Náklady kapitálu. Finanční struktura by měla korespondovat s majetkovou strukturou z hlediska časovosti. Stálá aktiva. Dlouhodobý.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Náklady kapitálu. Finanční struktura by měla korespondovat s majetkovou strukturou z hlediska časovosti. Stálá aktiva. Dlouhodobý."

Transkript

1 Náklady na kapitál

2 Náklady kapitálu Finanční struktura by měla korespondovat s majetkovou strukturou z hlediska časovosti Aktiva (majetek) Stálá aktiva Oběžná aktiva Dlouhodobý majetek Trvalý OM Dlouhodobý OM OM krátkodobá potřeba Pasiva (zdroje financování) Dlouhodobé zdroje financování Vlastní kapitál Dlouhodobé cizí zdroje Krátkodobé zdroje financování

3 Náklady kapitálu ČPK = Oběžná aktiva Krátkodobé závazky ČPK = Dlouhodobé zdroje Stálá aktiva celkové dluhy Míra zadluženosti = x 100 suma pasiv

4 Náklady kapitálu Zdroje financování podniku od nejdražšího kapitálu k nejlevějšímu: - vlastní akciový kapitál, - prioritní akcie, - dluhopisy, - dlouhodobý bankovní úvěr, - střednědobý bankovní úvěr, - krátkodobý bankovní úvěr

5 Faktory ovlivňující cenu kapitálu 1) Cena kapitálu závisí: - době splatnosti - stupni rizika - způsobu úhrady

6 Náklady kapitálu podniku: I) Náklady jednotlivých druhů podnikového kapitálu: se dělí: - náklady úvěru - náklady dluhu z dluhopisů - náklady akciového kapitálu - prioritní akcie - náklady akciového kapitálu kmenové akcie - náklady nerozděleného zisku

7 II) Průměrné náklady celkového podnikového kapitálu závisí: - nákladech jednotlivých druhů kapitálu - na podílu jednotlivých druhů kapitálu na celkovém kapitálu podniku

8 1) Náklady dluhu (úvěru) N d = ú* ( 1 - T) N d = náklady dluhu v % u = výše úrokové sazby z úvěru v % T = daňový koeficient = daňová sazba ze zisku v % 100 Př.: úvěr ve výši 1 mil. Kč úroková sazba 18% daňové zatížení 19 % N d = 18 *(1-0,19) N d = 14,58%

9 2) Náklady dluhu (dluhopisu) platí za podmínek: TC = NC Dluhopis se splácí na konci dospělosti n C = U t + N t=1 (1 + i) t (1 + i) n

10 Úprava o emisní náklady na l dluhopis n C - E = U t + N t=1 (1+i) t (1 + i) n C = tržní cena dluhopisu U t = úrok z dluhopisu v jednotlivých letech v Kč N = NC dluhopisu t = jednotlivá léta doby splatnosti dluhopisu n = doba splatnosti dluhopisu i = (požadovaná výnosnost do doby splatnosti v %):100 E = emisní náklady na 1 dluhopis C-E = čistý výtěžek emise

11 Příklad Př.: úpis = ks dluhopisů NC = l 000,-- Kč splatnost = 5 let roční pravidelný úrok = 18% TC = 950,-- Kč náklady na emisi 1 dluhopisu = 10,-- Kč daň ze zisku = 19% Úkol: Jaké jsou náklady dluhu po zdanění získaného emisí těchto dluhopisů?

12 a) Náklady dluhu před zdaněním: (hledám takové i, které odpovídá dané rovnici) n C-E = U t + N t=l (1+i) t (1+i) n = (1+i) 5 + (1+i) = (1+i) 1 (1+i) 2 (1+i) 3 (1+i) 4 (1+i) 5 (1 + i) 5 i = 20% b) Náklady dluhu po zdanění N d = i*(1-t) N d = 20 * (1-0,19) N d = 16,2%

13 3) Náklady akciového kapitálu prioritní akcie a) Náklady na prioritní akcii N p = D p * 100 C p N p = náklady prioritní akcie = požadovaná míra výnosnosti prioritní akcie v % D p = roční dividenda z prioritní akcie v Kč C p = TC prioritní akcie

14 3) Náklady akciového kapitálu prioritní akcie b) Náklady na prioritní akcii upravené o emisní náklady na l akcii N p = D p * 100 C p E E = emisní náklady na l akcii v Kč

15 Příklad Př. Emise akcií v NC = 4 000,-- Kč TC = 5 000,-- Kč Roční dividenda = 750,-- Kč Emisní náklady na l akcii = 200,-- Kč N p = 750 * N p = 15,6%

