P l á n p r á c e Školní rok 2014 /

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P l á n p r á c e Školní rok 2014 / 2015 1"

Transkript

1 P l á n p r á c e Školní rok 2014 /

2 Organizace školního roku 2014 / 2015 Rozvržení prázdnin Nástup pedagogických pracovníků po prázdninách pondělí 25.srpna 2014 Začátek školního roku pondělí Podzimní prázdniny pondělí a středa 27. a Vánoční prázdniny pondělí - pátek Pololetní prázdniny pátek Jarní prázdniny pondělí - neděle Velikonoční prázdniny čtvrtek - pátek Ukončení 2. pololetí úterý 30.června 2015 Hlavní prázdniny středa - pondělí Začátek škol.roku 2015/2016 pondělí 1.září 2015 Ředitelské volno 1. termín: ( písemné závěrečné zkoušky) 2. termín: ( provozní důvody) 3. termín: ( provozní důvody) 4. termín: ( provozní důvody) Termíny odborné praxe třída A1: třída M2: třída N a třída A2: třída MN3: Termíny klausurních prací třída MN2: třída MN3:

3 Termíny ročníkových prací Třída M1 VP: Třída M1 OA: Třída M2 OA: Třída M3 OA: Kurzy 1. Seznamovací kurz pro 1.ročníky: , v místě školy 2. Zimní lyžařský kurz pro 1.ročníky a zájemce: leden 2015, Pomezní boudy, Krkonoše 3. Sportovní kurz pro 2.ročníky a zájemce: Malba v plenéru Ravenna Dny otevřených dveří pátek od 9:00 do 17:00 hodin sobota od 9:00 do 13:00 hodin čtvrtek od 9:00 do 17:00 hodin čtvrtek od 9:00 do 17:00 hodin Prezentace školy na veřejnosti Výstava v kulturním domě Fialka Říčany: listopad prosinec 2014 Veletrhy vzdělávání Kladno: říjen 2014 Beroun, Rakovník: listopad 2014 Plán pedagogických porad v 10:00 hod. zahajovací ve 14:00 hod. 1.čtvrtletí ve 14:00 hod. 1.pololetí ve 14:00 hod. 3.čtvrtletí ve 14:00 hod. pro třídu A ve 14:00 hod. pro třídy CP3 a TTR ve 14:00 hod. 2.pololetí Plán třídních schůzek v 16:00 hod v 16:00 hod. 3

4 Zasedání Rady rodičů = Spolek angažovaných rodičů v 15:30 hod v 15:30 hod Zasedání Rady školy v 10:00 hod v 10:00 hod. Přehled tříd a třídních učitelů Ročník Třída Třídnictví 1. MN1 Ing.Lenka Krsková C1 CP1 TTR1 A1 RNDr.Jana Jirasová Mgr.Marie Valtrová Milan Koiš Ing.Jana Švejdová 2. MN2 Mgr.Šárka Eisová C2 P2 TTR2 A2 Ing.Kateřina Hladíková Ing.Dana Sýkorová Mgr.Jitka Srpová Mgr.Jana Kotelenská 3. MN3 Mgr.Eva Šimáčková CP3 TTR33 Ing.Michal Havlík Bc.Marek Červenka 4

5 Pedagogické zajištění odborného vyučování Obor truhlář: Obor tesař: Obor cukrář a pekař: Radim Štolpa Jan Plavec Libor Matějovič Daniel Švec SPV Středisko praktického vyučování, Kladno, Dánská 2373 Organizace odborného výcviku Obor: tesař, truhlář 1. ročník 7,00-13,30 hod 2. a 3. ročník 7,00-14,30 hod přestávky 9,00-9,10 hod 11,30-12,00 hod výjimka pro odloučené pracoviště v ul. Milady Horákové 2745, Kladno přestávka 10,00-10,30 hod Obor: cukrář, pekař ranní směna 1. ročník 7,00 13,30 hod 2. a 3. ročník 6,00 13,30 hod přestávky odpolední směna 1. ročník 10,00 16,30 hod 2. a 3. ročník 10,00 17,30 hod přestávky 5

