Slovo na cestu. Velké maličkosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo na cestu. Velké maličkosti"

Transkript

1 Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě červenec-srpen 2014 Slovo na cestu Velké maličkosti Proč na dovolenou? Proč prázdniny? Proč odpočívat? Když nás to stojí peníze, když přijedeme unavení a nejraději bychom si potom vzali dva dny volna Když přijedeme s žaludečními nebo jinými zdravotními problémy. Neměli bychom raději přijmout filozofii mého tatínka: Já si nejvíc odpočnu doma na lavce. Myslím, že k prožití času dovolené a prázdnin nás vybízí sám Hospodin hned v úvodu Písma svatého, kde čteme, že sedmý den stvoření odpočíval. A Kristus často odcházel na osamělá místa, aby si odpočinul. I papežové mají své místo odpočinku. V dnešní době je velkým uměním odpočívat tak, abychom načerpali do dalších dnů našeho života. Odpočinutí znamená zastavit se ve světě výkonu, pohybu, činnosti a zážitků. Zastavit se způsobem, který mi je vlastní, ne ten, kdo kterého mě nutí společenská norma: Ty jsi nebyl u moře, vy jste nebyli v zahraničí, vy jste neměli allinclusive? O čem se s těmi lidmi budeme bavit a co děti ve škole? Zastavit se neznamená najít místo, ale najít stav duše. Odpočinutí neznamená dát si dovolenou od setkání s Bohem v modlitbě, bohoslužbě nebo četbě Písma svatého. Za hranicemi farnosti a tam, kde mě lidi neznají, to nevadí. Ne, Kristus odchází do samoty, aby se setkal s Otcem a je s ním celou noc a vrací se plný síly sloužit druhým. Odpočinutí znamená mít čas na malé skutečnosti. Ucítit vůni posečené trávy, podívat se na galerii barev zapadajícího slunce, vyslechnout si koncert žab u rybníka, projít se loukou v ranní wellnesrose, vypnout mobil, televizi, počítač a popovídat si na konferenci s dětmi, manželkou či manželem, znovu vychutnat krásu života bez kritiky a politikaření. Dovolme si o dovolené tyto malé skutečnosti, které nám vracejí radost ze života. A radost je plodem Ducha Svatého.

2 Blahoslavení ti, kteří se dokáží těšit z nádherné podívané i bez fotografování, neboť jim se krása stvoření zapíše do srdce. Blahoslavení ti, kteří dokáží setrvat v tichu, aniž by neustále hledali signál, neboť se snadněji naladí na tichý Boží hlas. Blahoslavení ti, kteří ani v dopravní zácpě neztrácejí trpělivost a úsměv, neboť jejich zásluhy o mír ve světě nejsou o nic menší než zásluhy těch, kteří urovnávají válečné konflikty. Blahoslavení ti, kteří se i tam, kde je nikdo nezná, chovají podle svého svědomí, neboť ten, který vidí i ve skrytosti, je odmění. otec Vítězslav Řehulka, farář z Ostravy-Zábřehu, který se těší na dovolenou Za řidiče a všechny, kdo jsou na cestách Svatý archanděli Rafaeli, ochránce všech pocestných, doprovázej nás se svými andělskými sbory a zachraň nás ze všech nástrah temnot. Ochraňuj na každé naší cestě nás i všechny, s nimiž se setkáme. Svatý archanděli Michaeli, chraň nás před mocnostmi temnot a na naše prosby a na přímluvu našich andělů strážných svrhni je do propasti pekla, aby neuškodily nám ani těm, kdo jsou na cestě s námi. Svatý archanděli Gabrieli, se všemi svými anděly a našimi anděly strážnými vzdej nebeské pozdravení trojnásobně milostiplnému, neposkvrněnému srdci Královny andělů a vypros nám bezpečnou a šťastnou cestu. 2

3 Poděkování Otče Pavle, děkujeme Vám za léta, která jste strávil v Opavě. Za spoustu vykonané práce na faře, v kostele i okolí, ale také za Vaši duchovní péči a starost o nás farníky. Ať Vás i v novém působišti provází Boží milost a Bůh Vám dá všechny potřebné dary. Zajímá nás Co je to generální svatá zpověď? Při svaté zpovědi se normálně zpovídáme z hříchů, kterých jsme se dopustili od zpovědi předcházející. Je však dovoleno učinit za určitých podmínek zpověď důkladnější, ve které opakujeme hříchy z celého života nebo za delší období, např. za poslední rok, od posledních duchovních cvičení apod. Takové zpovědi se říká generální, tedy všeobecná. Kdy je nutná a kdy je vhodná? 1. Jsme povinni opakovat vyznání hříchů, bylyli předcházející zpovědi neplatné nebo dokonce svatokrádežné. Může se stát, že po svatokrádežné zpovědi následují zpovědi platné, protože kajícník zapomněl na tuto povinnost. Když si to uvědomí, stačí opakovat jen hříchy ze zpovědí neplatných. 2. V případě, že tu jsou pochybnosti o platnosti zpovědí předcházejících, generální svatá zpověď se doporučuje. 3. Velmi užitečná je generální zpověď v určitých okolnostech, např. při exerciciích, při lidových misiích, při vstupu do nového stavu, před svatbou apod. 4. Osobám úzkostlivým se generální zpověď neradí, ledaže je k tomu jejich zpovědník sám vybídl. 5. Cílem dobrovolné generální zpovědi není zopakovat všechny hříchy už dávno odpuštěné, ale prohloubit v sobě ducha pokání. K tomu stačí 3

