výroční zpráva 2008 / annual report 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výroční zpráva 2008 / annual report 2008"

Transkript

1 výroční zpráva 2008 / annual report 2008

2 Obsah / Content Jiří Anderle Variace na renesanční téma (Polaiolo), varianta s kresbou 1/1, 2005, 65 x 48 cm, lept Variations on a Renaissance theme (Polaiolo), variation with drawing 1/1, 2005, 65 x 48 cm, etching Michal Gabriel Tři zvířata, 2005, 50 x 36 cm, litografie Three animals, 2005, 50 x 36 cm, lithograph Veronika Palečková Malá násobilka, 2005, 80 x 90 cm, akryl na plátně Multiplication table, 2005, 80 x 90 cm, acrylic on canvas Pavel Sukdolák Osudí, nedatováno, 72 x 54 cm, barevný lept Wheel of fortune, undated, 72 x 54 cm, color etching třicet let Nadace Charty 77 / 30-year anniversary of Charta 77 Foundation 2 Patnáct let Konta BARIÉRY / Fifteen-Year Anniversary of the Barrier Account 4 1/ Konto BARIÉRY / Barriers Account 7 Konto BARIÉRY / Barriers Account 8 Nový start / A New Start 20 pohlednice a kalendáře Konta BARIÉRY / Picture Postcards and Calendars of the Barriers Account 21 Sport bez bariér / Sport without Barriers 23 nadační investiční fond / Foundation Investment Fund 25 2/ Aukce / Auctions aukční salon výtvarníků pro Konto BARIÉRY / 9 th Artists Auction and Exhibition for the Barriers Account 28 Mimořádná aukce obrazů darovaných společností ČEZ, a.s. 2.část / Special Auction of Artwork Donated by ČEZ, a.s. 2 nd Part 30 3/ Fondy Konta BARIÉRY / Barriers Account Funds 33 Fond RWE / The RWE Fund 34 Fond Václav Globus Kiml / The Globus Fund Zdeněk Sýkora 36 TIPFOND Zahrádky, / TIPFOND 1987, 21 x 18 cm, barevný lept 11 linií, 2008, 70 x 70 cm, serigrafie 38 Gardens, 1987, 21 x 18 cm, color etching 11 lines, 2008, 70 x 70, serigraph Fond SKANSKA / SKANSKA Fund 38 Fond ŠANCE / The CHANCE Fund 39 Fond Delphi / The Delphi Fund 40 Fond FORTUNA / The FORTUNA Fund 41 podporují nás / Our Supporters 42 4/ Počítače proti bariérám / PCs Against Barriers 46 počítače proti bariérám / PCs Against Barriers 48 Spolupráce Konta BARIÉRY se společností REMA Systém a.s. / Cooperation between the Barriers Account and REMA Systém a.s. 51 Microsoft Zaměstnavatel bez bariér 2008 / Microsoft Employer Without Barriers Burza práce / Job Fair 52 5/ Zdravotnické projekty / Health Projects 55 Konto MÍŠA / The MÍŠA Account 56 Norské fondy / Norwegian Funds 58 6/ Ceny / Prizes 60 Cena Jaroslava Seiferta / Jaroslav Seifert Prize 62 Cena Toma Stopparda / Tom Stoppard Prize 64 Cena Františka Kriegla / František Kriegel Prize 65 Cena Josefa Vavrouška / Josef Vavroušek Prize 66 7/ Malé projekty / Minor Projects 68 Malé projekty / Minor Projects 70 Dům čtyř múz / House of the Four Muses 70 Kulturní fond / Culture Fund 70 Fond lidských práv / Human Rights Fund 71 Fond Elekta / Fond Elekta 71 8/ Finanční část / Financial Section 72 poskytnuté příspěvky / Fund Payments Released 74 Sponzorské dary a granty / Sponsor Gifts and Grants 80 Hodnoty darů výtvarníků a ostatních dárců pro 9. aukci / Value of Artists and other Donors Donations for the 9 th Auction Show 84 Grantová pravidla NIF / NIF Grant Rules 89 Zpráva auditora (NIF) / Auditor s Report (NIF) 90 Finanční Milan hospodaření Chabera / Financial Economy Stanislav Kolíbal 91 Zpráva Ona auditora a ty druhé, / 2008, Auditor s 80 x 80 Report cm, akryl a olej na plátně Dvě kružnice a trojúhelník, 2008, 63 x 61 cm, dřevo, tmel, 92železo Statutární She an the orgány others, / Statutory 2008, 80 x 80 Bodies cm, acrylic and oil on canvas Two circler and a triangle, 2008, 63 x 61 cm, wood, putty, 94iron Kontakty / Contacts 95 Poděkování sponzorům / Sponsors Acknowlegement 96 Annual Report

3 třicet let Nadace Charty 77 / 30-year anniversary of Charta 77 Foundation Před třiceti lety, v prosinci 1978, byla ve Stockholmu založena Nadace Charty 77. Thirty years ago, in December 1978, the Charta 77 Foundation in Stockholm was founded. systematicky vyvolával, začala nést ovoce. Začaly přicházet četné příspěvky od jednotlivců a organizací. began to bear fruit donations from individuals and organizations began to fill our postal bank account. Od zveřejnění prohlášení Charty 77 v lednu 1977 a po represích, které vůči signatářům Charty 77 a jejich rodinám zahájil pražský režim, bylo zřejmé, že hnutí Charty 77 potřebuje alespoň základní humanitární pomoc. Bylo nutno platit advokáty uvězněným chartistům, pomáhat rodinám, které se najednou ocitly bez živitele, bylo nutno nakupovat papír a kopíráky k šíření dokumentů Charty 77, nahrazovat konfiskované psací stroje, platit cesty osobám, které rozšiřovaly dokumenty Charty 77 po celé republice, platit za telefony do zahraničí atd. Od svého příjezdu do Švédska v lednu 1975 jsem se snažil finančně pomáhat několika rodinám, které se ocitly v nouzi. Prostředky, které jsem získával od svých zámožnějších přátel, však stěží stačily na vyřešení nejnaléhavějších případů, například pomoc rodině (dvě malé děti) profesora Milana Hübla, odsouzeného na šest a půl roku do vězení, novináře Karla Kyncla a dalším. Na podzim 1978 se mě dotázal známý švédský novinář a předseda mezinárodního PEN klubu Per Wästberg, zda by hnutí Charty 77 neuškodilo, kdyby získala významnou švédskou kulturní cenu Monismanien. Odpověděl jsem, že by to mohlo hnutí Charty 77 pouze prospět. Mluvčí Charty 77 tenkráte to byli Václav Havel, Jiří Hájek a Ladislav Hejdánek mou kladnou odpověď potvrdili. Byl jsem jimi pověřen, abych cenu převzal a přednesl jejich poselství na malé ceremonii, která se uskutečnila při předávání ceny na Uppsalské universitě 4. prosince S cenou byla spojena i nevelká finanční částka ( švédských korun skoro Kč). Požádal jsem, aby byla částka poslána na konto, které založím. Konto bylo založeno v zápětí, mělo název Nadace Charty 77 (číslo účtu ). Cena Monismanien byla na účet připsána 19. prosince 1978 a v průběhu ledna byla po částech bylo nutno vyzkoušet, jak bude pražský režim na takový legální převod prostředků signatářům Charty 77 prostřednictvím agenta Tuzexu ve Švédsku pana Sven Perssona reagovat převedena domů. V průběhu ledna a února 1979 byla cena Monismanien postupně v dvoutisícových částkách převedena do Prahy Hejdánkovi a Hájkovi. Další zásilky byly posílány vždy po potvrzení přijetí zásilky předchozí. Tak byla domů dopravena nejen samotná cena, ale i prověřeno fungování převodu peněz pro hnutí Charty 77 ze zahraničí prostřednictvím Tuzexu. Od prvního okamžiku jsem totiž zastával stanovisko, že podpora musí být uskutečňována otevřeně a legálním způsobem. Zákon o Tuzexu poskytoval perfektní legální rámec. Publicita, kterou jsem kolem udělení ceny Monismanien a pronásledování signatářů Charty 77 ve Skandinávii It was clear from the very first moment in January 1977 when the manifesto of Charta 77 was first circulated, and to which the regime in Prague responded with repressive actions against its signatories and their family members, that the movement of Charta 77 was in need of at least some basic form of humanitarian aid: legal counsel for the imprisoned members of the movement had to be financed; families who had thus lost their breadwinner needed assistance; paper and copiers had to be purchased to be able to disseminate the documents of Charta 77; confiscated typewriters required replacement; samizdat distributors across the country had travel expenses (for train tickets and gasoline); fees for international phone calls abroad etc. Since I had arrived in Sweden in January 1975, I endeavored to provide financial aid to some of the families who had fallen on hard times. However, the funds that I raised with my more affluent friends hardly sufficed to resolve the most pressing cases, such as help for the family of Professor Milan Hübl, sentenced to six and a half years in prison, of the journalist Karel Kyncl, and others. In the fall of 1978, I was approached by Per Wästberg, the renowned Swedish journalist and then the president of the International PEN Club, who asked whether I thought that the Charter 77 might suffer repercussions if it was awarded the important Swedish cultural prize Monismaniem. I answered that the movement could only profit from this. The spokespersons of Charta 77 Václav Havel, Jiří Hájek, and Ladislav Hejdánek confirmed my view. After the prize was officially awarded, they authorized me to accept the prize and dictated a message that I recited on the occasion of a small award ceremony December 4, 1978 at the University of Uppsala. Aside from the certificate, the prize also carried a modest amount of prize money (15,000 Swedish crowns almost 100,000 crowns). I felt uncomfortable accepting this prize money in cash or in the form of a check, which is why I asked to transfer the money to an account I would establish. The account was quickly opened with the Postgirobank, in the name of Charta 77 Foundation (account number ). The Monismanien prize money was credited to this account on December 19, 1978, and transferred to Czechoslovakia in several installments we had to test how the regime in Prague would react to such (legal) transfers of funds to the signatories of Charta 77 through the Tuzex agent in Sweden. During January and February 1979, the Monismaniem award was transferred to Hejdánek and Hájek in Prague in two-thousand crown increments whereas new consignments were only made once the arrival of the previous sum had been confirmed. In this manner, we not only brought home the prize money itself, but also established that it was feasible to transfer money in support of the Charta 77 movement from abroad, using Tuzex. From the very beginning, I advocated the position that financial must be provided in a transparent and lawful manner. The Tuzex Act provided the perfect legal framework for that. The publicity that I created in Scandinavia in connection with the Monismanien award and the persecution of Charta 77 signatories Teprve v červnu 1979 jsem požádal skupinu svých známých většinou Švédů abych jejich jméno mohl používat při další propagaci myšlenky finanční podpory pronásledovaných disidentů. Byli mezi nimi šéfredaktor největšího švédského večerníku Expressen Lars Persson, šéfredaktor největšího liberálního deníku Dagens Nyhetter a předseda mezinárodního PEN-klubu Per Wästberg, známý švédský filmový režisér Kenne Fant (zakladatel ceny Monismanien), profesor fyziky v Janově Giacomo Morpurgo, spisovatel Arthur Miller, Jaroslav Hutka, který byl právě na koncertním turné ve Švédsku, profesor Thorolf Rafto z Bergenu, italský politik a jeden z prvních eurokomisařů Carlo Ripa di Meana z Benátek a Peter Larsson, organizační tajemník velké švédské levicové organizace Folket i Bild. Byl jsem od samotného počátku nejen předsedou této první Správní rady, ale i jakýmsi výkonným ředitelem, pokladníkem a sekretářkou nově vzniklé nadace, která byla v průběhu roku též zaregistrována u švédských úřadů. V průběhu prvních skoro pěti let sídlila administrativa v mé pracovně. Teprve někdy v roce 1984 se přestěhovala do malého krámku ve Stockholmu, Norrtullsgatan 65. Nadace Charty 77 postupně rostla a získávala nové sponzory. Kromě spisovatelských, náboženských a odborářských organizací a desítek tisíc individuálních dárců, měla i řadu velkých sponzorů. Největším z nich byl George Soros. Kromě humanitárních podpor začala nadace například technicky podporovat jazzovou sekci, vytvořila videoprojekt a nakonec i velký počítačový projekt pod pracovním názvem komputerizace samizdatu. Nadace dále podporovala vydávání děl zakázaných českých a slovenských spisovatelů v zahraničí (podpořila vydání více než 100 knih, časopisů a hudebních nosičů), spoluorganizovala různé kulturní akce v zahraničí atd. Pobočky nadace vznikly i v Norsku, Dánsku a USA. Ihned po listopadové revoluci se Nadace Charty 77 rozhodla přemístit svou činnost do Prahy. Již 14. prosince 1989 jsem spolu s Karlem Schwarzenbergem a Georgem Sorosem oznámil předsedovi československé vlády Mariánu Čalfovi přemístění Nadace Charty 77 do Prahy. Z pražské činnosti se zmíním pouze o dvou velkých projektech. První byla sbírka na Konto Míša, ze které byl pořízen Leksellův gama nůž, který byl v roce 1992 umístěn v Nemocnici Na Homolce a který na jaře 2009 uskutečnil desetitisící operaci. Druhým největším projektem Nadace bylo a je Konto BARIÉRY, které již od roku 1993 pomáhá úspěšně překonávat bariéry, existující pro tělesně postižené občany. Only in June 1979 did I approach a group of my friends and acquaintances most of them Swedes asking them to be allowed to use their name in further promoting the idea of financial support for persecuted Czechoslovak dissidents. Among them were the editor-inchief of the largest Swedish evening paper Expressen, Lars Persson, the editor-in-chief of the largest liberal daily Dagens, Nyhetter, and the president of the International PEN Club, Per Wästberg, the well-known Swedish film director (and founder of the Monismanien award) Kenne Fant, Giacomo Morpurgo (professor of physics in Genoa), the writer Arthur Miller, Jaroslav Hutka (who happened to be on tour with a string of concerts in Sweden), Bergen-based Professor Thorolf Rafto, the Italian politician (and one of the first EU commissioners) Carlo Ripa di Meana from Venice, and Peter Larsson, executive secretary of the large left-wing organization Folket i Bild. From the very beginning, I acted not only as the President of this first Administrative Board, but was also a managing director of sorts, as well as the treasurer and the secretary of the nascent foundation, which was registered with the competent Swedish authorities that year, began to have its financial reports audited by a authorized auditor, and filed its first tax reports. During almost all of the first five years, the administrative headquarters of Charta 77 Foundation were located in my home study. Only at some point in 1984, I secured a tiny store in Stockholm, at Norrtullsgatan 65. The Charta 77 Foundation continued to grow and attained new donors. Aside from writers associations, religious organizations, and trade unions and tens of thousands of individual donors, it also drew a number of large commercial sponsors, among whom George Soros was the most conspicuous one. The foundation began to move beyond purely humanitarian aid to provide e.g. technical assistance to the jazz section, to create a video project, a huge computer project under the working title computerization of samizdat, to support the publication of works of banned Czech and Slovak authors (supporting over more than 100 books and magazines and sound records), to support various cultural events abroad, etc. Branch offices of the foundation were opened in Norway, Denmark, and the United States. Immediately after Velvet Revolution, Foundation Charta 77 decided to move its activities to Prague. On December 14, 1989, I was already able to inform, alongside with Karel Schwarzenberg and George Soros the Prime Minister Čalfa that the foundation would move to Prague. From among our Prague-based activities, I would mention only two large projects. Firstly, the Míša Account fundraising that financed the acquisition of Leksell Gamma Knife which in 1992 was installed at Na Homolce Hospital and will in spring 2009 celebrate its ten thousandth, and the Barriers Account which has since 1993 been helping bring down barriers in the life of physically disabled citizens. 2 Úvod Výroční zpráva 2008 Annual Report 2008 Introduction 3

