Valtický zpravodaj. Sezione Aurea a Italské slunce. Královny v Galerii Reisna uspěly. 9. července SEVA-FLO RA s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Valtický zpravodaj. Sezione Aurea a Italské slunce. Královny v Galerii Reisna uspěly. 9. července 2013. SEVA-FLO RA s.r.o."

Transkript

1 Valtický zpravodaj 9. července 2013 Sezione Aurea a Italské slunce Unikátní koncert staré hudby - Valtice SEVA-FLO RA s.r.o. V pátek ožil valtický zámecký taneční sál tóny staré hudby. Soubor Sezione Aurea zlatý řetěz, sestavený z předních italských hudebníků nám představil tvorbu oblíbených autorů italské hudby 17. století. Koncert na téma Italské slunce proběhl v rámci hudebního festivalu Concentus Moraviae, který letos procházel osmnáctým ročníkem. Hudebníci sklidili bouřlivé ovace a posluchači si vyžádali několik přídavků. Starostou města ing. Pavlem Trojanem pak byli odměněni květinami. Lada Rakovská Muzejní spolek Valtice Královny v Galerii Reisna uspěly Valtice - Vůbec první divadelní představení hostila o třetím červnovém víkendu Galerie Reistna Valtice. Na programu byla tragikomedie Královny v podání Divadelního souboru Svatopluk z Hodonína. Inscenace, kterou navštívilo na pět desítek diváků, se v obou reprízách setkala s příznivými ohlasy z řad diváků i ansámblu souboru. Autorská hra Královny byla situována do prostředí soukromého sanatoria, kde se setkaly tři ženy řešící své životní radosti i strasti. Postupně se tak odkrývaly jejich negativní a pozitivní vlastnosti a docházelo k řadě konfliktů a netradičních situací. I tak, ale představení nepostrádalo dnes tolik potřebný humor. V hlavních rolích se za režijního vedení Radima Blaško představily - Bohuna Mikulicová, Marie Bravená a Petra Kulčárová. První výše jmenovaná herečka k hraní ve Valticích uvedla: Vyšlo to perfektně, zejména musím uznat, že tu máte skvělé publikum. Lidé výborně reagovali, šlo vidět, že přišli zkušení divadelní diváci. Samotné komorní prostředí horního sálu galerie bylo jako stvořené pro náš divadelní kus. Navíc jsme rádi, že se díky hraní v Galerii Reistna naskytla možnost dalšího vystoupení a to v nedaleké Charvátské Nové Vsi. Kladné hodnocení zaznělo i z řad diváků a zejména divaček, což potvrzují slova Jany Blažkové z Valtic: Představení se mi hodně líbilo. Bylo to prostě ze života, a myslím si, že podobné osudy, příběhy a situace si prožívá hodně lidí. I když ne přímo v nějakém sanatoriu, ale doma, či v práci. Celkově to byl super zážitek, a pokud se v galerii něco podobného bude konat znovu, jistě opět ráda přijdu. -jip- Nám. Svobody 12, Valtice, VINNÉ SKLEPYa.s. VALTICE, tel.:

2 ZASTUPITELSTVO RADA KOMENTÁŘ Usnesení č. 24 z mimořádného zasedání zastupitelstva města Valtice ze dne 27. června 2013 Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů. I. Zastupitelstvo města bere na vědomí: 1. Určení paní Mgr. Bc. Dagmar Uherkové zapisovatelkou dnešního jednání zastupitelstva. 2. Zprávu o kontrole plnění usnesení ze zasedání ZMV č. 23 ze dne Zprávu o činnosti rady města včetně usnesení z jednání rady č. 34 ze dne II. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Slávka Janků, Mgr. Soňa Vašíčková a Ing. Dalibor Neděla. 2. Ověřovatele zápisu z dnešního jednání zastupitelstva: Pan Bohumil Filip a pan Jiří Špaček. 3. Program jednání dnešního zasedání Zastupitelstva města Valtice. 4. Prodej a uzavření kupní smlouvy na pozemek par. č. 2619/2, ostatní plocha o výměře 214 m 2 v k.ú. Valtice manželům Vladimíru a Vlastě Opluštilovým za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starosty podpisem smlouvy. 5. Prodej a uzavření kupní smlouvy na pozemek par. č. 539/4, zastavěná plocha o výměře 9 m 2 v k.ú. Valtice, který byl vytvořen geometrickým zaměřením č /2012 z části pozemku par. č. 539, ostatní plocha a části pozemku par. č. 2149/1, ostatní plocha, společností E.ON Distribuce a.s. za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starosty podpisem smlouvy. 6. Prodej a uzavření kupní smlouvy na stavbu bez č. p. postavenou na pozemku par. č. 26, zastavěná plocha a pozemku par. č. 726, zastavěná plocha o výměře 41 m 2 v k.ú. Valtice paní Vladimíře Švajdové za administrativní cenu ,- Kč a náklady spojené s prodejem pozemku a stavby a pověření starosty podpisem smlouvy. 7. Směnu a uzavření směnné smlouvy na část pozemku par. č. 46, ostatní plocha a na část pozemku par. č.1043/2, ostatní plocha v k.ú. Valtice mezi Městem Valtice a manželi Petrem a Janou Wimmerovými ve stejné výměře a uhrazení nákladů spojených se směnou pozemků ve stejné výši a pověření starosty podpisem smlouvy. 8. Uzavření smlouvy týkající se zrušení práva odpovídajícího věcnému břemenu chůze a jízdy na pozemku par. č. 1043/2, ostatní plocha v k.ú. Valtice mezi manželi Petrem a Janou Wimmerovými a Městem Valtice a pověření starosty podpisem smlouvy. 9. Prodej a uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků par. č. 1206/6, ostatní plocha o výměře 7 m 2, par. č. 1206/7, ostatní plocha o výměře 5 m 2 a par. č. 1206/8, ostatní plocha o výměře 5 m 2, které byly vytvořeny geometrickým plánem č /2013 z pozemku par. č. 1206/4, ostatní plocha v k.ú. Valtice mezi Městem Valtice a Společenstvím vlastníků Lázeňská za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starosty podpisem smlouvy. 10. Prodej a uzavření kupní smlouvy na pozemek par. č. 1678/2, zastavěná plocha o výměře 73 m 2 v k.ú. Valtice, který byl geometrickým plánem vytvořen z pozemku par. č. 1678, zastavěná plocha v k.ú. Valtice, paní Silvii Štvrtecké za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starosty podpisem smlouvy. 11. Odkoupení pozemku a uzavření kupní smlouvy na pozemek par. č. 3155/7, orná půda o výměře m 2 v k.ú. Valtice za celkovou kupní cenu ve výši 100,- Kč bez DPH za celý pozemek, mezi společností SunREAL s.r.o. a Městem Valtice a pověření starosty podpisem smlouvy. 12. Odkoupení technických zařízení dle specifikace v kupní smlouvě a uzavření kupní smlouvy na inženýrské sítě, komunikaci, vozovku, chodník, veřejné osvětlení včetně kabelového vedení, stožárů, svítidel a napojení těchto svítidel na rozvaděče, vodovodní řád, automatickou tlakovou stanici vodovodu a kanalizační řád za celkovou kupní cenu ve výši 300,- Kč bez DPH za všechna technická zařízení, která jsou v této smlouvě uvedena, mezi společností SunREAL s.r.o. a Městem Valtice a pověření starosty podpisem smlouvy. 13. Smlouvu o úvěru č ve výši Kč ,- mezi Městem Valtice a Českou spořitelnou, a.s., jejímž předmětem je zajištění spolufinancování akce s názvem Venkovní sportoviště pro ZŠ Valtice a pověření starosty podpisem smlouvy Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2060/09 ze dne ve výši Kč ,- mezi Městem Valtice a společností RENOSTAV spol. s r.o., jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem Venkovní sportoviště pro ZŠ Valtice v rozsahu přílohy č. 3 určení rozsahu I. etapy smlouvy a pověření starosty podpisem smlouvy. 15. Přijetí dotace ve výši Kč ,00 na vybudování stavby s názvem Venkovní sportoviště pro ZŠ Valtice z programu Akce financované z rozhodnutí PSP a vlády ČR a vlastní podíl ve výši Kč ,00, který bude hrazen z úvěru. 16. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na provozování vodovodu a kanalizace uzavřené dle 289 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, na stavbu Valtice veřejná infrastruktura pro 3 RD U Rotundy vodovod a kanalizace mezi Městem Valtice a společností Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. a pověření starosty podpisem smlouvy. 17. Na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na provedení stavby Valtice veřejná infrastruktura pro 3 RD U Rotundy následující pořadí uchazečů: 1. VHS Břeclav s.r.o., 2. SWIETELSKY stavební s.r o. Pokud nebude s prvním uchazečem uzavřena smlouva o dílo do 15 dnů od doručení, bude uzavřena smlouva o dílo se druhým uchazečem v pořadí. 18. Uzavření smlouvy o dílo na přidělení zakázky pro provedení stavby Valtice veřejná infrastruktura pro 3 RD U Rotundy ve výši Kč ,00 včetně DPH, mezi Městem Valtice a společností VHS Břeclav s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 19. Na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na provedení stavby Tělocvična ZŠ Valtice, dokončení fasády a ploch souvisejících následující pořadí uchazečů: 1. Haneva s.r.o., 2. Webel s.r.o., 3. F & K & B, a.s. Pokud nebude s prvním uchazečem uzavřena smlouva o dílo do 15 dnů od doručení, bude uzavřena smlouva o dílo s druhým uchazečem v pořadí. 20. Uzavření smlouvy o dílo na přidělení zakázky pro provedení stavby Tělocvična ZŠ Valtice, dokončení fasády a ploch souvisejících ve výši Kč ,00 včetně DPH, mezi Městem Valtice a společností Haneva s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 21. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby plynárenského zařízení Valtice, Polní, plynovod, PE 90 mm, délka 57,30m mezi Městem Valtice a společností JMP Net, s.r.o. a pověření starosty podpisem smlouvy. III. Zastupitelstvo města rozhodlo: 1. O přidělení zakázky na provedení stavby Valtice veřejná infrastruktura pro 3 RD U Rotundy společnosti VHS Břeclav s.r.o., z důvodu podání nejvýhodnější nabídky ve výši Kč ,00 včetně DPH. 2. O přidělení zakázky na provedení stavby Tělocvična ZŠ Valtice, dokončení fasády a ploch souvisejících společnosti Haneva s.r.o., z důvodu podání nejvýhodnější nabídky ve výši Kč ,00 včetně DPH. IV. Zastupitelstvo města Valtice pověřuje Radu města Valtice k: 1. Výběru dodavatele a přidělení zakázky v rámci zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení Snížení prašnosti z plošných zdrojů v obci Valtice. 2. Výběru dodavatele v rámci zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení Zavedení separace a svozu bioodpadů ve městě Valtice. V. Zastupitelstvo města Valtice pověřuje Radu města Valtice k rozhodnutí o: 1. Schválení kupní smlouvy na realizaci zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení Snížení prašnosti z plošných zdrojů v obci Valtice mezi Městem Valtice a dodavatelem. 2. Schválení kupní smlouvy na realizaci zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení Zavedení separace a svozu bioodpadů ve městě Valtice mezi Městem Valtice a dodavatelem. Bc. Milan Sedláček místostarosta Ing. Pavel Trojan starosta

