P l á n p r á c e Školní rok 2014 /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P l á n p r á c e Školní rok 2014 / 2015 1"

Transkript

1 P l á n p r á c e Školní rok 2014 /

2 Organizace školního roku 2014 / 2015 Rozvržení prázdnin Nástup pedagogických pracovníků po prázdninách pondělí 25.srpna 2014 Začátek školního roku pondělí Podzimní prázdniny pondělí a středa 27. a Vánoční prázdniny pondělí - pátek Pololetní prázdniny pátek Jarní prázdniny pondělí - neděle Velikonoční prázdniny čtvrtek - pátek Ukončení 2. pololetí úterý 30.června 2015 Hlavní prázdniny středa - pondělí Začátek škol.roku 2015/2016 pondělí 1.září 2015 Ředitelské volno 1. termín: ( písemné závěrečné zkoušky) 2. termín: ( provozní důvody) 3. termín: ( provozní důvody) 4. termín: ( provozní důvody) Termíny odborné praxe třída A1: třída M2: třída N a třída A2: třída MN3: Termíny klausurních prací třída MN2: třída MN3:

3 Termíny ročníkových prací Třída M1 VP: Třída M1 OA: Třída M2 OA: Třída M3 OA: Kurzy 1. Seznamovací kurz pro 1.ročníky: , v místě školy 2. Zimní lyžařský kurz pro 1.ročníky a zájemce: leden 2015, Pomezní boudy, Krkonoše 3. Sportovní kurz pro 2.ročníky a zájemce: Malba v plenéru Ravenna Dny otevřených dveří pátek od 9:00 do 17:00 hodin sobota od 9:00 do 13:00 hodin čtvrtek od 9:00 do 17:00 hodin čtvrtek od 9:00 do 17:00 hodin Prezentace školy na veřejnosti Výstava v kulturním domě Fialka Říčany: listopad prosinec 2014 Veletrhy vzdělávání Kladno: říjen 2014 Beroun, Rakovník: listopad 2014 Plán pedagogických porad v 10:00 hod. zahajovací ve 14:00 hod. 1.čtvrtletí ve 14:00 hod. 1.pololetí ve 14:00 hod. 3.čtvrtletí ve 14:00 hod. pro třídu A ve 14:00 hod. pro třídy CP3 a TTR ve 14:00 hod. 2.pololetí Plán třídních schůzek v 16:00 hod v 16:00 hod. 3

4 Zasedání Rady rodičů = Spolek angažovaných rodičů v 15:30 hod v 15:30 hod Zasedání Rady školy v 10:00 hod v 10:00 hod. Přehled tříd a třídních učitelů Ročník Třída Třídnictví 1. MN1 Ing.Lenka Krsková C1 CP1 TTR1 A1 RNDr.Jana Jirasová Mgr.Marie Valtrová Milan Koiš Ing.Jana Švejdová 2. MN2 Mgr.Šárka Eisová C2 P2 TTR2 A2 Ing.Kateřina Hladíková Ing.Dana Sýkorová Mgr.Jitka Srpová Mgr.Jana Kotelenská 3. MN3 Mgr.Eva Šimáčková CP3 TTR33 Ing.Michal Havlík Bc.Marek Červenka 4

5 Pedagogické zajištění odborného vyučování Obor truhlář: Obor tesař: Obor cukrář a pekař: Radim Štolpa Jan Plavec Libor Matějovič Daniel Švec SPV Středisko praktického vyučování, Kladno, Dánská 2373 Organizace odborného výcviku Obor: tesař, truhlář 1. ročník 7,00-13,30 hod 2. a 3. ročník 7,00-14,30 hod přestávky 9,00-9,10 hod 11,30-12,00 hod výjimka pro odloučené pracoviště v ul. Milady Horákové 2745, Kladno přestávka 10,00-10,30 hod Obor: cukrář, pekař ranní směna 1. ročník 7,00 13,30 hod 2. a 3. ročník 6,00 13,30 hod přestávky odpolední směna 1. ročník 10,00 16,30 hod 2. a 3. ročník 10,00 17,30 hod přestávky 5

