Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj: mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj: mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj."

Transkript

1 NEBUĎ RYCHLEJŠÍ NEŽ TVŮJ STRÁŽNÝ ANDĚL Když jsem poprvé ve svém životě slyšel před nějakou cestou radu, abych nebyl rychlejší, než můj strážný anděl, tak jsem se tomu usmál. A možná že jste se tomu teď zasmáli i vy. Nebylo mi tenkrát vůbec jasné, jak může být člověk rychlejší než anděl. Objektivně nemůžeme být rychlejší než náš anděl strážný, ale může se stát, že se o to budeme snažit. K naší vlastní škodě a ke škodě našich bližních. Je nanejvýš podivné doufat, že nás andělé budou ochraňovat proti naší vlastní vůli. Konkrétně jde o to, abychom na cestách a při různých odpočinkových aktivitách nebyli přehnanými suverény, abychom byli opatrní a ohleduplní a abychom se svěřili našim andělům strážným do ochrany. BH Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj: mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj. Ctnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj. Tělo, svět, ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám. A tak s tebou ve spojení ať vytrvám do skonání, po smrti pak v nebi věčně chválím Boha ustavičně. Amen.

2 FARNÍ ODPOLEDNE PRO VŠECHNY ANEB FARNÍCI SAMI SOBĚ Už v sobotu srdečně zveme všechny farníky, aby se stali aktivními účastníky akce, kde každý může být zároveň hostem i hostitelem. Pokusíme se ještě jednou získat nějaké peníze na opravu našeho kostela. Tentokrát jsme zvolili formu benefičního vystoupení národopisného souboru Břeclavan. Doufáme, že to bude lákavá nabídka pro všechny farníky i pro ostatní spoluobčany. Každý totiž může být dobročinný a ještě k tomu získat živý kulturní zážitek. No, a když už budeme zásobovat bar v kulturním domě a venku opékat klobásky, řekli jsme si, že by bylo dobré udělat i něco pro děti. Proto pro ně připravíme hry, při kterých se mohou zabavit jak ty nejmenší děti, tak i starší a taky dospělí, ať už budou na straně organizátorů nebo soutěžících. Pro starší farníky, kteří by si chtěli jen tak povykládat, bude k dispozici celé přísálí i stoly venku, uvidíme podle počasí. No a pro ty, kteří očekávají trochu adrenalinu, by měli vystoupit, rovněž formou benefičního vystoupení (tedy bez nároku na honorář), šermíři v keltském stylu. Budou to hosté z Prahy, kteří jezdí do Bořetic za vínem a moc se jim tu líbí. Sraz pro všechny je v hodin v kulturním domě a na sóle. Moc se na nás všechny těší i otec Ondřej. V organizačním týmu jsou zatím většinou samí mladí lidé, ale bylo by moc fajn, kdyby se zúčastnili úplně všichni farníci. Nové nápady na zpestření programu jsou vítány. Budete-li si chtít přinést něco k zakousnutí a nabídnutí, tak samozřejmě můžete. Rozhodně si ale kupte i něco v našem baru. Všechno, co se nám podaří utržit, jak v baru, tak na dobrovolném vstupném, půjde na konto opravy kostela. 2 w w w. b o r e t i c e - f a r n o s t. c z

3 Časový harmonogram FARNÍHO DNE: sraz organizátorů sraz všech farníků v přísálí KD a na sóle sraz všech dětí, které budou v tento den v Bořeticích vystoupení šermířů pro všechny občany na sóle vystoupení národopisného souboru Břeclavan pro všechny občany v KD (vstup ze sóla) PRVNÍ POLOVINA PRÁZDNIN MĚSÍC PLNÝ NAŠICH PATRONŮ Nevím, jestli jste si toho všimli, ale první polovina prázdnin je v liturgickém kalendáři plná našich patronů a ochránců. Hned na samém začátku prázdnin, 29. června, jsme oslavili slavnost svatých Petra a Pavla hlavních patronů naší brněnské diecéze. O pět dní později, 4. července, je památka českého světce svatého Prokopa opata. Den poté, 5. července, slavíme slavnost svatých Cyrila mnicha a Metoděje biskupa, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy. Ve čtvrtek 26. července, jak všichni dobře víme, má svátek patronka a ochránkyně naší bořetické farnosti, svatá Anna. No a o den později, 27. července si připomínáme památku moravských světců Gorazda, Klimenta, Nauma, Angelára a Sávu, žáků svatých Cyrila a Metoděje. A protože jsou prázdniny dobou cestování, je nejenom zajímavé, ale i dobré a prospěšné se zeptat nebo si najít, kdo je patronem místa nebo země, kam se na svých cestách dostaneme, a taky poprosit tohoto svatého o přímluvu a o ochranu. BH NAŠE FARNÍČATA ODJELA NA FARNÍ TÁBOR V sobotu odjely děti z našich tří farností Bořetice, Vrbice a Kobylí na další farní tábor do Stařeče u Třebíče. Pod vedením Martina Nováka, Františka Mrázka, Veroniky Novákové a dalších je čeká týden plný her, soutěží, nejrůznějších aktivit a snad i trochu vzdělávání. Letošní hlavní téma je Hrdinové ze Soluně. Děti se po celý týden budou seznamovat se životem a odkazem dvou velice významných světců Cyrila a Metoděje. A kdo ví - možná, že nám děti po návratu budou barvitě referovat 3 w w w. b o r e t i c e - f a r n o s t. c z

