79. KONCERTNÍ SEZÓNA /79 TH CONCERT SEASON

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "79. KONCERTNÍ SEZÓNA /79 TH CONCERT SEASON"

Transkript

1 79. KONCERTNÍ SEZÓNA /79 TH CONCERT SEASON 2013/2014

2 Redakční uzávěrka / Closing Date: Odpovědná redaktorka / Editor: Lucie Maňourová Překlady / Translations: Samuel Goldscheider, Zuzana Michlerová Vydal / Published: Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, 2013 Grafická úprava / Graphic Design: Jan Jiskra, TYPO+ Tisk / Print: Typos, tiskařské závody, s.r.o. Praha na fotografiích / Prague Through the Lens: s. 2 obálky a s. 9 / p. 2 of the cover and p. 9: Smetanova síň Obecního domu / Smetana Hall, Municipal House s. 13 / p. 13: Čechův most / Svatopluk Čech Bridge s. 29 a 64 / p. 29 and 64: kostel sv. Šimona a Judy / Church of St. Simon and St. Jude s. 41 / p. 41: Tančící dům / Dancing Building s. 43 / p. 43: kašna na II. nádvoří Pražského hradu / Fountain in the 2 nd Court of the Prague Castle s. 49 / p. 49: Veletržní palác / Trade Fair Palace s. 51 / p. 51: rozhledna na Petříně / Petřín View Tower s. 55 / p. 55: kostel sv. Mikuláše na Malé Straně / Church of St. Nicholas in the Lesser Town

3 OBSAH CONTENTS Úvodní slova / Introductory Texts / 2 5 Slovo k dramaturgii / Line about Dramaturgy / 6 8 Orchestr v 79. sezóně / Orchestra in the 79 th Season Obsazení orchestru / Orchestra Members / Profil orchestru / Orchestra Profile / 12 Orchestrální cykly / Orchestral Series Orchestrální cyklus A/B / Orchestral Series A/B / Orchestrální cyklus C/D / Orchestral Series C/D / Cyklus Praha v hudbě / Prague in Music Series / 20 Cyklus Suk / Suk Series / 21 Cyklus Čajkovskij / Tchaikovsky Series / 22 Nedělní cyklus / Sunday Series / 23 Hudba a divadlo / Music and Theatre / 24 Veřejné generální zkoušky / Public Rehearsals / 26 Besedy před koncerty / Pre-Concert Discussions / 27 Rezidenční umělec / Artist-in-Residence / 28 Komorní cykly / Chamber Series Světová klavírní tvorba / World Piano Music / Komorní hudba / Chamber Music / Stará hudba / Early Music / Populární cyklus / Popular Series / 38 Mimořádné koncerty / Special Concerts / 42 FOK pro děti / PSO for Children Orchestr na dotek / Family Concerts / 44 Hudební klub FÍK / Music Club FÍK / 45 Koncertní jednatelství FOK pro nové generace / Educational Concerts / 46 Koncerty pro jiné pořadatele / Concerts for Other Promoters / 50 Klub přátel FOK / PSO Friends Club / Jak se dostanete na koncerty FOK / How to Get to the PSO Concerts / 54 Vstupenky a předplatné / Individual and Subscription Tickets / Plánky koncertních síní / Ticket Seating Plans / Kontakty / Contacts / 63 Kalendář koncertů / Concert Schedule 1

4 Vážení příznivci klasické hudby, již do 79. koncertní sezóny vstupuje letos na podzim Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK. Tento úctyhodný věk však není na orchestru nikterak patrný. Orchestr stále dokáže oslovovat posluchače nejrůznějších věkových skupin ty nejmladší nevyjímaje. Nedávná turné po Japonsku a Velké Británii zase dokazují, že FOK umí k bouřlivým aplausům strhnout posluchače nejen v Praze, ale po celém světě. Pamětníci mi jistě dají za pravdu, že žánrová i posluchačská univerzalita patřila k silným stránkám orchestru už od jeho prvopočátků. Pamětníci si také možná vzpomenou, že v loňském roce uplynulo přesně 60 let od chvíle, kdy hlavní město Praha pojalo orchestr založený dirigentem Rudolfem Pekárkem za své reprezentační koncertní těleso. Za tu dobu se orchestr etabloval jako pevná součást pražského kulturního života. A nejen to: orchestr se stal také líhní vynikajících hudebníků mnozí z nich dnes slaví úspěchy na proslulých světových pódiích. Řecký matematik a filozof Pythagoras ze Samu prohlásil, že hudba velmi prospívá zdraví, když ji náležitě užíváme. Jako lékař vám tedy nemohu doporučit nic jiného, než abyste i v průběhu koncertní sezóny 2013/2014 užívali hudbu v podání Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK náležitě a pravidelně. Dear Friends of Classical Music, This autumn, the Prague Symphony Orchestra enters its 79 th season. That said, the orchestra doesn t show its venerable age in any way. It still appeals to audiences of all age groups, including the youngest of followers. The two recent tours to Japan and Great Britain prove that it can captivate listeners not only in Prague but all over the world. Those who remember the orchestra s past will agree with me that its universal appeal across generations, as well as its broad repertoire, were essential features from its very beginnings. Some of you may also remember that last year marked the sixtieth anniversary of the orchestra, originally founded by conductor Rudolf Pekárek, being taken under the wings of the Municipality of Prague and becoming the city s representative ensemble. During those sixty years the orchestra has established itself as an essential part of Prague cultural life. Added to that, the orchestra has become a breeding ground for exceptional musicians, many of whom are today reaping the rewards on renowned world podia. The Greek mathematician and philosopher Pythagoras of Samos claimed that music is very beneficial to one s health when applied properly. As a doctor I can prescribe you nothing better than the enjoyment of music performed by the Prague Symphony Orchestra in 2013/2014 season, in proper and regular doses. Bohuslav Svoboda primátor hlavního města Prahy / Mayor of Prague 2

