Hudební výchova pro 1. stupeň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hudební výchova pro 1. stupeň"

Transkript

1 Plán na podporu a zvýšení kvality cizojazyčného vzdělávání v ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice CZ.1.07/1.1.06/ Hudební výchova pro 1. stupeň

2 SEZNAM UČEBNÍCH MATERIÁLŮ JMÉNO: PaedDr. Naděžda Hrnčířová PŘEDMĚT: Hudební výchova 1. stupeň Poř. číslo Téma (česky) Téma (anglicky) Stran Typ Hv1_01 Narozeninová Happy birthday 2 W Hv1_02 Hlava, ramena, kolena, palce Head and shoulders, knees and toes 6 W Hv1_03 Masopust Shrovetide 3 W Hv1_04 Zrcadlo Mirror 3 W Hv1_05 Koleda Carol 3 W Hv1_06 Zima Winter 3 W Hv1_07 Písnička lidová a umělá Song folk and false 3 W Hv1_08 Pět minut v Africe Five minutes in Africa 3 W Hv1_09 Já do lesa nepojedu I don t go to wood 3 W Hv1_10 Zlatá brána Gold Gate 3 W Hv1_11 Když jsem já sloužil Seven years 3 W Hv1_12 Červená Karkulka LRRH 2 W Hv1_13 Symfonický orchestr Symphony orchestra 2 W Hv1_14 Hastrmane, tatrmane Watersprite 2 W Hv1_15 Král rock and rollu King of rock and roll 3 W Hv1_16 Pátrání po skladbách a skladatelích Compositions and composers 3 W Hv1_17 Tři oříšky Three nuts 3 W Hv1_18 Irská hudba a skřítek Leprechaun Irish music and elf Leprechaun 2 W Hv1_19 Šípková Růženka Sleeping Beauty 3 W Hv1_20 Skrytý hudební nástroj Musical instrument 2 W Hv1_21 Svatební pochod Wedding march 2 W Hv1_22 Polka Polka - dance 2 W Hv1_23 Hudební nástroje kviz č. 1 Musical instruments 2 W Hv1_24 Bedřich Smetana Bedřich Smetana 2 W Hv1_25 Antonín Dvořák Antonín Dvořák 2 W Hv1_26 Kdo to ví odpoví Answers 2 W Hv1_27 Hudební nástroje kviz č. 2 Musical instruments 2 W Hv1_28 Hudební křížovka Wordsearch 2 W Hv1_29 Hudební křížovka Wordsearch 2 W Hv1_30 Hudební osmisměrka Wordsearch 2 W Hv1_31 Znáš dechové nástroje? Woodwind instruments 2 W Hv1_32 Country hudba Country music 2 W Vysvětlivky: W zpracováno v aplikaci MS Word strana 2

3 Tematický slovník Anglický termín Český překlad Anglický termín Český překlad hundred sto music hudba bow smyčec musical instruments hudební nástroje castle zámek piano piano composer skladatel prince princ contrabass basa quiet potichu cymbal činel rose růže drum buben sad smutný fairy tale pohádka to sleep spát fast rychle slow pomalu French horn lesní roh song píseň happy šťastný sound zvuk happy birthday šťastné narozeniny strings struny How are you? Jak se máš? teacher učitel Irish music irská hudba thanks děkuji laud nahlas triangle triangl lesson vyučovací hodina trombone trombon listen poslouchej trumpet trumpeta lute loutna violin housle march pochod What s your name? Jak se jmenuješ? strana 3

4 Hv1_01 Narozeninová Happy birthday 2 W Ročník/age group/: 2. ročník Pomůcky/materials/: CD, balonky, girlandy, řetězy, zabalené dárky, velký obrázek narozeninového dortu, worksheet 1. Naučit anglická slovíčka a věty pomocí písničky Happy Birthday. 2. Žák rozumí jednoduchým pokynům, větám a adekvátně na ně reaguje. 3. Výstup z RVP: Žák rytmizuje a melodizuje jednoduchý text. Motivační cvičení/motivation excercise /: Navodíme atmosféru narozeninové oslavy (balonky, girlandy, zabalené dárky, obrázek narozeninového dortu se svíčkami). Dnes budeme slavit narozeniny našeho kamaráda Toma. Tom bydlí v Anglii. Ale dnes je tu s námi. Tom welcome to our Music lesson. Tome, vítáme Tě na naší hodině hudební výchovy. Zopakujeme známé otázky: What s your name? My name s Tom. And you? How are you? I m fine. Thanks. Popis činnosti/description/: Představíme dětem slovíčko narozeniny birthday. Řekneme si, jak blahopřejeme kamarádům, mamince, dědečkovi. Happy Birthday to you. Děti si vyzkouší přání mezi sebou. Upozorníme na výslovnost (th). Zeptáme se dětí, kolik je jim let. Otázku položíme nejprve česky. Kolik je Ti let? Poté, co děti otázce rozumí, zeptáme se anglicky. How old are you? Šikovné děti mohou odpověď anglicky. I m seven. Práce s písničkou /follow up 1/: 1. Představíme dětem slovíčko happy šťastný. Opakem je? Smutný sad. Děti chodí k tabuli, podle nálady dělají smailíky a říkají: Jsem šťastný I m happy nebo jsem smutný I m sad. 2. Představíme dětem slovíčko a birthday cake narozeninový dort. Ukážeme na velký obrázek narozeninového dortu se svíčkami, který je pověšená na tabuli. This is a birthday cake. Zeptáme se dětí, kolik je svíček na dortu. Otázku položíme nejprve česky. Poté se zeptáme anglicky. How many candles are there? 3. Představíme dětem slovíčko candles svíčky. Co je to? What is it? Svíčka. A candle. Jakou barvu má první svíčka? What colour is the first candle? Žlutou yellow. Jakou barvu má druhá svíčka? What colour is the second candle? Zelenou green. Jakou barvu má třetí svíčka? What colour is the third candle? Červenou red. Jakou barvu má čtvrtá svíčka? What colour is the fourth candle? Modrou blue. Jako barvu má pátá svíčka? What colour is the fifth candle? Oranžovou orange. Zopakujeme otázku How many candles are there? 4. Děti si společně poslechnou písničku 2 3x, aby se naučily melodii a při druhém a dalším poslechu mohou zpívat. Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear Tom Happy birthday to you. 5. Děti se postaví do kola. And now let s do some actions. Get in a circle, please. Jedno dítě se postaví doprostřed kruhu a drží dárek a present. S žáky se domluvíme, komu bude věnován dárek. Děti zpívají písničku a chodí dokola. Na konci písničky si žák uprostřed vybere kamaráda, se kterým se vystřídá, předá mu dárek a řekne: Happy birthday to you. This is for you. 6. Představíme žákům slovíčko dárek a present. Co je to? What is this? Ukážeme na dárek.dárek a present. It s a present. Dárek pro Tebe. A present for you. strana 4

