od do

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "od 22. 6. do 22. 7. 2006"

Transkript

1 Armáda České republiky Velitelství Sil podpory a výcviku Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ Brněnské kulturní centrum Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno Folklorní sdružení České republiky uvádějí LETNÍ FOLKLORNÍ VEČERY od do F SCÉNA 2006 se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Stanislava Juránka a velitele Sil podpory a výcviku generálporučíka Jana Ďurici

2 ORGANIZAČNÍ VÝBOR VYJADŘUJE TOUTO FORMOU PODĚKOVÁNÍ VŠEM UVEDENÝM INSTITUCÍM, PODNIKŮM A FIRMÁM ZA VÝZNAMNOU POMOC PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘÍPRAVY A PRŮBĚHU F SCÉNY ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VELITELSTVÍ SIL PODPORY A VÝCVIKU VOJENSKÝ UMĚLECKÝ SOUBOR ONDRÁŠ BRNĚNSKÉ KULTURNÍ CENTRUM FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ JÁNOŠÍK BRNO FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY MUZEUM MĚSTA BRNA LETNÍ FOLKLORNÍ VEČERY AGRIS, spol. s r.o. AGRO BRNO - TUŘANY, a.s. ART LIGHTING PRODUCTION, s.r.o. ASOCIACE OBRANNÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY AŽD Praha s.r.o., divize automatizace silniční techniky Brno BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE, a.s. CUKRÁŘSKÁ VÝROBA - Dr. Pavel Řiháček, Brno CULLIGAN, spol. s r.o. ČESKÁ ZBROJOVKA, a.s. ECOLAB HYGIENE, s. r.o. FOTEX PLUS, a.s. HOBAS CZ, spol. s r.o. HUTIRA Brno, s.r.o. IBM, a.s. LUBOMÍR MLČEK ASTONA MK CETR, s.r.o. PARTY STYL Zdeněk Strnka PIVOVAR ČERNÁ HORA, a.s. PRAMACOM PRAGUE, s.r.o. PRVNÍ BRNĚNSKÁ STROJÍRNA VELKÁ BÍTEŠ, a.s. PRVNÍ ELEKTRO, a.s. REC, spol. s r.o. SKANSKA, a.s. STAROBRNO, a.s. ŠETRA, s.r.o. VINNÉ SKLEPY LECHOVICE, s.r.o. VOJENSKÁ LÁZEŇSKÁ A REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, s.p. ŽĎAS, a.s. PROJEKT JE REALIZOVÁN ZA PODPORY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MEDIÁLNÍ PARTNEŘI F SCÉNY 2006 ČESKÝ ROZHLAS Brno Radio PROGLAS

3 ÚVODEM... ČESKÁ REPUBLIKA (10 milionů obyvatel) je velmi mladým státem. Její samostatná existence se datuje od rozdělení České a Slovenské federativní republiky dne Její tradice však vychází z bývalého Československa, které mělo ve světě dobrý zvuk; příkladem mohou sloužit např. Škoda Plzeň, Tatra Kopřivnice (Rallye Paříž-Dakar), plzeňský Prazdroj, českobudějovický Budvar, ze známých českých osobností to pak jsou např. český král Karel IV. (zakladatel Karlovy univerzity v Praze), středověký bojovník za práva českého lidu a mučedník Jan Hus, hrdina husitských válek Jan Žižka, první prezident Československé republiky, humanista a filozof T. G. Masaryk, dramatik a první prezident České republiky Václav Havel, hudební skladatelé Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Leoš Janáček, sportovci Emil Zátopek, Věra Čáslavská, Martina Navrátilová, Jaromír Jágr, Dominik Hašek, Jan Železný. Česká republika je někdy označována za srdce Evropy. Rozkládá se skutečně uprostřed Evropy - na západě sousedí s Německem, na jihu s Rakouskem, na východě se Slovenskem a na severu s Polskem. Podnebí je mírné, střídají se zde teplá léta i mrazivé zimy. Hlavním městem České republiky je Praha, nazývaná stověžatá, jejíž dominantu nad řekou Vltavou tvoří Hradčany s Pražským hradem - sídlem prezidenta republiky - a světoznámým chrámem sv. Víta s hrobkou českých králů. V celé zemi je mnoho historických památek, hradů a zámků, lze zde nalézt stovky rybníků a řek, rozsáhlé lesy, hory a nížiny. THE CZECH REPUBLIC (10 milion inhabitants) is very young state. The republic was born after the Czech and Slovak Federal Republic had divided January 1, 1993 however. Its traditions, have its origin in former Czechoslovakia, well known in the world. As an example we can name Škoda Plzeň, Tatra Kopřivnice (Rallye Paris-Dakar), Pilsen Prazdroj, Budvar from České Budějovice. Famous people e.g. Czech King Karel IV (Founder of Charles Univerzity in Prague), Jan Hus - the Czech humanist in Middle age, Jan Žižka - hero of the Middle age wars, the first president of the Czechoslovak Republic, humanist and philosopher T.G.Masaryk, dramatist and first president of the Czech Republic Václav Havel, composers Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Leoš Janáček, and sportsmen Emil Zátopek, Věra Čáslavská, Martina Navrátilová, Jaromír Jágr, Ivan Lendl, Dominik Hašek and Jan Železný. Sometimes the Czech Republic is called The heart of Europe, because is really situated in its centre. Its neighbours are west - Germany, south - Austria, east - Slovakia and north - Poland. The climate is moderate, with hot summer and frosty winters. The capital of Czech Republic is Prague, called the town of hundred towers with its dominating feature - Hradčany and the Prague Castle - seat of president and well known S. Vít`s Cathedral - crypt of Czech kings. There are many historical monuments, castles and maisons in the Czech Republic, as well as hundreds of lakes, rivers, large forests, mountains and lowlands. DIE TSCHECHISCHE REPUBLIK (10 Millionen Einwohner) ist ein sehr junger Staat. Ihre selbständige Existenz datiert von der Spaltung der Tschechischen und Slowakischen Föderativen Republik am Ihre Tradition geht aber von der ehemaligen Tschechoslowakei aus, welche in der Welt einen guten Namen hatte; als Beispiel kann man Škoda Plzeň (Pilsen), Tatra Kopřivnice (Rallye Paris - Dakar), Pilsner Prazdroj (Urquell), Budweiser Budvar erwähnen, aus den tschechischen Persönlichkeiten sind es z.b. der tschechische König Karel IV. (er hat die Karlsuniversität in Prag gegründet), der mittelalterliche Kämpfer für die Rechte des tschechischen Volkes und Märtyrer Jan Hus, der Held der Hussitenkriege Jan Žižka, der erste Präsident der Tschechoslowakischen Republik, Humanist und Philosoph T. G. Masaryk, der Dramatiker und erster Präsident der Tschechischen Republik Václav Havel, die Komponisten Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Leoš Janáček, die Sportler Emil Zátopek, Věra Čáslavská, Martina Navrátilová, Jaromir Jágr, Dominik Hašek, Jan Železný. Die Tschechische Republik wird manchmal als Herz Europas bezeichnet. Sieerstreckt sich wirklich inmitten Europas - im Westen grenzt sie an Deutschland, im Süden an Österreich, im Osten an die Slowakei und im Norden an Polen. Das Klima ist hier mild, es wechseln hier die warmen Sommer und Frostwinter ab. Die Hauptstadt der Tschechischen Republik ist PRAG, es wird auch hunderttürmig genannt, seine Dominante über dem Fluß Vltava (Moldau) bilden Hradčany mit Prager Burg - der Sitz des Präsidenten der Republik - und mit dem weltbekannten Sankt - Veits - Dom mit Grüften der tschechischen Könige. Im ganzen Land gibt es viele historische Sehenswürdigkeiten, Burgen und Schlösser, man findet hier Hunderte von Teichen und Flüssen, ausgedehnte Wälder, Bergen und Tiefebenen.

