OBSAH. Na zdraví! Nemocniční listy Fakultní nemocnice Brno, 4/2004 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Na zdraví! Nemocniční listy Fakultní nemocnice Brno, 4/2004 3"

Transkript

1

2

3 OBSAH Na zdraví! Zdravíčko! Bu te zdrávi! Hodně zdraví! Tak to je jen několik z mnoha velmi často užívaných pozdravů. Většinou si ani neuvědomujeme, že je říkáme, protože je vyslovujeme tak nějak automaticky. Ale co pravdy je v nich! Vždy zdraví je skutečně to nejcennější, co každý z nás má. A přitom, ruku na srdce, si ho mnohdy sami dobrovolně ničíme. Tak např. kouříme, přejídáme se a necvičíme. Tělo od nás dostává zabrat nejen fyzicky, ale a to možná dokonce častěji psychicky. Připouštíme si stresy a neustále naříkáme, že něco nejde a že vše kolem nás je špatné. Neusmíváme se, i když víme, že úsměv i smích povzbuzují duševní pohodu. Vyznavači a propagátoři tzn. zdravého životního stylu by nám vyjmenovali dlouhou řádku dalších věcí, kterými svému zdraví škodíme. A proto až o Vánocích nebo na Nový rok budete slavnostní přípitek doprovázet slovy na zdraví", zkuste se na chvilku zamyslet a říct si, co pro své zdraví chcete v příštím roce dělat. Krásný konec roku 2004 s Nemocničními listy Vám přeje Sylva Dostálová Časopis je registrován na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E Redakční rada: Bc. Sylva Dostálová Zuzana Kejdová MUDr. Jan Burian Mgr. Jana Marounková Mgr. Marie Dudíková Ing. Petr Woletz Bc. Miloslava Kameníková Jelena Dzúrová Adresa redakce: FN Brno, Jihlavská 20, tel.: , internet: Fotografie: Josef Adamíček Grafická úprava a tisk: IKARIA CZ, a. s., tř. Kpt. Jaroše Brno tel.: Distribuce: Grafické návrhy inzerce: Michal Kaválek Všechna pracoviště FN Brno, Krajský úřad Jihomoravského kraje, obě komory Parlamentu ČR, sdělovací prostředky, firmy, které s FN Brno spolupracují Náklad: výtisků Četnost: 4x do roka ROČNÍK V ČÍSLO 4, PROSINEC 2004 Úvodník Bc. Sylva Dostálová 3 Anglický sylab obsahu 4 Intenzifikace jako nástroj možné reformy českého zdravotnictví Vánoční úvaha ředitele FN Brno MUDr. Jana Buriana 5 Výsledky hospodaření FN Brno Ing. Petr Koška 6 Krátké zamyšlení nad DRG Ing. Petr Koška 7 Představujeme vám kliniku dětské neurologie a jejího přednostu doc. MUDr. Radomíra Šlapala, CSc., a vrchní sestru Jitku Krajčovou 8 Všem dárcům krve za jejich dar života a zdraví patří náš dík Mgr. Marie Dudíková 11 Aktuality 12 Rozhovor s rektorem Masarykovy univerzity v Brně prof. PhDr. Petrem Fialou, Ph.D. 13 Výstavba univerzitního kampusu MU slavnostně zahájena Mgr. Václav Štětka 14 Aktuality 15 Vše o pupečníkové krvi MVDr. Jaroslava Vinklárková 18 O nemoci zvané fenylketonurie MUDr. Dagmar Procházková 20 Pohled sociálního pracovníka na péči o chronicky nemocné seniory a zákonodárství v České republice Marie Hrdinková 21 Nové knihy v lékařské knihovně FN Brno 21 Každý mechanismus potřebuje ke svému životu energie Ing. Karel Urbášek 23 Lékařské osobnosti zemský vrchní zdravotní rada Hejduk Prof. MUDr. Leopold Pospíšil, DrSc. 24 Zahrada Hippokratova vánoční poselství brémských muzikantů Mgr. Milan Klapetek 25 Tento výtisk je neprodejný Křížovka 26 Nemocniční listy Fakultní nemocnice Brno, 4/2004 3

4 CONTENT The opinion saying that no country worldwide is able to generate sufficient resources for physicians, strongly believing to spend them to help the patients, is still valid towards the end of The politicians have been confronted with question on themes of health care accessibility, rate of solidarity and personal option of citizens regarding the value of health," says Jan Burian, M.D., the Director of Brno Faculty Hospital. Please, read the Christmas contemplation in the paper, titled Intensification, an Instrument of Possible Reform in Czech Health Service. This year's economy of Brno Faculty Hospital shows balanced figures in the period of the first 10 months. There is a positive result amounting to 5.6 mil. CZK. A survey of yields appears in the article, Earnings of UH Brno, by Petr Koška, MSc., the economic deputy. The article contains diagrams of costs and earnings in relation to hospitalized and ambulatory made examinations in the period between January and October 2003 in comparison with the same period of This issue of Hospital Magazine reports about the department of Children's Neurology, nowadays disposing of 30 beds for patients and of four beds for accompanying persons. An interview with Radomír Šlapal, M.D., PhD, the Head of Children's Neurology Department, will make you acquainted with changes that took place in this field during the previous years. "Treat the people and children in the same way, you desire to be treated by the others", are the words by Jitka Krajčová, the head nurse of Children's Neurology Department, we have interviewed as well. Many Thanks to All Blood Donors Giving Health and Living is an article describing the importance of unpaid blood donation. Marie Dudíková, M.A., informs about the origin of an idea in view of the unpaid blood donation, born in this country in Furthermore, the paper deals with the way, how the blood donors have been appreciated. The interviewed Prof. Petr Fiala, PhD, Rector of Masaryk University in Brno, among others, has disclosed positive and negative impressions in connection with his employment, simultaneously appreciating a good collaboration between Masaryk University and the hospital. Building of a new university campus in Brno- -Bohunice was officially started by a foundation stone ceremony on Monday, November 22, That means that an area of about 20 ha, close to this hospital, will be rebuilt into a campus during the next years. What are the possibilities of navel blood using, where it is gathered and available for taking and what are the advantages of using thereof. These and other questions responses the article, About Navel Blood, by Jaroslava Vinklárková, B.V.M.S. About a Disease Called Phenylcetonuria reports a paper by Dagmar Procházková, M.D. A Social Worker's Look at Care for Chronically Sick Seniors and Legislative of the Czech Republic by Marie Hrdinková. Any mechanism or organism, if material or immaterial, needs energy for living. And Faculty Hospital in Brno is a living organism indeed. The mission of supplying both, the medical and non-medical departments with energy has been fulfilled by the staff of the department of power engineering. Please, see the paper by Karel Urbášek, MSc. for details. The column, Prominent Personalities in Medicine, the regular author of which is Prof. Leopold Pospíšil, M.D., DrSc., is dedicated to Prof. Bohdan F. Hejduk, M.D., Regional Head Councillor for Health Care. Regular column titled The Garden of Hippocrates by Milan Klapetek, M.A., this time, informs about Christmas Mission of Bremen Musicians. Friendship and aid reaching beyond surpassable limits are very frequent motifs of fairy tales. And fairy tales surely do belong to the atmosphere of coming Christmas. 4 Nemocniční listy Fakultní nemocnice Brno, 4/2004

5 INTENZIFIKACE JAKO NÁSTROJ MOŽNÉ REFORMY ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ VÁNOČNÍ ÚVAHA Na konci roku 2004 stále platí, že žádný stát na světě nedokáže vyprodukovat tolik zdrojů, kolik by lékaři nedokázali utratit v dobré víře, že pomáhají svým pacientům. Před politiky stojí otázky a témata o dostupnosti zdravotní péče, o míře solidarity, o osobní volbě občana, jeho odpovědnosti k hodnotě zdraví. Tato témata zazněla v předvolebním duelu G. Bushe a J. Kerryho. Občané ve Spojených státech podpořili názor, že na všeobecnou dostupnou zdravotní péči nemá společnost dostatek prostředků a že solidarita v evropském pojetí omezuje právo na svobodu občana a soukromé vlastnictví. Tato diskuse měla a má globální rozměr. Klademe si otázku, zda občan 21. stol. má právo na zdraví, práci a sociální jistoty, nebo je to utopie ve světě, kde jsou vyznávané jiné hodnoty, jako trvalé mládí, vítězství, úspěšnost, podmanění, zisk? Je skutečně dostupnost zdravotní péče právo, nebo privilegium? Je solidarita skutečně omezení práva na svobodu a soukromé vlastnictví? Je zdraví osobní, individuální problém? Je možné, aby zdravotnictví bylo lidsky důstojné a efektivně fungující? Prostředky jsou omezeny, říkají v Česku pojiš ovny, ministerstvo financí, politikové. Vědí to lékaři, sestry a všichni dodavatelé produktů, které jsou k léčení a k pomoci potřebné. Lékaři a další provozovatelé zdravotnických služeb velmi dobře znají, jak nákladné je léčení, provoz operačního sálu, jaká je cena života, naděje. Politikové znají váhu a cenu zdravotnictví především v předvolebních kampaních. Přestože zdravotnická ekonomie má řadu nástrojů, jak zlepšovat hospodárnost zdravotní péče, jaké cesty je možné zvolit k efektivně fungujícímu zdravotnickému systému, není na konci roku 2004 přijato konsenzuální politické zadání, jak dál v horizontu nejméně 10 let, jaké hodnoty a medicínské cíle budou srozumitelně oslovovat občana, ale i lékaře. Půjdeme cestou extrémně bohatých a současně extrémně chudých států, kde lékař, nemocnice neošetří v tržním hodnotovém schématu nemocného, pokud nemá jistotu úhrady? Bude nadřazena neohraničená solidarita nad ekonomickými možnostmi? Vrátíme se k přídělovému systému? Altruisticky motivovaní lékaři především v nemocnicích usilují o nejvyšší kvalitu, poslední slovo medicíny, které chtějí využít ve prospěch nemocného. V diskusi se připomíná, že cílem by neměla být nejvyšší možná kvalita, ale adekvátní. Co to ale je? Slovně se to v diskusích vyjadřuje na různých fórech, že je to taková, která odpovídá potřebám, ale i daným možnostem. Co jsou ty potřeby a možnosti? Kdo je stanovuje? Lékař? Jakou má odpovědnost za své rozhodnutí? Má být arbitrem pojiš ovna? Je oprávněna zavazovat ekonomickými nástroji lékaře k chování, které je motivováno k dosažení vyrovnané bilance zdravotní pojiš ovny? Má nemocnice učinit taková rozhodnutí, aby pokryla své náklady a vytvořila nutný zisk i nízkou kvalitou svých služeb, nenasazením vhodného léku nebo léčebného postupu, protože je ztrátový"? Ale také vykonávat služby a úkony, které jsou zbytné, ale které tvoří levné" body a nepotřebné hospitalizace? Je to živá, nadmíru aktuální problematika. Chráněné nemocniční prostředí příspěvkové organizace nezatahuje osobně lékaře nebo sestru do promyšleného systému implicitního rationingu (skrytého přidělování), jak jej vytvořil pojiš ovací systém především ve Spojených státech. Míra medicínského rozhodování a volby postupu jsou v nemocnici, příspěvkové organizaci, nadřazeny ekonomickým potřebám, ale i možnostem instituce podniku. V českých státních nemocnicích neumíme omezit zdravotní péči pouze na tu život zachraňující i za situace, kdy zdravotní pojiš ovna není ochotna nebo schopna na konci roku za provedenou péči platit. V tom se i naše fakultní nemocnice liší od obchodní společnosti nemocnice v Českých Budějovicích, Podlesí nebo v Šumperku. Pro nemocného je to dobrá zpráva. Jako manager jsem přesvědčen, že tento stav není trvale udržitelný. Je jen otázkou času, pokud nebude srozumitelné zadání, že naše chování bude stejné jako našich kolegů např. v USA. Pragmatismus našeho rozhodování je dán hledáním východiska z nouze při řešení denní nemocniční reality, konkrétního pacienta. S ohledem na omezené zdroje, rostoucí potřeby stárnoucí české populace se hledají způsoby, které by umožnily měřit výkonnost nemocnice, lékaře, spotřeby zdrojů, kvality procesů. Hodnocení vychází z kvantifikace potřeby prostředků v porovnání k dosaženému cíli, kterým je zdravotní stav jedince nebo populace. Odpovědnost vůči nemocným nás nutí hledat řešení, která zachovají udržitelný rozvoj zdravotní péče, chod nemocnice, ale i oprávněné potřeby zaměstnanců. Řešení, které jsme v uplynulém roce realizovali, byla intenzifikace činnosti naší nemocnice. Nevyžadovala nové kapacity, přesto naše účinnost v léčebném a ošetřovatelském procesu dosáhla pozitivního posunu ve srovnání s předcházejícími léty. Byli jsme i po stránce ekonomické úspěšní, schopni se přizpůsobit realitě zdravotního pojištění roku Jako jediná fakultní nemocnice jsme byli konkurenceschopní, by se všemi výhradami, v platebním systému úhrady za diagnózu. Za to patří poděkovat. Tak jako v roce 2004, i do dalšího období je třeba do naší strategie promítnout takové postupy, takové strategické operace, které povedou k vyšší medicínské účinnosti. Nadále budeme v souladu s naší veřejně deklarovanou strategií přistupovat k našim nemocným bez ohledu na ekonomický statut občana pojištěnce. Budeme naléhat, aby implicitní rationing byl odvozen od formy explicitní, tj. od společensky definovaných priorit na populační úrovni. Celý zmíněný proces a hledání lze tak jako všechno v českém zdravotnictví postavit na hlavu". Je možné, že budeme svědky ostrých ideologických střetů, které jsou však obsahově prázdné, stojíme-li vedle našeho nemocného. Ten potřebuje pomoc, oporu, my klid pro práci a nezbytné zdroje. Naše dosažené výsledky, ekonomická stabilita, naše dobrá pověst na veřejnosti jsou zárukou toho, že i v roce 2005 budeme špičkovým zdravotnickým zařízením v České republice. Naše výsledky jsou doložitelné, srovnatelné s evropským společenstvím. Věřím, že budeme mít dostatek odpovědnosti, odvahy a umu naše problémy řešit. Jako lékař, ale i občan, bych chtěl mít možnost léčit a být léčen v důstojném a efektivně fungujícím zdravotnictví. Ono by jiné v 21. stol. snad ani nemělo být. S přáním krásných Vánoc MUDr. Jan Burian ředitel FN Brno Nemocniční listy Fakultní nemocnice Brno, 4/2004 5

