Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj: mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj: mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj."

Transkript

1 NEBUĎ RYCHLEJŠÍ NEŽ TVŮJ STRÁŽNÝ ANDĚL Když jsem poprvé ve svém životě slyšel před nějakou cestou radu, abych nebyl rychlejší, než můj strážný anděl, tak jsem se tomu usmál. A možná že jste se tomu teď zasmáli i vy. Nebylo mi tenkrát vůbec jasné, jak může být člověk rychlejší než anděl. Objektivně nemůžeme být rychlejší než náš anděl strážný, ale může se stát, že se o to budeme snažit. K naší vlastní škodě a ke škodě našich bližních. Je nanejvýš podivné doufat, že nás andělé budou ochraňovat proti naší vlastní vůli. Konkrétně jde o to, abychom na cestách a při různých odpočinkových aktivitách nebyli přehnanými suverény, abychom byli opatrní a ohleduplní a abychom se svěřili našim andělům strážným do ochrany. BH Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj: mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj. Ctnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj. Tělo, svět, ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám. A tak s tebou ve spojení ať vytrvám do skonání, po smrti pak v nebi věčně chválím Boha ustavičně. Amen.

2 FARNÍ ODPOLEDNE PRO VŠECHNY ANEB FARNÍCI SAMI SOBĚ Už v sobotu srdečně zveme všechny farníky, aby se stali aktivními účastníky akce, kde každý může být zároveň hostem i hostitelem. Pokusíme se ještě jednou získat nějaké peníze na opravu našeho kostela. Tentokrát jsme zvolili formu benefičního vystoupení národopisného souboru Břeclavan. Doufáme, že to bude lákavá nabídka pro všechny farníky i pro ostatní spoluobčany. Každý totiž může být dobročinný a ještě k tomu získat živý kulturní zážitek. No, a když už budeme zásobovat bar v kulturním domě a venku opékat klobásky, řekli jsme si, že by bylo dobré udělat i něco pro děti. Proto pro ně připravíme hry, při kterých se mohou zabavit jak ty nejmenší děti, tak i starší a taky dospělí, ať už budou na straně organizátorů nebo soutěžících. Pro starší farníky, kteří by si chtěli jen tak povykládat, bude k dispozici celé přísálí i stoly venku, uvidíme podle počasí. No a pro ty, kteří očekávají trochu adrenalinu, by měli vystoupit, rovněž formou benefičního vystoupení (tedy bez nároku na honorář), šermíři v keltském stylu. Budou to hosté z Prahy, kteří jezdí do Bořetic za vínem a moc se jim tu líbí. Sraz pro všechny je v hodin v kulturním domě a na sóle. Moc se na nás všechny těší i otec Ondřej. V organizačním týmu jsou zatím většinou samí mladí lidé, ale bylo by moc fajn, kdyby se zúčastnili úplně všichni farníci. Nové nápady na zpestření programu jsou vítány. Budete-li si chtít přinést něco k zakousnutí a nabídnutí, tak samozřejmě můžete. Rozhodně si ale kupte i něco v našem baru. Všechno, co se nám podaří utržit, jak v baru, tak na dobrovolném vstupném, půjde na konto opravy kostela. 2 w w w. b o r e t i c e - f a r n o s t. c z

3 Časový harmonogram FARNÍHO DNE: sraz organizátorů sraz všech farníků v přísálí KD a na sóle sraz všech dětí, které budou v tento den v Bořeticích vystoupení šermířů pro všechny občany na sóle vystoupení národopisného souboru Břeclavan pro všechny občany v KD (vstup ze sóla) PRVNÍ POLOVINA PRÁZDNIN MĚSÍC PLNÝ NAŠICH PATRONŮ Nevím, jestli jste si toho všimli, ale první polovina prázdnin je v liturgickém kalendáři plná našich patronů a ochránců. Hned na samém začátku prázdnin, 29. června, jsme oslavili slavnost svatých Petra a Pavla hlavních patronů naší brněnské diecéze. O pět dní později, 4. července, je památka českého světce svatého Prokopa opata. Den poté, 5. července, slavíme slavnost svatých Cyrila mnicha a Metoděje biskupa, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy. Ve čtvrtek 26. července, jak všichni dobře víme, má svátek patronka a ochránkyně naší bořetické farnosti, svatá Anna. No a o den později, 27. července si připomínáme památku moravských světců Gorazda, Klimenta, Nauma, Angelára a Sávu, žáků svatých Cyrila a Metoděje. A protože jsou prázdniny dobou cestování, je nejenom zajímavé, ale i dobré a prospěšné se zeptat nebo si najít, kdo je patronem místa nebo země, kam se na svých cestách dostaneme, a taky poprosit tohoto svatého o přímluvu a o ochranu. BH NAŠE FARNÍČATA ODJELA NA FARNÍ TÁBOR V sobotu odjely děti z našich tří farností Bořetice, Vrbice a Kobylí na další farní tábor do Stařeče u Třebíče. Pod vedením Martina Nováka, Františka Mrázka, Veroniky Novákové a dalších je čeká týden plný her, soutěží, nejrůznějších aktivit a snad i trochu vzdělávání. Letošní hlavní téma je Hrdinové ze Soluně. Děti se po celý týden budou seznamovat se životem a odkazem dvou velice významných světců Cyrila a Metoděje. A kdo ví - možná, že nám děti po návratu budou barvitě referovat 3 w w w. b o r e t i c e - f a r n o s t. c z

