Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Success is in the details Úspěch spočívá v detailech"

Transkript

1 Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

2 Deloitte A Quality Brand Deloitte is the brand name that represents Deloitte Touche Tohmatsu, a global organisation of firms devoted to excellence in providing professional advisory services in the following four major areas: Audit Tax Consulting Financial Advisory Through its international network, Deloitte delivers comprehensive services to more than half of the world s largest companies as well as many medium-sized and small businesses and public sector institutions. Over 170,000 professionals in almost 150 countries share their extensive knowledge and experience facilitating a unified approach in delivering the highest quality of services. Deloitte Central Europe Deloitte Central Europe is a regional organisation of firms under Deloitte Central Europe Holdings Limited, which is a member of Deloitte Touche Tohmatsu. The Central European structure originated in 1997 when individual national offices were associated. It now includes more than 30 offices in 17 countries. When providing solutions to our clients, we use the extensive office network and knowledge of more than 3,400 experts. This regional organisation also includes the Deloitte practices in the Czech Republic and Slovakia. Both of our offices are led by a unified management team and activities in both countries are fully coordinated thanks to this shared organisational structure. 2 Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

3 Deloitte značka kvality Deloitte je značka reprezentující Deloitte Touche Tohmatsu, celosvětovou organizaci firem, které jsou zaměřeny na poskytování špičkových profesionálních poradenských služeb ve čtyřech hlavních odborných oblastech: audit daně podnikové poradenství finanční poradenství Prostřednictvím své mezinárodní sítě poskytuje společnost Deloitte komplexní služby více než polovině největších světových společností, stejně jako mnoha středním a malým podnikům či institucím ve veřejném sektoru. Více než zaměstnanců ve více než 150 zemích světa využívá a sdílí bohaté znalosti a zkušenosti, které jim umožňují uplatňovat jednotný postup při poskytování služeb nejvyšší kvality. Deloitte ve střední Evropě Deloitte ve střední Evropě je regionální organizací subjektů zastřešených společností Deloitte Central Europe Holdings Limited, členem sdružení Deloitte Touche Tohmatsu. Tato středoevropská struktura vznikla v roce 1997, kdy došlo ke sdružení jednotlivých národních poboček, a skládá se z více než 30 kanceláří v 17 zemích střední Evropy. Při řešení potřeb klientů využívá rozsáhlou síť kanceláří a znalosti více než specialistů. Do této regionální organizace je integrován i Deloitte v České republice a na Slovensku. Obě kanceláře jsou zároveň řízeny jedním vedením a naše aktivity jsou v těchto zemích plně koordinovány díky společné organizační struktuře. 3

4 Deloitte in the Czech Republic Deloitte provides premium advisory services focusing on strategic corporate management, audit, tax and financial advisory to a wide range of major companies, fast developing businesses and public institutions. Linking local market knowledge with deep international experience enables us to offer a comprehensive approach to our clients needs and challenges by delivering tailor-made solutions. Deloitte provides services to clients wherever they are located in the Czech Republic via our offices in Prague, Brno and Ostrava. Deloitte Czech Republic employs more than 600 nationals and expatriates who are led by 26 partners. The responsibility for managing Deloitte Czech Republic rests with the Office Managing Partner. Our offices are located at the following addresses: Prague Head Office Nile House Karolinská 654/ Prague 8 Karlín Tel.: Fax: Brno Office Spielberk Office Center Holandská Brno Tel.: Fax: Ostrava Office Stodolní Ostrava Tel.: Fax: Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

5 Deloitte v České republice Společnost Deloitte poskytuje prvotřídní poradenské služby v oblastech strategického podnikového managementu, auditu, daňového a finančního poradenství řadě největších společností, rychle se rozvíjejícím firmám a veřejným institucím. Spojení znalostí domácího trhu s bohatými zahraničními zkušenostmi umožňuje nabídnout klientům komplexní přístup k jejich potřebám a výzvám v podobě individuálního řešení šitého přesně na míru. Své špičkové služby poskytuje Deloitte všude tam, kde je klienti potřebují, a v rámci svých aktivit využívá kanceláře v Praze, Brně a Ostravě. V České republice zaměstnává více než 600 místních i zahraničních pracovníků, které řídí 26 partnerů. Odpovědnost za celkové vedení Deloitte v České republice má vedoucí partner. Naše kanceláře najdete na těchto adresách: Hlavní kancelář Praha Nile House Karolinská 654/ Praha 8 Karlín Tel.: Fax: Pobočka Brno Spielberk Office Center Holandská Brno Tel.: Fax: Pobočka Ostrava Stodolní Ostrava Tel.: Fax:

