ŠKOLNÍ TAMTAM OBSAH CONTENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ TAMTAM OBSAH CONTENT"

Transkript

1 Číslo /2015

2 ŠKOLNÍ TAMTAM OBSAH SLOVO ÚVODEM... 3 DVACET LET MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU ECO-SCHOOLS VE SVĚTĚ A DESET LET V ČESKÉ REPUBLICE EXKURZE DO EKOFARMY CHALOUPKY V RÁMCI MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU ECO-SCHOOLS VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝCHOVA KE ZDRAVÍ V RÁMCI MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU ECO SCHOOLS NAŠI ŽÁCI NA XVII. ZASEDANÍ NÁRODNÍHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE...11 ZÁSTUPCI ŠKOLNÍHO PARLAMENTU NA STRUKTUROVANÉM DIALOGU PROJEKT POZNÁVEJME SE NAVZÁJEM KVĚTINOVÝ DEN VÁNOCE NA DOMOVĚ MLÁDEŽE VÁNOČNÍ TURNAJ V PING PONGU A STOLNÍM FOTBÁLKU NA DOMOVĚ MLÁDEŽE FUTSALOVÉ UTKÁNÍ MEZI DOMOVY MLÁDEŽE ATLETICKÉ ÚSPĚCHY JÍLOVÉ V SOUTĚŽÍCH DALŠÍ SKVĚLÝ ÚSPĚCH CYKLISTY JIŘÍHO JANOŠKA ANOTHER JIŘÍ JANOUŠEK S SPLENDID CYCLING SUCCESS NEJLEPŠÍ SPORTOVCI ŠKOLY ZA ROK SLOVO ZÁVĚREM...30 CONTENT IN INTRODUCTION YEARS OF THE INTERNATIONAL ECO-SCHOOLS PROJECT ALL AROUND THE WORLD AND 10 YEARS OF THAT IN THE CZECH REPUBLIC VISITING ECOFARM WITHIN THE INTERNATIONAL ECO-SCHOOLS PROJECT EDUCATIONAL PROGRAMME EDUCATION TOWARDS HEALTH WITHIN THE INTERNATIONAL ECO-SCHOOLS PROJECT PUPILS OF OUR SCHOOL AT THE XVII. CHILDREN AND YOUTH PARLIAMENT SESSION SCHOOL PARLIAMENT DEPUTIES TAKING PART IN THE STRUCTURED DIALOGUE GETTING TO KNOW ONE ANOTHER PROJECT THE DAY FULL OF FLOWERS CHRISTMAS AT THE BOARDING SCHOOL CHRISTMAS TOURNAMENT IN TABLE-TENNIS AND TABLE-FOOTBALL AT THE BOARDING SCHOOL FUTSAL MATCH BETWEEN THE BOARDING SCHOOLS JÍLOVÁ SCHOOL SUCCESSFUL AGAIN WITHIN THE ATHLETICS COMPETITIONS THE BEST JÍLOVÁ SCHOOL SPORTSMEN IN THE YEAR TO CONCLUDE

3 DER INHALT EINLEITUNGSWORTE... 3 ZWANZIG JAHRE DES INTERNATIONALEN PROJEKTS ECO-SCHOOLS IN DER WELT UND ZEHN JAHRE IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK EXKURSION IN DIE NATURFARM CHALOUPKY IM RAHMEN DES INTERNATIONALEN PROJEKTS ECO_SCHOOLS BILDUNGSPROGRAMM ERZIEHUNG ZUR GESUNDHEIT IM RAHMEN DES INTERNATIONALEN PROJEKTS ECO- SCHOOLS UNSERE SCHÜLER AUF DER XVII.SITZUNG DES VOLKSPARLAMENTS DER KINDER UND DER JUGEND...11 STELLVERTRETER DES SCHULPARLAMENTS AM DURCHSTRUKTURIERTEN DIALOG PROJEKT LERNEN WIR UNS EINANDER KENNEN BLUMENTAG WEIHNACHTEN AM JUGENDHEIM WEIHNACHTSTURNIER IM TISCHTENNISSPIEL AM JUGENDHEIM FUTSALSPIEL UNTER DEN JUGENDHEIMEN ATHLETISCHE ERFOLGE DER SCHULE JILOVA IN DEN WETTBEWERBEN WEITERER GLÄNZENDER ERFOLG DES RADFAHRERS JIŘÍ JANOŚEK DIE BESTEN SCHULSPORTLER FÜRS JAHR WORTE ZUM SCHLUSS

4 SLOVO ÚVODEM IN INTRODUCTION EINLEITUNGSWORTE Brzy nastane jaro, letošní zima se sice ještě nevzdává, ale světla přes den přibývá a jarní prázdniny, které nás všechny ještě čekají, jsou již podle názvu neklamnou předzvěstí, že nás čeká nejhezčí období kalendářního roku. Pro většinu z lidí období, kdy si po dlouhé zimě naplno užívají hřejivých paprsků. Pro žáky a studenty posledních ročníků střední školy však začíná doba, kdy by mělo dojít k zúročení jejich několikaleté práce. Nezadržitelně se totiž blíží období závěrečných zkoušek a maturit. Některé tento fakt ponechává ledově klidnými, protože se domnívají, že času je ještě tolik, že nemá cenu se zbytečně stresovat učením, ale většina stále více nervózně pošilhává po kalendáři a také po zpracovaných otázkách, které se válí všude kolem a jejichž množství s přibývajícím časem roste tak, jak se je daří spolužákům zpracovávat. Na dotyčném žáku či studentovi pak leží ten nejtěžší úkol. Vše se do termínu zkoušek naučit. Znám celou řadu metod, jak zvládnout vše v co nejrychlejším čase, nebo metod dalších, kdy se žák naučí jen něco spoléhaje na štěstí při losování otázek. Výjimkou nejsou ani jedinci, kteří se pořádně naučí pouze jednu otázku, jejichž číslo si dobře m, a když si pak vytáhnou otázku jinou, komisi sdělí číslo té, kterou jedinou znají s tím, že ji nechtějí a vrací do košíku, z něhož se losuje. Komise je pak donutí vzít si tu naoko nechtěnou a je vyhráno! Student mluví jak kniha a komise se diví jeho počátečnímu strachu z ní. Vím, že podobné triky se rychle okoukají a učitelé nejsou tak hloupí a naivní, jak si studenti myslí. Přesto vím, že mnozí z vás spoléhají na štěstí, které je samozřejmě ke každému úspěchu potřeba. Stačí však jít mu naproti a začít se učit. Je zvláštní, že v době, kdy je venku nádherně a student se cítí ve školní lavici jako na trní, musí do sebe dostávat kvanta často nezáživné látky potřebné ke zkouškám. Bohužel se nic po několik desetiletí nezměnilo. V jarních měsících se vždy rozhoduje o tom, zda naše studium lze zhodnotit jako celkově úspěšné či nikoli. Od učení je však potřeba si na chvíli odpočinout. Snad si chvíle oddechu v čase předjarním zpříjemníte četbou 2. čísla našeho časopisu, které právě vychází. Mgr.Vítězslav Hulák za redakční radu 3

