ŘEMESLA NA ROŽĎALOVICKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘEMESLA NA ROŽĎALOVICKU"

Transkript

1 ŘEMESLA NA ROŽĎALOVICKU Naše město se od pradávna vyvíjelo jako soběstačný celek. Původně byly soběstačné i domácnosti a rodiny, ale později se začala rozvíjet dělba práce a začínalo se podnikat. Řemeslníci, zemědělci a obchodníci se sdružovali v organizované celky cechy. Jednalo se o středověká nebo raně novověká sdružení, která hájila práva a zájmy svých členů, dohlížela na jakost a cenu výrobků, na výchovu učedníků a skládání mistrovských zkoušek. Plnily též funkce reprezentativní, náboženské a sociální. První zpráva o cechovním zřízení v Rožďalovicích je z roku 1585, kdy August Křinecký z Ronova udělil cechovní řád rožďalovickým řezníkům. Řemeslníků a živnostníků u nás postupně přibývalo. V roce 1857 zde žilo obyvatel, bylo tu 69 živnostníků, 28 obchodníků a 108 pomocníků při živnostech. Podle kroniky zde bylo 7 cechů: řeznický, obuvnický, krejčovský, pekařský, tkalcovský a kožešnicko-stavkařský (punčochářský). O dva roky později byly cechy zrušeny a byla založena společenstva, podle živnostenského řádu, který vstoupil v platnost r I dnes mají řemesla v životě města nezastupitelnou úlohu. Školní rok 2013/14 Texty a obrázky k jednotlivým řemeslům zpracovaly třídy takto: Historie řemesel 7. třída Cukrářství a perníkářství 9. třída Cukrovarnictví mateřská škola Knihařství 3. třída Kominictví 8. třída Košíkářství školní družina 1 Mlynářství 6. třída Pekařství 1. třída Pivovarnictví 4. třída Řeznictví 5. třída Ševcovství 7. třída Řemesla v současnosti školní družina 2 Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice, Tyršova 278, Rožďalovice, ( , ,

2 KOMINICTVÍ HRNČÍŘSTVÍ PEKAŘSTVÍ ŘEZNICTVÍ MLYNÁŘSTVÍ Nakreslili Josef Beneš, Denisa, Dušková, Linda Miklánková, Jakub Taneček, Jaromír Štěpánek a Václav Hofman, žáci 7. třídy.

3 9 Pondělí Montag Monday Lundi Historie řemesel ZÁŘÍ SEPTEMBER SEPTEMBER-SEPTEMBRE Úterý Dienstag Tuesday Mardi Středa Mittwoch Wednesday Mercredi Čtvrtek Donnerstag Thursday Jeudi Pátek Freitag Friday Vendredi Sobota Samstag Saturday Samedi Neděle Sonntag Sunday Dimanche Linda / Samuel Adéla Bronislav Daniela Irma Ludmila Naděžda Berta Jaromír Zlata Andrea Jindřiška Denisa Kryštof Boris Marie Zita Boleslav Regína Mariana Lubor Radka Jolana Oleg Matouš Darina Jonáš Václav Michal Již v dobách středověku a raného novověku se začala řemeslnická sdružení spojovat do tzv. cechů. Jejich úkolem bylo hájit práva a zájmy svých členů, dohlížet na jakost, cenu výrobků a v neposlední řadě dohlížet na výchovu učedníků, kam spadalo i skládání mistrovských zkoušek. Cechy vznikaly ve středověkých městech hlavně během století, v menších městech ještě v století. První cechovní zřízení vzniklo v Rožďalovicích roku 1585, místním řezníkům ho udělil tehdejší majitel panství August Křinecký z Ronova. Kromě již zmíněného cechu tu později vznikl i cech pivovarský, bednářský, pekařský, tkalcovský či tzv. cech rozdílných řemesel. V každém sdružení se nacházelo mnoho zaměření. Do posledně zmíněného spadal například i tzv. brtník, v dnešní terminologii včelař. V cechu tkalcovském jste se mohli setkat s lidmi, kteří se věnovali tkaní, předení či vochlování (rozčesávání lnu). V roce 1857 žilo v Rožďalovicích obyvatel, bylo tu 69 živnostníků, 28 obchodníků a 108 pomocníků při živnostech. O dva roky později byly cechy zrušeny a byla založena společenstva, podle živnostenského řádu, který vstoupil v platnost r Důvodem mělo být bránění ve vytváření konkurenčního prostředí a technologickému rozvoji. Podle místní kroniky tu mělo být na 7 cechů: řeznický, obuvnický, krejčovský, pekařský, tkalcovský a kožešnicko-stávkařský (punčochářský). Nové století přinášelo i nová odvětví či podniky, setkat jsme se tu mohli například s kominíkem, lampářem, mlynářem, ale také taxikářem. Vznikaly zde také větší podniky či firmy. Mezi prvními byl zdejší cukrovar, který fungoval až do 60. let minulého století nebo továrna bratří Mrázů na slaměné či rákosové obaly či firma BEP bratří Erbenů na stáložárná kamna a vodní čerpadla, se kterými se můžete setkat dodnes. Zásadní a ve většině případů smrtící ránu dostaly živnosti v Rožďalovicích roku 1948, kdy byly všechny podniky znárodněny a přetvořeny k národnímu hospodářství. Některé živnosti se v našem městě obnovily, ale ne všechny zde zůstaly dodnes. Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice * Tyršova 278, Rožďalovice, ( , ) : Jeroným Prázdniny Akce pro veřejnost Akce pro rodiče 11. září - Zahradní slavnost; 25. září - Běh k Bučickému mlýnu 30. září - slavnostní zakončení projektu EUškola pro život 28. září - Den české státnosti 24. září - Konzultační den 25. září - akce Ze školky do školy 1 (v ZŠ) Žáci 7. třídy si se zájmem vyslechli přednášku pana Valeše o historii řemesel.

