OBSAH. Na zdraví! Nemocniční listy Fakultní nemocnice Brno, 4/2004 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Na zdraví! Nemocniční listy Fakultní nemocnice Brno, 4/2004 3"

Transkript

1

2

3 OBSAH Na zdraví! Zdravíčko! Bu te zdrávi! Hodně zdraví! Tak to je jen několik z mnoha velmi často užívaných pozdravů. Většinou si ani neuvědomujeme, že je říkáme, protože je vyslovujeme tak nějak automaticky. Ale co pravdy je v nich! Vždy zdraví je skutečně to nejcennější, co každý z nás má. A přitom, ruku na srdce, si ho mnohdy sami dobrovolně ničíme. Tak např. kouříme, přejídáme se a necvičíme. Tělo od nás dostává zabrat nejen fyzicky, ale a to možná dokonce častěji psychicky. Připouštíme si stresy a neustále naříkáme, že něco nejde a že vše kolem nás je špatné. Neusmíváme se, i když víme, že úsměv i smích povzbuzují duševní pohodu. Vyznavači a propagátoři tzn. zdravého životního stylu by nám vyjmenovali dlouhou řádku dalších věcí, kterými svému zdraví škodíme. A proto až o Vánocích nebo na Nový rok budete slavnostní přípitek doprovázet slovy na zdraví", zkuste se na chvilku zamyslet a říct si, co pro své zdraví chcete v příštím roce dělat. Krásný konec roku 2004 s Nemocničními listy Vám přeje Sylva Dostálová Časopis je registrován na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E Redakční rada: Bc. Sylva Dostálová Zuzana Kejdová MUDr. Jan Burian Mgr. Jana Marounková Mgr. Marie Dudíková Ing. Petr Woletz Bc. Miloslava Kameníková Jelena Dzúrová Adresa redakce: FN Brno, Jihlavská 20, tel.: , internet: Fotografie: Josef Adamíček Grafická úprava a tisk: IKARIA CZ, a. s., tř. Kpt. Jaroše Brno tel.: Distribuce: Grafické návrhy inzerce: Michal Kaválek Všechna pracoviště FN Brno, Krajský úřad Jihomoravského kraje, obě komory Parlamentu ČR, sdělovací prostředky, firmy, které s FN Brno spolupracují Náklad: výtisků Četnost: 4x do roka ROČNÍK V ČÍSLO 4, PROSINEC 2004 Úvodník Bc. Sylva Dostálová 3 Anglický sylab obsahu 4 Intenzifikace jako nástroj možné reformy českého zdravotnictví Vánoční úvaha ředitele FN Brno MUDr. Jana Buriana 5 Výsledky hospodaření FN Brno Ing. Petr Koška 6 Krátké zamyšlení nad DRG Ing. Petr Koška 7 Představujeme vám kliniku dětské neurologie a jejího přednostu doc. MUDr. Radomíra Šlapala, CSc., a vrchní sestru Jitku Krajčovou 8 Všem dárcům krve za jejich dar života a zdraví patří náš dík Mgr. Marie Dudíková 11 Aktuality 12 Rozhovor s rektorem Masarykovy univerzity v Brně prof. PhDr. Petrem Fialou, Ph.D. 13 Výstavba univerzitního kampusu MU slavnostně zahájena Mgr. Václav Štětka 14 Aktuality 15 Vše o pupečníkové krvi MVDr. Jaroslava Vinklárková 18 O nemoci zvané fenylketonurie MUDr. Dagmar Procházková 20 Pohled sociálního pracovníka na péči o chronicky nemocné seniory a zákonodárství v České republice Marie Hrdinková 21 Nové knihy v lékařské knihovně FN Brno 21 Každý mechanismus potřebuje ke svému životu energie Ing. Karel Urbášek 23 Lékařské osobnosti zemský vrchní zdravotní rada Hejduk Prof. MUDr. Leopold Pospíšil, DrSc. 24 Zahrada Hippokratova vánoční poselství brémských muzikantů Mgr. Milan Klapetek 25 Tento výtisk je neprodejný Křížovka 26 Nemocniční listy Fakultní nemocnice Brno, 4/2004 3

4 CONTENT The opinion saying that no country worldwide is able to generate sufficient resources for physicians, strongly believing to spend them to help the patients, is still valid towards the end of The politicians have been confronted with question on themes of health care accessibility, rate of solidarity and personal option of citizens regarding the value of health," says Jan Burian, M.D., the Director of Brno Faculty Hospital. Please, read the Christmas contemplation in the paper, titled Intensification, an Instrument of Possible Reform in Czech Health Service. This year's economy of Brno Faculty Hospital shows balanced figures in the period of the first 10 months. There is a positive result amounting to 5.6 mil. CZK. A survey of yields appears in the article, Earnings of UH Brno, by Petr Koška, MSc., the economic deputy. The article contains diagrams of costs and earnings in relation to hospitalized and ambulatory made examinations in the period between January and October 2003 in comparison with the same period of This issue of Hospital Magazine reports about the department of Children's Neurology, nowadays disposing of 30 beds for patients and of four beds for accompanying persons. An interview with Radomír Šlapal, M.D., PhD, the Head of Children's Neurology Department, will make you acquainted with changes that took place in this field during the previous years. "Treat the people and children in the same way, you desire to be treated by the others", are the words by Jitka Krajčová, the head nurse of Children's Neurology Department, we have interviewed as well. Many Thanks to All Blood Donors Giving Health and Living is an article describing the importance of unpaid blood donation. Marie Dudíková, M.A., informs about the origin of an idea in view of the unpaid blood donation, born in this country in Furthermore, the paper deals with the way, how the blood donors have been appreciated. The interviewed Prof. Petr Fiala, PhD, Rector of Masaryk University in Brno, among others, has disclosed positive and negative impressions in connection with his employment, simultaneously appreciating a good collaboration between Masaryk University and the hospital. Building of a new university campus in Brno- -Bohunice was officially started by a foundation stone ceremony on Monday, November 22, That means that an area of about 20 ha, close to this hospital, will be rebuilt into a campus during the next years. What are the possibilities of navel blood using, where it is gathered and available for taking and what are the advantages of using thereof. These and other questions responses the article, About Navel Blood, by Jaroslava Vinklárková, B.V.M.S. About a Disease Called Phenylcetonuria reports a paper by Dagmar Procházková, M.D. A Social Worker's Look at Care for Chronically Sick Seniors and Legislative of the Czech Republic by Marie Hrdinková. Any mechanism or organism, if material or immaterial, needs energy for living. And Faculty Hospital in Brno is a living organism indeed. The mission of supplying both, the medical and non-medical departments with energy has been fulfilled by the staff of the department of power engineering. Please, see the paper by Karel Urbášek, MSc. for details. The column, Prominent Personalities in Medicine, the regular author of which is Prof. Leopold Pospíšil, M.D., DrSc., is dedicated to Prof. Bohdan F. Hejduk, M.D., Regional Head Councillor for Health Care. Regular column titled The Garden of Hippocrates by Milan Klapetek, M.A., this time, informs about Christmas Mission of Bremen Musicians. Friendship and aid reaching beyond surpassable limits are very frequent motifs of fairy tales. And fairy tales surely do belong to the atmosphere of coming Christmas. 4 Nemocniční listy Fakultní nemocnice Brno, 4/2004

5 INTENZIFIKACE JAKO NÁSTROJ MOŽNÉ REFORMY ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ VÁNOČNÍ ÚVAHA Na konci roku 2004 stále platí, že žádný stát na světě nedokáže vyprodukovat tolik zdrojů, kolik by lékaři nedokázali utratit v dobré víře, že pomáhají svým pacientům. Před politiky stojí otázky a témata o dostupnosti zdravotní péče, o míře solidarity, o osobní volbě občana, jeho odpovědnosti k hodnotě zdraví. Tato témata zazněla v předvolebním duelu G. Bushe a J. Kerryho. Občané ve Spojených státech podpořili názor, že na všeobecnou dostupnou zdravotní péči nemá společnost dostatek prostředků a že solidarita v evropském pojetí omezuje právo na svobodu občana a soukromé vlastnictví. Tato diskuse měla a má globální rozměr. Klademe si otázku, zda občan 21. stol. má právo na zdraví, práci a sociální jistoty, nebo je to utopie ve světě, kde jsou vyznávané jiné hodnoty, jako trvalé mládí, vítězství, úspěšnost, podmanění, zisk? Je skutečně dostupnost zdravotní péče právo, nebo privilegium? Je solidarita skutečně omezení práva na svobodu a soukromé vlastnictví? Je zdraví osobní, individuální problém? Je možné, aby zdravotnictví bylo lidsky důstojné a efektivně fungující? Prostředky jsou omezeny, říkají v Česku pojiš ovny, ministerstvo financí, politikové. Vědí to lékaři, sestry a všichni dodavatelé produktů, které jsou k léčení a k pomoci potřebné. Lékaři a další provozovatelé zdravotnických služeb velmi dobře znají, jak nákladné je léčení, provoz operačního sálu, jaká je cena života, naděje. Politikové znají váhu a cenu zdravotnictví především v předvolebních kampaních. Přestože zdravotnická ekonomie má řadu nástrojů, jak zlepšovat hospodárnost zdravotní péče, jaké cesty je možné zvolit k efektivně fungujícímu zdravotnickému systému, není na konci roku 2004 přijato konsenzuální politické zadání, jak dál v horizontu nejméně 10 let, jaké hodnoty a medicínské cíle budou srozumitelně oslovovat občana, ale i lékaře. Půjdeme cestou extrémně bohatých a současně extrémně chudých států, kde lékař, nemocnice neošetří v tržním hodnotovém schématu nemocného, pokud nemá jistotu úhrady? Bude nadřazena neohraničená solidarita nad ekonomickými možnostmi? Vrátíme se k přídělovému systému? Altruisticky motivovaní lékaři především v nemocnicích usilují o nejvyšší kvalitu, poslední slovo medicíny, které chtějí využít ve prospěch nemocného. V diskusi se připomíná, že cílem by neměla být nejvyšší možná kvalita, ale adekvátní. Co to ale je? Slovně se to v diskusích vyjadřuje na různých fórech, že je to taková, která odpovídá potřebám, ale i daným možnostem. Co jsou ty potřeby a možnosti? Kdo je stanovuje? Lékař? Jakou má odpovědnost za své rozhodnutí? Má být arbitrem pojiš ovna? Je oprávněna zavazovat ekonomickými nástroji lékaře k chování, které je motivováno k dosažení vyrovnané bilance zdravotní pojiš ovny? Má nemocnice učinit taková rozhodnutí, aby pokryla své náklady a vytvořila nutný zisk i nízkou kvalitou svých služeb, nenasazením vhodného léku nebo léčebného postupu, protože je ztrátový"? Ale také vykonávat služby a úkony, které jsou zbytné, ale které tvoří levné" body a nepotřebné hospitalizace? Je to živá, nadmíru aktuální problematika. Chráněné nemocniční prostředí příspěvkové organizace nezatahuje osobně lékaře nebo sestru do promyšleného systému implicitního rationingu (skrytého přidělování), jak jej vytvořil pojiš ovací systém především ve Spojených státech. Míra medicínského rozhodování a volby postupu jsou v nemocnici, příspěvkové organizaci, nadřazeny ekonomickým potřebám, ale i možnostem instituce podniku. V českých státních nemocnicích neumíme omezit zdravotní péči pouze na tu život zachraňující i za situace, kdy zdravotní pojiš ovna není ochotna nebo schopna na konci roku za provedenou péči platit. V tom se i naše fakultní nemocnice liší od obchodní společnosti nemocnice v Českých Budějovicích, Podlesí nebo v Šumperku. Pro nemocného je to dobrá zpráva. Jako manager jsem přesvědčen, že tento stav není trvale udržitelný. Je jen otázkou času, pokud nebude srozumitelné zadání, že naše chování bude stejné jako našich kolegů např. v USA. Pragmatismus našeho rozhodování je dán hledáním východiska z nouze při řešení denní nemocniční reality, konkrétního pacienta. S ohledem na omezené zdroje, rostoucí potřeby stárnoucí české populace se hledají způsoby, které by umožnily měřit výkonnost nemocnice, lékaře, spotřeby zdrojů, kvality procesů. Hodnocení vychází z kvantifikace potřeby prostředků v porovnání k dosaženému cíli, kterým je zdravotní stav jedince nebo populace. Odpovědnost vůči nemocným nás nutí hledat řešení, která zachovají udržitelný rozvoj zdravotní péče, chod nemocnice, ale i oprávněné potřeby zaměstnanců. Řešení, které jsme v uplynulém roce realizovali, byla intenzifikace činnosti naší nemocnice. Nevyžadovala nové kapacity, přesto naše účinnost v léčebném a ošetřovatelském procesu dosáhla pozitivního posunu ve srovnání s předcházejícími léty. Byli jsme i po stránce ekonomické úspěšní, schopni se přizpůsobit realitě zdravotního pojištění roku Jako jediná fakultní nemocnice jsme byli konkurenceschopní, by se všemi výhradami, v platebním systému úhrady za diagnózu. Za to patří poděkovat. Tak jako v roce 2004, i do dalšího období je třeba do naší strategie promítnout takové postupy, takové strategické operace, které povedou k vyšší medicínské účinnosti. Nadále budeme v souladu s naší veřejně deklarovanou strategií přistupovat k našim nemocným bez ohledu na ekonomický statut občana pojištěnce. Budeme naléhat, aby implicitní rationing byl odvozen od formy explicitní, tj. od společensky definovaných priorit na populační úrovni. Celý zmíněný proces a hledání lze tak jako všechno v českém zdravotnictví postavit na hlavu". Je možné, že budeme svědky ostrých ideologických střetů, které jsou však obsahově prázdné, stojíme-li vedle našeho nemocného. Ten potřebuje pomoc, oporu, my klid pro práci a nezbytné zdroje. Naše dosažené výsledky, ekonomická stabilita, naše dobrá pověst na veřejnosti jsou zárukou toho, že i v roce 2005 budeme špičkovým zdravotnickým zařízením v České republice. Naše výsledky jsou doložitelné, srovnatelné s evropským společenstvím. Věřím, že budeme mít dostatek odpovědnosti, odvahy a umu naše problémy řešit. Jako lékař, ale i občan, bych chtěl mít možnost léčit a být léčen v důstojném a efektivně fungujícím zdravotnictví. Ono by jiné v 21. stol. snad ani nemělo být. S přáním krásných Vánoc MUDr. Jan Burian ředitel FN Brno Nemocniční listy Fakultní nemocnice Brno, 4/2004 5

