Cyklisté. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody cyklistů a jejich následky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cyklisté. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody cyklistů a jejich následky"

Transkript

1 Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody cyklistů a jejich následky

2 Obsah 1. Úvod Národní databáze Evropská databáze Základní fakta Cyklisté dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu... 6 Cyklisté - všech věkových kategorií, včetně přepravovaných osob Použití přilby Vývoj usmrcených cyklistů v období let 1993 až Časové srovnání Měsíční srovnání Porovnání let 2016 a Podíl usmrcených cyklistů Denní srovnání Hodinové srovnání Věkové srovnání Alkohol Dopravní nehody zaviněné cyklisty Následky dopravních nehod s účastí cyklisty Krajské srovnání Dopravní nehody cyklistů Usmrcení cyklisté Závažnost nehod cyklistů Těžce zranění cyklisté Evropské srovnání Absolutní data Relativní data Usmrcení cyklisté na obyvatel Usmrcení cyklisté ke všem usmrceným Vývoj roku Dlouhodobý vývoj Aktuální vývoj ve vztahu k NSBSP - usmrcení

3 9.3 Aktuální vývoj ve vztahu k NSBSP těžce zranění Použité zdroje

4 1. Úvod Dokument má za cíl vytvořit formou komentovaných grafů základní materiál oddělení BESIP týkající se národních statistik dopravních nehod cyklistů a jejich následků, především z oblasti osob usmrcených, vážně zraněných a lehce zraněných osob. 1.1 Národní databáze Pro potřeby tohoto dokumentu byly použity jako zdroj dat statistiky dopravní nehodovosti a jejich následků Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezídia České republiky (ŘSDP PP ČR). 1.2 Evropská databáze Mezinárodní databáze silniční dopravy a nehodovosti IRTAD je součástí výzkumného programu OECD zahrnutým do oblasti výzkumu silniční dopravy a intermodálních vazeb. Databáze IRTAD průběžně shromažďuje údaje o nehodovosti v silničním provozu a jejich souvislostech s demografickými, infrastrukturními a provozními ukazateli. Současně je IRTAD fórem pro prezentaci výsledků výzkumů vázaných na statistická data národních úrovní a iniciátorem pro zpracování souhrnných kompilačních studií. Databáze IRTAD obsahuje souhrnná a mezinárodně srovnatelná data v časových řadách od r V rámci IRTAD je dosažena harmonizace a kompletnost dat na mezinárodní úrovni z hlediska základních definic a datového obsahu. V každém grafu je uvedena informace o zdroji vstupních dat. 4

5 2. Základní fakta Z pohledu následků dopravní nehodovosti je tento dokument zaměřen na usmrcené, těžce a lehce zraněné cyklisty. Základní poznatky statistických ukazatelů cyklistů: - předpoklad pro rok 2016 počítal s tím, že nebude usmrceno více než 47 cyklistů a těžce zraněno 327 cyklistů. - v oblasti uvedeného dílčího cíle bylo usmrceno 39 cyklistů (stanovený předpoklad dodržen) a 417 cyklistů bylo těžce zraněno (stanovený celoroční předpoklad překročen v 09/2016). - předpoklad pro rok 2017 počítá s tím, že nebude usmrceno více než 44 cyklistů a těžce zraněno 315 cyklistů. - na deset usmrcených cyklistů připadají téměř dva s ochrannou přilbou a 8 bez ní, v roce 2016 bylo usmrceno 28 cyklistů, kteří neměli přilbu, tj. 72% ze všech usmrcených cyklistů, z dlouhodobého hlediska (období ) se jedná o nejnižší počet i nejnižší poměr! - podíl následků dopravních nehod cyklistů bez přilby v posledním roce významně klesnul zatímco počet usmrcených s přilbou v roce 2016 klesl o 1 osobu, tj. o -8,3 %, tak počet usmrcených bez přilby klesl o 28 osob, tj. o 50 % - nejtragičtější, z pohledu cyklistů, byl rok 1995, kdy bylo usmrceno 146 osob, naopak nejméně cyklistů bylo usmrceno v roce 2016 (39), meziročně byl zaznamenán pokles počtu usmrcených cyklistů o 29 osob, tj. o 43 %. - v uplynulém roce byl podíl usmrcených cyklistů 7,2 %, tzn. druhý nejnižší v historii ČR - nejvíce cyklistů (10) usmrceno ve věkové kategorii let - třetina usmrcených cyklistů byli v roce 2016 senioři ve věku 65 let a více, přesně 2/3 usmrcených cyklistů (66 %) bylo starších 55 let, podíl mladých usmrcených cyklistů (do 34 let) pak tvořil 6 % (2 usmrcení) - cyklisté pod vlivem alkoholu zavinili 696 dopravních nehod (tj. 15,9 %), při kterých byly usmrceny 2 osoby (tj. 3,8 %). Meziročně evidujeme pokles o 45 nehod (- 6 %) a o 2 usmrcené osoby méně (- 50 %) - z pohledu dopravních nehod (s účastí cyklisty) v důsledku vlivu alkoholu a omamných látek je velmi NEGATIVNÍ, že 69 % těchto dopravních nehod spáchaly osoby pod vlivem alkoholu 1,5 a vyšší!!! - Došlo k usmrcení 2 cyklistů v důsledku toho, že viník dopravní nehody byl pod vlivem alkoholu s mírou od 1,51 a více - celorepublikově bylo v roce 2016 evidováno téměř 10 usmrcených cyklistů na dopravních nehod, nejhorší bilance je evidována v Karlovarském kraji, kde na1 000 dopravních nehod připadá 23,5 usmrcených osob! - celorepublikově je v roce 2015 evidováno 16 usmrcených cyklistů na dopravních nehod, nejhorší bilance je evidována v Olomouckém kraji, kde na1 000 dopravních nehod připadá 27,4 usmrcených osob! 5

