20 let na cestě. Slovo na cestu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "20 let na cestě. Slovo na cestu"

Transkript

1 Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě červenec srpen 2015 Slovo na cestu 20 let na cestě Cesta domů Při svých výletech jsem se kdysi ocitl na svazích hustého lesa, kde končila pěšinka. Pokračoval jsem tedy terénem, ale dostal jsem se do velmi hustého, trnitého porostu, kterým jsem se musel prodírat vpřed. Když už jsem byl vyčerpaný a hodně unavený, uviděl jsem nedaleko vinoucí se cestu. Jak dobře a rychle se mně pak kráčelo po této silničce. Tento zážitek lze vztáhnout i na způsob našeho života. Často se plahočíme obtížným terénem, prodíráme se lesními houštinami života, ve kterém chybí Boží vedení. Mnozí ani nevěří, že taková Boží cesta existuje. Jak bychom mohli znát cestu? (Jan 14,5). Bez cesty je chůze nejen nesnadná, ale je i nebezpečí, že zabloudíme. Jak dobré je najít správnou životní cestu a vydat se po ní. Vyžaduje to však určitý čas, kdy si můžeme nerušeni v tichu promýšlet, zda žijeme tak, že nás svědomí chválí, nebo co změnit, když pocítíme výčitky. Pro mnohé je tím volným časem doba prázdnin, kdy alespoň na chvíli odkládáme mnohé úkoly, které jinak zaměstnávají naši mysl. Veliký křesťanský světec biskup a církevní učitel Augustin také kdysi pochyboval, zda je vůbec možné najít cestu života. A když už se přece vydal směrem k Bohu, ještě ho zdržovaly různé zlozvyky a žádostivosti, kterých se nechtěl vzdát. Čím více poznával, že pravda je ve službě Bohu, tím větší byla jeho bída, když se cítil slabým, aby přerval pouta špatností. Zoufale volal: Co bude z nás? Vstávají nevzdělaní a dosahují nebes a my, se svou vědou bez srdce, hle, jak se válíme v blátě nečistoty. Augustin v pláči volal: Což stále ještě zítra, až zítra. Proč ne dnes? Proč neučiníš v této chvíli konec své hanbě? Krásné je jeho volání: Nejen k Bohu jít, nýbrž i k Bohu přijít, nejen chtít jít, nýbrž opravdu a vážně chtít, nejen tak napolo a slabě, z jedné strany chtít, z druhé strany nechtít. Byly to velké zápasy. Podívejme se však, co píše ve své knize Vyznání, když roztrhl pouta vášní a našel svobodu ducha. Jak sladko mi bylo najednou bez sladkosti všech oněch ničemností, které jsem se dříve tak velice bál ztratit, jak jsem byl vesel, že jsem je opustil. Pozdě jsem si tě zamiloval, ó, Kráso věčná a věčně mladá, pozdě jsem si tě

2 zamiloval. A hle, ve mně jsi byl, a já jsem byl venku, a venku jsem tě hledal Zval jsi mne, až jsi rozbil mou hluchotu Dotkl ses mě a já zatoužil jsem jen po tvém pokoji Pro sebe jsi nás stvořil, Pane, a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě. Blahodárné mohou být exercicie, kdy myslíme jen na obsah duchovních přednášek a máme zachovávat silentium (mlčení a ticho). Blahodárné mohou být i dny a chvíle o prázdninách, které věnujeme takovým myšlenkám. Název prázdniny sice hovoří o prázdnu, ale pro nás mohou být prázdniny dobou, která není prázdná, ale dobře naplněná, dle slov písně: Naplňuj mě Duchem svým, nechci být prázdný džbán. Vraťme se na Ježíšovu cestu a jděme po ní! Je to cestička k Domovu. P. Rudolf Friedl, farář ve Štáblovicích Večerní modlitba Do tvých rukou vkládám tento den. Už není takový, jaký jsi mi ho ráno daroval Já však vím, že až zhasnu svou lampu, přijmeš mne a mou lidskou slabost do svého velikého pokoje a do svého porozumění. Tak tě chci mlčky vyznávat, a dáš-li mi nový den, jsem zde, připraven žít zcela pro tebe. Večer Na nebi sbírá se vítr, zítřejší nachový vítr, a znova láska, znova, odedávna zpovzdálí překáží smrti. Jan Skácel 2

3 Zajímá nás Jaký je postoj církve k posmrtnému dárcovství orgánů? Začněme právními úpravami ve státním zákonodárství rozlišujeme zde předpokládaný souhlas a předpokládaný nesouhlas s posmrtným darováním orgánů. Znamená to, že v prvním případě se po smrti člověka nikdo neptá příbuzných, jestli a jak se může naložit s orgány zemřelého. V případě předpokládaného nesouhlasu není možné použít orgány zemřelého. Předpokládaný nesouhlas platí např. v Holandsku, Německu, Dánsku, Velké Británii, USA, Kanadě, Japonsku, Austrálii. Předpokládaný souhlas pak v České republice, Belgii, Francii, Rakousku, Španělsku, Finsku, Řecku, Maďarsku, Bulharsku, Itálii. To znamená, že jestli bych chtěl být posmrtným dárcem orgánů v USA, musím k tomu dát souhlas (podpisem na zadní straně řidičského průkazu), jestliže bych naopak nechtěl být dárcem v České republice, musím se nahlásit do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů (založen 2004, dodnes zapsáno asi 1500 osob), jinak je na mne pohlíženo jako na potenciálního dárce. Ze strany církve v tomto ohledu není žádná výhrada, pokud je prokázána smrt a pokud se s tělem zachází uctivě. Po splnění těchto podmínek je to pak úkon křesťanské lásky k těm, kteří orgány potřebují k tomu, aby mohli dál vést plnohodnotný život. o. Jan Czudek Cesta blahopřeje otci Michalu Pořízkovi, členu redakce Cesty od začátku její existence do června roku 1996, k dovršení dvaceti let kněžství. Otče Michale, do dalších let Vám přejeme a vyprošujeme spolu s farníky naší farnosti hojnost Božího požehnání a stálou pomoc Boží v pastorační péči o věřící ve Vašem novém působišti. Zároveň přejeme hodně radostných chvil v životě osobním i v životě farnosti. Kéž Vás chrání a svou přímluvou provází i Panna Maria, Matka církve. Zároveň děkujeme za Vaši práci v Cestě v době, kdy Cesta hledala svou tvář i místo v životě svých čtenářů. redakce Cesty 3