5 Práce s listem/follow up 2/: K narozeninám patří dárky presents. A proto si děti mohou vyrobit pro sebe nebo pro své kamarády friends dárek kočku a cat. Pantomimicky předvedeme pokyny. Stříhat cut, vybarvit colour, přehnout fold, lepit stick. Rozdáme nakopírovanou kočku a dáváme dětem pokyny. Závěr hodiny /The end of the lesson/: Na závěr hodiny si ještě jednou zazpíváme písničku Happy Birthday. Text písně si děti nalepí do sešitu a mohou si za DÚ nakreslit narozeninový dort se svíčkami. Příloha: č. 1 Pracovní list pro žáka: Slova písně, obrázek kočky k vystříhnutí a vybarvení. Příloha: č. 2 Zvukový záznam písničky strana 5

6 Hv1_02 Hlava, ramena, kolena, palce Head and shoulders, knees and toes 6 W Ročník/age group/: 2. ročník Pomůcky/materials/: worksheet klaun Zdroj: com 1. Naučit anglická slovíčka a věty pomocí písničky Hlava, ramena, kolena, palce. 2. Žák rozumí jednoduchým pokynům, větám a adekvátně na ně reaguje. 3. Výstup z RVP: Procvičování výslovnosti, intonace a rytmu. Žák rytmizuje a melodizuje jednoduchý text. Motivační cvičení/motivation excercise /: Písničku použijeme jako zahřívací aktivitu ( warm-up activities) na začátku hodiny nebo kdykoliv během hodiny, kdy je to vhodné např. je-li na žácích vidět únava nebo nesoustředěnost. Popis činnosti/description/: Hlava, ramena, kolena, palce, kolena, palce,kolena, palce. Hlava, ramena, kolena, palce oči, uši, ústa, nos. Tato rytmická písnička poskytuje dobrý materiál pro nácvik výslovnosti, rytmu řeči a intonace. Celou písničku zpívá třída společně. Celá třída zpívá text šeptem, velmi hlasitě nebo různě emotivně naladěnými hlasy smutně, vesele, rozzlobeně, přísně, unaveně atd.. Písničku doprovázíme i gesty a mimikou, což zvláště u malých dětí zvýší jejich aktivitu Práce s písničkou /follow up 1/: 1. Představíme dětem slovíčko head - hlava. And now let s do some actions. Děti si ukáží na hlavu při pokynu: Touch your head. Představíme další slovíčka. Shoulders ramena. Touch your shoulders. Knees kolena. Touch your knees. Toes palce. Touch your toes. Eyes oči. Touch your eyes. Ears uši. Touch your ears. Mouth - ústa. Touch your mouth. Nose nos. Touch your nose. 2. How many eyes have you got? How many ears have you got? How many knees have you got? How many shoulders have you got? Žáci odpovídají anglicky. 3. Show me your eyes. Show me your ears. Show me your knees. Show me your shoulders. Show me your head. Show me your mouth. Show me your nose. Žáci si všichni stoupnou, ukazují oběma rukama a prezentují slovíčka na sobě a zároveň opakují názvy. 4. Děti si poslechnou písničku 2 3x, aby se naučily melodii a při druhém a dalším poslechu mohou zpívat. Zpívají a zároveň ukazují na jednotlivé části těla. Při každém dalším opakování trochu zrychlíme. strana 6

7 Head and Shoulders Head and shoulders, knees and toes, knees and toes 2x And eyes and ears and mouth and nose. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. 5. Děti se postaví do kola. And now let s do some actions. Get in a circle, please. Písničku opakujeme a předvádíme. Práce s listem/follow up 2/: Rozdáme nakopírovaného klauna a dáváme dětem pokyny. Show me clown s head, knees, eyes, ears, mouth, nose. Závěr hodiny /The end of the lesson/: Text písně si děti nalepí do sešitu. strana 7

8 Příloha: č.1 Pracovní list pro žáka: Obrázek klauna. Clown Ukazuj na obrázku. Použij daná slova : HEAD, MOUTH, HAIR, HAND, EYES, NOSE, EARS, KNEES, TOES, SHOULDERS strana 8