6 2.1 Cyklisté dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu Strategickým cílem NSBSP 2020 je dosáhnout v porovnání s rokem 2009 snížení poctu usmrcených na úroveň průměru zemí EU (tj. cca o 60 %) a počtu těžce zraněných o 40 %. V roce 2020 by tak nemělo být usmrceno více než 333 osob a těžce zraněno osob. Cyklisté - všech věkových kategorií, včetně přepravovaných osob V roce 2020 by nemělo být usmrceno více než 37 osob a těžce zraněno 280 osob. Předpoklad pro rok 2017 počítá s tím, že nebude usmrceno více než 44 cyklistů a těžce zraněno 315 cyklistů. 6

7 2.2 Použití přilby Neustále omílaným (a stále podceňovaným) tématem, na které cyklisté velmi často doplácí, je použití, resp. nepoužití ochranné přilby. Na deset usmrcených cyklistů připadají téměř dva s ochrannou přilbou a 8 bez ní!!! V roce 2016 bylo usmrceno 28 cyklistů, kteří neměli přilbu, tj. 72% ze všech usmrcených cyklistů! Z dlouhodobého hlediska (období ) se jedná o nejnižší počet i nejnižší poměr! 7

8 Vývoj usmrcených, těžce zraněných a lehce zraněných cyklistů v posledních letech je zřejmý z níže uvedených tabulek. Podíl následků dopravních nehod cyklistů bez přilby v posledním roce významně klesnul zatímco počet usmrcených s přilbou v roce 2016 klesl o 1 osobu, tj. o -8,3 %, tak počet usmrcených bez přilby klesl o 28 osob, tj. o 50 %. cyklisté usmrceno těžce zraněno lehce zraněno rok s přilbou bez přilby celkem s přilbou bez přilby celkem s přilbou bez přilby celkem meziročně ,3% -50,0% -42,6% 5,7% 5,9% 5,8% -1,5% -2,9% -2,4% cyklisté usmrceno těžce zraněno lehce zraněno rok s přilbou bez přilby s přilbou bez přilby s přilbou bez přilby % 90% 19% 81% 23% 77% % 90% 19% 81% 24% 76% % 90% 23% 77% 27% 73% % 84% 28% 72% 28% 72% % 83% 25% 75% 29% 71% % 81% 30% 70% 30% 70% % 82% 31% 69% 30% 70% % 72% 31% 69% 31% 69% průměr 16% 84% 26% 74% 28% 72% 8

9 3. Vývoj usmrcených cyklistů v období let 1993 až 2016 Vývoj počtu usmrcených cyklistů v ČR je zřejmý z následujícího grafu. Nejtragičtější, z pohledu cyklistů, byl rok 1995, kdy bylo usmrceno 146 osob, naopak nejméně cyklistů bylo usmrceno v roce 2016 (39), meziročně byl zaznamenán pokles počtu usmrcených cyklistů o 29 osob, tj. o 43 %. 9

10 Z dlouhodobého hlediska lze hovořit o mírně sestupné tendenci, která se projevuje v relativním srovnání. Nejméně cyklistů bylo usmrceno v ČR v roce 2017 (o 68 % méně oproti roku 1993), nejvíce pak v roce V celém období je zaznamenán průměrný pokles usmrcených cyklistů o 21,3 % (pozn. v celém období je zaznamenán průměrný pokles všech usmrcených osob o 22,4 %). 10

11 Na celkovém počtu usmrcených osob v období činil podíl usmrcených cyklistů 9,1 %, což znamená, že téměř každá 11. usmrcená osoba byla cyklista. V roce 1995 byl podíl usmrcených cyklistů nejvyšší (10,5 %), naopak v roce 2011 nejnižší (7,1 %). V uplynulém roce byl podíl usmrcených cyklistů 7,2 %, tzn. druhý nejnižší v historii ČR! 11

12 4. Časové srovnání V následujících grafech je znázorněn vývoj usmrcených cyklistů v jednotlivých měsících, dnech a hodinách roku Měsíční srovnání Nejtragičtějším následkem dopravní nehody je smrt jejího účastníka. Nejtragičtějšími měsíci z pohledu cyklistů byly v roce 2016 září a prosinec, kdy bylo usmrceno 6 cyklistů (pozn. nejtragičtějším měsícem z pohledu cyklistů bylo v roce 2015 září, kdy bylo usmrceno 18! cyklistů). 12

13 4.1.1 Porovnání let 2016 a 2015 V uplynulých letech došlo k nejvyššímu počtu usmrcených cyklistů vždy v měsíci září (10 v roce 2014, 18 v roce 2015, 6 v roce 2016 (stejně jako v prosinci)). Z kumulativního srovnání je zřejmé, že v roce 2016 bylo meziročně usmrceno o 29 cyklistů méně. 13

14 4.1.2 Podíl usmrcených cyklistů V průměru se usmrcení cyklisté podíleli na všech usmrcených v roce 2016 celkem 7,2 %. Z grafu jsou zřejmé uvedené podíly v jednotlivých měsících. Nejhorší z tohoto pohledu byl (trochu paradoxně) měsíc prosinec, kdy ze všech usmrcených tvořili cyklisté 11,8 % - přibližně každá 8. usmrcená osoba byla cyklistou! Nejnižší podíl usmrcených cyklistů byl evidován v listopadu, 2,7 %. 14

