P l á n p r á c e Školní rok 2014 /

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P l á n p r á c e Školní rok 2014 / 2015 1"

Transkript

1 P l á n p r á c e Školní rok 2014 /

2 Organizace školního roku 2014 / 2015 Rozvržení prázdnin Nástup pedagogických pracovníků po prázdninách pondělí 25.srpna 2014 Začátek školního roku pondělí Podzimní prázdniny pondělí a středa 27. a Vánoční prázdniny pondělí - pátek Pololetní prázdniny pátek Jarní prázdniny pondělí - neděle Velikonoční prázdniny čtvrtek - pátek Ukončení 2. pololetí úterý 30.června 2015 Hlavní prázdniny středa - pondělí Začátek škol.roku 2015/2016 pondělí 1.září 2015 Ředitelské volno 1. termín: ( písemné závěrečné zkoušky) 2. termín: ( provozní důvody) 3. termín: ( provozní důvody) 4. termín: ( provozní důvody) Termíny odborné praxe třída A1: třída M2: třída N a třída A2: třída MN3: Termíny klausurních prací třída MN2: třída MN3:

3 Termíny ročníkových prací Třída M1 VP: Třída M1 OA: Třída M2 OA: Třída M3 OA: Kurzy 1. Seznamovací kurz pro 1.ročníky: , v místě školy 2. Zimní lyžařský kurz pro 1.ročníky a zájemce: leden 2015, Pomezní boudy, Krkonoše 3. Sportovní kurz pro 2.ročníky a zájemce: Malba v plenéru Ravenna Dny otevřených dveří pátek od 9:00 do 17:00 hodin sobota od 9:00 do 13:00 hodin čtvrtek od 9:00 do 17:00 hodin čtvrtek od 9:00 do 17:00 hodin Prezentace školy na veřejnosti Výstava v kulturním domě Fialka Říčany: listopad prosinec 2014 Veletrhy vzdělávání Kladno: říjen 2014 Beroun, Rakovník: listopad 2014 Plán pedagogických porad v 10:00 hod. zahajovací ve 14:00 hod. 1.čtvrtletí ve 14:00 hod. 1.pololetí ve 14:00 hod. 3.čtvrtletí ve 14:00 hod. pro třídu A ve 14:00 hod. pro třídy CP3 a TTR ve 14:00 hod. 2.pololetí Plán třídních schůzek v 16:00 hod v 16:00 hod. 3

4 Zasedání Rady rodičů = Spolek angažovaných rodičů v 15:30 hod v 15:30 hod Zasedání Rady školy v 10:00 hod v 10:00 hod. Přehled tříd a třídních učitelů Ročník Třída Třídnictví 1. MN1 Ing.Lenka Krsková C1 CP1 TTR1 A1 RNDr.Jana Jirasová Mgr.Marie Valtrová Milan Koiš Ing.Jana Švejdová 2. MN2 Mgr.Šárka Eisová C2 P2 TTR2 A2 Ing.Kateřina Hladíková Ing.Dana Sýkorová Mgr.Jitka Srpová Mgr.Jana Kotelenská 3. MN3 Mgr.Eva Šimáčková CP3 TTR33 Ing.Michal Havlík Bc.Marek Červenka 4

5 Pedagogické zajištění odborného vyučování Obor truhlář: Obor tesař: Obor cukrář a pekař: Radim Štolpa Jan Plavec Libor Matějovič Daniel Švec SPV Středisko praktického vyučování, Kladno, Dánská 2373 Organizace odborného výcviku Obor: tesař, truhlář 1. ročník 7,00-13,30 hod 2. a 3. ročník 7,00-14,30 hod přestávky 9,00-9,10 hod 11,30-12,00 hod výjimka pro odloučené pracoviště v ul. Milady Horákové 2745, Kladno přestávka 10,00-10,30 hod Obor: cukrář, pekař ranní směna 1. ročník 7,00 13,30 hod 2. a 3. ročník 6,00 13,30 hod přestávky odpolední směna 1. ročník 10,00 16,30 hod 2. a 3. ročník 10,00 17,30 hod přestávky 5

