Ceník základních a volitelných služeb v mobilních sítích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ceník základních a volitelných služeb v mobilních sítích"

Transkript

1 Ceník základních a volitelných služeb v mobilních sítích Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 1. srpna 2013 VBC CZECH s.r.o.

2 Hlavní pojmy Tarif - Soubor služeb, za které je účtován měsíční paušál. Měsíční paušál - pravidelně účtovaný poplatek, jehož výše se řídí podle příslušného tarifu. V případě, že je tarif používán jen část měsíce (aktivace nebo změna tarifu v průběhu měsíce nebo odpojení na prázdniny), bude účtována poměrná část měsíčního paušálu. Účastník - Právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela se společností VBC CZECH s. r. o. smlouvu o poskytování služeb. Uživatel - Osoba oprávněná Účastníkem využívat služby VBC CZECH s. r. o. poskytnuté Účastníkovi na základě uzavřené smlouvy (např. zaměstnanec Účastníka). Roaming služba umožňující využívání služeb společnosti VBC CZECH s. r. o. i v sítích zahraničních operátorů, s nimiž má společnost sjednanou roamingovou dohodu. Roaming lze užívat kdekoli na území pokrytém signálem zahraničního operátora. Užívání služeb v sítích zahraničních operátorů je účtováno v závislosti na cenách těchto operátorů. SMS Služba krátkých textových zpráv. MMS Služba multimediálních zpráv. WAP - WAP (Wireless Application Protocol) je služba, se kterou si na displeji mobilního telefonu můžete prohlížet speciální internetové stránky. Připojení mobilní data Se službou Připojení Mobilní data se jednoduše bezdrátově dostanete na WAP nebo na internet. Úplně vám bude stačit váš mobilní telefon. Hlasová schránka - Hlasová schránka je vaše osobní telefonní záznamová služba. Nemůžete-li přijmout hovor, služba přesměruje volajícího do Hlasové schránky, kde uslyší váš osobní vzkaz a kde může zanechat zprávu. Zvláštní sazby - Informační služby poskytované na číslech 11XX, 12XX, 12XXX, 13XXX, 13X XXX, 14XX, 14XXX (hovory nejsou zahrnuty v měsíčním kreditu). Vyúčtování služeb účastníkovi - zahrnuje cenu za uskutečněná spojení a měsíční paušál dle příslušného tarifu. Je vystaveno dle tohoto Ceníku vždy v cenách a na tuto cenu je následně uplatněna sazba DPH dle zákona (v současnosti 21%). Maximální délka hovoru - Maximální délka každého hovoru v síti VBC CZECH může být ze strany provozovatele omezena s ohledem na technické prostředky na dobu trvání 60 minut. Po uplynutí této doby pak v případě ukončení hovoru musí Účastník uskutečnit nový samostatně účtovaný hovor. Zúčtovací období - Zúčtovací období je uvedeno vždy na Vyúčtování za poskytnuté služby a je vymezeno takto: Začátek a konec zúčtovacího období viz. údaj na fakturách. Zúčtovací období začíná od 0:00:00 prvního dne tohoto zúčtovacího období a končí poslední uvedený den ve 23:59:59, kdy dochází k převzetí stavu pro nové zúčtovací období. Jakmile je hovor započat v takto vymezeném zúčtovacím období, bude zpoplatněn a zobrazen ve Vyúčtování pro příslušné zúčtovací období, a to i v případě, že byl dokončen již v zúčtovacím období následujícím. Cena za spojení - Cena za uskutečněné hovory a zprávy dle příslušných sazeb. U sazeb určených časovou jednotkou je cena účtována dle stanovených minimálních časových intervalů. V rámci daného spojení je vždy účtován každý započatý interval. Vnitrostátní sazba uvedená v rámci jednotlivých tarifů - Sazba za odchozí hovory z účastnického čísla ze sítě operátora uskutečněné na jakékoliv číslo s předvolbou ČR (+420) kromě čísel se speciální sazbou. Sazba za SMS uvedená v rámci jednotlivých tarifů - Sazba za odchozí SMS do mobilních sítí operátorů v rámci ČR, nevztahuje se na SMS směr Pevná síť, SMS na zahraniční čísla, Premium SMS, ICQ v mobilu a zaslané přes aplikace SMSender nebo ICQ v mobilu. Volné minuty / bezplatné hovory - Bezplatné volání po stanovený počet minut nebo pro daný směr a dobu volání, které se uplatňuje v průběhu daného zúčtovacího období na vnitrostátní sazbu účtovaných hovorů. Neuplatňuje se na operátorské služby, na provoz datových a faxových služeb a na volání na čísla zpoplatněná speciální sazbou. Pokud není stanoveno jinak, volné minuty se počítají i na bezplatné hovory a nepřevádí se do následujícího zúčtovacího období. V případě, že je tarif používán jen část zúčtovacího období, (aktivace, změna tarifu nebo jeho složení v průběhu zúčtovacího období nebo odpojení na prázdniny), může být využita pouze poměrná část volných minut. Minimální plnění - Zaváže-li se účastník při využití Speciální nabídky k Minimálnímu plnění (MP) v určité výši, je povinen platit měsíčně paušální částku nejméně odpovídající zvolenému MP. Pokud účastník v příslušném zúčtovacím období využije služeb (vyjma služeb třetích stran) v celkové výši, která přesahuje nebo je rovna zvolenému MP, poskytne VBC CZECH s. r. o. účastníkovi slevu v plné výši paušální částky MP. Jinak je účastníkovi vystaveno vyúčtování, jehož celková částka odpovídá MP; služby třetích stran nejsou do výše MP zahrnuty. V případě kombinace závazků k různým Minimálním plněním u stejného telefonního čísla, je sleva u každého Minimálního plnění počítána vždy samostatně. Přesměrování hovoru - Služba umožňuje přesměrovat příchozí hovory do záznamové schránky nebo na jiné účastnické číslo v ČR (předvolba +420). Volitelně lze nastavit buď přesměrování okamžité (příchozí spojení je přesměrováno ihned, hovor není vůbec spojen na původně volané číslo), anebo podmíněné v různých modifikacích (k přesměrování dochází až poté, co účastník původně volaného čísla hovor nepřijme anebo při nedostupnosti volaného). Přesměrování na libovolné číslo je hrazeno jako odchozí hovor z vašeho telefonu. Zneužití výhod poskytovaných v rámci tarifu nebo marketingové akce - Zneužitím se mimo jiné rozumí (a) umělé nebo automatické generování hovorů nebo zpráv.