3 Pomoc dobrovolných hasičů z Valtic V letošním roce, podobně jako v roce 2002, postihly naši republiku ničivé povodně, které mnoha lidem opět zničily jejich domovy. Asi do nejhůře postižené obce Křešice přijeli pomáhat s odstraňováním škod - čerpáním vody a následným úklidem i dobrovolní hasiči z Valtic. Ve svém vlastním osobním volnu vyjelo se svolením našeho pana starosty Ing. Pavla Trojana celkem šest členů výjezdové jednotky - Miroslav Hladík, Lukáš Jurenka, Jan Špaček, Radim Ševčík, Ondřej Galbavý, Pavel Mlynárik. Strávili týden v obci, kde s ostatními dobrovolnými a profesionálními hasiči, vojáky a dalšími dobrovolníky odčerpávali vodu, odstraňovali nánosy bahna a prováděli další úklidové práce. Jsme velice rádi, že máme mezi sebou lidi, kteří jsou ochotní pomáhat, ať už to jsou letošní povodně, loňský rozsáhlý požár lesa v Brenci a nebo další zásahy v našem okrese. Všem patří velký dík a to nejen od obyvatel Křešic, ale i od obyvatelů našeho města. Tímto článkem bychom chtěli požádat ty, kteří chtějí a mohou pomoci finančně této obci, aby zaslali jakoukoliv finanční částku na účet obce Křepice. Gabriela Hladíková Poděkování starosty Je to již několik týdnů, co Česko zasáhly ničivé povodně, kdy řada obcí v Čechách byla po několik dnů odříznuta od okolního světa a desítky tisíc občanů byly evakuovány ze svých domovů. Českem se poté zvedla vlna solidarity a snahy pomoci obětem záplav. Členové valtické jednotky dobrovolných hasičů jako jedni z prvních projevili iniciativu a přihlásili se k pomoci na odstraňování povodňových škod do severních Čech. Celý týden pomáhali v zaplavené obci Křešice. Rád bych jim touto cestou poděkoval a vysoce ocenil jejich pomoc. Od velitele celé zásahové jednotky vím, že valtická jednotka pracovala příkladně a sloužila jako vzor ostatním hasičům z jiných jednotek. Děkuji veliteli JDH Miroslavu Hladíkovi, jeho zástupci Lukáši Jurenkovi a členům jednotky Janu Špačkovi, Pavlu Mlynarikovi, Radimu Ševčíkovi a Ondřeji Galbavému. Pavel Trojan, starosta Ano, už zase... a příští rok znova!!! Vážená paní inženýrko J. V. Pospíšilová - Šteflová, rádi bychom se vyjádřili k vašemu článku v červnovém zpravodaji. Žijeme v Evropě ve 21. století. Váš názor je velmi urážející a zaujatý. Je nemyslitelné, abyste srovnávala evropskou kulturu s muslimskou. Házet po dětech kameny??? To snad nemyslíte vážně! Nevíme, kolik zkušeností máte s pořádáním kulturních akcí pro mládež, že tak dobře víte, co má jaký vliv na psychiku dospívajícího člověka. Možná byste se divila, kolik mažoretek a jejich rodičů je věřících. Nikdo z nich na to nepohlíží jako na živelnou pohromu. My jako rodiče jsme rádi, že se naše děti věnují sportovním činnostem, jako jsou např. mažoretky a netráví svůj volný čas užíváním návykových látek a dalšími činnostmi, na které bychom naopak nemohli být hrdí. Dle našich informací víme, že vámi kritizovaná hudba nebyla při mši slyšet. V žádném případě nemáme pocit, že se naše děti odhalovaly na veřejnosti, nebo svou činností jakkoliv pohoršovaly občany našeho města. Proto i nadále hodláme děvčata podporovat v tomto krásném sportu a těšíme se na další ročník soutěže ve Valticích. rodiče mažoretek Poutníci ve středověku a dnes Srdečně vás zveme v pátek do Galerie Reistna na přednášku a koncert Poutníci ve středověku a dnes s živou hudbou v podání poutnice a zpěvačky Hany Sar Blochové, která zazpívá také středověké poutní zpěvy provázející poutníky na cestě do Santiaga de Compostela s doprovodem hry na gotickou harfu a psalterium. Akce zahájí pětidenní pouť z Valtic do Jaroměřic nad Rokytnou, kterou pořádá poutnické sdružení Cesta hvězdy (www.cestahvezdy.cz). To se od roku 2009 snaží o obnovu poutnictví v Čechách a na Moravě. Cílem je mimo jiné vytyčení a vyznačení svatojakubských poutních tras v ČR, charakterizovaných mušlí a jejich napojení na síť stezek v Evropě. Cílem pouti je Santiago de Compostela na západě Španělska, kde se podle křesťanské tradice nachází hrob apoštola Jakuba Většího. Odsud pouť pokračuje až do Finistery na pobřeží Atlantiku, zvané také konec světa, jak to bylo vnímáno před znovuobjevením Ameriky. Letos sdružení Cesta hvězdy mimo jiných poutí pořádá ve spolupráci s místními poutníky letní pouť v trase Valtice Mikulov Dolní Kounice Moravský Krumlov Tavíkovice Jaroměřice nad Rokytnou. Srdečně zveme k návštěvě pátečního povídání se zpěvy v Galerii Reistna, případně i k účasti na celé pouti. Lenka Rabušicová Město VALTICE 3

4 Kontejnery na sklo přestěhovány do Klášterní ulice V těchto dnech se připravuje dlouho očekávaná rekonstrukce prodejny COOP. V rámci této akce dojde i k přemístění hlavního vchodu do prodejny. Zákazníci budou do marketu vcházet z ulice Milosrdných bratří a přístup bude v místech, kde jsou na vydlážděném podkladu umístěny kontejnery na sklo, kontejner na elektroodpad a speciální kontejner na obuv a textil. Kontejnery byly umístěny na pozemku, který je ve vlastnictví Jednoty, spotřebního družstva v Mikulově a v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí muselo Město Valtice najít jiné, vhodné místo. Vzd lávací a rozvojové centrum Valid-Ed Valtice Hledáte zp soby jak znovu získat energii, jak si odpo inout a dozv d t se n co zajímavého? Zveme všechny zájemce, kte í cht jí trávit volný as tvo ivostí a zajímají se o nové poznatky na úterní podve erní tvo ivé dílny, které jsou ur eny dosp lým i d tem Malování mandal I Malujeme na hedvábí I tvere kování kreativní sv t uchvátily malé tvere ky P ednáška cest po Africe Savování ze starého nové a zajímavé Malování mandal II Malujeme na hedvábí II textilií a korálk KDY: ERVENEC Jako nejvhodnější se nám jeví umístění kontejnerů v ulici Klášterní. Kontejnery jsou umístěny mimo zástavbu rodinných domů, navíc ulice je jednosměrná což poměrně dobře umožňuje občanům ke kontejnerům najíždět auty. Vzhledem k relativně malé frekvenci dopravy nebudou lidé při odkládání skla a láhví nadmíru obtěžováni a ohrožováni zvýšeným provozem aut, navíc i manipulace s kontejnery při jejich vyprazdňování bude jednodušší. Ing. Dalibor Neděla, Město Valtice Technické služby JAK SE P elefonicky nebo em Městská policie V měsíci červnu se strážníci zaměřili hlavně na veřejný pořádek, a to z toho důvodu, že se stále opakuje situace vyhazování odpadu před domy mimo svozové dny. Ve většině případů se jednalo o zelený odpad ze zahrádek, který se sváží, a to znovu připomínáme, první a třetí pondělí v měsíci. Dále bylo řešeno rušení nočního klidu, špatné parkování a založení černé skládky. Opět bylo odchyceno několik volně pobíhajících psů. Tyto přestupky byly řešeny blokovou pokutou. Byla poskytována součinnost PČR a při smutečním obřadu u místního hřbitova. Koncem měsíce proběhlo měření rychlosti v obci v rámci BESIP. Výsledek = katastrofa. Blíží se období dovolených a prázdnin. Na silnicích bude větší pohyb vozidel a cyklistů, proto se výše uvedená akce bude několikrát opakovat. Miroslav Šesták, strážník MěP Kontakty na MěP: tel.: ; mob.: Úvalský hodový výbor Vás zve v sobotu do Úvalské hospody na trad ní krojované Úvalské hody V pátek od 9:00 zdobení a v 17:00 stav ní máje V sobotu v 12:00 slavnostní mše v místním kostele Ve 13:00 edávání hodového práva a vyhrávky 20:00 hodová zábava s dechovou hudbou Piv ka Vstupné 100,- Obvodní oddělení PČR Břeclav, Policejní stanice Lednice Valtice včetně místní části Úvaly spadají pod Policejní stanici Lednice a má je na starost: prap. Radim Budlanský tel a pprap. Petr Jandásek tel

5 INFORMACE - ZPRÁVY - ZAJÍMAVOSTI Kalendář akcí - červenec Valtice očima dětí - výstava obrázků dětí ze ZŠ Valtice Termín: celý červenec Místo: Turistické informační centrum, nám. Svobody 4, Valtice Organizátor: ZŠ Valtice Tamtamy času - výstava o světě, o kterém jste si možná mysleli, že už neexistuje Termín: celý červenec Místo: státní zámek Valtice Horní konírna Organizátor: CK LIVINGSTONE, Prázdninové ochutnávání aneb povídání o valtickém víně a jeho terroir Termín: každý čtvrtek v červenci od hod. Místo: Městský sklep Valtice, Hradební 114, Valtice Organizátor: Městský sklep Valtice, Valtické víno a cimbálová muzika Termín: každou prázdninovou sobotu od hod. Místo: Městský sklep Valtice, Hradební 114, Valtice. Organizátor: Městský sklep Valtice, Rytířské souboje v zámeckém parku - rytíři se utkají v jezdeckých turnajích Termín: od hod. Místo: státní zámek Valtice - park Organizátor: Státní zámek Valtice a Středověké divadlo Traken, Tři Grácie - výstava obrazů, grafiky, fotografií, soch a keramiky Termín: Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice Organizátor: Galerie Reistna, Valtice Vídeň Vaduz a zpět: příběh daru pruského krále - výstava Termín: Místo: zámek Valtice Organizátor: zámek Valtice, Mezinárodní letní škola staré hudby 25. ročník Termín: Místo: Valtice areál státního zámku, farní kostel Organizátor: Společnost pro starou hudbu, Město Valtice a státní zámek Valtice Úvalské hody- tradiční krojované hody Termín: : v pátek v stavění máje, v sobotu ve slavnostní mše, od vyhrávky po dědině, od hodová zábava Místo: hostinec U Dvořáků, Valtice - Úvaly Organizátor: Úvalský hodový výbor, Autorská dílna - dny otevřených dveří keramické dílny Termín: Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice Organizátor: Galerie Reistna, Vinařská akademie I - Kadet - základní znalosti o víně v hlavním městě vína Termín: Místo: Vinařská akademie Valtice - učebna, nám. Svobody 13 Organizátor: Vinařská akademie Valtice, o.s., Předhodové zpívání - zpívání mužských a ženských sborů Termín: Místo: bude upřesněno Organizátor: Valtická krojovaná společnost, Koncertní cyklus Henckeovy barokní varhany - Lukáš Hurtík varhany Termín: od hod. Místo: farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, nám. Svobody, Valtice Organizátor: Občanské sdružení Valtice a NPÚ, Hranice 2013 Den bezpečí v areálu Muzea železné opony - celodenní program vás vrátí do historie a ukáže náročnou činnost policistů a záchranářů. Bojová ukázka z r. 1938, akce zásahové jednotky a hasičů Termín: Místo: Muzeum železné opony, hraniční přechod Valtice - Schrattenberg Organizátor: Muzeum železné opony, Pétanque Cup - petankový turnaj pro veřejnost v rámci zábavy a letní pohody Termín: od hod. Místo: zámecký park, Valtice Organizátor: FBC Valtice, Národní zemědělské muzeum připravilo na červenec tyto výstavy: Japonské inspirace - výstava o kráse japonských zahrad a umění origami Život v tropech III - výstava o fauně a flóře tropického pásu Balkónové květiny a letničky - tradiční výstava květin Místo: Národní zemědělské muzeum, nám. Svobody 8, Valtice Organizátor: NZM Valtice, Co nového nás čeká, či co pokračuje, v srpnu 2013: Tamtamy času státní zámek Valtice Horní konírna Japonské inspirace a Život v tropech III výstavy NZM Valtice Balkónové květiny a letničky výstava NZM Valtice Prázdninové ochutnávání aneb povídání o valtickém víně a jeho terroir - každý čtvrtek - Městský sklep Valtice Valtické víno a cimbálová muzika - každou sobotu - Městský sklep Valtice Valtické vinařské slavnosti areál státního zámku Valtice Irské dny Galerie Reistna - tradice, tanec, degustace whiskey Letní putování po vinařských stezkách Valticka Valtice Henckeovy barokní varhany M. Jakubíček varhany, T. Matula - trubka Vinařská akademie I Kadet Vinařská akademie Valtice, o.s. Valtické krojované hody nám. Svobody, Valtice Henckeovy barokní varhany Slovanské kvarteto Motosraz Valtice Memoriál Jána Vychodila zahrádka Pančava Noc za oponou Muzeum železné opony Klubová a Speciální výstava bobtailů státní zámek Valtice Bližší informace v srpnovém čísle VZ nebo v TIC Valtice tel.: , Poděkování Chtěl bych prostřednictvím valtického zpravodaje poděkovat panovi starostovi i představitelům města za uznání, kterého se mi dostalo 1. června při oslavách 820. výročí Valtic. Lidský život je v dějinách vlastně jen kratičký časový úsek, přesto jsem byl účastníkem mnoha přeměn Valtic. Když jsem se zde v r narodil, byly Valtice sice českým městem, avšak asi s dvacetiprocentní českou menšinou, která ale o to více držela dohromady. Před vypuknutím II. světové války mnoho českých rodin odešlo do vnitrozemí. Můj otec, poslušný rádiové výzvě Vytrvejte na svých místech vytrvával tak dlouho, až už bylo nemožné odejít a my jsme s několika desítkami Čechů přežili válku ve Valticích. Nebyla to doba lehká; Valtice patřily šest let do Velkoněmecké říše a já musel navštěvovat německou školu. Pak přišel konec války, osvobození, odsun německého obyvatelstva a horečné osidlování pohraničí, doba tzv. studené války, kdy se Valtice ocitly na konci jednoho světa u železné opony, obehnané ostnatými dráty, ale i doba otevření se světu, doba turistického i kulturního rozkvětu. Valtice se staly vstupní branou do Lednicko-Valtického areálu památkou UNESCO, posléze i hlavním městem vína. Ať tedy Valtice dále rostou a vzkvétají, pro mne vždy byly a jsou hlavním městem mého života. Proto se jejich uznáním cítím poctěn a děkuji za ně. Milan Kolář, učvu KLÍČOVÁ SLUŽBA TESCO hypermarket Břeclav NOVĚ OTEVŘENÁ POBOČKA Klíčová služba TESCO hypermarket otevírací doba Po Ne 8:00 20:00 hod. Mob.: Úvěry na bydlení Máte zájem o přeúvěrování stávajícího úvěru nebo hypotéky? Chcete stavět nebo modernizovat své bydlení? Chcete kupovat byt nebo rodinný dům? Nabízím Vám individuální pomoc při výběru řešení Vašeho bydlení. Všechny nabídky jsou připravovány individuálně a ZDARMA. Osobní jednání přímo u klienta doma. Finanční poradce Igor Kahánek, tel.:

6 ŠKOLNÍ KURÝR ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALTICE Hurá prázdniny! Poslední den školního roku bývá nejen ve znamení slavnostní atmosféry, ale také prázdninové nálady a pocitu, že žákům skončily povinnosti a zaměstnancům školy začíná zasloužená dovolená po náročné práci. V rámci 2. pololetí bylo uděleno 102 pochval třídního učitele, 14 pochval ředitelky školy, 10 důtek třídního učitele a 3 důtky ředitelky školy. S rozhodnutí pedagogické rady byly žákům, kteří si neplnili řádně své školní povinnosti, hrubě porušovali školní řád, schváleny 4 dvojky a 6 trojek z chování, což určitě není potěšující. Doufám, že těch, kterých se to týká, se ponaučili z vlastních chyb a své chování zlepší. Na konci setkání ředitelka školy vyhlásila akademika školy, kterým se stal Miroslav Baxa a Martin Lubal. Osobností školy byli jmenováni Jitka Krůzová a Vojtěch Blažek. Sportovcem školy se stal Jiří Horáček. Dále vyzvedla žáky, kterým udělila pochvalu ředitelky školy za vzorný prospěch, chování a reprezentaci. Všem oceněným předala poukázku na knižní odměnu a drobný dárek. žáky se rozloučila paní učitelka třídní Mgr. Soňa Vašíčková a ředitelka školy Mgr. Markéta Nedělová. Ve svých proslovech poděkovali žákům za práci a reprezentaci školy, popřáli hodně úspěchů v jejich novém působišti a zavzpomínali na léta, která prožili na základní škole. Působivý a pěkný proslov si připravili vycházející žáci, ve kterém neopomněli poděkovat svým učitelům za léta práce, kterou jim věnovali. Zmínili, že díky svým pedagogům se naučili pracovat v kolektivu, psát, počítat, poslouchat nejen své rodiče a mnoho cenného pro život v 8 00 hod. se na nádvoří školy shromáždili žáci a učitelé základní školy na slavnostním ukončení školního roku. Pozvání přijal také starosta města pan Ing. Pavel Trojan, který na závěr setkání poděkoval žákům i učitelům za jejich celoroční práci a popřál jim krásné prázdniny. Je potěšující, že se této slavnostní chvíle zúčastnili i někteří rodiče našich žáků. Ředitelka školy Markéta Nedělová ve svém proslovu zhodnotila prospěch a chování žáků, poděkovala jim za reprezentaci školy, kdy jsme díky některým vynikajícím výsledkům získali jako škola velmi dobré jméno. Neopomněla poděkovat také učitelům za přípravu žáků a snahu dovést je k co nejlepším výkonům. Slova poděkování zazněla vůči všem zaměstnancům školy, kteří jsou její nezbytnou součástí. Na závěr se rozloučila s 36 vycházejícími žáky, kteří opouštějí naši školu buď jako deváťáci či osmáci, nebo ti, kteří odchází studovat na víceletá gymnázia nebo ZŠ Slovácká. Popřála jim hodně úspěchů a všem přítomným pohodové prázdniny a dny volna naplněné sluníčkem, zábavou a spoustou zážitků. Poté se děti rozešly do tříd, aby od svých třídních učitelů obdržely vysvědčení. Do školy přijdou nejdříve za dva měsíce, což jim my dospělí můžeme jen závidět, ale zároveň i přát. Markéta Nedělová, ředitelka školy Slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky ZŠ Ve čtvrtek se v hod. konalo v obřadní síni Městského úřadu Valtice již tradiční rozloučení starosty města se žáky, kteří letošním školním rokem ukončili povinnou školní docházku na základní škole. Úvodní slovo pronesl pan Jiří Špaček, poté následoval proslov pana starosty. S vycházejícími 6 Při loučení mnohým ukápla i slzička, protože si uvědomili, že jsou to poslední chvíle strávené se svými spolužáky a učiteli. Devět let školní docházky jim už nikdo nevrátí a zůstanou jim jen krásné vzpomínky. Všichni, kteří jsme se slavnostního rozloučení zúčastnili, jsme jim popřáli na jejich další cestě životem jen to nejlepší. Opravdové přátele a hlavně takové lidi, kteří je budou orientovat správným směrem. za žáky a učitele Markéta Nedělová Atletické závody Ve středu proběhl v Sedleci 3. ročník atletických závodů spřátelených škol. Této akce se zúčastnili žáci 1. stupně ZŠ Sedlec, ZŠ Valtice, ZŠ Hlohovec, ZŠ Březí, ZŠ Týnec, ZŠ Mikulov. Žáci a žákyně jednotlivých ročníků soutěžili ve skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem a v běhu na 50m. Sportovce přivítal nádherný sportovní areál, kde byla radost závodit. Celé dopoledne probíhalo za krásného slunečného počasí a v příjemné sportovní atmosféře. A jak dopadla naše škola? Celkem jsme získali 22 medailí; 4 zlaté, 8 stříbrných a 10 bronzových. Naši žáci tedy téměř v každé disciplíně stáli na bedně. A to považujeme za velký úspěch! Do budoucna bychom si přáli ocenit jejich výborné výkony vybudováním venkovního sportovního zázemí pro přípravu na podobné závody. Chtěli bychom poděkovat vyučujícím tělesné výchovy za výbornou přípravu žáků. Děkujeme také našim mladým nadějným atletům a atletkám a především ZŠ Sedlec za bezvadnou sportovní akci a výbornou organizaci. Mgr. J. Mauksová a Mgr. P. Dvořáčková Obrovský úspěch Mirka Baxy Ne vždy se stává, že se zástupce naší školy probojuje až do celostátního kola soutěže. V letošním roce se to podařilo Mirkovi Baxovi z 9.A v soutěži Mladý Demosthenes, kterou pořádá společnost FACE OF NEW EUROPE, s. r. o. Letošního ročníku se zúčastnilo více než 78 tisíc dětí a mládeže z celkem 77 regionů ČR.

7 Celostátní kolo soutěže, které moderoval Alexandr Hemala, proběhlo v Praze v Emauzském klášteře za přítomnosti zástupců ministerstva školství a dalších partnerů. Soutěžilo 54 vítězů krajských kol ve čtyřech věkových kategoriích. Soutěžící museli prokázat nejen řečnické dovednosti, originalitu, ale i pohotovost, zvládnutí trémy. I když se Mirek neumístil mezi prvními třemi, podal velmi dobrý výkon, a jak sám prohlásil, byla to pro něj opravdu velmi cenná zkušenost, neboť musel vystupovat před velkým množství osobně neznámých, ale mediálně velmi známých lidí. Slyšel projevy svých vrstevníků, ale i těch starších, slyšel výkony na výborné úrovni, velmi zajímavé a originálně pojaté náměty. Chtěla bych Mirkovi, který se přípravě svého vystoupení opravdu pečlivě věnoval, poděkovat za vynikající výkon, za to, že naši školu, ale i město Valtice tak úspěšně reprezentoval na celostátní úrovni. Mgr. Hana Pchálková Sportovní dny ZŠ Valtice pořádá pravidelně v posledním týdnu školního roku sportovní dny pro I. i II. stupeň. Bylo tomu tak i tentokrát. Nejdříve sportovali a soutěžili žáci 1. až 5. ročníku. Vedle tradičních dovedností se švihadly, kruhy, hody na přesnost, slalomu mezi kuželi, odbíjením pálkami, vzbudil nejvyšší ohlas přetah lanem. Projevilo se to nejen ohromným úsilím soutěžících družstev, ale i ohromujícím povzbuzováním všech přítomných. Mezi nejmladšími třídami byla nejúspěšnější 2.A. Věkový a váhový rozdíl byl kompenzován počtem siláků. Nejdramatičtější souboj svedly páté třídy. V prvním přetahu totiž vyhrála 5.A, avšak 5.B duel otočila ve svůj prospěch na 2:1. Na samý závěr potom 9 žáků 4.B zvítězilo nad 8 žáky 5.B. Další den si zasportovali žáci 2. stupně. Soutěže se odehrály v hale na Mikulovské ulici. Příčinou byla přerostlá tráva na hřišti SViŠ Valtice. Této skutečnosti jsme přizpůsobili program. Úvodními soutěžemi byly odbíjená pro dívky a streetball pro chlapce (košíková tříčlenných družstev na 1 koš). V streetballu 6.A 7.A 0:10, výběr 8. tříd 9.A 0:10. V boji o 3. místo vyhrál výběr 8. tříd nad 6.A 10:2. Krásný souboj o 1. místo skončil vítězstvím 9.A nad 7.A 10:7. Po míčových hrách proběhly nadšené souboje v přetahu lanem. 7. ročník porazil 6. ročník, 9. ročník porazil 8. ročník, byť měli v duchu pravidel o 1 borce méně. Ve štafetových bězích na 6 x 1 kolo, kdy za ročník startovaly 3 dívky a 3 chlapci bylo pořadí: ročník, ročník, ročník, ročník. Žáci 9. ročníku měli smůlu v tom, že jim po 2x upadl štafetový kolík. Věkový rozdíl byl řešen handicapy (mladší měli při startu určitý náskok). Mateřská škola Školáci, vy se s námi dnes loučíte? Opravdu, za podmračené středy, kdy se nemohlo sluníčko vyklubat zpod mraků, se konal na zahradě karneval, spojený s rozloučením s předškoláky. Děti, převlečené za masky čarodějnic, medvědů, princezen, vodníků, motýlů, oživily naši zahradu veselým tancem. Předškoláci, nastoupení v řadě, si převzali z rukou pana starosty a zástupce SPOZ, pana Špačka, dárky, které si uložili do svých přepravených školních aktovek. Zazpívali jsme si tradiční před-školáckou hymnu a čekala nás mňamka ve formě nazdobeného stolu, plného dobrot. Před třemi měsíci ve školním přeboru v odbíjené vyhrály dívky 8.A třídy. Nyní bylo pořadí odlišné: A, 2. - spojený kolektiv 6.A a 7.A, 3. - výběr 8. tříd. V utkání halové kopané hrála 7.A proti výběru ostatních tříd a zvítězila 2:1. Na přání žáků 9. ročníku proběhla soutěž v páce. Největší sílu paží prokázal Martin Hrubý 9.A, 2. Tomáš Kvinta 7.A, 3. Ondřej Tůma 9.A. V duchu posledních let se hrálo utkání v odbíjené v samém závěru sportovního dne: 9. ročník učitelé. Ti vyhráli 1:2. Mgr. Miroslav Štěpaňuk - učitel TV Paní učitelka Vaškovičová nacvičila s dětmi divadelního kroužku pohádku O Sněhurce, Mikulovská Valtice Pondělí -Pátek Výstavba pasivních staveb profesionalita, rychlost, cena Valtice, tel:

8 která byla na zahradě všem zahrána. Byl to velký úspěch. Paní učitelka Kozubíková zorganizovala s dětmi ze základní školy soutěže, které naše děti se svými rodiči absolvovali. Tečkou byla tombola, kde si každý odnesl překvapení. Děkuji touto cestou všem sponzorům za úspěch celé akce. Ale to nebyl všem divadlům konec. Na zahradě se hrála také pohádka O Červené Karkulce a Perníkové chaloupce pod vedením Mgr. Petry Manišové a jejích studentů z Vinařské školy Valtice. Všem našim dětem byly naloupány perníčky z perníkové chaloupky, které upekli studenti. Za zdařilou akci všem děkuji. A teď už máme všechny akce za sebou, hurá do bazénu, voda už je teplá, sluníčko, ty nám sviť, prázdniny jsou tu! Irena Marušová ředitelka MŠ SViŠ Valtice Divadelní představení - pohádky pro školku Dne se dramatickému kroužku Střední odborné školy vinařské, konkrétně studentům prvního ročníku oboru Vinohradnictví, podařilo odehrát divadelní představení Perníkovou chaloupku a Červenou Karkulku pro místní mateřskou školku. Dramatický kroužek pod mým vedením vznikl v lednu letošního roku s tím, že nejprve vyzkoušíme nenáročné diváky tzn. děti, abychom si ověřili, že se můžeme pustit do Ing. Josef VLK Stavební projekce , náročnějšího divadelního kousku. Začali jsme tedy nacvičovat pohádky. Kulisy si studenti jmenovitě Tomáš Martinec, Filip Jemelík, Tomáš Anders, Lukáš Ott, Tereza Vykoukalová, Eliška Richterová, Kateřina Šebestová - sami vyrobili v prostorách domova mládeže a mně jako režisérce nezbývalo, než se rozplývat nad jejich krásou. Poprosili jsme vedoucí naší kuchyně, zda by byla tak hodná a s našimi výbornými kuchařkami upekla perníčky, abychom mohli děti v mateřské škole obdarovat. Naši herci perníčky nazdobili, a pak už jen rozdat je dětem ve školce. A že se perníčky moc povedly! My bychom touto cestou moc rádi našim kuchařkám poděkovali. TAXI LEV Kraťoučké divadélko se dětem i učitelkám z mateřské školky líbilo natolik, že nás požádali, zda bychom v září dorazili znovu. Udělalo nám to velikou radost, a už teď se těšíme, že se po prázdninách zase uvidíme! PhDr. Petra Manišová Návrat ke kořenům Dne se studenti 2.A a 3.A, oboru Vinohradnictví, pod vedením Ing. Jaroslava Osičky a Ing. Zbyňka Oslzlého zúčastnili odborné exkurze v obci Přítluky, která probíhala na vinicích velkého vinařského odborníka a taktéž experimentátora doc. Miloše Michlovského. Program zahájil pan doc. Michlovský v 9:00 přivítáním. Následovala poutavá přednáška o Návratu ke kořenům, což v praxi znamená, že se snaží pěstovat révu vinnou jako naši předci v minulosti, tj. ve velmi úzkých sponech, s nízkou výškou kmene. Poutavě hovořil o významu předvýsadbové přípravy půdy v podobě rigolace nebo třeba o důležitosti prorůstání kořenového systému hluboko profilem půdy, což je velkým předpokladem k získání vín s minerálním charakterem, jež jsou odrazem dané oblasti. Poté se ujal slova pan Dr. Hluchý a přednesl zajímavé výsledky měření v souvislosti se stavem půdy v takto obhospodařovaných vinicích. Akce pokračovala prohlídkou vinic a předvedením strojů přímo v praxi. Bohužel organizátorům této akce nepřálo počasí, jelikož o den dříve spadlo okolo 20 mm vody, tudíž některé stroje (zejména mulčovače) nemohly předvést plně své umění v celé své kráse. I přesto se však akce velmi povedla, o čemž svědčí nejen velký počet návštěvníků (okolo 250), ale také bouřlivé diskuze, jež se rozproudily ať už mezi jednotlivci nebo mezi skupinkami. Ing. Zbyněk Oslzlý Návštěva ZOO Brno Dne se studenti 2.B a 3.B, oboru Agroturistika zúčastnili odborné exkurze v rámci předmětu Biologie v brněnské zoologické zahradě. V současné době se zde chová 1306 jedinců z 250 druhů obojživelníků, plazů, ptáků a savců všech světadílů kromě Antarktidy. Během celého dopoledne se nám naskytla příležitost vidět taková krásná a zajímavá zvířata jako např. anakondu velkou, lamu alpaku, velblouda dvouhrbého nebo piraňu obecnou. Velké vzrušení jsme pocítili u návštěvy tygra sumaterského, který se zrovna chystal zápasit s obrovským soustem masa. Nejhezčím objektem naší exkurze se však stala roztomilá medvědí rodinka. Samice Cora jako správná a starostlivá maminka doprovázela a nespustila oči ze svých dvou potomků- Komety a Nanuka. Ing. Zbyněk Oslzlý Zlaté Slunce Celostátní kolo amatérské filmové soutěže v Ústí nad Orlicí Dne se studenti 2. B oboru Agropodnikání, jmenovitě Tomáš Brabec, Katarína Kováčová, Michaela Budlanská a Lucie Pavlíková spolu s pedagogickým dozorem PhDr. Petrou Manišovou zúčastnili Celostátního kola amatérské filmové tvorby soutěže Zlaté Slunce v Ústí nad Orlicí. Celý den jsme sledovali zajímavé počiny různých tvůrců rozmanitého věku již od 10 let až do 19 let. Soutěž byla rozdělena na dvě věkové kategorie pro základní školy do 15 let a pro střední školy od let. Obě tyto kategorie obsahovaly několik subkategorií hraný film, animovaný film, videoklip, experiment a dokument/reportáž. My jsme reprezentovali naši školu s filmem natočeným loni v září a říjnu dokumentem o škole Co neodmyslitelně patří k Valticím? Bylo nám velkou ctí převzít si osobně Čestné uznání za náš první natočený film. Věřím, že tento film byl prvotinou, která studenty naší školy nadchla a budou se filmování věnovat i v dalších letech. PhDr. Petra Manišová 8