6 Přijímací řízení pro školní rok 2014 / 2015 Pro obory s talentovou zkouškou přihlášky do Termín přijímacího řízení pro obor s talentovou zkouškou: 1. kolo: Náhradní termín: Přípravný kurz na talentové zkoušky se koná: Rozsah kurzu: 3 lekce ( kresba, malba, koláž, kulturně-historický přehled) Cena za 1 lekci činí 250,-Kč,. Zvýhodněná cena celého kurzu ( 3 lekce) 700,-Kč. Pro obory tříleté, čtyřleté a nástavbové přihlášky do Termín přijímacího řízení pro tříleté, čtyřleté a nástavbové obory 1.kolo: Termíny dalších kol budou následovat dle aktuální situace. Ukončování studia Závěrečné zkoušky v podzimním termínu Písemné závěrečné zkoušky: (C, PE učebna P10) Praktické závěrečné zkoušky: (TR, TE učebna P7) Ústní závěrečné zkoušky: (C,PE 8:00 9:15 hod.) (TR, TE 10:00-11:30 hod.) Maturitní zkoušky v podzimním termínu Státní písemné maturitní zkoušky ve spádové škole: ( Pozvánky budou k dispozici po a žáci budou vyzváni k jejich vyzvednutí ve škole) Profilová část maturitních zkoušek praktická část: písemná část: Ústní část maturitních zkoušek: třída TN4: od 7:30 hod. třída A2: (obory D,S) třída A2: (obor Tp) 6

7 Závěrečné zkoušky v jarním termínu Písemná část závěrečných zkoušek: všechny obory Praktická část závěrečných zkoušek: všechny obory Ústní část závěrečných zkoušek: obor tesař a pekař obor truhlář a cukrář Maturitní zkoušky v jarním termínu Praktická část : Písemná profilová část:: Školní část pro třídu A2: obor Technologie potravin obor Nábytkářská a dřevařská výroba obor Stavební provoz Metodické komise srpen 2014 listopad 2014 leden 2015 duben 2015 červen 2015 Přesné termíny určí předseda metodické komise. 7

8 Organizace a umístění výuky Rozdělení žáků SOŠ a nástavby do učeben Třída Učebvna Třídní učitel C1 108 RNDr.Jirasová CP1 106 Mgr.Valtrová TTR1 105 M.Koiš C2 108 Ing.Hladíková P2 104 Ing-Sýkorová TTR2 105 Mgr.Srpová TTR3 107 Bc.Červenka CP3 106 Ing.Havlík A1 P10 Ing.Švejdová A2 P6 Mgr.Kotelenská Rozdělení žáků SOU do učeben Třída Učebvna Třídní učitel MN1 103 Ing.Krsková MN2 P11 Mgr.Eisová MN3 101 Mgr.Šimáčková Personální obsazení kabinetů Číslo kabinetu Obsazení 101 RNDr. Jana Jirsová, výchovný poradce 106 Mgr.Jitka Srpová,- koordinátor protidrogové prevence 115 Mgr. Josef Punčochář P8 Bc. Vít Liška, O. Jirák - koordinátor IKT P9 Ing. Helena Černíková, Ing. Dana Sýkorová 036 Mgr. Šárka Eisová, Mgr. Marie Valtrová 038 Ing. Lenka Krsková, Hana Rydlová, Petr Keller 041 Mgr. Vlasta Hrabáková, Ing. Kateřina Hladíková 042 Ing. Michal Havlík, Mgr. Miroslava Herzogová 043 Mgr. Jana Kotelenská, Bc. Petr Lansdorf 044 Ing. Eva Dušková, Bc. Eva Cihlářová 306 M. Červenka, M. Koiš, C. Janev 312 Mgr. Eva Šimáčková 2xx Mgr.Lenka Tojnarová, Petra Melicharová DiS. 8