4 Konkatedrála byla otevřena až do půlnoci V rámci Noci kostelů, která se konala 29. května, byla zpřístupněna také naše konkatedrála. V konkatedrále byl pro návštěvníky přichystán bohatý hudební program doplněný komentovanou prohlídkou historických skvostů naší farnosti. Návštěvníci měli možnost zhlédnout barokní ornáty, které mohli porovnat s ornáty 21. století ušitými dle moderního stylu, které dostal otec děkan v Americe. Návštěvníkovu oku určitě neunikly vzácné a běžné liturgické předměty a relikviáře. Tyto vzácné předměty měli návštěvníci možnost spatřit právě pouze v rámci Noci kostelů. Návštěvníkovo ucho pohladil zpěv dívčího pěveckého sboru Jeřabinka pod vedením MgA. Jaromíra Lokaje. Jemný tón houslí se linul konkatedrálou z ruky Alenky Čechové za doprovodu Jiřího Čecha. 4

5 Maruška Kepová, která hrála na trubku, a Jana Kepová, která ji doprovázela na příčnou flétnu, doplnily svým vystoupením krásnou atmosféru. Nesmíme zapomenout také na Hanku Šamárkovou, která zahrála na varhany. Schola svým zpěvem oslnila nejednoho návštěvníka. Návštěvník, který se zapojil do soutěže a byl vylosován, mohl obdivovat panoramatický výhled na noční Opavu z levé věže konkatedrály (ta vyšší). Program vyvrcholil fanfárami v podání trumpetistů Denise Lampy a Jiřího Brňáka, které zazněly právě z věže. Tímto chci poděkovat všem, kteří se zapojili do příprav a programu celé Noci kostelů, pokud jsem však na někoho zapomněl, tak se z celého srdce omlouvám. Chci také poděkovat otci Janovi a otci Alešovi, kteří celou akci podpořili. Jirka Brňák Ministrantský výlet Dne 5. června jsme se my, ministranti, sešli na autobusovém nádraží, abychom společně odjeli na faru do Sobotína. Těšili jsme se na tři dny společného pobytu, na kterém jsme zakončili a vyhodnotili naše celoroční snažení a ministrantskou soutěž. Po cestě autobusem a rychlém vybalení jsme se sešli na hřišti, rozdělili se do dvou týmů a zahájili výletovou hru. Tady začaly tři dny plné her a spousty zábavy. V sobotu jsme vyrazili na asi dvanácti kilometrovou túru. Cestou jsme našli říčku, ve které jsme si do svých plastovek nabrali svěží vodu, protože nás trápila ukrutná vedra. I přesto všechno jsme obdivovali krásu chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Na zpáteční cestě jsme se zastavili u bludných kamenů. Na autobusovém nádraží Skřítek nám otec Aleš koupil zmrzlinu a autobus nás odvezl zpět do Sobotína. Po večeři u táboráku jsme měli vyhodnocení celoroční hry Putování s králi a soudci Starého zákona. O půl jedenácté večer nás čekala večerní mše svatá při svíčkách, kterou sloužil otec Aleš. Po ní nám Jirka a Kája připravili stezku odvahy, kterou jsme všichni absolvovali bez větších problémů. Celým pobytem nás provázely úsměvy, písničky, výborné svačinky a modlitby. Velké díky patří otci Alešovi, Petrovi a Karolínce za jejich čas, který nám věnovali. František a Felix Špičkovi 5

6 Dětský farní den Na neděli 7. června přichystal otec Aleš, Magda a Mirka farní den pro děti. Rodiče s dětmi tak měli možnost strávit pěkné slunečné odpoledne, které si jistě užily nejen děti, ale i jejich doprovod. Organizátoři se postarali o program, maminky zase vypomohly s občerstvením. Na začátku odpoledne si děti, ale ukrytého pokladu. A tak děti běhaly po farní zahradě a hledaly. Dalo jim to chvilku práce, ale nakonec poklad našly. Jejich snažení bylo odměněno sladkou mlskou. Po odpoledním běhání a plnění úkolů se děti posilnily špekáčkem a všichni odcházeli domů s pocitem pěkně prožitého dne. Velký dík patří otci Alešovi, Mirce a Magdě. Děkujeme. maminka Věrka Martínková i někteří rodiče, zazpívaly písničky, které znaly ze scholky. Pak již každé dítě dostalo knížečku, do které sbíralo razítka za účast v soutěžích, do nichž se občas zapojili i jejich rodiče. Soutěžní klání bylo doplněno i o dvě malé divadelní hry, které si připravily děti ze scholky. Mohli jsme tak shlédnout pohádku o Třech bratrech a o Sněhurce. Naše malé soutěžící přišel podpořit i otec Jan. Všechny děti na konci dne čekala i odměna za účast v soutěžích v podobě A co se na farním dnu líbilo dětem nejvíce? Všechny hry, různé soutěže, probíhání a skákání přes švihadlo, hoňky, jak jsme dostávali razítka za hry, houpání na houpačce, opékání, ale nejvíc ze všeho hledání pokladu! Terezka, Emilka, Jáchym, Péťa, Vašek a Honzík 6

