Mauritius Optimalizace doručovacích tras pomocí webové aplikace na bázi ArcGIS Server. ESRI Konference 2012 / Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mauritius Optimalizace doručovacích tras pomocí webové aplikace na bázi ArcGIS Server. ESRI Konference 2012 / Praha"

Transkript

1 Mauritius Optimalizace doručovacích tras pomocí webové aplikace na bázi ArcGIS Server ESRI Konference 2012 / Praha

2 Zustellroutenoptimierung Mauritius Prag, Oktober 2012 Geo - & Adress IS / Karel Mauric 2

3 Vychozí situace Bilance vychozí situace: Sběr & pořízeni dat příipravná fáze dokončena Geokodovaní a aktualizace adresnich bodů Digitální silnicní sít / TeleAtlas Zkušenosti v oblasti routingu Převod analogových údajů pochůzkových tras do digitálni formy Provoz vlastni routingové aplikace Zkušenosti s routingovými applikacemi Předváděcí workshopy kanadské firmy GIRO, Inc Týdenní Workshop s produktem firmy RouteSmart v Baltimore / USA Workshopy dalších firem (PTV, Tiento Enator, Locom, etc) Zustellroutenoptimierung Mauritius Prag, Oktober 2012 Geo - & Adress IS / Karel Mauric 3

4 Základy optimalizace / Eulerova teorie grafů Sedm mostů města Královce je slavný, již vyřešený matematický problém, založený na skutečném místě a skutečné situaci. Pruské město Královec (též Königsberg, nyní Kaliningrad na území Ruska) leží na řece Pregole, která vytváří dva ostrovy. Ostrovy byly s ostatním městem spojeny sedmi mosty. Otázka zní, zda je možné všechny mosty přejít tak, aby ten, kdo se o to pokouší, vstoupil na každý most pouze jednou. Leonhard Euler jako první dokázal, že to možné není, odpovídající graf totiž nelze projít pomocí tzv. eulerovského tahu. Zustellroutenoptimierung Mauritius Prag, Oktober 2012 Geo - & Adress IS / Karel Mauric 4

5 Základy optimalizace / postupy, algorithmy Heuristika (z řečtiny heuriskó, εύρίσκω nalézt, objevit) znamená zkusmé řešení problémů, pro něž neznáme algoritmus nebo přesnější metodu. Heuristické řešení je často jen přibližné, založené na poučeném odhadu, intuici, zkušenosti nebo prostě na zdravém rozumu. První odhad se může postupně zlepšovat, i když heuristika nikdy nezaručuje nejlepší řešení. Zato je univerzálně použitelná, jednoduchá a rychlá. Variable Neighborhood Search Variable Neighborhood Search (VNS) proposed by (Mladenović, Hansen, 1997 [2] ) is a metaheuristic method for solving a set of combinatorial optimization and global optimization problems. It explores distant neighborhoods of the current incumbent solution, and moves from there to a new one if and only if an improvement was made Windy (Chinese) Postman Problem The windy postman problem is a generalization of the Chinese postman problem in which the edge-traversal costs are asymmetric. The problem is to compute a shortest tour that traverses every edge of a given graph at least once, and it is known to be NP-hard. Zustellroutenoptimierung Mauritius Prag, Oktober 2012 Geo - & Adress IS / Karel Mauric 5

6 Specifické úlohy poštovního routingu Přezkoušeni stávajicí/startovni situace Generováni nových scenárii (autom. návrh nového rozdělení okrsků) Kompaktní forma okrsku / rayonu Balancing rayonu Přihlednutí k barrierám (hranice PSC) Sequencing (optimalizace adress v jednotlivých rayonech) Dalši speciální routingové workflows Modell rayony / podle aktuálniho vytížení doručovatelů (modely Holiday, Christmas Peak etc ) Rozdělení území doručovaciho centra do částí (60 Rayonů do 5 částí s 12 rayony Optimalizace silničních sekci (úseků misto jednotlivych adresnich bodu Zustellroutenoptimierung Mauritius Prag, Oktober 2012 Geo - & Adress IS / Karel Mauric 6

7 Big Player v oblasti poštovního Routingu M Zustellroutenoptimierung Mauritius Prag, Oktober 2012 Geo - & Adress IS / Karel Mauric 7