16 4) Náklady akciového kapitálu kmenová akcie a) Náklady na kmenovou akcii při stálém dividendovém výnosu C k = D k * 100 N k N k = D k * 100 C k C k = tržní cena kmenové akcie D k = roční dividenda z kmenové akcie v Kč koncem N k = požadovaná míra výnosnosti kmenové akcie v % prvního roku

17 4) Náklady akciového kapitálu kmenová akcie b) Náklady na kmenovou akcii při stálém dividendovém výnosu upravené o emisní náklady na l akcii N k = D k * 100 C k - E E = emisní náklady na 1 akcii

18 c) Náklady na kmenovou akcii při zvyšujícím se dividendovém výnosu N k = D k * g N k = D k * g C k C k - E g = očekávané konstantní zvýšení dividendy v % Př.: NC = 500,-- Kč TC = 520,-- Kč Dividendový výnos v l. roce = 75,-- Kč Konstantní přírůstek = 2% Náklady na emisi l akcie = 20,-- Kč N k = 75 * N k = 17%

19 d) Náklady na kmenovou akcii stanovení pomocí modelu oceňování kapitálových aktiv (CAPM Capital Asset Pricing Model). N k = R f + (R m - R f ) x β s Nebo: Vi = Vb + βi (Vt Vb) Vi,N k = požadovaná výnosnost kmenových akcií podniku v % (náklad akciového kapitálu) Vb, R f = výnosnost bezrizikových investic v % Βi, β s = koeficient beta kmenových akcií podniku (míra rizika akcie k riziku celého portfolia) Vt, R m = výnosnost všech kmenových akcií na kapitálovém trhu (výnosová sazba)

20 e) Náklady na kmenovou akcii stavebnicový model N k = R f + r 1 + r 2 + r 3 N k = náklad akciového kapitálu R f = výnosnost bezrizikových investic v % r 1 = přirážka za obchodní riziko r 2 = přirážka za finanční riziko = přirážka za sníženou likviditu r 3 Podrobněji uvedeno na

21 f) Náklady na kmenovou akcii model rizikové prémie Tento model se používá v případě, že akciová společnost nevyplácí dividendy. Náklad kmenového kapitálu je možné: - odvodit od dividendové výnosnosti akcií jiných podniku daného oboru; - stanovit pomocí rizikové prémie odvozené z modelu CAPM, - nebo přičtení rizikové přirážky ve výši 3 5% k výnosnosti podnikových dluhopisů.

22 5) Náklady nerozděleného zisku a) Model růstových dividend N n = D k * g C k N n = náklady nerozděleného zisku D k = roční dividenda z kmenové akcie v Kč koncem l.roku C k = tržní cena kmenové akcie g = očekávané konstantní zvýšení dividendy v %

23 Příklad Př.: NC akcie = 1 500,-- Kč TC akcie = 2 000,-- Kč Dividenda = 75,--Kč Zvýšení dividendového výnosu o 2% z akcie 75 * 100 N n = N n = 5,7%

24 5) Náklady nerozděleného zisku b) Model oceňování kapitálových aktiv (CAPM) N n = N k = R f + (R m - R f ) x β s N n = náklady nerozděleného zisku N k = náklad akciového kapitálu (kmenová akcie) R f = bezriziková sazba R m = výnosová sazba tržního portfolia β s = koeficient míra rizika akcie k riziku celého portfolia

25 Příklad R f = sazba pokladničních poukázek 6,4% R m = výnosová sazba tržního portfolia 11,8% β s = koeficient míra rizika akcie k riziku celého portfolia 1,5% N n = N k = R f + (R m - R f ) x β s N n = N k = 6,4 + (11,8 6,4) x 1,5 N n = 14,5%

26 5) Náklady nerozděleného zisku c) Model rizikové prémie N n = výnosnost dlouhodobých obligací + riziková prémie v rozmezí 3% 5% Příklad: Obligace se splatností 10 let mají výnos 10,2% N n = 10,2 + 3% až 5% N n = 13,2% až 15,2%

27 II. Průměrné vážené náklady kapitálu WACC = N = D * N d + P * N p + K m * N k K K K N = průměrné vážené náklady podnikového kapitálu v % D = dluh v Kč (30 mil. Kč) P = prioritní akcie v Kč (10 mil. Kč) K m = kmenový kapitál v Kč (60 mil. Kč) K = celkový kapitál v Kč (K = D + P + K m ) N d = náklady dluhu v % (15%) N p = náklady prioritního kapitálu v % (17%) N k = náklady kmenového kapitálu v % (18%) Daň ze zisku = 19%