4 o všem, co se o těchto patronech Evropy dozvěděly. Přejeme dětem týden plný krásného společenství a nezapomenutelných zážitků, a všem vedoucím pevné nervy a trpělivost. Vzpomeňme si na ně ve svých modlitbách, aby se všichni ve zdraví vrátili zpátky domů. JT ŽENSKÉMU PĚVECKÉMU SBORU TO ZPÍVÁ PĚKNĚ OD PLIC Na přání našeho pana faráře se začátkem roku 2012 začaly scházet bořetické farnice, aby společně začaly nacvičovat starodávné i novodobé chrámové písně, kterými budou obohacovat mše svaté i další akce. Schází se v sobotu v podvečer pod vedením naší výborné bývalé varhanice Marie Machálkové a společné zpěvy si opravdu užívají. A už mají za sebou i první veřejná vystoupení úplně poprvé doprovodily svým zpěvem zcela bez varování mši svatou v úterý 5. 6., a nutno říct, že farníci, kteří ten den byli na mši, nevěřili vlastním uším. Poklonu jim složil i sám otec Ondřej. No a podruhé jsme je mohli slyšet i na adoračním dnu při návštěvě sester Bernadetty a Alžběty ze Schönstattského hnutí v sobotu v doprovodu našeho nově objeveného varhaníka Petra Machače. Obsazení: Varhany: Machálková Marie, Soprán: Terezka Pazderová (též kronikářka), Marie Popovská, Božena Komárkova, Ivana Šťavíková, Marie Režná, Jana Moravcová, Marie Duhajská, Danuše Petrásková, Dáša Popovská, Alt: Iva Machačová, Marta Langerová, Helena Vomáčková, Marie Kuchyňková. "Věříme, že nadšení, které v nás vládne nám vydrží, abychom spolu zažívaly v tomto společenství hodně radost a přátelství, ke cti a slávě Toho, který je vším." MK 4 w w w. b o r e t i c e - f a r n o s t. c z

5 NAŠI SENIOŘI NA POUTI V OLOMOUCI Ve středu pozval otec Ondřej všechny babičky a dědečky na další Pouť seniorů, tentokrát do Olomouce a na Svatý Kopeček. Opět jsme si užili krásný den... Naše pouť začala v 8 hodin ráno, kdy nás do svého korábu naložil náš spolehlivý dopravce, pan Josef Otáhal z Kobylí. Náš cíl byl jasný - překrásné město Olomouc a ještě krásnější poutní místo Svatý Kopeček. 48 osob - tolik se nás do autobusu tak tak vešlo. Cestou nás trochu zaskočila kolona na dálnici, která se ale jako zázrakem pohnula vpřed v momentě, kdy se babičky začaly modlit radostný růženec. Skvělá rada pro všechny řidiče - když uvíznete v koloně, začněte se modlit! :-) Po příjezdu do Olomouce jsme nejdřívě zavítali do katedrály sv. Václava, kde jsme společně slavili mši svatou přímo v hlavním presbytáři. A zcela spontánně se k nám přidávali i okolo stojící a fotící turisté. Podívali jsme se do krypty pod katedrálou i do krypty pod kryptou, viděli jsme kapli s ostatky svatého otce Jana Pavla II., prohlédli si katedrálu a vyslechli si něco z historie od našeho průvodce, pana Kučery. Z katedrály jsme zamířili přímo do kaple sv. Anny, kde jsme se pomodlili litanie ke sv. Anně za naše farnosti. Oběd jsme měli připravený v útulné restauraci přímo naproti Arcibiskupského paláce. Dali jsme si pořádně do nosu. :-) Po obědě na nás čekaly sestry Michaela a Karolína z Kongregace Milosrdných sester Nejsvětějšího kříže, které nás zavedly do kaple Narození Pána Ježíše v Arcibiskupském paláci. Zde jsme se společně pomodlili Korunku k dítěti Ježíš. Po modlitbě nás sestřičky zavedly do Andělského sálu, kde jsme se dozvěděli něco o kongregaci a jejím poslání. Na svatém Kopečku nás čekal otec Klement, který nás provedl bazilikou, povyprávěl zajímavou historii a odvedl do ambitu, kde jsme se pomodlili křížovou cestu za naše rodiny a děti. Celý den jsme pak zakončili ve stánku se zmrzlinou a zákusky, což bylo asi to nejpříjemnější zakončení krásného dne. Necháme se překvapit, kam nás otec Ondřej vyveze příští rok... :-) JT 5 w w w. b o r e t i c e - f a r n o s t. c z

