VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, Praha 1. Č. j.: 354/ IPK/2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, Praha 1. Č. j.: 354/ IPK/2"

Transkript

1 Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury a územního plánu nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, Praha 1 Č. j.: 354/ IPK/2 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Stavebník, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČ: , zastoupený na základě plné moci spol. Dopravoprojekt Brno, a.s., Kounicova 271/13, Brno, IČ: , podal dne dopisem z téhož dne č.j. KPO žádost o stavební povolení pro stavební úpravy D1 Modernizace úsek 23, EXIT 168 Devět Křížů EXIT 178 Ostrovačice. Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení. Správní řízení je rovněž vedeno v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo dopravy jako speciální stavební úřad ve věcech dálnic ve smyslu ustanovení 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 40 odst. 2 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje podle 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení pro předmětnou stavbu v rozsahu stavebních objektů (včetně případných podobjektů): SO Dálnice D1 km 168, ,500 SO Dopravně-inženýrská opatření SO Dopravní značení SO Most ev. č. D1-208 SO Nadchod pro zvěř v km 169,740 SO Nadchod pro zvěř v km 175,611 SO PHS Říčany, Ostrovačice SO Kanalizace D1 km 168,300 km 178,500 SO Dálniční systém SOS kabelové vedení v SDP SO Dálniční systém SOS - hlásky SO Dálniční systém SOS šachty a prostupy SO Dálniční systém SOS trubky pro optické kabely SO Dálniční systém SOS - meteostanice SO Dálniční systém SOS automatický sčítač dopravy SO Dálniční systém SOS kamerový dohled SO Dálniční systém SOS optický kabel DIS SO Elektrické závory SO Vegetační úpravy ve správě ŘSD SO Vegetační úpravy nadchod pro zvěř v km 169,740 SO Vegetační úpravy nadchod pro zvěř v km 175,611

2 a současně nařizuje k projednání předložené žádosti ústní jednání na den (úterý) v 10:00 hodin 354/ IPK/2 se srazem pozvaných v jednací místnosti Střediska správy a údržby dálnic č.04 Domašov, Domašov. Stavba je umístěna v Jihomoravském kraji v okrese Brno-venkov v k.ú. Domašov u Brna na pozemcích parc. č. 1119/1, 1119/2, 1119/3, 1119/4, 1119/5, 1119/7, 1119/8, 1119/9, 1119/10, 1119/11, 1119/12, 1119/13, 1119/14, 1119/15, 1123, 1124, 1125, 1127/1, 1127/3, 1127/5, 1127/6 a 1131; v k.ú. Javůrek na pozemcích parc. č. 1088/1, 1088/2, 1088/3, 1088/4, 1088/5, 1088/6, 1088/7, 1088/8, 1088/9, 1088/10, 1088/11, 1088/12, 1088/13, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128 a 2163; v k.ú. Lesní Hluboké na pozemcích parc. č. 562/11, 562/12, 562/13, 562/14 a 562/15; v k.ú. Ostrovačice na pozemcích parc. č. 606/2, 606/3, 606/4, 606/5, 899/1, 935/1, 935/2, 935/3, 935/4, 935/5, 936/1, 936/2, 936/3, 936/4, 936/5, 937/1, 937/2, 937/3, 937/4, 938/1, 938/2, 938/3, 938/4, 938/5, 938/6, 938/7 a 938/8; v k.ú. Říčany u Brna na pozemcích parc. č. 1824/2, 1824/4, 1824/5, 1845/1, 1845/2, 1845/3, 1845/4, 1845/5, 1845/6, 1845/7, 1845/8, 1845/9, 1845/10, 1845/11, 1845/12, 1845/13, 1845/14, 1845/15, 1845/16, 1845/17, 1845/18, 1845/19, 1845/20, 1845/21, 1845/22, 1845/23 a 1848; v k.ú. Říčky u Brna na pozemcích parc. č. 1070, 1211, 1212, 1213 a 1214; a v k.