6 Přijímací řízení pro školní rok 2014 / 2015 Pro obory s talentovou zkouškou přihlášky do Termín přijímacího řízení pro obor s talentovou zkouškou: 1. kolo: Náhradní termín: Přípravný kurz na talentové zkoušky se koná: Rozsah kurzu: 3 lekce ( kresba, malba, koláž, kulturně-historický přehled) Cena za 1 lekci činí 250,-Kč,. Zvýhodněná cena celého kurzu ( 3 lekce) 700,-Kč. Pro obory tříleté, čtyřleté a nástavbové přihlášky do Termín přijímacího řízení pro tříleté, čtyřleté a nástavbové obory 1.kolo: Termíny dalších kol budou následovat dle aktuální situace. Ukončování studia Závěrečné zkoušky v podzimním termínu Písemné závěrečné zkoušky: (C, PE učebna P10) Praktické závěrečné zkoušky: (TR, TE učebna P7) Ústní závěrečné zkoušky: (C,PE 8:00 9:15 hod.) (TR, TE 10:00-11:30 hod.) Maturitní zkoušky v podzimním termínu Státní písemné maturitní zkoušky ve spádové škole: ( Pozvánky budou k dispozici po a žáci budou vyzváni k jejich vyzvednutí ve škole) Profilová část maturitních zkoušek praktická část: písemná část: Ústní část maturitních zkoušek: třída TN4: od 7:30 hod. třída A2: (obory D,S) třída A2: (obor Tp) 6

7 Závěrečné zkoušky v jarním termínu Písemná část závěrečných zkoušek: všechny obory Praktická část závěrečných zkoušek: všechny obory Ústní část závěrečných zkoušek: obor tesař a pekař obor truhlář a cukrář Maturitní zkoušky v jarním termínu Praktická část : Písemná profilová část:: Školní část pro třídu A2: obor Technologie potravin obor Nábytkářská a dřevařská výroba obor Stavební provoz Metodické komise srpen 2014 listopad 2014 leden 2015 duben 2015 červen 2015 Přesné termíny určí předseda metodické komise. 7

8 Organizace a umístění výuky Rozdělení žáků SOŠ a nástavby do učeben Třída Učebvna Třídní učitel C1 108 RNDr.Jirasová CP1 106 Mgr.Valtrová TTR1 105 M.Koiš C2 108 Ing.Hladíková P2 104 Ing-Sýkorová TTR2 105 Mgr.Srpová TTR3 107 Bc.Červenka CP3 106 Ing.Havlík A1 P10 Ing.Švejdová A2 P6 Mgr.Kotelenská Rozdělení žáků SOU do učeben Třída Učebvna Třídní učitel MN1 103 Ing.Krsková MN2 P11 Mgr.Eisová MN3 101 Mgr.Šimáčková Personální obsazení kabinetů Číslo kabinetu Obsazení 101 RNDr. Jana Jirsová, výchovný poradce 106 Mgr.Jitka Srpová,- koordinátor protidrogové prevence 115 Mgr. Josef Punčochář P8 Bc. Vít Liška, O. Jirák - koordinátor IKT P9 Ing. Helena Černíková, Ing. Dana Sýkorová 036 Mgr. Šárka Eisová, Mgr. Marie Valtrová 038 Ing. Lenka Krsková, Hana Rydlová, Petr Keller 041 Mgr. Vlasta Hrabáková, Ing. Kateřina Hladíková 042 Ing. Michal Havlík, Mgr. Miroslava Herzogová 043 Mgr. Jana Kotelenská, Bc. Petr Lansdorf 044 Ing. Eva Dušková, Bc. Eva Cihlářová 306 M. Červenka, M. Koiš, C. Janev 312 Mgr. Eva Šimáčková 2xx Mgr.Lenka Tojnarová, Petra Melicharová DiS. 8

9 Cyklické střídání tříd 1. cyklus: C1, TTR2, CP3 2. cyklus:ttr1, CP1, C2, P2, TTR3 Teoretické Počet Praktické Počet Praktické Počet Teoretické Počet vyučování dnů vyučování dnů vyučování dnů vyučování dnů součet součet 95 součet součet 95 Organizace teoretické výuky 1. hodina 8:00 8: hodina 8:50 9:35 (velká přestávka) 3. hodina 9:50 10:35 4. hodina 10:40 11:25 5. hodina 11:30 12:15 (polední přestávka) 6. hodina 12:45 13:30 7. hodina 13:35 14:20 8. hodina 14:25 15:10 9