4 o všem, co se o těchto patronech Evropy dozvěděly. Přejeme dětem týden plný krásného společenství a nezapomenutelných zážitků, a všem vedoucím pevné nervy a trpělivost. Vzpomeňme si na ně ve svých modlitbách, aby se všichni ve zdraví vrátili zpátky domů. JT ŽENSKÉMU PĚVECKÉMU SBORU TO ZPÍVÁ PĚKNĚ OD PLIC Na přání našeho pana faráře se začátkem roku 2012 začaly scházet bořetické farnice, aby společně začaly nacvičovat starodávné i novodobé chrámové písně, kterými budou obohacovat mše svaté i další akce. Schází se v sobotu v podvečer pod vedením naší výborné bývalé varhanice Marie Machálkové a společné zpěvy si opravdu užívají. A už mají za sebou i první veřejná vystoupení úplně poprvé doprovodily svým zpěvem zcela bez varování mši svatou v úterý 5. 6., a nutno říct, že farníci, kteří ten den byli na mši, nevěřili vlastním uším. Poklonu jim složil i sám otec Ondřej. No a podruhé jsme je mohli slyšet i na adoračním dnu při návštěvě sester Bernadetty a Alžběty ze Schönstattského hnutí v sobotu v doprovodu našeho nově objeveného varhaníka Petra Machače. Obsazení: Varhany: Machálková Marie, Soprán: Terezka Pazderová (též kronikářka), Marie Popovská, Božena Komárkova, Ivana Šťavíková, Marie Režná, Jana Moravcová, Marie Duhajská, Danuše Petrásková, Dáša Popovská, Alt: Iva Machačová, Marta Langerová, Helena Vomáčková, Marie Kuchyňková. "Věříme, že nadšení, které v nás vládne nám vydrží, abychom spolu zažívaly v tomto společenství hodně radost a přátelství, ke cti a slávě Toho, který je vším." MK 4 w w w. b o r e t i c e - f a r n o s t. c z

5 NAŠI SENIOŘI NA POUTI V OLOMOUCI Ve středu pozval otec Ondřej všechny babičky a dědečky na další Pouť seniorů, tentokrát do Olomouce a na Svatý Kopeček. Opět jsme si užili krásný den... Naše pouť začala v 8 hodin ráno, kdy nás do svého korábu naložil náš spolehlivý dopravce, pan Josef Otáhal z Kobylí. Náš cíl byl jasný - překrásné město Olomouc a ještě krásnější poutní místo Svatý Kopeček. 48 osob - tolik se nás do autobusu tak tak vešlo. Cestou nás trochu zaskočila kolona na dálnici, která se ale jako zázrakem pohnula vpřed v momentě, kdy se babičky začaly modlit radostný růženec. Skvělá rada pro všechny řidiče - když uvíznete v koloně, začněte se modlit! :-) Po příjezdu do Olomouce jsme nejdřívě zavítali do katedrály sv. Václava, kde jsme společně slavili mši svatou přímo v hlavním presbytáři. A zcela spontánně se k nám přidávali i okolo stojící a fotící turisté. Podívali jsme se do krypty pod katedrálou i do krypty pod kryptou, viděli jsme kapli s ostatky svatého otce Jana Pavla II., prohlédli si katedrálu a vyslechli si něco z historie od našeho průvodce, pana Kučery. Z katedrály jsme zamířili přímo do kaple sv. Anny, kde jsme se pomodlili litanie ke sv. Anně za naše farnosti. Oběd jsme měli připravený v útulné restauraci přímo naproti Arcibiskupského paláce. Dali jsme si pořádně do nosu. :-) Po obědě na nás čekaly sestry Michaela a Karolína z Kongregace Milosrdných sester Nejsvětějšího kříže, které nás zavedly do kaple Narození Pána Ježíše v Arcibiskupském paláci. Zde jsme se společně pomodlili Korunku k dítěti Ježíš. Po modlitbě nás sestřičky zavedly do Andělského sálu, kde jsme se dozvěděli něco o kongregaci a jejím poslání. Na svatém Kopečku nás čekal otec Klement, který nás provedl bazilikou, povyprávěl zajímavou historii a odvedl do ambitu, kde jsme se pomodlili křížovou cestu za naše rodiny a děti. Celý den jsme pak zakončili ve stánku se zmrzlinou a zákusky, což bylo asi to nejpříjemnější zakončení krásného dne. Necháme se překvapit, kam nás otec Ondřej vyveze příští rok... :-) JT 5 w w w. b o r e t i c e - f a r n o s t. c z

