational Testing Service (ETS) tests as a part of the project Czech Republic Speaks English. Our students in Grades 5, 6, 7, and 8 took the TOEFL Junior practice test. This is an international test aimed at students ages The possible scores range from 0 126, and Council of Europe English levels range A2 B2. For reference, B2 is the level of Cambridge FCE and what many Czech students achieve upon high school graduation. highest scoring students were recognized over the loudspeaker. These outstanding results reinforce and reward the great work students and teachers are doing to achieve a high standard of English language learning at SCIS. The results can also help students, parents, and management decide which Cambridge English Language Assessment is best for them (see chart). Cambridge tests will be given at SCIS on Saturday, May 25, 2014, with registration in March and April. Níže jsou uvedeny průměry pro jednotlivé ročníky, rozdělené do tří testovaných oblastí: poslech (35 minut), gramatika a porozumění textu (25 minut) a čtení (50 minut). Poslech Gramatika Čtení Celkem ROČNÍK 5 PRŮMĚR: 65 % 56 % 53 % 58 % (B1) ROČNÍK 6 PRŮMĚR: 71 % 66 % 63 % 67 % (B1) ROČNÍK 7 PRŮMĚR: 77 % 77 % 77 % 77 % (B1) ROČNÍK 8 PRŮMĚR: 69 % 71 % 67 % 69 % (B1) ŠKOLA PRŮMĚR: 69 % 65 % 62 % 65 % (B1) Of our 66 students ages who completed the test: 24 % of SCIS students achieved a level of A2 62 % of SCIS students achieved a level of B1 13 % of SCIS students achieved a level of B2 Below are class averages, divided into the three testing areas of Listening (35 minutes), Language Form and Meaning (25 minutes) and Reading (50 minutes). Listening Lang. Form Reading Total GRADE 5 AVERAGE: 65 % 56 % 53 % 58 % (B1) GRADE 6 AVERAGE: 71 % 66 % 63 % 67 % (B1) GRADE 7 AVERAGE: 77 % 77 % 77 % 77 % (B1) GRADE 8 AVERAGE: 69 % 71 % 67 % 69 % (B1) SCHOOL AVERAGE: 69 % 65 % 62 % 65 % (B1) I am proud and pleased that so many of our young students achieved B1 and B2 level. All students were given certificates of participation on December 4, and the Students who are interested in improving their score can take the official TOEFL Junior test at SCIS starting in 2014, when our school will be the only public testing center in the Czech Republic to offer TOEFL Junior. Dates will be made public soon on Během posledního listopadového týdne se konalo první celoplošné testování úrovně anglického jazyka pod názvem Česko mluví anglicky pod hlavičkou ETS Educational Testing Service. Naši studenti 5., 6., 7. a 8. tříd byli testování na úrovni TOEFL Junior test. Jedná se o mezinárodní jazykovou zkoušku určenou pro jedenáctileté až patnáctileté studenty, ve které mohli dosáhnout od 0 bodů do 126, což odpovídá dle Evropského rámce pro jazyky úrovni A2 B2. Pro představu, úroveň B2 je pro mnohé maturanty výchozí úrovní, nebo se dá srovnat s FCE. Testování se zúčastnilo 66 žáků mezi lety věku: 24 % žáků SCIS dosáhlo na úroveň A2. 62 % žáků SCIS se posunulo na úroveň B1. 13 % žáků SCIS dosáhlo vynikající B2. Mnozí studenti dosáhli nejvyšších úrovní B1 a B2, což je veliký úspěch nejen pro ně samotné, ale také pro školu. Všichni zúčastnění obdrželi certifikát dne 4. prosince, žáci s nejvyšším skóre slyšeli své jméno ve školním rozhlase. Tyto nadstandartně vysoké výsledky svědčí o soustavné práci studentů i učitelů. Rodičům a učitelům pomohou jistě při výběru vhodného testu při Cambridge English Language Assessment. Cambridské zkoušky se budou v SCIS konat v sobotu 25. května a registrace bude možná již od března. Žáci, kteří by si rádi vylepšili své výsledky, se mohou zúčastnit oficiálního testování TOEFL Junior, která se budou pravidelně konat od ledna 2014 v prostorách školy, která se stala prvním oficiálním testovacím centrem pro Českou republiku. Data jsou k nalezení na Mgr. Kate Powers, Vedoucí anglických studií / Head of English Studies SC NL Leden Únor 2014 / January February

