Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Success is in the details Úspěch spočívá v detailech"

Transkript

1 Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

2 Deloitte A Quality Brand Deloitte is the brand name that represents Deloitte Touche Tohmatsu, a global organisation of firms devoted to excellence in providing professional advisory services in the following four major areas: Audit Tax Consulting Financial Advisory Through its international network, Deloitte delivers comprehensive services to more than half of the world s largest companies as well as many medium-sized and small businesses and public sector institutions. Over 170,000 professionals in almost 150 countries share their extensive knowledge and experience facilitating a unified approach in delivering the highest quality of services. Deloitte Central Europe Deloitte Central Europe is a regional organisation of firms under Deloitte Central Europe Holdings Limited, which is a member of Deloitte Touche Tohmatsu. The Central European structure originated in 1997 when individual national offices were associated. It now includes more than 30 offices in 17 countries. When providing solutions to our clients, we use the extensive office network and knowledge of more than 3,400 experts. This regional organisation also includes the Deloitte practices in the Czech Republic and Slovakia. Both of our offices are led by a unified management team and activities in both countries are fully coordinated thanks to this shared organisational structure. 2 Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

3 Deloitte značka kvality Deloitte je značka reprezentující Deloitte Touche Tohmatsu, celosvětovou organizaci firem, které jsou zaměřeny na poskytování špičkových profesionálních poradenských služeb ve čtyřech hlavních odborných oblastech: audit daně podnikové poradenství finanční poradenství Prostřednictvím své mezinárodní sítě poskytuje společnost Deloitte komplexní služby více než polovině největších světových společností, stejně jako mnoha středním a malým podnikům či institucím ve veřejném sektoru. Více než zaměstnanců ve více než 150 zemích světa využívá a sdílí bohaté znalosti a zkušenosti, které jim umožňují uplatňovat jednotný postup při poskytování služeb nejvyšší kvality. Deloitte ve střední Evropě Deloitte ve střední Evropě je regionální organizací subjektů zastřešených společností Deloitte Central Europe Holdings Limited, členem sdružení Deloitte Touche Tohmatsu. Tato středoevropská struktura vznikla v roce 1997, kdy došlo ke sdružení jednotlivých národních poboček, a skládá se z více než 30 kanceláří v 17 zemích střední Evropy. Při řešení potřeb klientů využívá rozsáhlou síť kanceláří a znalosti více než specialistů. Do této regionální organizace je integrován i Deloitte v České republice a na Slovensku. Obě kanceláře jsou zároveň řízeny jedním vedením a naše aktivity jsou v těchto zemích plně koordinovány díky společné organizační struktuře. 3

4 Deloitte in the Czech Republic Deloitte provides premium advisory services focusing on strategic corporate management, audit, tax and financial advisory to a wide range of major companies, fast developing businesses and public institutions. Linking local market knowledge with deep international experience enables us to offer a comprehensive approach to our clients needs and challenges by delivering tailor-made solutions. Deloitte provides services to clients wherever they are located in the Czech Republic via our offices in Prague, Brno and Ostrava. Deloitte Czech Republic employs more than 600 nationals and expatriates who are led by 26 partners. The responsibility for managing Deloitte Czech Republic rests with the Office Managing Partner. Our offices are located at the following addresses: Prague Head Office Nile House Karolinská 654/ Prague 8 Karlín Tel.: Fax: Brno Office Spielberk Office Center Holandská Brno Tel.: Fax: Ostrava Office Stodolní Ostrava Tel.: Fax: Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

5 Deloitte v České republice Společnost Deloitte poskytuje prvotřídní poradenské služby v oblastech strategického podnikového managementu, auditu, daňového a finančního poradenství řadě největších společností, rychle se rozvíjejícím firmám a veřejným institucím. Spojení znalostí domácího trhu s bohatými zahraničními zkušenostmi umožňuje nabídnout klientům komplexní přístup k jejich potřebám a výzvám v podobě individuálního řešení šitého přesně na míru. Své špičkové služby poskytuje Deloitte všude tam, kde je klienti potřebují, a v rámci svých aktivit využívá kanceláře v Praze, Brně a Ostravě. V České republice zaměstnává více než 600 místních i zahraničních pracovníků, které řídí 26 partnerů. Odpovědnost za celkové vedení Deloitte v České republice má vedoucí partner. Naše kanceláře najdete na těchto adresách: Hlavní kancelář Praha Nile House Karolinská 654/ Praha 8 Karlín Tel.: Fax: Pobočka Brno Spielberk Office Center Holandská Brno Tel.: Fax: Pobočka Ostrava Stodolní Ostrava Tel.: Fax:

6 Our History We are known worldwide as Deloitte; however, our official company name Deloitte Touche Thomatsu is based on the firm s three founders. In 1845, William W. Deloitte, one of the founding fathers of the accountancy profession, opened his first office in London. Deloitte himself became the first independent auditor ever appointed. In 1883, George Touche, from Scotland, started his career of providing reliable information about the financial standings of market participants. In 1900, along with John Niven, he set up the firm Touche Niven in New York, which later expanded its operations across the United States, Canada and France. The Japanese firm Tohmatsu owes its origins to Admiral Nobuzo Tohmatsu. In 1968 Tohmatsu reached the top of the professional sector with a client portfolio boasting some of the most prestigious Japanese multinational companies such as Mitsubishi and Nissan. The individual companies underwent various changes. In 1989, Deloitte, Haskins and Sells merged with Touche Ross and Tohmatsu & Co. to take its position as a global leader in accounting, auditing, consulting and tax services. The Czech national practice of Deloitte Touche Tohmatsu opened offices in Prague in September Starting as an audit department with only five people, the firm has enjoyed enormous growth since its beginning. At present the addition of our offices in Brno and Ostrava allow us to bring our high-quality services closer to our clients in the Moravian region. Deloitte s experts are ready to provide you with their extensive knowledge and international experience. Milestones 1990 Deloitte Czech Republic opens its first office in Prague 1991 Expanding to Slovakia, the first Deloitte office is opened in Bratislava 1995 The number of Deloitte employees in Central Europe exceeds 1, Service expansion within the Moravian region 1997 Formation of Deloitte Central Europe 2003 Change of the company name from Deloitte & Touche to Deloitte 2005 Ostrava office opens 2007 Brno office opens 2010 Incorporation of the law firm Deloitte Legal 2010 Deloitte became the global #1 in audit and advisory services 6 Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

7 Z historie společnosti Naše společnost je ve světě známa především pod jménem Deloitte. Za oficiální název své firmy Deloitte Touche Tohmatsu vděčíme jejím třem zakladatelům. Jedním z nich byl otec účetnictví, Angličan William W. Deloitte, který si svou první kancelář otevřel v roce Byl vůbec prvním nezávislým auditorem v historii. V roce 1883 odstartoval Skot George Touche svou kariéru poskytováním spolehlivých informací o finanční situaci obchodních společností. V roce 1900 založil společně s Johnem Nivenem v New Yorku firmu Touche Niven, která později rozšířila své působení na celé Spojené státy, Kanadu a Francii. Vznik japonské firmy Tohmatsu je spojen s admirálem Nobuzo Tohmatsu. V roce 1968 se Tohmatsu vyhoupl ve svém oboru na samou špičku s klientelou, k níž patřily nejvýznamnější japonské nadnárodní firmy jako Mitsubishi nebo Nissan. Jednotlivé společnosti prošly různými proměnami a v roce 1989 se firma Deloitte, Haskins a Sells sloučila s firmou Touche Ross and Tohmatsu & Co. Nově vzniklá společnost se pak stala předním světovým poskytovatelem účetních, auditorských, poradenských a daňových služeb. Deloitte Česká republika působí na českém trhu od září 1990, kdy byla otevřena první oficiální kancelář v Praze. Zpočátku tvořilo pracoviště pouze pět zaměstnanců, ale velmi rychle se rozrůstalo. Vysoký standard svých služeb přibližujeme prostřednictvím poboček v Brně a Ostravě i klientům z moravského regionu. Znalosti a rozsáhlé mezinárodní zkušenosti špičkových odborníků společnosti Deloitte jsou tady pro Vás. Důležitá data 1990 otevření první pobočky společnosti Deloitte Česká republika v Praze 1991 Deloitte se rozrůstá na Slovensko, první pobočka otevřena v Bratislavě 1995 počet pracovníků společnosti Deloitte ve střední Evropě přesáhl rozšíření služeb do moravského regionu 1997 vznik společnosti Deloitte Central Europe 2003 společnost Deloitte & Touche mění své obchodní jméno na Deloitte 2005 zahájen provoz pobočky v Ostravě 2007 otevření kanceláře v Brně 2010 vznik advokátní kanceláře Deloitte Legal 2010 Deloitte se stal celosvětově největší společností poskytující auditní a poradenské služby 7

8 Our Strategy and Vision During nearly 20 years of operation in the Czech Republic and Slovakia, Deloitte has managed to attain significant success and ranks among companies with outstanding financial performance. This all serves as a strong and reliable basis for our continued successful development. Our long-term strategy can be summarised in these four points: Fast Profitable Growth Deloitte has long been perceived as a leading company on the professional services market, cooperating with the most important clients. Deloitte intends to maintain its position as one of the fastest-growing companies in the industry in the future. Magnet for Talented People Our high-profile experts are the foundation of the quality of our services. Deloitte puts great emphasis on supporting their knowledge, skills and long-term career development. We strive to keep our employees motivated and enthusiastic, which helps us maintain excellent results. Our Vision: Deloitte To be the Standard of Excellence. Being the standard of excellence means being in a position where others look up to us and compare their performance to ours. Partnership The Deloitte offices in the Czech Republic and Slovakia will continue cooperating with other offices in Central Europe and around the world to act as an integrated entity in which the interests of the whole organisation are superior to the interests of individual departments. Passion for Quality and Risk Management Our main objective is to provide comprehensive and practical solutions which bring sustainable improvements in the performance of our clients. We are constantly improving the quality of our solutions through effective internal processes, giving special attention to quality and risk management. 8 Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