6 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ FN BRNO Hospodaření Fakultní nemocnice Brno za prvních 10 měsíců tohoto roku je vyrovnané. Naše nemocnice vykazuje za toto období mírně pozitivní výsledek hospodaření ve výši 5, 6 mil. Kč. Ve srovnání s loňským rokem jsou tedy výsledky lepší, za což je nutné poděkovat všem zaměstnancům. Porovnání celkových nákladů a výnosů FN Brno za období leden až říjen 2004 se stejným obdobím roku 2003 je znázorněno na grafu č. 1. Srovnání hospodářských výsledků fakultních a dalších nemocnic potom na grafu č. 2. Graf č. 4: Srovnání počtu hospitalizovaných (podle počtu uzavřených hosp. účtů) za období Zdroj: ÚZIS ČR Graf č. 1: Srovnání celkových nákladů a celkových výnosů (v Kč) FN Brno za a Graf č. 5: Srovnání počtu ambulantních vyšetření za období Zdroj: ÚZIS ČR Graf č. 2: Srovnání hospodářských výsledků (v Kč) za Zdroj: ÚZIS ČR Hospodaření FN Brno za sledované období vykazuje i značnou rozpočtovou kázeň a lze konstatovat, že se daří naplňovat stanovený záměr, že jednotlivé nákladové položky v roce 2004 nepřekročí realitu roku Výjimku tvoří zejména spotřeba speciálního zdravotnického materiálu, která je ve srovnání s minulým rokem vyšší o 21 %. Hlavní podíl na této skutečnosti má spotřeba SZM pro pacienty ošetřené na druhé angiolince na IKK, která je účtována jako nová kapacita. Celková spotřeba léčiv a SZM ve FN Brno je sice jedna z největších ve srovnání s ostatními FN a vybranými dalšími nemocnicemi, avšak tato skutečnost je způsobena zejména tím, že FN Brno ošetřila téměř největší počet ambulantních i hospitalizovaných pacientů. Srovnání uvedených parametrů je provedeno na grafech č. 3, 4 a 5. Graf č. 3: Srovnání celkových nákladů (v Kč) na léčiva a SZM za období Zdroj: ÚZIS ČR V oblasti výnosů od zdravotních pojiš oven je prozatím situace komplikovaná zejména ve vztahu s resortními ZP. FN Brno se dosud nepodařilo uzavřít smluvní vztahy s Revírní bratrskou pokladnou, Českou národní ZP a Oborovou ZP. Důvodem pro dosavadní nedohodu jsou navrhované maximální úhrady za poskytovanou léčebnou péči, které jsou pro FN Brno nepřijatelné. S VZP se vedení FN Brno v minulých týdnech již dohodlo a byla uzavřena smlouva na druhé pololetí 2004, která v podstatě garantuje naší nemocnici 100 % skutečných příjmů ve srovnání s 2. pololetím Ze strany VZP nebyl v plné míře do výnosů roku 2004 zohledněn extrémně nákladný hemofilický pacient, který byl operován na Ortopedické klinice FN Brno koncem roku Ve smluvních ujednáních je rovněž zakotveno, že 10 % úhrad za lůžkovou péči bude přepočítáno a bude podléhat regulacím podle principů DRG. I přes současnou, ne zcela optimální platební morálku ze strany VZP, se daří vedení Fakultní nemocnice Brno hradit svoje závazky vůči zaměstnancům i obchodním partnerům ve lhůtě splatnosti. Pokud nedojde v posledních dvou měsících tohoto roku k neočekávaným skutečnostem, vedení FN Brno předpokládá, že reálný výsledek hospodaření bude vyrovnaný. Účetní hospodářský výsledek nemocnice bude v důsledku novely vyhlášky č. 505/2002 Sb. pravděpodobně vysoce pozitivní. Tato vyhláška zakotvuje, že ta část fondu reprodukce investičního majetku, která nebude k pokryta reálnými finančními zdroji, má být z fondu snížena a tím také proúčtována do výnosů státní příspěvkové organizace. Takto uměle" vytvořený kladný výsledek hospodaření potom bude v souladu s platnými právními předpisy (zákon č. 218/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů) použit na pokrytí ztráty let minulých. Značnou ztrátu let minulých převzala FN Brno po svých právních předchůdcích FNsP Brno-Bohunice a FDN JGM. Ing. Petr Koška 6 Nemocniční listy Fakultní nemocnice Brno, 4/2004

7 KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ NAD DRG Již několik let je v České republice používán v relativně širokém měřítku systém financování podle DRG. S ohledem na to, že i FN Brno je od roku 2004 zapojena do tohoto systému úhrad a velmi aktivně se podílí na jeho kultivaci, považuji za vhodné, abychom i širší veřejnost naší nemocnice postupně s tímto systémem úhrad seznamovali. Systém úhrady za případ DRG (diagnosis related group) je metoda, která byla původně založena na předpokladu, že existuje vztah mezi multimorbiditou a náročností případu. Je používána především proto, že umožňuje využít datové struktury běžně používané při kódování charakteristik onemocnění (diagnózy a výkony). Zkušenosti s využíváním DRG však potvrzují, že multimorbidita je pouze jedním ze znaků závažnosti případu (severity) a jeho náročnosti na zdroje. Potvrzují to také specializované studie zaměřené na některé oblasti medicíny, které systém DRG odmítají nebo se snaží jej přizpůsobit vkládáním dalších určujících kritérií závažnosti stavu (například v léčbě polytraumat, orgánových selhání apod.). I zkušenosti s měřením homogenity klíčových ukazatelů ve světě potvrzují, že náklady a průměrná ošetřovací doba jsou dosti specifické pro jednotlivé země. Zkušenosti s využíváním AP DRG (all pacient diagnosis related group verze klasifikačního systému ověřovaná v minulosti v ČR) v České republice přes velmi nízkou kvalitu aplikovaného systému AP DRG ukazují na vyšší stupeň nehomogenity nákladů i průměrné ošetřovací doby u většiny skupin, způsobené vyšším relativním podílem materiálových (variabilních) nákladů a nižším podílem osobních nákladů, větším rozptylem cen nákladných léků a materiálů a nízkou standardností léčení. Tato nehomogenita je přítomna i tam, kde zcela jednoznačně není její příčinou špatné vykazování péče (u skupin definovaných výkonem). Všechna tato fakta podporují potřebu analýz nákladů, ukazatelů výkonnosti a kvality péče orientované na všechny specifické vlastnosti jednotlivých oblastí péče. Princip úhrady tímto systémem tedy vychází z předpokladu, že existuje srovnatelnost nákladů na léčbu pacienta s obdobnými nároky na terapii. DRG představuje určitý počet klasifikačních skupin (v USA je jich 467, v ČR 636) pro zařazení pacientů s podobnými léčebnými a ekonomickými parametry. Dále jsou pacienti diferencováni podle toho, zda bude léčba prováděna konzervativně nebo zda bude zapotřebí operace, když náklady na operační léčbu jsou samozřejmě daleko vyšší než na léčbu konzervativní. Kromě toho probíhá ještě diferenciace pacientů podle dalších znaků, a to primární diagnózy, věku a pohlaví, sekundární diagnózy a komorbidity, komplikací a zvláštních výkonů. Systémům, ve kterých jsou pacienti zařazeni podle výše uvedených faktorů do určitých skupin podle svých onemocnění, se říká case mix. Výsled-kem je tedy zařazení jednotlivých nemocných do určitých DRG skupin, které jsou ještě rozčleněny do 25 hlavních diagnostických tříd. Výše platby diagnostické skupiny je pak určena následujícím vztahem: Cena diagnostické skupiny = specifická váha DRG x základní sazba, kde specifická váha pacienta neboli case mix index skupiny DRG je relativní vážená hodnota, která vyjadřuje náročnost jednotlivých skupin DRG na finanční zdroje. Vypočítá se jako podíl průměrného nákladu na jeden případ v DRG skupině a celkového průměrného nákladu na jeden případ. Váha 1,00 odpovídá průměrnému nemocnému, číslo větší než 1,00 vyjadřuje složitějšího, tj. komplexněji léčeného a tedy finančně náročnějšího pacienta, číslo menší než 1,00 znamená opak. Ohodnocení za diagnózu také závisí na tom, jak dlouho je pacient v nemocnici. V určitém bodě náklady za pacienta přesáhnou sazbu jeho úhrady, a pacient se tak stává nerentabilní pro danou nemocnici. V současné době probíhá v rámci ČR již druhý pilotní projekt (PP), ve kterém MZ jako zadavatel jednoznačně vyjádřil svůj požadavek aplikovat tento projekt nejen na vývoj systému klasifikace typu case mix s výpočtem tzv. vah" případu, tedy relativní hodnoty nákladové náročnosti skupiny případů, ale zajistit jej metodicky tak, aby byl současně vytvořen systém měření a řízení nákladů na akutní lůžkovou péči a měření a řízení její kvality. Návrhem referenční databáze byly vytvořeny následující klíčové podmínky: 1. Jsou sbírána elementární data popisující produkci a spotřebu evidovanou v systému provozních a nákladových středisek poskytovatele péče. 2. Jsou sbírána elementární data popisující základní charakteristiky konkrétních případů péče (dg., výkony) se zachováním vazby na střediska, která tuto péči poskytovala. 3. Jsou sbírány elementární informace o struktuře středisek produkce, spotřeby a řízení poskytovatele ( organizační struktura") a tyto informace jsou na vstupu parametrizovány a systematizovány. 4. K tomu účelu bylo definováno datové rozhraní popsané v tomto dokumentu i v dokumentu Projektu DRG DEV Analýza a návrh referenční databáze. Sběrem, kontrolou a systematizací dat je možno v průběhu PP zajistit podmínky pro následné využití více algoritmů výpočtu nákladů na případ. Přitom lze zachovat původní informace o: struktuře nákladů na dílčí produkty, struktuře nákladových druhů, rozlišení podílu produktivních a strukturálních nákladů ( variabilní" a fixní" náklady). Tyto výpočty pak lze opakovat, a to v různých variantách i podle toho, jaké zkušenosti nebo podněty během PP řešitel získá. Totéž platí o hledání a zavádění různých metod měření a analýz. V rámci PP by měly být ověřeny a pro další využití zvoleny metody, které pak budou využívány ustáleným způsobem. Jak jsem již zmínil výše, i naše nemocnice se podílí na druhé fázi pilotního projektu a v 1. i 2. pololetí tohoto roku má s naším největším plátcem uzavřenou smlouvu na financování léčebné péče s určitým procentem úhrad podle DRG. Z tohoto důvodu je celý systém průběžně diskutován s vrcholovým vedením jednotlivých klinik a oddělení, kterým jsou předávány údaje o: nákladech a výnosech na případ, nákladech a výnosech na DRG skupiny, nákladech a výnosech na diagnózy. Pro 1. pololetí 2005 potom byla připravena a s managementy klinik a oddělení, které poskytují akutní lůžkovou péči, jsou projednávána určitá specifická kritéria navazující právě na systém úhrad podle DRG. Těmito kritérii jsou: průměrný počet vedlejších diagnóz, průměrný počet nespecifických (tzv. devítkových") diagnóz, individuální CMI kliniky (oddělení) podle podílu na výnosech na jednotlivé případy, plnění průměrné ošetřovací doby (ALOS) ve vazbě na stanovené dolní a horní meze u nejčetnějších DRG skupin. Ing. Petr Koška Nemocniční listy Fakultní nemocnice Brno, 4/2004 7

