Výukový materiál anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výukový materiál anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ"

Transkript

1 Výukový materiál anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ Zpracováno v rámci projektu Inovace jazykového vzdělávání na ZŠ a MŠ Údolí Desné registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/ Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2

3 INFORMACE O PROJEKTU Název projektu: Registrační číslo: Příjemce: Inovace jazykového vzdělávání na ZŠ a MŠ Údolí Desné CZ.1.07/1.1.04/ Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Doba realizace: Cíl projektu: Projekt si kladl za primární cíl zvýšení jazykových znalostí žáků svazkové základní školy. Cílem projektu bylo také vychovávat žáky k praktickým dovednostem, vztahu k práci, rozvíjet komunikační, osobnostní a ICT dovednosti, klíčové kompetence aj. Prostřednictvím projektu došlo k upevnění potenciálu vzdělanostního růstu žáků už na základní škole a vhodná motivace žáky směřovala k dalšímu studijnímu růstu. Došlo k upevnění zkušeností žáků, které byly díky projektu rozšířeny na udržitelnou úroveň v kvalitativním i kvantitativním ohledu. Hlavní aktivity projektu: Projekt procházel ve své realizační fázi několika základními kroky. V rámci první fáze realizace projektu došlo k vybudování moderní multimediální jazykové učebny v Petrově. Bylo nakoupeno a nainstalováno jak HW vybavení, tak moderní SW vybavení, a učitelé byli proškoleni v používání digitálních učebních pomůcek na interaktivní tabuli. Dále byly samotnými učiteli vytvořeny nové učební pomůcky (výukové materiály) z oblasti jazykového vzdělávání. Tyto materiály byly náležitě testovány v pilotní výuce v rámci další fáze projektu. Součástí pilotní výuky bylo od začátku školního roku také působení zahraničního lektora přímo ve výuce. Intenzita zapojení lektora do výuky byla odstupňována podle jednotlivých ročníků. Žáci si tak rozvíjeli schopnost učit se cizímu jazyku a vstřebávat informace ve vícejazykovém prostředí.

4 6 th grade Worksheets

5 What are they wearing? Vybarvi obrázky a popiš, co mají na sobě (včetně barev):

6 What is she doing? Přiřaď činnosti z tabulky k obrázkům a dej je do přítomného času průběhového: Have a breakfast, take photos, visit friends, read a book, walk a dog, rollerblade, cook, drive a car, play violin, draw a picture, play tennis, dance, visit Zoo, garden, drink, go shop, ride a bike, water plants They She 6 7 She They 8 9 She She She She She She She She She They They She She She 22 23

7 A) Vytvoř větu pro každý tvar slovesa to be: Verb to be B) Doplň do vět tvary slovesa to be: am, is, are I a happy girl. We in the school bus You a clever boy. You in the living room She five years old. They in love He hungry. It my dog

8 C) Doplň do vět is / isn't ; are/ aren't: John a policeman. He a ghost. 2. Peter and Alan vampires. They superheroes. 3. Sally a witch. She an angel. 4. Fred a ghost and Mike a cowboy. 5. Pat a fairy. She an angel. 6. They wearing normal clothes. They all wearing costumes. 7. It Halloween. D) Vytvoř otázku a krátkou odpověď: 1. I / clever? Yes, 2. you / a dog? No, 3.John / a good singer? Yes, 4. Sue / tall? No, 5. the CD / new? Yes, 6. we / friends? Yes, 7. the cats / young? No, 8. you and your family / on holiday? No,

9 Where are they? Doplň do vět správné předložky místa vyber z tabulky: 33 Behind, in, on, above, under, between, next to, near, in front of A) The dog is the chair. B) The cat is the table. C) The cat is the computer. D) The cat is the wardrobe and the dog is the wardrobe. E) The dog is the bed and the cat is the bed. F) The dog is the picture. G) The cat is the cabinet. H) The television is the cat and the dog. I) The cat is the dog. K) The cats are the bookcase. L) The dog is the CD player.

10 Prepositions of time A) Doplň do tabulky slova ke správným předložkám: March, Saturday, Christmas, March 1 st, Autumn, 2 minutes, the morning, 1914, September, night, 4 o'clock, Friday, the 20 th century, half past six, the evening, 2:30, a quarter past twelve, 15 th May, Wednesday evenings, 2 Weeks, the weekend in on at B) Doplň do vět správné přeložky: 1. Dinner is usually 7 o'clock. 2. We have long holidays summer. 3. When have we got Biology? - Friday mornings. 4. There is a school party 31 st January. 5. We are the 21 st century. 6. We usually go out the weekends.

11 Prepositions of place 1 A) Where is the book? Odpověz na otázku, použij dané předložky a slova: vase, chair, cabinet, pencil 34 B) Doplň do vět předložky z tabulky: Next to, under, near, between, on, 35 in 1. The clock is the wall. 2. The ball is the table. 3. The cat is the armchair. 4. The table is the armchair. 5. The carpet is the floor. 6. Tha lamp is the table. 7. The flowers are the vase. 8. The table is the chair and the armchair.

12 C) Doplň předložky z tabulky do vět: Between, on, in, under, behind, next to, in front of, near 1. The clock is the pillow. 2. The trousers are the bed. 3. The animals are the room. 4. The desk is the wardrobe and the bed. 5. The wardrobe is the desk. 6. The picture is the wardrobe. 7. The sock is the shoes. 8. The desk is the wardrobe. 9. The magazine is the guitar. 36 D) Napiš aspoň další tři podobné věty:

13 Pets: Name: John Surname: Age: 46 Lives: Address: Green St. 52 Job: Married? Yes Children? Hobbies: reading Pets: a dog (Pedro) Name: Surname: Smith Age: Lives: in Brno Address: Job: teacher Married? Children? 2 Hobbies: Pets: Name: Anna Surname: Age: 34 Lives: Address: Baker St. Job: Married? Yes Children? Hobbies: travelling Pets: a cat (Tom) Name: Surname: Star Age: Lives: in Olomouc Address: Job: nurse Married? Children? No Hobbies: Pets: Name: Peter Surname: Age: 23 Lives Address: Main St. 78 Job: Married? Yes Children? Hobbies: fishing Pets: a dog (Rex) Name: Surname: Petterson Age: Lives in Prague Address: Job: policeman Married? Children? 1 Hobbies: Name: Albert Name: Surname: Age: 81 Lives Address: Elm St. Job: Married? Yes Children? Hobbies: gardening Pets: 37 Surname: Brown Age: Lives in Ostrava Address: Job: retired Married? Children? 3 Hobbies: Pets: no