5 DVACET LET MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU ECO-SCHOOLS VE SVĚTĚ A DE- SET LET V ČESKÉ REPUBLICE 20 YEARS OF THE INTERNATIONAL ECO-SCHOOLS PROJECT ALL AROUND THE WORLD AND 10 YEARS OF THAT IN THE CZECH REPUBLIC ZWANZIG JAHRE DES INTERNATIONALEN PROJEKTS ECO-SCHOOLS IN DER WELT UND ZEHN JAHRE IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK 1. titul titul titul Na konferenci OSN v Rio de Janeiro v roce 1992 vznikla myšlenka zapojit děti a mladé lidi do ochrany životního prostředí. V roce 1994 mezinárodní nezisková organizace FEE (Foundation for Environmental Education) spustila mezinárodní projekt Eco-schools na školách v Dánsku, Německu, Řecku a ve Velké Británii. Cílem tohoto projektu je skloubit teoretické učivo ekologie s praktickými každodenními kroky, vykonávanými všemi žáky i zaměstnanci škol, směřujícími ke snižování ekologické zátěže způsobené provozem škol a uvědomování si dopadů jednání lidí na kvalitu životního prostředí. Po dvaceti letech je do tohoto projektu zapojeno již 56 zemí a v nich přes škol s více než 10 miliony žáků. Projekt Eco-schools je od 1. září roku 2005 uveden v život i v České republice, v letošním roce si připomeneme desáté výročí od jeho spuštění. Národním koordinátorem projektu je Sdružení TEREZA Praha, které se v červnu 2005 stalo členem FEE a získalo tak oprávnění udělovat školám v ČR certifikáty Eco-schools. Projekt je časově neomezený, získaný titul Ekoškola se pak obhajuje dvakrát po dvou letech a potom každé čtyři roky. Základními tématy tohoto náročného projektu jsou: Energie, Odpady, Prostředí školy, Voda. Rozšířenými tématy jsou Doprava, Šetrný (odpovědný) spotřebitel, Klimatické změny, Biodiverzita. Nejprve byla oslovena česká víceletá gymnázia, ale ta se zalekla velké náročnosti projektu a proto dostaly šanci ostatní české školy jak základní, tak střední. Protože naše školní žákovské Ekotýmy v předchozích celostátních ekologických soutěžích obsazovaly přední místa a byly složené, na rozdíl od ostatních škol soutěžících s maturanty, z žáků našich tříletých učebních oborů, rozhodla se naše škola v září 2005 podat jako jedna z prvních českých škol oficiální přihlášku do tohoto velmi náročného projektu a stala se jeho pilotní školou. V červnu 2006 jsme obdrželi diplom za aktivní účast v projektu. V dubnu 2007 jsme jako první střední škola v České republice získali mezinárodní titul Ekoškola, který jsme znovu obhájili v květnu 2009 a následně v dubnu 2011 jsme opět jako první střední škola v České republice získali již třetí mezinárodní titul Ekoškola. V kategorii středních škol v České republice jsme v rámci tohoto mezinárodního ekologického projektu bezkonkurenčně stále nejúspěšnější školou. Toto prvenství si rozhodně nenecháme vzít a pilně se připravujeme na získání čtvrtého titulu mezinárodní Ekoškoly, jehož obhajoba nás čeká v květnu K dnešnímu dni je držitelem tohoto titulu pouze několik českých středních škol. V České republice projekt zaštiťuje MŠMT a MŽP. Národním koordinátorem mezinárodního projektu Eco-schools je Sdružení TEREZA Praha. V Brně dne Jan Zdražil, člen žákovského Ekotýmu ze třídy MZB2. Za správnost PaedDr. Petr Duchek koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, předseda Poradního sboru a garant mezinárodního projektu Eco-schools 4

6 EXKURZE DO EKOFARMY CHALOUPKY V RÁMCI MEZINÁRODNÍHO PRO- JEKTU ECO-SCHOOLS VISITING ECOFARM WITHIN THE INTERNATIONAL ECO-SCHOOLS PRO- JECT EXKURSION IN DIE NATURFARM CHALOUPKY IM RAHMEN DES INTERNA- TIONALEN PROJEKTS ECO_SCHOOLS 1. titul titul titul Při realizaci velice náročného mezinárodního projektu Eco-schools na naší škole také dlouhodobě spolupracujeme s ekologicky zaměřenými nevládními neziskovými organizacemi. Dne 5. května 2014 se na naši školu obrátila projektová manažerka Mgr. Jana Dvořáčková z Lipky Brno školského zařízení pro environmentální vzdělávání s nabídkou spolupráce na připravovaném projektu s názvem Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji. Vedení naší školy dne 6. května 2014 vyslovilo souhlas s přistoupením k tomuto projektu. Velmi mne proto potěšilo, že 12. září 2014 jsem obdržel od Mgr. Jany Flekové z Lipky Brno, asistentky projektu, že projekt byl v rámci OP VK schválen pod registračním číslem CZ.1.07/1.1.00/ a v rámci jeho programové nabídky jsme si vybrali pro naše žáky i učitele různé aktivity, odpovídající profilu naší školy. Dne 24. října 2014 jsem obdržel od Mgr. Adély Páskové, referentky pro mládež a EVVO z odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje a organizátorky aktivit v tomto projektu, s podrobnostmi o exkurzi pořádané ve středisku ekologické výchovy Chaloupky o.p.s., Kněžice, okr. Jihlava, na jeho detašovaném pracovišti na farmě v Zašovicích na Vysočině, v kraji s nejčistším životním prostředím v ČR. Pro účast na této exkurzi byla vybrána třída MZB2. s pedagogickým dozorem PaedDr. Petrem Duchkem. Hlavním tématem bylo zdravé stravování s využitím biopotravin z místních zdrojů, žáci si osvojili pojmy jako čerstvě nadojené mléko v biokvalitě, čerstvý sýr, máslo, smetana, šlehačka, podmáslí, kefír, tvaroh, sami si vyrobili čerstvý sýr z kravského mléka a vzali si ho domů, poznali na pastvě z blízka různá hospodářská zvířata (koně, krávy, ovce, kozy, husy) a vlastnoručně prováděli dojení, poznali elektrický ohradník a jeho účinky, poznali výhody místních potravin a biopotravin bez přídavných látek. Žáci třídy MZB2. při výrobě sýra z čerstvého mléka z místní biofarmy (foto: Jaroslav Kalina, žák MZB2.). 5

7 Žáci třídy MZB2. při vzdělávací aktivitě zaměřené na podporu místních potravin (foto: Jaroslav Kalina, žák MZB2.). Žáci třídy MZB2. obdivují jednu z dojnic na pastvě. (foto: Jaroslav Kalina, žák MZB2.). 6

8 Žáci třídy MZB 2. při dojení kozy na pastvě. (foto: Jakub Herzán, žák MZB2.). Uvedená exkurze svojí poutavou a nenásilnou interaktivní formou přiblížila žákům při jejich skupinové spolupráci poznávání nových souvislostí týkajících se chovů různých hospodářských zvířat s ohledem na biokvalitu, dále výroby a distribuce potravin a přispěla k upevňování jejich dosavadních znalostí. Byla perfektně připravena a velice fundovaně lektorsky obsazena. Získaných vědomostí žáci využijí ve svém každodenním životě a při uskutečňování mezinárodního projektu Eco-schools na naší škole. Její realizací jsme přispěli k naplnění jednoho z mnoha velmi náročných úkolů, které jsme si na naší škole vytýčili v rámci mezinárodního projektu Eco-schools v plánu činnosti pro tento školní rok. Závěrem chci poděkovat všem zúčastněným žákům za jejich opravdový a aktivní zájem o uskutečněnou exkurzi a vyhovující chování během ní. Národním koordinátorem mezinárodního projektu Eco-schools je Sdružení TEREZA Praha. V Brně dne PaedDr. Petr Duchek koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, předseda Poradního sboru a garant mezinárodního projektu Eco-schools 7