3 (b) užívání výhody primárně za účelem získání jakéhokoliv jiného finančního či jiného prospěchu účastníka, popř. třetí strany, přesahujícího poskytnutou výhodu, a to na úkor společnosti VBC CZECH s. r. o. využívání výhody v rozsahu přesahujícím maximální předpokládané chování účastníka, za které se považuje objem minut volání měsíčně; VBC CZECH s.r. o. má v takovém případě právo zpoplatnit účastníka běžnou sazbou dle tarifu, ledaže účastník prokáže, že se jednalo o standardní využití služby. Zneužití je zakázané. Služby třetích stran V rámci platebních transakcí vám zprostředkováváme tyto služby. Premium SMS - Premium SMS (PRSMS) jsou krátké textové zprávy, které umožňují zadat příkaz k převodu a zaplatit prostřednictvím mobilního telefonu za zboží nebo služby. Pomocí Premium SMS může zákazník zadat příkaz k provedení platební transakce v rozsahu 1 až 999 Kč dle typu požadované služby. Dárcovská SMS (DMS) - Prostřednictvím dárcovské SMS můžete jednoduše přispívat neziskovým organizacím pouhým zasláním textové zprávy. Audiotext Hlasová služby obsahového charakteru účtovaná zvláštním tarifem, která umožňuje zadat příkaz k převodu peněz a zaplatit prostřednictvím pevné linky nebo mobilního telefonu za zboží nebo služby. M-platba - Platební metoda, která umožňuje zadat příkaz k převodu peněz a zaplatit prostřednictvím mobilního telefonu za zboží nebo služby. Platba je zákazníkem realizována potvrzením transakce buď v prostředí mobilního internetu, nebo zadáním jednorázového hesla do internetového formuláře na webu. Mobito - Služba, která umožňuje platit mobilem pomocí jednoduchého propojení s bankovním účtem nebo s platební kartou. Mobitem můžete bezpečně platit za zboží a služby v obchodech nebo posílat peníze ze svého telefonu na jiný telefon. Volání ze sítě VBC CZECH bez poplatků Tísňová linka Hasiči Záchranná služba Městská policie Policie ČR Linka bezpečí Čísla s předvolbou Bezplatné informační linky v ČR Způsob platby Bezhotovostně z běžného účtu nebo (inkaso s možností stanovení limitu, minimální výše limitu je 500 Kč na účastnické číslo), bankovním převodem nebo hotově v sídle firmy VBC CZECH s.r.o.. Platbu inkasem z bankovního účtu (dále jen platba inkasem ) je možno zavést nejméně na dobu 3 po sobě jdoucích zúčtovacích období. Zavedení nebo zrušení platby inkasem musí účastník oznámit společnosti VBC CZECH s.r.o. nejpozději 7 pracovních dní před koncem zúčtovacího období, za něž má být platba poprvé nebo naposledy provedena.v případě, že platba inkasem z bankovního účtu neproběhne z důvodu na straně účastníka nebo banky, má se za to, že účastník bude hradit vyúčtování za poskytnuté služby jiným způsobem. VBC CZECH je v takovém případě oprávněna účastníkovi zrušit službu platba inkasem z bankovního účtu. TARIFY aktuálně nabízené Small Medium Large Ideal Ideal Plus Perfekt Tarif Měsíční paušál , , ,21 Volné jednotky 60 min 140 min 240 min Volání do VBC CZECH 0,30 / 0 Kč* 0,25 0,30 / 0 Kč* 0,25 0,30 / 0 Kč* 0,25 Volání do ostatních sítí 1,90 1,57 1,70 1,40 1,5 1,24 SMS 1,20 0,99 1,20 0,99 1,20 0,99 MMS 2,40 1,98 2,40 1,98 2,40 1, ,00 2,40 Neomezené volání v rámci ČR 366,94 1,21 1, , ,41 Neomezené volání a SMS v rámci ČR Neomezené volání a SMS v rámci ČR Internet v mobilu s FUP 1,5 GB 2,40 1,98 2,40 1,98

4 *Cena 0 Kč je účtována v případě, že máte aktivovaný balíček VBC Nonstop. Uvedené ceny jsou v Kč. Poznámky: 1)Po první provolané minutě účtujeme po vteřinách (60+1). 2)Volné jednotky se převádí do následujícího měsíce. 3)Všechny tarify jsou bez závazku. 4)Cena za volání do hlasové schránky je 2 Kč/min. SLEVOVÉ BALÍČKY K HLASOVÝM TARIFŮM Název balíčku Měsíční paušál VBC Nonstop neomezené volání do sítě VBC. U tohoto balíčku se vám neodečítají volné jednotky při volání do směru VBC a zůstávají na volání do ostatních směrů. 23,97 Kč 29 Kč SMS volných SMS Nevyčerpané SMS se nepřevádí do dalšího měsíce (pouze pro tarif S, M, L a Ideal) 65,29 Kč 79 Kč SMS volných SMS Nevyčerpané SMS se nepřevádí do dalšího měsíce (pouze pro tarif S, M, L a Ideal) 123,14 Kč 149 Kč Internet v mobilu na den s FUP 25 MB tento balíček se automaticky aktivuje při prvním připojení k internetu v daný den. 23,97 Kč 29 Kč Internet v mobilu s FUP 150 MB 81,82 Kč 99 Kč Internet v mobilu s FUP 300 MB 123,14 Kč 149 Kč Internet v mobilu s FUP 1,5 GB 197,52 Kč 239 Kč Internet v mobilu s FUP 4 GB 288,43 Kč 349 Kč Internet v mobilu s FUP 10 GB 379,34 Kč 459 Kč Aktivace a deaktivace služeb balíčků je bezplatná. Volné jednotky se uplatňují pouze v rámci ČR. Nevyužité SMS a MMS se nepřevádí do následujícího zúčtovacího období. SMS a MMS se uplatňují po využití volných SMS a MMS ze zákazníkova tarifu. K jednomu telefonnímu číslu je možné zakoupit maximálně jeden balíček dané kategorie, je možné kombinovat služby různých kategorií. TARIFY PRO PŘIPOJENÍ K INTERNETU Název Měsíční paušál Mobilní internet s FUP 1,5 GB 205,79 Kč 249 Kč Mobilní internet s FUP 4 GB 304,96 Kč 369 Kč Mobilní internet s FUP 10 GB 404,13 Kč 489 Kč Mobilní internet s FUP 15 GB 495,04 Kč 599 Kč Poznámky: 1) Využité kb se ve Vyúčtování zaokrouhlují na celé jednotky směrem nahoru. 2) FUP (Fair Usage Policy) stanovuje využitelný objem dat při nesnížené rychlosti připojení. Po dosažení limitu FUP se rychlost omezí na 32 kbit/s u všech tarifů kromě Připojení na den (u Připojení na den se po dosažení limitu FUP připojení přeruší). CENÍK VOLÁNÍ A SMS ZE ZAHRANIČÍ - ROAMING Odchozí hovor (cena za minutu) Ceny pro volání a SMS v roamingu pro všechny tarify Příchozí hovor (cena za minutu) Odeslání SMS (cena za zprávu) Zóna 1 5,79 Kč / 7,00 Kč 1,65 Kč / 2,00 Kč 1,82 Kč / 2,20 Kč Zóna 2 23,97 Kč / 29,00 Kč 14,05 Kč / 17,00 Kč 7,44 Kč / 9,00 Kč Zóna 3 45,45 Kč / 55,00 Kč 26,44 Kč / 32,00 Kč 11,57 Kč / 14,00 Kč