6 Our History We are known worldwide as Deloitte; however, our official company name Deloitte Touche Thomatsu is based on the firm s three founders. In 1845, William W. Deloitte, one of the founding fathers of the accountancy profession, opened his first office in London. Deloitte himself became the first independent auditor ever appointed. In 1883, George Touche, from Scotland, started his career of providing reliable information about the financial standings of market participants. In 1900, along with John Niven, he set up the firm Touche Niven in New York, which later expanded its operations across the United States, Canada and France. The Japanese firm Tohmatsu owes its origins to Admiral Nobuzo Tohmatsu. In 1968 Tohmatsu reached the top of the professional sector with a client portfolio boasting some of the most prestigious Japanese multinational companies such as Mitsubishi and Nissan. The individual companies underwent various changes. In 1989, Deloitte, Haskins and Sells merged with Touche Ross and Tohmatsu & Co. to take its position as a global leader in accounting, auditing, consulting and tax services. The Czech national practice of Deloitte Touche Tohmatsu opened offices in Prague in September Starting as an audit department with only five people, the firm has enjoyed enormous growth since its beginning. At present the addition of our offices in Brno and Ostrava allow us to bring our high-quality services closer to our clients in the Moravian region. Deloitte s experts are ready to provide you with their extensive knowledge and international experience. Milestones 1990 Deloitte Czech Republic opens its first office in Prague 1991 Expanding to Slovakia, the first Deloitte office is opened in Bratislava 1995 The number of Deloitte employees in Central Europe exceeds 1, Service expansion within the Moravian region 1997 Formation of Deloitte Central Europe 2003 Change of the company name from Deloitte & Touche to Deloitte 2005 Ostrava office opens 2007 Brno office opens 2010 Incorporation of the law firm Deloitte Legal 2010 Deloitte became the global #1 in audit and advisory services 6 Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

7 Z historie společnosti Naše společnost je ve světě známa především pod jménem Deloitte. Za oficiální název své firmy Deloitte Touche Tohmatsu vděčíme jejím třem zakladatelům. Jedním z nich byl otec účetnictví, Angličan William W. Deloitte, který si svou první kancelář otevřel v roce Byl vůbec prvním nezávislým auditorem v historii. V roce 1883 odstartoval Skot George Touche svou kariéru poskytováním spolehlivých informací o finanční situaci obchodních společností. V roce 1900 založil společně s Johnem Nivenem v New Yorku firmu Touche Niven, která později rozšířila své působení na celé Spojené státy, Kanadu a Francii. Vznik japonské firmy Tohmatsu je spojen s admirálem Nobuzo Tohmatsu. V roce 1968 se Tohmatsu vyhoupl ve svém oboru na samou špičku s klientelou, k níž patřily nejvýznamnější japonské nadnárodní firmy jako Mitsubishi nebo Nissan. Jednotlivé společnosti prošly různými proměnami a v roce 1989 se firma Deloitte, Haskins a Sells sloučila s firmou Touche Ross and Tohmatsu & Co. Nově vzniklá společnost se pak stala předním světovým poskytovatelem účetních, auditorských, poradenských a daňových služeb. Deloitte Česká republika působí na českém trhu od září 1990, kdy byla otevřena první oficiální kancelář v Praze. Zpočátku tvořilo pracoviště pouze pět zaměstnanců, ale velmi rychle se rozrůstalo. Vysoký standard svých služeb přibližujeme prostřednictvím poboček v Brně a Ostravě i klientům z moravského regionu. Znalosti a rozsáhlé mezinárodní zkušenosti špičkových odborníků společnosti Deloitte jsou tady pro Vás. Důležitá data 1990 otevření první pobočky společnosti Deloitte Česká republika v Praze 1991 Deloitte se rozrůstá na Slovensko, první pobočka otevřena v Bratislavě 1995 počet pracovníků společnosti Deloitte ve střední Evropě přesáhl rozšíření služeb do moravského regionu 1997 vznik společnosti Deloitte Central Europe 2003 společnost Deloitte & Touche mění své obchodní jméno na Deloitte 2005 zahájen provoz pobočky v Ostravě 2007 otevření kanceláře v Brně 2010 vznik advokátní kanceláře Deloitte Legal 2010 Deloitte se stal celosvětově největší společností poskytující auditní a poradenské služby 7

