ŠKOLNÍ TAMTAM OBSAH CONTENT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ TAMTAM OBSAH CONTENT"

Transkript

1 Číslo /2015

2 ŠKOLNÍ TAMTAM OBSAH SLOVO ÚVODEM... 3 DVACET LET MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU ECO-SCHOOLS VE SVĚTĚ A DESET LET V ČESKÉ REPUBLICE EXKURZE DO EKOFARMY CHALOUPKY V RÁMCI MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU ECO-SCHOOLS VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝCHOVA KE ZDRAVÍ V RÁMCI MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU ECO SCHOOLS NAŠI ŽÁCI NA XVII. ZASEDANÍ NÁRODNÍHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE...11 ZÁSTUPCI ŠKOLNÍHO PARLAMENTU NA STRUKTUROVANÉM DIALOGU PROJEKT POZNÁVEJME SE NAVZÁJEM KVĚTINOVÝ DEN VÁNOCE NA DOMOVĚ MLÁDEŽE VÁNOČNÍ TURNAJ V PING PONGU A STOLNÍM FOTBÁLKU NA DOMOVĚ MLÁDEŽE FUTSALOVÉ UTKÁNÍ MEZI DOMOVY MLÁDEŽE ATLETICKÉ ÚSPĚCHY JÍLOVÉ V SOUTĚŽÍCH DALŠÍ SKVĚLÝ ÚSPĚCH CYKLISTY JIŘÍHO JANOŠKA ANOTHER JIŘÍ JANOUŠEK S SPLENDID CYCLING SUCCESS NEJLEPŠÍ SPORTOVCI ŠKOLY ZA ROK SLOVO ZÁVĚREM...30 CONTENT IN INTRODUCTION YEARS OF THE INTERNATIONAL ECO-SCHOOLS PROJECT ALL AROUND THE WORLD AND 10 YEARS OF THAT IN THE CZECH REPUBLIC VISITING ECOFARM WITHIN THE INTERNATIONAL ECO-SCHOOLS PROJECT EDUCATIONAL PROGRAMME EDUCATION TOWARDS HEALTH WITHIN THE INTERNATIONAL ECO-SCHOOLS PROJECT PUPILS OF OUR SCHOOL AT THE XVII. CHILDREN AND YOUTH PARLIAMENT SESSION SCHOOL PARLIAMENT DEPUTIES TAKING PART IN THE STRUCTURED DIALOGUE GETTING TO KNOW ONE ANOTHER PROJECT THE DAY FULL OF FLOWERS CHRISTMAS AT THE BOARDING SCHOOL CHRISTMAS TOURNAMENT IN TABLE-TENNIS AND TABLE-FOOTBALL AT THE BOARDING SCHOOL FUTSAL MATCH BETWEEN THE BOARDING SCHOOLS JÍLOVÁ SCHOOL SUCCESSFUL AGAIN WITHIN THE ATHLETICS COMPETITIONS THE BEST JÍLOVÁ SCHOOL SPORTSMEN IN THE YEAR TO CONCLUDE

3 DER INHALT EINLEITUNGSWORTE... 3 ZWANZIG JAHRE DES INTERNATIONALEN PROJEKTS ECO-SCHOOLS IN DER WELT UND ZEHN JAHRE IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK EXKURSION IN DIE NATURFARM CHALOUPKY IM RAHMEN DES INTERNATIONALEN PROJEKTS ECO_SCHOOLS BILDUNGSPROGRAMM ERZIEHUNG ZUR GESUNDHEIT IM RAHMEN DES INTERNATIONALEN PROJEKTS ECO- SCHOOLS UNSERE SCHÜLER AUF DER XVII.SITZUNG DES VOLKSPARLAMENTS DER KINDER UND DER JUGEND...11 STELLVERTRETER DES SCHULPARLAMENTS AM DURCHSTRUKTURIERTEN DIALOG PROJEKT LERNEN WIR UNS EINANDER KENNEN BLUMENTAG WEIHNACHTEN AM JUGENDHEIM WEIHNACHTSTURNIER IM TISCHTENNISSPIEL AM JUGENDHEIM FUTSALSPIEL UNTER DEN JUGENDHEIMEN ATHLETISCHE ERFOLGE DER SCHULE JILOVA IN DEN WETTBEWERBEN WEITERER GLÄNZENDER ERFOLG DES RADFAHRERS JIŘÍ JANOŚEK DIE BESTEN SCHULSPORTLER FÜRS JAHR WORTE ZUM SCHLUSS

4 SLOVO ÚVODEM IN INTRODUCTION EINLEITUNGSWORTE Brzy nastane jaro, letošní zima se sice ještě nevzdává, ale světla přes den přibývá a jarní prázdniny, které nás všechny ještě čekají, jsou již podle názvu neklamnou předzvěstí, že nás čeká nejhezčí období kalendářního roku. Pro většinu z lidí období, kdy si po dlouhé zimě naplno užívají hřejivých paprsků. Pro žáky a studenty posledních ročníků střední školy však začíná doba, kdy by mělo dojít k zúročení jejich několikaleté práce. Nezadržitelně se totiž blíží období závěrečných zkoušek a maturit. Některé tento fakt ponechává ledově klidnými, protože se domnívají, že času je ještě tolik, že nemá cenu se zbytečně stresovat učením, ale většina stále více nervózně pošilhává po kalendáři a také po zpracovaných otázkách, které se válí všude kolem a jejichž množství s přibývajícím časem roste tak, jak se je daří spolužákům zpracovávat. Na dotyčném žáku či studentovi pak leží ten nejtěžší úkol. Vše se do termínu zkoušek naučit. Znám celou řadu metod, jak zvládnout vše v co nejrychlejším čase, nebo metod dalších, kdy se žák naučí jen něco spoléhaje na štěstí při losování otázek. Výjimkou nejsou ani jedinci, kteří se pořádně naučí pouze jednu otázku, jejichž číslo si dobře m, a když si pak vytáhnou otázku jinou, komisi sdělí číslo té, kterou jedinou znají s tím, že ji nechtějí a vrací do košíku, z něhož se losuje. Komise je pak donutí vzít si tu naoko nechtěnou a je vyhráno! Student mluví jak kniha a komise se diví jeho počátečnímu strachu z ní. Vím, že podobné triky se rychle okoukají a učitelé nejsou tak hloupí a naivní, jak si studenti myslí. Přesto vím, že mnozí z vás spoléhají na štěstí, které je samozřejmě ke každému úspěchu potřeba. Stačí však jít mu naproti a začít se učit. Je zvláštní, že v době, kdy je venku nádherně a student se cítí ve školní lavici jako na trní, musí do sebe dostávat kvanta často nezáživné látky potřebné ke zkouškám. Bohužel se nic po několik desetiletí nezměnilo. V jarních měsících se vždy rozhoduje o tom, zda naše studium lze zhodnotit jako celkově úspěšné či nikoli. Od učení je však potřeba si na chvíli odpočinout. Snad si chvíle oddechu v čase předjarním zpříjemníte četbou 2. čísla našeho časopisu, které právě vychází. Mgr.Vítězslav Hulák za redakční radu 3

