výroční zpráva 2008 / annual report 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výroční zpráva 2008 / annual report 2008"

Transkript

1 výroční zpráva 2008 / annual report 2008

2 Obsah / Content Jiří Anderle Variace na renesanční téma (Polaiolo), varianta s kresbou 1/1, 2005, 65 x 48 cm, lept Variations on a Renaissance theme (Polaiolo), variation with drawing 1/1, 2005, 65 x 48 cm, etching Michal Gabriel Tři zvířata, 2005, 50 x 36 cm, litografie Three animals, 2005, 50 x 36 cm, lithograph Veronika Palečková Malá násobilka, 2005, 80 x 90 cm, akryl na plátně Multiplication table, 2005, 80 x 90 cm, acrylic on canvas Pavel Sukdolák Osudí, nedatováno, 72 x 54 cm, barevný lept Wheel of fortune, undated, 72 x 54 cm, color etching třicet let Nadace Charty 77 / 30-year anniversary of Charta 77 Foundation 2 Patnáct let Konta BARIÉRY / Fifteen-Year Anniversary of the Barrier Account 4 1/ Konto BARIÉRY / Barriers Account 7 Konto BARIÉRY / Barriers Account 8 Nový start / A New Start 20 pohlednice a kalendáře Konta BARIÉRY / Picture Postcards and Calendars of the Barriers Account 21 Sport bez bariér / Sport without Barriers 23 nadační investiční fond / Foundation Investment Fund 25 2/ Aukce / Auctions aukční salon výtvarníků pro Konto BARIÉRY / 9 th Artists Auction and Exhibition for the Barriers Account 28 Mimořádná aukce obrazů darovaných společností ČEZ, a.s. 2.část / Special Auction of Artwork Donated by ČEZ, a.s. 2 nd Part 30 3/ Fondy Konta BARIÉRY / Barriers Account Funds 33 Fond RWE / The RWE Fund 34 Fond Václav Globus Kiml / The Globus Fund Zdeněk Sýkora 36 TIPFOND Zahrádky, / TIPFOND 1987, 21 x 18 cm, barevný lept 11 linií, 2008, 70 x 70 cm, serigrafie 38 Gardens, 1987, 21 x 18 cm, color etching 11 lines, 2008, 70 x 70, serigraph Fond SKANSKA / SKANSKA Fund 38 Fond ŠANCE / The CHANCE Fund 39 Fond Delphi / The Delphi Fund 40 Fond FORTUNA / The FORTUNA Fund 41 podporují nás / Our Supporters 42 4/ Počítače proti bariérám / PCs Against Barriers 46 počítače proti bariérám / PCs Against Barriers 48 Spolupráce Konta BARIÉRY se společností REMA Systém a.s. / Cooperation between the Barriers Account and REMA Systém a.s. 51 Microsoft Zaměstnavatel bez bariér 2008 / Microsoft Employer Without Barriers Burza práce / Job Fair 52 5/ Zdravotnické projekty / Health Projects 55 Konto MÍŠA / The MÍŠA Account 56 Norské fondy / Norwegian Funds 58 6/ Ceny / Prizes 60 Cena Jaroslava Seiferta / Jaroslav Seifert Prize 62 Cena Toma Stopparda / Tom Stoppard Prize 64 Cena Františka Kriegla / František Kriegel Prize 65 Cena Josefa Vavrouška / Josef Vavroušek Prize 66 7/ Malé projekty / Minor Projects 68 Malé projekty / Minor Projects 70 Dům čtyř múz / House of the Four Muses 70 Kulturní fond / Culture Fund 70 Fond lidských práv / Human Rights Fund 71 Fond Elekta / Fond Elekta 71 8/ Finanční část / Financial Section 72 poskytnuté příspěvky / Fund Payments Released 74 Sponzorské dary a granty / Sponsor Gifts and Grants 80 Hodnoty darů výtvarníků a ostatních dárců pro 9. aukci / Value of Artists and other Donors Donations for the 9 th Auction Show 84 Grantová pravidla NIF / NIF Grant Rules 89 Zpráva auditora (NIF) / Auditor s Report (NIF) 90 Finanční Milan hospodaření Chabera / Financial Economy Stanislav Kolíbal 91 Zpráva Ona auditora a ty druhé, / 2008, Auditor s 80 x 80 Report cm, akryl a olej na plátně Dvě kružnice a trojúhelník, 2008, 63 x 61 cm, dřevo, tmel, 92železo Statutární She an the orgány others, / Statutory 2008, 80 x 80 Bodies cm, acrylic and oil on canvas Two circler and a triangle, 2008, 63 x 61 cm, wood, putty, 94iron Kontakty / Contacts 95 Poděkování sponzorům / Sponsors Acknowlegement 96 Annual Report

