Milí pravidelní a náhodní čtenáři Svojanovin, když vychází letní číslo, máte možnost seznámit se s děním v Mateřské škole Starý Svojanov, okr.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Milí pravidelní a náhodní čtenáři Svojanovin, když vychází letní číslo, máte možnost seznámit se s děním v Mateřské škole Starý Svojanov, okr."

Transkript

1 Ročník 10/2012 číslo 1 - červen Milí pravidelní a náhodní čtenáři Svojanovin, když vychází letní číslo, máte možnost seznámit se s děním v Mateřské škole Starý Svojanov, okr. Svitavy prostřednictvím ředitelky školy. Tentokrát jsem ovšem požádala zaměstnankyni Bc. Ivu Feltlovou, která pracuje s integrovaným dítětem, poskytuje mu ostatní osobní služby a vidí dění v MŠ jinýma očima a to takhle. Nástupem do mateřské školy začíná pro každé dítě období, trvající vlastně až do dospělosti, kdy se stává součástí vzdělávacího procesu. Fungování všech institucí zajišťujících vzdělávací proces se řídí nejrůznějšími zákony, směrnicemi, rámcovými programy, apod. V rámcovém programu pro mateřské školy se dočtete, že mají pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení...smysluplně obohacovat denní program dítěte. Nevím, jak je tomu jinde, ale v MŠ ve Starém Svojanově, kde bylo tento školní rok zapsáno 18 dětí, dochází k naplnění těchto úkolů opravdu každý den prostřednictvím školního vzdělávacího programu Ten dělá to a ten zas tohle. Každý den se děti učí, jak je důležité najít si čas na práci i na odpočinek. Každý den se dozvídají něco nového o světě kolem sebe, že jej lze poznávat všemi smysly, jak důležitá je hra, lidská tvořivost, fantazie a příroda, která nás obklopuje. A to není z daleka vše, protože rozhodně nezůstávají uzavřeny v budově školy, ale naopak vyráží do světa, o kterém si vypráví. Navštívily výstavu Pojďte si hrát s malířem Janem Zrzavým v muzeu ve Svitavách, hudební a divadelní pásmo Špalíček písní v Bystrém, vystoupení ZUŠ Bystré, filmové představení Šmoulové a loutkovou revue Na kouzelném paloučku (objevili se zde dokonce i Jů a Hele) v Poličce. To proto, aby si děti uvědomily, že kultura neodmyslitelně patří do života člověka. A protože je důležité se kulturních událostí nejen účastnit, ale také je aktivně vytvářet, secvičily program na tradiční vánoční besídku, na velmi povedený karneval i k uvítaní jara. Mimo téměř každodenních procházek si tělo utužovaly během deseti lekcí plaveckého kurzu ve Svitavách. Na dopravním hřišti se zase učily pravidlům, podle kterých je životně důležité se řídit. Myslet na druhé a pomáhat dokázaly děti během tříkrálové sbírky, kdy poctivě s nůší a koledou obešly Starý Svojanov. Celý rok slavily svátky, dozvídaly se o tradicích, které se stále dodržují i o těch, které postupně zanikají, také se dozvěděly, že se slaví po celém světě a všude jinak.

2 Nový altán na zahradě si ozdobily dýněmi, netopýry, duchy a slavily Halloween. Tento svátek, stejně jako Vánoce i vítání jara oslavily s těmi pro děti nejdůležitějšími, s jejich rodinami. Teď, když jsem popsala jen pouhý zlomek toho, co vše se událo v této škole, bych se měla zmínit o tom, že děti čeká výlet, také ukončení školního roku Hurá na prázdniny, spaní v MŠ a pak už nejoblíbenější dva měsíce všech dětí školou a školkou povinných. A po prázdninách osm nových dětí z Vítějevse, Bohuňova i Poříčí bude v MŠ zažívat opět ty báječné chvíle podobné těm, které tu všichni, včetně personálu, zažívali letos. Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce, napsal ve stejnojmenné knize Robert Fulghum. Myslím, že děti z MŠ ve Starém Svojanově s ním budou jednou souhlasit. SLOVO STAROSTY Ivo, děkuji. Jana Bačovská Vážení spoluobčané, jsem rád, že Vás mohu oslovit v dalším čísle Svojanovin, jejichž vydáním bychom rádi přispěli k zpříjemnění letního času. Využívám této možnosti k prezentaci akcí, které v současné době realizujeme i na které se připravujeme. Hlavním letošním úkolem je dokončení velké investiční akce jakou je oprava hřbitovní zdi ve Svojanově. V rámci této akce jsme provedli i drobné opravy zdi u kostela ve Starém Svojanově. Celkové náklady na tuto akce přesáhnou částku pěti miliónu korun. Nákupem drobné komunální techniky, terénními úpravami Sokolské zahrady i opravami komunikací bychom v letošním roce rádi přispěli ke zlepšení vzhledu celého Svojanova. V rámci dalšího rozvoje usilujeme o získání dotace na nákup nového traktoru, další modernizaci vodovodu i dobudování hřiště u rybníka, abychom tak postupně zvelebili celý Svojanov. Díky našim hasičům bude opravena hasičská zbrojnice na Předměstí a svépomocí vybudovali i přístřešek na hřišti u rybníka. Za tuto jejich záslužnou a přínosnou práci bych jim chtěl poděkovat. Přispěli k zlepšení podmínek a zázemí pro pořádání kulturních i sportovních akcí v tomto areálu. Díky získání dotace na zákonnou povinnost vytvoření nového územního plánu budeme i v letošním roce pokračovat v jeho další realizaci. Dále probíhají i jednání s Povodím Moravy ohledně možné realizace protipovodňových opatření pro Svojanov. Neustále se hledá východisko mezi vysokými náklady na realizaci a cenou ochráněného majetku, které jsou základem pro možnou dotaci. V oblasti společenského života se díky činnosti naší kulturní a sociální komise, úřadu městyse, mateřské školy i sboru dobrovolných hasičů můžeme opět těšit na řadu kulturních i sportovních akcí. Vyvrcholením bude i Festival evropských vesnic, který se bude konat pod záštitou města Bystrého. Všem, kteří se podílejí na zlepšení společenského i kulturního života ve Svojanově, děkuji a přeji nám, aby se všechny akce vydařily. Pro Svojanov je důležitý nejen vlastní rozvoj, ale i dobrá prezentace. Ta se daří nejen mediální propagací ale především díky těm, kteří prezentují a zastupují Svojanov na různých soutěžích a akcích. Jsem rád, že těch, kteří se ke Svojanovu hrdě hlásí, dobře jej prezentují a zvelebují, přibývá. Přeji příjemné a pohodové svojanovské léto. Ing. Josef Gracias, starosta městyse Svojanov.