9 Hv1_03 Masopust Shrovetide 3 W Ročník/age group/: 4. ročník Pomůcky/materials/: CD Proč bychom se netěšili. 1. Zvýšit sebevědomí žáků ve výuce Anglického jazyka. Naučit nová anglická slovíčka a věty. 2. Žák rozumí jednoduchým slovům, pokynům, větám a adekvátně na ně reaguje. 3. Výstup z RVP: Žák vnímá rozdíly mezi čtenou a psanou podobou anglických slovíček. Motivační cvičení/motivation excercise /: Víte ( Do you know), že se náš největší hudební skladatel ( composer) Bedřich Smetana narodil v nejveselejší den v roce? 2. března roku 1824 připadl totiž na masopustní úterý (Tuesday). V tento den se lidé podle tradice loučili s masopustem a všude panovalo všeobecné veselí. Masopust začíná po Třech králích ( Three kings) 6. ledna (6th January) a končí 40 dní před Velikonocemi (40 days before Easter). Je to období plné tanců (dancing), zpěvu (singing songs), zabijaček, smíchu a radosti. Bedřich Smetana byl veselý člověk a svou radost ze života vyjádřil dokonce i v opeře s úsměvným názvem Prodaná nevěsta. Z této opery si poslechneme písničku Proč bychom se netěšili. Popis činnosti/description/: Poslech ukázky z opery B.Smetany Prodaná nevěsta Proč bychom se netěšili. Připomeneme obsah opery Prodana nevěsta. Hlavní postavy. Otec father, matka mother, syn son, dcera daughter. Práce s poslechem /follow up 1/: 1. Představíme dětem slovíčko happy šťastný, love - zamilovaný (Jeník, první Míchův syn). Opakem je? Smutná sad (Mařenka). Děti chodí k tabuli a podle své nálady dělají smailíky a říkají: Jsem šťastný I m happy nebo jsem smutný I m sad. 2. Představíme dětem slovíčko angry rozzlobený (otec Mícha), scared - vyděšený (Vašek, druhý Míchův syn), tired unavený ( medvěd). 3. Děti si společně poslechnou ukázku 2 3x, aby se naučily melodii a při druhém a dalším poslechu mohou zpívat. Proč bychom se netěšili, proč bychom se netěšili, když nám pánbůh zdraví dá, zdraví dá, když nám pánbůh zdraví dá, zdraví dá, když nám pánbůh zdraví dá, zdraví dá. strana 9

10 Práce s pohybem/follow up 2/: And now let s do some actions. Hra Zrcadlo ( Mirror). Žáci utvoří dvojice. Jeden bude představovat zrcadlo (mirror), druhý toho, kdo před zrcadlem stojí. Jeden ze dvojice předvádí různé typy nálad a chování člověka šťastný, smutný, vyděšený, unavený,rozzlobený, zamilovaný ( podle pokynů učitele, pokyny budou v anglickém jazyce: happy, sad, angry, tired, scared, love). Druhý ze dvojice tedy zrcadlo ( mirror) opakuje všechny pohyby a chování po svém spolužákovi. Podívejte se do zrcadla. Look in the mirror. ( Na tabuli máme napsáno): Happy šťastný Sad - smutný Angry - rozzlobený Tired - unavený Scared - vyděšený Love - zamilovaný Práce s listem / follow up 3/: MIRROR HAPPY TIRED ANGRY. I R R O R H A P P Y T I R E D A N G R Y.. R R O R. A P P Y. I R E D. N G R Y... R O R.. P P Y.. R E D.. G R Y.... O R... P Y... E D... R Y..... R.... Y.... D.... Y SAD LOVE SCARED. A D. O V E. C A R E D.. D.. V E.. A R E D... E... R E D.... E D..... D Závěr hodiny /The end of the lesson/: Na závěr hodiny si ještě jednou zazpíváme písničku Proč bychom se netěšili. Text písně si děti nalepí do sešitu a mohou si za DÚ nakreslit obličeje s náladami. strana 10

11 Hv1_04 Zrcadlo Mirror 3 W Ročník/age group/: 1. ročník Pomůcky/materials/: Orffovy hudební nástroje 1. Zvýšit sebevědomí žáků ve výuce Anglického jazyka. Naučit nová anglická slovíčka a věty. 2. Žák rozumí jednoduchým slovům, pokynům, větám a adekvátně na ně reaguje. 3. Výstup z RVP: Žák vnímá rozdíly mezi čtenou a psanou podobou anglických slovíček. Motivační cvičení/motivation excercise /: Děti, znáte (Do you know?) písničku Vstávej medvěde? Tuto písničku si lidé zpívali v době masopustního veselí, tedy právě v ročním období, kdy se narodil Bedřich Smetana ( v Litomyšli). Masopust začíná po Třech králích ( Three kings - Epiphany) 6. Ledna ( 6th January) a končí 40 dní před Velikonocemi ( 40 days before Easter). Je to období plné tanců, zpěvu, zabijaček, smíchu a radosti. Nejveselejší je poslední masopustní týden ( week). Například na masopustní čtvrtek, který se nazýval také tučný čtvrtek ( fat Thursday), každý jedl a pil,co hrdlo ráčilo. Jak by také ne, knedlíky (dumplings), zelí (cabbage) a vepřové maso ( pork meat) si dá určitě většina z nás ráda i dnes. Lidé byli totiž přesvědčeni o tom, že když se hodně najedí ( eat) a napijí ( drink), budou mít sílu celý další rok ( next year). Masopustní období končilo maškarním průvodem, kdy se lidé převlékali za různá zvířata( animals). Tento den bylo prostě dovoleno vše, co podporovalo dobrou náladu. Popis činnosti/description/: Poslech písničky Vstávej medvěde. Prohlédneme si masopustní obrázky a fotografie. Naučíme se písničku. Spojíme s pohybem a doprovodem na hudební nástroje. Práce s písničkou /follow up 1/: 1. Představíme dětem slovíčko bear - medvěd, devil - čert Děti chodí k tabuli a podle své nálady říkají: Jsem medvěd I m a bear nebo jsem čert I m a devil a postaví se k obrázku čerta nebo medvěda. 2. Představíme dětem slovíčko nut ořech, plate talíř, painter malíř. 3. Děti si společně poslechnou ukázku 2 3x, aby se naučily melodii a při druhém a dalším poslechu mohou zpívat. Masopustní píseň Vstávej medvěde. Vstávej medvěde, čert pro tě jede. S drátovaným talířem, v pekle budeš malířem, S drátovaným měchem, stojíš za ořechem, Huja huja já, bábě do klína! Juch! Práce s pohybem/follow up 2/: And now let s do some actions. 1.Rozdáme si hudební nástroje. Představíme dětem slovíčko drum- buben, trumpet trumpeta, flute flétna. Žáci chodí volně po třídě a zpívají písničku. Po celou písničku se doprovázejí na Orffovy hudební nástroje. Na poslední slovo Juch! Zůstanou stát ve štronzu tak dlouho, dokud učitel nezahájí další opakování písně. 2.Učitel vyzve žáky, aby nezpívali, ale jen naznačovali hraní na hudební nástroj: Play the drums, please. strana 11