10 Doplňky výuky Plán environmentálního vzdělávání viz příloha č.1 Plán práce výchovného poradce viz příloha č.2 Plán práce školního metodika prevence viz příloha č.3 Plán sportovních aktivit viz příloha č.4 Plán mimoškolních akcí viz příloha č.5 Plán DVPP viz příloha č.6 Plán realizace aktivit projektu OP VK Projekt OP VK, 054: exkurze do firmy Carpigiani, Bologna, Itálie pro obor cukrář a pekař veletrh SIAL, Paříž, Francie pro obor cukrář a pekař Projekt OP VK, 003: - září říjen 2014 pilotní ověřování kurzů: Pracovní ve strojírenské výrobě Šití kostýmů a plášťů Výroba oken a dveří Prosinec 2014 závěrečné konference projektů OP VK 054 a 003. Plán realizace aktivit projektu COMENIUS Realizace č.3 zahraniční cesta do SRN hudební gymnazium v Montabaur: Realizace č.4 zahraniční cesta do Polska město Powiat Prudnicki: Plán realizace aktivit projektu UNIV 3 viz: Aktivity dle výzvy NÚV 10

11 Plán práce na školní rok 2014/2015 schválila: PaedDr. Marta Malcová, ředitelka SOŠ a SOU U Hvězdy Kladno Platnost od: V Kladně, dne: PaedDr.Marta Malcová:.. 11

12 Přílohy příloha č. 1 Plán environmentálního vzdělávání Termín Akce Účast Exkurze zaměřené na úpravu vody duben úprava pitné vody vodárny Kladno žáci prvních květen zdroje pitné vody přehrada Klíčava a druhých květen čistírna odpadních vod Stochov ročníků Exkurze zaměřené na obnovitelné zdroje energie březen jaderná elektrárna Temelín žáci všech květen větrná elektrárna Pchery ročníků červen fotovoltaické elektrárny v okolí Kladna Exkurze zaměřené na zpracování odpadu květen třídička odpadu Kamenné Žehrovice žáci prvních květen skládka odpadu Lány ročníků Exkurze zaměřené na ochranu životního prostředí leden návštěva vzdělávacího centra AVES spojená s odbornými přednáškami žáci všech květen duben ekologické vycházky např. - naučná stezka Brdatka u Zbečna, Vinařická horka, vodní nádrž Záplavy návštěva dolu Mayrau spojená s odborným výkladem a vyhledáváním fosílií na přilehlé skládce ročníků žáci prvních ročníků Využívání odborných časopisů a audiovizuální techniky září Nika ( časopis pro ekogramotnost) žáci prvních - Dnešní svět ( časopis pro mezioborovou výuku ) ročníků červen Promítání ekologicky zaměřených videokazet a DVD Návštěva vzdělávacích programů kina IMAX Návštěva muzeí únor Chlupáčovo muzeum historie Země na Přírodovědné fakultě UK v Praze žáci všech březen Vlastivědné muzeum ve Slaném ročníků duben Sládečkovo vlastivědné muzeum Kladno Spolupráce na ekologizaci provozu školy žáci všech září úprava a úklid školního prostředí ročníků - šetření s materiály všichni červen hospodaření s odpadky zaměstnanci třídění odpadu září Projekt COMENIUS žáci všech - červen ročníků září návštěva Německa v rámci projektu COMENIUS vybraní žáci září Účast na soutěži Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje. všichni žáci červen zaměstnanci Zvyšování odborné úrovně koordinátora a dalších pedagogických pracovníků na seminářích zaměřených k environmentální výchově. školy 12

