ŘEMESLA NA ROŽĎALOVICKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘEMESLA NA ROŽĎALOVICKU"

Transkript

1 ŘEMESLA NA ROŽĎALOVICKU Naše město se od pradávna vyvíjelo jako soběstačný celek. Původně byly soběstačné i domácnosti a rodiny, ale později se začala rozvíjet dělba práce a začínalo se podnikat. Řemeslníci, zemědělci a obchodníci se sdružovali v organizované celky cechy. Jednalo se o středověká nebo raně novověká sdružení, která hájila práva a zájmy svých členů, dohlížela na jakost a cenu výrobků, na výchovu učedníků a skládání mistrovských zkoušek. Plnily též funkce reprezentativní, náboženské a sociální. První zpráva o cechovním zřízení v Rožďalovicích je z roku 1585, kdy August Křinecký z Ronova udělil cechovní řád rožďalovickým řezníkům. Řemeslníků a živnostníků u nás postupně přibývalo. V roce 1857 zde žilo obyvatel, bylo tu 69 živnostníků, 28 obchodníků a 108 pomocníků při živnostech. Podle kroniky zde bylo 7 cechů: řeznický, obuvnický, krejčovský, pekařský, tkalcovský a kožešnicko-stavkařský (punčochářský). O dva roky později byly cechy zrušeny a byla založena společenstva, podle živnostenského řádu, který vstoupil v platnost r I dnes mají řemesla v životě města nezastupitelnou úlohu. Školní rok 2013/14 Texty a obrázky k jednotlivým řemeslům zpracovaly třídy takto: Historie řemesel 7. třída Cukrářství a perníkářství 9. třída Cukrovarnictví mateřská škola Knihařství 3. třída Kominictví 8. třída Košíkářství školní družina 1 Mlynářství 6. třída Pekařství 1. třída Pivovarnictví 4. třída Řeznictví 5. třída Ševcovství 7. třída Řemesla v současnosti školní družina 2 Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice, Tyršova 278, Rožďalovice, ( , ,

2 KOMINICTVÍ HRNČÍŘSTVÍ PEKAŘSTVÍ ŘEZNICTVÍ MLYNÁŘSTVÍ Nakreslili Josef Beneš, Denisa, Dušková, Linda Miklánková, Jakub Taneček, Jaromír Štěpánek a Václav Hofman, žáci 7. třídy.

3 9 Pondělí Montag Monday Lundi Historie řemesel ZÁŘÍ SEPTEMBER SEPTEMBER-SEPTEMBRE Úterý Dienstag Tuesday Mardi Středa Mittwoch Wednesday Mercredi Čtvrtek Donnerstag Thursday Jeudi Pátek Freitag Friday Vendredi Sobota Samstag Saturday Samedi Neděle Sonntag Sunday Dimanche Linda / Samuel Adéla Bronislav Daniela Irma Ludmila Naděžda Berta Jaromír Zlata Andrea Jindřiška Denisa Kryštof Boris Marie Zita Boleslav Regína Mariana Lubor Radka Jolana Oleg Matouš Darina Jonáš Václav Michal Již v dobách středověku a raného novověku se začala řemeslnická sdružení spojovat do tzv. cechů. Jejich úkolem bylo hájit práva a zájmy svých členů, dohlížet na jakost, cenu výrobků a v neposlední řadě dohlížet na výchovu učedníků, kam spadalo i skládání mistrovských zkoušek. Cechy vznikaly ve středověkých městech hlavně během století, v menších městech ještě v století. První cechovní zřízení vzniklo v Rožďalovicích roku 1585, místním řezníkům ho udělil tehdejší majitel panství August Křinecký z Ronova. Kromě již zmíněného cechu tu později vznikl i cech pivovarský, bednářský, pekařský, tkalcovský či tzv. cech rozdílných řemesel. V každém sdružení se nacházelo mnoho zaměření. Do posledně zmíněného spadal například i tzv. brtník, v dnešní terminologii včelař. V cechu tkalcovském jste se mohli setkat s lidmi, kteří se věnovali tkaní, předení či vochlování (rozčesávání lnu). V roce 1857 žilo v Rožďalovicích obyvatel, bylo tu 69 živnostníků, 28 obchodníků a 108 pomocníků při živnostech. O dva roky později byly cechy zrušeny a byla založena společenstva, podle živnostenského řádu, který vstoupil v platnost r Důvodem mělo být bránění ve vytváření konkurenčního prostředí a technologickému rozvoji. Podle místní kroniky tu mělo být na 7 cechů: řeznický, obuvnický, krejčovský, pekařský, tkalcovský a kožešnicko-stávkařský (punčochářský). Nové století přinášelo i nová odvětví či podniky, setkat jsme se tu mohli například s kominíkem, lampářem, mlynářem, ale také taxikářem. Vznikaly zde také větší podniky či firmy. Mezi prvními byl zdejší cukrovar, který fungoval až do 60. let minulého století nebo továrna bratří Mrázů na slaměné či rákosové obaly či firma BEP bratří Erbenů na stáložárná kamna a vodní čerpadla, se kterými se můžete setkat dodnes. Zásadní a ve většině případů smrtící ránu dostaly živnosti v Rožďalovicích roku 1948, kdy byly všechny podniky znárodněny a přetvořeny k národnímu hospodářství. Některé živnosti se v našem městě obnovily, ale ne všechny zde zůstaly dodnes. Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice * Tyršova 278, Rožďalovice, ( , ) : Jeroným Prázdniny Akce pro veřejnost Akce pro rodiče 11. září - Zahradní slavnost; 25. září - Běh k Bučickému mlýnu 30. září - slavnostní zakončení projektu EUškola pro život 28. září - Den české státnosti 24. září - Konzultační den 25. září - akce Ze školky do školy 1 (v ZŠ) Žáci 7. třídy si se zájmem vyslechli přednášku pana Valeše o historii řemesel.

4 Stránku z exkurze do cukrárny Epiro připravili žáci 9. třídy.

5 10 Pondělí Montag Monday Lundi Úterý Dienstag Tuesday Mardi Igor Justýna Věra Agáta Tereza Brigita Sabina Silvie ŘÍJEN OKTOBER OCTOBER-OCTOBRE Středa Mittwoch Wednesday Mercredi Čtvrtek Donnerstag Thursday Jeudi Tadeáš Štěpánka Olívie/Oliver Štefan/Sára Havel Teodor Bohumil Marina Hedvika Nina Pátek Freitag Friday Vendredi Akce pro veřejnost Akce pro rodiče Neděle Sonntag Sunday Dimanche František Eliška Hanuš Andrej Marcel Renáta Lukáš Michaela Vendelín Beáta Erik Šarlota/Zoe Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice * Tyršova 278, Rožďalovice, ( , ) : Prázdniny Sobota Samstag Saturday Samedi října - Podzimní prázdniny října - Sběr papíru 28. října - Den vzniku samostatného Československého státu 22. října - Konzultační den 30. října akce Ze školky do školy 2 (v MŠ) 2013 Řemeslo cukrářské a perníkářské Perník má velmi starobylý původ - v Evropě se zmínky o jeho výrobě objevují již ve 13. století. První zmínka o perníku v Čechách pochází z roku 1335, ale perníkáři se v Praze usadili již před rokem V následujících stoletích byly perníkářské výrobky považovány za luxusní zboží a luxusem přestávají být až od 18. století. Od druhé poloviny 19. století začíná perníkářské řemeslo postupně ustupovat rozvíjející se cukrářské výrobě a na počátku 20. století mizí perníkářská výroba úplně. V období první republiky u nás provozovali perníkářské řemeslo bratři Folbrechtové. Po druhé světové válce, otevřeli své cukrářské živnosti Jiří Lauša a Karel Kébl. Obě cukrářství byla na Husově ulici. V roce 1951 odhlásili oba cukráři svoji živnost. Tyto informace potvrdili pamětníci, kteří uváděli ve svých vzpomínkách cukrárnu pana Lauši v Husově ulici. Mladší pamětníci už pamatují cukrárnu provozovanou pod tehdejší Jednotou. V současné době je v Rožďalovicích na náměstí cukrárna Epiro. V úterý 28. května se žáci devátého ročníku vypravili na exkurzi do výrobny této cukrárny. V cukrárně nás přivítala majitelka paní Milena Tarabová, která nás úvodem seznámila s historií cukrárny Epiro. Cukrárna byla otevřena v roce 1991 a sídlila naproti za parkem a později přesídlila na současné místo. Název Epiro vznikl zkrácením nápisu na kávovém šálku, který si paní Tarabová přivezla z Karlových Varů. Původně v cukrárně připravovali kávu německou, ale zdejším zákazníkům připadala nakyslá, a tak nyní hostům nabízejí kávu italskou. Ve výrobně se pečou různé druhy zákusků, dortů a koláčků. Asi tři čtvrtiny prodávaných kousků si vyrábějí sami. Jarní měsíce jsou obdobím svateb a tak velkou částí jejich artiklu jsou právě svatební koláčky. Denně jich upečou až 300 kusů. I my jsme během návštěvy mohli vidět a vyzkoušet si výrobu svatebních koláčků a nakonec ještě teplé ochutnat. Hodnocení bylo jednoznačné, jsou vynikající! Nyní jsou v trendu především 3D dorty potahované marcipánem. Dále nám paní cukrářky ukázaly, jak se vyrábí minizákusek zvaný špička. Pomocí speciálních nástavců vytvářejí na piškot krémovitý korpus, který dále plní likérovou náplní a vystydlé namáčí do čokolády. Měli jsme možnost nahlédnout do technologií některých cukrářských výrobků a nutno podotknout, že to není vždy jednoduchá práce. V červnu 2013 přihlásila paní Tarabová Rožďalovický rohový koláč do soutěže o titul Regionální potravina středočeská. Ve velké konkurenci jejich koláč vyhrál a její cukrárna se pyšní tímto výrobkem a titulem. Napsali žáci 9. třídy

