79. KONCERTNÍ SEZÓNA /79 TH CONCERT SEASON

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "79. KONCERTNÍ SEZÓNA /79 TH CONCERT SEASON"

Transkript

1 79. KONCERTNÍ SEZÓNA /79 TH CONCERT SEASON 2013/2014

2 Redakční uzávěrka / Closing Date: Odpovědná redaktorka / Editor: Lucie Maňourová Překlady / Translations: Samuel Goldscheider, Zuzana Michlerová Vydal / Published: Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, 2013 Grafická úprava / Graphic Design: Jan Jiskra, TYPO+ Tisk / Print: Typos, tiskařské závody, s.r.o. Praha na fotografiích / Prague Through the Lens: s. 2 obálky a s. 9 / p. 2 of the cover and p. 9: Smetanova síň Obecního domu / Smetana Hall, Municipal House s. 13 / p. 13: Čechův most / Svatopluk Čech Bridge s. 29 a 64 / p. 29 and 64: kostel sv. Šimona a Judy / Church of St. Simon and St. Jude s. 41 / p. 41: Tančící dům / Dancing Building s. 43 / p. 43: kašna na II. nádvoří Pražského hradu / Fountain in the 2 nd Court of the Prague Castle s. 49 / p. 49: Veletržní palác / Trade Fair Palace s. 51 / p. 51: rozhledna na Petříně / Petřín View Tower s. 55 / p. 55: kostel sv. Mikuláše na Malé Straně / Church of St. Nicholas in the Lesser Town

3 OBSAH CONTENTS Úvodní slova / Introductory Texts / 2 5 Slovo k dramaturgii / Line about Dramaturgy / 6 8 Orchestr v 79. sezóně / Orchestra in the 79 th Season Obsazení orchestru / Orchestra Members / Profil orchestru / Orchestra Profile / 12 Orchestrální cykly / Orchestral Series Orchestrální cyklus A/B / Orchestral Series A/B / Orchestrální cyklus C/D / Orchestral Series C/D / Cyklus Praha v hudbě / Prague in Music Series / 20 Cyklus Suk / Suk Series / 21 Cyklus Čajkovskij / Tchaikovsky Series / 22 Nedělní cyklus / Sunday Series / 23 Hudba a divadlo / Music and Theatre / 24 Veřejné generální zkoušky / Public Rehearsals / 26 Besedy před koncerty / Pre-Concert Discussions / 27 Rezidenční umělec / Artist-in-Residence / 28 Komorní cykly / Chamber Series Světová klavírní tvorba / World Piano Music / Komorní hudba / Chamber Music / Stará hudba / Early Music / Populární cyklus / Popular Series / 38 Mimořádné koncerty / Special Concerts / 42 FOK pro děti / PSO for Children Orchestr na dotek / Family Concerts / 44 Hudební klub FÍK / Music Club FÍK / 45 Koncertní jednatelství FOK pro nové generace / Educational Concerts / 46 Koncerty pro jiné pořadatele / Concerts for Other Promoters / 50 Klub přátel FOK / PSO Friends Club / Jak se dostanete na koncerty FOK / How to Get to the PSO Concerts / 54 Vstupenky a předplatné / Individual and Subscription Tickets / Plánky koncertních síní / Ticket Seating Plans / Kontakty / Contacts / 63 Kalendář koncertů / Concert Schedule 1

4 Vážení příznivci klasické hudby, již do 79. koncertní sezóny vstupuje letos na podzim Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK. Tento úctyhodný věk však není na orchestru nikterak patrný. Orchestr stále dokáže oslovovat posluchače nejrůznějších věkových skupin ty nejmladší nevyjímaje. Nedávná turné po Japonsku a Velké Británii zase dokazují, že FOK umí k bouřlivým aplausům strhnout posluchače nejen v Praze, ale po celém světě. Pamětníci mi jistě dají za pravdu, že žánrová i posluchačská univerzalita patřila k silným stránkám orchestru už od jeho prvopočátků. Pamětníci si také možná vzpomenou, že v loňském roce uplynulo přesně 60 let od chvíle, kdy hlavní město Praha pojalo orchestr založený dirigentem Rudolfem Pekárkem za své reprezentační koncertní těleso. Za tu dobu se orchestr etabloval jako pevná součást pražského kulturního života. A nejen to: orchestr se stal také líhní vynikajících hudebníků mnozí z nich dnes slaví úspěchy na proslulých světových pódiích. Řecký matematik a filozof Pythagoras ze Samu prohlásil, že hudba velmi prospívá zdraví, když ji náležitě užíváme. Jako lékař vám tedy nemohu doporučit nic jiného, než abyste i v průběhu koncertní sezóny 2013/2014 užívali hudbu v podání Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK náležitě a pravidelně. Dear Friends of Classical Music, This autumn, the Prague Symphony Orchestra enters its 79 th season. That said, the orchestra doesn t show its venerable age in any way. It still appeals to audiences of all age groups, including the youngest of followers. The two recent tours to Japan and Great Britain prove that it can captivate listeners not only in Prague but all over the world. Those who remember the orchestra s past will agree with me that its universal appeal across generations, as well as its broad repertoire, were essential features from its very beginnings. Some of you may also remember that last year marked the sixtieth anniversary of the orchestra, originally founded by conductor Rudolf Pekárek, being taken under the wings of the Municipality of Prague and becoming the city s representative ensemble. During those sixty years the orchestra has established itself as an essential part of Prague cultural life. Added to that, the orchestra has become a breeding ground for exceptional musicians, many of whom are today reaping the rewards on renowned world podia. The Greek mathematician and philosopher Pythagoras of Samos claimed that music is very beneficial to one s health when applied properly. As a doctor I can prescribe you nothing better than the enjoyment of music performed by the Prague Symphony Orchestra in 2013/2014 season, in proper and regular doses. Bohuslav Svoboda primátor hlavního města Prahy / Mayor of Prague 2

5 Vážení a milí příznivci značky FOK, měl jsem tu čest v managementu Pražských symfoniků již působit. Bylo to v letech 1996 až 2002 a vedl jsem tehdy Koncertní jednatelství. Po více než deseti letech se do instituce a k orchestru, který mi kdysi otevíral obzory, poctěn vracím. Tenkrát ani dnes jsem neodolal vábení osobitosti, kterou má FOK v genech. V nové roli jsem se ocitl takřka přesně v den, kdy šla tato programová brožura s nadcházející sezónou, vypulírovaným výsledkem mnohaměsíčního úsilí zaníceného týmu, do tisku. Nahlížím na ni tedy více vaším pohledem, než pohledem toho, kdo ji připravoval. Mám radost, že Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK neslevuje ze své osobitosti, mám radost, že nás čeká dobře namíchaný koktejl tradičních programů, novinek a dobrých nápadů. A tajnosnubně se usmívám, protože tato 79. sezóna v některých ohledech již předznamenává to, co přinese 80. jubilejní sezóna. Ale nechci předbíhat, nakonec, vy se to stejně dozvíte první. Užívejte si hudbu, relaxujte, setkávejte se s přáteli. I já se jménem Pražských symfoniků těším na setkávání s vámi. Dear Esteemed Friends of the PSO Brand, I have already once had the privilege of being part of the management of the PSO. It was in the years , during which time I lead the Concert Department. Now, after more than ten years and with a great sense of honour, I am coming back to the organisation and orchestra which once helped open my horizons. Then, just as now, I couldn t resist the allure of the personality so rich in the orchestra s genes. I assumed the new position of Director of the Prague Symphony Orchestra on the day of this brochure s release. The brochure contains the programme of the coming season which is the result of longterm effort of our deeply dedicated team. Therefore I m looking at it more or less from the same position as you are as a reader rather than an author. I am delighted that the PSO does not compromise on its personality, that we have ahead of us a well mixed cocktail of traditional programmes, novelties and excellent ideas. And I have a cryptic smile on my face, knowing that this 79 th season will in many aspects usher-in what the jubilee 80 th season will bring us. But let s not jump too far ahead; in the end, you re likely to hear about it first, anyway. Enjoy the music, relax, and meet your friends. I, likewise, on behalf of the PSO, look forward to meeting you. Daniel Sobotka ředitel Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK / Director of the Prague Symphony Orchestra 3

