Výukový materiál anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výukový materiál anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ"

Transkript

1 Výukový materiál anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ Zpracováno v rámci projektu Inovace jazykového vzdělávání na ZŠ a MŠ Údolí Desné registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/ Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2

3 INFORMACE O PROJEKTU Název projektu: Registrační číslo: Příjemce: Inovace jazykového vzdělávání na ZŠ a MŠ Údolí Desné CZ.1.07/1.1.04/ Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Doba realizace: Cíl projektu: Projekt si kladl za primární cíl zvýšení jazykových znalostí žáků svazkové základní školy. Cílem projektu bylo také vychovávat žáky k praktickým dovednostem, vztahu k práci, rozvíjet komunikační, osobnostní a ICT dovednosti, klíčové kompetence aj. Prostřednictvím projektu došlo k upevnění potenciálu vzdělanostního růstu žáků už na základní škole a vhodná motivace žáky směřovala k dalšímu studijnímu růstu. Došlo k upevnění zkušeností žáků, které byly díky projektu rozšířeny na udržitelnou úroveň v kvalitativním i kvantitativním ohledu. Hlavní aktivity projektu: Projekt procházel ve své realizační fázi několika základními kroky. V rámci první fáze realizace projektu došlo k vybudování moderní multimediální jazykové učebny v Petrově. Bylo nakoupeno a nainstalováno jak HW vybavení, tak moderní SW vybavení, a učitelé byli proškoleni v používání digitálních učebních pomůcek na interaktivní tabuli. Dále byly samotnými učiteli vytvořeny nové učební pomůcky (výukové materiály) z oblasti jazykového vzdělávání. Tyto materiály byly náležitě testovány v pilotní výuce v rámci další fáze projektu. Součástí pilotní výuky bylo od začátku školního roku také působení zahraničního lektora přímo ve výuce. Intenzita zapojení lektora do výuky byla odstupňována podle jednotlivých ročníků. Žáci si tak rozvíjeli schopnost učit se cizímu jazyku a vstřebávat informace ve vícejazykovém prostředí.

4 6 th grade Worksheets

5 What are they wearing? Vybarvi obrázky a popiš, co mají na sobě (včetně barev):

6 What is she doing? Přiřaď činnosti z tabulky k obrázkům a dej je do přítomného času průběhového: Have a breakfast, take photos, visit friends, read a book, walk a dog, rollerblade, cook, drive a car, play violin, draw a picture, play tennis, dance, visit Zoo, garden, drink, go shop, ride a bike, water plants They She 6 7 She They 8 9 She She She She She She She She She They They She She She 22 23

7 A) Vytvoř větu pro každý tvar slovesa to be: Verb to be B) Doplň do vět tvary slovesa to be: am, is, are I a happy girl. We in the school bus You a clever boy. You in the living room She five years old. They in love He hungry. It my dog

8 C) Doplň do vět is / isn't ; are/ aren't: John a policeman. He a ghost. 2. Peter and Alan vampires. They superheroes. 3. Sally a witch. She an angel. 4. Fred a ghost and Mike a cowboy. 5. Pat a fairy. She an angel. 6. They wearing normal clothes. They all wearing costumes. 7. It Halloween. D) Vytvoř otázku a krátkou odpověď: 1. I / clever? Yes, 2. you / a dog? No, 3.John / a good singer? Yes, 4. Sue / tall? No, 5. the CD / new? Yes, 6. we / friends? Yes, 7. the cats / young? No, 8. you and your family / on holiday? No,

9 Where are they? Doplň do vět správné předložky místa vyber z tabulky: 33 Behind, in, on, above, under, between, next to, near, in front of A) The dog is the chair. B) The cat is the table. C) The cat is the computer. D) The cat is the wardrobe and the dog is the wardrobe. E) The dog is the bed and the cat is the bed. F) The dog is the picture. G) The cat is the cabinet. H) The television is the cat and the dog. I) The cat is the dog. K) The cats are the bookcase. L) The dog is the CD player.

10 Prepositions of time A) Doplň do tabulky slova ke správným předložkám: March, Saturday, Christmas, March 1 st, Autumn, 2 minutes, the morning, 1914, September, night, 4 o'clock, Friday, the 20 th century, half past six, the evening, 2:30, a quarter past twelve, 15 th May, Wednesday evenings, 2 Weeks, the weekend in on at B) Doplň do vět správné přeložky: 1. Dinner is usually 7 o'clock. 2. We have long holidays summer. 3. When have we got Biology? - Friday mornings. 4. There is a school party 31 st January. 5. We are the 21 st century. 6. We usually go out the weekends.

11 Prepositions of place 1 A) Where is the book? Odpověz na otázku, použij dané předložky a slova: vase, chair, cabinet, pencil 34 B) Doplň do vět předložky z tabulky: Next to, under, near, between, on, 35 in 1. The clock is the wall. 2. The ball is the table. 3. The cat is the armchair. 4. The table is the armchair. 5. The carpet is the floor. 6. Tha lamp is the table. 7. The flowers are the vase. 8. The table is the chair and the armchair.

