Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj: mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj: mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj."

Transkript

1 NEBUĎ RYCHLEJŠÍ NEŽ TVŮJ STRÁŽNÝ ANDĚL Když jsem poprvé ve svém životě slyšel před nějakou cestou radu, abych nebyl rychlejší, než můj strážný anděl, tak jsem se tomu usmál. A možná že jste se tomu teď zasmáli i vy. Nebylo mi tenkrát vůbec jasné, jak může být člověk rychlejší než anděl. Objektivně nemůžeme být rychlejší než náš anděl strážný, ale může se stát, že se o to budeme snažit. K naší vlastní škodě a ke škodě našich bližních. Je nanejvýš podivné doufat, že nás andělé budou ochraňovat proti naší vlastní vůli. Konkrétně jde o to, abychom na cestách a při různých odpočinkových aktivitách nebyli přehnanými suverény, abychom byli opatrní a ohleduplní a abychom se svěřili našim andělům strážným do ochrany. BH Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj: mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj. Ctnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj. Tělo, svět, ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám. A tak s tebou ve spojení ať vytrvám do skonání, po smrti pak v nebi věčně chválím Boha ustavičně. Amen.

2 FARNÍ ODPOLEDNE PRO VŠECHNY ANEB FARNÍCI SAMI SOBĚ Už v sobotu srdečně zveme všechny farníky, aby se stali aktivními účastníky akce, kde každý může být zároveň hostem i hostitelem. Pokusíme se ještě jednou získat nějaké peníze na opravu našeho kostela. Tentokrát jsme zvolili formu benefičního vystoupení národopisného souboru Břeclavan. Doufáme, že to bude lákavá nabídka pro všechny farníky i pro ostatní spoluobčany. Každý totiž může být dobročinný a ještě k tomu získat živý kulturní zážitek. No, a když už budeme zásobovat bar v kulturním domě a venku opékat klobásky, řekli jsme si, že by bylo dobré udělat i něco pro děti. Proto pro ně připravíme hry, při kterých se mohou zabavit jak ty nejmenší děti, tak i starší a taky dospělí, ať už budou na straně organizátorů nebo soutěžících. Pro starší farníky, kteří by si chtěli jen tak povykládat, bude k dispozici celé přísálí i stoly venku, uvidíme podle počasí. No a pro ty, kteří očekávají trochu adrenalinu, by měli vystoupit, rovněž formou benefičního vystoupení (tedy bez nároku na honorář), šermíři v keltském stylu. Budou to hosté z Prahy, kteří jezdí do Bořetic za vínem a moc se jim tu líbí. Sraz pro všechny je v hodin v kulturním domě a na sóle. Moc se na nás všechny těší i otec Ondřej. V organizačním týmu jsou zatím většinou samí mladí lidé, ale bylo by moc fajn, kdyby se zúčastnili úplně všichni farníci. Nové nápady na zpestření programu jsou vítány. Budete-li si chtít přinést něco k zakousnutí a nabídnutí, tak samozřejmě můžete. Rozhodně si ale kupte i něco v našem baru. Všechno, co se nám podaří utržit, jak v baru, tak na dobrovolném vstupném, půjde na konto opravy kostela. 2 w w w. b o r e t i c e - f a r n o s t. c z

3 Časový harmonogram FARNÍHO DNE: sraz organizátorů sraz všech farníků v přísálí KD a na sóle sraz všech dětí, které budou v tento den v Bořeticích vystoupení šermířů pro všechny občany na sóle vystoupení národopisného souboru Břeclavan pro všechny občany v KD (vstup ze sóla) PRVNÍ POLOVINA PRÁZDNIN MĚSÍC PLNÝ NAŠICH PATRONŮ Nevím, jestli jste si toho všimli, ale první polovina prázdnin je v liturgickém kalendáři plná našich patronů a ochránců. Hned na samém začátku prázdnin, 29. června, jsme oslavili slavnost svatých Petra a Pavla hlavních patronů naší brněnské diecéze. O pět dní později, 4. července, je památka českého světce svatého Prokopa opata. Den poté, 5. července, slavíme slavnost svatých Cyrila mnicha a Metoděje biskupa, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy. Ve čtvrtek 26. července, jak všichni dobře víme, má svátek patronka a ochránkyně naší bořetické farnosti, svatá Anna. No a o den později, 27. července si připomínáme památku moravských světců Gorazda, Klimenta, Nauma, Angelára a Sávu, žáků svatých Cyrila a Metoděje. A protože jsou prázdniny dobou cestování, je nejenom zajímavé, ale i dobré a prospěšné se zeptat nebo si najít, kdo je patronem místa nebo země, kam se na svých cestách dostaneme, a taky poprosit tohoto svatého o přímluvu a o ochranu. BH NAŠE FARNÍČATA ODJELA NA FARNÍ TÁBOR V sobotu odjely děti z našich tří farností Bořetice, Vrbice a Kobylí na další farní tábor do Stařeče u Třebíče. Pod vedením Martina Nováka, Františka Mrázka, Veroniky Novákové a dalších je čeká týden plný her, soutěží, nejrůznějších aktivit a snad i trochu vzdělávání. Letošní hlavní téma je Hrdinové ze Soluně. Děti se po celý týden budou seznamovat se životem a odkazem dvou velice významných světců Cyrila a Metoděje. A kdo ví - možná, že nám děti po návratu budou barvitě referovat 3 w w w. b o r e t i c e - f a r n o s t. c z