3 ZANIKLÁ STAVENÍ VE SVOJANOVĚ V každém čísle Svojanovin se Vám snažíme přiblížit historii nějaké nemovitosti ze Svojanova. Tentokrát nás napadlo, že by nebylo marné připomenout si ty chalupy, které už byly zbourány. Také tak trochu doufáme, že se třeba najde mezi Vámi někdo, kdo by mohl tyto informace doplnit. A to jak upřesněním historie, tak fotografií. Svojanov čp. 11 Dům stál v místě dnešního parkoviště a oploceného areálu firmy Mosaictech s.r.o., naproti staré budově bývalé Vigony. Byl tu již při číslování v roce Víme že v letech ? tu žil rod Stejskalů. V roce 1935 František Stejskal, syn Ignáce Stejskala, postavil novou, zděnou budovu, kde provozoval řeznictví. Stavbou se tak zadlužil, že ji musel prodat. Novým majitelem se stal pan Josef Neubauer z Korejtek. Byl to ovšem jeho bratranec, takže dům zůstal v rodině. V roce 1981 byl pan Neubauer vážně nemocen a závod Vigona měl zájem o celkové místo pro další výstavbu. Stavení i se zahradou koupil od pana Neubauera za ,- Kč. Státním podnikem Vigona byl pak dům zbourán během podzimu 1991 a ledna Bourání bylo provedeno přes protest občanů a materiál ze zbourání dostala paní z Poličky. Celé to bylo podivné. Svojanov čp.12 Dům stál v místě dnešní haly firmy Mosaictech s.r.o. Byl tu již v roce Podle školní matriky byla v této výměničné chaloupce po vyhoření radnice v roce 1766 škola. V letech zde žili Loskotovi. V roce 1835 prodal majitel p. Leinweber (manžel Mariany Loskotové) dům Ignáci Koutnému za 100 zlatých ve stříbře a odstěhoval se s celou rodinou již v roce 1833 do čísla 73 Na Račanech. Na chvíli se v soupisech obecních poplatků objevuje Jakub Cihlář, ale od roku 1844 je tu už rodina Moravcova. V roce 1866 zemřela manželka Františka Moravce na choleru. V době rakousko-pruské války a bitvy u Hradce Králové, kdy tudy procházela vojska, se vydala s procesím do Křtin/někde se píše, že do Vranova/prosit o mír. Cestou zpět potkalo procesí již vojáky vracející se z bitvy, tedy ty raněné a nemocné. Od nich si přinesli domů nákazu cholerou, které podlehlo v městečku 18 lidí i pan farář Ignác Mach. Od roku 1894 jsou až do roku 1920 majiteli domku Burešovi. Ti zakoupili tovární budovu čp.67 a tuto upravili na prosperující továrnu. V roce 1920 byl domek čp. 12 zbourán. Čp. 12 pak dostal nově postavený dům pana Truhláře /pekařství vedle dílny p. Kropfa/. Svojanov čp.16 pivovar Až do zbourání byl v majetku Svojanovské vrchnosti. Všichni, kteří tam žili, byli jen nájemníci. Jak dlouho se v pivovaru vařilo pivo se z matričních zápisů nedá zjistit. V 19. století tam často bydlely židovské rodiny, ke kterým bohužel nejsou žádné podrobnosti. Sládci : Matěj Král, Antonín Skočdopole, Václav Svoboda, 1726 Antonín Pekáček, do roku 1731 Martin Pekáček, František Štefka, Václav Zavřel, Šimon Křečan(Prečan), 1813 Václav Prečan,