9 Naše strategie a vize Za téměř dvacet let působení v České republice a na Slovensku se firmě Deloitte bezesporu podařilo dosáhnout významných úspěchů a zařadit se mezi společnosti s vynikajícími finančními výsledky. To vše tvoří velmi pevný a stabilní základ pro náš další úspěšný rozvoj. Naši dlouhodobou strategii lze shrnout do čtyř základních bodů: Rozvoj a růst Společnost Deloitte je na trhu odborných služeb dlouhodobě vnímána jako jedna z předních společností, která spolupracuje s těmi nejvýznamnějšími klienty. I v budoucnu chce patřit mezi nejrychleji se rozvíjející firmy v odvětví. Magnet pro talentované Základem kvality našich služeb jsou špičkoví odborníci, které společnost intenzivně podporuje v rozvíjení jejich vědomostí, dovedností a dlouhodobé kariéře. Usilujeme o to, aby nám motivace a nadšení našich zaměstnanců pomáhaly i nadále dosahovat vynikajících výsledků. Naše vize: Deloitte měřítko nejvyšší kvality. Být měřítkem nejvyšší kvality pro nás znamená dosáhnout stavu, kdy se ostatní budou poměřovat s námi a našimi výsledky. Ideální partner Pobočky společnosti v České a Slovenské republice budou pokračovat ve spolupráci s ostatními kancelářemi Deloitte v regionu střední Evropy i mimo něj. Nadále budeme vystupovat jako celistvý subjekt, v němž jsou zájmy celé organizace nadřazeny zájmům jednotlivých oddělení. Zaměřeno na kvalitu Naším cílem je pokračovat v nabídce komplexních praktických řešení, která umožňují klientům průběžně zvyšovat výkonnost. Kvalitu těchto řešení neustále zlepšujeme pomocí efektivních interních procesů ve firmě, zejména pak v oblasti řízení kvality a rizik. 9

10 Corporate Social Responsibility To continue our support, we have decided to focus on three major activities: financial support to handicapped students during study abroad programmes, providing support to seniors and support for children in developing areas. As in other Deloitte Touche Tohmatsu member firms, our employees are encouraged to participate in projects supporting charitable organisations. Once a year, we devote our time to charitable activities outside the office, such as a blood drive, manual labour at charities, or training provided to non-profit associations. During the Christmas season we provide support to the International Charity Bazaar. Representatives of more than 50 countries and many charity organisations participate in this important charity event, which raises money to support children, the elderly and handicapped people. We also care about the environment. As a holder of a Certificate in Environmental Management we have implemented company policies, principles and requirements related to environmental protection. Cooperation with Universities and Student Organisations Deloitte places great value on its employees professional growth and development. We believe that students and recent graduates who are just starting their careers deserve to be given the chance to prove themselves. Therefore, we cooperate with major universities and student organisations in the Czech Republic, such as the University of Economics in Prague, the University of Finance and Administration (VSFS), Masaryk University in Brno, the AIESEC and IAESTE organisations. In terms of our activities in Moravia and Silesia, we provide teaching assistance to institutions such as the Technical University in Ostrava, the Silesian University in Karviná or the information centre in the University of Tomas Bata of Zlín. We view corporate social responsibility as an integral part of business. From the very beginning of our activities in the Czech Republic, we have continuously provided financial, material or specialised help to a wide range of charities and civic organisations. 10 Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

11 Společenská odpovědnost Protože chceme své úsilí v charitativní činnosti neustále rozvíjet, zaměřili jsme se na tři hlavní oblasti. První z nich je finanční podpora mladých handicapovaných studentů při stážích na zahraničních univerzitách, druhý je zaměřen na pomoc seniorům, třetí projekt pomáhá dětem z rozvojových oblastí. Stejně jako v ostatních členských firmách sdružení Deloitte Touche Tohmatsu se i naši zaměstnanci zapojují do projektu pomoci dobročinným organizacím. Jeden den v roce věnujeme obecně prospěšné činnosti např. darování krve, pomoci s úklidem prostor, práci na zahradě či školení pro nezisková sdružení. V předvánočním čase podporujeme Mezinárodní charitativní bazar. Této významné charitativní akce se účastní zástupci více než padesáti zemí a několika charitativních organizací. Dobročinné příspěvky jsou poté využity na pomoc dětem, seniorům a handicapovaným lidem. Lhostejný nám není ani stav životního prostřední. Jako držitel certifikátu environmentálního systému řízení jsme přijali firemní zásady, pravidla a požadavky související s ochranou životního prostředí. Spolupráce s univerzitami a studentskými organizacemi Společnost Deloitte klade velký důraz na profesní růst a rozvoj svých zaměstnanců. Věříme, že stejnou možnost si zaslouží i studenti a čerství absolventi vysokých škol, kteří svou kariéru teprve startují. Spolupracujeme proto s největšími univerzitami a studentskými organizacemi v České republice, jako jsou Vysoká škola ekonomická v Praze, Masarykova univerzita v Brně nebo organizace AIESEC a IAESTE. V rámci svého působení na Moravě a ve Slezsku pomáháme s výukou na univerzitách, např. na Technické univerzitě v Ostravě, Slezské univerzitě v Karviné nebo v UTB ve Zlíně. Odpovědnost vůči veřejnosti vnímáme jako nedílný rys podnikání. Od začátku našeho působení v České republice jsme poskytovali stálou finanční, materiální či odbornou pomoc řadě dobročinných či obecně prospěšných organizací. 11

