Slovo na cestu. Velké maličkosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo na cestu. Velké maličkosti"

Transkript

1 Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě červenec-srpen 2014 Slovo na cestu Velké maličkosti Proč na dovolenou? Proč prázdniny? Proč odpočívat? Když nás to stojí peníze, když přijedeme unavení a nejraději bychom si potom vzali dva dny volna Když přijedeme s žaludečními nebo jinými zdravotními problémy. Neměli bychom raději přijmout filozofii mého tatínka: Já si nejvíc odpočnu doma na lavce. Myslím, že k prožití času dovolené a prázdnin nás vybízí sám Hospodin hned v úvodu Písma svatého, kde čteme, že sedmý den stvoření odpočíval. A Kristus často odcházel na osamělá místa, aby si odpočinul. I papežové mají své místo odpočinku. V dnešní době je velkým uměním odpočívat tak, abychom načerpali do dalších dnů našeho života. Odpočinutí znamená zastavit se ve světě výkonu, pohybu, činnosti a zážitků. Zastavit se způsobem, který mi je vlastní, ne ten, kdo kterého mě nutí společenská norma: Ty jsi nebyl u moře, vy jste nebyli v zahraničí, vy jste neměli allinclusive? O čem se s těmi lidmi budeme bavit a co děti ve škole? Zastavit se neznamená najít místo, ale najít stav duše. Odpočinutí neznamená dát si dovolenou od setkání s Bohem v modlitbě, bohoslužbě nebo četbě Písma svatého. Za hranicemi farnosti a tam, kde mě lidi neznají, to nevadí. Ne, Kristus odchází do samoty, aby se setkal s Otcem a je s ním celou noc a vrací se plný síly sloužit druhým. Odpočinutí znamená mít čas na malé skutečnosti. Ucítit vůni posečené trávy, podívat se na galerii barev zapadajícího slunce, vyslechnout si koncert žab u rybníka, projít se loukou v ranní wellnesrose, vypnout mobil, televizi, počítač a popovídat si na konferenci s dětmi, manželkou či manželem, znovu vychutnat krásu života bez kritiky a politikaření. Dovolme si o dovolené tyto malé skutečnosti, které nám vracejí radost ze života. A radost je plodem Ducha Svatého.

2 Blahoslavení ti, kteří se dokáží těšit z nádherné podívané i bez fotografování, neboť jim se krása stvoření zapíše do srdce. Blahoslavení ti, kteří dokáží setrvat v tichu, aniž by neustále hledali signál, neboť se snadněji naladí na tichý Boží hlas. Blahoslavení ti, kteří ani v dopravní zácpě neztrácejí trpělivost a úsměv, neboť jejich zásluhy o mír ve světě nejsou o nic menší než zásluhy těch, kteří urovnávají válečné konflikty. Blahoslavení ti, kteří se i tam, kde je nikdo nezná, chovají podle svého svědomí, neboť ten, který vidí i ve skrytosti, je odmění. otec Vítězslav Řehulka, farář z Ostravy-Zábřehu, který se těší na dovolenou Za řidiče a všechny, kdo jsou na cestách Svatý archanděli Rafaeli, ochránce všech pocestných, doprovázej nás se svými andělskými sbory a zachraň nás ze všech nástrah temnot. Ochraňuj na každé naší cestě nás i všechny, s nimiž se setkáme. Svatý archanděli Michaeli, chraň nás před mocnostmi temnot a na naše prosby a na přímluvu našich andělů strážných svrhni je do propasti pekla, aby neuškodily nám ani těm, kdo jsou na cestě s námi. Svatý archanděli Gabrieli, se všemi svými anděly a našimi anděly strážnými vzdej nebeské pozdravení trojnásobně milostiplnému, neposkvrněnému srdci Královny andělů a vypros nám bezpečnou a šťastnou cestu. 2

3 Poděkování Otče Pavle, děkujeme Vám za léta, která jste strávil v Opavě. Za spoustu vykonané práce na faře, v kostele i okolí, ale také za Vaši duchovní péči a starost o nás farníky. Ať Vás i v novém působišti provází Boží milost a Bůh Vám dá všechny potřebné dary. Zajímá nás Co je to generální svatá zpověď? Při svaté zpovědi se normálně zpovídáme z hříchů, kterých jsme se dopustili od zpovědi předcházející. Je však dovoleno učinit za určitých podmínek zpověď důkladnější, ve které opakujeme hříchy z celého života nebo za delší období, např. za poslední rok, od posledních duchovních cvičení apod. Takové zpovědi se říká generální, tedy všeobecná. Kdy je nutná a kdy je vhodná? 1. Jsme povinni opakovat vyznání hříchů, bylyli předcházející zpovědi neplatné nebo dokonce svatokrádežné. Může se stát, že po svatokrádežné zpovědi následují zpovědi platné, protože kajícník zapomněl na tuto povinnost. Když si to uvědomí, stačí opakovat jen hříchy ze zpovědí neplatných. 2. V případě, že tu jsou pochybnosti o platnosti zpovědí předcházejících, generální svatá zpověď se doporučuje. 3. Velmi užitečná je generální zpověď v určitých okolnostech, např. při exerciciích, při lidových misiích, při vstupu do nového stavu, před svatbou apod. 4. Osobám úzkostlivým se generální zpověď neradí, ledaže je k tomu jejich zpovědník sám vybídl. 5. Cílem dobrovolné generální zpovědi není zopakovat všechny hříchy už dávno odpuštěné, ale prohloubit v sobě ducha pokání. K tomu stačí 3

