ŠKOLNÍ TAMTAM OBSAH CONTENT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ TAMTAM OBSAH CONTENT"

Transkript

1 Číslo /2015

2 ŠKOLNÍ TAMTAM OBSAH SLOVO ÚVODEM... 3 DVACET LET MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU ECO-SCHOOLS VE SVĚTĚ A DESET LET V ČESKÉ REPUBLICE EXKURZE DO EKOFARMY CHALOUPKY V RÁMCI MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU ECO-SCHOOLS VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝCHOVA KE ZDRAVÍ V RÁMCI MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU ECO SCHOOLS NAŠI ŽÁCI NA XVII. ZASEDANÍ NÁRODNÍHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE...11 ZÁSTUPCI ŠKOLNÍHO PARLAMENTU NA STRUKTUROVANÉM DIALOGU PROJEKT POZNÁVEJME SE NAVZÁJEM KVĚTINOVÝ DEN VÁNOCE NA DOMOVĚ MLÁDEŽE VÁNOČNÍ TURNAJ V PING PONGU A STOLNÍM FOTBÁLKU NA DOMOVĚ MLÁDEŽE FUTSALOVÉ UTKÁNÍ MEZI DOMOVY MLÁDEŽE ATLETICKÉ ÚSPĚCHY JÍLOVÉ V SOUTĚŽÍCH DALŠÍ SKVĚLÝ ÚSPĚCH CYKLISTY JIŘÍHO JANOŠKA ANOTHER JIŘÍ JANOUŠEK S SPLENDID CYCLING SUCCESS NEJLEPŠÍ SPORTOVCI ŠKOLY ZA ROK SLOVO ZÁVĚREM...30 CONTENT IN INTRODUCTION YEARS OF THE INTERNATIONAL ECO-SCHOOLS PROJECT ALL AROUND THE WORLD AND 10 YEARS OF THAT IN THE CZECH REPUBLIC VISITING ECOFARM WITHIN THE INTERNATIONAL ECO-SCHOOLS PROJECT EDUCATIONAL PROGRAMME EDUCATION TOWARDS HEALTH WITHIN THE INTERNATIONAL ECO-SCHOOLS PROJECT PUPILS OF OUR SCHOOL AT THE XVII. CHILDREN AND YOUTH PARLIAMENT SESSION SCHOOL PARLIAMENT DEPUTIES TAKING PART IN THE STRUCTURED DIALOGUE GETTING TO KNOW ONE ANOTHER PROJECT THE DAY FULL OF FLOWERS CHRISTMAS AT THE BOARDING SCHOOL CHRISTMAS TOURNAMENT IN TABLE-TENNIS AND TABLE-FOOTBALL AT THE BOARDING SCHOOL FUTSAL MATCH BETWEEN THE BOARDING SCHOOLS JÍLOVÁ SCHOOL SUCCESSFUL AGAIN WITHIN THE ATHLETICS COMPETITIONS THE BEST JÍLOVÁ SCHOOL SPORTSMEN IN THE YEAR TO CONCLUDE

3 DER INHALT EINLEITUNGSWORTE... 3 ZWANZIG JAHRE DES INTERNATIONALEN PROJEKTS ECO-SCHOOLS IN DER WELT UND ZEHN JAHRE IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK EXKURSION IN DIE NATURFARM CHALOUPKY IM RAHMEN DES INTERNATIONALEN PROJEKTS ECO_SCHOOLS BILDUNGSPROGRAMM ERZIEHUNG ZUR GESUNDHEIT IM RAHMEN DES INTERNATIONALEN PROJEKTS ECO- SCHOOLS UNSERE SCHÜLER AUF DER XVII.SITZUNG DES VOLKSPARLAMENTS DER KINDER UND DER JUGEND...11 STELLVERTRETER DES SCHULPARLAMENTS AM DURCHSTRUKTURIERTEN DIALOG PROJEKT LERNEN WIR UNS EINANDER KENNEN BLUMENTAG WEIHNACHTEN AM JUGENDHEIM WEIHNACHTSTURNIER IM TISCHTENNISSPIEL AM JUGENDHEIM FUTSALSPIEL UNTER DEN JUGENDHEIMEN ATHLETISCHE ERFOLGE DER SCHULE JILOVA IN DEN WETTBEWERBEN WEITERER GLÄNZENDER ERFOLG DES RADFAHRERS JIŘÍ JANOŚEK DIE BESTEN SCHULSPORTLER FÜRS JAHR WORTE ZUM SCHLUSS

4 SLOVO ÚVODEM IN INTRODUCTION EINLEITUNGSWORTE Brzy nastane jaro, letošní zima se sice ještě nevzdává, ale světla přes den přibývá a jarní prázdniny, které nás všechny ještě čekají, jsou již podle názvu neklamnou předzvěstí, že nás čeká nejhezčí období kalendářního roku. Pro většinu z lidí období, kdy si po dlouhé zimě naplno užívají hřejivých paprsků. Pro žáky a studenty posledních ročníků střední školy však začíná doba, kdy by mělo dojít k zúročení jejich několikaleté práce. Nezadržitelně se totiž blíží období závěrečných zkoušek a maturit. Některé tento fakt ponechává ledově klidnými, protože se domnívají, že času je ještě tolik, že nemá cenu se zbytečně stresovat učením, ale většina stále více nervózně pošilhává po kalendáři a také po zpracovaných otázkách, které se válí všude kolem a jejichž množství s přibývajícím časem roste tak, jak se je daří spolužákům zpracovávat. Na dotyčném žáku či studentovi pak leží ten nejtěžší úkol. Vše se do termínu zkoušek naučit. Znám celou řadu metod, jak zvládnout vše v co nejrychlejším čase, nebo metod dalších, kdy se žák naučí jen něco spoléhaje na štěstí při losování otázek. Výjimkou nejsou ani jedinci, kteří se pořádně naučí pouze jednu otázku, jejichž číslo si dobře m, a když si pak vytáhnou otázku jinou, komisi sdělí číslo té, kterou jedinou znají s tím, že ji nechtějí a vrací do košíku, z něhož se losuje. Komise je pak donutí vzít si tu naoko nechtěnou a je vyhráno! Student mluví jak kniha a komise se diví jeho počátečnímu strachu z ní. Vím, že podobné triky se rychle okoukají a učitelé nejsou tak hloupí a naivní, jak si studenti myslí. Přesto vím, že mnozí z vás spoléhají na štěstí, které je samozřejmě ke každému úspěchu potřeba. Stačí však jít mu naproti a začít se učit. Je zvláštní, že v době, kdy je venku nádherně a student se cítí ve školní lavici jako na trní, musí do sebe dostávat kvanta často nezáživné látky potřebné ke zkouškám. Bohužel se nic po několik desetiletí nezměnilo. V jarních měsících se vždy rozhoduje o tom, zda naše studium lze zhodnotit jako celkově úspěšné či nikoli. Od učení je však potřeba si na chvíli odpočinout. Snad si chvíle oddechu v čase předjarním zpříjemníte četbou 2. čísla našeho časopisu, které právě vychází. Mgr.Vítězslav Hulák za redakční radu 3