6 Přijímací řízení pro školní rok 2014 / 2015 Pro obory s talentovou zkouškou přihlášky do Termín přijímacího řízení pro obor s talentovou zkouškou: 1. kolo: Náhradní termín: Přípravný kurz na talentové zkoušky se koná: Rozsah kurzu: 3 lekce ( kresba, malba, koláž, kulturně-historický přehled) Cena za 1 lekci činí 250,-Kč,. Zvýhodněná cena celého kurzu ( 3 lekce) 700,-Kč. Pro obory tříleté, čtyřleté a nástavbové přihlášky do Termín přijímacího řízení pro tříleté, čtyřleté a nástavbové obory 1.kolo: Termíny dalších kol budou následovat dle aktuální situace. Ukončování studia Závěrečné zkoušky v podzimním termínu Písemné závěrečné zkoušky: (C, PE učebna P10) Praktické závěrečné zkoušky: (TR, TE učebna P7) Ústní závěrečné zkoušky: (C,PE 8:00 9:15 hod.) (TR, TE 10:00-11:30 hod.) Maturitní zkoušky v podzimním termínu Státní písemné maturitní zkoušky ve spádové škole: ( Pozvánky budou k dispozici po a žáci budou vyzváni k jejich vyzvednutí ve škole) Profilová část maturitních zkoušek praktická část: písemná část: Ústní část maturitních zkoušek: třída TN4: od 7:30 hod. třída A2: (obory D,S) třída A2: (obor Tp) 6

7 Závěrečné zkoušky v jarním termínu Písemná část závěrečných zkoušek: všechny obory Praktická část závěrečných zkoušek: všechny obory Ústní část závěrečných zkoušek: obor tesař a pekař obor truhlář a cukrář Maturitní zkoušky v jarním termínu Praktická část : Písemná profilová část:: Školní část pro třídu A2: obor Technologie potravin obor Nábytkářská a dřevařská výroba obor Stavební provoz Metodické komise srpen 2014 listopad 2014 leden 2015 duben 2015 červen 2015 Přesné termíny určí předseda metodické komise. 7

8 Organizace a umístění výuky Rozdělení žáků SOŠ a nástavby do učeben Třída Učebvna Třídní učitel C1 108 RNDr.Jirasová CP1 106 Mgr.Valtrová TTR1 105 M.Koiš C2 108 Ing.Hladíková P2 104 Ing-Sýkorová TTR2 105 Mgr.Srpová TTR3 107 Bc.Červenka CP3 106 Ing.Havlík A1 P10 Ing.Švejdová A2 P6 Mgr.Kotelenská Rozdělení žáků SOU do učeben Třída Učebvna Třídní učitel MN1 103 Ing.Krsková MN2 P11 Mgr.Eisová MN3 101 Mgr.Šimáčková Personální obsazení kabinetů Číslo kabinetu Obsazení 101 RNDr. Jana Jirsová, výchovný poradce 106 Mgr.Jitka Srpová,- koordinátor protidrogové prevence 115 Mgr. Josef Punčochář P8 Bc. Vít Liška, O. Jirák - koordinátor IKT P9 Ing. Helena Černíková, Ing. Dana Sýkorová 036 Mgr. Šárka Eisová, Mgr. Marie Valtrová 038 Ing. Lenka Krsková, Hana Rydlová, Petr Keller 041 Mgr. Vlasta Hrabáková, Ing. Kateřina Hladíková 042 Ing. Michal Havlík, Mgr. Miroslava Herzogová 043 Mgr. Jana Kotelenská, Bc. Petr Lansdorf 044 Ing. Eva Dušková, Bc. Eva Cihlářová 306 M. Červenka, M. Koiš, C. Janev 312 Mgr. Eva Šimáčková 2xx Mgr.Lenka Tojnarová, Petra Melicharová DiS. 8

