87. KONCERTNÍ SEZONA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "87. KONCERTNÍ SEZONA 2013 2014"

Transkript

1 87. KONCERTNÍ SEZONA Smetanova síň Obecního domu Slavnostní mimořádný koncert Prague Radio Symphony Orchestra 87 th concert season Smetana Hall of the Municipal House Special ceremonial concert

2 Slavnostní mimořádný koncert k 90. výročí Českého rozhlasu a u příležitosti zahájení festivalu prix bohemia Radio 2013 během večera předá generální ředitel ČRo peter duhan Cenu Jiřího Ješe, Cenu Karla Kyncla a uvede další legendární osobnosti do Síně slávy. Také poděkujeme společnostem, které přispěly nejvyššími částkami do povodňové sbírky pomáhejte s námi. večerem provází Jitka Novotná.

3 Symfonický orchestr Českého rozhlasu Smetanova síň Obecního domu pondělí 4. listopadu 2013 v hodin dirigent Ondrej Lenárd Jitka Hosprová, viola Jan Simon, klavír Josef Vejvoda Trio Kryštof Marek, klavír Ondřej Štajnochr, kontrabas Josef Vejvoda, bicí Aaron Copland El Salón México pro orchestr Boosey & Hawkes Josef Vejvoda Parafráze pro violu a orchestr (premiéra) Allegretto Lento Vivo Hudební nakladatelství Josef Vejvoda PŘESTÁVKA Emil Viklický Koncert pro klavír a orchestr E dur Con moto Liberamente Presto Český rozhlas, vydavatelství a nakladatelství Leonard Bernstein Symfonické tance z West Side Story Prolog Somewhere Scherzo Mambo Cha-cha Scéna setkání Cool Rumble Finale Boosey & Hawkes Přímý přenos: Záznam:

4 Special ceremonial concert marking the 90th anniversary of Czech Radio and the launch of the festival prix bohemia Radio 2013 during the evening the general director of Czech Radio, peter duhan, will present the Jiří Ješ prize and the Karel Kyncl prize and will induct other legendary figures into the hall of fame. We would also like to thank the companies that made the largest contributions to the help With us flood collection. The event will be hosted by Jitka Novotná.

5 Prague Radio Symphony Orchestra Smetana Hall of the Municipal House Monday 4 November 2013 at 7:30 pm conductor Ondrej Lenárd Jitka Hosprová, viola Jan Simon, piano Josef Vejvoda Trio Kryštof Marek, piano Ondřej Štajnochr, contrabass Josef Vejvoda, percussion Aaron Copland El Salón México for Orchestra Boosey & Hawkes Josef Vejvoda Paraphrases for Viola and Orchestra Allegretto Lento Vivo Josef Vejvoda Music Publishing INTERMISSION Emil Viklický Paraphrases for Viola and Orchestra (premiere) Con moto Liberamente Presto Czech Radio Music Publishing Leonard Bernstein Symphonic Dances from West Side Story Prolog Somewhere Scherzo Mambo Cha-cha Meeting Scene Cool Rumble Finale Boosey & Hawkes Live Broadcast: Recording:

6 Ondrej Lenárd šéfdirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu Chief Conductor of the Prague Radio Symphony Orchestra Studoval na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě ve třídě profesora Ľudovíta Rajtera a již během studií získával cenné umělecké zkušenosti při spolupráci s profe si onálními tělesy. Po absolutoriu v roce 1962 zahájil svoji umě leckou dráhu jako sbormistr a dirigent opery Slovenského národního divadla v Bratislavě, kde v letech působil ve funkci šéfdirigenta a později šéfa opery ( ). Od roku 1970 byl dirigentem a v letech šéfdirigentem Symfonic kého orchestru Slovenského rozhlasu v Bratislavě. Cílevědomá práce, spontánní muzikantský a originální přístup ke každé interpretované skladbě a dosažené výsledky ho v následujícím desetiletí dovedly až ke spolupráci se Slovenskou filharmonií (od r šéfdirigent, v letech umě lecký ředitel). V roce 1978 zároveň působil jako stálý hostující dirigent Japan Shinsei Symphony Orchestra v Tokiu a v roce 1993 se stal šéf dirigentem a hudebním ředitelem tohoto renomovaného ja pons kého orchestru. V roce 2000 byl jmenován čestným diri gentem Tokijské filharmonie. Ondrej Lenárd spolupracuje s předními evropskými orchestry a sólisty (P. Dvorský, G. Beňačková, J. Obrazcovová, M. Freni, P. Cappuccilli, E. Urbanová, S. Kopčák ad.). Dirigoval ve Vídeň ské státní opeře, v Houston Grand Opera, v Teatro Liceo v Bar celoně, v Teatro San Carlo v Neapoli, ve Státní opeře v Buda pešti, v Národním divadle a Státní opeře v Praze, hostoval v Kanadě, Brazílii, USA, Japonsku. Z poslední doby připo meňme mj. uvedení Pucciniho Tosky se souborem Státní opery Praha v Salcburku (2006), Verdiho Maškarního plesu s Nikkai Opera Company v Tokiu (2007) a koncertní řadu s Toki jskou filharmonií (2008). V roce 2008 měla pod jeho taktovkou pre miéru Prodaná nevěsta v Národním divadle a Bohéma ve Státní opeře Praha. Ondrej Lenárd má na svém kontě přes tisíc rozhlasových sní mků, jeho diskografie obsahuje snímky pro firmy Opus, Naxos, Marco Polo a HNH International pro tuto společnost nahrál dvě desítky kompaktních disků. Mnohé z umělcových pozoruhodných výkonů při interpretaci symfonické i operní literatury má ve svých fondech rovněž Slovenská televize. V roce 1974 se Ondrej Lenárd stal laureátem Mezinárodní dirigentské soutěže v Budapešti. Byl mu udělen Řád Ľudovíta Štúra (1998) a v roce 2002 přijal čestný doktorát Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici. Od sezony 2011/2012 je Ondrej Lenárd šéfdirigentem SOČRu.