6 NÁVŠTĚVA SCHÖNSTATTSKÝCH SESTER MARIINÝCH A ADORAČNÍ DEN NAŠÍ FARNOSTI Ačkoliv to zpočátku mohlo působit zmateně, že jsme skloubili dvě věci dohromady, a sice návštěvu sester M. Bernadetty a M. Alžběty od putovních svatyněk a adorační den, ukázalo se, že je mezi nimi zásadní souvislost. Putování svatyněk po rodinách má totiž přivést lidi k touze adorovat Pána Ježíše v Nejsvětější svátosti. Tento obraz Marie s Ježíškem nám připomíná, že Panna Maria není ničím jiným než ukazatelem a směrovkou ke Kristu. Celou půlroční přípravu jsme svěřovali taky patronce naší farnosti sv. Anně, mamince Panny Marie. Svatá Anna musela mít radost, že právě v našem kostele byl s velikou láskou a radostí oslavován náš Vykupitel i Jeho Matka. Ta radost byla vidět všude. Už v pátek při příjezdu sester do Kobylí byla cítit sváteční atmosféra. Otec Ondřej jim vyšel vstříc na nádvoří před farou a spolu s bořeckými farníky je velmi přátelsky uvítal, přestože se díky jejich zajížďce mše svatá zpozdila o čtvrt hodiny. Na faře pak byla k našemu údivu nachystaná velká hostina. V sobotu se na půl třetí hodinu začali scházet lidé z Bořetic, Kobylí, Vrbice, ale i z okolních farností. Přijeli až ze Žarošic, Šakvic, Křepic, Dolních Dunajovic a Velkých Němčic. Tam všude putují svatyňky. Po modlitbě růžence zazpíval náš nový ženský pěvecký sbor za varhanního doprovodu Peti Machače krásnou mariánskou písničku. Následovalo milé uvítání všech poutníků naší panem farářem. František Mrázek pak pronesl promluvu o adoraci na text Písma o putování tří mudrců k právě narozenému Spasiteli. Na pokyn ve snu se navzdory Herodově žádosti mudrci z Betléma vydali jinou cestou, než po které přišli. Toto poselství by mělo platit i pro nás. Nemáme se bát vykročit ze starých zaběhnutých kolejí a s klidem vyjít na cestu, která se pro nás otvírá. Někdo možná zaslechl takovou Boží pobídku už v tento den při ztišení během večerní adorace a někdo ji zaslechne třeba později z úst jiného člověka. Na Františkovu promluvu navázala adorační sestra M. Alžběta. Tu zase oslovil jiný text Bible, a to o první adoraci vůbec, jíž bylo 6 w w w. b o r e t i c e - f a r n o s t. c z