8 PŘEDSTAVUJEME VÁM KLINIKU DĚTSKÉ NEUROLOGIE Historie dětské neurologie v Brně se začala psát v roce 1949, kdy prof. Popek nechal zřídit 21 dětských lůžek na neurologické klinice pro dospělé U sv. Anny. V roce 1953 pak vzniklo v Krajské dětské nemocnici samostatné dětské neurologické oddělení s 31 lůžky, v jehož čele stál až do roku 1981 doc. Holub. Dne vznikla pod vedením prof. Zouhara Klinika dětské neurologie, dodnes jedno ze dvou pracoviš tohoto typu v České republice. Klinika, která tehdy měla celkem 56 lůžek, velmi dlouho fungovala ve složitých provozních podmínkách rozděleně na dvou místech, z nichž jedno bylo v Dětské nemocnici a druhé ve FN U sv. Anny. Až téměř po 10 letech se celá klinika umístila do tzv. Červeného domu, dnešního sídla ombudsmana. Sloučení pracoviště se 40 lůžky bylo sice obrovským přínosem, nicméně jako detašované nadále fungovalo s určitými problémy. Po dalších 7 letech se celá klinika konečně umístila v Dětské nemocnici, což si však vyžádalo další redukci lůžek na 25, a jednotlivé části pracoviště se navíc nacházely v různých patrech chirurgického traktu. Proto bylo pro kliniku velkým svátkem, když se před 5 lety nastěhovala na 4. podlaží nově otevřeného pavilonu G, kde se nachází dodnes. V současnosti má Klinika dětské neurologie k dispozici jedno oddělení se 30 lůžky pro pacienty a se 4 lůžky pro doprovod nemocných dětí. Dalšími jejími nedílnými součástmi jsou neurofyziologické centrum se 3 laboratořemi a 2 ambulance, které organizačně spadají pod PAČ. Na klinice pracuje 10 lékařů (PÚ 9, 1), z toho 8 má nástavbovou atestaci z dětské neurologie a jeden atestaci z neurologie II. stupně. Jeden lékař právě ukončil doktorandské studium, zařazeni jsou v něm ještě dva další. Pracovní tým tvoří dále klinický psycholog, sekretářka, 11 SZP na oddělení KDN, kde je vrchní sestrou p. Krajčová a sestry na ambulanci KDN včetně tzv. laborantek jsou zařazeny v rámci PAČ. Klinika dětské neurologie (KDN) poskytuje vysoce specializované služby nejen pro město Brno a jeho okolí, ale pro celý jihomoravský region. Výjimkou však nejsou pacienti z celé České republiky, občas na pracoviště zamíří i pacienti ze zahraničí, především pak ze Slovenska. Klinika se zaměřuje zejména na neurovývojovou problematiku, epileptologii, klinickou neurofyziologii, neurometabolická a neuromuskulární onemocnění. Je dětskou částí Centra pro epilepsie Brno, jehož dospělou část tvoří 1. neurologická klinika FN U sv. Anny, obdobná tři centra se jinak nacházejí pouze v Praze. Rovněž zde vzniklo jedno ze dvou autistických center v ČR. Neurofyziologické centrum poskytuje komplexní a moderní elektrodiagnostiku EEG, EMG i EP, momentálně se začíná na lůžkovém oddělní budovat nová video/eeg monitorovací jednotka, kde bude možné provádět také polysomnografická vyšetření (celonoční spánkové záznamy). Ambulantní provoz potom zajiš uje nejen běžnou péči, ale i specializované služby v rámci různých poraden. Ročně je na lůžkovém oddělení 32 hospitalizováno okolo dětí, z nichž s každým pátým je současně ubytován doprovod. Využití lůžkové kapacity se pohybuje kolem 75 % a průměrná ošetřovací doba se zkrátila na pouhých 8 dní. Za rok se v ambulantním provozu průměrně zrealizuje téměř vyšetření, z toho 40 % ve specializovaných poradnách, a konzilií. V neurofyziologickém centru je provedeno okolo EEG, téměř 500 EMG a přes 450 EP vyšetření. KDN spolupracuje se všemi pracovišti v rámci Dětské nemocnice, zvláště potom s Klinikou dětské radiologie a s Odděleními lékařské genetiky i neurochirurgie. Celostátně jsou vytvořeny 8 Nemocniční listy Fakultní nemocnice Brno, 4/2004

9 odborné vazby s ostatními dětskými neurologickými a epileptologickými pracovišti v Praze, Ostravě i Bratislavě. Poměrně úzká je spolupráce s Ústavem dědičných chorob poruch metabolismu v Praze. Mezinárodní kontakty se rozvíjejí zejména v oblasti neuromuskulárních chorob. Stejně jako ostatní kliniky je výukovou bází Lékařské fakulty MU i brněnských zdravotnických škol. Zajiš uje výuku dětské neurologie pro studenty medicíny, budoucí bakaláře, magistry i zdravotní sestry. Rovněž se podílí na výuce v rámci Pedagogické fakulty MU i Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. V rámci postgraduální výchovy lékařů a SZP spolupracuje se zdravotnickými vzdělávacími instituty v Brně, Praze i Bratislavě. Pracovníci KDN se věnují rovněž různým vědeckovýzkumným úkolům a participují na řešení grantů. Aktivně se zúčastňují celostátních i mezinárodních akcí, především s tematikou dětské neurologie a epileptologie, publikují v domácích i zahraničních odborných periodicích. DĚTSKÁ NEUROLOGIE JE RELATIVNĚ MLADÝ LÉKAŘSKÝ OBOR Rozhovor s přednostou Kliniky dětské neurologie doc. MUDr. Radomírem Šlapalem, CSc. Jak jste se k této práci, k tomuto oboru dostal? Při výběru své profese jsem zpočátku vůbec neuvažoval o tom, že bych studoval medicínu a věnoval se lékařství. Osud však tomu nakonec chtěl, že jsem zahájil studia na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity (dříve UJEP) v Brně. Na konci studia všeobecného lékařství jsem naopak jasně věděl, že chci být neurologem, nepředpokládal jsem však, že bych se věnoval dětským pacientům. Dnes jsem rád, že jsem se právě k této práci dostal, a pokud bych se měl rozhodovat znovu, tak bych v žádném případě neměnil. Celých mých 20 profesních let pracuji v Dětské nemocnici FN Brno, kde jsem postupně prošel jednotlivými posty, od sekundárního lékaře přes vedoucího oddělení a primáře až po přednostu kliniky. Jak dlouho jste zde přednostou? Vedením Kliniky dětské neurologie jsem byl pověřen od , po odchodu jejího prvního přednosty prof. MUDr. Antonína Zouhara, CSc. Funkci přednosty pak vykonávám poslední dva roky. Co se za ty dva roky podařilo změnit k lepšímu? Podle mého názoru je nutno za největší pozitivum považovat neustálý nárůst superspecializovaných služeb, které klinika poskytuje. Dlouhodobě se profilovala jako celostátně uznávané epileptologické pracoviště a nyní se stala dětskou částí Centra pro epilepsie Brno, jehož dospělou částí je 1. neurologická klinika u sv. Anny. V rámci ČR se nacházejí jen tři další taková centra pouze v Praze. Pracoviště rovněž funguje jako Centrum pro děti s autismem. V současné době se do popředí našeho zájmu dostává neurovývojová problematika v nejširším slova smyslu. Především díky rozvoji molekulární genetiky značně pokročila kupředu diagnostika neurometabolických a neuromuskulárních onemocnění. Od začátku roku 2004 máme možnost léčit těžkou spasticitu u dětí aplikací botulotoxinu. Výrazným způsobem se zkvalitnila péče v rámci Neurofyziologického centra, které umožňuje komplexní elektrodiagnostiku na vysoké úrovni (EEG, EMG a evokované potenciály), a to nejen z pohledu přístrojových technologií, ale také personálního obsazení. Do konce roku 2004 se navíc jeho součástí stane nová video/eeg monitorovací jednotka, kde se budou provádět i polysomnografická vyšetření (celonoční spánkové záznamy), která se u dětí v rámci ČR realizují jen minimálně. Co byste ještě rád zlepšil? Samozřejmě že vždy je co zlepšovat. Momentálně je pro nás prioritou již výše zmíněné vybudování moderní video/eeg monitorovací jednotky, bez které se žádné Centrum pro epilepsie neobejde. Naše stávající technologické možnosti na tomto poli jsou už bohužel nevyhovující. Návazně bychom pak chtěli co nejdříve realizovat v praxi polysomnografická vyšetření u dětských pacientů s epilepsií či závažnějšími poruchami spánku. Také je třeba více usilovat o rozvíjení co nejširší spolupráce s renomovanými zahraničními pracovišti. Jste dobrý řečník. Přednášíte? Přednášet jsem začal téměř od počátku své medicínské praxe, postupně na nejrůznějších odborných domácích i zahraničních fórech, a to především na dětských neurologických a epileptologických akcích. Pregraduálně přednáším nejen studentům Lékařské, ale i Pedagogické fakulty MU Brno a také posluchačům VFU Brno. V rámci postgraduální výchovy lékařů i SZP spolupracuji dlouhodobě se zdravotnickými doškolovacími ústavy v Brně, v Praze i v Bratislavě. Nemocniční listy Fakultní nemocnice Brno, 4/2004 9