6 NÁVŠTĚVA SCHÖNSTATTSKÝCH SESTER MARIINÝCH A ADORAČNÍ DEN NAŠÍ FARNOSTI Ačkoliv to zpočátku mohlo působit zmateně, že jsme skloubili dvě věci dohromady, a sice návštěvu sester M. Bernadetty a M. Alžběty od putovních svatyněk a adorační den, ukázalo se, že je mezi nimi zásadní souvislost. Putování svatyněk po rodinách má totiž přivést lidi k touze adorovat Pána Ježíše v Nejsvětější svátosti. Tento obraz Marie s Ježíškem nám připomíná, že Panna Maria není ničím jiným než ukazatelem a směrovkou ke Kristu. Celou půlroční přípravu jsme svěřovali taky patronce naší farnosti sv. Anně, mamince Panny Marie. Svatá Anna musela mít radost, že právě v našem kostele byl s velikou láskou a radostí oslavován náš Vykupitel i Jeho Matka. Ta radost byla vidět všude. Už v pátek při příjezdu sester do Kobylí byla cítit sváteční atmosféra. Otec Ondřej jim vyšel vstříc na nádvoří před farou a spolu s bořeckými farníky je velmi přátelsky uvítal, přestože se díky jejich zajížďce mše svatá zpozdila o čtvrt hodiny. Na faře pak byla k našemu údivu nachystaná velká hostina. V sobotu se na půl třetí hodinu začali scházet lidé z Bořetic, Kobylí, Vrbice, ale i z okolních farností. Přijeli až ze Žarošic, Šakvic, Křepic, Dolních Dunajovic a Velkých Němčic. Tam všude putují svatyňky. Po modlitbě růžence zazpíval náš nový ženský pěvecký sbor za varhanního doprovodu Peti Machače krásnou mariánskou písničku. Následovalo milé uvítání všech poutníků naší panem farářem. František Mrázek pak pronesl promluvu o adoraci na text Písma o putování tří mudrců k právě narozenému Spasiteli. Na pokyn ve snu se navzdory Herodově žádosti mudrci z Betléma vydali jinou cestou, než po které přišli. Toto poselství by mělo platit i pro nás. Nemáme se bát vykročit ze starých zaběhnutých kolejí a s klidem vyjít na cestu, která se pro nás otvírá. Někdo možná zaslechl takovou Boží pobídku už v tento den při ztišení během večerní adorace a někdo ji zaslechne třeba později z úst jiného člověka. Na Františkovu promluvu navázala adorační sestra M. Alžběta. Tu zase oslovil jiný text Bible, a to o první adoraci vůbec, jíž bylo 6 w w w. b o r e t i c e - f a r n o s t. c z

7 klanění sv. Alžběty a nenarozeného Jana Křtitele rovněž ještě nenarozenému Ježíši. Sv. Alžběta to vyjádřila slovy: Hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém těle (L 1,44). Sestra M. Bernadetta pak mluvila o putování svatyněk, které začal v jižní Brazílii J. Pozzobon, a nepřetržitě trvá od roku Původně si plánoval, že bude putovat jen pár měsíců, ale když viděl, že se skrze návštěvu P. Marie ve svatyňce uzdravují vztahy v rodinách i mezi sousedy, pokračoval bez přestávky ve svém nesmírně obětavém putování až do své smrti v roce Jeho přáním bylo, aby se svatyňky rozšířily do celého světa, a to se mu i splnilo. Čtyřhodinová večerní adorace byla rozdělena na dva bloky, nejdříve 2 hodiny tiché a pak dvě hodiny meditativní adorace doprovázené andělskými zpěvy Deo Gratias. Byla to oáza klidu v jinak událostmi a setkáními nabitém dni. V neděli se sestry zúčastnily jak mše svaté v Bořeticích, tak na Vrbici, kde rovněž přednesly poselství jejich apoštolátu. Krásnou, i když neplánovanou, tečkou programu bylo osobní krátké rozloučení otce Ondřeje se vzácnou návštěvou z Rokole u Nového Města nad Metují při obědě na Modrých Horách. Sestry všem moc děkují za vlídné přijetí a všem organizátorům za perfektně zvládnutý program. Návštěvníci ze vzdálených farností s doprovodem 2 kněží byli také velmi potěšeni pěkným a pohostinným přijetím, které jim společně nachystali farníci z Bořetic, Vrbice a Kobylí. Otec Ondřej děkuje všem zúčastněným a přeje hojné duchovní plody. Poděkování patří také zaměstnancům obce, že nám před farou opět krásně připravili posezení pod stanem. Na závěr několik údajů, kterých si sestra Bernadetta všimla jako velmi významných v souvislosti s datem jejich návštěvy: adorační den farnosti Bořetice a zároveň 16. výročí ode dne, kdy byl blahoslaveným Janem Pavlem II. blahořečen zatím jediný blahoslavený schönstattský kněz P. Karel Leisner, který byl vysvěcen v koncentračním táboře Dachau, kde odsloužil svou primiční a zároveň jedinou mši svatou, než na následky čtyřletého věznění zemřel na svátek sv. Jana Křtitele. MM 7 w w w. b o r e t i c e - f a r n o s t. c z

