P l á n p r á c e Školní rok 2014 /

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P l á n p r á c e Školní rok 2014 / 2015 1"

Transkript

1 P l á n p r á c e Školní rok 2014 /

2 Organizace školního roku 2014 / 2015 Rozvržení prázdnin Nástup pedagogických pracovníků po prázdninách pondělí 25.srpna 2014 Začátek školního roku pondělí Podzimní prázdniny pondělí a středa 27. a Vánoční prázdniny pondělí - pátek Pololetní prázdniny pátek Jarní prázdniny pondělí - neděle Velikonoční prázdniny čtvrtek - pátek Ukončení 2. pololetí úterý 30.června 2015 Hlavní prázdniny středa - pondělí Začátek škol.roku 2015/2016 pondělí 1.září 2015 Ředitelské volno 1. termín: ( písemné závěrečné zkoušky) 2. termín: ( provozní důvody) 3. termín: ( provozní důvody) 4. termín: ( provozní důvody) Termíny odborné praxe třída A1: třída M2: třída N a třída A2: třída MN3: Termíny klausurních prací třída MN2: třída MN3:

3 Termíny ročníkových prací Třída M1 VP: Třída M1 OA: Třída M2 OA: Třída M3 OA: Kurzy 1. Seznamovací kurz pro 1.ročníky: , v místě školy 2. Zimní lyžařský kurz pro 1.ročníky a zájemce: leden 2015, Pomezní boudy, Krkonoše 3. Sportovní kurz pro 2.ročníky a zájemce: Malba v plenéru Ravenna Dny otevřených dveří pátek od 9:00 do 17:00 hodin sobota od 9:00 do 13:00 hodin čtvrtek od 9:00 do 17:00 hodin čtvrtek od 9:00 do 17:00 hodin Prezentace školy na veřejnosti Výstava v kulturním domě Fialka Říčany: listopad prosinec 2014 Veletrhy vzdělávání Kladno: říjen 2014 Beroun, Rakovník: listopad 2014 Plán pedagogických porad v 10:00 hod. zahajovací ve 14:00 hod. 1.čtvrtletí ve 14:00 hod. 1.pololetí ve 14:00 hod. 3.čtvrtletí ve 14:00 hod. pro třídu A ve 14:00 hod. pro třídy CP3 a TTR ve 14:00 hod. 2.pololetí Plán třídních schůzek v 16:00 hod v 16:00 hod. 3

4 Zasedání Rady rodičů = Spolek angažovaných rodičů v 15:30 hod v 15:30 hod Zasedání Rady školy v 10:00 hod v 10:00 hod. Přehled tříd a třídních učitelů Ročník Třída Třídnictví 1. MN1 Ing.Lenka Krsková C1 CP1 TTR1 A1 RNDr.Jana Jirasová Mgr.Marie Valtrová Milan Koiš Ing.Jana Švejdová 2. MN2 Mgr.Šárka Eisová C2 P2 TTR2 A2 Ing.Kateřina Hladíková Ing.Dana Sýkorová Mgr.Jitka Srpová Mgr.Jana Kotelenská 3. MN3 Mgr.Eva Šimáčková CP3 TTR33 Ing.Michal Havlík Bc.Marek Červenka 4

5 Pedagogické zajištění odborného vyučování Obor truhlář: Obor tesař: Obor cukrář a pekař: Radim Štolpa Jan Plavec Libor Matějovič Daniel Švec SPV Středisko praktického vyučování, Kladno, Dánská 2373 Organizace odborného výcviku Obor: tesař, truhlář 1. ročník 7,00-13,30 hod 2. a 3. ročník 7,00-14,30 hod přestávky 9,00-9,10 hod 11,30-12,00 hod výjimka pro odloučené pracoviště v ul. Milady Horákové 2745, Kladno přestávka 10,00-10,30 hod Obor: cukrář, pekař ranní směna 1. ročník 7,00 13,30 hod 2. a 3. ročník 6,00 13,30 hod přestávky odpolední směna 1. ročník 10,00 16,30 hod 2. a 3. ročník 10,00 17,30 hod přestávky 5