4 připomenout si znova některé hlavní hříchy a litovat jich znova tak, jako kdyby byly přítomné. Pro Ježíše, píše sv. Terezička od Dítěte Ježíše, čas nic neznamená, on je králem věčnosti, on se dívá jen na naši lásku. zpracovala Miroslava Řeháková Zdroj: Špidlík, Tomáš: Po tvých stezkách. Brno: Societas, Jáhenské a kněžské svěcení v naší diecézi Jáhenské svěcení přijali v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě v sobotu 21. června v 9.30 tito kandidáti: Jan Gajdůšek z farnosti sv. Martina, Frenštát pod Radhoštěm; Marek Večerek z farnosti sv. Kateřiny, Štěpánkovice; br. Vladimír Hubálovský, OFMConv. z Řádu minoritů. Kněžské svěcení přijali v katedrále Božského Spasitele v Ostravě v sobotu 28. června v 9.30 tito kandidáti: novokněz Pavel Marek z farnosti sv. Václava, Lubina, primice: čtvrtek 3. července v 16 hodin, Lubina kostel sv. Václava; novokněz Jakub Vavrečka z farnosti sv. Martina, Pustá Polom, primice: sobota 12. července ve 14.30, Pustá Polom kostel sv. Martina. 4

5 Ministranti pomohli svatému Havlovi se stavěním poustevny Podle titulku by se mohlo zdát, že ministranti z farnosti Nanebevzetí Panny Marie měli co do činění se světcem, ba dokonce že se s ním setkali?! Úplně odtržený od pravdy však tento výrok není. Ve dnech června proběhl v Dřevohosticích, malebném městysi na půli cesty mezi Přerovem a Bystřicí pod Hostýnem, ministrantský výlet pro kluky z naší farnosti. A opravdu hlavním tématem výletu byla soutěž, v níž kluci bojovali o to, kdo z nich jako první doputuje ke svatému Havlovi a symbolicky mu tak nejvíce pomůže se stavěním poustevny. Samozřejmě to byla jen hra, ale pravdou je, že v Dřevohosticích se nachází krásný kostel zasvěcený svatému Havlovi (Gallus), poustevníkovi ze 7. století, jemuž podle legendy se stavbou poustevny a později kláštera v blízkosti Bodamského jezera pomáhal medvěd z tamějších lesů. Přímo medvědí sílu kluci projevili při zdolávání vrchu Hostýna, kam se vydali na pouť v sobotu odpoledne, tentýž den večer proběhlo vyhodnocení celoroční ministrantské soutěže, v níž první místo obsadil František Krejčí. Velký dík patří panu děkanovi Pavlovi, který celý výlet modlitbou i finančními prostředky zaštítil, a otci Arturovi z Dřevohostic, který nás velmi mile přijal a díky němuž jsme mohli také dvakrát v místním kostele ministrovat. Tento výlet byl pro kluky odměnou za jejich celoroční službu. Při závěrečném táboráku jsme se všichni shodli, že největší radostí pro nás je to, že můžeme jako ministranti sloužit Bohu u oltáře, a když nás bude příští rok víc, vůbec se nebudeme zlobit. Pouť charit ostravsko-opavské diecéze Petr Janšta Letošní pouť charit ostravsko-opavské diecéze, která se koná vždy ve středu před slavností Seslání Ducha Svatého (letos 4. června), se uskutečnila v Opavě, v areálu kláštera Kongregace Dcer Božské Lásky, v Marianum. Všechny poutníky přivítal ředitel charit Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo. Program byl zahájen mší svatou, která začala v 10 hodin v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně, který je součástí budovy Marianum. Kostel byl do posledního místa zaplněn charitními pracovníky a uživateli služeb ostravsko-opavské charity, včetně 5

6 handicapovaných klientů na vozíčkách. Mši svatou sloužil diecézní biskup Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem. spolu s dalšími kněžími, mezi nimiž nechyběl P. Jan Larisch, Th.D., prezident (duchovní správce) ostravsko-opavské charity. Mši svatou doprovázel svým zpěvem dětský sbor Kolibříci z Církevní základní školy sv. Ludmily z Hradce nad Moravicí. Po mši svaté měli lidé možnost vyslechnout si krátkou historii kláštera Marianum, který dlouhodobě slouží jako Domov pro osoby se zdravotním postižením, jejímž zřizovatelem je v současné době Moravskoslezský kraj. Sestra M. Marie Štouračová, členka Kongregace Dcer Božské Lásky, promluvila také o malbě kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, který je vymalován v beuronském stylu. O současnosti budovy Marianum hovořil ředitel ÚSP Ing. Antonín Janýška. Charitní pouť pokračovala pohoštěním na dvoře a zahradě areálu Marianum. Kromě občerstvení měli poutníci příležitost ke vzájemným rozhovorům a sdílení se. Od 13 hodin byl připraven poslední bod programu, který představoval seznámení poutníků s postavou zakladatelky Kongregace Dcer Božské Lásky služebnicí Boží, Františkou Lechnerovou ( ). Prezentaci si připravil P. Jan Larisch, Th.D. a sestry Dcery Božské Lásky ji doplnily o vysvětlení spirituality Kongregace. Po krátkém prostoru pro dotazy prezident P. Jan Larisch,Th.D. ukončil pouť poděkováním všem, kdo se jí zúčastnili, a pozval přítomné na příští pouť ostravsko-opavské charity. Poutníci odjížděli plni vděčnosti a duchovně obohaceni. K celkově hezky prožitému dni přispělo i příznivé počasí. Děkujeme Bohu za to, že jsme se mohli setkat, a vyprošujme Boží požehnání pro charitativní díla v naší vlasti. Sestra M. Cecilie Heneberková, Dcera Božské Lásky Z pokladů naší farnosti Kalich sv. Jana Nepomuckého Také další z pokladů kostelního depozitáře barokní kalich sv. Jana Nepomuckého je zdrojem řady otázek a spekulací. Co však víme bezpečně, je, že jej zhotovil významný brněnský zlatník Antonín Josef Ignác Anderle, představitel pozdního rokoka na Moravě. Jako materiál použil stříbro, které z valné části pozlatil, dále pak množství broušených kamenů a polodrahokamů a drobné y. Podle soudobého trendu je kalich bohatý na rokokové ornamenty jako rokaje, mřížky, zalamované pásky, voluty atd. V umně tepaných 6