5 Kompletní seznam partnerských sítí naleznete pod tabulkou. VBC CZECH s.r.o. si vyhrazuje právo uvedený seznam aktualizovat. Ve všech evropských zemích je volání na tísňovou linku 112 zdarma. Celý svět je rozdělen do tří cenových roamingových zón, v jejichž rámci mají zákazníci garantované stejné ceny volání a posílání SMS. Odchozí hovory v Zóně 1 jsou po první provolané minutě účtovány po sekundách, v Zóně 2 a 3 jsou hovory účtovány po minutách. Příchozí hovory jsou v Zóně 1 účtovány po první půlminutě po sekundách, v Zóně 2 a 3 jsou hovory účtovány po minutách. Zóna 1 Andorra, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gibraltar, Irsko, Island, Itálie, Jersey, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Ostrov Man, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Vatikán, Velká Británie Zóna 2 Albánie, Anguilla, Antigua a Barbuda, Aruba, Austrálie, Barbados, Bělorusko, Bermudské ostrovy, Bosna a Hercegovina, Britské Panenské ostrovy, Černá Hora, Čína, Dominikánská republika, Egypt, Grenada, Haiti, Indie, Izrael, Jamajka, Japonsko, Jihoafrická republika, Kajmanské ostrovy, Kanada, Korejská republika, Kosovo, Makedonie, Maroko, Mexiko, Moldavsko, Nový Zéland, Ostrovy Turks a Caicos, Portoriko, Singapur, Společenství Dominika, Srbsko, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny, Tunisko, Turecko, Ukrajina, USA, Vietnam, Západní Samoa Zóna 3 Afghánistán, Alžír, Angola, Argentina, Arménie, Ázerbájdžánská republika, Bahrajn, Bangladéš, Bolívie, Brazílie, Burkina Faso, Chile, Ekvádor, Filipíny, Gabon, Gambie, Ghana, Gruzie, Guatemala, Guinea, Honduras, Hongkong, Indonésie, Irák, Írán, Jemen, Jordánsko, Kambodža, Katar, Kazachstán, Keňa, Kolumbie, Kuba, Kuvajt, Kyrgyzsko, Libanon, Libérie, Macao, Madagaskar, Malajsie, Maledivy, Mauricius, Mongolsko, Mosambik, Namibie, Niger, Nigérie, Nikaragua, Omán, Pákistán, Paraguay, Peru, Rusko, Salvador, Saúdská Arábie, Seychely, Spojené arabské emiráty, Srí Lanka, Súdán, Sýrie, Tádžikistán, Tchaj-wan, Tanzanie, Thajsko, Turkmenistán, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Zambie CENÍK PRO DATOVÝ ROAMING A MMS ROAMING Zóna GPRS + WAP MMS Zóna 1 14,00 Kč za 1 MB 11,50 Kč Zóna 2 250,00 Kč za 1 MB 11,50 Kč Zóna 3 300,00 Kč za 1 MB 11,50 Kč Účtovací krok V zóně 1 vám budeme účtovat přenesená data po kilobytech. V zóně 2 a 3 vám budeme účtovat přenesená data 100 kb, u WAPu po 10 kb. Celý svět je rozdělen do tří cenových roamingových zón, v jejichž rámci mají zákazníci garantované stejné ceny datového roamingu. Zóna 1 Andorra, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gibraltar, Irsko, Island, Itálie, Jersey, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Ostrov Man, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Vatikán, Velká Británie Zóna 2 Albánie, Anguilla, Antigua a Barbuda, Aruba, Austrálie, Barbados, Bělorusko, Bermudské ostrovy, Bosna a Hercegovina, Britské Panenské ostrovy, Černá Hora, Čína, Dominikánská republika, Egypt, Grenada, Haiti, Indie, Izrael, Jamajka, Japonsko, Jihoafrická republika, Kajmanské ostrovy, Kanada, Korejská republika, Kosovo, Makedonie, Maroko, Mexiko, Moldavsko, Nový Zéland, Ostrovy Turks a Caicos, Portoriko, Singapur, Společenství Dominika, Srbsko, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny, Tunisko, Turecko, Ukrajina, USA, Vietnam, Západní Samoa Zóna 3 Afghánistán, Alžír, Angola, Argentina, Arménie, Ázerbájdžánská republika, Bahrajn, Bangladéš, Bolívie, Brazílie, Burkina Faso, Chile, Ekvádor, Filipíny, Gabon, Gambie, Ghana, Gruzie, Guatemala, Guinea, Honduras, Hongkong, Indonésie, Irák, Írán, Jemen, Jordánsko, Kambodža, Katar, Kazachstán, Keňa, Kolumbie, Kuba, Kuvajt, Kyrgyzsko, Libanon, Libérie, Macao, Madagaskar, Malajsie, Maledivy, Mauricius, Mongolsko, Mosambik, Namibie, Niger, Nigérie, Nikaragua, Omán, Pákistán, Paraguay, Peru, Rusko, Salvador, Saúdská Arábie, Seychely, Spojené arabské emiráty, Srí Lanka, Súdán, Sýrie, Tádžikistán, Tchaj-wan, Tanzanie, Thajsko, Turkmenistán, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Zambie. UPOZORNĚNÍ Stahováni dat v zahraničí je zpoplatněno jinou sazbou než v domácí síti. U některých mobilních telefonů může dojít k automatickému a nekontrolovanému datovému připojení. Tomu můžete předejít správným nastavením. Popis nastavení naleznete v manuálu mobilního telefonu.