6 Nakreslily děti mateřské školy.

7 11 Pondělí Montag Monday Lundi Úterý Dienstag Tuesday Mardi LISTOPAD-NOVEMBER NOVEMBER-NOVEMBRE Středa Mittwoch Wednesday Mercredi Čtvrtek Donnerstag Thursday Jeudi Pátek Freitag Friday Vendredi Kateřina Artur Xenie René Zina Felix Karel Martin Romana Miriam Benedikt Alžběta Liběna Tibor Nikola Saskie Sáva Albert Bohumír Leopold Cecílie Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice * Tyršova 278, Rožďalovice, ( , ) : Prázdniny Akce pro veřejnost Akce pro rodiče 17. listopadu - Den boje za svobodu a demokracii 26. listopadu - Konzultační den 27. listopadu - akce Ze školky do školy 3 (v ZŠ) Sobota Samstag Saturday Samedi Neděle Sonntag Sunday Dimanche Památka zesnulých Hubert Bohdan Evžen Otmar Mahulena Klement Emílie Ondřej Cukrovarnictví Nadmořská výška a poloha Rožďalovicka dávaly od nepaměti předpoklady k pěstování obilí a cukrové řepy. Ke zpracování řepy byl v roce 1871 postaven cukrovar, který svou polohou mezi rybníky Holskými a Mrlinou využíval jejich vody. Další výhodou byla blízká dostupnost dráhy na dopravu řepy ze vzdálenějších oblastí Poděbradska a Nymburska. V roce 1873 koupil rolnický akciový cukrovar Jiří z Lobkovic, majitel rožďalovického panství, a v roce 1919 byl opět koupen Rolnickými akciovými podniky. V roce 1923 byl rekonstruován, jeho výroba byla v té době největší v celé zemi. Zajímavostí této rekonstrukce bylo, že původní stavba byla do základů zbourána ihned po kampani 1922, ale již kampaň v roce 1923 se konala. Celková rekonstrukce trvala jen 8 měsíců. V této podobě si cukrovar ještě pamatují pamětníci. V letech byla produkce surového cukru q a podíl zpracované řepy q za kampaň, což byla jedna z největších v celé republice. V sezoně zaměstnával až 600 lidí, hlavně slovenských brigádníků. Další modernizací prošel cukrovar na počátku šedesátých let už jako závod Kolínských cukrovarů. Krátce před stým výročím založení byl zrušen a objekt prodán Strojobalu. Vyráběly se zde plechové potravinářské obaly. I tato výroba byla zrušena a zařízení převedeno do jiných závodů. Exkurze do cukrovaru V Muzeu cukrovarnictví lihovarnictví a řepařství města Dobrovice se nás ujala sympatická průvodkyně Katka, která děti provedla expozicí cukrovarnictví a řepařství. Děti se přiměřenou formou seznámily s proměnami řepného pole od jara do podzimu a s putováním řepného semínka ke kostce cukru. Pro zpestření programu řešily děti drobné úkoly s pohádkou O veliké řepě a vyzkoušely si řešení úkolů na interaktivní tabuli. Předškoláci se seznámili s historickými zemědělskými stroji, starodávnými obaly na cukr různých druhů, ochutnali cukr třtinový. Během prohlídky také potkali slečnu Kostku Cukrovou a ducha cukrovaru Cukrovitá. Seznámili se s mnoha novými pojmy (bulva, chrást, homole apod.). Po jedenácté hodině jsme se s poděkováním rozloučili s průvodkyní Katkou a autobus nás dovezl na oběd do školky. Hned po odpočinku jsme si prostřednictvím vyprávění zážitků a následně výtvarnou činností upevňovali poznatky z exkurze.

8 šití knihy knihy razidlo knihařský lis Nakreslily Viktorie Dušková, Dorota Hofmanová, Kateřina Lhotáková, Michaela Želichovská, žákyně 3. třídy.

9 12 PROSINEC-DECEMBER Pondělí Montag Monday Lundi Středa Mittwoch Wednesday Mercredi Úterý Dienstag Tuesday Mardi DECEMBER-DÉCEMBRE Čtvrtek Donnerstag Thursday Jeudi Pátek Freitag Friday Vendredi Sobota Samstag Saturday Samedi Neděle Sonntag Sunday Dimanche Iva Blanka Svatoslav Vratislav Julie Albína Daniel Vlasta Adam a Eva David Prázdniny Akce pro veřejnost Akce pro rodiče Hod boží Štěpán Žaneta Barbora Dana Miloslav Jitka Simona Ester Mikuláš Benjamín/Ambrož Květoslava Lucie Lýdie Radana Natálie Šimon Bohumila Judita Dagmar Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice * Tyršova 278, Rožďalovice, ( , ) : Řemeslo knihařské Knihařství jako samostatné řemeslo vzniklo v pozdním středověku, když se začal používat papír a knihtisk. Až do 19. století se knihy vázaly řemeslně. Se vznikem knihařských strojů začaly převládat nakladatelské vazby, kdy se už knihy prodávaly jednotně vázané. V polovině 20. století se zavedly měkké vazby (paperback) a brožované knihy přestaly vycházet. Knihařství se tak stává uměleckým řemeslem. Když naše město dostalo právo mít knihaře, přišel sem italský knihařský mistr Molinari. Přivezl sebou italská tlačítka na výzdobu vazeb a založil zde knihařskou dílnu. Postupně každý nový knihař přebíral dílnu po dřívějším. Roku 1878, převzal zařízenou dílničku po knihaři Němečkovi Josef Rajman a pokračoval v knihařské tradici. Jeho syn, Jenda Rajman, který se u svého otce vyučil, byl devátý v řadě rožďalovických knihařů. Po vyučení odešel do Prahy na zkušenou a tam našel svého mistra. Byl jim Ludvík Bradáč, který mladého Jendu Rajmana naučil, že knihařství je umění a že vazba svým materiálem, zpracováním a vzhledem se má přizpůsobit obsahu knihy. V Bradáčově dílně se poznal s Maxem Švabinským i Mikolášem Alšem. Po třech letech se vrátil Jenda Rajman do Rožďalovic a pokračoval v knihařském řemesle. Vytvořil celou řadu unikátních vazeb. Ve své dílně dál nesl odkaz mistra Bradáče. Vychoval celou řadu dobrých knihařů. V roce 1964 byl obnoven provoz této dílny a tradiční rožďalovská vazba z Rajmanovy dílny pokračuje, diky práci a umu paní Blanky Hančarové-Rajmanové. Unikátní zařízení dílny je zpřístupněno veřejnosti. Silvestr 21. prosince ledna Vánoční prázdniny 1. prosince - Rozsvěcení vánočního stromu 7. prosince - Den otevřených dveří 24. prosince - Štědrý den, 25. prosince - 1. svátek vánoční, 26. prosince - 2. svátek vánoční 17. prosince - Konzultační den a třídní vánoční besídky 18. prosince - akce Ze školky do školy 4 (v MŠ) Návštěvník může vidět práci na ručních strojích lisech, řezačce, zlatičce, šičce a prohlédnout si původní nástroje na zdobení knih tlačítka, rytiny a sady písem.

10 Nakreslili Anna Pokorná a David Büttner, žáci 8. třídy.

11 1 LEDEN JANUAR JANUARY - JANVIER Středa Mittwoch Wednesday Mercredi Čtvrtek Donnerstag Thursday Jeudi Pátek Freitag Friday Vendredi Robin Marika Pondělí Montag Monday Lundi Úterý Dienstag Tuesday Mardi Nový rok Tři králové Vilma Čestmír Edita Radovan Alice Ilona Běla Slavomír Ingrid Otýlie Zdislava Karina Vladan Ctirad Zdeněk Radmila Břetislav Drahoslav Milena Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice * Tyršova 278, Rožďalovice, ( , ) : Prázdniny Sobota Samstag Saturday Samedi Neděle Sonntag Sunday Dimanche Diana Dalimil Bohdana Pravoslav Vladislav Doubravka Miloš Zora Řemeslo kominické Název řemesla kominictví pochází z řeckého slova cominus, což znamená zařízení na odtah kouře. Toto řemeslo vzniklo z důvodu neustálých požárů způsobených špatně vymetenými nebo vůbec nevyčištěnými komíny. Z počátku si lidé komíny vymetali sami, ale pak se o to začali zajímat jednotlivci, kteří dali základ tomuto řemeslu. Komíny se čistily hlavně před velkými svátky o sazometných středách. Odborné kominictví u nás začali provozovat Italové. Šlechta si totiž na stavbu svých sídel zvala italské stavitele a zároveň i řemeslníky, kteří se o jejich palác starali. U nás se kominíkům říkalo mestkomínové a postupem času se z nich stali privilegovaní řemeslníci. Nejprve byli placeni naturáliemi, později dostávali od města stálý plat. V roce 1748 byl založen Pražský cech s vlastní pečetí se sv. Floriánem, patronem hasičů a kominíků. První zmínka o kominících v Rožďalovicích pochází z roku Do Rožďalovic docházel pan Mrákota z Křešic. Až v roce 1912 byly zřízeny i v našem kraji tzv. vymetací obvody a Rožďalovice byly zařazeny do obvodu Kopidlno. Od roku 1935 zde působil kominický mistr Jaroslav Sedláček, u nějž se vyučil jeho syn Milan, který v řemeslu pokračoval. Další významnou kominickou osobností je mistr Čermák. Nepracoval sice jako kominík, ale jako kotlář v cukrovaru. Obyvatelům Rožďalovic ovšem opravoval a vymetal domácí pece na chléb. V padesátých a šedesátých letech 20. století se kominíci stali součástí komunálního podniku. V současné době zde působí pan Zdeněk Veselý prosince ledna Vánoční prázdniny 31. ledna pololetní prázdniny Akce pro veřejnost Akce pro rodiče 1. ledna - Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu 18. ledna - Zápis dětí do 1. třídy a akce Ze školky do školy 5 (v ZŠ) 28. ledna - Konzultační den Napsali žáci 8. třídy, nakreslila Marcela Sasková.

12 Žáci si ve školní družině 1 vyzkoušeli pletení košíků z různých materiálů.

