Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Success is in the details Úspěch spočívá v detailech"

Transkript

1 Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

2 Deloitte A Quality Brand Deloitte is the brand name that represents Deloitte Touche Tohmatsu, a global organisation of firms devoted to excellence in providing professional advisory services in the following four major areas: Audit Tax Consulting Financial Advisory Through its international network, Deloitte delivers comprehensive services to more than half of the world s largest companies as well as many medium-sized and small businesses and public sector institutions. Over 170,000 professionals in almost 150 countries share their extensive knowledge and experience facilitating a unified approach in delivering the highest quality of services. Deloitte Central Europe Deloitte Central Europe is a regional organisation of firms under Deloitte Central Europe Holdings Limited, which is a member of Deloitte Touche Tohmatsu. The Central European structure originated in 1997 when individual national offices were associated. It now includes more than 30 offices in 17 countries. When providing solutions to our clients, we use the extensive office network and knowledge of more than 3,400 experts. This regional organisation also includes the Deloitte practices in the Czech Republic and Slovakia. Both of our offices are led by a unified management team and activities in both countries are fully coordinated thanks to this shared organisational structure. 2 Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

3 Deloitte značka kvality Deloitte je značka reprezentující Deloitte Touche Tohmatsu, celosvětovou organizaci firem, které jsou zaměřeny na poskytování špičkových profesionálních poradenských služeb ve čtyřech hlavních odborných oblastech: audit daně podnikové poradenství finanční poradenství Prostřednictvím své mezinárodní sítě poskytuje společnost Deloitte komplexní služby více než polovině největších světových společností, stejně jako mnoha středním a malým podnikům či institucím ve veřejném sektoru. Více než zaměstnanců ve více než 150 zemích světa využívá a sdílí bohaté znalosti a zkušenosti, které jim umožňují uplatňovat jednotný postup při poskytování služeb nejvyšší kvality. Deloitte ve střední Evropě Deloitte ve střední Evropě je regionální organizací subjektů zastřešených společností Deloitte Central Europe Holdings Limited, členem sdružení Deloitte Touche Tohmatsu. Tato středoevropská struktura vznikla v roce 1997, kdy došlo ke sdružení jednotlivých národních poboček, a skládá se z více než 30 kanceláří v 17 zemích střední Evropy. Při řešení potřeb klientů využívá rozsáhlou síť kanceláří a znalosti více než specialistů. Do této regionální organizace je integrován i Deloitte v České republice a na Slovensku. Obě kanceláře jsou zároveň řízeny jedním vedením a naše aktivity jsou v těchto zemích plně koordinovány díky společné organizační struktuře. 3

4 Deloitte in the Czech Republic Deloitte provides premium advisory services focusing on strategic corporate management, audit, tax and financial advisory to a wide range of major companies, fast developing businesses and public institutions. Linking local market knowledge with deep international experience enables us to offer a comprehensive approach to our clients needs and challenges by delivering tailor-made solutions. Deloitte provides services to clients wherever they are located in the Czech Republic via our offices in Prague, Brno and Ostrava. Deloitte Czech Republic employs more than 600 nationals and expatriates who are led by 26 partners. The responsibility for managing Deloitte Czech Republic rests with the Office Managing Partner. Our offices are located at the following addresses: Prague Head Office Nile House Karolinská 654/ Prague 8 Karlín Tel.: Fax: Brno Office Spielberk Office Center Holandská Brno Tel.: Fax: Ostrava Office Stodolní Ostrava Tel.: Fax: Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

5 Deloitte v České republice Společnost Deloitte poskytuje prvotřídní poradenské služby v oblastech strategického podnikového managementu, auditu, daňového a finančního poradenství řadě největších společností, rychle se rozvíjejícím firmám a veřejným institucím. Spojení znalostí domácího trhu s bohatými zahraničními zkušenostmi umožňuje nabídnout klientům komplexní přístup k jejich potřebám a výzvám v podobě individuálního řešení šitého přesně na míru. Své špičkové služby poskytuje Deloitte všude tam, kde je klienti potřebují, a v rámci svých aktivit využívá kanceláře v Praze, Brně a Ostravě. V České republice zaměstnává více než 600 místních i zahraničních pracovníků, které řídí 26 partnerů. Odpovědnost za celkové vedení Deloitte v České republice má vedoucí partner. Naše kanceláře najdete na těchto adresách: Hlavní kancelář Praha Nile House Karolinská 654/ Praha 8 Karlín Tel.: Fax: Pobočka Brno Spielberk Office Center Holandská Brno Tel.: Fax: Pobočka Ostrava Stodolní Ostrava Tel.: Fax:

6 Our History We are known worldwide as Deloitte; however, our official company name Deloitte Touche Thomatsu is based on the firm s three founders. In 1845, William W. Deloitte, one of the founding fathers of the accountancy profession, opened his first office in London. Deloitte himself became the first independent auditor ever appointed. In 1883, George Touche, from Scotland, started his career of providing reliable information about the financial standings of market participants. In 1900, along with John Niven, he set up the firm Touche Niven in New York, which later expanded its operations across the United States, Canada and France. The Japanese firm Tohmatsu owes its origins to Admiral Nobuzo Tohmatsu. In 1968 Tohmatsu reached the top of the professional sector with a client portfolio boasting some of the most prestigious Japanese multinational companies such as Mitsubishi and Nissan. The individual companies underwent various changes. In 1989, Deloitte, Haskins and Sells merged with Touche Ross and Tohmatsu & Co. to take its position as a global leader in accounting, auditing, consulting and tax services. The Czech national practice of Deloitte Touche Tohmatsu opened offices in Prague in September Starting as an audit department with only five people, the firm has enjoyed enormous growth since its beginning. At present the addition of our offices in Brno and Ostrava allow us to bring our high-quality services closer to our clients in the Moravian region. Deloitte s experts are ready to provide you with their extensive knowledge and international experience. Milestones 1990 Deloitte Czech Republic opens its first office in Prague 1991 Expanding to Slovakia, the first Deloitte office is opened in Bratislava 1995 The number of Deloitte employees in Central Europe exceeds 1, Service expansion within the Moravian region 1997 Formation of Deloitte Central Europe 2003 Change of the company name from Deloitte & Touche to Deloitte 2005 Ostrava office opens 2007 Brno office opens 2010 Incorporation of the law firm Deloitte Legal 2010 Deloitte became the global #1 in audit and advisory services 6 Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

