Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik v Olomouckém kraji Ing. Lukáš Sýkora Pöyry Environment a.s.

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik v Olomouckém kraji Ing. Lukáš Sýkora Pöyry Environment a.s."

Transkript

1 Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik v Olomouckém kraji Ing. Lukáš Sýkora Pöyry Environment a.s. Olomouc,

2 Olomoucký kraj 28 úseků 14 agregovaných úseků cca 170 km délky toků

3

4 Úsek PM-17 Branná, PM-123 Morava Povodeň 1997 Hanušovice Hydrologický profil Říční kilometr Q 5 Q 20 Q 100 Q 500 Branná ústí do Moravy 0,1 26,1 49,8 90,8 145 Morava nad Brannou 327,5 58,8 90, Morava pod Brannou 328,0 75, PM-17 Silniční most Hanušovice Hynčice v km 0,180, pohled z koryta Branné po toku PM-17 Práh v km 0,140, pohled z LB proti toku PM-123 Silniční most cca v km 327,883, pohled z PB po toku Délka úseku: Branná - 0,7 km, Morava- 1,2 km

5 Morava, Branná Hanušovice (PM-123, PM-17)

6 Úsek PM-16 Morava, Bohdíkov, Ruda nad Moravou, Olšany, Bohutín Povodeň 1997 Olšany Hydrologický profil Říční kilometr Povodeň 1997 nádraží Ruda nad Moravou Q 5 Q 20 Q 100 Q 500 Morava Raškov vodočet 322,7 76, Silniční most s potrubím v km 317,841 (pohled z PB proti toku) Kombinovaný jez s hrazenou jalovou propustí v km 315,403 (pohled z PB proti toku) Inundační most Bohutín (LB Moravy) v km 310,380 (pohled z LB od toku) Délka úseku: 10,3 km

7 Morava Bohdíkov, Ruda nad Moravou, Olšany, Bohutín (PM-16)

8 Úsek PM-15 Desná, Loučná nad Desnou Hydrologický profil Říční kilometr Q 5 Q 20 Q 100 Q 500 Divoká Desná pod Hučivou Desnou 30,5 29,2 51,2 85,7 135 Povodeň 1997 Loučná nad Desnou Balvanitý skluz v km 30,280 a silniční most v km 30,256 Povodeň 1997 nádraží Loučná n. Desnou Koryto Desné v úseku v km 29,335 29,520, pohled z PB proti toku Silniční most v km 28,670, pohled z LB po toku Délka úseku: 3,8 km

9 Desná Loučná nad Desnou (PM-15)

10 Úsek PM-79 Desná Povodeň 1997 Rapotín Povodeň 1997 Šumperk Hydrologický profil Říční kilometr Q 5 Q 20 Q 100 Q 500 Desná pod Mertou 16,5 56,3 92, Desná - ústí 0,1 75, Ocelová lávka pro pěší v km 18,416 (pohled z PB proti toku) Silniční most Rapotín v km 16,125 (pohled z LB proti toku) Sudkovský náhon, pohled z PB (od místa zaústění Bludovského potoka) proti toku Délka úseku:19,2 km

11 Úsek PM-80 Morava Část (třetí pole) železničního inundačního mostu, pohled severní strany Hydrologický profil Říční kilometr Q 5 Q 20 Q 100 Q 500 Morava nad Desnou 301,1 88, Morava pod Desnou 301, Železniční most v km 299,500, pohled z PB po toku Rekonstruovaný silniční most v km 299,526, pohled z PB proti toku Objekt mobilního hrazení cca v km 297, ,690, pohled z PB proti toku Délka úseku:3,4 km

12 Úsek PM-122 Losinka, Velké Losiny, Rapotín Hydrologický profil Říční kilometr Q 5 Q 20 Q 100 Q 500 Losinka - ústí 0,1 14,4 23,7 35,9 80,0 Práh v km 4,049 a lávka v km 4,043, pohled z PB proti toku Lávka v km 3,855, pohled z PB po toku Přechod potrubí DN200 v km 3,637 a silniční most v km 3,633 (po toku) Silniční most k zámku v km 2,975 a práh cca v km 2,965, pohled z LB po toku Mostek v km 2,531, pohled z LB po toku Délka úseku: 1,9 km

13 Losinka, Desná, Morava (PM-79, 80, 122) Velké Losiny, Rapotín, Vikýřovice, Šumperk, Sudkov, Bludov, Postřelmov

14 Úsek PM-18 Březná Hoštejn, PM-19 Moravská Sázava PM-18 Rekonstruovaný jez a výstavba MVE na LB v km cca 0,133, pohled proti toku Hydrologický profil Říční kilometr Q 5 Q 20 Q 100 Q 500 Březná - ústí 0,0 33,0 50,3 75,0 100 Moravská Sázava pod Březnou 16,8 84, PM-18 Silniční most v km cca 0,030, pohled proti toku PM-19 Železniční ocelový most v km 17,395 pohled proti proudu PM-19 Železniční most v km 15,186, pohled proti toku Délka úseku: Březná 0,8 km, Moravská Sázava 2,7 km

15 Moravská Sázava, Březná Hoštejn (PM-19, PM-18)

16 Úsek PM-77 Moravská Sázava, PM-78 Nemilka Nemile, Zábřeh, Rájec Povodeň 1997 jižní okraj Zábřehu Hydrologický profil Moravská Sázava pod Březnou Říční kilometr Povodeň 1997 Morava pod Zábřehem Q 5 Q 20 Q 100 Q ,850 84, Moravská Sázava - ústí 0,1 91, Nemilka - ústí 0,1 14,5 22,2 31,5 45 PM-78 Silniční most v km 0,250, pohled po proudu PM-77 Silniční most Lupěné v km 8,245 (dle TPE km 8,672), pohled po proudu PM-77 Silniční betonový most Zábřeh v km 3,996, pohled proti proudu Délka úseku: Moravská Sázava 8,5 km, Nemilka 0,3 km