4 1823 Izák Koscherak žid, 1827 židovská rodina, Antonín Ineman zřídil hospodu, 1854 Mojžíš Zeifel, František Stejskal řezník a hostinský Od roku 1890 uváděno stavení jako neobydleno. Po roce 1910 bylo zbouráno. Pan Svoboda ve svých pamětech napsal : Pivovar čp.16 byl v roce 1921 z rozkazu města Poličky zbourán a stavební místo zakoupil pekař František Truhlář a postavil tam domek s pekárnou a obchodem. Oboje tam provozoval až do roku Svojanov čp. 22 Dům stál v místě, kde dnes mají zahradu Metelovi, tedy mezi čp. 24 a 21. V letech zde žila rodina Palů. V roce 1792 si vdova po Janu Palovi bere Františka Olivu.Až do roku 1861 tu pak byla rodina Olivova. Při velkém požáru 3. května 1842 stavení vyhořelo a ve sklepě se udusili Anna Tesařová /matka františky Olivové/ s dcerou Anežkou (13 let) a Františka Olivová s dětmi Františkou(6 let),janem (3 roky) a Marianou (1 měsíc). Pan Oliva se podruhé oženil. Po jeho smrti si vzala vdova Josefa Krabičku z čp.7. Jejich dcera si pak v roce 1879 vzala Jana Jelínka z čp.26. Podle rodinné kroniky koupili Jelínkovi sousední domek čp. 23. V roce 1930 zemřel na tuberkulózu Vratislav Jelínek a vdova Františka si později vzala Bedřicha Jedličku z Předměstí čp.35. Protože s koupí domu čp.23 koupili jelínkovi i pozemky, byli Jedličkovi nuceni postavit novou stodolu. je to nynější čp. 129 dům Zdeňka Metely. Po smrti Bedřicha a Františky vlastnil oba domy (22 a 23) bratr Eduard- učitel z Líšně. Ten prodal oba domy Františku Kopeckému ze St.Svojanova 3. Ten nechal oba domy po roce 1946 zbourat. Zůstala jen nová stodola, kterou později prodal Metelovým. Svojanov čp.23 Dům stál již při číslování v roce Do roku 1777 zde žili Loskotovi. Dcera Mariana si vzala Františka Hudského z městečka tesaře a měšťana. Hudští zde žili ještě v roce 1886, ale při sčítání v roce 1890 byl dům veden jako neobydlen. Koupili ho pak sousedé Jan a Františka Jelínkovi. Pak už měl dům stejný osud jako čp.22 po roce 1946 byl zbourán. Svojanov čp.42 - Felixovo Dům na tomto místě stál již při číslování v roce V letech zde žila rodina Cupalova. V roce 1783 je v seznamech vedený Antonín Cupal purkmistr. Roku 1852 si bere Marie Cupalová Johana Beneše z Předměstí čp.1. V roce 1876 je tu změna majitele na Václava Lidmilu ze St.Svojanova 15 obchodníka se střižním zbožím. V roce 1920 zde společně s Lidmilovými žil i Karel Felix, řídící učitel, s rodinou. Ten zemřel v roce Po roce 1946 chalupu koupil Jan Zelycz z čp. 90, obuvník a také tajemník MNV Svojanov, pro svého syna Bohuslava. Ten si však v roce 1969 vzal život. Tak koupil dům od Zelyczů soused Otto Kaderka. V seznamu z roku 1972 je dům už vedený jako zbouraný. Na jeho místě je dnes zahrádka Kaderkových.

5 Svojanov čp. 52 Dům stál pod kostelem sv. Petra a Pavla, v dnešní zahradě u čp.68 a 71.Prvními majiteli byli zřejmě v roce 1788 Škaroupkovi. Jejich dcera Anna si vzala Aloise Cupala ze Svojanova čp.39.dcera Johana si vzala Petra Satrapu z čp. 27 a všichni se přestěhovali na toto čp. Od roku 1833 platí všechny poplatky František Oliva, který pochází z čp. 22. Do roku 1857 Josef Hudský, který si vzal vdovu po Františku Olivovi. Od roku 1858 jsou zde vedeni František Kamenohorský se ženou Františkou. V roce 1890 zde bydleli Svobodovi. V roce 1936 jsou zde jako majitelé Josef a Kateřina Olivovi. Josef zemřel v roce 1949 a Kateřina v roce Po nich zdědila chalupu dcera Milada Báčová, která ji pronajímala. Bydlela zde nájemnice Marie Schwoiserová,vdova, mistrová ve Vigoně. Po smrti Milady Báčové v roce 1968 zdědil chalupu její syn Petr, který ji po několika letech zboural, protože původní dřevěná stavba byla již v desolátním stavu. Půvedně tu taky bydleli i Báčovi z čp.98, kde se i dnes říká Báčovi pod kostelem, když už dááávno pod kostelem nebydlí. Svojanov čp.64 - Kotrbelovi Domek byl postaven v roce 1810 na dominiální půdě pro zaměstnance vrchnosti a až do roku 1852 byl i jejím majetkem. Přezdívku mají podle pozemku, který koupili pozdější majitelé domku Svobodovi ve Studeném a kde se říká na Kotrbelovým. Je to jméno dávného majitele pozemku, jméno městeckého konšela Kotrbely. V roce 1811 zde žil Jiřík Tergner myslivec rodina Mannova. Od roku 1835 je tu vedena rodina Hradeckých, po ní pak rodina Svobodova. Syn Stanislav Svoboda narukoval k dalm. pluku a padl. Syn Jan narukoval a byl v tridentu vzat do zajetí. Od byl zařazen v Roverettu do legií v Itálii k 31.p.pluku. Od roku 1936 je majitelem Antonín Svoboda, syn Jana Svobody a Marie, roz. Mannové. Pan Antonín Svoboda pracoval propodnik Sběrné suroviny. Také měl doma sběrnu starého papíru pracoval jako podnik Sběrné suroviny. Zachránil spoustu informací týkajících se historie městečka Svojanova, ale hlavně sepsal všechny příběhy, které se kdy vypracovaly o tomto místě a okolí. Byl svobodný a žil se svým bratrem Janem, o kterého se staral. Podle vypravování sousedů bylo všechno v pořádku, pokud žila ještě sestra Božena. Paní Moravcová z čísla 16 vypravovala, že když ochotníci hráli divadlo a potřebovali pěkné městské oblečení, chodili si je půjčovat ke Svobodům. Když zůstali oba bratři sami, postupně se všechno změnilo. Bylo na nich ještě zvláštní to, že pěstovali psy na jídlo tak, jako ostatní pěstující králíky. Když zůstal Antonín Svoboda úplně sám, začali z vedlejší továrny usilovat o jeho chaloupku. Nakonec se jim to podařilo v roce 1975 a pana Svobodu přestěhovali do domova důchodců. Když se bourala chalupa, všechny jeho písemnosti se "rozešly". Některé odnesl Bohumír Gerišer. Když zemřel a prodával se jeho dům, pan Cihlář z Jedlové přinesl na uložení do kroniky tašku Svobodových písemností. Byla tam školní matrika, podle které jsem doplňovala některé údaje, ta je už uložena v archivu v Litomyšli. Dále jeho příběhy ze Svojanova a jeho román, který má napsán asi ve třiceti sešitech. Dále popis historie chalup až do domovního čísla 77. (Nesmí se brát vážně, protože on neměl možnost si některé údaje ověřit.) Svojanov čp.74 Domek byla postaven okolo roku Stával nad domkem čp.72 vpravo od kapličky sv. Jana Nepomuckého. V roce 1823 zde bydlel Matěj Finkenzeller s rodinou. Z vojenských odvodů v roce 1850 víme, že se rodina odstěhovala do Bystrého. Po nich tu bydlela rodina Václava Richtera, hrnčíře z Prahy. V roce 1835 prodal pan Richter domek svému synovi Františkovi za 120 zlatých ve stříbře. Ten tu žil až do roku Pak se oženil a odstěhoval do čp.40. Na čp. 74 zůstal jeho syn Johan. Ten se oženil a v roce 1874 se celá rodina vystěhovala do Ruska. Od roku 1863 je zde pak vedena rodina Antonína Kolmana. Jako vdovec si pak v roce 1913 bere Marii Čermákovou z Korejtek čp.151. Pan Kolman zemřel v říjnu 1918 na následky úrazu. Spadl s ním žebřík, když pomáhal při hašení požáru. Hořely tehdy domy čp. 4, 5 a 45.