6 Přijímací řízení pro školní rok 2014 / 2015 Pro obory s talentovou zkouškou přihlášky do Termín přijímacího řízení pro obor s talentovou zkouškou: 1. kolo: Náhradní termín: Přípravný kurz na talentové zkoušky se koná: Rozsah kurzu: 3 lekce ( kresba, malba, koláž, kulturně-historický přehled) Cena za 1 lekci činí 250,-Kč,. Zvýhodněná cena celého kurzu ( 3 lekce) 700,-Kč. Pro obory tříleté, čtyřleté a nástavbové přihlášky do Termín přijímacího řízení pro tříleté, čtyřleté a nástavbové obory 1.kolo: Termíny dalších kol budou následovat dle aktuální situace. Ukončování studia Závěrečné zkoušky v podzimním termínu Písemné závěrečné zkoušky: (C, PE učebna P10) Praktické závěrečné zkoušky: (TR, TE učebna P7) Ústní závěrečné zkoušky: (C,PE 8:00 9:15 hod.) (TR, TE 10:00-11:30 hod.) Maturitní zkoušky v podzimním termínu Státní písemné maturitní zkoušky ve spádové škole: ( Pozvánky budou k dispozici po a žáci budou vyzváni k jejich vyzvednutí ve škole) Profilová část maturitních zkoušek praktická část: písemná část: Ústní část maturitních zkoušek: třída TN4: od 7:30 hod. třída A2: (obory D,S) třída A2: (obor Tp) 6

7 Závěrečné zkoušky v jarním termínu Písemná část závěrečných zkoušek: všechny obory Praktická část závěrečných zkoušek: všechny obory Ústní část závěrečných zkoušek: obor tesař a pekař obor truhlář a cukrář Maturitní zkoušky v jarním termínu Praktická část : Písemná profilová část:: Školní část pro třídu A2: obor Technologie potravin obor Nábytkářská a dřevařská výroba obor Stavební provoz Metodické komise srpen 2014 listopad 2014 leden 2015 duben 2015 červen 2015 Přesné termíny určí předseda metodické komise. 7

8 Organizace a umístění výuky Rozdělení žáků SOŠ a nástavby do učeben Třída Učebvna Třídní učitel C1 108 RNDr.Jirasová CP1 106 Mgr.Valtrová TTR1 105 M.Koiš C2 108 Ing.Hladíková P2 104 Ing-Sýkorová TTR2 105 Mgr.Srpová TTR3 107 Bc.Červenka CP3 106 Ing.Havlík A1 P10 Ing.Švejdová A2 P6 Mgr.Kotelenská Rozdělení žáků SOU do učeben Třída Učebvna Třídní učitel MN1 103 Ing.Krsková MN2 P11 Mgr.Eisová MN3 101 Mgr.Šimáčková Personální obsazení kabinetů Číslo kabinetu Obsazení 101 RNDr. Jana Jirsová, výchovný poradce 106 Mgr.Jitka Srpová,- koordinátor protidrogové prevence 115 Mgr. Josef Punčochář P8 Bc. Vít Liška, O. Jirák - koordinátor IKT P9 Ing. Helena Černíková, Ing. Dana Sýkorová 036 Mgr. Šárka Eisová, Mgr. Marie Valtrová 038 Ing. Lenka Krsková, Hana Rydlová, Petr Keller 041 Mgr. Vlasta Hrabáková, Ing. Kateřina Hladíková 042 Ing. Michal Havlík, Mgr. Miroslava Herzogová 043 Mgr. Jana Kotelenská, Bc. Petr Lansdorf 044 Ing. Eva Dušková, Bc. Eva Cihlářová 306 M. Červenka, M. Koiš, C. Janev 312 Mgr. Eva Šimáčková 2xx Mgr.Lenka Tojnarová, Petra Melicharová DiS. 8