6 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ FN BRNO Hospodaření Fakultní nemocnice Brno za prvních 10 měsíců tohoto roku je vyrovnané. Naše nemocnice vykazuje za toto období mírně pozitivní výsledek hospodaření ve výši 5, 6 mil. Kč. Ve srovnání s loňským rokem jsou tedy výsledky lepší, za což je nutné poděkovat všem zaměstnancům. Porovnání celkových nákladů a výnosů FN Brno za období leden až říjen 2004 se stejným obdobím roku 2003 je znázorněno na grafu č. 1. Srovnání hospodářských výsledků fakultních a dalších nemocnic potom na grafu č. 2. Graf č. 4: Srovnání počtu hospitalizovaných (podle počtu uzavřených hosp. účtů) za období Zdroj: ÚZIS ČR Graf č. 1: Srovnání celkových nákladů a celkových výnosů (v Kč) FN Brno za a Graf č. 5: Srovnání počtu ambulantních vyšetření za období Zdroj: ÚZIS ČR Graf č. 2: Srovnání hospodářských výsledků (v Kč) za Zdroj: ÚZIS ČR Hospodaření FN Brno za sledované období vykazuje i značnou rozpočtovou kázeň a lze konstatovat, že se daří naplňovat stanovený záměr, že jednotlivé nákladové položky v roce 2004 nepřekročí realitu roku Výjimku tvoří zejména spotřeba speciálního zdravotnického materiálu, která je ve srovnání s minulým rokem vyšší o 21 %. Hlavní podíl na této skutečnosti má spotřeba SZM pro pacienty ošetřené na druhé angiolince na IKK, která je účtována jako nová kapacita. Celková spotřeba léčiv a SZM ve FN Brno je sice jedna z největších ve srovnání s ostatními FN a vybranými dalšími nemocnicemi, avšak tato skutečnost je způsobena zejména tím, že FN Brno ošetřila téměř největší počet ambulantních i hospitalizovaných pacientů. Srovnání uvedených parametrů je provedeno na grafech č. 3, 4 a 5. Graf č. 3: Srovnání celkových nákladů (v Kč) na léčiva a SZM za období Zdroj: ÚZIS ČR V oblasti výnosů od zdravotních pojiš oven je prozatím situace komplikovaná zejména ve vztahu s resortními ZP. FN Brno se dosud nepodařilo uzavřít smluvní vztahy s Revírní bratrskou pokladnou, Českou národní ZP a Oborovou ZP. Důvodem pro dosavadní nedohodu jsou navrhované maximální úhrady za poskytovanou léčebnou péči, které jsou pro FN Brno nepřijatelné. S VZP se vedení FN Brno v minulých týdnech již dohodlo a byla uzavřena smlouva na druhé pololetí 2004, která v podstatě garantuje naší nemocnici 100 % skutečných příjmů ve srovnání s 2. pololetím Ze strany VZP nebyl v plné míře do výnosů roku 2004 zohledněn extrémně nákladný hemofilický pacient, který byl operován na Ortopedické klinice FN Brno koncem roku Ve smluvních ujednáních je rovněž zakotveno, že 10 % úhrad za lůžkovou péči bude přepočítáno a bude podléhat regulacím podle principů DRG. I přes současnou, ne zcela optimální platební morálku ze strany VZP, se daří vedení Fakultní nemocnice Brno hradit svoje závazky vůči zaměstnancům i obchodním partnerům ve lhůtě splatnosti. Pokud nedojde v posledních dvou měsících tohoto roku k neočekávaným skutečnostem, vedení FN Brno předpokládá, že reálný výsledek hospodaření bude vyrovnaný. Účetní hospodářský výsledek nemocnice bude v důsledku novely vyhlášky č. 505/2002 Sb. pravděpodobně vysoce pozitivní. Tato vyhláška zakotvuje, že ta část fondu reprodukce investičního majetku, která nebude k pokryta reálnými finančními zdroji, má být z fondu snížena a tím také proúčtována do výnosů státní příspěvkové organizace. Takto uměle" vytvořený kladný výsledek hospodaření potom bude v souladu s platnými právními předpisy (zákon č. 218/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů) použit na pokrytí ztráty let minulých. Značnou ztrátu let minulých převzala FN Brno po svých právních předchůdcích FNsP Brno-Bohunice a FDN JGM. Ing. Petr Koška 6 Nemocniční listy Fakultní nemocnice Brno, 4/2004

7 KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ NAD DRG Již několik let je v České republice používán v relativně širokém měřítku systém financování podle DRG. S ohledem na to, že i FN Brno je od roku 2004 zapojena do tohoto systému úhrad a velmi aktivně se podílí na jeho kultivaci, považuji za vhodné, abychom i širší veřejnost naší nemocnice postupně s tímto systémem úhrad seznamovali. Systém úhrady za případ DRG (diagnosis related group) je metoda, která byla původně založena na předpokladu, že existuje vztah mezi multimorbiditou a náročností případu. Je používána především proto, že umožňuje využít datové struktury běžně používané při kódování charakteristik onemocnění (diagnózy a výkony). Zkušenosti s využíváním DRG však potvrzují, že multimorbidita je pouze jedním ze znaků závažnosti případu (severity) a jeho náročnosti na zdroje. Potvrzují to také specializované studie zaměřené na některé oblasti medicíny, které systém DRG odmítají nebo se snaží jej přizpůsobit vkládáním dalších určujících kritérií závažnosti stavu (například v léčbě polytraumat, orgánových selhání apod.). I zkušenosti s měřením homogenity klíčových ukazatelů ve světě potvrzují, že náklady a průměrná ošetřovací doba jsou dosti specifické pro jednotlivé země. Zkušenosti s využíváním AP DRG (all pacient diagnosis related group verze klasifikačního systému ověřovaná v minulosti v ČR) v České republice přes velmi nízkou kvalitu aplikovaného systému AP DRG ukazují na vyšší stupeň nehomogenity nákladů i průměrné ošetřovací doby u většiny skupin, způsobené vyšším relativním podílem materiálových (variabilních) nákladů a nižším podílem osobních nákladů, větším rozptylem cen nákladných léků a materiálů a nízkou standardností léčení. Tato nehomogenita je přítomna i tam, kde zcela jednoznačně není její příčinou špatné vykazování péče (u skupin definovaných výkonem). Všechna tato fakta podporují potřebu analýz nákladů, ukazatelů výkonnosti a kvality péče orientované na všechny specifické vlastnosti jednotlivých oblastí péče. Princip úhrady tímto systémem tedy vychází z předpokladu, že existuje srovnatelnost nákladů na léčbu pacienta s obdobnými nároky na terapii. DRG představuje určitý počet klasifikačních skupin (v USA je jich 467, v ČR 636) pro zařazení pacientů s podobnými léčebnými a ekonomickými parametry. Dále jsou pacienti diferencováni podle toho, zda bude léčba prováděna konzervativně nebo zda bude zapotřebí operace, když náklady na operační léčbu jsou samozřejmě daleko vyšší než na léčbu konzervativní. Kromě toho probíhá ještě diferenciace pacientů podle dalších znaků, a to primární diagnózy, věku a pohlaví, sekundární diagnózy a komorbidity, komplikací a zvláštních výkonů. Systémům, ve kterých jsou pacienti zařazeni podle výše uvedených faktorů do určitých skupin podle svých onemocnění, se říká case mix. Výsled-kem je tedy zařazení jednotlivých nemocných do určitých DRG skupin, které jsou ještě rozčleněny do 25 hlavních diagnostických tříd. Výše platby diagnostické skupiny je pak určena následujícím vztahem: Cena diagnostické skupiny = specifická váha DRG x základní sazba, kde specifická váha pacienta neboli case mix index skupiny DRG je relativní vážená hodnota, která vyjadřuje náročnost jednotlivých skupin DRG na finanční zdroje. Vypočítá se jako podíl průměrného nákladu na jeden případ v DRG skupině a celkového průměrného nákladu na jeden případ. Váha 1,00 odpovídá průměrnému nemocnému, číslo větší než 1,00 vyjadřuje složitějšího, tj. komplexněji léčeného a tedy finančně náročnějšího pacienta, číslo menší než 1,00 znamená opak. Ohodnocení za diagnózu také závisí na tom, jak dlouho je pacient v nemocnici. V určitém bodě náklady za pacienta přesáhnou sazbu jeho úhrady, a pacient se tak stává nerentabilní pro danou nemocnici. V současné době probíhá v rámci ČR již druhý pilotní projekt (PP), ve kterém MZ jako zadavatel jednoznačně vyjádřil svůj požadavek aplikovat tento projekt nejen na vývoj systému klasifikace typu case mix s výpočtem tzv. vah" případu, tedy relativní hodnoty nákladové náročnosti skupiny případů, ale zajistit jej metodicky tak, aby byl současně vytvořen systém měření a řízení nákladů na akutní lůžkovou péči a měření a řízení její kvality. Návrhem referenční databáze byly vytvořeny následující klíčové podmínky: 1. Jsou sbírána elementární data popisující produkci a spotřebu evidovanou v systému provozních a nákladových středisek poskytovatele péče. 2. Jsou sbírána elementární data popisující základní charakteristiky konkrétních případů péče (dg., výkony) se zachováním vazby na střediska, která tuto péči poskytovala. 3. Jsou sbírány elementární informace o struktuře středisek produkce, spotřeby a řízení poskytovatele ( organizační struktura") a tyto informace jsou na vstupu parametrizovány a systematizovány. 4. K tomu účelu bylo definováno datové rozhraní popsané v tomto dokumentu i v dokumentu Projektu DRG DEV Analýza a návrh referenční databáze. Sběrem, kontrolou a systematizací dat je možno v průběhu PP zajistit podmínky pro následné využití více algoritmů výpočtu nákladů na případ. Přitom lze zachovat původní informace o: struktuře nákladů na dílčí produkty, struktuře nákladových druhů, rozlišení podílu produktivních a strukturálních nákladů ( variabilní" a fixní" náklady). Tyto výpočty pak lze opakovat, a to v různých variantách i podle toho, jaké zkušenosti nebo podněty během PP řešitel získá. Totéž platí o hledání a zavádění různých metod měření a analýz. V rámci PP by měly být ověřeny a pro další využití zvoleny metody, které pak budou využívány ustáleným způsobem. Jak jsem již zmínil výše, i naše nemocnice se podílí na druhé fázi pilotního projektu a v 1. i 2. pololetí tohoto roku má s naším největším plátcem uzavřenou smlouvu na financování léčebné péče s určitým procentem úhrad podle DRG. Z tohoto důvodu je celý systém průběžně diskutován s vrcholovým vedením jednotlivých klinik a oddělení, kterým jsou předávány údaje o: nákladech a výnosech na případ, nákladech a výnosech na DRG skupiny, nákladech a výnosech na diagnózy. Pro 1. pololetí 2005 potom byla připravena a s managementy klinik a oddělení, které poskytují akutní lůžkovou péči, jsou projednávána určitá specifická kritéria navazující právě na systém úhrad podle DRG. Těmito kritérii jsou: průměrný počet vedlejších diagnóz, průměrný počet nespecifických (tzv. devítkových") diagnóz, individuální CMI kliniky (oddělení) podle podílu na výnosech na jednotlivé případy, plnění průměrné ošetřovací doby (ALOS) ve vazbě na stanovené dolní a horní meze u nejčetnějších DRG skupin. Ing. Petr Koška Nemocniční listy Fakultní nemocnice Brno, 4/2004 7