8 Our Strategy and Vision During nearly 20 years of operation in the Czech Republic and Slovakia, Deloitte has managed to attain significant success and ranks among companies with outstanding financial performance. This all serves as a strong and reliable basis for our continued successful development. Our long-term strategy can be summarised in these four points: Fast Profitable Growth Deloitte has long been perceived as a leading company on the professional services market, cooperating with the most important clients. Deloitte intends to maintain its position as one of the fastest-growing companies in the industry in the future. Magnet for Talented People Our high-profile experts are the foundation of the quality of our services. Deloitte puts great emphasis on supporting their knowledge, skills and long-term career development. We strive to keep our employees motivated and enthusiastic, which helps us maintain excellent results. Our Vision: Deloitte To be the Standard of Excellence. Being the standard of excellence means being in a position where others look up to us and compare their performance to ours. Partnership The Deloitte offices in the Czech Republic and Slovakia will continue cooperating with other offices in Central Europe and around the world to act as an integrated entity in which the interests of the whole organisation are superior to the interests of individual departments. Passion for Quality and Risk Management Our main objective is to provide comprehensive and practical solutions which bring sustainable improvements in the performance of our clients. We are constantly improving the quality of our solutions through effective internal processes, giving special attention to quality and risk management. 8 Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

9 Naše strategie a vize Za téměř dvacet let působení v České republice a na Slovensku se firmě Deloitte bezesporu podařilo dosáhnout významných úspěchů a zařadit se mezi společnosti s vynikajícími finančními výsledky. To vše tvoří velmi pevný a stabilní základ pro náš další úspěšný rozvoj. Naši dlouhodobou strategii lze shrnout do čtyř základních bodů: Rozvoj a růst Společnost Deloitte je na trhu odborných služeb dlouhodobě vnímána jako jedna z předních společností, která spolupracuje s těmi nejvýznamnějšími klienty. I v budoucnu chce patřit mezi nejrychleji se rozvíjející firmy v odvětví. Magnet pro talentované Základem kvality našich služeb jsou špičkoví odborníci, které společnost intenzivně podporuje v rozvíjení jejich vědomostí, dovedností a dlouhodobé kariéře. Usilujeme o to, aby nám motivace a nadšení našich zaměstnanců pomáhaly i nadále dosahovat vynikajících výsledků. Naše vize: Deloitte měřítko nejvyšší kvality. Být měřítkem nejvyšší kvality pro nás znamená dosáhnout stavu, kdy se ostatní budou poměřovat s námi a našimi výsledky. Ideální partner Pobočky společnosti v České a Slovenské republice budou pokračovat ve spolupráci s ostatními kancelářemi Deloitte v regionu střední Evropy i mimo něj. Nadále budeme vystupovat jako celistvý subjekt, v němž jsou zájmy celé organizace nadřazeny zájmům jednotlivých oddělení. Zaměřeno na kvalitu Naším cílem je pokračovat v nabídce komplexních praktických řešení, která umožňují klientům průběžně zvyšovat výkonnost. Kvalitu těchto řešení neustále zlepšujeme pomocí efektivních interních procesů ve firmě, zejména pak v oblasti řízení kvality a rizik. 9