3 třicet let Nadace Charty 77 / 30-year anniversary of Charta 77 Foundation Před třiceti lety, v prosinci 1978, byla ve Stockholmu založena Nadace Charty 77. Thirty years ago, in December 1978, the Charta 77 Foundation in Stockholm was founded. systematicky vyvolával, začala nést ovoce. Začaly přicházet četné příspěvky od jednotlivců a organizací. began to bear fruit donations from individuals and organizations began to fill our postal bank account. Od zveřejnění prohlášení Charty 77 v lednu 1977 a po represích, které vůči signatářům Charty 77 a jejich rodinám zahájil pražský režim, bylo zřejmé, že hnutí Charty 77 potřebuje alespoň základní humanitární pomoc. Bylo nutno platit advokáty uvězněným chartistům, pomáhat rodinám, které se najednou ocitly bez živitele, bylo nutno nakupovat papír a kopíráky k šíření dokumentů Charty 77, nahrazovat konfiskované psací stroje, platit cesty osobám, které rozšiřovaly dokumenty Charty 77 po celé republice, platit za telefony do zahraničí atd. Od svého příjezdu do Švédska v lednu 1975 jsem se snažil finančně pomáhat několika rodinám, které se ocitly v nouzi. Prostředky, které jsem získával od svých zámožnějších přátel, však stěží stačily na vyřešení nejnaléhavějších případů, například pomoc rodině (dvě malé děti) profesora Milana Hübla, odsouzeného na šest a půl roku do vězení, novináře Karla Kyncla a dalším. Na podzim 1978 se mě dotázal známý švédský novinář a předseda mezinárodního PEN klubu Per Wästberg, zda by hnutí Charty 77 neuškodilo, kdyby získala významnou švédskou kulturní cenu Monismanien. Odpověděl jsem, že by to mohlo hnutí Charty 77 pouze prospět. Mluvčí Charty 77 tenkráte to byli Václav Havel, Jiří Hájek a Ladislav Hejdánek mou kladnou odpověď potvrdili. Byl jsem jimi pověřen, abych cenu převzal a přednesl jejich poselství na malé ceremonii, která se uskutečnila při předávání ceny na Uppsalské universitě 4. prosince S cenou byla spojena i nevelká finanční částka ( švédských korun skoro Kč). Požádal jsem, aby byla částka poslána na konto, které založím. Konto bylo založeno v zápětí, mělo název Nadace Charty 77 (číslo účtu ). Cena Monismanien byla na účet připsána 19. prosince 1978 a v průběhu ledna byla po částech bylo nutno vyzkoušet, jak bude pražský režim na takový legální převod prostředků signatářům Charty 77 prostřednictvím agenta Tuzexu ve Švédsku pana Sven Perssona reagovat převedena domů. V průběhu ledna a února 1979 byla cena Monismanien postupně v dvoutisícových částkách převedena do Prahy Hejdánkovi a Hájkovi. Další zásilky byly posílány vždy po potvrzení přijetí zásilky předchozí. Tak byla domů dopravena nejen samotná cena, ale i prověřeno fungování převodu peněz pro hnutí Charty 77 ze zahraničí prostřednictvím Tuzexu. Od prvního okamžiku jsem totiž zastával stanovisko, že podpora musí být uskutečňována otevřeně a legálním způsobem. Zákon o Tuzexu poskytoval perfektní legální rámec. Publicita, kterou jsem kolem udělení ceny Monismanien a pronásledování signatářů Charty 77 ve Skandinávii It was clear from the very first moment in January 1977 when the manifesto of Charta 77 was first circulated, and to which the regime in Prague responded with repressive actions against its signatories and their family members, that the movement of Charta 77 was in need of at least some basic form of humanitarian aid: legal counsel for the imprisoned members of the movement had to be financed; families who had thus lost their breadwinner needed assistance; paper and copiers had to be purchased to be able to disseminate the documents of Charta 77; confiscated typewriters required replacement; samizdat distributors across the country had travel expenses (for train tickets and gasoline); fees for international phone calls abroad etc. Since I had arrived in Sweden in January 1975, I endeavored to provide financial aid to some of the families who had fallen on hard times. However, the funds that I raised with my more affluent friends hardly sufficed to resolve the most pressing cases, such as help for the family of Professor Milan Hübl, sentenced to six and a half years in prison, of the journalist Karel Kyncl, and others. In the fall of 1978, I was approached by Per Wästberg, the renowned Swedish journalist and then the president of the International PEN Club, who asked whether I thought that the Charter 77 might suffer repercussions if it was awarded the important Swedish cultural prize Monismaniem. I answered that the movement could only profit from this. The spokespersons of Charta 77 Václav Havel, Jiří Hájek, and Ladislav Hejdánek confirmed my view. After the prize was officially awarded, they authorized me to accept the prize and dictated a message that I recited on the occasion of a small award ceremony December 4, 1978 at the University of Uppsala. Aside from the certificate, the prize also carried a modest amount of prize money (15,000 Swedish crowns almost 100,000 crowns). I felt uncomfortable accepting this prize money in cash or in the form of a check, which is why I asked to transfer the money to an account I would establish. The account was quickly opened with the Postgirobank, in the name of Charta 77 Foundation (account number ). The Monismanien prize money was credited to this account on December 19, 1978, and transferred to Czechoslovakia in several installments we had to test how the regime in Prague would react to such (legal) transfers of funds to the signatories of Charta 77 through the Tuzex agent in Sweden. During January and February 1979, the Monismaniem award was transferred to Hejdánek and Hájek in Prague in two-thousand crown increments whereas new consignments were only made once the arrival of the previous sum had been confirmed. In this manner, we not only brought home the prize money itself, but also established that it was feasible to transfer money in support of the Charta 77 movement from