4 Patnáct let Konta BARIÉRY / Fifteen-Year Anniversary of the Barrier Account Za třicet let činnosti Nadace prošla přes její účty více než jedna miliarda korun. V současné době je Nadace Charty 77 jednou ze tří největších nadací v naší zemi a je jedinou z českých nadací, která úspěšně přenesla svou činnost ze zahraničí domů. During the thirty years of its operation, more than a billion crowns passed through the accounts of the foundation. Currently, Charta 77 Foundation is among the three largest charitable foundations in this country and the only one that successfully moved operations from abroad back to our home country. Připravili jsme spolu s nimi bez přehánění desítky kampaní. Co rok činnosti Konta BARIÉRY, to nejméně dva nové vizuály. Pustili jsme se na nevyzkoušenou cestu. Museli jsme svým desetitisícům anonymních dárců dávat prostřednictvím medií zprávy o tom, jak pracujeme, jak nakládáme s jejich penězi, co se nám podařilo. Některé naše kampaně byly opravdu jedinečné a veřejnost na ně vzpomíná dodnes. Side by side, we literally put together tens of campaigns. Each year of existence of the Barriers Account saw at least two new visuals. We explored unchartered territory. We had to report to our tens of thousands of anonymous donors, via the media, to inform them about how we work, how we manage their money, about our successes and achievements. Some of our campaigns were truly unique, and have remained in the collective memory of the public. František Janouch Předseda Spravní rady Nadace Charty 77 / President of the Administrative Board of Charta 77 Foundation Patnáct let Konta BARIÉRY V lednu 1993 měla Nadace Charty 77 díky mimořádnému a úspěšnému projektu Konto MÍŠA vynikající renomé a využila ho k další, víceméně průlomové aktivitě. Založili jsme Konto BARIÉRY jako projekt stálé a široké pomoci postiženým, zejména vozíčkářům a dalším spoluobčanům se zdravotním postižením. Poprvé byl v naší zemi použit princip nekonečné sbírky, kdy desetitisíce dárců přispívají pravidelně malým obnosem na určený cíl. Protože jsme od začátku věnovali velkou pozornost autoritativnímu složení Rady, která rozhoduje o použití získaných peněz, a zároveň jsme veřejnost široce informovali o desítkách, později stovkách a tisících uspokojených žádostí, projekt si získal velkou společenskou autoritu. Bez přehánění lze říci, že se stal synonymem pro celou nadaci a pomohl získat důvěryhodnou pozici i pro další aktivity, pro další projekty nadace Ostrovy života, Aukční salóny výtvarníků, Počítače proti bariérám atd. Ano, je to neuvěřitelných 15 let, po které desetitisíce dárců přispívají na Konto BARIÉRY. Museli jsme pro to udělat hodně. Je za námi vysoká škola reklamy a PR, kterou nám poskytli profesionálové původně z agentury BBK, později Ogilvy. Jména ale zůstala stejná Evžen Hart, Daniel Bartek, Láďa Báča, Rosťa Křivánek, Dita Stejskalová a později další a další, všechny vyjmenovat nelze Radka Müllerová, Iva Chvojková, Radka Pokorná, Natálie Sahulová, David Samson, Martin Tichý, Ronald Štefka, Radek Báča, Veronika Kyzliková, Irena Kobosilová, Fifteen-Year Anniversary of the Barrier Account Owing to the exceptional and successful project known as Míša Account, the Foundation Charta 77 capitalized on its excellent reputation in January 1993 when it launched yet another line of activities that broke new ground: we founded the Barriers account, conceived as project of constant and broad assistance especially to persons confined to wheelchairs and other fellow citizens afflicted with a physical handicap. For the first time in this country, we employed the principle of a permanent fundraiser, where tens of thousands of benefactors regularly make a small contribution towards the desired goal. The project won a strong position of authority with the general public, owing to the fact that we took great care from the very beginning to appoint responsible and knowledgeable people to the Council that decides on the usage of the funds raised, and to the fact that we informed the public at length of the dozens (and, later, hundreds and thousands) applications that were accommodated. It is no exaggeration to say that the project has become a synonym for the foundation as a whole and has helped to attain a position of trust also as regards other activities and other projects of the foundation Life Islands, Art Auctions-and- Exhibitions, PCs against Barriers, etc. Indeed, for an unbelievable period of 15 years, tens of thousands of donors have been making payments into the Barriers Account. We had to work hard to achieve this for instance, we attended (and graduated from) a Advertising and PR College that was conjured up by the kind souls and professionals from (initially) BBK Agency, and later Ogilvy. The same names recur over and over, however Evžen Hart, Daniel Bartek, Láďa Báča, Rosťa Křivánek, Dita Stejskalová and later many many others, so that I cannot name them all Radka Müllerová, Iva Chvojková, Radka Pokorná, Natálie Sahulová, David Samson, Martin Tichý, Ronald Štefka, Radek Báča, Veronika Kyzliková, Irena Kobosilová, Naším mottem a cílem je po patnácti letech vracet tyto lidi do života. Podrobně se o tom všem dočtete v dalších kapitolách výroční zprávy. Jsou to řádky o práci. V úvodu proto dovolte alespoň několik řádek o výročí, o malých oslavách. Tváří Konta BARIÉRY je Lucie Bílá, člověk s velkým srdcem a citlivou duší. Prokázala to v televizním benefičním večeru Konta BARIÉRY, který pod názvem Volejte Lucii odvysílala Česká televize na svém prvním programu v den státního svátku 28. října Pořad vidělo cca diváků. Je to hodně? Je to málo? Byli bychom rádi, kdyby jich bylo více, kdyby benefiční Večer Konta BARIÉRY našel své stále místo na televizní obrazovce. Myslím, že si to zaslouží jak tento nejstarší charitativní projekt, tak především jeho dárci a sponzoři. Doteď mě hřeje u srdce, s jakou radostí a láskou zvedali telefony v Pražské křižovatce naši přátelé Jan Kačer, Jiří Lábus, Eva Holubová, Jitka Schneiderová nebo Kateřina Neumannová. Dlouho budu vzpomínat na to, jak nám za necelých 60 minut přenosu poslali lidé dárcovské DMS v hodnotě korun. Věřili byste tomu, že každou minutu Konto BARIÉRY narostlo o korun? Přišli sponzoři se šeky, které stály za to. Global Wines korun, Raiffeisenbank korun, Kinematograf bratří Čadíků korun (polovina z toho je pro Konto BARIÉRY), Agrofert Holding korun, InternetMall korun, Řízení letového provozu korun a RWE Transgas korun. Spolu s dárcovskými DMS neuvěřitelná částka korun. Děkujeme. Je to pro nás velký závazek. Do dalších 15 let? Vaše / Cordially yours Božena Jirků Výkoná ředitelka Nadace Charty 77 / Executive director of Charta 77 Foundation Our motto and goal has been for fifteen years to re-integrate these people into our lives. You will learn more about this, if you turn to the other chapters of this Annual Report. Those are about hard work allow me therefore, in this introduction, to devote at least a few lines to the anniversary, and to the celebrations. The face of the Barriers Account is Lucie Bílá, a woman with a big heart and a delicate soul. This she proved in the TV charity evening of the Barriers Account, which was broadcast by Czech Television on their first channel on the national holiday on October 28, That show was watched by a home audience of about 800,000. Is that a lot? Is it a little? We would in any case welcome if the audience rating was even higher, if the charity evening of Barriers Account became a mainstay on TV screens across the country. In my view, both the project itself being the oldest charity fundraiser of all and above all its donors and sponsors would amply deserve it. It warms my heart when I think back and reminiscence of the alacrity, commitment and loving care with which our friends Jan Kačer, Jiří Lábus, Eva Holubová, Jitka Schneiderová or Kateřina Neumannová operated the phones at Prague Crossroads (Pražská křižovatka), and I shall long remember how people sent us donor SMS in a total value of 2,612,844 crowns in only sixty minutes. Who would have thought that the balance of the Barriers Account could rise by 43,547 crowns every minute? Then corporate sponsors arrived with truly impressive checks. Global Wines 100,000 crowns, Raiffeisenbank 190,000 crowns, The Čadík Brothers Traveling Movie Theater 701,424 crowns (of which half goes to the BARRIERS Account), Agrofert Holding 300,000 crowns, InternetMall 600,000 crowns, Air Navigation Services 600,000 crowns, and RWE Transgas 4,000,000 crowns. Combined with the donor SMS, that totals an incredible 9,104,268 crowns. Thank you! In accepting your kindness, we incur a huge commitment. For another 15 years, I may propose? 4 Úvod Výroční zpráva 2008 Annual Report 2008 Introduction 5

5 1/ Konto BARIÉRY / Barriers Account Naše rodinné stříbro, zdařilý a úspěšný projekt, kolem kterého rostou další aktivity a tak se rozrůstá košatý strom účinné pomoci. Jiří Anderle / Variace na renesanční téma (Polaiolo), varianta s kresbou 1/1, 2005, 65 x 48 cm, lept / Variations on a Renaissance theme (Polaiolo), variation with drawing 1/1, 2005, 65 x 48 cm, etching

6 1 Konto BARIÉRY / Barriers Account Konto BARIÉRY v roce 2008 dovršilo 15. výročí své činnosti. Je to nejstarší kontinuálně fungující projekt spojený s veřejnou sbírkou, který podporují desetitisíce věrných dárců. Ti museli v průběhu roku reagovat na spojení banky, u které Konto BARIÉRY do té doby fungovalo, s Raiffeisenbankou. Číslo účtu s lomítkem 2400 se v polovině roku změnilo. Platné číslo účtu Konta BARIÉRY je /5500. K této změně jsme zaměřili velkou mediální kampaň, která naše dárce i veřejnost na změnu upozorňovala. Televizní a rozhlasová kampaň doplněná tištěnou inzercí s upozorněním na fúzi bank byla úspěšná. Můžeme konstatovat, že Konto BARIÉRY neztratilo své dárce, právě naopak. Příjmy v roce 2008 byly velice dobré. Na účet naší veřejné sbírky přišlo více než 16 milionů korun. Úspěšné byly i naše direct mailové kampaně, kterými oslovujeme již známé dárce, které jsme právě díky kampaním získali. Je to takový druhý okruh našich pravidelných dárců. Ti první posílají peníze spontánně a pravidelně každý měsíc na veřejnou sbírku. Ti druzí reagují na naše adresné výzvy. Výnos direct mailových kampaní dosáhl v roce 2008 částky korun. Kalendář Konta BARIÉRY v roce 2008: Leden Rada Konta BARIÉRY vedla obsáhlou diskusi o ustanovení nového projektu Ceny prof. Zdeňka Matějčka. Chceme vytvořit trvalou památku na předního českého dětského psychologa a zakládajícího člena Rady Konta BARIÉRY. Vzhledem ke zvýšení pravidelných příjmů od drobných dárců rozhodla Rada o navýšení některých standardních příspěvků na pomůcky, které se v žádostech objevují nejčastěji: Příspěvek na mechanický vozík byl zvýšen z Kč na Kč. Příspěvek na velký rehabilitační kočárek byl stanoven na Kč (dříve Kč). Příspěvek na skládací mobilní kočárek byl ponechán v původní výši Kč. Únor Rada vyhlásila výběrové řízení na rozdělení výnosů z finančních prostředků z Nadačního investičního fondu. Rada řešila opakovaně otázky spojené s vyhlášením Ceny prof. Zdeňka Matějčka. In 2008, the Barriers Account completed a stretch of 15 years of charitable work. This is the oldest continually active project of its kind, combined with a public fundraiser that is supported by tens of thousands of loyal benefactors. The latter were asked to pay attention during the year to a merger between the home bank of the Barriers Account and Raiffeisenbank: the account number with the banking code 2400 changed mid-year, and the valid account number of Barriers Account is now /5500. We devoted a large-scale media campaign to bringing this change to the attention of our donors and of the general public. This TV and radio campaign, supplemented by print ads that informed of the bank merger, was very successful. We are able to say that the Barriers Account hasn t lost any donors quite to the contrary: revenues in 2008 were very decent. More than 16 million crowns were deposited in our public fundraising account. Our direct mailing campaigns, during which we approach specific donors whom we gained during earlier rounds of such campaigns, are also very successful. One might say that these specific donors form a second type of regular benefactors. The donors mentioned earlier send spontaneous and regular monthly donations to our public fundraiser. The latter type of donor responds to individual requests. In 2008, direct mailing campaigns yielded revenues of 3,331,039 crowns. Review of the year s events at Barriers Account in 2008: January The Council of Barriers Account discusses at length whether to incept a new project a prize awarded in honor of Professor Zdeněk Matějček. We thus wish to create a permanent memorial for one of our founders, a leading Czech child psychologist and founder member of the council of Barriers Account. Since regular contributions from individual small-scale benefactors have increased, the Council decides to increase the limits for certain standard contributions to those medical aids which appear most frequently in applications: The contribution to mechanical wheel chairs is being increased from 13,000 crowns to 16,000 crowns. The contribution to large rehab strollers is being fixed at 10,000 crowns (previously 4,000 crowns). The contribution to collapsible high-mobility strollers remains in the previous amount of 4,000 crowns. February The Council organizes a tender for the distribution of revenues from the Foundation Investment Fund. The Council addresses repeated questions in connection with the prospective Prize awarded in honor of Professor Zdeněk Matějček. Sport bez bariér korun Cena prof. Matějčka korun Člověk v nouzi korun Provoz stacionářů korun (na řešení dopadů Zákona č. 108/2006 Sb.o sociálních službách) Stipendium BARIÉRY korun Kulturní fond korun Počítače proti bariérám korun (rozdělit na počítače pro děti a pro seniory) Fond na podporu neslyšících korun Fond dopravy korun (mimořádný dar pro rodinu, jejíž příběh v direct mailové zásilce přinesl nadaci velký výnos). Toto rozhodnutí bude pravidlem pro všechny adresné direct maily nadace. Duben Rada se seznámila s výsledkem výzkumu o postoji české veřejnosti k charitě, který pro nás zpracovala agentura Factum Invenio. Dozvěděli jsme se, že za posledních 12 měsíců přispělo na charitu 57 % obyvatel. 49 % z nich darovalo do 100 korun za celý rok, 7 % darovalo částku nad 500 korun ročně. Nejoblíbenější způsob přispívávání je prostřednictvím DMS, preferuje ho 48 % lidí, dále nákupem předmětů na ulici 43 %, platba složenkou 15 % a trvalý příkaz nebo srážku ze mzdy pouze 2 % lidí. V tabulce znalosti charitativních organizací je Konto BARIÉRY s 46 % až na čtvrtém místě. Na prvním místě je Červený kříž. Obdobné výzkumy budeme opakovat, abychom si své postavení a také postoje české veřejnosti k charitě ověřovali. Rada Konta BARIÉRY se seznámila s rozhodnutím Správní rady Nadace Charty 77, která přijala nabídku sázkové společnosti American Chance Casinos, z výnosu sázek bude podporovat nadaci částkou 1 milion korun ročně. Fortuna věnovala Kontu BARIÉRY z výnosu sázek částku 1 milion korun polovinu určila na rehabilitační a kompenzační pomůcky a polovinu na podporu projektu Sport bez bariér. 27. dubna se na Žofíně uskutečnila již druhá Mimořádná aukce obrazů darovaných společností ČEZ, a.s. Sports Without Barriers 1,000,000 crowns Prof. Matějček Prize 600,000 crowns People in Need 500,000 crowns Operation of daycare facilities 500,000 crowns (in response to the impact of the Social Services Act No. 108/2006 Coll.) Barriers scholarships 400,000 crowns Culture fund 400,000 crowns PCs Against Barriers 300,000 crowns (to be divided among computers for children and computers for senior citizens) Support fund for the deaf 200,000 crowns Transportation fund 100,000 crowns (one-time donation for a family whose tale met with an extraordinary response during the direct mail campaign). This decision is to become the rule for all targeted direct mailing activities of the foundation. April The Council familiarizes itself with the results of a survey by Factum Invenio on the attitude of the Czech public towards charity organizations, which we had commissioned. We find that over the course of the past 12 months, 57% of the population donated to charity. 49% donated up to 100 crowns for the entire year; 7% donated an amount of more than 500 crowns. The most popular form of contributing to a good cause are donor SMS (preferred by 48% of the respondents) and buying promotional items from fundraisers in the street (43%), followed by postal payment orders (15%), whereas only 2% of the respondents have a standing order or permanent salary deduction in place. In the chart that indicates general awareness of charity organizations, the BARRIERS Account attained only the fourth position (46%). The top position is held by the Red Cross. We will continue to organize such surveys, so as to keep abreast of our position as well as of the attitude of the Czech general public towards charity work. The Council of Barriers Account takes note of a decision by the Administrative Board of Charta 77 Foundation on accepting an offer by the betting agency American Chance Casinos, who will support the foundation with an amount of one million crowns per annum from their betting proceeds. Fortuna provides Barriers Account with an amount of 1 million crowns from their betting proceeds half of which is earmarked for rehab and compensation aids, and the other half is earmarked for support of the project Sports Without Barriers. On April 27, the second Special Auction of Artwork donated by ČEZ, a.s. is held at Žofín Palace. Březen Rada schválila rozdělení výnosů direct mailových zásilek za předchozí období. K dispozici měla částku 4 miliony korun, kterou rozdělila takto: March The Council distributes the division of proceeds from direct mailing activities in the previous fiscal period. The available funds amount to 4 million crowns, which are being distributed as follows: 8 Konto BARIÉRY Výroční zpráva 2008 Annual Report 2008 Barriers Account 9