9 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝCHOVA KE ZDRAVÍ V RÁMCI MEZINÁROD- NÍHO PROJEKTU ECO SCHOOLS EDUCATIONAL PROGRAMME EDUCATION TOWARDS HEALTH WITHIN THE INTERNATIONAL ECO-SCHOOLS PROJECT BILDUNGSPROGRAMM ERZIEHUNG ZUR GESUNDHEIT IM RAHMEN DES INTERNATIONALEN PROJEKTS ECO- SCHOOLS 1. titul titul titul Také v tomto školním roce v rámci náročné realizace mezinárodního projektu Eco-schools na naší škole spolupracujeme s mnoha nevládními ekologickými organizacemi, např. s Lipkou Brno školském zařízení pro environmentální vzdělávání, která připravila projekt s názvem Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji. Tento projekt byl v rámci OP VK schválen pod registračním číslem CZ.1.07/1.1.00/ Z jeho programové nabídky jsme vybrali pro naše žáky i učitele různé aktivity, odpovídající profilu naší školy. Jednou z těchto aktivit bylo uspořádání vzdělávacího programu s názvem Výchova ke zdraví, který se konal v zasedací místnosti vedle Denního centra v 1. patře budovy naší školy, Jílová 36g, Brno. Mezi jejími účastníky byli také členové našeho školního žákovského Ekotýmu. Vzdělávací program proběhl ve středu a byl rozdělen do dvou samostatných dvouhodinových částí. Do první části byly zařazena třída I1.B a část třídy MSZM1., do druhé části třída MZB2. a část třídy MIEZ1. Úvodní slova přednesl PaedDr. Petr Duchek, který žáky informoval o návaznosti této akce na plnění úkolů mezinárodního projektu Eco-schools na naší škole, jehož součástí je také odpovědný přístup ke zdravému životnímu stylu. Představil přednášejícího doc. MUDr. Lubomíra Kuklu, CSc., který se zabývá problematikou preventivní a sociální pediatrie, spolupracuje s našimi i zahraničními vysokými školami, kromě toho je poradcem Světové zdravotnické organizace (WHO) pro ČR, nyní působí na přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Dále přivítal Mgr. Adélu Páskovou, referentku pro mládež a EVVO z odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje, z oddělení prevence a volnočasových aktivit, která je současně i organizátorkou tohoto projektu. Pan docent v úvodu konstatoval, že dochází k nárůstu chronických onemocnění, alergických chorob, zvyšuje se náchylnost dětí k infekčním chorobám, vzrůstá počet dětí s nějakým druhem postižení. Lze předpokládat, že příčiny této situace spočívají především v životním stylu evropské populace, v kvalitě životního prostředí, v působení psychických stresů apod. Rozmáhá se zneužívání drog, vandalismus, násilí, šikana, poruchy stravování, extremistické skupiny, rasismus a xenofobie, dětská a adolescenční prostituce, sexuálně přenosné nemoci včetně AIDS. Příčin těchto jevů v adolescenci je celá řada: komplex změn biologického, psychického i hormonálního rázu, dospívající se snaží nalézt své místo v životě, dochází k vývoji a rozvoji jeho identity, působí nevhodné televizní pořady, internetové hry, rozvolněná hodnotová měřítka ve společnosti, nárůst kriminality, neustálé medializování tragických případů násilí na školách u nás i v zahraničí. 8

10 Obětí šikanování je často slušný, jemný, nekonfliktní a inteligentní jedinec, pravou příčinou není žádný jeho charakteristický znak (brýle, tloušťka), jak se dříve uvádělo, cílem šikanujícího je ponížit a ovládnout vyhlédnutého spolužáka. Závadová parta s kriminogenním prostředím může představovat při neexistenci jiných sociálních opor a zázemí velké ohrožení zdravého vývoje osobnosti adolescenta. Naopak parta nezávadová mu může poskytnout v tomto složitém životním období tolik potřebnou orientaci a stabilizaci v procesu vlastních fyzických, psychických a sociálních změn. Nepatřit do žádné vrstevnické skupiny bývá často pociťováno jako velmi negativní stigma, pro adolescenty je nesmírně důležité ocenění jejich vrstevníků. Žáci třídy I1.B a části třídy MSZM1 pozorně naslouchají slovům doc. MUDr. Lubomíra Kukly CSc. (foto: Mgr. Adéla Pásková). 9

11 Žáci třídy MZB2 a části třídy MIEZ1 byli rovněž pozornými posluchači. (foto: Mgr. Adéla Pásková) Záškoláctví je projevem antisociálního chování, v podstatě se jedná o poruchu chování únikového typu, může pramenit z negativního vztahu ke škole, nevyhovujícího rodinného zázemí, může se odvíjet od nevhodného způsobu trávení volného času, který by měl být věnován školním povinnostem, záškoláci mají trojnásobně vyšší sklony ke kriminalitě, asi 5 % všech přestupků je pácháno v době vyučování. Dalším problémem je sebepoškozování ve formě tetování, náušnic, piercingu, úmyslného pořezání, pobodání, popálení apod. Nejčastější příčinou úmrtí mladých lidí je sebevražda, která může mít i tzv. demonstrativní či účelový charakter, adolescent se snaží dosáhnout řešení své svízelné situace, sebevražedný pokus má v tomto případě charakter volání o pomoc, adolescent nepromýšlí jiné možnosti řešení a nemyslí na případné následky. Díky uvedenému vzdělávacímu programu jsme přispěli k naplnění jednoho z mnoha velmi náročných úkolů, které jsme si na naší škole vytýčili v rámci mezinárodního projektu Ecoschools v plánu činnosti pro tento školní rok. Jeho absolvováním získali žáci uvedených tříd poutavou a nenásilnou interaktivní formou mnoho nových informací a ujasnili si mnoho možná dosud nepoznaných vazeb, souvisejících s nutností uplatňování zdravého životního stylu. Žáci také rozvíjeli svoje schopnosti při formulování svých názorů a tříbení postojů. Závěrem chci poděkovat přednášejícímu doc. MUDr. Lubomíru Kuklovi CSc., za řadu zajímavých informací, dále Mgr. Adéle Páskové za kvalitní fotografie, děkuji také všem zúčastněným žákům za jejich opravdový zájem o tento vzdělávací program a vzorné chování během něj. Národním koordinátorem mezinárodního projektu Eco-schools je Sdružení TEREZA Praha. V Brně dne PaedDr. Petr Duchek koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, předseda Poradního sboru a garant mezinárodního projektu Eco-schools 10

