79. KONCERTNÍ SEZÓNA /79 TH CONCERT SEASON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "79. KONCERTNÍ SEZÓNA /79 TH CONCERT SEASON"

Transkript

1 79. KONCERTNÍ SEZÓNA /79 TH CONCERT SEASON 2013/2014

2 Redakční uzávěrka / Closing Date: Odpovědná redaktorka / Editor: Lucie Maňourová Překlady / Translations: Samuel Goldscheider, Zuzana Michlerová Vydal / Published: Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, 2013 Grafická úprava / Graphic Design: Jan Jiskra, TYPO+ Tisk / Print: Typos, tiskařské závody, s.r.o. Praha na fotografiích / Prague Through the Lens: s. 2 obálky a s. 9 / p. 2 of the cover and p. 9: Smetanova síň Obecního domu / Smetana Hall, Municipal House s. 13 / p. 13: Čechův most / Svatopluk Čech Bridge s. 29 a 64 / p. 29 and 64: kostel sv. Šimona a Judy / Church of St. Simon and St. Jude s. 41 / p. 41: Tančící dům / Dancing Building s. 43 / p. 43: kašna na II. nádvoří Pražského hradu / Fountain in the 2 nd Court of the Prague Castle s. 49 / p. 49: Veletržní palác / Trade Fair Palace s. 51 / p. 51: rozhledna na Petříně / Petřín View Tower s. 55 / p. 55: kostel sv. Mikuláše na Malé Straně / Church of St. Nicholas in the Lesser Town

3 OBSAH CONTENTS Úvodní slova / Introductory Texts / 2 5 Slovo k dramaturgii / Line about Dramaturgy / 6 8 Orchestr v 79. sezóně / Orchestra in the 79 th Season Obsazení orchestru / Orchestra Members / Profil orchestru / Orchestra Profile / 12 Orchestrální cykly / Orchestral Series Orchestrální cyklus A/B / Orchestral Series A/B / Orchestrální cyklus C/D / Orchestral Series C/D / Cyklus Praha v hudbě / Prague in Music Series / 20 Cyklus Suk / Suk Series / 21 Cyklus Čajkovskij / Tchaikovsky Series / 22 Nedělní cyklus / Sunday Series / 23 Hudba a divadlo / Music and Theatre / 24 Veřejné generální zkoušky / Public Rehearsals / 26 Besedy před koncerty / Pre-Concert Discussions / 27 Rezidenční umělec / Artist-in-Residence / 28 Komorní cykly / Chamber Series Světová klavírní tvorba / World Piano Music / Komorní hudba / Chamber Music / Stará hudba / Early Music / Populární cyklus / Popular Series / 38 Mimořádné koncerty / Special Concerts / 42 FOK pro děti / PSO for Children Orchestr na dotek / Family Concerts / 44 Hudební klub FÍK / Music Club FÍK / 45 Koncertní jednatelství FOK pro nové generace / Educational Concerts / 46 Koncerty pro jiné pořadatele / Concerts for Other Promoters / 50 Klub přátel FOK / PSO Friends Club / Jak se dostanete na koncerty FOK / How to Get to the PSO Concerts / 54 Vstupenky a předplatné / Individual and Subscription Tickets / Plánky koncertních síní / Ticket Seating Plans / Kontakty / Contacts / 63 Kalendář koncertů / Concert Schedule 1

4 Vážení příznivci klasické hudby, již do 79. koncertní sezóny vstupuje letos na podzim Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK. Tento úctyhodný věk však není na orchestru nikterak patrný. Orchestr stále dokáže oslovovat posluchače nejrůznějších věkových skupin ty nejmladší nevyjímaje. Nedávná turné po Japonsku a Velké Británii zase dokazují, že FOK umí k bouřlivým aplausům strhnout posluchače nejen v Praze, ale po celém světě. Pamětníci mi jistě dají za pravdu, že žánrová i posluchačská univerzalita patřila k silným stránkám orchestru už od jeho prvopočátků. Pamětníci si také možná vzpomenou, že v loňském roce uplynulo přesně 60 let od chvíle, kdy hlavní město Praha pojalo orchestr založený dirigentem Rudolfem Pekárkem za své reprezentační koncertní těleso. Za tu dobu se orchestr etabloval jako pevná součást pražského kulturního života. A nejen to: orchestr se stal také líhní vynikajících hudebníků mnozí z nich dnes slaví úspěchy na proslulých světových pódiích. Řecký matematik a filozof Pythagoras ze Samu prohlásil, že hudba velmi prospívá zdraví, když ji náležitě užíváme. Jako lékař vám tedy nemohu doporučit nic jiného, než abyste i v průběhu koncertní sezóny 2013/2014 užívali hudbu v podání Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK náležitě a pravidelně. Dear Friends of Classical Music, This autumn, the Prague Symphony Orchestra enters its 79 th season. That said, the orchestra doesn t show its venerable age in any way. It still appeals to audiences of all age groups, including the youngest of followers. The two recent tours to Japan and Great Britain prove that it can captivate listeners not only in Prague but all over the world. Those who remember the orchestra s past will agree with me that its universal appeal across generations, as well as its broad repertoire, were essential features from its very beginnings. Some of you may also remember that last year marked the sixtieth anniversary of the orchestra, originally founded by conductor Rudolf Pekárek, being taken under the wings of the Municipality of Prague and becoming the city s representative ensemble. During those sixty years the orchestra has established itself as an essential part of Prague cultural life. Added to that, the orchestra has become a breeding ground for exceptional musicians, many of whom are today reaping the rewards on renowned world podia. The Greek mathematician and philosopher Pythagoras of Samos claimed that music is very beneficial to one s health when applied properly. As a doctor I can prescribe you nothing better than the enjoyment of music performed by the Prague Symphony Orchestra in 2013/2014 season, in proper and regular doses. Bohuslav Svoboda primátor hlavního města Prahy / Mayor of Prague 2