7 Národní eucharistický kongres V několika minulých číslech Cesty jsme měli možnost přemýšlet nad tématy, která byla sestavena jako bližší příprava na Národní Eucharistický kongres Snaha pokusit se nastínit a nahlížet na tajemství eucharistie z několika stran měla prohloubit naše poznání i úctu k tomuto vrcholu i zdroji života církve i každého věřícího. V tomto článku bychom již chtěli poukázat na důležité souvislosti dotýkající se průběhu, organizace a samotného programu Národního Eucharistického kongresu. Ve dnech října 2015 v Brně na Petrově a na biskupském gymnáziu se uskuteční Národní konference o eucharistii, na niž má každá diecéze za úkol vyslat dvacet účastníků zástupců za jednotlivé děkanáty. Jedná se o dílčí program obsahující diskuze a přednášky nejen k tématům, která byla probírána v rámci samotné přípravy od ledna do června Vrcholem kongresu bude mše svatá sloužená v sobotu 17. října 2015 v v Brně na náměstí Svobody s následným eucharistickým průvodem centrem Brna na Zelný trh. Program zde zakončí slavnostní požehnání. Na tuto bohoslužbu je třeba si předem ve farnostech zajistit bezplatné vstupenky (podobně tomu bylo při papežské návštěvě), které si můžete objednat jednak přes internetové stránky NEK do poloviny srpna 2015 nebo v rámci své farnosti, pokud byla tato možnost nabídnuta. V případě dostatečného zájmu opavský děkanát zajistí dopravu do Brna na hlavní den NEK autobusy. Z těchto důvodů je dobré, aby se zájemci již nyní nahlásili ve svých farnostech. 16. a 17. října je připraven v Brně také bohatý doprovodný program zvláště pro mladé, který vyvrcholí koncertem Podané ruce v pátek 16. října od 18 hodin v Brně na náměstí Svobody a celonočním programem v mnoha kostelích v centru Brna. o. Aleš Písařovic 7

8 Martin Smith Každý den je pro mě zázrakem 8 Martin Smith je autor křesťanských písní, které se zpívají po celém světě. Je především spjat s mezinárodně uznávanou kapelou Delirious?. Jeho letošní vystoupení v České republice proběhlo 5. června v pražské Lucerně. Chválit Boha na tomto místě ve společenství lidí, kteří tento večer neváhali přijít, byl neopakovatelný modlitební zážitek. My jsme měli tu čest s Martinem Smithem strávit 30 minut na tiskové konferenci před vystoupením, tak přinášíme odpovědi na naše otázky. V poslední době jsi hodně koncertoval v České a Slovenské republice, zítra jedeš do Trnavy na LUMEN, potom v létě na Slovensko na Campfest. Co tě k tomu vede? Nevím, rád jezdím do této části světa i Budapešť, Bukurešť, jižní Ukrajina. Prostě dělám něco v této části Evropy, která si myslím, že je připravena na skutečný Boží zásah. Obzvláště mezi mladými lidmi. A tudíž jsem pro to nadšený. Existuje jedna řeholnice, která se modlívá za všechny křesťanské zpěváky a kapely. Asi před hodinou jsme jí psali a zeptali se, zda ti chce něco vzkázat, když s tebou budeme mluvit. Ona obratem odpověděla, že se za tebe dnes večer bude modlit a děkuje za to, co děláš pro Boha, a jak tvá práce pomáhá mladým lidem nalézat povolání. Díky, díky moc. V roce 2006 jsi vystupoval na festivalu Colours of Ostrava. Byl to pro tebe tak silný zážitek, že jsi o něm dokonce napsal zmínku ve své knize. Jaký tam byl tvůj nejsilnější zážitek? Oh, co to jen bylo? (vzpomíná ) Připomeň mi příběh té noci. Jeden z účastníků tiskové konference se zapojil: Myslím, že tuto kapitolu napsal zrovna Stu G (kytarista pozn. red.). Podle mě šlo o tu hrstku lidí na začátku koncertu, která se ke konci rozrostla v obrovský dav posluchačů. A jak se modlil za lidi, kteří tam stáli a pili pivo. Martin: Jo, jasně. V knize je napsáno: Na hudebním festivalu v Ostravě nás ohromilo, že tam máme několik stovek fanoušků. Byly tam však také tisíce návštěvníků, kteří o nás nejspíš nikdy neslyšeli a nejspíš se nezajímali ani o texty našich písní. Na svých vystoupeních jsme několik let tvrdě pracovali, aby byla přijatelná pro různé typy posluchačů. Nezpronevěřujeme se své víře. Snažíme se dotknout toho nejlepšího, co v nich je! ( ) Když jsme zpívali Vidím mračna a ano, jsem připraven tančit nad touto vyprahlou zemí, jako bych v nitru slyšel Boží