6 Dámy a pánové, otevíráme novou koncertní sezónu FOKu. Věřím, že tato sezóna bude dobrá pro nás všechny. Rád bych při této příležitosti poděkoval našim věrným abonentům a těším se, že na koncertech FOKu přivítáme mnoho nových hudebních přátel. Jiří Kout, čestný šéfdirigent Vážení návštěvníci koncertů FOK, je mi velkým potěšením, že si s vámi budu moci užít novou koncertní sezónu, ve které vám v plné kráse a síle nabídneme nejen oslavu velikánů Čajkovského, Wagnera či Verdiho, ale také významného českého skladatele Josefa Suka. Dnešní doba si žádá mosty: mezi hudebníky a publikem, mezi různými kulturami, východem a západem, mezi různými světy. A tím správným mostem je právě hudba. Prostřednictvím jejího kouzla totiž budujeme duchovní most k našim snům a tím i k budoucnosti. Muhai Tang, hlavní dirigent Vážené publikum, milí přátelé hudby, jako hlavní hostující dirigent Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK se nesmírně těším na novou spolupráci s Prahou, městem tak bohatým na kulturu, a také s vámi, publikem Smetanovy síně, které již několikrát velice pozorně a poučeně naslouchalo mým koncertům. Hudební pouť mě zavedla do mnoha zemí a k mnoha orchestrům, se kterými jsem směl nastudovat široký repertoár včetně vrcholných děl z oblasti symfonické i operní tvorby. Prezentace tónů minulosti, ale i moderních trendů současnosti, to je cesta, na kterou bych vás rád pozval. Vychutnejte si proto Čajkovského Zimní sny, Dvořákovy symfonické básně, Mahlerovu Čtvrtou symfonii a ještě mnoho dalšího z nabídky nové koncertní sezóny FOK. Jac van Steen, hlavní hostující dirigent 4

7 Ladies and Gentlemen, The new season of concerts by the PSO is about to open. I believe that it will be a good season for all of us. May I take this opportunity to thank all our loyal subscribers and I look forward to welcoming many new musical friends at our concerts. Jiří Kout, Chief Conductor of Honour Dear FOK Concert-goers, It is a great pleasure for me to be able to enjoy in your company the new concert season, in which we shall offer, in its full beauty and power, celebrations of several giants such as Tchaikovsky, Wagner and Verdi, and also the remarkable Czech composer Josef Suk. We need bridges in these times: bridges between musicians and audiences, between various cultures, the east and the west, between various worlds. And music is the right bridge. Through music and its magic we can build a spiritual bridge to reach our dreams and the future. Muhai Tang, Principal Conductor Dear Audiences, Dear Friends of Music, As Chief Guest Conductor of the Prague Symphony Orchestra, I look forward enormously to my new collaboration with Prague, a city of such rich culture; and with you, the attentive and knowledgeable audience that I have already encountered at a few of my concerts in the Smetana Hall. My musical wanderings have led me to many countries and I have had the honour to study a vast repertoire with many orchestras, including outstanding pieces from the symphonic and operatic works. I would like to invite you on a journey full of sounds from the past as well as modern contemporary trends. Enjoy Tchaikovsky s Winter Dreams, Dvořák s symphonic poems, Mahler s Fourth Symphony, and much more from the new concert season at the PSO. Jac van Steen, Principal Guest Conductor 5

8 SLOVO K DRAMATURGII LINE ABOUT DRAMATURGY Jsou dny, kdy město už se propadá do modré hudby jako Benátky do moře. Jen ať se propadne, až po vrcholky věží! Jaroslav Seifert (ze sbírky Koncert na ostrově) Vážení naslouchající, také dramaturg FOK by si přál to, co Jaroslav Seifert. Ovšem přání by rozšířil. Totiž: nejen aby se propadla do hudby Praha, ale a vlastně především aby propadli hudbě její obyvatelé a návštěvníci. Hrdinný FOK, již v 79. kapitole svého košatého příběhu, se o naplnění našeho a Seifertova snu opět pokusí. Přičemž průvodcem po této kapitole, tj. sezóně 2013/2014, a rádcem v objevování jejích tajů budiž předkládaná brožura, kde se setkáte s hudbou na každé stránce. Orchestrální koncerty dělíme již tradičně na dvě hlavní řady (A/B a C/D), na koncerty pro děti a jejich rodiče cyklus Orchestr na dotek, koncerty nedělní a mimořádné. Rozšiřujeme počet veřejných generálek a besed před koncertem. Protože se naše sezóna částečně potkává s rokem 2014, Rokem české hudby, budeme zejména čerpat z této bezedné studnice z jejích pramenů klasických, moderních a postmoderních. Například uvedeme pod taktovkou šéfdirigenta Jiřího Kouta písňový cyklus Dřevěný Kristus skladatele Jana Hanuše (na což se osobně těším nejvíc) či k nedožitým 85. narozeninám Petra Ebena jeho Symphonii gregorianu. V české premiéře provedeme skladbu Druhopisy jednoho z nejzajímavějších současných českých skladatelů Kryštofa Mařatky. Nově přibudou tři speciální řady: 1. svůj metropolitní původ prokážeme čtyřdílnou řadou Praha v hudbě, ve které mimo jiné zazní Husova Hudba pro Prahu 1968 či Mozartova Pražská symfonie, 2. dále oslavíme jubilujícího Josefa Suka taktéž čtyřnásobně například jeho Fantazií g moll pro housle a orchestr, Pohádkou či Dramatickou ouverturou, 3. třetí sérii věnujeme Petru Iljiči Čajkovskému, věrnému obdivovateli Prahy. FOK zahraje Symfonii č. 1 Zimní sny, Symfonii Manfred nebo suitu z Labutího jezera. Uctíme také důležitá světová výročí 100 let od narození Benjamina Brittena (koncerty 13./14. listopadu), 150 let od narození Richarda Strausse (koncerty 19./20. února), 200 let od narození Giuseppe Verdiho a Richarda Wagnera (koncerty 9./10. října). Protože od dob, kdy FOK vedl Serge Baudo, koluje orchestru v žilách francouzská krev, budeme se hojně věnovat hudbě právě ze země galského kohouta např. suitám z oper Carmen a Arlézanka Georgese Bizeta či Varhanní symfonii Alexandra Guilmanta. Unikátně představíme Praze také hudbu íránskou, a to kompozicemi Ahmada Pejmana a Šahrdáda Roháního. Z nástrojů bude hrát prim lidský hlas, vždyť uvedeme hned čtyři velká vokálně-instrumentální díla Verdiho Quattro pezzi sacri, Janáčkovu Glagolskou mši s dirigentem Muhaiem Tangem, Beethovenovu Missu solemnis s Helmuthem Rillingem a Dvořákovo Stabat Mater s Ondrejem Lenárdem. Jako sólisté-zpěváci své umění předvedou sopranistky Ailish Tynan, Frédérique Friess nebo barytonista Ivan Kusnjer. Představíme také vynikající klávesistky a klávesisty: Gunthera Rosta a Drahomíru Matznerovou, u jedinečných varhan Smetanovy síně a za klavírem Olgu Kern, Martina Helmchena a Wojciecha Switału. Zvláštní pozornosti se dostane nástrojům dechovým hoboji Pauline Oostenrijk a Liběny Séquardtové, fagotu Daga Jensena a lesnímu rohu Zuzany Rzounkové. Roli rezidenčního umělce pro 79. sezónu na sebe vzal houslista Ivan Ženatý. Ovšem hudba má především znít, proto, vážení posluchači, vedle této brožury otevřete především svou naslouchající duši Martin Rudovský, autor dramaturgie orchestrálních koncertů 6