4 připomenout si znova některé hlavní hříchy a litovat jich znova tak, jako kdyby byly přítomné. Pro Ježíše, píše sv. Terezička od Dítěte Ježíše, čas nic neznamená, on je králem věčnosti, on se dívá jen na naši lásku. zpracovala Miroslava Řeháková Zdroj: Špidlík, Tomáš: Po tvých stezkách. Brno: Societas, Jáhenské a kněžské svěcení v naší diecézi Jáhenské svěcení přijali v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě v sobotu 21. června v 9.30 tito kandidáti: Jan Gajdůšek z farnosti sv. Martina, Frenštát pod Radhoštěm; Marek Večerek z farnosti sv. Kateřiny, Štěpánkovice; br. Vladimír Hubálovský, OFMConv. z Řádu minoritů. Kněžské svěcení přijali v katedrále Božského Spasitele v Ostravě v sobotu 28. června v 9.30 tito kandidáti: novokněz Pavel Marek z farnosti sv. Václava, Lubina, primice: čtvrtek 3. července v 16 hodin, Lubina kostel sv. Václava; novokněz Jakub Vavrečka z farnosti sv. Martina, Pustá Polom, primice: sobota 12. července ve 14.30, Pustá Polom kostel sv. Martina. 4

5 Ministranti pomohli svatému Havlovi se stavěním poustevny Podle titulku by se mohlo zdát, že ministranti z farnosti Nanebevzetí Panny Marie měli co do činění se světcem, ba dokonce že se s ním setkali?! Úplně odtržený od pravdy však tento výrok není. Ve dnech června proběhl v Dřevohosticích, malebném městysi na půli cesty mezi Přerovem a Bystřicí pod Hostýnem, ministrantský výlet pro kluky z naší farnosti. A opravdu hlavním tématem výletu byla soutěž, v níž kluci bojovali o to, kdo z nich jako první doputuje ke svatému Havlovi a symbolicky mu tak nejvíce pomůže se stavěním poustevny. Samozřejmě to byla jen hra, ale pravdou je, že v Dřevohosticích se nachází krásný kostel zasvěcený svatému Havlovi (Gallus), poustevníkovi ze 7. století, jemuž podle legendy se stavbou poustevny a později kláštera v blízkosti Bodamského jezera pomáhal medvěd z tamějších lesů. Přímo medvědí sílu kluci projevili při zdolávání vrchu Hostýna, kam se vydali na pouť v sobotu odpoledne, tentýž den večer proběhlo vyhodnocení celoroční ministrantské soutěže, v níž první místo obsadil František Krejčí. Velký dík patří panu děkanovi Pavlovi, který celý výlet modlitbou i finančními prostředky zaštítil, a otci Arturovi z Dřevohostic, který nás velmi mile přijal a díky němuž jsme mohli také dvakrát v místním kostele ministrovat. Tento výlet byl pro kluky odměnou za jejich celoroční službu. Při závěrečném táboráku jsme se všichni shodli, že největší radostí pro nás je to, že můžeme jako ministranti sloužit Bohu u oltáře, a když nás bude příští rok víc, vůbec se nebudeme zlobit. Pouť charit ostravsko-opavské diecéze Petr Janšta Letošní pouť charit ostravsko-opavské diecéze, která se koná vždy ve středu před slavností Seslání Ducha Svatého (letos 4. června), se uskutečnila v Opavě, v areálu kláštera Kongregace Dcer Božské Lásky, v Marianum. Všechny poutníky přivítal ředitel charit Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo. Program byl zahájen mší svatou, která začala v 10 hodin v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně, který je součástí budovy Marianum. Kostel byl do posledního místa zaplněn charitními pracovníky a uživateli služeb ostravsko-opavské charity, včetně 5

6 handicapovaných klientů na vozíčkách. Mši svatou sloužil diecézní biskup Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem. spolu s dalšími kněžími, mezi nimiž nechyběl P. Jan Larisch, Th.D., prezident (duchovní správce) ostravsko-opavské charity. Mši svatou doprovázel svým zpěvem dětský sbor Kolibříci z Církevní základní školy sv. Ludmily z Hradce nad Moravicí. Po mši svaté měli lidé možnost vyslechnout si krátkou historii kláštera Marianum, který dlouhodobě slouží jako Domov pro osoby se zdravotním postižením, jejímž zřizovatelem je v současné době Moravskoslezský kraj. Sestra M. Marie Štouračová, členka Kongregace Dcer Božské Lásky, promluvila také o malbě kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, který je vymalován v beuronském stylu. O současnosti budovy Marianum hovořil ředitel ÚSP Ing. Antonín Janýška. Charitní pouť pokračovala pohoštěním na dvoře a zahradě areálu Marianum. Kromě občerstvení měli poutníci příležitost ke vzájemným rozhovorům a sdílení se. Od 13 hodin byl připraven poslední bod programu, který představoval seznámení poutníků s postavou zakladatelky Kongregace Dcer Božské Lásky služebnicí Boží, Františkou Lechnerovou ( ). Prezentaci si připravil P. Jan Larisch, Th.D. a sestry Dcery Božské Lásky ji doplnily o vysvětlení spirituality Kongregace. Po krátkém prostoru pro dotazy prezident P. Jan Larisch,Th.D. ukončil pouť poděkováním všem, kdo se jí zúčastnili, a pozval přítomné na příští pouť ostravsko-opavské charity. Poutníci odjížděli plni vděčnosti a duchovně obohaceni. K celkově hezky prožitému dni přispělo i příznivé počasí. Děkujeme Bohu za to, že jsme se mohli setkat, a vyprošujme Boží požehnání pro charitativní díla v naší vlasti. Sestra M. Cecilie Heneberková, Dcera Božské Lásky Z pokladů naší farnosti Kalich sv. Jana Nepomuckého Také další z pokladů kostelního depozitáře barokní kalich sv. Jana Nepomuckého je zdrojem řady otázek a spekulací. Co však víme bezpečně, je, že jej zhotovil významný brněnský zlatník Antonín Josef Ignác Anderle, představitel pozdního rokoka na Moravě. Jako materiál použil stříbro, které z valné části pozlatil, dále pak množství broušených kamenů a polodrahokamů a drobné y. Podle soudobého trendu je kalich bohatý na rokokové ornamenty jako rokaje, mřížky, zalamované pásky, voluty atd. V umně tepaných 6