5 DVACET LET MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU ECO-SCHOOLS VE SVĚTĚ A DE- SET LET V ČESKÉ REPUBLICE 20 YEARS OF THE INTERNATIONAL ECO-SCHOOLS PROJECT ALL AROUND THE WORLD AND 10 YEARS OF THAT IN THE CZECH REPUBLIC ZWANZIG JAHRE DES INTERNATIONALEN PROJEKTS ECO-SCHOOLS IN DER WELT UND ZEHN JAHRE IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK 1. titul titul titul Na konferenci OSN v Rio de Janeiro v roce 1992 vznikla myšlenka zapojit děti a mladé lidi do ochrany životního prostředí. V roce 1994 mezinárodní nezisková organizace FEE (Foundation for Environmental Education) spustila mezinárodní projekt Eco-schools na školách v Dánsku, Německu, Řecku a ve Velké Británii. Cílem tohoto projektu je skloubit teoretické učivo ekologie s praktickými každodenními kroky, vykonávanými všemi žáky i zaměstnanci škol, směřujícími ke snižování ekologické zátěže způsobené provozem škol a uvědomování si dopadů jednání lidí na kvalitu životního prostředí. Po dvaceti letech je do tohoto projektu zapojeno již 56 zemí a v nich přes škol s více než 10 miliony žáků. Projekt Eco-schools je od 1. září roku 2005 uveden v život i v České republice, v letošním roce si připomeneme desáté výročí od jeho spuštění. Národním koordinátorem projektu je Sdružení TEREZA Praha, které se v červnu 2005 stalo členem FEE a získalo tak oprávnění udělovat školám v ČR certifikáty Eco-schools. Projekt je časově neomezený, získaný titul Ekoškola se pak obhajuje dvakrát po dvou letech a potom každé čtyři roky. Základními tématy tohoto náročného projektu jsou: Energie, Odpady, Prostředí školy, Voda. Rozšířenými tématy jsou Doprava, Šetrný (odpovědný) spotřebitel, Klimatické změny, Biodiverzita. Nejprve byla oslovena česká víceletá gymnázia, ale ta se zalekla velké náročnosti projektu a proto dostaly šanci ostatní české školy jak základní, tak střední. Protože naše školní žákovské Ekotýmy v předchozích celostátních ekologických soutěžích obsazovaly přední místa a byly složené, na rozdíl od ostatních škol soutěžících s maturanty, z žáků našich tříletých učebních oborů, rozhodla se naše škola v září 2005 podat jako jedna z prvních českých škol oficiální přihlášku do tohoto velmi náročného projektu a stala se jeho pilotní školou. V červnu 2006 jsme obdrželi diplom za aktivní účast v projektu. V dubnu 2007 jsme jako první střední škola v České republice získali mezinárodní titul Ekoškola, který jsme znovu obhájili v květnu 2009 a následně v dubnu 2011 jsme opět jako první střední škola v České republice získali již třetí mezinárodní titul Ekoškola. V kategorii středních škol v České republice jsme v rámci tohoto mezinárodního ekologického projektu bezkonkurenčně stále nejúspěšnější školou. Toto prvenství si rozhodně nenecháme vzít a pilně se připravujeme na získání čtvrtého titulu mezinárodní Ekoškoly, jehož obhajoba nás čeká v květnu K dnešnímu dni je držitelem tohoto titulu pouze několik českých středních škol. V České republice projekt zaštiťuje MŠMT a MŽP. Národním koordinátorem mezinárodního projektu Eco-schools je Sdružení TEREZA Praha. V Brně dne Jan Zdražil, člen žákovského Ekotýmu ze třídy MZB2. Za správnost PaedDr. Petr Duchek koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, předseda Poradního sboru a garant mezinárodního projektu Eco-schools 4

6 EXKURZE DO EKOFARMY CHALOUPKY V RÁMCI MEZINÁRODNÍHO PRO- JEKTU ECO-SCHOOLS VISITING ECOFARM WITHIN THE INTERNATIONAL ECO-SCHOOLS PRO- JECT EXKURSION IN DIE NATURFARM CHALOUPKY IM RAHMEN DES INTERNA- TIONALEN PROJEKTS ECO_SCHOOLS 1. titul titul titul Při realizaci velice náročného mezinárodního projektu Eco-schools na naší škole také dlouhodobě spolupracujeme s ekologicky zaměřenými nevládními neziskovými organizacemi. Dne 5. května 2014 se na naši školu obrátila projektová manažerka Mgr. Jana Dvořáčková z Lipky Brno školského zařízení pro environmentální vzdělávání s nabídkou spolupráce na připravovaném projektu s názvem Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji. Vedení naší školy dne 6. května 2014 vyslovilo souhlas s přistoupením k tomuto projektu. Velmi mne proto potěšilo, že 12. září 2014 jsem obdržel od Mgr. Jany Flekové z Lipky Brno, asistentky projektu, že projekt byl v rámci OP VK schválen pod registračním číslem CZ.1.07/1.1.00/ a v rámci jeho programové nabídky jsme si vybrali pro naše žáky i učitele různé aktivity, odpovídající profilu naší školy. Dne 24. října 2014 jsem obdržel od Mgr. Adély Páskové, referentky pro mládež a EVVO z odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje a organizátorky aktivit v tomto projektu, s podrobnostmi o exkurzi pořádané ve středisku ekologické výchovy Chaloupky o.p.s., Kněžice, okr. Jihlava, na jeho detašovaném pracovišti na farmě v Zašovicích na Vysočině, v kraji s nejčistším životním prostředím v ČR. Pro účast na této exkurzi byla vybrána třída MZB2. s pedagogickým dozorem PaedDr. Petrem Duchkem. Hlavním tématem bylo zdravé stravování s využitím biopotravin z místních zdrojů, žáci si osvojili pojmy jako čerstvě nadojené mléko v biokvalitě, čerstvý sýr, máslo, smetana, šlehačka, podmáslí, kefír, tvaroh, sami si vyrobili čerstvý sýr z kravského mléka a vzali si ho domů, poznali na pastvě z blízka různá hospodářská zvířata (koně, krávy, ovce, kozy, husy) a vlastnoručně prováděli dojení, poznali elektrický ohradník a jeho účinky, poznali výhody místních potravin a biopotravin bez přídavných látek. Žáci třídy MZB2. při výrobě sýra z čerstvého mléka z místní biofarmy (foto: Jaroslav Kalina, žák MZB2.). 5

7 Žáci třídy MZB2. při vzdělávací aktivitě zaměřené na podporu místních potravin (foto: Jaroslav Kalina, žák MZB2.). Žáci třídy MZB2. obdivují jednu z dojnic na pastvě. (foto: Jaroslav Kalina, žák MZB2.). 6

8 Žáci třídy MZB 2. při dojení kozy na pastvě. (foto: Jakub Herzán, žák MZB2.). Uvedená exkurze svojí poutavou a nenásilnou interaktivní formou přiblížila žákům při jejich skupinové spolupráci poznávání nových souvislostí týkajících se chovů různých hospodářských zvířat s ohledem na biokvalitu, dále výroby a distribuce potravin a přispěla k upevňování jejich dosavadních znalostí. Byla perfektně připravena a velice fundovaně lektorsky obsazena. Získaných vědomostí žáci využijí ve svém každodenním životě a při uskutečňování mezinárodního projektu Eco-schools na naší škole. Její realizací jsme přispěli k naplnění jednoho z mnoha velmi náročných úkolů, které jsme si na naší škole vytýčili v rámci mezinárodního projektu Eco-schools v plánu činnosti pro tento školní rok. Závěrem chci poděkovat všem zúčastněným žákům za jejich opravdový a aktivní zájem o uskutečněnou exkurzi a vyhovující chování během ní. Národním koordinátorem mezinárodního projektu Eco-schools je Sdružení TEREZA Praha. V Brně dne PaedDr. Petr Duchek koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, předseda Poradního sboru a garant mezinárodního projektu Eco-schools 7

