Petr Bíza místostarosta obce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Petr Bíza místostarosta obce"

Transkript

1 Léto je tady a to znamená čas prázdnin, čas dovolených a výletů. Ale i v tomto čase budou pokračovat práce, na které jsme získali peníze z evropských fondů. V této chvíli je vybrán dodavatel na odstranění staré ekologické zátěže v lokalitě za nádražím. Předpoklad zahájení prací je druhá polovina měsíce července. Ještě se čeká na splnění všech legislativních náležitostí. Druhá evropská dotace se týká budování sběrného dvoru a kompostárny na skládce. Tam jsme o čtrnáct dnů pomalejší. Nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele, předpoklad zahájení prací je konec července. Ještě se nám podařilo získat dotaci ,- Kč od Moravských naftových dolů a.s. z grantového sponzoringu Energie z přírody na parkové úpravy v ulici Lipová. Práce jsme už chtěli zahájit na začátku května, ale vyřízení všech povolení týkajících se této akce bude trvat nejmíň tři měsíce, tak doufám, že kdo se na park a oddychový kout na Lipové těší, tak se snad po prázdninách dočká. Bohužel musím napsat, a to mně dost mrzí, protože při dnu s Deníkem bylo největší počet přání na víc parků a dětských hřišť v obci, že jsou mezi námi takoví, kteří si toto nepřejí, přestože mají děti, které by tato zařízení určitě s radostí navštěvovali. Máme za sebou vybudování nové vozovky a chodníku v ul. Údolní na pravé straně. Věřím, že obojí bude obyvatelům této uličky sloužit ke spokojenosti. Také jsme opravili další polní cesty. Pro letošní rok už máme téměř vyčerpané peníze na budování a opravy cest schválené v letošním rozpočtu, ale vzhledem k tomu, že nám letos končí splátky úvěru ve výši ,- ročně státnímu fondu životního prostředí, předpokládám, že se tyto peníze v příštím roce použijí hlavně na nové cesty v obci. Projekty jsou zpracované na ulici Družstevní a také Luční. Věřím a všem nám to přeji, aby toto léto bylo dle našich představ. Vinařům a zemědělcům svítilo sluníčko a taky rozumně pršelo, těm na dovolených jenom sluníčko a všem ostatním od každého trochu. A hlavně vše bez úrazů a neštěstí. Petr Bíza místostarosta obce 1

2 Usnesení z VIII. veřejného jednání Zastupitelstva obce Mutěnice ze dne 11. března 2008 A. ZO vzalo na vědomí: 1. Kontrolu úkolů z minulého zastupitelstva B. ZO schválilo: 1. MPZ č.2/ bezúplatný převod pozemků p.č. 2307/6 o výměře 3216m 2, 2305/3 o výměře 634m 2, p.č. 2305/4 o výměře 572m 2 a p.č. 2305/5 o výměře 382m 2 z majetku státu do majetku Obce Mutěnice 2. MPZ č. 3/2008 úplatný převod pozemku p.č. 2307/7 o výměře 199 m2 z majetku státu do majetku Obce Mutěnice 3. MPZ č. 4/2008 prodej pozemků v lokalitě Platové p.č. 2926, p.č. 2927, p.č. 2924/1, p.č. 2924/2 o celkové výměře 987m 2 za cenu 1/3 výměry pozemku za 110,-Kč/m 2 a 2/3 výměry pozemku za 44,-Kč/m 2 ing. Josefu Nováčkovi, Mutěnice 888, na výstavbu vinného sklepa s lisovnou 4. MPZ č. 5/2008 prodej pozemku v lokalitě Platové p.č. 2917/1 o výměře 324 m 2 za cenu 1/3 výměry pozemku za 110,- Kč/m 2 a 2/3 výměry pozemku za 44,- Kč/m 2, Josefu Zimolkovi, Mutěnice 905, na výstavbu vinného sklepa s lisovnou 5. MPZ č. 6/2008 prodej pozemku v lokalitě Platové p.č. 2918/1 o výměře 328m 2 za cenu 1/3 výměry pozemku za 110,- Kč/m2 a 2/3 výměry pozemku za 44,- Kč/m2 Marku Zimolkovi, Mutěnice 905, na výstavbu vinného sklepa s lisovnou 6. MPZ č. 7/2008 prodej pozemků v lokalitě Platové p.č. 2919/1, p.č. 2920/1, p.č. 2920/2 o celkové výměře 608 m 2 za cenu 1/3 výměry pozemku za 110,- Kč/m 2 a 2/3 výměry pozemku za 44,- Kč/m 2 Hynku Lamáčkovi, Lužice 228, na výstavbu vinného sklepa s lisovnou 7. MPZ č. 8/2008 prodej pozemků v lokalitě Platové p.č. 2906, p.č o celkové výměře 932 m 2 za cenu 1/3 výměry pozemku za 110,-Kč/m 2 a 2/3 výměry pozemku za 44,-Kč/m 2 Miroslavu Jagošovi, Mutěnice 260, na výstavbu vinného sklepa s lisovnou 8. MPZ č. 9/2008 prodej pozemku v lokalitě Platové p.č o výměře 408 m 2 za cenu 1/3 výměry pozemku za 110,- Kč/ m 2 a 2/3 výměry pozemku za 44,- Kč/m 2 manželům Hřibovým, Čejkovice 596, na výstavbu vinného sklepa s lisovnou 9. MPZ č. 10/2008 prodej pozemku v lokalitě Platové p.č. 2907/1 o výměře 433 m 2 za cenu 1/3 výměry pozemku za 110,- Kč/mm 2 a 2/3 výměry pozemku za 44,- Kč/m 2 manželům Robkovým, Mutěnice 1076, na výstavbu vinného sklepa s lisovnou 10.MPZ č. 11/2008 prodej pozemku v lokalitě Platové p.č. 2909,o výměře 424 m 2 za cenu 1/3 výměry pozemku za 110,- Kč/m 2 a 2/3 výměry pozemku za 44,- Kč/m 2 Jindřichu Robkovi, Mutěnice 1076 na výstavbu vinného sklepa s lisovnou 11. MPZ č. 12/2008 prodej pozemku v lokalitě Platové p.č. 2910/1 o výměře 2