10 Corporate Social Responsibility To continue our support, we have decided to focus on three major activities: financial support to handicapped students during study abroad programmes, providing support to seniors and support for children in developing areas. As in other Deloitte Touche Tohmatsu member firms, our employees are encouraged to participate in projects supporting charitable organisations. Once a year, we devote our time to charitable activities outside the office, such as a blood drive, manual labour at charities, or training provided to non-profit associations. During the Christmas season we provide support to the International Charity Bazaar. Representatives of more than 50 countries and many charity organisations participate in this important charity event, which raises money to support children, the elderly and handicapped people. We also care about the environment. As a holder of a Certificate in Environmental Management we have implemented company policies, principles and requirements related to environmental protection. Cooperation with Universities and Student Organisations Deloitte places great value on its employees professional growth and development. We believe that students and recent graduates who are just starting their careers deserve to be given the chance to prove themselves. Therefore, we cooperate with major universities and student organisations in the Czech Republic, such as the University of Economics in Prague, the University of Finance and Administration (VSFS), Masaryk University in Brno, the AIESEC and IAESTE organisations. In terms of our activities in Moravia and Silesia, we provide teaching assistance to institutions such as the Technical University in Ostrava, the Silesian University in Karviná or the information centre in the University of Tomas Bata of Zlín. We view corporate social responsibility as an integral part of business. From the very beginning of our activities in the Czech Republic, we have continuously provided financial, material or specialised help to a wide range of charities and civic organisations. 10 Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

11 Společenská odpovědnost Protože chceme své úsilí v charitativní činnosti neustále rozvíjet, zaměřili jsme se na tři hlavní oblasti. První z nich je finanční podpora mladých handicapovaných studentů při stážích na zahraničních univerzitách, druhý je zaměřen na pomoc seniorům, třetí projekt pomáhá dětem z rozvojových oblastí. Stejně jako v ostatních členských firmách sdružení Deloitte Touche Tohmatsu se i naši zaměstnanci zapojují do projektu pomoci dobročinným organizacím. Jeden den v roce věnujeme obecně prospěšné činnosti např. darování krve, pomoci s úklidem prostor, práci na zahradě či školení pro nezisková sdružení. V předvánočním čase podporujeme Mezinárodní charitativní bazar. Této významné charitativní akce se účastní zástupci více než padesáti zemí a několika charitativních organizací. Dobročinné příspěvky jsou poté využity na pomoc dětem, seniorům a handicapovaným lidem. Lhostejný nám není ani stav životního prostřední. Jako držitel certifikátu environmentálního systému řízení jsme přijali firemní zásady, pravidla a požadavky související s ochranou životního prostředí. Spolupráce s univerzitami a studentskými organizacemi Společnost Deloitte klade velký důraz na profesní růst a rozvoj svých zaměstnanců. Věříme, že stejnou možnost si zaslouží i studenti a čerství absolventi vysokých škol, kteří svou kariéru teprve startují. Spolupracujeme proto s největšími univerzitami a studentskými organizacemi v České republice, jako jsou Vysoká škola ekonomická v Praze, Masarykova univerzita v Brně nebo organizace AIESEC a IAESTE. V rámci svého působení na Moravě a ve Slezsku pomáháme s výukou na univerzitách, např. na Technické univerzitě v Ostravě, Slezské univerzitě v Karviné nebo v UTB ve Zlíně. Odpovědnost vůči veřejnosti vnímáme jako nedílný rys podnikání. Od začátku našeho působení v České republice jsme poskytovali stálou finanční, materiální či odbornou pomoc řadě dobročinných či obecně prospěšných organizací. 11

12 Supporting Development of the Czech Business Environment Meetings with the Management of Large Companies and State Administration Representatives We support a variety of opportunities for managers of large Czech companies to meet with the representatives of governmental agencies. In cooperation with major business newspapers and magazines and other significant institutions, we take part in organising conferences, seminars and round-table discussions. Because we believe that the exchange of ideas and experience is beneficial, we support the search for solutions to problems facing individual industries as well as the whole economy. Deloitte Technology Fast 50 Technology-based companies are some of the fastest-growing and most dynamic firms contributing to overall economic growth. In an effort to highlight these firms we regularly prepare the Central European Technology Fast 50 survey, which lists the 50 fastest-growing technology firms in the region. The Fast 50 list covers all technology areas, from the Internet, computers and semiconductors to the life sciences including public as well as private companies. Every year, we invite more than 4,000 firms from all over Central Europe to take part in this survey. Overview of Major Central European Companies Every year, Deloitte prepares the Top 500 ranking of the 500 largest companies in Central Europe. Deloitte s Czech office provides the ranking with publicly available data concerning Czech companies and comments on economic development as a whole and in individual economic sectors. In this project, we query the management of major Czech companies and publish their comments on economic development. 12 Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