28 a) vypočtu náklady dluhu N d = 15 * ( 1-0,19) N d = 12,15% b) Průměrné náklady podnikového kapitálu N = 30 * 12, * * N = 16,145%

29 II) Průměrné vážené náklady kapitálu a stanovení optimální výše kapitálových výdajů podniku - Zatím jsme průměrné vážené náklady kapitálu podniku počítali za předpokladu, že náklady jednotlivých druhů kapitálu se v souvislosti s výší kapitálu nemění. - V praxi dochází k tomu, že v důsledku zvyšování kapitálu obvykle dochází i k růstu nákladů jednotlivých druhů kapitálu. - Tento růst nákladů jednotlivých druhů kapitálu má za následek i růst průměrných vážených nákladů podnikového kapitálu jako celku. - Z tohoto důvodu se stanovují průměrné vážené náklady kapitálu pro různou strukturu kapitálu.

30 II) Průměrné vážené náklady kapitálu a stanovení optimální výše kapitálových výdajů podniku - Tyto průměrné náklady kapitálu nazýváme mezní (marginální Marginal Cost of Capital, MCC)) průměrné vážené náklady kapitálu, které představují náklady dalšího přírůstku kapitálu firmy. - Takto zjištěné mezní průměrné vážené náklady kapitálu se pak používají ke stanovení celkové optimální výše všech kapitálových výdajů podniku, tzn., že určují hranici, které projekty jsou ještě přijatelné a které již přijatelné nejsou. - Optimální výše kapitálových výdajů podniku představuje souhrn všech kapitálových výdajů, jejichž očekávaná výnosnost přesahuje mezní průměrné náklady kapitálu.

31 II) Průměrné vážené náklady kapitálu a stanovení optimální výše kapitálových výdajů podniku Firma Renova uvažuje od příštího roku s následujícími projekty: Projekt kapitálový výdaj v mil. Kč VVP (%) A 5 14 B 9 13,5 C 7 13,0 D 6 11,0 E 8 10,5 Všechny projekty mají přibližně stejné riziko, jako současný majetek firmy.

32 II) Průměrné vážené náklady kapitálu a stanovení optimální výše kapitálových výdajů podniku Současná kapitálová struktura firmy je: 25 % dluhu 25 % prioritního kapitálu 50 % kmenového kapitálu Tuto proporci hodlá podnik dodržovat i v příštím období. Náklady na jednotlivé druhy kapitálu jsou: dluh do 5 mil. 10 % dluh nad 5 mil. 12 % prioritní akcie - 12 % kmenového kapitálu -? daňová sazba - 20 %

33 II) Průměrné vážené náklady kapitálu a stanovení optimální výše kapitálových výdajů podniku - Firma Renova, a.s. nemá žádný nerozdělený zisk, - současný dividendový výnos činí 60 Kč - tržní cena kmenových akcií je 650 Kč - emisní náklady na 1 akcii činí 50 Kč - výše dividend v minulých letech rostla v průměru o 4 % ročně, předpokládejme, že tento růst bude nadále dodržen. - podíl zisku vyplaceného na dividendy se nebude měnit.

34 II) Průměrné vážené náklady kapitálu a stanovení optimální výše kapitálových výdajů podniku Postup: 1) Výpočet nákladů jednotlivých druhů kapitálu 2) Výpočet mezních průměrných nákladů pro jednotlivé přírůstky kapitálu: a)výpočet celkové výše kapitálu (Q) b)výpočet nové skladby kapitálové struktury c) Výpočet WACC

35 II) Průměrné vážené náklady kapitálu a stanovení optimální výše kapitálových výdajů podniku Postup: 1) Výpočet nákladů jednotlivých druhů kapitálu a) Náklady dluhu do 5 mil. Kč Nd = ú* ( 1 - T) = 10 * (1-0,2) = 8 % b) Náklady dluhu nad 5 mil. Kč Nd = ú* ( 1 - T) = 12 * (1-0,2) = 9,6 % c) Náklady prioritní akcie Np = Dp * 100 Cp E Np = 12 % (je uvedeno přímo v zadání)

36 II) Průměrné vážené náklady kapitálu a stanovení optimální výše kapitálových výdajů podniku d) Náklady kmenového kapitálu Nk = Dk * g Ck - E Nk = 60 * Nk = 14 %

37 II) Průměrné vážené náklady kapitálu a stanovení optimální výše kapitálových výdajů podniku Postup: 2) Výpočet mezních průměrných nákladů pro jednotlivé přírůstky kapitálu: a) Výpočet celkové výše kapitálu (Q) Q = použitý druh kapitálu / koeficient podílu druhu kapitálu v celkové kapitálové struktuře Q = /0,25 = Kč tj. celkový objem veškerých zdrojů