9 hlas, jak mi říká: Tohle je ta vyprahlá země, a já chci, abys na ní tančil. Nepovažuj tyto příležitosti za samozřejmost. Rozhlédl jsem se a uviděl jsem hloučky dobře naladěných lidí, jak popíjejí pivo, drží se kolem ramen a zpívají promítané texty Tohle miluji. Chci říct, existuje něco vzrušujícího na hraní a zpívání před lidmi, kteří by nikdy nepřišli do kostela. Je to nesmírně vzrušující, protože dostaneš šanci vidět, jak Bůh koná zázraky. A to mám rád ve svém životě, když vidím, jak Bůh dělá zlomy v lidských životech v tomto kontextu. S tvou manželkou jste založili Compassion Art (Umění soucitu pozn. red.). Kde a jak jste už s tímto projektem pomohli? Inu, byl to skvělý a tvůrčí zážitek, protože jsme shromáždili spoustu zpěváků z celého světa a napsali jsme všechny ty písně. Nevím, jestli z charitního úhlu pohledu to byl taky tak obrovský úspěch, ale hudebně jsme v tom byli fakt dobří. Úžasné bylo, jak se všichni umělci sešli s úmyslem něco rozdat a opravdu pomoci lidem. Tak vznikly skutečně dobré příběhy o tom, jak tyto peníze pomáhají lidem na celém světě. Můžeš nám říct jeden z nich? Jasně. Máme velký projekt v Brazílii, kde pečují o rodiny v džungli uvězněné v severní části Brazílie. Spousta lidí vůbec neví, že tito lidé existují. Takže tam musí mít lodě, aby se dostali na konec džungle, kde vyučují děti, stavějí nemocnice. Ty lodě se jim neustále potápěly, tak jsme jim koupili novou velkou loď, kterou jsme pojmenovali Compassional (Soucitná). Takže to bylo úžasné, už se nepotápí. To bylo fakt dobré. Máš z poslední doby nějaký silný duchovní zážitek, dotek Boha, o který by ses s námi rád podělil? Nemusí to být spojeno s hudbou. Jo, vnímám, že mám takový dotek každý den, protože mám hodně dětí. A ty jsou opravdu jedinečné! Náš dům je tak plný legrace, radosti. A tak je pro mne každý den zázrakem. Chceme ti říct na závěr ještě jeden příběh, který se stal. Na jednom z tvých koncertů byl před pár lety kněz (o. Pavel) se skupinou studentů. Jedna studentka tehdy prožívala dobu, kdy chtěla spáchat sebevraždu. Při tvém koncertu ji však začaly téct slzy a něco se v ní zlomilo. Od té doby už to nechtěla udělat. Takže jakýsi zázrak, díky za to, co děláš. Wow, dobré, fantastické, úžasné. P. Pavel Šupol, Ludmila Honková, Markéta Maňáková Převzato z redakčně upraveno. 9

10 Zasvěcený život v Opavě V církvi prožíváme Rok zasvěceného života. Představujeme další z opavských řeholních společenství. Kolik sester je v Opavě nyní? V Opavě je nyní 9 sester. 10 Kongregace Dcer Božské Lásky Jak zní přesný název kongregace? Přesný název je Kongregace Dcer Božské Lásky. Za naším jménem píšeme FDC, jako zkratku latinského názvu naší kongregace: Filiae Divinae Caritas. Odkdy působí v Opavě? Naši kongregaci založila zakladatelka Matka Františka Lechnerová v roce 1868, kongregace působí v Opavě od roku Jaká je Vaše spiritualita? Naše spiritualita je vyjádřena názvem kongregace. Jako Dcery Božské Lásky jsme povolány následovat Ježíše a žít zcela oddány Otci. V jeho lásce nacházíme naši lásku, v jeho bohatství naše obohacení. Naši vůli sjednocujeme s vůlí Otce podle vzoru Krista, jeho milovaného Syna. Při veřejném skládání slibů čistoty, chudoby a poslušnosti používáme formuli, která končí prosbou k Duchu Svatému, aby sestra zůstala věrnou v následování Krista a dosáhla dokonalé lásky. Tuto lásku realizujeme a zviditelňujeme v sociálním, vychovatelském a pastoračním apoštolátu. Současně naplňujeme heslo, které nám dala Zakladatelka: Vše pro Boha, chudé a naši kongregaci. Máme širokou škálu činností. Jednak pečujeme o naše přestárlé sestry v Marianu, provozujeme Domov důchodců sv. Zdislavy, kde jedna naše sestra pečuje o přestárlé lidi, jedna sestra jako sakristánka pečuje o kapli Božského Srdce Páně, další sestra spolupracuje s organizací Charita Opava, a to zejména s Denním stacionářem pro seniory a Klubem svaté Anežky, věnuje se vězeňské duchovní péči ve Specializovaném oddělení pro výkon ochranných léčení ve Věznici a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Opava a spolupracuje s Ústavem ošetřovatelství Slezské univerzity jako externí vyučující, kde se podílí na výuce. Každá sestra dostává při prvních časných slibech zlatý prsten s vyrytým zobrazením Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

11 a při věčných slibech prsten s reliéfem tohoto zobrazení jako symbol nekonečné lásky Boží a její vlastní věrnosti. Emblém naší Kongregace, který dostáváme při prvních časných slibech, symbolizuje lásku trojjediného Boha: Otce, Syna a Ducha Svatého. Skládá se ze tří paprsků, které poukazují na Otce, z kříže jako znamení Syna a z holubice jako znamení Ducha Svatého. Tři do sebe uzavřené kruhy jakoby v pohybu připomínají vztah lásky Trojjediného, na které jsme účastny. Jak je to s novými duchovními povoláními? V současné době nemáme žádná duchovní povolání. Děkuji za rozhovor. K zamyšlení Marie Štrauchová Vážení čtenáři Cesty, když se farizeus zeptal Ježíše na největší přikázání v Zákoně, dostalo se mu odpovědi: Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí (Mt 22,37 39). Naše láska k Bohu je odpovědí na jeho lásku k nám. Je vlastně samozřejmá. Sám Otec vás miluje, říká Ježíš (Jan 16,27). Jsme stvořeni z jeho lásky a ta je v každém okamžiku našeho života s námi. Nejsme opovrhovanými nebo bezvýznamnými bytostmi. Jsme Bohem milováni. Nemůžeme než ho milovat, uvědomujeme-li si, že právě jeho láska nám dává existenci i nedotknutelnou důstojnost. Nám lidem se dostalo privilegia, že můžeme vědomě přijímat lásku, která nás stvořila, a odpovídat na ni. Protože všechno máme od Boha, nemůžeme dělat nic jiného než ho milovat celým srdcem a celou svou duší, zatoužíme-li mu ji oplatit. Ježíš dodává, že máme milovat svého bližního jako sebe samého. Abychom to dokázali, je třeba nejprve si zamilovat sebe, své nejhlubší nitro, kde jsme stvořeni k obrazu Božímu (Ef 4,24). Bůh jako první dává lásku novému člověku v nás a také my si ho můžeme v nitru zamilovat jako první. Tak budeme s to předem si zamilovat vnitřního nového člověka i ve svém bližním. Neexistuje rozdíl mezi láskou k Bohu a láskou k bližnímu. Existuje jen jedna jediná láska, jež má svůj zdroj i cíl v Bohu a jež se touží rozlít na všechny lidi a na celý vesmír. Tato láska nás pak chce vést k plné radosti, neboť radost je ovocem lásky. Radost, pokoj a obnovení duševních i tělesných sil přejí všem senioři z Klubu sv. Anežky. Zdroj: Stinissen, W.: I dnes je den Boží. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství,