6 Manželka Marie zemřela v roce 1925 a dům zdědil její nemanželaský syn František Čermák. S manželkou Olgou měli syna Zdeňka, který domek po jejich smrti zdědil. Proč už nestojí domek čp.74 je zřejmé. Zdeněk nebyl z těch, kteří svůj majetek dobře spravují a opravují. Když ztratil klíče, odkryl vzadu kus střechy a tudy chodil domů. Střechu už nespravil a tak domek chátral rychlým tempem. Nakonec již neobyvatelný domek prodal Pavlu Marečkovi z čp.15 a ten ho v roce 2001 zboural. Svojanov čp.86 - bývalá továrna na Vápeničkách Stála na místě bývalého špýcharu, který byl v roce 1842 majetkem obcí Svojanov, Starý Svojanov, Předměstí, Dolní Lhota, Studenec, Jobova Lhota a Hutě prodala obec Svojanov zbylé pozemky okolo(špýchar zakoupil již dříve) Karlu Schwerovi z Březové nad Svitavou a byla tu vystavěna továrna na hedvábné látky. V letech 1876 a 1879 zakoupila vše firma Bří Báderové. Prvním ředitelem provozu se stal Ferdinand Heller z Březové koupil továrnu Josef Helán mladší. Od roku 1945 je vedoucím továrny Antonín Neubauer, který se v roce 1948 stal spolumajitelem. Po roce 1948 byla továrna znárodněna a provoz zrušený právo vlastnické přechází na Československý stát. Od byla vlastníkem Prefa a štěrkopísky n.p. Pardubice. Byla zde výrova cementového zboží. Po Prefě už zbyla jen ruina, která byla odstraněna okolo roku Na místě továrny vzniklo velké smetiště, kam se vyvážely odpadky z celého okolí. Teprve po roce 1989 se podařilo toto smetiště Na Vápeničkách zlikvidovat a zarovnat terén. Svojanov čp.87 Dům stál v místě dnešního parkoviště před starou budovou fabriky. Byla zde panská pazderna salírna, patřila ke kompletu pivovaru a lihovaru. V čísle 87 byl zřejmě první nájemce panský truhlář Hesch a po něm tam žili Braunovi. Pak následoval opět truhlář, pan Schwartz a znovu Braunovi. Zdá se, že salírnu pravděpodobně prodal poslední majitel panství pan Haasche okolo roku Od roku 1910 je v seznamech veden Václav Satrapa postupně s manželkami Marií (zemřela ) a Annou. Syn Václav holič, prodal chalupu vedlejší továrně Vigona, která ji po roce 1960 zbourala.

7 Svojanov čp šatlava Byla to kamenná přístavba u radnice čp.25, která měla vlastní studnu v zahrádce u potoka. V této přístavbě školy bydlívali nájemníci. Posledními nájemníky byla rodina Svobodova, přezdívkou Dominova. S ní tu bydleli dva obecní žebráci Jiří Moravec a žid Richard Himelreich. Svobodovi si pak koupili domek také ve Starém Svojanově. Dcera Svobodových se provdala k Olivům do Starého Svojanova čp.64. Po roce 1950 byla v šatlavě zřízena obecní prádelna. O její chod se starala paní Marie Opršálová z čp Její provoz neměl dlouhého trvání. Postupně si rodiny pořídily domů elektrické pračky a provoz byl ukončen. Po čase tam byl sklad různého materiálu. Protože se budova 50 let neopravovala, začala se rozpadat střecha. V roce 2004 byla šatlava zbourána. Starý Svojanov čp. 7 - chaloupka Stávala v zahradě dnešního čp.6 naproti Volaufovým. Byla postavena kolem roku V té době zde žili Vojtěch a Terezie Šudomovi. Po nich syn Vojtěch s rodinou. V roce 1923 byl majitelem Jan Šudoma. Někdy kolem roku 1948 nechala tehdejší majitelka Jindřiška Haderová, rozená Hořínková z Korejtek dům zbourat a koupila se svým manželem Aloisem Haderem dům čp.49 na Račanech (u hradu). Měli syna Štěpána. Starý Svojanov čp.32 - u Jakubů Postaveno kolem roku Do roku 1872 zde žila rodina Havlíčkova. V roce 1873 zde žil syn Karla Sedláčka a Marie Havlíčkové, Josef Sedláček. V roce 1890 při sčítání obyvatel tu byli Antonín Báča z čp.33 s manželkou Antonií, roz. Stejskalovou z čp.39. Jejich dcera Antonie si vzala Josefa Bureše z Hlásnice a postavili nový domek čp.104. Domek čp.32 zdědil syn Josef a nechal ho zbourat. Přestěhoval se do Svojanova čp.69.