7 Ondrej Lenárd studied at the Academy of Performing Arts in Bratislava in the class of Professor Ľudovít Rajter. In the course of his studies, he obtained valuable artistic experience whilst collaborating with professional ensembles. After completing his studies in 1962, he began his artistic career as a choirmaster and conductor with the Opera of the Slovak National Theatre in Bratislava, where he was chief conductor in the years and subsequently served as opera director ( ). In 1970, he became a conductor with the Slovak Radio Symphony Orchestra in Bratislava, where he was chief conductor from 1977 to In the following decade ( ), his systematic work, as well as his original and spontaneous musical approach to the pieces performed and the results achieved, led him to collaborate with the Slovak Philharmonic Orchestra (chief conductor from 1991 and artistic director in the years ). In the same period, he also became a permanent guest conductor of the Japan Shinsei Symphony Orchestra in Tokyo in He subsequently became chief conductor and musical director of this renowned Japanese orchestra in He was made an honorary conductor of the Tokyo Philharmonic Orchestra in Ondrej Lenárd collaborates with leading European orchestras and soloists (P. Dvorský, G. Beňačková, E. Obraztsova, M. Freni, P. Cappuccilli, E. Urbanová, S. Kopčák among others). He has conducted at the Vienna State Opera, the Houston Grand Opera, the Teatro Liceo in Barcelona, the Teatro San Carlo in Naples, the State Opera in Budapest, as well as the National Theatre and State Opera in Prague. He has made guest appearances in Canada, Brazil, the USA and Japan. Ondrej Lenárd had made more than a thousand radio recordings. His discography includes recordings for Opus, Naxos, Marco Polo and HNH International (for whom he has recorded 20 CDs). In 1974, Ondrej Lenárd was a prize winner at the International Conductors Competition in Budapest. He is a recipient of Slovakia s Order of Ľudovít Štúr award (1998), and he accepted an honorary doctorate from Matej Bel University in Banská Bystrica in Ondrej Lenárd heads the Prague Radio Symphony Orchestra as its Chief Conductor from the 2011/2012 season.

8 Jitka Hosprová viola Ve svém oboru je průkopnice. První česká sólistka na violu se za své umění dočkala světového uznání. V rámci CD nahrávek prezentuje od roku 2001 klenoty české violové literatury a světové klasické moderny. Vystudovala AMU v Praze (u prof. Jana Pěrušky) a spolupracovala s legendárním italským violistou Luigi Albertem Bianchim, který ji dovedl k virtuóznímu mistrovství. Sólově spolupracuje s orchestry z celého světa (Vídeňský rozhlasový orchestr, Orchestre national de Lorraine, Bruselská filharmonie, Česká filharmonie, SOČR, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Francouzský komorní orchestr atd.). Jako sólistka se mj. představila na festivalech Présences de Radio France, Rheingau-Sommer, Tschechisch-deutsche Kulturtage v Drážďanech, Pražské jaro, Moravský podzim, Smetanova Litomyšl nebo Festival de Cartago. Zdobí ji sólová debutová vystoupení v Londýně, Vídni, Paříži, Stockholmu, Římě, Santiagu de Chile, Washingtonu a New Yorku. Jitčin vášnivý vztah k viole dává publiku jasně na vědomí existenci tohoto přehlíženého nástroje, přináší fascinující violovou literaturu a inspiruje skladatele k tvorbě nových děl. Je to na první pohled strhující umělkyně, říká o ní DeeAnne Hunstein, ředitelka Hunstein Artist Services v New Yorku. Jitka Hosprová je zároveň vyhledávanou komorní umělkyní. Jako host vystupuje s předními českými kvartety a tvoří s harfistkou K. Englichovou a flétnistou C. Jansem exkluzivní trio Bohemia Luxembourg. K dnešní premiéře uvedla: Od prvního setkání s panem Vejvodou jsem byla jeho hudbou okouzlena. Když i on z mého violového umění usoudil, že by spolupráce nebyla marná, zrodila se idea nového koncertu. Byl nádherným dárkem k Vánocům Hned jsem ho nastudovala! Dlouho jsme pak skladbu nabízeli dramaturgům symfonických orchestrů, ale její crossoverový charakter jaksi nezapadal do koncepce abonentních cyklů Nakonec jsem nadšená, že čas na premiéru nastal až nyní, a to při tak skvělé příležitosti. Věřím, že si Vejvodův koncert pro violu získá posluchače a bude dalším krokem k přiblížení se nás, klasiků, k posluchačům. Já se tedy na premiéru skutečně těším. Mám ráda Vejvodovu pozitivní a tak trochu filmovo-jazzově komponovanou hudbu. Nepochybně obohatí nejen český violový repertoár. Jsem v zásadě interpret soudobých skladeb a tímto provedením se jistě nevzdaluji dané linii naopak, kvalitních současných děl, která pohladí a dobře naladí, je jako šafránu. Proto velký dík, pane Vejvodo, je mi ctí a těším se na tu parádu!