12 12 20 let na cestě Opět Vám přinášíme trojici článků vytištěných v minulých číslech Cesty, tentokrát se dva z nich týkají otce Michala Pořízka, který letos slaví kněžské výročí. Opavané mého srdce! Ve čtvrtek 7. července minulého roku v dopoledních hodinách jsem přijel sem, do Opavy, abych zde nastoupil jáhenskou službu. Přiznám se Vám, měl jsem z toho trošku mrazení, neměl jsem vůbec žádnou představu, jak a co budu dělat. Naštěstí toho času na přemýšlení o tom, co budu dělat, až tak nebylo. Každý den byl jiný a ani jeden bych nechtěl vyměnit. Apoštol Pavel říká: Máš něco, co bys nebyl dostal? Ne, opravdu nemáme nic ze svého, toto mé setkání s Vámi beru jako velký dar a myslím to upřímně. Řekněte mi, co by to bylo za vychování, kdybychom za dary nepoděkovali. Nejdřív můj dík patří dobrému Bohu, který mě sem povolal. A pak můj dík patří Vám všem, Opavané mého srdce, možná většinu z Vás neznám ani jménem, ale to přece nevadí. Scházeli jsme se, abychom oslavovali jen jedno Jméno. Nezapomněl jsem na Vás, obyvatele domečku na Almužnické, jen jsem si ten svůj dík šetřil do této chvíle. Pane děkane, díky Vám za to, že jste vydržel, když se Vám při těch pátečních společenstvích třásly lustry. Otče Mirku, díky Ti za to, že jsem se nesmál sám, a Vy, paní Marie, paní Věrko a Růžo, přijměte dík za vše, co děláte. A úplně na závěr děkuji taky Tobě, milá redakce, patří se, abys to i Ty měla černé na bílém. Kdybyste si nic nepamatovali z toho, co Vám bylo nebo ještě bude řečeno, pamatujte si prosím následující: Žijme svůj život tak, abychom se všichni znovu setkali u Boha. jáhen Michal Pořízek zpravodaj Cesta, červen 1995 Byl jáhen a je otec: Michal Pořízek Odkud jsi a jak ses k nám dostal? Pocházím z Kroměříže, tam jsem prožil dosavadní část života a dostal jsem se do Opavy tím způsobem, že jsem slíbil poslušnost panu biskupovi, a ten mě sem poslal, abych tady vykonal jáhenský rok. Jak vzpomínáš na dobu studia, zapochyboval jsi někdy, že toto je tvá cesta, po které máš jít? Na dobu studia vzpomínám moc dobře. Každý kněz o tom říká, že na roky v semináři se nejlépe vzpomíná a že to jsou nejkrásnější léta života. Já si myslím proto, že jsme moc

13 nejezdili domů a že jsme byli hodně spolu. Proto jsme se dobře znali. A věděli jsme o sobě i věci, které ostatní lidé o sobě nevědí. Právě proto, že jsme byli spolu doslova dnem i nocí. Myslím, že opravdové přátelství může vzniknout jedině tehdy, když lidé o sobě vědí všechno, a přesto se mají rádi. Vzpomínám třeba na neděle, jak jsme se vždycky sešli a něco pozpívali bylo to krásné, fakt bezvadné. Jestli jsem někdy zapochyboval? Tak to je úplně jasné, opravdu jsem zapochyboval. Protože jsem si říkal, že bych třeba nebyl schopný v tom smyslu třeba nějaká ta tréma, navázat kontakt s druhými lidmi Zapochyboval jsem, opravdu. Ale taky jsem si říkal, jako svatý Augustin, to mi hodně pomohlo, tahle jeho myšlenka: Nejsi-li povolaný, učiň, abys byl povolaný, že jsem za tím šel s takovou silou. A teď, v současné době, jak jsem prožil ten rok v Opavě, myslím si, že to bylo moc dobře, že jsem se tak rozhodl. A opravdu toho nelituji. Vidím to tak i do budoucna. Počítám s tím, že budu pochybovat znovu, že ta cesta nebude úplně jasná. Ale vždycky bych se chtěl vrátit k tomu okamžiku, kdy jsem se rád, sám a svobodně a dobrovolně rozhodl. Co ti dala jáhenská služba tady v Opavě? Jsem moc vděčný za tento pobyt, že jsem tady mohl být s vámi, s Opaváky. Když jsem šel do Opavy, to jsem taky psal do toho děkování (v minulém čísle Cesty), že jsem sem šel s takovým chvěním a mrazením, protože jsem věděl, že to je náročné prostředí v tom směru, že Opava je jiné město než ostatní, opravdu. Já nevím, jestli si to vy třeba uvědomujete nebo asi ne, protože jste nežili jinde. Třeba, co se týče víry nebo vůbec přístupu k náboženství. Je to takové jiné, větší než jinde. Proto jsem si říkal, že tu budou velké požadavky a velké nároky dané na člověka. A tak jsem se na to nějak necítil, ale zas pro mě velikou oporou bylo to, že mi biskup řekl: Jdi! Že mě poslal, že jsem tady nešel sám, ale že on mě poslal. To mi bylo velkou oporou. Tento rok jsem bral a beru jako dar. Přínos to mělo pro mě velký. Těžko si dovedu představit, že bych měl naráz vstoupit do kněžských povinností, v tom smyslu, že kněz má ještě mši svatou, zpovídání. Tedy to, co jáhen nedělá. Mne úplně vytížilo jáhenství. Z tohoto důvodu jsem moc rád za ten rok tady. Ty poslední dny, bylo to víc jak týden, jsem si opravdu vážil každého kroku po opavských chodnících. 13

