Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny"

Transkript

1 M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy za vstřícný přístup a pochopení pří provádění stavebních prací na zateplení objektu školy a výměně oken. Zateplit tak rozsáhlý objekt, jakým je Základní škola Sedlec-Prčice, a vyměnit v celém objektu okna a vchodové dveře je sám o sobě úkol heroický, zvládnout to ještě za 80 dnů pak téměř nadlidský. Vedení města ale nemělo na vybranou, chtělo-li dosáhnout na dotaci, kterou poskytl Státní fond životního prostředí. Firma MIRAS stavební sanace, s. r. o., Plzeň, která vyhrála výběrové řízení na realizaci zakázky, slíbila, že je v jejích silách dodat hotové dílo i v tomto rekordně krátkém termínu. Jak závod s časem nakonec dopadl, budete už možná při čtení těchto řádků znát. V době, kdy jsem článek připravovala, tedy na samém konci října, byly ale stavební práce ještě v plném proudu a škola se změnila v jedno velké staveniště. pokračování na str. 9 Volby v Sedlci-Prčici vyhrálo ANO O posledním říjnovém víkendu proběhly na celém území České republiky volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Vítězem voleb se dle předpokladů stala Česká strana sociálně demokratická, přesto její vítězství mělo příchuť porážky. ČSSD neobdržela takové množství hlasů, jaké si představovala i jaké slibovaly předvolební průzkumy, a tak bezprostředně po vyhlášení výsledků voleb vyzvalo předsednictvo strany jejího předsedu Bohuslava Sobotku, aby rezignoval a vyřadilo jej z týmu, který měl za stranu jednat s potenciálními koaličními partnery. Situace se navíc zkomplikovala poté, co se ukázalo, že někteří členové vedení sociální demokracie za zády předsedy Bohuslava Sobotky jednali v Lánech s prezidentem Milošem Zemanem. Ale ani další strany, které překročily potřebné pětiprocentní minimum pro vstup do Poslanecké sněmovny, neměly ještě vyhráno. O tom, kdo sestaví příští vládu a postaví se na další volební období do jejího čela i které strany a volební uskupení se na vládě budou podílet, se začala vést komplikovaná jednání s nejasným výsledkem. Volby, které měly přinést zklidnění na naší už tak zjitřené politické scéně, ji ještě více rozvířily. Účast voličů v historicky druhých mimořádných volbách do Poslanecké sněmovny v dějinách samostatné České republiky nebyla opět nijak převratná, vlastně jsme zaznamenali jednu z nejnižších volebních účastí vůbec. Možnost ovlivnit další politické a ekonomické směřování naší země využilo pouze 59,48 procent voličů, tedy jen o něco více než polovina. V celkem volebních okrscích přišlo svůj hlas do hlasovací urny vhodit celkem voličů z celkového množství oprávněných voličů. Magickou pětiprocentní hranici pro vstup do Poslanecké sněmovny získal rekordní počet stran a volebních uskupení. Vedle vítězné trojice ČSSD (20,45%), ANO (18,65%) a KSČM (14,91) se sem dostaly i TOP 09 (11,99%), ODS (7,72%), Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury (6,88%) a KDU-ČSL (6,78%). Naopak do sněmovny možná trochu nečekaně neprošli Zelení (3,19%) ani Zemanovci (1,51%). Ti si dokonce připsali ještě méně hlasů než Piráti (2,66%) a Strana svobodných občanů (2,46%). To, že se posledních parlamentních voleb zúčastnilo tak mizivé procento voličů, kteří navíc své hlasy rozprostřeli napříč politickým spektrem, o lecčems svědčí. Minimálně o tom, že voliči už Začaly opravy komunikací V pondělí 4. listopadu byly zahájeny opravy komunikací města Sedlec-Prčice poškozených červnovými povodněmi. Na projekt jsme získali dotaci Ministerstva dopravy ČR ve výši Kč. S opravami se začalo na Vísce a v průběhu podzimu se bude dál pokračovat dle stanoveného harmonogramu prací i dle stavu počasí. Přesto však Město, s ohledem na blížící se zimní období, předpokládá, že část prací bude muset být přesunuta do příštího roku. Žádáme řidiče, aby respektovali dopravní značení v úsecích, kde rekonstrukce komunikací budou probíhat, a děkujeme za pochopení. red. mají dost korupce, politických skandálů, špatných zákonů i přezírání potřeb lidí, ale kdo by uměl dát zpustošenou zemi do pořádku a jak, sami také dost pokračování na str. 10 V tomto čísle najdete: Povinnost elektronické komunikace pro všechny zaměstnavatele...8 Obřadní místnost patřila našim nejmenším.. 9 Budí ve vás pátek třináctého obavy?...13 Na skok do Konga nejen za zvířaty...15 Pásák Zetor se stal hvězdou II. ročníku traktoriády...19

2 INFORMACE Z RADNICE Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2013 konaného Přítomni: v okamžiku zahájení zasedání celkem 10 zastupitelů Omluveni: Tomáš Seidel, Jan Fára, Mgr. Tomáš Míka, Václav Pilík Připomínky k zápisu ze dne : bez připomínek Ověřovatelé zápisu: MUDr. Vl. Podzimková, Ing. V. Hlaváček Hlasování: 8 pro, 0 proti, 2 se zdrželi Schválení programu: Program obsahuje celkem 12 bodů a byl řádně zveřejněn v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Program: 1. Úpravy rozpočtu č Předběžný návrh rozpočtu na rok Dodatek č. 7 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Sedlec-Prčice - vyřazení a zařazení majetku v souvislosti s rekonstrukcí Mateřské školy v Sedlci-Prčici 4. Stanovení peněžitých plnění za rok 2013 poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů 5. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 6. Obecně závazná vyhláška stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na správním území města Sedlec-Prčice 7. Uzavření smlouvy darovací na část pozemku zatíženého vedením kanalizačního potrubí na pozemku stpč. 75, k. ú. Prčice 8. Smlouva o bezúplatném převodu majetku ze Sdružení obcí Čertovo břemeno 9. Oprava soklů u jižní, jihozápadní a části severní strany budovy základní školy v důsledku porušení zdiva degradací mrazem a odizolování podzemní části soklů 10. Bezúplatný převod nemovitosti pozemek parc. č. 366 v k. ú. Bolechovice, včetně stromořadí, od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Střední Čechy, odbor Odloučené pracoviště Benešov 11. Projekt meziobecní spolupráce 12. Různé a diskuze a) Informace k rekonstrukci komunikace v Chotěticích b) Informace k rekonstrukci komunikací z dotace Ministerstva dopravy ČR c) Informace k zateplení budovy základní školy d) Informace převod vlastnictví kapličky v Jetřichovicích Hlasování o programu: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel 1. Úprava rozpočtu Města Sedlec- -Prčice č. 16/2013 Navržená úprava rozpočtu Města Sedlec-Prčice v rozpočtovém období roku 2013 v pořadí č. 16 se týká obou stran rozpočtu příjmů i výdajů. Na straně příjmů se jedná o zvýšení v kapitole (paragrafu) nazvané daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti o částku Kč, zvýšení v kapitole nazvané daň z příjmu právnických osob o částku Kč a v kapitole nazvané poplatky o částku Kč. Dále navýšení příjmové části rozpočtu o částku přijaté dotace ve výši Kč ze Středočeského kraje na odstraňování povodňových škod, přijetí zvýšené dotace na zásahovou jednotku JPO II Sedlec o částku Kč, přijetí dotace v částce Kč, představující zálohu na volby do Parlamentu ČR a zvýšení o částku Kč, představující dotaci z MD ČR na opravy komunikací poškozených červnovou povodní. V příjmové části zároveň dochází ke snížení příjmů dle aktuální informace bude dotace na zateplení budovy základní školy a výměnu oken dle rozhodnutí ve výši Kč poskytnuta až v příštím roce 2014 z důvodů administrace projektu. Tato částka je tudíž z letošního rozpočtu vyčleněna a bude zařazena do rozpočtu Města Sedlec-Prčice na rok Stejná situace je u části dotace z ROP Střední Čechy, kde dojde k dočerpání dotačních prostředků ve výši cca Kč také v roce Drobná úprava příjmu se týká také dotace na opravu sakrálních objektů ze SZIF prostřednictvím MAS Krajina srdce, kde vyúčtováním dochází ke snížení dotace o Kč. Celkem se úprava č. 16/2013 rozpočtu na rok 2013 týká zvýšení příjmů o částku Kč. Na straně výdajové městského rozpočtu je navrhována úprava čerpání některých kapitol (paragrafů), u nichž je již nyní zřejmé, že nebudou realizovány (náprava na reálný předpoklad), případně, že nedojde k dočerpání prostředků. Jde o kapitoly: komunikace, kde je navrhováno na akci rozšíření komunikace Chotětice snížení výdajů o částku Kč a mj. na akci údržba komunikací snížení výdajů o částku Kč vodohospodářské zařízení kanalizace, kde na akci čistírna odpadních vod je navrhováno snížení výdajů o částku Kč bytové hospodářství, kde je navrhováno snížení výdajů o částku Kč komunální služby, kde je navrhováno snížení výdajů o částku Kč. Další úpravy výdajové části rozpočtu se týkají přesunů částek mezi položkami tak, že z kapitoly rozšíření vodovodní sítě Vrchotice, Měšetice je realizován přesun částky Kč do kapitoly rekonstrukce MŠ. Důvodem je žádost a nabídka Regionální rady na možné proplacení dalších výdajů ještě v letošním roce (2013). Úprava do důsledku znamená, že v příštím roce se z plánovaných výdajů Města ve výši cca Kč v této kapitole rozpočtu sníží náklady na cca Kč. Dále jde o přesun úpravu částek (finančního rozvrhu) v akcích u kapitoly nazvané MPZ, ostatní památky, kde v řádku označeném spoluúčast města k projektu Kapličky (jedná se o opravu sakrálních objektů) je navrhováno zvýšení spoluúčasti Města o částku Kč, neboť o tuto částku z titulu vyúčtování dotace přicházíme v řádku označeném čerpání dotace SZIF Kapličky (jedná se o prostý přesun položky); dále jde o přesun částky Kč z kapitoly komunální služby (řádek označený údržba obecního majetku ) do kapitoly pod názvem veřejné osvětlení (jedná se o rozšíření VO Měšetice). Ve výdajích jsou pak zařazeny také dotační prostředky: částka Kč, tj. dotace přijatá z MD ČR na opravu komunikací; částka Kč určená na volby do parlamentu; částka Kč určená na zajištění JPO II a částka Kč určená na dotaci na odstranění povodňových škod ze Středočeského kraje. Po zápočtu se celkem soubor úprav rozpočtu ve výdajové části týká zvýšení výdajů o částku Kč. Úpravu rozpočtu zde uvedenou pod č. 16/2013 projednala Rada města Sedlec-Prčice i Finanční výbor s výsledkem na doporučení schválení. Nebyly vzneseny dotazy a připomínky. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje předložený návrh rozpočtového opatření č. 16 rozpočtu Města Sedlec-Prčice na rok 2013 včetně úprav jednotlivých kapitol a přesunů mezi položkami s tím, že na příjmové straně rozpočtu se jedná o navýšení celkem o částku Kč a na výdajové straně rozpočtu se jedná o navýšení celkem o částku Kč. Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel Usnesení bylo přijato. 2. Předběžný návrh rozpočtu Města Sedlec-Prčice na rok 2014 Návrh rozpočtu předložený zastupitelům je pouze pracovním, vychází v příjmové i výdajové části z výsledků minulého roku a plnění a čerpání rozpočtu na rok 2013 do současné doby. Ve výdajích jsou zohledněny některé požadavky osadních výborů, s jejichž zástupci proběhla v první dekádě října schůzka. Samozřejmě nejsou zahrnuty požadavky v celém rozsahu, protože by se výdaje zvýšily minimálně o 12 milionů korun. Příjmy rozpočtu 2014 zatím v návrhu obsahují pouze předpokládané daňové příjmy, příjmy z poplatků a vlastní činnosti. U dotačních prostředků jsou zahrnuty dotace na dokončení MŠ - z ROP Střední Čechy a zateplení budovy ZŠ ze SFŽP ČR. Výdajová část pak mimo běžných výdajů, výdajů na údržbu a chod města, zahrnuje také náklady na již rozpracované investiční akce nebo projekty připravené a připravované. Jedná se o dokončení rekonstrukce MŠ - již realizované a dále spoluúčast na vodovody Měšetice, Vrchotice Na Františku (je připravena aktualizovaná žádost k předložení na SFŽP ČR nebo Ministerstvo zemědělství ČR), dále opravy komunikací Divišovice - Vozerovice, Uhřice a část komunikace v Chotěticích žádost na Regionální radu bude předložena v pátek dne , ve výdajích na komunikace jsou započteny případné prostředky na spoluúčast v případě kladného vyřízení žádosti ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst komunikace Vozerovice - Bolechovice, Božetín, Monín - žádost bude předložena do dne v souladu s pravidly výzvy. Návrh rozpočtu na rok 2014 bude samozřejmě aktualizován podle případné aktualizace daňových příjmů dle MF ČR a aktuálních informací o dotacích. Schválení rozpočtu po případném doplnění a řádném zveřejnění lze předpokládat na zasedání zastupitelstva města cca v polovině prosince 2 strana Náš domov číslo 283, listopad 2013

3 INFORMACE Z RADNICE pokračování ze str K návrhu rozpočtu mohou zastupitelé vznést připomínky a podněty nejpozději do dne , aby mohly být projednány a zapracovány do návrhu, který bude před schvalovacím procesem zveřejněn v souladu se zákonem o obcích. Dále nebyly vzneseny dotazy. Zastupitelé vzali informace na vědomí. 3. Dodatek č. 7 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Sedlec-Prčice vyřazení a zařazení majetku v souvislosti s rekonstrukcí budovy mateřské školy Zřizovací listiny včetně dodatků příspěvkových organizací obcí a měst schvaluje dle zákonných norem zastupitelstvo. Dne schválilo Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice Zřizovací listinou příspěvkovou organizaci města Základní škola a Mateřská škola, Sedlec-Prčice. V souladu se zákonem je dnes předkládán Dodatek č. 7 k této listině, který doplňuje čl. 5 Zřizovací listiny Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který je příspěvkové organizaci předáván k hospodaření, a dále čl. 10 Závěrečná ustanovení, kde je potvrzeno kontinuální trvání organizace včetně jejích práv a povinností tzn., že ostatní ustanovení Zřizovací listiny a předchozích Dodatků se nemění. Doplněním čl. 5 Vymezení majetku je v Dodatku č. 7 vymezeno předání majetku do hospodaření příspěvkové organizace, který se týká objektu mateřské školy po rekonstrukci pavilony, u kterých proběhla dílčí kolaudace. Jedná se o pavilon 1 a 4 včetně spojovací chodby a část středového pavilonu, který slouží potřebám školky. V majetku Města (subjektu práva) zůstává knihovna a společenské prostory (z bývalého bytu) tedy cca 4/5 tzv. středového pavilonu. Vyčíslení (hodnota) a vymezení majetku bylo provedeno na základě rozpočtu rekonstrukce a projektové dokumentace a jedná se celkem o částku Kč (pavilon 1 vč. části spojovací chodby ohodnocen na Kč, pavilon 4 vč. části spojovací chodby ohodnocen na Kč, část středového pavilonu ohodnocena částkou Kč). O majetku předaném k hospodaření příspěvkové organizaci bude tato organizace také účtovat, a to v souladu se zákonem. Nebyly vzneseny dotazy a připomínky. Během tohoto bodu se dostavil Fr. Hrma. Přítomno celkem 11 zastupitelů. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje Dodatek č. 7 Zřizovací listiny příspěvkové organizace města Sedlec-Prčice Základní škola a Mateřská škola, Sedlec-Prčice. Dodatkem se doplňuje čl. 5 Zřizovací listiny Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který je předáván organizaci k hospodaření, a to o část objektu mateřské školy (pavilon 1, 4 a spojovací chodba a část středového pavilonu) v celkové hodnotě Kč a doplnění čl. 10 závěrečná ustanovení, kde je potvrzeno kontinuální trvání organizace včetně jejích práv a povinností. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel Usnesení bylo přijato. 4. Stanovení peněžitých plnění za rok 2013 poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů Odměny pro členy výborů a komisí, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Sedlec-Prčice, stanovuje pro daný rok předseda komise či výboru pevnou částkou dle aktivní činnosti v daném orgánu. Rada navrhuje vymezení částky ve výši Kč do kapitoly 6112 Zastupitelstvo ; (rozpočet pro rok 2013), která bude určena pro vyplacení navržených odměn. Schválení konečné výše rozvržených odměn by bylo projednáno a schváleno radou města. Nebyly vzneseny dotazy a připomínky. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje předložený návrh na vyčlenění částky ve výši Kč v kapitole rozpočtu na rok Zastupitelstvo, ta bude určena pro výplatu odměn členů komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice zároveň pověřuje Radu města Sedlec- -Prčice schválením konečné částky podle návrhu předsedy komise či výboru. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel Usnesení bylo přijato. 5. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažd ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Dne byla schválena obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 3/2012. Vzhledem k nejednoznačnému výkladu čl. 6, odst. 1, písm. c) osvobození od poplatku pro majitele nemovitostí, které jsou prokazatelně nezpůsobilé k bydlení nebo individuální rekreaci, kdy nedošlo ke shodě o způsobu prokazování nezpůsobilosti, projednala rada města návrh na úpravu či vydání nové OZV, kde bude toto ustanovení vypuštěno bez náhrady. Rada proto navrhuje zrušení vyhlášky č. 3/2012 a vydání nové OZV č. 1/2013, ve které bude z čl. 6, odst. 1 vypuštěno písm. c). Na dotaz Bc. P. Milčínského, kolik poplatníků využilo tohoto ustanovení, odpověděla tajemnice MěÚ, že za rok 2013 využilo osvobození od místního poplatku osm poplatníků. Jiné dotazy a připomínky nebyly vzneseny. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice ruší obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012. Posledním dnem její účinnosti bude den Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje v souladu s ustanovením 14 odst. 2 zákona č. 65/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a ustanovením 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 1/2013, a to s účinností od v předloženém znění. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel Usnesení bylo přijato. 6. Obecně závazná vyhláška stanovení systému shromažd ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na správním území města Sedlec-Prčice Dne byla schválena obecně závazná vyhláška o systému sběru, shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Sedlec-Prčice č. 1/2009. Protože na podzim letošního roku došlo k rozšíření možnosti třídění odpadů o textil, obuv a oděvy, a to instalováním kontejnerů na tyto odpady u areálu sběrného dvora v Sedlci, je nutné upravit obecně závaznou vyhlášku o tuto skutečnost. Rada proto doporučuje zastupitelstvu zrušit vyhlášku č. 1/2009 a schválit novou obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013, ve které je zakomponováno ustanovení o třídění komunálního odpadu o oděvy, textil a obuv. Nebyly vzneseny dotazy a připomínky. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice ruší obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009. Posledním dnem její účinnosti bude den Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje v souladu s ustanovením 10 písm. d), 35 a 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 17, odst. 2) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebními odpady vznikajícími na území města č. 2/2013, a to s účinností od v předloženém znění. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel Usnesení bylo přijato. 7. Uzavření Smlouvy darovací na část pozemku zatíženého vedením kanalizačního potrubí na pozemku stpč. 75 v k. ú. Prčice, obec Sedlec- -Prčice Město Sedlec-Prčice je povinno v souvislosti se stavbou kanalizace dořešit práva, týkající se vedení kanalizace po soukromých pozemcích, a to buď formou podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene, které se zapisuje do katastru nemovitostí, případně odkupem, směnou, případně přijetím daru pozemku dotčeného stavbou. Majitelé pozemku parc. č. 75 v k. ú. Prčice, manželé Silvestr a Eva Arpovi, po jednání nabídli Městu (subjektu práva) darem část pozemku dotčeného stavbou kanalizace v rozsahu výměry 5 m 2. Rada pověřila starostku projednáním možnosti rozšíření daru, případně odkoupením větší části uvedeného pozemku pro zajištění přístupu ze silnice ve vlastnictví Stř. kraje na pozemek ve vlastnictví Města parc. č. 96 v k. ú. Prčice. Manželé Arpovi návrh na odkoupení neakceptovali a trvají pouze na poskytnutí uvedených 5 m2 formou daru. Rada proto doporučuje zastupitelstvu přijetí daru, části pozemku parc. č. 75, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Prčice o výměře 5 m 2 od manželů Silvestra a Evy Arpových. Nebyly vzneseny dotazy a připomínky. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje přijetí daru, části pozemku parc. č. 75, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Prčice o výměře 5 m 2 od manželů Silvestra a Evy Arpo- pokračování na str. 4 číslo 283, listopad 2013 Náš domov 3 strana