9 Jazzman pokřtil desku v Galerii Reistna Valtice Příčná flétna zněla po dva červnové páteční večery valtickou Galerií Reistna. Jazzman a učitel hudby Bohumil Kutnohorský zde na sklonku měsíce pokřtil svou novou desku. Návštěvníkům zahrál skladby jazzového, ale i rockového žánru od legendární skupiny Jethro Tull. Módní přehlídka Ve čtvrtek se v krásném prostředí Galerie Reistna konala módní přehlídka Pavly Francové a Zdeňky Huserkové k oslavě patnáctiletého výročí jejich působení. K úžasné atmosféře přispěl rovněž Elvis Presley Revival a oslava tohoto krásného výročí tak jistě nebude dlouho zapomenuta. A oslava to byla opravdu velkolepá. Módní přehlídka pod jménem "Barevné léto" nabídla modely, které mohou obléct mladé dívky, módu milující mladé ženy i ženy zralé, splnila svůj cíl, neboť společně s krásným počasím minulého týdne navnadila atmosféru dovolených a barevných letních dnů. Bylo to prostě skvělé a jsem maximálně spokojený. Atmosféra byla velice příjemná, potěšilo mě výborné publikum. Šlo přímo vidět lidi jak hudbu přijali, což potvrzovala jejich spontánní odezva, sdělil těsně po jednom z koncertů Bohumil Kutnohorský. Narodil se v roce 1956 v Brně a s muzikou začal už v ranném mládí. Učil se hře na klavír, zobcovou flétnu a věnoval se zpěvu. Nakonec mu ale učarovala flétna příčná. Titul v oboru získal na brněnské JAMU. Podílel se na mnoha filmových, televizních, divadelních a rozhlasových projektech. Léta hrával například v orchestru Studio Brno a účastnil se mezinárodních soutěží. Nyní učí děti hře na flétnu, bicí nástroje a kytaru ve Valticích a v Mikulově a věnuje se oblíbenému jazzu. Křest, jak slovo samotné napovídá, se pochopitelně neobešel bez kmotra křtícího valtickým šumivým vínem. Za Galerii Reistna Valtice se jím stal galerista Stanislav Schneider. Byl rovněž potěšen z vydařené akce, kterou navštívilo více než šest desítek milců jazzu. I přes celkem narychlo dohodnuté termíny koncertů nás lidé navštívili a myslím si, že si odnesli výborný hudební zážitek. Osobně mám k dobré muzice a jazzu zvlášť, velmi pozitivní vztah. Jsem rád, že jsme mohli Bohumilu Kutnohorskému poskytnout náš prostor a spolupodílet se na valtickém kulturním dění, zhodnotil hudební produkce galerista. -jip- Výběr byl opravdu široký a přítomné dámy svedly při prodeji předváděných modelů nejeden lehký boj o tuniky, šaty či letní kostýmové sety. Látky, které paní Francová již 15 let dováží z Dubaje, dokazují, že její znalost tamějších prodejců se s každou návštěvou Dubaje zdokonaluje, neboť tyto exkluzivní látky jsou zárukou nejen vysoké kvality, ale hlavně jedinečnosti, kterou každá z nás jistě ocení. K úspěchu přehlídky přispěla také paní Renata Kuchtová, obuv společnosti Deichmann, brýle Optika Vlasta Výhodová a krásná výzdoba květinářství Lucie. Touto cestou bych chtěla obou dámám popřát mnoho úspěchů do budoucích let a nám všem krásné barevné léto. Petra Caulfield Míchali tóny dřeva a kovu Koncerty netradičního dua DEŠI a klarinetového kvartetu KLARtet uspořádala počátkem měsíce června Galerie Reistna Valtice. Obě akce si našly své spokojené posluchače. První na řadě bylo vystoupení KLARtetu. Mladí muzikanti původem ze slovenského Záhorí a jižní Moravy zahráli dokonce dvakrát. v areálu nemocnice ve Valticích nabízí PRANÍ A MANDLOVÁNÍ PRÁDLA DOPRAVA ZDARMA Tel.: , Počítače, Internet

10 V rámci vernisáže výstavy bronzových plastik a kreseb borkovanského rodáka Františka Navrátila a den nato samostatně. Na vernisáži byl i sochařův syn Bořek Navrátil, který upozornil na zajímavou shodu okolností. Jeho otec byl totiž nejen výtvarným umělcem, ale mimo další ušlechtilé aktivity, hrál dlouhá léta svého života právě na klarinet! S tímto zjištěním se hudebníkům hrálo na výbornou. V aranžmá tří klasických a jednoho basového klarinetu zazněly skladby vážné hudby, například Arabeska od A. Dvořáka, ale i modernější, kupříkladu hudby z filmů Forrest Gump nebo James Bond 007. Několik dnů nato se valtickou galerií linuly tóny australského pranástroje didgeridoo v podání Lukáše Pilnaje a barytonsaxofonu Evy Žižkovské. Duo Deši kombinovalo tóny dřeva a kovu a ze souhry hlubokých tónů obou nástrojů plynula zajímavá hudba s nádechem jazzu a world music. Více než dvacet posluchačů jen zaujatě poslouchalo a nechalo se unášet hrou obou umělců, kteří se svou muzikou procestovali téměř celou Evropu. Pro zajímavost dodejme, že Lukáš Pilnaj si nástroje vyrábí sám a jeden z nich ve Valticích našel nového majitele. -jip- Martino nadchnul fanoušky Dva vyprodané koncerty na jednoho umělce! Tak velký úspěch mělo vystoupení Martina Hammerle Bortolottiho ve Valticích. Z důvodu nebývalého zájmu v loňském roce jsme se s umělcem rozhodli uspořádat tentokrát koncerty dva. O víkendu 8. a 9. června v sále Valtické vinárny zazněly nejkrásnější salónní písně z Itálie a Ameriky. Kromě klavíristky Šárky Králové z JAMU v Brně doprovázel na saxofon a klarinet Antonín Mühlhansl vynikající mladý hudebník, spolupracující s několika profesionálními soubory v zemi. K pohodě přispělo po deštivých dnech jistě i dlouho očekávané slunečné počasí. Příjemným doplněním koncertů pak bylo posezení v tamější kavárně. Do Valtic přijeli umělcovi fanoušci z Vídně a rodného Innsbrucku. Mezi nimi byl např. dirigent nejmenovaného vídeňského divadla. Všichni byli nadšeni nejen koncertem, ale i městem, a slíbili přijet opětovně jako turisti. S nadsázkou lze tedy říct, že Martino přispívá i k turistice ve Valticích. Je to profesionál s velkým hlasem a všechny jeho recitály poskytují vždy mimořádný kulturní zážitek. Předběžně jsme se dohodli na vystoupení i v příštím roce s dalším atraktivním programem. Podle ohlasů přímo na místě věřím, že se na tyto koncerty tak brzy nezapomene. Touto cestou bych také ráda poděkovala za vstřícnost a spolupráci Jiřině a Milanovi Hoštickým. Světlana Hanáková, vedoucí TIC Valtice Henckeovy barokní varhany posedmé Letos posedmé se o prázdninách uskuteční koncertní cyklus vážné hudby - Henckeovy barokní varhany. Akce, která začíná mít dlouhodobější tradici, si neklade žádné vyhraněné dramaturgické záměry. Cílem a smyslem je zprostředkovat nevšední zážitky z poslechu hudby v barokním prostředí Farního kostela a Zámecké kaple posluchačům a příznivcům z Valtic a nejbližšího okolí tak, aby nebyly jen výsadou větších a velkých měst. Za uplynulý čas se nám představilo na 25 umělců, z nichž některá zvučná jména známá i v zahraničí (Barbara Willi, Marta Beňačková, Jaroslav Tůma, Nao Higano a další). O prázdninách proběhnou čtyři koncerty: první a poslední v Zámecké kapli, prostřední dva varhanní pak ve Farním kostele. V sobotu 6. července od hodin v kapli představil starou hudbu 16. a 17. století pro loutnu a theorbu Jan Čižmář. 20. července ve Farním kostele přednese Lukáš Hurtík skladby Bacha, Brixiho, Linka, Vaňhala, Smetany a dalších. 3. srpna následuje varhanní koncert již nám známého Martina Jakubíčka za spoluúčasti Tomáše Matuly (trubka). Na programu Clark, Bach, Purcell, Vivaldi a další. 24. srpen v kapli patří závěrečné vystoupení, jako již poněkolikáté, mladému ansámblu. Slovanské kvarteto přednese Dvořákův Slovanský kvartet a Janáčkův 1. smyčcový kvartet (z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty ). Koncert svou skladbou hodný vyvrcholení letošního ročníku. Program je sestaven. Nyní již vše zůstává na Vás, milí posluchači, na Vaší volbě a rozhodnutí nabídky využít. Je připravena, vězte, jen pro Vás. Ing. Josef Menšík 10 František I. z Liechtensteinu Tentokrát se muzejníci a přátelé historie Valtic sešli mimořádně v pátek 21. června v hotelu Apollon, aby vyslechli přednášku PhDr. Miroslava Geršice, o knížeti Františkovi I. z Liechtensteinu, diplomatovi a posledním vládnoucím knížeti na Valticích a Lednici. V úvodu uvedl profesor Geršic několik slov z hlediska rodového. František I. byl druhým synem Aloise II. a Františky hraběnky Kinské z Wchynicz. Vystudoval práva na univerzitách ve Vídni a v Praze. Byl označován za velikána diplomacie. V letech působil jako atašé na velvyslanectví v Belgii, nato ve Francii a poté dobrovolně vstoupil do armády a v letech vycestoval jako rakousko- uherský velvyslanec do Petrohradu. Se svým bratrem Janem II. udržoval jen chladnější vztahy, protože právě Jan II. byl proti jeho sňatku s Elsou von Gutmann a proto k jejich sňatku došlo teprve po smrti Jana II., kdy převzal vládu v knížectví. Pro pokročilý věk manželů zůstalo manželství bezdětné. Za jeho vlády došlo k nástupu nacistů v Německu. Nesouhlasil s jejich řáděním a z Vídně se po anšlusu přesunul nejprve do Valtic a poté do Švýcarska. V březnu 1938 předal vládu rodu princi regentovi Františku Josefu II. Zemřel pak v červnu roku Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice Valtické pověsti v Galerii Reistna Divadelní představení valtických pověstí sehráli v úterý 18. června žáci valtické základní školy v Galerii Reistna Valtice. I přes žhavé letní počasí se jej zúčastnili někteří rodiče a příbuzní mladých herců, ale zejména autorka knihy Valtické pověsti, paní Lada Rakovská. Její knihou se nechala inspirovat učitelka Kateřina Urbánková, která téma volně zpracovala, sepsala scénář, zajistila rekvizity a s dětmi hru nacvičila. Na naší hře se podílelo šestnáct žáků ve věku od 11 do 15 let, kteří neváhali zkoušet a hrát dobrovolně a to i ve svém volném čase.

