Petr Bíza místostarosta obce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Petr Bíza místostarosta obce"

Transkript

1 Léto je tady a to znamená čas prázdnin, čas dovolených a výletů. Ale i v tomto čase budou pokračovat práce, na které jsme získali peníze z evropských fondů. V této chvíli je vybrán dodavatel na odstranění staré ekologické zátěže v lokalitě za nádražím. Předpoklad zahájení prací je druhá polovina měsíce července. Ještě se čeká na splnění všech legislativních náležitostí. Druhá evropská dotace se týká budování sběrného dvoru a kompostárny na skládce. Tam jsme o čtrnáct dnů pomalejší. Nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele, předpoklad zahájení prací je konec července. Ještě se nám podařilo získat dotaci ,- Kč od Moravských naftových dolů a.s. z grantového sponzoringu Energie z přírody na parkové úpravy v ulici Lipová. Práce jsme už chtěli zahájit na začátku května, ale vyřízení všech povolení týkajících se této akce bude trvat nejmíň tři měsíce, tak doufám, že kdo se na park a oddychový kout na Lipové těší, tak se snad po prázdninách dočká. Bohužel musím napsat, a to mně dost mrzí, protože při dnu s Deníkem bylo největší počet přání na víc parků a dětských hřišť v obci, že jsou mezi námi takoví, kteří si toto nepřejí, přestože mají děti, které by tato zařízení určitě s radostí navštěvovali. Máme za sebou vybudování nové vozovky a chodníku v ul. Údolní na pravé straně. Věřím, že obojí bude obyvatelům této uličky sloužit ke spokojenosti. Také jsme opravili další polní cesty. Pro letošní rok už máme téměř vyčerpané peníze na budování a opravy cest schválené v letošním rozpočtu, ale vzhledem k tomu, že nám letos končí splátky úvěru ve výši ,- ročně státnímu fondu životního prostředí, předpokládám, že se tyto peníze v příštím roce použijí hlavně na nové cesty v obci. Projekty jsou zpracované na ulici Družstevní a také Luční. Věřím a všem nám to přeji, aby toto léto bylo dle našich představ. Vinařům a zemědělcům svítilo sluníčko a taky rozumně pršelo, těm na dovolených jenom sluníčko a všem ostatním od každého trochu. A hlavně vše bez úrazů a neštěstí. Petr Bíza místostarosta obce 1

2 Usnesení z VIII. veřejného jednání Zastupitelstva obce Mutěnice ze dne 11. března 2008 A. ZO vzalo na vědomí: 1. Kontrolu úkolů z minulého zastupitelstva B. ZO schválilo: 1. MPZ č.2/ bezúplatný převod pozemků p.č. 2307/6 o výměře 3216m 2, 2305/3 o výměře 634m 2, p.č. 2305/4 o výměře 572m 2 a p.č. 2305/5 o výměře 382m 2 z majetku státu do majetku Obce Mutěnice 2. MPZ č. 3/2008 úplatný převod pozemku p.č. 2307/7 o výměře 199 m2 z majetku státu do majetku Obce Mutěnice 3. MPZ č. 4/2008 prodej pozemků v lokalitě Platové p.č. 2926, p.č. 2927, p.č. 2924/1, p.č. 2924/2 o celkové výměře 987m 2 za cenu 1/3 výměry pozemku za 110,-Kč/m 2 a 2/3 výměry pozemku za 44,-Kč/m 2 ing. Josefu Nováčkovi, Mutěnice 888, na výstavbu vinného sklepa s lisovnou 4. MPZ č. 5/2008 prodej pozemku v lokalitě Platové p.č. 2917/1 o výměře 324 m 2 za cenu 1/3 výměry pozemku za 110,- Kč/m 2 a 2/3 výměry pozemku za 44,- Kč/m 2, Josefu Zimolkovi, Mutěnice 905, na výstavbu vinného sklepa s lisovnou 5. MPZ č. 6/2008 prodej pozemku v lokalitě Platové p.č. 2918/1 o výměře 328m 2 za cenu 1/3 výměry pozemku za 110,- Kč/m2 a 2/3 výměry pozemku za 44,- Kč/m2 Marku Zimolkovi, Mutěnice 905, na výstavbu vinného sklepa s lisovnou 6. MPZ č. 7/2008 prodej pozemků v lokalitě Platové p.č. 2919/1, p.č. 2920/1, p.č. 2920/2 o celkové výměře 608 m 2 za cenu 1/3 výměry pozemku za 110,- Kč/m 2 a 2/3 výměry pozemku za 44,- Kč/m 2 Hynku Lamáčkovi, Lužice 228, na výstavbu vinného sklepa s lisovnou 7. MPZ č. 8/2008 prodej pozemků v lokalitě Platové p.č. 2906, p.č o celkové výměře 932 m 2 za cenu 1/3 výměry pozemku za 110,-Kč/m 2 a 2/3 výměry pozemku za 44,-Kč/m 2 Miroslavu Jagošovi, Mutěnice 260, na výstavbu vinného sklepa s lisovnou 8. MPZ č. 9/2008 prodej pozemku v lokalitě Platové p.č o výměře 408 m 2 za cenu 1/3 výměry pozemku za 110,- Kč/ m 2 a 2/3 výměry pozemku za 44,- Kč/m 2 manželům Hřibovým, Čejkovice 596, na výstavbu vinného sklepa s lisovnou 9. MPZ č. 10/2008 prodej pozemku v lokalitě Platové p.č. 2907/1 o výměře 433 m 2 za cenu 1/3 výměry pozemku za 110,- Kč/mm 2 a 2/3 výměry pozemku za 44,- Kč/m 2 manželům Robkovým, Mutěnice 1076, na výstavbu vinného sklepa s lisovnou 10.MPZ č. 11/2008 prodej pozemku v lokalitě Platové p.č. 2909,o výměře 424 m 2 za cenu 1/3 výměry pozemku za 110,- Kč/m 2 a 2/3 výměry pozemku za 44,- Kč/m 2 Jindřichu Robkovi, Mutěnice 1076 na výstavbu vinného sklepa s lisovnou 11. MPZ č. 12/2008 prodej pozemku v lokalitě Platové p.č. 2910/1 o výměře 2