4 INFORMACE Z RADNICE pokračování ze str. 3 vých s tím, že náklady na změnu vlastnického práva v katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí uhradí obdarovaný, Město Sedlec-Prčice. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel Usnesení bylo přijato. 8. Smlouva o bezúplatném převodu majetku ze Sdružení obcí Čertovo břemeno Město Sedlec-Prčice jako člen Sdružení obcí Čertovo břemeno se podílelo na realizaci projektu Greenways Čertovo břemeno podpořeného Nadací Partnerství, při jehož realizaci došlo k nákupu a instalaci 3 ks informačních panelů (památková zóna) a ukazatele směru (židovský hřbitov). Celková cena majetku pořízeného v rámci projektu je Kč. Sdružení obcí Čertovo břemeno schválilo převod uvedeného majetku na Město Sedlec-Prčice a rada doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu a zanesení daného majetku do vlastnictví Města. Nebyly vzneseny dotazy a připomínky. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku v celkové hodnotě Kč pořízeného v rámci projektu Greenways Čertovo břemeno dobrý kraj, dobré Greenways z dobrovolného svazku obcí Čertovo břemeno na Město Sedlec-Prčice, a to 3 ks informačních panelů a 1 ks dopravního ukazatele. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel Usnesení bylo přijato. 9. Oprava soklů u jižní, jihozápadní a části severní strany budovy základní školy v důsledku porušení zdiva degradací mrazem a odizolování podzemní části soklů V rozpočtu města byla pro rok 2013 vyčleněna částka 1,5 mil. Kč na opravu části soklů a porušeného zdiva v severní části budovy ZŠ Sedlec- -Prčice s tím, že dokončení opravy se plánovalo na rok Vzhledem k tomu, že v únoru 2013 byla předložena žádost o dotaci na zateplení školy, která byla v červenci 2013 schválena SFŽP ČR, je nutné opravu soklů provést ještě v letošním roce, aby mohlo být zateplení školy provedeno v souladu s termíny dotačního titulu. Firmou S-B, s.r.o., která prováděla první část opravy, byl aktualizován rozpočet na opravu soklů, provedení odvodnění a izolací. Celková výše nákladů na dokončení opravy soklů v jižní a západní části školy je Kč vč. DPH. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit provedení těchto prací firmou S-B, s.r.o., Sedlčany za cenu dle nabídky s tím, že úhrada nepředpokládaných nákladů v rozpočtu na rok 2013 bude řešena z investičního úvěru uzavřeného u ČS, a.s. Tento návrh byl projednán také Finančním výborem, který uvedený postup, úhradu nákladů z úvěru, také doporučil. Zároveň Rada města Sedlec-Prčice a Finanční výbor projednávaly otázku výměny oken u kulturního domu a školní (služební) bytovky (u ní včetně zateplení). Vzhledem k tomu, že tyto části nelze charakterizovat jako školní prostory, nejsou součástí realizovaného projektu. Nicméně je vhodné, aby celý areál byl architektonicky řešen shodně, a proto shora uvedené orgány Města (RM; FV) doporučují v příštím roce přistoupit k výměně oken a zateplení objektu bytového domu a výměně oken vč. luxfer u kulturního domu. Součástí oprav by byla také nová vnější omítka ve stejné barevné kompozici jako budova školy. Starostka byla pověřena zjištěním možností čerpat na tyto práce finanční prostředky z uzavřeného úvěru, případně zjistit možnost prodloužení lhůty čerpání úvěru. Po konzultaci se zástupcem banky je možné uzavřít Dodatek ke Smlouvě o investičním úvěru, který bude řešit prodloužení doby čerpání a rozšíří možnost využití úvěrových prostředků i na výše uvedené práce. Protože je úvěr pro Město výhodný a nedojde k jeho čerpání v celkové výši (s ohledem na vysoutěženou cenu na zateplení školy a výměnu oken), doporučuje RM a FV zastupitelům schválit čerpání úvěru na pokrytí nákladů na opravu soklů a zdiva na budově základní školy, výměnu oken a zateplení bytového domu (včetně drobných oprav) a výměnu oken u kulturního domu s tím, že u obou objektů bude zároveň provedena venkovní omítka v barevné kompozici jako u budovy ZŠ. Slova se ujal Ing. Zb. Kobliha, předseda FV, který informoval přítomné o krytí nákladů z investičního úvěru a o ověření možnosti využití úvěru v této věci za podmínky schválení záměru zastupitelstvem. Dalším úkonem je podpis Smlouvy s dodavatelem, její předložení ČS, a.s., a po realizaci doložení odsouhlasených faktur k proplacení z úvěru. Bc. P. Milčínský se dotázal, zda Dodatkem nebudou změněny podmínky úvěrové Smlouvy. Starostka informovala, že uzavřením Dodatku č. 1 k úvěrové Smlouvě dojde pouze k rozšíření účelu a posunutí termínu čerpání úvěru. Mgr. L. Farová se dotázala na finanční náročnost na výměnu oken a zateplení bytového domu (včetně drobných oprav) a výměnu oken u kulturního domu s tím, že u obou objektů bude zároveň provedena venkovní omítka, jak uvedeno výše. Starostka informovala, že hrubé náklady jsou odhadovány cca 1,5-2,0 mil. Kč. Výměna oken a dveří u kulturního domu a bytového domu (vč. zateplení fasády) a vnějších omítek by byla řešena v příštím roce. Dodavatel stavby bude vybrán na základě podmínek tzv. veřejné zakázky malého rozsahu. Další dotazy a připomínky nebyly vzneseny. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou S-B, s.r.o., Sedlčany na provedení prací týkajících se opravy degradovaného zdiva a soklů v jižní, západní a severní části budovy Základní školy Sedlec-Prčice včetně provedení odvodnění za nabídkovou cenu Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje úhradu nákladů na opravu zdiva a soklů budovy základní školy z investičního úvěru poskytnutého městu ČS, a.s., a to ve výši smluvní ceny. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice zároveň schvaluje záměr výměny oken u kulturního domu (pavilon budovy základní školy), výměnu oken a zateplení objektu bytového domu (školní bytovka) a provedení vnějších omítek na uvedených pavilonech v barevné kompozici omítky budovy základní školy v předpokládané ceně cca 2 miliony Kč. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje úhradu nákladů na provedení uvedených prací z investičního úvěru od ČS, a.s., a pověřuje starostku a Radu města Sedlec-Prčice projednáním a přípravou Dodatku ke Smlouvě o investičním úvěru, který bude řešit prodloužení lhůty čerpání úvěru a využití prostředků na uvedené práce. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel Usnesení bylo přijato. 10. Bezúplatný převod nemovitosti pozemek parc. č. 366 v k. ú. Bolechovice, včetně stromořadí, od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Střední Čechy, odbor Odloučené pracoviště Benešov Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Střední Čechy se na Město Sedlec-Prčice obrátil se záměrem možného bezúplatného převodu pozemku parc. č. 366, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, k. ú. Bolechovice, jehož součástí je alej vzrostlých dubů a javorů. Pozemek včetně stromořadí je součástí památkově chráněného areálu zámku v Bolechovicích a tvoří přístupovou cestu ke kapli ve vlastnictví Města. Rada možnost bezúplatného převodu projednala a pověřila starostku zjištěním nákladů na ošetření stromořadí v horizontu cca 10 let. Posouzení stromů provedli pracovníci ČSOP Vlašim, Ing. Marek Lempochner a Ing. Karel Kříž, kteří se shodli na tom, že stromy jsou v dobrém zdravotním stavu, byť je nutné počítat s jejich ošetřením. Odhadnuté náklady, bez zpracování odborného posudku, jsou ve výši cca Kč na období cca 10 let. Zároveň byl Ing. K. Kříž požádán o zjištění možností získání dotací na ošetření v rozsahu zdravotního a bezpečnostního řezu stromů a vyčištění okolních ploch. Rada projednala zprávu o předpokládané finanční náročnosti a shodla se na doporučení zastupitelstvu přijmout v případě naplnění možnosti bezúplatného převodu uvedený pozemek od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jedním z důvodů je zachování tohoto významného krajinného prvku v dobrém stavu do budoucna a zároveň skutečnost, že Město by přijetím tohoto pozemku získalo oficiální přístup (byť pro pěší) ke kapli, kterou má v majetku. Město v případě bezúplatného převodu bude muset zpracovat jednoduchý posudek na stav stromů a předpokládané náklady na jejich ošetření, což je předjednáno se zástupcem ČSOP Vlašim Ing. K. Křížem. Cena za posudek by neměla překročit Kč. Nebyly vzneseny dotazy a připomínky. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje záměr přijetí pozemku par. č. 366, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 821 m 2, v k. ú. Bolechovice včetně stromořadí z vlastnictví ČR, se kterým je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a to formou bezúplatného převodu a pověřuje starostku a Radu města Sedlec-Prčice projednáním podmínek tohoto úkonu např. podáním Žádosti o bezúplatný převod. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice zároveň schvaluje zpracování odborného posudku ve věci stavu stromořadí za cenu do Kč. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel Usnesení bylo přijato. 11. Projekt meziobecní spolupráce Svaz měst a obcí ČR připravil projekt meziobecní spolupráce, který byl podpořen z evropských dotačních zdrojů. Projekt předpokládá spolupráci obcí a měst vždy v rámci dané ORP - tedy obce s rozšířenou působností, v našem případě ORP Sedlčany. Projekt meziobecní spolupráce zahrnuje několik oblastí - témat, která předpokládají budoucí spolupráci obcí a měst, tj. školství, odpadové hospodářství, sociální oblast a další volitelné okruhy, např. cestovní ruch, zaměstnanost Projekt 4 strana Náš domov číslo 283, listopad 2013

5 INFORMACE Z RADNICE pokračování ze str. 4 je naplánován na období listopad červen 2015 a jeho realizací má dojít k vyhodnocení současného stavu v daných oblastech, zmapování potřeb jednotlivých obcí a měst, jejich možností, vypracování analýzy a strategie budoucího vývoje, nastavení budoucí spolupráce, která bude odrážet aktuální stav. Sdružení obcí Sedlčanska již v minulosti část předpokládaných prací, zejména v oblasti školství a sociálních věcí, nechalo zpracovat, nicméně jejich doplnění a aktualizace budou řešeny v rámci uvedeného projektu. Po dobu projektu dojde u každé ORP k vytvoření 3,3 pracovního místa s tím, že mzdové náklady jsou financované z poskytnuté dotace EU. Ostatní náklady budou hrazeny na základě dohody zapojených obcí a měst. Jedná se o náklady na kancelářské prostory a potřeby, výpočetní techniku, energie, cestovné, telefon Vzhledem k tomu, že na Sedlčansku se partnerem Svazu měst a obcí ČR stane Sdružení obcí Sedlčanska, jehož členem však není Sedlec-Prčice, byla svolána schůzka za účasti členů předsednictva sdružení, které se zúčastnila starostka Sedlce-Prčice. Na jednání bylo řešeno zapojení našeho města do Sdružení obcí Sedlčanska na dobu trvání projektu s tím, že tato varianta bude projednána nejdříve Zastupitelstvem města Sedlec-Prčice a následně schválena valnou hromadou sdružení. Při schůzce byly řešeny také otázky financování a poskytnutí prostor pro práci nových zaměstnanců. Sdružení předpokládá rozdělení pracovníků na dvě pracoviště, a to v Kamýku n. Vltavou a v kanceláři sdružení v Sedlčanech. Tím dojde k minimalizování provozních nákladů a snížení finančního zatížení zapojených obcí. Financování souvisejících nákladů bylo na schůzce předběžně dohodnuto tak, že obce a města v rámci ORP přispějí dle počtu svých obyvatel, např. zvažovanou částkou 8 Kč/občan (stejně jako na Voticku). Starosta Sedlčan Ing. Jiří Burian totiž předeslal, že provozní náklady nebudou hrazeny z již vybíraných příspěvků na chod Sdružení obcí Sedlčanska. V souvislosti s projektem meziobecní spolupráce proběhlo také jednání Sdružení obcí Čertovo břemeno, které sdružuje obce z několika ORP, Votice, Sedlčany a Tábor. Protože se jednotlivé obce na Voticku a Táborsku již dohodly o zapojení do projektu meziobecní spolupráce u svých ORP, rozhodla valná hromada Sdružení obcí Čertovo břemeno o snížení poplatku obcí do sdružení ze stávajících cca 16,30 Kč/občan na 10 Kč/občan ode dne Dojde ke snížení příspěvku na pečovatele-poradce a účetní tak, aby poplatek na projekt meziobecní spolupráce nezatížil zásadně rozpočty zapojených obcí a přitom byla zachována provozuschopnost Sdružení Čertova břemene. V našem rozpočtu (Sedlec-Prčice) by proto v příštím roce došlo ke snížení částky, příspěvku na chod Sdružení obcí Čertovo břemeno o cca Kč až Kč. Tyto prostředky by byly využity na úhradu nákladů souvisejících s projektem meziobecní spolupráce. Ing. Z. Kobliha doplnil informace k projektu meziobecní spolupráce, vyhodnotil předpokládané přínosy pro město v návaznosti na budoucí dotační tituly a doporučil vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu. Ing. V. Hlaváček upřesnil některé informace z jednání na úřadu s přenesenou působností v Sedlčanech. Dále nebyly vzneseny dotazy a připomínky. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje zapojení Města Sedlec-Prčice do projektu meziobecní spolupráce řešené Svazem měst a obcí ČR, a to prostřednictvím Sdružení obcí Sedlčanska, které bude partnerem pro projekt v rámci ORP Sedlčany. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice zároveň bere na vědomí informace o způsobu financování Sdružení obcí Čertovo břemeno a projektu meziobecní spolupráce s tím, že pověřuje starostku zjištěním dalších informací včetně konečné výše příspěvku na občana pro úhradu nákladů spojených s projektem. Tyto informace budou předloženy na dalším jednání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice. Hlasování: 10 pro, 1 proti, 0 se zdržel Usnesení bylo přijato. 12. Různé, diskuse a) Stavební úpravy rekonstrukce objektu MŠ Sedlec-Prčice. Práce na školce pokračují dle harmonogramu, v současné době jsou dokončovány venkovní práce střecha, opláštění zateplovacím systémem, omítky, jsou nainstalovány výplně otvorů, uvnitř pavilonu 2, 3 a ve spojovací chodbě jsou dokončeny horizontální rozvody vody, kanalizace, část instalace elektro a probíhá montáž sádrokartonových konstrukcí. b) Rozšíření komunikace v osadě Chotětice. Dne byly dokončeny práce na rozšíření komunikace. Vzhledem k tomu, že na opěrné zdi byly zjištěny vady provedení, které sice nebrání provozu, ale nejsou v souladu s postupem prací pro stavbu opěrné zdi (použitý materiál, svislost zdiva, velikost kameniva), došlo k uvalení sankce ve výši 10% z ceny opěrné zdi ( Kč bez DPH) a bude podepsán dodatek ke Smlouvě o dílo, kterým dojde k rozšíření záruční doby na opěrnou zeď o 2 roky na konečných 7 let. V současné době je povoleno předčasné užívání komunikace a bylo vypsáno kolaudační řízení. c) Výměna oken a zateplení objektu základní školy. Práce v současné době probíhají v souladu s harmonogramem prací do dne mají být vyměněna všechna okna; v současné době je dokončena instalace nových oken na severní, západní a východní straně objektu, plášť budovy je zateplen z více než 90%; zbývá východní strana a ostění oken. Byla provedena omítka včetně povrchového nátěru na pavilonu tělocvičny. Dne budou zahájeny bourací práce na hlavním vchodu do školy. Následně budou vyzděny nové zdi, osazena okna a nové vstupní dveře. V průběhu prací byly zjištěny nepředpokládané výdaje. Při vybourávání okenních výplní bylo zjištěno, že v nadpraží okna chybí vyzdívka a mezera mezi oknem a nadokenním překladem je vyplněna zbytky malty, úlomky tašek, cihel, a dalším Proto musí být nad nově instalovaná okna doplněn rozšiřovací profil, a to individuálně podle aktuální potřeby v šíři 7-10 cm (1-2 profily v různých šířkách/ výškách). Doposud zjištěné náklady na rozšiřovací profily jsou v částce Kč bez DPH. Na základě souhlasu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR byla upravena organizace školního roku z důvodu realizace zateplení a výměny oken. Žáci školy mají mimo podzimních prázdnin rozšířené volno již ode dne až do dne (včetně). V době uzavření školy je otevřena školní družina a funguje také školní stravování pro děti v družině. d) Příprava žádostí o finanční podporu (dotace - rok 2014). Do dne je možné předkládat žádosti o dotace na základě výzvy hejtmana Středočeského kraje, a to z fondů: Fond rozvoje obcí a měst; podpora je určena na komunikace, školy, školky, hasičské zbrojnice, veřejné plochy; max. možná dotace 6 milionů korun, u projektů nad 3 miliony korun je nutné posouzení účelnosti Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy. Rada doporučila zpracování žádosti o dotaci na opravu komunikací na území města, konkrétně Vozerovice - Bolechovice, ústí od krajské komunikace - osada Božetín a Nasilov - Monín. Regionální operační program; Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy; zítra bude předložena žádost o dotaci z ROP na opravu komunikací zlepšení dostupnosti podnikatelských subjektů a občanské vybavenosti; byla vybrána komunikace Uhřice - Sušetice, Divišovice - Vozerovice a dokončení opravy místní komunikace Chotětice - od rozšířeného úseku k napojení na krajskou komunikaci. Celkové náklady projektu jsou cca 10,5 mil. Kč, dotace cca 72,5%, tedy přibližně 7,62 mil. Kč, zbytek spoluúčast Města. V případě kladného výsledku realizace v roce Vytipované komunikace splňují požadavky výzvy napojení podnikatelů a občanské vybavenosti. Program regenerace městských památkových zón a rezervací; podání podkladů do dne na MK ČR. Rada doporučila zařadit do programu pro rok 2014 dokončení oprav střechy kostela sv. Jeronýma v Sedlci. Předpokládané náklady činí cca Kč, spoluúčast Města 10%, vlastníka Římskokatolické farnosti 40% a 50% může tvořit dotace. Lze předpokládat, že s ohledem na alokované prostředky bude požadavek Města krácen a oprava střechy bude patrně podpořena v letošních intencích, tedy cca Kč z dotace. Státní fond životního prostředí; projekt Rozvoj vodovodů na území města Měšetice, Vrchotice - František. Na základě informací má dojít v nejbližší době k vypsání výzvy k předkládání žádostí o dotaci. Byla zaktualizována žádost a je připravena k podání v termínu výzvy. Do rozpočtu na rok 2014 jsou navrženy prostředky ve výši 3,8 mil. Kč jako spoluúčast v případě přiznání dotace. e) Rekonstrukce komunikací dotace Ministerstva dopravy ČR. Na základě žádosti Města o dotaci na opravu komunikací poškozených povodní v červnu 2013 byla Městu Sedlec-Prčice přiznána dotace ve výši Kč (viz. úprava rozpočtu bod 1), což tvoří 85% předpokládaných nákladů na odstranění povodňových škod. Spoluúčast Města je15%, tedy minimálně ,50 Kč. Vzhledem k tomu, že povodní byl poškozen i most na komunikaci na Kvašťov, kde bylo nutné zpracovat realizační projektovou dokumentaci pro opravu, byl starostkou vznesen dotaz na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, zda je možné rozdělit práce na dvě části opravy komunikací (podkladní vrstvy, odvodnění, asfaltové povrchy, propustky ) a opravu mostu. Dle vyjádření ministerstva bylo možné práce na dvě části rozdělit z důvodu rozdílných činností. Proto proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby opravy komunikací s předpokládanou výší nákladů bez DPH Kč, kterého se zúčastnilo 6 firem. Jediné kritérium byla nejnižší nabídková cena. Na základě vyhodnocení tohoto kritéria byla vybrána firma BES, s.r.o., Benešov s nabídkovou cenou ,97 Kč bez DPH. Dnes byla firmě odeslána výzva k podpisu smlouvy. Akt podpisu by dle předběžného sdělení jednatele společnosti měl pokračování na str. 6 číslo 283, listopad 2013 Náš domov 5 strana