3 417 m 2 za cenu 1/3 výměry pozemku za 110,-Kč/m 2 a 2/3 výměry pozemku za 44,-Kč/m 2 manželům Trávníčkovým, Mutěnice 259, na výstavbu vinného sklepa s lisovnou 12.MPZ č. 13/2008 prodej pozemků v lokalitě Platové p.č. 2923/1, p.č. 2923/2 o celkové výměře 394 m 2 za cenu 1/3 výměry pozemku za 110,-Kč/m 2 a 2/3 výměry pozemku za 44,-Kč/m 2 Františku Dubinovi, Mutěnice 960 na výstavbu vinného sklepa s lisovnou 13.MPZ č. 14/2008 výkup pozemků p.č. 6523/3, 6524/4, 6522 o celkové výměře 800m 2 z majetku ČD a.s. Praha do majetku obce za cenu dle znaleckého posudku 14.Plnou podporu otevřeného dopisu sepsaného Obcí Trojanovice a adresovaného ministru životního prostředí RNDr. Martinu Bursíkovi na podporu změny předpisů horního práva 15.Připojení se k Petici o nesouhlasu s návrhem novely zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním 16.Demolici staré budovy ZŠ 17. Výši odměn pro neuvolněné členy ZO, předsedy a členy komisí a výborů dle novely NV 79/2008 Sb. dle předloženého návrhu, s platností od 1. března 2008 E. ZO uložilo: 1. Starostovi obce podepsat podpisový arch k Petici o nesouhlasu s návrhem novely zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním 2. RO provést veškeré legislativní kroky k demolici staré budovy základní školy Usnesení z IX. veřejného jednání Zastupitelstva obce Mutěnice ze dne 22.května 2008 A. ZO vzalo na vědomí: 2. Kontrolu úkolů z minulého zastupitelstva B. ZO schválilo: 18.MPZ č. 15/2008 prodej pozemků v lokalitě Platové p.č a 2914/1 o celkové výměře 649m 2 za cenu 1/3 výměry pozemku za 110,-Kč/m 2 a 2/3 výměry pozemku za 44,-Kč/m 2 ing. Jaroslavu Knedlíkovi, Mutěnice 1105, na výstavbu vinného sklepa s lisovnou 19.MPZ č. 16/2008 prodej pozemku v lokalitě Platové p.č. 2899,o výměře 489 m 2 za cenu 1/3 výměry pozemku za 110,- Kč/m 2 a 2/3 výměry pozemku za 44,- Kč/m 2 Ludmile Tesaříkové, Mutěnice 55 na výstavbu vinného sklepa s lisovnou 20.MPZ č. 17/2008 prodej pozemku v lokalitě Platové p.č. 2900/1,o výměře 471 m 2 za cenu 1/3 výměry pozemku za 110,-Kč/m 2 a 2/3 výměry pozemku za 44,-Kč/m 2 Jaroslavu Tesaříkovi Mutěnice 55 na výstavbu vinného sklepa s lisovnou 3