12 NAŠI ŽÁCI NA XVII. ZASEDANÍ NÁRODNÍHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDE- ŽE PUPILS OF OUR SCHOOL AT THE XVII. CHILDREN AND YOUTH PARLIA- MENT SESSION UNSERE SCHÜLER AUF DER XVII.SITZUNG DES VOLKSPARLAMENTS DER KINDER UND DER JUGEND Ve dnech se konalo XVII. zasedaní NPDM v Praze. Ústředním tématem letošního zasedání byla Úmluva o právech dítěte. V delegaci z našeho kraje jsme byli tři z naší školy. Tibor Vašíček jako předseda krajského parlamentu, Štěpán Lefner jako místopředseda městského parlamentu a Matěj Kotlík za náš školní parlament. Po příjezdu do hlavního města Prahy a přesunutí na velice pěkný hotel jsme se zaregistrovali na NPDM. Byli jsme rozděleni do tří skupin, vždy ke dvěma členům předsednictva NPDM. S těmi jsme strávili většinu času, společně jsme chodili nejen na různé workshopy, ale také na malebné procházky Prahou. Každý den jsme měli několik velmi zajímavých workshopů. Před večeří jsme vždy měli čas prodiskutovat, co jsme se nového dozvěděli a poté jsme navrhovali změny a úpravy úmluvy. Třetí den večer jsme představovali jednotlivé parlamenty z různých krajů. 11

13 Poslední den jsme zasedali v barokním refektáři, kde jsme společně přijali usnesení a volili novou radu a předsednictvo. Následoval pokojný návrat domů. Z účasti na tomto zasedání jsme si přivezli mnoho nových zážitků a nových kamarádů. Rádi se zúčastníme dalších setkání! Matěj Kotlík, I2B 12

14 ZÁSTUPCI ŠKOLNÍHO PARLAMENTU NA STRUKTUROVANÉM DIALOGU SCHOOL PARLIAMENT DEPUTIES TAKING PART IN THE STRUCTURED DI- ALOGUE STELLVERTRETER DES SCHULPARLAMENTS AM DURCHSTRUKTURIER- TEN DIALOG Dne 27. ledna jsme se zúčastnili diskuze na téma strukturovaný dialog mládeže na sportovních gymnáziu v Brně na Botanické. Koordinátorkou projektu byla projektová manažerka projektu Kecejme do toho Jana Votavová. Strukturovaný dialog podporuje mladé lidi a veřejné činitele. Strukturovaný dialog s mladými lidmi a organizacemi mládeže slouží jako stálé fórum pro společné zamyšlení se nad prioritami spolupráce v oblasti mládeže na národní úrovni. Strukturovaný dialog má být apolitický a z pohledu politických ideologií vyvážený. I když se do dialogu zapojují politici, účelem je, aby reflektovali zájmy a potřeby mladých lidí. Na této konkrétní diskuzi jsme se bavili o sociálním vzdělání a programu CHCU ŽÍT BRNO, který společně s ANO, zelenými a lidovci tvoří koalici na magistrátu a v městské části Brnostřed. Cílem tohoto programu je vytvořit z Brna moderní město přívětivé k občanům. Tato diskuse se nám moc líbila, měli jsme možnost vyjádřit názory nás mladých. Tomáš Gryc, I1A 13

15 PROJEKT POZNÁVEJME SE NAVZÁJEM GETTING TO KNOW ONE ANOTHER PROJECT PROJEKT LERNEN WIR UNS EINANDER KENNEN Tento projekt organizovaly školní parlamenty naší školy a SŠTE Brno, Olomoucká 61. Vznikl za účelem naučit člověka mluvit s lidmi, naučit se přednášet a komunikovat ve společnosti. Naučil nás, jak správně prezentovat své práce, zamyslet se nad sebou jako samým a pochopit jak sebe, tak i ostatní. Projekt byl rozvrhnut do 4 dnů. No a jak vše probíhalo? Na každém ze 4 dnů byla stejná kostra programu (workshop, oběd, zážitková aktivita). První workshop hned chytil velký spád a velmi nás zaujal. Tématem byla osobnostní výchova. Ve škole už máme méně výchovných předmětů, takže nám celý projekt dává mnohem vyšší rozhled o věcech, na které nám už škola nestačí a tím rozvíjí naši osobnost. Po teoretické jsme měli aktivitu, která nádherně odbourala bariéry a spojila nás účastníky v jeden element. O dva týdny později následoval druhý projektový den. Měli jsme od něho velké očekávání a nikdo nakonec nebyl zklamán, naopak laťka celého projektu se zvýšila. Tématem byla participace a všichni se náramně bavili. Projekt nás obohatil o nové výrazy. Skoro všichni studenti nebyli v obraze, dokud nám lektorky paní Pokorná a Vachová nevysvětlily, oč se jedná. Následný workshop nám dovysvětlil vše ostatní a nechal nás, abychom sami zjišťovali, oč se jedná. Organizace byla brilantně zvládnuta a vše se obešlo bez sebemenších komplikací. My jsme si tento projektový den velmi užili a z toho důvodu jsme se hned potvrdili účast na dalším dnu. Třetí projektový den byl na téma proč mít na škole parlament?. Většina žáků správný důvod nevidí a neví. Naštěstí se nás už tato otázka netýká, protože jsme s celou otázkou obeznámeni do velké míry. Problematiku dané skutečnosti jsme vyřešili do té míry, že celý projekt a školní parlament velmi podporujeme. Čtvrtý projektový den byl na téma komunikace. Žáci měli nejprve za úkol popsat vizi své osobnosti a poté, jak by se chtěli vidět v budoucnosti. Pak každý musel jednu minutu mluvit o jednom náhodném tématu, před zbytkem kolektivu. Závěrem tohoto dne vzniká tento stručný článek. Projekt jako takový byl vhodně doplněn různorodými aktivitami (laser game, paintball, bowling), které workshopy příjemně doplnily a daly účastníkům možnost popřemýšlet a prodiskutovat se svými kamarády daná témata. 14

16 Účastníci projektu 15

17 KVĚTINOVÝ DEN THE DAY FULL OF FLOWERS BLUMENTAG Každý rok se naše škola účastní sbírky, kterou pořádá Liga proti rakovině. V loňském roce se Český den proti rakovině konal ve středu 14. května Díky pomoc dobrovolníků se i přes nepřízeň počasí podařilo vybrat více než 14,6 mil. Kč! Jsme velice rádi, že i žáci naší školy pomohli k dosažení tak výborného výsledku a za jejich nezištnou pomoc děkujeme. Český den proti rakovině 2015 (19. ročník květinové sbírky) proběhne ve středu 13. května Máte-li zájem se sbírky aktivně zúčastnit, přijďte se informovat do Akvárka. Mgr. Lenka Pokorná 16

18 VÁNOCE NA DOMOVĚ MLÁDEŽE CHRISTMAS AT THE BOARDING SCHOOL WEIHNACHTEN AM JUGENDHEIM Vánoční radovánky zavítaly i na náš domov mládeže. V úterý 16. prosince 2014 odpoledne se školní jídelnou nesly melodie koled, začal vánoční večírek. Žáci domova mládeže si pro tuto chvíli připravili slavnostní program. Hovořilo se o Vánocích španělských, polských i ruských. Přítomní se dozvěděli, jak se slaví Štědrý den v Austrálii i v USA, ale také v Německu či Francii. V souvislosti s oslavou, které se zúčastnil i ředitel školy pan Bartoś, byli oceněni nejlepší žáci ubytovaní na domově: Jan Klein, Josef Pohanka, Marie Pikártová, Filip Ernest, Marcel Mucha, Tomáš Klapal. Jmenovaní si odnášeli malý dárek v podobě power banky. Konec slavnostního odpoledne korunoval řízek s bramborovým salátem a výborná roláda paní kuchařky Zdeničky. Byl to vskutku příjemný podvečer. Mgr. Milena Zachová 17