13 2 Pondělí Montag Monday Lundi Košíkářství ÚNOR FEBRUAR FEBRUARY - FÉVRIER Úterý Dienstag Tuesday Mardi Středa Mittwoch Wednesday Mercredi Čtvrtek Donnerstag Thursday Jeudi Pátek Freitag Friday Vendredi Sobota Samstag Saturday Samedi Neděle Sonntag Sunday Dimanche Hynek Nela/Hromnice Blažej Jarmila Dobromila Vanda Veronika Milada Apolena Mojmír Božena Slavěna Věnceslav Valentýn Jiřina Ljuba Miloslava Gizela Patrik Oldřich Lenka Petr Svatopluk Matěj Liliana Dorota Alexandr Lumír Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice * Tyršova 278, Rožďalovice, ( , ) : Prázdniny 24. února - 2. března - Jarní prázdniny Akce pro veřejnost Akce pro rodiče 18. února - Konzultační den 26. února - akce Ze školky do školy 6 (v MŠ) Pletení košů patří mezi nejstarší činnosti člověka. Původní materiál byl velice dostupný a měl široké využití. Pletení bylo vždy domácí prací. Technologie košíkářství vychází z textilních řemesel, hlavně tkaní, resp. u ošatek ze šité krajky. Z toho vychází i názvosloví: osnovní pruty jsou svislé, útek vodorovný. Vzájemným překřížením vznikne výplet. Protože se postupuje stále jedním směrem, jednotlivé pruty se zaplétají mírně šikmo do spirály. Kombinací různých způsobů výpletů se docílí zpevnění prutů v žádané poloze, tím tedy i výsledného tvaru košíku. Na Rožďalovicku bylo v minulosti košíkářství rovněž rozšířeno, ale do roku 1950 zde působili již jen košíkáři Růžička a Zákravský Pro komerční účely se používá pletení na formách nebo desce. Amatéři nebo umělci dávají přednost pletení z volné ruky. Košíkářství v českých podmínkách je zaměřeno především na zpracování vrbového proutí a dováženého pedigu. Stoupá obliba přírodních materiálů, jako je proutí, sláma, šustí, různé traviny, listy apod. Méně často se používá sláma a orobinec. V současné době se rozšířilo pletení z papírových ruliček, které jsme si v družině vyzkoušeli. Po natření barvou je výrobek velice podobný proutěnému.

14 Nakreslily Šárka Švarcová, Lucie Beránková a Andrea Filingerová, žákyně 6. třídy.

15 3 Pondělí Montag Monday Lundi BŘEZEN MÄRZ MARCH - MARS Středa Mittwoch Wednesday Mercredi Čtvrtek Donnerstag Thursday Jeudi Marián Emanuel Úterý Dienstag Tuesday Mardi Pátek Freitag Friday Vendredi Sobota Samstag Saturday Samedi Bedřich Kamil Viktorie Vlastimil Gabriel Stela Anděla Eduard Kazimír Řehoř Josef Neděle Sonntag Sunday Dimanche Mlynářské řemeslo patří v Čechách k těm nejstarším z roku 718 pochází údaj o prvním vodním mlýně ve střední Evropě. Nejstaršími držiteli mlýnů byly kláštery, později města a vrchnosti, které je dávaly do dočasného, nebo i dědičného nájmu mlynářům. Jako řemeslo bylo mlynářství dlouho nesamostatné, ale už za vlády Karla IV. měli mlynáři vlastní cechovní organizaci. Mlynáři bývali velmi vzdělaní lidé s rozsáhlými znalostmi z mnoha oborů a s řemeslnými dovednosti. Museli být i dobrými obchodníky a zemědělci, protože k mlýnu patřilo hospodářství. V obci zaujímali významné místo, často byli voleni za starosty nebo soudce z lidu. Anežka Miroslav Tomáš Gabriela Františka Růžena Rút/ Matylda Ida Elena/Herbert Světlana Radek Leona Ivona Dita Soňa Taťána Arnošt Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice * Tyršova 278, Rožďalovice, ( , ) : Řemeslo mlynářské Mlýn na Bučici Joža Zindr Dobová fotografie Bučického mlýna. Technický pokrok si ve mlýnech razil cestu jen velmi pomalu, pokrokem bylo zavedení turbín, parních pohonů a stále se zdokonalujících mechanismů k čištění meliva. V roce 1859 bylo živnostenským zákonem zrušeno cechovní zřízení mlynářů. Začala se tvořit mlynářská společenstva a v roce 1883 se mlynářské řemeslo stalo svobodnou živností, čímž nastal úpadek úrovně mlynářství u nás. Rovněž na Rožďalovicku fungovalo několik mlýnů, ale v minulém století postupně zchátraly a v současné době zde žádný funkční mlýn není. Bučický mlýn byl přestavěn na penzion. Kvido Prázdniny Akce pro veřejnost 11. března - Školní kolo soutěže v recitaci žáků 1. stupně Veselá básnička Akce pro rodiče 25. března - Konzultační den; 26. března akce Ze školky do školy 7 (v ZŠ) 27. března Zápis dětí do mateřské školy spojený se dnem otevřených dveří Pohádka na tebe dýchne, zelená záře hloubkou uniká, kameny úzkostně skřípou, splav slzami se zalyká, stavidly lomcuje mrtvý stín. Uprostřed lesů bílý mlýn. Děvčátko rusé ti nese červených jahod klín. Bučický mlýn navštívili žáci 6. třídy.

16 Nakreslila Lucie Poděbradská, žákyně 1. třídy.

17 4 Pondělí Montag Monday Lundi Řemeslo pekařské DUBEN APRIL APRIL - AVRIL Úterý Dienstag Tuesday Mardi Středa Čtvrtek Mittwoch Donnerstag Wednesday Thursday Mercredi Jeudi Pátek Freitag Friday Vendredi Sobota Samstag Saturday Samedi Neděle Sonntag Sunday Dimanche Hugo Erika Richard Ivana Miroslava Vendula Heřman/Hermína Ema Dušan Darja Izabela Julius Aleš Vincenc Anastázie Irena Rudolf Valérie Rostislav Marcela Alexandra Evženie Vojtěch Jiří Marek Oto Jaroslav Vlastislav Robert Blahoslav Pekařská technologie je velice stará a vznikala zároveň s obilnářstvím. Pečení chleba se dříve odehrávalo v každé domácnosti a teprve později se z ní oddělilo specializované řemeslo. Pekaři se připomínají již ve starověkém Římě, v Čechách od 10. století a jejich bratrstvo v Praze k roku Až do poloviny 20. století se rozlišovalo pekařství, cukrářství a ještě zvláštní řemeslo pecnářství, které se omezovalo jen na pečení chleba. Dnes se většina pekařských výrobků vyrábí v průmyslových provozech, ale vedle toho se však udržely i menší živnostenské dílny. Pekař peče housky, uždibuje kousky. Pekařka mu pomáhá, uždibují oba dva. V Rožďalovicích pekařů dříve moc nebývalo, chléb se kupoval jen, když došel domácí anebo před žněmi, když v našem kraji stály pro nedostatek vody mlýny. Při pečení chleba se děti těšily na podplamenice, což byly malé bochánky pečené ze zbytků chlebového těsta. Rožďalovští pekaři byli sdruženi v cechu pekařsko-mlynářském. V minulosti zde pekařili pekaři: Drážďanský, Bárta, Hrubý, Hůza a Vorel, později Veselý, Hozák, Tlustý, Vávra a Malý. V současnosti zde žádný pekař není. Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice * Tyršova 278, Rožďalovice, ( , ) : Prázdniny dubna - Velikonoční prázdniny Akce pro veřejnost dubna - Sběr papíru 21. dubna - Velikonoční pondělí 23. dubna - akce Ze školy do školy 8 (v MŠ s vycházkou Za historií Rožďalovic) 29. dubna - Konzultační den Akce pro rodiče Malí pekaři z 1. třídy.

18 Nakreslili Nikola Zímová, Dana Kopecká, Karolína Víchová a Jaroslav Beneš, žáci 4. třídy.

19 5 Pondělí Montag Monday Lundi Pivovarnictví KVĚTEN MAI MAY - MAI Úterý Dienstag Tuesday Mardi Středa Mittwoch Wednesday Mercredi Čtvrtek Donnerstag Thursday Jeudi Vilém Maxmilián Svátek práce Klaudie Radoslav Pankrác Servác Ivo Zbyšek Filip Valdemar Stanislav Bonifác Monika Žofie Emil Pátek Freitag Friday Vendredi Sobota Samstag Saturday Samedi Neděle Sonntag Sunday Dimanche Zikmund Alexej Květoslav Ctibor Blažena Svatava Přemysl Aneta Nataša Vladimír Jana Viola Ferdinand Kamila Vaření piva má u nás dlouholetou tradici. Přípravu kvašených nápojů na území českých zemí dokládají četné archeologické nálezy a nejstarším doloženým český pivovarem je Břevnovský klášterní pivovar (založený roku 993). Největší rozkvět výroby piva na území českých zemí nastal ve 12. století, kdy měl na území státu právo vařit pivo kdokoliv. Rozvoj řemeslné výroby piva nastal od 13. století zakládáním nových královských měst, která dostávala od panovníka řadu privilegií, mezi které patřilo i právo várečné. Velký význam pro rozvoj pivovarství a kvalitu piva měly v českých zemích cechy, které dohlížely i na to, aby pivo vařil jen ten, kdo se v tom oboru řádně vyučil. Zlatý věk českého pivovarství nastal v polovině 19. století. V této době došlo k zahájení průmyslové výroby sladu a piva a naše pivovarnictví ovlivnilo rozvoj oboru po celém světě. Významné postavení si zachovává dodnes. Žáci 4. třídy navštívili pivovar v Dětenicích. Z naší kroniky se dozvídáme mnoho zajímavostí o pivovaru v Rožďalovicích. Za zmínku určitě stojí, že v roce 1823 byl sládkem v pivovaru otec našeho významného rodáka Gustava Adolfa Lindnera, který se zde narodil. Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice * Tyršova 278, Rožďalovice, ( , ) : Prázdniny Akce pro veřejnost 31. května Dětský den s hasiči 1. května - Svátek práce, 8. května - Den vítězství 27. května - Konzultační den 28. května - akce Ze školky do školy 9 (v ZŠ) Akce pro rodiče Starý panský pivovar, který se nacházel v dnešní Lindnerově ulici, byl zbořen roku Žáci při návštěvě tohoto místa s paní Ulmanovou, která zde nyní bydlí.