4 21. MPZ č. 18/2008 prodej pozemků v lokalitě Platové p.č. 2913/1, o celkové výměře 336 m 2 za cenu 1/3 výměry pozemku za 110,-Kč/m 2 a 2/3 výměry pozemku za 44,-Kč/m 2 Vojtěcha Ráčka, Brno na výstavbu vinného sklepa s lisovnou 22.MPZ č. 19/2008 prodej pozemků p.č. 1802, 1801/3 a 1801/4 o celkové výměře 129 m 2 za cenu 110,-Kč/m 2 Haně Brzákové, Mutěnice 735- pozemky se nacházejí pod RD č.p MPZ č. 20/2008 prodej pozemku v lokalitě Platové p.č. 2902/1 o výměře 418 m 2 za cenu 1/3 výměry pozemku za 110,-Kč/m 2 a 2/3 výměry pozemku za 44,-Kč/m 2 Peteru Vlčkovi, Kysucké Nové Mesto na výstavbu vinného sklepu s lisovnou 24.MPZ č. 21/2008 prodej pozemku v lokalitě Platové p.č. 2907/1,o výměře 443 m 2 za cenu 1/3 výměry pozemku za 110,-Kč/m 2 a 2/3 výměry pozemku za 44,-Kč/m 2 Radku Bezůškovi, Mutěnice 625 na výstavbu vinného sklepa lisovnou 25.MPZ č. 22/2008 prodej pozemku v lokalitě Platové p.č. 2898/1,o výměře 517 m 2 za cenu 1/3 výměry pozemku za 110,-Kč/m 2 a 2/3 výměry pozemku za 44,-Kč/m 2 Zdenku Lysému, Mutěnice na výstavbu vinného sklepa s lisovnou 26.MPZ č. 23/2008 prodej pozemku v lokalitě Platové p.č. 2894/2,o výměře 509 m 2 za cenu 1/3 výměry pozemku za 110,-Kč/m 2 a 2/3 výměry pozemku za 44,-Kč/m 2 Janě Suchánkové, Mutěnice 88 na výstavbu vinného sklepa s lisovnou 27. MPZ č. 24/2008 prodej pozemků v lokalitě Platové p.č. 2894/1, o celkové výměře 486 m 2 za cenu 1/3 výměry pozemku za 110,-Kč/m 2 a 2/3 výměry pozemku za 44,-Kč/m 2 Josefu Mikeříkovi, Lipov na výstavbu vinného sklepa s lisovnou 28.MPZ č. 25/2008 prodej pozemků v lokalitě Platové p.č a p.č. 2897/2, o celkové výměře 504 m 2 za cenu 1/3 výměry pozemku za 110,-Kč/ m 2 a 2/3 výměry pozemku za 44,-Kč/ m 2 manželům Králíkovým, Mutěnice 928 na výstavbu vinného sklepa s lisovnou 29.MPZ č. 26/2008 prodej pozemku p.č. 6789/2(část PK 6471 a 6195/4) v k.ú. Mutěnice o celkové výměře 43 m 2 za cenu dle BPEJ tj. 321,- Kč Petru Ovečkovi, Mutěnice 37, za účelem scelení pozemku 30.MPZ č. 27/2008 prodej pozemku p.č. 2118/1 (část PK 4001/1) v k.ú. Mutěnice o celkové výměře 49 m 2 Martině Janásové, Hodonín za účelem scelení pozemku 31. MPZ č. 28/2008 prodej pozemků p.č.162,8 162/10 v k.ú. Mutěnice o celkové výměře 20 m 2 za cenu 110,- Kč/m 2 manželům Tomečkovým, Mutěnice 175, za účelem rozšíření stavebního pozemku a zarovnání stavební čáry 32.Smlouvu o bezúplatný převod pozemků p.č. 1079/3 a 1079/7 v k.ú. Mutěnice z majetku státu do majetku obce mezi Českou republikou Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno a Obcí Mutěnice 33.Příspěvek Diecézní charitě Brno ve výši ,- na nákup nového vozidla pro 4

5 poskytování služeb při DPS v Mutěnicích 34.Nákup nového vozidla Octavia combi pro potřeby OU ve výši ,- 35.Rozpočtové opatření č. 1/2008 na straně příjmů o 4.500,- Kč a na straně výdajů o Po provedení RO č.1 tvoří celkové příjmy ,- Kč a celkové výdaje ,-Kč. 36.Návrh změn územního plánu ZM 2.1, ZM 2.2,ZM 2.3,ZM 2.4,ZM2.5,ZM 2.6,ZM 2.7, ZM 2.8,ZM 2.9,ZM 2.11,ZM 2.13,ZM 2.15, ZM 2.16, ZM 2.17, ZM 2.18, ZM 2.19 viz příloha usnesení 37. Vyřazení návrhu změn územního plánu ZM 2.14 C. ZO deleguje: 1. Starostu obce MVDr. Dušana Horáka na řádnou Valnou hromadu akcionářů akciové společnosti Vodovody a kana lizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, Hodonín, IČ , která se bude konat dne 11. června D. ZO uložilo: 1. Starostovi obce podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemků z majetku státu do majetku obce mezi Českou republikou Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno a Obcí Mutěnice 2. Starostovi obce připravit materiály pro MPZ na základě žádosti Karla a Zdenky Hodesových, Lužice, do příštího jednání ZO 3. Starostovi obce zadat zpracování dalších studií rozhledny v Mutěnicích 4. RO projednat veřejně prospěšnou stavbu suchý poldr platové (20) se zhotovitelem ÚPD 5. Starostovi obce řešit problematiku obytné zóny v ulici Díly s dopravním inspektorátem E. ZO neschválilo: 1. Návrh změny územního plánu ZM 2.10, ZM 2.12, Informace o sociálních službách na hodonínsku Hned na úvod tohoto článku bych chtěla uvést důvod nebo snad motivaci, která nás vedla k myšlence představit veřejnosti sociální služby. Z výzkumů prováděných v sociální oblasti, ale i z námětů občanů jsme se dozvěděli, že máte stále málo informací o sociálních službách a oblastech s tím spojených (např. kam se obrátit, když potřebujete pro postiženého nebo kvůli věku omezeného člena rodiny zajistit péči, co potřebujete k vyřízení dávek na úřadě). Naším záměrem je zprostředkovat vám tyto informace a zodpovědět dotazy, které k této problematice máte. Sociální oblast je poměrně široká. V některých případech jsou představy veřejnosti o jejím rozsahu zkreslené. V lednu roku 2007 vstoupil v účinnost zákon o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.), který přesně vymezuje, co jsou sociální služby a co všechno zahrnují. Patří sem například pečovatelské služby, domovy pro 5