5 Vážení a milí příznivci značky FOK, měl jsem tu čest v managementu Pražských symfoniků již působit. Bylo to v letech 1996 až 2002 a vedl jsem tehdy Koncertní jednatelství. Po více než deseti letech se do instituce a k orchestru, který mi kdysi otevíral obzory, poctěn vracím. Tenkrát ani dnes jsem neodolal vábení osobitosti, kterou má FOK v genech. V nové roli jsem se ocitl takřka přesně v den, kdy šla tato programová brožura s nadcházející sezónou, vypulírovaným výsledkem mnohaměsíčního úsilí zaníceného týmu, do tisku. Nahlížím na ni tedy více vaším pohledem, než pohledem toho, kdo ji připravoval. Mám radost, že Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK neslevuje ze své osobitosti, mám radost, že nás čeká dobře namíchaný koktejl tradičních programů, novinek a dobrých nápadů. A tajnosnubně se usmívám, protože tato 79. sezóna v některých ohledech již předznamenává to, co přinese 80. jubilejní sezóna. Ale nechci předbíhat, nakonec, vy se to stejně dozvíte první. Užívejte si hudbu, relaxujte, setkávejte se s přáteli. I já se jménem Pražských symfoniků těším na setkávání s vámi. Dear Esteemed Friends of the PSO Brand, I have already once had the privilege of being part of the management of the PSO. It was in the years , during which time I lead the Concert Department. Now, after more than ten years and with a great sense of honour, I am coming back to the organisation and orchestra which once helped open my horizons. Then, just as now, I couldn t resist the allure of the personality so rich in the orchestra s genes. I assumed the new position of Director of the Prague Symphony Orchestra on the day of this brochure s release. The brochure contains the programme of the coming season which is the result of longterm effort of our deeply dedicated team. Therefore I m looking at it more or less from the same position as you are as a reader rather than an author. I am delighted that the PSO does not compromise on its personality, that we have ahead of us a well mixed cocktail of traditional programmes, novelties and excellent ideas. And I have a cryptic smile on my face, knowing that this 79 th season will in many aspects usher-in what the jubilee 80 th season will bring us. But let s not jump too far ahead; in the end, you re likely to hear about it first, anyway. Enjoy the music, relax, and meet your friends. I, likewise, on behalf of the PSO, look forward to meeting you. Daniel Sobotka ředitel Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK / Director of the Prague Symphony Orchestra 3

6 Dámy a pánové, otevíráme novou koncertní sezónu FOKu. Věřím, že tato sezóna bude dobrá pro nás všechny. Rád bych při této příležitosti poděkoval našim věrným abonentům a těším se, že na koncertech FOKu přivítáme mnoho nových hudebních přátel. Jiří Kout, čestný šéfdirigent Vážení návštěvníci koncertů FOK, je mi velkým potěšením, že si s vámi budu moci užít novou koncertní sezónu, ve které vám v plné kráse a síle nabídneme nejen oslavu velikánů Čajkovského, Wagnera či Verdiho, ale také významného českého skladatele Josefa Suka. Dnešní doba si žádá mosty: mezi hudebníky a publikem, mezi různými kulturami, východem a západem, mezi různými světy. A tím správným mostem je právě hudba. Prostřednictvím jejího kouzla totiž budujeme duchovní most k našim snům a tím i k budoucnosti. Muhai Tang, hlavní dirigent Vážené publikum, milí přátelé hudby, jako hlavní hostující dirigent Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK se nesmírně těším na novou spolupráci s Prahou, městem tak bohatým na kulturu, a také s vámi, publikem Smetanovy síně, které již několikrát velice pozorně a poučeně naslouchalo mým koncertům. Hudební pouť mě zavedla do mnoha zemí a k mnoha orchestrům, se kterými jsem směl nastudovat široký repertoár včetně vrcholných děl z oblasti symfonické i operní tvorby. Prezentace tónů minulosti, ale i moderních trendů současnosti, to je cesta, na kterou bych vás rád pozval. Vychutnejte si proto Čajkovského Zimní sny, Dvořákovy symfonické básně, Mahlerovu Čtvrtou symfonii a ještě mnoho dalšího z nabídky nové koncertní sezóny FOK. Jac van Steen, hlavní hostující dirigent 4

7 Ladies and Gentlemen, The new season of concerts by the PSO is about to open. I believe that it will be a good season for all of us. May I take this opportunity to thank all our loyal subscribers and I look forward to welcoming many new musical friends at our concerts. Jiří Kout, Chief Conductor of Honour Dear FOK Concert-goers, It is a great pleasure for me to be able to enjoy in your company the new concert season, in which we shall offer, in its full beauty and power, celebrations of several giants such as Tchaikovsky, Wagner and Verdi, and also the remarkable Czech composer Josef Suk. We need bridges in these times: bridges between musicians and audiences, between various cultures, the east and the west, between various worlds. And music is the right bridge. Through music and its magic we can build a spiritual bridge to reach our dreams and the future. Muhai Tang, Principal Conductor Dear Audiences, Dear Friends of Music, As Chief Guest Conductor of the Prague Symphony Orchestra, I look forward enormously to my new collaboration with Prague, a city of such rich culture; and with you, the attentive and knowledgeable audience that I have already encountered at a few of my concerts in the Smetana Hall. My musical wanderings have led me to many countries and I have had the honour to study a vast repertoire with many orchestras, including outstanding pieces from the symphonic and operatic works. I would like to invite you on a journey full of sounds from the past as well as modern contemporary trends. Enjoy Tchaikovsky s Winter Dreams, Dvořák s symphonic poems, Mahler s Fourth Symphony, and much more from the new concert season at the PSO. Jac van Steen, Principal Guest Conductor 5