20 Nakreslily Anna Vízková, Sára Hamplová a Kristýna Beránková, žákyně 5. třídy.

21 6 Pondělí Montag Monday Lundi Řemeslo řeznické ČERVEN JUNI JUNE - JUIN Úterý Dienstag Tuesday Mardi Středa Mittwoch Wednesday Mercredi Čtvrtek Donnerstag Thursday Jeudi Pátek Freitag Friday Vendredi Sobota Samstag Saturday Samedi Neděle Sonntag Sunday Dimanche Laura Jarmil Tamara Stanislava Gita Zbyněk Adolf Zdeňka Jan Ivan Adriana Dalibor Bruno Milan Dobroslav Antonie Leoš Norbert Iveta Medard Antonín Roland Vít Květa Alois Pavla Ladislav Lubomír Petr a Pavel Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice * Tyršova 278, Rožďalovice, ( , ) : Šárka Prázdniny Akce pro veřejnost 30. června - hlavní prázdniny 16. června - Slavnostní rozloučení s předškoláky spojená s akcí Ze školky do školy 10, 26. června - Školní akademie, 27. června - Slavnostní vyřazení absolventů základní školy Řeznictví má svůj původ již ve starověku. Prvními řezníky na našem území byli pohanští kněží, kteří obětovali dobytek bohům. Kněží poráželi obětní zvířata na místech vyhrazených k tomuto účelu a lze říci, že tato místa byla první organizovanou porážkou zvířat. Od 10. století se porážení dobytka věnují již řezníci. Jednalo se o jedno ze základních řemesel, které se často předávalo potomkům. Historie řeznictví v Rožďalovicích se datuje od roku 1585, kdy udělil August Křinecký z Ronova řezníkům rožďalovským cechovní řád. Nejstarší tento cech potvrdil i jeho nástupce Jindřich Křinecký z Ronova. V rožďalovické kronice se dočteme, že 1. ledna 1678 uzavřel Leopold Vilhelm z Valdštejna s rožďalovickými smlouvu, podle které osvobodil měšťanstvo od vykonávání roboty a vrchnostenských poselství i odvádění dávek. Za to byli řezníci povinni odvádět maso pro vrchnostenskou kuchyň. V nedávno vydané knize Josefa Horáka Rožďalovice na přelomu století je přepis výučního listu řezníka Jana Paclta z Dětenic z roku Stanovy cechu byly vzorné. Cech podporoval zchudlé a nemocné členy. Cechovní zřízení bylo zrušeno v roce 1860 a cechy se změnily na živnostenská společenstva. Cechovní zvyky zůstaly. Řeznické řemeslo bylo považováno za řemeslo poctivé a počestné. Noví tovaryši chodili do světa na vandr, kde navštěvovali pány mistry svého řemesla, aby se poptali na práci. Tovaryši na tom byli dobře, protože páni mistři byli většinou lidé zámožní a na krejcar nehleděli. Ve 20. století zde pracovali řezníci Kébl, Dovolil, Tichý, Moravec, Jiránek starší a mladší, Polanský a Taxa. Tito řezníci vlastnili své obchody. Pravidelně projížděli vesnici a skupovali hospodářská zvířata, která doma poráželi, zpracovávali maso, udili ho a prodávali. Obyvatelé museli jednou týdně stát frontu na maso u pana Jiránka už od 3 hodin ráno. Masa byl nedostatek a nebylo každý den. Za 50 haléřů se dala koupit houska s buřtem. V současné době je v Rožďalovicích jedno řeznictví B + B Boura. Zároveň pravidelně dojíždí se svou pojízdnou prodejnou masa a uzenin pan Jan Kiapeš. Akce pro rodiče 17. června - Konzultační den, června - Obhajoby absolventských prací žáků 9. třídy Napsali žáci 5. třídy, nakreslila Adéla Pešavová.

Happy Hill Sochor 2013. mira kube photography

Happy Hill Sochor 2013. mira kube photography 2013 mira kube photography Út 1 Nový rok 01/ 2013 St 2 Karina Čt 3 Radmila Pá 4 Diana So 5 Dalimil Ne 6 Tři králové Po 7 Vilma Út 8 Čestmír St 9 Vladan Čt 10 Břetislav Pá 11 Bohdana So 12 Pravoslav Ne

Více

Leden 2011 / Leden 2011 /

Leden 2011 / Leden 2011 / Leden 2011 / 52. týden Leden 2011 / 1. týden 3 Pondělí Radmila 4 Úterý Diana 5 Středa Dalimil 6 Čtvrtek Tři králové 7 Pátek Vilma 1 Sobota Nový rok 2 Nedělě Karina 8 Sobota Čestmír 9 Neděle Vladan Leden

Více

Prosinec. Prosinec. Prosinec. Leden. Leden. Sobota. Leden. Leden. Judita. David. Silvestr. Karina. Radmila. Diana

Prosinec. Prosinec. Prosinec. Leden. Leden. Sobota. Leden. Leden. Judita. David. Silvestr. Karina. Radmila. Diana 2009 Pondělí 29. Prosinec Úterý 30. Prosinec Středa 31. Prosinec Čtvrtek 1. Leden Pátek 2. Leden Sobota 3. Leden Neděle 4. Leden Judita David Silvestr Státní svátek, Nový rok Karina Radmila Diana Leden

Více

Václava a Miroslav. P r a ž s k á M. Budějovice. Tel.: Tel.

Václava a Miroslav.  P r a ž s k á M. Budějovice. Tel.: Tel. f REKLAMA TISKÁRNA GRAFIKA Václava a Miroslav Vomáčkovi Václava a Miroslav Vomáčkovi P r a ž s k á 3 1 8 676 02 M. Budějovice Tel.: 568 420 485 Tel.: 604 285 369 vendy@vendyatelier.cz 2 Karina 9 Vladan

Více

LEDEN PROSINEC / LEDEN. 52. týden 2010/ týden Pondělí 27 Žaneta. Pondělí 3 Radmila. Úterý 28 Bohumila. Úterý 4 Diana.

LEDEN PROSINEC / LEDEN. 52. týden 2010/ týden Pondělí 27 Žaneta. Pondělí 3 Radmila. Úterý 28 Bohumila. Úterý 4 Diana. 52. týden 2010/2011 1. týden 2011 PROSINEC / LEDEN 27 Žaneta 28 Bohumila 29 Judita 30 David 31 Silvestr 1 Státní svátek / Nový rok 2 Karina LEDEN 3 Radmila 4 Diana 5 Dalimil 6 Tři králové 7 Vilma 8 Čestmír

Více

Leden pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle. Nový rok. Karina. Dalimil. Diana. Tři králové. Čestmír. Radmila. Vilma. Edita.

Leden pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle. Nový rok. Karina. Dalimil. Diana. Tři králové. Čestmír. Radmila. Vilma. Edita. Loučim 1 Leden 1 0 1 1 Nový rok Karina Vladan 1 Ctirad Zdeněk 0 Robin Radmila Břetislav Diana Bohdana 1 Drahoslav Vladislav Milena Miloš Dalimil Pravoslav Doubravka Zora Tři králové Edita Ilona Ingrid

Více

Vilma Čestmír Vladan Břetislav Bohdana Pravoslav Edita. Radovan Alice Ctirad Drahoslav Vladislav Doubravka Ilona

Vilma Čestmír Vladan Břetislav Bohdana Pravoslav Edita. Radovan Alice Ctirad Drahoslav Vladislav Doubravka Ilona 2013 Leden 2013 06:58-15:07 06:58-15:08 06:58-15:09 06:58-15:10 06:58-15:11 06:58-15:13 1 2 3 4 5 6 06:57-15:14 06:57-15:15 06:57-15:16 06:56-15:17 06:56-15:19 06:55-15:20 06:55-15:21 7 8 9 10 11 12 13

Více

Prosinec. 1 Iva. 2 Blanka. 4 Barbora. 6 Mikuláš. 8 Květoslava. 5 Jitka. 3 Svatoslav. 9 Vratislav. 15 Radan(a) 16 Albína. 13 Lucie. 10 Julie.

Prosinec. 1 Iva. 2 Blanka. 4 Barbora. 6 Mikuláš. 8 Květoslava. 5 Jitka. 3 Svatoslav. 9 Vratislav. 15 Radan(a) 16 Albína. 13 Lucie. 10 Julie. Prosinec Iva Blanka Svatoslav Barbora Jitka Mikuláš Ambrož Benjamín Květoslava Vratislav Julie Dana Simona Lucie Lýdie Radan(a) Albína Daniel Miloslav Ester Dagmar Natálie Šimon Vlasta Adam Eva Štědrý

Více

Leden. 1 Pá Nový rok. Den obnovy samostatného. 2 So Karina 3 Ne Radmila 4 Po Diana 5 Út Dalimil

Leden. 1 Pá Nový rok. Den obnovy samostatného. 2 So Karina 3 Ne Radmila 4 Po Diana 5 Út Dalimil 2010 Leden Poznámka k lednovému obrázku 1 Pá Nový rok Státní svátek Den obnovy samostatného českého státu 2 So Karina 3 Ne Radmila 4 Po Diana 5 Út Dalimil 6 St Tři králové 7 Čt Vilma 8 Pá Čestmír 9 So

Více

Snad naše malé ohlédnutí za uplynulou sezónou potěší nejen nás samotné, ale i ostatní obdivovatele motocyklové krásy...