4 Stránku z exkurze do cukrárny Epiro připravili žáci 9. třídy.

5 10 Pondělí Montag Monday Lundi Úterý Dienstag Tuesday Mardi Igor Justýna Věra Agáta Tereza Brigita Sabina Silvie ŘÍJEN OKTOBER OCTOBER-OCTOBRE Středa Mittwoch Wednesday Mercredi Čtvrtek Donnerstag Thursday Jeudi Tadeáš Štěpánka Olívie/Oliver Štefan/Sára Havel Teodor Bohumil Marina Hedvika Nina Pátek Freitag Friday Vendredi Akce pro veřejnost Akce pro rodiče Neděle Sonntag Sunday Dimanche František Eliška Hanuš Andrej Marcel Renáta Lukáš Michaela Vendelín Beáta Erik Šarlota/Zoe Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice * Tyršova 278, Rožďalovice, ( , ) : Prázdniny Sobota Samstag Saturday Samedi října - Podzimní prázdniny října - Sběr papíru 28. října - Den vzniku samostatného Československého státu 22. října - Konzultační den 30. října akce Ze školky do školy 2 (v MŠ) 2013 Řemeslo cukrářské a perníkářské Perník má velmi starobylý původ - v Evropě se zmínky o jeho výrobě objevují již ve 13. století. První zmínka o perníku v Čechách pochází z roku 1335, ale perníkáři se v Praze usadili již před rokem V následujících stoletích byly perníkářské výrobky považovány za luxusní zboží a luxusem přestávají být až od 18. století. Od druhé poloviny 19. století začíná perníkářské řemeslo postupně ustupovat rozvíjející se cukrářské výrobě a na počátku 20. století mizí perníkářská výroba úplně. V období první republiky u nás provozovali perníkářské řemeslo bratři Folbrechtové. Po druhé světové válce, otevřeli své cukrářské živnosti Jiří Lauša a Karel Kébl. Obě cukrářství byla na Husově ulici. V roce 1951 odhlásili oba cukráři svoji živnost. Tyto informace potvrdili pamětníci, kteří uváděli ve svých vzpomínkách cukrárnu pana Lauši v Husově ulici. Mladší pamětníci už pamatují cukrárnu provozovanou pod tehdejší Jednotou. V současné době je v Rožďalovicích na náměstí cukrárna Epiro. V úterý 28. května se žáci devátého ročníku vypravili na exkurzi do výrobny této cukrárny. V cukrárně nás přivítala majitelka paní Milena Tarabová, která nás úvodem seznámila s historií cukrárny Epiro. Cukrárna byla otevřena v roce 1991 a sídlila naproti za parkem a později přesídlila na současné místo. Název Epiro vznikl zkrácením nápisu na kávovém šálku, který si paní Tarabová přivezla z Karlových Varů. Původně v cukrárně připravovali kávu německou, ale zdejším zákazníkům připadala nakyslá, a tak nyní hostům nabízejí kávu italskou. Ve výrobně se pečou různé druhy zákusků, dortů a koláčků. Asi tři čtvrtiny prodávaných kousků si vyrábějí sami. Jarní měsíce jsou obdobím svateb a tak velkou částí jejich artiklu jsou právě svatební koláčky. Denně jich upečou až 300 kusů. I my jsme během návštěvy mohli vidět a vyzkoušet si výrobu svatebních koláčků a nakonec ještě teplé ochutnat. Hodnocení bylo jednoznačné, jsou vynikající! Nyní jsou v trendu především 3D dorty potahované marcipánem. Dále nám paní cukrářky ukázaly, jak se vyrábí minizákusek zvaný špička. Pomocí speciálních nástavců vytvářejí na piškot krémovitý korpus, který dále plní likérovou náplní a vystydlé namáčí do čokolády. Měli jsme možnost nahlédnout do technologií některých cukrářských výrobků a nutno podotknout, že to není vždy jednoduchá práce. V červnu 2013 přihlásila paní Tarabová Rožďalovický rohový koláč do soutěže o titul Regionální potravina středočeská. Ve velké konkurenci jejich koláč vyhrál a její cukrárna se pyšní tímto výrobkem a titulem. Napsali žáci 9. třídy