7 kartuších na noze i kupě kalicha ztvárnil v reliéfních výjevech scény z legendy o sv. Janu Nepomuckém Zpověď královny Žofie, Mučení sv. Jana, Modlitba sv. Jana, Pouť sv. Jana ke staroboleslavskému paladiu, Svržení z Karlova mostu a Apoteóza sv. Jana. Kartuše jsou lemovány stříbrnými aplikacemi, osazenými broušenými barevnými kameny. Podobné stříbrné aplikace s kameny se nacházejí i mimo kartuše na kalichu, např. na nodu (ořechu). Barvu broušených kamenů pěkně popisuje kostelní inventář z roku 1804, který broušené kameny bílé barvy nazývá diamanty, zelené barvy smaragdy a červené barvy rubíny ( kalich menší, zcela stříbrný, pozlacený, osázený 132 diamanty, 24 smaragdy, 213 rubíny a 3 ametysty ). Na spodní straně kalicha se ještě v nedávné době nacházela destička, kryjící šroub spojující kupu kalicha s nohou, na níž byl vyryt erb s figurou osla ve skoku a vročením Erb náleží rytíři Řádu německých rytířů Maxmiliánu Xaveru svobodnému pánovi von Riedheim, donauwörthskému komturovi a bruntálskému místodržícímu velmistra na velmistrovských statcích na Moravě a ve Slezsku v letech To je vše, co víme, nevíme však, jak a proč se kalich dostal právě do výbavy opavského kostela. Problémem při objasnění obou otázek je právě krytka montáže s Riedheimovým erbem. Zobrazení erbu totiž nabízí vysvětlení, že kalich nechal zhotovit místodržitel Riedheim v roce 1786 a daroval jej opavskému kostelu. Teoreticky by to bylo možné, protože zlatník Anderle zemřel až v roce Ale vzhledem k Anderleho tvorbě v závěru života a celkovému slohovému zařazení kalicha (které klade vznik kalicha do druhé čtvrtiny 18. století) je tato teze problematická. Podobně svůdné je vysvětlit vznik kalicha ve spojitosti s opavským bratrstvem sv. Jana Nepomuckého, jehož existenci máme v Opavě po Janově svatořečení v roce 1729 spolehlivě doloženou a podobná bratrstva vznikala i v okolí (1731 v Hlučíně, 1736 v Hrabyni, 1737 v Bílovci). Navíc není bez zajímavosti, že v Opavě dokazuje úctu k Janu Nepomuckému dlouho před jeho svatořečením obraz, dochovaný v kapli sv. Anny kostela Panny Marie v Opavě. Jenže kalich není uveden v soupise majetku opavského bratrstva z roku 1771 a navíc je zde ona zmíněná krytka montáže s erbem místodržitele Riedheima a rokem Tyto informace vedou k oprávněné úvaze, že kalich byl jednak původně zhotoven pro úplně jiný kostel ve zcela jiném městě, místodržitel Riedheim jej neznámo jak získal a následně daroval opavskému chrámu a krytka je připomínkou jeho daru. Zbývá dodat, že krásu a výjimečnost kalicha dokládá i jeho opakovaná prezentace na uměleckých výstavách: 1904 Výstava starorakouského zlatnického umění v Opavě, 1909 Výstava křesťanského umění v Düsseldorfu a naposledy 2013 Znamení vertikál v Opavě. Petr Tesař 7

8 Nejmíň ateistů je v zákopech Přinášíme krátký rozhovor s otcem Kamilem Víchou, který se vrátil z vojenské mise v Afghánistánu. Otče Kamile, nedávno ses vrátil z Afghánistánu. Kolik let již působíš jako duchovní v armádě a kolika misí ses zúčastnil? Letošní rok je již osmý, který sloužím v armádě jako vojenský kaplan, a to na svém druhém místě. V roce 2007 jsem začínal v Jíncích u Příbrami a od září roku 2011 jsem v Opavě. Během těch osmi let jsem byl v druhé polovině roku 2008 v Kosovu a pak první polovinu roku 2010 a teď od podzimu 2013 do jara 2014 v Afghánistánu. Program kněze ve farnosti je z velké části dán potřebami farníků. Existuje něco podobného i v tvé službě a liší se to útvar od útvaru? Je to podobě jako v civilu, kde každá farnost je trochu jiná. Stejně tak v armádě jsou různé útvary, které se liší svým zaměřením a z toho vyplývajícím výcvikem, i když spousta věcí je společná pro celou armádu. V dobách klidu (čteme v Písmu svatém, zvlášť ve Starém zákoně) si lidé mnohdy ani nevzpomenou na Boha. O to víc k němu volají ve chvílích nebezpečí. Je to znát i u vojáků v dobách běžného života v kasárnách s porovnáním neustálého smrtelného nebezpečí v bojovém nasazení? Při mé první misi v Afghánistánu, kdy nám celkem často do základny padaly rakety, mi jeden voják povídá: Stejně je nejmíň ateistů v zákopech. Ta blízkost a nevypočitatelnost smrti tam nějakým způsobem je. Někdy více, někdy méně, samozřejmě platí, že člověk si zvykne na všechno, a jak říká klasik, zvyknete si i na oprátku. Ale je pravdou, že na misích se více než v kasárnách vedou řeči o smyslu toho všeho, o smyslu života, práce, vztahů a toho, co dělám a prožívám a podobně. Jednak je to dáno tím, že je tam více času tráveného společně oproti kasárnám, a jednak je to tou specifickou situací a nebezpečím, o kterém nikdy nevíte, kdy přijde. 8