9 Cyklické střídání tříd 1. cyklus: C1, TTR2, CP3 2. cyklus:ttr1, CP1, C2, P2, TTR3 Teoretické Počet Praktické Počet Praktické Počet Teoretické Počet vyučování dnů vyučování dnů vyučování dnů vyučování dnů součet součet 95 součet součet 95 Organizace teoretické výuky 1. hodina 8:00 8: hodina 8:50 9:35 (velká přestávka) 3. hodina 9:50 10:35 4. hodina 10:40 11:25 5. hodina 11:30 12:15 (polední přestávka) 6. hodina 12:45 13:30 7. hodina 13:35 14:20 8. hodina 14:25 15:10 9

10 Doplňky výuky Plán environmentálního vzdělávání viz příloha č.1 Plán práce výchovného poradce viz příloha č.2 Plán práce školního metodika prevence viz příloha č.3 Plán sportovních aktivit viz příloha č.4 Plán mimoškolních akcí viz příloha č.5 Plán DVPP viz příloha č.6 Plán realizace aktivit projektu OP VK Projekt OP VK, 054: exkurze do firmy Carpigiani, Bologna, Itálie pro obor cukrář a pekař veletrh SIAL, Paříž, Francie pro obor cukrář a pekař Projekt OP VK, 003: - září říjen 2014 pilotní ověřování kurzů: Pracovní ve strojírenské výrobě Šití kostýmů a plášťů Výroba oken a dveří Prosinec 2014 závěrečné konference projektů OP VK 054 a 003. Plán realizace aktivit projektu COMENIUS Realizace č.3 zahraniční cesta do SRN hudební gymnazium v Montabaur: Realizace č.4 zahraniční cesta do Polska město Powiat Prudnicki: Plán realizace aktivit projektu UNIV 3 viz: Aktivity dle výzvy NÚV 10

11 Plán práce na školní rok 2014/2015 schválila: PaedDr. Marta Malcová, ředitelka SOŠ a SOU U Hvězdy Kladno Platnost od: V Kladně, dne: PaedDr.Marta Malcová:.. 11

12 Přílohy příloha č. 1 Plán environmentálního vzdělávání Termín Akce Účast Exkurze zaměřené na úpravu vody duben úprava pitné vody vodárny Kladno žáci prvních květen zdroje pitné vody přehrada Klíčava a druhých květen čistírna odpadních vod Stochov ročníků Exkurze zaměřené na obnovitelné zdroje energie březen jaderná elektrárna Temelín žáci všech květen větrná elektrárna Pchery ročníků červen fotovoltaické elektrárny v okolí Kladna Exkurze zaměřené na zpracování odpadu květen třídička odpadu Kamenné Žehrovice žáci prvních květen skládka odpadu Lány ročníků Exkurze zaměřené na ochranu životního prostředí leden návštěva vzdělávacího centra AVES spojená s odbornými přednáškami žáci všech květen duben ekologické vycházky např. - naučná stezka Brdatka u Zbečna, Vinařická horka, vodní nádrž Záplavy návštěva dolu Mayrau spojená s odborným výkladem a vyhledáváním fosílií na přilehlé skládce ročníků žáci prvních ročníků Využívání odborných časopisů a audiovizuální techniky září Nika ( časopis pro ekogramotnost) žáci prvních - Dnešní svět ( časopis pro mezioborovou výuku ) ročníků červen Promítání ekologicky zaměřených videokazet a DVD Návštěva vzdělávacích programů kina IMAX Návštěva muzeí únor Chlupáčovo muzeum historie Země na Přírodovědné fakultě UK v Praze žáci všech březen Vlastivědné muzeum ve Slaném ročníků duben Sládečkovo vlastivědné muzeum Kladno Spolupráce na ekologizaci provozu školy žáci všech září úprava a úklid školního prostředí ročníků - šetření s materiály všichni červen hospodaření s odpadky zaměstnanci třídění odpadu září Projekt COMENIUS žáci všech - červen ročníků září návštěva Německa v rámci projektu COMENIUS vybraní žáci září Účast na soutěži Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje. všichni žáci červen zaměstnanci Zvyšování odborné úrovně koordinátora a dalších pedagogických pracovníků na seminářích zaměřených k environmentální výchově. školy 12