12 Supporting Development of the Czech Business Environment Meetings with the Management of Large Companies and State Administration Representatives We support a variety of opportunities for managers of large Czech companies to meet with the representatives of governmental agencies. In cooperation with major business newspapers and magazines and other significant institutions, we take part in organising conferences, seminars and round-table discussions. Because we believe that the exchange of ideas and experience is beneficial, we support the search for solutions to problems facing individual industries as well as the whole economy. Deloitte Technology Fast 50 Technology-based companies are some of the fastest-growing and most dynamic firms contributing to overall economic growth. In an effort to highlight these firms we regularly prepare the Central European Technology Fast 50 survey, which lists the 50 fastest-growing technology firms in the region. The Fast 50 list covers all technology areas, from the Internet, computers and semiconductors to the life sciences including public as well as private companies. Every year, we invite more than 4,000 firms from all over Central Europe to take part in this survey. Overview of Major Central European Companies Every year, Deloitte prepares the Top 500 ranking of the 500 largest companies in Central Europe. Deloitte s Czech office provides the ranking with publicly available data concerning Czech companies and comments on economic development as a whole and in individual economic sectors. In this project, we query the management of major Czech companies and publish their comments on economic development. 12 Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

13 Podpora rozvoje podnikatelského prostředí v České republice Setkání vedoucích pracovníků velkých podniků a státní správy Podporujeme řadu příležitostí k setkávání vedoucích pracovníků českých podniků a zástupců politického vedení České republiky. Ve spolupráci s předními ekonomickými novinami a časopisy nebo jinými významnými institucemi se podílíme na organizování konferencí, seminářů a diskusních setkání. Jsme přesvědčeni, že výměna názorů a zkušeností je prospěšná, a proto podporujeme hledání řešení problémů, které trápí jednotlivá odvětví nebo ekonomiku jako celek. Přehled největších společností ve střední Evropě Každý rok zpracováváme žebříček 500 největších firem ve střední Evropě. Česká kancelář přispívá do tohoto přehledu daty o českých společnostech z veřejně přístupných zdrojů a také komentáři o vývoji ekonomiky a jejích hlavních sektorů. V rámci tohoto projektu oslovujeme vedení největších českých firem a publikujeme jejich komentáře k ekonomickému vývoji. Přehled Deloitte Technology Fast 50 Technologicky zaměřené společnosti patří k nejrychleji se rozvíjejícím a dynamickým firmám přispívajícím k celkovému růstu ekonomiky. Protože si jejich úsilí ceníme, sestavujeme pravidelně středoevropský přehled Technology Fast 50, v němž je seřazeno 50 nejrychleji se rozvíjejících technologických společností z regionu. Žebříček Fast 50 pokrývá všechny oblasti odvětví technologie, od internetu, přes počítače a polovodiče až po vědy odvozené od biologie, a jsou do něj zařazovány společnosti veřejné i soukromé. Každoročně zveme k účasti v průzkumu na firem z celé střední Evropy. 13

14 Our Services: Audit Our audit experts have deep knowledge of accounting and auditing standards and pay maximum attention to the nature of our clients business and the specific risks they are facing. Audits carried out by Deloitte provide assurance on the accuracy of financial statements, as well as an array of recommendations for company management on how to further improve financial reporting, control systems, risk management and business processes. Among other things, we assist our clients in adopting new accounting policies, finding solutions to address the impact of financial reporting changes, make preparations for the issuance of shares or bonds, and aid in solving many other issues and problems. Our auditors are also valued team members in dealing with client issues, such as merger and acquisition (M&A) transactions, changes in and implementation of new information systems, financial reporting and controlling projects, and many more. Our principal services include: Statutory and international audits Preparation of financial statements under International Financial Reporting Standards (IFRS) and US GAAP Advisory services related to statutory accounting, International Financial Reporting Standards (IFRS) and US GAAP Reviews of accounting systems, risks and controls Advisory services on compliance with the Sarbanes-Oxley Act Efficient and practical solutions in financial controlling Accounting advice letters Regulatory advice Specialist trainings Special M&A support IPO and bond offerings related services Public audits Our teams have deep knowledge in many industries, including Financial Services, Real Estate, Energy & Resources, Automotive, Manufacturing, Consumer Business, Technology, Media and Telecommunications. 14 Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