9 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝCHOVA KE ZDRAVÍ V RÁMCI MEZINÁROD- NÍHO PROJEKTU ECO SCHOOLS EDUCATIONAL PROGRAMME EDUCATION TOWARDS HEALTH WITHIN THE INTERNATIONAL ECO-SCHOOLS PROJECT BILDUNGSPROGRAMM ERZIEHUNG ZUR GESUNDHEIT IM RAHMEN DES INTERNATIONALEN PROJEKTS ECO- SCHOOLS 1. titul titul titul Také v tomto školním roce v rámci náročné realizace mezinárodního projektu Eco-schools na naší škole spolupracujeme s mnoha nevládními ekologickými organizacemi, např. s Lipkou Brno školském zařízení pro environmentální vzdělávání, která připravila projekt s názvem Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji. Tento projekt byl v rámci OP VK schválen pod registračním číslem CZ.1.07/1.1.00/ Z jeho programové nabídky jsme vybrali pro naše žáky i učitele různé aktivity, odpovídající profilu naší školy. Jednou z těchto aktivit bylo uspořádání vzdělávacího programu s názvem Výchova ke zdraví, který se konal v zasedací místnosti vedle Denního centra v 1. patře budovy naší školy, Jílová 36g, Brno. Mezi jejími účastníky byli také členové našeho školního žákovského Ekotýmu. Vzdělávací program proběhl ve středu a byl rozdělen do dvou samostatných dvouhodinových částí. Do první části byly zařazena třída I1.B a část třídy MSZM1., do druhé části třída MZB2. a část třídy MIEZ1. Úvodní slova přednesl PaedDr. Petr Duchek, který žáky informoval o návaznosti této akce na plnění úkolů mezinárodního projektu Eco-schools na naší škole, jehož součástí je také odpovědný přístup ke zdravému životnímu stylu. Představil přednášejícího doc. MUDr. Lubomíra Kuklu, CSc., který se zabývá problematikou preventivní a sociální pediatrie, spolupracuje s našimi i zahraničními vysokými školami, kromě toho je poradcem Světové zdravotnické organizace (WHO) pro ČR, nyní působí na přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Dále přivítal Mgr. Adélu Páskovou, referentku pro mládež a EVVO z odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje, z oddělení prevence a volnočasových aktivit, která je současně i organizátorkou tohoto projektu. Pan docent v úvodu konstatoval, že dochází k nárůstu chronických onemocnění, alergických chorob, zvyšuje se náchylnost dětí k infekčním chorobám, vzrůstá počet dětí s nějakým druhem postižení. Lze předpokládat, že příčiny této situace spočívají především v životním stylu evropské populace, v kvalitě životního prostředí, v působení psychických stresů apod. Rozmáhá se zneužívání drog, vandalismus, násilí, šikana, poruchy stravování, extremistické skupiny, rasismus a xenofobie, dětská a adolescenční prostituce, sexuálně přenosné nemoci včetně AIDS. Příčin těchto jevů v adolescenci je celá řada: komplex změn biologického, psychického i hormonálního rázu, dospívající se snaží nalézt své místo v životě, dochází k vývoji a rozvoji jeho identity, působí nevhodné televizní pořady, internetové hry, rozvolněná hodnotová měřítka ve společnosti, nárůst kriminality, neustálé medializování tragických případů násilí na školách u nás i v zahraničí. 8

10 Obětí šikanování je často slušný, jemný, nekonfliktní a inteligentní jedinec, pravou příčinou není žádný jeho charakteristický znak (brýle, tloušťka), jak se dříve uvádělo, cílem šikanujícího je ponížit a ovládnout vyhlédnutého spolužáka. Závadová parta s kriminogenním prostředím může představovat při neexistenci jiných sociálních opor a zázemí velké ohrožení zdravého vývoje osobnosti adolescenta. Naopak parta nezávadová mu může poskytnout v tomto složitém životním období tolik potřebnou orientaci a stabilizaci v procesu vlastních fyzických, psychických a sociálních změn. Nepatřit do žádné vrstevnické skupiny bývá často pociťováno jako velmi negativní stigma, pro adolescenty je nesmírně důležité ocenění jejich vrstevníků. Žáci třídy I1.B a části třídy MSZM1 pozorně naslouchají slovům doc. MUDr. Lubomíra Kukly CSc. (foto: Mgr. Adéla Pásková). 9

11 Žáci třídy MZB2 a části třídy MIEZ1 byli rovněž pozornými posluchači. (foto: Mgr. Adéla Pásková) Záškoláctví je projevem antisociálního chování, v podstatě se jedná o poruchu chování únikového typu, může pramenit z negativního vztahu ke škole, nevyhovujícího rodinného zázemí, může se odvíjet od nevhodného způsobu trávení volného času, který by měl být věnován školním povinnostem, záškoláci mají trojnásobně vyšší sklony ke kriminalitě, asi 5 % všech přestupků je pácháno v době vyučování. Dalším problémem je sebepoškozování ve formě tetování, náušnic, piercingu, úmyslného pořezání, pobodání, popálení apod. Nejčastější příčinou úmrtí mladých lidí je sebevražda, která může mít i tzv. demonstrativní či účelový charakter, adolescent se snaží dosáhnout řešení své svízelné situace, sebevražedný pokus má v tomto případě charakter volání o pomoc, adolescent nepromýšlí jiné možnosti řešení a nemyslí na případné následky. Díky uvedenému vzdělávacímu programu jsme přispěli k naplnění jednoho z mnoha velmi náročných úkolů, které jsme si na naší škole vytýčili v rámci mezinárodního projektu Ecoschools v plánu činnosti pro tento školní rok. Jeho absolvováním získali žáci uvedených tříd poutavou a nenásilnou interaktivní formou mnoho nových informací a ujasnili si mnoho možná dosud nepoznaných vazeb, souvisejících s nutností uplatňování zdravého životního stylu. Žáci také rozvíjeli svoje schopnosti při formulování svých názorů a tříbení postojů. Závěrem chci poděkovat přednášejícímu doc. MUDr. Lubomíru Kuklovi CSc., za řadu zajímavých informací, dále Mgr. Adéle Páskové za kvalitní fotografie, děkuji také všem zúčastněným žákům za jejich opravdový zájem o tento vzdělávací program a vzorné chování během něj. Národním koordinátorem mezinárodního projektu Eco-schools je Sdružení TEREZA Praha. V Brně dne PaedDr. Petr Duchek koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, předseda Poradního sboru a garant mezinárodního projektu Eco-schools 10

12 NAŠI ŽÁCI NA XVII. ZASEDANÍ NÁRODNÍHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDE- ŽE PUPILS OF OUR SCHOOL AT THE XVII. CHILDREN AND YOUTH PARLIA- MENT SESSION UNSERE SCHÜLER AUF DER XVII.SITZUNG DES VOLKSPARLAMENTS DER KINDER UND DER JUGEND Ve dnech se konalo XVII. zasedaní NPDM v Praze. Ústředním tématem letošního zasedání byla Úmluva o právech dítěte. V delegaci z našeho kraje jsme byli tři z naší školy. Tibor Vašíček jako předseda krajského parlamentu, Štěpán Lefner jako místopředseda městského parlamentu a Matěj Kotlík za náš školní parlament. Po příjezdu do hlavního města Prahy a přesunutí na velice pěkný hotel jsme se zaregistrovali na NPDM. Byli jsme rozděleni do tří skupin, vždy ke dvěma členům předsednictva NPDM. S těmi jsme strávili většinu času, společně jsme chodili nejen na různé workshopy, ale také na malebné procházky Prahou. Každý den jsme měli několik velmi zajímavých workshopů. Před večeří jsme vždy měli čas prodiskutovat, co jsme se nového dozvěděli a poté jsme navrhovali změny a úpravy úmluvy. Třetí den večer jsme představovali jednotlivé parlamenty z různých krajů. 11

13 Poslední den jsme zasedali v barokním refektáři, kde jsme společně přijali usnesení a volili novou radu a předsednictvo. Následoval pokojný návrat domů. Z účasti na tomto zasedání jsme si přivezli mnoho nových zážitků a nových kamarádů. Rádi se zúčastníme dalších setkání! Matěj Kotlík, I2B 12

14 ZÁSTUPCI ŠKOLNÍHO PARLAMENTU NA STRUKTUROVANÉM DIALOGU SCHOOL PARLIAMENT DEPUTIES TAKING PART IN THE STRUCTURED DI- ALOGUE STELLVERTRETER DES SCHULPARLAMENTS AM DURCHSTRUKTURIER- TEN DIALOG Dne 27. ledna jsme se zúčastnili diskuze na téma strukturovaný dialog mládeže na sportovních gymnáziu v Brně na Botanické. Koordinátorkou projektu byla projektová manažerka projektu Kecejme do toho Jana Votavová. Strukturovaný dialog podporuje mladé lidi a veřejné činitele. Strukturovaný dialog s mladými lidmi a organizacemi mládeže slouží jako stálé fórum pro společné zamyšlení se nad prioritami spolupráce v oblasti mládeže na národní úrovni. Strukturovaný dialog má být apolitický a z pohledu politických ideologií vyvážený. I když se do dialogu zapojují politici, účelem je, aby reflektovali zájmy a potřeby mladých lidí. Na této konkrétní diskuzi jsme se bavili o sociálním vzdělání a programu CHCU ŽÍT BRNO, který společně s ANO, zelenými a lidovci tvoří koalici na magistrátu a v městské části Brnostřed. Cílem tohoto programu je vytvořit z Brna moderní město přívětivé k občanům. Tato diskuse se nám moc líbila, měli jsme možnost vyjádřit názory nás mladých. Tomáš Gryc, I1A 13