14 Hodně opavských farníků si tajně přeje, aby se stal zázrak a ty abys tady zůstal. Co bys na to říkal? Kdyby se ten zázrak stal musel by to být opravdu zázrak, tak řeknu upřímně a opravdu radostně, že bych byl tomu opravdu moc rád. Věděl bych prostě, že tady má člověk to zázemí, už bych moc věcí dělal jinak, protože jsem přišel na to, že jsem to nedělal úplně tak, jak by se mělo. Ale myslím si, že zázraky se až tak často nedějí. Děkuji za rozhovor. Marie Hanušová A ten zázrak se opravdu stal! Otec Michal prožije první rok svého kněžství mezi námi v Opavě. zpravodaj Cesta, červenec-srpen 1995 Skautská matka Stejně jako každý skaut s léty prožitými ve skautské organizaci dospívá a přibližuje se ideálu skauta, s ním dospívá, vyzrává a přibližuje se ideálu skautské matky i jeho matka. Vyžaduje to nekonečnou trpělivost, obětavost, přísnou sebekázeň a sílu nevměšovat se do záležitostí svých holátek a nechávat jim daleko více svobody než ostatní matky neskautů. Jako matka tří skautů si dovoluji poskytnout svým kolegyním zlomek svých dlouholetých zkušeností. Skautská matka musí umět vyžehlit skautský kroj, být připravena kdykoliv pouštět do bytu kamarády skauty, protože skauti se neustále vzájemně navštěvují, předávají si nejrůznější zprávy a řeší složité, matce nepochopitelné problémy, kupovat veškeré oblečení v barvě hnědé či zelené, chraň Bůh před červenou bundou! mít stále v zásobě půl kila indulony, která je údajně nejlepší na patlání bot proti vlhku, mlčet, když skauti vyrážejí na tábor v nejteplejší den celého léta, a to právě v pravé poledne, když teploměr dosahuje neuvěřitelných 36 stupňů, jsouce navlečení v parádních stejnokrojích tedy do tlustých košil s dlouhými rukávy a do vlněných podkolenek, mlčet, když její dítko, které se čtrnáct dní marně učilo násobilku šesti, se za dvě odpoledne naučilo morseovku, mlčet, když její syn, který zuřivě odmítá vzít si na hlavu novou čepici za 180 Kč, protože takovou nikdo nemá, vypadal by jako blbec a všichni by na něj koukali, ze své vůle radostně vyrazí přes město ve skautském klobouku, ve kterém vypadá jako blbec, nikdo ho nemá a všichni na něj koukají, 14

15 mlčet, když se děti nedostaví na půl roku dopředu ohlášenou rodinou oslavu, kde se sejde široké příbuzenstvo, a důvodem je, že se přesunula oddílová akce a neúčast by znamenala ztrátu bodu. A musí ještě tisíc dalších věcí. Skautská matka už ví, že některé nášivky na skautské košili jsou umělé, a když se jich dotkne žehličkou, je po nich, že pokud děti nazývají vedoucího Bejk, nemyslí tím nic nepatřičného, jde totiž o oficiální přezdívku Býk, které knihy napsal Jaroslav Foglar, umí je vyjmenovat odpředu i odzadu třeba o půlnoci, jakou výhodu a nevýhodu má péřový spacák, spacák z dutých vláken, spacák z kajčího peří, karimatka pěnová, karimatka z alobalu atd., že na výpravu je nejlépe upéci perník vydrží dlouho měkký, že sedmdesátilitrová Gemma není kanystr na vodu, ale ruksak na záda, který postupně potřebuje každý skaut, má nekonečnou řadu výhod a stojí pouhých Kč za ty peníze je takový zázrak vlastně úplně zadarmo (sbohem, nový kostýmku)! A ví ještě dalších tisíc věcí. Skautské matce je odměnou, že její potomci začnou číst i když jen knihy o skautingu, i když jsou stále sobečtí, vědí, že by neměli být, i když někdy mluví sprostě, vědí, že by neměli a mluví stále slušněji, přestanou sledovat televizi, protože tak rozhodl bratr vůdce, přestože předtím pročučeli hodiny a hodiny, nedbajíce matčiných slz, vyhrůžek a slibů, se naučí spoustu užitečných věcí potřebných pro život například asi 100 druhů uzlů, takže můžou uvázat šňůry na prádlo a ty nikdy nepovolí, nekouří, nepijí alkohol a nenavštěvují diskotéky a podobné pochybné podniky, když už si myslí, že puberta dosahuje vrcholu a ona už to nevydrží ani den, odjedou všichni na dvoudenní výpravu a matka získá oddechový čas na posílení do dalšího boje. A možná ještě nějaká další věc, ale už mě nic nenapadá. autorka neznáma zpravodaj Cesta, duben