7 klanění sv. Alžběty a nenarozeného Jana Křtitele rovněž ještě nenarozenému Ježíši. Sv. Alžběta to vyjádřila slovy: Hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém těle (L 1,44). Sestra M. Bernadetta pak mluvila o putování svatyněk, které začal v jižní Brazílii J. Pozzobon, a nepřetržitě trvá od roku Původně si plánoval, že bude putovat jen pár měsíců, ale když viděl, že se skrze návštěvu P. Marie ve svatyňce uzdravují vztahy v rodinách i mezi sousedy, pokračoval bez přestávky ve svém nesmírně obětavém putování až do své smrti v roce Jeho přáním bylo, aby se svatyňky rozšířily do celého světa, a to se mu i splnilo. Čtyřhodinová večerní adorace byla rozdělena na dva bloky, nejdříve 2 hodiny tiché a pak dvě hodiny meditativní adorace doprovázené andělskými zpěvy Deo Gratias. Byla to oáza klidu v jinak událostmi a setkáními nabitém dni. V neděli se sestry zúčastnily jak mše svaté v Bořeticích, tak na Vrbici, kde rovněž přednesly poselství jejich apoštolátu. Krásnou, i když neplánovanou, tečkou programu bylo osobní krátké rozloučení otce Ondřeje se vzácnou návštěvou z Rokole u Nového Města nad Metují při obědě na Modrých Horách. Sestry všem moc děkují za vlídné přijetí a všem organizátorům za perfektně zvládnutý program. Návštěvníci ze vzdálených farností s doprovodem 2 kněží byli také velmi potěšeni pěkným a pohostinným přijetím, které jim společně nachystali farníci z Bořetic, Vrbice a Kobylí. Otec Ondřej děkuje všem zúčastněným a přeje hojné duchovní plody. Poděkování patří také zaměstnancům obce, že nám před farou opět krásně připravili posezení pod stanem. Na závěr několik údajů, kterých si sestra Bernadetta všimla jako velmi významných v souvislosti s datem jejich návštěvy: adorační den farnosti Bořetice a zároveň 16. výročí ode dne, kdy byl blahoslaveným Janem Pavlem II. blahořečen zatím jediný blahoslavený schönstattský kněz P. Karel Leisner, který byl vysvěcen v koncentračním táboře Dachau, kde odsloužil svou primiční a zároveň jedinou mši svatou, než na následky čtyřletého věznění zemřel na svátek sv. Jana Křtitele. MM 7 w w w. b o r e t i c e - f a r n o s t. c z

8 UFF, NOC KOSTELŮ JE ZDÁRNĚ ZA NÁMI V pátek se naše farnost poprvé zapojila do celostátního projektu Noc kostelů a rovnou ho spojila s benefičním koncertem kapely Žalman a spol. Na všech pořadatelích bylo vidět, že už nám asi trochu chybí éra AnnaFestů, kdy se celá naše farnost ponořila do tvořivého chaosu a společnými silami připravovala program pro všechny, kteří se k nám přijeli podívat. Možná proto jsme si celé odpoledne náramně užívali a vůbec nám nevadilo ani nevyzpytatelné počasí, které celý den hrozilo vichrem a deštěm. I když se celá akce vydařila a dorazila k nám spousta lidí z blízkého i dalekého okolí, přesto nejednoho pořadatele zarazilo, jak málo se přišlo podívat místních. A nejednoho z nás napadla otázka - kdyby nebyl součástí Noci kostelů koncert Žalmana, dorazil by vůbec někdo? Po sedmé hodině večer se celý areál kolem kostela začal plnit auty skalních fanoušků i zvědavců na Žalmana a podle chování většiny z nich bylo na první pohled jasné, že jsou v kostele poprvé. Cestou se možná na chviličku zastavili ve stanech s výstavou knih a ornátů, podívali se na věž a vyslechli si něco o historii našeho kostela. A je to tak správně, vždyť právě pro takové je určena Noc kostelů. I když jejich hlavním motivem příjezdu byl Žalman, možné se přece jenom něco málo dozvěděli i o naší víře. Děkujeme vám všem, kteří jste obětovali svůj volný čas a ochotně toto krásné odpoledne připravili - babičkám za vynikající buchty a pomazánky, vinařům za vína, obci Bořetice za zapůjení stanů, otci Josefu Zouharovi a našemu jáhnu Františkovi za přípravu mše svaté a adorace, paní Lence Grůzové za přednášku o historii kostela, obsluhujícím ve stanech a průvodcům na věži, hasičům za program pro děti, schole Deo Gratias za vedení noční adorace, našim farníčatům za zpěv a všeobecnou pomoc a vám všem, kteří jste se akce zúčastnili. Výtěžek, který je určen na opravy střechy, činí Kč. Děkujeme. Krásná pokladnička ve tvaru našeho kostela, kterou vyrobily naše děti, zůstane i nadále v našem kostele a můžete do ní dál vhazovat své další příspěvky. Fotky a video z akce najdete na farním webu. JT 8 w w w. b o r e t i c e - f a r n o s t. c z