3 417 m 2 za cenu 1/3 výměry pozemku za 110,-Kč/m 2 a 2/3 výměry pozemku za 44,-Kč/m 2 manželům Trávníčkovým, Mutěnice 259, na výstavbu vinného sklepa s lisovnou 12.MPZ č. 13/2008 prodej pozemků v lokalitě Platové p.č. 2923/1, p.č. 2923/2 o celkové výměře 394 m 2 za cenu 1/3 výměry pozemku za 110,-Kč/m 2 a 2/3 výměry pozemku za 44,-Kč/m 2 Františku Dubinovi, Mutěnice 960 na výstavbu vinného sklepa s lisovnou 13.MPZ č. 14/2008 výkup pozemků p.č. 6523/3, 6524/4, 6522 o celkové výměře 800m 2 z majetku ČD a.s. Praha do majetku obce za cenu dle znaleckého posudku 14.Plnou podporu otevřeného dopisu sepsaného Obcí Trojanovice a adresovaného ministru životního prostředí RNDr. Martinu Bursíkovi na podporu změny předpisů horního práva 15.Připojení se k Petici o nesouhlasu s návrhem novely zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním 16.Demolici staré budovy ZŠ 17. Výši odměn pro neuvolněné členy ZO, předsedy a členy komisí a výborů dle novely NV 79/2008 Sb. dle předloženého návrhu, s platností od 1. března 2008 E. ZO uložilo: 1. Starostovi obce podepsat podpisový arch k Petici o nesouhlasu s návrhem novely zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním 2. RO provést veškeré legislativní kroky k demolici staré budovy základní školy Usnesení z IX. veřejného jednání Zastupitelstva obce Mutěnice ze dne 22.května 2008 A. ZO vzalo na vědomí: 2. Kontrolu úkolů z minulého zastupitelstva B. ZO schválilo: 18.MPZ č. 15/2008 prodej pozemků v lokalitě Platové p.č a 2914/1 o celkové výměře 649m 2 za cenu 1/3 výměry pozemku za 110,-Kč/m 2 a 2/3 výměry pozemku za 44,-Kč/m 2 ing. Jaroslavu Knedlíkovi, Mutěnice 1105, na výstavbu vinného sklepa s lisovnou 19.MPZ č. 16/2008 prodej pozemku v lokalitě Platové p.č. 2899,o výměře 489 m 2 za cenu 1/3 výměry pozemku za 110,- Kč/m 2 a 2/3 výměry pozemku za 44,- Kč/m 2 Ludmile Tesaříkové, Mutěnice 55 na výstavbu vinného sklepa s lisovnou 20.MPZ č. 17/2008 prodej pozemku v lokalitě Platové p.č. 2900/1,o výměře 471 m 2 za cenu 1/3 výměry pozemku za 110,-Kč/m 2 a 2/3 výměry pozemku za 44,-Kč/m 2 Jaroslavu Tesaříkovi Mutěnice 55 na výstavbu vinného sklepa s lisovnou 3

4 21. MPZ č. 18/2008 prodej pozemků v lokalitě Platové p.č. 2913/1, o celkové výměře 336 m 2 za cenu 1/3 výměry pozemku za 110,-Kč/m 2 a 2/3 výměry pozemku za 44,-Kč/m 2 Vojtěcha Ráčka, Brno na výstavbu vinného sklepa s lisovnou 22.MPZ č. 19/2008 prodej pozemků p.č. 1802, 1801/3 a 1801/4 o celkové výměře 129 m 2 za cenu 110,-Kč/m 2 Haně Brzákové, Mutěnice 735- pozemky se nacházejí pod RD č.p MPZ č. 20/2008 prodej pozemku v lokalitě Platové p.č. 2902/1 o výměře 418 m 2 za cenu 1/3 výměry pozemku za 110,-Kč/m 2 a 2/3 výměry pozemku za 44,-Kč/m 2 Peteru Vlčkovi, Kysucké Nové Mesto na výstavbu vinného sklepu s lisovnou 24.MPZ č. 21/2008 prodej pozemku v lokalitě Platové p.č. 2907/1,o výměře 443 m 2 za cenu 1/3 výměry pozemku za 110,-Kč/m 2 a 2/3 výměry pozemku za 44,-Kč/m 2 Radku Bezůškovi, Mutěnice 625 na výstavbu vinného sklepa lisovnou 25.MPZ č. 22/2008 prodej pozemku v lokalitě Platové p.č. 2898/1,o výměře 517 m 2 za cenu 1/3 výměry pozemku za 110,-Kč/m 2 a 2/3 výměry pozemku za 44,-Kč/m 2 Zdenku Lysému, Mutěnice na výstavbu vinného sklepa s lisovnou 26.MPZ č. 23/2008 prodej pozemku v lokalitě Platové p.č. 2894/2,o výměře 509 m 2 za cenu 1/3 výměry pozemku za 110,-Kč/m 2 a 2/3 výměry pozemku za 44,-Kč/m 2 Janě Suchánkové, Mutěnice 88 na výstavbu vinného sklepa s lisovnou 27. MPZ č. 24/2008 prodej pozemků v lokalitě Platové p.č. 2894/1, o celkové výměře 486 m 2 za cenu 1/3 výměry pozemku za 110,-Kč/m 2 a 2/3 výměry pozemku za 44,-Kč/m 2 Josefu Mikeříkovi, Lipov na výstavbu vinného sklepa s lisovnou 28.MPZ č. 25/2008 prodej pozemků v lokalitě Platové p.č a p.č. 2897/2, o celkové výměře 504 m 2 za cenu 1/3 výměry pozemku za 110,-Kč/ m 2 a 2/3 výměry pozemku za 44,-Kč/ m 2 manželům Králíkovým, Mutěnice 928 na výstavbu vinného sklepa s lisovnou 29.MPZ č. 26/2008 prodej pozemku p.č. 6789/2(část PK 6471 a 6195/4) v k.ú. Mutěnice o celkové výměře 43 m 2 za cenu dle BPEJ tj. 321,- Kč Petru Ovečkovi, Mutěnice 37, za účelem scelení pozemku 30.MPZ č. 27/2008 prodej pozemku p.č. 2118/1 (část PK 4001/1) v k.ú. Mutěnice o celkové výměře 49 m 2 Martině Janásové, Hodonín za účelem scelení pozemku 31. MPZ č. 28/2008 prodej pozemků p.č.162,8 162/10 v k.ú. Mutěnice o celkové výměře 20 m 2 za cenu 110,- Kč/m 2 manželům Tomečkovým, Mutěnice 175, za účelem rozšíření stavebního pozemku a zarovnání stavební čáry 32.Smlouvu o bezúplatný převod pozemků p.č. 1079/3 a 1079/7 v k.ú. Mutěnice z majetku státu do majetku obce mezi Českou republikou Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno a Obcí Mutěnice 33.Příspěvek Diecézní charitě Brno ve výši ,- na nákup nového vozidla pro 4