9 There are days when the city is submerged in blue music like Venice in the sea. Yes, let it drown the tips of the spires! Jaroslav Seifert (from the collection Island Concert) Dear Listeners, The Artistic Programmer of the PSO shares Jaroslav Seifert s wish. He would go even further and hope that Prague not only drowns in music, but that the city s residents and visitors are completely overwhelmed by music. The heroic PSO, which is about to open the 79 th chapter of its marvellous tale, will strive to fulfil the poet s (and my) dream. Let the brochure we hereby present, filled with music on every page, be your guide to the 2013/2014 season and may it help you discover this season s magical world of music. The orchestral concerts are, as usual, divided into two main series: A/B and C/D. Added to that are concerts for children and their parents (the Family Concerts), Sunday and Special Concerts. We are also increasing the number of public general rehearsals and pre-concert discussions. As our season leads in to the year 2014, the Year of Czech Music, we shall be drawing from a bottomless treasure trove of Czech classical, modern and postmodern works. For example, under the baton of the chief conductor Jiří Kout we shall present the Song Cycle Wooden Christ by composer Jan Hanuš (an event I am particularly looking forward to) and Petr Eben s Symphonia gregoriana to mark what would be Eben s 85 th birthday. Included in the programme will also be a Czech premiere of Duplicates, a piece written by one of the most interesting contemporary composers Kryštof Mařatka. Three new special series will be introduced: 1. Our metropolitan connection will be demonstrated in a special four-part series Prague in Music, within which Husa s Music for Prague 1968 and Mozart s Prague Symphony will be performed. 2. Josef Suk s jubilee anniversary will be celebrated in four concerts, presenting his Fantasy in G Minor for Violin and Orchestra, Fairytale and Dramatic Overture. 3. The third series will be devoted to Pyotr Ilyich Tchaikovsky, a loyal admirer of Prague. The PSO will perform his Symphony No.1 Winter Dreams, Manfred Symphony and the Suite from the Swan Lake. We shall also mark important world anniversaries - the 100 th anniversary of the birth of Benjamin Britten (concerts on the 13 th and 14 th November), the 150 th anniversary of the birth of Richard Strauss (concerts on the 19 th and 20 th February 2014), 200 years since the birth of Giuseppe Verdi and Richard Wagner (concerts on the 9 th and 10 th October). Since the time the PSO was under the leadership of Serge Baudo, French blood has been circulating in the orchestra, hence we shall pay tribute to music from the country of the Gallic Rooster and perform compositions such as Carmen and L'Arlésienne by Georges Bizet and the Organ Symphony by Alexandre Guilmant. Iranian music by composers Ahmad Pejman and Šahrdád Rohání, rarely heard in Prague, will also be performed. Among the instruments, the human voice will play a leading role. Four large vocal and instrumental works will be performed, as well as two song cycles and individual arias: Verdi s Quattro pezzi sacri, Janáček s Glagolitic Mass with conductor Muhai Tang, Beethoven s Missa solemnis with Helmuth Rilling and Dvořák s Stabat Mater with Ondrej Lenárd. The sopranists Ailish Tynan, Frédérique Friess and baritone Ivan Kusnjer will represent the art of solo singing. We shall also hear some outstanding keyboard players: Gunther Rost and Drahomíra Matznerová, on the unique organ at the Smetana Hall and also pianists Olga Kern, Martin Helmchen and Wojciech Switała. Special attention will be paid to wind and brass instruments: the oboist Pauline Oostenrijk and Liběna Séquardtová, bassoonist Dag Jensen and French horn player Zuzana Rzounková will be among the soloists. The role of the Artist-in-Residence for the 79 th season has been taken by the violinist Ivan Ženatý. But music has to be above all heard. Hence, dear listeners, open this guide, but first of all, open your listening souls Martin Rudovský, Artistic Programmer of Orchestral Concerts 7

10 Komorní koncerty Koncertního jednatelství FOK tradičně probíhají v kostele sv. Šimona a Judy a v Dvořákově síni Rudolfina. Jednotlivé komorní cykly zachovávají v 79. sezóně svůj počet koncertů i tematické zaměření. Podstatnou změnou je začlenění koncertů z cyklu pro klávesové nástroje do abonentní řady Stará hudba (cembalový recitál Vojtěcha Spurného). Kalendářní rok 2014 je Rokem české hudby, proto i v komorních řadách zazní díla českých hudebních skladatelů století (Jan Dismas Zelenka, Jan Zach, František Xaver Richter, Miloslav Kabeláč, Jan Novák). Cyklus Světová klavírní tvorba patří k nejoblíbenějším komorním řadám FOK. V osmi klavírních recitálech převažují umělci zahraniční, setkáme se zde s uznávanými představiteli svého oboru (Roland Brautigam, Gerhard, Oppitz, Ivan a Lukáš Klánský, Carlo Grante, Eugen Indjic, Barry Douglas, Ivo Kahánek, Wojciech Switała). Komorní řady Stará hudba, Komorní hudba a Populární cyklus jsou vyhrazeny významným zahraničním i českým interpretům (Sharon Kam, Jolente De Maeyer, Christophe Coin, Ivan Ženatý, Jan Páleníček, Jitka Čechová, Jiří Bárta) a přednostně českým souborům (Musica Florea, ArteMiss Trio, Schola Gregoriana Pragensis, Capella Regia Praha). Mezi mimořádnými vánočními koncerty stojí za povšimnutí především provedení Vánočního oratoria Johanna Sebastiana Bacha. Naše poděkování patří Hospitálskému řádu sv. Jana z Boha Milosrdným bratřím za možnost pořádat koncerty v kostele sv. Šimona a Judy. Tím spíše, že si v této sezóně připomínáme už 20. výročí naší vzájemné spolupráce. Jaroslav Šefrna, autor dramaturgie komorních koncertů The chamber concerts organised by the Concert Department of the PSO take place in the Church of St. Simon and St. Jude and in the Dvořák Hall of the Rudolfinum. In the 79 th season, the individual concert series will retain the same number of concerts and the same thematic direction as last season. However, there is one major change in that the keyboard series has been integrated in to the Early Music Series (the harpsichord recital of Vojtěch Spurný). As part of 2014 s Year of Czech Music, the chamber music series will include music by Czech composers spanning from the seventeenth to the twentieth century (composers Jan Dismas Zelenka, Jan Zach, František Xaver Richter, Miloslav Kabeláč and Jan Novák). The cycle World Piano Music is one of our most popular chamber series. The majority of the eight recitals will be given by foreign soloists, all of them renowned representatives in their field (Roland Brautigam,, Gerhard Oppitz, Ivan and Lukáš Klánský, Carlo Grante, Eugen Indjic, Barry Douglas, Ivo Kahánek, Wojciech Switała). Within the chamber music series Early Music, Chamber Music and Popular Series, the focus will be on outstanding foreign and Czech interpreters: Sharon Kam, Jolente De Maeyer, Christophe Coin, Ivan Ženatý, Jan Páleníček, Jitka Čechová, Jiří Bárta to name but a few, and predominantly Czech ensembles (Musica Florea, ArteMiss Trio, Schola Gregoriana Pragensis, Capella Regia Praha). Among the special concert events is the performance of Johann Sebastian Bach s Christmas Oratorio. We would like to express our thanks to The Hospitaller Order of St. John of God Hospitaller Brothers for the possibility to organize concerts in the Church of St. Simon and St. Jude. It is to emphasise that we will commemorate the 20 th anniversary of our mutual cooperation in this concert season. Jaroslav Šefrna, Artistic Programmer of Chamber Concerts 8