ú. Veverské Knínice na pozemcích parc.č. 947/5 a 947/6. Jelikož jsou speciálnímu stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští ve smyslu ustanovení 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě. Účastníci řízení mohou své námitky popřípadě důkazy ke stavbě uplatnit nejpozději v průběhu ústního jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc. Ve smyslu ustanovení 114 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může ve stavebním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první a druhé, se nepřihlíží. Rovněž k námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení, se nepřihlíží (pro stavební objekty SO a SO ). Ve smyslu ustanovení 112 odst. 1 stavebního zákona jsou účastníci řízení podle 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikováni dále uvedenými pozemky přímo dotčenými vlivem záměru, evidovanými v katastru nemovitostí: v k.ú. Domašov u Brna parc. č. 302, 303, 304, 305, 306, 307, 450, 451, 452, 453, 455, 470/1, 470/4, 470/9, 470/10, 470/12, 470/14, 470/15, 470/17, 470/18, 470/20, 470/22, 470/25, 470/27, 470/28, 470/30, 470/33, 470/36, 470/38, 470/39, 470/40, 470/41, 470/43, 470/44, 470/45, 470/46, 470/48, 470/49, 470/50, 470/51, 470/52, 470/53, 470/54, 470/57, 470/58, 470/59, 470/61, 470/63, 470/64, 470/65, 470/66, 470/67, 470/71, 484/2, 515, 528/1, 531, 537, 539, 549, 550, 551, 552, 553, 608/2, 1064/2, 1064/3, 1064/4, 1065/2, 1066/1, 1066/2, 1080/2, 1080/3, 1081/1, 1082/3, 1082/7, 1085/1, 1085/2, 1086/1, 1086/3, 1119/6, 1119/16, 1127/2, 1127/4, 1129, 1130, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021/1, 2021/2, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2028, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2046/2, 2063 a 3064/4; v k.ú. Javůrek parc. č. 418/1, 418/3, 442/4, 442/7, 464/55, 464/56, 464/73, 464/74, 464/75, 464/76, 464/77, 464/78, 464/79, 464/80, 464/81, 470/3, 470/4, 470/5, 470/6, 470/7, 470/8, 470/9, 470/12, 470/15, 470/16, 2/6

3 3/6 354/ IPK/2 470/17, 474, 475/1, 475/2, 475/3, 477/1, 477/5, 477/6, 477/7, 477/8, 477/9, 477/10, 486/6, 490, 498, 499, 510/39, 511, 513/2, 515/1, 515/2, 515/3, 515/4, 515/5, 515/6, 520/5, 520/6, 520/7, 520/8, 520/9, 524, 525/2, 538, 539/1, 542/3, 542/4, 542/5, 542/6, 805/1, 809/1, 1025/3, 1025/4, 1026/6, 1027/2, 1027/4, 1029/5, 1085, 1093, 1123/1, 1123/2, 2135, 2139, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153/1, 2153/2, 2153/3, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2167/1, 2167/2, 2168, 2173, 2174, 2188, 2190, 2191, 2192, 2194, 2195/2, 2215, 2216, 2222, 2223, 2224, 2226, 2227, 2228 a 2229; v k.ú. Lesní Hluboké parc. č. 382/2, 384/2, 384/3, 384/4, 418/5, 420/2, 427/2, 427/3, 427/4, 434/1, 472/33, 537/1 a 540/4; v k.ú. Ostrovačice parc. č. 135, 136, 138/1, 138/2, 140/1, 140/2, 141/1, 141/3, 142/1, 143, 144, 145, 146, 147, 599/1, 599/4, 599/5, 599/6, 599/7, 599/8, 599/9, 599/10, 599/13, 601/3, 601/4, 601/5, 601/6, 601/7, 601/8, 601/9, 601/10, 601/18, 601/19, 601/25, 601/26, 601/27, 601/28, 601/29, 601/30, 601/31, 601/32, 601/33, 601/34, 601/35, 601/36, 601/38, 601/39, 601/40, 601/42, 601/43, 601/44, 601/47, 601/48, 601/53, 601/54, 601/56, 601/64, 603/2, 603/3, 603/4, 603/5, 603/6, 603/7, 603/8, 603/9, 603/10, 603/11, 603/12, 603/13, 606/1, 606/7, 606/10, 606/11, 606/20, 606/21, 606/23, 606/25, 606/26, 606/27, 606/28, 606/29, 606/30, 606/31, 606/32, 606/33, 606/34, 606/35, 606/41, 606/42, 606/43, 606/44, 606/45, 606/46, 606/47, 606/60, 606/61, 606/62, 606/63, 606/64, 606/65, 606/70, 606/71, 606/84, 606/85 a 606/86; v k.