5 poskytování služeb při DPS v Mutěnicích 34.Nákup nového vozidla Octavia combi pro potřeby OU ve výši ,- 35.Rozpočtové opatření č. 1/2008 na straně příjmů o 4.500,- Kč a na straně výdajů o Po provedení RO č.1 tvoří celkové příjmy ,- Kč a celkové výdaje ,-Kč. 36.Návrh změn územního plánu ZM 2.1, ZM 2.2,ZM 2.3,ZM 2.4,ZM2.5,ZM 2.6,ZM 2.7, ZM 2.8,ZM 2.9,ZM 2.11,ZM 2.13,ZM 2.15, ZM 2.16, ZM 2.17, ZM 2.18, ZM 2.19 viz příloha usnesení 37. Vyřazení návrhu změn územního plánu ZM 2.14 C. ZO deleguje: 1. Starostu obce MVDr. Dušana Horáka na řádnou Valnou hromadu akcionářů akciové společnosti Vodovody a kana lizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, Hodonín, IČ , která se bude konat dne 11. června D. ZO uložilo: 1. Starostovi obce podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemků z majetku státu do majetku obce mezi Českou republikou Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno a Obcí Mutěnice 2. Starostovi obce připravit materiály pro MPZ na základě žádosti Karla a Zdenky Hodesových, Lužice, do příštího jednání ZO 3. Starostovi obce zadat zpracování dalších studií rozhledny v Mutěnicích 4. RO projednat veřejně prospěšnou stavbu suchý poldr platové (20) se zhotovitelem ÚPD 5. Starostovi obce řešit problematiku obytné zóny v ulici Díly s dopravním inspektorátem E. ZO neschválilo: 1. Návrh změny územního plánu ZM 2.10, ZM 2.12, Informace o sociálních službách na hodonínsku Hned na úvod tohoto článku bych chtěla uvést důvod nebo snad motivaci, která nás vedla k myšlence představit veřejnosti sociální služby. Z výzkumů prováděných v sociální oblasti, ale i z námětů občanů jsme se dozvěděli, že máte stále málo informací o sociálních službách a oblastech s tím spojených (např. kam se obrátit, když potřebujete pro postiženého nebo kvůli věku omezeného člena rodiny zajistit péči, co potřebujete k vyřízení dávek na úřadě). Naším záměrem je zprostředkovat vám tyto informace a zodpovědět dotazy, které k této problematice máte. Sociální oblast je poměrně široká. V některých případech jsou představy veřejnosti o jejím rozsahu zkreslené. V lednu roku 2007 vstoupil v účinnost zákon o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.), který přesně vymezuje, co jsou sociální služby a co všechno zahrnují. Patří sem například pečovatelské služby, domovy pro 5

6 seniory, domovy pro zdravotně postižené, stacionáře, sociální poradenství, služby osobní asistence a podobně. Některé z těchto služeb jsou poskytovány zdarma (sociální poradenství, krizová telefonická pomoc anebo služby nízkoprahových center), na většině z nich se již člověk musí částečnou úhradou podílet. Existuje však sociální dávka, která je určena právě na úhradu těchto typů sociálních služeb. Je jí příspěvek na péči - a právě o něm bychom vás chtěli nyní informovat. 1. Kdo má nárok na příspěvek na péči? Nárok na příspěvek má osoba starší jednoho roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti. 2. Kde lze příspěvek na péči vyřídit? Žádosti vyřizuje pověřený obecní úřad s rozšířenou působností dle místa trvalého bydliště. Pro město Hodonín a spádové obce je MěÚ Hodonín, Národní tř. 25, odbor sociálních služeb. Formuláře na žádosti lze také stáhnout z internetových stránek Města Hodonín (www.hodonin. eu) nebo stránek Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz) 3. Jaké jsou stupně příspěvku, jaký je mezi nimi rozdíl? Příspěvek na péči má 4 stupně podle přiznané závislosti (míře závislosti) žadatele na pomoci jiné osoby. Míra závislosti se hodnotí podle toho, jak je člověk schopen zvládat úkony (kterých je celkem 36) a jsou stanovené Ministerstvem práce a sociálních věcí. Stupně jsou určeny jinak pro zdravotně handicapované děti a jinak pro dospělé občany. Stupňům pak odpovídá i finanční částka: u dětí od 1 roku do 18 let činí: lehká závislost 3.000,- Kč (více než 5 úkonů nezvládá samostatně) středně těžká závislost 5.000,- Kč (více než 10 úkonů nezvládá samostatně) těžká závislost 9.000,- Kč (více než 15 úkonů nezvládá samostatně) úplná závislost ,- Kč (více než 20 úkonů nezvládá samostatně) u osob starších 18 let: lehká závislost 2.000,- Kč (více než 12 úkonů nezvládá samostatně) středně těžká závislost 4.000,- Kč (více než 18 úkonů nezvládá samostatně) těžká závislost 8.000,- Kč (více než 24 úkonů nezvládá samostatně) úplná závislost ,- Kč (více než 30 úkonů nezvládá samostatně) 4. Jaká je doba vyřízení žádosti k příspěvku na péči? Slyšeli jsme, že vyřízení trvá déle... Řízení o dávku má 2 fáze. V první navštíví žadatele sociální pracovnice. Společně s ním vyplní dotazník, ve kterém se zhodnotí, které z úkonů žadatel zvládá sám, případně s pomocí jiné osoby, dohledem nebo vůbec. Takto zpracovaný dotazník, spolu se záznamem ze šetření se postupuje Lékařské posudkové službě Úřadu práce (LPSÚP). Dle zákona doba od podání žádosti a provedení šetření nesmí překročit 60 dnů. Poté, co se podklady zpracované sociálním pracovníkem zasílají na Úřad práce k posouzení, rozhodne městský úřad o přerušení řízení do doby, než obdrží od LPS ÚP vypracovaný lékařský posudek. O přerušení řízení je klient informován usnesením. Od okamžiku přerušení již neběží lhůta 60-ti dnů pro vyřízení. Jakmile obdrží městský úřad všechny potřebné doklady, 6