4 AÎD Praha s.r.o. Divize automatizace silniãní dopravy KfiiÏíkova 32, , Brno Královo Pole KfiiÏovatky, parkovi tû, parkovi tû P + R Systémy s rozpoznáním RZ (Entrycon Speedcon Redcon Redrail MUR-05 ) V jezdy vozidel HZS (RZS) e ení uzavírek Dopravní systémy Dopravní prûzkum a poradenská ãinnost Videodetekãní systém VANTAGE Systémy energetického zabezpeãení DrÏitel certifikátu jakosti ISO 9001, 14001, OHSAS Tel.: Fax:

5 BRNO Brno se svými bezmála obyvateli je druhým největším městem České republiky, jedno z jejích nejvýznamnějších průmyslových, obchodních a kulturních center. Historické památky - chrám svatého Petra a Pavla, jakož i návrší s hradem Špilberk připomínají středověké počátky města. První zmínka o Brně je z roku v té době to byl hrad. Městem se stalo Brno v lednu roku 1243, kdy mu český král Václav I. udělil soubor městských práv. Význam města ve 13. a 14. století rostl, řemesla a obchod vzkvétaly, Brno se stalo hlavním městem Moravy. Počátek 15. století znamenal čilý stavební ruch; v té době byl např. dostavěn kostel svatého Jakuba, jehož stavitelem nebyl nikdo jiný, než tvůrce svatoštěpánského dómu ve Vídni Anton Pilgram. V první polovině 17. století zdokonalilo Brno svůj pevnostní systém, takže Švédové obléhající je v letech 1643 a 1645 město nedobyli. Vzmáhající se stavební ruch znamenal výstavbu mnoha významných budov v barokním stylu. V 19. století se stal hrad Špilberk neslavně proslulou věznicí národů. Rozhodnutím vítěze bitvy tří císařů u Slavkova byly brněnské hradby zbořeny a tím byla uvolněna cesta k rozšiřování města. Bylo vybudováno železniční spojení Brna s Vídní a posléze i s Prahou, vyrůstaly textilní továrny, vznikaly významné strojírenské podniky. V období tzv. první republiky ( ) bylo Brno zemským hlavním městem, byly zakládány střední i vysoké školy, město se stává kulturním centrem. Hudební skladatel Leoš Janáček, básník Petr Bezruč i dramatik Jiří Mahen spojili své životy s metropolí Moravy. Období mezi dvěma světovými válkami znamená pro Brno rozmach, připojením okolních obcí se rozrostlo, vzrůstá i jeho význam jako průmyslového velkoměsta; uplatňuje se moderní architektura. Za všechny průkopnické stavby jmenujme alespoň vilu Tugendhat architekta Ludwiga Miese van der Rohe v Brně-Černých Polích. Po skončení druhé světové války v roce 1945 muselo Brno zacelovat rány po válečných poškozeních, postupně byly postaveny impozantní hotely a jiné veřejné budovy, v roce 1965 budova nového moderního Janáčkova divadla, na okrajích města vznikají nová sídliště. Brno navazuje také na své veletržní tradice; poloha výstaviště v Brně- Pisárkách je výjimečná (výstavba areálu započala již v roce 1927), v září roku 1959 se otevřely brány 1. mezinárodního strojírenského veletrhu. V následujících letech se stalo brněnské výstaviště dějištěm světově proslulých výstav a veletrhů nejrůznějšího zaměření. Také okolí města je příjemné - ať už máme na mysli lesy v jeho bezprostřední blízkosti nebo Kníničskou přehradu, která svou velikostí a překrásnou polohou mezi lesy nabízí obyvatelům Brna a okolí vhodný prostor k odpočinku. BRNO with its inhabitants is the second largest town in the Czech Republic, and one of the most important industrial, business and cultural centres. Historical monuments both - S. Peter and Paul`s Cathedral and Špilberk are monuments of the town`s establishment in the Middle age. Brno has been mentioned for the first time it was as the castle in the year In January of the year 1243 the Czech King Václav I gave to Brno the municipal rights and Brno became a town. The importance of the town was increasing, and a trade was going well. Brno has become the capital of Moravia. The beginning of the 15th century was the start of building boom in Brno. In this period was built als The S. Jakob`s Church, well known because of its master - builder Anton Pilgrim (S.Stephan`s Cathedral in Wien). In the 17th century the fortification of the town was improved, so it was well protected against Swedish soldiers during the war in Because of the building boom many buildings were built in the baroque style. In the 19th. century the castle Špilberk became well known Prison of nations. According to decision of The three emperors battle winner, the fortification were destroyed, so there was posibility for a town enlargement. There were also built the railway communications ( Prague, Wien ), and new factories. In the years Brno was the capital of the district, many schools and universities were built, and the town became the cultural centre too. Composer Leoš Janáček, poet Petr Bezruč and dramatist Jiří Mahen had an attitude to the capital of Moravia. The period between two world wars has been the time of Brno`s enlargement, also the industrial importance has increased, the new architecture has been used. E.g. The house Tugendhat (architect Ludwig Miese van den Rohe) in Brno- Černá Pole. After The second world war in the year 1945 there was the need for reconstructions after the fights. Step by step new impressive hotels and other public buildings have been built. In the year 1965 the building of The Janáček`s Theatre was built. There were new habitations built. Brno has also its well known fair traditions. The exhibition grounds, situated in Brno-Pisárky, were built in In September 1959 there was the first international industrial fair. In the last years the exhibition ground in Brno has became a place of famous exhibitions and fairs. The surrounding of the town is also very nice - the near forests and well situated Kníničky dam-lake offer nice possibility to relax in a beautiful nature. BRÜNN mit fast Einwohnern ist die zweitgrößte Stadt in der Tschechischen Republik, eines der bedeutendsten Industrie-, Geschäfts- und Kulturzentren. Die historischen Sehenswürdingkeiten - der St. Peter und Pavel Dom, sowie auch die Anhöhe mit der Burg Špilberk erinnern uns an die mittelalterlichen Anfänge der Stadt. Die Stadt Brno (Brünn) wurde zum ersten Mal im Jahre 1091 erwähnt, zu dieser Zeit war es schon eine Burg. Zu einer Stadt wurde Brno (Brünn) im Januar 1243, wo ihr der tschechische König Václav I. einen Komplex von Stadtrechten erteilt hat. Die Bedeutung der Stadt nahm im 13. und 14. Jh. zu, Handel und Gewerbe blühten auf. Brno (Brünn) wurde zur Hauptstadt Mährens. Der Anfang des 15. Jhs. bedeutete eine rege Bautätigkeit; zu dieser Zeit wurde z. B. die St. Jakub-Kirsche, deren Baumeister niemand anderer als der Autor des St. Stephans - Doms in Wien, Anton Pilgram war, fertig gebaut. In der Hälfte des 17. Jhs. hat Brno (Brünn) sein Befestigungssystem vervollkommnet. Und als die Schweden in den Jahren 1643 und 1645 Brno (Brünn) belagert haben, haben sie die Stadt nicht erobert. Das blühende Bauwesen bedeutete den Aufbau von vielen Gebäuden im Barockstil. Im 19. Jh. wurde die Burg Špilberk zum unrühmlich bekannten Gefängnis der Völker. Aufgrund der Entscheidung des Siegers der Schlacht der drei Kaiser bei Slavkov, wurden die Brünner Wälle zerstört, und dadurch wurde die Erwieterung der Stadt ermöglicht. Durch die Eisenbahn wurde die Stadt Brno (Brünn) mit Wien und später auch mit Prag verbunden, es entstanden Textilfabriken, bedeutende Maschinenbaufabriken - die erste Brünner Maschinenbaufabrik und die Kralovopolská Maschinenbaufabriken - beide sind mit der Stadt Brno (Brünn) bis heute unwegdenkbar verbunden. Während der ersten Republik ( ) wurde die Stadt zur Landeshauptstadt, es wurden Mittel - und Hochschulen gegründet, die Stadt wurde zum Kulturzentrum. Der Komponist Leoš Janáček, der Dichter Petr Bezruč und auch der Dramatiker Jiří Mahen haben ihr Leben mit der Metropole Mährens verbunden. Der Zeitraum zwischen den zwei Weltkriegen bedeutete für die Stadt einen großen Aufschwung. Es kam zur Erweiterung der Stadt durch den Anschluß der naheliegenden Dörfer, auch ihre Bedeutung als Industriegroßstadt wächst. Es kommt die moderne Architektur zur Geltung. Von allen Pionierbauten nennen wir wenigstens die Villa Tugendhad vom Architekten Ludwig Miese van der Rohe in Brno (Brünn) - Černa pole (Schwarzes Feld). Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges, im Jahre 1945 mußte die Stadt ihre Wunden der Kriegsbeschädigungen heilen, schrittweise wurden imposante Hotels und andere öffentlichen Gebäude gebaut, im Jahre 1965 wurde das Gebäude des neuen modernen Janáček theaters aufgebaut, am Stadtrand entstanden neue Siedlungen. Brno (Brünn) knüpft auch an die Messetraditionen an, die Lage des Messegeländes in Brno (Brünn) - Pisárky ist außergewöhnlich (mit dem Bau des Areals hat man im Jahre 1927 angefangen), im September 1959 haben sich die Tore der 1. internationalen Baumaschinenmesse geöffnet. In den nächsten Jahren wurde das Brünner Messegelände zum Schauplatz von international bekannten Ausstellungen und Messen mit verschiedensten Facrichtungen. Auch die Umgebung der Stadt ist sehr angenehm - nicht nur die Wälder in der unmittelbaren Nähe, sondern auch die Kninicer Talsperre, welche durch ihre Größe und wunderschöne Lage in den Wäldern den Bewohnern der Stadt Brno (Brünn) und der Umgebung eine geeignete Möhlichkeit für das Ausruhen bietet.