5 DVACET LET MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU ECO-SCHOOLS VE SVĚTĚ A DE- SET LET V ČESKÉ REPUBLICE 20 YEARS OF THE INTERNATIONAL ECO-SCHOOLS PROJECT ALL AROUND THE WORLD AND 10 YEARS OF THAT IN THE CZECH REPUBLIC ZWANZIG JAHRE DES INTERNATIONALEN PROJEKTS ECO-SCHOOLS IN DER WELT UND ZEHN JAHRE IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK 1. titul titul titul Na konferenci OSN v Rio de Janeiro v roce 1992 vznikla myšlenka zapojit děti a mladé lidi do ochrany životního prostředí. V roce 1994 mezinárodní nezisková organizace FEE (Foundation for Environmental Education) spustila mezinárodní projekt Eco-schools na školách v Dánsku, Německu, Řecku a ve Velké Británii. Cílem tohoto projektu je skloubit teoretické učivo ekologie s praktickými každodenními kroky, vykonávanými všemi žáky i zaměstnanci škol, směřujícími ke snižování ekologické zátěže způsobené provozem škol a uvědomování si dopadů jednání lidí na kvalitu životního prostředí. Po dvaceti letech je do tohoto projektu zapojeno již 56 zemí a v nich přes škol s více než 10 miliony žáků. Projekt Eco-schools je od 1. září roku 2005 uveden v život i v České republice, v letošním roce si připomeneme desáté výročí od jeho spuštění. Národním koordinátorem projektu je Sdružení TEREZA Praha, které se v červnu 2005 stalo členem FEE a získalo tak oprávnění udělovat školám v ČR certifikáty Eco-schools. Projekt je časově neomezený, získaný titul Ekoškola se pak obhajuje dvakrát po dvou letech a potom každé čtyři roky. Základními tématy tohoto náročného projektu jsou: Energie, Odpady, Prostředí školy, Voda. Rozšířenými tématy jsou Doprava, Šetrný (odpovědný) spotřebitel, Klimatické změny, Biodiverzita. Nejprve byla oslovena česká víceletá gymnázia, ale ta se zalekla velké náročnosti projektu a proto dostaly šanci ostatní české školy jak základní, tak střední. Protože naše školní žákovské Ekotýmy v předchozích celostátních ekologických soutěžích obsazovaly přední místa a byly složené, na rozdíl od ostatních škol soutěžících s maturanty, z žáků našich tříletých učebních oborů, rozhodla se naše škola v září 2005 podat jako jedna z prvních českých škol oficiální přihlášku do tohoto velmi náročného projektu a stala se jeho pilotní školou. V červnu 2006 jsme obdrželi diplom za aktivní účast v projektu. V dubnu 2007 jsme jako první střední škola v České republice získali mezinárodní titul Ekoškola, který jsme znovu obhájili v květnu 2009 a následně v dubnu 2011 jsme opět jako první střední škola v České republice získali již třetí mezinárodní titul Ekoškola. V kategorii středních škol v České republice jsme v rámci tohoto mezinárodního ekologického projektu bezkonkurenčně stále nejúspěšnější školou. Toto prvenství si rozhodně nenecháme vzít a pilně se připravujeme na získání čtvrtého titulu mezinárodní Ekoškoly, jehož obhajoba nás čeká v květnu K dnešnímu dni je držitelem tohoto titulu pouze několik českých středních škol. V České republice projekt zaštiťuje MŠMT a MŽP. Národním koordinátorem mezinárodního projektu Eco-schools je Sdružení TEREZA Praha. V Brně dne Jan Zdražil, člen žákovského Ekotýmu ze třídy MZB2. Za správnost PaedDr. Petr Duchek koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, předseda Poradního sboru a garant mezinárodního projektu Eco-schools 4

6 EXKURZE DO EKOFARMY CHALOUPKY V RÁMCI MEZINÁRODNÍHO PRO- JEKTU ECO-SCHOOLS VISITING ECOFARM WITHIN THE INTERNATIONAL ECO-SCHOOLS PRO- JECT EXKURSION IN DIE NATURFARM CHALOUPKY IM RAHMEN DES INTERNA- TIONALEN PROJEKTS ECO_SCHOOLS 1. titul titul titul Při realizaci velice náročného mezinárodního projektu Eco-schools na naší škole také dlouhodobě spolupracujeme s ekologicky zaměřenými nevládními neziskovými organizacemi. Dne 5. května 2014 se na naši školu obrátila projektová manažerka Mgr. Jana Dvořáčková z Lipky Brno školského zařízení pro environmentální vzdělávání s nabídkou spolupráce na připravovaném projektu s názvem Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji. Vedení naší školy dne 6. května 2014 vyslovilo souhlas s přistoupením k tomuto projektu. Velmi mne proto potěšilo, že 12. září 2014 jsem obdržel od Mgr. Jany Flekové z Lipky Brno, asistentky projektu, že projekt byl v rámci OP VK schválen pod registračním číslem CZ.1.07/1.1.00/ a v rámci jeho programové nabídky jsme si vybrali pro naše žáky i učitele různé aktivity, odpovídající profilu naší školy. Dne 24. října 2014 jsem obdržel od Mgr. Adély Páskové, referentky pro mládež a EVVO z odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje a organizátorky aktivit v tomto projektu, s podrobnostmi o exkurzi pořádané ve středisku ekologické výchovy Chaloupky o.p.s., Kněžice, okr. Jihlava, na jeho detašovaném pracovišti na farmě v Zašovicích na Vysočině, v kraji s nejčistším životním prostředím v ČR. Pro účast na této exkurzi byla vybrána třída MZB2. s pedagogickým dozorem PaedDr. Petrem Duchkem. Hlavním tématem bylo zdravé stravování s využitím biopotravin z místních zdrojů, žáci si osvojili pojmy jako čerstvě nadojené mléko v biokvalitě, čerstvý sýr, máslo, smetana, šlehačka, podmáslí, kefír, tvaroh, sami si vyrobili čerstvý sýr z kravského mléka a vzali si ho domů, poznali na pastvě z blízka různá hospodářská zvířata (koně, krávy, ovce, kozy, husy) a vlastnoručně prováděli dojení, poznali elektrický ohradník a jeho účinky, poznali výhody místních potravin a biopotravin bez přídavných látek. Žáci třídy MZB2. při výrobě sýra z čerstvého mléka z místní biofarmy (foto: Jaroslav Kalina, žák MZB2.). 5