6 INFORMACE Z RADNICE dokončení ze str. 5 proběhnout dne V úterý dne budou zahájeny práce. Na opravu mostu na Kvašťově a opravu opěrné zdi účelové komunikace ve Stuchanově - Kvasejovicích bylo vypsáno výběrového řízení jako zakázka malého rozsahu. Předpokládaná cena je Kč bez DPH, nejnižší nabídková cena byla ve výši ,42 Kč bez DPH. Zahájení prací na opravě mostu je závislé na opravě jediné přístupové cestě z Prčice kolem pískovny. Oprava této cesty je součástí zakázky. V současné chvíli je nutné rozhodnout, zda práce zahájit s rizikem přerušení opravy z důvodu počasí, případně, zda požádat Ministerstvo dopravy ČR o prodloužení termínu čerpání dotace do pololetí Na základě dotazu vzneseného na MD ČR bylo sděleno, že se předpokládá prodloužení termínu, ale na konci listopadu je vhodné požádat o prodloužení termínu a zdůvodnit žádost. f) Bezúplatný převod nemovitostí v Jetřichovicích. Na základě rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje byl schválen po pěti letech bezúplatný převod části pozemku kolem kapličky v Jetřichovicích a pod kapličkou (samostatné parcelní číslo) na Město Sedlec-Prčice. Smlouva o bezúplatném převodu byla podepsána oběma smluvními stranami a zaslána k zápisu na katastr nemovitostí. V současné době je zpracováván návrh oprav kapličky a opěrné zdi, který musí být schválen zástupcem NPÚ a MěÚ Sedlčany, Odborem školství a památkové péče. Oprava tarasu a případně zahájení oprav kapličky se předpokládá v roce 2014 (viz návrh rozpočtu; Kč v kapitole oprava kapličky Jetřichovice). Z řad zastupitelů nebyly vzneseny dotazy a připomínky a slovo bylo předáno veřejnosti. Slova se ujal Mgr. J. Muška, ředitel základní školy a mateřské školy, který v krátkosti informoval přítomné o souběhu probíhajících stavebních pracích ve škole (zateplení, výměna oken a zároveň přestavba cvičné kuchyně), o provozu školy, podmínkách udělení mimořádného volna žákům. Dále upřesnil, že mimořádné školní volno se netýká pedagogického sboru, doplnil informace o provozu školní družiny a závěrem poděkoval za vstřícný a chápající přístup ze strany rodičů k mimořádné uzavírce školy. Informace o probíhajících stavebních prací ve škole doplnila starostka a rovněž poděkovala rodičům za pochopení této mimořádné situace i všem pracovníkům školy. Zastupitelé, zejména Ing. Zb. Kobliha, diskutovali nad některými nedostatky v interiéru školy. Starostka upozornila na nevzhledné rozvody umístěné v přízemí školy pod stropem a dále informovala o nutné investici v příštích letech do oprav vnitroareálových chodníků MŠ a plochy za školou - před kuchyní a vjezdem na hřiště. Zapsala: Jana Typtová USNESENÍ č. 5/2013 Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice na svém ze zasedání dne Schválilo: program pátého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice - celkem dvanáct bodů předložený návrh rozpočtového opatření č. 16 rozpočtu Města Sedlec-Prčice na rok 2013 včetně úprav jednotlivých kapitol a přesunů mezi položkami s tím, že na příjmové straně rozpočtu se jedná o navýšení celkem o částku Kč a na výdajové straně rozpočtu se jedná o navýšení celkem o částku Kč Dodatek č. 7 Zřizovací listiny příspěvkové organizace města Sedlec-Prčice Základní škola a Mateřská škola, Sedlec-Prčice. Dodatkem se doplňuje čl. 5 Zřizovací listiny Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který je předáván organizaci k hospodaření, a to o část objektu mateřské školy (pavilon 1, 4 a spojovací chodba a část středového pavilonu) v celkové hodnotě Kč a doplnění čl. 10 závěrečná ustanovení, kde je potvrzeno kontinuální trvání organizace včetně jejích práv a povinností vyčlenění částky ve výši Kč v kapitole rozpočtu na rok Zastupitelstvo, která bude určena pro výplatu odměn členů komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 1/2013, a to s účinností od v předloženém znění obecně závaznou vyhlášku o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebními odpady vznikajícími na území města č. 2/2013, a to s účinností od v předloženém znění přijetí daru, části pozemku parc. č. 75, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Prčice o výměře 5 m 2 od manželů Silvestra a Evy Arpových s tím, že náklady na změnu vlastnického práva v katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí uhradí obdarovaný, Město Sedlec-Prčice uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku v celkové hodnotě Kč, pořízeného v rámci projektu Greenways Čertovo břemeno - dobrý kraj, dobré Greenways z dobrovolného svazku obcí Čertovo břemeno na Město Sedlec-Prčice, a to 3 ks informačních panelů a 1 ks dopravního ukazatele uzavření Smlouvy o dílo s firmou S-B, s.r.o., Sedlčany na provedení prací týkajících se opravy degradovaného zdiva a soklů v jižní, západní a severní části budovy základní školy Sedlec-Prčice včetně provedení odvodnění za nabídkovou cenu Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy úhradu nákladů na opravu zdiva a soklů budovy základní školy z investičního úvěru poskytnutého městu ČS, a.s., a to ve výši smluvní ceny záměr výměny oken u kulturního sálu (pavilon budovy základní školy), výměnu oken a zateplení objektu bytového domu (školní bytovka) a provedení vnějších omítek na uvedených pavilonech v barvě omítky základní školy v předpokládané ceně cca 2 miliony korun úhradu nákladů na provedení prací - výměny oken u kulturního domu (pavilon budovy základní školy), výměnu oken a zateplení objektu bytového domu (školní bytovka) z investičního úvěru od ČS, a.s., a pověřuje starostku a Radu města Sedlec-Prčice projednáním a přípravou Dodatku ke Smlouvě o investičním úvěru, který bude řešit prodloužení lhůty čerpání úvěru a využití prostředků na uvedené práce; záměr přijetí pozemku parc. č. 366, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 821 m 2, v k. ú. Bolechovice včetně stromořadí od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, formou bezúplatného převodu a zpracování odborného posudku stavu stromů za cenu do Kč zapojení Města Sedlec-Prčice do projektu meziobecní spolupráce řešené Svazem měst a obcí ČR, a to prostřednictvím Sdružení obcí Sedlčanska, které bude partnerem pro projekt v rámci ORP Sedlčany. Pověřilo: Radu města Sedlec-Prčice schválením konečné částky, která bude určena pro výplatu odměn členů komisí a výborů, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Sedlec-Prčice, podle návrhu předsedy komise či výboru starostku a Radu města Sedlec-Prčice projednáním podmínek schváleného záměru - přijetí pozemku parc. č. 366, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 821 m 2, v k. ú. Bolechovice včetně stromořadí od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, formou bezúplatného převodu, např. podáním žádosti o bezúplatný převod; starostku zjištěním dalších informací včetně konečné výše příspěvku na občana pro úhradu nákladů spojených s projektem meziobecní spolupráce s podáním zprávy na dalším jednání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice. Vzalo na vědomí: předběžný návrh rozpočtu Města Sedlec-Prčice na rok 2014 k připomínkování informace o způsobu financování Sdružení obcí Čertovo břemeno a projektu meziobecní spolupráce informace starostky o průběhu rekonstrukce budovy MŠ, o dokončení rozšíření komunikace v osadě Chotětice, o výměně oken a zateplení objektu základní školy, o přípravě žádostí o dotace na rok 2014, o rekonstrukci komunikací z dotace Ministerstva dopravy ČR a o dokončení úkonů pro bezplatné nabytí pozemků v Jetřichovicích (pod kapličkou a kolem kapličky) do majetku Města. Zrušilo: obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 vyhláškou č. 1/2013 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 vyhláškou č. 2/ strana Náš domov číslo 283, listopad 2013

7 INFORMACE Z RADNICE O čem jednala rada města Rada města Sedlec-Prčice na svém zasedání ze dne Schválila: navrhované odvodnění pozemku parc. č. 37/29 v k. ú. Kvasejovice překopem komunikace parc. č. 1342/1 a svedením dešťových a spodních vod ze vsakovací jímky v případě zájmu ucelené skupiny diváků promítání filmů zařazených do večerního programu v pátek od 20 hodin také ve 14,00 hodin, a to za snížené vstupné navýšení původní částky Kč na Kč za účelem osazení herních sestav pro děti na návsi v Přestavlkách zakoupení grafického programu InDesing pro potřeby informačního centra podání žádosti o závazné stanovisko k návrhu ak. sochaře na restaurování sochy sv. Isidora včetně podstavce, prostřednictvím MěÚ Sedlčany, odbor památkové péče Rozhodla: že město předá požadavek týkající se komunikace před čp. 90 v ul. Jetřichovická v Sedlci vlastníkovi komunikace, potažmo správci komunikace Správě a údržbě silnic Středočeského kraje a zároveň rada upozorňuje žadatelku na svod dešťových vod z čp. 90, které volně stékají na chodník a komunikaci, čímž dochází zároveň k podmáčení objektu i komunikace Doporučila: zastupitelům schválit novelizovanou Obecně závaznou vyhlášku týkající se úhrady místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vypuštěním písm. c) v odst. 1 čl. 6 uvedené vyhlášky zastupitelům města schválit smlouvu o bezúplatném převodu majetku z DSO Čertovo břemeno 3 ks informačních panelů a 1 ks dopravní značky v celkové hodnotě Kč, do vlastnictví města zahrnout podporu projektu, naučné stezky Za krásami Českého Meránu sedlecká část, do rozpočtu města na rok 2014 ve výši Kč s tím, že po vyúčtování dotace ze strany o.p.s. Český Merán budou dotační prostředky převedeny na účet města Vzala na vědomí: nabídku ak. soch. na restaurování Sochy svatého Isidora včetně podstavce v Sedlci-Prčici informace starostky o smlouvě o převodu kaple v Jetřichovicích do majetku města ze Středočeského kraje informace starostky k zateplení ZŠ a o mimořádném uzavření ZŠ z důvodu rekonstrukce po konzultaci s MŠMT ČR včetně informací o zajištění náhradního provozu školní družiny ve dvou odděleních informace starostky o přípravě pátého zasedání zastupitelstva vč. programu zasedání. Rada města Sedlec-Prčice na svém zasedání ze dne Schválila: smlouvu mezi REVENGE, a.s. a Městem na sběr tříděného odpadu textil, oděvy, obuv, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s odměnou městu ve výši Kč za každý umístěný kontejner. Rada zároveň rozhodla o umístění dvou kontejnerů u areálu sběrného dvora v Sedlci-Prčici smlouvu o dílo na zpracování žádosti o dotaci z ROP Střední Čechy na projekt s názvem Rekonstrukce místních komunikací v osadách Sedlec-Prčice vypracovaný za cenu Kč + příslušná sazba DPH vypracování projektové dokumentace na akce Obnova krytu místní komunikace Divišovice - Vozerovice a obnova krytu místních komunikací Uhřice směr Sušetice vč. rozpočtů za Kč vypracování projektové dokumentace na vybudování nástupních a výstupních stanic stávající autobusové linky pro Kvašťov (nástupní a výstupní) a Dvorce (jen výstupní) za Kč čerpání rezervního fondu organizace ZŠ a MŠ k posílení provozních prostředků příspěvkové organizace z důvodů zvýšených nákladů souvisejících s rekonstrukcí školy do částky Kč použití provozních prostředků ZŠ a MŠ na zabezpečení stravování žáků, kteří v době plánovaného volna (rekonstrukce školy) nemají nárok na dotovanou stravu podle školského zákona a prováděcí vyhlášky o školním stravování termíny a podmínky pro oslovení uchazečů u výběrového řízení na opravy komunikací a odstranění povodňových škod v rámci poskytnuté účelové neinvestiční dotace z Ministerstva dopravy ČR navrhovanou objízdnou trasu - po obecní komunikaci z Prčice ul. Kvašťovská přes katastr Prčice a Přestavlky u Sedlce na Kvašťov včetně zahrnutí nákladů na úpravu do veřejné zakázky na rekonstrukci mostu na komunikaci na Kvašťov a opěrné zdi v Kvasejovicích - Stuchanově úpravu rozpočtu města na rok 2013 pod č. 15 na straně příjmů zvýšení o Kč a na straně výdajů zvýšení čerpání o Kč výstavbu veřejného osvětlení v Měšeticích p. p.č. 663/1, k. ú. Měšetice dle projektové dokumentace zpracované Krásnohorskou elektro, s.r.o., společností Služby Sedlec-Prčice, s.r.o., za cenu ve výši Kč + DPH instalaci rozšiřovacích profilů u oken v ZŠ v hodnotě Kč + DPH v rámci projektu Zajištění energetických úspor ZŠ Sedlec-Prčice Doporučila: zveřejnění záměru pronájmu pozemků v souladu se zákonem o obcích, a to - stpč. 362, stpč. 363, stpč. 364, ppč. 736/12, ppč. 736/13 a ppč. 736/14, vše k. ú. Sedlec u Votic Vzala na vědomí: návrh České pošty, s. p., na trvalé uzavření pošty v Prčici s ohledem na dodržení předchozích ujednání o prodloužení provozní doby na poště v Sedlci a zachování jednoho pracovního místa a ukončení nájemního vztahu dohodou zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření Města Sedlec-Prčice za rok 2013 s výsledkem bez zjištěných chyb a nedostatků informace o výběru herních prvků na hřiště v Přestavlkách informace starostky o termínech a podmínkách u zjednodušeného podlimitního řízení na zakázku opravy komunikací a odstranění povodňových škod v rámci poskytnuté účelové neinvestiční dotace z Ministerstva dopravy ČR informace starostky o přípravě pátého zasedání zastupitelstva. Rada města Sedlec-Prčice na svém zasedání ze dne Rozhodla: o dodavateli stavebních prací v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na opravy komunikací poškozených povodní. Vybranou firmou pro zhotovení stavebních prací v rámci zakázky je firma BES, s.r.o., Benešov, Sukova 625, Benešov, IČ: , která předložila nejvýhodnější nabídku Schválila: úbytek dlouhodobého hmotného investičního majetku vyřazeného likvidací z majetku města v celkové ceně Kč a z majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice v hodnotě Kč převod části středového pavilonu inv. č. A 259 (původní byt 021 G1) v zůstatkové ceně Kč do skupiny 021 G2 v evidenci hmotného investičního majetku města z důvodu změny účelu užívání zaevidování pavilonu knihovny do majetku Města pod inventárním číslem A525 v hodnotě Kč objednání uvedených prací u firmy ENERGON DOBŘÍŠ, s.r.o., realizaci nového zapojovacího bodu a položení nového kabelového vedení NN pro veřejné osvětlení v nové zóně v části osady Šanovice za nabídkovou cenu Kč bez DPH poskytnutí finančního příspěvku organizátorovi běžeckého závodu Sedlecko-Prčický trhák 2014 z rozpočtu města na rok 2014 z kapitoly klubová zařízení v celkové výši Kč Doporučila: Zastupitelstvu města Sedlec-Prčice schválit návrh dodatku č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Sedlec-Prčice, kterým zřizovatel předává organizaci k hospodaření majetek k zabezpečení činnosti organizace pavilon MŠ č. l v hodnotě Kč, pavilon MŠ č. 4 v hodnotě Kč včetně spojovací chodby a část středového pavilonu (zázemí vedení MŠ) v hodnotě Kč zastupitelům schválit doplněnou novou obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na správním území města Sedlec-Prčice. Rada města Sedlec-Prčice na svém zasedání ze dne Rozhodla: o výběru dodavatele stavebních prací pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu v rámci projektu Rekonstrukce mostu a opěrné zdi povodeň 2013 firma BES, s.r.o., Benešov, Sukova 625, Benešov, IČ: , která podle kritérií předložila nejvýhodnější nabídku. Rada města Sedlec-Prčice na svém zasedání ze dne Rozhodla: převést majetek celkem 13 ks počítačů z roku 2004 do vlastnictví jiné osoby za podmínek prodej počítačů s tím, že získané finanční prostředky mohou posílit provozní prostředky PO, v případě neprodejnosti počítačů je možné provést ekologickou likvidaci tohoto majetku pokračování na str. 8 číslo 283, listopad 2013 Náš domov 7 strana