8 UFF, NOC KOSTELŮ JE ZDÁRNĚ ZA NÁMI V pátek se naše farnost poprvé zapojila do celostátního projektu Noc kostelů a rovnou ho spojila s benefičním koncertem kapely Žalman a spol. Na všech pořadatelích bylo vidět, že už nám asi trochu chybí éra AnnaFestů, kdy se celá naše farnost ponořila do tvořivého chaosu a společnými silami připravovala program pro všechny, kteří se k nám přijeli podívat. Možná proto jsme si celé odpoledne náramně užívali a vůbec nám nevadilo ani nevyzpytatelné počasí, které celý den hrozilo vichrem a deštěm. I když se celá akce vydařila a dorazila k nám spousta lidí z blízkého i dalekého okolí, přesto nejednoho pořadatele zarazilo, jak málo se přišlo podívat místních. A nejednoho z nás napadla otázka - kdyby nebyl součástí Noci kostelů koncert Žalmana, dorazil by vůbec někdo? Po sedmé hodině večer se celý areál kolem kostela začal plnit auty skalních fanoušků i zvědavců na Žalmana a podle chování většiny z nich bylo na první pohled jasné, že jsou v kostele poprvé. Cestou se možná na chviličku zastavili ve stanech s výstavou knih a ornátů, podívali se na věž a vyslechli si něco o historii našeho kostela. A je to tak správně, vždyť právě pro takové je určena Noc kostelů. I když jejich hlavním motivem příjezdu byl Žalman, možné se přece jenom něco málo dozvěděli i o naší víře. Děkujeme vám všem, kteří jste obětovali svůj volný čas a ochotně toto krásné odpoledne připravili - babičkám za vynikající buchty a pomazánky, vinařům za vína, obci Bořetice za zapůjení stanů, otci Josefu Zouharovi a našemu jáhnu Františkovi za přípravu mše svaté a adorace, paní Lence Grůzové za přednášku o historii kostela, obsluhujícím ve stanech a průvodcům na věži, hasičům za program pro děti, schole Deo Gratias za vedení noční adorace, našim farníčatům za zpěv a všeobecnou pomoc a vám všem, kteří jste se akce zúčastnili. Výtěžek, který je určen na opravy střechy, činí Kč. Děkujeme. Krásná pokladnička ve tvaru našeho kostela, kterou vyrobily naše děti, zůstane i nadále v našem kostele a můžete do ní dál vhazovat své další příspěvky. Fotky a video z akce najdete na farním webu. JT 8 w w w. b o r e t i c e - f a r n o s t. c z

9 DĚCKANÁDA V HUSTOPEČÍCH POD VODOU V sobotu se v Hustopečích už podruhé konalo Děkanátní setkání dětí - Dě(c)kanáda 2012, na jejíž realizaci se podílelo i několik našich farníků a především pak farníčat. Letošní téma bylo "Pomoz nám postavit Noemovu archu" a tak se kolem kostelíka už od rána začala scházet nejrůznější zvířata, která se do archy chtěla dostat. Ani jsme se jim nedivili, protože počasí vypadalo tak, že se opravdu chystá další potopa... :-) Děti po celé dopoledne obcházeli s lodním deníkem stanoviště s nejrůznějšími zvířátky a sbíraly body, za které od Noeho získávaly krmení do archy - na takovou dlouhou plavbu je přece třeba řádně se zábobit. A tak se děti seznámily s budoucími pasažéry archy - koně, ovce, kozy, psi, chameleoni, králíci, osmáci, ptáci apod. A koho zvířátka omrzela, mohl si třeba zahrát obří MaxiPexeso, nebo vyrobit deskovou hru či nějaký originální šperk z kamínků a kamenů. Prostě o dopolední zábavu nebyla nouze. Na oběd, který nám opět uvařili a darovali kuchtíci z Hotelu Rustikal (za což jim moc děkujeme) jsme se sešli v jídelně, kde jsme také rozhodli o tom, že plánovaná poobědová bojová hra v terénu se kvůli zvyšujícím se hladinám vod musí zrušit. A tak jsme náš program zakončili krásnou mší svatou, na jejímž konci jsme do světa vypustili sedm holubic s prosbami, které si sami děti vymyslely při mši svaté. I přes velmi špatné počasí se do Hustopeč dostavilo přes sto dětí s dospělými doprovody - dovede si představit ten šrumec... :-) Fotky a video z akce najdete na farním webu. JT Dnes Vám představujeme stránky rádia Proglas Na těchto stránkách se můžete seznámit s pořady vysílanými tímto rádiem, s jednotlivými redaktory a s ostatními záležitostmi týkajícími se tohoto křesťanského rádia. Co je ale možná ještě důležitější, z těchto webových stránek si můžete toto rádio přímo on-line pustit a poslouchat jej. Tuto možnost ocení především ti s vás, kteří 9 w w w. b o r e t i c e - f a r n o s t. c z

