NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 4 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2012 SOUHRNNÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ. VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 4 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2012 SOUHRNNÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ. VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne COM(2012) 340 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 4 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2012 SOUHRNNÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise CS CS

2 NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 4 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2012 SOUHRNNÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise 2

3 S ohledem na: Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 314 této smlouvy, ve spojení se Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s článkem 106a této smlouvy, nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství 1, a zejména na článek 37 uvedeného nařízení, souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2012 přijatý dne 1. prosince , opravný rozpočet č. 1/2012 přijatý dne 20. dubna 2012, opravný rozpočet č. 2/2012 přijatý dne 12. června 2012, návrh opravného rozpočtu č. 3/2012, ve znění po opravném rozpočtu č. 2/2012. Evropská komise tímto předkládá rozpočtovému orgánu návrh opravného rozpočtu č. 4 k rozpočtu na rok ZMĚNY VÝKAZU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Změny výkazu příjmů a výdajů podle oddílů jsou k dispozici v databázi EUR-Lex ( Anglické znění změn tohoto výkazu je pro informaci připojeno jako příloha rozpočtu. 1 2 Úř. věst. L 248, , s. 1. Úř. věst. L 56, , s. 1. 3

4 OBSAH 1. ÚVOD VLASTNÍ ZDROJE ÚVOD REVIZE PROGNÓZY ZÁKLADŮ TVZ, DPH A HND OPRAVA PRO SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ ZA ROKY 2008, 2010 A ÚVOD VÝPOČET OPRAV ZADÁNÍ PRVNÍ AKTUALIZACE OPRAVY PRO SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ ZA ROK 2011, DRUHÉ OPRAVY PRO SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ ZA ROK 2010 A KONEČNÉ ČÁSTKY OPRAVY PRO SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ ZA ROK 2008 DO NOR 4/ REVIZE FINANCOVÁNÍ HRUBÝCH SNÍŽENÍ PLATEB ZALOŽENÝCH NA HND ŠVÉDSKA A NIZOZEMSKA V ROCE NÁSTROJE PRO SDÍLENÍ RIZIKA ÚVOD NOVÉ VÝDAJOVÉ ROZPOČTOVÉ LINIE NOVÁ PŘÍJMOVÁ ROZPOČTOVÁ LINIE ZMĚNA ROZPOČTOVÉ LINIE

5 1. ÚVOD Návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 4 na rok 2012 se týká těchto prvků: revize prognózy tradičních vlastních zdrojů (TVZ, tj. cel a dávek z cukru), základů DPH a HND, zahrnutí příslušných oprav ve prospěch Spojeného království do rozpočtu, jakož i jejich financování, a revize financování snížení HND ve prospěch Nizozemska a Švédska v roce 2012, což vede ke změně rozdělení příspěvků členských států z vlastních zdrojů do rozpočtu EU, vytvoření čtyř nových rozpočtových linií k provádění nástrojů pro sdílení rizika financovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Fondu soudržnosti a označených pour mémoire (p. m.)., změny rozpočtové linie Přípravné akce EuroGlobe s cílem nahradit u této linie v položce pro platby pomlčku, označením pour mémoire (p. m.), aby bylo možné provést konečné platby. 2. VLASTNÍ ZDROJE 2.1. Úvod Následující souhrnná tabulka uvádí rozdělení celkových plateb vlastních zdrojů mezi členské státy, tak jak bylo plánováno v: rozpočtu na rok 2012, návrhu opravného rozpočtu (NOR) č. 3 na rok 2012 s cílem zanést do rozpočtu přebytek ve výši EUR, který vyplývá z plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2011, a který je tudíž zahrnut jako příjmy do rozpočtu na rok 2012, tomto NOR č. 4/

6 částky v milionech EUR NOR č. 4/2012 Rozpočet 2012 NOR č. 3/2012 NOR č. 4/2012 oproti NOR č. 3/2012 (1) (2) (3) v % (4) = (3) (2) BE 5 232, , ,9 4,14 % + 27,0 BG 411,8 407,3 410,7 0,33 % + 3,4 CZ 1 599, , ,9 1,21 % 52,0 DK 2 595, , ,9 2,09 % + 64,9 DE , , ,3 20,01 % + 88,6 EE 164,5 162,7 171,3 0,14 % + 8,7 IE 1 381, , ,5 1,09 % + 11,0 EL 2 205, , ,2 1,56 % 215,5 ES , , ,7 8,52 % 461,7 FR , , ,1 16,60 % + 284,4 IT , , ,2 12,77 % 166,9 CY 200,6 198,5 181,3 0,14 % 17,2 LV 191,1 188,9 210,0 0,17 % + 21,1 LT 323,9 320,3 329,4 0,26 % + 9,1 LU 324,4 320,6 303,9 0,24 % 16,7 HU 1 101, ,9 896,7 0,71 % 192,1 MT 70,8 70,1 65,8 0,05 % 4,2 NL 6 359, , ,5 4,84 % 184,9 AT 2 706, , ,0 2,23 % + 144,5 PL 4 060, , ,5 2,89 % 371,9 PT 1 648, , ,7 1,29 % 3,7 RO 1 359, , ,0 1,07 % + 5,4 SI 422,4 418,1 401,4 0,32 % 16,7 SK 755,5 747,1 752,4 0,60 % + 5,3 FI 1 985, , ,2 1,59 % + 40,4 SE 3 534, , ,2 2,81 % + 49,9 UK , , ,4 12,32 % + 939,8 EU , , ,4 100,00 % Revize prognózy základů TVZ, DPH a HND Komise v souladu se zavedenými postupy navrhuje revidovat financování rozpočtu na základě aktuálnějších hospodářských prognóz přijatých na zasedání Poradního výboru pro vlastní zdroje Společenství (ACOR). Revize se týká prognózy tradičních vlastních zdrojů (TVZ), které mají být zaplaceny do rozpočtu v roce 2012, jakož i prognózy základů daně z přidané hodnoty (DPH) a hrubého národního důchodu (HND) na rok Prognóza v rámci rozpočtu na rok 2012 (a v rámci OR č. 1/2012 až NOR č. 3/2012) byla stanovena na 151. zasedání výboru ACOR konaném dne 17. května Upravená prognóza zohledněná ve stávajícím NOR 4/2012 byla schválena na 154. zasedání výboru ACOR dne 21. května Použití aktualizované prognózy vlastních zdrojů zvyšuje přesnost plateb, které jsou od členských států vyžadovány během rozpočtového roku, a snižuje nevyhnutelné chyby v prognózách z předchozího roku. Prognóza schválená v květnu 2012 byla ve srovnání s prognózou schválenou v květnu 2011 upravena takto: celková prognóza čisté výše dávek z cukru na rok 2012 se nezměnila a dále činí 123,4 milionu EUR (po odečtení 25 % nákladů na výběr), 6