9 DĚCKANÁDA V HUSTOPEČÍCH POD VODOU V sobotu se v Hustopečích už podruhé konalo Děkanátní setkání dětí - Dě(c)kanáda 2012, na jejíž realizaci se podílelo i několik našich farníků a především pak farníčat. Letošní téma bylo "Pomoz nám postavit Noemovu archu" a tak se kolem kostelíka už od rána začala scházet nejrůznější zvířata, která se do archy chtěla dostat. Ani jsme se jim nedivili, protože počasí vypadalo tak, že se opravdu chystá další potopa... :-) Děti po celé dopoledne obcházeli s lodním deníkem stanoviště s nejrůznějšími zvířátky a sbíraly body, za které od Noeho získávaly krmení do archy - na takovou dlouhou plavbu je přece třeba řádně se zábobit. A tak se děti seznámily s budoucími pasažéry archy - koně, ovce, kozy, psi, chameleoni, králíci, osmáci, ptáci apod. A koho zvířátka omrzela, mohl si třeba zahrát obří MaxiPexeso, nebo vyrobit deskovou hru či nějaký originální šperk z kamínků a kamenů. Prostě o dopolední zábavu nebyla nouze. Na oběd, který nám opět uvařili a darovali kuchtíci z Hotelu Rustikal (za což jim moc děkujeme) jsme se sešli v jídelně, kde jsme také rozhodli o tom, že plánovaná poobědová bojová hra v terénu se kvůli zvyšujícím se hladinám vod musí zrušit. A tak jsme náš program zakončili krásnou mší svatou, na jejímž konci jsme do světa vypustili sedm holubic s prosbami, které si sami děti vymyslely při mši svaté. I přes velmi špatné počasí se do Hustopeč dostavilo přes sto dětí s dospělými doprovody - dovede si představit ten šrumec... :-) Fotky a video z akce najdete na farním webu. JT Dnes Vám představujeme stránky rádia Proglas Na těchto stránkách se můžete seznámit s pořady vysílanými tímto rádiem, s jednotlivými redaktory a s ostatními záležitostmi týkajícími se tohoto křesťanského rádia. Co je ale možná ještě důležitější, z těchto webových stránek si můžete toto rádio přímo on-line pustit a poslouchat jej. Tuto možnost ocení především ti s vás, kteří 9 w w w. b o r e t i c e - f a r n o s t. c z

10 nemají doma kvalitní signál tohoto rádia, ale taky ti, kdo jsou na cestách třeba i daleko v zahraničí a pro něž je internet jedinou možností, prostřednictvím které si lze vysílání Proglasu poslechnout. BH ARCHANDĚLÉ Jak již bylo řečeno v úvodníku, neměli bychom o prázdninách zapomínat na své strážné anděly, a často se k nim modlit. Neméně důležití a zajímavý jsou pro nás ale i tzv. archandělé. Především pak archanděl Michael, ke kterému se v naší farnosti modlíme po každé mši svaté, a jehož vitráž zdobí první okno vpravo u presbytáře našeho kostelíku. ARCHANDĚL MICHAEL Michael, jeden ze tří andělů stojících před trůnem Božím je ve Zjevení svatého Jana líčen jako velitel vítězných nebeských vojsk v bitvě proti Satanovi a jeho silám. Bůh ho poslal, aby vypudil Lucifera, který vedl vzpouru mezi anděly. Michael je zpravidla ztotožňován s andělem Páně Starého zákona, který byl ochráncem Izraele. Michael je také andělem, který přijímá duše zesnulých a váží je. Pro tuto činnost se stal patronem obchodníků s potravinami a zaměstnanců obchodních středisek. Mnohokrát se lidem zjevil, poprvé v pátém století na Monte Garganu v Itálii. Zjevení, ke kterému došlo v osmém století, zavdalo podnět k založení opatství Mont-Saint-Michel v Normandii. Svátek: 29. září (nyní společně s Gabrielem a Rafaelem). Kult: Vznikl na Východě, na Západ se začal šířit od pátého století. Dále je patronem: bitev, bezpečnostních sil, výsadkářů, rentgenologů a odborníků na radioterapii, umírajících. Atributy: váhy, drak, meč. ARCHANDĚL GABRIEL Archanděl Gabriel se v Bibli objevuje celkem čtyřikrát, pokaždé v úloze Božího posla, proto se také stal patronem diplomatů, kteří jsou právě tak jako on nositeli poselství. Ve starém zákoně vysvětluje Danielovo vidění a také prorokovi oznamuje, kdy k němu přijde Mesiáš. V Novém zákoně 10 w w w. b o r e t i c e - f a r n o s t. c z