5 Vážení a milí příznivci značky FOK, měl jsem tu čest v managementu Pražských symfoniků již působit. Bylo to v letech 1996 až 2002 a vedl jsem tehdy Koncertní jednatelství. Po více než deseti letech se do instituce a k orchestru, který mi kdysi otevíral obzory, poctěn vracím. Tenkrát ani dnes jsem neodolal vábení osobitosti, kterou má FOK v genech. V nové roli jsem se ocitl takřka přesně v den, kdy šla tato programová brožura s nadcházející sezónou, vypulírovaným výsledkem mnohaměsíčního úsilí zaníceného týmu, do tisku. Nahlížím na ni tedy více vaším pohledem, než pohledem toho, kdo ji připravoval. Mám radost, že Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK neslevuje ze své osobitosti, mám radost, že nás čeká dobře namíchaný koktejl tradičních programů, novinek a dobrých nápadů. A tajnosnubně se usmívám, protože tato 79. sezóna v některých ohledech již předznamenává to, co přinese 80. jubilejní sezóna. Ale nechci předbíhat, nakonec, vy se to stejně dozvíte první. Užívejte si hudbu, relaxujte, setkávejte se s přáteli. I já se jménem Pražských symfoniků těším na setkávání s vámi. Dear Esteemed Friends of the PSO Brand, I have already once had the privilege of being part of the management of the PSO. It was in the years , during which time I lead the Concert Department. Now, after more than ten years and with a great sense of honour, I am coming back to the organisation and orchestra which once helped open my horizons. Then, just as now, I couldn t resist the allure of the personality so rich in the orchestra s genes. I assumed the new position of Director of the Prague Symphony Orchestra on the day of this brochure s release. The brochure contains the programme of the coming season which is the result of longterm effort of our deeply dedicated team. Therefore I m looking at it more or less from the same position as you are as a reader rather than an author. I am delighted that the PSO does not compromise on its personality, that we have ahead of us a well mixed cocktail of traditional programmes, novelties and excellent ideas. And I have a cryptic smile on my face, knowing that this 79 th season will in many aspects usher-in what the jubilee 80 th season will bring us. But let s not jump too far ahead; in the end, you re likely to hear about it first, anyway. Enjoy the music, relax, and meet your friends. I, likewise, on behalf of the PSO, look forward to meeting you. Daniel Sobotka ředitel Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK / Director of the Prague Symphony Orchestra 3

6 Dámy a pánové, otevíráme novou koncertní sezónu FOKu. Věřím, že tato sezóna bude dobrá pro nás všechny. Rád bych při této příležitosti poděkoval našim věrným abonentům a těším se, že na koncertech FOKu přivítáme mnoho nových hudebních přátel. Jiří Kout, čestný šéfdirigent Vážení návštěvníci koncertů FOK, je mi velkým potěšením, že si s vámi budu moci užít novou koncertní sezónu, ve které vám v plné kráse a síle nabídneme nejen oslavu velikánů Čajkovského, Wagnera či Verdiho, ale také významného českého skladatele Josefa Suka. Dnešní doba si žádá mosty: mezi hudebníky a publikem, mezi různými kulturami, východem a západem, mezi různými světy. A tím správným mostem je právě hudba. Prostřednictvím jejího kouzla totiž budujeme duchovní most k našim snům a tím i k budoucnosti. Muhai Tang, hlavní dirigent Vážené publikum, milí přátelé hudby, jako hlavní hostující dirigent Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK se nesmírně těším na novou spolupráci s Prahou, městem tak bohatým na kulturu, a také s vámi, publikem Smetanovy síně, které již několikrát velice pozorně a poučeně naslouchalo mým koncertům. Hudební pouť mě zavedla do mnoha zemí a k mnoha orchestrům, se kterými jsem směl nastudovat široký repertoár včetně vrcholných děl z oblasti symfonické i operní tvorby. Prezentace tónů minulosti, ale i moderních trendů současnosti, to je cesta, na kterou bych vás rád pozval. Vychutnejte si proto Čajkovského Zimní sny, Dvořákovy symfonické básně, Mahlerovu Čtvrtou symfonii a ještě mnoho dalšího z nabídky nové koncertní sezóny FOK. Jac van Steen, hlavní hostující dirigent 4

7 Ladies and Gentlemen, The new season of concerts by the PSO is about to open. I believe that it will be a good season for all of us. May I take this opportunity to thank all our loyal subscribers and I look forward to welcoming many new musical friends at our concerts. Jiří Kout, Chief Conductor of Honour Dear FOK Concert-goers, It is a great pleasure for me to be able to enjoy in your company the new concert season, in which we shall offer, in its full beauty and power, celebrations of several giants such as Tchaikovsky, Wagner and Verdi, and also the remarkable Czech composer Josef Suk. We need bridges in these times: bridges between musicians and audiences, between various cultures, the east and the west, between various worlds. And music is the right bridge. Through music and its magic we can build a spiritual bridge to reach our dreams and the future. Muhai Tang, Principal Conductor Dear Audiences, Dear Friends of Music, As Chief Guest Conductor of the Prague Symphony Orchestra, I look forward enormously to my new collaboration with Prague, a city of such rich culture; and with you, the attentive and knowledgeable audience that I have already encountered at a few of my concerts in the Smetana Hall. My musical wanderings have led me to many countries and I have had the honour to study a vast repertoire with many orchestras, including outstanding pieces from the symphonic and operatic works. I would like to invite you on a journey full of sounds from the past as well as modern contemporary trends. Enjoy Tchaikovsky s Winter Dreams, Dvořák s symphonic poems, Mahler s Fourth Symphony, and much more from the new concert season at the PSO. Jac van Steen, Principal Guest Conductor 5