ú. Říčany u Brna parc. č. 1051/1, 1051/3, 1052/1, 1052/3, 1053/1, 1053/3, 1054/1, 1054/3, 1055/1, 1055/2, 1055/3, 1069/1, 1069/2, 1072/1, 1072/2, 1073/1, 1073/2, 1077/1, 1077/2, 1078/1, 1078/2, 1081/1, 1081/2, 1082/1, 1082/2, 1085/1, 1086/1, 1086/2, 1089/65, 1089/66, 1089/67, 1089/68, 1089/69, 1089/70, 1089/72, 1089/73, 1089/74, 1089/75, 1089/76, 1089/77, 1089/78, 1089/79, 1089/80, 1089/81, 1089/92, 1089/93, 1089/94, 1089/102, 1089/103, 1089/104, 1089/105, 1089/106, 1089/107, 1089/108, 1089/109, 1089/110, 1089/111, 1089/112, 1089/113, 1668/12, 1668/14, 1668/43, 1668/44, 1668/45, 1668/46, 1668/47, 1668/48, 1668/62, 1668/63, 1668/64, 1668/65, 1668/66, 1668/67, 1668/68, 1668/69, 1668/70, 1668/71, 1668/72, 1668/73, 1668/74, 1668/75, 1668/76, 1668/77, 1668/78, 1668/79, 1668/80, 1668/81, 1668/82, 1668/83, 1668/84, 1668/85, 1668/86, 1668/87, 1668/88, 1668/89, 1668/90, 1668/91, 1668/92, 1668/93, 1668/94, 1668/95, 1668/97, 1668/98, 1668/99, 1668/100, 1668/101, 1668/102, 1668/103, 1668/104, 1668/105, 1668/106, 1668/107, 1668/108, 1668/109, 1668/110, 1668/111, 1668/112, 1668/113, 1668/114, 1668/115, 1668/116, 1668/146, 1668/147, 1668/148, 1668/149, 1668/155, 1668/156, 1668/200, 1668/201, 1668/252, 1668/253, 1668/255, 1668/256, 1668/257, 1668/258, 1668/259, 1668/260, 1668/261, 1668/262, 1668/263, 1668/264, 1668/265, 1668/266, 1668/284, 1668/285, 1668/286, 1668/287, 1668/289, 1668/290, 1668/291, 1668/292, 1668/293, 1668/294, 1668/295, 1668/296, 1668/297, 1668/298, 1668/299, 1668/306, 1668/307, 1668/308, 1668/309, 1668/310, 1668/311, 1668/312, 1668/313, 1668/314, 1668/315, 1668/316, 1668/317, 1668/318, 1668/319, 1668/320, 1668/321, 1668/322, 1668/323, 1668/324, 1668/325, 1668/326, 1668/327, 1668/328, 1668/329, 1668/330, 1668/331, 1668/332, 1668/333, 1668/334, 1668/335, 1668/336, 1668/337, 1668/338, 1668/339, 1668/340, 1668/341, 1668/342, 1668/343, 1668/344, 1668/345, 1668/346, 1668/347, 1668/348, 1668/349, 1668/350, 1668/351, 1668/352, 1668/353, 1668/354, 1668/355, 1668/356, 1668/357, 1668/358, 1668/359, 1668/360, 1668/361, 1668/362, 1668/363, 1668/364, 1668/365, 1668/367, 1668/373, 1668/374, 1668/375, 1668/376, 1668/377, 1668/378, 1668/379, 1668/380, 1668/381, 1668/382, 1668/383, 1668/384, 1668/385, 1668/386, 1668/387, 1668/388, 1668/389, 1668/390, 1668/391, 1668/392, 1668/393, 1668/394, 1668/395, 1668/396, 1668/397, 1668/398, 1668/399, 1668/400, 1668/401, 1668/402, 1668/403, 1668/404, 1668/405, 1668/406, 1668/407, 1668/408, 1668/413, 1668/414, 1668/415, 1668/416, 1668/417, 1668/418, 1668/419, 1668/420, 1668/421, 1668/422, 1668/423, 1668/424, 1668/425, 1668/426, 1668/427, 1668/428, 1668/429, 1668/430, 1668/431, 1668/432, 1668/433, 1668/434, 1668/435, 1668/436, 1668/532, 1668/537, 1668/545, 1672/1, 1672/4, 1672/13, 1672/14, 1672/15, 1672/16, 1672/17, 1672/18, 1672/19, 1672/20, 1672/21, 1672/22, 1672/28, 1672/29, 1672/30, 1672/31, 1672/32, 1672/33, 1672/34, 1672/35, 1672/36, 1672/37, 1672/38, 1672/39, 1672/40, 1672/41, 1672/42, 1672/43, 1672/44, 1672/45, 1672/46, 1672/47, 1672/48, 1672/49, 1672/50, 1672/51, 1672/52, 1672/53, 1672/54, 1672/55, 1672/56, 1672/57, 1672/58, 1672/59, 1672/60, 1672/61, 1672/62, 1672/64, 1672/65, 1672/66, 1672/67, 1672/68, 1672/69, 1672/70, 1672/71, 1672/72, 1672/73,