13 příloha č. 2 Plán práce výchovného poradce Měsíc Druh činnosti Poznámka září Vyhodnocení plnění úkolů ve šk. roce 2013/2014. říjen Aktualizace a kompletace dokumentace u žáků se specifickými poruchami učení. Konzultace s třídními učiteli a s učiteli ČJL, ANJ, NEJ a MAT k tématu zohledňování žáků s SPU, jednání výchovné komise podle potřeby. Účast na odborných seminářích podle aktuální nabídky. Školení VISK Praha podle nabídky. Práce s třídními učiteli a s žáky s problémovým vývojem a rizikovým chováním. Sledování vývoje neomluvených absencí v jednotlivých třídách. Konzultace k výchovným problémům ( absence, šikana, kouření), výchovná komise podle potřeby. Spolupráce s organizací Člověk v tísni podle nabídky. Spolupráce s vedením školy podle aktuální naléhavosti. Účast na odborných seminářích podle nabídky VISK. listopad Spolupráce s orgány státní správy, s orgány péče o dítě, Policií ČR a krizovým centrem. Spolupráce s preventistou sociálně patologických jevů. Posouzení výsledků žáků za 1. čtvrtletí v oblasti chování. Citlivé a odpovědné posuzování neomluvené absence spolupráce s třídními učiteli. Výchovná komise podle potřeby. Účast na odborných seminářích VISK Praha. Spolupráce s organizací Člověk v tísni podle nabídky. prosinec Ve spolupráci s preventistou uskutečnit přednášky, semináře a další akce k protidrogové prevenci podle aktuální nabídky. Spolupráce s organizací Člověk v tísni podle nabídky. Diagnostika a prevence u žáků s negativními projevy chování, řešení problémů individuálně, s rodiči a třídním učitelem, popř. s vedením školy. Informace závěrečných ročníků o možnostech pokračování ve studiu na nástavbovém studiu, VOŠ a VŠ. leden Konzultace k výchovným problémům ( absence, šikana, kouření), výchovná komise podle potřeby. Spolupráce s třídními učiteli a s vedením školy podle aktuální naléhavosti. Zvýšená pozornost žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním před hodnocením v 1. pololetí. Sledování vývoje neomluvených absencí v jednotlivých třídách. 13

14 Účast na odborných seminářích podle nabídky VISK Praha. Spolupráce s organizacemi podle nabídky. únor Besedy se zástupci Úřadu práce Kladno pro 3. ročníky SOU a 4. ročníky SOŠ. Výchovná komise podle potřeby, konzultace s pedagogy podle potřeby. Vlastní diagnostická činnost u žáků, kteří ji vyžadují z výchovných, vzdělávacích, profesionálně orientačních, sociálních a jiných důvodů. Vzdělávání v oblasti nových a alternativních výchovných trendů. březen Aktualizace podkladů pro žáky s SPU a dalšími výukovými a výchovnými problémy. Sledování vývoje neomluvených absencí v jednotlivých třídách. Konzultace k výchovným problémům ( absence, šikana, kouření), výchovná komise podle potřeby. Spolupráce s vedením školy a s preventistou podle aktuální naléhavosti. Účast na odborných seminářích podle nabídky VISK Praha. duben Vyhodnocování výsledků žáků ve výchovné oblasti za 3. čtvrtletí školního roku. Konzultace k výchovným problémům s třídními učiteli a rodiči. Spolupráce s preventistou sociálně patologických jevů při akcích ( Dům světla, protidrogové přednášky, Člověk v tísni). Účast na odborných seminářích podle nabídky VISK Praha. květen Spolupráce s Centrem protidrogové prevence, případně dalšími organizacemi pro 1. ročníky podle aktuální nabídky. Konzultace k výchovným problémům, výchovná komise podle potřeby. Spolupráce s vedením školy podle aktuální naléhavosti. Preventivní pohovory s žáky s výchovnými a studijními problémy. Účast na odborných seminářích podle nabídky VISK Praha. červen Ve spolupráci s třídními učiteli vyhodnocení množství absencí a neomluvených absencí v jednotlivých třídách. Konzultace k výchovným problémům s třídními učiteli a rodiči. Konzultace k výchovným problémům (absence, šikana, kouření). Spolupráce s vedením školy podle aktuální naléhavosti. 14