12 C) Doplň předložky z tabulky do vět: Between, on, in, under, behind, next to, in front of, near 1. The clock is the pillow. 2. The trousers are the bed. 3. The animals are the room. 4. The desk is the wardrobe and the bed. 5. The wardrobe is the desk. 6. The picture is the wardrobe. 7. The sock is the shoes. 8. The desk is the wardrobe. 9. The magazine is the guitar. 36 D) Napiš aspoň další tři podobné věty:

13 Pets: Name: John Surname: Age: 46 Lives: Address: Green St. 52 Job: Married? Yes Children? Hobbies: reading Pets: a dog (Pedro) Name: Surname: Smith Age: Lives: in Brno Address: Job: teacher Married? Children? 2 Hobbies: Pets: Name: Anna Surname: Age: 34 Lives: Address: Baker St. Job: Married? Yes Children? Hobbies: travelling Pets: a cat (Tom) Name: Surname: Star Age: Lives: in Olomouc Address: Job: nurse Married? Children? No Hobbies: Pets: Name: Peter Surname: Age: 23 Lives Address: Main St. 78 Job: Married? Yes Children? Hobbies: fishing Pets: a dog (Rex) Name: Surname: Petterson Age: Lives in Prague Address: Job: policeman Married? Children? 1 Hobbies: Name: Albert Name: Surname: Age: 81 Lives Address: Elm St. Job: Married? Yes Children? Hobbies: gardening Pets: 37 Surname: Brown Age: Lives in Ostrava Address: Job: retired Married? Children? 3 Hobbies: Pets: no

14 Pets: Pets: Pets: Name: Alice Surname: Age: 27 Lives Address: Park St. 120 Job: Married? No, byfriend Children? Hobbies: singing Name: Mark Surname: Age: 19 Lives Address:Jesenická St. 63 Job: Married? No Children? Pets: a budge (Marlin) Pets: a snake Name: Joseph Surname: Age: 52 Lives Address: Hill St. 120 Job: Married? Yes Children? Hobbies: swimming Hobbies: Pets: a bird (Pepi) Name: Mary Surname: Age: 31 Lives Address: Lake St. 54 Job: Married? Yes Children? Hobbies: skiing Pets: 38 Name: Surname: Snow Age: Lives in Plzeň Address: Job: actrees Married? Children? No Hobbies: Name: Surname: Saliven Age: Lives in Šumperk Address: Job: a srudent Married? Children? No Hobbies: Name: Surname: Parker Age: Lives in Zábřeh na Mor. Address: Job: scientist Married? Children? 2 Name: Surname: Johns Age: Lives in Pardubice Address: Job: housewife Married? Children? 1 Hobbies: Pets: no

15 violin Pets: Name: Patrik Surname: Age: 64 Lives Address: Long St. 153 Job: Married? No Children? Hobbies: playing Pets: tortoise (Gerry) Name: Surname: Davis Age: Lives in Dublin Address: Job: detective Married? Children? No Hobbies: Name: Helen Surname: Age: 16 Lives Address: Oak St. 232 Job: Married? No Children? Hobbies: rollerblading Pets: Pets: a hamster (Roby) Name: Surname: White Age: Lives in Chester Address: Job: a student Married? Children? No Hobbies: Pets: Name: Tomas Surname: Age:42 Lives Address: Victoria St. 20 Job: Married? Yes Children? Hobbies: play football Pets: a horse (Blesk) Name: Surname: Williams Age: Lives in Paris Address: Job: farmer Married? Children? 4 Hobbies: Name: Susan Surname: Age: 21 Lives Address: Church St. 13 Job: Married? No Children? Hobbies: riding a horse Pets: Pets: a cat (Mickey) Name: Surname: Hoppes Age: Lives in London Address: Job: shop assistant Married? Children? No Hobbies: 39

16 Name: Surname: Age: Lives: Address: Job: Married? Children? Hobbies: Pets: Name: Surname: Age: Lives: Address: Job: Married? Children? Hobbies: Pets: Name: Surname: Age: Lives: Address: Job: Married? Children? Hobbies: Pets: Name: Surname: Age: Lives: Address: Job: Married? Children? Hobbies: Pets: Name: Surname: Age: Lives Address: Job: Married? Children? Hobbies: Pets: Name: Surname: Age: Lives Address: Job: Married? Children? Hobbies: Pets: Name: Surname: Age: Lives Address: Job: Married? Children? Hobbies: Pets: Name: Surname: Age: Lives Address: Job: Married? Children? Hobbies: Pets: 40