7 Žáci třídy MZB2. při vzdělávací aktivitě zaměřené na podporu místních potravin (foto: Jaroslav Kalina, žák MZB2.). Žáci třídy MZB2. obdivují jednu z dojnic na pastvě. (foto: Jaroslav Kalina, žák MZB2.). 6

8 Žáci třídy MZB 2. při dojení kozy na pastvě. (foto: Jakub Herzán, žák MZB2.). Uvedená exkurze svojí poutavou a nenásilnou interaktivní formou přiblížila žákům při jejich skupinové spolupráci poznávání nových souvislostí týkajících se chovů různých hospodářských zvířat s ohledem na biokvalitu, dále výroby a distribuce potravin a přispěla k upevňování jejich dosavadních znalostí. Byla perfektně připravena a velice fundovaně lektorsky obsazena. Získaných vědomostí žáci využijí ve svém každodenním životě a při uskutečňování mezinárodního projektu Eco-schools na naší škole. Její realizací jsme přispěli k naplnění jednoho z mnoha velmi náročných úkolů, které jsme si na naší škole vytýčili v rámci mezinárodního projektu Eco-schools v plánu činnosti pro tento školní rok. Závěrem chci poděkovat všem zúčastněným žákům za jejich opravdový a aktivní zájem o uskutečněnou exkurzi a vyhovující chování během ní. Národním koordinátorem mezinárodního projektu Eco-schools je Sdružení TEREZA Praha. V Brně dne PaedDr. Petr Duchek koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, předseda Poradního sboru a garant mezinárodního projektu Eco-schools 7

9 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝCHOVA KE ZDRAVÍ V RÁMCI MEZINÁROD- NÍHO PROJEKTU ECO SCHOOLS EDUCATIONAL PROGRAMME EDUCATION TOWARDS HEALTH WITHIN THE INTERNATIONAL ECO-SCHOOLS PROJECT BILDUNGSPROGRAMM ERZIEHUNG ZUR GESUNDHEIT IM RAHMEN DES INTERNATIONALEN PROJEKTS ECO- SCHOOLS 1. titul titul titul Také v tomto školním roce v rámci náročné realizace mezinárodního projektu Eco-schools na naší škole spolupracujeme s mnoha nevládními ekologickými organizacemi, např. s Lipkou Brno školském zařízení pro environmentální vzdělávání, která připravila projekt s názvem Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji. Tento projekt byl v rámci OP VK schválen pod registračním číslem CZ.1.07/1.1.00/ Z jeho programové nabídky jsme vybrali pro naše žáky i učitele různé aktivity, odpovídající profilu naší školy. Jednou z těchto aktivit bylo uspořádání vzdělávacího programu s názvem Výchova ke zdraví, který se konal v zasedací místnosti vedle Denního centra v 1. patře budovy naší školy, Jílová 36g, Brno. Mezi jejími účastníky byli také členové našeho školního žákovského Ekotýmu. Vzdělávací program proběhl ve středu a byl rozdělen do dvou samostatných dvouhodinových částí. Do první části byly zařazena třída I1.B a část třídy MSZM1., do druhé části třída MZB2. a část třídy MIEZ1. Úvodní slova přednesl PaedDr. Petr Duchek, který žáky informoval o návaznosti této akce na plnění úkolů mezinárodního projektu Eco-schools na naší škole, jehož součástí je také odpovědný přístup ke zdravému životnímu stylu. Představil přednášejícího doc. MUDr. Lubomíra Kuklu, CSc., který se zabývá problematikou preventivní a sociální pediatrie, spolupracuje s našimi i zahraničními vysokými školami, kromě toho je poradcem Světové zdravotnické organizace (WHO) pro ČR, nyní působí na přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Dále přivítal Mgr. Adélu Páskovou, referentku pro mládež a EVVO z odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje, z oddělení prevence a volnočasových aktivit, která je současně i organizátorkou tohoto projektu. Pan docent v úvodu konstatoval, že dochází k nárůstu chronických onemocnění, alergických chorob, zvyšuje se náchylnost dětí k infekčním chorobám, vzrůstá počet dětí s nějakým druhem postižení. Lze předpokládat, že příčiny této situace spočívají především v životním stylu evropské populace, v kvalitě životního prostředí, v působení psychických stresů apod. Rozmáhá se zneužívání drog, vandalismus, násilí, šikana, poruchy stravování, extremistické skupiny, rasismus a xenofobie, dětská a adolescenční prostituce, sexuálně přenosné nemoci včetně AIDS. Příčin těchto jevů v adolescenci je celá řada: komplex změn biologického, psychického i hormonálního rázu, dospívající se snaží nalézt své místo v životě, dochází k vývoji a rozvoji jeho identity, působí nevhodné televizní pořady, internetové hry, rozvolněná hodnotová měřítka ve společnosti, nárůst kriminality, neustálé medializování tragických případů násilí na školách u nás i v zahraničí. 8