8 SLOVO K DRAMATURGII LINE ABOUT DRAMATURGY Jsou dny, kdy město už se propadá do modré hudby jako Benátky do moře. Jen ať se propadne, až po vrcholky věží! Jaroslav Seifert (ze sbírky Koncert na ostrově) Vážení naslouchající, také dramaturg FOK by si přál to, co Jaroslav Seifert. Ovšem přání by rozšířil. Totiž: nejen aby se propadla do hudby Praha, ale a vlastně především aby propadli hudbě její obyvatelé a návštěvníci. Hrdinný FOK, již v 79. kapitole svého košatého příběhu, se o naplnění našeho a Seifertova snu opět pokusí. Přičemž průvodcem po této kapitole, tj. sezóně 2013/2014, a rádcem v objevování jejích tajů budiž předkládaná brožura, kde se setkáte s hudbou na každé stránce. Orchestrální koncerty dělíme již tradičně na dvě hlavní řady (A/B a C/D), na koncerty pro děti a jejich rodiče cyklus Orchestr na dotek, koncerty nedělní a mimořádné. Rozšiřujeme počet veřejných generálek a besed před koncertem. Protože se naše sezóna částečně potkává s rokem 2014, Rokem české hudby, budeme zejména čerpat z této bezedné studnice z jejích pramenů klasických, moderních a postmoderních. Například uvedeme pod taktovkou šéfdirigenta Jiřího Kouta písňový cyklus Dřevěný Kristus skladatele Jana Hanuše (na což se osobně těším nejvíc) či k nedožitým 85. narozeninám Petra Ebena jeho Symphonii gregorianu. V české premiéře provedeme skladbu Druhopisy jednoho z nejzajímavějších současných českých skladatelů Kryštofa Mařatky. Nově přibudou tři speciální řady: 1. svůj metropolitní původ prokážeme čtyřdílnou řadou Praha v hudbě, ve které mimo jiné zazní Husova Hudba pro Prahu 1968 či Mozartova Pražská symfonie, 2. dále oslavíme jubilujícího Josefa Suka taktéž čtyřnásobně například jeho Fantazií g moll pro housle a orchestr, Pohádkou či Dramatickou ouverturou, 3. třetí sérii věnujeme Petru Iljiči Čajkovskému, věrnému obdivovateli Prahy. FOK zahraje Symfonii č. 1 Zimní sny, Symfonii Manfred nebo suitu z Labutího jezera. Uctíme také důležitá světová výročí 100 let od narození Benjamina Brittena (koncerty 13./14. listopadu), 150 let od narození Richarda Strausse (koncerty 19./20. února), 200 let od narození Giuseppe Verdiho a Richarda Wagnera (koncerty 9./10. října). Protože od dob, kdy FOK vedl Serge Baudo, koluje orchestru v žilách francouzská krev, budeme se hojně věnovat hudbě právě ze země galského kohouta např. suitám z oper Carmen a Arlézanka Georgese Bizeta či Varhanní symfonii Alexandra Guilmanta. Unikátně představíme Praze také hudbu íránskou, a to kompozicemi Ahmada Pejmana a Šahrdáda Roháního. Z nástrojů bude hrát prim lidský hlas, vždyť uvedeme hned čtyři velká vokálně-instrumentální díla Verdiho Quattro pezzi sacri, Janáčkovu Glagolskou mši s dirigentem Muhaiem Tangem, Beethovenovu Missu solemnis s Helmuthem Rillingem a Dvořákovo Stabat Mater s Ondrejem Lenárdem. Jako sólisté-zpěváci své umění předvedou sopranistky Ailish Tynan, Frédérique Friess nebo barytonista Ivan Kusnjer. Představíme také vynikající klávesistky a klávesisty: Gunthera Rosta a Drahomíru Matznerovou, u jedinečných varhan Smetanovy síně a za klavírem Olgu Kern, Martina Helmchena a Wojciecha Switału. Zvláštní pozornosti se dostane nástrojům dechovým hoboji Pauline Oostenrijk a Liběny Séquardtové, fagotu Daga Jensena a lesnímu rohu Zuzany Rzounkové. Roli rezidenčního umělce pro 79. sezónu na sebe vzal houslista Ivan Ženatý. Ovšem hudba má především znít, proto, vážení posluchači, vedle této brožury otevřete především svou naslouchající duši Martin Rudovský, autor dramaturgie orchestrálních koncertů 6

9 There are days when the city is submerged in blue music like Venice in the sea. Yes, let it drown the tips of the spires! Jaroslav Seifert (from the collection Island Concert) Dear Listeners, The Artistic Programmer of the PSO shares Jaroslav Seifert s wish. He would go even further and hope that Prague not only drowns in music, but that the city s residents and visitors are completely overwhelmed by music. The heroic PSO, which is about to open the 79 th chapter of its marvellous tale, will strive to fulfil the poet s (and my) dream. Let the brochure we hereby present, filled with music on every page, be your guide to the 2013/2014 season and may it help you discover this season s magical world of music. The orchestral concerts are, as usual, divided into two main series: A/B and C/D. Added to that are concerts for children and their parents (the Family Concerts), Sunday and Special Concerts. We are also increasing the number of public general rehearsals and pre-concert discussions. As our season leads in to the year 2014, the Year of Czech Music, we shall be drawing from a bottomless treasure trove of Czech classical, modern and postmodern works. For example, under the baton of the chief conductor Jiří Kout we shall present the Song Cycle Wooden Christ by composer Jan Hanuš (an event I am particularly looking forward to) and Petr Eben s Symphonia gregoriana to mark what would be Eben s 85 th birthday. Included in the programme will also be a Czech premiere of Duplicates, a piece written by one of the most interesting contemporary composers Kryštof Mařatka. Three new special series will be introduced: 1. Our metropolitan connection will be demonstrated in a special four-part series Prague in Music, within which Husa s Music for Prague 1968 and Mozart s Prague Symphony will be performed. 2. Josef Suk s jubilee anniversary will be celebrated in four concerts, presenting his Fantasy in G Minor for Violin and Orchestra, Fairytale and Dramatic Overture. 3. The third series will be devoted to Pyotr Ilyich Tchaikovsky, a loyal admirer of Prague. The PSO will perform his Symphony No.1 Winter Dreams, Manfred Symphony and the Suite from the Swan Lake. We shall also mark important world anniversaries - the 100 th anniversary of the birth of Benjamin Britten (concerts on the 13 th and 14 th November), the 150 th anniversary of the birth of Richard Strauss (concerts on the 19 th and 20 th February 2014), 200 years since the birth of Giuseppe Verdi and Richard Wagner (concerts on the 9 th and 10 th October). Since the time the PSO was under the leadership of Serge Baudo, French blood has been circulating in the orchestra, hence we shall pay tribute to music from the country of the Gallic Rooster and perform compositions such as Carmen and L'Arlésienne by Georges Bizet and the Organ Symphony by Alexandre Guilmant. Iranian music by composers Ahmad Pejman and Šahrdád Rohání, rarely heard in Prague, will also be performed. Among the instruments, the human voice will play a leading role. Four large vocal and instrumental works will be performed, as well as two song cycles and individual arias: Verdi s Quattro pezzi sacri, Janáček s Glagolitic Mass with conductor Muhai Tang, Beethoven s Missa solemnis with Helmuth Rilling and Dvořák s Stabat Mater with Ondrej Lenárd. The sopranists Ailish Tynan, Frédérique Friess and baritone Ivan Kusnjer will represent the art of solo singing. We shall also hear some outstanding keyboard players: Gunther Rost and Drahomíra Matznerová, on the unique organ at the Smetana Hall and also pianists Olga Kern, Martin Helmchen and Wojciech Switała. Special attention will be paid to wind and brass instruments: the oboist Pauline Oostenrijk and Liběna Séquardtová, bassoonist Dag Jensen and French horn player Zuzana Rzounková will be among the soloists. The role of the Artist-in-Residence for the 79 th season has been taken by the violinist Ivan Ženatý. But music has to be above all heard. Hence, dear listeners, open this guide, but first of all, open your listening souls Martin Rudovský, Artistic Programmer of Orchestral Concerts 7