4 o všem, co se o těchto patronech Evropy dozvěděly. Přejeme dětem týden plný krásného společenství a nezapomenutelných zážitků, a všem vedoucím pevné nervy a trpělivost. Vzpomeňme si na ně ve svých modlitbách, aby se všichni ve zdraví vrátili zpátky domů. JT ŽENSKÉMU PĚVECKÉMU SBORU TO ZPÍVÁ PĚKNĚ OD PLIC Na přání našeho pana faráře se začátkem roku 2012 začaly scházet bořetické farnice, aby společně začaly nacvičovat starodávné i novodobé chrámové písně, kterými budou obohacovat mše svaté i další akce. Schází se v sobotu v podvečer pod vedením naší výborné bývalé varhanice Marie Machálkové a společné zpěvy si opravdu užívají. A už mají za sebou i první veřejná vystoupení úplně poprvé doprovodily svým zpěvem zcela bez varování mši svatou v úterý 5. 6., a nutno říct, že farníci, kteří ten den byli na mši, nevěřili vlastním uším. Poklonu jim složil i sám otec Ondřej. No a podruhé jsme je mohli slyšet i na adoračním dnu při návštěvě sester Bernadetty a Alžběty ze Schönstattského hnutí v sobotu v doprovodu našeho nově objeveného varhaníka Petra Machače. Obsazení: Varhany: Machálková Marie, Soprán: Terezka Pazderová (též kronikářka), Marie Popovská, Božena Komárkova, Ivana Šťavíková, Marie Režná, Jana Moravcová, Marie Duhajská, Danuše Petrásková, Dáša Popovská, Alt: Iva Machačová, Marta Langerová, Helena Vomáčková, Marie Kuchyňková. "Věříme, že nadšení, které v nás vládne nám vydrží, abychom spolu zažívaly v tomto společenství hodně radost a přátelství, ke cti a slávě Toho, který je vším." MK 4 w w w. b o r e t i c e - f a r n o s t. c z

5 NAŠI SENIOŘI NA POUTI V OLOMOUCI Ve středu pozval otec Ondřej všechny babičky a dědečky na další Pouť seniorů, tentokrát do Olomouce a na Svatý Kopeček. Opět jsme si užili krásný den... Naše pouť začala v 8 hodin ráno, kdy nás do svého korábu naložil náš spolehlivý dopravce, pan Josef Otáhal z Kobylí. Náš cíl byl jasný - překrásné město Olomouc a ještě krásnější poutní místo Svatý Kopeček. 48 osob - tolik se nás do autobusu tak tak vešlo. Cestou nás trochu zaskočila kolona na dálnici, která se ale jako zázrakem pohnula vpřed v momentě, kdy se babičky začaly modlit radostný růženec. Skvělá rada pro všechny řidiče - když uvíznete v koloně, začněte se modlit! :-) Po příjezdu do Olomouce jsme nejdřívě zavítali do katedrály sv. Václava, kde jsme společně slavili mši svatou přímo v hlavním presbytáři. A zcela spontánně se k nám přidávali i okolo stojící a fotící turisté. Podívali jsme se do krypty pod katedrálou i do krypty pod kryptou, viděli jsme kapli s ostatky svatého otce Jana Pavla II., prohlédli si katedrálu a vyslechli si něco z historie od našeho průvodce, pana Kučery. Z katedrály jsme zamířili přímo do kaple sv. Anny, kde jsme se pomodlili litanie ke sv. Anně za naše farnosti. Oběd jsme měli připravený v útulné restauraci přímo naproti Arcibiskupského paláce. Dali jsme si pořádně do nosu. :-) Po obědě na nás čekaly sestry Michaela a Karolína z Kongregace Milosrdných sester Nejsvětějšího kříže, které nás zavedly do kaple Narození Pána Ježíše v Arcibiskupském paláci. Zde jsme se společně pomodlili Korunku k dítěti Ježíš. Po modlitbě nás sestřičky zavedly do Andělského sálu, kde jsme se dozvěděli něco o kongregaci a jejím poslání. Na svatém Kopečku nás čekal otec Klement, který nás provedl bazilikou, povyprávěl zajímavou historii a odvedl do ambitu, kde jsme se pomodlili křížovou cestu za naše rodiny a děti. Celý den jsme pak zakončili ve stánku se zmrzlinou a zákusky, což bylo asi to nejpříjemnější zakončení krásného dne. Necháme se překvapit, kam nás otec Ondřej vyveze příští rok... :-) JT 5 w w w. b o r e t i c e - f a r n o s t. c z