17 Name: Surname: Age: Lives Address: Job: Married? Children? Hobbies: Pets: Name: Surname: Age: Lives Address: Job: Married? Children? Hobbies: Pets: Name: Surname: Age: Lives Address: Job: Married? Children? Hobbies: Pets: Name: Surname: Age: Lives Address: Job: Married? Children? Hobbies: Pets: Name: Surname: Age: Lives Address: Job: Married? Children? Hobbies: Pets: Name: Surname: Age: Lives Address: Job: Married? Children? Hobbies: Pets: Name: Surname: Age: Lives Address: Job: Married? Children? Hobbies: Pets: Name: Surname: Age: Lives Address: Job: Married? Children? Hobbies: Pets: 41

18 Name: Surname: Age: Lives Address: Job: Married? Children? Hobbies: Pets: Name: Surname: Age: Lives Address: Job: Married? Children? Hobbies: Pets: Name: Surname: Age: Lives Address: Job: Married? Children? Hobbies: Pets: Name: Surname: Age: Lives Address: Job: Married? Children? Hobbies: Pets: Name: Surname: Age: Lives Address: Job: Married? Children? Hobbies: Pets: Name: Surname: Age: Lives Address: Job: Married? Children? Hobbies: Pets: Name: Surname: Age: Lives Address: Job: Married? Children? Hobbies: Pets: Name: Surname: Age: Lives Address: Job: Married? Children? Hobbies: Pets: 42

19 Personal pronouns 43 Doplň do vět osobní zájmena: 1. My name is Lucy. am Czech. And this is my family. 2. My mum's name is Marie. is from Germany. 3. George is my dad. is a waiter. 4. And this is Peter. is my brother. 5. are twins. 6. Our dog is a girl, Peggy. is two years old. 7. live in Roztoky. 8. is near by Prague. 9. My grandparents live in Prague. often come and see us. 10. What can tell me about your family?

20 Aj přítomný čas průběhový Jméno: Body: Známka: 1. Frank...(study) English this year. 2. The children...(play) football in the garden now. 3. I...(work) hard this week. 4. Look! It...(snow). 5. We......(not decorate) the Christmas tree today. 6. My sister...(not clean) her room now. 7. My parents...(not go) to the cinema this evening. 8. Jane...(not have) lunch at the moment. 9. I...(not do) my homework now. I...(read) a book Katy...(go) to bed? No, she...(get) dressed they...(drive) to the beach this Saturday? 12. What...you...(do) now? your brother...(watch)tv at the moment? 14. Why...you...(look) so tired?

21 Aj přítomný čas průběhový Jméno: Body: Známka: 1. Frank...(study) English this year. 2. The children...(play) football in the garden now. 3. I...(work) hard this week. 4. Look! It...(snow). 5. We......(not decorate) the Christmas tree today. 6. My sister...(not clean) her room now. 7. My parents...(not go) to the cinema this evening. 8. Jane...(not have) lunch at the moment. 9. I...(not do) my homework now. I...(read) a book Katy...(go) to bed? No, she...(get) dressed they...(drive) to the beach this Saturday? 12. What...you...(do) now? your brother...(watch)tv at the moment? 14. Why...you...(look) so tired?

22 Aj přítomný čas prostý Jméno: Body: Známka: 1. Children...(go) to school every week day. 2. Peter often...(play) football in the afternoon. 3. We......(watch) TV in the evenings. 4. They...(not clean) the car often. 5. Jane...(not play) tennis on Saturday mornings. 6. I...(not live) in Šumperk. 7. You...(not be) very tall. 8. I...(not can) come after school. I always...(do) my homework. 9. What...Dad usually...(do) at twelve o'clock? He...(have) his lunch you...(make) the beds every morning? (to be) your mother at home? you...(finish) work every day at five o'clock? Tony...(have) a shower every evening? (can) you open the door, please?

23 Aj přítomný čas prostý Jméno: Body: Známka: 1. Children...(go) to school every week day. 2. Peter often...(play) football in the afternoon. 3. We......(watch) TV in the evenings. 4. They...(not clean) the car often. 5. Jane...(not play) tennis on Saturday mornings. 6. I...(not live) in Šumperk. 7. You...(not be) very tall. 8. I...(not can) come after school. I always...(do) my homework. 9. What...Dad usually...(do) at twelve o'clock? He...(have) his lunch you...(make) the beds every morning? (to be) your mother at home? you...(finish) work every day at five o'clock? Tony...(have) a shower every evening? (can) you open the door, please?

24 Aj přítomný čas průběhový x přítomný čas prostý Jméno: Body: Známka: 1. We...(go) to school every week day. 2. Tony...(have) a shower at the moment. 3. Mr. Brown...(clean) his car now. 4. I...(make) the beds every morning. 5. What is Dad doing? He...(have) his lunch. 6. I can't come after school. I always...(do) my homework. 7. Jane...(play) tennis this Saturday morning. 8. My brother...(finish) work at five o'clock today. 9. A Where do you go every morning? B To the bathroom. I...(clean) my teeth there. 10. I...(watch) TV at the moment. 11. I...(live) in Šumperk. 12. Peter often...(play) football in the afternoon.

