ŘEMESLA NA ROŽĎALOVICKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘEMESLA NA ROŽĎALOVICKU"

Transkript

1 ŘEMESLA NA ROŽĎALOVICKU Naše město se od pradávna vyvíjelo jako soběstačný celek. Původně byly soběstačné i domácnosti a rodiny, ale později se začala rozvíjet dělba práce a začínalo se podnikat. Řemeslníci, zemědělci a obchodníci se sdružovali v organizované celky cechy. Jednalo se o středověká nebo raně novověká sdružení, která hájila práva a zájmy svých členů, dohlížela na jakost a cenu výrobků, na výchovu učedníků a skládání mistrovských zkoušek. Plnily též funkce reprezentativní, náboženské a sociální. První zpráva o cechovním zřízení v Rožďalovicích je z roku 1585, kdy August Křinecký z Ronova udělil cechovní řád rožďalovickým řezníkům. Řemeslníků a živnostníků u nás postupně přibývalo. V roce 1857 zde žilo obyvatel, bylo tu 69 živnostníků, 28 obchodníků a 108 pomocníků při živnostech. Podle kroniky zde bylo 7 cechů: řeznický, obuvnický, krejčovský, pekařský, tkalcovský a kožešnicko-stavkařský (punčochářský). O dva roky později byly cechy zrušeny a byla založena společenstva, podle živnostenského řádu, který vstoupil v platnost r I dnes mají řemesla v životě města nezastupitelnou úlohu. Školní rok 2013/14 Texty a obrázky k jednotlivým řemeslům zpracovaly třídy takto: Historie řemesel 7. třída Cukrářství a perníkářství 9. třída Cukrovarnictví mateřská škola Knihařství 3. třída Kominictví 8. třída Košíkářství školní družina 1 Mlynářství 6. třída Pekařství 1. třída Pivovarnictví 4. třída Řeznictví 5. třída Ševcovství 7. třída Řemesla v současnosti školní družina 2 Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice, Tyršova 278, Rožďalovice, ( , ,

2 KOMINICTVÍ HRNČÍŘSTVÍ PEKAŘSTVÍ ŘEZNICTVÍ MLYNÁŘSTVÍ Nakreslili Josef Beneš, Denisa, Dušková, Linda Miklánková, Jakub Taneček, Jaromír Štěpánek a Václav Hofman, žáci 7. třídy.

3 9 Pondělí Montag Monday Lundi Historie řemesel ZÁŘÍ SEPTEMBER SEPTEMBER-SEPTEMBRE Úterý Dienstag Tuesday Mardi Středa Mittwoch Wednesday Mercredi Čtvrtek Donnerstag Thursday Jeudi Pátek Freitag Friday Vendredi Sobota Samstag Saturday Samedi Neděle Sonntag Sunday Dimanche Linda / Samuel Adéla Bronislav Daniela Irma Ludmila Naděžda Berta Jaromír Zlata Andrea Jindřiška Denisa Kryštof Boris Marie Zita Boleslav Regína Mariana Lubor Radka Jolana Oleg Matouš Darina Jonáš Václav Michal Již v dobách středověku a raného novověku se začala řemeslnická sdružení spojovat do tzv. cechů. Jejich úkolem bylo hájit práva a zájmy svých členů, dohlížet na jakost, cenu výrobků a v neposlední řadě dohlížet na výchovu učedníků, kam spadalo i skládání mistrovských zkoušek. Cechy vznikaly ve středověkých městech hlavně během století, v menších městech ještě v století. První cechovní zřízení vzniklo v Rožďalovicích roku 1585, místním řezníkům ho udělil tehdejší majitel panství August Křinecký z Ronova. Kromě již zmíněného cechu tu později vznikl i cech pivovarský, bednářský, pekařský, tkalcovský či tzv. cech rozdílných řemesel. V každém sdružení se nacházelo mnoho zaměření. Do posledně zmíněného spadal například i tzv. brtník, v dnešní terminologii včelař. V cechu tkalcovském jste se mohli setkat s lidmi, kteří se věnovali tkaní, předení či vochlování (rozčesávání lnu). V roce 1857 žilo v Rožďalovicích obyvatel, bylo tu 69 živnostníků, 28 obchodníků a 108 pomocníků při živnostech. O dva roky později byly cechy zrušeny a byla založena společenstva, podle živnostenského řádu, který vstoupil v platnost r Důvodem mělo být bránění ve vytváření konkurenčního prostředí a technologickému rozvoji. Podle místní kroniky tu mělo být na 7 cechů: řeznický, obuvnický, krejčovský, pekařský, tkalcovský a kožešnicko-stávkařský (punčochářský). Nové století přinášelo i nová odvětví či podniky, setkat jsme se tu mohli například s kominíkem, lampářem, mlynářem, ale také taxikářem. Vznikaly zde také větší podniky či firmy. Mezi prvními byl zdejší cukrovar, který fungoval až do 60. let minulého století nebo továrna bratří Mrázů na slaměné či rákosové obaly či firma BEP bratří Erbenů na stáložárná kamna a vodní čerpadla, se kterými se můžete setkat dodnes. Zásadní a ve většině případů smrtící ránu dostaly živnosti v Rožďalovicích roku 1948, kdy byly všechny podniky znárodněny a přetvořeny k národnímu hospodářství. Některé živnosti se v našem městě obnovily, ale ne všechny zde zůstaly dodnes. Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice * Tyršova 278, Rožďalovice, ( , ) : Jeroným Prázdniny Akce pro veřejnost Akce pro rodiče 11. září - Zahradní slavnost; 25. září - Běh k Bučickému mlýnu 30. září - slavnostní zakončení projektu EUškola pro život 28. září - Den české státnosti 24. září - Konzultační den 25. září - akce Ze školky do školy 1 (v ZŠ) Žáci 7. třídy si se zájmem vyslechli přednášku pana Valeše o historii řemesel.

4 Stránku z exkurze do cukrárny Epiro připravili žáci 9. třídy.

5 10 Pondělí Montag Monday Lundi Úterý Dienstag Tuesday Mardi Igor Justýna Věra Agáta Tereza Brigita Sabina Silvie ŘÍJEN OKTOBER OCTOBER-OCTOBRE Středa Mittwoch Wednesday Mercredi Čtvrtek Donnerstag Thursday Jeudi Tadeáš Štěpánka Olívie/Oliver Štefan/Sára Havel Teodor Bohumil Marina Hedvika Nina Pátek Freitag Friday Vendredi Akce pro veřejnost Akce pro rodiče Neděle Sonntag Sunday Dimanche František Eliška Hanuš Andrej Marcel Renáta Lukáš Michaela Vendelín Beáta Erik Šarlota/Zoe Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice * Tyršova 278, Rožďalovice, ( , ) : Prázdniny Sobota Samstag Saturday Samedi října - Podzimní prázdniny října - Sběr papíru 28. října - Den vzniku samostatného Československého státu 22. října - Konzultační den 30. října akce Ze školky do školy 2 (v MŠ) 2013 Řemeslo cukrářské a perníkářské Perník má velmi starobylý původ - v Evropě se zmínky o jeho výrobě objevují již ve 13. století. První zmínka o perníku v Čechách pochází z roku 1335, ale perníkáři se v Praze usadili již před rokem V následujících stoletích byly perníkářské výrobky považovány za luxusní zboží a luxusem přestávají být až od 18. století. Od druhé poloviny 19. století začíná perníkářské řemeslo postupně ustupovat rozvíjející se cukrářské výrobě a na počátku 20. století mizí perníkářská výroba úplně. V období první republiky u nás provozovali perníkářské řemeslo bratři Folbrechtové. Po druhé světové válce, otevřeli své cukrářské živnosti Jiří Lauša a Karel Kébl. Obě cukrářství byla na Husově ulici. V roce 1951 odhlásili oba cukráři svoji živnost. Tyto informace potvrdili pamětníci, kteří uváděli ve svých vzpomínkách cukrárnu pana Lauši v Husově ulici. Mladší pamětníci už pamatují cukrárnu provozovanou pod tehdejší Jednotou. V současné době je v Rožďalovicích na náměstí cukrárna Epiro. V úterý 28. května se žáci devátého ročníku vypravili na exkurzi do výrobny této cukrárny. V cukrárně nás přivítala majitelka paní Milena Tarabová, která nás úvodem seznámila s historií cukrárny Epiro. Cukrárna byla otevřena v roce 1991 a sídlila naproti za parkem a později přesídlila na současné místo. Název Epiro vznikl zkrácením nápisu na kávovém šálku, který si paní Tarabová přivezla z Karlových Varů. Původně v cukrárně připravovali kávu německou, ale zdejším zákazníkům připadala nakyslá, a tak nyní hostům nabízejí kávu italskou. Ve výrobně se pečou různé druhy zákusků, dortů a koláčků. Asi tři čtvrtiny prodávaných kousků si vyrábějí sami. Jarní měsíce jsou obdobím svateb a tak velkou částí jejich artiklu jsou právě svatební koláčky. Denně jich upečou až 300 kusů. I my jsme během návštěvy mohli vidět a vyzkoušet si výrobu svatebních koláčků a nakonec ještě teplé ochutnat. Hodnocení bylo jednoznačné, jsou vynikající! Nyní jsou v trendu především 3D dorty potahované marcipánem. Dále nám paní cukrářky ukázaly, jak se vyrábí minizákusek zvaný špička. Pomocí speciálních nástavců vytvářejí na piškot krémovitý korpus, který dále plní likérovou náplní a vystydlé namáčí do čokolády. Měli jsme možnost nahlédnout do technologií některých cukrářských výrobků a nutno podotknout, že to není vždy jednoduchá práce. V červnu 2013 přihlásila paní Tarabová Rožďalovický rohový koláč do soutěže o titul Regionální potravina středočeská. Ve velké konkurenci jejich koláč vyhrál a její cukrárna se pyšní tímto výrobkem a titulem. Napsali žáci 9. třídy