6 NÁVŠTĚVA SCHÖNSTATTSKÝCH SESTER MARIINÝCH A ADORAČNÍ DEN NAŠÍ FARNOSTI Ačkoliv to zpočátku mohlo působit zmateně, že jsme skloubili dvě věci dohromady, a sice návštěvu sester M. Bernadetty a M. Alžběty od putovních svatyněk a adorační den, ukázalo se, že je mezi nimi zásadní souvislost. Putování svatyněk po rodinách má totiž přivést lidi k touze adorovat Pána Ježíše v Nejsvětější svátosti. Tento obraz Marie s Ježíškem nám připomíná, že Panna Maria není ničím jiným než ukazatelem a směrovkou ke Kristu. Celou půlroční přípravu jsme svěřovali taky patronce naší farnosti sv. Anně, mamince Panny Marie. Svatá Anna musela mít radost, že právě v našem kostele byl s velikou láskou a radostí oslavován náš Vykupitel i Jeho Matka. Ta radost byla vidět všude. Už v pátek při příjezdu sester do Kobylí byla cítit sváteční atmosféra. Otec Ondřej jim vyšel vstříc na nádvoří před farou a spolu s bořeckými farníky je velmi přátelsky uvítal, přestože se díky jejich zajížďce mše svatá zpozdila o čtvrt hodiny. Na faře pak byla k našemu údivu nachystaná velká hostina. V sobotu se na půl třetí hodinu začali scházet lidé z Bořetic, Kobylí, Vrbice, ale i z okolních farností. Přijeli až ze Žarošic, Šakvic, Křepic, Dolních Dunajovic a Velkých Němčic. Tam všude putují svatyňky. Po modlitbě růžence zazpíval náš nový ženský pěvecký sbor za varhanního doprovodu Peti Machače krásnou mariánskou písničku. Následovalo milé uvítání všech poutníků naší panem farářem. František Mrázek pak pronesl promluvu o adoraci na text Písma o putování tří mudrců k právě narozenému Spasiteli. Na pokyn ve snu se navzdory Herodově žádosti mudrci z Betléma vydali jinou cestou, než po které přišli. Toto poselství by mělo platit i pro nás. Nemáme se bát vykročit ze starých zaběhnutých kolejí a s klidem vyjít na cestu, která se pro nás otvírá. Někdo možná zaslechl takovou Boží pobídku už v tento den při ztišení během večerní adorace a někdo ji zaslechne třeba později z úst jiného člověka. Na Františkovu promluvu navázala adorační sestra M. Alžběta. Tu zase oslovil jiný text Bible, a to o první adoraci vůbec, jíž bylo 6 w w w. b o r e t i c e - f a r n o s t. c z