11 ORCHESTR V 79. SEZÓNĚ

12 OBSAZENÍ ORCHESTRU V 79. SEZÓNĚ ORCHESTRA MEMBERS IN THE 79 TH SEASON I. HOUSLE / FIRST VIOLIN Rita Čepurčenko koncertní mistr / Concert Master Jiří Hurník koncertní mistr / Concert Master Antonín Pergler zástupce koncertního mistra / Assistant Concert Master Pavel Šafařík zástupce koncertního mistra / Assistant Concert Master Adéla Vondráčková zástupce koncertního mistra / Assistant Concert Master Radim Šisler Světlana Pechoušková Petr Hlaváč František Kosina Filip Šilar Matěj Vlk Pavel Štecher Martin Kameš Blanka Fousková Jan Mráček Josef Riedlbauch Maria Ericsson Vlach Anna Anghelescu Kateřina Penková Monika Urbanová II. HOUSLE / SECOND VIOLIN Miloš Havlík vedoucí skupiny / Principal Costin Anghelescu zástupce vedoucího skupiny / Assistant Principal Zdeněk Jiroušek zástupce vedoucího skupiny / Assistant Principal Marie Vaňková Josef Bauer Jan Nykrýn Vlasta Beranová Vladislava Hořovská Vladimír Kučera Hana Šimečková Jiljí Teringer Petr Typolt Nila Fleissigová Anna Vaňková Marie Kosinová Miluše Skoumalová VIOLY / VIOLA Pavel Peřina vedoucí skupiny / Principal Tomáš Duda zástupce vedoucího skupiny / Assistant Principal Vladimír Bažant zástupce vedoucího skupiny / Assistant Principal Alan Melkus Oldřich Smola ml. Oldřich Smola Jan Nykrýn ml. Zuzana Peřinová Vladimír Zajačik Jiří Zajíc Milan Vladyka Vladan Malinjak Ludmila Topiarzová VIOLONCELLA / CELLO Miloš Jahoda koncertní mistr / Concert Master Jan Chuchro zástupce koncertního mistra / Assistant Concert Master Jaroslav Matějka zástupce koncertního mistra / Assistant Concert Master Richard Žemlička Petr Malíšek Věra Anýžová Michaela Zelenková Petra Malíšková Roman Stehlík Jan Halama Václav Fleissig KONTRABASY / DOUBLE-BASS Martin Zelenka vedoucí skupiny / Principal Michal Novák zástupce vedoucího skupiny / Assistant Principal Lukáš Verner zástupce vedoucího skupiny / Assistant Principal David Fendrych Vladimír Malík Jan Buble Václav Hoskovec Marek Lustig Jan Vokoun 10

13 Rita Čepurčenko Jiří Hurník Miloš Jahoda Liběna Séquardtová FLÉTNY / FLUTE Hana Brožová vedoucí skupiny / Principal Simona Pingitzer zástupce vedoucího skupiny / Assistant Principal Jiří Skuhra Martin Klimánek Petra Hoďánková (picola / Piccolo) HOBOJE / OBOE Liběna Séquardtová koncertní mistr dechové harmonie / Wind Harmony Concert Master Jurij Likin zástupce vedoucího skupiny / Assistant Principal Radim Kocina Jan Hoďánek (anglický roh / English horn) Monika Boušková (anglický roh / English horn) KLARINETY / CLARINET Jaroslav Marek vedoucí skupiny / Principal Vlastimil Mareš zástupce vedoucího skupiny / Assistant Principal Miroslav Plechatý Jan Mach Zbyněk Cícha FAGOTY / BASSOON Svatopluk Čech vedoucí skupiny / Principal Luboš Hucek zástupce vedoucího skupiny / Assistant Principal Václav Fürbach Jaroslav Jedlička Petr Němeček LESNÍ ROHY / FRENCH HORN Zuzana Rzounková zástupce vedoucího skupiny / Assistant Principal František Langweil Petr Hernych vedoucí skupiny / Principal Tomáš Kirschner Petr Chomoucký Martin Sokol Eva Krajhanzlová TRUBKY / TRUMPET Marek Zvolánek zástupce vedoucího skupiny / Assistant Principal Marek Vajo Jan Fišer vedoucí skupiny / Principal Josef Řezníček Milan Bašta POZOUNY / TROMBONE Jiří Novotný vedoucí skupiny, zástupce konc. mistra dech. harmonie / Principal, Assistant Wind Harmony Concert Master Václav Ferebauer zástupce vedoucího skupiny / Assistant Principal Julius Nečásek Stanislav Penk Antonín Keller TUBA / TUBA Miroslav Husák BICÍ / PERCUSSION Lubor Krása vedoucí skupiny / Principal Svatopluk Čech ml. zástupce vedoucího skupiny / Assistant Principal Martin Kopřiva David Řehoř Junko Honda HARFA / HARP Hana Jouzová neobsazeno KLÁVESOVÉ NÁSTROJE / KEYBOARD Daniela Valtová Kosinová 11