7 celková výše čistých cel na rok 2012 (včetně cel pro zemědělské produkty) se nyní odhaduje na ,8 milionu EUR (po odečtení 25 % nákladů za výběr), což představuje snížení o 7,9 % oproti prognóze z května 2011, kdy byla uváděna částka ,2 milionu EUR. Hlavním důvodem tohoto snížení je snížení odhadovaného průměrného tarifu (1,32 % namísto 1,45 %). Prognóza je vypracována na základě údajů pro jednotlivé členské státy s použitím prognózy tempa růstu dovozů ze třetích zemí, která byla zveřejněna dne 11. května 2012 v rámci jarních hospodářských prognóz na rok 2012, aktuální prognóza celkového nelimitovaného základu DPH EU na rok 2012 činí ,1 milionu EUR, což ve srovnání s prognózou z května 2011 ( ,2 milionu EUR) představuje nárůst o 0,4 %. Prognóza celkového limitovaného základu DPH 3 EU na rok 2012 činí ,6 milionu EUR, což ve srovnání s prognózou z května 2011 ve výši ,2 milionu EUR představuje nárůst o 0,4 %, prognóza celkového základu HND EU na rok 2012 činí ,7 milionů EUR, což ve srovnání s prognózou z května 2010 ( ,3 milionů EUR) představuje pokles o 1,9 %. Pro přepočet na eura odhadovaných základů DPH a HND v národních měnách byly použity směnné kurzy ke dni 30. prosince 2011 (u deseti členských států, které nepatří do eurozóny). To zabraňuje zkreslení, protože tento kurz se používá pro přepočet úhrad vlastních zdrojů obsažených v rozpočtu z eur na národní měnu při požadování příslušných částek (jak stanoví čl. 10 odst. 3 nařízení Rady č. 1150/2000). Upravená prognóza TVZ, nelimitovaných základů DPH a HND na rok 2012, tak jak byla schválena na 154. zasedání výboru ACOR dne 21. května 2012, je uvedena v následující tabulce (údaje jsou zaokrouhleny): 3 Pokud základ DPH členského státu přesáhne 50 % jeho HND, je podle rozhodnutí Rady 2007/436 limitován na těchto 50 %. Základ DPH limitovaný na 50 % HND budou mít v rámci NOR č. 4/2012 tyto čtyři členské státy: Kypr, Lucembursko, Malta a Slovinsko. 7

8 Upravená prognóza TVZ a základů DPH a HND na rok 2011 (v milionech EUR) Dávky Cla Nelimitované Základy Limitované z cukru (75 %) základy DPH HND základy (75 %) DPH 4 BE 6, , , , ,60 BG 0,4 54, , , ,90 CZ 3,4 229, , , ,50 DK 3,4 347, , , ,20 DE 26, , , , ,00 EE 0,0 23, , , ,50 IE 0,0 209, , , ,70 EL 1,4 140, , , ,60 ES 4, , , , ,00 FR 30, , , , ,30 IT 4, , , , ,90 CY 0,0 21, , , ,75 LV 0,0 24, , , ,40 LT 0,8 49, , , ,90 LU 0,0 15, , , ,90 HU 2,0 105, , , ,00 MT 0,0 10, , , ,15 NL 7, , , , ,10 AT 3,2 208, , , ,20 PL 12,8 373, , , ,50 PT 0,2 128, , , ,50 RO 1,0 115, , , ,10 SI 0,0 77, , , ,00 SK 1,4 127, , , ,50 FI 0,8 157, , , ,50 SE 2,6 511, , , ,70 UK 9, , , , ,20 EU 123, , , , , Oprava pro Spojené království za roky 2008, 2010 a Úvod Oprava rozpočtových nevyvážeností ve prospěch Spojeného království (oprava pro Spojené království), kterou je třeba zahrnout do tohoto NOR, se týká tří let: 2008, 2010 a Opravy pro Spojené království za rok 2008, 2010 a 2011 podléhají pravidlům stanoveným v rozhodnutí Rady (ES, Euratom) 2007/436 a v souvisejícím pracovním dokumentu Metodika výpočtu Podle pravidel stanovených v tomto rozhodnutí jsou čisté neočekávané zisky Spojeného království z TVZ plynoucí ze zvýšení procenta TVZ od roku 2001, jež si členské státy ponechávají na úhradu nákladů na výběr, kompenzovány a přidělené výdaje se upravují: 4 Šedě podbarvené částky se odvíjejí od limitovaných základů DPH, jak objasňuje poznámka pod čarou č Rozhodnutí Rady 2007/436 ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství je k dispozici na internetové adrese lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:l:2007:163:0017:0021:cs:pdf. Pracovní dokument Komise ze dne 23. května 2007 Výpočet, financování a platba opravy rozpočtové nerovnováhy podle článků 4 a 5 rozhodnutí Rady [2007/436] o systému vlastních zdrojů ES a její uvedení v rozpočtu, nazývaný Metodika výpočtu 2007, je k dispozici na internetové adrese: 8

9 o předvstupní výdaje (PAE) placené v rámci prostředků na platby spojené s rokem předcházejícím rozšíření. Stejná oprava PAE se provede i při každém dalším budoucím rozšíření Unie, ale její uplatňování bude ukončeno v okamžiku, kdy bude oprava v roce 2014 poprvé zahrnuta do rozpočtu, o 20 % (pro úpravu za rok 2008) a 100 % (pro úpravu pro Spojené království za roky 2010 a 2011) celkových přidělených výdajů v členských státech, které k EU přistoupily po 30. dubnu 2004, s výjimkou přímých zemědělských plateb a výdajů souvisejících s trhem, jakož i části výdajů na rozvoj venkova pocházejících ze záruční sekce EZOZF. Toto snižování je zaváděno postupně (20 % u opravy za rok 2008 zahrnuté do rozpočtu na rok 2009, 70 % u opravy za rok 2009 zahrnuté do rozpočtu na rok 2010 a 100 % od opravy za rok 2010 zahrnuté do rozpočtu na rok 2011). Podíl Rakouska, Německa, Nizozemska a Švédska na financování opravy pro Spojené království se navíc snižuje na čtvrtinu jejich normálního podílu. Snížení je financováno ostatními členskými státy s výjimkou Spojeného království. Rozdíl mezi konečnou částkou opravy pro spojené království za rok 2008 a částkou dříve zahrnutou do rozpočtu (2. aktualizace v OR 4/2010), jakož i rozdíl mezi 2. aktualizací opravy za rok 2010 a částkou dříve zahrnutou do rozpočtu (1. aktualizace v OR 5/2011) jsou uvedeny v kapitolách 35 a 36 NOR 4/2012. Částka odpovídající první aktualizaci opravy pro Spojené království za rok 2011 je uvedena v kapitole 15 NOR č. 4/2012 a nahrazuje prozatímní částku opravy pro Spojené království za rok 2011, jež je uvedena v kapitole 15 rozpočtu na rok Výpočet oprav V tomto NOR je uveden výpočet a financování první aktualizace opravy pro Spojené království za rok 2011, druhá aktualizace opravy pro Spojené království za rok 2010, jakož i konečná částka opravy pro Spojené království za rok Pokud jde o opravu pro Spojené království za rok 2009, Komise (v souladu s Metodikou výpočtu 2007) předloží aktualizaci rozpočtu, budou-li se tyto opravy významně lišit od odpovídajících částek uvedených v rozpočtu dříve. Podle současných výpočtů Komise se však částka opravy pro Spojené království za rok 2009 významně neliší od první aktualizace opravy pro Spojené království za rok 2009 uvedené v OR 4/2010. Proto se v tomto NOR 4/2012 tato aktualizace nenavrhuje Oprava pro Spojené království za rok 2011 V následující tabulce jsou shrnuty změny mezi prozatímní částkou opravy pro Spojené království za rok 2011 uvedenou v rozpočtu na rok 2012 a první aktualizací opravy pro Spojené království za rok 2011, která má být uvedena v NOR č. 4/