14 Pets: Pets: Pets: Name: Alice Surname: Age: 27 Lives Address: Park St. 120 Job: Married? No, byfriend Children? Hobbies: singing Name: Mark Surname: Age: 19 Lives Address:Jesenická St. 63 Job: Married? No Children? Pets: a budge (Marlin) Pets: a snake Name: Joseph Surname: Age: 52 Lives Address: Hill St. 120 Job: Married? Yes Children? Hobbies: swimming Hobbies: Pets: a bird (Pepi) Name: Mary Surname: Age: 31 Lives Address: Lake St. 54 Job: Married? Yes Children? Hobbies: skiing Pets: 38 Name: Surname: Snow Age: Lives in Plzeň Address: Job: actrees Married? Children? No Hobbies: Name: Surname: Saliven Age: Lives in Šumperk Address: Job: a srudent Married? Children? No Hobbies: Name: Surname: Parker Age: Lives in Zábřeh na Mor. Address: Job: scientist Married? Children? 2 Name: Surname: Johns Age: Lives in Pardubice Address: Job: housewife Married? Children? 1 Hobbies: Pets: no

15 violin Pets: Name: Patrik Surname: Age: 64 Lives Address: Long St. 153 Job: Married? No Children? Hobbies: playing Pets: tortoise (Gerry) Name: Surname: Davis Age: Lives in Dublin Address: Job: detective Married? Children? No Hobbies: Name: Helen Surname: Age: 16 Lives Address: Oak St. 232 Job: Married? No Children? Hobbies: rollerblading Pets: Pets: a hamster (Roby) Name: Surname: White Age: Lives in Chester Address: Job: a student Married? Children? No Hobbies: Pets: Name: Tomas Surname: Age:42 Lives Address: Victoria St. 20 Job: Married? Yes Children? Hobbies: play football Pets: a horse (Blesk) Name: Surname: Williams Age: Lives in Paris Address: Job: farmer Married? Children? 4 Hobbies: Name: Susan Surname: Age: 21 Lives Address: Church St. 13 Job: Married? No Children? Hobbies: riding a horse Pets: Pets: a cat (Mickey) Name: Surname: Hoppes Age: Lives in London Address: Job: shop assistant Married? Children? No Hobbies: 39

16 Name: Surname: Age: Lives: Address: Job: Married? Children? Hobbies: Pets: Name: Surname: Age: Lives: Address: Job: Married? Children? Hobbies: Pets: Name: Surname: Age: Lives: Address: Job: Married? Children? Hobbies: Pets: Name: Surname: Age: Lives: Address: Job: Married? Children? Hobbies: Pets: Name: Surname: Age: Lives Address: Job: Married? Children? Hobbies: Pets: Name: Surname: Age: Lives Address: Job: Married? Children? Hobbies: Pets: Name: Surname: Age: Lives Address: Job: Married? Children? Hobbies: Pets: Name: Surname: Age: Lives Address: Job: Married? Children? Hobbies: Pets: 40

17 Name: Surname: Age: Lives Address: Job: Married? Children? Hobbies: Pets: Name: Surname: Age: Lives Address: Job: Married? Children? Hobbies: Pets: Name: Surname: Age: Lives Address: Job: Married? Children? Hobbies: Pets: Name: Surname: Age: Lives Address: Job: Married? Children? Hobbies: Pets: Name: Surname: Age: Lives Address: Job: Married? Children? Hobbies: Pets: Name: Surname: Age: Lives Address: Job: Married? Children? Hobbies: Pets: Name: Surname: Age: Lives Address: Job: Married? Children? Hobbies: Pets: Name: Surname: Age: Lives Address: Job: Married? Children? Hobbies: Pets: 41

18 Name: Surname: Age: Lives Address: Job: Married? Children? Hobbies: Pets: Name: Surname: Age: Lives Address: Job: Married? Children? Hobbies: Pets: Name: Surname: Age: Lives Address: Job: Married? Children? Hobbies: Pets: Name: Surname: Age: Lives Address: Job: Married? Children? Hobbies: Pets: Name: Surname: Age: Lives Address: Job: Married? Children? Hobbies: Pets: Name: Surname: Age: Lives Address: Job: Married? Children? Hobbies: Pets: Name: Surname: Age: Lives Address: Job: Married? Children? Hobbies: Pets: Name: Surname: Age: Lives Address: Job: Married? Children? Hobbies: Pets: 42

19 Personal pronouns 43 Doplň do vět osobní zájmena: 1. My name is Lucy. am Czech. And this is my family. 2. My mum's name is Marie. is from Germany. 3. George is my dad. is a waiter. 4. And this is Peter. is my brother. 5. are twins. 6. Our dog is a girl, Peggy. is two years old. 7. live in Roztoky. 8. is near by Prague. 9. My grandparents live in Prague. often come and see us. 10. What can tell me about your family?

20 Aj přítomný čas průběhový Jméno: Body: Známka: 1. Frank...(study) English this year. 2. The children...(play) football in the garden now. 3. I...(work) hard this week. 4. Look! It...(snow). 5. We......(not decorate) the Christmas tree today. 6. My sister...(not clean) her room now. 7. My parents...(not go) to the cinema this evening. 8. Jane...(not have) lunch at the moment. 9. I...(not do) my homework now. I...(read) a book Katy...(go) to bed? No, she...(get) dressed they...(drive) to the beach this Saturday? 12. What...you...(do) now? your brother...(watch)tv at the moment? 14. Why...you...(look) so tired?

21 Aj přítomný čas průběhový Jméno: Body: Známka: 1. Frank...(study) English this year. 2. The children...(play) football in the garden now. 3. I...(work) hard this week. 4. Look! It...(snow). 5. We......(not decorate) the Christmas tree today. 6. My sister...(not clean) her room now. 7. My parents...(not go) to the cinema this evening. 8. Jane...(not have) lunch at the moment. 9. I...(not do) my homework now. I...(read) a book Katy...(go) to bed? No, she...(get) dressed they...(drive) to the beach this Saturday? 12. What...you...(do) now? your brother...(watch)tv at the moment? 14. Why...you...(look) so tired?