14 SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK PRAGUE SYMPHONY ORCHESTRA Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK je předním českým hudebním tělesem, které obohacuje koncertní život především české metropole a zároveň na nejvyšší úrovni reprezentuje českou kulturu v zahraničí. Jeho zakladatelem byl na podzim roku 1934 dirigent a hudební organizátor Rudolf Pekárek. Domácím pódiem orchestru se již od počátku stala Smetanova síň Obecního domu. Původně však nebyla aktivita orchestru vymezena pouze koncertní činností zkratka FOK symbolizuje jeho někdejší aktivity v prvních letech existence (film opera koncert). V roce 1952 se orchestr stává reprezentačním koncertním tělesem hlavního města Prahy a získává nový název: Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Uměleckou dráhu orchestru zásadně ovlivnily epochy, pod nimiž jsou podepsáni šéfdirigenti Václav Smetáček ( ), který ve velmi krátké době vybudoval velké symfonické těleso a stál v jeho čele celých třicet let, Jiří Bělohlávek ( ) a Serge Baudo ( ). Kromě nich pomáhali utvářet profil tělesa šéfdirigenti Petr Altrichter, Martin Turnovský, Gaetano Delogu i další dirigenti, kteří s orchestrem dlouhodobě spolupracovali zejména Václav Neumann, Zdeněk Košler a Vladimír Válek. Od koncertní sezóny 2006/2007 je šéfdirigentem orchestru Jiří Kout. Renomé a respekt si orchestr získává po celou dobu své existence pod vedením mezinárodně uznávaných dirigentů a spoluprací s dlouhou řadou špičkových sólistů. Hostoval ve většině evropských zemí, opakovaně též v Japonsku a Spojených státech amerických. Navštívil rovněž Jižní Ameriku, Portoriko, Tchaj-wan, Koreu, Turecko, Izrael, Čínu, Omán a další země. Dlouhou tradici orchestru dokládá také rozsáhlý katalog gramofonových, rozhlasových a televizních snímků, zahrnující česká i světová hudební díla. The Prague Symphony Orchestra is a leading Czech music ensemble that greatly enriches the concert life of the Czech capital and represents Czech culture at the highest level abroad. The PSO was founded in the autumn of 1934 by the conductor and music organiser Rudolf Pekárek. From the beginning the orchestra s home podium has been the Smetana Hall of the Municipal House. Originally, the PSO s activities were not limited to concerts; in Czech it has always been known as the FOK orchestra, an acronym symbolising its triple orientation in the first years of its life (Film Opera Concert). In 1952 the orchestra became the representative concert orchestra of the City of Prague and was therefore renamed the Prague Symphony Orchestra. The orchestra s traditions and development have been strongly influenced by key periods under high-profile chief conductors: Václav Smetáček ( ) who managed to build the orchestra into a large symphonic ensemble and headed it for a full thirty years, Jiří Bělohlávek ( ) and Serge Baudo ( ). Beside them stand Petr Altrichter, Martin Turnovský and Gaetano Delogu. Since the 2006/2007 concert season the orchestra s chief conductor and artistic director has been Jiří Kout. Other important Czech conductors who have worked with the orchestra over a long period have included Václav Neumann, Zdeněk Košler and Vladimír Válek. Over the course of the orchestra's history many important world conductors have appeared as guest- -conductors, as well as a remarkable range of soloists. The orchestra has performed in most European countries, with repeat tours of Japan and the USA. It has also visited South America, Puerto Rico, Taiwan, Korea, Turkey, Israel, China, and Oman, amongst others. Another proof to the orchestra's work is its extensive catalogue of phonograph, radio, and television recordings, of both Czech and worldwide repertoire. 12

15 ORCHESTRÁLNÍ CYKLY

16 ORCHESTRÁLNÍ CYKLUS A/B ORCHESTRAL SERIES A/B Smetanova síň, Obecní dům Smetana Hall, Municipal House hodin / 7.30 p.m St / Wed A Čt / Thur B1 ZAHAJOVACÍ KONCERT 79. SEZÓNY OPENING CONCERT OF THE 79 TH SEASON ANTONÍN DVOŘÁK: Karneval op. 92 KAREL HUSA: Hudba pro Prahu 1968 PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ: Symfonie č. 4 f moll op. 36 Zdeněk Mácal dirigent / Conductor Ceny / Prices: 800, 660, 560, St / Wed A Čt / Thur B2 KONCERT K POCTĚ GIUSEPPE VERDIHO A RICHARDA WAGNERA IN HONOUR OF GIUSEPPE VERDI AND RICHARD WAGNER RICHARD WAGNER: Tannhäuser, předehra a bacchanale GIUSEPPE VERDI - MUHAI TANG - JAN RYBÁŘ: OuVerditura, symfonická báseň z předeher Verdiho oper GIUSEPPE VERDI: Quattro pezzi sacri KÜHNŮV SMÍŠENÝ SBOR THE KÜHN CHOIR OF PRAGUE Marek Vorlíček sbormistr / Choirmaster Muhai Tang dirigent / Conductor Ceny / Prices: 600, 460, 360, St / Wed A Čt / Thur B3 KONCERT K POCTĚ BENJAMINA BRITTENA IN HONOUR OF BENJAMIN BRITTEN JOSEF SUK: Dramatická ouvertura op. 4 BENJAMIN BRITTEN: Koncert pro housle a orchestr d moll op. 15 PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ: Symfonie Manfred op. 58 Ivan Ženatý housle / Violin Petri Sakari dirigent / Conductor v 10 hodin veřejná generální zkouška v hodin beseda v Cukrárně Obecního domu Ceny / Prices: 600, 460, 360,

17 St / Wed A Čt / Thur B4 KONCERT K POCTĚ PETRA EBENA IN HONOUR OF PETR EBEN WOLFGANG AMADEUS MOZART: Don Giovanni KV 527, předehra k opeře Symfonie č. 38 D dur KV 504 Pražská PETR EBEN: Koncert pro varhany a orchestr č. 1 Symphonia gregoriana Gunther Rost varhany / Organ SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS David Eben umělecký vedoucí / Artistic Leader Gabriel Feltz dirigent / Conductor v hodin beseda v Cukrárně Obecního domu Ceny / Prices: 600, 460, 360, St / Wed A Čt / Thur B5 GABRIEL FAURÉ: Pelléas a Mélisanda, suita op. 80 ANDRÉ JOLIVET: Koncert pro fagot, smyčcový orchestr, harfu a klavír JOSEF SUK: Pohádka op. 16 Dag Jensen fagot / Bassoon Fabrice Bollon dirigent / Conductor v 10 hodin veřejná generální zkouška v hodin beseda v Cukrárně Obecního domu Ceny / Prices: 600, 460, 360, St / Wed A Čt / Thur B6 CARL MARIA VON WEBER: Oberon, předehra k opeře WOLFGANG AMADEUS MOZART: Bella mia fiamma, addio KV 528 Ah, lo previdi KV 272 GUSTAV MAHLER: Symfonie č. 4 G dur Ailish Tynan soprán / Soprano Jac van Steen dirigent / Conductor v hodin beseda v Cukrárně Obecního domu Ceny / Prices: 600, 460, 360,

18 ORCHESTRÁLNÍ CYKLUS A/B ORCHESTRAL SERIES A/B St / Wed A Čt / Thur B7 LUDWIG VAN BEETHOVEN: Missa solemnis D dur op. 123 Lucie Silkenová soprán / Soprano Kismara Pessatti alt / Alto Sebastian Kohlhepp tenor Torben Jürgens bas / Bass ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNO CZECH PHILHARMONIC CHOIR OF BRNO Petr Fiala sbormistr / Choirmaster Ceny / Prices: 600, 460, 360, 300 Helmuth Rilling dirigent / Conductor v 10 hodin veřejná generální zkouška v hodin beseda v Cukrárně Obecního domu St / Wed A Čt / Thur B8 PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ: Labutí jezero, výběr ze suity VÍTĚZSLAV NOVÁK: Toman a lesní panna op. 40 JOSEF SUK: Praga op. 26 Libor Pešek dirigent / Conductor v 10 hodin veřejná generální zkouška Ceny / Prices: 600, 460, 360, 300 Počet koncertů / Number of Concerts: 8 Ceny abonentních vstupenek / Prices of Subscription Seats: 2 880, 2 240, 1 760, Kč / CZK Více na: a