12 Hned se žáků zeptá. Peter, what are you doing? Naučí žáky odpovídat. I am playing the drum. Učitel střídá hudební nástroje a stále se ptá. What are you doing? I am playing the flute. What are you doing? I am playing the trumpet. Představíme dětem slovíčko violin housle. Play the violin, please. What are you doing? I am playing the violin. Představíme dětem slovíčko piano piano. What are you doing? I am playing the piano. Závěr hodiny /The end of the lesson/: Na závěr hodiny si ještě jednou zazpíváme písničku Vstávej medvěde. Text písně si děti nalepí do sešitu a mohou si za DÚ nakreslit a bear and a devil. strana 12

13 Hv1_05 Koleda Carol 3 W Ročník/age group/: 2. ročník Pomůcky/materials/: stromeček, svíčky, dárky, obrázky betléma, obrázky příběhu o narození Ježíška v městě Betlémě. 1. Integrovat anglický jazyk do hodiny hudební výchovy. 2. Žák rozumí jednoduchým pokynům, větám a adekvátně na ně reaguje. 3. Výstup z RVP: Žák rytmizuje a melodizuje jednoduchý text. Motivační cvičení/motivation excercise /: Navodíme atmosféru Vánoc (stromeček, rozsvítíme svíčky, pod stromeček dáme zabalené dárky, připravíme si obrázkový betlém). Vánoce si dnes dovedeme těžko představit bez ozdobeného stromečku. Dlouhá léta však nebyl symbolem Vánoc stromeček, ale jesličky. Vyráběly se z různých materiálů papíru, těsta, dřeva. Představíme dětem slovíčka paper papír, dough - těsto, wood dřevo. Všechny jesličky ale shodně připomínaly tutéž událost: narození Ježíše Krista v městě Betlémě. Protože jeho rodiče (parents) neměli jiné přístřeší, narodil se Ježíšek ve stáji ( stable), kde mu ustlali v krmelci pro zvířata v jesličkách. Lidé si stavěli betlémy neboli jesličky pro radost a potěšení. Malé dřevěné figurky, které můžeme o vánočním čase vidět, vyřezávali lidé za dlouhých zimních večerů. Vyrobit a postavit takový betlém byla mnohdy celoživotní práce. Například výroba našeho nejslavnějšího třebechovického betlému trvala čtyřicet let (forty years). Však je také 7 metrů dlouhý (seven metres long), váží 3 tuny (three tons) a má 400 ( four hundred) pohyblivých dřevěných figurek. K Vánocům (for Christmas) patří i vánoční hudba ( christmas music) a vánoční koledy ( christmas carols). Ve většině vánočních koled si připomínáme právě onu významnou událost, ke které došlo v Betlémě. Práce s písničkou /follow up 1/: 1.Ukazujeme dětem obrázky. Připomeneme příběh o narození Ježíška v městě Betlémě. Představíme dětem slovíčko Jesus Ježíšek, Mary- Marie, comet kometa, shepherds pastýři,sheep ovce, stable stáj, hay - seno, hay rack krmelec, Jesus was lying on the hay Ježíšek ležel na seně. A nyní půjdeme spolu do Betléma. Naučíme se vánoční koledu Půjdem spolu do Betléma. 2. Děti si společně poslechnou písničku 2 3x, aby se naučily melodii a při druhém a dalším poslechu mohou zpívat. Půjdem spolu do Betléma Půjdem spolu do Betléma, dujdaj,dujdaj, dujdaj, dá Ref.: Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati, Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat. Začni, Kubo ( James), na ty dudy, dujdaj, dujdaj, dujdaj, dá. Ref.: A ty, Janku ( John), na píšťalku, hudli, hudli, hudli, dá. Ref.: A ty, Mikši, na housličky, tydli, tydli, tydli, dá. Ref.: A ty, Vávro, na tu basu, rum, rum, rum, rum, rum rumtadá Ref.: Představíme dětem slovíčko bagpipes dudy, flute píšťalka, violin housle, double bass kontrabas, basa. strana 13

14 Práce s pohybem/ follow up 2/: And now let s do some actions. 1.Učitel vyzve žáky, aby naznačovali hraní na hudební nástroj: Play the bagpipes, please. Hned se žáků zeptá. Peter, what are you doing? Naučí žáky odpovídat. I am playing the bagpipes. Učitel střídá hudební nástroje a stále se ptá. What are you doing? I am playing the flute. What are you doing? I am playing the violin. What are you doing? I am playing the double bass. Učitel pochválí žáky. OK. It was very good. 2.Utvořte kruh, prosím. Get in a circle, please. Jedno dítě se postaví doprostřed kruhu a drží dárek. Představíme dětem slovíčko a present - dárek. Děti zpívají koledu Půjdem spolu do Betléma a chodí po kruhu. Na konci písničky si žák uprostřed vybere kamaráda, se kterým se vystřídá, předá mu dárek a řekne: I wish you a Merry Christmas. This is for you. Co je to? What is it? Ukážeme na dárek.dárek a present. It s a present. Dárek pro Tebe. A present for you. Závěr hodiny /The end of the lesson/: Text vánoční koledy si děti nalepí do sešitu a za DÚ si mohou nakreslit jesličky, Ježíška, Marii, Josefa. strana 14