9 Máš velký přehled o farnostech, neboť tě kněží často, v domnění, že v sobotu a neděli nemáš do čeho píchnout, volají na zástup. Máš po návratu z armády nějakou vysněnou farnost? Tak tady opravdu nevím, co a jak bude, a už kdysi, když se mě před svěcením otec biskup ptal, kam bych rád, řekl jsem, že spíš vím, kam bych nerad, ale nakonec to dopadlo tak, že v podobné farnosti jsem skončil, takže se nechám překvapit a uvidím, co bude. Naše diecéze je dost rozmanitá,takže výběr je široký, ale opravdu nevím, kam bych chtěl případně jít. Ono to možná není až tak důležité, důležitější je podle mého najít cestu k lidem, kteří v té které konkrétní farnosti bydlí a žijí a nějakým způsobem je doprovázet na jejich životní cestě. Nechat se oslovovat příběhy jejich životů a řekl bych, obdivovat, jak ve světě žijí a pracují jako křesťané a jak je v jejich životech doprovází a působí Bůh. Děkuji za rozhovor a přeji nadále nádhernou svobodu hlasatele Božího království. otec Pavel Cieslar 9

10 Co bych z toho měl? Vybavuje se mi komický příběh jednoho podnikatele, který přišel na břeh jezera a uviděl rybáře, jak tam nečinně leží a odpočívá. Udiveně se ho ptal: Prosím tě, proč tady ležíš a nic neděláš? Rybář mu odpověděl: Ráno jsem nalovil ryby, žena je šla prodat, a tak tady ležím. A proč nevyjedeš znovu lovit? To už by teď ryby nebraly? No, možná by braly, ale nevíš, proč bych to dělal? Ty nevíš, proč? Prodal bys je, měl bys víc peněz, mohl by sis toho víc koupit Koupit? Co bych si podle tebe měl koupit? Mohl by sis koupit větší člun a lovit ještě více ryb. No dobře, a co bych z toho měl? ptal se rybář. Ty snad nejsi normální! Co bych z toho měl Přece by sis mohl koupit velkou rybářskou loď a najmout si pomocníky. Už bys ani nemusel sám lovit, jenom bys šéfoval té lodi a měl bys zisk z práce svých pomocníků. A nevíš, co bych z toho měl? řekl s podivem rybář. Co bys z toho měl?! Pak by sis pořídil třeba fabriku na zpracování ryb a ty bys byl jen majitelem, platil bys ředitele, který by se staral o její chod. A už bys nemusel dělat vůbec nic, všechno by za tebe dělali ostatní. Rybář hleděl stále nechápavě: Ale teď mi vysvětli, co bych z toho vlastně měl? Podnikatel nadšeně završil svou vizi: Pak bys třeba mohl jít klidně každý den na pláž, lehnout si tam a nic nedělat. Rybář odvětil: A co myslíš, že právě teď dělám? Tak je tomu leckdy i s námi, podnikámeli spoustu věcí, ale bez Boha. Někdy i pro Boha, ale bez Boha. Honíme se a nevíme proč a kam. Jsme neustále přetížení, ale málo hledáme, co se Bohu líbí. Bohu by se asi nelíbilo, kdybychom celý život proleželi na pláži. Ale mít čas zamyslet se nad tím, co skutečně dělat mám, je jedinou cestou, jak Boha a jeho plán se mnou v životě neminout. Zdroj: Kodet, Vojtěch: Hledám tvou tvář. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství,

11 STÁŘÍ JE DAR tak si ho užívejme! Milí čtenáři, začíná doba prázdnin, dovolených, odpočinku začíná doba poznávání nových míst, přírodních krás, doba, ve které můžeme navázat i nová přátelství. Přeji Vám, ať si tu dobu hezky vychutnáte, ať se ze všech cest šťastně vrátíte domů a po prázdninách nám zase věnujete svoji přízeň. Májová pouť Na letošní májové pouti jsme navštívili mariánské poutní místo v Králíkách nazývané Hora Matky Boží. Kostel a monumentální poutní komplex má zajímavou historii. Založil ho Tobiáš Jan Becker, svatovítský kanovník a později královéhradecký biskup. Založení bylo důsledkem dřívějšího slibu. Během třicetileté války se konaly procesí dětí z Králík na horu zvanou Lysá. Desetiletý Tobiáš slíbil, že zde postaví kapli a svému dětskému slibu opravdu dostál. Poutní kostel se začal stavět v roce 1696 a dokončen a vysvěcen byl v roce Podle přání zakladatele se začala Lysá hora nazývat Horou Matky Boží. Po našem příjezdu na poutní místo se nás ujal místní průvodce. Po prohlídce vystavených soch a obrazů umístěných v ambitech a prohlídce klášterní hrobky jsme se v Kapli Svatých schodů pomodlili loretánskou litanii. Vlastní kostel je zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie. Zde nás srdečně přivítal zdejší kněz otec Karel Moravec. Hlavním bodem našich poutí bývá poutní mše svatá. Tu sloužil otec Moravec spolu s otcem Vladimírem Ziffrem, který nás na naší pouti doprovázel. Po mši svaté nám otec Karel povyprávěl o historii kostela a upozornil na vzácný milostný obraz Panny Marie na hlavním oltáři. Součástí poutního areálu je ubytovací zařízení s restaurací, kde byl pro nás připraven chutný oběd. Po obědě byl čas na procházku po okolí možnost zajít na vyhlídku u Rytíře Franty, vychutnat nádherné vyhlídky od vzdálených Jeseníků přes masiv Králického Sněžníku až k Orlickým horám. Zážitek z jarní přírody umocňovalo krásné slunečné počasí, které nás celý den provázelo. 11