Snad naše malé ohlédnutí za uplynulou sezónou potěší nejen nás samotné, ale i ostatní obdivovatele motocyklové krásy... Snad naše malé ohlédnutí za uplynulou sezónou potěší nejen nás samotné, ale i ostatní obdivovatele motocyklové krásy... Děkujeme autorům fotografií za propůjčení jejich snímků Tisk: www.point4me.com Zvláštní

Více

Čtrnáctidenní kalendář 2013

Čtrnáctidenní kalendář 2013 Čtrnáctidenní kalendář 2013 1. týden 2. týden 31.12. Silvestr 7.1. Vilma 1.1. Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok 8.1. Čestmír 2.1. Karina 9.1. LOGOTYP 24PRINT - POZITIVNÍ A Vladan 3.1. Radmila

Více

Čtrnáctidenní kalendář pro rok 2017

Čtrnáctidenní kalendář pro rok 2017 Čtrnáctidenní kalendář pro rok 2017 / 2. svátek vánoční 26Štěpán 2Karina 27Žaneta 3Radmila 28Bohumila 4Diana 29Judita 5Dalimil 30David 6Tři králové 31Silvestr 7Vilma 1Den obnovy samostatného českého státu,

Více

Čtrnáctidenní kalendář pro rok 2017

Čtrnáctidenní kalendář pro rok 2017 Čtrnáctidenní kalendář pro rok 2017 / 2. svátek vánoční 26Štěpán 2Karina 27Žaneta 3Radmila 28Bohumila 4Diana 29Judita 5Dalimil 30David 6Tři králové 31Silvestr 7Vilma 1Den obnovy samostatného českého státu,

Více

svobodné heřmanice leden 2010 pondělí pondělí Diana Bohumila úterý úterý Judita Dalimil středa středa Tři králové David čtvrtek čtvrtek Silvestr Vilma

svobodné heřmanice leden 2010 pondělí pondělí Diana Bohumila úterý úterý Judita Dalimil středa středa Tři králové David čtvrtek čtvrtek Silvestr Vilma Svobodné Heřmanice 28 29 30 31 1 2 3 prosinec Bohumila Judita David Silvestr Nový rok Karina Radmila Státní svátek Den obnovy samostatného československého státu Svobodné Heřmanice v zimě Svobodné Heřmanice

Více

Čtrnáctidenní kalendář pro rok 2016

Čtrnáctidenní kalendář pro rok 2016 Čtrnáctidenní kalendář pro rok 2016 28Bohumila 4Diana 29Judita 5Dalimil 30David 6Tři králové 31Silvestr 7Vilma 1Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok 8Čestmír 2Karina 9Vladan 3Radmila 2015 2016/PROSINEC

Více

Čtrnáctidenní kalendář pro rok 2016

Čtrnáctidenní kalendář pro rok 2016 Čtrnáctidenní kalendář pro rok 2016 53. týden 1. týden 28.12. Bohumila 4.1. Diana 29.12. Judita 5.1. Dalimil 30.12. David 6.1. Tři králové 31.12. Silvestr 7.1. Vilma 1.1. Den obnovy samostatného českého

Více

Už 10 let pomáháme dětem po těžkých úrazech

Už 10 let pomáháme dětem po těžkých úrazech Už 10 let pomáháme dětem po těžkých úrazech 2016 Od roku 2012 začal nadační fond rozšiřovat svou pomoc i do dalších měst a nemocnic v rámci celé České republiky. Díky všem dárcům a partnerům získal nadační

Více

LEDEN BRIGÁDA v hodin, dům ZO AVZO Výborová schůze v hodin Vojenská Policie Olomouc. úterý. Tři králové.

LEDEN BRIGÁDA v hodin, dům ZO AVZO Výborová schůze v hodin Vojenská Policie Olomouc. úterý. Tři králové. LEDEN 2015 1 2 3 1 Nový rok Ctirad 2 17 Karina Drahoslav 3 18 Radmila Vladislav 4 19 Diana Doubravka 5 20 Dalimil Ilona 6 21 Tři králové Běla 7 22 Vilma Slavomír 8 23 Čestmír Zdeněk 9 24 BRIGÁDA v 08.00

Více

PONDĚLÍ Štěpán/2.svátek vánoční 27. PONDĚLÍ Karina 3. ÚTERÝ Žaneta 28. ÚTERÝ Radmila 4. STŘEDA Diana 5. STŘEDA Bohumila 29.

PONDĚLÍ Štěpán/2.svátek vánoční 27. PONDĚLÍ Karina 3. ÚTERÝ Žaneta 28. ÚTERÝ Radmila 4. STŘEDA Diana 5. STŘEDA Bohumila 29. 0 LEDEN 6 Štěpán/.svátek vánoční 7 Žaneta 8 Bohumila 9 Judita 0 David Silvestr Nový rok/den obnovy samostatného českého státu 5. týden LEDEN. týden Karina Radmila Diana 5 Dalimil 6 Tři králové 7 Vilma

Více

Kalendář 2011 CZALPA ČSA

Kalendář 2011 CZALPA ČSA Kalendář CZALPA ČSA České sdružení dopravních pilotů www.czalpacsa.cz použité fotografie: TITUL Tomáš Kadlec LEDEN Peter Pokorný ÚNOR Pavel Lainka BŘEZEN Miroslav Macháček DUBEN Peter Pokorný KVĚTEN Peter

Více

Kalendář 2010 CZALPA ČSA

Kalendář 2010 CZALPA ČSA Kalendář CZALPA ČSA České sdružení dopravních pilotů www.czalpacsa.cz použité fotografie: TITUL Miroslav Macháček LEDEN Štěpán Kolomazník ÚNOR Tomáš Kadlec BŘEZEN Miroslav Macháček DUBEN Štěpán Kolomazník

Více

1.týden. prosinec/leden 31.

1.týden. prosinec/leden 31. Poznámky: Tento kalendář byl vysázen systémem L A TEX, 21. listopadu 2006, za rady děkuji Jakubovi, Tomášovi, Hrošíkovi, Honzovi a Žabákovi. 1.týden Pondělí: Silvestr 31. prosinec/leden Úterý: Nový rok

Více

LEDEN

LEDEN 2016 4.1. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Diana 5.1. Dalimil 6.1. Tři králové LEDEN 2016 7.1. Vilma 1.1. Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok 8.1. Čestmír 2.1. Karina 9.1. Vladan

Více

Českomoravská golfová voda

Českomoravská golfová voda Českomoravská golfová voda 207 Golf Resort KUNĚTICKÁ HORA, jamka č. 6 207 Nový rok Den obnovy samost. českého státu. 2. 3. 4. 5. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 Karina

Více

LEDEN (učíme se hrou) Nový rok 1 Karina 2 Radmila 3 Diana 4 Dalimil 5

LEDEN (učíme se hrou) Nový rok 1 Karina 2 Radmila 3 Diana 4 Dalimil 5 pondělí úterý středa čtvrtek pátek Nový rok 1 Karina 2 Radmila 3 Diana 4 Dalimil 5 sobota LEDEN 2014 neděle Tři králové 6 Vilma 7 Čestmír 8 Vladan 9 Břetislav 10 Bohdana 11 Pravoslav 12 Edita 13 Radovan

Více

Jizerské hory 2016. Foto Milan Drahoňovský

Jizerské hory 2016. Foto Milan Drahoňovský Jizerské hory 0 Foto Milan Drahoňovský JIZERSKÉ HORY 0 Prezidentská chata Nový rok Karina Radmila Diana Dalimil Tři králové Vilma Čestmír Vladan Břetislav Bohdana Pravoslav Edita Radovan Alice Ctirad Drahoslav

Více

OBEC DĚTMAROVICE. Kalendář do každé rodiny 2014

OBEC DĚTMAROVICE. Kalendář do každé rodiny 2014 OBEC DĚTMAROVICE Kalendář do každé rodiny ..... 0 Nový rok Karina Radmila Diana Dalimil Tři králové Vilma Čestmír Vladan Břetislav Bohdana Pravoslav Edita Radovan Alice Ctirad Drahoslav Vladislav Doubravka

Více

Czech Name Days České Svátky

Czech Name Days České Svátky Czech Name Days České Svátky www.czechfolks.com January (Leden) February (Únor) 1. Nový rok 1. Hynek (New Year's Day) 2. Nela, Hromnice 2. Karina 3. Blažej 3. Radmila 4. Jarmila 4. Diana 5. Dobromila 5.

Více

Volejbalové centrum nad Metují KALENDÁŘ 2015-2016

Volejbalové centrum nad Metují KALENDÁŘ 2015-2016 Volejbalové centrum nad Metují KALENDÁŘ 2015-2016 Volejbalové centrum nad Metují KALENDÁŘ 2015-2016 Volejbalové centrum vzniklo v roce 2012 za účelem obnovení volejbalové tradice a popularizace mládežnického

Více

Í Ř TVÁ HO O N M Á M OMOC P

Í Ř TVÁ HO O N M Á M OMOC P 2014 POMOC MÁ MNOHO TVÁŘÍ 1leden 2014 raná péče, krizová pomoc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Více

N O V É H R A D Y

N O V É H R A D Y NOVÉ HRADY 2016 Prosinec/Leden 28 29 30 31 1 2 3 Bohumila Judita David Silvestr Nový rok Karina Radmila 1. týden Zámek v zimě Leden 4 5 6 7 8 9 10 Diana Dalimil Tři králové Vilma Čestmír Vladan Břetislav

Více

Slévárna litiny a hliníku s více než stoletou tradicí

Slévárna litiny a hliníku s více než stoletou tradicí 2016 Vážení zákazníci, vážení přátelé, před čtyřmi lety oslavila slévárna ALFE BRNO, s. r. o., sté výročí od svého založení. V roce 1992 jsme začali znovu budovat naši slévárnu. Nestačilo však zúročit

Více

ROZHLEDNY. severu Čech. Foto Milan Drahoňovský

ROZHLEDNY. severu Čech. Foto Milan Drahoňovský ROZHLEDNY severu Čech 0 Foto Milan Drahoňovský Štěpánka m n. m. Nový rok Drahoslav Karina Vladislav Radmila Doubravka Diana Ilona/Sebastián Dalimil Běla Tři králové Slavomír Vilma Zdeněk Čestmír Milena

Více

Jizerské hory foto Milan Drahoňovský

Jizerské hory foto Milan Drahoňovský Jizerské hory foto Milan Drahoňovský JIZERSKÉ HORY Rozhledna Královka ( m n. m.) nad Bedřichovem 0 0 Nový rok Karina Radmila Diana Dalimil Tři králové Vilma Čestmír Vladan Břetislav Bohdana Pravoslav Edita

Více

Rozvrh hodin. předmět předmět předmět předmět předmět předmět předmět předmět předmět předmět

Rozvrh hodin. předmět předmět předmět předmět předmět předmět předmět předmět předmět předmět Rozvrh hodin Hodina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek předmět předmět předmět předmět předmět předmět předmět předmět předmět předmět učebna učebna učebna učebna učebna učebna učebna

Více

1. týden leden pondělí Nový rok. úterý Karina. středa Radmila. čtvrtek Diana. pátek Dalimil. sobota Tři Králové.