15 Hv1_06 Zima Winter 3 W Ročník/age group/: 2. ročník Pomůcky/materials/: obrázek zimy, bubínek, pohádka O dvanácti měsíčkách 1. Naučit anglická slovíčka a věty pomocí písničky Zimní. 2. Žák rozumí jednoduchým pokynům, větám a adekvátně na ně reaguje. 3. Výstup z RVP: Žák rytmizuje a melodizuje jednoduchý text. Motivační cvičení/motivation excercise /: Už jste slyšeli, aby se někdo vydal v zimě do lesa na jahody? Možná tak zajít do sklepa pro jahodový nebo borůvkový kompot. Maruška z pohádky O Dvanácti měsíčkách to prostě neměla s macechou vůbec jednoduché. Ale nejstarší měsíc Leden Marušce pomohl. Víte, jak se jmenovaly ostatní měsíce? V jaké roční době se pohádka odehrávala? A jaké je počasí v zimě? Popis činnosti/description/: Představíme dětem slovíčko strawberries jahody, Mary Maruška, wood les, a fairy tale pohádka, stepmother macecha, January leden, February únor, March březen, April duben, May květen, June červen, July červenec, August srpen, September září, October říjen, November listopad, December prosinec. Práce s písničkou /follow up 1/: 1. Představíme dětem slovíčko winter zima, weather počasí. Jaké je počasí v zimě? 2. Představíme dětem slovíčko a sparrow vrabec, wind vítr, a chimney komín, snow sníh, a window okno. Co jedí vrabci v zimě? What do sparrows eat in the winter? 3. Děti si společně poslechnou písničku 2 3x, aby se naučily melodii a při druhém a dalším poslechu mohou zpívat. Zimní hudba: Emil Stašek slova: Jiří Kafka Vítr fouká do komína, všemi okny lomcuje, vysmívá se mluzína, proč ten vrabec běduje. Fijú, fijú, fí 2x Vysmívá se meluzína, proč ten vrabec běduje. Jen se nesměj,meluzíno,taky by tě přešel smích, Kdybys měla uklízíno, do bytu ti padal sníh. Fijú, fijú, fí 2x Kdybys měla uklízíno, do bytu ti padal sníh. strana 15

16 Rušná část /follow up 2/: Children, stand in one line in front of me. Fly like sparrows and when you hear my drum stand still, listen and touch the desk, (whiteboard, school bag, wall ),then with another drum signal fly again! Závěr hodiny /The end of the lesson/: Na závěr hodiny si ještě jednou zazpíváme písničku Zimní. Text písně si děti nalepí do sešitu a mohou si za DÚ nakreslit vrabce s krmítkem. Hádanka na rozloučenou: /guess/ Když je venku sníh a led, když je venku fujavice, kam se schová prstů pět? (Do huňaté rukavice) glove rukavice, mittens - palčáky strana 16

17 Hv1_07 Písnička lidová a umělá Song folk and false 3 W Ročník/age group/: 2. ročník Pomůcky/materials/: obrázky zvířat 1. Naučit anglická slovíčka a věty pomocí písničky Krávy, krávy. 2. Žák rozumí jednoduchým pokynům, větám a adekvátně na ně reaguje. 3. Výstup z RVP: Žák rytmizuje a melodizuje jednoduchý text. Motivační cvičení/motivation excercise /: Většina písniček, které se učíme zpívat, jsou písničky lidové nevíme, kdo složil hudbu, kdo napsal slova. Učíme se také písničky umělé známe autora textu ( slov ) i hudby. Ten, kdo skládá hudbu, je hudební skladatel. Někteří hudební skladatelé skládají i mnohem delší hudební díla velkým hudebním dílem je třeba opera (vystupující osoby místo mluvení zpívají za doprovodu orchestru). Popis činnosti/description/: Představíme dětem slovíčko a song písnička, music hudba, a composer hudební skladatel. Práce s písničkou /follow up 1/: 1. Představíme dětem slovíčko a cow kráva, a cat kočka, a dog pes, a snake had, a frog žába, a carp kapr. 2. Představíme dětem slovíčka cows krávy, cats kočky, dogs psi, snakes hadi, frogs žáby, carps kapři. 3. Děti si společně poslechnou písničku 2 3x, aby se naučily melodii a při druhém a dalším poslechu mohou zpívat. Zeptáme se dětí, zda se učíme písničku lidovou či umělou. Krávy, krávy hudba: Jaroslav Uhlíř slova: Zdeněk Svěrák Krávy, krávy, jak si vlastně povídáte, krávy, krávy, jakou máte řeč? Bů, bů, bů, Kočky, kočky, jak si vlastně povídáte, kočky,kočky, jakou máte řeč? Mňau, mňau, Pejsci, pejsci, jak si vlastně povídáte, pejsci, pejsci, jakou máte řeč? Haf, haf, Hadi, hadi, jak si vlastně povídáte, hadi, hadi, jakou máte řeč? Sss,sss, Žáby, žáby, jak si vlastně povídáte, žáby, žáby, jakou máte řeč? Kva, kva, kva, Kapři, Kapři, jak si vlastně povídáte, kapři, kapři jakou máte řeč? ( otvírání pusy naprázdno ) Němé tváře, jak si vlastně povídáte, němé tváře, jakou máte řeč? ( každý si vybere zvíře, které chce a předvádí je.) Zeptáme se, zda-li je to písnička lidová nebo umělá. 4. And now let s do some actions. Get in a line front of me. Jump like a frog. Slither like a snake. Swim like a carp. 5. Guess: Who is it? Klepy, klep a ťuky ťuk, Strká sosák do medu Když se vydá k sousedům, proklepává dub i buk. bručí sladkou koledu. na zádech si nese dům. (datel a woodpecker ) (včela a bee ) (hlemýžď- a snail ) strana 17