8 INFORMACE Z RADNICE dokončení ze str. 7 Schválila: proplacení smluvních cen za údržbu zeleně z rozpočtu města všem partnerům zahrnutí finančního příspěvku ve výši Kč na činnost o.p.s Český Merán do rozpočtu na rok 2014 prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou do konce měsíce listopadu 2013 za podmínky, že dlužné nájemné bude uhrazeno nejpozději do V případě úhrady pak může být nájem prodloužen o dalších max. 6 měsíců, tedy do dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci komunikace v Chotěticích vč. navrhovaného snížení ceny za část díla gabionovou zeď o 10% a prodloužení záruční lhůty uzavření smlouvy o dílo s firmou BES na opravu komunikací poškozených povodní v červnu 2013 v celkové ceně díla vč. DPH ,66 Kč poskytnutí podkladů a zpracování srovnávací tabulky ceny el. energií s tím, že po předložení výsledků bude jednáno o případném uzavření smlouvy s o.p.s. Energie pod kontrolou Doporučila: s ohledem na finanční prostředky v rozpočtu města zařadit záměr opravy komunikace v Bolechovicích do rozpočtu na příští rok po provedení kontroly stavu komunikace. S vedoucím společnosti bude projednán požadavek na předložení položkového rozpočtu za účelem zpevnění komunikace zastupitelům schválit záměr bezplatného přijetí nemovitostí: pozemek pč. 366 v k. ú. Bolechovice, včetně stromořadí od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy, Odloučené pracoviště Benešov zatrubnění silničního příkopu mezi komunikací a pozemkem na východní hranici pozemků parc.č. 1162/3 a pč (cesta) v k. ú. Divišovice, osada Chotětice, a to do zimních měsíců zastupitelům schválit předložený návrh rozpočtového opatření č. 16 rozpočtu Města Sedlec- -Prčice na rok 2013 včetně úprav jednotlivých kapitol a přesunů mezi položkami s tím, že na příjmové straně rozpočtu se jedná o navýšení celkem o částku Kč a na výdajové straně rozpočtu se jedná o navýšení celkem o částku Kč předložit zastupitelům předběžný návrh rozpočtu města Sedlec-Prčice na rok 2014 k připomínkování do Odmítla: nabídku nepotřebného majetku od příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Sedlec-Prčice celkem 13 ks počítačů z roku 2004 Jednala: o jednotlivých bodech programu pátého zasedání zastupitelstva. MěÚ Sedlec-Prčice Od ledna 2014 platí pro všechny zaměstnavatele povinnost elektronické komunikace se správou sociálního zabezpečení Okresní správa sociálního zabezpečení Příbram informuje zaměstnavatele o povinné elektronické komunikaci se správou sociálního zabezpečení, a to od Povinná elektronická komunikace zaměstnavatelů od platí pro předepsané tiskopisy, kde lhůta k jejich řádnému podání započne po Zaměstnavatelé mají poslední měsíce na to, aby se připravili na povinnou elektronickou komunikaci se správou sociálního zabezpečení. Od jsou totiž zaměstnavatelé povinni předepsané tiskopisy podávat elektronicky. Tato povinnost se týká všech zaměstnavatelů, což znamená, že v postavení zaměstnavatele může být i osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) nebo lékař, tedy každý, kdo zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance. Udělit výjimku pouze určité skupině zaměstnavatelů zákon neumožňuje. Uvedené se týká především tiskopisů, které lze elektronicky zasílat pouze formou datové věty (ve formátu XML): Evidenční list důchodového pojištění Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě) pro účely důchodového pojištění Přehled o výši pojistného Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění. Možnost elektronického podání těchto tiskopisů zaměstnavatelé ve značné míře využívají již v současnosti, nejčastěji zasílají elektronicky evidenční listy důchodového pojištění 71 % všech podání a oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) 54 % všech podání. Povinnost elektronického podávání dále podle zákona dopadá i na tiskopisy Přihláška do registru zaměstnavatelů, Odhláška z registru zaměstnavatelů a Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství, které lze od ledna příštího roku nadále zasílat prostřednictvím datové schránky či elektronické podatelny v běžných formátech, jako je například PDF. Pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení jsou každý pracovní den připraveni poradit a poskytovat všem klientům v souvislosti s elektronickým podáním maximální pomoc. Podrobné informace o elektronickém podání ve formě datové věty, tzv. e-podání, jsou dostupné na webových stránkách ČSSZ a při řešení případných potíží při e-podání pomůže specializované call centrum pro e-podání na telefonické lince Povinnost elektronického předávání tiskopisů stanovil zákon č. 470/2011 Sb., a ČSSZ musí postupovat v souladu s platnou právní úpravou. Blanka Horváthová, vedoucí oddělení nemocenského pojištění Z REGIONU Na konci měsíce přivítáme advent Město Sedlec-Prčice, Základní škola, Základní umělecká škola Sedlec-Prčice a Římskokatolická farnost Sedlec-Prčice vás srdečně zvou na slavnostní rozsvícení vánočních stromů a zahájení adventu. V pátek 29. listopadu od 17 hodin rozsvítíme vánoční strom na náměstí v Sedlci a v sobotu 30. listopadu od hodin také na náměstí v Prčici. Snad ani nemá smysl pozastavovat se nad tím, jak ten rok zase rychle utekl. Zejména podzim uběhl tempem přímo zběsilým. Ještě nedávno jsme se mohli vyhřívat na vysluněných lavičkách a vida, je tu listopad a s ním, možná, i první sníh. Do konce roku zbývá už jen několik málo dnů a toto období, všeobecně zvané advent, jsme zvyklí v Sedlci-Prčici řádně přivítat. Rozsvícením vánočních stromů, zpěvem, hudbou, milými slovy, pěkně zvesela a všichni společně. Jak už se stalo naším dobrým zvykem, advent přivítáme rovnou dvakrát. Poprvé rozsvítíme vánoční strom na náměstí v Sedlci. Bude to v pátek 29. listopadu od 17 hodin. A budou přitom opět děti a jejich učitelé ze Základní školy a Základní umělecké školy Sedlec-Prčice, kteří si pro nás připraví krátký program. Bude tu také starostka města Mirka Jeřábková a spolu s ní i administrátor sedlecko-prčické farnosti P. Martin Vlček. Nezapomeneme ani na tradiční svařené víno a čaj a i letos si na závěr slavnosti budete moci odnést do svých domovů adventní světlo. Den nato, v sobotu 30. listopadu, pak rozsvítíme vánoční strom také v Prčici. Sejdeme se na Vítkově náměstí po skončení farmářských trhů, tedy po 16. hodině. I zde nás svým vystoupením nejprve potěší děti ze základní školy a pak společně se starostkou města a páterem Vlčkem rozsvítíme vánoční strom a zahájíme advent. Závěrem vás žádáme, stojí-li na vaší zahradě nebo pozemku vzrostlý smrk, který je nutné z nejrůznějších důvodů porazit, dejte nám vědět. Třeba právě váš strom bude zdobit jedno z našich náměstí po dobu adventu a Vánoc. Alice Valsová 8 strana Náš domov číslo 283, listopad 2013

9 Z REGIONU Obřadní místnost patřila našim nejmladším občánkům Ve středu 16. října krátce po poledni zaplnili obřadní místnost městského úřadu Sedlec-Prčice svátečně naladění rodiče s malými batolaty a jejich příbuzní. Sešli se tu, aby společně s představiteli města přivítali děti narozené v první půli roku 2013 do svazku města Sedlec-Prčice. Celkem se v uplynulém období narodilo 12 dětí, do obřadní místnosti se však dostavila jen desítka dětí. Jedno miminko bylo omluveno a malá Lucinka Dohnalová dorazila s maminkou a bratrem až krátce po skončení obřadu. Technická závada na autě ji tak připravila o první společenskou akci v životě. O fotografii v Našem domově ale Lucinka ochuzena nebude. I když všechna svátečně nastrojená miminka chápala z toho, co se kolem nich děje, jen pramálo, točila se celá sláva hlavně kolem nich. Nejprve jim děvčata ze základní školy pod vedením učitelky Lenky Farové zazpívala a zarecitovala pásmo písniček a říkanek a maminkám předala vlastnoručně vyrobený dáreček. Pak přítomné oslovila starostka města Miroslava Jeřábková, která vyzdvihla nesmírnou zodpovědnost rodičů při výchově a formování mladého člověka. Popřála proto rodičům mnoho zdaru a řadu krásných a neopakovatelných zážitků. Pak již matrikářka města Hana Kratochvílová vyzvala rodiče, aby svým podpisem stvrdili vstup svých dětí do svazku města. Děti obdržely malou plyšovou hračku a na pozdější dobu i knížku plnou krásných říkanek, maminky dostaly kytičku. Na závěr slavnosti se děti s maminkami vyfotografovaly. Fotografie jsou rodinám k dispozici na informačním centru zdarma, stačí si donést přenosné zařízení k uložení dat. Na informačním centru jsou k dispozici fotografie i ze starších vítání občánků, pokud jste si je nestihli vyzvednout nebo se vám ztratily, můžete tak učinit dodatečně. Alice Valsová Lucinka Dohnalová s maminkou a bratrem Zleva: Aneta Sládková Záběhlice, Adéla Jindráková Šanovice, Lucie Součková Prčice, Eliška Marková Divišovice a Daniel Dejmalík Sedlec Zleva: Karel Pětivlas Kvasejovice, Agáta Vopatová Sedlec, Klaudie Tancibudková Nové Dvory, Robin Hejhal Sedlec, Klárka Svatošová, Prčice Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny dokončení ze str. 1 Aby mohl být termín stavebních prací dodržen, byla školní výuka na 10 dní přerušena a děti si podzimní prázdniny prodloužily ještě o dalších několik dnů. K tomuto mimořádnému opatření muselo ale dát souhlas ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Během posledních dvou let je to již podruhé, kdy školáci díky stavebním úpravám ve škole získali nějaké to volno navíc. V roce 2011 Z nádvoří i budovy školy se stalo staveniště byl školní rok ukončen o necelý týden dříve kvůli rekonstrukci školní kuchyně. Stavební práce na projektu Zajištění energetických úspor ZŠ Sedlec-Prčice, který zahrnuje výměnu oken, vchodových dveří, zateplení fasády včetně soklů a stropu pod půdou u objektu základní školy, by dle podmínky poskytovatele dotace SFŽP měly být ukončeny Celkové náklady na stavební práce jsou dle smlouvy o dílo s vítězným uchazečem ve výši Výměna starých oken a dveří za nové ,33 korun. Další související náklady na zpracování projektové dokumentace, zajištění stavebního a autorského dozoru, koordinátora bezpečnosti práce, zpracování žádosti o dotace a administraci projektu dosáhnou částky cca 600 tisíc Kč. Dotace ze Státního fondu životního prostředí by měla pokrýt více než 50% nákladů na stavební práce. Výpočet konečné částky dotace je totiž krácen o předpokládané úspory po dobu pěti let, které by měly dle energetického auditu přesáhnout 2 miliony korun. Město ze svých prostředků uhradí zbývající náklady na stavební a ostatní práce. Vzhledem k tomu, že tato akce nebyla zařazena do rozpočtu města na rok 2013 a Město Sedlec- -Prčice by nemělo dostatek finančních prostředků na její financování, rozhodlo zastupitelstvo města o zajištění potřebné částky formou investičního úvěru u České spořitelny, a.s. red., foto A. Valsová číslo 283, listopad 2013 Náš domov 9 strana

10 Z REGIONU Volby v Sedlci-Prčici vyhrálo ANO pokračování ze str. 1 Celkové výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Strana Platné hlasy Strana Platné hlasy číslo název celkem v % číslo název celkem v % 1 Česká str. sociálně demokrat ,45 12 Volte Pr. Blok ,02 2 Strana svobodných občanů ,46 13 Suverenita - Strana zdravého rozumu ,27 3 Česká pirátská strana ,66 14 Aktiv nezávislých občanů ,02 4 TOP ,99 15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI ,51 5 HLAVU VZHŮRU - volební blok ,42 16 OBČANÉ ,00 6 Občanská demokratická strana ,72 17 Úsvit přímé demokr. T. Okamury ,88 7 Romská demokratická strana 609 0,01 18 Dělnic. str. sociální spravedl ,86 8 Klub angažovaných nestraníků 293 0,00 20 ANO ,65 9 politické hnutí Změna ,57 21 Komunistická str. Čech a Moravy ,91 10 Strana soukromníků ČR ,26 22 LEV 21 - Národní socialisté ,07 11 Křest. demokr. unie - Čs. str. lid ,78 23 Strana zelených ,19 dobře nevědí. Když je vám ouzko, je lehké podlehnout slibům a planým nadějím. V rámci územního celku Sedlec-Prčice se volilo v 10 volebních okrscích a k urnám zde dorazilo z celkového množství oprávněných pomyslnými stupni vítězů (12 hlasů). V okrsku č. 5 v Měšeticích karty rozdali voliči takto: ANO (18 hlasů), KDU-ČSL (12 hlasů) a ČSSD (7 hlasů). V okrsku č. 6 Nové Dvory vyhrála ČSSD (11 hlasů) před ODS (8 hlasů) a TOP 09 a KDU-ČSL (shodně KSČM a Úsvitu přímé demokracie, ANO tu dostalo 5 hlasů (viz další tabulka). Využívali jste také možnosti upřednostnit některé kandidáty stran před ostatními takzvaným Výsledek voleb za územní celek Sedlec-Prčice Strana Platné hlasy Strana Platné hlasy číslo název celkem v % číslo název celkem v % 1 Česká str. sociálně demokrat ,41 13 Suverenita - Strana zdravého rozumu 7 0,48 2 Strana svobodných občanů 18 1,25 14 Aktiv nezávislých občanů 3 0,20 3 Česká pirátská strana 42 2,92 15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI TOP ,78 17 Úsvit přímé demokr. T. Okamury 107 7,44 5 HLAVU VZHŮRU - volební blok 6 0,41 18 Dělnic. str. sociální spravedl. 5 0, 34 6 Občanská demokratická strana 114 7,93 20 ANO ,18 7 Romská demokratická strana 0 0,00 21 Komunistická str. Čech a Moravy ,33 9 politické hnutí Změna 13 0,90 22 LEV 21 - Národní socialisté 0 0,00 10 Strana soukromníků ČR 5 0,34 23 Strana zelených 39 2,71 11 Křest. demokr. unie - Čs. str. lid ,11 24 Koruna česká (monarch.strana) 6 0,41 voličů. To značí, že jsme zaznamenali 62,3 procentní účast, čímž jsme překročili celorepublikový průměr o 2,82 procenta. Také naše vůle byla poněkud odlišná od republikového průměru. Naši voliči dali nejvíce hlasů volebnímu hnutí ANO Andreje Babiše, dostalo 290 hlasů, až na druhém místě s 279 hlasy skončila favorizovaná ČSSD a za nimi se seřadily: KSČM s 206 hlasy, TOP 09 se 155 hlasy, KDU-ČSL se 131 hlasy, ODS se 114 hlasy a do více než stovky obdržených hlasů se vešel i Úsvit přímé demokracie T. Okamury, dostal 107 hlasů (viz prostřední tabulka). Ovšem nebylo tomu tak ve všech volebních okrscích. Například v okrsku č. 1. v Sedlci vyhrála ČSSD (118 hlasů) před ANO (85) a KSČM (79). Ve volebním okrsku č. 2 v Prčici vyhrálo přesvědčivě ANO (71 hlasů) před ČSSD (49) a KSČM (39). V okrsku č. 3 v Divišovicích se vedle vítězného ANO (24) a ČSSD (18) do hry přimíchali i další hráči: TOP 09 (16 hlasů), Úsvit přímé demokracie (14) a KDU-ČSL (7 hlasů). Vidět se nechali i příznivci Pirátů, kteří tu dostali 6 hlasů. TOP 09 bodoval v dalším našem okrsku, v okrsku č. 4 v Kvasejovicích. Obdržel tu shodný počet hlasů jako ANO, tedy 18. ČSSD tu obsadila pomyslnou třetí příčku (16 hlasů) a ODS skončila pod Výsledky voleb v okrscích a rozložení hlasů sedmi nejúspěšnějším stranám Okrsek ČSSD ANO TOP 09 KSČM Úsvit ODS KDU-ČSL hlasů). Okrsek č. 7 Přestavlky přidělil nejvíce hlasů ČSSD (34), ANO (31) a KSČM (26). Okrsek č. 8 Uhřice zase preferuje ANO (17 hlasů), KSČM (13 hlasů) a shodně Úsvit a KDU-ČSL (8 hlasů). V okrsku č. 9 Vrchoticích si naprosté vítězství připsali komunisté. Dostali tu 20 hlasů. Dále skončilo ANO (16 hlasů), ČSSD (14 hlasů) a KDU-ČSL (10 hlasů). Náš nejmenší okrsek, č. 10 Jetřichovice dal nejvíce hlasů (6) shodně ČSSD, kroužkováním. Nejvíce přednostních hlasů tak od vás obdržel Václav Zemek (ČSSD) 23 preferenčních hlasů, 19 preferenčních hlasů jste dali starostovi Petrovic Petru Štěpánkovi (TOP 09) a dále se umístili: Miroslavu Kalousek (TOP 09) shodně s Tomio Okamurou (Úsvit přímé demokracie) 17 hlasů, Miloš Babiš (ANO) 16 preferenčních hlasů, Jaroslava Jermanová (ANO) 15 preferenčních pokračování na str strana Náš domov číslo 283, listopad 2013