9 Cyklické střídání tříd 1. cyklus: C1, TTR2, CP3 2. cyklus:ttr1, CP1, C2, P2, TTR3 Teoretické Počet Praktické Počet Praktické Počet Teoretické Počet vyučování dnů vyučování dnů vyučování dnů vyučování dnů součet součet 95 součet součet 95 Organizace teoretické výuky 1. hodina 8:00 8: hodina 8:50 9:35 (velká přestávka) 3. hodina 9:50 10:35 4. hodina 10:40 11:25 5. hodina 11:30 12:15 (polední přestávka) 6. hodina 12:45 13:30 7. hodina 13:35 14:20 8. hodina 14:25 15:10 9

10 Doplňky výuky Plán environmentálního vzdělávání viz příloha č.1 Plán práce výchovného poradce viz příloha č.2 Plán práce školního metodika prevence viz příloha č.3 Plán sportovních aktivit viz příloha č.4 Plán mimoškolních akcí viz příloha č.5 Plán DVPP viz příloha č.6 Plán realizace aktivit projektu OP VK Projekt OP VK, 054: exkurze do firmy Carpigiani, Bologna, Itálie pro obor cukrář a pekař veletrh SIAL, Paříž, Francie pro obor cukrář a pekař Projekt OP VK, 003: - září říjen 2014 pilotní ověřování kurzů: Pracovní ve strojírenské výrobě Šití kostýmů a plášťů Výroba oken a dveří Prosinec 2014 závěrečné konference projektů OP VK 054 a 003. Plán realizace aktivit projektu COMENIUS Realizace č.3 zahraniční cesta do SRN hudební gymnazium v Montabaur: Realizace č.4 zahraniční cesta do Polska město Powiat Prudnicki: Plán realizace aktivit projektu UNIV 3 viz: Aktivity dle výzvy NÚV 10

11 Plán práce na školní rok 2014/2015 schválila: PaedDr. Marta Malcová, ředitelka SOŠ a SOU U Hvězdy Kladno Platnost od: V Kladně, dne: PaedDr.Marta Malcová:.. 11

12 Přílohy příloha č. 1 Plán environmentálního vzdělávání Termín Akce Účast Exkurze zaměřené na úpravu vody duben úprava pitné vody vodárny Kladno žáci prvních květen zdroje pitné vody přehrada Klíčava a druhých květen čistírna odpadních vod Stochov ročníků Exkurze zaměřené na obnovitelné zdroje energie březen jaderná elektrárna Temelín žáci všech květen větrná elektrárna Pchery ročníků červen fotovoltaické elektrárny v okolí Kladna Exkurze zaměřené na zpracování odpadu květen třídička odpadu Kamenné Žehrovice žáci prvních květen skládka odpadu Lány ročníků Exkurze zaměřené na ochranu životního prostředí leden návštěva vzdělávacího centra AVES spojená s odbornými přednáškami žáci všech květen duben ekologické vycházky např. - naučná stezka Brdatka u Zbečna, Vinařická horka, vodní nádrž Záplavy návštěva dolu Mayrau spojená s odborným výkladem a vyhledáváním fosílií na přilehlé skládce ročníků žáci prvních ročníků Využívání odborných časopisů a audiovizuální techniky září Nika ( časopis pro ekogramotnost) žáci prvních - Dnešní svět ( časopis pro mezioborovou výuku ) ročníků červen Promítání ekologicky zaměřených videokazet a DVD Návštěva vzdělávacích programů kina IMAX Návštěva muzeí únor Chlupáčovo muzeum historie Země na Přírodovědné fakultě UK v Praze žáci všech březen Vlastivědné muzeum ve Slaném ročníků duben Sládečkovo vlastivědné muzeum Kladno Spolupráce na ekologizaci provozu školy žáci všech září úprava a úklid školního prostředí ročníků - šetření s materiály všichni červen hospodaření s odpadky zaměstnanci třídění odpadu září Projekt COMENIUS žáci všech - červen ročníků září návštěva Německa v rámci projektu COMENIUS vybraní žáci září Účast na soutěži Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje. všichni žáci červen zaměstnanci Zvyšování odborné úrovně koordinátora a dalších pedagogických pracovníků na seminářích zaměřených k environmentální výchově. školy 12