7 zahájí opět řízení ve věci nároku na PnP. Ve druhé fázi řízení vydá samotné rozhodnutí o přiznání, příp. nepřiznání PnP. Proti rozhodnutí lze podat do 15 dnů odvolání ke krajskému úřadu Jihomoravského kraje a to prostřednictvím městského úřadu, který rozhodnutí vydal. 5. V případě, že se řízení protáhne nepřijdeme o peníze? Nepřijdete - nárok na dávku vzniká prvním dnem v měsíci, kdy došlo k podání žádosti. Tzn., že i když o nároku bude rozhodnuto např. až za čtyři měsíce po podání žádosti, dávka bude vyplacena zpětně za 4 měsíce. 6. Musím být zaevidován(a) na ÚP, když se starám o příjemce PnP? Příjemce PnP při podání žádosti je povinen ve své žádosti uvést osobu, která o něj bude pečovat, příp. poskytovat mu služby. Tímto poskytovatelem může být jak právnická osoba (např. pečovatelská služba), ale i fyzická osoba (člen rodiny, známý apod.) Pokud se jedná o fyzickou osobu, považuje se poskytování péče za obdobu zaměstnání, tzn. že takový občan nemusí být v evidenci ÚP, aby za něj bylo odváděno zdravotní a důchodové pojištění. Existuje však jedna výjimka, a to v tom případě, že zdravotní stav příjemce PnP odpovídá I. stupni závislosti. V tom případě, pokud nemá pečující osoba jiný příjem (ze zaměstnání, důchod, rodičovský příspěvek), doporučujeme evidovat se na ÚP. V opačném případě by si takováto pečující osoba musela sama platit zdravotní pojištění (které je ze zákona povinné) a případně se dobrovolně přihlásit jako plátce důchodového pojištění. 7. Zdravotní pojištění a pojištění na důchod je tedy na pečující osobu hrazeno státem? Ano, ale pouze u osob, které pečují o příjemce PnP od II. stupně závislosti, má z titulu péče odváděno pojištění a to jak zdravotní, tak důchodové. 8. Musím ke svému lékaři pro potvrzení žádosti o PnP? Ne. Celé řízení o dávku nevyžaduje od žadatele žádné potvrzení o svém zdravotním stavu. Pouze je třeba v žádosti uvést kontakt na ošetřující lékaře, které v případě potřeby kontaktuje LPS ÚP. Je plně v kompetenci LPS ÚP požádat o nová vyšetření jiné zdravotnické zařízení, příp. vyšetřit žadatele lékařem LPS ÚP. A na závěr upozornění!!! Upozorňujeme dále všechny klienty a žadatele o dávku, že PnP nelze v žádném případě považovat za finanční přilepšení nebo příspěvek do rodinných příjmů. Příjemce dávky je povinen ze zákona používat příspěvek na zajištění odpovídající pomoci. V případě, že tak nebude činit, muže mu být výplata dávky zastavena nebo dokonce odejmuta. Odpovědi připravili: Bc. Tomáš Procházka vedoucí odboru sociálních služeb MěÚ Hodonín Marcela Medusová Manažerka střednědobého plánování sociálních služeb 7

8 Sociální a Finanční poradna informují Finanční poradna sjedná slevy pro mladé rodiny s dětmi, sociálně slabší skupiny obyvatel, pro seniory, pro držitele průkazů TP, ZTP a ZTP-P Sociálně finanční poradna městská organizace Hodonín nabízí touto cestou pro všechny klienty slevy: na elektrickou energii ( roční vyúčtování 4 6 %) na benzin a naftu v síti vybraných čerpacích stanic na služby vybraného mobilního operátora (slevy 30-40%) na zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů (10-20%) na pojištění domácnosti a nemovitosti (slevy 10-20%) na dodávku plynu (od června 2008) Pro držitele průkazů TP, ZTP a ZTP-P sjednají slevy na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli, na domácnosti, nemovitosti, zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů V případě zájmu vezměte s sebou: - vyúčtovací fakturu za elektrickou energii a rozpis bezhotovostní platby SIPO - a pojistné smlouvy na domácnost, nemovitost - smlouvy zákonného a havarijního pojištění osobních automobilů - průkaz ZTP, ZTP-P NEPLAŤTE VÍC, NEŽ JE POTŘEBA Finanční poradna dále informuje: Od 1. června 2008 lze uzavírat stavební spoření pro děti do 17 let bez vstupního poplatku. Sociální poradna nabízí kontakt na bezplatné právní, sociální, daňové a psychologické služby pro všechny občany Bližší informace: Kancelář, ul. Scota Viatora 26, Hodonín Tel.:

9 Bylo mi potěšením se s ním několikrát potkat v naší škole v Galerii na chodbě při různých výstavách. Některé z nich dokonce sám fundovaně, zasvěceně uváděl. Posledně to byla, tuším, výstava Jana Lacka, oba se dobře znali. Oběma jim byli učiteli akademičtí malíři Eduard Milén / /, Bohumil S. Urban / / a sochař Vincent Makovský / /. Oba byli také jakýmisi průkopníky v tapisériích ART PROTIS. Rád ho potkávám, většinou s jeho paní na dědině v Mutěnicích. I Vy jistě dobře znáte ten nenápadný pár. Bydlí v Nové ulici v domě po JUDr. Bognárovi. On, s pečlivě upravenými vlasy, na první pohled ve mě vzbudil dojem staromilého intelektuála... Mutěňákem už je víc než dvanáct let moji rodiče, oba učitelé, v té době bydleli. To povolání rodičů snad předurčilo celý můj další život. Po 4 letech studia na Reálném gymnáziu v Hodoníně, kam jsem denně dojížděl vlakem pochopitelně přes Mutěnice a už tehdy jsem obdivoval rozsáhlé vinohrady a nespočet búd se samostatnou zastávkou jsem přešel do Brna a studoval jsem na Učitelském ústavu. Studia jsem završil maturitou s vyznamenáním v r Rodiče mi pak umož- nili pokračovat ve studiu na Pedagogické a Filosofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně, obor výtvarná výchova a ruština. Po absolvování tohoto studia a po vojenské presenční službě jsem v roce 1954 nastoupil jako profesor na Pedagogickém gymnáziu v Ostravě. Takže jsem nejen učil, ale začal vychovávat nové učitele a v tom jsem pokračoval celý svůj další život. I později, jako odborný asistent na pedagogickém institutu - od r a pe- Docent PeadDr. KAREL SVOBODA je rodákem z blízkého Krumvíře. Shodou okolností jsem se narodil na krumvířské staré škole, protože tam Karel Svoboda 9

10 dagogické fakultě, ve kterou se nakonec změnil. Učil jsem, pochopitelně, jen výtvarnou výchovu. Působení na vysoké škole předpokládalo rozvíjet vlastní výtvarnou činnost, což dokázala účast na výstavách doma a později i v zahraničí. Svoji odbornou činnost jsem prokázal i získáním doktorátu pedagogiky a po změnách v r dosažením docentury. V té době jsem byl zvolen vedoucím katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty na vznikající Ostravské univerzitě. Svoji pedagogickou pouť jsem ukončil odchodem do důchodu v r V Ostravě jsem v r založil rodinu a vychoval dva syny. V r jsem se podruhé oženil, do důchodu se přestěhoval do Mutěnic a vrátil se tak po více než čtyřiceti letech na rodné Slovácko. Z jednoho z posledních katalogů Karla Svobody vypisuji: Výtvarná činnost malba, tapisérie art protis, v poslední době kresba. Výstavy od r /od svých 21 let pozn. j.m./ dosud. Účast asi na 80 výstavách, z toho 30 v zahraničí. samostatné výstavy: 1980 v Českém Těšíně Art protisy 1990 v Ostravě kresby Z ostatních kolektivních: 1966 v Kanadě, Montreal světová výstava v USA putovní výstava 1974 v Itálii, Monza Mezinárodní výstava bytové architektury V ČSR: 1970 v Brně, Dům umění Celostátní výběrová výstava ART PROTIS 1971 v Karlových Varech, galerie umění Moderní tapiserie ART PROTIS v Ostravě, Černá louka / první v r. 1966, pak 1969, 1971/ Art protis: Z pohádky zakoupen muzeem v Opavě. Realizace kolekce art protisů pro Interhotel Palace Ostrava, v r v Mutěnicích samostatná výstava v ZŠ realizace pamětního grafického listu pro obec návrh a grafická úprava přebalu pro obec 1999 v Krumvíři samostatná výstava 2001 v Mutěnicích pamětní grafický list pro ZŠ v Hodoníně - účast na společné výstavě SVÚM Příležitostná tvorba drobné grafiky: Novoročenky, etikety, gramo-obaly. Karel Svoboda je od r členem Unie výtvarných umělců, členem Sdružení výtvarných umělců a teoretiků v Ostravě a členem a dosud předsedou jury Mezinárodní soutěže dětské kresby a grafiky v ZŠ Havířově-Bludovicích. Náš občan, docent Dr. Karel Svoboda, oslavil 3. června osmdesátku. Všichni mu přejeme, aby v dobrém zdraví i nadále užíval po boku své manželky činného odpočinku, u nás, v Mutěnicích! ing. Jaroslav Mihola 10