25 Aj přítomný čas průběhový x přítomný čas prostý Jméno: Body: Známka: 1. We...(go) to school today. 2. Tony...(have) a shower every day. 3. Mr. Brown...(clean) his car at weekends. 4. I...(make) the beds at the moment. 5. What does Dad usually do at twelve o'clock? He...(have) his lunch. 6. I can't come now. I...(do) my homework. 7. Jane...(play) tennis on Saturday mornings. 8. My brother...(finish) work every day at five o'clock. 9. A Where are you? B I'm in the bathroom. I...(clean) my teeth. 10. I...(watch) TV in the evenings. 11. I...(stay) with my grandma this summer. 12. Peter...(play) football this afternoon.

26 Personal information How do you spell that? Where are you from? B R O W N I'm from the USA. What's your address? Green Street 15 What are your hobbies? What's your name? What's your full name? What's your surname? Are you married? Where do you live? How old are you? What's your job? Have you got a pet? Have you got any brothers or sisters? Do you play any musical instrument? My hobbies are fishing and reading. My name is John. John David Brown. My surname is BROWN. No, I'm not. I live in New York. I'm twenty three. I'm doctor. Yes, I have. I've got a dog. Yes, I've got one sister and two brothers. Yes, I do. I play the guitar.

27 1. Napiš anglicky, kolik je hodin: It's... What's the time? a) e) b) f) c) g) d) h) 2. Nakresli do obrázku hodin, jaký čas je ve větě: a) It's seven o'clock. d) It's twelve o'clock. b) It's five past ten. e) It's twenty-five past eight. c) It's twenty to five. f) It's ten to two. 44

28 The Simpson's family 1. Kdo jsou tito lidé? 2. Napiš vztahy mezi členy rodiny použij slova z tabulky: 45 mother grandmother daughter father grandfather son sister aunt niece brother uncle nephew baby sister wife children cousin husband parents granddaughter grandson grandchildren a) Lisa Bart's. Lisa Homer's. b) Bart Maggie's. Bart Marge's. c) Marge Lisa's. Marge Homer's. d) Abe Bart's. Mona Lisa's. e) Herb Lisa's. Selma Maggie's. f) Homer Marge's. Homer Bart's. g) Homer and Marge Bart, Lisa, Maggie's. h) Bart, Lisa and Maggie Homer and Marge's.

29 3. Dopiš jména v přivlastńovacím pádu 's a) Bart is nephew. Bart is grandson. b) Marge is wife. Lisa is niece. c) Abe is grandfather. Abe is husband. d) Maggie is baby sister. Maggie is granddaughter. 4. Napiš další věty o rodině Simpsnových: a) b) c) 5. Doplň svůj vlastní rodokmen: 46

30 My house 1. Doplň v obrázku názvy místností. Vyber slova z tabulky: living room, bedroom, kitchen, bathroom, hall, laundry, roof, window, front door, garden, staircase 2. Doplň názvy nábytku, který do dané místnosti patří. Vybírej z tabulky, každé slovo použij jen jednou: a) living room: b) bedroom: c) kitchen: d)bathroom: Bookshelf, bed, lamp, cooker, chair, carpet, sofa, bath, armchair, washbasin, toilet, fridge, table, washing machine, sink, wardrobe, cupboard 47

31 A) Doplň do vět přivlastňovací zájmena: Possessive pronouns (I) (We) These are This is 48 books. 49 school. (You) (You) These are This is 50 crayons. 51 television. (She) (They) This is These are 52 umbrella. 53 clothes. (He) (It) This is This is 54 ice-cream. 55 bone. B) Doplň ve větách přivlastňovací zájmena (nahraď zájmena v závorce): 1. Where are (you) friends now? 2. Here is a postcard from (I) friend Peggy. 3. She lives in Australia now with (she) family. 4. (She) husband works in Newcastle. 5. (He) company builds ships. 6. (They) children go to school in Newcastle. 7. (I) husband and I want to go to Australia, too. 8. We want to see Peggy and (she) family next winter. 9. (We) winter! 10. Because it is (they) summer.

32

33

34 Slovíčka: elephant monkey antelope tiger hippo giraffe zebra crocodile kangaroo gorilla polar bear camel lion ostrich rhino penguin

35 Flash cards:

36

37

38

39 Hrací pole pro PEXESO: Elephant Giraffe Lion Hippo Monkey Zebra Rhino Gorilla Antelope Crocodile Ostrich Camel Tiger Kangaroo Pinguin Polar bear