10 Oprava pro Spojené království za rok 2011 Oprava pro Spojené království za rok 2011 PROZATÍMNÍ rozpočet 2012 Oprava pro Spojené království za rok 2011 PRVNÍ AKTUALIZACE NOR č. 4/2012 Rozdíl (1) Podíl Spojeného království na nelimitovaném základu DPH 15,0054 % 14,9462 % 0,0592 % Podíl Spojeného království na celkových přidělených výdajích (2) 7,6164 % 7,3204 % 0,2960 % upravených v návaznosti na rozšíření (3) = (1) (2) 7,3890 % 7,6259 % + 0,2369 % (4) Celkové přidělené výdaje Výdaje související s rozšířením (5) = (5a) + (5b) (5a) Předvstupní výdaje (5b) Výdaje podle čl. 4 odst. 1 písm. g (6) Celkové přidělené výdaje upravené v návaznosti na rozšíření = (4) (5) Původní částka opravy pro Spojené (7) království = (3) x (6) x 0,66 (8) Výhoda pro Spojené království Základní oprava pro Spojené (9) království = (7) (8) (10) Neočekávané zisky z TVZ (11) Oprava pro Spojené království = (9) (10) Ve srovnání s prozatímní částkou opravy pro Spojené království za rok 2011 uvedenou v rozpočtu na rok 2012 je první aktualizace opravy pro Spojené království za rok 2011 o 175 milionu EUR vyšší. Pokud jde o opravu pro Spojené království za rok 2011, dosahuje rozdíl v původní částce opravy pro Spojené království mezi rozhodnutím o vlastních zdrojích z roku 2000 a rozhodnutím z roku 2007 výše 2 144,6 milionu EUR v cenách z roku 2004 a 2 355,7 milionu EUR v běžných cenách Oprava pro Spojené království za rok 2010 Změny mezi první aktualizací opravy pro Spojené království za rok 2010 uvedenou v OR 4/2011 a druhou aktualizací opravy pro Spojené království za rok 2010, která má být uvedena v NOR 4/2012, jsou vyznačeny v následující tabulce. Oprava pro Oprava pro Spojené království Spojené království Oprava pro Spojené za rok 2010 za rok 2010 Rozdíl království za rok 2010 První aktualizace Druhá aktualizace AB 4/2011 NOR č. 4/2012 (1) Podíl Spojeného království na nelimitovaném základu DPH 15,0995 % 15,3613 % + 0,2617 % Podíl Spojeného království na celkových přidělených výdajích (2) 7,7390 % 7,7118 % 0,0272 % upravených v návaznosti na rozšíření (3) = (1) (2) 7,3605 % 7,6495 % + 0,2889 % (4) Celkové přidělené výdaje Výdaje související s rozšířením (5) = (5a) + (5b) (5a) Předvstupní výdaje (5b) Výdaje podle čl. 4 odst. 1 písm. g (6) Celkové přidělené výdaje upravené

11 Oprava pro Spojené království za rok 2010 Oprava pro Spojené království za rok 2010 První aktualizace AB 4/2011 Oprava pro Spojené království za rok 2010 Druhá aktualizace NOR č. 4/2012 Rozdíl v návaznosti na rozšíření = (4) (5) Původní částka opravy pro Spojené (7) království = (3) x (6) x 0,66 (8) Výhoda pro Spojené království Základní oprava pro Spojené (9) království = (7) (8) (10) Neočekávané zisky z TVZ Oprava pro Spojené království = (9) (11) (10) Ve srovnání s první aktualizací opravy pro Spojené království za rok 2010 uvedenou v OR 4/2011 je druhá aktualizace opravy pro Spojené království za rok 2010 o 211 milionů EUR nižší. Pokud jde o opravu pro Spojené království za rok 2010, dosahuje rozdíl v původní částce opravy pro Spojené království mezi rozhodnutím o vlastních zdrojích z roku 2000 a rozhodnutím z roku 2007 výše milionů EUR v cenách z roku 2004 a milionů EUR v běžných cenách Oprava pro Spojené království za rok 2008 Následující tabulka shrnuje změny mezi druhou aktualizací opravy pro Spojené království za rok 2008 uvedenou v OR 4/2010 a konečnou částkou opravy pro Spojené království za rok 2008, která má být uvedena v NOR 4/2012. Oprava pro Spojené království za rok 2008 Oprava pro Spojené království za rok 2008 Druhá aktualizace AB 4/2010 Oprava pro Spojené království za rok 2008 Konečná částka NOR č. 4/2012 Rozdíl (1) Podíl Spojeného království na nelimitovaném základu DPH 15,7045 % 15,7929 % + 0,0884 % Podíl Spojeného království na celkových přidělených výdajích (2) 7,3387 % 7,3458 % + 0,0071 % upravených v návaznosti na rozšíření (3) = (1) (2) 8,3658 % 8,4471 % + 0,0813 % (4) Celkové přidělené výdaje Výdaje související s rozšířením (5) = (5a) + (5b) (5a) Předvstupní výdaje (5b) Výdaje podle čl. 4 odst. 1 písm. g (6) Celkové přidělené výdaje upravené v návaznosti na rozšíření = (4) (5) Původní částka opravy pro Spojené (7) království = (3) x (6) x 0,66 (8) Výhoda pro Spojené království Základní oprava pro Spojené (9) království = (7) (8) (10) Neočekávané zisky z TVZ (11) Oprava pro Spojené království = (9) (10) Konečná částka opravy pro Spojené království za rok 2008 je o 30,7 milionu EUR nižší než druhá aktualizace opravy pro Spojené království za rok 2008 uvedená v OR 4/