6 Nakreslily děti mateřské školy.

7 11 Pondělí Montag Monday Lundi Úterý Dienstag Tuesday Mardi LISTOPAD-NOVEMBER NOVEMBER-NOVEMBRE Středa Mittwoch Wednesday Mercredi Čtvrtek Donnerstag Thursday Jeudi Pátek Freitag Friday Vendredi Kateřina Artur Xenie René Zina Felix Karel Martin Romana Miriam Benedikt Alžběta Liběna Tibor Nikola Saskie Sáva Albert Bohumír Leopold Cecílie Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice * Tyršova 278, Rožďalovice, ( , ) : Prázdniny Akce pro veřejnost Akce pro rodiče 17. listopadu - Den boje za svobodu a demokracii 26. listopadu - Konzultační den 27. listopadu - akce Ze školky do školy 3 (v ZŠ) Sobota Samstag Saturday Samedi Neděle Sonntag Sunday Dimanche Památka zesnulých Hubert Bohdan Evžen Otmar Mahulena Klement Emílie Ondřej Cukrovarnictví Nadmořská výška a poloha Rožďalovicka dávaly od nepaměti předpoklady k pěstování obilí a cukrové řepy. Ke zpracování řepy byl v roce 1871 postaven cukrovar, který svou polohou mezi rybníky Holskými a Mrlinou využíval jejich vody. Další výhodou byla blízká dostupnost dráhy na dopravu řepy ze vzdálenějších oblastí Poděbradska a Nymburska. V roce 1873 koupil rolnický akciový cukrovar Jiří z Lobkovic, majitel rožďalovického panství, a v roce 1919 byl opět koupen Rolnickými akciovými podniky. V roce 1923 byl rekonstruován, jeho výroba byla v té době největší v celé zemi. Zajímavostí této rekonstrukce bylo, že původní stavba byla do základů zbourána ihned po kampani 1922, ale již kampaň v roce 1923 se konala. Celková rekonstrukce trvala jen 8 měsíců. V této podobě si cukrovar ještě pamatují pamětníci. V letech byla produkce surového cukru q a podíl zpracované řepy q za kampaň, což byla jedna z největších v celé republice. V sezoně zaměstnával až 600 lidí, hlavně slovenských brigádníků. Další modernizací prošel cukrovar na počátku šedesátých let už jako závod Kolínských cukrovarů. Krátce před stým výročím založení byl zrušen a objekt prodán Strojobalu. Vyráběly se zde plechové potravinářské obaly. I tato výroba byla zrušena a zařízení převedeno do jiných závodů. Exkurze do cukrovaru V Muzeu cukrovarnictví lihovarnictví a řepařství města Dobrovice se nás ujala sympatická průvodkyně Katka, která děti provedla expozicí cukrovarnictví a řepařství. Děti se přiměřenou formou seznámily s proměnami řepného pole od jara do podzimu a s putováním řepného semínka ke kostce cukru. Pro zpestření programu řešily děti drobné úkoly s pohádkou O veliké řepě a vyzkoušely si řešení úkolů na interaktivní tabuli. Předškoláci se seznámili s historickými zemědělskými stroji, starodávnými obaly na cukr různých druhů, ochutnali cukr třtinový. Během prohlídky také potkali slečnu Kostku Cukrovou a ducha cukrovaru Cukrovitá. Seznámili se s mnoha novými pojmy (bulva, chrást, homole apod.). Po jedenácté hodině jsme se s poděkováním rozloučili s průvodkyní Katkou a autobus nás dovezl na oběd do školky. Hned po odpočinku jsme si prostřednictvím vyprávění zážitků a následně výtvarnou činností upevňovali poznatky z exkurze.

8 šití knihy knihy razidlo knihařský lis Nakreslily Viktorie Dušková, Dorota Hofmanová, Kateřina Lhotáková, Michaela Želichovská, žákyně 3. třídy.

9 12 PROSINEC-DECEMBER Pondělí Montag Monday Lundi Středa Mittwoch Wednesday Mercredi Úterý Dienstag Tuesday Mardi DECEMBER-DÉCEMBRE Čtvrtek Donnerstag Thursday Jeudi Pátek Freitag Friday Vendredi Sobota Samstag Saturday Samedi Neděle Sonntag Sunday Dimanche Iva Blanka Svatoslav Vratislav Julie Albína Daniel Vlasta Adam a Eva David Prázdniny Akce pro veřejnost Akce pro rodiče Hod boží Štěpán Žaneta Barbora Dana Miloslav Jitka Simona Ester Mikuláš Benjamín/Ambrož Květoslava Lucie Lýdie Radana Natálie Šimon Bohumila Judita Dagmar Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice * Tyršova 278, Rožďalovice, ( , ) : Řemeslo knihařské Knihařství jako samostatné řemeslo vzniklo v pozdním středověku, když se začal používat papír a knihtisk. Až do 19. století se knihy vázaly řemeslně. Se vznikem knihařských strojů začaly převládat nakladatelské vazby, kdy se už knihy prodávaly jednotně vázané. V polovině 20. století se zavedly měkké vazby (paperback) a brožované knihy přestaly vycházet. Knihařství se tak stává uměleckým řemeslem. Když naše město dostalo právo mít knihaře, přišel sem italský knihařský mistr Molinari. Přivezl sebou italská tlačítka na výzdobu vazeb a založil zde knihařskou dílnu. Postupně každý nový knihař přebíral dílnu po dřívějším. Roku 1878, převzal zařízenou dílničku po knihaři Němečkovi Josef Rajman a pokračoval v knihařské tradici. Jeho syn, Jenda Rajman, který se u svého otce vyučil, byl devátý v řadě rožďalovických knihařů. Po vyučení odešel do Prahy na zkušenou a tam našel svého mistra. Byl jim Ludvík Bradáč, který mladého Jendu Rajmana naučil, že knihařství je umění a že vazba svým materiálem, zpracováním a vzhledem se má přizpůsobit obsahu knihy. V Bradáčově dílně se poznal s Maxem Švabinským i Mikolášem Alšem. Po třech letech se vrátil Jenda Rajman do Rožďalovic a pokračoval v knihařském řemesle. Vytvořil celou řadu unikátních vazeb. Ve své dílně dál nesl odkaz mistra Bradáče. Vychoval celou řadu dobrých knihařů. V roce 1964 byl obnoven provoz této dílny a tradiční rožďalovská vazba z Rajmanovy dílny pokračuje, diky práci a umu paní Blanky Hančarové-Rajmanové. Unikátní zařízení dílny je zpřístupněno veřejnosti. Silvestr 21. prosince ledna Vánoční prázdniny 1. prosince - Rozsvěcení vánočního stromu 7. prosince - Den otevřených dveří 24. prosince - Štědrý den, 25. prosince - 1. svátek vánoční, 26. prosince - 2. svátek vánoční 17. prosince - Konzultační den a třídní vánoční besídky 18. prosince - akce Ze školky do školy 4 (v MŠ) Návštěvník může vidět práci na ručních strojích lisech, řezačce, zlatičce, šičce a prohlédnout si původní nástroje na zdobení knih tlačítka, rytiny a sady písem.