7 1 Konto BARIÉRY / Barriers Account Květen Byl vyhlášen již 9. ročník Stipendia BARIÉRY pro školní rok 2008/2009. Rada byla informována o výsledku 2. části aukce obrazů ze sbírky ČEZ. Kolekce 89 uměleckých děl byla dražena v rámci aukce Galerie Vltavín a Galerie Kodl na pražském Žofíně. Výnos ve výši cca 4,5 milionu korun posílí fond projektu Nový start, který se Rada rozhodla vytvořit pro lidi, kterým se v posledních měsících nenávratně změnil zdravotní stav (více viz str 20). Rada posoudila přihlášky 59 organizací, které se zúčastnily vyhlášeného výběrového řízení na rozdělení výnosů z NIF pro rok 2008, a vyřadila 29 z nich, protože nesplňovaly stanovená kriteria. Zbývající postoupily do 2. kola výběrového řízení. 31. května se konal ve prospěch Konta BARIÉRY golfový turnaj Pražská jamka na Golfovém hřišti v Praze Motole. Partnerem turnaje byla česká fotbalová reprezentace a šeky předávali naši fotbalisté v čele s Karlem Poborským. Přebírala je patronka Konta BARIÉRY Lucie Bílá. Celkový výnos pro projekt Sport bez bariér dosáhl částky korun. Červen Rada se věnovala přípravě Večera Konta BARIÉRY, který bude vysílat Česká televize 28. října ve 21 hodin na prvním programu ČT. Na zasedání byl přítomen štáb České televize, který natáčel reportáž o práci Konta BARIÉRY do tohoto pořadu. Září Byla ustavena Rada projektu Nový start ve složení: Gita Tučná, Martin Kovář, Jaroslav Šturma a Božena Jirků. Rada projednala všechny žádosti o stipendia pro školní rok 2008/2009 a uzavřela výběrové řízení s tím, že stipendium obdrží 75 studentů, z toho 48 vysokoškoláků a 27 středoškoláků. Celková částka vyčleněná pro celoroční financování činí korun. Rada přijala informaci o tom, že společnost RWE darovala nadaci 37 ks počítačů. Říjen 28. října proběhl s podporou Nadace Vize 97 Dagmar a Václava Havlových v kostele sv. Anny Pražská křižovatka benefiční večer Konta BARIÉRY Volejte Lucii, který přímým přenosem vysílala Česká televize. Výnos darů dosáhl v průběhu vysílání částky korun. May The 9 th year of Barriers scholarships for the academic term 2008/2009 is being announced. The results of the second auction of artwork from the ČEZ collection are reported to the Council. A collection of 89 works of art was auctioned off during an auction organized by the galleries Vltavín and Kodl at the Žofín Palace in Prague. The proceeds of approx. 4.5 million crowns serve to stock up funds for the project A New Start, which the Council has decided to create for people who suffered an irreversible change of their health during the past months (for more information, see p. 20). The Council reviews the applications of 59 organizations who participated in the tender procedure for the distribution of the Foundation Investment Fund in 2008, and disqualifies 29 on grounds of non-compliance with the tender criteria. The remaining organizations are admitted to the second round of the tender. On May 31, the charity golf tournament Pražská jamka is held for the welfare of Barriers Account on the Prague Motol Golf Course. The partner of the tournament is the Czech national soccer team, and the checks are presented by Czech soccer celebrities, headed by Karel Poborský, and accepted by Lucie Bilá, the patron of the Barriers Account. Total revenues for the project Sports Without Barriers reach 197,050 crowns. June The Council concerns itself with the preparation of the Barriers Account Gala Evening, to be broadcast by Czech Television on their first channel on October 28, 9:00 p.m. The Council Meeting is attended by a television crew, who prepares a feature on the work of the Barriers Account that will be incorporated in the said show. September A project council is being appointed for A New Start, composed of Gita Tučná, Martin Kovář, Jaroslav Šturma, and Božena Jirků. The Council completes its review of all scholarship applications for the academic term 2008/2009, and ends the tender by awarding scholarships to 75 students (of which 48 college students and 27 students enrolled at secondary schools). The total amount of funds earmarked for annual scholarship financing is 1,580,000 crowns. The Council takes note of the news that RWE has donated 37 computers to the foundation. October On October 28, the charity gala evening of Barriers Account, Call Lucie, is held with the friendly support of the Vision 97 Foundation of Dagmar and Václav Havel at St. Ann s Chapel Prague Crossroads (Pražská křižovatka), broadcast live by Czech Television. During the show, funds in an amount of 9,104,268 crowns are raised from donors. 29. října vyhlásila Mladá fronta DNES a portál idnes.cz sbírku MARTIN. Návštěvníci internetových stránek a čtenáři MF DNES se seznámili s příběhem 29 letého Martina Olišara, který se zranil a ochrnul po pádu ze stromu. Výsledek předčil všechna očekávání. Do konce roku se v rámci této sbírky sešla neuvěřitelná částka korun. 29. října probíhala akce Den s nosy. Nastartovala prodej červených klaunských nosů, symbolu Konta BARIÉRY, na spřátelených internetových portálech a Listopad B. Hejná, B. Jirků a J. Šturma informovali členy Rady o jednání s radním Magistrátu hl. m. Prahy pro sociální oblast s panem Jiřím Janečkem, který projevil zájem o spolupráci na společném projektu, jehož cílem by bylo vytvoření Centra prof. Zdeňka Matějčka v areálu Dětského centra Paprsek v Hloubětíně, se kterým byl pan profesor velice úzce svázán. Budeme pracovat na přípravě společného memoranda s Magistrátem hl. m. Prahy, k čemuž nás pan radní vyzval. Tato nabídka změnila úvahy o vytvoření Ceny prof. Matějčka. Budeme pracovat na projektu Centra a každoročně bychom zde uspořádali mezinárodní konferenci vázanou k životu a dílu pana profesora. Vzhledem k velice dobré finanční situaci budou členové Rady přemýšlet i o návrzích dalších center v celé republice, které by Konto BARIÉRY mohlo významnějším způsobem podporovat. B. Jirků se zúčastnila natáčení štědrovečerního pořadu TV Prima Hádej kdo jsem, jehož hlavním hostem byla patronka Konta BARIÉRY Lucie Bílá. Během pořadu převzala šek na částku korun. Prosinec 5. prosince jsme se zúčastnili již počtvrté Mikulášského bazaru, který pořádá několik významných českých nadací a neziskových organizací. Hostitelem je Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, která zve nadace do prostor Pražské křižovatky (kostel sv. Anny). 13. prosince převzala B. Jirků na večírku sdružení Kontakt bb cenu za dlouholetou podporu, kterou tělesně postiženým sportovcům Konto BARIÉRY poskytuje. 19. prosince převzala B. Jirků na slavnostním večeru našeho významného partnera Řízení letového provozu s.p. na Žofíně ocenění za velmi dobrou a účinnou spolupráci. V roce 2008 projednala Rada Konta BARIÉRY na svých pravidelných zasedáních 681 žádostí a finančně podpořila 651 z nich. Celková částka schválená k podpoře pro- On October 29, the daily paper Mladá fronta DNES and the internet portal idnes.cz announce the MARTIN collection. Web news visitors and readers of MF DNES learn of the fate of 29-year-old Martin Olišar, who suffered injuries from falling off a tree and is since paralyzed. The results exceed all expectations. By the end of the year, this fundraiser will collect the incredible amount of 1,030,000 crowns. On October 29, the event Funny Noses Day is held, during which the sale of red clown noses is launched on the internet portals of our partners and The clown nose is the symbol of Barriers Account. November B. Hejná, B. Jirků and J. Šturma inform the Council members of their negotiations with the Prague City Hall representative for social issues, Jiří Janeček, who expressed interest in cooperating on a joint project that would lead to the creation of a Zdeněk Matějček Center at the Paprsek Child Center in Hloubětín, a facility with which Professor Matějček entertained a very close relation. The City Hall representative suggests we should draw up a joint memorandum with Prague City Hall, and we accept his proposal. This has impact on our considerations as to whether create a Zdeněk Matějček Prize. We will work on the project on said Center, where we could hold annual international conferences related to the life and work of Professor Matějček. Given the very auspicious financial situation, the Council members consider proposing additional centers across the country which Barriers Account could support in a major way. B. Jirků attends the recording of a Christmas Eve special of TV Prima, Guess Who I Am, whose special guest is Lucie Bilá, the patron of Barriers Account. During the show, she receives a check in the amount of 264,000 crowns. December On December 5, we participate for the fourth time in a Saint Nicholas Day bazaar organized by a number of major Czech foundations and NPOs and hosted by the Vision 97 Foundation of Dagmar and Václav Havel, who invited us to the premises of Prague Crossroads (Pražská křižovatka) at St. Ann s Chapel. On December 13, during an evening festivity held by Kontakt bb, B. Jirků receives an award for many years of support provided by Barriers account to physically handicapped athletes. On December 19, during a gala evening held by our major partner, Air Navigation Services of the Czech Republic, at Žofín Palace, B. Jirků received an award for excellent and efficient cooperation. On its regular meetings in 2008, the Council of Barriers Account heard 681 applications, of which 651 received financial support. The total amount released for project support was 10 Konto BARIÉRY Výroční zpráva 2008 Annual Report 2008 Barriers Account 11

8 1 Konto BARIÉRY / Barriers Account jektů činila korun. Konto BARIÉRY rozhoduje také o přidělování výnosů z Nadačního investičního fondu. V roce 2008 byla rozdělena částka korun. Od počátku své činnosti v lednu 1993 podpořilo Konto BARIÉRY projektů a věnovalo na jejich financování korun, včetně podpořených projektů v rámci Nadačního investičního fondu (více viz Nadační investiční fond str. 25). Rehabilitační a kompenzační pomůcky Počátkem roku 2008 zvýšila Rada Konta BARIÉRY, vzhledem k dobré finanční situaci projektu, standardní příspěvky na mechanické vozíky a na rehabilitační kočárky. Další stupnici standardní podpory pro širokou škálu rehabilitačních pomůcek zachovala v původní výši. Naše příspěvky pomáhají lidem se zdravotním postižením i rodinám, které o ně pečují. Snažíme se nadačními příspěvky snižovat rozdíl mezi platbami zdravotních pojišťoven nebo příspěvky městských úřadů a skutečnou cenou pomůcek. Technická úroveň pomůcek se zvyšuje, zlepšuje se tak kvalita života lidí, kteří je potřebují, jejich ceny ale rostou. Na tuto situaci reagujeme i v Bariérách a zohledňujeme při rozhodování konkrétní situaci žadatele a jeho rodiny. Do námi stanovené kategorie rehabilitačních a kompenzačních pomůcek patří mechanické a elektrické vozíky, speciální tříkolky, rehabilitační i skládací kočárky, autosedačky, dvojkola, cyklovozíky, rehabilitační stoly, hydraulické zvedáky a zvedací systémy vůbec, zdravotní lůžka, televizní lupy i doplňky nebo opravy všech typů vozíků. V roce 2008 podpořilo Konto BARIÉRY z tohoto fondu téměř 250 žadatelů a schválilo pro ně částku vyšší než korun. 12,723,539 crowns. Barriers Account also decides on the distribution of revenues from the Foundation Investment Fund. In 2008, an amount of 1,037,000 crowns was released from this fund. Since the beginning of its operations in January 1993, the Barriers Account has supported 9,472 projects by donating 174,277,401 crowns to their financing; this includes projects supported within the framework of the Foundation Investment Fund (for more information, see the NIF chapter on page 25). Rehabilitation and compensation aids With a view to the good financial situation of the project, the Council of Barriers Account, increased the standard donations for the purchase of mechanical wheelchairs and rehab strollers in 2008, but kept other levels of standard support for a broad range of rehabilitation aids in the original amount. Our contributions help both individuals with a handicap and their caring families. Through our donations, we strive to narrow the gap between payouts by health insurers or municipal welfare and the actual price of the aids needed. The standard of technological sophistication of these aids continues to improve, and so does the quality of life of those who depend on them but the prices are unfortunately increasing as well. We are responding to this situation at the Barriers Account, and take this fact into consideration when reviewing the specific situation of individual applicants and their families. Our pre-set categories of rehabilitation and compensation aids include mechanical and electrical wheelchairs, special tricycles, rehab strollers, collapsible prams, car seats, bicycles, cycling chairs, rehab desks, hydraulic lifters (and lifting systems in general), medical beds, television magnifying glasses, and accessories or repairs for all kinds of wheelchairs. In 2008, the Barriers Account drew upon this fund to accommodate almost 250 applicants, releasing an amount of more than 3,300,000 crowns. korun, z toho korun je schváleno na financování bezbariérových úprav škol a cca na ostatní žádosti. Peníze jsou čerpány po dokončení stavebních úprav v průběhu roku a nebo v dalším období. Stipendium BARIÉRY Školní rok 2008/2009 je již devátým ročníkem vzdělávacího projektu vyhlášeného Kontem BARIÉRY. Je všeobecně známo, že projekt podporuje studenty středních a vysokých škol s těžkým zdravotním postižením. O stipendium se studenti ucházejí v otevřeném výběrovém řízení. Rada Konta BARIÉRY uplatňuje praxi, která studentům, pobírajícím stipendium, zaručuje při dobrém průběhu studia jistotu financování pro další studijní roky. Program nerozšiřujeme. Nově přijatí studenti více méně nahrazují ty, kteří již školu dokončili. Konto BARIÉRY si vytváří rezervy pro financování především z výnosů aukčních salonů, které pořádá. Od září 2008 pobírá stipendium celkem 75 studentů, z toho je 48 studentů vysokých škol a 27 středoškoláků. Širokou škálu fakult Univerzity Karlovy studuje 17 studentů, osm studentů navštěvuje Metropolitní univerzitu Praha. Tato škola vytváří studentům se zdravotním postižením mimořádné podmínky. Funguje zde Denní centrum, speciální poradenství, zdravotně postižení studenti na této soukromé škole neplatí školné. Celkem zde studuje cca 60 studentů se zdravotním postižením. Vynikající program pro zdravotně postižené studenty má i Masarykova univerzita v Brně, z této školy jsou v našem programu čtyři studenti. Další naši studenti studují např. Univerzitu v Hradci Králové, Vysokou školu Tomáše Bati ve Zlíně nebo Ostravskou univerzitu. crowns, of which 2,075,000 crowns went into financing the conversion of schools, and 1,700,000 crowns served to fulfill other requests. The money may be drawn upon completion of the construction work during the year or in the following fiscal year. Barriers scholarships In the academic term 2008/2009, this educational project of Barriers Account went into its ninth year. As is generally known, this project supports secondary-level students and college students with severe disabilities. Students may apply for a scholarship in an open tender. Under the established practice of the Council of Barriers Account, scholarship students with good academic results may count on financial support also in future years. We do not expand this program, and newly accepted scholarship students more or less substitute those who already graduated, whereas the Barriers Account is building up financing reserves primarily from the proceeds of the auctions-and-exhibitions which it organizes. As of September 2008, 75 students receive scholarship funds, of which 48 are college students and 27 are secondary-level students. 17 students study at a broad range of faculties at Charles University; eight students attend Prague Metropolitan University. This school has been creating exceptional conditions for students with disabilities: it runs a daycare center, offers special counseling, waives tuition fees for handicapped students (this being a private school that normally charges for tuition). Altogether, about 60 students with disabilities attend this school. Masaryk University in Brno also features an excellent program for handicapped students, four of whom are enrolled in our scholarship program. Other students of ours study, for instance, at the University in Hradec Králové, Tomáš Baťa College in Zlín, or Ostrava University. Bezbariérové úpravy Konto BARIÉRY je věrno svému názvu a jako jedna z mála nadací přispívá žadatelům na odstraňování architektonických bariér. V roce 2008 podpořilo 55 rodin, ve kterých žijí lidé s handicapem. Získali od Konta BARIÉRY příspěvky na přebudování koupelen a sociálního vybavení v bytech, na náklady spojené s pořizováním schodišťových plošin, sedaček nebo výtahů, přispěli jsme i na nezbytné venkovní úpravy, které odstranily bariéry, a nebo na elektrické ovládání vrat. Podpořili jsme také 16 projektů, jejichž cílem bylo odstranění bariér ve veřejných budovách. Naše logo a sdělení Podpořilo nás Konto BARIÉRY se objevilo nebo objeví např. v kině ve Štětí, v Gallery Prague Leica, ve zdravotním středisku obce Křivice, ve středisku Domov Kamarád v Rožnově pod Radhoštěm, Dětském centru Veská nebo v divadle Komorní Fidlovačka v Praze. Celkem jsme v roce 2008 podpořili více než 80 žádostí (včetně bezbariérových úprav škol). Částka schválená na financování těchto projektů dosáhla téměř Handicap-friendly conversions True to its name, Barriers Account supports as one among few foundations the removal of architectural barriers. In 2008, we helped 55 families with a handicapped family member. They received funds from the Barriers Account so they could retrofit bathrooms and sanitary facilities in their apartments and finance the acquisition of wheelchair platform lifts, chair lifts, or staircase lifts, though we also contributed to the necessary conversion of outdoor facilities to remove barriers or to operate gates electrically. We also supported 16 projects aimed at the removal of barriers in public buildings. Our logo, and the sponsoring message Supported by Barriers Account, has appeared, or is set to appear, among other places, in a cinema in Štětí, at the Gallery Prague Leica, at a medical center in Křivice, at the Domov Kamarád center in Rožnov pod Radhoštěm, at the Child Center Veská, or at the theater Komorní Fidlovačka in Prague. Altogether, we accommodated more than 80 requests (including the handicap-friendly conversion of schooling facilities) in The amount released for funding these projects was almost 3,800,000 Pravidla pro poskytování stipendia se nezměnila. Výše měsíční platby se pohybuje od 1000 až do 4000 korun, podle typu školy a skutečných nákladů spojených se studiem. Platí naše filozofie, že nejde o prospěchové stipendium, ale o pomoc pro schopné, aktivní studenty s postižením, kteří vesměs pocházejí ze sociálně slabých rodin. V pololetí musejí studenti dokládat výsledky studia. Teprve na základě předložení průběžné zprávy pokračuje vyplácení v druhém pololetí, resp. v dalším semestru. Celkem byla pro průběžné měsíční vyplácení 75 stipendií ve školním roce 2008/2009 určena částka korun. Fond vzdělání Hlavním vzdělávacím projektem Konta BARIÉRY zůstává Stipendium BARIÉRY. Pro pomoc žadatelům, kteří stanoveným pravidlům stipendia nevyhovují, a přesto potřebují pomoci s financováním vzdělávání, stále udržujeme Fond vzdělání. The rules for granting scholarships have remained unchanged: monthly payouts range from 1,000 crowns to 4,000 crowns, depending on the type of school and the actual amount of study-related expenses. In line with our philosophy, these are not merit scholarships, but a way to help able and active students with handicaps who for the most part come from a socially challenged background. At the end of each term, students must submit their study results. Only upon submitting these on-going reports will payouts continue in the second half of the year. A total amount of 1,580,000 crowns was released for on-going monthly payments under 75 scholarships in the academic term 2008/2009. Educational Fund The Barriers scholarships remain the main educational project of Barriers Account. However, in order to help those applicants who do not meet the rules of the scholarship fund, but nonetheless urgently require financial assistance in connection with schooling and education. 12 Konto BARIÉRY Výroční zpráva 2008 Annual Report 2008 Barriers Account 13