11 Zachariášovi předpovídá, že se mu narodí jeho syn Jan Křtitel. Gabrielovou hlavní úlohou však bylo to, že ho Bůh vyslal k Marii: počneš ve svém lůně a přivedeš na svět syna a dáš mu jméno Ježíš. Svátek: 29. září (dříve 24. března). Kult: V Římě i po celém křesťanském světě patrný už v počátečním období šíření víry. Poprvé byl vzýván v sedmém století. Dále je patronem: telekomunikací, televize, rozhlasu, pošt, filatelistů. Atributy: kopí, štít, lilie. ARCHANDĚL RAFAEL Svatý Rafael, ukazatel Boží lásky, poráží ducha nečistoty, nestoudnosti a poživačnosti. Pomáhá nám, abychom pod dohledem Neposkvrněné a s její pomocí se stali čistí na těle i na duši a poráželi hřích smilství. Svatý Rafael je andělem lásky, posily, zdraví a správné volby. Svatý Rafael nám pomáhá rozeznat pravou lásku od lásky prchavé. Jemu a jeho andělům je svěřena svátost Ducha Svatého biřmování. Jako strážce biřmování a sluha Ducha Svatého odívá nás šatem planoucí lásky. Archanděl Rafael provázel mladého Tobiáše na jeho cestě. Je patronem cestujících, uprchlíků, lékařů, mládeže, snoubenců a kněží. Vyprošuje milost moudrosti, intelektu, rady, síly, zbožnosti a svaté bázně Boží. Máme ho vzývat při důležitém rozhodování, na cestách, před operací, proti závadným pokrmům a lékům, a proti každému nedostatku lásky. Svatý Rafaeli, archanděle, přijď a provázej nás svou pomocí. Rozmnož v nás svou sílu a svou lásku. Dej, ať láska k Bohu a k Neposkvrněné vítězí v našich srdcích proti nenávisti a nečistotě světa. 11 w w w. b o r e t i c e - f a r n o s t. c z

12 ŽÍT JAKO KŘESŤAN Kdy je někdo opravdu křesťanem? Při jedné anketě, jak si lidé podle běžného mínění představují křesťana, bylo řečeno: "Křesťan se musí řídit mnoha příkazy a zákazy, horlivě se modlit a u katolíků k tomu přistupuje, že musí v neděli jít do kostela." - Obraz křesťana může být sotva žalostněji zkreslen. Což radostná Boží zvěst skutečně záleží jen v omezeních a příkazech? Bylo by dobré vrátit se teď ke 28. kapitole a přečíst si, co se tam říká o milosti. Milostí se člověk rodí k novému životu, takže "se smíme nazývat Božími dětmi" (1Jan 3,1). Tato účast na Božím životě vytváří vlastní existenci křesťana. Život víry a milosti však není pouhým teoretizováním, ale má každodenní konkrétní podobu. Proto Písmo říká: "...jako tělo bez duše je mrtvé, tak i víra bez skutků je mrtvá." (Jak 2,26) O svědomí a vině byla zmínka v kapitole 33. Zde pouze stručně uvedeme obsah "Desatera", které je morálním kodexem věřícího křesťana. 1. V jednoho Boha věřiti budeš. Nebudeš mít jiné bohy mimo mě. Křesťan se vzdělává ve víře, která je směrnicí jeho života. V každé životní situaci si zachovává vyrovnanost a obrací se k Bohu s hlubokou důvěrou a láskou. Křesťan se denně setkává s Bohem v modlitbě. Křesťan není pověrčivý. 2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. Kdo má správnou představu o Bohu, ten o něm mluví vždy s úctou. Křesťan nezneužívá jméno Boží, nemluví posměšně o Bohu a o věcech víry a nikdy nepřísahá lehkovážně nebo křivě. 3. Pomni, abys den sváteční světil. Křesťan se každou neděli setkává s ostatními bratry a sestrami ve víře při společné bohoslužbě a neruší nedělní klid a zotavení těžkou prací. 4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi. Křesťan, i když už jako dospělý a samostatný člověk nemá vůči rodičům závazek poslušnosti, chová se k nim laskavě a pozorně a je ochotný jim pomoct. Vlastním dětem věnuje potřebný čas k výchově, seznamuje je se 12 w w w. b o r e t i c e - f a r n o s t. c z