10 nemají doma kvalitní signál tohoto rádia, ale taky ti, kdo jsou na cestách třeba i daleko v zahraničí a pro něž je internet jedinou možností, prostřednictvím které si lze vysílání Proglasu poslechnout. BH ARCHANDĚLÉ Jak již bylo řečeno v úvodníku, neměli bychom o prázdninách zapomínat na své strážné anděly, a často se k nim modlit. Neméně důležití a zajímavý jsou pro nás ale i tzv. archandělé. Především pak archanděl Michael, ke kterému se v naší farnosti modlíme po každé mši svaté, a jehož vitráž zdobí první okno vpravo u presbytáře našeho kostelíku. ARCHANDĚL MICHAEL Michael, jeden ze tří andělů stojících před trůnem Božím je ve Zjevení svatého Jana líčen jako velitel vítězných nebeských vojsk v bitvě proti Satanovi a jeho silám. Bůh ho poslal, aby vypudil Lucifera, který vedl vzpouru mezi anděly. Michael je zpravidla ztotožňován s andělem Páně Starého zákona, který byl ochráncem Izraele. Michael je také andělem, který přijímá duše zesnulých a váží je. Pro tuto činnost se stal patronem obchodníků s potravinami a zaměstnanců obchodních středisek. Mnohokrát se lidem zjevil, poprvé v pátém století na Monte Garganu v Itálii. Zjevení, ke kterému došlo v osmém století, zavdalo podnět k založení opatství Mont-Saint-Michel v Normandii. Svátek: 29. září (nyní společně s Gabrielem a Rafaelem). Kult: Vznikl na Východě, na Západ se začal šířit od pátého století. Dále je patronem: bitev, bezpečnostních sil, výsadkářů, rentgenologů a odborníků na radioterapii, umírajících. Atributy: váhy, drak, meč. ARCHANDĚL GABRIEL Archanděl Gabriel se v Bibli objevuje celkem čtyřikrát, pokaždé v úloze Božího posla, proto se také stal patronem diplomatů, kteří jsou právě tak jako on nositeli poselství. Ve starém zákoně vysvětluje Danielovo vidění a také prorokovi oznamuje, kdy k němu přijde Mesiáš. V Novém zákoně 10 w w w. b o r e t i c e - f a r n o s t. c z

11 Zachariášovi předpovídá, že se mu narodí jeho syn Jan Křtitel. Gabrielovou hlavní úlohou však bylo to, že ho Bůh vyslal k Marii: počneš ve svém lůně a přivedeš na svět syna a dáš mu jméno Ježíš. Svátek: 29. září (dříve 24. března). Kult: V Římě i po celém křesťanském světě patrný už v počátečním období šíření víry. Poprvé byl vzýván v sedmém století. Dále je patronem: telekomunikací, televize, rozhlasu, pošt, filatelistů. Atributy: kopí, štít, lilie. ARCHANDĚL RAFAEL Svatý Rafael, ukazatel Boží lásky, poráží ducha nečistoty, nestoudnosti a poživačnosti. Pomáhá nám, abychom pod dohledem Neposkvrněné a s její pomocí se stali čistí na těle i na duši a poráželi hřích smilství. Svatý Rafael je andělem lásky, posily, zdraví a správné volby. Svatý Rafael nám pomáhá rozeznat pravou lásku od lásky prchavé. Jemu a jeho andělům je svěřena svátost Ducha Svatého biřmování. Jako strážce biřmování a sluha Ducha Svatého odívá nás šatem planoucí lásky. Archanděl Rafael provázel mladého Tobiáše na jeho cestě. Je patronem cestujících, uprchlíků, lékařů, mládeže, snoubenců a kněží. Vyprošuje milost moudrosti, intelektu, rady, síly, zbožnosti a svaté bázně Boží. Máme ho vzývat při důležitém rozhodování, na cestách, před operací, proti závadným pokrmům a lékům, a proti každému nedostatku lásky. Svatý Rafaeli, archanděle, přijď a provázej nás svou pomocí. Rozmnož v nás svou sílu a svou lásku. Dej, ať láska k Bohu a k Neposkvrněné vítězí v našich srdcích proti nenávisti a nečistotě světa. 11 w w w. b o r e t i c e - f a r n o s t. c z