1. týden leden pondělí Nový rok. úterý Karina. středa Radmila. čtvrtek Diana. pátek Dalimil. sobota Tři Králové. 1. týden leden 2007 Náves začátkem ledna 2006 Den obnovy samostatného českého státu Nový rok 1 Karina 2 Radmila 3 Tři králové Diana 4 Dalimil 5 Tři Králové 6 Vilma 7 Tak jsme odklízeli sníh 3. 1. 2006

Více

narozeninový kalendář

narozeninový kalendář narozeninový kalendář Komňa 1 St. svátek - Nový rok 2 Karina 3 Radmila 4 Diana 5 Dalimil 6 Tři králové 7 Vilma 8 Čestmír 9 Vladan 10 Břetislav 11 Bohdana 12 Pravoslav 13 Edita 14 Radovan 15 Alice 16 Ctirad

Více

Rodinný plánovací kalendář. Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Rodinný plánovací kalendář. Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu Rodinný plánovací kalendář Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu Lenka Šilerová Leden 2014 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 16 1 1 1 20 21 22 23 24 25 26 2 2 2 30 31 Nový rok Karina/Vasil Radmila/Radomil

Více

4. týden. Pondělí 25. Úterý 26. Středa 27. Čtvrtek 28. Pátek 29. Sobota 30. Neděle 31. Karolína Freyová, nar. 2004, ZŠ Šrámkova, Opava. Miloš.

4. týden. Pondělí 25. Úterý 26. Středa 27. Čtvrtek 28. Pátek 29. Sobota 30. Neděle 31. Karolína Freyová, nar. 2004, ZŠ Šrámkova, Opava. Miloš. ^ Strasak ` STRES LEDEN 4. týden 25 26 27 28 29 30 31 Miloš Zora Ingrid Den památky obětí holocaustu Otýlie Zdislava Robin, Erna Marika Karolína Freyová, nar. 2004, ZŠ Šrámkova, Opava únor 8 9 10 11 12

Více

TÝDENNÍ STOLNÍ KALENDÁŘ 2012 ŽDÁNICKO MIKROREGION. Archlebov Dambořice Dražůvky Lovčice Násedlovice Uhřice Žarošice Ždánice Želetice

TÝDENNÍ STOLNÍ KALENDÁŘ 2012 ŽDÁNICKO MIKROREGION. Archlebov Dambořice Dražůvky Lovčice Násedlovice Uhřice Žarošice Ždánice Želetice ŽDÁNICKO MIKROREGION TÝDENNÍ STOLNÍ KALENDÁŘ 0 Archlebov Dambořice Dražůvky Lovčice Násedlovice Uhřice Žarošice Ždánice Želetice PROSINEC/LEDEN 0/0 0 LEDEN 0 Štěpán. svátek vánoční Žaneta Bohumila Judita

Více

Jizerské hory Foto Milan Drahoňovský

Jizerské hory Foto Milan Drahoňovský Jizerské hory Foto Milan Drahoňovský 0 Vrcholové skalisko Jizery Nový rok Karina Radmila Diana Dalimil Tři králové Vilma Čestmír Vladan Břetislav Bohdana Pravoslav Edita Radovan Alice Ctirad Drahoslav

Více

Leden Čt Nový rok 2 Pá Karina 3 So Radmila 4 Ne Diana 5 Po Dalimil 6 Út Tři králové 7 St Vilma 8 Čt Čestmír 9 Pá Vladan 10

Leden Čt Nový rok 2 Pá Karina 3 So Radmila 4 Ne Diana 5 Po Dalimil 6 Út Tři králové 7 St Vilma 8 Čt Čestmír 9 Pá Vladan 10 Leden 0 Nový rok Karina Radmila Diana Dalimil Tři králové Vilma Čestmír Vladan Břetislav Bohdana Pravoslav Edita Radovan Alice Ctirad Drahoslav Vladislav Doubravka 0 Ilona Běla Slavomír Zdeněk Milena Miloš

Více

Daňový kalendář 2012. LEDEN 2012 Po Út St Čt Pá So Ne 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Daňový kalendář 2012. LEDEN 2012 Po Út St Čt Pá So Ne 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 LEDEN 2012 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Mt Fuji 2. 1. 2012 daň z příjmů listopad 2011 9. 1. 2012 spotřební daň splatnost daně za listopad

Více

Leden Leden týden. Pondělí. Úterý. Středa. Čtvrtek. Pátek. Pátek. Sobota. Sobota. Neděle. Neděle. Diana. Dalimil. Tři králové.

Leden Leden týden. Pondělí. Úterý. Středa. Čtvrtek. Pátek. Pátek. Sobota. Sobota. Neděle. Neděle. Diana. Dalimil. Tři králové. obec KNĚŽDUB Leden Den obnovy samostatného českého státu Nový rok / átní svátek 9 Karina děle 3 0 Radmila Zimní idylka na Šumárníku. týden Diana Dalimil Tři králové Vilma Čestmír Vladan děle Břetislav

Více

narozeninový kalendář

narozeninový kalendář narozeninový kalendář Staré Bojkovice, Sušilova ulice 1 St. svátek - Nový rok 2 Karina 3 Radmila 4 Diana 5 Dalimil 6 Tři králové 7 Vilma 8 Čestmír 9 Vladan 10 Břetislav 11 Bohdana 12 Pravoslav 13 Edita

Více

1. týden. Pondělí. Pondělí. Úterý. Úterý. Středa. Středa. Čtvrtek. Čtvrtek. Pátek. Pátek. Sobota. Sobota. Neděle. Neděle

1. týden. Pondělí. Pondělí. Úterý. Úterý. Středa. Středa. Čtvrtek. Čtvrtek. Pátek. Pátek. Sobota. Sobota. Neděle. Neděle obec KNĚŽDUB Prosinec 2017 1. týden 2 2 28 Boží hod vánoční Štěpán Žaneta Bohumila 29 Budova obecního úřadu-rok 200 Judita 0 David děle 1 7 Silvestr Narození ně - 1. svátek vánoční 2. svátek vánoční 1

Více

Týdenní kalendář pro rok 2014

Týdenní kalendář pro rok 2014 Týdenní kalendář pro rok 2014 30David 31Silvestr 1Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok 2Karina 3Radmila 4Diana 2013/2014/PROSINEC/LEDEN/1.týden 5Dalimil 6Tři králové 7Vilma 8Čestmír 9Vladan

Více

Jarní prázdniny ÚNOR. 8 Petr Hladík 21 Martin Jiránek. 28 Martin Jiránek. Nj obchod, služby a cestovní ruch. Nj obchod, služby a cestovní ruch

Jarní prázdniny ÚNOR. 8 Petr Hladík 21 Martin Jiránek. 28 Martin Jiránek. Nj obchod, služby a cestovní ruch. Nj obchod, služby a cestovní ruch 9 8 6 7 5 ÚNOR Nj obchod, služby a cestovní ruch 1 Petr Hladík 14 Hynek 09:00-12:00 Valentýn 10:30 2 Rekvalifikace PC - Eva Sýkorová 15 Nela 09:00-12:00 Jiřina Nj - konverzace 3 Šárka Kuthanová Blažej

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE Zpracovali žáci navštěvující školní družinu. 1 LEDEN JANUAR JANUARY - JANVIER Pondělí Montag Monday Lundi Úterý Dienstag Tuesday Mardi Středa Mittwoch Wednesday

Více

ZÁŘÍ pondělí Zahájení školního roku Pedagogická rada. úterý. středa. čtvrtek. pátek. sobota. neděle. pondělí 37. úterý.

ZÁŘÍ pondělí Zahájení školního roku Pedagogická rada. úterý. středa. čtvrtek. pátek. sobota. neděle. pondělí 37. úterý. 01/01 1 1 1 1 1 1 1 1 0 pondělí Linda / Samuel Adéla Bronislav Jindřiška /Rozálie Boris Boleslav Regína pondělí Mariana Daniela Irma Denisa Marie Lubor Radka pondělí Jolana Ludmila Naděžda Kryštof Zita

Více

y let škol 2015/2016

y let škol 2015/2016 let školy 1/1 1 1 1 1 1 Linda / Samuel Adéla Bronislav Jindřiška /Rozálie Boris Boleslav pondělí Regína Mariana Daniela Irma Denisa Marie Lubor pondělí Radka Jolana Ludmila Naděžda Kryštof Zita Oleg pondělí

Více

1 čtvrtek 2 pátek 3 sobota 4 neděle 5 pondělí 6 úterý 7 středa 8 čtvrtek Třídní schůzky 9 pátek 10 sobota 11 neděle 12 pondělí 13 úterý 14 středa

1 čtvrtek 2 pátek 3 sobota 4 neděle 5 pondělí 6 úterý 7 středa 8 čtvrtek Třídní schůzky 9 pátek 10 sobota 11 neděle 12 pondělí 13 úterý 14 středa 1/ 1 1 1 1 1 Linda / Samuel Adéla Bronislav Jindřiška /Rozálie pondělí Boris Boleslav Regína Mariana Daniela Irma Denisa pondělí Marie Lubor Radka Jolana Ludmila Naděžda Kryštof pondělí Zita Oleg Matouš

Více

KALENDÁŘ S PŘÍRUČKOU PRO OCHRANU OBYVATELSTVA V PŘÍPADĚ RADIAČNÍ HAVÁRIE

KALENDÁŘ S PŘÍRUČKOU PRO OCHRANU OBYVATELSTVA V PŘÍPADĚ RADIAČNÍ HAVÁRIE 2014-2015 KALENDÁŘ S PŘÍRUČKOU PRO OCHRANU OBYVATELSTVA V PŘÍPADĚ RADIAČNÍ HAVÁRIE upravená verze bez příručky Vážení spoluobčané, Jaderná elektrárna Dukovany pracuje spolehlivě již téměř 30 let. Za tuto

Více

Leden 2011 Po Út St Čt Pá So Ne

Leden 2011 Po Út St Čt Pá So Ne Leden 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Barbados 10.1. (spotřební daň) splatnost spotřební daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) 20.1.