12 Pokud jde o opravu pro Spojené království za rok 2008, dosahuje rozdíl v původní částce opravy pro Spojené království mezi rozhodnutím o vlastních zdrojích z roku 2000 a rozhodnutím z roku 2007 výše 280,6 milionu EUR v cenách z roku 2004 a 301,7 milionu EUR v běžných cenách Strop 10,5 miliardy EUR V souladu s čl. 4 odst. 2 rozhodnutí 2007/436 nepřesáhne dodatečný příspěvek Spojeného království vyplývající ze snížení přidělených výdajů o výdaje týkající se rozšíření uvedené v odst. 1 písm. g) rozhodnutí o vlastních zdrojích z roku 2007 v letech částku 10,5 miliardy EUR v cenách z roku Úhrnná částka oprav za roky 2007 až 2012 činí 5 657,5 milionu EUR v cenách z roku 2004 a 6 125,2 milionu EUR v běžných cenách. Oprava pro Spojené království v období Rozdíl v původní částce s ohledem na strop 10,5 miliardy EUR (Rozhodnutí o vlastních zdrojích z roku 2007 oproti rozhodnutí Rozdíl v běžných cenách Rozdíl ve stálých cenách roku 2004 o vlastních zdrojích z roku 2000), v EUR (A) Oprava pro Spojené království za rok (B) Oprava pro Spojené království za rok (C) Oprava pro Spojené království za rok (D) Oprava pro Spojené království za rok (E) Oprava pro Spojené království za rok (F) Oprava pro Spojené království za rok 2012 neuv. neuv. (G) Součet rozdílů = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F) Zadání první aktualizace opravy pro Spojené království za rok 2011, druhé opravy pro Spojené království za rok 2010 a konečné částky opravy pro Spojené království za rok 2008 do NOR 4/ Oprava pro Spojené království za rok 2011 (kapitola 15) Částka opravy pro Spojené království, která má byt zahrnuta do kapitoly 15 tohoto NOR 4/2012, je částka první aktualizace opravy za rok 2011 (tj EUR, čímž se nahrazuje částka ve výši EUR uvedená v rozpočtu na rok 2012). Financování této částky je třeba provést v souladu s upravenými základy HND na rok 2012 tak, jak jsou uvedeny v tomto NOR č. 4/2012. Zahrnutí této částky do kapitoly 15 rozpočtu je shrnuto níže: Oprava pro Spojené království za rok 2011 kapitola 15 BE LU BG HU CZ MT DK NL DE AT EE PL IE PT EL RO ES SI FR SK IT FI CY SE LV UK 0 LT Celkem

13 Oprava pro Spojené království za rok 2010 (kapitola 36) Částkou opravy pro Spojené království, která má být zahrnuta do kapitoly 36 tohoto NOR č. 4/2012, je rozdíl mezi druhou aktualizací opravy pro Spojené království za rok 2010 (tj. částkou ve výši EUR) a první aktualizací opravy pro Spojené království za rok 2010 (tj. částkou ve výši EUR uvedenou v OR č. 4/2011), který činí EUR. Financování této částky je třeba provést v souladu s upravenými základy HND na rok 2011, jak byly známy na konci roku Zahrnutí této částky do kapitoly 36 rozpočtu je shrnuto níže: Oprava pro Spojené království za rok 2010 kapitola 36 BE LU BG HU CZ MT DK NL DE AT EE PL IE PT EL RO ES SI FR SK IT FI CY SE LV UK LT Celkem Oprava pro Spojené království za rok 2008 (kapitola 35) Částkou opravy pro Spojené království, která má být zahrnuta do kapitoly 35 tohoto NOR č. 4/2012, je rozdíl mezi konečnou částkou opravy pro Spojené království za rok 2008 (tj. částkou ve výši EUR) a druhou aktualizací opravy pro Spojené království za rok 2008 (tj. částkou ve výši EUR uvedenou v OR č. 4/2010), který činí EUR. Financování této částky je třeba provést v souladu s upravenými základy HND na rok 2009, jak byly známy na konci roku Zahrnutí této částky do kapitoly 35 rozpočtu je shrnuto níže: Oprava pro Spojené království za rok 2008 kapitola 35 BE LU BG HU CZ MT DK NL DE AT EE PL IE PT EL RO ES SI FR SK IT FI CY SE LV UK LT Celkem 0 13

14 2.4 Revize financování hrubých snížení plateb založených na HND Švédska a Nizozemska v roce 2012 Hrubá snížení plateb založených na HND Nizozemska a Švédska za rok 2012 byla stanovena v rozpočtu na rok Tyto částky byly upraveny na běžné ceny použitím deflátoru HDP pro EU vyjádřeného v eurech, který poskytla Komise v jarní hospodářské prognóze na rok 2011, tzn. že byl k dispozici při sestavování návrhu rozpočtu na rok Hrubé částky dosahují 678,8 milionu EUR pro Nizozemsko a 168,3 milionu EUR pro Švédsko a nebudou se měnit. 6 Tato snížení mají být financována všemi členskými státy podle jejich podílu na HND. Financování je tedy upraveno v souladu s aktualizací základů HND na rok 2012, jak bylo dne 21. května 2012 odsouhlaseno na 154. zasedání výboru ACOR. Následující tabulka uvádí přehled financování hrubých snížení na rok 2012: 6 V souladu s čl. 2 odst. 5 rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom se tyto částky upravují na běžné ceny použitím nejaktuálnějšího deflátoru HDP pro EU vyjádřeného v eurech, který stanoví Komise a který je k dispozici při sestavování předběžného návrhu rozpočtu. 14

15 Snížení plateb založených na HND Nizozemska a Švédska v roce 2012 BE LU BG HU CZ MT DK NL DE AT EE PL IE PT EL RO ES SI FR SK IT FI CY SE LV UK LT Celkem 0 3. NÁSTROJE PRO SDÍLENÍ RIZIKA 3.1 Úvod Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 423/2012 ze dne 22. května 2012, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi. Cílem nových ustanovení je řešit problémy s likviditou, které ovlivňují tu část projektů v rámci politiky soudržnosti, která je financována ze soukromých zdrojů. Nová ustanovení vytvářejí možnost zřídit na základě dohod o spolupráci, které mají být uzavřeny mezi Komisí a Evropskou investiční bankou (EIB) nebo podobnými subjekty, nástroje pro sdílení rizika s cílem usnadnit investice a růst přerozdělením finančních prostředků až do výše 10 % přídělu Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRZ) a Fondu soudržnosti na období na nástroje pro sdílení rizika. Pro provedení opatření se navrhuje vytvořit tři nové výdajové rozpočtové linie a jednu příjmovou rozpočtovou linii. Vytvoření těchto rozpočtových linií bylo obsaženo již v návrhu rozpočtu pro rok Nové výdajové rozpočtové linie Pro provedení plánovaných opatření se navrhuje vytvořit v rozpočtu pro rok 2012 tři nové výdajové rozpočtové linie v kapitole 13 regionální politika : Nástroje pro sdílení rizika financované z finančního krytí EFRR na cíl Konvergence : Nástroje pro sdílení rizika financované z finančního krytí EFRR na cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost : Nástroje pro sdílení rizika financované z finančního krytí Fondu soudržnosti. Vzhledem k tomu, že nová opatření jsou financována bez jakéhokoli celkového zvýšení prostředků navrhuje se v této fázi označit položky těchto nových výdajových rozpočtových linií pour mémoire (p. m.). 15