17 Moravská Sázava, Nemilka Nemile, Zábřeh, Rájec (PM-77, PM-78)

18 Úsek PM-110 Mírovka Mohelnice Pohled z lávky se stavidly km 3,390 proti proudu na sliniční most km 3,453 Pohled ze silničního mostu km 3,254 proti proudu na lávku pro pěší km 3,270 Hydrologický profil Říční kilometr Q 5 Q 20 Q 100 Q 500 Mírovka - ústí 0,0 20,6 33,8 52,1 80 Pohled z lávky km 2,680 po proudu Silniční most km 2,396 a výust DN 1000 km 2,403 na PB (pohled po toku) Pohled ze želez. mostu km 1,749 po toku na železniční most km 1,717 Délka úseku: 1,9 km

19 Mírovka Mohelnice (PM-110)

20 Úsek PM-12,14 Třebůvka Letecký snímek za povodně 1997 v Lošticích Hydrologický profil Říční kilometr Q 5 Q 20 Q 100 Q 500 Třebůvka nad Javořičkou 11,5 51,7 85, Třebůvka ústí do Moravy 0,2 71, Silniční most v km 1,670 (pohled proti proudu) Betonový silniční most v km 17,144 (pohled proti proudu) Stavidla u nově vybudované ČOV v km 0,297 (pohled po toku) Délka úseku: PM-12:2,1 km, PM-14:17,5 km

21 Úsek PM-13 Morava PB zaústění Třebůvky do Moravy v km 272,700 (pohled proti proudu) Hydrologický profil Říční kilometr Q 5 Q 20 Q 100 Q 500 Morava pod Třebůvkou 273, Silniční most v km 272,520 (pohled proti proudu) PB zaústění odlehčovacího ramene Třebůvky v km 271,920 Délka úseku: 0,8 km

22 Třebůvka, Morava, odlehčovací rameno Třebůvky (PM-12, 13, 14) Vranová Lhota, Bouzov, Loštice, Moravičany

23 Úsek PM-9 Morava Litovel Jez se stavidly v km cca 259,402 (pohled proti toku) Svatojánský most v km cca 258,399 (pohled po toku) Hydrologický profil Říční kilometr Q 5 Q 20 Q 100 Q 500 Morava - Moravičany Morava pod Nivkou Morava pod Třebůvkou PB zaústění El.náhonu v km cca 257,822 (pohled proti toku) Silniční most v km cca 257,794 (pohled proti toku) Lávka pro pěší v km cca 257,158 (pohled proti toku) Délka úseku: 4,5 km

24 Úsek PM - 7, 8, 10, 11 Morava Litovel PM-7 Most v km cca 1,117 (pohled proti toku) PM-7 Silniční most v km cca 1,017 (pohled proti toku) a LB náhon na MVE v km cca 1,004 PM-8 Lávka v areálu firmy N.F.I.Metal v km cca 1,280 (pohled po toku) PM-10 Dřevěná lávka v km cca 0,041 (pohled po toku z LB) PM-11 Výtok mlýnského náhonu z Mlýna Délka úseku: PM-7: 1,8 km, PM-8: 2 km, PM-10: 0,9 km, PM-11: 3,9 km

25 Morava Litovel (PM-7, 8, 9, 10, 11)

26 Úsek PM-4, Morava Olomouc PM-4 Silniční most v km 234,839 (pohled proti proudu) PM-4 Železniční most v km 233,659 (pohled proti proudu) Hydrologický profil Říční kilometr Q 5 Q 20 Q 100 Q 500 Morava - nad Oskavou Morava pod Trusovickým potokem Morava Nové Sady vodočet PM-4 Technické úpravy u ústí Mlýnského potoka v km 232,950 PM-4 Pohle (po proudu) na nové protipovodňové opatření v km 232,890 PM-4 Most v km 232,197 (pohled po proudu) Délka úseku: 17 km

27 Úsek PM-3, 5, 6 Morava Olomouc PM-3 Plynové potrubí v km 0,529 PM-5 Silniční most v km 0,683 (pohled proti proudu) Hydrologický profil Říční kilometr Q 5 Q 20 Q 100 Q 500 Trusovický potok - ústí 0,1 19,2 29,3 43,2 65 Bystřice - ústí 0,2 34,7 52,4 76,5 115 PM-5 Pohled (proti proudu) z mostu na zpevněný břeh v km 0,049 PM-6 Silniční most ul. Tomkova v km cca 4,399 (pohled po toku) PM-6 Pohled z železničního mostu v km cca 0,430 na nový most v km cca 0,465 (pohled proti toku) Délka úseku:pm-3: 1,3 km, PM-5: 0,7 km, PM-6: 4,9 km

28 Morava Olomouc (PM-3, 4, 5, 6)

29 Úsek PM-111 Romže Prostějov Silniční most v km 2,234 (pohled po proudu) Pohled (proti proudu) na lávku v km 2,089 Hydrologický profil Říční kilometr Q 5 Q 20 Q 100 Q 500 Romže nad Hloučelou 0,0 14,1 24, ,1 Dálniční most v km 1,448 (pohled po proudu) Železniční most v km 0,986, pohled proti proudu Lávka v km 0,131 (pohled proti proudu) Délka úseku: 2,4 km

30 Romže Prostějov (PM-111)

31 Úsek PM-121 Velička Hranice (Lhotka) Povodeň 2009 Lhotka u Hranic Povodeň 2009 Lhotka u Hranic Hydrologický profil Velička - pod Bradelným potokem Říční kilometr Q 5 Q 20 Q 100 Q 500 8,2 21,8 35,9 53,8 80 Betonový most v km 6,015, pohled z LB proti toku Silniční most v km 5,842, pohled z PB proti toku Kamenný stupeň cca v km 5,825, pohled z PB proti toku Délka úseku: 1,1 km

32 Velička Hranice (Lhotka) (PM-121)

33 Úsek PM-95 Bečva Teplice n. Bečvou - Přerov Délka úseku: 42 km

34 Úsek PM-95 Bečva Teplice n. Bečvou - Přerov Hydrologický profil Říční kilometr Q 5 Q 20 Q 100 Q 500 Bečva Teplice vodočet 41, Bečva Dluhonice vodočet 9, Jez Hranice v km 38,300, pohled proti vodě z PB LB výust v km 12,729, pohled z PB Lávka pro pěší v km 40,821, pohled po proudu Jez Troubky s MVE v km 1,968, zaústění PB přítoku, pohled z LB proti vodě Délka úseku: 42 km