8 PŘEDSTAVUJEME VÁM KLINIKU DĚTSKÉ NEUROLOGIE Historie dětské neurologie v Brně se začala psát v roce 1949, kdy prof. Popek nechal zřídit 21 dětských lůžek na neurologické klinice pro dospělé U sv. Anny. V roce 1953 pak vzniklo v Krajské dětské nemocnici samostatné dětské neurologické oddělení s 31 lůžky, v jehož čele stál až do roku 1981 doc. Holub. Dne vznikla pod vedením prof. Zouhara Klinika dětské neurologie, dodnes jedno ze dvou pracoviš tohoto typu v České republice. Klinika, která tehdy měla celkem 56 lůžek, velmi dlouho fungovala ve složitých provozních podmínkách rozděleně na dvou místech, z nichž jedno bylo v Dětské nemocnici a druhé ve FN U sv. Anny. Až téměř po 10 letech se celá klinika umístila do tzv. Červeného domu, dnešního sídla ombudsmana. Sloučení pracoviště se 40 lůžky bylo sice obrovským přínosem, nicméně jako detašované nadále fungovalo s určitými problémy. Po dalších 7 letech se celá klinika konečně umístila v Dětské nemocnici, což si však vyžádalo další redukci lůžek na 25, a jednotlivé části pracoviště se navíc nacházely v různých patrech chirurgického traktu. Proto bylo pro kliniku velkým svátkem, když se před 5 lety nastěhovala na 4. podlaží nově otevřeného pavilonu G, kde se nachází dodnes. V současnosti má Klinika dětské neurologie k dispozici jedno oddělení se 30 lůžky pro pacienty a se 4 lůžky pro doprovod nemocných dětí. Dalšími jejími nedílnými součástmi jsou neurofyziologické centrum se 3 laboratořemi a 2 ambulance, které organizačně spadají pod PAČ. Na klinice pracuje 10 lékařů (PÚ 9, 1), z toho 8 má nástavbovou atestaci z dětské neurologie a jeden atestaci z neurologie II. stupně. Jeden lékař právě ukončil doktorandské studium, zařazeni jsou v něm ještě dva další. Pracovní tým tvoří dále klinický psycholog, sekretářka, 11 SZP na oddělení KDN, kde je vrchní sestrou p. Krajčová a sestry na ambulanci KDN včetně tzv. laborantek jsou zařazeny v rámci PAČ. Klinika dětské neurologie (KDN) poskytuje vysoce specializované služby nejen pro město Brno a jeho okolí, ale pro celý jihomoravský region. Výjimkou však nejsou pacienti z celé České republiky, občas na pracoviště zamíří i pacienti ze zahraničí, především pak ze Slovenska. Klinika se zaměřuje zejména na neurovývojovou problematiku, epileptologii, klinickou neurofyziologii, neurometabolická a neuromuskulární onemocnění. Je dětskou částí Centra pro epilepsie Brno, jehož dospělou část tvoří 1. neurologická klinika FN U sv. Anny, obdobná tři centra se jinak nacházejí pouze v Praze. Rovněž zde vzniklo jedno ze dvou autistických center v ČR. Neurofyziologické centrum poskytuje komplexní a moderní elektrodiagnostiku EEG, EMG i EP, momentálně se začíná na lůžkovém oddělní budovat nová video/eeg monitorovací jednotka, kde bude možné provádět také polysomnografická vyšetření (celonoční spánkové záznamy). Ambulantní provoz potom zajiš uje nejen běžnou péči, ale i specializované služby v rámci různých poraden. Ročně je na lůžkovém oddělení 32 hospitalizováno okolo dětí, z nichž s každým pátým je současně ubytován doprovod. Využití lůžkové kapacity se pohybuje kolem 75 % a průměrná ošetřovací doba se zkrátila na pouhých 8 dní. Za rok se v ambulantním provozu průměrně zrealizuje téměř vyšetření, z toho 40 % ve specializovaných poradnách, a konzilií. V neurofyziologickém centru je provedeno okolo EEG, téměř 500 EMG a přes 450 EP vyšetření. KDN spolupracuje se všemi pracovišti v rámci Dětské nemocnice, zvláště potom s Klinikou dětské radiologie a s Odděleními lékařské genetiky i neurochirurgie. Celostátně jsou vytvořeny 8 Nemocniční listy Fakultní nemocnice Brno, 4/2004

9 odborné vazby s ostatními dětskými neurologickými a epileptologickými pracovišti v Praze, Ostravě i Bratislavě. Poměrně úzká je spolupráce s Ústavem dědičných chorob poruch metabolismu v Praze. Mezinárodní kontakty se rozvíjejí zejména v oblasti neuromuskulárních chorob. Stejně jako ostatní kliniky je výukovou bází Lékařské fakulty MU i brněnských zdravotnických škol. Zajiš uje výuku dětské neurologie pro studenty medicíny, budoucí bakaláře, magistry i zdravotní sestry. Rovněž se podílí na výuce v rámci Pedagogické fakulty MU i Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. V rámci postgraduální výchovy lékařů a SZP spolupracuje se zdravotnickými vzdělávacími instituty v Brně, Praze i Bratislavě. Pracovníci KDN se věnují rovněž různým vědeckovýzkumným úkolům a participují na řešení grantů. Aktivně se zúčastňují celostátních i mezinárodních akcí, především s tematikou dětské neurologie a epileptologie, publikují v domácích i zahraničních odborných periodicích. DĚTSKÁ NEUROLOGIE JE RELATIVNĚ MLADÝ LÉKAŘSKÝ OBOR Rozhovor s přednostou Kliniky dětské neurologie doc. MUDr. Radomírem Šlapalem, CSc. Jak jste se k této práci, k tomuto oboru dostal? Při výběru své profese jsem zpočátku vůbec neuvažoval o tom, že bych studoval medicínu a věnoval se lékařství. Osud však tomu nakonec chtěl, že jsem zahájil studia na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity (dříve UJEP) v Brně. Na konci studia všeobecného lékařství jsem naopak jasně věděl, že chci být neurologem, nepředpokládal jsem však, že bych se věnoval dětským pacientům. Dnes jsem rád, že jsem se právě k této práci dostal, a pokud bych se měl rozhodovat znovu, tak bych v žádném případě neměnil. Celých mých 20 profesních let pracuji v Dětské nemocnici FN Brno, kde jsem postupně prošel jednotlivými posty, od sekundárního lékaře přes vedoucího oddělení a primáře až po přednostu kliniky. Jak dlouho jste zde přednostou? Vedením Kliniky dětské neurologie jsem byl pověřen od , po odchodu jejího prvního přednosty prof. MUDr. Antonína Zouhara, CSc. Funkci přednosty pak vykonávám poslední dva roky. Co se za ty dva roky podařilo změnit k lepšímu? Podle mého názoru je nutno za největší pozitivum považovat neustálý nárůst superspecializovaných služeb, které klinika poskytuje. Dlouhodobě se profilovala jako celostátně uznávané epileptologické pracoviště a nyní se stala dětskou částí Centra pro epilepsie Brno, jehož dospělou částí je 1. neurologická klinika u sv. Anny. V rámci ČR se nacházejí jen tři další taková centra pouze v Praze. Pracoviště rovněž funguje jako Centrum pro děti s autismem. V současné době se do popředí našeho zájmu dostává neurovývojová problematika v nejširším slova smyslu. Především díky rozvoji molekulární genetiky značně pokročila kupředu diagnostika neurometabolických a neuromuskulárních onemocnění. Od začátku roku 2004 máme možnost léčit těžkou spasticitu u dětí aplikací botulotoxinu. Výrazným způsobem se zkvalitnila péče v rámci Neurofyziologického centra, které umožňuje komplexní elektrodiagnostiku na vysoké úrovni (EEG, EMG a evokované potenciály), a to nejen z pohledu přístrojových technologií, ale také personálního obsazení. Do konce roku 2004 se navíc jeho součástí stane nová video/eeg monitorovací jednotka, kde se budou provádět i polysomnografická vyšetření (celonoční spánkové záznamy), která se u dětí v rámci ČR realizují jen minimálně. Co byste ještě rád zlepšil? Samozřejmě že vždy je co zlepšovat. Momentálně je pro nás prioritou již výše zmíněné vybudování moderní video/eeg monitorovací jednotky, bez které se žádné Centrum pro epilepsie neobejde. Naše stávající technologické možnosti na tomto poli jsou už bohužel nevyhovující. Návazně bychom pak chtěli co nejdříve realizovat v praxi polysomnografická vyšetření u dětských pacientů s epilepsií či závažnějšími poruchami spánku. Také je třeba více usilovat o rozvíjení co nejširší spolupráce s renomovanými zahraničními pracovišti. Jste dobrý řečník. Přednášíte? Přednášet jsem začal téměř od počátku své medicínské praxe, postupně na nejrůznějších odborných domácích i zahraničních fórech, a to především na dětských neurologických a epileptologických akcích. Pregraduálně přednáším nejen studentům Lékařské, ale i Pedagogické fakulty MU Brno a také posluchačům VFU Brno. V rámci postgraduální výchovy lékařů i SZP spolupracuji dlouhodobě se zdravotnickými doškolovacími ústavy v Brně, v Praze i v Bratislavě. Nemocniční listy Fakultní nemocnice Brno, 4/2004 9