15 PROJEKT POZNÁVEJME SE NAVZÁJEM GETTING TO KNOW ONE ANOTHER PROJECT PROJEKT LERNEN WIR UNS EINANDER KENNEN Tento projekt organizovaly školní parlamenty naší školy a SŠTE Brno, Olomoucká 61. Vznikl za účelem naučit člověka mluvit s lidmi, naučit se přednášet a komunikovat ve společnosti. Naučil nás, jak správně prezentovat své práce, zamyslet se nad sebou jako samým a pochopit jak sebe, tak i ostatní. Projekt byl rozvrhnut do 4 dnů. No a jak vše probíhalo? Na každém ze 4 dnů byla stejná kostra programu (workshop, oběd, zážitková aktivita). První workshop hned chytil velký spád a velmi nás zaujal. Tématem byla osobnostní výchova. Ve škole už máme méně výchovných předmětů, takže nám celý projekt dává mnohem vyšší rozhled o věcech, na které nám už škola nestačí a tím rozvíjí naši osobnost. Po teoretické jsme měli aktivitu, která nádherně odbourala bariéry a spojila nás účastníky v jeden element. O dva týdny později následoval druhý projektový den. Měli jsme od něho velké očekávání a nikdo nakonec nebyl zklamán, naopak laťka celého projektu se zvýšila. Tématem byla participace a všichni se náramně bavili. Projekt nás obohatil o nové výrazy. Skoro všichni studenti nebyli v obraze, dokud nám lektorky paní Pokorná a Vachová nevysvětlily, oč se jedná. Následný workshop nám dovysvětlil vše ostatní a nechal nás, abychom sami zjišťovali, oč se jedná. Organizace byla brilantně zvládnuta a vše se obešlo bez sebemenších komplikací. My jsme si tento projektový den velmi užili a z toho důvodu jsme se hned potvrdili účast na dalším dnu. Třetí projektový den byl na téma proč mít na škole parlament?. Většina žáků správný důvod nevidí a neví. Naštěstí se nás už tato otázka netýká, protože jsme s celou otázkou obeznámeni do velké míry. Problematiku dané skutečnosti jsme vyřešili do té míry, že celý projekt a školní parlament velmi podporujeme. Čtvrtý projektový den byl na téma komunikace. Žáci měli nejprve za úkol popsat vizi své osobnosti a poté, jak by se chtěli vidět v budoucnosti. Pak každý musel jednu minutu mluvit o jednom náhodném tématu, před zbytkem kolektivu. Závěrem tohoto dne vzniká tento stručný článek. Projekt jako takový byl vhodně doplněn různorodými aktivitami (laser game, paintball, bowling), které workshopy příjemně doplnily a daly účastníkům možnost popřemýšlet a prodiskutovat se svými kamarády daná témata. 14

16 Účastníci projektu 15

17 KVĚTINOVÝ DEN THE DAY FULL OF FLOWERS BLUMENTAG Každý rok se naše škola účastní sbírky, kterou pořádá Liga proti rakovině. V loňském roce se Český den proti rakovině konal ve středu 14. května Díky pomoc dobrovolníků se i přes nepřízeň počasí podařilo vybrat více než 14,6 mil. Kč! Jsme velice rádi, že i žáci naší školy pomohli k dosažení tak výborného výsledku a za jejich nezištnou pomoc děkujeme. Český den proti rakovině 2015 (19. ročník květinové sbírky) proběhne ve středu 13. května Máte-li zájem se sbírky aktivně zúčastnit, přijďte se informovat do Akvárka. Mgr. Lenka Pokorná 16

18 VÁNOCE NA DOMOVĚ MLÁDEŽE CHRISTMAS AT THE BOARDING SCHOOL WEIHNACHTEN AM JUGENDHEIM Vánoční radovánky zavítaly i na náš domov mládeže. V úterý 16. prosince 2014 odpoledne se školní jídelnou nesly melodie koled, začal vánoční večírek. Žáci domova mládeže si pro tuto chvíli připravili slavnostní program. Hovořilo se o Vánocích španělských, polských i ruských. Přítomní se dozvěděli, jak se slaví Štědrý den v Austrálii i v USA, ale také v Německu či Francii. V souvislosti s oslavou, které se zúčastnil i ředitel školy pan Bartoś, byli oceněni nejlepší žáci ubytovaní na domově: Jan Klein, Josef Pohanka, Marie Pikártová, Filip Ernest, Marcel Mucha, Tomáš Klapal. Jmenovaní si odnášeli malý dárek v podobě power banky. Konec slavnostního odpoledne korunoval řízek s bramborovým salátem a výborná roláda paní kuchařky Zdeničky. Byl to vskutku příjemný podvečer. Mgr. Milena Zachová 17

19 VÁNOČNÍ TURNAJ V PING PONGU A STOLNÍM FOTBÁLKU NA DOMOVĚ MLÁDEŽE CHRISTMAS TOURNAMENT IN TABLE-TENNIS AND TABLE-FOOTBALL AT THE BOARDING SCHOOL WEIHNACHTSTURNIER IM TISCHTENNISSPIEL AM JUGENDHEIM Dne se uskutečnil na Domově mládeže turnaj v pin-pongu. Zúčastnilo se 10 sportovně založených žáků, mezi které patří: Tomáš Svačina, Tomáš Hadraba, Martin Prechtl, Marcel Mucha, Martin Doležálek, Roman Prokeš, Jan Klein, Václav Stárek, Vláďa Drábek a Dalibor Krbek. Po řadě vyrovnaných zápasů v pavoukovém turnaji se do finálového kola dostali Tomáš Svačina, Václav Stárek a Dalibor Krbek. Po zápasech každý s každým se stal celkovým vítězem turnaje Tomáš Svačina. Na druhém místě skončil Dalibor Krbek následovaný třetím Václavem Stárkem. Děkujeme všem soutěžícím a gratulujeme umístěným. Následující den byl rozehrán turnaj ve stolním fotbálku. Po velkém boji trofej vítěze pozvedla nad hlavu dvojice Radim Kalianko Jaroslav Spodný. Na druhém místě se umístila dvojice Michal Hrabánek Tomáš Hadraba. Gratulujeme! Mgr. Přemysl Kratochvíl 18

20 FUTSALOVÉ UTKÁNÍ MEZI DOMOVY MLÁDEŽE FUTSAL MATCH BETWEEN THE BOARDING SCHOOLS FUTSALSPIEL UNTER DEN JUGENDHEIMEN Dne 26. ledna 2015 proběhl v tělocvičně SŠP Jílová přátelský zápas v sálové kopané. Střetly se dva týmy domovů mládeže, tým SŠP Brno, Jílová 36g a tým Střední školy stavebních řemesel Bosonohy. Hrálo se 2 x 20 minut. Vzhledem k mnoha neproměněným šancím tým Jílové po srdnatém boji prohrál těsně 6 : 7. Vítězi gratulujeme! Odvetné utkání je naplánováno na měsíc březen. Věříme, že nám jaro vžene sílu do žil a vyhrajeme! Barvy našeho domova mládeže hájili tito žáci: Haranza Roman 1 branka Tuna Petr (C) Špaček Michal Láska Marek Klein Jan 1 branka Kostelecký Martin 1 branka Svoboda Roman Ligas Petr 3 branky Mucha Marcel Dudík Aleš Mgr. Milena Zachová 19