10 Obětí šikanování je často slušný, jemný, nekonfliktní a inteligentní jedinec, pravou příčinou není žádný jeho charakteristický znak (brýle, tloušťka), jak se dříve uvádělo, cílem šikanujícího je ponížit a ovládnout vyhlédnutého spolužáka. Závadová parta s kriminogenním prostředím může představovat při neexistenci jiných sociálních opor a zázemí velké ohrožení zdravého vývoje osobnosti adolescenta. Naopak parta nezávadová mu může poskytnout v tomto složitém životním období tolik potřebnou orientaci a stabilizaci v procesu vlastních fyzických, psychických a sociálních změn. Nepatřit do žádné vrstevnické skupiny bývá často pociťováno jako velmi negativní stigma, pro adolescenty je nesmírně důležité ocenění jejich vrstevníků. Žáci třídy I1.B a části třídy MSZM1 pozorně naslouchají slovům doc. MUDr. Lubomíra Kukly CSc. (foto: Mgr. Adéla Pásková). 9

11 Žáci třídy MZB2 a části třídy MIEZ1 byli rovněž pozornými posluchači. (foto: Mgr. Adéla Pásková) Záškoláctví je projevem antisociálního chování, v podstatě se jedná o poruchu chování únikového typu, může pramenit z negativního vztahu ke škole, nevyhovujícího rodinného zázemí, může se odvíjet od nevhodného způsobu trávení volného času, který by měl být věnován školním povinnostem, záškoláci mají trojnásobně vyšší sklony ke kriminalitě, asi 5 % všech přestupků je pácháno v době vyučování. Dalším problémem je sebepoškozování ve formě tetování, náušnic, piercingu, úmyslného pořezání, pobodání, popálení apod. Nejčastější příčinou úmrtí mladých lidí je sebevražda, která může mít i tzv. demonstrativní či účelový charakter, adolescent se snaží dosáhnout řešení své svízelné situace, sebevražedný pokus má v tomto případě charakter volání o pomoc, adolescent nepromýšlí jiné možnosti řešení a nemyslí na případné následky. Díky uvedenému vzdělávacímu programu jsme přispěli k naplnění jednoho z mnoha velmi náročných úkolů, které jsme si na naší škole vytýčili v rámci mezinárodního projektu Ecoschools v plánu činnosti pro tento školní rok. Jeho absolvováním získali žáci uvedených tříd poutavou a nenásilnou interaktivní formou mnoho nových informací a ujasnili si mnoho možná dosud nepoznaných vazeb, souvisejících s nutností uplatňování zdravého životního stylu. Žáci také rozvíjeli svoje schopnosti při formulování svých názorů a tříbení postojů. Závěrem chci poděkovat přednášejícímu doc. MUDr. Lubomíru Kuklovi CSc., za řadu zajímavých informací, dále Mgr. Adéle Páskové za kvalitní fotografie, děkuji také všem zúčastněným žákům za jejich opravdový zájem o tento vzdělávací program a vzorné chování během něj. Národním koordinátorem mezinárodního projektu Eco-schools je Sdružení TEREZA Praha. V Brně dne PaedDr. Petr Duchek koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, předseda Poradního sboru a garant mezinárodního projektu Eco-schools 10

12 NAŠI ŽÁCI NA XVII. ZASEDANÍ NÁRODNÍHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDE- ŽE PUPILS OF OUR SCHOOL AT THE XVII. CHILDREN AND YOUTH PARLIA- MENT SESSION UNSERE SCHÜLER AUF DER XVII.SITZUNG DES VOLKSPARLAMENTS DER KINDER UND DER JUGEND Ve dnech se konalo XVII. zasedaní NPDM v Praze. Ústředním tématem letošního zasedání byla Úmluva o právech dítěte. V delegaci z našeho kraje jsme byli tři z naší školy. Tibor Vašíček jako předseda krajského parlamentu, Štěpán Lefner jako místopředseda městského parlamentu a Matěj Kotlík za náš školní parlament. Po příjezdu do hlavního města Prahy a přesunutí na velice pěkný hotel jsme se zaregistrovali na NPDM. Byli jsme rozděleni do tří skupin, vždy ke dvěma členům předsednictva NPDM. S těmi jsme strávili většinu času, společně jsme chodili nejen na různé workshopy, ale také na malebné procházky Prahou. Každý den jsme měli několik velmi zajímavých workshopů. Před večeří jsme vždy měli čas prodiskutovat, co jsme se nového dozvěděli a poté jsme navrhovali změny a úpravy úmluvy. Třetí den večer jsme představovali jednotlivé parlamenty z různých krajů. 11

13 Poslední den jsme zasedali v barokním refektáři, kde jsme společně přijali usnesení a volili novou radu a předsednictvo. Následoval pokojný návrat domů. Z účasti na tomto zasedání jsme si přivezli mnoho nových zážitků a nových kamarádů. Rádi se zúčastníme dalších setkání! Matěj Kotlík, I2B 12

14 ZÁSTUPCI ŠKOLNÍHO PARLAMENTU NA STRUKTUROVANÉM DIALOGU SCHOOL PARLIAMENT DEPUTIES TAKING PART IN THE STRUCTURED DI- ALOGUE STELLVERTRETER DES SCHULPARLAMENTS AM DURCHSTRUKTURIER- TEN DIALOG Dne 27. ledna jsme se zúčastnili diskuze na téma strukturovaný dialog mládeže na sportovních gymnáziu v Brně na Botanické. Koordinátorkou projektu byla projektová manažerka projektu Kecejme do toho Jana Votavová. Strukturovaný dialog podporuje mladé lidi a veřejné činitele. Strukturovaný dialog s mladými lidmi a organizacemi mládeže slouží jako stálé fórum pro společné zamyšlení se nad prioritami spolupráce v oblasti mládeže na národní úrovni. Strukturovaný dialog má být apolitický a z pohledu politických ideologií vyvážený. I když se do dialogu zapojují politici, účelem je, aby reflektovali zájmy a potřeby mladých lidí. Na této konkrétní diskuzi jsme se bavili o sociálním vzdělání a programu CHCU ŽÍT BRNO, který společně s ANO, zelenými a lidovci tvoří koalici na magistrátu a v městské části Brnostřed. Cílem tohoto programu je vytvořit z Brna moderní město přívětivé k občanům. Tato diskuse se nám moc líbila, měli jsme možnost vyjádřit názory nás mladých. Tomáš Gryc, I1A 13