13 příloha č. 2 Plán práce výchovného poradce Měsíc Druh činnosti Poznámka září Vyhodnocení plnění úkolů ve šk. roce 2013/2014. říjen Aktualizace a kompletace dokumentace u žáků se specifickými poruchami učení. Konzultace s třídními učiteli a s učiteli ČJL, ANJ, NEJ a MAT k tématu zohledňování žáků s SPU, jednání výchovné komise podle potřeby. Účast na odborných seminářích podle aktuální nabídky. Školení VISK Praha podle nabídky. Práce s třídními učiteli a s žáky s problémovým vývojem a rizikovým chováním. Sledování vývoje neomluvených absencí v jednotlivých třídách. Konzultace k výchovným problémům ( absence, šikana, kouření), výchovná komise podle potřeby. Spolupráce s organizací Člověk v tísni podle nabídky. Spolupráce s vedením školy podle aktuální naléhavosti. Účast na odborných seminářích podle nabídky VISK. listopad Spolupráce s orgány státní správy, s orgány péče o dítě, Policií ČR a krizovým centrem. Spolupráce s preventistou sociálně patologických jevů. Posouzení výsledků žáků za 1. čtvrtletí v oblasti chování. Citlivé a odpovědné posuzování neomluvené absence spolupráce s třídními učiteli. Výchovná komise podle potřeby. Účast na odborných seminářích VISK Praha. Spolupráce s organizací Člověk v tísni podle nabídky. prosinec Ve spolupráci s preventistou uskutečnit přednášky, semináře a další akce k protidrogové prevenci podle aktuální nabídky. Spolupráce s organizací Člověk v tísni podle nabídky. Diagnostika a prevence u žáků s negativními projevy chování, řešení problémů individuálně, s rodiči a třídním učitelem, popř. s vedením školy. Informace závěrečných ročníků o možnostech pokračování ve studiu na nástavbovém studiu, VOŠ a VŠ. leden Konzultace k výchovným problémům ( absence, šikana, kouření), výchovná komise podle potřeby. Spolupráce s třídními učiteli a s vedením školy podle aktuální naléhavosti. Zvýšená pozornost žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním před hodnocením v 1. pololetí. Sledování vývoje neomluvených absencí v jednotlivých třídách. 13

14 Účast na odborných seminářích podle nabídky VISK Praha. Spolupráce s organizacemi podle nabídky. únor Besedy se zástupci Úřadu práce Kladno pro 3. ročníky SOU a 4. ročníky SOŠ. Výchovná komise podle potřeby, konzultace s pedagogy podle potřeby. Vlastní diagnostická činnost u žáků, kteří ji vyžadují z výchovných, vzdělávacích, profesionálně orientačních, sociálních a jiných důvodů. Vzdělávání v oblasti nových a alternativních výchovných trendů. březen Aktualizace podkladů pro žáky s SPU a dalšími výukovými a výchovnými problémy. Sledování vývoje neomluvených absencí v jednotlivých třídách. Konzultace k výchovným problémům ( absence, šikana, kouření), výchovná komise podle potřeby. Spolupráce s vedením školy a s preventistou podle aktuální naléhavosti. Účast na odborných seminářích podle nabídky VISK Praha. duben Vyhodnocování výsledků žáků ve výchovné oblasti za 3. čtvrtletí školního roku. Konzultace k výchovným problémům s třídními učiteli a rodiči. Spolupráce s preventistou sociálně patologických jevů při akcích ( Dům světla, protidrogové přednášky, Člověk v tísni). Účast na odborných seminářích podle nabídky VISK Praha. květen Spolupráce s Centrem protidrogové prevence, případně dalšími organizacemi pro 1. ročníky podle aktuální nabídky. Konzultace k výchovným problémům, výchovná komise podle potřeby. Spolupráce s vedením školy podle aktuální naléhavosti. Preventivní pohovory s žáky s výchovnými a studijními problémy. Účast na odborných seminářích podle nabídky VISK Praha. červen Ve spolupráci s třídními učiteli vyhodnocení množství absencí a neomluvených absencí v jednotlivých třídách. Konzultace k výchovným problémům s třídními učiteli a rodiči. Konzultace k výchovným problémům (absence, šikana, kouření). Spolupráce s vedením školy podle aktuální naléhavosti. 14

15 příloha č. 3 Plán práce školního metodika prevence Termín září Druh činnosti Vytvoření nástěnky k metodice prevence. Seznamovací akce pro 1.ročníky seznámení žáků se vzděláváním v oblasti Zdravého životního stylu, besedy s protidrogovou tématikou. Vyhodnocení Školní preventivní strategie na školní rok 2013/2014. Průběžné sestavování Školní preventivní strategie na školní rok 2014/2015. říjen listopad prosinec leden únor Navázání kontaků s OPPP Kladno, Policií ČR, Centrem drogové prevence, Městskou policií Kladno, NVZ Vinařice, Úřadem práce, Muzeem Policie ČR a dalšími institucemi. Vlastní vzdělávání. Školení metodiků primární prevence. Návštěva Muzea Policie Poučení o některých rizikových situacích, jejich předcházení a zvládnutí ( špatný vliv okolního prostředí a jeho možné následky, nebezpečí pro děvčata: prevence obchodu se ženami, nežádoucí otěhotnění ). Beseda s Policií ČR na toto téma Třídní schůzky předávání informací rodičům, poradenská činnost, informace o zdravém životním stylu. Pokračování v prevenci používání návykových látek ( výukové videoprogramy v rámci OBN v jednotlivých ročnících). Dokončení Školní preventivní strategie na příští rok. Den otevřených dveří beseda s rodiči o studiu a o školních aktivitách, ovlivňujících zdravý vývoj studentů. Vlastní vzdělávání školení, které pořádá OPPP Kladno. Okresní soud v Kladně Den otevřených dveří - beseda s rodiči o studiu a o školních aktivitách, ovlivňujících zdravý vývoj studentů. Návštěva Domu světla v Praze Beseda s Policií ČR ( trestní odpovědnost šikana, krádeže apod.). Přednáška pedagoga NVZ Vinařice o drogové problematice a trestní zodpovědnost mladistvých. Zhodnocení Školní preventivní strategie za 1.pololetí školního roku 2014/