10 CHOVEJTE SE K LIDEM I DĚTEM TAK, JAK BYSTE CHTĚLY, ABY SE CHOVAL KAŽDÝ K VÁM POVÍDÁNÍ S VRCHNÍ SESTROU KLINIKY DĚTSKÉ NEUROLOGIE JITKOU KRAJČOVOU Jak dlouho jste ve zdravotnictví a jak jste se k vaší profesi dostala? Příští rok uplyne 30 let od mého nástupu, takže dost dlouho. Chtěla jsem tuto práci dělat od dětství, protože mě ovlivnila jedna paní sousedka, která pracovala jako pečovatelka v jeslích, a ta mě právě do těch jeslí o prázdninách brala. Práce s malými dětmi se mi natolik zalíbila, že už jsem o jiné ani neuvažovala. Po maturitě jsem nastoupila tady v Dětské nemocnici na oddělení nedonošených dětí, kde jsem pracovala tři roky, do mateřské dovolené. Po mateřské už jsem nemohla jít do služeb, takže jsem hledala místo na ranní směny, a bylo to právě na neurologii. Tři desítky let na jednom pracovním místě, to je úctyhodné číslo. Nestala se vám za tu dobu vaše práce rutinou? To určitě ne. Když uvažuji, co jiného bych měla dělat, tak mne nic nenapadá. Vždycky jsem říkala, že práce v kanceláři by mne zabila. Já mám ráda kontakt s lidmi a s dětmi. Kolik sester je na klinice a jaký je to kolektiv? A co je pro vás nejtěžší při jeho vedení? Je tu i se mnou jedenáct sester a dvě sanitářky. Kolektiv máme dobrý. Snažíme se vycházet si vstříc. Takové spíš kamarádské prostředí. Nejtěžší? Asi dosáhnout toho, aby jedna vyhověla druhé, když může. Skloubit vše tak, aby tu byly přátelské vztahy, a ne nevraživost. Myslím si, že dobré pracovní vztahy se odrážejí v naší práci. Výhodou je, že jsme docela ustálený kolektiv, většina sester tu vydrží až do důchodu nebo do odchodu na mateřskou dovolenou a často se vrací zase zpět. A je to fajn, když už člověk ví, o jakou sestřičku jde. Stalo se, že k nám nastoupila nová diplomovaná sestřička, ale spíše chtěla organizovat práci druhým než ji sama dělat, začala se vyhýbat nepopulárním činnostem, tak jsme se s ní rozloučili. Jak by podle vás měla vypadat ideální sestra? Vždy sestrám říkám: Chovejte se k lidem i dětem tak, jak byste chtěly, aby se choval každý k vám, kdybyste byly v situaci dítěte, které k nám přichází, nebo rodiče, který ho doprovází." Zmínil jste spolupráci s Bratislavou. V té souvislosti mne napadá otázka, jaká je vaše spolupráce se zahraničím? Se zahraničními pracovišti spolupracujeme především v oblasti nervosvalových onemocnění, a to z pohledu jejich molekulárně genetické diagnostiky, která v ČR momentálně ještě není dostupná. Výhledově se rýsuje možnost dalšího rozvoje spolupráce u těchto chorob na poli genové terapie. Pracovníci kliniky přednášejí na různých mezinárodních akcích a výsledky své práce rovněž publikují v zahraničních periodicích, i když v tomto směru bychom mohli být aktivnější. Jak jsem už uvedl, do budoucna bychom chtěli spolupráci se zahraničím rozvíjet mnohem intenzivněji a ve větším rozsahu, zvláště pak na poli epileptologie. Když se vrátíme k vašemu oboru. Prodělává tento obor v posledních letech větších změn? Dětská neurologie je relativně mladý lékařský obor. Rád bych zde zmínil zajímavou skutečnost, že dětskou neurologii jsme počátkem druhé poloviny minulého století světu dali my. Je proto logické, že tento obor je u nás na velmi vysoké úrovni a snese minimálně evropská, ne-li světová měřítka. Je mnoho zemí i relativně vyspělých, kde dětského neurologa neznají a děti mají v péči neurologové dospělí či neuropediatři. I přes dlouhodobě nízkou porodnost u nás narůstá z různých důvodů počet rizikových dětí s neurovývojovými poruchami. Mozek jako nejcitlivější orgán se totiž nejsnadněji a nejčastěji poškodí. Proto dětský neurolog patří k nejbližším spolupracovníkům praktického lékaře pro děti a dorost. Bouřlivý rozvoj diagnostiky neurologických nemocí nejen u dětí v posledních letech souvisí zejména se zaváděním zdravotnických počítačových technologií. Obrovským přínosem se staly zobrazovací metody, nejdříve CT (počítačová tomografie), pak MR (magnetická rezonance) a nakonec SPECT (jednoduchá fotonová emisní počítačová tomografie) i PET (pozitronová emisní tomografie). Dnešní epileptologie se už neobejde bez video/eeg monitorování, značného rozkvětu dosáhla v posledních letech epileptochirurgie. Rozvoj molekulární genetiky poznamenal neurologii přinejmenším stejně významně jako jiné obory. Mílovými kroky kráčí kupředu rovněž neurofarmakologie. Čím se odreagováváte od práce? Vždycky mě hodně bavil sport, zvláště pak fotbal, který jsem svého času provozoval aktivně. Závodně jsem v útlém věku rovněž plaval. Bohužel i rekreačních sportovních aktivit postupně ubývá a začíná převažovat pasivní přístup ke sportu. Druhou mou velkou zálibou je cestování. Poznávat nová místa a nové kultury, to mě stále láká. Ani dnes však není pro mě jednoduché najít si na své koníčky dostatek volného času. Jak vidíte svůj tým na klinice? Chtěl bych vyzvednout práci všech mých spolupracovníků, přičemž bychom neměli zapomínat na přínos těch, kteří dětskou neurologii v Brně rozvíjeli před námi. V současné době se na klinice dětské neurologie vytvořil velmi perspektivní tým, který by měl být zárukou jejího dalšího rozvoje. Je nutné si uvědomit, že medicínské úspěchy jsou podmíněny především perfektní týmovou spoluprací všech kategorií zdravotnických pracovníků. Za rozhovor děkuje a hodně úspěchů přeje Sylva Dostálová Jaké tu jsou vztahy mezi doktory a sestrami? Vycházíme spolu dobře. Jen občas to zaskřípe v představě, jakou má doktor a jakou má sestra. Obecně by si lékaři měli více uvědomovat, že jsme při práci jejich partnery. Kolik zde míváte pacientů? Naše oddělení má 30 lůžek plus čtyři ubytovací pro maminky, a tak tu míváme průměrně 25 dětí od 1 měsíce věku až po 19leté. Vzhledem k rozpětí věkových kategorií je to složitější. Když máte kojence a k nim děti všech věkových kategorií, které mají často různé tělesné nebo mentální postižení, poruchy chování, je to práce náročná. Musíme zvládat i takové děti, o kterých jinde řeknou, že jsou nevyšetřitelné. S těmi je těžká spolupráce, ale my si s nimi většinou poradíme a vyšetříme je. Jak to popisujete, bývá vaše práce někdy hodně složitá. A co rodiče, které děti doprovázejí, pomáhají vám? Někdy je to pomoc, ale často nám to situaci spíš komplikuje. Většinou si totiž děti, když cítí záštitu rodičů, více dovolují. Mohu uvést příklad. Nedávno jsme natáčeli EEG chlapečkovi, který kopal a bránil se, a jeho maminka, místo aby rozumněji zasáhla, tak říkala, že se taky bojí, že má ona totéž co on. Pak maminka volala tatínkovi do práce, aby šel pomoct, že ho nemůže zvládnout. Bylo složité chlapce vyšetřit, a podobných situací přibývá. Každá maminka se bojí nechat dítě samotné, tak se snaží, pokud to jde, za ním docházet nebo tu i bydlet. Ne že bych byla proti tomu, s rozumnými rodiči je spolupráce dobrá, dovedou děti zklidnit. Ale stále častěji se setkáváme s tím, že vzrůstá agresivita lidí v jejich chování. Chtějí všechna vyšetření hned a některé ani nezajímá výsledek, jsou často netrpěliví. Máte čas na nějaké svoje koníčky? Snažím se, protože člověk se potřebuje odreagovat, bez toho to nejde. Chodím do cvičení, máme chalupu, takže o víkendech chalupařím, mám ráda turistiku i lyžování. Za rozhovor děkuje Sylva Dostálová 10 Nemocniční listy Fakultní nemocnice Brno, 4/2004

11 VŠEM DÁRCŮM KRVE ZA JEJICH DAR ŽIVOTA A ZDRAVÍ PATŘÍ NÁŠ DÍK Význam bezpříspěvkového dárcovství krve nespočívá v rovině ekonomické, ale morální. Pouze ten dárce, který není motivován přímou finanční či jinou adekvátní odměnou, je z hlediska moderního pojetí transfuzní služby dostatečně bezpečný. O takovém dárci se můžeme právem domnívat, že krev daruje z ryze humánních pohnutek, proto, aby pomohl nemocným a potřebným, těm, kteří jsou na této pomoci mnohdy životně závislí, a nezamlčí žádné okolnosti, které by ho mohly z dárcovství krve vyloučit. V celosvětovém kontextu je kladen stále větší důraz na bezpříspěvkové dárcovství, které je významným kritériem bezpečnosti odebrané krve. Každá země má svůj národní program dárcovství krve, téměř ve všech sehrává důležitou roli v získávání dárců krve příslušná národní společnost Červeného kříže nebo Červeného půlměsíce. Myšlenka bezpříspěvkového dárcovství není nijak nová. příspěvku. V roce 1961 se transfuzní služba a rozvoj bezpříspěvkového dárcovství dostaly mezi šest hlavních úkolů tehdejšího Československého červeného kříže (ČSČK). V srpnu roku 1964 zahájil ČSČK morální a společenské oceňování bezpříspěvkových dárců krve. Za první bezplatný odběr byl udělen odznak Kapka krve s červeným křížem," dále následovaly odznaky Vzorný dárce krve" (za 3 bezplatné odběry) a Zasloužilý dárce krve" (za 6 odběrů). ČSČK se rozhodl využít osobnosti prof. Jana Janského a jeho jménem nazval vyznamenání udělované mnohonásobným dárcům krve. Za 10 bezpříspěvkových odběrů začala být udělována zatím jednostupňová Janského plaketa. Jejím prvním nositelem se stal již v roce 1964 Karel Laholík, voják z povolání, z Terezína. V roce 1971 byly schváleny nové směrnice pro vyznamenávání bezpříspěvkových dárců krve. Byly zřízeny tři stupně plakety prof. Jana Janského bronzová za 10 odběrů, stříbrná za 20 a zlatá nejprve za 50, od roku 1973 pak za 40 bezplatných odběrů krve. Již v roce 1948 žádala XVII. mezinárodní konference Červeného kříže ve Stockholmu ve své rezoluci, aby zásada bezplatného darování a přijetí krve byla aplikována všeobecně". XIX. mezinárodní konference Červeného kříže se sešla v roce 1957 v indickém hlavním městě Dillí. Národním společnostem Červeného kříže a Červeného půlměsíce doporučila organizovat dárcovství krve na zásadě dobrovolnosti a bezplatnosti". XXII. mezinárodní konference Červeného kříže, kterou v roce 1973 hostila irácká metropole Teherán, přijala následující rezoluci: Prohlašujeme, že služba založená na dobrovolném darování krve, motivovaná lidumilnými zásadami, je nejbezpečnějším a nejúčinnějším způsobem, jak splnit potřeby krve. Žádáme vlády všech národů, aby přijaly nejvyšší normy pro služby zajiš ující krev svým spoluobčanům a formulovaly je na základě neodměňování dárcovství krve. Doporučujeme každé národní společnosti Červeného kříže a její vládě, aby vyvinuly společné úsilí k dosažení humanitních cílů veškeré národní služby krve, založené na široké, dobrovolné účasti lidu." Mezinárodně přijatou definici bezpříspěvkových dárců krve zformulovala Liga společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce (dnes Mezinárodní federace ČK a ČP): Dobrovolní bezpříspěvkoví dárci krve jsou ti, kteří dávají krev, plazmu nebo další součásti krve ze své vlastní svobodné vůle, aniž za to dostali odměnu ve formě peněz nebo něčeho jiného, co může být považováno za ekvivalent peněz například čas z pracovní doby přesahující čas nezbytný na cestu tam a zpět a na odběr samotný. Malé pozornosti, občerstvení a úhrada přímých cestovních výloh jsou s bezpříspěvkovým darováním krve slučitelné." Zásady dobrovolného a bezpříspěvkového dárcovství krve jsou doporučeny a prosazovány Radou Evropy. Transfuzní služba ve vyspělých zemích je založena na dvou zásadách národní soběstačnosti při léčbě krví a na bezpříspěvkovém darování krve. Obě zásady sledují etické principy: krev by se neměla stát předmětem nežádoucího obchodu, bezpříspěvkové dárcovství pak hraje klíčovou roli z hlediska bezpečnosti odebrané krve. Myšlenka bezpříspěvkového dárcovství krve v naší zemi spatřila světlo světa v roce V tomto roce byl podán návrh, aby se dárci krve postupně vzdávali příspěvku na zlepšené stravování, který jim poskytoval stát. Již v následujícím roce bylo evidováno prvních 900 bezplatných dárců krve, tedy těch, kteří se zřekli státního vyživovacího Dne 4. dubna 1971 byla založena tradice tzv. Nejdražších koncertů světa". Nápad, aby přední umělci populární hudby účinkovali zdarma pro bezpříspěvkové dárce krve, byl ve světě ojedinělý. Vzešel z redakce tehdejšího pražského týdeníku Ahoj na sobotu" a významně přispěl k propagaci a popularizaci bezpříspěvkového dárcovství krve především mezi mladými lidmi. V roce 1992 se zrodila další zajímavá aktivita, tentokrát na brněnské půdě. 4. prosince 1992 se konala vůbec první akce Daruj krev s Českým rozhlasem". Iniciátorem se stalo Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Brno ve spolupráci s Českým červeným křížem a Českým rozhlasem Brno. Postupně se přidávala další velká města a další transfuzní oddělení, v současnosti se již jedná o celostátní, čtyřikrát ročně se opakující periodickou aktivitu. V současné době je morální oceňování bezpříspěvkových dárců krve zcela v režii Českého červeného kříže (ČČK). Za uskutečněný první odběr krve získá dárce odznak kapka krve". Tři stupně Janského plaket se přetransformovaly na bronzovou (za 10 odběrů), stříbrnou (za 20 odběrů) a zlatou Medaili prof. Janského, kterou získá dárce krve za 40 bezplatných odběrů krve. Na začátku roku 2000 bylo v České republice evidováno více než nositelů bronzových Janského plaket a Medailí a téměř stříbrných. Zlatých plaket a medailí bylo k témuž datu uděleno bezmála V roce 1993 zavedl Český červený kříž nové třístupňové ocenění pro mnohonásobné bezpříspěvkové dárce krve, tzv. zlaté kříže. Zlatý kříž III. stupně je udělován za 80 bezplatných odběrů, II. stupně za 120 odběrů a Zlatý kříž Nemocniční listy Fakultní nemocnice Brno, 4/