10 Nakreslili Anna Pokorná a David Büttner, žáci 8. třídy.

11 1 LEDEN JANUAR JANUARY - JANVIER Středa Mittwoch Wednesday Mercredi Čtvrtek Donnerstag Thursday Jeudi Pátek Freitag Friday Vendredi Robin Marika Pondělí Montag Monday Lundi Úterý Dienstag Tuesday Mardi Nový rok Tři králové Vilma Čestmír Edita Radovan Alice Ilona Běla Slavomír Ingrid Otýlie Zdislava Karina Vladan Ctirad Zdeněk Radmila Břetislav Drahoslav Milena Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice * Tyršova 278, Rožďalovice, ( , ) : Prázdniny Sobota Samstag Saturday Samedi Neděle Sonntag Sunday Dimanche Diana Dalimil Bohdana Pravoslav Vladislav Doubravka Miloš Zora Řemeslo kominické Název řemesla kominictví pochází z řeckého slova cominus, což znamená zařízení na odtah kouře. Toto řemeslo vzniklo z důvodu neustálých požárů způsobených špatně vymetenými nebo vůbec nevyčištěnými komíny. Z počátku si lidé komíny vymetali sami, ale pak se o to začali zajímat jednotlivci, kteří dali základ tomuto řemeslu. Komíny se čistily hlavně před velkými svátky o sazometných středách. Odborné kominictví u nás začali provozovat Italové. Šlechta si totiž na stavbu svých sídel zvala italské stavitele a zároveň i řemeslníky, kteří se o jejich palác starali. U nás se kominíkům říkalo mestkomínové a postupem času se z nich stali privilegovaní řemeslníci. Nejprve byli placeni naturáliemi, později dostávali od města stálý plat. V roce 1748 byl založen Pražský cech s vlastní pečetí se sv. Floriánem, patronem hasičů a kominíků. První zmínka o kominících v Rožďalovicích pochází z roku Do Rožďalovic docházel pan Mrákota z Křešic. Až v roce 1912 byly zřízeny i v našem kraji tzv. vymetací obvody a Rožďalovice byly zařazeny do obvodu Kopidlno. Od roku 1935 zde působil kominický mistr Jaroslav Sedláček, u nějž se vyučil jeho syn Milan, který v řemeslu pokračoval. Další významnou kominickou osobností je mistr Čermák. Nepracoval sice jako kominík, ale jako kotlář v cukrovaru. Obyvatelům Rožďalovic ovšem opravoval a vymetal domácí pece na chléb. V padesátých a šedesátých letech 20. století se kominíci stali součástí komunálního podniku. V současné době zde působí pan Zdeněk Veselý prosince ledna Vánoční prázdniny 31. ledna pololetní prázdniny Akce pro veřejnost Akce pro rodiče 1. ledna - Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu 18. ledna - Zápis dětí do 1. třídy a akce Ze školky do školy 5 (v ZŠ) 28. ledna - Konzultační den Napsali žáci 8. třídy, nakreslila Marcela Sasková.

12 Žáci si ve školní družině 1 vyzkoušeli pletení košíků z různých materiálů.

13 2 Pondělí Montag Monday Lundi Košíkářství ÚNOR FEBRUAR FEBRUARY - FÉVRIER Úterý Dienstag Tuesday Mardi Středa Mittwoch Wednesday Mercredi Čtvrtek Donnerstag Thursday Jeudi Pátek Freitag Friday Vendredi Sobota Samstag Saturday Samedi Neděle Sonntag Sunday Dimanche Hynek Nela/Hromnice Blažej Jarmila Dobromila Vanda Veronika Milada Apolena Mojmír Božena Slavěna Věnceslav Valentýn Jiřina Ljuba Miloslava Gizela Patrik Oldřich Lenka Petr Svatopluk Matěj Liliana Dorota Alexandr Lumír Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice * Tyršova 278, Rožďalovice, ( , ) : Prázdniny 24. února - 2. března - Jarní prázdniny Akce pro veřejnost Akce pro rodiče 18. února - Konzultační den 26. února - akce Ze školky do školy 6 (v MŠ) Pletení košů patří mezi nejstarší činnosti člověka. Původní materiál byl velice dostupný a měl široké využití. Pletení bylo vždy domácí prací. Technologie košíkářství vychází z textilních řemesel, hlavně tkaní, resp. u ošatek ze šité krajky. Z toho vychází i názvosloví: osnovní pruty jsou svislé, útek vodorovný. Vzájemným překřížením vznikne výplet. Protože se postupuje stále jedním směrem, jednotlivé pruty se zaplétají mírně šikmo do spirály. Kombinací různých způsobů výpletů se docílí zpevnění prutů v žádané poloze, tím tedy i výsledného tvaru košíku. Na Rožďalovicku bylo v minulosti košíkářství rovněž rozšířeno, ale do roku 1950 zde působili již jen košíkáři Růžička a Zákravský Pro komerční účely se používá pletení na formách nebo desce. Amatéři nebo umělci dávají přednost pletení z volné ruky. Košíkářství v českých podmínkách je zaměřeno především na zpracování vrbového proutí a dováženého pedigu. Stoupá obliba přírodních materiálů, jako je proutí, sláma, šustí, různé traviny, listy apod. Méně často se používá sláma a orobinec. V současné době se rozšířilo pletení z papírových ruliček, které jsme si v družině vyzkoušeli. Po natření barvou je výrobek velice podobný proutěnému.