13 příloha č. 2 Plán práce výchovného poradce Měsíc Druh činnosti Poznámka září Vyhodnocení plnění úkolů ve šk. roce 2013/2014. říjen Aktualizace a kompletace dokumentace u žáků se specifickými poruchami učení. Konzultace s třídními učiteli a s učiteli ČJL, ANJ, NEJ a MAT k tématu zohledňování žáků s SPU, jednání výchovné komise podle potřeby. Účast na odborných seminářích podle aktuální nabídky. Školení VISK Praha podle nabídky. Práce s třídními učiteli a s žáky s problémovým vývojem a rizikovým chováním. Sledování vývoje neomluvených absencí v jednotlivých třídách. Konzultace k výchovným problémům ( absence, šikana, kouření), výchovná komise podle potřeby. Spolupráce s organizací Člověk v tísni podle nabídky. Spolupráce s vedením školy podle aktuální naléhavosti. Účast na odborných seminářích podle nabídky VISK. listopad Spolupráce s orgány státní správy, s orgány péče o dítě, Policií ČR a krizovým centrem. Spolupráce s preventistou sociálně patologických jevů. Posouzení výsledků žáků za 1. čtvrtletí v oblasti chování. Citlivé a odpovědné posuzování neomluvené absence spolupráce s třídními učiteli. Výchovná komise podle potřeby. Účast na odborných seminářích VISK Praha. Spolupráce s organizací Člověk v tísni podle nabídky. prosinec Ve spolupráci s preventistou uskutečnit přednášky, semináře a další akce k protidrogové prevenci podle aktuální nabídky. Spolupráce s organizací Člověk v tísni podle nabídky. Diagnostika a prevence u žáků s negativními projevy chování, řešení problémů individuálně, s rodiči a třídním učitelem, popř. s vedením školy. Informace závěrečných ročníků o možnostech pokračování ve studiu na nástavbovém studiu, VOŠ a VŠ. leden Konzultace k výchovným problémům ( absence, šikana, kouření), výchovná komise podle potřeby. Spolupráce s třídními učiteli a s vedením školy podle aktuální naléhavosti. Zvýšená pozornost žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním před hodnocením v 1. pololetí. Sledování vývoje neomluvených absencí v jednotlivých třídách. 13

14 Účast na odborných seminářích podle nabídky VISK Praha. Spolupráce s organizacemi podle nabídky. únor Besedy se zástupci Úřadu práce Kladno pro 3. ročníky SOU a 4. ročníky SOŠ. Výchovná komise podle potřeby, konzultace s pedagogy podle potřeby. Vlastní diagnostická činnost u žáků, kteří ji vyžadují z výchovných, vzdělávacích, profesionálně orientačních, sociálních a jiných důvodů. Vzdělávání v oblasti nových a alternativních výchovných trendů. březen Aktualizace podkladů pro žáky s SPU a dalšími výukovými a výchovnými problémy. Sledování vývoje neomluvených absencí v jednotlivých třídách. Konzultace k výchovným problémům ( absence, šikana, kouření), výchovná komise podle potřeby. Spolupráce s vedením školy a s preventistou podle aktuální naléhavosti. Účast na odborných seminářích podle nabídky VISK Praha. duben Vyhodnocování výsledků žáků ve výchovné oblasti za 3. čtvrtletí školního roku. Konzultace k výchovným problémům s třídními učiteli a rodiči. Spolupráce s preventistou sociálně patologických jevů při akcích ( Dům světla, protidrogové přednášky, Člověk v tísni). Účast na odborných seminářích podle nabídky VISK Praha. květen Spolupráce s Centrem protidrogové prevence, případně dalšími organizacemi pro 1. ročníky podle aktuální nabídky. Konzultace k výchovným problémům, výchovná komise podle potřeby. Spolupráce s vedením školy podle aktuální naléhavosti. Preventivní pohovory s žáky s výchovnými a studijními problémy. Účast na odborných seminářích podle nabídky VISK Praha. červen Ve spolupráci s třídními učiteli vyhodnocení množství absencí a neomluvených absencí v jednotlivých třídách. Konzultace k výchovným problémům s třídními učiteli a rodiči. Konzultace k výchovným problémům (absence, šikana, kouření). Spolupráce s vedením školy podle aktuální naléhavosti. 14