15 Naše služby: Audit Naši auditoři disponují rozsáhlými znalostmi účetních a auditorských předpisů, ale také věnují maximální pozornost povaze podnikání a specifickým rizikům, kterým jsou naši klienti vystaveni. Audit prováděný firmou Deloitte poskytuje jak respektované ujištění o správnosti účetní závěrky, tak i řadu námětů pro vedení firem, jak dále zlepšit finanční výkaznictví, kontrolní systém, řízení rizik a obchodní procesy. Pomáháme našim klientům mimo jiné se zaváděním nových účetních postupů, při řešení dopadů různých změn na finanční výkaznictví, při přípravě na emise akcií nebo dluhopisů a v dalších oblastech. Naši auditoři jsou také ceněnými členy týmů, které řeší další problémy našich klientů například při fúzích a akvizicích (M&A) firem, změnách a zavádění nových informačních systémů, projektů finančního výkaznictví a kontrolingu a podobně. Naše týmy mají rozsáhlé znalosti v celé řadě odvětví, jako např. finanční instituce, reality, energetika a zdroje, automobilový průmysl, výroba, spotřebitelský průmysl, technologie, média a telekomunikace. Hlavní nabídka služeb: statutární a mezinárodní audit sestavení finančních výkazů podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) nebo podle postupů US GAAP (účetní standardy platné v USA) poradenské služby v oblasti účetnictví, místních i Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a US GAAP prověrky účetních systémů, rizik a kontrolních opatření poradenství v oblasti dodržování zákona Sarbanes-Oxley účinná a praktická řešení v oblasti finančního kontrolingu poradenské služby v oblasti účetnictví poradenství v oblasti regulatorních požadavků odborná školení zvláštní podpora při realizaci transakcí v oblasti fúzí a akvizic služby související s primárními emisemi akcií a emisemi dluhopisů audit subjektů působících ve veřejném sektoru 15

16 Our Services: Tax Services It is well known that every transaction has tax implications. At the same time, tax regulations and legislation face constant changes, and continuing globalisation complicates tax issues in multinational as well as local enterprises, which in effect brings about many opportunities for effective tax planning. Our tax advisors provide companies with assurance regarding their tax reporting systems and tax compliance, and also assist in designing and implementing tax systems, all of which helps in developing solutions for the complex issues our clients often face. Our business process outsourcing (BPO) experts offer comprehensive services to companies, institutions and organisations of all sizes from all industry sectors. In providing our services in the area of bookkeeping, payroll processing and reporting, we use state-of-the-art information technologies automating the accounting and tax processes. In addition, we provide advisory services related to the use of funds from the EU and other public sources. Our principal services include: Local and international corporate tax advisory and tax planning services Corporate and personal income tax services VAT, excise taxes and customs duties Transfer pricing services Mergers and acquisition services International assignment services Immigration services Employee benefit and social security services Preparation of tax returns and Intrastat reports Grants and incentives advisory Research & development tax relief advisory Bookkeeping and accounting advisory services Preparation of statutory and management reporting Payroll processing Temporary staffing solutions 16 Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

17 Naše služby: Daňové služby Daňové dopady se týkají téměř všech obchodních transakcí a daňové zákony i pravidla se neustále mění. Postupující globalizace komplikuje daňové záležitosti nadnárodních i domácích společností, ale současně vytváří řadu příležitostí pro efektivní daňové plánování. Naši daňoví poradci poskytují firmám nejen ujištění, že správně vykazují a platí daně, ale rovněž jim pomáhají navrhnout a implementovat daňové systémy a řešit komplikované problémy, se kterými se často potýkají. Specialisté v oblasti business process outsourcingu (BPO) nabízí komplexní služby společnostem, institucím a organizacím jakékoli velikosti působícím ve všech odvětvích. Při poskytování služeb v oblasti účetnictví, mzdové administrativy a výkaznictví využíváme nejmodernější informační technologie, které automatizují účetní a daňové procesy. Zároveň nabízíme poradenské služby v oblasti čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a jiných veřejných zdrojů. Hlavní nabídka služeb: daňové poradenství a daňové plánování pro tuzemské i mezinárodní společnosti daň z příjmů právnických a fyzických osob daň z přidané hodnoty, spotřební daně a cla transferové ceny fúze a akvizice daňové poradenství pro vyslané pracovníky imigrační služby služby v oblasti zaměstnaneckých výhod a sociálního zabezpečení zpracování daňových přiznání a formulářů Intrastat poradenství v oblasti grantů a investičních pobídek poradenství při odčitatelné položce na výzkum a vývoj vedení účetnictví a účetní poradenství příprava statutárních i manažerských výkazů vedení mzdové agendy dočasné zapůjčování pracovníků 17

18 Our Services: Legal Services Legal services are provided by Deloitte Legal s.r.o., a law firm associated with the Deloitte group. Deloitte Legal is a leading firm principally in those areas of legal services where it provides clients with integrated services comprising advisory services across multiple specialised industries. Deloitte Legal s close cooperation with other Deloitte functions is one of its key competitive advantages as well as the entire Deloitte group as compared to other advisory companies. Our principal services include: Services related to investments-related services Structuring services Services related to crisis management Services related to common day-to-day operations Legal support in tax issues Members of the Deloitte Legal team have extensive experience and have been involved in a number of significant transactions. They are both excellent lawyers and experienced project managers. For this reason, we are uniquely placed to provide clients with an outstanding level of the legal services outsourcing. 18 Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

19 Naše služby: Právní služby Právní služby poskytuje Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář, která je asociovanou kanceláří skupiny Deloitte. Deloitte Legal patří ke špičce zejména v těch oblastech právních služeb, kde poskytuje klientům integrované služby zahrnující poradenství napříč více specializovanými obory. Právě těsná spolupráce s dalšími odděleními Deloitte tvoří jednu z hlavních konkurenčních výhod naší advokátní kanceláře, jakož i celé skupiny Deloitte oproti ostatním poradenským společnostem. Hlavní nabídka služeb: služby spojené s investicemi služby strukturování služby spojené s krizovým řízením služby spojené s běžným provozem podnikání právní podpora v daňových otázkách Členové týmu Deloitte Legal mají rozsáhlé zkušenosti a podíleli se na řadě významných transakcí. Členové týmu Deloitte Legal jsou však nejenom špičkoví právníci, ale mají zkušenosti i s projektovým řízením. Takto můžeme klientům nabídnout nadstandardní míru outsourcingu právních služeb. 19