16 Potom, co dne 23. května vstoupí v platnost odpovídající právní akt, Komise prověří žádosti dotčených členských států. Zároveň budou muset být změněny dotčené operační programy. Následně budou částky, které mají být převedeny do nástrojů pro sdílení rizika, z těchto programů uvolněny. Výsledné prostředky na závazky, které se tak zpřístupní ve stávajících příslušných rozpočtových linií EFRR a Fondu soudržnosti, budou poté převedeny do nově vytvořených rozpočtových linií. To Komisi umožní uzavřít právní závazky s EIB nebo podobnými subjekty (podepsat dohody o spolupráci). 3.3 Nová příjmová rozpočtová linie Aby bylo možné zaznamenat potenciální prostředky z dřívějších operací a zůstatky z podpory Unie udělené nástrojům pro sdílení rizika, navrhuje se v rozpočtu pro rok 2012 rovněž vytvořit novou příjmovou položku pod článkem Vrácení podpory Unie vyplacené na komerčně úspěšné projekty a činnosti a podpory, která byla udělena nástrojům pro sdílení rizika financovaným z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Fondu soudržnosti: Vrácení podpory Unie, která byla udělena nástrojům pro sdílení rizika financovaným z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Fondu soudržnosti Účelově vázané příjmy. Jelikož veškeré potenciální prostředky z dřívějších operací nebo zůstatky nelze v této fázi kvantifikovat, navrhuje se označit položku této nové příjmové rozpočtové linie pour mémoire (p. m.). 4. ZMĚNA ROZPOČTOVÉ LINIE V roce 2009 vznikla přípravná akce EuroGlobe. V souladu s článkem 49 finančního nařízení mohou být do rozpočtu vloženy příslušné prostředky na závazky na přípravnou akci na maximálně tři po sobě jdoucí rozpočtové roky. Vypořádání plateb však poté může pokračovat. Dne 28. prosince 2009 byla podepsána smlouva ohledně organizace komunikační kampaně a veřejné debaty o politikách a činnostech EU, které se přímo dotýkají občanů, s využitím akcí konaných v kinech. Smlouva předpokládá, že opatření budou uskutečněna během maďarského a polského předsednictví v roce 2011 a neskončí později než 31. prosince V letech 2010 a 2011 bylo provedeno předběžné financování a dvě průběžné platby. V listopadu 2011 byla Komise informována, že žádost o konečnou platbu bude předložena až v roce 2012 společně s konečnou zprávou. Žádost o konečnou platbu byla doručena dne 12. března Na pokrytí této konečné platby provede Komise vnitřní převod. V souladu s článkem 25 finančního nařízení lze provést převod pouze do rozpočtové linie, pro kterou rozpočet určité prostředky schválil nebo které jsou označeny pour mémoire (p. m.). V rozpočtu pro rok 2012 předpokládá dotyčná linie Přípravná akce EuroGlobe pouze pomlčku v prostředcích na platby. Pro umožnění požadovaného převodu se proto navrhuje nahradit tuto pomlčku označením pour mémoire (p.m.). 7 Úř. věst. L 133, , s

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 6 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2013 VÝKAZ PŘÍJMŮ PODLE ODDÍLŮ

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 6 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2013 VÝKAZ PŘÍJMŮ PODLE ODDÍLŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.7.2013 COM(2013) 518 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 6 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2013 VÝKAZ PŘÍJMŮ PODLE ODDÍLŮ CS CS NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 6 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. července 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 20. července 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 20. července 2015 (OR. en) 10933/15 FIN 523 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 15. července 2015 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 6 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2018

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 6 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2018 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.10.2018 COM(2018) 704 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 6 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2018 Snížení prostředků na platby a na závazky v souladu s aktualizovanými prognózami

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. června 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 17. června 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 17. června 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 DŮVODOVÁ ZPRÁVA Předmět: Návrh opravného rozpočtu č. 2 k souhrnnému rozpočtu na rok 2016: zahrnutí přebytku za rozpočtový rok 2015 -

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 5 PRO SOUHRNNÝ ROZPOČET NA ROK 2005 CELKOVÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 5 PRO SOUHRNNÝ ROZPOČET NA ROK 2005 CELKOVÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 6.6.2005 SEK(2005) 758 v konecném znení PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 5 PRO SOUHRNNÝ ROZPOČET NA ROK 2005 CELKOVÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ CS CS PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 4 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2014 SOUHRNNÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 4 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2014 SOUHRNNÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.7.2014 COM(2014) 461 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 4 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2014 SOUHRNNÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ VÝKAZ VÝDAJŮ V ČLENĚNÍ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise Oddíl

Více

16707/14 ADD 13 kw/kno 1 DG G 2A

16707/14 ADD 13 kw/kno 1 DG G 2A Rada Evropské unie Brusel 11. prosince 2014 (OR. en) 16707/14 ADD 13 FIN 988 INST 616 PE-L 94 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých zástupců / Rada

Více

CS Úřední věstník Evropské unie

CS Úřední věstník Evropské unie L 227/1 I (Legislativní akty) PŘIJETÍ (EU, Euratom) 2017/1487 opravného rozpočtu Evropské unie č. 2 na rozpočtový rok 2017 s konečnou platností PŘEDSEDA EVROPSKÉHO PARLAMENTU, s ohledem na Smlouvu o fungování

Více

Rada Evropské unie Brusel 7. října 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 7. října 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 7. října 2016 (OR. en) 13015/16 FIN 631 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 7. října 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 660 final Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

Rada Evropské unie Brusel 8. listopadu 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 8. listopadu 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 8. listopadu 2016 (OR. en) 13583/16 BUDGET 29 DŮVODOVÁ ZPRÁVA Předmět: Návrh opravného rozpočtu č. 4 k souhrnnému rozpočtu na rok 2016: aktualizace prostředků s cílem zohlednit

Více

Přijetí (EU, Euratom) 2018/1577 opravného rozpočtu Evropské unie č. 4 na rozpočtový rok 2018 s konečnou platností... 1