9 Jitka Hosprová is a pioneer in her field as the first Czech female viola soloist to achieve world recognition. Since 2001 she has presented the jewels of Czech viola music and modern world classics on a series of CD recordings. A graduate of Prague s Academy of Performing Arts (under Prof. Jan Pěruška), she achieved the level of virtuoso under the legendary Italian viola player Luigi Alberto Bianchi. Hosprová performs as a soloist with orchestras from around the world (Vienna Radio Symphony Orchestra, Orchestre national de Lorraine, Brussels Philharmonic, Czech Philharmonic, Prague Radio Symphony Orchestra, Prague Symphony Orchestra, French Chamber Orchestra, etc.). She has performed as a soloist at the festivals Présences de Radio France, Rheingau-Sommer, Dresden s Tschechisch-deutsche Kulturtage, Prague Spring, Moravian Autumn, Smetana s Litomyšl and Festival de Cartago, and in cities such as London, Vienna, Paris, Stockholm, Rome, Santiago de Chile, Washington and New York. She is also an in-demand chamber player, performing as a guest with leading Czech quartets, and is part of the exclusive Bohemia Luxembourg trio alongside harpist Kateřina Englichová and flautist Carlo Jans. Regarding today s premiere, she said: From my first encounter with Mr. Vejvoda, I ve been enchanted by his music. When he adjudged from my viola playing that collaboration would be worthwhile, the idea of a new concerto was born. It was a wonderful present for Christmas I immediately learned it! We later spent a long time offering the composition to the dramaturges of symphony orchestras, but its crossover nature didn t seem to fit in with the concept of series for seasonticket holders In the end, I m excited that the premiere s time has only come now and that it will be during a wonderful occasion. I m sure that Vejvoda s concerto for viola will win over listeners and will be another step in bringing us from the classics closer to listeners. I m really looking forward to the premiere. I like Vejvoda s positive and slightly film/jazz composed music. Without doubt it will enrich the viola repertoire in the Czech Republic and elsewhere. I m essentially an interpreter of contemporary pieces but this work isn t too far removed from that line. On the contrary, high-quality contemporary works that create a sense of well-being are few and far between. Therefore, many thanks to Mr. Vejvoda. I m honoured and I m looking forward to the show!

10 Josef Vejvoda Trio Josef Vejvoda Tento ansámbl založil Josef Vejvoda v roce Jeho o generaci mladší kolegové, klavírista Kryštof Marek a basista Ondřej Štajnochr, patří k vyhledávaným hudebníkům. Oba jsou členy několika jazzových formací, uplatňují se i v oblasti vážné hudby a jako studioví hráči. Trio si příležitostně zve také hosty, hraje např. se saxofonisty Štěpánem Markovičem, Petrem Králem a Marcelem Bártou. Soubor vystupuje převážně s vlastním repertoárem, na kterém se podílejí všichni členové. Rozpoznáme v něm prvky z oblasti hudby jazzové i klasické. Trio natočilo řadu snímků na CD, pro rozhlas a televizi, vystupovalo na mnoha pódiích u nás i v zahraničí. Mimo jiné doprovodilo i amerického trumpetistu Bennyho Baileyho na jazzovém festivalu v Přerově. Záznam z tohoto vystoupení, který vyšel na CD A Meeting to Build a Dream On, byl v anketě Českého rozhlasu označen za nejlepší české jazzové album roku V roce 2003 vyšlo CD One Minute Dance s vlastním reper toárem od všech členů tria; některé skladby z CD zazněly i ve filmu Oběti a vrazi. V poslední době se Josef Vejvoda Trio věnuje rovněž projektům s doprovodem komorního nebo symfonického orchestru: v roce 2005 tak absolvovalo celorepublikové turné k 60. narozeninám Josefa Vejvody se Severočeskou filharmonií Teplice (dirigent Tomáš Koutník), s Pavlem Šporclem a Štěpánem Markovičem. Zněly skladby Josefa Vejvody Novelty Concerto, Celebration a Brasilian Pearl Jubilee. V roce 2006 vystoupili hudebníci z Tria Josefa Vejvody a Virtuosi di Praga v Rudolfinu; tehdy zahráli Vejvodovu skladbu Pocta Jaroslavu Ježkovi. V následujícím roce 2007 provedlo Trio společně s Komorní filharmonií Pardubice premiéru Vejvodovy skladby Three Little Loves. Koncem roku 2010 hrál Josef Vejvoda se svým triem sérii koncertů Pavel Šporcl Pocta mistrům. Jejich partnery na pódiu byla přední česká symfonická tělesa (SOČR, Filharmonie Brno, Janáčkova filharmonie Ostrava a Severočeská filharmonie Teplice). V únoru 2011 hrálo Vejvodovo Trio s Hradeckou filharmonií jazzovou suitu Celebration. V roce 2011 se Trio Josefa Vejvody spojilo s orchestrem Atlantis. Při společných produkcích zazněly mj. dva melodramy z pera Josefa Vejvody na texty Franze Kafky a Reinera Marii Rilkeho.