38 II) Průměrné vážené náklady kapitálu a stanovení optimální výše kapitálových výdajů podniku Postup: 2) Výpočet mezních průměrných nákladů pro jednotlivé přírůstky kapitálu: b) Výpočet nové sklady kapitálové struktury dluh (25 %) 5,0 mil. Kč prioritní kapitál (25 %) 5,0 mil. Kč kmenového kapitálu (50 %) 10,0 mil. Kč Kapitálová struktura celkem 20,0 mil. Kč

39 II) Průměrné vážené náklady kapitálu a stanovení optimální výše kapitálových výdajů podniku Postup: 2) Výpočet mezních průměrných nákladů pro jednotlivé přírůstky kapitálu: c) Výpočet WACC WACC = 0,25 * 8 % + 0,25 * 12 % + 0,50 *14 = = 12 %

40 II) Průměrné vážené náklady kapitálu a stanovení optimální výše kapitálových výdajů podniku Stejný postup bude při zvýšení dluhu nad 5 mil. Kč. (dluh ve výši 6 mil. Kč). a) Výpočet celkové výše kapitálu (Q) Q = použitý druh kapitálu / koeficient podílu druhu kapitálu v celkové kapitálové struktuře Q = /0,25 = Kč tj. celkový objem veškerých zdrojů

41 II) Průměrné vážené náklady kapitálu a stanovení optimální výše kapitálových výdajů podniku b) Výpočet nové sklady kapitálové struktury dluh (25 %) 6,0 mil. Kč prioritní kapitál (25 %) 6,0 mil. Kč kmenového kapitálu (50 %) 12,0 mil. Kč Kapitálová struktura celkem 24,0 mil. Kč c) Výpočet WACC WACC = 0,25 * 9,6 + 0,25 * ,5 * 14 = 2, = 12,4 %

42 II) Průměrné vážené náklady kapitálu a stanovení optimální výše kapitálových výdajů podniku - Optimální výši kapitálových výdajů zjistíme, porovnáním mezních průměrných vážených nákladů s křivkou investičních příležitostí podniku, kterou tvoří jednotlivé projekty - Optimální výše kapitálových výdajů představuje souhrn kapitálových výdajů těch investičních projektů, které svým vnitřním výnosovým procentem přesahují mezní průměrné náklady kapitálu.

43 II) Průměrné vážené náklady kapitálu a stanovení optimální výše kapitálových výdajů podniku Vnitřní výnosové procento (v %) 14 13, , ,5 A B 12,0 % C 12,4 % D Mezní náklad kapitálu E Kapitálové výdaje (v mil. Kč)

44 Ekonomická rentabilita a) Ekonomická rentabilita vlastního kapitálu b) Ekonomická rentabilita celkového kapitálu

45 Ekonomická rentabilita Vlastní kapitál (VK) Cizí kapitál (CK) Pasiva celkem Nákladové úroky (NÚ) Čistý zisk (ČZ) Daňová sazba 19% Náklady vlastního kapitálu (Nk) zadáno 17% Náklady na cizí zdroje (Nd) 12% (po daň. štítu) 9,72% Náklady celkového kapitálu 14,9% / 13,94%

46 Výpočet nákladů na jednotlivé druhy kapitálu 1) Náklady na cizí zdroje (neuvažujeme faktor zdanění) Nd = (nákladové úroky/ cizí zdroje) * 100 Nd = (30 000/ ) * 100 Nd = 12% 2) Náklady na cizí zdroje ( uvažujeme faktor zdanění daň v roce 2012 = 19%) Nd = 12 * (1-0,19) Nd = 9,72

47 Výpočet nákladů na jednotlivé druhy kapitálu 3) Náklady celkového kapitálu (neuvažujeme faktor zdanění) Vlastní kapitál = 58% Cizí zdroje = 42% N = 0,58 * ,42 * 12 = 14,9% 4) Náklady celkového kapitálu (uvažujeme faktor zdanění daň v roce 2012 = 19%)) N = 0,58*17 + 0,42*9,72 = 13,94%

48 1) Ekonomická rentabilita vlastního Rentabilita vlastního kapitálu kapitálu (ČZ /VK) x / ,85% Náklady vlastního kapitálu Ekonomická rentabilita vlastního kapitálu 17% - 4,15%