6 Pokud v České republice využíváte služeb Mobilního internetu či Internetu v mobilu, datové přenosy v zahraničí nejsou jejích součástí, a proto jsou vždy účtovaný navíc k vašemu tarifu. Při zamezení datového připojení telefonu v zahraničí nebude možné odesílat a přijímat MMS. CENÍK PRO VOLÁNÍ DO ZAHRANIČÍ MEZINÁRODNÍ HOVORY Region Region 1 Region 2 Region 3 Region 4 Region 5 Volání z mobilního telefonního čísla 4,87 Kč / 5,90 Kč 7,85 Kč / 9,50 Kč 10,66 Kč / 12,90 Kč 20,66 Kč / 25,00 Kč 28,93 Kč / 35,00 Kč Region 1: Čína, Rusko, Slovensko, Ukrajina, Vietnam Region 2: Albánie, Alžírsko, Andorra, Austrálie, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Černá Hora, Dánsko, Estonsko, Faerské ostrovy, Finsko, Francie, Gibraltar, Guadeloupe, Hongkong, Irsko, Island, Itálie, Japonsko, Jihoafrická republika, Kanada, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Mexiko, Monako, Mongolsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Singapur, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, USA, Vatikán, Velká Británie Region 3: Bělorusko, Izrael, Kypr, Libye, Spojené arabské emiráty, Tunisko, Turecko Region 4: Angola, Argentina, Arménie, Ázerbájdžánská republika, Brazílie, Chile, Egypt, Filipíny, Gruzie, Indie, Indonésie, Írán, Jordánsko, Kazachstán, Korejská republika, Kuba, Kuvajt, Kyrgyzsko, Libanon, Malajsie, Maroko, Moldavsko, Nigérie, Nový Zéland, Pákistán, Peru, Saúdská Arábie, Sýrie, Tádžikistán, Tchaj-wan, Thajsko, Turkmenistán, Uzbekistán, Venezuela Region 5: Afghánistán, Americká Samoa, Anguilla, Antarktida, Antigua a Barbuda, Aruba, Ascension, Australská teritoria, Bahamy, Bahrajn, Bangladéš, Barbados, Belize, Benin, Bermudské ostrovy, Bhútán, Bolívie, Botswana, Britské Panenské ostrovy, Brunej, Burkina Faso, Burundi, Cookovy ostrovy, Čad, Diego Garcia, Dominikánská republika, Džibuti, Ekvádor, Etiopie, Falklandské ostrovy, Fidži, Francouzská Guayana, Francouzská Polynésie, Gabon, Gambie, Ghana, Grenada, Grónsko, Guam, Guatemala, Guayana, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Honduras, Irák, Jamajka, Jemen, Kajmanské ostrovy, Kambodža, Kamerun, Kapverdy, Katar, Keňa, Kiribati, Kolumbie, Komory a Mayotte, Kongo, Kostarika, Laos, Lesotho, Libérie, Macao, Madagaskar, Malawi, Maledivy, Mali, Marshallovy ostrovy, Martinik, Mauricius, Mauritánie, Mayotte, Mikronésie, Montserrat, Mosambik, Myanmar (Barma), Namibie, Nauru, Nepál, Niger, Nikaragua, Niue, Nizozemské Antily, Nová Kaledonie, Omán, Ostrovy Turks a Caicos, Palauské ostrovy, Panama, Papua-Nová Guinea, Paraguay, Pobřeží slonoviny, Portoriko, Reunion, Rovníková Guinea, Rwanda, Salvador, Senegal, Severní Korea, Seychely, Sierra Leone, Somálsko, Srí Lanka, Středoafrická republika, Súdán, Surinam, Sv. Helena, Sv. Pierre & Miquelon, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny, Svazijsko, Šalomounovy ostrovy, Tanzanie, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad a Tobago, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Vanuatu, Wallis a Futuna, Zambie, Samoa, Zimbabwe CENÍK ZVLÁŠTNÍCH SLUŽEB Popis služby Číslo Cena Loga, Melodie, Obrázky, Reálné tóny 3355 SMS Seznamka 7777 SMS info 7755 SMS Od 12,10 Kč do 60,50 Kč + cena za odeslání objednací SMS podle daného tarifu. 4,24 Kč odeslání (poznámka 1) Přijetí zprávy zdarma (poznámka 1) Informace o cenách na (poznámka 1) 2,42 Kč (poznámka 1) Přijetí zprávy zdarma (poznámka 1) Popis služby Číslo Cena SMS chat ,03 Kč (poznámka 1) Přijetí zprávy zdarma (poznámka 1)