8 Starý Svojanov původní číslo 11 stálo na místě dnešního čp.41 V roce 1756 zde žil Josef Beneš s manželkou Annou, rozenou Hutskou ze Starého Svojanova. V letech se jim narodilo osm dětí a v roce 1778 Anna zemřela. V roce 1782 si Josef vzal Veroniku, dceru Jiříka Svojanovského. Spolu měli ještě dceru. Rodina Benešova zde žila do roku Pak se přiženil František Kleinbauer z Jedlové. Ten byl v roce 1850 zvolen obecním radním ve spojené obci Svojanov. V roce 1869 bylo stavení již vyhořelé a zbylo po něm jen spáleniště. Starý Svojanov čp.65 - Volejna Dům stál na Moravské vedle čp.88. Stavení pravděpodobně stálo již kolem roku Olejna byla zrušena v roce Pan Bačovský o tomto stavení píše: V tomto stavení se opravdu olej tlačil. Zařízení bylo primitivní, ale účelné. V podstatě to bylo uděláno tak, že mezi dvě velmi silné z jedné strany přiseknuté klády, stahující se k sobě přiseknutými stranami pomocí dřevěných závity opatřených šroubů, se vložil pevný lněný pytlík se lněným semenem. Stahováním šroubů se zvyšoval tlak horní klády na lněné semeno, z kterého stužkou vydlabanou v kládě vytékal lněný olej. Na tomto oleji se o "Vostatcích" smažily komblihy, ale používal se i k pečení koláčů, svítků i hulánků. Podle sdělení pana Cupala, posledního majitele této chalupy, se olej tlačil až do konce roku Tato chalupa již nestojí. Její majitel uvedený Josef Cupal, lidově zvaný Řezníček, se v roce 1947 odstěhoval do Lavičného. Chalupa zůstala prázdná, zchátralá a byla nouzově obydlena Františkem Báčou, Vyjnerem zvaným, který tam zemřel. Přezdívka "Řezník" vznikla proto, že otec Josefa Cupala kupoval po obci kozy a jejich maso potom prodával. Sám Josef Cupal byl šikovný zedník a odborník na stavbu kachlových kamen. Mnoha občanům ve St, Svojanově pomohl, i když už sám bydlel v Lavičném. Starý Svojanov čp.68 - Vajnerovo Postaveno kolem roku v sousedství domu Josefa Krejzly, popisné číslo 19. Zbouráno pak v roce Žily zde rodiny Havlíčkovy a od roku 1861 jsou tu vedeni Weinerovi. Starý Svojanov čp.71 - U Kopeckých nebo u Fikrů Dům byl postaven kolem roku Stával mezi Kameníkovejma a Julií Hamerskou. První majitelkou byla Františka Stejskalová se svou rodinou se celá rodina vystěhovala do Ruska. V letech 1880 a 1890 zde při sčítání obyvatel byli František Kopecký a manželka Marie s dětmi. Od roku 1903 zde žije rodina Fikkerova. Poslední majitelka, Marie Fikkrová zemřela a po její smrti byla chalupa zbourána.čp. 71 bylo pak přeneseno na dnešní dům pana Kleinbauera. Předměstí čp.9 Chaloupka stála někde pod dnešním čp.49 Jedličkovi, těsně nad kladiskem pily. Prvními majiteli byli pravděpodobně Kubínovi. Po roce 1760 sem přišli Opršálovi. Rozina Opršálová byla sestrou Anny Kubínové. Kubínovi byli bezdětní, tak je možné, že Opršálovi po nich chaloupku zdědili. V roce 1880 přišli z čp.14 Zábrodští. Od roku 1887 jsou zed vedeni již jen nájemníci. V roce 1936 byl majitelem Bedřich Jedlička z čp.8 a nájemníci Václav a Františka Sauerovi. Sauerova rodina se po roce 1945 odstěhovala do Banína čp.29. Chaloupka pak byla zbourána a místo sloužilo jako kladisko k pile na čp.8.

9 Předměstí čp.16 Bylo to rozsáhlé stavení, stavební místo mělo 1180 metrů čtverečních a stálo skoro na hrázi Petrova rybníka. Valcha, kterou původně stavení bylo, potřebuje vodu. Také k praní tuhy, která se začala dolovat na počátku 19. století, byl potřeba vydatný vodní zdroj. Praní tuhy trvalo jen pár let ( jestli vůbec) a když bylo později obnoveno dolování tuhy, prala se tuha už jinde- Na hranicích v Hutích. Prvním nájemcem byl valchař Miller z obce Dlouhá, z bysterského panství, za manželku měl dceru Václava Graciase, který v roce 1782 koupil Dolní Dvůr. Dalším nájemcem byl bělič Antonín Riesner z Poličky. U nich na valše, v roce 1819, zemřel Martin Dlouhý, bývalý majitel hradu a velkostatku. Další rodina, která provozovala valchu a bělidlo, byla rodina Lichtblauových z Oskavy. Na konci 19. století bylo bělidlo změněno ve výrobnu šindelů. Od této profese dostal sousední rybník úřední název Šindelka. Valcha byla majetkem velkostatku ve Svojanově, vždycky tam bydleli jenom nájemci nebo nájemníci. Poslední majitel, Město Polička, odmítalo stavení valchy a šindelárny opravovat a tak, když v roce 1936 vyhořelo, už nebylo obnoveno. Předměstí čp.41 - vagón Číslo popisné 41 dostal vyřazený železniční vagon, který stál na prostranství před "dolním dvorem", a pak přes silnici proti číslu 18. Bydlela v něm rodina Václava Svojanovského *1894 (syn Johany flašinetářky ze Studence), manželka Marie *1895 rodem Kovářová St.Svojanov č.4 a jejich děti: Oldřich, Václav, Aloisie * , Marie a Božena. V roce 1945 odešla rodina do pohraničí (do Banína). Vagon si potom odvezl pan Jaroslav Žila ze Svojanova a umístil jej jako chatu u lesa v Babkách. V roce 2004 byl vagon odvezen do šrotu.