14 Nakreslily Šárka Švarcová, Lucie Beránková a Andrea Filingerová, žákyně 6. třídy.

15 3 Pondělí Montag Monday Lundi BŘEZEN MÄRZ MARCH - MARS Středa Mittwoch Wednesday Mercredi Čtvrtek Donnerstag Thursday Jeudi Marián Emanuel Úterý Dienstag Tuesday Mardi Pátek Freitag Friday Vendredi Sobota Samstag Saturday Samedi Bedřich Kamil Viktorie Vlastimil Gabriel Stela Anděla Eduard Kazimír Řehoř Josef Neděle Sonntag Sunday Dimanche Mlynářské řemeslo patří v Čechách k těm nejstarším z roku 718 pochází údaj o prvním vodním mlýně ve střední Evropě. Nejstaršími držiteli mlýnů byly kláštery, později města a vrchnosti, které je dávaly do dočasného, nebo i dědičného nájmu mlynářům. Jako řemeslo bylo mlynářství dlouho nesamostatné, ale už za vlády Karla IV. měli mlynáři vlastní cechovní organizaci. Mlynáři bývali velmi vzdělaní lidé s rozsáhlými znalostmi z mnoha oborů a s řemeslnými dovednosti. Museli být i dobrými obchodníky a zemědělci, protože k mlýnu patřilo hospodářství. V obci zaujímali významné místo, často byli voleni za starosty nebo soudce z lidu. Anežka Miroslav Tomáš Gabriela Františka Růžena Rút/ Matylda Ida Elena/Herbert Světlana Radek Leona Ivona Dita Soňa Taťána Arnošt Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice * Tyršova 278, Rožďalovice, ( , ) : Řemeslo mlynářské Mlýn na Bučici Joža Zindr Dobová fotografie Bučického mlýna. Technický pokrok si ve mlýnech razil cestu jen velmi pomalu, pokrokem bylo zavedení turbín, parních pohonů a stále se zdokonalujících mechanismů k čištění meliva. V roce 1859 bylo živnostenským zákonem zrušeno cechovní zřízení mlynářů. Začala se tvořit mlynářská společenstva a v roce 1883 se mlynářské řemeslo stalo svobodnou živností, čímž nastal úpadek úrovně mlynářství u nás. Rovněž na Rožďalovicku fungovalo několik mlýnů, ale v minulém století postupně zchátraly a v současné době zde žádný funkční mlýn není. Bučický mlýn byl přestavěn na penzion. Kvido Prázdniny Akce pro veřejnost 11. března - Školní kolo soutěže v recitaci žáků 1. stupně Veselá básnička Akce pro rodiče 25. března - Konzultační den; 26. března akce Ze školky do školy 7 (v ZŠ) 27. března Zápis dětí do mateřské školy spojený se dnem otevřených dveří Pohádka na tebe dýchne, zelená záře hloubkou uniká, kameny úzkostně skřípou, splav slzami se zalyká, stavidly lomcuje mrtvý stín. Uprostřed lesů bílý mlýn. Děvčátko rusé ti nese červených jahod klín. Bučický mlýn navštívili žáci 6. třídy.

16 Nakreslila Lucie Poděbradská, žákyně 1. třídy.

17 4 Pondělí Montag Monday Lundi Řemeslo pekařské DUBEN APRIL APRIL - AVRIL Úterý Dienstag Tuesday Mardi Středa Čtvrtek Mittwoch Donnerstag Wednesday Thursday Mercredi Jeudi Pátek Freitag Friday Vendredi Sobota Samstag Saturday Samedi Neděle Sonntag Sunday Dimanche Hugo Erika Richard Ivana Miroslava Vendula Heřman/Hermína Ema Dušan Darja Izabela Julius Aleš Vincenc Anastázie Irena Rudolf Valérie Rostislav Marcela Alexandra Evženie Vojtěch Jiří Marek Oto Jaroslav Vlastislav Robert Blahoslav Pekařská technologie je velice stará a vznikala zároveň s obilnářstvím. Pečení chleba se dříve odehrávalo v každé domácnosti a teprve později se z ní oddělilo specializované řemeslo. Pekaři se připomínají již ve starověkém Římě, v Čechách od 10. století a jejich bratrstvo v Praze k roku Až do poloviny 20. století se rozlišovalo pekařství, cukrářství a ještě zvláštní řemeslo pecnářství, které se omezovalo jen na pečení chleba. Dnes se většina pekařských výrobků vyrábí v průmyslových provozech, ale vedle toho se však udržely i menší živnostenské dílny. Pekař peče housky, uždibuje kousky. Pekařka mu pomáhá, uždibují oba dva. V Rožďalovicích pekařů dříve moc nebývalo, chléb se kupoval jen, když došel domácí anebo před žněmi, když v našem kraji stály pro nedostatek vody mlýny. Při pečení chleba se děti těšily na podplamenice, což byly malé bochánky pečené ze zbytků chlebového těsta. Rožďalovští pekaři byli sdruženi v cechu pekařsko-mlynářském. V minulosti zde pekařili pekaři: Drážďanský, Bárta, Hrubý, Hůza a Vorel, později Veselý, Hozák, Tlustý, Vávra a Malý. V současnosti zde žádný pekař není. Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice * Tyršova 278, Rožďalovice, ( , ) : Prázdniny dubna - Velikonoční prázdniny Akce pro veřejnost dubna - Sběr papíru 21. dubna - Velikonoční pondělí 23. dubna - akce Ze školy do školy 8 (v MŠ s vycházkou Za historií Rožďalovic) 29. dubna - Konzultační den Akce pro rodiče Malí pekaři z 1. třídy.