6 Nakreslily děti mateřské školy.

7 11 Pondělí Montag Monday Lundi Úterý Dienstag Tuesday Mardi LISTOPAD-NOVEMBER NOVEMBER-NOVEMBRE Středa Mittwoch Wednesday Mercredi Čtvrtek Donnerstag Thursday Jeudi Pátek Freitag Friday Vendredi Kateřina Artur Xenie René Zina Felix Karel Martin Romana Miriam Benedikt Alžběta Liběna Tibor Nikola Saskie Sáva Albert Bohumír Leopold Cecílie Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice * Tyršova 278, Rožďalovice, ( , ) : Prázdniny Akce pro veřejnost Akce pro rodiče 17. listopadu - Den boje za svobodu a demokracii 26. listopadu - Konzultační den 27. listopadu - akce Ze školky do školy 3 (v ZŠ) Sobota Samstag Saturday Samedi Neděle Sonntag Sunday Dimanche Památka zesnulých Hubert Bohdan Evžen Otmar Mahulena Klement Emílie Ondřej Cukrovarnictví Nadmořská výška a poloha Rožďalovicka dávaly od nepaměti předpoklady k pěstování obilí a cukrové řepy. Ke zpracování řepy byl v roce 1871 postaven cukrovar, který svou polohou mezi rybníky Holskými a Mrlinou využíval jejich vody. Další výhodou byla blízká dostupnost dráhy na dopravu řepy ze vzdálenějších oblastí Poděbradska a Nymburska. V roce 1873 koupil rolnický akciový cukrovar Jiří z Lobkovic, majitel rožďalovického panství, a v roce 1919 byl opět koupen Rolnickými akciovými podniky. V roce 1923 byl rekonstruován, jeho výroba byla v té době největší v celé zemi. Zajímavostí této rekonstrukce bylo, že původní stavba byla do základů zbourána ihned po kampani 1922, ale již kampaň v roce 1923 se konala. Celková rekonstrukce trvala jen 8 měsíců. V této podobě si cukrovar ještě pamatují pamětníci. V letech byla produkce surového cukru q a podíl zpracované řepy q za kampaň, což byla jedna z největších v celé republice. V sezoně zaměstnával až 600 lidí, hlavně slovenských brigádníků. Další modernizací prošel cukrovar na počátku šedesátých let už jako závod Kolínských cukrovarů. Krátce před stým výročím založení byl zrušen a objekt prodán Strojobalu. Vyráběly se zde plechové potravinářské obaly. I tato výroba byla zrušena a zařízení převedeno do jiných závodů. Exkurze do cukrovaru V Muzeu cukrovarnictví lihovarnictví a řepařství města Dobrovice se nás ujala sympatická průvodkyně Katka, která děti provedla expozicí cukrovarnictví a řepařství. Děti se přiměřenou formou seznámily s proměnami řepného pole od jara do podzimu a s putováním řepného semínka ke kostce cukru. Pro zpestření programu řešily děti drobné úkoly s pohádkou O veliké řepě a vyzkoušely si řešení úkolů na interaktivní tabuli. Předškoláci se seznámili s historickými zemědělskými stroji, starodávnými obaly na cukr různých druhů, ochutnali cukr třtinový. Během prohlídky také potkali slečnu Kostku Cukrovou a ducha cukrovaru Cukrovitá. Seznámili se s mnoha novými pojmy (bulva, chrást, homole apod.). Po jedenácté hodině jsme se s poděkováním rozloučili s průvodkyní Katkou a autobus nás dovezl na oběd do školky. Hned po odpočinku jsme si prostřednictvím vyprávění zážitků a následně výtvarnou činností upevňovali poznatky z exkurze.

8 šití knihy knihy razidlo knihařský lis Nakreslily Viktorie Dušková, Dorota Hofmanová, Kateřina Lhotáková, Michaela Želichovská, žákyně 3. třídy.

9 12 PROSINEC-DECEMBER Pondělí Montag Monday Lundi Středa Mittwoch Wednesday Mercredi Úterý Dienstag Tuesday Mardi DECEMBER-DÉCEMBRE Čtvrtek Donnerstag Thursday Jeudi Pátek Freitag Friday Vendredi Sobota Samstag Saturday Samedi Neděle Sonntag Sunday Dimanche Iva Blanka Svatoslav Vratislav Julie Albína Daniel Vlasta Adam a Eva David Prázdniny Akce pro veřejnost Akce pro rodiče Hod boží Štěpán Žaneta Barbora Dana Miloslav Jitka Simona Ester Mikuláš Benjamín/Ambrož Květoslava Lucie Lýdie Radana Natálie Šimon Bohumila Judita Dagmar Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice * Tyršova 278, Rožďalovice, ( , ) : Řemeslo knihařské Knihařství jako samostatné řemeslo vzniklo v pozdním středověku, když se začal používat papír a knihtisk. Až do 19. století se knihy vázaly řemeslně. Se vznikem knihařských strojů začaly převládat nakladatelské vazby, kdy se už knihy prodávaly jednotně vázané. V polovině 20. století se zavedly měkké vazby (paperback) a brožované knihy přestaly vycházet. Knihařství se tak stává uměleckým řemeslem. Když naše město dostalo právo mít knihaře, přišel sem italský knihařský mistr Molinari. Přivezl sebou italská tlačítka na výzdobu vazeb a založil zde knihařskou dílnu. Postupně každý nový knihař přebíral dílnu po dřívějším. Roku 1878, převzal zařízenou dílničku po knihaři Němečkovi Josef Rajman a pokračoval v knihařské tradici. Jeho syn, Jenda Rajman, který se u svého otce vyučil, byl devátý v řadě rožďalovických knihařů. Po vyučení odešel do Prahy na zkušenou a tam našel svého mistra. Byl jim Ludvík Bradáč, který mladého Jendu Rajmana naučil, že knihařství je umění a že vazba svým materiálem, zpracováním a vzhledem se má přizpůsobit obsahu knihy. V Bradáčově dílně se poznal s Maxem Švabinským i Mikolášem Alšem. Po třech letech se vrátil Jenda Rajman do Rožďalovic a pokračoval v knihařském řemesle. Vytvořil celou řadu unikátních vazeb. Ve své dílně dál nesl odkaz mistra Bradáče. Vychoval celou řadu dobrých knihařů. V roce 1964 byl obnoven provoz této dílny a tradiční rožďalovská vazba z Rajmanovy dílny pokračuje, diky práci a umu paní Blanky Hančarové-Rajmanové. Unikátní zařízení dílny je zpřístupněno veřejnosti. Silvestr 21. prosince ledna Vánoční prázdniny 1. prosince - Rozsvěcení vánočního stromu 7. prosince - Den otevřených dveří 24. prosince - Štědrý den, 25. prosince - 1. svátek vánoční, 26. prosince - 2. svátek vánoční 17. prosince - Konzultační den a třídní vánoční besídky 18. prosince - akce Ze školky do školy 4 (v MŠ) Návštěvník může vidět práci na ručních strojích lisech, řezačce, zlatičce, šičce a prohlédnout si původní nástroje na zdobení knih tlačítka, rytiny a sady písem.