9 1 Konto BARIÉRY / Barriers Account V roce 2008 jsme z Fondu vzdělání podpořili 17 žadatelů. Celková částka určená pro financování těchto žádostí je cca korun. Počítače a speciální vzdělávací pomůcky a potřeby Se vzděláváním a komunikací lidí s handicapem souvisí i další skupina žádostí. Jsou to žádosti o počítače, pomůcky a speciální programy, potřebné většinou ke studiu. Přispěli jsme např. na počítače, na vydání českoanglického diáře, na mluvící telefon, na speciální počítačový program nebo na interaktivní tabuli do terapeutické místnosti. Na financování těchto žádostí přispívá Konto BARIÉRY výnosem, který získá z prodeje nástěnných a stolních kalendářů. V roce 2008 jsme podpořili 13 žadatelů. Částka, kterou mohou čerpat, je cca korun. In 2008, we supported 17 applications by paying out donations from the Educational Fund. The total amount earmarked for financing these applications is approx. 170,000 crowns. PCs and special educational aids and material Another category of applications also relates to the issues of education and communication among handicapped people: applications for computers, aids, and special programs, needed (for the most part) for study purposes. We also contributed e.g. a computers, a Czech-English diary, a talking phone, special software, or an interactive chalkboard for a therapist consulting room. The Barriers Account finances these applications with the proceeds from selling wall and desk calendars. In 2008, we supported 13 applicants. The amount released to them is almost 170,000 crowns. Pomoc sluchově postiženým spoluobčanům Sluchově postižené a jejich potřeby podporuje Rada Konta BARIÉRY dlouhodobě. Situace neslyšících, stejně jako rodin, ve kterých vyrůstá neslyšící dítě, se nemění. Platby zdravotních pojišťoven za nezbytné pomůcky, moderní digitální sluchadla, zůstávají na stejné úrovni jako v předchozích letech. Příspěvek zdravotních pojišťoven nepokrývá ani 30 % nákladů na tyto pomůcky. Každým rokem ve výroční zprávě připomínáme, že cena moderního digitálního sluchadla na jedno ucho se pohybuje kolem korun, příspěvek zdravotní pojišťovny je cca korun. Přitom tato kompenzační pomůcka neslyšícím neuvěřitelným způsobem zkvalitní život. Stejný je i přínos FM systému pro handicapované. I na tuto pomůcku jsme v průběhu roku přispěli sedmi žadatelům. Na sluchadla jsme v roce 2008 schválili příspěvek pro 52 žadatelů z celé republiky. Částka schválená pro financování těchto žádostí dosáhla více než korun. Financial Support for Hearing-Impaired Fellow Citizens The Council of Barriers Account supports hearing-impaired people and their needs on a sustained basis. The situation of the deaf, and of families in which a deaf child grows up, remains dire. Payouts by health insurers for the necessary aids, modern digital hearing devices, are still on the same level as in previous years, and cover not even 30% of the costs. Each year, our Annual Report draws attention to the fact that the price of a modern digital hearing device for one year is about 18,000 to 20,000 crowns, whereas the health insurance subsidy is about 5,500 crowns. And yet this particular compensation aid improves the lives of hearing-impaired people in a tremendous way. An FM system for handicapped people makes a similar difference, and we helped seven applicants over the year purchase this type of aid. In 2008, we released funds for the purchase of hearing aids to 52 applicants from all over the country. The amount released for financing these applications was more than 450,000 crowns. Cestování bez bariér V rámci tohoto fondu přispíváme v omezeném rozsahu na nákup automobilů, na opravy a nebo speciální úpravy automobilů, jež jdou nad rámec státního příspěvku, který jednotlivci dostávají. Projekt je podporován společností API CZ, která se sama na úpravách automobilů podílí. Přispívá Kontu BARIÉRY 5 % z ceny každé zakázky. Traveling Without Barriers We use this fund to make limited contributions to the purchase, repair, or handicap-friendly conversion of cars, to the extent that they exceed the government aid received by individuals. The project is supported by API CZ, a company that is itself involved in the conversion of cars. 5% of the price of each order go to the Barriers Account. Druhým rokem již přispíváme neslyšícím na nejnovější řečový procesor Nucleus Freedom, který umožňuje lepší slyšení a je podstatně komfortnější než předcházející systémy. Schválená výše podpor zůstala stejná jako v předchozím roce: na pomůcku která stojí do 100 tisíc korun poskytujeme 15 tisíc korun na pomůcku do 200 tisíc korun přispíváme částkou 30 tisíc korun částka 300 tisíc je pro nás limitní a o případné podpoře rozhoduje Rada individuálně V roce 2008 jsme podpořili 6 žadatelů a vyčlenili jsme pro ně z fondu korun. For the second year now, we have made contributions to hearingimpaired people so they could purchase the latest generation of the Nucleus Freedom speech processor, which facilitates hearing and is much more comfortable than previous systems. The approved limits of financial aid remain the same as last year: aids that cost up to 100,000 crowns are co-funded with 15,000 crowns aids that cost up to 200,000 crowns are co-funded with 30,000 crowns costs of 300,000 crowns are liminal for us; the Council will decide on the potential contribution on a case-to-case basis. In 2008, we supported 6 applicants, releasing altogether 180,000 crowns from the fund for their needs. Osmi neziskovým organizacím jsme přispěli na nákup auta, které potřebují pro zajištění poskytovaných služeb (osobní asistence, rozvoz klientů, rozvoz obědů apod.). Naše pomoc je spíše symbolická, nepřesahuje nikdy částku korun. Pro organizace má ale podpora Konta BARIÉRY význam při jednání s dalšími sponzory. Podpořili jsme např. Agenturu osobní asistence a sociálního poradenství ze Sokolova, Charitu Javorník, Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených z Jablonce nad Nisou, občanské sdružení Stéblo ze Sedlčan, občanské sdružení Archa Community z Brna, ParaCentrum Fenix z Brna, společnost Dobrobus z Úval, Domov Svatý Jan z Krásné Hory nad Vltavou a další. Několika žadatelům jsme přispěli na opravy aut a na svoz do škol nebo stacionářů. Rada podpořila z tohoto fondu 28 žadatelů a uvolnila pro financování více než korun. We helped eight non-profit organizations buy cars that they need in order to provide their services (such as personal assistance, shuttle transportation of clients, delivery of lunches, etc.). Our financial support is rather symbolic, as it never exceeds the amount of 50,000 crowns. However, having the support of the Barriers Account makes a difference for organizations when they negotiate with other sponsors. Among those we supported are the Agency for Personal Assistance and Social Consulting in Sokolov, the Javorník Charity, the Association of Families and Friends of the Handicapped in Jablonec nad Nisou, the citizens initiative Stéblo in Sedlčany, the citizens initiative Archa Community in Brno, the ParaCentrum Fenix in Brno, Dobrobus in Úvaly, the St. John Sanctuary in Krásná Hora nad Vltavou, and others. We also helped number applicants to have their cars repaired, and to finance their transportation to schools and daycare centers. Using monies from this fund, the Council supported 28 applicants, releasing more than 800,000 crowns in financing support. Osobní asistence Nadace sleduje dopady Zákona o sociálních službách (Zákon č. 108/2006 Sb.) na klienty, ale i na poskytovatele osobní asistence. K podpoře klientů přistupuje zdrženlivě, zkoumá využití státem určených prostředků na osobní asistenci. V roce 2008 jsme podpořili tři organizace. Opakovaně Základní školu Vápno, které se nedostává prostředků na osobní asistenci pro postiženého žáka, Městskou charitu Plzeň, která potřebovala přispět na pohotovostní službu v bezbariérovém domě a občanské sdružení Život bez bariér z Nové Paky, kterému jsme přispěli na financování osobní asistence při počítačových kurzech. Zbývajících sedm žadatelů bylo individuálních a pomohli jsme jim především v tom případě, kdy financujeme zvýšené nároky na asistenci nad rámec zákonem přiznaných prostředků a pomáháme tak mladým lidem k samostatnému životu. Na financování 10 žádostí byla uvolněna částka cca korun. Personal Assistance The Foundation closely watches the repercussions of the Social Services Act (act No. 108/2006 Coll.) for both clients and providers of personal assistance, approaching the support of clients with circumspection and reviewing whether government subsidies for personal assistance are available. In 2008, we supported three organizations: the elementary school in Vápno (again), who receives no government funds to provide personal assistance to a handicapped pupil, the Municipal Charity in Plzeň, who needed help to fund an emergency service in a disabled-friendly sanctuary, and the citizens initiative Life Without Barriers from Nová Paka, who received a donation to be able to finance personal assistance rendered during computer training courses. The other seven applicants were private individuals. Among this latter group, we preferentially help in those cases in which financing special requirements beyond the limits of statutory aid helps young people to lead a more self-dependent life. An amount of about 200,000 crowns was released to finance these ten applications. 14 Konto BARIÉRY Výroční zpráva 2008 Annual Report 2008 Barriers Account 15

10 1 Konto BARIÉRY / Barriers Account Kulturní aktivity, sportovní aktivity a rekondiční a ozdravné pobyty Konto BARIÉRY podporuje akce, jejichž cílem je aktivní zapojení handicapovaných a nebo sociálně diskriminovaných skupin a aktivní naplňování jejich volného času. Podpořili jsme např. vydání almanachu psychiatricky nemocných pacientů Odemykání, přispěli jsme společnosti PORTLINGUA na titulkování filmů pro neslyšící, jako každoročně jsme podpořili festival České unie neslyšících Mluvící ruce, kulturní aktivity klientů Chráněného bydlení Sokolov a dalších, celkem 12 akcí celkovou schválenou částkou cca korun. Na čtyři sportovně rehabilitační akce jsme vyčlenili částku téměř korun. Žádosti o podporu sportovních aktivit podporuje již druhým rokem samostatný projekt Sport bez bariér (viz str. 23). V roce 2008 stoupl počet žadatelů, kterým se nedostávalo finančních prostředků na ozdravné, rehabilitační a rekondiční pobyty, které organizují pro své klienty. Rozsah naší podpory stoupl oproti loňskému roku dvojnásobně. Mezi 18 žadatelů jsme rozdělili více než korun. Příspěvky v nevelké výši získali např. Klíč Centrum sociálních služeb z Olomouce, občanské sdružení Kolpingova rodina ze Smečna, občanské sdružení Náruč z Plzně, Svaz postižených civilizačními chorobami ze Žatce, dvě Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených z Kolína a ze Žďáru nad Sázavou a další občanská sdružení, speciální školy nebo asociace. Domy na půli cesty Konto BARIÉRY věnuje pozornost projektům zaměřeným na pomoc mladým lidem, kteří opouštějí dětské domovy a hledají, často složitě, svoje místo v životě. Na náš speciální fond se mohou obracet organizace, které provozují domy na půli cesty, různé typy krizových center, azylových domů nebo chráněných bydlení, a také klienti těchto zařízení. Přispíváme jak na provozní náklady, tak na investice, které pomáhají rozšiřovat kapacitu osvědčených zařízení. Fond je otevřen i pro žadatele, kteří se dokázali osamostatnit a pořizují si vlastní bydlení. Cultural activities, sports activities, stays at health restoration and therapeutic facilities The Barriers Account supports events that are aimed at actively involving handicapped or socially challenged groups and engaging them in leisure time activities. For instance, we sponsored the publication of an almanac for psychiatric patients, Unlocking, helped PORTLINGUA subtitle movies for the deaf, contributed (as we do every year) to the festival of the Czech Union of the Deaf: Talking Hands, and supported cultural activities of the clients of the Sheltered Living facility in Sokolov, among others altogether, about 180,000 crowns were released to support 12 events. We also set aside almost 30,000 crowns for four sports/rehab events. Aside from this, requests for the financial support of sporting activities are also answered by the separate Sports Without Barriers project, which has now been existing for two years (see p. 23). In 2008, we noticed an increased amount of applicants who turned to us because of a lack of funding for the therapeutic, rehabilitation, and health restoration stays that they organize on behalf of their clients. The scope of our support in this area has doubled compared to the previous year. We distributed more than 200,000 crowns among 18 applicants. Monetary contributions in a modest amount went e.g. to Klíč, the Social Services Center in Olomouc, the Kolping Family initiative in Smečno, the citizens initiative Náruč from Plzeň, the Association of Patients Suffering From Civilizatory Diseases in Žatec, two Associations of Parents and Friends of the Handicapped in Kolín and Žďár nad Sázavou, and other citizens initiatives, special-need schools, and associations. Halfway Houses The Barriers Account devotes great attention to projects aimed at helping young people as they leave child protectories and orphanages and embark on the, not seldom challenging, endeavor to find their place in life. A special fund of ours is open to requests by organizations that operate halfway houses, various types of crisis centers, homeless shelters, or sheltered living facilities, as well as their clients. We cofund operating costs and investments that help increase the capacity of tried-and-tested facilities. The fund also hears requests from applicants who managed to become self-dependent and are in the process of getting their own apartment. Fond PETROF Konto BARIÉRY v roce 2008 dočerpalo a uzavřelo fond, který si vytvořilo z výtěžku benefičního koncertu Hudbou proti bariérám, který se konal v listopadu 2005 ve Španělském sále Pražského hradu. Výnos činil korun a peníze byly z větší části rozděleny ve výběrovém řízení v roce Nevyčerpaná částka byla v dalším období využívána na podporu drobných žádostí mladých lidí s postižením zraku, především studentů konzervatoře nebo dalších uměleckých škol. V roce 2008 jsme fond dočerpali. Podpořili jsme pět žadatelů. Čtyři handicapovaní studenti dostali příspěvek na nástroje na mistrovské housle, kytaru a dvě příčné flétny a občanské sdružení Cesta slunce z Prahy 10 získalo příspěvek na bubínek pro muzikoterapii. Provoz stacionářů Z výnosu direct mailových zásilek jsme vytvořili fond, který bude finančně přispívat na vybavování a na provoz zařízení po celé republice, které poskytují služby a organizují aktivity pro lidi s handicapem. Těchto občanských aktivit po celé republice přibývá a všechny se potýkají s nedostatkem finančních prostředků. Pokud uvidíme, že počet žádostí z této oblasti stoupá, budeme fond i nadále finančně posilovat. Projekt se teprve rozbíhá, v roce 2008 jsme podpořili čtyři projety celkovou částkou do korun. Kinematograf bratří Čadíků V roce 2008 jsme měli možnost seznámit se s úžasným projektem bratrů Josefa a Pavla Čadíků. Během let putování jejich filmových maringotek po vlastech českých díky svým partnerům jako jsou pivovary Zlatopramen a Černá Hora, Poštovní spořitelna či rádio Impuls mohli na dobrovolném vstupném vybrat na projekty úctyhodnou částku korun. Rok 2008 byl rokem Konta BARIÉRY a Nemocnice Na Homolce. Z výnosu letního promítání v roce 2008 z částky korun dostalo polovinu Konto BARIÉRY a polovinu Nadační fond Homolka. PETROF Fund In 2008, the Barriers Account exhausted and then closed books on this fund, which had been created from the proceeds of a charity concert, Music Against Barriers, held in November 2005 in the Spanish Hall of Prague Castle. Revenues had been 1,465,750 crowns and were for the most part distributed in a tender procedure in The balance was then used in later fiscal periods to support small requests by young people with impaired eyesight, in particular students at conservatories and other art schools. In 2008, we drew down the remaining balance of this fund. We accommodated five applicants: four handicapped students received subsidies so they could purchase musical instruments a master violin, a guitar, and two concert flutes and the citizens initiative Cesta slunce in Prague 10 received a contribution for a drum used in musical therapy. Operation of Daycare Centers We used the proceeds from our direct mailing activities to create, among other things, a fund that will provide financial support aimed at furnishing and operating facilities across the country which provide services and organize daytime activities for handicapped people. The number of these citizens initiative is on the rise everywhere in the country, and they all face the issue of insufficient funds. Should we find that the number of applications in this area continues to rise, we will further buttress the financial coverage of this fund. For now, the project is only taking its first steps: in 2008, we supported four projects with a total amount of 100,000 crowns. The Čadík Brothers and their Traveling Movie Theater In 2008, we had the pleasure to learn of an awesome project conceived by two brothers, Josef and Pavel Čadík. Roaming their home country in their cinematographic caravans, they were able to raise the impressive amount of 3,750,000 crowns in voluntary entry fees over several years of their movie pilgrimage, not least owing to such partners as the Zlatopramen and Černá Hora breweries, the Post Bank, or the Impuls Broadcasting Station. They decided that in 2008, their beneficiaries would be the Barriers Account and Na Homolce Hospital. From the revenues of their movie screenings during summer 2008 an amount of 701,424 crowns one half goes to the Barriers Account and one half to the Homolka Endowment Fund. Člověk v nouzi Na Konto BARIÉRY se i v roce 2008 obrátili lidé, kteří se ocitli v těžkých životních situacích a potřebovali třeba jenom malou, ale velice důležitou pomoc a podporu. V roce 2008 jsme z fondu Člověk v nouzi schválili pomoc 16 žadatelům. Uvolněná částka dosáhla výše cca korun. People in Need In 2008, the Barriers Account was again approached by people in dire straits, many of whom may need only a small contribution which nonetheless makes all the difference to them. In 2008, we approved payouts of about 150,000 crowns to 16 applicants from the fund People in Need. Rada Konta BARIÉRY rozhodla, že peníze vloží do svého Mimořádného zdravotnického fondu a bude moci ve větší míře podpořit žádosti z této oblasti. Domov Krajánek z Jesenice u Rakovníka a Hospic sv. Štěpána z Litoměřic dostaly příspěvek na pečovatelská polohovací lůžka, Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením z Bruntálu získala příspěvek na vybavení sociálně terapeutické dílny trenažery. Přispěli jsme žadatelům na rehabilitační přístroj Motomed, na baterie do ventilátoru, na prstový pulzní oxymetr a nebo na chodicí pás pro The Council of Barriers Account decided to deposit this money in our Special Medical Fund, so as to be able to satisfy a greater number of applications in this area in the future. The Nursing Home Krajánek in Jesenice near Rakovník and St. Stephen s Hospice in Litoměřice received donations for the purchase of adjustable hospital beds. A society in support of mentally handicapped people in Bruntál receives a contribution that allows them to furnish their social therapy workshop with exercise equipment. Applicants received financial aid for Motomed rehab devices, fan batteries, a portable pulse oxymeter (for finger readings), or a treadmill for rehabilitation after cer- 16 Konto BARIÉRY Výroční zpráva 2008 Annual Report 2008 Barriers Account 17