18 6.Znáte jiné písničky, ve kerých se zpívá o zvířatech? (Běžel tudy zajíček, Dú kravičky, dú, Na tý louce zelený, Škubejte kravičky, Pásla ovečky, Já mám koně, Čryři koně ve dvoře, Kočka leze dírou ) 7. Představíme dětem slovíčko sheep ovce, horse kůň, bunny zajíček, deer jelen. Závěr hodiny /The end of the lesson/: Na závěr hodiny si ještě jednou zazpíváme písničku Krávy, krávy. Text písně si děti nalepí do sešitu a mohou si za DÚ nakreslit zvířata z písničky. strana 18

19 Hv1_08 Pět minut v Africe Five minutes in Africa 3 W Ročník/age group/: 2. ročník Pomůcky/materials/: CD s poslechem, obrázky zvířat 1. Naučit anglická slovíčka a věty pomocí písničky Pět minut v Africe. 2. Žák rozumí jednoduchým pokynům, větám a adekvátně na ně reaguje. 3. Výstup z RVP: Žák rytmizuje a melodizuje jednoduchý text. Motivační cvičení/motivation excercise /: Byli jste už v ZOO? Představte si, že existuje skladba, v níž najdete skoro tolik zvířátek jako v zoologické zahradě. Popis činnosti/description/: Poslechneme si skladbu Karneval zvířat: Camille Saint Saens ( čteme: kamij sensáns). Nejprve si řekneme, jaká zvířátka se ve skladbě objeví a zkusíme uhodnout, jak asi bude vypadat jejich hudební podoba. Po poslechu si řekneme, které zvíře bylo podle nás zachyceno nejvěrněji. Úvod a pochod lvů ( lvi jsou zřejmě hladoví, když tak řvou ) Slepička Antilopy ( zvířata, která umí velmi rychle běhat ) Slon (tak velké a těžké zvíře dokáže zahrát jen kontrabas ) Klokan ( raději skáče, než běhá ) Osel Průvod všech zvířátek Práce s poslechem/follow up 1/: 1. Představíme dětem slovíčko listen poslouchej, guess hádej, an animal zvíře, a carnival karneval. 2. Představíme dětem slovíčko a lion lev, a hen slepice, an elephant slon, a kangaroo klokan, a donkey - osel, an antelope antilopa. 3. Ukazujeme dětem obrázky a ptáme se: What is it? A lion. Jakou barvu má lev? What colour is the lion? How many lions are there? Takto se postupně ptáme na ostatní zvířata. 4. Děti si společně poslechnou skladbu Karneval zvířat. Strefil se skladatel do vašich představ? 5. Children, stand in one line in front of me and let s go like a lion. Jump like a cangaroo. Go like an elephant. OK. Sit down, please. strana 19

20 Práce s písničkou /follow up 2/: O zvířátkách se teď naučíme veselou písničku. Pět minut v Africe hudba: Pavel Jurkovič slova : Jiří Žáček Píseň začíná refrénem. Po rytmicky recitované sloce vždy následuje refrén, který pak písničku také uzavírá. Zeptáme se, zda-li je to písnička umělá nebo lidová. Ref.: Čáry máry ententýky, poletíme do Afriky. Přidržte si čepice, hop! A už jsme v Africe. 1.Lvi a lvice pod palmami hrozitánsky špulí tlamy. Loví myši v oáze, přibývají na váze. Ref.: 2.Sloni troubí na choboty od pondělka do soboty. A pak zase pozpátku, od úterka do pátku. Ref.: 3.Pštrosi mají krásné peří, pyšně si ho nakadeří. Kýchneš-li však nablízku, strčí hlavu do písku. Ref.: 4. Žirafa jen mhouří víčka, žďuchá hlavou do sluníčka. Chodík němu na táčky, okusuje obláčky. Ref.: Představíme dětem slovíčko an ostrich pštros, a giraffe žirafa, Africa Afrika Zopakujeme jak se anglicky řekne slon a lev. Závěr hodiny /The end of the lesson/: Někdy se lidem nelíbí, že zvířata v zoologické zahradě musí žít v klecích a nemají dost volnosti. Některé druhy zvířat jsou tak ale chráněny před vyhynutím, protože ve volné přírodě na ně číhá mnoho nebezpečí. Neposlušné děti házejí zvířatům v ZOO čokoládu, sušenky a jiné sladkosti, které do jídelníčku zvířat rozhodně nepatří. Za to by zasluhovaly pořádně naplácat chobotem. Na závěr hodiny si ještě jednou zazpíváme písničku Pět minut v Africe. Text písně si děti nalepí do sešitu a mohou si za DÚ nakreslit některé zvíře ze ZOO. Rozloučíme se hádankou. Guess. Jedno zvíře je schováno i v této hádance. Uhodnete které? Nohy dlouhé jako chůdy, vysokánský krk, vidí domů oknem půdy přes zelený smrk. What is it? (žirafa a giraffe) strana 20