21 ATLETICKÉ ÚSPĚCHY JÍLOVÉ V SOUTĚŽÍCH JÍLOVÁ SCHOOL SUCCESSFUL AGAIN WITHIN THE ATHLETICS COMPE- TITIONS ATHLETISCHE ERFOLGE DER SCHULE JILOVA IN DEN WETTBEWERBEN Atletika patří již mnoho let k výsadních a mimořádně úspěšným sportům v naší škole. Je to o to cennější, že jde o váženou královnu sportu, která má své nezpochybnitelné postavení mezi všemi sporty a je zřejmé, že ze svého lesku ani v budoucnu v očích jejích vyznavačů nikdy nic neztratí. Kdyby to platilo i na naše školní poměry v budoucích letech, bylo by to krásné. Naše škola se v roce 2014 zúčastnila více atletických soutěží. Nejvýznamnějším úspěchem byl zisk titulu mistra ČR mezi českými stavebními školami, kterého si vždy hodně vážíme, protože přináší naší škole nejen slávu, ale i respekt mezi stavebními školami, které naše dominantní postavení obdivují a snaží se nás napodobit. Atletický vrchol v Chomutově v květnu minulého roku se završeným zlatým úspěchem Jílové v prestižním klání nejlepších stavebních škol, která k naší radosti přispěl i k posílení vztahu našich noviců v dresu s logem Jílové ke škole a k její reprezentaci a tím nám dal šanci, že i po odchodu dosavadních atletických špiček po maturitě do života bude slavná tradice školy pokračovat dál. Musíme si považovat i naše výhry v CORNY středoškolském atletickém poháru v přeboru Brna středních škol na stadiónu Pod Palackého vrchem a následného vítězství v krajském kole v Břeclavi, což se stalo již po patnácté v řadě na sebou. Naše dřívější medailové úspěchy v republikových finálových kolech a následné reprezentace ČR v naší účasti na Mistrovství Evropy středních škol v italském Miláně a na Mistrovství světa středních škol ve francouzském Bordeaux jsou možná již neodvratnou minulostí, protože takové hvězdy, jakými byli Honza Veleba, Milan Kocourek, Jiří Doupovec, Jiří Koukal či Marek Hudec, již pravděpodobně nikdy nebudeme mít k dispozici a proto si musíme v následujících letech umět vážit i našich případných vítězství v přeborech Brna a v krajském kole v CORNY středoškolském atletickém poháru i s ne atlety, protože týmová zlata v Brně a v kraji bez atletů v posledních letech jsou důkazem skutečnosti, že tělesná výchova na Jílové se dělá pro žáky kvalitním způsobem a jejich motivace do přípravy na atletické soutěže stále přináší potřebné ovoce. Následný prožitek našich žáků, jejich týmové sepětí a jejich kamarádské vztahy jsou potom vzácnými bonusy navíc, které mají i svůj nesporný výchovný význam, který se nedá ničím nahradit, protože žáci si po ukončení studia odnášejí do života krásné dojmy, které jim mohou pomoci zvládat jejich dospělé životy s jejich občasnými krásnými vzpomínkami na školu, na vedoucí pracovníky a na své milované učitele. Když se nad touto skutečností zamyslíme, můžeme mít radost z toho, že naše práce nepřináší jen námahu, ale i okamžiky, které nás hladí na duši. 20

22 Nejlepší výkony atletické sezóny na Jílové v roce 2014 : Běh na 100m : Seknička Patrik 11,42 s. Běh na 400m : Seknička Patrik 52,31 s. Běh na 1500m : Konečný Petr 4:15,22 min. Skok vysoký : Janků Petr 180cm Skok daleký : Janků Petr 634cm Vrh koulí 5kg : Ernest Filip 16,87m Atlet roku 2014 na Jílové: Atletem roku na Jílové byl zaslouženě zvolen nováček Filip ERNEST, který jako jediný z našich žáků provozuje atletiku na špičkové úrovni, je vydatnou posilou našeho mužstva, ale i jeho vyhledávaným sympaťákem a nositelem pozitivní nálady. Jeho výkon ve vrhu koulí 16,87m byl i nejlepším bodovaným výkonem podle českých atletických tabulek ze všech středoškoláků ČR! Nejbližší a současně i nejvýznamnější atletickou akcí školního roku 2014/2015 bude Přebor České republiky stavebních škol v Tachově v červnu 2015, kde bychom rádi naši školu reprezentovali nejlepším možným způsobem a ještě více bychom posílili pozici Jílové mezi českými stavebními školami a zvýšili tak i vysokou prestiž naší školy v rámci Odborového svazu STAVBA ČR v Praze. Mgr. Miroslav Holomek 21

23 DALŠÍ SKVĚLÝ ÚSPĚCH CYKLISTY JIŘÍHO JANOŠKA ANOTHER JIŘÍ JANOUŠEK S SPLENDID CYCLING SUCCESS WEITERER GLÄNZENDER ERFOLG DES RADFAHRERS JIŘÍ JANOŚEK Po fenomenálním sportovním úspěchu našeho žáka Jiřího JANOŠKA (třída MsM3) v době letních prázdnin dosáhl tento skvělý a skromný sportovec a také výborný žák školy dalšího výrazného úspěchu ve své milované cyklistice. V soboru dne 31. ledna 2015 byl pozván Britskou sprinterskou šlechtou do skotského Glasgowa, kde se konala světově proslulá soutěž REVOLUTION, ve které soutěžili slavní světoví jezdci od mistrů Evropy, mistrů světa až po olympijské vítěze. Tento závod pro pozvané výjimečné osobnosti dráhové cyklistiky dodával tomuto závodu punc světovosti a velkého zájmu médií. Na velodromu Sira Chrise Haye startovali např. olympijský vítěz Jason KENNY a další osobnosti světové dráhové cyklistiky. Pro Jirku bylo ctí, že dostal jako mistr Evropy a mistr světa v kategorii juniorů pozvánku mezi nejlepší cyklisty mužské světové špičky. Cituji slova Jirky Janoška Musím říct, že závody byly na úrovni světového poháru. Měly dokonalou organizační strukturu. Opravdu jsem si to moc užil. Nikdy jsem se nesetkal s tak přeplněným velodromem. Je škoda, že v soutěži REVOLUTION nebyla v programu jeho nejsilnější disciplína 1kilometr s pevným startem, ve které získal v létě titul mistra Evropy a dva týdny poté i titul mistra světa v kategorii juniorů. Jirka závodil v disciplíně na 200m, ve které zajel mezi samými šampióny skvělý čas 10,48 vteřin. Jen pro zajímavost olympijský vítěz Jasno KEN- NY dosáhl času 9,90 vteřin, druhý byl mistr Evropy Calbu SKINNER v čase 10,00 vteřin a třetí byl medailista z ME a z MS Mattu CRAMPTON v časem 10,10 vteřin. Poté následoval sprint, ve kterém sice Jirka nepostoupil do finále, ale i tak si tuto disciplínu náramně užíval. Poslední částí programu byl náročný a nevyzpytatelný KEIRIN, ve kterém se Jirkovi lepila smůla na paty, protože byl prvním nepostupujícím závodníkem do finále. Všechno si ale dokonale vynahradil v B finálovém závodě, kde svým kvalitním soupeřům nečekaně nastoupil již 1,5 kola před cílem a dokonale je tím zaskočil. Udržel svou maximální rychlost a suverénně B finále za obrovských ovací báječných diváků vyhrál! Svým bleskurychlým nástupem daleko před cílem své soupeře zaskočil, a i když ho mocně stíhali, již se jim nepodařilo Jirku dotáhnout a případně ho ve spurtu porazit. Cituji hodnotící slova Jirky po soutěži, z které si domů odvážel krásné dojmy Na závěr bych chtěl dodat, že není zvykem, aby na tyto závody jezdili závodníci z kategorie juniorů, do které patřím. Byla to pro mě obrovská čest, že jsem na ně byl zrovna já pozván. Troufám si říct, že jsem byl historicky první junior, který byl pozván na závod REVOLUTION. Ještě jednou musím ocenit nepopsatelnou atmosféru a skvěle fandící diváky! Bylo to něco úžasného. A já jsem byl moc rád, že se Jirka se svými dojmy z vynikajícího závodu v Glasgowě se mnou podělil a já vám je nyní mohu prezentovat a oživit svůj článek i fotografiemi přímo z centra tohoto dění. Jistě nebudu sám, kdo si Jirkových úspěchů váží a váží si také toho, že spolu můžeme komunikovat a přát mu, aby se mu i nadále dařilo a já jsem moc rád, že v něm mohou mít vzor i další naši žáci. 22

NEJLEPŠÍ SPORTOVCI ŠKOLY ZA ROK 2014 THE BEST JÍLOVÁ SCHOOL SPORTSMEN IN THE YEAR 2014 DIE BESTEN SCHULSPORTLER FÜRS JAHR 2014