7 Z historie společnosti Naše společnost je ve světě známa především pod jménem Deloitte. Za oficiální název své firmy Deloitte Touche Tohmatsu vděčíme jejím třem zakladatelům. Jedním z nich byl otec účetnictví, Angličan William W. Deloitte, který si svou první kancelář otevřel v roce Byl vůbec prvním nezávislým auditorem v historii. V roce 1883 odstartoval Skot George Touche svou kariéru poskytováním spolehlivých informací o finanční situaci obchodních společností. V roce 1900 založil společně s Johnem Nivenem v New Yorku firmu Touche Niven, která později rozšířila své působení na celé Spojené státy, Kanadu a Francii. Vznik japonské firmy Tohmatsu je spojen s admirálem Nobuzo Tohmatsu. V roce 1968 se Tohmatsu vyhoupl ve svém oboru na samou špičku s klientelou, k níž patřily nejvýznamnější japonské nadnárodní firmy jako Mitsubishi nebo Nissan. Jednotlivé společnosti prošly různými proměnami a v roce 1989 se firma Deloitte, Haskins a Sells sloučila s firmou Touche Ross and Tohmatsu & Co. Nově vzniklá společnost se pak stala předním světovým poskytovatelem účetních, auditorských, poradenských a daňových služeb. Deloitte Česká republika působí na českém trhu od září 1990, kdy byla otevřena první oficiální kancelář v Praze. Zpočátku tvořilo pracoviště pouze pět zaměstnanců, ale velmi rychle se rozrůstalo. Vysoký standard svých služeb přibližujeme prostřednictvím poboček v Brně a Ostravě i klientům z moravského regionu. Znalosti a rozsáhlé mezinárodní zkušenosti špičkových odborníků společnosti Deloitte jsou tady pro Vás. Důležitá data 1990 otevření první pobočky společnosti Deloitte Česká republika v Praze 1991 Deloitte se rozrůstá na Slovensko, první pobočka otevřena v Bratislavě 1995 počet pracovníků společnosti Deloitte ve střední Evropě přesáhl rozšíření služeb do moravského regionu 1997 vznik společnosti Deloitte Central Europe 2003 společnost Deloitte & Touche mění své obchodní jméno na Deloitte 2005 zahájen provoz pobočky v Ostravě 2007 otevření kanceláře v Brně 2010 vznik advokátní kanceláře Deloitte Legal 2010 Deloitte se stal celosvětově největší společností poskytující auditní a poradenské služby 7

8 Our Strategy and Vision During nearly 20 years of operation in the Czech Republic and Slovakia, Deloitte has managed to attain significant success and ranks among companies with outstanding financial performance. This all serves as a strong and reliable basis for our continued successful development. Our long-term strategy can be summarised in these four points: Fast Profitable Growth Deloitte has long been perceived as a leading company on the professional services market, cooperating with the most important clients. Deloitte intends to maintain its position as one of the fastest-growing companies in the industry in the future. Magnet for Talented People Our high-profile experts are the foundation of the quality of our services. Deloitte puts great emphasis on supporting their knowledge, skills and long-term career development. We strive to keep our employees motivated and enthusiastic, which helps us maintain excellent results. Our Vision: Deloitte To be the Standard of Excellence. Being the standard of excellence means being in a position where others look up to us and compare their performance to ours. Partnership The Deloitte offices in the Czech Republic and Slovakia will continue cooperating with other offices in Central Europe and around the world to act as an integrated entity in which the interests of the whole organisation are superior to the interests of individual departments. Passion for Quality and Risk Management Our main objective is to provide comprehensive and practical solutions which bring sustainable improvements in the performance of our clients. We are constantly improving the quality of our solutions through effective internal processes, giving special attention to quality and risk management. 8 Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

9 Naše strategie a vize Za téměř dvacet let působení v České republice a na Slovensku se firmě Deloitte bezesporu podařilo dosáhnout významných úspěchů a zařadit se mezi společnosti s vynikajícími finančními výsledky. To vše tvoří velmi pevný a stabilní základ pro náš další úspěšný rozvoj. Naši dlouhodobou strategii lze shrnout do čtyř základních bodů: Rozvoj a růst Společnost Deloitte je na trhu odborných služeb dlouhodobě vnímána jako jedna z předních společností, která spolupracuje s těmi nejvýznamnějšími klienty. I v budoucnu chce patřit mezi nejrychleji se rozvíjející firmy v odvětví. Magnet pro talentované Základem kvality našich služeb jsou špičkoví odborníci, které společnost intenzivně podporuje v rozvíjení jejich vědomostí, dovedností a dlouhodobé kariéře. Usilujeme o to, aby nám motivace a nadšení našich zaměstnanců pomáhaly i nadále dosahovat vynikajících výsledků. Naše vize: Deloitte měřítko nejvyšší kvality. Být měřítkem nejvyšší kvality pro nás znamená dosáhnout stavu, kdy se ostatní budou poměřovat s námi a našimi výsledky. Ideální partner Pobočky společnosti v České a Slovenské republice budou pokračovat ve spolupráci s ostatními kancelářemi Deloitte v regionu střední Evropy i mimo něj. Nadále budeme vystupovat jako celistvý subjekt, v němž jsou zájmy celé organizace nadřazeny zájmům jednotlivých oddělení. Zaměřeno na kvalitu Naším cílem je pokračovat v nabídce komplexních praktických řešení, která umožňují klientům průběžně zvyšovat výkonnost. Kvalitu těchto řešení neustále zlepšujeme pomocí efektivních interních procesů ve firmě, zejména pak v oblasti řízení kvality a rizik. 9