15 PROJEKT POZNÁVEJME SE NAVZÁJEM GETTING TO KNOW ONE ANOTHER PROJECT PROJEKT LERNEN WIR UNS EINANDER KENNEN Tento projekt organizovaly školní parlamenty naší školy a SŠTE Brno, Olomoucká 61. Vznikl za účelem naučit člověka mluvit s lidmi, naučit se přednášet a komunikovat ve společnosti. Naučil nás, jak správně prezentovat své práce, zamyslet se nad sebou jako samým a pochopit jak sebe, tak i ostatní. Projekt byl rozvrhnut do 4 dnů. No a jak vše probíhalo? Na každém ze 4 dnů byla stejná kostra programu (workshop, oběd, zážitková aktivita). První workshop hned chytil velký spád a velmi nás zaujal. Tématem byla osobnostní výchova. Ve škole už máme méně výchovných předmětů, takže nám celý projekt dává mnohem vyšší rozhled o věcech, na které nám už škola nestačí a tím rozvíjí naši osobnost. Po teoretické jsme měli aktivitu, která nádherně odbourala bariéry a spojila nás účastníky v jeden element. O dva týdny později následoval druhý projektový den. Měli jsme od něho velké očekávání a nikdo nakonec nebyl zklamán, naopak laťka celého projektu se zvýšila. Tématem byla participace a všichni se náramně bavili. Projekt nás obohatil o nové výrazy. Skoro všichni studenti nebyli v obraze, dokud nám lektorky paní Pokorná a Vachová nevysvětlily, oč se jedná. Následný workshop nám dovysvětlil vše ostatní a nechal nás, abychom sami zjišťovali, oč se jedná. Organizace byla brilantně zvládnuta a vše se obešlo bez sebemenších komplikací. My jsme si tento projektový den velmi užili a z toho důvodu jsme se hned potvrdili účast na dalším dnu. Třetí projektový den byl na téma proč mít na škole parlament?. Většina žáků správný důvod nevidí a neví. Naštěstí se nás už tato otázka netýká, protože jsme s celou otázkou obeznámeni do velké míry. Problematiku dané skutečnosti jsme vyřešili do té míry, že celý projekt a školní parlament velmi podporujeme. Čtvrtý projektový den byl na téma komunikace. Žáci měli nejprve za úkol popsat vizi své osobnosti a poté, jak by se chtěli vidět v budoucnosti. Pak každý musel jednu minutu mluvit o jednom náhodném tématu, před zbytkem kolektivu. Závěrem tohoto dne vzniká tento stručný článek. Projekt jako takový byl vhodně doplněn různorodými aktivitami (laser game, paintball, bowling), které workshopy příjemně doplnily a daly účastníkům možnost popřemýšlet a prodiskutovat se svými kamarády daná témata. 14

16 Účastníci projektu 15

17 KVĚTINOVÝ DEN THE DAY FULL OF FLOWERS BLUMENTAG Každý rok se naše škola účastní sbírky, kterou pořádá Liga proti rakovině. V loňském roce se Český den proti rakovině konal ve středu 14. května Díky pomoc dobrovolníků se i přes nepřízeň počasí podařilo vybrat více než 14,6 mil. Kč! Jsme velice rádi, že i žáci naší školy pomohli k dosažení tak výborného výsledku a za jejich nezištnou pomoc děkujeme. Český den proti rakovině 2015 (19. ročník květinové sbírky) proběhne ve středu 13. května Máte-li zájem se sbírky aktivně zúčastnit, přijďte se informovat do Akvárka. Mgr. Lenka Pokorná 16

18 VÁNOCE NA DOMOVĚ MLÁDEŽE CHRISTMAS AT THE BOARDING SCHOOL WEIHNACHTEN AM JUGENDHEIM Vánoční radovánky zavítaly i na náš domov mládeže. V úterý 16. prosince 2014 odpoledne se školní jídelnou nesly melodie koled, začal vánoční večírek. Žáci domova mládeže si pro tuto chvíli připravili slavnostní program. Hovořilo se o Vánocích španělských, polských i ruských. Přítomní se dozvěděli, jak se slaví Štědrý den v Austrálii i v USA, ale také v Německu či Francii. V souvislosti s oslavou, které se zúčastnil i ředitel školy pan Bartoś, byli oceněni nejlepší žáci ubytovaní na domově: Jan Klein, Josef Pohanka, Marie Pikártová, Filip Ernest, Marcel Mucha, Tomáš Klapal. Jmenovaní si odnášeli malý dárek v podobě power banky. Konec slavnostního odpoledne korunoval řízek s bramborovým salátem a výborná roláda paní kuchařky Zdeničky. Byl to vskutku příjemný podvečer. Mgr. Milena Zachová 17

19 VÁNOČNÍ TURNAJ V PING PONGU A STOLNÍM FOTBÁLKU NA DOMOVĚ MLÁDEŽE CHRISTMAS TOURNAMENT IN TABLE-TENNIS AND TABLE-FOOTBALL AT THE BOARDING SCHOOL WEIHNACHTSTURNIER IM TISCHTENNISSPIEL AM JUGENDHEIM Dne se uskutečnil na Domově mládeže turnaj v pin-pongu. Zúčastnilo se 10 sportovně založených žáků, mezi které patří: Tomáš Svačina, Tomáš Hadraba, Martin Prechtl, Marcel Mucha, Martin Doležálek, Roman Prokeš, Jan Klein, Václav Stárek, Vláďa Drábek a Dalibor Krbek. Po řadě vyrovnaných zápasů v pavoukovém turnaji se do finálového kola dostali Tomáš Svačina, Václav Stárek a Dalibor Krbek. Po zápasech každý s každým se stal celkovým vítězem turnaje Tomáš Svačina. Na druhém místě skončil Dalibor Krbek následovaný třetím Václavem Stárkem. Děkujeme všem soutěžícím a gratulujeme umístěným. Následující den byl rozehrán turnaj ve stolním fotbálku. Po velkém boji trofej vítěze pozvedla nad hlavu dvojice Radim Kalianko Jaroslav Spodný. Na druhém místě se umístila dvojice Michal Hrabánek Tomáš Hadraba. Gratulujeme! Mgr. Přemysl Kratochvíl 18