16 březen Přednáška psychologa (prevence zneužívání návykových látek a sociálně patologických jevů). Poučení žáků o postavení národnostních menšin v ČR (výchova k tolerantnímu přístupu k odlišných kulturám, ke snaze o jejich poznání). Návštěva kojeneckého ústavu v Kladně duben květen červen Beseda s lékařem ( výběr životního partnera, antikoncepce, nebezpečí pohlavních chorob, nebezpečí AIDS.). Třídní schůzky - zdravém životním stylu. předávání informací rodičům, poradenská činnost, informace o Beseda s Městskou policií Kladno ( domácí násilí). Podpora volnočasových aktivit, věnování pozornosti rizikovým skupinám žáků. Návštěva Muzea O.Pavla Buštěhrad + beseda Podpora volnočasových aktivit, věnování pozornosti rizikovým skupinám žáků. Návštěva Památníku Lidice Zhodnocení vytváření optimálních podmínek pro vzdělávací proces, zvládnutí stresových situací mezi učiteli, vychovateli a žáky, věnování zvýšené péče handicapovaných a jinak znevýhodněným žákům. Zhodnocení Školní preventivní strategie za 2.pololetí školního roku 2014/2015. Během celého školního roku se budeme zúčastňovat akcí, které k této problematice pořádají i další instituce a organizace, pokud nám bude nabídnuta účast. Dále budou pedagogičtí pracovníci celoročně působit na žáky v oblasti prevence na třídnických hodinách i během vyučování předmětů, které jsou k tomu vhodné OBN, ZSV, PSY, CJL, TEV Metodik prevence se bude pravidelně zúčastňovat seminářů i dalších akcí, které se k prevenci vztahují. 16

17 příloha č.4 Plán sportovních aktivit Termín AKTIVITA SPORTOVNÍ AKCE A SOUTĚŽE: Září, říjen, listopad Březen, duben, květen, červen Prosinec Přespolní běh Středočeská in line brusle Středoškolská futsalová liga (základní kolo) Pohár Josefa Masopusta (fotbal) Florbal Mistrovství SŠ ve stolním fotbale (oblastní kolo Kladno) Basketbal Volejbal Silový čtyřboj Turnaj SŠ v malé kopané Neštěmice Pražský juniorský maratón Hokejbal proti drogám Republikový přebor v in line bruslení Stochov Sportovní den (bruslení - Kladno) KURZY: Leden Zimní výcvikový kurz (Krkonoše) Červen Sportovní kurz (Stará Živohošť) DVPP, semináře Účast na akcích AŠSK (dle aktuální nabídky) DVPP akce VISK (dle aktuální nabídky) Další vzdělávací a projektové aktivity pro pedagogy (dle aktuální nabídky) DALŠÍ AKCE DLE AKTUÁLNÍ NABÍDKY: Sportovní dny v rámci výuky Soutěže AŠSK stolní tenis, šachy, atletika, on-line bruslení, bowling, sportovní hry Regionální soutěže Soutěže odborového svazu Stavba Tématické exkurze dle nabídky např.tnt Fortuna Meeting Kladno Akce v rámci projektu Česko se hýbe 17