8 Srovnání GIRO vs. RouteSmart GIRO Plus - vyzrálost systému - nepřeberné množství funkcí & workflows - vyzralý reporting & znázorńováni tras - integrace v Evropě (D,GB, LUX, F, etc) RouteSmart Plus - vyzrálost systému(usps!) - funkce, parametrizace úloh etc - flexibilnejši liceční model než GIRO - evropská integrace (německá verze ) Minus - licenčni poplatky ( přes 2,5 M ) - neflexibilni licenčni politika - Nastavení na předsystémy POST AG - zkušenosti s norskou poštou Minus - v r jen jako ArcGIS - Extention - Nepřesvědčující výsledky workshopu - Nastavení na předsystémy POST AG Zustellroutenoptimierung Mauritius Prag, Oktober 2012 Geo - & Adress IS / Karel Mauric 8

9 Vývoj vlastního softwaru? Motivace pro variantu vlastní vývoj SW-applikace Shrnutí výsledků průzkumu trhu Oba systémy velmi vyzrálé ale přesto vyvstává potřeba napasování SW na stávajjící poštovní systémy Nepřeberné množství funkcí a parametrizací u obou výrobců a přesto chybi out the box rešenípro některé naše speciální úlohy Dlouhé integrační cykly (norska pošta byla 3 roky po implementaci GIRO při naší návstěvě stále ještě v pilotni fázi Pro aplikační support neexistuje žádné evropské centrum Applikace obsahuje množství modulů, které nebudou u POST AG využity Vysoká cena & minimalni flexibilita licenční politiky chybějící modularita Možnost zařazení projektu do státního programmu vývojových projektů (40 % projektových nakladů fnancováno z (Österr. Forschungsförderung Gesellschaft FFG) Rizika varianty vlastního vývoje Složitá koordinace partnerů ve vývojovém konsortiu Odlišnosti pojetí podstaty výzkumného projektu u jednotlivých partnerů konsortia (Uni vs. POST AG Zustellroutenoptimierung Mauritius Prag, Oktober 2012 Geo - & Adress IS / Karel Mauric 9

10 Vývojový projekt Mauritius Konsortium: Prisma Solutions (GIS Client, integrace Geodat, Management, integrace silničních digitálních dat) o Vývoj webové applikace na bazi ArcGIS Server o koordinačnií a poradenská funkce rakouského ESRI Distributora Synergis My Vision (integrace applikace do poštovního DB rozhraní, integrace optimalizačních algorithmů ) Universität Wien / Institut Produktion & Logistik / Prof. Hartl & Prof. Dörner (vývoj a přizpůsobení optimalizačních algorithmů) Zustellroutenoptimierung Mauritius Prag, Oktober 2012 Geo - & Adress IS / Karel Mauric 10

11 Motivace rakouské pošty pro variantu vlastní vývoj Nahrazení dosavadního empirického modelu rayonizace novým systémem, který využívá model automatického generování scenárií pomoci optimalizačních algorithmů Nový model by měl přinést podstatné zkrácení a vyšší efektivitu pracovního postupu Nový model umožnuje rychlou reakci na vstup konkurence do liberalizovaného poštovního trhu - v Rakousku od r. 2011, v České republice od r rychlá reorganizace a přestavba územní organizace oblasti stávajícího distribučního centra Pokračováním dosavadního trendu : vznik velkých doručovacich center slučováním menších stoupá také se stoupajícím počtem rayonů komplexita pravidelných ročních revizí- rayonizací Identifikace úsporných potenciálů pomocí připravy & generováíi až 5 různych optimalizačních scenárií v jednom pracovním dni (stejný úkol trval při empirickém modelování až dva týdny ) Prosazování a realizace výsledků díky vizualizuaci integraci mapové komponenty dochází k drastickému snižování diskuzí a stížností doručovatelů při prosazování nových scenárií. Zustellroutenoptimierung Mauritius Prag, Oktober 2012 Geo - & Adress IS / Karel Mauric 11

12 Oblast doručovacího centra & okrsky Zustellroutenoptimierung Mauritius Prag, Oktober 2012 Geo - & Adress IS / Karel Mauric 12