35 Úsek PM-95 Bečva Teplice n. Bečvou - Přerov Povodeň Přerov - lávka pro pěší v km 13,717 Povodeň 7/1997 Přerov pohled po toku ze silničního mostu v km 12,385 Povodeň 7/1997 pohyblivý jez Přerov v km 11,440 Zavěšená lávka pro pěší v km 13,717 (pohled proti proudu) Přerov - silniční most v km 12,385 (pohled po proudu) Pohyblivý jez Přerov v km 11,440 Délka úseku: 42 km

36 Úsek PM-95 Bečva Teplice n. Bečvou - Přerov Povodeň Řeka Bečva v Teplicích nad Bečvou Povodeň Řeka Bečva v Hranicích Povodeň Řeka Bečva mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou Povodeň Řeka Bečva v Lipníku nad Bečvou Povodeň Řeka Bečva v Přerově Povodeň Řeka Bečva v Přerově Délka úseku: 42 km

37 Bečva Teplice n. Bečvou - Přerov (PM-95)

38 Úsek PM - 1,2,95 Bečva, Morava, Moštěnka Délka úseku: Bečva 42,0 km; Morava 40,2 km; Moštěnka 3,6 km

39 Úsek PM - 1,2,95 Bečva, Morava, Moštěnka Hydrologický profil Říční kilometr Q 5 Q 20 Q 100 Q 500 Morava pod Bečvou 197, Morava Kroměříž vodočet Morava Spytihněv vodočet , Bečva pod Veličkou Bečva Teplice vodočet 41, Bečva Dluhonice vodočet 9, Moštěnka - ústí 0,0 57, Soutok Bečvy s Moravou v km 0,000 (pohled z LB proti vodě) Délka úseku: Bečva 42,0 km; Morava 40,2 km; Moštěnka 3,6 km

40 Úsek PM - 1,2,95 Bečva, Morava, Moštěnka Moštěnka - charakteristické koryto na konci úseku, pohled proti proudu Zaústění Moštěnky do Moravy km 0,000 Bečva - jez Troubky s MVE v km 1,968 vyústění z MVE, pohled z PB proti vodě Morava - dálniční most v km 181,255 (pohled proti proudu) Morava - pohyblivý jez Bělov v km 166,770 LB přítok Dřevnice v km 164,925 pohled po proudu Délka úseku: Bečva 42,0 km; Morava 40,2 km; Moštěnka 3,6 km

41 Úsek PM - 1,2,95 Bečva, Morava, Moštěnka Povodeň řeka Bečva v průmyslové části Přerova Povodeň řeka Bečva v Troubkách Povodeň řeka Morava nad Kroměříží Povodeň řeka Morava v Kroměříži Povodeň řeka Morava v Kroměříži Povodeň řeka Morava v Napajedlích Délka úseku: Bečva 42,0 km; Morava 40,2 km; Moštěnka 3,6 km

42 Bečva, Morava, Moštěnka (PM-1, 2, 95)

43 Bečva, Morava, Moštěnka

44 Děkuji za pozornost. Ing. Lukáš Sýkora Pöyry Environment a.s. Olomouc,

Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik ve Zlínském kraji Ing. Lukáš Sýkora Pöyry Environment a.s.

Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik ve Zlínském kraji Ing. Lukáš Sýkora Pöyry Environment a.s. Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik ve Zlínském kraji Ing. Lukáš Sýkora Pöyry Environment a.s. Zlín, 22.5.2014 Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik ve Zlínském

Více

Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik v Kraji Vysočina Ing. Lukáš Sýkora Pöyry Environment a.s.

Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik v Kraji Vysočina Ing. Lukáš Sýkora Pöyry Environment a.s. Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik v Kraji Vysočina Ing. Lukáš Sýkora Pöyry Environment a.s. Jihlava, 27.5.2014 Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik v Kraji

Více

A.VĚCNÁ ČÁST VI. DRUH A ROZSAH OHROŽENÍ. Přirozená povodeň Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami (ledové jevy)

A.VĚCNÁ ČÁST VI. DRUH A ROZSAH OHROŽENÍ. Přirozená povodeň Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami (ledové jevy) A.VĚCNÁ ČÁST V. DRUH A ROZSAH OHROŽENÍ Přirozená povodeň Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami (ledové jevy) Povodňový plán Olomouckého kraje 2013 A. Věcná část V. přirozená povodeň Obsah Přirozená

Více

Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik v Pardubickém kraji

Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik v Pardubickém kraji Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik v Pardubickém kraji Ing. Martin Tomek Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Krajský úřad Pardubického kraje, Pardubice 14. 5. 2014 Název projektu:

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 48173/2014 V Olomouci dne 16. 6. 2014 Sp. Zn.: KÚOK/47822/2014/OŽPZ/861 Skart. znak: 246.2

Více

1.5.3 Zhodnocení koryta toku Moštěnka podle charakteru příčného profilu

1.5.3 Zhodnocení koryta toku Moštěnka podle charakteru příčného profilu 1.5.3 Zhodnocení koryta toku Moštěnka podle charakteru příčného profilu Koryto toku Moštěnka protéká z části zástavbou, z části protéká mezi zemědělskými a lesními pozemky. Moštěnka je v zastavěných oblastech

Více

Důvodová zpráva: Zastupitelstvo Olomouckého kraje 21. 09. 2012 Strana 1 (celkem 10) 14. Protipovodňová opatření na území Olomouckého kraje

Důvodová zpráva: Zastupitelstvo Olomouckého kraje 21. 09. 2012 Strana 1 (celkem 10) 14. Protipovodňová opatření na území Olomouckého kraje Důvodová zpráva: Olomoucký kraj si je vědom významu, náročnosti a složitosti přípravy a realizace jednotlivých opatření protipovodňové ochrany zejména suché nádrže Teplice a z tohoto důvodu se touto problematikou

Více

Název studie : Aktualizace záplavového území toku Moštěnka km 0,000 km 36,807

Název studie : Aktualizace záplavového území toku Moštěnka km 0,000 km 36,807 Název studie : Aktualizace záplavového území toku Moštěnka km 0,000 km 36,807 Objednatel : Povodí Moravy, s.p. Zpracovatel : Povodí Moravy, s.p., útvar hydroinformatiky Brno, Dřevařská 11 Obsah studie

Více

Morava - kilometráž. Úvodní informace - sjízdnost, obtížnost, vodočty, doprava, rychlost plavby...