10 Dolní Lhota čp.29 Malá chaloupka stála v zatáčce za řekou naproti čp.18. Byla postavena kolem roku Prvním majitelem byl Petr Tesař s manželkou Františkou, rozenou Doležalovou z čp.11. Podle paní Slezákové stála chaloupka Tesařových naproti škole za potokem u cesty na Jobovu Lhotu. Rodina Tesařova měla 8 dětí : Pavlína, Julie, Arnošt, Ladislav, Marie, Františka, Anastazie a Josefa. Kam se celá rodina poděla, není zatím známo. Dalším majitelem byla pak rodina Josefa Zábrodského. Pan Zábrodský zemřel v roce 1945 jako bezdětný. Poslední a dle katastrálního úřadu i nynější majitelkou byla Marie Zábrodská, která dům nabyla soudním přípisem z roku Manželka Josefa byla také Marie, ale jde pravděpodobně jen o shodu jmen. Poslední majitelka byla pravděpodobně sestra nebo jinak příbuzná. Údajně se narodila v Moravské Chrastové, kam se asi i po válce přestěhovala. Není nám ani známo, kdy byl domek zbourán. Hutě čp.5 Domek stál ještě nedávno v Hutích Na hranicích Postavil ho Ignác Moravec *1838, kovář, syn Anny Moravcové z Dolní Lhoty s manželkou Františkou Škaroupkovou z Bohuňova. Dalšími majiteli byli jeho synovec, Adolf Šudoma *1876 a manželka Aloisie Krejzlová z Vítějevse. Po nich zdědil domek jejich syn Alois*1906. Další majitelkou byla jeho sestra Božena *1902. Jejím I. manželem byl Josef Elsinger z Mikulova, dalším František Dlapal. Paní Dlapalová darovala domek svému staršímu synovi Josefovi Elsingerovi z Valtic. V posledních letech jejího života s ní v domku č.p.5 bydlel její mladší syn, Walter Elsinger z Brna s rodinou, ten se o ni, protože byla slepá, staral. Paní Dlapalová zemřela Walter Elsinger zemřel v roce 1999 a v domku zůstal bydlet v nájmu, jeho syn Josef *1976 s rodinou. Po tragické smrti Josefa, dne , prodal Josef Elsinger z Valtic domek Doležalovým z č.p.10 a ti jej nechali v roce 2010 zbourat. Hutě čp.12 Dům stál vedle čp. 8 na konci náměstí v Hutích. Prvním majitelem /někdy kolem roku 1880/ byla rodina Jana Moravce, který pocházel z Hutí čp.2. Bohužel není o této chaloupce více informací. Ani nevíme, kdy byla zbourána.

11 VÝZNAMNÉ JUBILEUM: leden Karel Gerišer (Sv) 80 květen Ladislav Bačovský (DL) 70 březen- Vladimír Šudoma (StSv) 75 Pavel Mareček (Sv) 70 Věra Metelová (Sv) - 87 Marie Báčová (StSv) 75 Žofie Timovtyová (StSv) - 90 Františka Kopecká (StSv) - 75 duben Josef Blaška (StSv) - 80 Ladislav Kopecký (StSv) - 80 Marie Moravcová (StSv) -89 Lubomír Žila (SV) 85 červen - Břetislav Gracias (Sv) 80 Božena Báčová (Sv) března oslavili Lubomír a Libuše Žilová diamantovou svatbu. Srdečně blahopřejeme. ROZLOUČILI JSME SE: Uvítání léta BLAHOPŘEJEME.. Žofie Bačovská (Př), Marie Burešová (Sv), František Průcha (StSv) NARODILI SE NÁM : Nela Drašarová (Př), Natálie Kratochvílová (Stu).Z Vašich příspěvků Jak jsem jezdila do Svojanova na letní prázdniny Věnceslava Filipová Na všechny prázdniny, prožité ve Svojanově u Poličky mám nezapomenutelné vzpomínky. Mnohé z toho, co jsem během prázdnin prožila, je navždy zapsáno do mého vědomí i do mého srdce. Od ranného dětství a potom i jako školou povinná, jsem jezdila do Svojanova na celé prázdniny s maminkou k její sestře, tetě Květě, do její rodné chalupy. Co všechno se dalo za dobu dvou měsíců podniknout!