13 Podpora rozvoje podnikatelského prostředí v České republice Setkání vedoucích pracovníků velkých podniků a státní správy Podporujeme řadu příležitostí k setkávání vedoucích pracovníků českých podniků a zástupců politického vedení České republiky. Ve spolupráci s předními ekonomickými novinami a časopisy nebo jinými významnými institucemi se podílíme na organizování konferencí, seminářů a diskusních setkání. Jsme přesvědčeni, že výměna názorů a zkušeností je prospěšná, a proto podporujeme hledání řešení problémů, které trápí jednotlivá odvětví nebo ekonomiku jako celek. Přehled největších společností ve střední Evropě Každý rok zpracováváme žebříček 500 největších firem ve střední Evropě. Česká kancelář přispívá do tohoto přehledu daty o českých společnostech z veřejně přístupných zdrojů a také komentáři o vývoji ekonomiky a jejích hlavních sektorů. V rámci tohoto projektu oslovujeme vedení největších českých firem a publikujeme jejich komentáře k ekonomickému vývoji. Přehled Deloitte Technology Fast 50 Technologicky zaměřené společnosti patří k nejrychleji se rozvíjejícím a dynamickým firmám přispívajícím k celkovému růstu ekonomiky. Protože si jejich úsilí ceníme, sestavujeme pravidelně středoevropský přehled Technology Fast 50, v němž je seřazeno 50 nejrychleji se rozvíjejících technologických společností z regionu. Žebříček Fast 50 pokrývá všechny oblasti odvětví technologie, od internetu, přes počítače a polovodiče až po vědy odvozené od biologie, a jsou do něj zařazovány společnosti veřejné i soukromé. Každoročně zveme k účasti v průzkumu na firem z celé střední Evropy. 13

14 Our Services: Audit Our audit experts have deep knowledge of accounting and auditing standards and pay maximum attention to the nature of our clients business and the specific risks they are facing. Audits carried out by Deloitte provide assurance on the accuracy of financial statements, as well as an array of recommendations for company management on how to further improve financial reporting, control systems, risk management and business processes. Among other things, we assist our clients in adopting new accounting policies, finding solutions to address the impact of financial reporting changes, make preparations for the issuance of shares or bonds, and aid in solving many other issues and problems. Our auditors are also valued team members in dealing with client issues, such as merger and acquisition (M&A) transactions, changes in and implementation of new information systems, financial reporting and controlling projects, and many more. Our principal services include: Statutory and international audits Preparation of financial statements under International Financial Reporting Standards (IFRS) and US GAAP Advisory services related to statutory accounting, International Financial Reporting Standards (IFRS) and US GAAP Reviews of accounting systems, risks and controls Advisory services on compliance with the Sarbanes-Oxley Act Efficient and practical solutions in financial controlling Accounting advice letters Regulatory advice Specialist trainings Special M&A support IPO and bond offerings related services Public audits Our teams have deep knowledge in many industries, including Financial Services, Real Estate, Energy & Resources, Automotive, Manufacturing, Consumer Business, Technology, Media and Telecommunications. 14 Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

15 Naše služby: Audit Naši auditoři disponují rozsáhlými znalostmi účetních a auditorských předpisů, ale také věnují maximální pozornost povaze podnikání a specifickým rizikům, kterým jsou naši klienti vystaveni. Audit prováděný firmou Deloitte poskytuje jak respektované ujištění o správnosti účetní závěrky, tak i řadu námětů pro vedení firem, jak dále zlepšit finanční výkaznictví, kontrolní systém, řízení rizik a obchodní procesy. Pomáháme našim klientům mimo jiné se zaváděním nových účetních postupů, při řešení dopadů různých změn na finanční výkaznictví, při přípravě na emise akcií nebo dluhopisů a v dalších oblastech. Naši auditoři jsou také ceněnými členy týmů, které řeší další problémy našich klientů například při fúzích a akvizicích (M&A) firem, změnách a zavádění nových informačních systémů, projektů finančního výkaznictví a kontrolingu a podobně. Naše týmy mají rozsáhlé znalosti v celé řadě odvětví, jako např. finanční instituce, reality, energetika a zdroje, automobilový průmysl, výroba, spotřebitelský průmysl, technologie, média a telekomunikace. Hlavní nabídka služeb: statutární a mezinárodní audit sestavení finančních výkazů podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) nebo podle postupů US GAAP (účetní standardy platné v USA) poradenské služby v oblasti účetnictví, místních i Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a US GAAP prověrky účetních systémů, rizik a kontrolních opatření poradenství v oblasti dodržování zákona Sarbanes-Oxley účinná a praktická řešení v oblasti finančního kontrolingu poradenské služby v oblasti účetnictví poradenství v oblasti regulatorních požadavků odborná školení zvláštní podpora při realizaci transakcí v oblasti fúzí a akvizic služby související s primárními emisemi akcií a emisemi dluhopisů audit subjektů působících ve veřejném sektoru 15