15 4.2 Denní srovnání Nejtragičtějším dnem z pohledu usmrcených cyklistů byl v roce 2016 pátek, kdy bylo usmrceno 11 cyklistů. Naopak pouze 1 usmrcený cyklista byl evidován v úterý. Meziroční srovnání je zřejmé z uvedeného grafu mimo pátku a neděle, kde evidujeme meziročně o 1 usmrceného cyklistu více je v ostatních dnech zaznamenán pokles (nejvýznamnější ve středu 10 osob). 15

16 4.3 Hodinové srovnání Nejvíce cyklistů bylo v roce 2016 usmrceno mezi 6. až 7. hodinou (4 usmrcení, tj. 10,3 % ze všech usmrcených cyklistů). V některých časech nebyli usmrceni žádní cyklisté, meziroční srovnání je zřejmé z uvedeného grafu. 16

17 5. Věkové srovnání Nejvíce usmrcených cyklistů (3) při dopravních nehodách v roce 2016 bylo ve věku 56 a 60 let. Nejmladší oběti bylo 14 let, naopak nejstaršímu usmrcenému cyklistovi bylo 86 let. 17

18 V členění na jednotlivé věkové kategorie bylo v roce 2016 nejvíce cyklistů (10) usmrceno ve věkové kategorii let. Meziroční srovnání je zřejmé z uvedeného grafu. 18

19 Třetina usmrcených cyklistů byli v roce 2016 senioři ve věku 65 let a více! Přesně 2/3 usmrcených cyklistů (66 %) bylo starších 55 let, podíl mladých usmrcených cyklistů (do 34 let) pak tvořil 6 % (2 usmrcení). Pro lepší přehled jsou v tabulce srovnány jednotlivé věkové kategorie v meziročním srovnání. Vyjma věkové kategorie let, kde došlo k nárůstu počtu usmrcených cyklistů (+ 3, tj %) je u ostatních kategorií zaznamenána stagnace, resp. snížení počtu usmrcených cyklistů. Usmrcení cyklisté dle věku Rozdíl 0-14 let let % let % let % let % let % 65 a více let % Celkem % 19

20 6. Alkohol Alkohol za volant (ani za řídítka) nepatří. To platí v České republice od nepaměti, všichni o tom vědí, ale alkohol (resp. osoby pod jeho vlivem) na silnicích stále zabíjejí! V roce 2016 bylo evidováno nehod zaviněných pod vlivem alkoholu, při kterých bylo usmrceno 52 osob. 6.1 Dopravní nehody zaviněné cyklisty Cyklisté pod vlivem alkoholu zavinili 696 dopravních nehod (tj. 15,9 %), při kterých byly usmrceny 2 osoby (tj. 3,8 %). Meziročně evidujeme pokles o 45 nehod (- 6 %) a o 2 usmrcené osoby méně (- 50 %). Cyklista (viník) pod vlivem alkoholu meziročně Nehod % Usmrceno % Podíl nehod 10,6% 12,2% 14,6% 15,4% 17,0% 16,3% 15,9% Podíl usmrcených 16,7% 2,2% 4,4% 9,6% 9,5% 6,5% 3,8% Celkem nehod s podílem alkoholu % Celkem usmrceno s podílem alkoholu % 20

21 Z pohledu dopravních nehod (s účastí cyklisty) v důsledku vlivu alkoholu a omamných látek je velmi NEGATIVNÍ, že 69 % těchto dopravních nehod spáchaly osoby pod vlivem alkoholu 1,5 a vyšší!!! Drogy, resp. omamné látky se na dopravních nehodách s podílem alkoholu a omamných látek podílely minimálně (7 dopravních nehod). Nehody zaviněné cyklisty pod vlivem alkoholu nebo omamných látek; rok 2016 dopravních nehod usmrceno těžce zraněno lehce zraněno pod vlivem alkoholu do 0, pod vlivem alkoholu od 0,24 do 0, pod vlivem alkoholu od 0,51 do 0, pod vlivem alkoholu od 0,81 do 1, pod vlivem alkoholu od 1,10 do 1, pod vlivem alkoholu od 1,51 a více pod vlivem alkoholu a drog pod vlivem drog Celkem

22 6.2 Následky dopravních nehod s účastí cyklisty V roce 2016 bylo evidováno 696 dopravních nehod s účastí cyklistů, kdy viník byl pod vlivem alkoholu a omamných látek. Při těchto nehodách mělo následky na životech a zdraví 641 cyklistů (2 usmrcení, 67 těžce zraněných a 572 lehce zraněných), tzn. 92 % nehod bylo s těmito následky (teoreticky). Došlo k usmrcení 2 cyklistů v důsledku toho, že viník dopravní nehody byl pod vlivem alkoholu s mírou od 1,51 a více. Detailní informace jsou uvedeny v následujícím grafu. 22

23 7. Krajské srovnání Jednotlivé kraje jsou srovnány za rok 2016 dle počtu dopravních nehod, usmrcených, závažnosti a těžce zraněných cyklistů. Cyklisté 2016 počet nehod usmrceno těžce zraněno cyklistů ostatních celkem cyklistů ostatních celkem Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Ústecký Královéhradecký Jihomoravský Moravskoslezský Olomoucký Zlínský Vysočina Pardubický Liberecký Karlovarský Celkem

24 7.1 Dopravní nehody cyklistů Nejvíce dopravních nehod cyklistů v roce 2016 je evidováno v Moravskoslezském kraji (539), naopak nejméně pak v kraji Karlovarském (85). Srovnání jednotlivých krajů je uvedeno v grafu. 24

25 7.2 Usmrcení cyklisté Nejvíce usmrcených cyklistů je v roce 2016 evidováno ve Středočeském kraji (7), naopak žádný cyklista nebyl usmrcen v Hl. m. Praha, Ústeckém kraji a na Vysočině. V Královéhradeckém a Zlínském kraji se usmrcení cyklisté podíleli v roce 2016 na všech usmrcených 12 %, tzn. přibližně každá 8. usmrcená osoba byla cyklistou! Srovnání jednotlivých krajů je uvedeno v grafu. 25