11 Hlavním důvodem vytvoření tohoto projektu pak byly nedávné oslavy 820. let od první písemné zmínky o městu Valtice, kde jsme hráli poprvé. Nyní jsme využili laskavosti majitelů Galerie Reistna Valtice, rodiny Schneiderových, že nám umožnili sehrát kus ještě jednou pro paní Rakovskou a rodiče žáků, uvedla Kateřina Urbánková. Autorka knihy valtických pověstí, Lada Rakovská, představení zhodnotila slovy: Jsem velmi ráda, že paní učitelka Kateřina Urbánková sáhla při volbě tématu scénáře pro oslavy města právě po valtických pověstech. Její scénář byl dokonalý a žáci se jej zhostili úspěšně. Je to ta nejlepší reklama a propagace nejen valtické historie, ale i mé práce. Děkuji také za uspořádání divadelní derniéry galerii Reistna, která se velmi aktivně zapojila do valtického kulturního dění. Ještě jednou všem děkuji. O jedné zbytečné komisi a slavnostech města Už 4. března letošního roku jmenovala rada města komisi, která měla vedení města podat návrh na ocenění některých občanů, osobností a spolků ve Valticích. Členy komise vybralo vedení města z občanů, kteří znají Valtice, jejich život a historii a ocenění mělo být uskutečněno při oslavách 820 let od první dochované písemné zmínky o Valticích. Komise se několikrát sešla, závěrem podala vedení města návrh na ocenění osob i spolků. A tím to skončilo. Na jednání, kde se mělo rozhodovat, už nikdo nepozval zástupce komise, vedení (nebo snad zastupitelstvo) rozhodlo, jak rozhodlo, a nikdo z těch, kteří rozhodovali, se už neobtěžoval aspoň členy komise informovat. Pokud se mělo rozhodovat takto, pak si pan starosta mohl ušetřit práci se sestavováním a svoláváním komise a její členové čas, který jí věnovali. Připomíná to ovšem rozhodování v dobách totality. K samotnému ocenění a oslavám: Paní Suchomelová a pan Kolář si jistě ocenění zaslouží, byli oba také komisí na ocenění navrženi, protože pro Valtice udělali opravdu hodně. Máme ale v historii i současnosti Valtic mnoho dalších významných osobností, které by určitě ocenění zasloužily. Jinde se takovými osobnostmi chlubí, ve Valticích je ti, kdo nakonec o oceněních rozhodují, asi ani neznají. Ze spolků byla oceněna a odměněna Valtická JUDr. Ivana Lorenzová Poskytuji rodinného, obchodního, pracovního a správního práva, kontakt Dodejme, že záznam hry a fotografie z vystoupení v galerii mohou lidé shlédnout i na školním webu -jipkrojovaná společnost. Také tady je ocenění na místě a komisí byla Krojovaná společnost navržena, ale jsou starší spolky a organizace, které udělaly pro Valtice nejméně také tolik. V letošním roce uplynulo 150 let od založení největší dobrovolné pomocné organizace na světě Červeného kříže. Nebylo tedy od věci připomenout téměř šedesátiletou tradici ČK ve Valticích a vzpomenout ty, kteří tuto záslužnou charitativní organizaci propagovali. K samotným oslavám není třeba komentáře, každý si zhodnotí jejich průběh sám. Ovšem pozvání na oslavy si určitě zasloužili lidé, kteří s Valticemi spolupracují a snaží se pomáhat. Je to slušnost, která pracovní skupině pro přípravu Městských slavností zřejmě chybí. A tak na příklad Řád Milosrdných bratří, který k našemu městu historický patří, byl nucen uspořádat vlastní oslavu a aktivity Muzejního spolku Valtice dal na svůj plakát, protože výstavy k oslavovanému výročí kulturní pracovník města ignoroval, nedal je do programu oslav, přestože byl o jeho aktivitách informován písemně již počátkem roku z kulturní komise. Je zbytečný další komentář k organizaci a průběhu oslav. Lidové veselice, jak byla prý oslava výročí pojata, se dají pořádat kdykoliv. My se ale domníváme, že taková významná událost jako 820 let města by měla mít důstojnější náplň a charakter. Možná by bylo zajímavé dozvědět se, kolik celá oslava stála, zda byla aspoň pořízena fotodokumentace a jestli vedení města neplánuje změny v pracovní skupině pro přípravu slavností po zkušenostech z akcí, které město pořádalo. K tomuto vyjádření nás přiměl jednak samolibý článek zastupitele a kulturního pracovníka města, a jednak rozhořčené reakce našich sousedů, kteří se snaží o spolupráci a vzájemné porozumění s naším městem, a nebyli na oslavy ani pozváni. L. Sobotková a L. Rakovská Na slovíčko, pane učiteli a sbormistře Koláři pokračování z minulých čísel VZ Po válce začala ve Valticích působit Městská osvětová beseda, jejímž cílem bylo zajišťovat kulturní dění ve městě, zapojit do budovatelského programu také jednotlivé městské spolky. V roce 1948 byl ustanovený Ochotnický divadelní spolek, jehož předsedou byl zvolen pan Jakoubek, který ve spolku zastával hned několik funkcí a to jednak zakladatele, režiséra, inspicienta i herce. Jakoubek tak navázal na silnou prvorepublikovou divadelní tradici, která ve Valticích byla. Jeho výkony Mgr. Petra Bártková porady dle telefonické dohody 11 dosahovaly profesionální úrovně a do divadelního spolku dokázal zapojit mnoho občanů nejen valtických, ale i mimovaltických. Pan Jakoubek spolupracoval s brněnskými divadly, od kterých si zapůjčoval nejen kostýmy, ale i různé dekorace. Ochotnické divadlo se stalo velmi úspěšným valtickým spolkem a počet jeho členů stoupal. Bc. Alexandra Ekrtová nabízí Tel: ,

12 Je známo i o vás pane Koláři, že jste byl velmi platným členem tohoto spolku. Můžete mi říct, kdy jste se stal valtickým ochotníkem? To si pamatuji velmi přesně, bylo to v roce Moje první role byla ve hře Poslední tažení aneb maršál Kutuzov. Ve hře jsme s Laďou Rollinkem dostali role granátníků obou armád. V jedné ze scén jsem hrál i mužika. Vlastně to byla moje první mluvená role. Jedno představení jsme hráli tenkrát i v Mikulově a k tomu se vztahuje taková úsměvná historka. Maskér zapomněl plnovous, který mi měl pro tuto roli nalepit. Nedělal z toho žádnou vědu a pohotově rozpletl cop, který měl a udělal mi nádherný plnovous. Samozřejmě, že ho dobře přilepil. My jsme po představení s Laďou Rollinkem pak někam spěchali a tak jsem mu řekl, aby mě pomohl zbavit se těch vousů. Laďa mi je začal strhávat i s hlavou. Byli jsme elévové divadla a tak jsme neměli sebou ani kousek hadry na odlíčení a na utření maskérské vazelíny. A tu se Laďa na chvíli ztratil a pak donesl ženskou jupku. Tak jsme se poutírali a vypadali pak jakž takž, když mi Laďa povídá: Dělej honem! Pojď! Já jsem to ukradl domovnici ze šňůry, než nás začne honit! Tak začala moje a Rollinkova divadelní cesta. Byla přerušena pouze mým odchodem na povinnou vojenskou službu v roce Ve Valticích vzniklo ještě jedno divadlo, divadlo mladých. To nám tenkrát doporučil pan cukrář Němec v rámci budovatelského hesla Mládí vpřed! Do repertoáru jsme si dali nějakou tu moliérku. Psal se rok , když jsme chtěli po Jakoubkovi, aby nám půjčil kulisy, ale on tenkrát odmítl. Tak jsme si dělali i kulisy. Konkurence byla tenkrát i v tom ochotničení. Nakonec jsme uvedli dvě moliérky a hru Tajná vysílačka, která byla poplatná době. Tenkrát jsem se tam vlastně intimněji seznámil se svojí budoucí ženou Aničkou Jakoubkovou, kterou jsem měl svázat, hodit si ji přes rameno a odnést ze scény. No copak bych ji unesl? A tak jsme ji svázali ruce a já jsem ji táhl ze scény za pas a nechtěně zavadil o její prsa. Jak jsme zmizeli v kulisách, tak jsem dostal od Aničky takovou facku, že na ni dodnes vzpomínám. Pak jsem si ji vzal za ženu, ale Jakoubek nebyl rád, že jsem mu sebral dceru, ale nakonec jsme spolu vycházeli. Jakoubek byl velmi zběhlý divadelník. Měl takzvaně oko a vybíral do rolí postav přesně lidi, kteří tam sedli. Často sahal i po lidech, kteří divadlo nikdy nehráli. I divadlo bylo poplatné své době a často jsme hrávali ruské kusy. Jakoubek byl mnohdy na nás i vzteklý a nadával nám, ale vedl nás opravdu dobře a tak divadlo slavilo úspěchy. Samozřejmě Jakoubek měl v každé hře velkou roli, které se dobře zhostil. Pan Klemeš patřil ke staré divadelní gardě a hrál v každém kuse, ale protože už špatně slyšel, tak docházelo k různým přebreptům, tak byla i spousta legrace. A pak už šlo jedno divadlo za druhým. Mé role u Jakoubka byly čím dál větší a tím i náročnější. Dostal jsem roli Chlestakova ve hře Revizor a byl jsem za ni odměněn ruským tranzistorovým radiem. To tenkrát bylo něco. Hrál jsem často i dvojrole a byl jsem v plné pohotovosti zahrát prakticky cokoliv. V roce 1969 jsme zařadili do našeho repertoáru Filosofskou historii. Byl to takový náš tajný protest proti okupaci naší republiky a také proti tomu, co se odehrávalo na naší politické scéně. Brněnská Reduta nám tenkrát půjčila kostýmy i zbraně. Mezi nimi bylo i divadelní dělo, které bylo potřeba ve hře na barikády. Byl to krásný a úspěšný kus. Lidé byli tenkrát velmi citliví a chápali, co chceme uvedením této hry říct. Paní Jakoubková sice nadávala na Jakoubka, že je pořád někde v luftě, ale pilně mu v divadelnictví pomáhala. A tak se stalo, že když se tenkrát vracely kostýmy a zbraně do Reduty, byla jedinou Jakoubkovou pomocnicí. Boční ulice k Redutě byla tenkrát uzavřena a tak s Jakoubkem ověšeni každý třemi zbraněmi přes rameno táhli přes Zelný trh s dělem. Lidé na Zelňáku začali pokřikovat: No to je dost, že se konečně bude něco dít! a Už je to tady, dejte jim! Co se týká valtického ochotnického divadla, byla pro něj osudná oprava Besedňáku, který byl původně víceúčelovým sálem. Kdosi navrhl, že bude sál přebudován pouze na kinosál. Nebylo kde zkoušet. Kulisy a dekorace se rozkradly a ochotnická činnost byla násilně ukončena. Pak to konečně někomu došlo, že kulturní život ve Valticích stagnuje, že není kde dělat kulturní akce, ale už bylo všechno hotovo. Pan Březina chtěl, aby dodatečně byla v kině vybudována jevištní technika a tak se mě ptal, co má proto udělat. Tenkrát byla doba, kdy za víno bylo možné získat všechno. A tak jsem mu řekl: Vemte padesátilitrový demižon a jeďte do Brna za jevištním technikem, ten vám poradí, a co bude moct tak udělá. Bylo však na všechno příliš pozdě. Přestavba trvala dlouhých sedm let, staří ochotníci umírali a mladých nebylo. Nakonec Jakoubek onemocněl a nikdo se nenašel, kdo by jej nahradil. A na to zašla valtická amatérská scéna, která byla opravdu úspěšná. Mnozí pamětníci ještě dnes vzpomínají na naše představení stejně jako já. Pokračování v příštím VZ Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice Vzpomínka na valtického lékaře Richarda Irgla ( ) Doktor s panem řídícím a farářem vždy patřili k intelektuální elitě obcí a městeček. Valtický praktický lékař Richard Irgl to naplňoval bezezbytku. Inteligentní a vzdělaný člověk, který jen o máločem neměl aspoň základní povědomí. Naopak, často překvapil sumou znalostí, jako by na dané právě ukončil přípravu a měl složit zkoušku. Vzdělání a znalosti ho však rozhodně nevzdalovaly lidem. S každým našel společnou řeč či téma. Nepochybně mu k tomu pomáhal i smysl pro humor. Podle kolegů lékařů bohem políbený diagnostik, který co řekl, to platilo. Sledoval nové výzkumy, trendy a technologie v medicíně i příbuzných vědách, aby v oboru držel krok s dobou. Poslední roky mu na klidu nepřidaly zejména v osobní rovině. A na světlo se pomalu zpod pokličky dostávali démoni. Se střídavými úspěchy se s nimi opakovaně snažil bojovat a zvládnout je. Poslední bitva už byla nad jeho síly. Uchovejme si ho prosím v paměti takového, jaký byl dřív. A přejme si, aby Valtice i v budoucnu měly praktického lékaře jeho formátu. za přátele a kamarády Zuzana Nešporová S Richardem mě spojoval zejména zájem o filmovou a literární tvorbu. A když jsme zabrousili do politiky, nebralo to konce. Byl to jeden z nejchytřejších Valtičanů mé generace, s nimiž jsem se stýkala, a mezeru po něm zaplním jen hodně těžko. Ale stejně mi nejvíc bude chybět jeho postava s nezaměnitelnou, typicky šouravou chůzí Zuzana Nešporová 12 S Richardem jsem strávil bezpočet hodin debatami hlavně o astronomii. A když si před pár lety koupil hvězdářský dalekohled, večerně- -noční pozorování s nekonečnými debatami nám vyplnila nejednu letní noc. František Macinka Osud nás svedl dohromady v jednom vchodě na sídlišti Na Valtické v Břeclavi. Byly to hezké roky vyplněné našimi malými potomky a nekonečnými debatami o reformě zdravotnictví a státu Richard byl bezesporu odborně nejzdatnější praktický lékař, jakého měl kdokoli možnost potkat. Valtice a Valtičané ocení až časem (jestli vůbec), koho vlastně ztratili. Mnozí si vzpomenou na to, že se o své pacientky opravdu staral a rozvrácený obvod ve Valticích dal po desítkách let dohromady a pacienty naučil alespoň minimální kázni. Myslíme, že ze všeho nejvíc jej trápila neúcta k jeho práci a jemu samému, zejména od některých valtických podnikatelů. Osobní život mu ve finále také přichystal zklamání, o jeho podílu na něm nelze pochybovat. Řešení jeho vnitřních konfliktů stalo se mu osudným. Každopádně odešel výrazně dříve, než by kdokoli očekával, a to je vždycky smutné. Uchováváme si vzpomínku, jaký byl: společenský, usměvavý, vždy připraven na něco dobrého v životě. A takový nám bude chybět. Janulíci Každé odcházení je smutné a toto bylo dvojnásob. Proto si Richarda budu pamatovat v plné síle, s jeho svérázným smyslem pro humor a dvojsmyslnými narážkami... Je mi líto, že už si nevyměníme nějaký pěkný film, knížku nebo cédéčko. Škoda. Leona Sobotková V lednu 1995 jsem se při otevření naší lékárny seznámila s přirozeně inteligentním, lidským a velmi vzdělaným člověkem - Richardem. Vždy si udělal čas na debaty o pacientech, diagnózách, ale i o jejich radostech a starostech. Miloval hudbu a filmy, miloval lidi se vším, co k tomu patří včetně diskusí o životních i srdečních problémech. Na některé z nás byl přísnější a kritický a myslím, že proto, abychom byli přísnější sami ke svému zdraví a k sobě. A možná proto, že byl tak vnímavý a přecitlivělý ke všemu, co ho v životě potkalo, asi některé věci nedokázal vyřešit a spolknout, a to ho zlomilo. Bude nám moc chybět a jsem šťastná, že tu s námi aspoň chvíli byl. Helena Slaninová Byltě jeden člověk, byltě jeden člověk Bylo mu jakkolvěk, bylo mu jakkolvěk Šel od role k roli, obhlídat obilí Obilíčko moje, co si jest tak pěkné Obilíčko moje, co si jest tak pěkné Potkala ho smrti, na pěkné silnici Co děláš můj choti, mám s tebú mluviti Nech mě milá smrti, mám já co činiti Dám já ti peněz dosti, co můžeš unésti Dám já ti peněz dosti, co můžeš unésti Zanechaj obilé, stroj sa v rúcho bílé Už ty musíš jíti, všecko opustiti Běda mně hříšnému, jsem dlužen každému A najvjéc jednému, pánu Bohu svému A najvjéc jednému, pánu Bohu svému V textu této písně, jež byla Ríšovou oblíbenou, se snoubí jeho život i smrt. Sbohem páni muzikanti. Zbyněk Rabušic