20 Our Services: Financial Advisory Our teams provides leading advisory services to companies and their owners, private investors, financial institutions and state authorities in relation to the acquisition and disposal of companies and businesses. We offer extensive knowledge and experience from advisory in local and foreign transactions. We manage sale and acquisition processes, prepare due diligence, valuations and restructuring of companies. Our principal services include: Identification of appropriate acquisition opportunities Co-ordination of valuation, due diligence support along with preparation for the integration of the acquired business Assistance in acquiring finance and negotiation support for transaction documentation Assistance with divestment strategy and selection of potential investors Preparation of marketing documentation Negotiation support on buy or sell side Valuation and financial modelling for the purpose of investment, restructuring, litigation support Acquisition and Vendor Due Diligence for independent assessment of risks and issues surrounding a transaction Assistance with preparation of financial carve out information Advice on restructuring and assistance with stakeholder negotiations Real estate portfolio optimisation including operating costs and ownership Feasibility studies of new real estate development projects 20 Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Trendy v online prodeji 67% Webrooming Populace dnes používá smartphone nebo tablet Showrooming 69 % 50% Letos historicky poprvé smartphony přestihly

Více

Realitní trh 2014. Stavební fórum. Tomas Seidl, 10.12.2014

Realitní trh 2014. Stavební fórum. Tomas Seidl, 10.12.2014 Realitní trh 2014 Stavební fórum Tomas Seidl, 10.12.2014 Agenda Rezidenční trh 3 Kancelářský trh 9 Maloobchodní trh 14 Hotelový trh 17 2014 Deloitte Central Europe 2 Rezidenční trh Vývoj bytové výstavby

Více

Úspěch spočívá v detailech

Úspěch spočívá v detailech Služby Projekty Více o nás Úspěch spočívá v detailech Deloitte v České republice V publikaci jsou použity fotografie plastik Tomáše Medka, který se podílí na projektu Deloitte Inovace v umění. Deloitte

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu. 12. září 2011

Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu. 12. září 2011 Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu 12. září 2011 Grant Thornton ve světě a naše cíle Grant Thornton poskytuje komplexní služby v oblasti auditu, účetnictví, daňového poradenství

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele TopEmployers.cz Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele Každý z nás ví, že na pohovoru je důležité zaujmout a co nejlépe se představit. Ne každý už ví, jakým způsobem toho

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 PLATOVÝ Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 Hays Czech Republic, March 2012 ACCOUNTANCY & FINANCE PLATOVÝ PRŮZKUM Základní měsíční mzdy v českých korunách na plnoúvazkové pozice v oboru ACCOUNTANCY

Více

Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí

Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí Tomáš Kadlec Agenda 1. Zákaznicky orientované IT Komplikace s tradičním IT Centric Pricing and Billing Příklady použití nástroje a benefity

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

Copyright 2003 MA Management, a.s., všechna práva vyhrazena

Copyright 2003 MA Management, a.s., všechna práva vyhrazena Copyright 2003 MA Management, a.s., všechna práva vyhrazena VISION MAM je společnost, která na vysoké úrovni poskytuje služby v oblasti investičního bankovnictví. MAM provides high-quality services in

Více

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Solutions for Demanding Business INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Pilotní řešení Peter Ondrovič a kolektiv ISSS 2012 HRADEC KRÁLOVÉ OBSAH PREZENTACE Základní koncept pilotního řešení Poloha v

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

Na začátku bylo slovo akcionáře

Na začátku bylo slovo akcionáře Jak jsme budovali značku tak, aby ji lidi měli rádi Zákaznická loajalita a akvizice ve finančních službách Jakub Petřina Praha / 20. června 2012 I banku můžete mít rádi Na začátku bylo slovo akcionáře

Více

Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu. Stavební fórum

Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu. Stavební fórum Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu Stavební fórum Praha, červen 2013 Michal Melč Deloitte Czech Republic senior manager Real Estate Advisory mmelc@deloittece.com +420

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

Pomáháme vám využívat vaše informace VYHLEDÁVACÍ TECHNOLOGIE PRO ON-LINE INFORMAČNÍ ZDROJE SEARCH DRIVEN INNOVATION

Pomáháme vám využívat vaše informace VYHLEDÁVACÍ TECHNOLOGIE PRO ON-LINE INFORMAČNÍ ZDROJE SEARCH DRIVEN INNOVATION Pomáháme vám využívat vaše informace VYHLEDÁVACÍ TECHNOLOGIE PRO ON-LINE INFORMAČNÍ ZDROJE SEARCH DRIVEN INNOVATION INFORUM 2008 P.Kocourek, INCAD FAST X10 partner 29.5.2008 PREZENTACE Technologicky orientovaný

Více

Innovation Infrastructure of the Zlín Region

Innovation Infrastructure of the Zlín Region Innovation Infrastructure of the Zlín Region Vážené dámy, vážení pánové, současná politika Evropské unie a potažmo i České republiky přeje snahám o vytváření příznivého podnikatelského prostředí v regionech.