22 Aj přítomný čas prostý Jméno: Body: Známka: 1. Children...(go) to school every week day. 2. Peter often...(play) football in the afternoon. 3. We......(watch) TV in the evenings. 4. They...(not clean) the car often. 5. Jane...(not play) tennis on Saturday mornings. 6. I...(not live) in Šumperk. 7. You...(not be) very tall. 8. I...(not can) come after school. I always...(do) my homework. 9. What...Dad usually...(do) at twelve o'clock? He...(have) his lunch you...(make) the beds every morning? (to be) your mother at home? you...(finish) work every day at five o'clock? Tony...(have) a shower every evening? (can) you open the door, please?

23 Aj přítomný čas prostý Jméno: Body: Známka: 1. Children...(go) to school every week day. 2. Peter often...(play) football in the afternoon. 3. We......(watch) TV in the evenings. 4. They...(not clean) the car often. 5. Jane...(not play) tennis on Saturday mornings. 6. I...(not live) in Šumperk. 7. You...(not be) very tall. 8. I...(not can) come after school. I always...(do) my homework. 9. What...Dad usually...(do) at twelve o'clock? He...(have) his lunch you...(make) the beds every morning? (to be) your mother at home? you...(finish) work every day at five o'clock? Tony...(have) a shower every evening? (can) you open the door, please?

24 Aj přítomný čas průběhový x přítomný čas prostý Jméno: Body: Známka: 1. We...(go) to school every week day. 2. Tony...(have) a shower at the moment. 3. Mr. Brown...(clean) his car now. 4. I...(make) the beds every morning. 5. What is Dad doing? He...(have) his lunch. 6. I can't come after school. I always...(do) my homework. 7. Jane...(play) tennis this Saturday morning. 8. My brother...(finish) work at five o'clock today. 9. A Where do you go every morning? B To the bathroom. I...(clean) my teeth there. 10. I...(watch) TV at the moment. 11. I...(live) in Šumperk. 12. Peter often...(play) football in the afternoon.

25 Aj přítomný čas průběhový x přítomný čas prostý Jméno: Body: Známka: 1. We...(go) to school today. 2. Tony...(have) a shower every day. 3. Mr. Brown...(clean) his car at weekends. 4. I...(make) the beds at the moment. 5. What does Dad usually do at twelve o'clock? He...(have) his lunch. 6. I can't come now. I...(do) my homework. 7. Jane...(play) tennis on Saturday mornings. 8. My brother...(finish) work every day at five o'clock. 9. A Where are you? B I'm in the bathroom. I...(clean) my teeth. 10. I...(watch) TV in the evenings. 11. I...(stay) with my grandma this summer. 12. Peter...(play) football this afternoon.

26 Personal information How do you spell that? Where are you from? B R O W N I'm from the USA. What's your address? Green Street 15 What are your hobbies? What's your name? What's your full name? What's your surname? Are you married? Where do you live? How old are you? What's your job? Have you got a pet? Have you got any brothers or sisters? Do you play any musical instrument? My hobbies are fishing and reading. My name is John. John David Brown. My surname is BROWN. No, I'm not. I live in New York. I'm twenty three. I'm doctor. Yes, I have. I've got a dog. Yes, I've got one sister and two brothers. Yes, I do. I play the guitar.

27 1. Napiš anglicky, kolik je hodin: It's... What's the time? a) e) b) f) c) g) d) h) 2. Nakresli do obrázku hodin, jaký čas je ve větě: a) It's seven o'clock. d) It's twelve o'clock. b) It's five past ten. e) It's twenty-five past eight. c) It's twenty to five. f) It's ten to two. 44

28 The Simpson's family 1. Kdo jsou tito lidé? 2. Napiš vztahy mezi členy rodiny použij slova z tabulky: 45 mother grandmother daughter father grandfather son sister aunt niece brother uncle nephew baby sister wife children cousin husband parents granddaughter grandson grandchildren a) Lisa Bart's. Lisa Homer's. b) Bart Maggie's. Bart Marge's. c) Marge Lisa's. Marge Homer's. d) Abe Bart's. Mona Lisa's. e) Herb Lisa's. Selma Maggie's. f) Homer Marge's. Homer Bart's. g) Homer and Marge Bart, Lisa, Maggie's. h) Bart, Lisa and Maggie Homer and Marge's.

29 3. Dopiš jména v přivlastńovacím pádu 's a) Bart is nephew. Bart is grandson. b) Marge is wife. Lisa is niece. c) Abe is grandfather. Abe is husband. d) Maggie is baby sister. Maggie is granddaughter. 4. Napiš další věty o rodině Simpsnových: a) b) c) 5. Doplň svůj vlastní rodokmen: 46

30 My house 1. Doplň v obrázku názvy místností. Vyber slova z tabulky: living room, bedroom, kitchen, bathroom, hall, laundry, roof, window, front door, garden, staircase 2. Doplň názvy nábytku, který do dané místnosti patří. Vybírej z tabulky, každé slovo použij jen jednou: a) living room: b) bedroom: c) kitchen: d)bathroom: Bookshelf, bed, lamp, cooker, chair, carpet, sofa, bath, armchair, washbasin, toilet, fridge, table, washing machine, sink, wardrobe, cupboard 47

31 A) Doplň do vět přivlastňovací zájmena: Possessive pronouns (I) (We) These are This is 48 books. 49 school. (You) (You) These are This is 50 crayons. 51 television. (She) (They) This is These are 52 umbrella. 53 clothes. (He) (It) This is This is 54 ice-cream. 55 bone. B) Doplň ve větách přivlastňovací zájmena (nahraď zájmena v závorce): 1. Where are (you) friends now? 2. Here is a postcard from (I) friend Peggy. 3. She lives in Australia now with (she) family. 4. (She) husband works in Newcastle. 5. (He) company builds ships. 6. (They) children go to school in Newcastle. 7. (I) husband and I want to go to Australia, too. 8. We want to see Peggy and (she) family next winter. 9. (We) winter! 10. Because it is (they) summer.