10 Nakreslili Anna Pokorná a David Büttner, žáci 8. třídy.

11 1 LEDEN JANUAR JANUARY - JANVIER Středa Mittwoch Wednesday Mercredi Čtvrtek Donnerstag Thursday Jeudi Pátek Freitag Friday Vendredi Robin Marika Pondělí Montag Monday Lundi Úterý Dienstag Tuesday Mardi Nový rok Tři králové Vilma Čestmír Edita Radovan Alice Ilona Běla Slavomír Ingrid Otýlie Zdislava Karina Vladan Ctirad Zdeněk Radmila Břetislav Drahoslav Milena Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice * Tyršova 278, Rožďalovice, ( , ) : Prázdniny Sobota Samstag Saturday Samedi Neděle Sonntag Sunday Dimanche Diana Dalimil Bohdana Pravoslav Vladislav Doubravka Miloš Zora Řemeslo kominické Název řemesla kominictví pochází z řeckého slova cominus, což znamená zařízení na odtah kouře. Toto řemeslo vzniklo z důvodu neustálých požárů způsobených špatně vymetenými nebo vůbec nevyčištěnými komíny. Z počátku si lidé komíny vymetali sami, ale pak se o to začali zajímat jednotlivci, kteří dali základ tomuto řemeslu. Komíny se čistily hlavně před velkými svátky o sazometných středách. Odborné kominictví u nás začali provozovat Italové. Šlechta si totiž na stavbu svých sídel zvala italské stavitele a zároveň i řemeslníky, kteří se o jejich palác starali. U nás se kominíkům říkalo mestkomínové a postupem času se z nich stali privilegovaní řemeslníci. Nejprve byli placeni naturáliemi, později dostávali od města stálý plat. V roce 1748 byl založen Pražský cech s vlastní pečetí se sv. Floriánem, patronem hasičů a kominíků. První zmínka o kominících v Rožďalovicích pochází z roku Do Rožďalovic docházel pan Mrákota z Křešic. Až v roce 1912 byly zřízeny i v našem kraji tzv. vymetací obvody a Rožďalovice byly zařazeny do obvodu Kopidlno. Od roku 1935 zde působil kominický mistr Jaroslav Sedláček, u nějž se vyučil jeho syn Milan, který v řemeslu pokračoval. Další významnou kominickou osobností je mistr Čermák. Nepracoval sice jako kominík, ale jako kotlář v cukrovaru. Obyvatelům Rožďalovic ovšem opravoval a vymetal domácí pece na chléb. V padesátých a šedesátých letech 20. století se kominíci stali součástí komunálního podniku. V současné době zde působí pan Zdeněk Veselý prosince ledna Vánoční prázdniny 31. ledna pololetní prázdniny Akce pro veřejnost Akce pro rodiče 1. ledna - Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu 18. ledna - Zápis dětí do 1. třídy a akce Ze školky do školy 5 (v ZŠ) 28. ledna - Konzultační den Napsali žáci 8. třídy, nakreslila Marcela Sasková.

12 Žáci si ve školní družině 1 vyzkoušeli pletení košíků z různých materiálů.

13 2 Pondělí Montag Monday Lundi Košíkářství ÚNOR FEBRUAR FEBRUARY - FÉVRIER Úterý Dienstag Tuesday Mardi Středa Mittwoch Wednesday Mercredi Čtvrtek Donnerstag Thursday Jeudi Pátek Freitag Friday Vendredi Sobota Samstag Saturday Samedi Neděle Sonntag Sunday Dimanche Hynek Nela/Hromnice Blažej Jarmila Dobromila Vanda Veronika Milada Apolena Mojmír Božena Slavěna Věnceslav Valentýn Jiřina Ljuba Miloslava Gizela Patrik Oldřich Lenka Petr Svatopluk Matěj Liliana Dorota Alexandr Lumír Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice * Tyršova 278, Rožďalovice, ( , ) : Prázdniny 24. února - 2. března - Jarní prázdniny Akce pro veřejnost Akce pro rodiče 18. února - Konzultační den 26. února - akce Ze školky do školy 6 (v MŠ) Pletení košů patří mezi nejstarší činnosti člověka. Původní materiál byl velice dostupný a měl široké využití. Pletení bylo vždy domácí prací. Technologie košíkářství vychází z textilních řemesel, hlavně tkaní, resp. u ošatek ze šité krajky. Z toho vychází i názvosloví: osnovní pruty jsou svislé, útek vodorovný. Vzájemným překřížením vznikne výplet. Protože se postupuje stále jedním směrem, jednotlivé pruty se zaplétají mírně šikmo do spirály. Kombinací různých způsobů výpletů se docílí zpevnění prutů v žádané poloze, tím tedy i výsledného tvaru košíku. Na Rožďalovicku bylo v minulosti košíkářství rovněž rozšířeno, ale do roku 1950 zde působili již jen košíkáři Růžička a Zákravský Pro komerční účely se používá pletení na formách nebo desce. Amatéři nebo umělci dávají přednost pletení z volné ruky. Košíkářství v českých podmínkách je zaměřeno především na zpracování vrbového proutí a dováženého pedigu. Stoupá obliba přírodních materiálů, jako je proutí, sláma, šustí, různé traviny, listy apod. Méně často se používá sláma a orobinec. V současné době se rozšířilo pletení z papírových ruliček, které jsme si v družině vyzkoušeli. Po natření barvou je výrobek velice podobný proutěnému.

14 Nakreslily Šárka Švarcová, Lucie Beránková a Andrea Filingerová, žákyně 6. třídy.

15 3 Pondělí Montag Monday Lundi BŘEZEN MÄRZ MARCH - MARS Středa Mittwoch Wednesday Mercredi Čtvrtek Donnerstag Thursday Jeudi Marián Emanuel Úterý Dienstag Tuesday Mardi Pátek Freitag Friday Vendredi Sobota Samstag Saturday Samedi Bedřich Kamil Viktorie Vlastimil Gabriel Stela Anděla Eduard Kazimír Řehoř Josef Neděle Sonntag Sunday Dimanche Mlynářské řemeslo patří v Čechách k těm nejstarším z roku 718 pochází údaj o prvním vodním mlýně ve střední Evropě. Nejstaršími držiteli mlýnů byly kláštery, později města a vrchnosti, které je dávaly do dočasného, nebo i dědičného nájmu mlynářům. Jako řemeslo bylo mlynářství dlouho nesamostatné, ale už za vlády Karla IV. měli mlynáři vlastní cechovní organizaci. Mlynáři bývali velmi vzdělaní lidé s rozsáhlými znalostmi z mnoha oborů a s řemeslnými dovednosti. Museli být i dobrými obchodníky a zemědělci, protože k mlýnu patřilo hospodářství. V obci zaujímali významné místo, často byli voleni za starosty nebo soudce z lidu. Anežka Miroslav Tomáš Gabriela Františka Růžena Rút/ Matylda Ida Elena/Herbert Světlana Radek Leona Ivona Dita Soňa Taťána Arnošt Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice * Tyršova 278, Rožďalovice, ( , ) : Řemeslo mlynářské Mlýn na Bučici Joža Zindr Dobová fotografie Bučického mlýna. Technický pokrok si ve mlýnech razil cestu jen velmi pomalu, pokrokem bylo zavedení turbín, parních pohonů a stále se zdokonalujících mechanismů k čištění meliva. V roce 1859 bylo živnostenským zákonem zrušeno cechovní zřízení mlynářů. Začala se tvořit mlynářská společenstva a v roce 1883 se mlynářské řemeslo stalo svobodnou živností, čímž nastal úpadek úrovně mlynářství u nás. Rovněž na Rožďalovicku fungovalo několik mlýnů, ale v minulém století postupně zchátraly a v současné době zde žádný funkční mlýn není. Bučický mlýn byl přestavěn na penzion. Kvido Prázdniny Akce pro veřejnost 11. března - Školní kolo soutěže v recitaci žáků 1. stupně Veselá básnička Akce pro rodiče 25. března - Konzultační den; 26. března akce Ze školky do školy 7 (v ZŠ) 27. března Zápis dětí do mateřské školy spojený se dnem otevřených dveří Pohádka na tebe dýchne, zelená záře hloubkou uniká, kameny úzkostně skřípou, splav slzami se zalyká, stavidly lomcuje mrtvý stín. Uprostřed lesů bílý mlýn. Děvčátko rusé ti nese červených jahod klín. Bučický mlýn navštívili žáci 6. třídy.

16 Nakreslila Lucie Poděbradská, žákyně 1. třídy.

17 4 Pondělí Montag Monday Lundi Řemeslo pekařské DUBEN APRIL APRIL - AVRIL Úterý Dienstag Tuesday Mardi Středa Čtvrtek Mittwoch Donnerstag Wednesday Thursday Mercredi Jeudi Pátek Freitag Friday Vendredi Sobota Samstag Saturday Samedi Neděle Sonntag Sunday Dimanche Hugo Erika Richard Ivana Miroslava Vendula Heřman/Hermína Ema Dušan Darja Izabela Julius Aleš Vincenc Anastázie Irena Rudolf Valérie Rostislav Marcela Alexandra Evženie Vojtěch Jiří Marek Oto Jaroslav Vlastislav Robert Blahoslav Pekařská technologie je velice stará a vznikala zároveň s obilnářstvím. Pečení chleba se dříve odehrávalo v každé domácnosti a teprve později se z ní oddělilo specializované řemeslo. Pekaři se připomínají již ve starověkém Římě, v Čechách od 10. století a jejich bratrstvo v Praze k roku Až do poloviny 20. století se rozlišovalo pekařství, cukrářství a ještě zvláštní řemeslo pecnářství, které se omezovalo jen na pečení chleba. Dnes se většina pekařských výrobků vyrábí v průmyslových provozech, ale vedle toho se však udržely i menší živnostenské dílny. Pekař peče housky, uždibuje kousky. Pekařka mu pomáhá, uždibují oba dva. V Rožďalovicích pekařů dříve moc nebývalo, chléb se kupoval jen, když došel domácí anebo před žněmi, když v našem kraji stály pro nedostatek vody mlýny. Při pečení chleba se děti těšily na podplamenice, což byly malé bochánky pečené ze zbytků chlebového těsta. Rožďalovští pekaři byli sdruženi v cechu pekařsko-mlynářském. V minulosti zde pekařili pekaři: Drážďanský, Bárta, Hrubý, Hůza a Vorel, později Veselý, Hozák, Tlustý, Vávra a Malý. V současnosti zde žádný pekař není. Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice * Tyršova 278, Rožďalovice, ( , ) : Prázdniny dubna - Velikonoční prázdniny Akce pro veřejnost dubna - Sběr papíru 21. dubna - Velikonoční pondělí 23. dubna - akce Ze školy do školy 8 (v MŠ s vycházkou Za historií Rožďalovic) 29. dubna - Konzultační den Akce pro rodiče Malí pekaři z 1. třídy.