6 seniory, domovy pro zdravotně postižené, stacionáře, sociální poradenství, služby osobní asistence a podobně. Některé z těchto služeb jsou poskytovány zdarma (sociální poradenství, krizová telefonická pomoc anebo služby nízkoprahových center), na většině z nich se již člověk musí částečnou úhradou podílet. Existuje však sociální dávka, která je určena právě na úhradu těchto typů sociálních služeb. Je jí příspěvek na péči - a právě o něm bychom vás chtěli nyní informovat. 1. Kdo má nárok na příspěvek na péči? Nárok na příspěvek má osoba starší jednoho roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti. 2. Kde lze příspěvek na péči vyřídit? Žádosti vyřizuje pověřený obecní úřad s rozšířenou působností dle místa trvalého bydliště. Pro město Hodonín a spádové obce je MěÚ Hodonín, Národní tř. 25, odbor sociálních služeb. Formuláře na žádosti lze také stáhnout z internetových stránek Města Hodonín (www.hodonin. eu) nebo stránek Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz) 3. Jaké jsou stupně příspěvku, jaký je mezi nimi rozdíl? Příspěvek na péči má 4 stupně podle přiznané závislosti (míře závislosti) žadatele na pomoci jiné osoby. Míra závislosti se hodnotí podle toho, jak je člověk schopen zvládat úkony (kterých je celkem 36) a jsou stanovené Ministerstvem práce a sociálních věcí. Stupně jsou určeny jinak pro zdravotně handicapované děti a jinak pro dospělé občany. Stupňům pak odpovídá i finanční částka: u dětí od 1 roku do 18 let činí: lehká závislost 3.000,- Kč (více než 5 úkonů nezvládá samostatně) středně těžká závislost 5.000,- Kč (více než 10 úkonů nezvládá samostatně) těžká závislost 9.000,- Kč (více než 15 úkonů nezvládá samostatně) úplná závislost ,- Kč (více než 20 úkonů nezvládá samostatně) u osob starších 18 let: lehká závislost 2.000,- Kč (více než 12 úkonů nezvládá samostatně) středně těžká závislost 4.000,- Kč (více než 18 úkonů nezvládá samostatně) těžká závislost 8.000,- Kč (více než 24 úkonů nezvládá samostatně) úplná závislost ,- Kč (více než 30 úkonů nezvládá samostatně) 4. Jaká je doba vyřízení žádosti k příspěvku na péči? Slyšeli jsme, že vyřízení trvá déle... Řízení o dávku má 2 fáze. V první navštíví žadatele sociální pracovnice. Společně s ním vyplní dotazník, ve kterém se zhodnotí, které z úkonů žadatel zvládá sám, případně s pomocí jiné osoby, dohledem nebo vůbec. Takto zpracovaný dotazník, spolu se záznamem ze šetření se postupuje Lékařské posudkové službě Úřadu práce (LPSÚP). Dle zákona doba od podání žádosti a provedení šetření nesmí překročit 60 dnů. Poté, co se podklady zpracované sociálním pracovníkem zasílají na Úřad práce k posouzení, rozhodne městský úřad o přerušení řízení do doby, než obdrží od LPS ÚP vypracovaný lékařský posudek. O přerušení řízení je klient informován usnesením. Od okamžiku přerušení již neběží lhůta 60-ti dnů pro vyřízení. Jakmile obdrží městský úřad všechny potřebné doklady, 6

7 zahájí opět řízení ve věci nároku na PnP. Ve druhé fázi řízení vydá samotné rozhodnutí o přiznání, příp. nepřiznání PnP. Proti rozhodnutí lze podat do 15 dnů odvolání ke krajskému úřadu Jihomoravského kraje a to prostřednictvím městského úřadu, který rozhodnutí vydal. 5. V případě, že se řízení protáhne nepřijdeme o peníze? Nepřijdete - nárok na dávku vzniká prvním dnem v měsíci, kdy došlo k podání žádosti. Tzn., že i když o nároku bude rozhodnuto např. až za čtyři měsíce po podání žádosti, dávka bude vyplacena zpětně za 4 měsíce. 6. Musím být zaevidován(a) na ÚP, když se starám o příjemce PnP? Příjemce PnP při podání žádosti je povinen ve své žádosti uvést osobu, která o něj bude pečovat, příp. poskytovat mu služby. Tímto poskytovatelem může být jak právnická osoba (např. pečovatelská služba), ale i fyzická osoba (člen rodiny, známý apod.) Pokud se jedná o fyzickou osobu, považuje se poskytování péče za obdobu zaměstnání, tzn. že takový občan nemusí být v evidenci ÚP, aby za něj bylo odváděno zdravotní a důchodové pojištění. Existuje však jedna výjimka, a to v tom případě, že zdravotní stav příjemce PnP odpovídá I. stupni závislosti. V tom případě, pokud nemá pečující osoba jiný příjem (ze zaměstnání, důchod, rodičovský příspěvek), doporučujeme evidovat se na ÚP. V opačném případě by si takováto pečující osoba musela sama platit zdravotní pojištění (které je ze zákona povinné) a případně se dobrovolně přihlásit jako plátce důchodového pojištění. 7. Zdravotní pojištění a pojištění na důchod je tedy na pečující osobu hrazeno státem? Ano, ale pouze u osob, které pečují o příjemce PnP od II. stupně závislosti, má z titulu péče odváděno pojištění a to jak zdravotní, tak důchodové. 8. Musím ke svému lékaři pro potvrzení žádosti o PnP? Ne. Celé řízení o dávku nevyžaduje od žadatele žádné potvrzení o svém zdravotním stavu. Pouze je třeba v žádosti uvést kontakt na ošetřující lékaře, které v případě potřeby kontaktuje LPS ÚP. Je plně v kompetenci LPS ÚP požádat o nová vyšetření jiné zdravotnické zařízení, příp. vyšetřit žadatele lékařem LPS ÚP. A na závěr upozornění!!! Upozorňujeme dále všechny klienty a žadatele o dávku, že PnP nelze v žádném případě považovat za finanční přilepšení nebo příspěvek do rodinných příjmů. Příjemce dávky je povinen ze zákona používat příspěvek na zajištění odpovídající pomoci. V případě, že tak nebude činit, muže mu být výplata dávky zastavena nebo dokonce odejmuta. Odpovědi připravili: Bc. Tomáš Procházka vedoucí odboru sociálních služeb MěÚ Hodonín Marcela Medusová Manažerka střednědobého plánování sociálních služeb 7