9 Cyklické střídání tříd 1. cyklus: C1, TTR2, CP3 2. cyklus:ttr1, CP1, C2, P2, TTR3 Teoretické Počet Praktické Počet Praktické Počet Teoretické Počet vyučování dnů vyučování dnů vyučování dnů vyučování dnů součet součet 95 součet součet 95 Organizace teoretické výuky 1. hodina 8:00 8: hodina 8:50 9:35 (velká přestávka) 3. hodina 9:50 10:35 4. hodina 10:40 11:25 5. hodina 11:30 12:15 (polední přestávka) 6. hodina 12:45 13:30 7. hodina 13:35 14:20 8. hodina 14:25 15:10 9

10 Doplňky výuky Plán environmentálního vzdělávání viz příloha č.1 Plán práce výchovného poradce viz příloha č.2 Plán práce školního metodika prevence viz příloha č.3 Plán sportovních aktivit viz příloha č.4 Plán mimoškolních akcí viz příloha č.5 Plán DVPP viz příloha č.6 Plán realizace aktivit projektu OP VK Projekt OP VK, 054: exkurze do firmy Carpigiani, Bologna, Itálie pro obor cukrář a pekař veletrh SIAL, Paříž, Francie pro obor cukrář a pekař Projekt OP VK, 003: - září říjen 2014 pilotní ověřování kurzů: Pracovní ve strojírenské výrobě Šití kostýmů a plášťů Výroba oken a dveří Prosinec 2014 závěrečné konference projektů OP VK 054 a 003. Plán realizace aktivit projektu COMENIUS Realizace č.3 zahraniční cesta do SRN hudební gymnazium v Montabaur: Realizace č.4 zahraniční cesta do Polska město Powiat Prudnicki: Plán realizace aktivit projektu UNIV 3 viz: Aktivity dle výzvy NÚV 10

11 Plán práce na školní rok 2014/2015 schválila: PaedDr. Marta Malcová, ředitelka SOŠ a SOU U Hvězdy Kladno Platnost od: V Kladně, dne: PaedDr.Marta Malcová:.. 11

12 Přílohy příloha č. 1 Plán environmentálního vzdělávání Termín Akce Účast Exkurze zaměřené na úpravu vody duben úprava pitné vody vodárny Kladno žáci prvních květen zdroje pitné vody přehrada Klíčava a druhých květen čistírna odpadních vod Stochov ročníků Exkurze zaměřené na obnovitelné zdroje energie březen jaderná elektrárna Temelín žáci všech květen větrná elektrárna Pchery ročníků červen fotovoltaické elektrárny v okolí Kladna Exkurze zaměřené na zpracování odpadu květen třídička odpadu Kamenné Žehrovice žáci prvních květen skládka odpadu Lány ročníků Exkurze zaměřené na ochranu životního prostředí leden návštěva vzdělávacího centra AVES spojená s odbornými přednáškami žáci všech květen duben ekologické vycházky např. - naučná stezka Brdatka u Zbečna, Vinařická horka, vodní nádrž Záplavy návštěva dolu Mayrau spojená s odborným výkladem a vyhledáváním fosílií na přilehlé skládce ročníků žáci prvních ročníků Využívání odborných časopisů a audiovizuální techniky září Nika ( časopis pro ekogramotnost) žáci prvních - Dnešní svět ( časopis pro mezioborovou výuku ) ročníků červen Promítání ekologicky zaměřených videokazet a DVD Návštěva vzdělávacích programů kina IMAX Návštěva muzeí únor Chlupáčovo muzeum historie Země na Přírodovědné fakultě UK v Praze žáci všech březen Vlastivědné muzeum ve Slaném ročníků duben Sládečkovo vlastivědné muzeum Kladno Spolupráce na ekologizaci provozu školy žáci všech září úprava a úklid školního prostředí ročníků - šetření s materiály všichni červen hospodaření s odpadky zaměstnanci třídění odpadu září Projekt COMENIUS žáci všech - červen ročníků září návštěva Německa v rámci projektu COMENIUS vybraní žáci září Účast na soutěži Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje. všichni žáci červen zaměstnanci Zvyšování odborné úrovně koordinátora a dalších pedagogických pracovníků na seminářích zaměřených k environmentální výchově. školy 12