18 Nakreslili Nikola Zímová, Dana Kopecká, Karolína Víchová a Jaroslav Beneš, žáci 4. třídy.

19 5 Pondělí Montag Monday Lundi Pivovarnictví KVĚTEN MAI MAY - MAI Úterý Dienstag Tuesday Mardi Středa Mittwoch Wednesday Mercredi Čtvrtek Donnerstag Thursday Jeudi Vilém Maxmilián Svátek práce Klaudie Radoslav Pankrác Servác Ivo Zbyšek Filip Valdemar Stanislav Bonifác Monika Žofie Emil Pátek Freitag Friday Vendredi Sobota Samstag Saturday Samedi Neděle Sonntag Sunday Dimanche Zikmund Alexej Květoslav Ctibor Blažena Svatava Přemysl Aneta Nataša Vladimír Jana Viola Ferdinand Kamila Vaření piva má u nás dlouholetou tradici. Přípravu kvašených nápojů na území českých zemí dokládají četné archeologické nálezy a nejstarším doloženým český pivovarem je Břevnovský klášterní pivovar (založený roku 993). Největší rozkvět výroby piva na území českých zemí nastal ve 12. století, kdy měl na území státu právo vařit pivo kdokoliv. Rozvoj řemeslné výroby piva nastal od 13. století zakládáním nových královských měst, která dostávala od panovníka řadu privilegií, mezi které patřilo i právo várečné. Velký význam pro rozvoj pivovarství a kvalitu piva měly v českých zemích cechy, které dohlížely i na to, aby pivo vařil jen ten, kdo se v tom oboru řádně vyučil. Zlatý věk českého pivovarství nastal v polovině 19. století. V této době došlo k zahájení průmyslové výroby sladu a piva a naše pivovarnictví ovlivnilo rozvoj oboru po celém světě. Významné postavení si zachovává dodnes. Žáci 4. třídy navštívili pivovar v Dětenicích. Z naší kroniky se dozvídáme mnoho zajímavostí o pivovaru v Rožďalovicích. Za zmínku určitě stojí, že v roce 1823 byl sládkem v pivovaru otec našeho významného rodáka Gustava Adolfa Lindnera, který se zde narodil. Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice * Tyršova 278, Rožďalovice, ( , ) : Prázdniny Akce pro veřejnost 31. května Dětský den s hasiči 1. května - Svátek práce, 8. května - Den vítězství 27. května - Konzultační den 28. května - akce Ze školky do školy 9 (v ZŠ) Akce pro rodiče Starý panský pivovar, který se nacházel v dnešní Lindnerově ulici, byl zbořen roku Žáci při návštěvě tohoto místa s paní Ulmanovou, která zde nyní bydlí.

20 Nakreslily Anna Vízková, Sára Hamplová a Kristýna Beránková, žákyně 5. třídy.

21 6 Pondělí Montag Monday Lundi Řemeslo řeznické ČERVEN JUNI JUNE - JUIN Úterý Dienstag Tuesday Mardi Středa Mittwoch Wednesday Mercredi Čtvrtek Donnerstag Thursday Jeudi Pátek Freitag Friday Vendredi Sobota Samstag Saturday Samedi Neděle Sonntag Sunday Dimanche Laura Jarmil Tamara Stanislava Gita Zbyněk Adolf Zdeňka Jan Ivan Adriana Dalibor Bruno Milan Dobroslav Antonie Leoš Norbert Iveta Medard Antonín Roland Vít Květa Alois Pavla Ladislav Lubomír Petr a Pavel Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice * Tyršova 278, Rožďalovice, ( , ) : Šárka Prázdniny Akce pro veřejnost 30. června - hlavní prázdniny 16. června - Slavnostní rozloučení s předškoláky spojená s akcí Ze školky do školy 10, 26. června - Školní akademie, 27. června - Slavnostní vyřazení absolventů základní školy Řeznictví má svůj původ již ve starověku. Prvními řezníky na našem území byli pohanští kněží, kteří obětovali dobytek bohům. Kněží poráželi obětní zvířata na místech vyhrazených k tomuto účelu a lze říci, že tato místa byla první organizovanou porážkou zvířat. Od 10. století se porážení dobytka věnují již řezníci. Jednalo se o jedno ze základních řemesel, které se často předávalo potomkům. Historie řeznictví v Rožďalovicích se datuje od roku 1585, kdy udělil August Křinecký z Ronova řezníkům rožďalovským cechovní řád. Nejstarší tento cech potvrdil i jeho nástupce Jindřich Křinecký z Ronova. V rožďalovické kronice se dočteme, že 1. ledna 1678 uzavřel Leopold Vilhelm z Valdštejna s rožďalovickými smlouvu, podle které osvobodil měšťanstvo od vykonávání roboty a vrchnostenských poselství i odvádění dávek. Za to byli řezníci povinni odvádět maso pro vrchnostenskou kuchyň. V nedávno vydané knize Josefa Horáka Rožďalovice na přelomu století je přepis výučního listu řezníka Jana Paclta z Dětenic z roku Stanovy cechu byly vzorné. Cech podporoval zchudlé a nemocné členy. Cechovní zřízení bylo zrušeno v roce 1860 a cechy se změnily na živnostenská společenstva. Cechovní zvyky zůstaly. Řeznické řemeslo bylo považováno za řemeslo poctivé a počestné. Noví tovaryši chodili do světa na vandr, kde navštěvovali pány mistry svého řemesla, aby se poptali na práci. Tovaryši na tom byli dobře, protože páni mistři byli většinou lidé zámožní a na krejcar nehleděli. Ve 20. století zde pracovali řezníci Kébl, Dovolil, Tichý, Moravec, Jiránek starší a mladší, Polanský a Taxa. Tito řezníci vlastnili své obchody. Pravidelně projížděli vesnici a skupovali hospodářská zvířata, která doma poráželi, zpracovávali maso, udili ho a prodávali. Obyvatelé museli jednou týdně stát frontu na maso u pana Jiránka už od 3 hodin ráno. Masa byl nedostatek a nebylo každý den. Za 50 haléřů se dala koupit houska s buřtem. V současné době je v Rožďalovicích jedno řeznictví B + B Boura. Zároveň pravidelně dojíždí se svou pojízdnou prodejnou masa a uzenin pan Jan Kiapeš. Akce pro rodiče 17. června - Konzultační den, června - Obhajoby absolventských prací žáků 9. třídy Napsali žáci 5. třídy, nakreslila Adéla Pešavová.

Happy Hill Sochor 2013. mira kube photography

Happy Hill Sochor 2013. mira kube photography 2013 mira kube photography Út 1 Nový rok 01/ 2013 St 2 Karina Čt 3 Radmila Pá 4 Diana So 5 Dalimil Ne 6 Tři králové Po 7 Vilma Út 8 Čestmír St 9 Vladan Čt 10 Břetislav Pá 11 Bohdana So 12 Pravoslav Ne

Více

Snad naše malé ohlédnutí za uplynulou sezónou potěší nejen nás samotné, ale i ostatní obdivovatele motocyklové krásy...

Snad naše malé ohlédnutí za uplynulou sezónou potěší nejen nás samotné, ale i ostatní obdivovatele motocyklové krásy... Snad naše malé ohlédnutí za uplynulou sezónou potěší nejen nás samotné, ale i ostatní obdivovatele motocyklové krásy... Děkujeme autorům fotografií za propůjčení jejich snímků Tisk: www.point4me.com Zvláštní

Více

Čtrnáctidenní kalendář 2013

Čtrnáctidenní kalendář 2013 Čtrnáctidenní kalendář 2013 1. týden 2. týden 31.12. Silvestr 7.1. Vilma 1.1. Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok 8.1. Čestmír 2.1. Karina 9.1. LOGOTYP 24PRINT - POZITIVNÍ A Vladan 3.1. Radmila

Více

PONDĚLÍ Štěpán/2.svátek vánoční 27. PONDĚLÍ Karina 3. ÚTERÝ Žaneta 28. ÚTERÝ Radmila 4. STŘEDA Diana 5. STŘEDA Bohumila 29.