Morava - kilometráž. Úvodní informace - sjízdnost, obtížnost, vodočty, doprava, rychlost plavby... Morava - kilometráž Úvodní informace - sjízdnost, obtížnost, vodočty, doprava, rychlost plavby... 344,0 s v 1,5 m!! (vývar) Velká Morava vp vl vl 500 m vl (620 m n.m.), následuje několik stp 343,5 s +

Více

Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik v Jihomoravském kraji Ing. Lukáš Sýkora Pöyry Environment a.s.

Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik v Jihomoravském kraji Ing. Lukáš Sýkora Pöyry Environment a.s. Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik v Jihomoravském kraji Ing. Lukáš Sýkora Pöyry Environment a.s. Brno, 4.3.2014 Jihomoravský kraj 42 úseků 21 agregovaných úseků cca 214 km délky

Více

Směrnice pro předpovědní, hlásnou a varovnou službu na česko-slovenských hraničních vodních tocích

Směrnice pro předpovědní, hlásnou a varovnou službu na česko-slovenských hraničních vodních tocích Směrnice pro předpovědní, hlásnou a varovnou službu na česko-slovenských hraničních vodních tocích schválená na 5. zasedání Česko-slovenské komise pro hraniční vody Všeobecná část Článek I Úvodní ustanovení

Více

TVORBA MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

TVORBA MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA TVORBA MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE LISTOPAD 2013 TVORBA MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE KUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY MORAVSKÁ SÁZAVA 10100059_2 (PM-19) - Ř. KM 15,207 17,866 BŘEZNÁ 10100154_1 (PM-18) -

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ MORAVY

PLÁN OBLASTI POVODÍ MORAVY PLÁN OBLASTI POVODÍ MORAVY (KONEČNÝ NÁVRH) E. Odhad dopadů opatření uvedených v části B.3, C.4 a D.4 na stav vod Listy hodnocení vodních útvarů Srpen 2009 Vodní útvary povrchových vod v oblasti povodí

Více

Speciální příloha POVODEŇ 1997 DVACET LET POTÉ

Speciální příloha POVODEŇ 1997 DVACET LET POTÉ Speciální příloha POVODEŇ 1997 DVACET LET POTÉ Speciální příloha Prevence před povodněmi Bezprostředně po ničivé povodni v červenci roku 1997 byla spolu s odstraňováním povodňových škod zahájena také příprava

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY ODLEHČOVACÍ RAMENO TŘEBŮVKY 10197970_1 (PM-12) Ř. KM 0,000 2,062 MORAVA 10100003_6

Více

A. VĚCNÁ ČÁST VIII. Přehrady, nádrže, jezy

A. VĚCNÁ ČÁST VIII. Přehrady, nádrže, jezy A. VĚCNÁ ČÁST VIII. Přehrady, nádrže, jezy Obsah: Přehrady, nádrže, jezy, stupně... 3 provoz: Olomouc... 3 Přehrady, nádrže, jezy, stupně... 5 provoz: Přerov... 5 Přehrady, nádrže, jezy, stupně... 7 provoz:

Více

ic@jesenicko.eu www.jesenik.org ATIC Lázeňské informační centrum - Prieesnitzovy léčebné lázně

ic@jesenicko.eu www.jesenik.org ATIC Lázeňské informační centrum - Prieesnitzovy léčebné lázně Město ATIC Název Adresa PSČ Telefon E-mail, www Bělá pod Pradědem Obecní knihovna a Informační centrumdomašov 4 790 85 584 452 834 mic@bela.cz www.bela.cz Bludov MIS - Kulturní dům Bludov Tř. A. Kašpara

Více

Vodní ekosystémy

Vodní ekosystémy 4.1.3. Vodní ekosystémy 4.1.3.1. Úvod a metodika Kapitola Vodní ekosystémy Krajské koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje se zabývá přírodními i umělými vodními biotopy, jež se na území kraje vyskytují.

Více

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy II. fáze (2013-2015) Hanušovice / Šumperk / Zábřeh / Mohelnice

Více

Rada Olomouckého kraje na své schůzi dne usnesením č. UR/33/40/2006 vzala na vědomí zprávu o povodni v Olomouckém kraji.

Rada Olomouckého kraje na své schůzi dne usnesením č. UR/33/40/2006 vzala na vědomí zprávu o povodni v Olomouckém kraji. Rada Olomouckého kraje na své schůzi dne 6. 4. 2006 usnesením č. UR/33/40/2006 vzala na vědomí zprávu o povodni v Olomouckém kraji. Dále rada doporučila Zastupitelstvu Olomouckého kraje vzít na vědomí

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY MORAVSKÁ SÁZAVA 10100059_3 (PM-22) - Ř. KM 33,232 41,917 OSTROVSKÝ POTOK - 10100756_1

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY MORAVA 10100003_5 (PM-9) - Ř. KM 257,905 262,423 EL. NÁHON - 10219466_1 (PM-7) - Ř.

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU Mohelnicko, Moravskotřebovsko, Zábřešsko VE DNECH Určeno pro cykloturistiku a pěší turistiku

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU Mohelnicko, Moravskotřebovsko, Zábřešsko VE DNECH Určeno pro cykloturistiku a pěší turistiku NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU Mohelnicko, Moravskotřebovsko, Zábřešsko VE DNECH 31. 5. 3. 6. 2018 Určeno pro cykloturistiku a pěší turistiku Ubytování: Doprava: Odjezd: Návrat: 3 noci s polopenzí v hotelu

Více

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako věcně příslušný správní orgán. vydává

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako věcně příslušný správní orgán. vydává Ing. Josef Nistler ředitel odboru ochrany vod V Praze dne. března 2015 Čj.: /ENV/15 Vyřizuje: Telefon: Email: Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako věcně příslušný

Více

V souvislosti s tímto omezením jsme jako dopravce nuceni přistoupit k zavedení náhradní autobusové dopravy za vlakové spoje:

V souvislosti s tímto omezením jsme jako dopravce nuceni přistoupit k zavedení náhradní autobusové dopravy za vlakové spoje: Váš dopis čj. Ze dne Dle rozdělovníku -zasláno elektronicky- Naše čj. 574/2015-ROC OLC Datum 7. 7. 2015 Vyřizuje Pavel Salvet T: 972 740 524, MT: 725 547 158 E: salvet@gr.cd.cz Informace k výluce Vážená

Více

Název studie : Záplavové území toku Březnice km 0,000 km 23,281

Název studie : Záplavové území toku Březnice km 0,000 km 23,281 Název studie : Záplavové území toku Březnice km 0,000 km 23,281 Objednatel : Povodí Moravy, s.p. Zpracovatel : Povodí Moravy, s.p., útvar hydroinformatiky Brno, Dřevařská 11 Obsah studie : Průvodní zpráva

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE KUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY MORAVA 10100003_8 (PM-16) - Ř. KM 310,057 320,143 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská

Více

ORP Hranice Olomoucký kraj

ORP Hranice Olomoucký kraj 2 1 140 Historické městské soubory 2 60 Zámky 2 30 Hrady, tvrze, zříceniny Křesťanské sakrální památky 2 30 1 15 2 50 Muzea, galerie 1 10 1 25 1 50 1 35 Farmy pro hipoturistiku Jiné atraktivity cestovního

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ MORAVY

PLÁN OBLASTI POVODÍ MORAVY PLÁN OBLASTI POVODÍ MORAVY (KONEČNÝ NÁVRH) D. Ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny Listy opatření - kapitola D.4 Srpen 2009 Obsah Úvod... 2 Způsob číslování listů opatření... 2 Řazení listů opatření...

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE KUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY LOSINKA 10194288_1 (PM-122) - Ř. KM 2,325 4,159 DESNÁ 10100090_1 (PM-79) Ř. KM 0,000

Více

Kraj Okres Obec Katastrální území

Kraj Okres Obec Katastrální území Název akce Morava, Olomouc Černovír, ochranná hráz LB Investor Povodí Moravy, s. p.; Dřevařská 11; 60175 Brno Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Morava od Třebůvky po Bečvu Morava, Trusovický

Více

Prezentace Povodí Moravy, s.p.

Prezentace Povodí Moravy, s.p. Prezentace Povodí Moravy, s.p. RNDr. Jan Hodovský generální ředitel Staré Město, 31. července 2014 Rozloha povodí Moravy - oblast s celkovou plochou 21 423 km 2 - působnost 7 krajů - v povodí žije téměř

Více

FOTODOKUMENTACE. Návrh na stanovení záplavových území na Frýdlantské Ondřejnici v km 0,000-4,919 STUDIE. Arch. č. : 25/07/3 B 02

FOTODOKUMENTACE. Návrh na stanovení záplavových území na Frýdlantské Ondřejnici v km 0,000-4,919 STUDIE. Arch. č. : 25/07/3 B 02 Návrh na stanovení záplavových území na Frýdlantské Ondřejnici v km 0,000-4,919 FOTODOKUMENTACE STUDIE Arch. č. : 25/07/3 B 02 Objednatel : Lesy České republiky s. p. Přemyslova 1106, Hradec Králové Zhotovitel

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Plán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na I. pololetí 2017 Termín kontroly

Krajský úřad Olomouckého kraje Plán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na I. pololetí 2017 Termín kontroly Krajský úřad Olomouckého kraje Plán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na I. pololetí 2017 Termín Kontrolní akce dle právní úpravy Městský úřad Litovel zákon č. 167/1998 Sb. zdravotnictví Městský

Více

Obce s navrženou protipovodňovou ochranou v rámci krajských studií protipovodňových opatření

Obce s navrženou protipovodňovou ochranou v rámci krajských studií protipovodňových opatření Obce s navrženou protipovodňovou ochranou v rámci krajských studií protipovodňových opatření s rozšířenou Název Obce na tocích Povodí Moravy, s. p. Velké Opatovice JHM Boskovice Jevíčka PM M038 Jevíčka

Více

Investiční záměr. Studie odtokových poměrů Mlýnského náhonu a návrhy opatření pro zajištění jeho kapacity pro odvedení povrchových vod.

Investiční záměr. Studie odtokových poměrů Mlýnského náhonu a návrhy opatření pro zajištění jeho kapacity pro odvedení povrchových vod. Studie odtokových poměrů Mlýnského náhonu a návrhy opatření pro zajištění jeho kapacity pro odvedení povrchových vod. Zpracoval: Ing. Iva Jelínková vedoucí útvaru hydroinformatiky a geodetických informací

Více

STRATEGIE ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ PRO PLÁN OBLASTI POVODÍ MORAVY

STRATEGIE ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ PRO PLÁN OBLASTI POVODÍ MORAVY STRATEGIE ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ PRO PLÁN OBLASTI POVODÍ MORAVY PILOTNÍ PROJEKT REGIONÁLNÍHO ROZSAHU A. ŘÍČNÍ NIVY Zpracoval: Mgr. Lukáš Krejčí, Ph.D. Prosinec 2012 1. Cíle práce...1 2. Práce s mapami...2

Více

Navržené úseky toků v oblastech s významným povodňovým rizikem - 1. etapa (aktualizovaná k 03/2011)

Navržené úseky toků v oblastech s významným povodňovým rizikem - 1. etapa (aktualizovaná k 03/2011) PL-1 Labe st. Hranice - Hostinné 727,0 1058,0-743676 -953420-646424 -1003617 331,0 PL-2 Jizera ústí - Semily 0,0 110,0-720679 -1036444-669064 -995729 110,0 PL-3 Kamenice Plavy - Jiřetín pod Bukovou 11,0

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE KUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY LOSINKA 10194288_1 (PM-122) - Ř. KM 2,325 4,159 DESNÁ 10100090_1 (PM-79) Ř. KM 0,000

Více

Přehled kontrolní činnosti rybářské stráže na revírech za rok 2013

Přehled kontrolní činnosti rybářské stráže na revírech za rok 2013 471 001 Balaton 1 A 41 146 471 002 Baštice 1 A 15 31 471 003 Bečva 1 1 1 471 005 Bečva 2 25 34 471 006 Bečva 2 A 65 141 471 007 Bečva 3 6 7 471 008 Bečva 3 A 24 34 471 009 Bečva 4 20 29 471 010 Bečva 4