18 Nakreslili Nikola Zímová, Dana Kopecká, Karolína Víchová a Jaroslav Beneš, žáci 4. třídy.

19 5 Pondělí Montag Monday Lundi Pivovarnictví KVĚTEN MAI MAY - MAI Úterý Dienstag Tuesday Mardi Středa Mittwoch Wednesday Mercredi Čtvrtek Donnerstag Thursday Jeudi Vilém Maxmilián Svátek práce Klaudie Radoslav Pankrác Servác Ivo Zbyšek Filip Valdemar Stanislav Bonifác Monika Žofie Emil Pátek Freitag Friday Vendredi Sobota Samstag Saturday Samedi Neděle Sonntag Sunday Dimanche Zikmund Alexej Květoslav Ctibor Blažena Svatava Přemysl Aneta Nataša Vladimír Jana Viola Ferdinand Kamila Vaření piva má u nás dlouholetou tradici. Přípravu kvašených nápojů na území českých zemí dokládají četné archeologické nálezy a nejstarším doloženým český pivovarem je Břevnovský klášterní pivovar (založený roku 993). Největší rozkvět výroby piva na území českých zemí nastal ve 12. století, kdy měl na území státu právo vařit pivo kdokoliv. Rozvoj řemeslné výroby piva nastal od 13. století zakládáním nových královských měst, která dostávala od panovníka řadu privilegií, mezi které patřilo i právo várečné. Velký význam pro rozvoj pivovarství a kvalitu piva měly v českých zemích cechy, které dohlížely i na to, aby pivo vařil jen ten, kdo se v tom oboru řádně vyučil. Zlatý věk českého pivovarství nastal v polovině 19. století. V této době došlo k zahájení průmyslové výroby sladu a piva a naše pivovarnictví ovlivnilo rozvoj oboru po celém světě. Významné postavení si zachovává dodnes. Žáci 4. třídy navštívili pivovar v Dětenicích. Z naší kroniky se dozvídáme mnoho zajímavostí o pivovaru v Rožďalovicích. Za zmínku určitě stojí, že v roce 1823 byl sládkem v pivovaru otec našeho významného rodáka Gustava Adolfa Lindnera, který se zde narodil. Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice * Tyršova 278, Rožďalovice, ( , ) : Prázdniny Akce pro veřejnost 31. května Dětský den s hasiči 1. května - Svátek práce, 8. května - Den vítězství 27. května - Konzultační den 28. května - akce Ze školky do školy 9 (v ZŠ) Akce pro rodiče Starý panský pivovar, který se nacházel v dnešní Lindnerově ulici, byl zbořen roku Žáci při návštěvě tohoto místa s paní Ulmanovou, která zde nyní bydlí.