20 FUTSALOVÉ UTKÁNÍ MEZI DOMOVY MLÁDEŽE FUTSAL MATCH BETWEEN THE BOARDING SCHOOLS FUTSALSPIEL UNTER DEN JUGENDHEIMEN Dne 26. ledna 2015 proběhl v tělocvičně SŠP Jílová přátelský zápas v sálové kopané. Střetly se dva týmy domovů mládeže, tým SŠP Brno, Jílová 36g a tým Střední školy stavebních řemesel Bosonohy. Hrálo se 2 x 20 minut. Vzhledem k mnoha neproměněným šancím tým Jílové po srdnatém boji prohrál těsně 6 : 7. Vítězi gratulujeme! Odvetné utkání je naplánováno na měsíc březen. Věříme, že nám jaro vžene sílu do žil a vyhrajeme! Barvy našeho domova mládeže hájili tito žáci: Haranza Roman 1 branka Tuna Petr (C) Špaček Michal Láska Marek Klein Jan 1 branka Kostelecký Martin 1 branka Svoboda Roman Ligas Petr 3 branky Mucha Marcel Dudík Aleš Mgr. Milena Zachová 19

21 ATLETICKÉ ÚSPĚCHY JÍLOVÉ V SOUTĚŽÍCH JÍLOVÁ SCHOOL SUCCESSFUL AGAIN WITHIN THE ATHLETICS COMPE- TITIONS ATHLETISCHE ERFOLGE DER SCHULE JILOVA IN DEN WETTBEWERBEN Atletika patří již mnoho let k výsadních a mimořádně úspěšným sportům v naší škole. Je to o to cennější, že jde o váženou královnu sportu, která má své nezpochybnitelné postavení mezi všemi sporty a je zřejmé, že ze svého lesku ani v budoucnu v očích jejích vyznavačů nikdy nic neztratí. Kdyby to platilo i na naše školní poměry v budoucích letech, bylo by to krásné. Naše škola se v roce 2014 zúčastnila více atletických soutěží. Nejvýznamnějším úspěchem byl zisk titulu mistra ČR mezi českými stavebními školami, kterého si vždy hodně vážíme, protože přináší naší škole nejen slávu, ale i respekt mezi stavebními školami, které naše dominantní postavení obdivují a snaží se nás napodobit. Atletický vrchol v Chomutově v květnu minulého roku se završeným zlatým úspěchem Jílové v prestižním klání nejlepších stavebních škol, která k naší radosti přispěl i k posílení vztahu našich noviců v dresu s logem Jílové ke škole a k její reprezentaci a tím nám dal šanci, že i po odchodu dosavadních atletických špiček po maturitě do života bude slavná tradice školy pokračovat dál. Musíme si považovat i naše výhry v CORNY středoškolském atletickém poháru v přeboru Brna středních škol na stadiónu Pod Palackého vrchem a následného vítězství v krajském kole v Břeclavi, což se stalo již po patnácté v řadě na sebou. Naše dřívější medailové úspěchy v republikových finálových kolech a následné reprezentace ČR v naší účasti na Mistrovství Evropy středních škol v italském Miláně a na Mistrovství světa středních škol ve francouzském Bordeaux jsou možná již neodvratnou minulostí, protože takové hvězdy, jakými byli Honza Veleba, Milan Kocourek, Jiří Doupovec, Jiří Koukal či Marek Hudec, již pravděpodobně nikdy nebudeme mít k dispozici a proto si musíme v následujících letech umět vážit i našich případných vítězství v přeborech Brna a v krajském kole v CORNY středoškolském atletickém poháru i s ne atlety, protože týmová zlata v Brně a v kraji bez atletů v posledních letech jsou důkazem skutečnosti, že tělesná výchova na Jílové se dělá pro žáky kvalitním způsobem a jejich motivace do přípravy na atletické soutěže stále přináší potřebné ovoce. Následný prožitek našich žáků, jejich týmové sepětí a jejich kamarádské vztahy jsou potom vzácnými bonusy navíc, které mají i svůj nesporný výchovný význam, který se nedá ničím nahradit, protože žáci si po ukončení studia odnášejí do života krásné dojmy, které jim mohou pomoci zvládat jejich dospělé životy s jejich občasnými krásnými vzpomínkami na školu, na vedoucí pracovníky a na své milované učitele. Když se nad touto skutečností zamyslíme, můžeme mít radost z toho, že naše práce nepřináší jen námahu, ale i okamžiky, které nás hladí na duši. 20

22 Nejlepší výkony atletické sezóny na Jílové v roce 2014 : Běh na 100m : Seknička Patrik 11,42 s. Běh na 400m : Seknička Patrik 52,31 s. Běh na 1500m : Konečný Petr 4:15,22 min. Skok vysoký : Janků Petr 180cm Skok daleký : Janků Petr 634cm Vrh koulí 5kg : Ernest Filip 16,87m Atlet roku 2014 na Jílové: Atletem roku na Jílové byl zaslouženě zvolen nováček Filip ERNEST, který jako jediný z našich žáků provozuje atletiku na špičkové úrovni, je vydatnou posilou našeho mužstva, ale i jeho vyhledávaným sympaťákem a nositelem pozitivní nálady. Jeho výkon ve vrhu koulí 16,87m byl i nejlepším bodovaným výkonem podle českých atletických tabulek ze všech středoškoláků ČR! Nejbližší a současně i nejvýznamnější atletickou akcí školního roku 2014/2015 bude Přebor České republiky stavebních škol v Tachově v červnu 2015, kde bychom rádi naši školu reprezentovali nejlepším možným způsobem a ještě více bychom posílili pozici Jílové mezi českými stavebními školami a zvýšili tak i vysokou prestiž naší školy v rámci Odborového svazu STAVBA ČR v Praze. Mgr. Miroslav Holomek 21