11 Ondřej Štajnochr Kryštof Marek The ensemble was set up by Josef Vejvoda in 1998 with Kryštof Marek (piano) and Ondřej Štajnochr (bass). Both musicians, who are a generation younger than the band leader, are members of various jazz groups as well as being active in classical music and as session players. The trio also works with occasional guests, such as saxophonists Štěpán Markovič, Petr Král and Marcel Bárta. The trio predominantly performs its own jazz and classical informed material, which all the members play a role in creating. They have released several CDs and done radio and television recordings, as well as performing at numerous venues at home and abroad. They accompanied US trumpeter Benny Bailey at a jazz festival in Přerov, with a CD of the show, A Meeting to Build a Dream On, becoming Czech jazz album of the year in a 2001 Czech Radio poll saw the release of the CD One Minute Dance consisting of pieces written by all three members, with some tracks being used in the film Victims and Murderers. Recently the trio has focused on projects with accompaniment from chamber or symphony orchestras. In 2005 they undertook a nationwide tour marking the 60th birthday of Josef Vejvoda with the North Bohemia Philharmonic of Teplice (conducted by Tomáš Koutník) and Pavel Šporcl and Štěpán Markovič, performing pieces by Vejvoda such as Novelty Concerto, Celebration and Brazilian Pearl Jubilee. In 2006 musicians from the Josef Vejvoda Trio and the Vituosi di Praga appeared at the Rudolfinum, performing Vejvoda s piece Tribute to Jaroslav Ježek. The following year the Trio premiered Vejvoda s Three Little Loves with the Czech Chamber Philharmonic Orchestra Pardubice. At the end of 2010 the trio did a series of concerts with Pavel Šporcl entitled Tribute to the Masters alongside the likes of the Prague Radio Symphony Orchestra, the Brno Philharmonic Orchestra, the Janáček Philharmonic Orchestra Ostrava and the North Bohemia Philharmonic of Teplice. In 2011 they performed the jazz suite Celebration with the Hradec Králové Philharmonic Orchestra; they also hooked up with the Atlantis orchestra for a programme that included two melodramas by Vejvoda set to the words of Kafka and Rilke.

12 Jan Simon klavír piano Jan Simon (1966) začal hrát na klavír v sedmi letech pod vedením svého otce, hudebního skladatele a dirigenta L. Si mona. Po absolutoriu na Pražské konzervatoři ve třídě V. Kameníkové pokračoval ve studiích na pražské AMU, kterou absolvoval pod vedením I. Moravce. Vzdělání si doplnil roční stáží v Curychu u H. Francesche a dvouletým studiem v německém Lübecku u J. Tocca. Po ukončení studia začal Jan Simon na Vysoké hudební škole v Lübecku sám vyučovat. Jako student V. Kameníkové se úspěšně zúčastnil řady klavírních soutěží. Vítězství v národní Chopinově soutěži a Interpretační soutěži Ministerstva kultury bylo dobrým odrazovým můstkem pro úspěšná vystoupení v mezinárodních soutěžích. Po zisku laureátských titulů v soutěži Pražského jara, Chopinově soutěži na Mallorce a ocenění na soutěži W. Kappela v USA završil své působení na mezinárodních soutěžních pódiích ziskem bronzové medaile v Soutěži královny Alžběty v Bruselu, a to pod vedením prof. I. Moravce. Jan Simon vystupuje s renomovanými orchestry (Symfonický orchestr BBC v Londýně, Izraelská filharmonie, Baltimore Symphony Orchestra, Česká filharmonie, Orchester der Beethovenhalle Bonn, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Moskevští sólisté, Slovenská filharmonie, Pražská komorní filharmonie, Symfonický orchestr FOK). Spolupracuje s dirigenty V. Válkem, J. Bělohlávkem, V. Sinajskim, M. Soustrotem, T. Strugalou, S. Baudem, O. Lenárdem, D. Robertsonem, L. Peškem, M. Turnovským, G. Delogu a dalšími. Koncertní vystoupení zavedla Jana Simona do většiny evropských zemí, USA, Kanady, Mexika, Austrálie, Egypta, Japonska, do Číny a na Tchaj-wan. Jako komorní partner spolupracoval s W. E. Schmidtem, J. Sukem, V. Hudečkem, J. Bártou a některými dalšími instrumentalisty. Jan Simon nahrává pro gramofonové firmy Supraphon, BMG Ariola, Radioservis, Clarton. V roce 1996 získal za svou nahrávku Schulhoffových klavírních koncertů (společně se SOČRem a V. Válkem) Cannes Classical Award 95 na veletrhu gramofonového průmyslu MIDEM ve Francii. V roce 1994 mu byl udělen statutární titul sólisty Českého rozhlasu. Kromě svých uměleckých aktivit působí Jan Simon od roku 2001 v Českém rozhlase, nejprve jako správní ředitel SOČRu, posléze jako intendant tělesa. Od roku 2012 stojí v čele Centra uměleckých těles, soutěží a přehlídek ČRo, do něhož spadají mj. SOČR i právě dnes zahajovaný festival Prix Bohemia Radio.