10 CHOVEJTE SE K LIDEM I DĚTEM TAK, JAK BYSTE CHTĚLY, ABY SE CHOVAL KAŽDÝ K VÁM POVÍDÁNÍ S VRCHNÍ SESTROU KLINIKY DĚTSKÉ NEUROLOGIE JITKOU KRAJČOVOU Jak dlouho jste ve zdravotnictví a jak jste se k vaší profesi dostala? Příští rok uplyne 30 let od mého nástupu, takže dost dlouho. Chtěla jsem tuto práci dělat od dětství, protože mě ovlivnila jedna paní sousedka, která pracovala jako pečovatelka v jeslích, a ta mě právě do těch jeslí o prázdninách brala. Práce s malými dětmi se mi natolik zalíbila, že už jsem o jiné ani neuvažovala. Po maturitě jsem nastoupila tady v Dětské nemocnici na oddělení nedonošených dětí, kde jsem pracovala tři roky, do mateřské dovolené. Po mateřské už jsem nemohla jít do služeb, takže jsem hledala místo na ranní směny, a bylo to právě na neurologii. Tři desítky let na jednom pracovním místě, to je úctyhodné číslo. Nestala se vám za tu dobu vaše práce rutinou? To určitě ne. Když uvažuji, co jiného bych měla dělat, tak mne nic nenapadá. Vždycky jsem říkala, že práce v kanceláři by mne zabila. Já mám ráda kontakt s lidmi a s dětmi. Kolik sester je na klinice a jaký je to kolektiv? A co je pro vás nejtěžší při jeho vedení? Je tu i se mnou jedenáct sester a dvě sanitářky. Kolektiv máme dobrý. Snažíme se vycházet si vstříc. Takové spíš kamarádské prostředí. Nejtěžší? Asi dosáhnout toho, aby jedna vyhověla druhé, když může. Skloubit vše tak, aby tu byly přátelské vztahy, a ne nevraživost. Myslím si, že dobré pracovní vztahy se odrážejí v naší práci. Výhodou je, že jsme docela ustálený kolektiv, většina sester tu vydrží až do důchodu nebo do odchodu na mateřskou dovolenou a často se vrací zase zpět. A je to fajn, když už člověk ví, o jakou sestřičku jde. Stalo se, že k nám nastoupila nová diplomovaná sestřička, ale spíše chtěla organizovat práci druhým než ji sama dělat, začala se vyhýbat nepopulárním činnostem, tak jsme se s ní rozloučili. Jak by podle vás měla vypadat ideální sestra? Vždy sestrám říkám: Chovejte se k lidem i dětem tak, jak byste chtěly, aby se choval každý k vám, kdybyste byly v situaci dítěte, které k nám přichází, nebo rodiče, který ho doprovází." Zmínil jste spolupráci s Bratislavou. V té souvislosti mne napadá otázka, jaká je vaše spolupráce se zahraničím? Se zahraničními pracovišti spolupracujeme především v oblasti nervosvalových onemocnění, a to z pohledu jejich molekulárně genetické diagnostiky, která v ČR momentálně ještě není dostupná. Výhledově se rýsuje možnost dalšího rozvoje spolupráce u těchto chorob na poli genové terapie. Pracovníci kliniky přednášejí na různých mezinárodních akcích a výsledky své práce rovněž publikují v zahraničních periodicích, i když v tomto směru bychom mohli být aktivnější. Jak jsem už uvedl, do budoucna bychom chtěli spolupráci se zahraničím rozvíjet mnohem intenzivněji a ve větším rozsahu, zvláště pak na poli epileptologie. Když se vrátíme k vašemu oboru. Prodělává tento obor v posledních letech větších změn? Dětská neurologie je relativně mladý lékařský obor. Rád bych zde zmínil zajímavou skutečnost, že dětskou neurologii jsme počátkem druhé poloviny minulého století světu dali my. Je proto logické, že tento obor je u nás na velmi vysoké úrovni a snese minimálně evropská, ne-li světová měřítka. Je mnoho zemí i relativně vyspělých, kde dětského neurologa neznají a děti mají v péči neurologové dospělí či neuropediatři. I přes dlouhodobě nízkou porodnost u nás narůstá z různých důvodů počet rizikových dětí s neurovývojovými poruchami. Mozek jako nejcitlivější orgán se totiž nejsnadněji a nejčastěji poškodí. Proto dětský neurolog patří k nejbližším spolupracovníkům praktického lékaře pro děti a dorost. Bouřlivý rozvoj diagnostiky neurologických nemocí nejen u dětí v posledních letech souvisí zejména se zaváděním zdravotnických počítačových technologií. Obrovským přínosem se staly zobrazovací metody, nejdříve CT (počítačová tomografie), pak MR (magnetická rezonance) a nakonec SPECT (jednoduchá fotonová emisní počítačová tomografie) i PET (pozitronová emisní tomografie). Dnešní epileptologie se už neobejde bez video/eeg monitorování, značného rozkvětu dosáhla v posledních letech epileptochirurgie. Rozvoj molekulární genetiky poznamenal neurologii přinejmenším stejně významně jako jiné obory. Mílovými kroky kráčí kupředu rovněž neurofarmakologie. Čím se odreagováváte od práce? Vždycky mě hodně bavil sport, zvláště pak fotbal, který jsem svého času provozoval aktivně. Závodně jsem v útlém věku rovněž plaval. Bohužel i rekreačních sportovních aktivit postupně ubývá a začíná převažovat pasivní přístup ke sportu. Druhou mou velkou zálibou je cestování. Poznávat nová místa a nové kultury, to mě stále láká. Ani dnes však není pro mě jednoduché najít si na své koníčky dostatek volného času. Jak vidíte svůj tým na klinice? Chtěl bych vyzvednout práci všech mých spolupracovníků, přičemž bychom neměli zapomínat na přínos těch, kteří dětskou neurologii v Brně rozvíjeli před námi. V současné době se na klinice dětské neurologie vytvořil velmi perspektivní tým, který by měl být zárukou jejího dalšího rozvoje. Je nutné si uvědomit, že medicínské úspěchy jsou podmíněny především perfektní týmovou spoluprací všech kategorií zdravotnických pracovníků. Za rozhovor děkuje a hodně úspěchů přeje Sylva Dostálová Jaké tu jsou vztahy mezi doktory a sestrami? Vycházíme spolu dobře. Jen občas to zaskřípe v představě, jakou má doktor a jakou má sestra. Obecně by si lékaři měli více uvědomovat, že jsme při práci jejich partnery. Kolik zde míváte pacientů? Naše oddělení má 30 lůžek plus čtyři ubytovací pro maminky, a tak tu míváme průměrně 25 dětí od 1 měsíce věku až po 19leté. Vzhledem k rozpětí věkových kategorií je to složitější. Když máte kojence a k nim děti všech věkových kategorií, které mají často různé tělesné nebo mentální postižení, poruchy chování, je to práce náročná. Musíme zvládat i takové děti, o kterých jinde řeknou, že jsou nevyšetřitelné. S těmi je těžká spolupráce, ale my si s nimi většinou poradíme a vyšetříme je. Jak to popisujete, bývá vaše práce někdy hodně složitá. A co rodiče, které děti doprovázejí, pomáhají vám? Někdy je to pomoc, ale často nám to situaci spíš komplikuje. Většinou si totiž děti, když cítí záštitu rodičů, více dovolují. Mohu uvést příklad. Nedávno jsme natáčeli EEG chlapečkovi, který kopal a bránil se, a jeho maminka, místo aby rozumněji zasáhla, tak říkala, že se taky bojí, že má ona totéž co on. Pak maminka volala tatínkovi do práce, aby šel pomoct, že ho nemůže zvládnout. Bylo složité chlapce vyšetřit, a podobných situací přibývá. Každá maminka se bojí nechat dítě samotné, tak se snaží, pokud to jde, za ním docházet nebo tu i bydlet. Ne že bych byla proti tomu, s rozumnými rodiči je spolupráce dobrá, dovedou děti zklidnit. Ale stále častěji se setkáváme s tím, že vzrůstá agresivita lidí v jejich chování. Chtějí všechna vyšetření hned a některé ani nezajímá výsledek, jsou často netrpěliví. Máte čas na nějaké svoje koníčky? Snažím se, protože člověk se potřebuje odreagovat, bez toho to nejde. Chodím do cvičení, máme chalupu, takže o víkendech chalupařím, mám ráda turistiku i lyžování. Za rozhovor děkuje Sylva Dostálová 10 Nemocniční listy Fakultní nemocnice Brno, 4/2004

