TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2010"

Transkript

1 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2010 OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM krásné prožití vánočních svátků plné radosti, lásky a vzájemného porozumění, pevné zdraví, a šťastné vykročení do nového roku. Informace z OÚ: Dne 14. prosince 2010 od 19,00hod. se uskuteční v salonku Restaurace u Studničků VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Program : Zahájení Zprávy o činnosti Rady Rozpočtové změny, rozpočtové provizorium Vyhlášky Různé Závěr 1

2 Obecní úřad v TATOBITECH pořádá VÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO SENIORY, které se koná dne od 17,00 hodin na sále Restaurace Hasičárna. Občerstvení a hudební doprovod zajištěn! Odvoz popelnic v PROSINCI 2010: Srdečně zveme! Odvoz popelnic zimní svoz -1x za měsíc : ; 1x14dní : a , týdenní svoz : 3.12., , , Zimní údržba Žádáme občany, kteří mají zaparkované automobily při místních komunikacích, aby si je zaparkovali na jiná místa, neboť brání v úklidu komunikace od sněhu. Jedná se hlavně o místní komunikace se zúženým průjezdem. Například obě ulice naproti OÚ, Zahumeň, Dolánka, kolem Židovny atd. Musí být zachován dostatečný průjezd pro sanitní a hasičské vozy, ale také pro vozy ČEZ (k trafostanici v první ulici proti OÚ) a SČVaK při odstraňování náhle vzniklých poruch. Stromy prořezání Obecní úřad jako silniční správní úřad vyzývá dle 35 silničního zákona č. 13/1997 majitele přilehlých pozemků okolo místních a účelových komunikací, aby provedli vyřezání náletových dřevin z důvodu bezpečnosti provozu a provádění zimní údržby do Po tomto termínu bude odstranění dřevin provedeno na náklady vlastníků pozemků. Upozornění : Oznamujeme, že v období od bude Obecní úřad v Tatobitech z důvodu čerpání dovolené uzavřen. V naléhavých případech volejte Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Děkujeme za pochopení Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře Rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března Přípravu, organizaci, samotné provedení sčítání, zpracování a zpřístupnění jeho výsledků zajišťuje na základě zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, Český statistický úřad. Smluvním partnerem pro provedení terénních prací při sčítání je Česká pošta, s. p. 2

3 Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. Přináší velké množství cenných údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácnosti ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru a dalších věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda mají možnost využívat osobní počítač a připojení k internetu. Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo pomocí datových schránek. Sčítacími komisaři budou v 95% pracovníci České pošty, kteří budou distribuovat formuláře, je důležité mít nemovitosti viditelně označené čísly popisnými. Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat domovní a bytové listy prostřednictvím datových schránek. V době ostrého sčítání bude všem k dispozici telefonní centrum s operátory, kteří budou připraveni pomoci se všemi dotazy o sčítání. O dalších přípravách na sčítání lidu, domů a bytů Vás budeme postupně informovat. Informace ze školy a školky : INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY AKCE V PROSINCI První tři měsíce utekly jako voda, uzavřeli jsme první čtvrtletí, a tak mi dovolte, abych vás ve zkratce seznámil s tím, co jsme všechno prožili a čím škola žije. V průběhu září jsme se zúčastnili 5. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže Vezmi žlutou barvičku, maluj třeba věžičku aneb Památka očima dětí a zaznamenali jsme výrazný úspěch. Soutěže se zúčastnily školy a školky z České republiky, Slovenska a Maďarska a naše předškolní Beruška Terezka Koubková vyhrála celou kategorii A - mateřské školy. Štěpán Mazánek (4. ročník) obsadil 3. místo (1. z České republiky) v kategorii B (1. stupeň ZŠ). Oba ocenění převzali ceny na slavnostním vyhlášení , které proběhlo v naší škole. Moc jim gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů. V pondělí 1. listopadu byly naše Berušky v divadle na Popelce, 23. listopadu navštívili divadlo spolu s Beruškami i školáci a zjistili Jak se zbavit čerta. V úterý 2. listopadu se konalo rodičovské sdružení, kde jsme zhodnotili první čtvrtletí a naplánovali akce na druhé. Také jsme diskutovali o možném ozdravném pobytu v Itálii. Jelikož není zájem zejména ze strany prvňáků a druháků, ani letos se zájezd neuskuteční. Je to škoda, ale Ve středu 3. listopadu proběhlo ve školce i škole autorské čtení pana spisovatele Petra Holána. Autor dětem představil svoji knížku Vyprávěnky čubičky Kvídy Od 8. do 19. listopadu nás navštívila ČŠI a byla velmi spokojená s fungováním školy i školky. 3