19 ORCHESTRÁLNÍ CYKLUS C/D ORCHESTRAL SERIES C/D Smetanova síň, Obecní dům Smetana Hall, Municipal House hodin / 7.30 p.m St / Wed C Čt / Thur D1 KONCERT K POCTĚ SERGEJE RACHMANINOVA IN HONOUR OF SERGEI RACHMANINOFF ANTONÍN DVOŘÁK: Slovanská rapsodie č. 2 g moll op. 45 SERGEJ RACHMANINOV: Rapsodie na Paganiniho téma op. 43 EDWARD ELGAR: Variace na původní téma Enigma op. 36 Olga Kern klavír / Piano Petr Altrichter dirigent / Conductor v 10 hodin veřejná generální zkouška v hodin beseda v Cukrárně Obecního domu Ceny / Prices: 600, 460, 360, St / Wed C Čt / Thur D2 HUDBA PERSIE / MUSIC OF PERSIA ŠAHRDÁD ROHÁNÍ: Perský záliv, suita ALBERT WILLIAM KETÈLBEY: Na perském trhu ŠAHRDÁD ROHÁNÍ: Perská zahrada pro violoncello a orchestr AHMAD PEJMAN: Oslava Kian Soltani violoncello / Cello Šahrdád Rohání dirigent / Conductor v hodin beseda v Cukrárně Obecního domu Ceny / Prices: 600, 460, 360, St / Wed C Čt / Thur D3 LEOŠ JANÁČEK: Lašské tance WOLFGANG AMADEUS MOZART: Koncert č. 27 B dur pro klavír a orchestr KV 595 PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ: Symfonie č. 1 g moll op. 13 Zimní sny Wojciech S witała klavír / Piano Jac van Steen dirigent / Conductor v 10 hodin veřejná generální zkouška Ceny / Prices: 600, 460, 360,

20 ORCHESTRÁLNÍ CYKLUS C/D ORCHESTRAL SERIES C/D St / Wed C Čt / Thur D4 ALEXANDER ZEMLINSKY: Sinfonietta op. 23 BOHUSLAV MARTINŮ: Koncert pro hoboj a malý orchestr H. 353 ANTONÍN DVOŘÁK: Vodník op. 107 Polednice op. 108 Holoubek op. 110 Pauline Oostenrijk hoboj / Oboe Jac van Steen dirigent / Conductor v 10 hodin veřejná generální zkouška Ceny / Prices: 600, 460, 360, St / Wed C Čt / Thur D5 KONCERT K POCTĚ RICHARDA STRAUSSE IN HONOUR OF RICHARD STRAUSS ZDENĚK FIBICH: Šárka op. 51, předehra k opeře ALEXANDRE GUILMANT: Symfonie č.1 d moll pro varhany a orchestr op.42 RICHARD STRAUSS: Symphonia domestica op. 53 Drahomíra Matznerová varhany / Organ Heiko Mathias Förster dirigent / Conductor Ceny / Prices: 600, 460, 360, St / Wed C Čt / Thur D6 DMITRIJ ŠOSTAKOVIČ: Symfonie č. 1 f moll op. 10 JAN HANUŠ: Dřevěný Kristus, cyklus písní pro nižší hlas a orchestr ANTONÍN DVOŘÁK: Koncert g moll pro klavír a orchestr op. 33 Ivan Kusnjer baryton / Baritone Martin Helmchen klavír / Piano Jiří Kout dirigent / Conductor v hodin beseda v Cukrárně Obecního domu Ceny / Prices: 600, 460, 360,

CHRÁM SV. MIKULÁŠE - STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ, Praha 1 ST. NICHOLAS CHURCH Old-Town Square, Prague 1

CHRÁM SV. MIKULÁŠE - STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ, Praha 1 ST. NICHOLAS CHURCH Old-Town Square, Prague 1 CHRÁM SV. MIKULÁŠE - STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ, Praha 1 ST. NICHOLAS CHURCH Old-Town Square, Prague 1 Pokladna otevřena v den koncertu / Box office open at the day of the concert Info & booking: +420 777 581

Více

1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč

1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč 1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč Názvy not v notové osnově určuje klíč. V hudbě se běžně používají čtyři základní klíče: houslový, altový (violový), tenorový a basový. Houslový klíč (G klíč)

Více

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Základní umělecká škola Choceň Název projektu: Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Reg. č. CZ.1.07/1.1.28/02.0017 Projekt je spolufinancován z Evropského

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

Koncert laureátů Concertino Praga 2016

Koncert laureátů Concertino Praga 2016 Koncert laureátů Concertino Praga 2016 Praha Rudolfinum, Dvořákova síň / Pátek 10. 6. 2016 / 19.00 Program: Sergej Rachmaninov: Koncert pro klavír a orchestr č. 2 c moll op. 18 Petr Iljič Čajkovskij: Koncert

Více

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Základní umělecká škola Choceň Název projektu: Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Reg. č. CZ.1.07/1.1.28/02.0017 Projekt je spolufinancován z Evropského

Více

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 ROBERT FUCHS Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 Cizí jazyk: angličtina E-mail: robertfuchs.composer@gmail.com Web:

Více

BŘEZEN 2010. ČT 11 a PÁ 12I3, Besední dům I 19:30 Jeunesses musicales I 3. ab. koncert

BŘEZEN 2010. ČT 11 a PÁ 12I3, Besední dům I 19:30 Jeunesses musicales I 3. ab. koncert NABÍDKA KONCERTŮ březen až květen 2010 BŘEZEN 2010 ČT 11 a PÁ 12I3, Besední dům I 19:30 Jeunesses musicales I 3. ab. koncert Ginastera Impresiones de la Puna pro flétnu a smyčcové kvarteto Dvořák Smyčcový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Plzeňské filharmonie o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Plzeňské filharmonie o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Plzeňské filharmonie o.p.s. za rok 2008 Obsah výroční zprávy Tato výroční zpráva obsahuje celkem 19 listů. Úvod a zpráva o činnosti 1-2 Přehled činnosti 3-8 Zpráva auditora 9-11 Rozvaha

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY KONCERTNÍ AGENTURA uvádí pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, statutárního města Chomutova, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Obsah. Úvod 11 Čeští skladatelé Kalabisovy generační vrstvy 11 Skladatelský typ Viktora Kalabise 12 Vznik monografie 14.

Obsah. Úvod 11 Čeští skladatelé Kalabisovy generační vrstvy 11 Skladatelský typ Viktora Kalabise 12 Vznik monografie 14. Obsah Úvod 11 Čeští skladatelé Kalabisovy generační vrstvy 11 Skladatelský typ Viktora Kalabise 12 Vznik monografie 14 Brázdy života 15 Dětství (1923 33) 15 Červený Kostelec (1923 29) 15 Solnice u Rychnova

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY uvádí pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, statutárního města Chomutova, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV s. r. o. CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ

Více

Příjemné letní dny Vám za festivalový tým přeje a na shledanou na koncertech v příštím ročníku se těší Radek Hrabě, vedoucí projektu

Příjemné letní dny Vám za festivalový tým přeje a na shledanou na koncertech v příštím ročníku se těší Radek Hrabě, vedoucí projektu informační zpravodaj Vážení a milí příznivci cyklu Svátky hudby v Praze, rok se s rokem sešel a pražský cyklus komorní hudby Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté, uzavřel úspěšně svůj jednadvacátý

Více

Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz

Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Kühnův smíšený sbor Kühnův smíšený sbor je dobrovolným sdružením

Více

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz Janáčkovo trio 2009 Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír www.janacektrio.cz Děkujeme Allianz pojišťovně, a.s., že nás v roce 2009 opět podpořila LEDEN - ÚNOR Na začátku