13 Vzdělávání rozumně, vzdělávání porozuměním Je hlavní motto nově vzniklého vzdělávacího a rozvojového centra ve Valticích Valid-Ed s.r.o, které se představilo veřejnosti ve čtvrtek 6. června. Přípitek se sudičkami. Sudičky, které přišli do startu nové společnosti popřát vše nejlepší: zleva Saša Dobrovolná, lektorka dalšího vzdělávání, Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu v Pardubicích, jednatelky společnosti Eliška Dřímalová a Mgr. Jana Kazíková, Petr Novák, trenér Martiny Sáblíkové a české reprezentace v rychlobruslení, Petr Kazík, jednatel vzdělávací společnosti Ahra z Frýdku Místku. Cílem tohoto oficiálního zahájení bylo představit vize a hlavní myšlenky společnosti. Mezi hosty byli zástupci města Valtice, představitelé vzdělávacích institucí a společností, lektoři a rodinní příslušníci zakladatelů společnosti Jany Kazíkové a Elišky Dřímalové, bývalých učitelek, které později začaly působit jako lektorky a manažerky dalšího vzdělávání nejen pro pedagogy. Během představení společnosti došlo i na přání od čtyř sudiček, přátel zakladatelek společnosti - vesměs významných osobností ze světa školství, vzdělávání a sportu. Po oficiálním představení měli všichni zúčastnění možnost prohlédnout si prostory, kde bude společnost provádět z velké části svou činnost - areálu penzionu a školicího střediska Addo Valtice. Nakonec došlo i k neformálnímu posezení u dobrého vína, kde tyto chvíle zpestřilo vystoupení členek souboru Valtičánek Janičky a Simonky Štěpánkových, které zazpívaly a zahrály na cimbál a housle. Při rozhovoru o činnosti společnosti nám obě zakladatelky prozradily následující: Přejeme si spolu s našimi příznivci, aby programová nabídka, a vůbec celá činnost našeho vzdělávacího a rozvojového centra, podporovala rozvoj všeobecného povědomí široké veřejnosti a zvyšovala prestiž krásného a inspirativního prostředí Lednicko - valtického areálu. Tři pilíře naší filosofie tvoří vzdělávání, rozvoj a podpora. Vycházíme z předpokladu, že učení je přirozená věc a celoživotní učení podmínka úspěšného a kvalitního života. Vzdělávací programy budou směřovat k posílení nebo tvorbě nových dovedností a návyků. Informace budou prezentovány v souvislosti s praktickým využitím na základě principu smysluplnosti. Součástí procesu učení je vytvářen prostoru pro sdílení zkušeností. Prostřednictvím rozvojových programů se změříme na zvyšování sebevědomí a odbourávání strachů a nejistot, tím budeme přispívat posílení si pocitu vlastní hodnoty účastníků. Svým působením chceme podpořit každého jedince v jeho cestě ke spokojenosti jak osobní, tak i profesionální. Nabízíme i možnost individuální podpory formou osobního kouče, poradce či konzultanta. Nabízíme spolupráci dalším společnostem, které mohou využít naší nabídky a zkušeností s pořádáním vzdělávacích i reprezentativních akcí. -ipv- Rýmovačky V lese Dobrý den! jelena zdravím, (v paroží si hrábě nese ) Nezdržuj! Teď uklízet jdu Po lidech odpadky v lese. Zaslechl to, hned se přidal K rozhovoru statný srnec: K čemu je nám v lese papír, Kolo z auta, rzivý hrnec? K fialkám či konvalinkám Čichni a obdivuj zeleň! Skoč pro hrábě, starý pytel, S úklidem nám pomoct neleň! Zastydím se cestou domů, V hlavě jejich poučení: Les je naše potěšení, Odpadkovou jámou není! Bažant Jedu lesem autem Trabant, Tu přes cestu běží bažant. I když jsem se brzdit snažil, Přec jsem do bažanta vrazil! Rána velká, konec story. Odnesly to reflektory! Bažant? Křídlem hrozící, Říká: Nač máš silnici? Nemáš jezdit po lese, Kde to auto odnese! Cvrček Na procházce Belvederem Potkal jsem se s cvrčkem, Vesele mi zacvrkal a Dál pil colu brčkem. Druhý den ho vyhledám, Moc smutný byl. Co je ti? Já hochu, dnes už necvrkám, Jak vidíš jsem přejetý! Pro pana učitele Koláře Váš spoluobčan, Milan Kolář Bravo pane učiteli, vycházky vám zjevně svědčí, bez benzínu, s dvěma koly, objala vás múza větší. Vytrvejte, nevzdávejte, tužte mysl svou, valtičáci už se těší na vaši báseň novou. O čem básnit budete, je úplně jedno, všichni těšit budou se, to zas bude terno! Zdraví J.W. Miroslav Kostiha Penzion "U Kostihů" Prodej ovocných stromků a ovoce Sadová Valtice tel.: mobil:

14 Děti na kolejích kniha na pokračování... Vánoce u vojáků 1. Co je ti? Proč jsi tak smutná? zahleděla se maminka na Danu. Po návratu ze školy nebyla dcerka zcela určitě ve své kůži. Bylo to nezvyklé, protože jí oči téměř vždy jiskřily radostí a na tvářích zářil úsměv. Nějaká špatná známka? Ne. To ne. Něco horšího. Něco horšího? Tak tomu nerozumím. Co může být, prosím tě, ve škole horšího než špatná známka? Snad poznámka. Dostala jsi poznámku? Ani to ne. Dnes byl v naší třídě pan učitel Šácha a vybíral děti do pěveckého sboru. Představ si, že vybral mě. A co tě na tom tak trápí? Mami, já přece zpívám nejhůř z celé třídy. Sama mi vždycky říkáš - prosím tě, nezpívej. Vlastně slyším od celé rodiny - nezpívej, když to neumíš. Ve škole raději ze sebe ani hlásek nevydám. Jenom hýbu pusou. Vypadá to, jako bych zpívala. Přitom, kdyby pan učitel vybral někoho jiného, udělal by dobře. Zpíval by mu opravdově ještě někdo další. Tak jsi mu to měla říct. Vždyť jsem mu řekla, že neumím zpívat, ale on mi nevěřil. Myslí si, že když se dobře učím, tak umím dobře všechno. I zpívat. A to ještě ani neviděl moje příšerné písmo a jak hrozně maluji. Mami, já nechci chodit do souboru. Stačí, že chodím do tělovýchovného, čtenářského a recitačního kroužku Tak mu řekni, že nechceš. To nejde, protože řekl, že budu chodit a basta. No, když ti to poručil, musíš poslechnout. Tak se aspoň snaž. Jo, snaž. To lepší nebude. Nemám nadání. Z toho jsem smutná. Tak si něco přečti, ať přijdeš na jiné myšlenky. Mám všechno přečtené. Musím zajít do knihovny a něco si zase půjčit. Z třídní knihovničky jsem už všechno přečetla. Tam je málo knížek. No, do knihovny zajdeš až později, protože musíš hlídat Péťu. Mám práci na zahradě. Zbývá otrhat ještě jednu švestku. Zítra ráno přijede babička vařit povidla. Všechno musí být připraveno. Mňam, už se těším, až budeme olizovat vařečku. No tak vidíš. Vždycky je vedle špatné zprávy také nějaká dobrá. A nemohl by jezdit s kočárem Jenda? vrátila se k povinnosti. To by tedy nemohl. Určitě by se chtěl vozit s ním. Dovedu si představit, jak by to dopadlo. Buď by na kočárku usnul, anebo by ho zcela určitě převrátil a Péťu vyklopil. A kočárek by byl nadranc. Jenda je přece jenom ještě malý. A také je to kluk. Už jsi někdy viděla, aby kluci nebo tatínci vozili kočárky? Ale mohli by. Proč vlastně kluci a tatínci kočárky nevozí? Malí kluci proto, že by to bylo jako s naším Jendou. Ostatní vozí, ale jen tehdy, když nemají v rodině žádné holčičky. Knail NEHTOVÉ STUDIO Bouchnerová Kristýna mobil Dana zrudla. Maminka to nevěděla, ale i ona se vozila na kočárku. Vždycky se s ním rozběhla, pak se na něj položila bříškem a kus se také vezla. Péťovi se to líbilo, takže byli spokojeni oba. Ale nahlas to neřekla. Přece na sebe nebude žalovat. 2. Dětské oddělení knihovny bylo ve zvýšeném přízemí prvního vchodu radnice. Uvnitř byly dvě staré, kdoví odkud vyřazené skříně. Každá byla jinak velká a také měla každá jiný tvar i barvu. Moc knížek v nich však nebylo. Čtenářů bylo hodně. Velmi pečlivě se jimi probírali. V každé skříni zbyla s bídou tak stovka. Dana si prohlížela obrázky a také trochu četla, aby věděla, o čem ty knížky jsou. Vybrala si jich osm a odnesla je na stůl paní učitelce Smékalové. Přiložila kartičku, do které se vypůjčené knihy zapisovaly a potvrzovaly se vrácené. Jako vždy, tak i tentokrát byla Dana paní učitelkou pokárána. Vždycky ji to mrzelo. Dano, těch knížek máš moc. To bys četla půl roku a ostatní děti by na ně musely čekat. Můžeš si vypůjčit nanejvýš pět. Pět je málo. Já čtu hodně a rychle. Ale stejně ti půjčím jenom pět. Netrvalo by dlouho a neměla bys ani ty co číst. Sama vidíš, že ve skříních moc knížek není. Dana musela poslechnout. Většinou se stávalo, že než přišla domů, opravdu měla všechno přečtené. Když se brzo šeřilo a rozsvítily se pouliční lampy, stávala pod nimi a četla. Pak popošla k další lampě a četla další knížku. Jenom ty tlusté verneovky nebo staré pohádky a různé strašidelné čínské si nechávala na doma. Verneovky jim četli nahlas rodiče. Většinou se u toho střídali. Nejraději všichni poslouchali četbu tatínka, protože ten u toho dělal různé opičky a také cizí jména četl tak, jak byla napsána. To se pak celá rodina smála. Maminka ho napomínala: Ale, Vašku, čti to pořádně. Vždyť nebudou vědět, jak se to správně vyslovuje. Stačí, že to čteš správně ty. Nejsou přece hloupí, odmítal maminčina pokárání. Byl celý šťastný, že doma vytvářel pohodu. Všichni měli rádi společné večery. Oba rodiče si tento zvyk přinesli ze svých rodin. I tam se po večerech nahlas četlo. Děti přitom malovaly, babičky v Podivíně a maminka doma zašívaly prádlo nebo látaly ponožky. Bývaly to pohodové večery. 3. Nesem vám noviny, poslouchejte rozléhaly se z rádia vánoční koledy už od poloviny listopadu. Pro hospodyňky to byl pokyn ke generálnímu předsvátečnímu úklidu a pečení cukroví, které muselo do Vánoc změknout. Bylo těžké ukrýt dobrůtky tak, aby nelákaly. Vždyť svou vůní prozrazovaly, kde je hledat. Přes přísný zákaz maminky přece jenom sem tam něco každý ochutnal. Nejraději však měli mírně připálené kousky, které se mohly sníst hned, jakmile je maminka vytáhla z trouby. Jen lehce ofouknout a přehodit z dlaně do dlaně, aby trochu vystydly a nepopálily jim mlsné jazýčky. V dětských očích se rozsvěcovaly plamínky radosti a nedočkavé touhy. Už aby tu ty svátky byly. Nálada se přenášela z domova i z vyzdobených prodejen do školy. Jakoby najednou tu byly dva poslední dny. Stejně jako každoročně STAVEBNINY VALTICE prodej a výkup starých cihel na hale firmy Molčík na Mikulovské TEL: to ve školním rozhlase zapraskalo a ozval se hlas pana ředitele: Žáci a žákyně, oznamuji vám, že vánoční prázdniny budou již od 22. prosince a do školy se vrátíte po Novém roce, a to 3. ledna. Abyste na školu tak úplně nezapomněli, dostanete od svých učitelů domácí úkoly. Ve třídách to zahučelo. Úkoly! To by mít neměli. Dále připomínám pěveckému sboru a ostatním účastníkům programu, že o Štědrém dnu se v pět hodin odpoledne sejdou, aby zazpívali a zarecitovali vojákům, kteří na Vánoce zůstanou sloužit. Pod vedením pana učitele Šáchy je připraveno něco z nacvičených písní a z vyšších tříd i několik básní. Bude to dárek za celou školu těm, kteří se nedostanou domů a budou hlídat naši zemi před nepřítelem. Účastníci pak budou ostatním vyprávět, jak těžká je vojenská služba. Škola má dárek i pro vás, milí žáci a žákyně. Poslední den, to je zítra ve čtvrtek, shlédnete loutkové představení. Národní škola se shromáždí ve společenské místnosti už v půl deváté a měšťanka v půl jedenácté. Paní učitelky a páni učitelé pro vás sehrají veselou pohádku o Kašpárkovi a Kalupince. Dobře se pobavte! Na závěr mi dovolte za všechny pracovníky školy vám popřát veselé Vánoce, bohatou nadílku a pevné zdraví do nového roku! Ze všech tříd se ozvalo obrovské hurá! Jen Dana nijak nadšena nebyla. Věděla, že budou zpívat na Vánoce u vojáků, ale vlastně si teprve teď uvědomila, že ačkoli jí to zpívání nejde, ačkoli ho jen napodobuje, bude muset obětovat Štědrý večer s rodinou. Zrovna večer, který má ze všech večerů v roce nejraději. Vojáci jsou dospělí lidé, takže by se jim mohlo zazpívat třeba odpoledne nebo další sváteční den. Ach jo! Nedokázala překonat svůj smutek. Nosila ho v sobě po zbytek dnů. Tedy až do onoho Štědrého večera. Měla také málo času na hraní. Musela skoro celé dny hlídat brášku, protože maminka by jinak nestíhala připravit svátky. Když zajela s Péťou na nádraží ke kancelářím, všimli si i zaměstnanci její posmutnělé tváře. Nepomohlo ani, že výhybkáři žertovali. Kroutili hlavou. Co s ní je? Byla to přece jindy tak uchechtaná holka. A teď se jim jen málokdy podařilo ji rozesmát. 4. Na Štědrý den měl tatínek denní službu, takže večeře byla naplánovaná na sedmou hodinu. Po čtvrté odpoledne, když si Dana dovoňava vykoupaná oblékala tmavou sukýnku a bílou halenku, byla už venku tma. Danuško, když budete s tím vystoupením do půl sedmé hotoví, snad ještě stihneš večeři doma. Tak nebuď smutná. Třeba to vyjde, těšila dcerku maminka. I jí bylo líto, že nebudou všichni pohromadě. Mami, ten náš program trvá jenom půl hodiny, takže to určitě stihnu, rozzářily se její do té doby posmutnělé oči. No, raději s tím moc nepočítej, protože nevíš, jak to bude probíhat. My však déle čekat nemůžeme, protože tatínek přijede ze služby vyhladovělý jako vlčák, zalekla se maminka. Uvědomila si při pohledu na rozjásaný obličej, jak marné naděje v Daně asi vzbudila. Měla bys už jít, abys byla ve škole včas, doprovodila ji do chodby a pomohla jí do teplého plyšového