12 I. stupně potom za 160 odběrů, které byly provedeny bez nároku na finanční odměnu. Oceňování dárců krve zlatými kříži je vždy významná slavnostní událost za účasti představitelů kulturního, společenského a politického života regionu či státu. Důležitým projevem celospolečenského uznání bezpříspěvkového dárcovství krve bylo přijetí delegace dárců krve a představitelů ČČK prezidentem republiky Václavem Havlem v roce Pro bezpříspěvkové dárce krve se každoročně pořádají různé kulturní a společenské akce plesy, koncerty, divadelní představení. V roce 2004 se Zlaté kříže III. stupně poprvé začaly předávat na úrovni oblastních spolků ČČK. Premiéru ve své režii měl Oblastní spolek ČČK Brno-venkov dne 4. března 2004, kdy poprvé předal Zlatý kříž III. stupně. Toto vysoké vyznamenání získal pan František Rous z Kuřimi. Krev začal darovat již během své základní vojenské služby. Kromě dvou odběrů na vojně se všechny ostatní uskutečnily na Transfuzním oddělení a krevní bance FN Brno. Oblastní spolek ČČK Brno-město spojil vyznamenávání bezpříspěvkových dárců s oslavou prvního Světového dne dárců krve 14. června Zlaté kříže III. stupně převzalo prvních šest dárců. A konečně 21. října se tohoto vysokého vyznamenání dočkali také dárci krve z třebíčského regionu. Během slavnostního večera byli Zlatým křížem III. stupně oceněni 22 dárci, kteří již osmdesátkrát darovali krev bez nároku na finanční odměnu. Mgr. Marie Dudíková Blahopřání bezpříspěvkovému dárci krve V pondělí 8. listopadu 2004 absolvoval pan Jindřich Beran svůj v pořadí již 165. bezpříspěvkový odběr krve. Celkem má na svém kontě 194 odběry, všechny se uskutečnily na Transfuzním oddělení a krevní bance FN Brno. Pan Beran pracoval dlouhá léta jako strojvedoucí u Českých drah, a jak sám říká, nikdy nevěděl, zda on nebo někdo z jeho okolí nebude potřebovat transfuzní přípravky. Krev nedává kvůli ocenění (nejvyšší vyznamenání bezpříspěvkového dárce krve je Zlatý kříž I. stupně za 160 bezplatných odběrů), ale proto, aby pomohl mnoha nemocným a potřebným. Upřímně děkujeme. AKTUALITY Oceňování bezpříspěvkových dárců krve Ve čtvrtek 25. listopadu 2004 se v salonku hotelu Atom v Třebíči uskutečnilo slavnostní oceňování bezpříspěvkových dárců krve. Při této akci, kterou organizoval Oblastní spolek ČČK v Třebíči, byly předány Zlaté medaile prof. Janského dárcům krve, kteří v Odběrovém středisku v Třebíči již čtyřicetkrát darovali svou krev bez nároku na finanční odměnu. Čtyřiceti novým držitelům Zlaté medaile poděkovaly primářka TO a KB FN Brno MUDr. Eva Tesařová a manažerka pro dárcovství krve Mgr. Marie Dudíková, za Odběrové středisko v Třebíči se připojila paní Eva Machková. Všem bezpříspěvkovým dárcům krve za jejich projev lidskosti patří náš dík a celospolečenské uznání. HELVETIUS O ŠTĚSTÍ: Tajenka ze strany 26 Aby byl člověk š astný, musí mu ke štěstí stále něco chybět. 12 Nemocniční listy Fakultní nemocnice Brno, 4/2004

13 ROZHOVOR S REKTOREM MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ PROF. PHDR. PETREM FIALOU, PH.D. Na úvod bych vás poprosila o krátké představení čtenářům. Co byste o sobě prozradil, popřípadě jak byste se jako člověk charakterizoval? Na to nedokážu odpovědět. Nerad o sobě mluvím, za mě musí mluvit moje jednání, moje činnost. Nechal bych proto na ostatních, jak se na mne dívají. Rektorem jste teprve krátce. Dá se říci již v tuto chvíli, co vás v této funkci mile a co nemile překvapilo? Přestože jsem již vykonával různé akademické funkce, musím říci, že mne trochu překvapila časová náročnost rektorské pozice. Měl jsem např. v úmyslu nadále vyučovat, abych měl kontakt se studenty, ale také proto, že jsem chtěl mít stále zkušenost práce na katedře. Ukázalo se ale, že funkce rektora pravidelnou výuku neumožňuje. Stejně tak prostoru pro vědeckou práci mám mnohem méně, než jsem předpokládal. Domníval jsem se, že alespoň o víkendech se budu moci věnovat vědě, ale těch víkendů, kdy opravdu mohu dělat nějaký politologický výzkum, je velmi málo a zpravidla je spotřebovává" nějaká nevyřízená agenda související s rektorskou funkcí. Velmi příjemně mě překvapila kompetence a profesionalita nejbližších spolupracovníků a to, že je zde tým lidí, na které se mohu spolehnout. To považuji za příjemné překvapení i proto, že to nebývá samozřejmost. Být rektorem je vysoká funkce. Kdy vás poprvé napadlo, že byste se jím mohl stát? Mě to nenapadlo, to byla myšlenka některých kolegů, kteří mě k tomu opakovaně vyzývali už zhruba rok před samotnou volbou. Měl jsem spoustu důvodů, proč jsem o tom zpočátku ani nepřemýšlel, ale ukazovalo se stále zřetelněji, že kandidátů, kteří by mohli získat nějakou širší podporu, není mnoho. Navíc zde šlo o další směřování univerzity v poměrně složitém období. Nakonec jsem se tedy nechal přesvědčit a o funkci jsem se ucházel a od té chvíle jsem tuto myšlenku přijal za vlastní. Ale můj nápad to nebyl a moje životní plány byly opravdu jiné, více zaměřeny na vědeckou práci. A nezlobíte se nyní na ty, kteří vás přesvědčovali? V žádném případě, já takto nikdy neuvažuji, vždy to byla moje dobrovolná volba. Zpravidla jednám na základě velmi racionálního rozhodnutí a nelituji toho, pro co jsem se rozhodl. Spíše se snažím udělat všechno pro to, aby výsledek byl co nejlepší. Také svůj současný úkol vykonávám s plnou odpovědností, s maximálním nasazením a také nezbytnou chutí a motivací, abych svou činností prospíval Masarykově univerzitě. Zajímáte se o politologii. Většina lidí je ale v současné době vůči politice imunní či nevšímavá. Nevadí vám to? Politolog politiku zkoumá, ale může analyzovat i vztah lidí k politice. Pro mě to není otázka smutku nebo radosti. Vztah lidí k politice je jedna z možných výzkumných otázek. Kdybyste se mě zeptala, zda je pro demokratický politický systém dobré, že tolik lidí politikou pohrdá a nepovažuje ji za důležitou, tak bych samozřejmě odpověděl, že to dobré není, protože demokratická společnost do značné míry vyžaduje, aby lidé měli vůli se v nějaké formě účastnit politického života a udržovali tak legitimitu demokratického politického řádu. A rozhodně by v nich neměl vznikat dojem, že politika je něco zbytečného. Politika je v jistém smyslu součást lidské přirozenosti a politické instituce nám nahrazují určité typy instinktů, které nemáme rozvinuty. Politika je pro lidskou společnost nezbytná. Opovrhování politickými institucemi, neochota se podílet na politickém rozhodování, proměna politiky v mediální show apod., to jsou všechno nepochybně fenomény, které by nás měly zneklidňovat. Je vidět, že o politice byste mohl hovořit hodiny a hodiny. Váš životopis na internetových stránkách MU čítá tři dlouhé stránky. Je vidět, že jste i přes své mládí toho stihl hodně. Přesto, dokážete říci, co vás ve vašem profesním životě nejvíce poznamenalo, jaká událost či setkání? Napadají mě tři věci. Nestudoval jsem politologii, protože v podmínkách komunistické diktatury tento obor neexistoval. Měl jsem ale štěstí, že jsem se mohl v 80. letech účastnit neoficiálního studia politické filozofie v rámci takzvané podzemní univerzity, což byly bytové přednášky pořádané britskou vzdělávací nadací Jana Husa. Bylo to první setkání se západní politickou vědou, kterou mně zprostředkovali britští političtí filozofové a politologové, jako byl David Levy, John Keane, Frank Bealey či Roger Scruton a další, které jsem měl možnost na bytových seminářích poznat. To mně dalo základy, díky nimž jsem se mohl podílet na založení oboru politologie na Masarykově univerzitě po listopadu Druhým klíčovým momentem byl pobyt na univerzitě v Bochumi v Německu v roce 1990, kde jsem měl možnost se důkladně seznámit s empiricko-analytickou politologií, které jsem se později věnoval. A třetí podstatnou událostí bylo setkání s mým nedávno zesnulým kolegou Vladimírem Čermákem, významným politickým filozofem a soudcem Ústavního soudu, se kterým jsme zakládali katedru politologie a on byl jejím prvním vedoucím. Profesor Čermák byl vynikající člověk, který měl velký podíl na tom, že jsem měl možnost velmi svobodně rozvíjet svoji odbornou práci. Měl jsem z jeho strany vždy veškerou podporu, kterou mladý vědecký pracovník nezbytně potřebuje, což bylo v době, kdy mnozí na univerzitě hleděli na politologii jako na nový vědní obor spíše podezřívavě, velmi důležité. Protože jsme čtvrtletník nemocnice, nemohu si odpustit otázku jaká je vaše zkušenost s lékaři, nemocnicemi, prostě tímto oborem? Bohatá, protože jsem byl často ve styku s lékaři a nemocnicemi jako pacient. Mám také tři malé děti a jako každý rodič se občas setkávám s lékaři. Ale mám lékaře také v rodině, řada mých přátel jsou lékaři, takže, asi jako u většiny lidí, jsou moje kontakty s lékařským Nemocniční listy Fakultní nemocnice Brno, 4/

14 prostředím mnohonásobné a nejsou založeny jenom na zkušenosti pacienta. Jak se o svoje zdraví staráte? Sportujete, jíte zdravě Myslím, že se o své zdraví celkem starám. Ze zdravotních důvodů jsem už dlouho nucen stravovat se poměrně ukázněně a držet neustále mírnou dietu. A pokud to čas dovolí, tak vcelku pravidelně sportuji, hraji už řadu let fotbal a tenis. Subjektivně tedy mohu říct, že o své zdraví přiměřeně pečuji. Kdybychom ale šli do detailů, tak by se jistě našla spousta věcí, ve kterých až tak vzorný nejsem, ale člověk by neměl být příliš úzkostlivý Jednou z fakult MU je i fakulta lékařská Jaké má postavení mezi ostatními fakultami např. co do vyučujících, počtu studentů, kvality výuky Je řada kritérií, podle kterých můžeme fakulty posuzovat. Přestože lékařská fakulta nepatří k největším, pokud jde o počet studentů, tak svým vědeckým výkonem a svými sociálními funkcemi se řadí k nejvýznamnějším fakultám naší univerzity. Pověst, které se Masarykova univerzita těší, souvisí i s výbornými výsledky lékařské fakulty a jejích jednotlivých pracoviš a osobností. Co byste řekl o spolupráci Masarykovy univerzity s FN Brno? Spolupráce s FN je v současnosti výborná. Mohu to doložit například na tom, jak vstřícně postupovalo vedení nemocnice k problémům, které se objevily kolem zahájení stavebních prací na univerzitním kampusu. Připomenul bych také vzájemnou kooperaci při řešení problémů heliportu. Myslím, že vztahy mezi oběma institucemi jsou velmi dobré, což je vzhledem k rozsahu spolupráce důležité. S přáním pracovní i osobní spokojenosti poděkovala za rozhovor Sylva Dostálová VÝSTAVBA UNIVERZITNÍHO KAMPUSU MASARYKOVY UNIVERZITY SLAVNOSTNĚ ZAHÁJENA Slavnostním položením základního kamene byla v pondělí oficiálně zahájena výstavba nového univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně- -Bohunicích. Na ploše 20 ha tak v těsné blízkosti FN Brno vyroste v průběhu několika následujících let komplexní areál, jenž se stane domovem pro lékařskou fakultu, větší část přírodovědecké fakulty a pro fakultu sportovních studií. Slavnostního aktu se kromě vedení Masarykovy univerzity zúčastnili zástupci ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví, zástupci Jihomoravského kraje a města Brna, představitelé regionálních politických i kulturních institucí a hosté z českých vysokých škol. FN Brno reprezentovali ekonomický náměstek Ing. Petr Koška a náměstek pro HTS Jiří Sedláček. Těší nás, že se nám podařilo úspěšně zahájit projekt, jenž je v českém vysokém školství svým charakterem zcela jedinečný a o jehož životaschopnosti mnozí pochybovali," uvedl při této příležitosti rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala. Stavba kampusu plně odpovídá potřebám univerzity a velkému rozvoji, kterým naše vysoká škola v těchto letech pro- 14 Nemocniční listy Fakultní nemocnice Brno, 4/2004