7 kartuších na noze i kupě kalicha ztvárnil v reliéfních výjevech scény z legendy o sv. Janu Nepomuckém Zpověď královny Žofie, Mučení sv. Jana, Modlitba sv. Jana, Pouť sv. Jana ke staroboleslavskému paladiu, Svržení z Karlova mostu a Apoteóza sv. Jana. Kartuše jsou lemovány stříbrnými aplikacemi, osazenými broušenými barevnými kameny. Podobné stříbrné aplikace s kameny se nacházejí i mimo kartuše na kalichu, např. na nodu (ořechu). Barvu broušených kamenů pěkně popisuje kostelní inventář z roku 1804, který broušené kameny bílé barvy nazývá diamanty, zelené barvy smaragdy a červené barvy rubíny ( kalich menší, zcela stříbrný, pozlacený, osázený 132 diamanty, 24 smaragdy, 213 rubíny a 3 ametysty ). Na spodní straně kalicha se ještě v nedávné době nacházela destička, kryjící šroub spojující kupu kalicha s nohou, na níž byl vyryt erb s figurou osla ve skoku a vročením Erb náleží rytíři Řádu německých rytířů Maxmiliánu Xaveru svobodnému pánovi von Riedheim, donauwörthskému komturovi a bruntálskému místodržícímu velmistra na velmistrovských statcích na Moravě a ve Slezsku v letech To je vše, co víme, nevíme však, jak a proč se kalich dostal právě do výbavy opavského kostela. Problémem při objasnění obou otázek je právě krytka montáže s Riedheimovým erbem. Zobrazení erbu totiž nabízí vysvětlení, že kalich nechal zhotovit místodržitel Riedheim v roce 1786 a daroval jej opavskému kostelu. Teoreticky by to bylo možné, protože zlatník Anderle zemřel až v roce Ale vzhledem k Anderleho tvorbě v závěru života a celkovému slohovému zařazení kalicha (které klade vznik kalicha do druhé čtvrtiny 18. století) je tato teze problematická. Podobně svůdné je vysvětlit vznik kalicha ve spojitosti s opavským bratrstvem sv. Jana Nepomuckého, jehož existenci máme v Opavě po Janově svatořečení v roce 1729 spolehlivě doloženou a podobná bratrstva vznikala i v okolí (1731 v Hlučíně, 1736 v Hrabyni, 1737 v Bílovci). Navíc není bez zajímavosti, že v Opavě dokazuje úctu k Janu Nepomuckému dlouho před jeho svatořečením obraz, dochovaný v kapli sv. Anny kostela Panny Marie v Opavě. Jenže kalich není uveden v soupise majetku opavského bratrstva z roku 1771 a navíc je zde ona zmíněná krytka montáže s erbem místodržitele Riedheima a rokem Tyto informace vedou k oprávněné úvaze, že kalich byl jednak původně zhotoven pro úplně jiný kostel ve zcela jiném městě, místodržitel Riedheim jej neznámo jak získal a následně daroval opavskému chrámu a krytka je připomínkou jeho daru. Zbývá dodat, že krásu a výjimečnost kalicha dokládá i jeho opakovaná prezentace na uměleckých výstavách: 1904 Výstava starorakouského zlatnického umění v Opavě, 1909 Výstava křesťanského umění v Düsseldorfu a naposledy 2013 Znamení vertikál v Opavě. Petr Tesař 7

8 Nejmíň ateistů je v zákopech Přinášíme krátký rozhovor s otcem Kamilem Víchou, který se vrátil z vojenské mise v Afghánistánu. Otče Kamile, nedávno ses vrátil z Afghánistánu. Kolik let již působíš jako duchovní v armádě a kolika misí ses zúčastnil? Letošní rok je již osmý, který sloužím v armádě jako vojenský kaplan, a to na svém druhém místě. V roce 2007 jsem začínal v Jíncích u Příbrami a od září roku 2011 jsem v Opavě. Během těch osmi let jsem byl v druhé polovině roku 2008 v Kosovu a pak první polovinu roku 2010 a teď od podzimu 2013 do jara 2014 v Afghánistánu. Program kněze ve farnosti je z velké části dán potřebami farníků. Existuje něco podobného i v tvé službě a liší se to útvar od útvaru? Je to podobě jako v civilu, kde každá farnost je trochu jiná. Stejně tak v armádě jsou různé útvary, které se liší svým zaměřením a z toho vyplývajícím výcvikem, i když spousta věcí je společná pro celou armádu. V dobách klidu (čteme v Písmu svatém, zvlášť ve Starém zákoně) si lidé mnohdy ani nevzpomenou na Boha. O to víc k němu volají ve chvílích nebezpečí. Je to znát i u vojáků v dobách běžného života v kasárnách s porovnáním neustálého smrtelného nebezpečí v bojovém nasazení? Při mé první misi v Afghánistánu, kdy nám celkem často do základny padaly rakety, mi jeden voják povídá: Stejně je nejmíň ateistů v zákopech. Ta blízkost a nevypočitatelnost smrti tam nějakým způsobem je. Někdy více, někdy méně, samozřejmě platí, že člověk si zvykne na všechno, a jak říká klasik, zvyknete si i na oprátku. Ale je pravdou, že na misích se více než v kasárnách vedou řeči o smyslu toho všeho, o smyslu života, práce, vztahů a toho, co dělám a prožívám a podobně. Jednak je to dáno tím, že je tam více času tráveného společně oproti kasárnám, a jednak je to tou specifickou situací a nebezpečím, o kterém nikdy nevíte, kdy přijde. 8