11 1 Konto BARIÉRY / Barriers Account rehabilitaci po mozkové příhodě. Díky projektu Filmové léto, Kinematografu bratří Čadíků, jsme zatím pomohli celkem 11 žadatelům a částku z výnosu letního promítání jsme ještě nedočerpali. Sbírky organizované mediální skupinou MAFRA Od prosince 2006 probíhá naše spolupráce s internetovým zpravodajským portálem idnes.cz a vlajkovou lodí mediální skupiny MAFRA, deníkem Mladá fronta DNES. Máme za sebou tři veřejné sbírky, podporované těmito nejrozšířenějšími seriozními médii. Zpravodajský portál idnes.cz navštíví měsíčně 1,8 milionu čtenářů. Deník Mladá fronta má průměrný denní prodaný náklad výtisků a čte ho 1,2 milionu čtenářů. Proto jsme tak úspěšní s každoročním předvánočním zveřejňováním příběhů lidí se zdravotním postižením, mladých lidí po úrazu, kteří se vlastním úsilím vracejí zpět od života a potřebují jenom trochu pomoci. Čtenáři mají šanci seznámit se s konkrétním osudem člověka a pomoci mu. První sbírka v prosinci 2006 byla určena pro studentku z Domažlicka, která potřebovala částku korun na celoroční dofinancování osobního asistenta. Částka byla na účtu během několika dnů, celkově Sbírka MIRKA vynesla téměř korun a mohli jsme tak pomoci dalším šesti mladým lidem s pořízením potřebných kompenzačních pomůcek a také přenosných počítačů. ebral apoplexy. Thanks to the Movie Summer project of the Čadík Brothers Traveling Movie Theater, we were able to help 11 applicants and there is still a part of the revenues left that we will put to good use later. Fundraisers organized by the MAFRA media group The beginnings of our cooperation with the internet news portal idnes.cz and with the flagship of the MAFRA media group, the daily paper Mladá fronta DNES, date back to December We look back on three accomplished public fundraisers that were held with the support of these most broadly distributed of all up-market media. The news portal idnes.cz accounts for 1.8 million readers per month. The Mladá fronta daily is sold in 417,000 copies daily, and read by 1.2 million readers. This is the reason behind the success of our annual pre-christmas campaign in which we publish the story of handicapped young people who suffer from the consequences of injury and accident, but who return to an integrated life thanks to their willpower and commitment, needing only a little help along the way. Readers have the opportunity to familiarize themselves with the personal fate of a specific individual, and to help that specific person. The first fundraiser in December 2006 was dedicated to a student from Domažlice who needed 120,000 crowns to be able to co-fund the annual costs of a personal assistant. That amount was in the account within a few days. Altogether, the MIRKA Fundraiser yielded almost 300,000 crowns, which allowed us to help another six young people purchase the necessary compensation aids and portable computers. Rada projektu / Project council Luboš Beniak, Martin Bojar, Běla Hejná, Jan Kačer, Martin Kovář, Jan Marušiak, Jiří Lábus, Jiří Soukup, Jiřina Šiklová, Dana Štěrbová, Jaroslav Šturma, Gita Tučná Partneři projektu / Partners of the project 3. prosince 2007 vyhlásila redakce už druhou sbírku pro Konto BARIÉRY. Byla určena pro Martina H. z Liberce, který se zranil při autonehodě, kterou nezavinil. Potřeboval korun na nový vozík. Sbírka přinesla korun neuvěřitelná částka. Martinovi nakonec připadlo z celé částky korun a může si pořídit i další pomůcky. Peníze také pomohly dalším lidem se stejným osudem, jaký potkal Martina. 29. října 2008 vyhlásila redakce spolu se zpravodajským internetovým portálem již třetí sbírku. Tentokrát pro Martina Olišara z Prahy, mladého muže, který byl v nesprávné chvíli na nesprávném místě. Lezl na strom, neznámé slečně tam zůstal zaklíněný drak. Větev nevydržela a Martinovi se ve vteřině změnil celý život. Má ochrnuté nohy a z větší části i ruce. Potřebuje peníze na úpravu bydlení, na počítač s hlasovým ovládáním, na osobní asistenci, výhledově i na auto. Řekli jsme si společně s organizátory, že pro Martina vybereme korun. Sbírka vynesla během prvních tří dnů více než korun. Celkově skončila na částce téměř korun. Sbírka je pro Martina, ale pomůže i dalším. Martinovi trochu ulehčí začátky. Díky dojemnému příběhu a novinářům z Mladé fronty a idnes.cz jsme obrátili na chvíli pozornost čtenářů k obyčejnému lidskému životu. Moc za to děkujeme. Novinářům i čtenářům, kteří poslali tolik peněz. On December 3, 2007, the newspaper editors announced the second fundraiser for the Barriers Account, which was dedicated to Martin H. from Liberec, who sustained injuries in a car crash in which he was involved for no fault of his own. He needed 75,000 crowns for a new wheelchair. The fundraiser yielded an amount of 736,438 crowns an incredible amount. In the end, we awarded Martin 200,000 crowns of the entire sum, so that he is able to purchase additional aids to make his life easier. Even so, the money served to help also other people who share Martin s fate. On October 29, 2008, the paper s editorial board and the internet news server announced what was already our third joint fundraiser this time for Martin Olišar from Prague, a young man who found himself in the wrong place at the wrong time. He climbed a tree in which an unknown girl s kite had become entangled. The branch on which he climbed gave way and in an instant, Martin s life changed forever. He is paralyzed from the waist down; his hands are also almost completely paralyzed. He needs money to convert his apartment, for a computer with voice control, for a personal assistant, and in the mid-term future for a car. We agreed with the organizers that we d shoot for a target of 250,000 crowns. But during the first three days, the fundraiser yielded more than 300,000 crowns. The final tally amounted to almost 1,030,000 crowns. This fundraiser is for Martin, but it also helps others. The beginnings of Martin s new life will be a bit easier. Thanks to his moving story, and the journalists at Mladá fronta and idnes.cz, we were able to draw the readers attention for a moment to the stark and straightforward tale of an ordinary person s life and fate. We are full of gratitude, and thank the news journalists, and their readers who donated so much money. a více než individuálních dárců, kteří podporují Konto BARIÉRY každý měsíc pravidelným příspěvkem / 42,000 donators who support the Barriers Account with a regular contribution each month 18 Konto BARIÉRY Výroční zpráva 2008 Annual Report 2008 Barriers Account 19

12 1 Nový start / A New Start 1 Pohlednice a kalendáře Konta BARIÉRY / Picture Postcards and Calendars of the Barriers Account Nový start je náš nový projekt! Je určený pro pomoc lidem, kterým se za posledních měsíců stal úraz nebo jiným způsobem došlo k nenávratným změnám jejich zdravotního stavu (výjimky jsou samozřejmě možné a budeme k nim přistupovat individuálně). Stát se to může každému z nás, je to otázka vteřin. Úraz, nehoda, zrádná nemoc nebo cokoliv jiného, co způsobí radikální změnu zdravotního stavu, obrátí život na ruby postiženému člověku i všem kolem něj. Tato situace přináší i ryze praktické problémy, jedním z prvních je obrovská finanční zátěž. Je potřeba přestavět byt, odstranit všechny bariéry, počítat s investicemi na úpravy auta, na nákup vozíku i dalších nepostradatelných pomůcek. Nezbytností se často stává počítač, bez kterého je komunikace někdy naprosto nemožná a šance na pracovní uplatnění většinou minimální. Každý takový člověk má samozřejmě nárok na pomoc od státu, ale o spoustu věcí se musí postarat sám. Náš projekt mu umožní jenom lehčí start, nikoliv bezstarostný život. Peníze pro Nový start získáváme z aukcí sbírky obrazů, kreseb, grafiky a plastik, kterou vytvářela Středočeská energetická společnost. Její větší část vznikala v meziválečném období, společnost pokračovala ve vytváření sbírky i po válce až do současnosti. Sbírka zůstala ucelená a dozorčí rada ČEZ, a.s. rozhodla, že věnuje celou kolekci na charitativní účely. Nadace Charty 77 tak získala velký dar ve prospěch Konta BARIÉRY. Tři stovky darovaných artefaktů byly rozděleny do tří aukcí. Ze dvou, které doposud proběhly, získal Nový start více než sedm milionů korun. Konto BARIÉRY rozhodlo, že maximální částka pro řešení potřeb jednoho žadatele je korun. Akceptujeme individuální požadavky každého, kdo je do projektu zařazen. Připravili jsme více méně inspirativní nabídkový katalog s přehledem základních oblastí pomoci. Přispíváme i na to, na co Konto BARIÉRY standardně nepřispívá, třeba na nákup auta nebo na pořízení bydlení. Pro projekt zřídilo Konto BARIÉRY pracovní komisi, která na základě konkrétních žádostí o podpoře rozhoduje. Jejími členy jsou Gita Tučná, Martin Kovář, Jaroslav Šturma a Božena Jirků. Tajemnicí komise je Eva Flanderková. V roce 2008 projednala pracovní komise celkem 13 žádostí a podpořila je. Přispěli jsme např. na nákupy osobních automobilů, na střešní autonosič na vozík, na úpravy bytů, ale třeba také na zpevnění příjezdové cesty, na motomed a na různé drahé rehabilitační nebo kompenzační pomůcky. A New Start is our new project! It is aimed at helping people who suffered an irreversible deterioration of their health during the past months, due to accident, injury, or other causes (of course, there may be exceptions to these limiting criteria, as we will approach each application on a case-to-case basis). It can happen to any of us, and is a matter of seconds. An injury, an accident, a malicious disease, or other event that leads to a radical change of one s health status, and suddenly the affected individual s life is turned upside-down, and along with it the lives of those close to him or her. The situation raises purely practical issues as well, and the first among them is likely the extreme financial burden. One s apartment has to be retrofitted, all barriers must be removed, investments into a car conversion, the purchase of a wheelchair, and other are likely necessary. A computer often becomes a necessity without which communication is sometimes impossible and the chance to earn a livelihood mostly minimal. Of course, such people may expect assistance from the government, but many things will still have to be resolved by the person s own ingenuity and resourcefulness. Our project facilitates an easier start, but doesn t provide for a carefree life. We raise the funds for A New Start by auctioning off a collection of paintings, drawings, graphics, and sculptures that was compiled by Středočeská energetická společnost. For the largest part, the collection was created between the wars, but the company continued to play the role of a collector and curator even after the war into present days. The collection thus remained an organic whole, and the supervisory board of ČEZ, a.s. decided to donate it in its entirety for charitable purposes. In this manner, Charta 77 Foundation received a substantial gift for the welfare of the Barriers Account. Three hundred donated artifacts were divided up for three auctions. The two that were already held yielded more than seven million crowns for A New Start. The Barriers Account decided. That maximum of funds released to resolve the problems of an individual applicant is 100,000 crowns. We respect the individual requirements of everyone who signs up for the project, and have prepared an inspirational catalogue of sorts that gives an idea of basic areas of assistance and support. Here, we also contribute to covering the kind of expenses that are not standardly eligible for the Barriers Account s help, such as the purchase of a car or the procurement of living quarters. For the needs and purposes of the project, the Barriers Account appointed a working commission that is in charge of deciding on the financial aid based upon individual applications. The members of this commission are Gita Tučná, Martin Kovář, Jaroslav Šturma and Božena Jirků. Eva Flanderková acts as the commission s secretary. In 2008, the commission heard altogether 13 applications, and decided to grant support in all cases. We contributed e.g. to the purchase of personal cars, to a roof rack that allows to transport a wheelchair atop a car, to conversion work in apartments, but also e.g. to paving over a driveway and to purchasing a motomed and various expensive rehabilitation or compensation aids. Vánoční a celoroční pohlednice Již třináct let podporují příznivci Konta BARIÉRY naše aktivity nákupem tradičních pohlednic. V roce 2008 jsme nabídli k prodeji dvě pohlednice. Autorem celoroční pohlednice byl výtvarník Antonín Sládek. Jeho pohlednice byla zařazena do prodeje pod názvem Přáníčko pro radost a dobrou náladu. Autorkou Vánoční pohlednice, prodávané pod názvem Tichá noc, je malířka Ivana Kotýnková. Pohlednice Konta BARIÉRY mají stále své příznivce. Vyhledávají je jednak pro jejich originální design a také proto, že se tématicky výrazně odlišují od běžné produkce a nabídky na trhu. Jsou také oblíbeným sběratelským artiklem. Zájem o ně je tedy stabilní. Již potřetí jsme nabídli firmám, podnikatelům, úřadům a institucím k přímému odkoupení tzv. SUPERpf, novoroční přání s obrazovými motivy zařazenými v uplynulých letech na vánoční pohlednice a stolní kalendáře Konta BARIÉRY. Celkový příjem z prodeje pohlednic za období let už přesáhl hranici šestnácti milionů korun. Z této částky byly financovány bezbariérové úpravy 152 mateřských, základních, speciálních, pomocných, zvláštních a středních škol a učilišť. Projekt je úspěšný hlavně proto, že má třináct let osvědčené partnery, kteří nadaci pomáhají. Oficiálním prodejním partnerem Konta BARIÉRY je Česká pošta. Nabízí pohlednice na prodejních místech v celé republice. Stejně dlouho spolupracuje s Kontem BARIÉRY společnost Model Obaly, která pro nás pohlednice vyrábí zdarma. Prodej pohlednic zabezpečovala třetím rokem ve svých obchodech a prostřednictvím internetu společnost Bontonland. Příjem z prodeje pohlednic na pobočkách České pošty dosáhl v roce 2008 částky korun. V přímém prodeji podnikatelským subjektům, úřadům a institucím jsme navíc utržili téměř jeden milion korun. V průběhu roku 2008 rozhodlo Konto BARIÉRY o tom, že podpoří bezbariérové úpravy celkem v 11 školách. Byly to např. základní školy v Terezíně, v Bělé pod Bezdězem, v Litomyšli, v Kostelci nad Černými lesy, v Malenovicích, ve Vítkově a další. Generální sponzor / General sponsor Generální partner / General partner Christmas Postcards and All-Season Postcards For thirteen years, the benefactors of the Barriers Account have been supporting its operations also by buying traditional picture postcards. Two such postcards were on offer in The allseason postcard was authored by the visual artist Antonín Sládek. His postcard was marketed under the slogan Wishing you happiness and a good mood. The author of the Christmas postcard, sold under the title Silent Night, is the painter Ivana Kotýnková. The postcards of Barriers Account reliably draw a loyal group of buyers, who appreciate the original design, and the fact that they stand out, in terms of topics, from the standard fare and the usual offer in the market. The postcards are also a coveted collectors item. In short, interest in our postcards is stable. For the third time now, we offered companies, entrepreneurs, public authorities, and institutions a SUPERpf that is, a New Year s greeting card with motives that appeared in past years on the Christmas postcards and desk calendars of the Barriers Account. The total revenues from sales of postcards during has already exceeded the 16-million crown mark. This money was used to finance the conversion of 152 pre-schools, elementary schools, special needs schools, assisted-learning schools, secondary schools and vocational colleges to become disabled-friendly. The main reason for the project s success is its 13-year history of reliable supporting partners. The official sales partner of the Barriers Account is the Czech mail service Česká pošta ( Czech Post ). They offer the postcards at 3,500 sales points across the country. For just as long, Model Obaly has been cooperating with the Barriers Account; they produce the postcards for us for free. For three years now, Bontonland who are the sponsor for the preparation and implementation of our promotional campaign to boost sales of the all-season postcards. In 2008, the proceeds from postcard sales at Česká pošta post offices reached 500,000 crowns. On top of that, direct sales to commercial entities, public authorities, and institutions yielded almost one million crown. In the course of 2008, the Barriers Account decided to provide financial aid for disabled-friendly retrofitting in altogether 11 schools, among them elementary schools in Terezín, Bělá pod Bezdězem, Litomyšl, Kostelec nad Černými lesy, Malenovice, Vítkov, and elsewhere. Sponzoři / Sponsors Partner / Partner 20 Konto BARIÉRY Výroční zpráva 2008 Annual Report 2008 Barriers Account 21