Více

Učivo (téma): The greatest personalities of Czech classical music

Učivo (téma): The greatest personalities of Czech classical music Označení materiálu: VY_22_INOVACE_AJ_E_53 Autor: Jana Řehořová Tematický celek: Czech Republic Učivo (téma): The greatest personalities of Czech classical music www.zlinskedumy.cz Stručná charakteristika

Více

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz Jana Ludvíčková je absolventkou Pražské konzervatoře ( prof. F. Pospíšil) a Guildhall School of Music and Drama v Londýně ( prof. D. Takeno), kde získala mnohá ocenění v rámci studií, jako např: Pyramid

Více

LEDNICKO/VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL ROČNÍK 30. ZÁŘÍ 14. ŘÍJNA 2017

LEDNICKO/VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL ROČNÍK 30. ZÁŘÍ 14. ŘÍJNA 2017 LEDNICKO/VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL 2017 2. ROČNÍK 30. ZÁŘÍ 14. ŘÍJNA 2017 bude stejně jako předchozí ročník začínat a končit v krásných prostorách zámků Lednice a Valtice. Klasická hudba oživí historické

Více

Římskokatolická farnost Heřmanův Městec XII. ročník festivalu HUDEBNÍ LÉTO. v kostele sv. Bartoloměje Heřmanův Městec 2016

Římskokatolická farnost Heřmanův Městec XII. ročník festivalu HUDEBNÍ LÉTO. v kostele sv. Bartoloměje Heřmanův Městec 2016 Slavnostní zahajovací koncert W. A. MOZART: REQUIEM D MOLL Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice 12. 6. Kristýna Kůstková soprán / Markéta Štefániková alt Aleš Nehněvajsa tenor / Jaroslav Patočka

Více

1 Orchestrální. Čtyři samostatné tématické řady po čtyřech koncertech se zvýhodněním 25% na abonentní vstupence. novinka!

1 Orchestrální. Čtyři samostatné tématické řady po čtyřech koncertech se zvýhodněním 25% na abonentní vstupence. novinka! 1 Orchestrální novinka! Čtyři samostatné tématické řady po čtyřech koncertech se zvýhodněním 25% na abonentní vstupence. F_pohlednice_2012_5.indd 1 15.6.12 9:14 1 Orchestrální 28. 9. 2012, pátek 18:00

Více

Lednicko/Valtický hudební festival ročník 30. ZÁŘÍ 14. října 2017

Lednicko/Valtický hudební festival ročník 30. ZÁŘÍ 14. října 2017 Lednicko/Valtický hudební festival 2017 2. ročník 30. ZÁŘÍ 14. října 2017 2. ročník Lednicko/Valtického hudebního festivalu (LVHF) bude stejně jako předchozí ročník začínat a končit v krásných prostorách

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ Doplň názvy not. Napiš půlové noty. e 1 c 1 g 1 h 1 d 1 a 1 c 2 f 1 Zařaď hudební nástroje (smyčcové, dechové plechové-žesťové, dechové dřevěné, bicí). TYMPÁNY POZOUN KONTRABAS

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury Tisková zpráva Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ 7. ledna 2004, 20:00, Rudolfinum, Dvořákova síň Česká filharmonie, dir. Vladimír Válek Antonín Dvořák: 8. symfonie G

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: XVUFOKXS) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace / / 0/4 0/2 0/8 0/7 0/2 Obecná

Více

PROGRAM SPOLEČNOST FRYDERYKA CHOPINA, SPOLEK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ČESKÁ REPUBLIKA

PROGRAM SPOLEČNOST FRYDERYKA CHOPINA, SPOLEK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ČESKÁ REPUBLIKA 58. ročník Chopinova festivalu 17. 26. srpna 2017 11. MEZINÁRODNÍ KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ F. CHOPINA 14. 17. srpna 2017 Festival a soutěž se konají za finanční podpory Města Mariánské Lázně, Karlovarského kraje

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy Pěvecké hlasy mají svoje názvy, stejně jako hudební nástroje. Pěvecké hlasy dělíme na ženské, mužské a dětské. Ženské hlasy jsou- nejvyšší soprán, střední mezzosoprán, nejnižší alt. Mužské hlasy jsou-

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: WZRHSW) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-18 Z á k l a d o v ý t e x t : Mark: Is this your photo album, Kate? Kate: Yes, it is. Mark: Can I have

Více

Vítejte ve Filharmonii Hradec Králové Žurnál č. 6 / 2016

Vítejte ve Filharmonii Hradec Králové Žurnál č. 6 / 2016 Vítejte ve Filharmonii Hradec Králové Žurnál č. 6 / 2016 Příští program 25.2.2016 čtvrtek, 19:30 hod., Červená řada Pěvecký koncert Veronika Dzhioeva soprán Martin Bárta - baryton Rachmaninov, Čajkovskij,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE MONTHLY PROGRAMDECEMBER 2016 Czechs meeting foreigners and vice versa Discussions, debates, games, trips Informal atmosphere Opportunity to meet new people No need to speak Czech In Prague and Central

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

KPH. Kruh přátel hudby

KPH. Kruh přátel hudby KPH Kruh přátel hudby 2016-2017 Kruh přátel hudby: Základní informace Všechny potřebné informace pro členství v KPH obdržíte v předprodeji vstupenek MěKS v přízemí městského domu kultury, tel.: 383 311

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Rozdělení strunných nástrojů: Rozdělení dechových nástrojů: Bicí nástroje: 4.ročník Opakování. G dur + akordy + D7. e moll harmonická + akordy

Rozdělení strunných nástrojů: Rozdělení dechových nástrojů: Bicí nástroje: 4.ročník Opakování. G dur + akordy + D7. e moll harmonická + akordy Opakování G dur + akordy + D7 e moll harmonická + akordy e moll melodická + akordy g moll harmonická + akordy g moll melodická + akordy Rozdělení strunných nástrojů: Rozdělení dechových nástrojů: Bicí

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Pracovní list pro opakování znalostí z hudební výchovy a prohloubení dovedností práce s internetem. Listy jsou rozděleny na 4 kategorie (A, B, C, D).

Pracovní list pro opakování znalostí z hudební výchovy a prohloubení dovedností práce s internetem. Listy jsou rozděleny na 4 kategorie (A, B, C, D). Autor: Vzdělávací oblast: Téma: Zuzana Štichová Umění a kultura hudební výchova hudební pojmy Ročník: 8. Datum vytvoření: prosinec 2012 Materiál: Anotace: Metodické pokyny: Pomůcky: VY_32_INOVACE_S2.2_HV.8.15

Více

Leoše Janáčka. 23. ročník. klavír varhany. v oborech. vypisuje. Mezinárodní soutěže. v Brně

Leoše Janáčka. 23. ročník. klavír varhany. v oborech. vypisuje. Mezinárodní soutěže. v Brně Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Daniela Hermana, hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Magický konec roku ve stylu The Mark. Magical Year-End by The Mark

Magický konec roku ve stylu The Mark. Magical Year-End by The Mark Magický konec roku ve stylu The Mark Magical Year-End by The Mark Praha na sebe během Vánoc, díky svým pohádkovým scenériím za mrazivých zimních dnů, bere ještě magičtější podobu než jindy. Na letošní