32

33

34 Slovíčka: elephant monkey antelope tiger hippo giraffe zebra crocodile kangaroo gorilla polar bear camel lion ostrich rhino penguin

35 Flash cards:

36

37

38

39 Hrací pole pro PEXESO: Elephant Giraffe Lion Hippo Monkey Zebra Rhino Gorilla Antelope Crocodile Ostrich Camel Tiger Kangaroo Pinguin Polar bear

40 Name, Form: Date: 6 th grade Comparative test Points: /50 Mark: 1)... a) I a student. b) I'm a student. c) I be a student. 2) name is David. a) Our b) My c) Her 3) Helen and Mark eleven. a) are b) am c) is 4) Are you silly? a) Yes, I have. b) No, I'm not. c) No, I are. 5) one book a) two book b) two bookes d) two books 6) Tom is brother. a) Mary b) Mary's c) Marys 7) How old are you? a) I'm thirteen. b) I'm fine. c) Yes, I have. 8) is your birthday? a) What b) Where c) When 9) We cook in the a) dining room b) kitchen c) garage 10) Mum's mother is a) my grandmother. b) my father. c) my aunt. 11) She got a bike. a) is b) has c) have 12) Have you got a pet? a) Yes, I have. b) Yes, I has. c) Yes, you have. 13) It's quarter to nine. a) 8:15 b) 9:15 c) 8:45 14) School starts in a) November b) July c) September 15) What's the date today? a) 21 st March b) 21 nd March c) 21 th March

41 16) What's the first day of the week? a) Wednesday b) Monday c) Friday 17) Can you sing? a) Yes, I can. b) Yes, I am. c) Yes, I have. 18) What can you see? a) There is three rabbits. b) There are three rabbits. c) In this cage is three rabbits. 19) In the morning we have a) breakfast b) lunch c) dinner 20) What is he doing? a) He is reading a book. b) He is read a book. c) He reads a book. 21) They to the cinema this evening. a) is going b) going c) are going 22) you having shover at the moment? a) Is b) Are c) Have 23) Peter great photos. a) does b) makes c) takes 24) I my homeworks every aftenoon. a) make b) work c) do 25) Linda usually the dishes after dinner. a) wash b) washes c) washs 26) TV every day? a) Do you watch b) Does you watch c) Watch you 27) Does she like chocolate? a) No, she doesn't. b) No, he doesn't. c) No, she does. 28) The opposite of expensive is a) great. b) cheap. c) small. 29) We usually wear trousers on our a) arms b) heads c) legs 30) The animal with long neck is a) an elephant b) a girrafe c) a dog 31) I the test at the moment. a) write b) am writing c) writing 32) This test is a) funny b) easy c) good

42

43

44 Hrací pole pro PEXESO: Dog Cat Mouse Rabbit Tortoise Snake Gold fish Hamster Budgie Guinea pig Parrot Spider Monkey Turtle Ponny / horse Rat

45 Slovíčka: Dog Mouse Tortoise Gold fish Budgie Parrot Cat Rabbit Snake Hamster Guinea pig Spider Turtle Ponny / horse Monkey Rat

46 Flash cards:

47

48

49

50 Name, Form: Date: UNIT 1-6 th grade Points: /50 Mark: 1. Napiš anglicky, co vidíš na obrázku: pravítko třída příjmení datum narození a) b) c) d) e) /5 2. Doplň a / an a) They have got new car. e) We have got old cat. b) This is English book. f) They've got big house. c) I have got uncle in Britain. g) Gupta is Indian name. d) I can see dog on the street. h) This is nice flower. /8 3. Napiš množné číslo podstatných jmen a) boy e) man b) orange f) teacher c) class g) turtle d) name h) dress /8 4. Doplň správně tvary slovesa to be (am, is, are) This Tom Scot. His brother Robert. They from London. They students. I a student too but I not from London. My sister Megan. She five. We from Šumperk. Where you from? /10 5. Odpověz na otázku popř. napiš vhodnou otázku k dané odpovědi. a) I'm Petr Novák. b) Where are you from? c) I'm sixteen. d) How are you today?

51 /4 6. Odpověz na otázky podle pravdy. a) Are you eleven?... b) Are you from Šumperk?... c) Are you British?... d) Are you happy?... e) Are you silly?... /5 7. Spoj správně anglickou větu a její překlad zapiš dvojice do tabulky. 1. I'm sorry, I haven't got my homework. a) Mohu ti pomoci Can I go to the toilet? b) Mohu otevřít okno? 2 3. Can I say it in Czech? c) Mohu jít na toaletu? 3 4. Can I open the window, please? d) Omlouvám se, nemám domácí úkol I can help you. e) Mohu to říct česky? 5 /5 8. Napiš podle vzoru o sobě: My name is Lenka Brázdová. I am eleven and I am from Brno. I am in Form 6C. My friend Pavla is twelve. /5

52 Name, Form: Date: UNIT 2-6 th grade Points: /35 Mark: 1. Napiš anglicky, co vidíš na obrázku: klec tabulka zdravotní sestra čaj přítel - kluk a) b) c) d) e) 2. Doplň správně členy rodiny: a) dad's brother d) dad's mum b) mum's dad e) mum's sister c) uncle's son /5 /5 3. Napiš, co mají a co nemají. Použij sloveso have got / haven't got x has got/ hasn't got Kevin / a hamster. Patrick / a rabbit. Lara / a tortoise. Jana / a goldfish. Anna and Sophia / a budgie. Tim and Lisa / a cat. 4. Odpověz na otázky podle pravdy: 88 /6 a) Have you got a school bag?... b) Have you got a restaurant?... c) Has your form teacher got long hair?... d) Has your school got a garden?... /4

53 5. Doplň přivlastňovací zájmena my/ your/ his/ her/ our/ their : a) Here's Nick. Debbie is sister. b) I'm Debbie. And you? What's name? c) We're Sita and Jenny. This is form. d) This is Jenny and Sally and mum. e) This is Jenny and this is sister Sally. f) I'm Ben and this is father. /6 6. Napiš větu znovu použij přivlastňovací pád 's x s' : a) Peter has got a silly dog. dog is silly. b) Peggy has got a big bag. bag is big. c) The Scotts have got a nice house. house is nice. d) The twins have got an old grandma. grandma is old. /4 7. Spoj správně anglickou větu a její překlad zapiš dvojice do tabulky. 1. Have you got a pet? a) Chudák John! 1 2. That's nothing! b) A co ty? 2 3. What about you? c) Máš domácího mazlíčka? 3 4. What pet do you have? d) To nic není! 4 5. Poor John! e) Jakého máš domácího mazlíčka? 5 /5