PONDĚLÍ Štěpán/2.svátek vánoční 27. PONDĚLÍ Karina 3. ÚTERÝ Žaneta 28. ÚTERÝ Radmila 4. STŘEDA Diana 5. STŘEDA Bohumila 29. 0 LEDEN 6 Štěpán/.svátek vánoční 7 Žaneta 8 Bohumila 9 Judita 0 David Silvestr Nový rok/den obnovy samostatného českého státu 5. týden LEDEN. týden Karina Radmila Diana 5 Dalimil 6 Tři králové 7 Vilma

Více

Už 10 let pomáháme dětem po těžkých úrazech

Už 10 let pomáháme dětem po těžkých úrazech Už 10 let pomáháme dětem po těžkých úrazech 2016 Od roku 2012 začal nadační fond rozšiřovat svou pomoc i do dalších měst a nemocnic v rámci celé České republiky. Díky všem dárcům a partnerům získal nadační

Více

Jizerské hory 2016. Foto Milan Drahoňovský

Jizerské hory 2016. Foto Milan Drahoňovský Jizerské hory 0 Foto Milan Drahoňovský JIZERSKÉ HORY 0 Prezidentská chata Nový rok Karina Radmila Diana Dalimil Tři králové Vilma Čestmír Vladan Břetislav Bohdana Pravoslav Edita Radovan Alice Ctirad Drahoslav

Více

OBEC DĚTMAROVICE. Kalendář do každé rodiny 2014

OBEC DĚTMAROVICE. Kalendář do každé rodiny 2014 OBEC DĚTMAROVICE Kalendář do každé rodiny ..... 0 Nový rok Karina Radmila Diana Dalimil Tři králové Vilma Čestmír Vladan Břetislav Bohdana Pravoslav Edita Radovan Alice Ctirad Drahoslav Vladislav Doubravka

Více

Í Ř TVÁ HO O N M Á M OMOC P

Í Ř TVÁ HO O N M Á M OMOC P 2014 POMOC MÁ MNOHO TVÁŘÍ 1leden 2014 raná péče, krizová pomoc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Více

Volejbalové centrum nad Metují KALENDÁŘ 2015-2016

Volejbalové centrum nad Metují KALENDÁŘ 2015-2016 Volejbalové centrum nad Metují KALENDÁŘ 2015-2016 Volejbalové centrum nad Metují KALENDÁŘ 2015-2016 Volejbalové centrum vzniklo v roce 2012 za účelem obnovení volejbalové tradice a popularizace mládežnického

Více

Slévárna litiny a hliníku s více než stoletou tradicí

Slévárna litiny a hliníku s více než stoletou tradicí 2016 Vážení zákazníci, vážení přátelé, před čtyřmi lety oslavila slévárna ALFE BRNO, s. r. o., sté výročí od svého založení. V roce 1992 jsme začali znovu budovat naši slévárnu. Nestačilo však zúročit

Více

Rodinný plánovací kalendář. Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Rodinný plánovací kalendář. Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu Rodinný plánovací kalendář Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu Lenka Šilerová Leden 2014 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 16 1 1 1 20 21 22 23 24 25 26 2 2 2 30 31 Nový rok Karina/Vasil Radmila/Radomil

Více

TÝDENNÍ STOLNÍ KALENDÁŘ 2012 ŽDÁNICKO MIKROREGION. Archlebov Dambořice Dražůvky Lovčice Násedlovice Uhřice Žarošice Ždánice Želetice

TÝDENNÍ STOLNÍ KALENDÁŘ 2012 ŽDÁNICKO MIKROREGION. Archlebov Dambořice Dražůvky Lovčice Násedlovice Uhřice Žarošice Ždánice Želetice ŽDÁNICKO MIKROREGION TÝDENNÍ STOLNÍ KALENDÁŘ 0 Archlebov Dambořice Dražůvky Lovčice Násedlovice Uhřice Žarošice Ždánice Želetice PROSINEC/LEDEN 0/0 0 LEDEN 0 Štěpán. svátek vánoční Žaneta Bohumila Judita

Více

Daňový kalendář 2012. LEDEN 2012 Po Út St Čt Pá So Ne 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Daňový kalendář 2012. LEDEN 2012 Po Út St Čt Pá So Ne 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 LEDEN 2012 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Mt Fuji 2. 1. 2012 daň z příjmů listopad 2011 9. 1. 2012 spotřební daň splatnost daně za listopad

Více

narozeninový kalendář

narozeninový kalendář narozeninový kalendář Staré Bojkovice, Sušilova ulice 1 St. svátek - Nový rok 2 Karina 3 Radmila 4 Diana 5 Dalimil 6 Tři králové 7 Vilma 8 Čestmír 9 Vladan 10 Břetislav 11 Bohdana 12 Pravoslav 13 Edita

Více

Jarní prázdniny ÚNOR. 8 Petr Hladík 21 Martin Jiránek. 28 Martin Jiránek. Nj obchod, služby a cestovní ruch. Nj obchod, služby a cestovní ruch

Jarní prázdniny ÚNOR. 8 Petr Hladík 21 Martin Jiránek. 28 Martin Jiránek. Nj obchod, služby a cestovní ruch. Nj obchod, služby a cestovní ruch 9 8 6 7 5 ÚNOR Nj obchod, služby a cestovní ruch 1 Petr Hladík 14 Hynek 09:00-12:00 Valentýn 10:30 2 Rekvalifikace PC - Eva Sýkorová 15 Nela 09:00-12:00 Jiřina Nj - konverzace 3 Šárka Kuthanová Blažej

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE Zpracovali žáci navštěvující školní družinu. 1 LEDEN JANUAR JANUARY - JANVIER Pondělí Montag Monday Lundi Úterý Dienstag Tuesday Mardi Středa Mittwoch Wednesday

Více

Leden 2013. Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt. Nebezpečné odpady

Leden 2013. Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt. Nebezpečné odpady Leden 0 0 Nový rok Karina Radmila Diana Dalimil Tři králové Vilma Čestmír Vladan Břetislav Bohdana Pravoslav Edita Radovan Alice Ctirad Drahoslav Vladislav Doubravka Ilona Běla Slavomír Zdeněk Milena Miloš

Více

PROSINEC LEDEN. Díky vám můžeme jít dál. 2. svátek vánoční. Pondělí Štěpán. Úterý Žaneta/Melánie. Středa Bohumila. Čtvrtek Judita.

PROSINEC LEDEN. Díky vám můžeme jít dál. 2. svátek vánoční. Pondělí Štěpán. Úterý Žaneta/Melánie. Středa Bohumila. Čtvrtek Judita. PROSINEC LEDEN 6 7 8 9 0 ndělí Štěpán erý Žaneta/Melánie ředa Bohumila vrtek Judita tek David bota Silvestr děle Nový rok D. svátek vánoční átní svátek Den obnovy samostatného českého státu Díky vám můžeme

Více

KALENDÁŘ. pro vinohradníky a vinaře

KALENDÁŘ. pro vinohradníky a vinaře KALENDÁŘ pro vinohradníky a vinaře Vydal: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová, Brno, www.ukzuz.cz Vydáno za podpory společnosti CCV Informační systémy, Kopečná, Brno, www.ccv.cz Redakční

Více

vaše obec pro rok 2016

vaše obec pro rok 2016 vaše obec pro rok 2016 BĚHEM LEDNA HLASTE STAVY VODOMĚRŮ NA TEL. ČÍSLE 602 434 058 (MOŽNO ISMS) 1 P Nový rok Bohoslužby na Nový rok s VP a přáním starosty 2 S Karina 3 N Radmila 4 P Diana 5 Ú Dalimil 6

Více

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi:

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi: Seznam absolventů Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Marta Vrbová, Božena Vaňková, Božena Trnková, Ludmila Štěpánová, Milada Stejskalová ( Bendová), Anna Stanová, Karolina

Více

KALENDÁŘ 2012. Milí přátelé!

KALENDÁŘ 2012. Milí přátelé! KALENDÁŘ Milí přátelé! Dostává se Vám do rukou náš kalendář pro rok. Jsme rádi, že se ho díky sponzorům podařilo vydat a doufáme, že Vás bude úspěšně provázet po celý rok! Žijeme mezi vámi, někteří z nás

Více

Kladské pomezí Foto Lubomír Imlauf

Kladské pomezí Foto Lubomír Imlauf KRAJEM NÁCHODSKA A BROUMOVSKA Kladské pomezí Foto Lubomír Imlauf 1 Leden January Januar Styczeń Foto Lubomír Imlauf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Nový

Více

Rodinný plánovací kalendář Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Rodinný plánovací kalendář Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu Rodinný plánovací kalendář Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu 2013 Leden 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Nový rok/átní svátek

Více

53. TÝDEN PONDĚLÍ. Bohumila ÚTERÝ. Judita STŘEDA. David ČTVRTEK. Silvestr PÁTEK. Nový rok Den obnovy samostatného českého státu SOBOTA.