Přijetí (EU, Euratom) 2018/1577 opravného rozpočtu Evropské unie č. 4 na rozpočtový rok 2018 s konečnou platností... 1 Úřední věstník Evropské unie L 266 České vydání Právní předpisy Ročník 61 24. října 2018 Obsah I Legislativní akty Přijetí (EU, Euratom) 2018/1577 opravného rozpočtu Evropské unie č. 4 na rozpočtový rok

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 7 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2013 SOUHRNNÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ. SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 7 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2013 SOUHRNNÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ. SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise EUROPEAN COMMISSION Brussels, 25.7.2013 COM(2013) 557 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 7 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2013 SOUHRNNÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise CS

Více

ROZHODNUTÍ RADA. ROZHODNUTÍ RADY ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (2007/436/ES, Euratom)

ROZHODNUTÍ RADA. ROZHODNUTÍ RADY ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (2007/436/ES, Euratom) 23.6.2007 Úřední věstník Evropské unie L 163/17 II (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné) ROZHODNUTÍ RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 7. června 2007 o systému

Více

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA V ČÍSLECH

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA V ČÍSLECH SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA V ČÍSLECH Níže uvedené tabulky přinášejí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou zemědělskou politikou (SZP), a to konkrétně: zemědělského

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Technická úprava finančního výhledu pro rok 2006 podle vývoje hrubého národního důchodu (HND) a cen

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Technická úprava finančního výhledu pro rok 2006 podle vývoje hrubého národního důchodu (HND) a cen "A - "A - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 28.12.24 KOM(24) 837 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Technická úprava finančního výhledu pro rok 26 podle vývoje hrubého

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 11 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘIPOJENÝ K NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O EVROPSKÉM FONDU

Více

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ. Finanční informace o Evropském rozvojovém fondu. Evropský rozvojový fond (ERF): prognózy závazků, plateb a příspěvků

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ. Finanční informace o Evropském rozvojovém fondu. Evropský rozvojový fond (ERF): prognózy závazků, plateb a příspěvků EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.6.2017 COM(2017) 299 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ Finanční informace o Evropském rozvojovém fondu Evropský rozvojový fond (ERF): prognózy závazků, plateb a příspěvků CS CS

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.9.2012 COM(2012) 549 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ PÁTÁ FINANČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O EVROPSKÉM ZEMĚDĚLSKÉM FONDU PRO ROZVOJ

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2015) 444 final - ANNEXES 1 to 6.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2015) 444 final - ANNEXES 1 to 6. Rada Evropské unie Brusel 15. září 2015 (OR. en) 12037/15 ADD 1 AGRIFIN 77 FIN 606 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 14. září 2015 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici

Více

Rada Evropské unie Brusel 6. září 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 6. září 2017 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 6. září 2017 (OR. en) 11765/17 ADD 1 AGRIFIN 84 FIN 513 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 28. srpna 2017 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.9.2017 COM(2017) 554 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ 10. FINANČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O EVROPSKÉM ZEMĚDĚLSKÉM FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA

Více

Rada Evropské unie Brusel 31. května 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 31. května 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 31. května 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 30. května 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 288 final Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

7003/17 jh/lk 1 DGG 2A

7003/17 jh/lk 1 DGG 2A Rada Evropské unie Brusel 3. dubna 2017 (OR. en) 7003/17 BUDGET 2 DŮVODOVÁ ZPRÁVA Předmět: Návrh opravného rozpočtu č. 1 k souhrnnému rozpočtu na rok 2017 předkládaný spolu s návrhem na uvolnění prostředků

Více

V Bruselu dne COM(2017) 622 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ

V Bruselu dne COM(2017) 622 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.10.2017 COM(2017) 622 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ Evropský rozvojový fond (EDF): prognózy závazků, plateb a příspěvků členských států na období let 2017, 2018, 2019 a nezávazné

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2004R0917 CS 01.09.2013 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 917/2004 ze dne 29. dubna 2004,

Více

Dokument ze zasedání ADDENDUM. ke zprávě. Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Iskra Mihaylova A8-0260/2015

Dokument ze zasedání ADDENDUM. ke zprávě. Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Iskra Mihaylova A8-0260/2015 Evropský parlament 2014-2019 Dokument ze zasedání 30.9.2015 A8-0260/2015/err01 ADDENDUM ke zprávě o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

Více

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Technická úprava finančního rámce pro rok 2013 podle vývoje HND

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Technická úprava finančního rámce pro rok 2013 podle vývoje HND EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.4.2012 COM(2012) 184 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Technická úprava finančního rámce pro rok 2013 podle vývoje HND (Bod 16 interinstitucionální dohody

Více

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Návrh NAŘÍZENÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme.

Více

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Technické úpravy finančního rámce pro rok 2015 podle vývoje HND

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Technické úpravy finančního rámce pro rok 2015 podle vývoje HND EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.5.2014 COM(2014) 307 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Technické úpravy finančního rámce pro rok 2015 podle vývoje HND (Článek 6 nařízení Rady č. 1311/2013,

Více

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Technické úpravy finančního rámce pro rok 2016 podle vývoje HND

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Technické úpravy finančního rámce pro rok 2016 podle vývoje HND EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.5.2015 COM(2015) 320 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Technické úpravy finančního rámce pro rok 2016 podle vývoje HND (Článek 6 nařízení Rady č. 1311/2013,

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 12/2013

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 12/2013 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.1.2014 COM(2014) 19 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o výdajích EZZF Systém včasného varování č. 12/2013 CS CS OBSAH 1. Úvod......3 2. Příjmy účelově vázané

Více

Vývoj demografické struktury obyvatelstva v zemích EU. Tomáš Fiala Jitka Langhamrová Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha

Vývoj demografické struktury obyvatelstva v zemích EU. Tomáš Fiala Jitka Langhamrová Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Vývoj demografické struktury obyvatelstva v zemích EU Tomáš Fiala Jitka Langhamrová Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Seznam zemí, zkratky a barvy použité v grafech Dánsko-DK,

Více

Rada Evropské unie Brusel 29. září 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 29. září 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 29. září 2017 (OR. en) 12680/17 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 27. září 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 554 final Předmět: AGRI 506 AGRIFIN 99 FIN 585 AGRISTR

Více

PŘÍLOHY. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady. o evropské občanské iniciativě. {SWD(2017) 294 final}

PŘÍLOHY. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady. o evropské občanské iniciativě. {SWD(2017) 294 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.9.2017 COM(2017) 482 final ANNEXES 1 to 7 PŘÍLOHY návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské občanské iniciativě {SWD(2017) 294 final} CS CS PŘÍLOHY PŘÍLOHA

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č /2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č /2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.1.2015 COM(2015) 19 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o výdajích EZZF Systém včasného varování č. 11-12/2014 CS CS OBSAH 1. Úvod...3 2. Příjmy účelově vázané

Více

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 23 Beschluss Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ROZHODNUTÍ