49 Ekonomická rentabilita VK vyjádřená v absolutní hodnotě Rentabilita vlastního kapitálu Náklady vlastního kapitálu Ekonomická rentabilita vlastního kapitálu 12,85% (45000/35 000)*100 (12,85 x ):100= Kč 17% (17 x ):100= Kč - 4,15% (4,15x ): Kč

50 2) Ekonomická rentabilita celkového Rentabilita celkového vloženého kapitálu Náklady celkového vloženého kapitálu Ekonomická rentabilita celkového vloženého kapitálu kapitálu ČZ + NÚ x (1-d)/ P x x (1-0,19)/ ,125% 13,94% - 3,815%

51 Ekonomická rentabilita celkového kapitálu vyjádřená v absolutní hodnotě Rentabilita celkového vloženého kapitálu 10,125% 10,125 x Kč Náklady celkového vloženého kapitálu Ekonomická rentabilita celkového vloženého kapitálu 13,94% 13,94 x Kč 3,815% 3,815 x Kč

52 Náklady finanční tísně Podoby finanční tísně: a) relativní - druhotná platební neschopnost (ΣA je větší než Σ závazků) b) absolutní předlužení (ΣA je menší než Σ závazků)

53 Náklady finanční tísně Zahrnují: - Náklady úpadku - Náklady vyplývající z konfliktu zájmů 1) Náklady úpadku (poplatky právníkům, expertům, růst úroků v důsledku zadlužení, pokles TC majetku, odchod vysoce kvalifikovaných pracovníků) Odhaduje se, že tvoří 12 % - 17 % tržní hodnoty firmy

54 2) Náklady vyplývající z konfliktu zájmů mezi: - manažery a vlastníky - vlastníky a věřiteli a) náklady na minimalizaci potenciálních protichůdných zájmů manažerů a vlastníků - manažeři mají zájem: na udržení svého prac. místa, na minimalizaci rizika podnikání, získání různých výhod - vlastníci mají zájem: na výplatě dividend, maximalizace tržní hodnoty firmy

55 b) náklady na minimalizaci potenciálních protichůdných zájmů vlastníků a věřitelů: - vlastníci usilují o max. výnosnost podnikání tj., růst dividend, růst tržní ceny firmy, inklinují k vyšší zadluženosti - věřitelé mají zájem na různých ochranných opatřeních např. omezení výplaty dividend, omezení investičních aktivit firmy, omezení přijímaní dalšího úvěru a omezení další emise dluhopisů

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

Vyjadřují se v procentech z hodnoty vloženého kapitálu. Někdy se pro jejich označení používá termín cena kapitálu.

Vyjadřují se v procentech z hodnoty vloženého kapitálu. Někdy se pro jejich označení používá termín cena kapitálu. 1. Cena kapitálu Náklady kapitálu představují pro podnik výdaj, který musí zaplatit za získání různých forem kapitálu (tj. za získání např. různých forem dluhů, akciového kapitálu, nerozděleného zisku

Více

Hodnocení pomocí metody EVA - základ

Hodnocení pomocí metody EVA - základ Hodnocení pomocí metody EVA - základ 13. Metoda EVA Základní koncept, vysvětlení pojmů, zkratky Řízení hodnoty pomocí EVA Úpravy účetních hodnot pro EVA Náklady kapitálu pro EVA jsou WACC Způsob výpočtu

Více

Příklady k T 1 (platí pro seminární skupiny 1,4,10,11)!!!

Příklady k T 1 (platí pro seminární skupiny 1,4,10,11)!!! Příklady k T 1 (platí pro seminární skupiny 1,4,10,11)!!! Příklad 1.: Podnik zvažuje dvě varianty (A z vlastních zdrojů, B s použitím cizího kapitálu) za těchto podmínek: Varianta A Varianta B Celkový

Více

Přednáška č. 5 18. října 2011

Přednáška č. 5 18. října 2011 Finanční zdroje podniku Přednáška č. 5 18. října 2011 Struktura přednášky 1. Úvod do problematiky 2. Vlastní kapitál 3. Cizí zdroje a příčiny jejich použití 4. Náklady na finanční zdroje 5. Kapitálová

Více

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA INŢENÝRSKÉ STUDIUM specializace Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy školní rok 2006/2007 TEST Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Investice a akvizice

Investice a akvizice Fakulta vojenského leadershipu Katedra ekonomie Investice a akvizice Téma 5: Finanční zdroje, kapitálová struktura a její optimalizace Brno 2014 Jana Boulaouad Ing. et Ing. Jana Boulaouad Operační program

Více

Podnikové finance. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1

Podnikové finance. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Podnikové finance Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Základní definice Podnikové finance zobrazují pohyb peněžních prostředků, podnikového kapitálu a finančních zdrojů, při nichž se podnik