18 příloha č.5 Plán mimoškolních akcí Termín: Akce Třídy ( obory) Navrhuje září FOR ARCH Praha Stavební obory Bc.Červenka,Mgr.Punčochář,P.Keller FOR INTERIOR Praha Stavební obory Bc.Červenka, M.Koiš, Mgr.Punčochář Hamounův statek P2 Ing.Sýkorová říjen FOR LIGNUM Stavební obory Bc.Červenka, M.Koiš, P.Keller Muzeum policie A1, A2,MN2, MN3 Mgr.Valtrová, Mgr.Srpová Designblok M1, M2, M3 Mgr.Šimáčková T Design Slaný A1, N2, TR3 Mgr.Herzogová Cukrovar Bobrovice - projekt Stavební obory Ing.Sýkorová, Ing.Hladíková listopad PRAGOLIGNA Praha Stavební obory Bc.Červenka, M.Koiš, P.Keller SVK Kladno C1, CP1, TTR1, MN1 Mgr.Valtrová Okresní soud Kladno CP3, TTR3 Mgr.Valtrová Cukrovar Bobrovice Potravinářské obory Ing.Sýkorová, Ing.Bláhová, Ing.Hladíková Laboratoře NTM TP1, TP2 Ing.Sýkorová, Ing.Krsková Truhlářství Mihulka A1, N1, N2, TR3 Mgr.Herzogová prosinec Betlémská kaple Praha MN1, MN2, A1 Mgr.Valtrová, Mgr.Kotelenská Backaldrin Kladno C3, P3, C2, P2 Ing.Sýkorová, Ing.Hladíková Divadlo Kladno Všechny třídy Třídní učitelé TOPP Kladno -Rozdělov N2, A1 Mgr.Herzogová leden Dům světla Praha Třídy SOŠ Mgr.Valtrová, Mgr.Srpová La Lorraine Kladno C3, P3 Ing.Sýkorová, Ing.Hladíková Planeta země 3000 Všechny třídy Třídní učitelé únor Muzeum čokolády Praha C2, P2 Ing.Sýkorová, Ing.Hladíková Interiéry Slaný A1, N2, N1 Mgr.Herzogová březen Kojenecký ústav CP3, A1 Mgr.Valtrová, Mgr.Srpová Backaldrin Kladno C1, P1, C2, P2, CP3 Ing.Sýkorová, Ing.Hladíková Divadlo Kladno Všechny třídy Třídní učitelé duben KOMPEK Kladno CP1 Ing.Sýkorová květen Muzeum Oty Pavla A1, 2.ročníky Mgr.Valtrová, Mgr.Srpová Muzeum zeměděl.obaly C1-3, P1-3, TP Ing.Sýkorová, Ing.Hladíková červen Památník Lidice 2.ročníky SOU Mgr.Valtrová, Mgr.Srpová Další mimoškolní akce dle aktuální nabídky. 18

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 2. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivana

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010 Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do nového šk. roku, příprava úvodních besed Spolupráce s PPP Plzeň, pracoviště Domažlice aktualizace zpráv žáků se SVP Příprava materiálů

Více

Organizace školního roku 2014/2015

Organizace školního roku 2014/2015 Organizace školního roku / ZÁŘÍ 01. 09. 01. 05. 09. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - Informace rodičům a žákům 1. ročníky kinosál - 8.00 hodin (úsek stavo, elektro), 10.00 hodin (úsek strojní, ekonomický) Státní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Slavnostní

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí, Dukelská 313, Ústí nad Orlicí Organizace školního roku 2017/2018

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí, Dukelská 313, Ústí nad Orlicí Organizace školního roku 2017/2018 Organizace školního roku 2017/2018 Ing.Petr Vojtěch ředitel školy PŘEHLED OBORŮ A PEDAGOGICKÉ DOKUMENTACE Čtyřleté maturitní obory : 23-45-M/01 Dopravní prostředky ŠVP, č.j.: 1326/2015 1.A, 2.A, 3.A, 4.A

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Sigmundova SŠs, Lutín

Sigmundova SŠs, Lutín SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, J. Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2008-2009 Lutín, září 2008 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce ŘPV

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - 2-1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Září 1.9. zahájení školního roku 1. - 5.9. společná část maturitní zkoušky 2014 podzim 4.9. schůze rodičů žáků 1. ročníku (16:00) 9.9. praktické maturitní zkoušky

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Skupina výchovných poradců školy a okruhy jejich činností: Ing. Aleš Zapletal (současně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Organizace školního roku 2013/2014 SRPEN 26. - 30. 8. (po-pá) přípravný týden 26. - 27. 8. (po-út) seminář pedagogů k projektu EU peníze

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Tematický plán výchovného poradce. Školní rok 2015/2016

Tematický plán výchovného poradce. Školní rok 2015/2016 Tematický plán výchovného poradce Školní rok 2015/2016 Oblasti působení výchovného poradce: 1.Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství v této

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace sídlo: Charbulova 106, Brno

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace sídlo: Charbulova 106, Brno 1 Časový harmonogram školního roku 2017/18 Začátek školního roku: 4. 9. 2017 Konec školního roku: 31. 8. 1.1 Pololetí ve školním roce 2017/18 Období Začátek vyučování Konec vyučování I. pololetí 4. 9.