4 V úterý 16. listopadu jsme ukončili plavání v turnovském bazénu. Od středy 24. listopadu opět jezdíme bruslit do Lomnice nad Popelkou (opět ve čtrnáctidenních intervalech). I nadále probíhá logopedie. V neděli 28. listopadu jsme se všichni sešli u rozsvěcení vánočního stromu a na s tím spojených trzích. Fotografie už od téhož dne visí na školním webu. A co nás čeká v prosinci? V pondělí 6. prosince do školy i školky možná přijde i kouzelník vlastně Mikuláš, 7. prosince jedeme do divadla, 8. prosince bruslit, 10. prosince do OMČR na vánoční dílnu a pak už se budeme chystat na vánoční besídku. Ta proběhne v kulturním domě a začátek je stanoven na 15:30 ve čtvrtek Všichni jste srdečně zváni. Přijďte se podívat na to, co již naši školáci a malé Berušky umí. V pátek nás ještě čeká besídka ve škole a pak hurááá na prázdniny. Škola se uzavře s odchodem poslední Berušky v pátek 17. prosince a znova nás uvítá až zase za rok v pondělí 3. ledna Pokud máte zájem o další informace a dění ve škole Vám není lhostejné, sledujete naše internetové stránky kde se průběžně můžete seznámit s chodem školy a zjistíte zde nejaktuálnější informace. Informace HASIČI Tatobity: Mgr. Pavel Vaněk ředitel školy SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V TATOBITECH VÁS ZVE NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI, KTERÁ SE KONÁ DNE OD 18:00 HOD. NA SÁLE KULTURNÍHO DOMU V TATOBITECH Program: Zahájení Zpráva o činnosti Zpráva hospodaření Zpráva revizní komise Předávání věrnostních medailí Videoprojekce Občerstvení Diskuse Závěr K poslechu a tanci budou pro Vás hrát a zpívat VESELÍ POZŮSTALÍ! Účast všech členů nutná!!!!!!!!!!! Za výbor SDH Tatobity S sebou: peníze na příspěvky!!!!! Hušek Jiří starosta SDH Tatobity 4

5 Informace PESO: OBCHODNÍ FIRMA PESO VÁS ZVE NA TRADIČNÍ MIKULÁŠSKÝ VEČÍREK v salonku restaurace U Studničků v pátek 3. prosince 2010 v 19 hod. Jako obvykle přijde i Mikuláš v doprovodu Zd.Mádla, který večer hudebně obohatí. Obvyklý program nečekají žádné reformy. V srpnu letošního roku navázalo OS Dědina spolupráci se sdružením Jo-Yo Praha při přípravě tradičních (Na)Malovaných prázdnin v září Pražské sdružení nás pozvalo k účasti na literárním projektu Povídky z celého světa, který uskutečňuje ve spolupráci s Pražským literárním fondem za podpory Českoněmeckého fondu budoucnosti. Spolupráce byla oboustranně výhodná, protože jsme nabídli skvělou akci v Malířově zahradě a Mgr. Hana Nápravníková z pražského sdružení vybírala i v Tatobitech nejlepší dětské výtvarné práce do připravované knihy, kterých se celkem u pořadatelů sešlo více jak tři sta. Mezi obrázky byly vybrány z tatobitské akce dílka malířky Terezy Zahradníčkové, Magdalény Bíbové, Denisy Islové a Jany Kovarik, které zdobí tuto knihu. Dne v 16,00 jsme byli přijati na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, kde jsme se zúčastnili prezentace této knihy dětských příběhů Geschichten aller Welt. Měli jsme možnost se osobně seznámit s mladými autory a s jejich povídkami a ilustracemi. Mladé spisovatele a malíře osobně uvítala manželka německého velvyslance, paní Regina Haindl. Společně s nimi se slavnostního předání ocenění a křtu vydané knihy účastnili Študentová Zdeňka - zřizovatel projektu v obci Tatobity, starostka obce Lenka Malá a za OS Dědina P. Pešek, N. Havrdová a rodičovský doprovod J. Zahradníček a J. Isl. Potěšitelné je v knize i množství fotodokumentace z (Na)Malovaných prázdnin v Tatobitech a na úvodní straně logo OS Dědina. Petr Pešek Informace ze SOKOLA: SOKOL TATOBITY POŘÁDÁ MIKULÁŠSKOU ZÁBAVU DNE OD 20,00HOD. V KULTURNÍM DOMĚ V TATOBITECH HRAJE : S V R 5