abroad, using Tuzex. From the very beginning, I advocated the position that financial must be provided in a transparent and lawful manner. The Tuzex Act provided the perfect legal framework for that. The publicity that I created in Scandinavia in connection with the Monismanien award and the persecution of Charta 77 signatories Teprve v červnu 1979 jsem požádal skupinu svých známých většinou Švédů abych jejich jméno mohl používat při další propagaci myšlenky finanční podpory pronásledovaných disidentů. Byli mezi nimi šéfredaktor největšího švédského večerníku Expressen Lars Persson, šéfredaktor největšího liberálního deníku Dagens Nyhetter a předseda mezinárodního PEN-klubu Per Wästberg, známý švédský filmový režisér Kenne Fant (zakladatel ceny Monismanien), profesor fyziky v Janově Giacomo Morpurgo, spisovatel Arthur Miller, Jaroslav Hutka, který byl právě na koncertním turné ve Švédsku, profesor Thorolf Rafto z Bergenu, italský politik a jeden z prvních eurokomisařů Carlo Ripa di Meana z Benátek a Peter Larsson, organizační tajemník velké švédské levicové organizace Folket i Bild. Byl jsem od samotného počátku nejen předsedou této první Správní rady, ale i jakýmsi výkonným ředitelem, pokladníkem a sekretářkou nově vzniklé nadace, která byla v průběhu roku též zaregistrována u švédských úřadů. V průběhu prvních skoro pěti let sídlila administrativa v mé pracovně. Teprve někdy v roce 1984 se přestěhovala do malého krámku ve Stockholmu, Norrtullsgatan 65. Nadace Charty 77 postupně rostla a získávala nové sponzory. Kromě spisovatelských, náboženských a odborářských organizací a desítek tisíc individuálních dárců, měla i řadu velkých sponzorů. Největším z nich byl George Soros. Kromě humanitárních podpor začala nadace například technicky podporovat jazzovou sekci, vytvořila videoprojekt a nakonec i velký počítačový projekt pod pracovním názvem komputerizace samizdatu. Nadace dále podporovala vydávání děl zakázaných českých a slovenských spisovatelů v zahraničí (podpořila vydání více než 100 knih, časopisů a hudebních nosičů), spoluorganizovala různé kulturní akce v zahraničí atd. Pobočky nadace vznikly i v Norsku, Dánsku a USA. Ihned po listopadové revoluci se Nadace Charty 77 rozhodla přemístit svou činnost do Prahy. Již 14. prosince 1989 jsem spolu s Karlem Schwarzenbergem a Georgem Sorosem oznámil předsedovi československé vlády Mariánu Čalfovi přemístění Nadace Charty 77 do Prahy. Z pražské činnosti se zmíním pouze o dvou velkých projektech. První byla sbírka na Konto Míša, ze které byl pořízen Leksellův gama nůž, který byl v roce 1992 umístěn v Nemocnici Na Homolce a který na jaře 2009 uskutečnil desetitisící operaci. Druhým největším projektem Nadace bylo a je Konto BARIÉRY, které již od roku 1993 pomáhá úspěšně překonávat bariéry, existující pro tělesně postižené občany. Only in June 1979 did I approach a group of my friends and acquaintances most of them Swedes asking them to be allowed to use their name in further promoting the idea of financial support for persecuted Czechoslovak dissidents. Among them were the editor-inchief of the largest Swedish evening paper Expressen, Lars Persson, the editor-in-chief of the largest liberal daily Dagens, Nyhetter, and the president of the International PEN Club, Per Wästberg, the well-known Swedish film director (and founder of the Monismanien award) Kenne Fant, Giacomo Morpurgo (professor of physics in Genoa), the writer Arthur Miller, Jaroslav Hutka (who happened to be on tour with a string of concerts in Sweden), Bergen-based Professor Thorolf Rafto, the Italian politician (and one of the first EU commissioners) Carlo Ripa di Meana from Venice, and Peter Larsson, executive secretary of the large left-wing organization Folket i Bild. From the very beginning, I acted not only as the President of this first Administrative Board, but was also a managing director of sorts, as well as the treasurer and the secretary of the nascent foundation, which was registered with the competent Swedish authorities that year, began to have its financial reports audited by a authorized auditor, and filed its first tax reports. During almost all of the first five years, the administrative headquarters of Charta 77 Foundation were located in my home study. Only at some point in 1984, I secured a tiny store in Stockholm, at Norrtullsgatan 65. The Charta 77 Foundation continued to grow and attained new donors. Aside from writers associations, religious organizations, and trade unions and tens of thousands of individual donors, it also drew a number of large commercial sponsors, among whom George Soros was the most conspicuous one. The foundation began to move beyond purely humanitarian aid to provide e.g. technical assistance to the jazz section, to create a video project, a huge computer project under the working title computerization of samizdat, to support the publication of works of banned Czech and Slovak authors (supporting over more than 100 books and magazines and sound records), to support various cultural events abroad, etc. Branch offices of the foundation were opened in Norway, Denmark, and the United States. Immediately after Velvet Revolution, Foundation Charta 77 decided to move its activities to Prague. On December 14, 1989, I was already able to inform, alongside with Karel Schwarzenberg and George Soros the Prime Minister Čalfa that the foundation would move to Prague. From among our Prague-based activities, I would mention only two large projects. Firstly, the Míša Account fundraising that financed the acquisition of Leksell Gamma Knife which in 1992 was installed at Na Homolce Hospital and will in spring 2009 celebrate its ten thousandth, and the Barriers Account which has since 1993 been helping bring down barriers in the life of physically disabled citizens. 2 Úvod Výroční zpráva 2008 Annual Report 2008 Introduction 3