40 Name, Form: Date: 6 th grade Comparative test Points: /50 Mark: 1)... a) I a student. b) I'm a student. c) I be a student. 2) name is David. a) Our b) My c) Her 3) Helen and Mark eleven. a) are b) am c) is 4) Are you silly? a) Yes, I have. b) No, I'm not. c) No, I are. 5) one book a) two book b) two bookes d) two books 6) Tom is brother. a) Mary b) Mary's c) Marys 7) How old are you? a) I'm thirteen. b) I'm fine. c) Yes, I have. 8) is your birthday? a) What b) Where c) When 9) We cook in the a) dining room b) kitchen c) garage 10) Mum's mother is a) my grandmother. b) my father. c) my aunt. 11) She got a bike. a) is b) has c) have 12) Have you got a pet? a) Yes, I have. b) Yes, I has. c) Yes, you have. 13) It's quarter to nine. a) 8:15 b) 9:15 c) 8:45 14) School starts in a) November b) July c) September 15) What's the date today? a) 21 st March b) 21 nd March c) 21 th March

41 16) What's the first day of the week? a) Wednesday b) Monday c) Friday 17) Can you sing? a) Yes, I can. b) Yes, I am. c) Yes, I have. 18) What can you see? a) There is three rabbits. b) There are three rabbits. c) In this cage is three rabbits. 19) In the morning we have a) breakfast b) lunch c) dinner 20) What is he doing? a) He is reading a book. b) He is read a book. c) He reads a book. 21) They to the cinema this evening. a) is going b) going c) are going 22) you having shover at the moment? a) Is b) Are c) Have 23) Peter great photos. a) does b) makes c) takes 24) I my homeworks every aftenoon. a) make b) work c) do 25) Linda usually the dishes after dinner. a) wash b) washes c) washs 26) TV every day? a) Do you watch b) Does you watch c) Watch you 27) Does she like chocolate? a) No, she doesn't. b) No, he doesn't. c) No, she does. 28) The opposite of expensive is a) great. b) cheap. c) small. 29) We usually wear trousers on our a) arms b) heads c) legs 30) The animal with long neck is a) an elephant b) a girrafe c) a dog 31) I the test at the moment. a) write b) am writing c) writing 32) This test is a) funny b) easy c) good

42

43

44 Hrací pole pro PEXESO: Dog Cat Mouse Rabbit Tortoise Snake Gold fish Hamster Budgie Guinea pig Parrot Spider Monkey Turtle Ponny / horse Rat

45 Slovíčka: Dog Mouse Tortoise Gold fish Budgie Parrot Cat Rabbit Snake Hamster Guinea pig Spider Turtle Ponny / horse Monkey Rat

46 Flash cards:

47

48

49

50 Name, Form: Date: UNIT 1-6 th grade Points: /50 Mark: 1. Napiš anglicky, co vidíš na obrázku: pravítko třída příjmení datum narození a) b) c) d) e) /5 2. Doplň a / an a) They have got new car. e) We have got old cat. b) This is English book. f) They've got big house. c) I have got uncle in Britain. g) Gupta is Indian name. d) I can see dog on the street. h) This is nice flower. /8 3. Napiš množné číslo podstatných jmen a) boy e) man b) orange f) teacher c) class g) turtle d) name h) dress /8 4. Doplň správně tvary slovesa to be (am, is, are) This Tom Scot. His brother Robert. They from London. They students. I a student too but I not from London. My sister Megan. She five. We from Šumperk. Where you from? /10 5. Odpověz na otázku popř. napiš vhodnou otázku k dané odpovědi. a) I'm Petr Novák. b) Where are you from? c) I'm sixteen. d) How are you today?

51 /4 6. Odpověz na otázky podle pravdy. a) Are you eleven?... b) Are you from Šumperk?... c) Are you British?... d) Are you happy?... e) Are you silly?... /5 7. Spoj správně anglickou větu a její překlad zapiš dvojice do tabulky. 1. I'm sorry, I haven't got my homework. a) Mohu ti pomoci Can I go to the toilet? b) Mohu otevřít okno? 2 3. Can I say it in Czech? c) Mohu jít na toaletu? 3 4. Can I open the window, please? d) Omlouvám se, nemám domácí úkol I can help you. e) Mohu to říct česky? 5 /5 8. Napiš podle vzoru o sobě: My name is Lenka Brázdová. I am eleven and I am from Brno. I am in Form 6C. My friend Pavla is twelve. /5

52 Name, Form: Date: UNIT 2-6 th grade Points: /35 Mark: 1. Napiš anglicky, co vidíš na obrázku: klec tabulka zdravotní sestra čaj přítel - kluk a) b) c) d) e) 2. Doplň správně členy rodiny: a) dad's brother d) dad's mum b) mum's dad e) mum's sister c) uncle's son /5 /5 3. Napiš, co mají a co nemají. Použij sloveso have got / haven't got x has got/ hasn't got Kevin / a hamster. Patrick / a rabbit. Lara / a tortoise. Jana / a goldfish. Anna and Sophia / a budgie. Tim and Lisa / a cat. 4. Odpověz na otázky podle pravdy: 88 /6 a) Have you got a school bag?... b) Have you got a restaurant?... c) Has your form teacher got long hair?... d) Has your school got a garden?... /4