6 Informace Skaut Tatobity: OHLÉDNUTÍ ZA SKAUTSKÝM ROKEM Jaký byl skautský rok 2010? Myslíme si, že povedený. Jako každý rok, tak i letos jsme pořádali spoustu akcí pro děti, které se jim líbily. Naše výlety v letošním roce jsme zahájili v únoru návštěvou bazénu v Jičíně, jako každý rok. Koncem února se nám velmi podařil víkendový putovní výlet v okolí města Náchod. Děti zde měly šanci si užít sněhové nadílky díky honbě za pravým českým Jetym Další z pravidelných akcí byl již 19. skautský bál, pořádaný v polovině března. Sněhy roztály, první jarní kvítka se objevila na loukách, a 24. dubna jsme dětem připravili večer u ohně svatého Jiří, který je patronem všech skautů a skautek. Na jaře letošního roku také byly zahájeny Závody vlčat a světlušek, které prokazují znalosti a dovednosti malých skautů a skautek z celé České republiky. Po mnoho let se děti ze střediska Lípa Tatobity umisťují na těchto závodech na předních příčkách. Také tento rok je toho důkazem. Okresní kolo proběhlo ve dnech května v Turnově, kde naše hlídka obsadila místo, čímž si zajistila postup do krajského kola. I v krajském kole děti znovu prokázaly své znalosti a dovednosti, a to krásným prvním místem. Takže hurááá na republiku. Celorepublikové kolo proběhlo letos v Děčíně, ve dnech září. Zde děti skončily na velmi dobrém 12. místě. Tato dobrá umístění však nejsou žádným překvapení, vždyť za dobu porevoluční existence skautingu reprezentovaly naše děti středisko, a tak i obec na celorepublikovém kole již potřetí. Tyto závody však nejsou jediné, čeho se děti z tatobitského střediska pravidelně zúčastňují. Hned v květnu jsme s dětmi jeli do Jilemnice, kde se každoročně pořádá akce Srandahry pro malé skauty. Pod názvem se skrýval den plný netradiční zábavy a zážitků na motivy českých večerníčků. Začátkem června jsme do Jilemnice zavítali podruhé na netradiční Hry bez hranic. Zde se nejednalo o závody, ale byla tu možnost zkusit si spoustu známých i neznámých her a aktivit, jako je například offroad, lanové aktivity, pétanque, lacross a spousta dalších. Je samozřejmostí, že i o letošních prázdninách se uskutečnil letní tábor. Krásné lesy v okolí obce Horní Jelení se na 14 dní staly naším domovem a inspirací pro spousty zábavy a poučení. Neúplně vydařené počasí nám kompenzovala Mamča a Maruška svojí lahodnou kuchyní, za což jim velmi děkujeme. Bohužel 14 dní uplyne jako voda a domů se nechtělo dětem, ani vedoucím. Prázdniny končí, ale pro děti je připraveno spousta dalších zajímavých akcí. Středisko v Železném Brodě každý rok pořádá velmi zajímavou akci s názvem Alvarádo, kde se naše děti umístily na 7. místě. Na podzimních schůzkách jsme se mimo jiné věnovali také přípravě na Vánoce. Kromě vánočních trhů připravujeme i pravidelnou předvánoční schůzku, při které se uskuteční i zdobení vánočního stromu pro zvířátka. Na tuto schůzku jsou srdečně zváni i rodiče našich dětí. Uskuteční se v pátek 17. prosince. Povinou vstupenkou je ručně vyrobený dárek. Je samozřejmostí, že již touto dobou připravujeme akce na rok příští. A to jak pro naše skauty a skautky, tak i pro veřejnost. V druhé polovině února nebo začátkem března se uskuteční již 20. skautský bál střediska Lípa Tatobity. Všichni jsou zváni. Mnoho dalších akcí včetně tábora je již naplánováno alespoň v hrubých obrysech. Přejeme si, aby příští rok byl bohatý na akce, ale hlavně na zážitky našich skautíků. Za úspěšnou činností se skrývá obrovský kus práce a odhodlání několika lidiček, jež s dětmi pracují. Patří jim za to obrovský dík a mnoho dalších úspěchů nejen v práci s dětmi, ale i ve vlastním životě. Ač jsme velice malé středisko množství úspěchů našich skautíků a akcí, jež jsme se zúčastnili, svědčí o smysluplnosti této práce. Rádi přivítáme všechny děti, jenž mají zájem poznat skautský svět. Přijďte se podívat do naší klubovny každý pátek od 16:15. Těšíme se na vás! Musíme také poděkovat všem sponzorům a přátelům skautingu, díky nimž je naše činnost snažší a příjemnější. Přejeme všem lidičkám krásné prožití vánočních svátků a báječný celý příští rok Za středisko Lípa Tatobity středisková rada. HUGO 6