4 Patnáct let Konta BARIÉRY / Fifteen-Year Anniversary of the Barrier Account Za třicet let činnosti Nadace prošla přes její účty více než jedna miliarda korun. V současné době je Nadace Charty 77 jednou ze tří největších nadací v naší zemi a je jedinou z českých nadací, která úspěšně přenesla svou činnost ze zahraničí domů. During the thirty years of its operation, more than a billion crowns passed through the accounts of the foundation. Currently, Charta 77 Foundation is among the three largest charitable foundations in this country and the only one that successfully moved operations from abroad back to our home country. Připravili jsme spolu s nimi bez přehánění desítky kampaní. Co rok činnosti Konta BARIÉRY, to nejméně dva nové vizuály. Pustili jsme se na nevyzkoušenou cestu. Museli jsme svým desetitisícům anonymních dárců dávat prostřednictvím medií zprávy o tom, jak pracujeme, jak nakládáme s jejich penězi, co se nám podařilo. Některé naše kampaně byly opravdu jedinečné a veřejnost na ně vzpomíná dodnes. Side by side, we literally put together tens of campaigns. Each year of existence of the Barriers Account saw at least two new visuals. We explored unchartered territory. We had to report to our tens of thousands of anonymous donors, via the media, to inform them about how we work, how we manage their money, about our successes and achievements. Some of our campaigns were truly unique, and have remained in the collective memory of the public. František Janouch Předseda Spravní rady Nadace Charty 77 / President of the Administrative Board of Charta 77 Foundation Patnáct let Konta BARIÉRY V lednu 1993 měla Nadace Charty 77 díky mimořádnému a úspěšnému projektu Konto MÍŠA vynikající renomé a využila ho k další, víceméně průlomové aktivitě. Založili jsme Konto BARIÉRY jako projekt stálé a široké pomoci postiženým, zejména vozíčkářům a dalším spoluobčanům se zdravotním postižením. Poprvé byl v naší zemi použit princip nekonečné sbírky, kdy desetitisíce dárců přispívají pravidelně malým obnosem na určený cíl. Protože jsme od začátku věnovali velkou pozornost autoritativnímu složení Rady, která rozhoduje o použití získaných peněz, a zároveň jsme veřejnost široce informovali o desítkách, později stovkách a tisících uspokojených žádostí, projekt si získal velkou společenskou autoritu. Bez přehánění lze říci, že se stal synonymem pro celou nadaci a pomohl získat důvěryhodnou pozici i pro další aktivity, pro další projekty nadace Ostrovy života, Aukční salóny výtvarníků, Počítače proti bariérám atd. Ano, je to neuvěřitelných 15 let, po které desetitisíce dárců přispívají na Konto BARIÉRY. Museli jsme pro to udělat hodně. Je za námi vysoká škola reklamy a PR, kterou nám poskytli profesionálové původně z agentury BBK, později Ogilvy. Jména ale zůstala stejná Evžen Hart, Daniel Bartek, Láďa Báča, Rosťa Křivánek, Dita Stejskalová a později další a další, všechny vyjmenovat nelze Radka Müllerová, Iva Chvojková, Radka Pokorná, Natálie Sahulová, David Samson, Martin Tichý, Ronald Štefka, Radek Báča, Veronika Kyzliková, Irena Kobosilová, Fifteen-Year Anniversary of the Barrier Account Owing to the exceptional and successful project known as Míša Account, the Foundation Charta 77 capitalized on its excellent reputation in January 1993 when it launched yet another line of activities that broke new ground: we founded the Barriers account, conceived as project of constant and broad assistance especially to persons confined to wheelchairs and other fellow citizens afflicted with a physical handicap. For the first time in this country, we employed the principle of a permanent fundraiser, where tens of thousands of benefactors regularly make a small contribution towards the desired goal. The project won a strong position of authority with the general public, owing to the fact that we took great care from the very beginning to appoint responsible and knowledgeable people to the Council that decides on the usage of the funds raised, and to the fact that we informed the public at length of the dozens (and, later, hundreds and thousands) applications that were accommodated. It is no exaggeration to say that the project has become a synonym for the foundation as a whole and has helped to attain a position of trust also as regards other activities and other projects of the foundation Life Islands, Art Auctions-and- Exhibitions, PCs against Barriers, etc. Indeed, for an unbelievable period of 15 years, tens of thousands of donors have been making payments into the Barriers Account. We had to work hard to achieve this for instance, we attended (and graduated from) a Advertising and PR College that was conjured up by the kind souls and professionals from (initially) BBK Agency, and later Ogilvy. The same names recur over and over, however Evžen Hart, Daniel Bartek, Láďa Báča, Rosťa Křivánek, Dita Stejskalová and later many many others, so that I cannot name them all Radka Müllerová, Iva Chvojková, Radka Pokorná, Natálie Sahulová, David Samson, Martin Tichý, Ronald Štefka, Radek Báča, Veronika Kyzliková, Irena Kobosilová, Naším mottem a cílem je po patnácti letech vracet tyto lidi do života. Podrobně se o tom všem dočtete v dalších kapitolách výroční zprávy. Jsou to řádky o práci. V úvodu proto dovolte alespoň několik řádek o výročí, o malých oslavách. Tváří Konta BARIÉRY je Lucie Bílá, člověk s velkým srdcem a citlivou duší. Prokázala to v televizním benefičním večeru Konta BARIÉRY, který pod názvem Volejte Lucii odvysílala Česká televize na svém prvním programu v den státního svátku 28. října Pořad vidělo cca diváků. Je to hodně? Je to málo? Byli bychom rádi, kdyby jich bylo více, kdyby benefiční Večer Konta BARIÉRY našel své stále místo na televizní obrazovce. Myslím, že si to zaslouží jak tento nejstarší charitativní projekt, tak především jeho dárci a sponzoři. Doteď mě hřeje u srdce, s jakou radostí a láskou zvedali telefony v Pražské křižovatce naši přátelé Jan Kačer, Jiří Lábus, Eva Holubová, Jitka Schneiderová nebo Kateřina Neumannová. Dlouho budu vzpomínat na to, jak nám za necelých 60 minut přenosu poslali lidé dárcovské DMS v hodnotě korun. Věřili byste tomu, že každou minutu Konto BARIÉRY narostlo o korun? Přišli sponzoři se šeky, které stály za to. Global Wines korun, Raiffeisenbank korun, Kinematograf bratří Čadíků korun (polovina z toho je pro Konto BARIÉRY), Agrofert Holding korun, InternetMall korun, Řízení letového provozu korun a RWE Transgas korun. Spolu s dárcovskými DMS neuvěřitelná částka korun. Děkujeme. Je to pro nás velký závazek. Do dalších 15 let? Vaše / Cordially yours Božena Jirků Výkoná ředitelka Nadace Charty 77 / Executive director of Charta 77 Foundation Our motto and goal has been for fifteen years to re-integrate these people into our lives. You will learn more about this, if you turn to the other chapters of this Annual Report. Those are about hard work allow me therefore, in this introduction, to devote at least a few lines to the anniversary, and to the celebrations. The face of the Barriers Account is Lucie Bílá, a woman with a big heart and a delicate soul. This she proved in the TV charity evening of the Barriers Account, which was broadcast by Czech Television on their first channel on the national holiday on October 28, That show was watched by a home audience of about 800,000. Is that a lot? Is it a little? We would in any case welcome if the audience rating was even higher, if the charity evening of Barriers Account became a mainstay on TV screens across the country. In my view, both the project itself being the oldest charity fundraiser of all and above all its donors and sponsors would amply deserve it. It warms my heart when I think back and reminiscence of the alacrity, commitment and loving care with which our friends Jan Kačer, Jiří Lábus, Eva Holubová, Jitka Schneiderová or Kateřina Neumannová operated the phones at Prague Crossroads (Pražská křižovatka), and I shall long remember how people sent us donor SMS in a total value of 2,612,844 crowns in only sixty minutes. Who would have thought that the balance of the Barriers Account could rise by 43,547 crowns every minute? Then corporate sponsors arrived with truly impressive checks. Global Wines 100,000 crowns, Raiffeisenbank 190,000 crowns, The Čadík Brothers Traveling Movie Theater 701,424 crowns (of which half goes to the BARRIERS Account), Agrofert Holding 300,000 crowns, InternetMall 600,000 crowns, Air Navigation Services 600,000 crowns, and RWE Transgas 4,000,000 crowns. Combined with the donor SMS, that totals an incredible 9,104,268 crowns. Thank you! In accepting your kindness, we incur a huge commitment. For another 15 years, I may propose? 4 Úvod Výroční zpráva 2008 Annual Report 2008 Introduction 5