9 Máš velký přehled o farnostech, neboť tě kněží často, v domnění, že v sobotu a neděli nemáš do čeho píchnout, volají na zástup. Máš po návratu z armády nějakou vysněnou farnost? Tak tady opravdu nevím, co a jak bude, a už kdysi, když se mě před svěcením otec biskup ptal, kam bych rád, řekl jsem, že spíš vím, kam bych nerad, ale nakonec to dopadlo tak, že v podobné farnosti jsem skončil, takže se nechám překvapit a uvidím, co bude. Naše diecéze je dost rozmanitá,takže výběr je široký, ale opravdu nevím, kam bych chtěl případně jít. Ono to možná není až tak důležité, důležitější je podle mého najít cestu k lidem, kteří v té které konkrétní farnosti bydlí a žijí a nějakým způsobem je doprovázet na jejich životní cestě. Nechat se oslovovat příběhy jejich životů a řekl bych, obdivovat, jak ve světě žijí a pracují jako křesťané a jak je v jejich životech doprovází a působí Bůh. Děkuji za rozhovor a přeji nadále nádhernou svobodu hlasatele Božího království. otec Pavel Cieslar 9

10 Co bych z toho měl? Vybavuje se mi komický příběh jednoho podnikatele, který přišel na břeh jezera a uviděl rybáře, jak tam nečinně leží a odpočívá. Udiveně se ho ptal: Prosím tě, proč tady ležíš a nic neděláš? Rybář mu odpověděl: Ráno jsem nalovil ryby, žena je šla prodat, a tak tady ležím. A proč nevyjedeš znovu lovit? To už by teď ryby nebraly? No, možná by braly, ale nevíš, proč bych to dělal? Ty nevíš, proč? Prodal bys je, měl bys víc peněz, mohl by sis toho víc koupit Koupit? Co bych si podle tebe měl koupit? Mohl by sis koupit větší člun a lovit ještě více ryb. No dobře, a co bych z toho měl? ptal se rybář. Ty snad nejsi normální! Co bych z toho měl Přece by sis mohl koupit velkou rybářskou loď a najmout si pomocníky. Už bys ani nemusel sám lovit, jenom bys šéfoval té lodi a měl bys zisk z práce svých pomocníků. A nevíš, co bych z toho měl? řekl s podivem rybář. Co bys z toho měl?! Pak by sis pořídil třeba fabriku na zpracování ryb a ty bys byl jen majitelem, platil bys ředitele, který by se staral o její chod. A už bys nemusel dělat vůbec nic, všechno by za tebe dělali ostatní. Rybář hleděl stále nechápavě: Ale teď mi vysvětli, co bych z toho vlastně měl? Podnikatel nadšeně završil svou vizi: Pak bys třeba mohl jít klidně každý den na pláž, lehnout si tam a nic nedělat. Rybář odvětil: A co myslíš, že právě teď dělám? Tak je tomu leckdy i s námi, podnikámeli spoustu věcí, ale bez Boha. Někdy i pro Boha, ale bez Boha. Honíme se a nevíme proč a kam. Jsme neustále přetížení, ale málo hledáme, co se Bohu líbí. Bohu by se asi nelíbilo, kdybychom celý život proleželi na pláži. Ale mít čas zamyslet se nad tím, co skutečně dělat mám, je jedinou cestou, jak Boha a jeho plán se mnou v životě neminout. Zdroj: Kodet, Vojtěch: Hledám tvou tvář. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství,

11 STÁŘÍ JE DAR tak si ho užívejme! Milí čtenáři, začíná doba prázdnin, dovolených, odpočinku začíná doba poznávání nových míst, přírodních krás, doba, ve které můžeme navázat i nová přátelství. Přeji Vám, ať si tu dobu hezky vychutnáte, ať se ze všech cest šťastně vrátíte domů a po prázdninách nám zase věnujete svoji přízeň. Májová pouť Na letošní májové pouti jsme navštívili mariánské poutní místo v Králíkách nazývané Hora Matky Boží. Kostel a monumentální poutní komplex má zajímavou historii. Založil ho Tobiáš Jan Becker, svatovítský kanovník a později královéhradecký biskup. Založení bylo důsledkem dřívějšího slibu. Během třicetileté války se konaly procesí dětí z Králík na horu zvanou Lysá. Desetiletý Tobiáš slíbil, že zde postaví kapli a svému dětskému slibu opravdu dostál. Poutní kostel se začal stavět v roce 1696 a dokončen a vysvěcen byl v roce Podle přání zakladatele se začala Lysá hora nazývat Horou Matky Boží. Po našem příjezdu na poutní místo se nás ujal místní průvodce. Po prohlídce vystavených soch a obrazů umístěných v ambitech a prohlídce klášterní hrobky jsme se v Kapli Svatých schodů pomodlili loretánskou litanii. Vlastní kostel je zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie. Zde nás srdečně přivítal zdejší kněz otec Karel Moravec. Hlavním bodem našich poutí bývá poutní mše svatá. Tu sloužil otec Moravec spolu s otcem Vladimírem Ziffrem, který nás na naší pouti doprovázel. Po mši svaté nám otec Karel povyprávěl o historii kostela a upozornil na vzácný milostný obraz Panny Marie na hlavním oltáři. Součástí poutního areálu je ubytovací zařízení s restaurací, kde byl pro nás připraven chutný oběd. Po obědě byl čas na procházku po okolí možnost zajít na vyhlídku u Rytíře Franty, vychutnat nádherné vyhlídky od vzdálených Jeseníků přes masiv Králického Sněžníku až k Orlickým horám. Zážitek z jarní přírody umocňovalo krásné slunečné počasí, které nás celý den provázelo. 11