6

7 STARÁ RADNICE V BRNĚ je podle dochovaných zpráv nejstarší světskou stavbou města. Nachází se na spojnici dvou hlavních brněnských náměstí - náměstí Svobody a Zelného trhu. Základem dnešního komplexu budov je městský dům z první poloviny 13. století, postavený z pevného materiálu (již ne tedy ze dřeva) s hranolovou věží. V jeho prvním patře se dochovala asi z roku 1240 v původní podobě - téměř nedotčena časem - místnost v burgundskocisterciáckém slohu, která poskytovala bezpečnou ochranu penězům a jiným cennostem před častými požáry. Pro potřebu města byly přikoupeny domy v sousedství a areál se v průběhu staletí dále rozšiřoval a přestavoval. V 17. století zde působil architekt Jan Křtitel Erna i stavitel svatoštěpánského dómu ve Vídni Anton Pilgram, jehož nádherný kamenný portál na radniční věži dodnes obdivujeme. Podle návrhu Kamila Fuchse byl radniční areál restaurován a slouží především kulturním a společenským účelům. Nádvoří Staré radnice, které je s výjimkou východní strany zcela původní, se již řadu let mění na letní scénu. Zpřístupněný ochoz radniční věže je lákavým vyhlídkovým místem s nezvyklým pohledem do historického jádra města Brna. Kontaktní adresa: Brněnské kulturní centrum Radnická Brno Tel.: THE OLD TOWN HALL IN BRNO The Old Town hall is the oldest profane building in the town. It`s situated between two main Brno`s squares - Náměstí Svobody and Zelný trh. The town hall buildings are based on the house, built in the 13th century. This house had been already built of stones (not timber), with prism-shaped tower. There is well preserved room in the Burgund-cistercian style (1240) on its first floor. This room had been used for money and jewels protection during frequent fires. Houses in neighbourhood were bought for municipal purposes, and in the course of centuries the whole area has been enlarged and rebuilt. We can admire the beautiful stone portal on the tower made by Anton Pilgram - the master builder of the S. Stephan`s cathedral in Wien, who had worked in Brno in 17th century, as well as architect Jan Křtitel Erna. According to the Kamil Fuchs`s proposal, the town hall area has been renovated and now is use mainly for cultural purposes. The courtyard of Old town hall is original, except the eastern part. In the last years an open - air scene becomes every summer. The bridge on the town hall tower, now open, is an attractive place with the possibility of unusual view of the historical part of the town. ALTES RATHAUS IN BRÜNN Es ist gemäß den erhaltenen Berichten das älteste weltliche Gebäude der Stadt. Es befindet sich auf der Verbindungslinie der beiden Brünner Hauptplätze - Platz der Freiheit und Krautmarkt. Die Grundlage des heutigen Gebäudekomplexes ist das Stadthaus aus der ersten Hälfte des 13. Jhs., welches aus einem festen Material (also ohne Holz) mit einem Prismenturm gebaut ist. Im ersten Stock blieb ein Raum im Burgunder-Zisterzienserstil etwa aus dem J in ursprünglicher Gestalt, von der Zeit fast überhaupt nicht angerührt, erhalten. Er gewährte den sicheren Schutz von Geld und anderen wertvollen Sachen vor öfteren Bränden. Für den Bedarf der Stadt wurden weitere Häuser in der Nachbarschaft gekauft, und das Areal wurde im Laufe der Jahrhunderte erweitert und umgebaut. Im 17. Jh. wirkten hier der Architekt Jan Křtitel Erna und der Baumeister des St. Stephans-Domes in Wien Anton Pilgram, dessen wunderschönen Steinportal auf dem Rathausturm wir bis heute bewundern können. Nach dem Entwurf des Kamil Fuchs wurde das Areal des Rathauses restauriert, und jetzt dient es zu kulturellen und gesellschaftlichen Zwecken. Der Hofplatz des Alten Rathauses, welcher mit der Ausnahme der östlichen Seite ursprünglich ist, wechselt schon jahrelang zur Sommerszene ab. Die zugänglich gemachte Galerie der Rathausturmes ist ein lockender Aussichtsturm mit ungewöhnlicher Aussicht auf den historischen Kern der Stadt Brno (Brünn).

8

9 Myšlenka vytvořit cyklus letních folklorních večerů vznikla z pocitu rozšířit nabídku brněnského kulturního kalendáře v letních měsících. Proto Brňanům a lidem, kteří přijeli do Brna, ať už ze zahraničí nebo z České republiky, nabízíme seznámení s lidovými tradicemi (hudbou, písněmi, tancem a zvyky). Organizátory devátého ročníku letních folklorních večerů F SCÉNA 2006 jsou Velitelství Sil podpory a výcviku, Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ, Brněnské kulturní centrum, Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno a Folklorní sdružení České republiky. Nad celou akcí převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek a velitel Sil podpory a výcviku generálporučík Jan Ďurica. V historickém centru města Brna v amfiteátru na nádvoří Staré radnice budou vystupovat přední folklorní soubory, zástupci různých národopisných oblastí, kteří divákům předvedou rozmanitost a krásu folkloru své země. Představení se budou konat v období od do za každého počasí vždy ve hodin na nádvoří Staré radnice (zahajovací představení na nádvoří hradu Špilberk) v Brně. Uvidíte tyto folklorní soubory: Sie werden folgende Volkskunstgruppen sehen: The audiences will have a chance to see the following folklore ensembles: F SCENE 2006 The idea of a serie of summer folklore evenings resulted from the feeling that it was necessary to fill a gap in the cultural calendar of Brno in summer months when most theatres, cinemas and other culture centers are closed. That is why we have decided to offer to the citizens and visitors of Brno, both from the Czech Republic and from abroad, a chance to learn something about folk traditions (folk music, folksongs, dances and customs) of ethnic regions. The organizers of the ninth "F Scene 2006", a serie of summer evenings of folklore, include the Support and Training command, Military Art Ensemble ONDRÁŠ, Brno Culture Center, Folklore Society JÁNOŠÍK of Brno, and Folklore Society of the Czech Republic. The event will be held under the auspices of Stanislav Juránek, South Moravia district commissioner and the Commander of the Support and Training command Lieutenant-General Jan Ďurica The historic centre of the city of Brno, namely the open air theatre in the yard of the Old Town Hall, will see performances by leading folklore ensembles, representatives of different ethnic regions, which introduced the variety and beauty folklore. The performances will take place at 8.30 p.m. among 22th June to 22th July 2006 whatever weather. F SZENE 2006 Die Idee, einen Zyklus der Sommerabende der Volkskunst zu bilden, ist vom Gefühl der Notwendigkeit entstanden, einen lichten Platz im Brünner Kulturkalender in Sommermonaten auszufüllen. Im Sommer, Zeit der touristischen Hochsaison, haben Touristen und Besucher von Brünn nicht viele Gelegenheiten kulturell zu leben. Wir bieten daher den Brünnern und den Menschen, die nach Brünn, sei es vom Ausland sei es aus der Tschechischen Republik, kommen, die Mőglichkeit an, sich mit Volkstraditionen (Musik, Liedern, Tanz und Sitten und Bräuchen) kennenzulernen. Die Organisatoren des neunten Jahrganges der Sommerabende der Volkskunst "F SZENE 2006" sind Kommandantur für Unterstützung und Ausbildung, das Militär Künstler Ensemble ONDRÁŠ Brünn, Kulturzentrum der Stadt Brünn, Folklorvereinigung JÁNOŠÍK Brünn und Folklorvereinigung der Tschechischen Republik. F SZENE 2006 wird unter der Schirmherrschaft des Hauptmannes Bezirk-Südmähren Stanislav Juránek und des Kommandanten des Unterstützung und Ausbildungskommandos Generalleutnant Jan Ďurica stattfindet. Unsere führenden Volkskunstgruppen, Vertreter von verschiedenen Volksgebieten, die den Zuschauern Vielfältigkeit und Schőnheit Volkskunst vorführen, werden im historischen Zentrum von Brünn im Amphitheater auf dem Burghof des Alten Rathauses auftreten. Die Vorstellungen werden immer um Uhr bei jedem Wetter stattfinden VUS ONDRÁŠ, Brno (Špilberk) KONCERT NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN žijících na jižní Moravě - Souznění pod Špilberkem BYSTRINA, Banská Bystrica - Slovensko SLEZSKÝ SOUBOR HELENY SALICHOVÉ, Ostrava VUS ONDRÁŠ, Brno ÚSMĚV, Horní Bříza