5 1/ Konto BARIÉRY / Barriers Account Naše rodinné stříbro, zdařilý a úspěšný projekt, kolem kterého rostou další aktivity a tak se rozrůstá košatý strom účinné pomoci. Jiří Anderle / Variace na renesanční téma (Polaiolo), varianta s kresbou 1/1, 2005, 65 x 48 cm, lept / Variations on a Renaissance theme (Polaiolo), variation with drawing 1/1, 2005, 65 x 48 cm, etching

6 1 Konto BARIÉRY / Barriers Account Konto BARIÉRY v roce 2008 dovršilo 15. výročí své činnosti. Je to nejstarší kontinuálně fungující projekt spojený s veřejnou sbírkou, který podporují desetitisíce věrných dárců. Ti museli v průběhu roku reagovat na spojení banky, u které Konto BARIÉRY do té doby fungovalo, s Raiffeisenbankou. Číslo účtu s lomítkem 2400 se v polovině roku změnilo. Platné číslo účtu Konta BARIÉRY je /5500. K této změně jsme zaměřili velkou mediální kampaň, která naše dárce i veřejnost na změnu upozorňovala. Televizní a rozhlasová kampaň doplněná tištěnou inzercí s upozorněním na fúzi bank byla úspěšná. Můžeme konstatovat, že Konto BARIÉRY neztratilo své dárce, právě naopak. Příjmy v roce 2008 byly velice dobré. Na účet naší veřejné sbírky přišlo více než 16 milionů korun. Úspěšné byly i naše direct mailové kampaně, kterými oslovujeme již známé dárce, které jsme právě díky kampaním získali. Je to takový druhý okruh našich pravidelných dárců. Ti první posílají peníze spontánně a pravidelně každý měsíc na veřejnou sbírku. Ti druzí reagují na naše adresné výzvy. Výnos direct mailových kampaní dosáhl v roce 2008 částky korun. Kalendář Konta BARIÉRY v roce 2008: Leden Rada Konta BARIÉRY vedla obsáhlou diskusi o ustanovení nového projektu Ceny prof. Zdeňka Matějčka. Chceme vytvořit trvalou památku na předního českého dětského psychologa a zakládajícího člena Rady Konta BARIÉRY. Vzhledem ke zvýšení pravidelných příjmů od drobných dárců rozhodla Rada o navýšení některých standardních příspěvků na pomůcky, které se v žádostech objevují nejčastěji: Příspěvek na mechanický vozík byl zvýšen z Kč na Kč. Příspěvek na velký rehabilitační kočárek byl stanoven na Kč (dříve Kč). Příspěvek na skládací mobilní kočárek byl ponechán v původní výši Kč. Únor Rada vyhlásila výběrové řízení na rozdělení výnosů z finančních prostředků z Nadačního investičního fondu. Rada řešila opakovaně otázky spojené s vyhlášením Ceny prof. Zdeňka Matějčka. In 2008, the Barriers Account completed a stretch of 15 years of charitable work. This is the oldest continually active project of its kind, combined with a public fundraiser that is supported by tens of thousands of loyal benefactors. The latter were asked to pay attention during the year to a merger between the home bank of the Barriers Account and Raiffeisenbank: the account number with the banking code 2400 changed mid-year, and the valid account number of Barriers Account is now /5500. We devoted a large-scale media campaign to bringing this change to the attention of our donors and of the general public. This TV and radio campaign, supplemented by print ads that informed of the bank merger, was very successful. We are able to say that the Barriers Account hasn t lost any donors quite to the contrary: revenues in 2008 were very decent. More than 16 million crowns were deposited in our public fundraising account. Our direct mailing campaigns, during which we approach specific donors whom we gained during earlier rounds of such campaigns, are also very successful. One might say that these specific donors form a second type of regular benefactors. The donors mentioned earlier send spontaneous and regular monthly donations to our public fundraiser. The latter type of donor responds to individual requests. In 2008, direct mailing campaigns yielded revenues of 3,331,039 crowns. Review of the year s events at Barriers Account in 2008: January The Council of Barriers Account discusses at length whether to incept a new project a prize awarded in honor of Professor Zdeněk Matějček. We thus wish to create a permanent memorial for one of our founders, a leading Czech child psychologist and founder member of the council of Barriers Account. Since regular contributions from individual small-scale benefactors have increased, the Council decides to increase the limits for certain standard contributions to those medical aids which appear most frequently in applications: The contribution to mechanical wheel chairs is being increased from 13,000 crowns to 16,000 crowns. The contribution to large rehab strollers is being fixed at 10,000 crowns (previously 4,000 crowns). The contribution to collapsible high-mobility strollers remains in the previous amount of 4,000 crowns. February The Council organizes a tender