11 KRONIKÁŘ pan učitel Josef Diviš Dne uplynulo již 25 let od smrti vzácného člověka, učitele a později řídícího, pana Josefa Diviše. Narodil se ve Velkém Kadolci - Gross Kadolz - v Rakousku. Jeho otec tam pracoval jako hradlař na dráze. Zde žil do pěti let. Pak se odstěhovali do Mutěnic, jeho otec pracoval na dráze v Hodoníně. Reálku vystudoval v Hodoníně, pak přišla první světová válka, byl na italské frontě, tam se dostal do zajetí kde vstoupil do legií. Po válce studoval na učitelském ústavu. Jeho první učitelské místo byla malá svérázná vesnička Helpa na Slovensku. Od září roku 1920 nastoupil jako učitel v Mutěnicích, zde působil až do odchodu do důchodu. Převážnou část života prožil v milovaných Mutěnicích. Byl nejen dobrý učitel vychoval dlouhé řady žáků, ale byl také výborný hudebník, perfektně ovládal i harmonii. Jeho housle zněly v cimbálové muzice při svatbách, při vítání občánků do svazku obce, v divadlech, při různých slavnostech, školních akademiích atd. Další jeho osvětová činnost: založil kino, vedl knihovnu, režíroval a hrál ochotnické divadlo a byl spoluzakladatelem Sokola. Pan učitel Diviš (tak jsme mu říkali) byl prostý, skromný, obětavý a tvořivý člověk a jako učitel byl nositelem kultury na vesnici. Znal prostý venkovský lid, jeho skromnost i jeho chudobu, ale i hrdost a pýchu, ba i fúrii tohoto lidu, dovedl porozumět venkovskému člověku. Znal jeho lásku k půdě, k vinohradům, ba i k vínu. Poněvadž žil s tímto venkovským lidem více než osmdesát let. Poznal štědrost tohoto lidu, jeho zvyky, tradice, které se snažil udržovat a oživovat. Shromažďoval kolem sebe mladé i starší lidi, herecké vesnické talenty, které pak uplatnil ve známé divadelní scéně Mutěnické vinobraní, jíž Historická fotografie - Sbor pro občanské záležitosti v Mutěnicích - v 70 letech min. stol. Zleva: Apoléna Lamačová - Dvořáková, Františka Horecká - Vagundová, Marie Kmentová - Pavelková, u cimbálu Ing. Zdeněk Klobáska, housle - pan uč. Josef Diviš 11

12 je autorem. A jako muzikant hudebník učil hrát mládež na hudební nástroje, hlavně na housle. Za ta léta naučil hrát na hudební nástroje stovky mladých muzikantů. To byl pan učitel Diviš. Zemřel ve věku 87 let. Loučím se s ním básní, kterou napsala jeho dcera Jitka: Zaznamenal Ladislav Prčík ZVONY, ZVONY: V chrámu zpívá smutnou píseň sbor komu? Jeho housle v pouzdře leží a jeho hbité prsty nevykouzlí už nikdy ani tón. Krásné písně melodie nevydají zlaté struny více, odešel primáš a hlas jeho houslí neuslyší naše Mutěnice. Vítr ať zpívá mu v korunách stromů, zvony přidají melodii k tomu. Jenom klid mu přejme, vzpomínku na něho si zachovejme. V neděli 30.března bylo krásné jarní počasí, které přímo lákalo k procházce. Jednou z neobvyklých zastávek nedělní procházky pro občany Mutěnic mohly být prostory základní školy, kde se konal Den otevřených dveří.žáci a jejich učitelé ukazovali, jak se v dnešní době pracuje ve škole.ve velké míře jsou využívány počítače, promítací technika, největší novinkou je tzv. interaktivní tabule. Pojďme také my nahlédnout do něk- ŠKOLSTVÍ Den otevřených dveří v základní škole terých učeben, abychom zjistili, co se tam dělo. Promítací sál sloužil v tento den k několika účelům. Především zde probíhaly ukázky nejlepších prezentací našich žáků. A tak kdo sem zavítal, mohl sledovat výklad Dominiky Froňkové o Vatikánu, Lucie Haasové o pandách, Zbyněk Žalmánek hovořil o nejluxusnějším hotelu a lodi světa, Patrik Škubica detailně mluvil o globálním oteplování.jan Štěpánek zaujal mužskou část obecenstva podrobným vyprávěním o vozech značky Tatra. Výklad Denisy Pavelkové nás zavedl až do Španělska, Romana Šmída zajímá zemětřesení a Romanu Kotáskovou velbloudi. Ukázky v promítacím sále sloužily také k prezentaci školního televizního měsíčníku Kaňka. Promítalo se první a druhé vydání Kaňky. Při této příležitosti jsme trochu bilancovali a věřte, Kaňka už toho hodně zažila. Jak pozorně sledují naše vysílání 12

13 občané Mutěnic, jsme zjišťovali v malé anketě. Na začátek letošního kalendářního roku připadlo jedno kulaté literární výročí, a to 180 let od narození spisovatele, který je známý snad všem generacím. JULES VERNE a jeho dílo tvořilo tedy náplň práce žáků sedmého ročníku. Svými příspěvky o jeho životě i stručnými obsahy některých jeho děl pak zaplnili imaginární balón na velké nástěnce, aby tak dali možnost i ostatním podívat se do bezbřehé fantazie tohoto spisovatele. Ve třídě 5.A proběhla ukázka výuky dějepisu, který se děti učí v rámci předmětu vlastivěda. Žáci si přichystali časové přímky s daty osobností a významných událostí, představili zajímavé historické předměty z dob pravěku i středověku. Každý návštěvník si mohl tyto předměty nejen prohlédnout, ale i osahat a přiřadit je do správné doby. Šesťáci se snažili porozumět vrstevnicím zakresleným v mapách. Měli si představit na místech vrstevnic vyvýšeniny. Za tímto účelem obkreslovali jednotlivé vrstevnice z lepenky a pak je vršili na sebe podle očíslování, až jim vznikl kopec, který si mohli na závěr libovolně vybarvit ( lesy, hlína, kytky apod.) Žáci druhé páté třídy zase pomocí škrobu a novinového papíru vyráběli karnevalové masky dle libosti a vlastní fantazie. Povrch uhlazovali toaletním papírem, aby po dokonalém zaschnutí mohli masky barvit, zdobit a lakovat. Vznikly tak pozoruhodné kreace jako např: Oranžáda, Černý Blond, princezna Sabrina, lesní příšera, ďábelský pekelník, náčelník kmene Apačů, Harry Potter, šašek Šáša atd.: V odborné učebně cizích jazyků probíhala anglická verze soutěže AZ kvíz. Byly zde k nahlédnutí učebnice z anglického jazyka a ostatní studijní materiály, včetně projektů žáků ročníků. Mnoha zájemcům z řad veřejnosti bylo názorně předvedeno fungování sluchátek při poslechu anglického textu. Žáci pod pedagogickým vedením učitele Ing. Karola Frydrycha primárně předváděli návštěvníkům školy tvorbu zeměpisných prezentací v počítačové učebně, které následně prezentovali v interaktivní učebně. Samostatně tak využili nejmodernější technologie, jimiž je škola vybavena. Zajímavou učební pomůckou ve škole je bezesporu interaktivní tabule. Pojďme se nejprve trochu poučit: Interaktivní tabule je ideálním 13