13 Srovnání : stávající stav vs. scenario Stávající stav 15 okrsků/rayonů Optimalizované scenario 10 okrsků/rayonů Zustellroutenoptimierung Mauritius Prag, Oktober 2012 Geo - & Adress IS / Karel Mauric 13

14 Obsluha segmentu Zick- Zack 5S 3 3S 5 1 2S ZBS 1S 2 Route Start Zustellroutenoptimierung Mauritius Prag, Oktober 2012 Geo - & Adress IS / Karel Mauric 14

15 Obsluha segmentu U-turn 5S 3 3S 5 1 2S ZBS 1S 2 Route Start Zustellroutenoptimierung Mauritius Prag, Oktober 2012 Geo - & Adress IS / Karel Mauric 15

16 Adresní & přístupový bod AccessPath (option) AdressPoint AccessPoint StreetNet Zustellroutenoptimierung Mauritius Prag, Oktober 2012 Geo - & Adress IS / Karel Mauric 16

17 Funkční bloky applikace Servis pochůzkové tratě a digitalní silniční sítě Empirická / manuální reorganizace rayonu Automatizovaná reorganizace rayonu Inspekce pochuzkové tratě aktualizace restrikcí v silniční síti reorganizace doručovacího územi/ jedn.rayonů pomocí sady nastrojů applikace GFO (Sequencing) ANV (automatické generování optimalizovaných scenárií) Systém optimalizace doručovacích tras MAURITIUS Zustellroutenoptimierung Mauritius Prag, Oktober 2012 Geo - & Adress IS / Karel Mauric 17

18 Funktionsblöcke & Dataflow Opti Engine Zustellroutenoptimierung Mauritius Prag, Oktober 2012 Geo - & Adress IS / Karel Mauric 18

19 Srovnání dřívejší a nové praxe Rayonizace dříve Rayonizace nově Zustellroutenoptimierung Mauritius Prag, Oktober 2012 Geo - & Adress IS / Karel Mauric 19

20 Mauritius další funkční bloky (1) Manipulace / aktualizace dat digitální silniční sítě Visualizace stávajících restrikcí silniční sítě TeleAtlas /TomTom o o o o jednosměrný provoz zákaz odbočení zákaz vjezdu, vjezd dopravní obsluze povolen, etc) Tools pro editovánií restrikcí Tools pro editování optimalizačních parametrů o obsluha sítového segmentu stylem Zick-Zack o obsluha sítového segmentu sytlem U-turn Zustellroutenoptimierung Mauritius Prag, Oktober 2012 Geo - & Adress IS / Karel Mauric 20

21 Mauritius další funkční bloky (2) Manipulace parametrů optimalizace Generalizace sítových silničních segmentů vznik doručovacích silničních sekcí ( street segments instead adress points) Regulovaní tzv. barrierových effektů prř ohraničení nově vznikajicích tras/rayonů (new districts only inside ZIP-Code Areas) Zustellroutenoptimierung Mauritius Prag, Oktober 2012 Geo - & Adress IS / Karel Mauric 21

22 GUI Modul Netzattributtierung (Visualizace & manipulace sítových restrikcí) Zustellroutenoptimierung Mauritius Prag, Oktober 2012 Geo - & Adress IS / Karel Mauric 22

23 HW schema decentralizovaný system Zustellbasen Server (ca 260 ) Datenbankcluster MS SQL Server 2008 (Spatial Option) WebServer Kartenservices Datenservices (ArcGIS Server) OptimierungsEngine RW Net- & Systemisierung Server DIX / Distanzmatrix Zustellroutenoptimierung Mauritius Prag, Oktober 2012 Geo - & Adress IS / Karel Mauric 23

24 Routeninspektion Detail Zustellroutenoptimierung Mauritius Prag, Oktober 2012 Geo - & Adress IS / Karel Mauric 24

25 Manuální rayonizace sestavování nových rayonů Rayon A červený Rayon B modrý Zustellroutenoptimierung Mauritius Prag, Oktober 2012 Geo - & Adress IS / Karel Mauric 25

26 GUI von Mauritius Client Přehled rayonů Zustellroutenoptimierung Mauritius Prag, Oktober 2012 Geo - & Adress IS / Karel Mauric 26