10 Komorní koncerty Koncertního jednatelství FOK tradičně probíhají v kostele sv. Šimona a Judy a v Dvořákově síni Rudolfina. Jednotlivé komorní cykly zachovávají v 79. sezóně svůj počet koncertů i tematické zaměření. Podstatnou změnou je začlenění koncertů z cyklu pro klávesové nástroje do abonentní řady Stará hudba (cembalový recitál Vojtěcha Spurného). Kalendářní rok 2014 je Rokem české hudby, proto i v komorních řadách zazní díla českých hudebních skladatelů století (Jan Dismas Zelenka, Jan Zach, František Xaver Richter, Miloslav Kabeláč, Jan Novák). Cyklus Světová klavírní tvorba patří k nejoblíbenějším komorním řadám FOK. V osmi klavírních recitálech převažují umělci zahraniční, setkáme se zde s uznávanými představiteli svého oboru (Roland Brautigam, Gerhard, Oppitz, Ivan a Lukáš Klánský, Carlo Grante, Eugen Indjic, Barry Douglas, Ivo Kahánek, Wojciech Switała). Komorní řady Stará hudba, Komorní hudba a Populární cyklus jsou vyhrazeny významným zahraničním i českým interpretům (Sharon Kam, Jolente De Maeyer, Christophe Coin, Ivan Ženatý, Jan Páleníček, Jitka Čechová, Jiří Bárta) a přednostně českým souborům (Musica Florea, ArteMiss Trio, Schola Gregoriana Pragensis, Capella Regia Praha). Mezi mimořádnými vánočními koncerty stojí za povšimnutí především provedení Vánočního oratoria Johanna Sebastiana Bacha. Naše poděkování patří Hospitálskému řádu sv. Jana z Boha Milosrdným bratřím za možnost pořádat koncerty v kostele sv. Šimona a Judy. Tím spíše, že si v této sezóně připomínáme už 20. výročí naší vzájemné spolupráce. Jaroslav Šefrna, autor dramaturgie komorních koncertů The chamber concerts organised by the Concert Department of the PSO take place in the Church of St. Simon and St. Jude and in the Dvořák Hall of the Rudolfinum. In the 79 th season, the individual concert series will retain the same number of concerts and the same thematic direction as last season. However, there is one major change in that the keyboard series has been integrated in to the Early Music Series (the harpsichord recital of Vojtěch Spurný). As part of 2014 s Year of Czech Music, the chamber music series will include music by Czech composers spanning from the seventeenth to the twentieth century (composers Jan Dismas Zelenka, Jan Zach, František Xaver Richter, Miloslav Kabeláč and Jan Novák). The cycle World Piano Music is one of our most popular chamber series. The majority of the eight recitals will be given by foreign soloists, all of them renowned representatives in their field (Roland Brautigam,, Gerhard Oppitz, Ivan and Lukáš Klánský, Carlo Grante, Eugen Indjic, Barry Douglas, Ivo Kahánek, Wojciech Switała). Within the chamber music series Early Music, Chamber Music and Popular Series, the focus will be on outstanding foreign and Czech interpreters: Sharon Kam, Jolente De Maeyer, Christophe Coin, Ivan Ženatý, Jan Páleníček, Jitka Čechová, Jiří Bárta to name but a few, and predominantly Czech ensembles (Musica Florea, ArteMiss Trio, Schola Gregoriana Pragensis, Capella Regia Praha). Among the special concert events is the performance of Johann Sebastian Bach s Christmas Oratorio. We would like to express our thanks to The Hospitaller Order of St. John of God Hospitaller Brothers for the possibility to organize concerts in the Church of St. Simon and St. Jude. It is to emphasise that we will commemorate the 20 th anniversary of our mutual cooperation in this concert season. Jaroslav Šefrna, Artistic Programmer of Chamber Concerts 8

11 ORCHESTR V 79. SEZÓNĚ

12 OBSAZENÍ ORCHESTRU V 79. SEZÓNĚ ORCHESTRA MEMBERS IN THE 79 TH SEASON I. HOUSLE / FIRST VIOLIN Rita Čepurčenko koncertní mistr / Concert Master Jiří Hurník koncertní mistr / Concert Master Antonín Pergler zástupce koncertního mistra / Assistant Concert Master Pavel Šafařík zástupce koncertního mistra / Assistant Concert Master Adéla Vondráčková zástupce koncertního mistra / Assistant Concert Master Radim Šisler Světlana Pechoušková Petr Hlaváč František Kosina Filip Šilar Matěj Vlk Pavel Štecher Martin Kameš Blanka Fousková Jan Mráček Josef Riedlbauch Maria Ericsson Vlach Anna Anghelescu Kateřina Penková Monika Urbanová II. HOUSLE / SECOND VIOLIN Miloš Havlík vedoucí skupiny / Principal Costin Anghelescu zástupce vedoucího skupiny / Assistant Principal Zdeněk Jiroušek zástupce vedoucího skupiny / Assistant Principal Marie Vaňková Josef Bauer Jan Nykrýn Vlasta Beranová Vladislava Hořovská Vladimír Kučera Hana Šimečková Jiljí Teringer Petr Typolt Nila Fleissigová Anna Vaňková Marie Kosinová Miluše Skoumalová VIOLY / VIOLA Pavel Peřina vedoucí skupiny / Principal Tomáš Duda zástupce vedoucího skupiny / Assistant Principal Vladimír Bažant zástupce vedoucího skupiny / Assistant Principal Alan Melkus Oldřich Smola ml. Oldřich Smola Jan Nykrýn ml. Zuzana Peřinová Vladimír Zajačik Jiří Zajíc Milan Vladyka Vladan Malinjak Ludmila Topiarzová VIOLONCELLA / CELLO Miloš Jahoda koncertní mistr / Concert Master Jan Chuchro zástupce koncertního mistra / Assistant Concert Master Jaroslav Matějka zástupce koncertního mistra / Assistant Concert Master Richard Žemlička Petr Malíšek Věra Anýžová Michaela Zelenková Petra Malíšková Roman Stehlík Jan Halama Václav Fleissig KONTRABASY / DOUBLE-BASS Martin Zelenka vedoucí skupiny / Principal Michal Novák zástupce vedoucího skupiny / Assistant Principal Lukáš Verner zástupce vedoucího skupiny / Assistant Principal David Fendrych Vladimír Malík Jan Buble Václav Hoskovec Marek Lustig Jan Vokoun 10