26 7.2.1 Závažnost nehod cyklistů Závažnost nehod je dána počtem usmrcených na dopravních nehod. Celorepublikově bylo v roce 2016 evidováno téměř 10 usmrcených cyklistů na dopravních nehod. Nejhorší bilance je evidována v Karlovarském kraji, kde na1 000 dopravních nehod připadá 23,5 usmrcených osob! Srovnání jednotlivých krajů je uvedeno v grafu. 26

27 7.3 Těžce zranění cyklisté Nejvíce těžce zraněných cyklistů je v roce 2016 evidováno ve Středočeském kraji (56), naopak nejméně v Karlovarském kraji (4). Srovnání jednotlivých krajů je uvedeno v grafu. 27

28 8. Evropské srovnání 8.1 Absolutní data Následující tabulka udává vývoj počtu usmrcených cyklistů v jednotlivých evropských zemích. Porovnáme-li rok 2015 s rokem 2005, došlo v České republice ke snížení usmrcených cyklistů na 74 % referenčního roku 2005 (evropský průměr činí 65 %). S touto bilancí patřila Česká republika k horšímu evropskému průměru. Detailní srovnání je uvedeno v tabulce. Země / Rok vs.2005 Lucembursko Litva % Švédsko % Portugalsko % Polsko % Maďarsko % Řecko % Dánsko % Spojené království % Německo % Španělsko % Nizozemí % Norsko % Finsko % Česká republika % Itálie % Slovinsko % Francie % Rakousko % Irsko % Švýcarsko % Belgie % EVROPA % * neúplná databáze IRTAD 28

29 8.2 Relativní data Usmrcení cyklisté na obyvatel Následující tabulka porovnává počet usmrcených cyklistů na obyvatel. V roce 2015 bylo v Česku usmrceno 0,807 cyklistů na obyvatel, což je jedno z nejvyšších čísel v Evropě horší bilanci v uvedeném roce mají jen Maďarsku. Evropský průměr činí 0,427 usmrcených cyklistů na obyvatel. Detailní srovnání je uvedeno v tabulce. Země / Rok vs.2005 Lucembursko ,405 0,199 0,391 0,000 0,000 0,000 0,000 - Litva 2,533 2,067 2,246 1,183 1,068 0,732 0,852 1,065 0,606 0,645 0,753 30% Švédsko 0,411 0,287 0,362 0,327 0,216 0,225 0,223 0,295 0,147 0,342 0,174 42% Portugalsko 0,505 0,419 0,361 0,445 0,303 0,293 0,416 0,285 0,277 0,336 0,241 48% Polsko 1,580 1,334 1,306 1,136 0,973 0,734 0,815 0,778 0,794 0,752 0,789 50% Maďarsko 1,505 1,518 1,570 1,085 1,017 0,919 0,851 0,846 0,686 0,992 0,842 56% Dánsko 0,758 0,571 0,991 0,986 0,454 0,470 0,540 0,394 0,589 0,533 0,459 61% Spojené království 0,252 0,242 0,225 0,189 0,167 0,177 0,172 0,188 0,176 0,180 0,154 61% Řecko 0,163 0,189 0,144 0,197 0,134 0,206 0,117 0,189 0,136 0,174 0,101 62% Norsko 0,152 0,172 0,150 0,211 0,188 0,103 0,244 0,241 0,198 0,235 0,097 64% Španělsko 0,189 0,170 0,199 0,118 0,121 0,144 0,105 0,154 0,148 0,161 0,125 66% Německo 0,697 0,590 0,516 0,555 0,563 0,466 0,488 0,505 0,440 0,490 0,472 68% Nizozemí 0,926 1,096 0,899 0,884 0,837 0,718 0,865 0,873 0,667 0,701 0,633 68% Finsko 0,821 0,552 0,417 0,340 0,375 0,486 0,353 0,352 0,369 0,495 0,567 69% Itálie 0,579 0,536 0,605 0,491 0,500 0,448 0,475 0,492 0,421 0,449 0,413 71% Česká republika 1,128 1,076 1,130 0,899 0,806 0,765 0,601 0,742 0,704 0,647 0,807 72% Slovinsko 0,901 0,699 0,846 0,796 0,886 0,782 0,683 0,584 0,777 0,631 0,679 75% Francie 0,295 0,295 0,230 0,238 0,259 0,234 0,224 0,259 0,231 0,249 0,232 79% Rakousko 0,573 0,582 0,447 0,746 0,468 0,383 0,501 0,618 0,603 0,529 0,455 79% Irsko 0,243 0,214 0,346 0,292 0,155 0,110 0,197 0,175 0,109 0,282 0,194 80% Švýcarsko 0,499 0,469 0,400 0,356 0,701 0,437 0,496 0,453 0,261 0,418 0,473 95% Belgie 0,680 0,866 0,850 0,806 0,818 0,646 0,627 0,622 0,654 0,678 0, % EVROPA 0,733 0,664 0,678 0,585 0,519 0,440 0,465 0,460 0,409 0,451 0,427 58% 29