16 STÁŘÍ JE DAR tak si ho užívejme! Milí čtenáři, nepřehlédněte naši nabídku Knihovny křesťanské literatury na letní měsíce. Chtěla bych Vás také upozornit, že naše akce jsou připraveny pro všechny, neexistuje žádný uzavřený seznam členů Klubu sv. Anežky. Mnohé akce jsou velmi hodnotné a je škoda, že se jich někdy účastní málo lidí. Píši Vám proto, že Vás rádi uvítáme kdykoliv budete mít čas nebo chuť být s námi. Procházka opavskými parky V úterý 19. května se uskutečnila naše dlouhodobě plánovaná procházka opavskými parky lemujícími historické jádro Opavy. Některé od procházky odradil blížící se déšť, ale hrstce odvážných štěstí přálo. Nezmokli jsme. Provázel nás zahradní architekt pan Ing. Lubomír Rychtár, který navrhoval a řídil obnovu těchto parků v létech Tentokráte jsme parkem jen tak neproběhli. Zaujal nás odborný výklad průvodce. Oslovila krása rozkvetlých keřů, jarní svěží zeleň. Naplnila nás radost. Uvědomili jsme si, že bychom se měli častěji jen tak loudat parkem. Častěji využívat toto místo i ke zklidnění a žasnout nad krásou přírody i nad umem člověka. Marie Smolková Setkání s otcem Alešem Ve stacionáři jsme 2. června přivítali otce Aleše Písařovice, farního vikáře farnosti Nanebevzetí Panny Marie. Zajímavé odpoledne, příjemné setkání. Teď už hodně víme o životě otce Aleše v rodině, o jeho studiích na konzervatoři, jak se stalo, že cestu profesionálního hudebníka vyměnil za cestu ke kněžství. V našem děkanátu je ustanoven kaplanem pro mládež a určitě mu to sedí. Vyprávěl nám také o svém působení v gregoriánské schole, tvořené bohoslovci, jáhny a mladými kněžími moravských diecézí. Děkujeme otci Alešovi, že si na nás udělal čas. 16

17 Posezení na zahradě stacionáře O týden později jsme poseděli na zahradě. Pracovníci stacionáře nám připravili hezké setkání s opékanými špekáčky a domácími buchtami. Všem se to moc líbilo, protože jsme měli možnost si spolu jen tak popovídat, tzv. pokecat, což je také někdy potřeba udělat. Děkujeme pracovníkům stacionáře za přípravu a hlavně Jirkovi za dobře opečené špekáčky a Zuzce za výborný domácí koláč, ještě teď se mi sbíhají sliny. Velký dík patří také Olince a Evě, které nás obsloužily a stále se staraly, jestli nám něco nechybí nechybělo nic a i počasí k nám bylo milosrdné. zpracovala DZ Program na září: všechna setkání (kromě výletů) začínají v 16 hodin v Denním stacionáři pro seniory na Kylešovské ulici číslo 4, v domě U svaté Anežky, pokud není uvedeno jiné místo informativní schůzka komentovaná prohlídka hlavní části Městského hřbitova v Opavě Putování za osobnostmi Opavska, provázet nás bude lektor Dr. Zdeněk Kravar beseda se sestrou Filoménou bude ve stacionáři poutní zájezd do Vidnavy, Bílé Vody a Javorníka, cena včetně oběda a vstupného do zámku Jánský vrch je 400 Kč, bližší informace v zářijové Cestě a na plakátcích (omlouvám se, že jsem v minulém čísle Cesty uvedla špatné datum) V Knihovně křesťanské literatury na Masarykově ulici bude letos poprvé otevřeno i o prázdninách, červenec, srpen každou neděli od 9 do 11 hodin. Seznam literatury, CD, DVD a videokazet najdete na pod lištou Knihovna křesťanské literatury. Milý pane řediteli Charity Opava, k Vašim krásným polokulatým narozeninám Vám přejeme hodně zdraví, lásky a pevnou víru v Boží působení ve Vašem soukromém i profesním životě. V modlitbě Vám Boží požehnání vyprošují Vaši vděční senioři. Také děkujeme za Vaši milou přízeň, kterou našemu Klubu sv. Anežky stále prokazujete. Všem čtenářům Cesty přejeme klidné a pokojné letní dny a na shledanou v září. Za Klub sv. Anežky, dobrovolné sdružení CHO Drahomíra Ziffrová 17

18 Dětem : 200 let od narození svatého Jana Boska Chaloupky Salesiáni duchovní potomci svatého Jana Boska, muži i ženy působí dnes v celém světě. Salesiánská střediska jsou otevřená všem dětem a mládeži. Záchranou jsou pro děti z ulice, které nemají pěkný domov, jsou chudé a zanedbané. My se však vraťme o několik desítek let zpět do doby, kdy u nás vládli komunisté. Nesnášeli salesiány, zakazovali jim s mládeží pracovat, věznili je, jejich střediska jim zavřeli anebo je zabavili. Salesiáni se však nevzdali, pracovali tajně. Riskovali. Kdyby je při výchově dětí a mládeže chytili komunisté, tak by je tvrdě potrestali. O prázdninách pořádali salesiáni chaloupky. Byly to vlastně tábory v horských chalupách nebo domečcích v zapadlých vesnicích. Křesťanské děti, které do chaloupek přijížděly, nesměly salesiány prozradit. Volaly je strýčku, teto nebo jejich křestními jmény. Navenek tedy působily chaloupky jako místa rodinné rekreace. Přesto museli být všichni v chaloupkách ve střehu, protože komunisté po nich pátrali. Podívejme se do jedné chaloupky na okraji jedné vesničky na Vysočině. V domečku je našlapáno snad patnáct dětí. Dvě tety dokončují s dětmi úklid po snídani. Všichni vědí, že zanedlouho přijde mezi ně kněz. Objevuje se znenadání. Pro všechny je to Jindra, který je oblečen jako turista samotář, který zdolává okolní kopce. Všichni se shromažďují kolem stolu. Kněz si ověřuje, zdali je zamknuto a zopakuje s dětmi, co se bude dít, kdyby přišli komunisté. Kněz se modlí: Pane Ježíši, shromáždili jsme se ve tvém jménu, věříme, že jsi uprostřed nás. Máme tě moc rádi a jsme šťastni, že si můžeme o tobě povídat. Svatý Jane Bosko, ochraňuj nás, ať se nám nic zlého nestane. Kněz se rozhlédne po dětech, které na něm visí svýma očima a mají otevřené srdce pro slovo Boží. Podívá se na malá okna. Přes husté záclony není zvenku dovnitř vidět.