10 Corporate Social Responsibility To continue our support, we have decided to focus on three major activities: financial support to handicapped students during study abroad programmes, providing support to seniors and support for children in developing areas. As in other Deloitte Touche Tohmatsu member firms, our employees are encouraged to participate in projects supporting charitable organisations. Once a year, we devote our time to charitable activities outside the office, such as a blood drive, manual labour at charities, or training provided to non-profit associations. During the Christmas season we provide support to the International Charity Bazaar. Representatives of more than 50 countries and many charity organisations participate in this important charity event, which raises money to support children, the elderly and handicapped people. We also care about the environment. As a holder of a Certificate in Environmental Management we have implemented company policies, principles and requirements related to environmental protection. Cooperation with Universities and Student Organisations Deloitte places great value on its employees professional growth and development. We believe that students and recent graduates who are just starting their careers deserve to be given the chance to prove themselves. Therefore, we cooperate with major universities and student organisations in the Czech Republic, such as the University of Economics in Prague, the University of Finance and Administration (VSFS), Masaryk University in Brno, the AIESEC and IAESTE organisations. In terms of our activities in Moravia and Silesia, we provide teaching assistance to institutions such as the Technical University in Ostrava, the Silesian University in Karviná or the information centre in the University of Tomas Bata of Zlín. We view corporate social responsibility as an integral part of business. From the very beginning of our activities in the Czech Republic, we have continuously provided financial, material or specialised help to a wide range of charities and civic organisations. 10 Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

11 Společenská odpovědnost Protože chceme své úsilí v charitativní činnosti neustále rozvíjet, zaměřili jsme se na tři hlavní oblasti. První z nich je finanční podpora mladých handicapovaných studentů při stážích na zahraničních univerzitách, druhý je zaměřen na pomoc seniorům, třetí projekt pomáhá dětem z rozvojových oblastí. Stejně jako v ostatních členských firmách sdružení Deloitte Touche Tohmatsu se i naši zaměstnanci zapojují do projektu pomoci dobročinným organizacím. Jeden den v roce věnujeme obecně prospěšné činnosti např. darování krve, pomoci s úklidem prostor, práci na zahradě či školení pro nezisková sdružení. V předvánočním čase podporujeme Mezinárodní charitativní bazar. Této významné charitativní akce se účastní zástupci více než padesáti zemí a několika charitativních organizací. Dobročinné příspěvky jsou poté využity na pomoc dětem, seniorům a handicapovaným lidem. Lhostejný nám není ani stav životního prostřední. Jako držitel certifikátu environmentálního systému řízení jsme přijali firemní zásady, pravidla a požadavky související s ochranou životního prostředí. Spolupráce s univerzitami a studentskými organizacemi Společnost Deloitte klade velký důraz na profesní růst a rozvoj svých zaměstnanců. Věříme, že stejnou možnost si zaslouží i studenti a čerství absolventi vysokých škol, kteří svou kariéru teprve startují. Spolupracujeme proto s největšími univerzitami a studentskými organizacemi v České republice, jako jsou Vysoká škola ekonomická v Praze, Masarykova univerzita v Brně nebo organizace AIESEC a IAESTE. V rámci svého působení na Moravě a ve Slezsku pomáháme s výukou na univerzitách, např. na Technické univerzitě v Ostravě, Slezské univerzitě v Karviné nebo v UTB ve Zlíně. Odpovědnost vůči veřejnosti vnímáme jako nedílný rys podnikání. Od začátku našeho působení v České republice jsme poskytovali stálou finanční, materiální či odbornou pomoc řadě dobročinných či obecně prospěšných organizací. 11

12 Supporting Development of the Czech Business Environment Meetings with the Management of Large Companies and State Administration Representatives We support a variety of opportunities for managers of large Czech companies to meet with the representatives of governmental agencies. In cooperation with major business newspapers and magazines and other significant institutions, we take part in organising conferences, seminars and round-table discussions. Because we believe that the exchange of ideas and experience is beneficial, we support the search for solutions to problems facing individual industries as well as the whole economy. Deloitte Technology Fast 50 Technology-based companies are some of the fastest-growing and most dynamic firms contributing to overall economic growth. In an effort to highlight these firms we regularly prepare the Central European Technology Fast 50 survey, which lists the 50 fastest-growing technology firms in the region. The Fast 50 list covers all technology areas, from the Internet, computers and semiconductors to the life sciences including public as well as private companies. Every year, we invite more than 4,000 firms from all over Central Europe to take part in this survey. Overview of Major Central European Companies Every year, Deloitte prepares the Top 500 ranking of the 500 largest companies in Central Europe. Deloitte s Czech office provides the ranking with publicly available data concerning Czech companies and comments on economic development as a whole and in individual economic sectors. In this project, we query the management of major Czech companies and publish their comments on economic development. 12 Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