14 spojením klasické tabule a počítače a má široké spektrum využití. Přináší nové možnosti, jak posunout klasické způsoby výuky o krok dale. Dotyková tabule se skládá z tabule, která je spojená s počítačem a osvětlená dataprojektorem. Na bílou plochu tabule můžeme z počítače promítat informace, připravené prezentace atd. nebo můžeme ovládat počítač dotykem na tabuli. Toto využití tabule je velmi praktické. Učitel stojí u tabule, vysvětluje látku wa přitom ovládá počítač. Při své práci vidí žáky a sleduje jejich práci. V příslušenství každé tabule je několik nástrojů pro zápis na tabuli pera, popisovače, které připomínají tvarem fix a píší pouze dotykem na aktivní plochu tabule. Psát lze také pouhým prstem. Učitel může popsat obrázek, vepsat vysvětlující text, zvýraznit důležitou informaci. Výuka s interaktivní tabulí se pro žáky stává mnohem atraktivnější a zajímavější. Učitel snadněji upoutá jejich pozornost. Všichni žáci se mohou aktivně zapojit do výuky. A jak tohle všechno funguje v praxi, nás přesvědčili čtvrťáci. Každý žák předvedl jednu funkci této šikovné učební pomůcky. Také návštěvníci si mohli ledacos vyzkoušet a ověřit si, že když mohou s technikou pracovat male děti, proč ne take oni! Nabídka činností na Dni otevřených dveří v ZŠ Mutěnice byla daleko pestřejší. Ne všechno jsme stihli obejít. Tak snad zase za rok Učitelé ZŠ Mutěnice MATEŘSKÁ ŠKOLA OSLAVY V MATEŘSKÉ ŠKOLE Oslavit Den dětí tam, kde je jich plno, není jen tak jednoduché, proto jsme se v mateřské škole rozhodli, že se tomuto svátku budeme náležitě věnovat celý týden. Maminky vyzbrojeny instrukcemi, učitelky odhodláním a děti plné očekávání. Tak nějak to vypadalo ve školce už počátkem května. Barevný týden, jak jsme nazvali naši oslavu svátku dětí, potřeboval pořádnou přípravu. Mamky chystaly barevné oblečení včetně doplňků a hraček. Učitelky s dětmi vyráběly papírové obrázky, výrobky a girlandy k výzdobě školky, kuchařky s vedoucí stravování vymýš- 14

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 07/2016 7/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 02/2015 2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160. Roční plán EVVO

Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160. Roční plán EVVO Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160 Roční plán školní rok 2009/2010 Tento rok s názvem: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima A. Krátkodobé cíle KALENDÁŘNÍ TÉMATICKÝ NAVRHOVANÉ

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Hráno 17. ledna. Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci. Tradiční fotbalové turnaje žactva pořádané OFS Olomouc v hale gymnázia Hejčín

Hráno 17. ledna. Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci. Tradiční fotbalové turnaje žactva pořádané OFS Olomouc v hale gymnázia Hejčín Hráno 17. ledna Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci, odstartovala kategorie starších žáků. Do prvního turnaje nastoupili chlapci Litovle, Horky, Černovíra a Nových Sadů a Nemilan. Novosadští dokonce

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

B/ je zvídavé a chce toho hodně vědět Počet zaškrtnutých odpovědí: 7 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 36,8%.

B/ je zvídavé a chce toho hodně vědět Počet zaškrtnutých odpovědí: 7 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 36,8%. Mateřská škola Duha Oslavany Školní rok: 2012/2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE Na začátku měsíce ledna bylo rozdáno na pracovišti MŠ Duha Oslavany Havířská celkem 25 dotazníků. Návratnost byla 19

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017

Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017 Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017 Přítomni: Iva Havlátová, Eduard Seidl, Michala Dvořáková, Milena Ševčíková, Lukáš Iwkovicz, Mgr. Michal Kudláček Nepřítomni: Mgr. Marie Permedlová,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 14. dubna 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 14. dubna 2014 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 14. dubna 2014 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Ing. Pavel Strnad (7) Antonín Vyšohlíd (2) Vladimír Hejtmanský

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA

Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA HLÁŠENÍ PROBÍHÁ VŽDY NA KONCI MĚSÍCE PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍHO TELEVIZNÍHO KANÁLU Č. 29, PŘESNÝ TERMÍN JE VYHLAŠOVÁN ROZHLASEM Zhodnocení

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více

Kulturní akce Obce Šardice 2017

Kulturní akce Obce Šardice 2017 Kulturní akce Obce Šardice 2017 datum pořadatel název akce LEDEN 14.1.2017 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples, DH Šardičanka 21.1.2017 SRPŠ Společenský ples 22.1.2017 ZŠ T.G. Masaryka Šardice Dětský ples

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11 3. března 2012, Olomouc Trocha teorie a platných zákonů Zákon 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Příspěvek na péči (dále jen příspěvek ) se poskytuje

Více

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková www.brezova.cz Vážení spoluobčané, po roce se vám do rukou dostává další vánoční vydání Březovského občasníku. Přichází doba, kdy se všichni zastavují ve svých myslích, vzpomínají na své známé, přátele

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz TJ SOKOL NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ MUŽI OP-II HODNOCENÍ SEZÓNY 2002/2003 HODNOCENÍ Příprava Sezóna 2002/2003 začala podobně jako v loňském roce. Hráči se sešli v tělocvičně až v září. Mužstvo se letos nezúčastnilo

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Hodnocení ročníku. Níže naleznete všechny výsledky.