12 ŽÍT JAKO KŘESŤAN Kdy je někdo opravdu křesťanem? Při jedné anketě, jak si lidé podle běžného mínění představují křesťana, bylo řečeno: "Křesťan se musí řídit mnoha příkazy a zákazy, horlivě se modlit a u katolíků k tomu přistupuje, že musí v neděli jít do kostela." - Obraz křesťana může být sotva žalostněji zkreslen. Což radostná Boží zvěst skutečně záleží jen v omezeních a příkazech? Bylo by dobré vrátit se teď ke 28. kapitole a přečíst si, co se tam říká o milosti. Milostí se člověk rodí k novému životu, takže "se smíme nazývat Božími dětmi" (1Jan 3,1). Tato účast na Božím životě vytváří vlastní existenci křesťana. Život víry a milosti však není pouhým teoretizováním, ale má každodenní konkrétní podobu. Proto Písmo říká: "...jako tělo bez duše je mrtvé, tak i víra bez skutků je mrtvá." (Jak 2,26) O svědomí a vině byla zmínka v kapitole 33. Zde pouze stručně uvedeme obsah "Desatera", které je morálním kodexem věřícího křesťana. 1. V jednoho Boha věřiti budeš. Nebudeš mít jiné bohy mimo mě. Křesťan se vzdělává ve víře, která je směrnicí jeho života. V každé životní situaci si zachovává vyrovnanost a obrací se k Bohu s hlubokou důvěrou a láskou. Křesťan se denně setkává s Bohem v modlitbě. Křesťan není pověrčivý. 2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. Kdo má správnou představu o Bohu, ten o něm mluví vždy s úctou. Křesťan nezneužívá jméno Boží, nemluví posměšně o Bohu a o věcech víry a nikdy nepřísahá lehkovážně nebo křivě. 3. Pomni, abys den sváteční světil. Křesťan se každou neděli setkává s ostatními bratry a sestrami ve víře při společné bohoslužbě a neruší nedělní klid a zotavení těžkou prací. 4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi. Křesťan, i když už jako dospělý a samostatný člověk nemá vůči rodičům závazek poslušnosti, chová se k nim laskavě a pozorně a je ochotný jim pomoct. Vlastním dětem věnuje potřebný čas k výchově, seznamuje je se 12 w w w. b o r e t i c e - f a r n o s t. c z

13 zásadami víry a vede je ke křesťanskému životu. Křesťan respektuje autoritu představených. 5. Nezabiješ. Křesťan vidí v každém člověku Krista, kterému v bližním může sloužit. Je proto vždy laskavý a přátelský, snaží se druhé pochopit. Uvědomuje si svou zodpovědnost za zdraví a život svůj i bližních, neubližuje, nepěstuje v sobě nenávist a ochotně odpouští. Křesťan neničí klíčící život (potrat). 6. Nesesmilníš Nepožádáš manželky bližního svého. Celé lidské tělo je krásné Boží dílo, je dobré. Pohlavní síly podněcují v mladých lidech životní elán, vedou k hledání životního partnera a k založení domova a rodiny. V manželství slouží pohlavní síly k předávání života a k vzájemnému obdarování láskou. Pudový život však musí být ovládán duchem. Křesťan nezneužívá sobecky pohlavní pud (cizoložství, pohlavní styk mimo manželství, sebeukájení). V manželství pečuje o to, aby intimní manželský život byl společně prožitou radostí a prohloubením lásky. Křesťan neodmítá děti ze sobeckých důvodů. 7. Nepokradeš Nepožádáš statků bližního svého. Křesťan je vždy poctivý. Nepodléhá chamtivosti, nekrade. Není lakomý, ale ani rozhazovačný. Dělá poctivě práci, za kterou je placen. 8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému. Křesťan je čestný a upřímný, nelže a nesvědčí nepravdivě o svém bližním. Křesťan nepomlouvá a dovede zachovat svěřené tajemství. Na otázku, které přikázání je největší, dal Ježíš tuto odpověď: "Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci." (Mt 22,37-40) Myšlenky k pokání: Můj Bože a Otče, tys mi dal veliký dar života, tys mě zahrnoval svou láskou. A já - já byl k tobě lhostejný. Svými špatnými činy jsem tě urážel a zrazoval. Odpusť mi mé viny. Upřímně lituji a jsem odhodlán nedopustit se ničeho, čím bych ztratil tvou lásku. Pomoz mi, abych se stal lepším. Dej mi sílu a odvahu, abych byl dobrým a spravedlivým člověkem a křesťanem. 13 w w w. b o r e t i c e - f a r n o s t. c z