13 Jan Simon (b. 1966) began playing the piano at the age of seven under the guidance of his father, the composer and conductor L. Simon. Jan Simon studied at the Prague Conservatory with the Russian teacher V. Kameníková, before continuing his musical education at the Prague Academy of Performing Arts under I. Moravec. That was followed by one year of study with H. Francesch in Zürich and two years at the Music Academy of Lübeck with J. Tocco; after completing his studies there in 1993, he was invited to teach at that institution. As a student Simon was successful in a number of music competitions. He won the top prizes at the national Chopin competition and a competition sponsored by the Czech Ministry of Culture. Those proved a good starting point for his success in international competitions, as he picked up more prizes at the Chopin in Mallorca Competition 1985; the Prague Spring Festival Competition in 1988; the W. Kappel Competition USA in 1990; and the Queen Elisabeth Competition in Brussels in Simon has regularly played with such noted orchestras as the BBC Symphony Orchestra London, the Israel Philharmonic Orchestra, the Baltimore Symphony Orchestra, the Czech Philharmonic, the Orchestra der Beethovenhalle Bonn, the Prague Radio Symphony Orchestra, the Moscow Soloists, the Slovak Philharmonic, the Prague Philharmonia, the Prague Symphony Orchestra and many others. He has worked with prominent conductors, including V. Válek, J. Bělohlávek, V. Sinaisky, M. Soustrot, T. Strugala, S. Baudo, O. Lenárd, D. Robertson, L. Pešek, M. Turnovský and G. Delogu. His concert tours have taken him to most European countries, as well as to the USA, Canada, Mexico, Australia, Egypt, Japan, China and Taiwan. He has given recitals with W. E. Schmidt, J. Suk, V. Hudeček, J. Bárta and other top class artists. He records for Supraphon Records, BMG Ariola, Radioservis and the Clarton label. In January 1996 his recording of the Schulhoff piano concertos (with the Prague Radio Symphony Orchestra and V. Válek) won the Cannes Classical Award 95 MIDEM in France. In 1994 Simon became Czech Radio s soloist in residence. Alongside his artistic activities, Jan Simon has been working at Czech Radio since 2001, first as executive director of the PRSO and later as intendant. Since 2012 he has been Czech Radio s director of ensembles, competitions and festivals, under which fall the PRSO and the Prix Bohemia Radio.

14 El Salón México Aaron Copland ( ) Z aktivit Aarona Coplanda je u nás známá jen velmi malá část. Přitom se tento všestranný umělec, skladatel, dirigent, spisovatel, pedagog, kritik a organizátor hudebního života stal nejen v rodných Spojených státech prvořadou osobností. Kromě studií v Paříži, pobytů v Mexiku ve 30. letech 20. století a stipendijního pobytu v Římě (mimochodem na základě stejného stipendia, díky němuž pár let před Coplandem psal B. Martinů v Římě svou stěžejní operu Řecké pašije) žil ve Spojených státech a tam pilně pracoval. Vychoval řadu žáků, mnozí z nich se stali významnými hudebníky. V posledních letech života, kdy již komponoval jen příležitostně a stáhl se do ústraní, byl obecně považován za patriarchu amerických hudebníků. V jednom ze svých vystoupení Copland prohlásil, že vůbec nejdůležitější v jeho životě byla léta strávená v Paříži ve třídě Nadii Boulangerové. Tato skladatelka, která však proslula především svou pedagogickou činností, vychovala řadu skladatelů a Aaaron Copland byl mezi nimi. Její hlavní učitelskou devizou byla tolerance ke všem možným uměleckým směrům. Coplandovi životopisci se domnívají, že se skladatel právě pod vlivem Boulangerové naučil být otevřený ke všem tendencím v hudbě 20. století. A tak není divu, že Copland na jedné straně oceňuje lidovou hudbu, jazz, Gershwina, na druhé Weberna, Cage apod. V jeho tvorbě pak v podstatě najdeme prvky všech těchto směrů. Tvořil díla experimentující, komponovaná s vědomím, že je v současnosti ocení pár odborníků a příznivců, na druhou stranu díla instruktivní, psaná se snahou oslovit. Ve 30. letech, v době, kdy Coplandovy experimenty zažívaly značný společenský neúspěch, se skladatel začal zajímat o estetiku takzvané Gebrauchsmusik, tj. hudby vytvářené pro konkrétní situaci s podmínkou naprosté srozumitelnosti. Tehdy napsal několik kompozic, které se dodnes řadí k jeho nejuváděnějším a nejoblíbenějším. Patří k nim i El Salón México, inspirován hudbou, kterou Copland slýchával v jedné mexické restauraci. Jako tematický základ své jednověté symfonické básně použil čtyři mexické lidové písně. Dílo má několik verzí. Jedna z nich sloužila jako podklad pro film, úpravu pro klavír pořídil Leonard Bernstein, velký obdivovatel Coplandova díla. Existuje rovněž verze Artura Toscaniniho. Skladba si posluchače získá svým koloritem, mistrovskou instrumentací a hudební invencí.

15 Only a very small segment of Aaron Copland s activities are known in the Czech Republic, despite the fact that the multifaceted artist, composer, conductor, writer, teacher, critic and music organizer was a leading figure in his native US and elsewhere. As well as his studies in Paris, visits to Mexico in the 1930s and a grant-aided stay in Rome (incidentally, Martinů had used the same grant to write his key opera The Greek Passion in Rome a few years previously), he lived in the US where he worked diligently. He had many students, several of whom became important musicians. In his later years, when he composed only occasionally, he was considered a patriarch of American musicians. Copland once said that the years he spent in Paris studying under Nadia Boulanger had been the most important of his life. The composer, most famous for her teaching work, educated a great many composers and was distinguished by a tolerant attitude towards all areas of music. Copland s biographers believe that it was specifically under her influence that he developed an openness to all the trends in 20th century music. It is no surprise, therefore, that Copland had an appreciation of folk, jazz and Gershwin as well as Webern, Cage, etc., and we find the influence of all these areas on his output. He composed experimental pieces, aware that they would be appreciated by no more than a few experts and supporters, alongside instructive pieces aimed at a broader audience. In the 1930s, when his experiments met with marked failure, he began taking an interest in what was known as the Gebrauchsmusik aesthetic, i.e., music created for a concrete situation qualified by absolute comprehensibility. Several of his compositions from that period rank among his most performed and most popular to this day. Among them is El Salón México, inspired by the music that Copland heard at a Mexican restaurant. The one-movement symphonic poem makes use of four Mexican folk songs as a thematic base. The piece has various versions: one served as the basis for a film; another is an adaptation for piano up by Leonard Bernstein, a great admirer of Copland s; and there is also a version by Arturo Toscanini. The piece wins over audiences thanks to its atmosphere, masterly instrumentation and musical invention.