27 Příklad vizualizace rayonů - okrsků Zustellroutenoptimierung Mauritius Prag, Oktober 2012 Geo - & Adress IS / Karel Mauric 27

28 Několik slov závěrem Benefity vlastního vývoje applikace Koncentrace na nejdůlezitější moduly Vysoký stupeň integrace applikace do databázového poštovního systému Integrace modulu manipulace silničních restrikcí Status : vývojový projekt Citelná redukce nákladů Support- & Troubleshooting Team ve vlastním domě Výsledky produktivního provozu Drastické zvýšení produktivity při manuálním postupu nové rayonizace Díky integraci mapového okna výrazné zlepšeni kvality processu a minimalizace postprocessingu Dosažení plánovaných effektů při optimalizaci pořadí adress v rayonu (GFO Algorithmus) Zustellroutenoptimierung Mauritius Prag, Oktober 2012 Geo - & Adress IS / Karel Mauric 28

29 Dipl.- Ing. Karel Mauric, M.Sc. Leitung Geo- & Adressinformationssysteme Division Brief, Werbepost & Filialen Unternehmenszentrale der Österreichischen Post AG Haidingergasse 1, 1030 Wien Zustellroutenoptimierung Mauritius Prag, Oktober 2012 Geo - & Adress IS / Karel Mauric 29

Integrace dvou společností z hlediska IT architektury

Integrace dvou společností z hlediska IT architektury Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Integrace dvou společností z hlediska IT architektury Diplomová práce Autor: Aleš Radoměřský Informační

Více

na průmysl zaostřeno téma: Řídíte hmotné toky ve firmě nebo čekáte na měsíční výsledky? úvodník / editorial stalo se stane se...

na průmysl zaostřeno téma: Řídíte hmotné toky ve firmě nebo čekáte na měsíční výsledky? úvodník / editorial stalo se stane se... 8 2012 zaostřeno na průmysl téma: Řídíte hmotné toky ve firmě nebo čekáte na měsíční výsledky? Výrobní podnik je organizace z hlediska řízení podstatně složitější než například banka nebo státní úřad.

Více

FLS. Workforce management Plánování termínů a tras Mobilní řešení

FLS. Workforce management Plánování termínů a tras Mobilní řešení FLS Workforce management Plánování termínů a tras Mobilní řešení Pro nás k FLS VISITOURU vlastně žádná alternativa neexistovala Jörn Kröpelin, vedoucí projektu Inteligentní elektroměry společnosti EnBW

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Optimalizace dopravních tras v distribuční činnosti

Vysoká škola logistiky o.p.s. Optimalizace dopravních tras v distribuční činnosti Vysoká škola logistiky o.p.s. Optimalizace dopravních tras v distribuční činnosti (Bakalářská práce) Přerov 2012 Markéta Žákovská Čestné prohlášení Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní

Více

Pohonná technologie \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Servis a služby. Produkty a inovace

Pohonná technologie \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Servis a služby. Produkty a inovace Pohonná technologie \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Servis a služby Produkty a inovace Obsah 3 Produkty a inovace Převodové motory a frekvenční měniče Čelní převodovky / čelní převodové motory

Více

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI Digitální mapa veřejné správy informace pro uživatele software ESRI 1 20 10 Zveme vás na 19. konferenci GIS ESRI v ČR, která se bude konat ve dnech 3. a 4. listopadu 2010 v Kongresovém centru Praha. Přednášky

Více

Posouzení vybraných technických, ekonomických

Posouzení vybraných technických, ekonomických Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Diplomová práce Posouzení vybraných technických, ekonomických a personálních aspektů e-vzdělávání v Learning Solution systému SAP v prostředí

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vladislav Martínek Efektivní hledání nejkratších cest v sítích hromadné přepravy osob

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vladislav Martínek Efektivní hledání nejkratších cest v sítích hromadné přepravy osob Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Vladislav Martínek Efektivní hledání nejkratších cest v sítích hromadné přepravy osob Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název bakalářské práce: Analýza

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ

Více

Koncepce rozvoje Na rodnı knihovny C eske republiky jako vy zkumne organizace na le ta 2010-2015

Koncepce rozvoje Na rodnı knihovny C eske republiky jako vy zkumne organizace na le ta 2010-2015 Koncepce rozvoje Na rodnı knihovny C eske republiky jako vy zkumne organizace na le ta 2010-2015 Zpráva o řešení za r. 2010 Koordinátor: Mgr. Adolf Knoll, ředitel pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Katedra exaktních metod. Diplomová práce. 2013 Bc.