13 příloha č. 2 Plán práce výchovného poradce Měsíc Druh činnosti Poznámka září Vyhodnocení plnění úkolů ve šk. roce 2013/2014. říjen Aktualizace a kompletace dokumentace u žáků se specifickými poruchami učení. Konzultace s třídními učiteli a s učiteli ČJL, ANJ, NEJ a MAT k tématu zohledňování žáků s SPU, jednání výchovné komise podle potřeby. Účast na odborných seminářích podle aktuální nabídky. Školení VISK Praha podle nabídky. Práce s třídními učiteli a s žáky s problémovým vývojem a rizikovým chováním. Sledování vývoje neomluvených absencí v jednotlivých třídách. Konzultace k výchovným problémům ( absence, šikana, kouření), výchovná komise podle potřeby. Spolupráce s organizací Člověk v tísni podle nabídky. Spolupráce s vedením školy podle aktuální naléhavosti. Účast na odborných seminářích podle nabídky VISK. listopad Spolupráce s orgány státní správy, s orgány péče o dítě, Policií ČR a krizovým centrem. Spolupráce s preventistou sociálně patologických jevů. Posouzení výsledků žáků za 1. čtvrtletí v oblasti chování. Citlivé a odpovědné posuzování neomluvené absence spolupráce s třídními učiteli. Výchovná komise podle potřeby. Účast na odborných seminářích VISK Praha. Spolupráce s organizací Člověk v tísni podle nabídky. prosinec Ve spolupráci s preventistou uskutečnit přednášky, semináře a další akce k protidrogové prevenci podle aktuální nabídky. Spolupráce s organizací Člověk v tísni podle nabídky. Diagnostika a prevence u žáků s negativními projevy chování, řešení problémů individuálně, s rodiči a třídním učitelem, popř. s vedením školy. Informace závěrečných ročníků o možnostech pokračování ve studiu na nástavbovém studiu, VOŠ a VŠ. leden Konzultace k výchovným problémům ( absence, šikana, kouření), výchovná komise podle potřeby. Spolupráce s třídními učiteli a s vedením školy podle aktuální naléhavosti. Zvýšená pozornost žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním před hodnocením v 1. pololetí. Sledování vývoje neomluvených absencí v jednotlivých třídách. 13

14 Účast na odborných seminářích podle nabídky VISK Praha. Spolupráce s organizacemi podle nabídky. únor Besedy se zástupci Úřadu práce Kladno pro 3. ročníky SOU a 4. ročníky SOŠ. Výchovná komise podle potřeby, konzultace s pedagogy podle potřeby. Vlastní diagnostická činnost u žáků, kteří ji vyžadují z výchovných, vzdělávacích, profesionálně orientačních, sociálních a jiných důvodů. Vzdělávání v oblasti nových a alternativních výchovných trendů. březen Aktualizace podkladů pro žáky s SPU a dalšími výukovými a výchovnými problémy. Sledování vývoje neomluvených absencí v jednotlivých třídách. Konzultace k výchovným problémům ( absence, šikana, kouření), výchovná komise podle potřeby. Spolupráce s vedením školy a s preventistou podle aktuální naléhavosti. Účast na odborných seminářích podle nabídky VISK Praha. duben Vyhodnocování výsledků žáků ve výchovné oblasti za 3. čtvrtletí školního roku. Konzultace k výchovným problémům s třídními učiteli a rodiči. Spolupráce s preventistou sociálně patologických jevů při akcích ( Dům světla, protidrogové přednášky, Člověk v tísni). Účast na odborných seminářích podle nabídky VISK Praha. květen Spolupráce s Centrem protidrogové prevence, případně dalšími organizacemi pro 1. ročníky podle aktuální nabídky. Konzultace k výchovným problémům, výchovná komise podle potřeby. Spolupráce s vedením školy podle aktuální naléhavosti. Preventivní pohovory s žáky s výchovnými a studijními problémy. Účast na odborných seminářích podle nabídky VISK Praha. červen Ve spolupráci s třídními učiteli vyhodnocení množství absencí a neomluvených absencí v jednotlivých třídách. Konzultace k výchovným problémům s třídními učiteli a rodiči. Konzultace k výchovným problémům (absence, šikana, kouření). Spolupráce s vedením školy podle aktuální naléhavosti. 14