53. TÝDEN PONDĚLÍ. Bohumila ÚTERÝ. Judita STŘEDA. David ČTVRTEK. Silvestr PÁTEK. Nový rok Den obnovy samostatného českého státu SOBOTA. P R O S I N E C 2 0 1 5 / L E D E N 2 0 1 6 53. TÝDEN 28 Bohumila 29 Judita 30 David 31 Silvestr 1 Nový rok Den obnovy samostatného českého státu 2 Karina 3 Radmila, Radomil socha pohanského boha Radegasta

Více

ČESKÁ INSPIRACE MĚSTA PLNÁ ŽIVOTA

ČESKÁ INSPIRACE MĚSTA PLNÁ ŽIVOTA ČESKÁ INSPIRACE MĚSTA PLNÁ ŽIVOTA 0 www.ceskainspirace.cz Pod poetickým názvem Česká inspirace se představuje osm historických měst: Hradec Králové, Cheb, Jindřichův Hradec, Kutná Hora, Litomyšl, Polička,

Více

MLADOSMOLIVECKO 2013

MLADOSMOLIVECKO 2013 MLADOSMOLIVECKO 2013 Vážení spoluobčané, je to již pátý rok, kdy pro Vás vydáváme náš obecní kalendář. První dvě vydání byla zaměřena na současnost našich obcí, další dvě vydání byla srovnáním současnosti

Více

Beskydy. pondělí. pondělí. úterý. úterý. středa. středa. čtvrtek. čtvrtek. pátek. pátek. sobota. sobota. neděle. neděle

Beskydy. pondělí. pondělí. úterý. úterý. středa. středa. čtvrtek. čtvrtek. pátek. pátek. sobota. sobota. neděle. neděle Beskydy domov šelem 2015 Velké šelmy v Beskydech Beskydy jsou jedinou oblastí v České republice, kde se volně pohybují medvěd, vlk a rys. Pouze v případě rysa ostrovida lze populaci označit za stabilní,

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO kalendář 20 Soukromá vysoká škola ekonomická je první vysokou školou ve Znojmě. Její vznik se datuje k 31. 3. 2005. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo akreditaci bakalářskému studijnímu

Více

Prosinec / Leden. Po 28. Út 29. St 30. Čt 31 Silvestr. Pá 1 Nový rok, Státní svátek Den obnovy samostatného českého státu.

Prosinec / Leden. Po 28. Út 29. St 30. Čt 31 Silvestr. Pá 1 Nový rok, Státní svátek Den obnovy samostatného českého státu. Jeseníky 8 594031 500582 Prosinec / Leden 53. týden 2015/ Po 28 Bohumila Út 29 Judita St 30 David Čt 31 Silvestr Pá 1 Nový rok, Státní svátek Den obnovy samostatného českého státu So 2 Karina Ne 3 Radmila

Více

KALENDÁŘE PRO ROK 2016

KALENDÁŘE PRO ROK 2016 Specialista v oblasti produkčního digitálního tisku KALENDÁŘE PRO ROK 0 in-press CZ s.r.o. Opletalova 0/. 0 Havířov - Šumbark Tel.: 0, 0, 0 E-mail: in-press@tiskovyservis.eu (pro dotazy, informace) E-mail:

Více

POJĎTE S NÁMI NA VÝLET

POJĎTE S NÁMI NA VÝLET ZŠ NOVOSEDLICE 2015 POJĎTE S NÁMI NA VÝLET BOREČ, DUCHCOVSKÝ VIADUKT, VAŇOVSKÝ VODOPÁD, MALÁ PEVNOST TEREZÍN, KOMÁŘÍ VÍŽKA, MILEŠOVKA, GRÜNDWALDSKÉ VŘESOVIŠTĚ, POMNÍK PŘEMYSLA ORÁČE, MALHOSTICKÝ RYBNÍK,

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

MIKROREGION IVANČICKO

MIKROREGION IVANČICKO MIKROREGION IVANČICKO JINÝMA OČIMA VE SPOLUPRÁCI S FOTOKLUBEM IVANČICE FotKI PF 2013 MIKROREGION IVANČICKO www.mikroregion.ivancice.cz MIKROREGION IVANČICKO zahrnuje osm obcí a tři města: Čučice, Dolní

Více

7. Návesní rybník. 1. Rybník Zrcadlo. 8. Pilský rybník. 2. Bučický rybník

7. Návesní rybník. 1. Rybník Zrcadlo. 8. Pilský rybník. 2. Bučický rybník 1. Rybník Zrcadlo 2. Bučický rybník Chráněná ptačí oblast Rožďalovické rybníky Pro kalendář naší školy, ve které se zaměřujeme na environmentální výchovu, jsme tentokrát vybrali téma Chráněná ptačí oblast

Více

Veronika Jašíková, 10 let LEDEN 2008

Veronika Jašíková, 10 let LEDEN 2008 1 Út 2 St 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne 7 Po 8 Út 9 St 10 Čt 11 Pá 12 So 13 Ne 14 Po 15 Út 16 St 17 Čt 18 Pá 19 So 20 Ne 21 Po 22 Út 23 St 24 Čt 25 Pá 26 So 27 Ne 28 Po 29 Út 30 St 31 Čt Veronika Jašíková, 10 let

Více

DĚLNÍK NA DŮLNÍCH STAVBÁCH. Zuzana Brziaková, 8 let, ZŠ Palackého 1351, Moravská Třebová

DĚLNÍK NA DŮLNÍCH STAVBÁCH. Zuzana Brziaková, 8 let, ZŠ Palackého 1351, Moravská Třebová DĚLNÍK NA DŮLNÍCH STAVBÁCH. Zuzana Brziaková, 8 let, ZŠ Palackého 1351, Moravská Třebová Pondělí Monday Montag Lunes Lundi Úterý Tuesday Dienstag Martes Mardi Středa Wednesday Mittwoch Miércoles Mercredi

Více

Hezký rok 2007 plný splněných přání Vám všem přeje. Antonín Terber, člen rady Ústeckého kraje

Hezký rok 2007 plný splněných přání Vám všem přeje. Antonín Terber, člen rady Ústeckého kraje Příručka moderního člověka Kalendář Máte pocit, že člověk, který třídí odpady je blázen? Ba ne! Takový jedinec jen dává najevo, že mu není vůbec jedno, jak bude vypadat životní prostředí jeho dětí. A navíc

Více

Kreslí květy ledové, jen on umí takové. Vilma Čestmír Vladan Břetislav Bohdana Pravoslav 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Kreslí květy ledové, jen on umí takové. Vilma Čestmír Vladan Břetislav Bohdana Pravoslav 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. HÁDANKOVÝ KALENDÁŘ 2013 ZŠ Novosedlice CHEMICKÉ POKUSY VE ŠKOLE Leden 2013 Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu Karina Radmila Diana Dalimil Tři králové Vilma Čestmír Vladan Břetislav Bohdana

Více

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015 Statistika babyboxů ke dni. listopadu 2015 pořadí den datum čas jméno místo 2006 1. sobota 17. 2. 2006 20:10 Sonička Praha Hloubětín 2. sobota 25. 2. 2006 21:30 Lenka Praha Hloubětín 3. neděle 26. 2. 2006

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

DĚTMAROVICE. Kalendář do každé rodiny

DĚTMAROVICE. Kalendář do každé rodiny 01 Kalendář do každé rodiny . 1.... 1 0 1 1 Nový rok Karina Radmila Diana Dalimil Tři králové Vilma Čestmír Vladan Břetislav 1 1 1 1 1 1 Bohdana Pravoslav Edita Radovan Alice Ctirad Drahoslav 1 0 1 Vladislav

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008541 Název školy: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Zkušební místo: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle informačního

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 903/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 858 ze dne 11.11.2015 Poskytnutí dárkových poukázek jubilantům městské části - listopad, prosinec 2015 Rada městské části I. s

Více

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m PŘEBOR ŽUPY DR.BUKOVSKÉHO - PLAVÁNÍ - 3.11.2013 KATEGORIE: nejmladší žactvo 2008 a mladší Bartošek Adam 2009 Slavíkovice hry ve vodě Bartošek Matěj 2011 Slavíkovice hry ve vodě Daněk Jan 2008 Vyškov hry

Více

PRAHA Prague Prag 2012

PRAHA Prague Prag 2012 Architektura jižní Čechy NK0 Česká republika, x cm eská republika Czech Republic Tscheschische Republik 8 0 8 0 8 0 PRAHA Prague Prag 8 0 8 0 8 0 NK0 Praha, x cm NK0 Krajiny x, cm x cm Kč Krajiny 8 0 8

Více

OHŇOSTROJ MALIČKOSTÍ. Iveta Pilařová

OHŇOSTROJ MALIČKOSTÍ. Iveta Pilařová 2007 OHŇOSTROJ MALIČKOSTÍ Iveta Pilařová KAL_ROS07_FINAL_02.indd 1 22.9.2006 18:33:09 Ohňostroj maličkostí V tomto kalendáři bych chtěla představit výběr svých kreseb, skic a maleb z období téměř deseti

Více

Budujeme naučné stezky, poskytujeme praktické informace. Vysazujeme stromy pro krajinu, zvířata i lidi.