15 chází. Věříme, že kvalitní technologické zázemí kampusu, jeho moderní infrastruktura a úzké propojení výzkumu a výuky pomůže zajistit Masarykově univerzitě důstojné místo mezi špičkovými evropskými vzdělávacími a výzkumnými pracovišti. " Výjimečnost projektu není dána jen rozsahem výstavby, ale také způsobem jeho financování. Celkové investiční náklady pro období 2002 až 2006 byly plánovány ve výši 3,9 miliardy Kč, z čehož většinu pokrývá úvěr, který si vzala Česká republika zastoupená ministerstvem financí od Evropské investiční banky. Na jeho splácení se však více než polovinou podílí samotná Masarykova univerzita, což v České republice představuje unikátní model. První část kampusu, která je nyní ve výstavbě, bude využívána již od září roku Mgr. Václav Štětka AKTUALITY Sjezd internistů s mezinárodní účastí Ve dnech října 2004 proběhl v Kongresovém centru v Brně XI. sjezd internistů, pořádaný Českou internistickou společností ČLS J. E. Purkyně. Akce se zúčastnilo lékařů především z České republiky, ale i ze Slovenska. Odborný program probíhal ve dvou paralelních sekcích a třiceti dvou odborných blocích pod záštitou jednotlivých odborných společností s internistickým zaměřením. Proběhly i dvě moderované diskuse u posterů a 16 firemních sympozií. Sjezdu se aktivně zúčastnilo velké množství lékařů FN Brno, působících na klinikách a odděleních v oblasti vnitřního lékařství (tj. Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, Interní kardiologická, Hematoonkologická, Gastroenterologická, Klinika interní geriatrie a praktických lékařů, Oddělení klinické hematologie). Nejširší zastoupení měla se svými jedenácti přednáškami a pěti postery interní kardiologická klinika. Jako nejlepší poster sjezdu byla vyhodnocena práce MUDr. Šišákové (IKK) s názvem Prodloužení QT intervalu při kumulaci rizikových faktorů. Velký zájem o tuto akci svědčí o aktuálnosti prezentovaných témat sjezdu a o tom, že většina odborné veřejnosti si je vědoma úlohy vnitřního lékařství jako jednotícího článku dnešní medicíny. Betlemářské úspěchy Karla Pavlíkovského Naši pravidelní čtenáři si určitě vzpomenou na článek o nádherném koníčku pracovníka našeho energetického centra v Bohunicích, o řezbáři Karlu Pavlíkovkém. V letošním roce získal pan Pavlíkovský další, tentokrát mezinárodní ocenění, a to za svůj betlém s názvem Zjevení". V prostorách Muzea Jindřichohradecka v Jindřichově Hradci byla uspořádána mezinárodní soutěžní výstava betlémů. Výstava byla uspořádána ve spolupráci s Českým výborem ICOM, Jihočeskou pobočkou Českého sdružení přátel betlémů a městem Jindřichův Hradec. Tvůrci z České republiky, Slovenska a Rakouska představili na šedesát mimořádně kvalitních betlémů z různých typů dřevěného materiálu. Vedle tradiční lípy to bylo dřevo ořechové, topolové, třešňové i hruškové. Většina betlémů byla v přírodním provedení, to znamená bez povrchové úpravy, nebo jen mořena a doupravena přírodním voskem. Menší část byla opatřena barevnou polychromií. Na slavnostní vernisáži byly vyhlášeny nejlepší práce, které vybrala odborná porota. Nejvyššího ocenění se dostalo práci pana Karla Pavlíkovského, který převzal prestižní cenu Zlatý nůž Tomáše Krýzy". O tomto úspěchu našeho pracovníka bylo psáno také v časopisu Betlémy a betlemáři č. 51. K dosaženému úspěchu panu Karlu Pavlíkovskému upřímně gratulujeme. Nemocniční listy Fakultní nemocnice Brno, 4/

16 Naše primářka oslavila kulaté výročí narození MUDr. Marta Číhalová oslavila 17. listopadu výročí svých šedesátých narozenin. Naše kolegyně patří k lidem, kteří se umějí ztotožnit se svěřenými hodnotami, nemocnici dovedou rozvíjet a chránit s obětavostí, nadšením i s hlubokým smyslem pro čestné jednání. V této rovině odvedla velké množství práce také při svém osmiletém působení ve funkci ředitelky Fakultní dětské nemocnice a později také ve funkci zdravotnického zástupce Patologicko- -anatomického ústavu, kterou zastává dodnes. MUDr. Číhalová patří k vysoce kvalifikovaným bioptickým diagnostikům se znalostmi celé šíře oboru. Ze speciálních disciplín se zaměřila na cytodiagnostiku, pneumopatologii a gastroenterologii. Na funkčním místě zdravotnického zástupce pomáhala významně vytvářet dnešní odbornou úroveň PAÚ, jak v rovině výuky mladé generace patologů, tak v rovině organizační. Ztotožnila se s oborem i s posláním náročného programu FN Brno. Spolupracovníci z Patologicko-anatomického ústavu jí srdečně přejí všechno nejlepší a také jí přejí, aby ještě dlouhou řadu let prožívala radost z hodnot, které vytvořila ve svém osobním životě i v prostředí naší nemocnice. Prof. MUDr. Karel Dvořák, DrSc. Foto: Lubomír Stehlík Armstrongův dres dětské onkologii V úterý 23. listopadu 2004 předali profesionální cyklisté Ján Svorada a Pavel Padrnos přednostovi Kliniky dětské onkologie FN Brno doc. MUDr. Jaroslavu Štěrbovi, Ph.D., žlutý trikot šestinásobného vítěze cyklistické Tour de France Američana Lance Armstronga. Dres bude do 30. dubna příštího roku vydražen při cyklistických závodech v Brně a výtěžek bude zaslán na konto Nadačního fondu dětské onkologie Krtek, který pracuje již pátým rokem při Klinice dětské onkologie. Prvotním impulsem k získání Armstrongova trikotu a jeho věnování nadačnímu fondu Krtek byla osobní zkušenost našeho cyklistického kamaráda Ludovíta Nazareje, jemuž onemocněla dcerka," řekl Pavel Padrnos, Armstrongův spolujezdec z týmu US Postál. Lance je velkým příkladem pro všechny děti, které se léčí z nádorového onemocnění. Ukázal, že kolo může vyléčené děti vrátit do normálního života," dodal Padrnos na adresu jezdce, který se vyléčil z rakoviny varlete a vrátil se k aktivní sportovní dráze. Rozhodnutí Ústavního soudu ve prospěch zdraví dítěte Dne vydal Ústavní soud České republiky pro budoucí právní praxi významný a precedenční nález, o jehož vznik se nemalou měrou, svým včasným a právně správným rozhodnutím učiněným na podnět Kliniky dětské onkologie (KDO) FN Brno, zasloužil i Odbor právních věcí FN Brno. Ve věci nezletilého D. J., který je již více jak rok pacientem KDO FN Brno, byla potvrzena existence jedné ze základních hodnot lidské společnosti, a to zdraví a život dítěte. Jde o hodnotu, jejíž ochrana je v systému základních práv a svobod jednoznačně prioritní; zájmům dítěte musí být věnována zvláštní pozornost, v závislosti na své povaze a závažnosti mohou převážit nad zájmy rodičů, především nelze připustit, aby rodiče přijímali opatření škodlivá pro zdraví nebo rozvoj dítěte." U D. J. bylo více než před rokem diagnostikováno vysoce zhoubné nádorové onemocnění, které vede nezvratně, není-li adekvátně léčeno, ke smrti pacienta. Léčba s sebou nese i nutnost podávání krevních transfuzí, což rodiče pro své vyznání (svědci Jehovovi) od samého počátku odmítali a byli ochotni a schopni nechat své dítě i zemřít. V této fázi Odbor právních věcí neváhal využít všech dostupných právních prostředků. Inicioval a napomohl ve spolupráci s KDO FN Brno, svým včasným návrhem, vydání předběžného opatření soudu, kterým byl malý D. J. svěřen do péče Fakultní nemocnice Brno a které tak umožnilo malého D. J. náležitě léčit a dát mu velkou šanci prožít na tomto světě ještě mnoho hezkého. Distribuce plicních ventilátorů pro pacienty v domácí péči FN Brno na základě společného projektu s MZ ČR a VZP zajiš uje distribuci plicních ventilátorů pro pacienty v domácí péči. V současné době je v rámci tohoto projektu v domácí péči 10 pacientů z celé republiky. Ve dnech navštívili tyto pacienty v jejich domácím prostředí za MZ ČR MUDr. Vlasta Vrchotová, za FN Brno náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Erna Mičudová a zástupce firmy, která dodává plicní ventilátory. Náplní návštěvy bylo jednak seznámení se s tím, jak tato péče v domácím prostředí probíhá, s možností, jak těmto rodinám pomoci, a také předání drobných dárků vzhledem k blížícím se svátkům vánočním. Návštěva všechny přítomné utvrdila v názoru, že poskytování umělé plicní ventilace v domácím prostředí je možné, a především přínosné, pro pacienty i jejich blízké. Pokud přijde pomoc nemocným dětem odkudkoliv, je vítaná. Doufám, že se tímto gestem podaří získat finance, aby byly dětem vytvořeny ty nejlepší podmínky k jejich uzdravení," řekl Ján Svorada po předání dresu. 16 Nemocniční listy Fakultní nemocnice Brno, 4/2004

17 Nemocniční listy Fakultní nemocnice Brno, 4/

18 VŠE O PUPEČNÍKOVÉ KRVI MVDr. Jaroslava Vinklárková Allogenní použití pupečníkové krve (PK) pro jinou osobu Obnovení krvetvorby u pacientů postižených onemocněním krvetvorného nebo imunitního systému lze zajistit transplantací buněk krvetvorby zdravého dárce. Tyto krvetvorné progenitorové buňky lze předat trojím způsobem: transplantací kostní dřeně, separovaných kmenových buněk z peri-ferní krve dárce a konečně transplantací dárcovské pupečníkové krve. Transplantace pupečníkové krve se provádějí jak od příbuzných, tak od nepříbuzných dárců. Nejdůležitějším předpokladem allogenního použití PK je shoda v HLA systému dárce a příjemce. Proto se v bankách PK shromaž ují štěpy PK darované zdravými matkami po porodu zdravých dětí. Nepříbuzenská transplantace PK se může provést, najde-li se v bankách PK štěp shodný nebo s minimálními rozdíly v HLA antigenech. Do současné doby je v bankách celosvětově nashro-mážděno více než štěpů PK. Největší banka PK pracuje při New York Blood Center. V Evropské unii se BPK a transplantační centra spojila v rámci dlouhodobého projektu EUROCORD, nejrozsáhlejší banky pupečníkové krve s několika tisíci HLA typizovanými štěpy jsou v Barceloně, Miláně a Düsseldorfu. Česká republika BPK ČR byla založena v roce 1996 při ÚHKT v Praze. Pražské centrum je také koordinujícím a řídicím pracovištěm projektu. Díky tomu, že se do budování BPK zapojila řada pracoviš po celé České republice, patří dnes k významnějším bankám v Evropské unii. Od ledna 2004 je BPK ČR akreditovaným členem prestižního mezinárodního sdružení NETCORD. Tento projekt usnadňuje vyhledávání vhodných štěpů PK a jejich rychlé umístění. BPK má nepříbuzenskou a příbuzenskou část. Do nepříbuzenské (dárcovské) BPK jsou zařazovány jen PK, které vyhověly všem přísným kritériím kontroly kvality. Příbuzenské odběry PK se provádějí, jestliže vlastní nemocný sourozenec narozeného dítěte čeká na dárce kostní dřeně pravděpodobnost shody v HLA antigenech mezi sourozenci je 25 %. Odběr PK pro možnou potřebu nemocného sourozence je indikován ošetřujícím hematologem nemocného dítěte. FN Brno FN Brno spolupracuje na projektu BPK ČR od roku Tkáňová banka je jedním ze tří zpracovatelských center BPK ČR a koordinátorem odběrů PK. Odběrová místa: Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno - pracoviště Bohunice (od r. 1997) - pracoviště Obilní trh (od r. 2003) (V jednání je zahájení odběrů PK na Gynekologicko-porodnické klinice Nemocnice Milosrdných bratří a porodním oddělení Nemocnice Kyjov.) Výběr dárkyň PK Darovat PK může každá zdravá matka, která s darováním souhlasí, splní kritéria výběru (negativní rodinná anamnéza z hlediska kontraindikací) a podepíše informovaný souhlas. Kontraindikace odběru PK: - těhotenství kratší než 37 týdnů - odtok plodové vody před více než 24 hodinami - mekonium v plodové vodě - hmotnost novorozence nižší než g - teplota rodičky vyšší než 38 0 C Odběr Odběr pupečníkové krve se provádí po narození dítěte a přestřižení pupeční šňůry, nedochází k zásahu do organismu dítěte ani matky a odběr tedy není pro matku ani dítě žádným rizikem. Pracoviště projektu Řídicí centrum: ÚHKT Praha zpracovatelská centra: - ÚHKT Praha - Tkáňová banka FN Brno - Tkáňová ústředna FN Hradec Králové odběrová místa: - 22 porodnic v ČR spolupracující pracoviště: - HLA centrum IKEM Praha - Český registr dárců kostní dřeně 18 Nemocniční listy Fakultní nemocnice Brno, 4/2004