7 Životní jubilea oslaví: 15 let Kuliš Vojtěch 45 let Rossi Naděžda 25 let Pluhařová Jana 65 let Hůlková Irena 30 let Pluhařová Zuzana 65 let Lamačová Hana Informace z KOLONIÁLU: Koloniál Tatobity.- prodejna potravin oznamuje, že přijímá objednávky na VÁNOČNÍ CUKROVÍ, PEČIVO A UZENINU NA VÁNOCE DO 10. PROSINCE 2010 Těšíme se na Vaší návštěvu! Informace S.H.TINY S.H.TINY - VÝROBA A PRODEJ HŘEBÍKŮ Prodejna střešních krytin a spojovacího materiálu S.H.TINY Tatobity rozšiřuje sortiment o železářské zboží a v současné době nabízí mimo jiné, i tyto výrobky: lopaty, hrabla na sníh, košťata, pily, sekery, škrabky na led a další sezónní zboží. S dalším doplňováním zásob jsme připraveni reagovat na poptávku zákazníků. Těšíme se na Vaši návštěvu. Přehled akcí v prosinci: Mikulášský firemní večírek PESO Sokolská Mikulášská zábava hraje SVR Vánoční posezení pro SENIORY výroční členská schůze - SDH Tatobity veřejné zasedání zastupitelstva Tatobitský informáček vydává OÚ Tatobity. Uzávěrka přijímání článků, podnětů, informací je vždy do 25. v měsíci (pro následující měsíc). 7

DUBEN 2011. Informace z OÚ: U s n e s e n í č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce Tatobity konaného dne 17. března 2011

DUBEN 2011. Informace z OÚ: U s n e s e n í č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce Tatobity konaného dne 17. března 2011 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK DUBEN 2011 Ze stoletého kalendáře: Hřeje-li Jiří, pak Marek pálí. Co se před Jiřím zazelená, to po něm zradí. K čemu Jiří a Marek přivoní, tomu se hospodář neraduje. Je-li na sv.