for the distribution of revenues from the Foundation Investment Fund. The Council addresses repeated questions in connection with the prospective Prize awarded in honor of Professor Zdeněk Matějček. Sport bez bariér korun Cena prof. Matějčka korun Člověk v nouzi korun Provoz stacionářů korun (na řešení dopadů Zákona č. 108/2006 Sb.o sociálních službách) Stipendium BARIÉRY korun Kulturní fond korun Počítače proti bariérám korun (rozdělit na počítače pro děti a pro seniory) Fond na podporu neslyšících korun Fond dopravy korun (mimořádný dar pro rodinu, jejíž příběh v direct mailové zásilce přinesl nadaci velký výnos). Toto rozhodnutí bude pravidlem pro všechny adresné direct maily nadace. Duben Rada se seznámila s výsledkem výzkumu o postoji české veřejnosti k charitě, který pro nás zpracovala agentura Factum Invenio. Dozvěděli jsme se, že za posledních 12 měsíců přispělo na charitu 57 % obyvatel. 49 % z nich darovalo do 100 korun za celý rok, 7 % darovalo částku nad 500 korun ročně. Nejoblíbenější způsob přispívávání je prostřednictvím DMS, preferuje ho 48 % lidí, dále nákupem předmětů na ulici 43 %, platba složenkou 15 % a trvalý příkaz nebo srážku ze mzdy pouze 2 % lidí. V tabulce znalosti charitativních organizací je Konto BARIÉRY s 46 % až na čtvrtém místě. Na prvním místě je Červený kříž. Obdobné výzkumy budeme opakovat, abychom si své postavení a také postoje české veřejnosti k charitě ověřovali. Rada Konta BARIÉRY se seznámila s rozhodnutím Správní rady Nadace Charty 77, která přijala nabídku sázkové společnosti American Chance Casinos, z výnosu sázek bude podporovat nadaci částkou 1 milion korun ročně. Fortuna věnovala Kontu BARIÉRY z výnosu sázek částku 1 milion korun polovinu určila na rehabilitační a kompenzační pomůcky a polovinu na podporu projektu Sport bez bariér. 27. dubna se na Žofíně uskutečnila již druhá Mimořádná aukce obrazů darovaných společností ČEZ, a.s. Sports Without Barriers 1,000,000 crowns Prof. Matějček Prize 600,000 crowns People in Need 500,000 crowns Operation of daycare facilities 500,000 crowns (in response to the impact of the Social Services Act No. 108/2006 Coll.) Barriers scholarships 400,000 crowns Culture fund 400,000 crowns PCs Against Barriers 300,000 crowns (to be divided among computers for children and computers for senior citizens) Support fund for the deaf 200,000 crowns Transportation fund 100,000 crowns (one-time donation for a family whose tale met with an extraordinary response during the direct mail campaign). This decision is to become the rule for all targeted direct mailing activities of the foundation. April The Council familiarizes itself with the results of a survey by Factum Invenio on the attitude of the Czech public towards charity organizations, which we had commissioned. We find that over the course of the past 12 months, 57% of the population donated to charity. 49% donated up to 100 crowns for the entire year; 7% donated an amount of more than 500 crowns. The most popular form of contributing to a good cause are donor SMS (preferred by 48% of the respondents) and buying promotional items from fundraisers in the street (43%), followed by postal payment orders (15%), whereas only 2% of the respondents have a standing order or permanent salary deduction in place. In the chart that indicates general awareness of charity organizations, the BARRIERS Account attained only the fourth position (46%). The top position is held by the Red Cross. We will continue to organize such surveys, so as to keep abreast of our position as well as of the attitude of the Czech general public towards charity work. The Council of Barriers Account takes note of a decision by the Administrative Board of Charta 77 Foundation on accepting an offer by the betting agency American Chance Casinos, who will support the foundation with an amount of one million crowns per annum from their betting proceeds. Fortuna provides Barriers Account with an amount of 1 million crowns from their betting proceeds half of which is earmarked for rehab and compensation aids, and the other half is earmarked for support of the project Sports Without Barriers. On April 27, the second Special Auction of Artwork donated by ČEZ, a.s. is held at Žofín Palace. Březen Rada schválila rozdělení výnosů direct mailových zásilek za předchozí období. K dispozici měla částku 4 miliony korun, kterou rozdělila takto: March The Council distributes the division of proceeds from direct mailing activities in the previous fiscal period. The available funds amount to 4 million crowns, which are being distributed as follows: 8 Konto BARIÉRY Výroční zpráva 2008 Annual Report 2008 Barriers Account 9