11 Z REGIONU dokončení ze str. 10 hlasů, Miroslav Novák (KDU-ČSL) 14 hlasů, Václav Calta (ODS) 12 preferenčních hlasů a po jedenácti preferenčních hlasech si připsali i Josef Vacek (KDU-ČSL) a Petr Bendl (ODS). Jak jsem již zmiňovala, voličská účast našich voličů překročila celorepublikový průměr, ale i zde by se daly vysledovat rozdíly v návštěvnosti. Jeden den volna navíc v podobě státního svátku zapříčinil, že řada lidí odjížděla mimo své bydliště. Někteří si proto zažádali o voličský průkaz, aby mohli volit v jiném volebním okrsku, jiní zase volili na voličský průkaz u nás. Například v okrsku Prčice využilo možnosti hlasovat na voličský průkaz hned 9 voličů. Naproti tomu matrikářka města Hana Kratochvílová vydala našim občanům celkem 27 voličských průkazů. Také při těchto volbách jsme zaznamenali neplatné hlasy. Zda to bylo způsobeno špatnou informovaností voliče či úmyslným jednáním, těžko říci, ale i letos se ve volebních urnách objevily zcela prázdné obálky bez hlasu či naopak obálky obsahující více hlasovacích lístků najednou. Nejvíce neplatných hlasů zaznamenali v Sedlci, kde do volební urny vhodilo neplatný hlas rovnou 8 voličů. Po třech neplatných hlasech našly volební komise Okrsek č. Souhrnný přehled za volební obvod Sedlec-Prčice Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy % platných hlasů , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Celkem , ,83 ve volebních urnách v Prčici a v Divišovicích, dva se vyskytly v Kvasejovicích a jeden v Nových Dvorech. Dohromady je to tedy rovnou 17 neplatných hlasů, které nemohly být započítány do celkových výsledků voleb. V letošním roce jsme šli k volebním urnám hned dvakrát, na to, že to měl být původně rok nevolební, jsme si zavolili až až. Jak to bude dál, napoví příští dny a měsíce. Pokud by mělo zůstat u standardního vývoje, měl by nadcházející rok 2014 být rokem takzvaně supervolebním, čekají nás totiž volby do Europarlamentu, do zastupitelstev obcí a do jedné třetiny senátu. Alice Valsová, Zdroj: ČSÚ Seniorátní den přinesl řadu milých setkání Kaple ČCE v Sedlci-Prčici se naplnila účastníky setkání V neděli 8. září 2013 se konal ve sboru Českobratrské církve evangelické v Sedlci-Prčici seniorátní den. Celkem se seniorátního dne zúčastnilo 40 dospělých a 22 dětí. Potěšilo nás, že naše pozvání přijalo tolik členů z různých sborů. Od rána, kdy jsme příjezdy návštěv očekávali, bylo v kapli připraveno občerstvení. O desáté hodině pak byly zahájeny rodinné bohoslužby, které vedla Lenka Ridzoňová, farářka Českobratrské církve evangelické ve sboru Praha Střešovice. S potěšením jsme sledovali, jak se naše kaple zcela zaplnila, což se obvykle stává jen o svátcích, a panovala tu opravdu slavnostní atmosféra. Lenka Ridzoňová získala děti k aktivitě otázkami. Celkově jsme s dětmi prožili hezké nedělní bohoslužby. Po skončení bohoslužeb byli přítomní pozváni na kávu nebo čaj a malé pohoštění, které připravily členky našeho sboru. Byla to dobrá příležitost k seznámení a navázání rozhovoru. Kdo měl zájem, mohl se zúčastnit procházky městem, kterou vedla Eva Roztočilová. Připravila si povídání o významných stavbách a místech ve městě, bohužel na Sedlec už ale z časových důvodů nedošlo, na jednu hodinu byl objednán oběd. Snad až příště budeme moci naše návštěvníky provést i druhou částí Sedlce-Prčice. Starší děti měly možnost rozptýlit se připravenými hrami s Romanou Dětem se věnovala Lenka Ridzoňová, farářka Českobratrské církve evangelické ve sboru Praha Střešovice Čunderlíkovou v pěkném prostředí prčického parku. Počasí nám bylo nakloněno a tak si mohli popovídat a užít hezký den v zahradě u prčické kaple i rodiče s malými dětmi. Přes drobné komplikace v restauraci U Škrpálu si nakonec 42 účastníků vychutnalo dobrý oběd, po kterém již ve 14 hodin následoval další program. Krátce po druhé hodině byly lavice v kapli znovu obsazeny a Pavel Hošek, profesor religionistiky na Evangelické teologické fakultě University Karlovy, předstoupil s přednáškou A bohové se vracejí. Téma to bylo nesmírně zajímavé, já osobně jsem se při poslechu zamyslila nad tím, jak je rozdílné prožívání spirituality a náboženství člověka v současné společnosti. Přednáška zaujala i další posluchače a na jejím konci na Pavla Hoška směřovala řada dotazů a reakcí. Po skončení diskuze sedlecko-prčická farářka Pavla Jandečková Seniorátní den ukončila. Rozloučili jsme se s našimi hosty a měli jsme přitom radost z vydařeného nedělního dne naplněného setkáními s milými lidmi. Marcela Doktorová číslo 283, listopad 2013 Náš domov 11 strana

12 Z REGIONU Jetřichovická kaplička je konečně naše Po letech opakovaných žádostí a marných urgencí jsme se konečně dočkali. Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání schválilo bezúplatný převod kapličky sv. Jana Nepomuckého v Jetřichovicích do vlastnictví města Sedlec-Prčice. Konečně budeme moci i tuto krásnou a významnou památku opravit a využívat. V návrhu rozpočtu města na příští rok je již s nezbytnými opravami kapličky a jejího okolí počítáno. Vyčleněno by mohlo být 300 tisíc korun, zejména pak na opravu opěrné zdi pod kapličkou. Zpráva o získání památky do vlastnictví města jistě potěší zejména jetřichovické občany, které stav chátrající kapličky trápil. red Poslední farmářské trhy se ponesou v duchu Vánoc Jak již datum posledních prčických farmářských trhů v tomto roce napovídá, ponesou se v duchu nadcházejícího adventu a Vánoc. Proto na nich, vedle již tradičního farmářského sortimentu, naleznete zboží, které souvisí s blížícími V sobotu 30. listopadu se na náměstí v Prčici budou konat poslední letošní farmářské trhy. Trhy odstartují v 9 hodin ráno a potrvají do 14 hodin. se svátky. Bude zde adventní a vánoční výzdoba, tipy na zajímavé vánoční dárky pro vaše nejbližší i mnoho dobrého na zub. Po skončení farmářských trhů, cca v 16,30 hodin, rozsvítíme na Vítkově náměstí vánoční strom a zahájíme advent. Řeznictví v Sedlci je už zase otevřené Po nějaké době, kdy řeznictví - uzenářství na sedleckém náměstí zelo prázdnotou a nad jeho osudem visel otazník, je prodejna masa znovu otevřena. Pronajal si ji mladý řezník Jan Pechač a slibuje všem zákazníkům, že se vynasnaží dobré řeznické jméno ve městě pozvednout. Nabízí proto čerstvé maso z českých chovů, uzeniny od regionálních dodavatelů, například od firmy Dvořák Příčovy nebo oblíbené domácí Soukupovo uzené z Vysokého Chlumce. Každý měsíc plánuje také akce na vybrané druhy zboží. Novinkou bude možnost zhotovení dárkových balíčků, které jistě zaujmou zejména před Vánoci, nebo možnost naložení masa na uzení. Jan Pechač má bohaté zkušenosti s prodejem masného sortimentu a jeho prioritou je přizpůsobit Upozornění pro prodejce: Svou účast na trzích a druh sortimentu je nejprve nutné konzultovat s pověřenou koordinátorkou trhů, paní Jaroslavou Trpkovou, tel.: nebo red. nabídku i ceny potřebám venkovského zákazníka. Věří, že s jeho službami budete spokojeni a budete se k němu rádi vracet. Řeznictví uzenářství Jan Pechač má otevřeno: PO a Út hod. Stř hod. Čt a Pá hod. So hod. Alice Valsová I vaše fotografie by se mohla rozletět po světě V létě jsem vyzvala všechny amatérské fotografy, aby neváhali, fotili naše město a osady a následně své fotografie přihlásili do soutěže o pěknou knihu. Slíbila jsem také, že vítězná fotografie bude zveřejněna v Našem domově a nabídnuté fotografie se zcela jistě objeví v materiálech, které město vydává. Výzvu nakonec vyslyšely pouze dvě naše čtenářky, zato ale poskytly hned několik svých snímků. Nebylo těžké určit vítězku soutěže, stala se jí paní Natálie Peterková za tyto fotografie, ale nejen tu. Ačkoli naše soutěž skončila, i nadále vyzývám všechny, kteří se rádi dívají na krásy světa přes hledáček fotoaparátu. Máte-li pocit, že se vám podařilo zachytit naše město nebo osady tak, aby snímky měly vysokou uměleckou i technickou kvalitu a mohly se objevit i v oficiálních materiálech města nebo na internetových stránkách, poskytněte nám je. Zvažujeme například vydat nové pohlednice města a osad a třeba právě vaše fotografie by se mohla rozletět po světě. Alice Valsová, foto N. Peterková Ranní opar nad Stránkým rybníkem v Prčici Západ slunce nad morovou kaplí v Prčici 12 strana Náš domov číslo 283, listopad 2013

13 TÉMA MĚSÍCE Budí ve vás pátek třináctého obavy? Nejste sami Uprostřed adventu, 13. prosince, se dočkáme druhého letošního pátku třináctého. Možná, že vám toto smolné datum žádný problém nečiní a berete ho jako každý jiný pátek, ale jsou mezi námi i lidé, kteří si raději v pátek třináctého berou dovolenou, zásadně neusedají za volant, odkládají závažná rozhodnutí a vůbec nedělají nic, při čem by mohli zaznamenat újmu. Přitom pátek třináctého není tak výjimečnou událostí, jak by se mohlo na první pohled zdát. Za sedm let k němu dojde v průměru dvanáctkrát, tedy bezmála dvakrát do roka. Po staletí je toto datum spojováno s neštěstím. Proč ale kombinace milého a jindy očekávaného pátku s docela obyčejnou číslovkou třináct budí v lidech takové obavy? Je pátek třináctého skutečně nešťastným dnem, nebo si to všechno vymysleli důvěřiví lidé a celý mnohdy proklínaný den patří do říše pověr? 13 faktů, které jste o pátku třináctého možná dosud nevěděli 1. Podle starých Germánů a Římanů býval pátek šťastným dnem, který byl zasvěcený bohyni lásky Freye. S nástupem a rozvojem křesťanství se však význam pátku začal měnit. Podle křesťanů byl pátek dnem smůly a neštěstí. Raní křesťané tvrdili, že v pátek třináctého byl ukřižován Ježíš Kristus, při Poslední večeři sedělo u stolu třináct lidí a ten třináctý z nich byl Jidáš, který Krista zradil. V pátek nabídla údajně Eva jablko hříchu Adamovi, v pátek Kain zabil svého bratra Ábela a v pátek začala velká potopa. Navíc v pátek došlo ke zmatení jazyků v Babylóně. Pro křesťany, jak se zdá, je pátek třináctého skutečně nešťastným dnem. 2. Zcela reálný základ má tato pověra v pátku 13. října Právě tento den začal francouzský král Filip IV. Sličný s pronásledováním a zatýkáním členů řádu Chudých rytířů Krista a Šalomounova chrámu, známějšího pod označením rytíři templu nebo také templářští rytíři. Zda řádu skutečně záviděl jeho údajné bohatství a moc, se už asi nikdy nedozvíme. Pravdou je, že král Filip templáře z duše nenáviděl. V osudný pátek se spojil s církví a začalo kruté pronásledování, zatýkání, mučení a popravy. Řádu byl zabaven veškerý majetek, templáři byli osočeni z kacířství a mnoho jich skončilo na hranicích. Smrti neušel ani jejich velmistr Jacques de Molay. Od onoho dne následovníci templářů považovali pátek třináctého za ďábelský a nešťastný den. Zánik tohoto řádu se však vymstil i samotnému Filipovi IV. Poslední templářský velmistr jej podle pověsti proklel a Filip přesně do roka a do dne zemřel bolestnou smrtí, když jej usmýkal vlastní kůň. 3. Ve středověku se slušelo věšet odsouzené právě v pátek, který byl často znám jako popravčí den. Přidejte si 13 schůdků na popraviště a zvyklost, že byl v mnohých zemích uzel popravčí smyčky 13krát obtočen, ve Velké Británii se navíc popravčímu platilo 13 pencí a půlpeny navíc, a další opěrný bod pro pověry je na světě. 4. Skandinávský výklad nešťastné třináctky vypráví příběh, ve kterém se 12 bohů sešlo ve Valhale, nebi starých Germánů. Toto setkání však narušil nezvaný host, třináctý bůh, zlý bůh Loki. Způsobil, že došlo k usmrcení boha radosti a potěšení Baldera a touto smrtí uvrhl na celou Zemi tmu. Snad proto dochází v pátek třináctého ve Finsku k záhadnému jevu. Dle statistik za posledních 25 let totiž vyplývá, že finské ženy v tento den umírají při dopravních nehodách téměř dvakrát častěji než muži. 5. Jihoafrický diamantový magnát Joel Woolf byl zastřelen v roce 1898 krátce po večeři v londýnském hotelu Savoy. Na poslední chvíli jeden z hostů odřekl účast a u stolu jich tak zůstalo sedět právě 13. Legenda (společně s BBC) říká, že se tak stalo právě v pátek třináctého. Když se pak v budoucnu mělo ke stolu posadit přesně 13 hostů, musel si jeden z obsluhujících číšníků přisednout ke stolu, aby zaplnil místo 14. hosta. 6. Pro nehezké třináctkové příběhy nemusíme ale chodit tak daleko do historie. V roce 2010 udeřil blesk do 13letého chlapce, který sledoval leteckou exhibici nad městečkem Lowestoft v hrabství Suffolk. Ambulance zaznamenala čas příjezdu na místo ve 13:13. A samozřejmě, že byl pátek třináctého. 7. Zakladatel stresového centra v americké Kalifornii Donald Dossey uvedl, že americká ekonomika přichází při každém pátku třináctého zhruba o 900 miliónů dolarů (17,5 miliardy korun), protože lidi kvůli tomuto datu nedělají to, co by dělali běžně. Některé černé statistiky uvádějí, že v pátek třináctého je více dopravních nehod, zranění a více lidí skončí v nemocnicích. Jiné zase tvrdí, že v tento den lidé méně obchodují a létají a že hrozí krach na burze. Tyto údaje se však nepodařilo spolehlivě dokázat. Také některé zahraniční pojišťovny říkají, že v pátek třináctého dochází k většímu množství pojistných událostí než v jiné dny. V České republice tato slova potvrdila jen pojišťovna Generali. 8. Numerolog Thomas Fernsler pro National Geographic uvedl, že číslo 13 trpí tím, že se nachází v číselné řadě hned po 12, které je podle něho kompletní. Je 12 měsíců v roce, 12 znamení zvěrokruhu, 12 bohů olympských, 12 apoštolů či 12 kmenů izraelských. A číslo 13 je spojováno se smůlou právě kvůli tomu, že se nachází maličký kousek za tou kompletností. Stává se tak neklidným. 9. Pátek třináctého zcela logicky nepřeje ani svatbám. Svatební agentury z Evropy a Severní Ameriky evidují v tyto dny výrazně menší počet svateb, než bývá běžné. Pátky jsou přitom jinak relativně velmi oblíbeným dnem pro svatby kvůli víkendu, který po něm následuje. 10. Asi vás nepřekvapí, že existuje i fobie z čísla třináct. Odborně se nazývá triskaidekafobie a tímto strachem trpí stovky lidí. A když je třináctý den spojen ještě s pátkem, trpí podle vědců z Stress management Center and Phobia Institut v Severní Carolině v USA tímto strachem dokonce 14 z 21 milionů lidí. Tito lidé si v pátek třináctého berou volno, nesedají za volant, nelétají letadlem, nedělají vážná rozhodnutí a trpí pocitem úzkosti a paniky. Zajímavé také je, že ve Španělsku a některých latinskoamerických zemích se pověrčiví lidé rovněž obávají třináctého, ale ve spojitosti s úterkem. Vědci se domnívají, že tato fobie je způsobena určitou autosugescí, kterou si tito lidé vytvořili, tudíž že pátek (úterý) třináctého je dnem smůly. Z historických osobností číslo 13 nesnášel například Winston Churchill, který v tento den odmítal cestovat. 11. Možná se vám to může zdát neuvěřitelné, ale v některých hotelech chybí pokoje č. 13 a třinácté poschodí byste tam také marně hledali. Závodníci formule 1 třináctku pro jistotu zrušili úplně. Některá města nemají třináctou ulici, jinde zase chybí čísla domu, samozřejmě jak jinak než třináct. Mnohé letecké společnosti vynechávaly ve svých letadlech cíleně 13. řadu a některé tak činí dodnes. Podle zakladatele portálu Seatguru Matta Daimlera je to proto, aby minimalizovaly negativní pocity u pasažérů. Americké aerolinky Reno Air tuto řadu vynechávaly kvůli pověrčivosti lidí mířících do jejich domovského Rena. Když někdo míří do malého Las Vegas, nechce sedět ve smolné řadě. A právě hráči bývají silně pověrčiví. Lufthansa vynechává vyjma 13. řady i řadu 17. Důvod? Sedmnáctka je pro změnu považována za nešťastné číslo v Itálii a Brazílii. 12. Pokud jsou sportovci pověrčiví a myslí si, že je pro ně pátek třináctého špatný, nemají velké šance na úspěch. Na druhou stranu právě pověrčivost může mít na výkon sportovce, ale i dalších lidí, naopak placebo efekt. Pokud totiž cítí, že jim některé rituály dodávají sebejistotu a zlepšují soustředění, často se jejich výkon fakticky zlepší a oni se cítí klidnější. 13. Jsou mezi námi ale i lidé, které pátek třináctého přitahuje a dokonce i inspiruje. Ve Filadelfii existuje od roku 1936 klub s názvem Pátek 13. (The Friday the 13th Club). Jeho členové se scházejí každý pátek 13. a zabývají se potíráním pověry o tomto dnu, ale i dalších. V České republice existuje od roku 1989 podobné společenství pod názvem Sekce 13, která prosazuje pátek třináctého jako šťastný den. Pátek třináctého mají všechny měsíce, které začínají nedělí. Během čtyřsetletého cyklu v gregoriánském kalendáři se 13. den v měsíci vyskytuje 4800 krát. Patříte-li také mezi ty, kterým toto datum nahání obavy, jistě vás uklidní, že v příštím roce se vyskytne pouze jedinkrát, a to v pátek 13. června, avšak hned rok nato, tedy v roce 2015, to bude rovnou třikrát v únoru, březnu a listopadu. Alice Valsová, Zdroj: Internetové stránky a Wikipedia číslo 283, listopad 2013 Náš domov 13 strana