Hodnocení ročníku. Níže naleznete všechny výsledky. Hodnocení ročníku V pátek 11. 11. 2016 se v hale základní školy konal již 6. ročník tohoto turnaje žáků a žákyň základních škol. V letošním ročníku jsme evidovali celkem osm základních škol, které reprezentovaly

Více

Zápis č. 14/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 23. června 2015 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 14/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 23. června 2015 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 14/2015 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 23. června 2015 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Mgr. Josef

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

I. Organizační část I.1 Základní údaje o klubu I.2 Organizační struktura klubu... 4

I. Organizační část I.1 Základní údaje o klubu I.2 Organizační struktura klubu... 4 Výroční zpráva o činnosti za rok 2015 1 Obsah I. Organizační část... 3 I.1 Základní údaje o klubu... 3 I.2 Organizační struktura klubu... 4 I.3 Činnost v roce 2015... 6 I.3.1 Obecně k činnosti klubu...

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. 2012 (usnesení č. 73/8 86/8) 73/8 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

USNESENÍ ZE 7. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE

USNESENÍ ZE 7. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE USNESENÍ ZE 7. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 5. 4. 2005 USNESENÍ Č. 192/05 Majetkoprávní operace, výkup nemovitostí od paní Lískovcové a pana Nováka s výkupem domu č. p. 387 včetně příslušenství

Více

U S N E S E N Í z 12. jednání zastupitelstva obce ze dne 29.2. 2012

U S N E S E N Í z 12. jednání zastupitelstva obce ze dne 29.2. 2012 U S N E S E N Í z 12. jednání zastupitelstva obce ze dne 29.2. 2012 1. Zastupitelstvo obce schvaluje navržený rozpočet na rok 2012 jako vyrovnaný, na straně příjmů i výdajů ve výši 21.868.000,- Kč, přebytek

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 7 červenec 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Vážení spoluobčané, budeme rádi, pokud si i v létě najdete chvilku na Mokrovratský zpravodaj. Mnozí jistě relaxujete

Více

Z Chorvatska vezeme medaile

Z Chorvatska vezeme medaile Z Chorvatska vezeme medaile Jsou za námi další, již XXIV.Mezinárodní salesiánské hry, které se konaly v chorvatském Zagrebu. Již tradičně několik let Česká republika vyslala své nejlepší stolní tenisty,

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

DUBEN Program a aktivity ve škole byly pestré jako samotné aprílové počasí! Přivítali jsme žáky z Německa na výměnném pobytu, sportovali jsme na školních turnajích, bubnovali jsme a projektový a oborový

Více

TALENT PRAHY 8. Josefem LADOU. s malířem, ilustrátorem a spisovatelem. Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8

TALENT PRAHY 8. Josefem LADOU. s malířem, ilustrátorem a spisovatelem. Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8 TALENT PRAHY 8 s malířem, ilustrátorem a spisovatelem Josefem LADOU Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8 ÚVOD V letošním roce oslavíme 130 let od narození Josefa Lady a 60 let od jeho úmrtí, celou

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Dne se konala brigáda na sázení stromků. Dne proběhl v naší obci sběr starého železa. Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů.

Dne se konala brigáda na sázení stromků. Dne proběhl v naší obci sběr starého železa. Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů. 2007 Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů. Dne 10. 3. se konala brigáda na sázení stromků. Dne 31. 3. proběhl v naší obci sběr starého železa. - 1 - Dne 1. 5. proběhlo na sportovním areálu

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30 Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014 Přítomni členové rady: Tajemník OÚ: Ing. Jaroslav Kreml, Mgr. Jana Ambrožová, Mgr. Jana Líčeníková, Ing. Jakub Buchta, Dis., Marie Gutová Mgr.

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. VYBRANÉ AKTIVITY, AKCE VESELÉHO SENIORA 2006-2010 MALOVÁNÍ NA PALMOVCE 28. 10. 2006 Charitativní

Více

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Libčany ve volebním období 2014-2018 ze dne 21. 4. 2015 od 19.00 hod. Přítomni zastupitelé (viz. prezenční listina):,mgr. Jaroslava Slavíková, Hana Fejglová, Ing.

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Usnesení schůze rady obce Lužice č. 28 ze dne 16. 11. 2015. Usnesení č. 28/1 28/22

Usnesení schůze rady obce Lužice č. 28 ze dne 16. 11. 2015. Usnesení č. 28/1 28/22 Usnesení schůze rady obce Lužice č. 28 ze dne 16. 11. 2015 Přítomni: Členové rady: Tajemník OÚ: Ing. Jaroslav Kreml, Mgr. Jana Ambrožová Marie Gutová, Mgr. Jana Líčeníková, Ing. Jakub Buchta, Dis. Mgr.

Více

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem FK Jablonec, z.s. přivítali XXI. ročníku mezinárodního turnaje JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Tento turnaj se v České republice

Více

Podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na péči, výše příspěvku a způsoby úhrady pobytu v zařízeních sociální péče.

Podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na péči, výše příspěvku a způsoby úhrady pobytu v zařízeních sociální péče. Otázka: Příspěvek na péči Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dorilas Podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na péči, výše příspěvku a způsoby úhrady pobytu v zařízeních sociální péče. Příspěvek

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V sobotu 12. ledna 2013 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Za práci s mládeží bylo uděleno Čestné uznání Janu Havlovi, Lukáši

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V Tel.: 515 333 201-2, fax: 515 266 468, e-mail: urad@mesto-miroslav.cz, www.mesto-miroslav.cz Okres Znojmo Souhrn usnesení č. ZM.21/2010 z 21. zasedání

Více

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále Pokyny pro trenéry a vedoucí týmů Vážený trenére, dovolte nám ještě jednou pogratulovat k úspěchu Vašeho fotbalového týmu, který se dokázal probojovat do Velkého finále

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL.

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. , USNESENÍ 17. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. června 2013 usnesením č. 17/509/2013 program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. usnesením č. 17/510/2013 návrhovou

Více