21 Hv1_09 Já do lesa nepojedu I don t go to wood 3 W Ročník/age group/: 2. ročník Pomůcky/materials/: CD s poslechem, hudební nástroje ozvučná dřívka, bubínek, tamburínu 1. Naučit anglická slovíčka a věty pomocí písničky Já do lesa nepojedu. 2. Žák rozumí jednoduchým pokynům, větám a adekvátně na ně reaguje. 3. Výstup z RVP: Žák rytmizuje a melodizuje jednoduchý text. Motivační cvičení/motivation excercise /: Příroda v minulosti často napomohla hudebním skladatelům k výborným nápadům. Mnoho skladeb líčí šumění lesa, bublání potůčku. Náš dnešní vztah k přírodě se ale trochu mění. Musíme se obávat o její zdraví, pochroumané automobilovými výfuky, továrními komíny a také hlukem. Je dobře, když najdete v hudbě zalíbení, ale neposlouchejte ji v lese ani u vody. Jednak byste rušili zvířátka, jednak byste přišli o možnost zaposlouchat se do ptačího zpěvu, do šumění větru. I to je muzika, která stojí za poslech. Popis činnosti/description/: Poslech: Antonín Dvořák: V přírodě Takto vypadá hudba, která je přímo ovlivněna dojmy z přírody. Jak byste se v takové krajině cítili? Představíme dětem slovíčko nature příroda, wood les, water voda, rivulet - potůček, music hudba. Slyšeli jste už v přírodě kukat kukačku? Jak se jinak kukačce říká? Zazpíváme si písničku Žežuličko, kde jsi byla. Představíme dětem slovíčko a cuckoo - kukačka, long, for along time -dlouho, fir - jedle, a hunter - myslivec Práce s písničkou /follow up 1/: V lese na nás čeká spousta zajímavých a lákavých věcí. Můžeme tu šlapat po měkkém mechu, obdivovat mohutné stromy, sbírat houby nebo si pochutnávat na sladkých malinách a borůvkách. Kdo z nás by se do lesa netěšil! Ale přece se někdo takový najde jako v další písničce. Hned se také dozvíme proč. 1.Představíme dětem slovíčko moss mech, trees - stromy, mushrooms -houby, raspberries - maliny,blueberries - borůvky. 2. Děti si společně poslechnou písničku 2 3x, aby se naučily melodii a při druhém a dalším poslechu mohou zpívat. Já do lesa nepojedu neznáme autora, lidová píseň z Čech Já do lesa nepojedu, já do lesa nepůjdu. Kdyby na mě hajný přišel, on by mně vzal sekyru. Sekyra je za dva zlatý a topůrko za tolar. Kdyby na mě hajný přišel, on by mně to všecko vzal. 3.Představíme dětem slovíčko a hunter - hajný, an axe - sekyra, take vzal. strana 21

Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ

Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ Zpracováno v rámci projektu Inovace jazykového vzdělávání na ZŠ a MŠ Údolí Desné registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/03.0057 Projekt je spolufinancován

Více

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol MŠ Mozaika Jihlava 2012 ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol Autoři Ivona Nováčková Karolína

Více

Aktivity pro výuku podle témat

Aktivity pro výuku podle témat Aktivity pro výuku podle témat Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr. Daniela Peikerová PaedDr. Eva Petrášová Mgr. Hana Šebestová Marie Ševčíková

Více

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr. Daniela Peikerová PaedDr. Eva Petrášová Mgr.

Více

Chceme-li si světlo uchovat,

Chceme-li si světlo uchovat, Delší dobu jsem nemohl přijít na nápad na úvodník do vánoční klíčenky, dlouho mě nenapadala ústřední myšlenka naší celoškolní vánoční revue. Až při oáze ve čtvrté třídě při rozsvěcení adventní svíčky přišla

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

Pohádky, říkanky, úkoly Audioknihy

Pohádky, říkanky, úkoly Audioknihy Jaro 2015 Pohádky, říkanky, úkoly Audioknihy Illustrations Vendula Hegerová Soutěž slepte konce podle velikosti vajíčka Editorial Vážení rodiče, katalog Pohádková školka, který právě držíte v ruce, je

Více

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE INSPIROMAT Výstupy projektu Progress CZ.1.07/1.3.44./01.0038 prosinec 2014 PRŮVODCE UČITELE Průvodce učitele

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 3. 1. 2013

Více

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE na co se ptají učitelky a rodiče doplněk k učebnici Hippo and Friends Věra Bitljanová Obsah 2 Dvě otázky úvodem 3 Jak se děti učí cizí jazyk 4 podmínky vrozené schopnosti realistická

Více

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Text Iva Dostálová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová

Více

Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 2

Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 2 2 Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 2 Prosíme uitele, aby píruku pro rodie nakopírovali Milí rodie! Všichni jsme si vdomi toho, jak dležitou úlohu hrajeme v život našich dtí otevíráme ped nimi svt a jsme

Více

Téma Číslovky 1 12. Join Us - Teacher s Book

Téma Číslovky 1 12. Join Us - Teacher s Book Téma Číslovky 1 12 Specifické cíle Běžné výrazy užívané v jednoduchých rozhovorech žáci rozumí otázkám, které se týkají osobních informací a dokáží na něodpovědět. Oblasti slovní zásoby osobní věci, škola,

Více

KELLYWORLD. fanzine webu kellyworld.cz č. 9/prosinec 2011 Made by fans 31. 12. 2011 Made for fans

KELLYWORLD. fanzine webu kellyworld.cz č. 9/prosinec 2011 Made by fans 31. 12. 2011 Made for fans KELLYWORLD fanzine webu kellyworld.cz č. 9/prosinec 2011 Made by fans 31. 12. 2011 Made for fans Turné Stille Nacht: Euforie i slzy dojetí v očích fanoušků Program koncertních večerů, průběh turné, charitativní

Více

Výstupy z kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení Sborník příprav na hodiny

Výstupy z kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení Sborník příprav na hodiny Výstupy z kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení Sborník příprav na hodiny Přípravy jsou řazeny dle ročníků tedy od první třídy po devátou. 1 Autobus PŘEDMĚT: Matematika ŠKOLA: ZŠ Družby Karviná Nové