NEJLEPŠÍ SPORTOVCI ŠKOLY ZA ROK 2014 THE BEST JÍLOVÁ SCHOOL SPORTSMEN IN THE YEAR 2014 DIE BESTEN SCHULSPORTLER FÜRS JAHR 2014 NEJLEPŠÍ SPORTOVCI ŠKOLY ZA ROK 2014 THE BEST JÍLOVÁ SCHOOL SPORTSMEN IN THE YEAR 2014 DIE BESTEN SCHULSPORTLER FÜRS JAHR 2014 Jako každý rok je velmi složité vybrat desítku nejlepších sportovců školy

Více

SILÁCI JÍLOVÉ OPĚT POTVRDILI SVOU DOMINANCI

SILÁCI JÍLOVÉ OPĚT POTVRDILI SVOU DOMINANCI d SILÁCI JÍLOVÉ OPĚT POTVRDILI SVOU DOMINANCI Naše škola je již několik let tradičním pořadatelem přeboru ČR stavebních škol v silovém čtyřboji. V červnu v roce 2015 na slavnostní schůzi sportovní komise

Více

MLADÝ FENOMÉN ZNAČKA ŠVEC

MLADÝ FENOMÉN ZNAČKA ŠVEC MLADÝ FENOMÉN ZNAČKA ŠVEC Když jsem zjistil, že se do naší školy hlásí loňský vítěz Silového čtyřboje ZŠ Pavel ŠVEC ze Základní školy v Židlochovicích, který před rokem v naší tělocvičně dokázal udělat

Více

Úspěch mentálně postižených sportovců. aneb. III. Světové letní speciální olympijské hry Athény 2011

Úspěch mentálně postižených sportovců. aneb. III. Světové letní speciální olympijské hry Athény 2011 Úspěch mentálně postižených sportovců aneb III. Světové letní speciální olympijské hry Athény 2011 Myslím, že málokdo z nás zaznamenal, že se konaly Světové letní speciální olympijské hry. Ve stínu moha

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Na začátku roku jsme se rozhodli, že vás provedeme naším školním chovákem. O jeho chod se stará parta nadšených dobrovolníků z různých tříd. Scházejí se zde nejen o přestávkách,

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317

Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ o Pořadatel: Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 o Datum konání: 22.5.- 26.5. 2016 o Místo

Více

SKC Zruč nad Sázavou. Oddíl stolního tenisu

SKC Zruč nad Sázavou. Oddíl stolního tenisu SKC Zruč nad Sázavou Oddíl stolního tenisu Stolní tenis ve Zruči n. S. dlouholetá tradice stolního tenisu v současné době nejúspěšnější oddíl v regionu 2008 vznik SKC Zruč n. S., 2009 spojení s tradičním

Více

dovolujeme si Vám představit nový projekt Asociace amatérských sportů České republiky, který nese název Hejtmanův pohár.

dovolujeme si Vám představit nový projekt Asociace amatérských sportů České republiky, který nese název Hejtmanův pohár. Vážená paní / Vážený pane, dovolujeme si Vám představit nový projekt Asociace amatérských sportů České republiky, který nese název Hejtmanův pohár. Hlavním cílem projektu je posílit pozitivní vztah všech

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Celkem 19424 45182 3025 4160 7123 40000 38914 78914

Celkem 19424 45182 3025 4160 7123 40000 38914 78914 Název projektu Projekt Podkrkonošského sportovního centra mládeže v orientačním běhu (dále PSCM) Příjemce projektu Orientační klub OK Jilemnice Masarykovo náměstí 12 514 01 Jilemnice IČO 49294288 Garant

Více

Reportáž z XLIV. letní olympiády výchovných ústavů,

Reportáž z XLIV. letní olympiády výchovných ústavů, Reportáž z XLIV. letní olympiády výchovných ústavů, 22.5. 26.5.2016 Začneme od konce. Na olympiádě, kterou pořádalo naše zařízení, jsme se celkově umístili na krásném 4. místě ze 13. zúčastněných výchovných

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

NEJLEPŠÍ SPORTOVCI ŠKOLY ZA ROK 2015 OUR SCHOOL BEST SPORTSMEN WITHIN THE YEAR 2015 DIE BESTEN SPORTLER DER SCHULE FÜRS JAHR 2015

NEJLEPŠÍ SPORTOVCI ŠKOLY ZA ROK 2015 OUR SCHOOL BEST SPORTSMEN WITHIN THE YEAR 2015 DIE BESTEN SPORTLER DER SCHULE FÜRS JAHR 2015 NEJLEPŠÍ SPORTOVCI ŠKOLY ZA ROK 2015 OUR SCHOOL BEST SPORTSMEN WITHIN THE YEAR 2015 DIE BESTEN SPORTLER DER SCHULE FÜRS JAHR 2015 Přišel čas, kdy bylo nutno přemýšlet nad každoročním problémem, které z

Více

Osobnosti, které podporují ODS PRAHA 11. Josef Masopust Božena Jirků Horst Siegel. MUDr. Martin Pruner Patrik Gedeon Ladislav Vízek

Osobnosti, které podporují ODS PRAHA 11.  Josef Masopust Božena Jirků Horst Siegel. MUDr. Martin Pruner Patrik Gedeon Ladislav Vízek Osobnosti, které podporují ODS PRAHA 11 Josef Masopust Božena Jirků Horst Siegel MUDr. Martin Pruner Patrik Gedeon Ladislav Vízek Lenka Kohoutová Luděk Zelenka Květa Vypiorová www.odspraha11.cz Josef Masopust

Více

BOHEMIA OPEN 2013 Kadaň,

BOHEMIA OPEN 2013 Kadaň, BOHEMIA OPEN 2013 Kadaň, 20.4.2013 V sobotu 20.4.2013 se v severočeské Kadani uskutečnil již druhý ročník mezinárodního turnaje v polokontaktních disciplínách kickboxu - Bohemia Open 2013. Turnaje, pořádaného

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Výsledky nejlepších jednotlivců Přeboru ČR (celkem 23 závodníků) : Poř. Závodník Škola Shyby Tlaky Trojskok Svisy Celkové body

Výsledky nejlepších jednotlivců Přeboru ČR (celkem 23 závodníků) : Poř. Závodník Škola Shyby Tlaky Trojskok Svisy Celkové body JÍLOVÁ MISTREM ČR STAVEBNÍCH ŠKOL V SILOVÉM ČTYŘBOJI JÍLOVÁ SCHOOL - THE CZECH REPUBLIC WINNER WITHIN THE BUILDING SCHOOLS COMPETITION IN FORCE TETRATHLON JILOVA DER MEISTER DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK

Více

Remerx Merida Team Kolín.

Remerx Merida Team Kolín. Remerx Merida Team Kolín Shrnutí sezóny 2013 Závodníci Remerx-Merida Teamu Kolín se opět výrazně prosadili na vrcholných domácích soutěžích, za poslední rok získali 18 medailí z MČR ve všech cyklistických

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA SPORTOVEC ROKU 2015 slavnostní vyhlášení výsledků ankety

TISKOVÁ ZPRÁVA SPORTOVEC ROKU 2015 slavnostní vyhlášení výsledků ankety TISKOVÁ ZPRÁVA 21.12. 2015 SPORTOVEC ROKU 2015 slavnostní vyhlášení výsledků ankety SPORTOVEC ROKU 2015 PRAHA 21. prosince 2015 - Slavnostní vyhlášení výsledků novinářské ankety Sportovec roku 2015 proběhlo

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva Brněnského svazu malé kopané, z. s. za rok 2016

Výroční zpráva Brněnského svazu malé kopané, z. s. za rok 2016 Brněnského svazu malé kopané, z. s. Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2016 a končící dnem 31. prosince 2016 na základě vyhodnocení činnosti Brněnského svazu malé kopané a

Více

VELKÝ ÚSPĚCH JIŽNÍ MORAVY NA REPUBLIKOVÉM PŘEBORU ŠKOL

VELKÝ ÚSPĚCH JIŽNÍ MORAVY NA REPUBLIKOVÉM PŘEBORU ŠKOL VELKÝ ÚSPĚCH JIŽNÍ MORAVY NA REPUBLIKOVÉM PŘEBORU ŠKOL Historického úspěchu dosáhli reprezentanti našich škol na republikovém přeboru škol, když ve dvou kategoriích jsme dosáhli na medaile: v kategorii

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ Největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol, několikanásobně oceněný UEFA jako nejlepší projekt grassroots. Ve dvou věkových kategoriích do turnaje každoročně nastupuje téměř 85 tisíc chlapců a

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice PROČ PRÁVĚ MY? Největší klub ve východních Čechách Perspektivita dlouhodobého vývoje Obsazeny všechny nejvyšší soutěže Výchova mladých hráčů reprezentující klub i Českou republiku na Mistrovství světa

Více

BADMINTON Club Kladno

BADMINTON Club Kladno BADMINTON Club Kladno Badminton Club Kladno byl založen v roce 1969. Z jeho řad vyšli hráči a hráčky, kteří v průběhu jeho osmatřicetiletého působení získali řadu domácích i zahraničních mistrovských titulů.