13 1 pohlednice a kalendáře Konta BARIÉRY / Picture Postcards and Calendars of the Barriers Account 1 Sport bez bariér / Sport without Barriers Nástěnné kalendáře pro Sport bez bariér Stejně jako v roce 2007 jsme vydali na podporu projektu Sport bez bariér nástěnný kalendář Česká fotografie pro Sport bez bariér. Obrazovou část kalendáře vytvořili fotoreportéři deníku SPORT. Vybrané fotografie prezentovaly v návaznosti na jednotlivá roční období sporty a soudobé sportovní celebrity. Všichni zúčastnění se zřekli nároku na honorář. Roli sponzora přípravy kalendářů a reklamní kampaně na podporu jejich prodeje převzal SPAR Česká obchodní společnost a jeho řetězec obchodů INTERSPAR. Zásluhu na tom, že kalendář vznikl a pokračuje dalším vydáním, má nakladatelství Helma 365, sponzor výroby a garant distribuce kalendářů. Wall Calendars for Sports Without Barriers As in 2007, we issued a wall calendar: Czech Photography for Sports Without Barriers, to support our Sports Without Barriers project. The picture section of the calendar was created by photo journalists of the sports daily SPORT. The selected shots present various disciplines and current sports celebrities in the context of the individual seasons of the year. All contributing participants agreed to provide their work for free. The role of the necessary sponsor for preparing the calendar and the pertinent advertising campaign for promoting sales was assumed by SPAR Česká obchodní společnost and their chain of grocery stores, INTERSPAR. The fact that this calendar came into existence and sees another issue is owed to the Helma 365 publishing house, who sponsored production and guaranteed the distribution of the calendars. Projekt Konta BARIÉRY zaměřený speciálně na sportovní aktivity lidí se zdravotním postižením jsme založili již v roce Podnětem k jeho vzniku byl stále větší počet žádostí o podporu volnočasových a sportovních aktivit. Považujeme tyto aktivity za důležité a víme také, že vše, co je spojeno se sportováním handicapovaných speciální aktivní vozíky, handbike, lyže pro handicapované (monoski), potřeby pro vodácké sporty, pro potápění a další pomůcky, je finančně velice náročné. Na tyto potřeby je nahlíženo jako na něco, co je navíc, co handicapovaný člověk nepotřebuje ke svému životu, k základním potřebám. Proto na toto vybavení nepřispívají ani pojišťovny a většinou částečné příspěvky neposkytují ani městské úřady. The Barriers Account project, focussed especially on sports activities for people with handicaps, was founded in The impulse was the increasing number of petitions for the support of leisure and sports activities. We consider these activities essential and we also know all about handicapped sports special active wheelchairs, handbikes, skis for handicapped people (monoski), gear for water sports, diving and other aides are very expensive. These resources are seen as something extra, something handicapped people do not need for their basic lives, basic needs. This is why insurance companies do not contribute to this equipment, and generally not even municipal offices provide partial contributions. Sponzoři / Sponsors Stolní kalendáře Stolní kalendáře Konta BARIÉRY se stávají pro nadaci tradičním a významným nositelem propagace. Do distribučních sítí byly zařazeny opět dva typy kalendářů. Menší, vytištěný v nákladu kusů, byl určen pro domácnosti a větší, vyrobený ve stejném nákladu, byl zařazen do nabídky pro firmy, úřady a instituce. Obrazovou část obou kalendářů, prezentovaných pod názvem Můj svět, tvořily opět nejlepší z prací zaslaných do celostátních dětských výtvarných soutěží. Obrázky v menším kalendáři byly vybrány v rámci již 4. ročníku soutěže pro žáky prvních stupňů základních škol Děti malují pro Konto BARIÉRY. Obrazovou část větších kalendářů tvořily práce zaslané téměř osmi tisícovkami dětí ve věku 3 15 let do tří dlouhodobých celostátních soutěží pořádaných Domem dětí a mládeže v Šumné na Znojemsku, partnerem Konta BARIÉRY. Příjem z prodeje stolních kalendářů je, stejně jako u nástěnných kalendářů, určen na nákup školních pomůcek pro zdravotně postižené děti. Porota soutěže Děti malují pro Konto BARIÉRY / The jury of the contest Children drew for the Barriers Account Josef Paleček, Lucie Dvořáková, Michal Nesvadba Hlavní sponzoři / Main sponsors Partner / Partner Desk Calendars The desk calendars of the Barriers Account appear to become a traditional and substantial promotional tool. Again, two different types of calendars were released into the distribution network. A smaller calendar (of which 5000 copies were printed) was designed for private households, while the larger edition (with an equal number of print copies) was offered to firms, public authorities, and institutions. The pictures in both calendars, presented under the title My World, have again been selected from the best submissions to national art contests for children. Specifically, the pictures in the smaller calendar were chosen in the contest for elementary-school first-graders, Children draw for the Barriers Account, which has been held in its fourth year already. The picture section in the larger calendars consists of works sent in by almost eight thousand children at the age of 3 15 to three long-term national contests, organized by the Children and Youth Center in Šumná na Znojemsku, a partner of the Barriers Account. The sales revenues from both desk calendars and wall calendars are earmarked for the purchase of educational aids and material for handicapped children. Partner / Partner Rozhodli jsme se založit náš projekt Sport bez bariér proto, abychom tyto aktivity zviditelnili, a také proto, abychom se pokusili našim dárcům, našim osvědčeným sponzorům nabídnout možnost přispívat na ně. Chceme je naším projektem přesvědčit, že stojí za to pomáhat handicapovaným splnit jejich sny. I ty k životu patří. Sport je z těchto snů a přitom umožňuje zdravotně postiženým úplně prozaické pocity. Dává jim možnost zažívat volnost a radost z pohybu. Tomu chce projekt Sport bez bariér napomáhat a daří se mu to již třetím rokem. Vždy zdůrazňujeme, že nepomáháme vrcholovým paralympionikům. Na to jsou tu jiné organizace, podporované státem, a peníze v této oblasti nechybí. Náš Sport bez bariér se zaměřuje na podporu amatérských sportovních aktivit. Pomáháme sportovním odvětvím a sportovcům, jejichž činnost není financována ze státních zdrojů a je často ohrožena. Naším cílem je podpora rekreačního sportu, sportu pro volný čas a výkonnostního sportu na úrovni pořádání pravidelných soutěží pro sportovce různého typu postižení. Projekt má svoji Radu, která se sešla v průběhu roku třikrát a projednávala všechny došlé žádosti. V roce 2008 jsme rozdělili více než jeden a půl milionu korun. Podpořili jsme 71 žadatelů, jednotlivců i organizací. Generálním sponzorem projektu je společnost Fortuna a.s. V roce 2008 věnovala Sportu bez bariér 500 tisíc korun. Významným partnerem zůstává společnost InternetMall, která i v roce 2008 podporovala náš projekt částkou pět korun z každého nákupu na největším internetovém portálu mall.cz. Projekt významně podpořilo také Řízení letového provozu, s.p. Finančním zdrojem byl ještě v prvním pololetí Benefit program společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Každý zákazník této společnosti mohl na náš projekt věnovat svoje benefit body. V roce 2008 se rozhodlo věnovat nám benefit body ze svého účtu 232 zákazníků této společnosti. We decided to establish the Sport Without Barriers project in order to make these activities more visible and also to offer our donors and proven sponsors the opportunity to contribute to them. With our project, we want to convince them that it is worthwhile to help handicapped individuals fulfil their dreams. They too are a part of life. Sport is among these dreams, yet it gives handicapped people entirely prosaic feelings. It gives them the chance to experience freedom and pleasure from movement. The Sport Without Barriers project aims to support this, and has been doing so successfully for three years now. We always emphasise that we do not support professional Paralympic athletes. Organisations exist for this purpose, supported by the state, and money is not lacking in this area. Our Sport Without Barriers project aims to support amateur sports. We help both sport branches and athletes whose activities are not financed from state funds and are often threatened. Our objective is to assist recreational, leisure and performance sports on the level of organising regular competitions for athletes with various types of handicaps. The project has its own council which convened three times last year to discuss all the submitted petitions. In 2008 we divided more than one and a half million crowns, supporting 71 petitioners, individuals and organisations. The general sponsor of the project is Fortuna a.s. In 2008, it donated 500,000 crowns to Sport Without Barriers. Another important partner is InternetMall, which supported our project once again in 2008 with a sum of five crowns from every purchase on the largest internet portal mall.cz. The project is also strongly supported by the State Aviation Administration Agency (Řízení letového provozu, s.p.). In the first half of the year, another source of funding was the Benefit program organised by Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Each customer of this company could donate their benefit points to our project. In 2008, 232 customers of this company decided to donate the benefit points from their accounts. 22 Konto BARIÉRY Výroční zpráva 2008 Annual Report 2008 Barriers Account 23

14 1 Sport bez bariér / Sport without Barriers 1 Nadační investiční fond / Foundation Investment Fund V květnu 2008 jsme byli podruhé partnerem golfového projektu Pražská jamka. Jedná se o charitativní golfový turnaj, jehož cílem je pomoc sportovcům s handicapem. Organizátoři turnaje, Golfový Club Praha a společnost Golf 24 Promotion, opět podpořily sportovce s handicapem. Velkorysou pomoc nabídli Kontu BARIÉRY prostřednictvím svého oblíbeného sportu a Pražské jamky hvězdy českého fotbalu. Na hřišti v Motole se v sobotu 31. května 2008 předávaly šeky i vozík. Zástupci Nadačního fondu mládežnického fotbalu, Karel Poborský a Jaromír Blažek, předali projektu Sport bez bariér šek s nejvyšší částkou korun. Karel Poborský přidal ještě osobní dar korun. Organizátoři a další sponzoři částku zvýšili o dalších korun. Pomoc měla i druhou část. Fotbalisté pořídili a na místě předali speciální vozík v ceně korun paraolympioničce, reprezentantce v hodu diskem Janě Feslové. Další golfový turnaj ve prospěch Sportu bez bariér proběhl v červenci v Golf Resortu Darovanský dvůr pod názvem Thomas Cup Je to netradiční golfový turnaj hráčů Tomášů a proběhl již podruhé, opět pod heslem Tomášové pomáhají Tomášům. Hráči vědí, že podpoří některého z klientů Konta BARIÉRY, který nese stejné jméno Tomáš. Výtěžek turnaje dosáhl částky korun. Rada projektu / Project Council Božena Jirků, Dana Štěrbová, Běla Hejná, Martin Kovář, Petr Král, Alena Kábrtová, Pavel Kolář In May 2008, we acted as a partner of the golf project Pražská jamka for the second time. This is a charity golf tournament, the aim of which is to support handicapped athletes. The tournament organisers, Golf Club Praha and the company Golf 24 Promotion, once again supported athletes with handicaps. Czech football starts offered the Barriers Account generous assistance through their favour sport and Pražská jamka. Cheques and a wheelchair were handed out at the golf course in Motol on Saturday, 31 May The representatives of the Youth Football Charity Fund, Karel Poborský and Jaromír Blažek, presented the Sport Without Barriers project with a cheque for the highest sum of 150,000 crowns. Karel Poborský also added a personal donation of 10,000 crowns. The organisers and other sponsors raised this amount by another 37,050 crowns. There was another aspect to the support. The football players purchased a special wheelchair worth 105,000 crowns for Jana Feselová, Paralympic representative in discus. Another golf tournament to support Sport Without Barriers was held in June at the Darovanský dvůr Golf Resort under the name of Thomas Cup This is a special golf tournament of players named Thomas and was held for the second time, again under the motto Thomases helping Thomases. The players know that they will support a client of the Barriers Account who bears the same name Thomas. The yields from the tournament amount to 27,200 crowns. Mediální partneři / Media partners Deník Sport, Centrum.cz, Prima TV, TOTALSPORT, Freeride, News Outdoor Media, Parlament, vláda samospráva, Časopis Golf Tak jako každoročně, vyhlásila nadace v březnu 2008 grantový program na rozdělení výnosů z Nadačního investičního fondu (NIF) za rok Neziskové organizace počátkem roku netrpělivě čekají na to, jaká témata velké nadace, které získaly příspěvky z NIF na základě smluv s FNM, resp. s Ministerstvem financí, vyhlásí. Snažíme se vždy vystihnout v zaměření výběrového řízení oblast, kterou považujeme za aktuální a potřebnou, a vypsat témata, která podle našeho názoru pomohou rozvoji a posílení občanského sektoru v důležitém segmentu činnosti v oblasti sociální a humanitární. Pro rozdělení výnosů v roce 2008 byla určena závazným výpočtem Ministerstvem financí částka korun. Téma 2008 Naše výběrové řízení pro rok 2008 bylo určeno na podporu, vybudování a nebo provoz víceúčelových zařízení, poskytujících sociálně zdravotní služby a aktivity, které pomáhají rodině v zajištění kvalitní péče o nemocné členy rodiny. Nadace přihlížela při hodnocení projektů k tomu, jak je osobám se specifickými potřebami umožňováno vést nezávislý způsob života. Celkem se přihlásilo se svými projekty 59 žadatelů. Pověřená komise vyřadila žádosti, které nesplňovaly zadaná kriteria, v soutěži zůstalo 29 projektů. Každý člen Rady měl k dispiozici 8 bodů, které mohl přidělit vybraným projektům, a zajistit tak jejich postup do druhého kola. Vznikl tak seznam devíti postupujících projektů. Jejich nositele vyzvala nadace k dodání podrobnější dokumentace a členové Rady Konta BARIÉRY o bodovém hodnocení těchto devíti projektů rozhodli na svém zasedání 25. června As every year, the foundation announced a grant program in March 2008 for the distribution of revenues from the Foundation Investment Fund (NIF) for Non-profit organizations hold their breath as they await the verdict: which topics are on the agenda of the big foundations that receive NIF subsidies under the contracts with the National Property Fund and the Ministry of Finance? In organizing our tenders, we always strive to choose areas that we consider topical and relevant, and to award grants in fields that in our view contribute to the development and strengthening of the civic sector in this very important area of activities that of social and humanitarian work. According to the binding calculations of the Ministry of Finance, it was upon us to allocate revenues in the amount of 1,036,000 crowns in The topic in 2008 Our tender in 2008 was aimed at promoting, creating and operating multi-purpose facilities that provide social and medical services and activities in order to help families ensure quality care for their ailing family members. In assessing the project submissions, the foundation took into account to what degree persons with special needs are enabled to lead an independent life. Altogether 59 applicants submitted projects. The tender commission disqualified those applications which did not meet the initial tender criteria, so that 29 projects were principally eligible for evaluation. Each member of the Council had 8 credit points to assign to projects of his or her choice, thus ensuring that they would move into the next tender round. In this fashion, a list of nine projects originated that made it into the next tender round. The bidders behind these projects were asked by the foundation to submit a more detailed documentation; the members of the Council of the Barriers Account then decided on the distribution of points to these nine projects on its meeting on June 25, Partneři projektu / Partners of the project Hlavní sponzoři / Main sponsors Název organizace Místo Předložený rozpočet v Kč Schválená částka v Kč Účel daru Náruč o.s. Řevnice Budování sociální firmy Modrý domeček Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Diakonie Církve bratrské, středisko Centrum Slunečnice Oblastní charita Červený Kostelec, středisko Domov sv. Josefa Unhošť Zácvičný pracovně terapeutický program pro lidi se speciálními potřebami Praha Provoz tréninkového bytu pro dospělé osoby s tělesným postižením Červený Kostelec Rehabilitační aktivity pro klienty Domova sv. Josefa Přátelství o.s. Česká Třebová Rozšíření služby týdenního stacionáře vybavení pro pobyt klientů Hospic sv. Jana N. Neumanna Prachatice Respitní pobyty a vzdělávání pečujících zlepšení péče o umírající členy rodiny Celkem Deníky, ve kterých je výběrové řízení vyhlašováno / Daily papers in which the tender is being announced MFDnes, Právo, Lidové Noviny 24 Konto BARIÉRY Výroční zpráva 2008 Annual Report 2008 Barriers Account 25