11 VŠEM DÁRCŮM KRVE ZA JEJICH DAR ŽIVOTA A ZDRAVÍ PATŘÍ NÁŠ DÍK Význam bezpříspěvkového dárcovství krve nespočívá v rovině ekonomické, ale morální. Pouze ten dárce, který není motivován přímou finanční či jinou adekvátní odměnou, je z hlediska moderního pojetí transfuzní služby dostatečně bezpečný. O takovém dárci se můžeme právem domnívat, že krev daruje z ryze humánních pohnutek, proto, aby pomohl nemocným a potřebným, těm, kteří jsou na této pomoci mnohdy životně závislí, a nezamlčí žádné okolnosti, které by ho mohly z dárcovství krve vyloučit. V celosvětovém kontextu je kladen stále větší důraz na bezpříspěvkové dárcovství, které je významným kritériem bezpečnosti odebrané krve. Každá země má svůj národní program dárcovství krve, téměř ve všech sehrává důležitou roli v získávání dárců krve příslušná národní společnost Červeného kříže nebo Červeného půlměsíce. Myšlenka bezpříspěvkového dárcovství není nijak nová. příspěvku. V roce 1961 se transfuzní služba a rozvoj bezpříspěvkového dárcovství dostaly mezi šest hlavních úkolů tehdejšího Československého červeného kříže (ČSČK). V srpnu roku 1964 zahájil ČSČK morální a společenské oceňování bezpříspěvkových dárců krve. Za první bezplatný odběr byl udělen odznak Kapka krve s červeným křížem," dále následovaly odznaky Vzorný dárce krve" (za 3 bezplatné odběry) a Zasloužilý dárce krve" (za 6 odběrů). ČSČK se rozhodl využít osobnosti prof. Jana Janského a jeho jménem nazval vyznamenání udělované mnohonásobným dárcům krve. Za 10 bezpříspěvkových odběrů začala být udělována zatím jednostupňová Janského plaketa. Jejím prvním nositelem se stal již v roce 1964 Karel Laholík, voják z povolání, z Terezína. V roce 1971 byly schváleny nové směrnice pro vyznamenávání bezpříspěvkových dárců krve. Byly zřízeny tři stupně plakety prof. Jana Janského bronzová za 10 odběrů, stříbrná za 20 a zlatá nejprve za 50, od roku 1973 pak za 40 bezplatných odběrů krve. Již v roce 1948 žádala XVII. mezinárodní konference Červeného kříže ve Stockholmu ve své rezoluci, aby zásada bezplatného darování a přijetí krve byla aplikována všeobecně". XIX. mezinárodní konference Červeného kříže se sešla v roce 1957 v indickém hlavním městě Dillí. Národním společnostem Červeného kříže a Červeného půlměsíce doporučila organizovat dárcovství krve na zásadě dobrovolnosti a bezplatnosti". XXII. mezinárodní konference Červeného kříže, kterou v roce 1973 hostila irácká metropole Teherán, přijala následující rezoluci: Prohlašujeme, že služba založená na dobrovolném darování krve, motivovaná lidumilnými zásadami, je nejbezpečnějším a nejúčinnějším způsobem, jak splnit potřeby krve. Žádáme vlády všech národů, aby přijaly nejvyšší normy pro služby zajiš ující krev svým spoluobčanům a formulovaly je na základě neodměňování dárcovství krve. Doporučujeme každé národní společnosti Červeného kříže a její vládě, aby vyvinuly společné úsilí k dosažení humanitních cílů veškeré národní služby krve, založené na široké, dobrovolné účasti lidu." Mezinárodně přijatou definici bezpříspěvkových dárců krve zformulovala Liga společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce (dnes Mezinárodní federace ČK a ČP): Dobrovolní bezpříspěvkoví dárci krve jsou ti, kteří dávají krev, plazmu nebo další součásti krve ze své vlastní svobodné vůle, aniž za to dostali odměnu ve formě peněz nebo něčeho jiného, co může být považováno za ekvivalent peněz například čas z pracovní doby přesahující čas nezbytný na cestu tam a zpět a na odběr samotný. Malé pozornosti, občerstvení a úhrada přímých cestovních výloh jsou s bezpříspěvkovým darováním krve slučitelné." Zásady dobrovolného a bezpříspěvkového dárcovství krve jsou doporučeny a prosazovány Radou Evropy. Transfuzní služba ve vyspělých zemích je založena na dvou zásadách národní soběstačnosti při léčbě krví a na bezpříspěvkovém darování krve. Obě zásady sledují etické principy: krev by se neměla stát předmětem nežádoucího obchodu, bezpříspěvkové dárcovství pak hraje klíčovou roli z hlediska bezpečnosti odebrané krve. Myšlenka bezpříspěvkového dárcovství krve v naší zemi spatřila světlo světa v roce V tomto roce byl podán návrh, aby se dárci krve postupně vzdávali příspěvku na zlepšené stravování, který jim poskytoval stát. Již v následujícím roce bylo evidováno prvních 900 bezplatných dárců krve, tedy těch, kteří se zřekli státního vyživovacího Dne 4. dubna 1971 byla založena tradice tzv. Nejdražších koncertů světa". Nápad, aby přední umělci populární hudby účinkovali zdarma pro bezpříspěvkové dárce krve, byl ve světě ojedinělý. Vzešel z redakce tehdejšího pražského týdeníku Ahoj na sobotu" a významně přispěl k propagaci a popularizaci bezpříspěvkového dárcovství krve především mezi mladými lidmi. V roce 1992 se zrodila další zajímavá aktivita, tentokrát na brněnské půdě. 4. prosince 1992 se konala vůbec první akce Daruj krev s Českým rozhlasem". Iniciátorem se stalo Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Brno ve spolupráci s Českým červeným křížem a Českým rozhlasem Brno. Postupně se přidávala další velká města a další transfuzní oddělení, v současnosti se již jedná o celostátní, čtyřikrát ročně se opakující periodickou aktivitu. V současné době je morální oceňování bezpříspěvkových dárců krve zcela v režii Českého červeného kříže (ČČK). Za uskutečněný první odběr krve získá dárce odznak kapka krve". Tři stupně Janského plaket se přetransformovaly na bronzovou (za 10 odběrů), stříbrnou (za 20 odběrů) a zlatou Medaili prof. Janského, kterou získá dárce krve za 40 bezplatných odběrů krve. Na začátku roku 2000 bylo v České republice evidováno více než nositelů bronzových Janského plaket a Medailí a téměř stříbrných. Zlatých plaket a medailí bylo k témuž datu uděleno bezmála V roce 1993 zavedl Český červený kříž nové třístupňové ocenění pro mnohonásobné bezpříspěvkové dárce krve, tzv. zlaté kříže. Zlatý kříž III. stupně je udělován za 80 bezplatných odběrů, II. stupně za 120 odběrů a Zlatý kříž Nemocniční listy Fakultní nemocnice Brno, 4/

12 I. stupně potom za 160 odběrů, které byly provedeny bez nároku na finanční odměnu. Oceňování dárců krve zlatými kříži je vždy významná slavnostní událost za účasti představitelů kulturního, společenského a politického života regionu či státu. Důležitým projevem celospolečenského uznání bezpříspěvkového dárcovství krve bylo přijetí delegace dárců krve a představitelů ČČK prezidentem republiky Václavem Havlem v roce Pro bezpříspěvkové dárce krve se každoročně pořádají různé kulturní a společenské akce plesy, koncerty, divadelní představení. V roce 2004 se Zlaté kříže III. stupně poprvé začaly předávat na úrovni oblastních spolků ČČK. Premiéru ve své režii měl Oblastní spolek ČČK Brno-venkov dne 4. března 2004, kdy poprvé předal Zlatý kříž III. stupně. Toto vysoké vyznamenání získal pan František Rous z Kuřimi. Krev začal darovat již během své základní vojenské služby. Kromě dvou odběrů na vojně se všechny ostatní uskutečnily na Transfuzním oddělení a krevní bance FN Brno. Oblastní spolek ČČK Brno-město spojil vyznamenávání bezpříspěvkových dárců s oslavou prvního Světového dne dárců krve 14. června Zlaté kříže III. stupně převzalo prvních šest dárců. A konečně 21. října se tohoto vysokého vyznamenání dočkali také dárci krve z třebíčského regionu. Během slavnostního večera byli Zlatým křížem III. stupně oceněni 22 dárci, kteří již osmdesátkrát darovali krev bez nároku na finanční odměnu. Mgr. Marie Dudíková Blahopřání bezpříspěvkovému dárci krve V pondělí 8. listopadu 2004 absolvoval pan Jindřich Beran svůj v pořadí již 165. bezpříspěvkový odběr krve. Celkem má na svém kontě 194 odběry, všechny se uskutečnily na Transfuzním oddělení a krevní bance FN Brno. Pan Beran pracoval dlouhá léta jako strojvedoucí u Českých drah, a jak sám říká, nikdy nevěděl, zda on nebo někdo z jeho okolí nebude potřebovat transfuzní přípravky. Krev nedává kvůli ocenění (nejvyšší vyznamenání bezpříspěvkového dárce krve je Zlatý kříž I. stupně za 160 bezplatných odběrů), ale proto, aby pomohl mnoha nemocným a potřebným. Upřímně děkujeme. AKTUALITY Oceňování bezpříspěvkových dárců krve Ve čtvrtek 25. listopadu 2004 se v salonku hotelu Atom v Třebíči uskutečnilo slavnostní oceňování bezpříspěvkových dárců krve. Při této akci, kterou organizoval Oblastní spolek ČČK v Třebíči, byly předány Zlaté medaile prof. Janského dárcům krve, kteří v Odběrovém středisku v Třebíči již čtyřicetkrát darovali svou krev bez nároku na finanční odměnu. Čtyřiceti novým držitelům Zlaté medaile poděkovaly primářka TO a KB FN Brno MUDr. Eva Tesařová a manažerka pro dárcovství krve Mgr. Marie Dudíková, za Odběrové středisko v Třebíči se připojila paní Eva Machková. Všem bezpříspěvkovým dárcům krve za jejich projev lidskosti patří náš dík a celospolečenské uznání. HELVETIUS O ŠTĚSTÍ: Tajenka ze strany 26 Aby byl člověk š astný, musí mu ke štěstí stále něco chybět. 12 Nemocniční listy Fakultní nemocnice Brno, 4/2004

13 ROZHOVOR S REKTOREM MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ PROF. PHDR. PETREM FIALOU, PH.D. Na úvod bych vás poprosila o krátké představení čtenářům. Co byste o sobě prozradil, popřípadě jak byste se jako člověk charakterizoval? Na to nedokážu odpovědět. Nerad o sobě mluvím, za mě musí mluvit moje jednání, moje činnost. Nechal bych proto na ostatních, jak se na mne dívají. Rektorem jste teprve krátce. Dá se říci již v tuto chvíli, co vás v této funkci mile a co nemile překvapilo? Přestože jsem již vykonával různé akademické funkce, musím říci, že mne trochu překvapila časová náročnost rektorské pozice. Měl jsem např. v úmyslu nadále vyučovat, abych měl kontakt se studenty, ale také proto, že jsem chtěl mít stále zkušenost práce na katedře. Ukázalo se ale, že funkce rektora pravidelnou výuku neumožňuje. Stejně tak prostoru pro vědeckou práci mám mnohem méně, než jsem předpokládal. Domníval jsem se, že alespoň o víkendech se budu moci věnovat vědě, ale těch víkendů, kdy opravdu mohu dělat nějaký politologický výzkum, je velmi málo a zpravidla je spotřebovává" nějaká nevyřízená agenda související s rektorskou funkcí. Velmi příjemně mě překvapila kompetence a profesionalita nejbližších spolupracovníků a to, že je zde tým lidí, na které se mohu spolehnout. To považuji za příjemné překvapení i proto, že to nebývá samozřejmost. Být rektorem je vysoká funkce. Kdy vás poprvé napadlo, že byste se jím mohl stát? Mě to nenapadlo, to byla myšlenka některých kolegů, kteří mě k tomu opakovaně vyzývali už zhruba rok před samotnou volbou. Měl jsem spoustu důvodů, proč jsem o tom zpočátku ani nepřemýšlel, ale ukazovalo se stále zřetelněji, že kandidátů, kteří by mohli získat nějakou širší podporu, není mnoho. Navíc zde šlo o další směřování univerzity v poměrně složitém období. Nakonec jsem se tedy nechal přesvědčit a o funkci jsem se ucházel a od té chvíle jsem tuto myšlenku přijal za vlastní. Ale můj nápad to nebyl a moje životní plány byly opravdu jiné, více zaměřeny na vědeckou práci. A nezlobíte se nyní na ty, kteří vás přesvědčovali? V žádném případě, já takto nikdy neuvažuji, vždy to byla moje dobrovolná volba. Zpravidla jednám na základě velmi racionálního rozhodnutí a nelituji toho, pro co jsem se rozhodl. Spíše se snažím udělat všechno pro to, aby výsledek byl co nejlepší. Také svůj současný úkol vykonávám s plnou odpovědností, s maximálním nasazením a také nezbytnou chutí a motivací, abych svou činností prospíval Masarykově univerzitě. Zajímáte se o politologii. Většina lidí je ale v současné době vůči politice imunní či nevšímavá. Nevadí vám to? Politolog politiku zkoumá, ale může analyzovat i vztah lidí k politice. Pro mě to není otázka smutku nebo radosti. Vztah lidí k politice je jedna z možných výzkumných otázek. Kdybyste se mě zeptala, zda je pro demokratický politický systém dobré, že tolik lidí politikou pohrdá a nepovažuje ji za důležitou, tak bych samozřejmě odpověděl, že to dobré není, protože demokratická společnost do značné míry vyžaduje, aby lidé měli vůli se v nějaké formě účastnit politického života a udržovali tak legitimitu demokratického politického řádu. A rozhodně by v nich neměl vznikat dojem, že politika je něco zbytečného. Politika je v jistém smyslu součást lidské přirozenosti a politické instituce nám nahrazují určité typy instinktů, které nemáme rozvinuty. Politika je pro lidskou společnost nezbytná. Opovrhování politickými institucemi, neochota se podílet na politickém rozhodování, proměna politiky v mediální show apod., to jsou všechno nepochybně fenomény, které by nás měly zneklidňovat. Je vidět, že o politice byste mohl hovořit hodiny a hodiny. Váš životopis na internetových stránkách MU čítá tři dlouhé stránky. Je vidět, že jste i přes své mládí toho stihl hodně. Přesto, dokážete říci, co vás ve vašem profesním životě nejvíce poznamenalo, jaká událost či setkání? Napadají mě tři věci. Nestudoval jsem politologii, protože v podmínkách komunistické diktatury tento obor neexistoval. Měl jsem ale štěstí, že jsem se mohl v 80. letech účastnit neoficiálního studia politické filozofie v rámci takzvané podzemní univerzity, což byly bytové přednášky pořádané britskou vzdělávací nadací Jana Husa. Bylo to první setkání se západní politickou vědou, kterou mně zprostředkovali britští političtí filozofové a politologové, jako byl David Levy, John Keane, Frank Bealey či Roger Scruton a další, které jsem měl možnost na bytových seminářích poznat. To mně dalo základy, díky nimž jsem se mohl podílet na založení oboru politologie na Masarykově univerzitě po listopadu Druhým klíčovým momentem byl pobyt na univerzitě v Bochumi v Německu v roce 1990, kde jsem měl možnost se důkladně seznámit s empiricko-analytickou politologií, které jsem se později věnoval. A třetí podstatnou událostí bylo setkání s mým nedávno zesnulým kolegou Vladimírem Čermákem, významným politickým filozofem a soudcem Ústavního soudu, se kterým jsme zakládali katedru politologie a on byl jejím prvním vedoucím. Profesor Čermák byl vynikající člověk, který měl velký podíl na tom, že jsem měl možnost velmi svobodně rozvíjet svoji odbornou práci. Měl jsem z jeho strany vždy veškerou podporu, kterou mladý vědecký pracovník nezbytně potřebuje, což bylo v době, kdy mnozí na univerzitě hleděli na politologii jako na nový vědní obor spíše podezřívavě, velmi důležité. Protože jsme čtvrtletník nemocnice, nemohu si odpustit otázku jaká je vaše zkušenost s lékaři, nemocnicemi, prostě tímto oborem? Bohatá, protože jsem byl často ve styku s lékaři a nemocnicemi jako pacient. Mám také tři malé děti a jako každý rodič se občas setkávám s lékaři. Ale mám lékaře také v rodině, řada mých přátel jsou lékaři, takže, asi jako u většiny lidí, jsou moje kontakty s lékařským Nemocniční listy Fakultní nemocnice Brno, 4/