54 Name, Form: Date: UNIT 3-6 th grade Points: /38 Mark: 1. Napiš anglicky, co vidíš na obrázku: mrtvý plakát byt nudný schody a) b) c) d) e) 2. Napiš celé datum anglicky tak, jak se píše: /5 5. duben 2. leden 11. srpen 23. únor 31. listopad 13. červen 3. Napiš kolik je hodin: /5 a) b) c) e) f) g) 89 /6

55 4. Doplň názvy pokojů v domě a nábytku: (hall, cupboard, living room, bed, door, bathroom, bookshelf, sofa, bedroom, kitchen, diningroom) /11 5. Napiš příkaz nebo zákaz: a) turn left b) wash c) write d) smoke e) eat f) walk 91 a) d) in this area. b) your hands. e) here. c) your name here. f) on the grass. /6 6. Spoj správně anglickou větu a její překlad zapiš dvojice do tabulky. 1. Close your eyes. a) Je pozdě What time is it? b) Máš psa? 2 3. It's late. c) Pojď sem, prosím Have you got a dog? d) Zavři oči Come here, please. e) Kolik je hodin? 5 /5

56 Name, Form: Date: UNIT 4-6 th grade Points: /37 Mark: 1. Napiš anglicky, co vidíš na obrázku: a) b) c) d) e) 92 /5 2. Billy hledá kde jsou jeho věci použij předložky: 93 under/on/ next to/ between/ in front of/ behind/ in a) My bag is the chair. e) My rulers are the bag. b) My pencil case is the bin. f) My pencils are the chair. c) The bin is the desk. g) My books are the desk. d) My tortoise is the chair and the table. /7

57 3. Odpověz na otázky podle pravdy, použij krátkou odpověď: a) Can you read a book? b) Can you ride a bycicle? c) Can you speak French? d) Can you write your name? e) Can you drive a car? f) Can you make a cake? /6 4. Dej podstatná jména do množného čísla: a cage a hobby a house a mouse a watch a man /6

58 5. Podívej se na košíky a najdi rozdíly. Použij vazby there is/ there are 1. one mouse in the basket. two boxes in the basket. two scarfs in the basket. one ruler in the basket. 2. two mice in the basket. one box in the basket. one cake in the basket. one scarf in the basket. 94 /8 6. Napiš pravdivé věty: použij sloveso can / can't a) rabbit / read b) cat / run c) dog / swim d) tortoise / fly e) budgie / talk /5

59 Name, Form: Date: UNIT 5-6 th grade Points: /43 Mark: 1. Napiš anglicky následující slovíčka: umývat nádobí prohlížení památek vyměnit mít něčeho plné zuby připravit se a) b) c) d) e) 2. Popiš, co dělají lidé na obrázku, vyber vhodné sloveso z tabulky (použij přítomný čas průběhový). /5 listen to music, tidy up kitchen, clean the car, get dressed, do an exercise, watch TV She They She I He 95 We /6 3. Napiš do tabulky, ve kterém městě se nacházejí daná místa. (Použij zkratky: Prague P; London L; New York NY) the Thames the Charles Bridge Buckingham Palace Manhattan Central Park the Prague Castle Tower Bridge the Statue of Liberty Wenceslas Square /9

60 4. Doplň slovesa anglicky: 1. hrát (si) 2. pracovat 3. číst 4. jít 5. položit 6. pomoct /6 5. Doplň správné tvary sloves v přítomném čase průběhovém: a) What they (do)? b) My cat (not sleep) in her basket. c) she (play) with her ball? No, she. d) My brothers and I (not watch) TV. e) they (make) dinner? No, they. f) I (try) to find them. /8 6. Odpověz na otázky podle pravdy: a) Are you watching TV?... b) Are you sitting on the chair?... c) Are you writing a test?... d) Are you eating sandwich?... /4 7. Spoj správně anglickou větu a její překlad zapiš dvojice do tabulky. 1. You're right. a) Co děláš? 1 2. Are there any interesting places? b) Co můžeš lidem ukázat ve svém městě? 2 3. Have a nice weekend. c) Máš pravdu What are you doing? d) Hezký víkend What can you show people in your town? e) Jsou tam nějaká zajímavá místa? 5 /5

61 Name, Form: Date: UNIT 6-6 th grade Points: /42 Mark: 1. Napiš anglicky, co vidíš na obrázku: 96 a) b) c) d) e) 2. Doplň do vět správný tvar slovesa: /5 a) John (collect) stamps. b) We (watch) TV every day. c) Debbie and Jenny (have) a lot of hobbies. d) Lucy (play) voleyball every Monday. e) My dog (run) fast. f) I (like) swimming. g) My dad (finish) his work at 16:30 every day. h) My parents often (visit) opera. /8 3. Napiš věty v záporu (použij: don't/ doesn't) a) A tortoise b) A mouse c) A cat d) Monkeys e) Elephants fly. swim. write. play guitar. do balet. 97 /5 4. Doplň správně předložky (at, on, in): a) Do you dream night? e) Let's meet six o'clock. b) I always watch TV the evening. f) Peter doesn't Fridays. c) The school finishes 13:30. g) We live the year d) We are writting the test 14 th April. h) My birthday is July. /8

62 5. Doplň do věty správné sloveso z tabulky ve správném tvaru: fly, ride, play, meet, go, visit, take a) b) c) d) e) f) g) 98 On Mondays On Tuesdays On Wednesdays On Thursdays On Fridays On Saturdays On Sundays she she she she she she she photos. shopping. her friends. her plane. violin. bike. her grandma. /7 6. Z daných slov vytvoř věty, dej pozor na správný slovosled: a) breakfast / My mother / makes / usually / for me. b) always / my homework / do / I / at home. c) helps / Lisa / sometimes / her parents. d) plays / often / Amy / with her brothers. /4 7. Spoj správně anglickou větu a její překlad zapiš dvojice do tabulky. 1. She never takes the bus. a) Máš nějaké koníčky? 1 2. We meet every Friday after school. b) Co dělá o víkendech? 2 3. Have you got any hobbies? c) Nikdy nejezdí autobusem What does he do at the weekends? d) Obvykle chodí do práce v sedm hodin He usually goes to work at seven o'clock. e) Setkáváme se každý pátek po škole. 5 /5