18 Zápisy do prvních tříd / Grade 1 Registration Vážení a milí rodiče, v lednu 2014 opět proběhnou zápisy dětí do prvních tříd. Zápis se koná podle 36, 37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Řádný termín Zápisu v SCIS Termín zápisu v naší základní škole Sunny Canadian International School je stanovený na 19. ledna 2014 (neděle) a 20. ledna 2014 (pondělí), vždy od 9:00 hodin do 18:00 hodin. K zápisu přineste: rodný list dítěte, Váš občanský průkaz s adresou trvalého bydliště, případně pas s vyznačením trvalého pobytu na území ČR (tyto doklady jsou nezbytně nutné). Doporučujeme Vám, abyste si na celou akci vyhradili dostatek času, přibližně jednu hodinu. Žáci budou přijímání podle stanovených kritérií: 1. Školní zralost 2. Úroveň anglického jazyka 3. Předškoláčci z MŠ Sunny Canadian 4. Termín podání přihlášky Náhradní termín zápisu Pokud se nemůžete z jakéhokoli důvodu k zápisu dostavit, nezoufejte, máme pro Vás náhradní termín dle dohody s vedením školy. Zápis je určen pro děti narozené v období od do ; pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Předškoláček, kterému bude 6 let až po Může absolvovat zápis v řádném termínu Zápisu do 1. tříd pro školní rok 2014/ Musí mít doporučení pro děti, které dosáhnou věku 6 let. do doporučení z PPP po doporučení z PPP a od pediatra. Odklad plnění povinné školní docházky Dle 37 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). V případě, že budete žádat o odklad školní docházky (případně o něm uvažujete), sdělte toto zapisujícímu učiteli a vyzvedněte si u něj žádost o odklad školní docházky. Tuto žádost vyplňte a odevzdejte i v případě, že nebudete mít potřebná vyšetření. (Podle současné legislativy stačí žádost o odklad doložit doporučením jednoho odborníka pediatra, psychologa). 1. Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit i s dítětem k zápisu v řádném termínu zápisu. 2. Rodič obdrží formulář Žádost o odklad povinné školní docházky. Vyplněný podá zpět na vedení školy nejpozději do Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů ( 36, 37 a 38). V novém školním roce 2014/2015 budeme v naší škole otevírat dvě nové třídy prvňáčků. Maximální kapacita jedné třídy prvního ročníku je stanovena na počet 18 žáků ve třídě. Vážení rodiče a milé děti, všichni, kteří jste se k nám již zaevidovali, budete k Zápisu pozvání písemně. Vaše dítě od nás obdrží na své jméno POZVÁNKU k zápisu, a to již na konkrétní den a čas. Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi v naší škole v lednu 2014 (19.1. a 20.1.) u Zápisů do prvních tříd. January is a month for future Grade 1 students. It is organised according to 36, 37 and 46 Law No. 561/2004 Coll. (Educational Act). Regular SCIS enrollment: Sunny Canadian International School will run Grade 1 enrollment on Sunday, January 19 and Monday, January 20, each day from 9 a.m. to 6 p.m. Please bring your child s birth certificate, along with your ID showing permanent residency in the Czech Republic or passport (these documents are essential for acceptance). The enrollment process lasts almost an hour, so please allow plenty of time. Students are accepted according to a combination of the following criteria: 1. School maturity 2. English ability 3. Preschoolers from KG SCIS 4. Date of application Another chance to enroll your child: If you cannot make it to our regular enrollment, please contact management to arrange another time. Enrollment is aimed at children born between September 1, 2007 and August 31, 2008 (along with those students who previously postponed compulsory school attendance). Preschoolers who turn 6 after September 1, 2014, are allowed to attend enrollment for the school year 2014/2015, but must have a recommendation letter. Children who turn 6 before December 31, 2013 must have recommendation from Pedagogical Council. Children who turn 6 after December 31, 2013 must have recommendation from Pedagogical Council and doctor. Postponed compulsory school attendance: 37 Law No. 561/2004 Coll. (Educational Act) In case you are considering postponing compulsory school attendance, request proper documentation from your child s teacher. The application for postponing must be completed and submitted, even without necessary additional documentation such as a recommendation by a doctor, psychologist or counselor. 5. Parents who apply to postpone compulsory school attendance must go to enrollment on the standard date. 6. Parents receive an Application for Postponing Compulsory School Attendance and return it by April 31, Compulsory school attendance is regulated by Law No. 561/2004 Coll., preschool, elementary, secondary and tertiary education and other education (Educational Act) ( 36, 37 a 38). Two Grade 1 classes are opening for 2014/2015 school year, with a maximum of 18 students per class. All of you who have expressed interest in our enrollment will be officially invited. Your child will be assigned a specific time and date. We look forward to seeing you at SCIS in January, and we wish you all the best in the New year. Ing. Bc. Marcela Pejcharová, Zástupce ředitele pro 1. stupeň / Vice Principal for 1st Stage SC NL Leden Únor 2014 / January February