19 VÁNOČNÍ TURNAJ V PING PONGU A STOLNÍM FOTBÁLKU NA DOMOVĚ MLÁDEŽE CHRISTMAS TOURNAMENT IN TABLE-TENNIS AND TABLE-FOOTBALL AT THE BOARDING SCHOOL WEIHNACHTSTURNIER IM TISCHTENNISSPIEL AM JUGENDHEIM Dne se uskutečnil na Domově mládeže turnaj v pin-pongu. Zúčastnilo se 10 sportovně založených žáků, mezi které patří: Tomáš Svačina, Tomáš Hadraba, Martin Prechtl, Marcel Mucha, Martin Doležálek, Roman Prokeš, Jan Klein, Václav Stárek, Vláďa Drábek a Dalibor Krbek. Po řadě vyrovnaných zápasů v pavoukovém turnaji se do finálového kola dostali Tomáš Svačina, Václav Stárek a Dalibor Krbek. Po zápasech každý s každým se stal celkovým vítězem turnaje Tomáš Svačina. Na druhém místě skončil Dalibor Krbek následovaný třetím Václavem Stárkem. Děkujeme všem soutěžícím a gratulujeme umístěným. Následující den byl rozehrán turnaj ve stolním fotbálku. Po velkém boji trofej vítěze pozvedla nad hlavu dvojice Radim Kalianko Jaroslav Spodný. Na druhém místě se umístila dvojice Michal Hrabánek Tomáš Hadraba. Gratulujeme! Mgr. Přemysl Kratochvíl 18

20 FUTSALOVÉ UTKÁNÍ MEZI DOMOVY MLÁDEŽE FUTSAL MATCH BETWEEN THE BOARDING SCHOOLS FUTSALSPIEL UNTER DEN JUGENDHEIMEN Dne 26. ledna 2015 proběhl v tělocvičně SŠP Jílová přátelský zápas v sálové kopané. Střetly se dva týmy domovů mládeže, tým SŠP Brno, Jílová 36g a tým Střední školy stavebních řemesel Bosonohy. Hrálo se 2 x 20 minut. Vzhledem k mnoha neproměněným šancím tým Jílové po srdnatém boji prohrál těsně 6 : 7. Vítězi gratulujeme! Odvetné utkání je naplánováno na měsíc březen. Věříme, že nám jaro vžene sílu do žil a vyhrajeme! Barvy našeho domova mládeže hájili tito žáci: Haranza Roman 1 branka Tuna Petr (C) Špaček Michal Láska Marek Klein Jan 1 branka Kostelecký Martin 1 branka Svoboda Roman Ligas Petr 3 branky Mucha Marcel Dudík Aleš Mgr. Milena Zachová 19

21 ATLETICKÉ ÚSPĚCHY JÍLOVÉ V SOUTĚŽÍCH JÍLOVÁ SCHOOL SUCCESSFUL AGAIN WITHIN THE ATHLETICS COMPE- TITIONS ATHLETISCHE ERFOLGE DER SCHULE JILOVA IN DEN WETTBEWERBEN Atletika patří již mnoho let k výsadních a mimořádně úspěšným sportům v naší škole. Je to o to cennější, že jde o váženou královnu sportu, která má své nezpochybnitelné postavení mezi všemi sporty a je zřejmé, že ze svého lesku ani v budoucnu v očích jejích vyznavačů nikdy nic neztratí. Kdyby to platilo i na naše školní poměry v budoucích letech, bylo by to krásné. Naše škola se v roce 2014 zúčastnila více atletických soutěží. Nejvýznamnějším úspěchem byl zisk titulu mistra ČR mezi českými stavebními školami, kterého si vždy hodně vážíme, protože přináší naší škole nejen slávu, ale i respekt mezi stavebními školami, které naše dominantní postavení obdivují a snaží se nás napodobit. Atletický vrchol v Chomutově v květnu minulého roku se završeným zlatým úspěchem Jílové v prestižním klání nejlepších stavebních škol, která k naší radosti přispěl i k posílení vztahu našich noviců v dresu s logem Jílové ke škole a k její reprezentaci a tím nám dal šanci, že i po odchodu dosavadních atletických špiček po maturitě do života bude slavná tradice školy pokračovat dál. Musíme si považovat i naše výhry v CORNY středoškolském atletickém poháru v přeboru Brna středních škol na stadiónu Pod Palackého vrchem a následného vítězství v krajském kole v Břeclavi, což se stalo již po patnácté v řadě na sebou. Naše dřívější medailové úspěchy v republikových finálových kolech a následné reprezentace ČR v naší účasti na Mistrovství Evropy středních škol v italském Miláně a na Mistrovství světa středních škol ve francouzském Bordeaux jsou možná již neodvratnou minulostí, protože takové hvězdy, jakými byli Honza Veleba, Milan Kocourek, Jiří Doupovec, Jiří Koukal či Marek Hudec, již pravděpodobně nikdy nebudeme mít k dispozici a proto si musíme v následujících letech umět vážit i našich případných vítězství v přeborech Brna a v krajském kole v CORNY středoškolském atletickém poháru i s ne atlety, protože týmová zlata v Brně a v kraji bez atletů v posledních letech jsou důkazem skutečnosti, že tělesná výchova na Jílové se dělá pro žáky kvalitním způsobem a jejich motivace do přípravy na atletické soutěže stále přináší potřebné ovoce. Následný prožitek našich žáků, jejich týmové sepětí a jejich kamarádské vztahy jsou potom vzácnými bonusy navíc, které mají i svůj nesporný výchovný význam, který se nedá ničím nahradit, protože žáci si po ukončení studia odnášejí do života krásné dojmy, které jim mohou pomoci zvládat jejich dospělé životy s jejich občasnými krásnými vzpomínkami na školu, na vedoucí pracovníky a na své milované učitele. Když se nad touto skutečností zamyslíme, můžeme mít radost z toho, že naše práce nepřináší jen námahu, ale i okamžiky, které nás hladí na duši. 20

22 Nejlepší výkony atletické sezóny na Jílové v roce 2014 : Běh na 100m : Seknička Patrik 11,42 s. Běh na 400m : Seknička Patrik 52,31 s. Běh na 1500m : Konečný Petr 4:15,22 min. Skok vysoký : Janků Petr 180cm Skok daleký : Janků Petr 634cm Vrh koulí 5kg : Ernest Filip 16,87m Atlet roku 2014 na Jílové: Atletem roku na Jílové byl zaslouženě zvolen nováček Filip ERNEST, který jako jediný z našich žáků provozuje atletiku na špičkové úrovni, je vydatnou posilou našeho mužstva, ale i jeho vyhledávaným sympaťákem a nositelem pozitivní nálady. Jeho výkon ve vrhu koulí 16,87m byl i nejlepším bodovaným výkonem podle českých atletických tabulek ze všech středoškoláků ČR! Nejbližší a současně i nejvýznamnější atletickou akcí školního roku 2014/2015 bude Přebor České republiky stavebních škol v Tachově v červnu 2015, kde bychom rádi naši školu reprezentovali nejlepším možným způsobem a ještě více bychom posílili pozici Jílové mezi českými stavebními školami a zvýšili tak i vysokou prestiž naší školy v rámci Odborového svazu STAVBA ČR v Praze. Mgr. Miroslav Holomek 21