12 Na zpáteční cestě nás čekala zastávka v Jiříkově v Pradědově galerii řezbáře Jiřího Haluzky na rozsáhlé usedlosti dřívějšího statku. Udivující množství plastik, reliéfů a soch rozhodně stojí za zhlédnutí. Slovem nás po celou cestu provázel pan Karel Klein, který pouť zorganizoval. Jsme mu vděční a děkujeme. Dík patří i kněžím za jejich službu i věnovaný čas. Marie Matyášková Zájezd do Holasovic a Neplachovic V úterý 10. června jsme navštívili v Holasovicích domek, kde se narodil zakladatel sborového zpěvu Pavel Křížkovský, který je dnes spojen s velice moderní oblastní knihovnou. Domkem i knihovnou nás provedla a také seznámila s historií paní Dehnerová. Poté jsme navštívili muzeum slezského venkova v bývalém statku, kde jsme si prohlédli zajímavé exponáty, např. staré zemědělské stroje, nářadí, vybavení kuchyní, prádelen apod. Potom jsme odjeli do kostela v Neplachovicích, kde nás seznámil s činností farnosti a historií kostela P. Hladoník, místní farář. Pomodlili jsme se litanii k sv. Antonínu a po požehnání jsme si prohlédli místní hřbitov a pomník Pavla Křížkovského. Tímto byl program zájezdu vyčerpán a odjeli jsme domů. Karel Klein 12

13 Program na září: všechna setkání (kromě výletů) začínají v 16 hodin v Denním stacionáři pro seniory na Kylešovské ulici číslo 4, v domě U svaté Anežky, pokud není uvedeno jiné místo informativní schůzka Biskup Mons. Josef Martin Nathan a jeho sociální projekt Městečko Milosrdenství v Bránicích u Krnova přednáška otce Jana Larische, Th.D. proběhne v pastoračním středisku minoritského kláštera Po stopách opavských hradeb procházka po hradbách s Mgr. Petrou Kaniovou poutní zájezd do Bruntálu a na Uhlířský vrch Za Klub sv. Anežky, dobrovolné sdružení CHO Drahomíra Ziffrová K zamyšlení Vážení čtenáři Cesty, doba prázdnin nám může pomoci dát Bohu ve všem větší prostor, aby nás mohl proměnit, aby Kristus v nás mohl růst a nabývat svou podobu. Bůh je posledním cílem našeho života. On je posvátná skutečnost, z níž žijeme. Dopřejme si o prázdninách komfort tichých chvil, modlitby a meditace, jež nás hlouběji uvedou do tajemství Trojjediného, který v nás přebývá. Poroste-li v nás touha po Bohu, pak dostane náš život novou chuť. Pocítíme, že naším nejhlubším povoláním je dát se Bohem pronikat a proměňovat do toho jedinečného a ojedinělého obrazu, který si Bůh udělal o jednom každém z nás. 13

14 Modlí-li se v nás Duch Svatý, aniž se k tomu musíme nutit, pak budeme opravdu křesťany, pak budeme sami sebe prožívat jako příbytek trojjediného Boha. A pak asi uděláme tutéž zkušenost, která fascinovala křesťany všech dob a která je doprovázela na cestě modlitby, že to je totiž modlitba, co vede člověka k plnému lidství, a že teprve modlitbou odhalíme svou pravou důstojnost. Modlitba prohloubí naši lásku k Bohu, zplodí v nás větší růst touhy po Bohu trojjediném, dokud nespatříme to, co jsme si modlitbou vytoužili. Čtěme Písmo svaté a modleme se o Ducha Svatého, aby nám pomohl slovo Boží otevřít a rozevřít i naše srdce pro Boha. Jde o to, abychom se teď se svou nynější situací postavili před Boží tvář. Oddejme se tomu, co nám Bůh chce říci dnes: jakou pravdu nám chce odhalit a kam nás chce zavést právě teď. V našem srdci, v onom vnitřním prostoru ticha, tam dlí Ježíš Kristus, který nás oslovil a setkal se s námi, zde dlí i trojjediný Bůh se svou milosrdnou láskou. Je dobře, když si během dne vzpomeneme, že v nás zůstává tajemství, které nám dává odstup vůči všemu, co konáme. A v tomto odstupu zakoušíme svobodu, zakoušíme, že spočíváme v Bohu, a jsme si jisti, že nás Bůh miluje. Cítíme, že nejsme jen lidmi této země, nýbrž i obyvateli nebe, lidmi, kteří už teď jsou v Bohu. Dovol nám, Otče, abychom se odvážili žít ve svobodě dětí Božích, ve svobodě, kterou jsi nám daroval. Žít život v plnosti, pestrý a plný radosti, do něhož jsi nás postavil. Amen. Požehnané prázdniny přejí všem senioři z Klubu sv. Anežky Dětem Děkujeme za úsměv Je zima, krutá zima. Velký mráz proměnil rozblácenou zeminu v kámen. Stojatou i tekoucí vodu pokryl ledový krunýř. Krušno je starým i mladým kosům v opuštěné zahradě na konci města. Jejich ostré zobáky se marně snaží vypáčit ze země nějaké zrníčko a zahnat nejhorší hlad. Zahyneme, všichni zahyneme, naříká stará kosice. Možná by nám pomohl tvůj bratr, přemýšlí kos. Mladý kos se nabízí: Zaletím k němu a uvidím, zdali by nám mohl pomoci. Leť, ale opatrně, pomalu, jsi hladový, abys doletěl, souhlasí starý kos a ukazuje mladému směr, kterým poletí. S úzkostí pak čeká velká rodina kosů, zdali se jejich vyslanec vrátí. Dočká se krátce po poledni. Mladý kos se 14