20 Nakreslily Anna Vízková, Sára Hamplová a Kristýna Beránková, žákyně 5. třídy.

21 6 Pondělí Montag Monday Lundi Řemeslo řeznické ČERVEN JUNI JUNE - JUIN Úterý Dienstag Tuesday Mardi Středa Mittwoch Wednesday Mercredi Čtvrtek Donnerstag Thursday Jeudi Pátek Freitag Friday Vendredi Sobota Samstag Saturday Samedi Neděle Sonntag Sunday Dimanche Laura Jarmil Tamara Stanislava Gita Zbyněk Adolf Zdeňka Jan Ivan Adriana Dalibor Bruno Milan Dobroslav Antonie Leoš Norbert Iveta Medard Antonín Roland Vít Květa Alois Pavla Ladislav Lubomír Petr a Pavel Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice * Tyršova 278, Rožďalovice, ( , ) : Šárka Prázdniny Akce pro veřejnost 30. června - hlavní prázdniny 16. června - Slavnostní rozloučení s předškoláky spojená s akcí Ze školky do školy 10, 26. června - Školní akademie, 27. června - Slavnostní vyřazení absolventů základní školy Řeznictví má svůj původ již ve starověku. Prvními řezníky na našem území byli pohanští kněží, kteří obětovali dobytek bohům. Kněží poráželi obětní zvířata na místech vyhrazených k tomuto účelu a lze říci, že tato místa byla první organizovanou porážkou zvířat. Od 10. století se porážení dobytka věnují již řezníci. Jednalo se o jedno ze základních řemesel, které se často předávalo potomkům. Historie řeznictví v Rožďalovicích se datuje od roku 1585, kdy udělil August Křinecký z Ronova řezníkům rožďalovským cechovní řád. Nejstarší tento cech potvrdil i jeho nástupce Jindřich Křinecký z Ronova. V rožďalovické kronice se dočteme, že 1. ledna 1678 uzavřel Leopold Vilhelm z Valdštejna s rožďalovickými smlouvu, podle které osvobodil měšťanstvo od vykonávání roboty a vrchnostenských poselství i odvádění dávek. Za to byli řezníci povinni odvádět maso pro vrchnostenskou kuchyň. V nedávno vydané knize Josefa Horáka Rožďalovice na přelomu století je přepis výučního listu řezníka Jana Paclta z Dětenic z roku Stanovy cechu byly vzorné. Cech podporoval zchudlé a nemocné členy. Cechovní zřízení bylo zrušeno v roce 1860 a cechy se změnily na živnostenská společenstva. Cechovní zvyky zůstaly. Řeznické řemeslo bylo považováno za řemeslo poctivé a počestné. Noví tovaryši chodili do světa na vandr, kde navštěvovali pány mistry svého řemesla, aby se poptali na práci. Tovaryši na tom byli dobře, protože páni mistři byli většinou lidé zámožní a na krejcar nehleděli. Ve 20. století zde pracovali řezníci Kébl, Dovolil, Tichý, Moravec, Jiránek starší a mladší, Polanský a Taxa. Tito řezníci vlastnili své obchody. Pravidelně projížděli vesnici a skupovali hospodářská zvířata, která doma poráželi, zpracovávali maso, udili ho a prodávali. Obyvatelé museli jednou týdně stát frontu na maso u pana Jiránka už od 3 hodin ráno. Masa byl nedostatek a nebylo každý den. Za 50 haléřů se dala koupit houska s buřtem. V současné době je v Rožďalovicích jedno řeznictví B + B Boura. Zároveň pravidelně dojíždí se svou pojízdnou prodejnou masa a uzenin pan Jan Kiapeš. Akce pro rodiče 17. června - Konzultační den, června - Obhajoby absolventských prací žáků 9. třídy Napsali žáci 5. třídy, nakreslila Adéla Pešavová.

prosinec 2014 /leden 2015

prosinec 2014 /leden 2015 stopy histor ie v Libereckém kraji Týdenní poznámkový kalendář Foto Milan Drahoňovský 0 LIBERECKÝ KRAJ XII I II vrtek Nový rok Den obnovy samostatného českého státu Karina Světový den míru Radmila Diana

Více

RODINNÝ KALENDÁŘ LANŠKROUNSKA INFOROČENKA

RODINNÝ KALENDÁŘ LANŠKROUNSKA INFOROČENKA RODINNÝ KALENDÁŘ LANŠKROUNSKA INFOROČENKA INFOROČENKA 2014 RODINNÝ KALENDÁŘ LANŠKROUNSKA Inforočenku vydává: Jesenické nakladatelství Reklamní agentura, Hlavní třída 3, 787 01, Šumperk za přispění města

Více

ROČNÍK 34, ČÍSLO 202 LISTOPAD

ROČNÍK 34, ČÍSLO 202 LISTOPAD ROÍK, ÍLO 0 LITOAD 00 Město Mníšek pod Brdy ZDARMA městečka pod kalkou BUĎ DOBRÝ ROK TE ŘÍŠTÍ! obota. prosince 00, od.00 hod. Vánoční KOFLÍKOVÝ TRH Kulturní program - MŠ, ZŠ, Rorejs, Křoví, vernisáž vánočních

Více

Jako doma. Studené pohoštění pro slavnostní chvíle. Kolektiv autorů Cesta domů. Zakoupením publikace. Děkujeme. jste pomohli.

Jako doma. Studené pohoštění pro slavnostní chvíle. Kolektiv autorů Cesta domů. Zakoupením publikace. Děkujeme. jste pomohli. Jako doma Studené pohoštění pro slavnostní chvíle Kolektiv autorů Cesta domů Zakoupením publikace jste pomohli. Děkujeme. Kalendář 2010 Jako doma. Kalendář 2010 Kalendářní rok, který opakovaně rámuje naše

Více

10 Kč. 5/2009 Vysokomýtský. zpravodaj

10 Kč. 5/2009 Vysokomýtský. zpravodaj 10 Kč 5/2009 Vysokomýtský zpravodaj Na přední straně obálky: Pohled z vanického kopce Foto Lucie Šedová Květen 1 Pátek 2 Sobota 3 Neděle 4 Pondělí 5 Úterý 6 Středa 7 Čtvrtek 8 Pátek 9 Sobota 10 Neděle

Více

hlas loš tic JARO 2013 Hlas Loštic Foto: R. Opluštil

hlas loš tic JARO 2013 Hlas Loštic Foto: R. Opluštil hlas loš tic JARO 2013 Hlas Loštic JARO 2013 1 Foto: R. Opluštil JARO 2013 hlas loš tic Zprávy z radnice Vážení občané, v minulém vydání Hlasu Loštic jste byli informováni o snaze získat dotační prostředky

Více

75 let nové školy. Nový Hradec Králové

75 let nové školy. Nový Hradec Králové 75 let nové školy Nový Hradec Králové 1930-2005 Motto: Napodobujeme tedy nebeské slunce, které osvětluje, zahřívá a oživuje celou zemi, aby vše, cokoli může žíti, zelenati se, kvést a nésti ovoce žilo,

Více

Strana 1 z 104. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Strana 1 z 104. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Strana 1 z 104 OBSAH 1. Základní údaje o škole 03 2. Management školy 04 3. Naše škola 05 4. Filozofie školy 05 5. Charakteristika školy 06 6. Historie školy 09 7. Přehled nejznámějších absolventů školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Březová nad Svitavou, okres Svitavy Motto: Kdo má stále strach, je ze všeho nešťastný. Publilius Syrus Obsah: 1. Úvod 2. Podmínky