15 příloha č. 3 Plán práce školního metodika prevence Termín září Druh činnosti Vytvoření nástěnky k metodice prevence. Seznamovací akce pro 1.ročníky seznámení žáků se vzděláváním v oblasti Zdravého životního stylu, besedy s protidrogovou tématikou. Vyhodnocení Školní preventivní strategie na školní rok 2013/2014. Průběžné sestavování Školní preventivní strategie na školní rok 2014/2015. říjen listopad prosinec leden únor Navázání kontaků s OPPP Kladno, Policií ČR, Centrem drogové prevence, Městskou policií Kladno, NVZ Vinařice, Úřadem práce, Muzeem Policie ČR a dalšími institucemi. Vlastní vzdělávání. Školení metodiků primární prevence. Návštěva Muzea Policie Poučení o některých rizikových situacích, jejich předcházení a zvládnutí ( špatný vliv okolního prostředí a jeho možné následky, nebezpečí pro děvčata: prevence obchodu se ženami, nežádoucí otěhotnění ). Beseda s Policií ČR na toto téma Třídní schůzky předávání informací rodičům, poradenská činnost, informace o zdravém životním stylu. Pokračování v prevenci používání návykových látek ( výukové videoprogramy v rámci OBN v jednotlivých ročnících). Dokončení Školní preventivní strategie na příští rok. Den otevřených dveří beseda s rodiči o studiu a o školních aktivitách, ovlivňujících zdravý vývoj studentů. Vlastní vzdělávání školení, které pořádá OPPP Kladno. Okresní soud v Kladně Den otevřených dveří - beseda s rodiči o studiu a o školních aktivitách, ovlivňujících zdravý vývoj studentů. Návštěva Domu světla v Praze Beseda s Policií ČR ( trestní odpovědnost šikana, krádeže apod.). Přednáška pedagoga NVZ Vinařice o drogové problematice a trestní zodpovědnost mladistvých. Zhodnocení Školní preventivní strategie za 1.pololetí školního roku 2014/

16 březen Přednáška psychologa (prevence zneužívání návykových látek a sociálně patologických jevů). Poučení žáků o postavení národnostních menšin v ČR (výchova k tolerantnímu přístupu k odlišných kulturám, ke snaze o jejich poznání). Návštěva kojeneckého ústavu v Kladně duben květen červen Beseda s lékařem ( výběr životního partnera, antikoncepce, nebezpečí pohlavních chorob, nebezpečí AIDS.). Třídní schůzky - zdravém životním stylu. předávání informací rodičům, poradenská činnost, informace o Beseda s Městskou policií Kladno ( domácí násilí). Podpora volnočasových aktivit, věnování pozornosti rizikovým skupinám žáků. Návštěva Muzea O.Pavla Buštěhrad + beseda Podpora volnočasových aktivit, věnování pozornosti rizikovým skupinám žáků. Návštěva Památníku Lidice Zhodnocení vytváření optimálních podmínek pro vzdělávací proces, zvládnutí stresových situací mezi učiteli, vychovateli a žáky, věnování zvýšené péče handicapovaných a jinak znevýhodněným žákům. Zhodnocení Školní preventivní strategie za 2.pololetí školního roku 2014/2015. Během celého školního roku se budeme zúčastňovat akcí, které k této problematice pořádají i další instituce a organizace, pokud nám bude nabídnuta účast. Dále budou pedagogičtí pracovníci celoročně působit na žáky v oblasti prevence na třídnických hodinách i během vyučování předmětů, které jsou k tomu vhodné OBN, ZSV, PSY, CJL, TEV Metodik prevence se bude pravidelně zúčastňovat seminářů i dalších akcí, které se k prevenci vztahují. 16