Více

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace sídlo: Charbulova 106, Brno

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace sídlo: Charbulova 106, Brno 1 Časový harmonogram školního roku 2016/17 Začátek školního roku: 1. 9. 2016 Konec školního roku: 31. 8. 1.1 Pololetí ve školním roce 2016/17 Období Začátek vyučování Konec vyučování I. pololetí 1. 9.

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Lenka Ondráčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Michaela

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010.

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010. Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. Horská 167, 460 14 Liberec tel/fax:485121062,482725090 http://www.spsn-lbc.cz e-mail:spsn@iol.cz P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE na

Více

ROKU SRPEN. Do uzávěrka přihlášek pro přijímací řízení VOŠ - 2. kolo Bl zahájení přípravného týdne

ROKU SRPEN. Do uzávěrka přihlášek pro přijímací řízení VOŠ - 2. kolo Bl zahájení přípravného týdne ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 SRPEN Do 30. 8. uzávěrka přihlášek pro přijímací řízení VOŠ - 2. kolo 29. 8. zahájení přípravného týdne dodatečné a opravné zkoušky dle plánu 29. 8. v 9.00 zahajovací

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2007/2008

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2007/2008 Č.j. T 719/07 ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2007/2008 Vychází z dlouhodobého plánu strategie a koncepce rozvoje školy, zpracovává ji skupina výchovných poradců školy a je konkretizací

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 Střední škola Vyšší odborná škola 27.8.2012 PO Nástup pedagogických pracovníků Opravné a náhradní zkoušky za 2.pololetí 11/12 PO Provozní porada 8,30 (W) jen učitelé! PO Školení DUM 10,30-14,30 28.8.2012

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2015 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-28.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-29.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9: Organizace školního roku 2013/2014 Termínový kalendář pro studenty 1. pololetí Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:30 2.9.2013 Logická olympiáda registrace soutěžících 1.8.-30.9.2013 Podzimní

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE Střední zdravotnická škola, příspěvková organizace Frýdek Místek, tř. T. G. Masaryka 451 ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE 2016 2017 Obsah Obsah... 1 1. Roční plán EVVO pro školní rok 2016/2017... 2 1.1.

Více

PLÁN PRÁCE - DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE - DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2016/2017 PLÁN PRÁCE - DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2016/2017 Zahájení školního roku: čtvrtek 1. září 2016 Konec 1. pololetí: úterý 31. ledna 2017 Ukončení školního roku: pátek 30. června 2017 Prázdniny Podzimní:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LEDEČ NAD SÁZAVOU okres Havlíčkův Brod Nádražní 780, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČ: 71008951 tel. 569 726 420 www.zs.ledecns.cz e-mail: zsledec@seznam.cz CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ZÁHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU: denní studium 1. září 2016 v 7.55 hod. dálkové studium 6. září 2016 v 13.25 PRAVIDELNÉ VYUČOVÁNÍ:

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17 PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17 Měsíc Datum Čas Akce Garant Srpen 25.8. 8.30 Nástup pedagogických pracovníků Příprava tříd pracovní doba v přípravném týdnu 8:30 13:00 26.8. 8.30 ŘŠ, ZŘ po provoz. p. MZ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 20016-2017 Koordinátor práce školního poradenského pracoviště: Mgr. Jitka Šaierová - ředitelka školy Členové školního poradenského pracoviště:

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Zápis z jednání PREVENTIVNÍHO TÝMU 1/2007 SŠ Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace

Zápis z jednání PREVENTIVNÍHO TÝMU 1/2007 SŠ Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PREVENTIVNÍHO TÝMU 1/2007 Datum: 11. 1. 2007 1. Složení preventivního týmu, vymezení činnosti, dokumentace, metodické pokyny 2. Primární prevence sociálně patologických jevů 3. Osnova Školní preventivní

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáteční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti

Více