15 vrací plný síly a sděluje celé rodině: Strýc nás všechny zve k nim na zahradu. Má tam štědrého domácího pána, který sype ptáčkům tolik zrníček a dalších dobrot, že nemají nikdy nedostatek. A tak se celá rodina stěhuje na farní zahradu. Otec Pavel se na druhý den ráno diví, kolik ptáčků přibylo u krmítka. Přisypává jim pěknou hromádku zrníček a má z toho upřímnou radost, že může bezmocným ptáčkům pomoci. S radostí v srdci spěchá do kostela a usměje se na dědečka, který podpírá ustaranou babičku. Když se na začátku mše svaté podívá na zkřehlé děti, připadají mu jako ptáčci na zahradě. Říká si: I kdybych měl plný pytlík zrníček, děti jimi nepotěším. Ale o ptáčcích jim vypráví. A děti se radují, že jsou kosi zachráněni. Zapomínají tak na zimu, která je sužuje, a radují se s otcem Pavlem. A radují se i jejich maminky, protože se radují jejich děti. A pak slouží otec Pavel mši svatou. Modlí se: Pane Ježíši, zahřej všechna lidská srdce, ať z nich zmizí smutek. Ať se přitisknou ke tvému srdci, které hoří láskou ke každému člověku. Z kostela vycházejí lidé do mrazivého dne. Ale jsou jiní, než když do chrámu vcházeli. Vždyť se v kostele nabízely drahokamy radosti, které si mohl každý vložit do svého srdce. Otče Pavle, děkujeme Vám za všechny úsměvy, které jste daroval dětem i dospělým. Sypaly se na nás od oltáře jako zrníčka vyhladovělým ptáčkům. Děkujeme a přejeme Vám, abyste na novém místě měl své vyhladovělé ptáčky, které budete sytit zrníčky, i vyhladovělé děti a dospělé, které budete moci sytit Božím slovem a eucharistickým chlebem. jáhen Josef Janšta ilustrace Marie Hankeová Ze života skautů Naše celoroční příprava na Závod vlčat a světlušek 2014 se vyplatila. Po úspěšném absolvování okresního kola v Domoradovicích se dvě pětičlenné hlídky světlušek probojovaly do krajského kola, které proběhlo v sobotu 14. června v Českém Těšíně. Během soutěže hlídky procházely říší pohádek a plnily různé úkoly. Zdolávaly lanové překážky, stavěly stany, odpovídaly na záludné otázky Děda Vševěda. Poznávaly rostliny a zvířata v roztodivné zahrádce strýčka Pompa. Z šestnácti dívčích hlídek vybojovala skupina Zelená šestka 2 krásné 7. místo a hlídka Zelená šestka 1 1. místo a dekret do celostátního kola. Tímto dekretem jsou vítězné týmy povolány Vladislavem II. Jagelonským v září do Kutné Hory, aby pomohly českému státu a svému králi. Držte nám palce, ať dobře obstojíme a ať se českému národu daří ještě lépe než dosud. Přejeme Vám krásné prázdniny! Děkujeme všem našim příznivcům za podporu. Na shledanou v září! Markéta Smolková 15

16 Co se děje v CZŠ svaté Ludmily Poslední měsíc školního roku byl v církevní škole opravdu pestrý. Finišovalo se s učením, psaly se poslední písemky, při zkoušení se rozhodovalo o nerozhodných známkách. Mimo tento běžný školní život mohli žáci prožít mnoho opravdu různorodých akcí. V okresním kole matematické Pythagoriády žáků 5. tříd skončili na místě se ztrátou jednoho bodu na vítěze žáci naší školy František Bujnovský a Ludmila Rosenbaumová a mezi žáky osmých tříd opavského okresu zvítězila Lenka Kopfová. Gratulujeme a děkujeme za krásnou reprezentaci školy. Ve školní galerii proběhla vernisáž tradiční výtvarné soutěže Krása a tajemství Velikonoc, kterou naše škola pořádá již po dvanácté. Obdrželi jsme 211 výkresů ze 7 církevních škol z celé republiky a mezi mnoha pěknými obrázky vybrat ty nejlepší nebylo snadné. Žáci školy měli možnost zhlédnout vynikající ukázky breakdance, street dance a parkouru kluků z Církevního střediska svatého Jana Boska z Havířova. Bylo až neuvěřitelné, co tanečníci a skokani dokázali. Svůj Dětský den žáci prožili hrami a hlavně sportováním. V oblíbeném mezitřídním turnaji zvítězili ve fotbale chlapci z osmé třídy a ve volejbale děvčata ze sedmičky. Nejmladší žáci mohli ve škole zhlédnout loutkovou pohádku. Školní pěvecký sbor doprovodil svým zpěvem mši svatou u příležitosti diecézní pouti charit. Mše svatá byla slavena v Marianu v Opavě. Po mši svaté probíhala v zahradách kláštera zahradní slavnost. K významným akcím patřilo setkání se spisovatelkou paní Ivonou Březinovou, která velmi poutavě vyprávěla žákům školy o vzniku svých knih, a také ukončení celorepublikové akce Týden čtení dětem, kde v pestrém a zábavném programu 16