15 příloha č. 3 Plán práce školního metodika prevence Termín září Druh činnosti Vytvoření nástěnky k metodice prevence. Seznamovací akce pro 1.ročníky seznámení žáků se vzděláváním v oblasti Zdravého životního stylu, besedy s protidrogovou tématikou. Vyhodnocení Školní preventivní strategie na školní rok 2013/2014. Průběžné sestavování Školní preventivní strategie na školní rok 2014/2015. říjen listopad prosinec leden únor Navázání kontaků s OPPP Kladno, Policií ČR, Centrem drogové prevence, Městskou policií Kladno, NVZ Vinařice, Úřadem práce, Muzeem Policie ČR a dalšími institucemi. Vlastní vzdělávání. Školení metodiků primární prevence. Návštěva Muzea Policie Poučení o některých rizikových situacích, jejich předcházení a zvládnutí ( špatný vliv okolního prostředí a jeho možné následky, nebezpečí pro děvčata: prevence obchodu se ženami, nežádoucí otěhotnění ). Beseda s Policií ČR na toto téma Třídní schůzky předávání informací rodičům, poradenská činnost, informace o zdravém životním stylu. Pokračování v prevenci používání návykových látek ( výukové videoprogramy v rámci OBN v jednotlivých ročnících). Dokončení Školní preventivní strategie na příští rok. Den otevřených dveří beseda s rodiči o studiu a o školních aktivitách, ovlivňujících zdravý vývoj studentů. Vlastní vzdělávání školení, které pořádá OPPP Kladno. Okresní soud v Kladně Den otevřených dveří - beseda s rodiči o studiu a o školních aktivitách, ovlivňujících zdravý vývoj studentů. Návštěva Domu světla v Praze Beseda s Policií ČR ( trestní odpovědnost šikana, krádeže apod.). Přednáška pedagoga NVZ Vinařice o drogové problematice a trestní zodpovědnost mladistvých. Zhodnocení Školní preventivní strategie za 1.pololetí školního roku 2014/

16 březen Přednáška psychologa (prevence zneužívání návykových látek a sociálně patologických jevů). Poučení žáků o postavení národnostních menšin v ČR (výchova k tolerantnímu přístupu k odlišných kulturám, ke snaze o jejich poznání). Návštěva kojeneckého ústavu v Kladně duben květen červen Beseda s lékařem ( výběr životního partnera, antikoncepce, nebezpečí pohlavních chorob, nebezpečí AIDS.). Třídní schůzky - zdravém životním stylu. předávání informací rodičům, poradenská činnost, informace o Beseda s Městskou policií Kladno ( domácí násilí). Podpora volnočasových aktivit, věnování pozornosti rizikovým skupinám žáků. Návštěva Muzea O.Pavla Buštěhrad + beseda Podpora volnočasových aktivit, věnování pozornosti rizikovým skupinám žáků. Návštěva Památníku Lidice Zhodnocení vytváření optimálních podmínek pro vzdělávací proces, zvládnutí stresových situací mezi učiteli, vychovateli a žáky, věnování zvýšené péče handicapovaných a jinak znevýhodněným žákům. Zhodnocení Školní preventivní strategie za 2.pololetí školního roku 2014/2015. Během celého školního roku se budeme zúčastňovat akcí, které k této problematice pořádají i další instituce a organizace, pokud nám bude nabídnuta účast. Dále budou pedagogičtí pracovníci celoročně působit na žáky v oblasti prevence na třídnických hodinách i během vyučování předmětů, které jsou k tomu vhodné OBN, ZSV, PSY, CJL, TEV Metodik prevence se bude pravidelně zúčastňovat seminářů i dalších akcí, které se k prevenci vztahují. 16