13 Rita Čepurčenko Jiří Hurník Miloš Jahoda Liběna Séquardtová FLÉTNY / FLUTE Hana Brožová vedoucí skupiny / Principal Simona Pingitzer zástupce vedoucího skupiny / Assistant Principal Jiří Skuhra Martin Klimánek Petra Hoďánková (picola / Piccolo) HOBOJE / OBOE Liběna Séquardtová koncertní mistr dechové harmonie / Wind Harmony Concert Master Jurij Likin zástupce vedoucího skupiny / Assistant Principal Radim Kocina Jan Hoďánek (anglický roh / English horn) Monika Boušková (anglický roh / English horn) KLARINETY / CLARINET Jaroslav Marek vedoucí skupiny / Principal Vlastimil Mareš zástupce vedoucího skupiny / Assistant Principal Miroslav Plechatý Jan Mach Zbyněk Cícha FAGOTY / BASSOON Svatopluk Čech vedoucí skupiny / Principal Luboš Hucek zástupce vedoucího skupiny / Assistant Principal Václav Fürbach Jaroslav Jedlička Petr Němeček LESNÍ ROHY / FRENCH HORN Zuzana Rzounková zástupce vedoucího skupiny / Assistant Principal František Langweil Petr Hernych vedoucí skupiny / Principal Tomáš Kirschner Petr Chomoucký Martin Sokol Eva Krajhanzlová TRUBKY / TRUMPET Marek Zvolánek zástupce vedoucího skupiny / Assistant Principal Marek Vajo Jan Fišer vedoucí skupiny / Principal Josef Řezníček Milan Bašta POZOUNY / TROMBONE Jiří Novotný vedoucí skupiny, zástupce konc. mistra dech. harmonie / Principal, Assistant Wind Harmony Concert Master Václav Ferebauer zástupce vedoucího skupiny / Assistant Principal Julius Nečásek Stanislav Penk Antonín Keller TUBA / TUBA Miroslav Husák BICÍ / PERCUSSION Lubor Krása vedoucí skupiny / Principal Svatopluk Čech ml. zástupce vedoucího skupiny / Assistant Principal Martin Kopřiva David Řehoř Junko Honda HARFA / HARP Hana Jouzová neobsazeno KLÁVESOVÉ NÁSTROJE / KEYBOARD Daniela Valtová Kosinová 11

14 SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK PRAGUE SYMPHONY ORCHESTRA Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK je předním českým hudebním tělesem, které obohacuje koncertní život především české metropole a zároveň na nejvyšší úrovni reprezentuje českou kulturu v zahraničí. Jeho zakladatelem byl na podzim roku 1934 dirigent a hudební organizátor Rudolf Pekárek. Domácím pódiem orchestru se již od počátku stala Smetanova síň Obecního domu. Původně však nebyla aktivita orchestru vymezena pouze koncertní činností zkratka FOK symbolizuje jeho někdejší aktivity v prvních letech existence (film opera koncert). V roce 1952 se orchestr stává reprezentačním koncertním tělesem hlavního města Prahy a získává nový název: Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Uměleckou dráhu orchestru zásadně ovlivnily epochy, pod nimiž jsou podepsáni šéfdirigenti Václav Smetáček ( ), který ve velmi krátké době vybudoval velké symfonické těleso a stál v jeho čele celých třicet let, Jiří Bělohlávek ( ) a Serge Baudo ( ). Kromě nich pomáhali utvářet profil tělesa šéfdirigenti Petr Altrichter, Martin Turnovský, Gaetano Delogu i další dirigenti, kteří s orchestrem dlouhodobě spolupracovali zejména Václav Neumann, Zdeněk Košler a Vladimír Válek. Od koncertní sezóny 2006/2007 je šéfdirigentem orchestru Jiří Kout. Renomé a respekt si orchestr získává po celou dobu své existence pod vedením mezinárodně uznávaných dirigentů a spoluprací s dlouhou řadou špičkových sólistů. Hostoval ve většině evropských zemí, opakovaně též v Japonsku a Spojených státech amerických. Navštívil rovněž Jižní Ameriku, Portoriko, Tchaj-wan, Koreu, Turecko, Izrael, Čínu, Omán a další země. Dlouhou tradici orchestru dokládá také rozsáhlý katalog gramofonových, rozhlasových a televizních snímků, zahrnující česká i světová hudební díla. The Prague Symphony Orchestra is a leading Czech music ensemble that greatly enriches the concert life of the Czech capital and represents Czech culture at the highest level abroad. The PSO was founded in the autumn of 1934 by the conductor and music organiser Rudolf Pekárek. From the beginning the orchestra s home podium has been the Smetana Hall of the Municipal House. Originally, the PSO s activities were not limited to concerts; in Czech it has always been known as the FOK orchestra, an acronym symbolising its triple orientation in the first years of its life (Film Opera Concert). In 1952 the orchestra became the representative concert orchestra of the City of Prague and was therefore renamed the Prague Symphony Orchestra. The orchestra s traditions and development have been strongly influenced by key periods under high-profile chief conductors: Václav Smetáček ( ) who managed to build the orchestra into a large symphonic ensemble and headed it for a full thirty years, Jiří Bělohlávek ( ) and Serge Baudo ( ). Beside them stand Petr Altrichter, Martin Turnovský and Gaetano Delogu. Since the 2006/2007 concert season the orchestra s chief conductor and artistic director has been Jiří Kout. Other important Czech conductors who have worked with the orchestra over a long period have included Václav Neumann, Zdeněk Košler and Vladimír Válek. Over the course of the orchestra's history many important world conductors have appeared as guest- -conductors, as well as a remarkable range of soloists. The orchestra has performed in most European countries, with repeat tours of Japan and the USA. It has also visited South America, Puerto Rico, Taiwan, Korea, Turkey, Israel, China, and Oman, amongst others. Another proof to the orchestra's work is its extensive catalogue of phonograph, radio, and television recordings, of both Czech and worldwide repertoire. 12