7 Asistenční služby poskytované společností T-Mobile Czech Republic, a. s. (hovory nejsou zahrnuty v kreditu) Asistenční služby poskytované společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s. (hovory nejsou zahrnuty v kreditu) Celostátní společensky významné operátorské služby (hovory nejsou zahrnuty v kreditu) Informace poskytované provozovateli veřejné telefonní sítě (hovory nejsou zahrnuty v kreditu) Služba se sdílenými náklady (hovory nejsou zahrnuty v kreditu) Služba se sdílenými náklady UAN (hovory nejsou zahrnuty v kreditu) Univerzální přístupové číslo ,83 Kč / min ,83 Kč / min. 12xx, 12xxx 13xxx, 13x xxx, 14xxx 81y xxx xxx 83y xxx xxx 843 xxx xxx 844 xxx xxx 845 xxx xxx 846 xxx xxx 855 xxx xxx 840 xxx xxx 841 xxx xxx 842 xxx xxx 847 xxx xxx 848 xxx xxx 849 xxx xxx 700 xxx xxx 701 xxx xxx 910 xxx xxx 6,29 Kč / min. 6,29 Kč / min. 4,57 Kč / min. 5,59 Kč / min. Cena jako za volání do pevných sítí podle daného tarifu. Přenos hlasu prostřednictvím VoIP Cena jako za volání do pevných sítí CSD přístup k internetu 971 xxx xxx podle daného tarifu. Hovory se účtují se jako volání do jiných sítí. Celostátní záznamníková služba 960 xxx xxx xxx Cena podle daného tarifu pro volání do ostatních sítí v ČR. Síť Českých drah 972 xxx xxx Hovory se účtují se jako volání do jiných sítí. Stacionární síť ministerstva obrany 973 xxx xxx Hovory se účtují se jako volání do jiných sítí. Síť ministerstva vnitra 974 xxx xxx Hovory se účtují se jako volání do jiných sítí. Ostatní neveřejné sítě 95x xxx xxx Hovory se účtují se jako volání do jiných sítí. Protikorupční linka 199 Zdarma Volání na tísňová čísla 150, 155, 156, 158, 112 Zdarma (poznámka 2) Ceny včetně 21% DPH. Poznámka 1: Ceny platí pouze na území ČR. Při pobytu v zahraničí je k ceně služby připočítána cena za roamingové služby. Poznámka 2: Volání na tísňovou linku 156 je zatím k dispozici v Praze a jižních Čechách. SMS ODESÍLANÉ DO PEVNÉ SÍTĚ Speciální sazba za odchozí SMS do pevné sítě je 5,05 Kč (4,17 bez 21% DPH). Cena platí pro všechny tarify zákazníků se smlouvou. V případě odeslání krátké textové zprávy SMS do pevné sítě při roamingu je účtována cena na základě běžných cen účtovaných za textovou zprávu SMS zahraničním provozovatelem sítě GSM a příslušného příplatku společnosti VBC CZECH. Za každou textovou zprávu SMS odeslanou při roamingu je dále účtován poplatek 5,05 Kč (4,17 bez 21% DPH). ODCHOZÍ SMS DO ZAHRANIČÍ Cena za odchozí SMS na zahraniční čísla (tj. čísla s mezinárodní předvolbou jinou než +420) je 5,00 Kč (4,13Kč ). Cena za odchozí SMS na čísla s mezinárodní předvolbou +420 odpovídá běžné ceně SMS v rámci vašeho tarifu. U odchozích SMS zpráv na zahraniční tel. čísla se neuplatňují volné SMS v rámci tarifu ani z balíčků SMS.

8 ODCHOZÍ MMS DO ZAHRANIČÍ Cena za odchozí MMS na zahraniční čísla (tj. čísla s mezinárodní předvolbou jinou než +420) je 7,44 Kč (9,00 Kč ). Cena za odchozí MMS na čísla s mezinárodní předvolbou +420 odpovídá běžné ceně MMS v rámci vašeho tarifu. CENÍK OSTATNÍCH DOPLŇKOVÝCH A VOLITELNÝCH SLUŽEB služby Administrativní činnost Rozdělení / sloučení účtu *2 / *3 121,00 100,00 Administrativní poplatek 242,00 200,00 Aktivace Roamingu *4 Aktivační poplatek 60,00 49,59 Blokování Audiotextových služeb Blokování hovorů při Roamingu aktivace *3 302,50 250,00 Blokování hovorů v ČR aktivace *3 242,00 200,00 Blokování Mezinárodních hovorů Blokování Prémiových SMS a Dárcovských SMS Blokování přístupu na internet Blokování všech hovorů mimo VBC *3 1,21 1,00 Bronzové číslo 242,00 200,00 Číslo na přání výběr *7 121,00 100,00 Dočasné odpojení SIM karty na prázdniny *2 / *3 / *5 119,79 99,00 Doporučený účet měsíční paušál 24,20 20,00 Elektronické vyúčtování GSM blokování hovorů z důvodu neplacení 363,00 300,00 GSM odblokování hovorů po úhradě nedoplatku *3 242,00 200,00 0.Informační SMS I.Informační SMS II. Informační SMS 6,05 5,00 III. Informační SMS-omezení 60,50 50,00 IV. Informační SMS-blokace služeb 181,50 150,00 Jednorázový tištěný podrobný účet 114,95 95,00 Komunikace - elektronická Komunikace - interní poradce 71,39 59,00 Komunikace - písemná 36,30 30,00 Konferenční hovor aktivace, měsíční paušál Migrace čísla 190,00 157,02 Mimořádný výpis denních dávek v průběhu zúčt. obd. 121,00 100,00 Nezobrazení čísla volanému *1 aktivace, měsíční paušál Odblokování služeb *3 121,00 100,00 Odpojení čísla - pozastavení služby z důvodu neplacení 121,00 100,00 Písemná upomínka dluhu - pošta 242,00 200,00 Písemná upomínka dluhu II. - pošta 484,00 400,00 Poplatek za opis faktury - zaslaný poštou 36,30 30,00 Poplatek za povolení odkladu platby 363,00 300,00 Poplatek za povolení odkladu platby-do 3 dnů 60,50 50,00 Poplatek za povolení odkladu platby-do 7 dnů 121,00 100,00 Portace čísla 190,00 157,02 Pravidelný podrobný elektronický účet 1,21 1,00

9 Přesměrování hovoru aktivace, měsíční paušál Převod čísla na jinou smlouvu *3 242,00 200,00 Přidržení hovoru aktivace, měsíční paušál Reaktivace *3 598,95 495,00 Reaktivace odchozích hovorů *3 121,00 100,00 Ruční zpracování platby bez VS nebo chybně zadaného VS symbolu 48,40 40,00 Signalizace příchozího hovoru aktivace, měsíční paušál SMS upomínka dluhu 60,50 50,00 Stříbrné číslo 363,00 300,00 Telefonická upomínka dluhu 121,00 100,00 Telefonická upomínka dluhu - volání 121,00 100,00 Uvítací melodie 20,57 17,00 Výměna SIM karty placená (z důvodu krádeže, ztráty, za Nano) *3 150,00 123,97 Výměna SIM karty z důvodu nefunkční SIM karty Výměna SIM karty z důvodu nefunkční SIM karty+zaslání *3 80,00 66,12 Zasílání faktury poštou (paušální poplatek) 24,20 20,00 Zasílání informačních SMS o kreditu na externí MT 12,10 10,00 Zasílání vyúčtování poštou (souhrny+fakturu) 48,40 40,00 Zaslaná upomínka dluhu ,50 150,00 Zaslaná upomínka dluhu II ,00 300,00 Záznamová služba aktivace Zlaté číslo *6 6050, ,00 Změna tarifu (jedenkrát měsíčně) *3 Znovuzapojení čísla po odpojení z důvodu neplacení 181,50 150,00 Znovuzapojení čísla po prázdninách 1,21 1,00 Zobrazení čísla volajícího aktivace, měsíční paušál Zrušení čísla dle všeobecných podmínek 1,21 1,00 Zrušení čísla přenosem / migrací *3 114,95 95,00 Zrušení čísla z důvodu neplacení 114,95 95,00 Zrušení smlouvy *8 350,90 290,00 * 1 V případě zrušení služby bude změna provedena až v následující zúčtovací období. * 2 Volné jednotky se v případě rozdělení / sloučení účtu nepřevádějí. * 3 Služba je poskytována, není-li účastník v prodlení s úhradou účtů. * 4 Při splnění pravidel stanovených společností VBC CZECH; jinak záruka 5000 Kč * 5 Odpojení na prázdniny je možné na dobu maximálně 12 měsíců po sobě jdoucích. * 6 Zlaté číslo je snadno zapamatovatelné účastnické číslo. Zlaté číslo přiděluje VBC CZECH z aktuálně dostupných Zlatých čísel ve své síti. * 7 Číslo na přání je účastnické číslo přidělené VBC CZECH na základě volby účastníka. * 8 Pouze v případě již podepsané smlouvy a převzetí SIM karty včetně vygenerovaného přenosového kódu. Poplatek je účtován za předpokladu neuskutečněného přenosu čísla z jiného než technického důvodu (jedná se pouze o 100% náklady vzniklé na celý proces zřízení, aktivace, výroby SIM a zrušení přenosu čísla od jiného operátora).