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Katedra exaktních metod. Diplomová práce. 2013 Bc. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Katedra exaktních metod Diplomová práce 2013 Bc. Pavel Stejskal Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově

Více

METODY ANALÝZY OBJEKTOVĚ ORIENTOVANÝCH PETRIHO SÍTÍ

METODY ANALÝZY OBJEKTOVĚ ORIENTOVANÝCH PETRIHO SÍTÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta informačních technologií Ústav inteligentních systémů Ing. Bohuslav Křena METODY ANALÝZY OBJEKTOVĚ ORIENTOVANÝCH PETRIHO SÍTÍ ANALYSIS METHODS OF OBJECT ORIENTED PETRI

Více

Analýza platformy SAP ECC 6 jako řídícího nástroje komunikace

Analýza platformy SAP ECC 6 jako řídícího nástroje komunikace Analýza platformy SAP ECC 6 jako řídícího nástroje komunikace Bakalářská práce Marie Humlová, DiS. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor:

Více

Vliv změn světa práce na kvalitu pracovního života #

Vliv změn světa práce na kvalitu pracovního života # Vliv změn světa práce na kvalitu pracovního života # Miloš Paleček Kvalita pracovního života je neodmyslitelnou součástí celkové kvality života. Vždyť většina lidí se třetinu svého aktivního života věnuje

Více

PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU. Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS)

PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU. Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS) PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS) Obsah Obsah Seznam obrázků...3 Seznam zkratek...3 Úvod...4 Hlavní přínosy implementace BPMS...5 Koncepce

Více

Inovace LAN ve firmě MS technik. Mojmír Sedlář

Inovace LAN ve firmě MS technik. Mojmír Sedlář Inovace LAN ve firmě MS technik Mojmír Sedlář Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Abstrakt česky Tato bakalářská práce řeší problematiku zavedení doménového serveru 2003 ve firmě MS technik s.r.o. a s tím

Více

Srovnávací analýza metodik vývoje software

Srovnávací analýza metodik vývoje software Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb Vladimír Popelka Srovnávací analýza metodik vývoje software Bakalářská práce 2009 Zadání bakalářské

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 1. ÚVOD... 4 1.1 POJEM INOVAČNÍ TECHNOLOGIE... 5 1.2 ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU... 6 1.2.1 Národní architektura ITS... 7 1.2.2 Nástroje

Více

19. konference. Informační bulletin. Vážení účastníci,

19. konference. Informační bulletin. Vážení účastníci, 19. konference Informační bulletin Vážení účastníci, je mou milou povinností Vás srdečně přivítat na tradiční konferenci GIS ESRI v České republice, kterou pro naše uživatele a zájemce o GIS Esri pořádáme

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

ZKUŠENOSTI S ÚDRŽBOU ZAMĚŘENOU NA BEZPORUCHOVOST (RCM)

ZKUŠENOSTI S ÚDRŽBOU ZAMĚŘENOU NA BEZPORUCHOVOST (RCM) ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZKUŠENOSTI S ÚDRŽBOU ZAMĚŘENOU NA BEZPORUCHOVOST (RCM) MATERIÁLY Z XXI. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, prosinec 2005 1 OBSAH

Více

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením

Více

Návrh podnikového informačního systému v SharePoint 2013 Foundation. Bc. Jan Hrachovský

Návrh podnikového informačního systému v SharePoint 2013 Foundation. Bc. Jan Hrachovský Návrh podnikového informačního systému v SharePoint 2013 Foundation Bc. Jan Hrachovský Diplomová práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2012 4 ABSTRAKT Práce se zabývá návrhem IS systému

Více

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž IT PRODUKT ROKU 2009 COMPUTERWORLD 11, 2009 21 Druhé letošní kolo soutěže IT produkt roku právě skončilo a v jeho průběhu postoupila do finále další skupina zajímavých produktů. Tentokrát jich redakce

Více

Komplexní analýza webových stránek

Komplexní analýza webových stránek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Václav Štrupl : Ing. Ondřej Raška : Ing.

Více