15 příloha č. 3 Plán práce školního metodika prevence Termín září Druh činnosti Vytvoření nástěnky k metodice prevence. Seznamovací akce pro 1.ročníky seznámení žáků se vzděláváním v oblasti Zdravého životního stylu, besedy s protidrogovou tématikou. Vyhodnocení Školní preventivní strategie na školní rok 2013/2014. Průběžné sestavování Školní preventivní strategie na školní rok 2014/2015. říjen listopad prosinec leden únor Navázání kontaků s OPPP Kladno, Policií ČR, Centrem drogové prevence, Městskou policií Kladno, NVZ Vinařice, Úřadem práce, Muzeem Policie ČR a dalšími institucemi. Vlastní vzdělávání. Školení metodiků primární prevence. Návštěva Muzea Policie Poučení o některých rizikových situacích, jejich předcházení a zvládnutí ( špatný vliv okolního prostředí a jeho možné následky, nebezpečí pro děvčata: prevence obchodu se ženami, nežádoucí otěhotnění ). Beseda s Policií ČR na toto téma Třídní schůzky předávání informací rodičům, poradenská činnost, informace o zdravém životním stylu. Pokračování v prevenci používání návykových látek ( výukové videoprogramy v rámci OBN v jednotlivých ročnících). Dokončení Školní preventivní strategie na příští rok. Den otevřených dveří beseda s rodiči o studiu a o školních aktivitách, ovlivňujících zdravý vývoj studentů. Vlastní vzdělávání školení, které pořádá OPPP Kladno. Okresní soud v Kladně Den otevřených dveří - beseda s rodiči o studiu a o školních aktivitách, ovlivňujících zdravý vývoj studentů. Návštěva Domu světla v Praze Beseda s Policií ČR ( trestní odpovědnost šikana, krádeže apod.). Přednáška pedagoga NVZ Vinařice o drogové problematice a trestní zodpovědnost mladistvých. Zhodnocení Školní preventivní strategie za 1.pololetí školního roku 2014/

16 březen Přednáška psychologa (prevence zneužívání návykových látek a sociálně patologických jevů). Poučení žáků o postavení národnostních menšin v ČR (výchova k tolerantnímu přístupu k odlišných kulturám, ke snaze o jejich poznání). Návštěva kojeneckého ústavu v Kladně duben květen červen Beseda s lékařem ( výběr životního partnera, antikoncepce, nebezpečí pohlavních chorob, nebezpečí AIDS.). Třídní schůzky - zdravém životním stylu. předávání informací rodičům, poradenská činnost, informace o Beseda s Městskou policií Kladno ( domácí násilí). Podpora volnočasových aktivit, věnování pozornosti rizikovým skupinám žáků. Návštěva Muzea O.Pavla Buštěhrad + beseda Podpora volnočasových aktivit, věnování pozornosti rizikovým skupinám žáků. Návštěva Památníku Lidice Zhodnocení vytváření optimálních podmínek pro vzdělávací proces, zvládnutí stresových situací mezi učiteli, vychovateli a žáky, věnování zvýšené péče handicapovaných a jinak znevýhodněným žákům. Zhodnocení Školní preventivní strategie za 2.pololetí školního roku 2014/2015. Během celého školního roku se budeme zúčastňovat akcí, které k této problematice pořádají i další instituce a organizace, pokud nám bude nabídnuta účast. Dále budou pedagogičtí pracovníci celoročně působit na žáky v oblasti prevence na třídnických hodinách i během vyučování předmětů, které jsou k tomu vhodné OBN, ZSV, PSY, CJL, TEV Metodik prevence se bude pravidelně zúčastňovat seminářů i dalších akcí, které se k prevenci vztahují. 16