16 Parafráze pro violu a orchestr Paraphrases for Viola and Orchestra Josef Vejvoda (nar. born 1945) Josef Vejvoda začal ve dvanácti letech jako hudebník v dechovko vém souboru svého otce, autora světoznámé písně Škoda lásky. Zároveň tehdy docházel do hudební školy na hodiny klavíru a houslí. Brzy však začal umělecky inklinovat k jazzu. Na Pražské konzervatoři vystudoval hru na bicí nástroje, jako hráč i skladatel se stal velmi rychle prvořadou osobností jazzové scény a získal zde také řadu významných ocenění. Hrál se všemi předními ansámbly, jako jsou Taneční orchestr Československého orchestru, Orchestr Gustava Broma, SH kvintet nebo Jazz Cellula Laca Décziho. Je autorem řady kompozic pro jazzové soubory od komorních sestav až po big bandy. Psal též popové písně, např. pro Evu Pilarovou, Karla Černocha nebo Michaela Kocába. Vejvodovo umění bylo brzy oceněno i v zahraničí, kde spolupracoval s mnoha pozoruhodnými osobnostmi. Jen namátkou k nim patří trumpetisté Benny Bailey, Ted Curson, Joe Newman, trombonisté Lou Blackburn, Sonny Costanzo, klarinetisté Scott Robinson, Tony Scott, John Surman, kytarista Toots Thielemans, kontrabasista Barre Phillips a přirozeně četní kolegové bubeníci. V 90. letech obnovil Josef Vejvoda soubor svého otce, Vejvodovu kapelu, s kterou provozuje klasická díla hudební literatury pro dechové soubory. Později ji rozšířil o smyčcové nástroje a akordeon, čímž vznikl Salonní orchestr Josefa Vejvody. Pro oba soubory se rodí i nový repertoár, na kterém se Josef Vejvoda intenzivně podílí. V posledních letech zaměřil skladatel svou tvůrčí pozornost i na pole takzvané vážné hudby; jazzové východisko však neopouští, takže vzniká zajímavá syntéza obou žánrů. Jeho díla tohoto typu uvedli renomovaní sólisté (Josef Suk, Pavel Šporcl aj.) a orchestry. Poté, co Josef Vejvoda poznal umění violistky Jitky Hosprové, otázal se (jak sám uvádí, velmi nesměle), zda by pro ni mohl něco napsat. Po jejím souhlasu vznikly Parafráze pro violu a orchestr, ve kterých, jak už napovídá název, autor parafrázuje některé své starší motivy. V předchozích vážných skladbách nechával Josef Vejvoda často prostor pro improvizaci, tentokrát tuto praxi opustil, vše je pevně fixováno.

17 Josef Vejvoda started out as a musician at the age of 12 in a brass band led by his father, the writer of the world famous song Škoda lásky (The Beer Barrel Polka), while at the same studying piano and violin. However, he soon began leaning toward jazz. At the Prague Conservatory he studied percussion and quickly became a key figure on the jazz scene as both player and composer, winning several important awards. He played with leading ensembles such as the Czechoslovak Radio Dance Orchestra, the Gustav Brom Orchestra, the SH Quintet and Laco Déczi s Jazz Cellula. He has written many pieces for jazz ensembles, from small groups to big bands, as well as pop songs for the likes of Eva Pilarová, Karel Černoch and Michael Kocáb. He soon won international acclaim, performing with such names as trumpeters Benny Bailey, Ted Curson and Joe Newman, trombonists Lou Blackburn and Sonny Costanzo, clarinetists Scott Robinson, Tony Scott and John Surman, guitarist Toots Thielemans, double bassist Barre Phillips and, naturally, numerous percussionists. In the 1990s, Vejvoda revived his father s Vejvoda Band, with which he performs brass classics. He later added a string section and accordion, leading to the foundation of the Josef Vejvoda Salon Orchestra. The musician plays an active role in the composition of new material for both groups. In recent years the composer has also directed his creative attention to the field of classical music. However, he has not abandoned his jazz roots, leading to an interesting synthesis of both genres. Renowned soloists (Josef Suk, Pavel Šporcl, etc.) and orchestras have performed his compositions of this type. When Vejvoda recognized the talents of viola player Jitka Hosprová, he asked (very shyly, he says) whether he could write something for her. Her agreement led to the creation of the Paraphrases for Viola and Orchestra, in which as the title implies the writer paraphrases some of his older motifs. In his previous classical pieces he often left room for improvisation; this time he has abandoned that practice.