14 OKÉNKO DO PŘÍRODY Věnujte pozornost volně žijícím živočichům Ekorada na listopad Při jízdě automobilem, na stavbě, při údržbě veřejných prostranství a při mnoha dalších činnostech je můžeme nevědomě a zbytečně ohrozit či zabít. Řada živočichů v přírodě je ohrožena už pouhou přítomností lidí, například při krmení mláďat, nebo plašením od zdrojů jejich potravy. Zvířata naší přírody (tzv. divoká) se někdy ocitají v situacích, kdy nutně potřebují lidskou pomoc. Smyslem je záchrana a návrat zvířete zpět do přírody. Někdy jim můžeme nevhodným zásahem i ublížit. Rady: 1. Při nálezu poskytněte tři základní podmínky: tmu, teplo a klid. Zvířeti nijak nepomůžete, když na něj budete mluvit, hladit ho a podobně. Bud te opatrní, ve strachu může zvíře i vám způsobit zranění. 2. S nalezenými divokými zvířaty se neobracejte na útulky pro psy a kočky, chovatele apod. Jejich poslání je jiné a nejsou na tato zvířata vybaveny! Obrad te se vždy na záchrannou stanici pro živočichy nebo na veterináře. Nalezená domácí zvířata naopak záchranné stanice nemohou přijmout. 3. Nalezená mrtvá zvířata ohlaste místnímu veterináři nebo mysliveckému hospodáři. 4. Ptáčata neodchovávejte sami! Neumí se pak o sebe starat, nenaučí se hledat potravu a po vypuštění většinou zahynou. Musí je odchovat odborník v záchranné stanici. Trvale chovat doma divoké ptáky je proti zákonu. Vždy je ale dobré zkusit mládě nakrmit, aby příliš nezesláblo. Je možné vrátit mládě do hnízda mezi sourozence lidský dotek nevadí, ptáci nemají dobrý čich, vzít domů, osušit, zahřát, nakrmit a předat do odborné péče. Nejdůležitější je udržet ptáče v teple. 5. Pomoc potřebují hlavně mlád ata zimujících druhů (např. ježci), jedinci uvízlí či zranění (např. po střetu s autem, sekačkou), nemocní či otrávení, uštve nebo přinese-li zvíře pes či kočka, odebereme-li např. SPOLKY Novodvorští hasiči si připomněli čtvrtstoletí svého hasičského domu V sobotu 26. října 2013 se sešli u příležitosti 25. výročí otevření Domu hasičů v Nových Dvorech všichni, kdo se podíleli na jeho výstavbě. Hostem setkání byl pan Jaroslav Vodrážka, který byl v té době tajemníkem Sedlce-Prčice, a pan Ladislav mládě malým dětem, jsou-li savčí mlád ata osiřelá (pobíhá, vydává hlasité zvuky) nebo velmi slabá (leží na boku a má obvykle zavřené oči) pouze takové odchytíme a vezmeme domů, když při žních najdeme mládě v lánu obilí. 6. Nedotýkejte se mlád at savců, matka by je asi nepřijala zpět. Pokud se již mlád ata dostala do našich rukou, co nejdříve je odevzdáme do záchranné stanice. 7. Pomozte ježkům v případě, dojde-li ke zničení hnízda a najdete-li slepá mlád ata, či najdete-li od poloviny října mladé ježky lehčí než 450 g a od poloviny listopadu lehčí než 650 g nebo je-li mládě zraněné či silně zamořené parazity. Ježka lze chovat přes zimu doma. Chov konzultujeme se záchrannou stanicí. 8. Zraněného netopýra předáme ihned do záchranné stanice pro živočichy (hrozí vyhladovění). Pokud to není možné, nakrmíme ho pinzetou hmyzem (červy, mouchami aj.) nebo syrovými drůbežími játry. Zimujícího netopýra necháme v chladu a předáme do záchranné stanice pro živočichy nebo odneseme na půdu domu, na vyvýšené chráněné místo, odkud může na jaře sám odletět. 9. Všichni volně žijící živočichové (zejm. pak ptáci, rys, vydra aj.) jsou zákonem chránění. Víte-li o ilegálním lovu či odchytu volně žijících živočichů, či Doubrava, který tehdy provedl veškeré elektrikářské práce. Dalším hostem byl starosta okrsku pan Josef Zavadil. Hasičský dům byl postaven v takzvané akci Z. Oficiálně se jednalo o dobrovolnou, bezplatnou o někom, kdo ohrožuje hnízda ptáků (např. ničí vejce), klade otrávené návnady či pasti apod., oznamte to policii. 10. Ochočená divoká zvířata nelze chovat doma bez povolení veterinární správy. Šelmy v dospělosti páchnou a ničí zařízení bytu a nelze je vrátit do přírody, protože jako podezřelé ze vztekliny jsou rychle zabity! 11. V případě pokousání zvířetem (nezáleží, jestli se jedná o psa, kočku nebo fretku) zajistěte zvíře pro prohlídku veterinářem a vyhledejte lékařskou pomoc. Pro bezkonfliktní odvedení zvířete na veterinu raději zavolejte policii. Vy osobně jste povinni se nechat odborně ošetřit, jinak můžete být trestně stíháni pro možné šíření nakažlivé karanténní nemoci vztekliny. Pro více informací navštivte doku.php. Poradíme vám i na adrese nebo v akutních případech na pohotovostním telefonu Nejbližší záchranná stanice pro zvířata: Ochrana fauny Hrachov, pohotovostní výjezdové číslo: Pobočka Votice, nonstop tel.: Veterinární ošetřovna: MVDr. Šonka, tel.: , MVDr. Petr Chomát, tel.: Roman Andres - ekoporadce, ČSOP Vlašim práci místních obyvatel. S odstupem času jsme si uvědomili, jak velké tehdy bylo naše nadšení. Ačkoliv ani tenkrát nebylo času nazbyt, lidé si ho přesto našli a pomohli svými silami. A tak vznikla budova, která slouží nejen hasičům, ale je významným kulturním stánkem pro všechny občany Nových Dvorů. Miloslava Pancová, Nové Dvory, historické foto z archivu Jiřího Bosáka SDH Sušetice zve všechny děti, jejich rodiče a prarodiče na Mikulášskou besídku s návštěvou anděla a čerta. Besídka se koná 30. listopadu od 17,30 hodin v hasičské zbrojnici v Sušeticích. Pro děti bude připraven malý dárek. 14 strana Náš domov číslo 283, listopad 2013

15 Z KULTURY Na skok do Konga nejen za zvířaty Město Sedlec-Prčice, Ateliér Prčice a Český Merán, o.p.s., vás srdečně zvou na další Večer pro zahřátí. V pátek 15. listopadu 2013 od 19 hodin proběhne v Ateliéru Prčice beseda s Tomášem Chvojkou, který pobýval jeden rok v Demokratické republice Kongo (dříve Zair) jako mezinárodní pozorovatel OSN. Cílem mise, která byla zahájena v roce 2000 a jejíž byl Tomáš Chvojka členem, bylo zajištění bezpečnosti obyvatel Konga před rebely. Jde o největší a nejdražší misi OSN, na kterou armáda České republiky vysílá pouze tři pozorovatele ročně. Vstupné je 30 Kč, jste srdečně zváni. Demokratická republika Kongo je druhý největší a čtvrtý nejlidnatější stát v Africe. Páteří konžské ekonomiky a transportu je řeka Kongo a její přítoky. Země oplývá značným množstvím nerostných surovin. Významná jsou naleziště diamantů, mědi, zlata, kobaltu, uranu a dalších nerostných surovin. Většina z nich leží na východě země, v oblasti, kde zasahuje Velká příkopová propadlina. Naleziště jsou také příčinou neustávajících konfliktů v této oblasti. Bohužel Kongo bylo tímto bohatstvím jak požehnáno, tak i prokleto, lidé Konga totiž doposud neměli příliš velký užitek z obrovského nerostného bohatství své země. V demokratickém Kongu žije přibližně 250 etnických skupin. Oficiálním jazykem je francouzština, rozšířená je svahilština, čilubština, konžština a další jazyky. Negramotných obyvatel je kolem 42%, 15% má středoškolské a 1% vysokoškolské vzdělání. Průměrná délka života se pohybuje v rozmezí let. Dlouhodobou podvýživou trpí přes 40% obyvatel. Na území Konžské demokratické republiky se nachází téměř polovina všech lesních porostů v Africe. Konžský deštný prales je po amazonském druhý největší na světě a současně představuje jeden z nejúčinnějších přírodních systémů chránících stabilitu klimatu. Identifikováno tu bylo kolem až rostlinných druhů, které však v některých oblastech řídnou díky vlivu komerčního lesního hospodářství. Země oplývá také rozmanitostí živočišných druhů. V oblasti deštných lesů žijí například okapi, gorily a šimpanzi, na savanách se objevují zebry, lvi, sloni, buvoli, bílí nosorožci a žirafy. Rozmanitost lze najít i v množství ryb nebo ptáků. Bohatství živé i neživé přírody střeží pět národních parků zapsaných do seznamu světového přírodního dědictví UNESCO. Přes obrovské nerostné bohatství se Kongo se řadí mezi nejchudší země světa. Hospodářské problémy vyústily v hladomor, který měl spolu s nemocemi na svědomí až 3,8 milionů obětí. Zahraniční obchod rapidně poklesl, kvůli nejistému výsledku občanské války, ale také kvůli špatným provozním podmínkám a zcela nedostatečné infrastruktuře. Ke konci roku 2002 se situace stabilizovala a postupně se začala mírně zlepšovat. red., foto Tomáš Chvojka Zdroj: Wikipedia Janáčkovo kvarteto povýšilo koncert na mimořádný duchovní zážitek V kostele sv. Jeronýma proběhl v sobotu 12. října koncert v rámci 29. ročníku hudebního festivalu Podblanický hudební podzim. V programu složeném z děl A. Dvořáka, B. Smetany, J. Haydna, P. I. Čajkovského a W. A. Mozarta se představilo jedno z našich nejšpičkovějších uměleckých těles, Janáčkovo kvarteto. Recitací vybraných duchovních textů pak program doplnil Alfred Strejček. Opět jsme měli možnost v našem městě přivítat umělce, za jejichž koncerty se doma i ve světě platí v řádu set korun a na lístky se stojí dlouhé fronty. V našem městě u kostela sv. Jeronýma moc velká fronta nevznikala, jaká škoda. Přesto ta stovka posluchačů, která se koncertu zúčastnila, a to za vstupné dobrovolné, byla odměněna vystoupením, jaké se člověku naskytne jen málokdy. Neuvěřitelná interpretační jistota členů Janáčkova kvarteta spolu s výborně vybraným programem, který kostelu svatého Jeronýma opravdu slušel, a skvostný projev mistra uměleckého přednesu Alfréda Strejčka povýšily koncert na mimořádný duchovní zážitek. Kdo do kostela v onen sychravý podzimní podvečer zavítal, jistě nelitoval. Alice Valsová Alfréd Strejček a Janáčkovo kvarteto při komcertě v kostele sv. Jernonýma v Sedlci A tuhle znáte? Manželský pár z Minneapolis se rozhodl odletět na Floridu, aby se doma vyhnul obzvlášť studené zimě. Manželka potřebovala v zaměstnání dokončit ještě nějaký úkol, a tak se rozhodli, že manžel poletí ve středu a jeho žena ho bude následovat příští týden. Po příletu do Miami manžel zjistil, že má ve svém hotelovém apartmá k dispozici i počítač s internetovým připojením. Rozhodl se tedy poslat manželce . Při psaní adresy ale vynechal jedno písmenko, chybu nepostřehl a tak odeslal na špatnou adresu. Mezitím se kdesi v Houstonu vracela jedna žena z pohřbu svého zesnulého manžela. Její choť byl po mnoho let významným činitelem, a tudíž přišlo velké množství kondolencí včetně ů. Vdova se rozhodla poštu přečíst, ale už po přečtení prvního u hlasitě vykřikla a v mdlobách se sesunula k zemi. Výkřik zaslechl její syn, vběhl do místnosti, uviděl matku ležet na zemi a na stole otevřený počítač. Na monitoru pak četl následující: Komu: Mé milované ženušce. Předmět: Jsem na místě. A následoval text: Vím, že budeš mým em překvapena. Tady totiž jsou počítače taky a já ti tedy můžu o sobě poslat zprávu. Právě jsem dorazil a jak vidím, vše je tu připravené i pro tvůj příchod. Moc se těším, až tě zase uvidím! Doufám, že tvá cesta sem bude stejně bezproblémová, jako byla ta moje. Tvůj milující manžel. P. S.: Tady dole se zahřeješ, je opravdu horko. číslo 283, listopad 2013 Náš domov 15 strana

16 Z KULTURY Věra Dufková maluje pro potěchu Od 30. listopadu 2013 do 30. ledna 2014 bude na Informačním centru v Prčici otevřena prodejní výstava obrazů Věry Dufkové. Věra Dufková (*1970) o sobě a své tvorbě říká: Pocházím z obce Hvězdonice, kde jsem ještě donedávna žila a tvořila. Od mládí jsem se zajímala o různé techniky kreslení a ruční práce včetně drhání nebo keramiky. Posledních deset let se však naplno věnuji olejomalbě. V mé tvorbě mě nejvíce ovlivňuje příroda. Převážně pak okolí řeky Sázavy, jižní Čechy, květiny a západy slunce. V roce 2009 jsem se stala členkou amatérských výtvarníků Benešovska pod záštitou Muzea umění v Benešově, kde jsem také vystavovala. Malování je pro mne radost a moc bych si přála, abych prostřednictvím svých obrazů potěšila i vás. Přijďte se podívat a možná i koupit hezký vánoční dárek pro své nejbližší. Výstava je přístupná v rámci provozních hodin informačního centra. red. Kalendárium na listopad velmi mrazivá zima začala již na sv. Martina, tj , a trvala do konce ledna. Vymrzly potoky, téměř nikde v českých zemích nepracovaly vodní mlýny, v Praze zamrzalo i vodovodní potrubí a mnoho lidí umrzlo začátkem listopadu jsou v řadě kronik zaznamenány silné mrazy, které ale netrvaly dlouho. Koncem měsíce už se oteplilo a pršelo v Klementinu byla před 50 lety spočítána průměrná listopadová teplota 8,6 C. V porovnání s tím byl např. listopad v roce 1993 zřetelně chladnější průměrná teplota vyšla na 2,3 C byl oficiálně uveden do provozu radioteleskop Arecibo při severním okraji ostrova Portoriko v Karibském moři. Radioteleskop je pevné sférické zrcadlo o průměru 304 m(!), tvořené kusy hliníkových panelů; umístěný je v údolí a nad ním je zavěšený pohyblivý přijímač. V současnosti tento fantastický radioteleskop funguje jako zdroj dat projektu SETI (hledání mimozemských civilizací). Také se uplatnil ve filmové tvorbě, mj. v bondovce Zlaté oko. Je provozován Cornellovou univerzitou ve státě New York vstoupila v platnost Maastrichtská smlouva, což je neformální název pro Smlouvu o Evropské unii, která přinesla jednu z největších právních úprav zakladatelských smluv Evropského hospodářského společenství. Už v prosinci 1991 se představitelé členských zemí shodli na jejím konečném znění. V únoru 1992 byla smlouva slavnostně podepsána. Téměř dva roky trval obtížný ratifikační proces k nabytí účinnosti smlouvy měla premiéru nejoblíbenější česká filmová pohádka všech dob Tři oříšky pro Popelku (německy Drei Haselnüsse für Aschenbrödel). V režii Václava Vorlíčka se v hlavních rolích představila tehdy dvacetiletá Libuše Šafránková jako Popelka a třiadvacetiletý Pavel Trávníček jako princ (mluví Petr Svojtka). Pohádka je velmi oblíbená v Rusku, Francii, Norsku, Německu a v mnoha dalších evropských zemích. Koprodukční česko-německý film byl natočen na motivy pohádek O Popelce a O třech sestrách Boženy Němcové podle scénáře Františka Pavlíčka (komunistický režim mu zakázal činnost v kultuře, pod scénářem proto byla podepsaná Bohumila Zelenková). Pohádka se natáčela mimo jiné také na saském zámku Moritzburg. Zde je od roku 2011 každoročně pořádána v zimě výstava o tomto filmu. Domovem Popelky byl vodní hrad Švihov druhá světová válka: po dvoudenní bitvě u ostrova Bougainville na Šalamounových ostrovech Američané zvítězili nad Japonci zemřel teprve 42letý Oldřich III. z Rožmberka, mladší bratr Petra IV. z Rožmberka, toho času vladaře rožmberského domu zemřel v Petrohradě na choleru Petr Iljič Čajkovskij, ruský hudební skladatel a dirigent. Bylo mu pouhých 53 let. Jeden z nejlepších a nejoblíbenějších hudebních skladatelů na světě rád ve svém díle spojoval prvky ruské lidové hudby s evropskou vážnou hudbou. Jeho nejznámějšími a stále nejčastěji hranými díly jsou opera Evžen Oněgin, balet Labutí jezero a Koncert pro klavír a orchestr b-moll. Čajkovskij měl kontakty s pražskou hudební scénou a přátelil se s Antonínem Dvořákem, kterého v roce 1890 pozval koncertovat v Moskvě a Petrohradě. Při své první návštěvě Prahy v roce 1888 dirigoval vůbec první provedení Oněgina mimo Rusko a byl přijat pokračování na str. 17 Soutěžíme s Naším domovem Do konce kalendářního roku zbývají necelé dva měsíce, pravidelný roční cyklus se pomalu uzavírá. Ještě musíme rychle dodělat posledních pár rozdělaných úkolů a pak už si jen povzdychneme, že je ten svět a my s ním zase o rok starší. Dlouhé zimní večery přímo vybízejí k spřádání plánů na rok příští a dost možná že i vy se necháte inspirovat naší soutěží k výletům po zajímavých místech našeho kraje. Ostatně rodina našich výletníků se stále rozrůstá, což mne samozřejmě těší a zároveň motivuje, abych pro vás vybírala další atraktivní místa a také vám o nich vždy něco zajímavého prozradila. Než se pustíme do dalšího hádání, podíváme na správnou odpověď z minulého čísla. Jak jste všichni správně odpověděli, jednalo se o sjezdovku nad Kvasejovicemi. Dle slov jejího majitele Petra Kroužila je vše na zimu již přichystáno a už se jen čeká, až nám příroda nadělí pořádnou dávku sněhové nadílky, aby se Ski areál Kvasejovice rozjel. Ze správných odpovědí jsem vylosovala jednoho výherce, který již tradičně získává hrneček města. Je jím Matěj Vnenčák. Srdečně výherci gratuluji. A nyní již k nové hádance. Kroniky řady měst a obcí mohou vyprávět o tom, že velcí vojevůdci dokázali nejen bořit, ale i zakládat a stavět. Takovým příkladem je i osud tvrze a přilehlého parku v jedné z našich osad. Roku 1646 zdejší statek zakoupil prapředek velmi slavného vojevůdce, sám úspěšný voják a později hejtman vltavského kraje, který panství zvelebil k nepoznání. K tvrzi nechal přistavět postranní křídla, takže vznikl objekt kolem čtvercového nádvoří ne neprávem nazývaný zámek. Vyrostl tu také velmi prosperující pivovar, který dodával pěnivý mok až do Tábora, a při zámku vznikla obora, ve které byly vysázeny duby. Zámek o dvě stě let později vyhořel, takže se do dnešních dnů zachovalo pouze jedno obytné křídlo s mohutnými opěráky a sgrafitovou výzdobou a mnoho toho nezbylo ani z obory. Většina mohutných dubů posloužila v 19. století jako piloty při stavbě prčického mostu. Přesto tu ale duby stojí, zda jsou to však ty samé, které pamatují osvíceného zakladatele, není jisté. A teď již k dnešní hádance. Ta má dvě části. Ptám se vás, který slavný vojevůdce (mimochodem na jeho počest složil roku 1848 rakouský skladatel Johann Strauss starší neméně slavný pochod), byl pravnukem osobnosti, která se tak významných způsobem zasadila o rozkvět jedné z našich osad, a druhá otázka logicky zní, jak se jmenuje ona osada. Vaše správné odpovědi očekávám jako obvykle na známých telefonních číslech nebo na adrese a to až do konce listopadu. Vylosovaný výherce obdrží hrneček města. Alice Valsová 16 strana Náš domov číslo 283, listopad 2013