53 5. Doplň přivlastňovací zájmena my/ your/ his/ her/ our/ their : a) Here's Nick. Debbie is sister. b) I'm Debbie. And you? What's name? c) We're Sita and Jenny. This is form. d) This is Jenny and Sally and mum. e) This is Jenny and this is sister Sally. f) I'm Ben and this is father. /6 6. Napiš větu znovu použij přivlastňovací pád 's x s' : a) Peter has got a silly dog. dog is silly. b) Peggy has got a big bag. bag is big. c) The Scotts have got a nice house. house is nice. d) The twins have got an old grandma. grandma is old. /4 7. Spoj správně anglickou větu a její překlad zapiš dvojice do tabulky. 1. Have you got a pet? a) Chudák John! 1 2. That's nothing! b) A co ty? 2 3. What about you? c) Máš domácího mazlíčka? 3 4. What pet do you have? d) To nic není! 4 5. Poor John! e) Jakého máš domácího mazlíčka? 5 /5

54 Name, Form: Date: UNIT 3-6 th grade Points: /38 Mark: 1. Napiš anglicky, co vidíš na obrázku: mrtvý plakát byt nudný schody a) b) c) d) e) 2. Napiš celé datum anglicky tak, jak se píše: /5 5. duben 2. leden 11. srpen 23. únor 31. listopad 13. červen 3. Napiš kolik je hodin: /5 a) b) c) e) f) g) 89 /6

55 4. Doplň názvy pokojů v domě a nábytku: (hall, cupboard, living room, bed, door, bathroom, bookshelf, sofa, bedroom, kitchen, diningroom) /11 5. Napiš příkaz nebo zákaz: a) turn left b) wash c) write d) smoke e) eat f) walk 91 a) d) in this area. b) your hands. e) here. c) your name here. f) on the grass. /6 6. Spoj správně anglickou větu a její překlad zapiš dvojice do tabulky. 1. Close your eyes. a) Je pozdě What time is it? b) Máš psa? 2 3. It's late. c) Pojď sem, prosím Have you got a dog? d) Zavři oči Come here, please. e) Kolik je hodin? 5 /5

56 Name, Form: Date: UNIT 4-6 th grade Points: /37 Mark: 1. Napiš anglicky, co vidíš na obrázku: a) b) c) d) e) 92 /5 2. Billy hledá kde jsou jeho věci použij předložky: 93 under/on/ next to/ between/ in front of/ behind/ in a) My bag is the chair. e) My rulers are the bag. b) My pencil case is the bin. f) My pencils are the chair. c) The bin is the desk. g) My books are the desk. d) My tortoise is the chair and the table. /7

57 3. Odpověz na otázky podle pravdy, použij krátkou odpověď: a) Can you read a book? b) Can you ride a bycicle? c) Can you speak French? d) Can you write your name? e) Can you drive a car? f) Can you make a cake? /6 4. Dej podstatná jména do množného čísla: a cage a hobby a house a mouse a watch a man /6

58 5. Podívej se na košíky a najdi rozdíly. Použij vazby there is/ there are 1. one mouse in the basket. two boxes in the basket. two scarfs in the basket. one ruler in the basket. 2. two mice in the basket. one box in the basket. one cake in the basket. one scarf in the basket. 94 /8 6. Napiš pravdivé věty: použij sloveso can / can't a) rabbit / read b) cat / run c) dog / swim d) tortoise / fly e) budgie / talk /5

59 Name, Form: Date: UNIT 5-6 th grade Points: /43 Mark: 1. Napiš anglicky následující slovíčka: umývat nádobí prohlížení památek vyměnit mít něčeho plné zuby připravit se a) b) c) d) e) 2. Popiš, co dělají lidé na obrázku, vyber vhodné sloveso z tabulky (použij přítomný čas průběhový). /5 listen to music, tidy up kitchen, clean the car, get dressed, do an exercise, watch TV She They She I He 95 We /6 3. Napiš do tabulky, ve kterém městě se nacházejí daná místa. (Použij zkratky: Prague P; London L; New York NY) the Thames the Charles Bridge Buckingham Palace Manhattan Central Park the Prague Castle Tower Bridge the Statue of Liberty Wenceslas Square /9

60 4. Doplň slovesa anglicky: 1. hrát (si) 2. pracovat 3. číst 4. jít 5. položit 6. pomoct /6 5. Doplň správné tvary sloves v přítomném čase průběhovém: a) What they (do)? b) My cat (not sleep) in her basket. c) she (play) with her ball? No, she. d) My brothers and I (not watch) TV. e) they (make) dinner? No, they. f) I (try) to find them. /8 6. Odpověz na otázky podle pravdy: a) Are you watching TV?... b) Are you sitting on the chair?... c) Are you writing a test?... d) Are you eating sandwich?... /4 7. Spoj správně anglickou větu a její překlad zapiš dvojice do tabulky. 1. You're right. a) Co děláš? 1 2. Are there any interesting places? b) Co můžeš lidem ukázat ve svém městě? 2 3. Have a nice weekend. c) Máš pravdu What are you doing? d) Hezký víkend What can you show people in your town? e) Jsou tam nějaká zajímavá místa? 5 /5