23 DALŠÍ SKVĚLÝ ÚSPĚCH CYKLISTY JIŘÍHO JANOŠKA ANOTHER JIŘÍ JANOUŠEK S SPLENDID CYCLING SUCCESS WEITERER GLÄNZENDER ERFOLG DES RADFAHRERS JIŘÍ JANOŚEK Po fenomenálním sportovním úspěchu našeho žáka Jiřího JANOŠKA (třída MsM3) v době letních prázdnin dosáhl tento skvělý a skromný sportovec a také výborný žák školy dalšího výrazného úspěchu ve své milované cyklistice. V soboru dne 31. ledna 2015 byl pozván Britskou sprinterskou šlechtou do skotského Glasgowa, kde se konala světově proslulá soutěž REVOLUTION, ve které soutěžili slavní světoví jezdci od mistrů Evropy, mistrů světa až po olympijské vítěze. Tento závod pro pozvané výjimečné osobnosti dráhové cyklistiky dodával tomuto závodu punc světovosti a velkého zájmu médií. Na velodromu Sira Chrise Haye startovali např. olympijský vítěz Jason KENNY a další osobnosti světové dráhové cyklistiky. Pro Jirku bylo ctí, že dostal jako mistr Evropy a mistr světa v kategorii juniorů pozvánku mezi nejlepší cyklisty mužské světové špičky. Cituji slova Jirky Janoška Musím říct, že závody byly na úrovni světového poháru. Měly dokonalou organizační strukturu. Opravdu jsem si to moc užil. Nikdy jsem se nesetkal s tak přeplněným velodromem. Je škoda, že v soutěži REVOLUTION nebyla v programu jeho nejsilnější disciplína 1kilometr s pevným startem, ve které získal v létě titul mistra Evropy a dva týdny poté i titul mistra světa v kategorii juniorů. Jirka závodil v disciplíně na 200m, ve které zajel mezi samými šampióny skvělý čas 10,48 vteřin. Jen pro zajímavost olympijský vítěz Jasno KEN- NY dosáhl času 9,90 vteřin, druhý byl mistr Evropy Calbu SKINNER v čase 10,00 vteřin a třetí byl medailista z ME a z MS Mattu CRAMPTON v časem 10,10 vteřin. Poté následoval sprint, ve kterém sice Jirka nepostoupil do finále, ale i tak si tuto disciplínu náramně užíval. Poslední částí programu byl náročný a nevyzpytatelný KEIRIN, ve kterém se Jirkovi lepila smůla na paty, protože byl prvním nepostupujícím závodníkem do finále. Všechno si ale dokonale vynahradil v B finálovém závodě, kde svým kvalitním soupeřům nečekaně nastoupil již 1,5 kola před cílem a dokonale je tím zaskočil. Udržel svou maximální rychlost a suverénně B finále za obrovských ovací báječných diváků vyhrál! Svým bleskurychlým nástupem daleko před cílem své soupeře zaskočil, a i když ho mocně stíhali, již se jim nepodařilo Jirku dotáhnout a případně ho ve spurtu porazit. Cituji hodnotící slova Jirky po soutěži, z které si domů odvážel krásné dojmy Na závěr bych chtěl dodat, že není zvykem, aby na tyto závody jezdili závodníci z kategorie juniorů, do které patřím. Byla to pro mě obrovská čest, že jsem na ně byl zrovna já pozván. Troufám si říct, že jsem byl historicky první junior, který byl pozván na závod REVOLUTION. Ještě jednou musím ocenit nepopsatelnou atmosféru a skvěle fandící diváky! Bylo to něco úžasného. A já jsem byl moc rád, že se Jirka se svými dojmy z vynikajícího závodu v Glasgowě se mnou podělil a já vám je nyní mohu prezentovat a oživit svůj článek i fotografiemi přímo z centra tohoto dění. Jistě nebudu sám, kdo si Jirkových úspěchů váží a váží si také toho, že spolu můžeme komunikovat a přát mu, aby se mu i nadále dařilo a já jsem moc rád, že v něm mohou mít vzor i další naši žáci. 22

Číslo 3 ŠKOLNÍ TAMTAM 2008/2009 ŠKOLNÍ TAMTAM

Číslo 3 ŠKOLNÍ TAMTAM 2008/2009 ŠKOLNÍ TAMTAM Číslo 3 ŠKOLNÍ TAMTAM 2008/2009 ŠKOLNÍ TAMTAM ŠKOLNÍ TAMTAM DĚNÍ NA ŠKOLE BRNO UTRECHT, DO SVĚTA 2009 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VODA JAKO PODMÍNKA ROZVOJE STUŽKOVACÍ VEČÍREK TŘÍDY MZB4. DNE 5. 12. 2008 ROZHOVOR

Více

Číslo 5 ŠKOLNÍ TAMTAM 2004/2005 ŠKOLNÍ TAMTAM

Číslo 5 ŠKOLNÍ TAMTAM 2004/2005 ŠKOLNÍ TAMTAM Číslo 5 ŠKOLNÍ TAMTAM 2004/2005 ŠKOLNÍ TAMTAM ZAJÍMAVOSTI VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA PROJEKT MLÁDEŽ ČESKO POLSKO SLOVENSKO POSLEDNÍ BOJ SEDMIKRÁSKY SPORT ŠKOLNÍ TAMTAM SOUTĚŽE SOUTĚŽ PODLAHA CUP 2005 SOUTĚŽ DOVEDNOSTI

Více

Ale pojďme již k výsledkům Přeboru České republiky stavebních škol v atletice v Tachově.

Ale pojďme již k výsledkům Přeboru České republiky stavebních škol v atletice v Tachově. TITUL ATLETICKÉHO MISTRA ČR PRO JÍLOVOU THE JÍLOVÁ SCHOOL - THE TITLE HOLDER WITHIN THE CZECH REPUB- LIC ATHLETICS COMPETITION ATHLETISCHER MEISTERTITEL DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK FÜR JI- LOVÁ Naše atletické

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

Kronika školního roku 2011 2012

Kronika školního roku 2011 2012 Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí Kronika školního roku 2011 2012 Junioři reprezentovali ČR v carvingu na mistrovství

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Téma. Cestovatel Tomáš Ujfaluši se vrátil do Gambrinus ligy:

Téma. Cestovatel Tomáš Ujfaluši se vrátil do Gambrinus ligy: Číslo 2 Ročník 1 Podzim 2013 99 Kč Téma Generální ředitel, tiskový mluvčí, správce stadionu. Jak fungují kluby Gambrinus ligy? Darida, Kadlec, Krejčí Kolik stojí fotbalové naděje v Gambrinus lize? Slavní

Více

Petrem Budinským. Finanční událost roku proběhla na VŠFS Controlling v malých a středních podnicích nejen o číslech