13 Podpora rozvoje podnikatelského prostředí v České republice Setkání vedoucích pracovníků velkých podniků a státní správy Podporujeme řadu příležitostí k setkávání vedoucích pracovníků českých podniků a zástupců politického vedení České republiky. Ve spolupráci s předními ekonomickými novinami a časopisy nebo jinými významnými institucemi se podílíme na organizování konferencí, seminářů a diskusních setkání. Jsme přesvědčeni, že výměna názorů a zkušeností je prospěšná, a proto podporujeme hledání řešení problémů, které trápí jednotlivá odvětví nebo ekonomiku jako celek. Přehled největších společností ve střední Evropě Každý rok zpracováváme žebříček 500 největších firem ve střední Evropě. Česká kancelář přispívá do tohoto přehledu daty o českých společnostech z veřejně přístupných zdrojů a také komentáři o vývoji ekonomiky a jejích hlavních sektorů. V rámci tohoto projektu oslovujeme vedení největších českých firem a publikujeme jejich komentáře k ekonomickému vývoji. Přehled Deloitte Technology Fast 50 Technologicky zaměřené společnosti patří k nejrychleji se rozvíjejícím a dynamickým firmám přispívajícím k celkovému růstu ekonomiky. Protože si jejich úsilí ceníme, sestavujeme pravidelně středoevropský přehled Technology Fast 50, v němž je seřazeno 50 nejrychleji se rozvíjejících technologických společností z regionu. Žebříček Fast 50 pokrývá všechny oblasti odvětví technologie, od internetu, přes počítače a polovodiče až po vědy odvozené od biologie, a jsou do něj zařazovány společnosti veřejné i soukromé. Každoročně zveme k účasti v průzkumu na firem z celé střední Evropy. 13

14 Our Services: Audit Our audit experts have deep knowledge of accounting and auditing standards and pay maximum attention to the nature of our clients business and the specific risks they are facing. Audits carried out by Deloitte provide assurance on the accuracy of financial statements, as well as an array of recommendations for company management on how to further improve financial reporting, control systems, risk management and business processes. Among other things, we assist our clients in adopting new accounting policies, finding solutions to address the impact of financial reporting changes, make preparations for the issuance of shares or bonds, and aid in solving many other issues and problems. Our auditors are also valued team members in dealing with client issues, such as merger and acquisition (M&A) transactions, changes in and implementation of new information systems, financial reporting and controlling projects, and many more. Our principal services include: Statutory and international audits Preparation of financial statements under International Financial Reporting Standards (IFRS) and US GAAP Advisory services related to statutory accounting, International Financial Reporting Standards (IFRS) and US GAAP Reviews of accounting systems, risks and controls Advisory services on compliance with the Sarbanes-Oxley Act Efficient and practical solutions in financial controlling Accounting advice letters Regulatory advice Specialist trainings Special M&A support IPO and bond offerings related services Public audits Our teams have deep knowledge in many industries, including Financial Services, Real Estate, Energy & Resources, Automotive, Manufacturing, Consumer Business, Technology, Media and Telecommunications. 14 Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

15 Naše služby: Audit Naši auditoři disponují rozsáhlými znalostmi účetních a auditorských předpisů, ale také věnují maximální pozornost povaze podnikání a specifickým rizikům, kterým jsou naši klienti vystaveni. Audit prováděný firmou Deloitte poskytuje jak respektované ujištění o správnosti účetní závěrky, tak i řadu námětů pro vedení firem, jak dále zlepšit finanční výkaznictví, kontrolní systém, řízení rizik a obchodní procesy. Pomáháme našim klientům mimo jiné se zaváděním nových účetních postupů, při řešení dopadů různých změn na finanční výkaznictví, při přípravě na emise akcií nebo dluhopisů a v dalších oblastech. Naši auditoři jsou také ceněnými členy týmů, které řeší další problémy našich klientů například při fúzích a akvizicích (M&A) firem, změnách a zavádění nových informačních systémů, projektů finančního výkaznictví a kontrolingu a podobně. Naše týmy mají rozsáhlé znalosti v celé řadě odvětví, jako např. finanční instituce, reality, energetika a zdroje, automobilový průmysl, výroba, spotřebitelský průmysl, technologie, média a telekomunikace. Hlavní nabídka služeb: statutární a mezinárodní audit sestavení finančních výkazů podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) nebo podle postupů US GAAP (účetní standardy platné v USA) poradenské služby v oblasti účetnictví, místních i Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a US GAAP prověrky účetních systémů, rizik a kontrolních opatření poradenství v oblasti dodržování zákona Sarbanes-Oxley účinná a praktická řešení v oblasti finančního kontrolingu poradenské služby v oblasti účetnictví poradenství v oblasti regulatorních požadavků odborná školení zvláštní podpora při realizaci transakcí v oblasti fúzí a akvizic služby související s primárními emisemi akcií a emisemi dluhopisů audit subjektů působících ve veřejném sektoru 15

16 Our Services: Tax Services It is well known that every transaction has tax implications. At the same time, tax regulations and legislation face constant changes, and continuing globalisation complicates tax issues in multinational as well as local enterprises, which in effect brings about many opportunities for effective tax planning. Our tax advisors provide companies with assurance regarding their tax reporting systems and tax compliance, and also assist in designing and implementing tax systems, all of which helps in developing solutions for the complex issues our clients often face. Our business process outsourcing (BPO) experts offer comprehensive services to companies, institutions and organisations of all sizes from all industry sectors. In providing our services in the area of bookkeeping, payroll processing and reporting, we use state-of-the-art information technologies automating the accounting and tax processes. In addition, we provide advisory services related to the use of funds from the EU and other public sources. Our principal services include: Local and international corporate tax advisory and tax planning services Corporate and personal income tax services VAT, excise taxes and customs duties Transfer pricing services Mergers and acquisition services International assignment services Immigration services Employee benefit and social security services Preparation of tax returns and Intrastat reports Grants and incentives advisory Research & development tax relief advisory Bookkeeping and accounting advisory services Preparation of statutory and management reporting Payroll processing Temporary staffing solutions 16 Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