17 příloha č.4 Plán sportovních aktivit Termín AKTIVITA SPORTOVNÍ AKCE A SOUTĚŽE: Září, říjen, listopad Březen, duben, květen, červen Prosinec Přespolní běh Středočeská in line brusle Středoškolská futsalová liga (základní kolo) Pohár Josefa Masopusta (fotbal) Florbal Mistrovství SŠ ve stolním fotbale (oblastní kolo Kladno) Basketbal Volejbal Silový čtyřboj Turnaj SŠ v malé kopané Neštěmice Pražský juniorský maratón Hokejbal proti drogám Republikový přebor v in line bruslení Stochov Sportovní den (bruslení - Kladno) KURZY: Leden Zimní výcvikový kurz (Krkonoše) Červen Sportovní kurz (Stará Živohošť) DVPP, semináře Účast na akcích AŠSK (dle aktuální nabídky) DVPP akce VISK (dle aktuální nabídky) Další vzdělávací a projektové aktivity pro pedagogy (dle aktuální nabídky) DALŠÍ AKCE DLE AKTUÁLNÍ NABÍDKY: Sportovní dny v rámci výuky Soutěže AŠSK stolní tenis, šachy, atletika, on-line bruslení, bowling, sportovní hry Regionální soutěže Soutěže odborového svazu Stavba Tématické exkurze dle nabídky např.tnt Fortuna Meeting Kladno Akce v rámci projektu Česko se hýbe 17

18 příloha č.5 Plán mimoškolních akcí Termín: Akce Třídy ( obory) Navrhuje září FOR ARCH Praha Stavební obory Bc.Červenka,Mgr.Punčochář,P.Keller FOR INTERIOR Praha Stavební obory Bc.Červenka, M.Koiš, Mgr.Punčochář Hamounův statek P2 Ing.Sýkorová říjen FOR LIGNUM Stavební obory Bc.Červenka, M.Koiš, P.Keller Muzeum policie A1, A2,MN2, MN3 Mgr.Valtrová, Mgr.Srpová Designblok M1, M2, M3 Mgr.Šimáčková T Design Slaný A1, N2, TR3 Mgr.Herzogová Cukrovar Bobrovice - projekt Stavební obory Ing.Sýkorová, Ing.Hladíková listopad PRAGOLIGNA Praha Stavební obory Bc.Červenka, M.Koiš, P.Keller SVK Kladno C1, CP1, TTR1, MN1 Mgr.Valtrová Okresní soud Kladno CP3, TTR3 Mgr.Valtrová Cukrovar Bobrovice Potravinářské obory Ing.Sýkorová, Ing.Bláhová, Ing.Hladíková Laboratoře NTM TP1, TP2 Ing.Sýkorová, Ing.Krsková Truhlářství Mihulka A1, N1, N2, TR3 Mgr.Herzogová prosinec Betlémská kaple Praha MN1, MN2, A1 Mgr.Valtrová, Mgr.Kotelenská Backaldrin Kladno C3, P3, C2, P2 Ing.Sýkorová, Ing.Hladíková Divadlo Kladno Všechny třídy Třídní učitelé TOPP Kladno -Rozdělov N2, A1 Mgr.Herzogová leden Dům světla Praha Třídy SOŠ Mgr.Valtrová, Mgr.Srpová La Lorraine Kladno C3, P3 Ing.Sýkorová, Ing.Hladíková Planeta země 3000 Všechny třídy Třídní učitelé únor Muzeum čokolády Praha C2, P2 Ing.Sýkorová, Ing.Hladíková Interiéry Slaný A1, N2, N1 Mgr.Herzogová březen Kojenecký ústav CP3, A1 Mgr.Valtrová, Mgr.Srpová Backaldrin Kladno C1, P1, C2, P2, CP3 Ing.Sýkorová, Ing.Hladíková Divadlo Kladno Všechny třídy Třídní učitelé duben KOMPEK Kladno CP1 Ing.Sýkorová květen Muzeum Oty Pavla A1, 2.ročníky Mgr.Valtrová, Mgr.Srpová Muzeum zeměděl.obaly C1-3, P1-3, TP Ing.Sýkorová, Ing.Hladíková červen Památník Lidice 2.ročníky SOU Mgr.Valtrová, Mgr.Srpová Další mimoškolní akce dle aktuální nabídky. 18