19 Milí rodiče a přátelé naší školy, už potřetí v tomto školním roce se potkáváme nad stránkami Newsletteru. Opět se můžete přesvědčit o tom, že aktivity a projekty, které dětem v mateřské škole Sunny Canadian International School nabízíme, nejsou jen zajímavé a pestré, ale jsou součástí uceleného výchovně vzdělávacího systému. Jen takový systém, pevně zakotvený v kurikulu školy, vytvořený a realizovaný pedagogyodborníky, může přinést dobré výsledky s dlouhodobým pozitivním dopadem na všestranný vývoj osobnosti dítěte. Děkujeme Vám proto za každou zpětnou vazbu, kterou nám poskytujete. Jsme vděční za Vaši důvěru, pomáháte nám tak naši práci neustále vylepšovat. O dění ve třídách píší třídní učitelé ve svých článcích, dovolte proto jen stručně pár slov o tom, co nás čeká v nadcházejících měsících: v podzimním období jsme pokračovali s implementací matematické metody profesora Hejného a v lednu 2014 budeme mít možnost opětovné výměny zkušeností v rámci pracovního týmu Dr. Jany Slezákové. Tentokrát budeme hostiteli my a těšíme se, jak předvedeme kolegyním a kolegům z jiných mateřských škol i naše vlastní projekty a přípravy na hodiny. Slibně se rozvijí i spolupráce naší mateřské školy s místním sdružením Českého červeného kříže na Praze 1. Všechny děti, nejmladšími počínaje, se během akce Plyšáková nemocnice seznámily s problematikou první pomoci. V metodické spolupráci s Červeným křížem budeme pokračovat a rádi Vám ji přiblížíme v některém z příštích čísel školního Newsletteru. Na únor připravujeme začátek projektu Zdravá abeceda, zaměřeného na prevenci obezity a zdravý životní styl u dětí. Tento projekt je výjimečný už svým rozsahem, protože účastníky jsou jak učitelé mateřské školy, tak i management a personál školní kuchyně a učitelé 1. stupně základní školy. Opět je pravidlem, že Sunny Canadian International School nabízí výjimečné možnosti propojení a spolupráce pedagogů mateřské a základní školy. Ráda bych proto na tomto místě kolegům managementu a učitelům základní školy za tuto spolupráci poděkovala. Nakonec mi dovolte, abych popřála Vám a Vašim dětem, rodinám a blízkým krásný, sváteční čas strávený spolu, ať už doma nebo na dovolené. Budeme se těšit na shledání v novém roce! Dear parents and friends of our school, As we present our third newsletter, you can be sure that the activities and projects we offer to your children at Sunny Canadian International School are not only interesting and various, but that they are a part of our comprehensive educational system. Such system, when firmly anchored in a school's curriculum, made and implemented by pedagogues professionals can lead to great results, with long-lasting positive impacts on the all-round development of a child's personality. Therefore, we thank you for all of the feedback you give us. We are grateful for your trust, as this way you help us to refine our work. You are going to read more about events in our kindergarten classes in the following articles from our teachers. So please allow me to say a few words about what lies ahead in the near future. In autumn, we continued to implement the mathematic method of Prof. Hejný, and in January 2014 we are going to have the opportunity to exchange experience within the work group of Dr. Jana Slezáková. This time the event will be held at our school and we are looking forward to how we will show our colleagues from other kindergartens our own projects and preparations for lessons. Also, we are cooperating with the local association of the Czech Red Cross in Prague 1. All the children have been lectured in first aid during an event named Soft Toys Hospital. We will continue our methodological cooperation with the Red Cross and we will gladly present it to you in one of our next newsletters. In February, we are planning to start the project Healthy Alphabet, that is directed at the prevention of obesity and at a healthy life style for children. This project is unique with its scope: The participants are kindergarten teachers, school canteen personnel and management, as well as first grade elementary teachers. Again the Sunny Canadian International School offers the uniqueness of connection and cooperation of teachers from kindergarten and elementary school. Therefore I would like to thank all my colleagues management and teachers of elementary school for this cooperation. Last but not least, let me wish you and your children, families, all your near and dear, great holidays spent together at home or on vacation. Goodbye in the New year! Mgr. Dora Švachová, Zástupkyně ředitele pro mateřskou školu / Vice Principal for Kindergarten Blue Bunnies Excursion to Toulcův Dvůr / Exkurze třídy Blue Bunnies do ekologického centra Toulcův Dvůr This November the Blue Bunnies were learning about Animals on the Farm. This has been a favourite topic of the Blue Bunnies thus far. In the classroom, the children were learning what these animals look like by identifying the animals through real life photographs. They also learned how to identify how each animal sounds through a favourite song that we learned called Old MacDonald Had A Farm which children still continue to sing throughout the whole day. After studying the theoretical side of Farm Animals in the classroom, the Blue Bunnies decided to take an excursion to the ecological centre Toulcův dvůr to obtain more of a practical experience with these animals in their natural environment. The children had the opportunity to see animals such as sheep, horses, pigs, geese, ducks, rabbits, goats and a cow. Children had the opportunity to see how the animals live and what kind of care is necessary in their natural environment. We also learned that these animals are useful to humans needs such as by drinking their milk and eggs or using pig hair to make brushes. Children seemed to enjoy this multisensory experience where they were able to see, touch, smell, and hear each animal in a real farm environment. V listopadu tohoto roku se třída Blue Bunnies učila o zvířátkách na statku (hospodářských). Zmiňované téma bylo pro naše děti doposud patrně nejoblíbenější. Děti se učily poznávat jednotlivé druhy zvířat skrze identifikaci na reálných fotografiích hospodářských zvířat. Všichni dostali možnost nacvičit a posléze identifikovat zvuky typické pro jednotlivá zvířata za pomoci velmi oblíbené písně Old Mc Donald had a farm. Děti tuto píseň zpívají od té doby spontánně kdykoliv. Poté co jsme dostatečně nastudovali teoretickou část tohoto tématu, rozhodla se naše třída vydat na SC NL Leden Únor 2014 / January February