8 SLOVO K DRAMATURGII LINE ABOUT DRAMATURGY Jsou dny, kdy město už se propadá do modré hudby jako Benátky do moře. Jen ať se propadne, až po vrcholky věží! Jaroslav Seifert (ze sbírky Koncert na ostrově) Vážení naslouchající, také dramaturg FOK by si přál to, co Jaroslav Seifert. Ovšem přání by rozšířil. Totiž: nejen aby se propadla do hudby Praha, ale a vlastně především aby propadli hudbě její obyvatelé a návštěvníci. Hrdinný FOK, již v 79. kapitole svého košatého příběhu, se o naplnění našeho a Seifertova snu opět pokusí. Přičemž průvodcem po této kapitole, tj. sezóně 2013/2014, a rádcem v objevování jejích tajů budiž předkládaná brožura, kde se setkáte s hudbou na každé stránce. Orchestrální koncerty dělíme již tradičně na dvě hlavní řady (A/B a C/D), na koncerty pro děti a jejich rodiče cyklus Orchestr na dotek, koncerty nedělní a mimořádné. Rozšiřujeme počet veřejných generálek a besed před koncertem. Protože se naše sezóna částečně potkává s rokem 2014, Rokem české hudby, budeme zejména čerpat z této bezedné studnice z jejích pramenů klasických, moderních a postmoderních. Například uvedeme pod taktovkou šéfdirigenta Jiřího Kouta písňový cyklus Dřevěný Kristus skladatele Jana Hanuše (na což se osobně těším nejvíc) či k nedožitým 85. narozeninám Petra Ebena jeho Symphonii gregorianu. V české premiéře provedeme skladbu Druhopisy jednoho z nejzajímavějších současných českých skladatelů Kryštofa Mařatky. Nově přibudou tři speciální řady: 1. svůj metropolitní původ prokážeme čtyřdílnou řadou Praha v hudbě, ve které mimo jiné zazní Husova Hudba pro Prahu 1968 či Mozartova Pražská symfonie, 2. dále oslavíme jubilujícího Josefa Suka taktéž čtyřnásobně například jeho Fantazií g moll pro housle a orchestr, Pohádkou či Dramatickou ouverturou, 3. třetí sérii věnujeme Petru Iljiči Čajkovskému, věrnému obdivovateli Prahy. FOK zahraje Symfonii č. 1 Zimní sny, Symfonii Manfred nebo suitu z Labutího jezera. Uctíme také důležitá světová výročí 100 let od narození Benjamina Brittena (koncerty 13./14. listopadu), 150 let od narození Richarda Strausse (koncerty 19./20. února), 200 let od narození Giuseppe Verdiho a Richarda Wagnera (koncerty 9./10. října). Protože od dob, kdy FOK vedl Serge Baudo, koluje orchestru v žilách francouzská krev, budeme se hojně věnovat hudbě právě ze země galského kohouta např. suitám z oper Carmen a Arlézanka Georgese Bizeta či Varhanní symfonii Alexandra Guilmanta. Unikátně představíme Praze také hudbu íránskou, a to kompozicemi Ahmada Pejmana a Šahrdáda Roháního. Z nástrojů bude hrát prim lidský hlas, vždyť uvedeme hned čtyři velká vokálně-instrumentální díla Verdiho Quattro pezzi sacri, Janáčkovu Glagolskou mši s dirigentem Muhaiem Tangem, Beethovenovu Missu solemnis s Helmuthem Rillingem a Dvořákovo Stabat Mater s Ondrejem Lenárdem. Jako sólisté-zpěváci své umění předvedou sopranistky Ailish Tynan, Frédérique Friess nebo barytonista Ivan Kusnjer. Představíme také vynikající klávesistky a klávesisty: Gunthera Rosta a Drahomíru Matznerovou, u jedinečných varhan Smetanovy síně a za klavírem Olgu Kern, Martina Helmchena a Wojciecha Switału. Zvláštní pozornosti se dostane nástrojům dechovým hoboji Pauline Oostenrijk a Liběny Séquardtové, fagotu Daga Jensena a lesnímu rohu Zuzany Rzounkové. Roli rezidenčního umělce pro 79. sezónu na sebe vzal houslista Ivan Ženatý. Ovšem hudba má především znít, proto, vážení posluchači, vedle této brožury otevřete především svou naslouchající duši Martin Rudovský, autor dramaturgie orchestrálních koncertů 6