17 Z KULTURY Kde se tančí a plesá? Konec roku se nezadržitelně blíží a to je také čas, kdy startuje nová plesová sezóna. Rovněž na území Města Sedlec-Prčice se koná řada plesů, tanečních večerů a dalších společenských akcí a Náš domov již tradičně nabízí jejich pravidelný přehled. Obracíme se proto po roce na pořadatele, aby využili možnost bezplatné inzerce v měsíčníku města. Stačí pro to udělat docela málo: Napsat na známou adresu nebo zavolat na tel. čísla nebo název akce, datum a místo konání, kdo pořádá a další doplňkové informace (začátek, hudba, tombola, předprodej ). V rubrice Co se kde koná na stránkách Našeho domova, ale i na internetových stránkách města pak budeme pravidelně v průběhu celé plesové sezóny zveřejňovat tipy, kam si zajít zatančit a pobavit se. Proto neváhejte a dejte nám o své akci vědět včas (nejlépe již na začátku plesové sezóny nebo alespoň do uzávěrky aktuálního čísla ND). Alice Valsová pokračování ze str. 16 s neskutečnými ovacemi. Do této doby Čajkovského v Praze veřejnost téměř neznala, ale Češi si ho hned zamilovali. Také první premiéra Pikové dámy mimo Rusko byla zinscenována v pražském Národním divadle. Krátce po získání doktorského titulu na univerzitě v Cambridge Čajkovskij zemřel v Mnichově vypukl tzv. Pivní puč. Ten den se Adolf Hitler pokusil o nacistický státní převrat, který se mu však nepovedl zemřel ve věku 83 let Ivan Alexejevič Bunin, ruský prozaik, básník a překladatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu v roce Ve svých dílech Bunin zachytil ztracený život Ruska. Psal ve stylu impresionismu, způsobem vyprávění připomíná Tolstého, Turgeněva či Gončarova. V Rusku ale nebyl Bunin vůbec přijat. Jeho knihy začaly být v Sovětském svazu vydávány až po jeho smrti. Některé knihy byly zakázané, a to především díla, v nichž kritizoval komunismus například kniha Proklaté dny (proklaté dny = říjnová revoluce). Tato kniha mohla být poprvé vydána až po roce získala Kambodža plnou nezávislost na Francii a stala se konstituční monarchií. Od 4. října 2004 je kambodžským králem nyní šedesátiletý Norodom Sihamoni, jediný král, který mluví plynně česky, neboť v letech žil a studoval v Praze zemřel ve věku 80 let Alexander Bach, rakouský právník a politik. Do veřejného života vstoupil v roce 1848 jako ministr spravedlnosti a od roku 1851 vykonával funkci ministra vnitra, kde se zasadil o reformu monarchie v moderně fungující, ale absolutisticky a centralisticky vedený stát. Po odvolání v roce 1859 skončil svoji kariéru jako velvyslanec u papežské stolice. Bach se dostal na pozici nejvíce nenáviděného habsburského ministra, lidem byl opovrhovaný, ale on ve své funkci plnil nařízení panovníka Františka Josefa I. a ministerského předsedy Schwarzenberga. Na školách potlačil všechny církve a povolil pouze katolickou, které vrátil majetek. Podílel se na řízení státu, přičemž se opřel o policii, armádu a na venkově o četníky. Vystupoval také proti sjednocujícím snahám Němců. Alexandr Bach vydal příkaz k internaci K. H. Borovského do Brixenu, ale nejdříve ho údajně toleroval, až podporoval. Z éry bachovského absolutismu prý pochází i známé varování: Dej si bacha!, které je dodnes často používáno ve skotském jezeře Loch Ness byl poprvé vyfotografován údajný netvor lochnesská příšera. Fotografii pořídil místní občan Hugh Gray, když šel kolem jezera z kostela. Grey udělal několik snímků, ale povedl se jen jeden. Někdo v něm viděl tvora s tlustým tělem a dlouhým ocasem, který plaval při hladině. Snímek je neostrý a může na něm být cokoliv. Že nějaký netvor v jezeře žije, vyprávěla prastará legenda, kterou zjara 1933 oživila pracovnice hotelu na břehu jezera. Ta tvrdila, že netvora zahlédla a její objev byl publikován v tisku. Článek vyvolal velký zájem a k jezeru se začali sjíždět různí pozoro- vatelé. Řada jich prohlašovala, že netvora zahlédli. Jezero Loch Ness má délku cca 40 km a hloubku kolem 300 m, celý rok má jeho voda stálou teplotu (cca 5 C) tzn., že nezamrzá. Vědecký tým z university v Birminghamu provedl v jezeře sonarové měření a došel k velmi zajímavému výsledku. Ve zprávě se uvádí, že v jezeře něco velkého skutečně existuje a hýbe se to docela slušnou rychlostí. Rovněž další měření v jezeře ukazovala stopu něčeho neobvyklého. Ať vědci chtějí nebo ne, nelze s jistotou tvrdit, že by se tvor podobný Lochnesce, jak byl vylíčen mnohými pozorovateli, nemohl v jezeře nacházet v noci na překvapil severovýchodní pobřeží USA velmi intenzivní meteorický déšť. Bylo odhadnuto přes 46 tisíc meteorů za hodinu. Po dešti nastal skutečný vědecký zájem o meteority a to vedlo k prvním formulacím teorie původu meteorů. Tyto patřily k roji Leonid a pochází z částí komety. Leonidy jsou velmi zajímavým rojem, který můžeme pozorovat vždy zhruba od 12. do 21. listopadu, přičemž jeho maximum nastává obvykle kolem 17. až 18. listopadu. Roj má cyklický nárůst aktivity přibližně po 33 letech, což je doba oběhu mateřské komety kolem Slunce. V roce 2013 žádnou vysokou četnost meteorů neočekáváme. Bude zřejmě pouze menší maximum 17. listopadu okolo 17:00 SEČ, které by mohlo dosahovat okolo 20 meteorů za hodinu. Bohužel bude v úplňku Měsíc, takže letos jsou ty nejhorší podmínky k pozorování Leonid zemřel ve věku 43 let Alexandr Něvský, novgorodský kníže, vojevůdce, jeden z největších panovníků Ruska zemřel ve věku 81 let prof. Dr. Antonín Frič, jeden z nejvýznamnějších českých badatelů a popularizátorů přírodních věd, kustod mineralogických a paleontologických sbírek Zemského muzea v Praze, profesor Karlovy univerzity a pokračovatel moderních vědeckých metod J. E. Purkyně. Mimořádnou pozornost věnoval biologii a hospodářskému významu lososa, studoval jeho tah, r a 1886 byl jeho zásluhou postaven první provizorní a posléze pevný rybí přechod, díky němuž se obnovil tah lososů v Ohři. Roku 1888 vydal orientační mapu výskytu ryb v Čechách. Zakládal pracoviště k výtěru a odchovu lososů, tzv. lososnice, které se postupně přeměnily ve významné pstruhové líhně. Pomáhal zakládat rybářské spolky, podporoval je v jejich začátcích, poskytoval cenné rady, obstarával a posílal jim jikry i plůdek a zajišťoval u Zemské rady finanční dotace. Kromě ichtyologického přínosu byl Frič i významným geologem, ornitologem a paleontologem. V letech 1854 až 1871 vydal dílo Evropské ptactvo, ve kterém popsal 451 druhů ptáků a které je dodnes citované. Ve své funkci kustoda sbírek Zemského (dnes Národního) muzea se zasloužil mimo jiné o získání proslulé sbírky Joachima Barranda pro paleontologické oddělení byla založena Severokyperská turecká republika. Je to státní útvar v severní části Kypru, uznaný zatím jen Tureckem. Ve střední a jižní části Kypru je Kyperská republika, etnicky převážně řecká, která se naopak těší mezinárodnímu uznání a od května 2004 je členem EU. Severokyperskou tureckou republiku dnes tvoří asi 37% rozlohy ostrova a má obyvatel (2006) , pár dní před svými 77. narozeninami, zemřel Jiří Vala, herec, který ve své době představoval prototyp mužného hrdiny. Mladší generace si při vyslovení jeho jména asi nejčastěji vybaví postavu Martina Nedobyla ze slavné televizní ságy Sňatky z rozumu. Později také působil na konzervatoři jako pedagog. Přitažlivý mužný Vala si zahrál i několik uniformovaných rolí, nejznámější je zřejmě jeden z pohraničníků v Králi Šumavy. V divadle hrál už za války a načas mladý Vala zakotvil i v Armádním uměleckém souboru. Ovšem svá nejlepší léta, jak sám říkával, strávil na Vinohradech a teprve od r se stal tváří Činohry Národního divadla vznikl fotbalový klub AC Sparta Praha. Byl sice založen jako Athletic Club Královské Vinohrady, ale byl to hlavně klub českého fotbalu. Sparta mu do názvu přidali jeho členové o rok později, v roce 1894, protože v celé Evropě byla tehdy antická kultura v módě. Královské Vinohrady byly tehdy ještě samostatné bohaté město vedle Prahy, ale skupině sportovních nadšenců nový stadion nepostavily, jak čekali. Proto v roce 1905 klub přesídlil do Prahy, kde získal pozemky na Letné a tam má své tradiční ústřední sídlo doposud po požáru v srpnu 1881 bylo prvně otevřeno Národní divadlo v Praze. Dva roky trvaly práce na obnově poničených částí divadla, dva roky trvalo, než na jeho jevišti mohly zaznít zvuky slavné Smetanovy opery Libuše. Pak divadlo fungovalo až do roku 1977, kdy muselo být na několik let uzavřeno. Důvodem byla jeho rekonstrukce po šesti letech rekonstrukcí bylo znovu otevřeno Národní divadlo v Praze, opět to byla Smetanova Libuše, která zazněla z jeviště, stejně jako před sto lety sloučením tří do té doby samostatných měst (Starého Budína, Budína a Pešti) vzniklo jedno město Budapešť, tehdy hlavní město Uher, nyní Maďarska. Město se rozkládá na obou březích Dunaje, každá část má odlišný krajinný ráz. Levobřežní část zvaná Pešť je rovina s výškou kolem 100 m n. m. Pravý břeh je tvořen Budínskými vrchy, jejichž nadmořská výška dosahuje 527 m n. m. Budapešť má rozlohu 525 km 2, žije zde 1,74 milionu obyvatel (2012) v texaském hlavním městě Dallasu byl zavražděn John Fitzgerald Kennedy, 35. prezident Spojených států amerických. Bylo mu 46 let a americká veřejnost ho považuje za nejlepšího a nejoblíbenějšího prezidenta USA. Ve druhé světové válce bojoval Kennedy v Tichomoří proti Japoncům, po válce pracoval krátký čas jako novinář. Brzy se ale začal věnovat politice, už v roce 1947 se stal kongresmanem a v roce 1953 senátorem. Prezidentem byl zvolen 20. ledna O rok později jeho nekompropokračování na str. 18 číslo 283, listopad 2013 Náš domov 17 strana

18 Z KULTURY dokončení ze str. 17 misní postoj přiměl Chruščova stáhnout sovětské rakety s jadernými hlavicemi z Kuby a zažehnat tzv. karibskou krizi. V Dallasu byl JFK, jak se jeho jméno zkracovalo, se svojí manželkou Jacqueline na návštěvě, jeli v otevřeném autě, když ve 12,30 byl prezident zasažen střelami z pušky; ve 13,00 hod. místního času byl prohlášen za mrtvého. Vrahem byl podle úřadů čtyřiadvacetiletý Lee Harvey Oswald a střílet měl z okna budovy, v níž se nacházel sklad učebnic. Zhruba hodinu a půl po atentátu byl zatčen pro vraždu policisty, ale ještě týž den ho obvinili i z vraždy prezidenta. Oswald obě obvinění odmítal a tvrdil, že se stal obětním beránkem. O dva dny později, když ho chtěli policisté převézt do věznice, byl zastřelen. Majitel místního nočního klubu Jack Leon Ruby ho zastřelil doslova v přímém přenosu před kamerami televizních štábů. Policie Rubyho okamžitě zatkla a později dostal doživotí. I když byl Oswald označen za prezidentova vraha, byla kolem smrti JFK řada nejasností, až podivností. Kdo tedy opravdu stál za vraždou prezidenta? Mafie? Jeho nástupce? CIA? Nejasnosti stále trvají zemřel ve věku 69 let Aldous Huxley, anglický spisovatel, který většinu svého dospělého života prožil v USA. Nejvíce se proslavil svými romány, ale psal též eseje, poezii, povídky, cestopisy a filmové scénáře a příběhy. Huxley byl založením pacifista a humanista, nemálo se také zajímal o parapsychologii i filozofický mysticismus. Ve známost vešel také kvůli obhajobě a užívání halucinogenních látek. K nejznámějším dílům jeho prvního období patří Brave New World (česky vyšlo v roce 1970 pod názvem Konec civilizace). Huxley zde popisuje společnost složenou z vyšlechtěných jedinců, kteří jsou rozděleni na kasty zemřel týden před svými 65. narozeninami Clive Staples Lewis, anglický spisovatel a pedagog s irskými kořeny, jeden z nejúspěšnějších autorů moderní britské historie. Je známý díky svému dílu z oblastí středověké literatury, křesťanské apologetiky, literární kritiky a beletrie. Jeho v současnosti nejznámějším dílem je ale sedmidílný cyklus fantasy příběhů původně pro děti Letopisy Narnie, které si oblíbili i dospělí. Lewis byl blízkým přítelem J. R. R. Tolkiena, autora Pána prstenů. Oba autoři byli vůdčími postavami mezi profesory anglického jazyka na univerzitě v Oxfordu a neformální oxfordské literární skupiny zvané Inklings. ŠKOLY Co přinesl říjen v ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice gruzínský prezident Eduard Ševarnadze rezignoval na svoji funkci po protestech proti volbám, konaným 2. listopadu Volby byly mezinárodními pozorovateli označeny za zfalšované. Jejich výsledek vyvolal v Gruzii nepokoje, které přerostly v masové demonstrace v Tbilisi i v jiných městech. Po rezignaci byl Ševarnadzemu nabídnut azyl v Německu, kde je stále ještě považován za váženou osobnost díky roli, kterou sehrál při sjednocení Německa v roce 1990 (v letech byl ministrem zahraničních věcí SSSR). Poděkoval Němcům za přízeň a pohostinnost, ale nakonec řekl, že miluje svou vlast a nikdy ji neopustí. Ševardnadze sehrál významnou roli ke konci studené války. Podporoval svobodnou volbu sovětských východoevropských satelitů, a když se v nich začaly hroutit komunistické režimy, odmítal žádosti vůdců východoevropských komunistických stran o sovětskou intervenci, která měla potlačit většinou mírový proces demokratizace v jejich státech. Svůj postoj vysvětlil slovy: Je čas uvědomit si, že ani socialismus, ani přátelství, ani dobré sousedské vztahy, ani respekt nemůže být vytvořen s pomocí bajonetů, tanků nebo krve zemřel ve věku 65 let Eugene O Neil, americký spisovatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu v roce O Neil patří k vrcholným představitelům nejenom americké, ale i světové dramatické literatury. Jeho hry, vyznačující se dokonalou znalostí lidských charakterů, které dokáže zobrazit nepřikrášleně, mnohdy až drsně, se hrají po celém světě. Známé je jedno z O Neilových stěžejních děl, dramatická trilogie Smutek sluší Elektře, ve které se pokusil najít moderní ekvivalent antického mýtu druhá světová válka: v íránském hlavním městě Teheránu začala Teheránská konference první setkání hlavních představitelů SSSR, USA a Velké Británie během války. Setkání trvalo čtyři dny. Na tomto setkání Stalin, Roosevelt a Churchill projednávali otázky, které do značné míry rozhodly o poválečném osudu střední a východní Evropy zemřel ve věku 70 let Johann Kempen, pardubický rodák, rakouský generál, první velitel rakouského četnictva. Postupně stoupal po žebříčku hodností a ve svých padesáti letech se stal generálmajorem. Obrat v jeho kariéře nastal 17. září 1849, kdy byl jmenován generálním inspektorem nově založeného četnictva. Z výhradně vojenského velitele se tak stal mocný politik, řídící i aparát tajné policie. Od roku 1850 byl ve funkci vojenského guvernéra Vídně a později se stal i tajným radou. Mohl tak silně ovlivňovat politické dění v 50. letech, stal se spolu s ministrem vnitra Alexandrem Bachem hlavním strůjcem neoabsolutismu. Ve třicátých a čtyřicátých letech se zasloužil o zavedení nových forem vojenského výcviku (například plavání), moderních zbraní a sjednocení Vojenského strážního sboru. Výročí některých událostí u nás: mitrovické panství se zámkem v Přestavlkách bylo opět (v tomto roce už podruhé) prodáno Karlovi hraběti Reyovi (francouzskému vystěhovalci). Nyní ho prodával žatecký obchodník Jiří Pavel Klinger, který vlastnil panství od února. Proč se zde Klingerovi nelíbilo a tak rychle panství prodal, dobové prameny neuvádějí zemřel v Prčici Jan Vít Vratislav z Mitrovic, jeden ze čtyř synů zakladatele přestavlckého zámku Jana Josefa Vratislava z Mitrovic (zámek byl dokončen v r. 1736). Janu Vítovi bylo úctyhodných 84 let., narodil se v roce 1729 ještě ve Starých Mitrovicích. Mitrovické panství, které po otci zdědil, prodal a dožil v Prčici. Jeho manželkou byla Johana Nepomucena, vdova po Hynku Malovcovi, majiteli prčického panství zemřel v Praze Karel Čech (původním jménem Tausík), operní pěvec, prčický rodák. Bylo mu 69 let. Patřil k významným českým pěvcům, kteří pozvedli úroveň českého operního umění. Vytvořil důležité role v premiérách všech Smetanových oper. Často vystupoval i na venkově, kde zpíval především národní písně ukončil pro nemoc svou činnost v Národním divadle. Poté vyučoval zpěv a stal se ředitelem kůru v kostele sv. Ludmily na Vinohradech v listopadovém Našem domově je mj. popsáno, jak se někdo pokusil vloupat do prčického kostela:...zloději přelezli hradbu kostela, vzali trubku z připravovaného lešení. Pak začali páčit dveře. Páčili tak silně, že urazili i kus kamenného rámu dveří. Když nakonec dveře otevřeli a poničili, tak zjistili, že tam jsou ještě dveře druhé, také silné a opatřené nejen zámkem, ale i závorou. Opět páčili, tyto dveře se závorou ohnuli do oblouku, ale dovnitř se nedostali... -MK 30. září se za velmi pěkného počasí konal tradiční Podzimní vytrvalostní běh žáků 1. stupně. Běhalo se ve dvou kategoriích, chlapci a dívky zvlášť. Dívky ze 2. a 3. třídy běžely trať dlouhou 500 metrů, chlapci již zvládli 800 metrů, stejně jako dívky ze 4. a 5. třídy. A nejstarší chlapci ze 4. a 5. třídy pak museli rozložit své síly na rovný 1 km. Výsledky I. kategorie: Dívky D. Nunhardtová, A. Pavlíková a J. Kohoutová. Chlapci O. Koval, J. Kocura, M. Buk. II. kategorie: Dívky L. Pomahačová, N. Kadlecová, A. Hlavničková. Chlapci D. Kabíček, L. Dohnal, F. Koudela. 3. října se konalo oblastní kolo vytrvalostního běhu v Sedlčanech. Z reprezentujících sportovců z naší školy se umístila ve své kategorii pouze A. Pavlíková na pěkném 2. místě. Ve středu se konalo školní kolo soutěže Přírodovědný klokan. Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. V kategorii Kadet se účastnilo 50 žáků 8. a 9. tříd. V této kategorii byl zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahoval 24 úloh, přičemž žáci si vybírali jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení měli 40 minut čistého času. Nejlepšími řešiteli se stali tito žáci: 1. místo Filip Adamec (8. A), 2. místo Vojtěch Kazda (8. A), 3. místo Pavel Barták (8. A). Vítězové soutěže získali sladkou odměnu. Patnáct žáků naší školy se letos stalo členy Klubu mladého diváka. Během školního roku navštíví čtyři divadelní představení v pražských divadlech, a to za velmi výhodných cenových podmínek. Již nyní se přihlášené děti mohou těšit na 14. prosinec, kdy v divadle Hybernia zhlédnou muzikál Zorro. Věříme, že členství v klubu přinese mladým divákům krásné kulturní zážitky. 26. října přijali členové turistického kroužku nabídku sedlecko-prčického Klubu českých turistů a vydali se na podzimní výlet do Posázaví. Trasa z Petrova do Kamenného Přívozu vedla krásnou stezkou podél Sázavy. V odpoledních hodinách se od Sázavy odklonili a navštívili štolu sv. Josefa. Poté všichni unavení, ale spokojení turisté, nasedli do autobusu a se zapadajícím sluncem se vydali k domovu. Velkou radost jim udělala účast řady bývalých členů turistického kroužku a také doprovod rodičů. Všichni společně prožili krásný podzimní den. Tak zase někdy na shledanou! ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice 18 strana Náš domov číslo 283, listopad 2013