18 Koncert pro klavír a orchestr E dur Concerto for Piano and Orchestra in E major Emil Viklický (nar. born 1948) Emil Viklický získal hudební základy v rodné Olomouci. Na Univerzitě Palackého vystudoval obor matematika, nicméně nakonec v něm převážil hudební směr a Viklický se začal prosazovat jako jazzový klavírista. Už od 70. let pronikalo jeho umění do zahraničí. V roce 1976 získal 1. místo v soutěži jazzových klavíristů v Lyonu, v roce 1979 zvítězil v autorské soutěži v Monaku se skladbou Green Satin. V letech studoval na Berklee College of Music v Bostonu v USA, což je škola celosvětově považovaná za nejvyšší stupeň vzdělání pro jazzové hudebníky. Při té příležitosti mnohokrát koncertoval v okolí New Yorku s předními jazzovými hráči. Vedle těchto aktivit se Emil Viklický věnoval také úpravám moravského folkloru. Za projekt nazvaný V Holomóci městě například obdržel cenu Supraphonu. Po návratu z Berklee se intenzivně zapojil do hudebního života v Čechách jako hráč i autor, zároveň ovšem zůstává aktivní na poli mezinárodním. Je autorem řady skladeb a jeho veřejná vystoupení v současné době hlavně s Triem Emila Viklického (spolu s Františkem Uhlířem a Laco Troppem) se těší stálému zájmu veřejnosti i odborníků. Viklický byl vždy velkým hledačem a jeho tvorba i jazzová interpretace se vyznačovaly nejrůznějšími přesahy z žánru do žánru. V posledních patnácti letech vznikly v jeho pracovně mimo jiné tři opery: Faidra, která vyhrála v mezinárodní soutěži Nová opera pro Prahu 2000, komorní opera Oráč a smrt, inspirovaná disputací Jana ze Žatce, a Máchův deník, aneb, Hynku, jak si to představuješ?, zkomponovaná na objednávku Národního divadla v roce Ke svému Klavírnímu koncertu E dur autor uvedl: Několik let jsem si pohrával s myšlenkou napsat klavírní koncert. Případně dokonce koncert s tzv. jazzovými motivy, i když nedokážu definovat, co to přesně znamená. Na jaře 2010 jsem se do něj pustil. Při práci na třetí větě, to byl podzim 2010, jsem si asi podvědomě vybavil termín,panoptikum života, o kterém můj přítel, výtvarník Jiří Anderle, tak často mluvil. Ve stejnou dobu jsem ve Viole doprovázel několika motivy na klavír divadelní představení herecký návrat Luďka Munzara Obleču tě do hvězd ke 100. výročí narození básníka Františka Hrubína. Některé věty z představení zůstanou navždy viset v prostoru nad jevištěm:, To nic, to se jen starý Kukrálec opil a pustil si řetízkový kolotoč. Jen tak sám, pro sebe, což je závěrečná replika z divadelní hry Křišťálová noc. A tak se motiv kolotoče dostal do třetí věty mého koncertu.

19 Emil Viklický studied mathematics at university in his native Olomouc but in the end his interest in music won out and he began making a name for himself as a jazz pianist. From as early as the 1970s his music started making inroads abroad. In 1976 he took first prize in a competition for jazz pianists in Lyon, while in 1979 his piece Green Satin triumphed in a competition in Monaco. In he studied at Boston s Berklee College of Music, a world renowned school considered the peak in education for jazz musicians. While there he performed around the New York area with leading jazz musicians. Viklický also adapted Moravian folk music, winning a Supraphon prize for the project V Holomóci městě (In Holomóc Town). He has written many compositions and his performances at present mainly with the Emil Viklický Trio (with František Uhlíř and Laco Tropp) continue to attract the interest of audiences and critics. Viklický has always been a great searcher and his work and jazz interpretation have been characterised by the most varied of overlaps between genres. In the last 15 years he has produced three operas: Phaedra, which won the international competition A New Opera for Prague in 2000; the chamber opera Death and the Ploughman, inspired by the disputation of Johannes von Tepl; and Mácha s Diary, or Hynek, How do You Imagine It?, which was commissioned by the National Theatre in Of his Concerto for Piano and Orchestra in E major, he says: For several years I d been toying with the idea of writing a piano concerto. Even a concerto with jazz motifs, even though I can t define what that means precisely. I got started on it in spring While working on the third movement, in autumn 2010, the phrase the freak show of life, which my friend the artist Jiří Anderle frequently spoke about, came into my mind. At the same time I accompanied with some piano motifs a theatre performance at Viola the return of actor Luděk Munzar in I ll Dress You in Stars on the 100th anniversary of the birth of poet František Hrubín. Some lines from the show remain hanging for good in the space over the stage: It s nothing, old Kukrálec has got drunk and turned on the chain carousel. By himself, for himself, which replicates the conclusion of the play Crystal Night. That s how the motif of the carousel found its way into the third movement of my concerto.