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

MINIMUM K NÁHRADNÍ ZKOUŠCE Z HUDEBNÍ NAUKY

MINIMUM K NÁHRADNÍ ZKOUŠCE Z HUDEBNÍ NAUKY 1. ROČNÍK 1. pololetí 1. Zvuk, tón, notová osnova, houslový klíč, basový klíč (violoncello, klavír a akordeon), taktová čára 2. Vlastnosti tónu 3. Hudební abeceda, znalost not v houslovém klíči od c1 do

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

VARHANY ZNùJÍCÍ Slaný Zlonice

VARHANY ZNùJÍCÍ Slaný Zlonice 2016 VARHANY ZNùJÍCÍ Slaný Zlonice Vážení posluchači, prostřednictvím živých nahrávek se můžete seznámit s historickými varhanami ve Slaném a ve Zlonicích tak, jak je během šestého ročníku mezinárodního

Více

crescendo = decrescendo = ppp= piano pianissimo= allegro = moderato =

crescendo = decrescendo = ppp= piano pianissimo= allegro = moderato = H dur - 5 křížků: fis, cis, gis, dis, ais 1 Mollová stupnice se čtyřmi křížky se jmenuje cis moll (fis, cis, gis, dis). cis moll harmonická + akordy cis moll melodická + akordy Es + akordy + D7 fis moll

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

Filharmonie HK hostovala v Obecním domě. 27.2.2016 na plese Spolku českých právníků VŠEHRD

Filharmonie HK hostovala v Obecním domě. 27.2.2016 na plese Spolku českých právníků VŠEHRD Vítejte ve Filharmonii Hradec Králové Žurnál č. 8 / 2016 Filharmonie HK hostovala v Obecním domě 27.2.2016 na plese Spolku českých právníků VŠEHRD Příští program 10.3.2016 čtvrtek 19:30 hod., Bílá řada

Více

KDO JSOU BRNĚNŠTÍ KOMORNÍ SÓLISTÉ

KDO JSOU BRNĚNŠTÍ KOMORNÍ SÓLISTÉ 1 Brněnští komorní sólisté programová nabídka Sezóna 2013-2014 2 KDO JSOU BRNĚNŠTÍ KOMORNÍ SÓLISTÉ Brněnské komorní sólisty založil v devadesátých letech primárius Janáčkova kvarteta Miloš Vacek. Soubor

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

PRŮŘEZ HUDEBNÍMI DĚJINAMI

PRŮŘEZ HUDEBNÍMI DĚJINAMI PRŮŘEZ HUDEBNÍMI DĚJINAMI Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: leden 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského chorálu b) česká duchovní píseň c) organizační zázemí operního provozu d) antická lyra

1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského chorálu b) česká duchovní píseň c) organizační zázemí operního provozu d) antická lyra Vzorový test k přijímacím zkouškám na NMgr. Obor Učitelství Hv pro ZŠ (z dějin hudby, hudebních forem, harmonie, intonace) Příloha W.A. Mozart : Sonáta 1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2014

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2014 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2014 SEZNAM KONCERTŮ čtvrtek 23. ledna, slavnostní aula Gymnázia Dr.Pekaře, od 19.00 hodin abonentní Pavla Švestková mezzosoprán Robert Fuchs klavír čtvrtek 13. února,

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Unit 1 part A - translation practice 1. Jmenuji se Jessica Poole. Mám dvanáct let a žiji v Londýně. My name's Jessica Poole. I'm twelve years old and I live

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2016/17

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2016/17 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2016/17 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Program soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009 sobota 28. listopadu 2009 Sukova síň Rudolfina Alšovo nábřeží 12, Praha 1

Program soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009 sobota 28. listopadu 2009 Sukova síň Rudolfina Alšovo nábřeží 12, Praha 1 Program soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009 sobota 28. listopadu 2009 Sukova síň Rudolfina Alšovo nábřeží 12, Praha 1 7:00 9:30 Akustické zkoušky účinkujících v 1. přehlídkovém bloku,

Více

ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2016

ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2016 ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2016 Mariánské Lázně 13. 15. května 2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, řešení II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, for students

II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, řešení II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, for students Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Happy New Year, song Pořadové číslo: II_2-01_39 Předmět: Anglický jazyk Třída: 8. A Téma hodiny: Vánoce a Nový rok. Vyučující: Ing. Olga Matoušková

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : začátečník mírně pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje 6 různých cvičení včetně krátkého překladu, pomocí

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis

Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis Londýn VY_32_INOVACE_AK_1_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony

Více

POZVÁNKA NA FESTIVAL MORAVSKÝ PODZIM 2011

POZVÁNKA NA FESTIVAL MORAVSKÝ PODZIM 2011 POZVÁNKA NA FESTIVAL MORAVSKÝ PODZIM 2011 Ráda bych Vás touto cestou upozornila na 46. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Brno Moravský podzim, který proběhne v několika brněnských koncertních sálech

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Dominantní septakord Dominantní septakord je akord v rozsahu intervalu malá septima. MALÁ SEPTIMA, m. 7: Akordová značka A 7, H 7 označuje dominantní septakord. A 7 H 7 m. 7 m. 7 m. 7 m. 7 m. 7 m. 7 Septakord

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

AKTIVNÍ ÚČASTNÍCI MLKKPK 2016 A JEJICH REPERTOÁR

AKTIVNÍ ÚČASTNÍCI MLKKPK 2016 A JEJICH REPERTOÁR AKTIVNÍ ÚČASTNÍCI MLKKPK 2016 A JEJICH REPERTOÁR 1. Baiurova Anna, Rusko /prof. Milan Langer/ Händel Koncert F dur, 1. věta Chopin Valčík a moll op. posth. Polonéza g moll op. posth. Grieg Lístek do památníku

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk 1. 1. www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořil: Vytvořila: Jan Pavla Doležal Axmanová DUM číslo: 103 Co je to polygrafie Škola Ročník Název projektu

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 location: Chengdu, Sichuan, China date: 3rd - 6th of November, 2016 focus: glass, crystal, porcelain, design and home-decor www.czechtrade.cz Chengdu, gate way to

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; Internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_HV8ST_06_03_14

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-psa-15 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Český spolek pro komorní hudbu Czech Chamber Music Society

Český spolek pro komorní hudbu Czech Chamber Music Society Český spolek pro komorní hudbu Czech Chamber Music Society 119. sezona / 119th season Programový katalog / Season Guide 2013/2014 Rezidenčním souborem sezony 2013 2014 je světoznámý Pavel Haas Quartet,

Více

SHINY, SHINY... DIAMONDS!

SHINY, SHINY... DIAMONDS! PODZIM ZIMA 2007/2008 Otvíráte katalog s novou kolekcí na ich perků. S novinkami, které jsme pro vás připravili a s kterými se ji mů ete setkat a na ivo si je prohlédnout i v obchodech. Trendem leto ní

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

2016/2017 GJK. Maturitní otázky z hudební výchovy

2016/2017 GJK. Maturitní otázky z hudební výchovy Maturitní otázky z hudební výchovy 2016/2017 GJK Všechny otázky se skládají ze dvou částí: historická část, věnovaná určitému období či tematickému celku; hudebně-teoretická část, věnovaná vybrané související

Více

25. února 2014, ZUŠ Velešín. Výsledková listina

25. února 2014, ZUŠ Velešín. Výsledková listina Okresní kolo soutěže ZUŠ vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ve hře na smyčcové nástroje 25. února 2014, ZUŠ Velešín Výsledková listina Housle Kategorie I. Bůžek Stanislav Oskar Rieding

Více