Více

Výroční zpráva a zhodnocení sezony 2010

Výroční zpráva a zhodnocení sezony 2010 Výroční zpráva a zhodnocení sezony 2010 Vážení sportovní přátelé, Dovolte mi, abych ve stručnosti zhodnotil uplynulou soutěžní sezonu, která pro nás opět byla velmi úspěšná. Hlavně díky Vaší podpoře dosáhla

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Mistrovství středočeského kraje v kuželkách

Mistrovství středočeského kraje v kuželkách Mistrovství středočeského kraje v kuželkách Ve dnech 18.-19. února proběhlo na kuželně KK Akuma Kosmonosy Mistrovství Středočeského krajského kuželkářského svazu kategorie mužů v disciplíně 2 x 120HS.

Více

Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate)

Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Náš oddíl vznikl v T.J. Sokole Pardubice I dne 1.9.1997. Trénujeme moderní sportovní karate direktní metodou, kterou nám

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016)

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) DRAZÍ SPOLUŽÁCI Vítejte ve ŠKOLNÍCH NOVINÁCH. Zde se budete dozvídat novinky, které se staly nebo se budou teprve dít. Věříme, že se Vám budou líbit. Redaktorem

Více

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov internet: www.fotbal.cz - sekce Grassroots e-mail: mestek@fotbal.cz, blazej@fotbal.cz tel: 233 029 111 fax: 233 353 107 3.

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku.

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku. GOALBALL 1. Období leden až červen 2013 pravidelné tréninky každé úterý od 18 do 19 hodin na Základní škole genpor. Františka Peřiny v Praze na tento pronájem nám přispěla Nadace Českého rozhlasu účast

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Zpráva o činnosti Atletického klubu AHA Vyškov v roce 2015

Zpráva o činnosti Atletického klubu AHA Vyškov v roce 2015 Atletický klub AHA Vyškov, z. s., Tyršova 694/15B, 682 01 Vyškov Předměstí, E-mail:jm.aha@atlas.cz Zpráva o činnosti Atletického klubu AHA Vyškov v roce 2015 A. Tréninkový proces www.ahavyskov.cz A. Tréninkový

Více

Praha bez předsudků 2010

Praha bez předsudků 2010 V Praze dne 11. 2. 2010 Vážení přátelé, sportovně sociální projekt prevence kriminality a sociálně patologických jevů Sport bez předsudků 2010, který letos probíhá již 7. rokem, si Vás a Vaši základní

Více

Zpráva o činnosti sportovních oddílů T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí

Zpráva o činnosti sportovních oddílů T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí Zpráva o činnosti sportovních oddílů T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí LYŽAŘSKÝ ODDÍL Lyžařský oddíl T.J. Sokol Klášterec vznikl před 100 lety, od 70. let minulého století se věnoval především běžeckému

Více

Čarování pétanquového mistra světa s koulemi v Praze.

Čarování pétanquového mistra světa s koulemi v Praze. Čarování pétanquového mistra světa s koulemi v Praze. Ahoj Pepo, tak znělo familiární oslovení mistra české republiky Petra Fuksy našemu předsedovi Pepovi. Samozřejmě, že se jednalo o pétanque, ale s třešničkou

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

ŠACHOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ OLOMOUC

ŠACHOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ OLOMOUC ŠACHOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ OLOMOUC Jako každé Velikonoce se účastnila výprava našeho klubu olomouckého Turnaje přátelství, pořádaného Brněnskou šachovou školou formou devíti kol, jež se odehrají v rámci tří dnů.

Více

Kategorie Sportovec JMK za rok 2014 (pouze první dále bez pořadí)

Kategorie Sportovec JMK za rok 2014 (pouze první dále bez pořadí) Kategorie Sportovec JMK za rok 2014 (pouze první dále bez pořadí) 1. ADAM ONDRA, TJ Tesla Brno Lezec, který jako první v historii dosáhl titulu mistra světa v kategorii bouldering a v lezení na obtížnost.

Více

FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH

FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH Současný svět nabízí dětem mnoho možností, jak trávit svůj volný čas. Bohužel už je pryč doba, kdy jsme na každém hřišti viděli několik spontánně hrajících si dětí, pro

Více

Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo

Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo V úterý 26. 1. proběhlo školní kolo tradiční anglické konverzační soutěže kategorií II.B (nižší gymnázia) a III.A (střední školy). Letos se setkalo celkem

Více

Memoriál Bedřicha Šupčíka 2012 XVIII. ročník

Memoriál Bedřicha Šupčíka 2012 XVIII. ročník Memoriál Bedřicha Šupčíka 2012 XVIII. ročník Letošní sezónu se nejstarší šplhačský závod konal netradičně 8. května, tradičně v příbramské Sokolovně. Pozměněný termín byl zvolen kvůli sladění závodu s

Více

Reklamní nabídka HOKEJBALOVÝ KLUB SVÍTKOV STARS

Reklamní nabídka HOKEJBALOVÝ KLUB SVÍTKOV STARS Reklamní nabídka HOKEJBALOVÝ KLUB SVÍTKOV STARS P edstavení klubu Vážení zástupci obchodních společností, hokejbalový klub Svítkov Stars si Vás dovoluje oslovit s reklamní nabídkou na podporu našeho oddílu.

Více

2014 Sport bez předsudků 12 let činnosti

2014 Sport bez předsudků 12 let činnosti výroční zpráva 2014 Sport bez předsudků 12 let činnosti 2014-124 akcí - 18.575 účastníků Hlavní cíle projektu: Ukazovat dětem, mladé generaci, že sportovní a pohybové aktivity, jsou nejlepší vhodnou alternativou

Více

Okresní kolo středních škol v šachu

Okresní kolo středních škol v šachu Okresní kolo středních škol v šachu Kdy? 7. prosinec2015 Kde? SPŠS Vsetín O co šlo? V pondělí dne 7. prosince 2015 se na naší škole uskutečnilo okresní kolo středních škol v šachu. Zprávu o průběhu podal

Více

Hodnocení ročníku. Níže naleznete všechny výsledky.

Hodnocení ročníku. Níže naleznete všechny výsledky. Hodnocení ročníku V pátek 11. 11. 2016 se v hale základní školy konal již 6. ročník tohoto turnaje žáků a žákyň základních škol. V letošním ročníku jsme evidovali celkem osm základních škol, které reprezentovaly

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

Závěrečná zpráva o činnosti Fotbalového sportovního centra mládeže při ISŠ HPOS Příbram

Závěrečná zpráva o činnosti Fotbalového sportovního centra mládeže při ISŠ HPOS Příbram Závěrečná zpráva o činnosti Fotbalového sportovního centra mládeže při ISŠ HPOS Příbram Sezóna 2014/2015 Zpracovali: Mgr. Jaroslav Černý, šéftrenér FSCM Mgr. Josef Dobeš, ředitel fotbalové akademie 1.