19 Krev, která zůstala po porodu v pupečníku a placentě, se odebere do odběrového vaku s protisrážlivým roztokem nabodnutím pupečníkové žíly. Současně se odeberou 2 ml srážlivé krve z pupečníku a 5 ml srážlivé a 5 ml nesrážlivé krve matky na bakteriologické a virologické vyšetření. Vak s PK je potom transportován společně s vyplněnou dokumentací do tkáňové banky ke zpracování. Doba mezi odběrem a zpracováním PK by neměla být delší než 24 hodiny. Zpracování Po odebrání vzorku na stanovení počtu krevních buněk, změření a event. úpravě objemu se PK smíchá s kryoprotektivním roztokem a řízeným mražením se společně se vzorky na kontrolu kvality zamrazí a uloží do kontejneru do kapalné fáze dusíku ( C). Kontrola kvality Ze vzorků zamražených společně s vakem se po rozmražení provede kontrola kvality zamraženého štěpu PK: stanovení počtu jaderných buněk, počtu CD34+ buněk, kultivace CFU GM a vitality. Pokud výsledky vyšetření splňují stanovená kritéria, jsou štěpy PK transportovány do Prahy k dlouhodobému uložení. Po šesti měsících je provedeno opakované virologické vyšetření matky a vyšetření dítěte pediatrem. Teprve potom je provedena HLA typizace v HLA laboratoři IKEM Praha a transplantát PK je zařazen do Českého registru dárců kostní dřeně. Výhody použití PK proti KD - odběr bez rizika - transplantát je okamžitě k dispozici - imunologická nezralost (je možno tolerovat i větší neshody v HLA znacích) - menší riziko GvHD Nevýhody použití PK proti KD - použití limitováno malým počtem buněk ve štěpu (lze použít pro transplantaci pacienta max. do 50 kg váhy) - nižší reakce štěpu proti nádorovým buňkám - pozdější přihojení štěpu - transplantaci nelze opakovat v případě nepřihojení nebo relapsu Náklady na zpracování a uchovávání štěpů dárcovských PK jsou vysoké a nejsou hrazeny zdravotními pojiš ovnami. Činnost BPK ČR je možná jen díky podpoře jednotlivých spolupracujících pracoviš a sponzorů (Česká pojiš ovna, Nadační fond Kapka naděje). Autologní použití PK pro vlastní potřebu V USA i v Evropě existují vedle veřejných (dárcovských) bank pupečníkové krve i banky čistě komerční, které nabízejí rodičům odběr a uchování PK jejich dítěte k vlastnímu použití za úhradu. Některé banky PK jsou kombinované, tzn., že komerční banka částečně sponzoruje veřejnou BPK. V České republice nabízejí možnost odběru a uchování PK pro vlastní potřebu od podzimu roku 2003 dvě firmy Archiv buněk a Cord Blood Center. Archiv buněk (zastupuje švýcarskou firmu Cryo-Cell) za Kč v ceně jsou zahrnuty náklady za odběr, dopravu, zpracování a uchovávání PK po dobu 20 roků. Cord Blood Center za Kč v ceně jsou zahrnuty náklady za odběr, transport, zpracování, vyšetření a skladování na 1 rok. Za každý další rok skladování zaplatí zákazník poplatek 400 Kč. Ani jedna z firem není zpracovatelem, odebraná PK je zpracována a uložena mimo území ČR. Autologně, tedy pacient je sám sobě dárcem, lze PK použít: - pro obnovu krvetvorby, jestliže k poškození krevních kmenových buněk došlo působením vnějších faktorů (fyzikálních, chemických, biologických) - výhledově pro obnovu nebo náhradu poškozených tkání - v současné době je ve stadiu výzkumu (např. léčba infarktu myokardu, léčba poškozené nervové tkáně). MVDr. Jaroslava Vinklárková Nemocniční listy Fakultní nemocnice Brno, 4/

20 O NEMOCI ZVANÉ FENYLKETONURIE Novorozenecký screening fenylketonurie (PKU) je spjat se vznikem Výzkumného ústavu pediatrického (VÚP) v roce Celoplošný screening novorozenců byl zahájen v Jihomoravském kraji a bývalém Severomoravském kraji Ze zákona byl screening legalizován až od Do roku 1992 prováděl VÚP screening a léčbu PKU pro region celé Moravy. Od 1. února 1992 až dosud vyšetřuje screening Oddělení klinické biochemie Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba pro oblast bývalého Severomoravského kraje. Léčba PKU pro region Moravy je soustředěna na brněnském pracovišti. Výnosem Ministerstva zdravotnictví ČR byl ústav převeden k pod Fakultní nemocnici Brno. Ambulance klinického oddělení byla začleněna jako ambulance pediatrie a dědičných poruch metabolismu do 1. dětské interní kliniky FN Brno, biochemická vyšetření byla převedena na Oddělení klinické biochemie FN Brno a nově bylo zřízeno Centrum molekulární biologie a genové terapie, které zajiš uje molekulárně genetická vyšetření pro pacienty s dědičnými poruchami metabolismu z celé České republiky. Péči gravidním fenylketonuričkám poskytuje Gynekologicko-porodnická klinika na Obilním trhu FN Brno. V ambulantním traktu poliklinické části PDM byla zřízena nutriční poradna, která poskytuje pacientům informace stran terapeutické restriktivní diety. Pacientům s dědičnými poruchami metabolismu poskytuje péči psycholog a sociálně zdravotní problematiku mohou řešit se sociálními pracovnicemi FN Brno. Genetické poradenství zajiš uje ambulance pediatrie a dědičných poruch metabolismu ve spolupráci s Oddělením lékařské genetiky FN Brno. Ve snaze zajistit nejvhodnější podmínky pro komplexní diagnostickou, léčebnou a preventivní péči, spolupracujeme i s odborníky dalších oborů podle individuálních potřeb našich pacientů. V současné době má FN Brno v péči asi 150 dětí a mladých dospělých s PKU na dietě s nízkým obsahem fenylalaninu. První ozdravné pobyty pro pacienty s PKU proběhly v letech Od roku 1998 jsou děti začleněny do kolektivu zdravých vrstevníků a na organizaci tábora spolupracujeme s Klubem českých turistů Tišnov. Pobyt dětí v ozdravném táboře je spojen s účastí dietní sestry, která připravuje pro děti stravu s nízkým obsahem fenylalaninu, s dohledem lékaře nebo zdravotní sestry a psychologa, který pro děti zajiš uje společenské hry s edukativním obsahem stran PKU. Od roku 2000 je tábor začleněn pod Centrum pro dědičné poruchy metabolismu, které je dotováno v rámci Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením MZ ČR. V rámci tohoto centra zajiš ujeme i kurzy vaření pro pacienty s PKU, kde pod dohledem dietní sestry a lékaře matky dětí a mladí dospělí s PKU sestavují jídelníček, vypočítávají obsah fenylalaninu, bílkovin a kalorií ve stravě a konzultují nejasnosti, které je trápí. Pod záštitou tohoto projektu vznikly i brožury s edukativním obsahem. V tomto roce vyjde pohádka Severín a skřítkové, která by měla usnadnit pochopení nutnosti dodržování nízkobílkovinné diety nejmenším dětem. MUDr. Dagmar Procházková 20 Nemocniční listy Fakultní nemocnice Brno, 4/2004

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Studijní obor Veřejná ekonomika a správa (spec. VE) Písemná práce (POT) do předmětu Ekonomika zdravotnictví a sociálních služeb (C_KVEKZD) Úhradové

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 8. 12. 2014 14 Souhrn Činnost oboru neurologie v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Kalkulační MANUÁL. Základní dokument o kalkulaci procesních nákladů metodou nákladových služeb. 3. vydání. Partner Kalkulačního manuálu:

Kalkulační MANUÁL. Základní dokument o kalkulaci procesních nákladů metodou nákladových služeb. 3. vydání. Partner Kalkulačního manuálu: Kalkulační MANUÁL Základní dokument o kalkulaci procesních nákladů metodou nákladových služeb 3. vydání Partner Kalkulačního manuálu: obalka 2011.indd 1-2 26.10.2011 10:26:57 Kalkulační manuál Základní

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Chcete zažít ten pocit, že dáváte kus ze sebe pro záchranu někoho druhého? Přidejte se k dobrovolným dárcům krve!

Chcete zažít ten pocit, že dáváte kus ze sebe pro záchranu někoho druhého? Přidejte se k dobrovolným dárcům krve! Chcete zažít ten pocit, že dáváte kus ze sebe pro záchranu někoho druhého? Přidejte se k dobrovolným dárcům krve! Někdo se krve bojí, někomu se z ní dělá špatně, ale někdo krev chodí darovat. Jsou lidé,

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 8 9. 8. 2012 Činnost oboru neurologie v Jihomoravském kraji v roce 2011 Activity in Branch

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 30. 6. 2014 12 Souhrn Činnost oboru neurologie v Královéhradeckém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 27. 6. 2014 12 Souhrn Činnost oboru neurologie v Libereckém kraji v roce 2013 Activity

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10. 12. 2014 11 Souhrn Činnost oboru neurologie v Jihomoravském kraji v roce 2013 Activity

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 27. 6. 2014 12 Souhrn Činnost oboru neurologie v Pardubickém kraji v roce 2013

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Přínosy sdílení zdravotnické dokumentace v reálném čase prostřednictvím regionálního klinického IS ve skupině zdravotnických zařízení

Přínosy sdílení zdravotnické dokumentace v reálném čase prostřednictvím regionálního klinického IS ve skupině zdravotnických zařízení Přínosy sdílení zdravotnické dokumentace v reálném čase prostřednictvím regionálního klinického IS ve skupině zdravotnických zařízení Ing. Eva Chmelová Agenda Představení skupiny nemocnic Projekt vývoje

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 8 13. 8. 2012 Činnost oboru neurologie v Kraji Vysočina v roce 2011 Activity in Branch Neurology

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10. 12. 2014 11 Souhrn Činnost oboru neurologie v Kraji Vysočina v roce 2013 Activity in Branch

Více

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví )

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 20. dubna 2010 ZÁKLADNÍ SUBJEKTY

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 12 5. 9. 2013 Činnost oboru neurologie v Královéhradeckém kraji v roce 2012

Více

Dopady úhradového systému na nemocniční péči a výhledy do budoucna. Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director, GlaxoSmithKline

Dopady úhradového systému na nemocniční péči a výhledy do budoucna. Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director, GlaxoSmithKline Dopady úhradového systému na nemocniční péči a výhledy do budoucna Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director, GlaxoSmithKline Co se dnes dozvíte 1. Úvod 2. Struktury úhradové vyhlášky 2014 1.

Více

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006 ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Praha, 16. 5. 2006 SOUČASNÁ SITUACE Nedostupnost potřebné zdravotní péče Nevyřešený finanční deficit Nejistota Neprůhlednost Dlouhodobé výzvy jsou ignorovány

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

Úhrady zdravotní péče, seznam zdravotních výkonů. Daniel Hodyc Lékařská fakulta UK

Úhrady zdravotní péče, seznam zdravotních výkonů. Daniel Hodyc Lékařská fakulta UK Úhrady zdravotní péče, seznam zdravotních výkonů Daniel Hodyc 6.11. 2013 3. Lékařská fakulta UK Úhrady zdravotní péče - struktura prezentace Formální a procedurální pravidla úhrad zdravotní péče v České

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 12 4. 9. 2013 Činnost oboru neurologie v Libereckém kraji v roce 2012 Activity in

Více

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE Příbramská nemocnice zahajuje provoz nového přístroje magnetické rezonance na oddělení zobrazovacích

Více

Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003

Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21.10.2003 62 Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003 Struktura sítě zdravotnických zařízení již

Více

Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách

Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách Zdravotní péče v ČR, Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Zákon č. 220/1991

Více

Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení. Roman Michálek

Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení. Roman Michálek Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení Roman Michálek Úvod Řízení lidských zdrojů Personální audit Jindřichův Hradec 19092014 2 Specifika lékařské profese

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

Úhradová data, nákladová efektivita a sledování výkonnosti nemocnic

Úhradová data, nákladová efektivita a sledování výkonnosti nemocnic Úhradová data, nákladová efektivita a sledování výkonnosti nemocnic Milan Prášil Medicínské datové centrum 1.LF UK & Odbor strategického rozvoje Univerzita Karlova v Praze Obsah Proč vedeme současné debaty

Více

Reformní kroky MZ ČR. Leoš Heger, květen 2011

Reformní kroky MZ ČR. Leoš Heger, květen 2011 Reformní kroky MZ ČR Leoš Heger, květen 2011 Vývoj příjmů a nákladů systému mld. Kč mld. Kč Legislativní témata Zlepšení legislativního rámce poskytování zdravotních služeb (def. lege artis) Definování