17 Naše služby: Daňové služby Daňové dopady se týkají téměř všech obchodních transakcí a daňové zákony i pravidla se neustále mění. Postupující globalizace komplikuje daňové záležitosti nadnárodních i domácích společností, ale současně vytváří řadu příležitostí pro efektivní daňové plánování. Naši daňoví poradci poskytují firmám nejen ujištění, že správně vykazují a platí daně, ale rovněž jim pomáhají navrhnout a implementovat daňové systémy a řešit komplikované problémy, se kterými se často potýkají. Specialisté v oblasti business process outsourcingu (BPO) nabízí komplexní služby společnostem, institucím a organizacím jakékoli velikosti působícím ve všech odvětvích. Při poskytování služeb v oblasti účetnictví, mzdové administrativy a výkaznictví využíváme nejmodernější informační technologie, které automatizují účetní a daňové procesy. Zároveň nabízíme poradenské služby v oblasti čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a jiných veřejných zdrojů. Hlavní nabídka služeb: daňové poradenství a daňové plánování pro tuzemské i mezinárodní společnosti daň z příjmů právnických a fyzických osob daň z přidané hodnoty, spotřební daně a cla transferové ceny fúze a akvizice daňové poradenství pro vyslané pracovníky imigrační služby služby v oblasti zaměstnaneckých výhod a sociálního zabezpečení zpracování daňových přiznání a formulářů Intrastat poradenství v oblasti grantů a investičních pobídek poradenství při odčitatelné položce na výzkum a vývoj vedení účetnictví a účetní poradenství příprava statutárních i manažerských výkazů vedení mzdové agendy dočasné zapůjčování pracovníků 17

18 Our Services: Legal Services Legal services are provided by Deloitte Legal s.r.o., a law firm associated with the Deloitte group. Deloitte Legal is a leading firm principally in those areas of legal services where it provides clients with integrated services comprising advisory services across multiple specialised industries. Deloitte Legal s close cooperation with other Deloitte functions is one of its key competitive advantages as well as the entire Deloitte group as compared to other advisory companies. Our principal services include: Services related to investments-related services Structuring services Services related to crisis management Services related to common day-to-day operations Legal support in tax issues Members of the Deloitte Legal team have extensive experience and have been involved in a number of significant transactions. They are both excellent lawyers and experienced project managers. For this reason, we are uniquely placed to provide clients with an outstanding level of the legal services outsourcing. 18 Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

19 Naše služby: Právní služby Právní služby poskytuje Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář, která je asociovanou kanceláří skupiny Deloitte. Deloitte Legal patří ke špičce zejména v těch oblastech právních služeb, kde poskytuje klientům integrované služby zahrnující poradenství napříč více specializovanými obory. Právě těsná spolupráce s dalšími odděleními Deloitte tvoří jednu z hlavních konkurenčních výhod naší advokátní kanceláře, jakož i celé skupiny Deloitte oproti ostatním poradenským společnostem. Hlavní nabídka služeb: služby spojené s investicemi služby strukturování služby spojené s krizovým řízením služby spojené s běžným provozem podnikání právní podpora v daňových otázkách Členové týmu Deloitte Legal mají rozsáhlé zkušenosti a podíleli se na řadě významných transakcí. Členové týmu Deloitte Legal jsou však nejenom špičkoví právníci, ale mají zkušenosti i s projektovým řízením. Takto můžeme klientům nabídnout nadstandardní míru outsourcingu právních služeb. 19

20 Our Services: Financial Advisory Our teams provides leading advisory services to companies and their owners, private investors, financial institutions and state authorities in relation to the acquisition and disposal of companies and businesses. We offer extensive knowledge and experience from advisory in local and foreign transactions. We manage sale and acquisition processes, prepare due diligence, valuations and restructuring of companies. Our principal services include: Identification of appropriate acquisition opportunities Co-ordination of valuation, due diligence support along with preparation for the integration of the acquired business Assistance in acquiring finance and negotiation support for transaction documentation Assistance with divestment strategy and selection of potential investors Preparation of marketing documentation Negotiation support on buy or sell side Valuation and financial modelling for the purpose of investment, restructuring, litigation support Acquisition and Vendor Due Diligence for independent assessment of risks and issues surrounding a transaction Assistance with preparation of financial carve out information Advice on restructuring and assistance with stakeholder negotiations Real estate portfolio optimisation including operating costs and ownership Feasibility studies of new real estate development projects 20 Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Trendy v online prodeji 67% Webrooming Populace dnes používá smartphone nebo tablet Showrooming 69 % 50% Letos historicky poprvé smartphony přestihly

Více

Realizace spolupráce vysokých škol s odběratelskou sférou. 14. listopad 2007

Realizace spolupráce vysokých škol s odběratelskou sférou. 14. listopad 2007 Realizace spolupráce vysokých škol s odběratelskou sférou 14. listopad 2007 Deloitte Touche Tohmatsu Služby v oblasti auditu, daní, podnikového a finančního poradenství Přibližně 150 000 zaměstnanců po

Více

Inovace v tradičním odvětví. I dobré české nápady umí prorazit globálně. Tomáš Kubíček, Partner, Advisory 24.09.2014. Energetika Most 2014