63 Name, Form: Date: UNIT 7-6 th grade Points: /39 Mark: 1. Napiš anglicky, co vidíš na obrázku: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) / Vytvoř správně otázku z daných slov (použij: do / does): a) you / like / shopping? b) they / travel a lot? c) feel / you / better? d) Jane / at home? / help e) drive / he / a car? f) read / she / magazines? /6 3. Odpověz na otázky podle pravdy: a) Do you have a school bag?... b) Do you play the drums?... c) Do you speak French?... d) Do you like chocolate?... /4

64 4. Doplň ukazovací zájmena this / these x that / those: a) b) c) d) e) f) g) h) number numbers letter letters thief thief car cars / Napiš jak lidé na obrázku vypadají, vyber z tabulky vhodné slovo: expensive, happy, small, nice, silly, terrible a) She looks b) She looks c) He looks d) He is e) The baby is f) This dress is 101 /6 6. Spoj správně anglickou větu a její překlad zapiš dvojice do tabulky. 1. Can I try it on? a) Je to naruby Have fun. b) Není to skvělé? 2 3. Let's go. c) Dobře se bav Isn't it great? d) Mohu si to vyzkoušet? 4 5. It's the wrong way round. e) Pojďme. 5 /5

65 Name, Form: Date: UNIT 8-6 th grade Points: /47 Mark: 1. Napiš anglicky, co vidíš na obrázku: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Doplň dotazník o zvířeti: QUESTIONNAIRE Your animal: /10 1. Where is your animal from? Where does it sleep? 3. When does it sleep? 4. What does it eat? 5. What is it like? 6. Is your animal in danger? /7

66 3. Vyber správný tvar slovesa v přítomném čase prostém nebo průběhovém: a) Tom is washing/washes the dishes now. Tom is washing/washes the dishes every day. b) Jenny is usually drawing/usually draws little pictures. But today she is drawing/draws a big one. c) Mark and Peter are always playing/always play chess together. But this Monday Mark is playing/plays chess on his computer. d) Nick is reading/reads magazine at the moment. He is never reading/never reads books. e) My dad is sometimes listening/sometimes listens to CDs. But he is never listening/never listens to the radio. /10 4. Přiřaď k daným slovesům slova z tabulky: homework, tennis, judo, swimming, guitar, shopping, to drama class, computer games, to work go do play /9 5. Najdi názvy zvířat ze ZOO: a) a bird that can't fly d) a big animal with big ears and long nose b) very tall animal e) a long animal with no legs c) black and white striped animal f) a big cat with long hair /6 6. Spoj správně anglickou větu a její překlad zapiš dvojice do tabulky. 1. Animals can't run around in cages. a) Jaké je tvé oblíbené zvíře? 1 2. What do you like for breakfast? b) Pojď sem na chviličku, prosím What's your favourite animal? c) Co rád snídáš? 3 4. Look, there's the bus. d) Zvířata nemohou v klecích pobíhat Come here a minute, please. e) Podívej, přijíždí autobus. 5 /5

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: V každém sloupečku vyškrtni slovo, které se liší výslovností samohlásky. blue box eight head shirt clock who home my red work hall two

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. four father sister add tailor badge watch brother

Více

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Half term test, 6yr Pořadové číslo: III_2-05_54 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. B Téma hodiny: Pololetní písemná práce Vyučující: Ing. Olga

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1) K obrázkům přiřaďte následující číslovky, členy nebo ukazovací zájmena tak, aby dvojice dávaly věcný smysl a byly zároveň mluvnicky

Více

Vzor: You have breakfast at 7 o clock. Do you have breakfast at 7 o clock? You go to school at 8 o clock. We get up at 6 o clock.

Vzor: You have breakfast at 7 o clock. Do you have breakfast at 7 o clock? You go to school at 8 o clock. We get up at 6 o clock. 1. Utvoř otázky (pomocí slovesa DO) a opověz kladně i záporně. Vzor: You have breakfast at 7 o clock. Do you have breakfast at 7 o clock? Yes, I do. No, I don t. You go to school at 8 o clock. We get up

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2 Unit 2 part A - translation practice 1. Je devět hodin a Dominic je před školou. It's 9 o'clock and Dominic's outside his school. 2. Je velmi šťastný. Nejde

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_30 Jméno autora: Lenka Korenová Vestková Třída/ročník:

Více

ČÁST I MLUVNICE A SLOVÍČKA

ČÁST I MLUVNICE A SLOVÍČKA ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/808 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: ČÁST I MLUVNICE A SLOVÍČKA Pečlivě přečtěte následující pokyny, pak podle nich jednotlivá cvičení vypracujte. 1. Vyberte vždy jedno slovo

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-1-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Doplň křížovku. Tajenka: anglicky - počítač 2. Přiřaď slova z rámečku k následujícím slovesům. Každé slovo můžeš použít jen jednou.

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I.

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I. 1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim a/ s _ i b/ s t _ c/ d e 2/ Dokonči odpověď na otázku: Can you play the piano? Yes, I.. No, I. Otázku

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková Aj5-usk-hej-psa-05.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mike is describing his holiday in the Czech Republic. M e t o d i c k

Více

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Unit 1 part A - translation practice 1. Jmenuji se Jessica Poole. Mám dvanáct let a žiji v Londýně. My name's Jessica Poole. I'm twelve years old and I live

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: XVUFOKXS) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace / / 0/4 0/2 0/8 0/7 0/2 Obecná

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-1-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Doplň křížovku. tajenka: anglicky - přezdívka 2. Přiřaď slova z rámečku k následujícím slovesům. Každé slovo můžeš použít jen jednou.

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-12 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : M a r k s S u n d a y This is Mark s Sunday. He

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to Oliver?

Více

Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2

Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2 Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2 Unit 2 part B - translation practice 1. Proč jsou Mickey a Millie doma odpoledne? Why are Mickey and Millie at home in the afternoon? 2. Proč nejde Mut do

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to Emily?