30 8.2.2 Usmrcení cyklisté ke všem usmrceným Následující tabulka porovnává poměr usmrcených cyklistů ke všem usmrceným osobám na pozemních komunikacích. V období let bylo v Česku usmrceno v průměru 9,8 % cyklistů, evropský průměr v uvedeném období činil 8,0 %. Z uvedeného srovnání se vymyká cyklistická velmoc Nizozemí, kde bylo v uvedeném období usmrceno 22,8 % cyklistů. Detailní srovnání je uvedeno v tabulce. Země / Rok Průměr ( ) Řecko 1,1% 1,3% 1,0% 1,4% 1,0% 1,8% 1,1% 2,1% 1,7% 2,4% 1,4% 1,5% Lucembursko 4,2% 3,1% 6,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% Španělsko 1,8% 1,8% 2,3% 1,7% 2,1% 2,7% 2,4% 3,8% 4,1% 4,4% 3,4% 2,8% Francie 3,4% 3,8% 3,1% 3,5% 3,8% 3,7% 3,6% 4,5% 4,5% 4,7% 4,3% 3,9% Irsko 2,5% 2,5% 4,4% 4,7% 2,9% 2,4% 4,8% 4,9% 2,7% 6,7% 5,6% 4,0% Portugalsko 3,8% 4,1% 3,5% 4,8% 3,4% 3,3% 4,9% 4,2% 4,6% 5,5% 4,2% 4,2% Norsko 3,1% 3,3% 3,0% 3,9% 4,2% 2,4% 7,1% 8,3% 5,3% 8,2% 4,3% 4,8% Spojené království 4,6% 4,5% 4,5% 4,4% 4,5% 5,8% 5,6% 6,7% 6,4% 6,3% 5,5% 5,3% Itálie 5,8% 5,5% 6,9% 6,1% 7,0% 6,4% 7,3% 7,8% 7,4% 8,1% 7,3% 6,9% Švédsko 8,4% 5,8% 7,0% 7,6% 5,6% 7,9% 6,6% 9,8% 5,4% 12,2% 6,6% 7,5% Rakousko 6,1% 6,6% 5,4% 9,1% 6,2% 5,8% 8,0% 9,8% 11,2% 10,5% 8,1% 7,9% Finsko 11,3% 8,6% 5,8% 5,2% 7,2% 9,6% 6,5% 7,5% 7,8% 11,8% 11,5% 8,4% Litva 11,0% 8,9% 9,9% 7,6% 9,2% 7,7% 8,8% 10,6% 7,0% 7,1% 9,1% 8,8% Polsko 11,1% 9,7% 8,9% 8,0% 8,1% 7,2% 7,5% 8,4% 9,1% 8,9% 10,2% 8,8% Belgie 6,5% 8,5% 8,4% 9,1% 9,3% 8,3% 8,0% 9,0% 10,1% 10,5% 11,3% 9,0% Slovinsko 7,0% 5,3% 5,8% 7,5% 10,5% 11,6% 9,9% 9,2% 12,8% 12,0% 11,7% 9,4% Česká republika 8,9% 10,3% 9,5% 8,6% 9,3% 10,0% 8,2% 10,5% 11,3% 9,9% 11,5% 9,8% Německo 10,7% 9,5% 8,6% 10,2% 11,1% 10,4% 10,0% 11,3% 10,6% 11,7% 11,1% 10,5% Švýcarsko 9,0% 9,5% 7,8% 7,6% 15,5% 10,4% 12,2% 10,6% 7,8% 14,0% 15,4% 10,9% Maďarsko 11,9% 11,7% 12,8% 10,9% 12,4% 12,4% 13,3% 13,9% 11,5% 15,7% 12,9% 12,7% Dánsko 12,4% 10,1% 13,3% 13,3% 8,3% 10,2% 13,6% 13,2% 17,3% 16,5% 14,6% 13,0% Nizozemí 20,1% 24,5% 20,7% 21,4% 21,4% 22,2% 26,4% 26,0% 23,5% 24,8% 20,2% 22,8% EVROPA 7,7% 7,4% 7,3% 7,5% 7,6% 7,5% 8,3% 8,7% 8,3% 9,6% 8,6% 8,0% 30

31 9. Vývoj roku 2017 V roce 2020 by nemělo být usmrceno více než 37 cyklistů a těžce zraněno 280 cyklistů. Předpoklad pro rok 2017 počítá s tím, že nebude usmrceno více než 44 cyklistů a těžce zraněno 315 cyklistů. 31

32 9.1 Dlouhodobý vývoj - nárůst počtu usmrcených cyklistů + historicky nejméně těžce zraněných cyklistů 32

33 9.2 Aktuální vývoj ve vztahu k NSBSP - usmrcení V oblasti uvedeného dílčího cíle bylo usmrceno 32 cyklistů (stanovený předpoklad překročen). 33

34 9.3 Aktuální vývoj ve vztahu k NSBSP těžce zranění V oblasti uvedeného dílčího cíle bylo 252 cyklistů těžce zraněno (stanovený předpoklad překročen). 34

35 Použité zdroje [1] ŘSDP PP ČR [2] IRTAD 35

36 Copyright 2017 I Všechna práva vyhrazena Oddělení BESIP, Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 36

Cyklisté. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody cyklistů a jejich následky

Cyklisté. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody cyklistů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody cyklistů a jejich následky 16.2.2018 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze... 3

Více

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky 29.5.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Senioři. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky

Senioři. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky 24.4.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky 25.8.2014 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Alkohol, léky a narkotika Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků a narkotik a jejich následky 22.5.2018 Obsah

Více

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Alkohol, léky a narkotika Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků a narkotik a jejich následky 20.7.2016 Obsah

Více

Statistiky seniorů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky

Statistiky seniorů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky 20.2.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky 22.8.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Nákladní automobily. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Nákladní automobily. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody nákladních automobilů a jejich následky 17.5.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropské databáze...