15 kabátku, podala jí šálu, čepici a rukavice. Pak otevřela dveře. Ovanul je obě ledový vzduch. Do chodby vlétlo několik vloček padajícího sněhu. Přece jen jsou Vánoce na sněhu, pohlédla maminka na jiskřící se tenkou sněhobílou pokrývku. Vrať se v pořádku. Budeme na tebe myslet, volala. Já na vás také. Dcerka se rozběhla k nádraží a odtud alejemi na náměstí. Na radnici odbíjely hodiny pět, když brala za kliku školy. Ještě než dorazili poslední dva opozdilci, procvičili zpěváčci nejtěžší písničky a vydali se k zámku. Venku zahlédli několik spěchajících sousedů. Většina rodin už možná večeřela. 5. U zámeckých vstupních vrat byli na stráži dva vojáci. Pan učitel Šácha se s nimi pozdravil, oni zasalutovali a za chvíli vyšel ven starší voják s hvězdičkami na výložkách. Vzájemně si s panem učitelem potřásli rukou a pak celá skupina vešla do vrat. Dana uvnitř valtického zámku ještě nikdy nebyla. Pozorně se rozhlížela. Prošli do jakési chodby, kde pod klenutými sloupy byly uspořádány do dlouhých řad stoly s bílými ubrusy. Bylo jasné, že nikam dál už návštěvníky nezavedou. Na konci tohoto slavnostně uspořádaného prozatímního večeřadla byl prostor s klavírem. Aha, tady budou zpívat. Jasně. Odložili si kabáty a rozestavili se tak, jak byli nacvičeni. Pan učitel přistoupil k černému lesklému klavíru, sáhl do kláves a zapreludoval. Dana se obvykle stavěla dozadu, aby na ni nebylo vidět, ale tentokrát jí to nevyšlo. Pan učitel ji vytáhl a postavil do první řady. Patřila mezi ty nejmladší, i když ne nejmenší. Oči jí bloudily po prostoru. Na protější zdi si všimla velkých nástěnných hodin. Bylo půl šesté. Kdyby začali hned, tak by to domů stihla. Jenomže vojáci tu ještě nebyli. Musíme počkat. Chlapci mají až do šesti službu. Zatím si sedněte sem na přední židle, pokynul jim ten starší voják a odešel. Asi to byl velitel. Tiše ho poslechli. Dana se posadila na krajní židli, aby to měla co nejblíže k zámeckému východu. Čas se přímo vlekl. Zdálo se to nekonečné. Několik minut před šestou se začali trousit první vojáci a děti znovu nastoupily ke klavíru. To už Dana z hodin nespustila oči. Konečně se dočkala. Bylo sedm minut po šesté. Možná to vyjde. Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku začala program recitací Jana. Střídaly se připravené písně a básničky. Na závěr se pak nesla jedna jediná koleda. A to ještě kdoví, byla-li to vůbec koleda. Má milá má trnku, trnku, v malovaném hrnku Vojáci poděkovali potleskem a Dana se hrnula pro kabátek a čepici, ale pan učitel ji zastavil Počkej ještě, zašeptal. K dětem přistoupil velitel a za všechny vojáky poděkoval: Přijměte nejen poděkování za váš pěkný vánoční program, ale také pozvání na společnou večeři. Naši chlapci jsou vám vděčni, že jste tu s nimi. Daně se kutálely po tvářích blýskavé slzy jako perly. Posbírala veškerou odvahu, kterou ve svém smutném srdíčku měla, přistoupila k panu učiteli a zašeptala: Pane učiteli, pusťte mě, prosím vás, domů. U nás se v sedm večeří a doma mě všichni čekají. Ty ses zbláznila, nebo co? Všichni jsme společně přišli, všichni také společně odejdeme. Pozvání nemůžeme odmítnout. To by je urazilo. Podívej se, už nesou salát a řízky. To si pochutnáme. A utři si oči. To není smažená ryba? No, to asi ne. Vypadá to na vepřové. Ale my na Štědrý večer maso nejíme. Jenom kapra. Tady jsme na návštěvě a budeme jíst to, co nám nabídnou. Dana zmlkla. Jako strnulá seděla u talíře, do kterého jí nabrali salát a řízek. Ruce složila do klína a sklopila hlavu. Ne, když už musí zůstat, nemůže ji nikdo donutit jíst. Ona bude večeřet doma, i když už dávno bude celá rodina pod stromečkem. Tobě nechutná? zeptal se jí obsluhující voják kuchař. Já budu jíst doma. My jíme rybu. Tak si vezmi aspoň bramborový salát. Přece tu nebudeš sedět hladová. 6. Bylo něco po půl osmé, když se před zámkem rozešli. Dana se rozběhla, i když to nebylo zrovna lehké. Venku totiž k večeru napadalo sněhu skoro až pod kolínka a nikdo ho neodklízel. Vyjasnilo se. Měsíček jako obrovská lucerna svítil na celou zem. Jako ve dne, avšak stříbřitě. Hvězdičky rozseté po celé obloze se blýskaly jako drobné diamanty. Na chvíli zvolnila krok a okouzleně pozorovala tuto nádhernou, tichou Svatou noc. Po osmé hodině se přiblížila k nádraží. Zrovna ji míjel vlak od Břeclavi. Byli v něm snad dva lidé. Kdo by také o Štědrém večeru cestoval. Ona je také sama, kdo běhá po venku. Přidala do kroku. Na prahu domku zůstala stát a přilepila ucho na dveře. Ta Dana nějak nejde. Kde může tak dlouho být? Vždyť jí bylo líto, že tu s námi není, slyšela maminku. Tady jsem! Tady jsem! s jásotem rozevřela dveře. Nezapomněli na ni. Tak pojď. To je dobře, že jsi konečně tady. Proč ti to tak dlouho trvalo? uvítali ji rodiče. Vyprávěla jim podrobně o vánocích v zámku a večeři s vojáky. Maminka jí mezi tím podala jídlo, které bylo jistě tou nejlepší vánoční večeří na světě. Půjdete se mnou ke stromečku? prosebně pohlédla na rodiče a brášku. Podívej, já jsem dostal od Ježíška nářadíčko. Ale také knížku A já šroubek malý vroubek... Ty jsi také něco dostala. Knížku a panenku, usmíval se Jenda. Ty jsi ale šiška, proč jí to říkáš? To mělo být překvapení. To nevadí, mami. Hlavní je, že jsem už doma. Už nikdy v životě nechci být na Vánoce s cizími lidmi. Táňa Tichá Příště: Horká hranice VARIABILNÍ HYPOTÉKA za 2,5% s odkladem splátek jistiny až na 10 let INVESTICE, KONSOLIDACE PŮJČEK I SPOTŘEBNÍCH ÚVĚRŮ, RYCHLÉ PŮJČKY Kateřina NEŠPOROVÁ mob.: : 15 Zvěrokruh... co o sobě ještě nevíte Rak - romantik Legenda o Rakovi: Rak vznikl na popud Héry. Ta neměla ráda Herkula a chtěla odvrátit hrdinovu pozornost, když bojoval s Hydrou. Obrovský, Héru milující rak byl odvážný, ale i tak ho Herkules zabil. Héra přesto na znamení vděku vsadila odvážného a věrného Raka, který vždy stojí po boku toho, koho miluje, na oblohu. Životní heslo: Miluji, tedy jsem! Jak je poznáte: Existují dva tyty raků. Vysoký štíhlý s úzkým obličejem, dlouhým nosem a tenkými rty, typ Meryl Streepová. A druhý menší, oblý, kyprých tvarů a kulatého obličeje á la Medvídek Pú. Ovšem bezpečně je poznáte podle jejich snivých očí raněné laně, ve kterých se odráží touha po věčné lásce. Charakter: Mírný a náladový. Tak jak se proměňuje měsíc, tak se mění i povaha raka. Když mají dobrou náladu, svět přijímají s otevřenou náručí, jsou srdeční a zábavní svěžím dětským způsobem. Rádi vás pozvou domů, navaří a řeknou pár nejnovějších drbů. Pro přítele v nouzi může být rak zosobněním soucitu a porozumění. Bude trpělivě a pozorně poslouchat každý detail vašeho trápení. Když otevřete své srdce rakovi, cítíte, že vás někdo skutečně poslouchá. Ale pokud je na tom bledě, pak nikoho nechápe a nikdo nerozumí jemu, všichni mu ubližují a všechno ho ničí. Zaleze do kouta a trpí. Ranit raka není zas tak těžké, všechny invektivy či neúspěchy bere velmi osobně, zákonitě pak i jeho reakce je značně přemrštěná. V záchvatu uraženosti se s rakem nedá rozumně mluvit, vzdejte to. Jednodušší je počkat, až ho emoce přebolí a promění se opět v milého a šťastného člověka. Co milují: Domov a společnost plnou chápajících a pozitivně naladěných lidí. Co nesnášejí: Domov. Obzvláště v tom případě, kdy z něho vyprchala láska. Jak pracují: Zdá se nepravděpodobné, že rak, který je tak výrazně orientovaný na rodinu, by byl úspěšný v práci. Ale pozor, nenechte se zmást jeho jemným hlasem a způsoby. Pořádný rak má smysl pro cíl jako beran, odhodlání býka, imaginaci ryb a sobě vlastní empatii a ctižádostivost. A to by v tom byl čert, aby nebyl úspěšný. Jeho šikovné zacházení s penězi a materiální realismus jsou předpokladem k oslnivé finanční kariéře. Mnoho raků najde uplatnění v bankovnictví, pojišťovnictví, investicích a nemovitostech. A takový burzián, to je kariéra všech račích snů. Rak zásadně neriskuje, dobře ví, že velký obchod začíná jako malý obchod, a toho se drží po celý život. Vzorový hrdina: Homer Simpson. Zvláštní znamení: Měsíční kouzlo. Dobrá rada pro raka: Více odvahy! Dobrá rada pro ostatní: Vyhýbejte se rakům v nerudné fázi, v tomto období jsou nesnesitelní. Ideální šéf: Člověku, kterému můžete důvěřovat a spolehnout se na něho například Kozoroh. Ideální přítel: Veselý a praktický Býk. Ideální partner: Citlivý a přitom hravý zrozenec Ryb. Kdo vás eroticky přitahuje: Muže přitahují jemné typy jako jsou Ryby nebo Váhy, ženy naopak mají rády sebevědomé Štíry.