17 v Kulturním domě Na Rybníčku žákům zpívali, hráli, četli a povídali zpěvačka Markéta Konvičková, spisovatel Miloš Kratochvíl, herci Lukáš Hejlík a Alan Novotný. Kluci z osmé třídy se zúčastnili soutěže ve stavění Merkuru, která se konala na Střední škole průmyslové a umělecké v Opavě. Mezi 25 družstvy se stali třetími nejlepšími staviteli. Bronz získalo družstvo osmáků také v soutěži hasičských dovedností, kterou pořádal hradecký hasičský sbor. Nejlepšími mladými hasiči se stalo družstvo žáků deváté třídy naší školy. Zpestřením posledních dnů školy bylo jistě mobilní planetárium. Přímo ve škole jsme mohli relaxovat pod kopulí připomínající hvězdnou oblohu a sledovat krásu vesmíru. V posledních týdnech se uskutečnily třídní výlety, exkurze, vzdělávací programy zaměřené na tematiku dospívání, bezpečnosti, zdravovědy, práci policie či finanční gramotnost. Žáci deváté třídy se v tomto závěrečném období školního roku připravovali na své loučení se školou, které bývá plné veselých scének, písniček a příhod ze školního života, ale neobejde se ani bez slziček, protože společně prožitých krásných chvil je ve škole mnoho a loučení bývá těžké. Deváťákům přejeme do nové etapy jejich životů Boží pomoc a ochranu Panny Marie. Všem žákům i zaměstnancům přejeme příjemné prázdniny a těšíme se na setkání při zahájení již 22. školního roku v pondělí 1. září v 8.30 při mši svaté v kostele v Hradci nad Moravicí a v Opavě-Jaktaři. Více informací a fotografií najdete na czs.proit.cz. Marie Šoltisová 17

18 Centrum pro rodinu středisko Opava Kontakt: Masarykova 39, minoritský klášter, 1. patro; , mobil: mobil: ; internetové stránky: osobní kontakt: Po Pá od 8 do 14 hodin. Pouť mladých rodin v rámci diecézního setkání mládeže v Odrách Tato pouť mladých rodin se uskuteční v sobotu 2. srpna. V se bude konat mše svatá s rodinami a na odpoledne pro ně bude připraven program. Informace najdete na Dovolená pro rodiny na Velehradě Uskuteční se ve dnech srpna na Velehradě v Domově mládeže Stojanovo gymnázium. Pořádá Rodinné centrum Blansko více informací o dovolené na Národní pouť rodin ve Žďáru n/s Národní pouť se bude konat ve dnech srpna. Uskuteční se v roce, který je současně Rokem rodiny a rokem oslav 20. výročí Mezinárodního roku rodiny vyhlášeného OSN. Témata přípravných katechezí pro děti, mládež a manžele jsou současně odpovědí křesťanů na vyhlášená témata OSN. Informace najdete na Víkend pro ženy na Cvilíně Pro opakovaný zájem se uskuteční další víkend pro ženy, opět na Cvilíně, a to září. Na programu budou tři přednášky: O lenosti: Fany Böhmová; Žena z Bible Rút: Gita Vyleťalová; Jak se nechat vést Duchem Svatým: P. Sebastian Gruca. Během víkendu budete mít možnost ztišení, svátosti smíření, adorace, vyjít si na procházku, naučit se biblické tance, něco si vytvořit. Cena: 600 Kč za celý víkend. Přihlášky: , Přejeme všem rodinám krásné prožití dovolených a prázdnin. Za Centrum pro rodinu Jana Dostálová 18

19 Charita Opava Kontakt: Přemyslovců 26, Opava-Jaktař; telefon a fax: , , ; internetové stránky: www. charitaopava.cz. NEŠKOLA o prázdninách nezavírá Ve středu, čtvrtek a pátek bude také o prázdninách otevřeno mateřské centrum Charity Opava NEŠKOLA. Ve druhém poschodí Minoritského kláštera na Masarykově třídě v Opavě bude v tyto dny vždy od 8 do 12 hodin připraven pro maminky na mateřské dovolené a jejich děti zajímavý program. Prázdninové středy budou v NEŠKOLE vyhrazeny výletům, například do Arboreta v Novém Dvoře, na rozhlednu do Úvalna, výstavu vláčků v Háji ve Slezsku nebo projížďku na koních v Jakartovicích. Čtvrteční program bude vždy začínat od 9 do 10 hodin cvičením pro maminky. Pátky jsou pak věnovány od 8 do 12 hodin tvořivým a výtvarným dílnám, kde na děti čeká malování na tričko, práce s papírem, korálkování a další zajímavé aktivity. NEŠKOLA v těchto dnech také nabízí oblíbené hlídání dětí za pouhých 20 korun na hodinu. Více informací získáte na Již nyní také NEŠKOLA otevírá zápis do osvědčených kurzů anglického jazyka pro maminky na mateřské dovolené. Hodinové lekce, o které je tradičně velký zájem, začnou ve druhé polovině září a budou tak jako v předchozích letech probíhat vždy v pondělí od 9 hodin v prostorách NEŠKOLY. Zájemci budou rozděleni do skupin podle znalostí, výhodou je opět hlídání dítěte v době výuky za 20 korun na hodinu. Cena za jednu lekci je 60 korun, platí se vždy na pololetí dopředu. Hlásit se můžete již nyní na adrese cz nebo na tel Cyrilometodějská slavnost nabídne mnoho atrakcí Tradiční Cyrilometodějskou oslavu pořádá v sobotu 5. července Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené spolu s obcí Vlaštovičky. Lidově pojatá oslava proběhne v domě pro zrakově postižené a následně také v blízkém sportovním areálu ve Vlaštovičkách. 19