8 Sociální a Finanční poradna informují Finanční poradna sjedná slevy pro mladé rodiny s dětmi, sociálně slabší skupiny obyvatel, pro seniory, pro držitele průkazů TP, ZTP a ZTP-P Sociálně finanční poradna městská organizace Hodonín nabízí touto cestou pro všechny klienty slevy: na elektrickou energii ( roční vyúčtování 4 6 %) na benzin a naftu v síti vybraných čerpacích stanic na služby vybraného mobilního operátora (slevy 30-40%) na zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů (10-20%) na pojištění domácnosti a nemovitosti (slevy 10-20%) na dodávku plynu (od června 2008) Pro držitele průkazů TP, ZTP a ZTP-P sjednají slevy na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli, na domácnosti, nemovitosti, zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů V případě zájmu vezměte s sebou: - vyúčtovací fakturu za elektrickou energii a rozpis bezhotovostní platby SIPO - a pojistné smlouvy na domácnost, nemovitost - smlouvy zákonného a havarijního pojištění osobních automobilů - průkaz ZTP, ZTP-P NEPLAŤTE VÍC, NEŽ JE POTŘEBA Finanční poradna dále informuje: Od 1. června 2008 lze uzavírat stavební spoření pro děti do 17 let bez vstupního poplatku. Sociální poradna nabízí kontakt na bezplatné právní, sociální, daňové a psychologické služby pro všechny občany Bližší informace: Kancelář, ul. Scota Viatora 26, Hodonín Tel.:

9 Bylo mi potěšením se s ním několikrát potkat v naší škole v Galerii na chodbě při různých výstavách. Některé z nich dokonce sám fundovaně, zasvěceně uváděl. Posledně to byla, tuším, výstava Jana Lacka, oba se dobře znali. Oběma jim byli učiteli akademičtí malíři Eduard Milén / /, Bohumil S. Urban / / a sochař Vincent Makovský / /. Oba byli také jakýmisi průkopníky v tapisériích ART PROTIS. Rád ho potkávám, většinou s jeho paní na dědině v Mutěnicích. I Vy jistě dobře znáte ten nenápadný pár. Bydlí v Nové ulici v domě po JUDr. Bognárovi. On, s pečlivě upravenými vlasy, na první pohled ve mě vzbudil dojem staromilého intelektuála... Mutěňákem už je víc než dvanáct let moji rodiče, oba učitelé, v té době bydleli. To povolání rodičů snad předurčilo celý můj další život. Po 4 letech studia na Reálném gymnáziu v Hodoníně, kam jsem denně dojížděl vlakem pochopitelně přes Mutěnice a už tehdy jsem obdivoval rozsáhlé vinohrady a nespočet búd se samostatnou zastávkou jsem přešel do Brna a studoval jsem na Učitelském ústavu. Studia jsem završil maturitou s vyznamenáním v r Rodiče mi pak umož- nili pokračovat ve studiu na Pedagogické a Filosofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně, obor výtvarná výchova a ruština. Po absolvování tohoto studia a po vojenské presenční službě jsem v roce 1954 nastoupil jako profesor na Pedagogickém gymnáziu v Ostravě. Takže jsem nejen učil, ale začal vychovávat nové učitele a v tom jsem pokračoval celý svůj další život. I později, jako odborný asistent na pedagogickém institutu - od r a pe- Docent PeadDr. KAREL SVOBODA je rodákem z blízkého Krumvíře. Shodou okolností jsem se narodil na krumvířské staré škole, protože tam Karel Svoboda 9