23 DALŠÍ SKVĚLÝ ÚSPĚCH CYKLISTY JIŘÍHO JANOŠKA ANOTHER JIŘÍ JANOUŠEK S SPLENDID CYCLING SUCCESS WEITERER GLÄNZENDER ERFOLG DES RADFAHRERS JIŘÍ JANOŚEK Po fenomenálním sportovním úspěchu našeho žáka Jiřího JANOŠKA (třída MsM3) v době letních prázdnin dosáhl tento skvělý a skromný sportovec a také výborný žák školy dalšího výrazného úspěchu ve své milované cyklistice. V soboru dne 31. ledna 2015 byl pozván Britskou sprinterskou šlechtou do skotského Glasgowa, kde se konala světově proslulá soutěž REVOLUTION, ve které soutěžili slavní světoví jezdci od mistrů Evropy, mistrů světa až po olympijské vítěze. Tento závod pro pozvané výjimečné osobnosti dráhové cyklistiky dodával tomuto závodu punc světovosti a velkého zájmu médií. Na velodromu Sira Chrise Haye startovali např. olympijský vítěz Jason KENNY a další osobnosti světové dráhové cyklistiky. Pro Jirku bylo ctí, že dostal jako mistr Evropy a mistr světa v kategorii juniorů pozvánku mezi nejlepší cyklisty mužské světové špičky. Cituji slova Jirky Janoška Musím říct, že závody byly na úrovni světového poháru. Měly dokonalou organizační strukturu. Opravdu jsem si to moc užil. Nikdy jsem se nesetkal s tak přeplněným velodromem. Je škoda, že v soutěži REVOLUTION nebyla v programu jeho nejsilnější disciplína 1kilometr s pevným startem, ve které získal v létě titul mistra Evropy a dva týdny poté i titul mistra světa v kategorii juniorů. Jirka závodil v disciplíně na 200m, ve které zajel mezi samými šampióny skvělý čas 10,48 vteřin. Jen pro zajímavost olympijský vítěz Jasno KEN- NY dosáhl času 9,90 vteřin, druhý byl mistr Evropy Calbu SKINNER v čase 10,00 vteřin a třetí byl medailista z ME a z MS Mattu CRAMPTON v časem 10,10 vteřin. Poté následoval sprint, ve kterém sice Jirka nepostoupil do finále, ale i tak si tuto disciplínu náramně užíval. Poslední částí programu byl náročný a nevyzpytatelný KEIRIN, ve kterém se Jirkovi lepila smůla na paty, protože byl prvním nepostupujícím závodníkem do finále. Všechno si ale dokonale vynahradil v B finálovém závodě, kde svým kvalitním soupeřům nečekaně nastoupil již 1,5 kola před cílem a dokonale je tím zaskočil. Udržel svou maximální rychlost a suverénně B finále za obrovských ovací báječných diváků vyhrál! Svým bleskurychlým nástupem daleko před cílem své soupeře zaskočil, a i když ho mocně stíhali, již se jim nepodařilo Jirku dotáhnout a případně ho ve spurtu porazit. Cituji hodnotící slova Jirky po soutěži, z které si domů odvážel krásné dojmy Na závěr bych chtěl dodat, že není zvykem, aby na tyto závody jezdili závodníci z kategorie juniorů, do které patřím. Byla to pro mě obrovská čest, že jsem na ně byl zrovna já pozván. Troufám si říct, že jsem byl historicky první junior, který byl pozván na závod REVOLUTION. Ještě jednou musím ocenit nepopsatelnou atmosféru a skvěle fandící diváky! Bylo to něco úžasného. A já jsem byl moc rád, že se Jirka se svými dojmy z vynikajícího závodu v Glasgowě se mnou podělil a já vám je nyní mohu prezentovat a oživit svůj článek i fotografiemi přímo z centra tohoto dění. Jistě nebudu sám, kdo si Jirkových úspěchů váží a váží si také toho, že spolu můžeme komunikovat a přát mu, aby se mu i nadále dařilo a já jsem moc rád, že v něm mohou mít vzor i další naši žáci. 22

NEJLEPŠÍ SPORTOVCI ŠKOLY ZA ROK 2014 THE BEST JÍLOVÁ SCHOOL SPORTSMEN IN THE YEAR 2014 DIE BESTEN SCHULSPORTLER FÜRS JAHR 2014

NEJLEPŠÍ SPORTOVCI ŠKOLY ZA ROK 2014 THE BEST JÍLOVÁ SCHOOL SPORTSMEN IN THE YEAR 2014 DIE BESTEN SCHULSPORTLER FÜRS JAHR 2014 NEJLEPŠÍ SPORTOVCI ŠKOLY ZA ROK 2014 THE BEST JÍLOVÁ SCHOOL SPORTSMEN IN THE YEAR 2014 DIE BESTEN SCHULSPORTLER FÜRS JAHR 2014 Jako každý rok je velmi složité vybrat desítku nejlepších sportovců školy

Více

Výsledky nejlepších jednotlivců Přeboru ČR (celkem 23 závodníků) : Poř. Závodník Škola Shyby Tlaky Trojskok Svisy Celkové body

Výsledky nejlepších jednotlivců Přeboru ČR (celkem 23 závodníků) : Poř. Závodník Škola Shyby Tlaky Trojskok Svisy Celkové body JÍLOVÁ MISTREM ČR STAVEBNÍCH ŠKOL V SILOVÉM ČTYŘBOJI JÍLOVÁ SCHOOL - THE CZECH REPUBLIC WINNER WITHIN THE BUILDING SCHOOLS COMPETITION IN FORCE TETRATHLON JILOVA DER MEISTER DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Jitka BURIÁNOVÁ Lukáš PATERA Lenka FICKOVÁ

Jitka BURIÁNOVÁ Lukáš PATERA Lenka FICKOVÁ ATLETIKA Vítáme Vás na Sportovním gymnáziu Pardubice. Říká se, že atletika je královnou sportů a je tomu skutečně tak. Je v ní takový rozsah disciplín, že se v ní mohou úspěšně uplatnit jedinci menšího

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

Ale pojďme již k výsledkům Přeboru České republiky stavebních škol v atletice v Tachově.

Ale pojďme již k výsledkům Přeboru České republiky stavebních škol v atletice v Tachově. TITUL ATLETICKÉHO MISTRA ČR PRO JÍLOVOU THE JÍLOVÁ SCHOOL - THE TITLE HOLDER WITHIN THE CZECH REPUB- LIC ATHLETICS COMPETITION ATHLETISCHER MEISTERTITEL DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK FÜR JI- LOVÁ Naše atletické

Více

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ Největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol, několikanásobně oceněný UEFA jako nejlepší projekt grassroots. Ve dvou věkových kategoriích do turnaje každoročně nastupuje téměř 85 tisíc chlapců a

Více

FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE

FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE ZÁKLADNÍ INFO Pro pravidelné účastníky nemusíme představovat - jedná se o tradiční florbalové posezónní setkání florbalistů v České Lípě s řadou doprovodných akcí a jedinečnou

Více

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku.