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY IV. kategorie třída ZŠ SOUTĚŽ TYPU B

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY IV. kategorie třída ZŠ SOUTĚŽ TYPU B ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 2012 PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY IV. kategorie 8. - 9. třída ZŠ SOUTĚŽ TYPU B OPAVA 31. 5. 2012 Propozice krajského finále v atletickém čtyřboji základní škol ve školním roce 2011/2012 A. Všeobecná

Více

Noví laureáti Síně slávy Unie profesionálních trenérů UPT

Noví laureáti Síně slávy Unie profesionálních trenérů UPT Noví laureáti Síně slávy Unie profesionálních trenérů UPT Pavel Doležel Narozen: 30. listopadu 1940 Sport: cyklistika ZÁVODNÍK: vítěz dvou etap Závodu míru, kde skončil v roce 1965 celkově druhý, vítěz

Více

ŠKOLNÍ TAMTAM. Slovo úvodem / In Introduction / Einleitungsworte. Slovo úvodem / In introduction / Einleitungsworte

ŠKOLNÍ TAMTAM. Slovo úvodem / In Introduction / Einleitungsworte. Slovo úvodem / In introduction / Einleitungsworte Číslo 2 2013/2014 ŠKOLNÍ TAMTAM DĚNÍ NA ŠKOLE Slovo úvodem / In introduction / Einleitungsworte Školní parlament v lasergame aréně / Our school parliament in lasergame arena / Schulparlament in der lasergame-arena

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

Občanské sdružení MTB Team Rychnov nad KnEžnou Cyklistický team STALAK DeVOSS Rychnov nad KnEžnou. Hodnocení sezóny 2014. www.stalak-devoss.

Občanské sdružení MTB Team Rychnov nad KnEžnou Cyklistický team STALAK DeVOSS Rychnov nad KnEžnou. Hodnocení sezóny 2014. www.stalak-devoss. Občanské sdružení MTB Team Rychnov nad KnEžnou Cyklistický team STALAK DeVOSS Rychnov nad KnEžnou Hodnocení sezóny 2014 www.stalak-devoss.cz Občanské sdružení MTB Team Rychnov nad Kněžnou Tým STALAK DeVOSS

Více

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13 Stupava 29-31.5.2009 Ve dnech 29-31.5.2009 odehráli miniţáci největší turnaj v sezóně 2008-2009 s názvem PLAYMINIHANBALL. Konal se na Slovensku ve Stupavě a byl to uţ druhý ročník tohoto turnaje. V minulém

Více

VÝZVA. k předkládání nominací pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Zlínského kraje za sportovní výsledky dosažené v roce 2015

VÝZVA. k předkládání nominací pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Zlínského kraje za sportovní výsledky dosažené v roce 2015 VÝZVA k předkládání nominací pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Zlínského kraje za sportovní výsledky dosažené v roce 2015 Podpora aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu patří mezi priority Zlínského

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PROGRAMY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY platné od do

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PROGRAMY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY platné od do VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PROGRAMY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY platné od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2017 Asociace školních sportovních klubů České republiky Ministerstvo školství,

Více

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 Karviná 20. 05. 2014 PROPOZICE Mistrovství ČR starších žáků pro soutěžní ročník 2013/2014 (Finálový turnaj žákovské ligy) 1. Pořadatel: z pověření ČSH oddíl

Více

Bojuji pro radost, ne o život Karel Musil

Bojuji pro radost, ne o život Karel Musil Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Bojuji pro radost, ne o život Karel Musil seriál rozhovorů s našimi úspěšnými sportovci Vracíme se s dalším pokračováním

Více

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Na Staré radnici v Broumově se 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB

Více

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderního sportovního karate vznikl roku 1993. V roce 2016 zde bylo registrováno 61 cvičenců všech

Více

TERMÍNOVKA 2017 Atletického klubu AHA Vyškov, z. s.

TERMÍNOVKA 2017 Atletického klubu AHA Vyškov, z. s. Ú N O R LEDEN Měsíc Datum Pořádáme Akce mimo Vyškov 2.1.2017 Župní přebor ve skoku o tyči - Opava 14. až Mistrovství MaS ve vícebojích a v chůzi (Ostrava Vítkovice) 15.1.2017 17.1.2017 Athletics Indoor

Více

Ústí nad Labem vyhrálo kvalifikaci v Kadani a je prvním finalistou turnaje E.ON Junior Cup

Ústí nad Labem vyhrálo kvalifikaci v Kadani a je prvním finalistou turnaje E.ON Junior Cup Ústí nad Labem vyhrálo kvalifikaci v Kadani a je prvním finalistou turnaje E.ON Junior Cup Malí fotbalisté FK Ústí nad Labem ovládli první kvalifikaci turnaje E.ON Junior Cup. Během 10 zápasů inkasovali

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 nabízíme žákům z 9. tříd ZŠ a Kvart víceletých gymnázií možnost studia oboru

Více

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu Letní jazyková škola 2015 Závěrečná zpráva projektu Cíl projektu Znalosti cizích jazyků jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte. Hrají velkou roli nejen při výběru zaměstnání, ale i pro integraci

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

MISTROVSTVÍ EVROPY - seniorů

MISTROVSTVÍ EVROPY - seniorů RYBAŘENÍ NA LETIŠTI 7. - 11. září se v polském městě Leszno, za účasti 13 států, konalo Mistrovství Evropy seniorů v rybolovné technice. ČR na ME vyslala dvě družstva, jedno mužů 6 členné a jedno žen 3

Více

GuŤáK. Autoři časopisu: Denisa Granátová Adéla Hynková Markéta Vondráčková. Zdroje: Ocko.tv Školní server Fotogalerie Google.cz Č

GuŤáK. Autoři časopisu: Denisa Granátová Adéla Hynková Markéta Vondráčková. Zdroje: Ocko.tv Školní server Fotogalerie Google.cz Č Autoři časopisu: Denisa Granátová Adéla Hynková Markéta Vondráčková Č. 2 14. 1. 2014 Ocko.tv Školní server Fotogalerie Google.cz Zdroje: GuŤáK Přehazovaná Florbal Mikuláš Projektový den Obsah: Přehazovaná

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2015

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2015 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2015 Obsah 1. Název projektu 2. Předkladatel a vedoucí projektu 3. Personální zajištění činnosti SCM v roce 2015

Více

Jitka BURIÁNOVÁ Lukáš PATERA Lenka FICKOVÁ

Jitka BURIÁNOVÁ Lukáš PATERA Lenka FICKOVÁ ATLETIKA Vítáme Vás na Sportovním gymnáziu Pardubice. Říká se, že atletika je královnou sportů a je tomu skutečně tak. Je v ní takový rozsah disciplín, že se v ní mohou úspěšně uplatnit jedinci menšího

Více

Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014

Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014 Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014 Proč spolupracovat s ČBA Baseball má v České republice dlouholetou tradici. Tento sport se na našem území hraje téměř 100 let. V roce 2013 slaví společně

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 1. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

Závěrečná zpráva o činnosti Fotbalového sportovního centra mládeže při ISŠ HPOS Příbram. Sezóna 2015/2016

Závěrečná zpráva o činnosti Fotbalového sportovního centra mládeže při ISŠ HPOS Příbram. Sezóna 2015/2016 Závěrečná zpráva o činnosti Fotbalového sportovního centra mládeže při ISŠ HPOS Příbram Sezóna 2015/2016 Zpracovali: Mgr. Josef Dobeš, ředitel fotbalové akademie 1. FK Příbram Mgr. Jaroslav Černý, za Fotbalové

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 3. dopis Fair play se vyplácí

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 3. dopis Fair play se vyplácí Dumelang, sanibonani, absheni, nda, ralotsha, thobela, more... tak to jsou jedny z pozdravů, které můžete slyšet v naší škole. Ale abych nenarušila tradici, tak i dnes začínám změnami, které se u nás udály.

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslovky MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_16 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

* Víc, než jen fotbal. vlastního svědomí, protože ligu tým zkazil zejména špatnou morálkou a

* Víc, než jen fotbal. vlastního svědomí, protože ligu tým zkazil zejména špatnou morálkou a ROMSTAR NEWSLETTER ČERVEN 2014 * Ročník: 2 * Číslo: 9 * Víc, než jen fotbal Z OBSAHU: Juniorské áčko má TITUL, béčko BRONZ. Muži bojovali až do konce, zbyli jim však jen brambory Plány pro příští rok?

Více

Sportovec města Třebíče 2016

Sportovec města Třebíče 2016 Sportovec města Třebíče 2016 Jednotlivci dospělí: Ondřej Benda, fotbal, HFK Třebíč defenzivní záložník, přístupem a pílí je vzorem pro ostatní Michal Dočekal, fotbal, HFK Třebíč rychlonohý a důrazný útočník,

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 28. číslo Jaro 2016

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 28. číslo Jaro 2016 : Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 28. číslo Jaro 2016 1 Jaro klepe na dveře, vylezte ptáčci z postele! Za chvilku nám začne astronomické jaro a s

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 1. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více