Vážíme si každého př íspěvku, který nám pomáhá rů st.

Vážíme si každého př íspěvku, který nám pomáhá rů st. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 Vážíme si každého př íspěvku, který nám pomáhá rů st. ANNUAL REPORT 2007 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah / Content Úvod / Introduction 1 Konto BARIÉRY / Barriers Account

Více

VÝBOR DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ > VÝROČNÍ ZPRÁVA 07

VÝBOR DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ > VÝROČNÍ ZPRÁVA 07 VÝBOR DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ > VÝROČNÍ ZPRÁVA 07 Paní Olga jako zakladatelka Nadace dbala zejména na odborný přístup při posuzování žádostí a na účelné využití každého nadačního příspěvku, na pohotové

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

annual report výroční zpráva 2010

annual report výroční zpráva 2010 annual report výroční zpráva 2010 Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Řekli o nás 16 Veřejné sbírky 20 Part I A Word from the Patron

Více

Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006

Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006 Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové je členem Fóra dárců ČR - Asociace nadací a sdružení SKOK The Committee of Good Will Olga Havel Foundation is a member

Více

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Obsah Content Poslání Nadace..................................................5 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Dagmar

Více

SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION

SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION Jistou lidskou potřebou je věci i události pořádat, řadit, třídit, zařazovat, dávat do souvislostí, jinými slovy zpřehledňovat. Jak moc je všechna taková činnost pro

Více

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU 2006 Obsah Content Obsah I. Programme II. Technology III. Non-programmin g Activities IV. Czec h Radio Communication V. Ratings and Audience VI. Economi c and Commercia l Activities

Více

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT 2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI BASIC INFORMATION ABOUT COMPANY Název Český červený kříž Právní forma občanské sdružení Adresa Thunovská

Více

Výroční zpráva za rok 2010 2010 Annual Report

Výroční zpráva za rok 2010 2010 Annual Report 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 102010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 201 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 102010