15 ORCHESTRÁLNÍ CYKLY

16 ORCHESTRÁLNÍ CYKLUS A/B ORCHESTRAL SERIES A/B Smetanova síň, Obecní dům Smetana Hall, Municipal House hodin / 7.30 p.m St / Wed A Čt / Thur B1 ZAHAJOVACÍ KONCERT 79. SEZÓNY OPENING CONCERT OF THE 79 TH SEASON ANTONÍN DVOŘÁK: Karneval op. 92 KAREL HUSA: Hudba pro Prahu 1968 PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ: Symfonie č. 4 f moll op. 36 Zdeněk Mácal dirigent / Conductor Ceny / Prices: 800, 660, 560, St / Wed A Čt / Thur B2 KONCERT K POCTĚ GIUSEPPE VERDIHO A RICHARDA WAGNERA IN HONOUR OF GIUSEPPE VERDI AND RICHARD WAGNER RICHARD WAGNER: Tannhäuser, předehra a bacchanale GIUSEPPE VERDI - MUHAI TANG - JAN RYBÁŘ: OuVerditura, symfonická báseň z předeher Verdiho oper GIUSEPPE VERDI: Quattro pezzi sacri KÜHNŮV SMÍŠENÝ SBOR THE KÜHN CHOIR OF PRAGUE Marek Vorlíček sbormistr / Choirmaster Muhai Tang dirigent / Conductor Ceny / Prices: 600, 460, 360, St / Wed A Čt / Thur B3 KONCERT K POCTĚ BENJAMINA BRITTENA IN HONOUR OF BENJAMIN BRITTEN JOSEF SUK: Dramatická ouvertura op. 4 BENJAMIN BRITTEN: Koncert pro housle a orchestr d moll op. 15 PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ: Symfonie Manfred op. 58 Ivan Ženatý housle / Violin Petri Sakari dirigent / Conductor v 10 hodin veřejná generální zkouška v hodin beseda v Cukrárně Obecního domu Ceny / Prices: 600, 460, 360,

17 St / Wed A Čt / Thur B4 KONCERT K POCTĚ PETRA EBENA IN HONOUR OF PETR EBEN WOLFGANG AMADEUS MOZART: Don Giovanni KV 527, předehra k opeře Symfonie č. 38 D dur KV 504 Pražská PETR EBEN: Koncert pro varhany a orchestr č. 1 Symphonia gregoriana Gunther Rost varhany / Organ SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS David Eben umělecký vedoucí / Artistic Leader Gabriel Feltz dirigent / Conductor v hodin beseda v Cukrárně Obecního domu Ceny / Prices: 600, 460, 360, St / Wed A Čt / Thur B5 GABRIEL FAURÉ: Pelléas a Mélisanda, suita op. 80 ANDRÉ JOLIVET: Koncert pro fagot, smyčcový orchestr, harfu a klavír JOSEF SUK: Pohádka op. 16 Dag Jensen fagot / Bassoon Fabrice Bollon dirigent / Conductor v 10 hodin veřejná generální zkouška v hodin beseda v Cukrárně Obecního domu Ceny / Prices: 600, 460, 360, St / Wed A Čt / Thur B6 CARL MARIA VON WEBER: Oberon, předehra k opeře WOLFGANG AMADEUS MOZART: Bella mia fiamma, addio KV 528 Ah, lo previdi KV 272 GUSTAV MAHLER: Symfonie č. 4 G dur Ailish Tynan soprán / Soprano Jac van Steen dirigent / Conductor v hodin beseda v Cukrárně Obecního domu Ceny / Prices: 600, 460, 360,

18 ORCHESTRÁLNÍ CYKLUS A/B ORCHESTRAL SERIES A/B St / Wed A Čt / Thur B7 LUDWIG VAN BEETHOVEN: Missa solemnis D dur op. 123 Lucie Silkenová soprán / Soprano Kismara Pessatti alt / Alto Sebastian Kohlhepp tenor Torben Jürgens bas / Bass ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNO CZECH PHILHARMONIC CHOIR OF BRNO Petr Fiala sbormistr / Choirmaster Ceny / Prices: 600, 460, 360, 300 Helmuth Rilling dirigent / Conductor v 10 hodin veřejná generální zkouška v hodin beseda v Cukrárně Obecního domu St / Wed A Čt / Thur B8 PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ: Labutí jezero, výběr ze suity VÍTĚZSLAV NOVÁK: Toman a lesní panna op. 40 JOSEF SUK: Praga op. 26 Libor Pešek dirigent / Conductor v 10 hodin veřejná generální zkouška Ceny / Prices: 600, 460, 360, 300 Počet koncertů / Number of Concerts: 8 Ceny abonentních vstupenek / Prices of Subscription Seats: 2 880, 2 240, 1 760, Kč / CZK Více na: a