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku. GOALBALL 1. Období leden až červen 2013 pravidelné tréninky každé úterý od 18 do 19 hodin na Základní škole genpor. Františka Peřiny v Praze na tento pronájem nám přispěla Nadace Českého rozhlasu účast

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE Česká pojišťovna Play off 2009 Představení HC Energie Karlovy Vary s.r.o. HC Energie Karlovy Vary se postupnými kroky zařadila mezi elitu extraligových klubů v českém hokeji.

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH

FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH Vážení sportovní přátelé, V Praze dne 1. 9. 2014 současný svět nabízí dětem mnoho možností, jak trávit svůj volný čas. Bohužel už je pryč doba, kdy jsme na každém hřišti

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu

MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu V minulém týdnu se odehrálo Mistrovství České republiky v praktickém šachu mládeže a juniorů, které skončilo v sobotu 15.3.2014.

Více

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon 20.000 dětí 10.000 sportovců 70 základních škol 6 sportovních disciplín 80 rozhodčích 5 sportovních týdnů Slavnostní losování států 8 kvalifikačních dnů 1 velký finálový DEN Mediální podpora projektu Fotbal

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Stejně jako v minulých letech i pro sezónu 2014 vyhlásil Český střelecký svaz pro střelce z předovek Českou střeleckou ligu ve sportovní střelbě z

Stejně jako v minulých letech i pro sezónu 2014 vyhlásil Český střelecký svaz pro střelce z předovek Českou střeleckou ligu ve sportovní střelbě z Stejně jako v minulých letech i pro sezónu 2014 vyhlásil Český střelecký svaz pro střelce z předovek Českou střeleckou ligu ve sportovní střelbě z perkusních revolverů, perkusních, křesadlových a doutnákových

Více

Číslo 4. Ročník II. Červen 2012

Číslo 4. Ročník II. Červen 2012 Školní ilustrovaný magazín III. základní školy Jindřichův Hradec Číslo 4. Ročník II. Červen 2012 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková,

Více

Profil jezdce. 1.Adam Lacko

Profil jezdce. 1.Adam Lacko Adam Lacko 1.Adam Lacko Profil jezdce Datum narození: 24. září 1984 Místo narození: Čeladná, Česká Republika Národnost: česká Váha: 85 kg Výška: 186 cm Povolání: závodní jezdec První start: 1994, motokáry

Více

Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate)

Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Náš oddíl vznikl v T.J. Sokole Pardubice I dne 1.9.1997. Trénujeme moderní sportovní karate direktní metodou, kterou nám

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM Dašická 268 530 03 Pardubice. tel.fax ++420 466 650 627 www.sgpce.cz

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM Dašická 268 530 03 Pardubice. tel.fax ++420 466 650 627 www.sgpce.cz SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM Dašická 268 530 03 Pardubice tel.fax ++420 466 650 627 www.sgpce.cz Trenéři : Tomáš NETERDA I. Jiří SEIDL I. Složení skupiny : jméno a příjmení roč. kategorie I.ročník Jan PEJSKAR 98

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2014

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2014 Obsah 1. Název projektu 2. Předkladatel a vedoucí projektu 3. Personální zajištění činnosti SCM v roce 2014

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 HISTORIE 1.ROČNÍK 1. Ročník turnaje, pořádaný pod názvem Před branami Edenu, proběhl 19.října 2008 za účasti 16 týmů. Přivítali jsme malé fotbalisty

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST Zařízení pro děti a mládež SEZNAM NAVŠTÍVENÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 09. 10. 2012 Jesle Londýnská, Londýnská 16, Praha 2 30. 10. 2012 Mateřské centrum

Více

Reklamní nabídka HOKEJBALOVÝ KLUB SVÍTKOV STARS

Reklamní nabídka HOKEJBALOVÝ KLUB SVÍTKOV STARS Reklamní nabídka HOKEJBALOVÝ KLUB SVÍTKOV STARS P edstavení klubu Vážení zástupci obchodních společností, hokejbalový klub Svítkov Stars si Vás dovoluje oslovit s reklamní nabídkou na podporu našeho oddílu.

Více

FC KYJOV 1919 s.r.o. Sportovní koncepce Je neoddiskutovatelným faktem, že kopaná již není pouze sportovní záležitostí, ale tento fenomén se stal nedílnou součástí společenského i obchodního života. Na

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

WASHINGTON, DC (Microsoft Office Specialist World Championship 2013)

WASHINGTON, DC (Microsoft Office Specialist World Championship 2013) WASHINGTON, DC (Microsoft Office Specialist World Championship 2013) Na přelomu července a srpna 2013 proběhl mezinárodní šampionát ve znalosti produktů MS Word, MS Excel a MS Powerpoint ve Washingtonu,

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 třídu s oborem vzdělání s talentovou zkouškou 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Statut reprezentace GC Brno pro rok 2015. 1. Reprezentace Golf Clubu Brno

Statut reprezentace GC Brno pro rok 2015. 1. Reprezentace Golf Clubu Brno Statut reprezentace GC Brno pro rok 2015 1. Reprezentace Golf Clubu Brno Reprezentantem klubu se rozumí hráč, jenž je členem GC Brno (dále GCB) a jehož nominoval kapitán klubu do širší nominace jednoho

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Majetek společnosti - Víceúčelová hala

Majetek společnosti - Víceúčelová hala Výroční zpráva za rok 2014 Majetek společnosti - Víceúčelová hala Základní kámen víceúčelové haly byl položen 4. července 2002. Hala byla postavena v rekordním čase, její kolaudace proběhla 26. září 2003.

Více

Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA

Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA Vážení sportovní přátelé, Tímto si Vás oficielně dovolujeme pozvat na jubilejní 40. ročník Kropáčkova Memoriálu, turnaj mladších žáků v ledním

Více

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Dovolte, abychom Vám představili naše vítězné město. Do soutěže Obec přátelská rodině se přihlásilo celkem 218 obcí,

Více

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008 Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 Propozice republikového finále AŠSK ČR ve stolním tenisu základních škol Litomyšl 7.12.-9.12.2008

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 3. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Název soutěže: Coca-Cola Školský pohár Vyhlašovatel a organizátor: Coca-Cola Services n.v. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České

Více

NOVÁ KONCEPCE MLÁDEŽNICKÝCH SOUTĚŽÍ OFS BŘECLAV

NOVÁ KONCEPCE MLÁDEŽNICKÝCH SOUTĚŽÍ OFS BŘECLAV NOVÁ KONCEPCE MLÁDEŽNICKÝCH SOUTĚŽÍ OFS BŘECLAV Seminář trenérů mládežnických družstev okresu Břeclav Velké Pavlovice 19.února 2011 POKUD SI MYSLÍTE, ŽE: máme dostatek KVALITNÍCH hráčů, máme úspěšné reprezentační

Více

Atleticky oddíl TJ Jiskra Otrokovice pořádá MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH OTROKOVICE 2014. propozice

Atleticky oddíl TJ Jiskra Otrokovice pořádá MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH OTROKOVICE 2014. propozice Atleticky oddíl TJ Jiskra Otrokovice pořádá MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH OTROKOVICE 2014 propozice čtvrtek 27. února 2014 Městská sportovní hala Otrokovice XVI. ročník - Mezinárodní