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

5 CASH FLOW (tok hotovosti)

5 CASH FLOW (tok hotovosti) 5 CASH FLOW (tok hotovosti) 5.1 Peněžní toky firmy - poslední z triády kategorií: majetková struktura finanční struktura CF (peněžní toky) - rozvaha & výsledovka (výkaz CF) - CF byl vynucen praxí finančního

Více

FRP 6. cvičení Měření rizika

FRP 6. cvičení Měření rizika FRP 6. cvičení Měření rizika Podnikatelské riziko představuje možnost, že dosažené výsledky podnikání se budou kladně či záporně odchylovat od předpokládaných výsledků. Toto riziko vzniká např. při zavádění

Více

Kapitálová struktura a její optimalizace

Kapitálová struktura a její optimalizace Kapitálová struktura a její optimalizace Kapitálová struktura Charakteristika: V ČR: - Je charakterizována mnoha způsoby - Prof. Valach ji definuje jako strukturu dlouhodobého kapitálu podniku - Někteří

Více

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné.

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné. Měření rizika Podnikatelské riziko představuje možnost, že dosažené výsledky podnikání se budou kladně či záporně odchylovat od předpokládaných výsledků. Toto riziko vzniká např. při zavádění nových výrobků

Více

- obvykle součást finanční analýzy (v podobě analýzy obratovosti a rentability)

- obvykle součást finanční analýzy (v podobě analýzy obratovosti a rentability) 2. Vstupní data procesu FA, rentabilita a její rozklady - obvykle součást finanční analýzy (v podobě analýzy obratovosti a rentability) Rozvaha (a a pasiva podniku) - upravené (redukované) nové schema

Více

Ocenění firem. náš základní přístup

Ocenění firem. náš základní přístup Ocenění firem náš základní přístup Typy ocenění Existují v zásadě 3 typy ocenění: 1. Na základě analýzy výnosů 2. Na základě analýzy majetku 3. Metody založené na trhu - analýza kapitálového trhu a trhu

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA - AKTIVA A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. STÁLÁ AKTIVA B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM): - nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Více

Úvod do analýzy cenných papírů. Dagmar Linnertová 5. Října 2009

Úvod do analýzy cenných papírů. Dagmar Linnertová 5. Října 2009 Úvod do analýzy cenných papírů Dagmar Linnertová 5. Října 2009 Investice a investiční rozhodování Každý je potenciální investor Nevynaložením prostředků na svou současnou potřebu se jí tímto vzdává Mít

Více

Obligace obsah přednášky

Obligace obsah přednášky Obligace obsah přednášky 1) Úvod do cenných papírů 2) Úvod do obligací (vymezení, dělení) 3) Cena obligace (teoretická, tržní, kotace) 4) Výnosnost obligace 5) Cena kupónové obligace mezi kupónovými platbami

Více

Návrh. opatření obecné povahy č. OOP/4/XX.2015-Y,

Návrh. opatření obecné povahy č. OOP/4/XX.2015-Y, 1 Návrh 2 3 Praha XX. XXXX 2015 Čj.: ČTÚ-43 424 /2015-611 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 11 FINANČNÍ ŘÍZENÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: 1

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

PE 301 Podniková ekonomika 2. Eva Kislingerová. Hodnota kmenových akcií a. obligací. Téma 2. Eva Kislingerová

PE 301 Podniková ekonomika 2. Eva Kislingerová. Hodnota kmenových akcií a. obligací. Téma 2. Eva Kislingerová PE 301 Podniková ekonomika 2 Eva Kislingerová Téma 2 obligací Hodnota kmenových akcií a Téma 2 2-2 Struktura přednášky Cenné papíry akcie, obligace Tržní míra kapitalizace (market capitalization rate)

Více

OPRAVENKA MANAŽERSKÉ FINANCE (1.vydání 2009)

OPRAVENKA MANAŽERSKÉ FINANCE (1.vydání 2009) str. 24 odkaz před kapitolou 3.4 => kapitole 15 Dividendová politika str. 58, příklad 5.1 správné zadání zní: Akciová společnost Belladona a. s. se základním kapitálem ve výši 35 mil. Kč, který je rozdělen

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení Reporting - Opakování Výpočet EVA KLESLA KLESLA

Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení Reporting - Opakování Výpočet EVA KLESLA KLESLA Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení 10.1. Reporting - Opakování 10.2. Výpočet EVA Reporting - Kontrolní otázky 1. Reporting je A. vlastně realizací controllingu v podniku B. jedinou a nejdůležitější