12 Nikdy jsem se ani chvilku nenudila. Pohledem dnešních dětí by to asi nebylo nic ohromujícího, ale pro mě zůstaly tyto krásné vzpomínky uloženy v paměti dodnes. Tak například, takový sběr borůvek: Velkému pochodu za borůvkami do borových lesů zvaných Bořiny, který vzhledem ke vzdálenosti znamenal celodenní výlet, musel vyhovět takový den, kdy nebude na cestu moc teplo, ale také pravděpodobně nebude celý den pršet. A v tomto kraji v létě bývala náhlá změna počasí častá, někdy bouřky s lijáky, ale také vytrvalý déšť. Trhat mokré borůvky, navíc v dešti, bylo jednak nepříjemné, navíc v konvích potom nevypadaly nijak vábně. Výletu předcházela důkladná příprava, která představovala nachystání příslušných nádob, větších plechových konví a hlavně sběráčků konviček, opatřených šňůrkou, které uvázány kolem pasu umožnily trhat borůvky oběma rukama, aby malé plody rychle přibývaly. Přípravy dobré svačiny, která byla základem úspěšného sběru a možná i podmínkou, se věnovala patřičná pozornost, i když v lese rychle všem vytrávilo a chutnalo potom úplně všechno. Oblečeni správně pro tento účel, vymustrováni tak, aby případné obarvení borůvkami oděvu už příliš nepoškodilo, jsme se vydali hned po ráno na cestu. Nejprve komoru k hradu, pěkně stále do kopce, po té už po rovině hradní cestou a dále polní cestou až do Bořin rozsáhlého borového lesa, protkaného mnoha vzájemně si podobnými křižovatkami, které dokonale zmátly i domorodce a ti se často vymotali na opačné strany než do lesa přišli. Tahle cesta mně vždy připadala nejen nekonečně dlouhá, ale navíc i nebezpečná, protože se stávalo, že po ní hnali na pastvu koně, později také krávy a já se celou cestu bála, že nás ta zvířata ušlapou, zvlášť v místech, kde cesta byla úzká. Jakmile jsem uslyšela povědomý dusot, rychle jsem opustila cestu a drápala se nahoru do stráně. Také jsem znovu a znovu chtěla slyšet, jak že to bylo s tou studnou, jejíž pozůstatky jsme cestou míjely. Maminka mně říkala, že se vypráví, že jednou do ní spadl celý povoz i s koňmi. Neuměla jsem si to moc představit, ale přesto to ve mně vzbuzovalo nesmírný údiv a všech utopených jsem opakovaně litovala. Když jsme konečně dorazili k lesu, bylo zapotřebí najít takové místo, abychom se na něm mohli utábořit, a nemuseli se během dne stěhovat jinam, protože to byla ztráta času. Drahocenný čas měl být využit hlavně na to, abychom naplnili všechny přinesené nádoby, a to i s vrškem. Představa, že bychom se vraceli domů s poloprázdnými konvemi, nebyla vůbec myslitelná. Většinou jsme našli místo, kde se to jen modralo a mohli jsme začít sbírat. Předháněli jsme se, kdo dřív natrhá plný sběráček a půjde ho vysypat do konve a stále jsme poměřovali, kolik komu ještě zbývá natrhat do naplnění nádob. Během dne jsme měli jednu až dvě pauzy na svačinu a na narovnání zad, ke které patřilo také nějaké pití nejlépe chutnaly barevné limonády ve skle, ale protože byly těžké, většinou jsme s sebou nosili malinovou šťávu ředěnou vodou v umělohmotných lahvích. Pokud s námi byl i můj otec, který sběru borůvek moc neholdoval, ale měl dobrý orientační smysl, mohl se směle vydat do hloubi lesa hledat houby. A co jich tam rostlo! Hřiby, křemenáče, lišky, a hlavně ty nejlahodnější - syrověnky. Osolené, pokmínované a opečené na sádle nebo jenom na plotně, chutnaly úžasně. Když jsme konečně úspěšně naplnily všechny konve, kyblíky a všechny pomocné nádoby byly plné šedavých a voňavých bobulek, ubírali jsme se k domovu s pocitem, že tento den byl opravdu využit a vidina brzkých borůvkových knedlíků a koláčů nám ještě více zrychlovala chůzi. Natrhali jsme ještě kytici kmínu, který rostl přímo na cestě, někdy byly i hrachové lusky na poli a když jsme zahlédli siluetu hradu, bylo vyhráno a cesta lesní pěšinou komorou dolů již velmi rychle uběhla. Když jsem potom večer správně uondaná ulehla a zavřela oči, viděla jsem jenom samé modro. Usnula jsem sladkým spánkem a borůvkový výlet se mnohdy dostal i do mého snu. Svojanoviny vychází od /Ročník devátý cena - 5,- Kč Redakce Ilona Kopecká, Růžena Stejskalová, Jana Bačovská, Adresa Městys Svojanov, Svojanov 25,569 73, IČO tel Číslo a den vydání 1/ Registrační číslo 40/R9-124/99

Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu

Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu Strana Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu Číslo 1 - únor 2009 Ročník 11 Cena 5,- Kč Zvonička sv. Václava ve Štěpánovské

Více

Sedmdesáté výročí od osvobození a ukončení II. světové války

Sedmdesáté výročí od osvobození a ukončení II. světové války Duben před sedmdesáti lety tedy rok 1945, kdy ještě trvala nelítostná druhá světová válka vyvolaná fašistickým a hitlerovským Německem, která stála milióny lidských životů, přivodila nesčetné materiální

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Slovo starosty. Vážení občané,

Slovo starosty. Vážení občané, Vážení občané, Slovo starosty máte v rukou první číslo Zpravodaje roku 2008, a já doufám, že pro Vás letošní rok začal úspěšně. Z pohledu města začal rok 2008 dobře, neboť rok předchozí skončil dle předpokladu.

Více

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN 2004 Předprázdninové zamyšlení Za několik málo dní nastane tolik očekávaná doba prázdnin a dovolených. Doba, ve které více času než kdy jindy trávíme v přírodě. Na svých toulkách

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

měsíčník městského úřadu prosinec 2005 cena 10,- Kč

měsíčník městského úřadu prosinec 2005 cena 10,- Kč měsíčník městského úřadu prosinec 2005 cena 10,- Kč Z obsahu Schůze rady.................... 2-3 Zasedání zastupitelstva..................... 3 Kdysi a dnes..................... 8 Školství.....................

Více

Tak vypadala Perníková chaloupka.

Tak vypadala Perníková chaloupka. Tak vypadala Perníková chaloupka. OBSAH Jaroslav Michna Štramberk...................................................... titulní strana obálky Příloha k článku Perníková chalupa....................................