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Služby pro Trh spotřebního zboží

Služby pro Trh spotřebního zboží Služby pro trh spotřebního zboží Trh spotřebního zboží Společnosti podnikající v České republice na trhu spotřebního zboží musejí v současné době rychle reagovat na řadu výzev a problémů: mění se a rostou

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Novinky z oblasti nemovitostí

Novinky z oblasti nemovitostí Novinky z oblasti nemovitostí Deloitte Česká republika Cenová mapa transakčních Společnost pro cenové mapy s.r.o. ve výhradní spolupráci s poradenskou společností Deloitte spustila unikátní analytický

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Řízení realizace projektu. Úspěšný start do světa projektového řízení. Romana Hůlková. 3. června 2014. 2014 Deloitte Czech Republic 1

Řízení realizace projektu. Úspěšný start do světa projektového řízení. Romana Hůlková. 3. června 2014. 2014 Deloitte Czech Republic 1 Řízení realizace projektu Úspěšný start do světa projektového řízení Romana Hůlková 3. června 2014 1 Agenda Představení 3 Společnost Deloitte 4 Cíl projektového řízení x Cíl realizace projektu 9 Jak uřídit

Více

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ www.pwc.com Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha Seminář pro příjemce z OPPK 24. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Program 13.30 13.45 Registrace účastníků

Více

Perfect Project Management Nikdy nekončící proces učení

Perfect Project Management Nikdy nekončící proces učení Perfect Project Management Nikdy nekončící proces učení Systém školení a růstu PM v Logice CEE Pavel Reich, Programme Manager & PM Practice Manager 19.11.2010 Kdo jsme? Více než 39.000 spolupracovníků

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 8. a 9. ročníků

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

??? Performance jako součást Talent managementu. Workshop

??? Performance jako součást Talent managementu. Workshop ??? Performance jako součást Talent managementu Workshop Praha, 11.4.2013 Firmy implementují systémy Talent Managementu a sestavují strategie rozvoje talentů... Výchova pracovníků s kompetencemi na vyšší

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Metodika a přístup v AML, založený na hodnocení vlastních rizik Praha 17.9.2013 JUDr. Petr Barák, Vedoucí operačních rizik, Air Bank a.s.

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Ministerstvo financí Referát regulace a metodiky projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Vydáno dne 11. září 2008 V této příloze jsou českým názvům

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Úvod Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Ve vazbě na základní předmět výzkumu v oblasti manažerského účetnictví manažersky orientované informační systémy, které by měly společně

Více

Celonárodní veřejná dobíjecí infrastruktura pro elektromobily Projekt e-laad.nl (Holandsko)

Celonárodní veřejná dobíjecí infrastruktura pro elektromobily Projekt e-laad.nl (Holandsko) Celonárodní veřejná dobíjecí infrastruktura pro elektromobily Projekt e-laad.nl (Holandsko) David Vajsar Senior Sales Representative, Energy Inteligence procesní infrastruktury 20.09. 2012 Grand Hotel

Více

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT JAKUB CHOVANEC - IDG KONFERENCE 3.6.2015 KDO JSME #1 v poskytování datové analytiky a služeb v oblasti Business Analytics a Business Intelligence 39 let na trhu 16

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region

www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region 2 Vážené dámy, vážení pánové, současná politika Evropské unie a potažmo i České republiky přeje snahám o vytváření příznivého podnikatelského

Více

Služby pro potravinářství a nápojářství kpmg.cz

Služby pro potravinářství a nápojářství kpmg.cz Služby pro potravinářství a nápojářství kpmg.cz 1 Služby pro potravinářství a nápojářství Služby pro potravinářství a nápojářství Jak přežít v dynamicky se měnícím prostředí? Potravinářský průmysl můžeme

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele

Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele Vladislav Sláma 18.9.2012, Prague Fire and Security Days Profil a specifika služby PRS Přehled služeb GNSS Galileo Open Service (OS) Základní

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ CONFLICT OF INTEREST POLICY ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 1. Introduction 1.1

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

PricewaterhouseCoopers Theplacetosucceed 26. února 2009. theplacetosucceed

PricewaterhouseCoopers Theplacetosucceed 26. února 2009. theplacetosucceed Theplacetosucceed 26. února 2009 theplacetosucceed O čem budeme mluvit? Kdo jsme a co děláme? Váš rozvoj a kariéra Jaké to je pracovat v PwC? O čem budeme mluvit? Kdo jsme a co děláme? Váš rozvoj a kariéra

Více

www.beghelli.cz BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s.

www.beghelli.cz BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Profil společnosti Company profile Profil společnosti Company profile BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Poříčí 3A, 603 16 Brno Česká republika Tel. +420 531 014 111 Fax

Více

INTEGRACE SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY ISSS 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Duben 2012 AGENDA Asseco Central Europe Registr práv a povinností Integrace OVM se základními registry

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU KAAD

STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU KAAD STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU - KAAD Východní Evropa program - Katolická akademická služba pro cizince www.kaad.de Stipendia pro křesťanské studenty (po 6. semestru), absolventy vysokých škol a vědecké