7 klanění sv. Alžběty a nenarozeného Jana Křtitele rovněž ještě nenarozenému Ježíši. Sv. Alžběta to vyjádřila slovy: Hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém těle (L 1,44). Sestra M. Bernadetta pak mluvila o putování svatyněk, které začal v jižní Brazílii J. Pozzobon, a nepřetržitě trvá od roku Původně si plánoval, že bude putovat jen pár měsíců, ale když viděl, že se skrze návštěvu P. Marie ve svatyňce uzdravují vztahy v rodinách i mezi sousedy, pokračoval bez přestávky ve svém nesmírně obětavém putování až do své smrti v roce Jeho přáním bylo, aby se svatyňky rozšířily do celého světa, a to se mu i splnilo. Čtyřhodinová večerní adorace byla rozdělena na dva bloky, nejdříve 2 hodiny tiché a pak dvě hodiny meditativní adorace doprovázené andělskými zpěvy Deo Gratias. Byla to oáza klidu v jinak událostmi a setkáními nabitém dni. V neděli se sestry zúčastnily jak mše svaté v Bořeticích, tak na Vrbici, kde rovněž přednesly poselství jejich apoštolátu. Krásnou, i když neplánovanou, tečkou programu bylo osobní krátké rozloučení otce Ondřeje se vzácnou návštěvou z Rokole u Nového Města nad Metují při obědě na Modrých Horách. Sestry všem moc děkují za vlídné přijetí a všem organizátorům za perfektně zvládnutý program. Návštěvníci ze vzdálených farností s doprovodem 2 kněží byli také velmi potěšeni pěkným a pohostinným přijetím, které jim společně nachystali farníci z Bořetic, Vrbice a Kobylí. Otec Ondřej děkuje všem zúčastněným a přeje hojné duchovní plody. Poděkování patří také zaměstnancům obce, že nám před farou opět krásně připravili posezení pod stanem. Na závěr několik údajů, kterých si sestra Bernadetta všimla jako velmi významných v souvislosti s datem jejich návštěvy: adorační den farnosti Bořetice a zároveň 16. výročí ode dne, kdy byl blahoslaveným Janem Pavlem II. blahořečen zatím jediný blahoslavený schönstattský kněz P. Karel Leisner, který byl vysvěcen v koncentračním táboře Dachau, kde odsloužil svou primiční a zároveň jedinou mši svatou, než na následky čtyřletého věznění zemřel na svátek sv. Jana Křtitele. MM 7 w w w. b o r e t i c e - f a r n o s t. c z

8 UFF, NOC KOSTELŮ JE ZDÁRNĚ ZA NÁMI V pátek se naše farnost poprvé zapojila do celostátního projektu Noc kostelů a rovnou ho spojila s benefičním koncertem kapely Žalman a spol. Na všech pořadatelích bylo vidět, že už nám asi trochu chybí éra AnnaFestů, kdy se celá naše farnost ponořila do tvořivého chaosu a společnými silami připravovala program pro všechny, kteří se k nám přijeli podívat. Možná proto jsme si celé odpoledne náramně užívali a vůbec nám nevadilo ani nevyzpytatelné počasí, které celý den hrozilo vichrem a deštěm. I když se celá akce vydařila a dorazila k nám spousta lidí z blízkého i dalekého okolí, přesto nejednoho pořadatele zarazilo, jak málo se přišlo podívat místních. A nejednoho z nás napadla otázka - kdyby nebyl součástí Noci kostelů koncert Žalmana, dorazil by vůbec někdo? Po sedmé hodině večer se celý areál kolem kostela začal plnit auty skalních fanoušků i zvědavců na Žalmana a podle chování většiny z nich bylo na první pohled jasné, že jsou v kostele poprvé. Cestou se možná na chviličku zastavili ve stanech s výstavou knih a ornátů, podívali se na věž a vyslechli si něco o historii našeho kostela. A je to tak správně, vždyť právě pro takové je určena Noc kostelů. I když jejich hlavním motivem příjezdu byl Žalman, možné se přece jenom něco málo dozvěděli i o naší víře. Děkujeme vám všem, kteří jste obětovali svůj volný čas a ochotně toto krásné odpoledne připravili - babičkám za vynikající buchty a pomazánky, vinařům za vína, obci Bořetice za zapůjení stanů, otci Josefu Zouharovi a našemu jáhnu Františkovi za přípravu mše svaté a adorace, paní Lence Grůzové za přednášku o historii kostela, obsluhujícím ve stanech a průvodcům na věži, hasičům za program pro děti, schole Deo Gratias za vedení noční adorace, našim farníčatům za zpěv a všeobecnou pomoc a vám všem, kteří jste se akce zúčastnili. Výtěžek, který je určen na opravy střechy, činí Kč. Děkujeme. Krásná pokladnička ve tvaru našeho kostela, kterou vyrobily naše děti, zůstane i nadále v našem kostele a můžete do ní dál vhazovat své další příspěvky. Fotky a video z akce najdete na farním webu. JT 8 w w w. b o r e t i c e - f a r n o s t. c z