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse PROSINEC 2014 Vážení spoluobčané, jménem Úřadu městyse Nové Veselí Vám přeji spokojené prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Zdeněk Křivánek, starosta městyse V neděli

Více

A máme tu Velikonoce

A máme tu Velikonoce A máme tu Velikonoce Toto konstatování asi vyslovilo mnoho z nás. Mnoho z nás možná i pokračuje za chvíli budou prázdniny (dovolené), pak zafouká ze strnišť a zase tu bude zima. Tenhle rychlý průběh roku

Více

2 červen. Z obsahu. Poznáte? Tentokrát to jsou domy nové výstavby na sídlišti Nad stadionem

2 červen. Z obsahu. Poznáte? Tentokrát to jsou domy nové výstavby na sídlišti Nad stadionem 2 červen Poznáte? Tentokrát to jsou domy nové výstavby na sídlišti Nad stadionem Z obsahu Z jednání zastupitelstva Výsledky voleb do EP PoděkovánÍ V obci se staví za evropské peníze Vzpomínka na Karla

Více

KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice

KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice PROSINEC 2012 Cena 3,- Kč Číslo 12; ročník XVII. KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice ilí přátelé, blížící se konec roku je dobou, kdy

Více

OBSAH : Společnou cestou

OBSAH : Společnou cestou 18.12.2008 OBSAH : 1 Společnou cestou 2 Rozhovor. Ing. Dagmar Tomanová 3. Opakovaně žádám a požaduji 3. Jak se žije v Záluží a Kozlovicích 4..Chodník ke Glazuře a ke hřbitovu 5..Finanční kontrola, WWW

Více

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 22. 7. 2013 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, chtěla bych Vás seznámit s děním v obci,

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice červen 2012 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, čas pokročil a tak Vám předkládáme již druhé letošní číslo našeho obecního zpravodaje. Na úvod Vás seznámíme

Více

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura prosinec 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura Foto: Jaroslav Vála strana

Více

ODOLEN. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 5/2015

ODOLEN. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 5/2015 ODOLEN zpravodaj města Odolena Voda 5 2015 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Fota: Zdeněk Kocur O Vodolskou kapku, Odolena Voda, 25. 4. 2015. Více fotografií na: www.odolka2015.estranky.cz

Více

s přílohou města Hartmanice MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK X BŘEZEN 2010 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj MEDAILE JE UŽ DOMA

s přílohou města Hartmanice MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK X BŘEZEN 2010 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj MEDAILE JE UŽ DOMA s přílohou města Hartmanice MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK X BŘEZEN 2010 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj MEDAILE JE UŽ DOMA Martin Jakš se vrátil z Vancouveru do Železné Rudy Krátce po Martin skončení

Více

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec)

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ZPRAVODAJ OBCE P E T R O V I C E ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ========================================================= SLOVO STAROSTKY =========================================================

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Masopustní bláznovství

Masopustní bláznovství www.zdirec.cz Cena 2, Kè ÚNOR 2006 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 166 Masopustní bláznovství Závěr zimy prožívali naši předkové často ve znamení zábav a bujarého veselí. Víte, kolik trápení, bolestí a problémů nás

Více

Valtický zpravodaj. Valtické hřbitovy. An ti ka. Město VALTICE. 1. listopadu 2006. Počítače, internet 604 215 337 SEVA-FLO RA s.r.o.

Valtický zpravodaj. Valtické hřbitovy. An ti ka. Město VALTICE. 1. listopadu 2006. Počítače, internet 604 215 337 SEVA-FLO RA s.r.o. Valtický zpravodaj 1. listopadu 2006 Valtické hřbitovy I když počet obyvatel za posledních 300 let druhého tisíciletí se nějak výrazně nezměnil, přesto na území města bylo za uvedené období postupně využíváno

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009

Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009 Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009 Prodloužená... Výročí bitvy Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce Informace 4 Další informace 4 203. výročí bitvy u Slavkova 4 Poděkování 5 Kulatá

Více

Všem občanům přeji spolu se všemi zaměstnanci obecního úřadu příjemné proţití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pohody do nového roku 2011.

Všem občanům přeji spolu se všemi zaměstnanci obecního úřadu příjemné proţití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pohody do nového roku 2011. Fryčovický zpravodaj vychází čtvrtletně. Datum a číslo a místo vydání: 29.11.2010, č.4, Fryčovice. Vydává Obecní úřad ve Fryčovicích, Fryčovice č.83, 739 45 FRYČOVICE.Registrační číslo MK ČR E 12361. Váţení

Více

Vydává Obecní úřad Hradištko - podzim 2009

Vydává Obecní úřad Hradištko - podzim 2009 Vydává Obecní úřad Hradištko - podzim 2009 BRUNŠOVSKÝ SPECIÁL Koncem školního roku se na zahradní slavnosti děti rozloučily s ředitelkou mateřské školy Evou Novotnou. Funkcí ředitelky byla od 1. července

Více

BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj 6

BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj 6 BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj 6 časopis městského zastupitelstva listopad prosinec 2009 ročník 33 Zajímavé domy buštěhradské - Králíčovna ZŠ a MŠ i ZUŠ budou slavit! Junák Buštěhrad a DPS v roce 2009 Přednášky

Více

měsíčník pro občany města Nové Paky a okolí - ACHÁT MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ - ČERVENEC/SRPEN 2012 - číslo 7, 8-15,-Kč

měsíčník pro občany města Nové Paky a okolí - ACHÁT MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ - ČERVENEC/SRPEN 2012 - číslo 7, 8-15,-Kč měsíčník pro občany města Nové Paky a okolí - ACHÁT MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ - ČERVENEC/SRPEN 2012 - číslo 7, 8-15,-Kč Foto: Zdeněk Kudrnáč Z obsahu čísla: Zprávy z městského úřadu *

Více

STA SKO. Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad

STA SKO. Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad VY DUBEN 2014 STA SKO ZPRÁVY Z RADNICE Vážení občané, rádi bychom

Více