16 Our Services: Tax Services It is well known that every transaction has tax implications. At the same time, tax regulations and legislation face constant changes, and continuing globalisation complicates tax issues in multinational as well as local enterprises, which in effect brings about many opportunities for effective tax planning. Our tax advisors provide companies with assurance regarding their tax reporting systems and tax compliance, and also assist in designing and implementing tax systems, all of which helps in developing solutions for the complex issues our clients often face. Our business process outsourcing (BPO) experts offer comprehensive services to companies, institutions and organisations of all sizes from all industry sectors. In providing our services in the area of bookkeeping, payroll processing and reporting, we use state-of-the-art information technologies automating the accounting and tax processes. In addition, we provide advisory services related to the use of funds from the EU and other public sources. Our principal services include: Local and international corporate tax advisory and tax planning services Corporate and personal income tax services VAT, excise taxes and customs duties Transfer pricing services Mergers and acquisition services International assignment services Immigration services Employee benefit and social security services Preparation of tax returns and Intrastat reports Grants and incentives advisory Research & development tax relief advisory Bookkeeping and accounting advisory services Preparation of statutory and management reporting Payroll processing Temporary staffing solutions 16 Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

17 Naše služby: Daňové služby Daňové dopady se týkají téměř všech obchodních transakcí a daňové zákony i pravidla se neustále mění. Postupující globalizace komplikuje daňové záležitosti nadnárodních i domácích společností, ale současně vytváří řadu příležitostí pro efektivní daňové plánování. Naši daňoví poradci poskytují firmám nejen ujištění, že správně vykazují a platí daně, ale rovněž jim pomáhají navrhnout a implementovat daňové systémy a řešit komplikované problémy, se kterými se často potýkají. Specialisté v oblasti business process outsourcingu (BPO) nabízí komplexní služby společnostem, institucím a organizacím jakékoli velikosti působícím ve všech odvětvích. Při poskytování služeb v oblasti účetnictví, mzdové administrativy a výkaznictví využíváme nejmodernější informační technologie, které automatizují účetní a daňové procesy. Zároveň nabízíme poradenské služby v oblasti čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a jiných veřejných zdrojů. Hlavní nabídka služeb: daňové poradenství a daňové plánování pro tuzemské i mezinárodní společnosti daň z příjmů právnických a fyzických osob daň z přidané hodnoty, spotřební daně a cla transferové ceny fúze a akvizice daňové poradenství pro vyslané pracovníky imigrační služby služby v oblasti zaměstnaneckých výhod a sociálního zabezpečení zpracování daňových přiznání a formulářů Intrastat poradenství v oblasti grantů a investičních pobídek poradenství při odčitatelné položce na výzkum a vývoj vedení účetnictví a účetní poradenství příprava statutárních i manažerských výkazů vedení mzdové agendy dočasné zapůjčování pracovníků 17

18 Our Services: Legal Services Legal services are provided by Deloitte Legal s.r.o., a law firm associated with the Deloitte group. Deloitte Legal is a leading firm principally in those areas of legal services where it provides clients with integrated services comprising advisory services across multiple specialised industries. Deloitte Legal s close cooperation with other Deloitte functions is one of its key competitive advantages as well as the entire Deloitte group as compared to other advisory companies. Our principal services include: Services related to investments-related services Structuring services Services related to crisis management Services related to common day-to-day operations Legal support in tax issues Members of the Deloitte Legal team have extensive experience and have been involved in a number of significant transactions. They are both excellent lawyers and experienced project managers. For this reason, we are uniquely placed to provide clients with an outstanding level of the legal services outsourcing. 18 Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