Více

Statistiky motocyklistů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody motocyklistů a jejich následky

Statistiky motocyklistů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody motocyklistů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody motocyklistů a jejich následky 5.3.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 2. Základní fakta... 4 2.1

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden - září Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden - září Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů 9.10.2016 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Národní databáze... 4 2. Strategické cíle... 5 2.1

Více

Ujetí viníka z místa nehody. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Ujetí viníka z místa nehody. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Ujetí viníka z místa nehody Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody a jejich následky, kdy viník z místa nehody ujel 29.11.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden prosinec Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden prosinec Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů 16.1.2016 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Národní databáze... 4 2. Strategické cíle... 5 2.1

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden - červen Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden - červen Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů 12.7.2018 Obsah 1. Úvod... 5 1.1 Národní databáze... 5 2. Strategické cíle... 6 2.1

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 14.10.2019 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 MĚSÍČNÍ INFORMACE O PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH A DÍLČÍCH CÍLŮ Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Národní databáze... 4 2. Strategické cíle... 5 2.1 Celostátní

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů 19.2.2015 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Národní databáze... 4 2. Strategické cíle... 5 2.1

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 16.7.2019 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 MĚSÍČNÍ INFORMACE O PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH A DÍLČÍCH CÍLŮ Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Národní databáze... 4 2. Strategické cíle... 5 2.1 Celostátní

Více

Ujetí viníka z místa nehody. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Ujetí viníka z místa nehody. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Ujetí viníka z místa nehody Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody a jejich následky, kdy viník z místa nehody ujel 17.8.2018 Obsah 1. Úvod... 3 1.1

Více

Železniční přejezdy. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Železniční přejezdy. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody a jejich následky na železničních přejezdech 15.9.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 2. Základní

Více

Cyklisté. Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu

Cyklisté. Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 21.3.219 Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 211-22 DOKUMENT ANALYZUJE FATÁLNÍ NÁSLEDKY NEHOD S ÚČASTÍ CYKLISTŮ Obsah 1. Úvod... 5 1.1 Národní databáze... 5 1.2 IRTAD... 5 1.3 Hloubková

Více

stromem Srážka se Základní statistické ukazatele doplněné o mapové podklady a Hloubkovou analýzu dopravních nehod

stromem Srážka se Základní statistické ukazatele doplněné o mapové podklady a Hloubkovou analýzu dopravních nehod 2.5.219 Srážka se stromem Základní statistické ukazatele doplněné o mapové podklady a Hloubkovou analýzu dopravních nehod DOKUMENT ANALYZUJE NÁSLEDKY NEHOD PŘI SRÁŽKÁCH SE STROMEM Obsah 1. Úvod... 4 1.1

Více

Statistika nehodovosti první pololetí 2018

Statistika nehodovosti první pololetí 2018 1 Statistika nehodovosti první pololetí 218 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016

Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016 Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Statistika nehodovosti první čtvrtletí 2018

Statistika nehodovosti první čtvrtletí 2018 1 Statistika nehodovosti první čtvrtletí 2018 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a

Více

Statistika nehodovosti třetí čtvrtletí 2018

Statistika nehodovosti třetí čtvrtletí 2018 1 Statistika nehodovosti třetí čtvrtletí 218 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Dopravní nehody

Dopravní nehody 1 Statistika nehodovosti rok 218 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme

Více

Děti. Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu

Děti. Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Dokument mapuje dopravní nehody a jejich následky osob ve věkové kategorii 0-14 let 23.1.2019 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Národní databáze...

Více

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016 Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Statistika nehodovosti 1. pololetí 2017

Statistika nehodovosti 1. pololetí 2017 Statistika nehodovosti 1. pololetí 2017 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Nehody_1. pololetí 2019

Nehody_1. pololetí 2019 1 Statistika nehodovosti první pololetí 219 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2017

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2017 Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2017 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Železniční. přejezdy. Dopravní nehody a jejich následky

Železniční. přejezdy. Dopravní nehody a jejich následky 3.7.219 Železniční přejezdy ZÁKLADNÍ UKAZATELE NEHOD A NÁSLEDKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Národní databáze... 4 2. Základní fakta... 5 3. na železničních přejezdech... 6 3.1 Vývoj dopravních

Více

Dopravní nehodovost 2017

Dopravní nehodovost 2017 Dopravní nehodovost 217 1 z 2 Dopravní nehodovost 217 Statistika nehodovosti leden až prosinec 217 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro

Více

Informace. o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010

Informace. o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010 Informace o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010 Policie ČR za prvních jedenáct měsíců letošního roku šetřila 68 747, při kterých bylo 711 osob usmrceno, 2 655

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 Policie ČR za prvních 8 měsíců letošního roku šetřila celkem 52 566, při kterých bylo 452 osob usmrceno, 2 002 osob těžce

Více

Statistika nehodovosti první čtvrtletí 2019

Statistika nehodovosti první čtvrtletí 2019 1 Statistika nehodovosti první čtvrtletí 219 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Celkový počet evidovaných nehod za 1. pololetí v letech

Celkový počet evidovaných nehod za 1. pololetí v letech Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Statistické

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 8. prosince Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad Policie

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. listopadu Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen Policie

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden červen 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden červen 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 13. července Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden červen Policie

Více

Statistika nehodovosti rok 2016

Statistika nehodovosti rok 2016 Statistika nehodovosti rok 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - květen 2018

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - květen 2018 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 6. června 2018 Počet listů: 12 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období

Více

V Praze letos na silnicích umírají téměř výhradně chodci Tisková zpráva

V Praze letos na silnicích umírají téměř výhradně chodci Tisková zpráva V Praze letos na silnicích umírají téměř výhradně chodci Tisková zpráva 09. 08. 2018 V období ledna - července 2018 bylo v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích v České republice usmrceno

Více

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Údaje

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2018

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2018 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. února 2018 Počet listů: 13 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2018

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden duben 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden duben 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 9. května 2016 Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden duben 2016

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za 9 měsíců 2012

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za 9 měsíců 2012 o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za 9 měsíců 2012 Policie ČR za prvních devět měsíců letošního roku šetřila 59 440 nehod, při kterých bylo 505 osob usmrceno, 2 275 osob těžce zraněno

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - únor 2018

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - únor 2018 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 8. března 2018 Počet listů: 13 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až červenec 2011

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až červenec 2011 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v Policie ČR za prvních 7 měsíců letošního roku šetřila celkem 40 897, při kterých bylo 385 osob usmrceno, 1 680 osob těžce zraněno a 12 111 osob zraněno

Více

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 2 293, tj. o 3,8% odhad hmotné škody o 82,61 mil. Kč, tj. o 2,3%.