20 exkurzi do ekologickéo centra Toulcův Dvůr, abychom tak měli možnost lépe se přiblížit specifickému prostředí pro hospodářská zvířata. Děti tak měly možnost setkat se s ovcemi, koňmi, prasaty, husami, kachnami, králíky, kozami a také s krávou. Všichni jsme tak měli možnot vidět skutečná zvířata a také zažít, jakou péči to které zvíře potřebuje pro svou spokojenost. Alicia Darychuk, BA and Nikola Hvodlíková. DiS. Blue Bunnies Děti měly možnost dozvědět se také základní informace o tom, jak jsou jednotlivé druhy hospodářských zvířat pro člověka užitečné, například tím, že můžeme využívat jejich mléko (kráva, koza, ovce) či vejce (slepice, husa) anebo také štětiny z prasete pro výrobu štětců. Zdá se, že děti tato vícesmyslová zkušenost velmi naplnila, právě proto, že měly možnost samy vidět, dotýkat se, cítit a slyšet každé zvíře ve skutečném prostředí farmy. Christmas Markets at Green Frogs / Vánoční trhy u Green Frogs This month the Green Frogs had a lot of fun working on their projects for the Sunny Canadian Christmas market. The main project that we did was making decorative soaps. First the Green Frogs got to explore different smells such as citrus, vanilla, lavender, cloves and aniseed. They got to talk about the smells that they liked and disliked and choose the scent for their soap. This stage was a form of sensory exploration useful in peaking the children s curiosity in the world around them. Next the Green Frogs chose colours and glitter for their soap. Here, we discussed the colours that they like as well as the colours that they think look nice together encouraging personal opinion expression. Next came the fun part melting the glycerin to mix with our colours and flavours. We went into the kitchen and the children watched as the solid glycerin quickly melted and mixed together with the other ingredients. The students then stirred the mixture as the teachers poured the mixture into their chosen moulds. The Green Frogs really enjoyed watching the soap harden and sneakily putting their fingers into the setting mixture to see what would happen! The Green Frogs were really proud of the end result and felt a real sense of accomplishment with what they had made while raising money for a great cause in the process. Tento měsíc Green Frogs hodně bavilo pracovat na výtvarných projektech, které jsme měli připravené na vánoční trhy. Jeden z hlavních projektů byla výroba mýdla. Nejprve děti prozkoumaly různé vůně, jako třeba citrus, vanilku, levanduli, hřebíček či anýz. Pak jsme si o jejich vjemech povídali. Co jim voní a co ne, a jakou vůni preferují pro své mýdlo. Tato část byla zajímavá. Děti používaly k prozkoumání své smysly a jejich zvědavost k pozorování světu kolem sebe rostla. Poté už stačilo vybrat správnou barvu a třpytky, které jejich představám vyhovovaly. Potom jsme si povídali o barvách, které jsou pro ně oblíbené, a o tom, jaké bary vypadají hezky pohromadě tím jsme podporovali jejich osobní názor a výraz. Poté přišla na řadu další zábavná část rozpouštění glycerinu a vmíchávání barev. Šli jsme do kuchyně a tam jsme pozorovali, jak se glycerin rychle rozpouší. Stačilo k němu už jen přidat vybrané ingredience. Učitelky pak nalily rozpuštěnou směs do dětmi vybraných formiček. Green Frogs nemohli z tuhnoucího materiálu odtrhnout zrak. Byli fascinováni změnou skupenství a pořád ho prozkoumávali svými prstíky. Na svůj výsledek byli neuvěřitelně pyšní a měli dobrý pocit z odvedené práce i z vědomí, že peníze z prodeje půjdou na dobrou věc, která pomůže ostatním. Bc. Kateřina Majerová and Paula Cadogan, BA Green Frogs Purple Dinos Field Trip to Toulcův Dvůr / Purple Dinos Návštěva Toulcova Dvora Last month, the Purple Dino s took a field trip to the Toulcův dvůr, where we were introduced to several animals and we also learned a lot of information about them. After a 20 minute bus ride, we arrived and our guide took us to see the farm. First, we saw a chicken and our guide let us know that chicken s feathers keep them warm when they are outside in the cold weather by trapping the heat in their bodies; and he let the students take turns touching the feathers and feeling the warmth under the wings. We were also able to see the pigs in their outside stall. Our guide told us about the pig s lives and the different things they eat or do throughout the day. SC NL Leden Únor 2014 / January February