9 There are days when the city is submerged in blue music like Venice in the sea. Yes, let it drown the tips of the spires! Jaroslav Seifert (from the collection Island Concert) Dear Listeners, The Artistic Programmer of the PSO shares Jaroslav Seifert s wish. He would go even further and hope that Prague not only drowns in music, but that the city s residents and visitors are completely overwhelmed by music. The heroic PSO, which is about to open the 79 th chapter of its marvellous tale, will strive to fulfil the poet s (and my) dream. Let the brochure we hereby present, filled with music on every page, be your guide to the 2013/2014 season and may it help you discover this season s magical world of music. The orchestral concerts are, as usual, divided into two main series: A/B and C/D. Added to that are concerts for children and their parents (the Family Concerts), Sunday and Special Concerts. We are also increasing the number of public general rehearsals and pre-concert discussions. As our season leads in to the year 2014, the Year of Czech Music, we shall be drawing from a bottomless treasure trove of Czech classical, modern and postmodern works. For example, under the baton of the chief conductor Jiří Kout we shall present the Song Cycle Wooden Christ by composer Jan Hanuš (an event I am particularly looking forward to) and Petr Eben s Symphonia gregoriana to mark what would be Eben s 85 th birthday. Included in the programme will also be a Czech premiere of Duplicates, a piece written by one of the most interesting contemporary composers Kryštof Mařatka. Three new special series will be introduced: 1. Our metropolitan connection will be demonstrated in a special four-part series Prague in Music, within which Husa s Music for Prague 1968 and Mozart s Prague Symphony will be performed. 2. Josef Suk s jubilee anniversary will be celebrated in four concerts, presenting his Fantasy in G Minor for Violin and Orchestra, Fairytale and Dramatic Overture. 3. The third series will be devoted to Pyotr Ilyich Tchaikovsky, a loyal admirer of Prague. The PSO will perform his Symphony No.1 Winter Dreams, Manfred Symphony and the Suite from the Swan Lake. We shall also mark important world anniversaries - the 100 th anniversary of the birth of Benjamin Britten (concerts on the 13 th and 14 th November), the 150 th anniversary of the birth of Richard Strauss (concerts on the 19 th and 20 th February 2014), 200 years since the birth of Giuseppe Verdi and Richard Wagner (concerts on the 9 th and 10 th October). Since the time the PSO was under the leadership of Serge Baudo, French blood has been circulating in the orchestra, hence we shall pay tribute to music from the country of the Gallic Rooster and perform compositions such as Carmen and L'Arlésienne by Georges Bizet and the Organ Symphony by Alexandre Guilmant. Iranian music by composers Ahmad Pejman and Šahrdád Rohání, rarely heard in Prague, will also be performed. Among the instruments, the human voice will play a leading role. Four large vocal and instrumental works will be performed, as well as two song cycles and individual arias: Verdi s Quattro pezzi sacri, Janáček s Glagolitic Mass with conductor Muhai Tang, Beethoven s Missa solemnis with Helmuth Rilling and Dvořák s Stabat Mater with Ondrej Lenárd. The sopranists Ailish Tynan, Frédérique Friess and baritone Ivan Kusnjer will represent the art of solo singing. We shall also hear some outstanding keyboard players: Gunther Rost and Drahomíra Matznerová, on the unique organ at the Smetana Hall and also pianists Olga Kern, Martin Helmchen and Wojciech Switała. Special attention will be paid to wind and brass instruments: the oboist Pauline Oostenrijk and Liběna Séquardtová, bassoonist Dag Jensen and French horn player Zuzana Rzounková will be among the soloists. The role of the Artist-in-Residence for the 79 th season has been taken by the violinist Ivan Ženatý. But music has to be above all heard. Hence, dear listeners, open this guide, but first of all, open your listening souls Martin Rudovský, Artistic Programmer of Orchestral Concerts 7

10 Komorní koncerty Koncertního jednatelství FOK tradičně probíhají v kostele sv. Šimona a Judy a v Dvořákově síni Rudolfina. Jednotlivé komorní cykly zachovávají v 79. sezóně svůj počet koncertů i tematické zaměření. Podstatnou změnou je začlenění koncertů z cyklu pro klávesové nástroje do abonentní řady Stará hudba (cembalový recitál Vojtěcha Spurného). Kalendářní rok 2014 je Rokem české hudby, proto i v komorních řadách zazní díla českých hudebních skladatelů století (Jan Dismas Zelenka, Jan Zach, František Xaver Richter, Miloslav Kabeláč, Jan Novák). Cyklus Světová klavírní tvorba patří k nejoblíbenějším komorním řadám FOK. V osmi klavírních recitálech převažují umělci zahraniční, setkáme se zde s uznávanými představiteli svého oboru (Roland Brautigam, Gerhard, Oppitz, Ivan a Lukáš Klánský, Carlo Grante, Eugen Indjic, Barry Douglas, Ivo Kahánek, Wojciech Switała). Komorní řady Stará hudba, Komorní hudba a Populární cyklus jsou vyhrazeny významným zahraničním i českým interpretům (Sharon Kam, Jolente De Maeyer, Christophe Coin, Ivan Ženatý, Jan Páleníček, Jitka Čechová, Jiří Bárta) a přednostně českým souborům (Musica Florea, ArteMiss Trio, Schola Gregoriana Pragensis, Capella Regia Praha). Mezi mimořádnými vánočními koncerty stojí za povšimnutí především provedení Vánočního oratoria Johanna Sebastiana Bacha. Naše poděkování patří Hospitálskému řádu sv. Jana z Boha Milosrdným bratřím za možnost pořádat koncerty v kostele sv. Šimona a Judy. Tím spíše, že si v této sezóně připomínáme už 20. výročí naší vzájemné spolupráce. Jaroslav Šefrna, autor dramaturgie komorních koncertů The chamber concerts organised by the Concert Department of the PSO take place in the Church of St. Simon and St. Jude and in the Dvořák Hall of the Rudolfinum. In the 79 th season, the individual concert series will retain the same number of concerts and the same thematic direction as last season. However, there is one major change in that the keyboard series has been integrated in to the Early Music Series (the harpsichord recital of Vojtěch Spurný). As part of 2014 s Year of Czech Music, the chamber music series will include music by Czech composers spanning from the seventeenth to the twentieth century (composers Jan Dismas Zelenka, Jan Zach, František Xaver Richter, Miloslav Kabeláč and Jan Novák). The cycle World Piano Music is one of our most popular chamber series. The majority of the eight recitals will be given by foreign soloists, all of them renowned representatives in their field (Roland Brautigam,, Gerhard Oppitz, Ivan and Lukáš Klánský, Carlo Grante, Eugen Indjic, Barry Douglas, Ivo Kahánek, Wojciech Switała). Within the chamber music series Early Music, Chamber Music and Popular Series, the focus will be on outstanding foreign and Czech interpreters: Sharon Kam, Jolente De Maeyer, Christophe Coin, Ivan Ženatý, Jan Páleníček, Jitka Čechová, Jiří Bárta to name but a few, and predominantly Czech ensembles (Musica Florea, ArteMiss Trio, Schola Gregoriana Pragensis, Capella Regia Praha). Among the special concert events is the performance of Johann Sebastian Bach s Christmas Oratorio. We would like to express our thanks to The Hospitaller Order of St. John of God Hospitaller Brothers for the possibility to organize concerts in the Church of St. Simon and St. Jude. It is to emphasise that we will commemorate the 20 th anniversary of our mutual cooperation in this concert season. Jaroslav Šefrna, Artistic Programmer of Chamber Concerts 8