17 příloha č.4 Plán sportovních aktivit Termín AKTIVITA SPORTOVNÍ AKCE A SOUTĚŽE: Září, říjen, listopad Březen, duben, květen, červen Prosinec Přespolní běh Středočeská in line brusle Středoškolská futsalová liga (základní kolo) Pohár Josefa Masopusta (fotbal) Florbal Mistrovství SŠ ve stolním fotbale (oblastní kolo Kladno) Basketbal Volejbal Silový čtyřboj Turnaj SŠ v malé kopané Neštěmice Pražský juniorský maratón Hokejbal proti drogám Republikový přebor v in line bruslení Stochov Sportovní den (bruslení - Kladno) KURZY: Leden Zimní výcvikový kurz (Krkonoše) Červen Sportovní kurz (Stará Živohošť) DVPP, semináře Účast na akcích AŠSK (dle aktuální nabídky) DVPP akce VISK (dle aktuální nabídky) Další vzdělávací a projektové aktivity pro pedagogy (dle aktuální nabídky) DALŠÍ AKCE DLE AKTUÁLNÍ NABÍDKY: Sportovní dny v rámci výuky Soutěže AŠSK stolní tenis, šachy, atletika, on-line bruslení, bowling, sportovní hry Regionální soutěže Soutěže odborového svazu Stavba Tématické exkurze dle nabídky např.tnt Fortuna Meeting Kladno Akce v rámci projektu Česko se hýbe 17

18 příloha č.5 Plán mimoškolních akcí Termín: Akce Třídy ( obory) Navrhuje září FOR ARCH Praha Stavební obory Bc.Červenka,Mgr.Punčochář,P.Keller FOR INTERIOR Praha Stavební obory Bc.Červenka, M.Koiš, Mgr.Punčochář Hamounův statek P2 Ing.Sýkorová říjen FOR LIGNUM Stavební obory Bc.Červenka, M.Koiš, P.Keller Muzeum policie A1, A2,MN2, MN3 Mgr.Valtrová, Mgr.Srpová Designblok M1, M2, M3 Mgr.Šimáčková T Design Slaný A1, N2, TR3 Mgr.Herzogová Cukrovar Bobrovice - projekt Stavební obory Ing.Sýkorová, Ing.Hladíková listopad PRAGOLIGNA Praha Stavební obory Bc.Červenka, M.Koiš, P.Keller SVK Kladno C1, CP1, TTR1, MN1 Mgr.Valtrová Okresní soud Kladno CP3, TTR3 Mgr.Valtrová Cukrovar Bobrovice Potravinářské obory Ing.Sýkorová, Ing.Bláhová, Ing.Hladíková Laboratoře NTM TP1, TP2 Ing.Sýkorová, Ing.Krsková Truhlářství Mihulka A1, N1, N2, TR3 Mgr.Herzogová prosinec Betlémská kaple Praha MN1, MN2, A1 Mgr.Valtrová, Mgr.Kotelenská Backaldrin Kladno C3, P3, C2, P2 Ing.Sýkorová, Ing.Hladíková Divadlo Kladno Všechny třídy Třídní učitelé TOPP Kladno -Rozdělov N2, A1 Mgr.Herzogová leden Dům světla Praha Třídy SOŠ Mgr.Valtrová, Mgr.Srpová La Lorraine Kladno C3, P3 Ing.Sýkorová, Ing.Hladíková Planeta země 3000 Všechny třídy Třídní učitelé únor Muzeum čokolády Praha C2, P2 Ing.Sýkorová, Ing.Hladíková Interiéry Slaný A1, N2, N1 Mgr.Herzogová březen Kojenecký ústav CP3, A1 Mgr.Valtrová, Mgr.Srpová Backaldrin Kladno C1, P1, C2, P2, CP3 Ing.Sýkorová, Ing.Hladíková Divadlo Kladno Všechny třídy Třídní učitelé duben KOMPEK Kladno CP1 Ing.Sýkorová květen Muzeum Oty Pavla A1, 2.ročníky Mgr.Valtrová, Mgr.Srpová Muzeum zeměděl.obaly C1-3, P1-3, TP Ing.Sýkorová, Ing.Hladíková červen Památník Lidice 2.ročníky SOU Mgr.Valtrová, Mgr.Srpová Další mimoškolní akce dle aktuální nabídky. 18