20 Vše začne úderem 14. hodiny mší svatou, slouženou v kapli Domu sv. Cyrila a Metoděje, středisku Charity Opava, v němž již téměř dvacet let nacházejí bydlení dospělí těžce zrakově postižení nebo lehce mentálně postižení občané z celé České republiky. Dům spolu s přilehlými Chráněnými dílnami Vlaštovičky si budou moci zájemci od 15 do 17 hodin v doprovodu také prohlédnout. Cyrilometodějské oslavy jsou ovšem ve Vlaštovičkách pojímány od svého založení jakožto lidová veselice. Další zábavně-kulturní program již proto bude probíhat ve vedlejším sportovním areálu. Od 14 do 15 hodin zde budou zpívat Iveta Dunková a Štefan Bažo, které v 15 hodin vystřídá dechová hudba Kobeřanka. Kromě hudebních vystoupení se v 16 hodin představí taneční skupina O.K. dance Vlaštovičky, v předvedou mladí hasiči z Vlaštoviček ukázku požárního útoku a po celou dobu budou Chráněné dílny Vlaštovičky prezentovat své výrobky. Celé odpoledne bude pro děti zdarma přichystána řada atrakcí jako například kolotoč, skákací hrady, trampolína či jízda koňským spřežením. Pro všechny bude připraveno bohaté občerstvení. Od 20 hodin večer až do tří ráno pak k tanci zahraje kapela Špek band, kterou ve 23 hodin přeruší ohňová show. Ze široce pojaté nabídky atrakcí si vyberou skutečně všichni, od dětí až po ty dříve narozené. Udělejte si sobotní výlet do Vlaštoviček, určitě to bude stát za to. Na téma sociální podnikání Téměř třicet posluchačů z řad odborné i laické veřejnosti si vyslechlo referáty na workshopu evropského projektu SEE LIGHT, který je zaměřen na výměnu zkušeností se sociálním podnikáním v sedmi zemích světa. Akci, která proběhla v domě sv. Anežky na Kylešovské ulici v Opavě, pořádala Charita Opava. S přednáškami, týkajícími se problematiky sociálního podnikání a zaměstnávání handicapovaných, vystoupil ředitel Charity Opava J. Hanuš a jeho zástupce T. Schaffartzik, L. Vehovská z charitní Občanské poradny, ale také P. Ballová z opavského Úřadu práce, V. Mazurová z organizace Fokus a P. Tesařová z organizace Anima Viva. Po skončení přednášek, které se setkaly s kladným ohlasem, pak řada přítomných setrvala v hodinové diskusi na prezentované téma. Charita Opava před časem hostila sedmnáct pracovníků firem a organizací, které se věnují sociálnímu podnikání v Anglii, Dánsku, Itálii, Španělsku, Litvě a Novém Zélandu. Akce proběhla v rámci oslav 25 let výročí od založení Charity Opava, které se konají průběžně po celý rok 2014 pod jednotným názvem 25 LET SLUŽBY CHARITA OPAVA VE VEŘEJNÉM PROSTORU. Charita Opava 20

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek P. Jan Polák Světových dnů mládeže v Madridu se účastnili

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Zpravodaj 2/2015. duben FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN

Zpravodaj 2/2015. duben FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN 2/2015 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, při nedávné návštěvě jednoho devadesátiletého kněze jsem slyšel zajímavou myšlenku. Řekl mi, Jendo, my děláme velkou katechetickou

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

pražské arcidiecéze č. 7, září 2005

pražské arcidiecéze č. 7, září 2005 pražské arcidiecéze č. 7, září 2005 Po prázdninách Pro některé děti bolestná záležitost, vrátit se zase do školy, pro jiné radost. Pro rodiče a prarodiče někdy vítaný návrat k normálnímu běhu věcí, ale

Více

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník 11 listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník PĚT TÝDNŮ PRO RODINU Rok rodiny nezadržitelně směřuje k cílové pásce. V jeho průběhu nás otec arcibiskup Jan vybízel k jednotlivým

Více

ÚVODNÍ SLOVO Biřmování / /

ÚVODNÍ SLOVO Biřmování / / / / ÚVODNÍ SLOVO Biřmování Milí přátelé, po prázdninách a dovolených se znovu, možná s trochou nostalgie, setkáváme nad stránkami Farního zpravodaje. Tentokrát bychom se rádi ohlédli a dali všem čtenářům

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz červen 2008 4 obsah... úvodní slovo... str.2 rozhovor s o.dušanem... str.3 ohlédnutí za desetiletím farních táborů... str.7 farní tábor 2008... str.8 velehrad

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červenec 2006 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! Pravoslavní v Jánu. str. 8! Katechumeni v katedrále... str. 9! Ještě k biřmování..str. 11! Deset dětí z našich farností přistoupilo k prvnímu sv. přijímání......

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XXVI Neděle 21. června 2015 Z obsahu čísla Noc kostelů - zážitky účastníků a organizátorů První svaté přijímání v naší farnosti

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Září 2005 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Pastorační plán farnosti? Asi si mnozí dobře pamatujeme, jak se v našem hospodářství v dobách minulých vytvářely jedinečné pětileté plány, které pak zpravidla, rozuměj

Více

IKD. Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro rodiny

IKD. Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro rodiny IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 6 Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK Rozhodnutí je jistým závazkem Velikonoce nejsou jen oslavou smrti Ježíše Krista, ale také jeho vzkříšení. Z tohoto spásného činu se rodí

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 Odpočinku čest! Aneb práce bez odpočinku na nás působí negativně Přirozeným důsledkem lidské činnosti je únava. Je to jakýsi poplašný signál potřeby odpočinku. Únava

Více

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích a Pohořelicích. Čas odpočinku, čas bohoslužeb. Číslo 4, ročník XVIII. neděle 1.7.

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích a Pohořelicích. Čas odpočinku, čas bohoslužeb. Číslo 4, ročník XVIII. neděle 1.7. Farní občasník Časopis farního společenství v Otrokovicích a Pohořelicích Číslo 4, ročník XVIII. neděle 1.7. 2007 Čas odpočinku, čas bohoslužeb Začínají prázdniny a s nimi doba dovolených a cestování.

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008 Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy Milí přátelé, na začátku října, měsíce růžence a misií, bych si chtěl všimnout jedné mladé francouzské dívky,

Více

AKTUALITY. Foto: Člověk a víra. Milovat a sloužit Pánu

AKTUALITY. Foto: Člověk a víra. Milovat a sloužit Pánu D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 6 červen 2015 ročník XXV. Foto: Člověk a víra Milovat a sloužit Pánu (...) S vědomím vlastní nedokonalosti žasnu

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný Promítat si do obrazu ukřižovaného Ježíše své viny, svá selhání, křivdy, kterých

Více