11 ORCHESTR V 79. SEZÓNĚ

12 OBSAZENÍ ORCHESTRU V 79. SEZÓNĚ ORCHESTRA MEMBERS IN THE 79 TH SEASON I. HOUSLE / FIRST VIOLIN Rita Čepurčenko koncertní mistr / Concert Master Jiří Hurník koncertní mistr / Concert Master Antonín Pergler zástupce koncertního mistra / Assistant Concert Master Pavel Šafařík zástupce koncertního mistra / Assistant Concert Master Adéla Vondráčková zástupce koncertního mistra / Assistant Concert Master Radim Šisler Světlana Pechoušková Petr Hlaváč František Kosina Filip Šilar Matěj Vlk Pavel Štecher Martin Kameš Blanka Fousková Jan Mráček Josef Riedlbauch Maria Ericsson Vlach Anna Anghelescu Kateřina Penková Monika Urbanová II. HOUSLE / SECOND VIOLIN Miloš Havlík vedoucí skupiny / Principal Costin Anghelescu zástupce vedoucího skupiny / Assistant Principal Zdeněk Jiroušek zástupce vedoucího skupiny / Assistant Principal Marie Vaňková Josef Bauer Jan Nykrýn Vlasta Beranová Vladislava Hořovská Vladimír Kučera Hana Šimečková Jiljí Teringer Petr Typolt Nila Fleissigová Anna Vaňková Marie Kosinová Miluše Skoumalová VIOLY / VIOLA Pavel Peřina vedoucí skupiny / Principal Tomáš Duda zástupce vedoucího skupiny / Assistant Principal Vladimír Bažant zástupce vedoucího skupiny / Assistant Principal Alan Melkus Oldřich Smola ml. Oldřich Smola Jan Nykrýn ml. Zuzana Peřinová Vladimír Zajačik Jiří Zajíc Milan Vladyka Vladan Malinjak Ludmila Topiarzová VIOLONCELLA / CELLO Miloš Jahoda koncertní mistr / Concert Master Jan Chuchro zástupce koncertního mistra / Assistant Concert Master Jaroslav Matějka zástupce koncertního mistra / Assistant Concert Master Richard Žemlička Petr Malíšek Věra Anýžová Michaela Zelenková Petra Malíšková Roman Stehlík Jan Halama Václav Fleissig KONTRABASY / DOUBLE-BASS Martin Zelenka vedoucí skupiny / Principal Michal Novák zástupce vedoucího skupiny / Assistant Principal Lukáš Verner zástupce vedoucího skupiny / Assistant Principal David Fendrych Vladimír Malík Jan Buble Václav Hoskovec Marek Lustig Jan Vokoun 10

13 Rita Čepurčenko Jiří Hurník Miloš Jahoda Liběna Séquardtová FLÉTNY / FLUTE Hana Brožová vedoucí skupiny / Principal Simona Pingitzer zástupce vedoucího skupiny / Assistant Principal Jiří Skuhra Martin Klimánek Petra Hoďánková (picola / Piccolo) HOBOJE / OBOE Liběna Séquardtová koncertní mistr dechové harmonie / Wind Harmony Concert Master Jurij Likin zástupce vedoucího skupiny / Assistant Principal Radim Kocina Jan Hoďánek (anglický roh / English horn) Monika Boušková (anglický roh / English horn) KLARINETY / CLARINET Jaroslav Marek vedoucí skupiny / Principal Vlastimil Mareš zástupce vedoucího skupiny / Assistant Principal Miroslav Plechatý Jan Mach Zbyněk Cícha FAGOTY / BASSOON Svatopluk Čech vedoucí skupiny / Principal Luboš Hucek zástupce vedoucího skupiny / Assistant Principal Václav Fürbach Jaroslav Jedlička Petr Němeček LESNÍ ROHY / FRENCH HORN Zuzana Rzounková zástupce vedoucího skupiny / Assistant Principal František Langweil Petr Hernych vedoucí skupiny / Principal Tomáš Kirschner Petr Chomoucký Martin Sokol Eva Krajhanzlová TRUBKY / TRUMPET Marek Zvolánek zástupce vedoucího skupiny / Assistant Principal Marek Vajo Jan Fišer vedoucí skupiny / Principal Josef Řezníček Milan Bašta POZOUNY / TROMBONE Jiří Novotný vedoucí skupiny, zástupce konc. mistra dech. harmonie / Principal, Assistant Wind Harmony Concert Master Václav Ferebauer zástupce vedoucího skupiny / Assistant Principal Julius Nečásek Stanislav Penk Antonín Keller TUBA / TUBA Miroslav Husák BICÍ / PERCUSSION Lubor Krása vedoucí skupiny / Principal Svatopluk Čech ml. zástupce vedoucího skupiny / Assistant Principal Martin Kopřiva David Řehoř Junko Honda HARFA / HARP Hana Jouzová neobsazeno KLÁVESOVÉ NÁSTROJE / KEYBOARD Daniela Valtová Kosinová 11