14 prostředím mnohonásobné a nejsou založeny jenom na zkušenosti pacienta. Jak se o svoje zdraví staráte? Sportujete, jíte zdravě Myslím, že se o své zdraví celkem starám. Ze zdravotních důvodů jsem už dlouho nucen stravovat se poměrně ukázněně a držet neustále mírnou dietu. A pokud to čas dovolí, tak vcelku pravidelně sportuji, hraji už řadu let fotbal a tenis. Subjektivně tedy mohu říct, že o své zdraví přiměřeně pečuji. Kdybychom ale šli do detailů, tak by se jistě našla spousta věcí, ve kterých až tak vzorný nejsem, ale člověk by neměl být příliš úzkostlivý Jednou z fakult MU je i fakulta lékařská Jaké má postavení mezi ostatními fakultami např. co do vyučujících, počtu studentů, kvality výuky Je řada kritérií, podle kterých můžeme fakulty posuzovat. Přestože lékařská fakulta nepatří k největším, pokud jde o počet studentů, tak svým vědeckým výkonem a svými sociálními funkcemi se řadí k nejvýznamnějším fakultám naší univerzity. Pověst, které se Masarykova univerzita těší, souvisí i s výbornými výsledky lékařské fakulty a jejích jednotlivých pracoviš a osobností. Co byste řekl o spolupráci Masarykovy univerzity s FN Brno? Spolupráce s FN je v současnosti výborná. Mohu to doložit například na tom, jak vstřícně postupovalo vedení nemocnice k problémům, které se objevily kolem zahájení stavebních prací na univerzitním kampusu. Připomenul bych také vzájemnou kooperaci při řešení problémů heliportu. Myslím, že vztahy mezi oběma institucemi jsou velmi dobré, což je vzhledem k rozsahu spolupráce důležité. S přáním pracovní i osobní spokojenosti poděkovala za rozhovor Sylva Dostálová VÝSTAVBA UNIVERZITNÍHO KAMPUSU MASARYKOVY UNIVERZITY SLAVNOSTNĚ ZAHÁJENA Slavnostním položením základního kamene byla v pondělí oficiálně zahájena výstavba nového univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně- -Bohunicích. Na ploše 20 ha tak v těsné blízkosti FN Brno vyroste v průběhu několika následujících let komplexní areál, jenž se stane domovem pro lékařskou fakultu, větší část přírodovědecké fakulty a pro fakultu sportovních studií. Slavnostního aktu se kromě vedení Masarykovy univerzity zúčastnili zástupci ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví, zástupci Jihomoravského kraje a města Brna, představitelé regionálních politických i kulturních institucí a hosté z českých vysokých škol. FN Brno reprezentovali ekonomický náměstek Ing. Petr Koška a náměstek pro HTS Jiří Sedláček. Těší nás, že se nám podařilo úspěšně zahájit projekt, jenž je v českém vysokém školství svým charakterem zcela jedinečný a o jehož životaschopnosti mnozí pochybovali," uvedl při této příležitosti rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala. Stavba kampusu plně odpovídá potřebám univerzity a velkému rozvoji, kterým naše vysoká škola v těchto letech pro- 14 Nemocniční listy Fakultní nemocnice Brno, 4/2004

15 chází. Věříme, že kvalitní technologické zázemí kampusu, jeho moderní infrastruktura a úzké propojení výzkumu a výuky pomůže zajistit Masarykově univerzitě důstojné místo mezi špičkovými evropskými vzdělávacími a výzkumnými pracovišti. " Výjimečnost projektu není dána jen rozsahem výstavby, ale také způsobem jeho financování. Celkové investiční náklady pro období 2002 až 2006 byly plánovány ve výši 3,9 miliardy Kč, z čehož většinu pokrývá úvěr, který si vzala Česká republika zastoupená ministerstvem financí od Evropské investiční banky. Na jeho splácení se však více než polovinou podílí samotná Masarykova univerzita, což v České republice představuje unikátní model. První část kampusu, která je nyní ve výstavbě, bude využívána již od září roku Mgr. Václav Štětka AKTUALITY Sjezd internistů s mezinárodní účastí Ve dnech října 2004 proběhl v Kongresovém centru v Brně XI. sjezd internistů, pořádaný Českou internistickou společností ČLS J. E. Purkyně. Akce se zúčastnilo lékařů především z České republiky, ale i ze Slovenska. Odborný program probíhal ve dvou paralelních sekcích a třiceti dvou odborných blocích pod záštitou jednotlivých odborných společností s internistickým zaměřením. Proběhly i dvě moderované diskuse u posterů a 16 firemních sympozií. Sjezdu se aktivně zúčastnilo velké množství lékařů FN Brno, působících na klinikách a odděleních v oblasti vnitřního lékařství (tj. Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, Interní kardiologická, Hematoonkologická, Gastroenterologická, Klinika interní geriatrie a praktických lékařů, Oddělení klinické hematologie). Nejširší zastoupení měla se svými jedenácti přednáškami a pěti postery interní kardiologická klinika. Jako nejlepší poster sjezdu byla vyhodnocena práce MUDr. Šišákové (IKK) s názvem Prodloužení QT intervalu při kumulaci rizikových faktorů. Velký zájem o tuto akci svědčí o aktuálnosti prezentovaných témat sjezdu a o tom, že většina odborné veřejnosti si je vědoma úlohy vnitřního lékařství jako jednotícího článku dnešní medicíny. Betlemářské úspěchy Karla Pavlíkovského Naši pravidelní čtenáři si určitě vzpomenou na článek o nádherném koníčku pracovníka našeho energetického centra v Bohunicích, o řezbáři Karlu Pavlíkovkém. V letošním roce získal pan Pavlíkovský další, tentokrát mezinárodní ocenění, a to za svůj betlém s názvem Zjevení". V prostorách Muzea Jindřichohradecka v Jindřichově Hradci byla uspořádána mezinárodní soutěžní výstava betlémů. Výstava byla uspořádána ve spolupráci s Českým výborem ICOM, Jihočeskou pobočkou Českého sdružení přátel betlémů a městem Jindřichův Hradec. Tvůrci z České republiky, Slovenska a Rakouska představili na šedesát mimořádně kvalitních betlémů z různých typů dřevěného materiálu. Vedle tradiční lípy to bylo dřevo ořechové, topolové, třešňové i hruškové. Většina betlémů byla v přírodním provedení, to znamená bez povrchové úpravy, nebo jen mořena a doupravena přírodním voskem. Menší část byla opatřena barevnou polychromií. Na slavnostní vernisáži byly vyhlášeny nejlepší práce, které vybrala odborná porota. Nejvyššího ocenění se dostalo práci pana Karla Pavlíkovského, který převzal prestižní cenu Zlatý nůž Tomáše Krýzy". O tomto úspěchu našeho pracovníka bylo psáno také v časopisu Betlémy a betlemáři č. 51. K dosaženému úspěchu panu Karlu Pavlíkovskému upřímně gratulujeme. Nemocniční listy Fakultní nemocnice Brno, 4/