17 příloha č.4 Plán sportovních aktivit Termín AKTIVITA SPORTOVNÍ AKCE A SOUTĚŽE: Září, říjen, listopad Březen, duben, květen, červen Prosinec Přespolní běh Středočeská in line brusle Středoškolská futsalová liga (základní kolo) Pohár Josefa Masopusta (fotbal) Florbal Mistrovství SŠ ve stolním fotbale (oblastní kolo Kladno) Basketbal Volejbal Silový čtyřboj Turnaj SŠ v malé kopané Neštěmice Pražský juniorský maratón Hokejbal proti drogám Republikový přebor v in line bruslení Stochov Sportovní den (bruslení - Kladno) KURZY: Leden Zimní výcvikový kurz (Krkonoše) Červen Sportovní kurz (Stará Živohošť) DVPP, semináře Účast na akcích AŠSK (dle aktuální nabídky) DVPP akce VISK (dle aktuální nabídky) Další vzdělávací a projektové aktivity pro pedagogy (dle aktuální nabídky) DALŠÍ AKCE DLE AKTUÁLNÍ NABÍDKY: Sportovní dny v rámci výuky Soutěže AŠSK stolní tenis, šachy, atletika, on-line bruslení, bowling, sportovní hry Regionální soutěže Soutěže odborového svazu Stavba Tématické exkurze dle nabídky např.tnt Fortuna Meeting Kladno Akce v rámci projektu Česko se hýbe 17

18 příloha č.5 Plán mimoškolních akcí Termín: Akce Třídy ( obory) Navrhuje září FOR ARCH Praha Stavební obory Bc.Červenka,Mgr.Punčochář,P.Keller FOR INTERIOR Praha Stavební obory Bc.Červenka, M.Koiš, Mgr.Punčochář Hamounův statek P2 Ing.Sýkorová říjen FOR LIGNUM Stavební obory Bc.Červenka, M.Koiš, P.Keller Muzeum policie A1, A2,MN2, MN3 Mgr.Valtrová, Mgr.Srpová Designblok M1, M2, M3 Mgr.Šimáčková T Design Slaný A1, N2, TR3 Mgr.Herzogová Cukrovar Bobrovice - projekt Stavební obory Ing.Sýkorová, Ing.Hladíková listopad PRAGOLIGNA Praha Stavební obory Bc.Červenka, M.Koiš, P.Keller SVK Kladno C1, CP1, TTR1, MN1 Mgr.Valtrová Okresní soud Kladno CP3, TTR3 Mgr.Valtrová Cukrovar Bobrovice Potravinářské obory Ing.Sýkorová, Ing.Bláhová, Ing.Hladíková Laboratoře NTM TP1, TP2 Ing.Sýkorová, Ing.Krsková Truhlářství Mihulka A1, N1, N2, TR3 Mgr.Herzogová prosinec Betlémská kaple Praha MN1, MN2, A1 Mgr.Valtrová, Mgr.Kotelenská Backaldrin Kladno C3, P3, C2, P2 Ing.Sýkorová, Ing.Hladíková Divadlo Kladno Všechny třídy Třídní učitelé TOPP Kladno -Rozdělov N2, A1 Mgr.Herzogová leden Dům světla Praha Třídy SOŠ Mgr.Valtrová, Mgr.Srpová La Lorraine Kladno C3, P3 Ing.Sýkorová, Ing.Hladíková Planeta země 3000 Všechny třídy Třídní učitelé únor Muzeum čokolády Praha C2, P2 Ing.Sýkorová, Ing.Hladíková Interiéry Slaný A1, N2, N1 Mgr.Herzogová březen Kojenecký ústav CP3, A1 Mgr.Valtrová, Mgr.Srpová Backaldrin Kladno C1, P1, C2, P2, CP3 Ing.Sýkorová, Ing.Hladíková Divadlo Kladno Všechny třídy Třídní učitelé duben KOMPEK Kladno CP1 Ing.Sýkorová květen Muzeum Oty Pavla A1, 2.ročníky Mgr.Valtrová, Mgr.Srpová Muzeum zeměděl.obaly C1-3, P1-3, TP Ing.Sýkorová, Ing.Hladíková červen Památník Lidice 2.ročníky SOU Mgr.Valtrová, Mgr.Srpová Další mimoškolní akce dle aktuální nabídky. 18