Více

VÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO SENIORY

VÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO SENIORY TATOBITSKÝ INFORMÁČEK LISTOPAD 2012 Ze stoletého kalendáře: Uhodí li v listopadu časně mrazy tuhé, brzy zase dobře bude. Od sv. Martina zahřeje jen peřina. Martinův led a sněhová peřina, dlouhého trvání

Více

Vážení spoluobčané, www.hodslavice.cz duben 2011 Ú V O D N Í S L O V O

Vážení spoluobčané, www.hodslavice.cz duben 2011 Ú V O D N Í S L O V O www.hodslavice.cz duben 2011 Ú V O D N Í S L O V O Dagmar Pátková, komise pro životní prostředí Vážení spoluobčané, nastává nejkrásnější období roku, kdy delší sluneční svit způsobí ten každoroční zázrak

Více

zprávy OÚ Lukavice prosinec/2010 VÁNOČNÍ

zprávy OÚ Lukavice prosinec/2010 VÁNOČNÍ prosinec/2010 zprávy OÚ Lukavice Vážení občané, úvodem bych Vás chtěl seznámit se složením zastupitelstva obce Lukavice vzešlého z podzimních komunálních voleb a ustavujícího zasedání konaného dne 8.11.2010

Více

NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ ČERVEN 2010 CENA 1,- KČ VÝSTAVBA KANALIZACE A REKONSTRUKCE VOZOVKY Č. II/567 V ULICI HRONOVSKÁ INFORMACE Z RADNICE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Další veřejné zasedání

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Milé Hodslavjanky, milí Hodslavjané, věříme, že jste vykročili do roku 2015 pravou a přejeme Vám všem pevné zdraví a spokojenost po celý rok. Pokud bude pro naši obec úspěšný alespoň tak, jako byl ten

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

středa 16. prosince v 19.30 hod. FAT FINGERS Vánočně koncert KD Soběslav - velký sál vstupné 50 Kč

středa 16. prosince v 19.30 hod. FAT FINGERS Vánočně koncert KD Soběslav - velký sál vstupné 50 Kč MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 18 prosinec 2009 cena 10,- Kč MŠ DUHA v novém V pondělí 2. listopadu se nově otevřela možnost pro dalších 40 dětí navštěvovat Mateřskou školu DUHA Soběslav. Investiční záměr

Více

(foto Jitka Kadeřábková)

(foto Jitka Kadeřábková) 1 (foto Jitka Kadeřábková) kalendář akcí březen 2012 1. 3. Čt Mateřské centrum 8.30-11.30 h. Schůzka Klubu vojenských důchodců (více: KS) 15.30 h. Rybářský kroužek 16.30 h. 2. 3. Pá Schůzka šachového oddílu

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

Obecní úřad a Zastupitelstvo obce Nesovice přeje všem spoluobčanům krásné Vánoce plné pohody, hodně štěstí, pevné zdraví a vzájemnou úctu v roce 2013

Obecní úřad a Zastupitelstvo obce Nesovice přeje všem spoluobčanům krásné Vánoce plné pohody, hodně štěstí, pevné zdraví a vzájemnou úctu v roce 2013 Obecní úřad a Zastupitelstvo obce Nesovice přeje všem spoluobčanům krásné Vánoce plné pohody, hodně štěstí, pevné zdraví a vzájemnou úctu v roce 2013 Vydal OÚ Nesovice nákladem 450 výtisků Stanovisko vydavatele

Více

ZPRAVODAJ. Číslo 10 leden 2006 Obecního úřadu v TUPESÍCH. Jan Kropáč Džbáneček. Věnováno tupeským malérečkám

ZPRAVODAJ. Číslo 10 leden 2006 Obecního úřadu v TUPESÍCH. Jan Kropáč Džbáneček. Věnováno tupeským malérečkám ZPRAVODAJ Číslo 10 leden 2006 Obecního úřadu v TUPESÍCH Původní obecní hospoda U Barmana 1667-1958 Džbánečku maličký které ruce tě vykouzlily ty můj milý? Džbánečku kulatý ty malý prťatý pestře zbarvený

Více

ZPRAVODAJ II. L ID EČ KO - VE SN IC E RO KU 20 08. z osady Račné. Mše svatá byla sloužená duchovním otcem Pavlem