9 DĚCKANÁDA V HUSTOPEČÍCH POD VODOU V sobotu se v Hustopečích už podruhé konalo Děkanátní setkání dětí - Dě(c)kanáda 2012, na jejíž realizaci se podílelo i několik našich farníků a především pak farníčat. Letošní téma bylo "Pomoz nám postavit Noemovu archu" a tak se kolem kostelíka už od rána začala scházet nejrůznější zvířata, která se do archy chtěla dostat. Ani jsme se jim nedivili, protože počasí vypadalo tak, že se opravdu chystá další potopa... :-) Děti po celé dopoledne obcházeli s lodním deníkem stanoviště s nejrůznějšími zvířátky a sbíraly body, za které od Noeho získávaly krmení do archy - na takovou dlouhou plavbu je přece třeba řádně se zábobit. A tak se děti seznámily s budoucími pasažéry archy - koně, ovce, kozy, psi, chameleoni, králíci, osmáci, ptáci apod. A koho zvířátka omrzela, mohl si třeba zahrát obří MaxiPexeso, nebo vyrobit deskovou hru či nějaký originální šperk z kamínků a kamenů. Prostě o dopolední zábavu nebyla nouze. Na oběd, který nám opět uvařili a darovali kuchtíci z Hotelu Rustikal (za což jim moc děkujeme) jsme se sešli v jídelně, kde jsme také rozhodli o tom, že plánovaná poobědová bojová hra v terénu se kvůli zvyšujícím se hladinám vod musí zrušit. A tak jsme náš program zakončili krásnou mší svatou, na jejímž konci jsme do světa vypustili sedm holubic s prosbami, které si sami děti vymyslely při mši svaté. I přes velmi špatné počasí se do Hustopeč dostavilo přes sto dětí s dospělými doprovody - dovede si představit ten šrumec... :-) Fotky a video z akce najdete na farním webu. JT Dnes Vám představujeme stránky rádia Proglas Na těchto stránkách se můžete seznámit s pořady vysílanými tímto rádiem, s jednotlivými redaktory a s ostatními záležitostmi týkajícími se tohoto křesťanského rádia. Co je ale možná ještě důležitější, z těchto webových stránek si můžete toto rádio přímo on-line pustit a poslouchat jej. Tuto možnost ocení především ti s vás, kteří 9 w w w. b o r e t i c e - f a r n o s t. c z

10 nemají doma kvalitní signál tohoto rádia, ale taky ti, kdo jsou na cestách třeba i daleko v zahraničí a pro něž je internet jedinou možností, prostřednictvím které si lze vysílání Proglasu poslechnout. BH ARCHANDĚLÉ Jak již bylo řečeno v úvodníku, neměli bychom o prázdninách zapomínat na své strážné anděly, a často se k nim modlit. Neméně důležití a zajímavý jsou pro nás ale i tzv. archandělé. Především pak archanděl Michael, ke kterému se v naší farnosti modlíme po každé mši svaté, a jehož vitráž zdobí první okno vpravo u presbytáře našeho kostelíku. ARCHANDĚL MICHAEL Michael, jeden ze tří andělů stojících před trůnem Božím je ve Zjevení svatého Jana líčen jako velitel vítězných nebeských vojsk v bitvě proti Satanovi a jeho silám. Bůh ho poslal, aby vypudil Lucifera, který vedl vzpouru mezi anděly. Michael je zpravidla ztotožňován s andělem Páně Starého zákona, který byl ochráncem Izraele. Michael je také andělem, který přijímá duše zesnulých a váží je. Pro tuto činnost se stal patronem obchodníků s potravinami a zaměstnanců obchodních středisek. Mnohokrát se lidem zjevil, poprvé v pátém století na Monte Garganu v Itálii. Zjevení, ke kterému došlo v osmém století, zavdalo podnět k založení opatství Mont-Saint-Michel v Normandii. Svátek: 29. září (nyní společně s Gabrielem a Rafaelem). Kult: Vznikl na Východě, na Západ se začal šířit od pátého století. Dále je patronem: bitev, bezpečnostních sil, výsadkářů, rentgenologů a odborníků na radioterapii, umírajících. Atributy: váhy, drak, meč. ARCHANDĚL GABRIEL Archanděl Gabriel se v Bibli objevuje celkem čtyřikrát, pokaždé v úloze Božího posla, proto se také stal patronem diplomatů, kteří jsou právě tak jako on nositeli poselství. Ve starém zákoně vysvětluje Danielovo vidění a také prorokovi oznamuje, kdy k němu přijde Mesiáš. V Novém zákoně 10 w w w. b o r e t i c e - f a r n o s t. c z