12 Na zpáteční cestě nás čekala zastávka v Jiříkově v Pradědově galerii řezbáře Jiřího Haluzky na rozsáhlé usedlosti dřívějšího statku. Udivující množství plastik, reliéfů a soch rozhodně stojí za zhlédnutí. Slovem nás po celou cestu provázel pan Karel Klein, který pouť zorganizoval. Jsme mu vděční a děkujeme. Dík patří i kněžím za jejich službu i věnovaný čas. Marie Matyášková Zájezd do Holasovic a Neplachovic V úterý 10. června jsme navštívili v Holasovicích domek, kde se narodil zakladatel sborového zpěvu Pavel Křížkovský, který je dnes spojen s velice moderní oblastní knihovnou. Domkem i knihovnou nás provedla a také seznámila s historií paní Dehnerová. Poté jsme navštívili muzeum slezského venkova v bývalém statku, kde jsme si prohlédli zajímavé exponáty, např. staré zemědělské stroje, nářadí, vybavení kuchyní, prádelen apod. Potom jsme odjeli do kostela v Neplachovicích, kde nás seznámil s činností farnosti a historií kostela P. Hladoník, místní farář. Pomodlili jsme se litanii k sv. Antonínu a po požehnání jsme si prohlédli místní hřbitov a pomník Pavla Křížkovského. Tímto byl program zájezdu vyčerpán a odjeli jsme domů. Karel Klein 12

13 Program na září: všechna setkání (kromě výletů) začínají v 16 hodin v Denním stacionáři pro seniory na Kylešovské ulici číslo 4, v domě U svaté Anežky, pokud není uvedeno jiné místo informativní schůzka Biskup Mons. Josef Martin Nathan a jeho sociální projekt Městečko Milosrdenství v Bránicích u Krnova přednáška otce Jana Larische, Th.D. proběhne v pastoračním středisku minoritského kláštera Po stopách opavských hradeb procházka po hradbách s Mgr. Petrou Kaniovou poutní zájezd do Bruntálu a na Uhlířský vrch Za Klub sv. Anežky, dobrovolné sdružení CHO Drahomíra Ziffrová K zamyšlení Vážení čtenáři Cesty, doba prázdnin nám může pomoci dát Bohu ve všem větší prostor, aby nás mohl proměnit, aby Kristus v nás mohl růst a nabývat svou podobu. Bůh je posledním cílem našeho života. On je posvátná skutečnost, z níž žijeme. Dopřejme si o prázdninách komfort tichých chvil, modlitby a meditace, jež nás hlouběji uvedou do tajemství Trojjediného, který v nás přebývá. Poroste-li v nás touha po Bohu, pak dostane náš život novou chuť. Pocítíme, že naším nejhlubším povoláním je dát se Bohem pronikat a proměňovat do toho jedinečného a ojedinělého obrazu, který si Bůh udělal o jednom každém z nás. 13

14 Modlí-li se v nás Duch Svatý, aniž se k tomu musíme nutit, pak budeme opravdu křesťany, pak budeme sami sebe prožívat jako příbytek trojjediného Boha. A pak asi uděláme tutéž zkušenost, která fascinovala křesťany všech dob a která je doprovázela na cestě modlitby, že to je totiž modlitba, co vede člověka k plnému lidství, a že teprve modlitbou odhalíme svou pravou důstojnost. Modlitba prohloubí naši lásku k Bohu, zplodí v nás větší růst touhy po Bohu trojjediném, dokud nespatříme to, co jsme si modlitbou vytoužili. Čtěme Písmo svaté a modleme se o Ducha Svatého, aby nám pomohl slovo Boží otevřít a rozevřít i naše srdce pro Boha. Jde o to, abychom se teď se svou nynější situací postavili před Boží tvář. Oddejme se tomu, co nám Bůh chce říci dnes: jakou pravdu nám chce odhalit a kam nás chce zavést právě teď. V našem srdci, v onom vnitřním prostoru ticha, tam dlí Ježíš Kristus, který nás oslovil a setkal se s námi, zde dlí i trojjediný Bůh se svou milosrdnou láskou. Je dobře, když si během dne vzpomeneme, že v nás zůstává tajemství, které nám dává odstup vůči všemu, co konáme. A v tomto odstupu zakoušíme svobodu, zakoušíme, že spočíváme v Bohu, a jsme si jisti, že nás Bůh miluje. Cítíme, že nejsme jen lidmi této země, nýbrž i obyvateli nebe, lidmi, kteří už teď jsou v Bohu. Dovol nám, Otče, abychom se odvážili žít ve svobodě dětí Božích, ve svobodě, kterou jsi nám daroval. Žít život v plnosti, pestrý a plný radosti, do něhož jsi nás postavil. Amen. Požehnané prázdniny přejí všem senioři z Klubu sv. Anežky Dětem Děkujeme za úsměv Je zima, krutá zima. Velký mráz proměnil rozblácenou zeminu v kámen. Stojatou i tekoucí vodu pokryl ledový krunýř. Krušno je starým i mladým kosům v opuštěné zahradě na konci města. Jejich ostré zobáky se marně snaží vypáčit ze země nějaké zrníčko a zahnat nejhorší hlad. Zahyneme, všichni zahyneme, naříká stará kosice. Možná by nám pomohl tvůj bratr, přemýšlí kos. Mladý kos se nabízí: Zaletím k němu a uvidím, zdali by nám mohl pomoci. Leť, ale opatrně, pomalu, jsi hladový, abys doletěl, souhlasí starý kos a ukazuje mladému směr, kterým poletí. S úzkostí pak čeká velká rodina kosů, zdali se jejich vyslanec vrátí. Dočká se krátce po poledni. Mladý kos se 14