10 CENÍK AUDIOTEXTOVÝCH SLUŽEB Předvolba Cena včetně DPH 3409xx, 3490xx 6,80 Kč / 12 s ,00 Kč / min. 0512xx 5,00 Kč / min. 0690xx 6,00 Kč / min. 0808xx, 0822xx, 0877xx, 0811xx, 0880xx, 0890xx , 0880xx, 0890xx 0880xx, 0890xx 8,00 Kč / min. 1009xx, 1014xx, 1022xx, 1000xx, , , 1080xx, 1090xx, xx, 1080xx, 1090xx, 1011xx, 1050xx, 1055xx, 1099xx 1066xx, 1080xx, 1080xx, 10,00 Kč / min. 1090xx, 1099xx 1122xx, 1155xx, 1180xx, 1180xx, 1190xx, 1180xx, 1190xx, 1190xx, 1199xx 11,00 Kč / min. 1409xx, , 1422xx, 1444xx, 1446xx, 1480xx, 1490xx, 1499xx , 1622xx, 1655xx, 1665xx, 1680xx, 1690xx, 1699xx 1709xx, 1722xx, 1755xx, 1780xx, 1790xx, 1799xx 1822xx, , 1880xx, 1890xx 2022xx, 2080xx, 2090xx, 2099xx 2322xx, 2380xx, 2390xx, 2399xx 2602xx, 2622xx, 2626xx, 2680xx, 2690xx, 2699xx 3003xx, 3009xx, , 3022xx, 3055xx, 3080xx, 3090xx, 3099xx 3422xx, , 3477xx, 3480xx, 3490xx, 3499xx 3807xx, 3809xx, 3822xx, 3839xx, 3855xx, , 3877xx, 3880xx, 3890xx, 3899xx 4222xx, 4255xx, 4280xx, 4290xx, 4299xx 4601xx, 4622xx, 4680xx, 4690xx, 4699xx 5001xx, 5022xx, 5080xx, 5090xx, 5099xx 5511xx, 5522xx, 5555xx, 5580xx, 5590xx, 5599xx 1409xx, 1450xx, 1455xx, 1466xx, 1477xx, 1480xx, 1490xx 1609xx, 1680xx, 1690xx 1750xx, 1780xx, 1790xx 1880xx, 1890xx , 2012xx, 2020xx, 2022xx, 2066xx, 2077xx, 2080xx, , 2090xx, 2099xx 2311xx, 2325xx, 2350xx, 2380xx, 2390xx 2680xx, 2690xx 2825xx, 2850xx 3011xx, 3012xx, 3013xx, , 3024xx, 3077xx, 3080xx, 3090xx, 3099xx 34yyxx*, , 3422xx, 3480xx, 3490xx, 3499xx 3807xx, 3811xx, 3813xx, 3850xx, 3866xx, 3880xx, 3890xx, 3899xx 4024xx 4201xx, 4280xx, 4290xx 4601xx, 4604xx, 4609xx, 4611xx, 4613xx, 4614xx, 4622xx, 4625xx, 4633xx, 4645xx, 4646xx, 4647xx, 4650xx, 4655xx, 4664xx, 4666xx, 4680xx, 4688xx, 4690xx, 4699xx , , 5005xx, 5009xx, 5011xx, 5012xx, 5013xx, , 5022xx, 5024xx, 5033xx, 5046xx, 5050xx, 5055xx, 5066xx, 5070xx, 5080xx, 5088xx, 5090xx, 5099xx 5501xx, 5507xx, 5509xx, 5511xx, 5522xx, 5525xx, 1480xx, 1490xx 1680xx, 1690xx 1780xx, 1790xx 1880xx, 1890xx 2020xx, 2080xx, 2090xx 2380xx, 2390xx 2680xx, 2690xx, 2699xx 3000xx, 3066xx, 3080xx, 3090xx, 3099xx 3446xx, 3480xx, 3490xx, 3499xx 3800xx, 3838xx, , 3848xx, 3880xx, 3890xx 4280xx, 4290xx 4607xx, 4644xx, 4645xx, 4646xx, 4648xx, 4666xx, 4680xx, 4690xx, 4699xx , 5009xx, , 5024xx, 5044xx, 5050xx, , , , , 5066xx, 5080xx, 5090xx, 5099xx 5500xx, 5509xx, 5511xx, , 5544xx, 14,00 Kč / min. 16,00 Kč / min. 17,00 Kč / min. 18,00 Kč / min. 20,00 Kč / min. 23,00 Kč / min. 26,00 Kč / min. 28,00 Kč / min. 30,00 Kč / min. 34,00 Kč / min. 38,00 Kč / min. 40,00 Kč / min. 42,00 Kč / min. 46,00 Kč / min. 50,00 Kč / min. 55,00 Kč / min.