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. ledna 2012 Datum ověření:

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A20 Pořadové číslo: 20.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A20 Pořadové číslo: 20. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A20 Pořadové číslo: 20. Ročník: 4. ročník Datum vytvoření: 10. června 2012 Datum ověření:

Více

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Sada:* Šablona:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Sada:* Šablona:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum: Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu:* CZ.1.07/1.4.00/21.0268 Šablona:* III/2 Sada:* 2 Jazyk a jazyková komunikace Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

Více

Přeložit věty v přítomném čase prostém Pomůcky: Kartičky s větami Zdroje: Vlastní Počet příloh: 2 Název příloh:

Přeložit věty v přítomném čase prostém Pomůcky: Kartičky s větami Zdroje: Vlastní Počet příloh: 2 Název příloh: Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno -Tuřany Název práce: Test your English Pořadové číslo: III_2-05-46 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. AC Téma hodiny: Přítomný čas prostý Vyučující: Mgr. Milena

Více

PS 1 - LEKCE 5. Lekce: 5.1 Předložky místa. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na židli, pod židlí. Cvičení: Před krabicí, za krabicí.

PS 1 - LEKCE 5. Lekce: 5.1 Předložky místa. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na židli, pod židlí. Cvičení: Před krabicí, za krabicí. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE 5 (ps lekce_5.jbb) PS - LEKCE 5 Lekce: 5. Předložky místa Cvičení: Na židli, pod židlí. on the chair na židli The cat is on the chair.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří, které do skupiny nepatří na základě jiné výslovnosti samohlásky. catch show find long sink foot badge

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to Emily?

Více

Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině

Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině Přítomné časy v angličtině jsou: Present simple Přítomný čas prostý Present continuous Přítomný čas průběhový Present perfect Předpřítomný čas Present perfect

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek: Gramatika Cílová skupina: začátečník mírně pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem 5 různých cvičení a závěrečný překlad, pomocí

Více

Materiál slouží k procvičení znalosti přítomného času prostého, tvorbě vět a otázek.

Materiál slouží k procvičení znalosti přítomného času prostého, tvorbě vět a otázek. Šablona č. VI, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Ročník 5. Anotace Materiál slouží k procvičení znalosti přítomného času prostého, tvorbě vět

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to George?

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Hello, let s play! VY_32_INOVACE_STE_05-14_AJ-4. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Anglický jazyk

Hello, let s play! VY_32_INOVACE_STE_05-14_AJ-4. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Anglický jazyk Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Hello,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

The apple is the plate. The apple is the cup.

The apple is the plate. The apple is the cup. 1. Vyber podle obrázku správnou předložku. (A) in (B) next to (D) between (E) on The apple is the plate. 2. Vyber podle obrázku správnou předložku. (A) next to (B) around (D) between (E) in The cup is

Více

a) big... d) good... b) old... e) long... c) thick... f) tall...

a) big... d) good... b) old... e) long... c) thick... f) tall... Okruhy pro opakování a přípravu na srovnávací práce - 6. ročník 1) Napiš protiklady přídavných jmen: a) big... d) good... b) old... e) long... c) thick... f) tall... 2) Napiš krátkou odpověď: a) Has your

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Greetings and simple conversation Žák: pozdraví, poprosí, poděkuje jednoduše konverzuje - Hi, hello, bye, goodbye - What s your name? My name is... - How are you? I m fine, thank you/thanks.

Více

PS 2 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Přítomný čas průběhový - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já se dívám na televizi.

PS 2 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Přítomný čas průběhový - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já se dívám na televizi. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Přítomný čas průběhový - oznamovací věty Cvičení: Já se dívám na televizi. 8 9 I am watching TV.

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Eva Řebíčková aj5-doc-pro-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : M y f a v o u r i t e d a y My name is Peter Johnson and

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková Aj5-usk-hej-psa-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Kate is describing their house and her bedroom. M e t o d i c k é p o

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : My family, my hobbies Present simple and continuous, Wh- questions

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : My family, my hobbies Present simple and continuous, Wh- questions PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Eva Prokšová j5-doc-pro-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Johny, My name s Pavel Novák and I m twelve years old. I m from Prague which

Více

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_18_16_Prověrka 2.pololetí

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_18_16_Prověrka 2.pololetí Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0716 utor: Jana Vlčková Název: V_32_INOVCE_18_16_Prověrka 2.pololetí Téma: Prověrka z probraného učiva na konci čtvrtého

Více

Metodický list. Anotace materiálu: Pracovní list pro žáky přítomný čas průběhový, otázky s Who, What, Where.

Metodický list. Anotace materiálu: Pracovní list pro žáky přítomný čas průběhový, otázky s Who, What, Where. Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Metodický list Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků (II/2) Sada: 2 Číslo: EU-OPVK-CJ-A1ST-64 Předmět:

Více

Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín

Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Škola: Číslo projektu: Název projektu: Název šablony: Název materiálu: Autor materiálu: Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/05. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/05. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Tenses Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová PRESENT SIMPLE/PRESENT CONTINUOUS WORKSHEET 1. Use present simple or present continuous tense:

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to George?

Více

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry,

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry, www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu spn_ (spn ukázka a lekce.jbb) spn_ Lekce: - Kdo je kdo? Cvičení: - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO KDO JE KDO? - LEKCE Dear Larry, Drahý Larry,

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

Going to aneb Pl anuji, ˇ ze seknu s pl anov an ım. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Going to

Going to aneb Pl anuji, ˇ ze seknu s pl anov an ım. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Going to aneb Plánuji, že seknu s plánováním. 2013 Vyjadřování budoucnosti Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5060CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

PS 1 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Have got - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já mám králíka (plné tvary).

PS 1 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Have got - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já mám králíka (plné tvary). www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Have got - oznamovací věty Cvičení: Já mám králíka (plné tvary). I have got a rabbit. Já mám králíka.

Více

www.czenglish.net/czenglish-1/pet/ Czenglish 1 (401-500)

www.czenglish.net/czenglish-1/pet/ Czenglish 1 (401-500) 1 401 Is Mrs Brown youngish? Yes, she is. Je paní Brownová poměrně mladá? Ano, je. 402 This garden shed is wooden but that one is brick. Tento zahradní domek je dřevěný, ale tamten je cihlový. 403 My garage

Více

Metodický list. Radmila Válková

Metodický list. Radmila Válková Projekt: Zlepšení podmínek pro vzdělávání Příjemce: Základní škola Integra Vsetín Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3764 Název materiálu Autor Klíčová slova Šablona Metodický list Datum vytvoření 9.