13 zásadami víry a vede je ke křesťanskému životu. Křesťan respektuje autoritu představených. 5. Nezabiješ. Křesťan vidí v každém člověku Krista, kterému v bližním může sloužit. Je proto vždy laskavý a přátelský, snaží se druhé pochopit. Uvědomuje si svou zodpovědnost za zdraví a život svůj i bližních, neubližuje, nepěstuje v sobě nenávist a ochotně odpouští. Křesťan neničí klíčící život (potrat). 6. Nesesmilníš Nepožádáš manželky bližního svého. Celé lidské tělo je krásné Boží dílo, je dobré. Pohlavní síly podněcují v mladých lidech životní elán, vedou k hledání životního partnera a k založení domova a rodiny. V manželství slouží pohlavní síly k předávání života a k vzájemnému obdarování láskou. Pudový život však musí být ovládán duchem. Křesťan nezneužívá sobecky pohlavní pud (cizoložství, pohlavní styk mimo manželství, sebeukájení). V manželství pečuje o to, aby intimní manželský život byl společně prožitou radostí a prohloubením lásky. Křesťan neodmítá děti ze sobeckých důvodů. 7. Nepokradeš Nepožádáš statků bližního svého. Křesťan je vždy poctivý. Nepodléhá chamtivosti, nekrade. Není lakomý, ale ani rozhazovačný. Dělá poctivě práci, za kterou je placen. 8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému. Křesťan je čestný a upřímný, nelže a nesvědčí nepravdivě o svém bližním. Křesťan nepomlouvá a dovede zachovat svěřené tajemství. Na otázku, které přikázání je největší, dal Ježíš tuto odpověď: "Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci." (Mt 22,37-40) Myšlenky k pokání: Můj Bože a Otče, tys mi dal veliký dar života, tys mě zahrnoval svou láskou. A já - já byl k tobě lhostejný. Svými špatnými činy jsem tě urážel a zrazoval. Odpusť mi mé viny. Upřímně lituji a jsem odhodlán nedopustit se ničeho, čím bych ztratil tvou lásku. Pomoz mi, abych se stal lepším. Dej mi sílu a odvahu, abych byl dobrým a spravedlivým člověkem a křesťanem. 13 w w w. b o r e t i c e - f a r n o s t. c z

14 JE ODPOČINEK PRÁVEM, ANEBO POVINNOSTÍ ČLOVĚKA? z knihy Jak to vidí Marie Svatošová Bylo by velice zajímavé nechat studenty tento námět zpracovat třeba při maturitních písemkách z češtiny. A ještě zajímavější by pak bylo po večerech si ta jejich slohová cvičení pročítat. Nepochybuji o tom, že by ti mladí lidé dokázali snést obrovskou hromadu argumentů jak ve prospěch práva, tak ve prospěch povinnosti odpočívat. Psát o tom teoreticky je totiž něco docela jiného, než se s tím vypořádávat v každodenním životě. V něm už to tak jednoduché není. Problémy začínají často už v peřince - proč jinak by vynalézaví dospělí vymýšleli ukolébavky nebo vyráběli kolébky a podobné další pomůcky. Nevím, kdo a kde jako první použil výraz "po o". S údivem jsem ale zjistila, že ho běžně používají předškoláci ve všech koutech republiky, když vyjednávají s babičkou, aby je vyzvedla ze školky před povinným spaním. Prostě po obědě, ve snaze vyhnout se nedobrovolnému odpočinku. Dodnes si pamatuji, jaká to byla úleva, když tehdy naše paní učitelka netrvala na spánku, ale stačilo jí, že máme přivřené oči a nebudíme ostatní děti. O pár let později by si člověk rád po obědě schrupnul, ale už to nešlo. Přišly povinnosti, nejdřív školní, pak pracovní, a když konečně přišel i důchod, potvrdily se předpovědi starších, že v důchodu je času ještě méně. Z toho plyne, že není moudré odpočinek odkládat na dobu, kdy na něj budeme mít čas, protože ten budeme mít až v hrobě. A do něj bychom se paradoxně mohli dostat předčasně právě proto, že jsme potřebu odpočinku dlouhodobě podceňovali. Naštěstí je svět uspořádán tak, že se střídá den a noc, světlo a tma, a už to samo o sobě člověka nutí, aby se podřídil nějakému řádu. I když to - tak jako v té školce - zkouší v rámci možností ošulit. Vymyslel žárovku, aby si prodloužil den a zkrátil noc. Někdy se to 14 w w w. b o r e t i c e - f a r n o s t. c z