16 Naše primářka oslavila kulaté výročí narození MUDr. Marta Číhalová oslavila 17. listopadu výročí svých šedesátých narozenin. Naše kolegyně patří k lidem, kteří se umějí ztotožnit se svěřenými hodnotami, nemocnici dovedou rozvíjet a chránit s obětavostí, nadšením i s hlubokým smyslem pro čestné jednání. V této rovině odvedla velké množství práce také při svém osmiletém působení ve funkci ředitelky Fakultní dětské nemocnice a později také ve funkci zdravotnického zástupce Patologicko- -anatomického ústavu, kterou zastává dodnes. MUDr. Číhalová patří k vysoce kvalifikovaným bioptickým diagnostikům se znalostmi celé šíře oboru. Ze speciálních disciplín se zaměřila na cytodiagnostiku, pneumopatologii a gastroenterologii. Na funkčním místě zdravotnického zástupce pomáhala významně vytvářet dnešní odbornou úroveň PAÚ, jak v rovině výuky mladé generace patologů, tak v rovině organizační. Ztotožnila se s oborem i s posláním náročného programu FN Brno. Spolupracovníci z Patologicko-anatomického ústavu jí srdečně přejí všechno nejlepší a také jí přejí, aby ještě dlouhou řadu let prožívala radost z hodnot, které vytvořila ve svém osobním životě i v prostředí naší nemocnice. Prof. MUDr. Karel Dvořák, DrSc. Foto: Lubomír Stehlík Armstrongův dres dětské onkologii V úterý 23. listopadu 2004 předali profesionální cyklisté Ján Svorada a Pavel Padrnos přednostovi Kliniky dětské onkologie FN Brno doc. MUDr. Jaroslavu Štěrbovi, Ph.D., žlutý trikot šestinásobného vítěze cyklistické Tour de France Američana Lance Armstronga. Dres bude do 30. dubna příštího roku vydražen při cyklistických závodech v Brně a výtěžek bude zaslán na konto Nadačního fondu dětské onkologie Krtek, který pracuje již pátým rokem při Klinice dětské onkologie. Prvotním impulsem k získání Armstrongova trikotu a jeho věnování nadačnímu fondu Krtek byla osobní zkušenost našeho cyklistického kamaráda Ludovíta Nazareje, jemuž onemocněla dcerka," řekl Pavel Padrnos, Armstrongův spolujezdec z týmu US Postál. Lance je velkým příkladem pro všechny děti, které se léčí z nádorového onemocnění. Ukázal, že kolo může vyléčené děti vrátit do normálního života," dodal Padrnos na adresu jezdce, který se vyléčil z rakoviny varlete a vrátil se k aktivní sportovní dráze. Rozhodnutí Ústavního soudu ve prospěch zdraví dítěte Dne vydal Ústavní soud České republiky pro budoucí právní praxi významný a precedenční nález, o jehož vznik se nemalou měrou, svým včasným a právně správným rozhodnutím učiněným na podnět Kliniky dětské onkologie (KDO) FN Brno, zasloužil i Odbor právních věcí FN Brno. Ve věci nezletilého D. J., který je již více jak rok pacientem KDO FN Brno, byla potvrzena existence jedné ze základních hodnot lidské společnosti, a to zdraví a život dítěte. Jde o hodnotu, jejíž ochrana je v systému základních práv a svobod jednoznačně prioritní; zájmům dítěte musí být věnována zvláštní pozornost, v závislosti na své povaze a závažnosti mohou převážit nad zájmy rodičů, především nelze připustit, aby rodiče přijímali opatření škodlivá pro zdraví nebo rozvoj dítěte." U D. J. bylo více než před rokem diagnostikováno vysoce zhoubné nádorové onemocnění, které vede nezvratně, není-li adekvátně léčeno, ke smrti pacienta. Léčba s sebou nese i nutnost podávání krevních transfuzí, což rodiče pro své vyznání (svědci Jehovovi) od samého počátku odmítali a byli ochotni a schopni nechat své dítě i zemřít. V této fázi Odbor právních věcí neváhal využít všech dostupných právních prostředků. Inicioval a napomohl ve spolupráci s KDO FN Brno, svým včasným návrhem, vydání předběžného opatření soudu, kterým byl malý D. J. svěřen do péče Fakultní nemocnice Brno a které tak umožnilo malého D. J. náležitě léčit a dát mu velkou šanci prožít na tomto světě ještě mnoho hezkého. Distribuce plicních ventilátorů pro pacienty v domácí péči FN Brno na základě společného projektu s MZ ČR a VZP zajiš uje distribuci plicních ventilátorů pro pacienty v domácí péči. V současné době je v rámci tohoto projektu v domácí péči 10 pacientů z celé republiky. Ve dnech navštívili tyto pacienty v jejich domácím prostředí za MZ ČR MUDr. Vlasta Vrchotová, za FN Brno náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Erna Mičudová a zástupce firmy, která dodává plicní ventilátory. Náplní návštěvy bylo jednak seznámení se s tím, jak tato péče v domácím prostředí probíhá, s možností, jak těmto rodinám pomoci, a také předání drobných dárků vzhledem k blížícím se svátkům vánočním. Návštěva všechny přítomné utvrdila v názoru, že poskytování umělé plicní ventilace v domácím prostředí je možné, a především přínosné, pro pacienty i jejich blízké. Pokud přijde pomoc nemocným dětem odkudkoliv, je vítaná. Doufám, že se tímto gestem podaří získat finance, aby byly dětem vytvořeny ty nejlepší podmínky k jejich uzdravení," řekl Ján Svorada po předání dresu. 16 Nemocniční listy Fakultní nemocnice Brno, 4/2004

17 Nemocniční listy Fakultní nemocnice Brno, 4/

18 VŠE O PUPEČNÍKOVÉ KRVI MVDr. Jaroslava Vinklárková Allogenní použití pupečníkové krve (PK) pro jinou osobu Obnovení krvetvorby u pacientů postižených onemocněním krvetvorného nebo imunitního systému lze zajistit transplantací buněk krvetvorby zdravého dárce. Tyto krvetvorné progenitorové buňky lze předat trojím způsobem: transplantací kostní dřeně, separovaných kmenových buněk z peri-ferní krve dárce a konečně transplantací dárcovské pupečníkové krve. Transplantace pupečníkové krve se provádějí jak od příbuzných, tak od nepříbuzných dárců. Nejdůležitějším předpokladem allogenního použití PK je shoda v HLA systému dárce a příjemce. Proto se v bankách PK shromaž ují štěpy PK darované zdravými matkami po porodu zdravých dětí. Nepříbuzenská transplantace PK se může provést, najde-li se v bankách PK štěp shodný nebo s minimálními rozdíly v HLA antigenech. Do současné doby je v bankách celosvětově nashro-mážděno více než štěpů PK. Největší banka PK pracuje při New York Blood Center. V Evropské unii se BPK a transplantační centra spojila v rámci dlouhodobého projektu EUROCORD, nejrozsáhlejší banky pupečníkové krve s několika tisíci HLA typizovanými štěpy jsou v Barceloně, Miláně a Düsseldorfu. Česká republika BPK ČR byla založena v roce 1996 při ÚHKT v Praze. Pražské centrum je také koordinujícím a řídicím pracovištěm projektu. Díky tomu, že se do budování BPK zapojila řada pracoviš po celé České republice, patří dnes k významnějším bankám v Evropské unii. Od ledna 2004 je BPK ČR akreditovaným členem prestižního mezinárodního sdružení NETCORD. Tento projekt usnadňuje vyhledávání vhodných štěpů PK a jejich rychlé umístění. BPK má nepříbuzenskou a příbuzenskou část. Do nepříbuzenské (dárcovské) BPK jsou zařazovány jen PK, které vyhověly všem přísným kritériím kontroly kvality. Příbuzenské odběry PK se provádějí, jestliže vlastní nemocný sourozenec narozeného dítěte čeká na dárce kostní dřeně pravděpodobnost shody v HLA antigenech mezi sourozenci je 25 %. Odběr PK pro možnou potřebu nemocného sourozence je indikován ošetřujícím hematologem nemocného dítěte. FN Brno FN Brno spolupracuje na projektu BPK ČR od roku Tkáňová banka je jedním ze tří zpracovatelských center BPK ČR a koordinátorem odběrů PK. Odběrová místa: Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno - pracoviště Bohunice (od r. 1997) - pracoviště Obilní trh (od r. 2003) (V jednání je zahájení odběrů PK na Gynekologicko-porodnické klinice Nemocnice Milosrdných bratří a porodním oddělení Nemocnice Kyjov.) Výběr dárkyň PK Darovat PK může každá zdravá matka, která s darováním souhlasí, splní kritéria výběru (negativní rodinná anamnéza z hlediska kontraindikací) a podepíše informovaný souhlas. Kontraindikace odběru PK: - těhotenství kratší než 37 týdnů - odtok plodové vody před více než 24 hodinami - mekonium v plodové vodě - hmotnost novorozence nižší než g - teplota rodičky vyšší než 38 0 C Odběr Odběr pupečníkové krve se provádí po narození dítěte a přestřižení pupeční šňůry, nedochází k zásahu do organismu dítěte ani matky a odběr tedy není pro matku ani dítě žádným rizikem. Pracoviště projektu Řídicí centrum: ÚHKT Praha zpracovatelská centra: - ÚHKT Praha - Tkáňová banka FN Brno - Tkáňová ústředna FN Hradec Králové odběrová místa: - 22 porodnic v ČR spolupracující pracoviště: - HLA centrum IKEM Praha - Český registr dárců kostní dřeně 18 Nemocniční listy Fakultní nemocnice Brno, 4/2004

19 Krev, která zůstala po porodu v pupečníku a placentě, se odebere do odběrového vaku s protisrážlivým roztokem nabodnutím pupečníkové žíly. Současně se odeberou 2 ml srážlivé krve z pupečníku a 5 ml srážlivé a 5 ml nesrážlivé krve matky na bakteriologické a virologické vyšetření. Vak s PK je potom transportován společně s vyplněnou dokumentací do tkáňové banky ke zpracování. Doba mezi odběrem a zpracováním PK by neměla být delší než 24 hodiny. Zpracování Po odebrání vzorku na stanovení počtu krevních buněk, změření a event. úpravě objemu se PK smíchá s kryoprotektivním roztokem a řízeným mražením se společně se vzorky na kontrolu kvality zamrazí a uloží do kontejneru do kapalné fáze dusíku ( C). Kontrola kvality Ze vzorků zamražených společně s vakem se po rozmražení provede kontrola kvality zamraženého štěpu PK: stanovení počtu jaderných buněk, počtu CD34+ buněk, kultivace CFU GM a vitality. Pokud výsledky vyšetření splňují stanovená kritéria, jsou štěpy PK transportovány do Prahy k dlouhodobému uložení. Po šesti měsících je provedeno opakované virologické vyšetření matky a vyšetření dítěte pediatrem. Teprve potom je provedena HLA typizace v HLA laboratoři IKEM Praha a transplantát PK je zařazen do Českého registru dárců kostní dřeně. Výhody použití PK proti KD - odběr bez rizika - transplantát je okamžitě k dispozici - imunologická nezralost (je možno tolerovat i větší neshody v HLA znacích) - menší riziko GvHD Nevýhody použití PK proti KD - použití limitováno malým počtem buněk ve štěpu (lze použít pro transplantaci pacienta max. do 50 kg váhy) - nižší reakce štěpu proti nádorovým buňkám - pozdější přihojení štěpu - transplantaci nelze opakovat v případě nepřihojení nebo relapsu Náklady na zpracování a uchovávání štěpů dárcovských PK jsou vysoké a nejsou hrazeny zdravotními pojiš ovnami. Činnost BPK ČR je možná jen díky podpoře jednotlivých spolupracujících pracoviš a sponzorů (Česká pojiš ovna, Nadační fond Kapka naděje). Autologní použití PK pro vlastní potřebu V USA i v Evropě existují vedle veřejných (dárcovských) bank pupečníkové krve i banky čistě komerční, které nabízejí rodičům odběr a uchování PK jejich dítěte k vlastnímu použití za úhradu. Některé banky PK jsou kombinované, tzn., že komerční banka částečně sponzoruje veřejnou BPK. V České republice nabízejí možnost odběru a uchování PK pro vlastní potřebu od podzimu roku 2003 dvě firmy Archiv buněk a Cord Blood Center. Archiv buněk (zastupuje švýcarskou firmu Cryo-Cell) za Kč v ceně jsou zahrnuty náklady za odběr, dopravu, zpracování a uchovávání PK po dobu 20 roků. Cord Blood Center za Kč v ceně jsou zahrnuty náklady za odběr, transport, zpracování, vyšetření a skladování na 1 rok. Za každý další rok skladování zaplatí zákazník poplatek 400 Kč. Ani jedna z firem není zpracovatelem, odebraná PK je zpracována a uložena mimo území ČR. Autologně, tedy pacient je sám sobě dárcem, lze PK použít: - pro obnovu krvetvorby, jestliže k poškození krevních kmenových buněk došlo působením vnějších faktorů (fyzikálních, chemických, biologických) - výhledově pro obnovu nebo náhradu poškozených tkání - v současné době je ve stadiu výzkumu (např. léčba infarktu myokardu, léčba poškozené nervové tkáně). MVDr. Jaroslava Vinklárková Nemocniční listy Fakultní nemocnice Brno, 4/