15 vrací plný síly a sděluje celé rodině: Strýc nás všechny zve k nim na zahradu. Má tam štědrého domácího pána, který sype ptáčkům tolik zrníček a dalších dobrot, že nemají nikdy nedostatek. A tak se celá rodina stěhuje na farní zahradu. Otec Pavel se na druhý den ráno diví, kolik ptáčků přibylo u krmítka. Přisypává jim pěknou hromádku zrníček a má z toho upřímnou radost, že může bezmocným ptáčkům pomoci. S radostí v srdci spěchá do kostela a usměje se na dědečka, který podpírá ustaranou babičku. Když se na začátku mše svaté podívá na zkřehlé děti, připadají mu jako ptáčci na zahradě. Říká si: I kdybych měl plný pytlík zrníček, děti jimi nepotěším. Ale o ptáčcích jim vypráví. A děti se radují, že jsou kosi zachráněni. Zapomínají tak na zimu, která je sužuje, a radují se s otcem Pavlem. A radují se i jejich maminky, protože se radují jejich děti. A pak slouží otec Pavel mši svatou. Modlí se: Pane Ježíši, zahřej všechna lidská srdce, ať z nich zmizí smutek. Ať se přitisknou ke tvému srdci, které hoří láskou ke každému člověku. Z kostela vycházejí lidé do mrazivého dne. Ale jsou jiní, než když do chrámu vcházeli. Vždyť se v kostele nabízely drahokamy radosti, které si mohl každý vložit do svého srdce. Otče Pavle, děkujeme Vám za všechny úsměvy, které jste daroval dětem i dospělým. Sypaly se na nás od oltáře jako zrníčka vyhladovělým ptáčkům. Děkujeme a přejeme Vám, abyste na novém místě měl své vyhladovělé ptáčky, které budete sytit zrníčky, i vyhladovělé děti a dospělé, které budete moci sytit Božím slovem a eucharistickým chlebem. jáhen Josef Janšta ilustrace Marie Hankeová Ze života skautů Naše celoroční příprava na Závod vlčat a světlušek 2014 se vyplatila. Po úspěšném absolvování okresního kola v Domoradovicích se dvě pětičlenné hlídky světlušek probojovaly do krajského kola, které proběhlo v sobotu 14. června v Českém Těšíně. Během soutěže hlídky procházely říší pohádek a plnily různé úkoly. Zdolávaly lanové překážky, stavěly stany, odpovídaly na záludné otázky Děda Vševěda. Poznávaly rostliny a zvířata v roztodivné zahrádce strýčka Pompa. Z šestnácti dívčích hlídek vybojovala skupina Zelená šestka 2 krásné 7. místo a hlídka Zelená šestka 1 1. místo a dekret do celostátního kola. Tímto dekretem jsou vítězné týmy povolány Vladislavem II. Jagelonským v září do Kutné Hory, aby pomohly českému státu a svému králi. Držte nám palce, ať dobře obstojíme a ať se českému národu daří ještě lépe než dosud. Přejeme Vám krásné prázdniny! Děkujeme všem našim příznivcům za podporu. Na shledanou v září! Markéta Smolková 15

16 Co se děje v CZŠ svaté Ludmily Poslední měsíc školního roku byl v církevní škole opravdu pestrý. Finišovalo se s učením, psaly se poslední písemky, při zkoušení se rozhodovalo o nerozhodných známkách. Mimo tento běžný školní život mohli žáci prožít mnoho opravdu různorodých akcí. V okresním kole matematické Pythagoriády žáků 5. tříd skončili na místě se ztrátou jednoho bodu na vítěze žáci naší školy František Bujnovský a Ludmila Rosenbaumová a mezi žáky osmých tříd opavského okresu zvítězila Lenka Kopfová. Gratulujeme a děkujeme za krásnou reprezentaci školy. Ve školní galerii proběhla vernisáž tradiční výtvarné soutěže Krása a tajemství Velikonoc, kterou naše škola pořádá již po dvanácté. Obdrželi jsme 211 výkresů ze 7 církevních škol z celé republiky a mezi mnoha pěknými obrázky vybrat ty nejlepší nebylo snadné. Žáci školy měli možnost zhlédnout vynikající ukázky breakdance, street dance a parkouru kluků z Církevního střediska svatého Jana Boska z Havířova. Bylo až neuvěřitelné, co tanečníci a skokani dokázali. Svůj Dětský den žáci prožili hrami a hlavně sportováním. V oblíbeném mezitřídním turnaji zvítězili ve fotbale chlapci z osmé třídy a ve volejbale děvčata ze sedmičky. Nejmladší žáci mohli ve škole zhlédnout loutkovou pohádku. Školní pěvecký sbor doprovodil svým zpěvem mši svatou u příležitosti diecézní pouti charit. Mše svatá byla slavena v Marianu v Opavě. Po mši svaté probíhala v zahradách kláštera zahradní slavnost. K významným akcím patřilo setkání se spisovatelkou paní Ivonou Březinovou, která velmi poutavě vyprávěla žákům školy o vzniku svých knih, a také ukončení celorepublikové akce Týden čtení dětem, kde v pestrém a zábavném programu 16

17 v Kulturním domě Na Rybníčku žákům zpívali, hráli, četli a povídali zpěvačka Markéta Konvičková, spisovatel Miloš Kratochvíl, herci Lukáš Hejlík a Alan Novotný. Kluci z osmé třídy se zúčastnili soutěže ve stavění Merkuru, která se konala na Střední škole průmyslové a umělecké v Opavě. Mezi 25 družstvy se stali třetími nejlepšími staviteli. Bronz získalo družstvo osmáků také v soutěži hasičských dovedností, kterou pořádal hradecký hasičský sbor. Nejlepšími mladými hasiči se stalo družstvo žáků deváté třídy naší školy. Zpestřením posledních dnů školy bylo jistě mobilní planetárium. Přímo ve škole jsme mohli relaxovat pod kopulí připomínající hvězdnou oblohu a sledovat krásu vesmíru. V posledních týdnech se uskutečnily třídní výlety, exkurze, vzdělávací programy zaměřené na tematiku dospívání, bezpečnosti, zdravovědy, práci policie či finanční gramotnost. Žáci deváté třídy se v tomto závěrečném období školního roku připravovali na své loučení se školou, které bývá plné veselých scének, písniček a příhod ze školního života, ale neobejde se ani bez slziček, protože společně prožitých krásných chvil je ve škole mnoho a loučení bývá těžké. Deváťákům přejeme do nové etapy jejich životů Boží pomoc a ochranu Panny Marie. Všem žákům i zaměstnancům přejeme příjemné prázdniny a těšíme se na setkání při zahájení již 22. školního roku v pondělí 1. září v 8.30 při mši svaté v kostele v Hradci nad Moravicí a v Opavě-Jaktaři. Více informací a fotografií najdete na czs.proit.cz. Marie Šoltisová 17