Více

Leden 2010 Po Út St Čt Pá So Ne

Leden 2010 Po Út St Čt Pá So Ne Leden 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Kulusuk, Grónsko 11.1. (spotřební daň) splatnost spotřební daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu)

Více

Rozvrh hodin. Hodina. Pondělí. Úterý. Středa. Čtvrtek. Pátek. Hodina. Pondělí. Úterý. Středa. Čtvrtek. Pátek

Rozvrh hodin. Hodina. Pondělí. Úterý. Středa. Čtvrtek. Pátek. Hodina. Pondělí. Úterý. Středa. Čtvrtek. Pátek Rozvrh hodin Hodina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Hodina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Základní údaje Organizace školního roku 2017/2018 Zahájení školního

Více

KRAJEM NÁCHODSKA A BROUMOVSKA. Foto Lubomír Imlauf

KRAJEM NÁCHODSKA A BROUMOVSKA. Foto Lubomír Imlauf KRAJEM NÁCHODSKA A BROUMOVSKA Foto Lubomír Imlauf 1 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Leden January Januar Styczeń Nový rok / Státní svátek Karina

Více

Hradec Králové Město na historických fotografiích

Hradec Králové Město na historických fotografiích 2 0 1 1 Hradec Králové 2010 PROSINEC / LEDEN 52. týden 27 PONDĚLÍ Žaneta 28 ÚTERÝ Bohumila 29 STŘEDA Judita 30 ČTVRTEK David 31 PÁTEK Silvestr 1 SOBOTA Nový rok 2 NEDĚLE Karina Státní svátek Den obnovy

Více

Leden 2013. Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt. Nebezpečné odpady

Leden 2013. Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt. Nebezpečné odpady Leden 0 0 Nový rok Karina Radmila Diana Dalimil Tři králové Vilma Čestmír Vladan Břetislav Bohdana Pravoslav Edita Radovan Alice Ctirad Drahoslav Vladislav Doubravka Ilona Běla Slavomír Zdeněk Milena Miloš

Více

PROSINEC LEDEN. Díky vám můžeme jít dál. 2. svátek vánoční. Pondělí Štěpán. Úterý Žaneta/Melánie. Středa Bohumila. Čtvrtek Judita.

PROSINEC LEDEN. Díky vám můžeme jít dál. 2. svátek vánoční. Pondělí Štěpán. Úterý Žaneta/Melánie. Středa Bohumila. Čtvrtek Judita. PROSINEC LEDEN 6 7 8 9 0 ndělí Štěpán erý Žaneta/Melánie ředa Bohumila vrtek Judita tek David bota Silvestr děle Nový rok D. svátek vánoční átní svátek Den obnovy samostatného českého státu Díky vám můžeme

Více

KALENDÁŘ. pro vinohradníky a vinaře

KALENDÁŘ. pro vinohradníky a vinaře KALENDÁŘ pro vinohradníky a vinaře Vydal: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová, Brno, www.ukzuz.cz Vydáno za podpory společnosti CCV Informační systémy, Kopečná, Brno, www.ccv.cz Redakční

Více

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi:

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi: Seznam absolventů Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Marta Vrbová, Božena Vaňková, Božena Trnková, Ludmila Štěpánová, Milada Stejskalová ( Bendová), Anna Stanová, Karolina

Více

Chvalovice

Chvalovice 2016 Chvalovice Poznámky Plánovací kalendář 2016 Dny v týdnu Týden Měsíc Číslo Pracovních Číslo Pracovních Po Út St Čt Pá So Ne týdne dnů měsíce dnů Pracovních hodin 2016 Dny v týdnu Týden Měsíc Číslo

Více

KALENDÁŘ 2012. Milí přátelé!

KALENDÁŘ 2012. Milí přátelé! KALENDÁŘ Milí přátelé! Dostává se Vám do rukou náš kalendář pro rok. Jsme rádi, že se ho díky sponzorům podařilo vydat a doufáme, že Vás bude úspěšně provázet po celý rok! Žijeme mezi vámi, někteří z nás

Více

vaše obec pro rok 2016

vaše obec pro rok 2016 vaše obec pro rok 2016 BĚHEM LEDNA HLASTE STAVY VODOMĚRŮ NA TEL. ČÍSLE 602 434 058 (MOŽNO ISMS) 1 P Nový rok Bohoslužby na Nový rok s VP a přáním starosty 2 S Karina 3 N Radmila 4 P Diana 5 Ú Dalimil 6

Více

Turistické Podoubraví. Míla Vaněk

Turistické Podoubraví. Míla Vaněk Turistické Podoubraví Míla Vaněk leden únor březen duben Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne 1 1 2 Nela 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 Nový rok Hynek Hromnice Blažej

Více

Kladské pomezí Foto Lubomír Imlauf

Kladské pomezí Foto Lubomír Imlauf KRAJEM NÁCHODSKA A BROUMOVSKA Kladské pomezí Foto Lubomír Imlauf 1 Leden January Januar Styczeń Foto Lubomír Imlauf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Nový

Více

Plánovací kalendář 2016

Plánovací kalendář 2016 ww ww ww ww ww ww ww w ww ww ww w w w w w w.t.ti.ti.ti t.t.ti ti ti ti ti ti ti.t.ti.ti t.ti.t.t ska ska ska ka ka ska ska ka ska ska ska s a ska ska sk ska ka ka ka skarna rna rna rna rna rna na na na

Více

PLÁNOVACÍ KALENDÁŘ OBCE NA ROK 2015

PLÁNOVACÍ KALENDÁŘ OBCE NA ROK 2015 KALENDÁŘ PLÁNOVACÍ KALENDÁŘ OBCE NA ROK 2015 Měsíc LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN Dny v týdnu Po Út St Čt Pá So Ne Týden číslo 1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 10 11 2 12 13 14 15 16 17 18 3 19 20 22 23 24 25

Více

Rodinný plánovací kalendář Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Rodinný plánovací kalendář Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu Rodinný plánovací kalendář Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu 2013 Leden 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Nový rok/átní svátek

Více

Liturgický kalendář 2013 strana 1 z 13

Liturgický kalendář 2013 strana 1 z 13 Liturgický kalendář 2013 strana 1 z 13 LEDEN 2014 1. čtení žalm 2. čtení evangelium BŘEZEN 2014 1. čtení žalm 2. čtení evangelium 1 St Nový rok Nm 6,22-27 Zl 67 Gal 4,4-7 Lk 2,16-21 1 So Bedřich Jak 5,13-20

Více

53. TÝDEN PONDĚLÍ. Bohumila ÚTERÝ. Judita STŘEDA. David ČTVRTEK. Silvestr PÁTEK. Nový rok Den obnovy samostatného českého státu SOBOTA.

53. TÝDEN PONDĚLÍ. Bohumila ÚTERÝ. Judita STŘEDA. David ČTVRTEK. Silvestr PÁTEK. Nový rok Den obnovy samostatného českého státu SOBOTA. P R O S I N E C 2 0 1 5 / L E D E N 2 0 1 6 53. TÝDEN 28 Bohumila 29 Judita 30 David 31 Silvestr 1 Nový rok Den obnovy samostatného českého státu 2 Karina 3 Radmila, Radomil socha pohanského boha Radegasta

Více

Leden týden. Radmila Radomil. Nový rok. Karina. Diana. Tři králové. Bohdana. Vilma. Vladislav Vladislava. Ctirad. Drahoslav. Alice. Marika.

Leden týden. Radmila Radomil. Nový rok. Karina. Diana. Tři králové. Bohdana. Vilma. Vladislav Vladislava. Ctirad. Drahoslav. Alice. Marika. . týden Leden 05 Pondělí Úterý Středa 4 Nový rok Pátek Den obnovy sam. českého státu Karina 8 9 Vilma Čestmír 3 4 Pravoslav Edita 9 0 5 6 Dalimil Kašpar, Melich., Baltazar 3 Čtvrtek 7 Sobota 3 Radmila

Více

ČESKÁ INSPIRACE MĚSTA PLNÁ ŽIVOTA

ČESKÁ INSPIRACE MĚSTA PLNÁ ŽIVOTA ČESKÁ INSPIRACE MĚSTA PLNÁ ŽIVOTA 0 www.ceskainspirace.cz Pod poetickým názvem Česká inspirace se představuje osm historických měst: Hradec Králové, Cheb, Jindřichův Hradec, Kutná Hora, Litomyšl, Polička,

Více

MLADOSMOLIVECKO 2013

MLADOSMOLIVECKO 2013 MLADOSMOLIVECKO 2013 Vážení spoluobčané, je to již pátý rok, kdy pro Vás vydáváme náš obecní kalendář. První dvě vydání byla zaměřena na současnost našich obcí, další dvě vydání byla srovnáním současnosti

Více

Děkujeme autorům fotografií za propůjčení jejich snímků Tisk:

Děkujeme autorům fotografií za propůjčení jejich snímků Tisk: Děkujeme autorům fotografií za propůjčení jejich snímků Tisk: www.point4me.com Zvláštní poděkování za zajištění tisku Vladimírovi Distribuce: Boďa a kdo může, pomůže! Grafika, výroba: Vogi Prosinec/December

Více

úterý středa čtvrtek pátek sobota

úterý středa čtvrtek pátek sobota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 sv. Theodorik Jaroslava sv. Ota Patricie sv. Tomáš Radomír sv. Prokop / sv. Alžběta Portugalská Prokop sv. Cyril a Metoděj Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