10 dagogické fakultě, ve kterou se nakonec změnil. Učil jsem, pochopitelně, jen výtvarnou výchovu. Působení na vysoké škole předpokládalo rozvíjet vlastní výtvarnou činnost, což dokázala účast na výstavách doma a později i v zahraničí. Svoji odbornou činnost jsem prokázal i získáním doktorátu pedagogiky a po změnách v r dosažením docentury. V té době jsem byl zvolen vedoucím katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty na vznikající Ostravské univerzitě. Svoji pedagogickou pouť jsem ukončil odchodem do důchodu v r V Ostravě jsem v r založil rodinu a vychoval dva syny. V r jsem se podruhé oženil, do důchodu se přestěhoval do Mutěnic a vrátil se tak po více než čtyřiceti letech na rodné Slovácko. Z jednoho z posledních katalogů Karla Svobody vypisuji: Výtvarná činnost malba, tapisérie art protis, v poslední době kresba. Výstavy od r /od svých 21 let pozn. j.m./ dosud. Účast asi na 80 výstavách, z toho 30 v zahraničí. samostatné výstavy: 1980 v Českém Těšíně Art protisy 1990 v Ostravě kresby Z ostatních kolektivních: 1966 v Kanadě, Montreal světová výstava v USA putovní výstava 1974 v Itálii, Monza Mezinárodní výstava bytové architektury V ČSR: 1970 v Brně, Dům umění Celostátní výběrová výstava ART PROTIS 1971 v Karlových Varech, galerie umění Moderní tapiserie ART PROTIS v Ostravě, Černá louka / první v r. 1966, pak 1969, 1971/ Art protis: Z pohádky zakoupen muzeem v Opavě. Realizace kolekce art protisů pro Interhotel Palace Ostrava, v r v Mutěnicích samostatná výstava v ZŠ realizace pamětního grafického listu pro obec návrh a grafická úprava přebalu pro obec 1999 v Krumvíři samostatná výstava 2001 v Mutěnicích pamětní grafický list pro ZŠ v Hodoníně - účast na společné výstavě SVÚM Příležitostná tvorba drobné grafiky: Novoročenky, etikety, gramo-obaly. Karel Svoboda je od r členem Unie výtvarných umělců, členem Sdružení výtvarných umělců a teoretiků v Ostravě a členem a dosud předsedou jury Mezinárodní soutěže dětské kresby a grafiky v ZŠ Havířově-Bludovicích. Náš občan, docent Dr. Karel Svoboda, oslavil 3. června osmdesátku. Všichni mu přejeme, aby v dobrém zdraví i nadále užíval po boku své manželky činného odpočinku, u nás, v Mutěnicích! ing. Jaroslav Mihola 10

11 KRONIKÁŘ pan učitel Josef Diviš Dne uplynulo již 25 let od smrti vzácného člověka, učitele a později řídícího, pana Josefa Diviše. Narodil se ve Velkém Kadolci - Gross Kadolz - v Rakousku. Jeho otec tam pracoval jako hradlař na dráze. Zde žil do pěti let. Pak se odstěhovali do Mutěnic, jeho otec pracoval na dráze v Hodoníně. Reálku vystudoval v Hodoníně, pak přišla první světová válka, byl na italské frontě, tam se dostal do zajetí kde vstoupil do legií. Po válce studoval na učitelském ústavu. Jeho první učitelské místo byla malá svérázná vesnička Helpa na Slovensku. Od září roku 1920 nastoupil jako učitel v Mutěnicích, zde působil až do odchodu do důchodu. Převážnou část života prožil v milovaných Mutěnicích. Byl nejen dobrý učitel vychoval dlouhé řady žáků, ale byl také výborný hudebník, perfektně ovládal i harmonii. Jeho housle zněly v cimbálové muzice při svatbách, při vítání občánků do svazku obce, v divadlech, při různých slavnostech, školních akademiích atd. Další jeho osvětová činnost: založil kino, vedl knihovnu, režíroval a hrál ochotnické divadlo a byl spoluzakladatelem Sokola. Pan učitel Diviš (tak jsme mu říkali) byl prostý, skromný, obětavý a tvořivý člověk a jako učitel byl nositelem kultury na vesnici. Znal prostý venkovský lid, jeho skromnost i jeho chudobu, ale i hrdost a pýchu, ba i fúrii tohoto lidu, dovedl porozumět venkovskému člověku. Znal jeho lásku k půdě, k vinohradům, ba i k vínu. Poněvadž žil s tímto venkovským lidem více než osmdesát let. Poznal štědrost tohoto lidu, jeho zvyky, tradice, které se snažil udržovat a oživovat. Shromažďoval kolem sebe mladé i starší lidi, herecké vesnické talenty, které pak uplatnil ve známé divadelní scéně Mutěnické vinobraní, jíž Historická fotografie - Sbor pro občanské záležitosti v Mutěnicích - v 70 letech min. stol. Zleva: Apoléna Lamačová - Dvořáková, Františka Horecká - Vagundová, Marie Kmentová - Pavelková, u cimbálu Ing. Zdeněk Klobáska, housle - pan uč. Josef Diviš 11

12 je autorem. A jako muzikant hudebník učil hrát mládež na hudební nástroje, hlavně na housle. Za ta léta naučil hrát na hudební nástroje stovky mladých muzikantů. To byl pan učitel Diviš. Zemřel ve věku 87 let. Loučím se s ním básní, kterou napsala jeho dcera Jitka: Zaznamenal Ladislav Prčík ZVONY, ZVONY: V chrámu zpívá smutnou píseň sbor komu? Jeho housle v pouzdře leží a jeho hbité prsty nevykouzlí už nikdy ani tón. Krásné písně melodie nevydají zlaté struny více, odešel primáš a hlas jeho houslí neuslyší naše Mutěnice. Vítr ať zpívá mu v korunách stromů, zvony přidají melodii k tomu. Jenom klid mu přejme, vzpomínku na něho si zachovejme. V neděli 30.března bylo krásné jarní počasí, které přímo lákalo k procházce. Jednou z neobvyklých zastávek nedělní procházky pro občany Mutěnic mohly být prostory základní školy, kde se konal Den otevřených dveří.žáci a jejich učitelé ukazovali, jak se v dnešní době pracuje ve škole.ve velké míře jsou využívány počítače, promítací technika, největší novinkou je tzv. interaktivní tabule. Pojďme také my nahlédnout do něk- ŠKOLSTVÍ Den otevřených dveří v základní škole terých učeben, abychom zjistili, co se tam dělo. Promítací sál sloužil v tento den k několika účelům. Především zde probíhaly ukázky nejlepších prezentací našich žáků. A tak kdo sem zavítal, mohl sledovat výklad Dominiky Froňkové o Vatikánu, Lucie Haasové o pandách, Zbyněk Žalmánek hovořil o nejluxusnějším hotelu a lodi světa, Patrik Škubica detailně mluvil o globálním oteplování.jan Štěpánek zaujal mužskou část obecenstva podrobným vyprávěním o vozech značky Tatra. Výklad Denisy Pavelkové nás zavedl až do Španělska, Romana Šmída zajímá zemětřesení a Romanu Kotáskovou velbloudi. Ukázky v promítacím sále sloužily také k prezentaci školního televizního měsíčníku Kaňka. Promítalo se první a druhé vydání Kaňky. Při této příležitosti jsme trochu bilancovali a věřte, Kaňka už toho hodně zažila. Jak pozorně sledují naše vysílání 12