20 O NEMOCI ZVANÉ FENYLKETONURIE Novorozenecký screening fenylketonurie (PKU) je spjat se vznikem Výzkumného ústavu pediatrického (VÚP) v roce Celoplošný screening novorozenců byl zahájen v Jihomoravském kraji a bývalém Severomoravském kraji Ze zákona byl screening legalizován až od Do roku 1992 prováděl VÚP screening a léčbu PKU pro region celé Moravy. Od 1. února 1992 až dosud vyšetřuje screening Oddělení klinické biochemie Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba pro oblast bývalého Severomoravského kraje. Léčba PKU pro region Moravy je soustředěna na brněnském pracovišti. Výnosem Ministerstva zdravotnictví ČR byl ústav převeden k pod Fakultní nemocnici Brno. Ambulance klinického oddělení byla začleněna jako ambulance pediatrie a dědičných poruch metabolismu do 1. dětské interní kliniky FN Brno, biochemická vyšetření byla převedena na Oddělení klinické biochemie FN Brno a nově bylo zřízeno Centrum molekulární biologie a genové terapie, které zajiš uje molekulárně genetická vyšetření pro pacienty s dědičnými poruchami metabolismu z celé České republiky. Péči gravidním fenylketonuričkám poskytuje Gynekologicko-porodnická klinika na Obilním trhu FN Brno. V ambulantním traktu poliklinické části PDM byla zřízena nutriční poradna, která poskytuje pacientům informace stran terapeutické restriktivní diety. Pacientům s dědičnými poruchami metabolismu poskytuje péči psycholog a sociálně zdravotní problematiku mohou řešit se sociálními pracovnicemi FN Brno. Genetické poradenství zajiš uje ambulance pediatrie a dědičných poruch metabolismu ve spolupráci s Oddělením lékařské genetiky FN Brno. Ve snaze zajistit nejvhodnější podmínky pro komplexní diagnostickou, léčebnou a preventivní péči, spolupracujeme i s odborníky dalších oborů podle individuálních potřeb našich pacientů. V současné době má FN Brno v péči asi 150 dětí a mladých dospělých s PKU na dietě s nízkým obsahem fenylalaninu. První ozdravné pobyty pro pacienty s PKU proběhly v letech Od roku 1998 jsou děti začleněny do kolektivu zdravých vrstevníků a na organizaci tábora spolupracujeme s Klubem českých turistů Tišnov. Pobyt dětí v ozdravném táboře je spojen s účastí dietní sestry, která připravuje pro děti stravu s nízkým obsahem fenylalaninu, s dohledem lékaře nebo zdravotní sestry a psychologa, který pro děti zajiš uje společenské hry s edukativním obsahem stran PKU. Od roku 2000 je tábor začleněn pod Centrum pro dědičné poruchy metabolismu, které je dotováno v rámci Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením MZ ČR. V rámci tohoto centra zajiš ujeme i kurzy vaření pro pacienty s PKU, kde pod dohledem dietní sestry a lékaře matky dětí a mladí dospělí s PKU sestavují jídelníček, vypočítávají obsah fenylalaninu, bílkovin a kalorií ve stravě a konzultují nejasnosti, které je trápí. Pod záštitou tohoto projektu vznikly i brožury s edukativním obsahem. V tomto roce vyjde pohádka Severín a skřítkové, která by měla usnadnit pochopení nutnosti dodržování nízkobílkovinné diety nejmenším dětem. MUDr. Dagmar Procházková 20 Nemocniční listy Fakultní nemocnice Brno, 4/2004

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina Č ÍSLO 3 / KVĚTEN 2006 / ZDARMA // www.nemocnicepribram.cz Slovo ředitele Rozvoj oblastní nemocnice úspěšně pokračuje Vážení čtenáři, dovoluji si vás po několika měsících opět přivítat na stránkách našeho

Více

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bakalářská práce Autor: Simona Krejčová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing.

Více

BAROMETR ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ 2015 Výzkum mezi řediteli nemocnic

BAROMETR ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ 2015 Výzkum mezi řediteli nemocnic BAROMETR ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ 2015 Výzkum mezi řediteli nemocnic www.hc-institute.org Dobrý den Vám přeji vážené kolegyně a kolegové, předkládáme Vám výsledek sedmého ročníku speciálního celostátního

Více

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100 1 2 AMD je členem České rady humanitárních organizací, Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky a členem EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí. Asociace muskulárních dystrofiků

Více

12. 12. 2013 XLIII. AKADEMICKÝ SNĚM

12. 12. 2013 XLIII. AKADEMICKÝ SNĚM bulletin 1 akademický AKADEMIE VĚD ČR a b 201 FOTO: JAN CERHA, ARCHIV ÚFA AV ČR Snímek pořízený na věži meteorologické stanice observatoře Milešovka, kterou provozuje Ústav fyziky atmosféry AV ČR, zachycuje

Více

ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012

ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012 ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012 EDITORIAL Milé čtenářky a také milí čtenáři, člověka, který by si stýskal, jak se čas vleče, aby mezi vámi jeden pohledal. Ale kvapík, který nás donesl už zase na konec

Více

Celá přestavba si vyžádala investici ve výši 37 miliónů korun. Lékárny skupiny AGEL fungují pod novou značkou

Celá přestavba si vyžádala investici ve výši 37 miliónů korun. Lékárny skupiny AGEL fungují pod novou značkou ročník 7 číslo 2 DUBEN 2013 Vítkovická nemocnice modernizovala Iktové centrum a JIP Celá přestavba si vyžádala investici ve výši 37 miliónů korun STRANA 38 Lékárny skupiny AGEL fungují pod novou značkou

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr.

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr. časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 3 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Lékárny KZ, a. s. Teplice čtěte na str. 6 Jednání radiologů s představiteli

Více

RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky

RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky leden 2001 číslo 1 ročník 1 VOX PEDIATRIAE VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky tiráž... VOX PEDIATRIAE

Více

Zvedáme Česko z gauče

Zvedáme Česko z gauče jaro / léto 2013 4 Zvedáme Česko z gauče 10 20 let ČP Zdraví 14 S Janem Růžičkou o reformě zdravotnictví 16 ČP Invest: Rádce pravidelného investování editorial Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Rozhovor

Více

Ženšen. Časopis Komory TČM. Číslo 2/2014. Svět čínské medicíny. Akupunktura. Fytoterapie. Dietetika. Čínská kosmologie. Pohyb a energie...

Ženšen. Časopis Komory TČM. Číslo 2/2014. Svět čínské medicíny. Akupunktura. Fytoterapie. Dietetika. Čínská kosmologie. Pohyb a energie... Číslo 2/2014 Časopis Komory TČM Svět čínské medicíny. Akupunktura. Fytoterapie. Dietetika. Čínská kosmologie. Pohyb a energie... Vážení přátelé, v posledních týdnech se zvedla vlna obav o pozici léčitelů

Více

Reminiscenční. terapie. Neobvyklá škola. Vojta Švejda hraje rád pro seniory. Přežily se příspěvkovky? Sonda do stavu transformace sociálních služeb

Reminiscenční. terapie. Neobvyklá škola. Vojta Švejda hraje rád pro seniory. Přežily se příspěvkovky? Sonda do stavu transformace sociálních služeb 1 březen 2008 4. ročník ISSN 1801-8718 odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče Albert Divadlo, které přijede za vámi Neobvyklá škola 1 14 15 se bojí Vojta Švejda hraje rád pro seniory Reminiscenční

Více

Realizace dobrovolnictví v hospicích

Realizace dobrovolnictví v hospicích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Realizace dobrovolnictví v hospicích Diplomová práce Ing. Renata Švestková, Ph.D. 25. 4. 2005 Petra Mrázová vedoucí práce autorka

Více

Občan v síti www.sdruzeniobcan.cz

Občan v síti www.sdruzeniobcan.cz dialogem k reformě Občan v síti O BČAN www.sdruzeniobcan.cz Shakespearovo obsazení krve do role zachránce libry svaloviny bankrotáře Antonia příhodně ilustruje postavení, které má krev v lidském těle.

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006

Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006 Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006 Náklad ověřen auditorskou firmou Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz PORADNA Linka právní

Více

TEMPUS MEDICORUM. SYNDROM vyhoření. Nemoc lékařů i českého zdravotnictví. Vzdělávání lékařů časovaná bomba? České zdravotnictví v zrcadle statistiky

TEMPUS MEDICORUM. SYNDROM vyhoření. Nemoc lékařů i českého zdravotnictví. Vzdělávání lékařů časovaná bomba? České zdravotnictví v zrcadle statistiky TEMPUS 09/2013 ročník 22 MEDICORUM časopis české lékařské komory SYNDROM vyhoření Nemoc lékařů i českého zdravotnictví DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Vzdělávání lékařů časovaná bomba? České zdravotnictví v zrcadle

Více

ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009

ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009 ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009 EDITORIAL Milé čtenářky, vážení čtenáři, asi už máte po dovolené. Všechny knížky, vršené celý rok na noční stolek, už jste jistě někde na dece u vody přečetli, křížovky vyluštili

Více

dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích

dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích Praha 2011 Česká kancelář programu Culture Tento projekt

Více

Media4u Magazine. 8. ročník 2/2011. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 8. ročník 2/2011. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha. 8. ročník 2/2011 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly

Více

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol (konaného dne 3. listopadu 2005) RADA PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ RADA VLÁDY PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Sborník referátů

Více

PARK NSON. Časopis Společnosti Parkinson, o. s. www.spolecnost-parkinson.cz

PARK NSON. Časopis Společnosti Parkinson, o. s. www.spolecnost-parkinson.cz 40 2013 PARK NSON Časopis Společnosti Parkinson, o. s. www.spolecnost-parkinson.cz Časopis PARKINSON slaví své 40. vydání Čtyřicet čísel časopisu PARKINSON, to je obdivuhodná řada hodin a hodin věnovaných

Více

PF 2007. Vážené kolegyně a kolegové, milí spolupracovníci, ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

PF 2007. Vážené kolegyně a kolegové, milí spolupracovníci, ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 6 2006 PF 2007 Vážené kolegyně a kolegové, milí spolupracovníci, končící rok vždy vede k pokusu o bilancování, hodnocení úspěchů i problémů

Více

Ministerstvo zdravotnictví nám udělilo Osvědčení k provádění mamografického screeningu!

Ministerstvo zdravotnictví nám udělilo Osvědčení k provádění mamografického screeningu! ČÍSLO 2 ROČNÍK X ÚNOR 2008 Ministerstvo zdravotnictví nám udělilo Osvědčení k provádění mamografického screeningu! Nejčastějším nádorovým onemocněním žen je rakovina prsu, její výskyt každým rokem vzrůstá.

Více

Jakub Kohák: Konec právní. Jsme si skutečně rovni. Memorandum: Transformace: Právní aspekty transformačních. Zaměstnávání lidí

Jakub Kohák: Konec právní. Jsme si skutečně rovni. Memorandum: Transformace: Právní aspekty transformačních. Zaměstnávání lidí 3 září 2014 10. ročník ISSN 1801-8718 odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče Jakub Kohák: Jsme si skutečně rovni Memorandum: Konec právní války? 2 5 Sociální služby nežijí ve vzduchoprázdnu

Více

obsah Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4

obsah Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4 Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4 Týden vědy a techniky na 1. LF UK...5 Recertifikace Lékárny VFN...6 Křest knihy Laboratorní diagnostika...6 XIX. světový kongres

Více

Zdravotně sociální služby v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let věku

Zdravotně sociální služby v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let věku Zdravotně sociální služby v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let věku Daniela Bruthansová Anna Červenková Marie Pechanová externí spolupráce: Zdeněk Novotný František Schneiberg

Více

proti praxi zdravotních pojišťoven je možná SOLIDARITU POTŘEBUJÍ VŠECHNY GENERACE Arnošt Goldflam rovný přístup Lidé s autismem a integrace

proti praxi zdravotních pojišťoven je možná SOLIDARITU POTŘEBUJÍ VŠECHNY GENERACE Arnošt Goldflam rovný přístup Lidé s autismem a integrace 3 září 2012 8. ročník ISSN 1801-8718 odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče Financování sociálních služeb: rovný přístup 2 5 Arnošt Goldflam ČESKÝ DIVADELNÍK, SPISOVATEL A PEDAGOG SOLIDARITU

Více

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003 e-zin občanského sdružení ORFEUS ročník první rok 2003 měsíc květen - zvláštní číslo Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP

Více

mimořádná příloha časopisu Zdravotnictví a medicína

mimořádná příloha časopisu Zdravotnictví a medicína mimořádná příloha časopisu Zdravotnictví a medicína 33 Zdravice Dagmar Havlové, předsedkyně správní rady Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 Záštitu nad slavnostním předáváním prestižního ocenění

Více