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Krátkodobé

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u Financování podniku Financování podniku Vztah mezi věcnými a peněžními toky v podniku práce suroviny stroje výroba výrobky a služby peněžní příjmy prodej peněžní výdaje peníze (cash flow) Úkoly finančního

Více

Externí zdroje financování podniku

Externí zdroje financování podniku Externí zdroje financování podniku 1. Charakteristika a struktura Ve srovnání s interními zdroji (spojené s vnitřními činnostmi podniku) jsou to všechny ostatní zdroje. Určení: financování přírůstkem kapitálu

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

MAJETKOVÁ A FINANČNÍ STRUKTURA PODNIKU

MAJETKOVÁ A FINANČNÍ STRUKTURA PODNIKU MAJETKOVÁ A FINANČNÍ STRUKTURA PODNIKU A. Majetková struktura podniku Hospodářský úspěch podniku (ekonomická stabilita podniku) závisí na udržení majetkově-finanční stability, tj. schopnosti podniku vytvářet

Více

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. je součástí kontrolního systému v bankách a podstatná část bank. řízení je kontrola průběhu bankovních činností z ekonomického

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY 1. Ukazatele rentability, výnosnosti, ziskovosti (profitability ratios) poměřují zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů podniku, jichž bylo užito k jeho dosažení. Ukazatele

Více

Charakteristika rizika

Charakteristika rizika Charakteristika rizika Riziko je možnost, že se dosažené výsledky podnikání budou příznivě či nepříznivě odchylovat od předpokládaných výsledků. Odchylky od předpokladu jsou: a) příznivé b) nepříznivé

Více

Ekonomika lesního hospodářství

Ekonomika lesního hospodářství Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš Badal Ekonomika lesního hospodářství MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál,

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Podnikové finance a finanční plánování 2 Metodický list č. 1 Druhy financování podniku Co rozumíme financováním a jaké jsou úkoly finančního managementu.

Více

Ukazatele rentability

Ukazatele rentability Poměrové ukazatele Členění ukazatelů ukazatele rentability ukazatele aktivity (efektivnosti) ukazatele finanční závislosti (zadluženosti) ukazatele likvidity (platební schopnosti) ukazatele tržní hodnoty

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU V ITES, SPOL. S R. O., KLADNO Autor diplomové práce: Lenka

Více

zdroj:

zdroj: Seznam příloh Příloha č. 1: Distribuční společnosti na území ČR (obrázek) Příloha č. 2: Celkový vzorec pro výpočet povolených výnosů distribučních společností (vzorec) Příloha č. 3: Struktura růstu inflace

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

Doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc. Dr Irena Jindrichovska Cost of capital 1

Doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc. Dr Irena Jindrichovska Cost of capital 1 N_CnA Controlling A Jaro 2013 Doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc. irena.jindrichovska@mail.vsfs.cz Dr Irena Jindrichovska Cost of capital 1 Osnova Úvod Zdroje dlouhodobého financování Dluh versus kapitál

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus Výnosové metody oceňování podniku Tomáš Buus Jsou schopny zachytit dynamiku vývoje podniku hodnotu nehmotných aktiv (know-how, fungující organizační struktura, schopnosti manažerů, dobré jméno) V současnosti

Více

Pololetní zpráva k 30.06.2006

Pololetní zpráva k 30.06.2006 Pololetní zpráva k 30.06.2006 ENERGOAQUA, a.s. IČ:15503461 Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2006 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

pro platební neschopnost dostát splatným pro předlužení, kdy hodnota závazků převzetím (takeover)

pro platební neschopnost dostát splatným pro předlužení, kdy hodnota závazků převzetím (takeover) 6. přednáška Predikce finanční tísně Zabývá se rizikem úpadku hrozí: pro platební neschopnost dostát splatným závazkům pro předlužení, kdy hodnota závazků převyšuje hodnotu aktiv (avizuje chronická ztrátovost)

Více

Studijní text INVESTICE A AKVIZICE. Název předmětu: Zpracovala: Ing. et. Ing. Jana Boulaouad

Studijní text INVESTICE A AKVIZICE. Název předmětu: Zpracovala: Ing. et. Ing. Jana Boulaouad Studijní text Název předmětu: INVESTICE A AKVIZICE Zpracovala: Ing. et. Ing. Jana Boulaouad Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Každé podnikání vyžaduje hmotné i jiné hospodářské prostředky: budovy, stroje, zařízení, materiál, dopravní prostředky, atd., které souhrnně označujeme jako majetek