18 Centrum pro rodinu středisko Opava Kontakt: Masarykova 39, minoritský klášter, 1. patro; , mobil: mobil: ; internetové stránky: osobní kontakt: Po Pá od 8 do 14 hodin. Pouť mladých rodin v rámci diecézního setkání mládeže v Odrách Tato pouť mladých rodin se uskuteční v sobotu 2. srpna. V se bude konat mše svatá s rodinami a na odpoledne pro ně bude připraven program. Informace najdete na Dovolená pro rodiny na Velehradě Uskuteční se ve dnech srpna na Velehradě v Domově mládeže Stojanovo gymnázium. Pořádá Rodinné centrum Blansko více informací o dovolené na Národní pouť rodin ve Žďáru n/s Národní pouť se bude konat ve dnech srpna. Uskuteční se v roce, který je současně Rokem rodiny a rokem oslav 20. výročí Mezinárodního roku rodiny vyhlášeného OSN. Témata přípravných katechezí pro děti, mládež a manžele jsou současně odpovědí křesťanů na vyhlášená témata OSN. Informace najdete na Víkend pro ženy na Cvilíně Pro opakovaný zájem se uskuteční další víkend pro ženy, opět na Cvilíně, a to září. Na programu budou tři přednášky: O lenosti: Fany Böhmová; Žena z Bible Rút: Gita Vyleťalová; Jak se nechat vést Duchem Svatým: P. Sebastian Gruca. Během víkendu budete mít možnost ztišení, svátosti smíření, adorace, vyjít si na procházku, naučit se biblické tance, něco si vytvořit. Cena: 600 Kč za celý víkend. Přihlášky: , Přejeme všem rodinám krásné prožití dovolených a prázdnin. Za Centrum pro rodinu Jana Dostálová 18

19 Charita Opava Kontakt: Přemyslovců 26, Opava-Jaktař; telefon a fax: , , ; internetové stránky: www. charitaopava.cz. NEŠKOLA o prázdninách nezavírá Ve středu, čtvrtek a pátek bude také o prázdninách otevřeno mateřské centrum Charity Opava NEŠKOLA. Ve druhém poschodí Minoritského kláštera na Masarykově třídě v Opavě bude v tyto dny vždy od 8 do 12 hodin připraven pro maminky na mateřské dovolené a jejich děti zajímavý program. Prázdninové středy budou v NEŠKOLE vyhrazeny výletům, například do Arboreta v Novém Dvoře, na rozhlednu do Úvalna, výstavu vláčků v Háji ve Slezsku nebo projížďku na koních v Jakartovicích. Čtvrteční program bude vždy začínat od 9 do 10 hodin cvičením pro maminky. Pátky jsou pak věnovány od 8 do 12 hodin tvořivým a výtvarným dílnám, kde na děti čeká malování na tričko, práce s papírem, korálkování a další zajímavé aktivity. NEŠKOLA v těchto dnech také nabízí oblíbené hlídání dětí za pouhých 20 korun na hodinu. Více informací získáte na Již nyní také NEŠKOLA otevírá zápis do osvědčených kurzů anglického jazyka pro maminky na mateřské dovolené. Hodinové lekce, o které je tradičně velký zájem, začnou ve druhé polovině září a budou tak jako v předchozích letech probíhat vždy v pondělí od 9 hodin v prostorách NEŠKOLY. Zájemci budou rozděleni do skupin podle znalostí, výhodou je opět hlídání dítěte v době výuky za 20 korun na hodinu. Cena za jednu lekci je 60 korun, platí se vždy na pololetí dopředu. Hlásit se můžete již nyní na adrese cz nebo na tel Cyrilometodějská slavnost nabídne mnoho atrakcí Tradiční Cyrilometodějskou oslavu pořádá v sobotu 5. července Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené spolu s obcí Vlaštovičky. Lidově pojatá oslava proběhne v domě pro zrakově postižené a následně také v blízkém sportovním areálu ve Vlaštovičkách. 19