20 Symfonické tance z West Side Story Symphonic Dances from West Side Story Leonard Bernstein ( ) Když přijel Bernstein dirigovat na Pražské jaro 1990, byla to prvořadá událost. Bohužel byl umělec značně nemocný, posedával po lavičkách kolem Rudolfina a za pár týdnů doma v USA zemřel. Jakmile však v Praze vstoupil na pódium, byl to ten slavný Leni, plný neuvěřitelné energie. Bernsteinův život neustále běžel na plné obrátky. Když nedirigoval, komponoval a vymýšlel popularizační pořady, anebo učil. Díky technice si můžeme stále obnovovat zážitky z Bernsteinova živelného způsobu dirigování. Jeho mimika ukazuje, jak hluboce tento kumštýř hudbu cítil. Legendární jsou rovněž Bersteinovy cykly pro mládež s Newyorskou filharmonií. Kolik úžasných nápadů měl při snaze přiblížit hudbu laikům! Skladatelská část Bernsteinovy všestranné osobnosti byla tak trochu umělcovým traumatem. Jeden z dnes již četných Bernsteinových životopisů odkrývá, že Leni toužil napsat velký smyčcový kvartet, takový, který by byl hoden srovnání s nejlepšími kvartety na světě. Ještě v posledních dnech života se náčrtky ke kvartetu zabýval. Jeho sebekritičnost a dokonalá znalost hudební literatury mu však bránila danou skladbu dokončit. Rovněž toužil po uznání jako právoplatný skladatel, stojící v jedné řadě se všemi těmi mistry, jejichž hudbu tak úžasně interpretoval. Úspěch jeho muzikálů, Candida a hlavně pak West Side Story, však Bernsteina jakoby řadil do jiné kategorie. Jeho tři symfonie a některé další závažné skladby nedoznaly nejširšího uznání. V době nástupu avantgardy 50. let byla jeho hudba mimo svým příklonem k populárnější múze. Teprve od 70. let 20. století nastoupivší postmoderna začala brát vážně kombinace různých žánrů. A tak začala Bernsteinova hudba pomalu domácnět i na koncertech symfonických orchestrů. West Side Story ovšem ve svém žánru zářila jako stálice prvého řádu. Není divu, je to dílo geniální. Ani jedno z čísel není hluché, dramaticky i dramaturgicky je vše skvěle vystavěné. Navíc, nahlédneme-li do partitury, je to práce skladatele, plně ovládajícího své řemeslo. Napadlo by někoho, že v této hudbě, oceněné nejširšími vrstvami, nalezneme fugovou práci anebo místa užívající seriální techniku? Tyto vrcholné skladatelské finesy jsou překryty geniální invencí a jakoby samozřejmým vyzněním. Vše plyne tak přirozeně a jasně, že málokoho napadne, že jde zároveň o velmi racionální práci. Symfonická suita z muzikálu je skladatelovým dílem a sdružuje některá čísla ze základní scénické verze.

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

1. místo/prize Česká republika, Pardubice KOMORNÍ SBOR CZECH SOLOIST CONSORT 26,2 b

1. místo/prize Česká republika, Pardubice KOMORNÍ SBOR CZECH SOLOIST CONSORT 26,2 b MEZINÁRODNÍ FESTIVAL AKADEMICKÝCH SBORŮ " IFAS " INTERNATIONAL FESTIVAL OF ACADEMIC CHOIRS INTERNATIONALES FESTIVAL DER.AKADEMISCHEN. CHÖRE МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ АКАДЕМИЧЕСКИХ ХОРОВ IFAS PARDUBICE Nám.

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Hudebn ateližr. Music Workshop

Hudebn ateližr. Music Workshop VII. ROâNÍK LETNÍCH INTERPRETAâNÍCH KURZÒ 15. 24. SRPNA 2005 ROÎNOV POD RADHO TùM VII. YEAR OF THE SUMMER INTERPRETATION COURSES 15 TH 24 TH AUGUST 2005 ROÎNOV POD RADHO TùM T KLUB KULTURNÍ AGENTURA &

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

54. Beethovenův Hradec. 54 th Beethoven s Hradec

54. Beethovenův Hradec. 54 th Beethoven s Hradec 16. 19. června 2016 54. Beethovenův Hradec Mezinárodní interpretační soutěž a hudební festival klavír June 16 19, 2016 54 th Beethoven s Hradec International Music Competition and Music Festival piano

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

20 / 8 pátek 19:30 Maškarní sál Pocta Chopinovi

20 / 8 pátek 19:30 Maškarní sál Pocta Chopinovi 20 / 8 pátek 19:30 Maškarní sál Pocta Chopinovi Fryderyk Chopin (1810-1849): Klavírní koncert č. 2 f-moll, Op. 21 (komorní verze) Allegro maestoso Larghetto Allegro vivace přestávka Klavírní koncert č.

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

VIZUÁLNÍ KONCEPCE Pražského Quadriennale 2015. jaro dufek

VIZUÁLNÍ KONCEPCE Pražského Quadriennale 2015. jaro dufek jaro dufek Vizuální koncepce 13. ročníku Pražského Quadriennale scénografie a divadelního prostoru 2015, kterou navrhuji, je propojením jednotlivých témat (hudba, počasí a politika) motivem meteomapy. Právě

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

založena v roce 1987 pěticí zpěváků, z nichž většina byli spolužáci z Ithaca College v NY,

založena v roce 1987 pěticí zpěváků, z nichž většina byli spolužáci z Ithaca College v NY, 4. SOBOTA 8. SOBOTA, 23. 8., 20:00, 19:30, PIVOVARSKÁ JÍZDÁRNA ZAHRADA New Lady York Jeanne Voices Galway (USA) (USA) flétna Sir James Galway (Velká Británie) flétna New Symfonický York Voices orchestr

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Passive Trpný rod Pracovní list

Passive Trpný rod Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_137 Passive Trpný rod Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 2. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Kanada základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Kanada základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY uvádí pod záštitou hejtmanky Ústeckého kraje a primátorky Statutárního města Chomutova a ve spolupráci s společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV, s. r. o. CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY 15. koncertní sezona 2010/11

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 4.02.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_10_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 4.02.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_10_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 4.0.0 Číslo DUMu: VY INOVACE_0_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více