19 ORCHESTRÁLNÍ CYKLUS C/D ORCHESTRAL SERIES C/D Smetanova síň, Obecní dům Smetana Hall, Municipal House hodin / 7.30 p.m St / Wed C Čt / Thur D1 KONCERT K POCTĚ SERGEJE RACHMANINOVA IN HONOUR OF SERGEI RACHMANINOFF ANTONÍN DVOŘÁK: Slovanská rapsodie č. 2 g moll op. 45 SERGEJ RACHMANINOV: Rapsodie na Paganiniho téma op. 43 EDWARD ELGAR: Variace na původní téma Enigma op. 36 Olga Kern klavír / Piano Petr Altrichter dirigent / Conductor v 10 hodin veřejná generální zkouška v hodin beseda v Cukrárně Obecního domu Ceny / Prices: 600, 460, 360, St / Wed C Čt / Thur D2 HUDBA PERSIE / MUSIC OF PERSIA ŠAHRDÁD ROHÁNÍ: Perský záliv, suita ALBERT WILLIAM KETÈLBEY: Na perském trhu ŠAHRDÁD ROHÁNÍ: Perská zahrada pro violoncello a orchestr AHMAD PEJMAN: Oslava Kian Soltani violoncello / Cello Šahrdád Rohání dirigent / Conductor v hodin beseda v Cukrárně Obecního domu Ceny / Prices: 600, 460, 360, St / Wed C Čt / Thur D3 LEOŠ JANÁČEK: Lašské tance WOLFGANG AMADEUS MOZART: Koncert č. 27 B dur pro klavír a orchestr KV 595 PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ: Symfonie č. 1 g moll op. 13 Zimní sny Wojciech S witała klavír / Piano Jac van Steen dirigent / Conductor v 10 hodin veřejná generální zkouška Ceny / Prices: 600, 460, 360,

20 ORCHESTRÁLNÍ CYKLUS C/D ORCHESTRAL SERIES C/D St / Wed C Čt / Thur D4 ALEXANDER ZEMLINSKY: Sinfonietta op. 23 BOHUSLAV MARTINŮ: Koncert pro hoboj a malý orchestr H. 353 ANTONÍN DVOŘÁK: Vodník op. 107 Polednice op. 108 Holoubek op. 110 Pauline Oostenrijk hoboj / Oboe Jac van Steen dirigent / Conductor v 10 hodin veřejná generální zkouška Ceny / Prices: 600, 460, 360, St / Wed C Čt / Thur D5 KONCERT K POCTĚ RICHARDA STRAUSSE IN HONOUR OF RICHARD STRAUSS ZDENĚK FIBICH: Šárka op. 51, předehra k opeře ALEXANDRE GUILMANT: Symfonie č.1 d moll pro varhany a orchestr op.42 RICHARD STRAUSS: Symphonia domestica op. 53 Drahomíra Matznerová varhany / Organ Heiko Mathias Förster dirigent / Conductor Ceny / Prices: 600, 460, 360, St / Wed C Čt / Thur D6 DMITRIJ ŠOSTAKOVIČ: Symfonie č. 1 f moll op. 10 JAN HANUŠ: Dřevěný Kristus, cyklus písní pro nižší hlas a orchestr ANTONÍN DVOŘÁK: Koncert g moll pro klavír a orchestr op. 33 Ivan Kusnjer baryton / Baritone Martin Helmchen klavír / Piano Jiří Kout dirigent / Conductor v hodin beseda v Cukrárně Obecního domu Ceny / Prices: 600, 460, 360,

janáčkova filharmonie ostrava 62. koncertní sezóna 2015-2016

janáčkova filharmonie ostrava 62. koncertní sezóna 2015-2016 janáčkova filharmonie ostrava 62. koncertní sezóna 2015-2016 Reinhold Friedrich trubka 29. 8. 2015 ODNH 11. 2. 2016 C3 15. 2. 2016 K5 hlavní host sezóny Reinhold Friedrich Od roku 1986, kdy získal druhou

Více

Jen pár slov... In just a few words... Váš Jan Hasenöhrl. Yours sincerely, Jan Hasenöhrl

Jen pár slov... In just a few words... Váš Jan Hasenöhrl. Yours sincerely, Jan Hasenöhrl Jen pár slov... Naději, uspokojení, a energii do dalších sezon. To cítím, když vidím zaplněnou Smetanovu síň a slyším váš potlesk. Devatenáct let se setkáváme, ať už během roku, či na festivalech Prague

Více

Leoše Janáčka. Leoš Janáček

Leoše Janáčka. Leoš Janáček Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka Faculty of Music of Janáček Academy of Music and Performing Arts Brno in partnership with Leoš Janáček Foundation

Více

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE FRESH MOSER PODZIM AUTUMN 203 FROM Sabrage 2. století Sabrage 2 st century 00. výročí vzniku kolekce Marie Theresie 00 th anniversary of the founding of the Maria

Více

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více

PRAHA PRAGUE 2007. 50x

PRAHA PRAGUE 2007. 50x PRAHA PRAGUE 2007 kulturní culture 50x událost events Ú V O D 2 Mimo péče o dříve vytvořené kulturní hodnoty hlavní město Praha vynakládá nemalé úsilí pro naši současnost, živou kulturu. Touto publikací

Více

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010 SETKÁNÍ XX XXI XXII XXIII XXIV 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2014 THE INTERNATIONAL FESTIVAL

Více

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU 2006 Obsah Content Obsah I. Programme II. Technology III. Non-programmin g Activities IV. Czec h Radio Communication V. Ratings and Audience VI. Economi c and Commercia l Activities

Více

I. bílá a černá [white and black] II. sblížení [rapprochement] III. prokletí [curse] IV. zažehnutí [ignition] V. půlnoc [midnight]

I. bílá a černá [white and black] II. sblížení [rapprochement] III. prokletí [curse] IV. zažehnutí [ignition] V. půlnoc [midnight] I. bílá a černá [white and black] [1 Preletělo ftáča, 2 Lásko, milá lásko, 3 Nasomas me khere, 4 Ara more]. Hudba a text: Zuzana Lapčíková 1, 2, Romská lidová úprava Josef Fečo junior 3, 4 II. sblížení

Více

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Obsah Content Poslání Nadace..................................................5 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Dagmar

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

ŽIŽKOVSKÝ PODZIM 2009

ŽIŽKOVSKÝ PODZIM 2009 13. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 24. září až 19. listopadu 2009 NEKONVENČNÍ ŽIŽKOVSKÝ PODZIM 2009 zakladatel a umělecký garant Jiří HOŠEK POD ZÁŠTITOU MČ PRAHA 3 ZA

Více

annual report výroční zpráva 2010

annual report výroční zpráva 2010 annual report výroční zpráva 2010 Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Řekli o nás 16 Veřejné sbírky 20 Part I A Word from the Patron

Více

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 JUNE 2015 - DECEMBER 2015 ČERVEN 2015 - PROSINEC 2015 MAGAZINE Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 Dear friends,

Více

mezi moři between the seas katalog catalogue

mezi moři between the seas katalog catalogue Ji.hlava mezi moři between the seas katalog catalogue tagy tags d! % ' ( ) děti víra příroda noc doprava sen children faith nature night transport dream * +. / 1 2 bezstarostnost historie tradice ufo láska-smrt

Více

Kéž vám milí posluchači i účast na těchto koncertech dopomůže k hledání tohoto řádu pokoje ve vašem osobním životě.