11 Zachariášovi předpovídá, že se mu narodí jeho syn Jan Křtitel. Gabrielovou hlavní úlohou však bylo to, že ho Bůh vyslal k Marii: počneš ve svém lůně a přivedeš na svět syna a dáš mu jméno Ježíš. Svátek: 29. září (dříve 24. března). Kult: V Římě i po celém křesťanském světě patrný už v počátečním období šíření víry. Poprvé byl vzýván v sedmém století. Dále je patronem: telekomunikací, televize, rozhlasu, pošt, filatelistů. Atributy: kopí, štít, lilie. ARCHANDĚL RAFAEL Svatý Rafael, ukazatel Boží lásky, poráží ducha nečistoty, nestoudnosti a poživačnosti. Pomáhá nám, abychom pod dohledem Neposkvrněné a s její pomocí se stali čistí na těle i na duši a poráželi hřích smilství. Svatý Rafael je andělem lásky, posily, zdraví a správné volby. Svatý Rafael nám pomáhá rozeznat pravou lásku od lásky prchavé. Jemu a jeho andělům je svěřena svátost Ducha Svatého biřmování. Jako strážce biřmování a sluha Ducha Svatého odívá nás šatem planoucí lásky. Archanděl Rafael provázel mladého Tobiáše na jeho cestě. Je patronem cestujících, uprchlíků, lékařů, mládeže, snoubenců a kněží. Vyprošuje milost moudrosti, intelektu, rady, síly, zbožnosti a svaté bázně Boží. Máme ho vzývat při důležitém rozhodování, na cestách, před operací, proti závadným pokrmům a lékům, a proti každému nedostatku lásky. Svatý Rafaeli, archanděle, přijď a provázej nás svou pomocí. Rozmnož v nás svou sílu a svou lásku. Dej, ať láska k Bohu a k Neposkvrněné vítězí v našich srdcích proti nenávisti a nečistotě světa. 11 w w w. b o r e t i c e - f a r n o s t. c z

12 ŽÍT JAKO KŘESŤAN Kdy je někdo opravdu křesťanem? Při jedné anketě, jak si lidé podle běžného mínění představují křesťana, bylo řečeno: "Křesťan se musí řídit mnoha příkazy a zákazy, horlivě se modlit a u katolíků k tomu přistupuje, že musí v neděli jít do kostela." - Obraz křesťana může být sotva žalostněji zkreslen. Což radostná Boží zvěst skutečně záleží jen v omezeních a příkazech? Bylo by dobré vrátit se teď ke 28. kapitole a přečíst si, co se tam říká o milosti. Milostí se člověk rodí k novému životu, takže "se smíme nazývat Božími dětmi" (1Jan 3,1). Tato účast na Božím životě vytváří vlastní existenci křesťana. Život víry a milosti však není pouhým teoretizováním, ale má každodenní konkrétní podobu. Proto Písmo říká: "...jako tělo bez duše je mrtvé, tak i víra bez skutků je mrtvá." (Jak 2,26) O svědomí a vině byla zmínka v kapitole 33. Zde pouze stručně uvedeme obsah "Desatera", které je morálním kodexem věřícího křesťana. 1. V jednoho Boha věřiti budeš. Nebudeš mít jiné bohy mimo mě. Křesťan se vzdělává ve víře, která je směrnicí jeho života. V každé životní situaci si zachovává vyrovnanost a obrací se k Bohu s hlubokou důvěrou a láskou. Křesťan se denně setkává s Bohem v modlitbě. Křesťan není pověrčivý. 2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. Kdo má správnou představu o Bohu, ten o něm mluví vždy s úctou. Křesťan nezneužívá jméno Boží, nemluví posměšně o Bohu a o věcech víry a nikdy nepřísahá lehkovážně nebo křivě. 3. Pomni, abys den sváteční světil. Křesťan se každou neděli setkává s ostatními bratry a sestrami ve víře při společné bohoslužbě a neruší nedělní klid a zotavení těžkou prací. 4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi. Křesťan, i když už jako dospělý a samostatný člověk nemá vůči rodičům závazek poslušnosti, chová se k nim laskavě a pozorně a je ochotný jim pomoct. Vlastním dětem věnuje potřebný čas k výchově, seznamuje je se 12 w w w. b o r e t i c e - f a r n o s t. c z