11 6011xx, 6022xx, 6055xx, 6066xx, , 6080xx, 6090xx, 6099xx 5533xx, 5544xx, 5546xx, 5550xx, 5555xx, 5566xx, 5580xx, 5588xx, 5590xx, 5599xx 6006xx, 6007xx, 6011xx, 6012xx, , 6022xx, 6024xx, 6025xx, 6034xx, 6049xx, 6050xx, 6066xx, 6070xx, 6080xx, 6090xx, 6099xx 5545xx, 5546xx, 5550xx, , , , , , , 5566xx, 5580xx, 5590xx, 5599xx 6009xx, 6011xx, , 6033xx, , 6046xx, 6048xx, 6055xx, 6060xx, 6066xx, 6080xx, 6090xx, , 6099xx 6522xx, 6580xx, 6590xx 6580xx, 6590xx , 6580xx, 6590xx, 6599xx 7022xx, 7025xx, 7044xx, 7070xx, 7077xx, 7080xx, 7090xx, 7099xx * U audiotexu 34yyxx, y není rovno 9. Ceny včetně 21% DPH. 7000xx, 7007xx, 7024xx, 7034xx, 7080xx, 7090xx, 7099xx, , , xx, , 7024xx, 7044xx, 7045xx, 7046xx, , , , 7070xx, 7077xx, 7080xx, 7090xx, 7099xx, ,00 Kč / min. 65,00 Kč / min 70,00 Kč / min. Poznámka: Doba spojení hovoru je účtována po minutách, neplatí pro čísla xx a xx, kde je volání účtováno v inkrementech po 12 vteřinách. Volání na audiotextová čísla není zahrnuto ve volných minutách. VŠEOBECNÉ INFORMACE 1) Společnost VBC CZECH s.r.o. je oprávněna při podání Žádosti i v průběhu smluvního vztahu požadovat složení záruky (finanční jistoty), a to při koupi zboží v rámci Speciální nabídky či v jiné akci za zvýhodněnou cenu. Tato záruka je automaticky vrácena, pokud účastník řádně a včas uhradí vyúčtování za poskytnuté služby ve třech po sobě jdoucích zúčtovacích obdobích, která následují po zaplacení záruky. 2) Společnost VBC CZECH s.r.o. je oprávněna požadovat složení mimořádné záruky, dále jen Kauce (dle čl. 3.4 Všeobecných podmínek), a to až do výše pětinásobku součtu částky za veškeré služby poskytnuté v probíhajícím zúčtovacím období a případných dlužných částek. Oprávnění neplatí, činí-li částka za služby poskytnuté v probíhajícím zúčtovacím období méně než 500,- Kč. Záruku až do výše ,- Kč, a to i při podání Žádosti, je oprávněna požadovat v případě důvodného podezření, že bude užívat či užívá služeb v rozporu se Všeobecnými podmínkami způsobem, který může zejména ohrozit provoz sítě či její části anebo kvalitu služeb poskytovaných jiným zákazníkům (čl Všeobecných podmínek). Mimořádná záruka je vrácena po splnění podmínek pro její vrácení stanovených při požadavku na její složení. 3) Je-li důvodné podezření, že účastník nebude plnit své povinnosti dle Smlouvy a Všeobecných podmínek (zejm. je-li veden v registru SOLUS či jiném obdobném registru anebo zneužíval služeb) je společnost VBC CZECH s.r.o. oprávněna při podání Žádosti požadovat složení přiměřené záruky, a to až do výše ,- Kč. Záruka je vrácena na základě písemné žádosti účastníka nejdříve po dvanácti měsících od uzavření Smlouvy, pokud účastník v posledních třech po sobě jdoucích zúčtovacích obdobích uhradil řádně a včas vyúčtování za poskytnuté služby. Všechny záruky jsou vráceny nejpozději po skončení smluvního vztahu, nejsou-li použity na úhradu účastníkova dluhu vůči společnosti VBC CZECH s.r.o. Cena každé sekundy po první provolané minutě je rovna 1/60 ceny za minutu zaokrouhlené na čtvrtém desetinném místě, tj.zaokrouhlení se provádí na tři desetinná místa podle stavu čtvrtého. Pokud počet zbývajících volných minut je nižší než celková délka hovoru, je výsledná cena hovoru určena snížením celkové ceny hovoru bez uplatnění volných minut o částku odpovídající procentuálnímu podílu volných minut na celkové délce hovoru.

FinCall s.r.o. Užitečné pojmy. Provozovatel: FinCall s.r.o., IČ: 278 54 477, se sídlem Čihákova 872/17, Praha-Libeň, PSČ 19000. Program služeb (Tarif)

FinCall s.r.o. Užitečné pojmy. Provozovatel: FinCall s.r.o., IČ: 278 54 477, se sídlem Čihákova 872/17, Praha-Libeň, PSČ 19000. Program služeb (Tarif) Užitečné pojmy Program služeb (Tarif) Měsíční paušál Účastník Uživatel Roaming SMS WAP Připojení Mobilní data Hlasová schránka Zvláštní sazby Maximální délka hovoru Mobilní telefonní číslo Pevné telefonní

Více

Přehled tarifů a služeb pro zákazníky Vodafone OneNet. Platnost od 2. června 2014

Přehled tarifů a služeb pro zákazníky Vodafone OneNet. Platnost od 2. června 2014 Přehled tarifů a služeb pro zákazníky Platnost od 2. června 2014 Užitečné pojmy Hlavní pojmy Vodafonu: Program služeb (Tarif) Měsíční paušál Účastník Uživatel Kredit Převod kreditu Roaming SMS WAP Připojení

Více

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS KOMPLETNÍ CENÍK TARIFY BrnkačkaTEL Nebrnkám Občas brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Brnkačka 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS Volání

Více

CENÍK TARIFŮ A SLUŽEB PRO TARIFNÍ A TWIST ZÁKAZNÍKY T-MOBILE PLATNÝ K 18. 4. 2015

CENÍK TARIFŮ A SLUŽEB PRO TARIFNÍ A TWIST ZÁKAZNÍKY T-MOBILE PLATNÝ K 18. 4. 2015 CENÍK TARIFŮ A SLUŽEB PRO TARIFNÍ A TWIST ZÁKAZNÍKY T-MOBILE PLATNÝ K 18. 4. 2015 1 Obsah Aktuálně nabízené tarify pro nefiremní zákazníky, zvýhodnění a balíčky... 3 Aktuálně nabízené tarify, zvýhodnění

Více

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA Ceník Služeb vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, zákona č. 513/1991

Více

Ceník tarifů a služeb pro klíčové zákazníky T-Mobile platný k 1. 1. 2013 (21 % DPH)