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 2 293, tj. o 3,8% odhad hmotné škody o 82,61 mil. Kč, tj. o 2,3%. o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za 9 měsíců roku 2013 Policie ČR za 9 měsíců roku 2013 šetřila 61 924 y, při kterých bylo 436 osob usmrceno, těžce zraněno bylo 2 081 osoba a 17 102 osoby

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až říjen 2011

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až říjen 2011 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky v Policie ČR za 10 měsíců letošního roku šetřila celkem 61 387, při kterých bylo 588 osob usmrceno, 2 588 osob těžce zraněno a 18 917 osob zraněno lehce.

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2013.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2013. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až listopad 2013. Leden až listopad 2013 rozdíl stejné období roku 2012 POČET NEHOD 77.318 zvýšení o 3.228 = 4,4 % USMRCENO 529

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - březen 2018

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - březen 2018 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 10. dubna 2018 Počet listů: 13 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období

Více

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 372, tj. o 2,9%.

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 372, tj. o 2,9%. o ovosti na pozemních komunikacích v České republice, Policie České republiky v období leden až únor letošního roku šetřila 13 064 na pozemních komunikacích. Při těchto ách bylo 72 osob usmrceno, 284 osob

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - duben 2018

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - duben 2018 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. května 2018 Počet listů: 13 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice, období leden až únor 2012

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice, období leden až únor 2012 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice, období leden až únor 2012 Policie České republiky v období leden až únor letošního roku šetřila 12 479 na pozemních komunikacích. Při těchto ách bylo

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - říjen 2018

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - říjen 2018 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. listopadu 2018 Počet listů: 12 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden květen 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden květen 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 8. června Počet stran: 8 INFORMACE o ovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden květen Policie České

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden srpen 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden srpen 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 6. září Počet stran: 13 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden srpen Od počátku

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad 2017

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad 2017 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 8. prosince 2017 Počet listů: 12 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až červenec 2013.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až červenec 2013. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až červenec 213. Leden až červenec 213 rozdíl stejné období roku 212 POČET NEHOD 47.46 zvýšení o 1.655 = 3,6 % USMRCENO 315 snížení

Více

Dopravní nehodovost v ČR a Pardubickém kraji v roce 2012

Dopravní nehodovost v ČR a Pardubickém kraji v roce 2012 Dopravní nehodovost v ČR a Pardubickém kraji v roce 2012 Délka a hustota silniční sítě v Pardubickém kraji a v ČR Pardubický kraj Druh silnice Délka v km Hustota na (km/rozloha kraje*1000) Dálnice 8,8

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - červenec 2018

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - červenec 2018 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. srpna 2018 Počet listů: 12 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - srpen 2018

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - srpen 2018 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 6. září 2018 Počet listů: 12 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. října Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září Policie České

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až srpen 2013.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až srpen 2013. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až srpen 2013. Leden až srpen 2013 rozdíl stejné období roku 2012 POČET NEHOD 54.526 zvýšení o 1.774 = 3,4 % USMRCENO 377 snížení

Více

Statistika nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Statistika nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Statistika nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce 214 Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V roce 214 šetřili policisté na území hlavního

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2017

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2017 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 9. října 2017 Počet listů: 12 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2017

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2017 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 9. listopadu 2017 Počet listů: 12 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - červen 2019

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - červen 2019 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 10. července 2019 Počet listů: 12 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden srpen 2017

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden srpen 2017 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 6. září 2017 Počet listů: 32 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2010

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2010 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2010 Policie České republiky v lednu letošního roku šetřila 5 828 na pozemních komunikacích. Při těchto ách bylo 36 osob usmrceno, 117 osob

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - květen 2017

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - květen 2017 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. června 2017 Počet listů: 12 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - březen 2019

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - březen 2019 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 5. dubna 2019 Počet listů: 12 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden

Více

Pokles zaznamenáváme v kategorii: počet usmrcených o 18 osob, tj. o 3,4% počet těžce zraněných o 94 osob, tj. o 4,0%

Pokles zaznamenáváme v kategorii: počet usmrcených o 18 osob, tj. o 3,4% počet těžce zraněných o 94 osob, tj. o 4,0% o ovosti na pozemních komunikacích v České republice za 9 měsíců 2012 Policie ČR za prvních devět měsíců letošního roku šetřila 59 440, při kterých bylo 505 osob usmrceno, 2 275 osob těžce zraněno a 17

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za 1.pololetí 2012 (leden až červen).

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za 1.pololetí 2012 (leden až červen). S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za 1.pololetí 212 (leden až červen). Leden až červen 212 rozdíl stejné období roku 211 POČET NEHOD 38.923 zvýšení o 4.55 = 11,6 % USMRCENO 31 snížení

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2013

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2013 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2013 Policie ČR v roce 2013 šetřila 84 398, při kterých bylo 583 osob usmrceno, těžce zraněno bylo 2 782 osob a 22 577 osob bylo lehce zraněno.