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 23 Beschluss Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ROZHODNUTÍ 271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 23 Beschluss Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 L 168/105 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2017

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2017 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.3.2017 COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.5.2013 COM(2013) 291 final Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o mobilizaci prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální

Více

Rada Evropské unie Brusel 12. září 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 12. září 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 2. září 206 (OR. en) 900/6 BUDGET 23 DŮVODOVÁ ZPRÁVA Předmět: Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 207: postoj Rady ze dne 2. září 206 %[ ]MD:DocNr%%MD:FirstRevNr%/%MD:Y

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

PŘEHLED PODLE JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ: ČESKÁ REPUBLIKA

PŘEHLED PODLE JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ: ČESKÁ REPUBLIKA Investiční plán pro Evropu Aktuální stav Květen 2018 PŘEHLED PODLE JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ: ČESKÁ REPUBLIKA JUNCKERŮV PLÁN V ČESKÉ REPUBLICE Operace schválené v České republice v rámci Evropského fondu pro strategické

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne ,

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 C(2015) 3371 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 13.5.2015, kterým se schvalují určité prvky operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro účely podpory

Více

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014 EVROPSKÝ RYBOLOV V ČÍSLECH Níže uvedené tabulky uvádějí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou rybářskou politikou (SRP), a to konkrétně: rybolovných loďstev

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.2.2017 COM(2017) 101 final Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF/2017/000 TA 2017

Více

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014 EVROPSKÝ RYBOLOV V ČÍSLECH Níže uvedené tabulky uvádějí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou rybářskou politikou (SRP), a to konkrétně: rybolovných loďstev

Více

V Bruselu dne XXX [ ](2013) XXX draft SDĚLENÍ KOMISE

V Bruselu dne XXX [ ](2013) XXX draft SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2013) XXX draft SDĚLENÍ KOMISE Uplatňování článku 260 Smlouvy o fungování Evropské unie. Aktualizace údajů pro výpočet paušálních částek a penále, které Komise navrhuje

Více

Absolutní rozdíl mezi ženami a muži v mírách zaměstnanosti (ženy a muži ve věku

Absolutní rozdíl mezi ženami a muži v mírách zaměstnanosti (ženy a muži ve věku Absolutní rozdíl mezi ženami a v mírách zaměstnanosti ( a ve věku 15 64 let) v členských státech EU a přistupujících zemích 1998 a 2002 (Rozdíl mezi mírami zaměstnanosti žen a mužů) levý sloupec: 1998

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.9.2016 COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.11. COM() 699 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o údajích týkajících se rozpočtových dopadů každoroční aktualizace odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců

Více

ANNEX PŘÍLOHA. Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu. o účincích článků 199a a 199b směrnice Rady 2006/112/ES v oblasti boje proti podvodům

ANNEX PŘÍLOHA. Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu. o účincích článků 199a a 199b směrnice Rady 2006/112/ES v oblasti boje proti podvodům EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.3.2018 COM(2018) 118 final ANX PŘÍLOHA [ ] Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o účincích článků 199a a 199b směrnice Rady 2006/112/ES v oblasti boje proti podvodům

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne ,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.4.2018 C(2018) 2420 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 26.4.2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014, pokud jde o

Více

(96. týden) N 118 / 10

(96. týden) N 118 / 10 N 118 / 10 10. funkční období N 118 / 10 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 2020 (96. týden) 2016 Rada Evropské

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne ,

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.5.2015 C(2015) 3138 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.5.2015, kterým se schvalují určité prvky operačního programu "Zaměstnanost" pro účely podpory z Evropského

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.11.2015 COM(2015) 563 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o úsilí členských států během roku 2013 k dosažení udržitelné rovnováhy mezi rybolovnou kapacitou

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 5 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2013 VÝKAZ PŘÍJMŮ PODLE ODDÍLŮ. VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 5 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2013 VÝKAZ PŘÍJMŮ PODLE ODDÍLŮ. VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.5.2013 COM(2013) 258 final C7-0248/13 NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 5 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2013 VÝKAZ PŘÍJMŮ PODLE ODDÍLŮ VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.12. COM() 597 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o údajích týkajících se rozpočtových dopadů každoroční aktualizace odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 20. listopadu 2008 (OR. en) 15177/1/08 REV 1. Interinstitucionální spis: 2008/0089 (CNS) FIN 440 RESPR 3 CADREFIN 13

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 20. listopadu 2008 (OR. en) 15177/1/08 REV 1. Interinstitucionální spis: 2008/0089 (CNS) FIN 440 RESPR 3 CADREFIN 13 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 20. listopadu 2008 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2008/0089 (CNS) 15177/1/08 REV 1 FIN 440 RESPR 3 CADREFIN 13 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ RADY, kterým

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se s účinností k 1. červenci 2013 upravují opravné koeficienty použitelné na odměny a důchody (bývalých)

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.12.2016 COM(2016) 829 final ANNEX 1 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Přizpůsobení stropu vlastních zdrojů a stropu prostředků na závazky v souvislosti

Více

ANNEX 1 PŘÍLOHA. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /..,

ANNEX 1 PŘÍLOHA. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.., EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.11.2014 C(2014) 8734 final ANNEX 1 PŘÍLOHA NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.., kterým se nahrazují přílohy I a II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

Více

(Informace) KOMISE KONEČNÁ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZPOČTOVÝ ROK 2004

(Informace) KOMISE KONEČNÁ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZPOČTOVÝ ROK 2004 C 302/1 I (Informace) KOMISE KONEČNÁ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZPOČTOVÝ ROK 2004 SVAZEK I KONSOLIDOVANÉ ZPRÁVY O PLNĚNÍ ROZPOČTU A KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY (2005/C 302/01) OBSAH

Více

11166/16 ADD 1 jh/rk 1 DG G 2A

11166/16 ADD 1 jh/rk 1 DG G 2A Rada Evropské unie Brusel 19. července 2016 (OR. en) 11166/16 ADD 1 FIN 472 PE-L 46 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Rozpočtový výbor Výbor stálých zástupců / Rada Předmět: Návrh souhrnného rozpočtu Evropské

Více

PŘÍLOHY. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady

PŘÍLOHY. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 12.6.2018 COM(2018) 390 final ANNEXES 1 to 5 PŘÍLOHY Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském námořním a rybářském fondu a zrušení nařízení Evropského parlamentu

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.6.2011 KOM(2011) 358 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o mobilizaci prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu

Více

EVROPSKÝ RYBOLOV V ČÍSLECH

EVROPSKÝ RYBOLOV V ČÍSLECH EVROPSKÝ RYBOLOV V ČÍSLECH Níže uvedené tabulky uvádějí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou rybářskou politikou (SRP), a to konkrétně: rybolovných loďstev