Více

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Unit 3, part A - translation practice 1. Kde jsi byla minulý týden? Byla jsem na svatbě mé sestřenice. Byla to legrace. Where were you last week? I was at

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_09_16_Prověrka 1.pololetí

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_09_16_Prověrka 1.pololetí Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0716 Autor: Jana Vlčková Název: VY_32_INOVACE_09_16_Prověrka 1.pololetí Téma: Prověrka z probraného učiva po pololetí

Více

Project 1. My projects

Project 1. My projects Project 1 My projects Project 1: Unit 1 About me Úkol: Najdi (nakresli) fotky / obrázky, které zobrazují tebe a věci, které se tě týkají Napiš k nim popisky a věty. Výstup: plakát, 8 vět Nápady: moje hobby

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Věty k překladu From Introduction, Project 2

Věty k překladu From Introduction, Project 2 Věty k překladu From Introduction, Project 2 Introduction - translation practice 1. Dobrý den paní Webbová. Dobré ráno George. Jak se máš? Hello, Mrs Webb. Good morning, George. How are you? 2. Mám se

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : a PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : Facebook My friends M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to Oliver?

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park.

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Předložky - in, at, for Cvičení: V parku. Tom is in the park. Tom je v parku. 7 8 9 Adam and Pavel

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-16 Z á k l a d o v ý t e x t : David: Hi, Kate. Would you like a chocolate? Kate: No, thanks David. I

Více

Otázky pro 3.ročník. Hello, my name s Ivana.

Otázky pro 3.ročník. Hello, my name s Ivana. Otázky pro 3.ročník 1/ Co znamená: Hello, what s your name? Hello, my name s Ivana. 2/ Doplň vhodné slovo: My favourite.. is blue. Co znamená tato věta? :. Vyjmenuj alespoň 6 barev: 3/ Napiš slovy číslo,

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

PS 2 - LEKCE 1. Lekce: 1.1 Přítomný čas prostý - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já bydlím na farmě.

PS 2 - LEKCE 1. Lekce: 1.1 Přítomný čas prostý - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já bydlím na farmě. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Přítomný čas prostý - oznamovací věty Cvičení: Já bydlím na farmě. I live on a farm. Já bydlím

Více

William Taylor. John Black. Martin Novák. Helga Weber. I am John Black. I am from the USA. I am from New York. I am

William Taylor. John Black. Martin Novák. Helga Weber. I am John Black. I am from the USA. I am from New York. I am John Black I am John Black. I am from the USA. I am from New York. I am 1 12 years old. I have got a sister. Her name is Jane. She is 16 years old. I have got a computer. I have got a dog. I like hamburgers

Více

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu Průběhové budoucí časy Význam anglického slovosledu Říjen 2012 Základní skladebná dvojice 1 Věta je v angličtině tvořena minimálně dvěma členy. Základní skladebná dvojice 2 Věta je v angličtině tvořena

Více

VY_22_INOVACE_CJ_III/2.21

VY_22_INOVACE_CJ_III/2.21 Kód DUM : Škola: Číslo projektu: Název projektu: Název šablony: Název materiálu: Autor materiálu: VY_22_INOVACE_CJ_III/2.21 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-18 Z á k l a d o v ý t e x t : Mark: Is this your photo album, Kate? Kate: Yes, it is. Mark: Can I have

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 9 (ch_unit9.jbb) Chit Chat - Unit 9 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit free time volný čas (I) watch TV dívám se na televizi

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

www.czenglish.net/czenglish-1/ctyri/ Czenglish 1 (301-400)

www.czenglish.net/czenglish-1/ctyri/ Czenglish 1 (301-400) 1 301 Larry is a kind boy. Larry je milý chlapec. 302 Julian's an undisciplined boy. Julian je neukázněný chlapec. 303 David is a nice boy. David je milý chlapec. 304 Tina's a nice girl. Tina je milá dívka.

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Ludmila Jožáková aj5-kap-joz-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Přečtěte si následující text a odpovězte na otázky.

Více

Brighten Your English! Mgr. Lenka Bukalová Mgr. Linda Chmelařová, Ph.D. Mgr. Miroslav Kubíček PaedDr. Jana Pecháčková Mgr. Ruth Valentová, Ph.D.

Brighten Your English! Mgr. Lenka Bukalová Mgr. Linda Chmelařová, Ph.D. Mgr. Miroslav Kubíček PaedDr. Jana Pecháčková Mgr. Ruth Valentová, Ph.D. Brighten Your English! Mgr. Lenka Bukalová Mgr. Linda Chmelařová, Ph.D. Mgr. Miroslav Kubíček PaedDr. Jana Pecháčková Mgr. Ruth Valentová, Ph.D. a Každá kapitola je rozdělena na aktivitu A a aktivitu B.

Více

Czenglish 1 ( )

Czenglish 1 ( ) 1 1 I am Czech. Jsem Češka. 2 I am Czech. Jsem Čech. 3 Is he English? Je to Angličan? 4 He is English. Je Angličan. 5 She is English. Je Angličanka. 6 What is it? Co to je? 7 It is a good book. Je to dobrá

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-psa-03 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Doporučený čas: 45 min. (dle schopností žáků)

Doporučený čas: 45 min. (dle schopností žáků) Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 6.03 Procvičujeme slovesa a předložky (pro 6. ročník) Tento pracovní list slouží k procvičování

Více

T h i s i s m e A n n a a n d t h i s i s m y d a i l y t i m e t a b l e.

T h i s i s m e A n n a a n d t h i s i s m y d a i l y t i m e t a b l e. Č T E N Í Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : T h i s i s m e A n n a a n d t h i s i s m y d

Více

SLOVNÍ ZÁSOBA SCHOOL OBJECTS = ŠKOLNÍ PŘEDMĚTY (POMŮCKY)

SLOVNÍ ZÁSOBA SCHOOL OBJECTS = ŠKOLNÍ PŘEDMĚTY (POMŮCKY) SLOVNÍ ZÁSOBA SCHOOL OBJECTS = ŠKOLNÍ PŘEDMĚTY (POMŮCKY) a teacher = učitel, učitelka a map = mapa a blackboard = tabule a door = dveře a picture = obraz a window = okno a radio = rozhlas a clock = hodiny

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více