15 2/ Aukce / Auctions Výtvarné umění dokážeme propojit s pomocí handicapovaným. Máme z toho radost my i naši pravidelní dárci, naši výtvarníci. Josef Bolf / Bez názvu, z cyklu Narapoia, 2003, 70 x 100 cm, kvaš na papíře / Untitled, from the cycle Narapoia, 2003, 70 x 100 cm, gouache on paper

16 2 9. aukční salon výtvarníků pro Konto BARIÉRY / 9 th Artists Auction and Exhibition for the Barriers Account Aukční salony výtvarníků jsou tradičním projektem Konta BARIÉRY. Pořádají se od roku 1993 a staly se asi nejvýznamnější charitativní akcí tohoto druhu a také oblíbenou a uznávanou kulturní a společenskou událostí. Zájem o ně mají jak výtvarníci, tak široká veřejnost. V prvním roce věnovalo svá díla 160 umělců, přispělo i několik sběratelů. V posledních letech už počet zúčastněných umělců přesahuje tři stovky. Účet devíti aukcí, které jsme již uspořádali, dosáhl částky korun. These artwork exhibitions in combination with auction sales are a traditional project of the Barriers Account. We have organized them since 1993, and today, they are probably the most eminent charity event of its kind, as well as a popular and respected cultural and social event, in which artists and the general public takes equal interest. In the first year, 160 artists donated their works, alongside a number of collectors. In recent years, the number of participating artists is reliably in the three hundreds. The account for the nine auctions we ve held so far collected an amount of 31,855,465 crowns. Generální partner / General partner Spolupořadatel projektu / Co-organizer of the project 9. aukční salon výtvarníků byl zahájen dne 21. listopadu 2008 slavnostní vernisáží výstavy, která se již podeváté konala v Křížové chodbě Karolina. Počet dárců byl rekordní 382 celkem jsme dražili 440 uměleckých děl. Mezi dárci nechyběli např. Adriena Šimotová, Věra Janoušková, Jitka Válová, Karel Malich, Olbram Zoubek, Veronika Palečková, Stanislav Diviš, Tomáš Císařovský, Michal Nesázal, Jiří Sozanský a desítky, vlastně stovky dalších. Celá akce se konala pod záštitou primátora hl. m. Prahy pana Pavla Béma. Patronkou a tváří devátého aukčního salonu byla populární zpěvačka Lucie Bílá, která zvala návštěvníky na výstavu a následnou aukci také svou podobiznou, vyobrazenou v secesní pozvánce ve stylu Alfonse Muchy. The 9 th artists auction-and-exhibition was opened on November 21, 2008, with a festive first-night viewing of the exhibition, which was for the ninth time installed in the Carolinum s cloisters. The number of donors was record-breaking 382 and we auctioned off altogether 440 individual pieces of art. Among them donors were e.g. Adriena Šimotová, Věra Janoušková, Jitka Válová, Karel Malich, Olbram Zoubek, Veronika Palečková, Stanislav Diviš, Tomáš Císařovský, Michal Nesázal, Jiří Sozanský, and dozens of others in fact, hundreds. The event was held under the auspices of Pavel Bém, Mayor of Prague. Popular singer Lucie Bílá acted as the patron and public face of the ninth auction-and-exhibition; among other things, her likeness on the art nouveau invitation, designed in the style of Alfons Mucha, attracted many visitors to the exhibition and to the auction that followed. Hlavní partneři / Main partners Adolf Born / Didaktická tabule pro vysokoškolské studenty, 2008, 64 x 77 cm, litografie Dne 6. prosince 2008 se uskutečnila v Modré posluchárně pražského Karolina samotná devátá aukce uměleckých děl. Tradičně je určena na podporu vzdělávacích aktivit pro studenty se zdravotním postižením, které Konto BARIÉRY organizuje. Nejvyšší vyvolávací cenu měla serigrafie Zdeňka Sýkory 11 linií, bylo to rovných korun českých. Obraz Zdeňka Sýkory se stal i v aukci nejdražším exponátem. Jeho cena se vyšplhala na korun. On December 6, 2008, the auction of the donated artwork itself the ninth of its kind was held at the Blue Lecture Hall of the Carolinum. Proceeds are traditionally earmarked for supporting the educational activities of handicapped students organized by the Barriers Account. A silkscreen printing by Zdeněk Sýkora, entitled 11 lines, carried the highest starting price exactly 100,000 Czech crowns and in the end turned out to be the most expensive exhibit in this auction: the price eventually climbed to 170,000 crowns. Mediální partneři / Media partners Z předchozích ročníků aukčních salonů víme, že ve společnosti je stále mnoho těch, kterým není osud druhých lidí lhostejný. Devátý aukční salon výtvarníků toho byl opět důkazem. Výtěžek v aukční síni dosáhl částky korun. Následné doprodeje přinesly dalších korun a celkem tedy devátá aukce dosáhla výtěžku korun. Neprodaná díla se souhlasem dárců nabízíme i nadále zájemcům na příležitostných výstavách i na internetu na adrese: tobariery.cz/projekty/aukce/katalog-doprodeje-9-- aukce.aspx Earlier years of these auctions-and-exhibitions have taught us that there are many among us who are not indifferent towards the fate of others. The ninth artists auction-and-exhibition is again proof of this reassuring fact: proceeds at the auction hall amounted to 3,249,699 crowns, and complementary sales raised another 285,960 crowns, so that the ninth auction yielded a total sum of 3,535,659 crowns. With the kind permission of the donors, we continue to offer those works for sale which were not sold during the auction, on occasional exhibitions as well as on the internet at: 9--aukce.aspx Partneři projektu / Partner sof the project Architektonický ateliér Petr Keil ASTRON Studio CZ, a.s. AVIONPOSTPRODUCTION s.r.o. Gabriel Urbánek GALERIE ELEPHANT s.r.o. Galerie Pokorná, Praha Goran Tačevski MICROSOFT s.r.o. PERFECT CATERING s.r.o. Rámování Čvančara a Houska Univerzita Karlova, Praha Vinařství LAHOFER, a.s. Jan Exnar / Patella lacrima, 2007/54, 30 x 35 x 12 cm, tavená broušená plastika Ivo Křen / Kamenitá pláž, 2008, 47 x 61 cm, 11 barevný linoryt 28 Aukce Výroční zpráva 2008 Annual Report 2008 Auctions 29

17 2 Mimořádná aukce obrazů darovaných společností ČEZ, a.s. 2.část / Special Auction of Artwork Donated by ČEZ, a.s. 2 nd Part POMOZTE NÁM HOJIT RÁNY tento slogan uváděl již podruhé neobvyklou akci. Na konci dubna 2008 se na pražském Žofíně konala mimořádná aukce druhé třetiny obrazů, které darovala nadaci společnost ČEZ, a.s. ve prospěch Konta BARIÉRY. Celá kolekce čítala cca 300 výtvarných děl ze sbírky Středočeské energetiky, a.s., která ji vytvářela po dlouhá léta od meziválečného období až do konce devadesátých let 20. století. Hodnota daru přesáhla částku 10 milionů korun. Rozhodli jsme se celou sbírku rozdělit do tří rovnocenných kolekcí. Do první dražby, která se konala 2. prosince 2007, byla zařazena první stovka výtvarných děl. Byla mezi nimi díla Antonína Hudečka, Martina Benky, Václava Brožíka, Josefa Lady a více než 50 dalších umělců. Dražbou a následným doprodejem jsme získali částku, která přesáhla 3 miliony korun. HELP US HEAL WOUNDS this slogan stood at the beginning of the second installment of this exceptional event. At the end of April 2008, the Žofín Palace in Prague saw the special auction of the second third of a collection of paintings and drawings donated by ČEZ, a.s. for the welfare of the Barriers account. The entire collection consisted of about 300 works of art from the collection of Středočeská energetika, a.s., which had been created by that company over many years from the inter-war years until the end of the 1990s. The value of this donation exceeds 10 million crowns. We decided to split up the entire collection into three subsets of equal ranking. The first auction, which was held on December 2, 2007, included the first hundred pieces of art, among them works by Antonín Hudeček, Martin Benka, Václav Brožík, Josef Lada, and more than 50 other artists. The auction (and the subsequent catalogue sale of works that found no bidder) yielded an amount in excess of three million crowns. Generální partner / General partner Partneři / Partners Při dražbě druhé části kolekce jsme již využili zkušeností získaných během přípravy a konání první aukce. Osvědčila se nám spolupráce s profesionálními partnery, kteří se vyznají v tvorbě autorů meziválečného období, jejichž díla ve sbírce převažují, a mají navíc vybudovanou klientelu, která tato výtvarná díla kupuje. V dubnu nás již podruhé přijaly pod svá křídla Galerie Vltavín a Aukční galerie Kodl a poskytly nadaci veškerou pomoc a služby. Majitelé obou galerií, pánové Martin Kodl a Robert Hédervári, byli, tak jako v prosinci 2007, garanty úžasné a bezchybné spolupráce. The experience gained from the preparation and organization of that first auction helped us a lot when it came to organizing the auction for the second part of the collection. We found that it had paid to cooperate with professional partners who are familiar with the output of artists of the inter-war era (whose works prevail in the collection), and who have an established circle of clients who buy such works. And so it came to pass that in April, Gallery Vltavín and the auction gallery Kodl took us once more under their wings and provided the foundation with all the assistance and services we could wish for. The owners of these two galleries, Messrs. Martin Kodl and Robert Hédervári, warranted a fantastic, flawless cooperation, as they did in December Josef Váchal / Šumava umírající a romantická / Les v Podroklaní Aukce se konala dne 27. dubna 2008 na Žofíně a předcházela jí osmidenní výstava děl, pořádaná tradičně v Křížové chodbě pražského Karolina. The auction was held on April 27 of 2008 at Žofín Palace and was preceded by an eight-day exhibition of the works that was traditionally installed in the cloister of the Carolinum in Prague. Mediální partneři / Media partners Největším lákadlem aukce byla unikátní obří kniha Josefa Váchala Šumava umírající a romantická. Téměř dvacetikilové dílo Váchal napsal, namaloval a vytiskl v 11 vyhotoveních během pouhých tří let ( ). Její rozsah je 288 stran, obsahuje 52 celostránkových a 15 menších barevných dřevorytů. Exemplář, který jsme v aukci nabízeli, věnoval autor Elektrickým podnikům hl. m. Prahy. Vyvolávací cena byla stanovena na korun. Nakonec se vyšplhala na skvělých 3,1 milionu, což z ní učinilo nejdražší umělecké dílo dražené pro charitativní účely v Česku. Podle organizátorů aukce z Galerie Kodl a Aukční síně Vltavín jde rovněž o vůbec nejdráže prodanou bibliofilii na českých dražbách. Z 89 dražených děl 62 našlo nového majitele. Výborných cen dosáhla v aukci i díla dalších autorů, mimo jiných Josefa Lady, Jaroslava Panušky, Jana Kristoforiho nebo Antonína Pelce. Výnos aukce po odečtení režijních nákladů dosáhl korun. Konto BARIÉRY se rozhodlo využít finanční prostředky ze všech tří plánovaných aukcí, v nichž nabízí k prodeji unikátní uměleckou sbírku vytvořenou energetiky a věnovanou nadaci společností ČEZ, na financování projektu Nový start. The crowd-puller at the auction was the unique giant book The Bohemian Forest, Moribund and Romantic by Josef Váchal. Váchal wrote and drew this 20-kilo opus magnum and printed 11 counterparts of it within only three years ( ). The book is 288 pages strong and contains 52 full-page and 15 smaller colorized woodcuts. The copy that was on offer at our auction had been dedicated by the author to the Prague-based public transport company Elektrické podniky hl. m. Prahy. The starting price had been set at 1,200,000 crowns. Eventually, it climbed to a handsome 3.1 million, which makes this the most expensive piece of artwork ever acquired in a charity auction in the Czech Republic. According to the auction organizers from Gallery Kodl and the Auction Hall Vltavín, Váchal s work sets also a record as the collector s book that sold at the highest price ever at a Czech auction. Out of 89 auctioned items, 62 found a new owner. Excellent prices were achieved also by works of other authors, such as Josef Lada, Jaroslav Panuška, Jan Kristofori, or Antonín Pelc. The proceeds from the auction leaving aside overhead costs were 4,022,306 crowns. The Barriers Account decided to fund the project A New Start from the proceeds of all three scheduled auctions, at which we offer for sale a unique collection of art created by people in the energy business and donated to the foundation by ČEZ. Josef Váchal / Šumava umírající a romantická / Rankelské rašeliniště Josef Váchal / Šumava umírající a romantická / Alpy z Třístoličníku 30 Aukce Výroční zpráva 2008 Annual Report 2008 Auctions 31

18 3/ Fondy Konta BARIÉRY / Barriers Account Funds Získali jsme důvěru firem, které věří naší profesionalitě a svěřují nám finanční prostředky, určené pro pomoc potřebným. Michael Rittsrein / Na tuleně, 2007, 40 x 60 cm, akryl na plátně / On sealskin, 2007, 40 x 60 cm, acrylic on canvas