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Akcie obsah přednášky

Akcie obsah přednášky obsah přednášky 1) Úvod do akcií (definice, druhy, základní principy) 2) Akciové analýzy 3) Cena akcie 4) Výnosnost akcie 5) Štěpení akcií 6) definice je cenný papír dokládající podíl akcionáře na základním

Více

EVA, CFROI. Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ

EVA, CFROI. Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ EVA, CFROI Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ lenkazah@kpm.zcu.cz 9. 4. 2015 Pojmová mapa Výkonnost VBM EVA Náklady kapitálu CFROI Náklady CK Náklady VK Komplexní stavebnicová metoda CAPM Dividendový model INFA WACC

Více

Téma Finanční plánování

Téma Finanční plánování PE 301 Podniková ekonomika 2 Garant: Eva KISLINGEROVÁ Téma Finanční plánování Eva Kislingerová Eva Kislingerová Vysoká škola ekonomická v Praze 2004 1-2 Finanční plán Rozvaha, výkaz zisků a ztrát, CF,

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha 10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) 10.1. Krátkodobá fiskální nerovnováha 10.2. Dlouhodobá fiskální nerovnováha *) Viz 10. kap. učebnice; Dodatek J P (povinně); X. případová studie

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele 1 Finanční analýza Hlavním úkolem finanční analýzy, jako nástroj řízení společnosti, je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických postupů a metod. Finanční

Více

Multiprodukčnífirma. Diverzifikace a

Multiprodukčnífirma. Diverzifikace a Růst firmy. Příčiny a limity růstu firmy. Dynamický pohled na firmu. Marrisůvmodel a převzetí firmy. Vertikální růst a transferové ceny. Multiprodukčnífirma. Diverzifikace a volba výrobního programu. Mezinárodní

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 313 274 313 006 Oprávky a opravné položky -187 080-184 124 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 126 194

Více

FinAnalysis Vstupní údaje Tisk:

FinAnalysis Vstupní údaje Tisk: FinAnalysis Vstupní údaje Tisk: 4.11.218 Vstupní data pro finanční analýzu Atlantis PC s.r.o. Gerská 4, 323 Plzeň +42 63 425 485 atlantispc@email.cz Plnou verzi aplikace si můžete zakoupit na www.finanalysis.cz

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

PROVOZNÍ EKONOMIE 6. Finanční management podniku

PROVOZNÍ EKONOMIE 6. Finanční management podniku PROVOZNÍ EKONOMIE 6. Finanční management podniku PODNIK = systém m s cílovým c chováním 1. Organizace 2. Stanovení cílů 3. Systém řízení (vedoucí k dosažen ení cílů) PŘEDPOKLAD: Založen ení,, fungování

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2016 31. 12. 2015 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 347 624 346 203 Oprávky a opravné položky -210 665-204 187 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 959

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 9. 2016 31. 12. 2015 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 353 027 346 203 Oprávky a opravné položky -214 218-204 187 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 138 809

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Základní údaje. Název emitenta. Jihočeské papírny, a.s., Větřní. Emitent. Adresa sídla. Papírenská čp. 2, Větřní. Jméno. Aleš Chytrý.

Základní údaje. Název emitenta. Jihočeské papírny, a.s., Větřní. Emitent. Adresa sídla. Papírenská čp. 2, Větřní. Jméno. Aleš Chytrý. Základní údaje Název emitenta Jihočeské papírny, a.s., Větřní Emitent IČ 12297 Adresa sídla Papírenská čp. 2, Větřní Jméno Aleš Chytrý Kontaktní osoba Funkce finanční ředitel E-mail ales.chytry@jip.cz

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Zde vycházíme z připomenutí již známých základních poznatků o ukazatelových systémech, které jsou dále rozvíjeny.

Zde vycházíme z připomenutí již známých základních poznatků o ukazatelových systémech, které jsou dále rozvíjeny. 7. Ukazatelé rentability a jejich použití Zde vycházíme z připomenutí již známých základních poznatků o ukazatelových systémech, které jsou dále rozvíjeny. 7.1 Poměrové ukazatele FA (poměrová analýza)

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Praha dd. mm 2019 čj. ČTÚ /

Praha dd. mm 2019 čj. ČTÚ / 1 NÁVRH 2 3 Praha dd. mm 2019 čj. ČTÚ-60 067/2018-611 4 5 6 7 8 9 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2014 31. 12. 2013 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 319 256 319 081 Oprávky a opravné položky -185 517-182 282 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 133 739

Více

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: Bod K 31. 12. 2016 Dlouhodobý

Více

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla.

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Finanční řízení podniku cvičení 1 I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Některé vztahy mezi majetkem a kapitálem 1) Majetek je ve stejné výši jako kapitál, proto

Více