4 354/ IPK/2 1672/74, 1672/75, 1672/76, 1672/77, 1672/78, 1672/79, 1672/80, 1672/81, 1672/83, 1672/84, 1672/85, 1672/87, 1672/88, 1673/1, 1673/2, 1673/3, 1673/4, 1673/5, 1673/6, 1673/7, 1673/8, 1673/9, 1673/10, 1673/11, 1673/12, 1673/13, 1673/14, 1673/17, 1673/18, 1673/19, 1673/20, 1673/23, 1673/24, 1673/25, 1673/26, 1673/27, 1673/28, 1673/29, 1673/30, 1673/31, 1673/32, 1673/33, 1673/34, 1673/35, 1673/36, 1673/37, 1673/38, 1673/39, 1673/40, 1673/41, 1673/42, 1673/43, 1673/44, 1673/45, 1673/46, 1673/47, 1673/48, 1673/49, 1673/50, 1673/51, 1673/52, 1674/3, 1685/1, 1685/6, 1685/256, 1685/257, 1685/258, 1685/298, 1685/299, 1685/300, 1685/301, 1685/302, 1685/303, 1685/304, 1685/306, 1685/307, 1685/308, 1685/335, 1685/336, 1685/337, 1685/338, 1685/339, 1685/340, 1685/341, 1685/342, 1685/343, 1685/344, 1685/345, 1685/346, 1685/397, 1685/398, 1685/399, 1685/401, 1685/402, 1685/403, 1685/405, 1685/406, 1685/409, 1685/411, 1685/412, 1685/413, 1685/414, 1685/415, 1685/416, 1685/417, 1685/418, 1685/419, 1685/420, 1685/421, 1685/422, 1685/423, 1685/424, 1685/425, 1685/426, 1685/427, 1685/428, 1685/429, 1685/430, 1685/431, 1685/437, 1685/438, 1685/439, 1685/440, 1685/441, 1685/444, 1685/445, 1685/446, 1685/447, 1685/448, 1685/449, 1685/450, 1685/451, 1685/452, 1685/453, 1685/465, 1685/467, 1685/469, 1685/471, 1685/474, 1685/475, 1685/477, 1685/479, 1685/480, 1685/481, 1685/482, 1685/484, 1685/485, 1685/486, 1685/487, 1685/488, 1685/489, 1685/490, 1685/491, 1685/492, 1685/493, 1685/494, 1698/21, 1698/22, 1698/23, 1698/24, 1698/25, 1698/45, 1698/46, 1698/47, 1698/48, 1698/49, 1698/50, 1698/51, 1698/52, 1698/53, 1698/54, 1698/55, 1698/56, 1698/57, 1698/58, 1698/59, 1698/60, 1698/61, 1698/62, 1698/63, 1698/64, 1698/65, 1698/66, 1698/67, 1698/68, 1698/69, 1698/70, 1698/71, 1698/72, 1698/73, 1698/74, 1698/75, 1698/76, 1698/77, 1698/78, 1698/79, 1698/80, 1698/81, 1698/82, 1698/87, 1698/92, 1698/93, 1698/94, 1698/95, 1700/3, 1700/4, 1700/5, 1700/6, 1700/8, 1700/9, 1740/1, 1740/4, 1815/2, 1818/1, 1824/1, 1824/3, 1854/1, 1854/2, 1854/3, 1854/4, 1854/5, 1854/6, 1854/7 a 1854/8; v k.ú. Říčky u Brna parc. č. 1063/1, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071, 1073/1, 1075/1, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084 a 1257; a v k.ú. Veverské Knínice na pozemcích parc. č. 910/9, 911, 912/1, 912/2, 912/3, 912/4, 912/5, 913/1, 929/1, 929/2, 929/3, 929/4, 929/5, 929/6, 929/7, 929/8, 929/9, 929/10, 929/11, 929/13, 930/1, 931/1, 931/2, 931/3, 931/4, 931/5, 931/6, 931/7, 947/2, 947/3, 947/7, 948, 949/1, 950/1, 950/2, 950/3, 950/4, 950/5, 950/7, 950/8, 950/9, 950/10, 950/11, 950/12, 950/13 a 952. Žadatel zajistí účast odpovědného zástupce stavebníka a projektanta na ústním jednání. V souladu s ustanovením 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mají účastníci řízení možnost se před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit k jeho podkladům, do kterých je možno nahlédnout na odboru infrastruktury a územního plánu Ministerstva dopravy, nábř. L. Svobody 12, Praha 1, po předchozí telefonické dohodě (tel Ing. Grof), a při ústním jednání. V Praze 31. května 2018 Ing. Josef Kubovský ředitel Odbor infrastruktury a územního plánu 4/6