13 občané Mutěnic, jsme zjišťovali v malé anketě. Na začátek letošního kalendářního roku připadlo jedno kulaté literární výročí, a to 180 let od narození spisovatele, který je známý snad všem generacím. JULES VERNE a jeho dílo tvořilo tedy náplň práce žáků sedmého ročníku. Svými příspěvky o jeho životě i stručnými obsahy některých jeho děl pak zaplnili imaginární balón na velké nástěnce, aby tak dali možnost i ostatním podívat se do bezbřehé fantazie tohoto spisovatele. Ve třídě 5.A proběhla ukázka výuky dějepisu, který se děti učí v rámci předmětu vlastivěda. Žáci si přichystali časové přímky s daty osobností a významných událostí, představili zajímavé historické předměty z dob pravěku i středověku. Každý návštěvník si mohl tyto předměty nejen prohlédnout, ale i osahat a přiřadit je do správné doby. Šesťáci se snažili porozumět vrstevnicím zakresleným v mapách. Měli si představit na místech vrstevnic vyvýšeniny. Za tímto účelem obkreslovali jednotlivé vrstevnice z lepenky a pak je vršili na sebe podle očíslování, až jim vznikl kopec, který si mohli na závěr libovolně vybarvit ( lesy, hlína, kytky apod.) Žáci druhé páté třídy zase pomocí škrobu a novinového papíru vyráběli karnevalové masky dle libosti a vlastní fantazie. Povrch uhlazovali toaletním papírem, aby po dokonalém zaschnutí mohli masky barvit, zdobit a lakovat. Vznikly tak pozoruhodné kreace jako např: Oranžáda, Černý Blond, princezna Sabrina, lesní příšera, ďábelský pekelník, náčelník kmene Apačů, Harry Potter, šašek Šáša atd.: V odborné učebně cizích jazyků probíhala anglická verze soutěže AZ kvíz. Byly zde k nahlédnutí učebnice z anglického jazyka a ostatní studijní materiály, včetně projektů žáků ročníků. Mnoha zájemcům z řad veřejnosti bylo názorně předvedeno fungování sluchátek při poslechu anglického textu. Žáci pod pedagogickým vedením učitele Ing. Karola Frydrycha primárně předváděli návštěvníkům školy tvorbu zeměpisných prezentací v počítačové učebně, které následně prezentovali v interaktivní učebně. Samostatně tak využili nejmodernější technologie, jimiž je škola vybavena. Zajímavou učební pomůckou ve škole je bezesporu interaktivní tabule. Pojďme se nejprve trochu poučit: Interaktivní tabule je ideálním 13

14 spojením klasické tabule a počítače a má široké spektrum využití. Přináší nové možnosti, jak posunout klasické způsoby výuky o krok dale. Dotyková tabule se skládá z tabule, která je spojená s počítačem a osvětlená dataprojektorem. Na bílou plochu tabule můžeme z počítače promítat informace, připravené prezentace atd. nebo můžeme ovládat počítač dotykem na tabuli. Toto využití tabule je velmi praktické. Učitel stojí u tabule, vysvětluje látku wa přitom ovládá počítač. Při své práci vidí žáky a sleduje jejich práci. V příslušenství každé tabule je několik nástrojů pro zápis na tabuli pera, popisovače, které připomínají tvarem fix a píší pouze dotykem na aktivní plochu tabule. Psát lze také pouhým prstem. Učitel může popsat obrázek, vepsat vysvětlující text, zvýraznit důležitou informaci. Výuka s interaktivní tabulí se pro žáky stává mnohem atraktivnější a zajímavější. Učitel snadněji upoutá jejich pozornost. Všichni žáci se mohou aktivně zapojit do výuky. A jak tohle všechno funguje v praxi, nás přesvědčili čtvrťáci. Každý žák předvedl jednu funkci této šikovné učební pomůcky. Také návštěvníci si mohli ledacos vyzkoušet a ověřit si, že když mohou s technikou pracovat male děti, proč ne take oni! Nabídka činností na Dni otevřených dveří v ZŠ Mutěnice byla daleko pestřejší. Ne všechno jsme stihli obejít. Tak snad zase za rok Učitelé ZŠ Mutěnice MATEŘSKÁ ŠKOLA OSLAVY V MATEŘSKÉ ŠKOLE Oslavit Den dětí tam, kde je jich plno, není jen tak jednoduché, proto jsme se v mateřské škole rozhodli, že se tomuto svátku budeme náležitě věnovat celý týden. Maminky vyzbrojeny instrukcemi, učitelky odhodláním a děti plné očekávání. Tak nějak to vypadalo ve školce už počátkem května. Barevný týden, jak jsme nazvali naši oslavu svátku dětí, potřeboval pořádnou přípravu. Mamky chystaly barevné oblečení včetně doplňků a hraček. Učitelky s dětmi vyráběly papírové obrázky, výrobky a girlandy k výzdobě školky, kuchařky s vedoucí stravování vymýš- 14