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny Telefonování (Leaving s) 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny Procvičení se studenty telefonování v angličtině, přebírání a zanechávání

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

Anglicky u snídaně - věty

Anglicky u snídaně - věty www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Anglicky u snídaně - věty (_anglicky_u_snidane_vety.jbb) Anglicky u snídaně - věty Lekce: Pozdravení a uvítání hosta Cvičení:. POZDRAVENÍ A UVÍTÁNÍ

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

CO MÁME ZA SEBOU A CO JE PŘED NÁMI WHERE WE HAVE BEEN AND WHERE WE ARE GOING

CO MÁME ZA SEBOU A CO JE PŘED NÁMI WHERE WE HAVE BEEN AND WHERE WE ARE GOING CO MÁME ZA SEBOU A CO JE PŘED NÁMI WHERE WE HAVE BEEN AND WHERE WE ARE GOING CO MÁME ZA SEBOU WHERE WE HAVE BEEN 1. školní den Kanadský den Díkůvzdání Vánoční trhy a vánoční show Louskáček Zápis do 1.

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_AJ649 Jméno autora: Mgr. Petr Kubík Třída/ročník:

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry,

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry, www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu spn_ (spn ukázka a lekce.jbb) spn_ Lekce: - Kdo je kdo? Cvičení: - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO KDO JE KDO? - LEKCE Dear Larry, Drahý Larry,

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více