14 JE ODPOČINEK PRÁVEM, ANEBO POVINNOSTÍ ČLOVĚKA? z knihy Jak to vidí Marie Svatošová Bylo by velice zajímavé nechat studenty tento námět zpracovat třeba při maturitních písemkách z češtiny. A ještě zajímavější by pak bylo po večerech si ta jejich slohová cvičení pročítat. Nepochybuji o tom, že by ti mladí lidé dokázali snést obrovskou hromadu argumentů jak ve prospěch práva, tak ve prospěch povinnosti odpočívat. Psát o tom teoreticky je totiž něco docela jiného, než se s tím vypořádávat v každodenním životě. V něm už to tak jednoduché není. Problémy začínají často už v peřince - proč jinak by vynalézaví dospělí vymýšleli ukolébavky nebo vyráběli kolébky a podobné další pomůcky. Nevím, kdo a kde jako první použil výraz "po o". S údivem jsem ale zjistila, že ho běžně používají předškoláci ve všech koutech republiky, když vyjednávají s babičkou, aby je vyzvedla ze školky před povinným spaním. Prostě po obědě, ve snaze vyhnout se nedobrovolnému odpočinku. Dodnes si pamatuji, jaká to byla úleva, když tehdy naše paní učitelka netrvala na spánku, ale stačilo jí, že máme přivřené oči a nebudíme ostatní děti. O pár let později by si člověk rád po obědě schrupnul, ale už to nešlo. Přišly povinnosti, nejdřív školní, pak pracovní, a když konečně přišel i důchod, potvrdily se předpovědi starších, že v důchodu je času ještě méně. Z toho plyne, že není moudré odpočinek odkládat na dobu, kdy na něj budeme mít čas, protože ten budeme mít až v hrobě. A do něj bychom se paradoxně mohli dostat předčasně právě proto, že jsme potřebu odpočinku dlouhodobě podceňovali. Naštěstí je svět uspořádán tak, že se střídá den a noc, světlo a tma, a už to samo o sobě člověka nutí, aby se podřídil nějakému řádu. I když to - tak jako v té školce - zkouší v rámci možností ošulit. Vymyslel žárovku, aby si prodloužil den a zkrátil noc. Někdy se to 14 w w w. b o r e t i c e - f a r n o s t. c z

15 hodí, ale když je toho moc a je to často, tak už to škodí. Nejenom člověku, který se nevyspí, ale i těm kolem, protože nevyspalý a unavený člověk je mrzutý a protivný a druzí tím trpí. Vím, o čem mluvím, protože se mi to stalo. Řádila chřipka a mou ordinací prošlo ke stovce lidí za den. Po téhle šichtě následovala noční pohotovostní služba s mnoha výjezdy a ráno opět rovnou do práce, kde čekala další stovka nemocných. Mezi nimi pacient, který řekl nahlas, co si myslel: "Paní doktorko, vy se na mě zlobíte? Proč? Co jsem vám udělal?" Naštěstí to vyslovil nahlas a tak se nedorozumění dalo snadno vysvětlit. Bez problémů pochopil a uznal, že při takové únavě už nemám sílu přinutit se k úsměvu, který ode mne právem očekával. Ale kolik lidí si asi za ten den pomyslelo totéž, nic neřekli a tak odcházeli s nepříjemným pocitem, že mezi námi není něco v pořádku. Krátké každodenní (aspoň ty noční) odpočinky jsou životní nutností. Tomu se v určité míře musí podřídit každý, ať chce nebo nechce. Na dobrovolnosti jednotlivce však je, zda bude nebo nebude "sedmého dne odpočívat", jak doporučuje Bible. Vlastně zde nejde o pouhé doporučení, ono tu jde o přikázání. Jeho účelem není jenom obnovit tělesné síly, ale také "světit neděli". To je něco víc, než pouhá regenerace sil. Člověk, má-li být hoden toho jména, by se měl taky občas zastavit, uvědomit si odkud kam putuje (nebo se žene), měl by projevit vděčnost (je za co děkovat) a měl by si ujasnit, co a jak dál. Jednou za čas je žádoucí udělat i větší inventuru, zastavit se trochu déle, korigovat chyby, vyprosit si vedení i sílu pro další etapu a teprve pak, odpočatý a svěží vykročit na další úsek své jedinečné životní cesty. K tomu se výborně hodí prázdniny nebo dovolená. Dopřejme si je všichni, vy i já 15 w w w. b o r e t i c e - f a r n o s t. c z