Petrem Budinským. Finanční událost roku proběhla na VŠFS Controlling v malých a středních podnicích nejen o číslech XADONIA OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ A PŘÍZNIVCŮ VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ 02 2014 Den s Petrem Budinským prorektorem pro vzdělávací činnost a vnější vztahy Strana 04 Finanční událost roku proběhla

Více

Ročenka 2011-2012. Integrovaná střední škola- Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61

Ročenka 2011-2012. Integrovaná střední škola- Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 Ročenka 2011-2012 Integrovaná střední škola- Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 Milé studentky a studenti, vážení rodiče a přátelé školy, dámy a pánové, předkládáme Vám Ročenku školy, kterou

Více

Obsah IX/01. Úvodník 3

Obsah IX/01. Úvodník 3 Obsah Úvodník 3 Ze života školy a parlamentu 4 Exkurze, výlety, školní akce 8 Projekty 17 Soutěže 21 Studenti a věda 22 Sport 24 Filmy, seriály, fandom 27 Příspěvky studentů 29 2 IX/01 Úvodník Abych se

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Duben 2014 č. 7 Ročník XXIV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Je zábava v centru města problém? Pracovní komise složená ze zástupců jednotlivých politických stran

Více

Školní stravování odebírání obědů v době nepřítomnosti žáka ve škole

Školní stravování odebírání obědů v době nepřítomnosti žáka ve škole Vážení rodiče, děkujeme Vám za spolupráci a Vaše podněty ve školním roce 2014/2015. Přejeme Vám i Vašim dětem dlouhé slunečné prázdniny a klidnou dovolenou. Vedení školy Co se událo ve škole v posledním

Více

číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 6 Březen měsíc čtenářů strana 2 Ohlédnutí za rajem masek plesu místního zastupitelstva

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školní rok 2013/2014 Mgr. Ondřej Hubáček ředitel školy 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 3

Více

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ časopis pro soutěžící, konzultanty a organizátory SOČ 2/2010 Postoupili jste do Chrudimi? 2 Kde se bude obhajovat 3 Jak proběhla krajská kola 4 Reprezentace v USA 5 Letní škola mladých vědců 6 Konference

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 1. Výsledky výchovy a vzdělávání a) Prospěch a chování b) Maturitní zkoušky Témata písemné maturitní zkoušky z českého jazyka Písemná maturitní zkouška z matematiky

Více

Horní Lhotka. Ropice Třanovice

Horní Lhotka. Ropice Třanovice Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Vělopolí 2 / ročník XII. Editorial Vážení a milí čtenáři, druhé číslo mikroregionálního

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Březen 2009. Kindlman Ples SSPŠ. Maturitní Ples. Ohlédnutí za mistrovstvím. Poděkování od AŠSK

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Březen 2009. Kindlman Ples SSPŠ. Maturitní Ples. Ohlédnutí za mistrovstvím. Poděkování od AŠSK Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Březen 2009 Maturitní Ples Kindlman Ples SSPŠ 5 6 25 Ohlédnutí za mistrovstvím Poděkování od AŠSK 22 Obsah: Audio video studio... 2 Dobrý den v březnu!... 3

Více

Světová gymnaestráda. Cykloturistika - jak na to Ženy a sport - seminář WILD. Metodická příloha: Základem všeho je hra ISSN 1212-0669. www.caspv.

Světová gymnaestráda. Cykloturistika - jak na to Ženy a sport - seminář WILD. Metodická příloha: Základem všeho je hra ISSN 1212-0669. www.caspv. Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 15. ročník číslo 3 září 2011 Světová gymnaestráda Cykloturistika - jak na to Ženy a sport - seminář WILD Metodická příloha: Základem všeho je hra

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Zpracováno podle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

O SLATINĚ. tak vyvarovali následným výpovědím, ale dochází také k případům,

O SLATINĚ. tak vyvarovali následným výpovědím, ale dochází také k případům, A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 6 červen 2014 PATNÁCTILETÉ AKTUALITY (čtěte na straně 8) NOVINKY Z BYTOVÉHO ODBORU Po čase jsme opět požádali o rozhovor pana místostarostu Mgr. Petra Semráda, který má v

Více

města Frýdku-Místku slovo náměstka primátora Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek

města Frýdku-Místku slovo náměstka primátora Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Zastupitelstvo rozhodlo o převodu stadionu Frýdecko-místečtí radní na svém posledním zasedání

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Hráči projevují důvěru

Hráči projevují důvěru 50% sleva na pronájem SPA Partner vydání Privátní sauna Bio sauna Fyzioterapie Finská sauna Jacuzzi Masáže platí při první návštěvě pro členy hráčské asociace a jejich rodinné příslušníky www.samuispa.cz

Více

SOKOL. Parkour Workshop umění pohybu. Èasopis Èeské obce sokolské

SOKOL. Parkour Workshop umění pohybu. Èasopis Èeské obce sokolské Èasopis Èeské obce sokolské SOKOL duben 2014 Senioři ze sokolské všestrannosti se již podruhé setkali v Praze Víkendové setkání navázalo i tentokrát na tradici sokolských tajných výletů Česká hymna v Doha

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5. Výroční zpráva

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5. Výroční zpráva Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Obsah: str. 1. Charakteristika DDŠ... 3 2. Personální obsazení DDŠ. 3 3. Zpráva o činnosti

Více

SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Výroční zpráva 2005/2006 1 Osnova pro výroční zprávu středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 (veškeré údaje uvádějte podle

Více

Kronika přehled aktivit a činností. v školním roce 2013/2014.

Kronika přehled aktivit a činností. v školním roce 2013/2014. Kronika přehled aktivit a činností v školním roce 2013/2014. Září 2013 Od roku 1871, kdy naše gymnázium vzniklo (i když by se dalo říci, že se narodilo podruhé) už uběhlo drahně let a my druhého září,

Více

12/2007 TIŠNOVSKÉ NOVINY 2

12/2007 TIŠNOVSKÉ NOVINY 2 O sociálních službách společně Dnes se na Vás obracíme s prosbou o spolupráci. Pro tvorbu kvalitního komunitního plánu sociálních služeb potřebujeme znát Vaše potřeby, nápady a názory. Proto najdete v

Více