Více

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT 2014 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT humanita nestrannost neutralita nezávislost dobrovolnost jednota světovost humanity impartiality neutrality independence voluntary

Více

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA & & Obsah prezentace Content of presentation OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT O Základní údaje o společnosti Primary Data on the

Více

Ing. Věra Šulcová místopředsedkyně rady sdružení. Ing. Věra Šulcová Vice-president of the Executive Board 5

Ing. Věra Šulcová místopředsedkyně rady sdružení. Ing. Věra Šulcová Vice-president of the Executive Board 5 Milí přátelé, dostává se Vám do ruky Výroční zpráva občanského sdružení Humanitas Afrika, které také v roce 2008 věnovalo pozornost především svému základnímu poslání, kterým je zpřístupnění vzdělání dětem

Více

Výroční zpráva 2008 Annual report 2008. Nezávislé sociálně ekologické hnutí NESEHNUTÍ. Independent Social-Ecological Movement

Výroční zpráva 2008 Annual report 2008. Nezávislé sociálně ekologické hnutí NESEHNUTÍ. Independent Social-Ecological Movement 1 11 Výroční zpráva 2008 Annual report 2008 Nezávislé sociálně ekologické hnutí NESEHNUTÍ Independent Social-Ecological Movement 4 3 2 5 6 1 10 1. Irena Košíčková, 2. Milan Štefanec, 3. Kristýna Pešáková,

Více

HMMC News. Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony. 10 / 2009 číslo 19 // issue 19

HMMC News. Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony. 10 / 2009 číslo 19 // issue 19 10 / 2009 číslo 19 // issue 19 HMMC News MAGAZÍN SPOLEČNOSTI HMMC // HMMC INTERNAL NEWSLETTER Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony Kia Venga z Nošovic // Kia Venga from Nošovice

Více

Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year

Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year Číslo 55 / Issue 55 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 12013 Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year Rozhovor s Thomasem Bürklem Interview

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT Sdružení pro integraci a migraci The asotiation for integration and migration Foto na obálce: Přemysl Fialka Ú V O D Vážení přátelé, rok 2008 byl pro naši

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003 VEOLIA Foundation Obsah Contents Základní údaje Basic Data Úvodní slovo předsedy správní rady A word from the Chairman Profil Nadačního fondu

Více

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager HOPÍK 6 Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007 W E L C O M E I N H O P I H U K f t. HOPI Gyál Firma HP FINANCE HP FINANCE Company Závod okolo Lago di Garda The race

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

FOREWORD SLOVO ÚVODEM

FOREWORD SLOVO ÚVODEM SLOVO ÚVODEM Navzdory neutěšeným prognózám, navzdory ekonomickým propadům, navzdory růstu sociálního napětí, navzdory škrtům v rozpočtech, navzdory zdražování nejzákladnějších služeb, navzdory rostoucí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regionální rozvojová agentura jižní Moravy VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regional Development Agency of South Moravia ČESKÁ REPUBLIKA REGION JIŽNÍ MORAVA CZECH REPUBLIC SOUTH

Více

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION OBSAH CONTENT summit 02 03 04 06 08 10 12 14 15 16 19 21 22 24 26 28 29 34 36 38 40 ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US O PROJEKTU/ABOUT THE PROJECT BÝVALÍ ÚČASTNÍCI/FORMER

Více

Výroční zpráva Slezské diakonie 2009

Výroční zpráva Slezské diakonie 2009 s. r. o. Výroční zpráva Slezské diakonie 2009 Peníze, které ušetříte s levnějším dodavatelem elektrické energie, mohou pomoci potřebným. Infolinka: 844 44 55 66 www.levnaelektrina.eu sponzor publikace

Více

Výroční zpráva ANNUAL REPORT

Výroční zpráva ANNUAL REPORT Výroční zpráva ANNUAL REPORT PORADNA PRO INTEGRACI Counselling centre for integration 2013 Fotografie Photos OstatníAktivity BarevnáPlaneta Multietnický festival Barevná planeta je vyvrcholením celoroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 Vážení čtenáři, výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům za rok 2003 vám nabízí přehled aktivit, projektů, publikací, seminářů, úspěchů a hospodaření organizace. Ve svém úvodním slově ve výroční

Více

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE 4 2011 THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE Vážení čtenáři, S končícím rokem 2011 uzavíráme jednu dlouhou kapitolu vydávání Zpravodaje, jehož první číslo vyšlo v roce 1996. Další, už 15. ročník začne vycházet jednak

Více

Obsah. I. Programme. I. Program. II. Technology. II. Technika. III. Non-programmin g Activities. III. Neprogramové aktivity. IV.

Obsah. I. Programme. I. Program. II. Technology. II. Technika. III. Non-programmin g Activities. III. Neprogramové aktivity. IV. annual report 2002 Obsah Content Obsah I. Programme II. Technology III. Non-programmin g Activities IV. Czec h Radi o Promotion V. R atings and Audience VI. Economi c and Commercia l Activities VII. Radioservis,

Více

Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30

Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30 Číslo 44 / Issue 44 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 12012 Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30 01/2012 HMMC

Více