20 Vše začne úderem 14. hodiny mší svatou, slouženou v kapli Domu sv. Cyrila a Metoděje, středisku Charity Opava, v němž již téměř dvacet let nacházejí bydlení dospělí těžce zrakově postižení nebo lehce mentálně postižení občané z celé České republiky. Dům spolu s přilehlými Chráněnými dílnami Vlaštovičky si budou moci zájemci od 15 do 17 hodin v doprovodu také prohlédnout. Cyrilometodějské oslavy jsou ovšem ve Vlaštovičkách pojímány od svého založení jakožto lidová veselice. Další zábavně-kulturní program již proto bude probíhat ve vedlejším sportovním areálu. Od 14 do 15 hodin zde budou zpívat Iveta Dunková a Štefan Bažo, které v 15 hodin vystřídá dechová hudba Kobeřanka. Kromě hudebních vystoupení se v 16 hodin představí taneční skupina O.K. dance Vlaštovičky, v předvedou mladí hasiči z Vlaštoviček ukázku požárního útoku a po celou dobu budou Chráněné dílny Vlaštovičky prezentovat své výrobky. Celé odpoledne bude pro děti zdarma přichystána řada atrakcí jako například kolotoč, skákací hrady, trampolína či jízda koňským spřežením. Pro všechny bude připraveno bohaté občerstvení. Od 20 hodin večer až do tří ráno pak k tanci zahraje kapela Špek band, kterou ve 23 hodin přeruší ohňová show. Ze široce pojaté nabídky atrakcí si vyberou skutečně všichni, od dětí až po ty dříve narozené. Udělejte si sobotní výlet do Vlaštoviček, určitě to bude stát za to. Na téma sociální podnikání Téměř třicet posluchačů z řad odborné i laické veřejnosti si vyslechlo referáty na workshopu evropského projektu SEE LIGHT, který je zaměřen na výměnu zkušeností se sociálním podnikáním v sedmi zemích světa. Akci, která proběhla v domě sv. Anežky na Kylešovské ulici v Opavě, pořádala Charita Opava. S přednáškami, týkajícími se problematiky sociálního podnikání a zaměstnávání handicapovaných, vystoupil ředitel Charity Opava J. Hanuš a jeho zástupce T. Schaffartzik, L. Vehovská z charitní Občanské poradny, ale také P. Ballová z opavského Úřadu práce, V. Mazurová z organizace Fokus a P. Tesařová z organizace Anima Viva. Po skončení přednášek, které se setkaly s kladným ohlasem, pak řada přítomných setrvala v hodinové diskusi na prezentované téma. Charita Opava před časem hostila sedmnáct pracovníků firem a organizací, které se věnují sociálnímu podnikání v Anglii, Dánsku, Itálii, Španělsku, Litvě a Novém Zélandu. Akce proběhla v rámci oslav 25 let výročí od založení Charity Opava, které se konají průběžně po celý rok 2014 pod jednotným názvem 25 LET SLUŽBY CHARITA OPAVA VE VEŘEJNÉM PROSTORU. Charita Opava 20

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

INFORMÁTOR. Lidé prostírali Pánu na cestu své pláště a volali: Hosana synu Davidovu! Požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinově!

INFORMÁTOR. Lidé prostírali Pánu na cestu své pláště a volali: Hosana synu Davidovu! Požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinově! INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA N MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L.,JINDŘICHOV ročník XV, číslo 2 duben 2012 Lidé prostírali Pánu na cestu své pláště a volali: Hosana synu Davidovu! Požehnaný ten, který přichází ve

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen 2015 Měsíčník novoměstského sboru ČCE Ročník XIV. Zprávy ze staršovstva 3. 6. 2015 Staršovstvo jednalo o sborovém domě v Novém Městě. Petr Hladík zformuluje a umístí na webové

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede!

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede! Časopis Svorka Škola jede! Ahoj, vítám Vás u prvního vydání časopisu Svorka! Věřte, že tento časopis si zamilujete a vždy tu bude pro Vás. Jakmile dočtete jedno vydání budete dychtit po dalším. Takže,

Více

DUBEN 2012. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM

DUBEN 2012. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM DUBEN 2012 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM Z obsahu: Dám si Dr.Ing............... 02 Velikonoční přání............. 03 Svatý týden a Velikonoce 2012 04 Vedeni Duchem svatým......... 05 Ptali jste se.... 06

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Informátor. sboru Vojkovice

Informátor. sboru Vojkovice Informátor sboru Vojkovice zima 2015 1 Slovo kazatele Kamil Majer Milá vojkovická rodinko. Stojíme na prahu nového roku. A toto období, bývá obdobím, kdy rekapitulujeme a hodnotíme rok přechozí a dáváme

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

,,. KOSTELNIK. praktická příručka

,,. KOSTELNIK. praktická příručka ,,. KOSTELNIK praktická příručka Olomouc 2010 KŇAZSKÝ SEM NÁR sv. Fr.mtiška Xaverskeho zapisané dna: BANSKÁ BYSTRICA. KNJŽNICA,?i "L't().Jp na&a: l. 1 vl I 'f' prírast wve c1s o: ÚVODEM Vydání této knihy

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny.

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny. Zpráva z akce: Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny Den konání: sobota 18. 5. 2013 Místo konání: Hanácké náměstí Akce se konala v rámci projektu Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny spolufinancovaného

Více

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem Vánoční pohádka Byl jednou jeden vlk. Ţil v okolí Betléma. Pastýři věděli o tom, jak je nebezpečný pro jejich ovce. Jeden z nich musel být neustále na stráţi, neboť vlk byl hladový a lstivý. Byla noc.

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 17. března 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Haluzová Helena 10.30 10.45 Přestávka

Více

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost.

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost. ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže DDM Č. Budějovice 3/2014 květen - červen 23. ROČNÍK FÍKOVNÍK Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám, a navštiv myslí našich

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Malování v Blansku je taková reality show

Malování v Blansku je taková reality show Object 1 Blansko - Člen sdružení Punkwa Jan Karpíšek, který spolu s kolegy celý tento týden tvoří v blanenské galerii, říká: Malování v Blansku je taková reality show 7.1.2009 20:40 aktualizováno 8.1.2009

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Letecký pohled na obec v roce 2010. Na obecní pečeti z r. 1782 je ve znaku uveden strom lípa.

Letecký pohled na obec v roce 2010. Na obecní pečeti z r. 1782 je ve znaku uveden strom lípa. Obec Lipová se poprvé připomíná v r. 1362, kdy ji drželi synové zemřelého Peška z Veletin. V zakládací listině vizovického kláštera z r. 1261 je uveden Lipovský potok, patrně zde stála i osada Lipová.

Více

V Á N E K UŽ ZASE MISIJNÍ NEDĚLE!?

V Á N E K UŽ ZASE MISIJNÍ NEDĚLE!? Ročník 10, číslo 10, 5.10.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K UŽ ZASE MISIJNÍ NEDĚLE!? Misijní neděle je už od roku 1926 světovým dnem podpory misií a modliteb za ně. Slaví se v každé diecézi,

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH:

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: ZE ŽIVOTA FARNOSTI... str. 2 Jak dopadly volby nové Pastorační rady ZPRÁVY Z DIECÉZE.. str. 3 Blahopřání Otec biskup opět mezi námi Diecézní setkání

Více