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Slavnostní

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010 Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do nového šk. roku, příprava úvodních besed Spolupráce s PPP Plzeň, pracoviště Domažlice aktualizace zpráv žáků se SVP Příprava materiálů

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Organizace školního roku 2014/2015

Organizace školního roku 2014/2015 Organizace školního roku / ZÁŘÍ 01. 09. 01. 05. 09. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - Informace rodičům a žákům 1. ročníky kinosál - 8.00 hodin (úsek stavo, elektro), 10.00 hodin (úsek strojní, ekonomický) Státní

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Sigmundova SŠs, Lutín

Sigmundova SŠs, Lutín SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, J. Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2008-2009 Lutín, září 2008 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce ŘPV

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010.

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010. Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. Horská 167, 460 14 Liberec tel/fax:485121062,482725090 http://www.spsn-lbc.cz e-mail:spsn@iol.cz P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE na

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2015 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-28.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-29.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 Střední škola Vyšší odborná škola 27.8.2012 PO Nástup pedagogických pracovníků Opravné a náhradní zkoušky za 2.pololetí 11/12 PO Provozní porada 8,30 (W) jen učitelé! PO Školení DUM 10,30-14,30 28.8.2012

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáteční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Environmentální výchova neexistuje jako samostatný předmět, ale je obsažena téměř v každé vyučovací hodině. 1. Výchova žáků k ochraně zdraví, prostředí,

Více

Zápis z jednání PREVENTIVNÍHO TÝMU 1/2007 SŠ Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace

Zápis z jednání PREVENTIVNÍHO TÝMU 1/2007 SŠ Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PREVENTIVNÍHO TÝMU 1/2007 Datum: 11. 1. 2007 1. Složení preventivního týmu, vymezení činnosti, dokumentace, metodické pokyny 2. Primární prevence sociálně patologických jevů 3. Osnova Školní preventivní

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 7/8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPO

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPO 26.5.200811 Pilotní střední školy KEV a příprava učitelů pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji Střední zemědělská škola Písek se jako člen Klubu ekologické výchovy účastní od listopadu 2005 do listopadu

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015.

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro ZŠ Bechyně, Školní 293 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 344 01 Domažlice Vypracovala: Mgr. Šárka Fišrová Obsah: 1. Definice primární prevence 2. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program Školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program Školní rok 2009/2010 Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Volanovská 243, 54101 Trutnov Minimální preventivní program Školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Východiska programu 2. Legislativní rámec 3. Charakteristika

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel služeb, Strakonice, Zvolenská 934. Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel služeb, Strakonice, Zvolenská 934. Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel služeb, Strakonice, Zvolenská 934 Ing.

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PaedDr. Hynek Pálka ředitel školy Zpracoval: Mgr. Jiří Skříček výchovný poradce PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE 1. Na úseku prevence negativních jevů chování:

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Plán akcí na školní rok 2006/2007

Plán akcí na školní rok 2006/2007 Plán akcí na školní rok 2006/2007 Měsíc Zaměření Zodpovídá Srpen 2006 28. 8. 2006 (Po) - od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ, - od 10:30 h komisionální zkoušky Členové ZK 29. 8. 2006 - od 9:00

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

PLÁN ČINNOSTI PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PLÁN ČINNOSTI PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o. Most, Topolová 584, PSČ 434 47 PLÁN ČINNOSTI PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Činnost školy se řídí jednotlivými ustanoveními školního řádu, pracovního řádu, klasifikačního

Více