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PŘEVOD PROSTŘEDKŮ Č. DEC 43/2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PŘEVOD PROSTŘEDKŮ Č. DEC 43/2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V BRUSELU DNE 22/10/2009 SOUHRNNÝ ROZPOČET 2009 ODDÍL III KOMISE, HLAVA 06 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ Č. DEC 43/2009 NEPOVINNÉ VÝDAJE EUR Z KAPITOLY 06 01 Správní výdaje v oblasti

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 1-4/2016

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 1-4/2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.4.2016 COM(2016) 240 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o výdajích EZZF Systém včasného varování č. 1-4/2016 CS CS OBSAH 1. Rozpočtový proces EZZF na rok

Více

Rada Evropské unie Brusel 2. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 2. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 2. prosince (OR. en) 14910/15 FIN 873 STAT 17 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 2. prosince Příjemce: Č. dok. Komise: COM() 597 final Předmět: Jordi AYET PUIGARNAU,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 2 PRO SOUHRNNÝ ROZPOČET NA ROK 2008. VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 2 PRO SOUHRNNÝ ROZPOČET NA ROK 2008. VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.3.2008 KOM(2008) 150 v konečném znění PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 2 PRO SOUHRNNÝ ROZPOČET NA ROK 2008 VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl

Více

REGIO 26 FSTR 19 FC 20 SOC 227 EMPL 135 FIN 265 CODEC 478

REGIO 26 FSTR 19 FC 20 SOC 227 EMPL 135 FIN 265 CODEC 478 EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel 6. května 2015 (OR. en) 2015/0026 (COD) PE-CONS 19/15 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: REGIO 26 FSTR 19 FC 20 SOC 227 EMPL 135 FIN 265 CODEC 478 NAŘÍZENÍ

Více

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ Prezentace J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, Evropské radě dne 9. prosince 2011 Pakt euro plus v souvislostech Evropa 2020 Postup při makroekonomické

Více

OPRAVNÝ ROZPOČET 2/2015

OPRAVNÝ ROZPOČET 2/2015 Správní rada OPRAVNÝ ROZPOČET 2/2015 CT/CA-027/2015CS OBSAH I. ÚVOD A. OBECNÝ ÚVOD B. PŘÍJMY C. VÝDAJE II. VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘEHLED III. VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2015 PODROBNOSTI I. ÚVOD A. OBECNÝ

Více

Rada Evropské unie Brusel 19. listopadu 2015 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 19. listopadu 2015 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 19. listopadu 2015 (OR. en) 14195/15 FIN 775 POZNÁMKA K BODU A Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Rada Předmět: Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok

Více

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací IP/08/0 V Bruselu dne 19. března 08 Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací Podle dnes zveřejněné 1. zprávy Evropské

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EU, EURATOM) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 2020

NAŘÍZENÍ RADY (EU, EURATOM) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 2020 L 347/884 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ RADY (EU, EURATOM) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 2020 RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 18.12.2014

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 18.12.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.12.2014 C(2014) 10207 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18.12.2014 kterým se mění rozhodnutí K(2007) 6793, kterým se přijímá operační program Životní prostředí pro pomoc Společenství

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o uvolnění prostředků z rozpětí na nepředvídané události v roce 2014

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o uvolnění prostředků z rozpětí na nepředvídané události v roce 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.5.2014 COM(2014) 328 final Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z rozpětí na nepředvídané události v roce 2014 CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI

Více

15. REGIONÁLNÍ POLITIKA A KOORDINACE STRUKTURÁLNÍCH NÁSTROJŮ

15. REGIONÁLNÍ POLITIKA A KOORDINACE STRUKTURÁLNÍCH NÁSTROJŮ 15. REGIONÁLNÍ POLITIKA A KOORDINACE STRUKTURÁLNÍCH NÁSTROJŮ 1. 31994 R 1164: Nařízení Rady (ES) č. 1164/94 ze dne 16. května 1994 o zřízení Fondu soudržnosti (Úř. věst. L 130, 25. 5. 1994, s. 1), ve znění:

Více

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Bydlení v mezinárodním srovnání vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Seznam tabulek a grafů 1. HDP NA OBYVATELE PODLE STANDARDU KUPNÍ

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o pozastavení cel na dovoz některých těžkých olejů a jiných podobných výrobků

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o pozastavení cel na dovoz některých těžkých olejů a jiných podobných výrobků EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o pozastavení cel na dovoz některých těžkých olejů a jiných podobných výrobků CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 2.6.2015,

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 2.6.2015, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2015 C(2015) 3755 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 2.6.2015, kterým se pro operační program "Operační program Rybářství 2014-2020" schvaluje podpora z Evropského

Více

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 435 final Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku CS CS Doporučení pro ROZHODNUTÍ

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.3.2012 COM(2012) 115 final 2012/0054 (COD) C7-0079/12 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o provádění dohod uzavřených EU na základě jednání v rámci článku XXVIII

Více

NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013 OBECNÝ ÚVOD

NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013 OBECNÝ ÚVOD EUROPEAN COMMISSION Brussels, 23.11.2012 COM(2012) 716 final NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013 OBECNÝ ÚVOD EN EN DOKUMENTY NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.11.2012 COM(2012) 659 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 69 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje IP/08/1831 Brusel, dne 28. listopadu 2008 Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje Míra rozšíření širokopásmového připojení se v Evropě dále zlepšila.

Více

N. Witzanyová

N. Witzanyová N. Witzanyová witzanyovan@msmt.cz Kvalitní výzkum a investice do výzkumu mají pozitivní vliv na růst ekonomiky. Internacionalizace výzkumu má pozitivní vliv na jeho kvalitu. 4,0 3,5 FI SE Average R&D investment,

Více

PŘÍLOHA. návrhu. rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu. rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o postoji, který má být přijat jménem Evropské unie ohledně návrhu rozhodnutí č. 1/2016 smíšeného výboru

Více

Úřední věstník Evropské unie L 172. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Ročník července České vydání.

Úřední věstník Evropské unie L 172. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Ročník července České vydání. Úřední věstník Evropské unie L 172 České vydání Právní předpisy Ročník 61 9. července 2018 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/963 ze dne 6. července 2018, kterým

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Evropě hrozí, že ztratí svou pozici II. Co se v Evropě

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 2 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 2 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.3.2012 COM(2012) 125 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 2 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2012 VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 2 K SOUHRNNÉMU

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.3.2012 COM(2012) 113 final 2012/0052 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v Radě ministrů AKT-ES k revizi podmínek investičního financování

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.2.2019 L 51 I/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/316 ze dne 21. února 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1408/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské

Více

Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) 10859/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 30. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 435 final Předmět: SOC 445 EMPL 294 FSTR 42

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 5/2013

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 5/2013 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.6.2013 COM(2013) 448 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o výdajích EZZF Systém včasného varování č. 5/2013 CS CS OBSAH 1. Úvod...3 2. Příjmy účelově vázané

Více