16 OBSAH O B S A H : Nebuď rychlejší než tvůj strážný anděl 1 CO SE DĚJE Farní odpoledne pro všechny aneb farníci sami sobě 2 První polovina prázdnin měsíc plný našich patronů 3 Naše farníčata odjela na tábor 3 Ženskému pěveckému sboru to zpívá pěkně od plic 4 OHLÉDNUTÍ Naši senioři na pouti v Olomouci 5 Adorační den 6 Noc kostelů je zdárně za námi 8 Děckanáda v Hustopečích pod vodou 9 INTERNETOVÉ TIPY Rádio Proglas 9 SVATÍ KOLEM NÁS Archandělé 10 UČÍCÍ SE CÍRKEV Žít jako křesťan 12 K ZAMYŠLENÍ Je odpočinek právem, anebo povinností člověka? 14 POZVÁNKY Katolická charismatická konference 15 KEFASFEST 15 Dvě záležitosti, Pro které prázdniny neplatí 16 Dvě záležitosti, pro které prázdniny neplatí Prázdniny jsou dobou dovolených, odpočinku. Na jakýsi prázdninový provoz přechází i většina farností, včetně té naší. Pro dvě oblasti našeho křesťanského života ale žádné prázdniny neplatí. Tou první oblastí je modlitba. Tento most mezi námi a Bohem neztrácí svou důležitost ani o prázdninách. Nedopusťme, aby z našeho života pravidelný rozhovor s Bohem vymizel jenom proto, že jsou zrovna prázdniny. Druhou oblastí je časté svaté přijímání. Ani svatou zpověď bychom neměli odkládat jen proto, že jsou zrovna prázdniny. Tyto dvě záležitosti modlitba a časté přijímání svátosti by měly zůstat přirozenou a samozřejmou součástí našeho života, i v prázdninovém období. FARNÍ LISTY pohoda, klídek, prázdniny Redakční tým: farníci a farníčata z Bořetic Odpovědný vedoucí: Veronika Nováková Duchovní podpora: otec Ondřej Toto číslo bez jazykových korektur. 16 w w w. b o r e t i c e - f a r n o s t. c z

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz červen 2008 4 obsah... úvodní slovo... str.2 rozhovor s o.dušanem... str.3 ohlédnutí za desetiletím farních táborů... str.7 farní tábor 2008... str.8 velehrad

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane! Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červenec 2013 Dědictví otců zachovej nám, Pane! 863-2013 66 Zamyšlení Drahé sestry, v minulém zpravodaji jsem se zamýšlela nad naší modlitbou ve

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník 11 listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník PĚT TÝDNŮ PRO RODINU Rok rodiny nezadržitelně směřuje k cílové pásce. V jeho průběhu nás otec arcibiskup Jan vybízel k jednotlivým

Více

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2015 Foto Hana Vítková Úvodní slovo Ve východních církvích je zvykem, že se křesťané o Velikonocích zdraví jásavým zvoláním:

Více

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný Promítat si do obrazu ukřižovaného Ježíše své viny, svá selhání, křivdy, kterých

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

Září/říjen 5/2012. Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová. Dvouměsíčník farnosti Luže. Pouť bezdomovců. Mládežnický Žďár.

Září/říjen 5/2012. Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová. Dvouměsíčník farnosti Luže. Pouť bezdomovců. Mládežnický Žďár. Září/říjen 5/2012 Pouť bezdomovců Mládežnický Žďár Rytířský tábor Pouť rodin Chiara Luce Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová Dvouměsíčník farnosti Luže DaR přestěhován Básnička CHLUMEČEK 5/2012

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Září 2005 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Pastorační plán farnosti? Asi si mnozí dobře pamatujeme, jak se v našem hospodářství v dobách minulých vytvářely jedinečné pětileté plány, které pak zpravidla, rozuměj

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XXVI Neděle 21. června 2015 Z obsahu čísla Noc kostelů - zážitky účastníků a organizátorů První svaté přijímání v naší farnosti

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA 20 Zpravodaj Sdružení salesiánů spolupracovníků Vydává: Sdružení salesiánských spolupracovníků, IČ: 00406902, Kobyliské náměstí 1, 182 00 Praha 8 www.ascczech.cz Určeno pro informaci členů ASC. Vychází

Více

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Milí farníci, poutníci a přátelé. V uplynulém měsíci jsme se připravovali k oslavě Kristova narození. Prožili jsme tak čas očekávání, přípravy

Více

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XVII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2014

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XVII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2014 Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna Ročník XVII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2014 Papež František: Radost evangelia Evangelii Gaudium (česky Radost evangelia) je apoštolská exhortace,

Více

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě. (1Tm

Více

Přišli jsme se mu poklonit.

Přišli jsme se mu poklonit. Duchovní příprava mladých lidí na XX. světový den mládeže v Kolíně nad Rýnem (11.) 15. 21. srpna 2005 Přišli jsme se mu poklonit. (Mt 2,2) Připravil P. Jan Balík sekretariát Sekce pro mládež ČBK Asociace

Více

Modlitby matek. Součást Komunity SOLACE. Zpravodaj pro ČR prosinec 2014

Modlitby matek. Součást Komunity SOLACE. Zpravodaj pro ČR prosinec 2014 Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR prosinec 2014 Maria řekla: Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova. (Lukáš 1, 38) 71 Modlitby matek Milé sestry v Kristu, pokoj a

Více

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek P. Jan Polák Světových dnů mládeže v Madridu se účastnili

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013. sv. Jan. Prachatický. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Cena 25 Kč. Prachatice

Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013. sv. Jan. Prachatický. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Cena 25 Kč. Prachatice sv. Jan Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013 Prachatický vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna Cena 25 Kč Prachatice Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování) Ti nejlepší kněží

Více