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

PODZIMNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU

PODZIMNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU 2012 PODZIMNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU Galerie Mutěňáků - Ladislav Prčík (str. 3) Pobyt v Londýně očima mladých fotbalistek (str. 9) Vinařské slavnosti v novém (str. 12) Mutěnické krupobití (str. 17)

Více

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Slovo starosty Z OBSAHU Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Pro seniory... 7 S - centrum Hodonín Osobnost... 9 Marie Suchánková My všichni

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

O SLATINĚ AKTUÁLNĚ ZE SLATINY. č. 6 červen 2013

O SLATINĚ AKTUÁLNĚ ZE SLATINY. č. 6 červen 2013 1. Objekt centra služeb na Přemyslově náměstí 2. Projekt Všechny děti jsou naše pokračuje 3. Farmářské trhy ve Slatině 4. Místa pro děti v mateřských školkách 5. Budování nových parkovišť 6. Park Vlnitá

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 2/2013 1 2 2/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z městské rady a zastupitelstva USNESENÍ z 51. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 12. 2012 Osobní údaje byly dle

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ČERVEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ZAHÁJENÍ SEZONY V MĚST. MUZEU STR. 3 JMENINY MĚSTA STR. 4 NAŠI PŘEDŠKOLÁCI STR. 9 ŠKOLNÍ AKADEMIE STR. 10 11 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 USNESENÍ ze 76. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 2. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu odstraněny. 1) Rada města Strážnice bere na vědomí 184 zápis z jednání sportovní

Více

07 / 2004 / červenec www.broumov-mesto.cz cena 8 Kč

07 / 2004 / červenec www.broumov-mesto.cz cena 8 Kč 07 / 2004 / červenec www.broumov-mesto.cz cena 8 Kč Dne 15. 6. proběhla na broumovském náměstí oslava Dne daňové svobody. Někteří daňoví poplatníci, zdá se, neměli pro samou práci na oslavu tohoto památného

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje 2008. Obsah:

Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje 2008. Obsah: Obsah: - Z jednání zastup. města - Z jednání rady města - Seznamujeme Vás s MÚ v Chropyni - Kapitoly z dějin hudby - Co najdeme v kronikách - Policisté v mateřské škole - Co nás zděsilo - Daroval svou

Více

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz www.staraves.cz Úvodní slovo Vážení spoluobčané, zdá se, že se teplého a slunečného jara nedočkáme, přesto bych se s Vámi rád podělil o pár jarních střípků z dění v obci. Přestože má obec po loňském roce

Více

Zpravodaj obce Prušánky

Zpravodaj obce Prušánky Zpravodaj obce Prušánky 2/2009 Krátce z obsahu Z činnosti ZŠ Ze sportu Ohlédnutí za kulturou Krátce z regionu Podluží Společenská kronika Kulturní pozvánky Inzerce Slovo má starosta - Léto, je léto...

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/08 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s tím, co se za uplynulé období

Více

Náchodský. zpravodaj. prosinec. informační měsíčník pro občany města Náchoda

Náchodský. zpravodaj. prosinec. informační měsíčník pro občany města Náchoda 2013 prosinec Novoroční přání starosty Zprávy z radnice Kronika Školy ZUŠ Prosincová výročí Betlémské světlo Z historie Informace z radnice Výměna řidičských průkazů Inzerce Pozvánky Vánoce 2013 v Náchodě

Více

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 24.4.2008 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu:

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu: Číslo 6 červen 2001 Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci Z obsahu: * Informace pro občany * Rozhovor s Ing. Droběnou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Záříčí a Uhřičice * Anketa

Více

2/2013. v tomto čísle: Víte, že Tipy na nevšední výlety Společenská kronika. Na cestách - Kapverdy Z historie - doprava, mechanizace Reportáže z akcí

2/2013. v tomto čísle: Víte, že Tipy na nevšední výlety Společenská kronika. Na cestách - Kapverdy Z historie - doprava, mechanizace Reportáže z akcí 2/2013 v tomto čísle: Z obecního úřadu Co se dělo ve školách Z činnosti spolků Na cestách - Kapverdy Z historie - doprava, mechanizace Reportáže z akcí Víte, že Tipy na nevšední výlety Společenská kronika

Více

/ 2014 SETKÁNÍ RODÁKŮ A JUBILANTŮ OBCE

/ 2014 SETKÁNÍ RODÁKŮ A JUBILANTŮ OBCE Huštěnovský Podzim / 2014 zpravodaj podzim / 2014 SETKÁNÍ RODÁKŮ A JUBILANTŮ OBCE Stalo se již hezkou tradicí, že kolem dvacátého června se sjíždějí do Huštěnovic rodáci se svými blízkými. Nejinak tomu

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ SPOLEČNOST

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ SPOLEČNOST LUHAČOVICKÉ NOVINY Květen 2014 ročník XXI. První dáma v Luhačovicích Rozpočet města 2014 Druhá Lázeňská restaurace Jarní setkání seniorů www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ Otevírání

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY NASE NOVINY 2014 Děti se konečně dočkaly vytoužených prázdnin a my všichni se již těšíme na letní prosluněné dny, kdy budeme moci svoji duši rozmazlovat sladkým nicneděláním. Je před námi čas her, cestování,

Více