19 Naše služby: Právní služby Právní služby poskytuje Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář, která je asociovanou kanceláří skupiny Deloitte. Deloitte Legal patří ke špičce zejména v těch oblastech právních služeb, kde poskytuje klientům integrované služby zahrnující poradenství napříč více specializovanými obory. Právě těsná spolupráce s dalšími odděleními Deloitte tvoří jednu z hlavních konkurenčních výhod naší advokátní kanceláře, jakož i celé skupiny Deloitte oproti ostatním poradenským společnostem. Hlavní nabídka služeb: služby spojené s investicemi služby strukturování služby spojené s krizovým řízením služby spojené s běžným provozem podnikání právní podpora v daňových otázkách Členové týmu Deloitte Legal mají rozsáhlé zkušenosti a podíleli se na řadě významných transakcí. Členové týmu Deloitte Legal jsou však nejenom špičkoví právníci, ale mají zkušenosti i s projektovým řízením. Takto můžeme klientům nabídnout nadstandardní míru outsourcingu právních služeb. 19

20 Our Services: Financial Advisory Our teams provides leading advisory services to companies and their owners, private investors, financial institutions and state authorities in relation to the acquisition and disposal of companies and businesses. We offer extensive knowledge and experience from advisory in local and foreign transactions. We manage sale and acquisition processes, prepare due diligence, valuations and restructuring of companies. Our principal services include: Identification of appropriate acquisition opportunities Co-ordination of valuation, due diligence support along with preparation for the integration of the acquired business Assistance in acquiring finance and negotiation support for transaction documentation Assistance with divestment strategy and selection of potential investors Preparation of marketing documentation Negotiation support on buy or sell side Valuation and financial modelling for the purpose of investment, restructuring, litigation support Acquisition and Vendor Due Diligence for independent assessment of risks and issues surrounding a transaction Assistance with preparation of financial carve out information Advice on restructuring and assistance with stakeholder negotiations Real estate portfolio optimisation including operating costs and ownership Feasibility studies of new real estate development projects 20 Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA & & Obsah prezentace Content of presentation OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT O Základní údaje o společnosti Primary Data on the

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness!

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! výroční zpráva 2014 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! UNIQA působí na českém pojistném trhu jako univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního

Více

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní finanční ukazatele 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Statutární orgány a vedení společnosti 12 Organizační

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report

2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report 2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report zkrácená verze / abridged version Základní ekonomické údaje Basic Economic Facts 2006 2005 2004 Změna/Change Stručný přehled (v mil. Kč) 2006/2005

Více

Roční zpráva 2001 Annual Report

Roční zpráva 2001 Annual Report Roční zpráva 2001 Annual Report [ ČP Leasing, a.s. ] Obsah [ Contents ] Profil společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Složení vrcholových orgánů společnosti k 31. 12. 2001 8 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School Přehled studijních programů Business School Psychology School Praha Německé bakalářské vzdělání Business School 1 Obsah Content O vysoké škole About the university Hochschule Fresenius v České republice

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s.

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Cenu určujete vy Price is up to you 02 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2007 Annual report WAG minerální paliva,

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report M o r a v s k o s l e z s k ý k r a j M o r a v i a n - S i l e s i a n R e g i o n Výroční zpráva Annual Report 20 04 OBSAH: - Rozhovor s hejtmanem Moravskoslezského kraje...2 - Přehled základních informací

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 Vážení čtenáři, výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům za rok 2003 vám nabízí přehled aktivit, projektů, publikací, seminářů, úspěchů a hospodaření organizace. Ve svém úvodním slově ve výroční

Více

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020 O b s a h C O N T E N T S Základní údaje o společnosti Základní kapitál Údaje o činnosti Údaje o majetku a finanční situaci Organizační struktura Členství v jiných osobách Profil společnosti Shrnutí roku

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 5 PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody 15 17 21 25 29 OCENĚNÍ 32 ROČNÍ PŘEHLED VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ

Více