Více

Novinky v železničním jízdním řádu 2016/2017

Novinky v železničním jízdním řádu 2016/2017 Novinky v železničním jízdním řádu 2016/2017 Stručný přehled - Na trati mezi Šumperkem a Kouty nad Desnou bude spuštěn nový provozní koncept zahrnující vlaky Nezamyslice Kouty nad Desnou v hodinovém intervalu

Více

PŘÍLOHA 6: NÁVRH NA ÚPRAVU DÁLKOVÝCH CYKLOTRAS

PŘÍLOHA 6: NÁVRH NA ÚPRAVU DÁLKOVÝCH CYKLOTRAS PŘÍLOHA : NÁVRH NA ÚPRAVU DÁLKOVÝCH CYKLOTRAS Výstavba dálkových páteřních cyklotras nemusí jen otázkou finanční, ale také otázkou manažerskou spojená s přípravou projektů. Dále analýza ukázala, že v některých

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE KUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE SVITAVA 10100024_3 (PM-32) - Ř. KM 32,958 35,772 SVITAVA 10100024_5 (PM-91) - Ř. KM 49,400

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE OSLAVA (PM-100) - Ř. KM 32,302 35,593 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY BRANNÁ 10100234_1 (PM-17) - Ř. KM 0,000 0,690 MORAVA (PM-123) - Ř. KM 327,314 328,586

Více

Příloha č. 1 Přehled ohrožených firem (právnické a podnikající fyzické osoby)

Příloha č. 1 Přehled ohrožených firem (právnické a podnikající fyzické osoby) OBSAH ČÁSTI A/3: str.: 1. Dosavadní analýza ohroženého území a vývoj stanovení záplavového území 3 2. Přehled ohrožených objektů při novém stanovení záplavového území města Uh. Brod 4 2.1. Ohrožení při

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY BRANNÁ 10100234_1 (PM-17) - Ř. KM 0,000 0,690 MORAVA 10100003_9 (PM-123) - Ř. KM 327,314

Více

ROP SM, 5,19 km I/55 II/367 Střížovice, Kvasice. SFDI, VZ Cyklostezka podél Baťova kanálu - úsek Otrokovice 2,69 km I/55

ROP SM, 5,19 km I/55 II/367 Střížovice, Kvasice. SFDI, VZ Cyklostezka podél Baťova kanálu - úsek Otrokovice 2,69 km I/55 24. Moravská cyklistická cesta / podél Baťova kanálu ve Zlínském kraji 65,3 km Celková situace: Cyklostezka podél Baťova kanálu a Moravské stezky je budována postupně (viz. tabulka) Kompletní cyklostezka

Více

*MUSPX01OCZ3J * Dle rozdělovníku

*MUSPX01OCZ3J * Dle rozdělovníku Městský úřad Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk Pracoviště: Jesenická 31 Odbor/oddělení: Odbor životního prostředí Tel.: (+420) 583 388 111 Fax.: (+420) 583 213 587 Váš dopis čj.: Ze dne: Naše čj.: MUSP

Více

Název: Rozvojová oblast národního významu RO 1 Olomouc Prostějov Přerov Šternberk - nově součást OB 8 (dle PÚR 2008)

Název: Rozvojová oblast národního významu RO 1 Olomouc Prostějov Přerov Šternberk - nově součást OB 8 (dle PÚR 2008) záměru: 6.1. Název: Rozvojová oblast národního významu RO 1 Olomouc Prostějov Přerov Šternberk - nově součást OB 8 (dle PÚR 008) RO národního významu je situována mezi městy Olomouc,Prostějov,Přerov a

Více

Příbřežní zóna a břehové a doprovodné porosty

Příbřežní zóna a břehové a doprovodné porosty Příbřežní zóna a břehové a doprovodné porosty M001 OLK,PAK Morava ZHM-Su 329,790-346,840 17,05 7,00 10,05 Dolní Morava-Krupá M001 PAK Morava ZHM-Su 346,840-346,980 0,14 0,14 - Dolní Morava M001 PAK Morava

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY DESNÁ (PM-15) - Ř. KM 28,324 32,032 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE SLAVKOVSKÝ POTOK 10200790_1 (PM-70) - Ř. KM 0,000 1,501 LITAVA 10100046_5 (PM-71) -

Více

Hydrologická situace na tocích ORP

Hydrologická situace na tocích ORP Hydrologická situace na tocích ORP Magistrát města Olomouce Odbor ochrany 28.2.2012 Informace k hydrometeorologické situaci na území ORP a města Olomouce v období 29.2. - 1.3.2012 Vlivem oteplení během

Více

Protipovodňová opatření III. etapy Povodí Moravy, s.p.

Protipovodňová opatření III. etapy Povodí Moravy, s.p. Protipovodňová opatření III. etapy Povodí Moravy, s.p. Ing. Libor Dostál investiční ředitel Staré Město, 31. července 2014 Jmenný seznam PPO III.etapy připravovaných k realizaci Pořadové číslo Akce Dílčí

Více

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje Detailní vyhodnocení vlivu na integritu a celistvost soustavy lokalit Natura 000 Zpracovatel: Mgr. Stanislav Mudra držitel autorizace podle 45i zákona

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE OSLAVA 10100020_3 (PM-101) - Ř. KM 58,740 62,172 BALINKA 10100155_1 (PM-102) - Ř. KM

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY DESNÁ 10100090_2 (PM-15) - Ř. KM 28,324 32,032 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Autor: Mgr. Roma Parobková Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda Ročník:

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY MÍROVKA (PM-110) - Ř. KM 1,488 3,306 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY VELIČKA 10100391_1 (PM-121) - Ř. KM 5,145 6,302 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská

Více

VI.1a - Opatření typu "A" k dosažení cílů (řazeno dle kapitol, krajů, ORP a názvu opatření)

VI.1a - Opatření typu A k dosažení cílů (řazeno dle kapitol, krajů, ORP a názvu opatření) - Opatření typu "A" k dosažení cílů (řazeno dle kapitol, krajů, ORP a názvu opatření) JMK M035 MOV_0350 Jevíčka od pramene po Úsobrnský potok MOV212010 Jevíčka, Uvolnění nivy, výsadba (doplnění) bř.porostů