SOUBOR pedagogicko-organizačních informací pro ŠSŠ polytechnickou Prostějov

SOUBOR pedagogicko-organizačních informací pro ŠSŠ polytechnickou Prostějov SOUBOR pedagogicko-organizačních informací pro ŠSŠ polytechnickou Prostějov na školní rok 2014/2015 zpracovala: Ing. Jitka Karhanová schválil: Ing. Radomil Poles Obsah 1. Organizace školního roku 2014/2015

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 STŘEDNÍ ŠKOLA, BOHUMÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Sídlo školy: Husova 283, 735 81 Bohumín IČO: 66 93 25 81 IZO: 110 036 611 Telefon: 596 097 911 E-mail: sekretariat@sosboh.cz

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ A STŘEDNÍ ŠKOLA, NOVÝ BOR, WOLKEROVA 316, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Adresa: Wolkerova 316, 473 01 Nový Bor Telefon: 487 712 211 info@glassschool.cz www.glassschool.cz VÝROČNÍ

Více

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013.

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013. V Ý R OČNÍ Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 HOTELOVÁ ŠKOLA SVĚTLÁ A OBCHODNÍ AKADEMIE U Světlé 36, 594 23 Velké Meziříčí, tel.: 566 522 837 Zřizovatel: Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Název dokumentu Dokument Č. j.: 01.0 /31102013 Počet stran: 31 Počet příloh: 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kontakt 543 424 511-12 sou@jilova.cz www.jilova.cz IČ: 00638013 Č.

Více

PLÁN PRÁCE SŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE SŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek Vyšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Ing. O l dřich Synek ředitel VOŠ a SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6 Podklady za

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 OBSAH Základní údaje o škole 1 Přehled oborů vzdělání 7 Personální zabezpečení 11 Přijímací řízení 13 Výsledky vzdělávání 15 Prevence sociálně patologických

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Mgr. Petr Pavlůsek. ředitel školy. Školní rok 2013/2014

Mgr. Petr Pavlůsek. ředitel školy. Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 byla zpracována dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 10 PLÁN PRÁCE

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 10 PLÁN PRÁCE Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 10 PLÁN PRÁCE Číslo jednací: 10/2014 Spisový znak / skartační znak:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

Vítejte na Speciálních středních školách a Odborném učilišti pro zrakově postiženou mládež

Vítejte na Speciálních středních školách a Odborném učilišti pro zrakově postiženou mládež Vítejte na Speciálních středních školách a Odborném učilišti pro zrakově postiženou mládež Charakteristika školy a jednotlivých oborů Organizační struktura Učební plány Počty žáků v oborech a ve třídách

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610 Minimální preventivní program ve školním roce 2013/2014 Garanti programu: Mgr. Miroslava

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Jindřichův Hradec V, Větrná 54 Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Mgr. Jaroslava Rážová, ředitelka školy 1 Základní údaje Zřizovatel: Město Jindřichův Hradec Označení školy: Základní

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín Obsah 1. Gymnázium 4 Charakteristika školy 4 Školská rada 5 Sdružení

Více

2013/2014. ředitel SOŠ Luhačovice

2013/2014. ředitel SOŠ Luhačovice S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A L U H A Č O V I C E PLÁN PRÁCE Š K O L N Í R O K 2013/2014 LUHAČOVICE, 18. ZÁŘÍ 2013 PaedDr. Karel MILIČKA ředitel SOŠ Luhačovice I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Ostrově 15.10.2014 Mgr. Martin Fous ředitel školy Školská rada výroční zprávu o činnosti schválila dne 26.11.2014 Mgr. Václav Hruška předseda školské

Více

Střední škola obchodně technická s. r. o. nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2011/2012

Střední škola obchodně technická s. r. o. nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2011/2012 Střední škola obchodně technická s. r. o. nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2011/2012 Zlín, říjen 2012 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

2012/2013. ředitel SOŠ Luhačovice

2012/2013. ředitel SOŠ Luhačovice S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A L U H A Č O V I C E PLÁN PRÁCE Š K O L N Í R O K 2012/2013 LUHAČOVICE, 18. ZÁŘÍ 2012 PaedDr. Karel MILIČKA ředitel SOŠ Luhačovice I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více