Inovace v tradičním odvětví. I dobré české nápady umí prorazit globálně. Tomáš Kubíček, Partner, Advisory 24.09.2014. Energetika Most 2014 Inovace v tradičním odvětví I dobré české nápady umí prorazit globálně Tomáš Kubíček, Partner, Advisory 24.09.2014 Energetika Most 2014 Obsah Program podpory start-up společnostem EU zdroje a inovativní

Více

Realitní trh 2014. Stavební fórum. Tomas Seidl, 10.12.2014

Realitní trh 2014. Stavební fórum. Tomas Seidl, 10.12.2014 Realitní trh 2014 Stavební fórum Tomas Seidl, 10.12.2014 Agenda Rezidenční trh 3 Kancelářský trh 9 Maloobchodní trh 14 Hotelový trh 17 2014 Deloitte Central Europe 2 Rezidenční trh Vývoj bytové výstavby

Více

Úspěch spočívá v detailech

Úspěch spočívá v detailech Služby Projekty Více o nás Úspěch spočívá v detailech Deloitte v České republice V publikaci jsou použity fotografie plastik Tomáše Medka, který se podílí na projektu Deloitte Inovace v umění. Deloitte

Více

Tax Academy Guarantors of the programme. Curriculum Vitae

Tax Academy Guarantors of the programme. Curriculum Vitae Zenon Folwarczny Ředitel v oddělení Daňových a právních služeb / Director in the Financial Services and International Structuring group Jeho specializací je poradenství v oblasti finančních služeb, mezinárodního

Více

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary )

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) 1. NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) Text a dokument souhrnné www prezentace:nabídka NANAŽERSKÉHO A BUSINESS PORADENSTVÍ - BMC

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014 Procurement Forum 2014 Začlenění útvaru nákupu ve společnosti Téměř 80 % společností vnímá organizační uspořádání nákupu jako centralizované Umístění nákupu u téměř 70 % společností vypovídá o silném zaměření

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) doporučení k uznání státnicových předmětů potvrzuje garant předmětu doporučení k uznání předmětů, které nejsou uvedeny jako státnicové,

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Mobile Device Management Mobilita v bankovním prostředí. Jan Andraščík, Petra Fritzová, 30. 4. 2014

Mobile Device Management Mobilita v bankovním prostředí. Jan Andraščík, Petra Fritzová, 30. 4. 2014 Mobile Device Management Mobilita v bankovním prostředí Jan Andraščík, Petra Fritzová, 30. 4. 2014 Obsah Průzkum názorů ICT ředitelů BYOD trendy Návrh bezpečnostního konceptu MDM Postup, přínosy pro klienta

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Životopis. v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze vyučující 2012 ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s. vedoucí katedry

Životopis. v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze vyučující 2012 ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s. vedoucí katedry Životopis Osobní údaje doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. Vzdělání Ing. Vysoká škola ekonomická 2004 Ph.D. Vysoká škola ekonomická Doc. Vysoká škola ekonomická Účetnictví a finanční řízení podniku Zaměstnání

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu. Stavební fórum

Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu. Stavební fórum Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu Stavební fórum Praha, červen 2013 Michal Melč Deloitte Czech Republic senior manager Real Estate Advisory mmelc@deloittece.com +420

Více

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat?

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat? Kdo jsme Jak můžeme spolupracovat? Co nás posouvá vpřed? Baví nás inovovat, udávat trendy, hledat chytrá řešení v oblasti outsourcingu a poradenství a pomáhat tak našim klientům být úspěšnými. Ctíme hodnoty,

Více

Trendy v interním auditu v České republice

Trendy v interním auditu v České republice Trendy v interním auditu v České republice Informace o výsledcích průzkumu KPMG Česká republika Michal Čup 28. února 2017 Obsah Strana O průzkumu 3 A. Postavení a činnost interního auditu 4 B. Nástroje

Více

KPMG Graduate Recruitment

KPMG Graduate Recruitment KPMG Graduate Recruitment Hana Velíšková People Performance Culture Director KPMG Czech Republic Americas EMA Asia Pacific USA Europe Canada Caribbean Africa LARO Russia CIS Middle East Partners: 7,000

Více

Seminář Budoucnost IT trendy versus aktuální potřeby. 6. dubna 2016

Seminář Budoucnost IT trendy versus aktuální potřeby. 6. dubna 2016 Seminář Budoucnost IT trendy versus aktuální potřeby 6. dubna 2016 CIO Survey v kostce Motto Jakou stopu vytváří dnešní CIO? 1271 CIO ze 43 zemí 20 % z 1000 největších firem 43 % bylo z 500 největších

Více

Petr Bednář managing director

Petr Bednář managing director PRESENTATION Petr Bednář managing director Company profile Designing office Petr Bednář Tebeco was established in 2004. At the beginning the company was mainly focusing on mechanical-engineering consulting

Více

Předmluva 13. Definice interního auditu 27. Etický kodex 31 Úvod 31 Uplatnitelnost a vymahatelnost 31 Základní zásady 31 Pravidla jednání 33

Předmluva 13. Definice interního auditu 27. Etický kodex 31 Úvod 31 Uplatnitelnost a vymahatelnost 31 Základní zásady 31 Pravidla jednání 33 OBSAH Předmluva 13 Definice interního auditu 27 Etický kodex 31 Úvod 31 Uplatnitelnost a vymahatelnost 31 Základní zásady 31 Pravidla jednání 33 Mezinárodní standardy pro profesní praxi interního auditu

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Prvky protikorupčních strategií ve veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Forenzní služby KPMG 5. září 2013 Cíle přednášky Představit vám sebe a KPMG Představit téma protikorupčních strategií Přiblížit

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu. 12. září 2011

Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu. 12. září 2011 Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu 12. září 2011 Grant Thornton ve světě a naše cíle Grant Thornton poskytuje komplexní služby v oblasti auditu, účetnictví, daňového poradenství

Více

04 05 06 09 21 25 27 29 31 39 40 LTA je moderní a dynamicky se rozvíjející poradenská kancelář poskytující integrované právní, daňové a účetní poradenství a auditorské služby tuzemským i zahraničním klientům.