Více

Lůžková péče krize finanční a personální

Lůžková péče krize finanční a personální Lůžková péče krize finanční a personální Lůžková péče krize finanční a personální Finanční krize V roce 2013 je zjevná, základy ale pocházejí z minulých let - neochota vlády zvýšit platbu za státní pojištěnce,

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

Obsah prezentace. Aktuální možnosti ve vykazování péče a jejich nástroje

Obsah prezentace. Aktuální možnosti ve vykazování péče a jejich nástroje Obsah prezentace Obsah prezentace : Historie zavádění DRG v ČR Příjmy z veřejného zdravotního pojištění (v.z.p) a role DRG v úhradách Rizika při zavádění DRG Využití DRG v nemocnicích Kraje a možnosti

Více

Projekt OPZ, spolupráce s referenčními nemocnicemi. Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová

Projekt OPZ, spolupráce s referenčními nemocnicemi. Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová Projekt OPZ, spolupráce s referenčními nemocnicemi Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová 9. 11. 2016 ÚZIS ČR referenční síť poskytovatelů 1. ÚZIS ČR na základě zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Více

O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH)

O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH) O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH) Prof. MUDr. P. Fiala Konference o paliativní péči - Brno 26.10. 2006 Hospic je především o doprovázení na poslední cestě člověka,, o tišení bolestí, o ošetřování,

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Úhradová vyhláška versus současné problémy nemocnic

Úhradová vyhláška versus současné problémy nemocnic Úhradová vyhláška versus současné problémy nemocnic Tomáš Jedlička 14.12.2015 Zdravotní péče v nemocnicích 2015 na jedné straně evropská medicína a zcela neobvyklá dostupnost etapy léčby bez potřebné návaznosti

Více

Fakultní nemocnice Na Bulovce. Nemocnice a DRG

Fakultní nemocnice Na Bulovce. Nemocnice a DRG Obsah prezentace : Historie zavádění DRG v ČR Příjmy z veřejného zdravotního pojištění (v.z.p) a role DRG v úhradách Rizika při zavádění DRG Využití DRG v nemocnicích Závěr Zavádění DRG - historie 1. pokus

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 18 18.11.2003 Ambulantní péče v oboru psychiatrie v Jihomoravském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Institut pro veřejnou diskusi Integrace zdravotní a sociální péče MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Zákon o zdravotních službách Bez získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb je možné

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína v Jihomoravském

Více

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s.

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s. Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012 LYMFOM HELP, o.s. OBSAH 1. O sdružení a hlavní oblasti činnosti 2. Významné projekty a aktivity v roce 2012 3. Výhled do roku 2013 O SDRUŽENÍ A HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI

Více

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Smetana V., Smetana P. Klinika CLT Teplice Ortopedická klinika UK 2. LF FN v Motole Praha 5 Richard z Yorku, pozdější

Více

Obsah: Představení společnosti 3 Rozhovor s ředitelkou Pavlou Slováčkovou MBA, MSc 4 Ukončení vzdělávacího programu MBAce 6 Kurzy a semináře 8 Trendy

Obsah: Představení společnosti 3 Rozhovor s ředitelkou Pavlou Slováčkovou MBA, MSc 4 Ukončení vzdělávacího programu MBAce 6 Kurzy a semináře 8 Trendy 1 Obsah: Představení společnosti 3 Rozhovor s ředitelkou Pavlou Slováčkovou MBA, MSc 4 Ukončení vzdělávacího programu MBAce 6 Kurzy a semináře 8 Trendy 9 2 Představení společnosti Vzdělávací ústav pro

Více

Poslední změny a reformní plány - Česká republika

Poslední změny a reformní plány - Česká republika Poslední změny a reformní plány - Česká republika International Health Summit Praha, 18.4.2007 PhDr. Lucie Antošová Ministerstvo zdravotnictví ČR Dnešní prezentace Důvody pro změnu IHS 2005 Poslední změny

Více

Institucionální zajištění správy a rozvoje DRG v ČR. Ing. Eva Švecová Národní referenční centrum

Institucionální zajištění správy a rozvoje DRG v ČR. Ing. Eva Švecová Národní referenční centrum Institucionální zajištění správy a rozvoje DRG v ČR Ing. Eva Švecová Národní referenční centrum Správa a rozvoj IR-DRG MZ ČR: o držitel licence, má nevýhradní právo k užívání a úpravám Know how systému

Více

ÚVODNÍ POZNÁMKY A ÚVAHY

ÚVODNÍ POZNÁMKY A ÚVAHY Odborná stáž: MINIMALIZACE CHYB PŘI VYKAZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE ÚVODNÍ POZNÁMKY A ÚVAHY MUDr. Jan Šťastný Škola veřejného zdravotnictví IPVZ září 2004 PROČ Krize organizace a financování zdravotnického systému

Více

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2012

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 8. 213 38 Souhrn Činnost oboru nukleární medicíny v roce 212 Activity of section of nuclear medicine in the year

Více

Dnešní agenda. Úvod do kurzu, role controllingu v řízení nemocnice. Zahájení kurzu a úvod do controllingu. Představení účastníků

Dnešní agenda. Úvod do kurzu, role controllingu v řízení nemocnice. Zahájení kurzu a úvod do controllingu. Představení účastníků Úvod do kurzu, role controllingu v řízení nemocnice Pavel Hroboň Controlling produkce zdravotních služeb v nemocnici 3. LF UK v Praze, 9.10. 2015 Dnešní agenda Zahájení kurzu a úvod do controllingu Představení

Více

Zdravotnické reformní zákony. Mgr. Martin Plíšek náměstek ministra zdravotnictví

Zdravotnické reformní zákony. Mgr. Martin Plíšek náměstek ministra zdravotnictví Zdravotnické reformní zákony Mgr. Martin Plíšek náměstek ministra zdravotnictví Obsah Co se již podařilo prosadit Připravované zákony Co se již podařilo prosadit Zákon o zdravotních službách platný od

Více

Jednání PT RHSD Aktuální situace ve zdravotnictví

Jednání PT RHSD Aktuální situace ve zdravotnictví Jednání PT RHSD 1. 12. 2015 Aktuální situace ve zdravotnictví Obsah 1 Hospodaření zdravotních pojišťoven...2 2 Informace o konferenci DRG Restart 2015...8 3 Problematika právní úpravy vzdělávání lékařů,

Více

Psychoterapie a její dostupnost

Psychoterapie a její dostupnost Psychoterapie a její dostupnost prof. MUDr. Ján Praško, CSc. Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta University Palackého Fakultní nemocnice Olomouc Témata potřebnost versus reálná dostupnost psychoterapie

Více

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Balíček ICN Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní

Více

Personální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví predikce potřeb

Personální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví predikce potřeb Personální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví predikce potřeb Analýza stavu k 31.12.2015 a predikce vývoje do roku 2025-2040 Národní zdravotnický informační systém ČR (NZIS) Program statistických

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10 10. 10. 2011 Souhrn Pacienti s trvalým bydlištěm v Jihomoravském kraji hospitalizovaní

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 15. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Jihomoravském kraji

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ROCE 2017

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ROCE 2017 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ROCE 2017 Celoživotnímu vzdělávání lékařů Česká lékařská komora věnuje mimořádnou pozornost a péči. Za poslední roky se podařilo vytvořit funkční, samonosný systém, který

Více

Dotazník. Příloha č. 1

Dotazník. Příloha č. 1 Errata PŘÍLOHY SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 Dotazník Příloha č. 2 Oceňování bezpříspěvkových dárců krve Příloha č. 3 Grafy: Graf č. 1: Věkové rozpětí respondentů. Graf č. 2: Početní zastoupení dárců krve

Více

DRG Diagnosis Related Groups

DRG Diagnosis Related Groups DRG Diagnosis Related Groups Systém DRG Na základě demografických a diagnostických proměnných zařazuje pac./případy do srovnatelných skupin s obdobnou délkou hospitalizace a obdobnými nároky na fin. zdroje

Více

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Koncept úhrad v roce 2016 Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Výběr pojistného od roku 2012 Výběr pojistného za zaměstnance a osvč (2015 2016) + 7,4

Více

REFORMNÍ STRATEGIE V ČR A JEJÍ DOPAD NA SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN

REFORMNÍ STRATEGIE V ČR A JEJÍ DOPAD NA SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN REFORMNÍ STRATEGIE V ČR A JEJÍ DOPAD NA SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR Stárnutí populace Vysoká nákladovost nových

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

Komplexní pohled na úhrady. prosinec 2014 Jan Kvaček

Komplexní pohled na úhrady. prosinec 2014 Jan Kvaček Komplexní pohled na úhrady prosinec 2014 Jan Kvaček Úhrady v širším kontextu Úhrady jsou pro nemocnice klíčové, nejsou ovšem izolovanou problematikou. NÁKLADY PRODUKCE ÚHRADY STRUKTURA VYKAZOVÁNÍ NEODDĚLITELNÉ

Více

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace 2. Konference o.s. Lékaři pro reformu Standardizace odborné v České republice Mgr. Petr Panýr Brno, Kongresové centrum v areálu Výstaviště 25.4.2009 Dnešní stav v oblasti standardizace Existence množství

Více

Odborné podkladové materiály ke standardům lůžkové péče na psychiatrických odděleních všeobecných nemocnic

Odborné podkladové materiály ke standardům lůžkové péče na psychiatrických odděleních všeobecných nemocnic Odborné podkladové materiály ke standardům lůžkové péče na psychiatrických odděleních všeobecných nemocnic Kolektiv autorů: Doc. MUDr. Martin Anders, PhD. Zuzana Fišarová Prim. MUDr. Jaromír Hons, PhD.

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 7 16.7.2004 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost v kraji Vysočina v roce 2003 Psychiatry

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 11 11.8.2005 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost oboru v Pardubickém kraji v roce

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

Spolu až do konce Výsledky programu za rok 2016

Spolu až do konce Výsledky programu za rok 2016 Spolu až do konce Výsledky programu za rok 2016 Spolu až do konce Výsledky 3. ročníku programu zaměřeného na podporu péče o umírající v ČR V rámci své práce a podpory se nejvíce zaměřujeme na období konce

Více

Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR

Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR 5.12. 2013 Seminář stav screeningových programů zhoubných nádorů v ČR a význam adresného zvaní občanů

Více

A. Klasifikace analytických účtů

A. Klasifikace analytických účtů A. Klasifikace analytických účtů Autor / Autoři: Hlavní autor: Ing. Markéta Bartůňková Spoluautoři: Ing. Petr Mašek Verze: 0.0 Datum: 17. 06. 2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Palackého

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

Ministerstvo financí ČR Letenská Praha 1

Ministerstvo financí ČR Letenská Praha 1 Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1 Přehled stabilizačních opatření dle usnesení vlády z 22. 7. 2005 průběh plnění Praha, červen Přehled stabilizačních opatření dle usnesení vlády z 22.

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric bed establishments in 2009

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric bed establishments in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 2010 48 Psychiatrická péče v lůžkových zařízeních v roce 2009 Psychiatric care in psychiatric bed establishments

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústí nad Labem 8 3.6.2004 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost v Ústeckém kraji v roce 2003

Více

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Důvody k propojení Každodenní problémy na rozhraní obou systémů, deformované vazby, poruchy v kontinuitě

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Ústav ošetřovatelství

Ústav ošetřovatelství NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: Prezenční a kombinovaná Akademický rok: 2012/2013 Jedná se o

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 26. 6. 2012 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Jihomoravském

Více

Domácí zdravotní péče v České republice v roce 2011. Home care in the Czech Republic in 2011

Domácí zdravotní péče v České republice v roce 2011. Home care in the Czech Republic in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 212 58 Domácí zdravotní péče v České republice v roce 211 Home care in the Czech Republic in 211 Souhrn Ke konci

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče

Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče ing. Petr Nosek, MZČR INMED, 22.11.2012 Řešení kontrol a přehledů péče ze strany plátce, poskytovatele a pacienta. Co je nejefektivnější?

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 10 14.9.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN ve FN OSTRAVA MUDr. Svatopluk NěmeN meček, ek, MBA - Spokojenost klientů = jeden ze základních strategických cílů FN Ostrava - Pevně zakotveno již v corporate strategii FN Ostrava 2005, resp. následně

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A na seminář pořádaný ve spolupráci s kanceláří Světové zdravotnické organizace v České republice a Společností pro léčbu závislosti na

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8 Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Alena Borhyová Iva Holmerová Česká republika 2000/2030 2002 2030 Městská část Praha 8-103,

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty Cevro institut i

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 26. 8. 2014 6 Činnost oboru radiologie a zobrazovací metody v Olomouckém kraji v roce 2013 Activity

Více