Ceník tarifů a služeb pro klíčové zákazníky T-Mobile platný k 1. 1. 2013 (21 % DPH) Ceník tarifů a služeb pro klíčové zákazníky T-Mobile platný k 1. 1. 2013 (21 % DPH) Obsah Aktuálně nabízené tarify a zvýhodnění pro klíčové zákazníky 3 Internetové tarify a zvýhodnění 9 Roamingové služby

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB

CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB Příloha č. 2 CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB A) Základní služby 1. Obyčejná zásilka (čl. 115 Poštovních podmínek - dále jen PP) hmotnost prioritní a) evropské země do 20 g včetně 17,- Kč do 50 g

Více

fayn PREMIUM Pevné sítě z GSM H24 ZDARMA Mobilní sítě z GSM H24 ZDARMA SMS H24 ZDARMA MMS H24 4,99 Kč

fayn PREMIUM Pevné sítě z GSM H24 ZDARMA Mobilní sítě z GSM H24 ZDARMA SMS H24 ZDARMA MMS H24 4,99 Kč Volání v rámci ČR a další ceny fayn PREMIUM Pásmo Kč / min Pevné sítě z GSM H24 ZDARMA Mobilní sítě z GSM H24 ZDARMA SMS H24 ZDARMA MMS H24 4,99 Kč VoIP síť FAYN a partnerské sítě (VoIP- H24 Internetové

Více

SLEVY a akční nabídky:

SLEVY a akční nabídky: Údolní 1273/98 Praha 4 Braník, 142 00 IČ: 28526091 DIČ: CZ28526091 Podpora: support@ehamnet.cz Tel. kancelář: +420 222 264 764, Hotline 777 594 201 Kompletní ceník služeb firmy ceník je platný od 1.2.2015

Více

Ceník služeb RWE Mobil

Ceník služeb RWE Mobil Ceník služeb RWE Mobil TARIF RWE NABITO Tarif RWE NABITO Tarifikace 30 denní poplatek 1,00 Kč 30 dní Volání v rámci značky RWE Mobil 1,30 Kč 60+30 sec. účtuje se první celá minuta a pak jen po 30 sekundách

Více

I. Předplacená karta MOBIL.CZ

I. Předplacená karta MOBIL.CZ Ceník Platnost ceníku od 8. 3. 2015 I. Předplacená karta MOBIL.CZ 1. Tarif MOBIL.CZ Volání do všech sítí v ČR SMS do všech sítí v ČR MMS do všech sítí v ČR Mobilní internet 2,20 Kč/min. 1,50 Kč/SMS 5 Kč/MMS

Více

Průvodce službami a sazebníkem UPS 2012

Průvodce službami a sazebníkem UPS 2012 Průvodce službami a sazebníkem UPS 2012 Pro zákazníky v České republice Platí od 2. ledna 2012 SAZBY V CZK Logistika je nejmocnější silou dnešního podnikání Objevte novou logistiku Logistika. Jde o to,

Více

Formát souborů s platebními příkazy pro Citibank Europe plc, organizační složka

Formát souborů s platebními příkazy pro Citibank Europe plc, organizační složka Formát souborů s platebními příkazy pro Citibank Europe plc, organizační složka Systém Citibank Online (účty začínající 89 nebo 5) Obsah 1. ÚVOD... 3 2. FORMÁT SOUBORŮ... 4 2.1. FORMÁT TUZEMSKÝCH PLATEBNÍCH

Více

Volejte. a posílejte SMS z ciziny jako z domova 3,90 Kč

Volejte. a posílejte SMS z ciziny jako z domova 3,90 Kč Volejte a posílejte SMS z ciziny jako z domova 3,90 Kč Obsah O 2 Roaming... 3 Volání bez hranic... 4 7 O 2 Eurotarif... 8 11 Tipy pro volání v zahraničí...12 13 Datový roaming... 14 19 Užitečná čísla pro

Více

Tarif Profi na míru 4 neobsahuje žádné volné datové jednotky, pokud není v Rámcové smlouvě sjednáno jinak.

Tarif Profi na míru 4 neobsahuje žádné volné datové jednotky, pokud není v Rámcové smlouvě sjednáno jinak. Hlasové služby Mobilní hlasové služby Tarify Profi na míru 4 Tarifní program Profi na míru 4 je určen pouze pro zákazníky s Rámcovou smlouvou a nevztahují se na něj žádné položkové množstevní slevy, pokud

Více

SVĚT ROPY A PLYNU V TABULKÁCH A V MAPÁCH

SVĚT ROPY A PLYNU V TABULKÁCH A V MAPÁCH SVĚT ROPY A PLYNU V TABULKÁCH A V MAPÁCH 2014 1 SVĚT ROPY A PLYNU V TABULKÁCH A V MAPÁCH. Praha, 2014 Brožura zahrnuje číselné a kartografické údaje o zásobách, těžbě, zpracování, spotřebě uhlovodíků a

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Předmluva. V Praze dne 1. února 2012. Vážená čtenářko, vážený čtenáři,

Předmluva. V Praze dne 1. února 2012. Vážená čtenářko, vážený čtenáři, IFRS do kapsy 2011 2 Předmluva V Praze dne 1. února 2012 Vážená čtenářko, vážený čtenáři, předkládáme Vám aktualizované vydání publikace, která přináší klíčové informace z oblasti Mezinárodních standardů

Více

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VINATEL Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2010)

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2010) Evropská komise Průvodce programem Mládež v akci (platný od 1. ledna 2010) 2 OBSAH ČÁST A VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI... 4 1. Jaké jsou cíle, priority a důležité vlastnosti programu Mládež

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. Provozní podmínky pro poskytování služby O2 Mobilní hlasové služby

SMLUVNÍ PODMÍNKY. Provozní podmínky pro poskytování služby O2 Mobilní hlasové služby SMLUVNÍ PODMÍNKY Provozní podmínky pro poskytování služby O2 Mobilní hlasové služby Účinnost od 1. 7. 2014 Obsah: Článek 1 Úvodní ustanovení... 2 Článek 2 Výklad použitých pojmů... 2 Článek 3 Charakteristika

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005

Více

Ceník Připojení k internetu

Ceník Připojení k internetu pro rodinné domy Ceník Připojení k internetu Zřízení přípojky bez závazku 2600 4500 Kč Download Upload Agregace Cena / měsíc Airmax N 10M/4M 10 Mbps 4 Mbps 1:10 300 Kč Airmax N 20M/8M 20 Mbps 8 Mbps 1:10

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. (dále

Více