16 Přírodní lékárna Člověk by neměl bohatství přírody zneužívat, jen užívat k obecnému či vlastnímu prospěchu. Žlutá v červenci. V současné době najdeme v záplavě žluti v přírodě mnoho prospěšných bylin. Žlutá barva ovlivňuje náš vnitřní pocit radosti a uvolnění a je také barvou ledvin, které odrážejí naše vzájemné vztahy. Byliny nám mohou pomoci s potížemi a důležitou roli sehrávají v prevenci svým komplexním působením. Řepík: svíravý, urychluje hojení, protizánětlivý, antiseptikum Při jeho sběru používáme nůž nebo nůžky, má houževnatou bázi stonků a často se vytrhává i s přízemní růžicí mohli bychom porost tímto způsobem zničit. Řepík je univerzální bylina. Nejlépe ho vystihuje slovinský název vsega sveta zdravje. Stimuluje činnost žlučníku, napomáhá detoxikaci jater, zlepšuje metabolismus tuků a snižuje cholesterol v krvi, pomáhá při zánětech žaludku a dvanácterníku, podporuje trávení, tlumí zánětlivé procesy (zejména ve sliznicích), povzbuzuje činnost střev; působí svíravě, zastavuje průjmy; močopudný, účinný při ledvinovém písku, zánětech močového měchýře, při poruchách udržení moči. Pomáhá při bronchitidách, uklidňuje nervy, při nespavosti. Zevně pomáhá při kožních chorobách nejrůznějšího původu, řeší problémy v dutině ústní a hrdle, pomáhá hlasivkám, při angíně, tiší lehké povrchové záněty a drobná poranění pokožky, pomáhá při hemeroidech, bércových vředech. Je vodný pro dlouhodobé užívání. Svízel syřišťový: močopudný, protirevmatický, snižuje chuť k jídlu Je močopudný (můžeme použít čerstvou šťávu zředěnou vodou 1:3). Zlepšuje krevní oběh, ovlivňuje lymfatický systém, čistí organismus. Podporuje játra a slezinu, harmonizuje činnost štítné žlázy, zlepšuje látkovou výměnu. Při revmatismu kombinujeme vnitřní léčbu s vnější (kašovité obklady). Pomáhá při hubnutí - snižuje chuť k jídlu. Uklidňuje při závratích, hysterii a nervových potížích. Při problémech v dutině ústní žvýkáme čerstvou svízel nebo používáme k výplachům nálev. Pomáhá s nehojícími se ránami (bércové vředy, záněty, popáleniny), s vyrážkami a kožními chorobami. Třezalka: neklid, úzkost, deprese, popáleniny, antibiotikum Vnitřně jako antibiotikum, má silné účinky protizánětlivé, podporuje látkovou výměnu, léčí žaludek, dvanácterník, játra, slinivku (její působení se může uplatnit po celé délce trávicího traktu), ledviny, plíce. Při neklidu, neklidném spánku, úzkostech a depresích, rozpouští psychické napětí, zlepšuje náladu, posiluje nervy, při nervových bolestech hlavy, nervových křečích, neuralgických bolestech v oblasti obličeje, při zánětech nervových zakončení, při bezděčném pomočování dětí, při rehabilitaci po mozkových příhodách. Je antirevmatická. Doba léčby je 3 týdny až 3 měsíce, pro pokračování v léčbě uděláme přestávku 1 měsíc. Zevně používáme proti nejrůznějším zánětům pokožky, ekzémům, otokům, na drobná poranění, oděrky, popáleniny, bolestivé klouby, šlachy, svalstvo. Olej udržuje meziobratlové ploténky v pružném stavu. Kontraindikace: těžké formy cukrovky, pylové alergie, velmi nízký krevní tlak, přecitlivělost na UV záření. Lípa: pro ulkidnění, při nemocech z nachlazení Uklidňuje nejen svým majestátem, vůní, ale také prostřednictvím svého květu - pomůže se strachem, stísněností a nespavostí. Snižuje krevní tlak v případě, že ho vyvolává stres. Působí proti lomivosti kapilár, při poruchách krevního oběhu. Je močopudná, žlučopudná, zvyšuje vylučování žaludečních šťáv, používá se při křečích zažívacího traktu a močových cest, při narušené funkci žlučníku. Je účinná u chorob z nachlazení; proti horečce, podporuje pocení, rozpouští hleny a snižuje dráždivost ke kašli. Lípový květ je oblíbený podpůrný prostředek pro nemocné děti i seniory, můžeme používat dlouhodobě. Lnice: protikřečová, protizánětlivá, projímavá, močopudná Tlumí křečové bolesti při průjmech a kolikách, žlučníkových záchvatech a ledvinových kamenech. Je močopudná a žlučopudná, podporuje funkci ledvin a jater. Používá se také proti zánětům (dýchací cesty, játra, ledviny). Zvyšuje krevní tlak a prohlubuje srdeční činnost. Účinkuje také při dně, menstruačních potížích, dvanácterníkových a žaludečních vředech, Crohnově chorobě. Podpoří při svalové ochablosti a atrofiích svalů nejrůznějšího původu. Pomůže při zácpě. Zevně působí příznivě na cévní systém, napomáhá léčbě křečových žil, lámavosti kapilár, bércových vředů, hemeroidů (můžeme použít čerstvou šťávu k obkladům), různých kožních defektů. POZOR! Nálev ze lnice je velmi nechutný, raději kombinujeme do směsí (s měsíčkem, meduňkou, bazalkou, třezalkou, řepíkem), Není vhodná pro dlouhodobé používání. Využijme pomoci přírody a buďme fit. Ing. Věra Žďárská Už víte, proč poslední dobou nějak častěji prší??? To se takhle jednoho dne český Lojza naštve kvůli počasí a vydá se do nebe, zeptat se, proč u nás pořád prší. Zabouchá na nebeskou bránu, otevře mu svatý Petr a ptá se ho, co si přeje. Lojza odpoví, že se přišel zeptat, proč u nás pořád prší? Svatý Petr mu říká: "Tak se jdeme podívat, co mám napsáno ve svaté knize. Odkud jsi?" Lojza říká: "Z České republiky." Svatý Petr listuje v knize, najde Českou republiku a říká: "No pojď se podívat, mám tu napsáno: Vláda všechno posrala - 3x denně splachovat!" Přeji všem slunečné prázdninové dny a pohodovou dovolenou. Snad nám celé léto kvůli vládě neproprší :-) Pavlína Vlková, šéfredaktorka Inzerce, P.R. článek, logo ve Valtickém zpravodaji 2013 Ceny inzerce a P.R. článků: celá stránka: 2.500,- Kč / 1 vydání 1/2 stránky: 1.250,- Kč / 1 vydání 1/3 stránky: 835,- Kč / 1 vydání 1/4 stránky: 625,- Kč / 1 vydání 1/8 stránky a menší: 310,- Kč / 1 vydání řádková inzerce: 150,- Kč / 1 vydání Ceny loga: logo firmy do velikosti 15 cm 2 : 1.200,- Kč/rok (větší dle dohody) Uzávěrka příštího čísla 31. července 2013 Příspěvky zaslané po uzávěrce nemohou být otištěny "ELEKTRIKÁŘ" Vítězslav Krčka Elektoinstalace a hromosvody Ivan Bilkovič Za Tesárnou 779 Valtice , Valtice Mikulovská 175 mobil: mobil: řezané a hrnkové květiny svatební floristika smuteční kytice suchá vazba keramika a dárkové zboží donášková služba Bezdrátové připojení k internetu již od Kč 360,- bez DPH tel.: VALTICKÝ ZPRAVODAJ měsíčník, ročník XXXIV. prodejné, cena 5.- Kč Vydává: Občanské sdružení Valtice, IČO , náklad 500 ks. Reg. číslo MK ČR E Redakce: Valtice, Nám. Svobody 4., Šéfredaktor: Ing. Pavlína Vlková, Tisk: Tiskárna Adámek, Břeclav, Příspěvky, inzerce, sazba: Ing. Pavlína Vlková Předplatné: M. Crhonková, tel rie internet červencové číslo vyšlo

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Na Staré radnici v Broumově se 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Pardubická 78, 533 61 Choltice Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany,

Více

Projektový management - MÍ

Projektový management - MÍ Projektový management - MÍ Pořádání šluknovských slavností Jana Koukolová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Cíl projektu...3 Časová náročnost...3 Časový

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1 Školáček 2. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2015/2016

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

KALENDÁŘ AKCI PRO ROK 2012

KALENDÁŘ AKCI PRO ROK 2012 KALENDÁŘ AKCI PRO ROK 2012 LEDEN Diskotéka Termín: 6. 7.1., 13. 14.1., 20. 21.1., 27. 28.1.2012 od 21.00 hod. Místo konání: sál Disco Clubu Kinopolis, ul. Mikulovská 1025, Valtice Organizátor: Disco Club

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky.

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 24.2.2016 v 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Schůzi zahájila starostka obce a všechny přítomné přivítala. Dále konstatovala, že jednání

Více

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání Domov sv. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Číslo zprávy 1 Období 1. 11. 2007 31. 10. 2008 1. Údaje o akci: Priorita č. 3 Rozvoj lidských zdrojů Podopatření

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Tisková zpráva, dne 16. září 2013 OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Klášterní areál Ostrov, kostel Zvěstování Panny Marie Večerní prohlídka bude probíhat v sobotu 14. září 2013 od 17:00 a od 19:30 hodin

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

Školní časopis, 2015/2016 LÉTO

Školní časopis, 2015/2016 LÉTO Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, p.o. Školní časopis, 2015/2016 LÉTO TAK, DĚCKA, PRÁZDNINY SE BLÍŽÍ. PĚKNĚ SI ODPOČIŇTE A DÁVEJTE NA SEBE POZOR. TŘI, DVA, JEDNA, START. 1 Obsah Pozvánka na rozloučení

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě Závěrečná zpráva 2007/2008 ANOMALY, o.s. ŠKOLNÍ 416 TANVALD 468 41 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě, která pracovala dle pravidel

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Výroční zpráva 2011 NÁVRH

Výroční zpráva 2011 NÁVRH Výroční zpráva 2011 NÁVRH Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Aktivity nadačního fondu Ledňáček v roce 2011 Rok 2011 byl pro náš Nadační fond jednak rokem změn, ale i rokem

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne 27.04.2016 Usnesení č. 01/02/2016 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje program Zasedání Zastupitelstva obce

Více

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně z.s. VYCHÁZÍ 30. ČERVNA 2016 Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP Čestný odznak ASOCIACE Vojáci

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

MĚSÍČNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V JAKARTOVICÍCH

MĚSÍČNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V JAKARTOVICÍCH OBECNÍ ZPRAVODAJ 11/2013 XX. ročník/ neprodejné MĚSÍČNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V JAKARTOVICÍCH USNESENÍ č. 37 ze zasedání rady obce Jakartovice, konaného dne 7.11.2013 Rada obce schvaluje : 1. Rozpočtové opatření

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Z Á P I S č. 11/2016

Z Á P I S č. 11/2016 Z Á P I S č. 11/2016 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 11. 5. 2016 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D., František Hudek Omluveni: Ing. Jiří

Více

USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou 4/ , konaného dne

USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou 4/ , konaného dne USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou 4/2010-2014, konaného dne 15.06.2011 1. Zahájení - starosta 2. Schválení programu, volba členů návrhové komise, ověřovatelů a určení zapisovatelky

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Zámecké saxofonové kvarteto 3. 7. 2012 / 17.00 kostel sv. Anny (Anenské náměstí) Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho let po známých českých orchestrech.

Více

Miroslav Rovenský a jeho přátelé si vás dovolují pozvat na BENEFIČNÍ SENÁTOUR 2011 27. února 2011-17.00 28. února 2011-18.30 4. březen 2011-17.00 5. března 2011-17.00 12. března 2011-17.00 KLADNO, Kostel

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Zápis z 21 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne v hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 21 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne v hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 21 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 20. 6. 2016 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Renata Štefková, Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav

Více

Zápis č. 8/2008. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 8/2008. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 8/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 20. srpna 2008 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Aleš

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO 1. Základní informace o organizaci 2. Historie a členové 3. Cíle 4. Přehled činností roku 2014 4.1. Jednání Rady 4.2. Přehled realizovaných

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 8.1. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil

Více

ARS Poetica Puškinův památník

ARS Poetica Puškinův památník ARS Poetica Puškinův památník 50. ročník Je to k nevíře, ale v pátek 8. 4. 2016 v Bohumíně proběhl již 50. ročník krajské přehlídky ARS Poetica Puškinův památník. Jubilejního ročníku se zúčastnilo téměř

Více

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Na začátku roku jsme se rozhodli, že vás provedeme naším školním chovákem. O jeho chod se stará parta nadšených dobrovolníků z různých tříd. Scházejí se zde nejen o přestávkách,

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 9. 9. 2013 v 18.00 hod. ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 9. 9. 2013 v 18.00 hod. ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 9. 9. 2013 v 18.00 hod. ve velkém sále úřadu městyse Tento zápis á pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny

Více

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2.

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Zpravodaj Číslo 5/2014 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě Společenský večer MÚSS Plzeň 2014 Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Společenský večer

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary Naše Sdružení vzniklo za účelem pomoci s odstraněním havarijního

Více