13 zásadami víry a vede je ke křesťanskému životu. Křesťan respektuje autoritu představených. 5. Nezabiješ. Křesťan vidí v každém člověku Krista, kterému v bližním může sloužit. Je proto vždy laskavý a přátelský, snaží se druhé pochopit. Uvědomuje si svou zodpovědnost za zdraví a život svůj i bližních, neubližuje, nepěstuje v sobě nenávist a ochotně odpouští. Křesťan neničí klíčící život (potrat). 6. Nesesmilníš Nepožádáš manželky bližního svého. Celé lidské tělo je krásné Boží dílo, je dobré. Pohlavní síly podněcují v mladých lidech životní elán, vedou k hledání životního partnera a k založení domova a rodiny. V manželství slouží pohlavní síly k předávání života a k vzájemnému obdarování láskou. Pudový život však musí být ovládán duchem. Křesťan nezneužívá sobecky pohlavní pud (cizoložství, pohlavní styk mimo manželství, sebeukájení). V manželství pečuje o to, aby intimní manželský život byl společně prožitou radostí a prohloubením lásky. Křesťan neodmítá děti ze sobeckých důvodů. 7. Nepokradeš Nepožádáš statků bližního svého. Křesťan je vždy poctivý. Nepodléhá chamtivosti, nekrade. Není lakomý, ale ani rozhazovačný. Dělá poctivě práci, za kterou je placen. 8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému. Křesťan je čestný a upřímný, nelže a nesvědčí nepravdivě o svém bližním. Křesťan nepomlouvá a dovede zachovat svěřené tajemství. Na otázku, které přikázání je největší, dal Ježíš tuto odpověď: "Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci." (Mt 22,37-40) Myšlenky k pokání: Můj Bože a Otče, tys mi dal veliký dar života, tys mě zahrnoval svou láskou. A já - já byl k tobě lhostejný. Svými špatnými činy jsem tě urážel a zrazoval. Odpusť mi mé viny. Upřímně lituji a jsem odhodlán nedopustit se ničeho, čím bych ztratil tvou lásku. Pomoz mi, abych se stal lepším. Dej mi sílu a odvahu, abych byl dobrým a spravedlivým člověkem a křesťanem. 13 w w w. b o r e t i c e - f a r n o s t. c z

14 JE ODPOČINEK PRÁVEM, ANEBO POVINNOSTÍ ČLOVĚKA? z knihy Jak to vidí Marie Svatošová Bylo by velice zajímavé nechat studenty tento námět zpracovat třeba při maturitních písemkách z češtiny. A ještě zajímavější by pak bylo po večerech si ta jejich slohová cvičení pročítat. Nepochybuji o tom, že by ti mladí lidé dokázali snést obrovskou hromadu argumentů jak ve prospěch práva, tak ve prospěch povinnosti odpočívat. Psát o tom teoreticky je totiž něco docela jiného, než se s tím vypořádávat v každodenním životě. V něm už to tak jednoduché není. Problémy začínají často už v peřince - proč jinak by vynalézaví dospělí vymýšleli ukolébavky nebo vyráběli kolébky a podobné další pomůcky. Nevím, kdo a kde jako první použil výraz "po o". S údivem jsem ale zjistila, že ho běžně používají předškoláci ve všech koutech republiky, když vyjednávají s babičkou, aby je vyzvedla ze školky před povinným spaním. Prostě po obědě, ve snaze vyhnout se nedobrovolnému odpočinku. Dodnes si pamatuji, jaká to byla úleva, když tehdy naše paní učitelka netrvala na spánku, ale stačilo jí, že máme přivřené oči a nebudíme ostatní děti. O pár let později by si člověk rád po obědě schrupnul, ale už to nešlo. Přišly povinnosti, nejdřív školní, pak pracovní, a když konečně přišel i důchod, potvrdily se předpovědi starších, že v důchodu je času ještě méně. Z toho plyne, že není moudré odpočinek odkládat na dobu, kdy na něj budeme mít čas, protože ten budeme mít až v hrobě. A do něj bychom se paradoxně mohli dostat předčasně právě proto, že jsme potřebu odpočinku dlouhodobě podceňovali. Naštěstí je svět uspořádán tak, že se střídá den a noc, světlo a tma, a už to samo o sobě člověka nutí, aby se podřídil nějakému řádu. I když to - tak jako v té školce - zkouší v rámci možností ošulit. Vymyslel žárovku, aby si prodloužil den a zkrátil noc. Někdy se to 14 w w w. b o r e t i c e - f a r n o s t. c z

15 hodí, ale když je toho moc a je to často, tak už to škodí. Nejenom člověku, který se nevyspí, ale i těm kolem, protože nevyspalý a unavený člověk je mrzutý a protivný a druzí tím trpí. Vím, o čem mluvím, protože se mi to stalo. Řádila chřipka a mou ordinací prošlo ke stovce lidí za den. Po téhle šichtě následovala noční pohotovostní služba s mnoha výjezdy a ráno opět rovnou do práce, kde čekala další stovka nemocných. Mezi nimi pacient, který řekl nahlas, co si myslel: "Paní doktorko, vy se na mě zlobíte? Proč? Co jsem vám udělal?" Naštěstí to vyslovil nahlas a tak se nedorozumění dalo snadno vysvětlit. Bez problémů pochopil a uznal, že při takové únavě už nemám sílu přinutit se k úsměvu, který ode mne právem očekával. Ale kolik lidí si asi za ten den pomyslelo totéž, nic neřekli a tak odcházeli s nepříjemným pocitem, že mezi námi není něco v pořádku. Krátké každodenní (aspoň ty noční) odpočinky jsou životní nutností. Tomu se v určité míře musí podřídit každý, ať chce nebo nechce. Na dobrovolnosti jednotlivce však je, zda bude nebo nebude "sedmého dne odpočívat", jak doporučuje Bible. Vlastně zde nejde o pouhé doporučení, ono tu jde o přikázání. Jeho účelem není jenom obnovit tělesné síly, ale také "světit neděli". To je něco víc, než pouhá regenerace sil. Člověk, má-li být hoden toho jména, by se měl taky občas zastavit, uvědomit si odkud kam putuje (nebo se žene), měl by projevit vděčnost (je za co děkovat) a měl by si ujasnit, co a jak dál. Jednou za čas je žádoucí udělat i větší inventuru, zastavit se trochu déle, korigovat chyby, vyprosit si vedení i sílu pro další etapu a teprve pak, odpočatý a svěží vykročit na další úsek své jedinečné životní cesty. K tomu se výborně hodí prázdniny nebo dovolená. Dopřejme si je všichni, vy i já 15 w w w. b o r e t i c e - f a r n o s t. c z