Kéž vám milí posluchači i účast na těchto koncertech dopomůže k hledání tohoto řádu pokoje ve vašem osobním životě. Vážení posluchači, další ročník Hudebního léta nám dává příležitost k zamyšlení, jaké místo má hudba v našem životě a proč zní zvláště dobře právě v kostele. Ke vzdávání úcty Bohu hudba vždy patřila. Ve

Více

Obsah. I. Programme. I. Program. II. Technology. II. Technika. III. Non-programmin g Activities. III. Neprogramové aktivity. IV.

Obsah. I. Programme. I. Program. II. Technology. II. Technika. III. Non-programmin g Activities. III. Neprogramové aktivity. IV. annual report 2002 Obsah Content Obsah I. Programme II. Technology III. Non-programmin g Activities IV. Czec h Radi o Promotion V. R atings and Audience VI. Economi c and Commercia l Activities VII. Radioservis,

Více

GOTT. Karel ČR ŠVÉDSKO REPREZENTACE PŘIVÍTÁ TRADIČNÍHO SPOUPEŘE. PHARRELL WILLIAMS HAPPY VEČER V O 2 areně. 10 LET O 2 areny

GOTT. Karel ČR ŠVÉDSKO REPREZENTACE PŘIVÍTÁ TRADIČNÍHO SPOUPEŘE. PHARRELL WILLIAMS HAPPY VEČER V O 2 areně. 10 LET O 2 areny ČR ŠVÉDSKO REPREZENTACE PŘIVÍTÁ TRADIČNÍHO SPOUPEŘE PHARRELL WILLIAMS HAPPY VEČER V O 2 areně 10 LET O 2 areny 6 MILIONŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ, BRUSLENÍ, OSLAVA Karel GOTT Magazín O 2 areny Zdarma podzim 2014 koncert

Více

Festival profesionálních loutkových divadel s inscenacemi pro děti předškolního věku Liberec 14. 18. června 2011

Festival profesionálních loutkových divadel s inscenacemi pro děti předškolního věku Liberec 14. 18. června 2011 Festival profesionálních loutkových divadel s inscenacemi pro děti předškolního věku Liberec 14. 18. června 2011 Festival of Professional Puppet Theatres Performances for Pre-School Children The City of

Více

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE 4 2011 THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE Vážení čtenáři, S končícím rokem 2011 uzavíráme jednu dlouhou kapitolu vydávání Zpravodaje, jehož první číslo vyšlo v roce 1996. Další, už 15. ročník začne vycházet jednak

Více

Deník Sira George Smarta z cesty z Vídnû do Prahy (1825)

Deník Sira George Smarta z cesty z Vídnû do Prahy (1825) Deník Sira George Smarta z cesty z Vídnû do Prahy 111 Deník Sira George Smarta z cesty z Vídnû do Prahy (1825) Stanislav Bohadlo Prvním veřejným vystoupením čtrnáctiletého George Thomase Smarta 1 bylo

Více

Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30

Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30 Číslo 44 / Issue 44 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 12012 Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30 01/2012 HMMC

Více

L IST OF GRATIAS AGIT A WARD LAUREATES 2009

L IST OF GRATIAS AGIT A WARD LAUREATES 2009 2009 Laureáti Ceny GRATIAS AGIT S EZNAM LAUREÁTŮ CENY GRATIAS AGIT 2009 L IST OF GRATIAS AGIT A WARD LAUREATES 2009 SOŇA ČECHOVÁ (in memoriam) / SLOVENSKO SOŇA ČECHOVÁ (in memoriam) / SLOVAKIA NIKOLAJ

Více

VÝBOR DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ > VÝROČNÍ ZPRÁVA 07

VÝBOR DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ > VÝROČNÍ ZPRÁVA 07 VÝBOR DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ > VÝROČNÍ ZPRÁVA 07 Paní Olga jako zakladatelka Nadace dbala zejména na odborný přístup při posuzování žádostí a na účelné využití každého nadačního příspěvku, na pohotové

Více

24/11. Emanuel Ax (USA) 20.00 / 8 pm Rudolfinum

24/11. Emanuel Ax (USA) 20.00 / 8 pm Rudolfinum www.firkusny.cz Rudolf Firkušný (1912-1994) patří mezi nejvýznamnější světové klavíristy 20. století. Neúnavný, celoživotní propagátor české hudby vystoupil v nejprestižnějších koncertních sálech světa

Více

česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury PROGRAM LISTOPAD 2004 Program vyhlášený Ministerstvem kultury ČR na podporu projektů s tématem významných hudebních výročí roku 2004, s důrazem na prezentaci

Více

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION OBSAH CONTENT summit 02 03 04 06 08 10 12 14 15 16 19 21 22 24 26 28 29 34 36 38 40 ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US O PROJEKTU/ABOUT THE PROJECT BÝVALÍ ÚČASTNÍCI/FORMER

Více

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek Rubrika Rubrika PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2013/2014 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petra Lorencová I cesta může být cíl I focus on the journey, not the destination STRANA/PAGE 4 editorial editorial Obsah

Více

AMU = DAMU + FAMU + HAMU

AMU = DAMU + FAMU + HAMU AMU = DAMU + FAMU + HAMU Tato publikace vychází při příležitosti 65. výročí založení AMU This book was published on the occasion of the 65 th anniversary of AMU s founding Praha 2010 Akademie múzických

Více

ISBN 978-80-239-8875-8

ISBN 978-80-239-8875-8 Q / ar t o 20032006 U N I E V Ý T VA R N Ý C H U M Ě L C Ů O L O M O U C K A UNIE VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ OLOMOUCKA 2003 2006 Editoři / Editors: Jiří Hastík, Zdeněk Vacek Koncepce / Concept: Ladislav Daněk,

Více