ZPRAVODAJ II. L ID EČ KO - VE SN IC E RO KU 20 08. z osady Račné. Mše svatá byla sloužená duchovním otcem Pavlem Obecní úřad Lidečko 3. 7. 2015 ZPRAVODAJ II. L ID EČ KO - VE SN IC E RO KU 20 08 O SLAVA DĚTSKÉHO DNE V neděli dne 7. června 2015 proběhla v Lidečku v Račném oslava Dětského dne. Pořadateli byly Obec Lidečko

Více

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU:

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU: Z OBSAHU: MĚSTSKÉHO ÚŘADU V RAJHRADĚ DUBEN 2008 Slovo starosty Informujeme občany ZŠ TGM Rajhrad Zprávičky MŠ Plesová sezona v Rajhradě Oblastní charita informuje Starý rajhradský mlýn Valná hromada Sokola

Více

VALEČ. zpravodaj obce PROSINEC 2010 ÚVODEM. Pozvánka na novoroční pozdrav. Krátký pohled zpět do roku 2010

VALEČ. zpravodaj obce PROSINEC 2010 ÚVODEM. Pozvánka na novoroční pozdrav. Krátký pohled zpět do roku 2010 zpravodaj obce PROSINEC 2010 VALEČ Vydává Obec Valeč, 675 53, IČO: 00290637,místo a datum vydání: Valeč, 23. 12. 2010 ÚVODEM Vážení spoluobčané, rád bych Vám u příležitosti vydání zpravodaje poděkoval

Více

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ Kněždubský zpravodaj 4/2013 1 strana ČTVRTLETNÍK OBCE KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 4/2013 www.knezdub.cz strana 2 Kněždubský zpravodaj 4/2013 Obsah 1. Úvodní slovo 2. Nejdůležitější body z usnesení ZO za období

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

POMÁHAT A CHRÁNIT. za velmi důležitou návštěvu, asistentům přejeme v nové práci hodně štěstí a celému našemu městu klid a pohodu.

POMÁHAT A CHRÁNIT. za velmi důležitou návštěvu, asistentům přejeme v nové práci hodně štěstí a celému našemu městu klid a pohodu. www.dolnipoustevna.cz ZDARMA ročník 13. ČERVEN 2015 POMÁHAT A CHRÁNIT V úterý 4. května se ve všech třídách představili asistenti prevence kriminality našeho města, pan David Lev a paní Kristína Lišková.

Více

Vánoční strom na Riegrově náměstí se rozzáří na první adventní neděli

Vánoční strom na Riegrově náměstí se rozzáří na první adventní neděli Ročník XXI. Číslo 12 Prosinec 2013 Informační měsíčník občanů Semilska Vánoční strom na Riegrově náměstí se rozzáří na první adventní neděli První adventní neděle 1. prosince bude v Semilech po roce opět

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

JISTEBNICKÝ ZPRAVODAJ. leden - únor 2015

JISTEBNICKÝ ZPRAVODAJ. leden - únor 2015 JISTEBNICKÝ ZPRAVODAJ leden - únor 2015 1 SLOVO STAROSTY /Josef Voral/ Vážení spoluobčané, v prvním letošním zpravodaji bych Vám všem rád popřál hodně zdraví, štěstí a také, aby celý rok 2015 byl úspěšný

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014 VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE TRHOVÁ KAMENICE ČÍSLO 01/ 2015 ROČNÍK 44 U V N I T Ř T O H O T O V Y D Á N Í N A J D E T E : D O T A C E O B D R Ž E- N É V R O C E 2 0 1 4 I N F O R M A C E Z O B E C N Í H O Ú Ř A

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Dubický zpravodaj ZPRÁVY Z RADNICE

Dubický zpravodaj ZPRÁVY Z RADNICE Dubický zpravodaj Vydává Rada obce v Dubicku ročník 2009/02 ZPRÁVY Z RADNICE Zastupitelstvo obce se na svých jednáních zabývalo mimo jiné: Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dubicko za rok

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více