61 Name, Form: Date: UNIT 6-6 th grade Points: /42 Mark: 1. Napiš anglicky, co vidíš na obrázku: 96 a) b) c) d) e) 2. Doplň do vět správný tvar slovesa: /5 a) John (collect) stamps. b) We (watch) TV every day. c) Debbie and Jenny (have) a lot of hobbies. d) Lucy (play) voleyball every Monday. e) My dog (run) fast. f) I (like) swimming. g) My dad (finish) his work at 16:30 every day. h) My parents often (visit) opera. /8 3. Napiš věty v záporu (použij: don't/ doesn't) a) A tortoise b) A mouse c) A cat d) Monkeys e) Elephants fly. swim. write. play guitar. do balet. 97 /5 4. Doplň správně předložky (at, on, in): a) Do you dream night? e) Let's meet six o'clock. b) I always watch TV the evening. f) Peter doesn't Fridays. c) The school finishes 13:30. g) We live the year d) We are writting the test 14 th April. h) My birthday is July. /8

62 5. Doplň do věty správné sloveso z tabulky ve správném tvaru: fly, ride, play, meet, go, visit, take a) b) c) d) e) f) g) 98 On Mondays On Tuesdays On Wednesdays On Thursdays On Fridays On Saturdays On Sundays she she she she she she she photos. shopping. her friends. her plane. violin. bike. her grandma. /7 6. Z daných slov vytvoř věty, dej pozor na správný slovosled: a) breakfast / My mother / makes / usually / for me. b) always / my homework / do / I / at home. c) helps / Lisa / sometimes / her parents. d) plays / often / Amy / with her brothers. /4 7. Spoj správně anglickou větu a její překlad zapiš dvojice do tabulky. 1. She never takes the bus. a) Máš nějaké koníčky? 1 2. We meet every Friday after school. b) Co dělá o víkendech? 2 3. Have you got any hobbies? c) Nikdy nejezdí autobusem What does he do at the weekends? d) Obvykle chodí do práce v sedm hodin He usually goes to work at seven o'clock. e) Setkáváme se každý pátek po škole. 5 /5

63 Name, Form: Date: UNIT 7-6 th grade Points: /39 Mark: 1. Napiš anglicky, co vidíš na obrázku: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) / Vytvoř správně otázku z daných slov (použij: do / does): a) you / like / shopping? b) they / travel a lot? c) feel / you / better? d) Jane / at home? / help e) drive / he / a car? f) read / she / magazines? /6 3. Odpověz na otázky podle pravdy: a) Do you have a school bag?... b) Do you play the drums?... c) Do you speak French?... d) Do you like chocolate?... /4

64 4. Doplň ukazovací zájmena this / these x that / those: a) b) c) d) e) f) g) h) number numbers letter letters thief thief car cars / Napiš jak lidé na obrázku vypadají, vyber z tabulky vhodné slovo: expensive, happy, small, nice, silly, terrible a) She looks b) She looks c) He looks d) He is e) The baby is f) This dress is 101 /6 6. Spoj správně anglickou větu a její překlad zapiš dvojice do tabulky. 1. Can I try it on? a) Je to naruby Have fun. b) Není to skvělé? 2 3. Let's go. c) Dobře se bav Isn't it great? d) Mohu si to vyzkoušet? 4 5. It's the wrong way round. e) Pojďme. 5 /5

65 Name, Form: Date: UNIT 8-6 th grade Points: /47 Mark: 1. Napiš anglicky, co vidíš na obrázku: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Doplň dotazník o zvířeti: QUESTIONNAIRE Your animal: /10 1. Where is your animal from? Where does it sleep? 3. When does it sleep? 4. What does it eat? 5. What is it like? 6. Is your animal in danger? /7

66 3. Vyber správný tvar slovesa v přítomném čase prostém nebo průběhovém: a) Tom is washing/washes the dishes now. Tom is washing/washes the dishes every day. b) Jenny is usually drawing/usually draws little pictures. But today she is drawing/draws a big one. c) Mark and Peter are always playing/always play chess together. But this Monday Mark is playing/plays chess on his computer. d) Nick is reading/reads magazine at the moment. He is never reading/never reads books. e) My dad is sometimes listening/sometimes listens to CDs. But he is never listening/never listens to the radio. /10 4. Přiřaď k daným slovesům slova z tabulky: homework, tennis, judo, swimming, guitar, shopping, to drama class, computer games, to work go do play /9 5. Najdi názvy zvířat ze ZOO: a) a bird that can't fly d) a big animal with big ears and long nose b) very tall animal e) a long animal with no legs c) black and white striped animal f) a big cat with long hair /6 6. Spoj správně anglickou větu a její překlad zapiš dvojice do tabulky. 1. Animals can't run around in cages. a) Jaké je tvé oblíbené zvíře? 1 2. What do you like for breakfast? b) Pojď sem na chviličku, prosím What's your favourite animal? c) Co rád snídáš? 3 4. Look, there's the bus. d) Zvířata nemohou v klecích pobíhat Come here a minute, please. e) Podívej, přijíždí autobus. 5 /5

Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ

Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ Zpracováno v rámci projektu Inovace jazykového vzdělávání na ZŠ a MŠ Údolí Desné registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/03.0057 Projekt je spolufinancován

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Třída: III.(4., 5.)

ANGLICKÝ JAZYK. Třída: III.(4., 5.) Výsledky testování třídy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Třída: III.(4., 5.) Základní škola, Mateřská

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr. Daniela Peikerová PaedDr. Eva Petrášová Mgr.

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36 VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

Dialog bez bariér reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0020

Dialog bez bariér reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0020 Dialog bez bariér reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0020 Příručka učitele angličtiny podpůrný materiál pro učitele angličtiny základních a středních škol Příručka učitele angličtiny byla vydána v rámci grantového

Více

Aktivity pro výuku podle témat

Aktivity pro výuku podle témat Aktivity pro výuku podle témat Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr. Daniela Peikerová PaedDr. Eva Petrášová Mgr. Hana Šebestová Marie Ševčíková

Více

UNIT 1 We are in the Czech Republic

UNIT 1 We are in the Czech Republic UNIT 1 We are in the Czech Republic Exercise 1: Doplň správný tvar slovesa TO BE: am is are a)martina.. from the Czech Republic. She. Czech. b) It. good to see you. My name. John. c) I.. from Italy but

Více

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI.

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: Ekonomika a management Jména autorů Růžena Dvořáčková Jan Skipala OSTRAVA 2014 2 OBSAH strana

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE INSPIROMAT Výstupy projektu Progress CZ.1.07/1.3.44./01.0038 prosinec 2014 PRŮVODCE UČITELE Průvodce učitele

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 3. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

Slovníček a přehled české mluvnice

Slovníček a přehled české mluvnice English for Life Beginner Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP verze slovníčku Tom Hutchinson Grammar reference Lekce 4 Zkrácené tvary

Více

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu.

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu. Unit 7 Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva: 1 hodina Telínová, A., kolektiv autorů: Eurolingua English 2 (kapitola

Více

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Text Iva Dostálová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová

Více

přepsat docela unavený včera italský

přepsat docela unavený včera italský Unit 1 1)Opakování mluvnice - present simple, past simple 2) Subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva:

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 3. 1. 2013

Více

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, OBSAH Úvod.. 3 Pracovní list 1 5 Worksheet 1.. 6 Worksheet 2..... 7 Pracovní list 2.. 8 Worksheet..... 9 Pracovní list 3.. 11 Worksheet..... 12 Pracovní list 4.. 13 Pracovní list 5.. 15 Pracovní list 6..

Více

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118.

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118. OBSAH Úvod REFERENčNÍ část PÍSEMNÁ ZKOUšKA POSLECH S POROZUMěNÍM Informace o zkoušce 0. Zkouškové strategie. Cvičení typu pravda / nepravda (true/false). Varianta cvičení výběr odpovědí z více možností

Více

ANGLIČTINA PRO ŠKOLÁKY

ANGLIČTINA PRO ŠKOLÁKY ANGLIČTINA PRO ŠKOLÁKY Pavlína Račanová MILÉ DĚTI, VÁŽENÍ RODIČE, Učebnice Angličtina pro školáky úzce navazuje na knihu Angličtina pro nejmenší a prostřednictvím jednotlivých okruhů slovní zásoby seznamuje

Více

Komunikujeme v rámci EU

Komunikujeme v rámci EU Komunikujeme v rámci EU Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU studijní texty Jitka

Více

Emily A. Grosvenor. Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky

Emily A. Grosvenor. Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Emily A. Grosvenor Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Edika Brno 2013 Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Emily A. Grosvenor Překlad: Vilém Jungman Odborná korektura: Christopher

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Vyjadřování budoucnosti

Vyjadřování budoucnosti 5. Vyjadřování budoucnosti Vyjadřování budoucnosti Úroveň A (Cvičení 1 40) going to pro plánované nebo jisté události v budoucnosti a pro rozhodnutí Úroveň B (Cvičení 41 125) budoucí čas (will) (nabídky,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP U Č E B N Í O S N O V Y 2. s t u p e ň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání -

Více

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY Slovosled v anglické větě: oznam.věta: 1.podmět, 2.přísudek, 3.předmět, 4.příslovečná určení místa, času, způsobu např.: I did the homework easily at home yesterday. otázka:

Více