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až září 2013.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až září 2013. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až září 2013. Leden až září 2013 rozdíl stejné období roku 2012 POČET NEHOD 61.924 zvýšení o 2.293 = 3,8 % USMRCENO 436 snížení

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až duben 2012.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až duben 2012. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až duben 2012. Leden až duben 2012 rozdíl stejné období roku 2011 POČET NEHOD 24.786 zvýšení o 3.060 = 14,1 % USMRCENO 184 snížení

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden červenec 2017

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden červenec 2017 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 4. srpna 2017 Počet listů: 12 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za leden 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za leden 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 9. února 2016 Počet listů: 6 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za Policie České republiky

Více

STRATEGICKÉ CÍLE SNÍŽENÍ ZÁVAŽNÝCH NÁSLEDKŮ NEHOD V ČLENSKÝCH STÁTECH EU

STRATEGICKÉ CÍLE SNÍŽENÍ ZÁVAŽNÝCH NÁSLEDKŮ NEHOD V ČLENSKÝCH STÁTECH EU PŘÍLOHA B STRATEGICKÉ CÍLE SNÍŽENÍ ZÁVAŽNÝCH NÁSLEDKŮ NEHOD V ČLENSKÝCH STÁTECH EU stát název dokumentu výchozí rok stanovené cíle 2020 Belgie National Strategy 2010 Bulharsko Traffic Strategy motto: Safety

Více

Pardubický , ,67. Liberecký , Karlovarský , ,27

Pardubický , ,67. Liberecký , Karlovarský , ,27 II. NEHODY V KRAJÍCH Pardubický 3 622-104 -2,79 35-7 -16,67 V této kapitole jsou uvedeny údaje o ách v silničním provozu na území jednotlivých krajů České republiky. Liberecký 3 788-71 -1,84 20-5 -20 Karlovarský

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2017

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2017 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 5. ledna 2018 Počet listů: 16 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2017

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - březen 2017

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - březen 2017 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. dubna 2017 Počet listů vč. příloh: 26 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden

Více

PŘÍLOHY. Příloha 7: Malé obce z hlediska kategorií a výskytu matričních a stavebních úřadů na území. Jihomoravského kraje.

PŘÍLOHY. Příloha 7: Malé obce z hlediska kategorií a výskytu matričních a stavebních úřadů na území. Jihomoravského kraje. PŘÍLOHY SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1: Výskyt malých obcí ve vybraných zemích Evropy Příloha 2: Vývoj počtu malých obcí v ČR Příloha 3: Malé obce na území krajů ČR Příloha 4: Kategorie malých obcí podle počtu

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2014

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2014 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za Policie ČR v roce 2014 šetřila 85 859, při kterých bylo 629 osob usmrceno, těžce zraněno bylo 2 762 osob a 23 655 osob bylo lehce zraněno. Odhadnutá

Více

Jak jsou řešeny problémové oblasti bezpečnosti?

Jak jsou řešeny problémové oblasti bezpečnosti? Jak jsou řešeny problémové oblasti bezpečnosti? Pro podporu naplnění stanovených strategických cílů vytyčila NSBSP 2020 dílčí cíle pro jednotlivé problémové oblasti ve snížení počtů usmrcených a těžce

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - duben 2017

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - duben 2017 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 9. května 2017 Počet listů vč. příloh: 26 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2014.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2014. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až listopad 2014. Leden až listopad 2014 rozdíl stejné období roku 2013 POČET NEHOD 78.090 zvýšení o 651 = 0,84 % USMRCENO 577

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - únor 2017

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - únor 2017 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 8. března Počet listů: INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - únor Policie České

Více

Nejčastějším druhem nehody byla srážka jedoucích vozidel a srážka s pevnou překážkou. Celkový počet evidovaných nehod za I. Q v letech

Nejčastějším druhem nehody byla srážka jedoucích vozidel a srážka s pevnou překážkou. Celkový počet evidovaných nehod za I. Q v letech Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Statistické

Více

Příloha 1. Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů

Příloha 1. Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů Příloha 1 Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů 1 OBSAH 1 PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ... 3 1.1 Dálnice a silnice I. třídy... 3 1.2 Silnice II. a III. třídy... 4 1.3 Místní komunikace... 10 1.4 Síť

Více

Vyhodnocení Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (NSBSP) a nehodovosti v podmínkách ČR (aktuální poznatky)

Vyhodnocení Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (NSBSP) a nehodovosti v podmínkách ČR (aktuální poznatky) Vyhodnocení Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (NSBSP) a nehodovosti v podmínkách ČR (aktuální poznatky) Ing. Veronika Valentová, Ph.D. Ředitelka Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za leden 2017

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za leden 2017 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 10. února 2017 Počet listů: 6 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za leden 2017 V prvním měsíci

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. v roce 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. v roce 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR v roce 2016 Leden až prosinec 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 98.864 zvýšení o 5.797 = 6,2 % USMRCENO 545 snížení o 115 osob =

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období roku 2014.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období roku 2014. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období roku 2014. Rok 2014 rozdíl stejné období - rok 2013 POČET NEHOD 85.859 zvýšení o 1.461 = 1,73 % USMRCENO 629 zvýšení o 46 osob = 7,89

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za 1.pololetí 2016 (leden až červen).

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za 1.pololetí 2016 (leden až červen). S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za 1.pololetí 216 (leden až červen). Leden až červen 216 rozdíl stejné období roku 215 POČET NEHOD 47.236 zvýšení o 3.54 = 8,1 % USMRCENO 23 snížení

Více

VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH

VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH Martin Mana Tisková konference, 18. září 2012, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/23 Roční šetření o výzkumu a vývoji VTR 5-01

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až říjen 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až říjen 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až říjen 2016 Leden až říjen 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 81.995 zvýšení o 5.261 = 6,9 % USMRCENO 472 snížení

Více