Více

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS WHO ARE WE? a company specializing in software applications for smart energy grids management and innovation a multidisciplinary team of experienced professionals from practice and from Czech technical

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Novinky z oblasti nemovitostí

Novinky z oblasti nemovitostí Novinky z oblasti nemovitostí Deloitte Česká republika Cenová mapa transakčních Společnost pro cenové mapy s.r.o. ve výhradní spolupráci s poradenskou společností Deloitte spustila unikátní analytický

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík (KŠB), založená v roce 1990, je jednou z největších advokátních kanceláří v České republice. Poskytuje komplexní právní a

Více

ERM Enterprise Risk Management

ERM Enterprise Risk Management ERM Enterprise Risk Management Podklady k diskusi setkání interních auditorů 30. března 2011 Jak řídit rizika Má společnost stanovené cíle? Jsou realistické? Jak je provázáno strategické plánování s řízením

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Forenzní analýza jako doplněk SIEMu. Jiří Slabý 31.3.2015 Policejní akademie ČR, Praha

Forenzní analýza jako doplněk SIEMu. Jiří Slabý 31.3.2015 Policejní akademie ČR, Praha Forenzní analýza jako doplněk SIEMu Jiří Slabý 31.3.2015 Policejní akademie ČR, Praha Běžné problémy při zavádění forenzní analýzy Omezený počet zkušených pracovníků Další nástroj bez pokročilé integrace

Více

Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Červen 2012

Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Červen 2012 www.pwc.com Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Co je švarcsystém pracovněprávní úprava Mezi zaměstnavatelem a fyzickou osobou existuje obchodněprávní vztah, na jehož základě je vykonávána závislá

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Rodinný podnik Jan Spáčil

Rodinný podnik Jan Spáčil Rodinný podnik Jan Spáčil 12. prosince 2016 Důvody pro zakotvení pojmu rodinný podnik v právním řádu - Základ podnikatelského prostředí - Stabilní podniky v jednotlivých regionech - Zvýšení zaměstnanosti

Více

Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz. Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe

Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz. Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe Spolupráce s NP Saské Švýcarsko Chráněná krajinná oblast Labské pískovce Národní Park

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

PRAHA BRATISLAVA KYJEV SOFIE MOSKVA

PRAHA BRATISLAVA KYJEV SOFIE MOSKVA PRAHA BRATISLAVA KYJEV SOFIE MOSKVA PETERKA & PARTNERS LLC Law Offices 11V, Derbenevskaya emb. RU - 115114, Moskva T./F: +7 495 989 44 26 E-mail: office@peterkapartners.com www.peterkapartners.com Profil

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

1 Regional Economics and Policy

1 Regional Economics and Policy Regional Economics and Policy Jméno, příjmení, tituly:................................................................................. Datum:.................................................................................................................

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Space handled with care+

Space handled with care+ Goodman Jažlovice Logistics Centre 8,295 sqm warehouse unit for lease Space handled with care+ Discover an 8,295 sqm warehouse unit for lease Goodman Jažlovice Logistics Centre Zděbradská 94, 251 01 Říčany

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

ISACA, Bezpečnost a audit 28. 12. 2015 strana 1. Vztah???

ISACA, Bezpečnost a audit 28. 12. 2015 strana 1. Vztah??? 28. 12. 2015 strana 1 Vztah??? ISACA organizace profesionálů Bezpečnost a audit 17.2.2010 Luboš Klečka lklecka@csas.cz Obsah ISACA ITGI, Cobit 4.1 Strategie ISACA Information Security Governance Rizika

Více

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO Dopady změn daňové legislativy na FKI Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO PROGRAM WORKSHOPU / Charakteristika fondů / Typy fondů / Sazba daně / Výplata dividendy z investičního fondu / Prodej

Více

Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí

Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí Tomáš Kadlec Agenda 1. Zákaznicky orientované IT Komplikace s tradičním IT Centric Pricing and Billing Příklady použití nástroje a benefity

Více

Second WHO Global Forum on Medical Devices. Ing. Gleb Donin

Second WHO Global Forum on Medical Devices. Ing. Gleb Donin Second WHO Global Forum on Medical Devices Ing. Gleb Donin Témata Regulace a nomenklatury Systémy sledování nákupů Základní technické specifikace Další aktivity WHO Nomenklatura zdravotnických prostředků

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

ČTYŘI VÁLCE POD KAPOTOU ČESKÉHO EGOVERNMENTU

ČTYŘI VÁLCE POD KAPOTOU ČESKÉHO EGOVERNMENTU Solutions for Demanding Business ČTYŘI VÁLCE POD KAPOTOU ČESKÉHO EGOVERNMENTU ITAPA 2012 Michal Polehňa Říjen 2012 AGENDA Asseco Central Europe Základní registry Registr práv a povinností Registr osob

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. leden 2017

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. leden 2017 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika leden 2017 Úspory energie Výzva II 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Více

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu 8. ročník mezinárodní vědecké konference HOTELNICTVÍ, TURISMUS A VZDĚLÁVÁNÍ Vysoká škola hotelová v Praze Zdeněk Tůma Ondřej Špaček KPMG Česká republika 19. října