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014

Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014 Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014 Proč spolupracovat s ČBA Baseball má v České republice dlouholetou tradici. Tento sport se na našem území hraje téměř 100 let. V roce 2013 slaví společně

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Skupina dospělých. Slavia Hradec Králové 2012

Skupina dospělých. Slavia Hradec Králové 2012 Skupina dospělých Slavia Hradec Králové 2012 MČR DRUŽSTVA 2012 7. místo 28. místo Disk Ligy Česká liga klubů: 5. místo Česká liga štafet: D21: 5. místo H21: 20. místo Licence pro rok 2013 E: Jedličková

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI

AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI Termín: 27. 29. 4. 2012 Místo: PRAHA 6 Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy José Martího 31 162 52 Praha 6 - Veleslavín Cena: 4 000 Kč;

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 8. PROSINCE 2014, JIHLAVA 4. LEDNA 2015, JIHLAVA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 8. PROSINCE 2014, JIHLAVA 4. LEDNA 2015, JIHLAVA ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 8. PROSINCE 2014, JIHLAVA 4. LEDNA 2015, JIHLAVA 1. Správní rada Asociace malého fotbalu České republiky, o. s. (dále jen jako SR

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012

Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Nové Přerovsko 23. 11. 2012 Publicita školy Publicita školy Nové Přerovsko

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

Na závod jsme se rozhodli, že budeme chytat prioritně na 7m vzdálenosti od břehu, na začátek jsme zde nakrmili 5 kalíšků krmení s hlínou a malou

Na závod jsme se rozhodli, že budeme chytat prioritně na 7m vzdálenosti od břehu, na začátek jsme zde nakrmili 5 kalíšků krmení s hlínou a malou Bronzové Holandsko Jako před každým MS začala naše příprava sháněním informací o vodě, na které se bude chytat. Již tyto informace naznačovaly, že se bude jednat o těžké chytání, kdy bude složité chytit

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŽE SAPERE vědět, jak žít Čl. 1 Povaha a cíl soutěže SAPERE vědět, jak žít (1) Soutěž SAPERE vědět, jak žít (dále jen

Více

Všechny komerční školy jsou zaměřeny především na techniku bruslení, nebo nejsou úzce či specificky determinovány (většinou kombinace více faktorů)

Všechny komerční školy jsou zaměřeny především na techniku bruslení, nebo nejsou úzce či specificky determinovány (většinou kombinace více faktorů) VÝHRADNÍ ZAMĚŘENÍ STICKHANDLING (technika hole) & SHOOTING (technika střelby) PROČ? Svým zaměřením unikátní v ČR Všechny komerční školy jsou zaměřeny především na techniku bruslení, nebo nejsou úzce či

Více

7. vydání - listopad 2007

7. vydání - listopad 2007 7. vydání - listopad 2007. Ve druhém kole soutěžilo 13 žáků. Čekaly na ně příklady z učiva 6. třídy, násobení, sčítání, zaokrouhlování, slovní úloha a jeden úkol z geometrie. Většina z nich prokázala velmi

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 ---------------------------- ---------------------------- Mgr. Zdeňka Laštuvičková Mgr. Radovan Pavelka ( ŠMP ) (ředitel školy) Minimální preventivní

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Sezona 2012/2013 18. kolo FC Vysočina Jihlava -FC Slovan Liberec

Sezona 2012/2013 18. kolo FC Vysočina Jihlava -FC Slovan Liberec PRESS KIT Sezona 2012/2013 18. kolo FC Vysočina Jihlava -FC Slovan Liberec 18. kolo Gambrinus ligy FC Vysočina Jihlava FC Slovan Liberec 1. 3. 2013, Stadion Jihlava 18:00 Rozhodčí: Libor Kovařík - Patrik

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12. 10. května 2012

PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12. 10. května 2012 PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12 10. května 2012 Obsah Představení projektu Program Propozice Herní struktura Kvalifikace Ceny pro soutěžící Pořadatel Promotér Místo konání PB Středoškolský pohár 2012 Šestý ročník

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

A. Všeobecná ustanovení

A. Všeobecná ustanovení A. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel kvalifikace: ONDRÁŠOVKA a.s., FAČR, SKFS Petr Lacina manažer sportovních projektů Telefon: 725 800 114 e-mail: ondrasovkalacina@seznam.cz, ondrasovkalacina@email.cz

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE Základní informace o soutěžích Brněnského svazu malé kopané Co jsou soutěže Brněnského svazu malé kopané? amatérské soutěže malé kopané hrané na celém

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001 HC DUKLA JIHLAVA propozice turnaje v ledním hokeji MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník Ročníky nar. 2000 / 2001 Turnaj pořádán ve spolupráci s Krajským svazem ČSLH Legendární trenér Jaroslav Pitner Legendární

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o., E. Basse 1142/9,

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011. V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj

Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011. V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011 V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj V loňském roce připravila Česká federace požárního sportu pro jednotlivce a kolektivy dorostenců a

Více

Hlavní pořadatel Mistrovství České republiky v deskových hrách Česká pedagogická komora, Václavkova 2, 160 00 Praha 6

Hlavní pořadatel Mistrovství České republiky v deskových hrách Česká pedagogická komora, Václavkova 2, 160 00 Praha 6 Hlavní pořadatel Mistrovství České republiky v deskových hrách Česká pedagogická komora, Václavkova 2, 160 00 Praha 6 Hlavní organizátor Krajského finále v deskových hrách v Plzeňském kraji Dům dětí a

Více

Akce probíhá pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka Název akce: 7. INAS mistrovství světa v cyklistice

Akce probíhá pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka Název akce: 7. INAS mistrovství světa v cyklistice Název akce: 7. INAS mistrovství světa v cyklistice SPORT: cyklistika DATUM (včetně příjezdu / odjezdu): 16. - 22. června 2014 HOSTITELSKÁ ORGANIZACE: Český svaz mentálně postižených sportovců ZEMĚ: Česká

Více

ČESKÉ SPORTOVNÍ HRY 2015. 10. 12. 9. 2015 Sportovní areál Na Šancích, Turínská 1, Praha 10

ČESKÉ SPORTOVNÍ HRY 2015. 10. 12. 9. 2015 Sportovní areál Na Šancích, Turínská 1, Praha 10 ČESKÉ SPORTOVNÍ HRY 2015 10. 12. 9. 2015 Sportovní areál Na Šancích, Turínská 1, Praha 10 1 Hlavní cíle akce České sportovní hry 2015 Založit tradici mezinárodního projektu, který každoročně svede do Prahy

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice v rámci

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít pro školní rok 2014/2015

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít pro školní rok 2014/2015 Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít pro školní rok 2014/2015 ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŽE SAPERE vědět, jak žít Čl. 1 Povaha a cíl soutěže SAPERE vědět, jak žít (1) Soutěž SAPERE

Více

A: Všeobecná ustanovení:

A: Všeobecná ustanovení: Krajské kolo Sportovní ligy základních škol Pohár Rozhlasu s Českou spořitelnou - kategorie III. + IV. ŠUMPERK 19. 5. 2015 A: Všeobecná ustanovení: Pořadatelé: OR AŠSK ČR Šumperk, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk,

Více