10

11 VOJENSKÝ UMĚLECKÝ SOUBOR ONDRÁŠ Z BRNA Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ sídlí v Brně a jeho zřizovatelem je Armáda České republiky Velitelství sil podpory a výcviku. V roce 2004 oslavil 50 let od svého založení. Počátky činnosti souboru sahají do roku V Olomouci byl tehdy založen amatérský Vojenský soubor písní a tanců Jánošík, jenž roku 1957 přesídlil pod stejným názvem do Brna. K výrazným změnám došlo v roce 1993, kdy soubor změnil své jméno, z amatérského souboru se stal soubor poloprofesionální a v rámci hudební složky byl vytvořen Orchestr lidových nástrojů. Pod názvem Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ působí nyní v naší republice jako jediné profesionální těleso svého druhu, které patří ke špičce ve svém oboru. Soubor je tvořen mladými talentovanými umělci, ať již tanečníky, hudebníky či zpěváky. Inspiraci čerpá z lidové tradice, z projevu nejlepších zpěváků a vynikajících primášů, ale je si vědom i vztahu hudebních velikánů (např. Leoše Janáčka, Bély Bartóka, Jaroslava Juráška a dalších) k lidové tradici, hudbě a tanci. Vedle profesionálních uměleckých a organizačních pracovníků působí v souboru také amatérští členové, a to jak v taneční, tak i v hudební a pěvecké skupině. Díky Armádě České republiky může soubor pracovat v profesionálních podmínkách a také proto klade velký důraz na profesionální práci a interpretační úroveň všech svých členů. Od roku 1993 se VUS ONDRÁŠ dramaturgicky zaměřuje především na národopisné oblasti Moravy a Čech. V repertoáru se však nezřídka objevují i programová čísla, jejichž inspirací se staly lidové tance a melodie regionů Slovenska, Maďarska, Rumunska apod. Celková dramaturgie souboru se při tvorbě jednotlivých typů programů neomezuje pouze na umělecky ztvárněné folklorní pořady vycházející z lidových tradic, ale vytváří i divadelní programy s folklorní tématikou a dějovým námětem (Příběhy tancem vyzpívané 1999, Čertovinky 2004). Soubor připravuje i samostatné hudební programy, a to jak v podobě vystoupení svých cimbálových muzik, které hrají k poslechu i tanci, tak i v podobě hudebních koncertů, ve kterých často dochází k prolínání hudebních žánrů (folklor, vážná a etnická hudba) a v nichž často spoluúčinkují osobnosti folkloru (např. Luboš Holý, Dušan Holý, Lubomír Málek, Bohumil Smejkal, Karel Rajmic a mnoho dalších), ale také osobnosti a skupiny z jiných žánrů (např. Pavel Šporcl, Zora Jandová, český chlapecký sbor Boni pueri, skupina Natalika apod.). Kromě spolupráce s těmito osobnostmi je snahou souboru rovněž vyhledávat a široké veřejnosti představovat nové, doposud neobjevené" talentované zpěváky a muzikanty. Šíře uměleckého záběru tohoto téměř stočlenného kolektivu je svým způsobem jedinečná. Soubor každoročně uvádí také divácky oblíbené a ceněné vánoční koncerty a rovněž uskutečňuje výchovné koncerty pro dětské diváky. Souborové statistiky hovoří o tom, že ONDRÁŠ každoročně uskuteční vystoupení po celé České republice a s úspěchem reprezentuje i v zahraničí, kde získává vedle řady ocenění i své nové příznivce (namátkou lze jmenovat zájezdy do Izraele, Japonska, USA, Anglie, Francie, Holandska, Litvy a dalších států). Současný repertoár souboru tvoří různé druhy programů. Jsou to: celosouborové vystoupení Povedená sezóna aneb Z každého rožku trošku (10-14 tanečních párů, dívčí pěvecký sbor a orchestr lidových nástrojů) celosouborové vystoupení lidové taneční divadlo Čertovinky( premiéra ) (12-16 tanečních párů, dívčí pěvecký sbor a orchestr lidových nástrojů) vystoupení malých forem Veselé dovednosti ( premiéra ) (5 tanečních párů a cimbálová muzika) hudební koncert orchestru lidových nástrojů (v loňském roce slavnostní koncert Okouzlen(í) písní věnovaný nedožitým osmdesátinám dlouholetého uměleckého vedoucího Jaroslava Juráška ( Uherské Hradiště a Brno) vystoupení cimbálové muziky Hraje cimbálová muzika VUS ONDRÁŠ ( k poslechu i tanci, při nejrůznějších společenských akcích) koncert Vánoční vinšování s Ondrášem (orchestr lidových nástrojů se sólisty a dívčí pěvecký sbor) K rozšíření repertoáru jsou v současné době připravovány dva nové hudebně-taneční programy určené zejména pro dětské diváky: Zatoulané pohádky (pro věk 5-10 let) Rande naslepo aneb Hudebně-společenská převýchova (pro věk let) V roce 2004 byl Českou televizí Brno natočen a odvysílán dokument Padesátiletý ONDRÁŠ věnovaný 50. výročí souboru. Při této příležitosti byla vydána i reprezentační publikace s názvem Jánošík ONDRÁŠ 50 let vojenského uměleckého souboru. V březnu 2005 zemřel dlouholetý umělecký vedoucí VUS OND- RÁŠ Jaroslav Jurášek ( ), který působil v souboru téměř 30 let. Při příležitosti jeho nedožitých osmdesátin byla vydána publikace Jaroslav Jurášek - Kniha vzpomínek aneb Střípky vzácného života. Nedílnou součástí činnosti souboru je spolupořadatelství či účinkování na benefičních a charitativních akcích. VUS ONDRÁŠ je rovněž spolupořadatelem dalších každoročně se konajících významných kulturních akcí: cyklus letních folklorních večerů pod názvem F SCÉNA, který se koná v Brně na nádvoří Staré radnice a hradu Špilberk celoměstská akce Brno město uprostřed Evropy, aneb Festival zábavy pod hrady Špilberk a Veveří mezinárodní armádní folklorní festival Rožnovská valaška, který se koná vždy v červnu v areálu Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm pravidelné galakoncerty Zpěváčci Slávik (přehlídka vítězů celostátních soutěží dětských zpěváků České republiky a Slovenska). KONTAKTNÍ ADRESA: VUS ONDRÁŠ; P.O.BOX 541/A, Brno Tel.: ; fax:

12 MILITARY ARTISTIC ENSEMBLE ONDRÁŠ FROM BRNO The Military Artistic Ensemble ONDRÁŠ is resident in Brno, Czech Republic, and it is established and promoted by the Army of the Czech Republic Command for Support and Training Forces. In 2004, the ensemble celebrated 50 years from its establishment. The origins of the ensemble s activities date back to In that year, an amateur (non-professional) Military Ensemble of Songs and Dances Jánošík was founded in Olomouc, which moved to Brno in 1957, keeping its name. Significant changes took place in 1993, when the amateur ensemble became semi-professional and an Orchestra of Folk Instruments was created within its music section. Being now called the Military Artistic Ensemble ONDRÁŠ, it is presently active as the only professional body of its kind in the Czech Republic and belongs among the best artistic bodies in its genre. The ensemble incorporates young talented artists, including dancers, musicians and singers. It draws inspiration from the folk tradition, from the performances of the best folk singers and outstanding leading violinists, but is aware of the ties of the ingenious musicians and composers (e.g. Leoš Janáček, Béla Bartók, Jaroslav Jurášek and others) to the folk tradition, music and dance. Next to professional artists and administration staff, the ensemble involves also non-professional members, being active in its dance, music as well as singing sections. Thanks to the support from the Army of the Czech Republic, the ensemble can work in professional conditions. And indeed, it pays great attention to the professional level of work and interpretation of all of its members. Since 1993, the dramatic art performance of MAE ONDRÁŠ focuses on the ethnographical areas of Moravia and Bohemia (the two historic lands of the Czech Republic). However, its repertoire frequently includes also performances inspiring themselves by the folk dances and melodies of Slovakia, Hungary, Romania and other countries. In the production of the individual programmes, the overall dramatic repertoire of the ensemble does not limit itself to artistically adapted folk performances coming out of folk traditions, but also theatre performances are created with folk themes and a theatrical plot (Tales sung by the dance 1999, "Čertovinky" 2004). The ensemble prepares also separate music performances, both in the form of concerts of its dulcimer music bands performing for listening as well as for dancing, and in the form of larger music concerts often involving blending of music genres (folk, classical and ethic music) and starring great folk music artists (e.g. Luboš Holý, Dušan Holý, Lubomír Málek, Bohumil Smejkal, Karel Rajmic and many others) as well as great artists and ensembles of other music genres (e.g. Pavel Šporcl, Zora Jandová, Czech boys choir Boni pueri, the group Natalika, etc.). Next to cooperating with these great artists, the ensemble strives also to seek and present to the wide public new and so far "undiscovered" talented singers and musicians. The broadness of the artistic span of this ensemble of nearly hundred members is rather unique. Every year, the ensemble gives also Christmas concerts that are popular with the public and critically much acclaimed, and it also gives educating concerts for child audience. The statistics of the ensemble tell that in a year, ONDRÁŠ gives 150 to 200 performances all over the Czech Republic and represents the country also internationally, where it has received a number of awards and prizes and attracts new supporters (name just its missions to Israel, Japan, the USA, Great Britain, France, the Netherlands, Latvia and other countries). The current repertoire of the ensemble involves various programmes, including: whole-ensemble performance of A Good Season or rather A Bit from each Corner (10-14 dance couples, girls chor and an orchestra of folk instruments) performances folk dance theatre "Čertovinky" (12-16 dance couples, girls choir and an orchestra of folk instruments) performances of small forms Joyful Skills (5 dance couples and a dulcimer music band) premiere , Brno music concerts of an orchestra of folk instruments Musicians, play! (from the last season, the festive concert Enchantment by Song dedicated to the 80th birthday of the deceased, long-time artistic manager Jaroslav Jurášek Uherské Hradiště a Brno) performances of dulcimer musing band Playing is the dulcimer band of MAE ONDRÁŠ (for listening or dancing, on occasion of various social events) Christmas concert Celebrate Christmas with ONDRÁŠ (orchestra of folk instruments with solo singers and girls choir) To change the repertoire, we presently prepare a new whole-ensemble performance and a performance for the attention of in particular the child audience: Lost Fairy-Tales (for children 5-10 years old) Blind date or rather A Musical-Social Re-education (for children years old) In 2004, the Czech Television in Brno filmed and screened the document ONDRÁŠ is Fifty dedicated to the 50th anniversary of the ensemble. On this occasion, also a presentation book was published, entitled Jánošík ONDRÁŠ 50 years of the military artistic ensemble. In March 2005 died the long-term artistic manager of the MAE ONDRÁŠ Jaroslav Jurášek ( ), who had worked with the ensemble for almost 30 years. To commemorate his birthday anniversary there has been published the book Jaroslav Jurášek Book of Memories or rather Bits of the Precious Life. An integral part of the ensemble s activities is a co-production or performing in beneficial or charity events. MAE ONDRÁŠ is also the co-organiser of further annual art events, including: Series of summer folk evenings entitled the F SCENE, which takes place in Brno on the courtyard of the Old Town Hall an on the castle Špilberk; City-wide event Brno City in the Middle of Europe, or the Festival of Entertainment in the Foot-hills of the Castles Špilberk and Veveří; International army folk festival Rožnovská valaška, which takes place in June each year on the site of the "Wallachian Museum in Nature" in Rožnov pod Radhoštěm; regular gala-concerts Little Singers Slávik (a show of the winners of the nation-wide competitions of child singers of the Czech Republic and Slovakia). CONTACT ADDRESS: VUS ONDRÁŠ; P.O.BOX 541/A, Brno Tel.: ; fax:

13 MILITÄRKUNSTENSEMBLE ONDRÁŠ AUS BRÜNN Das Militärkunstensemble ONDRÁŠ hat seinen Sitz in Brünn und sein Gründer ist die Armee der Tschechischen Republik Kommandantur für Unterstützung und Ausbildung. Im 2004 feierte das Ensemble seinen 50. Jahrestag seit der Gründung. Die Anfänge der Tätigkeit des Ensembles gehen auf das Jahr 1954 zurück. In Olomouc wurde damals das Amateur-Militärensemble für Lieder und Tänze Jánošík gegründet, das im Jahre 1957 unter dem gleichen Namen seinen Sitz nach Brünn verlegte. Bedeutende Änderungen erfolgten im 1993, als sich der Name des Ensembles änderte, wobei aus einem Amateurensemble ein halbprofessionelles Ensemble und im Rahmen der Musik das sog. Orchester der Volksinstrumente gebildet wurden. Unter dem Namen Militärkunstensemble ONDRÁŠ ist das Ensemble zur Zeit in unserer Republik als einziger professioneller Körper dieser Art tätig, der zur absoluten Spitze in seiner Branche gehört. Das Ensemble wird durch junge talentierte Künstler gebildet, sowohl durch Tänzer, Musiker, als auch durch Sänger. Seine Inspiration schöpft es aus volkstümlichen Traditionen und aus Vorstellungen bester Sänger und ausgezeichneter Kapellmeister, wobei das Verhältnis der großen Musikgenies (z.b. Leoš Janáček, Béla Bartók, Jaroslav Jurášek und weitere) zur volkstümlichen Tradition, zur Musik und zum Tanz nicht außer Acht gelassen wird. Neben professionellen Kunst- und Organisationsmitarbeitern sind im Ensemble auch Amateurmitglieder tätig, und zwar sowohl in der Tanz-, als auch in der Musik- und Sängergruppe. Dank der Armee der Tschechischen Republik kann das Ensemble in professionellen Bedingungen arbeiten, und deshalb wird auch großer Wert auf professionelle Arbeit und ein hohes Interpretationsniveau aller Mitglieder gelegt. Seit dem Jahre 1993 konzentriert sich das Ensemble VUS ONDRÁŠ in dramaturgischer Hinsicht vor allem auf etnographische Gebiete Mährens und Böhmens. Im Repertoire sind nicht selten solche Programmnummern enthalten, die durch Volkstänze und Melodien verschiedener Regionen der Slowakei, Ungarns, Rumäniens, usw. inspiriert wurden. Die Gesamtdramaturgie des Ensembles ist bei der Bildung einzelner Programmtypen nicht nur auf künstlerisch gestaltete, auf volkstümlichen Traditionen basierende folkloristische Programme beschränkt, sondern es entstehen auch verschiedene Theaterprogramme mit folkloristischer Thematik und Handlungsthemen (Příběhy tancem vyzpívané (mit Tanz besungene Geschichten)) 1999, Čertovinky (Teuflische Geschichten) 2004). Das Ensemble bereitet auch selbständige Musikprogramme vor, und zwar sowohl als Musikaufführungen seiner Zimbalmusik, die zum Hören und zum Tanz spielt, als auch als Musikkonzerte, bei denen sich oft verschiedene Musikgenres überlappen (Folklore, klassische und ethnische Musik) und bei denen oft bekannte Persönlichkeiten der Folklore (z.b. Luboš Holý, Dušan Holý, Lubomír Málek, Bohumil Smejkal, Karel Rajmic und viele andere) und Persönlichkeiten und Gruppen anderer Musikgenres (z.b. Pavel Šporcl, Zora Jandová, tschechischer Knabenchor Boni pueri, Band Natalika, usw.) mitwirken. Außer der Zusammenarbeit mit diesen Persönlichkeiten bemüht sich das Ensemble auch, neue, bis jetzt nicht entdeckte" talentierte Sänger und Musiker zu finden und sie der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Der Umfang künstlerischer Tätigkeiten dieses beinahe hundertköpfigen Kollektivs ist gewissermaßen einzigartig. Das Ensemble organisiert alljährlich beim Publikum sehr beliebte und geschätzte Weihnachtskonzerte, sowie Bildungskonzerte fürs Kinderpublikum. Aus den Statistiken des Ensembles geht hervor, daß das ONDRÁŠ-Ensemble alljährlich Aufführungen in ganz Tschechien organisiert, wobei es auch relevante Erfolge im Ausland erreicht hat, wo dieser Körper neben einer Reihe Preise auch neues Publikum gewann (als Beispiel können Tournees nach Israel, Japan, in die USA, nach England, Frankreich, Holland, Litauen und in weitere Länder genannt werden). Das aktuelle Repertoire des Ensembles besteht aus verschiedenen Programmtypen. Es sind folgende: Aufführungen des gesamten Ensembles Gelungene Saison oder Aus jeder Ecke ein bisschen (10-14 Tanzpaare und Orchester der Volksinstrumente) Aufführungen des gesamten Ensembles Volkstümliches Tanztheater Čertovinky (12-16 Tanzpaare, Mädchensängerchor und Orchester der Volksinstrumente) Aufführungen kleiner Formen Veselé dovednosti (Lustige Gewandtheiten) (5 Tanzpaare und Zimbalmusik) Premiere am , Brünn Musikkonzert des Orchesters der Volksinstrumente (im vorigen Jahr das festliche Konzert Bezauberung durch das Lied gewidmet dem nichterlebten achtzigsten Lebensjahr des langjährigen künstlerischen Leiters Jaroslav Jurášek Aufführungen der Zimbalmusik Es spielt die Zimbalmusik VUS ONDRÁŠ (Zum Hören und zum Tanz, bei verschiedenen Gesellschaftsveranstaltungen) Weihnachtskonzert Weihnachtswünsche mit ONDRÁŠ (Orchester der Volksinstrumente mit Solisten und Mädchensängerchor) Zur Repertoireerweiterung werden gegenwärtig zwei neue vor allem für Kinderzuschauer bestimmte musikalischtänzerische Programme vorbereitet: Verirrte Märchen (für das Alter 5 10 Jahre) Rendezvous blindlings oder Musikalischgesellschaftliche Umerziehung (für das Alter Jahre) Im Jahre 2004 wurde vom Tschechischen Fernsehen Brno das Fernsehdokument Der fünfzigjährige ONDRÁŠ gedreht und gesendet, das dem 50. Jahrestag des Ensembles gewidmet ist. Bei dieser Gelegenheit wurde auch eine hochwertige Publikation mit dem Namen Jánošík ONDRÁŠ 50 Jahre des Militärkunstensembles herausgegeben. Im März 2005 starb der langjährige künstlerische Leiter des Ensembles VUS ONDRÁŠ Jaroslav Jurášek ( ), der im Ensemble fast 30 Jahre tätig war. Anlässlich seines nichterlebten achtzigsten Lebensjahrs wurde die Publikation Jaroslav Jurášek Buch der Erinnerungen oder Splitter eines seltenen Lebens herausgegeben. Einen untrennbaren Bestandteil der Tätigkeit des Ensembles bildet die Mitorganisierung oder Teilnahme an verschiedenen Benefiz- und charitativen Veranstaltungen. Das Ensemble VUS ONDRÁŠ ist ebenfalls Mitveranstalter von weiteren wichtigen Kulturveranstaltungen, die alljährlich stattfinden: Zyklus folkloristischer Sommerabende unter dem Namen F SCÉNA, der in Brünn auf dem Hof des Alten Rathauses und auf der Špilberk-Burg stattfindet. Veranstaltung für die ganze Stadt Brno die Stadt inmitten Europas oder Festival der Unterhaltung unterhalb der Burgen Špilberk und Veveří. Internationales Folklore-Festival der Armee Rožnovská valaška (Rožnover Axt), das jeweils im Juni im Areal des Walacher Museums unter freiem Himmel in Rožnov pod Radhoštěm stattfindet. Regelmäßige Galakonzerte Zpěváčci Slávik (Kleine Sänger - Nachtigall) (Siegerparade gesamtstaatlicher Musikwettbewerbe von Kindersängern der Tschechischen Republik und der Slowakei). KONTAKTANSCHRIFT: VUS ONDRÁŠ; P.O.BOX 541/A, Brno Tel.: ; fax:

14 CONSONANCY BENEATH ŠPILBERK OR THE MEETING OF MINORITY GROUPS ON F- STAGE SOUZNĚNÍ POD ŠPILBERKEM ANEB SETKÁNÍ NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN NA F SCÉNĚ Právo na národnostní a etnickou identitu jako součást lidských práv respektuje identitu příslušníků národnostních menšin jako jednotlivců i skupiny projevující se zejména vlastní kulturou, tradicemi či jazykem, má na zřeteli vytváření multikulturní společnosti a usiluje o harmonické soužití národnostních menšin s většinovým obyvatelstvem. Na území města Brna vedle sebe žijí příslušníci různých národnostních menšin a etnik, kteří se podílejí na kulturním, společenském a hospodářském životě a ve veřejných záležitostech. Připravili jsme pro návštěvníky F-scény společný koncert národnostních menšin, které žijí na území statutárního města Brna, ale i na celé jižní Moravě. V programu se Vám představí soubory, skupiny i sólisté z bulharské, maďarské, romské, ruské, řecké a slovenské národnostní menšiny. Společný multietnický koncert národnostních menšin je jedním z celé řady akcí společného soužití menšin a seznamování se s jednotlivými kulturami národů, které žijí kolem nás. Chceme široké veřejnosti ukázat tradiční lidovou kulturu, kterou si uchovávají jednotlivé menšiny, předvést návštěvníkům koncertu lidové tance, písně, tradice, zvyky, kroje, a tak připravit neobyčejný umělecký a kulturní zážitek vyvěrající z národních tradic a folkloru jednotlivých národů zúčastněných národností k vzájemnému obohacení účinkujících i diváků. The right of national and ethnic identity as a feature of human rights respects the identity of minority group members expressing especially by their own culture, traditions, or language, keeps in mind the creation of the multi-cultural society and stands out for intercommunity between minority groups and majority population. In the area of the city of Brno members of various minority groups and ethnicities have been living next to one another and they have been participating in the cultural, social, and economic life and public matters. For the visitors of the F-stage we have prepared the united concert of minority groups living in the urban area of Brno and South Moravia. The ensembles and soloists from Bulgarian, Hungarian, Romany, Russian, Greek and Slovak minority groups will be interpreted in the program. The united multi-ethnic concert of minorities is one of an entire range of events of co-existence of minority groups and meeting particular culture of various nations, which have been living around us. We would like to introduce the traditional folklore of particular nations, to interpret folklore dances, songs, traditions, customs, and costumes and to enrich the visitors with the extraordinary artistic and cultural experience rising from the national heredity of the performing nations and nationalities to the public. DAS MITKLINGEN UNTER DER BURG ŠPILBERK EINE BEGEGNUNG DER NATIONALEN MINORITÄTEN AUF DER F-BÜHNE Das Recht auf nationale und ethnische Identität als unvergesslicher Bestandtteil der Menschrechte respektiert die Identität der Mitglieder einer nationalen Minderheit, d.h. es respektiert sowie die Identität eines Einzelnen als auch Identität einer Gruppe. Die Identität präsentiert sich vor allem mit eigener Kultur, Bräuchen und Sprache und nimmt auch eine Entstehung von multikultureler Gesselschaft wahr sowie strebt nach einem harmonischen Zusammenleben von nationalen Minderheiten in der Gesellschaft an. Auf dem Gebiet der Stadt Brno leben Mitglieder von verschiedenen nationalen und ethnischen Minoritäten zusammen, die ihren Teil zum geselschafltichen, politischen und wirtschafltichen Leben in der Stadt beisteuern und sich auch in öffentlichen Angelegenheiten aktiv engagieren. Wir haben für Sie ein Konzert vorbereitet, in dem sich Mitglieder der nationalen Minderheiten, die nicht nur in der Stadt Brno, sondern auch in dem ganzen Südmärischen Kreis leben, präsentieren können. Sie sehen Ensebles, Tänzer und auch Solisten, derer Mitwirkenden Verträter der bulgarischen, ungarischen, russischen, roma, griechischen und slowakischen Minderheit sind. Das gemeinsame multiethnische Konzert der nationalen Minderheiten ist nur eins von ganzer Reihe von gemeinsamen Veranstaltungen, die auf Frage der Zusammenleben der Majorität mit ethnischen und nationalen Minderheiten und aufs Kennenlernen der einzelnen Kulturen der Ethnika und Minderheiten orientiert sind. Wir möchten der Öffentlichkeit eine tradiotionelle Volkskultur, die sich die einzelnen Minderheiten bewahren, zeigen, Volkstänze, Lieder, Bräuche und Traditionen sowie Trachten vorführenn lassen und dieserweise für die Besucher des Konzerts ein unvergessliches, kunstvolles Erlebnis vorbereiten, das aus den zahlreichen Traditionen und Folklor der Minderheiten quellt und zur Anreichung der Mitwirkenden sowie auch der Zuschauer beiträgt. KONTAKTNÍ ADRESA: Agentura MUZA Dr. Vlastimil Fabišik Chodská 19i Brno tel.:

15 FOLKLORE ENSEMBLE BYSTRINA BYSTRINA Z BANSKÉ BYSTRICE - SLOVENSKO Folklórny súbor Bystrina z Banskej Bystrice vznikol v októbri Viac ako 50 mladých ľudí, prevažne študentov stredných a vysokých škôl, ktorých spája spoločný záujem o slovenský folklór, sa snaží uchovávať ľudové tradície rázovitých regiónov Slovenska. Vyspelosť tohto amatérskeho telesa potvrdzuje skutočnosť, že folklórny súbor Bystrina na vysokej úrovni prezentuje tance z takmer celého Slovenska. Domácim i zahraničným obdivovateľom takto ponúka ucelený obraz o folklóre slovenského ľudu. Okrem tanečnej a hudobnej zložky má súbor aj inštrumentálnu a spevácku zložku. Precestoval takmer celú Európu a zúčastnil sa aj na festivaloch v Ázii a Afrike. Umeleckým vedúcim a choreografom je od jeho vzniku Ján Pivoluska, organizačnou vedúcou je Mgr. Stela Vrábeľová. Die Volkstanzgrupe Bystrina aus Banská Bystrica wurde am 1980 gegrúndet. Mehr als 50 jungen Leute, vor allem die Studenten der Mittel und Hochschulen, bearbeiten am hohen Niveau die Volkstraditionen von schneidigen Gebieten der Slowakei. Die Volkstanzgruppe hat 4 Bestandteile: Tanz-Music-Gesang-und Instrumental-gruppe. Sie realisierte viele kúnstlerische Tourne nach Asien, Afrika und Europa. Der kúnstlerische Leiter, Choreograph und Begrúnder der Volkstanzgruppe ist Ján Pivoluska. DAS FOLKLOREENSEMBLE BYSTRINA The folk ensemble Bystrina from Banská Bystrica was established in October It has more than 50 members, mostly students of high school and universities. What unites the members of the group is the idea of preserving Slovak folklore for next generations. Bystrina is an amateur ensemble, but in spite of that the performances of dancers, musicians and singers are of a very high standard. They cover all Slovakia presenting typical folk traditions of different Slovak regions. It has already danced in almost every country in Europe as well as in other parts of the would- Asia and Africa. Manager of the folk ensemble Bystrina, Ján Pivoluska, has also been the main choreographer of the group since its very beginning. KONTAKTNÍ ADRESA: Občanské sdružení BYSTRINA Ján Pivoluska vedoucí Radvanská Banská Bystrica, Slovensko Tel.:

16 SCHLESISCHES ENSEMBLE HELENA SALICHOVÁ SLEZSKÝ SOUBOR HELENY SALICHOVÉ Z OSTRAVY Soubor vznikl v roce 1977 v Ostravě-Porubě a to pod názvem SATINA. Založen byl etnografkou a uměleckou vedoucí souboru Hanou Podešvovou a Annou Buroňovou. O rok později začala tanečníky doprovázet cimbálová muzika pod vedením Jaromíra Dadáka, který je autorem všech hudebních úprav. V roce 1985 se rozšířil o dětskou taneční složku a od roku 1996 působí při Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava. Do názvu souboru bylo v roce 1982 přijato jméno akademické malířky Heleny Salichové, sběratelky regionálního folkloru. Její práce, zejména pak písňové zápisy, se staly podkladem pro velkou část hudební složky souborového repertoáru. Dalším zdrojem písní jsou cenné zápisy pořízené Františkem Sušilem, Františkem Myslivcem a Janem Vyhlídalem. Souborový repertoár je velmi pestrý. Snaží se oživovat vesnický folklor Opavského Slezska. Mezi tanečními čísly jsou klenotnicové choreografie zakladatelky souboru Hany Podešvové, která ve svých dvou čtyřdílných cyklech (Čtyři podoby Taňca, Polka jede) zachytila vývoj Taňce (Starodávný) a polky na Opavsku. Další stylizované choreografie přibližují kromě vesnického folklóru i lidové zvyky a obyčeje. (Koledy Opavského Slezska, Vítání jara, Cepový, Cupek, Chlopsky, Klobukovy, Ševčička v oboře a další.) Jsou zde i čísla čistě pěvecká a hudební. Svůj region soubor reprezentuje na různých festivalech a přehlídkách doma i v zahraničí. (Dolní Lomná, Velká Bystřice, Strážnice, Bystřice p. Hostýnem, Polsko Katovice, Německo Drážďany, Francie Saujon.) Od roku 2004 pořádá podzimní slavnost Třebovický koláč s pestrou hudební i taneční programovou náplní. Das Ensemble entstand im Jahre 1977 in Ostrava-Poruba unter dem Namen SATINA. Gegründet wurde das Ensemble von der Etnografin und künstlerischen Leiterin des Ensembles Hana Podešvová und von Anna Buroňová. Ein Jahr später entstand die Zimbelkapelle, deren Leiter Jaromír Dadák wurde. Er ist zugleich Autor von allen musikalischen Bearbeitungen. Das Kinderensemble besteht seit dem Jahre Seit 1982 trägt das Ensemble den Namen der akademischen Malerin Helena Salichová, der Sammlerin von regionaler Folklore. Ihre Arbeit, besonders die Liederaufzeichnungen, lagen einem großen Teil des Ensemblerepertoirs zu Grunde. Zu weiteren Quellen der Lieder gehören die von František Sušil, František Myslivec und Jan Vyhlídal anfertigten wertvollen Aufzeichnungen. Seit 1996 wirkt das Ensemble bei der VŠB-Technischen Universität Ostrava. Das Ensemblerepertoir ist sehr bunt. Es strebt nach der Belebung von der ländlichen Folklore. Unter den Tanzstücken gibt es auch die edlen Choreografien von der Ensemblegründerin Hana Podešvová, die in ihren zwei vierteiligen Zyklen (Vier Gestalten von Taněc, Die Polka fährt) die Entwicklung von Taněc (Starodávný Der Altertümliche) und der Polka in der Opava-Region erfasste. Die nächsten stilisierten Choreografien bringen außer der ländlichen Folklore auch die volkstümlichen Sitten und Gebräuche näher (Weihnachtslieder von Opava-Schlesien, Frühlingsbegrüßung, Erntetanz, Cupek, Chlopsky-Männertanz, Huttanz, Schusterin im Gehege u.a.). Es gibt auch reine Gesang- und Musikstücke. Das Ensemble repräsentiert seine Region auf verschiedenen Festivals und Vorstellungen sowohl zu Hause als auch im Ausland (Dolní Lomná, Velká Bystřice, Strážnice, Bystřice p. Hostýnem, Polen Katowice, Frankreich Saujon, Deutschland Dresden). Seit 2004 veranstaltet es Herbstfeier Třebovický koláč (Třebovicer Kuchen) mit einem bunten musikalischen und tänzerischen Inhalt. SILESIAN ENSEMBLE OF HELENA SALICHOVÁ The ensemble was formed in 1977 in Ostrava - Poruba, namely with the title of SATINA. It was founded by the ethnographer and artistic leader Hana Podešvová and by Anna Buroňová. A year later the cimbalon music group was set up, and Jaromír Dadák became its leader. He is also an author of all music arrangements. The children_s ensemble has been performing since In 1982 the name of the academic lady artist Helena Salichová, the collector of region folklore, was put in the name of the ensemble. Her work, particularly the song records, have become the foundation for great music components of the ensemble repertoire. The valuable records registered by František Sušil, František Myslivec and Jan Vyhlídal are furthur resources of songs. Since 1996 the ensemble has been acting at the VSB-Technical University of Ostrava. The repertoire of ensemble is very manifold. It tries to revive the Opavian Silesia village folklore. Among dances there are gem choreographies by Hana Podešvová, the founder of the ensemble, who in her four-piece dance cycle (The Variations of Taněc, The Polka Is Going) captured the development of Taněc (Starodávný The Age-Old) and the Polka in Opava region. The further stylized choreographies draw except village folklore even customs and habits to the audience. (Opavian Silesia Christmas Carols, The Welcome of Spring, The Flail, The Cupek, The Chlopsky The Menfolk Dance, The Hatdance, The little shoemaker girl in the game preserve and other things.) There are performances only choral or musical here. The ensemble represents its region at various festivals and shows in our country and abroad. (Dolní Lomná, Velká Bystřice, Strážnice, Bystřice p.hostýnem, Poland Katowice, Germany Dresden, France Saujon.) Since 2004 the ensemble has been giving a celebration called the Třebovice Cake with the colourful music and dance contents. KONTAKTNÍ ADRESA: Slezský soubor Heleny Salichové Lubor Kučera, vedoucí Maďarská Ostrava Poruba tel.:

17 FOLKLORE-ENSEMBLE ÚSMĚV HORNÍ BŘÍZA FOLKLORNÍ SOUBOR ÚSMĚV HORNÍ BŘÍZA Psal se rok 1958 a vesnice Horní Bříza v okresu Plzeň-sever si zapsala do své kroniky nový kulturní přírůstek - Folklórní soubor Úsměv. U jeho kolébky stál hudební redaktor-folklorista Zdeněk Bláha, který je dodnes jeho uměleckým vedoucím. Bohaté muzikantské a taneční zázemí okolí Horní Břízy, Dolnobělska, Plasska, Kralovicka a Plzeňska se stalo studnicí pro souborovou tvorbu. Postupem doby vytvořili svůj vlastní interpretační styl, na němž bylo zcela evidentní, z kterých folklórních kořenů vyrůstá. V češtině slovo úsměv navozuje radost a proto i hornobřízský Úsměv se snažil přinášet na jeviště vtip, veselost a dobrosrdečný humor. Z takových tradičních optimistických pramenů vybírá dodnes. Díky výborné kapele, znamenitým zpěvákům a interpretačním schopnostem tanečníků se soubor vypracoval mezi naše nejlepší folklórní kolektivy. V době konání celostátních folklórních festivalů v sedmdesátých a osmdesátých letech jako jediný soubor získal dvakrát hlavní cenu - v Popradu a v Košicích. I v dalších ročnících patřil k oceněným ať už za režii, nejlepší muziku či choreografii. Svůj vyhraněný styl a repertoár prezentoval soubor s úspěchem také na mnoha mezinárodních festivalech a zájezdech po Evropě. Soubor se prezentoval také samostatnými pořady v televizi, je zachycen i na několika video-záznamech, hostoval i v několika zahraničních studiích. V Českém rozhlasu nahrál přes 250 písní, gramofonové firmy mu věnovaly 5 LP desek a 6 CD. Ve své tvorbě se Úsměv stále snaží, aby byl hoden toho, co o něm řekl prof. Karel Plicka: "České písničky a tance mají vrozený optimismus, který ve vašem podání přímo rozkvétá." Im Jahre 1958 trug die Gemeinde Horní Bříza im Landkreis Pilsen-Nord einen neuen kulturellen Zuwachs in ihre Chroniken ein das Folklore-Ensemble Úsměv. An seiner Wiege stand der Musikredakteur und Volkskundler Zdeněk Bláha, der bis heute sein künstlerischer Leiter ist. Die reichen Musik- und Tanztraditionen in der Gegend um Horní Bříza, Dolní Bělá, Plasy, Kralovice und Pilsen waren die Quelle für das Schaffen des Ensembles. Im Laufe der Zeit bildete sich ein ganz eigener Interpretationsstil aus, bei dem ganz offensichtlich war, aus welchen folkloristischen Wurzeln er entstanden war. Úsměv" assoziiert im Tschechischen Freude, da es übersetzt Lächeln" bedeutet. Darum bemühte sich auch Úsměv" aus Horní Bříza, Spaß, Fröhlichkeit und herzlichen Humor auf die Bühne zu bringen. Aus solchen traditionellen optimistischen Quellen schöpft es bis heute. Dank einer ausgezeichneten Band, hervorragenden Sängern und den Interpretationsfähigkeiten der Tänzer gehört Úsměv" heute zu den besten Folkloreensembles in unserem Land. Während der nationalen Folklorefestivals in den 70er und 80er Jahren erhielt es zweimal den ersten Preis - in Poprad und in Košice. Auch in anderen Jahrgängen wurde es ausgezeichnet, ob nun für die Regie, die beste Musik oder die Choreographie. Seinen charakteristischen Stil und sein besonderes Repertoire präsentierte das Ensemble mit Erfolg auch auf vielen internationalen Festivals und Tourneen durch Europa. Das Ensemble stellte sich ebenfalls mit eigenen Sendungen im Fernsehen vor, ist auf zahlreichen Videoaufnahmen festgehalten und gastierte ebenfalls bei einigen ausländischen Schulungen. Im Tschechischen Rundfunk spielte es mehr als 250 Lieder ein, Plattenfirmen gaben 5 LPs und 6 CDs heraus. Bei seiner Arbeit bemüht sich Úsměv" ständig, dem gerecht zu werden, was Prof. Karel Plicka einmal über das Ensemble gesagt hat: "Die tschechischen Lieder und Tänze haben einen angeborenen Optimismus, der in Ihrer Darbietung direkt aufblüht." THE FOLKLORE ENSEMBLE "ÚSMĚV (SMILE)" FROM "HORNÍ BŘÍZA" It was the year 1958 and the town of Horní Bříza in the North rural district of Pilsen had a new cultural event to be recorded in its chronicle the folklore ensemble "Úsměv" was founded. Zdeněk Bláha, a music journalist and folklorist, was present at its birth and is still its artistic director. The great music and dance background of the areas of Horní Bříza, Dolní Bělá, Plasy, Kralovice and Pilsen became the source of the ensemble s artistic activities. Gradually they developed their own style of interpretation, whose background was evident. In the Czech language the word "úsměv (smile)" evokes joy; therefore the ensemble bearing the name endeavored to bring wit, joy and gentle humor to the stage. And it has been drawing on these traditional optimistic sources ever since. Thanks to its great singers and musicians in the band and the interpreting abilities of the dancers, the ensemble has found its place among the ranks of the best folklore collectives in our country. In the seventies and eighties when national folklore festivals were held, it was the only ensemble to be a- warded the main prize twice in Poprad and Košice. It won awards in later years too for its arrangement, music and choreography. The ensemble has successfully presented its distinguished style at many international festivals and tours all over Europe. It has also had its own TV shows, there are several video-recordings, and group has appeared in several foreign studios. It has recorded over 250 songs in the studio of Czech Radio and record labels have made 5 LP and 6 CD recordings with it. In its artistic production the "Úsměv" ensemble tries to remain worthy of what professor Karel Plicka said of it: "Czech songs and dances have a heritage of optimism, which your interpretation makes bloom." KONTAKTNÍ ADRESA: ÚSMĚV Luboš Kepka vedoucí U klubu Horní Bříza tel.:

18 VINNÉ SKLEPY LECHOVICE Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o. Vinafiská oblast Morava, podoblast znojemská Lechovice tel/fax: mobil: NAJDETE NÁS V BRNù Restaurace U kola, Radniãní 10 Restaurace Empire, obchodní dûm Rozkvût, nám. Svobody 2 DRAÎBA SEKTU ZE DNA VRANOVSKÉ P EHRADY nebo 777 1SEKTY ( )

19

20 KONTAKTNÍ ADRESA NA FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ JÁNOŠÍK BRNO: POZVÁNKA NA F SCÉNU 2007 Vážení přátelé, desátý ročník F SCÉNA 2007 se uskuteční od do Těšíme se na vaši návštěvu. INVITATION CARD F SCENE 2007 Dear Friends, the tenth F SCENE 2007 will be from 21 June to 21 July We are looking forward to welcoming you in our streets. FOS JÁNOŠÍK Brno tř. Kpt. Jaroše Brno mobil.: fax: EINLADUNG F SZENE 2007 Geehrte Freunde, der zehnte Jahrgang von F SZENE 2007 verläuft vom bis Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Vydal: Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ Redakčně připravili: Ing. Hana Maděrová, Čestmír Komárek a Jiří Musil Texty: plk. Mgr. Jiří Majkus, Dagmar Jurášková a Ing. Hana Maděrová Překlad: ABACK Brno, překladatelské služby Grafická úprava: Lenka Gajdová Tisk: AVIS, Praha V bulletinu jsou použity texty, překlady a fotografie vybrané z archivů folklorních souborů

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

JUNIOR RANGER PROJECT

JUNIOR RANGER PROJECT JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné krajinné oblasti nízkonákladová verze projektu Mladých strážců Květa Černohlávková, Praha 2007 Vydalo Ministerstvo životního prostředí JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat.

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat. INTERIÉRY NA KLÍČ h INTERIA MOST spol. s r. o. h Báňská 287, 434 01 Most h tel./zázn. +420/476 206 843, tel./fax h +420/476 208 091h hbankovní spojení KB a. s. Most č. ú. : 338 428 0227/0100 h Zapsána

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015 Projekt 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und

Více

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014 Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu Strany dohody: 1. Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ: 49240901 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen František Hrachovina přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen O firmě / About / Gesselchaft Hrachovina.cz Dne 4.2.1992 založil Miroslav Hrachovina dopravní

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA VY_32_INOVACE_AH_3_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz Národní park České Švýcarsko NP České Švýcarsko im NLP Böhmische návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko (nicht nur) im NLP Böhmische NP České Švýcarsko im NLP Böhmische NP České Švýcarsko NLP Böhmische

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 CZECH REPUBLIC AJ 3 Konverzační témata DUM č. 17 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

Ivan Prokop. výstavy - výběr:

Ivan Prokop. výstavy - výběr: Ivan Prokop * 9. 6. 1954, Praha volný fotograf, vý tvarník, člen Syndikátu novinářů, Spolku Muzeum Fotografi e Zabý vá se především hudební a divadelní fotografi í. Je autorem obalů audiovizuálních nosičů,

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-cte-04 Ich heiße Sven Holmström und komme aus Schweden. Ich bin 30 Jahre alt und wohne seit einem Jahr in Österreich.

Více

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Ca. 100 W Ca. 300 W Energienutzung früher Využití energie dříve Energieverbrauch und Bevölkerung

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7.roč.

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt?

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt? P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Katrin: Robert, wie stellst du dir also unsere Hausaufgabe vor? Robert:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh Téma Ročník Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Německý jazyk Osobní a společenský život Besuch einer Theatervorstellung

Více

STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ PAMÁTNÁ MÍSTA MEMORIES Zámek: Renesanční stavba. Dnes je v něm obecní úřad. Byl založen rodem Syrakovských v 16. století. The Castle: The Renaissance building. Today there is the

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

EGON SCHIELE ART CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV

EGON SCHIELE ART CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV EGON SCHIELE ART CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV Egon Schiele Národní galerie v Praze Pozdrav: LUBOŠ JEDLIČKA starosta Města Český Krumlov Úvodní slovo: Jan Koukal velvyslanec ČR v Rakousku Johannes Haindl velvyslanec

Více

Česko. Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm

Česko. Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm kultury Schnell zur Sache/Rychle k věci http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm /Finanční mechanismy EHP/Norsko Finanzielle

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

UNIVERSITÄT PARDUBICE PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT

UNIVERSITÄT PARDUBICE PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT Stránka 1 z 10 Text na deskách (pouze tištěná verze) UNIVERSITÄT PARDUBICE PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT ABSCHLUSSARBEIT 2007 Aneta Machková Stránka 2 z 10 Titulní list (Touto stranou začíná číslování práce.

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management - Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě EUROPEAN UNION European Regional Development Fund - IMPRESSUM - LEAD PARTNER Regionalmanagement Niederösterreich A- 3500 Krems, Gaswerkgasse 9

Více

HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE

HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE Also, ich arbeite bei der Firma seit sechs Jahren und bevor ich bei der Firma tätig war, hab ich gar nichts über Kaminöfen gewusst.

Více

Témata pro školní zkušební úlohy 3. části pracovního listu

Témata pro školní zkušební úlohy 3. části pracovního listu Témata pro školní zkušební úlohy 3. části pracovního listu 1. Die BRD geografische Informationen 2. Berlin 3. Arbeitsmarkt Bewerbung, Lebenslauf (tabellarischer Lebenslauf), mein Traumjob 4. Das Familienleben

Více

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména (4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména A + vyslovená souhláska podstatného jména (a good idea) = neurčitý člen AN + vyslovená samohláska a,e,i,o,u podstatného jména

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo projektu: Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu:

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory

Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory Vorteile & Stand grenzüberschreitender Tourismuskooperationen Výhody & stav přeshraniční spolupráce v cestovním ruchu 15.11.2011

Více

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Slovní zásoba: druhy sportu, popis místností v domě, části lidského těla, nemoci, dialog u lékaře, jídlo, v restauraci, denní režim, popis

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t : den 18. ugust 2013, in erlin Liebe laudia, wir haben uns lange nicht gesehen,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Anglicky mluvící země

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Anglicky mluvící země Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: Jméno a příjmení autora: Datum vytvoření: Anotace:

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Tomáš Görner Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Agentur für Natur und Landschaftsschutz

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft Plošné znečištění ze zemědělstv lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft zatížen ení vod živinami a pesticidy v české části mezinárodn rodní oblasti povodí Labe / Belastung mit Nährstoffen N und

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality Byty k pronájmu Apartments for rent Haštalská, Praha 1 #406254 Nově zrekonstruovaný světlý byt 3+1 (100 m 2 ), který se nachází v činžovním domě s výtahem v centru historického města. Byt je umístěný ve

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa.

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa. Spolupráce ekologických sdružení v česko-saském povodí Labe druhé sympozium 02. listopadu 2010 v Ústí nad Labem Zusammenarbeit von Umweltverbänden im sächsisch-böhmischen Elbraum Zweites Symposium am 02.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Lukáš Valeš aj9-kap-val-cte-12 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Přečtěte si následující článek o gladiátorech a odpovězte

Více