Více

Šimonovy pracovní listy 16

Šimonovy pracovní listy 16 www.predskolaci.cz Předškoláci.cz 2 / 60 www.predskolaci.cz Slovo úvodem Proč vznikla e-kniha Pohádky? Aby byla volně a zdarma šířena pro nekomerční účely. Komu je e- kniha určena? Všem, kteří věnují čas

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra primárního vzdělávání DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra primárního vzdělávání DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra primárního vzdělávání DIPLOMOVÁ PRÁCE HODNOCENÍ ZPĚVNÍKŮ HUDEBNÍ VÝCHOVY PRO 1. STUPEŇ ZŠ ŠTĚPÁNKA LACINOVÁ 2010 Technická

Více

Listopad 1/2010 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Listopad 1/2010 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Listopad 1/2010 Ročník: 19 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE 3x LONDÝN Voices for a better world KRESBY ŠTĚPÁNA MAREŠE Rozhovor na dálku se známým kreslířem FILMOVÝ MARATON Jaké to

Více

Slovníček a přehled české mluvnice

Slovníček a přehled české mluvnice English for Life Beginner Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP verze slovníčku Tom Hutchinson Grammar reference Lekce 4 Zkrácené tvary

Více

Čtení pro lidi. Dušičkové Čestice pro čtenáře Čtení nakreslil pan Milan Kos

Čtení pro lidi. Dušičkové Čestice pro čtenáře Čtení nakreslil pan Milan Kos Čtení pro lidi Z ČESTIC, DOUBRAVICE, DOBRŠE, DRÁŽOVA, DŘEŠÍNA, DŘEŠÍNKA, HOŘEJŠIC, CHVALŠOVIC, KOBYLKY, KONOPICE, KRUŠLOVA, NAHOŘAN, NĚMČIC, NUZÍNA, PRKOŠÍNA, POČÁTEK, RADEŠOVA, STŘÍDKY A VACOVIC Dvouměsíčník

Více

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014 AKTUÁLNÍ DĚNÍ Přerovští gymnazisté ve Španělsku Ve dnech 14. až 18. května se žáci GJB a SPgŠ Přerov zúčastnili mezinárodního setkání partnerských škol v rámci projektu Comenius. Ve španělském Cádizu se

Více

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI.

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: Ekonomika a management Jména autorů Růžena Dvořáčková Jan Skipala OSTRAVA 2014 2 OBSAH strana

Více

Vyjadřování budoucnosti

Vyjadřování budoucnosti 5. Vyjadřování budoucnosti Vyjadřování budoucnosti Úroveň A (Cvičení 1 40) going to pro plánované nebo jisté události v budoucnosti a pro rozhodnutí Úroveň B (Cvičení 41 125) budoucí čas (will) (nabídky,

Více

Sedmopolis III 2014/2015

Sedmopolis III 2014/2015 OBSAH ÚVODNÍČEK... 2 NOVINKY... 3 KAM NA VÝLET... 4 MĚSTO BRATISLAVA... 4 KNIŽNÍ A FILMOVÉ RECENZE... 5 ZÁHADA ZELENÉ RUKAVICE... 5 DIVERGENCE... 5 TŘI BRATŘI... 7 V PŘÍRODĚ... 8 MEDVĚD GRIZZLY... 8 BLÍZKOZEMNÍ

Více

prosinec 2011 I ročník 54 junák Oslav 100 let se Skautem a Teepkem Otestuj se! Stoleté odborky Optické iluze

prosinec 2011 I ročník 54 junák Oslav 100 let se Skautem a Teepkem Otestuj se! Stoleté odborky Optické iluze prosinec 2011 I ročník 54 junák Oslav 100 let se Skautem a Teepkem Otestuj se! Stoleté odborky Optické iluze akce Svojsíkův závod celostátní kolo Ve dnech 23. 25. 9. se v Mladé Boleslavi konala skautská

Více

ZŠ PRAKTICKÁ A ZŠ SPECIÁLNÍ KRÁLÍKY WWW.ZSPKRALIKY.CZ ŠKOLNÍ BRAVÍČKO

ZŠ PRAKTICKÁ A ZŠ SPECIÁLNÍ KRÁLÍKY WWW.ZSPKRALIKY.CZ ŠKOLNÍ BRAVÍČKO ZŠ PRAKTICKÁ A ZŠ SPECIÁLNÍ KRÁLÍKY WWW.ZSPKRALIKY.CZ Prosinec 2013 leden 2014 ŠKOLNÍ BRAVÍČKO Milí čtenáři, kamarádi, přátelé, tak zase po roce máme tu Vánoce. Pokusíme se vás naladit vánočně laděným

Více

ŠKOLÁK. Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová. Vánoce jsou tady Katka Adamová. Číslo 2 Ročník pátý 2011

ŠKOLÁK. Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová. Vánoce jsou tady Katka Adamová. Číslo 2 Ročník pátý 2011 ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník pátý 2011 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová Co? To uţ jsou Vánoce? Zase na nás po roce přijdou kladné emoce? Leze na mě vánoční nálada

Více

ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015

ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 Současná redakce Školáka Náš časopis Školák získal druhé místo! V letošním roce jsme se s naším školním časopisem Školák zúčastnili soutěže Školní časopis

Více

Festival profesionálních loutkových divadel s inscenacemi pro děti předškolního věku Liberec 14. 18. června 2011

Festival profesionálních loutkových divadel s inscenacemi pro děti předškolního věku Liberec 14. 18. června 2011 Festival profesionálních loutkových divadel s inscenacemi pro děti předškolního věku Liberec 14. 18. června 2011 Festival of Professional Puppet Theatres Performances for Pre-School Children The City of

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 Z Mateřské školy Vlčnov Můj den se čtvrťáky Je pondělí 6. ledna. Po čtrnáctidenním volnu se již těším na moje děti ze čtvrté třídy mateřské

Více