16 OBSAH O B S A H : Nebuď rychlejší než tvůj strážný anděl 1 CO SE DĚJE Farní odpoledne pro všechny aneb farníci sami sobě 2 První polovina prázdnin měsíc plný našich patronů 3 Naše farníčata odjela na tábor 3 Ženskému pěveckému sboru to zpívá pěkně od plic 4 OHLÉDNUTÍ Naši senioři na pouti v Olomouci 5 Adorační den 6 Noc kostelů je zdárně za námi 8 Děckanáda v Hustopečích pod vodou 9 INTERNETOVÉ TIPY Rádio Proglas 9 SVATÍ KOLEM NÁS Archandělé 10 UČÍCÍ SE CÍRKEV Žít jako křesťan 12 K ZAMYŠLENÍ Je odpočinek právem, anebo povinností člověka? 14 POZVÁNKY Katolická charismatická konference 15 KEFASFEST 15 Dvě záležitosti, Pro které prázdniny neplatí 16 Dvě záležitosti, pro které prázdniny neplatí Prázdniny jsou dobou dovolených, odpočinku. Na jakýsi prázdninový provoz přechází i většina farností, včetně té naší. Pro dvě oblasti našeho křesťanského života ale žádné prázdniny neplatí. Tou první oblastí je modlitba. Tento most mezi námi a Bohem neztrácí svou důležitost ani o prázdninách. Nedopusťme, aby z našeho života pravidelný rozhovor s Bohem vymizel jenom proto, že jsou zrovna prázdniny. Druhou oblastí je časté svaté přijímání. Ani svatou zpověď bychom neměli odkládat jen proto, že jsou zrovna prázdniny. Tyto dvě záležitosti modlitba a časté přijímání svátosti by měly zůstat přirozenou a samozřejmou součástí našeho života, i v prázdninovém období. FARNÍ LISTY pohoda, klídek, prázdniny Redakční tým: farníci a farníčata z Bořetic Odpovědný vedoucí: Veronika Nováková Duchovní podpora: otec Ondřej Toto číslo bez jazykových korektur. 16 w w w. b o r e t i c e - f a r n o s t. c z

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Neděle 15. (2.) listopadu

Neděle 15. (2.) listopadu Neděle 15. (2.) listopadu Otázky na opakování 1. Proč musela malého Mojžíše jeho matka skrývat? 2. Kde a jak byl Mojžíš vychováván? 3. Jak se Mojžíšovi ukázal Bůh? 4. Určete pořadí událostí v Mojžíšově

Více

Anotace: Pracovní list, ve kterém žák s použitím učebnice, případně i jiného textu nebo mapy sám zjistí důležité pojmy z období starověké Palestiny a

Anotace: Pracovní list, ve kterém žák s použitím učebnice, případně i jiného textu nebo mapy sám zjistí důležité pojmy z období starověké Palestiny a NÁZEV ŠKOLY: Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.2623 AUTOR: Mgr. Vladimír Rychlý NÁZEV: VY_32_Inovace_Dějepis_1 ČÍSLO

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - právo a morálka, funkce práva, hierarchie práva námět na domácí přípravu nebo práci s internetem - křesťanské desatero,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost.

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost. ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže DDM Č. Budějovice 3/2014 květen - červen 23. ROČNÍK FÍKOVNÍK Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám, a navštiv myslí našich

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

MŠ a ZŠ sv. Augustina

MŠ a ZŠ sv. Augustina MŠ a ZŠ sv. Augustina Adventní duchovní program MILOSRDENSTVÍ PROMĚŇUJEME SVĚT Během letošního adventu zahájíme Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil papež František. V adventu si více než jindy připomínáme

Více