Více

Řízení projektu a rizik vývoje softwaru

Řízení projektu a rizik vývoje softwaru Řízení projektu a rizik vývoje softwaru 3. dubna 2013 Zbyněk Šlosar Lektor Zbyněk Šlosar Project Manager @ Unicorn Systems Energetika, Telco, Bankovnictví, Odpadové hospodářství Zakázkový vývoj software,

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát Právní povaha virtuálních peněz Pavel Hejl, advokát Obsah Peníze x elektronické peníze x virtuální peníze Právní povaha virtuálních peněz a zdanění Bitcoin Regulace ve světě Regulace v ČR Bitcoiny a související

Více

National exchange workshop

National exchange workshop National exchange workshop v rámci projektu CNCB Clarion Congress Hotel Prague 17. března 2011 Základní informace Název projektu: Akronym: Číslo projektu: Cluster and Network Cooperation for Business Success

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

<Insert Picture Here> Hyperion a vazba na reportovací nástroje

<Insert Picture Here> Hyperion a vazba na reportovací nástroje Hyperion a vazba na reportovací nástroje Martin Grof Senior Konzultant, Oracle Czech Agenda Enterprise Performance management Představení funkčních oblastí realizace úspor Priority

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Daňová soustava (DS) 545-xxxx Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Jana Magnusková, Ph.D. Kredity:

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Ing. M. Škarka Tel. 234 006 113 skarka@tc.cz Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 16000 Praha Praha 5.12.2013 HORIZONT 2020 (2014-2020) Je nejvýznamnějším

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

Liberálně-konzervativní akademie. Liberal Conservative Academy

Liberálně-konzervativní akademie. Liberal Conservative Academy 10 let CEVRO Liberálně-konzervativní akademie 10 years of CEVRO Liberal Conservative Academy Vznik CEVRO Foundation of CEVRO CEVRO vzniklo v srpnu 1999 se základní myšlenkou podporovat ty, kteří chtějí

Více

Služby pro sektor dopravy

Služby pro sektor dopravy Služby pro sektor dopravy Kudy vede cesta? kpmg.cz Celý svět je v pohybu a firmy, které působí v dopravním sektoru, s ním. Odvětví dopravy tvrdě zasáhla hospodářská recese čelí nejen legislativním a daňovým

Více

COSO 2013. Nový rámec pro vnitřní kontrolní systém. Zuzana Kitto, KPMG. 10. setkání interních auditorů z oblasti průmyslu, obchodu a služeb

COSO 2013. Nový rámec pro vnitřní kontrolní systém. Zuzana Kitto, KPMG. 10. setkání interních auditorů z oblasti průmyslu, obchodu a služeb COSO 2013 Nový rámec pro vnitřní kontrolní systém Zuzana Kitto, KPMG 10. setkání interních auditorů z oblasti průmyslu, obchodu a služeb 7. března 2014 Obsah Zuzana Kitto Associate Manager Risk Consulting

Více

O skupině Schaffer & Partner

O skupině Schaffer & Partner O skupině Schaffer & Partner Schaffer & Partner je mezinárodně činná skupina daňových poradců, auditorů a advokátů. Kancelář v Norimberku byla založena již v roce 1987 a v současné době tvoří mezinárodní

Více

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary 20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU ZABEZPEČení a požární ochrany 20 th INTERNATIONAL FAIR OF SECURITY & FIRE PREVENTION 20 th anniversary tradition & innovation 2. ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Uzavřít dobrý obchod je umění Váš poradce při podnikových transakcích

Uzavřít dobrý obchod je umění Váš poradce při podnikových transakcích Uzavřít dobrý obchod je umění Váš poradce při podnikových transakcích S klienty sdílíme rozsáhlé zkušenosti získané v domácím i mezinárodním prostředí, řadu specializovaných dovedností a hluboké znalosti

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz KPMG v České republice 2 Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika Staráme se o dění kolem nás. Společenská odpovědnost je součástí naší firemní

Více

CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair

CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair Roman Badík ERA Chair Project Manager Bratislava, 24. dubna 2014 Obsah 1 Představení CEITECu 2 Představení projektu ERA Chair Základní přehled Organizační

Více

OUTSOURCING POHLEDEM CIO PODNIKU STŘEDNÍ VELIKOSTI

OUTSOURCING POHLEDEM CIO PODNIKU STŘEDNÍ VELIKOSTI Informační technologie pro praxi 2009 OUTSOURCING POHLEDEM CIO PODNIKU STŘEDNÍ VELIKOSTI Lumir Kaplan CIO DHL Express (Czech Republic) Agenda 1. Outsourcing IT 2. Outsourcingová past 3. Efektivní outsourcing

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Venture Kapitál. financování inovativních projektů. Vladislav Jež. Czech Private Equity &Venture Capital Association. Nov 30, 2009 Prague 1

Venture Kapitál. financování inovativních projektů. Vladislav Jež. Czech Private Equity &Venture Capital Association. Nov 30, 2009 Prague 1 Venture Kapitál financování inovativních projektů Vladislav Jež Czech Private Equity &Venture Capital Association Nov 30, 2009 Prague 1 Financování růstu společnosti (early stage, inovativní) Vlastní zdroje

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více