Více

dq/dt+da/dt=q a rovnice o zachování hybnosti dq/dx+d(ß*q*q/a)/dx+gady/dx+gai(f)=gai(b)

dq/dt+da/dt=q a rovnice o zachování hybnosti dq/dx+d(ß*q*q/a)/dx+gady/dx+gai(f)=gai(b) 2. Hydrotechnické výpočty 2.1.Popis modelu Výpočet průběhu hladin jsme provedli výpočtem nerovnoměrného neustáleného proudění pomocí programu MIKE11, vyvinutým Dánským hydraulickým institutem pro výpočet

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE JIHLAVA (PM-124) - Ř. KM 10,229 16,548 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Příloha č. 3 Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje Linka č. Trasa Úsek zařazený do IDSOK Poznámka Dopravce 291 Zábřeh

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE ROKYTNÁ (PM-97) - Ř. KM 12,938 15,492 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11

Více

Otázky z dotazníkového šetření za účelem zjištění stavu, využitelnosti a rozvoje sportovišt ve v městech Olomouckého kraje

Otázky z dotazníkového šetření za účelem zjištění stavu, využitelnosti a rozvoje sportovišt ve v městech Olomouckého kraje Otázky z dotazníkového šetření za účelem zjištění stavu, využitelnosti a rozvoje sportovišt ve v městech Olomouckého kraje 1. Má Vaše škola vlastní sportovní zařízení? 2. Velikost v m2 3. Jaká je vytíženost

Více

SO JEZ CACOVICE NOVÁ KONSTRUKCE v ř. km 10,157 (SVITAVA)

SO JEZ CACOVICE NOVÁ KONSTRUKCE v ř. km 10,157 (SVITAVA) PŘÍRODĚ BLÍZKÁ POP A REVITALIZACE ÚDOLNÍ NIVY HLAVNÍCH BRNĚNSKÝCH TOKŮ 3.část SO 18.3.1. JEZ CACOVICE NOVÁ KONSTRUKCE v ř. km 10,157 (SVITAVA) NÁVRH BYL ZPRACOVÁN VE DVOU VARIANTÁCH JAKO JEZ KLAPKOVÝ A

Více

ODS není lhostejná k vážné situaci ve zdravotnictví! Nebuďte lhostejní ani Vy! Jde o každého z nás!

ODS není lhostejná k vážné situaci ve zdravotnictví! Nebuďte lhostejní ani Vy! Jde o každého z nás! přehled oblastí, kde bude kvůli ČSSD a KSČM poskytování zdravotní péče vážně ohroženo Šumperk Jeseník ODS není lhostejná k vážné situaci ve zdravotnictví Nebuďte lhostejní ani Vy Jde o každého z nás Šternberk

Více

U soutoku Bukovický potok - Hamerský potok - 30,854 ř.km

U soutoku Bukovický potok - Hamerský potok - 30,854 ř.km ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ DRUH pevný SPÁD [m] 1,27 ČÍSLO HYDROL.POŘ. 107030340 ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU 1178300 TVAR přímý STŘ. DÉLKA [m] 12,22 ÚTVAR

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE SLAVKOVSKÝ POTOK 10200790_1 (PM-70) - Ř. KM 0,000 1,501 LITAVA 10100046_5 (PM-71) -

Více

Sumář úlovků z revírů za rok 2013

Sumář úlovků z revírů za rok 2013 471001 - Balaton 1 A 7044 Vítkov Ca Candát obecný Cv Cejn velký L Lín obecný Or Okoun říční Tl Jelec tloušť Ú Úhoř říční 13 1,40 4 7,59 43 10,06 489 930,14 3 1,22 2 0,50 44 52,95 1 0,20 2 1,05 601 1 005,11

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE OSLAVA (PM-100) - Ř. KM 32,302 35,593 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE JIHLAVA 10100008_5 (PM-41) - Ř. KM 136,311 146,197 JIHLÁVKA 10100237_1 (PM-42) - Ř.

Více

1. Název opatření Pořízení/ změna územního plánu (definování nezastavitelných ploch a ploch s omezeným využitím) MOV217A44_O1 3. Typ listu opatření O

1. Název opatření Pořízení/ změna územního plánu (definování nezastavitelných ploch a ploch s omezeným využitím) MOV217A44_O1 3. Typ listu opatření O 1. Název opatření Pořízení/ změna územního plánu (definování nezastavitelných ploch a ploch s omezeným využitím) MOV217A44_O1 3. Typ listu opatření O 4. Aspekt zvládání pov. rizik Prevence 1.1.1 5. Typ

Více

Rohozno - Úhlava - 72,024 ř.km

Rohozno - Úhlava - 72,024 ř.km ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ DRUH pevný SPÁD [m] 2,15 ČÍSLO HYDROL.POŘ. 110030300 ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU 1324300 TVAR přímý STŘ. DÉLKA [m] 19,21 ÚTVAR

Více

Fotbalová asociace České republiky Okresní fotbalový svaz Šumperk

Fotbalová asociace České republiky Okresní fotbalový svaz Šumperk Fotbalová asociace České republiky Okresní fotbalový svaz Šumperk Adresář fotbalových oddílů klubů OFS Šumperk pro soutěžní ročník 2013/2014 PŘ = předseda, OP = organizační pracovník (sekretář), M = číslo

Více

Plány pro zvládání povodňových

Plány pro zvládání povodňových Plány pro zvládání povodňových Ing. Josef Reidinger oddělení ochrany před povodněmi, odbor ochrany vod MŽP reidinger@mzp.cz Setkání vodoprávních úřadů s OOV MŽP 2015 Rozdělení plánování ochrany před povodněmi

Více

VÝPIS Z POVODŇOVÉHO PLÁNU MĚSTA ŠUMPERKA

VÝPIS Z POVODŇOVÉHO PLÁNU MĚSTA ŠUMPERKA Městský úřad, oddělení Bezpečnostní rady města, Šumperk Určeno pro statutární představitele subjektů VÝPIS Z POVODŇOVÉHO PLÁNU MĚSTA ŠUMPERKA PŮSOBNOST MĚSTA ŠUMPERKA V Šumperku 2.12.2004 Počet listů:

Více

A [ha] délka [m] výška [m]