15 hodí, ale když je toho moc a je to často, tak už to škodí. Nejenom člověku, který se nevyspí, ale i těm kolem, protože nevyspalý a unavený člověk je mrzutý a protivný a druzí tím trpí. Vím, o čem mluvím, protože se mi to stalo. Řádila chřipka a mou ordinací prošlo ke stovce lidí za den. Po téhle šichtě následovala noční pohotovostní služba s mnoha výjezdy a ráno opět rovnou do práce, kde čekala další stovka nemocných. Mezi nimi pacient, který řekl nahlas, co si myslel: "Paní doktorko, vy se na mě zlobíte? Proč? Co jsem vám udělal?" Naštěstí to vyslovil nahlas a tak se nedorozumění dalo snadno vysvětlit. Bez problémů pochopil a uznal, že při takové únavě už nemám sílu přinutit se k úsměvu, který ode mne právem očekával. Ale kolik lidí si asi za ten den pomyslelo totéž, nic neřekli a tak odcházeli s nepříjemným pocitem, že mezi námi není něco v pořádku. Krátké každodenní (aspoň ty noční) odpočinky jsou životní nutností. Tomu se v určité míře musí podřídit každý, ať chce nebo nechce. Na dobrovolnosti jednotlivce však je, zda bude nebo nebude "sedmého dne odpočívat", jak doporučuje Bible. Vlastně zde nejde o pouhé doporučení, ono tu jde o přikázání. Jeho účelem není jenom obnovit tělesné síly, ale také "světit neděli". To je něco víc, než pouhá regenerace sil. Člověk, má-li být hoden toho jména, by se měl taky občas zastavit, uvědomit si odkud kam putuje (nebo se žene), měl by projevit vděčnost (je za co děkovat) a měl by si ujasnit, co a jak dál. Jednou za čas je žádoucí udělat i větší inventuru, zastavit se trochu déle, korigovat chyby, vyprosit si vedení i sílu pro další etapu a teprve pak, odpočatý a svěží vykročit na další úsek své jedinečné životní cesty. K tomu se výborně hodí prázdniny nebo dovolená. Dopřejme si je všichni, vy i já 15 w w w. b o r e t i c e - f a r n o s t. c z

16 OBSAH O B S A H : Nebuď rychlejší než tvůj strážný anděl 1 CO SE DĚJE Farní odpoledne pro všechny aneb farníci sami sobě 2 První polovina prázdnin měsíc plný našich patronů 3 Naše farníčata odjela na tábor 3 Ženskému pěveckému sboru to zpívá pěkně od plic 4 OHLÉDNUTÍ Naši senioři na pouti v Olomouci 5 Adorační den 6 Noc kostelů je zdárně za námi 8 Děckanáda v Hustopečích pod vodou 9 INTERNETOVÉ TIPY Rádio Proglas 9 SVATÍ KOLEM NÁS Archandělé 10 UČÍCÍ SE CÍRKEV Žít jako křesťan 12 K ZAMYŠLENÍ Je odpočinek právem, anebo povinností člověka? 14 POZVÁNKY Katolická charismatická konference 15 KEFASFEST 15 Dvě záležitosti, Pro které prázdniny neplatí 16 Dvě záležitosti, pro které prázdniny neplatí Prázdniny jsou dobou dovolených, odpočinku. Na jakýsi prázdninový provoz přechází i většina farností, včetně té naší. Pro dvě oblasti našeho křesťanského života ale žádné prázdniny neplatí. Tou první oblastí je modlitba. Tento most mezi námi a Bohem neztrácí svou důležitost ani o prázdninách. Nedopusťme, aby z našeho života pravidelný rozhovor s Bohem vymizel jenom proto, že jsou zrovna prázdniny. Druhou oblastí je časté svaté přijímání. Ani svatou zpověď bychom neměli odkládat jen proto, že jsou zrovna prázdniny. Tyto dvě záležitosti modlitba a časté přijímání svátosti by měly zůstat přirozenou a samozřejmou součástí našeho života, i v prázdninovém období. FARNÍ LISTY pohoda, klídek, prázdniny Redakční tým: farníci a farníčata z Bořetic Odpovědný vedoucí: Veronika Nováková Duchovní podpora: otec Ondřej Toto číslo bez jazykových korektur. 16 w w w. b o r e t i c e - f a r n o s t. c z

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - právo a morálka, funkce práva, hierarchie práva námět na domácí přípravu nebo práci s internetem - křesťanské desatero,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

RŮŽENEC ŘÍJEN 2011. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

RŮŽENEC ŘÍJEN 2011. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ŘÍJEN 2011 I v životě jsou patrné poklesky a pády. Jedno však rozlišuje svaté od odpadlíků: Svatý znovu

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde Drazí přátelé, slavností Ježíše Krista Krále nám končí liturgický rok. 1. neděle adventní

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, zdravím vás všechny a děkuji ještě jednou za vaše modlitby. V následujícím období můžeme prožívat finále

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie Slovo kněze Legenda Aurea na Narození Panny Marie Na jedné faře žil ve vší počestnosti kněz, který neznal žádnou jinou mši než cti Panny Marie, a tu horlivě sloužil. Udali ho u biskupa a ten si ho spěšně

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Ahoj, milí čtenáři, vítejte u 18. vydání našich Deváťáckých novin. Tentokrát se dozvíte o dění ve škole i mimo ni v období od 12. do 25. května. Toto číslo pro vás připravili: Filip, Yveta, Martin

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více