14 SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK PRAGUE SYMPHONY ORCHESTRA Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK je předním českým hudebním tělesem, které obohacuje koncertní život především české metropole a zároveň na nejvyšší úrovni reprezentuje českou kulturu v zahraničí. Jeho zakladatelem byl na podzim roku 1934 dirigent a hudební organizátor Rudolf Pekárek. Domácím pódiem orchestru se již od počátku stala Smetanova síň Obecního domu. Původně však nebyla aktivita orchestru vymezena pouze koncertní činností zkratka FOK symbolizuje jeho někdejší aktivity v prvních letech existence (film opera koncert). V roce 1952 se orchestr stává reprezentačním koncertním tělesem hlavního města Prahy a získává nový název: Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Uměleckou dráhu orchestru zásadně ovlivnily epochy, pod nimiž jsou podepsáni šéfdirigenti Václav Smetáček ( ), který ve velmi krátké době vybudoval velké symfonické těleso a stál v jeho čele celých třicet let, Jiří Bělohlávek ( ) a Serge Baudo ( ). Kromě nich pomáhali utvářet profil tělesa šéfdirigenti Petr Altrichter, Martin Turnovský, Gaetano Delogu i další dirigenti, kteří s orchestrem dlouhodobě spolupracovali zejména Václav Neumann, Zdeněk Košler a Vladimír Válek. Od koncertní sezóny 2006/2007 je šéfdirigentem orchestru Jiří Kout. Renomé a respekt si orchestr získává po celou dobu své existence pod vedením mezinárodně uznávaných dirigentů a spoluprací s dlouhou řadou špičkových sólistů. Hostoval ve většině evropských zemí, opakovaně též v Japonsku a Spojených státech amerických. Navštívil rovněž Jižní Ameriku, Portoriko, Tchaj-wan, Koreu, Turecko, Izrael, Čínu, Omán a další země. Dlouhou tradici orchestru dokládá také rozsáhlý katalog gramofonových, rozhlasových a televizních snímků, zahrnující česká i světová hudební díla. The Prague Symphony Orchestra is a leading Czech music ensemble that greatly enriches the concert life of the Czech capital and represents Czech culture at the highest level abroad. The PSO was founded in the autumn of 1934 by the conductor and music organiser Rudolf Pekárek. From the beginning the orchestra s home podium has been the Smetana Hall of the Municipal House. Originally, the PSO s activities were not limited to concerts; in Czech it has always been known as the FOK orchestra, an acronym symbolising its triple orientation in the first years of its life (Film Opera Concert). In 1952 the orchestra became the representative concert orchestra of the City of Prague and was therefore renamed the Prague Symphony Orchestra. The orchestra s traditions and development have been strongly influenced by key periods under high-profile chief conductors: Václav Smetáček ( ) who managed to build the orchestra into a large symphonic ensemble and headed it for a full thirty years, Jiří Bělohlávek ( ) and Serge Baudo ( ). Beside them stand Petr Altrichter, Martin Turnovský and Gaetano Delogu. Since the 2006/2007 concert season the orchestra s chief conductor and artistic director has been Jiří Kout. Other important Czech conductors who have worked with the orchestra over a long period have included Václav Neumann, Zdeněk Košler and Vladimír Válek. Over the course of the orchestra's history many important world conductors have appeared as guest- -conductors, as well as a remarkable range of soloists. The orchestra has performed in most European countries, with repeat tours of Japan and the USA. It has also visited South America, Puerto Rico, Taiwan, Korea, Turkey, Israel, China, and Oman, amongst others. Another proof to the orchestra's work is its extensive catalogue of phonograph, radio, and television recordings, of both Czech and worldwide repertoire. 12

15 ORCHESTRÁLNÍ CYKLY

16 ORCHESTRÁLNÍ CYKLUS A/B ORCHESTRAL SERIES A/B Smetanova síň, Obecní dům Smetana Hall, Municipal House hodin / 7.30 p.m St / Wed A Čt / Thur B1 ZAHAJOVACÍ KONCERT 79. SEZÓNY OPENING CONCERT OF THE 79 TH SEASON ANTONÍN DVOŘÁK: Karneval op. 92 KAREL HUSA: Hudba pro Prahu 1968 PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ: Symfonie č. 4 f moll op. 36 Zdeněk Mácal dirigent / Conductor Ceny / Prices: 800, 660, 560, St / Wed A Čt / Thur B2 KONCERT K POCTĚ GIUSEPPE VERDIHO A RICHARDA WAGNERA IN HONOUR OF GIUSEPPE VERDI AND RICHARD WAGNER RICHARD WAGNER: Tannhäuser, předehra a bacchanale GIUSEPPE VERDI - MUHAI TANG - JAN RYBÁŘ: OuVerditura, symfonická báseň z předeher Verdiho oper GIUSEPPE VERDI: Quattro pezzi sacri KÜHNŮV SMÍŠENÝ SBOR THE KÜHN CHOIR OF PRAGUE Marek Vorlíček sbormistr / Choirmaster Muhai Tang dirigent / Conductor Ceny / Prices: 600, 460, 360, St / Wed A Čt / Thur B3 KONCERT K POCTĚ BENJAMINA BRITTENA IN HONOUR OF BENJAMIN BRITTEN JOSEF SUK: Dramatická ouvertura op. 4 BENJAMIN BRITTEN: Koncert pro housle a orchestr d moll op. 15 PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ: Symfonie Manfred op. 58 Ivan Ženatý housle / Violin Petri Sakari dirigent / Conductor v 10 hodin veřejná generální zkouška v hodin beseda v Cukrárně Obecního domu Ceny / Prices: 600, 460, 360,

17 St / Wed A Čt / Thur B4 KONCERT K POCTĚ PETRA EBENA IN HONOUR OF PETR EBEN WOLFGANG AMADEUS MOZART: Don Giovanni KV 527, předehra k opeře Symfonie č. 38 D dur KV 504 Pražská PETR EBEN: Koncert pro varhany a orchestr č. 1 Symphonia gregoriana Gunther Rost varhany / Organ SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS David Eben umělecký vedoucí / Artistic Leader Gabriel Feltz dirigent / Conductor v hodin beseda v Cukrárně Obecního domu Ceny / Prices: 600, 460, 360, St / Wed A Čt / Thur B5 GABRIEL FAURÉ: Pelléas a Mélisanda, suita op. 80 ANDRÉ JOLIVET: Koncert pro fagot, smyčcový orchestr, harfu a klavír JOSEF SUK: Pohádka op. 16 Dag Jensen fagot / Bassoon Fabrice Bollon dirigent / Conductor v 10 hodin veřejná generální zkouška v hodin beseda v Cukrárně Obecního domu Ceny / Prices: 600, 460, 360, St / Wed A Čt / Thur B6 CARL MARIA VON WEBER: Oberon, předehra k opeře WOLFGANG AMADEUS MOZART: Bella mia fiamma, addio KV 528 Ah, lo previdi KV 272 GUSTAV MAHLER: Symfonie č. 4 G dur Ailish Tynan soprán / Soprano Jac van Steen dirigent / Conductor v hodin beseda v Cukrárně Obecního domu Ceny / Prices: 600, 460, 360,