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Plán akcí na školní rok 2006/2007

Plán akcí na školní rok 2006/2007 Plán akcí na školní rok 2006/2007 Měsíc Zaměření Zodpovídá Srpen 2006 28. 8. 2006 (Po) - od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ, - od 10:30 h komisionální zkoušky Členové ZK 29. 8. 2006 - od 9:00

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 Střední škola Vyšší odborná škola 27.8.2012 PO Nástup pedagogických pracovníků Opravné a náhradní zkoušky za 2.pololetí 11/12 PO Provozní porada 8,30 (W) jen učitelé! PO Školení DUM 10,30-14,30 28.8.2012

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 344 01 Domažlice Vypracovala: Mgr. Šárka Fišrová Obsah: 1. Definice primární prevence 2. Charakteristika

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 ZŠ a MŠ Ukrajinská 19 příspěvková organizace Ostrava - Poruba 1. Spolupráce s pedagogickým sborem 1.1. Seznámení s obsahem MPP na šk.r. 2010/2011 - rozdělení

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, Benešovo náměstí 604/1 Teplice 415 49-za část OA Jméno a příjmení

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Plán práce ZŠ a MŠ. Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace. školní rok 2013 / 2014

Plán práce ZŠ a MŠ. Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace. školní rok 2013 / 2014 č.j.: 2013/47 Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Plán práce ZŠ a MŠ školní rok 2013 / 2014 Hlavní úkoly výchovně vzdělávacího procesu

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/8 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

23Plán práce na školní rok 2015/2016 září 2015

23Plán práce na školní rok 2015/2016 září 2015 23Plán práce na školní rok 2015/2016 září 2015 Pondělí 24. 8. 2015 Dovolená Úterý 25. 8. 2015 Dovolená Středa 26. 8. 2015 Čtvrtek 27. 8. 2015 Nástup do školy, porada v 9:00 hod. ve sborovně. Na poradě

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Minimální preventivní program. MV Poděbradská 12, Praha 9 školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program. MV Poděbradská 12, Praha 9 školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program MV Poděbradská 12, Praha 9 školní rok 2014/2015 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Ing. Alena Kvízová výchovná

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015 Garant programu: RNDr. Vladimír Ochmanský Vypracovala: Mgr. Gabriela Staňková Hlavním cílem

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2012 zahajovací 1. pedagogická rada 29. 8. školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 30. 8. příprava na zahájení školního roku 2012/2013 ZÁŘÍ 2012

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Minimální preventivní program. na školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program. na školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program na školní rok 2012/2013 Zpracovali: Mgr. Miloslav Albl, Mgr. Pavel Reumann, Praha 13. 9. 2012 Schválil: Ing. Lumír Kymr, ředitel Praha 16. 9. 2012 Stránka 1 z 10 OBSAH PROGRAMU

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění.

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění. PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Základní škola Senice na Hané Žižkov 300 78345 Senice na Hané Leden prosinec 2012 Motto: Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti.

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2014 / 2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Minimální preventivní program Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele Gymnázium,

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 vychází ze

Více

Minimální preventivní program školy 2013-2014

Minimální preventivní program školy 2013-2014 Minimální preventivní program školy 2013-2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tesařová Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,

Více

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2011/2012 Předpokládané akce, u nichţ ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Plán práce na školní rok 2015-2016

Plán práce na školní rok 2015-2016 Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7108 Plán práce na školní rok

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Školní rok 2014 2015

Školní rok 2014 2015 Školní rok 2014 2015 Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace OBSAH: 1. Řízení a organizace Organizační schéma školy Vzdělávací program Plán porad Třídní schůzky Metodické orgány

Více