19 Kněz vypráví o Pánu Ježíši, děti se ho ptají, on se ptá jich. Krásné setkání až do chvíle, kdy se všichni leknou prudkého zabušení na dveře. Kněz je rázem pryč, na stole se objevují karty rozložené jako uprostřed hry. Jedna z tet jde otevřít dveře. Dovnitř se vřítí dva muži v pláštích a jeden přes druhého křičí: Kde je ten farář? Nikdo neodpovídá. Děti mlčí. Teta se odváží říct: Co tu řvete, děti se polekají. Muži prohlédnou každý kout, záchod i půdu. Nikoho nenajdou. V očích dětí se stává kněz hrdinou, kterého asi odnesli andělé, aby ho komunisté nechytili. Muži prohlížejí domeček, nic však nenajdou, ani křížek. Křída, kterou byl ještě před chvílí kříž namalován, je nezajímá. Odcházejí s nepořízenou. Neomluví se. Brblou a nadávají na kněze, který jim unikl. Konečně je v chaloupce klid. Jedna z tet zamyká dveře, druhá pozoruje okénkem odcházející komunisty. A když jsou dost daleko, tak dává povel k jásotu: Aleluja! Chvalme Pána! V chaloupkách vyrostlo ve víře mnoho děvčat a chlapců. Dnes už jsou to rodiče nebo babičky a dědečci, kteří předávají víru svým potomkům. Díky tobě, svatý Jane Bosko, díky tvým salesiánům za chaloupky, které zůstávají nezapomenutelné. Ze života skautek jáhen Josef Janšta ilustrace Emilka Kollárová Jednu květnovou sobotu, konkrétně 23. května, jsme se my skautky sešly na východním nádraží, abychom následně nastoupily do vlaku a vyrazily do Nových Sedlic, kde se konalo okresní kolo Svojsíkova závodu. Po slavnostním nástupu jsme se podle GPS rozběhly k různým stanovištím, kde jsme si mohly vyzkoušet třeba uzlování, šifry, střelbu z luku, zdravovědu, rozdělávání ohně, plavbu na loďce a spoustu dalšího. Po namáhavém, skoro šestihodinovém závodění nás čekalo občerstvení v podobě špekáčku a čaje. Když jsme si pořádně odpočaly, následovalo vyhlášení výsledků, kde nás mile překvapilo druhé místo 19

20 Veverek a první místo Sasanek. Skauti z 5. oddílu také nezaháleli a vybojovali si rovněž první místo. Všechny zmíněné družiny postoupily do krajského kola, které se konalo hned za dva týdny v Pochni a jejím okolí. Po příjezdu na tábořiště jsme spěšně postavily stany a připravily se na plnění úkolů, které byly rozděleny na dvě části, a to: operace Užovka a operace Kolibřík, kdy jsme jako vojáci za 2. světové války testovaly své schopnosti. Vyzkoušely jsme si netradiční úkoly jako psaní na stroji, sázení stromků, pojídání červů, přenášení ohně přes řeku nebo získávání informací. Večer byl zahájen modul přežití, který spočíval v uvaření guláše na ohni, spaní ve stanech a ráno pak v úklidu celého tábořiště. Přestože jsme si výhru tentokrát neodvezly, Veverky byly druhé a Sasanky třetí, závod jsme si všechny naplno užily a těšíme se na letní tábor, který se kvapem blíží. Kateřina Gilíková Co se děje v CZŠ svaté Ludmily Střípky z pestrého červnového kaleidoskopu Dětský den II. stupeň sportoval I. stupeň na vycházce a v Arboretu 20

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

aktualizace k CELKOVÝ PŘEHLED

aktualizace k CELKOVÝ PŘEHLED JEDINEČNÁ ARCHEOLOGICKÁ PAMÁTKA VELKOMORAVSKÉ DOBY Významný turistický cíl jižní Moravy. V 8. 10. st. hrad s rozsáhlým až 50 ha podhradím. Archeologickými výzkumy doloženo 12 kostelů, knížecí palác, mohutné

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Konečně už nám vysvitlo sluníčko, a tak jsme si ho vyrazili užít ven, do přírody. Čas na psaní Deváťáckých novin jsme si ale samozřejmě také našli. V tomto čísle se dozvíte, co se dělo od 6.

Více

informace polenské farnosti leden - únor 2014

informace polenské farnosti leden - únor 2014 informace polenské farnosti leden - únor 2014 Ve spěchu a chvatu všedního dne přichází mnoho starostí. Trápí naše srdce a berou nám vnitřní pokoj. Bůh nás však povzbuzuje k důvěře. Tak jako dítě věří milujícím

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Veřejné zasedání farní rady

Veřejné zasedání farní rady Veřejné zasedání farní rady Jedna z řady věcí, které mě před rokem hned po mém příchodu na Klokoty velmi potěšily, je, že farní rada je vlastně takové společenství lidí, kteří se v nejrůznějších oblastech

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting Nováčkovská zkouška Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Nováčkovská zkouška, po jejímž složení budeš právoplatně patřit do naší velké skautské rodiny, má čtyři části. V každé narazíš na body a úkoly, v

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

17. prosince - Vánoční besídka

17. prosince - Vánoční besídka 17. prosince - Vánoční besídka Vánoční besídka, která se konala 17.12. v DIVADLE NA KOPEČKU, se vydařila. Obě představení byla plná tance, her, zpěvu a taky reklam. Účinkovali zde i herci ze souboru Studánka

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více