18 ORCHESTRÁLNÍ CYKLUS A/B ORCHESTRAL SERIES A/B St / Wed A Čt / Thur B7 LUDWIG VAN BEETHOVEN: Missa solemnis D dur op. 123 Lucie Silkenová soprán / Soprano Kismara Pessatti alt / Alto Sebastian Kohlhepp tenor Torben Jürgens bas / Bass ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNO CZECH PHILHARMONIC CHOIR OF BRNO Petr Fiala sbormistr / Choirmaster Ceny / Prices: 600, 460, 360, 300 Helmuth Rilling dirigent / Conductor v 10 hodin veřejná generální zkouška v hodin beseda v Cukrárně Obecního domu St / Wed A Čt / Thur B8 PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ: Labutí jezero, výběr ze suity VÍTĚZSLAV NOVÁK: Toman a lesní panna op. 40 JOSEF SUK: Praga op. 26 Libor Pešek dirigent / Conductor v 10 hodin veřejná generální zkouška Ceny / Prices: 600, 460, 360, 300 Počet koncertů / Number of Concerts: 8 Ceny abonentních vstupenek / Prices of Subscription Seats: 2 880, 2 240, 1 760, Kč / CZK Více na: a

19 ORCHESTRÁLNÍ CYKLUS C/D ORCHESTRAL SERIES C/D Smetanova síň, Obecní dům Smetana Hall, Municipal House hodin / 7.30 p.m St / Wed C Čt / Thur D1 KONCERT K POCTĚ SERGEJE RACHMANINOVA IN HONOUR OF SERGEI RACHMANINOFF ANTONÍN DVOŘÁK: Slovanská rapsodie č. 2 g moll op. 45 SERGEJ RACHMANINOV: Rapsodie na Paganiniho téma op. 43 EDWARD ELGAR: Variace na původní téma Enigma op. 36 Olga Kern klavír / Piano Petr Altrichter dirigent / Conductor v 10 hodin veřejná generální zkouška v hodin beseda v Cukrárně Obecního domu Ceny / Prices: 600, 460, 360, St / Wed C Čt / Thur D2 HUDBA PERSIE / MUSIC OF PERSIA ŠAHRDÁD ROHÁNÍ: Perský záliv, suita ALBERT WILLIAM KETÈLBEY: Na perském trhu ŠAHRDÁD ROHÁNÍ: Perská zahrada pro violoncello a orchestr AHMAD PEJMAN: Oslava Kian Soltani violoncello / Cello Šahrdád Rohání dirigent / Conductor v hodin beseda v Cukrárně Obecního domu Ceny / Prices: 600, 460, 360, St / Wed C Čt / Thur D3 LEOŠ JANÁČEK: Lašské tance WOLFGANG AMADEUS MOZART: Koncert č. 27 B dur pro klavír a orchestr KV 595 PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ: Symfonie č. 1 g moll op. 13 Zimní sny Wojciech S witała klavír / Piano Jac van Steen dirigent / Conductor v 10 hodin veřejná generální zkouška Ceny / Prices: 600, 460, 360,

20 ORCHESTRÁLNÍ CYKLUS C/D ORCHESTRAL SERIES C/D St / Wed C Čt / Thur D4 ALEXANDER ZEMLINSKY: Sinfonietta op. 23 BOHUSLAV MARTINŮ: Koncert pro hoboj a malý orchestr H. 353 ANTONÍN DVOŘÁK: Vodník op. 107 Polednice op. 108 Holoubek op. 110 Pauline Oostenrijk hoboj / Oboe Jac van Steen dirigent / Conductor v 10 hodin veřejná generální zkouška Ceny / Prices: 600, 460, 360, St / Wed C Čt / Thur D5 KONCERT K POCTĚ RICHARDA STRAUSSE IN HONOUR OF RICHARD STRAUSS ZDENĚK FIBICH: Šárka op. 51, předehra k opeře ALEXANDRE GUILMANT: Symfonie č.1 d moll pro varhany a orchestr op.42 RICHARD STRAUSS: Symphonia domestica op. 53 Drahomíra Matznerová varhany / Organ Heiko Mathias Förster dirigent / Conductor Ceny / Prices: 600, 460, 360, St / Wed C Čt / Thur D6 DMITRIJ ŠOSTAKOVIČ: Symfonie č. 1 f moll op. 10 JAN HANUŠ: Dřevěný Kristus, cyklus písní pro nižší hlas a orchestr ANTONÍN DVOŘÁK: Koncert g moll pro klavír a orchestr op. 33 Ivan Kusnjer baryton / Baritone Martin Helmchen klavír / Piano Jiří Kout dirigent / Conductor v hodin beseda v Cukrárně Obecního domu Ceny / Prices: 600, 460, 360,

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 ROBERT FUCHS Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 Cizí jazyk: angličtina E-mail: robertfuchs.composer@gmail.com Web:

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

POZVÁNKA NA FESTIVAL MORAVSKÝ PODZIM 2011

POZVÁNKA NA FESTIVAL MORAVSKÝ PODZIM 2011 POZVÁNKA NA FESTIVAL MORAVSKÝ PODZIM 2011 Ráda bych Vás touto cestou upozornila na 46. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Brno Moravský podzim, který proběhne v několika brněnských koncertních sálech

Více

KPH Kruh přátel hudby 2015-2016

KPH Kruh přátel hudby 2015-2016 KPH Kruh přátel hudby 2015-2016 Základní informace Všechny potřebné informace pro členství v KPH obdržíte v předprodeji vstupenek MěKS v přízemí městského domu kultury. Tel.: 383 311 535, nebo na www.meks-st.cz

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera 1905, 3. dubna Narozen v Břeclavi. 1908 Jako tříletý se začíná učit hře na housle a klavír u svého otce Františka Schäfera (1875 1952).