19 3 Fondy Konta BARIÉRY / Barriers Account Funds 3 Fond RWE V roce 2008 jsme se společností RWE, a.s., dovršili již pět let vynikající spolupráce. Humanitární činnost RWE je široká. Společnost patří k největším sponzorům a donátorům v České republice. Zaměřuje se na pomoc dětem, seniorům a zdravotně handicapovaným spoluobčanům. V každé z těchto oblastí si našla partnerskou neziskovou organizaci, s níž spolupracuje. Vážíme si toho, že v oblasti pomoci handicapovaným je to právě naše nadace a konkrétně Konto BARIÉRY, jehož prostřednictvím je RWE naším dlouhodobým a stabilním partnerem. Výše fondu, který nadace spravovala v roce 2008, byla 4 miliony korun. Od začátku naší spolupráce v roce 2004 již RWE Transgas poskytl pro posílení rozvoje oblasti, která se věnuje pomoci lidem se zdravotním postižením, úctyhodnou částku 24 milionů korun. Nadace do spolupráce vkládá své zkušenosti, profesionalitu a transparentnost. Prostřednictvím Fondu poskytujeme společně humanitární pomoc neziskovým organizacím i jednotlivcům. Spolupráce má jasná a ověřená pravidla. Žadatelé své žádosti posílají přímo společnosti RWE. Odtud směřují žádosti do nadace i s představou sponzora o jejich podpoře. Naším úkolem je prověřit oprávněnost žádostí; často konzultujeme zaměření projektu i předložené rozpočty. RWE věří profesionálním zkušenostem našeho pracovního týmu a akceptuje případná doporučení nebo připomínky, které vyplynou z našeho šetření. Administrativně celý projekt zajišťuje Konto BARIÉRY. The RWE Fund In 2008, we look back on five years of excellent cooperation with RWE, a.s. The humanitarian commitment of RWE has a broad scope. The company is among the largest sponsors and donors in the Czech Republic. They focus on helping children, senior citizens, and handicapped citizens. In each of these areas, they teamed up with a partner non-profit organization. We are proud of the fact that in the area of assistance for the handicapped, this organization is our foundation, and in particular the Barriers Account through which RWE has become our stable longterm partner. The fund that our foundation managed in 2008 was endowed with 4 million crowns. Since the beginning of our cooperation in 2004, RWE Transgas has provided the remarkable amount of 24 million crowns to promote the expansion of that sector which concerns itself with helping handicapped people. The foundation brings its experience, professionalism, and transparency to the table. Through the fund, we jointly provide humanitarian aid to non-profit organizations and individuals. Our cooperation has transparent and time-tested rules: applicants submit their requests directly to RWE, who pass them on to the foundation, along with a proposal that reflects the sponsor s idea of support. It is then our task to review whether the application is eligible; often, we will hold further consultations on the project objectives and the submitted budgets. RWE sets great store in the professional expertise of our team and accepts the recommendations and comments that arise from our review. The Barriers Account is in charge of handling the administrative aspects of the project. Díky zájmu společnosti o české lyžování a o sport vůbec je významná část podpory věnována projektům, které usilují o aktivní samostatný život lidí se zdravotním handicapem a které jsou ve velké většině spojeny s jejich sportovními aktivitami. Podporu pro svoji činnost získali z Fondu RWE v roce 2008 např. přední paralympijští sportovci Anna Kulíšková (lyžařka), Jiří Ježek (cyklista) a také Zbyněk Švehla (jediný Iron Man železný muž mezi vozíčkáři v ČR). Díky příspěvku z Fondu mohl do Pekingu na paralympiádu odjet vynikající fotograf českých paralympijských sportovců Tomáš Lisý. Podporu získaly organizace zajišťující sportovní vyžití lidí se zdravotním handicapem. Společnost RWE dlouhodobě podporuje Centrum handicapovaných lyžařů v Janských Lázních. Každoročně se tu naučí lyžovat až 100 lidí po úrazu a ti nejlepší z nich se mohou stát členy Monoski Teamu a účastnit se domácích i zahraničních vrcholových soutěží. Fond podpořil také Český paralympijský výbor, Český tenisový svaz vozíčkářů nebo Sportovní klub vozíčkářů Ostrava. Významnou podporu získaly také organizace, které se starají o lidi se zdravotním postižením, organizují pro ně služby, chráněná pracoviště nebo kulturní a sportovní vyžití. V případě jednotlivců jsme, stejně jako v minulých letech, podporovali žádosti, které byly zaměřeny na zkvalitnění života zdravotně handicapovaných žadatelů a nebo rodin, které se o ně starají. Z Fondu RWE jim přispíváme na nákladné pomůcky, na osobní asistenci nebo na nákup osobního automobilu, který je pro ně nezbytností v zajištění péče o dítě (cesty k lékaři, do školy apod.). V roce 2008 byla z Fondu RWE schválena podpora pro 30 projektů. Because of the company s interest in promoting Czech skiing and sport in general, a significant amount of support goes to projects which seek to facilitate an active and self-dependent life of handicapped people, and which are predominantly connected in some way with sporting activities. For instance, in 2008, the leading paralympic athletes Anna Kulíšková (a skier), Jiří Ježek (a cyclist) and Zbyněk Švehla (the only wheelchaired Iron Man in the Czech Republic) received financial support from the RWE Fund so they are able to continue their careers. Owing to a contribution from the Fund, the excellent photographer of Czech paralympic athletes Tomáš Lisý was able to travel with them to the Paralympics in Beijing. Financial support was also granted to organizations who provide handicapped people with sporting opportunities. RWE has a history of supporting the Center of Handicapped Skiing Athletes in Janské Lázně. Each year, up to one hundred people come here to learn skiing after their life-changing injury. The best of them may become members of the Monoski Team and participate in domestic and foreign professional championships. The fund also supported the Czech Paralympic Committee, the Czech Tennis Association of the Wheelchair-Bound, or the Wheelchair Sports Club Ostrava. Significant support was also devoted to organizations who care for handicapped people and procure services, sheltered workplaces, or cultural and sports activities for them. In the area of individual applicants, we followed the established practice of earlier years to support especially those applications which aimed at improving the quality of life of handicapped applicants and the families who care for them. The RWE Fund releases money to co-fund expensive aids, personal assistance, or the purchase of a personal car, which becomes an indispensable necessity when caring for a handicapped child (trips to the doctor, the schooling facility, etc.). In 2008, the RWE Fund approved grants for 30 projects. RWE se kromě podpory humanitární činnosti profiluje jako sponzor českého filmu a českého lyžování. I v rámci našeho fondu směřuje část podpory tímto směrem. Aside from their humanitarian engagement, RWE has also a reputation as a major sponsor of Czech cinema and Czech skiing. Consequently, a part of the support provided by our fund is also directed towards these areas of interest. Již několik let je RWE partnerem Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech a podporuje projekt Kino bez bariér, který ojedinělým způsobem otevírá světovou kulturní událost vozíčkářům i dalším handicapovaným spoluobčanům. Zahraniční návštěvníci festivalu obdivují tuto aktivitu, která nemá ve světě obdoby. For several years now, RWE has been the partner of the Karlovy Vary International Film Festival and supports the project Cinema Without Barriers, which is peerless in the way in which it makes this cultural event of global importance accessible to wheelchair-bound individuals and other handicapped fellow citizens. Foreign visitors of the festival have admiringly noted this engagement, which is peerless on the international stage. 34 Fondy Konta BARIÉRY Výroční zpráva 2008 Annual Report 2008 Barriers Account Funds 35

20 3 Fondy Konta BARIÉRY / Barriers Account Funds Fond Globus Konto BARIÉRY a společnost GLOBUS zahájily svůj společný projekt v září Od té doby mají všichni zákazníci celorepublikové sítě hypermarketů této značky možnost podílet se na charitativním projektu, který si vedení společnosti před téměř 6 lety vybralo. Z každé prodané nákupní igelitové tašky je jedna koruna určena pro Konto BARIÉRY. Po prvních dvou letech společného hledání jsme se s firmou dohodli, že peníze z Fondu GLOBUS budou určeny na projekt Auta bez bariér. The Globus Fund The Barriers Account and GLOBUS launched their joint project in September Since then, all customers of the nationwide hypermarket chain operated under the GLOBUS brand have the opportunity to participate in the charitable project that the management of the company made their own almost six years ago. From each plastic shopping bag sold, one crown goes towards the Barriers Account. After the first two years, during which we were jointly looking for a suitable project, we agreed with the firm that the money in the GLOBUS Fund would be used for the project Cars Without Barriers. 2. Občanské sdružení ParaCENTRUM Fenix z Brna je rekondiční, rekvalifikační, poradenské, sportovní a kulturně oddechové centrum pro lidi po úrazu páteře a míchy, kteří se pohybují na vozíku, a pro jejich blízké. Zajišťuje jak poradenskou a sociálně právní pomoc, tak i rekondiční cvičení, vzdělávací a počítačové kurzy, nácvik soběstačnosti klientů, ale i zácvik rodinných příslušníků v osobní asistenci a v péči o handicapované členy rodiny. Automobil využijí pro dopravu klientů a pro zajištění všech aktivit občanského sdružení. 2. The citizens initiative ParaCENTRUM Fenix in Brno is a health restoration, retraining, counseling, sports, and cultural & leisure time activity center for people who sustained spine and spinal cord injuries and are bound to the wheelchair, and for their friends and families. The center provides counseling and legal advice on social welfare topics, restorative exercise, educational programs and computer courses, trainings in self-dependency, but also training for family members so they can administer personal assistance and care for their handicapped relative. The car is used to transport clients and to otherwise organize the whole range of activities of this citizens initiative. Výběrové řízení, vyhlášené pro výrobce velkoprostorových automobilů vhodných pro dopravu vozíčkářů, vyhrála firma FIAT, která poskytla nadaci nejvýhodnější podmínky, slevu ve výši 27,5 % na devítimístný automobil FIAT Ducato a dobré vybavení, doplněné mimo jiné i přídavným topením v zadní části vozu. Partnery projektu jsou společnosti Defend Group, která instaluje do každého automobilu zabezpečovací zařízení, a Česká podnikatelská pojišťovna, která poskytuje slevu na pojištění vozů. O automobily je v neziskovém sektoru velký zájem a Konto BARIÉRY eviduje pořadí žadatelů, kteří se do projektu hlásí. V roce 2008 získaly auta tři organizace, které splnily kritéria projektu, tzn., že poskytují služby pro handicapované spoluobčany, v jejichž zajištění jim využití velkoprostorového automobilu pomáhá. 1. Sdružení Piafa ve Vyškově. Organizace poskytuje již přes deset let zdravotně sociální služby pro postižené a znevýhodněné osoby, převážně děti a jejich rodiny. Denně dopravuje děti a mládež do výchovných a vzdělávacích zařízení ve Vyškově a okolí. Svoz je zajišťován za přítomnosti osobního asistenta, který dbá o bezpečnost dětí a pomáhá s nastupováním a vystupováním. Kromě denního svozu auto vozí děti na canisterapii a hipoterapii a dále odborný terapeutický tým jezdí za klienty do speciálních zařízení pro zdravotně postižené osoby a seniory. V rámci rekondičních pobytů je vozidlo využíváno pro přepravu klientů, terapeutů, zvířat a pomůcek; jedná se o víkendové a letní rekondiční pobyty. The tender that we announced for a car manufacturer of largecapacity personal vehicles designed for the transport of wheelchairbound individuals was won by FIAT, who offered the most favorable conditions: a 27.5% discount on the nine-seater FIAT Ducato, and excellent special equipment such as independent heating on the back seats. The partners of this project are Defend Group, who install theft protection in each of the cars, and the insurer Česká podnikatelská pojišťovna, who provide car insurance at a special discount. The non-profit world is very interested in these cars, and the Barriers Account has taken to keeping a log to establish the order in which applicants enroll in the project. In 2008, cars were provided to three organizations that met the project criteria (i.e., they render services to handicapped citizens, and availing of a large-capacity car would improve the provision of such services). 1. The Piafa Association in Vyškov. For more than ten years, this organization has been providing medical and social services to handicapped and socially challenged persons, especially children and their families. They daily transfer children and young people to educational and schooling facilities in and around Vyškov. The shuttle service is attended by a personal assistant who warrants the children s safety and assists them in getting on and off the car. Aside from this daily shuttle service, the car is also used to get children to dog-assisted therapy and hippotherapy, plus, a specialist team of therapists uses the car to visit clients at special facilities for handicapped people and senior citizens. Within the context of restorative stays, the car is used to transport clients, therapists, animals, and aids; these are weekend and summer stays. 3. Občanské sdružení Cestou vůle ze Strakonic je zařízení, které se věnuje mentálně postiženým dětem a mládeži, dětem s poruchou autistického spektra a s kombinovanými vadami v širokém regionu Strakonicka, Písecka, Blatenska, Prachaticka a Táborska. Auto zajistí dopravu klientů do nově zřízeného Aktivačního centra, ve kterém se děti, mládež a dospělí vzdělávají, zúčastňují se různých forem terapií a dalších volnočasových aktivit, ze kterých jsou v běžné populaci vyloučeni kvůli svému postižení. Fond GLOBUS již poskytl automobily celkem dvanácti organizacím. Kromě tří výše uvedených jsou to: Liga za práva vozíčkářů, o.s. z Brna, Soukromá mateřská škola, základní škola a střední škola Slunce, o.p.s., ve Stochově; Charita Olomouc; TyfloCentrum Zlín; Občanské sdružení Borůvka, Borovany; Česká maltézská pomoc České Budějovice; Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených SALVIA ve Svitavách; Mezinárodní centrum UNIVERSIUM, o.p.s., z Liberce a Jasněnka Uničov z Olomoucka. Partneři projektu / Partners of the project 3. The citizens initiative Cestou vůle (Way of the Will) in Strakonice is a facility devoted to care for mentally handicapped children and adolescents, children with disorders from the autistic spectrum, and children with multiple defects, and serving the greater region of Strakonice, Písek, Blatná, Prachatice, and Tábor. The car serves to transport clients to the newly-established Activation Center, in which children, adolescents and adults educate themselves, attend various forms of therapies, and engage in leisure-time activities that are not available to them in mainstream society due to their handicap. So far, the GLOBUS fund has provided twelve organizations with cars. Aside from the three already mentioned above, these include the League for the Rights of the Wheelchaired (Liga za práva vozíčkářů, o.s.) in Brno, the private pre-school, elementary school and secondary school Slunce, o.p.s., in Stochov; Charity Olomouc; the TyfloCentrum Zlín; the citizens initiative Borůvka ( Blueberry ), Borovany; the Czech Maltese Charity České Budějovice; the Association for the Environment of the Handicapped SALVIA in Svitavy; the International Center UNIVERSIUM, o.p.s., in Liberec, and Jasněnka Uničov from the Olomouc area. 36 Fondy Konta BARIÉRY Výroční zpráva 2008 Annual Report 2008 Barriers Account Funds 37

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Děti / Children / 2015

Děti / Children / 2015 Děti / Children / 2015 Petr Sirotek Milí přátelé, velmi si vážíme Vaší podpory a důvěry, kterou jste Nadaci Naše dítě prokázali zakoupením tohoto kalendáře. Děkujeme Vám, že nám i tímto způsobem pomáháte

Více

School Segregation of the Roma in the Czech Rep. MIVAL Brno, 2012 March 13 th

School Segregation of the Roma in the Czech Rep. MIVAL Brno, 2012 March 13 th School Segregation of the Roma in the Czech Rep. MIVAL Brno, 2012 March 13 th Aim of the paper: to deal with the tragic fact that in the Czech Republic, about 27% (www.czechtv.cz) - 30% (www.respekt.cz)

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague TENTO NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ, VYDANÝ NA PODPORU ČINNOSTI NADAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ROZHLASU

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vážíme si každého př íspěvku, který nám pomáhá rů st.

Vážíme si každého př íspěvku, který nám pomáhá rů st. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 Vážíme si každého př íspěvku, který nám pomáhá rů st. ANNUAL REPORT 2007 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah / Content Úvod / Introduction 1 Konto BARIÉRY / Barriers Account

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (EILC) v roce 2012/2013 Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (Erasmus Intensive Language Courses - EILC) jsou specializované jazykové kurzy méně používaných jazyků států

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Passive Trpný rod Pracovní list

Passive Trpný rod Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_137 Passive Trpný rod Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 2. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

series Awards program

series Awards program 733 series Awards program Č AV Č e s k o m o r a v š t í a m a t é ř i v y s í l a č i Č A V P O D P O R U J E Q - K L U B V e ř e j n á s b í r k a Osvědčení ve smyslu Zákona č.117/2001 Sb. vydal Krajský

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Websites and communication tools IT English Ročník: Identifikace

Více

ANGLICKÝ JAZYK Advertising

ANGLICKÝ JAZYK Advertising ANGLICKÝ JAZYK Advertising www.ssgbrno.cz Vytvořila: Mgr. Jana Macenauerová Adverstising Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na SŠG

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B F2C INVITE YOU TO 2015 WORLD CUP Open International Contest No 4

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA

Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA Rozsah:

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny Telefonování (Leaving s) 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny Procvičení se studenty telefonování v angličtině, přebírání a zanechávání

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

Foundation of banks in the Czech Republic

Foundation of banks in the Czech Republic Foundation of banks in the Czech Republic Pavlína Haltofová 1 Abstract Foundations and civic associations are non-governmental, non-profit organizations, which account for the majority of NGOs in the Czech

Více