19 ZE SPORTU Pásák Zetor se stal hvězdou II. ročníku traktoriády Depo bylo našlapáno závodními stroji V sobotu 12. října se za krásného slunného počasí konal na pozemcích za sedleckým koupalištěm druhý ročník Sedlecko-Prčické traktoriády. Vedle domácích i průmyslově vyrobených traktorů a traktůrků se traktoriády zúčastnily i offroady, čtyřkolky a autovraky. Už od začátku října probíhaly intenzívní přípravy na traktoriádu. Bylo nutné připravit závodní tratě celkem tři, oslovit sponzory, zajistit trofeje (bylo jich celkem 44 a 12 cen pro autovraky), rozvozit plakáty a udělat ještě asi sto dalších maličkostí, které k takové akci patří. Pátého října okolo osmé hodiny ranní se už začali sjíždět první závodníci se svými stroji a jejich počet rychle narůstal. Zastavil se na konečném číslu 25 autovraků, 8 offroadů (terénní auta 4x4), 6 čtyřkolkách, 9 traktorech sériových a 24 traktorech po domácku vyrobených. Ty byly ještě rozděleny na dvě kategorie, 4x4 s dvěma poháněnými nápravami, 4x2 s jednou poháněnou nápravou a v rámci této kategorie se vytvořila skupinka velmi slabé traktůrky. V půl desáté byla II. Sedlecko-Prčická traktoriáda zahájena a závodníci vyrazili na tratě. Každá kategorie jela svojí polospanilou jízdu a pohled to byl skutečně impozantní. Autovraky měly v zadní části závodiště vytyčenu rallycrossovou trať, která nebyla až tak rychlá, zato více technická a mezi jezdci sklidila uznání i respekt. Závodů autovraků se zúčastnily i tři jezdkyně a rozhodně svým muž- Jezdilo se bahnem ským soupeřům nedarovaly nic zadarmo. Došlo i k několika převrácením aut, naštěstí se obešla bez zranění. Terénní auta 4x4 a čtyřkolky soupeřily hlavně s bezedným blátem a také časem. Jejich okruh vedeny přes bahnité úseky byl okořeněn dírami a vyjetými kolejemi od traktorů. Jel se dvakrát na dvě kola, rozhodoval lepší dosažený čas. Na konci každého odjetého kola čekal na závodníky free trial průjezd mezi brankami vzdálenými od sebe 250 cm. Díky bahnu to až tak jednoduché nebylo, jak by se mohlo na první pohled zdát a soutěž pobavila nejen diváky, ale i samotné jezdce. Pro hlavní kategorii traktorů byla přichystána trať zase zcela odlišného charakteru. Byla spíše jízdou zručnosti, i když dostatečně rychlou. Obsahovala vše od jízdy na přesnost, couvání, slalom, až po tlačení lehké kostky nebo zatloukání hřebíku trubkou. Za každý úkol, který nebyl splněný nebo splněný špatně, se k získanému času připočítávaly trestné vteřiny a ty pak určovaly výsledný čas (traktory jely svůj okruh dvakrát a počítal se lepší výsledek). Další soutěží pro všechny jezdce bylo tahání lehkého náklaďáku na čas, o to se mimo soutěž pokusily i dva civilní vozy a určitě by neskončily v poli poražených. Pro diváky, ale i závodníky byla po celý den k dispozici půjčovna čtyřkolek a kdo chtěl, mohl si na vedlejší trati na těchto strojích zařádit. Pro někoho to byla možná úplně první zkušenost se čtyřkolkou. Okolo třetí hodiny byla na trati, kde po celý den zápasily s blátem čtyřkolky a offroady, vyhlášena rychlostní zkouška pro traktory. To už se celý program blížil do finále. Trať byla natolik rozbahněná, že to pár jezdců odradilo, ale ti, kteří si dodali odvahu a do bláta vjeli, byli odměněni zaslouženým potleskem i uznáním všech přihlížejících. A také půvabných roztleskávaček z Tábora, které po celý den navozovaly tu pravou atmosféru velkých automobilových podniků a na jejichž výkony byla opravdu radost se koukat. Po páté hodině odpoledne byly vyhlášeny výsledky. Vítězové převzali z rukou starostky města Půvabné roztleskavačky dotvářely atmosféru velkých automobilových závodů Mirky Jeřábkové poháry a diplomy a s potleskem všem závodníkům a sborovým ahoj příští rok jsme se rozjeli a rozešli do svých domovů. Věříme, že každý z návštěvníků si na letošní traktoriádě našel to své, co se mu nejvíce líbilo a co ho zajímalo. Ukázky historických traktorů (pásák Zetor p. Soukupa byl asi nejvíce obdivovaným strojem dne), rychlá auta, offroady a čtyřkolky potýkající se s náročným terénem nebo absolutní hvězdy dne doma postavené traktory a traktůrky. Vypisovat vítěze jednotlivých kategorií nechci. Vyhráli všichni, kdo se zúčastnili a dokázali pobavit sebe i diváky. Všem startujícím patří naše veliké poděkování. Veliké díky pořadatelů, jimiž byly SDH Sedlec, SDH Prčice a Offoroad team Prčice, patří rovněž ZD Přestavlky za propůjčení pozemku, městu Sedlec-Prčice a jmenovitě starostce města Mirce Jeřábkové za podporu celé akce. Také děkujeme všem sponzorům, jimiž byli: Metrostav a.s., Mátra transport a.s., Zeos s.r.o., Farma Prčice s.r.o., S-B s.r.o., Vinotéka Haník & Haníková Sedlčany, Paliva Vladyka, PC Soft, AssemTech s.r.o., Hospoda Na Růžku Sedlčany, Občerstvení Jiří Tůma, Stavebniny Zdeňka Lehká, Libor Bílek Doublovičky a Pivovar Lobkowicz. Také děkujeme za mediální podporu Offroad Revue, Našemu domovu, Sedlčanskému kraji, Rádiu Blaník a všem, kdo dělali této akci propagaci. Za pořadatele Z. Opplt Hvězda traktoriády pásák ZETOR Zveme vás na fotbal Do konce podzimního kola zbývá dohrát skutečně už jen pár zápasů. Přijďte ještě naposledy povzbudit naše hráče. TJ Sokol Sedlec-Prčice Muži A I. B třída skupina E 12. kolo NE 14:00 Sokol Zdislavice venku 13. kolo NE 13:30 Sokol Nespeky doma Dorost I. A třída, odd. D 12. kolo SO 11:15 TJ Drozdov doma 13. kolo SO 10:15 MFK Dobříš venku číslo 283, listopad 2013 Náš domov 19 strana

20 ZE SPORTU Klub přátel dlouhých kilometrů si udělal výlet Posázavskou stezkou pěší turistická cesta byla vybudována v letech Klubem československých turistů v Praze nákladem Kč, jak je možné se dočíst na pamětní desce umístěné na skále poblíž Pikovic. Stezku navrhl Josef Kliment ( ), učitel z Prahy a dlouholetý pracovník klubu turistů. První úsek byl slavnostně otevřen v červnu 1920 v místě zvaném Na babách. Nejatraktivnější a zároveň stavebně nejnáročnější úsek stezky byl místy vytesán ve skále nebo vybudován z kamenného zdiva. Užívali jsme si nejen příjemnou cestu, ale i krásné vyhlídky do údolí Sázavy a na známý Žampašský viadukt. Tento technický unikát překlenuje Kocourské údolí ve výšce 42m a je nejvyšším kamenným mostem ve střední Evropě. Správný název mostu je Kocourský viadukt Gabro ve Studeném, ale známější je pod názvem Žampašský most. Vlaky po něm jezdí od roku 1900 dodnes, aniž by na něm byly patrné nějaké známky poškození. Tento most můžeme vidět z Raisovy vyhlídky. Druhá vyhlídka nese název Klimentova a je pojmenovaná po navrhovateli stezky Josefu Klimentovi. Po občerstvující přestávce v hospůdce v Kamenném Přívoze jsme se vydali na druhou část naší cesty Posázavím. Šli jsme Kocourským údolím, kde bývaly štoly a dolovalo se tu zlato. Štoly byly po roce 2002 postupně zpřístupněny veřejnosti. My jsme navštívili štolu sv. Josefa. Dozvěděli jsme se tu mnoho zajímavého o těžbě zlata v oblasti, například že těžba se zde prováděla již v 15. století, což je odhadováno podle nejstaršího důlního nákresu Na sobotu 26. října si členové KPDK Sedlec-Prčice naplánovali podzimní turistický výlet. Cílem byla procházka Posázavskou stezkou. Výletu se zúčastnili také členové turistického kroužku při ZŠ v Sedlci a příznivci turistiky ze Sedlce-Prčice. Při volbě termínu jsme měli tentokrát šťastnou ruku, počasí nám přálo vrchovatě. Po rozplynutí ranní mlhy, příznačné pro toto období, nám po celý den svítilo slunko a den byl jako stvořený pro toulky podzimní přírodou. Posázavská stezka je téměř sedmdesátikilometrový úsek mezi Pikovicemi a Kamenným Přívozem, prochází údolím řeky Sázavy a částečně po svazích kopce Medníku. Hlavní část stezky je značena červenou turistickou značkou a číslována 001. Jako PLACENÁ INZERCE ze 17. století. Ten je uložen v muzeu těžby zlata v Jílovém. Po prohlídce štoly jsme vystoupali do Horního Studeného, kde nás už čekal autobus. Příjemně naladěni z pěkně stráveného dne v krásné přírodě a obohaceni o nezapomenutelné zážitky jsme v podvečer dojeli do Sedlce. V prosinci připravuje Klub přátel dlouhých kilometrů Sedlec-Prčice letošní poslední předvánoční vycházku. Podrobnější informace naleznou zájemci ve vývěsce KČT na náměstí v Sedlci. -mfd- 20 strana Náš domov číslo 283, listopad 2013

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: J. Fára, P. Král, Mgr. T. Míka, MUDr. V. Podzimková,

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 14. 8. 2012

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 14. 8. 2012 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 14. 8. 2012 Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: J. Fára, Fr. Hrma Připomínky k zápisu ze dne 12. 6. 2012: bez připomínek

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč 2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč Výdaje na investice 27 730 000,00 Kč 2212org.612 dešťová kanalizace Šánovická 1 300 000,00 Kč 2219org.612

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Hana Braunová, Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Hana

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Přítomni: při zahájení celkem 9 členů - viz. prezenční listina. Omluveni: p. F. Hrma, Mgr. T. Míka, p. J. Ryšavý, p. P. Dvořák, p. V.

Přítomni: při zahájení celkem 9 členů - viz. prezenční listina. Omluveni: p. F. Hrma, Mgr. T. Míka, p. J. Ryšavý, p. P. Dvořák, p. V. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2013 konaného dne 20. 6. 2013 od 18:00 hod. v zasedací místnosti administrativní budovy MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení celkem 9 členů

Více

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice Přítomni: dle prezenční listiny všech 15 zastupitelů Připomínky

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 21. 5. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 21. 5. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 21. 5. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Balcar Luboš, Haken Jiří, Hubáček František, Bartůněk František,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod.

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Zápis č. 12/2011 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Žofia Vorlová, Mgr. Markéta Drobečková,

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: J. Ryšavý, V. Pilík. Připomínky k zápisu ze dne 13. 2. 2014: bez připomínek

Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: J. Ryšavý, V. Pilík. Připomínky k zápisu ze dne 13. 2. 2014: bez připomínek Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 8. 4. 2014 od 18:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni:

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Omluven: Bohuslav Ernest Program: 1. Návštěva hasičské zbrojnice 2.

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal p. Frohlich příchod v 19.21 hod.

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin NÁVRH PROGRAMU : Program zasedání 1. Úvod 2. Schválení programu zasedání 3. Určení zapisovatele (Vl. Vejvoda) a ověřovatelů

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. 3/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslav

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Bardová J., Mašek Vl., Lívanec J., Ing. Chochole M., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Calta V., Jelínková

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV 22. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 11.11.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Renata Festová, Novák Milan, Pavlíková Helena, Jan Hojda Omluveni: Hosté: dle prezenční listiny Začátek

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 25. 6. 2007 v Napajedlích

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 25. 6. 2007 v Napajedlích Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 25. 6. 2007 v Napajedlích Projednání předkládaných zpráv: 1. Schválení půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Napajedel 2. Rozpočtové

Více

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Zápis č. 3/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 61. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 2.12. 2013 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V.,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE. IČ: 00240001 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE. IČ: 00240001 za rok 2013 I Krajsk" úřad Středočeského kraje... Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 072211/2013/KUSK 000613/20 14/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE IČ: 00240001 za

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Z Á P I S Z J E D N Á N Í

Z Á P I S Z J E D N Á N Í O B E C B Ř E Z I N A Jednání Zastupitelstva obce Březina č. 4 / 2015 ze dne 30.3.2015 09.04.2003 Z Á P I S Z J E D N Á N Í Přítomni: Metoděj Pánek, Eva Opltová, Martin Burda, Vít Šnévajs Omluven: Lucie

Více

U S N E S E N Í č. 3. /2014

U S N E S E N Í č. 3. /2014 U S N E S E N Í č. 3. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 20. 5. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: - Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. - Místní komunikace

Více

Hlasování o schválení navržených ověřovatelů zápisu: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Hlasování o schválení navržených ověřovatelů zápisu: pro 7 proti 0 zdržel se 0 OBEC ČERNOUČEK Zápis z 03-15 zasedání Zastupitelstva obce ČERNOUČEK, které se konalo dne 29.5.2015. Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu čp.50 od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Obec Nedrahovice. Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 18.03. 2015 v 20 hodin

Obec Nedrahovice. Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 18.03. 2015 v 20 hodin Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 18.03. 2015 v 20 hodin Termín: středa 18.03.2015 od 20 hodin v hasičárně v Boru Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na březen 2015:

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu. Zápis z jednání ZO Předslavice 30.1.2015 Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení dvou ověřovatelů zápisu 3. Projednání inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2014 4. Návrh na rozpočtové opatření

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 16.4.2012. čj.: 9/12 dne 16. dubna 2012

Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 16.4.2012. čj.: 9/12 dne 16. dubna 2012 Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 16.4.2012 čj.: 9/12 dne 16. dubna 2012 Účast: pí Mgr. J. Novohradská, pí Z.Čestická, p. A. Podzimek, p. J. Václavík, p. F. Kunčar Hosté: p.xxx zástupce pořadatele

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

Obec Horní Maršov. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014, konaného dne 2. 9. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Maršov

Obec Horní Maršov. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014, konaného dne 2. 9. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Maršov Obec Horní Maršov Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014, konaného dne 2. 9. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Maršov Jednání zahájil: Ing. Pavel Mrázek Přítomno: 10 členů

Více

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin Zastupitelstva města, které se Strana č. 1 /8 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Kozák Roman, Panc Oldřich v 16.55, Rychtaříková Jana, Volfová Jitka, Zajícová Jana, Ulbrich Jaroslav, Svoboda Petr, Truhlář

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Obec Ostopovice, U Kaple 5, Ostopovice 664 49 IČO 00282294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Rozpočet a jeho plnění v Kč PŘÍJMY Schválený Rozpočet Skutečnost rozpočet po úpravách Daňové příjmy 11 111 000

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

v zasedací místnosti OÚ čp.46.

v zasedací místnosti OÚ čp.46. Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 7.10. 2010 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. Č.j.5/10 Přítomni: Novák Jiří, Vacek František, Tulach Josef, Vacek Josef, ing. Dragoun Jiří, Poslušný

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Ing. Stanislav Urban, Ing. Bohumil Novák,

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16.3. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Těchobuz se konalo 28.2.2008 v 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Těchobuz. Mimo jiné byly projednávány projekty vodovod, kanalizace

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 12. 1. 2015 v 18 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych, Tomáš Matušák,

Více