A [ha] délka [m] výška [m] chráněná plocha / charakter území [%] H001 hráz Břest Moštěnka Břest studie LB 913 2.0 9 10% 90% 14 608 2 H002 hráz Střížovice Dolní Kotojedka Střížovice studie PB 1719 0.5-2.0 150 80% 5% 15% 15 471 2

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Příloha č. 3 Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje 271 Prostějov hl. n.-dzbel trať v celé délce ČD 273 Červenka-Prostějov

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE Bystřice (PM-84) - Ř. KM 9,475 10,407 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE ROKYTNÁ (PM-98) - Ř. KM 70,995 72,770 ŠTĚPÁNOVICKÝ POTOK 10185975_1 (PM-99) - Ř. KM

Více

Příloha č. 1 Mapa povodí řeky Svitavy

Příloha č. 1 Mapa povodí řeky Svitavy PŘÍLOHY Seznam příloh: Příloha č. 1 Mapa povodí řeky Svitavy Příloha č. 2 Katastrální mapa města Svitav Příloha č. 3 Povodí řeky Svitavy v katastru města Svitav Příloha č. 4 Povodeň červenec 1997 zákres

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE Bystřice (PM-84) - Ř. KM 9,475 10,407 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11

Více

Katastrální území specifikace Přibližná kapacita Mouchnice km 69,60-70,25 >Q50 km 70,50-72,70 >Q100 Koryčany

Katastrální území specifikace Přibližná kapacita Mouchnice km 69,60-70,25 >Q50 km 70,50-72,70 >Q100 Koryčany Povodí Dyje Kyjovka Litava Katastrální území specifikace Přibližná kapacita Mouchnice km 69,60-70,25 > km 70,50-72,70 > Koryčany km 72,70-73,10 > km 73,10-73,90 > km 79,13-79,40 > km 79,40-79,82 >Q5 km

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE OSLAVA 10100020_1 (PM-43) - Ř. KM 0,000 1,700 JIHLAVA (PM-44) - Ř. KM 37,751 41,951

Více

ZMĚNY JŘ K

ZMĚNY JŘ K 780400 Prostějov Lutín Olomouc ZMĚNY JŘ K 28. 1. 2018 Jízdní řád prošel kompletní revizí, která by jej měla co nejvíce přiblížit ke stavu před 1. 1. 2018. Prosíme cestující, aby si zkontrolovali, zda se

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE KUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE SVRATKA 10100010_3 (PM-36) - Ř. KM 66,105 67,907 BÍLÝ POTOK 10100127_1 (PM-37) - Ř. KM

Více

PŘÍLOHA 4: FINANCOVÁNÍ AKTIVIT V OBLASTI CYKLISTICKÉ DOPRAVY Z DOTAČNÍCH TITULŮ

PŘÍLOHA 4: FINANCOVÁNÍ AKTIVIT V OBLASTI CYKLISTICKÉ DOPRAVY Z DOTAČNÍCH TITULŮ ký kraj Příloha č. 4 Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v kém kraji PŘÍLOHA 4: FINANCOVÁNÍ AKTIVIT V OBLASTI CYKLISTICKÉ DOPRAVY Z DOTAČNÍCH TITULŮ Financování aktivit v oblasti cyklistické dopravy z

Více

Věcný plán oprav a investic pro rok 2018 realizovaný společností Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Věcný plán oprav a investic pro rok 2018 realizovaný společností Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Věcný plán oprav a investic pro rok 2018 realizovaný společností Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Provoz Popis akce Projekt / Lokalita Typ infrastruktury Množství Odůvodnění realizace Sobotín - rozšíření

Více

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE OKRES : ŠUMPERK ODBORNOST : STR Aktuální ROK : 2018 aktualizace

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE OKRES : ŠUMPERK ODBORNOST : STR Aktuální ROK : 2018 aktualizace HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE OKRES : ŠUMPERK ODBORNOST : STR Aktuální ROK : 2018 aktualizace 20.2.2018 VYSVĚTLIVKY: Platné - splňuje všechny podmínky platnosti osvědčení Přezkoušení - povinná

Více

Zpráva o financování volební kampaně

Zpráva o financování volební kampaně Zpráva o financování volební kampaně Kandidující subjekt / Kandidát: koalice KDU-ČSL a NEZÁVISLÁ VOLBA Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 5.10. 6.10.2018 Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu

Více

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Přehled událostí - celkový přehled zásahů dne datum : 15. února - 21. února 2016 Datum ohlášení Adresa události Zasahující jed. HZS/SDH Popis události Složky IZS

Více

Seminář Příprava a realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a možnosti jejich financování

Seminář Příprava a realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a možnosti jejich financování Seminář Příprava a realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a možnosti jejich financování Možnosti využití výsledků Studie a jak podat žádost o dotace Benešov 20. června 2017 Vodohospodářské

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY BEČVA 10100043_2 (PM-74) - Ř. KM 58,053 61,253 ROŽNOV. BEČVA 10100102_1 (PM-75) -

Více

HORNÍ POMORAVÍ II. historie vývoj - stav KŘIŽOVATKA:??? CO DÁL???

HORNÍ POMORAVÍ II. historie vývoj - stav KŘIŽOVATKA:??? CO DÁL??? HORNÍ POMORAVÍ II. historie vývoj - stav KŘIŽOVATKA:??? CO DÁL??? POČÁTEK 26.4.2006 Usnesení zastupitelstva ZM schválilo zařazení projektu č.4 Město Mohelnice kanalizace a ČOV v předloženém rozsahu jako

Více

2 PŘEDMĚT DOKUMENTACE. 2.1 Zadání dokumentace. 2.2 Účel a cíle dokumentace, metoda řešení. Posouzení lokalit suchých nádrží Jeřmaň a Mohelnice 3A09239

2 PŘEDMĚT DOKUMENTACE. 2.1 Zadání dokumentace. 2.2 Účel a cíle dokumentace, metoda řešení. Posouzení lokalit suchých nádrží Jeřmaň a Mohelnice 3A09239 2 PŘEDMĚT DOKUMENTACE 2.1 Zadání dokumentace Předkládanou dokumentaci zpracoval Pöyry Environment a.s. na základě: smlouvy o dílo č. 09239, uzavřené mezi objednatelem Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779

Více