Více

Střední. a Vyšší odborné. k 70. výročí založení. zdravotnické školy. školy zdravotnické. v Plzni

Střední. a Vyšší odborné. k 70. výročí založení. zdravotnické školy. školy zdravotnické. v Plzni Almanach k 70. výročí založení Střední zdravotnické školy Almanach k 70. výročí založení Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Plzni - 1 - 70 let zdravotnického školství v Plzni

Více

Instrukce pro sestavení rozpočtu školy z roku 1911; (soa)

Instrukce pro sestavení rozpočtu školy z roku 1911; (soa) ALMANACH Instrukce pro sestavení rozpočtu školy z roku 1911; (soa) Almanach Střední průmyslové školy stavební v Českých Budějovicích 1910-2010 Vážení absolventi, učitelé a další přátelé Střední průmyslové

Více

Vychází 30.04.2007 Ročník XIII. Číslo 4 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

Vychází 30.04.2007 Ročník XIII. Číslo 4 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vychází 30.04.2007 Ročník XIII. Číslo 4 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Prezident republiky Václav Klaus při příjezdu do Dvora Králové nad Labem. Stalo se tak po 81 letech... Prezident republiky

Více

Novovčelnický zpravodaj

Novovčelnický zpravodaj Novovčelnický zpravodaj květen 2007 Májové tradice Pálení čarodějnic - původ a historie Pálení čarodějnic patří k doposud velmi živým zvykům. Filipojakubská noc z 30. dubna na 1. května bývala jednou z

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

Ročník XXII. č. 11 25. května 2012

Ročník XXII. č. 11 25. května 2012 Nejlepším psovodem Radek Holý ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 30. května 8. června 2012... 6. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. a 4. strana Ročník

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/07 Vážení spoluobčané, na podzim loňského roku proběhly komunální volby, ve kterých jsme zvolili nové zastupitelstvo našeho města a to již prošlo několika změnami. V dnešní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2007 / 2008

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2007 / 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2007 / 2008 IZO: 600049248 IČ : 750 34 018 Zpracoval : Mgr. Jan Novotný Datum : 30.9.2008 OBSAH : 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Brno, Masarova 11 příspěvková organizace Brno Líšeň Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Obsah : I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky

Více

Slovo starosty. Vážení občané,

Slovo starosty. Vážení občané, Vážení občané, Slovo starosty máte v rukou první číslo Zpravodaje roku 2008, a já doufám, že pro Vás letošní rok začal úspěšně. Z pohledu města začal rok 2008 dobře, neboť rok předchozí skončil dle předpokladu.

Více

100 let měšťanské školy v Brtnici

100 let měšťanské školy v Brtnici Říjen 2008 *164* Z obsahu: 100 let měšťanské školy v Brtnici Uplynulo již 100 roků, co se podařilo otevřít první třídu měšťanské školy v našem městě. Stalo se tak 16. září 1908. Tehdejší ředitel školy,

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl DEF-1.QXD 10.3.2004 09:42 StrÆnka 1 Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl Vážení a milí spoluobčané, dříve než jsme se nadáli, je tu opět nový rok. Nedávno jsme přivítali

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Monika Lupoměská III. ročník prezenční studium Obor: Společenské vědy přírodopis Historie školství v Chrudimi se zaměřením

Více

10 Kč. 11/2009 Vysokomýtský. zpravodaj

10 Kč. 11/2009 Vysokomýtský. zpravodaj 10 Kč 11/2009 Vysokomýtský zpravodaj Na přední straně obálky: Z vysokomýtského hřbitova Foto Lucie Šedová Listopad 1 Neděle 2 Pondělí 3 Úterý 4 Středa 5 Čtvrtek 6 Pátek 7 Sobota 8 Neděle 9 Pondělí 10 Úterý

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školní rok 2013/2014 Mgr. Ondřej Hubáček ředitel školy 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 3

Více

č. j. 2013/1382 ze dne 19. 9. 2013 Výroční zpráva

č. j. 2013/1382 ze dne 19. 9. 2013 Výroční zpráva č. j. 2013/1382 ze dne 19. 9. 2013 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Obsah Základní údaje o škole... 6 Vedení školy... 6 Charakteristika školy... 7 Přehled oboru vzdělávání v rejstříku škol... 9 Kapacity

Více

NOVINY. setkat s Oldřichem Lipským, který by se letos dožil devadesáti. v roce 2004. Protože výstava se

NOVINY. setkat s Oldřichem Lipským, který by se letos dožil devadesáti. v roce 2004. Protože výstava se Číslo 13 Ročník XVI Zdarma 18. července 2014 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 564/103 303, 777/012 396,

Více

Karel Liebscher: Údolí pod Domoradicemi, asi 1904, lavírovaná kresba

Karel Liebscher: Údolí pod Domoradicemi, asi 1904, lavírovaná kresba 11/2006 Karel Liebscher: Údolí pod Domoradicemi, asi 1904, lavírovaná kresba Na titulní straně Domoradice (místní část Vysokého Mýta, 4 km jihozápadně od města) Archeologické nálezy svědčí o dávném osídlení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 213/214 Základní škola Březová nad Svitavou, okres Svitavy Motto: Vzdělávání je zapalování ohně, ne naplňování prázdné nádoby. Sokrates Obsah: 1. Úvod 2. Podmínky

Více