Budujeme naučné stezky, poskytujeme praktické informace. Vysazujeme stromy pro krajinu, zvířata i lidi. Barevné Beskydy 013 Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union. Vážení přátelé, je tu další rok

Více

1 Fitness center Báry a Hanky Šulcové

1 Fitness center Báry a Hanky Šulcové BENJAMÍNCI - AEROBIK 1 Fitness center Báry a Hanky Šulcové TRENÉR: Mgr. Bára Ptáčková Brousková Lucie Kulhánková Klára Svobodová Veronika HerrmannováTereza ManďákováAdéla Šnajdrová Nela Jančíková Barbora

Více

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187 Dům č. p. 181 Dům na bývalém pozemku velkostatku zvaném Prozdol, postavil v r. 1936 Dobeš Jakub z č. 103 s manželkou Marií roz. Zálešáková z č. 55. Manželé byli bezdětní. V roce 1965 jej předali neteři

Více

Sběr papíru duben 2016

Sběr papíru duben 2016 List1 Sběr papíru duben 2016 1.A 433 1.B 374 2.A 641 2.B 613 3,A 550 3.B 812 4.A 474 4.B 385 5.A 256 5.B 924 6.A 471 6.B 138 7.A 171 7.B 235 8.A 486 9.A 335 9.B 300 celkem 7598 1000 900 800 700 600 500

Více

VÝHERCI spotřebitelské soutěže "Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny"

VÝHERCI spotřebitelské soutěže Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny VÝHERCI spotřebitelské soutěže "Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny" Hlavní výhra: večeře s Rogerem Federerem v Curychu pro jednu osobu Cebo Filip Janíková Miluše 1. kolo:

Více

2015 Motýlí pastviny

2015 Motýlí pastviny Motýlí pastviny 2015 Pastviny, kde se daří motýlům, vyhledává i ťuhýk obecný. Hmyz a myši si napichuje do zásoby na keře. Beskydské zimě se vyhýbá, odlétá do Afriky. pondělí úterý středa čtvrtek pátek

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Malujeme, kreslíme, copak si tu zlepšíme?

Malujeme, kreslíme, copak si tu zlepšíme? 2014 Hanka Bartošková / 5. ročník, ZŠ Bystré Pomocná značka ZRCADLO na křižovatce v ulici Hradčany v Bystrém Projekt pro žáky základních škol na území Poličska Výtvarné zpracování návrhu, jak vylepšit

Více

Výsledková listina 56. ročníku Běhu Černou Horou konaného 8.5.2014

Výsledková listina 56. ročníku Běhu Černou Horou konaného 8.5.2014 Výsledková listina 56. ročníku Běhu Černou Horou konaného 8.5.2014 Starší žáci 1999-2000 start.čís. čas 2 300m 1 KOTYZA Daniel VSK Univerzita Brno 1 8:27 2 PRÁŠEK Štefan VSK Univerzita Brno 6 8:54 3 HLADKÝ

Více

TITUL FORMAT(mm) EAN kód TITUL FORMAT(mm) EAN kód

TITUL FORMAT(mm) EAN kód TITUL FORMAT(mm) EAN kód INDEX TITUL FORMAT(mm) EAN kód 1 Hundertwasser 340x440 8586015018558 2 Zdeňek Hajný 420x560 8586015017841 2 Art 420x560 8586015017650 3 Impresionisté 420x560 8586015017575 3 Claude Monet 420x560 8586015017605

Více

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 3 376 098 Kč Žadatel Předmět žádosti Schválený příspěvek Adam H. z Lomnice nad Popelkou Dotykový tablet 7 925 Kč Adéla K. Praha Dotykový tablet

Více

Jméno Příjmení disciplína 1 disciplína 2 disciplína 3 disciplína 4

Jméno Příjmení disciplína 1 disciplína 2 disciplína 3 disciplína 4 Jméno Příjmení disciplína 1 disciplína 2 disciplína 3 disciplína 4 Renata Albertová LYŽE OBŘÍ SLALOM Jakub Albrecht BĚŽKY KLASIKA LYŽE OBŘÍ SLALOM LYŽE SLALOM Marko Aleksič LYŽE SLALOM Zdeněk Arnošt LYŽE

Více

Příjmení Jméno Kompostér Ulice

Příjmení Jméno Kompostér Ulice Příjmení Jméno Kompostér Ulice Anlaufová Ludmila 1 Štefánikova Babincová Oldřiška 1 Hájov Bajer Jaromír 1 Místecká Bajer Adam 1 Místecká Balcárek Radomír 1 Lomená Baroňová Kateřina 1 Nová Bayer Pavel 1

Více

Datum Přihlášení žáci tř. Název kurzu učebna

Datum Přihlášení žáci tř. Název kurzu učebna Datum Přihlášení žáci tř. Název kurzu učebna 25.6. Žáková Dominika 1.B Zážitková pedagogika s psychologií 105 Tichá Ester 2.C Zážitková pedagogika s psychologií Kirčevová Karolína 2.C Zážitková pedagogika

Více

Demokracie versus diktatura

Demokracie versus diktatura Příprava na vyučování Výchovy k občanství s cíli v oblasti VDO Název učební jednotky (téma) Demokracie versus diktatura Stručná anotace učební jednotky Žáci aktivně prožijí, jaké to je volit ve státech

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

Rozpis žáků u maturitní zkoušky

Rozpis žáků u maturitní zkoušky Třída: 4.AG - Gymnázium (rok nástupu 2011) Předseda: Mgr. Ivan Šupík Místopředseda: Mgr. Věra Houdková Třídní: Mgr. Eva Plhová Místnost: D5 - pečovatelství sp. ANJ Anglický jazyk - Mgr. Milena Šmehlíková

Více

Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium

Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium P. č Příjmení Jméno Typ studia Skupina Učebna Čas zahájení 1 Bednaříková Andrea čtyřleté Čtvrtek A 4117 14:30 2 Bednaříková Nikol čtyřleté Čtvrtek

Více

Plán Českého Malína 1943

Plán Českého Malína 1943 Pijanská-Zborovská cesta Senoženská cesta Plán Českého Malína 1943 97 (samota - 2 km cesta od hřbitova) Český hřbitov cesta Ostrožec-Luck cesta Kneruty 96 (samota - cihelna u Zborova) Zadní cesta Mlýn

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK. Odbor životního prostředí ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK. Odbor životního prostředí ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor životního prostředí Č.j.: MJ/58561/2014/2015/04/OŽP/R-20/Ne Jeseník, dne 18.2.2015 Vyřizuje/telefon: Nečesaná/584498423 Město Žulová, Hlavní 36, 790 65 Žulová Výroková část:

Více

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2. 60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.3 8.47 T UH 280912 19 Havlíková Kristina 210394 e 8.34

Více

Plavání - okresní kolo základních a středních škol 2015. pořadí příjmení jméno škola čas body

Plavání - okresní kolo základních a středních škol 2015. pořadí příjmení jméno škola čas body 25 m znak hoši I. kategorie ročník 2009-2006 1. Merker Tobias ZŠ Liberecká 24,6 1 2. Řehoř Šimon ZŠ Pivovarská 25,2 2 3. Plešák Benjamin ZŠ Svobodná 26,2 3 4. Fichtner Šimon ZŠ ŽB Pelechovská 27,7 4 5.

Více

Výsledková listina. Pěvecká soutěž Olomouc 2015 ZUŠ Žerotín Olomouc, Koncertní sál 25.11. 28.11.2015

Výsledková listina. Pěvecká soutěž Olomouc 2015 ZUŠ Žerotín Olomouc, Koncertní sál 25.11. 28.11.2015 Výsledková listina Pěvecká soutěž 2015, Koncertní sál 25.11. 28.11.2015 Kategorie 1. 22,6 3. Veronika Pospíšilová Johana Žofie Muchová Magdaléna Chmelová Klára Matušínská Elen Oravčíková Kristýna Amália

Více

1. kategorie (do 7let) Zvláštní cena J. Em. Dominika kardinála Duky OP pro Svatováclavskou kapli Jakub Flachs - ZUŠ Jagellonská, Plzeň

1. kategorie (do 7let) Zvláštní cena J. Em. Dominika kardinála Duky OP pro Svatováclavskou kapli Jakub Flachs - ZUŠ Jagellonská, Plzeň CHRÁM SV. VÍTA výtvarný a literární projekt českých a slovenských škol pořádaný k 670. výročí položení základního kamene katedrály sv. Víta Hnutím Na vlastních nohou VÝSLEDKOVÁ LISTINA Zvláštní cena J.

Více

Stafeta. Čas Pořadí (sekundy kluci ) 18.16 36 14.06 5 15.73 22. Pořadí holky 16.06 15 13.78 4 13.22 1 16.17 28 20.16 40 15.95 14 14.26 9 21.