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Podpora inovačního podnikání v plzeňském regionu. BIC Plzeň. 4. ročník konference SMART CITY PLZEŇ Digitalizace průmyslu a dopravy

Podpora inovačního podnikání v plzeňském regionu. BIC Plzeň. 4. ročník konference SMART CITY PLZEŇ Digitalizace průmyslu a dopravy 4. ročník konference SMART CITY PLZEŇ Digitalizace průmyslu a dopravy Podpora inovačního podnikání v plzeňském regionu Plzeň 30. března 2016 Business and Innovation Centre služby na podporu inovačního

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Projektové řízení (PR) Číslo předmětu: 548-0049 Garantující institut: Garant předmětu: Institut geoinformatiky doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Kredity: 5 Povinnost:

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Aktivity MPO vedoucí k většímu zapojení českých podniků do evropských programů podpory

Aktivity MPO vedoucí k většímu zapojení českých podniků do evropských programů podpory Aktivity MPO vedoucí k většímu zapojení českých podniků do evropských programů podpory Ing. Marcela Příhodová vedoucí oddělení Oddělení podpory vazby OPPIK na komunitární programy Smart služby pro rozvoj

Více

ANYPAYER s.r.o. Registration Number: Licensed by, Czech National Bank Web:

ANYPAYER s.r.o. Registration Number: Licensed by, Czech National Bank Web: INDETIFIKAČNÍ FORMULAŘ PRO POLITICKY EXPOVAU OSOBU FORM FOR IDENTIFICATION OF POLITICAL EXPOSED PERSON Formulář: PEO Form: PEP Podle zákona 253/2008 ze zákona o prevenci praní špinavých peněz a financování

Více

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S P R O F I L K A N C E L Á Ř E Advokátní kancelář

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

ehealth a bezpečnost dat

ehealth a bezpečnost dat ehealth Day 2015 22. ŘÍJNA 2015 Brno Aleš Špidla Manažer řízení rizik - PwC Prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti Agenda: Zákon o kybernetické bezpečnosti, ale nejen on Elektronizace

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. 1. Název správního orgánu

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. 1. Název správního orgánu Oznámení o záměru poskytovat investiční služby v jiném členském ě EU 1/ prostřednictvím organizační složky podle 21 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 PLATOVÝ Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 Hays Czech Republic, March 2012 ACCOUNTANCY & FINANCE PLATOVÝ PRŮZKUM Základní měsíční mzdy v českých korunách na plnoúvazkové pozice v oboru ACCOUNTANCY

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

dat 2017 Dostupný z Licence Creative Commons Uveďte autora-zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní

dat 2017 Dostupný z  Licence Creative Commons Uveďte autora-zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní Interní pravidla pro zacházení s osobními údaji při archivaci a sdílení výzkumných dat Koščík, Michal 2017 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-367303 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000

Více

Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2. Kód: 238 3107 Semestr: 1

Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2. Kód: 238 3107 Semestr: 1 Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2 Rozsah/zakončení: 1+1 z Typ předmětu: PV Kód: 238 3107 Semestr: 1 Anotace Manažerské dovednosti jsou takové

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne:

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne: Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner Sledované období: 27. 2. 28. 3. 2013 Zpracováno dne: 29. 3. 2013 Obsah: 1. Investujeme.cz Pomůže Temelín růstu a II. pilíř půstu?...3 2. Měšec.cz

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Audit implementace NOZ - jak jsme na to šli v AXA. Konference IA 10/2014 Špindlerův Mlýn

Audit implementace NOZ - jak jsme na to šli v AXA. Konference IA 10/2014 Špindlerův Mlýn Audit implementace NOZ - jak jsme na to šli v AXA Konference IA 10/2014 Špindlerův Mlýn 1 O finanční skupině AXA Celosvětově: Největší soukromá finanční instituce 56 zemí světa, 102 milionů klientů, 160

Více

ESF MU Brno PwC a univerzity 14. listopadu 2007

ESF MU Brno PwC a univerzity 14. listopadu 2007 ESF MU Brno PwC a univerzity 14. listopadu 2007 Auditor v Plzeňském Prazdroji PwC Obsah Představení Stávající spolupráce univerzitami Možnosti do budoucna Představení PwC v Brně Představení Kdo jsme a

Více

Právní aktuality pro strukturování investic

Právní aktuality pro strukturování investic Právní aktuality pro strukturování investic Tax highlights 2011 PPP Spolupráce veřejného a soukromého sektoru 27. ledna 2011 Právní aktuality pro strukturování investic Petr Suchý Deloitte Legal s.r.o.,

Více

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele TopEmployers.cz Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele Každý z nás ví, že na pohovoru je důležité zaujmout a co nejlépe se představit. Ne každý už ví, jakým způsobem toho

Více

Regenerace brownfields s využitím finančních nástrojů. Ing. Daniel Foltýnek, CONTERA, Urban Development Fund MS s.r.o.

Regenerace brownfields s využitím finančních nástrojů. Ing. Daniel Foltýnek, CONTERA, Urban Development Fund MS s.r.o. Regenerace brownfields s využitím finančních nástrojů Ing. Daniel Foltýnek, CONTERA, Urban Development Fund MS s.r.o. Regenerace BF s využitím FN Brownfield Redevelopment Types: the A-B-C Model A Sites

Více

Publicita projektů CZ09 Info na webu

Publicita projektů CZ09 Info na webu Publicita projektů CZ09 Info na webu Jan Aschermann, MŠMT 27.8. 2015 Komunikace - co kde najdete na webu Změna struktury Norských fondů na webu MŠMT Změna kontaktních telefonů na MŠMT Základní informace

Více