5 354/ IPK/2 Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce následujících úřadů: 1) Ministerstvo dopravy, nábř. L. Svobody 12, Praha 1 (na úřední desce a elektronicky s možností dálkového přístupu) 2) Obecní úřad Domašov, Brněnská 94, Domašov 3) Obecní úřad Javůrek, Javůrek 11, Domašov 4) Obecní úřad Lesní Hluboké, Lesní Hluboké 46, Domašov 5) Obecní úřad Říčany, nám. Osvobození 340, Říčany 6) Obecní úřad Říčky, Říčky 48, Domašov 7) Obecní úřad Veverské Knínice, Veverské Knínice 260, Ostrovačice 8) Úřad městyse Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, Ostrovačice Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Ministerstva dopravy. Vyvěšeno dne:..., Sejmuto dne:... (Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.) Rozdělovník: účastníci řízení ve smyslu ustanovení 109 písm. a) až d) stavebního zákona se následujícím účastníkům řízení doručuje toto oznámení jednotlivě 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, zastoupené na základě plné moci spol. Dopravoprojekt Brno, a.s., Kounicova 271/13, Brno ve smyslu ustanovení 109 písm. e) a f) stavebního zákona se dalším účastníkům řízení doručuje toto oznámení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou následujícím úřadem po dobu 15 dnů: 2. Ministerstvo dopravy, z d e ve smyslu ustanovení 112 odst. 1 stavebního zákona se veřejná vyhláška zasílá též příslušným obecním úřadům (Následující obecní úřady žádáme o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým): 3. Obecní úřad Domašov, Brněnská 94, Domašov 4. Obecní úřad Javůrek, Javůrek 11, Domašov 5. Obecní úřad Lesní Hluboké, Lesní Hluboké 46, Domašov 6. Obecní úřad Říčany, nám. Osvobození 340, Říčany 7. Obecní úřad Říčky, Říčky 48, Domašov 8. Obecní úřad Veverské Knínice, Veverské Knínice 260, Ostrovačice 9. Úřad městyse Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, Ostrovačice dotčené orgány 10. Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky, PS 21/OBP, Praha Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, z d e 12. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, Praha Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno 5/6

6 354/ IPK/2 15. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno 16. Městský úřad Rosice, odbor životního prostředí, Palackého náměstí 13, Rosice 17. Městský úřad Rosice, odbor dopravy, Palackého náměstí 13, Rosice 18. Městský úřad Rosice, odbor stavební úřad, Palackého náměstí 13, Rosice 19. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, Brno 20. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Kounicova 24, Brno 21. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, Brno 22. Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně, Milady Horákové 3, Brno 23. Ministerstvo obrany Sekce ekonomická a majetková Oddělení ochrany územních zájmů Brno, Svatoplukova 84, Brno obce 24. Obec Domašov, Brněnská 94, Domašov 25. Obec Javůrek, Javůrek 11, Domašov 26. Obec Lesní Hluboké, Lesní Hluboké 46, Domašov 27. Obec Říčany, nám. Osvobození 340, Říčany 28. Obec Říčky, Říčky 48, Domašov 29. Obec Veverské Knínice, Veverské Knínice 260, Ostrovačice 30. Městys Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, Ostrovačice 6/6