Více

LEDEN čtení žalm 2. čtení evangelium BŘEZEN čtení žalm 2. čtení evangelium

LEDEN čtení žalm 2. čtení evangelium BŘEZEN čtení žalm 2. čtení evangelium Liturgický kalendář 2013 strana 1 z 22 LEDEN 2015 1. čtení žalm 2. čtení evangelium BŘEZEN 2015 1. čtení žalm 2. čtení evangelium 1 Čt Nový rok Nm 6,22-27 Zl 67 Gal 4,4-7 Lk 2,16-21 1 Ne Bedřich Gn 22,1-18

Více

Beskydy. pondělí. pondělí. úterý. úterý. středa. středa. čtvrtek. čtvrtek. pátek. pátek. sobota. sobota. neděle. neděle

Beskydy. pondělí. pondělí. úterý. úterý. středa. středa. čtvrtek. čtvrtek. pátek. pátek. sobota. sobota. neděle. neděle Beskydy domov šelem 2015 Velké šelmy v Beskydech Beskydy jsou jedinou oblastí v České republice, kde se volně pohybují medvěd, vlk a rys. Pouze v případě rysa ostrovida lze populaci označit za stabilní,

Více

K R A J E M N Á C H O D S K A A B R O U M O V S K A

K R A J E M N Á C H O D S K A A B R O U M O V S K A KRAJEM NÁCHODSKA A BROUMOVSKA Foto Lubomír Imlauf 1 Leden January Januar Styczeń Nový rok / Státní svátek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Karina Radmila

Více

OBEC HORNÍ LIBOCHOVÁ

OBEC HORNÍ LIBOCHOVÁ OBEC HORNÍ LIBOCHOVÁ Leden Únor Březen Duben 1 1 2 3 4 5 1 9 1 14 1 2 3 4 5 2 5 6 7 8 9 10 11 6 2 3 4 5 6 7 8 10 2 3 4 5 6 7 8 15 6 7 8 9 10 11 12 3 12 13 14 15 16 17 18 7 9 10 11 12 13 14 15 11 9 10 11

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO kalendář 20 Soukromá vysoká škola ekonomická je první vysokou školou ve Znojmě. Její vznik se datuje k 31. 3. 2005. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo akreditaci bakalářskému studijnímu

Více

Prosinec / Leden. Po 28. Út 29. St 30. Čt 31 Silvestr. Pá 1 Nový rok, Státní svátek Den obnovy samostatného českého státu.

Prosinec / Leden. Po 28. Út 29. St 30. Čt 31 Silvestr. Pá 1 Nový rok, Státní svátek Den obnovy samostatného českého státu. Jeseníky 8 594031 500582 Prosinec / Leden 53. týden 2015/ Po 28 Bohumila Út 29 Judita St 30 David Čt 31 Silvestr Pá 1 Nový rok, Státní svátek Den obnovy samostatného českého státu So 2 Karina Ne 3 Radmila

Více

Týden Měsíc Čtvrtletí. pracovních dnů * číslo měsíce. pracovních dnů. svátků po-pá. číslo týdne. prac. dnů. čtvrtek. neděle. sobota.

Týden Měsíc Čtvrtletí. pracovních dnů * číslo měsíce. pracovních dnů. svátků po-pá. číslo týdne. prac. dnů. čtvrtek. neděle. sobota. Obec Římov / 2017 Měsíc leden únor březen duben květen červen Týden Měsíc Čtvrtletí číslo týdne pracovních dnů svátků po-pá pracovních dnů * číslo měsíce prac. dnů svátků po-pá 1 2 3 4 5 6 7 8 1 5 9 10

Více

BENEFIˇ CNÍ KALENDÁˇ R 2017 VYDAL HOSPIC SV. ŠTEˇPÁNA V LITOMEˇR ˇICÍCH

BENEFIˇ CNÍ KALENDÁˇ R 2017 VYDAL HOSPIC SV. ŠTEˇPÁNA V LITOMEˇR ˇICÍCH BENEFIČNÍ KALENDÁŘ 0 VYDAL HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH Leden 0 Prosinec 0 0 0 0 0 Únor 0 0 0. svátek vánoční 0 Den obnovy samostatného českého státu Štěpán Žaneta, Melánie Bohumila Judita David Silvestr

Více

Jak se žilo v Žirovnici

Jak se žilo v Žirovnici Jak se žilo v Žirovnici 2014 Úvod Při zmínce o Žirovnici se všem před očima a v mysli vybaví žirovnický zámek dominanta města. Tato velmi významná památka je jistě unikátní nejenom freskovou výzdobou v

Více

KALENDÁŘE PRO ROK 2016

KALENDÁŘE PRO ROK 2016 Specialista v oblasti produkčního digitálního tisku KALENDÁŘE PRO ROK 0 in-press CZ s.r.o. Opletalova 0/. 0 Havířov - Šumbark Tel.: 0, 0, 0 E-mail: in-press@tiskovyservis.eu (pro dotazy, informace) E-mail:

Více

OBEC DĚTMAROVICE. Kalendář do každé rodiny 2013

OBEC DĚTMAROVICE. Kalendář do každé rodiny 2013 OBEC Kalendář do každé rodiny 01 LEDEN 0 1 1 Nový rok Karina Radmila Diana Dalimil Tři králové 1 1 Vilma Čestmír Vladan Břetislav Bohdana Pravoslav Edita 1 1 1 1 0 Radovan Alice Ctirad Drahoslav Vladislav

Více

Jméno Meno Name Name Имя. Adresa Adresa Address Wohnort Адрес. Telefon Telefón Telephone Telefon Телефон. , mobil

Jméno Meno Name Name Имя. Adresa Adresa Address Wohnort Адрес. Telefon Telefón Telephone Telefon Телефон.  , mobil 0 Jméno Meno Name Name Имя Adresa Adresa Address Wohnort Адрес Telefon Telefón Telephone Telefon Телефон E-mail, mobil Krevní skupina Krvná skupina Blood group Blutgruppe Группа крови Pas Pas Passport

Více

POJĎTE S NÁMI NA VÝLET

POJĎTE S NÁMI NA VÝLET ZŠ NOVOSEDLICE 2015 POJĎTE S NÁMI NA VÝLET BOREČ, DUCHCOVSKÝ VIADUKT, VAŇOVSKÝ VODOPÁD, MALÁ PEVNOST TEREZÍN, KOMÁŘÍ VÍŽKA, MILEŠOVKA, GRÜNDWALDSKÉ VŘESOVIŠTĚ, POMNÍK PŘEMYSLA ORÁČE, MALHOSTICKÝ RYBNÍK,

Více

Jméno Meno Name Name Имя. Adresa Adresa Address Wohnort Адрес. Telefon Telefón Telephone Telefon Телефон. Pas Pas Passport Pass Паспорт

Jméno Meno Name Name Имя. Adresa Adresa Address Wohnort Адрес. Telefon Telefón Telephone Telefon Телефон. Pas Pas Passport Pass Паспорт 0 Jméno Meno Name Name Имя Adresa Adresa Address Wohnort Адрес Telefon Telefón Telephone Telefon Телефон E-mail, mobil Krevní skupina Krvná skupina Blood group Blutgruppe Группа крови Pas Pas Passport

Více

Z ADRŠPACHU K ZEMSKÉ BRÁNĚ. Toulky Kladským pomezím, Orlickými horami a Podorlickem Foto Lubomír Imlauf

Z ADRŠPACHU K ZEMSKÉ BRÁNĚ. Toulky Kladským pomezím, Orlickými horami a Podorlickem Foto Lubomír Imlauf Z ADRŠPACHU K ZEMSKÉ BRÁNĚ Toulky Kladským pomezím, Orlickými horami a Podorlickem Foto Lubomír Imlauf Západ slunce nad Čenkovicemi /Orlické hory/. Foto c Lubomír Imlauf 52. týden PROSINEC 2010 / LEDEN

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

Sbor dobrovolných hasičů obce Suchohrdly SUCHOHRDLY S DH

Sbor dobrovolných hasičů obce Suchohrdly SUCHOHRDLY S DH Sbor dobrovolných hasičů obce Suchohrdly SUHOHRDLY S DH Nový rok Karina Radmila Diana Dalimil Tři králové Vilma Čestmír Vladan řetislav ohdana Pravoslav Edita Radovan lice tirad Drahoslav Vladislav Doubravka

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

vaše obec pro rok 2017

vaše obec pro rok 2017 vaše obec pro rok 2017 Bohoslužby na Nový Rok 2017 s VP a přáním starosty obce 1 N Nový rok 2 P Karina 3 Ú Radmila Volná herna zahájení v novém roce 4 S Diana Setkání v novém roce 5 Č Dalimil 6 P Tři králové

Více

Městys Batelov 2017 Batelov Bezděčín Lovětín Nová Ves Rácov

Městys Batelov 2017 Batelov Bezděčín Lovětín Nová Ves Rácov Městys Batelov 2017 Batelov Bezděčín Lovětín Nová Ves Rácov PF 2017 Krásné a pohodově prožité dny po celý rok 2017, pevné zdraví a hodně štěstí všem spoluobčanům přejí zastupitelé Městyse Batelova a jeho

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Veronika Jašíková, 10 let LEDEN 2008

Veronika Jašíková, 10 let LEDEN 2008 1 Út 2 St 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne 7 Po 8 Út 9 St 10 Čt 11 Pá 12 So 13 Ne 14 Po 15 Út 16 St 17 Čt 18 Pá 19 So 20 Ne 21 Po 22 Út 23 St 24 Čt 25 Pá 26 So 27 Ne 28 Po 29 Út 30 St 31 Čt Veronika Jašíková, 10 let

Více

Žirovnice ve vzpomínkách

Žirovnice ve vzpomínkách Žirovnice 2013 ve vzpomínkách Úvod Právě otevíráte kalendář pro rok 2013. Chtěli jsme přijít s něčím novým, neokoukaným. Kalendář jsme sestavili ze starých pohlednic a fotografií, nad kterými někteří z

Více