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

PROGRAM SPOLEČNOST FRYDERYKA CHOPINA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ČESKÁ REPUBLIKA

PROGRAM SPOLEČNOST FRYDERYKA CHOPINA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ČESKÁ REPUBLIKA 56. ročník Chopinova festivalu 13. 23. srpna 2015 10. MEZINÁRODNÍ KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ F. CHOPINA 10. 13. srpna 2015 Festival a soutěž se konají za finanční podpory Města Mariánské Lázně, Karlovarského kraje

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis 1 Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis E dur B dur A dur a moll harmonická melodická Crescendo = Decrescendo = Moderato = Allegro = Lento = Adagio = pp = fff = 2 Petr Iljič Čajkovskij Ruský skladatel

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební Průvodka Název DUMu DVOŘÁK A. Název dokumentu Pořadí DUMu v sadě 3 Vedoucí skupiny/sady Datum vytvoření 8. 1. 2013 Jméno autora E-mail autora Ročník studia Předmět nebo tematická oblast Výstižný popis

Více

80. koncertní sezóna. FOKUS prosinec 2014. www.fok.cz

80. koncertní sezóna. FOKUS prosinec 2014. www.fok.cz 80. koncertní sezóna FOKUS prosinec www.fok.cz 3. / 4. 12. ADVENTNÍ KONCERT PRO UNICEF 15. 12. VÁNOCE S HRADIŠŤANEM 19. 12. ŠTEFAN MARGITA 25. 12. J. J. RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 26. 12. J. S. BACH: VÁNOČNÍ

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009 Pražská konzervatoř /založena 1811/ pořádá KONCERT LAUREÁTŮ soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009 sobota 10. dubna 2010 v 18:30 hod. Rudolfinum, Sukova síň Účinkují: Stefanie Anastasija

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Repertoár MATOUŠOVY PAŠIJE KONCERT D MOLL PRO 3 KLAVÍRY SUITA Č. 3 D DUR

Repertoár MATOUŠOVY PAŠIJE KONCERT D MOLL PRO 3 KLAVÍRY SUITA Č. 3 D DUR Repertoár Symfonický repertoár Bach Beethoven Bernstein Bizet Borne Brahms Bruch Čajkovskij Debussy MATOUŠOVY PAŠIJE KONCERT D MOLL PRO 3 KLAVÍRY SUITA Č. 3 D DUR LEONORE III. (předehra) KONCERT PRO KLAVÍR

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

14. ročník rok 2013. 13. ročník rok 2012. neděle 14. července 2013 od 16 hod. Alžběta Poláčková - soprán Stania Ramešová - harfa Roman Fedchuk housle

14. ročník rok 2013. 13. ročník rok 2012. neděle 14. července 2013 od 16 hod. Alžběta Poláčková - soprán Stania Ramešová - harfa Roman Fedchuk housle Cyklus chrámových koncertů Neodmyslitelnou součástí života letního Mělníka se stal cyklus chrámových koncertů. Zatímco v počátcích zaštiťovalo jeho pořádání pouze Proboštství Mělník, od roku 2000 se připojilo

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY uvádí pod záštitou hejtmanky Ústeckého kraje a primátorky Statutárního města Chomutova a ve spolupráci s společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV, s. r. o. CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY 15. koncertní sezona 2010/11

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA VY_32_INOVACE_AH_3_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov. Přehled CD

Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov. Přehled CD Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov Přehled CD Signatura Interpret Název Rok Rozsah 2. 7. 2015 A 00013 Violin Concertos 1988 65:32 A 00003 Die Kunst der Fuge BWV 1080 1.CD (2CD) N/A 48:28 A 00157 The Most Beautiful

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Italia Arte Fest 2013. Dvousté výročí dvou evropských géniů

Italia Arte Fest 2013. Dvousté výročí dvou evropských géniů Italia Arte Fest 2013 Wagner Verdi Dvousté výročí dvou evropských géniů 1813-2013 Třetí ročník Italia Arte Fest si tentokrát dává za cíl vzdát hold dvěma evropským hudebním géniům, Richardu Wagnerovi a

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

SINCE 1835. 181. sezóna 2015. 181 st Season 2016

SINCE 1835. 181. sezóna 2015. 181 st Season 2016 SINCE 1835 181. sezóna 2015 181 st Season 2016 700 anni post natum Carolum IV., regem Bohemiae natum Carolum IV., regem Bohemiae et imperatorem R Rok 2016 se v celé České republice ponese ve znamení 700.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Český spolek pro komorní hudbu Czech Chamber Music Society. 120. sezona / 120 th season. Programový katalog / Season Guide

Český spolek pro komorní hudbu Czech Chamber Music Society. 120. sezona / 120 th season. Programový katalog / Season Guide Český spolek pro komorní hudbu Czech Chamber Music Society 120. sezona / 120 th season Programový katalog / Season Guide 2014/2015 Rezidenčním souborem jubilejní 120. sezony je proslulé Pražákovo kvarteto,

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry,

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry, www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu spn_ (spn ukázka a lekce.jbb) spn_ Lekce: - Kdo je kdo? Cvičení: - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO KDO JE KDO? - LEKCE Dear Larry, Drahý Larry,

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

54. Beethovenův Hradec. 54 th Beethoven s Hradec

54. Beethovenův Hradec. 54 th Beethoven s Hradec 16. 19. června 2016 54. Beethovenův Hradec Mezinárodní interpretační soutěž a hudební festival klavír June 16 19, 2016 54 th Beethoven s Hradec International Music Competition and Music Festival piano

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více