Stafeta. Čas Pořadí (sekundy kluci ) 18.16 36 14.06 5 15.73 22. Pořadí holky 16.06 15 13.78 4 13.22 1 16.17 28 20.16 40 15.95 14 14.26 9 21. Stafeta BĚH MLADŠÍ Jméno dítě Ackermann Lukáš Adamová Alena Adolt David Bareš Štěpán Bendáková Klára Boček Jáchym Čáp Sebastian Čechrák Tomáš Černá Anežka Dvořáková Apolena Elvy David Fiala Jakub Filgasová

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o. ZN: MZ2016/008 Určení oponentů maturitních prací ve školním roce 2015/2016 Podle 15 odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb. o podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitou, ve znění pozdějších

Více

Průběžné výsledky VI. ročníku L YŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY

Průběžné výsledky VI. ročníku L YŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY Myšáci dívky 2003 a mladší Pořadí Jméno rok Klub 1 Keliárová Barbora 2004 A Ski Třebíč 11 30 30 30 8 13 18 24 123 164 8 2 Slováčková Tereza 2004 Sokol Předklášteří 30 30 30 30 30 120 150 5 3 Kůpová Sára

Více

Čokoládová tretra. Frýdek-Místek 6. 5. 2015. Chlapci 2010-2011 - 60 m. Dívky 2010-2011 - 60 m. Chlapci 2008/2009-60 m

Čokoládová tretra. Frýdek-Místek 6. 5. 2015. Chlapci 2010-2011 - 60 m. Dívky 2010-2011 - 60 m. Chlapci 2008/2009-60 m Čokoládová tretra Frýdek-Místek 6. 5. 2015 Chlapci 2010-2011 - 60 m 1 Mynarz Ondřej 2010 Slezan FM 13.39 s 2 Pavelka Lucas 2010 FM 14.05 3 Klech Richard 2010 Slezan FM 14.11 4 Růžička Ondra 2010 Rychlokanoistika

Více

VÝSLEDKY. Mistrovství ČR MAŽORETEK REGION CUP Těšany 2015 POSTUP MORAVA - POM, BAT POSTUP JAROMĚŘ - CLASSIC, MIX, 2 BATON. 2BATON SENIORKY solo

VÝSLEDKY. Mistrovství ČR MAŽORETEK REGION CUP Těšany 2015 POSTUP MORAVA - POM, BAT POSTUP JAROMĚŘ - CLASSIC, MIX, 2 BATON. 2BATON SENIORKY solo POSTUP MORAVA - POM, BAT POSTUP JAROMĚŘ - CLASSIC, MIX, 2 BATON 2BATON SENIORKY solo 1 62.10 POSTUP Batelov - Jannies Batelov Suránová Sabina 2 59.20 POSTUP Písek - LV 2 Vavříková Lucie BAT KADETKY solo

Více

Výsledková listina Malá Kralovická 2015

Výsledková listina Malá Kralovická 2015 Kategorie: Supermini dívky 2011 a ml. 1 41 Knotová Barbora 2011 Kralovice 01:00,0 00:00,0 01:00,0 2 66 Štřelbová Sofie 2012 DBaK 02:00,0 00:00,0 02:00,0 3 7 Valentová Ela 2012 Kralovice 03:00,0 00:00,0

Více

1 82.90 POSTUP Jeseník - Taneční studio Lenky Bachové Lukášová Hana Čížková Lucie Šimčíková Natálie Ambrožová Anna Benová Vendula Kučerová Zuzana

1 82.90 POSTUP Jeseník - Taneční studio Lenky Bachové Lukášová Hana Čížková Lucie Šimčíková Natálie Ambrožová Anna Benová Vendula Kučerová Zuzana Mistrovství ČR mažoretek JAROMĚŘ2014 VÝSLEDKY SÓLOFORMACÍ BATON A MIX MINI solo 1 82.70 POSTUP Ostrava 2 - TOM Krokodýl Nguyenová Zuzana 2 82.30 POSTUP Jeseník - Taneční studio Lenky Bachové Šimčíková

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

3.kolo MSLM 2015 Nový Jičín 18. 04. 2015 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

3.kolo MSLM 2015 Nový Jičín 18. 04. 2015 VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1. 25 RP hoši D ~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. Klimpar Jakub 02 N.Jičín 0:09.02 917 50 2. Novák Matěj 02 ČOCH.Žďár 0:10.00 752 46 3. Kremel David 03 N.Jičín 0:10.61 664 42 4. Janásek Jan 03 Zlín 0:10.77 643 39 5.

Více

DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona

DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona DA1249 Bavlněné bílé povlečení pro dvě osoby Kolouchová Vladimíra Pavlů Lucie Názlerová Blanka Vodrážková Gabriela Křešťáková Petra Sýkorová Michaela

Více

Kašavský běh - 21. ročník 21. 5. 2015

Kašavský běh - 21. ročník 21. 5. 2015 Kategorie I. - 1. třída KLUCI 1. Václav Plšek 69 02:05,93 Štípa 2. Vojtěch Konečný 87 02:06,98 Lukov 3. Matěj Lukáš 19 02:08,05 Ratiboř 4. Dominik Forman 70 02:15,08 Štípa 5. Jakub Krajča 88 02:15,53 Lukov

Více

PROSECCO SUPERIOR CUP 2013, 27.7.2013-27.7.2013, Mariánské Lázně Kategorie: Společná Brutto Výsledková listina

PROSECCO SUPERIOR CUP 2013, 27.7.2013-27.7.2013, Mariánské Lázně Kategorie: Společná Brutto Výsledková listina PROSECCO SUPERIOR CUP 2013, 27.7.2013-27.7.2013, Mariánské Lázně Kategorie: Společná Brutto Výsledková listina Pořadí Jméno Klub reg. číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po 1 KOPEJTKOVÁ Stanislava RGCML 0040113

Více

Vám přeje obec Grygov

Vám přeje obec Grygov Šťanou 2014 ceu v roce Vám přeje obec Grygov Leden 2014 Radim Kubáček, 8 let 1 Nový rok Den obnovy samoatného átu... 2 Karina...Mše v kapli sv. Jana Nemuckého 3 Radmila...Vánoční prázdniny - koc 4 Diana...Tříkrálová

Více

MISTROVSTVÍ ČR TEAMGYM s mezinárodní účastí OPEN

MISTROVSTVÍ ČR TEAMGYM s mezinárodní účastí OPEN MISTROVSTVÍ ČR TEAMGYM s mezinárodní účastí OPEN Junior III. Po. Name - Club / TJ Floor Tumbling Trampette Total 1. ČASPV TJ VP Frýdek-Místek 6.950 7.250 7.400 21.600 2. ČOS Sokol Dvůr Králové n/l 6.950

Více

Adventní Kalendář od Schwarzkopf Výherci

Adventní Kalendář od Schwarzkopf Výherci Adventní Kalendář od Schwarzkopf Výherci 1. týden 1.12.2012 Angelus Sammael Shikutokachika Kr Termohrnek 1.12.2012 Alice Kochmanová Termohrnek 1.12.2012 Milena Smolařová Gliss Kur Marakesh oil kondicionér

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

Turistický závod 1.kolo poháru Moravskoslezského kraje 5.4.2014. TOM Divočáci. Pořadatel: Místo konání: Frýdlant nad Ostravicí

Turistický závod 1.kolo poháru Moravskoslezského kraje 5.4.2014. TOM Divočáci. Pořadatel: Místo konání: Frýdlant nad Ostravicí Turistický závod 1.kolo poháru Moravskoslezského kraje 5.4.2014 Pořadatel: TOM Divočáci Místo konání: Frýdlant nad Ostravicí Ředitel závodu: Drahomíra Žižková Hlavní rozhodčí: Eva Vilhelmová Stavitel tratí:

Více

Datum aktualizace: 22.11.2015 Pokud v tomto souboru naleznete chyby, nebo nesrovnalosti, napište je prosím na sekretar@fbcpisek.cz.

Datum aktualizace: 22.11.2015 Pokud v tomto souboru naleznete chyby, nebo nesrovnalosti, napište je prosím na sekretar@fbcpisek.cz. Datum aktualizace: 22.11.2015 Pokud v tomto souboru naleznete chyby, nebo nesrovnalosti, napište je prosím na sekretar@fbcpisek.cz. Příjmení Jméno Ročník nar. Družstvo Zdravotní prohlídka Placeno Poplatek

Více

MISTROVSTVÍ ČECH MAŽORETEK 2014

MISTROVSTVÍ ČECH MAŽORETEK 2014 MISTROVSTVÍ ČECH MAŽORETEK 2014 HRADEC KRÁLOVÉ 17.5.2014 STARTOVNÍ LISTINA SKUPINY PÓDIOVÉ SESTAVY DOPOLEDNÍ PROGRAM 9:00 POM-POM DĚTI 1 Kostelec nad Orlicí 2 Marlen I 2 Hradec Králové A-team minikadetky

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více